Sistemos nustatymai saugomi faile config.xml (kuris turi būti tame pačiame kataloge kur ir index.py). Nustatymų failo pavyzdys:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<anticms_config version="0.1">
 <config host=".*">
  <item name="debug" value="false" type="bool" />
  <item name="print_gen_time" value="true" type="bool" />

  <item name="content_file" value="data/content.xml" type="str" />
  <item name="template_file" value="data/template.html" type="str" />
  <item name="code_dir" value="code" type="str" />
  <item name="data_dir" value="data" type="str" />

  <item name="input_encoding" value="ISO-8859-13" type="str" />
  <item name="output_encoding" value="UTF-8" type="str" />

  <item name="addr_suffix" value=".html" type="str" />
  <item name="addr_prefix" value="/" type="str" />
  <item name="addr_separator" value="/" type="str" />
  <item name="cont_separator" value="-" tyle="str" />
 </config>
</anticms_config>

anticms_config elementas

Tai viršutinis elementas, turintis atributą version, kuriame įrašoma dokumento formato versiją.

config elementas

Šiuose elementuose laikoma informacija apie kiekvieno hosto nustatymus. Atribute host įrašoma reguliari išraiška, atitinkanti serverio vardą. T.y. ta pati instaliacija gali aptarnauti keletą skirtinų svetainių (jeigu serverio vardas tinka kelioms išraiškoms, imama pirmoji; jeigu netinka nė viena – generuojama klaida).

item elementas

Šiuose elementuose saugoma pati nustatymų informacija. Atributai:

name type value
debug bool (į|iš)jungia išsamius python interpretatoriaus klaidų pranešimus (cgitb modulis).
print_gen_time bool nurodo ar išvesti laiką per kurį buvo sugeneruotas puslapis (kaip komentarą dokumento apačioje).
content_file str kuriame faile laikoma turinio informacija (reikia nurodyti reliatyvų kelią pagal katalogą kruiame yra index.py).
template_file str kuriame faile laikomas šablonas (reikia nurodyti reliatyvų kelią pagal katalogą kruiame yra index.py).
code_dir str kuriame kataloge yra programos moduliai (reikia nurodyti reliatyvų kelią pagal katalogą kruiame yra index.py).
data_dir str kuriame kataloge yra turinio failai (reikia nurodyti reliatyvų kelią pagal katalogą kruiame yra index.py).
input_encoding str koduotė, naudojama šablono ir įtraukiamuose turinio failuose.
output_encoding str koduotė, kuria išvedamas turinys (ši koduotė taip pat įrašoma HTTP antraštėje).
addr_suffix str galūnė, prisegama prie adreso nuorodos.
addr_prefix str priešdėlis, prisegamas prie adreso nuorodos.
addr_separator str skirtukas, atskiriantis puslapių pavadinimus adreso nuorodoje.
cont_separator str skirtukas, atskiriantis puslapių pavadinimus turinio faile.