"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "tin-2.4.1/po/da.po" (20 Dec 2016, 220718 Bytes) of package /linux/misc/tin-2.4.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation of Tin.
  2 # Copyright (C) 2016 Tin & Joe Hansen.
  3 # This file is distributed under the same license as the tin package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016.
  5 #
  6 # Der er ikke anvendt accenter i denne oversættelse.
  7 # '' er bevaret i oversættelsen på samme måde ''.
  8 #
  9 # <CR> sets -> ændrer (eller skal det være angiver, måske vælger) og hvordan får vi den til at hænge sammen med toggle,
  10 # som også er der. f.eks 
  11 # arts -> er en forkortelse for artikler
  12 # attachment -> vedhæftning (bilag)
  13 # by -> efter
  14 # catchup -> opsamling
  15 # default score -> pointtal
  16 # Domain literal -> domæne-literal (nogen der har et bedre udtryk?)
  17 # entry -> post
  18 # followup -> opfølgning
  19 # header -> teksthoved
  20 # hot -> populære
  21 # indicate -> angive
  22 # Left angle bracket -> venstre vinkelparentes
  23 # mailing -> postleverance, postudsendelse, sender til 
  24 # newsgroup -> nyhedsgruppe
  25 # option -> indstilling (tilvalg?)
  26 # octet (dataenhed) -> oktet (en dataenhed med 8 bit. Betegnelsen »byte« bruges ofte som synonym.)
  27 # post -> indlæg
  28 # poster-> indsender ?
  29 # posting -> indsendelse
  30 # posting date -> indsendingsdato
  31 # post to -> send til
  32 # realname -> fulde navn
  33 # reply mail -> besvar
  34 # scope -> virkefelt (omfang, område?)
  35 # scoping -> virkefelt (anvendelsesområde?)
  36 # score -> point
  37 # sign -> underskriv
  38 # signatur -> underskrift
  39 # subject -> emne
  40 # supersed -> fortræng (andre forslag?)
  41 # thread -> tråd
  42 # toggle -> slå til/fra (tidligere skift) UAFKLARET ikke fuldt indarbejdet
  43 # trim -> beskær
  44 # URL -> URL (måske bedre med adresse, men nogle strenge ser ud til at skulle være korte!).
  45 # yank -> ryk
  46 # whitespace -> mellemrum (egentlig 'blanke tegn' (mellemrum, 
  47 #             (linjeskift, sideskift, tabulatortegn osv.))
  48 # wrap around -> omfatte, medtag  (andre overvejelser tidligere omhandler, omfavner, ombrydning, omfang)
  49 #
  50 # bemærk at den her slags strenge ikke skal oversættes
  51 # add_posted_to_filter=ON/OFF. Kun hvis der er mellemrum til højre for 
  52 # tegnet lig med.
  53 # Husk mellemrum, projektet anbefaler at man bevarer mellemrummene.
  54 #
  55 # Kan man oversætte "Subject:" et sted i filen? Ellers skal det måske
  56 # være uoversat
  57 #
  58 # Thanks for updating the danish translation, one minor issue I noticed:
  59 # msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  60 # msgstr "# dato_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  61 # date_format is teh name of a variable, its name must not be translated (the
  62 # config file parser only undertands the untranslated name) - if a translated
  63 # name is used the parser ignores the setting.
  64 # I would also suggest not to translate the names of article headers
  65 # like Subject, References, From, ... tin will always display the original
  66 # name as defined in the related RFCs, thus the help strings etc.pp IMHO
  67 # should also use the original names.
  68 #
  69 # brug af detektering eller detektion ikke afklaret
  70 #
  71 # Generelt er det uafklaret hvor, hvem og hvornår Message-ID: skal oversættes (og de andre af samme type).
  72 #
  73 msgid ""
  74 msgstr ""
  75 "Project-Id-Version: tin 2.3.4\n"
  76 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  77 "POT-Creation-Date: 2016-12-20 16:59+0100\n"
  78 "PO-Revision-Date: 2016-07-08 09:14+0100\n"
  79 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  80 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  81 "Language: da\n"
  82 "MIME-Version: 1.0\n"
  83 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  84 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  85 
  86 #: src/attrib.c:941
  87 msgid "Processing attributes... "
  88 msgstr "Behandler attributter ... "
  89 
  90 #: src/attrib.c:1163
  91 #, c-format
  92 msgid ""
  93 "# Do not edit this comment block\n"
  94 "#\n"
  95 msgstr ""
  96 "# Rediger ikke denne kommentarblok\n"
  97 "#\n"
  98 
  99 #: src/attrib.c:1164
 100 #, c-format
 101 msgid "# scope=STRING (eg. alt.*,!alt.bin*) [mandatory]\n"
 102 msgstr "# scope=STRING (f.eks. alt.*,!alt.bin*) [krævet]\n"
 103 
 104 #: src/attrib.c:1165
 105 #, c-format
 106 msgid "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 107 msgstr "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 108 
 109 #: src/attrib.c:1166
 110 #, c-format
 111 msgid "# advertising=ON/OFF\n"
 112 msgstr "# advertising=ON/OFF\n"
 113 
 114 #: src/attrib.c:1167
 115 #, c-format
 116 msgid "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 117 msgstr "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 118 
 119 #: src/attrib.c:1168
 120 #, c-format
 121 msgid "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 122 msgstr "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 123 
 124 #: src/attrib.c:1169
 125 #, c-format
 126 msgid "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 127 msgstr "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 128 
 129 #: src/attrib.c:1170
 130 #, c-format
 131 msgid "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc and Bcc\n"
 132 msgstr "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc og Bcc\n"
 133 
 134 #: src/attrib.c:1171
 135 #, c-format
 136 msgid "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 137 msgstr "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 138 
 139 #: src/attrib.c:1172
 140 #, c-format
 141 msgid "# auto_save=ON/OFF\n"
 142 msgstr "# auto_save=ON/OFF\n"
 143 
 144 #: src/attrib.c:1173
 145 #, c-format
 146 msgid "# auto_select=ON/OFF\n"
 147 msgstr "# auto_select=ON/OFF\n"
 148 
 149 #: src/attrib.c:1174
 150 #, c-format
 151 msgid "# batch_save=ON/OFF\n"
 152 msgstr "# batch_save=ON/OFF\n"
 153 
 154 #: src/attrib.c:1175
 155 #, c-format
 156 msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 157 msgstr "# date_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 158 
 159 #: src/attrib.c:1176
 160 #, c-format
 161 msgid "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 162 msgstr "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 163 
 164 #: src/attrib.c:1177
 165 #, c-format
 166 msgid "# editor_format=STRING (eg. %%E +%%N %%F)\n"
 167 msgstr "# editor_format=STRING (f.eks. %%E +%%N %%F)\n"
 168 
 169 #: src/attrib.c:1178
 170 #, c-format
 171 msgid "# fcc=STRING (eg. =mailbox)\n"
 172 msgstr "# fcc=STRING (f.eks. =postkasse)\n"
 173 
 174 #: src/attrib.c:1179
 175 #, c-format
 176 msgid "# followup_to=STRING\n"
 177 msgstr "# followup_to=STRING\n"
 178 
 179 #: src/attrib.c:1180
 180 #, c-format
 181 msgid "# from=STRING (just append wanted From:-line, don't use quotes)\n"
 182 msgstr ""
 183 "# from=STRING (tilføj bare ønsket From:-linje, brug ikke anførselstegn)\n"
 184 
 185 #: src/attrib.c:1181
 186 #, c-format
 187 msgid "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 188 msgstr "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 189 
 190 #: src/attrib.c:1182
 191 #, c-format
 192 msgid "# group_format=STRING (eg. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 193 msgstr "# group_format=STRING (f.eks. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 194 
 195 #: src/attrib.c:1183
 196 #, c-format
 197 msgid "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 198 msgstr "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 199 
 200 #: src/attrib.c:1184
 201 #, c-format
 202 msgid "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 203 msgstr "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 204 
 205 #: src/attrib.c:1192
 206 #, c-format
 207 msgid "# ispell=STRING\n"
 208 msgstr "# ispell=STRING\n"
 209 
 210 #: src/attrib.c:1194
 211 #, c-format
 212 msgid "# maildir=STRING (eg. ~/Mail)\n"
 213 msgstr "# maildir=STRING (f.eks. ~/Post)\n"
 214 
 215 #: src/attrib.c:1195
 216 #, c-format
 217 msgid "# mailing_list=STRING (eg. majordomo@example.org)\n"
 218 msgstr "# mailing_list=STRING (f.eks. majordomo@example.org)\n"
 219 
 220 #: src/attrib.c:1196
 221 #, c-format
 222 msgid "# mime_types_to_save=STRING (eg. image/*,!image/bmp)\n"
 223 msgstr "# mime_types_to_save=STRING (f.eks. image/*,!image/bmp)\n"
 224 
 225 #: src/attrib.c:1197
 226 #, c-format
 227 msgid "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 228 msgstr "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 229 
 230 #: src/attrib.c:1198
 231 #, c-format
 232 msgid "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 233 msgstr "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 234 
 235 #: src/attrib.c:1199
 236 #, c-format
 237 msgid "# mime_forward=ON/OFF\n"
 238 msgstr "# mime_forward=ON/OFF\n"
 239 
 240 #: src/attrib.c:1201
 241 #, c-format
 242 msgid "# mm_network_charset=supported_charset"
 243 msgstr "# mm_network_charset=supported_charset"
 244 
 245 #: src/attrib.c:1208
 246 #, c-format
 247 msgid "# undeclared_charset=STRING (default is US-ASCII)\n"
 248 msgstr "# undeclared_charset=STRING (standard er US-ASCII)\n"
 249 
 250 #: src/attrib.c:1210
 251 #, c-format
 252 msgid "# news_headers_to_display=STRING\n"
 253 msgstr "# news_headers_to_display=STRING\n"
 254 
 255 #: src/attrib.c:1211
 256 #, c-format
 257 msgid "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 258 msgstr "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 259 
 260 #: src/attrib.c:1212
 261 #, c-format
 262 msgid "# news_quote_format=STRING\n"
 263 msgstr "# news_quote_format=STRING\n"
 264 
 265 #: src/attrib.c:1213
 266 #, c-format
 267 msgid "# organization=STRING (if beginning with '/' read from file)\n"
 268 msgstr "# organization=STRING (hvis '/' er i begyndelsen, så læs fra fil)\n"
 269 
 270 #: src/attrib.c:1214
 271 #, c-format
 272 msgid "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 273 msgstr "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 274 
 275 #: src/attrib.c:1215
 276 #, c-format
 277 msgid "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 278 msgstr "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 279 
 280 #: src/attrib.c:1216
 281 #, c-format
 282 msgid "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 283 msgstr "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 284 
 285 #: src/attrib.c:1223
 286 #, c-format
 287 msgid "# post_process_type=NUM\n"
 288 msgstr "# post_process_type=NUM\n"
 289 
 290 #: src/attrib.c:1228
 291 #, c-format
 292 msgid "# post_process_view=ON/OFF\n"
 293 msgstr "# post_process_view=ON/OFF\n"
 294 
 295 #: src/attrib.c:1229
 296 #, c-format
 297 msgid "# quick_kill_scope=STRING (ie. talk.*)\n"
 298 msgstr "# quick_kill_scope=STRING (f.eks. talk.*)\n"
 299 
 300 #: src/attrib.c:1230
 301 #, c-format
 302 msgid "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 303 msgstr "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 304 
 305 #: src/attrib.c:1231
 306 #, c-format
 307 msgid "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 308 msgstr "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 309 
 310 #: src/attrib.c:1232
 311 #, c-format
 312 msgid "# quick_kill_header=NUM\n"
 313 msgstr "# quick_kill_header=NUM\n"
 314 
 315 #: src/attrib.c:1233 src/attrib.c:1242
 316 #, c-format
 317 msgid "#  0=Subject: (case sensitive) 1=Subject: (ignore case)\n"
 318 msgstr "#  0=Subject: (versalfølsom) 1=Subject: (ikke versalfølsom)\n"
 319 
 320 #: src/attrib.c:1234 src/attrib.c:1243
 321 #, c-format
 322 msgid "#  2=From: (case sensitive)   3=From: (ignore case)\n"
 323 msgstr "#  2=From: (versalfølsom) 3=From: (ikke versalfølsom)\n"
 324 
 325 #: src/attrib.c:1235 src/attrib.c:1244
 326 #, c-format
 327 msgid "#  4=Message-ID: & full References: line\n"
 328 msgstr "#  4=Message-ID: og fulde References: linje\n"
 329 
 330 #: src/attrib.c:1236 src/attrib.c:1245
 331 #, c-format
 332 msgid "#  5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 333 msgstr "#  5=Message-ID: og sidste References: kun indtastning\n"
 334 
 335 # Lines skal ikke oversættes
 336 #: src/attrib.c:1237 src/attrib.c:1246
 337 #, c-format
 338 msgid "#  6=Message-ID: entry only   7=Lines:\n"
 339 msgstr "#  6=Message-ID: kun indtastning 7=Lines:\n"
 340 
 341 #: src/attrib.c:1238
 342 #, c-format
 343 msgid "# quick_select_scope=STRING\n"
 344 msgstr "# quick_select_scope=STRING\n"
 345 
 346 #: src/attrib.c:1239
 347 #, c-format
 348 msgid "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 349 msgstr "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 350 
 351 #: src/attrib.c:1240
 352 #, c-format
 353 msgid "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 354 msgstr "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 355 
 356 #: src/attrib.c:1241
 357 #, c-format
 358 msgid "# quick_select_header=NUM\n"
 359 msgstr "# quick_select_header=NUM\n"
 360 
 361 #: src/attrib.c:1247
 362 #, c-format
 363 msgid "# quote_chars=STRING (%%s, %%S for initials)\n"
 364 msgstr "# quote_chars=STRING (%%s, %%S for initialer)\n"
 365 
 366 #: src/attrib.c:1249
 367 #, c-format
 368 msgid "# print_header=ON/OFF\n"
 369 msgstr "# print_header=ON/OFF\n"
 370 
 371 #: src/attrib.c:1251
 372 #, c-format
 373 msgid "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 374 msgstr "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 375 
 376 #: src/attrib.c:1252
 377 #, c-format
 378 msgid "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 379 msgstr "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 380 
 381 #: src/attrib.c:1253
 382 #, c-format
 383 msgid "# savedir=STRING (eg. ~user/News)\n"
 384 msgstr "# savedir=STRING (f.eks. ~user/News)\n"
 385 
 386 #: src/attrib.c:1254
 387 #, c-format
 388 msgid "# savefile=STRING (eg. =linux)\n"
 389 msgstr "# savefile=STRING (f.eks. =linux)\n"
 390 
 391 #: src/attrib.c:1255
 392 #, c-format
 393 msgid "# sigfile=STRING (eg. $var/sig)\n"
 394 msgstr "# sigfile=STRING (f.eks. $var/sig)\n"
 395 
 396 #: src/attrib.c:1256
 397 #, c-format
 398 msgid "# show_author=NUM\n"
 399 msgstr "# show_author=NUM\n"
 400 
 401 #: src/attrib.c:1262
 402 #, c-format
 403 msgid "# show_signatures=ON/OFF\n"
 404 msgstr "# show_signatures=ON/OFF\n"
 405 
 406 #: src/attrib.c:1263
 407 #, c-format
 408 msgid "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 409 msgstr "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 410 
 411 #: src/attrib.c:1264
 412 #, c-format
 413 msgid "# sigdashes=ON/OFF\n"
 414 msgstr "# sigdashes=ON/OFF\n"
 415 
 416 #: src/attrib.c:1265
 417 #, c-format
 418 msgid "# signature_repost=ON/OFF\n"
 419 msgstr "# signature_repost=ON/OFF\n"
 420 
 421 #: src/attrib.c:1266
 422 #, c-format
 423 msgid "# sort_article_type=NUM\n"
 424 msgstr "# sort_article_type=NUM\n"
 425 
 426 #: src/attrib.c:1284
 427 #, c-format
 428 msgid "# sort_threads_type=NUM\n"
 429 msgstr "# sort_threads_type=NUM\n"
 430 
 431 #: src/attrib.c:1293
 432 #, c-format
 433 msgid "# start_editor_offset=ON/OFF\n"
 434 msgstr "# start_editor_offset=ON/OFF\n"
 435 
 436 #: src/attrib.c:1294
 437 #, c-format
 438 msgid "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 439 msgstr "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 440 
 441 #: src/attrib.c:1295
 442 #, c-format
 443 msgid "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 444 msgstr "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 445 
 446 #: src/attrib.c:1296
 447 #, c-format
 448 msgid "# thread_articles=NUM"
 449 msgstr "# thread_articles=NUM"
 450 
 451 #: src/attrib.c:1303
 452 #, c-format
 453 msgid "# thread_format=STRING (eg. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 454 msgstr "# thread_format=STRING (f.eks. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 455 
 456 #: src/attrib.c:1304
 457 #, c-format
 458 msgid "# thread_perc=NUM\n"
 459 msgstr "# thread_perc=NUM\n"
 460 
 461 #: src/attrib.c:1305
 462 #, c-format
 463 msgid "# trim_article_body=NUM\n"
 464 msgstr "# trim_article_body=NUM\n"
 465 
 466 #: src/attrib.c:1306
 467 #, c-format
 468 msgid "#  0 = Don't trim article body\n"
 469 msgstr "#  0 = Beskær ikke artiklens tekst\n"
 470 
 471 #: src/attrib.c:1307
 472 #, c-format
 473 msgid "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 474 msgstr "#  1 = Udelad foranstillede tomme linjer\n"
 475 
 476 #: src/attrib.c:1308
 477 #, c-format
 478 msgid "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 479 msgstr "#  2 = Udelad efterstillede tomme linjer\n"
 480 
 481 #: src/attrib.c:1309
 482 #, c-format
 483 msgid "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 484 msgstr "#  3 = Udelad foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 485 
 486 #: src/attrib.c:1310
 487 #, c-format
 488 msgid "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 489 msgstr "#  4 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke\n"
 490 
 491 #: src/attrib.c:1311
 492 #, c-format
 493 msgid ""
 494 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 495 "#    leading blank lines\n"
 496 msgstr ""
 497 "#  5 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 498 "#    foranstillede tomme linjer\n"
 499 
 500 #: src/attrib.c:1312
 501 #, c-format
 502 msgid ""
 503 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 504 "#    trailing blank lines\n"
 505 msgstr ""
 506 "#  6 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 507 "#    efterstillede tomme linjer\n"
 508 
 509 #: src/attrib.c:1313
 510 #, c-format
 511 msgid ""
 512 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 513 "#    leading and trailing blank lines\n"
 514 msgstr ""
 515 "#  7 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 516 "#    foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 517 
 518 #: src/attrib.c:1314
 519 #, c-format
 520 msgid "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 521 msgstr "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 522 
 523 #: src/attrib.c:1316
 524 #, c-format
 525 msgid "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 526 msgstr "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 527 
 528 #: src/attrib.c:1318
 529 #, c-format
 530 msgid "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 531 msgstr "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 532 
 533 #: src/attrib.c:1319
 534 #, c-format
 535 msgid "# x_body=STRING (eg. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 536 msgstr "# x_body=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 537 
 538 #: src/attrib.c:1320
 539 #, c-format
 540 msgid "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 541 msgstr "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 542 
 543 #: src/attrib.c:1321
 544 #, c-format
 545 msgid "# x_headers=STRING (eg. ~/.tin/extra-headers)\n"
 546 msgstr "# x_headers=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-headers)\n"
 547 
 548 #: src/attrib.c:1322
 549 #, c-format
 550 msgid ""
 551 "#\n"
 552 "# Note that it is best to put general (global scoping)\n"
 553 msgstr ""
 554 "#\n"
 555 "# Bemærk at det er bedst at vælge generel (globalt virkefelt)\n"
 556 
 557 # helt blank på hvad de mener her
 558 #: src/attrib.c:1323
 559 #, c-format
 560 msgid ""
 561 "# entries first followed by group specific entries.\n"
 562 "#\n"
 563 msgstr ""
 564 "# poster først, efterfulgt af gruppespecifikke poster.\n"
 565 "#\n"
 566 
 567 #: src/attrib.c:1324
 568 #, c-format
 569 msgid "############################################################################\n"
 570 msgstr "############################################################################\n"
 571 
 572 #: src/cook.c:624
 573 msgid "(unknown)"
 574 msgstr "(ukendt)"
 575 
 576 #: src/keymap.c:277
 577 msgid "NULL"
 578 msgstr "NULL"
 579 
 580 #: src/lang.c:42
 581 msgid "1 Response"
 582 msgstr "1 svar"
 583 
 584 #: src/lang.c:46
 585 #, c-format
 586 msgid ""
 587 "\n"
 588 "%s contains no newsgroups. Exiting."
 589 msgstr ""
 590 "\n"
 591 "%s indeholder ingen nyhedsgrupper. Afslutter."
 592 
 593 #: src/lang.c:47
 594 msgid "all "
 595 msgstr "alle "
 596 
 597 #: src/lang.c:48
 598 msgid "All groups"
 599 msgstr "Alle grupper"
 600 
 601 #: src/lang.c:49
 602 #, c-format
 603 msgid "File %s exists. %s=append, %s=overwrite, %s=quit: "
 604 msgstr "Fil %s findes. %s=tilføj, %s=overskriv, %s=afslut: "
 605 
 606 #: src/lang.c:50
 607 msgid "Article cancelled (deleted)."
 608 msgstr "Artikel fortrudt (slettet)."
 609 
 610 #: src/lang.c:52
 611 msgid "Article cannot be cancelled (deleted)."
 612 msgstr "Artikel kan ikke fortrydes (slettet)."
 613 
 614 #: src/lang.c:54
 615 msgid "Article deleted."
 616 msgstr "Artikel slettet."
 617 
 618 #: src/lang.c:55
 619 #, c-format
 620 msgid ""
 621 "\n"
 622 "Your article:\n"
 623 " \"%s\"\n"
 624 "will be mailed to the following address:\n"
 625 " %s"
 626 msgstr ""
 627 "\n"
 628 "Din artikel:\n"
 629 " »%s«\n"
 630 "vil blive indsendt til den følgende adresse:\n"
 631 " %s"
 632 
 633 #: src/lang.c:56
 634 #, c-format
 635 msgid ""
 636 "\n"
 637 "Your article:\n"
 638 " \"%s\"\n"
 639 "will be posted to the following %s:\n"
 640 msgstr ""
 641 "\n"
 642 "Din artikel:\n"
 643 " »%s«\n"
 644 "vil blive indsendt til den følgende %s:\n"
 645 
 646 #: src/lang.c:57
 647 msgid "Article not posted!"
 648 msgstr "Artikel ikke indsendt!"
 649 
 650 #: src/lang.c:58
 651 msgid "Article not saved"
 652 msgstr "Artikel ikke gemt"
 653 
 654 #: src/lang.c:59
 655 msgid "Article Level Commands"
 656 msgstr "Kommandoer for artikelniveau"
 657 
 658 #: src/lang.c:60
 659 msgid "Article has no parent"
 660 msgstr "Artikel har ingen overartikel"
 661 
 662 #: src/lang.c:61
 663 msgid "Parent article has been killed"
 664 msgstr "Overartikel er blevet dræbt"
 665 
 666 #: src/lang.c:62
 667 msgid "Parent article is unavailable"
 668 msgstr "Overartikel er ikke tilgængelig"
 669 
 670 #: src/lang.c:63
 671 #, c-format
 672 msgid "Article posted: %s"
 673 msgstr "Artikel indsendt: %s"
 674 
 675 #: src/lang.c:64
 676 #, c-format
 677 msgid "Article rejected (saved to %s)"
 678 msgstr "Artikel afvist (gemt til %s)"
 679 
 680 #: src/lang.c:65
 681 #, c-format
 682 msgid ""
 683 "%s=article, %s=thread, %s=range, %s=hot, %s=pattern, %s=tagged, %s=quit: "
 684 msgstr ""
 685 "%s=artikel, %s=tråd, %s=interval, %s=populær, %s=mønster, %s=mærket, "
 686 "%s=afslut: "
 687 
 688 #: src/lang.c:66
 689 msgid "Article unavailable"
 690 msgstr "Artikel utilgængelig"
 691 
 692 #: src/lang.c:67
 693 msgid "Article undeleted."
 694 msgstr "Sletning af artikel fjernet."
 695 
 696 #: src/lang.c:68
 697 #, c-format
 698 msgid "Article %4d of %4d"
 699 msgstr "Artikel %4d af %4d"
 700 
 701 #: src/lang.c:70
 702 msgid "articles"
 703 msgstr "artikler"
 704 
 705 #: src/lang.c:71
 706 msgid "This is a repost of the following article:"
 707 msgstr "Dette er en gentagelse af den følgende artikel:"
 708 
 709 #: src/lang.c:72
 710 msgid "article"
 711 msgstr "artikel"
 712 
 713 #: src/lang.c:73
 714 msgid "Article"
 715 msgstr "Artikel"
 716 
 717 #: src/lang.c:74
 718 #, c-format
 719 msgid "-- %d %s mailed --"
 720 msgstr "-- %d %s sendt --"
 721 
 722 # er det mon tidspunktet!
 723 #: src/lang.c:75
 724 #, c-format
 725 msgid " at %s"
 726 msgstr " %s"
 727 
 728 #: src/lang.c:76
 729 #, c-format
 730 msgid "%*s[-- %s/%s, encoding %s%s%s, %d lines%s%s --]\n"
 731 msgstr "%*s[-- %s/%s, kodning %s%s%s, %d linjer%s%s --]\n"
 732 
 733 #: src/lang.c:77
 734 msgid ", charset: "
 735 msgstr ", tegnsæt: "
 736 
 737 #: src/lang.c:78
 738 #, c-format
 739 msgid "%*s[-- charset %s not supported --]\n"
 740 msgstr "%*s[-- tegnsæt %s er ikke understøttet --]\n"
 741 
 742 #: src/lang.c:79
 743 #, c-format
 744 msgid "%*s[-- Description: %s --]\n"
 745 msgstr "%*s[-- Beskrivelse: %s --]\n"
 746 
 747 #: src/lang.c:80
 748 #, c-format
 749 msgid "%d lines"
 750 msgstr "%d linjer"
 751 
 752 #: src/lang.c:81
 753 msgid "Attachment Menu"
 754 msgstr "Vedhæftmenu"
 755 
 756 #: src/lang.c:82
 757 msgid "Attachment Menu Commands"
 758 msgstr "Kommandoer for vedhæftmenu"
 759 
 760 #: src/lang.c:83
 761 msgid "<no name>"
 762 msgstr "<intet navn>"
 763 
 764 #: src/lang.c:84
 765 #, c-format
 766 msgid "Attachment saved successfully. (%s)"
 767 msgstr "Vedhæftning gemt. (%s)"
 768 
 769 #: src/lang.c:85
 770 #, c-format
 771 msgid "%d of %d attachments saved successfully."
 772 msgstr "%d af %d vedhæftninger gemt."
 773 
 774 #: src/lang.c:86
 775 msgid "Select attachment> "
 776 msgstr "Vælg vedhæftning> "
 777 
 778 #: src/lang.c:87
 779 msgid "Tagged attachment"
 780 msgstr "Mærket vedhæftning"
 781 
 782 #: src/lang.c:88
 783 #, c-format
 784 msgid "%d attachments tagged"
 785 msgstr "%d vedhæftninger mærket"
 786 
 787 #: src/lang.c:89
 788 msgid "Untagged attachment"
 789 msgstr "Vedhæftning uden mærke"
 790 
 791 #: src/lang.c:90
 792 msgid "Attributes Menu Commands"
 793 msgstr "Kommandoer for attributmenu"
 794 
 795 #: src/lang.c:91
 796 #, c-format
 797 msgid "attribute with no scope: %s"
 798 msgstr "attribut uden virkefelt: %s"
 799 
 800 #: src/lang.c:93
 801 #, c-format
 802 msgid "%d Authentication failed"
 803 msgstr "%d godkendelse mislykkedes"
 804 
 805 #: src/lang.c:94
 806 #, c-format
 807 msgid "NNTP authorization password not found for %s"
 808 msgstr "Adgangskode for NNTP-godkendelse blev ikke fundet for %s"
 809 
 810 #: src/lang.c:95
 811 msgid "Server expects authentication.\n"
 812 msgstr "Server forventer godkendelse.\n"
 813 
 814 #: src/lang.c:96
 815 msgid "  Please enter password: "
 816 msgstr "  Venligst indtast adgangskode: "
 817 
 818 #: src/lang.c:97
 819 msgid "  Please enter username: "
 820 msgstr "  Venligst indtast brugernavn: "
 821 
 822 #: src/lang.c:98
 823 #, c-format
 824 msgid "Authorized for user: %s\n"
 825 msgstr "Autoriseret for bruger: %s\n"
 826 
 827 #: src/lang.c:99
 828 #, c-format
 829 msgid "Authorization failed for user: %s\n"
 830 msgstr "Kunne ikke autorisere bruger: %s\n"
 831 
 832 #: src/lang.c:101
 833 #, c-format
 834 msgid "Author search backwards [%s]> "
 835 msgstr "Baglæns søgning efter forfatter [%s]> "
 836 
 837 #: src/lang.c:102
 838 #, c-format
 839 msgid "Author search forwards [%s]> "
 840 msgstr "Fremadrettet søgning efter forfatter [%s]> "
 841 
 842 #: src/lang.c:103
 843 #, c-format
 844 msgid ""
 845 "\n"
 846 "Autosubscribed to %s"
 847 msgstr ""
 848 "\n"
 849 "Autoabonnerede på %s"
 850 
 851 #: src/lang.c:104
 852 msgid "Autosubscribing groups...\n"
 853 msgstr "Autoabonnerer på grupper...\n"
 854 
 855 #: src/lang.c:105
 856 #, c-format
 857 msgid "Autoselecting articles (use '%s' to see all unread) ..."
 858 msgstr "Automarkerer artikler (brug »%s« for at se alle ulæste) ..."
 859 
 860 #: src/lang.c:107
 861 #, c-format
 862 msgid "Active file corrupt - %s"
 863 msgstr "Aktiv fil korrupt - %s"
 864 
 865 #: src/lang.c:108
 866 #, c-format
 867 msgid ""
 868 "Article to be posted resulted in errors/warnings. %s=quit, %s=Menu, %s=edit: "
 869 msgstr ""
 870 "Artikel til indsendelse medførte fejl/advarsler. %s=afslut, %s=menu, "
 871 "%s=rediger: "
 872 
 873 #: src/lang.c:109
 874 #, c-format
 875 msgid "Unrecognized attribute: %s"
 876 msgstr "Attribut ikke genkendt: %s"
 877 
 878 #: src/lang.c:110
 879 #, c-format
 880 msgid "Bad command. Type '%s' for help."
 881 msgstr "Forkert kommando. Tast »%s« for hjælp."
