"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/finnish.lng" (18 Oct 2011, 14017 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-1",
  2 T__LANGUAGE, "Finnish",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "fi",
  4 T_BAD_NUMBER, "Ei numero",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "Kentässä on oltava numero",
  6 T_CANCEL, "Keskeytä",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Numero yli lukualueen",
  8 T_BAD_STRING, "Laiton merkkijono",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Tyhjä merkkijono ei sallittu",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Asetuksissa virhe",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Asetustiedoston kirjoitus ei onnistu",
  12 T_ABOUT, "Ohjelmasta",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nLynxintapainen WWW-selain",
  14 T_OK, "OK",
  15 T_KEYS, "Näppäimet",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC   näytä valikko\n^C, q  lopetus\n^P, ^N  rivi ylös, alas\n[, ]   vasemmalle, oikealle\nnuoli ylös, alas valitse linkki\n->    seuraa linkkä\n<-    palaa takaisin\ng    valitse url\nG    valitse url nykyisen sivun pohjalta\n/    etsi\n?    etsi takaisinpäin\nn    etsi seuraava\nN    etsi edellinen\n=    tietoja sivusta\n|    tietoja otsikosta\n\\    lähdetiedosto\nd    imuroi",
  17 T_COPYING, "Copyright",
  18 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_1 "\n\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.",
  19 T_RESOURCES, "Lähteet",
  20 T_HANDLES, "kahvat",
  21 T_TIMERS, "ajastimet",
  22 T_CONNECTIONS, "Yhteydet",
  23 T_cONNECTIONS, "yhteydet",
  24 T_CONNECTING, "yhdistää",
  25 T_tRANSFERRING, "siirtää",
  26 T_KEEPALIVE, "keepalive",
  27 T_MEMORY_CACHE, "Välimuisti",
  28 T_BYTES, "tavua",
  29 T_FILES, "tiedostoa",
  30 T_LOCKED, "lukittu",
  31 T_LOADING, "lataa",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Muotoiltu dokumentin välimuisti",
  33 T_DOCUMENTS, "documentit",
  34 T_CACHE_INFO, "Tietoa välimuistista",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Välimuistin sisältö",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "tavua muistia varattu",
  37 T_LAST, "loppu",
  38 T_DIFFERENCE, "erotus",
  39 T_DIFFERENCES, "Erot",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Ei eroja",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Uudet osoitteet",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Ei uusia osoitteita",
  43 T_MEMORY_INFO, "Tietoa muistista",
  44 T_MARK, "Merkintä",
  45 T_NO_HISTORY, "Ei historiaa",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "Ei latauksia",
  47 T_NO_FRAMES, "Ei kehyksiä",
  48 T_VT_100_FRAMES, "VT 100 kehykset",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux tai OS/2 kehykset",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R kehykset",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "Käytä ^[[11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Rajoita kehykset näihin: cp850/852",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Neliöosoitin",
  55 T_COLOR, "Väri",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Terminaaliasetukset",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proxy (osoite:portti)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proxy (osoite:portti)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "Suora yhteys (ei proxya) näihin osoitteisiin (pilkulla erotettuna)",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Yhteyksien maksimilkm",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Yhteyksien maksimilkm yhteen kohteeseen",
  62 T_RETRIES, "Uudelleenyrityksiä",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Vastaanoton aikaylitys (sec)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Ajanylitys kun ei-käynnistettävissä",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Ei-synkroninen DNS-haku",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Aseta ladattujen tiedostojen aika",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Verkkoasetukset",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Välimuistin koko (kB)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Muotoiltujen dokumenttien lukumäärä",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Välimuistiasetukset",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Näytä taulukot",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Näytä kehykset",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Näytä linkit kuvissa",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Liiku pystysuunnassa linkeissä",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Linkit numeroidaan",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Tekstimarginaali",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Hylkää palvelimen merkistötieto",
  78 T_HTML_OPTIONS, "Html-asetukset",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Oletusmerkistö",
  80 T_GOTO_URL, "Valitse URL",
  81 T_GO_BACK, "Siirry takaisin",
  82 T_HISTORY, "Historia",
  83 T_RELOAD, "Lataa uudelleen",
  84 T_SAVE_AS, "Tallenna nimellä",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Tallenna URL nimellä",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Tallenna muotoiltu dokumentti",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Poista taustayhteydet",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Tyhjennä välimuisti",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Lähdetiedot",
  90 T_OS_SHELL, "Käyttöjärjestelmä",
  91 T_EXIT, "Poistu",
  92 T_SEARCH, "Etsi",
  93 T_SEARCH_BACK, "Etsi takaisinpäin",
  94 T_FIND_NEXT, "Etsi seuraava",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Etsi eteenpäin",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Valitse HTML/tavallinen",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Dokumentin tiedot",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Kehys koko näytöllä",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Tallenna HTML-asetukset",
 100 T_ADD, "Lisää",
 101 T_MODIFY, "Muokkaa",
 102 T_DELETE, "Poista",
 103 T_CHARACTER_SET, "Merkistö",
 104 T_CACHE, "Välimuisti",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "Sähköposti ja telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "kytkennät",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Tiedostopäätteet",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Tallenna asetukset",
 109 T_FILE, "Tiedosto",
 110 T_VIEW, "Näytä",
 111 T_LINK, "Linkki",
 112 T_DOWNLOADS, "Lataukset",
 113 T_SETUP, "Asetukset",
 114 T_HELP, "Ohje",
 115 T_ENTER_URL, "Kirjoita URL",
 116 T_SAVE_URL, "Tallenna URL",
 117 T_DOWNLOAD, "Lataa",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Tallenna tiedostoon",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Etsi tekstiä",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "Odottaa jonossa",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Etsii osoitetta",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Yhdistää",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, "SSL-kättely",
 124 T_REQUEST_SENT, "Pyyntö lähetetty",
 125 T_LOGGING_IN, "Loggaa sisään",
 126 T_GETTING_HEADERS, "Hakee otsikkoja",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Palvelin käsittelee pyyntöä",
 128 T_TRANSFERRING, "Siirtää",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Odottaa varmistusta uudelleenosoitukselle",
 130 T_INTERRUPTED, "Keskeytetty",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Töpselivirhe",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Sisäinen virhe",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Muisti loppu",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Osoite tuntematon",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Töpseliin kirjoitus ei onnistu",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Töpselin lukeminen ei onnistu",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Tieto muunnettu",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Väärä URL-syntaksi",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Vastaanoton ajanylitys",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Pyyntö lähetettävä uudelleen",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Töpselin tilaa ei saada",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Laiton HTTP-vastaus",
 144 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 145 T_NO_CONTENT, "Ei sisältöä",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Tuntematon tiedostotyyppi",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Tiedoston avaus ei onnistu",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Laiton FTP-vastaus",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP-palvelin ei vastaa",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "FTP-sisäänkirjoitus ei onnistunut",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT-komento epäonnistui",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Tiedostoa ei löydy",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP tiedostovirhe",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Tuntematon virhe",
 155 T_RECEIVED, "Vastaanotettu",
 156 T_OF, "/",
 157 T_AVG, "km",
 158 T_CUR, "nyk",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Keskinopeus",
 160 T_SPEED, "Nopeus",
 161 T_CURRENT_SPEED, "nopeus nyt",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Kulutettu aika",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "laskettu aika",
 164 T_BACKGROUND, "Taustalla",
 165 T_ABORT, "Keskeytä",
 166 T_YES, "Kyllä",
 167 T_NO, "Ei",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Vastaanottovirhe",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Tiedostoon kirjoitus epäonnistui",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Virhe ladattaessa",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Tiedoston luonti epäonnistui",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Tuntematon tyyppi",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Sisällön tyyppi on",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Haluatko tallettaa vai katsoa tämän tiedoston?",
 176 T_SAVE, "Tallenna",
 177 T_DISPLAY, "Näytä",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Mitä tehdä?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Haluatko avata tiedoston tällä:",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "tallentaa vai katsoa sen?",
 181 T_OPEN, "Avaa",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Haluatko seurata uudelleenosoitusta ja lähettää datan osoitteeseen",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Haluatko lähettää datan osoitteeseen",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Haluatko uudelleenlähettää datan osoitteeseen",
 185 T_WARNING, "Varoitus",
 186 T_ERROR, "Virhe",
 187 T_WELCOME, "Tervetuloa",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Tervetuloa linksiin!",
 189 T_BASIC_HELP, "Paina ESC niin saat ohjeen. Valitse Ohje->Ohjekirja valikosta niin saat käyttöohjeet.",
 190 T_LABEL, "Nimilappu",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Sisältötyypit",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Ohjelma ('%' on vaihdettu tiedostoon)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Lukitse terminaali kun ohjelma on ajossa",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Aja terminaalilla",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "Aja X-ikkunassa",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Kysy ennen avausta",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Poista kytkentä",
 198 T_ASSOCIATION, "Kytkentä",
 199 T_EXTENSION_S, "Tiedostopäätteet",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Sisältötyyppi",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, "Ei kytkentöjä",
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Poista tiedostopääte",
 203 T_EXTENSION, "Tiedostopääte",
 204 T_NO_EXTENSIONS, "Ei tiedostopäätteitä",
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Virhe kaavaketta lähetettäessä",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Tiedoston haku epäonnistui",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Ei aikaisempaa hakua",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Hakumerkkijonoa ei löytynyt",
 210 T_SAVE_ERROR, "Talletusvirhe",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Virhe tiedostoon kirjoittaessa",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Näytä kartta",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Seuraa linkkiä",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Avaa uuteen ikkunaan",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Lataa linkki",
 216 T_RESET_FORM, "Tyhjennä kaavake",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Lähetä kaavake",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Lähetä kaavake ja avaa uudessa ikkunassa",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Lähetä kaavake ja lataa",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Näytä kuva",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Lataa kuva",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Ei linkkiä",
 223 T_IMAGE, "Kuva",
 224 T_USEMAP, "Kartta",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Hyväksy kaavake:",
 226 T_POST_FORM_TO, "Lähetä kaavake:",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Radionäppäin",
 228 T_CHECKBOX, "Valintalaatikko",
 229 T_SELECT_FIELD, "Valitse kenttä",
 230 T_TEXT_FIELD, "Tekstikenttä",
 231 T_TEXT_AREA, "Tekstialue",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Tiedoston lähetys",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Salasanakenttä",
 234 T_NAME, "nimi",
 235 T_VALUE, "arvo",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "paina rivinvaihtoa",
 237 T_SUBMIT_TO, "hyväksy",
 238 T_POST_TO, "lähetä",
 239 T_INFO, "Tieto",
 240 T_HEADER_INFO, "Otsikkotieto",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Et ole missään!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "Koko",
 244 T_INCOMPLETE, "epätäydellinen",
 245 T_CODEPAGE, "Merkistö",
 246 T_ASSUMED, "oletettu",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "hylkää palvelinasetukset",
 248 T_SERVER, "Palvelin",
 249 T_DATE, "Päiväys",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Viimeksi muokattu",
 251 T_LANGUAGE, "Kieli",
 252 T_XTERM, "Xterm",
 253 T_TWTERM, "Twterm",
 254 T_SCREEN, "Näyttö",
 255 T_WINDOW, "Ikkuna",
 256 T_FULL_SCREEN, "Koko näyttö",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS-terminaali",
 258 T_NEW_WINDOW, "Uusi ikkuna",
 259 T_GO_TO_LINK, "Valitse linkki",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Valitse linkkinumero",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Aseta terminaalin koko",
 262 T_COLUMNS, "Saraketta",
 263 T_ROWS, "Riviä",
 264 T_BOOKMARKS, "Kirjanmerkit",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Lisää kirjanmerkki",
 266 T_GOTO, "Mene",
 267 T_EDIT, "Muokkaa",
 268 T_CLOSE, "Sulje",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Kirjanmerkin otsikko",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Muokkaa kirjanmerkkiä",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Poista kirjanmerkki",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Kirjanmerkkimuokkain",
 273 T_url, "url",
 274 T_NNAME, "Nimi",
 275 T_EXIT_LINKS, "Poistu Linksistä",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Haluatko poistua Linksistä?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Haluatko poistua Linksistä (ja keskeyttää kaikki lataukset)?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP-asetukset",
 279 T_FTP_OPTIONS, "FTP-asetukset",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "HTTP virheohitukset",
 281 T_USE_HTTP_10, "Käytä HTTP/1.0-protokollaa",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Käytä palvelinten mustia listoja",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Rikkinäinen uudelleenosoitus 302 (Rikkoo RFC:n mutta on yhteensopiva Netscapen kanssa)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Ei yhteyden ylläpitoa POSTin jälkeen (jotkut vialliset PHP-tietokannat vaativat sitä)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Salasana anonyymipalvelimille",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Käyttöohjekirja",
 291 T_MAILTO_PROG, "Sähköpostiohjelma (% korvataan osoitteella)",
 292 T_TELNET_PROG, "Telnet-ohjelma (% korvataan \"osoitteella\" tai \"portilla\")",
 293 T_TN3270_PROG, "Tn3270-ohjelma (% korvataan \"osoitteella\" tai \"portilla\")",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Sähköposti- tai telnetohjelmat",
 296 T_NO_PROGRAM, "Ei ohjelmaa",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Ei ohjelmaa osoitettu",
 298 T_MAIL, "sähköposti",
 299 T_TELNET, "telnet",
 300 T_TN3270, "tn3270",
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Laiton sähköposti-URL",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "Laiton telnet-URL",
 304 T_BAD_TN3270_URL, "Laiton tn3270-URL", 
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "Käyttäjän ID",
 307 T_PASSWORD, "Salasana",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Kirjoita kättäjänimi",
 309 T_AT, " -> ",
 310 T_SSL_ERROR, "SSL-virhe",
 311 T_NO_SSL, "Tämä Linksin versio ei SSL/TLS:ää",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A", 
 314 T_HK_BOOKMARKS, "S",
 315 T_HK_GOTO_URL, "G",
 316 T_HK_GO_BACK, "B",
 317 T_HK_HISTORY, "H",
 318 T_HK_RELOAD, "R",
 319 T_HK_SAVE_AS, "V",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "K",
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "F",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 325 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 328 T_HK_OS_SHELL, "O",
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 330 T_HK_EXIT, "X",
 331 T_HK_SEARCH, "S",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "B",
 333 T_HK_FIND_NEXT, "N",
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "F",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "A",
 341 T_HK_ABOUT, "A",
 342 T_HK_KEYS, "K",
 343 T_HK_COPYING, "C",
 344 T_HK_MANUAL, "M",
 345 T_HK_ADD, "A",
 346 T_HK_MODIFY, "M",
 347 T_HK_DELETE, "D",
 348 T_HK_LANGUAGE, "L",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "H",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "N",
 352 T_HK_CACHE, "C",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 356 T_HK_FILE, "F",
 357 T_HK_VIEW, "V",
 358 T_HK_LINK, "L",
 359 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 360 T_HK_SETUP, "S",
 361 T_HK_HELP, "H",
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "F",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "D",
 366 T_HK_RESET_FORM, "R",
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "G",
 372 T_HK_XTERM, "X",
 373 T_HK_TWTERM, "T",
 374 T_HK_SCREEN, "S",
 375 T_HK_WINDOW, "W",
 376 T_HK_FULL_SCREEN, "F",
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 378 T_HK_NEW_WINDOW, "N",