"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "links-1.03/intl/danish.lng" (18 Oct 2011, 13919 Bytes) of archive /linux/www/links-1.03.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 T__CHAR_SET, "ISO-8859-1",
  2 T__LANGUAGE, "Danish",
  3 T__ACCEPT_LANGUAGE, "da",
  4 T_BAD_NUMBER, "Fejl i nummer",
  5 T_NUMBER_EXPECTED, "Nummer forventet i felt",
  6 T_CANCEL, "Annuller",
  7 T_NUMBER_OUT_OF_RANGE, "Nummer uden for område",
  8 T_BAD_STRING, "Fejl i tekststreng",
  9 T_EMPTY_STRING_NOT_ALLOWED, "Tom tekststreng ikke tilladt",
  10 T_CONFIG_ERROR, "Konfigurationsfejl",
  11 T_UNABLE_TO_WRITE_TO_CONFIG_FILE, "Kan ikke skrive til konfigurationsfil",
  12 T_ABOUT, "Om",
  13 T_LINKS__LYNX_LIKE, "Links " VERSION_STRING "\n\nLynx-lignende browser for WWW",
  14 T_OK, "Ok",
  15 T_KEYS, "Taster",
  16 T_KEYS_DESC, "ESC   vis menu\n^C, q  afslut\n^P, ^N  bladre op/ned\n[, ]   bladre venstre/højre\nop,ned  vælg lænker\n->    følg lænke\n<-    gå tilbage\ng    gå til URL\nG    gå til URL baseret på nuværende URL\n/    søg\n?    søg baglæns\nn    find næste\nN    find foregående\n=    dokument information\n|    vis dokument hoved\n\\    vis kilde\nd    start filoverførsel",
  17 T_COPYING, "Licens",
  18 T_COPYING_DESC, "Links " VERSION_STRING "\n\n" LINKS_COPYRIGHT_8859_1 "\n\nDette program er fri software. Du kan distribuere det og/eller ændre det i henhold til GNU General Public License, publiceret af Free Software Foundation, enten version 2 eller (hvis du ønsker) en hvilken som helst senere version.",
  19 T_RESOURCES, "Ressourcer",
  20 T_HANDLES, "håndtag",
  21 T_TIMERS, "tidsafbrydere",
  22 T_CONNECTIONS, "Forbindelser",
  23 T_cONNECTIONS, "forbindelser",
  24 T_CONNECTING, "etablerer forbindelse",
  25 T_tRANSFERRING, "overfører data",
  26 T_KEEPALIVE, "forbindelser holdes i live",
  27 T_MEMORY_CACHE, "Hukommelsescache",
  28 T_BYTES, "byte",
  29 T_FILES, "filer",
  30 T_LOCKED, "låst",
  31 T_LOADING, "henter",
  32 T_FORMATTED_DOCUMENT_CACHE, "Cache for behandlede dokumenter",
  33 T_DOCUMENTS, "dokumenter",
  34 T_CACHE_INFO, "Cacheinformation",
  35 T_CACHE_CONTENT, "Cacheindhold",
  36 T_MEMORY_ALLOCATED, "bytes hukommelse allokeret",
  37 T_LAST, "seneste",
  38 T_DIFFERENCE, "forskel",
  39 T_DIFFERENCES, "Forskelle",
  40 T_NO_DIFFERENCES, "Ingen forskelle",
  41 T_NEW_ADDRESSES, "Nye adresser",
  42 T_NO_NEW_ADDRESSES, "Ingen nye adresser",
  43 T_MEMORY_INFO, "Hukommelsesinformation",
  44 T_MARK, "Mærke",
  45 T_NO_HISTORY, "Ingen historik",
  46 T_NO_DOWNLOADS, "Ingen filoverførsler",
  47 T_NO_FRAMES, "Ingen rammer",
  48 T_VT_100_FRAMES, "VT100-rammer",
  49 T_LINUX_OR_OS2_FRAMES, "Linux eller OS/2-rammer",
