"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.04/intl/czech.lng" (14 Apr 2017, 14523 Bytes) of package /linux/www/links-1.04.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "iso8859-2",
  2 T__LANGUAGE, "Czech",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "cs, sk;q=0.5",
  4 T_OK, "OK",
  5 T_CANCEL, "Zrušit",
  6 T_BAD_NUMBER, "Chybné číslo",
  7 T_NUMBER_EXPECTED, "V rámečku musí být číslo",
  8 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Číslo je mimo rozsah",
  9 T_BAD_STRING, "Vadný řetězec",
  10 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Napiš řetězec, vole!",
  11 T_CONFIG_ERROR, "Chyba v konfiguraci",
  12 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Nemůžu zapisovat do konfiguráku",
  13 T_ABOUT, "O programu",
  14 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nTextový browser podobný Lynxu",
  15 T_VERSION, "Verze",
  16 T_VERSION_INFORMATION, "Informace o verzi",
  17 T_LINKS_VERSION, "Verze Linksu",
  18 T_WORD_SIZE, "Velikost slova",
  19 T_MEMORY, "Paměť",
  20 T_FILE_SIZE, "soubory",
  21 T_OPERATING_SYSTEM_TYPE, "Typ operačního systému",
  22 T_OPERATING_SYSTEM_VERSION, "Verze operačního systému",
  23 T_COMPILER, "Kompilátor",
  24 T_DEBUGGING_LEVEL, "Úroveň debuggování",
  25 T_ENCRYPTION, "Šifrování",
  26 T_GPM_MOUSE_DRIVER, "GPM ovladač myši",
  27 T_XTERM_FOR_OS2, "Xterm pro OS/2",
  28 T_KEYS, "Klávesy",
  29 T_KEYS_DESC, "ESC   nahoď menu\n^C, q  šmitec\n^P, ^N  posouvání nahoru/dolu\n[, ]   posouvání vlevo/vpravo\nup, down posouvání po odkazech\n->    skoč na odkaz\n<-    zpátky\ng    jdi na URL\nG    jdi na URL, které je založené na aktuálním\n/    hledej dopředu\n?    hledej pozpátku\nn    najdi další\nN    najdi předchozí\n=    informace o dokumentu\n\\    zdroják dokumentu\nd    download",
  30 T_COPYING, "Kopírování",
  31 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_2 "\n\nTento program je volné programové vybavení; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to verze 2 a výše této licence.",
  32 T_RESOURCES, "Zdroje",
  33 T_HANDLES, "handlů",
  34 T_TIMERS, "časovačů",
  35 T_CONNECTIONS, "Spojení",
  36 T_cONNECTIONS, "spojení",
  37 T_CONNECTING, "připojuji",
  38 T_tRANSFERRING, "přenáším",
  39 T_KEEPALIVE, "živých",
  40 T_MEMORY_CACHE, "Paměťová cache",
  41 T_BYTES, "bytů",
  42 T_FILES, "souborů",
  43 T_LOCKED, "zamčených",
  44 T_LOADING, "nahrávám",
  45 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Zformátované dokumenty v cachi",
  46 T_DOCUMENTS, "dokumentů",
  47 T_CACHE_INFO, "Info o cachi",
  48 T_CACHE_CONTENT, "Obsah cache",
  49 T_MEMORY_ALLOCATED, "bytů zafláknutý paměti",
  50 T_MEMORY_INFO, "Informace o paměti",
  51 T_NO_HISTORY, "Žádná historie",
  52 T_NO_DOWNLOADS, "Žádné downloady",
  53 T_NO_FRAMES, "Vypnout rámečky",
  54 T_VT_100_FRAMES, "Rámečky VT100",
  55 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Rámečky typu Linux nebo OS/2",
  56 T_KOI8R_FRAMES, "Rámečky KOI8-R",
  57 T_FREEBSD_FRAMES, "Rámečky FreeBSD",
  58 T_USE_11M, "Používat ^[[11m",
  59 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Omezené rámečky v cp850/852",
  60 T_BLOCK_CURSOR, "Blokový kurzor",
  61 T_COLOR, "Barvičky",
  62 T_TERMINAL_OPTIONS, "Nastavení terminálu",
  63 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proxy (host:port)",
  64 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proxy (host:port)",
  65 T_NOPROXY_LIST, "Domény s přímym přístupem (bez proxy) (odděluj čárkama)",
  66 T_MAX_CONNECTIONS, "Maximálně spojení",
  67 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Maximálně spojení k jednomu stroji",
  68 T_RETRIES, "Počet pokusů (0 - neomezeno)",
  69 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Trpělivost při stahování (sekundy)",
  70 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Trpělivost, když spojení nemůže být restartováno",
  71 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Asynchronní DNS",
  72 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Nastavit čas stáhnutých souborů",
  73 T_NETWORK_OPTIONS, "Nastavení sítě",
  74 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Velikost cache (KiB)",
  75 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Počet zformátovaných dokumentů",
  76 T_CACHE_OPTIONS, "Nastavení cache",
  77 T_DISPLAY_TABLES, "Zobrazovat tabulky",
  78 T_DISPLAY_FRAMES, "Zobrazovat rámy",
  79 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Zobrazovat linky na obrázky",
  80 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Pořadí linků po sloupcích",
  81 T_NUMBERED_LINKS, "Číslované linky",
  82 T_TEXT_MARGIN, "Okraj textu",
  83 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignorovat infomaci o kódové stránce",
  84 T_HTML_OPTIONS, "Html volby",
  85 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Předpokládat kódovou stránku",
  86 T_GOTO_URL, "Běž na URL",
  87 T_GO_BACK, "Zpátky",
  88 T_HISTORY, "Historie",
  89 T_RELOAD, "Nahraj znova",
  90 T_SAVE_AS, "Ulož pod jménem",
  91 T_SAVE_URL_AS, "Ulož URL pod jménem",
  92 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Ulož zformátovaný dokument",
  93 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Ukončit všechny spojení na pozadí",
  94 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Vylej všechny cache",
  95 T_RESOURCE_INFO, "Informace o zdrojích",
  96 T_OS_SHELL, "OS shell",
  97 T_EXIT, "Šmitec",
  98 T_SEARCH, "Hledej",
  99 T_SEARCH_BACK, "Hledej zpět",
 100 T_FIND_NEXT, "Najdi další",
 101 T_FIND_PREVIOUS, "Najdi předchozí",
 102 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Přepnout html/plain",
 103 T_DOCUMENT_INFO, "Informace o dokumentu",
 104 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Rám přes celou obrazovku",
 105 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Ulož html volby",
 106 T_ADD, "Přidat",
 107 T_MODIFY, "Změnit",
 108 T_DELETE, "Smazat",
 109 T_CHARACTER_SET, "Znaková sada",
 110 T_CACHE, "Cache",
 111 T_MAIL_AND_TELNEL, "Mail a telnet",
 112 T_ASSOCIATIONS, "Přiřazení",
 113 T_FILE_EXTENSIONS, "Přípony souborů",
 114 T_SAVE_OPTIONS, "Ulož nastavení",
 115 T_FILE, "Soubor",
 116 T_VIEW, "Zobrazení",
 117 T_LINK, "Link",
 118 T_DOWNLOADS, "Stahování",
 119 T_SETUP, "Nastavení",
 120 T_HELP, "Pomoc",
 121 T_ENTER_URL, "Zadej URL",
 122 T_SAVE_URL, "Ulož URL",
 123 T_DOWNLOAD, "Stahování",
 124 T_SAVE_TO_FILE, "Ulož do souboru",
 125 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Hledání textu",
 126 T_WAITING_IN_QUEUE, "Čeká ve frontě",
 127 T_LOOKING_UP_HOST, "Hledám server",
 128 T_MAKING_CONNECTION, "Navazuju spojení",
 129 T_SSL_NEGOTIATION, "Vyjednávání SSL",
 130 T_REQUEST_SENT, "Vysílám žádost",
 131 T_LOGGING_IN, "Přihlašuji se",
 132 T_GETTING_HEADERS, "Stahuju hlavičku",
 133 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Server zpracovává žádost",
 134 T_TRANSFERRING, "Přenáším",
 135 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Čekám na potvrzení přesměrování",
 136 T_INTERRUPTED, "Přerušeno",
 137 T_SOCKET_EXCEPTION, "Chyba v socketu",
 138 T_INTERNAL_ERROR, "Vnitřní chyba",
 139 T_OUT_OF_MEMORY, "Došla paměť, bobánku",
 140 T_HOST_NOT_FOUND, "Nenašel jsem server",
 141 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Chyba při zapisování do socketu",
 142 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Chyba při čtení ze socketu",
 143 T_DATA_MODIFIED, "Data změněna",
 144 T_BAD_URL_SYNTAX, "Blbě napsaný URL",
 145 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Čas vypršel",
 146 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Žádost se musí poslat znova",
 147 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Nemůžu zjistit stav socketu",
