"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "tin-2.4.2/po/da.po" (8 Dec 2017, 228516 Bytes) of package /linux/misc/tin-2.4.2.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation of Tin.
  2 # Copyright (C) 2017 Tin & Joe Hansen.
  3 # This file is distributed under the same license as the tin package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
  5 #
  6 # Der er ikke anvendt accenter i denne oversættelse.
  7 # '' er bevaret i oversættelsen på samme måde ''.
  8 #
  9 # <CR> sets -> ændrer (eller skal det være angiver, måske vælger) og hvordan får vi den til at hænge sammen med toggle,
  10 # som også er der. f.eks 
  11 # arts -> er en forkortelse for artikler
  12 # attachment -> vedhæftning (bilag)
  13 # by -> efter
  14 # catchup -> opsamling
  15 # default score -> pointtal
  16 # Domain literal -> domæne-literal (nogen der har et bedre udtryk?)
  17 # entry -> post
  18 # followup -> opfølgning
  19 # header -> teksthoved
  20 # hot -> populære
  21 # indicate -> angive
  22 # Left angle bracket -> venstre vinkelparentes
  23 # mailing -> postleverance, postudsendelse, sender til 
  24 # newsgroup -> nyhedsgruppe
  25 # option -> indstilling (tilvalg?)
  26 # octet (dataenhed) -> oktet (en dataenhed med 8 bit. Betegnelsen »byte« bruges ofte som synonym.)
  27 # post -> indlæg
  28 # poster-> indsender ?
  29 # posting -> indsendelse
  30 # posting date -> indsendingsdato
  31 # post to -> send til
  32 # realname -> fulde navn
  33 # reply mail -> besvar
  34 # scope -> virkefelt (omfang, område?)
  35 # scoping -> virkefelt (anvendelsesområde?)
  36 # score -> point
  37 # sign -> underskriv
  38 # signatur -> underskrift
  39 # subject -> emne
  40 # supersed -> fortræng (andre forslag?)
  41 # thread -> tråd
  42 # toggle -> slå til/fra (tidligere skift) UAFKLARET ikke fuldt indarbejdet
  43 # trim -> beskær
  44 # URL -> URL (måske bedre med adresse, men nogle strenge ser ud til at skulle være korte!).
  45 # yank -> ryk
  46 # whitespace -> mellemrum (egentlig 'blanke tegn' (mellemrum, 
  47 #             (linjeskift, sideskift, tabulatortegn osv.))
  48 # wrap around -> omfatte, medtag  (andre overvejelser tidligere omhandler, omfavner, ombrydning, omfang)
  49 #
  50 # bemærk at den her slags strenge ikke skal oversættes
  51 # add_posted_to_filter=ON/OFF. Kun hvis der er mellemrum til højre for 
  52 # tegnet lig med.
  53 # Husk mellemrum, projektet anbefaler at man bevarer mellemrummene.
  54 #
  55 # Kan man oversætte "Subject:" et sted i filen? Ellers skal det måske
  56 # være uoversat
  57 #
  58 # Thanks for updating the danish translation, one minor issue I noticed:
  59 # msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  60 # msgstr "# dato_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  61 # date_format is teh name of a variable, its name must not be translated (the
  62 # config file parser only undertands the untranslated name) - if a translated
  63 # name is used the parser ignores the setting.
  64 # I would also suggest not to translate the names of article headers
  65 # like Subject, References, From, ... tin will always display the original
  66 # name as defined in the related RFCs, thus the help strings etc.pp IMHO
  67 # should also use the original names.
  68 #
  69 # brug af detektering eller detektion ikke afklaret
  70 #
  71 # Generelt er det uafklaret hvor, hvem og hvornår Message-ID: skal oversættes (og de andre af samme type).
  72 #
  73 msgid ""
  74 msgstr ""
  75 "Project-Id-Version: tin 2.4.1\n"
  76 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  77 "POT-Creation-Date: 2017-12-08 09:39+0100\n"
  78 "PO-Revision-Date: 2017-02-04 09:14+0100\n"
  79 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  80 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  81 "Language: da\n"
  82 "MIME-Version: 1.0\n"
  83 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  84 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  85 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  86 
  87 #: src/attrib.c:954
  88 msgid "Processing attributes... "
  89 msgstr "Behandler attributter ... "
  90 
  91 #: src/attrib.c:1176
  92 #, c-format
  93 msgid ""
  94 "# Do not edit this comment block\n"
  95 "#\n"
  96 msgstr ""
  97 "# Rediger ikke denne kommentarblok\n"
  98 "#\n"
  99 
 100 #: src/attrib.c:1177
 101 #, c-format
 102 msgid "# scope=STRING (eg. alt.*,!alt.bin*) [mandatory]\n"
 103 msgstr "# scope=STRING (f.eks. alt.*,!alt.bin*) [krævet]\n"
 104 
 105 #: src/attrib.c:1178
 106 #, c-format
 107 msgid "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 108 msgstr "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 109 
 110 #: src/attrib.c:1179
 111 #, c-format
 112 msgid "# advertising=ON/OFF\n"
 113 msgstr "# advertising=ON/OFF\n"
 114 
 115 #: src/attrib.c:1180
 116 #, c-format
 117 msgid "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 118 msgstr "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 119 
 120 #: src/attrib.c:1181
 121 #, c-format
 122 msgid "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 123 msgstr "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 124 
 125 #: src/attrib.c:1182
 126 #, c-format
 127 msgid "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 128 msgstr "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 129 
 130 #: src/attrib.c:1183
 131 #, c-format
 132 msgid "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc and Bcc\n"
 133 msgstr "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc og Bcc\n"
 134 
 135 #: src/attrib.c:1184
 136 #, c-format
 137 msgid "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 138 msgstr "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 139 
 140 #: src/attrib.c:1185
 141 #, c-format
 142 msgid "# auto_save=ON/OFF\n"
 143 msgstr "# auto_save=ON/OFF\n"
 144 
 145 #: src/attrib.c:1186
 146 #, c-format
 147 msgid "# auto_select=ON/OFF\n"
 148 msgstr "# auto_select=ON/OFF\n"
 149 
 150 #: src/attrib.c:1187
 151 #, c-format
 152 msgid "# batch_save=ON/OFF\n"
 153 msgstr "# batch_save=ON/OFF\n"
 154 
 155 #: src/attrib.c:1188
 156 #, c-format
 157 msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 158 msgstr "# date_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 159 
 160 #: src/attrib.c:1189
 161 #, c-format
 162 msgid "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 163 msgstr "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 164 
 165 #: src/attrib.c:1190
 166 #, c-format
 167 msgid "# editor_format=STRING (eg. %%E +%%N %%F)\n"
 168 msgstr "# editor_format=STRING (f.eks. %%E +%%N %%F)\n"
 169 
 170 #: src/attrib.c:1191
 171 #, c-format
 172 msgid "# fcc=STRING (eg. =mailbox)\n"
 173 msgstr "# fcc=STRING (f.eks. =postkasse)\n"
 174 
 175 #: src/attrib.c:1192
 176 #, c-format
 177 msgid "# followup_to=STRING\n"
 178 msgstr "# followup_to=STRING\n"
 179 
 180 #: src/attrib.c:1193
 181 #, c-format
 182 msgid "# from=STRING (just append wanted From:-line, don't use quotes)\n"
 183 msgstr ""
 184 "# from=STRING (tilføj bare ønsket From:-linje, brug ikke anførselstegn)\n"
 185 
 186 #: src/attrib.c:1194
 187 #, c-format
 188 msgid "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 189 msgstr "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 190 
 191 #: src/attrib.c:1195
 192 #, c-format
 193 msgid "# group_format=STRING (eg. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 194 msgstr "# group_format=STRING (f.eks. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 195 
 196 #: src/attrib.c:1196
 197 #, c-format
 198 msgid "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 199 msgstr "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 200 
 201 #: src/attrib.c:1197
 202 #, c-format
 203 msgid "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 204 msgstr "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 205 
 206 #: src/attrib.c:1205
 207 #, c-format
 208 msgid "# ispell=STRING\n"
 209 msgstr "# ispell=STRING\n"
 210 
 211 #: src/attrib.c:1207
 212 #, c-format
 213 msgid "# maildir=STRING (eg. ~/Mail)\n"
 214 msgstr "# maildir=STRING (f.eks. ~/Post)\n"
 215 
 216 #: src/attrib.c:1208
 217 #, c-format
 218 msgid "# mailing_list=STRING (eg. majordomo@example.org)\n"
 219 msgstr "# mailing_list=STRING (f.eks. majordomo@example.org)\n"
 220 
 221 #: src/attrib.c:1209
 222 #, c-format
 223 msgid "# mime_types_to_save=STRING (eg. image/*,!image/bmp)\n"
 224 msgstr "# mime_types_to_save=STRING (f.eks. image/*,!image/bmp)\n"
 225 
 226 #: src/attrib.c:1210
 227 #, c-format
 228 msgid "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 229 msgstr "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 230 
 231 #: src/attrib.c:1211
 232 #, c-format
 233 msgid "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 234 msgstr "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 235 
 236 #: src/attrib.c:1212
 237 #, c-format
 238 msgid "# mime_forward=ON/OFF\n"
 239 msgstr "# mime_forward=ON/OFF\n"
 240 
 241 #: src/attrib.c:1214
 242 #, c-format
 243 msgid "# mm_network_charset=supported_charset"
 244 msgstr "# mm_network_charset=supported_charset"
 245 
 246 #: src/attrib.c:1221
 247 #, c-format
 248 msgid "# undeclared_charset=STRING (default is US-ASCII)\n"
 249 msgstr "# undeclared_charset=STRING (standard er US-ASCII)\n"
 250 
 251 #: src/attrib.c:1223
 252 #, c-format
 253 msgid "# news_headers_to_display=STRING\n"
 254 msgstr "# news_headers_to_display=STRING\n"
 255 
 256 #: src/attrib.c:1224
 257 #, c-format
 258 msgid "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 259 msgstr "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 260 
 261 #: src/attrib.c:1225
 262 #, c-format
 263 msgid "# news_quote_format=STRING\n"
 264 msgstr "# news_quote_format=STRING\n"
 265 
 266 #: src/attrib.c:1226
 267 #, c-format
 268 msgid "# organization=STRING (if beginning with '/' read from file)\n"
 269 msgstr "# organization=STRING (hvis '/' er i begyndelsen, så læs fra fil)\n"
 270 
 271 #: src/attrib.c:1227
 272 #, c-format
 273 msgid "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 274 msgstr "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 275 
 276 #: src/attrib.c:1228
 277 #, c-format
 278 msgid "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 279 msgstr "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 280 
 281 #: src/attrib.c:1229
 282 #, c-format
 283 msgid "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 284 msgstr "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 285 
 286 #: src/attrib.c:1236
 287 #, c-format
 288 msgid "# post_process_type=NUM\n"
 289 msgstr "# post_process_type=NUM\n"
 290 
 291 #: src/attrib.c:1241
 292 #, c-format
 293 msgid "# post_process_view=ON/OFF\n"
 294 msgstr "# post_process_view=ON/OFF\n"
 295 
 296 #: src/attrib.c:1242
 297 #, c-format
 298 msgid "# quick_kill_scope=STRING (ie. talk.*)\n"
 299 msgstr "# quick_kill_scope=STRING (f.eks. talk.*)\n"
 300 
 301 #: src/attrib.c:1243
 302 #, c-format
 303 msgid "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 304 msgstr "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 305 
 306 #: src/attrib.c:1244
 307 #, c-format
 308 msgid "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 309 msgstr "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 310 
 311 #: src/attrib.c:1245
 312 #, c-format
 313 msgid "# quick_kill_header=NUM\n"
 314 msgstr "# quick_kill_header=NUM\n"
 315 
 316 #: src/attrib.c:1246 src/attrib.c:1255
 317 #, c-format
 318 msgid "#  0=Subject: (case sensitive) 1=Subject: (ignore case)\n"
 319 msgstr "#  0=Subject: (versalfølsom) 1=Subject: (ikke versalfølsom)\n"
 320 
 321 #: src/attrib.c:1247 src/attrib.c:1256
 322 #, c-format
 323 msgid "#  2=From: (case sensitive)   3=From: (ignore case)\n"
 324 msgstr "#  2=From: (versalfølsom) 3=From: (ikke versalfølsom)\n"
 325 
 326 #: src/attrib.c:1248 src/attrib.c:1257
 327 #, c-format
 328 msgid "#  4=Message-ID: & full References: line\n"
 329 msgstr "#  4=Message-ID: og fulde References: linje\n"
 330 
 331 #: src/attrib.c:1249 src/attrib.c:1258
 332 #, c-format
 333 msgid "#  5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 334 msgstr "#  5=Message-ID: og sidste References: kun indtastning\n"
 335 
 336 # Lines skal ikke oversættes
 337 #: src/attrib.c:1250 src/attrib.c:1259
 338 #, c-format
 339 msgid "#  6=Message-ID: entry only   7=Lines:\n"
 340 msgstr "#  6=Message-ID: kun indtastning 7=Lines:\n"
 341 
 342 #: src/attrib.c:1251
 343 #, c-format
 344 msgid "# quick_select_scope=STRING\n"
 345 msgstr "# quick_select_scope=STRING\n"
 346 
 347 #: src/attrib.c:1252
 348 #, c-format
 349 msgid "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 350 msgstr "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 351 
 352 #: src/attrib.c:1253
 353 #, c-format
 354 msgid "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 355 msgstr "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 356 
 357 #: src/attrib.c:1254
 358 #, c-format
 359 msgid "# quick_select_header=NUM\n"
 360 msgstr "# quick_select_header=NUM\n"
 361 
 362 #: src/attrib.c:1260
 363 #, c-format
 364 msgid "# quote_chars=STRING (%%s, %%S for initials)\n"
 365 msgstr "# quote_chars=STRING (%%s, %%S for initialer)\n"
 366 
 367 #: src/attrib.c:1262
 368 #, c-format
 369 msgid "# print_header=ON/OFF\n"
 370 msgstr "# print_header=ON/OFF\n"
 371 
 372 #: src/attrib.c:1264
 373 #, c-format
 374 msgid "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 375 msgstr "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 376 
 377 #: src/attrib.c:1265
 378 #, c-format
 379 msgid "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 380 msgstr "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 381 
 382 #: src/attrib.c:1266
 383 #, c-format
 384 msgid "# savedir=STRING (eg. ~user/News)\n"
 385 msgstr "# savedir=STRING (f.eks. ~user/News)\n"
 386 
 387 #: src/attrib.c:1267
 388 #, c-format
 389 msgid "# savefile=STRING (eg. =linux)\n"
 390 msgstr "# savefile=STRING (f.eks. =linux)\n"
 391 
 392 #: src/attrib.c:1268
 393 #, c-format
 394 msgid "# sigfile=STRING (eg. $var/sig)\n"
 395 msgstr "# sigfile=STRING (f.eks. $var/sig)\n"
 396 
 397 #: src/attrib.c:1269
 398 #, c-format
 399 msgid "# show_author=NUM\n"
 400 msgstr "# show_author=NUM\n"
 401 
 402 #: src/attrib.c:1275
 403 #, c-format
 404 msgid "# show_signatures=ON/OFF\n"
 405 msgstr "# show_signatures=ON/OFF\n"
 406 
 407 #: src/attrib.c:1276
 408 #, c-format
 409 msgid "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 410 msgstr "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 411 
 412 #: src/attrib.c:1277
 413 #, c-format
 414 msgid "# sigdashes=ON/OFF\n"
 415 msgstr "# sigdashes=ON/OFF\n"
 416 
 417 #: src/attrib.c:1278
 418 #, c-format
 419 msgid "# signature_repost=ON/OFF\n"
 420 msgstr "# signature_repost=ON/OFF\n"
 421 
 422 #: src/attrib.c:1279
 423 #, c-format
 424 msgid "# sort_article_type=NUM\n"
 425 msgstr "# sort_article_type=NUM\n"
 426 
 427 #: src/attrib.c:1297
 428 #, c-format
 429 msgid "# sort_threads_type=NUM\n"
 430 msgstr "# sort_threads_type=NUM\n"
 431 
 432 #: src/attrib.c:1306
 433 #, c-format
 434 msgid "# start_editor_offset=ON/OFF\n"
 435 msgstr "# start_editor_offset=ON/OFF\n"
 436 
 437 #: src/attrib.c:1307
 438 #, c-format
 439 msgid "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 440 msgstr "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 441 
 442 #: src/attrib.c:1308
 443 #, c-format
 444 msgid "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 445 msgstr "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 446 
 447 #: src/attrib.c:1309
 448 #, c-format
 449 msgid "# thread_articles=NUM"
 450 msgstr "# thread_articles=NUM"
 451 
 452 #: src/attrib.c:1316
 453 #, c-format
 454 msgid "# thread_format=STRING (eg. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 455 msgstr "# thread_format=STRING (f.eks. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 456 
 457 #: src/attrib.c:1317
 458 #, c-format
 459 msgid "# thread_perc=NUM\n"
 460 msgstr "# thread_perc=NUM\n"
 461 
 462 #: src/attrib.c:1318
 463 #, c-format
 464 msgid "# trim_article_body=NUM\n"
 465 msgstr "# trim_article_body=NUM\n"
 466 
 467 #: src/attrib.c:1319
 468 #, c-format
 469 msgid "#  0 = Don't trim article body\n"
 470 msgstr "#  0 = Beskær ikke artiklens tekst\n"
 471 
 472 #: src/attrib.c:1320
 473 #, c-format
 474 msgid "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 475 msgstr "#  1 = Udelad foranstillede tomme linjer\n"
 476 
 477 #: src/attrib.c:1321
 478 #, c-format
 479 msgid "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 480 msgstr "#  2 = Udelad efterstillede tomme linjer\n"
 481 
 482 #: src/attrib.c:1322
 483 #, c-format
 484 msgid "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 485 msgstr "#  3 = Udelad foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 486 
 487 #: src/attrib.c:1323
 488 #, c-format
 489 msgid "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 490 msgstr "#  4 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke\n"
 491 
 492 #: src/attrib.c:1324
 493 #, c-format
 494 msgid ""
 495 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 496 "#    leading blank lines\n"
 497 msgstr ""
 498 "#  5 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 499 "#    foranstillede tomme linjer\n"
 500 
 501 #: src/attrib.c:1325
 502 #, c-format
 503 msgid ""
 504 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 505 "#    trailing blank lines\n"
 506 msgstr ""
 507 "#  6 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 508 "#    efterstillede tomme linjer\n"
 509 
 510 #: src/attrib.c:1326
 511 #, c-format
 512 msgid ""
 513 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 514 "#    leading and trailing blank lines\n"
 515 msgstr ""
 516 "#  7 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 517 "#    foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 518 
 519 #: src/attrib.c:1327
 520 #, c-format
 521 msgid "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 522 msgstr "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 523 
 524 #: src/attrib.c:1329
 525 #, c-format
 526 msgid "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 527 msgstr "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 528 
 529 #: src/attrib.c:1331
 530 #, c-format
 531 msgid "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 532 msgstr "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 533 
 534 #: src/attrib.c:1332
 535 #, c-format
 536 msgid "# x_body=STRING (eg. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 537 msgstr "# x_body=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 538 
 539 #: src/attrib.c:1333
 540 #, c-format
 541 msgid "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 542 msgstr "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 543 
 544 #: src/attrib.c:1334
 545 #, c-format
 546 msgid "# x_headers=STRING (eg. ~/.tin/extra-headers)\n"
 547 msgstr "# x_headers=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-headers)\n"
 548 
 549 #: src/attrib.c:1335
 550 #, c-format
 551 msgid ""
 552 "#\n"
 553 "# Note that it is best to put general (global scoping)\n"
 554 msgstr ""
 555 "#\n"
 556 "# Bemærk at det er bedst at vælge generel (globalt virkefelt)\n"
 557 
 558 # helt blank på hvad de mener her
 559 #: src/attrib.c:1336
 560 #, c-format
 561 msgid ""
 562 "# entries first followed by group specific entries.\n"
 563 "#\n"
 564 msgstr ""
 565 "# poster først, efterfulgt af gruppespecifikke poster.\n"
 566 "#\n"
 567 
 568 #: src/attrib.c:1337
 569 #, c-format
 570 msgid "############################################################################\n"
 571 msgstr "############################################################################\n"
 572 
 573 #: src/cook.c:624
 574 msgid "(unknown)"
 575 msgstr "(ukendt)"
 576 
 577 #: src/keymap.c:277
 578 msgid "NULL"
 579 msgstr "NULL"
 580 
 581 #: src/lang.c:42
 582 msgid "1 Response"
 583 msgstr "1 svar"
 584 
 585 #: src/lang.c:46
 586 #, c-format
 587 msgid ""
 588 "\n"
 589 "%s contains no newsgroups. Exiting."
