"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "peazip_portable-6.9.2.WIN64/res/lang/no.txt" (17 Aug 2019, 60286 Bytes) of package /windows/misc/peazip_portable-6.9.2.WIN64.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 === PeaZip language file ===
  2 Norwegian - Norsk
  3 6.9
  4 Oversatt av: Rune C. Akselsen, Arne Hanssen, og Imre Kristoffer Eilertsen
  5 Sist rev. av: Arne Hanssen
  6 Sist revidert: 20180613
  7 
  8 === PeaZip text group ===
  9 
  10 txt_6_9_autou: Auto update modified files in archives
  11 txt_6_9_forceu: Force update modified files in archives
  12 txt_6_9_opuns: Operation not supported for current archive type
  13 txt_6_9_overarch: Overwrite file(s) with same name already existing inside the archive?
  14 txt_6_9_uconf: Previewed file has been modified. Update the current archive?
  15 txt_6_8_ndrop: Use native Drag And Drop on Windows
  16 txt_6_7_nop: (no preview)
  17 txt_6_6_pdupfound: mulige duplikater funnet (hurtig omtrentlig test)
  18 txt_6_6_rsh: Nullstill søkehistorie
  19 txt_6_6_pdupfind: Foreslå mulig duplikater
  20 txt_6_6_forcemodify: Prøv å redigere ikke explisitt støttede filtyper
  21 txt_6_5_mandatory: (nødvendig)
  22 txt_6_5_abort: Avbryt
  23 txt_6_5_askp: Spør om å sette passord ved oppstart
  24 txt_6_5_chp: Endre passord
  25 txt_6_5_def: Definisjon
  26 txt_6_5_nop: Ikke spør om å sette passord ved oppstart
  27 txt_6_5_error: Feil
  28 txt_6_5_seqerr: Feil oppdaget, originale filer blir ikke slettet
  29 txt_6_5_sni: Inkluder NT sikkerhetsinformasjon
  30 txt_6_5_sns: Inkluder NTFS Alternate Data Stream
  31 txt_6_5_privacy: Personvern
  32 txt_6_5_showvolatile: Vis hvilke opsjoner som er flyktige / avhengig av kontekst
  33 txt_6_5_force: Forsøk å åpne arkiver med feil
  34 txt_6_5_warning: Advarsel
  35 txt_6_5_yes: Ja
  36 txt_6_5_yesall: Ja til alt
  37 txt_6_5_np: Du kan nå endre passord på konverterte arkiv(er) til et nytt, eller blanke passordet og utelate kryptering
  38 txt_6_4_absolute: Absolutte filbaner
  39 txt_6_4_appdirn: Føy til mappenavn
  40 txt_6_4_closeallother: Lukk alle andre faner
  41 txt_6_4_closeright: Lukk fanene til høyre
  42 txt_6_4_collapse: Klapp sammen faner
  43 txt_6_4_expand: Utvid faner
  44 txt_6_4_full: Fulle filbaner
  45 txt_6_4_new: Ny
  46 txt_6_4_openintab: Åpne i en ny fane
  47 txt_6_4_paths: Filbaner
  48 txt_6_4_prepdirn: Føy til mappenavnet bakpå
  49 txt_6_4_relative: Relative filbaner
  50 txt_6_4_tabbar: Fanelinje
  51 txt_6_3_autoadjust: Autotilpass kolonner
  52 txt_6_3_cinfo: Info og kommentarer
  53 txt_6_3_syn: Synkroniser arkiv med disk
  54 txt_6_3_uar: Oppdager kun filer som allerede er i arkiver
  55 txt_6_2_encext: Legg til endelsen ".enc" til krypterte arkiver
  56 txt_6_2_archive: Arkiver filtype
  57 txt_6_2_container: Pakket filtype
  58 txt_6_1_ec: Utvid / slå sammen arkiv-tre
  59 txt_6_0_msq: Sorter etter filtype for kompakt pakking
  60 txt_5_9_lff: Analyser filer og mapper
  61 txt_5_9_pff: Analyser, vis filer header/EOF
  62 txt_5_9_start: Start fra
  63 txt_5_8_l0: Tillat alle støttede tillegg/formater
  64 txt_5_8_l1: Tillat kun åpenkildede tillegg
  65 txt_5_8_l2: Tillat kun åpne arkivformater
  66 txt_5_8_ascii: ASCII-sikret, skriptet er sikret for gamle maskiner
  67 txt_5_8_cp: Code Page-sikret, skriptet kan gi problemer på gamle maskiner med andre Code Pages
  68 txt_5_8_fs: Samsvarer med Fri Programvare
  69 txt_5_8_utf: Skriptet trenger et komplett UTF-8 / Unicode miljø
  70 txt_5_8_fsr: Dette formatet støttes ikke pga. Fri Programvare samsvars-restriksjoner (Innstillinger > Avansert)
  71 txt_5_7_pinstalled: INSTALLERT
  72 txt_5_7_pmissing: MANGLER
  73 txt_5_7_plugin: Tillegget mangler, kan installeres fra Hjelp > Se etter tillegg og utvidelser
  74 txt_5_6_basic: Grunnleggende
  75 txt_5_6_exarc: Pakk ut arkiv
  76 txt_5_6_tab: Åpne i ny fane
  77 txt_5_6_rc: Høyreklikk for valg
  78 txt_5_6_layouts: Lagrede oppsett
  79 txt_5_6_upexisting: Oppdater eksisterende arkiv
  80 txt_5_6_verbose: Detaljert
  81 txt_5_5_case: (skiller mellom store/små bokstaver)
  82 txt_5_5_add: Legg til tekst i angitt posisjon
  83 txt_5_5_addsel: Tilføy gjeldende utvalg
  84 txt_5_5_ext: Endre fil-endelser
  85 txt_5_5_plugin: Se etter tillegg og utvidelser
  86 txt_5_5_copypath: Kopier sti
  87 txt_5_5_delete: Slett tegn ved angitt posisjon
  88 txt_5_5_halt: Avslutt maskinen når jobben er ferdig
  89 txt_5_5_positionw: Hint: 1 tilføy foran første tegn, 2 andre, etc... "z" for slutten på filnavn
  90 txt_5_5_positionwd: Hint: 1 slett fra og med første tegn, 2 andre, ... "z" for slutten på filnavn
  91 txt_5_5_replaceneww: Hint: sett inn en tom tekststreng som bare erstatter den eksisterende
  92 txt_5_5_lower: Små bokstaver
  93 txt_5_5_replaceoldw: Endre alle forekomster av tekststreng eller tegn i filnavnet
  94 txt_5_5_newext: Ny filendelse
  95 txt_5_5_new: Ny tekststreng
  96 txt_5_5_n: Antall tegn som skal slettes
  97 txt_5_5_old: Gammel tekststreng
  98 txt_5_5_position: Posisjon (nummer eller "z" for slutten)
  99 txt_5_5_intdir: Fjern midlertidig enkeltmappe ved "Pakk ut til ny mappe"-operasjoner
 100 txt_5_5_replacestr: Erstatt/fjern tekststreng
 101 txt_5_5_datesameday: Samme dag som valgt objekt
 102 txt_5_5_datesamehour: Samme time som valg objekt
 103 txt_5_5_datesamemonth: Samme måned som valg objekt
 104 txt_5_5_datesameweek: Samme uke som valgt objekt
 105 txt_5_5_datesameyear: Samme år som valgt objekt
 106 txt_5_5_scan: Skann
 107 txt_5_5_select: Velg
 108 txt_5_5_similar: Tilsvarende valgt objekt
 109 txt_5_5_starting: Starter med samme tegn
 110 txt_5_5_string: Tekst å tilføye
 111 txt_5_5_subtractsel: Trekk fra gjeldende valg
 112 txt_5_5_datehour: Denne timen
 113 txt_5_5_datemonth: Denne måneden
 114 txt_5_5_dateweek: Denne uka
 115 txt_5_5_dateyear: Dette året
 116 txt_5_5_dateday: I dag
 117 txt_5_5_upper: Store bokstaver
 118 txt_5_5_extw: Advarsel: endring av filendelse kan gjøre filen ubrukelig
 119 txt_5_4_da: Dato lagt til
 120 txt_5_4_deletearchives: Slett arkiver etter utpakking
 121 txt_5_4_deletefiles: Slett filer etter arkivering
 122 txt_5_4_deleteoriginal: Sletterutine, som i hovedvinduet, blir føyd til skriptet.
 123 txt_5_4_lv: Sist brukt
 124 txt_5_4_deletearchivesconfirm: Bekreft sletting av opprinnelige arkiv?
 125 txt_5_4_deletefilesconfirm: Bekreft sletting av opprinnelige filer?
 126 txt_5_4_used: Brukt
 127 txt_5_3_profilebest: Beste pakking, 7Z-format Ultra nivå
 128 txt_5_3_profileadvanced: Avansert pakking, 7Z-format
 129 txt_5_3_profilenormal: Normal ZIP-pakking, kompatibel med andre utpakkere
 130 txt_5_3_profileveryfast: Ekstra rask ZIP-pakking, anbefalt til store multimediefiler
 131 txt_5_3_profilepassword: Beskytt med passord, 7Z-format
 132 txt_5_3_profile10mb: Hold utfil under 25 MB, for begrensninger i E-postvedlegg
 133 txt_5_3_profilesfx: Auto-utpakking, mottaker trenger ikke program for utpakking
 134 txt_5_3_cml: Systemets kontekstmenyspråk
 135 txt_5_3_cmlmessage: Dobbeltklikk på det ønskede kontekstmenyspråket og bekreft registersammenslåing. Innstillingen må velges på nytt når programmet installeres/oppdateres eller etter bruk av Systemintegrasjonshjelper.
 136 txt_5_3_exc: Eksklusjonsfiltre går foran inklusjonsfiltre
 137 txt_5_3_ia: Inkluder også
 138 txt_5_3_io: Inkluder kun
 139 txt_5_3_rec: Ta med undermapper
 140 txt_5_3_resetsi: Sett opp systemintegreringen på nytt (Kontekstmeny, "Send til", filassosiasjoner)?
 141 txt_5_2_oadd: Arkiver til opprinnelig sti
 142 txt_5_2_zerodelete: Vil du slette og overskrive med alle 0 valge file(r)? Handlingen kan ikke angres og filer kan ikke gjenopprettes
 143 txt_5_2_zfree: Vil du overskrive hvis det er null ledig plass igjen på denne enheten?
 144 txt_5_2_sdfree: Vil du på en sikker måte slette ledig plass på denne enheten?
 145 txt_5_2_oext: Pakk ut til opprinnelig sti
 146 txt_5_2_securedeletefree: Sikker sletting av ledig plass
 147 txt_5_2_free: Denne handlingen kan ta noen minutter og, hvis ofte utført, kan den raskt slite ut flash-baserte disker
 148 txt_5_2_zerofiles: Nullslett
 149 txt_5_2_zerofree: Nullslett ledig område
 150 txt_5_1_schedadd: Legg til jobb
 151 txt_5_1_schederr: Kan ikke opprette jobb
 152 txt_5_1_daily: Daglig
 153 txt_5_1_day: Dag
 154 txt_5_1_days: Dager
 155 txt_5_1_enddate: Slutt dato
 156 txt_5_1_every: Hver
 157 txt_5_1_w6: Fredag
 158 txt_5_1_hourly: Hver time
 159 txt_5_1_hours: Timer
 160 txt_5_1_last: Sist
 161 txt_5_1_schedmanage: Oppgavestyrer, styre jobber lagret i PeaZips gren
 162 txt_5_1_scriptmanage: Behandle lagrede jobb-skripter
 163 txt_5_1_w2: Mandag
 164 txt_5_1_monthly: Månedlig
 165 txt_5_1_months: Måneder
 166 txt_5_1_onlogin: Ved pålogging
 167 txt_5_1_onstart: Ved start
 168 txt_5_1_once: En gang
 169 txt_5_1_w7: Lørdag
 170 txt_5_1_schedule: Kjøreplan
 171 txt_5_1_schedexplain: Opprett et simpelt skript fra GUI oppgaveutforming og legg i kjøreplan. Skriptene til planlagte oppgaver lagres i mappen "Planlagte skript". For å endre eller slette planlage jobber kan du bruke systemets Oppgavestyrer, alle jobber opprettet av PeaZip er samled i "PeaZip" grenen til jobb-biblioteket.
 172 txt_5_1_schedok: Schedule created successfully
 173 txt_5_1_schedscripts: Lagrede jobbskripter
 174 txt_5_1_startdate: Start dato
 175 txt_5_1_starttime: Start tid
 176 txt_5_1_w1: Søndag
 177 txt_5_1_schedname: Jobbnavn, angi både lagret jobbskripter og systemets planlagte oppgave
 178 txt_5_1_ts: Oppgavestyrer
 179 txt_5_1_w5: Torsdag
 180 txt_5_1_w3: Tirsdag
 181 txt_5_1_w4: Onsdag
 182 txt_5_1_weekly: Ukentlig
 183 txt_5_1_weeks: Uker
 184 txt_5_0_bc: Smule
 185 txt_5_0_resetpm: Vil du virkelig tilbakestille Passordstyrer? Alle passord lagret i PeaZips Passordstyrer slettes hvis dette gjøres.
 186 txt_5_0_enum: Oppsummer mappenes innhold
 187 txt_5_0_music: Musikk
 188 txt_5_0_ps: Åpne PowerShell her
 189 txt_5_0_perf: Ytelser
 190 txt_5_0_pictures: Bilder
 191 txt_5_0_removeall: Slett alt
 192 txt_5_0_resetbookmarks: Tilbakestill bokmerker? (Bokmerker kan så tilpasses med bokmerker > Organiser)
 193 txt_5_0_sh: Øktslogg
 194 txt_5_0_skip: Hopp over oppsummering av mappeinnhold i oppsett
 195 txt_5_0_videos: Videoer
 196 txt_4_9_frame: Ramme
 197 txt_4_9_listth: Liste og minibilder
 198 txt_4_9_shadow: Skygge
 199 txt_4_9_style: Stil
 200 txt_4_8_attach25: 25 MB (vedleggsgrense)
 201 txt_4_8_crop: Beskjær
 202 txt_4_8_detailsno: Lett filviser
 203 txt_4_8_details: Filviser med thumbnails
 204 txt_4_8_fit: Tilpass til
 205 txt_4_8_fitl: Tilpass til største
 206 txt_4_8_flip: Speilvend
 207 txt_4_8_fullscreen: Fullskjerm
 208 txt_4_8_fun: Funksjoner
 209 txt_4_8_h: Høyde
 210 txt_4_8_keeparchive: Bevar arkiv
 211 txt_4_8_noresize: Bevar opprinnelig størrelse
 212 txt_4_8_iconl: Store bilder
 213 txt_4_8_iconm: Ikoner og bilder
 214 txt_4_8_imagemanager: Bildestyrer
 215 txt_4_8_immersive: Fullstendig
 216 txt_4_8_listno: Minimal liste
 217 txt_4_8_aspect: Behold størrelsesforhold
 218 txt_4_8_mirror: Speil
 219 txt_4_8_presets: Forhåndsinnstillinger
 220 txt_4_8_replace: Erstatt opprinnelig(e) bilder? "Nei" anvend omdanningen til ny(e) fil(er).
 221 txt_4_8_resize: Øk/reduser
 222 txt_4_8_rl: Roter venstre
 223 txt_4_8_rr: Roter høyre
 224 txt_4_8_stop: Stopp
 225 txt_4_8_t: Transformer
 226 txt_4_8_w: Bredde
 227 txt_4_7_pk: Lag vilkårlig passord / nøkkelfil
 228 txt_4_7_spchar: Begrens tegn til bokstaver og tall
 229 txt_4_7_recycleask: Flytt valgt(e) fil(er) til Papirkurv?
 230 txt_4_7_recycle: Flytt til Papirkurv
 231 txt_4_7_pcomp: Mulig komprimering
 232 txt_4_6_am: Arkivadministrasjon
 233 txt_4_6_fm: Filadministrasjon
 234 txt_4_6_users: Brukere
 235 txt_4_5_goupdate: En ny versjon er tilgjengelig. Vil dupne PeaZips offisielle nettsted for å laste ned oppdateringen?
 236 txt_4_5_b: Bunn
 237 txt_4_5_koupdate: Kan ikke se etter oppdateringer, ingen forbindelse med oppdateringsserver
 238 txt_4_5_update: Se etter oppdateringer
 239 txt_4_5_dock: Fest til
 240 txt_4_5_l: Venstre
 241 txt_4_5_noupdate: PeaZip er oppdatert
 242 txt_4_5_properties: Egenskaper
 243 txt_4_5_r: Høyre
 244 txt_4_5_pj: Lagrede jobbdefinisjonsskripter
 245 txt_4_5_shaddress: Vis adresselinje
 246 txt_4_5_shnav: Vis navigasjonslinje
 247 txt_4_5_shstatus: Vis statuslinje
 248 txt_4_5_shtool: Vis verktøylinje
 249 txt_4_5_upxpj: Beklager, kan ikke eksportere jobbdefinisjon siden denne funksjonen eller valget krever at flere separate kommandoer utføres
 250 txt_4_5_t: Topp
 251 txt_4_4_confremoveall: Fjerne alle PeaZip tilpasningsfiler (tilpasninger, bokmerker, passordadministrasjon)?
 252 txt_4_4_confremove: Fjerne PeaZip konfigurasjon?
 253 txt_4_3_pwmanhint: Dobbelklikk for å redigere linjer i passordlista, høyreklikk for alternativer, Ctrl+C å kopiere passord
 254 txt_4_3_exppl: Eksporter passordliste
 255 txt_4_3_expple: Kryptert (sikkerhetskopier Passordadministrasjon)
 256 txt_4_3_keeppw: Aktiver passord/nøkkelfil for inneværende sesjon
 257 txt_4_3_pwmanpwhint: Det anbefales å angi passord/nøkkelfil (valgfri) for å kryptere passordliste, da blir det krevd autentisering for å få tilgang til passordadministrasjon. Passord/nøkkelfil kan endres når som helst i dette skjermbildet.
 258 txt_4_3_pwmanmaster: Angi/endre hovedpassord
 259 txt_4_3_pwmanlist: Passordliste
 260 txt_4_3_pwman: Passordadministrasjon
 261 txt_4_3_pwmancorr: Passordadministrasjonen synes å være manipulert eller ødelagt. Behold Passordadministrasjonen likevel og forsøk å gjenopprette nåværende passordliste, hvis du stoler på den? (Nei vil nullstille passordadministrasjonen, anbefales)
 262 txt_4_3_expplp: Klartekst (alle brukere)
 263 txt_4_3_recsrc: Rekursivt søk som standard
 264 txt_4_3_resetpm: Nullstill Passordadministrasjon? Alle lagrede passord blir slettet
 265 txt_4_3_breadcrumb: Vis adresse som brødsmule
 266 txt_4_2_arcabspath: Bruk absolutte stier
 267 txt_4_1_duplicateshint: "størrelse"/"sjekksum" streng vises i CRC kolonnen for alle dublett kandidater funnet i aktiv katalog eller søkefilter
 268 txt_4_1_adminhint: (HINT: alternativt kan du anmode om UAC opphøyelse for tilgang til beskyttede stier, Alt+F10 eller Alternativer > Kjør som administrator)
 269 txt_4_1_selected: (valgt)
 270 txt_4_1_duplicatesfound: dubletter funnet
 271 txt_4_1_duplicatesfind: Finn dubletter
 272 txt_4_1_runasadmin: Kjør som administrator
 273 txt_4_1_simplesearch: Enkelt søk
 274 txt_4_0_thim: Vis miniatyrbilder
 275 txt_3_8_type_description_wim: WIM: Microsoft's disk image format
 276 txt_3_8_type_description_xz: XZ: kraftig filkompresjon basert på LZMA2
 277 txt_3_7_donations: Donasjoner
 278 txt_3_7_nameasparent: Navngi arkiv som valgt objekts foreldre mappe, hvis flere objekter tilføyes
 279 txt_3_7_tracker: PeaZip-sporer: feil, funksjonsønsker
 280 txt_3_7_sort: Sorter etter
 281 txt_3_7_swapbars: Bytt om på verktøy- og adresse-linjene
 282 txt_3_7_themedbars: Tematiserte linjer
 283 txt_3_6_ignoredd: Alltid overse stier for dra og slipp utpakking
 284 txt_3_6_close: Lukk
 285 txt_3_6_resetapps: Vil du tilbakestille applikasjoner (tilpassede grupper av programmer og skripter for åpning av filer, og overstyre filassosiasjoner)?
 286 txt_3_6_ethemes: Eksisterende temaer
 287 txt_3_5_td: Last ned temaer
 288 txt_3_5_managecustomthemes: Behandle temaer
 289 txt_3_4_nopaths: Ingen stier
 290 txt_3_4_smallicons: Ikon
 291 txt_3_3_skipunits: (Windows) Hent voluminformasjon til nettverksenheter, tregere oppstart
 292 txt_3_3_stralt: Alternativ kommando, når ingen parametre angis
 293 txt_3_3_apps: Programmer
 294 txt_3_3_multi: Flervalg
 295 txt_3_3_runexp: Åpne et program, fil, mappe eller nettside
 296 txt_3_3_apppath: Åpne PeaZips mappe
 297 txt_3_3_run: Kjør
 298 txt_3_2_7zutf8nonascii: 7z / p7zip -mcu: bruk UTF-8 på filnavn med ikke-ASCII-symboler inni .zip filer
 299 txt_3_2_alltasks: Alle jobber
 300 txt_3_2_conf: Konfigurasjon
 301 txt_3_2_donations: Doner til veldedige organisasjoner
 302 txt_3_1_sccenc: 7z / p7zip -scc tegnkoding
 303 txt_3_1_downloads: Nedlastinger
 304 txt_3_1_lib: Bibliotek
 305 txt_3_1_more: Mer
 306 txt_3_1_openasarchive: Åpne som arkiv
 307 txt_3_1_sendto: Åpne brukerens "Send til"-meny-mappe
 308 txt_3_1_pathexc: Sti overskrider maksimal tillatt størrelse
 309 txt_3_1_recent: Nylig
 310 txt_3_1_plsmartmin: Kjør minimert, vis/hold åpen kun hvis nødvendig
 311 txt_3_1_src: Søk
 312 txt_3_1_systmp: Systemets midlertidige filer
 313 txt_3_1_languagetools: Oversett
 314 txt_3_1_workingdir: Aktiv katalog
 315 txt_3_0_nonreadableorpw: Arkiv synes ikke å være lesbar eller passordbeskyttet
 316 txt_3_0_readablepw: Arkiv synes å være passordbeskyttet
 317 txt_3_0_configure: Konfigurer filtilknytninger, kontekstmenyen og "Send til"-menyen
 318 txt_3_0_resettmp: Tilbakestill peazip-tmp
 319 txt_2_9_address: Adresselinje
 320 txt_2_9_adv: Avanserte filtre benyttes ved behandling av filer støttet gjennom 7z eller FreeArc ryggrads, se dokumentasjon, og overstyrer basis-filtre (som brukes til søkefunksjoner og vises i bokmerker og Historikk paneler
 321 txt_2_9_columns: Kolonner
 322 txt_2_9_copyhere: Kopier hit
 323 txt_2_9_noscan: Ikke skann filer som tilføyes oppsett
 324 txt_2_9_extconsole: Utpakkings-bildet er kun tilgjengelig ved søking i arkiver
 325 txt_2_9_thl: Marker knapper
 326 txt_2_9_home: Hjem
 327 txt_2_9_lt: Stor
 328 txt_2_9_mt: Medium
 329 txt_2_9_movehere: Flytt hit
 330 txt_2_9_nav: Navigasjon
 331 txt_2_9_navbar: Navigasjonslinje
 332 txt_2_9_none: Ingen
 333 txt_2_9_organize: Organiser
 334 txt_2_9_public: Offentlig
 335 txt_2_9_rec: Rekursiv: søk i underkataloger, kan ta litt tid
 336 txt_2_9_selected: Valgt
 337 txt_2_9_setapps: Angi foretrukne programmer
 338 txt_2_9_showmenu: Vis menylinje
 339 txt_2_9_st: Liten
 340 txt_2_9_test_pw2G: Test for kryptering <2GB arkiver
 341 txt_2_9_vst: Bare tekst
 342 txt_2_9_toolbar: Verktøylinje
 343 txt_2_9_tree: Tre
 344 txt_2_9_views: Visninger
 345 txt_2_8_experimental: (eksperimentell)
 346 txt_2_8_zcopy: (Windows) Kopier filer i omstartbar modus, tregere
 347 txt_2_8_addvol: Tilføye hele volum til arkiv kan ta lang tid, fortsette likevel?
 348 txt_2_8_uniterror: Får ikke tilgang til enheten
 349 txt_2_8_cannotconvert: Kan ikke konvertere valgte arkiv
 350 txt_2_8_convertbegin: Fortsette med komprimeringstrinnet for å fullføre konverteringen?
 351 txt_2_8_convert: Konverter
 352 txt_2_8_convertexisting: Konvertere eksisterende arkiver
 353 txt_2_8_convertdelete: Slett filer og mapper som opprettes midlertidig for konvertering?
 354 txt_2_8_details: Detaljer
 355 txt_2_8_parallel: Utfør oppgaver parallelt når mulig
 356 txt_2_8_convertnote: I alle tilfeller der originale arkiver ikke ble endret, la brukeren avgjøre om de skal beholdes eller slettes
 357 txt_2_8_custom: er ikke direkte støttet av PeaZip, men i utpakkingstrinnet kan du sette PeaZip til å behandle spesielle filtyper i "Avansert" fane. Fortsette åpning av filen?
 358 txt_2_8_unitrecommend: Det anbefales å enten pakke ut (høyreklikk > Pakk ut valgt) eller å åpne filsystemer fra maskinen's rot (systemverktøy > Åpne enhet som arkiv)
 359 txt_2_8_viewasarchive: Åpne enhet som arkiv
 360 txt_2_8_nounit: Ingen enhet valgt
 361 txt_2_8_rowselect: Radvalg
 362 txt_2_8_statusbar: Statuslinje
 363 txt_2_8_typeunit: Skriv logisk eller fysisk enhetsnavn
 364 txt_2_8_usedefaultoutpath: Bruk standard utdatafilbane
 365 txt_2_7_experimental: (eksperimentell, se dokumentasjon)
 366 txt_2_7_optional: (frivillig)
 367 txt_2_7_list_tryflatorpw: , mulige løsninger: prøv flat visning (F6), angi passord (F9), hent ny kopi av arkivet
 368 txt_2_7_separate: Legg hvert objekt til eget arkiv
 369 txt_2_7_pwsupported: arkivering med passord
 370 txt_2_7_cancel: Avbryt
 371 txt_2_7_encfn: Krypter også filnavn (hvis det støttes av formatet)
 372 txt_2_7_setpw: Angi passord / nøkkelfil
 373 txt_2_7_ext: Pakker ut:
 374 txt_2_7_extfrom: Pakker ut fra arkiv:
 375 txt_2_7_es: Pakk ut støttede ikke-arkiv filtyper, f.eks. programmer, MS Office og OOo filer
 376 txt_2_7_eu: Pakk ut ustøttede filtyper, ved å angi eget utpakkingsprogram
 377 txt_2_7_clipboard: Utklipp
 378 txt_2_7_goarclayout: Gå til arkiv-oppsett
 379 txt_2_7_goextlayout: Gå til utpakkingsoppsett
 380 txt_2_7_ok: OK
 381 txt_2_7_drag_archive: åpne fil som nytt arkiv? ("Nei" for å legge fil til aktivt arkivoppsett)
 382 txt_2_7_oop: Åpne utsti når jobben er ferdig
 383 txt_2_7_validatefn: Operasjon stoppet, ugyldig filnavn oppdaget:
 384 txt_2_7_validatecl: Operasjon stoppet, mulig fatal kommando oppdaget (altså kommando-sammensetning ikke tillatt i programmet):
 385 txt_2_7_output: Utdataenhet
 386 txt_2_7_pwnotset: Passord ikke angitt 
 387 txt_2_7_pwarcset: Passord angitt
 388 txt_2_7_pwextset: Passord angitt, det er mulig å pakke ut/liste/teste krypterte arkver
 389 txt_2_7_archivehint: Høyreklikk for å legge filer til arkiv og se andre tilgjengelige funksjoner, eller dra filer hit for å tilføyes
 390 txt_2_7_exthint: Høyreklikk for å legge til filer å pakke ut og se andre tilgjengelige funksjoner, eller dra filer hit for å pakkes ut
 391 txt_2_7_setadvf: Sett avanserte filtre
 392 txt_2_7_selpath: Velg sti for punkt
 393 txt_2_7_separaterror: Beklager, kan ikke importere jobb definisjon's kommando linje når "Legg hvert objekt til et separat arkiv" bryter brukes, siden jobben utføres som flere separate kommandoer
 394 txt_2_7_noinput: Oppsett mangler: vennligst bruk Legg til fil(er) eller Hent oppsett for å fylle ut liste over arkiv til utpakking
 395 txt_2_7_dirsize: Størrelsen på innhold til mapper er ikke merket for beregning av total størrelse
 396 txt_2_7_un7z_browse_flat: prøv flat visning (F6)
 397 txt_2_7_updating: Oppdaterer, legger til eksisterende arkiv:
 398 txt_2_6_folders: (mapper)
 399 txt_2_6_advanced: Avansert
 400 txt_2_6_plalways: Hold alltid åpen for inspeksjon av jobbrapport
 401 txt_2_6_plsmart: Hold åpen kun når nødvendig (feil, liste eller testrapporter)
 402 txt_2_5_sessionio: (denne økten)
 403 txt_2_5_advanced: Avansert redigering: sett tomtegn mellom parameter strenger og filnavn hvis nødvendig
 404 txt_2_5_basic: Enkel redigering: program og parametre før kildenavn
 405 txt_2_5_cannotrun: Kan ikke kjøre
 406 txt_2_5_custeditors: Tilpassede redigerere, avspillere, antivirusskannere etc... (overstyr systemets filassosiasjoner)
 407 txt_2_5_delete: Slette
 408 txt_2_5_delete_fromarchive: Slett fra arkiv
 409 txt_2_5_langflag: Vis arkivert objektnavn som UTF-8 tekst; ellers vises utvidede tegn som "?"
 410 txt_2_5_encpj: Lagre jobbdefinisjon som UTF-8 tekst
 411 txt_2_5_execommand: Program eller kommando
 412 txt_2_5_help: Hjelp
 413 txt_2_5_langhint: Hint: utbytting av utvidede tegn med "?" jokertegn kan forbedre syntaks hvis arkivets tegnsett ikke kan konverteres på denne maskinen
 414 txt_2_5_mini_help: Miniveiledning
 415 txt_2_5_offline_help: PeaZip-hjelp
 416 txt_2_5_tray: Minimer til panel
 417 txt_2_5_remove: Fjern
 418 txt_2_5_hintpaths: Høyreklikk for å åpne systemets og brukerens sti
 419 txt_2_5_selectapp: Velg program
 420 txt_2_5_strafter: Tekst etter inndatanavn
 421 txt_2_5_strbefore: Tekst før inndatanavn
 422 txt_2_5_encoding: Tekstkoding
 423 txt_2_5_nopw: denne arkivtypen støtter ikke kryptering
 424 txt_2_4_draghint: [dra til Utforsker med aktivisert Adresselinje]
 425 txt_2_4_tb: Tilpass verktøylinjeknapper (Starter PeaZip på nytt)
 426 txt_2_4_adding: Tilføyer
 427 txt_2_4_advclip: Avansert: hold flere utvalg i utklippsminnet (ingen duplikater), slett ved lim inn
 428 txt_2_4_yanswers: Svar
 429 txt_2_4_itemsheight: Auto-skaler punktets høyde
 430 txt_2_4_clearclipboard: Tøm utklippstavlen (Esc)
 431 txt_2_4_wcommons: Felles
 432 txt_2_4_copyfrom: Kopier fra
 433 txt_2_4_deletebookmarks: Vil du slette listen over bokmerkede filer og mapper?
 434 txt_2_4_documents: Dokumenter
 435 txt_2_4_wenc: Oppslagsverk
 436 txt_2_4_extractfrom: Pakk ut fra
 437 txt_2_4_hexp: HEX-forhåndsvisning
 438 txt_2_4_operation: Operasjon
 439 txt_2_4_path: sti er ikke skrivbar (mangler, eller read-only), vennlisgt velg en skrivbar målsti
 440 txt_2_4_removefromclipboard: Slett fra utklippsminne
 441 txt_2_4_stdclip: Standard: hold et enkeltutvalg i utklippsminnet, slett klippeoperasjoner ved lim inn
 442 txt_2_4_totalmem: totalt minne
 443 txt_2_4_gvideo: Video
 444 txt_2_4_wbook: Wikibok
 445 txt_2_4_wnews: Wikinyhet
 446 txt_2_4_wsrc: Wikikilde
 447 txt_2_4_wdict: Wikiordbok
 448 txt_2_3_pw_errorchar: siteringstegn kan ikke brukes av PeaZip GUI i passord på dette systemet, vennligs endre passord eller velg Tekst-modus i ryggrad binaries dialogen i Alternativer > Innstillinger
 449 txt_2_3_envstr: Vis miljøvariabler
 450 txt_2_3_never_pw: Ikke be om passord
 451 txt_2_3_home: Brukerens hjemmeområde
 452 txt_2_3_on_pw: På pakk ut/liste/test operasjoner fra systemets menyer:
 453 txt_2_3_test_pw100: Test for kryptering <100MB arkiver
 454 txt_2_3_test_pw: Test for kryptering (kan være treg)
 455 txt_exclude_recourse: "ekskluder" søk inn i underkataloger
 456 txt_action_extopen: "Pakk ut og åpne med tilknyttet applikasjon" aksjon
 457 txt_error_passwordnotmatch: "Passord" og "Bekreft passord" felter er ulike, vennligst rett dem
 458 txt_action_preview: "Forhåndsvis med tilknyttet applikasjon" aksjon
 459 txt_preview_hint: "Forhåndsvis" aksjon gjør samme funksjon som "Pakk ut og åpne" men til en temporær sti i målkatalogen, slettes automatisk når arkivet lukkes.
 460 txt_better: (bedre)
 461 txt_default2: (standard)
 462 txt_faster: (raskere)
 463 txt_fastermem: (raskere, mindre minne)
 464 txt_tempdir: (PeaZips midlertidig arbeidsmappe)
 465 txt_stream: (settes av "Stream kontroll")
 466 txt_slowermem: (tregere, mer minne)
 467 txt_store: (lagre, raskest)
 468 txt_newfolder: (i ny mappe)
 469 txt_7z_exitcodeunknown: : Ukjent feil i jobb
 470 txt_list_isfolder: [mappe]
 471 txt_none: <ingen>
 472 txt_fd: 1.44 MB Diskett
 473 txt_7z_exitcode1: 1: Advarsel: ikke-fatal(e) feil; altså noen filer mangler eller låst
 474 txt_attach10: 10 MB (vedleggsgrense)
 475 txt_7z_exitcode2: 2: Fatal feil oppsto
 476 txt_7z_exitcode255: 255: Jobb stoppet av bruker
 477 txt_fat32: 4 GB (maks FAT32 filstørrelse)
 478 txt_dvd: 4.7 GB DVD
 479 txt_attach5: 5 MB (vedleggsgrense)
 480 txt_cd650: 650 MB CD
 481 txt_7z_exitcode7: 7: Feil: mottok ugyldig kommanolinje
 482 txt_cd700: 700 MB CD
 483 txt_type_description_7z: 7Z: funksjonsrikt arkivformat med høy kompresjonsfrekvens
 484 txt_dvddl: 8.5 GB DVD DL
 485 txt_7z_exitcode8: 8: Feil: ikke nok minne for ønsket operasjon
 486 txt_abort: Avbryt planlagt fil kopiering/flytt-operasjoner?
 487 txt_about: Om
 488 txt_action: Handling
 489 txt_action_hint: Aksjon på åpen eller forhånsvis med tilknyttet applikasjon
 490 txt_add: Legg til
 491 txt_add_existing_archive: legg til (hvis arkiv eksisterer)
 492 txt_add_archive: Opprett arkiv
 493 txt_add_files: Legg til fil(er)
 494 txt_add_folder: Legg til mappe
 495 txt_add_path: Legg til sti
 496 txt_add_tolayout: Legg til valgte filer og mapper til arkivets oppsett
 497 txt_add_toarchive: Legg til arkiv
 498 txt_add_tobookmarks: Legg til bokmerke
 499 txt_address_hint: Adresse: godta jokertegn ? for tegn og * for tekststreng; trenger ikke " eller ' skilletegn
 500 txt_adv_filters: Avansert filtrering
 501 txt_algo: Algoritme
 502 txt_all: alt
 503 txt_all_default: Alt (standard)
 504 txt_all_type: Alle objekter av denne type
 505 txt_all_date: Alle objekter med dato...
 506 txt_all_psize: Alle objekter med pakket størrelse...
 507 txt_all_attributes: Alle objekter med samme attributter
 508 txt_all_size: Alle objekter med størrelse...
 509 txt_error_input_upx: godtar en enkelt programfil som inndata
 510 txt_always_pw: Alltid be om passord
 511 txt_ignore_ext: Alltid ignorer stier for "Pakk ut og..."
 512 txt_ignore_disp: Alltid ignorer stier for "Pakk ut viste..."
 513 txt_ignore_sel: Alltid ignorer stier for "Pakk ut valgte..."
 514 txt_key_hint: Legg nøkkelfilens hash til passord; arkivet kan dekrypteres av PeaZip og andre applikasjoner som følger samme standard, eller angi hash som den del av passordet
 515 txt_timestamp: Legg tidsstempel til arkivnavn
 516 txt_appoptions: Programinnstillinger
 517 txt_type_description_arc: ARC: eksperimentell arkiverer, kraftig, effektiv og funksjonsrik
 518 txt_archive: Arkiv
 519 txt_un7z_browse_ok: Arkivet ble vellykket gjennomsøkt
 520 txt_interface: Arkiv-visningsdialog
 521 txt_archivecreation: Arkiv opprettelse
 522 txt_tarbefore_hint: Arkivdata i TAR-format først så i spesifisert type.
 523 txt_archive_hint: Arkiver, komprimer, del opp og behold privat filer, mapper og volumer
 524 txt_compressionratio_hint: Arkivets kompresjonsfrekvens
 525 txt_archiving: Arkivering:
 526 txt_cl_long: Argumenter ser ut til å overskride maksimal størrelse som kan oversendes av PeaZip frontend, vennligst velg færre inndata filer (altså velg kataloger i stedet for enkeltfiler)
 527 txt_overwrite_askbefore: Spør før overskriving (i konsoll)
 528 txt_associated: Tilknyttet applikasjon
 529 txt_attributes: Attributter
 530 txt_author: Forfatter
 531 txt_ren_existing: Auto-omdøp eksisterende filer
 532 txt_ren_extracted: Auto-omdøp utpakkede filer
 533 txt_autofolder: Automatisk opprett ny mappe å pakke ut arkivet i?
 534 txt_back: Tilbake
 535 txt_backend: Ryggradprogrammenes brukerdialog
 536 txt_backupexe: Sikkerhetskopier program (anbefalt)
 537 txt_bettercompression: bedre kompresjon
 538 txt_blogs: Blogger
 539 txt_blowfish: Blowfish448 (64-bit blokker)
 540 txt_bookmarks: Bokmerker
 541 txt_browse: Utforsk
 542 txt_browser: Utforsker
 543 txt_aborted_error: Søking av arkiv stoppet, det vil ta for lang tid. Du kan begrense utvalget med søke- eller filter-funksjoner (eller gå ut av "Flat visning"); pakk ut/liste/test operasjoner påvirkes ikke av dette.
 544 txt_list_browsing: Utforsker:
 545 txt_archive_root: Utforsker: arkivets rot
 546 txt_type_description_bzip2: BZip2: ganske kraftig kompresjon, middels hastighet
 547 txt_pw_empty: Kan ikke godta blankt passord, vennligst enten angi et passord eller slett "Krypter"-opsjonen
 548 txt_add_error: Kan ikke legge til/oppdatere eller slette objekt(er); arkivet har antakelig kun vis/pakk ut-støtte, eller kan ikke støtte den aktuelle operasjonen (altså det er multivolum eller fast), eller PeaZip takler ikke arkivnavnet fullt ut
 549 txt_un7z_browse_failure: kan ikke vise arkivet
 550 txt_list_error: Kan ikke liste arkivets innhold, vennligst sjekk om arkivet er passordbeskyttet eller ødelagt.
 551 txt_conf_cannotsave: Kan ikke lagre konfigurasjonsfil, sjekk om stien er skrivbar og har ledig plass
 552 txt_check_hint: Sjekk etter tilfeldig data-korrupsjon; hash algoritmer kan brukes til å avdekke selv ondsinnet data-manipulering (se dokumentasjon)
 553 txt_check: Sjekksum-/hash-fil(er)
 554 txt_check_select: Sjekksum/hash til utførelse
 555 txt_clear: Slett
 556 txt_clearlayout: Slett oppsett
 557 txt_pj_hint: Klikk for å importere jobb, tilbakestille endringer og laste inn oppdaterte definisjoner fra grensesnittet
 558 txt_autoclose: Lukk PeaLauncher når jobben er ferdig
 559 txt_cl: kommando linje:
 560 txt_compare: Sammenlign filer
 561 txt_compress: Komprimer
 562 txt_compress_executable: Komprimer 
 563 txt_compress_openforwriting: Komprimer filer åpne for skriving
 564 txt_compression: Kompresjon
 565 txt_compmanagement: Maskinbehandling
 566 txt_pw_confirm: Bekreft passord
 567 txt_console: Konsoll
 568 txt_console_interface: Konsoll: innebygd grensesnitt
 569 txt_content: Innhold
 570 txt_controlpanel: Kontrollpanel
 571 txt_convert: Konverter disk til NTFS
 572 txt_copy: Kopier
 573 txt_copyto: Kopier til...
 574 txt_create: Opprett
 575 txt_create_archive: Lag
 576 txt_title_create: Opprett arkiv, komprimer, krypter, splitt...