 148 T_TOO_LARGE_FILE, "Příliš velký soubor",
 149 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Špatná HTTP odpověď (asi bugovitý server)",
 150 T_HTTP_100, "HTTP 100 (?)",
 151 T_NO_CONTENT, "Žádnej obsah",
 152 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Neznámej typ souboru",
 153 T_ERROR_OPENING_FILE, "Chybička při čtení souboru",
 154 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Blbá odpověď na FTP",
 155 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP není přístupné",
 156 T_BAD_FTP_LOGIN, "Blbě ses zalogoval na FTP",
 157 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "Selhal FTP PORT příkaz (nejseš za firewallem?)",
 158 T_FILE_NOT_FOUND, "Soubor nenalezen",
 159 T_FTP_FILE_ERROR, "Chyba FTP souboru",
 160 T_UNKNOWN_ERROR, "Neznámá chyba",
 161 T_RECEIVED, "Přijato",
 162 T_OF, "z",
 163 T_AVG, "průměrně",
 164 T_CUR, "momentálně",
 165 T_AVERAGE_SPEED, "Průměrná rychlost",
 166 T_SPEED, "Rychlost",
 167 T_CURRENT_SPEED, "momentální rychlost",
 168 T_ELAPSED_TIME, "Uplynulý čas",
 169 T_ESTIMATED_TIME, "předpokládaný čas",
 170 T_BACKGROUND, "Na pozadí",
 171 T_ABORT, "Ukončit",
 172 T_YES, "Ano",
 173 T_NO, "Ne",
 174 T_DOWNLOAD_ERROR, "Chyba při downloadu",
 175 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Už zase nemůžu vytvořit soubor",
 176 T_ERROR_DOWNLOADING, "Chyba při downloadování",
 177 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Nemůžu vytvořit soubor",
 178 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, "Nemůžu vytvořit soubor v TMP adresáři",
 179 T_UNKNOWN_TYPE, "Neznámý typ",
 180 T_CONTEN_TYPE_IS, "Obsah je",
 181 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Tenhle soubor chceš uložit nebo zobrazit?",
 182 T_SAVE, "Uložit",
 183 T_DISPLAY, "Zobrazit",
 184 T_WHAT_TO_DO, "Co mám podle tebe dělat?",
 185 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Chceš otevřít soubor pomocí",
 186 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "uložit nebo zobrazit?",
 187 T_OPEN, "Otevřít",
 188 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Chceš následovat redirekt a poslat data na adresu",
 189 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Chceš poslat data z formuláře na adresu",
 190 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Chceš poslat data z formuláře znova na adresu",
 191 T_WARNING, "Upozornění",
 192 T_ERROR, "Chyba",
 193 T_WELCOME, "Vítej",
 194 T_WELCOME_TO_LINKS, "Vítej v programu links!",
 195 T_BASIC_HELP, "Stiskni ESC pro menu. Pokud chceš vidět manuál, zvol v menu Pomoc->Manuál.",
 196 T_LABEL, "Popis",
 197 T_CONTENT_TYPES, "Typ(y)",
 198 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' je nahrazeno jménem souboru)",
 199 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Zablokuj terminál, když program běží",
 200 T_RUN_ON_TERMINAL, "Pustit na terminálu",
 201 T_RUN_IN_XWINDOW, "Pustit v X-Windows vokýnku",
 202 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Zeptat se před otevíráním",
 203 T_DELETE_ASSOCIATION, "Smazat přiřazení",
 204 T_ASSOCIATION, "Přiřazení",
 205 T_EXTENSION_S, "Přípona(y)",
 206 T_CONTENT_TYPE, "Typ",
 207 T_NO_ASSOCIATIONS, "Žádný přiřazení",
 208 T_DELETE_EXTENSION, "Smazat příponu",
 209 T_EXTENSION, "Přípona",
 210 T_NO_EXTENSIONS, "Žádný přípony",
 211 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Chyba při posílání formuláře",
 212 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Nemůžu dostat soubor",
 213 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, "Není dovoleno číst soubory",
 214 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Žádné předchozí hledání",
 215 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Nenašel sem to",
 216 T_SAVE_ERROR, "Chyba při ukládání",
 217 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Chyba při zápisu do souboru",
 218 T_DISPLAY_USEMAP, "Zobrazit mapu",
 219 T_FOLLOW_LINK, "Otevřít link",
 220 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Otevřít v novém okně",
 221 T_DOWNLOAD_LINK, "Stáhnout link",
 222 T_RESET_FORM, "Vygumovat formulář",
 223 T_SUBMIT_FORM, "Poslat formulář",
 224 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Poslat formulář a otevřít v novém okně",
 225 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Poslat formulář a stáhnout",
 226 T_VIEW_IMAGE, "Zobrazit obrázek",
 227 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Stáhnout obrázek",
 228 T_NO_LINK_SELECTED, "Žádný link",
 229 T_IMAGE, "Obrázek",
 230 T_USEMAP, "Mapa obrázků",
 231 T_SUBMIT_FORM_TO, "Pošli formulář na",
 232 T_POST_FORM_TO, "Pošli formulář na",
 233 T_RADIO_BUTTON, "Izostaty",
 234 T_CHECKBOX, "Zaškrtávací čtvereček",
 235 T_SELECT_FIELD, "Vybírací políčko",
 236 T_TEXT_FIELD, "Textové políčko",
 237 T_TEXT_AREA, "Textová plocha",
 238 T_FILE_UPLOAD, "Uploadnutí souboru",
 239 T_PASSWORD_FIELD, "Políčko s heslem",
 240 T_NAME, "jméno",
 241 T_VALUE, "hodnota",
 242 T_HIT_ENTER_TO, "bácni do ENTERu aby",
 243 T_SUBMIT_TO, "bylo posláno na",
 244 T_POST_TO, "bylo posláno na",
 245 T_INFO, "Informace",
 246 T_HEADER_INFO, "Informace o hlavičce",
 247 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Jseš v ...!",
 248 T_NO_HEADER, "Dokument nemá žádnou hlavičku",
 249 T_URL, "URL",
 250 T_SIZE, "Velikost",
 251 T_INCOMPLETE, "neúplný",
 252 T_CODEPAGE, "Kódování",
 253 T_ASSUMED, "předpokládám",
 254 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "ignoruju informaci ze serveru",
 255 T_SERVER, "Server",
 256 T_DATE, "Datum",
 257 T_LAST_MODIFIED, "Poslední změna",
 258 T_SSL_CIPHER, "SSL šifra",
 259 T_LANGUAGE, "Jazyk",
 260 T_XTERM, "Xterm",
 261 T_TWTERM, "Twterm",
 262 T_SCREEN, "Screen",
 263 T_WINDOW, "Okno",
 264 T_FULL_SCREEN, "Celá obrazovka",
 265 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS terminál",
 266 T_NEW_WINDOW, "Nové okno",
 267 T_GO_TO_LINK, "Běž na link",
 268 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Zadej číslo linku",
 269 T_RESIZE_TERMINAL, "Změň velikost terminálu",
 270 T_COLUMNS, "Sloupce",
 271 T_ROWS, "Řádky",
 272 T_BOOKMARKS, "Bookmarky",
 273 T_ADD_BOOKMARK, "Přidej bookmark",
 274 T_GOTO, "Jdi na",
 275 T_EDIT, "Edituj",
 276 T_CLOSE, "Zavři",
 277 T_BOOKMARK_TITLE, "Název bookmarku",
 278 T_EDIT_BOOKMARK, "Edituj bookmark",
 279 T_DELETE_BOOKMARK, "Smaž bookmark",
 280 T_BOOKMARK_MANAGER, "Správce bookmarků",
 281 T_url, "url",
 282 T_NNAME, "Název",
 283 T_EXIT_LINKS, "Ukončení Linksu",
 284 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Chceš opravdu ukončit Links?",
 285 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Chceš skutečně ukončit Links a zrušit všechna stahování?",
 286 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP nastavení",
 287 T_FTP_OPTIONS, "FTP nastavení",
 288 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Obcházení chyb v HTTP",
 289 T_USE_HTTP_10, "Používej pouze HTTP/1.0",
 290 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Povol seznam zabugovaných serverů",
 291 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Špatný 302 redirekt (porušuje RFC, ale je kompatibilní s Netscapem)",
 292 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Nedrž keepalive spojení po POST požadavku (některé zabugované PHP databáze to potřebují)",
 293 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, "Neposílej Accept-Charset",
 294 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Heslo pro anonymní login",
 295 T_USE_PASSIVE_FTP, "Pasivní FTP",
 296 T_USE_FAST_FTP, "Rychlé FTP (nekompatibilní s RFC)",
 297 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, "Nastav IP Type Of Service",
 298 T_MANUAL, "Manuál",
 299 T_MAILTO_PROG, "Program pro mail (% je nahrazeno adresou)",
 300 T_TELNET_PROG, "Program pro telnet (% je nahrazeno jménem stroje a případně portem)",
 301 T_TN3270_PROG, "Program pro tn3270 (% je nahrazeno jménem stroje a případně portem)",
 302 T_MMS_PROG, "Program pro mms (% je nahrazeno url)",
 303 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Programy pro mail a telnet",
 304 T_NO_PROGRAM, "Žádný program",
 305 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Není zadán žádný program pro",
 306 T_MAIL, "mail",
 307 T_TELNET, "telnet",
 308 T_TN3270, "tn3270",
 309 T_MMS, "mms",
 310 T_BAD_MAILTO_URL, "Špatné mailto url",
 311 T_BAD_TELNET_URL, "Špatné telnet url",
 312 T_BAD_TN3270_URL, "Špatné tn3270 url",
 313 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, "MMS url obsahuje neakceptovatelné znaky",
 314 T_USERID, "Uživatelské jméno",
 315 T_PASSWORD, "Heslo",
 316 T_ENTER_USERNAME, "Zaloguj se pro ",
 317 T_AT, " na adrese ",
 318 T_SSL_ERROR, "Chyba SSL",
 319 T_NO_SSL, "Tato verze Linksu nepodporuje SSL/TLS",
 320 T_NO_SMB_CLIENT, "Nebyl nalezen program pro přístup na SMB (podporován je smbclient a smbc)",
 321 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A",
 322 T_HK_BOOKMARKS, "Y",
 323 T_HK_GOTO_URL, "B",
 324 T_HK_GO_BACK, "Z",
 325 T_HK_HISTORY, "H",
 326 T_HK_RELOAD, "R",
 327 T_HK_SAVE_AS, "J",
 328 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 329 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 330 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "K",
 331 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "V",
 332 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 333 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 334 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 335 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 336 T_HK_OS_SHELL, "O",
 337 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 338 T_HK_EXIT, "E",
 339 T_HK_SEARCH, "H",
 340 T_HK_SEARCH_BACK, "Z",
 341 T_HK_FIND_NEXT, "N",
 342 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 343 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "L",
 344 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 345 T_HK_HEADER_INFO, "E",
 346 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "R",
 347 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 348 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "U",
 349 T_HK_ABOUT, "O",
 350 T_HK_KEYS, "K",
 351 T_HK_COPYING, "P",
 352 T_HK_MANUAL, "M",
 353 T_HK_ADD, "A",
 354 T_HK_MODIFY, "M",
 355 T_HK_DELETE, "S",
 356 T_HK_LANGUAGE, "J",
 357 T_HK_CHARACTER_SET, "Z",
 358 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 359 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "N",
 360 T_HK_CACHE, "C",
 361 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 362 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "P",
 363 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 364 T_HK_FILE, "S",
 365 T_HK_VIEW, "Z",
 366 T_HK_LINK, "L",
 367 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 368 T_HK_SETUP, "N",
 369 T_HK_HELP, "P",
 370 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 371 T_HK_FOLLOW_LINK, "O",
 372 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "N",
 373 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "S",
 374 T_HK_RESET_FORM, "V",
 375 T_HK_SUBMIT_FORM, "P",
 376 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "N",
 377 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "S",
 378 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 379 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "B",
 380 T_HK_XTERM, "X",
 381 T_HK_TWTERM, "T",
 382 T_HK_SCREEN, "S",
 383 T_HK_WINDOW, "O",
 384 T_HK_FULL_SCREEN, "C",
 385 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 386 T_HK_NEW_WINDOW, "N",