"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.04/intl/hungarian.lng" (14 Apr 2017, 14414 Bytes) of package /linux/www/links-1.04.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-2",
  2 T__LANGUAGE, "Hungarian",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "hu",
  4 T_OK, "OK",
  5 T_CANCEL, "Mégsem",
  6 T_BAD_NUMBER, "Hibás szám",
  7 T_NUMBER_EXPECTED, "Szám nem megengedett a mezőben",
  8 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Szám tartományon kívül",
  9 T_BAD_STRING, "Hibás szöveg",
  10 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Üres szöveg nem engedélyezett",
  11 T_CONFIG_ERROR, "Beállítási hiba",
  12 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Nem írható a konfigurációs fájl",
  13 T_ABOUT, "A programról",
  14 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nLynx-típusú szöveges WWW böngésző",
  15 T_VERSION, NULL,
  16 T_VERSION_INFORMATION, NULL,
  17 T_LINKS_VERSION, NULL,
  18 T_WORD_SIZE, NULL,
  19 T_MEMORY, NULL,
  20 T_FILE_SIZE, NULL,
  21 T_OPERATING_SYSTEM_TYPE, NULL,
  22 T_OPERATING_SYSTEM_VERSION, NULL,
  23 T_COMPILER, NULL,
  24 T_DEBUGGING_LEVEL, NULL,
  25 T_ENCRYPTION, NULL,
  26 T_GPM_MOUSE_DRIVER, NULL,
  27 T_XTERM_FOR_OS2, NULL,
  28 T_KEYS, "Billentyűk",
  29 T_KEYS_DESC, "ESC   menü megjelenítés\n^C, q  kilépés\n^P, ^N  görgetés fel, le\n[, ]   görgetés balra, jobbra\nfel, le link kiválasztás\n->    link követése\n<-    vissza\ng    URL-re ugrás\nG    URL-re ugrás (aktuális URL alapján)\n/    keresés\n?    keresés visszafelé\nn    szöveg keresés\nN    előző keresése\n=    dokumentum információ\n\\    dokumentum forrás\nd    letöltés",
  30 T_COPYING, "Szerzői jogok",
  31 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_2 "\n\nEz egy szabad program; terjesztheted és/vagy módosíthatod a Szabad Szoftver Alapítvány által készített GNU Licenc második vagy későbbi verziója szerint. (www.gnu.org)",
  32 T_RESOURCES, "Erőforrások",
  33 T_HANDLES, "fogantyúk",
  34 T_TIMERS, "időmérők",
  35 T_CONNECTIONS, "Kapcsolatok",
  36 T_cONNECTIONS, "kapcsolatok",
  37 T_CONNECTING, "kapcsolódás",
  38 T_tRANSFERRING, "letöltés",
  39 T_KEEPALIVE, "életben tartás",
  40 T_MEMORY_CACHE, "Gyorsítótár",
  41 T_BYTES, "bájt",
  42 T_FILES, "fájl",
  43 T_LOCKED, "védett",
  44 T_LOADING, "töltés",
  45 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Formázott dokumentum gyorsító",
  46 T_DOCUMENTS, "dokumentumok",
  47 T_CACHE_INFO, "Gyorsítótár információk",
  48 T_CACHE_CONTENT, "Gyorsítótár tulajdonságok",
  49 T_MEMORY_ALLOCATED, "bájt memória lefoglalva",
  50 T_MEMORY_INFO, "Memória információ",
  51 T_NO_HISTORY, "Nincs előzmény",
  52 T_NO_DOWNLOADS, "Nincs letöltés",
  53 T_NO_FRAMES, "Nincs keret",
  54 T_VT_100_FRAMES, "VT 100 keretek",
  55 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux vagy OS/2 keretek",
  56 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R keretek",
  57 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  58 T_USE_11M, "^[[11m használata",
  59 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Keretek korlátozása cp850/852 alatt.",
  60 T_BLOCK_CURSOR, "Tömb kurzor",
  61 T_COLOR, "Szín",
  62 T_TERMINAL_OPTIONS, "Terminál beállítások",
  63 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proxy (host:port)",
  64 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proxy (host:port)",
  65 T_NOPROXY_LIST, "Proxy nélküli hozzáférés a következő doménekhez (vesszővel elválasztva)",
  66 T_MAX_CONNECTIONS, "Maximális kapcsolatok",
  67 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Maximális kapcsolatok egy kiszolgálóhoz",
  68 T_RETRIES, "Próbálkozások száma",
  69 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Várakozási idő vételkor (mp)",
  70 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Várakozási idő, ha nem lehet újrainditani",
  71 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Aszinkron DNS lekérdezés",
  72 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "A letöltött fájlok idejének beállítása",
  73 T_NETWORK_OPTIONS, "Hálózati tulajdonságok",
  74 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Gyorsítótár mérete (KiB)",
  75 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "A formázott dokumentumok száma",
  76 T_CACHE_OPTIONS, "Gyorsítótár beállítások",
  77 T_DISPLAY_TABLES, "Táblázatok megjelenítése",
  78 T_DISPLAY_FRAMES, "Keretek megjelenítése",
  79 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "A képre mutató linkek megjelenítése",
  80 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Táblázatban mozgás oszloponként",
  81 T_NUMBERED_LINKS, "A linkek számozottak legyenek",
  82 T_TEXT_MARGIN, "Szöveg margó",
  83 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "A kiszolgáló által küldött karaktertábla figyelmen kívül hagyása",
  84 T_HTML_OPTIONS, "HTML beállítások",
  85 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Alapértelmezett kódlap",
  86 T_GOTO_URL, "URL-re ugrás",
  87 T_GO_BACK, "Vissza",
  88 T_HISTORY, "Előzmények",
  89 T_RELOAD, "Frissítés",
  90 T_SAVE_AS, "Mentés másként",
  91 T_SAVE_URL_AS, "URL mentése másként",
  92 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Formázott dokumentum mentése",
  93 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Háttérben futó letöltések megszakítása",
  94 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Gyorsítótár kiürítése",
  95 T_RESOURCE_INFO, "Erőforrás információ",
  96 T_OS_SHELL, "Parancssor",
  97 T_EXIT, "Kilépés",
  98 T_SEARCH, "Keresés",
  99 T_SEARCH_BACK, "Keresés visszafelé",
 100 T_FIND_NEXT, "Következő keresése",
 101 T_FIND_PREVIOUS, "Előző keresése",
 102 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Váltás HTML/forrás között",
 103 T_DOCUMENT_INFO, "Dokumentum információ",
 104 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Keret teljes képernyőre",
 105 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "HTML beállítások mentése",
 106 T_ADD, "Hozzáad",
 107 T_MODIFY, "Módosítás",
 108 T_DELETE, "Törlés",
 109 T_CHARACTER_SET, "Kódlapok",
 110 T_CACHE, "Gyorsítótár",
 111 T_MAIL_AND_TELNEL, "Levél és telnet",
 112 T_ASSOCIATIONS, "Hozzárendelések",
 113 T_FILE_EXTENSIONS, "Fájl kiterjesztések",
 114 T_SAVE_OPTIONS, "Beállítások mentése",
 115 T_FILE, "Fájl",
 116 T_VIEW, "Nézet",
 117 T_LINK, "Link",
 118 T_DOWNLOADS, "Letöltések",
 119 T_SETUP, "Beállítások",
 120 T_HELP, "Súgó",
 121 T_ENTER_URL, "URL beírása",
 122 T_SAVE_URL, "URL mentése",
 123 T_DOWNLOAD, "Letöltés",
 124 T_SAVE_TO_FILE, "Mentés fájlba",
 125 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Szöveg keresése",
 126 T_WAITING_IN_QUEUE, "Sorban állás",
 127 T_LOOKING_UP_HOST, "Kiszolgáló keresése",
 128 T_MAKING_CONNECTION, "Kapcsolat létrehozása",
 129 T_SSL_NEGOTIATION, "SSL kommunikáció kezdeményezése",
 130 T_REQUEST_SENT, "Kérés elküldve",
 131 T_LOGGING_IN, "Bejelentkezés",
 132 T_GETTING_HEADERS, "Fejléc fogadása",
 133 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "A kiszolgáló feldolgozza a kérést",
 134 T_TRANSFERRING, "Átvitel folyamatban",
 135 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Várakozás az átirányítás elfogadására",
 136 T_INTERRUPTED, "Megszakítva",
 137 T_SOCKET_EXCEPTION, "Csatorna elhagyás",
 138 T_INTERNAL_ERROR, "Belső hiba",
 139 T_OUT_OF_MEMORY, "Kevés a memória",
 140 T_HOST_NOT_FOUND, "Kiszolgáló nem található",
 141 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Hiba a csatornára írása közben",
 142 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Hiba a csatorna olvasása közben",
 143 T_DATA_MODIFIED, "Adat megváltozott",
 144 T_BAD_URL_SYNTAX, "Hibás URL szintaxis",