  50 T_KOI8R_FRAMES, "KOI8-R-rammer",
  51 T_FREEBSD_FRAMES, NULL,
  52 T_USE_11M, "Anvend ^[[11m",
  53 T_RESTRICT_FRAMES_IN_CP850_852, "Begræns rammer i cp850/852",
  54 T_BLOCK_CURSOR, "Udfyld markør",
  55 T_COLOR, "Farver",
  56 T_TERMINAL_OPTIONS, "Terminalindstillinger",
  57 T_HTTP_PROXY__HOST_PORT, "HTTP-proxy (vært:port)",
  58 T_FTP_PROXY__HOST_PORT, "FTP-proxy (vært:port)",
  59 T_NOPROXY_LIST, "Direkte tilgang (uden proxy) til disse domæner (kommasepareret)",
  60 T_MAX_CONNECTIONS, "Max forbindelser",
  61 T_MAX_CONNECTIONS_TO_ONE_HOST, "Max forbindelser til en vært",
  62 T_RETRIES, "Antal forsøg",
  63 T_RECEIVE_TIMEOUT_SEC, "Ventetid ved filoverførsler (sek)",
  64 T_TIMEOUT_WHEN_UNRESTARTABLE, "Ventetid ved genstartsproblemer",
  65 T_ASYNC_DNS_LOOKUP, "Asynkron DNS-opslag",
  66 T_SET_TIME_OF_DOWNLOADED_FILES, "Vis tidsinformation for hentede filer",
  67 T_NETWORK_OPTIONS, "Netværksindstillinger",
  68 T_MEMORY_CACHE_SIZE__KB, "Cachestørrelse (kB)",
  69 T_NUMBER_OF_FORMATTED_DOCUMENTS, "Antal behandlede dokumenter",
  70 T_CACHE_OPTIONS, "Cacheindstillinger",
  71 T_DISPLAY_TABLES, "Vis tabeller",
  72 T_DISPLAY_FRAMES, "Vis rammer",
  73 T_DISPLAY_LINKS_TO_IMAGES, "Vis lænker til billeder",
  74 T_LINK_ORDER_BY_COLUMNS, "Søjlevis navigering i tabeller",
  75 T_NUMBERED_LINKS, "Nummererede lænker",
  76 T_TEXT_MARGIN, "Tekstmargin",
  77 T_IGNORE_CHARSET_INFO_SENT_BY_SERVER, "Ignorer information om tegnopsætning fra server",
  78 T_HTML_OPTIONS, "HTML-indstillinger",
  79 T_DEFAULT_CODEPAGE, "Standardtegnopsætning",
  80 T_GOTO_URL, "Gå til URL",
  81 T_GO_BACK, "Gå tilbage",
  82 T_HISTORY, "Historik",
  83 T_RELOAD, "Genindlæs",
  84 T_SAVE_AS, "Gem som",
  85 T_SAVE_URL_AS, "Gem URL som",
  86 T_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "Gem behandlet dokument",
  87 T_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "Dræb baggrundsforbindelse",
  88 T_FLUSH_ALL_CACHES, "Tøm cachen",
  89 T_RESOURCE_INFO, "Ressourceinformation",
  90 T_OS_SHELL, "Kommandofortolker",
  91 T_EXIT, "Afslut",
  92 T_SEARCH, "Søg",
  93 T_SEARCH_BACK, "Søg bagud",
  94 T_FIND_NEXT, "Søg næste",
  95 T_FIND_PREVIOUS, "Søg foregående",
  96 T_TOGGLE_HTML_PLAIN, "Skift mellem HTML/tekst",
  97 T_DOCUMENT_INFO, "Dokumentinformation",
  98 T_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "Maksimer ramme",
  99 T_SAVE_HTML_OPTIONS, "Gem HTML-indstillinger",
 100 T_ADD, "Tilføj",
 101 T_MODIFY, "Ændre",
 102 T_DELETE, "Slet",
 103 T_CHARACTER_SET, "Tegnsætindstillinger",
 104 T_CACHE, "Cache",
 105 T_MAIL_AND_TELNEL, "Post og telnet",
 106 T_ASSOCIATIONS, "Associationer",
 107 T_FILE_EXTENSIONS, "Filendelser",
 108 T_SAVE_OPTIONS, "Gem indstillinger",
