"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/romanian.lng" (18 Oct 2011, 14389 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-16",
  2 T__LANGUAGE, "Romanian",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "ro",
  4 T_BAD_NUMBER, "Număr greșit",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "Număr așteptat în acest cîmp",
  6 T_CANCEL, "Anulează",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Număr în afara domeniului",
  8 T_BAD_STRING, "Șir greșit",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Șir vid neacceptabil",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Eroare de configurare",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Nu pot să scriu fișierul de configurere",
  12 T_ABOUT, "Despre",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nca și lynx, navigator WWW de tip text",
  14 T_OK, "Bine",
  15 T_KEYS, "Taste",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC   Afișează meniul\n^C, q  Ieși\n^P, ^N  Pagina sus, jos\n[, ]   Pagina stînga, dreapta\nPgUp/PgDn Selectează legătura\n->    Urmărește legătura\n<-    Înapoi\ng    Du-te la URL\nG    Du-te la URL, (de la pagina curentă)\n/    Caută\n?    Caută înapoi\nn    Găsește următorul\nN    Găsește precedentul\n=    Informații despre document\n|    Informații despre header\n\\    Sursa documentului\nd    Încarcă",
  17 T_COPYING, "Licența",
  18 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT "\n\nAcest program este liber (free), poate fi publicat, modificat și difuzat numai în termenii licenței publice generale de la GNU de la Fundația de Programe cu Liber Acces, sau de la versiunea a doua a GPL, sau (alegerea este a dumneavoastră) după toate versiunile anterioare.",
  19 T_RESOURCES, "Resurse",
  20 T_HANDLES, "Fișiere deschise",
  21 T_TIMERS, "Ceas",
  22 T_CONNECTIONS, "Conexiuni",
  23 T_cONNECTIONS, "Conexiuni",
  24 T_CONNECTING, "Conectare",
  25 T_tRANSFERRING, "Transfer",
  26 T_KEEPALIVE, "Conexiune menținută",
  27 T_MEMORY_CACHE, "Memorie cache",
  28 T_BYTES, "Biți",
  29 T_FILES, "Fișier(e)",
  30 T_LOCKED, "Blocat(ă)",
  31 T_LOADING, "În curs de încărcare",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Cache de document formatat",
  33 T_DOCUMENTS, "Documente",
  34 T_CACHE_INFO, "Informații despre cache",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Conținutul cache-ului",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "Biții de memorie alocați",
  37 T_LAST, "Ultimul",
  38 T_DIFFERENCE, "Diferență",
  39 T_DIFFERENCES, "Diferență",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Fără diferențe",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Adresă nouă",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Fără adresă nouă",
  43 T_MEMORY_INFO, "Informații despre memorie",
  44 T_MARK, "Selecționare",
  45 T_NO_HISTORY, "Fără istoric",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "Nici o încărcare",
  47 T_NO_FRAMES, "Fără cadruri",
  48 T_VT_100_FRAMES, "Cadruri VT 100",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Cadruri Linux sau OS/2",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "Cadre KOI8-R",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "Utilizați ^[[11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Limitează cadrurile in cp850/852",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Cursor bloc",
  55 T_COLOR, "Culoare",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Opțiuni de terminal",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proxy (host:port)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proxy (host:port)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "Acces direct (w/o proxy) domenii (separate cu virgulă)",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Conexiuni maxime",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Conexiuni maxime la un host",
  62 T_RETRIES, "Reîncercări",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Primit timeout (sec)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Timeout cînd este nerestartabil",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Async DNS lookup",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Seteaza timpul de încărcare al fișierelor",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Opțiuni de rețea",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Dimensiunea memoriei cache (kb)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Numărul documentelor formatate",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Opțiuni de cache",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Arată tabele",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Arată cadrele",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Arată legăturile către imagini",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Mișcă cursorul pe coloane în tabele",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Legăturile sînt numărate",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Marginea textului",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignoră setul de caractere (charset) trimis de server",
  78 T_HTML_OPTIONS, "Opțiuni html",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Codarea de pagină predefinită",
  80 T_GOTO_URL, "Du-te la URL",
  81 T_GO_BACK, "Întoarce-te",
  82 T_HISTORY, "Istoric",
  83 T_RELOAD, "Reîncarcă",
  84 T_SAVE_AS, "Salvează ca",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Salvează URL ca",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Salvează documentul formatat",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Oprirea descărcărilor din fundal",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Elimină tot cache-ul",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Informații despre resurse",
  90 T_OS_SHELL, "Shell-ul sistemului de operare",
  91 T_EXIT, "Ieși",
  92 T_SEARCH, "Caută",
  93 T_SEARCH_BACK, "Caută înapoi",
  94 T_FIND_NEXT, "Găsește următorul",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Găsește precedentul",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Toggle html/plain",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Informații despre document",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Cadrul pe tot ecranul",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Salvează opțiunile html",
 100 T_ADD, "Adaugă",
 101 T_MODIFY, "Modifică",
 102 T_DELETE, "Șterge",
 103 T_CHARACTER_SET, "Setul de caractere",
 104 T_CACHE, "Cache",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "E-mail și telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Asociații",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Extensia fișierelor",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Salvează opțiunile",
 109 T_FILE, "Fișier",
 110 T_VIEW, "Vezi",
 111 T_LINK, "Legături",
 112 T_DOWNLOADS, "Încarcă",
 113 T_SETUP, "Setări",
 114 T_HELP, "Ajutor",
 115 T_ENTER_URL, "Intră URL",
 116 T_SAVE_URL, "Salvează URL",
 117 T_DOWNLOAD, "Încarcă",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Salvează în fișier",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Caută pentru text",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "Așteaptă la coadă",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Looking up host",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Fac conexiunea",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, "Negociere SSL",
 124 T_REQUEST_SENT, "Cerere trimisă",
 125 T_LOGGING_IN, NULL,
 126 T_GETTING_HEADERS, "Primesc header",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Serverul procesează cererea",
 128 T_TRANSFERRING, "Transfer",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Aștept pentru redirecționarea confirmării",
 130 T_INTERRUPTED, "Întrerupt",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Socket exception",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Eroare internă",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Memorie insuficientă",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Gazdă negăsită",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Eroare de scriere la socket",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Eroare de citire de la socket",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Date modificate",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Sintaxă greșită",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "A expirat timpul de așteptare",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Cererea trebuie reîncepută",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Nu pot determina starea soketului",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Răspuns HTTP greșit",
 144 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 145 T_NO_CONTENT, "Fără conținut",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Tip de fișier necunoscut",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Eroare la deschiderea fișierului",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Răspuns FTP greșit",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "Serviciu FTP nedisponibil",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "FTP login greșit",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "Comanda PORTul FTP a eșuat",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Fișier negăsit",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "Eroare FTP de fișier",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Eroare necunoscută",
 155 T_RECEIVED, "Primite",
 156 T_OF, "Din",
 157 T_AVG, "Medie",
 158 T_CUR, "Cursor",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Viteza medie",
 160 T_SPEED, "Viteza",
 161 T_CURRENT_SPEED, "Viteza curentă",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Elapsed time",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "Timp estimat",
 164 T_BACKGROUND, "Fundal",
 165 T_ABORT, "Anulează",
 166 T_YES, "Da",
 167 T_NO, "Nu",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Eroare la descărcare",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Nu s-a putut crea fișierul",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Eroare la descărcare",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Nu s-a putut crea fișierul",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Tip necunoscut",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Tipul de conținut este",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Vreți să salvați sau să vedeți acest fișier?",
 176 T_SAVE, "Slavează",
 177 T_DISPLAY, "Arată",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Ce să fac?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Vreți să deschideți fișierul cu",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "Îl salvez sau îl arăt?",
 181 T_OPEN, "Deschide",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Vreți să fiți redirecționat și să primiți date de la url",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Vreți să postați date către url",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Vreți să repostați date către url",
 185 T_WARNING, "Avertisment",
 186 T_ERROR, "Eroare",
 187 T_WELCOME, "Bine ați venit",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Bine ați venit la links!",
 189 T_BASIC_HELP, "Apăsați ESC pentru meniu. Selectați Ajutor->Manual în meniu pentru manualul utlizatorului.",
 190 T_LABEL, "Etichetă",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Content-Type(s)",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' este înlocuit cu numele fișierului)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Blochează terminalul cînd rulează programul",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Rulează în terminal",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "Rulează în X-Window",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Întreabă înainte de a deschide",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Șterge asocierea",
 198 T_ASSOCIATION, "Asocierea",
 199 T_EXTENSION_S, "Extensia(extensiile)",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Tipul conținutului",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, "Fără asocieri",
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Șterge extensia",
 203 T_EXTENSION, "Extensia",
 204 T_NO_EXTENSIONS, "Fără extensie",
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Eroare la postarea formularului",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Nu s-a putut recupera fișierul",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Nu există căutări anterioare",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Șir de căutare negăsit",
 210 T_SAVE_ERROR, "Eroare la salvare",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Eroare la scrierea fișierului",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Arată usemap",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Urmărește link",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Deschide în fereastră nouă",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Descarcă link",
