"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "anticms-0.2.1/anticms_hp/config_lt.html" (5 Nov 2005, 4169 Bytes) of package /linux/www/old/anticms-0.2.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) HTML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <!-- $Id: config_lt.html,v 1.2 2005/11/05 12:35:37 aurb Exp $ -->
  2 
  3 <p>Sistemos nustatymai saugomi faile <strong>config.xml</strong> (kuris
  4 turi būti tame pačiame kataloge kur ir <strong>index.py</strong>).
  5 Nustatymų failo pavyzdys:</p>
  6 
  7 <pre>
  8 &lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;
  9 &lt;anticms_config version=&quot;0.1&quot;&gt;
  10  &lt;config host=&quot;.*&quot;&gt;
  11   &lt;item name=&quot;debug&quot; value=&quot;false&quot; type=&quot;bool&quot; /&gt;
  12   &lt;item name=&quot;print_gen_time&quot; value=&quot;true&quot; type=&quot;bool&quot; /&gt;
  13 
  14   &lt;item name=&quot;content_file&quot; value=&quot;data/content.xml&quot; type=&quot;str&quot; /&gt;
  15   &lt;item name=&quot;template_file&quot; value=&quot;data/template.html&quot; type=&quot;str&quot; /&gt;
  16   &lt;item name=&quot;code_dir&quot; value=&quot;code&quot; type=&quot;str&quot; /&gt;
  17   &lt;item name=&quot;data_dir&quot; value=&quot;data&quot; type=&quot;str&quot; /&gt;
  18 
  19   &lt;item name=&quot;input_encoding&quot; value=&quot;ISO-8859-13&quot; type=&quot;str&quot; /&gt;
  20   &lt;item name=&quot;output_encoding&quot; value=&quot;UTF-8&quot; type=&quot;str&quot; /&gt;
  21 
  22   &lt;item name=&quot;addr_suffix&quot; value=&quot;.html&quot; type=&quot;str&quot; /&gt;
  23   &lt;item name=&quot;addr_prefix&quot; value=&quot;/&quot; type=&quot;str&quot; /&gt;
  24   &lt;item name=&quot;addr_separator&quot; value=&quot;/&quot; type=&quot;str&quot; /&gt;
  25   &lt;item name=&quot;cont_separator&quot; value=&quot;-&quot; tyle=&quot;str&quot; /&gt;
  26  &lt;/config&gt;
  27 &lt;/anticms_config&gt;
  28 </pre>
  29 
  30 <h3><strong>anticms_config</strong> elementas</h3>
  31 
  32 <p>Tai viršutinis elementas, turintis atributą <strong>version</strong>,
  33 kuriame įrašoma dokumento formato versiją.</p>
  34 
  35 <h3><strong>config</strong> elementas</h3>
  36 
  37 <p>Šiuose elementuose laikoma informacija apie kiekvieno hosto nustatymus.
  38 Atribute <strong>host</strong> įrašoma reguliari išraiška, atitinkanti
  39 serverio vardą. T.y. ta pati instaliacija gali aptarnauti keletą skirtinų
  40 svetainių (jeigu serverio vardas tinka kelioms išraiškoms, imama
  41 pirmoji; jeigu netinka nė viena – generuojama klaida).</p>
  42 
  43 <h3><strong>item</strong> elementas</h3>
  44 
  45 <p>Šiuose elementuose saugoma pati nustatymų informacija. Atributai:</p>
  46 
  47 <table cellpadding="6" cellspacing="0">
  48 <tr>
  49 <th>name</th>
  50 <th>type</th>
  51 <th>value</th>
  52 </tr>
  53 
  54 <tr>
  55 <td>debug</td>
  56 <td>bool</td>
  57 <td>(į|iš)jungia išsamius python interpretatoriaus klaidų pranešimus (cgitb modulis).</td>
  58 </tr>
  59 
  60 <tr>
  61 <td>print_gen_time</td>
  62 <td>bool</td>
  63 <td>nurodo ar išvesti laiką per kurį buvo sugeneruotas puslapis (kaip komentarą dokumento apačioje).</td>
  64 </tr>
  65 
  66 <tr>
  67 <td>content_file</td>
  68 <td>str</td>
  69 <td>kuriame faile laikoma turinio informacija (reikia nurodyti reliatyvų kelią pagal katalogą kruiame yra <strong>index.py</strong>).</td>
  70 </tr>
  71 
  72 <tr>
  73 <td>template_file</td>
  74 <td>str</td>
  75 <td>kuriame faile laikomas šablonas (reikia nurodyti reliatyvų kelią pagal katalogą kruiame yra <strong>index.py</strong>).</td>
  76 </tr>
  77 
  78 <tr>
  79 <td>code_dir</td>
  80 <td>str</td>
  81 <td>kuriame kataloge yra programos moduliai (reikia nurodyti reliatyvų kelią pagal katalogą kruiame yra <strong>index.py</strong>).</td>
  82 </tr>
  83 
  84 <tr>
  85 <td>data_dir</td>
  86 <td>str</td>
  87 <td>kuriame kataloge yra turinio failai (reikia nurodyti reliatyvų kelią pagal katalogą kruiame yra <strong>index.py</strong>).</td>
  88 </tr>
  89 
  90 <tr>
  91 <td>input_encoding</td>
  92 <td>str</td>
  93 <td>koduotė, naudojama šablono ir įtraukiamuose turinio failuose.</td>
  94 </tr>
  95 
  96 <tr>
  97 <td>output_encoding</td>
  98 <td>str</td>
  99 <td>koduotė, kuria išvedamas turinys (ši koduotė taip pat įrašoma HTTP antraštėje).</td>
 100 </tr>
 101 
 102 <tr>
 103 <td>addr_suffix</td>
 104 <td>str</td>
 105 <td>galūnė, prisegama prie adreso nuorodos.</td>
 106 </tr>
 107 
 108 <tr>
 109 <td>addr_prefix</td>
 110 <td>str</td>
 111 <td>priešdėlis, prisegamas prie adreso nuorodos.</td>
 112 </tr>
 113 
 114 <tr>
 115 <td>addr_separator</td>
 116 <td>str</td>
 117 <td>skirtukas, atskiriantis puslapių pavadinimus adreso nuorodoje.</td>
 118 </tr>
 119 
 120 <tr>
 121 <td>cont_separator</td>
 122 <td>str</td>
 123 <td>skirtukas, atskiriantis puslapių pavadinimus turinio faile.</td>
 124 </tr>
 125 </table>