 882 
 883 #: src/lang.c:112
 884 msgid "Base article"
 885 msgstr "Baseartikel"
 886 
 887 #: src/lang.c:113
 888 msgid "Base article range"
 889 msgstr "Interval for baseartikel"
 890 
 891 #: src/lang.c:114
 892 #, c-format
 893 msgid "%s: Updating of index files not supported: cache_overview_files=%s"
 894 msgstr ""
 895 "%s: Opdatering af indeksfiler er ikke understøttet: cache_overview_files=%s"
 896 
 897 #: src/lang.c:115
 898 msgid "*** Beginning of article ***"
 899 msgstr "*** Begyndelse på artikel ***"
 900 
 901 #: src/lang.c:116
 902 msgid "*** Beginning of page ***"
 903 msgstr "*** Begyndelse på side ***"
 904 
 905 #: src/lang.c:118
 906 #, c-format
 907 msgid "Cancel (delete) or supersede (overwrite) article [%%s]? (%s/%s/%s): "
 908 msgstr "Afbryd (slet) eller fortræng (overskriv) artikel [%%s]? (%s/%s/%s): "
 909 
 910 #: src/lang.c:119
 911 msgid "Cancelling article..."
 912 msgstr "Fortryder artikel ..."
 913 
 914 #: src/lang.c:121
 915 #, c-format
 916 msgid "Cannot create %s"
 917 msgstr "Kan ikke oprette %s"
 918 
 919 #: src/lang.c:122
 920 #, c-format
 921 msgid "Can't find base article %d"
 922 msgstr "Kan ikke finde baseartikel %d"
 923 
 924 #: src/lang.c:123
 925 #, c-format
 926 msgid "Can't open %s"
 927 msgstr "Kan ikke åbne %s"
 928 
 929 #: src/lang.c:124
 930 #, c-format
 931 msgid "Couldn't open %s for saving"
 932 msgstr "Kunne ikke åbne %s til gemning"
 933 
 934 #: src/lang.c:125
 935 msgid "*** Posting not allowed ***"
 936 msgstr "*** Indsendelse ikke tilladt ***"
 937 
 938 #: src/lang.c:126
 939 #, c-format
 940 msgid "Posting is not allowed to %s"
 941 msgstr "Indsendelse er ikke tilladt til %s"
 942 
 943 #: src/lang.c:128
 944 #, c-format
 945 msgid "Can't retrieve %s"
 946 msgstr "Kan ikke hente %s"
 947 
 948 #: src/lang.c:130
 949 #, c-format
 950 msgid "%s is a directory"
 951 msgstr "%s er en mappe"
 952 
 953 #: src/lang.c:131
 954 msgid "Catchup"
 955 msgstr "Opsaml"
 956 
 957 #: src/lang.c:132
 958 #, c-format
 959 msgid "Catchup %s..."
 960 msgstr "Opsamler %s ..."
 961 
 962 #: src/lang.c:133
 963 msgid "Catchup all groups entered during this session?"
 964 msgstr "Opsaml all grupper indtastet i denne session?"
 965 
 966 #: src/lang.c:134
 967 msgid "You have tagged articles in this group - catchup anyway?"
 968 msgstr "Du har mærket artikler i denne gruppe - opsaml alligevel?"
 969 
 970 #: src/lang.c:135
 971 #, c-format
 972 msgid "%s %d %s in %lu seconds\n"
 973 msgstr "%s %d %s i %lu sekunder\n"
 974 
 975 # http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/caught-up-in-something
 976 #: src/lang.c:136
 977 msgid "Caughtup"
 978 msgstr "Optaget"
 979 
 980 #: src/lang.c:137
 981 msgid "Check Prepared Article"
 982 msgstr "Kontroller forberedt artikel"
 983 
 984 #: src/lang.c:138
 985 msgid "Checking for new groups... "
 986 msgstr "Kontrollerer for nye grupper ..."
 987 
 988 #: src/lang.c:139
 989 msgid "Checking for news..."
 990 msgstr "Kontrollerer efter nyheder ..."
 991 
 992 #: src/lang.c:140
 993 #, c-format
 994 msgid "Post-process %s=no, %s=yes, %s=shar, %s=quit: "
 995 msgstr "Efterbehandl %s=nej, %s=ja, %s=shar, %s=afslut: "
 996 
 997 #: src/lang.c:142
 998 msgid "ANSI color disabled"
 999 msgstr "ANSI-farve slået fra"
 1000 
 1001 #: src/lang.c:143
 1002 msgid "ANSI color enabled"
 1003 msgstr "ANSI-farve slået til"
 1004 
 1005 #: src/lang.c:145
 1006 #, c-format
 1007 msgid "Command failed: %s"
 1008 msgstr "Kommando mislykkedes: %s"
 1009 
 1010 #: src/lang.c:146
 1011 #, c-format
 1012 msgid "Cook article failed, %s is exiting"
 1013 msgstr "Cook-artikel mislykkedes, %s afslutter"
 1014 
 1015 #: src/lang.c:147
 1016 msgid "Mark not selected articles read?"
 1017 msgstr "Marker ikke valgte artikler som læst?"
 1018 
 1019 #: src/lang.c:149
 1020 #, c-format
 1021 msgid "Connecting to %s..."
 1022 msgstr "Forbinder til %s ..."
 1023 
 1024 #: src/lang.c:151
 1025 msgid "<CR>"
 1026 msgstr "<CR>"
 1027 
 1028 #: src/lang.c:152
 1029 msgid "Creating active file for saved groups...\n"
 1030 msgstr "Opretter aktiv fil for gemte grupper ...\n"
 1031 
 1032 #: src/lang.c:153
 1033 msgid "Creating newsrc file...\n"
 1034 msgstr "Opretter newsrc-fil ...\n"
 1035 
 1036 #: src/lang.c:155 src/lang.c:1311 src/lang.c:1331
 1037 msgid "Default"
 1038 msgstr "Standard"
 1039 
 1040 #: src/lang.c:156
 1041 msgid "Delete saved files that have been post processed?"
 1042 msgstr "Slet gemte filer som er blevet efterbehandlet?"
 1043 
 1044 #: src/lang.c:157
 1045 msgid "Deleting temporary files..."
 1046 msgstr "Sletter midlertidige filer ..."
 1047 
 1048 #: src/lang.c:159
 1049 msgid "*** End of article ***"
 1050 msgstr "*** Slut på artikel ***"
 1051 
 1052 #: src/lang.c:160
 1053 msgid "*** End of articles ***"
 1054 msgstr "*** Slut på artikler ***"
 1055 
 1056 #: src/lang.c:161
 1057 msgid "*** End of attachments ***"
 1058 msgstr "*** Slut på vedhæftninger ***"
 1059 
 1060 #: src/lang.c:162
 1061 msgid "*** End of groups ***"
 1062 msgstr "*** Slut på grupper ***"
 1063 
 1064 #: src/lang.c:163
 1065 msgid "*** End of page ***"
 1066 msgstr "*** Slut på side ***"
 1067 
 1068 #: src/lang.c:164
 1069 msgid "*** End of scopes ***"
 1070 msgstr "*** Slut på virkefelter ***"
 1071 
 1072 #: src/lang.c:165
 1073 msgid "*** End of thread ***"
 1074 msgstr "*** Slut på tråd ***"
 1075 
 1076 #: src/lang.c:166
 1077 msgid "*** End of URLs ***"
 1078 msgstr "*** Slut på URL'er ***"
 1079 
 1080 #: src/lang.c:167
 1081 msgid "Enter limit of articles to get> "
 1082 msgstr "Indtast begrænsning på antal artikler der skal hentes> "
 1083 
 1084 #: src/lang.c:168
 1085 msgid "Enter Message-ID to go to> "
 1086 msgstr "Indtast besked-id som der skal gås till> "
 1087 
 1088 #: src/lang.c:169
 1089 msgid " and enter next unread thread"
 1090 msgstr " og indtast næste ulæste tråd"
 1091 
 1092 #: src/lang.c:170
 1093 msgid " and enter next unread article"
 1094 msgstr " og se næste ulæste artikel"
 1095 
 1096 #: src/lang.c:171
 1097 msgid " and enter next unread group"
 1098 msgstr " og indtast næste ulæste gruppe"
 1099 
 1100 #: src/lang.c:172
 1101 msgid "Enter option number> "
 1102 msgstr "Indtast valgnummer> "
 1103 
 1104 #: src/lang.c:173
 1105 #, c-format
 1106 msgid "Enter range [%s]> "
 1107 msgstr "Indtast interval [%s]> "
 1108 
 1109 #: src/lang.c:174
 1110 msgid ""
 1111 "\n"
 1112 "Warning: Approved: header used.\n"
 1113 msgstr ""
 1114 "\n"
 1115 "Advarsel: Approved:-teksthoved brugt.\n"
 1116 
 1117 #: src/lang.c:176
 1118 msgid ""
 1119 "\n"
 1120 "Error: Bad address in Approved: header.\n"
 1121 msgstr ""
 1122 "\n"
 1123 "Fejl: Ugyldig adresse i Approved:-teksthoved.\n"
 1124 
 1125 #: src/lang.c:177
 1126 msgid ""
 1127 "\n"
 1128 "Error: Bad address in From: header.\n"
 1129 msgstr ""
 1130 "\n"
 1131 "Fejl: Ugyldig adresse i From:-teksthoved.\n"
 1132 
 1133 #: src/lang.c:178
 1134 msgid ""
 1135 "\n"
 1136 "Error: Bad FQDN in Message-ID: header.\n"
 1137 msgstr ""
 1138 "\n"
 1139 "Fejl: Ugyldig FQDN i Message-ID:-teksthoved.\n"
 1140 
 1141 #: src/lang.c:179
 1142 msgid ""
 1143 "\n"
 1144 "Error: Bad address in Reply-To: header.\n"
 1145 msgstr ""
 1146 "\n"
 1147 "Fejl: Ugyldig adresse i Reply-To:-teksthoved.\n"
 1148 
 1149 #: src/lang.c:180
 1150 msgid ""
 1151 "\n"
 1152 "Error: Bad address in To: header.\n"
 1153 msgstr ""
 1154 "\n"
 1155 "Fejl: Ugyldig adresse i To:-teksthoved.\n"
 1156 
 1157 #: src/lang.c:182
 1158 #, c-format
 1159 msgid "Can't unlock %s"
 1160 msgstr "Kan ikke fjerne lås på %s"
 1161 
 1162 #: src/lang.c:183
 1163 #, c-format
 1164 msgid "Couldn't dotlock %s - article not appended!"
 1165 msgstr "Kunne ikke dotlock %s - artikel er ikke tilføjet!"
 1166 
 1167 #: src/lang.c:184
 1168 #, c-format
 1169 msgid "Couldn't lock %s - article not appended!"
 1170 msgstr "Kunne ikke låse %s - artikel ikke tilføjet!"
 1171 
 1172 #: src/lang.c:187
 1173 #, c-format
 1174 msgid "Corrupted file %s"
 1175 msgstr "Korrupt fil %s"
 1176 
 1177 #: src/lang.c:189
 1178 msgid ""
 1179 "\n"
 1180 "Error: Followup-To \"poster\" and a newsgroup is not allowed!\n"
 1181 msgstr ""
 1182 "\n"
 1183 "Fejl: Followup-To \"poster\" og en nyhedsgruppe er ikke tilladt!\n"
 1184 
 1185 #: src/lang.c:190
 1186 #, c-format
 1187 msgid "Error: Custom format exceeds screen width. Using default \"%s\"."
 1188 msgstr ""
 1189 "Fejl: Tilpasset format er større end skærmbredde. Bruger standarden »%s«."
 1190 
 1191 #: src/lang.c:191
 1192 msgid "Internal error in GNKSA routine - send bug report.\n"
 1193 msgstr "Intern fejl i GNKSA-rutine - indsend fejlrapport.\n"
 1194 
 1195 #: src/lang.c:192
 1196 msgid "Left angle bracket missing in route address.\n"
 1197 msgstr "Venstre vinkelparentes mangler i ruteadresse.\n"
 1198 
 1199 #: src/lang.c:193
 1200 msgid "Left parenthesis missing in old-style address.\n"
 1201 msgstr "Venstre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1202 
 1203 #: src/lang.c:194
 1204 msgid "Right parenthesis missing in old-style address.\n"
 1205 msgstr "Højre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1206 
 1207 # Hmm, altså hvis der er en grund til at de har skrevet det "At" i
 1208 # stedet for at bruge tegnet, kan det jo hedde snabela på dansk, men det
 1209 # virker mærkeligt og jeg tror din oversættelse er god nok
 1210 #: src/lang.c:195
 1211 msgid "At-sign missing in mail address.\n"
 1212 msgstr "@-tegn mangler i e-postadresse.\n"
 1213 
 1214 #: src/lang.c:196
 1215 msgid "Single component FQDN is not allowed. Add your domain.\n"
 1216 msgstr "Enkeltkomponent FQDN er ikke tilladt. Tilføj dit domæne.\n"
 1217 
 1218 #: src/lang.c:197
 1219 msgid ""
 1220 "Invalid domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1221 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1222 msgstr ""
 1223 "Ugyldigt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1224 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1225 
 1226 #: src/lang.c:198
 1227 msgid ""
 1228 "Illegal domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1229 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1230 msgstr ""
 1231 "Ulovligt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1232 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1233 
 1234 #: src/lang.c:199
 1235 msgid ""
 1236 "Unknown domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1237 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1238 msgstr ""
 1239 "Ukendt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1240 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1241 
 1242 #: src/lang.c:200
 1243 msgid "Illegal character in FQDN.\n"
 1244 msgstr "Ulovlig karakter i FQDN.\n"
 1245 
 1246 #: src/lang.c:201
 1247 msgid "Zero length FQDN component not allowed.\n"
 1248 msgstr "FQDN-komponent uden længde er ikke tilladt.\n"
 1249 
 1250 #: src/lang.c:202
 1251 msgid "FQDN component exceeds maximum allowed length (63 chars).\n"
 1252 msgstr ""
 1253 "FQDN-komponent overstiger den maksimale tilladte længde (63 karakterer).\n"
 1254 
 1255 #: src/lang.c:203
 1256 msgid "FQDN component may not start or end with hyphen.\n"
 1257 msgstr "FQDN-komponent må ikke starte eller slutte med bindestreg.\n"
 1258 
 1259 #: src/lang.c:204
 1260 msgid "FQDN component may not start with digit.\n"
 1261 msgstr "FQDN-komponent må ikke begynde med tal.\n"
 1262 
 1263 #: src/lang.c:205
 1264 msgid "Domain literal has impossible numeric value.\n"
 1265 msgstr "Domæne-literal har umulig numerisk værdi.\n"
 1266 
 1267 #: src/lang.c:206
 1268 msgid ""
 1269 "Domain literal is for private use only and not allowed for global use.\n"
 1270 msgstr ""
 1271 "Domæne-literal er kun for privat brug og ikke tilladt for global brug.\n"
 1272 
 1273 #: src/lang.c:207
 1274 msgid "Right bracket missing in domain literal.\n"
 1275 msgstr "Højre parentes mangler i domæne-literal.\n"
 1276 
 1277 #: src/lang.c:208
 1278 msgid "Missing localpart of mail address.\n"
 1279 msgstr "Mangler lokal del af e-postadresse.\n"
 1280 
 1281 #: src/lang.c:209
 1282 msgid "Illegal character in localpart of mail address.\n"
 1283 msgstr "Ugyldigt tegn i lokal del af e-postadresse.\n"
 1284 
 1285 #: src/lang.c:210
 1286 msgid "Zero length localpart component not allowed.\n"
 1287 msgstr "Localpart-komponent med nullængde er ikke tilladt.\n"
 1288 
 1289 #: src/lang.c:211
 1290 msgid ""
 1291 "Illegal character in realname.\n"
 1292 "Unquoted words may not contain '!()<>@,;:\\.[]' in route addresses.\n"
 1293 msgstr ""
 1294 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1295 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »!()<>@,;:\\.[]« i "
 1296 "ruteadresser.\n"
 1297 
 1298 #: src/lang.c:212
 1299 msgid ""
 1300 "Illegal character in realname.\n"
 1301 "Quoted words may not contain '()<>\\'.\n"
 1302 msgstr ""
 1303 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1304 "Citerede ord må ikke indeholde »()<>\\«.\n"
 1305 
 1306 #: src/lang.c:213
 1307 msgid ""
 1308 "Illegal character in realname.\n"
 1309 "Encoded words may not contain '!()<>@,;:\"\\.[]/=' in parameter.\n"
 1310 msgstr ""
 1311 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1312 "Kodede ord må ikke indeholde »!()<>@,;:\"\\.[]/=« i parameter.\n"
 1313 
 1314 #: src/lang.c:214
 1315 msgid "Bad syntax in encoded word used in realname.\n"
 1316 msgstr "Ugyldig syntaks i kodet ord brugt i det fulde navn.\n"
 1317 
 1318 #: src/lang.c:215
 1319 msgid ""
 1320 "Illegal character in realname.\n"
 1321 "Unquoted words may not contain '()<>\\' in old-style addresses.\n"
 1322 msgstr ""
 1323 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1324 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »()<>\\« i adresser i gammel "
 1325 "stil.\n"
 1326 
 1327 #: src/lang.c:216
 1328 msgid ""
 1329 "Illegal character in realname.\n"
 1330 "Control characters and unencoded 8bit characters > 127 are not allowed.\n"
 1331 msgstr ""
 1332 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1333 "Kontroltegn og ukodede 8-bit tegn > 127 er ikke tilladt.\n"
 1334 
 1335 #: src/lang.c:217
 1336 msgid ""
 1337 "\n"
 1338 "Error: No blank line found after header.\n"
 1339 msgstr ""
 1340 "\n"
 1341 "Fejl: Ingen blank linje fundet efter teksthoved.\n"
 1342 
 1343 #: src/lang.c:218
 1344 #, c-format
 1345 msgid ""
 1346 "\n"
 1347 "Error: Illegal formatted %s.\n"
 1348 msgstr ""
 1349 "\n"
 1350 "Fejl: Ulovlig formateret %s.\n"
 1351 
 1352 #. TODO: fixme, US-ASCII is not the only 7bit charset we know about
 1353 #: src/lang.c:220
 1354 msgid ""
 1355 "\n"
 1356 "Error: Posting contains non-ASCII characters but MM_CHARSET is set to\n"
 1357 "    US-ASCII - please change this setting to a suitable value for\n"
 1358 "    your language using the M)enu of configurable options or by\n"
 1359 "    editing tinrc.\n"
 1360 msgstr ""
 1361 "\n"
 1362 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MM_CHARSET\n"
 1363 "   er angivet til US-ASCII -  ændr denne indstilling til en egnet\n"
 1364 "   værdi for dit sprog via M)menuen for indstillinger, der kan\n"
 1365 "   konfigureres eller ved at redigere tinrc.\n"
 1366 
 1367 #: src/lang.c:225
 1368 msgid ""
 1369 "\n"
 1370 "Error: Posting contains non-ASCII characters but the MIME encoding\n"
 1371 "    for news messages is set to \"7bit\" - please change this\n"
 1372 "    setting to \"8bit\" or \"quoted-printable\" depending on what\n"
 1373 "    is more common in your part of the world. This can be done\n"
 1374 "    using the M)enu of configurable options or by editing tinrc.\n"
 1375 msgstr ""
 1376 "\n"
 1377 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MIME-\n"
 1378 "   kodningen for nye beskeder er sat til »7bit« - ændr venligst\n"
 1379 "   denne indstilling til »8bit« eller »quoted-printable« afhængig\n"
 1380 "   af hvad som er mest udbredt i din del af verdenen. Dette kan\n"
 1381 "   gøres via M)enuen for indstillinger, der kan konfigureres eller\n"
 1382 "   ved at redigere tinrc.\n"
 1383 
 1384 #: src/lang.c:231
 1385 msgid ""
 1386 "\n"
 1387 "Error: Article starts with blank line instead of header\n"
 1388 msgstr ""
 1389 "\n"
 1390 "Fejl: Artikel starter med blank linje i stedet for teksthoved\n"
 1391 
 1392 #: src/lang.c:232
 1393 #, c-format
 1394 msgid ""
 1395 "\n"
 1396 "Error: Header on line %d does not have a colon after the header name:\n"
 1397 "%s\n"
 1398 msgstr ""
 1399 "\n"
 1400 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et kolon efter teksthovednavnet:\n"
 1401 "%s\n"
 1402 
 1403 #: src/lang.c:233
 1404 #, c-format
 1405 msgid ""
 1406 "\n"
 1407 "Error: The \"%s:\" line is empty.\n"
 1408 msgstr ""
 1409 "\n"
 1410 "Fejl: Linjen »%s:« er tom.\n"
 1411 
 1412 #: src/lang.c:234
 1413 #, c-format
 1414 msgid ""
 1415 "\n"
 1416 "Error: The \"%s:\" line is missing from the article header.\n"
 1417 msgstr ""
 1418 "\n"
 1419 "Fejl: Linjen »%s:« mangler fra artikelteksthovedet.\n"
 1420 
 1421 #: src/lang.c:235
 1422 #, c-format
 1423 msgid ""
 1424 "\n"
 1425 "Error: %s contains non 7bit chars.\n"
 1426 msgstr ""
 1427 "\n"
 1428 "Fejl: %s har tegn som ikke er i 7 bit.\n"
 1429 
 1430 #: src/lang.c:236
 1431 #, c-format
 1432 msgid ""
 1433 "\n"
 1434 "Error: Header on line %d does not have a space after the colon:\n"
 1435 "%s\n"
 1436 msgstr ""
 1437 "\n"
 1438 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et mellemrum efter kolon:\n"
 1439 "%s\n"
 1440 
 1441 #: src/lang.c:237
 1442 #, c-format
 1443 msgid ""
 1444 "\n"
 1445 "Error: There are multiple (%d) \"%s:\" lines in the header.\n"
 1446 msgstr ""
 1447 "\n"
 1448 "Fejl: Der er flere (%d) \"%s:\"-linjer i teksthovedet.\n"
 1449 
 1450 #: src/lang.c:238
 1451 #, c-format
 1452 msgid "Insecure permissions of %s (%o)"
 1453 msgstr "Usikre tilladelser på %s (%o)"
 1454 
 1455 #: src/lang.c:240
 1456 #, c-format
 1457 msgid "Invalid response to GROUP command, %s"
 1458 msgstr "Ugyldigt svar på kommanoden GROUP, %s"
 1459 
 1460 #: src/lang.c:245
 1461 #, c-format
 1462 msgid "MIME parse error: Unexpected end of %s/%s article"
 1463 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Uventet afslutning på %s/%s artikel"
 1464 
 1465 #: src/lang.c:246
 1466 msgid "MIME parse error: Start boundary whilst reading headers"
 1467 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Start grænse mens teksthoveder læses"
 1468 
 1469 #: src/lang.c:247
 1470 msgid ""
 1471 "\n"
 1472 "Error: \"poster\" is not allowed in Newsgroups!\n"
 1473 msgstr ""
 1474 "\n"
 1475 "Fejl: »indsender« er ikke tilladt i nyhedsgruppe!\n"
 1476 
 1477 #: src/lang.c:248
 1478 msgid "Can't get a (fully-qualified) domain-name!"
 1479 msgstr "Kan ikke indhente et (fuldt gyldigt) domænenavn!"
 1480 
 1481 #: src/lang.c:249
 1482 #, c-format
 1483 msgid "No permissions to go into %s\n"
 1484 msgstr "Ingen tilladelse til at gå ind i %s\n"
 1485 
 1486 #: src/lang.c:251
 1487 msgid ""
 1488 "\n"
 1489 "Error: From: line missing.\n"
 1490 msgstr ""
 1491 "\n"
 1492 "Fejl: From:-linje mangler.\n"
 1493 
 1494 #: src/lang.c:253
 1495 #, c-format
 1496 msgid "No read permissions for %s\n"
 1497 msgstr "Ingen læserettigheder for %s\n"
 1498 
 1499 #: src/lang.c:254
 1500 #, c-format
 1501 msgid "File %s does not exist\n"
 1502 msgstr "Fil %s eksisterer ikke\n"
 1503 
 1504 #: src/lang.c:255
 1505 #, c-format
 1506 msgid "No write permissions for %s\n"
 1507 msgstr "Ingen skriverettigheder for %s\n"
 1508 
 1509 #: src/lang.c:256
 1510 msgid "Can't get user information (/etc/passwd missing?)"
 1511 msgstr "Kan ikke indhente brugerinformation (/etc/passwd mangler?)"
 1512 
 1513 #: src/lang.c:257
 1514 msgid "errors"
 1515 msgstr "fejl"
 1516 
 1517 #: src/lang.c:259
 1518 #, c-format
 1519 msgid ""
 1520 "\n"
 1521 "Error on line %d: \"Sender:\" header not allowed (it will be added for you)\n"
 1522 msgstr ""
 1523 "\n"
 1524 "Fejl på linje %d: Teksthoved for »afsender« er ikke tilladt (den vil blive "
 1525 "tilføjet for dig)\n"
 1526 
 1527 #: src/lang.c:261
 1528 #, c-format
 1529 msgid "Server has non of the groups listed in %s"
 1530 msgstr "Server har ingen af grupperne vist i %s"
 1531 
 1532 #: src/lang.c:262
 1533 msgid "error"
 1534 msgstr "fejl"
 1535 
 1536 #: src/lang.c:263
 1537 msgid "Unknown display level"
 1538 msgstr "Ukendt visningsniveau"
 1539 
 1540 #: src/lang.c:264
 1541 msgid "<ESC>"
 1542 msgstr "<ESC>"
 1543 
 1544 #: src/lang.c:265
 1545 msgid "Exiting..."
 1546 msgstr "Afslutter..."
 1547 
 1548 #: src/lang.c:266
 1549 msgid "leaving external mail-reader"
 1550 msgstr "forlader ekstern postlæser"
 1551 
 1552 #: src/lang.c:267
 1553 #, c-format
 1554 msgid "Extracting %s..."
 1555 msgstr "Udpakker %s..."
 1556 
 1557 #: src/lang.c:269
 1558 #, c-format
 1559 msgid "Error writing %s file. Filesystem full? File reset to previous state."
 1560 msgstr ""
 1561 "Kunne ikke skrive %s fil. Filsystem fyldt op? Fil gendannet til tidligere "
 1562 "tilstand."
 1563 
 1564 #: src/lang.c:270
 1565 #, c-format
 1566 msgid "Error making backup of %s file. Filesystem full?"
 1567 msgstr "Fejl under oprettelse af sikkerhedskopi af %s fil. Filsystem fyldt op?"
 1568 
 1569 #: src/lang.c:271
 1570 #, c-format
 1571 msgid "Filtering global rules (%d/%d)..."
 1572 msgstr "Filtrerer globale regler (%d/%d) ..."
 1573 
 1574 #: src/lang.c:272
 1575 msgid "Rule created by: "
 1576 msgstr "Regel oprettet af: "
 1577 
 1578 #: src/lang.c:273
 1579 #, c-format
 1580 msgid "Enter pattern [%s]> "
 1581 msgstr "Indtast mønster [%s]> "
 1582 
 1583 #: src/lang.c:274
 1584 #, c-format
 1585 msgid ""
 1586 "\n"
 1587 "You requested followups to your article to go to the following %s:\n"
 1588 msgstr ""
 1589 "\n"
 1590 "Du anmodte om at opfølgninger til din artikel skulle gå til følgende %s:\n"
 1591 
 1592 #: src/lang.c:275
 1593 #, c-format
 1594 msgid " %s\t Answers will be directed to you by mail.\n"
 1595 msgstr " %s\t Svar vil blive sendt til dig per e-post.\n"
 1596 
 1597 #: src/lang.c:276
 1598 msgid "-- forwarded message --\n"
 1599 msgstr "-- videresendt besked --\n"
 1600 
 1601 #: src/lang.c:277
 1602 msgid "-- end of forwarded message --\n"
 1603 msgstr "-- slut på videresendt besked --\n"
 1604 
 1605 #: src/lang.c:278
 1606 msgid ""
 1607 "# Format:\n"
 1608 "#  comment=STRING  Optional. Multiple lines allowed. Comments must be "
 1609 "placed\n"
 1610 "#           at the beginning of a rule, or they will be moved to "
 1611 "the\n"
 1612 "#           next rule. '#' is not a valid keyword for a comment!\n"
 1613 "#  group=STRING   Mandatory. Newsgroups list (e.g. comp.*,!*sources*).\n"
 1614 "#  case=NUM     Mandatory. Compare=0 / ignore=1 case when filtering.\n"
 1615 "#  score=NUM|STRING Mandatory. Score to give. Either:\n"
 1616 "#   score=NUM     A number (e.g. 70). Or:\n"
 1617 "#   score=STRING   One of the two keywords: 'hot' or 'kill'.\n"
 1618 "#  subj=STRING    Optional. Subject: line (e.g. How to be a wizard).\n"
 1619 "#  from=STRING    Optional. From: line (e.g. *Craig Shergold*).\n"
 1620 "#  msgid=STRING   Optional. Message-ID: line (e.g. <123@ether.net>) "
 1621 "with\n"
 1622 "#           full references.\n"
 1623 "#  msgid_last=STRING Optional. Like above, but with last reference only.\n"
 1624 "#  msgid_only=STRING Optional. Like above, but without references.\n"
 1625 "#  refs_only=STRING Optional. References: line (e.g. <123@ether.net>) "
 1626 "without\n"
 1627 "#           Message-ID:\n"
 1628 "#  lines=[<>]?NUM  Optional. Lines: line. '<' or '>' are optional.\n"
 1629 "#  gnksa=[<>]?NUM  Optional. GNKSA parse_from() return code. '<' or '>' "
 1630 "opt.\n"
 1631 "#  xref=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. alt.flame*)\n"
 1632 "#  time=NUM     Optional. time_t value when rule expires\n"
 1633 "#\n"
 1634 msgstr ""
 1635 "# Format:\n"
 1636 "#  comment=STRENG  Valgfri. Flere linjer tilladt. Kommentarer skal "
 1637 "placeres\n"
 1638 "#           i begyndelsen af en regel, ellers vil de blive "
 1639 "flyttet\n"
 1640 "#           til den næste regel. »#« er ikke et gyldigt nøgleord "
 1641 "for\n"
 1642 "#           en kommentar!\n"
 1643 "#  group=STRENG   Obligatorisk. Nyhedsgruppeliste\n"
 1644 "#           (f.eks. comp.*,!*sources*).\n"
 1645 "#  case=NUM     Obligatorisk. Sammenlign=0 / ignorer=1 store/små "
 1646 "bogst.\n"
 1647 "#           under filtrering.\n"
 1648 "#  score=NUM|STRENG Obligatorisk. Pointtal. Enten:\n"
 1649 "#   score=NUM     Et tal (f.eks. 70). Eller:\n"
 1650 "#   score=STRENG   Et af to nøgleord: »populær« eller »dræb«.\n"
 1651 "#  subj=STRENG    Valgfri. Emne:-linje (f.eks Hvordan bliver jeg en\n"
 1652 "#           troldmand).\n"
 1653 "#  from=STRENG    Valgfri. Fra:-linje (f.eks *Craig Shergold*).\n"
 1654 "#  msgid=STRENG   Valgfri. Besked-id: linje (f.eks. <123@ether.net>) "
 1655 "med\n"
 1656 "#           fuld reference.\n"
 1657 "#  msgid_last=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men kun med sidste reference.\n"
 1658 "#  msgid_only=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men uden reference.\n"
 1659 "#  refs_only=STRENG Valgfri. Reference:-linje (f.eks. <123@ether.net>) "
 1660 "uden\n"
 1661 "#           Besked-id:\n"
 1662 "#  lines=[<>]?NUM  Valgfri. Linjer:-linje. »<« eller »>« er valgfri.\n"
 1663 "#  gnksa=[<>]?NUM  Valgfri. GNKSA parse_from()-returkode. »<« eller »>«\n"
 1664 "#           valgfri.\n"
 1665 "#  xref=MØNSTER   Valgfri. Dræb mønster (f.eks. alt.flame*)\n"
 1666 "#  time=NUM     Valgfri. time_t-værdi når regel udløber\n"
 1667 "#\n"
 1668 
 1669 #: src/lang.c:299
 1670 #, c-format
 1671 msgid "Enter score for rule (default=%d): "
 1672 msgstr "Indtast point for regel (standard=%d): "
 1673 
 1674 #: src/lang.c:300
 1675 #, c-format
 1676 msgid "Enter the score weight (range 0 < score <= %d)"
 1677 msgstr "Indtast pointvægt (interval 0 < pointtal <= %d)"
 1678 
 1679 #. SCORE_MAX
 1680 #: src/lang.c:301
 1681 msgid "Full"
 1682 msgstr "Fuld"
 1683 
 1684 #: src/lang.c:302
 1685 msgid "Comment (optional) : "
 1686 msgstr "Bemærkning (valgfri) : "
 1687 
 1688 #: src/lang.c:303
 1689 msgid "Apply pattern to  : "
 1690 msgstr "Anvend mønster på  : "
 1691 
 1692 #: src/lang.c:304
 1693 msgid "From: line (ignore case)   "
 1694 msgstr "From:-linje (ignorer versaler) "
 1695 
 1696 #: src/lang.c:305
 1697 msgid "From: line (case sensitive)  "
 1698 msgstr "From:-linje (versalfølsom)   "
 1699 
 1700 #: src/lang.c:307
 1701 #, c-format
 1702 msgid "%s%s: Unknown host.\n"
 1703 msgstr "%s%s: Ukendt vært.\n"
 1704 
 1705 #: src/lang.c:309
 1706 msgid "global "
 1707 msgstr "global "
 1708 
 1709 #: src/lang.c:310
 1710 #, c-format
 1711 msgid "Please use %.100s instead"
 1712 msgstr "Brug venligst %.100s i stedet for"
 1713 
 1714 #: src/lang.c:311
 1715 #, c-format
 1716 msgid "%s is bogus"
 1717 msgstr "%s er fejlbehæftet"
 1718 
 1719 #: src/lang.c:312
 1720 #, c-format
 1721 msgid "Group %s is moderated. Continue?"