 590 msgstr ""
 591 "\n"
 592 "%s indeholder ingen nyhedsgrupper. Afslutter."
 593 
 594 #: src/lang.c:47
 595 msgid "all "
 596 msgstr "alle "
 597 
 598 #: src/lang.c:48
 599 msgid "All groups"
 600 msgstr "Alle grupper"
 601 
 602 #: src/lang.c:49
 603 #, c-format
 604 msgid "File %s exists. %s=append, %s=overwrite, %s=quit: "
 605 msgstr "Fil %s findes. %s=tilføj, %s=overskriv, %s=afslut: "
 606 
 607 #: src/lang.c:50
 608 msgid "Article cancelled (deleted)."
 609 msgstr "Artikel fortrudt (slettet)."
 610 
 611 #: src/lang.c:52
 612 msgid "Article cannot be cancelled (deleted)."
 613 msgstr "Artikel kan ikke fortrydes (slettet)."
 614 
 615 #: src/lang.c:54
 616 msgid "Article deleted."
 617 msgstr "Artikel slettet."
 618 
 619 #: src/lang.c:55
 620 #, c-format
 621 msgid ""
 622 "\n"
 623 "Your article:\n"
 624 " \"%s\"\n"
 625 "will be mailed to the following address:\n"
 626 " %s"
 627 msgstr ""
 628 "\n"
 629 "Din artikel:\n"
 630 " »%s«\n"
 631 "vil blive indsendt til den følgende adresse:\n"
 632 " %s"
 633 
 634 #: src/lang.c:56
 635 #, c-format
 636 msgid ""
 637 "\n"
 638 "Your article:\n"
 639 " \"%s\"\n"
 640 "will be posted to the following %s:\n"
 641 msgstr ""
 642 "\n"
 643 "Din artikel:\n"
 644 " »%s«\n"
 645 "vil blive indsendt til den følgende %s:\n"
 646 
 647 #: src/lang.c:57
 648 msgid "Article not posted!"
 649 msgstr "Artikel ikke indsendt!"
 650 
 651 #: src/lang.c:58
 652 msgid "Article not saved"
 653 msgstr "Artikel ikke gemt"
 654 
 655 #: src/lang.c:59
 656 msgid "Article Level Commands"
 657 msgstr "Kommandoer for artikelniveau"
 658 
 659 #: src/lang.c:60
 660 msgid "Article has no parent"
 661 msgstr "Artikel har ingen overartikel"
 662 
 663 #: src/lang.c:61
 664 msgid "Parent article has been killed"
 665 msgstr "Overartikel er blevet dræbt"
 666 
 667 #: src/lang.c:62
 668 msgid "Parent article is unavailable"
 669 msgstr "Overartikel er ikke tilgængelig"
 670 
 671 #: src/lang.c:63
 672 #, c-format
 673 msgid "Article posted: %s"
 674 msgstr "Artikel indsendt: %s"
 675 
 676 #: src/lang.c:64
 677 #, c-format
 678 msgid "Article rejected (saved to %s)"
 679 msgstr "Artikel afvist (gemt til %s)"
 680 
 681 #: src/lang.c:65
 682 #, c-format
 683 msgid ""
 684 "%s=article, %s=thread, %s=range, %s=hot, %s=pattern, %s=tagged, %s=quit: "
 685 msgstr ""
 686 "%s=artikel, %s=tråd, %s=interval, %s=populær, %s=mønster, %s=mærket, "
 687 "%s=afslut: "
 688 
 689 #: src/lang.c:66
 690 msgid "Article unavailable"
 691 msgstr "Artikel utilgængelig"
 692 
 693 #: src/lang.c:67
 694 msgid "Article undeleted."
 695 msgstr "Sletning af artikel fjernet."
 696 
 697 #: src/lang.c:68
 698 #, c-format
 699 msgid "Article %4d of %4d"
 700 msgstr "Artikel %4d af %4d"
 701 
 702 #: src/lang.c:70
 703 msgid "articles"
 704 msgstr "artikler"
 705 
 706 #: src/lang.c:71
 707 msgid "This is a repost of the following article:"
 708 msgstr "Dette er en gentagelse af den følgende artikel:"
 709 
 710 #: src/lang.c:72
 711 msgid "article"
 712 msgstr "artikel"
 713 
 714 #: src/lang.c:73
 715 msgid "Article"
 716 msgstr "Artikel"
 717 
 718 #: src/lang.c:74
 719 #, c-format
 720 msgid "-- %d %s mailed --"
 721 msgstr "-- %d %s sendt --"
 722 
 723 # er det mon tidspunktet!
 724 #: src/lang.c:75
 725 #, c-format
 726 msgid " at %s"
 727 msgstr " %s"
 728 
 729 #: src/lang.c:76
 730 #, c-format
 731 msgid "%*s[-- %s/%s, encoding %s%s%s, %d lines%s%s --]\n"
 732 msgstr "%*s[-- %s/%s, kodning %s%s%s, %d linjer%s%s --]\n"
 733 
 734 #: src/lang.c:77
 735 msgid ", charset: "
 736 msgstr ", tegnsæt: "
 737 
 738 #: src/lang.c:78
 739 #, c-format
 740 msgid "%*s[-- charset %s not supported --]\n"
 741 msgstr "%*s[-- tegnsæt %s er ikke understøttet --]\n"
 742 
 743 #: src/lang.c:79
 744 #, c-format
 745 msgid "%*s[-- Description: %s --]\n"
 746 msgstr "%*s[-- Beskrivelse: %s --]\n"
 747 
 748 #: src/lang.c:80
 749 #, c-format
 750 msgid "%d lines"
 751 msgstr "%d linjer"
 752 
 753 #: src/lang.c:81
 754 msgid "Attachment Menu"
 755 msgstr "Vedhæftmenu"
 756 
 757 #: src/lang.c:82
 758 msgid "Attachment Menu Commands"
 759 msgstr "Kommandoer for vedhæftmenu"
 760 
 761 #: src/lang.c:83
 762 msgid "<no name>"
 763 msgstr "<intet navn>"
 764 
 765 #: src/lang.c:84
 766 #, c-format
 767 msgid "Attachment saved successfully. (%s)"
 768 msgstr "Vedhæftning gemt. (%s)"
 769 
 770 #: src/lang.c:85
 771 #, c-format
 772 msgid "%d of %d attachments saved successfully."
 773 msgstr "%d af %d vedhæftninger gemt."
 774 
 775 #: src/lang.c:86
 776 msgid "Select attachment> "
 777 msgstr "Vælg vedhæftning> "
 778 
 779 #: src/lang.c:87
 780 msgid "Tagged attachment"
 781 msgstr "Mærket vedhæftning"
 782 
 783 #: src/lang.c:88
 784 #, c-format
 785 msgid "%d attachments tagged"
 786 msgstr "%d vedhæftninger mærket"
 787 
 788 #: src/lang.c:89
 789 msgid "Untagged attachment"
 790 msgstr "Vedhæftning uden mærke"
 791 
 792 #: src/lang.c:90
 793 msgid "Attributes Menu Commands"
 794 msgstr "Kommandoer for attributmenu"
 795 
 796 #: src/lang.c:91
 797 #, c-format
 798 msgid "attribute with no scope: %s"
 799 msgstr "attribut uden virkefelt: %s"
 800 
 801 #: src/lang.c:93
 802 #, c-format
 803 msgid "%d Authentication failed"
 804 msgstr "%d godkendelse mislykkedes"
 805 
 806 #: src/lang.c:94
 807 #, c-format
 808 msgid "NNTP authorization password not found for %s"
 809 msgstr "Adgangskode for NNTP-godkendelse blev ikke fundet for %s"
 810 
 811 #: src/lang.c:95
 812 msgid "Server expects authentication.\n"
 813 msgstr "Server forventer godkendelse.\n"
 814 
 815 #: src/lang.c:96
 816 msgid "  Please enter password: "
 817 msgstr "  Venligst indtast adgangskode: "
 818 
 819 #: src/lang.c:97
 820 msgid "  Please enter username: "
 821 msgstr "  Venligst indtast brugernavn: "
 822 
 823 #: src/lang.c:98
 824 #, c-format
 825 msgid "Authorized for user: %s\n"
 826 msgstr "Autoriseret for bruger: %s\n"
 827 
 828 #: src/lang.c:99
 829 #, c-format
 830 msgid "Authorization failed for user: %s\n"
 831 msgstr "Kunne ikke autorisere bruger: %s\n"
 832 
 833 #: src/lang.c:101
 834 #, c-format
 835 msgid "Author search backwards [%s]> "
 836 msgstr "Baglæns søgning efter forfatter [%s]> "
 837 
 838 #: src/lang.c:102
 839 #, c-format
 840 msgid "Author search forwards [%s]> "
 841 msgstr "Fremadrettet søgning efter forfatter [%s]> "
 842 
 843 #: src/lang.c:103
 844 #, c-format
 845 msgid ""
 846 "\n"
 847 "Autosubscribed to %s"
 848 msgstr ""
 849 "\n"
 850 "Autoabonnerede på %s"
 851 
 852 #: src/lang.c:104
 853 msgid "Autosubscribing groups...\n"
 854 msgstr "Autoabonnerer på grupper...\n"
 855 
 856 #: src/lang.c:105
 857 #, c-format
 858 msgid "Autoselecting articles (use '%s' to see all unread) ..."
 859 msgstr "Automarkerer artikler (brug »%s« for at se alle ulæste) ..."
 860 
 861 #: src/lang.c:107
 862 #, c-format
 863 msgid "Active file corrupt - %s"
 864 msgstr "Aktiv fil korrupt - %s"
 865 
 866 #: src/lang.c:108
 867 #, c-format
 868 msgid ""
 869 "Article to be posted resulted in errors/warnings. %s=quit, %s=Menu, %s=edit: "
 870 msgstr ""
 871 "Artikel til indsendelse medførte fejl/advarsler. %s=afslut, %s=menu, "
 872 "%s=rediger: "
 873 
 874 #: src/lang.c:109
 875 #, c-format
 876 msgid "Unrecognized attribute: %s"
 877 msgstr "Attribut ikke genkendt: %s"
 878 
 879 #: src/lang.c:110
 880 #, c-format
 881 msgid "Bad command. Type '%s' for help."
 882 msgstr "Forkert kommando. Tast »%s« for hjælp."
 883 
 884 #: src/lang.c:112
 885 msgid "Base article"
 886 msgstr "Baseartikel"
 887 
 888 #: src/lang.c:113
 889 msgid "Base article range"
 890 msgstr "Interval for baseartikel"
 891 
 892 #: src/lang.c:114
 893 #, c-format
 894 msgid "%s: Updating of index files not supported: cache_overview_files=%s"
 895 msgstr ""
 896 "%s: Opdatering af indeksfiler er ikke understøttet: cache_overview_files=%s"
 897 
 898 #: src/lang.c:115
 899 msgid "*** Beginning of article ***"
 900 msgstr "*** Begyndelse på artikel ***"
 901 
 902 #: src/lang.c:116
 903 msgid "*** Beginning of page ***"
 904 msgstr "*** Begyndelse på side ***"
 905 
 906 #: src/lang.c:118
 907 #, c-format
 908 msgid "Cancel (delete) or supersede (overwrite) article [%%s]? (%s/%s/%s): "
 909 msgstr "Afbryd (slet) eller fortræng (overskriv) artikel [%%s]? (%s/%s/%s): "
 910 
 911 #: src/lang.c:119
 912 msgid "Cancelling article..."
 913 msgstr "Fortryder artikel ..."
 914 
 915 #: src/lang.c:121
 916 #, c-format
 917 msgid "Cannot create %s"
 918 msgstr "Kan ikke oprette %s"
 919 
 920 #: src/lang.c:123
 921 #, c-format
 922 msgid "Can't find base article %d"
 923 msgstr "Kan ikke finde baseartikel %d"
 924 
 925 #: src/lang.c:125
 926 #, c-format
 927 msgid "Can't open %s"
 928 msgstr "Kan ikke åbne %s"
 929 
 930 #: src/lang.c:126
 931 #, c-format
 932 msgid "Couldn't open %s for saving"
 933 msgstr "Kunne ikke åbne %s til gemning"
 934 
 935 #: src/lang.c:127
 936 msgid "*** Posting not allowed ***"
 937 msgstr "*** Indsendelse ikke tilladt ***"
 938 
 939 #: src/lang.c:128
 940 #, c-format
 941 msgid "Posting is not allowed to %s"
 942 msgstr "Indsendelse er ikke tilladt til %s"
 943 
 944 #: src/lang.c:130
 945 #, c-format
 946 msgid "Can't retrieve %s"
 947 msgstr "Kan ikke hente %s"
 948 
 949 #: src/lang.c:132
 950 #, c-format
 951 msgid "%s is a directory"
 952 msgstr "%s er en mappe"
 953 
 954 #: src/lang.c:133
 955 msgid "Catchup"
 956 msgstr "Opsaml"
 957 
 958 #: src/lang.c:134
 959 #, c-format
 960 msgid "Catchup %s..."
 961 msgstr "Opsamler %s ..."
 962 
 963 #: src/lang.c:135
 964 msgid "Catchup all groups entered during this session?"
 965 msgstr "Opsaml all grupper indtastet i denne session?"
 966 
 967 #: src/lang.c:136
 968 msgid "You have tagged articles in this group - catchup anyway?"
 969 msgstr "Du har mærket artikler i denne gruppe - opsaml alligevel?"
 970 
 971 #: src/lang.c:137
 972 #, c-format
 973 msgid "%s %d %s in %lu seconds\n"
 974 msgstr "%s %d %s i %lu sekunder\n"
 975 
 976 # http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/caught-up-in-something
 977 #: src/lang.c:138
 978 msgid "Caughtup"
 979 msgstr "Optaget"
 980 
 981 #: src/lang.c:139
 982 msgid "Check Prepared Article"
 983 msgstr "Kontroller forberedt artikel"
 984 
 985 #: src/lang.c:140
 986 msgid "Checking for new groups... "
 987 msgstr "Kontrollerer for nye grupper ..."
 988 
 989 #: src/lang.c:141
 990 msgid "Checking for news..."
 991 msgstr "Kontrollerer efter nyheder ..."
 992 
 993 #: src/lang.c:142
 994 #, c-format
 995 msgid "Post-process %s=no, %s=yes, %s=shar, %s=quit: "
 996 msgstr "Efterbehandl %s=nej, %s=ja, %s=shar, %s=afslut: "
 997 
 998 #: src/lang.c:144
 999 msgid "ANSI color disabled"
 1000 msgstr "ANSI-farve slået fra"
 1001 
 1002 #: src/lang.c:145
 1003 msgid "ANSI color enabled"
 1004 msgstr "ANSI-farve slået til"
 1005 
 1006 #: src/lang.c:147
 1007 #, c-format
 1008 msgid "Command failed: %s"
 1009 msgstr "Kommando mislykkedes: %s"
 1010 
 1011 #: src/lang.c:148
 1012 #, c-format
 1013 msgid "Cook article failed, %s is exiting"
 1014 msgstr "Cook-artikel mislykkedes, %s afslutter"
 1015 
 1016 #: src/lang.c:149
 1017 msgid "Mark not selected articles read?"
 1018 msgstr "Marker ikke valgte artikler som læst?"
 1019 
 1020 #: src/lang.c:151
 1021 #, c-format
 1022 msgid "Connecting to %s..."
 1023 msgstr "Forbinder til %s ..."
 1024 
 1025 #: src/lang.c:153
 1026 msgid "<CR>"
 1027 msgstr "<CR>"
 1028 
 1029 #: src/lang.c:154
 1030 msgid "Creating active file for saved groups...\n"
 1031 msgstr "Opretter aktiv fil for gemte grupper ...\n"
 1032 
 1033 #: src/lang.c:155
 1034 msgid "Creating newsrc file...\n"
 1035 msgstr "Opretter newsrc-fil ...\n"
 1036 
 1037 #: src/lang.c:157 src/lang.c:1313 src/lang.c:1333
 1038 msgid "Default"
 1039 msgstr "Standard"
 1040 
 1041 #: src/lang.c:158
 1042 msgid "Delete saved files that have been post processed?"
 1043 msgstr "Slet gemte filer som er blevet efterbehandlet?"
 1044 
 1045 #: src/lang.c:159
 1046 msgid "Deleting temporary files..."
 1047 msgstr "Sletter midlertidige filer ..."
 1048 
 1049 #: src/lang.c:161
 1050 msgid "*** End of article ***"
 1051 msgstr "*** Slut på artikel ***"
 1052 
 1053 #: src/lang.c:162
 1054 msgid "*** End of articles ***"
 1055 msgstr "*** Slut på artikler ***"
 1056 
 1057 #: src/lang.c:163
 1058 msgid "*** End of attachments ***"
 1059 msgstr "*** Slut på vedhæftninger ***"
 1060 
 1061 #: src/lang.c:164
 1062 msgid "*** End of groups ***"
 1063 msgstr "*** Slut på grupper ***"
 1064 
 1065 #: src/lang.c:165
 1066 msgid "*** End of page ***"
 1067 msgstr "*** Slut på side ***"
 1068 
 1069 #: src/lang.c:166
 1070 msgid "*** End of scopes ***"
 1071 msgstr "*** Slut på virkefelter ***"
 1072 
 1073 #: src/lang.c:167
 1074 msgid "*** End of thread ***"
 1075 msgstr "*** Slut på tråd ***"
 1076 
 1077 #: src/lang.c:168
 1078 msgid "*** End of URLs ***"
 1079 msgstr "*** Slut på URL'er ***"
 1080 
 1081 #: src/lang.c:169
 1082 msgid "Enter limit of articles to get> "
 1083 msgstr "Indtast begrænsning på antal artikler der skal hentes> "
 1084 
 1085 #: src/lang.c:170
 1086 msgid "Enter Message-ID to go to> "
 1087 msgstr "Indtast besked-id som der skal gås till> "
 1088 
 1089 #: src/lang.c:171
 1090 msgid " and enter next unread thread"
 1091 msgstr " og indtast næste ulæste tråd"
 1092 
 1093 #: src/lang.c:172
 1094 msgid " and enter next unread article"
 1095 msgstr " og se næste ulæste artikel"
 1096 
 1097 #: src/lang.c:173
 1098 msgid " and enter next unread group"
 1099 msgstr " og indtast næste ulæste gruppe"
 1100 
 1101 #: src/lang.c:174
 1102 msgid "Enter option number> "
 1103 msgstr "Indtast valgnummer> "
 1104 
 1105 #: src/lang.c:175
 1106 #, c-format
 1107 msgid "Enter range [%s]> "
 1108 msgstr "Indtast interval [%s]> "
 1109 
 1110 #: src/lang.c:176
 1111 msgid ""
 1112 "\n"
 1113 "Warning: Approved: header used.\n"
 1114 msgstr ""
 1115 "\n"
 1116 "Advarsel: Approved:-teksthoved brugt.\n"
 1117 
 1118 #: src/lang.c:178
 1119 msgid ""
 1120 "\n"
 1121 "Error: Bad address in Approved: header.\n"
 1122 msgstr ""
 1123 "\n"
 1124 "Fejl: Ugyldig adresse i Approved:-teksthoved.\n"
 1125 
 1126 #: src/lang.c:179
 1127 msgid ""
 1128 "\n"
 1129 "Error: Bad address in From: header.\n"
 1130 msgstr ""
 1131 "\n"
 1132 "Fejl: Ugyldig adresse i From:-teksthoved.\n"
 1133 
 1134 #: src/lang.c:180
 1135 msgid ""
 1136 "\n"
 1137 "Error: Bad FQDN in Message-ID: header.\n"
 1138 msgstr ""
 1139 "\n"
 1140 "Fejl: Ugyldig FQDN i Message-ID:-teksthoved.\n"
 1141 
 1142 #: src/lang.c:181
 1143 msgid ""
 1144 "\n"
 1145 "Error: Bad address in Reply-To: header.\n"
 1146 msgstr ""
 1147 "\n"
 1148 "Fejl: Ugyldig adresse i Reply-To:-teksthoved.\n"
 1149 
 1150 #: src/lang.c:182
 1151 msgid ""
 1152 "\n"
 1153 "Error: Bad address in To: header.\n"
 1154 msgstr ""
 1155 "\n"
 1156 "Fejl: Ugyldig adresse i To:-teksthoved.\n"
 1157 
 1158 #: src/lang.c:184
 1159 #, c-format
 1160 msgid "Can't unlock %s"
 1161 msgstr "Kan ikke fjerne lås på %s"
 1162 
 1163 #: src/lang.c:185
 1164 #, c-format
 1165 msgid "Couldn't dotlock %s - article not appended!"
 1166 msgstr "Kunne ikke dotlock %s - artikel er ikke tilføjet!"
 1167 
 1168 #: src/lang.c:186
 1169 #, c-format
 1170 msgid "Couldn't lock %s - article not appended!"
 1171 msgstr "Kunne ikke låse %s - artikel ikke tilføjet!"
 1172 
 1173 #: src/lang.c:189
 1174 #, c-format
 1175 msgid "Corrupted file %s"
 1176 msgstr "Korrupt fil %s"
 1177 
 1178 #: src/lang.c:191
 1179 msgid ""
 1180 "\n"
 1181 "Error: Followup-To \"poster\" and a newsgroup is not allowed!\n"
 1182 msgstr ""
 1183 "\n"
 1184 "Fejl: Followup-To \"poster\" og en nyhedsgruppe er ikke tilladt!\n"
 1185 
 1186 #: src/lang.c:192
 1187 #, c-format
 1188 msgid "Error: Custom format exceeds screen width. Using default \"%s\"."
 1189 msgstr ""
 1190 "Fejl: Tilpasset format er større end skærmbredde. Bruger standarden »%s«."
 1191 
 1192 #: src/lang.c:193
 1193 msgid "Internal error in GNKSA routine - send bug report.\n"
 1194 msgstr "Intern fejl i GNKSA-rutine - indsend fejlrapport.\n"
 1195 
 1196 #: src/lang.c:194
 1197 msgid "Left angle bracket missing in route address.\n"
 1198 msgstr "Venstre vinkelparentes mangler i ruteadresse.\n"
 1199 
 1200 #: src/lang.c:195
 1201 msgid "Left parenthesis missing in old-style address.\n"
 1202 msgstr "Venstre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1203 
 1204 #: src/lang.c:196
 1205 msgid "Right parenthesis missing in old-style address.\n"
 1206 msgstr "Højre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1207 
 1208 # Hmm, altså hvis der er en grund til at de har skrevet det "At" i
 1209 # stedet for at bruge tegnet, kan det jo hedde snabela på dansk, men det
 1210 # virker mærkeligt og jeg tror din oversættelse er god nok
 1211 #: src/lang.c:197
 1212 msgid "At-sign missing in mail address.\n"
 1213 msgstr "@-tegn mangler i e-postadresse.\n"
 1214 
 1215 #: src/lang.c:198
 1216 msgid "Single component FQDN is not allowed. Add your domain.\n"
 1217 msgstr "Enkeltkomponent FQDN er ikke tilladt. Tilføj dit domæne.\n"
 1218 
 1219 #: src/lang.c:199
 1220 msgid ""
 1221 "Invalid domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1222 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1223 msgstr ""
 1224 "Ugyldigt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1225 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1226 
 1227 #: src/lang.c:200
 1228 msgid ""
 1229 "Illegal domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1230 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1231 msgstr ""
 1232 "Ulovligt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1233 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1234 
 1235 #: src/lang.c:201
 1236 msgid ""
 1237 "Unknown domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1238 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1239 msgstr ""
 1240 "Ukendt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1241 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1242 
 1243 #: src/lang.c:202
 1244 msgid "Illegal character in FQDN.\n"
 1245 msgstr "Ulovlig karakter i FQDN.\n"
 1246 
 1247 #: src/lang.c:203
 1248 msgid "Zero length FQDN component not allowed.\n"
 1249 msgstr "FQDN-komponent uden længde er ikke tilladt.\n"
 1250 
 1251 #: src/lang.c:204
 1252 msgid "FQDN component exceeds maximum allowed length (63 chars).\n"
 1253 msgstr ""
 1254 "FQDN-komponent overstiger den maksimale tilladte længde (63 karakterer).\n"
 1255 
 1256 #: src/lang.c:205
 1257 msgid "FQDN component may not start or end with hyphen.\n"
 1258 msgstr "FQDN-komponent må ikke starte eller slutte med bindestreg.\n"
 1259 
 1260 #: src/lang.c:206
 1261 msgid "FQDN component may not start with digit.\n"
 1262 msgstr "FQDN-komponent må ikke begynde med tal.\n"
 1263 
 1264 #: src/lang.c:207
 1265 msgid "Domain literal has impossible numeric value.\n"
 1266 msgstr "Domæne-literal har umulig numerisk værdi.\n"
 1267 
 1268 #: src/lang.c:208
 1269 msgid ""
 1270 "Domain literal is for private use only and not allowed for global use.\n"
 1271 msgstr ""
 1272 "Domæne-literal er kun for privat brug og ikke tilladt for global brug.\n"
 1273 
 1274 #: src/lang.c:209
 1275 msgid "Right bracket missing in domain literal.\n"
 1276 msgstr "Højre parentes mangler i domæne-literal.\n"
 1277 
 1278 #: src/lang.c:210
 1279 msgid "Missing localpart of mail address.\n"
 1280 msgstr "Mangler lokal del af e-postadresse.\n"
 1281 
 1282 #: src/lang.c:211
 1283 msgid "Illegal character in localpart of mail address.\n"
 1284 msgstr "Ugyldigt tegn i lokal del af e-postadresse.\n"
 1285 
 1286 #: src/lang.c:212
 1287 msgid "Zero length localpart component not allowed.\n"
 1288 msgstr "Localpart-komponent med nullængde er ikke tilladt.\n"
 1289 
 1290 #: src/lang.c:213
 1291 msgid ""
 1292 "Illegal character in realname.\n"
 1293 "Unquoted words may not contain '!()<>@,;:\\.[]' in route addresses.\n"
 1294 msgstr ""
 1295 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1296 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »!()<>@,;:\\.[]« i "
 1297 "ruteadresser.\n"
 1298 
 1299 #: src/lang.c:214
 1300 msgid ""
 1301 "Illegal character in realname.\n"
 1302 "Quoted words may not contain '()<>\\'.\n"
 1303 msgstr ""
 1304 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1305 "Citerede ord må ikke indeholde »()<>\\«.\n"
 1306 
 1307 #: src/lang.c:215
 1308 msgid ""
 1309 "Illegal character in realname.\n"
 1310 "Encoded words may not contain '!()<>@,;:\"\\.[]/=' in parameter.\n"
 1311 msgstr ""
 1312 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1313 "Kodede ord må ikke indeholde »!()<>@,;:\"\\.[]/=« i parameter.\n"
 1314 
 1315 #: src/lang.c:216
 1316 msgid "Bad syntax in encoded word used in realname.\n"
 1317 msgstr "Ugyldig syntaks i kodet ord brugt i det fulde navn.\n"
 1318 
 1319 #: src/lang.c:217
 1320 msgid ""
 1321 "Illegal character in realname.\n"
 1322 "Unquoted words may not contain '()<>\\' in old-style addresses.\n"
 1323 msgstr ""
 1324 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1325 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »()<>\\« i adresser i gammel "
 1326 "stil.\n"
 1327 
 1328 #: src/lang.c:218
 1329 msgid ""
 1330 "Illegal character in realname.\n"
 1331 "Control characters and unencoded 8bit characters > 127 are not allowed.\n"
 1332 msgstr ""
 1333 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1334 "Kontroltegn og ukodede 8-bit tegn > 127 er ikke tilladt.\n"
 1335 
 1336 #: src/lang.c:219
 1337 msgid ""
 1338 "\n"
 1339 "Error: No blank line found after header.\n"
 1340 msgstr ""
 1341 "\n"
 1342 "Fejl: Ingen blank linje fundet efter teksthoved.\n"
 1343 
 1344 #: src/lang.c:220
 1345 #, c-format
 1346 msgid ""
 1347 "\n"
 1348 "Error: Illegal formatted %s.\n"
 1349 msgstr ""
 1350 "\n"
 1351 "Fejl: Ulovlig formateret %s.\n"
 1352 
 1353 #. TODO: fixme, US-ASCII is not the only 7bit charset we know about
 1354 #: src/lang.c:222
 1355 msgid ""
 1356 "\n"
 1357 "Error: Posting contains non-ASCII characters but MM_CHARSET is set to\n"
 1358 "    US-ASCII - please change this setting to a suitable value for\n"
 1359 "    your language using the M)enu of configurable options or by\n"
 1360 "    editing tinrc.\n"
 1361 msgstr ""
 1362 "\n"
 1363 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MM_CHARSET\n"
 1364 "   er angivet til US-ASCII -  ændr denne indstilling til en egnet\n"
 1365 "   værdi for dit sprog via M)menuen for indstillinger, der kan\n"
 1366 "   konfigureres eller ved at redigere tinrc.\n"
 1367 
 1368 #: src/lang.c:227
 1369 msgid ""
 1370 "\n"
 1371 "Error: Posting contains non-ASCII characters but the MIME encoding\n"
 1372 "    for news messages is set to \"7bit\" - please change this\n"
 1373 "    setting to \"8bit\" or \"quoted-printable\" depending on what\n"
 1374 "    is more common in your part of the world. This can be done\n"
 1375 "    using the M)enu of configurable options or by editing tinrc.\n"
 1376 msgstr ""
 1377 "\n"
 1378 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MIME-\n"
 1379 "   kodningen for nye beskeder er sat til »7bit« - ændr venligst\n"
 1380 "   denne indstilling til »8bit« eller »quoted-printable« afhængig\n"
 1381 "   af hvad som er mest udbredt i din del af verdenen. Dette kan\n"
 1382 "   gøres via M)enuen for indstillinger, der kan konfigureres eller\n"
 1383 "   ved at redigere tinrc.\n"
 1384 
 1385 #: src/lang.c:233
 1386 msgid ""
 1387 "\n"
 1388 "Error: Article starts with blank line instead of header\n"
 1389 msgstr ""
 1390 "\n"
 1391 "Fejl: Artikel starter med blank linje i stedet for teksthoved\n"
 1392 
 1393 #: src/lang.c:234
 1394 #, c-format
 1395 msgid ""
 1396 "\n"
 1397 "Error: Header on line %d does not have a colon after the header name:\n"
 1398 "%s\n"
 1399 msgstr ""
 1400 "\n"
 1401 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et kolon efter teksthovednavnet:\n"
 1402 "%s\n"
 1403 
 1404 #: src/lang.c:235
 1405 #, c-format
 1406 msgid ""
 1407 "\n"
 1408 "Error: The \"%s:\" line is empty.\n"
 1409 msgstr ""
 1410 "\n"
 1411 "Fejl: Linjen »%s:« er tom.\n"
 1412 
 1413 #: src/lang.c:236
 1414 #, c-format
 1415 msgid ""
 1416 "\n"
 1417 "Error: The \"%s:\" line is missing from the article header.\n"
 1418 msgstr ""
 1419 "\n"
 1420 "Fejl: Linjen »%s:« mangler fra artikelteksthovedet.\n"
 1421 
 1422 #: src/lang.c:237
 1423 #, c-format
 1424 msgid ""
 1425 "\n"
 1426 "Error: %s contains non 7bit chars.\n"
 1427 msgstr ""
 1428 "\n"
 1429 "Fejl: %s har tegn som ikke er i 7 bit.\n"
 1430 
 1431 #: src/lang.c:238
 1432 #, c-format
 1433 msgid ""
 1434 "\n"
 1435 "Error: Header on line %d does not have a space after the colon:\n"
 1436 "%s\n"
 1437 msgstr ""
 1438 "\n"
 1439 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et mellemrum efter kolon:\n"
 1440 "%s\n"
 1441 
 1442 #: src/lang.c:239
 1443 #, c-format
 1444 msgid ""
 1445 "\n"
 1446 "Error: There are multiple (%d) \"%s:\" lines in the header.\n"
 1447 msgstr ""
 1448 "\n"
 1449 "Fejl: Der er flere (%d) \"%s:\"-linjer i teksthovedet.\n"
 1450 
 1451 #: src/lang.c:240
 1452 #, c-format
 1453 msgid "Insecure permissions of %s (%o)"
 1454 msgstr "Usikre tilladelser på %s (%o)"
 1455 
 1456 #: src/lang.c:242
 1457 #, c-format
 1458 msgid "Invalid response to GROUP command, %s"
 1459 msgstr "Ugyldigt svar på kommanoden GROUP, %s"
 1460 
 1461 #: src/lang.c:247
 1462 #, c-format
 1463 msgid "MIME parse error: Unexpected end of %s/%s article"
 1464 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Uventet afslutning på %s/%s artikel"
 1465 
 1466 #: src/lang.c:248
 1467 msgid "MIME parse error: Start boundary whilst reading headers"
 1468 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Start grænse mens teksthoveder læses"
 1469 
 1470 #: src/lang.c:249
 1471 msgid ""
 1472 "\n"
 1473 "Error: \"poster\" is not allowed in Newsgroups!\n"
 1474 msgstr ""
 1475 "\n"
 1476 "Fejl: »indsender« er ikke tilladt i nyhedsgruppe!\n"
 1477 
 1478 #: src/lang.c:250
 1479 msgid "Can't get a (fully-qualified) domain-name!"
 1480 msgstr "Kan ikke indhente et (fuldt gyldigt) domænenavn!"
 1481 
 1482 #: src/lang.c:251
 1483 #, c-format
 1484 msgid "No permissions to go into %s\n"
 1485 msgstr "Ingen tilladelse til at gå ind i %s\n"
 1486 
 1487 #: src/lang.c:253
 1488 msgid ""
 1489 "\n"
 1490 "Error: From: line missing.\n"
 1491 msgstr ""
 1492 "\n"
 1493 "Fejl: From:-linje mangler.\n"
 1494 
 1495 #: src/lang.c:255
 1496 #, c-format
 1497 msgid "No read permissions for %s\n"
 1498 msgstr "Ingen læserettigheder for %s\n"
 1499 
 1500 #: src/lang.c:256
 1501 #, c-format
 1502 msgid "File %s does not exist\n"
 1503 msgstr "Fil %s eksisterer ikke\n"
 1504 
 1505 #: src/lang.c:257
 1506 #, c-format
 1507 msgid "No write permissions for %s\n"
 1508 msgstr "Ingen skriverettigheder for %s\n"
 1509 
 1510 #: src/lang.c:258
 1511 msgid "Can't get user information (/etc/passwd missing?)"
 1512 msgstr "Kan ikke indhente brugerinformation (/etc/passwd mangler?)"
 1513 
 1514 #: src/lang.c:259
 1515 msgid "errors"
 1516 msgstr "fejl"
 1517 
 1518 #: src/lang.c:261
 1519 #, c-format
 1520 msgid ""
 1521 "\n"
 1522 "Error on line %d: \"Sender:\" header not allowed (it will be added for you)\n"
 1523 msgstr ""
 1524 "\n"
 1525 "Fejl på linje %d: Teksthoved for »afsender« er ikke tilladt (den vil blive "
 1526 "tilføjet for dig)\n"
 1527 
 1528 #: src/lang.c:263
 1529 #, c-format
 1530 msgid "Server has non of the groups listed in %s"
 1531 msgstr "Server har ingen af grupperne vist i %s"
 1532 
 1533 #: src/lang.c:264
 1534 msgid "error"
 1535 msgstr "fejl"
 1536 
 1537 #: src/lang.c:265
 1538 msgid "Unknown display level"
 1539 msgstr "Ukendt visningsniveau"
 1540 
 1541 #: src/lang.c:266
 1542 msgid "<ESC>"
 1543 msgstr "<ESC>"
 1544 
 1545 #: src/lang.c:267
 1546 msgid "Exiting..."
 1547 msgstr "Afslutter..."
 1548 
 1549 #: src/lang.c:268
 1550 msgid "leaving external mail-reader"
 1551 msgstr "forlader ekstern postlæser"
 1552 
 1553 #: src/lang.c:269
 1554 #, c-format
 1555 msgid "Extracting %s..."
 1556 msgstr "Udpakker %s..."
 1557 
 1558 #: src/lang.c:271
 1559 #, c-format
 1560 msgid "Error writing %s file. Filesystem full? File reset to previous state."
 1561 msgstr ""
 1562 "Kunne ikke skrive %s fil. Filsystem fyldt op? Fil gendannet til tidligere "
 1563 "tilstand."
 1564 
 1565 #: src/lang.c:272
 1566 #, c-format
 1567 msgid "Error making backup of %s file. Filesystem full?"
 1568 msgstr "Fejl under oprettelse af sikkerhedskopi af %s fil. Filsystem fyldt op?"
 1569 
 1570 #: src/lang.c:273
 1571 #, c-format
 1572 msgid "Filtering global rules (%d/%d)..."
 1573 msgstr "Filtrerer globale regler (%d/%d) ..."
 1574 
 1575 #: src/lang.c:274
 1576 msgid "Rule created by: "
 1577 msgstr "Regel oprettet af: "
 1578 
 1579 #: src/lang.c:275
 1580 #, c-format
 1581 msgid "Enter pattern [%s]> "
 1582 msgstr "Indtast mønster [%s]> "
 1583 
 1584 #: src/lang.c:276
 1585 #, c-format
 1586 msgid ""
 1587 "\n"
 1588 "You requested followups to your article to go to the following %s:\n"
 1589 msgstr ""
 1590 "\n"
 1591 "Du anmodte om at opfølgninger til din artikel skulle gå til følgende %s:\n"
 1592 
 1593 #: src/lang.c:277
 1594 #, c-format
 1595 msgid " %s\t Answers will be directed to you by mail.\n"
 1596 msgstr " %s\t Svar vil blive sendt til dig per e-post.\n"
 1597 
 1598 #: src/lang.c:278
 1599 msgid "-- forwarded message --\n"
 1600 msgstr "-- videresendt besked --\n"
 1601 
 1602 #: src/lang.c:279
 1603 msgid "-- end of forwarded message --\n"
 1604 msgstr "-- slut på videresendt besked --\n"
 1605 
 1606 #: src/lang.c:280
 1607 msgid ""
 1608 "# Format:\n"
 1609 "#  comment=STRING  Optional. Multiple lines allowed. Comments must be "
 1610 "placed\n"
 1611 "#           at the beginning of a rule, or they will be moved to "
 1612 "the\n"
 1613 "#           next rule. '#' is not a valid keyword for a comment!\n"
 1614 "#  group=STRING   Mandatory. Newsgroups list (e.g. comp.*,!*sources*).\n"
 1615 "#  case=NUM     Mandatory. Compare=0 / ignore=1 case when filtering.\n"
 1616 "#  score=NUM|STRING Mandatory. Score to give. Either:\n"
 1617 "#   score=NUM     A number (e.g. 70). Or:\n"
 1618 "#   score=STRING   One of the two keywords: 'hot' or 'kill'.\n"
 1619 "#  subj=STRING    Optional. Subject: line (e.g. How to be a wizard).\n"
 1620 "#  from=STRING    Optional. From: line (e.g. *Craig Shergold*).\n"
 1621 "#  msgid=STRING   Optional. Message-ID: line (e.g. <123@ether.net>) "
 1622 "with\n"
 1623 "#           full references.\n"
 1624 "#  msgid_last=STRING Optional. Like above, but with last reference only.\n"
 1625 "#  msgid_only=STRING Optional. Like above, but without references.\n"
 1626 "#  refs_only=STRING Optional. References: line (e.g. <123@ether.net>) "
 1627 "without\n"
 1628 "#           Message-ID:\n"
 1629 "#  lines=[<>]?NUM  Optional. Lines: line. '<' or '>' are optional.\n"
 1630 "#  gnksa=[<>]?NUM  Optional. GNKSA parse_from() return code. '<' or '>' "
 1631 "opt.\n"
 1632 "#  xref=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. alt.flame*)\n"
 1633 "#  time=NUM     Optional. time_t value when rule expires\n"
 1634 "#\n"
 1635 msgstr ""
 1636 "# Format:\n"
 1637 "#  comment=STRENG  Valgfri. Flere linjer tilladt. Kommentarer skal "
 1638 "placeres\n"
 1639 "#           i begyndelsen af en regel, ellers vil de blive "
 1640 "flyttet\n"
 1641 "#           til den næste regel. »#« er ikke et gyldigt nøgleord "
 1642 "for\n"
 1643 "#           en kommentar!\n"
 1644 "#  group=STRENG   Obligatorisk. Nyhedsgruppeliste\n"
 1645 "#           (f.eks. comp.*,!*sources*).\n"
 1646 "#  case=NUM     Obligatorisk. Sammenlign=0 / ignorer=1 store/små "
 1647 "bogst.\n"
 1648 "#           under filtrering.\n"
 1649 "#  score=NUM|STRENG Obligatorisk. Pointtal. Enten:\n"
 1650 "#   score=NUM     Et tal (f.eks. 70). Eller:\n"
 1651 "#   score=STRENG   Et af to nøgleord: »populær« eller »dræb«.\n"
 1652 "#  subj=STRENG    Valgfri. Emne:-linje (f.eks Hvordan bliver jeg en\n"
 1653 "#           troldmand).\n"
 1654 "#  from=STRENG    Valgfri. Fra:-linje (f.eks *Craig Shergold*).\n"
 1655 "#  msgid=STRENG   Valgfri. Besked-id: linje (f.eks. <123@ether.net>) "
 1656 "med\n"
 1657 "#           fuld reference.\n"
 1658 "#  msgid_last=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men kun med sidste reference.\n"
 1659 "#  msgid_only=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men uden reference.\n"
 1660 "#  refs_only=STRENG Valgfri. Reference:-linje (f.eks. <123@ether.net>) "
 1661 "uden\n"
 1662 "#           Besked-id:\n"
 1663 "#  lines=[<>]?NUM  Valgfri. Linjer:-linje. »<« eller »>« er valgfri.\n"
 1664 "#  gnksa=[<>]?NUM  Valgfri. GNKSA parse_from()-returkode. »<« eller »>«\n"
 1665 "#           valgfri.\n"
 1666 "#  xref=MØNSTER   Valgfri. Dræb mønster (f.eks. alt.flame*)\n"
 1667 "#  time=NUM     Valgfri. time_t-værdi når regel udløber\n"
 1668 "#\n"
 1669 
 1670 #: src/lang.c:301
 1671 #, c-format
 1672 msgid "Enter score for rule (default=%d): "
 1673 msgstr "Indtast point for regel (standard=%d): "
 1674 
 1675 #: src/lang.c:302
 1676 #, c-format
 1677 msgid "Enter the score weight (range 0 < score <= %d)"
 1678 msgstr "Indtast pointvægt (interval 0 < pointtal <= %d)"
 1679 
 1680 #. SCORE_MAX
 1681 #: src/lang.c:303
 1682 msgid "Full"
 1683 msgstr "Fuld"
 1684 
 1685 #: src/lang.c:304
 1686 msgid "Comment (optional) : "
 1687 msgstr "Bemærkning (valgfri) : "
 1688 
 1689 #: src/lang.c:305
 1690 msgid "Apply pattern to  : "
 1691 msgstr "Anvend mønster på  : "
 1692 
 1693 #: src/lang.c:306
 1694 msgid "From: line (ignore case)   "
 1695 msgstr "From:-linje (ignorer versaler) "
 1696 
 1697 #: src/lang.c:307
 1698 msgid "From: line (case sensitive)  "
 1699 msgstr "From:-linje (versalfølsom)   "
 1700 
 1701 #: src/lang.c:309
 1702 #, c-format
 1703 msgid "%s%s: Unknown host.\n"
 1704 msgstr "%s%s: Ukendt vært.\n"
 1705 
 1706 #: src/lang.c:311
 1707 msgid "global "
 1708 msgstr "global "
 1709 
 1710 #: src/lang.c:312
 1711 #, c-format
 1712 msgid "Please use %.100s instead"
 1713 msgstr "Brug venligst %.100s i stedet for"
 1714 
 1715 #: src/lang.c:313
 1716 #, c-format
 1717 msgid "%s is bogus"
 1718 msgstr "%s er fejlbehæftet"
 1719 
 1720 #: src/lang.c:314
 1721 #, c-format
 1722 msgid "Group %s is moderated. Continue?"
 1723 msgstr "Gruppe %s er modereret. Fortsæt?"
 1724 
 1725 #: src/lang.c:315
 1726 msgid "groups"
 1727 msgstr "grupper"
 1728 
 1729 #: src/lang.c:316
 1730 #, c-format
 1731 msgid "Rereading %s..."
 1732 msgstr "Genlæser %s ..."
 1733 
 1734 #: src/lang.c:317
 1735 msgid "Top Level Commands"
 1736 msgstr "Kommandoer for topniveau"
 1737 
 1738 #: src/lang.c:318
 1739 msgid "Group Selection"
 1740 msgstr "Gruppemarkering"
 1741 
 1742 #: src/lang.c:319
 1743 msgid "group"
 1744 msgstr "gruppe"
 1745 
 1746 #: src/lang.c:320
 1747 msgid ""
 1748 "*** Group descriptions are disabled according to current select_format ***"
 1749 msgstr ""
 1750 "*** Gruppebeskrivelser er deaktiveret jævnfør nuværende select_format ***"
 1751 
 1752 #: src/lang.c:322
 1753 msgid ""
 1754 "One or more lines of comment. <CR> to add a line or proceed if line is empty."
 1755 msgstr ""
 1756 "En eller flere linjer med kommentarer. <CR> for at tilføje en linje eller "
 1757 "fortsætte hvis linjen er tom."
 1758 
 1759 #: src/lang.c:323
 1760 msgid "From: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1761 msgstr ""
 1762 "From:-linje der skal tilføjes filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1763 
 1764 #: src/lang.c:324
 1765 msgid ""
 1766 "Linecount of articles to be filtered. < for less, > for more, = for equal."
 1767 msgstr ""
 1768 "Linjeantal for artikler der skal filtreres. < for mindre, > for mere, = for "
 1769 "lig."
 1770 
 1771 #: src/lang.c:325
 1772 msgid "Message-ID: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1773 msgstr ""
 1774 "Message-ID: Linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & "
 1775 "<CR> ændrer."
 1776 
 1777 #: src/lang.c:326
 1778 msgid "Subject: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1779 msgstr ""
 1780 "Subject:-linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1781 "ændrer."
 1782 
 1783 #: src/lang.c:327
 1784 msgid ""
 1785 "Enter text pattern to filter if Subject: & From: lines are not what you want."
 1786 msgstr ""
 1787 "Indtast tekstmønter der skal filtreres hvis Subject:- & From:-linjer ikke er "
 1788 "hvad du ønsker."
 1789 
 1790 #: src/lang.c:328
 1791 msgid ""
 1792 "Select where text pattern should be applied. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1793 msgstr "Vælg hvor tekstmønstre skal bruges. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1794 
 1795 #: src/lang.c:329
 1796 msgid ""
 1797 "Expiration time in days for the entered filter. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1798 msgstr ""
 1799 "Udløbstid i dage for de indtastede filer. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1800 
 1801 #: src/lang.c:330
 1802 msgid ""
 1803 "Apply kill only to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1804 msgstr ""
 1805 "Brug kun dræb i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1806 "ændrer."
 1807 
 1808 #: src/lang.c:331
 1809 msgid ""
 1810 "Apply select to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1811 msgstr ""
 1812 "Brug vælg i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1813 "ændrer."