 216 T_RESET_FORM, "Resetează formularul",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Trimite formularul",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Trimite formularul și deschide în fereastră nouă",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Trimite formularul și descarcă",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Vezi imagine",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Descarcă imaginea",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Nici un link selectat",
 223 T_IMAGE, "Imagine",
 224 T_USEMAP, "Usemap",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Trimite formular către",
 226 T_POST_FORM_TO, "Postează formular către",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Buton radio",
 228 T_CHECKBOX, "Checkbox",
 229 T_SELECT_FIELD, "Selectează cîmpul",
 230 T_TEXT_FIELD, "Cîmp de text",
 231 T_TEXT_AREA, "Arie de text",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Încărcare de fișier",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Cîmp de parolă",
 234 T_NAME, "Nume",
 235 T_VALUE, "Valoare",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "Apăsați ENTER ca să",
 237 T_SUBMIT_TO, "Trimite la",
 238 T_POST_TO, "Postează către",
 239 T_INFO, "Info",
 240 T_HEADER_INFO, "Info pentru antet",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "You are nowhere!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "Dimensiune",
 244 T_INCOMPLETE, "Incomplet",
 245 T_CODEPAGE, "Codare",
 246 T_ASSUMED, "Asumat",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "Ignoring server setting",
 248 T_SERVER, "Server",
 249 T_DATE, "Data",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Ultima modificare",
 251 T_LANGUAGE, "Limbaj",
 252 T_XTERM, "Xterm",
 253 T_TWTERM, "Twterm",
 254 T_SCREEN, "Ecran",
 255 T_WINDOW, "Fereastră",
 256 T_FULL_SCREEN, "Pe tot ecranul",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "Terminal BeOS",
 258 T_NEW_WINDOW, "Fereastră nouă",
 259 T_GO_TO_LINK, "Du-te la link",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Introdu numărul link-ului",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Redimensioneză terminalul",
 262 T_COLUMNS, "Coloane",
 263 T_ROWS, "Linii",
 264 T_BOOKMARKS, "Semne de carte",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Adaugă semn de carte",
 266 T_GOTO, "Du-te la",
 267 T_EDIT, "Editează",
 268 T_CLOSE, "Închide",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Titlu semnului de carte",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Editează semnul de carte",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Șterge semnul de carte",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Administratorul semnelor de carte",
 273 T_url, "Url",
 274 T_NNAME, "Nume",
 275 T_EXIT_LINKS, "Ieșire links",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Chiar vreți să ieșiți din links?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Chiar vreți să ieșiți din links (și să terminați descărcările)?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "Opțiuni HTTP",
 279 T_FTP_OPTIONS, "Opțiuni FTP",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "HTTP bug workarounds",
 281 T_USE_HTTP_10, "Folosește HTTP/1.0",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Allow blacklist of buggy servers",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Broken redirect 302 (it violates RFC, but it's compatible with Netscape)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "No keepalive connection after POST request (some buggy PHP databases need it)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Parolă pentru login anonim",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Manualul utilizatorului",
 291 T_MAILTO_PROG, "Program de e-mail (% este înlocuit cu adresa)",
 292 T_TELNET_PROG, "Program de telnet (% este înlocuit cu \"Host\" ori \"Host port\")",
 293 T_TN3270_PROG, "Program de Tn3270 (% este înlocuit cu \"Host\" ori \"Host port\")",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Programe de e-mail si telnet",
 296 T_NO_PROGRAM, "Nici un program",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Program nespecificat pentru",
 298 T_MAIL, "E-mail",
 299 T_TELNET, "Telnet",
 300 T_TN3270, "Tn3270",
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "URL greșit pentru e-mail",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "URL greșit pentru telnet",
 304 T_BAD_TN3270_URL, "URL greșit pentru tn3270",
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "Identificare utilizator",
 307 T_PASSWORD, "Parola",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Introduceți numele utilizatorului pentru",
 309 T_AT, " la ",
 310 T_SSL_ERROR, "Eroare SSL",
 311 T_NO_SSL, "Această versiune de links nu conține suport pentru SSL/TLS",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A", 
 314 T_HK_BOOKMARKS, "S",
 315 T_HK_GOTO_URL, "T",
 316 T_HK_GO_BACK, "N",
 317 T_HK_HISTORY, "T",
 318 T_HK_RELOAD, "R",
 319 T_HK_SAVE_AS, "V",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "F",
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "T",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, "F",
 325 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 328 T_HK_OS_SHELL, "O",
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 330 T_HK_EXIT, "I",
 331 T_HK_SEARCH, "C",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "P",
 333 T_HK_FIND_NEXT, "U",
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "T",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "S",
 341 T_HK_ABOUT, "D",
 342 T_HK_KEYS, "T",
 343 T_HK_COPYING, "L",
 344 T_HK_MANUAL, "M",
 345 T_HK_ADD, "A",
 346 T_HK_MODIFY, "M",
 347 T_HK_DELETE, "T",
 348 T_HK_LANGUAGE, "L",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "T",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "R",
 352 T_HK_CACHE, "C",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 356 T_HK_FILE, "F",
 357 T_HK_VIEW, "V",
 358 T_HK_LINK, "L",
 359 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 360 T_HK_SETUP, "S",
 361 T_HK_HELP, "A",
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "U",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "N",
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "D",
 366 T_HK_RESET_FORM, "R",
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "G",
 372 T_HK_XTERM, "X",
 373 T_HK_TWTERM, "T",
 374 T_HK_SCREEN, "E",
 375 T_HK_WINDOW, "F",
 376 T_HK_FULL_SCREEN, "E",
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 378 T_HK_NEW_WINDOW, "N",