"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/raw-tr-xlarge/incognito_mode_start_page.html" (1 Dec 2016, 1113 Bytes) of package /windows/misc/android-studio-ide-145.3537739-windows.zip:


Caution: In this restricted "Fossies" environment the current HTML page may not be correctly presentated and may have some non-functional links. Alternatively you can here view or download the uninterpreted raw source code. A member file download can also be achieved by clicking within a package contents listing on the according byte size field.

Gizli moda geçtiniz Bu pencerede görüntülediğiniz sayfalar tarayıcı geçmişinizde veya arama geçmişinizde görünmez ve gizli pencereyi kapatmanızın ardından cihazınızda çerezler gibi izler bırakmaz. Ancak, indirdiğiniz dosyalar ve oluşturduğunuz favoriler korunur.

Gizli moda geçmeniz diğer kişilerin, sunucuların veya yazılımların davranışlarını etkilemez. Şu konularda dikkatli olun: