"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "anticms-0.2.1/anticms_hp/inst_lt.html" (5 Nov 2005, 1263 Bytes) of package /linux/www/old/anticms-0.2.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) HTML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <!-- $Id: inst_lt.html,v 1.2 2005/11/05 12:35:37 aurb Exp $ -->
  2 
  3 <p>Šiam TVS reikalingas http serveris (išbandytas tik <a
  4 href="http://httpd.apache.org/" title="The Apache HTTP Server Project"
  5 >Apache</a>) su CGI palaikymu, bei <a href="http://python.org/"
  6 title="Python Programming Language">Python</a> interpretatorius. Kaip
  7 įjungti Python palaikymą ir adresų perrašymo modulį web serveryje čia
  8 nepasakosiu (greičiauiai jūsų serveryje jis jau įjungtas).</p>
  9 
  10 <p>Sistema įdiegiama katalogo <strong>cgi-bin</strong> turinį patalpinus
  11 kataloge iš kurio leidžiamas CGI programų vykdymas (pvz.
  12 <strong>cgi-bin</strong>). Šakniniame svetainės kataloge turi būti
  13 <strong>.htaccess</strong> failas, kuriame neegzistuojantys
  14 failai/katalogai ir tuščia eilutė nukreipiami į <strong>index.py</strong>
  15 failą. Pvz., jei TVS įdėtas <strong>cgi-bin</strong> kataloge, tai atrodytų
  16 daug maž taip:</p>
  17 
  18 <pre>
  19 RewriteEngine On
  20 
  21 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  22 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  23 RewriteRule .* cgi-bin/index.py [L]
  24 RewriteRule ^$ cgi-bin/index.py [L]
  25 
  26 # uždraudžiamas priėjimas prie config.xml
  27 
  28 RewriteRule cgi-bin/config.xml - [F]
  29 </pre>
  30 
  31 <p>Kur talpinti svetainės paveikslėlius, CSS ir kitus failus apribojimų
  32 nėra.</p>