"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "whois/po/pl.po" (31 Dec 2019, 11589 Bytes) of package /linux/privat/whois_5.5.9.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Polish translation for whois.
  2 # Michał 'CeFeK' Nazarewicz <cefek@career.pl>, 1999
  3 # Przemysław Knycz <djrzulf@pld.org.pl>, 2003
  4 # Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2019
  5 #
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: whois 5.5.1\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2019-06-28 01:38+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2019-08-28 18:02+0200\n"
  12 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
  13 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
  14 "Language: pl\n"
  15 "MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
  19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
  20 
  21 #: ../whois.c:236
  22 #, c-format
  23 msgid ""
  24 "Version %s.\n"
  25 "\n"
  26 "Report bugs to %s.\n"
  27 msgstr ""
  28 "Wersja %s.\n"
  29 "\n"
  30 "Błędy proszę zgłaszać na adres %s.\n"
  31 
  32 #: ../whois.c:325
  33 msgid "This TLD has no whois server, but you can access the whois database at"
  34 msgstr ""
  35 "Ta główna domena nie ma serwera whois, ale można użyć bazy danych whois pod"
  36 
  37 #: ../whois.c:330
  38 msgid "This TLD has no whois server."
  39 msgstr "Ta główna domena nie ma serwera whois."
  40 
  41 #: ../whois.c:333
  42 msgid "No whois server is known for this kind of object."
  43 msgstr "Dla tego rodzaju obiektu nie jest znany żaden serwer whois."
  44 
  45 #: ../whois.c:336
  46 msgid "Unknown AS number or IP network. Please upgrade this program."
  47 msgstr "Nieznany numer AS lub sieć IP. Proszę uaktualnić ten program."
  48 
  49 #: ../whois.c:340 ../whois.c:347 ../whois.c:380 ../whois.c:397
  50 #, c-format
  51 msgid "Using server %s.\n"
  52 msgstr "Użycie serwera %s.\n"
  53 
  54 #: ../whois.c:354
  55 #, c-format
  56 msgid ""
  57 "\n"
  58 "Querying for the IPv4 endpoint %s of a 6to4 IPv6 address.\n"
  59 "\n"
  60 msgstr ""
  61 "\n"
  62 "Pytanie o zakończenie IPv4 %s adresu IPv6 typu 6to4.\n"
  63 "\n"
  64 
  65 #: ../whois.c:361
  66 #, c-format
  67 msgid ""
  68 "\n"
  69 "Querying for the IPv4 endpoint %s of a Teredo IPv6 address.\n"
  70 "\n"
  71 msgstr ""
  72 "\n"
  73 "Pytanie o zakończenie IPv4 %s adresu IPv6 Teredo.\n"
  74 "\n"
  75 
  76 #: ../whois.c:398
  77 #, c-format
  78 msgid ""
  79 "Query string: \"%s\"\n"
  80 "\n"
  81 msgstr ""
  82 "Zapytanie: \"%s\"\n"
  83 "\n"
  84 
  85 #: ../whois.c:408
  86 #, c-format
  87 msgid ""
  88 "\n"
  89 "\n"
  90 "Found a referral to %s.\n"
  91 "\n"
  92 msgstr ""
  93 "\n"
  94 "\n"
  95 "Znaleziono odniesienie do %s.\n"
  96 "\n"
  97 
  98 #: ../whois.c:450 ../whois.c:453
  99 #, c-format
 100 msgid "Cannot parse this line: %s"
 101 msgstr "Nie można przeanalizować tej linii: %s"
 102 
 103 #: ../whois.c:642
 104 msgid "Warning: RIPE flags used with a traditional server."
 105 msgstr "Uwaga: użyto flag RIPE ze starszym serwerem."
 106 
 107 #: ../whois.c:812 ../whois.c:928
 108 msgid ""
 109 "Catastrophic error: disclaimer text has been changed.\n"
 110 "Please upgrade this program.\n"
 111 msgstr ""
 112 "Katastrofa! Tekst oświadczenia został zmieniony.\n"
 113 "Proszę uaktualnić ten program.\n"
 114 
 115 #: ../whois.c:1029
 116 #, c-format
 117 msgid "Host %s not found."
 118 msgstr "Serwer %s nie został znaleziony."
 119 
 120 #: ../whois.c:1039
 121 #, c-format
 122 msgid "%s/tcp: unknown service"
 123 msgstr "%s/tcp: usługa nieznana"
 124 
 125 #: ../whois.c:1114
 126 msgid "Timeout."
 127 msgstr "Upłynął limit czasu."
 128 
 129 #: ../whois.c:1120
 130 #, c-format
 131 msgid "Interrupted by signal %d..."
 132 msgstr "Przerwano sygnałem %d..."
 133 
 134 #: ../whois.c:1488
 135 #, c-format
 136 msgid ""
 137 "Usage: whois [OPTION]... OBJECT...\n"
 138 "\n"
 139 "-h HOST, --host HOST  connect to server HOST\n"
 140 "-p PORT, --port PORT  connect to PORT\n"
 141 "-I           query whois.iana.org and follow its referral\n"
 142 "-H           hide legal disclaimers\n"
 143 msgstr ""
 144 "Składnia: whois [OPCJA]... OBIEKT...\n"
 145 "\n"
 146 "-h HOST, --host HOST  łączenie z serwerem HOST\n"
 147 "-p PORT, --port PORT  łączenie z portem PORT\n"
 148 "-I           odpytanie whois.iana.org i podążanie za odwołaniami\n"
 149 "-H           ukrycie oświadczeń prawnych\n"
 150 
 151 #: ../whois.c:1495
 152 #, c-format
 153 msgid ""
 154 "   --verbose    explain what is being done\n"
 155 "   --help      display this help and exit\n"
 156 "   --version    output version information and exit\n"
 157 "\n"
 158 msgstr ""
 159 "   --verbose    wyjaśnianie, co się dzieje\n"
 160 "   --help      wyświetlenie tego opisu i zakończenie działania\n"
 161 "   --version    wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie "
 162 "działania\n"
 163 "\n"
 164 
 165 #: ../whois.c:1501
 166 #, c-format
 167 msgid ""
 168 "These flags are supported by whois.ripe.net and some RIPE-like servers:\n"
 169 "-l           find the one level less specific match\n"
 170 "-L           find all levels less specific matches\n"
 171 "-m           find all one level more specific matches\n"
 172 "-M           find all levels of more specific matches\n"
 173 msgstr ""
 174 "Następujące flagi są obsługiwane przez serwery whois.ripe.net i podobne:\n"
 175 "-l           zapytanie o jeden poziom mniej szczegółowe\n"
 176 "-L           wyszukanie wszystkich mniej szczegółowych dopasowań\n"
 177 "-m           wyszukanie pierwszego bardziej szczegółowego "
 178 "dopasowania\n"
 179 "-M           wyszukanie wszystkich bardziej szczegółowych "
 180 "dopasowań\n"
 181 
 182 #: ../whois.c:1508
 183 #, c-format
 184 msgid ""
 185 "-c           find the smallest match containing a mnt-irt "
 186 "attribute\n"
 187 "-x           exact match\n"
 188 "-b           return brief IP address ranges with abuse contact\n"
 189 msgstr ""
 190 "-c           wyszukanie najmniejszego dopasowania z atrybutem mnt-"
 191 "irt\n"
 192 "-x           dokładne dopasowanie\n"
 193 "-b           wypisanie zwięźle przedziałów adresów IP i kontaktu "
 194 "abuse\n"
 195 
 196 #: ../whois.c:1513
 197 #, c-format
 198 msgid ""
 199 "-B           turn off object filtering (show email addresses)\n"
 200 "-G           turn off grouping of associated objects\n"
 201 "-d           return DNS reverse delegation objects too\n"
 202 msgstr ""
 203 "-B           bez filtrowania abiektów (wyświetlanie adresów e-"
 204 "mail)\n"
 205 "-G           bez grupowania powiązanych obiektów\n"
 206 "-d           także obiekty odwrotnej delegacji DNS\n"
 207 
 208 #: ../whois.c:1518
 209 #, c-format
 210 msgid ""
 211 "-i ATTR[,ATTR]...   do an inverse look-up for specified ATTRibutes\n"
 212 "-T TYPE[,TYPE]...   only look for objects of TYPE\n"
 213 "-K           only primary keys are returned\n"
 214 "-r           turn off recursive look-ups for contact information\n"
 215 msgstr ""
 216 "-T TYP[,TYP]...    szukanie tylko obiektów podanego TYPU\n"
 217 "-K           zwrócenie tylko podstawowych kluczy\n"
 218 "-r           bez rekursywnego poszukiwania informacji "
 219 "kontaktowych\n"
 220 
 221 #: ../whois.c:1524
 222 #, c-format
 223 msgid ""
 224 "-R           force to show local copy of the domain object even\n"
 225 "            if it contains referral\n"
 226 "-a           also search all the mirrored databases\n"
 227 "-s SOURCE[,SOURCE]... search the database mirrored from SOURCE\n"
 228 "-g SOURCE:FIRST-LAST  find updates from SOURCE from serial FIRST to LAST\n"
 229 msgstr ""
 230 "-R           wymuszenie pokazania lokalnej kopii obiektu domeny "
 231 "nawet\n"
 232 "            jeśli zawiera odwołanie\n"
 233 "-a           przeszukanie wszystkich baz danych z kopii "
 234 "lustrzanej\n"
 235 "-s ŹRÓDŁO[,ŹRÓDŁO]... przeszukanie odbicia lustrzanego bazy danych ze "
 236 "ŹRÓDŁA\n"
 237 "-g ŹRÓDŁO:PIERW.-OST. szukanie uaktualnień ze ŹRÓDŁA od numeru PIERW. do "
 238 "OST.\n"
 239 
 240 #: ../whois.c:1531
 241 #, c-format
 242 msgid ""
 243 "-t TYPE        request template for object of TYPE\n"
 244 "-v TYPE        request verbose template for object of TYPE\n"
 245 "-q [version|sources|types] query specified server info\n"
 246 msgstr ""
 247 "-t TYP         żądanie szablonu dla obiektu podanego TYPU\n"
 248 "-v TYP         żądanie szczegółowego szablonu dla obiektu podanego "
 249 "TYPU\n"
 250 "-q [version|sources|types] zapytanie serwera o podane informacje\n"
 251 
 252 #: ../mkpasswd.c:128
 253 msgid "BSDI extended DES-based crypt(3)"
 254 msgstr "oparta o DES rozszerzona funkcja crypt(3) BSDI"
 255 
 256 #: ../mkpasswd.c:131
 257 msgid "standard 56 bit DES-based crypt(3)"
 258 msgstr "standardowa 56-bitowa, oparta o DES funkcja crypt(3)"
 259 
 260 #: ../mkpasswd.c:207
 261 #, c-format
 262 msgid "Invalid method '%s'.\n"
 263 msgstr "Nieprawidłowa metoda '%s'.\n"
 264 
 265 #: ../mkpasswd.c:216 ../mkpasswd.c:228
 266 #, c-format
 267 msgid "Invalid number '%s'.\n"
 268 msgstr "Nieprawidłowa liczba '%s'.\n"
 269 
 270 #: ../mkpasswd.c:246
 271 #, c-format
 272 msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
 273 msgstr "'%s --help' poda więcej informacji.\n"
 274 
 275 # : ../mkpasswd.c:152
 276 #: ../mkpasswd.c:290
 277 #, c-format
 278 msgid "Wrong salt length: %d byte when %d expected.\n"
 279 msgid_plural "Wrong salt length: %d bytes when %d expected.\n"
 280 msgstr[0] "Błędna długość zarodka: %d bajt kiedy oczekiwano %d.\n"
 281 msgstr[1] "Błędna długość zarodka: %d bajty kiedy oczekiwano %d.\n"
 282 msgstr[2] "Błędna długość zarodka: %d bajtów kiedy oczekiwano %d.\n"
 283 
 284 # : ../mkpasswd.c:152
 285 #: ../mkpasswd.c:295
 286 #, c-format
 287 msgid "Wrong salt length: %d byte when %d <= n <= %d expected.\n"
 288 msgid_plural "Wrong salt length: %d bytes when %d <= n <= %d expected.\n"
 289 msgstr[0] "Błędna długość zarodka: %d bajt kiedy oczekiwano %d <= n <= %d.\n"
 290 msgstr[1] "Błędna długość zarodka: %d bajty kiedy oczekiwano %d <= n <= %d.\n"
 291 msgstr[2] "Błędna długość zarodka: %d bajtów kiedy oczekiwano %d <= n <= %d.\n"
 292 
 293 #: ../mkpasswd.c:304
 294 #, c-format
 295 msgid "Illegal salt character '%c'.\n"
 296 msgstr "Błędny znak zarodka '%c'.\n"
 297 
 298 #: ../mkpasswd.c:355 ../mkpasswd.c:368
 299 #, c-format
 300 msgid "Password: "
 301 msgstr "Hasło: "
 302 
 303 #: ../mkpasswd.c:387
 304 #, c-format
 305 msgid "Method not supported by crypt(3).\n"
 306 msgstr "Metoda nie obsługiwana przez crypt(3).\n"
 307 
 308 #: ../mkpasswd.c:495
 309 #, c-format
 310 msgid ""
 311 "Usage: mkpasswd [OPTIONS]... [PASSWORD [SALT]]\n"
 312 "Crypts the PASSWORD using crypt(3).\n"
 313 "\n"
 314 msgstr ""
 315 "Składnia: mkpasswd [OPCJE]... [HASŁO [ZARODEK]]\n"
 316 "Koduje HASŁO przy użyciu funkcji crypt(3).\n"
 317 "\n"
 318 
 319 #: ../mkpasswd.c:498
 320 #, c-format
 321 msgid ""
 322 "   -m, --method=TYPE   select method TYPE\n"
 323 "   -5          like --method=md5crypt\n"
 324 "   -S, --salt=SALT    use the specified SALT\n"
 325 msgstr ""
 326 "   -m, --method=TYP   wybór metody TYP\n"
 327 "   -5          to samo, co --method=md5crypt\n"
 328 "   -S, --salt=ZARODEK  użycie podanego ZARODKA\n"
 329 
 330 #: ../mkpasswd.c:503
 331 #, c-format
 332 msgid ""
 333 "   -R, --rounds=NUMBER  use the specified NUMBER of rounds\n"
 334 "   -P, --password-fd=NUM read the password from file descriptor NUM\n"
 335 "              instead of /dev/tty\n"
 336 "   -s, --stdin      like --password-fd=0\n"
 337 msgstr ""
 338 "   -R, --rounds=LICZBA  użycie podanej LICZBY cykli\n"
 339 "   -P, --password-fd=NUM odczyt hasła z deskryptora pliku NUM zamiast\n"
 340 "              z /dev/tty\n"
 341 "   -s, --stdin      to samo co --password-fd=0\n"
 342 
 343 #: ../mkpasswd.c:509
 344 #, c-format
 345 msgid ""
 346 "   -h, --help      display this help and exit\n"
 347 "   -V, --version     output version information and exit\n"
 348 "\n"
 349 "If PASSWORD is missing then it is asked interactively.\n"
 350 "If no SALT is specified, a random one is generated.\n"
 351 "If TYPE is 'help', available methods are printed.\n"
 352 "\n"
 353 "Report bugs to %s.\n"
 354 msgstr ""
 355 "   -h, --help      wyświetlenie tego opisu i zakończenie działania\n"
 356 "   -V, --version     wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie "
 357 "działania\n"
 358 "\n"
 359 "Jeśli nie podano HASŁA, pobierane jest interaktywnie.\n"
 360 "Jeśli nie podano ZARODKA, generowany jest losowy.\n"
 361 "Jeśli podano TYP 'help', wypisywane są dostępne metody.\n"
 362 "\n"
 363 "Błędy proszę zgłaszać na adres %s.\n"
 364 
 365 #: ../mkpasswd.c:532
 366 #, c-format
 367 msgid "Available methods:\n"
 368 msgstr "Dostępne metody:\n"