"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "anticms-0.2.1/anticms_hp/cont_lt.html" (5 Nov 2005, 8113 Bytes) of package /linux/www/old/anticms-0.2.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) HTML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <!-- $Id: cont_lt.html,v 1.2 2005/11/05 12:35:37 aurb Exp $ -->
  2 
  3 <p>Svetainės turinys ir puslapių hierarchija laikomi XML faile (failo
  4 vieta/pavadinimas nurodomi nustatymų faile). Kadangi vartotojui draugiškas
  5 turinio redaktorius vis dar ruošiamas, XML dokumentą tenka redaguoti savo
  6 rankomis (arba, žinoma, galite pasirašyti savo redaktorių ;-)). Žemiau
  7 pateikiamas turinio/puslapių failo struktūros aprašymas. Taip atrodo
  8 minimalus turinio failas (parsisiuntę tvs, rasite šios svetainės turinio
  9 failą):</p>
  10 
  11 <pre>
  12 &lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;
  13 &lt;anticms version=&quot;0.1&quot;&gt;
  14 
  15  &lt;info&gt;
  16   &lt;item type=&quot;language&quot; code=&quot;en&quot; /&gt;
  17   &lt;item type=&quot;language&quot; code=&quot;lt&quot; /&gt;
  18   &lt;item type=&quot;expires&quot; enabled=&quot;true&quot; days=&quot;1&quot; hours=&quot;0&quot; minutes=&quot;0&quot; seconds=&quot;0&quot; /&gt;
  19   &lt;item type=&quot;default&quot; name=&quot;language&quot; value=&quot;en&quot; /&gt;
  20   &lt;item type=&quot;default&quot; name=&quot;page&quot; value=&quot;index&quot; /&gt;
  21  &lt;/info&gt;
  22 
  23  &lt;pages&gt;
  24   &lt;page name=&quot;index&quot;&gt;
  25    &lt;attribute name=&quot;title&quot;&gt;
  26     &lt;text lang=&quot;en&quot;&gt;Home&lt;/text&gt;
  27     &lt;text lang=&quot;lt&quot;&gt;Pradinis&lt;/text&gt;
  28    &lt;/attribute&gt;
  29   &lt;/page&gt;
  30   &lt;page name=&quot;other&quot;&gt;
  31    &lt;attribute name=&quot;title&quot;&gt;
  32     &lt;text lang=&quot;en&quot;&gt;Another page&lt;/text&gt;
  33     &lt;text lang=&quot;lt&quot;&gt;Kitas puslapis&lt;/text&gt;  
  34    &lt;/attribute&gt;
  35   &lt;/page&gt;
  36  &lt;/pages&gt;
  37 
  38  &lt;content&gt;
  39   &lt;item type=&quot;string&quot; container=&quot;MAIN_TITLE&quot;&gt;
  40    &lt;text lang=&quot;en&quot;&gt;Welcome!&lt;/text&gt;
  41    &lt;text lang=&quot;lt&quot;&gt;Sveiki atvykę!&lt;/text&gt;   
  42   &lt;/item&gt;
  43 
  44   &lt;item type=&quot;list&quot; container=&quot;ARTICLES&quot;&gt;
  45    &lt;item type=&quot;struct&quot;&gt;
  46     &lt;page name=&quot;index&quot; subpages=&quot;false&quot; /&gt;
  47     &lt;item type=&quot;string&quot; name=&quot;title&quot;&gt;
  48      &lt;text lang=&quot;en&quot;&gt;First post!&lt;/text&gt;
  49      &lt;text lang=&quot;lt&quot;&gt;Pirmas pranešimas!&lt;/text&gt;
  50     &lt;/item&gt;
  51     &lt;item type=&quot;string&quot; name=&quot;body&quot;&gt;
  52      &lt;file lang=&quot;en&quot; name=&quot;article_en.html&quot; /&gt;
  53      &lt;file lang=&quot;lt&quot; name=&quot;article_lt.html&quot; /&gt;
  54     &lt;/item&gt;
  55    &lt;/item&gt;
  56   &lt;/item&gt;
  57  &lt;/content&gt;
  58 
  59 &lt;/anticms&gt;
  60 </pre>
  61 
  62 <h3><strong>anticms</strong> elementas</h3>
  63 
  64 <p>Viršutinis dokumento elementas <strong>anticms</strong> gaubia tris
  65 elementus: <strong>info</strong>, <strong>pages</strong> ir
  66 <strong>content</strong>. Viršutinis elementas turi vienintelę savybę
  67 <strong>version</strong>, kuri nurodo dokumento formato versiją.</p>
  68 
  69 <h3><strong>info</strong> elementas</h3>
  70 
  71 <p>Šis elementas savybių neturi, bet gaubia <strong>item</strong> elementų
  72 rinkinį, kuriuose įrašyta bendra svetainės informacija.</p>
  73 
  74 <h4><strong>item</strong> elementas</h4>
  75 
  76 <p>Kiekvienas <strong>item</strong> elementas turi savybę
  77 <strong>type</strong> ir keletą kitų savybių, priklausančių nuo
  78 <strong>type</strong> reikšmės, kuri gali būti viena iš šių:</p>
  79 
  80 <dl>
  81 <dt>language</dt><dd>Šio tipo elementais išvardyjamos visos svetainės
  82 kalbos, savybėje <strong>code</strong> įrašant kalbos kodą (pvz. 'lt',
  83 'en', ...).</dd>
  84 
  85 <dt>expires</dt><dd>Šio tipo elementas nurodo ar ir už kiek laiko puslapiai
  86 išnyksta t.y. kiek laiko turi būti laikomi naršyklės krepšyje. Savybės:
  87 <ul>
  88 <li><strong>enabled</strong> – ar išnyksta ('true' arba 'false').</li>
  89 <li><strong>days</strong> – už kiek dienų nuo parodymo.</li>
  90 <li><strong>hours</strong> – už kiek valandų nuo parodymo.</li>
  91 <li><strong>minutes</strong> – už kiek minučių nuo parodymo.</li>
  92 <li><strong>seconds</strong> – už kiek sekundžių nuo parodymo.</li>
  93 </ul>
  94 Norint, kad puslapiai nebūtų saugomi naršyklės krepšyje ir kiekvieno
  95 parodymo metu pakraunami iš naujo, reikia nurodyti
  96 <strong>enabled='true'</strong>, o visoms kitoms savybėms priskirti
  97 <strong>'0'</strong>.</dd>
  98 
  99 <dt>default</dt><dd>Šio tipo elementai nurodo reikšmes pagal nutylėjimą.
 100 Savybės: <strong>name</strong> – reikšmės pavadinimas,
 101 <strong>value</strong> – reikšmė. Galimi reikšmių pavadinimai:
 102 <ul>
 103 <li><strong>language</strong> – kalba pagal nutylėjimą.</li>
 104 <li><strong>page</strong> – pradinis puslapis.</li>
 105 </ul></dd>
 106 </dl>
 107 
 108 <h3><strong>pages</strong> elementas</h3>
 109 
 110 <p>Šis elementas savybių neturi, bet gaubia <strong>page</strong>
 111 elementus, kurie aprašo svetainės puslapius. Tiesioginiai šio elemento
 112 palikuonys yra šakniniai puslapiai; visi kiti – jų subpuslapiai.</p>
 113 
 114 <h4><strong>page</strong> elementas</h4>
 115 
 116 <p>Šis elementas turi savybę <strong>name</strong>, nurodančią puslapio
 117 pavadinimą ir gaubia <strong>attribute</strong>, bei
 118 <strong>subpages</strong> elementus.</p>
 119 <ul>
 120 <li>Elementai <strong>attribute</strong> turi savybę <strong>name</strong>,
 121 kuri nurodo puslapio savybės pavadinimą ir gaubia duomenų elementų sąrašą,
 122 apie kuriuos žemiau.</li>
 123 <li>Elementai <strong>subpages</strong> savybių neturi, bet gaubia
 124 <strong>page</strong> elementus, aprašančius šio puslapio
 125 subpuslapius.</li></ul>
 126 
 127 <h3><strong>content</strong> elementas</h3>
 128 
 129 <p>Šis elementas savybių neturi, bet gaubia <strong>item</strong> elementus
 130 (kurie skiriasi nuo <strong>info</strong> dalyje esančių
 131 <strong>item</strong> elementų), aprašančius svetainės turinį.</p>
 132 
 133 <h4><strong>item</strong> elementas</h4>
 134 
 135 <p>Kiekvienas <strong>item</strong> elementas turi savybę
 136 <strong>type</strong>, nuo kurios reikšmės priklauso kokius elementus jis
 137 gaubia. Galimos <strong>type</strong> reikšmės:</p>
 138 
 139 <dl>
 140 <dt>string</dt><dd>Šio tipo elementai gaubia duomenų elementus.</dd>
 141 
 142 <dt>list</dt><dd>Šio tipo elementai gaubia <strong>item</strong> elementus
 143 ir apjungia juos į indeksuotą (sutvarkytą) sąrašą.</dd>
 144 
 145 <dt>struct</dt><dd>Šio tipo elementai gaubia <strong>item</strong>
 146 elementus ir apjungia juos į struktūrą t. y. sąrašą, kurio kiekvienas
 147 elementas turi pavadinimą. Šio elemento gaubiami elementai turi savybę
 148 <strong>name</strong>, kuri ir nurodo jų pavadinimą struktūroje.</dd>
 149 </dl>
 150 
 151 <p>Kiekvienas <strong>item</strong> elementas gali gaubti keletą
 152 <strong>page</strong> elementų, nurodančių, kuriuose puslapiuose talpinamas
 153 elemento turinys; jeigu <strong>page</strong> elementų nėra, turinys
 154 talpinamas visuose puslapiuose. <strong>page</strong> elementų savybės:</p>
 155 
 156 <ul>
 157 <li><strong>name</strong> – puslapio pavadinimas (jeigu puslapis yra kito
 158 puslapio subpuslapis, jo pavadinimas sudaromas iš visų kelyje esančių
 159 puslapių pavadinimų, pradedant šakniniu, atskirtų <strong>-</strong>
 160 ženklu.).</li>
 161 <li><strong>subpages</strong><strong>'true'</strong> arba
 162 <strong>'false'</strong> reikšmes įgyjanti savybė, nurodanti ar talpinti
 163 šio puslapio subpuslapiuose.</li>
 164 </ul>
 165 
 166 <p>Šakniniai <strong>item</strong> elementai turi savybę
 167 <strong>container</strong>, nurodančią kokiam šablono kintamajam bus
 168 priskirti duomenys.</p> 
 169 
 170 <h3>Duomenų elementai</h3>
 171 
 172 <p>Yra du duomenis saugantys elementai:</p>
 173 
 174 <dl>
 175 <dt><strong>text</strong></dt><dd>Šis elementas gaubia tekstą, įrašytą
 176 pačiame duomenų faile – patogus trumpiems tekstams.</dd>
 177 
 178 <dt><strong>file</strong></dt><dd>Šis elementas negaubia nieko, bet turi
 179 savybę <strong>name</strong>, kurioje įrašytas failo vardas, kuriame įdėtas
 180 tekstas. Failas turi būti kataloge, nurodytame nustatymuose.</dd>
 181 </dl>
 182 
 183 <p>Abu elementai turi savybę <strong>lang</strong>, kuri nurodo kokia kalba
 184 juose parašytas tekstas. Jeigu puslapio generavimo metu nerandama norima
 185 kalba, tekstas imamas iš pirmo pasitaikiusio elemento.</p>
 186 
 187 <p>Prieš talpinant tekstą puslapyje, jis apdorojamas kaip šablonas.</p>