 109 T_FILE, "Fil",
 110 T_VIEW, "Vis",
 111 T_LINK, "Lænker",
 112 T_DOWNLOADS, "Filoverførsler",
 113 T_SETUP, "Indstillinger",
 114 T_HELP, "Hjælp",
 115 T_ENTER_URL, "Indtast URL",
 116 T_SAVE_URL, "Gem URL",
 117 T_DOWNLOAD, "Hent",
 118 T_SAVE_TO_FILE, "Gem som",
 119 T_SEARCH_FOR_TEXT, "Søg efter tekst",
 120 T_WAITING_IN_QUEUE, "Venter i kø",
 121 T_LOOKING_UP_HOST, "Lokaliserer vært",
 122 T_MAKING_CONNECTION, "Forbinder",
 123 T_SSL_NEGOTIATION, "SSL forhandling",
 124 T_REQUEST_SENT, "Forespørgsel sent",
 125 T_LOGGING_IN, "Logger på",
 126 T_GETTING_HEADERS, "Henter dokumenthoved",
 127 T_SERVER_IS_PROCESSING_REQUEST, "Serveren behandler forespørgsel",
 128 T_TRANSFERRING, "Overfører",
 129 T_WAITING_FOR_REDIRECT_CONFIRMATION, "Venter på bekræftelse på omdirigering",
 130 T_INTERRUPTED, "Afbrudt",
 131 T_SOCKET_EXCEPTION, "Sokkelfejl",
 132 T_INTERNAL_ERROR, "Intern fejl",
 133 T_OUT_OF_MEMORY, "Hukommelse opbrugt",
 134 T_HOST_NOT_FOUND, "Værtsmaskinen kan ikke lokaliseres",
 135 T_ERROR_WRITING_TO_SOCKET, "Fejl ved skrivning til sokkel",
 136 T_ERROR_READING_FROM_SOCKET, "Fejl ved læsning fra sokkel",
 137 T_DATA_MODIFIED, "Data ændret",
 138 T_BAD_URL_SYNTAX, "Fejl i URL-syntaks",
 139 T_RECEIVE_TIMEOUT, "Ventetid udløbet for overførsel",
 140 T_REQUEST_MUST_BE_RESTARTED, "Forespørgsel skal genstartes",
 141 T_CANT_GET_SOCKET_STATE, "Kan ikke aflæse sokkeltilstand",
 142 T_TOO_LARGE_FILE, NULL,
 143 T_BAD_HTTP_RESPONSE, "Fejl i HTTP-svar",
 144 T_HTTP_100, "HTTP 100 (\?\?\?)",
 145 T_NO_CONTENT, "Intet indhold",
 146 T_UNKNOWN_FILE_TYPE, "Ukendt filtype",
 147 T_ERROR_OPENING_FILE, "Fejl ved åbning af fil",
 148 T_BAD_FTP_RESPONSE, "Fejl i FTP-svar",
 149 T_FTP_SERVICE_UNAVAILABLE, "FTP-tjeneste ikke tilgængelig",
 150 T_BAD_FTP_LOGIN, "Fejlagtig FTP-indlogning",
 151 T_FTP_PORT_COMMAND_FAILED, "FTP PORT kommando mislykkedes",
 152 T_FILE_NOT_FOUND, "Filen findes ikke",
 153 T_FTP_FILE_ERROR, "FTP filfejl",
 154 T_UNKNOWN_ERROR, "Ukendt fejl",
 155 T_RECEIVED, "Modtog",
 156 T_OF, "af",
 157 T_AVG, "gennemsnitlig",
 158 T_CUR, "nuværende",
 159 T_AVERAGE_SPEED, "Gennemsnitlig hastighed",
 160 T_SPEED, "Hastighed",
 161 T_CURRENT_SPEED, "nuværende hastighed",
 162 T_ELAPSED_TIME, "Forløbet tid",
 163 T_ESTIMATED_TIME, "beregnet tid",
 164 T_BACKGROUND, "Baggrund",
 165 T_ABORT, "Afbryd",
 166 T_YES, "Ja",
 167 T_NO, "Nej",
 168 T_DOWNLOAD_ERROR, "Overførselsfejl",
 169 T_COULD_NOT_WRITE_TO_FILE, "Kunne ikke skrive til fil",
 170 T_ERROR_DOWNLOADING, "Fejl ved overførsel af",
 171 T_COULD_NOT_CREATE_FILE, "Kunne ikke oprette fil",
 172 T_COULD_NOT_CREATE_TEMPORARY_FILE, NULL,
 173 T_UNKNOWN_TYPE, "Ukendt type",
 174 T_CONTEN_TYPE_IS, "Indholdstype er",