 1722 msgstr "Gruppe %s er modereret. Fortsæt?"
 1723 
 1724 #: src/lang.c:313
 1725 msgid "groups"
 1726 msgstr "grupper"
 1727 
 1728 #: src/lang.c:314
 1729 #, c-format
 1730 msgid "Rereading %s..."
 1731 msgstr "Genlæser %s ..."
 1732 
 1733 #: src/lang.c:315
 1734 msgid "Top Level Commands"
 1735 msgstr "Kommandoer for topniveau"
 1736 
 1737 #: src/lang.c:316
 1738 msgid "Group Selection"
 1739 msgstr "Gruppemarkering"
 1740 
 1741 #: src/lang.c:317
 1742 msgid "group"
 1743 msgstr "gruppe"
 1744 
 1745 #: src/lang.c:318
 1746 msgid ""
 1747 "*** Group descriptions are disabled according to current select_format ***"
 1748 msgstr ""
 1749 "*** Gruppebeskrivelser er deaktiveret jævnfør nuværende select_format ***"
 1750 
 1751 #: src/lang.c:320
 1752 msgid ""
 1753 "One or more lines of comment. <CR> to add a line or proceed if line is empty."
 1754 msgstr ""
 1755 "En eller flere linjer med kommentarer. <CR> for at tilføje en linje eller "
 1756 "fortsætte hvis linjen er tom."
 1757 
 1758 #: src/lang.c:321
 1759 msgid "From: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1760 msgstr ""
 1761 "From:-linje der skal tilføjes filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1762 
 1763 #: src/lang.c:322
 1764 msgid ""
 1765 "Linecount of articles to be filtered. < for less, > for more, = for equal."
 1766 msgstr ""
 1767 "Linjeantal for artikler der skal filtreres. < for mindre, > for mere, = for "
 1768 "lig."
 1769 
 1770 #: src/lang.c:323
 1771 msgid "Message-ID: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1772 msgstr ""
 1773 "Message-ID: Linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & "
 1774 "<CR> ændrer."
 1775 
 1776 #: src/lang.c:324
 1777 msgid "Subject: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1778 msgstr ""
 1779 "Subject:-linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1780 "ændrer."
 1781 
 1782 #: src/lang.c:325
 1783 msgid ""
 1784 "Enter text pattern to filter if Subject: & From: lines are not what you want."
 1785 msgstr ""
 1786 "Indtast tekstmønter der skal filtreres hvis Subject:- & From:-linjer ikke er "
 1787 "hvad du ønsker."
 1788 
 1789 #: src/lang.c:326
 1790 msgid ""
 1791 "Select where text pattern should be applied. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1792 msgstr "Vælg hvor tekstmønstre skal bruges. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1793 
 1794 #: src/lang.c:327
 1795 msgid ""
 1796 "Expiration time in days for the entered filter. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1797 msgstr ""
 1798 "Udløbstid i dage for de indtastede filer. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1799 
 1800 #: src/lang.c:328
 1801 msgid ""
 1802 "Apply kill only to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1803 msgstr ""
 1804 "Brug kun dræb i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1805 "ændrer."
 1806 
 1807 #: src/lang.c:329
 1808 msgid ""
 1809 "Apply select to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1810 msgstr ""
 1811 "Brug vælg i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1812 "ændrer."
 1813 
 1814 #: src/lang.c:330
 1815 msgid "kill an article via a menu"
 1816 msgstr "dræb en artikel via en menu"
 1817 
 1818 #: src/lang.c:331
 1819 msgid "auto-select (hot) an article via a menu"
 1820 msgstr "vælg automatisk (populær) en artikel via en menu"
 1821 
 1822 #: src/lang.c:332
 1823 msgid "Browse URLs in article"
 1824 msgstr "Gennemse URL'er i artikel"
 1825 
 1826 #: src/lang.c:333
 1827 msgid "0 - 9\t display article by number in current thread"
 1828 msgstr "0 - 9\t vis artikel efter nummer i aktuel tråd"
 1829 
 1830 #: src/lang.c:335
 1831 msgid "cancel (delete) or supersede (overwrite) current article"
 1832 msgstr "afbryd (slet) eller fortræng (oveskriv) aktuel artikel"
 1833 
 1834 #: src/lang.c:336
 1835 msgid "post followup to current article"
 1836 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel"
 1837 
 1838 #: src/lang.c:337
 1839 msgid "post followup (don't copy text) to current article"
 1840 msgstr "send opfølgning (kopier ikke tekst) til aktuel artikel"
 1841 
 1842 #: src/lang.c:338
 1843 msgid "post followup to current article quoting complete headers"
 1844 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel med citat for hele hoveder"
 1845 
 1846 #: src/lang.c:339
 1847 msgid "repost chosen article to another group"
 1848 msgstr "gensend valgt artikel til anden gruppe"
 1849 
 1850 #: src/lang.c:341
 1851 msgid "edit article (mail-groups only)"
 1852 msgstr "rediger artikel (kun postgrupper)"
 1853 
 1854 #: src/lang.c:342
 1855 msgid "display first article in current thread"
 1856 msgstr "vis første artikel i aktuel tråd"
 1857 
 1858 # af artiklen
 1859 #: src/lang.c:343
 1860 msgid "display first page of article"
 1861 msgstr "vis første side på artikel"
 1862 
 1863 #: src/lang.c:344
 1864 msgid "display last article in current thread"
 1865 msgstr "vis sidste artikel i aktuel tråd"
 1866 
 1867 #: src/lang.c:345
 1868 msgid "display last page of article"
 1869 msgstr "vis sidste side på artikel"
 1870 
 1871 #: src/lang.c:346
 1872 msgid "mark rest of thread as read and advance to next unread"
 1873 msgstr "marker resten af tråden som læst og fortsæt til næste ulæst"
 1874 
 1875 #: src/lang.c:347
 1876 msgid "display next article"
 1877 msgstr "vis næste artikel"
 1878 
 1879 #: src/lang.c:348
 1880 msgid "display first article in next thread"
 1881 msgstr "vis første artikel i næste tråd"
 1882 
 1883 #: src/lang.c:349
 1884 msgid "display next unread article"
 1885 msgstr "vis næste ulæste artikel"
 1886 
 1887 #: src/lang.c:350
 1888 msgid "go to the article that this one followed up"
 1889 msgstr "gå til den artikel som den her fulgte op på"
 1890 
 1891 #: src/lang.c:351
 1892 msgid "display previous article"
 1893 msgstr "vis forrige artikel"
 1894 
 1895 #: src/lang.c:352
 1896 msgid "display previous unread article"
 1897 msgstr "vis forrige ulæste artikel"
 1898 
 1899 # eller ".. artikel ved brug af standardmetoden", jeg synes ikke
 1900 # umiddelbart det er til at regne ud
 1901 #: src/lang.c:353
 1902 msgid "quickly kill an article using defaults"
 1903 msgstr "dræb hurtigt en artikel som bruger standarder"
 1904 
 1905 #: src/lang.c:354
 1906 msgid "quickly auto-select (hot) an article using defaults"
 1907 msgstr "autovælg hurtigt (populær) en artikel som bruger standarder"
 1908 
 1909 # gå tilbage til
 1910 #: src/lang.c:355
 1911 msgid "return to group selection level"
 1912 msgstr "returner til gruppeudvælgelsesniveau"
 1913 
 1914 #: src/lang.c:356
 1915 msgid "reply through mail to author"
 1916 msgstr "svar via e-post til forfatter"
 1917 
 1918 #: src/lang.c:357
 1919 msgid "reply through mail (don't copy text) to author"
 1920 msgstr "svar via e-post (kopier ikke tekst) til forfatter"
 1921 
 1922 #: src/lang.c:358
 1923 msgid "reply through mail to author quoting complete headers"
 1924 msgstr "svar via e-post til forfatter med citering af hele hoveder"
 1925 
 1926 #: src/lang.c:359
 1927 msgid "search backwards within this article"
 1928 msgstr "søg baglæns indenfor denne artikel"
 1929 
 1930 #: src/lang.c:360
 1931 msgid "search forwards within this article"
 1932 msgstr "søg fremad idenfor denne artikel"
 1933 
 1934 #: src/lang.c:361
 1935 msgid "show article in raw-mode (including all headers)"
 1936 msgstr "vis artikel i rawtilstand (inklusiv alle hoveder)"
 1937 
 1938 #: src/lang.c:362
 1939 msgid "skip next block of included text"
 1940 msgstr "udelad næste blok med inkluderet tekst"
 1941 
 1942 #: src/lang.c:363
 1943 msgid "toggle display of sections hidden by a form-feed (^L) on/off"
 1944 msgstr "slå visning af afsnit skjult af en form-feed (^L) til/fra"
 1945 
 1946 #: src/lang.c:364
 1947 msgid "toggle display of all headers"
 1948 msgstr "slå visning af alle teksthoveder til/fra"
 1949 
 1950 #: src/lang.c:365
 1951 msgid "toggle word highlighting on/off"
 1952 msgstr "slå ordfremhævelse til/fra"
 1953 
 1954 #: src/lang.c:366
 1955 msgid "toggle ROT-13 (basic decode) for current article"
 1956 msgstr "slå ROT-13 (basisafkodning) for aktuel artikel til/fra"
 1957 
 1958 #: src/lang.c:367
 1959 msgid "toggle tabwidth 4 <-> 8"
 1960 msgstr "slå indrykningsbredde 4 <-> 8 til/fra"
 1961 
 1962 #: src/lang.c:368
 1963 msgid "toggle german TeX style decoding for current article"
 1964 msgstr "skift tysk TeX-stilafkodning for nuværende artikel"
 1965 
 1966 #: src/lang.c:369
 1967 msgid "toggle display of uuencoded sections"
 1968 msgstr "skift visning af uuencoded-afsnit"
 1969 
 1970 #: src/lang.c:370
 1971 msgid "View/pipe/save multimedia attachments"
 1972 msgstr "Vis/send/gem multimedievedhæftninger"
 1973 
 1974 #: src/lang.c:371
 1975 msgid "choose first attachment in list"
 1976 msgstr "vælg første vedhæftning i listen"
 1977 
 1978 #: src/lang.c:372
 1979 msgid "0 - 9\t choose attachment by number"
 1980 msgstr "0 - 9\t vælg vedhæftning efter nummer"
 1981 
 1982 #: src/lang.c:373
 1983 msgid "choose last attachment in list"
 1984 msgstr "vælg sidste vedhæftning i listen"
 1985 
 1986 #: src/lang.c:375
 1987 msgid "pipe attachment into command"
 1988 msgstr "send (via datakanal) vedhæftelse til kommando"
 1989 
 1990 #: src/lang.c:376
 1991 msgid "pipe raw attachment into command"
 1992 msgstr "send (via datakanal) rå vedhæftelse til kommando"
 1993 
 1994 #: src/lang.c:378
 1995 msgid "save attachment to disk"
 1996 msgstr "gem vedhæftninger til disk"
 1997 
 1998 #: src/lang.c:379
 1999 msgid "search for attachments forwards"
 2000 msgstr "søg efter vedhæftninger fremad"
 2001 
 2002 #: src/lang.c:380
 2003 msgid "search for attachments backwards"
 2004 msgstr "søg efter vedhæftninger baglæns"
 2005 
 2006 #: src/lang.c:381
 2007 msgid "view attachment"
 2008 msgstr "vis vedhæftning"
 2009 
 2010 #: src/lang.c:382
 2011 msgid "tag attachment"
 2012 msgstr "mærk vedhæftning"
 2013 
 2014 #: src/lang.c:383
 2015 msgid "tag attachments that match user specified pattern"
 2016 msgstr "vælg vedhæftninger som svarer til brugerangivet mønster"
 2017 
 2018 #: src/lang.c:384
 2019 msgid "reverse tagging on all attachments (toggle)"
 2020 msgstr "vend mærke om for alle vedhæftninger (skift)"
 2021 
 2022 #: src/lang.c:385
 2023 msgid "untag all tagged attachments"
 2024 msgstr "fjern alle mærkede vedhæftninger"
 2025 
 2026 #: src/lang.c:386
 2027 msgid "toggle info message in last line (name/description of attachment)"
 2028 msgstr ""
 2029 "slå infobesked i sidste linje til/fra (navn/beskrivelse af vedhæftning)"
 2030 
 2031 #: src/lang.c:387
 2032 msgid "choose first attribute in list"
 2033 msgstr "vælg første attribut i listen"
 2034 
 2035 #: src/lang.c:388
 2036 msgid "0 - 9\t choose attribute by number"
 2037 msgstr "0 - 9\t vælg attribut efter nummer"
 2038 
 2039 #: src/lang.c:389
 2040 msgid "choose last attribute in list"
 2041 msgstr "vælg sidste attribut i listen"
 2042 
 2043 #: src/lang.c:390
 2044 msgid "reset attribute to a default value"
 2045 msgstr "nulstil attribut til en standardværdi"
 2046 
 2047 #: src/lang.c:391
 2048 msgid "search forwards for an attribute"
 2049 msgstr "søg fremad efter en attribut"
 2050 
 2051 #: src/lang.c:392
 2052 msgid "search backwards for an attribute"
 2053 msgstr "søg baglæns efter en attribut"
 2054 
 2055 #: src/lang.c:393
 2056 msgid "select attribute"
 2057 msgstr "vælg attribut"
 2058 
 2059 #: src/lang.c:394
 2060 msgid "toggle back to options menu when invoked from there"
 2061 msgstr "skift tilbage til indstillingsmenu når startet fra her til/fra"
 2062 
 2063 #: src/lang.c:395
 2064 #, c-format
 2065 msgid "report bug or comment via mail to %s"
 2066 msgstr "rapporter fejl eller giv en kommentar via e-post til %s"
 2067 
 2068 #: src/lang.c:396
 2069 msgid "choose first option in list"
 2070 msgstr "vælg første indstilling i listen"
 2071 
 2072 #: src/lang.c:397
 2073 msgid "0 - 9\t choose option by number"
 2074 msgstr "0 - 9\t vælg indstilling efter nummer"
 2075 
 2076 #: src/lang.c:398
 2077 msgid "choose last option in list"
 2078 msgstr "vælg sidste indstilling i listen"
 2079 
 2080 #: src/lang.c:399
 2081 msgid "start scopes menu"
 2082 msgstr "start virkefeltmenu"
 2083 
 2084 #: src/lang.c:400
 2085 msgid "search forwards for an option"
 2086 msgstr "søg fremad efter en indstilling"
 2087 
 2088 #: src/lang.c:401
 2089 msgid "search backwards for an option"
 2090 msgstr "søg baglæns efter en indstilling"
 2091 
 2092 #: src/lang.c:402
 2093 msgid "select option"
 2094 msgstr "vælg indstilling"
 2095 
 2096 #: src/lang.c:403
 2097 msgid "toggle to attributes menu"
 2098 msgstr "slå attributmenu til/fra"
 2099 
 2100 #: src/lang.c:404
 2101 msgid "choose range of articles to be affected by next command"
 2102 msgstr "vælg interval af artikler som påvirkes af næste kommando"
 2103 
 2104 #: src/lang.c:405
 2105 msgid "escape from command prompt"
 2106 msgstr "undvig fra kommandoprompt"
 2107 
 2108 #: src/lang.c:406
 2109 msgid "edit filter file"
 2110 msgstr "rediger filterfil"
 2111 
 2112 #: src/lang.c:407
 2113 msgid "get help"
 2114 msgstr "få hjælp"
 2115 
 2116 #: src/lang.c:408
 2117 msgid "display last article viewed"
 2118 msgstr "vis den sidst viste artikel"
 2119 
 2120 #: src/lang.c:409
 2121 msgid "down one line"
 2122 msgstr "en linje ned"
 2123 
 2124 #: src/lang.c:410
 2125 msgid "up one line"
 2126 msgstr "en linje op"
 2127 
 2128 #: src/lang.c:411
 2129 msgid "go to article chosen by Message-ID"
 2130 msgstr "gå til artikel valgt efter besked-id"
 2131 
 2132 #: src/lang.c:412
 2133 msgid "mail article/thread/hot/pattern/tagged articles to someone"
 2134 msgstr "send artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til nogen"
 2135 
 2136 #: src/lang.c:413
 2137 msgid "menu of configurable options"
 2138 msgstr "menu med konfigurerbare indstillinger"
 2139 
 2140 #: src/lang.c:414
 2141 msgid "down one page"
 2142 msgstr "en side ned"
 2143 
 2144 #: src/lang.c:415
 2145 msgid "up one page"
 2146 msgstr "en side ned"
 2147 
 2148 #: src/lang.c:417
 2149 msgid "post (write) article to current group"
 2150 msgstr "send (skriv) artikel til aktuel gruppe"
 2151 
 2152 #: src/lang.c:418
 2153 msgid "post postponed articles"
 2154 msgstr "send udskudte artikler"
 2155 
 2156 #: src/lang.c:420
 2157 msgid "list articles posted by you (from posted file)"
 2158 msgstr "vis artikler sendt af dig (fra sendtfil)"
 2159 
 2160 #: src/lang.c:421
 2161 msgid "return to previous menu"
 2162 msgstr "returner til forrige menu"
 2163 
 2164 #: src/lang.c:422
 2165 msgid "quit tin immediately"
 2166 msgstr "afslut tin øjbelikkeligt"
 2167 
 2168 #: src/lang.c:423
 2169 msgid "redraw page"
 2170 msgstr "genskriv side"
 2171 
 2172 #: src/lang.c:424
 2173 msgid "save article/thread/hot/pattern/tagged articles to file"
 2174 msgstr "gem artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til fil"
 2175 
 2176 #: src/lang.c:425
 2177 msgid "save marked articles automatically without user prompts"
 2178 msgstr "gem automatisk markerede artikler uden brugerindgreb"
 2179 
 2180 #: src/lang.c:426
 2181 msgid "scroll the screen one line down"
 2182 msgstr "rul skærmen en linje ned"
 2183 
 2184 #: src/lang.c:427
 2185 msgid "scroll the screen one line up"
 2186 msgstr "rul skærmen en linje op"
 2187 
 2188 #: src/lang.c:428
 2189 msgid "search for articles by author backwards"
 2190 msgstr "søg efter artikler baglæns efter forfatter"
 2191 
 2192 #: src/lang.c:429
 2193 msgid "search for articles by author forwards"
 2194 msgstr "søg efter artikler fremad efter forfatter"
 2195 
 2196 #: src/lang.c:430
 2197 msgid "search all articles for a given string (this may take some time)"
 2198 msgstr "søg i alle artikler efter en angivet streng (dette kan tage lang tid)"
 2199 
 2200 #: src/lang.c:431
 2201 msgid " \t (searches are case-insensitive and wrap around to all articles)"
 2202 msgstr ""
 2203 " \t (søgning er uafhængigt af store/små bogstaver og omhandler alle "
 2204 "artikler)"
 2205 
 2206 #: src/lang.c:432
 2207 msgid "search for articles by Subject line backwards"
 2208 msgstr "søg efter artikler baglæns per emnelinje"
 2209 
 2210 #: src/lang.c:433
 2211 msgid "search for articles by Subject line forwards"
 2212 msgstr "søg efter artikler forlæns per emnelinje"
 2213 
 2214 #: src/lang.c:434
 2215 msgid "repeat last search"
 2216 msgstr "gentag sidste søgning"
 2217 
 2218 #: src/lang.c:435
 2219 msgid "tag current article for reposting/mailing/piping/printing/saving"
 2220 msgstr ""
 2221 "mærk aktuel artikel til gensending/postudsendelse/piping/udskrivning/gemning"
 2222 
 2223 #: src/lang.c:436
 2224 msgid "toggle info message in last line (subject/description)"
 2225 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (emne/beskrivelse)"
 2226 
 2227 #: src/lang.c:437
 2228 msgid "toggle inverse video"
 2229 msgstr "slå omvendt video til/fra"
 2230 
 2231 #: src/lang.c:438
 2232 msgid "toggle mini help menu display"
 2233 msgstr "slå minihjælpens menuvisning til/fra"
 2234 
 2235 #: src/lang.c:439
 2236 msgid "cycle the display of authors email address, real name, both or neither"
 2237 msgstr ""
 2238 "løb igennem visningen af forfatters e-postadresse, fulde navn, begge eller "
 2239 "ingen"
 2240 
 2241 #: src/lang.c:440
 2242 msgid "show version information"
 2243 msgstr "vis versioninformation"
 2244 
 2245 #: src/lang.c:441
 2246 msgid "mark all articles as read and return to group selection menu"
 2247 msgstr "marker alle artikler som læst og returner til gruppeudvælgelsesmenu"
 2248 
 2249 #: src/lang.c:442
 2250 msgid "mark all articles as read and enter next group with unread articles"
 2251 msgstr ""
 2252 "marker alle artikler som læst og gå videre til næste gruppe med ulæste "
 2253 "artikler"
 2254 
 2255 #: src/lang.c:443
 2256 msgid "choose first thread in list"
 2257 msgstr "vælg første tråd i listen"
 2258 
 2259 #: src/lang.c:444
 2260 msgid "choose last thread in list"
 2261 msgstr "vælg sidste tråd i listen"
 2262 
 2263 #: src/lang.c:445
 2264 msgid "list articles within current thread (bring up Thread sub-menu)"
 2265 msgstr "vis artikler indenfor aktuel tråd (hent undertrådsmenuen frem)"
 2266 
 2267 #: src/lang.c:446
 2268 msgid "mark article as unread"
 2269 msgstr "marker artikel som ulæst"
 2270 
 2271 #: src/lang.c:447
 2272 msgid "mark current thread, range or tagged threads as read"
 2273 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som læst"
 2274 
 2275 #: src/lang.c:448
 2276 msgid "mark current thread, range or tagged threads as unread"
 2277 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2278 
 2279 #: src/lang.c:449
 2280 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as read after prompting"
 2281 msgstr "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som læst efter anmodning"
 2282 
 2283 #: src/lang.c:450
 2284 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as unread after prompting"
 2285 msgstr ""
 2286 "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som ulæste efter anmodning"
 2287 
 2288 #: src/lang.c:451
 2289 msgid "toggle display of all/selected articles"
 2290 msgstr "slå visning af alle/valgte artikler til/fra"
 2291 
 2292 #: src/lang.c:452
 2293 msgid "display next group"
 2294 msgstr "vis næste gruppe"
 2295 
 2296 #: src/lang.c:453
 2297 msgid "display previous group"
 2298 msgstr "vis forrige gruppe"
 2299 
 2300 #: src/lang.c:454
 2301 msgid "toggle all selections (all articles)"
 2302 msgstr "slå alle valg (alle artikler) til/fra"
 2303 
 2304 #: src/lang.c:455
 2305 msgid "select group (make \"hot\")"
 2306 msgstr "vælg gruppe (gør »populær«)"
 2307 
 2308 #: src/lang.c:456
 2309 msgid "select thread"
 2310 msgstr "vælg tråd"
 2311 
 2312 #: src/lang.c:457
 2313 msgid "select threads if at least one unread article is selected"
 2314 msgstr "vælg tråde hvis mindst en ulæst artikel er valgt"
 2315 
 2316 #: src/lang.c:458
 2317 msgid "select threads that match user specified pattern"
 2318 msgstr "vælg tråde som svarer til brugerangivet mønster"
 2319 
 2320 #: src/lang.c:459
 2321 msgid "tag all parts of current multipart-message in order"
 2322 msgstr "mærk alle dele af nuværende flerdels-besked i rækkefølge"
 2323 
 2324 #: src/lang.c:460
 2325 msgid "0 - 9\t choose thread by number"
 2326 msgstr "0 - 9\t vælg tråd efter nummer"
 2327 
 2328 #: src/lang.c:461
 2329 msgid "toggle limit number of articles to get, and reload"
 2330 msgstr "slå maks. antal artikler som hentes til/fra, og genindlæs"
 2331 
 2332 #: src/lang.c:462
 2333 msgid "toggle display of all/unread articles"
 2334 msgstr "slå visning af alle/ulæste artikler til/fra"
 2335 
 2336 #: src/lang.c:463
 2337 msgid "toggle selection of thread"
 2338 msgstr "slå valg af tråd til/fra"
 2339 
 2340 # løb igennem de tilgængelige trådningstilvalg
 2341 #: src/lang.c:464
 2342 msgid "cycle through threading options available"
 2343 msgstr "gennemløb de tilgængelige valgmuligheder for trådning"
 2344 
 2345 #: src/lang.c:465
 2346 msgid "undo all selections (all articles)"
 2347 msgstr "fortryd alle markeringer (alle artikler)"
 2348 
 2349 #: src/lang.c:466
 2350 msgid "untag all tagged threads"
 2351 msgstr "fjerne mærke på alle mærkede tråde"
 2352 
 2353 #: src/lang.c:467
 2354 msgid "add new scope"
 2355 msgstr "tilføj nyt virkefelt"
 2356 
 2357 #: src/lang.c:468
 2358 msgid "delete scope"
 2359 msgstr "slet virkefelt"
 2360 
 2361 #: src/lang.c:469
 2362 msgid "edit attributes file"
 2363 msgstr "rediger attributfil"
 2364 
 2365 #: src/lang.c:470
 2366 msgid "choose first scope in list"
 2367 msgstr "vælg første virkefelt i listen"
 2368 
 2369 #: src/lang.c:471
 2370 msgid "0 - 9\t choose scope by number"
 2371 msgstr "0 - 9\t vælg virkefelt efter nummer"
 2372 
 2373 #: src/lang.c:472
 2374 msgid "choose last scope in list"
 2375 msgstr "vælg sidste virkefelt i listen"
 2376 
 2377 #: src/lang.c:473
 2378 msgid "move scope"
 2379 msgstr "flyt virkefelt"
 2380 
 2381 #: src/lang.c:474
 2382 msgid "rename scope"
 2383 msgstr "omdøb virkefelt"
 2384 
 2385 #: src/lang.c:475
 2386 msgid "select scope"
 2387 msgstr "vælg virkefelt"
 2388 
 2389 #: src/lang.c:476
 2390 msgid "mark all articles in group as read"
 2391 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst"
 2392 
 2393 #: src/lang.c:477
 2394 msgid "mark all articles in group as read and move to next unread group"
 2395 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst og flyt til næste ulæste gruppe"
 2396 
 2397 #: src/lang.c:478
 2398 msgid "choose first group in list"
 2399 msgstr "vælg første gruppe i listen"
 2400 
 2401 #: src/lang.c:479
 2402 msgid "choose group by name"
 2403 msgstr "vælg gruppe efter navn"
 2404 
 2405 #: src/lang.c:480
 2406 msgid "0 - 9\t choose group by number"
 2407 msgstr "0 - 9\t vælg gruppe efter nummer"
 2408 
 2409 #: src/lang.c:481
 2410 msgid "choose range of groups to be affected by next command"
 2411 msgstr "vælg omfanget af grupper der påvirkes af næste kommando"
 2412 
 2413 #: src/lang.c:482
 2414 msgid "choose last group in list"
 2415 msgstr "vælg sidste gruppe i listen"
 2416 
 2417 #: src/lang.c:484
 2418 msgid "list groups which an article has been posted to (by Message-ID)"
 2419 msgstr "vis grupper som en artikel er blevet indsendt til (efter besked-id)"
 2420 
 2421 #: src/lang.c:485
 2422 msgid " \t (go to article if at least one of the groups is available)"
 2423 msgstr " \t (gå til artikel hvis mindst en af grupperne er tilgængelig)"
 2424 
 2425 #: src/lang.c:487
 2426 msgid "mark all articles in chosen group unread"
 2427 msgstr "marker alle artikler i valgt gruppe som ulæste"
 2428 
 2429 #: src/lang.c:488
 2430 msgid "move chosen group within list"
 2431 msgstr "flyt valgt gruppe indenfor listen"
 2432 
 2433 #: src/lang.c:489
 2434 msgid "choose next group with unread news"
 2435 msgstr "vælg næste gruppe med ulæste nyheder"
 2436 
 2437 #: src/lang.c:490 src/lang.c:1382
 2438 msgid "quit"
 2439 msgstr "afslut"
 2440 
 2441 #: src/lang.c:491
 2442 msgid "quit without saving configuration changes"
 2443 msgstr "afslut uden at gemme konfigurationsændringer"
 2444 
 2445 #: src/lang.c:492
 2446 msgid "read chosen group"
 2447 msgstr "læs valgt gruppe"
 2448 
 2449 #: src/lang.c:493
 2450 msgid "reset .newsrc (all available articles in groups marked unread)"
 2451 msgstr "nulstil .newsrc (alle tilgængelige artikler i grupper markeret ulæst)"
 2452 
 2453 #: src/lang.c:494
 2454 msgid "search backwards for a group name"
 2455 msgstr "søg baglæns efter et gruppenavn"
 2456 
 2457 #: src/lang.c:495
 2458 msgid " \t (all searches are case-insensitive and wrap around)"
 2459 msgstr ""
 2460 " \t (alle søgninger tager ikke højde for små/store bogstaver og omfang)"
 2461 
 2462 #: src/lang.c:496
 2463 msgid "search forwards for a group name"
 2464 msgstr "søg fremad efter et gruppenavn"
 2465 
 2466 #: src/lang.c:497
 2467 msgid "subscribe to chosen group"
 2468 msgstr "abonner på valgt gruppe"
 2469 
 2470 #: src/lang.c:498
 2471 msgid "subscribe to groups that match pattern"
 2472 msgstr "abonner på grupper som stemmer overens med mønster"
 2473 
 2474 #: src/lang.c:499
 2475 msgid "reread active file to check for any new news"
 2476 msgstr "genlæste aktiv fil for at tjekke for nye nyheder"
 2477 
 2478 #: src/lang.c:500