 145 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Időtúllépés vételkor",
 146 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "A kérést újra kellett indítani",
 147 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Nem lehet a csatorna állapotát megállapítani",
 148 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 149 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Hibás HTTP válasz",
 150 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 151 T_NO_CONTENT, "A lap üres",
 152 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Ismeretlen fájlformátum",
 153 T_ERROR_OPENING_FILE, "Hiba a fájl megnyitásakor",
 154 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Hibás FTP válasz",
 155 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP szolgáltatás nem elérhető",
 156 T_BAD_FTP_LOGIN, "Hibás FTP bejelentkezés",
 157 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT parancs hiba",
 158 T_FILE_NOT_FOUND, "A fájl nem található",
 159 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP fájl hiba",
 160 T_UNKNOWN_ERROR, "Ismeretlen hiba",
 161 T_RECEIVED, "Fogadott",
 162 T_OF, ", fájlméret",
 163 T_AVG, "átlag",
 164 T_CUR, "aktuális",
 165 T_AVERAGE_SPEED, "Átlagos sebesség",
 166 T_SPEED, "Sebesség",
 167 T_CURRENT_SPEED, "Aktuális sebesség",
 168 T_ELAPSED_TIME, "Eltelt idő",
 169 T_ESTIMATED_TIME, "Becsült hátralevő idő",
 170 T_BACKGROUND, "Háttérbe",
 171 T_ABORT, "Megszakít",
 172 T_YES, "Igen",
 173 T_NO, "Nem",
 174 T_DOWNLOAD_ERROR, "Hiba a letöltésben",
 175 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Hiba a fájlba írás közben",
 176 T_ERROR_DOWNLOADING, "Letöltési hiba",
 177 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Fájl nem hozható létre",
 178 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 179 T_UNKNOWN_TYPE, "Ismeretlen fájlformátum",
 180 T_CONTEN_TYPE_IS, "Tartalom típus",
 181 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Mentés fájlba vagy megjelenítés képernyőn?",
 182 T_SAVE, "Mentés",
 183 T_DISPLAY, "Megjelenítés",
 184 T_WHAT_TO_DO, "Mit tegyünk?",
 185 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Fájl megnyitása",
 186 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "mentsük vagy jelenítsük meg?",
 187 T_OPEN, "Megnyitás",
 188 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Követed az átirányítást, és elküldöd az űrlapot",
 189 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Elküldöd az űrlapot",
 190 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Újra küldöd az űrlapot",
 191 T_WARNING, "Figyelem",
 192 T_ERROR, "Hiba",
 193 T_WELCOME, "Üdvözlünk",
 194 T_WELCOME_TO_LINKS, "Üdvözlünk a Linksben!",
 195 T_BASIC_HELP, "Nyomj ESC-et a menühöz. Válaszd ki a Súgó/Kézikönyv-et a bővebb segítséghez.",
 196 T_LABEL, "Címke",
 197 T_CONTENT_TYPES, "Tartalom típus(ok)",
 198 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' a fájl neve)",
 199 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Terminál zárolás a program futása közben",
 200 T_RUN_ON_TERMINAL, "Futtatás terminálban",
 201 T_RUN_IN_XWINDOW, "Futtatás X-Windowban",
 202 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Kérdés megnyitás előtt.",
 203 T_DELETE_ASSOCIATION, "Kapcsolatok törlése",
 204 T_ASSOCIATION, "Kapcsolatok",
 205 T_EXTENSION_S, "Kiterjesztés(ek)",
 206 T_CONTENT_TYPE, "Tartalom típus(ok)",
 207 T_NO_ASSOCIATIONS, "Nincs kapcsolat",
 208 T_DELETE_EXTENSION, "Kiterjesztések törlése",
 209 T_EXTENSION, "Kiterjesztések",
 210 T_NO_EXTENSIONS, "Nincs kiterjesztés",
 211 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Hiba az űrlap elküldése közben",
 212 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Nem fogadható a fájl",
 213 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 214 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Nincs korábbi keresés",
