"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "zorp-7.0.4/modules/pop3/messages/hu/reject.msg" (28 Oct 2019, 372 Bytes) of package /linux/privat/zorp-7.0.4.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 From: @FROM@
  2 To: @TO@
  3 Subject: @SUBJECT@
  4 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  5 Content-Transfer-Encoding: 8bit
  6 
  7 Ezen levél a tartalma nem felelt meg a helyi biztonsági szabályoknak, ezért
  8 visszautasításra került. A levél eredeti tartalma megtalálható a
  9 karanténban, vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral további
  10 információért.
  11 
  12 @INFO@