 2479 msgid "toggle display of group name only or group name plus description"
 2480 msgstr ""
 2481 "slå visning kun af gruppenavn eller gruppenavn plus beskrivelse til/fra"
 2482 
 2483 #: src/lang.c:501
 2484 msgid "toggle display to show all/unread subscribed groups"
 2485 msgstr "slå visning af vis alle/ulæste abonnerede grupper til/fra"
 2486 
 2487 #: src/lang.c:502
 2488 msgid "unsubscribe from chosen group"
 2489 msgstr "fjern abonnement fra valgt gruppe"
 2490 
 2491 #: src/lang.c:503
 2492 msgid "unsubscribe from groups that match pattern"
 2493 msgstr "fjern abonnement fra grupper som matcher mønster"
 2494 
 2495 #: src/lang.c:504
 2496 msgid "sort the list of groups"
 2497 msgstr "sorter gruppelisten"
 2498 
 2499 #: src/lang.c:505
 2500 msgid "toggle display to show all/subscribed groups"
 2501 msgstr "slå visning af vis alle/abonnerede grupper til/fra"
 2502 
 2503 #: src/lang.c:506
 2504 msgid "0 - 9\t choose article by number"
 2505 msgstr "0 - 9\t vælg artikel efter nummer"
 2506 
 2507 #: src/lang.c:507
 2508 msgid "mark thread as read and return to group index page"
 2509 msgstr "marker tråd som læst og returner til gruppeindeksside"
 2510 
 2511 #: src/lang.c:508
 2512 msgid "mark thread as read and enter next unread thread or group"
 2513 msgstr "marker tråd som læst og gå til næste ulæste tråd eller gruppe"
 2514 
 2515 #: src/lang.c:509
 2516 msgid "choose first article in list"
 2517 msgstr "vælg første artikel i listen"
 2518 
 2519 #: src/lang.c:510
 2520 msgid "choose last article in list"
 2521 msgstr "vælg sidste artikel i listen"
 2522 
 2523 #: src/lang.c:511
 2524 msgid "mark art, range or tagged arts as read; move crsr to next unread art"
 2525 msgstr ""
 2526 "marker artikel, interval eller mærkede artikler som læst; flyt markør til "
 2527 "næste ulæste artikel"
 2528 
 2529 #: src/lang.c:512
 2530 msgid "mark article, range or tagged articles as unread"
 2531 msgstr "marker artikel, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2532 
 2533 #: src/lang.c:513
 2534 msgid "mark current thread as unread"
 2535 msgstr "marker aktuel tråd som ulæst"
 2536 
 2537 #: src/lang.c:514
 2538 msgid "read chosen article"
 2539 msgstr "læs valgt artikel"
 2540 
 2541 #: src/lang.c:515
 2542 msgid ""
 2543 "Display properties\n"
 2544 "------------------"
 2545 msgstr ""
 2546 "Vis egenskaber\n"
 2547 "--------------"
 2548 
 2549 #: src/lang.c:516
 2550 msgid ""
 2551 "Miscellaneous\n"
 2552 "-------------"
 2553 msgstr ""
 2554 "Diverse\n"
 2555 "-------"
 2556 
 2557 #: src/lang.c:517
 2558 msgid ""
 2559 "Moving around\n"
 2560 "-------------"
 2561 msgstr ""
 2562 "Flytter rundt\n"
 2563 "-------------"
 2564 
 2565 #: src/lang.c:518
 2566 msgid ""
 2567 "Group/thread/article operations\n"
 2568 "-------------------------------"
 2569 msgstr ""
 2570 "Gruppe/tråd/artikel-handlinger\n"
 2571 "------------------------------"
 2572 
 2573 #: src/lang.c:519
 2574 msgid ""
 2575 "Attachment operations\n"
 2576 "---------------------"
 2577 msgstr ""
 2578 "Vedhæftningshandlinger\n"
 2579 "---------------------- "
 2580 
 2581 #: src/lang.c:520
 2582 msgid ""
 2583 "Attribute operations\n"
 2584 "--------------------"
 2585 msgstr ""
 2586 "Attributhandlinger\n"
 2587 "------------------"
 2588 
 2589 #: src/lang.c:521
 2590 msgid ""
 2591 "Option operations\n"
 2592 "-----------------"
 2593 msgstr ""
 2594 "Tilvalgshandlinger\n"
 2595 "------------------"
 2596 
 2597 #: src/lang.c:522
 2598 msgid ""
 2599 "Scope operations\n"
 2600 "----------------"
 2601 msgstr ""
 2602 "Virkefeltshandlinger\n"
 2603 "--------------------"
 2604 
 2605 #: src/lang.c:523
 2606 msgid ""
 2607 "URL operations\n"
 2608 "--------------"
 2609 msgstr ""
 2610 "URL-handlinger\n"
 2611 "--------------"
 2612 
 2613 #: src/lang.c:524
 2614 msgid "choose first URL in list"
 2615 msgstr "vælg første URL i listen"
 2616 
 2617 #: src/lang.c:525
 2618 msgid "0 - 9\t choose URL by number"
 2619 msgstr "0 - 9\t vælg URL efter nummer"
 2620 
 2621 #: src/lang.c:526
 2622 msgid "choose last URL in list"
 2623 msgstr "vælg sidste URL i listen"
 2624 
 2625 #: src/lang.c:527
 2626 msgid "search for URLs forwards"
 2627 msgstr "søg efter URL'er fremad"
 2628 
 2629 #: src/lang.c:528
 2630 msgid "search for URLs backwards"
 2631 msgstr "søg efter URL'er baglæns"
 2632 
 2633 #: src/lang.c:529
 2634 msgid "Open URL in browser"
 2635 msgstr "Åbn URL i browser"
 2636 
 2637 #: src/lang.c:530
 2638 msgid "toggle info message in last line (URL)"
 2639 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (URL)"
 2640 
 2641 #: src/lang.c:532
 2642 msgid "Group Level Commands"
 2643 msgstr "Kommandoer for gruppeniveau"
 2644 
 2645 #: src/lang.c:533
 2646 msgid "Kill filter added"
 2647 msgstr "Filter for dræb tilføjet"
 2648 
 2649 #: src/lang.c:534
 2650 msgid "Auto-selection filter added"
 2651 msgstr "Filter for automatisk markering tilføjet"
 2652 
 2653 #: src/lang.c:535
 2654 msgid "All parts tagged"
 2655 msgstr "Alle dele mærket"
 2656 
 2657 #: src/lang.c:536
 2658 msgid "Storing article for later posting"
 2659 msgstr "Gemmer artikel for senere indsendelse"
 2660 
 2661 #: src/lang.c:537
 2662 msgid "Please enter a valid character"
 2663 msgstr "Indtast venligst et gyldigt tegn"
 2664 
 2665 #: src/lang.c:538
 2666 #, c-format
 2667 msgid "Missing part #%d"
 2668 msgstr "Manglende del #%d"
 2669 
 2670 #: src/lang.c:539
 2671 msgid "*** No postponed articles ***"
 2672 msgstr "*** Ingen udsatte artikler ***"
 2673 
 2674 #: src/lang.c:540
 2675 msgid "Not a multi-part message"
 2676 msgstr "Ikke en besked med flere dele"
 2677 
 2678 #: src/lang.c:541
 2679 msgid "You are not subscribed to this group"
 2680 msgstr "Du er ikke abonnent på denne gruppe"
 2681 
 2682 #: src/lang.c:542
 2683 msgid "No previous expression"
 2684 msgstr "Ingen tidligere udtryk"
 2685 
 2686 #: src/lang.c:543
 2687 msgid "Operation disabled in no-overwrite mode"
 2688 msgstr "Handling deaktiveret i tilstanden no-overwrite (ingen-overskrivning)"
 2689 
 2690 #. TODO: replace hardcoded key-name in txt_info_postponed
 2691 #: src/lang.c:545
 2692 #, c-format
 2693 msgid "%d postponed %s, reuse with ^O...\n"
 2694 msgstr "%d udskudt %s, genbrug med ^O...\n"
 2695 
 2696 #: src/lang.c:546
 2697 msgid ""
 2698 "X-Conversion-Note: multipart/alternative contents have been removed.\n"
 2699 " To get the whole article, turn alternative handling OFF in the Option "
 2700 "Menu\n"
 2701 msgstr ""
 2702 "X-Conversion-Note: multipart/alternative-indhold er blevet fjernet.\n"
 2703 " For at hente hele artiklen, skal alternativ håndtering deaktiveres "
 2704 "(angives\n"
 2705 " som OFF) i indstillingsmenuen\n"
 2706 
 2707 #: src/lang.c:548
 2708 #, c-format
 2709 msgid "Save filename for %s/%s is a mailbox. Attachment not saved"
 2710 msgstr "Gem filnavn for %s/%s i en postkasse. Vedhæftning ikke gemt"
 2711 
 2712 #: src/lang.c:549
 2713 msgid "TeX2Iso encoded article"
 2714 msgstr "TeX2Iso-kodet artikel"
 2715 
 2716 #: src/lang.c:550
 2717 msgid "incomplete "
 2718 msgstr "ufuldstændig "
 2719 
 2720 #. TODO: replace hardcoded key-names
 2721 #: src/lang.c:552
 2722 #, c-format
 2723 msgid ""
 2724 "\n"
 2725 "Welcome to %s, a full screen threaded Netnews reader. It can read news "
 2726 "locally\n"
 2727 "(ie. <spool>/news) or remotely (-r option) from a NNTP (Network News "
 2728 "Transport\n"
 2729 "Protocol) server. -h lists the available command line options.\n"
 2730 "\n"
 2731 "%s has four newsreading levels, the newsgroup selection page, the group "
 2732 "index\n"
 2733 "page, the thread listing page and the article viewer. Help is available at "
 2734 "each\n"
 2735 "level by pressing the 'h' command.\n"
 2736 "\n"
 2737 "Move up/down by using the terminal arrow keys or 'j' and 'k'. Use PgUp/PgDn "
 2738 "or\n"
 2739 "Ctrl-U and Ctrl-D to page up/down. Enter a newsgroup by pressing RETURN/"
 2740 "TAB.\n"
 2741 "\n"
 2742 "Articles, threads, tagged articles or articles matching a pattern can be "
 2743 "mailed\n"
 2744 "('m' command), printed ('o' command), saved ('s' command), piped ('|' "
 2745 "command).\n"
 2746 "Use the 'w' command to post a news article, the 'f'/'F' commands to "
 2747 "post a\n"
 2748 "follow-up to an existing news article and the 'r'/'R' commands to reply "
 2749 "via\n"
 2750 "mail to an existing news article author. The 'M' command allows the "
 2751 "operation\n"
 2752 "of %s to be configured via a menu.\n"
 2753 "\n"
 2754 "For more information read the manual page, README, INSTALL, TODO and FTP "
 2755 "files.\n"
 2756 "Please send bug-reports/comments to %s with the 'R' command.\n"
 2757 msgstr ""
 2758 "\n"
 2759 "Velkommen til %s, en trådopdelt nyhedsgruppelæser i fuld skærm. Den kan "
 2760 "læse\n"
 2761 "nyheder lokalt (dvs. <spool>/news) eller eksternt (tilvalget -r) fra en "
 2762 "NNTP-\n"
 2763 "server (Network News Transport Protocol). -h viser de tilgængelige\n"
 2764 "indstillinger for kommandolinjen.\n"
 2765 "\n"
 2766 "%s har fire niveauer for nyhedslæsning, en side med valg af nyhedsgruppe, "
 2767 "siden\n"
 2768 "med gruppeindeks, siden med visning af tråde og artikelfremviseren. Hjælp "
 2769 "er\n"
 2770 "tilgængelig på hvert niveau ved at trykke på kommandoen »h«\n"
 2771 "\n"
 2772 "Flyt op/ned ved at bruge terminalens taster eller »j« og »k«. Brug SideOp/\n"
 2773 "SideNed eller Ctrl-U og Ctrl-D for at gå en side op eller ned. Gå i en\n"
 2774 "nyhedsgruppe ved at trykke på RETUR/INDRYK.\n"
 2775 "\n"
 2776 "Artikler, tråde, mærkede artikler eller artikler der matcher et mønster kan\n"
 2777 "sendes (kommandoen »m«), udskrives (kommandoen »o«), gemmes (kommandoen "
 2778 "»s«),\n"
 2779 "sendes via en datakanal (kommandoen »|«). Brug kommandoen »w« til at "
 2780 "indsende\n"
 2781 "en artikel, kommandoerne »f«/»F« til at indsende en opfølgning på en\n"
 2782 "eksisterende artikel og kommandoerne »r«/»R« til at svare via post til en\n"
 2783 "forfatter på en artikel. Kommandoen »M« muliggør at operationen af %s kan\n"
 2784 "konfigureres via en menu.\n"
 2785 "\n"
 2786 "For yderligere information så læs manualsiden og README-, INSTALL-, TODO- "
 2787 "og\n"
 2788 "FTP-filerne.\n"
 2789 "Send venligst fejlrapporter/kommentarer til %s med kommandoen »R«.\n"
 2790 
 2791 #: src/lang.c:568
 2792 #, c-format
 2793 msgid "Invalid From: %s line. Read the INSTALL file again."
 2794 msgstr "Ugyldig Fra: %s-linje. Læs filen INSTALL igen."
 2795 
 2796 #: src/lang.c:570
 2797 msgid "Invalid multibyte sequence found\n"
 2798 msgstr "Ugyldig multibyte-sekvens fundet\n"
 2799 
 2800 #: src/lang.c:573
 2801 #, c-format
 2802 msgid "Invalid Sender:-header %s"
 2803 msgstr "Ugyldig Afsender:-teksthoved %s"
 2804 
 2805 #: src/lang.c:575
 2806 msgid "Inverse video disabled"
 2807 msgstr "Omvendt video deaktiveret"
 2808 
 2809 #: src/lang.c:576
 2810 msgid "Inverse video enabled"
 2811 msgstr "Omvendt video aktiveret"
 2812 
 2813 #: src/lang.c:578
 2814 #, c-format
 2815 msgid "Missing definition for %s\n"
 2816 msgstr "Mangler definition for %s\n"
 2817 
 2818 #: src/lang.c:579
 2819 #, c-format
 2820 msgid "Invalid key definition '%s'\n"
 2821 msgstr "Ugyldig nøgledefinition '%s'\n"
 2822 
 2823 #: src/lang.c:580
 2824 #, c-format
 2825 msgid "Invalid keyname '%s'\n"
 2826 msgstr "Ugylidg nøglenavn '%s'\n"
 2827 
 2828 #: src/lang.c:581
 2829 #, c-format
 2830 msgid "Keymap file was upgraded to version %s\n"
 2831 msgstr "Nøglekortfil blev opgraderet til version %s\n"
 2832 
 2833 # Hmm, så er spørgsmålet jo så, når der er sådan et tilfældigt antal
 2834 # mellemrum efter : og positionen af : skal bevares i oversættelsen, det
 2835 # er svært at vide når der ikke er nogen kommentarer
 2836 #: src/lang.c:582
 2837 #, c-format
 2838 msgid "Kill From:   [%s] (y/n): "
 2839 msgstr "Dræb From:   [%s] (j/n): "
 2840 
 2841 #: src/lang.c:583
 2842 msgid "Kill Lines: (</>num): "
 2843 msgstr "Dræb linjer: (</>num): "
 2844 
 2845 #: src/lang.c:584
 2846 msgid "Kill Article Menu"
 2847 msgstr "Dræb artikelmenu"
 2848 
 2849 #: src/lang.c:585
 2850 #, c-format
 2851 msgid "Kill Msg-Id:  [%s] (f/l/o/n): "
 2852 msgstr "Dræb Msg-Id:  [%s] (f/l/o/n): "
 2853 
 2854 #: src/lang.c:586
 2855 msgid "Kill pattern scope : "
 2856 msgstr "Dræb mønstervirkefelt : "
 2857 
 2858 #: src/lang.c:587
 2859 #, c-format
 2860 msgid "Kill Subject: [%s] (y/n): "
 2861 msgstr "Dræb Subject: [%s] (j/n): "
 2862 
 2863 #: src/lang.c:588
 2864 msgid "Kill text pattern  : "
 2865 msgstr "Dræb tekstmønster  : "
 2866 
 2867 #: src/lang.c:589
 2868 msgid "Kill time in days  : "
 2869 msgstr "Dræb tidspunkt på dagen  : "
 2870 
 2871 #: src/lang.c:591
 2872 msgid "Last"
 2873 msgstr "Sidste"
 2874 
 2875 #: src/lang.c:592
 2876 msgid "-- Last response --"
 2877 msgstr "-- Sidste svar --"
 2878 
 2879 #: src/lang.c:593
 2880 #, c-format
 2881 msgid "Lines %s "
 2882 msgstr "Linjer %s "
 2883 
 2884 #: src/lang.c:596
 2885 msgid "Function not available."
 2886 msgstr "Funktionen er ikke tilgængelig."
 2887 
 2888 #: src/lang.c:597
 2889 msgid "Not reading via NNTP."
 2890 msgstr "Læser ikke via NNTP."
 2891 
 2892 #: src/lang.c:598
 2893 #, c-format
 2894 msgid "Group: %s"
 2895 msgstr "Gruppe: %s"
 2896 
 2897 #: src/lang.c:599
 2898 #, c-format
 2899 msgid "Groups: %s"
 2900 msgstr "Grupper: %s"
 2901 
 2902 #: src/lang.c:602
 2903 msgid "Mail"
 2904 msgstr "Post"
 2905 
 2906 #: src/lang.c:603
 2907 msgid "mailbox "
 2908 msgstr "postkasse "
 2909 
 2910 #: src/lang.c:604
 2911 #, c-format
 2912 msgid "Mail article(s) to [%.*s]> "
 2913 msgstr "Send artikel(er) til [%.*s]> "
 2914 
 2915 #: src/lang.c:605
 2916 #, c-format
 2917 msgid "Mailing log to %s\n"
 2918 msgstr "Sender log til %s\n"
 2919 
 2920 #: src/lang.c:606
 2921 msgid "Mail bug report..."
 2922 msgstr "Send fejlrapport ..."
 2923 
 2924 #: src/lang.c:607
 2925 #, c-format
 2926 msgid "Mail BUG REPORT to %s?"
 2927 msgstr "Send FEJLRAPPORT til %s?"
 2928 
 2929 #: src/lang.c:608
 2930 msgid "Mailed"
 2931 msgstr "Sendt"
 2932 
 2933 #: src/lang.c:609
 2934 #, c-format
 2935 msgid "Mailing to %s..."
 2936 msgstr "Sender til %s ..."
 2937 
 2938 #: src/lang.c:610
 2939 msgid ""
 2940 "# [Mail/Save] active file. Format is like news active file:\n"
 2941 "#  groupname max.artnum min.artnum /dir\n"
 2942 "# The 4th field is the basedir (ie. ~/Mail or ~/News)\n"
 2943 "#\n"
 2944 msgstr ""
 2945 "# [Mail/Gem] aktiv fil. Format er som nyhedsaktiv fil:\n"
 2946 "#  gruppenavn max.artnum min.artnum /dir\n"
 2947 "# Det 4. felt er basismappen (dvs. ~/Mail eller ~/News)\n"
 2948 "#\n"
 2949 
 2950 #: src/lang.c:613
 2951 #, c-format
 2952 msgid "%s marked as read"
 2953 msgstr "%s markeret som læst"
 2954 
 2955 #: src/lang.c:614
 2956 #, c-format
 2957 msgid "%s marked as unread"
 2958 msgstr "%s markeret som ulæst"
 2959 
 2960 #: src/lang.c:615
 2961 #, c-format
 2962 msgid "Marked %d of %d %s as read"
 2963 msgstr "Markerede %d af %d %s som læst"
 2964 
 2965 #: src/lang.c:616
 2966 #, c-format
 2967 msgid "Marked %d of %d %s as unread"
 2968 msgstr "Markerede %d af %d %s som ulæste"
 2969 
 2970 #: src/lang.c:617 src/lang.c:1349
 2971 msgid "Mark"
 2972 msgstr "Marker"
 2973 
 2974 #: src/lang.c:618
 2975 #, c-format
 2976 msgid "Mark all articles as read%s?"
 2977 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 2978 
 2979 #: src/lang.c:619
 2980 #, c-format
 2981 msgid "Mark article as read%s?"
 2982 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 2983 
 2984 #: src/lang.c:620
 2985 #, c-format
 2986 msgid "Mark group %s as read?"
 2987 msgstr "Marker gruppe %s som læst?"
 2988 
 2989 #: src/lang.c:621
 2990 #, c-format
 2991 msgid "Mark thread as read%s?"
 2992 msgstr "Marker tråd som læst%s"
 2993 
 2994 #: src/lang.c:622
 2995 #, c-format
 2996 msgid "Matching %s groups..."
 2997 msgstr "Sammenligner %s grupper ..."
 2998 
 2999 #: src/lang.c:623 src/lang.c:637 src/lang.c:643
 3000 #, c-format
 3001 msgid "<n>=set current to n; %s=line down; %s=line up; %s=help; %s=quit"
 3002 msgstr ""
 3003 "<n>=angiv nuværende som n; %s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=afslut"
 3004 
 3005 #: src/lang.c:625
 3006 #, c-format
 3007 msgid ""
 3008 "%s=view; %s=pipe; %s=pipe raw; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3009 msgstr ""
 3010 "%s=vis; %s=datakanal; %s=datakanal rå; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; "
 3011 "%s=fjern mærke for alle"
 3012 
 3013 #: src/lang.c:627
 3014 #, c-format
 3015 msgid "%s=view; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3016 msgstr "%s=vis; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; %s=fjern mærke for alle"
 3017 
 3018 #: src/lang.c:629
 3019 #, c-format
 3020 msgid ""
 3021 "%s=reverse tagging; %s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3022 msgstr "%s=vend mærkning om; %s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3023 
 3024 #: src/lang.c:630 src/lang.c:634
 3025 #, c-format
 3026 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=search pattern; %s=kill/select"
 3027 msgstr ""
 3028 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s=søgemønster; %s=dræb/vælg"
 3029 
 3030 #: src/lang.c:631
 3031 #, c-format
 3032 msgid ""
 3033 "%s=author search; %s=catchup; %s=line down; %s=line up; %s=mark read; "
 3034 "%s=list thread"
 3035 msgstr ""
 3036 "%s=forfattersøgning; %s=opsamling; %s=linje ned; %s=linje op; %s=marker som "
 3037 "læst; %s=vis tråd"
 3038 
 3039 #: src/lang.c:632
 3040 #, c-format
 3041 msgid "%s=line up; %s=line down; %s=page up; %s=page down; %s=top; %s=bottom"
 3042 msgstr "%s=linje op; %s=linje ned; %s=side op; %s=side ned; %s=top; %s=bund"
 3043 
 3044 #: src/lang.c:633
 3045 #, c-format
 3046 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=quit"
 3047 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=afslut"
 3048 
 3049 #: src/lang.c:635
 3050 #, c-format
 3051 msgid "%s=author search; %s=body search; %s=catchup; %s=followup; %s=mark read"
 3052 msgstr ""
 3053 "%s=forfattersøgning; %s=indholdssøgning; %s=opsamling; %s=opfølgning; "
 3054 "%s=marker som læst"
 3055 
 3056 #: src/lang.c:636
 3057 #, c-format
 3058 msgid "%s=add; %s=move; %s=rename; %s=delete"
 3059 msgstr "%s=tilføj; %s=flyt; %s=omdøb; %s=slet"
 3060 
 3061 #: src/lang.c:638
 3062 #, c-format
 3063 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s,%s=search pattern; %s=catchup"
 3064 msgstr ""
 3065 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s,%s=søgemønster; %s=opsamling"
 3066 
 3067 #: src/lang.c:639
 3068 #, c-format
 3069 msgid ""
 3070 "%s=line down; %s=line up; %s=help; %s=move; %s=quit; %s=toggle all/unread"
 3071 msgstr ""
 3072 "%s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=flyt; %s=afslut; %s=slå alle/ulæste "
 3073 "til/fra"
 3074 
 3075 #: src/lang.c:640
 3076 #, c-format
 3077 msgid ""
 3078 "%s=subscribe; %s=sub pattern; %s=unsubscribe; %s=unsub pattern; %s=yank in/"
 3079 "out"
 3080 msgstr ""
 3081 "%s=abonner; %s=undermønster; %s=slut abonnement; %s=fjern undermønster; "
 3082 "%s=ryk ind/ud"
 3083 
 3084 #: src/lang.c:641
 3085 #, c-format
 3086 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=catchup; %s=display toggle"
 3087 msgstr ""
 3088 "<n>=angiv nuværende til n; %s=næste ulæst; %s=opsamling; %s=vis slå til/fra"
 3089 
 3090 #: src/lang.c:642
 3091 #, c-format
 3092 msgid "%s=help; %s=line down; %s=line up; %s=quit; %s=tag; %s=mark unread"
 3093 msgstr ""
 3094 "%s=hjælp; %s=linje ned; %s=linje op; %s=afslut; %s=mærke; %s=marker ulæst"
 3095 
 3096 #: src/lang.c:644
 3097 #, c-format
 3098 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3099 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3100 
 3101 #: src/lang.c:645
 3102 msgid "--More--"
 3103 msgstr "--Mere--"
 3104 
 3105 #: src/lang.c:646
 3106 #, c-format
 3107 msgid "Moving %s..."
 3108 msgstr "Flytter %s ..."
 3109 
 3110 #: src/lang.c:647
 3111 msgid "Message-ID: & last Reference "
 3112 msgstr "Message-ID: og sidste reference "
 3113 
 3114 #: src/lang.c:648
 3115 msgid "Message-ID: line       "
 3116 msgstr "Message-ID: linje        "
 3117 
 3118 #: src/lang.c:649
 3119 msgid "Message-ID: & References: line"
 3120 msgstr "Message-ID: og References: linje"
 3121 
 3122 #: src/lang.c:651
 3123 msgid ", name: "
 3124 msgstr ", navn: "
 3125 
 3126 #: src/lang.c:652
 3127 #, c-format
 3128 msgid "Go to newsgroup [%s]> "
 3129 msgstr "Gå til nyhedsgruppe [%s]> "
 3130 
 3131 #: src/lang.c:653
 3132 msgid "newsgroups"
 3133 msgstr "nyhedsgrupper"
 3134 
 3135 #: src/lang.c:654
 3136 #, c-format
 3137 msgid "Position %s in group list (1,2,..,$) [%d]> "
 3138 msgstr "Position %s i gruppeliste (1,2,..,$) [%d]> "
 3139 
 3140 #: src/lang.c:655
 3141 msgid "newsgroup"
 3142 msgstr "nyhedsgruppe"
 3143 
 3144 #: src/lang.c:656
 3145 msgid "Try and save newsrc file again?"
 3146 msgstr "Forsøg at gemme newsrc-fil igen?"
 3147 
 3148 #: src/lang.c:657
 3149 msgid "Warning: No newsgroups were written to your newsrc file. Save aborted."
 3150 msgstr ""
 3151 "Advarsel: Ingen nyhedsgrupper blev skrevet til din newsrc-fil. Afbrudt."
 3152 
 3153 #: src/lang.c:658
 3154 msgid "newsrc file saved successfully.\n"
 3155 msgstr "newsrc-fil blev gemt.\n"
 3156 
 3157 #: src/lang.c:659
 3158 msgid "-- Next response --"
 3159 msgstr "-- Næste svar --"
 3160 
 3161 #: src/lang.c:660
 3162 msgid "No "
 3163 msgstr "Nej "
 3164 
 3165 #: src/lang.c:661
 3166 msgid "*** No articles ***"
 3167 msgstr "*** Ingen artikler ***"
 3168 
 3169 #: src/lang.c:662
 3170 msgid "No articles have been posted"
 3171 msgstr "Ingen artikler er udgivet"
 3172 
 3173 #: src/lang.c:663
 3174 msgid "*** No attachments ***"
 3175 msgstr "*** Ingen vedhæftninger ***"
 3176 
 3177 #: src/lang.c:664
 3178 msgid "*** No description ***"
 3179 msgstr "*** Ingen beskrivelse ***"
 3180 
 3181 #: src/lang.c:665
 3182 msgid "No filename"
 3183 msgstr "Intet filnavn"
 3184 
 3185 #: src/lang.c:666
 3186 msgid "No group"
 3187 msgstr "Ingen gruppe"
 3188 
 3189 #: src/lang.c:667
 3190 msgid "*** No groups ***"
 3191 msgstr "*** Ingen grupper ***"
 3192 
 3193 #: src/lang.c:668
 3194 msgid "No more groups to read"
 3195 msgstr "Ikke flere grupper der kan læses"
 3196 
 3197 #: src/lang.c:669
 3198 msgid "No last message"
 3199 msgstr "Ingen sidste besked"
 3200 
 3201 #: src/lang.c:670
 3202 msgid "No mail address"
 3203 msgstr "Ingen e-postadresse"
 3204 
 3205 #: src/lang.c:671
 3206 msgid "No articles marked for saving"
 3207 msgstr "Ingen artikler markeret til gemning"
 3208 
 3209 #: src/lang.c:672
 3210 msgid "No match"
 3211 msgstr "Intet resultat"
 3212 
 3213 #: src/lang.c:673
 3214 msgid "No more groups"
 3215 msgstr "Ikke flere grupper"
 3216 
 3217 #: src/lang.c:674
 3218 msgid "No newsgroups"
 3219 msgstr "Ingen nyhedsgrupper"
 3220 
 3221 #: src/lang.c:675
 3222 msgid "No next unread article"
 3223 msgstr "Ingen næste ulæst artikel"
 3224 
 3225 #: src/lang.c:676
 3226 msgid "No previous group"
 3227 msgstr "Ingen forrige gruppe"
 3228 
 3229 #: src/lang.c:677
 3230 msgid "No previous search, nothing to repeat"
 3231 msgstr "Ingen tidligere søgning, intet at gentage"
 3232 
 3233 #: src/lang.c:678
 3234 msgid "No previous unread article"
 3235 msgstr "Ingen forrige ulæst artikel"
 3236 
 3237 #: src/lang.c:679
 3238 msgid "No responses"
 3239 msgstr "Ingen svar"
 3240 
 3241 #: src/lang.c:680
 3242 msgid "No responses to list in current thread"
 3243 msgstr "Ingen svar at vise i aktuel tråd"
 3244 
 3245 #: src/lang.c:681
 3246 msgid "*** No scopes ***"
 3247 msgstr "*** Ingen virkefelter ***"
 3248 
 3249 #: src/lang.c:682
 3250 msgid "No search string"
 3251 msgstr "Ingen søgestreng"
 3252 
 3253 #: src/lang.c:683
 3254 msgid "No subject"
 3255 msgstr "Intet emne"
 3256 
 3257 #: src/lang.c:685
 3258 #, c-format
 3259 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-line (ce)\n"
 3260 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til linjeafslutning (ce)\n"
 3261 
 3262 #: src/lang.c:686
 3263 #, c-format
 3264 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-screen (cd)\n"
 3265 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til slut på skærm (cd)\n"
 3266 
 3267 #: src/lang.c:687
 3268 #, c-format
 3269 msgid "%s: Terminal must have clearscreen (cl) capability\n"
 3270 msgstr "%s: Terminal skal have ryd skærm-funktionalitet (cl)\n"
 3271 
 3272 #: src/lang.c:688
 3273 #, c-format
 3274 msgid "%s: Terminal must have cursor motion (cm)\n"
 3275 msgstr "%s: Terminal skal have markørbevægelse (cm)\n"
 3276 
 3277 #: src/lang.c:689
 3278 #, c-format
 3279 msgid "%s: TERM variable must be set to use screen capabilities\n"
 3280 msgstr "%s: TERM-variabel skal være angivet for at bruge skærmfunktioner\n"
 3281 
 3282 #: src/lang.c:691
 3283 #, c-format
 3284 msgid "No viewer found for %s/%s\n"
 3285 msgstr "Ingen fremviser fundet for %s/%s\n"
 3286 
 3287 #: src/lang.c:692
 3288 msgid "Newsgroup does not exist on this server"
 3289 msgstr "Nyhedsgruppe eksisterer ikke på denne server"
 3290 
 3291 #: src/lang.c:693
 3292 #, c-format
 3293 msgid "Group %s not found in active file"
 3294 msgstr "Gruppe %s blev ikke fundet i aktiv fil"
 3295 
 3296 # tysk bruger = ("c=erzeuge, a=alternativer Name, d=voreingestellte .newsrc, q=beende tin: ")
 3297 # det var også en mulighed, måske bedre=?
