"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/raw-tl-xlarge/incognito_mode_start_page.html" (1 Dec 2016, 1144 Bytes) of package /windows/misc/android-studio-ide-145.3537739-windows.zip:


Caution: In this restricted "Fossies" environment the current HTML page may not be correctly presentated and may have some non-functional links. Alternatively you can here view or download the uninterpreted raw source code. A member file download can also be achieved by clicking within a package contents listing on the according byte size field.

Nag-incognito ka. Hindi lalabas sa iyong kasaysayan ng pag-browse at kasaysayan ng paghahanap ang mga pahinang tiningnan mo sa window na ito, at hindi sila mag-iiwan ng ibang bakas, gaya ng cookies, sa iyong device matapos mong isara ang window na incognito. Gayunpaman, pananatiliin ang anumang mga file na iyong na-download o ang iyong mga ginawang bookmark.

Hindi nakakaapekto ang pagiging incognito sa gawi ng ibang mga tao, server, o software. Maging maingat sa: