"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/dutch.lng" (18 Oct 2011, 14152 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "us-ascii",
  2 T__LANGUAGE, "Dutch",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "nl",
  4 T_BAD_NUMBER, "Onjuist nummer",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "Nummer verwacht in veld",
  6 T_CANCEL, "Annuleren",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Number buiten het bereik",
  8 T_BAD_STRING, "Onjuiste string",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Lege string niet toegestaan",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Configuratie fout",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Niet mogelijk om naar het configuratiebestand te schrijven",
  12 T_ABOUT, "About",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nLynx-lijkende tekst WWW browser",
  14 T_OK, "OK",
  15 T_KEYS, "Toetsen",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC   weergave menu\n^C, q  afsluiten\n^P, ^N  scroll up, down\n[, ]   scroll links, rechts\nup, naar beneden selecteerd link\n->    volg link\n<-    ga terug\ng    ga naar url\nG    ga naar de url gebaseerd op de huidige url\n/    zoeken\n?    terug zoeken\nn    vindt volgende\nN    vindt vorige\n=    document info\n|    hoofd info\n\\    document code\nd    download",
  17 T_COPYING, "Copieren",
  18 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT "\n\nDit programma is vrije software; je mag het herdistributeren en/of wijzigen als onder de GNU General Public License, zoals gepubliceerd door the Free Software Foundation; als versie 2 van de licentie, of (naar jouw keuze) elke latere versie.",
  19 T_RESOURCES, "Resources",
  20 T_HANDLES, "afhandelen",
  21 T_TIMERS, "timers",
  22 T_CONNECTIONS, "Verbindingen",
  23 T_cONNECTIONS, "verbindingen",
  24 T_CONNECTING, "verbinden",
  25 T_tRANSFERRING, "overzetten",
  26 T_KEEPALIVE, "keepalive",
  27 T_MEMORY_CACHE, "Geheugen cache",
  28 T_BYTES, "bytes",
  29 T_FILES, "bestanden",
  30 T_LOCKED, "geblokkeerd",
  31 T_LOADING, "aan het laden",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Invoeren document cache",
  33 T_DOCUMENTS, "documenten",
  34 T_CACHE_INFO, "Cache info",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Cache inhoud",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "bytes van geheugen gelocaliseerd",
  37 T_LAST, "laatste",
  38 T_DIFFERENCE, "verschillende",
  39 T_DIFFERENCES, "Verschillen",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Geen verschillen",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Niewe adressen",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Geen nieuwe adressen",
  43 T_MEMORY_INFO, "Geheugen info",
  44 T_MARK, "Markering",
  45 T_NO_HISTORY, "Geen verleden",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "Geen downloads",
  47 T_NO_FRAMES, "Geen frames",
  48 T_VT_100_FRAMES, "VT 100 frames",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux of OS/2 frames",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R frames",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "Gebruik ^[[11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Ristricte frames in cp850/852",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Blokkeer cursor",
  55 T_COLOR, "Kleur",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Terminal opties",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP proxy (host:port)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP proxy (host:port)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "Directe toegang (zonder proxy) domeinen (komma gescheiden)",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Max verbindingen",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Max verbindingen naar één host",
  62 T_RETRIES, "Opnieuw proberen",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Verbinding over tijd (sec)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Over tijd wanneer onherstartbaar",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Async DNS lookup",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Set tijd van gedownloade bestanden",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Netwerk opties",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Geheugen cache grootte (kB)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Number van geformatteerde documenten",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Cache opties",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Tables weergeven",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Frames weergeven",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Geef links naar afbeeldingen weer",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Verplaatsen door kolommen in table",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Links zijn genummerd",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Tekst marge",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Negeer charset informatie verzonder door server",
  78 T_HTML_OPTIONS, "Html opties",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Standaard codepage",
  80 T_GOTO_URL, "Ga naar URL",
  81 T_GO_BACK, "Ga terug",
  82 T_HISTORY, "Geschiedenis",
  83 T_RELOAD, "Herladen",
  84 T_SAVE_AS, "Opslaan als",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Sla URL op als",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Opslaan geformatteerd document",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Doden van achtergrond verbindingen",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Leeg maken van alle caches",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Hulpbronnen info",
  90 T_OS_SHELL, "OS shell",
  91 T_EXIT, "Afsluiten",
  92 T_SEARCH, "Zoeken",
  93 T_SEARCH_BACK, "Zoek terugwaards",
  94 T_FIND_NEXT, "Vind volgende",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Vind vorige",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Verwisselen html/plain",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Document info",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Frame als volledig scherm",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Opslaan html opties",
 100 T_ADD, "Toevoegen",
 101 T_MODIFY, "Wijzigen",
 102 T_DELETE, "Verwijderen",
 103 T_CHARACTER_SET, "Character set",
 104 T_CACHE, "Cache",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "Post and telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Associaties",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Bestands extensie",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Options opslaan",
 109 T_FILE, "Bestand",
 110 T_VIEW, "Weergave",
 111 T_LINK, "Link",
 112 T_DOWNLOADS, "Downloads",
 113 T_SETUP, "Configuratie",
 114 T_HELP, "Help",
 115 T_ENTER_URL, "Enter URL",
 116 T_SAVE_URL, "Opslaan URL",
 117 T_DOWNLOAD, "Download",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Opslaan naar bestand",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Zoeken naar tekst",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "In wachtrij",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Zoeken naar host",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Verbinding maken",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, "SSL onderhandeling",
 124 T_REQUEST_SENT, "Verzoek verzonden",
 125 T_LOGGING_IN, NULL,
 126 T_GETTING_HEADERS, "Ontvangen hoofden",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Server verwerkt verzoek",
 128 T_TRANSFERRING, "Overzetten",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Wachten voor indirecte bevestiging",
 130 T_INTERRUPTED, "Onderschept",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Socket uitzondering",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Interne fout",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Te weinig geheugen",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Host niet gevonden",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Schrijven naar socket mislukt",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Lezen van socket mislukt",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Data gemodificeerd",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "BSlechtead URL syntaxis",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Onvangst buiten tijd",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Verzoek moet opnieuw",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Kan geen socket status krijgen",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Slechte HTTP respons",
 144 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 145 T_NO_CONTENT, "Geen content",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Onbekende bestandstype",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Fout bij openen bestand",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Slechte FTP antwoord",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP service niet beschikbaar",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "Slechte FTP login",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT commando gefaald",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Bestand niet gevonden",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP bestand fout",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Onbekende fout",
 155 T_RECEIVED, "Ontvangen",
 156 T_OF, "van",
 157 T_AVG, "gem",
 158 T_CUR, "nu",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Gemiddelde snelheid",
 160 T_SPEED, "Snelheid",
 161 T_CURRENT_SPEED, "huidige snelheid",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Verlopen tijd",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "geschatte tijd",
 164 T_BACKGROUND, "Achtergrond",
 165 T_ABORT, "Annuleren",
 166 T_YES, "Ja",
 167 T_NO, "Nee",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Download fout",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Kan bestand niet aanmaken",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Fout met downloaden",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Kan bestand niet maken",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Onbekend type",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Content type is",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Wil je dit bestand opslaan of weergeven?",
 176 T_SAVE, "Opslaan",
 177 T_DISPLAY, "Weergeven",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Wat wil je doen?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Wil je dit bestand openen met",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "wil je het opslaan of weergeven?",
 181 T_OPEN, "Openen",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Wil je de verwijzing volgen en wil je data verzenden naar de url",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Wil je data verzenden naar de url",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Wil je opnieuw data verzenden naar de url",
 185 T_WARNING, "Waarschuwing",
 186 T_ERROR, "Fout",
 187 T_WELCOME, "Welkom",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Welkom bij links!",
 189 T_BASIC_HELP, "Druk ESC voor menu. Selecteer Help->Handleiding in menu voor de gebruikershandleiding.",
 190 T_LABEL, "Label",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Content-Type(s)",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Programma ('%' is vervangen met bestandsnaam)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Blokkeer terminal wanneer programma bezig is",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Uitvoeren op terminal",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "Uitvoeren in X-Window",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Vraag voor openen",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Verwijder associatie",
 198 T_ASSOCIATION, "Associatie",
 199 T_EXTENSION_S, "Extentie(s)",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Content-Type",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, "Geen associaties",
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Verwijder extensie",
 203 T_EXTENSION, "Extensie",
 204 T_NO_EXTENSIONS, "Geen extensies",
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Fout bij versturen furmulier",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Kan bestand niet krijgen",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Geen vorige zoekactie",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Zoekstring niet gevonden",
 210 T_SAVE_ERROR, "Fout bij opslaan",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Schrijffout bij opslaan",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Geef usemap weer",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Volg link",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Openen in nieuw venster",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Download link",
 216 T_RESET_FORM, "Resetten formulier",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Verzenden formulier",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Verzend furmulier en openen in een nieuw venster",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Verzenden formulier en download",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Bekijk afbeelding",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Download afbeelding",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Geen link geselecteerd",
 223 T_IMAGE, "Afbeelding",
 224 T_USEMAP, "Usemap",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Aanbieden formulier aan",
 226 T_POST_FORM_TO, "Verzend formulier naar",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Radio knop",
 228 T_CHECKBOX, "Kruisvakje",
 229 T_SELECT_FIELD, "Selecteer veld",
 230 T_TEXT_FIELD, "Tekstveld",
 231 T_TEXT_AREA, "Tekstgebied",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Bestand upload",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Paswoordveld",
 234 T_NAME, "naam",
 235 T_VALUE, "waarde",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "raak ENTER om",
 237 T_SUBMIT_TO, "Aanbieden aan",
 238 T_POST_TO, "Verzenden aan",
 239 T_INFO, "Info",
 240 T_HEADER_INFO, "Hoofd info",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Jij bent in de Efteling!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "Grootte",
 244 T_INCOMPLETE, "incompleet",
 245 T_CODEPAGE, "Codepage",
 246 T_ASSUMED, "geveinsd",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "negeer server instelling",
 248 T_SERVER, "Server",
 249 T_DATE, "Datum",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Laatst gewijzigd",
 251 T_LANGUAGE, "Taal",
 252 T_XTERM, "Xterm",
 253 T_TWTERM, "Twterm",
 254 T_SCREEN, "Scherm",
 255 T_WINDOW, "Venster",
 256 T_FULL_SCREEN, "Volledig scherm",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS terminal",
 258 T_NEW_WINDOW, "Nieuw venster",
 259 T_GO_TO_LINK, "Ga naar link",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Voer in link nummer",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Verschaal terminal",
 262 T_COLUMNS, "Kolommen",
 263 T_ROWS, "Rijen",
 264 T_BOOKMARKS, "Bladwijzers",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Voeg bladwijzer toe",
 266 T_GOTO, "Ga naar",
 267 T_EDIT, "Bewerken",
 268 T_CLOSE, "Sluiten",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Bladwijzer titel",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Bewerk bladwijzer",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Verwijder bladwijzer",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Bladwijzer beheer",
 273 T_url, "url",
 274 T_NNAME, "Naam",
 275 T_EXIT_LINKS, "Afsluiten Links (of rechts...)",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Wil je echt Links verlaten?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Wil je echt Links verlaten (en alle downloads annuleren)?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP opties",
 279 T_FTP_OPTIONS, "FTP opties",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "HTTP bug workarounds",
 281 T_USE_HTTP_10, "Gebruik HTTP/1.0",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Sta een zwarte lijst toe van buggy servers",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Verbroken verwijzing 302 (het overtreedt RFC, maar is uitwisselbaar met Netscape)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Geen levendige verbinding naar versturen verzoek (somige buggy PHP databases hebben dit nodig)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Paswoord voor anonieme aanmelding",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Gebruikershandleiding",
 291 T_MAILTO_PROG, "Mail programma (% is vervangen met adres)",
 292 T_TELNET_PROG, "Telnet programma (% is vervangen met \"host\" of \"host port\")",
 293 T_TN3270_PROG, "Tn3270 programma (% is vervangen met \"host\" of \"host port\")",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Mail en telnet programma's",
 296 T_NO_PROGRAM, "Geen programma",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Geen programma gespecificieerd voor",
 298 T_MAIL, "mail",
 299 T_TELNET, "telnet",
 300 T_TN3270, "tn3270",
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Onjuiste mailto url",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "Onjuiste telnet url",
 304 T_BAD_TN3270_URL, "Onjuiste tn3270 url",
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "Gebruikers ID",
 307 T_PASSWORD, "Paswoord",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Geef gebruikersnaam voor ",
 309 T_AT, " van ",
 310 T_SSL_ERROR, "SSL fout",
 311 T_NO_SSL, "Deze versie van Links heeft geen SSL/TLS ondersteuning",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A", 
 314 T_HK_BOOKMARKS, "S",
 315 T_HK_GOTO_URL, "G",
 316 T_HK_GO_BACK, "B",
 317 T_HK_HISTORY, "H",
 318 T_HK_RELOAD, "R",
 319 T_HK_SAVE_AS, "V",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "K",
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "F",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 325 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 328 T_HK_OS_SHELL, "O",
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 330 T_HK_EXIT, "X",
 331 T_HK_SEARCH, "S",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "B",
 333 T_HK_FIND_NEXT, "N",
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "F",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "A",
 341 T_HK_ABOUT, "A",
 342 T_HK_KEYS, "K",
 343 T_HK_COPYING, "C",
 344 T_HK_MANUAL, "M",
 345 T_HK_ADD, "A",
 346 T_HK_MODIFY, "M",
 347 T_HK_DELETE, "D",
 348 T_HK_LANGUAGE, "L",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "H",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "N",
 352 T_HK_CACHE, "C",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 356 T_HK_FILE, "F",
 357 T_HK_VIEW, "V",
 358 T_HK_LINK, "L",
 359 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 360 T_HK_SETUP, "S",
 361 T_HK_HELP, "H",
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "F",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "D",
 366 T_HK_RESET_FORM, "R",
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "G",
 372 T_HK_XTERM, "X",
 373 T_HK_TWTERM, "T",
 374 T_HK_SCREEN, "S",
 375 T_HK_WINDOW, "W",
 376 T_HK_FULL_SCREEN, "F",
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 378 T_HK_NEW_WINDOW, "N",