"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "redmine-4.1.1/config/locales/cs.yml" (6 Apr 2020, 63299 Bytes) of package /linux/www/redmine-4.1.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) Ansible YAML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "cs.yml": 4.1.0_vs_4.1.1.

  1 # Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3,.. by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
  2 # Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
  3 # Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
  4 # CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
  5 # Based on original CZ translation by Jan Kadleček
  6 cs:
  7  # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
  8  direction: ltr
  9  date:
  10   formats:
  11    # Use the strftime parameters for formats.
  12    # When no format has been given, it uses default.
  13    # You can provide other formats here if you like!
  14    default: "%Y-%m-%d"
  15    short: "%b %d"
  16    long: "%B %d, %Y"
  17 
  18   day_names: [neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota]
  19   abbr_day_names: [ne, po, út, st, čt,, so]
  20 
  21   # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
  22   month_names: [~, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec]
  23   abbr_month_names: [~, led, úno, bře, dub, kvě, čer, čec, srp, zář, říj, lis, pro]
  24   # Used in date_select and datime_select.
  25   order:
  26    - :year
  27    - :month
  28    - :day
  29 
  30  time:
  31   formats:
  32    default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
  33    time: "%H:%M"
  34    short: "%d %b %H:%M"
  35    long: "%B %d, %Y %H:%M"
  36   am: "dop."
  37   pm: "odp."
  38 
  39  datetime:
  40   distance_in_words:
  41    half_a_minute: "půl minuty"
  42    less_than_x_seconds:
  43     one:  "méně než sekunda"
  44     other: "méně než %{count} sekund(y)"
  45    x_seconds:
  46     one:  "1 sekunda"
  47     other: "%{count} sekund"
  48    less_than_x_minutes:
  49     one:  "méně než minuta"
  50     other: "méně než %{count} minut(y)"
  51    x_minutes:
  52     one:  "1 minuta"
  53     other: "%{count} minut"
  54    about_x_hours:
  55     one:  "asi 1 hodina"
  56     other: "asi %{count} hodin(y)"
  57    x_hours:
  58     one:  "1 hodina"
  59     other: "%{count} hodin(y)"
  60    x_days:
  61     one:  "1 den"
  62     other: "%{count} dny(ů)"
  63    about_x_months:
  64     one:  "asi 1 měsíc"
  65     other: "asi %{count} měsíce(ů)"
  66    x_months:
  67     one:  "1 měsíc"
  68     other: "%{count} měsíc(ů)"
  69    about_x_years:
  70     one:  "asi 1 rok"
  71     other: "asi %{count} roky(ů)"
  72    over_x_years:
  73     one:  "více než 1 rok"
  74     other: "více než %{count} roky(ů)"
  75    almost_x_years:
  76     one:  "témeř 1 rok"
  77     other: "téměř %{count} roky(ů)"
  78 
  79  number:
  80   # Výchozí formát pro čísla
  81   format:
  82    separator: "."
  83    delimiter: ""
  84    precision: 3
  85   human:
  86    format:
  87     delimiter: ""
  88     precision: 3
  89    storage_units:
  90     format: "%n %u"
  91     units:
  92      byte:
  93       one: "Bajt"
  94       other: "Bajtů"
  95      kb: "KB"
  96      mb: "MB"
  97      gb: "GB"
  98      tb: "TB"
  99 
 100 # Used in array.to_sentence.
 101  support:
 102   array:
 103    sentence_connector: "a"
 104    skip_last_comma: false
 105 
 106  activerecord:
 107   errors:
 108    template:
 109     header:
 110      one:  "1 chyba zabránila uložení %{model}"
 111      other: "%{count} chyb zabránilo uložení %{model}"
 112    messages:
 113     inclusion: "není zahrnuto v seznamu"
 114     exclusion: "je rezervováno"
 115     invalid: "je neplatné"
 116     confirmation: "se neshoduje s potvrzením"
 117     accepted: "musí být akceptováno"
 118     empty: "nemůže být prázdný"
 119     blank: "nemůže být prázdný"
 120     too_long: "je příliš dlouhý"
 121     too_short: "je příliš krátký"
 122     wrong_length: "má chybnou délku"
 123     taken: "je již použito"
 124     not_a_number: "není číslo"
 125     not_a_date: "není platné datum"
 126     greater_than: "musí být větší než %{count}"
 127     greater_than_or_equal_to: "musí být větší nebo rovno %{count}"
 128     equal_to: "musí být přesně %{count}"
 129     less_than: "musí být méně než %{count}"
 130     less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno %{count}"
 131     odd: "musí být liché"
 132     even: "musí být sudé"
 133     greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
 134     not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
 135     circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
 136     cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
 137     earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli předřazeným úkolům"
 138     not_a_regexp: "není platný regulární výraz"
 139     open_issue_with_closed_parent: "Otevřený úkol nemůže být přiřazen pod uzavřený rodičovský úkol"
 140     must_contain_uppercase: "musí obsahovat velká písmena (A-Z)"
 141     must_contain_lowercase: "musí obsahovat malá písmena (a-z)"
 142     must_contain_digits: "musí obsahovat čísla (0-9)"
 143     must_contain_special_chars: "musí obsahovat speciální znaky (!, $, %, ...)"
 144 
 145  actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
 146 
 147  general_text_No: 'Ne'
 148  general_text_Yes: 'Ano'
 149  general_text_no: 'ne'
 150  general_text_yes: 'ano'
 151  general_lang_name: 'Czech (Čeština)'
 152  general_csv_separator: ','
 153  general_csv_decimal_separator: '.'
 154  general_csv_encoding: UTF-8
 155  general_pdf_fontname: freesans
 156  general_pdf_monospaced_fontname: freemono
 157  general_first_day_of_week: '1'
 158 
 159  notice_account_updated: Účet byl úspěšně změněn.
 160  notice_account_invalid_credentials: Chybné jméno nebo heslo
 161  notice_account_password_updated: Heslo bylo úspěšně změněno.
 162  notice_account_wrong_password: Chybné heslo
 163  notice_account_register_done: Účet byl úspěšně vytvořen. Pro aktivaci účtu klikněte na odkaz v emailu, který vám byl zaslán.
 164  notice_account_unknown_email: Neznámý uživatel.
 165  notice_can_t_change_password: Tento účet používá externí autentifikaci. Zde heslo změnit nemůžete.
 166  notice_account_lost_email_sent: Byl vám zaslán email s intrukcemi jak si nastavíte nové heslo.
 167  notice_account_activated: Váš účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit.
 168  notice_successful_create: Úspěšně vytvořeno.
 169  notice_successful_update: Úspěšně aktualizováno.
 170  notice_successful_delete: Úspěšně odstraněno.
 171  notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
 172  notice_file_not_found: Stránka, kterou se snažíte zobrazit, neexistuje nebo byla smazána.
 173  notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
 174  notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
 175  notice_not_authorized_archived_project: Projekt, ke kterému se snažíte přistupovat, byl archivován.
 176  notice_email_sent: "Na adresu %{value} byl odeslán email"
 177  notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba (%{value})"
 178  notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k Atom byl resetován.
 179  notice_api_access_key_reseted: Váš API přístupový klíč byl resetován.
 180  notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení %{count} úkolu(ů) z %{total} vybraných: %{ids}."
 181  notice_failed_to_save_members: "Nepodařilo se uložit člena(y): %{errors}."
 182  notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
 183  notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
 184  notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
 185  notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
 186  notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat záznam času.
 187  notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
 188  notice_gantt_chart_truncated: Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})
 189 
 190  error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}"
 191  error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
 192  error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: %{value}"
 193  error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
 194  error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
 195  error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
 196  error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolů. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
 197  error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
 198  error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazána.
 199  error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
 200  error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
 201  error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
 202  error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
 203  error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roli
 204  error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roli(e)
 205  error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů (%{value})
 206  error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
 207  warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
 208 
 209  mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
 210  mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
 211  mail_subject_register: "Aktivace účtu (%{value})"
 212  mail_body_register: 'Pro aktivaci vašeho účtu klikněte na následující odkaz:'
 213  mail_body_account_information_external: "Pomocí vašeho účtu %{value} se můžete přihlásit."
 214  mail_body_account_information: Informace o vašem účtu
 215  mail_subject_account_activation_request: "Aktivace %{value} účtu"
 216  mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel %{value}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
 217  mail_subject_reminder: "%{count} úkol(ů) má termín během několik dní (%{days})"
 218  mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny má termín během několika dní (%{days}):"
 219  mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána"
 220  mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána od %{author}."
 221  mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
 222  mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována od %{author}."
 223 
 224  field_name: Název
 225  field_description: Popis
 226  field_summary: Přehled
 227  field_is_required: Povinné pole
 228  field_firstname: Jméno
 229  field_lastname: Příjmení
 230  field_mail: Email
 231  field_filename: Soubor
 232  field_filesize: Velikost
 233  field_downloads: Staženo
 234  field_author: Autor
 235  field_created_on: Vytvořeno
 236  field_updated_on: Aktualizováno
 237  field_field_format: Formát
 238  field_is_for_all: Pro všechny projekty
 239  field_possible_values: Možné hodnoty
 240  field_regexp: Regulární výraz
 241  field_min_length: Minimální délka
 242  field_max_length: Maximální délka
 243  field_value: Hodnota
 244  field_category: Kategorie
 245  field_title: Název
 246  field_project: Projekt
 247  field_issue: Úkol
 248  field_status: Stav
 249  field_notes: Poznámka
 250  field_is_closed: Úkol uzavřen
 251  field_is_default: Výchozí stav
 252  field_tracker: Fronta
 253  field_subject: Předmět
 254  field_due_date: Uzavřít do
 255  field_assigned_to: Přiřazeno
 256  field_priority: Priorita
 257  field_fixed_version: Cílová verze
 258  field_user: Uživatel
 259  field_principal: Hlavní
 260  field_role: Role
 261  field_homepage: Domovská stránka
 262  field_is_public: Veřejný
 263  field_parent: Nadřazený projekt
 264  field_is_in_roadmap: Úkoly zobrazené v plánu
 265  field_login: Přihlášení
 266  field_mail_notification: Emailová oznámení
 267  field_admin: Administrátor
 268  field_last_login_on: Poslední přihlášení
 269  field_language: Jazyk
 270  field_effective_date: Datum
 271  field_password: Heslo
 272  field_new_password: Nové heslo
 273  field_password_confirmation: Potvrzení
 274  field_version: Verze
 275  field_type: Typ
 276  field_host: Host
 277  field_port: Port
 278  field_account: Účet
 279  field_base_dn: Base DN
 280  field_attr_login: Přihlášení (atribut)
 281  field_attr_firstname: Jméno (atribut)
 282  field_attr_lastname: Příjmení (atribut)
 283  field_attr_mail: Email (atribut)
 284  field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
 285  field_start_date: Začátek
 286  field_done_ratio: "% Hotovo"
 287  field_auth_source: Autentifikační mód
 288  field_hide_mail: Nezobrazovat můj email
 289  field_comments: Komentář
 290  field_url: URL
 291  field_start_page: Výchozí stránka
 292  field_subproject: Podprojekt
 293  field_hours: Hodiny
 294  field_activity: Aktivita
 295  field_spent_on: Datum
 296  field_identifier: Identifikátor
 297  field_is_filter: Použít jako filtr
 298  field_issue_to: Související úkol
 299  field_delay: Zpoždění
 300  field_assignable: Úkoly mohou být přiřazeny této roli
 301  field_redirect_existing_links: Přesměrovat stávající odkazy
 302  field_estimated_hours: Odhadovaná doba
 303  field_column_names: Sloupce
 304  field_time_entries: Zaznamenaný čas
 305  field_time_zone: Časové pásmo
 306  field_searchable: Umožnit vyhledávání
 307  field_default_value: Výchozí hodnota
 308  field_comments_sorting: Zobrazit komentáře
 309  field_parent_title: Rodičovská stránka
 310  field_editable: Editovatelný
 311  field_watcher: Sleduje
 312  field_identity_url: OpenID URL
 313  field_content: Obsah
 314  field_group_by: Seskupovat výsledky podle
 315  field_sharing: Sdílení
 316  field_parent_issue: Rodičovský úkol
 317  field_member_of_group: Skupina přiřaditele
 318  field_assigned_to_role: Role přiřaditele
 319  field_text: Textové pole
 320  field_visible: Viditelný
 321 
 322  setting_app_title: Název aplikace
 323  setting_welcome_text: Uvítací text
 324  setting_default_language: Výchozí jazyk
 325  setting_login_required: Autentifikace vyžadována
 326  setting_self_registration: Povolena automatická registrace
 327  setting_attachment_max_size: Maximální velikost přílohy
 328  setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
 329  setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
 330  setting_bcc_recipients: Příjemci jako skrytá kopie (bcc)
 331  setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
 332  setting_host_name: Jméno serveru
 333  setting_text_formatting: Formátování textu
 334  setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki
 335  setting_feeds_limit: Limit obsahu příspěvků
 336  setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovat jako veřejné
 337  setting_autofetch_changesets: Automaticky stahovat commity
 338  setting_sys_api_enabled: Povolit WS pro správu repozitory
 339  setting_commit_ref_keywords: Klíčová slova pro odkazy
 340  setting_commit_fix_keywords: Klíčová slova pro uzavření
 341  setting_autologin: Automatické přihlašování
 342  setting_date_format: Formát data
 343  setting_time_format: Formát času
 344  setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
 345  setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
 346  setting_emails_header: Záhlaví emailů
 347  setting_emails_footer: Zápatí emailů
 348  setting_protocol: Protokol
 349  setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
 350  setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
 351  setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu
 352  setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu
 353  setting_enabled_scm: Povolené SCM
 354  setting_mail_handler_body_delimiters: Zkrátit e-maily po jednom z těchto řádků
 355  setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
 356  setting_mail_handler_api_key: API klíč
 357  setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
 358  setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
 359  setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
 360  setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazených řádků rozdílu
 361  setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
 362  setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
 363  setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
 364  setting_password_min_length: Minimální délka hesla
 365  setting_new_project_user_role_id: Role přiřazená uživateli bez práv administrátora, který projekt vytvořil
 366  setting_default_projects_modules: Výchozí zapnutné moduly pro nový projekt
 367  setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s
 368  setting_issue_done_ratio_issue_field: Použít pole úkolu
 369  setting_issue_done_ratio_issue_status: Použít stav úkolu
 370  setting_start_of_week: Začínat kalendáře
 371  setting_rest_api_enabled: Zapnout službu REST
 372  setting_cache_formatted_text: Ukládat formátovaný text do vyrovnávací paměti
 373  setting_default_notification_option: Výchozí nastavení oznámení
 374  setting_commit_logtime_enabled: Povolit zapisování času
 375  setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pro zapsaný čas
 376  setting_gantt_items_limit: Maximální počet položek zobrazený na ganttově diagramu
 377 
 378  permission_add_project: Vytvořit projekt
 379  permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
 380  permission_edit_project: Úprava projektů
 381  permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
 382  permission_manage_members: Spravování členství
 383  permission_manage_project_activities: Spravovat aktivity projektu
 384  permission_manage_versions: Spravování verzí
 385  permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
 386  permission_view_issues: Zobrazit úkoly
 387  permission_add_issues: Přidávání úkolů
 388  permission_edit_issues: Upravování úkolů
 389  permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
 390  permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
 391  permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
 392  permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
 393  permission_delete_issues: Mazání úkolů
 394  permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
 395  permission_save_queries: Ukládání dotazů
 396  permission_view_gantt: Zobrazení ganttova diagramu
 397  permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
 398  permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujících uživatelů
 399  permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
 400  permission_delete_issue_watchers: Smazat sledující uživatele
 401  permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
 402  permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
 403  permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
 404  permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
 405  permission_manage_news: Spravování novinek
 406  permission_comment_news: Komentování novinek
 407  permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
 408  permission_manage_files: Spravování souborů
 409  permission_view_files: Prohlížení souborů
 410  permission_manage_wiki: Spravování Wiki
 411  permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
 412  permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
 413  permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
 414  permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
 415  permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
 416  permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
 417  permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
 418  permission_manage_repository: Spravování repozitáře
 419  permission_browse_repository: Procházení repozitáře
 420  permission_view_changesets: Zobrazování revizí
 421  permission_commit_access: Commit přístup
 422  permission_manage_boards: Správa diskusních fór
 423  permission_view_messages: Prohlížení příspěvků
 424  permission_add_messages: Posílání příspěvků
 425  permission_edit_messages: Upravování příspěvků
 426  permission_edit_own_messages: Upravit vlastní příspěvky
 427  permission_delete_messages: Mazání příspěvků
 428  permission_delete_own_messages: Smazat vlastní příspěvky
 429  permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
 430  permission_manage_subtasks: Spravovat dílčí úkoly
 431 
 432  project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
 433  project_module_time_tracking: Sledování času
 434  project_module_news: Novinky
 435  project_module_documents: Dokumenty
 436  project_module_files: Soubory
 437  project_module_wiki: Wiki
 438  project_module_repository: Repozitář
 439  project_module_boards: Diskuse
 440  project_module_calendar: Kalendář
 441  project_module_gantt: Gantt
 442 
 443  label_user: Uživatel
 444  label_user_plural: Uživatelé
 445  label_user_new: Nový uživatel
 446  label_user_anonymous: Anonymní
 447  label_project: Projekt
 448  label_project_new: Nový projekt
 449  label_project_plural: Projekty
 450  label_x_projects:
 451   zero: žádné projekty
 452   one:  1 projekt
 453   other: "%{count} projekty(ů)"
 454  label_project_all: Všechny projekty
 455  label_project_latest: Poslední projekty
 456  label_issue: Úkol
 457  label_issue_new: Nový úkol
 458  label_issue_plural: Úkoly
 459  label_issue_view_all: Všechny úkoly
 460  label_issues_by: "Úkoly podle %{value}"
 461  label_issue_added: Úkol přidán
 462  label_issue_updated: Úkol aktualizován
 463  label_document: Dokument
 464  label_document_new: Nový dokument
 465  label_document_plural: Dokumenty
 466  label_document_added: Dokument přidán
 467  label_role: Role
 468  label_role_plural: Role
 469  label_role_new: Nová role
 470  label_role_and_permissions: Role a práva
 471  label_member: Člen
 472  label_member_new: Nový člen
 473  label_member_plural: Členové
 474  label_tracker: Fronta
 475  label_tracker_plural: Fronty
 476  label_tracker_new: Nová fronta
 477  label_workflow: Průběh práce
 478  label_issue_status: Stav úkolu
 479  label_issue_status_plural: Stavy úkolů
 480  label_issue_status_new: Nový stav
 481  label_issue_category: Kategorie úkolu
 482  label_issue_category_plural: Kategorie úkolů
 483  label_issue_category_new: Nová kategorie
 484  label_custom_field: Uživatelské pole
 485  label_custom_field_plural: Uživatelská pole
 486  label_custom_field_new: Nové uživatelské pole
 487  label_enumerations: Seznamy
 488  label_enumeration_new: Nová hodnota
 489  label_information: Informace
 490  label_information_plural: Informace
 491  label_register: Registrovat
 492  label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
 493  label_password_lost: Zapomenuté heslo
 494  label_home: Úvodní
 495  label_my_page: Moje stránka
 496  label_my_account: Můj účet
 497  label_my_projects: Moje projekty
 498  label_administration: Administrace
 499  label_login: Přihlášení
 500  label_logout: Odhlášení
 501  label_help: Nápověda
 502  label_reported_issues: Nahlášené úkoly
 503  label_assigned_to_me_issues: Mé úkoly
 504  label_last_login: Poslední přihlášení
 505  label_registered_on: Registrován
 506  label_activity: Aktivita
 507  label_overall_activity: Celková aktivita
 508  label_user_activity: "Aktivita uživatele: %{value}"
 509  label_new: Nový
 510  label_logged_as: Přihlášen jako
 511  label_environment: Prostředí
 512  label_authentication: Autentifikace
 513  label_auth_source: Mód autentifikace
 514  label_auth_source_new: Nový mód autentifikace
 515  label_auth_source_plural: Módy autentifikace
 516  label_subproject_plural: Podprojekty
 517  label_subproject_new: Nový podprojekt
 518  label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
 519  label_min_max_length: Min - Max délka
 520  label_list: Seznam
 521  label_date: Datum
 522  label_integer: Celé číslo
 523  label_float: Desetinné číslo
 524  label_boolean: Ano/Ne
 525  label_string: Text
 526  label_text: Dlouhý text
 527  label_attribute: Atribut
 528  label_attribute_plural: Atributy
 529  label_no_data: Žádné položky
 530  label_change_status: Změnit stav
 531  label_history: Historie
 532  label_attachment: Soubor
 533  label_attachment_new: Nový soubor
 534  label_attachment_delete: Odstranit soubor
 535  label_attachment_plural: Soubory
 536  label_file_added: Soubor přidán
 537  label_report: Přehled
 538  label_report_plural: Přehledy
 539  label_news: Novinky
 540  label_news_new: Přidat novinku
 541  label_news_plural: Novinky
 542  label_news_latest: Poslední novinky
 543  label_news_view_all: Zobrazit všechny novinky
 544  label_news_added: Novinka přidána
 545  label_settings: Nastavení
 546  label_overview: Přehled
 547  label_version: Verze
 548  label_version_new: Nová verze
 549  label_version_plural: Verze
 550  label_close_versions: Zavřít dokončené verze
 551  label_confirmation: Potvrzení
 552  label_export_to: 'Také k dispozici:'
 553  label_read: Načítá se...
 554  label_public_projects: Veřejné projekty
 555  label_open_issues: otevřený
 556  label_open_issues_plural: otevřené
 557  label_closed_issues: uzavřený
 558  label_closed_issues_plural: uzavřené
 559  label_x_open_issues_abbr:
 560   zero: 0 otevřených
 561   one:  1 otevřený
 562   other: "%{count} otevřených"
 563  label_x_closed_issues_abbr:
 564   zero: 0 uzavřených
 565   one:  1 uzavřený
 566   other: "%{count} uzavřených"
 567  label_total: Celkem
 568  label_permissions: Práva
 569  label_current_status: Aktuální stav
 570  label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
 571  label_all: vše
 572  label_none: nic
 573  label_nobody: nikdo
 574  label_next: Další
 575  label_previous: Předchozí
 576  label_used_by: Použito
 577  label_details: Detaily
 578  label_add_note: Přidat poznámku
 579  label_calendar: Kalendář
 580  label_months_from: měsíců od
 581  label_gantt: Ganttův diagram
 582  label_internal: Interní
 583  label_last_changes: "posledních %{count} změn"
 584  label_change_view_all: Zobrazit všechny změny
 585  label_comment: Komentář
 586  label_comment_plural: Komentáře
 587  label_x_comments:
 588   zero: žádné komentáře
 589   one: 1 komentář
 590   other: "%{count} komentářů"
 591  label_comment_add: Přidat komentáře
 592  label_comment_added: Komentář přidán
 593  label_comment_delete: Odstranit komentář
 594  label_query: Uživatelský dotaz
 595  label_query_plural: Uživatelské dotazy
 596  label_query_new: Nový dotaz
 597  label_filter_add: Přidat filtr
 598  label_filter_plural: Filtry
 599  label_equals: je
 600  label_not_equals: není
 601  label_in_less_than: je měší než
 602  label_in_more_than: je větší než
 603  label_greater_or_equal: '>='
 604  label_less_or_equal: '<='
 605  label_in: v
 606  label_today: dnes
 607  label_yesterday: včera
 608  label_this_week: tento týden
 609  label_last_week: minulý týden
 610  label_last_n_days: "posledních %{count} dnů"
 611  label_this_month: tento měsíc
 612  label_last_month: minulý měsíc
 613  label_this_year: tento rok
 614  label_date_range: Časový rozsah
 615  label_less_than_ago: před méně jak (dny)
 616  label_more_than_ago: před více jak (dny)
 617  label_ago: před (dny)
 618  label_contains: obsahuje
 619  label_not_contains: neobsahuje
 620  label_day_plural: dny
 621  label_repository: Repozitář
 622  label_repository_plural: Repozitáře
 623  label_browse: Procházet
 624  label_branch: Větev
 625  label_tag: Tag
 626  label_revision: Revize
 627  label_revision_plural: Revizí
 628  label_revision_id: "Revize %{value}"
 629  label_associated_revisions: Související verze
 630  label_added: přidáno
 631  label_modified: změněno
 632  label_copied: zkopírováno
 633  label_renamed: přejmenováno
 634  label_deleted: odstraněno
 635  label_latest_revision: Poslední revize
 636  label_latest_revision_plural: Poslední revize
 637  label_view_revisions: Zobrazit revize
 638  label_view_all_revisions: Zobrazit všechny revize
 639  label_max_size: Maximální velikost
 640  label_sort_highest: Přesunout na začátek
 641  label_sort_higher: Přesunout nahoru
 642  label_sort_lower: Přesunout dolů
 643  label_sort_lowest: Přesunout na konec
 644  label_roadmap: Plán
 645  label_roadmap_due_in: "Zbývá %{value}"
 646  label_roadmap_overdue: "%{value} pozdě"
 647  label_roadmap_no_issues: Pro tuto verzi nejsou žádné úkoly
 648  label_search: Hledat
 649  label_result_plural: Výsledky
 650  label_all_words: Všechna slova
 651  label_wiki: Wiki
 652  label_wiki_edit: Wiki úprava
 653  label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
 654  label_wiki_page: Wiki stránka
 655  label_wiki_page_plural: Wiki stránky
 656  label_index_by_title: Index dle názvu
 657  label_index_by_date: Index dle data
 658  label_current_version: Aktuální verze
 659  label_preview: Náhled
 660  label_feed_plural: Příspěvky
 661  label_changes_details: Detail všech změn
 662  label_issue_tracking: Sledování úkolů
 663  label_spent_time: Strávený čas
 664  label_overall_spent_time: Celkem strávený čas
 665  label_f_hour: "%{value} hodina"
 666  label_f_hour_plural: "%{value} hodin"
 667  label_time_tracking: Sledování času
 668  label_change_plural: Změny
 669  label_statistics: Statistiky
 670  label_commits_per_month: Commitů za měsíc
 671  label_commits_per_author: Commitů za autora
 672  label_view_diff: Zobrazit rozdíly
 673  label_diff_inline: uvnitř
 674  label_diff_side_by_side: vedle sebe
 675  label_options: Nastavení
 676  label_copy_workflow_from: Kopírovat průběh práce z
 677  label_permissions_report: Přehled práv
 678  label_watched_issues: Sledované úkoly
 679  label_related_issues: Související úkoly
 680  label_applied_status: Použitý stav
 681  label_loading: Nahrávám...
 682  label_relation_new: Nová souvislost
 683  label_relation_delete: Odstranit souvislost
 684  label_relates_to: související s
 685  label_duplicates: duplikuje
 686  label_duplicated_by: duplikován
 687  label_blocks: blokuje
 688  label_blocked_by: blokován
 689  label_precedes: předchází
 690  label_follows: následuje
 691  label_stay_logged_in: Zůstat přihlášený
 692  label_disabled: zakázán
 693  label_show_completed_versions: Zobrazit dokončené verze
 694  label_me:
 695  label_board: Fórum
 696  label_board_new: Nové fórum
 697  label_board_plural: Fóra
 698  label_board_locked: Zamčeno
 699  label_board_sticky: Nálepka
 700  label_topic_plural: Témata
 701  label_message_plural: Příspěvky
 702  label_message_last: Poslední příspěvek
 703  label_message_new: Nový příspěvek
 704  label_message_posted: Příspěvek přidán
 705  label_reply_plural: Odpovědi
 706  label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
 707  label_year: Rok
 708  label_month: Měsíc
 709  label_week: Týden
 710  label_date_from: Od
 711  label_date_to: Do
 712  label_language_based: Podle výchozího jazyka
 713  label_sort_by: "Seřadit podle %{value}"
 714  label_send_test_email: Poslat testovací email
 715  label_feeds_access_key: Přístupový klíč pro Atom
 716  label_missing_feeds_access_key: Postrádá přístupový klíč pro Atom
 717  label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro Atom byl vytvořen před %{value}"
 718  label_module_plural: Moduly
 719  label_added_time_by: "Přidáno uživatelem %{author} před %{age}"
 720  label_updated_time_by: "Aktualizováno uživatelem %{author} před %{age}"
 721  label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
 722  label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
 723  label_file_plural: Soubory
 724  label_changeset_plural: Revize
 725  label_default_columns: Výchozí sloupce
 726  label_no_change_option: (beze změny)
 727  label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
 728  label_theme: Téma
 729  label_default: Výchozí
 730  label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
 731  label_user_mail_option_all: Pro všechny události všech mých projektech
 732  label_user_mail_option_selected: Pro všechny události na vybraných projektech...
 733  label_user_mail_option_none: Žádné události
 734  label_user_mail_option_only_my_events: Jen pro věci, co sleduji nebo jsem v nich zapojen
 735  label_user_mail_no_self_notified: Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách
 736  label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
 737  label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
 738  label_registration_automatic_activation: automatická aktivace účtu
 739  label_display_per_page: "%{value} na stránku"
 740  label_age: Věk
 741  label_change_properties: Změnit vlastnosti
 742  label_general: Obecné
 743  label_scm: SCM
 744  label_plugins: Doplňky
 745  label_ldap_authentication: Autentifikace LDAP
 746  label_downloads_abbr: Staž.
 747  label_optional_description: Volitelný popis
 748  label_add_another_file: Přidat další soubor
 749  label_preferences: Nastavení
 750  label_chronological_order: V chronologickém pořadí
 751  label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí
 752  label_incoming_emails: Příchozí e-maily
 753  label_generate_key: Generovat klíč
 754  label_issue_watchers: Sledování
 755  label_example: Příklad
 756  label_display: Zobrazit
 757  label_sort: Řazení
 758  label_ascending: Vzestupně
 759  label_descending: Sestupně
 760  label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
 761  label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
 762  label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
 763  label_group: Skupina
 764  label_group_plural: Skupiny
 765  label_group_new: Nová skupina
 766  label_time_entry_plural: Strávený čas
 767  label_version_sharing_none: Nesdíleno
 768  label_version_sharing_descendants: S podprojekty
 769  label_version_sharing_hierarchy: S hierarchií projektu
 770  label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
 771  label_version_sharing_system: Se všemi projekty
 772  label_update_issue_done_ratios: Aktualizovat koeficienty dokončení úkolů
 773  label_copy_source: Zdroj
 774  label_copy_target: Cíl
 775  label_copy_same_as_target: Stejný jako cíl
 776  label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
 777  label_api_access_key: API přístupový klíč
 778  label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
 779  label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value}
 780  label_profile: Profil
 781  label_subtask_plural: Dílčí úkoly
 782  label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
 783  label_principal_search: "Hledat uživatele nebo skupinu:"
 784  label_user_search: "Hledat uživatele:"
 785 
 786  button_login: Přihlásit
 787  button_submit: Potvrdit
 788  button_save: Uložit
 789  button_check_all: Zašrtnout vše
 790  button_uncheck_all: Odšrtnout vše
 791  button_delete: Odstranit
 792  button_create: Vytvořit
 793  button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
 794  button_test: Testovat
 795  button_edit: Upravit
 796  button_edit_associated_wikipage: "Upravit přiřazenou Wiki stránku: %{page_title}"
 797  button_add: Přidat
 798  button_change: Změnit
 799  button_apply: Použít
 800  button_clear: Smazat
 801  button_lock: Zamknout
 802  button_unlock: Odemknout
 803  button_download: Stáhnout
 804  button_list: Vypsat
 805  button_view: Zobrazit
 806  button_move: Přesunout
 807  button_move_and_follow: Přesunout a následovat
 808  button_back: Zpět
 809  button_cancel: Storno
 810  button_activate: Aktivovat
 811  button_sort: Seřadit
 812  button_log_time: Přidat čas
 813  button_rollback: Zpět k této verzi
 814  button_watch: Sledovat
 815  button_unwatch: Nesledovat
 816  button_reply: Odpovědět
 817  button_archive: Archivovat
 818  button_unarchive: Dearchivovat
 819  button_reset: Resetovat
 820  button_rename: Přejmenovat
 821  button_change_password: Změnit heslo
 822  button_copy: Kopírovat
 823  button_copy_and_follow: Kopírovat a následovat
 824  button_annotate: Komentovat
 825  button_update: Aktualizovat
 826  button_configure: Konfigurovat
 827  button_quote: Citovat
 828  button_show: Zobrazit
 829 
 830  status_active: aktivní
 831  status_registered: registrovaný
 832  status_locked: zamčený
 833 
 834  version_status_open: otevřený
 835  version_status_locked: zamčený
 836  version_status_closed: zavřený
 837 
 838  field_active: Aktivní
 839 
 840  text_select_mail_notifications: Vyberte akci, při které bude zasláno upozornění emailem.
 841  text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
 842  text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
 843  text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data?
 844  text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): %{value} budou také smazány."
 845  text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci průběhu práce
 846  text_are_you_sure: Jste si jisti?
 847  text_journal_changed: "%{label} změněn z %{old} na %{new}"
 848  text_journal_set_to: "%{label} nastaven na %{value}"
 849  text_journal_deleted: "%{label} smazán (%{old})"
 850  text_journal_added: "%{label} %{value} přidán"
 851  text_tip_issue_begin_day: úkol začíná v tento den
 852  text_tip_issue_end_day: úkol končí v tento den
 853  text_tip_issue_begin_end_day: úkol začíná a končí v tento den
 854  text_caracters_maximum: "%{count} znaků maximálně."
 855  text_caracters_minimum: "Musí být alespoň %{count} znaků dlouhé."
 856  text_length_between: "Délka mezi %{min} a %{max} znaky."
 857  text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný průběh práce
 858  text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
 859  text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
 860  text_line_separated: Více hodnot povoleno (jeden řádek pro každou hodnotu).
 861  text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů v poznámkách commitů
 862  text_issue_added: "Úkol %{id} byl vytvořen uživatelem %{author}."
 863  text_issue_updated: "Úkol %{id} byl aktualizován uživatelem %{author}."
 864  text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto Wiki a celý její obsah?
 865  text_issue_category_destroy_question: "Některé úkoly (%{count}) jsou přiřazeny k této kategorii. Co s nimi chtete udělat?"
 866  text_issue_category_destroy_assignments: Zrušit přiřazení ke kategorii
 867  text_issue_category_reassign_to: Přiřadit úkoly do této kategorie
 868  text_user_mail_option: "U projektů, které nebyly vybrány, budete dostávat oznámení pouze o vašich či o sledovaných položkách (např. o položkách jejichž jste autor nebo ke kterým jste přiřazen(a))."
 869  text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po té si můžete vše upravit"
 870  text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
 871  text_status_changed_by_changeset: "Použito v sadě změn %{value}."
 872  text_time_logged_by_changeset: Aplikováno v sadě změn %{value}.
 873  text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
 874  text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
 875  text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
 876  text_file_repository_writable: Povolen zápis do adresáře ukládání souborů
 877  text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
 878  text_minimagick_available: MiniMagick k dispozici (volitelné)
 879  text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit, je evidováno %{hours} práce. Co chete udělat?"
 880  text_destroy_time_entries: Odstranit zaznamenané hodiny.
 881  text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit zaznamenané hodiny projektu
 882  text_reassign_time_entries: 'Přeřadit zaznamenané hodiny k tomuto úkolu:'
 883  text_user_wrote: "%{value} napsal:"
 884  text_user_wrote_in: "%{value} napsal (%{link}):"
 885  text_enumeration_destroy_question: "Několik (%{count}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
 886  text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
 887  text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/configuration.yml a restartujte aplikaci."
 888  text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapováni automaticky."
 889  text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
 890  text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
 891  text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má %{descendants} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
 892  text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
 893  text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
 894  text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
 895  text_own_membership_delete_confirmation: "Chystáte se odebrat si některá nebo všechna svá oprávnění, potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.\nOpravdu chcete pokračovat?"
 896  text_zoom_in: Přiblížit
 897  text_zoom_out: Oddálit
 898 
 899  default_role_manager: Manažer
 900  default_role_developer: Vývojář
 901  default_role_reporter: Reportér
 902  default_tracker_bug: Chyba
 903  default_tracker_feature: Požadavek
 904  default_tracker_support: Podpora
 905  default_issue_status_new: Nový
 906  default_issue_status_in_progress: Ve vývoji
 907  default_issue_status_resolved: Vyřešený
 908  default_issue_status_feedback: Čeká se
 909  default_issue_status_closed: Uzavřený
 910  default_issue_status_rejected: Odmítnutý
 911  default_doc_category_user: Uživatelská dokumentace
 912  default_doc_category_tech: Technická dokumentace
 913  default_priority_low: Nízká
 914  default_priority_normal: Normální
 915  default_priority_high: Vysoká
 916  default_priority_urgent: Urgentní
 917  default_priority_immediate: Okamžitá
 918  default_activity_design: Návhr
 919  default_activity_development: Vývoj
 920 
 921  enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
 922  enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentů
 923  enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
 924  enumeration_system_activity: Systémová aktivita
 925 
 926  field_warn_on_leaving_unsaved: Varuj mě před opuštěním stránky s neuloženým textem
 927  text_warn_on_leaving_unsaved: Aktuální stránka obsahuje neuložený text, který bude ztracen, když opustíte stránku.
 928  label_my_queries: Moje vlastní dotazy
 929  text_journal_changed_no_detail: "%{label} aktualizován"
 930  label_news_comment_added: K novince byl přidán komentář
 931  button_expand_all: Rozbal vše
 932  button_collapse_all: Sbal vše
 933  label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel přiřazen
 934  label_additional_workflow_transitions_for_author: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel autorem
 935  label_bulk_edit_selected_time_entries: Hromadná změna záznamů času
 936  text_time_entries_destroy_confirmation: Jste si jistí, že chcete smazat vybraný záznam(y) času?
 937  label_role_anonymous: Anonymní
 938  label_role_non_member: Není členem
 939  label_issue_note_added: Přidána poznámka
 940  label_issue_status_updated: Aktualizován stav
 941  label_issue_priority_updated: Aktualizována priorita
 942  label_issues_visibility_own: Úkol vytvořen nebo přiřazen uživatel(i/em)
 943  field_issues_visibility: Viditelnost úkolů
 944  label_issues_visibility_all: Všechny úkoly
 945  permission_set_own_issues_private: Nastavit vlastní úkoly jako veřejné nebo soukromé
 946  field_is_private: Soukromý
 947  permission_set_issues_private: Nastavit úkoly jako veřejné nebo soukromé
 948  label_issues_visibility_public: Všechny úkoly, které nejsou soukromé
 949  text_issues_destroy_descendants_confirmation: "%{count} dílčí(ch) úkol(ů) bude rovněž smazán(o)."
 950  field_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
 951  field_scm_path_encoding: Kódování cesty SCM
 952  text_scm_path_encoding_note: "Výchozí: UTF-8"
 953  field_path_to_repository: Cesta k repositáři
 954  field_root_directory: Kořenový adresář
 955  field_cvs_module: Modul
 956  field_cvsroot: CVSROOT
 957  text_mercurial_repository_note: Lokální repositář (např. /hgrepo, c:\hgrepo)
 958  text_scm_command: Příkaz
 959  text_scm_command_version: Verze
 960  label_git_report_last_commit: Reportovat poslední commit pro soubory a adresáře
 961  text_scm_config: Můžete si nastavit vaše SCM příkazy v config/configuration.yml. Restartujte, prosím, aplikaci po jejich úpravě.
 962  text_scm_command_not_available: SCM příkaz není k dispozici. Zkontrolujte, prosím, nastavení v panelu Administrace.
 963  notice_issue_successful_create: Úkol %{id} byl vytvořen.
 964  label_between: mezi
 965  setting_issue_group_assignment: Povolit přiřazení úkolu skupině
 966  label_diff: rozdíl
 967  text_git_repository_note: Repositář je "bare and local" (např. /gitrepo, c:\gitrepo)
 968  description_query_sort_criteria_direction: Směr třídění
 969  description_project_scope: Rozsah vyhledávání
 970  description_filter: Filtr
 971  description_user_mail_notification: Nastavení emailových notifikací
 972  description_message_content: Obsah zprávy
 973  description_available_columns: Dostupné sloupce
 974  description_issue_category_reassign: Zvolte kategorii úkolu
 975  description_search: Vyhledávací pole
 976  description_notes: Poznámky
 977  description_choose_project: Projekty
 978  description_query_sort_criteria_attribute: Třídící atribut
 979  description_wiki_subpages_reassign: Zvolte novou rodičovskou stránku
 980  description_selected_columns: Vybraný sloupec
 981  label_parent_revision: Rodič
 982  label_child_revision: Potomek
 983  error_scm_annotate_big_text_file: Vstup nemůže být komentován, protože překračuje povolenou velikost textového souboru
 984  setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Použij aktuální datum jako počáteční datum pro nové úkoly
 985  button_edit_section: Uprav tuto část
 986  setting_repositories_encodings: Kódování příloh a repositářů
 987  description_all_columns: Všechny sloupce
 988  button_export: Export
 989  label_export_options: "nastavení exportu %{export_format}"
 990  error_attachment_too_big: Soubor nemůže být nahrán, protože jeho velikost je větší než maximální (%{max_size})
 991  notice_failed_to_save_time_entries: "Chyba při ukládání %{count} časov(ých/ého) záznam(ů) z %{total} vybraného: %{ids}."
 992  label_x_issues:
 993   zero: 0 úkol
 994   one:  1 úkol
 995   other: "%{count} úkolů"
 996  label_repository_new: Nový repositář
 997  field_repository_is_default: Hlavní repositář
 998  label_copy_attachments: Kopírovat přílohy
 999  label_item_position: "%{position}/%{count}"
 1000  label_completed_versions: Dokončené verze
 1001  text_project_identifier_info: Jsou povolena pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor měnit.
 1002  field_multiple: Více hodnot
 1003  setting_commit_cross_project_ref: Povolit reference a opravy úkolů ze všech ostatních projektů
 1004  text_issue_conflict_resolution_add_notes: Přidat moje poznámky a zahodit ostatní změny
 1005  text_issue_conflict_resolution_overwrite: Přesto přijmout moje úpravy (předchozí poznámky budou zachovány, ale některé změny mohou být přepsány)
 1006  notice_issue_update_conflict: Během vašich úprav byl úkol aktualizován jiným uživatelem.
 1007  text_issue_conflict_resolution_cancel: Zahoď všechny moje změny a znovu zobraz %{link}
 1008  permission_manage_related_issues: Spravuj související úkoly
 1009  field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtr
 1010  label_search_for_watchers: Hledej sledující pro přidání
 1011  notice_account_deleted: Váš účet byl trvale smazán.
 1012  setting_unsubscribe: Povolit uživatelům smazání jejich vlastního účtu
 1013  button_delete_my_account: Smazat můj účet
 1014  text_account_destroy_confirmation: |-
 1015   Skutečně chcete pokračovat?
 1016   Váš účet bude nenávratně smazán.
 1017  error_session_expired: Vaše sezení vypršelo. Znovu se přihlaste, prosím.
 1018  text_session_expiration_settings: "Varování: změnou tohoto nastavení mohou vypršet aktuální sezení včetně toho vašeho."
 1019  setting_session_lifetime: Maximální čas sezení
 1020  setting_session_timeout: Vypršení sezení bez aktivity
 1021  label_session_expiration: Vypršení sezení
 1022  permission_close_project: Zavřít / Otevřít projekt
 1023  button_close: Zavřít
 1024  button_reopen: Znovu otevřít
 1025  project_status_active: aktivní
 1026  project_status_closed: zavřený
 1027  project_status_archived: archivovaný
 1028  text_project_closed: Tento projekt je uzevřený a je pouze pro čtení.
 1029  notice_user_successful_create: Uživatel %{id} vytvořen.
 1030  field_core_fields: Standardní pole
 1031  field_timeout: Vypršení (v sekundách)
 1032  setting_thumbnails_enabled: Zobrazit náhled přílohy
 1033  setting_thumbnails_size: Velikost náhledu (v pixelech)
 1034  label_status_transitions: Změna stavu
 1035  label_fields_permissions: Práva k polím
 1036  label_readonly: Pouze pro čtení
 1037  label_required: Vyžadováno
 1038  text_repository_identifier_info: Jsou povoleny pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor změnit.
 1039  field_board_parent: Rodičovské fórum
 1040  label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
 1041  label_attribute_of_author: "%{name} autora"
 1042  label_attribute_of_assigned_to: "%{name} přiřazené(ho)"
 1043  label_attribute_of_fixed_version: Cílová verze %{name}
 1044  label_copy_subtasks: Kopírovat dílčí úkoly
 1045  label_copied_to: zkopírováno do
 1046  label_copied_from: zkopírováno z
 1047  label_any_issues_in_project: jakékoli úkoly v projektu
 1048  label_any_issues_not_in_project: jakékoli úkoly mimo projekt
 1049  field_private_notes: Soukromé poznámky
 1050  permission_view_private_notes: Zobrazit soukromé poznámky
 1051  permission_set_notes_private: Nastavit poznámky jako soukromé
 1052  label_no_issues_in_project: žádné úkoly v projektu
 1053  label_any: vše
 1054  label_last_n_weeks: poslední %{count} týdny
 1055  setting_cross_project_subtasks: Povolit dílčí úkoly napříč projekty
 1056  label_cross_project_descendants: S podprojekty
 1057  label_cross_project_tree: Se stromem projektu
 1058  label_cross_project_hierarchy: S hierarchií projektu
 1059  label_cross_project_system: Se všemi projekty
 1060  button_hide: Skrýt
 1061  setting_non_working_week_days: Dny pracovního volna/klidu
 1062  label_in_the_next_days: v přístích
 1063  label_in_the_past_days: v minulých
 1064  label_attribute_of_user: "%{name} uživatele"
 1065  text_turning_multiple_off: Jestliže zakážete více hodnot,
 1066   hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jediné hodnoty na položku.
 1067  label_attribute_of_issue: "%{name} úkolu"
 1068  permission_add_documents: Přidat dokument
 1069  permission_edit_documents: Upravit dokumenty
 1070  permission_delete_documents: Smazet dokumenty
 1071  label_gantt_progress_line: Vývojová čára
 1072  setting_jsonp_enabled: Povolit podporu JSONP
 1073  field_inherit_members: Zdědit členy
 1074  field_closed_on: Uzavřeno
 1075  field_generate_password: Generovat heslo
 1076  setting_default_projects_tracker_ids: Výchozí fronta pro nové projekty
 1077  label_total_time: Celkem
 1078  notice_account_not_activated_yet: Neaktivovali jste si dosud Váš účet.
 1079   Pro opětovné zaslání aktivačního emailu <a href="%{url}">klikněte na tento odkaz</a>, prosím.
 1080  notice_account_locked: Váš účet je uzamčen.
 1081  label_hidden: Skrytý
 1082  label_visibility_private: pouze pro mě
 1083  label_visibility_roles: pouze pro tyto role
 1084  label_visibility_public: pro všechny uživatele
 1085  field_must_change_passwd: Musí změnit heslo při příštím přihlášení
 1086  notice_new_password_must_be_different: Nové heslo se musí lišit od stávajícího
 1087  setting_mail_handler_excluded_filenames: Vyřadit přílohy podle jména
 1088  text_convert_available: ImageMagick convert k dispozici (volitelné)
 1089  label_link: Odkaz
 1090  label_only: jenom
 1091  label_drop_down_list: rozbalovací seznam
 1092  label_checkboxes: zaškrtávátka
 1093  label_link_values_to: Propojit hodnoty s URL
 1094  setting_force_default_language_for_anonymous: Vynutit výchozí jazyk pro anonymní
 1095   uživatele
 1096  setting_force_default_language_for_loggedin: Vynutit výchozí jazyk pro přihlášené
 1097   uživatele
 1098  label_custom_field_select_type: Vybrat typ objektu, ke kterému bude přiřazeno uživatelské pole
 1099  label_issue_assigned_to_updated: Přiřazený uživatel aktualizován
 1100  label_check_for_updates: Zkontroluj aktualizace
 1101  label_latest_compatible_version: Poslední kompatibilní verze
 1102  label_unknown_plugin: Nezámý plugin
 1103  label_radio_buttons: radio tlačítka
 1104  label_group_anonymous: Anonymní uživatelé
 1105  label_group_non_member: Nečleni
 1106  label_add_projects: Přidat projekty
 1107  field_default_status: Výchozí stav
 1108  text_subversion_repository_note: 'Např.: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
 1109  field_users_visibility: Viditelnost uživatelů
 1110  label_users_visibility_all: Všichni aktivní uživatelé
 1111  label_users_visibility_members_of_visible_projects: Členové viditelných projektů
 1112  label_edit_attachments: Editovat přiložené soubory
 1113  setting_link_copied_issue: Vytvořit odkazy na kopírované úkol
 1114  label_link_copied_issue: Vytvořit odkaz na kopírovaný úkol
 1115  label_ask: Zeptat se
 1116  label_search_attachments_yes: Vyhledat názvy a popisy souborů
 1117  label_search_attachments_no: Nevyhledávat soubory
 1118  label_search_attachments_only: Vyhledávat pouze soubory
 1119  label_search_open_issues_only: Pouze otevřené úkoly
 1120  field_address: Email
 1121  setting_max_additional_emails: Maximální počet dalších emailových adres
 1122  label_email_address_plural: Emaily
 1123  label_email_address_add: Přidat emailovou adresu
 1124  label_enable_notifications: Povolit notifikace
 1125  label_disable_notifications: Zakázat notifikace
 1126  setting_search_results_per_page: Vyhledaných výsledků na stránku
 1127  label_blank_value: prázdný
 1128  permission_copy_issues: Kopírovat úkoly
 1129  error_password_expired: Platnost vašeho hesla vypršela a administrátor vás žádá o jeho změnu.
 1130  field_time_entries_visibility: Viditelnost časových záznamů
 1131  setting_password_max_age: Změna hesla je vyžadována po
 1132  label_parent_task_attributes: Atributy rodičovského úkolu
 1133  label_parent_task_attributes_derived: Vypočteno z dílčích úkolů
 1134  label_parent_task_attributes_independent: Nezávisle na dílčích úkolech
 1135  label_time_entries_visibility_all: Všechny zaznamenané časy
 1136  label_time_entries_visibility_own: Zaznamenané časy vytvořené uživatelem
 1137  label_member_management: Správa členů
 1138  label_member_management_all_roles: Všechny role
 1139  label_member_management_selected_roles_only: Pouze tyto role
 1140  label_password_required: Pro pokračování potvrďte vaše heslo
 1141  label_total_spent_time: Celkem strávený čas
 1142  notice_import_finished: "%{count} položek bylo naimportováno"
 1143  notice_import_finished_with_errors: "%{count} z %{total} položek nemohlo být naimportováno"
 1144  error_invalid_file_encoding: Soubor není platným souborem s kódováním %{encoding}
 1145  error_invalid_csv_file_or_settings: Soubor není CSV soubor nebo neodpovídá
 1146   níže uvedenému nastavení
 1147  error_can_not_read_import_file: Chyba při čtení souboru pro import
 1148  permission_import_issues: Import úkolů
 1149  label_import_issues: Import úkolů
 1150  label_select_file_to_import: Vyberte soubor pro import
 1151  label_fields_separator: Oddělovač pole
 1152  label_fields_wrapper: Oddělovač textu
 1153  label_encoding: Kódování
 1154  label_comma_char: Čárka
 1155  label_semi_colon_char: Středník
 1156  label_quote_char: Uvozovky
 1157  label_double_quote_char: Dvojté uvozovky
 1158  label_fields_mapping: Mapování polí
 1159  label_file_content_preview: Náhled obsahu souboru
 1160  label_create_missing_values: Vytvořit chybějící hodnoty
 1161  button_import: Import
 1162  field_total_estimated_hours: Celkový odhadovaný čas
 1163  label_api: API
 1164  label_total_plural: Celkem
 1165  label_assigned_issues: Přiřazené úkoly
 1166  label_field_format_enumeration: Seznam klíčů/hodnot
 1167  label_f_hour_short: '%{value}hod'
 1168  field_default_version: Výchozí verze
 1169  error_attachment_extension_not_allowed: Přípona přílohy %{extension} není povolena
 1170  setting_attachment_extensions_allowed: Povolené přípony
 1171  setting_attachment_extensions_denied: Nepovolené přípony
 1172  label_any_open_issues: otevřené úkoly
 1173  label_no_open_issues: bez otevřených úkolů
 1174  label_default_values_for_new_users: Výchozí hodnoty pro nové uživatele
 1175  error_ldap_bind_credentials: Neplatný účet/heslo LDAP
 1176  setting_sys_api_key: API klíč
 1177  setting_lost_password: Zapomenuté heslo
 1178  mail_subject_security_notification: Bezpečnostní upozornění
 1179  mail_body_security_notification_change: "%{field} bylo změněno."
 1180  mail_body_security_notification_change_to: "%{field} bylo změněno na %{value}."
 1181  mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} bylo přidáno."
 1182  mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} bylo odebráno."
 1183  mail_body_security_notification_notify_enabled: Email %{value} nyní dostává notifikace.
 1184  mail_body_security_notification_notify_disabled: Email %{value} už nedostává notifikace.
 1185  mail_body_settings_updated: "Následující nastavení byla změněna:"
 1186  field_remote_ip: IP adresa
 1187  label_wiki_page_new: Nová wiki stránka
 1188  label_relations: Relace
 1189  button_filter: Filtr
 1190  mail_body_password_updated: Vaše heslo bylo změněno.
