"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.04/intl/serbian.lng" (14 Apr 2017, 14523 Bytes) of package /linux/www/links-1.04.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "iso-8859-5",
  2 T__LANGUAGE, "Serbian",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "sr",
  4 T_OK, "У реду",
  5 T_CANCEL, "Поништи",
  6 T_BAD_NUMBER, "Лош број",
  7 T_NUMBER_EXPECTED, "У пољу се очекује број",
  8 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Број ван опсега",
  9 T_BAD_STRING, "Лоша ниска",
  10 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Празна ниска није дозвољена",
  11 T_CONFIG_ERROR, "Грешка у подешавањима",
  12 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Не могу да упишем датотеку са подешавањима",
  13 T_ABOUT, "О програму",
  14 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Линкс " VERSION_STRING "\n\nLynx-олики текстуални WWW читач",
  15 T_VERSION, NULL,
  16 T_VERSION_INFORMATION, NULL,
  17 T_LINKS_VERSION, NULL,
  18 T_WORD_SIZE, NULL,
  19 T_MEMORY, NULL,
  20 T_FILE_SIZE, NULL,
  21 T_OPERATING_SYSTEM_TYPE, NULL,
  22 T_OPERATING_SYSTEM_VERSION, NULL,
  23 T_COMPILER, NULL,
  24 T_DEBUGGING_LEVEL, NULL,
  25 T_ENCRYPTION, NULL,
  26 T_GPM_MOUSE_DRIVER, NULL,
  27 T_XTERM_FOR_OS2, NULL,
  28 T_KEYS, "Тастери",
  29 T_KEYS_DESC, "ESC   прикажи мени\n^C, q  заврши\n^P, ^N  клизај горе, доле\n[, ]   клизај лево, десно\nup, down изабери везу\n->    прати везу\n<-    иди назад\ng    иди на УРЛ\nG    иди на УРЛ заснован на овом УРЛ-у\n/    тражи\n?    тражи уназад\nn    нађи следеће\nN    нађи претходно\n=    инфо о документу\n|    инфо заглавља\n\\    извор документа\nd    преузми",
  30 T_COPYING, "Копирање",
  31 T_COPYING_DESC, "Линкс " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT "\n\nаутор: Микулаш Патока\nпревод: Страхиња Радић <mr99164@alas.matf.bg.ac.yu>, СРД \"Уликс\"\n\nОвај програм је слободни софтвер; можете га расподелити и/или мењати под одредбама ГНУ-ове опште јавне лиценце коју је објавила Задужбина за слободни софтвер; и то, било верзије 2 Лиценце, или (по вашем избору) било које следеће верзије.",
  32 T_RESOURCES, "Ресурси",
  33 T_HANDLES, "ручки",
  34 T_TIMERS, "штоперица",
  35 T_CONNECTIONS, "Повезивања",
  36 T_cONNECTIONS, "повезивање/а",
  37 T_CONNECTING, "повезивање/а у току",
  38 T_tRANSFERRING, "пренос/а",
  39 T_KEEPALIVE, "одржаваних/а/о повезивања/е",
  40 T_MEMORY_CACHE, "Меморијска остава",
  41 T_BYTES, "бајт/а/ова",
  42 T_FILES, "датотека",
  43 T_LOCKED, "закључан/а/их",
  44 T_LOADING, "учитавања/е у току",
  45 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Остава форматираних докумената",
  46 T_DOCUMENTS, "докумената",
  47 T_CACHE_INFO, "Подаци о остави",
  48 T_CACHE_CONTENT, "Садржај оставе",
  49 T_MEMORY_ALLOCATED, "заузето бајт/а/ова меморије",
  50 T_MEMORY_INFO, "Подаци о меморији",
  51 T_NO_HISTORY, "Нема историје",
  52 T_NO_DOWNLOADS, "Нема преузетих датотека",
  53 T_NO_FRAMES, "Без оквира",
  54 T_VT_100_FRAMES, "VT 100 оквири",
  55 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux или OS/2 оквири",
  56 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R оквири",
  57 T_FREEBSD_FRAMES, "ФриБСД оквири",
  58 T_USE_11M, "Користи ^[[11m",
  59 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Ограничи оквире на cp850/852",
  60 T_BLOCK_CURSOR, "Курсор као блок",
  61 T_COLOR, "Боје",
  62 T_TERMINAL_OPTIONS, "Подешавања терминала",
  63 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP посредник (домаћин:порт)",
  64 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP посредник (домаћин:порт)",
  65 T_NOPROXY_LIST, "Домени (раздвојени запетама) непосредног приступа (без посредника)",
  66 T_MAX_CONNECTIONS, "Највише повезивања",
  67 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Највише повезивања са једним домаћином",
  68 T_RETRIES, "Поновних покушаја (0 - неограничено)",
  69 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Врем. ограничење примања (сек)",
  70 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Врем. ограничење када није могуће пон. покр.",
  71 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Асинхрона претрага DNS-а",
  72 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Постави датум преузетих датотека",
  73 T_NETWORK_OPTIONS, "Мрежна подешавања",
  74 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Величина меморијске оставе (кБ)",
  75 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Број форматираних докумената",
  76 T_CACHE_OPTIONS, "Подешавања оставе",
  77 T_DISPLAY_TABLES, "Прикажи табеле",
  78 T_DISPLAY_FRAMES, "Прикажи оквире",
  79 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Прикажи везе ка сликама",
  80 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "У табелама се крећи по колонама",
  81 T_NUMBERED_LINKS, "Везе су нумерисане",
  82 T_TEXT_MARGIN, "Маргина текста",
  83 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Занемари информацију о скупу знакова коју шаље сервер",
  84 T_HTML_OPTIONS, "Подешавања HTML-а",
  85 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Подразумевана кодна страна",
  86 T_GOTO_URL, "Иди на УРЛ",
  87 T_GO_BACK, "Иди назад",
  88 T_HISTORY, "Историја",
  89 T_RELOAD, "Поново учитај",
  90 T_SAVE_AS, "Сачувај као",
  91 T_SAVE_URL_AS, "Сачувај УРЛ као",
  92 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Сачувај форматирани документ",
  93 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Убиј позадинска повезивања",
  94 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Очисти све оставе",
  95 T_RESOURCE_INFO, "Подаци о ресурсима",
  96 T_OS_SHELL, "Љуска ОС-а",
  97 T_EXIT, "Излаз",
  98 T_SEARCH, "Тражи",
  99 T_SEARCH_BACK, "Тражи уназад",
 100 T_FIND_NEXT, "Нађи следеће",
 101 T_FIND_PREVIOUS, "Нађи претходно",
 102 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Приказ HTML/обичан",
 103 T_DOCUMENT_INFO, "Подаци о документу",
 104 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Оквир на целом екрану",
 105 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Сачувај подешавања HTML-а",
 106 T_ADD, "Додај",
 107 T_MODIFY, "Измени",
 108 T_DELETE, "Обриши",
 109 T_CHARACTER_SET, "Скуп знакова",
 110 T_CACHE, "Остава",
 111 T_MAIL_AND_TELNEL, "Пошта и телнет",
 112 T_ASSOCIATIONS, "Придружења",
 113 T_FILE_EXTENSIONS, "Врсте датотека",
 114 T_SAVE_OPTIONS, "Сачувај подешавања",
 115 T_FILE, "Датотека",
 116 T_VIEW, "пОгледај",
 117 T_LINK, "Веза",
 118 T_DOWNLOADS, "пРеузимања",
 119 T_SETUP, "подЕшавања",
 120 T_HELP, "Помоћ",
 121 T_ENTER_URL, "Унесите УРЛ",
 122 T_SAVE_URL, "Сачувај УРЛ",
 123 T_DOWNLOAD, "Преузимање",
 124 T_SAVE_TO_FILE, "Сачувај у датотеку",
 125 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Тражи текст",
 126 T_WAITING_IN_QUEUE, "Чекање у реду",
 127 T_LOOKING_UP_HOST, "Тражим домаћина",
 128 T_MAKING_CONNECTION, "Повезујем се",
 129 T_SSL_NEGOTIATION, "SSL преговор",
 130 T_REQUEST_SENT, "Захтев послан",
 131 T_LOGGING_IN, "Пријављујем се",
 132 T_GETTING_HEADERS, "Добављам заглавља",
 133 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Сервер обрађује захтев",
 134 T_TRANSFERRING, "Преносим",
 135 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Чекам за потврду преусмерења",
 136 T_INTERRUPTED, "Прекинуто",
 137 T_SOCKET_EXCEPTION, "Изузетак утичнице",
 138 T_INTERNAL_ERROR, "Унутрашња грешка",
 139 T_OUT_OF_MEMORY, "Нема више меморије",
 140 T_HOST_NOT_FOUND, "Домаћин није нађен",
 141 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Грешка при чекању на утичницу",
 142 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Грешка при читању са утичнице",
