"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.04/intl/lithuanian.lng" (14 Apr 2017, 14254 Bytes) of package /linux/www/links-1.04.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "Windows-1257",
  2 T__LANGUAGE, "Lithuanian",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "lt",
  4 T_OK, "Gerai",
  5 T_CANCEL, "Atšaukti",
  6 T_BAD_NUMBER, "Netinkamas skaičius",
  7 T_NUMBER_EXPECTED, "Laukelyje reikia įvesti skaičių",
  8 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Skaičius per didelis",
  9 T_BAD_STRING, "Neteisinga eilutė",
  10 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Eilutė negali būti tuščia",
  11 T_CONFIG_ERROR, "Configūravimo klaida",
  12 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Neįmanoma įrašyti į konfigūracijos failą",
  13 T_ABOUT, "Apie",
  14 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nLynx-tipo tekstinė naršyklė",
  15 T_VERSION, NULL,
  16 T_VERSION_INFORMATION, NULL,
  17 T_LINKS_VERSION, NULL,
  18 T_WORD_SIZE, NULL,
  19 T_MEMORY, NULL,
  20 T_FILE_SIZE, NULL,
  21 T_OPERATING_SYSTEM_TYPE, NULL,
  22 T_OPERATING_SYSTEM_VERSION, NULL,
  23 T_COMPILER, NULL,
  24 T_DEBUGGING_LEVEL, NULL,
  25 T_ENCRYPTION, NULL,
  26 T_GPM_MOUSE_DRIVER, NULL,
  27 T_XTERM_FOR_OS2, NULL,
  28 T_KEYS, "Klavišai",
  29 T_KEYS_DESC, "ESC   parodyti meniu\n^C, q  išeiti\n^P, ^N  lėtai į viršų, į apačią\n[, ]   lėtai į kairę, į dešinę\nup, down pažymėti nuorodą\n->    sekti nuorodą \n<-    atgal\ng    eiti adresu..\nG    eiti adresu šiame serveryje..\n/    ieškoti\n?    ieškoti atgal\nn    surasti sekantį \nN    surasti prieš tai buvusį\n=    dokumento informacija\n\\    dokumento šaltinis\nd    parsiūsti",
  30 T_COPYING, "Licenzija",
  31 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT "\n\nŠi programa yra nemokama; tu gali platinti ją ir/arba modifikuoti pagal GNU Bendrają Publicistinę Licenziją (GPL), parašytą Nemokamų Programų Fondo (Free Software Foundation); pagal 2 Licenzijos versiją, arba (kaip jau tu norėsi) kokią vėlesnę.",
  32 T_RESOURCES, "Resursai",
  33 T_HANDLES, "valdikliai",
  34 T_TIMERS, "laiko matuokliai",
  35 T_CONNECTIONS, "Prisijungimai",
  36 T_cONNECTIONS, "prisijungimai",
  37 T_CONNECTING, "jungiasi",
  38 T_tRANSFERRING, "siunčia",
  39 T_KEEPALIVE, "keepalive",
  40 T_MEMORY_CACHE, "Laikinoji atmintis",
  41 T_BYTES, "baitai",
  42 T_FILES, "failai",
  43 T_LOCKED, "užrakintas",
  44 T_LOADING, "kraunasi",
  45 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Suformuoto dokumento laikinoji atmintis",
  46 T_DOCUMENTS, "dokumentai",
  47 T_CACHE_INFO, "Laikinosios atminties informacija",
  48 T_CACHE_CONTENT, "Laikinosios atminties turinys",
  49 T_MEMORY_ALLOCATED, "baitų atminties išskirta",
  50 T_MEMORY_INFO, "Atminties informacija",
  51 T_NO_HISTORY, "Nėr istorijos",
  52 T_NO_DOWNLOADS, "Nėr siuntimų",
  53 T_NO_FRAMES, "Nenaudoti rėmų",
  54 T_VT_100_FRAMES, "VT 100 rėmai",
  55 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux ar OS/2 rėmai",
  56 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R rėmai",
  57 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  58 T_USE_11M, "Naudoti ^[[11m",
  59 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Apriboti rėmus cp850/852 koduotėse",
  60 T_BLOCK_CURSOR, "Blokuoti žymeklį",
  61 T_COLOR, "Spalvos",
  62 T_TERMINAL_OPTIONS, "Terminalo opcijos",
  63 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proksi (hostas:portas)",
  64 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proksi (hostas:portas)",
  65 T_NOPROXY_LIST, NULL,
  66 T_MAX_CONNECTIONS, "Daugiausia prisijungimų",
  67 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Daugiausia prisijungimų į tą patį hostą",
  68 T_RETRIES, "Pakartojimai",
  69 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Gavimo timeout'as (sek)",
  70 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Timeout'as kai neperkaunama",
  71 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Asinchroiška DNS paieška",
  72 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Nustatyti parsiųstų failų laiką",
  73 T_NETWORK_OPTIONS, "Tinklo opcijos",
  74 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Laikinosios atminties dydis (KiB)",
  75 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Suformuotų dokumentų saičius",
  76 T_CACHE_OPTIONS, "Laikinosios atminties opcijos",
  77 T_DISPLAY_TABLES, "Rodyti lenteles",
  78 T_DISPLAY_FRAMES, "Rodyti rėmus",
  79 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Rodyti nuorodas į paveikslėlius",
  80 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Judėti pagal kolonas lentelėje",
  81 T_NUMBERED_LINKS, "Nuorodas sužymėti",
  82 T_TEXT_MARGIN, "Teksto paraštė",
  83 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignoruoti serverio siunčiamą koduotės informaciją",
  84 T_HTML_OPTIONS, "Html opcijos",
  85 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Standartinė koduotė",
  86 T_GOTO_URL, "Eiti į puslapį..",
  87 T_GO_BACK, "Eiti atgal",
  88 T_HISTORY, "Istorija",
  89 T_RELOAD, "Perkrauti",
  90 T_SAVE_AS, "Išsaugoti kaip..",
  91 T_SAVE_URL_AS, "Išdaugoti adresą kaip..",
  92 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Išsaugoti suformuotą dokumentą",
  93 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Pribaigti foninius siuntimus",
  94 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Išvalyti laikinąją atmintį",
  95 T_RESOURCE_INFO, "Resursų informacija",
  96 T_OS_SHELL, "Konsolė",
  97 T_EXIT, "Išeiti",
  98 T_SEARCH, "Paieška",
  99 T_SEARCH_BACK, "Atvirkštinė paieška",
 100 T_FIND_NEXT, "Surasti sekantį",
 101 T_FIND_PREVIOUS, "Surasti prieš tai buvusį",
 102 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Pakeisti html/plain",
 103 T_DOCUMENT_INFO, "Informacija apie dokumentą",
 104 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Rėmas per visą ekraną",
 105 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Išsaugoti html opcijas",
 106 T_ADD, "Įdėti",
 107 T_MODIFY, "Koreguoti",
 108 T_DELETE, "Ištrinti",
 109 T_CHARACTER_SET, "Koduotė",
 110 T_CACHE, "Laikinoji atmintis",
 111 T_MAIL_AND_TELNEL, "Paštas ir telnet'as",
 112 T_ASSOCIATIONS, "Asociacijos",
 113 T_FILE_EXTENSIONS, "Failų plėtiniai",
 114 T_SAVE_OPTIONS, "Išsaugoti pakeitimus",
 115 T_FILE, "Byla",
 116 T_VIEW, "Žiūrėti",
 117 T_LINK, "Nuoroda",
 118 T_DOWNLOADS, "Siuntimai",
 119 T_SETUP, "Nustatymai",
 120 T_HELP, "Pagalba",
 121 T_ENTER_URL, "Įvesk adresą",
 122 T_SAVE_URL, "Išsaugok adresą",
 123 T_DOWNLOAD, "Parsisiųsk",
 124 T_SAVE_TO_FILE, "Išsaugoti į failą",
 125 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Ieškok teksto",
 126 T_WAITING_IN_QUEUE, "Laukiam eilėje",
 127 T_LOOKING_UP_HOST, "Ieškom hosto",
 128 T_MAKING_CONNECTION, "Jungiamės",
 129 T_SSL_NEGOTIATION, NULL,
 130 T_REQUEST_SENT, "Prašymas išsiųstas",
 131 T_LOGGING_IN, NULL,
 132 T_GETTING_HEADERS, "Gaunam antraštes",
 133 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Serveris kramto užklausą",
 134 T_TRANSFERRING, "Siunčiam",
 135 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Laukiam permetimo patvirtinimo",
 136 T_INTERRUPTED, "Nutraukta",
 137 T_SOCKET_EXCEPTION, "Soket'o išimtis",
 138 T_INTERNAL_ERROR, "Vidinė klaida",
 139 T_OUT_OF_MEMORY, "Nebėr atminties",
 140 T_HOST_NOT_FOUND, "Hostas nerastas",
 141 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Nesigauna įrašyti į soket'ą",
 142 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Neisaugna skaityti iš soket'o",
 143 T_DATA_MODIFIED, "Duomenys pakeisti",
 144 T_BAD_URL_SYNTAX, "Bloga adreso sintaksė",
 145 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Gavimo timeout'as",