 3298 #: src/lang.c:694
 3299 msgid "c)reate it, use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3300 msgstr ""
 3301 "opret (c) den, brug et alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, "
 3302 "afslut (q) tin: "
 3303 
 3304 #: src/lang.c:695
 3305 msgid "use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3306 msgstr ""
 3307 "brug alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, afslut (a) tin: "
 3308 
 3309 #: src/lang.c:696
 3310 #, c-format
 3311 msgid ""
 3312 "# NNTP-server -> newsrc translation table and NNTP-server\n"
 3313 "# shortname list for %s %s\n"
 3314 "#\n"
 3315 "# the format of this file is\n"
 3316 "#  <FQDN of NNTP-server> <newsrc file> <shortname> ...\n"
 3317 "#\n"
 3318 "# if <newsrc file> is given without path, $HOME is assumed as its location\n"
 3319 "#\n"
 3320 "# examples:\n"
 3321 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3322 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   example  ex\n"
 3323 "#\n"
 3324 msgstr ""
 3325 "# NNTP-server -> newsrc-oversættelsestabel og NNTP-server\n"
 3326 "# liste med korte navne for %s %s\n"
 3327 "#\n"
 3328 "# formater for denne fil er\n"
 3329 "#  <FQDN af NNTP-server> <newsrc-fil> <kort_navn> ...\n"
 3330 "#\n"
 3331 "# hvis <newsrc file> angives uden sti, så antages $HOME som dets placering\n"
 3332 "#\n"
 3333 "# eksempler:\n"
 3334 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3335 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   eksempel  ex\n"
 3336 
 3337 #: src/lang.c:703
 3338 msgid "Only"
 3339 msgstr "Kun"
 3340 
 3341 #: src/lang.c:704
 3342 #, c-format
 3343 msgid "Option not enabled. Recompile with %s."
 3344 msgstr "Indstilling ikke slået til. Rekompiler med %s."
 3345 
 3346 #: src/lang.c:705
 3347 msgid "Options Menu"
 3348 msgstr "Indstillingsmenu"
 3349 
 3350 #: src/lang.c:706
 3351 msgid "Options Menu Commands"
 3352 msgstr "Kommandoer for indstillingsmenu"
 3353 
 3354 #: src/lang.c:709
 3355 #, c-format
 3356 msgid "Error in regex: %s at pos. %d '%s'"
 3357 msgstr "Fejl i regulært udtryk: %s ved pos. %d »%s«"
 3358 
 3359 #: src/lang.c:710
 3360 #, c-format
 3361 msgid "Error in regex: pcre internal error %d"
 3362 msgstr "Fejl i regulært udtryk: intern fejl i pcre %d"
 3363 
 3364 #: src/lang.c:711
 3365 #, c-format
 3366 msgid "Error in regex: study - pcre internal error %s"
 3367 msgstr "Fejl i regulært udtryk: study - prcre-intern fejl %s"
 3368 
 3369 #: src/lang.c:712
 3370 msgid "Post a followup..."
 3371 msgstr "Indsend en opfølgning ..."
 3372 
 3373 #. TODO: replace hardcoded key-name in txt_post_error_ask_postpone
 3374 #: src/lang.c:714
 3375 msgid ""
 3376 "An error has occurred while posting the article. If you think that this\n"
 3377 "error is temporary or otherwise correctable, you can postpone the article\n"
 3378 "and pick it up again with ^O later.\n"
 3379 msgstr ""
 3380 "Der opstod en fejl under indsendelse af artiklen. Hvis du tror, at\n"
 3381 "denne fejl er midlertidig eller på anden måde kan rettes, så kan du\n"
 3382 "udsætte artiklen og samle den op igen senere med ^O senere.\n"
 3383 
 3384 #: src/lang.c:717
 3385 msgid "Posted articles history"
 3386 msgstr "Historik for indsendte artikler"
 3387 
 3388 #: src/lang.c:718
 3389 #, c-format
 3390 msgid "Post to newsgroup(s) [%s]> "
 3391 msgstr "Send til nyhedsgruppe(r) [%s]> "
 3392 
 3393 #: src/lang.c:719
 3394 msgid "-- post processing started --"
 3395 msgstr "-- efterbehandling startet --"
 3396 
 3397 #: src/lang.c:720
 3398 msgid "-- post processing completed --"
 3399 msgstr "-- efterbehandling færdig --"
 3400 
 3401 #: src/lang.c:721
 3402 #, c-format
 3403 msgid "Post subject [%s]> "
 3404 msgstr "Send emne [%s]> "
 3405 
 3406 #: src/lang.c:722
 3407 msgid ""
 3408 "# Summary of mailed/posted messages viewable by 'W' command from within "
 3409 "tin.\n"
 3410 msgstr ""
 3411 "# Oversigt over sendte/indsendte beskeder kan ses med kommandoen »W« inden "
 3412 "fra tin.\n"
 3413 
 3414 #: src/lang.c:723
 3415 msgid "Posting article..."
 3416 msgstr "Sender artikel ..."
 3417 
 3418 #: src/lang.c:724
 3419 #, c-format
 3420 msgid "Post postponed articles [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3421 msgstr "Send udsatte artikler [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3422 
 3423 #: src/lang.c:725
 3424 #, c-format
 3425 msgid "Hot %s"
 3426 msgstr "Populær %s"
 3427 
 3428 #: src/lang.c:726
 3429 #, c-format
 3430 msgid "Tagged %s"
 3431 msgstr "Mærket %s"
 3432 
 3433 #: src/lang.c:727
 3434 #, c-format
 3435 msgid "Untagged %s"
 3436 msgstr "Uden mærke %s"
 3437 
 3438 #: src/lang.c:728
 3439 msgid "Processing mail messages marked for deletion."
 3440 msgstr "Behandler postbeskeder markeret for sletning."
 3441 
 3442 #: src/lang.c:729
 3443 msgid "Processing saved articles marked for deletion."
 3444 msgstr "Behandler gemte artikler markeret for sletning."
 3445 
 3446 #: src/lang.c:730
 3447 #, c-format
 3448 msgid "Accept Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3449 msgstr "Accepter Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3450 
 3451 #: src/lang.c:731
 3452 msgid "Article unchanged, abort mailing?"
 3453 msgstr "Artikel uændret, afbryd postleverance"
 3454 
 3455 #: src/lang.c:732
 3456 #, c-format
 3457 msgid "Do you want to see postponed articles (%d)?"
 3458 msgstr "Ønsker du at se udsatte artikler (%d)?"
 3459 
 3460 #: src/lang.c:734
 3461 msgid "Add quick kill filter?"
 3462 msgstr "Tilføj filter for hurtig dræb"
 3463 
 3464 #: src/lang.c:735
 3465 msgid "Add quick selection filter?"
 3466 msgstr "Tilføj filter for hurtig markering"
 3467 
 3468 #: src/lang.c:736
 3469 msgid "Do you really want to quit?"
 3470 msgstr "Ønsker du at afslutte?"
 3471 
 3472 #: src/lang.c:737
 3473 #, c-format
 3474 msgid "%s=edit cancel message, %s=quit, %s=delete (cancel) [%%s]: "
 3475 msgstr "%s=rediger afbrydbesked, %s=afslut, %s=slet (afbryd) [%%s]: "
 3476 
 3477 #: src/lang.c:738
 3478 msgid "You have tagged articles in this group - quit anyway?"
 3479 msgstr "Du har mærkede artikler i denne gruppe - afslut alligevel?"
 3480 
 3481 #: src/lang.c:739
 3482 #, c-format
 3483 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=postpone: "
 3484 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=udsæt: "
 3485 
 3486 #: src/lang.c:740
 3487 #, c-format
 3488 msgid "%s=quit %s=edit %s=save kill description: "
 3489 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem dræbbeskrivelse: "
 3490 
 3491 #: src/lang.c:741
 3492 #, c-format
 3493 msgid "%s=quit %s=edit %s=save select description: "
 3494 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem beskrivelse af vælg: "
 3495 
 3496 #: src/lang.c:742
 3497 msgid "Do you really want to quit without saving your configuration?"
 3498 msgstr "Ønsker du virkelig at afslutte uden at gemme din konfiguration?"
 3499 
 3500 #: src/lang.c:745
 3501 msgid "Invalid range - valid are '0-9.$' eg. 1-$"
 3502 msgstr "Ugyldigt interval - '0-9.$' f.eks. 1-$ er gyldige"
 3503 
 3504 #: src/lang.c:747
 3505 msgid "Do you want to abort this operation?"
 3506 msgstr "Ønsker du at afbryde denne handling?"
 3507 
 3508 #: src/lang.c:748
 3509 msgid "Do you want to exit tin immediately?"
 3510 msgstr "Ønsker du øjeblikkeligt at afslutte tin?"
 3511 
 3512 #: src/lang.c:750
 3513 msgid "Reading ('q' to quit)..."
 3514 msgstr "Læser ('q' for afslut) ..."
 3515 
 3516 #: src/lang.c:751
 3517 #, c-format
 3518 msgid "Reading %sarticles..."
 3519 msgstr "Læser %sartikler ..."
 3520 
 3521 #: src/lang.c:752
 3522 #, c-format
 3523 msgid "Reading %sattributes file...\n"
 3524 msgstr "Læser %sattributfil ...\n"
 3525 
 3526 #: src/lang.c:753
 3527 #, c-format
 3528 msgid "Reading %sconfig file...\n"
 3529 msgstr "Læser %skonfigurationsfil ...\n"
 3530 
 3531 #: src/lang.c:754
 3532 msgid "Reading filter file...\n"
 3533 msgstr "Læser filterfil ...\n"
 3534 
 3535 #: src/lang.c:755
 3536 #, c-format
 3537 msgid "Reading %s groups..."
 3538 msgstr "Læser %s grupper ..."
 3539 
 3540 #: src/lang.c:756
 3541 msgid "Reading input history file...\n"
 3542 msgstr "Læser inddatahistorikfil ...\n"
 3543 
 3544 #: src/lang.c:757
 3545 msgid "Reading keymap file...\n"
 3546 msgstr "Læser tastaturkortfil ...\n"
 3547 
 3548 #: src/lang.c:758
 3549 msgid "Reading groups from active file... "
 3550 msgstr "Læser grupper fra aktiv fil ... "
 3551 
 3552 #: src/lang.c:759
 3553 msgid "Reading groups from newsrc file... "
 3554 msgstr "Læser grupper fra newsrc-fil ... "
 3555 
 3556 #: src/lang.c:760
 3557 msgid "Reading newsgroups file... "
 3558 msgstr "Læser fil med nyhedsgrupper ... "
 3559 
 3560 #: src/lang.c:761
 3561 msgid "Reading newsrc file..."
 3562 msgstr "Læser newsrc-fil ..."
 3563 
 3564 #: src/lang.c:762
 3565 msgid "References: line       "
 3566 msgstr "References: linje       "
 3567 
 3568 #: src/lang.c:764
 3569 #, c-format
 3570 msgid "(%d:%02d remaining)"
 3571 msgstr "(%d:%02d igen)"
 3572 
 3573 #: src/lang.c:766
 3574 #, c-format
 3575 msgid "Bogus group %s removed."
 3576 msgstr "Fejlbehæftet gruppe %s fjernet."
 3577 
 3578 #: src/lang.c:767
 3579 msgid "Removed from the previous rule: "
 3580 msgstr "Fjernet fra den forrige regel: "
 3581 
 3582 #: src/lang.c:768
 3583 #, c-format
 3584 msgid "Error: rename %s to %s"
 3585 msgstr "Fejl: Omdøb %s til %s"
 3586 
 3587 #: src/lang.c:769
 3588 msgid "Reply to author..."
 3589 msgstr "Svar til forfatter..."
 3590 
 3591 #: src/lang.c:770
 3592 msgid "Repost"
 3593 msgstr "Gensend"
 3594 
 3595 #: src/lang.c:771
 3596 msgid "Reposting article..."
 3597 msgstr "Genindsender artikel..."
 3598 
 3599 #: src/lang.c:772
 3600 #, c-format
 3601 msgid "Repost article(s) to group(s) [%s]> "
 3602 msgstr "Gensend artikler til grupper [%s]> "
 3603 
 3604 #: src/lang.c:773
 3605 msgid "Reset newsrc?"
 3606 msgstr "Nulstil newsrc?"
 3607 
 3608 #: src/lang.c:774
 3609 msgid "Responses have been directed to the following newsgroups"
 3610 msgstr "Svar er blevet sendt til de følgende nyhedsgrupper"
 3611 
 3612 #: src/lang.c:775
 3613 #, c-format
 3614 msgid "Responses have been directed to poster. %s=mail, %s=post, %s=quit: "
 3615 msgstr "Svar er blevet sendt til indsender. %s=post, %s=indsend, %s=afslut: "
 3616 
 3617 #: src/lang.c:777
 3618 msgid "Press <RETURN> to continue..."
 3619 msgstr "Tast <RETUR> for at fortsætte ..."
 3620 
 3621 #: src/lang.c:779
 3622 #, c-format
 3623 msgid "Select From  [%s] (y/n): "
 3624 msgstr "Vælg fra    [%s] (y/n): "
 3625 
 3626 #: src/lang.c:780
 3627 msgid "Select Lines: (</>num): "
 3628 msgstr "Vælg linjer: (</>num): "
 3629 
 3630 #: src/lang.c:781
 3631 msgid "Auto-select Article Menu"
 3632 msgstr "Vælg automatisk artikelmenu"
 3633 
 3634 #: src/lang.c:782
 3635 #, c-format
 3636 msgid "Select Msg-Id [%s] (f/l/o/n): "
 3637 msgstr "Vælg Msg-Id [%s] (f/l/o/n): "
 3638 
 3639 #: src/lang.c:783
 3640 msgid "Select pattern scope: "
 3641 msgstr "Vælg mønstervirkefelt: "
 3642 
 3643 #: src/lang.c:784
 3644 #, c-format
 3645 msgid "Select Subject [%s] (y/n): "
 3646 msgstr "Vælg emne [%s] (y/n): "
 3647 
 3648 #: src/lang.c:785
 3649 msgid "Select text pattern : "
 3650 msgstr "Vælg tekstmønster  : "
 3651 
 3652 #: src/lang.c:786
 3653 msgid "Select time in days  : "
 3654 msgstr "Vælg tid i dage    : "
 3655 
 3656 #: src/lang.c:787
 3657 #, c-format
 3658 msgid ""
 3659 "# %s server configuration file\n"
 3660 "# This file was automatically saved by %s %s %s (\"%s\")\n"
 3661 "#\n"
 3662 "# Do not edit while %s is running, since all your changes to this file\n"
 3663 "# will be overwritten when you leave %s.\n"
 3664 "# Do not edit at all if you don't know what you do.\n"
 3665 "############################################################################\n"
 3666 "\n"
 3667 msgstr ""
 3668 "# %s serverkonfigurationsfil\n"
 3669 "# Denne fil blev automatisk gemt af %s %s %s %s«)\n"
 3670 "#\n"
 3671 "# Rediger ikke mens %s afvikles, da alle dine ændringer til denne fil\n"
 3672 "# vil blive overskrevet når du forlader %s.\n"
 3673 "# Rediger ikke med mindre du ved, hvad du laver.\n"
 3674 "############################################################################\n"
 3675 "\n"
 3676 
 3677 #: src/lang.c:793
 3678 msgid "Showing unread groups only"
 3679 msgstr "Vis kun ulæste grupper"
 3680 
 3681 #: src/lang.c:794
 3682 msgid "Subject: line (ignore case)  "
 3683 msgstr "Subject: linje (ignorer versaler)"
 3684 
 3685 #: src/lang.c:795
 3686 msgid "Subject: line (case sensitive)"
 3687 msgstr "Subject: linje (versalfølsom)"
 3688 
 3689 #: src/lang.c:796
 3690 msgid "Save"
 3691 msgstr "Gem"
 3692 
 3693 #: src/lang.c:797
 3694 #, c-format
 3695 msgid "Save '%s' (%s/%s)?"
 3696 msgstr "Gem »%s« (%s/%s)?"
 3697 
 3698 #: src/lang.c:798
 3699 msgid "Save configuration before continuing?"
 3700 msgstr "Gem konfiguration før du fortsætter?"
 3701 
 3702 #: src/lang.c:799
 3703 msgid "Save filename> "
 3704 msgstr "Gem filnavn> "
 3705 
 3706 #: src/lang.c:800
 3707 msgid "Saved"
 3708 msgstr "Gemt"
 3709 
 3710 #: src/lang.c:801
 3711 #, c-format
 3712 msgid "%4d unread (%4d hot) %s in %s\n"
 3713 msgstr "%4d ulæst (%4d populær) %s i %s\n"
 3714 
 3715 #: src/lang.c:802
 3716 #, c-format
 3717 msgid "Saved %s...\n"
 3718 msgstr "Gemt %s ...\n"
 3719 
 3720 #: src/lang.c:803
 3721 msgid "Nothing was saved"
 3722 msgstr "Intet blev gemt"
 3723 
 3724 #: src/lang.c:804
 3725 #, c-format
 3726 msgid ""
 3727 "\n"
 3728 "%s %d %s from %d %s\n"
 3729 msgstr ""
 3730 "\n"
 3731 "%s %d %s fra %d %s\n"
 3732 
 3733 #: src/lang.c:805
 3734 #, c-format
 3735 msgid "-- %s saved to %s%s --"
 3736 msgstr "-- %s gemt til %s%s --"
 3737 
 3738 #: src/lang.c:806
 3739 #, c-format
 3740 msgid "-- %s saved to %s - %s --"
 3741 msgstr "-- %s gemt til %s - %s --"
 3742 
 3743 #: src/lang.c:807
 3744 msgid "Saving..."
 3745 msgstr "Gemmer ..."
 3746 
 3747 #: src/lang.c:808
 3748 #, c-format
 3749 msgid "%s: Screen initialization failed"
 3750 msgstr "%s: Skærminitialisering mislykkedes"
 3751 
 3752 #: src/lang.c:810
 3753 #, c-format
 3754 msgid "%s: screen is too small\n"
 3755 msgstr "%s: Skærm er for lille\n"
 3756 
 3757 #: src/lang.c:812
 3758 #, c-format
 3759 msgid "screen is too small, %s is exiting"
 3760 msgstr "skærm er for lille, %s afslutter"
 3761 
 3762 #: src/lang.c:813
 3763 msgid "Delete scope?"
 3764 msgstr "Slet virkefelt?"
 3765 
 3766 #: src/lang.c:814
 3767 msgid "Enter scope> "
 3768 msgstr "Indtast virkefelt> "
 3769 
 3770 #: src/lang.c:815
 3771 msgid "Select new position> "
 3772 msgstr "Vælg ny placering>"
 3773 
 3774 #: src/lang.c:816
 3775 msgid "New position cannot be a global scope"
 3776 msgstr "Ny placering kan ikke være et globalt virkefelt"
 3777 
 3778 #: src/lang.c:817
 3779 msgid "Global scope, operation not allowed"
 3780 msgstr "Global virkefelt, handling ikke tilladt"
 3781 
 3782 #: src/lang.c:818
 3783 msgid "Rename scope> "
 3784 msgstr "Omdøb virkefelt> "
 3785 
 3786 #: src/lang.c:819
 3787 msgid "Select scope> "
 3788 msgstr "Vælg virkefelt> "
 3789 
 3790 #: src/lang.c:820
 3791 msgid "Scopes Menu"
 3792 msgstr "Virkefeltsmenu"
 3793 
 3794 #: src/lang.c:821
 3795 msgid "Scopes Menu Commands"
 3796 msgstr "Kommandoer for virkefeltsmenu"
 3797 
 3798 #: src/lang.c:822
 3799 #, c-format
 3800 msgid "Search backwards [%s]> "
 3801 msgstr "Søg baglæns [%s]> "
 3802 
 3803 #: src/lang.c:823
 3804 #, c-format
 3805 msgid "Search body [%s]> "
 3806 msgstr "Søg tekst [%s]> "
 3807 
 3808 #: src/lang.c:824
 3809 #, c-format
 3810 msgid "Search forwards [%s]> "
 3811 msgstr "Søg fremad [%s]> "
 3812 
 3813 #: src/lang.c:825
 3814 msgid "Searching..."
 3815 msgstr "Søger ..."
 3816 
 3817 #: src/lang.c:826
 3818 #, c-format
 3819 msgid "Searching article %d of %d ('q' to abort)..."
 3820 msgstr "Søger i artikel %d af %d ('q' for at afbryde)..."
 3821 
 3822 #: src/lang.c:827
 3823 msgid "Select article> "
 3824 msgstr "Vælg artikel> "
 3825 
 3826 #: src/lang.c:828
 3827 msgid ""
 3828 "Select option number before text or use arrow keys and <CR>. 'q' to quit."
 3829 msgstr ""
 3830 "Vælg indstililngsnummer før tekst eller brug piletasterne og <CR>. »q« for "
 3831 "at afslutte."
 3832 
 3833 #: src/lang.c:829
 3834 msgid "Select group> "
 3835 msgstr "Vælg gruppe> "
 3836 
 3837 #: src/lang.c:830
 3838 #, c-format
 3839 msgid "Enter selection pattern [%s]> "
 3840 msgstr "Indtast markeringsmønster [%s]> "
 3841 
 3842 #: src/lang.c:831
 3843 msgid "Select thread> "
 3844 msgstr "Vælg tråd> "
 3845 
 3846 #: src/lang.c:832
 3847 #, c-format
 3848 msgid "%s %s %s (\"%s\") [%s]: send a DETAILED bug report to %s\n"
 3849 msgstr "%s %s %s (\"%s\") [%s]: send en DETALJEREDE fejlrapport til %s\n"
 3850 
 3851 #: src/lang.c:833
 3852 msgid "servers active-file"
 3853 msgstr "servers active-fil"
 3854 
 3855 #: src/lang.c:834
 3856 msgid "Cannot move into new newsgroups. Subscribe first..."
 3857 msgstr "Kan ikke gå ind i nye nyhedsgrupper. Abonner først ..."
 3858 
 3859 #: src/lang.c:835
 3860 msgid "<SPACE>"
 3861 msgstr "<MELLEMRUM>"
 3862 
 3863 #: src/lang.c:836
 3864 #, c-format
 3865 msgid "Starting: (%s)"
 3866 msgstr "Starter: (%s)"
 3867 
 3868 #: src/lang.c:837
 3869 #, c-format
 3870 msgid "List Thread (%d of %d)"
 3871 msgstr "Vis tråd (%d af %d)"
 3872 
 3873 #: src/lang.c:838
 3874 #, c-format
 3875 msgid "Thread (%.*s)"
 3876 msgstr "Tråd (%.*s)"
 3877 
 3878 #: src/lang.c:839
 3879 msgid "Enter wildcard subscribe pattern> "
 3880 msgstr "Indtast abonnementmønster med jokertegn> "
 3881 
 3882 #: src/lang.c:840
 3883 #, c-format
 3884 msgid "subscribed to %d groups"
 3885 msgstr "har tegnet abonnement på %d grupper"
 3886 
 3887 #: src/lang.c:841
 3888 #, c-format
 3889 msgid "Subscribed to %s"
 3890 msgstr "har tegnet abonnement på %s"
 3891 
 3892 #: src/lang.c:842
 3893 msgid "Subscribing... "
 3894 msgstr "Abonnerer ... "
 3895 
 3896 #: src/lang.c:843
 3897 #, c-format
 3898 msgid "Repost or supersede article(s) [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3899 msgstr "Gensend eller fortræng artikler [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3900 
 3901 #: src/lang.c:844
 3902 #, c-format
 3903 msgid "Supersede article(s) to group(s) [%s]> "
 3904 msgstr "Fortræng artikler til grupper [%s]> "
 3905 
 3906 #: src/lang.c:845
 3907 msgid "Superseding article ..."
 3908 msgstr "Fortrænger artikel ..."
 3909 
 3910 #: src/lang.c:846
 3911 #, c-format
 3912 msgid ""
 3913 "\n"
 3914 "Stopped. Type 'fg' to restart %s\n"
 3915 msgstr ""
 3916 "\n"
 3917 "Stoppet. Tast 'fg' for at genstarte %s\n"
 3918 
 3919 #: src/lang.c:848
 3920 #, c-format
 3921 msgid "%d days"
 3922 msgstr "%d dage"
 3923 
 3924 #: src/lang.c:849
 3925 msgid "<TAB>"
 3926 msgstr "<TAB>"
 3927 
 3928 #: src/lang.c:850
 3929 msgid "TeX "
 3930 msgstr "TeX "
 3931 
 3932 #: src/lang.c:851
 3933 msgid "# Default action/prompt strings\n"
 3934 msgstr "# Standardstrenge for handling/prompt\n"
 3935 
 3936 #: src/lang.c:852
 3937 msgid ""
 3938 "# Defaults for quick (1 key) kill & auto-selection filters\n"
 3939 "# header=NUM 0,1=Subject: 2,3=From: 4=Message-ID: & full References: line\n"
 3940 "#       5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 3941 "#       6=Message-ID: entry only 7=Lines:\n"
 3942 "# global=ON/OFF ON=apply to all groups OFF=apply to current group\n"
 3943 "# case=ON/OFF  ON=filter case sensitive OFF=ignore case\n"
 3944 "# expire=ON/OFF ON=limit to default_filter_days OFF=don't ever expire\n"
 3945 msgstr ""
 3946 "# Standarder for hurtig (1 tast) dræb og filtre for automatisk markering\n"
 3947 "# header=NUM 0,1=Emne: 2,3=Fra: 4=Besked-id: og fuld Reference:-linje\n"
 3948 "#       5=Kun Besked-id:- og sidste refernece:-post\n"
 3949 "#       6=Kun Besked-id:-post 7=Linjer:\n"
 3950 "# global=ON/OFF ON=Anvend for alle grupper OFF=anvend på nuværende gruppe\n"
 3951 "# case=ON/OFF  ON=filtrer efter store/små bogst. OFF=ignorer små/store b.\n"
 3952 "# expire=ON/OFF ON=begræns til default_filter_days (antal filtrerdage)\n"
 3953 "         OFF=udløb aldrig\n"
 3954 
 3955 #: src/lang.c:865
 3956 msgid ""
 3957 "# If ON use print current subject or newsgroup description in the last line\n"
 3958 msgstr ""
 3959 "# Hvis slået til, så brug udskriv nuværende emne eller "
 3960 "nyhedsgruppebeskrivelse\n"
 3961 " i den sidste linje\n"
 3962 
 3963 #: src/lang.c:866
 3964 msgid "# Host & time info used for detecting new groups (don't touch)\n"
 3965 msgstr ""
 3966 "# Værts- og tidsinformation brugt til detektering af nye grupper (rør ikke)\n"
 3967 
 3968 #: src/lang.c:867
 3969 msgid "There is no news\n"
 3970 msgstr "Der er ingen nyheder\n"
 3971 
 3972 #: src/lang.c:868
 3973 msgid "Thread"
 3974 msgstr "Tråd"
 3975 
 3976 #: src/lang.c:869
 3977 msgid "Thread Level Commands"
 3978 msgstr "Kommandoer på trådniveau"
 3979 
 3980 #: src/lang.c:870
 3981 msgid "Thread deselected"
 3982 msgstr "Tråd fravalgt"
 3983 
 3984 #: src/lang.c:871
 3985 msgid "Thread selected"
 3986 msgstr "Tråd valgt"
 3987 
 3988 #: src/lang.c:873
 3989 msgid "threads"
 3990 msgstr "tråde"
 3991 
 3992 #: src/lang.c:875
 3993 msgid "thread"
 3994 msgstr "tråd"
 3995 
 3996 #: src/lang.c:876
 3997 #, c-format
 3998 msgid "Thread %4s of %4s"
 3999 msgstr "Tråd %4s af %4s"
 4000 
 4001 #: src/lang.c:877
 4002 msgid "Threading articles..."
 4003 msgstr "Opdeler artikler i tråde ..."
 4004 
 4005 #: src/lang.c:878
 4006 #, c-format
 4007 msgid "Toggled word highlighting %s"
 4008 msgstr "Skiftede ordfremhævelse %s"
 4009 
 4010 #: src/lang.c:879
 4011 msgid "Toggled rot13 encoding"
 4012 msgstr "Skiftede rot13-kodning"
 4013 
 4014 #: src/lang.c:880
 4015 #, c-format
 4016 msgid "Toggled german TeX encoding %s"
 4017 msgstr "Skiftede tysk TeX-kodning %s"
 4018 
 4019 #: src/lang.c:881
 4020 #, c-format
 4021 msgid "Toggled tab-width to %d"
 4022 msgstr "Skiftede indryksbredde til %d"
 4023 
 4024 #: src/lang.c:883
 4025 #, c-format
 4026 msgid "%d Trying to dotlock %s"
 4027 msgstr "%d Forsøger at dotlock %s"
 4028 
 4029 #: src/lang.c:884
 4030 #, c-format
 4031 msgid "%d Trying to lock %s"
 4032 msgstr "%d Forsøger at låse %s"
 4033 
 4034 #: src/lang.c:886
 4035 msgid "      h=help"
 4036 msgstr "     h=hjælp"
 4037 
 4038 #: src/lang.c:888
 4039 msgid "Unlimited"
 4040 msgstr "Ubegrænset"
 4041 
 4042 #: src/lang.c:889
 4043 msgid "Enter wildcard unsubscribe pattern> "
 4044 msgstr "Indtast jokertegnsmønster for framelding af abonnement> "
 4045 
 4046 #: src/lang.c:890
 4047 #, c-format
 4048 msgid "Error decoding %s : %s"
 4049 msgstr "Fejl unde afkodning af %s : %s"
 4050 
 4051 #: src/lang.c:891
 4052 msgid "No end."
 4053 msgstr "Ingen slutning."
 4054 
 4055 #: src/lang.c:892
 4056 #, c-format
 4057 msgid "%s successfully decoded."
 4058 msgstr "%s dekodet med succes."
 4059 
 4060 #: src/lang.c:893
 4061 #, c-format
 4062 msgid ""
 4063 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded file, %d lines, name: %s --]\n"
 4064 "\n"
 4065 msgstr ""
 4066 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded-fil, %d linjer, navn: %s --]\n"
 4067 "\n"
 4068 
 4069 #: src/lang.c:894
 4070 msgid "unread "
 4071 msgstr "ulæst "
 4072 
 4073 #: src/lang.c:895
 4074 #, c-format
 4075 msgid "unsubscribed from %d groups"
 4076 msgstr "frameldte abonnement fra %d grupper"
 4077 
 4078 #: src/lang.c:896
 4079 #, c-format
 4080 msgid "Unsubscribed from %s"
 4081 msgstr "Abonnement frameldt fra %s"
 4082 
 4083 #: src/lang.c:897
 4084 msgid "Unsubscribing... "
 4085 msgstr "Framelder abonnement ... "
 4086 
 4087 #: src/lang.c:898
 4088 msgid "Unthreading articles..."
 4089 msgstr "Fjerner trådopsætning fra artikler ..."
 4090 
 4091 #: src/lang.c:899
 4092 msgid "Updated"
 4093 msgstr "Opdateret"
 4094 
 4095 #: src/lang.c:901
 4096 #, c-format
 4097 msgid "unparseable \"LIST COUNTS\" line: \"%s\""
 4098 msgstr "linjen »LIST COUNTS« kan ikke fortolkes: »%s«"
 4099 
 4100 #: src/lang.c:903
 4101 msgid "Updating"
 4102 msgstr "Opdaterer"
 4103 
 4104 #: src/lang.c:904
 4105 msgid "URL Menu"
 4106 msgstr "URL-menu"
 4107 
 4108 #: src/lang.c:905
 4109 msgid "URL Menu Commands"
 4110 msgstr "Kommandoer for URL-menu"
 4111 
 4112 #: src/lang.c:906
 4113 #, c-format
 4114 msgid "Opening %s"
 4115 msgstr "Åbner %s"
 4116 
 4117 #: src/lang.c:907
 4118 msgid "Select URL> "
 4119 msgstr "Vælg URL> "
 4120 
 4121 #: src/lang.c:908
 4122 msgid "No URLs in this article"
 4123 msgstr "Ingen URL'er i denne artikel"
 4124 
 4125 #: src/lang.c:909
 4126 msgid "Use MIME display program for this message?"
 4127 msgstr "Anvend MIME-visningsprogram for denne besked?"
 4128 
 4129 #: src/lang.c:910
 4130 msgid " -c    mark all news as read in subscribed newsgroups (batch mode)"
 4131 msgstr ""
 4132 " -c    marker alle nyheder som læst i abonnerede nyhedsgrupper "
 4133 "(jobtilstand)"
 4134 
 4135 #: src/lang.c:911
 4136 msgid " -Z    return status indicating if any unread news (batch mode)"
 4137 msgstr ""
 4138 " -Z    returner statusindikation hvis der er ulæste nyheder (jobtilstand)"
 4139 
 4140 #: src/lang.c:912
 4141 msgid " -q    don't check for new newsgroups"
 4142 msgstr " -q    led ikke efter nye nyhedsgrupper"
 4143 
 4144 #: src/lang.c:913
 4145 msgid " -X    don't save any files on quit"
 4146 msgstr " -X    gem ikke nogen filer ved afslutning"
 4147 
 4148 #: src/lang.c:914
 4149 msgid " -d    don't show newsgroup descriptions"
 4150 msgstr " -d    vis ikke beskrivelser for nyhedsgrupper"
 4151 
 4152 # »-G grænse« må være tilvalg+flag mens resten er beskrivelse
 4153 #: src/lang.c:915
 4154 msgid " -G limit get only limit articles/group"
 4155 msgstr " -G grænse hent kun artikler/gruppe med denne begrænsning"
 4156 
 4157 #: src/lang.c:916
 4158 #, c-format
 4159 msgid " -H    help information about %s"
 4160 msgstr " -H    hjælpinformation om %s"
 4161 
 4162 #: src/lang.c:917
 4163 msgid " -h    this help message"
 4164 msgstr " -h    denne hjælpebesked"
 4165 
 4166 #: src/lang.c:918
 4167 #, c-format
 4168 msgid " -I dir  news index file directory [default=%s]"
 4169 msgstr " -I mappe mappe for nyhedsindeksfilen [standard=%s]"
 4170 
 4171 #: src/lang.c:919
 4172 msgid " -u    update index files (batch mode)"
 4173 msgstr " -u    opdater indeksfiler (jobtilstand)"
 4174 
 4175 #: src/lang.c:920
 4176 #, c-format
 4177 msgid " -m dir  mailbox directory [default=%s]"
 4178 msgstr " -m mappe postkassemappe [standard=%s]"
 4179 
 4180 #: src/lang.c:921
 4181 #, c-format
 4182 msgid ""
 4183 "\n"
 4184 "Mail bug reports/comments to %s"
 4185 msgstr ""
 4186 "\n"
 4187 "Send fejlrapporter/kommentarer til %s"
 4188 
 4189 #: src/lang.c:922
 4190 msgid " -N    mail new news to your posts (batch mode)"
 4191 msgstr " -N    send nye nyheder til dine indlæg (jobtilstand)"
 4192 
 4193 # Jeg ville sætte (mindst) to mellemrum for at adskille ligesom i
 4194 # coreutils, og så rykke ekstra ind om nødvendigt. Også selvom den
 4195 # engelske ikke gør det
 4196 #: src/lang.c:923
 4197 msgid " -M user mail new news to specified user (batch mode)"
 4198 msgstr " -M bruger send nye nyheder til specificeret bruger (jobtilstand)"
 4199 
 4200 #: src/lang.c:924
 4201 #, c-format
 4202 msgid " -f file subscribed to newsgroups file [default=%s]"
 4203 msgstr " -f fil  har abonnement for nyhedsgruppefil [standard=%s]"
 4204 
 4205 #: src/lang.c:925
 4206 msgid " -x    no-posting mode"
 4207 msgstr " -x    tilstand uden indsendelse"
 4208 
 4209 #: src/lang.c:926
 4210 msgid " -w    post an article and exit"
 4211 msgstr " -w    send en artikel og afslut"
 4212 
 4213 #: src/lang.c:927
 4214 msgid " -o    post all postponed articles and exit"
 4215 msgstr " -o    send alle udsatte artikler og afslut"
 4216 
 4217 #: src/lang.c:928
 4218 msgid " -R    read news saved by -S option"
 4219 msgstr " -R    læs nyheder gemt med tilvalget -S"
 4220 
 4221 #: src/lang.c:929
 4222 #, c-format
 4223 msgid " -s dir  save news directory [default=%s]"
 4224 msgstr " -s mappe gem nyhedsmappe [standard=%s]"
 4225 
 4226 #: src/lang.c:930
 4227 msgid " -S    save new news for later reading (batch mode)"
 4228 msgstr " -S    gem nye nyheder til senere læsning (batchtilstand)"
 4229 
 4230 #: src/lang.c:931
 4231 msgid " -z    start if any unread news"
 4232 msgstr " -z    start hvis der er ulæste nyheder"
 4233 
 4234 #: src/lang.c:932
 4235 #, c-format
 4236 msgid ""
 4237 "A Usenet reader.\n"
 4238 "\n"
 4239 "Usage: %s [options] [newsgroup[,...]]"
 4240 msgstr ""
 4241 "En Usenetlæser.\n"
 4242 "\n"
 4243 "Brug: %s [tilvalg] [nyhedsgruppe[,...]]"
 4244 
 4245 #: src/lang.c:933
 4246 msgid " -v    verbose output for batch mode options"
 4247 msgstr " -v    uddybende udskrift for jobtilstandsindstillinger"
 4248 
 4249 #: src/lang.c:934
 4250 msgid " -V    print version & date information"
 4251 msgstr " -V    vis version- & datoinformation"
 4252 
 4253 #: src/lang.c:935
 4254 #, c-format
 4255 msgid "%s only useful without batch mode operations\n"
 4256 msgstr "%s er kun nyttig uden jobtilstandsoperationer\n"
 4257 
 4258 #: src/lang.c:936
 4259 #, c-format
 4260 msgid "%s only useful for batch mode operations\n"
 4261 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4262 
 4263 #: src/lang.c:937
 4264 #, c-format
 4265 msgid "Useless combination %s and %s. Ignoring %s.\n"
 4266 msgstr "Nytteløs kombination %s og %s. Ignorerer %s.\n"
 4267 
 4268 #: src/lang.c:939
 4269 #, c-format
 4270 msgid ""
 4271 "\n"
 4272 "%s%d out of range (0 - %d). Reset to 0"
 4273 msgstr ""
 4274 "\n"
 4275 "%s%d uden for interval (0 - %d). Nulstil til 0"
 4276 
 4277 #: src/lang.c:940
 4278 #, c-format
 4279 msgid "View '%s' (%s/%s)?"
 4280 msgstr "Vis »%s« (%s/%s)?"
 4281 
 4282 #: src/lang.c:942
 4283 #, c-format
 4284 msgid ""
 4285 "\n"
 4286 "Warning: posting exceeds %d columns. Line %d is the first long one:\n"
 4287 "%-100s\n"
 4288 msgstr ""
 4289 "\n"
 4290 "Advarsel: indsendelse overstiger %d kolonner. Linje %d er den første lange:\n"
 4291 "%-100s\n"
 4292 
 4293 #: src/lang.c:943
 4294 msgid ""
 4295 "\n"
 4296 "Warning: article unchanged after editing\n"
 4297 msgstr ""
 4298 "\n"
 4299 "Advarsel: Artikel uændret efter redigering\n"
 4300 
 4301 #: src/lang.c:944
 4302 msgid ""
 4303 "\n"
 4304 "Warning: \"Subject:\" contains only whitespaces.\n"
 4305 msgstr ""
 4306 "\n"
 4307 "Advarsel: »Subject:« indeholder kun mellemrum.\n"
 4308 
 4309 #: src/lang.c:945
 4310 msgid ""
 4311 "\n"
 4312 "Warning: \"Subject:\" begins with \"Re: \" but there are no \"References:"
 4313 "\".\n"
 4314 msgstr ""
 4315 "\n"
 4316 "Advarsel: »Subject:« begynder med »Re:« men der er ingen »References:«.\n"
 4317 
 4318 #: src/lang.c:947
 4319 msgid ""
 4320 "\n"
 4321 "Warning: Article has \"References:\" but \"Subject:\" does not begin\n"
 4322 "     with \"Re: \" and does not contain \"(was:\".\n"
 4323 msgstr ""
 4324 "\n"
 4325 "Advarsel: Artikel har »References:« men »Subject:« begynder ikke med\n"
 4326 "     »Re:« og indeholder ikke »(was:«.\n"
 4327 
 4328 #: src/lang.c:950
 4329 msgid ""
 4330 "Read carefully!\n"
 4331 "\n"
 4332 " You are about to cancel an article seemingly written by you. This will "
 4333 "wipe\n"
 4334 " the article from most news servers throughout the world, but there is "
 4335 "no\n"
 4336 " guarantee that it will work.\n"
 4337 "\n"
 4338 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4339 "\n"
 4340 msgstr ""
 4341 "Læs omhyggeligt!\n"
 4342 "\n"
 4343 " Du er ved at fjerne en artikel, som ser ud til at være skrevet af dig "
 4344 "selv.\n"
 4345 " Det vil fjerne artiklen fra de fleste nyhedsservere, men der er ingen\n"
 4346 " garanti for at det vil fungere.\n"
 4347 "\n"
 4348 "Dette er artiklen, du er ved at fjerne:\n"
 4349 "\n"
 4350 
 4351 #: src/lang.c:954
 4352 msgid ""
 4353 "\n"
 4354 "Warning: You are using a non-plain transfer encoding (such as base64 or\n"
 4355 "     quoted-printable) and an external inews program to submit your\n"
 4356 "     article. If a signature is appended by that inews program it will\n"
 4357 "     not be encoded properly.\n"
 4358 msgstr ""
 4359 
 4360 #: src/lang.c:959
 4361 msgid ""
 4362 "\n"
 4363 "Warning: \"example\" is a reserved hierarchy!\n"
 4364 msgstr ""
 4365 "\n"
 4366 "Advarsel: »example« er et reserveret hierarki!\n"
 4367 
 4368 #: src/lang.c:960
 4369 #, c-format
 4370 msgid ""
 4371 "\n"
 4372 "\n"
 4373 "You are upgrading to tin %s from an earlier version.\n"
 4374 "Some values in your %s file have changed!\n"
 4375 "Read WHATSNEW, etc...\n"
 4376 msgstr ""
 4377 "\n"
 4378 "\n"
 4379 "Du opgraderer til %s fra en tidligere version.\n"
 4380 "Nogle værdier i din %s-fil har ændret sig!\n"
 4381 "Læs WHATSNEW, etc ...\n"
 4382 
 4383 #: src/lang.c:962
 4384 #, c-format
 4385 msgid ""
 4386 "\n"
 4387 "\n"
 4388 "You are downgrading to tin %s from a more recent version!\n"
 4389 "Some values in your %s file may be ignored, others might have changed!\n"
 4390 msgstr ""
 4391 "\n"
 4392 "\n"
 4393 "Du nedgraderer til tin %s fra en nyere version!\n"
 4394 "Nogle værdier i din %s-fil bliver måske ignoreret, andre kan ændre sig!\n"
 4395 
 4396 #: src/lang.c:965
 4397 #, c-format
 4398 msgid ""
 4399 "Warning: tin wrote fewer groups to your\n"
 4400 "\t%s\n"
 4401 "than it read at startup. If you didn't unsubscribe from %ld %s during\n"
 4402 "this session this indicates an error and you should backup your %s\n"
 4403 "before you start tin once again!\n"
 4404 msgstr ""
 4405 
 4406 #: src/lang.c:969
 4407 #, c-format
 4408 msgid ""
 4409 "\n"
 4410 "Warning: Found %d '-- \\n' lines, this may confuse some people.\n"
 4411 msgstr ""
 4412 "\n"
 4413 "Advarsel: Fandt %d »-- \\n«-linjer, dette kan forvirre nogle.\n"
 4414 
 4415 #: src/lang.c:970
 4416 #, c-format
 4417 msgid "Warning: Only %d out of %d articles were saved"
 4418 msgstr "Advarsel: Kun %d ud af %d artikler blev gemt"
 4419 
 4420 #: src/lang.c:971
 4421 #, c-format
 4422 msgid ""
 4423 "\n"
 4424 "Warning: Your signature is longer than %d lines. Since signatures usually "
 4425 "do\n"
 4426 "     not transport any useful information, they should be as short "
 4427 "as\n"
 4428 "     possible.\n"
 4429 msgstr ""
 4430 "\n"
 4431 "Advarsel: Din signatur er længere end %d linjer. Da signaturer normalt ikke\n"
 4432 "     indeholder nyttig information, skal de være så korte som mulig.\n"
 4433 
 4434 #: src/lang.c:975
 4435 #, c-format
 4436 msgid ""
 4437 "Warning: this mail address may contain a spamtrap. %s=continue, %s=abort? "
 4438 msgstr ""
 4439 "Advarsel: Denne postadresse kan indeholde en spamfælde. %s=continue, "
 4440 "%s=abort? "
 4441 
 4442 #: src/lang.c:976
 4443 msgid ""
 4444 "\n"
 4445 "Warning: Signatures should start with '-- \\n' not with '--\\n'.\n"
 4446 msgstr ""
 4447 "\n"
 4448 "Advarsel: Underskrifter skal starte med '-- \\n' ikke med '--\\n'.\n"
 4449 
 4450 #: src/lang.c:977
 4451 msgid "Writing attributes file..."
 4452 msgstr "Skriver attributfil ..."
 4453 
 4454 #: src/lang.c:979
 4455 #, c-format
 4456 msgid "%d Responses"
 4457 msgstr "%d svar"
 4458 
 4459 #: src/lang.c:981
 4460 #, c-format
 4461 msgid "Added %d %s"
 4462 msgstr "Tilføjede %d %s"
 4463 
 4464 #: src/lang.c:982
 4465 msgid "No unsubscribed groups to show"
 4466 msgstr "Ingen grupper der ikke er tilmeldte at vise"
 4467 
 4468 #: src/lang.c:983
 4469 msgid "Showing subscribed to groups only"
 4470 msgstr "Viser kun tilmeldte til grupper"
 4471 
 4472 #: src/lang.c:984
 4473 msgid "Yes "
 4474 msgstr "Ja "
 4475 
 4476 #: src/lang.c:985
 4477 msgid "  You have mail"
 4478 msgstr "   Du har post"
 4479 
 4480 #: src/lang.c:990
 4481 #, c-format
 4482 msgid ""
 4483 "\n"
 4484 "Warning: Posting is in %s and contains characters which are not\n"
 4485 "     in your selected MM_NETWORK_CHARSET: %s.\n"
 4486 "     These characters will be replaced by '?' if you post this\n"
 4487 "     article unchanged. To avoid garbling your article please either\n"
 4488 "     edit it and remove those characters or change the setting of\n"
 4489 "     MM_NETWORK_CHARSET to a suitable value for your posting via the\n"
 4490 "     M)enu option.\n"
 4491 msgstr ""
 4492 
 4493 #: src/lang.c:1001
 4494 msgid " -D mode debug mode"
 4495 msgstr "  -D tilstand fejlsøgningstilstand"
 4496 
 4497 #: src/lang.c:1005
 4498 msgid ""
 4499 "Read carefully!\n"
 4500 "\n"
 4501 " You are about to cancel an article seemingly not written by you. This "
 4502 "will\n"
 4503 " wipe the article from lots of news servers throughout the world;\n"
 4504 " Usenet's majority considers this rather inappropriate, to say the "
 4505 "least.\n"
 4506 " Only press 'd' if you are absolutely positive that you are ready to "
 4507 "take\n"
 4508 " the rap.\n"
 4509 "\n"
 4510 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4511 "\n"
 4512 msgstr ""
 4513 
 4514 #: src/lang.c:1014
 4515 msgid "toggle color"
 4516 msgstr "slå farve til/fra"
 4517 
 4518 #: src/lang.c:1015
 4519 msgid ""
 4520 "# Changing colors of several screen parts\n"
 4521 "# Possible values are:\n"
 4522 "# -1 = default (white for foreground and black for background)\n"
 4523 "#  0 = black\n"
 4524 "#  1 = red\n"
 4525 "#  2 = green\n"
 4526 "#  3 = brown\n"
 4527 "#  4 = blue\n"
 4528 "#  5 = pink\n"
 4529 "#  6 = cyan\n"
 4530 "#  7 = white\n"
 4531 "# These are *only* for foreground:\n"
 4532 "#  8 = gray\n"
 4533 "#  9 = light red\n"
 4534 "# 10 = light green\n"
 4535 "# 11 = yellow\n"
 4536 "# 12 = light blue\n"
 4537 "# 13 = light pink\n"
 4538 "# 14 = light cyan\n"
 4539 "# 15 = light white\n"
 4540 "\n"
 4541 msgstr ""
 4542 "# Ændring af flere skærmdele\n"
 4543 "# Mulige værdier er:\n"
 4544 "# -1 = standard (hvid i forgrunden og sort i baggrunden)\n"
 4545 "#  0 = sort\n"
 4546 "#  1 = rød\n"
 4547 "#  2 = grøn\n"
 4548 "#  3 = brun\n"
 4549 "#  4 = blå\n"
 4550 "#  5 = lyserød\n"
 4551 "#  6 = cyan\n"
 4552 "#  7 = hvid\n"
 4553 "# Disse er *kun* for forgrunden:\n"
 4554 "#  8 = grå\n"
 4555 "#  9 = lyserød\n"
 4556 "# 10 = lysegrøn\n"
 4557 "# 11 = gul\n"
 4558 "# 12 = lyseblå\n"
 4559 "# 13 = lys lyserød\n"
 4560 "# 14 = lys cyan\n"
 4561 "# 15 = lys hvid\n"
 4562 "\n"
 4563 
 4564 #: src/lang.c:1035
 4565 msgid " -a    toggle color flag"
 4566 msgstr " -a    skift farveflag"
 4567 
 4568 #: src/lang.c:1039
 4569 msgid ""
 4570 "\n"
 4571 "Error: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4572 msgstr ""
 4573 "\n"
 4574 "Fejl: Followup-To angivet til mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4575 
 4576 #: src/lang.c:1040
 4577 #, c-format
 4578 msgid ""
 4579 "\n"
 4580 "Error: \"%s\" is renamed, use \"%s\" instead!\n"
 4581 msgstr ""
 4582 "\n"
 4583 "Fejl: »%s« omdøbes, brug »%s« i steden for!\n"
 4584 
 4585 #: src/lang.c:1041
 4586 #, c-format
 4587 msgid ""
 4588 "\n"
 4589 "Error: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4590 msgstr ""
 4591 "\n"
 4592 "Fejl: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4593 
 4594 #: src/lang.c:1042
 4595 #, c-format
 4596 msgid ""
 4597 "\n"
 4598 "Error: \"%s\" is not a valid newsgroup!\n"
 4599 msgstr ""
 4600 "\n"
 4601 "Fejl: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe!\n"
 4602 
 4603 #: src/lang.c:1044
 4604 msgid ""
 4605 "\n"
 4606 "Warning: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4607 msgstr ""
 4608 "\n"
 4609 "Advarsel: Followup-To angiver mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4610 
 4611 #: src/lang.c:1045
 4612 #, c-format
 4613 msgid ""
 4614 "\n"
 4615 "Warning: \"%s\" is renamed, you should use \"%s\" instead!\n"
 4616 msgstr ""
 4617 "\n"
 4618 "Advarsel: »%s« er omdøbt, du skal bruge »%s« i stedet for!\n"
 4619 
 4620 #: src/lang.c:1046
 4621 #, c-format
 4622 msgid ""
 4623 "\n"
 4624 "Warning: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4625 msgstr ""
 4626 "\n"
 4627 "Advarsel: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4628 
 4629 #: src/lang.c:1047
 4630 #, c-format
 4631 msgid ""
 4632 "\n"
 4633 "Warning: \"%s\" is not in your newsrc, it may be invalid at this site!\n"
 4634 msgstr ""
 4635 "\n"
 4636 "Advarsel: »%s« er ikke i din newsrc, den kan være ugyldig på denne side!\n"
 4637 
 4638 #: src/lang.c:1048
 4639 #, c-format
 4640 msgid ""
 4641 "\n"
 4642 "Warning: \"%s\" is not a valid newsgroup at this site!\n"
 4643 msgstr ""
 4644 
 4645 #: src/lang.c:1052
 4646 #, c-format
 4647 msgid "%d files successfully written from %d articles. %d %s occurred."
 4648 msgstr "%d filer skrevet fra %d artikler. %d %s opstod."
 4649 
 4650 #: src/lang.c:1053
 4651 msgid "Missing parts."
 4652 msgstr "Manglende dele."
 4653 
 4654 #: src/lang.c:1054
 4655 msgid "No beginning."
 4656 msgstr "Ingen begyndelse."
 4657 
 4658 #: src/lang.c:1055
 4659 msgid "No data."
 4660 msgstr "Ingen data."
 4661 
 4662 #: src/lang.c:1056
 4663 msgid "Unknown error."
 4664 msgstr "Ukendt fejl."
 4665 
 4666 #: src/lang.c:1059
 4667 #, c-format
 4668 msgid "\tChecksum of %s (%ld %s)"
 4669 msgstr "\tKontrolsum for %s (%ld %s)"
 4670 
 4671 #: src/lang.c:1064
 4672 msgid "Reading mail active file... "
 4673 msgstr "Læser postaktiv fil ... "
 4674 
 4675 #: src/lang.c:1065
 4676 msgid "Reading mailgroups file... "
 4677 msgstr "Læser postgruppens fil ... "
 4678 
 4679 #: src/lang.c:1069
 4680 msgid "perform PGP operations on article"
 4681 msgstr "udfør PGP-handlinger på artikel"
 4682 
 4683 #: src/lang.c:1070
 4684 msgid "Add key(s) to public keyring?"
 4685 msgstr "Tilføj nøgle(r) til offentlig nøglering?"
 4686 
 4687 #: src/lang.c:1071
 4688 #, c-format
 4689 msgid "%s=encrypt, %s=sign, %s=both, %s=quit: "
 4690 msgstr "%s=krypter, %s=underskriv, %s=begge, %s=afslut: "
 4691 
 4692 #: src/lang.c:1072
 4693 #, c-format
 4694 msgid "%s=sign, %s=sign & include public key, %s=quit: "
 4695 msgstr ""
 4696 
 4697 #: src/lang.c:1073
 4698 #, c-format
 4699 msgid "PGP has not been set up (can't open %s)"
 4700 msgstr "PGP er ikke sat op (kan ikke åbne %s)"
 4701 
 4702 #: src/lang.c:1074
 4703 msgid "Article not signed and no public keys found"
 4704 msgstr "Artikel ikke underskrevet og ingen offentlige nøgler fundet"
 4705 
 4706 #: src/lang.c:1076
 4707 #, c-format
 4708 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4709 msgstr ""
 4710 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4711 
 4712 #: src/lang.c:1077
 4713 #, c-format
 4714 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4715 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4716 
 4717 #: src/lang.c:1078
 4718 #, c-format
 4719 msgid ""
 4720 "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4721 msgstr ""
 4722 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt "
 4723 "[%%s]: "
 4724 
 4725 #: src/lang.c:1080
 4726 #, c-format
 4727 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4728 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4729 
 4730 #: src/lang.c:1081
 4731 #, c-format
 4732 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4733 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4734 
 4735 #: src/lang.c:1082
 4736 #, c-format
 4737 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4738 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4739 
 4740 #: src/lang.c:1086
 4741 #, c-format
 4742 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4743 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4744 
 4745 #: src/lang.c:1087
 4746 #, c-format
 4747 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=send [%%s]: "
 4748 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=indsend [%%s]: "
 4749 
 4750 #: src/lang.c:1088
 4751 #, c-format
 4752 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4753 msgstr ""
 4754 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4755 
 4756 #: src/lang.c:1090
 4757 #, c-format
 4758 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4759 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4760 
 4761 #: src/lang.c:1091
 4762 #, c-format
 4763 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=send [%%s]: "
 4764 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=send [%%s]: "
 4765 
 4766 #: src/lang.c:1092
 4767 #, c-format
 4768 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4769 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4770 
 4771 #: src/lang.c:1101
 4772 msgid "Try cache_overview_files to speed up things.\n"
 4773 msgstr "Prøv cache_overview_files for at øge hastigheden.\n"
 4774 
 4775 #: src/lang.c:1102
 4776 msgid "Tin will use local index files instead.\n"
 4777 msgstr "Tin vil i steden for anvende lokale indeksfiler.\n"
 4778 
 4779 #: src/lang.c:1103
 4780 msgid "Cannot find NNTP server name"
 4781 msgstr "Kan ikke finde NNTP-servernavn"
 4782 
 4783 #: src/lang.c:1104
 4784 #, c-format
 4785 msgid "Connecting to %s:%u..."
 4786 msgstr "Forbinder til %s:%u ..."
 4787 
 4788 #: src/lang.c:1105
 4789 msgid "Disconnecting from server...\n"
 4790 msgstr "Afbryder fra server ...\n"
 4791 
 4792 #: src/lang.c:1106
 4793 #, c-format
 4794 msgid ""
 4795 "Wrong newsgroup name (\"%s\") in response of \"GROUP %s\" command: \"%s\""
 4796 msgstr "Forkert nyhedsgruppenavn (»%s«) som svar til »GROUP %s«-kommando: »%s«"
 4797 
 4798 #: src/lang.c:1107
 4799 #, c-format
 4800 msgid "Failed to connect to NNTP server %s. Exiting..."
 4801 msgstr "Kunne ikke forbinde til NNTP-server %s. Afslutter ..."
 4802 
 4803 #: src/lang.c:1108
 4804 msgid "205 Closing connection"
 4805 msgstr "205 Lukker forbindelse"
 4806 
 4807 #: src/lang.c:1109
 4808 msgid "Your server does not support the NNTP XOVER or OVER command.\n"
 4809 msgstr "Din server understøtter ikke kommandoerne NNTP XOVER eller OVER.\n"
 4810 
 4811 #: src/lang.c:1110
 4812 msgid "Connection to news server has timed out. Reconnect?"
 4813 msgstr "Forbindelsen til nyhedsserveren har fået tidsudløb. Genforbind?"
 4814 
 4815 #: src/lang.c:1111
 4816 #, c-format
 4817 msgid ""
 4818 "Put the server name in the file %s,\n"
 4819 "or set the environment variable NNTPSERVER"
 4820 msgstr ""
 4821 "Placer servernavnet i filen %s,\n"
 4822 "eller angiv miljøvariablen NNTPSERVER"
 4823 
 4824 #: src/lang.c:1112
 4825 msgid " -A    force authentication on connect"
 4826 msgstr " -A    fremtving godkendelse ved forbindelse"
 4827 
 4828 #: src/lang.c:1113
 4829 #, c-format
 4830 msgid " -g serv read news from NNTP server serv [default=%s]"
 4831 msgstr " -g serv læs nyheder fra NNTP-server serv [standard=%s]"
 4832 
 4833 #: src/lang.c:1114
 4834 #, c-format
 4835 msgid " -p port use port as NNTP port [default=%d]"
 4836 msgstr " -p port brug port som NNTP-port [standard=%d]"
 4837 
 4838 #: src/lang.c:1115
 4839 msgid " -Q    quick start. Same as -nqd"
 4840 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -nqd"
 4841 
 4842 #: src/lang.c:1116
 4843 msgid " -r    read news remotely from default NNTP server"
 4844 msgstr " -r    læs nyheder eksternt fra standard-NNTP-server"
 4845 
 4846 #: src/lang.c:1117
 4847 msgid " -l    use only LIST instead of GROUP (-n) command"
 4848 msgstr " -l    brug kun LIST i stedet for GROUP-kommando (-n)"
 4849 
 4850 #: src/lang.c:1118
 4851 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from NNTP server"
 4852 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra NNTP-server"
 4853 
 4854 #: src/lang.c:1120
 4855 msgid " -4    force connecting via IPv4"
 4856 msgstr " -4    fremtving forbindelse via IPv4"
 4857 
 4858 #: src/lang.c:1121
 4859 msgid " -6    force connecting via IPv6"
 4860 msgstr " -6    fremtving forbindelse via IPv6"
 4861 
 4862 #: src/lang.c:1122
 4863 msgid ""
 4864 "\n"
 4865 "socket or connect problem\n"
 4866 msgstr ""
 4867 "\n"
 4868 "sokkel- eller forbindelsesproblem\n"
 4869 
 4870 #: src/lang.c:1124
 4871 #, c-format
 4872 msgid ""
 4873 "\n"
 4874 "Connection to %s: "
 4875 msgstr ""
 4876 "\n"
 4877 "Forbindelse til %s: "
 4878 
 4879 #: src/lang.c:1125
 4880 msgid "Giving up...\n"
 4881 msgstr "Giver op...\n"
 4882 
 4883 #: src/lang.c:1127
 4884 #, c-format
 4885 msgid "%s/tcp: Unknown service.\n"
 4886 msgstr "%s/tcp: Ukendt tjeneste.\n"
 4887 
 4888 #: src/lang.c:1131
 4889 msgid ""
 4890 "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4891 "Tin will try to use XHDR XREF instead (slows down things a bit).\n"
 4892 msgstr ""
 4893 "Din server har ikke Xref: i sin XOVER-information.\n"
 4894 "Tin vil forsøge at bruge XHDR XREF i stedet (gør tingene en smule "
 4895 "langsommere.\n"
 4896 
 4897 #: src/lang.c:1134
 4898 msgid "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4899 msgstr "Din server har ikke Xref: I sin XOVER-information.\n"
 4900 
 4901 #: src/lang.c:1137
 4902 #, c-format
 4903 msgid "Can't open %s. Try %s -r to read news via NNTP."