 143 T_DATA_MODIFIED, "Подаци су измењени",
 144 T_BAD_URL_SYNTAX, "Лоша синтакса УРЛ-а",
 145 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Време примања је истекло",
 146 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Захтев се мора поново покренути",
 147 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Не могу да сазнам стање утичнице",
 148 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 149 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Лош одговор HTTP-а",
 150 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 151 T_NO_CONTENT, "Нема садржаја",
 152 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Непозната врста датотеке",
 153 T_ERROR_OPENING_FILE, "Грешка при отварању датотеке",
 154 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Лош одговор FTP-а",
 155 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "Сервис FTP-а није доступан",
 156 T_BAD_FTP_LOGIN, "Лоша пријава FTP-а",
 157 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT наредба није упела",
 158 T_FILE_NOT_FOUND, "Датотека није нађена",
 159 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP грешка датотеке",
 160 T_UNKNOWN_ERROR, "Непозната грешка",
 161 T_RECEIVED, "Примљено",
 162 T_OF, "од",
 163 T_AVG, "прос",
 164 T_CUR, "трен",
 165 T_AVERAGE_SPEED, "Просечна брзина",
 166 T_SPEED, "Брзина",
 167 T_CURRENT_SPEED, "тренутна брзина",
 168 T_ELAPSED_TIME, "Протекло време",
 169 T_ESTIMATED_TIME, "процењено време",
 170 T_BACKGROUND, "Позадина",
 171 T_ABORT, "Прекини",
 172 T_YES, "Да",
 173 T_NO, "Не",
 174 T_DOWNLOAD_ERROR, "Грешка при преузимању",
 175 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Не могу да упишем датотеку",
 176 T_ERROR_DOWNLOADING, "Грешка при преузимању",
 177 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Не могу да створим датотеку",
 178 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 179 T_UNKNOWN_TYPE, "Непозната врста",
 180 T_CONTEN_TYPE_IS, "Врста садржаја је",
 181 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Желите ли да сачувам или прикажем ову датотеку?",
 182 T_SAVE, "Сачувај",
 183 T_DISPLAY, "Прикажи",
 184 T_WHAT_TO_DO, "Шта да радим?",
 185 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Желите ли да отворим датотеку са",
 186 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "сачувам је или прикажем?",
 187 T_OPEN, "Отвори",
 188 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Желите ли да пратим преусмерење и пошаљем податке из обрасца на УРЛ",
 189 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Желите ли да пошаљем податке из обрасца на УРЛ",
 190 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Желите ли да поново пошаљем податке из обрасца на УРЛ",
 191 T_WARNING, "Упозорење",
 192 T_ERROR, "Грешка",
 193 T_WELCOME, "Добродошли",
 194 T_WELCOME_TO_LINKS, "Добродошли у Линкс!",
 195 T_BASIC_HELP, "Притисните ESC за мени. Изаберите Помоћ->Упутство из менија за корисничко упутство.",
 196 T_LABEL, "Натпис",
 197 T_CONTENT_TYPES, "Врсте садржаја",
 198 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Програм ('%' се замењује именом датотеке)",
 199 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Заустави терминал за време рада програма",
 200 T_RUN_ON_TERMINAL, "Покрени у терминалу",
 201 T_RUN_IN_XWINDOW, "Покрени у Икс прозору",
 202 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Питај пре отварања",
 203 T_DELETE_ASSOCIATION, "Обриши придружење",
 204 T_ASSOCIATION, "Придружење",
 205 T_EXTENSION_S, "Врсте",
 206 T_CONTENT_TYPE, "Врста садржаја",
 207 T_NO_ASSOCIATIONS, "Нема придружења",
 208 T_DELETE_EXTENSION, "Обриши врсту",
 209 T_EXTENSION, "Врста",
 210 T_NO_EXTENSIONS, "Нема врста",
 211 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Грешка при слању обрасца",