 146 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Užklausa turi būti pakartota",
 147 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Negaunu soket'o būsenos",
 148 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 149 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Blogas HTTP atsakymas",
 150 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 151 T_NO_CONTENT, "Nėra turinio",
 152 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Nežinomas failo tipas",
 153 T_ERROR_OPENING_FILE, "Klaida bandant atidaryti failą",
 154 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Blogas FTP atsakymas",
 155 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "Nepaleistas FTP servisas",
 156 T_BAD_FTP_LOGIN, "Neteisingas FTP vartotojas",
 157 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT komanda nepavyko",
 158 T_FILE_NOT_FOUND, "Failas nerastas",
 159 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP failo klaida",
 160 T_UNKNOWN_ERROR, "Nežinoma klaida",
 161 T_RECEIVED, "Parsiųsta",
 162 T_OF, "iš",
 163 T_AVG, "vid.",
 164 T_CUR, "dab.",
 165 T_AVERAGE_SPEED, "Vidutinis greitis",
 166 T_SPEED, "Greitis",
 167 T_CURRENT_SPEED, "dabartinis greitis",
 168 T_ELAPSED_TIME, "Likęs laikas",
 169 T_ESTIMATED_TIME, "numatytas laikas",
 170 T_BACKGROUND, "Fonas",
 171 T_ABORT, "Nutraukti",
 172 T_YES, "Taip",
 173 T_NO, "Ne",
 174 T_DOWNLOAD_ERROR, "Siuntimo klaida",
 175 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Negaliu įrašyti į failą",
 176 T_ERROR_DOWNLOADING, "Siuntimo klaida",
 177 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Negaliu sukurti failo",
 178 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 179 T_UNKNOWN_TYPE, "Nežinomas tipas",
 180 T_CONTEN_TYPE_IS, "Turinio tipas yra",
 181 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Nori šį failą išsaugoti ar pamatyti?",
 182 T_SAVE, "Išsaugoti",
 183 T_DISPLAY, "Parodyti",
 184 T_WHAT_TO_DO, "Ką daryti?",
 185 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Ar nori atidaryti failą su",
 186 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "išsaugoti ar parodyti?",
 187 T_OPEN, "Atidaryti",
 188 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Ar nori sekti perkėlimą ir išsiųsti duomenis iš formos į serverį",
 189 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Ar nori išsiųsti duomenis iš formos į serverį",
 190 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Ar nori iš naujo išsiųsti duomenis?",
 191 T_WARNING, "Įspėjimas",
 192 T_ERROR, "Klaida",
 193 T_WELCOME, "Sveikas atvykęs",
 194 T_WELCOME_TO_LINKS, "Sveiki atvykę į links!",
 195 T_BASIC_HELP, "Spustelk ESC ir iššoks meniu. Pasirink pagalba->Aprašymas vardan vartotojo gido.",
 196 T_LABEL, "Žymė",
 197 T_CONTENT_TYPES, "Turinio-Tipas(ai)",
 198 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Programa ('%' pakeičiamas failo pavadinimu)",
 199 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Užblokuoti terminalą kol naudojama programa",
 200 T_RUN_ON_TERMINAL, "Naudoti terminale",
 201 T_RUN_IN_XWINDOW, "Naudoti X-Window aplinkoje",
 202 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Atsiklausti prieš atidarant",
 203 T_DELETE_ASSOCIATION, "Ištrinti asociaciją",
 204 T_ASSOCIATION, "Asociacija",
 205 T_EXTENSION_S, "Priesaga(os)",
 206 T_CONTENT_TYPE, "Turinio-Tipas",
 207 T_NO_ASSOCIATIONS, "Nėra asociacijų",
 208 T_DELETE_EXTENSION, "Ištrinti plėtinį",
 209 T_EXTENSION, "Plėtinys",
 210 T_NO_EXTENSIONS, "Nėra plėtinių",
 211 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Klaida bandant išsiųsti formą",
 212 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Negaliu gauti failo",
 213 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 214 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Prieš tai nieko neieškota",