 175 T_DO_YOU_WANT_TO_SAVE_OR_DISLPAY_THIS_FILE, "Vil du gemme eller vise filen?",
 176 T_SAVE, "Gem",
 177 T_DISPLAY, "Vis",
 178 T_WHAT_TO_DO, "Hvad skaljeg gøre?",
 179 T_DO_YOU_WANT_TO_OPEN_FILE_WITH, "Vil du åbne filen med",
 180 T_SAVE_IT_OR_DISPLAY_IT, "gemme den, eller vise den?",
 181 T_OPEN, "Åben",
 182 T_DO_YOU_WANT_TO_FOLLOW_REDIRECT_AND_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Vil du følge omdirigering og sende formulardata til URL",
 183 T_DO_YOU_WANT_TO_POST_FORM_DATA_TO_URL, "Vil du sende formulardata til URL",
 184 T_DO_YOU_WANT_TO_REPOST_FORM_DATA_TO_URL, "Vil du sende formulardata til URL igen",
 185 T_WARNING, "Advarsel",
 186 T_ERROR, "Fejl",
 187 T_WELCOME, "Velkommen",
 188 T_WELCOME_TO_LINKS, "Velkommen til links!",
 189 T_BASIC_HELP, "Tryk ESC for menu. Vælg Hjælp->Brugervejledning for mere vejledning",
 190 T_LABEL, "Mærkat",
 191 T_CONTENT_TYPES, "Indholdstyper",
 192 T_PROGRAM__IS_REPLACED_WITH_FILE_NAME, "Program ('%' erstattes med filnavn)",
 193 T_BLOCK_TERMINAL_WHILE_PROGRAM_RUNNING, "Bloker terminalen mens programmet kører",
 194 T_RUN_ON_TERMINAL, "Kør i terminal",
 195 T_RUN_IN_XWINDOW, "Kør i X-vindue",
 196 T_ASK_BEFORE_OPENING, "Spørg før der åbnes",
 197 T_DELETE_ASSOCIATION, "Slet association",
 198 T_ASSOCIATION, "Association",
 199 T_EXTENSION_S, "Filendelser",
 200 T_CONTENT_TYPE, "Indeholdtype",
 201 T_NO_ASSOCIATIONS, "Ingen associationer",
 202 T_DELETE_EXTENSION, "Slet filendelse",
 203 T_EXTENSION, "Filendelse",
 204 T_NO_EXTENSIONS, "Ingen filendelser",
 205 T_ERROR_WHILE_POSTING_FORM, "Fejl under afsendelse af formular",
 206 T_COULD_NOT_GET_FILE, "Kunne ikke hente fil",
 207 T_READING_FILES_IS_NOT_ALLOWED, NULL,
 208 T_NO_PREVIOUS_SEARCH, "Ingen tidligere søgning",
 209 T_SEARCH_STRING_NOT_FOUND, "Søgningen gav intet resultat",
 210 T_SAVE_ERROR, "Fejl ved skrivning",
 211 T_ERROR_WRITING_TO_FILE, "Fejl ved skrivning til fil",
 212 T_DISPLAY_USEMAP, "Vis usemap",
 213 T_FOLLOW_LINK, "Følg lænke",
 214 T_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Åben i nyt vindue",
 215 T_DOWNLOAD_LINK, "Hent lænke",
 216 T_RESET_FORM, "Nulstil formular",
 217 T_SUBMIT_FORM, "Send formular",
 218 T_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "Send formular og åben i nyt vindue",
 219 T_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "Send formular og overfør fil",
 220 T_VIEW_IMAGE, "Vis billede",
 221 T_DOWNLOAD_IMAGE, "Hent billede",
 222 T_NO_LINK_SELECTED, "Ingen lænker valgt",
 223 T_IMAGE, "Billede",
 224 T_USEMAP, "Usemap",
 225 T_SUBMIT_FORM_TO, "Send formular til",
 226 T_POST_FORM_TO, "Send formular til",
 227 T_RADIO_BUTTON, "Radioknap",
 228 T_CHECKBOX, "Afkrysningsboks",
 229 T_SELECT_FIELD, "Vælg felt",
 230 T_TEXT_FIELD, "Tekstfelt",
 231 T_TEXT_AREA, "Tekstområde",
 232 T_FILE_UPLOAD, "Filoplæsning",
 233 T_PASSWORD_FIELD, "Adgangskodefelt",
 234 T_NAME, "Navn",
 235 T_VALUE, "Værdi",
 236 T_HIT_ENTER_TO, "tryk [Linieskift] for at",
 237 T_SUBMIT_TO, "send til",
 238 T_POST_TO, "send til",
 239 T_INFO, "Info",
 240 T_HEADER_INFO, "Info om sidehoved",
 241 T_YOU_ARE_NOWHERE, "Du er ingen steder!",
 242 T_URL, "URL",
 243 T_SIZE, "Størrelse",
 244 T_INCOMPLETE, "ufuldstændig",
 245 T_CODEPAGE, "tegnopsætning",
 246 T_ASSUMED, "antaget",
 247 T_IGNORING_SERVER_SETTING, "Ignorer serverindstilling",
 248 T_SERVER, "Server",
 249 T_DATE, "Dato",
 250 T_LAST_MODIFIED, "Sidst opdateret",
 251 T_LANGUAGE, "Sprog",
 252 T_XTERM, "Xterm",
 253 T_TWTERM, "Twterm",
 254 T_SCREEN, "Skærm",
 255 T_WINDOW, "Vindue",
 256 T_FULL_SCREEN, "Maximer skærm",
 257 T_BEOS_TERMINAL, "BeOS-terminal",
 258 T_NEW_WINDOW, "Nyt vindue",
 259 T_GO_TO_LINK, "Gå til lænke",
 260 T_ENTER_LINK_NUMBER, "Skriv nummer på lænke",
 261 T_RESIZE_TERMINAL, "Ændre terminalstørrelse",
 262 T_COLUMNS, "Søjler",
 263 T_ROWS, "Rækker",
 264 T_BOOKMARKS, "Bogmærke",
 265 T_ADD_BOOKMARK, "Tilføj bogmærke",
 266 T_GOTO, "Gå til",
 267 T_EDIT, "Rediger",
 268 T_CLOSE, "Luk",
 269 T_BOOKMARK_TITLE, "Titel på bogmærke",
 270 T_EDIT_BOOKMARK, "Rediger bogmærke",
 271 T_DELETE_BOOKMARK, "Slet bokmærke",
 272 T_BOOKMARK_MANAGER, "Bogmærkehåndtering",
 273 T_url, "url",
 274 T_NNAME, "Navn",
 275 T_EXIT_LINKS, "Afslut links",
 276 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS, "Vil du virkelig afslutte links?",
 277 T_DO_YOU_REALLY_WANT_TO_EXIT_LINKS_AND_TERMINATE_ALL_DOWNLOADS, "Vil du virkelig afslutte links og afbryde alle filoverførsler?",
 278 T_HTTP_OPTIONS, "HTTP-indstillinger",
 279 T_FTP_OPTIONS, "FTP-indstillinger",
 280 T_HTTP_BUG_WORKAROUNDS, "Korrigering af HTTP-fejl",
 281 T_USE_HTTP_10, "Anvend HTTP/1.0",
 282 T_ALLOW_SERVER_BLACKLIST, "Tillad frasortering af fejlbehæftede servere",
 283 T_BROKEN_302_REDIRECT, "Fejl ved omdirigering 302 (overtræder RFC, men er kompatibel med Netscape)",
 284 T_NO_KEEPALIVE_AFTER_POST_REQUEST, "Afbryd forbindelsen efter POST-forespørgsler (nødvendig for visse fejlbehæftede PHP-databaser)",
 285 T_DO_NOT_SEND_ACCEPT_CHARSET, NULL,
 286 T_PASSWORD_FOR_ANONYMOUS_LOGIN, "Adgangskode for anonym indlogning",
 287 T_USE_PASSIVE_FTP, NULL,
 288 T_USE_FAST_FTP, NULL,
 289 T_SET_TYPE_OF_SERVICE, NULL,
 290 T_MANUAL, "Brugervejledning",
 291 T_MAILTO_PROG, "Epostprogram (% erstattes med adresse)",
 292 T_TELNET_PROG, "Program til fjernlogin (% erstattes med \"vært\" eller \"vært port\")",