 577 txt_create_keyfile: Opprett nøkkelfil
 578 txt_create_folder: Opprett ny mappe
 579 txt_create_theme: Opprett nytt tema fra nåværende innstillinger:
 580 txt_rr: Opprett gjenopprettingsposter
 581 txt_create_sfx: Opprett selvutpakkende arkiv
 582 txt_cr_current: Nåværende sti- eller filter-kompresjonsfrekvens
 583 txt_custom: Tilpass
 584 txt_type_description_custom: Tilpass (avanserte brukere): angi program og parametre
 585 txt_customapp: Tilpass applikasjon
 586 txt_custom_parameters: Tilpass parametre
 587 txt_customsize: Tilpass størrelse
 588 txt_cut: Klipp ut
 589 txt_datetime: Dato/tid
 590 txt_default: standard
 591 txt_default_compression: standard kompresjon
 592 txt_default_format: Standard format
 593 txt_theme_default: Standard tema
 594 txt_hard_reset_hint: Slett bokmerkefil
 595 txt_desktop: Skrivebord
 596 txt_dictionary: Ordbok
 597 txt_dirs: mappe(r),
 598 txt_dis: Ikke-tvetydighet:
 599 txt_disk_cleanup: Disk rensk
 600 txt_disk_defrag: Disk defrag
 601 txt_disk_management: Disk behandler
 602 txt_dispaly: Vis resultater som
 603 txt_displayedmnu_obj: vist
 604 txt_displayedobjects: Viste objekter
 605 txt_nocompress: ikke komprimer
 606 txt_delete: Vil du slette valgte fil(er)? Operasjonen kan ikke angres og filene kan ikke gjenopprettes fra papirkurv
 607 txt_wipe: Vil du slette valgte fil(er) på sikker måte? Operasjonen kan ikke angres og filer kan ikke gjenopprettes.
 608 txt_done: Ferdig
 609 txt_edit: Rediger
 610 txt_elapsed: medgått:
 611 txt_error_emptycl: Tom kommandolinje!
 612 txt_encrypt: Krypter
 613 txt_encrypted: kryptert
 614 txt_encryption: Kryptering
 615 txt_note: Skriv inn merknad/beskrivelse
 616 txt_random_keys: Angi tilfeldige nøkler
 617 txt_random_keys_hint: Angi tilfeldige nøkler (som du ikke må huske)
 618 txt_ent: Enthropy evaluering
 619 txt_ent_tools: Entropi prøvtakingsverktøy
 620 txt_eqorlarger: lik eller større enn valgte objekter
 621 txt_eqorrecent: lik eller nyere enn valgte objekter
 622 txt_eqorolder: lik eller eldre enn valgte objekter
 623 txt_eqorsmaller: lik eller mindre enn valgte objekter
 624 txt_equal: lik valgte objekter
 625 txt_erase_hint: Slett filer: overskriv med tilfeldige data, skjul størrelse, omdøp, slett tilslutt
 626 txt_extraction_error: Feil ved utpakking av valgte objekter. Hvis arkivet er passordbeskyttet, vennligst angi det
 627 txt_exclude_hint: Ekskluder fil(er), en pr. linje; bruk * og ? jokertegn; " og ' skilletegn er unødvendig
 628 txt_exclusion_recourse: Eksklusjonsfiltre rekursivt i underkataloger
 629 txt_exclusion: Ekskludering:
 630 txt_exe: Programfil
 631 txt_overwrite_qry: finnes i mål-sti; overskriv med fil(er) med samme navn fra kilde-sti? (Avbryt: hopp over dette objektet)
 632 txt_confirm_overwrite: finnes; overskriv det? (nei for å hoppe over)
 633 txt_explore_outpath: Undersøk mål-sti
 634 txt_explore_path: Undersøk sti
 635 txt_ext: Ext:
 636 txt_caption_extract: Pakk ut
 637 txt_ext_nopath: Pakk ut (uten sti)
 638 txt_ext_all: Pakk ut alt
 639 txt_ext_allhere: Pakk ut alt her
 640 txt_ext_allto: Pakk ut alt til
 641 txt_extopen_custom: Pakk ut og åpne med tilpasset program
 642 txt_extopen_with: Pakk ut og åpne med...
 643 txt_ext_disp_here: Pakk ut viste her
 644 txt_ext_disp: Pakk ut viste objekt(er)
 645 txt_ext_disp_to: Pakk ut viste objekt(er) til...
 646 txt_ext_here: Pakk ut her
 647 txt_ext_sel_here: Pakk ut valgte her
 648 txt_ext_sel: Pakk ut valgte objekt(er)
 649 txt_ext_sel_to: Pakk ut valgte objekt(er) til...
 650 txt_extobj: Pakk ut objektet
 651 txt_newfoldermenu: Pakk ut i ny mappe
 652 txt_extto: Pakk ut til...
 653 txt_level_fast: rask
 654 txt_fastcompr: rask kompresjon
 655 txt_fastopen: Rask åpnerutine, stopp visning av svært store arkiver, bruk filtre i stedet
 656 txt_level_fastest: raskeste
 657 txt_favformats: Favorittformater
 658 txt_file: Fil
 659 txt_filebrowser: Filviser / arkivviser
 660 txt_filetools: Filverktøy
 661 txt_files: file(r),
 662 txt_nfiles: Filer
 663 txt_fs: Filsystem
 664 txt_filters_recourse: filtrer(e) rekursivt i underkataloger
 665 txt_filters: Filtre
 666 txt_flat: Flat (vis alt)
 667 txt_list_flat: Flat visning:
 668 txt_unit_floppy: Diskett
 669 txt_foldername: Mappenavn
 670 txt_nfolders: Mapper
 671 txt_error_input_multi: format tillater en enkelt fil som inndata; du kan bruke "TAR først"-bryter for å lagre inndata i et .TAR-arkiv først, ellers kan du velge et annet format. HINT: velg arkiv-format etter å ha valgt inndata data: "TAR først"-bryter blir da automatisk satt
 672 txt_fwd: Framover
 673 txt_list_found: Funnet:
 674 txt_free: Fri
 675 txt_free2: fri
 676 txt_name_full: Fullt navn
 677 txt_function: Funksjon
 678 txt_general: Generelt
 679 txt_multithreading: innebygd flertrådskjøring
 680 txt_go_browser: Gå til fil-viser
 681 txt_go_path: Undersøk sti (PeaZip)
 682 txt_guicl: Grafisk + konsoll
 683 txt_guipealauncher: Grafisk: pakket av PeaLauncher
 684 txt_graphic: Grafisk mappe
 685 txt_gridaltcolor: Rutens veksel-farge
 686 txt_gridrowheight: Rutens radhøyde
 687 txt_gui: GUI
 688 txt_type_description_gzip: GZip: rask kompresjon
 689 txt_here: her
 690 txt_list_history: Historie
 691 txt_homeroot: Systemets/arkivets rotnivå
 692 txt_quickbrowse_hint: Hvis søking stoppes her, kan brukeren begrense utvalget med søkefilterfunksjoner; utpakkings-/liste-/test-funksjoner påvirkes ikke på noen måte.
 693 txt_backupexe_hint: Hvis noe går galt og fører til et uvirksomt resultat, kan du gjenopprette det opprinnelige programmet fra den automatiske sikkerhetskopien
 694 txt_attach: Hvis E-postklienten støtter den kommandoen, vil arkivet vedlegges en ny E-post
 695 txt_images: Bilder
 696 txt_include_hint: Inkluder fil(er), en pr. linje; bruk * og ? jokertegn; " og ' skilletegn behøves ikke
 697 txt_filters_hint: Inkluderings- og ekskluderingsfiltre for 7z program, vennligst les 7-Zip dokumentasjonen nøye for å forstå hvordan filtrene virker
 698 txt_inclusion_recourse: Inkluderingsfiltre rekursivt i underkataloger
 699 txt_inclusion: Inkludering:
 700 txt_error_function: Feil funksjon brukt
 701 txt_info: Info
 702 txt_infoall: Info på alt
 703 txt_infodisp: Info på viste objekt(er)
 704 txt_infosel: Info på valgte objekt(er)
 705 txt_inputinfo: Kildeinformasjon
 706 txt_input_list: Kildeliste:
 707 txt_iop: kilde, mål, parametre
 708 txt_ipo: kilde, parametre, mål
 709 txt_input: kilde:
 710 txt_integrity: Integritetssjekk
 711 txt_chunk_size: Ugyldig tilpasset størrelse, vennligst rett til en numerisk verdi
 712 txt_invertsel: Inverter utvalg
 713 txt_type_exe: er et Windows program, vil du kjøre det? ("Nei" for å åpne det i PeaZips arkiv-viser; Kun NSIS-installerere, 7-Zips sfx og .MSI-installerere kan bli vist på denne måten)
 714 txt_return_to_archive: er åpent nå; vil du vise det?
 715 txt_not_accessible: er ikke lenger tilgjengelig
 716 txt_type_unsupported: er ikke en støttet arkiv-type
 717 txt_checkname_failed: er ikke et gyldig navn.
 718 txt_not_accessible_list: er ikke tilgjengelig, vennligst sjekk om angitte filliste er korrekt og oppdatert
 719 txt_theme_create_error: Det var ikke mulig å opprette temaet, prøv å bruke et gyldig navn til en mappe som temanavn og velg en skrivbar sti
 720 txt_theme_exists: objekt finnes, vennligst angi en annen sti
 721 txt_job_code: jobbkode:
 722 txt_job_definition_saved: Vellykket lagring av jobbdefinisjon i
 723 txt_job_success: Jobb vellykket utført!
 724 txt_join: Slå sammen
 725 txt_joinfiles: Slå sammen filer
 726 txt_keyfile: Nøkkelfil
 727 txt_keyfile_not_found: Kan ikke finne eller lese nøkkelfil. Vennligst velg en annen nøkkelfil.
 728 txt_keyfile_notcreated: Nøkkelfil ikke opprettet
 729 txt_larger: større enn valgt objekt
 730 txt_lastused: Sist brukt
 731 txt_launch: Utfør jobb
 732 txt_layout: Oppsett
 733 txt_filelist_savedas: Oppsett lagret som
 734 txt_level: Nivå
 735 txt_license: Lisens
 736 txt_caption_list: Liste
 737 txt_list_details: Liste (med detaljer)
 738 txt_list_all: List alle
 739 txt_list_disp: List viste objekt(er)
 740 txt_list_sel: List valgte objekt(er)
 741 txt_toggle_warning: Listing av flat visning av stiens innhold kan ta lang tid, fortsett likevel?
 742 txt_loadfile: Forrige fil
 743 txt_loadlayout: Forrige oppsett
 744 txt_unit_hd: Lokal disk
 745 txt_localization: Språk
 746 txt_lpaqver: LPAQ-versjon
 747 txt_type_description_lpaq: LPAQ: raskere versjon av PAQ, svært god kompresjon
 748 txt_maininterface: Hovedgrensesnitt
 749 txt_maxcomp: Maks kompresjonsmodus
 750 txt_level_maximum: maksimum
 751 txt_restartrequired: Kan kreve omstart av program for å bli virksom
 752 txt_required_memory: MB minne behøves
 753 txt_method: Metode
 754 txt_misc: Diverse
 755 txt_modify: Endre
 756 txt_morecontrols: Flere kontroller (historikk, bokmerker, ...)
 757 txt_morerecent: nyere enn det valgte objektet
 758 txt_ent_hint: Beveg musen, gi tastetrykk i redigeringsfeltet, last filer for å samle entropi fra systemet...
 759 txt_moveto: Flytt til...
 760 txt_mypc: Datamaskin
 761 txt_list_na: i/t
 762 txt_name: Navn
 763 txt_naming: Navnestandard
 764 txt_unit_remote: Nettverksstasjon
 765 txt_newarchive: nytt arkiv
 766 txt_cnewfolder: Ny mappe
 767 txt_news: Nyhet
 768 txt_no: Nei
 769 txt_noinput: Ingen tilgjengelig kilde mottatt
 770 txt_nocompress_hint: ingen kompresjon (raskere)
 771 txt_split_noinput: Ingen kilde valgt; vennligst velg en fil å splitte
 772 txt_open_noinput: Ingen kilde valgt; vennligs velt et arkiv (første arkivs volum for multivolumarkiver)
 773 txt_list_nomatch: ingen treff
 774 txt_singlethread: ingen flertrådskjøring
 775 txt_none2: ingen
 776 txt_nonsolid: Flyktig
 777 txt_level_normal: normal
 778 txt_copy_error: mislykket kopiering eller flytting, feilkode:
 779 txt_description: Notat/beskrivelse
 780 txt_compare_second: Velg fil å sammenligne med
 781 txt_peaobj: Objektkontroll
 782 txt_displayed_obj: objekt(er)
 783 txt_olderthan: eldre enn valgt objekt
 784 txt_on: på
 785 txt_ondblclick: Utfør ved dobbeltklikk:
 786 txt_opacity: Dekkevne
 787 txt_open: Åpne
 788 txt_openarchive: Åpne arkiv
 789 txt_title_open: Åpne arkiv, dekrypter, slå sammen...
 790 txt_open_bookmark: Åpne bokmerke
 791 txt_cphere: Åpne kommandovindu her
 792 txt_open_file: Åpne fil
 793 txt_open_files: Åpne file(r)
 794 txt_open_path: Åpne mappe
 795 txt_opensource: Åpne kildeflyttbar arkiverer
 796 txt_openwith: Åpne med...
 797 txt_aborted: Operasjon avbrutt
 798 txt_unit_cd: Optisk enhet
 799 txt_options: Alternativer
 800 txt_other: Annet
 801 txt_otherparams: Andre parametre (fri redigering)
 802 txt_oip: mål, kilde, parametre
 803 txt_opi: mål, parametre, kilde
 804 txt_output: mål:
 805 txt_overwrite: Overskriv eksisterende filer
 806 txt_compressed_size: Pakket
 807 txt_paqver: PAQ versjon
 808 txt_type_description_paq: PAQ: treg men uhyre kraftig komprimering
 809 txt_pio: parametre, kilde, mål
 810 txt_poi: parametre, mål, kilde. Bruk dette alternativet for å inkludere filer åpne for skriving av andre programmer i arkivet (nyttig i sikkerhetskopieringsjobber)
 811 txt_parameters: Parametre:
 812 txt_error_partial: Delvis utpakking er ikke implementert for denne arkivtypen
 813 txt_passes: Godtas
 814 txt_pw: Passord
 815 txt_pwlength: Passordlengde i tegn (4..64)
 816 txt_un7z_browse_pw: Passord kan være påkrevd
 817 txt_un7z_browse_pw_other: Passordet kan være feil
 818 txt_paste: Lim inn
 819 txt_path: Sti:
 820 txt_pea_appcolor: Pea programfarge
 821 txt_pea_textcolor: Pea tekstfarge
 822 txt_type_description_pea: PEA: sikkerhetsorientert arkivformat med rask kompresjon
 823 txt_peazip_new: PeaZip (nytt tilfelle)
 824 txt_peazip_help: PeaZip-hjelp (online)
 825 txt_peazip_web: PeaZips prosjektnettside
 826 txt_performall: Utfør alle støttede algoritmer
 827 txt_name_provide: Nytt navn (unngå tegnene \ / : * ? ' " < > |)
 828 txt_upxorstrip: Vennligst velg Strip og/eller UPX på programmet
 829 txt_not_removable_file: Vennligst lukk fil i bruk slik at PeaZip kan slette den:
 830 txt_not_removable: Vennligst lukk filer i bruk slik at PeaZip kan slette mappen:
 831 txt_custom_executable_missing: Vennligst angi tilpasset programnavn
 832 txt_type_unsupported_select: Vennligst velg en støttet arkivtype:
 833 txt_no_theme_name: Vennligst angi et temanavn
 834 txt_please_wait: Vennligst vent
 835 txt_copy_wait: Vennlist vent til pågående fil kopier/flytt operasjoner er ferdige før oppføring av flere operasjoner av samme type
 836 txt_previewwith: Forhåndvis med...
 837 txt_projectadmin: Prosjektadministrator:
 838 txt_type_description_quad: BALZ/QUAD: høy-ytelse ROLZ-baserte filkompresjoner
 839 txt_quickdelete: Hurtig slett
 840 txt_quit: Avslutt
 841 txt_unit_ram: RAM disk
 842 txt_read: Les:
 843 txt_recentarchives: Nylige arkiver
 844 txt_rr_hint: Gjenopprettingsposter gjør det mulig å korrigere arkiver i tilfelle datakorrupsjon
 845 txt_search_refine: Finjuster søkefilter, godtar ? og * jokertegn
 846 txt_fefreshf5: Oppfrisk (F5)
 847 txt_release: utgave:
 848 txt_unit_removable: Slettbar enhet
 849 txt_remove_bookmark: Slett bokmerke
 850 txt_remove_external_unit: Slett ekstern(e) enhet(er)
 851 txt_removeselected: Slett valgt(e) objekt(er)
 852 txt_rename: Gi nytt navn
 853 txt_caption_repair: Reparer
 854 txt_restartrequired2: krever omstart av applikasjon for å virke
 855 txt_reset: Tilbakestill
 856 txt_reset_archivename: Tilbakestill arkivnavn
 857 txt_hardreset: Tilbakestill bokmerker
 858 txt_reset_theme: Tilbakestill til innebygd tema
 859 txt_restore_att: gjenopprett originale attributter
 860 txt_run_as: Kjør som (kan ikke endre til brukere uten passord)
 861 txt_run_as2: Kjør som annen bruker
 862 txt_sample: Prøve: 
 863 txt_saveas: Lagre som
 864 txt_savehistory: Lagre historikk over nylig brukte arkiver
 865 txt_save_infolder: Lagre i mappe (auto)
 866 txt_savejob: Lagre jobb
 867 txt_savejobdefinition: Lagre jobbdefinisjon
 868 txt_savejobdefinition_hint: Lagre jobbdefinisjon som ren tekst; kan da brukes fra egne skripter
 869 txt_savelayout: Lagre oppsett
 870 txt_save_winstate: Lagre statusen til hovedvinduet
 871 txt_search: Søk (Tilbakevirkende, kan ta litt tid)
 872 txt_searchanddrag: Søk og dra hit
 873 txt_searchfor: Søk
 874 txt_nrsearch: Search here (non recursive)
 875 txt_search_hint: Søk i arkivets underkataloger som samsvarer med filter
 876 txt_search_web: Søk på nett
 877 txt_list_searching: Søker...
 878 txt_securedelete: Sikker sletting
 879 txt_default_description: Velg en funksjon eller dra filer hit
 880 txt_selectall: Merk alt
 881 txt_selectdir: Velg mappe
 882 txt_selected_obj: Merket
 883 txt_selected_objects: Merkede objekter
 884 txt_sfx: Selvutpakkende
 885 txt_sendbymail: Send med E-post (hvis det støttes)
 886 txt_set_defaults: Angi programmets standardparametre
 887 txt_settings: Innstillinger
 888 txt_sfx_interface: sfx grensesnitt
 889 txt_showhints: Vis hint
 890 txt_show_messages: Vis informasjonsmeldinger
 891 txt_showpw: Vis passordfeltets innhold
 892 txt_singlevol: Enkeltvolum
 893 txt_size: Størrelse
 894 txt_sizeb: Størrelse (B)
 895 txt_skip_existing: Hopp over eksisterende filer
 896 txt_slowercomp: tregere kompresjon men like rask dekompresjon
 897 txt_smaller: mindre enn valgt objekt
 898 txt_solid: Solid
 899 txt_solid_block: Hel blokk
 900 txt_solid_auto: Hel, auto-juster
 901 txt_solid_extension: Hel, gruppe ved forlengelse
 902 txt_listtest: Beklager, liste-/test-operasjonen er ikke implementert for dette formatet
 903 txt_sortbysel: Sorter etter utvalgt status
 904 txt_list_sorting: Sorterer...
 905 txt_speed: fart
 906 txt_split: Del opp
 907 txt_type_description_split: del opp en fil med valgfri integritetssjekk
 908 txt_split_file: Del fil
 909 txt_list_nostats: statistikk ikke tilgjengelig
 910 txt_status: Status
 911 txt_level_store: lagre
 912 txt_stream_control: Stream kontroll
 913 txt_strip: Strip før UPX (anbefales)
 914 txt_keyfile_created: Nøkkelfil vellykket opprettet som:
 915 txt_suggestpw: Foreslå passord
 916 txt_noupx: Symboler fjernet, UPX komprimering utelatt
 917 txt_syntax: Syntaks:
 918 txt_sysbenchmark: Systemtest
 919 txt_benchmark: Systemtesten tar noen minutter, og vil bruke all tilgjengelig CPU og minne. Systemet kan ikke reagere under målingen, vil du kjøre den likevel?
 920 txt_systools: Systemverktøy
 921 txt_tarbefore: TAR først
 922 txt_type_description_tar: TAR: vanlig arkivformat på UNIX-systemer
 923 txt_taskman: Oppgavebehandler
 924 txt_caption_test: Test
 925 txt_testall: Test alt
 926 txt_testdisp: Test vises objekt(er)
 927 txt_testpw: Test passord / keyfile
 928 txt_testsel: Test valgte objekt(er)
 929 txt_col_hint: Fargen bør velges for å passe godt med ikonfarger og andre GUI-elementer
 930 txt_bookmarks_hint: Den komplette og redigerbare bokmerkelisten nås i filsøkerdialogen ved å velge "Flere kontroller"-ikonet og "Veksle historikk/bokmerker"
 931 txt_archive_noinput_tolist: Oppsettet er tomt: vennligst bruk Legg til fil(er), Legg til mappe(r) eller Hent oppsett for å fylle arkivoppsettet
 932 txt_theme: Tema
 933 txt_icons_found: Tema ble vellykket lastet
 934 txt_themename: Temanavn
 935 txt_icons_not_found: Temaet er ikke lastet riktig. Prøv å bytte til standard tema, eller til et fungerende tema.
 936 txt_theme_create_success: Temaet er opprettet i
 937 txt_theming: Temaer
 938 txt_extand_error: Denne funksjonen kan utføres på et enkelt objekt om gangen
 939 txt_threads: Tråder
 940 txt_titlescolor: Tittelfarge
 941 txt_to: til
 942 txt_toggle_browseflat: Veksle mellom utforsker og flat visning
 943 txt_toggle_historybookmarks:Veksle historikk/bokmerker
 944 txt_toolbarscolor: Verktøylinjefarge
 945 txt_tools: Verktøy
 946 txt_best: prøv de beste innstillingene (treg)
 947 txt_type: Type
 948 txt_level_ultra: Ultra
 949 txt_error_openfile: Kan ikke åpne den angitte filen
 950 txt_cl_hint: UNACE og UPX kjøres alltid i konsollmodus; liste-, test- og systemtest-jobber kjøres alltid i GUI modus
 951 txt_ace_missing: UNACE-utvidelsen mangler; for å håndtere ACE-arkiver kan du laste ned programtillegget fra PeaZips nettside (som UNACE lukket kildekode er utvidelsen er ikke med i grunninstallasjonen)
 952 txt_units: enheter
 953 txt_unit_unknown: Ukjent stasjonstype
 954 txt_un7z_pw_untested: Uprøvd
 955 txt_up: Opp
 956 txt_update: oppdater (hvis arkiv finnes)
 957 txt_type_description_upx: UPX: komprimer kun kjørbare filer
 958 txt_advfilters: Bruk avansert filtrering
 959 txt_openfiles_hint: Bruk dette alternativet for å inkludere i arkivet at filer åpnes for skriving av andre programmer (nyttig i sikkerhetskopieringsjobber)
 960 txt_usenet: Usenet
 961 txt_user_name: Brukernavn; bruk bruker@domene eller domene\bruker formen hvis nødvendig.
 962 txt_using: Bruker:
 963 txt_volumepea: Volumkontroll
 964 txt_volume_size: Volumstørrelse
 965 txt_type_ext_uns: ble korrekt pakket ut
 966 txt_websearch: Nettsøk
 967 txt_websites: nettside
 968 txt_word: Ord
 969 txt_write: Skriv:
 970 txt_ramdompw_hint: Du kan kopiere tilfeldig genererte passord herfra
 971 txt_exe_hint: Du kan fritt legge inn programnavn og parametere for egendefinerte komprimering, og velge syntakskonstruksjoner. Vær oppmerksom på at du også kan endre kommandosyntaksen i "Konsoll"-fanen.
 972 txt_pj_hint2: Du kan importere jobbdefinisjonen fra det grafiske grensesnittet i notat feltet nedenfor. Deretter kan du redigere, starte eller lagre den uten å endre eller miste jobben definert for GUI frontend
 973 txt_type_description_zip: ZIP: rask arkiverings-/kompresjonsformat, vanlig på Windows-systemer
 974 txt_zipcrypto_hint: ZipCrypto (historisk)
 975 
 976 === end PeaZip text group ===
 977 
 978 === PeaLauncher text group ===
 979 
 980 txt_6_9_remaining: remaining
 981 txt_6_5_abort: Abort
 982 txt_6_5_error: Error
 983 txt_6_5_no: No
 984 txt_6_5_warning: Warning
 985 txt_6_5_yes: Yes
 986 txt_6_5_yesall: Yes to all
 987 txt_5_6_update: Se etter oppdateringer
 988 txt_5_6_cml: System kontekst menyspråk
 989 txt_5_6_donations: Donasjoner
 990 txt_5_6_localization: Land/språk
 991 txt_5_6_runasadmin: Kjør som administrator
 992 txt_5_6_help: Støtte
 993 txt_5_5_cancelall: Avbryt alle
 994 txt_5_3_details: Detaljer
 995 txt_5_3_files: filer
 996 txt_5_3_folders: mapper
 997 txt_5_3_info: Info
 998 txt_5_3_list: List
 999 txt_5_3_os: Originalstærrelse
 1000 txt_5_3_ps: Pakket størrelse
 1001 txt_5_3_test: Test
 1002 txt_5_0_extract: Ekstraher
 1003 txt_5_0_from: fra
 1004 txt_5_0_in: i
 1005 txt_5_0_to: til
 1006 txt_4_5_search: Søk
 1007 txt_4_0_drag: Dra arkivet som skal pakkes ut hit, eller 
 1008 txt_4_0_dragorselect: Dra hit eller velg fil
 1009 txt_4_0_select: velg fil
 1010 txt_3_6_selectdir: Velg mappe
 1011 txt_3_5_close: Lukk
 1012 txt_3_0_details: For modus detaljer, "Rapport" inneholder jobben loggen, og "Konsoll" inneholder jobbdefinisjonen som kommandolinje
 1013 txt_3_0_hints: Hint om feilen
 1014 txt_3_0_arc: Noen inndata filer kan ikke leses (kan være låst, ikke tilgjengelig eller ødelagt)
 1015 txt_3_0_ext: Arkivet kan kreve et annet passord for gjeldende operasjon
 1016 txt_2_8_oop: Åpne målsti når jobben er ferdig
 1017 txt_2_7_validatefn: Operasjon stoppet, ugyldig filnavn oppdaget:
 1018 txt_2_7_validatecl: Operasjon stoppet, mulig farlig kommando oppdaget (dvs. sammenslåtte kommandoer ikke tillatt inni programmet):
 1019 txt_2_6_open: Åpne arkiv
 1020 txt_2_5_ace_missing: UNACE utvidelser mangler, for håndtering av ACE arkiver kan du laste ned programtillegg fra PeaZips nettside (som UNACE lukket kildekode er utvidelsen er med i grunnpakken)
 1021 txt_2_3_pw_errorchar_gwrap: siteringstegn kan ikke brukes av PeaLauncher i passord på dette systemet, du må endre passord eller velge konsollmodus i "Backend program brukerdialog" - Verktøy > Innstillinger
 1022 txt_2_3_renameexisting: Auto-omdøpe eksisterende filer
 1023 txt_2_3_renameextracted: Auto-omdøpe utpakkede filer
 1024 txt_2_3_cancel: Avbryt
 1025 txt_2_3_encryption: Kryptering
 1026 txt_2_3_extinnew: Pakk ut i ny mappe
 1027 txt_2_3_keyfile: Nøkkelfil
 1028 txt_2_3_kf_not_found_gwrap: Kan ikke finne eller lese nøkkelfil. Vennligst velg en annen nøkkelfil.
 1029 txt_2_3_moreoptions: Flere alternativer...
 1030 txt_2_3_nopaths: Ingen stier
 1031 txt_2_3_options: Alternativer
 1032 txt_2_3_overexisting: Overskriv eksisterende filer
 1033 txt_2_3_pw: Passord
 1034 txt_2_3_skipexisting: Hopp over eksisterende filer
 1035 txt_job_unknown: : Ukjent feil oppsto
 1036 txt_stdjob: [animasjon stanser når jobben er ferdig]
 1037 txt_benchmarkjob: [systemet vil kjøre tregt mens du kjører ytelsestest (noen minutter)]
 1038 txt_defragjob: [svarer ikke under defragmentering, kan du la den kjøre i bakgrunnen]
 1039 txt_consolejob: [jobbmeldinger og detaljert framdrift vises i konsollvindu]
 1040 txt_job1: 1: Advarsel: ingen fatal(e) feil, dvs. noen filer mangler eller er låst
 1041 txt_job127: 127: Kan ikke utføre valgt operasjon
 1042 txt_job2: 2: Fatal feil oppsto
 1043 txt_job255: 255: Jobb stanset av bruker
 1044 txt_job7: 7: Feil: mottok uriktig kommandolinje
 1045 txt_job8: 8: Feil: ikke nok minne til ønsket operasjon
 1046 txt_autoclose: Lukk dette vinduet når jobben er ferdig
 1047 txt_crscale: Kompresjonsforhold (lavere, bedre):
 1048 txt_console: Konsoll
 1049 txt_benchscale: Core 2 Duo 6600 rangering, tilsvarende MHz hastighet.
 1050 txt_create: Opprett
 1051 txt_done: Ferdig:
 1052 txt_nocl: Tom kommandolinje
 1053 txt_error: Feil:
 1054 txt_explore: Utforsk
 1055 txt_extto: Pakk ut til
 1056 txt_halt: Stans systemet når jobben er ferdig
 1057 txt_halted: Stanset:
 1058 txt_hardware: maskinvare
 1059 txt_high: høy prioritet
 1060 txt_idle: ledig prioritet
 1061 txt_input: Kilde:
 1062 txt_jpaused: Jobb pauset
 1063 txt_jresumed: Jobb gjenopptatt
 1064 txt_job_started: Jobb startet
 1065 txt_jobstatus: Jobbstatus:
 1066 txt_jstopped: Jobb stanset av bruker
 1067 txt_jobstopped: Jobb stanset av bruker, du kan inspisere delresultat av jobben ved å klikke på "Utforsk"-knappen eller lese jobbloggen
 1068 txt_job_success: Jobb korrekt fullført
 1069 txt_lt: List/test/reparer arkiv
 1070 txt_normal: normal prioritet
 1071 txt_ok: OK
 1072 txt_output: Mål:
 1073 txt_pause: Pause
 1074 txt_paused: pauset,
 1075 txt_p_high: Prioritet satt til høy
 1076 txt_p_idle: Prioritet satt til ledig
 1077 txt_p_normal: Prioritet satt til normal
 1078 txt_p_realtime: Prioritet satt til sanntid
 1079 txt_rating: Vurdering:
 1080 txt_rt: sanntid prioritet
 1081 txt_report: Rapport
 1082 txt_resume: Fortsett
 1083 txt_priority: Klikk for å sette jobb prioritet
 1084 txt_running: kjører,
 1085 txt_isrunning: Kjører...
 1086 txt_saveas: Lagre som
 1087 txt_savejob: Lagre jobbdefinisjon (kan inneholde passord!)
 1088 txt_savelog: Lagre jobblogg
 1089 txt_software: programvare
 1090 txt_speedscale: Fart, logaritmisk skala (høyere, bedre):
 1091 txt_status: Status
 1092 txt_stop: Stopp
 1093 txt_bench: Systemytelse
 1094 txt_threads: Tråder:
 1095 txt_time: Tid:
 1096 
 1097 === end PeaLauncher text group ===
 1098 
 1099 === about text group ===
 1100 
 1101 PAKK UT ARKIV(ER)
 1102 Fra systemet
 1103 - høyreklikk på arkivet(-ene) og klikk "Pakk ut her" eller "Pakk ut her (i ny mappe)" i kontekstmenyen for å pakke ut uten flere operasjoner
 1104 - ellers brukes "Pakk ut..." menyvalget for flere muligheter: lagringssti, passord, pakk ut filer til en ny mappe, velg overhopp, omdøp eller overskriv eksisterende filer osv.
 1105 
 1106 Åpne et arkiv i PeaZip, d.v.s med dobbeltklikk, eller dra et arkiv til PeaZip’s vindu eller ikon
 1107 - klikk på "Pakk ut" i verktøylinja eller i kontekstmenyen for å kun pakke ut valgte objekter via bekreftelses dialogen som gir tilgang til alle valg (lagresti, passord, navnevalg, pakk ut til ny mappe osv.)
 1108 - dra filer og mapper til ønsket mål, og bare valgt innhold blir pakket ut (for mer informasjon, se kapittel om dra og slipp i PeaZip)
 1109 - klikk hurtig-utpakkings nedtrekksknapp til høyre for "Pakk ut" i verktøylinjar, som muliggjør direkte utpakking av hele arkivet til de vanligste målmappene (hopper over bekreftelsesdialogen) og sette de viktigste valgene; tastatursnarveier: Ctrl+E (eller F12) pakker ut hele arkivet, spør etter målkatalog; Ctrl+Alt+E pakker ut arkivet i dets nåværend mappe; Ctrl+Shift+E pakker ut til skrivebord; Ctrl+Alt+Shift+E pakker ut til dokumenter; Ctrl+1..8 parkker ut til bokmerkesti 1..8 (hvis definert)
 1110 
 1111 Åpne PeaZip, velg et eller flere arkiv og klikk "Pakk ut" i verktøylinja eller kontektsmenyen eller bruk hurtigutpakkingsmål som forklart tidligere.
 1112 
 1113 PAKK UT KUN VALGTE OBJEKTER FRA ARKIVET
 1114 Åpne et arkiv i PeaZip, d.v.s. med dobbeltklikk eller dra et arkiv til PeaZips vindu eller ikon
 1115 - klikk "Pakk ut" i verktøylina: bare valgte poster blir pakket ut
 1116 - dra filer og mapper til valgt målmappe, bare valgt innhold blir pakket ut
 1117 - høyreklikk og klikk "Pakk ut valgte" i “Pakk ut”-gruppen i kontekstmenyen (for å pakke ut kun valgte poster) eller "Pakk ut viste" (for å pakke ut innhold i aktiv katalog eller nåværende søkefilter)
 1118 
 1119 ANGI PASSORD FOR Å VISE ELLER PAKKE UT ET ARKIV
 1120 Klikk på hengelåsikonet for å angi et passord og eventuelt en nøkkelfil.
 1121 Ikonet er aktivt både i PeaZip’s filoversikt’s statuslilnje og i utpakkingsbildet; straks passordet er angitt vil ikonet endre farge.
 1122 
 1123 OPPRETT ARKIV
 1124 Fra systemet
 1125 - høyreklikk på objekter som skal arkiverees og klikk "Legg til arkiv" i kontektsmenyen eller "Send til"-menyen. Det vil åpne en "Opprett arkiv"- bekreftelsesdialog, flere valg er tilgjengelig i "Avansert"-knappen; klikk OK for å opprette arkivet.
 1126 - alternativt, dra filer/mapper til PeaZip’s vindu eller snarvei; samme opprett arkiv dialogen blir vist.
 1127 
 1128 Fra PeaZip 
 1129 - velg objekter som skal arkiveres og klikk på "Legg til"-knappen; samme opprett arkiv dialogen blir vist.
 1130 
 1131 OPPDATER EKSISTERENDE ARKIV MED FILER/MAPPER
 1132 Åpne et arkiv i PeaZip (d.v.s. med dobbeltklikk, eller dra et arkiv til PeaZip’s vindu eller ikon), og dra de nye filene og mappene til arkivet (eller klikk på "Legg til" knappen og bruk kontekstmenyen til å legge til objekter i arkivet).
 1133 Det vil åpne opprett arkiv diralogen, klikk OK for å oppdatere eksisterende arkiv.
 1134 
 1135 OPPRETT ARKIV DELT I MINDRE FILER
 1136 Ved oppretting av et arkiv som forklart tidligere, klikk på “Enkeltvolum” nedtrekksmeny for å velge størrelse på resultatfiler (volumer) arkivet skal deles i.
 1137 De fleste vanlige arkivtyper støtter dette.
 1138 
 1139 OPPRETT KRYPTERT ARKIV
 1140 Klikk på hengelåsikonet for å angi et passord og eventuelt en nøkkelvil; ikonet er tilgjengelig både i PeaZip’s filoversikt’s statuslinje og i opprett arkiv dialogen.
 1141 For å skjule navn på filer og kataloger i arkivet, marker "Krypter filnavn også", merk at dette kun blir utført hvis arkivet opprettes i et format som støtter denne funksjonen, som 7Z og ARC.
 1142 Merk at i opprett arkiv dialogen, ved siden av hengelåsikonet, vises det en advarsel hvis kryptering er satt og hvis nåværende arkivformat støtter kryptering.
 1143 
 1144 OPPRETT ADSKILTE ARKIVER
 1145 Tilføy objekter som skal arkives (med PeaZip’s "Legg Til" knapp, eller fra kontekstmenyen eller SentTil menyen) og hak av "Legg hvert objekt i adskilte arkiver" før bekretelse med "Ok".
 1146 
 1147 KONVERTER ARKIVER
 1148 Velg arkiver som skal konverteres fra PeaZip og klikk "Konverter" på verktøylinjen eller kontekstmenyen, ikke-arkiv filer og mapper kan også legges til, forskjellen er at arkiver pakkes ut før kompresjonssteget.
 1149 Brukes "Konverter eksisterende arkiver" sammen med "Legg hvert objekt i adskilte arkiver" (default) utføres en massekonvertering av listede arkiver, uten denne bryteren er arkivkonvertering ment å konsolidere inndata i et enkelt arkiv ved forbedring av kompresjonseffektiviteten da den muligjør rekomprimering av opprinnelige data fra ukomprimert tilstand.
 1150 
 1151 OPPRETTE ARKIVER DIREKTE I ET SPESIFISERT FORMAT OG ET VALGT KOMPRESJONSNIVÅ
 1152 Bruk av “Systemintegrasjon” funksjonen i Alternativermenye muligjør aktivisering av kontekstmeny-valg for å legge valgte filer/mapper direkte til et ZIP, 7Z eller selvutpakkende arkiv.
 1153 For Zip og 7Z formater er det også mulig å aktivisere kontektsmeny-valg for å pakke til raskest, normal eller ultra-nivå, ved å angi standard kompresjonsnivå for valgt format.
 1154 
 1155 KONFIGURERE PROGRAMMET
 1156 Alternativer > Språk (og i Alternativer > Innstillinger, første fane) for å velge språk i programmet.
 1157 Alternativer > Instillinger gir valg for å endre programinstillinger
 1158 Alternativer > Tema gir valg for å endre programikon og utseende
 1159 Alternativer > System integrasjon starter en konfigurasjonsrutine for filassosiasjoner, kontekstmeny og Send til menyvalg (i Windows)
 1160 Organisermenyen inneholder valg for tilpasning, sette eller fjerne visningsvalg, som verktøylinje, adresselinje, navigasjonslinje osv.
 1161 
 1162 F1 	hjelp
 1163 F2 	vis skrivebord / Ctrl+F2 vis brukerens mappe / Shift+F2 vis datamaskinens mappe / Ctrl+Shift+F2 vis arkivmappe, hvis vising inni et arkiv (ellers vis datamaskinens mappe)
 1164 F3	søk (rekursiv setting huskes) / Ctrl+F3 start som ikke-rekursiv (søk her) / Shift+F3 rekursiv
 1165 F4 	opp ett nivå
 1166 F5 	oppfrisk
 1167 F6 	skift mellom vis/flat liste
 1168 F7 	vis sist besøkte enhet (Ctrl, andre, Shift, tredje)
 1169 F8 	vis første enhet i bokmerkeliste (Ctrl, andre, Shift, tredje)
 1170 F9 	angi passord/nøkkelfil / Ctrl+F9 opprett nøkkelfil eller tilfeldig passord
 1171 F10 	meny
 1172 F11 	angi avanserte filtre
 1173 F12 	pakk ut alle til...
 1174 
 1175 Om PEAZIP
 1176 
 1177 PeaZip er en åpen kildekode fil- og arkiv behandler: cross-plattform, tilgjengelig som flyttbar og installerbar programvare for 32 og 64 bit Windows (9x, 2K, XP, Vista) og Linux (PeaZip er et desktop-nøytralt program).
 1178 
 1179 PeaZip tillater å bruke kraftige flere søkefiltrene til arkivets innhold, opprette og pakke ut flere arkiver på en gang; lage selvutpakkende arkiver; eksport jobb definisjon som kommandolinje; lagre arkivering og utpakkingsoppsett; bokmerke arkiver og mapper, skann og åpne med tilpassede programmer komprimerte og ukomprimerte filer etc. .
 1180 
 1181 Andre funksjoner: sterk kryptering, robust filkopiering, del opp / slå sammen filer (filområde), sikker sletting av data, sammenlign, sjekksum og hash-filer, systemtest, genererer tilfeldige passord og nøkkelfiler.
 1182 
 1183 Nedlastinger og endringer: http://peazip.sourceforge.net/ | http://www.peazip.org/
 1184 Funksjoner og fullstendig liste over støttede formater: http://peazip.sourceforge.net/peazip-free-archiver.html
 1185 Support: http://peazip.sourceforge.net/peazip-help.html
 1186 FAQ: http://peazip.sourceforge.net/peazip-help-faq.html
 1187 
 1188 Mange takk til alle dere som har bidratt til PeaZip-prosjektets vekst, utviklere av programvare med åpen kildekode-komponenter som brukes i dette programmet (se nettsiden for fullstendig liste). Og til alle dere brukere som har bidratt med tilbakemeldinger, råd og tips.