 212 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Не могу да добавим датотеку",
 213 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 214 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Нема претходне претраге",
 215 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Тражена ниска није нађена",
 216 T_SAVE_ERROR, "Грешка при чувању",
 217 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Грешка при упису у датотеку",
 218 T_DISPLAY_USEMAP, "Прикажи мапу",
 219 T_FOLLOW_LINK, "Прати везу",
 220 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Отвори у новом прозору",
 221 T_DOWNLOAD_LINK, "Преузми везу",
 222 T_RESET_FORM, "Очисти образац",
 223 T_SUBMIT_FORM, "Предај образац",
 224 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Предај образац и отвори у новом прозору",
 225 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Предај образац и преузми",
 226 T_VIEW_IMAGE, "Погледај слику",
 227 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Преузми слику",
 228 T_NO_LINK_SELECTED, "Нема изабраних веза",
 229 T_IMAGE, "Слика",
 230 T_USEMAP, "Мапа",
 231 T_SUBMIT_FORM_TO, "Предај образац на",
 232 T_POST_FORM_TO, "Пошаљи образац на",
 233 T_RADIO_BUTTON, "Радио дугме",
 234 T_CHECKBOX, "Кућица",
 235 T_SELECT_FIELD, "Поље за избор",
 236 T_TEXT_FIELD, "Текстуално поље",
 237 T_TEXT_AREA, "Текстуална област",
 238 T_FILE_UPLOAD, "Слање датотеке",
 239 T_PASSWORD_FIELD, "Поље за лозинку",
 240 T_NAME, "назив",
 241 T_VALUE, "вредност",
 242 T_HIT_ENTER_TO, "притисните ENTER да бисте",
 243 T_SUBMIT_TO, "предали на",
 244 T_POST_TO, "послали на",
 245 T_INFO, "Подаци",
 246 T_HEADER_INFO, "Подаци о заглављима",
 247 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Не налазите се нигде!",
 248 T_NO_HEADER, NULL,
 249 T_URL, "УРЛ",
 250 T_SIZE, "Величина",
 251 T_INCOMPLETE, "непотпуно",
 252 T_CODEPAGE, "Кодна страна",
 253 T_ASSUMED, "претпостављена",
 254 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "занемарујем подешавање сервера",
 255 T_SERVER, "Сервер",
 256 T_DATE, "Датум",
 257 T_LAST_MODIFIED, "Последња измена",
 258 T_SSL_CIPHER, NULL,
 259 T_LANGUAGE, "Језик",
 260 T_XTERM, "Xterm",
 261 T_TWTERM, "Twterm",
 262 T_SCREEN, "Екран",
 263 T_WINDOW, "Прозор",
 264 T_FULL_SCREEN, "Цео екран",
 265 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS терминал",
 266 T_NEW_WINDOW, "Нов прозор",
 267 T_GO_TO_LINK, "Иди на везу",
 268 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Унесите број везе",
 269 T_RESIZE_TERMINAL, "Промени величину терминала",
 270 T_COLUMNS, "Колоне",
 271 T_ROWS, "Редови",
 272 T_BOOKMARKS, "Обележивачи",
 273 T_ADD_BOOKMARK, "Додај обележивач",
 274 T_GOTO, "Иди на",
 275 T_EDIT, "Уреди",
 276 T_CLOSE, "Затвори",
 277 T_BOOKMARK_TITLE, "Наслов обележивача",
 278 T_EDIT_BOOKMARK, "Уреди обележивач",
 279 T_DELETE_BOOKMARK, "Обриши обележивач",
 280 T_BOOKMARK_MANAGER, "Управитељ обележивача",
 281 T_url, "УРЛ",
 282 T_NNAME, "Име",
 283 T_EXIT_LINKS, "Излаз из Линкса",
 284 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Да ли заиста желите да изађете из Линкса?",
 285 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Да ли заиста желите да изађете из Линкса (и прекинете сва преузимања)?",
 286 T_HTTP_OPTIONS, "Подешавања HTTP-а",
 287 T_FTP_OPTIONS, "Подешавања FTP-а",
 288 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Заобилажење проблема са HTTP-ом",
 289 T_USE_HTTP_10, "Користи HTTP/1.0",
 290 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Допусти црну листу проблематичних сервера",
 291 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Покварено прослеђивање 302 (нарушава RFC, али је сагласно са Нетскејпом)",
 292 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Без очувања повезивања после POST захтева (потребно за неке проблематичне ПХП базе података)",
 293 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, "Не шаљи Accept-Charset",
 294 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Лозинка за анонимну пријаву",
 295 T_USE_PASSIVE_FTP, "Користи пасивни FTP",
 296 T_USE_FAST_FTP, "Користи брзи (али неусаглашен са RFC-ом) FTP",
 297 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 298 T_MANUAL, "Корисничко упутство",
 299 T_MAILTO_PROG, "Програм за пошту (% се замењује адресом)",
 300 T_TELNET_PROG, "Програм за телнет (% се замењује ниском \"домаћин\" или \"домаћин порт\")",
 301 T_TN3270_PROG, "Програм за tn3270 (% се замењује ниском \"домаћин\" или \"домаћин порт\")",
 302 T_MMS_PROG, NULL,
 303 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Програми за пошту и телнет",
 304 T_NO_PROGRAM, "Нема програма",
 305 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Није задат програм за",
 306 T_MAIL, "пошту",
 307 T_TELNET, "телнет",
 308 T_TN3270, "tn3270",
 309 T_MMS, NULL,
 310 T_BAD_MAILTO_URL, "Лош mailto УРЛ",
 311 T_BAD_TELNET_URL, "Лош telnet УРЛ",
 312 T_BAD_TN3270_URL, "Лош tn3270 УРЛ",
 313 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 314 T_USERID, "Корисничко име",
 315 T_PASSWORD, "Лозинка",
 316 T_ENTER_USERNAME, "Унесите корисничко име за ",
 317 T_AT, " на ",
 318 T_SSL_ERROR, "Грешка SSL-а",
 319 T_NO_SSL, "Ова верзија Линкса не садржи подршку за SSL/TLS",
 320 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 321 T_HK_ADD_BOOKMARK, "Д", 
 322 T_HK_BOOKMARKS, "О",
 323 T_HK_GOTO_URL, "И",
 324 T_HK_GO_BACK, "н",
 325 T_HK_HISTORY, "с",
 326 T_HK_RELOAD, "П",
 327 T_HK_SAVE_AS, "к",
 328 T_HK_SAVE_URL_AS, "У",
 329 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "ф",
 330 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "б",
 331 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "ч",
 332 T_HK_RESOURCE_INFO, "р",
 333 T_HK_CACHE_INFO, "т",
 334 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "П",
 335 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 336 T_HK_OS_SHELL, "Љ",
 337 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "л",
 338 T_HK_EXIT, "з",
 339 T_HK_SEARCH, "Т",
 340 T_HK_SEARCH_BACK, "у",
 341 T_HK_FIND_NEXT, "с",
 342 T_HK_FIND_PREVIOUS, "п",
 343 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "к",
 344 T_HK_DOCUMENT_INFO, "И",
 345 T_HK_HEADER_INFO, "з",
 346 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "ц",
 347 T_HK_HTML_OPTIONS, "о",
 348 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "а",
 349 T_HK_ABOUT, "О",
 350 T_HK_KEYS, "Т",
 351 T_HK_COPYING, "К",
 352 T_HK_MANUAL, "у",
 353 T_HK_ADD, "Д",
 354 T_HK_MODIFY, "И",
 355 T_HK_DELETE, "О",
 356 T_HK_LANGUAGE, "Ј",
 357 T_HK_CHARACTER_SET, "С",
 358 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "т",
 359 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "М",
 360 T_HK_CACHE, "О",
 361 T_HK_ASSOCIATIONS, "П",
 362 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "В",
 363 T_HK_SAVE_OPTIONS, "а",
 364 T_HK_FILE, "Д",
 365 T_HK_VIEW, "О",
 366 T_HK_LINK, "В",
 367 T_HK_DOWNLOADS, "Р",
 368 T_HK_SETUP, "Е",
 369 T_HK_HELP, "П",
 370 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "м",
 371 T_HK_FOLLOW_LINK, "П",
 372 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "О",
 373 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "р",
 374 T_HK_RESET_FORM, "О",
 375 T_HK_SUBMIT_FORM, "П",
 376 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "н",
 377 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "р",
 378 T_HK_VIEW_IMAGE, "с",
 379 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "у",
 380 T_HK_XTERM, "X",
 381 T_HK_TWTERM, "T",
 382 T_HK_SCREEN, "Е",
 383 T_HK_WINDOW, "П",
 384 T_HK_FULL_SCREEN, "Ц",
 385 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 386 T_HK_NEW_WINDOW, "в",