 215 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Paieškos eiutė nerasta",
 216 T_SAVE_ERROR, "Išsaugojimo klaida",
 217 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Klaida bandant įrašyti į failą",
 218 T_DISPLAY_USEMAP, "Parodyti usemap'ą",
 219 T_FOLLOW_LINK, "Sekti nuorodą",
 220 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Atidaryti naujame lange",
 221 T_DOWNLOAD_LINK, "Parsiųsti nuorodą",
 222 T_RESET_FORM, "Ištrinti formą",
 223 T_SUBMIT_FORM, "Patvirinti formą",
 224 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Patvirtinti formą ir atidaryti naujame lange",
 225 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Patvirinti formą ir parsiųsti",
 226 T_VIEW_IMAGE, "Pažiūrėti paveiklsėlį",
 227 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Parsiųsti paveikslėlį",
 228 T_NO_LINK_SELECTED, "Nėr nuorodos",
 229 T_IMAGE, "Paveikslėlis",
 230 T_USEMAP, "Usemap'as",
 231 T_SUBMIT_FORM_TO, "Patvirtinti formą",
 232 T_POST_FORM_TO, "Išsiųsti formą į",
 233 T_RADIO_BUTTON, "Knopkė",
 234 T_CHECKBOX, "Varnelė",
 235 T_SELECT_FIELD, "Pažymėti lauką",
 236 T_TEXT_FIELD, "Teksto laukas",
 237 T_TEXT_AREA, "Teksto plotas",
 238 T_FILE_UPLOAD, "Nusiųsti failą",
 239 T_PASSWORD_FIELD, "Slaptažodžio laukas",
 240 T_NAME, "vardas",
 241 T_VALUE, "reikšmė",
 242 T_HIT_ENTER_TO, "spausk ENTER kad",
 243 T_SUBMIT_TO, "patvirtinti",
 244 T_POST_TO, "išsiųsti",
 245 T_INFO, "Informaciją",
 246 T_HEADER_INFO, NULL,
 247 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Tu esi niekur!",
 248 T_NO_HEADER, NULL,
 249 T_URL, "adresas",
 250 T_SIZE, "Dydis",
 251 T_INCOMPLETE, "nebaigta",
 252 T_CODEPAGE, "koduotė",
 253 T_ASSUMED, "priskirtas",
 254 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "ignoruojam serverio nurodymą",
 255 T_SERVER, "Serveris",
 256 T_DATE, "Data",
 257 T_LAST_MODIFIED, "Paskutinį kartą koreguota",
 258 T_SSL_CIPHER, NULL,
 259 T_LANGUAGE, "Kalba",
 260 T_XTERM, "Xterm'as",
 261 T_TWTERM, NULL,
 262 T_SCREEN, "Ekranas",
 263 T_WINDOW, "Langas",
 264 T_FULL_SCREEN, "Visas ekranas",
 265 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS terminalas",
 266 T_NEW_WINDOW, "Naujas Langas",
 267 T_GO_TO_LINK, "Eiti pagal nuorodą",
 268 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Įvesk nuorodos numerį",
 269 T_RESIZE_TERMINAL, "pakeisk terminalo dydį",
 270 T_COLUMNS, "Colonos",
 271 T_ROWS, "Stulpeliai",
 272 T_BOOKMARKS, "Lankomiausi",
 273 T_ADD_BOOKMARK, "Įdėti lankomiausią",
 274 T_GOTO, "Eiti į",
 275 T_EDIT, "Redaguoti",
 276 T_CLOSE, "Uždaryti",
 277 T_BOOKMARK_TITLE, "Lankomiausio pavadinimas",
 278 T_EDIT_BOOKMARK, "Koreguoti lankomiausią",
 279 T_DELETE_BOOKMARK, "Ištrinti lankomiausią",
 280 T_BOOKMARK_MANAGER, "Lankomiausių vadybininkas",
 281 T_url, "adresas",
 282 T_NNAME, "Vardas",
 283 T_EXIT_LINKS, "Išeiti iš Links",
 284 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Ar tikrai nori palikti Links?",
 285 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Ar tikrai nori palikti Links (ir nutraukti visus fononius siuntimus)?",
 286 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP opcijos",
 287 T_FTP_OPTIONS, "FTP opcijos",
 288 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "HTTP bug'o workaround'ai",
 289 T_USE_HTTP_10, "Naudoti HTTP/1.0",
 290 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Daryti bugovų serverių sąrašą",
 291 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Sulūžęs perkėlimas 302 (jis pažeidžia RFC, bet yra suderinamas su Netscape'u)",
 292 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Nelaikyti keepalive susijungimo po POST prašymo (kai kurios bugovos PHP duom. bazės rekalajua šito)",
 293 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 294 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Anoniminio vartotojo slaptažodis",
