"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/raw-sk-xlarge/incognito_mode_start_page.html" (1 Dec 2016, 1129 Bytes) of package /windows/misc/android-studio-ide-145.3537739-windows.zip:


Caution: In this restricted "Fossies" environment the current HTML page may not be correctly presentated and may have some non-functional links. Alternatively you can here view or download the uninterpreted raw source code. A member file download can also be achieved by clicking within a package contents listing on the according byte size field.

Ste v režime inkognito Stránky, ktoré si pozriete v tomto okne, sa nezobrazia v histórii prehliadača ani v histórii vyhľadávania. Po zavretí okna inkognito na zariadení nezostanú ani žiadne iné stopy, ako sú napr. súbory cookie. Napriek tomu však zostanú zachované všetky prevzaté súbory aj záložky, ktoré ste vytvorili.

Režim inkognito neovplyvňuje správanie iných ľudí, serverov ani softvéru. Dávajte si pozor na: