"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/raw-sl/incognito_mode_start_page.html" (1 Dec 2016, 1167 Bytes) of package /windows/misc/android-studio-ide-145.3537739-windows.zip:


Caution: In this restricted "Fossies" environment the current HTML page may not be correctly presentated and may have some non-functional links. Alternatively you can here view or download the uninterpreted raw source code. A member file download can also be achieved by clicking within a package contents listing on the according byte size field.

Ste v načinu brez beleženja zgodovine. Strani, ki si jih ogledate v tem oknu, ne bodo prikazane v zgodovini brskalnika ali zgodovini iskanja, prav tako v vaši napravi ne bodo pustile sledi, kot npr. piškotkov, ko zaprete stran, ki jo imate odprto v tem načinu. Datoteke, ki jih prenesete ali zaznamki, ki jih ustvarite, bodo ohranjeni.

Funkcije brez beleženja zgodovine ne vplivajo na obnašanje drugih oseb, strežnikov ali programske opreme. Pazite na: