"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "anticms-0.2.1/anticms_hp/news_lt.html" (5 Nov 2005, 498 Bytes) of package /linux/www/old/anticms-0.2.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) HTML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <!-- $Id: news_lt.html,v 1.1 2005/11/05 12:35:37 aurb Exp $ -->
  2 
  3 <dl>
  4 <dt>2005-11-05 - išleista 0.2.1 versija</dt>
  5 <dd>Pakeitimai:
  6 <ul>
  7 <li>Atsirado svetainės nustatymai, kur galima nurodyti koduotę, kelius ir
  8 dar šį bei tą (dėl to šiek tiek pasikeitė įdiegimas, taip pat atsirado
  9 galimybė turėti kelias svetaines su ta pačia instaliacija). <a
  10 href="doc-config.html">Plačiau...</a></li>
  11 <li>Naujas šablonų sisteminis kintamasis – <strong>ENCODING</strong>.</li>
  12 </ul>
  13 </dd>
  14 </dl>