 1191  label_no_preview: Náhled není k dispozici
 1192  error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Projekt neobsahuje žádnou frontu, pro kterou lze vytvořit úkol
 1193  label_tracker_all: Všechny fronty
 1194  label_new_project_issue_tab_enabled: Zobraz záložku "Nový úkol"
 1195  setting_new_item_menu_tab: Záložka v menu projektu pro vytváření nových objektů
 1196  label_new_object_tab_enabled: Zobrazit rozbalovací menu "+"
 1197  error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Neexistují projekty s frontou, pro kterou lze vytvořit úkol
 1198  field_textarea_font: Písmo použité pro textová pole
 1199  label_font_default: Výchozí písmo
 1200  label_font_monospace: Neproporcionální písmo
 1201  label_font_proportional: Proporciální písmo
 1202  setting_timespan_format: Formát časového intervalu
 1203  label_table_of_contents: Obsah
 1204  setting_commit_logs_formatting: Použij textové formátování pro popisky comitů
 1205  setting_mail_handler_enable_regex: Povol regulární výrazy
 1206  error_move_of_child_not_possible: "Dílčí úkol %{child} nemůže být přesunut do nového projektu: %{errors}"
 1207  error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Strávený čas nemůže
 1208   být přiřazen k úkolu, který se bude mazat
 1209  setting_timelog_required_fields: Požadovaná pole pro zapisování času
 1210  label_attribute_of_object: "%{object_name} %{name}"
 1211  label_user_mail_option_only_assigned: Pouze pro věci, které sleduji nebo jsem na ně přiřazený
 1212  label_user_mail_option_only_owner: Pouze pro věci, které sleduji nebo jsem jejich vlastníkem
 1213  warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Změny způsobí automatické smazání
 1214  hodnot z jednoho nebo více polí vybraných objektů
 1215  field_updated_by: Aktualizoval
 1216  field_last_updated_by: Naposledy změnil
 1217  field_full_width_layout: Celá šířka schematu
 1218  label_last_notes: Poslední poznámky
 1219  field_digest: Kontrolní součet
 1220  field_default_assigned_to: Výchozí přiřazený uživatel
 1221  setting_show_custom_fields_on_registration: Zobraz uživatelská pole při registraci
 1222  permission_view_news: Zobraz novinky
 1223  label_no_preview_alternative_html: "Náhled není k dispozici. Soubor: %{link}."
 1224  label_no_preview_download: Stažení
 1225  setting_close_duplicate_issues: Automaticky uzavři duplicitní úkoly
 1226  error_exceeds_maximum_hours_per_day: Není možné zapsat více než %{max_hours}hod v ten
 1227   samý den (%{logged_hours}hod bylo již vykázáno)
 1228  setting_time_entry_list_defaults: Výchozí hodnoty pro zápis stráveného času
 1229  setting_timelog_accept_0_hours: Akceptovat zápis času 0hod
 1230  setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hodin, které mohou být vykázány jedním uživatelem za jeden den
 1231  label_x_revisions: "%{count} revizí"
 1232  error_can_not_delete_auth_source: Tento autentifikační mód se používá a nemůže být smazán.
 1233  button_actions: Akce
 1234  mail_body_lost_password_validity: Mějte na paměti, že pomocí tohoto odkazu můžete změnit heslo pouze jednou.
 1235  text_login_required_html: Pokud není vyžadována autentifikace, veřejné projekty a jejich obsah jsou
 1236   veřejně přístupné na webu. Můžete <a href="%{anonymous_role_path}">upravit příslušná práva</a>.
 1237  label_login_required_yes: 'Ano'
 1238  label_login_required_no: Ne, umožnit anonymní přístup k veřejným projektům
 1239  text_project_is_public_non_member: Veřejné projekty a jejich obsah je přístupný pro všechny přihlášené uživatele.
 1240  text_project_is_public_anonymous: Veřejné projekty a jejich obsah je otevřeně přístupný na webu.
 1241  label_version_and_files: Verze (%{count}) a soubory
 1242  label_ldap: LDAP
 1243  label_ldaps_verify_none: LDAPS (bez ověření certifikátu)
 1244  label_ldaps_verify_peer: LDAPS
 1245  label_ldaps_warning: Je doporučeno použít šifrované LDAPS připojení s certifikátem pro zabránění
 1246   jakékoliv manipulace během autentifikačního procesu.
 1247  label_nothing_to_preview: Žádný náhled
 1248  error_token_expired: Tento odkaz na obnovu hesla vypršel, prosím zkuste to znovu.
 1249  error_spent_on_future_date: Nelze zapsat čas do budoucna
 1250  setting_timelog_accept_future_dates: Akceptovat zápis času do budoucna
 1251  label_delete_link_to_subtask: Odstranit souvislost
 1252  error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Nejste oprávněni k zápisu času
 1253   ostatních uživatelů
 1254  permission_log_time_for_other_users: Záznam stráveného času ostatních uživatelů
 1255  label_tomorrow: zítra
 1256  label_next_week: příští týden
 1257  label_next_month: příští měsíc
 1258  text_role_no_workflow: Tato role nemá definován průběh práce
 1259  text_status_no_workflow: Žádná fronta nepoužívá tento stav v průběhu práce
 1260  setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferovaná část (HTML) emailu
 1261  setting_show_status_changes_in_mail_subject: Zobrazit změny stavů v předmetu mailové
 1262   notifikace úkolů
 1263  label_inherited_from_parent_project: Poděděné z rodičovského projektu
 1264  label_inherited_from_group: Poděděné ze skupiny %{name}
 1265  label_trackers_description: Popis front
 1266  label_open_trackers_description: Zobrazit popis všech trackerů
 1267  label_preferred_body_part_text: Text
 1268  label_preferred_body_part_html: HTML (experimentální)
 1269  field_parent_issue_subject: Předmět rodičovského úkolu
 1270  permission_edit_own_issues: Upravování vlastních úkolů
 1271  text_select_apply_tracker: Použít frontu
 1272  label_updated_issues: Aktualizované úkoly
 1273  text_avatar_server_config_html: Aktuální avatar server je <a href="%{url}">%{url}</a>.
 1274   Nastavení lze změnit v config/configuration.yml.
 1275  setting_gantt_months_limit: Maximální počet měsíců zobrazených v ganttově diagramu
 1276  permission_import_time_entries: Import stráveného času
 1277  label_import_notifications: Odeslat emailové notifikace během importu
 1278  text_gs_available: ImageMagick PDF podpora k dispozici (volitelné)
 1279  field_recently_used_projects: Počet nedávno použitých projektů v rychlém výběru
 1280  label_optgroup_bookmarks: Záložky
 1281  label_optgroup_others: Jiné projekty
 1282  label_optgroup_recents: Nedávno použité
 1283  button_project_bookmark: Přidat záložku
 1284  button_project_bookmark_delete: Odstranit záložku
 1285  field_history_default_tab: Výchozí karta historie úkolů
 1286  label_issue_history_properties: Změny vlastností
 1287  label_issue_history_notes: Poznámky
 1288  label_last_tab_visited: Poslední zobrazená karta
 1289  field_unique_id: Unikátní ID
 1290  text_no_subject: bez předmětu
 1291  setting_password_required_char_classes: Vyžadované třídy znaků pro hesla
 1292  label_password_char_class_uppercase: velká písmena
 1293  label_password_char_class_lowercase: malá písmena
 1294  label_password_char_class_digits: číslice
 1295  label_password_char_class_special_chars: speciální znaky
 1296  text_characters_must_contain: Musí obsahovat %{character_classes}.
 1297  label_starts_with: začíná
 1298  label_ends_with: končí
 1299  label_issue_fixed_version_updated: Cílová verze aktualizována
 1300  setting_project_list_defaults: Výchozí nastavení seznamu projektů
 1301  label_display_type: Zobrazit výsledky jako
 1302  label_display_type_list: Seznam
 1303  label_display_type_board: Fórum
 1304  label_my_bookmarks: Moje záložky
 1305  label_import_time_entries: Import stráveného času