"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "lang/da.json" (5 Sep 2019, 1398 Bytes) of package /linux/www/video-js-7.6.5.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) JSON source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 {
  2  "Play": "Afspil",
  3  "Pause": "Pause",
  4  "Current Time": "Aktuel tid",
  5  "Duration": "Varighed",
  6  "Remaining Time": "Resterende tid",
  7  "Stream Type": "Stream-type",
  8  "LIVE": "LIVE",
  9  "Loaded": "Indlæst",
  10  "Progress": "Status",
  11  "Fullscreen": "Fuldskærm",
  12  "Non-Fullscreen": "Luk fuldskærm",
  13  "Mute": "Uden lyd",
  14  "Unmute": "Med lyd",
  15  "Playback Rate": "Afspilningsrate",
  16  "Subtitles": "Undertekster",
  17  "subtitles off": "Uden undertekster",
  18  "Captions": "Undertekster for hørehæmmede",
  19  "captions off": "Uden undertekster for hørehæmmede",
  20  "Chapters": "Kapitler",
  21  "You aborted the media playback": "Du afbrød videoafspilningen.",
  22  "A network error caused the media download to fail part-way.": "En netværksfejl fik download af videoen til at fejle.",
  23  "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Videoen kunne ikke indlæses, enten fordi serveren eller netværket fejlede, eller fordi formatet ikke er understøttet.",
  24  "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Videoafspilningen blev afbrudt på grund af ødelagte data eller fordi videoen benyttede faciliteter som din browser ikke understøtter.",
  25  "No compatible source was found for this media.": "Fandt ikke en kompatibel kilde for denne media."
  26 }