 4904 msgstr "Kan ikke åbne %s. Prøv %s -r for at læse nyheder via NNTP."
 4905 
 4906 #: src/lang.c:1140
 4907 msgid " -Q    quick start. Same as -qd"
 4908 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -qd"
 4909 
 4910 #: src/lang.c:1141
 4911 msgid " -l    read only active file instead of scanning spool (-n) command"
 4912 msgstr " -l    læs kun aktiv fil i stedet for skanningskø-kommando (-n)"
 4913 
 4914 #: src/lang.c:1142
 4915 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from spool"
 4916 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra kø"
 4917 
 4918 #: src/lang.c:1143
 4919 msgid "Your server does not have Xref: in its NOV-files.\n"
 4920 msgstr "Din server har ikke Xref: i sine NOV-filer.\n"
 4921 
 4922 #: src/lang.c:1147
 4923 msgid "Posting using external inews failed. Use built in inews instead?"
 4924 msgstr "Indsendelse via ekstern inews mislykkedes. Brug byg i inews i stedet?"
 4925 
 4926 #: src/lang.c:1148
 4927 msgid "It worked! Should I always use my built in inews from now on?"
 4928 msgstr "Det virkede! Skal jeg altid brug min bygning i inews fra nu af?"
 4929 
 4930 #: src/lang.c:1152
 4931 #, c-format
 4932 msgid "%d %s printed"
 4933 msgstr "%d %s udskrevet"
 4934 
 4935 #: src/lang.c:1153
 4936 msgid "output article/thread/hot/pattern/tagged articles to printer"
 4937 msgstr "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til printer"
 4938 
 4939 #: src/lang.c:1154
 4940 msgid "Print"
 4941 msgstr "Udskriv"
 4942 
 4943 #: src/lang.c:1155
 4944 msgid "Printing..."
 4945 msgstr "Udskriver ..."
 4946 
 4947 #: src/lang.c:1159
 4948 #, c-format
 4949 msgid "%d %s piped to \"%s\""
 4950 msgstr "%d %s sendt via datakanal til »%s«"
 4951 
 4952 #: src/lang.c:1160
 4953 msgid "pipe article/thread/hot/pattern/tagged articles into command"
 4954 msgstr ""
 4955 "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til kommando"
 4956 
 4957 #: src/lang.c:1161
 4958 msgid "No command"
 4959 msgstr "Ingen kommando"
 4960 
 4961 #: src/lang.c:1162
 4962 msgid "Pipe"
 4963 msgstr "Datakanal"
 4964 
 4965 #: src/lang.c:1163
 4966 #, c-format
 4967 msgid "Pipe to command [%.*s]> "
 4968 msgstr "Datakanal til kommando [%.*s]> "
 4969 
 4970 #: src/lang.c:1164
 4971 msgid "Piping..."
 4972 msgstr "Via datakanal ..."
 4973 
 4974 #: src/lang.c:1166
 4975 msgid "Piping not enabled."
 4976 msgstr "Datakanal ikke aktiveret."
 4977 
 4978 #: src/lang.c:1170
 4979 #, c-format
 4980 msgid ""
 4981 "\n"
 4982 "Error: The \"%s:\" line has spaces in it that MUST be removed.\n"
 4983 "    The only allowable space is the one separating the colon (:)\n"
 4984 "    from the contents. Use a comma (,) to separate multiple\n"
 4985 "    newsgroup names.\n"
 4986 msgstr ""
 4987 "\n"
 4988 "Fejl: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes. Det eneste\n"
 4989 "   lovlige mellemrum er det adskilt af kolon (:) fra indholdet.\n"
 4990 "   Brug et komma (,) for at adskille flere nyhedsgruppers navne.\n"
 4991 
 4992 #: src/lang.c:1175
 4993 #, c-format
 4994 msgid ""
 4995 "\n"
 4996 "Error: The \"%s:\" line is continued in the next line. Since\n"
 4997 "    the line may not contain whitespace, this is not allowed.\n"
 4998 "    Please write all newsgroups into a single line.\n"
 4999 msgstr ""
 5000 "\n"
 5001 "Fejl: Linjen »%s:« fortsættes ikke på næste linje. Da linjen ikke\n"
 5002 "   må indeholde blanke felter, er dette ikke tilladt.\n"
 5003 "   Skriv venligst alle nyhedsgrupper i en enkel linje.\n"
 5004 
 5005 #: src/lang.c:1180
 5006 #, c-format
 5007 msgid ""
 5008 "\n"
 5009 "Warning: The \"%s:\" line is continued in the next line.\n"
 5010 "     This is a very new feature and may not be accepted by all servers.\n"
 5011 "     To avoid trouble please write all newsgroups into a single line.\n"
 5012 msgstr ""
 5013 "\n"
 5014 "Advarsel: Linjen »%s:« fortsættes på den næste linje.\n"
 5015 "     Dette er en helt ny funktion og accepteres måske ikke af alle\n"
 5016 "     servere. For at undgå problemer så skriv alle nyhedsgrupper på\n"
 5017 "     en enkelt linje.\n"
 5018 
 5019 #: src/lang.c:1184
 5020 #, c-format
 5021 msgid ""
 5022 "\n"
 5023 "Warning: The \"%s:\" line has spaces in it that SHOULD be removed.\n"
 5024 msgstr ""
 5025 "\n"
 5026 "Advarsel: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes.\n"
 5027 
 5028 #: src/lang.c:1189
 5029 msgid ""
 5030 "\n"
 5031 " If your article contains quoted text please take some time to pare it "
 5032 "down\n"
 5033 " to just the key points to which you are responding, or people will "
 5034 "think\n"
 5035 " you are a dweeb! Many people have the habit of skipping any article "
 5036 "whose\n"
 5037 " first page is largely quoted material. Format your article to fit in "
 5038 "less\n"
 5039 " then 80 chars, since that's the conventional size (72 is a good choice "
 5040 "as\n"
 5041 " it allows quoting without exceeding the limit). If your lines are too "
 5042 "long\n"
 5043 " they'll wrap around ugly and people won't read what you write. If "
 5044 "you\n"
 5045 " aren't careful and considerate in formatting your posting, people "
 5046 "are\n"
 5047 " likely to ignore it completely. It's a crowded net out there.\n"
 5048 msgstr ""
 5049 
 5050 #: src/lang.c:1202
 5051 msgid "shell escape"
 5052 msgstr ""
 5053 
 5054 #: src/lang.c:1203
 5055 #, c-format
 5056 msgid "Shell Command (%s)"
 5057 msgstr "Skalkommando (%s)"
 5058 
 5059 #: src/lang.c:1204
 5060 #, c-format
 5061 msgid "Enter shell command [%s]> "
 5062 msgstr "Indtast skalkommando [%s]> "
 5063 
 5064 #: src/lang.c:1208
 5065 #, c-format
 5066 msgid "%s: Can't get entry for TERM\n"
 5067 msgstr ""
 5068 
 5069 #: src/lang.c:1212
 5070 #, c-format
 5071 msgid "Group %.*s ('q' to quit)..."
 5072 msgstr "Gruppe %.*s (»q« for afslut) ..."
 5073 
 5074 #: src/lang.c:1214
 5075 #, c-format
 5076 msgid "Group %.*s..."
 5077 msgstr "Gruppe %.*s ..."
 5078 
 5079 #: src/lang.c:1218
 5080 msgid "Server unavailable\n"
 5081 msgstr "Server utilgængelig\n"
 5082 
 5083 #: src/lang.c:1224
 5084 #, c-format
 5085 msgid ""
 5086 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; "
 5087 "%s=post"
 5088 msgstr ""
 5089 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; "
 5090 "%s=sæt mærke; %s=indsend"
 5091 
 5092 #: src/lang.c:1225
 5093 #, c-format
 5094 msgid ""
 5095 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5096 msgstr ""
 5097 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt "
 5098 "mærke; %s=indsend"
 5099 
 5100 #: src/lang.c:1227
 5101 #, c-format
 5102 msgid ""
 5103 "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5104 msgstr ""
 5105 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5106 "%s=indsend"
 5107 
 5108 #: src/lang.c:1228
 5109 #, c-format
 5110 msgid "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5111 msgstr ""
 5112 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5113 
 5114 #: src/lang.c:1232
 5115 #, c-format
 5116 msgid ""
 5117 "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5118 msgstr ""
 5119 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5120 "%s=indsend"
 5121 
 5122 #: src/lang.c:1233
 5123 #, c-format
 5124 msgid "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5125 msgstr ""
 5126 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5127 
 5128 #: src/lang.c:1235
 5129 #, c-format
 5130 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5131 msgstr ""
 5132 "%s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5133 
 5134 #: src/lang.c:1236
 5135 #, c-format
 5136 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5137 msgstr "%s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5138 
 5139 #: src/lang.c:1242
 5140 msgid "Terminal does not support color"
 5141 msgstr "Terminal understøtter ikke farver"
 5142 
 5143 #: src/lang.c:1247
 5144 #, c-format
 5145 msgid "Trying %s"
 5146 msgstr "Forsøger %s"
 5147 
 5148 #: src/lang.c:1261 src/lang.c:1289 src/lang.c:1560 src/refs.c:289
 5149 msgid "None"
 5150 msgstr "Ingen"
 5151 
 5152 #: src/lang.c:1262
 5153 msgid "Subject"
 5154 msgstr "Emne"
 5155 
 5156 #: src/lang.c:1263
 5157 msgid "References"
 5158 msgstr "Referencer"
 5159 
 5160 #: src/lang.c:1264
 5161 msgid "Both Subject and References"
 5162 msgstr "Både emne og referencer"
 5163 
 5164 #: src/lang.c:1265
 5165 msgid "Multipart Subject"
 5166 msgstr "Emne i flere dele"
 5167 
 5168 #: src/lang.c:1266
 5169 msgid "Percentage Match"
 5170 msgstr "Procentmatch"
 5171 
 5172 #: src/lang.c:1279 src/lang.c:1370 src/lang.c:1449
 5173 msgid "No"
 5174 msgstr "Nej"
 5175 
 5176 #: src/lang.c:1280 src/lang.c:1451
 5177 msgid "Yes"
 5178 msgstr "Ja"
 5179 
 5180 #: src/lang.c:1281
 5181 msgid "Hide All"
 5182 msgstr "Gem alle"
 5183 
 5184 #: src/lang.c:1290
 5185 msgid "Address"
 5186 msgstr "Adresse"
 5187 
 5188 #: src/lang.c:1291
 5189 msgid "Full Name"
 5190 msgstr "Fulde navn"
 5191 
 5192 #: src/lang.c:1292
 5193 msgid "Address and Name"
 5194 msgstr "Adresse og navn"
 5195 
 5196 #: src/lang.c:1300
 5197 msgid "Max"
 5198 msgstr "Maks."
 5199 
 5200 #: src/lang.c:1301
 5201 msgid "Sum"
 5202 msgstr "Sum"
 5203 
 5204 #: src/lang.c:1302
 5205 msgid "Average"
 5206 msgstr "Gennemsnit"
 5207 
 5208 #: src/lang.c:1312 src/lang.c:1332
 5209 msgid "Black"
 5210 msgstr "Sort"
 5211 
 5212 #: src/lang.c:1313 src/lang.c:1333
 5213 msgid "Red"
 5214 msgstr "Rød"
 5215 
 5216 #: src/lang.c:1314 src/lang.c:1334
 5217 msgid "Green"
 5218 msgstr "Grøn"
 5219 
 5220 #: src/lang.c:1315 src/lang.c:1335
 5221 msgid "Brown"
 5222 msgstr "Brun"
 5223 
 5224 #: src/lang.c:1316 src/lang.c:1336
 5225 msgid "Blue"
 5226 msgstr "Blå"
 5227 
 5228 # Andre muligheder: Rødviolet
 5229 #: src/lang.c:1317 src/lang.c:1337
 5230 msgid "Pink"
 5231 msgstr "Pink"
 5232 
 5233 # Cyan er en blå/grøn farve. (kunne også bruge turkis som oversættelse).
 5234 #: src/lang.c:1318 src/lang.c:1338
 5235 msgid "Cyan"
 5236 msgstr "Cyan"
 5237 
 5238 #: src/lang.c:1319 src/lang.c:1339
 5239 msgid "White"
 5240 msgstr "Hvis"
 5241 
 5242 #: src/lang.c:1320
 5243 msgid "Gray"
 5244 msgstr "Grå"
 5245 
 5246 #: src/lang.c:1321
 5247 msgid "Light Red"
 5248 msgstr "Lyserød"
 5249 
 5250 #: src/lang.c:1322
 5251 msgid "Light Green"
 5252 msgstr "Lysegrøn"
 5253 
 5254 #: src/lang.c:1323
 5255 msgid "Yellow"
 5256 msgstr "Gul"
 5257 
 5258 #: src/lang.c:1324
 5259 msgid "Light Blue"
 5260 msgstr "Lyseblå"
 5261 
 5262 #: src/lang.c:1325
 5263 msgid "Light Pink"
 5264 msgstr "Lys pink"
 5265 
 5266 #: src/lang.c:1326
 5267 msgid "Light Cyan"
 5268 msgstr "Lys cyan"
 5269 
 5270 #: src/lang.c:1327
 5271 msgid "Light White"
 5272 msgstr "Lysehvid"
 5273 
 5274 #: src/lang.c:1348 src/lang.c:1456 src/lang.c:1471
 5275 msgid "Nothing"
 5276 msgstr "Intet"
 5277 
 5278 #: src/lang.c:1350
 5279 msgid "Space"
 5280 msgstr "Mellemrum"
 5281 
 5282 #: src/lang.c:1358
 5283 msgid "Normal"
 5284 msgstr "Normal"
 5285 
 5286 #: src/lang.c:1359
 5287 msgid "Best highlighting"
 5288 msgstr "Bedste fremhævelse"
 5289 
 5290 #: src/lang.c:1360
 5291 msgid "Underline"
 5292 msgstr "Understregning"
 5293 
 5294 #: src/lang.c:1361
 5295 msgid "Reverse video"
 5296 msgstr "Omvendt video"
 5297 
 5298 #: src/lang.c:1362
 5299 msgid "Blinking"
 5300 msgstr "Blinkende"
 5301 
 5302 #: src/lang.c:1363
 5303 msgid "Half bright"
 5304 msgstr "Halv lyssætning"
 5305 
 5306 #: src/lang.c:1364
 5307 msgid "Bold"
 5308 msgstr "Fed"
 5309 
 5310 #: src/lang.c:1371
 5311 msgid "Cc"
 5312 msgstr "Cc"
 5313 
 5314 #: src/lang.c:1372
 5315 msgid "Bcc"
 5316 msgstr "Bcc"
 5317 
 5318 #: src/lang.c:1373
 5319 msgid "Cc and Bcc"
 5320 msgstr "Cc og Bcc"
 5321 
 5322 #: src/lang.c:1379 src/lang.c:1392
 5323 msgid "none"
 5324 msgstr "ingen"
 5325 
 5326 #: src/lang.c:1380
 5327 msgid "commands"
 5328 msgstr "kommandoer"
 5329 
 5330 #: src/lang.c:1381
 5331 msgid "select"
 5332 msgstr "vælg"
 5333 
 5334 #: src/lang.c:1383
 5335 msgid "commands & quit"
 5336 msgstr "kommandoer og afslut"
 5337 
 5338 #: src/lang.c:1384
 5339 msgid "commands & select"
 5340 msgstr "kommandoer og vælg"
 5341 
 5342 #: src/lang.c:1385
 5343 msgid "quit & select"
 5344 msgstr "afslut og vælg"
 5345 
 5346 #: src/lang.c:1386
 5347 msgid "commands & quit & select"
 5348 msgstr "kommandoer og afslut og vælg"
 5349 
 5350 #: src/lang.c:1393
 5351 msgid "PageDown"
 5352 msgstr "Side ned (PageDown)"
 5353 
 5354 #: src/lang.c:1394
 5355 msgid "PageNextUnread"
 5356 msgstr "Side næste ulæst (PageNextUnread)"
 5357 
 5358 #: src/lang.c:1395
 5359 msgid "PageDown or PageNextUnread"
 5360 msgstr "Side ned eller Side næste ulæst"
 5361 
 5362 #: src/lang.c:1401
 5363 msgid "Subject: (case sensitive)"
 5364 msgstr "Subject: (versalfølsom)"
 5365 
 5366 #: src/lang.c:1402
 5367 msgid "Subject: (ignore case)"
 5368 msgstr "Subject: (ikke versalfølsom)"
 5369 
 5370 #: src/lang.c:1403
 5371 msgid "From: (case sensitive)"
 5372 msgstr "From: (versalfølsom)"
 5373 
 5374 #: src/lang.c:1404
 5375 msgid "From: (ignore case)"
 5376 msgstr "From: (ikke versalfølsom)"
 5377 
 5378 #: src/lang.c:1405
 5379 msgid "Msg-ID: & full References: line"
 5380 msgstr "Msg-ID: og fulde References: linje"
 5381 
 5382 #: src/lang.c:1406
 5383 msgid "Msg-ID: & last References: only"
 5384 msgstr "Msg-ID: og sidste References: kun"
 5385 
 5386 #: src/lang.c:1407
 5387 msgid "Message-ID: entry only"
 5388 msgstr "Message-ID: kun post"
 5389 
 5390 # lines skal ikke oversætttes
 5391 #: src/lang.c:1408
 5392 msgid "Lines:"
 5393 msgstr "Lines:"
 5394 
 5395 #: src/lang.c:1414
 5396 msgid "Don't trim article body"
 5397 msgstr "Beskær ikke artikeltekst"
 5398 
 5399 #: src/lang.c:1415
 5400 msgid "Skip leading blank lines"
 5401 msgstr "Spring indledende tomme linjer over"
 5402 
 5403 #: src/lang.c:1416
 5404 msgid "Skip trailing blank lines"
 5405 msgstr "Spring afsluttende tomme linjer over"
 5406 
 5407 #: src/lang.c:1417
 5408 msgid "Skip leading and trailing blank l."
 5409 msgstr "Spring indledende og afsluttende tomme linjer over"
 5410 
 5411 #: src/lang.c:1418
 5412 msgid "Compact multiple between text"
 5413 msgstr ""
 5414 
 5415 #: src/lang.c:1419
 5416 msgid "Compact multiple and skip leading"
 5417 msgstr ""
 5418 
 5419 #: src/lang.c:1420
 5420 msgid "Compact multiple and skip trailing"
 5421 msgstr ""
 5422 
 5423 #: src/lang.c:1421
 5424 msgid "Compact mltpl., skip lead. & trai."
 5425 msgstr ""
 5426 
 5427 #: src/lang.c:1450
 5428 msgid "Shell archive"
 5429 msgstr "Skalarkiv"
 5430 
 5431 #: src/lang.c:1457
 5432 msgid "Subject: (descending)"
 5433 msgstr "Subject: (faldende)"
 5434 
 5435 #: src/lang.c:1458
 5436 msgid "Subject: (ascending)"
 5437 msgstr "Subject: (stigende)"
 5438 
 5439 #: src/lang.c:1459
 5440 msgid "From: (descending)"
 5441 msgstr "From: (faldende)"
 5442 
 5443 #: src/lang.c:1460
 5444 msgid "From: (ascending)"
 5445 msgstr "From: (stigende)"
 5446 
 5447 #: src/lang.c:1461
 5448 msgid "Date: (descending)"
 5449 msgstr "Date: (faldende)"
 5450 
 5451 #: src/lang.c:1462
 5452 msgid "Date: (ascending)"
 5453 msgstr "Date: (stigende)"
 5454 
 5455 #: src/lang.c:1463 src/lang.c:1472
 5456 msgid "Score (descending)"
 5457 msgstr "Point (faldende)"
 5458 
 5459 #: src/lang.c:1464 src/lang.c:1473
 5460 msgid "Score (ascending)"
 5461 msgstr "Point (stigende)"
 5462 
 5463 # Lines skal ikke oversættes
 5464 #: src/lang.c:1465
 5465 msgid "Lines: (descending)"
 5466 msgstr "Lines: (faldende)"
 5467 
 5468 # Lines skal ikke oversættes
 5469 #: src/lang.c:1466
 5470 msgid "Lines: (ascending)"
 5471 msgstr "Lines: (stigende)"
 5472 
 5473 #: src/lang.c:1474
 5474 msgid "Last posting date (descending)"
 5475 msgstr "Sidste indsendingsdato (faldende)"
 5476 
 5477 #: src/lang.c:1475
 5478 msgid "Last posting date (ascending)"
 5479 msgstr "Sidste indsendingsdato (stigende)"
 5480 
 5481 #: src/lang.c:1481
 5482 msgid "Quick-sort"
 5483 msgstr ""
 5484 
 5485 #: src/lang.c:1482
 5486 msgid "Heap-sort"
 5487 msgstr ""
 5488 
 5489 #: src/lang.c:1489
 5490 msgid "Always Keep"
 5491 msgstr "Behold altid"
 5492 
 5493 #: src/lang.c:1490
 5494 msgid "Always Remove"
 5495 msgstr "Fjern altid"
 5496 
 5497 #: src/lang.c:1491
 5498 msgid "Mark with D on selection screen"
 5499 msgstr "Marker med D på udvælgelsesskærmen"
 5500 
 5501 #: src/lang.c:1497
 5502 msgid "Kill only unread arts"
 5503 msgstr "Dræb kun ulæst kunst"
 5504 
 5505 #: src/lang.c:1498
 5506 msgid "Kill all arts & show with K"
 5507 msgstr "Dræb al kunst og vis med K"
 5508 
 5509 #. TODO: s/K/art_marked_killed/
 5510 #: src/lang.c:1499
 5511 msgid "Kill all arts and never show"
 5512 msgstr "Dræb al kunst og vis aldrig"
 5513 
 5514 #: src/lang.c:1505
 5515 msgid "Nothing special"
 5516 msgstr "Intet specielt"
 5517 
 5518 #: src/lang.c:1506
 5519 msgid "Compress quotes"
 5520 msgstr "Komprimer citattegn"
 5521 
 5522 #: src/lang.c:1507
 5523 msgid "Quote signatures"
 5524 msgstr "Citer underskrifter"
 5525 
 5526 #: src/lang.c:1508
 5527 msgid "Compress quotes, quote sigs"
 5528 msgstr "Komprimer citattegn, citer underskr."
 5529 
 5530 #: src/lang.c:1509
 5531 msgid "Quote empty lines"
 5532 msgstr "Citater tomme linjer"
 5533 
 5534 #: src/lang.c:1510
 5535 msgid "Compress quotes, quote empty lines"
 5536 msgstr "Komprimer citattegn, citer tomme linjer"
 5537 
 5538 #: src/lang.c:1511
 5539 msgid "Quote sigs & empty lines"
 5540 msgstr "Citer underskrifter og tomme linjer"
 5541 
 5542 #: src/lang.c:1512
 5543 msgid "Comp. q., quote sigs & empty lines"
 5544 msgstr "Kompr. c., citer underskr. og tomme linjer"
 5545 
 5546 #: src/lang.c:1552
 5547 msgid "no"
 5548 msgstr "nej"
 5549 
 5550 #: src/lang.c:1553
 5551 msgid "with headers"
 5552 msgstr "med teksthoveder"
 5553 
 5554 #: src/lang.c:1554
 5555 msgid "without headers"
 5556 msgstr "uden teksthoveder"
 5557 
 5558 # hvad er det her for nogle forkortelser (bevaret på engelsk)
 5559 #: src/lang.c:1561
 5560 msgid "NFKC"
 5561 msgstr "NFKC"
 5562 
 5563 #: src/lang.c:1563
 5564 msgid "NFKD"
 5565 msgstr "NFKD"
 5566 
 5567 #: src/lang.c:1564
 5568 msgid "NFC"
 5569 msgstr "NFC"
 5570 
 5571 #: src/lang.c:1565
 5572 msgid "NFD"
 5573 msgstr "NFD"
 5574 
 5575 #: src/lang.c:1573
 5576 msgid "Display Options"
 5577 msgstr "Vis indstillinger"
 5578 
 5579 #: src/lang.c:1580
 5580 msgid "Color Options"
 5581 msgstr "Farveindstillinger"
 5582 
 5583 #: src/lang.c:1586
 5584 msgid "Highlight Options"
 5585 msgstr "Fremhævelsesindstillinger"
 5586 
 5587 #: src/lang.c:1593
 5588 msgid "Article-Limiting Options"
 5589 msgstr "Artikelbegrænsende indstillinger"
 5590 
 5591 #: src/lang.c:1599
 5592 msgid "Posting/Mailing Options"
 5593 msgstr "Indsendelses-/postindstillinger"
 5594 
 5595 #: src/lang.c:1605
 5596 msgid "Saving/Printing Options"
 5597 msgstr "Gemnings-/udskrivningsindstillinger"
 5598 
 5599 #: src/lang.c:1611
 5600 msgid "Expert Options"
 5601 msgstr "Ekspertindstillinger"
 5602 
 5603 #: src/lang.c:1617
 5604 msgid "Filtering Options"
 5605 msgstr "Filterindstillinger"
 5606 
 5607 #: src/lang.c:1622 src/lang.c:1653 src/lang.c:1659 src/lang.c:1686
 5608 #: src/lang.c:1738 src/lang.c:1744 src/lang.c:1754 src/lang.c:1765
 5609 #: src/lang.c:1783 src/lang.c:1852 src/lang.c:2053 src/lang.c:2059
 5610 #: src/lang.c:2065 src/lang.c:2071 src/lang.c:2083 src/lang.c:2090
 5611 #: src/lang.c:2144 src/lang.c:2153 src/lang.c:2159 src/lang.c:2166
 5612 #: src/lang.c:2173 src/lang.c:2180 src/lang.c:2187 src/lang.c:2194
 5613 #: src/lang.c:2201 src/lang.c:2208 src/lang.c:2215 src/lang.c:2222
 5614 #: src/lang.c:2229 src/lang.c:2236 src/lang.c:2243 src/lang.c:2250
 5615 #: src/lang.c:2257 src/lang.c:2264 src/lang.c:2271 src/lang.c:2278
 5616 #: src/lang.c:2285 src/lang.c:2292 src/lang.c:2299 src/lang.c:2306
 5617 #: src/lang.c:2313 src/lang.c:2320 src/lang.c:2327 src/lang.c:2335
 5618 #: src/lang.c:2351 src/lang.c:2358 src/lang.c:2365 src/lang.c:2372
 5619 #: src/lang.c:2378 src/lang.c:2384 src/lang.c:2401 src/lang.c:2413
 5620 #: src/lang.c:2447 src/lang.c:2500 src/lang.c:2514 src/lang.c:2520
 5621 #: src/lang.c:2545 src/lang.c:2563 src/lang.c:2580 src/lang.c:2616
 5622 #: src/lang.c:2652 src/lang.c:2672 src/lang.c:2707 src/lang.c:2717
 5623 #: src/lang.c:2724 src/lang.c:2750 src/lang.c:2774 src/lang.c:2847
 5624 #: src/lang.c:2861 src/lang.c:2869 src/lang.c:2883 src/lang.c:2889
 5625 #: src/lang.c:2927
 5626 msgid "<SPACE> toggles, <CR> sets, <ESC> cancels."
 5627 msgstr "<MELLEMRUM> skifter, <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 5628 
 5629 #: src/lang.c:1623
 5630 msgid "Show mini menu & posting etiquette"
 5631 msgstr "Vis minimenu og indlægsetikette"
 5632 
 5633 #: src/lang.c:1624
 5634 msgid ""
 5635 "# If ON show a mini menu of useful commands at each level\n"
 5636 "# and posting etiquette after composing an article\n"
 5637 msgstr ""
 5638 "# Hvis slået til, så vis en minimenu med nyttige kommandoer på hvert niveau\n"
 5639 "# og indlægsetikette efter komponering af en artikel\n"
 5640 
 5641 #: src/lang.c:1629
 5642 msgid "Show short description for each newsgroup. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5643 msgstr ""
 5644 "Vis kort beskrivelse for hver nyhedsgruppe. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5645 "ændrer."
 5646 
 5647 #: src/lang.c:1630
 5648 msgid "Show description of each newsgroup"
 5649 msgstr "Vis beskrivelse af hver nyhedsgruppe"
 5650 
 5651 #: src/lang.c:1631
 5652 msgid ""
 5653 "# If ON show group description text after newsgroup name at\n"
 5654 "# group selection level\n"
 5655 msgstr ""
 5656 "# Hvis slået til, så vis gruppebeskrivelsestekst efter nyhedsgruppenavn\n"
 5657 "# på gruppemarkeringsniveau\n"
 5658 
 5659 #: src/lang.c:1636
 5660 msgid ""
 5661 "Show From (author) fields in group & thread level. <SPACE> toggles & <CR> "
 5662 "sets."
 5663 msgstr ""
 5664 "Vis Fra-felter (forfatter) i gruppe- og trådniveau. <MELLEMRUM> skifter og "
 5665 "<CR> ændrer."
 5666 
 5667 #: src/lang.c:1637
 5668 msgid "In group and thread level, show author by"
 5669 msgstr "I gruppe- og trådniveau, vis forfatter efter"
 5670 
 5671 #: src/lang.c:1638
 5672 msgid ""
 5673 "# Part of From field to display in group and thread level\n"
 5674 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5675 "#  0 = none\n"
 5676 "#  1 = address\n"
 5677 "# * 2 = full name\n"
 5678 "#  3 = both\n"
 5679 msgstr ""
 5680 "# Del af Fra-felt, der skal vises i gruppe- og trådniveau\n"
 5681 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5682 "#  0 = ingen\n"
 5683 "#  1 = adresse\n"
 5684 "# * 2 = fulde navn\n"
 5685 "#  3 = begge\n"
 5686 
 5687 #: src/lang.c:1647
 5688 msgid "Draw -> or highlighted bar for selection. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5689 msgstr ""
 5690 "Tegn -> eller fremhævet bjælke for markering. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5691 "ændrer."
 5692 
 5693 #: src/lang.c:1648
 5694 msgid "Draw -> instead of highlighted bar"
 5695 msgstr "Tegn -> i stedet for fremhævet bjælke"
 5696 
 5697 #: src/lang.c:1649
 5698 msgid "# If ON use -> otherwise highlighted bar for selection\n"
 5699 msgstr ""
 5700 "# Hvis slået til, så brug -> ellers brug fremhævet bjælke for markering\n"
 5701 
 5702 #: src/lang.c:1654
 5703 msgid "Use inverse video for page headers"
 5704 msgstr "Brug omvendt video for sideteksthoveder"
 5705 
 5706 #: src/lang.c:1655
 5707 msgid "# If ON use inverse video for page headers at different levels\n"
 5708 msgstr ""
 5709 "# Hvis slået til, så brug omvendt video for sideteksthoveder på forskellige "
 5710 "niveauer\n"
 5711 
 5712 #: src/lang.c:1660
 5713 msgid "Thread articles by"
 5714 msgstr "Trådopdel artikler efter"
 5715 
 5716 #: src/lang.c:1661
 5717 msgid ""
 5718 "# Thread articles by ...\n"
 5719 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5720 "#  0 = nothing\n"
 5721 "#  1 = Subject\n"
 5722 "#  2 = References\n"
 5723 "# * 3 = Both (Subject and References)\n"
 5724 "#  4 = Multipart Subject\n"
 5725 "#  5 = Percentage Match\n"
 5726 msgstr ""
 5727 "# Opdel artikler efter ...\n"
 5728 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5729 "#  0 = intet\n"
 5730 "#  1 = Emne\n"
 5731 "#  2 = Referencer\n"
 5732 "# * 3 = Begge (emne og referencer)\n"
 5733 "#  4 = Emne med flere dele\n"
 5734 "#  5 = Procentmatch\n"
 5735 
 5736 #: src/lang.c:1672
 5737 msgid "Enter percentage match required to thread together. <CR> sets."
 5738 msgstr "Indtast procentmatch krævet for at lave tråde. <CR> ændrer."
 5739 
 5740 #: src/lang.c:1673
 5741 msgid "Thread percentage match"
 5742 msgstr "Trådprocentmatch"
 5743 
 5744 #: src/lang.c:1675
 5745 #, no-c-format
 5746 msgid ""
 5747 "# Thread percentage match...\n"
 5748 "# the percentage of characters in the subject of an article that must match\n"
 5749 "# a base article for both those articles to be considered to belong to the\n"
 5750 "# same thread. This option is an integer percentage, eg. 80, no decimals "
 5751 "may\n"
 5752 "# follow. If 80 is used here, then 80% of the characters must match "
 5753 "exactly,\n"
 5754 "# no insertion of a character, for the two articles to be put in the same\n"
 5755 "# thread. eg. 'happy' and 'harpy' would match, but 'harpie', 'happie' and\n"
 5756 "# 'harppy' would be threaded separately from 'happy'\n"
 5757 msgstr ""
 5758 
 5759 #: src/lang.c:1687
 5760 msgid "Score of a thread"
 5761 msgstr "Bedømmelse for en tråd"
 5762 
 5763 #: src/lang.c:1688
 5764 msgid ""
 5765 "# Thread score\n"
 5766 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5767 "# * 0 = max\n"
 5768 "#  1 = sum\n"
 5769 "#  2 = average\n"
 5770 msgstr ""
 5771 "# Trådbedømmelse\n"
 5772 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5773 "# * 0 = maks\n"
 5774 "#  1 = sum\n"
 5775 "#  2 = gennemsnit\n"
 5776 
 5777 #: src/lang.c:1696
 5778 msgid ""
 5779 "Sort articles by Subject, From, Date or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5780 msgstr ""
 5781 "Sorter artikler efter Emne, Fra, Dato eller Bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter "
 5782 "og <CR> ændrer."
 5783 
 5784 #: src/lang.c:1697
 5785 msgid "Sort articles by"
 5786 msgstr "Sorter artikler efter"
 5787 
 5788 #: src/lang.c:1698
 5789 msgid ""
 5790 "# Sort articles by ...\n"
 5791 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5792 "#  0 = nothing\n"
 5793 "#  1 = Subject descending\n"
 5794 "#  2 = Subject ascending\n"
 5795 "#  3 = From descending\n"
 5796 "#  4 = From ascending\n"
 5797 "#  5 = Date descending\n"
 5798 "# * 6 = Date ascending\n"
 5799 "#  7 = Score descending\n"
 5800 "#  8 = Score ascending\n"
 5801 "#  9 = Lines descending\n"
 5802 "# 10 = Lines ascending\n"
 5803 msgstr ""
 5804 
 5805 #: src/lang.c:1714
 5806 msgid "Sort threads by Nothing or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5807 msgstr ""
 5808 "Sorter tråde efter intet eller bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5809 "ændrer."
 5810 
 5811 #: src/lang.c:1715
 5812 msgid "Sort threads by"
 5813 msgstr "Sorter tråde efter"
 5814 
 5815 #: src/lang.c:1716
 5816 msgid ""
 5817 "# Sort thread by ...\n"
 5818 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5819 "#  0 = nothing\n"
 5820 "# * 1 = Score descending\n"
 5821 "#  2 = Score ascending\n"
 5822 "#  3 = Last posting date descending\n"
 5823 "#  4 = Last posting date ascending\n"
 5824 msgstr ""
 5825 
 5826 #: src/lang.c:1726
 5827 msgid ""
 5828 "Put cursor at first/last unread art in groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5829 msgstr ""
 5830 "Placer markør på første/sidste ulæste artikel i grupper. <MELLEMRUM> skifter "
 5831 "og <CR> ændrer."
 5832 
 5833 #: src/lang.c:1727
 5834 msgid "Go to first unread article in group"
 5835 msgstr "Gå til den første ulæste artikel i gruppe"
 5836 
 5837 #: src/lang.c:1728
 5838 msgid "# If ON put cursor at first unread art in group otherwise last art\n"
 5839 msgstr ""
 5840 "# Hvis slået til, så placer markør ved første ulæste artikel i gruppen "
 5841 "ellers\n"
 5842 " ved sidste artikel\n"
 5843 
 5844 #: src/lang.c:1732
 5845 msgid "Show all articles or only unread articles. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5846 msgstr ""
 5847 "Vis alle artikler eller kun ulæste artikler. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5848 "ændrer."
 5849 
 5850 #: src/lang.c:1733
 5851 msgid "Show only unread articles"
 5852 msgstr "Vis kun ulæste artikler"
 5853 
 5854 #: src/lang.c:1734
 5855 msgid "# If ON show only new/unread articles otherwise show all.\n"
 5856 msgstr "# Hvis slået til, så vis kun nye/ulæste artikler ellers vis alle.\n"
 5857 
 5858 #: src/lang.c:1739
 5859 msgid "Show only groups with unread arts"
 5860 msgstr "Vis kun grupper med ulæst kunst"
 5861 
 5862 #: src/lang.c:1740
 5863 msgid "# If ON show only subscribed to groups that contain unread articles.\n"
 5864 msgstr ""
 5865 "# Hvis slået til, så vis kun abonnerede grupper som indeholder ulæste "
 5866 "artikler.\n"
 5867 
 5868 #: src/lang.c:1745
 5869 msgid "Filter which articles"
 5870 msgstr "Filtrer hvilke artikler"
 5871 
 5872 #: src/lang.c:1746
 5873 msgid ""
 5874 "# Filter which articles\n"
 5875 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5876 "# * 0 = only kill unread articles\n"
 5877 "#  1 = kill all articles and show in threads marked with K\n"
 5878 "#  2 = kill all articles and never show them\n"
 5879 msgstr ""
 5880 
 5881 #: src/lang.c:1755
 5882 msgid "Go to the next unread article with"
 5883 msgstr "Gå til den næste ulæste artikel med"
 5884 
 5885 #: src/lang.c:1756
 5886 msgid ""
 5887 "# Go to the unread article with following key(s)\n"
 5888 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5889 "#  0 = nothing\n"
 5890 "#  1 = PAGE DOWN\n"
 5891 "# * 2 = TAB\n"
 5892 "#  3 = PAGE DOWN or TAB\n"
 5893 msgstr ""
 5894 
 5895 #: src/lang.c:1766
 5896 msgid "How to treat blank lines"
 5897 msgstr "Hvordan tomme linjer skal behandles"
 5898 
 5899 #: src/lang.c:1767
 5900 msgid ""
 5901 "# Trim the article body, remove unnecessary blank lines.\n"
 5902 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5903 "# * 0 = Nothing special\n"
 5904 "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 5905 "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 5906 "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 5907 "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 5908 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5909 "#    leading blank lines\n"
 5910 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5911 "#    trailing blank lines\n"
 5912 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5913 "#    leading and trailing blank lines\n"
 5914 msgstr ""
 5915 
 5916 #: src/lang.c:1784
 5917 msgid "List thread using right arrow key"
 5918 msgstr "Vis tråd via højre piletast"
 5919 
 5920 #: src/lang.c:1785
 5921 msgid ""
 5922 "# If ON automatically list thread when entering it using right arrow key.\n"
 5923 msgstr ""
 5924 "# Hvis slået til, så vis automatisk tråd når den vælges via højre piletast.\n"
 5925 
 5926 #: src/lang.c:1789
 5927 msgid "Enter character to indicate deleted articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 5928 msgstr ""
 5929 "Indtast tegnet som skal angive slettede artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 5930 "afbryder."
 5931 
 5932 #: src/lang.c:1790
 5933 msgid "Character to show deleted articles"
 5934 msgstr "Tegn til at vise slettede artikler"
 5935 
 5936 #: src/lang.c:1791
 5937 msgid ""
 5938 "# Character used to show that an art was deleted (default 'D')\n"
 5939 "# _ is turned into ' '\n"
 5940 msgstr ""
 5941 "# Tegn som bruges til at vise at en artikel blev slettet (standard »D«)\n"
 5942 "# _ ændres til ' '\n"
 5943 
 5944 #: src/lang.c:1796
 5945 msgid ""
 5946 "Enter character to indicate articles in a range. <CR> sets, <ESC> cancels."
 5947 msgstr ""
 5948 "Indtast tegnet som skal angive artikler i et interval. <CR> ændrer, <ESC> "
 5949 "afbryder."
 5950 
 5951 #: src/lang.c:1797
 5952 msgid "Character to show inrange articles"
 5953 msgstr "Tegn til at vise artikler i et interval"
 5954 
 5955 #: src/lang.c:1798
 5956 msgid ""
 5957 "# Character used to show that an art is in a range (default '#')\n"
 5958 "# _ is turned into ' '\n"
 5959 msgstr ""
 5960 "# Tegn som bruges til at vise at en artikel er i et interval (standard »#«)\n"
 5961 "# _ ændres til ' '\n"
 5962 
 5963 #: src/lang.c:1803
 5964 msgid ""
 5965 "Enter character to indicate that article will return. <CR> sets, <ESC> "
 5966 "cancels."
 5967 msgstr ""
 5968 "Indtast tegnet som skal angive at artikel vil returnere. <CR> ændrer, <ESC> "
 5969 "afbryder."
 5970 
 5971 #: src/lang.c:1804
 5972 msgid "Character to show returning arts"
 5973 msgstr "Tegn til at vise returnerende artikler"
 5974 
 5975 #: src/lang.c:1805
 5976 msgid ""
 5977 "# Character used to show that an art will return (default '-')\n"
 5978 "# _ is turned into ' '\n"
 5979 msgstr ""
 5980 "# Tegn som bruges til at vise at en artikel vil returnere (standard »-«)\n"
 5981 "# _ ændres til ' '\n"
 5982 
 5983 #: src/lang.c:1810
 5984 msgid ""
 5985 "Enter character to indicate selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 5986 msgstr ""
 5987 "Indtast tegnet som skal angive valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 5988 
 5989 #: src/lang.c:1811
 5990 msgid "Character to show selected articles"
 5991 msgstr "Tegn der viser valgte artikler"
 5992 
 5993 #: src/lang.c:1812
 5994 msgid ""
 5995 "# Character used to show that an art was auto-selected (default '*')\n"
 5996 "# _ is turned into ' '\n"
 5997 msgstr ""
 5998 
 5999 #: src/lang.c:1817
 6000 msgid "Enter character to indicate recent articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6001 msgstr ""
 6002 
 6003 #: src/lang.c:1818
 6004 msgid "Character to show recent articles"
 6005 msgstr "Tegn til at vise seneste artikler"
 6006 
 6007 #: src/lang.c:1819
 6008 msgid ""
 6009 "# Character used to show that an art is recent (default 'o')\n"
 6010 "# _ is turned into ' '\n"
 6011 msgstr ""
 6012 
 6013 #: src/lang.c:1824
 6014 msgid "Enter character to indicate unread articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6015 msgstr ""
 6016 "Indtast tegnet som skal angive ulæste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6017 
 6018 #: src/lang.c:1825
 6019 msgid "Character to show unread articles"
 6020 msgstr "Tegn til visning af ulæste artikler"
 6021 
 6022 #: src/lang.c:1826
 6023 msgid ""
 6024 "# Character used to show that an art is unread (default '+')\n"
 6025 "# _ is turned into ' '\n"
 6026 msgstr ""
 6027 
 6028 #: src/lang.c:1831
 6029 msgid "Enter character to indicate read articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6030 msgstr ""
 6031 "Indtast tegn til at angive læste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6032 
 6033 #: src/lang.c:1832
 6034 msgid "Character to show read articles"
 6035 msgstr "Tegn til at vise læste artikler"
 6036 
 6037 #: src/lang.c:1833
 6038 msgid ""
 6039 "# Character used to show that an art was read (default ' ')\n"
 6040 "# _ is turned into ' '\n"
 6041 msgstr ""
 6042 
 6043 #: src/lang.c:1838
 6044 msgid "Enter character to indicate killed articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6045 msgstr ""
 6046 
 6047 #: src/lang.c:1839
 6048 msgid "Character to show killed articles"
 6049 msgstr "Tegn til at vise dræbte artikler"
 6050 
 6051 #: src/lang.c:1840
 6052 msgid ""
 6053 "# Character used to show that an art was killed (default 'K')\n"
 6054 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6055 msgstr ""
 6056 
 6057 #: src/lang.c:1845
 6058 msgid ""
 6059 "Enter character to indicate read selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6060 msgstr ""
 6061 "Indtast tegnet som skal angive læste valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 6062 "afbryder."
 6063 
 6064 #: src/lang.c:1846
 6065 msgid "Character to show readselected arts"
 6066 msgstr ""
 6067 
 6068 #: src/lang.c:1847
 6069 msgid ""
 6070 "# Character used to show that an art was selected before read (default ':')\n"
 6071 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6072 msgstr ""
 6073 
 6074 #: src/lang.c:1853
 6075 msgid "Abbreviate long newsgroup names"
 6076 msgstr "Forkort lange nyhedsgruppenavne"
 6077 
 6078 #: src/lang.c:1854
 6079 msgid ""
 6080 "# If ON abbreviate (if necessary) long newsgroup names at group selection\n"
 6081 "# level and article level like this:\n"
 6082 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6083 msgstr ""
 6084 "# Hvis slået til, så forkort (om nødvendigt) lange nyhedsgruppenavne ved "
 6085 "gruppe-\n"
 6086 "# markeringsniveau og artikelniveau således:\n"
 6087 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6088 
 6089 #: src/lang.c:1860
 6090 msgid ""
 6091 "0 = full page scrolling, -1 = show previous last line as first on next page, "
 6092 "-2 = half page"
 6093 msgstr ""
 6094 "0 = fuld siderulning, -1 = vis forrige sidste linje som første på næste "
 6095 "side, -2 = halv side"
 6096 
 6097 #: src/lang.c:1861
 6098 msgid "Number of lines to scroll in pager"
 6099 msgstr "Antallet af linjer at rulle i tekstsøgeren"
 6100 
 6101 #: src/lang.c:1862
 6102 msgid ""
 6103 "# Number of lines that cursor-up/down will scroll in article pager\n"
 6104 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6105 "# -2 = half-page scrolling\n"
 6106 "# -1 = the top/bottom line is carried over onto the next page\n"
 6107 "#  0 = page-by-page (traditional behavior)\n"
 6108 "# * 1 = line-by-line\n"
 6109 "#  2 or greater = scroll by 2 or more lines (only in the pager)\n"
 6110 msgstr ""
 6111 
 6112 #: src/lang.c:1872
 6113 msgid "Display signatures. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6114 msgstr "Vis underskrifter. <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6115 
 6116 #: src/lang.c:1873
 6117 msgid "Display signatures"
 6118 msgstr "Vis underskrifter"
 6119 
 6120 #: src/lang.c:1874
 6121 msgid "# If OFF don't show signatures when displaying articles\n"
 6122 msgstr "# Hvis OFF (FRA) så vis ikke underskrifter når der vises artikler\n"
 6123 
 6124 #: src/lang.c:1878
 6125 msgid ""
 6126 "Display uuencoded data as tagged attachments. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6127 msgstr ""
 6128 "Vis »uuencoded« data som mærkede vedhæftninger. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6129 "ændrer."
 6130 
 6131 #: src/lang.c:1879
 6132 msgid "Display uue data as an attachment"
 6133 msgstr "Vis uue-data som en vedhæftning"
 6134 
 6135 #: src/lang.c:1880
 6136 msgid ""
 6137 "# Handling of uuencoded data in the pager\n"
 6138 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6139 "# * 0 = no, display raw uuencoded data\n"
 6140 "#  1 = yes, uuencoded data will be condensed to a single tag line showing\n"
 6141 "#    size and filename, similar to how MIME attachments are displayed\n"
 6142 "#  2 = hide all, as for 1, but any line that looks like uuencoded data "
 6143 "will\n"
 6144 "#    be folded into a tag line.\n"
 6145 msgstr ""
 6146 
 6147 #: src/lang.c:1890
 6148 msgid ""
 6149 "Decode German style TeX umlaut codes to ISO. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6150 msgstr ""
 6151 "Afkod tysk udformning af TeX-umlautkoder til ISO. <MELLEMRUM> skifter og "
 6152 "<CR> ændrer."
 6153 
 6154 #: src/lang.c:1891
 6155 msgid "Display \"a as Umlaut-a"
 6156 msgstr "Vis \"a som umlaut-a"
 6157 
 6158 #: src/lang.c:1892
 6159 msgid ""
 6160 "# If ON decode German style TeX umlaut codes to ISO and\n"
 6161 "# show \"a as Umlaut-a, etc.\n"
 6162 msgstr ""
 6163 "# Hvis slået til, så afkod TeX-umlautkoder i tysk stil til ISO\n"
 6164 "# og vis \"a som Umlaut-a, etc.\n"
 6165 
 6166 #: src/lang.c:1897 src/lang.c:1907
 6167 msgid "Space separated list of header fields"
 6168 msgstr "Mellemrumsadskilt liste med teksthovedfelter"
 6169 
 6170 #: src/lang.c:1898
 6171 msgid "Display these header fields (or *)"
 6172 msgstr "Vis disse teksthovedfelter (eller *)"
 6173 
 6174 #: src/lang.c:1899
 6175 msgid ""
 6176 "# Which news headers you wish to see. If you want to see _all_ the headers,\n"
 6177 "# place an '*' as this value. This is the only way a wildcard can be used.\n"
 6178 "# If you enter 'X-' as the value, you will see all headers beginning with\n"
 6179 "# 'X-' (like X-Alan or X-Pape). You can list more than one by delimiting "
 6180 "with\n"
 6181 "# spaces. Not defining anything turns off this option.\n"
 6182 msgstr ""
 6183 
 6184 #: src/lang.c:1908
 6185 msgid "Do not display these header fields"
 6186 msgstr "Vis ikke disse teksthovedfelter"
 6187 
 6188 #: src/lang.c:1909
 6189 msgid ""
 6190 "# Same as 'news_headers_to_display' except it denotes the opposite.\n"
 6191 "# An example of using both options might be if you thought X- headers were\n"
 6192 "# A Good Thing(tm), but thought Alan and Pape were miscreants...well then "
 6193 "you\n"
 6194 "# would do something like this:\n"
 6195 "# news_headers_to_display=X-\n"
 6196 "# news_headers_to_not_display=X-Alan X-Pape\n"
 6197 "# Not defining anything turns off this option.\n"
 6198 msgstr ""
 6199 
 6200 #: src/lang.c:1919
 6201 msgid ""
 6202 "Do you want to enable automatic handling of multipart/alternative articles?"
 6203 msgstr ""
 6204 "Ønsker du at aktivere automatisk håndtering af flerdels-/alternative "
 6205 "artikler?"
 6206 
 6207 #: src/lang.c:1920
 6208 msgid "Skip multipart/alternative parts"
 6209 msgstr "Udelad multipart/alternative dele"
 6210 
 6211 #: src/lang.c:1921
 6212 msgid "# If ON strip multipart/alternative messages automatically\n"
 6213 msgstr "# Hvis slået til, så fjern multipart/alternative beskeder automatisk\n"
 6214 
 6215 #: src/lang.c:1925
 6216 msgid "Enable detection of verbatim blocks? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6217 msgstr ""
 6218 "Aktiver detektion af verbatimblokke? <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6219 
 6220 #: src/lang.c:1926
 6221 msgid "Detection of verbatim blocks"
 6222 msgstr "Detektering af verbatimblokke"
 6223 
 6224 #: src/lang.c:1927
 6225 msgid "# If ON detect verbatim blocks in articles\n"
 6226 msgstr "# Hvis slået til, så detekter verbatimblokke i artikler\n"
 6227 
 6228 #: src/lang.c:1932
 6229 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote."
 6230 msgstr ""
 6231 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6232 "col_quote."
 6233 
 6234 #: src/lang.c:1933
 6235 msgid "Regex used to show quoted lines"
 6236 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citerede linjer"
 6237 
 6238 #: src/lang.c:1934
 6239 msgid ""
 6240 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6241 "# quoted when viewing articles. Quoted lines are shown in col_quote.\n"
 6242 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6243 msgstr ""
 6244 
 6245 #: src/lang.c:1940
 6246 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote2."
 6247 msgstr ""
 6248 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der vises i "
 6249 "col_quote2."
 6250 
 6251 #: src/lang.c:1941
 6252 msgid "Regex used to show twice quoted l."
 6253 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise dobbeltciterede l."
 6254 
 6255 #: src/lang.c:1942
 6256 msgid ""
 6257 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6258 "# quoted twice. Twice quoted lines are shown in col_quote2.\n"
 6259 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6260 msgstr ""
 6261 
 6262 #: src/lang.c:1948
 6263 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote3."
 6264 msgstr ""
 6265 "Et regulært udtryk brugt til at beslutte hvilke linjer der vises i "
 6266 "col_quota3."
 6267 
 6268 #: src/lang.c:1949
 6269 msgid "Regex used to show >= 3 times q.l."
 6270 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise >= 3 gange q.l."
 6271 
 6272 #: src/lang.c:1950
 6273 msgid ""
 6274 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6275 "# quoted >=3 times. >=3 times quoted lines are shown in col_quote3.\n"
 6276 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6277 msgstr ""
 6278 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6279 "# der er citerede >=3 gange. >=3 gange citerede linjer vises i col_quote3.\n"
 6280 "# Hvis denne efterlades tom bruger tin en indbygget standard.\n"
 6281 
 6282 #: src/lang.c:1956
 6283 msgid "Enable detection of external quotes? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6284 msgstr ""
 6285 "Aktiver detektion af eksternt citationstegn? <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6286 "ændrer."
 6287 
 6288 #: src/lang.c:1957
 6289 msgid "Detection of external quotes"
 6290 msgstr "Detektering af eksterne citationstegn"
 6291 
 6292 #: src/lang.c:1958
 6293 msgid "# If ON detect quoted text from external sources in articles\n"
 6294 msgstr ""
 6295 "# Hvis slået til, så detekteres citeret tekst fra eksterne kilder i "
 6296 "artikler\n"
 6297 
 6298 #: src/lang.c:1962
 6299 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_extquote."
 6300 msgstr ""
 6301 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6302 "col_extquote."
 6303 
 6304 #: src/lang.c:1963
 6305 msgid "Regex used to show quotes from external sources"
 6306 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citationer fra eksterne kilder"
 6307 
 6308 #: src/lang.c:1964
 6309 msgid ""
 6310 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6311 "# external quotes. Text from external quotes is shown in col_extquote.\n"
 6312 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6313 msgstr ""
 6314 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6315 "# der er eksterne citater. Tekst fra eksterne citater vises i col_extquote.\n"
 6316 "# Hvis denne efterlades tom, bruger tin en indbygget standard.\n"
 6317 
 6318 #: src/lang.c:1971
 6319 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markslashes."
 6320 msgstr ""
 6321 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6322 "col_markslashes."
 6323 
 6324 #: src/lang.c:1972
 6325 msgid "Regex used to highlight /slashes/"
 6326 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve /slashes/"
 6327 
 6328 #: src/lang.c:1973
 6329 msgid ""
 6330 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6331 "# bounded by '/' are to be shown in col_markslashes.\n"
 6332 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6333 msgstr ""
 6334 
 6335 #: src/lang.c:1979
 6336 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstars."
 6337 msgstr ""
 6338 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6339 "col_markstars."
 6340 
 6341 #: src/lang.c:1980
 6342 msgid "Regex used to highlight *stars*"
 6343 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve *stjerner*"
 6344 
 6345 #: src/lang.c:1981
 6346 msgid ""
 6347 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6348 "# bounded by '*' are to be shown in col_markstars.\n"
 6349 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6350 msgstr ""
 6351 
 6352 #: src/lang.c:1987
 6353 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstroke."
 6354 msgstr ""
 6355 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6356 "col_markstroke."
 6357 
 6358 #: src/lang.c:1988
 6359 msgid "Regex used to highlight -strokes-"
 6360 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve -strokes-"
 6361 
 6362 #: src/lang.c:1989
 6363 msgid ""
 6364 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6365 "# bounded by '-' are to be shown in col_markstroke.\n"
 6366 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6367 msgstr ""
 6368 
 6369 #: src/lang.c:1995
 6370 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markdash."
 6371 msgstr ""
 6372 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6373 "col_markdash."
 6374 
 6375 #: src/lang.c:1996
 6376 msgid "Regex used to highlight _underline_"
 6377 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve _underline_"
 6378 
 6379 #: src/lang.c:1997
 6380 msgid ""
 6381 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6382 "# bounded by '_' are to be shown in col_markdash.\n"
 6383 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6384 msgstr ""
 6385 
 6386 #: src/lang.c:2003
 6387 msgid "A regex used to find Subject prefixes to remove. Use '|' as separator."
 6388 msgstr ""
 6389 "Et regulært udtryk som bruges til at finde emnepræfikser, der skal fjernes. "
 6390 "Brug »|« som adskillelsestegn."
 6391 
 6392 #: src/lang.c:2004
 6393 msgid "Regex with Subject prefixes"
 6394 msgstr "Regulært udtryk med emnepræfikser"
 6395 
 6396 #: src/lang.c:2005
 6397 msgid ""
 6398 "# A regular expression that tin will use to find Subject prefixes\n"
 6399 "# which will be removed before showing the header.\n"
 6400 msgstr ""
 6401 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde emnepræfikser\n"
 6402 "# som vil blive fjernet før teksthovedet vises.\n"
 6403 
 6404 #: src/lang.c:2010
 6405 msgid "A regex used to find Subject suffixes to remove. Use '|' as separator."
 6406 msgstr ""
 6407 "Et regulært udtryk som bruges til at finde emnesuffikser, der skal fjernes. "
 6408 "Brug »|« som adskillelsestegn."
 6409 
 6410 #: src/lang.c:2011
 6411 msgid "Regex with Subject suffixes"
 6412 msgstr "Regulært udtryk med emnesuffikser"
 6413 
 6414 #: src/lang.c:2012
 6415 msgid ""
 6416 "# A regular expression that tin will use to find Subject suffixes\n"
 6417 "# which will be removed when replying or posting followup.\n"
 6418 msgstr ""
 6419 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde emnesuffikser\n"
 6420 "# som vil blive fjernet når der svares eller sendes opfølgninger.\n"
 6421 
 6422 #: src/lang.c:2017
 6423 msgid "A regex used to find the begin of a verbatim block."
 6424 msgstr ""
 6425 "Et regulært udtryk som bruges til at finde begyndelsen af en verbatimblok."
 6426 
 6427 #: src/lang.c:2018
 6428 msgid "Regex for begin of a verbatim block"
 6429 msgstr "Regulært udtryk for begyndelsen på en verbatimblok"
 6430 
 6431 #: src/lang.c:2019
 6432 msgid ""
 6433 "# A regular expression that tin will use to find the begin of\n"
 6434 "# a verbatim block.\n"
 6435 msgstr ""
 6436 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde begyndelsen\n"
 6437 "# af en verbatimblok.\n"
 6438 
 6439 #: src/lang.c:2024
 6440 msgid "A regex used to find the end of a verbatim block."
 6441 msgstr ""
 6442 "Et regulært udtryk som bruges til at finde slutningen af en verbatimblok."
 6443 
 6444 #: src/lang.c:2025
 6445 msgid "Regex for end of a verbatim block"
 6446 msgstr "Regulært udtryk for slutningen på en verbatimblok"
 6447 
 6448 #: src/lang.c:2026
 6449 msgid ""
 6450 "# A regular expression that tin will use to find the end of\n"
 6451 "# a verbatim block.\n"
 6452 msgstr ""
 6453 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde slutningen\n"
 6454 "# af en verbatimblok.\n"
 6455 
 6456 #: src/lang.c:2031
 6457 msgid ""
 6458 "Enter name and options for external MIME viewer, --internal for built-in "
 6459 "viewer"
 6460 msgstr ""
 6461 "Indtast navn og tilvalg for ekstern MIME-fremviser, --internal for indbygget "
 6462 "fremviser"
 6463 
 6464 #: src/lang.c:2032
 6465 msgid "MIME binary content viewer"
 6466 msgstr "Fremviser for MIME-binært indhold"
 6467 
 6468 #: src/lang.c:2033
 6469 msgid ""
 6470 "# If --internal automatically use the built in MIME viewer for non-text\n"
 6471 "# parts of articles.\n"
 6472 "# Otherwise specify an external viewer program (eg, metamail) or leave "
 6473 "blank\n"
 6474 "# for no automatic viewing\n"
 6475 msgstr ""
 6476 "# Hvis --internal automatisk bruger den indbyggede MIME-fremviser for ikke-"
 6477 "tekst-\n"
 6478 "# dele af artikler.\n"
 6479 "# Ellers specificeres en ekstern fremviser (f.eks. metamail) eller "
 6480 "efterlades tom\n"
 6481 "# for ingen automatisk visning\n"
 6482 
 6483 #: src/lang.c:2040
 6484 msgid "Confirm before starting non-text viewing program"
 6485 msgstr "Bekræft før start af visningsprogram for ikke-tekst"
 6486 
 6487 #: src/lang.c:2041
 6488 msgid "Ask before using MIME viewer"
 6489 msgstr "Spørg før brug af MIME-fremviser"
 6490 
 6491 #: src/lang.c:2042
 6492 msgid ""
 6493 "# If ON tin will ask before using metamail to display MIME messages\n"
 6494 "# this only happens if metamail_prog is set to something\n"
 6495 msgstr ""
 6496 "# Hvis slået til, så vil tin spørge før programmet bruger metamail til at "
 6497 "vise MIME-beskeder\n"
 6498 "# dette sker kun hvis metamail_prog har en værdi\n"
 6499 
 6500 #: src/lang.c:2047
 6501 msgid "Ask to mark groups read when quitting. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6502 msgstr ""
 6503 "Spørg om at markere grupper som læst når der afsluttes. <MELLEMRUM> skifter "
 6504 "& <CR> ændrer."
 6505 
 6506 #: src/lang.c:2048
 6507 msgid "Catchup read groups when quitting"
 6508 msgstr "Opsaml læste grupper ved afslutning"
 6509 
 6510 #: src/lang.c:2049
 6511 msgid "# If ON ask user if read groups should all be marked read\n"
 6512 msgstr ""
 6513 "# Hvis slået til, så spørg brugeren om læste grupper skal markeres læst\n"
 6514 
 6515 #: src/lang.c:2054
 6516 msgid "Catchup group using left key"
 6517 msgstr "Opsaml gruppe med venstre tast"
 6518