"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "anticms-0.2.1/anticms_hp/temp_lt.html" (5 Nov 2005, 5900 Bytes) of package /linux/www/old/anticms-0.2.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) HTML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <!-- $Id: temp_lt.html,v 1.2 2005/11/05 12:35:37 aurb Exp $ -->
  2 
  3 <p>Šablonas (template) šioje sistemoje – tai html (arba xhtml, arba koks
  4 tik norite (turi būti tekstinis)) dokumentas su specialiomis žymomis,
  5 nurodančiomis sistemai ką daryti (pvz. įrašyti/pašalinti tam tikroje
  6 vietoje tekstą, patikrinti kažkokią sąlygą ir panašiai).</p>
  7 
  8 <p>Šablono failo vieta/vardas nurodomi nustatymų faile. Taip atrodo
  9 paprastas xhtml šablonas (parsisiuntę šią TVS, rasite šios svetainės
  10 šabloną):</p>
  11 
  12 <pre>
  13 &lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;
  14 &lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&quot;
  15   &quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&quot;&gt;
  16 &lt;html xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; xml:lang=&quot;en&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
  17 &lt;head&gt;
  18 &lt;meta http-equiv=&quot;Content-type&quot; content=&quot;text/html; charset=UTF-8&quot; /&gt;
  19 &lt;title&gt;&lt;val MAIN_TITLE&gt;&lt;/title&gt;
  20 &lt;/head&gt;
  21 &lt;body&gt;
  22 &lt;h1&gt;&lt;val MAIN_TITLE&gt;&lt;/h1&gt;
  23 &lt;hr /&gt;
  24 &lt;for AR in ARTICLES&gt;
  25 &lt;div&gt;
  26 &lt;h2&gt;&lt;val AR.title&gt;&lt;/h2&gt;
  27 &lt;val AR.body&gt;
  28 &lt;/div&gt;
  29 &lt;/for&gt;
  30 &lt;/body&gt;
  31 &lt;/html&gt;
  32 </pre>
  33 
  34 <h3>Sintaksė</h3>
  35 
  36 <dl>
  37 <dt>&lt;block KINTAMASIS&gt;TEKSTAS&lt;/block&gt;</dt> <dd>Vietoje šios
  38 konstrukcijos įrašoma tuščia vieta, o kintamajam
  39 <strong>KINTAMASIS</strong> priskiriama reikšmė
  40 <strong>TEKSTAS</strong>.</dd>
  41 
  42 <dt>&lt;for I in KINTAMASIS&gt;TEKSTAS&lt;/for&gt;</dt> <dd>Jeigu
  43 <strong>KINTAMASIS</strong> yra masyvas arba struktūra, vietoje šios
  44 konstrukcijos įrašoma tiek <strong>TEKSTAS</strong> pasikartojimų, kiek yra
  45 elementų, kiekvieną <strong>I</strong> pakeičiant į
  46 <strong>KINTAMASIS</strong><em>.einamasis_indeksas</em>. Taip pat
  47 kiekvienas <strong>I_CNT</strong> pakeičiamas į einamojo karto numerį,
  48 pradedant nuo 1. Jeigu <strong>KINTAMASIS</strong> nėra nei masyvas, nei
  49 struktūra, vietoje šios konstrukcijos įrašoma tuščia vieta.</dd>
  50 
  51 <dt>&lt;val KINTAMASIS&gt;</dt> <dd>Vietoje šios konstrukcijos įrašoma
  52 kintamojo <strong>KINTAMASIS</strong> reikšmė.</dd>
  53 
  54 <dt>&lt;count KINTAMASIS&gt;</dt> <dd>Jeigu <strong>KINTAMASIS</strong> yra
  55 masyvas arba struktūra, vietoje šios konstrukcijos įrašomas jos elementų
  56 skaičius, kitu atveju – '0'.</dd>
  57 
  58 <dt>&lt;if 'REIKŠMĖ' /IŠRAIŠKA/&gt;TEKSTAS&lt;/if&gt;</dt> <dd>Jei tekstas
  59 <strong>REIKŠMĖ</strong> atitinka reguliariąją išraišką (regular
  60 expression) <strong>IŠRAIŠKA</strong>, tai vietoje šios konstrukcijos
  61 įrašomas tekstas <strong>TEKSTAS</strong>, kitu atveju – tuščia vieta.</dd>
  62 </dl>
  63 
  64 <p>Šablonas apdorojamas tokia tvarka, kokia aukščiau yra išvardintos
  65 konstrukcijos t.y. vykdant, pavyzdžiui, if sakinius, jau bus pakeistos
  66 visos kintamųjų konstrukcijos jų reikšmėmis ir t.t.</p>
  67 
  68 <p>Didžiosios ir mažosios raidės skiriasi.</p>
  69 
  70 <p>Ciklų cikluose cikluose, blokų blokuose blokuose blokuose ir kitų dalykų
  71 gylis neribojamas.</p>
  72 
  73 <h3>Kintamieji</h3>
  74 
  75 <p>Kintamųjų vardai turi būti sudaryti iš didžiųjų/mažųjų raidžių,
  76 skaitmenų ir _ ženklo. Struktūrų ir masyvų indeksai atskiriami tašku. Yra
  77 trijų tipų kintamieji:</p>
  78 
  79 <dl>
  80 <dt>Tekstiniai</dt> <dd>Tai paprasti kintamieji, įgyjantys kažkokią
  81 tekstinę reikšmę.</dd>
  82 
  83 <dt>Masyvai</dt> <dd>Tai sutvarkyto eiliškumo bet kokio tipo kintamųjų
  84 rinkiniai. Kintamieji pasiekiami nurodžius indeksą, kuris prasideda nuo
  85 0.</dd>
  86 
  87 <dt>Struktūros</dt> <dd>Tai, kaip ir masyvai, bet kokio tipo kintamųjų
  88 rinkiniai, tačiau jų eilės tvarka – neapibrėžta. Kintamieji pasiekiami
  89 nurodžius indeksą, kuris sudaromas pagal tas pačias taisykles kaip ir
  90 kintamųjų vardai.</dd>
  91 </dl>
  92 
  93 <h3>Sisteminiai kintamieji</h3>
  94 
  95 <p>Be kintamųjų, gautų iš svetainės turinio, sistema sukuria šiuos:</p>
  96 
  97 <table cellpadding="6" cellspacing="0">
  98 <tr>
  99 <th>Pavadinimas</th>
 100 <th>Tipas</th>
 101 <th>Aprašymas</th>
 102 </tr>
 103 
 104 <tr>
 105 <td>LANG</td>
 106 <td>tekstinis</td>
 107 <td>kalbos, kuria dabar rodoma svetainė, kodas (šiuo atveju <strong>LANG = '<val LANG>'</strong>).</td>
 108 </tr>
 109 
 110 <tr>
 111 <td>LANGS</td>
 112 <td>masyvas</td>
 113 <td>reikšmės – tekstiniai kintamieji, atitinkantys visas kalbas, kuriomis galima parodyti svetainę (šiuo atveju <strong>LANGS = [<for I in LANGS><if 'I_CNT' /[^1]/>, </if>'<val I>'</for>]</strong>).</td>
 114 </tr>
 115 
 116 <tr>
 117 <td>PAGE</td>
 118 <td>struktūra</td>
 119 <td>informacija apie dabar rodomą puslapį. Šiuo atveju:
 120 <ul>
 121 <li><strong>PAGE.name = '<val PAGE.name>'</strong> (puslapio
 122 pavadinimas)</li>
 123 <li><strong>PAGE.link = '<val PAGE.link>'</strong> (nuoroda, kuria
 124 pasiekiamas puslapis)</li>
 125 <li><strong>PAGE.current = '<val PAGE.current>'</strong> ('true', jei
 126 puslapis yra dabartinis, kitaip 'false')</li>
 127 <li><strong>PAGE.inpath = '<val PAGE.inpath>'</strong> ('true', jei
 128 puslapis yra kelyje, kitaip 'false')</li>
 129 <li><strong>PAGE.subpages = []</strong> (masyvas, sudarytas iš
 130 <strong>PAGE</strong> tipo struktūrų, aprašančių šio puslapio
 131 subpuslapius)</li>
 132 </ul>
 133 Ši struktūra taip pat turi elementus, aprašytus turinyje.</td>
 134 </tr>
 135 
 136 <tr>
 137 <td>PAGES</td>
 138 <td>masyvas</td>
 139 <td><strong>PAGE</strong> tipo struktūros, nešančios informaciją apie šakninius svetainės puslapius.</td>
 140 </tr>
 141 
 142 <tr>
 143 <td>PATH</td>
 144 <td>masyvas</td>
 145 <td><strong>PAGE</strong> tipo
 146 struktūrų, nešančios informaciją apie dabartiniame kelyje esančius puslapius
 147 nuo šakninio iki dabartinio.</td>
 148 </tr>
 149 
 150 <tr>
 151 <td>ENCODING</td>
 152 <td>tekstinis</td>
 153 <td>puslapyje naudojama koduotė (nurodyta <strong>config.xml</strong>, šiuo atveju <strong>ENCODING = '<val ENCODING>'</strong>)</td>
 154 </tr>
 155 
 156 <tr>
 157 <td>POWERED</td>
 158 <td>tekstinis</td>
 159 <td>nuoroda į šios TVS svetainę, kurioje parašytas pavadinimas ir versija (žr. puslapio apačioje). Jei norite, galite patalpintį ją savo puslapiuose :-)</td>
 160 </tr>
 161 </table>