 215 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Keresett szöveg nem található.",
 216 T_SAVE_ERROR, "Mentési hiba",
 217 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Hiba a fájl írása közben",
 218 T_DISPLAY_USEMAP, "Térkép megjelenítése",
 219 T_FOLLOW_LINK, "Link követése",
 220 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Megnyitás új ablakban.",
 221 T_DOWNLOAD_LINK, "Link letöltése",
 222 T_RESET_FORM, "Űrlap törlése",
 223 T_SUBMIT_FORM, "Űrlap elfogadása",
 224 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Űrlap elfogadása és megnyitása új ablakban",
 225 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Űrlap elfogadása és letöltés",
 226 T_VIEW_IMAGE, "Kép megtekintése",
 227 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Kép letöltése",
 228 T_NO_LINK_SELECTED, "Nincs kiválasztott link",
 229 T_IMAGE, "Kép",
 230 T_USEMAP, "Térkép használata",
 231 T_SUBMIT_FORM_TO, "Űrlap elfogadása",
 232 T_POST_FORM_TO, "Űrlap elküldése",
 233 T_RADIO_BUTTON, "Rádió gomb",
 234 T_CHECKBOX, "Jelölőnégyzet",
 235 T_SELECT_FIELD, "Mező kiválasztása",
 236 T_TEXT_FIELD, "Szöveg mező",
 237 T_TEXT_AREA, "Szöveg terület",
 238 T_FILE_UPLOAD, "Fájl feltöltése",
 239 T_PASSWORD_FIELD, "Jelszó mező",
 240 T_NAME, "név",
 241 T_VALUE, "érték",
 242 T_HIT_ENTER_TO, "Üss ENTER-t",
 243 T_SUBMIT_TO, "elfogad",
 244 T_POST_TO, "elküld",
 245 T_INFO, "Információ",
 246 T_HEADER_INFO, "Fejléc infó",
 247 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Nincs megnyitott oldal!",
 248 T_NO_HEADER, NULL,
 249 T_URL, "URL",
 250 T_SIZE, "Méret",
 251 T_INCOMPLETE, "sikertelen",
 252 T_CODEPAGE, "Kódlap",
 253 T_ASSUMED, "feltételezett",
 254 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "kiszolgáló beállítás figyelmen kívül hagyása",
 255 T_SERVER, "Kiszolgáló",
 256 T_DATE, "Dátum",
 257 T_LAST_MODIFIED, "Utolsó módosítás",
 258 T_SSL_CIPHER, NULL,
 259 T_LANGUAGE, "Nyelv",
 260 T_XTERM, "XTerm",
 261 T_TWTERM, "TWterm",
 262 T_SCREEN, "Képernyő",
 263 T_WINDOW, "Ablak",
 264 T_FULL_SCREEN, "Teljes képernyő",
 265 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS terminál",
 266 T_NEW_WINDOW, "Új ablak",
 267 T_GO_TO_LINK, "Ugrás linkre",
 268 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Írd be a link számát",
 269 T_RESIZE_TERMINAL, "Terminál átméretezése",
 270 T_COLUMNS, "Oszlopok",
 271 T_ROWS, "Sorok",
 272 T_BOOKMARKS, "Könyvjelzők",
 273 T_ADD_BOOKMARK, "Könyvjelzőkhöz hozzáfűz",
 274 T_GOTO, "Ugrás",
 275 T_EDIT, "Szerkeszt",
 276 T_CLOSE, "Bezár",
 277 T_BOOKMARK_TITLE, "Könyvjelző neve",
 278 T_EDIT_BOOKMARK, "Könyvjelző szerkesztése",
 279 T_DELETE_BOOKMARK, "Könyvjelző törlése",
 280 T_BOOKMARK_MANAGER, "Könyvjelző kezelő",
 281 T_url, "url",
 282 T_NNAME, "Név",
 283 T_EXIT_LINKS, "Kilépés",
 284 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Biztos, hogy kilépsz a Linksből?",
 285 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Biztos, hogy kilépsz a Linksből (és megszakítod az aktiv letöltéseket)?",
 286 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP opciók",
 287 T_FTP_OPTIONS, "FTP opciók",
 288 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "HTTP hiba megoldása",
 289 T_USE_HTTP_10, "HTTP/1.0 használata",
 290 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "A hibás szerverek feketelistájának engedélyezése",
 291 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Megszakított 302 átirányítás (megszegi a RFC-t, de kompatibilis a Netscape-pel.)",
 292 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Nincs élő kapcsolat POST kérés után (néhány hibás PHP adatbázisnak kell)",
 293 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, "Nincs Accept-Charset küldés",
 294 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Jelszó az anonymous ftp belépéshez",