 293 T_TN3270_PROG, "Tn3270-program (% erstattes med \"vært\" eller \"vært port\")",
 294 T_MMS_PROG, NULL,
 295 T_MAIL_AND_TELNET_PROGRAMS, "Program til epost og fjernlogin",
 296 T_NO_PROGRAM, "Intet program",
 297 T_NO_PROGRAM_SPECIFIED_FOR, "Intet program angivet for",
 298 T_MAIL, "epost",
 299 T_TELNET, "telnet",
 300 T_TN3270, "tn3270",
 301 T_MMS, NULL,
 302 T_BAD_MAILTO_URL, "Fejl i mailto URL",
 303 T_BAD_TELNET_URL, "Fejl i telnet URL",
 304 T_BAD_TN3270_URL, "Fejl i tn3270 URL",
 305 T_MMS_URL_CONTAINS_INACCEPTABLE_CHARACTERS, NULL,
 306 T_USERID, "Brugernavn",
 307 T_PASSWORD, "Adgangskode",
 308 T_ENTER_USERNAME, "Indtast brugernavn og adgangskode for ",
 309 T_AT, " på ",
 310 T_SSL_ERROR, "SSL-fejl",
 311 T_NO_SSL, "Denne version af Links understøtter ikke SSL/TLS",
 312 T_NO_SMB_CLIENT, NULL,
 313 T_HK_ADD_BOOKMARK, "A", 
 314 T_HK_BOOKMARKS, "S",
 315 T_HK_GOTO_URL, "G",
 316 T_HK_GO_BACK, "B",
 317 T_HK_HISTORY, "H",
 318 T_HK_RELOAD, "R",
 319 T_HK_SAVE_AS, "V",
 320 T_HK_SAVE_URL_AS, "U",
 321 T_HK_SAVE_FORMATTED_DOCUMENT, "D",
 322 T_HK_KILL_BACKGROUND_CONNECTIONS, "K",
 323 T_HK_FLUSH_ALL_CACHES, "F",
 324 T_HK_RESOURCE_INFO, "I",
 325 T_HK_CACHE_INFO, "C",
 326 T_HK_MAIL_AND_TELNEL, "M",
 327 T_HK_MEMORY_INFO, "M",
 328 T_HK_OS_SHELL, "O",
 329 T_HK_RESIZE_TERMINAL, "T",
 330 T_HK_EXIT, "X",
 331 T_HK_SEARCH, "S",
 332 T_HK_SEARCH_BACK, "B",
 333 T_HK_FIND_NEXT, "N",
 334 T_HK_FIND_PREVIOUS, "P",
 335 T_HK_TOGGLE_HTML_PLAIN, "H",
 336 T_HK_DOCUMENT_INFO, "I",
 337 T_HK_HEADER_INFO, NULL,
 338 T_HK_FRAME_AT_FULL_SCREEN, "F",
 339 T_HK_HTML_OPTIONS, "O",
 340 T_HK_SAVE_HTML_OPTIONS, "A",
 341 T_HK_ABOUT, "A",
 342 T_HK_KEYS, "K",
 343 T_HK_COPYING, "C",
 344 T_HK_MANUAL, "M",
 345 T_HK_ADD, "A",
 346 T_HK_MODIFY, "M",
 347 T_HK_DELETE, "D",
 348 T_HK_LANGUAGE, "L",
 349 T_HK_CHARACTER_SET, "H",
 350 T_HK_TERMINAL_OPTIONS, "T",
 351 T_HK_NETWORK_OPTIONS, "N",
 352 T_HK_CACHE, "C",
 353 T_HK_ASSOCIATIONS, "A",
 354 T_HK_FILE_EXTENSIONS, "E",
 355 T_HK_SAVE_OPTIONS, "S",
 356 T_HK_FILE, "F",
 357 T_HK_VIEW, "V",
 358 T_HK_LINK, "L",
 359 T_HK_DOWNLOADS, "D",
 360 T_HK_SETUP, "S",
 361 T_HK_HELP, "H",
 362 T_HK_DISPLAY_USEMAP, "U",
 363 T_HK_FOLLOW_LINK, "F",
 364 T_HK_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 365 T_HK_DOWNLOAD_LINK, "D",
 366 T_HK_RESET_FORM, "R",
 367 T_HK_SUBMIT_FORM, "S",
 368 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_OPEN_IN_NEW_WINDOW, "W",
 369 T_HK_SUBMIT_FORM_AND_DOWNLOAD, "D",
 370 T_HK_VIEW_IMAGE, "I",
 371 T_HK_DOWNLOAD_IMAGE, "G",
 372 T_HK_XTERM, "X",
 373 T_HK_TWTERM, "T",
 374 T_HK_SCREEN, "S",
 375 T_HK_WINDOW, "W",
 376 T_HK_FULL_SCREEN, "F",
 377 T_HK_BEOS_TERMINAL, "B",
 378 T_HK_NEW_WINDOW, "N",