 295 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 296 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 297 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 298 T_MANUAL, "Vartotojo gidas",
 299 T_MAILTO_PROG, "Pašto programa (% pakeičiamas adresu)",
 300 T_TELNET_PROG, "Telnet'o programa (% pakeičiamas \"hostu\" arba \"hostu prievadu\")",
 301 T_TN3270_PROG, "Tn3270 programa (% pakeičiamas \"hostu\" arba \"hostu prievadu\")",
 302 T_MMS_PROG, NULL,
 303 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Pašto ir telnet'o programos",
 304 T_NO_PROGRAM, "Nėr programos",
 305 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Nėr programos",
 306 T_MAIL, "paštui",
 307 T_TELNET, "telnet'ui",
 308 T_TN3270, "tn3270'ui",
 309 T_MMS, NULL,
 310 T_BAD_MAILTO_URL, "Blogas pašto adresas",
 311 T_BAD_TELNET_URL, "Blogas telnet'o adresas",
 312 T_BAD_TN3270_URL, "Blogas tn3270 adresas",
 313 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 314 T_USERID, NULL,
 315 T_PASSWORD, NULL,
 316 T_ENTER_USERNAME, NULL,
 317 T_AT, NULL,
 318 T_SSL_ERROR, NULL,
 319 T_NO_SSL, NULL,
 320 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 321 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A", 
 322 T_HK_BOOKMARKS, "S",
 323 T_HK_GOTO_URL, "G",
 324 T_HK_GO_BACK, "B",
 325 T_HK_HISTORY, "H",
 326 T_HK_RELOAD, "R",
 327 T_HK_SAVE_AS, "V",
 328 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 329 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 330 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "K",
 331 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "F",
 332 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 333 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 334 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 335 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 336 T_HK_OS_SHELL, "O",
 337 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 338 T_HK_EXIT, "X",
 339 T_HK_SEARCH, "S",
 340 T_HK_SEARCH_BACK, "B",
 341 T_HK_FIND_NEXT, "N",
 342 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 343 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 344 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 345 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 346 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "F",
 347 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 348 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "A",
 349 T_HK_ABOUT, "A",
 350 T_HK_KEYS, "K",
 351 T_HK_COPYING, "C",
 352 T_HK_MANUAL, "M",
 353 T_HK_ADD, "A",
 354 T_HK_MODIFY, "M",
 355 T_HK_DELETE, "D",
 356 T_HK_LANGUAGE, "L",
 357 T_HK_CHARACTER_SET, "H",
 358 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 359 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "N",
 360 T_HK_CACHE, "C",
 361 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 362 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E",
 363 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 364 T_HK_FILE, "F",
 365 T_HK_VIEW, "V",
 366 T_HK_LINK, "L",
 367 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 368 T_HK_SETUP, "S",
 369 T_HK_HELP, "H",
 370 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 371 T_HK_FOLLOW_LINK, "F",
 372 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 373 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "D",
 374 T_HK_RESET_FORM, "R",
 375 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 376 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 377 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 378 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 379 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "G",
 380 T_HK_XTERM, "X",
 381 T_HK_TWTERM, NULL,
 382 T_HK_SCREEN, "S",
 383 T_HK_WINDOW, "W",
 384 T_HK_FULL_SCREEN, "F",
 385 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 386 T_HK_NEW_WINDOW, "N",