 1814 
 1815 #: src/lang.c:332
 1816 msgid "kill an article via a menu"
 1817 msgstr "dræb en artikel via en menu"
 1818 
 1819 #: src/lang.c:333
 1820 msgid "auto-select (hot) an article via a menu"
 1821 msgstr "vælg automatisk (populær) en artikel via en menu"
 1822 
 1823 #: src/lang.c:334
 1824 msgid "Browse URLs in article"
 1825 msgstr "Gennemse URL'er i artikel"
 1826 
 1827 #: src/lang.c:335
 1828 msgid "0 - 9\t display article by number in current thread"
 1829 msgstr "0 - 9\t vis artikel efter nummer i aktuel tråd"
 1830 
 1831 #: src/lang.c:337
 1832 msgid "cancel (delete) or supersede (overwrite) current article"
 1833 msgstr "afbryd (slet) eller fortræng (oveskriv) aktuel artikel"
 1834 
 1835 #: src/lang.c:338
 1836 msgid "post followup to current article"
 1837 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel"
 1838 
 1839 #: src/lang.c:339
 1840 msgid "post followup (don't copy text) to current article"
 1841 msgstr "send opfølgning (kopier ikke tekst) til aktuel artikel"
 1842 
 1843 #: src/lang.c:340
 1844 msgid "post followup to current article quoting complete headers"
 1845 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel med citat for hele hoveder"
 1846 
 1847 #: src/lang.c:341
 1848 msgid "repost chosen article to another group"
 1849 msgstr "gensend valgt artikel til anden gruppe"
 1850 
 1851 #: src/lang.c:343
 1852 msgid "edit article (mail-groups only)"
 1853 msgstr "rediger artikel (kun postgrupper)"
 1854 
 1855 #: src/lang.c:344
 1856 msgid "display first article in current thread"
 1857 msgstr "vis første artikel i aktuel tråd"
 1858 
 1859 # af artiklen
 1860 #: src/lang.c:345
 1861 msgid "display first page of article"
 1862 msgstr "vis første side på artikel"
 1863 
 1864 #: src/lang.c:346
 1865 msgid "display last article in current thread"
 1866 msgstr "vis sidste artikel i aktuel tråd"
 1867 
 1868 #: src/lang.c:347
 1869 msgid "display last page of article"
 1870 msgstr "vis sidste side på artikel"
 1871 
 1872 #: src/lang.c:348
 1873 msgid "mark rest of thread as read and advance to next unread"
 1874 msgstr "marker resten af tråden som læst og fortsæt til næste ulæst"
 1875 
 1876 #: src/lang.c:349
 1877 msgid "display next article"
 1878 msgstr "vis næste artikel"
 1879 
 1880 #: src/lang.c:350
 1881 msgid "display first article in next thread"
 1882 msgstr "vis første artikel i næste tråd"
 1883 
 1884 #: src/lang.c:351
 1885 msgid "display next unread article"
 1886 msgstr "vis næste ulæste artikel"
 1887 
 1888 #: src/lang.c:352
 1889 msgid "go to the article that this one followed up"
 1890 msgstr "gå til den artikel som den her fulgte op på"
 1891 
 1892 #: src/lang.c:353
 1893 msgid "display previous article"
 1894 msgstr "vis forrige artikel"
 1895 
 1896 #: src/lang.c:354
 1897 msgid "display previous unread article"
 1898 msgstr "vis forrige ulæste artikel"
 1899 
 1900 # eller ".. artikel ved brug af standardmetoden", jeg synes ikke
 1901 # umiddelbart det er til at regne ud
 1902 #: src/lang.c:355
 1903 msgid "quickly kill an article using defaults"
 1904 msgstr "dræb hurtigt en artikel som bruger standarder"
 1905 
 1906 #: src/lang.c:356
 1907 msgid "quickly auto-select (hot) an article using defaults"
 1908 msgstr "autovælg hurtigt (populær) en artikel som bruger standarder"
 1909 
 1910 # gå tilbage til
 1911 #: src/lang.c:357
 1912 msgid "return to group selection level"
 1913 msgstr "returner til gruppeudvælgelsesniveau"
 1914 
 1915 #: src/lang.c:358
 1916 msgid "reply through mail to author"
 1917 msgstr "svar via e-post til forfatter"
 1918 
 1919 #: src/lang.c:359
 1920 msgid "reply through mail (don't copy text) to author"
 1921 msgstr "svar via e-post (kopier ikke tekst) til forfatter"
 1922 
 1923 #: src/lang.c:360
 1924 msgid "reply through mail to author quoting complete headers"
 1925 msgstr "svar via e-post til forfatter med citering af hele hoveder"
 1926 
 1927 #: src/lang.c:361
 1928 msgid "search backwards within this article"
 1929 msgstr "søg baglæns indenfor denne artikel"
 1930 
 1931 #: src/lang.c:362
 1932 msgid "search forwards within this article"
 1933 msgstr "søg fremad idenfor denne artikel"
 1934 
 1935 #: src/lang.c:363
 1936 msgid "show article in raw-mode (including all headers)"
 1937 msgstr "vis artikel i rawtilstand (inklusiv alle hoveder)"
 1938 
 1939 #: src/lang.c:364
 1940 msgid "skip next block of included text"
 1941 msgstr "udelad næste blok med inkluderet tekst"
 1942 
 1943 #: src/lang.c:365
 1944 msgid "toggle display of sections hidden by a form-feed (^L) on/off"
 1945 msgstr "slå visning af afsnit skjult af en form-feed (^L) til/fra"
 1946 
 1947 #: src/lang.c:366
 1948 msgid "toggle display of all headers"
 1949 msgstr "slå visning af alle teksthoveder til/fra"
 1950 
 1951 #: src/lang.c:367
 1952 msgid "toggle word highlighting on/off"
 1953 msgstr "slå ordfremhævelse til/fra"
 1954 
 1955 #: src/lang.c:368
 1956 msgid "toggle ROT-13 (basic decode) for current article"
 1957 msgstr "slå ROT-13 (basisafkodning) for aktuel artikel til/fra"
 1958 
 1959 #: src/lang.c:369
 1960 msgid "toggle tabwidth 4 <-> 8"
 1961 msgstr "slå indrykningsbredde 4 <-> 8 til/fra"
 1962 
 1963 #: src/lang.c:370
 1964 msgid "toggle german TeX style decoding for current article"
 1965 msgstr "skift tysk TeX-stilafkodning for nuværende artikel"
 1966 
 1967 #: src/lang.c:371
 1968 msgid "toggle display of uuencoded sections"
 1969 msgstr "skift visning af uuencoded-afsnit"
 1970 
 1971 #: src/lang.c:372
 1972 msgid "View/pipe/save multimedia attachments"
 1973 msgstr "Vis/send/gem multimedievedhæftninger"
 1974 
 1975 #: src/lang.c:373
 1976 msgid "choose first attachment in list"
 1977 msgstr "vælg første vedhæftning i listen"
 1978 
 1979 #: src/lang.c:374
 1980 msgid "0 - 9\t choose attachment by number"
 1981 msgstr "0 - 9\t vælg vedhæftning efter nummer"
 1982 
 1983 #: src/lang.c:375
 1984 msgid "choose last attachment in list"
 1985 msgstr "vælg sidste vedhæftning i listen"
 1986 
 1987 #: src/lang.c:377
 1988 msgid "pipe attachment into command"
 1989 msgstr "send (via datakanal) vedhæftelse til kommando"
 1990 
 1991 #: src/lang.c:378
 1992 msgid "pipe raw attachment into command"
 1993 msgstr "send (via datakanal) rå vedhæftelse til kommando"
 1994 
 1995 #: src/lang.c:380
 1996 msgid "save attachment to disk"
 1997 msgstr "gem vedhæftninger til disk"
 1998 
 1999 #: src/lang.c:381
 2000 msgid "search for attachments forwards"
 2001 msgstr "søg efter vedhæftninger fremad"
 2002 
 2003 #: src/lang.c:382
 2004 msgid "search for attachments backwards"
 2005 msgstr "søg efter vedhæftninger baglæns"
 2006 
 2007 #: src/lang.c:383
 2008 msgid "view attachment"
 2009 msgstr "vis vedhæftning"
 2010 
 2011 #: src/lang.c:384
 2012 msgid "tag attachment"
 2013 msgstr "mærk vedhæftning"
 2014 
 2015 #: src/lang.c:385
 2016 msgid "tag attachments that match user specified pattern"
 2017 msgstr "vælg vedhæftninger som svarer til brugerangivet mønster"
 2018 
 2019 #: src/lang.c:386
 2020 msgid "reverse tagging on all attachments (toggle)"
 2021 msgstr "vend mærke om for alle vedhæftninger (skift)"
 2022 
 2023 #: src/lang.c:387
 2024 msgid "untag all tagged attachments"
 2025 msgstr "fjern alle mærkede vedhæftninger"
 2026 
 2027 #: src/lang.c:388
 2028 msgid "toggle info message in last line (name/description of attachment)"
 2029 msgstr ""
 2030 "slå infobesked i sidste linje til/fra (navn/beskrivelse af vedhæftning)"
 2031 
 2032 #: src/lang.c:389
 2033 msgid "choose first attribute in list"
 2034 msgstr "vælg første attribut i listen"
 2035 
 2036 #: src/lang.c:390
 2037 msgid "0 - 9\t choose attribute by number"
 2038 msgstr "0 - 9\t vælg attribut efter nummer"
 2039 
 2040 #: src/lang.c:391
 2041 msgid "choose last attribute in list"
 2042 msgstr "vælg sidste attribut i listen"
 2043 
 2044 #: src/lang.c:392
 2045 msgid "reset attribute to a default value"
 2046 msgstr "nulstil attribut til en standardværdi"
 2047 
 2048 #: src/lang.c:393
 2049 msgid "search forwards for an attribute"
 2050 msgstr "søg fremad efter en attribut"
 2051 
 2052 #: src/lang.c:394
 2053 msgid "search backwards for an attribute"
 2054 msgstr "søg baglæns efter en attribut"
 2055 
 2056 #: src/lang.c:395
 2057 msgid "select attribute"
 2058 msgstr "vælg attribut"
 2059 
 2060 #: src/lang.c:396
 2061 msgid "toggle back to options menu when invoked from there"
 2062 msgstr "skift tilbage til indstillingsmenu når startet fra her til/fra"
 2063 
 2064 #: src/lang.c:397
 2065 #, c-format
 2066 msgid "report bug or comment via mail to %s"
 2067 msgstr "rapporter fejl eller giv en kommentar via e-post til %s"
 2068 
 2069 #: src/lang.c:398
 2070 msgid "choose first option in list"
 2071 msgstr "vælg første indstilling i listen"
 2072 
 2073 #: src/lang.c:399
 2074 msgid "0 - 9\t choose option by number"
 2075 msgstr "0 - 9\t vælg indstilling efter nummer"
 2076 
 2077 #: src/lang.c:400
 2078 msgid "choose last option in list"
 2079 msgstr "vælg sidste indstilling i listen"
 2080 
 2081 #: src/lang.c:401
 2082 msgid "start scopes menu"
 2083 msgstr "start virkefeltmenu"
 2084 
 2085 #: src/lang.c:402
 2086 msgid "search forwards for an option"
 2087 msgstr "søg fremad efter en indstilling"
 2088 
 2089 #: src/lang.c:403
 2090 msgid "search backwards for an option"
 2091 msgstr "søg baglæns efter en indstilling"
 2092 
 2093 #: src/lang.c:404
 2094 msgid "select option"
 2095 msgstr "vælg indstilling"
 2096 
 2097 #: src/lang.c:405
 2098 msgid "toggle to attributes menu"
 2099 msgstr "slå attributmenu til/fra"
 2100 
 2101 #: src/lang.c:406
 2102 msgid "choose range of articles to be affected by next command"
 2103 msgstr "vælg interval af artikler som påvirkes af næste kommando"
 2104 
 2105 #: src/lang.c:407
 2106 msgid "escape from command prompt"
 2107 msgstr "undvig fra kommandoprompt"
 2108 
 2109 #: src/lang.c:408
 2110 msgid "edit filter file"
 2111 msgstr "rediger filterfil"
 2112 
 2113 #: src/lang.c:409
 2114 msgid "get help"
 2115 msgstr "få hjælp"
 2116 
 2117 #: src/lang.c:410
 2118 msgid "display last article viewed"
 2119 msgstr "vis den sidst viste artikel"
 2120 
 2121 #: src/lang.c:411
 2122 msgid "down one line"
 2123 msgstr "en linje ned"
 2124 
 2125 #: src/lang.c:412
 2126 msgid "up one line"
 2127 msgstr "en linje op"
 2128 
 2129 #: src/lang.c:413
 2130 msgid "go to article chosen by Message-ID"
 2131 msgstr "gå til artikel valgt efter besked-id"
 2132 
 2133 #: src/lang.c:414
 2134 msgid "mail article/thread/hot/pattern/tagged articles to someone"
 2135 msgstr "send artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til nogen"
 2136 
 2137 #: src/lang.c:415
 2138 msgid "menu of configurable options"
 2139 msgstr "menu med konfigurerbare indstillinger"
 2140 
 2141 #: src/lang.c:416
 2142 msgid "down one page"
 2143 msgstr "en side ned"
 2144 
 2145 #: src/lang.c:417
 2146 msgid "up one page"
 2147 msgstr "en side ned"
 2148 
 2149 #: src/lang.c:419
 2150 msgid "post (write) article to current group"
 2151 msgstr "send (skriv) artikel til aktuel gruppe"
 2152 
 2153 #: src/lang.c:420
 2154 msgid "post postponed articles"
 2155 msgstr "send udskudte artikler"
 2156 
 2157 #: src/lang.c:422
 2158 msgid "list articles posted by you (from posted file)"
 2159 msgstr "vis artikler sendt af dig (fra sendtfil)"
 2160 
 2161 #: src/lang.c:423
 2162 msgid "return to previous menu"
 2163 msgstr "returner til forrige menu"
 2164 
 2165 #: src/lang.c:424
 2166 msgid "quit tin immediately"
 2167 msgstr "afslut tin øjbelikkeligt"
 2168 
 2169 #: src/lang.c:425
 2170 msgid "redraw page"
 2171 msgstr "genskriv side"
 2172 
 2173 #: src/lang.c:426
 2174 msgid "save article/thread/hot/pattern/tagged articles to file"
 2175 msgstr "gem artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til fil"
 2176 
 2177 #: src/lang.c:427
 2178 msgid "save marked articles automatically without user prompts"
 2179 msgstr "gem automatisk markerede artikler uden brugerindgreb"
 2180 
 2181 #: src/lang.c:428
 2182 msgid "scroll the screen one line down"
 2183 msgstr "rul skærmen en linje ned"
 2184 
 2185 #: src/lang.c:429
 2186 msgid "scroll the screen one line up"
 2187 msgstr "rul skærmen en linje op"
 2188 
 2189 #: src/lang.c:430
 2190 msgid "search for articles by author backwards"
 2191 msgstr "søg efter artikler baglæns efter forfatter"
 2192 
 2193 #: src/lang.c:431
 2194 msgid "search for articles by author forwards"
 2195 msgstr "søg efter artikler fremad efter forfatter"
 2196 
 2197 #: src/lang.c:432
 2198 msgid "search all articles for a given string (this may take some time)"
 2199 msgstr "søg i alle artikler efter en angivet streng (dette kan tage lang tid)"
 2200 
 2201 #: src/lang.c:433
 2202 msgid " \t (searches are case-insensitive and wrap around to all articles)"
 2203 msgstr ""
 2204 " \t (søgning er uafhængigt af store/små bogstaver og omhandler alle "
 2205 "artikler)"
 2206 
 2207 #: src/lang.c:434
 2208 msgid "search for articles by Subject line backwards"
 2209 msgstr "søg efter artikler baglæns per emnelinje"
 2210 
 2211 #: src/lang.c:435
 2212 msgid "search for articles by Subject line forwards"
 2213 msgstr "søg efter artikler forlæns per emnelinje"
 2214 
 2215 #: src/lang.c:436
 2216 msgid "repeat last search"
 2217 msgstr "gentag sidste søgning"
 2218 
 2219 #: src/lang.c:437
 2220 msgid "tag current article for reposting/mailing/piping/printing/saving"
 2221 msgstr ""
 2222 "mærk aktuel artikel til gensending/postudsendelse/piping/udskrivning/gemning"
 2223 
 2224 #: src/lang.c:438
 2225 msgid "toggle info message in last line (subject/description)"
 2226 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (emne/beskrivelse)"
 2227 
 2228 #: src/lang.c:439
 2229 msgid "toggle inverse video"
 2230 msgstr "slå omvendt video til/fra"
 2231 
 2232 #: src/lang.c:440
 2233 msgid "toggle mini help menu display"
 2234 msgstr "slå minihjælpens menuvisning til/fra"
 2235 
 2236 #: src/lang.c:441
 2237 msgid "cycle the display of authors email address, real name, both or neither"
 2238 msgstr ""
 2239 "løb igennem visningen af forfatters e-postadresse, fulde navn, begge eller "
 2240 "ingen"
 2241 
 2242 #: src/lang.c:442
 2243 msgid "show version information"
 2244 msgstr "vis versioninformation"
 2245 
 2246 #: src/lang.c:443
 2247 msgid "mark all articles as read and return to group selection menu"
 2248 msgstr "marker alle artikler som læst og returner til gruppeudvælgelsesmenu"
 2249 
 2250 #: src/lang.c:444
 2251 msgid "mark all articles as read and enter next group with unread articles"
 2252 msgstr ""
 2253 "marker alle artikler som læst og gå videre til næste gruppe med ulæste "
 2254 "artikler"
 2255 
 2256 #: src/lang.c:445
 2257 msgid "choose first thread in list"
 2258 msgstr "vælg første tråd i listen"
 2259 
 2260 #: src/lang.c:446
 2261 msgid "choose last thread in list"
 2262 msgstr "vælg sidste tråd i listen"
 2263 
 2264 #: src/lang.c:447
 2265 msgid "list articles within current thread (bring up Thread sub-menu)"
 2266 msgstr "vis artikler indenfor aktuel tråd (hent undertrådsmenuen frem)"
 2267 
 2268 #: src/lang.c:448
 2269 msgid "mark article as unread"
 2270 msgstr "marker artikel som ulæst"
 2271 
 2272 #: src/lang.c:449
 2273 msgid "mark current thread, range or tagged threads as read"
 2274 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som læst"
 2275 
 2276 #: src/lang.c:450
 2277 msgid "mark current thread, range or tagged threads as unread"
 2278 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2279 
 2280 #: src/lang.c:451
 2281 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as read after prompting"
 2282 msgstr "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som læst efter anmodning"
 2283 
 2284 #: src/lang.c:452
 2285 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as unread after prompting"
 2286 msgstr ""
 2287 "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som ulæste efter anmodning"
 2288 
 2289 #: src/lang.c:453
 2290 msgid "toggle display of all/selected articles"
 2291 msgstr "slå visning af alle/valgte artikler til/fra"
 2292 
 2293 #: src/lang.c:454
 2294 msgid "display next group"
 2295 msgstr "vis næste gruppe"
 2296 
 2297 #: src/lang.c:455
 2298 msgid "display previous group"
 2299 msgstr "vis forrige gruppe"
 2300 
 2301 #: src/lang.c:456
 2302 msgid "toggle all selections (all articles)"
 2303 msgstr "slå alle valg (alle artikler) til/fra"
 2304 
 2305 #: src/lang.c:457
 2306 msgid "select group (make \"hot\")"
 2307 msgstr "vælg gruppe (gør »populær«)"
 2308 
 2309 #: src/lang.c:458
 2310 msgid "select thread"
 2311 msgstr "vælg tråd"
 2312 
 2313 #: src/lang.c:459
 2314 msgid "select threads if at least one unread article is selected"
 2315 msgstr "vælg tråde hvis mindst en ulæst artikel er valgt"
 2316 
 2317 #: src/lang.c:460
 2318 msgid "select threads that match user specified pattern"
 2319 msgstr "vælg tråde som svarer til brugerangivet mønster"
 2320 
 2321 #: src/lang.c:461
 2322 msgid "tag all parts of current multipart-message in order"
 2323 msgstr "mærk alle dele af nuværende flerdels-besked i rækkefølge"
 2324 
 2325 #: src/lang.c:462
 2326 msgid "0 - 9\t choose thread by number"
 2327 msgstr "0 - 9\t vælg tråd efter nummer"
 2328 
 2329 #: src/lang.c:463
 2330 msgid "toggle limit number of articles to get, and reload"
 2331 msgstr "slå maks. antal artikler som hentes til/fra, og genindlæs"
 2332 
 2333 #: src/lang.c:464
 2334 msgid "toggle display of all/unread articles"
 2335 msgstr "slå visning af alle/ulæste artikler til/fra"
 2336 
 2337 #: src/lang.c:465
 2338 msgid "toggle selection of thread"
 2339 msgstr "slå valg af tråd til/fra"
 2340 
 2341 # løb igennem de tilgængelige trådningstilvalg
 2342 #: src/lang.c:466
 2343 msgid "cycle through threading options available"
 2344 msgstr "gennemløb de tilgængelige valgmuligheder for trådning"
 2345 
 2346 #: src/lang.c:467
 2347 msgid "undo all selections (all articles)"
 2348 msgstr "fortryd alle markeringer (alle artikler)"
 2349 
 2350 #: src/lang.c:468
 2351 msgid "untag all tagged threads"
 2352 msgstr "fjerne mærke på alle mærkede tråde"
 2353 
 2354 #: src/lang.c:469
 2355 msgid "add new scope"
 2356 msgstr "tilføj nyt virkefelt"
 2357 
 2358 #: src/lang.c:470
 2359 msgid "delete scope"
 2360 msgstr "slet virkefelt"
 2361 
 2362 #: src/lang.c:471
 2363 msgid "edit attributes file"
 2364 msgstr "rediger attributfil"
 2365 
 2366 #: src/lang.c:472
 2367 msgid "choose first scope in list"
 2368 msgstr "vælg første virkefelt i listen"
 2369 
 2370 #: src/lang.c:473
 2371 msgid "0 - 9\t choose scope by number"
 2372 msgstr "0 - 9\t vælg virkefelt efter nummer"
 2373 
 2374 #: src/lang.c:474
 2375 msgid "choose last scope in list"
 2376 msgstr "vælg sidste virkefelt i listen"
 2377 
 2378 #: src/lang.c:475
 2379 msgid "move scope"
 2380 msgstr "flyt virkefelt"
 2381 
 2382 #: src/lang.c:476
 2383 msgid "rename scope"
 2384 msgstr "omdøb virkefelt"
 2385 
 2386 #: src/lang.c:477
 2387 msgid "select scope"
 2388 msgstr "vælg virkefelt"
 2389 
 2390 #: src/lang.c:478
 2391 msgid "mark all articles in group as read"
 2392 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst"
 2393 
 2394 #: src/lang.c:479
 2395 msgid "mark all articles in group as read and move to next unread group"
 2396 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst og flyt til næste ulæste gruppe"
 2397 
 2398 #: src/lang.c:480
 2399 msgid "choose first group in list"
 2400 msgstr "vælg første gruppe i listen"
 2401 
 2402 #: src/lang.c:481
 2403 msgid "choose group by name"
 2404 msgstr "vælg gruppe efter navn"
 2405 
 2406 #: src/lang.c:482
 2407 msgid "0 - 9\t choose group by number"
 2408 msgstr "0 - 9\t vælg gruppe efter nummer"
 2409 
 2410 #: src/lang.c:483
 2411 msgid "choose range of groups to be affected by next command"
 2412 msgstr "vælg omfanget af grupper der påvirkes af næste kommando"
 2413 
 2414 #: src/lang.c:484
 2415 msgid "choose last group in list"
 2416 msgstr "vælg sidste gruppe i listen"
 2417 
 2418 #: src/lang.c:486
 2419 msgid "list groups which an article has been posted to (by Message-ID)"
 2420 msgstr "vis grupper som en artikel er blevet indsendt til (efter besked-id)"
 2421 
 2422 #: src/lang.c:487
 2423 msgid " \t (go to article if at least one of the groups is available)"
 2424 msgstr " \t (gå til artikel hvis mindst en af grupperne er tilgængelig)"
 2425 
 2426 #: src/lang.c:489
 2427 msgid "mark all articles in chosen group unread"
 2428 msgstr "marker alle artikler i valgt gruppe som ulæste"
 2429 
 2430 #: src/lang.c:490
 2431 msgid "move chosen group within list"
 2432 msgstr "flyt valgt gruppe indenfor listen"
 2433 
 2434 #: src/lang.c:491
 2435 msgid "choose next group with unread news"
 2436 msgstr "vælg næste gruppe med ulæste nyheder"
 2437 
 2438 #: src/lang.c:492 src/lang.c:1395
 2439 msgid "quit"
 2440 msgstr "afslut"
 2441 
 2442 #: src/lang.c:493
 2443 msgid "quit without saving configuration changes"
 2444 msgstr "afslut uden at gemme konfigurationsændringer"
 2445 
 2446 #: src/lang.c:494
 2447 msgid "read chosen group"
 2448 msgstr "læs valgt gruppe"
 2449 
 2450 #: src/lang.c:495
 2451 msgid "reset .newsrc (all available articles in groups marked unread)"
 2452 msgstr "nulstil .newsrc (alle tilgængelige artikler i grupper markeret ulæst)"
 2453 
 2454 #: src/lang.c:496
 2455 msgid "search backwards for a group name"
 2456 msgstr "søg baglæns efter et gruppenavn"
 2457 
 2458 #: src/lang.c:497
 2459 msgid " \t (all searches are case-insensitive and wrap around)"
 2460 msgstr ""
 2461 " \t (alle søgninger tager ikke højde for små/store bogstaver og omfang)"
 2462 
 2463 #: src/lang.c:498
 2464 msgid "search forwards for a group name"
 2465 msgstr "søg fremad efter et gruppenavn"
 2466 
 2467 #: src/lang.c:499
 2468 msgid "subscribe to chosen group"
 2469 msgstr "abonner på valgt gruppe"
 2470 
 2471 #: src/lang.c:500
 2472 msgid "subscribe to groups that match pattern"
 2473 msgstr "abonner på grupper som stemmer overens med mønster"
 2474 
 2475 #: src/lang.c:501
 2476 msgid "reread active file to check for any new news"
 2477 msgstr "genlæste aktiv fil for at tjekke for nye nyheder"
 2478 
 2479 #: src/lang.c:502
 2480 msgid "toggle display of group name only or group name plus description"
 2481 msgstr ""
 2482 "slå visning kun af gruppenavn eller gruppenavn plus beskrivelse til/fra"
 2483 
 2484 #: src/lang.c:503
 2485 msgid "toggle display to show all/unread subscribed groups"
 2486 msgstr "slå visning af vis alle/ulæste abonnerede grupper til/fra"
 2487 
 2488 #: src/lang.c:504
 2489 msgid "unsubscribe from chosen group"
 2490 msgstr "fjern abonnement fra valgt gruppe"
 2491 
 2492 #: src/lang.c:505
 2493 msgid "unsubscribe from groups that match pattern"
 2494 msgstr "fjern abonnement fra grupper som matcher mønster"
 2495 
 2496 #: src/lang.c:506
 2497 msgid "sort the list of groups"
 2498 msgstr "sorter gruppelisten"
 2499 
 2500 #: src/lang.c:507
 2501 msgid "toggle display to show all/subscribed groups"
 2502 msgstr "slå visning af vis alle/abonnerede grupper til/fra"
 2503 
 2504 #: src/lang.c:508
 2505 msgid "0 - 9\t choose article by number"
 2506 msgstr "0 - 9\t vælg artikel efter nummer"
 2507 
 2508 #: src/lang.c:509
 2509 msgid "mark thread as read and return to group index page"
 2510 msgstr "marker tråd som læst og returner til gruppeindeksside"
 2511 
 2512 #: src/lang.c:510
 2513 msgid "mark thread as read and enter next unread thread or group"
 2514 msgstr "marker tråd som læst og gå til næste ulæste tråd eller gruppe"
 2515 
 2516 #: src/lang.c:511
 2517 msgid "choose first article in list"
 2518 msgstr "vælg første artikel i listen"
 2519 
 2520 #: src/lang.c:512
 2521 msgid "choose last article in list"
 2522 msgstr "vælg sidste artikel i listen"
 2523 
 2524 #: src/lang.c:513
 2525 msgid "mark art, range or tagged arts as read; move crsr to next unread art"
 2526 msgstr ""
 2527 "marker artikel, interval eller mærkede artikler som læst; flyt markør til "
 2528 "næste ulæste artikel"
 2529 
 2530 #: src/lang.c:514
 2531 msgid "mark article, range or tagged articles as unread"
 2532 msgstr "marker artikel, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2533 
 2534 #: src/lang.c:515
 2535 msgid "mark current thread as unread"
 2536 msgstr "marker aktuel tråd som ulæst"
 2537 
 2538 #: src/lang.c:516
 2539 msgid "read chosen article"
 2540 msgstr "læs valgt artikel"
 2541 
 2542 #: src/lang.c:517
 2543 msgid ""
 2544 "Display properties\n"
 2545 "------------------"
 2546 msgstr ""
 2547 "Vis egenskaber\n"
 2548 "--------------"
 2549 
 2550 #: src/lang.c:518
 2551 msgid ""
 2552 "Miscellaneous\n"
 2553 "-------------"
 2554 msgstr ""
 2555 "Diverse\n"
 2556 "-------"
 2557 
 2558 #: src/lang.c:519
 2559 msgid ""
 2560 "Moving around\n"
 2561 "-------------"
 2562 msgstr ""
 2563 "Flytter rundt\n"
 2564 "-------------"
 2565 
 2566 #: src/lang.c:520
 2567 msgid ""
 2568 "Group/thread/article operations\n"
 2569 "-------------------------------"
 2570 msgstr ""
 2571 "Gruppe/tråd/artikel-handlinger\n"
 2572 "------------------------------"
 2573 
 2574 #: src/lang.c:521
 2575 msgid ""
 2576 "Attachment operations\n"
 2577 "---------------------"
 2578 msgstr ""
 2579 "Vedhæftningshandlinger\n"
 2580 "---------------------- "
 2581 
 2582 #: src/lang.c:522
 2583 msgid ""
 2584 "Attribute operations\n"
 2585 "--------------------"
 2586 msgstr ""
 2587 "Attributhandlinger\n"
 2588 "------------------"
 2589 
 2590 #: src/lang.c:523
 2591 msgid ""
 2592 "Option operations\n"
 2593 "-----------------"
 2594 msgstr ""
 2595 "Tilvalgshandlinger\n"
 2596 "------------------"
 2597 
 2598 #: src/lang.c:524
 2599 msgid ""
 2600 "Scope operations\n"
 2601 "----------------"
 2602 msgstr ""
 2603 "Virkefeltshandlinger\n"
 2604 "--------------------"
 2605 
 2606 #: src/lang.c:525
 2607 msgid ""
 2608 "URL operations\n"
 2609 "--------------"
 2610 msgstr ""
 2611 "URL-handlinger\n"
 2612 "--------------"
 2613 
 2614 #: src/lang.c:526
 2615 msgid "choose first URL in list"
 2616 msgstr "vælg første URL i listen"
 2617 
 2618 #: src/lang.c:527
 2619 msgid "0 - 9\t choose URL by number"
 2620 msgstr "0 - 9\t vælg URL efter nummer"
 2621 
 2622 #: src/lang.c:528
 2623 msgid "choose last URL in list"
 2624 msgstr "vælg sidste URL i listen"
 2625 
 2626 #: src/lang.c:529
 2627 msgid "search for URLs forwards"
 2628 msgstr "søg efter URL'er fremad"
 2629 
 2630 #: src/lang.c:530
 2631 msgid "search for URLs backwards"
 2632 msgstr "søg efter URL'er baglæns"
 2633 
 2634 #: src/lang.c:531
 2635 msgid "Open URL in browser"
 2636 msgstr "Åbn URL i browser"
 2637 
 2638 #: src/lang.c:532
 2639 msgid "toggle info message in last line (URL)"
 2640 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (URL)"
 2641 
 2642 #: src/lang.c:534
 2643 msgid "Group Level Commands"
 2644 msgstr "Kommandoer for gruppeniveau"
 2645 
 2646 #: src/lang.c:535
 2647 msgid "Kill filter added"
 2648 msgstr "Filter for dræb tilføjet"
 2649 
 2650 #: src/lang.c:536
 2651 msgid "Auto-selection filter added"
 2652 msgstr "Filter for automatisk markering tilføjet"
 2653 
 2654 #: src/lang.c:537
 2655 msgid "All parts tagged"
 2656 msgstr "Alle dele mærket"
 2657 
 2658 #: src/lang.c:538
 2659 msgid "Storing article for later posting"
 2660 msgstr "Gemmer artikel for senere indsendelse"
 2661 
 2662 #: src/lang.c:539
 2663 msgid "Please enter a valid character"
 2664 msgstr "Indtast venligst et gyldigt tegn"
 2665 
 2666 #: src/lang.c:540
 2667 #, c-format
 2668 msgid "Missing part #%d"
 2669 msgstr "Manglende del #%d"
 2670 
 2671 #: src/lang.c:541
 2672 msgid "*** No postponed articles ***"
 2673 msgstr "*** Ingen udsatte artikler ***"
 2674 
 2675 #: src/lang.c:542
 2676 msgid "Not a multi-part message"
 2677 msgstr "Ikke en besked med flere dele"
 2678 
 2679 #: src/lang.c:543
 2680 msgid "You are not subscribed to this group"
 2681 msgstr "Du er ikke abonnent på denne gruppe"
 2682 
 2683 #: src/lang.c:544
 2684 msgid "No previous expression"
 2685 msgstr "Ingen tidligere udtryk"
 2686 
 2687 #: src/lang.c:545
 2688 msgid "Operation disabled in no-overwrite mode"
 2689 msgstr "Handling deaktiveret i tilstanden no-overwrite (ingen-overskrivning)"
 2690 
 2691 #. TODO: replace hardcoded key-name in txt_info_postponed
 2692 #: src/lang.c:547
 2693 #, c-format
 2694 msgid "%d postponed %s, reuse with ^O...\n"
 2695 msgstr "%d udskudt %s, genbrug med ^O...\n"
 2696 
 2697 #: src/lang.c:548
 2698 msgid ""
 2699 "X-Conversion-Note: multipart/alternative contents have been removed.\n"
 2700 " To get the whole article, turn alternative handling OFF in the Option "
 2701 "Menu\n"
 2702 msgstr ""
 2703 "X-Conversion-Note: multipart/alternative-indhold er blevet fjernet.\n"
 2704 " For at hente hele artiklen, skal alternativ håndtering deaktiveres "
 2705 "(angives\n"
 2706 " som OFF) i indstillingsmenuen\n"
 2707 
 2708 #: src/lang.c:550
 2709 #, c-format
 2710 msgid "Save filename for %s/%s is a mailbox. Attachment not saved"
 2711 msgstr "Gem filnavn for %s/%s i en postkasse. Vedhæftning ikke gemt"
 2712 
 2713 #: src/lang.c:551
 2714 msgid "TeX2Iso encoded article"
 2715 msgstr "TeX2Iso-kodet artikel"
 2716 
 2717 #: src/lang.c:552
 2718 msgid "incomplete "
 2719 msgstr "ufuldstændig "
 2720 
 2721 #. TODO: replace hardcoded key-names
 2722 #: src/lang.c:554
 2723 #, c-format
 2724 msgid ""
 2725 "\n"
 2726 "Welcome to %s, a full screen threaded Netnews reader. It can read news "
 2727 "locally\n"
 2728 "(ie. <spool>/news) or remotely (-r option) from a NNTP (Network News "
 2729 "Transport\n"
 2730 "Protocol) server. -h lists the available command line options.\n"
 2731 "\n"
 2732 "%s has four newsreading levels, the newsgroup selection page, the group "
 2733 "index\n"
 2734 "page, the thread listing page and the article viewer. Help is available at "
 2735 "each\n"
 2736 "level by pressing the 'h' command.\n"
 2737 "\n"
 2738 "Move up/down by using the terminal arrow keys or 'j' and 'k'. Use PgUp/PgDn "
 2739 "or\n"
 2740 "Ctrl-U and Ctrl-D to page up/down. Enter a newsgroup by pressing RETURN/"
 2741 "TAB.\n"
 2742 "\n"
 2743 "Articles, threads, tagged articles or articles matching a pattern can be "
 2744 "mailed\n"
 2745 "('m' command), printed ('o' command), saved ('s' command), piped ('|' "
 2746 "command).\n"
 2747 "Use the 'w' command to post a news article, the 'f'/'F' commands to "
 2748 "post a\n"
 2749 "follow-up to an existing news article and the 'r'/'R' commands to reply "
 2750 "via\n"
 2751 "mail to an existing news article author. The 'M' command allows the "
 2752 "operation\n"
 2753 "of %s to be configured via a menu.\n"
 2754 "\n"
 2755 "For more information read the manual page, README, INSTALL, TODO and FTP "
 2756 "files.\n"
 2757 "Please send bug-reports/comments to %s with the 'R' command.\n"
 2758 msgstr ""
 2759 "\n"
 2760 "Velkommen til %s, en trådopdelt nyhedsgruppelæser i fuld skærm. Den kan "
 2761 "læse\n"
 2762 "nyheder lokalt (dvs. <spool>/news) eller eksternt (tilvalget -r) fra en "
 2763 "NNTP-\n"
 2764 "server (Network News Transport Protocol). -h viser de tilgængelige\n"
 2765 "indstillinger for kommandolinjen.\n"
 2766 "\n"
 2767 "%s har fire niveauer for nyhedslæsning, en side med valg af nyhedsgruppe, "
 2768 "siden\n"
 2769 "med gruppeindeks, siden med visning af tråde og artikelfremviseren. Hjælp "
 2770 "er\n"
 2771 "tilgængelig på hvert niveau ved at trykke på kommandoen »h«\n"
 2772 "\n"
 2773 "Flyt op/ned ved at bruge terminalens taster eller »j« og »k«. Brug SideOp/\n"
 2774 "SideNed eller Ctrl-U og Ctrl-D for at gå en side op eller ned. Gå i en\n"
 2775 "nyhedsgruppe ved at trykke på RETUR/INDRYK.\n"
 2776 "\n"
 2777 "Artikler, tråde, mærkede artikler eller artikler der matcher et mønster kan\n"
 2778 "sendes (kommandoen »m«), udskrives (kommandoen »o«), gemmes (kommandoen "
 2779 "»s«),\n"
 2780 "sendes via en datakanal (kommandoen »|«). Brug kommandoen »w« til at "
 2781 "indsende\n"
 2782 "en artikel, kommandoerne »f«/»F« til at indsende en opfølgning på en\n"
 2783 "eksisterende artikel og kommandoerne »r«/»R« til at svare via post til en\n"
 2784 "forfatter på en artikel. Kommandoen »M« muliggør at operationen af %s kan\n"
 2785 "konfigureres via en menu.\n"
 2786 "\n"
 2787 "For yderligere information så læs manualsiden og README-, INSTALL-, TODO- "
 2788 "og\n"
 2789 "FTP-filerne.\n"
 2790 "Send venligst fejlrapporter/kommentarer til %s med kommandoen »R«.\n"
 2791 
 2792 #: src/lang.c:570
 2793 #, c-format
 2794 msgid "Invalid From: %s line. Read the INSTALL file again."
 2795 msgstr "Ugyldig Fra: %s-linje. Læs filen INSTALL igen."
 2796 
 2797 #: src/lang.c:572
 2798 msgid "Invalid multibyte sequence found\n"
 2799 msgstr "Ugyldig multibyte-sekvens fundet\n"
 2800 
 2801 #: src/lang.c:575
 2802 #, c-format
 2803 msgid "Invalid Sender:-header %s"
 2804 msgstr "Ugyldig Afsender:-teksthoved %s"
 2805 
 2806 #: src/lang.c:577
 2807 msgid "Inverse video disabled"
 2808 msgstr "Omvendt video deaktiveret"
 2809 
 2810 #: src/lang.c:578
 2811 msgid "Inverse video enabled"
 2812 msgstr "Omvendt video aktiveret"
 2813 
 2814 #: src/lang.c:580
 2815 #, c-format
 2816 msgid "Missing definition for %s\n"
 2817 msgstr "Mangler definition for %s\n"
 2818 
 2819 #: src/lang.c:581
 2820 #, c-format
 2821 msgid "Invalid key definition '%s'\n"
 2822 msgstr "Ugyldig nøgledefinition '%s'\n"
 2823 
 2824 #: src/lang.c:582
 2825 #, c-format
 2826 msgid "Invalid keyname '%s'\n"
 2827 msgstr "Ugylidg nøglenavn '%s'\n"
 2828 
 2829 #: src/lang.c:583
 2830 #, c-format
 2831 msgid "Keymap file was upgraded to version %s\n"
 2832 msgstr "Nøglekortfil blev opgraderet til version %s\n"
 2833 
 2834 # Hmm, så er spørgsmålet jo så, når der er sådan et tilfældigt antal
 2835 # mellemrum efter : og positionen af : skal bevares i oversættelsen, det
 2836 # er svært at vide når der ikke er nogen kommentarer
 2837 #: src/lang.c:584
 2838 #, c-format
 2839 msgid "Kill From:   [%s] (y/n): "
 2840 msgstr "Dræb From:   [%s] (j/n): "
 2841 
 2842 #: src/lang.c:585
 2843 msgid "Kill Lines: (</>num): "
 2844 msgstr "Dræb linjer: (</>num): "
 2845 
 2846 #: src/lang.c:586
 2847 msgid "Kill Article Menu"
 2848 msgstr "Dræb artikelmenu"
 2849 
 2850 #: src/lang.c:587
 2851 #, c-format
 2852 msgid "Kill Msg-Id:  [%s] (f/l/o/n): "
 2853 msgstr "Dræb Msg-Id:  [%s] (f/l/o/n): "
 2854 
 2855 #: src/lang.c:588
 2856 msgid "Kill pattern scope : "
 2857 msgstr "Dræb mønstervirkefelt : "
 2858 
 2859 #: src/lang.c:589
 2860 #, c-format
 2861 msgid "Kill Subject: [%s] (y/n): "
 2862 msgstr "Dræb Subject: [%s] (j/n): "
 2863 
 2864 #: src/lang.c:590
 2865 msgid "Kill text pattern  : "
 2866 msgstr "Dræb tekstmønster  : "
 2867 
 2868 #: src/lang.c:591
 2869 msgid "Kill time in days  : "
 2870 msgstr "Dræb tidspunkt på dagen  : "
 2871 
 2872 #: src/lang.c:593
 2873 msgid "Last"
 2874 msgstr "Sidste"
 2875 
 2876 #: src/lang.c:594
 2877 msgid "-- Last response --"
 2878 msgstr "-- Sidste svar --"
 2879 
 2880 #: src/lang.c:595
 2881 #, c-format
 2882 msgid "Lines %s "
 2883 msgstr "Linjer %s "
 2884 
 2885 #: src/lang.c:598
 2886 msgid "Function not available."
 2887 msgstr "Funktionen er ikke tilgængelig."
 2888 
 2889 #: src/lang.c:599
 2890 msgid "Not reading via NNTP."
 2891 msgstr "Læser ikke via NNTP."
 2892 
 2893 #: src/lang.c:600
 2894 #, c-format
 2895 msgid "Group: %s"
 2896 msgstr "Gruppe: %s"
 2897 
 2898 #: src/lang.c:601
 2899 #, c-format
 2900 msgid "Groups: %s"
 2901 msgstr "Grupper: %s"
 2902 
 2903 #: src/lang.c:604
 2904 msgid "Mail"
 2905 msgstr "Post"
 2906 
 2907 #: src/lang.c:605
 2908 msgid "mailbox "
 2909 msgstr "postkasse "
 2910 
 2911 #: src/lang.c:606
 2912 #, c-format
 2913 msgid "Mail article(s) to [%.*s]> "
 2914 msgstr "Send artikel(er) til [%.*s]> "
 2915 
 2916 #: src/lang.c:607
 2917 #, c-format
 2918 msgid "Mailing log to %s\n"
 2919 msgstr "Sender log til %s\n"
 2920 
 2921 #: src/lang.c:608
 2922 msgid "Mail bug report..."
 2923 msgstr "Send fejlrapport ..."
 2924 
 2925 #: src/lang.c:609
 2926 #, c-format
 2927 msgid "Mail BUG REPORT to %s?"
 2928 msgstr "Send FEJLRAPPORT til %s?"
 2929 
 2930 #: src/lang.c:610
 2931 msgid "Mailed"
 2932 msgstr "Sendt"
 2933 
 2934 #: src/lang.c:611
 2935 #, c-format
 2936 msgid "Mailing to %s..."
 2937 msgstr "Sender til %s ..."
 2938 
 2939 #: src/lang.c:612
 2940 msgid ""
 2941 "# [Mail/Save] active file. Format is like news active file:\n"
 2942 "#  groupname max.artnum min.artnum /dir\n"
 2943 "# The 4th field is the basedir (ie. ~/Mail or ~/News)\n"
 2944 "#\n"
 2945 msgstr ""
 2946 "# [Mail/Gem] aktiv fil. Format er som nyhedsaktiv fil:\n"
 2947 "#  gruppenavn max.artnum min.artnum /dir\n"
 2948 "# Det 4. felt er basismappen (dvs. ~/Mail eller ~/News)\n"
 2949 "#\n"
 2950 
 2951 #: src/lang.c:615
 2952 #, c-format
 2953 msgid "%s marked as read"
 2954 msgstr "%s markeret som læst"
 2955 
 2956 #: src/lang.c:616
 2957 #, c-format
 2958 msgid "%s marked as unread"
 2959 msgstr "%s markeret som ulæst"
 2960 
 2961 #: src/lang.c:617
 2962 #, c-format
 2963 msgid "Marked %d of %d %s as read"
 2964 msgstr "Markerede %d af %d %s som læst"
 2965 
 2966 #: src/lang.c:618
 2967 #, c-format
 2968 msgid "Marked %d of %d %s as unread"
 2969 msgstr "Markerede %d af %d %s som ulæste"
 2970 
 2971 #: src/lang.c:619 src/lang.c:1351
 2972 msgid "Mark"
 2973 msgstr "Marker"
 2974 
 2975 #: src/lang.c:620
 2976 #, c-format
 2977 msgid "Mark all articles as read%s?"
 2978 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 2979 
 2980 #: src/lang.c:621
 2981 #, c-format
 2982 msgid "Mark article as read%s?"
 2983 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 2984 
 2985 #: src/lang.c:622
 2986 #, c-format
 2987 msgid "Mark group %s as read?"
 2988 msgstr "Marker gruppe %s som læst?"
 2989 
 2990 #: src/lang.c:623
 2991 #, c-format
 2992 msgid "Mark thread as read%s?"
 2993 msgstr "Marker tråd som læst%s"
 2994 
 2995 #: src/lang.c:624
 2996 #, c-format
 2997 msgid "Matching %s groups..."
 2998 msgstr "Sammenligner %s grupper ..."
 2999 
 3000 #: src/lang.c:625 src/lang.c:639 src/lang.c:645
 3001 #, c-format
 3002 msgid "<n>=set current to n; %s=line down; %s=line up; %s=help; %s=quit"
 3003 msgstr ""
 3004 "<n>=angiv nuværende som n; %s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=afslut"
 3005 
 3006 #: src/lang.c:627
 3007 #, c-format
 3008 msgid ""
 3009 "%s=view; %s=pipe; %s=pipe raw; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3010 msgstr ""
 3011 "%s=vis; %s=datakanal; %s=datakanal rå; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; "
 3012 "%s=fjern mærke for alle"
 3013 
 3014 #: src/lang.c:629
 3015 #, c-format
 3016 msgid "%s=view; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3017 msgstr "%s=vis; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; %s=fjern mærke for alle"
 3018 
 3019 #: src/lang.c:631
 3020 #, c-format
 3021 msgid ""
 3022 "%s=reverse tagging; %s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3023 msgstr "%s=vend mærkning om; %s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3024 
 3025 #: src/lang.c:632 src/lang.c:636
 3026 #, c-format
 3027 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=search pattern; %s=kill/select"
 3028 msgstr ""
 3029 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s=søgemønster; %s=dræb/vælg"
 3030 
 3031 #: src/lang.c:633
 3032 #, c-format
 3033 msgid ""
 3034 "%s=author search; %s=catchup; %s=line down; %s=line up; %s=mark read; "
 3035 "%s=list thread"
 3036 msgstr ""
 3037 "%s=forfattersøgning; %s=opsamling; %s=linje ned; %s=linje op; %s=marker som "
 3038 "læst; %s=vis tråd"
 3039 
 3040 #: src/lang.c:634
 3041 #, c-format
 3042 msgid "%s=line up; %s=line down; %s=page up; %s=page down; %s=top; %s=bottom"
 3043 msgstr "%s=linje op; %s=linje ned; %s=side op; %s=side ned; %s=top; %s=bund"
 3044 
 3045 #: src/lang.c:635
 3046 #, c-format
 3047 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=quit"
 3048 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=afslut"
 3049 
 3050 #: src/lang.c:637
 3051 #, c-format
 3052 msgid "%s=author search; %s=body search; %s=catchup; %s=followup; %s=mark read"
 3053 msgstr ""
 3054 "%s=forfattersøgning; %s=indholdssøgning; %s=opsamling; %s=opfølgning; "
 3055 "%s=marker som læst"
 3056 
 3057 #: src/lang.c:638
 3058 #, c-format
 3059 msgid "%s=add; %s=move; %s=rename; %s=delete"
 3060 msgstr "%s=tilføj; %s=flyt; %s=omdøb; %s=slet"
 3061 
 3062 #: src/lang.c:640
 3063 #, c-format
 3064 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s,%s=search pattern; %s=catchup"
 3065 msgstr ""
 3066 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s,%s=søgemønster; %s=opsamling"
 3067 
 3068 #: src/lang.c:641
 3069 #, c-format
 3070 msgid ""
 3071 "%s=line down; %s=line up; %s=help; %s=move; %s=quit; %s=toggle all/unread"
 3072 msgstr ""
 3073 "%s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=flyt; %s=afslut; %s=slå alle/ulæste "
 3074 "til/fra"
 3075 
 3076 #: src/lang.c:642
 3077 #, c-format
 3078 msgid ""
 3079 "%s=subscribe; %s=sub pattern; %s=unsubscribe; %s=unsub pattern; %s=yank in/"
 3080 "out"
 3081 msgstr ""
 3082 "%s=abonner; %s=undermønster; %s=slut abonnement; %s=fjern undermønster; "
 3083 "%s=ryk ind/ud"
 3084 
 3085 #: src/lang.c:643
 3086 #, c-format
 3087 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=catchup; %s=display toggle"
 3088 msgstr ""
 3089 "<n>=angiv nuværende til n; %s=næste ulæst; %s=opsamling; %s=vis slå til/fra"
 3090 
 3091 #: src/lang.c:644
 3092 #, c-format
 3093 msgid "%s=help; %s=line down; %s=line up; %s=quit; %s=tag; %s=mark unread"
 3094 msgstr ""
 3095 "%s=hjælp; %s=linje ned; %s=linje op; %s=afslut; %s=mærke; %s=marker ulæst"
 3096 
 3097 #: src/lang.c:646
 3098 #, c-format
 3099 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3100 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3101 
 3102 #: src/lang.c:647
 3103 msgid "--More--"
 3104 msgstr "--Mere--"
 3105 
 3106 #: src/lang.c:648
 3107 #, c-format
 3108 msgid "Moving %s..."
 3109 msgstr "Flytter %s ..."
 3110 
 3111 #: src/lang.c:649
 3112 msgid "Message-ID: & last Reference "
 3113 msgstr "Message-ID: og sidste reference "
 3114 
 3115 #: src/lang.c:650
 3116 msgid "Message-ID: line       "
 3117 msgstr "Message-ID: linje        "
 3118 
 3119 #: src/lang.c:651
 3120 msgid "Message-ID: & References: line"
 3121 msgstr "Message-ID: og References: linje"
 3122 
 3123 #: src/lang.c:653
 3124 msgid ", name: "
 3125 msgstr ", navn: "
 3126 
 3127 #: src/lang.c:654
 3128 #, c-format
 3129 msgid "Go to newsgroup [%s]> "
 3130 msgstr "Gå til nyhedsgruppe [%s]> "
 3131 
 3132 #: src/lang.c:655
 3133 msgid "newsgroups"
 3134 msgstr "nyhedsgrupper"
 3135 
 3136 #: src/lang.c:656
 3137 #, c-format
 3138 msgid "Position %s in group list (1,2,..,$) [%d]> "
 3139 msgstr "Position %s i gruppeliste (1,2,..,$) [%d]> "
 3140 
 3141 #: src/lang.c:657
 3142 msgid "newsgroup"
 3143 msgstr "nyhedsgruppe"
 3144 
 3145 #: src/lang.c:658
 3146 msgid "Try and save newsrc file again?"
 3147 msgstr "Forsøg at gemme newsrc-fil igen?"
 3148 
 3149 #: src/lang.c:659
 3150 msgid "Warning: No newsgroups were written to your newsrc file. Save aborted."
 3151 msgstr ""
 3152 "Advarsel: Ingen nyhedsgrupper blev skrevet til din newsrc-fil. Afbrudt."
 3153 
 3154 #: src/lang.c:660
 3155 msgid "newsrc file saved successfully.\n"
 3156 msgstr "newsrc-fil blev gemt.\n"
 3157 
 3158 #: src/lang.c:661
 3159 msgid "-- Next response --"
 3160 msgstr "-- Næste svar --"
 3161 
 3162 #: src/lang.c:662
 3163 msgid "No "
 3164 msgstr "Nej "
 3165 
 3166 #: src/lang.c:663
 3167 msgid "*** No articles ***"
 3168 msgstr "*** Ingen artikler ***"
 3169 
 3170 #: src/lang.c:664
 3171 msgid "No articles have been posted"
 3172 msgstr "Ingen artikler er udgivet"
 3173 
 3174 #: src/lang.c:665
 3175 msgid "*** No attachments ***"
 3176 msgstr "*** Ingen vedhæftninger ***"
 3177 
 3178 #: src/lang.c:666
 3179 msgid "*** No description ***"
 3180 msgstr "*** Ingen beskrivelse ***"
 3181 
 3182 #: src/lang.c:667
 3183 msgid "No filename"
 3184 msgstr "Intet filnavn"
 3185 
 3186 #: src/lang.c:668
 3187 msgid "No group"
 3188 msgstr "Ingen gruppe"
 3189 
 3190 #: src/lang.c:669
 3191 msgid "*** No groups ***"
 3192 msgstr "*** Ingen grupper ***"
 3193 
 3194 #: src/lang.c:670
 3195 msgid "No more groups to read"
 3196 msgstr "Ikke flere grupper der kan læses"
 3197 
 3198 #: src/lang.c:671
 3199 msgid "No last message"
 3200 msgstr "Ingen sidste besked"
 3201 
 3202 #: src/lang.c:672
 3203 msgid "No mail address"
 3204 msgstr "Ingen e-postadresse"
 3205 
 3206 #: src/lang.c:673
 3207 msgid "No articles marked for saving"
 3208 msgstr "Ingen artikler markeret til gemning"
 3209 
 3210 #: src/lang.c:674
 3211 msgid "No match"
 3212 msgstr "Intet resultat"
 3213 
 3214 #: src/lang.c:675
 3215 msgid "No more groups"
 3216 msgstr "Ikke flere grupper"
 3217 
 3218 #: src/lang.c:676
 3219 msgid "No newsgroups"
 3220 msgstr "Ingen nyhedsgrupper"
 3221 
 3222 #: src/lang.c:677
 3223 msgid "No next unread article"
 3224 msgstr "Ingen næste ulæst artikel"
 3225 
 3226 #: src/lang.c:678
 3227 msgid "No previous group"
 3228 msgstr "Ingen forrige gruppe"
 3229 
 3230 #: src/lang.c:679
 3231 msgid "No previous search, nothing to repeat"
 3232 msgstr "Ingen tidligere søgning, intet at gentage"
 3233 
 3234 #: src/lang.c:680
 3235 msgid "No previous unread article"
 3236 msgstr "Ingen forrige ulæst artikel"
 3237 
 3238 #: src/lang.c:681
 3239 msgid "No responses"
 3240 msgstr "Ingen svar"
 3241 
 3242 #: src/lang.c:682
 3243 msgid "No responses to list in current thread"
 3244 msgstr "Ingen svar at vise i aktuel tråd"
 3245 
 3246 #: src/lang.c:683
 3247 msgid "*** No scopes ***"
 3248 msgstr "*** Ingen virkefelter ***"
 3249 
 3250 #: src/lang.c:684
 3251 msgid "No search string"
 3252 msgstr "Ingen søgestreng"
 3253 
 3254 #: src/lang.c:685
 3255 msgid "No subject"
 3256 msgstr "Intet emne"
 3257 
 3258 #: src/lang.c:687
 3259 #, c-format
 3260 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-line (ce)\n"
 3261 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til linjeafslutning (ce)\n"
 3262 
 3263 #: src/lang.c:688
 3264 #, c-format
 3265 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-screen (cd)\n"
 3266 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til slut på skærm (cd)\n"
 3267 
 3268 #: src/lang.c:689
 3269 #, c-format
 3270 msgid "%s: Terminal must have clearscreen (cl) capability\n"
 3271 msgstr "%s: Terminal skal have ryd skærm-funktionalitet (cl)\n"
 3272 
 3273 #: src/lang.c:690
 3274 #, c-format
 3275 msgid "%s: Terminal must have cursor motion (cm)\n"
 3276 msgstr "%s: Terminal skal have markørbevægelse (cm)\n"
 3277 
 3278 #: src/lang.c:691
 3279 #, c-format
 3280 msgid "%s: TERM variable must be set to use screen capabilities\n"
 3281 msgstr "%s: TERM-variabel skal være angivet for at bruge skærmfunktioner\n"
 3282 
 3283 #: src/lang.c:693
 3284 #, c-format
 3285 msgid "No viewer found for %s/%s\n"
 3286 msgstr "Ingen fremviser fundet for %s/%s\n"
 3287 
 3288 #: src/lang.c:694
 3289 msgid "Newsgroup does not exist on this server"
 3290 msgstr "Nyhedsgruppe eksisterer ikke på denne server"
 3291 
 3292 #: src/lang.c:695
 3293 #, c-format
 3294 msgid "Group %s not found in active file"
 3295 msgstr "Gruppe %s blev ikke fundet i aktiv fil"
 3296 
 3297 # tysk bruger = ("c=erzeuge, a=alternativer Name, d=voreingestellte .newsrc, q=beende tin: ")
 3298 # det var også en mulighed, måske bedre=?
 3299 #: src/lang.c:696
 3300 msgid "c)reate it, use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3301 msgstr ""
 3302 "opret (c) den, brug et alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, "
 3303 "afslut (q) tin: "
 3304 
 3305 #: src/lang.c:697
 3306 msgid "use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3307 msgstr ""
 3308 "brug alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, afslut (a) tin: "
 3309 
 3310 #: src/lang.c:698
 3311 #, c-format
 3312 msgid ""
 3313 "# NNTP-server -> newsrc translation table and NNTP-server\n"
 3314 "# shortname list for %s %s\n"
 3315 "#\n"
 3316 "# the format of this file is\n"
 3317 "#  <FQDN of NNTP-server> <newsrc file> <shortname> ...\n"
 3318 "#\n"
 3319 "# if <newsrc file> is given without path, $HOME is assumed as its location\n"
 3320 "#\n"
 3321 "# examples:\n"
 3322 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3323 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   example  ex\n"
 3324 "#\n"
 3325 msgstr ""
 3326 "# NNTP-server -> newsrc-oversættelsestabel og NNTP-server\n"
 3327 "# liste med korte navne for %s %s\n"
 3328 "#\n"
 3329 "# formater for denne fil er\n"
 3330 "#  <FQDN af NNTP-server> <newsrc-fil> <kort_navn> ...\n"
 3331 "#\n"
 3332 "# hvis <newsrc file> angives uden sti, så antages $HOME som dets placering\n"
 3333 "#\n"
 3334 "# eksempler:\n"
 3335 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3336 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   eksempel  ex\n"
 3337 
 3338 #: src/lang.c:705
 3339 msgid "Only"
 3340 msgstr "Kun"
 3341 
 3342 #: src/lang.c:706
 3343 #, c-format
 3344 msgid "Option not enabled. Recompile with %s."
