"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/estonian.lng" (18 Oct 2011, 14021 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-15",
  2 T__LANGUAGE, "Estonian",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "et",
  4 T_BAD_NUMBER, "Vale number",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "Eeldame välja sees numbrit",
  6 T_CANCEL, "Tühista",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Number väärtusepiirkonnast väljas",
  8 T_BAD_STRING, "Ebasobiv string",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Tühi string pole lubatud",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Konfiguratsiooni viga",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Ei saa kirjutada konfiguratsioonifaili",
  12 T_ABOUT, "Programmi kohta",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nWWW brauser",
  14 T_OK, "OK",
  15 T_KEYS, "Klahvid",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC   Näitab menüüd\n^C, q  väljub\n^P, ^N  kerib üles, alla\n[, ]   kerib vasakule, paremale\nup, down valib lingi\n->    järgib linki\n<-    läheb tagasi\ng    läheb URL-le\nG    läheb URL-le, mis baseerub käesolaval URL-l\n/    otsing\n?    otsing tagurpidi\nn    otsib järgmise vaste\nN    otsib eelneva vaste\n=    dokumendi informatsioon\n|    päise informatsioon\n\\    dokumendi lähtekood\nd    faili/dokumendi allalaadimine",
  17 T_COPYING, "Kopeerimisõigused",
  18 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_1 "\n\nTõlge eesti keelde Kalev Lember\n\nSee programm on vaba tarkvara; te võite seda levitada ja/või muuta, järgides dokumenti GNU General Public License, mille on avaldanud Free Software Foundation; kas versiooni 2 Litsensist, või (teie valikul) suvalist hilisemat versiooni.",
  19 T_RESOURCES, "Ressursid",
  20 T_HANDLES, NULL,
  21 T_TIMERS, NULL,
  22 T_CONNECTIONS, "Ühendused",
  23 T_cONNECTIONS, "ühendust",
  24 T_CONNECTING, "parajasti ühendan",
  25 T_tRANSFERRING, "kannan üle",
  26 T_KEEPALIVE, NULL,
  27 T_MEMORY_CACHE, "Mälupuhver",
  28 T_BYTES, "baiti",
  29 T_FILES, "faili",
  30 T_LOCKED, "lukustatud",
  31 T_LOADING, "parajasti laen",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Vormindatud lehekülgede puhver",
  33 T_DOCUMENTS, "dokumenti",
  34 T_CACHE_INFO, "Mälupuhvri info",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Vahemälu sisu",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "baiti mälust kasutatud",
  37 T_LAST, "viimane",
  38 T_DIFFERENCE, "erinevus",
  39 T_DIFFERENCES, "Erinevused",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Pole erinevusi",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Uued aadressid",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Pole uusi aadresse",
  43 T_MEMORY_INFO, "Info kasutatud mälu kohta",
  44 T_MARK, "Märgi",
  45 T_NO_HISTORY, "Ajalugu puudub",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "Pole allalaadimisi",
  47 T_NO_FRAMES, "Pole paane",
  48 T_VT_100_FRAMES, "VT 100 paanid",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux-i või OS/2 paanid",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R paanid",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "Kasuta ^[[11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "cp850/852 paanide ära keelamine",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Plokk kursor",
  55 T_COLOR, "Värviline",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Terminali seaded",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proxy (host:port)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proxy (host:port)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "Otsese juurdepääsuga (ilma vahemäluta) domeenid (eraldatud komadega)",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Maksimaalselt ühendusi",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Maksimaalselt ühendusi ühele hostile",
  62 T_RETRIES, "Uusi katseid (0 - piiramatult)",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Vastuvõtmise ooteaeg (sek)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, NULL,
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Asünkroonne DNS otsing",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Märgi allalaaditud failidele aeg",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Võrgu seaded",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Mälupuhvri suurus (kB)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Valmisvormindatud lehekülgi",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Mälupuhvri seaded",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Näita tabeleid",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Näita paane",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Näita linke piltidele",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Linkide järjekord veergudes",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Lingid nummerdatuna",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Teksti ääris",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignoreeri serveri saadetud koodilehekülje infot",
  78 T_HTML_OPTIONS, "HTML seaded",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Vaikimisi koodilehekülg",
  80 T_GOTO_URL, "Ava URL",
  81 T_GO_BACK, "Tagasi",
  82 T_HISTORY, "Ajalugu",
  83 T_RELOAD, "Lae uuesti",
  84 T_SAVE_AS, "Salvesta",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Salvesta URL",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Salvesta vormindatud lehekülg",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Katkesta taustaühendused",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Tühjenda mälupuhver",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Info kasutatud ressurssidest",
  90 T_OS_SHELL, "Opsüsteemi käsurida",
  91 T_EXIT, "Väljumine",
  92 T_SEARCH, "Otsing",
  93 T_SEARCH_BACK, "Tagurpidi otsing",
  94 T_FIND_NEXT, "Leia järgmine vaste",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Leia eelmine vaste",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Vaata html lähtekoodi",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Lehekülje info",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Paan täisekraanil",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Salvesta HTML seaded",
 100 T_ADD, "Lisa",
 101 T_MODIFY, "Muuda",
 102 T_DELETE, "Kustuta",
 103 T_CHARACTER_SET, "Kooditabel",
 104 T_CACHE, "Mälupuhver",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "Mail ja telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Sidestused",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Faililaiendid",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Salvesta seaded",
 109 T_FILE, "Fail",
 110 T_VIEW, "Vaade",
 111 T_LINK, "Link",
 112 T_DOWNLOADS, "Allalaadimised",
 113 T_SETUP, "Seadistus",
 114 T_HELP, "Abi",
 115 T_ENTER_URL, "Sisesta URL",
 116 T_SAVE_URL, "Salvesta URL",
 117 T_DOWNLOAD, "Alla laadimine",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Salvesta faili",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Tekstiotsing",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "Järjekorras ootamas",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Otsin hosti",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Loon ühendust",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, NULL,
 124 T_REQUEST_SENT, "Päring saadetud",
 125 T_LOGGING_IN, "Login sisse",
 126 T_GETTING_HEADERS, "Tõmban päiseid",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Server töötleb päringut",
 128 T_TRANSFERRING, "Kannan üle",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Ootan edasisuunamise kinnitust",
 130 T_INTERRUPTED, "Katkestatud",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Socketi viga",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Sisemine viga",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Mälu otsas",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Ei leidnud hosti",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Viga socketisse kirjutamisel",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Viga socketi lugemisel",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Andmed muudetud",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Vigane URL süntaks",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Vastuvõtmise taimaut",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Päring peab olema uuesti laaditud",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Ei saa kätte sokli staatust",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Vigane HTTP vastus",
 144 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 145 T_NO_CONTENT, "Sisu puudub",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Tundmatu failitüüp",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Viga faili avamisel",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Vigane FTP vastus",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP teenus pole kätesaadav",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "Vigane FTP sisselogimine",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT käsk ebaõnnestus",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Ei leidnud faili",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP faili viga",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Tundmatu viga",
 155 T_RECEIVED, "Vastu võetud",
 156 T_OF, ", kokku on ",
 157 T_AVG, "keskm.",
 158 T_CUR, "hetkk.",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Keskmine kiirus",
 160 T_SPEED, "Kiirus",
 161 T_CURRENT_SPEED, "käesolev kiirus",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Kulunud aeg",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "hinnatud aeg",
 164 T_BACKGROUND, "Taustale",
 165 T_ABORT, "Katkestamine",
 166 T_YES, "Jah",
 167 T_NO, "Ei",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Alla laadimise viga",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Ei suuda kirjutada faili",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Viga alla laadimisel",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Ei suuda luua faili",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Tundmatu tüüp",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Sisu tüüp on",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Kas te soovite seda faili salvestada või näidata?",
 176 T_SAVE, "Salvesta",
 177 T_DISPLAY, "Näita",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Mida teha?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Kas tahate avada faili",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "salvestada seda või näidata?",
 181 T_OPEN, "Ava",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Kas tahate järgida ümbersuunamist ja postitada ankeedi andmed URL-le",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Kas tahate postitada ankeedi sisu URL-le",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Kas tahate uuesti postitada ankeedi sinu URL-le",
 185 T_WARNING, "Hoiatus",
 186 T_ERROR, "Viga",
 187 T_WELCOME, "Tere tulemast",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Tere tulemast linksi!",
 189 T_BASIC_HELP, "Vajutage ESC menüü jaoks. Valige Abi->Kasutamisjuhend menüüs inglisekeelse kasutusõpetuse jaoks.",
 190 T_LABEL, "Pealdis",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Sisu tüüp (tüübid)",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Programm ('%' asendatakse faili nimega)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Blokeeri terminal, kui programm jookseb",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Käivita terminalil",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "Käivita X-i aknas",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Küsi kinnitust enne avamist",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Kustutada failide seos",
 198 T_ASSOCIATION, "Failide seosed",
 199 T_EXTENSION_S, "Laiend(id)",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Sisu tüüp",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, NULL,
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Kustutada laiend",
 203 T_EXTENSION, "Laiend",
 204 T_NO_EXTENSIONS, NULL,
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Viga vormi saatmisel",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Ei suuda tuua faili",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Eelnev otsing puudub",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Otsitav sõna puudub",
 210 T_SAVE_ERROR, "Salvestamise viga",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Viga faili kirjutamisel",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Näita usemap'i",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Järgi linki",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Ava uues aknas",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Lae link alla",
 216 T_RESET_FORM, "Nulli vorm",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Esita vorm",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Esita vorm ja ava uues aknas",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Esita vorm ja laadi alla",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Näita pilti",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Laadi alla pilt",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Link pole valitud",
 223 T_IMAGE, "Pilt",
 224 T_USEMAP, NULL,
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Esita vorm",
 226 T_POST_FORM_TO, "Postita vorm",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Raadionupp",
 228 T_CHECKBOX, "Märkeruut",
 229 T_SELECT_FIELD, "Märgista väli",
 230 T_TEXT_FIELD, "Tekstiväli",
 231 T_TEXT_AREA, "Teksti ala",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Faili üles laadimine",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Parooliväli",
 234 T_NAME, "nimi",
 235 T_VALUE, "väärtus",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "vajuta ENTER et",
 237 T_SUBMIT_TO, "järgi",
 238 T_POST_TO, "postita",
 239 T_INFO, "Info",
 240 T_HEADER_INFO, "Päise info",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Sa ei ole kuskil!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "Suurus",
 244 T_INCOMPLETE, "pooleli",
 245 T_CODEPAGE, "Kooditabel",
 246 T_ASSUMED, "eeldatud",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "ignoreeri serveri eelistused",
 248 T_SERVER, "Server",
 249 T_DATE, "Kuupäev",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Viimati muudetud",
 251 T_LANGUAGE, "Keel",
 252 T_XTERM, "Xterm",
 253 T_TWTERM, NULL,
 254 T_SCREEN, "Ekraan",
 255 T_WINDOW, "Aken",
 256 T_FULL_SCREEN, "Täisekraan",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS-i terminal",
 258 T_NEW_WINDOW, "Uus aken",
 259 T_GO_TO_LINK, "Mine lingile",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Sisesta lingi number",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Muuda terminali suurus",
 262 T_COLUMNS, "Veerus",
 263 T_ROWS, "Read",
 264 T_BOOKMARKS, "Järjehoidjad",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Lisa järjehoidja",
 266 T_GOTO, "Mine",
 267 T_EDIT, "Muuda",
 268 T_CLOSE, "Sulge",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Järjehoidja pealkiri",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Muuda järjehoidjat",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Kustuta järjehoidja",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Järjehoidjate haldur",
 273 T_url, "url",
 274 T_NNAME, "Nimi",
 275 T_EXIT_LINKS, "Linksist väljumine",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Kas te tõesti tahate väljuda Linksist?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Kas te tõesti tahate väljuda Linksist?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP häälestus",
 279 T_FTP_OPTIONS, "FTP häälestus",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "HTTP vigadest möödaminek",
 281 T_USE_HTTP_10, "Kasuta HTTP/1.0",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Luba vigaste serverite musta nimekirja",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Vigane ümbersuunamine 302 (läheb vastuollu RFC-ga, kuid on ühilduv Netscape-ga)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Ära hoia ühendust üleval peale POST päringut (vajalik mõnede vigaste PHP rakenduste jaoks)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, "Ära saada Accept-Charset",
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Parool anonüümsele sisselogimisele",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, "Kasuta passiivset FTP-d",
 288 T_USE_FAST_FTP, "Kasuta kiiret (kuid RFC-ga mitte ühilduvat) FTP-d",
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Kasutamisjuhend",
 291 T_MAILTO_PROG, "Mailiprogramm (% asendatakse aadressiga)",
 292 T_TELNET_PROG, "Telneti programm (% asendatakse \"host\" või \"host port\")",
 293 T_TN3270_PROG, "Tn3270 programm (% asendatakse \"host\" või \"host port\")",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Maili ja telneti programmid",
 296 T_NO_PROGRAM, "Pole programmi",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Pole programmi märgitud",
 298 T_MAIL, NULL,
 299 T_TELNET, NULL,
 300 T_TN3270, NULL,
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Vigane mailto url",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "Vigane telnet url",
 304 T_BAD_TN3270_URL, "Vigane tn3270 url",
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "Kasutaja ID",
 307 T_PASSWORD, "Parool",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Sisesta kasutajanimi ",
 309 T_AT, "kiirusel ",
 310 T_SSL_ERROR, "SSL viga",
 311 T_NO_SSL, "See Linksi versioon ei sisalda SSL/TLS toetust",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, NULL,
 314 T_HK_BOOKMARKS, "J",
 315 T_HK_GOTO_URL, "A",
 316 T_HK_GO_BACK, "T",
 317 T_HK_HISTORY, "G",
 318 T_HK_RELOAD, "L",
 319 T_HK_SAVE_AS, "S",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "V",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, NULL,
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "R",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 325 T_HK_CACHE_INFO, NULL,
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, NULL,
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 328 T_HK_OS_SHELL, NULL,
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, NULL,
 330 T_HK_EXIT, "E",
 331 T_HK_SEARCH, "O",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "T",
 333 T_HK_FIND_NEXT, "J",
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, "E",
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "V",
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, "L",
 337 T_HK_HEADER_INFO, "P",
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "A",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "H",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "S",
 341 T_HK_ABOUT, "P",
 342 T_HK_KEYS, "K",
 343 T_HK_COPYING, "E",
 344 T_HK_MANUAL, "A",
 345 T_HK_ADD, NULL,
 346 T_HK_MODIFY, NULL,
 347 T_HK_DELETE, NULL,
 348 T_HK_LANGUAGE, "K",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "O",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "V",
 352 T_HK_CACHE, "R",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "I",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "F",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 356 T_HK_FILE, NULL,
 357 T_HK_VIEW, NULL,
 358 T_HK_LINK, NULL,
 359 T_HK_DOWNLOADS, NULL,
 360 T_HK_SETUP, NULL,
 361 T_HK_HELP, NULL,
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, NULL,
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "J",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "A",
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "L",
 366 T_HK_RESET_FORM, NULL,
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, NULL,
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, NULL,
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, NULL,
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, NULL,
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, NULL,
 372 T_HK_XTERM, NULL,
 373 T_HK_TWTERM, NULL,
 374 T_HK_SCREEN, NULL,
 375 T_HK_WINDOW, NULL,
 376 T_HK_FULL_SCREEN, NULL,
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, NULL,
 378 T_HK_NEW_WINDOW, NULL,