 295 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 296 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 297 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 298 T_MANUAL, "Kézikönyv",
 299 T_MAILTO_PROG, "Levelező program (% helyére írd be a címed)",
 300 T_TELNET_PROG, "Telnet program (% helyére írd be \'kiszolgáló\' vagy \'kiszolgáló port\')",
 301 T_TN3270_PROG, "Tn3270 program (% helyére írd be \'kiszolgáló\' vagy \'kiszolgáló port\')",
 302 T_MMS_PROG, NULL,
 303 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Levelező és Telnet programok",
 304 T_NO_PROGRAM, "Nincs program",
 305 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Nincs program beállítva",
 306 T_MAIL, "levelezés",
 307 T_TELNET, "telnet",
 308 T_TN3270, "tn3270",
 309 T_MMS, NULL,
 310 T_BAD_MAILTO_URL, "Hibás levélküldési URL",
 311 T_BAD_TELNET_URL, "Hibás telnet URL",
 312 T_BAD_TN3270_URL, "Hibás tn3270 URL",
 313 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 314 T_USERID, "Felhasználói azonosító",
 315 T_PASSWORD, "Jelszó",
 316 T_ENTER_USERNAME, "Felhasználónév szükséges ehhez:",
 317 T_AT, NULL,
 318 T_SSL_ERROR, "SSL hiba",
 319 T_NO_SSL, "A Links ezen verziója nem témogatja az SSL/TLS titkosítást.",
 320 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 321 T_HK_ADD_BOOKMARK, "J", 
 322 T_HK_BOOKMARKS, "K",
 323 T_HK_GOTO_URL, "U",
 324 T_HK_GO_BACK, "V",
 325 T_HK_HISTORY, "E",
 326 T_HK_RELOAD, "F",
 327 T_HK_SAVE_AS, "S",
 328 T_HK_SAVE_URL_AS, "R",
 329 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 330 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "H",
 331 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "T",
 332 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 333 T_HK_CACHE_INFO, "G",
 334 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "L",
 335 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 336 T_HK_OS_SHELL, "O",
 337 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 338 T_HK_EXIT, "K",
 339 T_HK_SEARCH, "S",
 340 T_HK_SEARCH_BACK, "V",
 341 T_HK_FIND_NEXT, "K",
 342 T_HK_FIND_PREVIOUS, "E",
 343 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 344 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 345 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 346 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "T",
 347 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 348 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "M",
 349 T_HK_ABOUT, "P",
 350 T_HK_KEYS, "B",
 351 T_HK_COPYING, "S",
 352 T_HK_MANUAL, "K",
 353 T_HK_ADD, "A",
 354 T_HK_MODIFY, "M",
 355 T_HK_DELETE, "T",
 356 T_HK_LANGUAGE, "N",
 357 T_HK_CHARACTER_SET, "K",
 358 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 359 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "H",
 360 T_HK_CACHE, "G",
 361 T_HK_ASSOCIATIONS, "R",
 362 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "K",
 363 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 364 T_HK_FILE, "F",
 365 T_HK_VIEW, "V",
 366 T_HK_LINK, "L",
 367 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 368 T_HK_SETUP, "S",
 369 T_HK_HELP, "H",
 370 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 371 T_HK_FOLLOW_LINK, "F",
 372 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 373 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "D",
 374 T_HK_RESET_FORM, "R",
 375 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 376 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 377 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 378 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 379 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "G",
 380 T_HK_XTERM, "X",
 381 T_HK_TWTERM, NULL,
 382 T_HK_SCREEN, "S",
 383 T_HK_WINDOW, "W",
 384 T_HK_FULL_SCREEN, "F",
 385 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 386 T_HK_NEW_WINDOW, "N",