 3345 msgstr "Indstilling ikke slået til. Rekompiler med %s."
 3346 
 3347 #: src/lang.c:707
 3348 msgid "Options Menu"
 3349 msgstr "Indstillingsmenu"
 3350 
 3351 #: src/lang.c:708
 3352 msgid "Options Menu Commands"
 3353 msgstr "Kommandoer for indstillingsmenu"
 3354 
 3355 #: src/lang.c:711
 3356 #, c-format
 3357 msgid "Error in regex: %s at pos. %d '%s'"
 3358 msgstr "Fejl i regulært udtryk: %s ved pos. %d »%s«"
 3359 
 3360 #: src/lang.c:712
 3361 #, c-format
 3362 msgid "Error in regex: pcre internal error %d"
 3363 msgstr "Fejl i regulært udtryk: intern fejl i pcre %d"
 3364 
 3365 #: src/lang.c:713
 3366 #, c-format
 3367 msgid "Error in regex: study - pcre internal error %s"
 3368 msgstr "Fejl i regulært udtryk: study - prcre-intern fejl %s"
 3369 
 3370 #: src/lang.c:714
 3371 msgid "Post a followup..."
 3372 msgstr "Indsend en opfølgning ..."
 3373 
 3374 #. TODO: replace hardcoded key-name in txt_post_error_ask_postpone
 3375 #: src/lang.c:716
 3376 msgid ""
 3377 "An error has occurred while posting the article. If you think that this\n"
 3378 "error is temporary or otherwise correctable, you can postpone the article\n"
 3379 "and pick it up again with ^O later.\n"
 3380 msgstr ""
 3381 "Der opstod en fejl under indsendelse af artiklen. Hvis du tror, at\n"
 3382 "denne fejl er midlertidig eller på anden måde kan rettes, så kan du\n"
 3383 "udsætte artiklen og samle den op igen senere med ^O senere.\n"
 3384 
 3385 #: src/lang.c:719
 3386 msgid "Posted articles history"
 3387 msgstr "Historik for indsendte artikler"
 3388 
 3389 #: src/lang.c:720
 3390 #, c-format
 3391 msgid "Post to newsgroup(s) [%s]> "
 3392 msgstr "Send til nyhedsgruppe(r) [%s]> "
 3393 
 3394 #: src/lang.c:721
 3395 msgid "-- post processing started --"
 3396 msgstr "-- efterbehandling startet --"
 3397 
 3398 #: src/lang.c:722
 3399 msgid "-- post processing completed --"
 3400 msgstr "-- efterbehandling færdig --"
 3401 
 3402 #: src/lang.c:723
 3403 #, c-format
 3404 msgid "Post subject [%s]> "
 3405 msgstr "Send emne [%s]> "
 3406 
 3407 #: src/lang.c:724
 3408 msgid ""
 3409 "# Summary of mailed/posted messages viewable by 'W' command from within "
 3410 "tin.\n"
 3411 msgstr ""
 3412 "# Oversigt over sendte/indsendte beskeder kan ses med kommandoen »W« inden "
 3413 "fra tin.\n"
 3414 
 3415 #: src/lang.c:725
 3416 msgid "Posting article..."
 3417 msgstr "Sender artikel ..."
 3418 
 3419 #: src/lang.c:726
 3420 #, c-format
 3421 msgid "Post postponed articles [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3422 msgstr "Send udsatte artikler [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3423 
 3424 #: src/lang.c:727
 3425 #, c-format
 3426 msgid "Hot %s"
 3427 msgstr "Populær %s"
 3428 
 3429 #: src/lang.c:728
 3430 #, c-format
 3431 msgid "Tagged %s"
 3432 msgstr "Mærket %s"
 3433 
 3434 #: src/lang.c:729
 3435 #, c-format
 3436 msgid "Untagged %s"
 3437 msgstr "Uden mærke %s"
 3438 
 3439 #: src/lang.c:730
 3440 msgid "Processing mail messages marked for deletion."
 3441 msgstr "Behandler postbeskeder markeret for sletning."
 3442 
 3443 #: src/lang.c:731
 3444 msgid "Processing saved articles marked for deletion."
 3445 msgstr "Behandler gemte artikler markeret for sletning."
 3446 
 3447 #: src/lang.c:732
 3448 #, c-format
 3449 msgid "Accept Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3450 msgstr "Accepter Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3451 
 3452 #: src/lang.c:733
 3453 msgid "Article unchanged, abort mailing?"
 3454 msgstr "Artikel uændret, afbryd postleverance"
 3455 
 3456 #: src/lang.c:734
 3457 #, c-format
 3458 msgid "Do you want to see postponed articles (%d)?"
 3459 msgstr "Ønsker du at se udsatte artikler (%d)?"
 3460 
 3461 #: src/lang.c:736
 3462 msgid "Add quick kill filter?"
 3463 msgstr "Tilføj filter for hurtig dræb"
 3464 
 3465 #: src/lang.c:737
 3466 msgid "Add quick selection filter?"
 3467 msgstr "Tilføj filter for hurtig markering"
 3468 
 3469 #: src/lang.c:738
 3470 msgid "Do you really want to quit?"
 3471 msgstr "Ønsker du at afslutte?"
 3472 
 3473 #: src/lang.c:739
 3474 #, c-format
 3475 msgid "%s=edit cancel message, %s=quit, %s=delete (cancel) [%%s]: "
 3476 msgstr "%s=rediger afbrydbesked, %s=afslut, %s=slet (afbryd) [%%s]: "
 3477 
 3478 #: src/lang.c:740
 3479 msgid "You have tagged articles in this group - quit anyway?"
 3480 msgstr "Du har mærkede artikler i denne gruppe - afslut alligevel?"
 3481 
 3482 #: src/lang.c:741
 3483 #, c-format
 3484 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=postpone: "
 3485 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=udsæt: "
 3486 
 3487 #: src/lang.c:742
 3488 #, c-format
 3489 msgid "%s=quit %s=edit %s=save kill description: "
 3490 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem dræbbeskrivelse: "
 3491 
 3492 #: src/lang.c:743
 3493 #, c-format
 3494 msgid "%s=quit %s=edit %s=save select description: "
 3495 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem beskrivelse af vælg: "
 3496 
 3497 #: src/lang.c:744
 3498 msgid "Do you really want to quit without saving your configuration?"
 3499 msgstr "Ønsker du virkelig at afslutte uden at gemme din konfiguration?"
 3500 
 3501 #: src/lang.c:747
 3502 msgid "Invalid range - valid are '0-9.$' eg. 1-$"
 3503 msgstr "Ugyldigt interval - '0-9.$' f.eks. 1-$ er gyldige"
 3504 
 3505 #: src/lang.c:749
 3506 msgid "Do you want to abort this operation?"
 3507 msgstr "Ønsker du at afbryde denne handling?"
 3508 
 3509 #: src/lang.c:750
 3510 msgid "Do you want to exit tin immediately?"
 3511 msgstr "Ønsker du øjeblikkeligt at afslutte tin?"
 3512 
 3513 #: src/lang.c:752
 3514 msgid "Reading ('q' to quit)..."
 3515 msgstr "Læser ('q' for afslut) ..."
 3516 
 3517 #: src/lang.c:753
 3518 #, c-format
 3519 msgid "Reading %sarticles..."
 3520 msgstr "Læser %sartikler ..."
 3521 
 3522 #: src/lang.c:754
 3523 #, c-format
 3524 msgid "Reading %sattributes file...\n"
 3525 msgstr "Læser %sattributfil ...\n"
 3526 
 3527 #: src/lang.c:755
 3528 #, c-format
 3529 msgid "Reading %sconfig file...\n"
 3530 msgstr "Læser %skonfigurationsfil ...\n"
 3531 
 3532 #: src/lang.c:756
 3533 msgid "Reading filter file...\n"
 3534 msgstr "Læser filterfil ...\n"
 3535 
 3536 #: src/lang.c:757
 3537 #, c-format
 3538 msgid "Reading %s groups..."
 3539 msgstr "Læser %s grupper ..."
 3540 
 3541 #: src/lang.c:758
 3542 msgid "Reading input history file...\n"
 3543 msgstr "Læser inddatahistorikfil ...\n"
 3544 
 3545 #: src/lang.c:759
 3546 msgid "Reading keymap file...\n"
 3547 msgstr "Læser tastaturkortfil ...\n"
 3548 
 3549 #: src/lang.c:760
 3550 msgid "Reading groups from active file... "
 3551 msgstr "Læser grupper fra aktiv fil ... "
 3552 
 3553 #: src/lang.c:761
 3554 msgid "Reading groups from newsrc file... "
 3555 msgstr "Læser grupper fra newsrc-fil ... "
 3556 
 3557 #: src/lang.c:762
 3558 msgid "Reading newsgroups file... "
 3559 msgstr "Læser fil med nyhedsgrupper ... "
 3560 
 3561 #: src/lang.c:763
 3562 msgid "Reading newsrc file..."
 3563 msgstr "Læser newsrc-fil ..."
 3564 
 3565 #: src/lang.c:764
 3566 msgid "References: line       "
 3567 msgstr "References: linje       "
 3568 
 3569 #: src/lang.c:766
 3570 #, c-format
 3571 msgid "(%d:%02d remaining)"
 3572 msgstr "(%d:%02d igen)"
 3573 
 3574 #: src/lang.c:768
 3575 #, c-format
 3576 msgid "Bogus group %s removed."
 3577 msgstr "Fejlbehæftet gruppe %s fjernet."
 3578 
 3579 #: src/lang.c:769
 3580 msgid "Removed from the previous rule: "
 3581 msgstr "Fjernet fra den forrige regel: "
 3582 
 3583 #: src/lang.c:770
 3584 #, c-format
 3585 msgid "Error: rename %s to %s"
 3586 msgstr "Fejl: Omdøb %s til %s"
 3587 
 3588 #: src/lang.c:771
 3589 msgid "Reply to author..."
 3590 msgstr "Svar til forfatter..."
 3591 
 3592 #: src/lang.c:772
 3593 msgid "Repost"
 3594 msgstr "Gensend"
 3595 
 3596 #: src/lang.c:773
 3597 msgid "Reposting article..."
 3598 msgstr "Genindsender artikel..."
 3599 
 3600 #: src/lang.c:774
 3601 #, c-format
 3602 msgid "Repost article(s) to group(s) [%s]> "
 3603 msgstr "Gensend artikler til grupper [%s]> "
 3604 
 3605 #: src/lang.c:775
 3606 msgid "Reset newsrc?"
 3607 msgstr "Nulstil newsrc?"
 3608 
 3609 #: src/lang.c:776
 3610 msgid "Responses have been directed to the following newsgroups"
 3611 msgstr "Svar er blevet sendt til de følgende nyhedsgrupper"
 3612 
 3613 #: src/lang.c:777
 3614 #, c-format
 3615 msgid "Responses have been directed to poster. %s=mail, %s=post, %s=quit: "
 3616 msgstr "Svar er blevet sendt til indsender. %s=post, %s=indsend, %s=afslut: "
 3617 
 3618 #: src/lang.c:779
 3619 msgid "Press <RETURN> to continue..."
 3620 msgstr "Tast <RETUR> for at fortsætte ..."
 3621 
 3622 #: src/lang.c:781
 3623 #, c-format
 3624 msgid "Select From  [%s] (y/n): "
 3625 msgstr "Vælg fra    [%s] (y/n): "
 3626 
 3627 #: src/lang.c:782
 3628 msgid "Select Lines: (</>num): "
 3629 msgstr "Vælg linjer: (</>num): "
 3630 
 3631 #: src/lang.c:783
 3632 msgid "Auto-select Article Menu"
 3633 msgstr "Vælg automatisk artikelmenu"
 3634 
 3635 #: src/lang.c:784
 3636 #, c-format
 3637 msgid "Select Msg-Id [%s] (f/l/o/n): "
 3638 msgstr "Vælg Msg-Id [%s] (f/l/o/n): "
 3639 
 3640 #: src/lang.c:785
 3641 msgid "Select pattern scope: "
 3642 msgstr "Vælg mønstervirkefelt: "
 3643 
 3644 #: src/lang.c:786
 3645 #, c-format
 3646 msgid "Select Subject [%s] (y/n): "
 3647 msgstr "Vælg emne [%s] (y/n): "
 3648 
 3649 #: src/lang.c:787
 3650 msgid "Select text pattern : "
 3651 msgstr "Vælg tekstmønster  : "
 3652 
 3653 #: src/lang.c:788
 3654 msgid "Select time in days  : "
 3655 msgstr "Vælg tid i dage    : "
 3656 
 3657 #: src/lang.c:789
 3658 #, c-format
 3659 msgid ""
 3660 "# %s server configuration file\n"
 3661 "# This file was automatically saved by %s %s %s (\"%s\")\n"
 3662 "#\n"
 3663 "# Do not edit while %s is running, since all your changes to this file\n"
 3664 "# will be overwritten when you leave %s.\n"
 3665 "# Do not edit at all if you don't know what you do.\n"
 3666 "############################################################################\n"
 3667 "\n"
 3668 msgstr ""
 3669 "# %s serverkonfigurationsfil\n"
 3670 "# Denne fil blev automatisk gemt af %s %s %s %s«)\n"
 3671 "#\n"
 3672 "# Rediger ikke mens %s afvikles, da alle dine ændringer til denne fil\n"
 3673 "# vil blive overskrevet når du forlader %s.\n"
 3674 "# Rediger ikke med mindre du ved, hvad du laver.\n"
 3675 "############################################################################\n"
 3676 "\n"
 3677 
 3678 #: src/lang.c:795
 3679 msgid "Showing unread groups only"
 3680 msgstr "Vis kun ulæste grupper"
 3681 
 3682 #: src/lang.c:796
 3683 msgid "Subject: line (ignore case)  "
 3684 msgstr "Subject: linje (ignorer versaler)"
 3685 
 3686 #: src/lang.c:797
 3687 msgid "Subject: line (case sensitive)"
 3688 msgstr "Subject: linje (versalfølsom)"
 3689 
 3690 #: src/lang.c:798
 3691 msgid "Save"
 3692 msgstr "Gem"
 3693 
 3694 #: src/lang.c:799
 3695 #, c-format
 3696 msgid "Save '%s' (%s/%s)?"
 3697 msgstr "Gem »%s« (%s/%s)?"
 3698 
 3699 #: src/lang.c:800
 3700 msgid "Save configuration before continuing?"
 3701 msgstr "Gem konfiguration før du fortsætter?"
 3702 
 3703 #: src/lang.c:801
 3704 msgid "Save filename> "
 3705 msgstr "Gem filnavn> "
 3706 
 3707 #: src/lang.c:802
 3708 msgid "Saved"
 3709 msgstr "Gemt"
 3710 
 3711 #: src/lang.c:803
 3712 #, c-format
 3713 msgid "%4d unread (%4d hot) %s in %s\n"
 3714 msgstr "%4d ulæst (%4d populær) %s i %s\n"
 3715 
 3716 #: src/lang.c:804
 3717 #, c-format
 3718 msgid "Saved %s...\n"
 3719 msgstr "Gemt %s ...\n"
 3720 
 3721 #: src/lang.c:805
 3722 msgid "Nothing was saved"
 3723 msgstr "Intet blev gemt"
 3724 
 3725 #: src/lang.c:806
 3726 #, c-format
 3727 msgid ""
 3728 "\n"
 3729 "%s %d %s from %d %s\n"
 3730 msgstr ""
 3731 "\n"
 3732 "%s %d %s fra %d %s\n"
 3733 
 3734 #: src/lang.c:807
 3735 #, c-format
 3736 msgid "-- %s saved to %s%s --"
 3737 msgstr "-- %s gemt til %s%s --"
 3738 
 3739 #: src/lang.c:808
 3740 #, c-format
 3741 msgid "-- %s saved to %s - %s --"
 3742 msgstr "-- %s gemt til %s - %s --"
 3743 
 3744 #: src/lang.c:809
 3745 msgid "Saving..."
 3746 msgstr "Gemmer ..."
 3747 
 3748 #: src/lang.c:810
 3749 #, c-format
 3750 msgid "%s: Screen initialization failed"
 3751 msgstr "%s: Skærminitialisering mislykkedes"
 3752 
 3753 #: src/lang.c:812
 3754 #, c-format
 3755 msgid "%s: screen is too small\n"
 3756 msgstr "%s: Skærm er for lille\n"
 3757 
 3758 #: src/lang.c:814
 3759 #, c-format
 3760 msgid "screen is too small, %s is exiting"
 3761 msgstr "skærmen er for lille, %s afslutter"
 3762 
 3763 #: src/lang.c:815
 3764 msgid "Delete scope?"
 3765 msgstr "Slet virkefelt?"
 3766 
 3767 #: src/lang.c:816
 3768 msgid "Enter scope> "
 3769 msgstr "Indtast virkefelt> "
 3770 
 3771 #: src/lang.c:817
 3772 msgid "Select new position> "
 3773 msgstr "Vælg ny placering>"
 3774 
 3775 #: src/lang.c:818
 3776 msgid "New position cannot be a global scope"
 3777 msgstr "Ny placering kan ikke være et globalt virkefelt"
 3778 
 3779 #: src/lang.c:819
 3780 msgid "Global scope, operation not allowed"
 3781 msgstr "Global virkefelt, handling ikke tilladt"
 3782 
 3783 #: src/lang.c:820
 3784 msgid "Rename scope> "
 3785 msgstr "Omdøb virkefelt> "
 3786 
 3787 #: src/lang.c:821
 3788 msgid "Select scope> "
 3789 msgstr "Vælg virkefelt> "
 3790 
 3791 #: src/lang.c:822
 3792 msgid "Scopes Menu"
 3793 msgstr "Virkefeltsmenu"
 3794 
 3795 #: src/lang.c:823
 3796 msgid "Scopes Menu Commands"
 3797 msgstr "Kommandoer for virkefeltsmenu"
 3798 
 3799 #: src/lang.c:824
 3800 #, c-format
 3801 msgid "Search backwards [%s]> "
 3802 msgstr "Søg baglæns [%s]> "
 3803 
 3804 #: src/lang.c:825
 3805 #, c-format
 3806 msgid "Search body [%s]> "
 3807 msgstr "Søg tekst [%s]> "
 3808 
 3809 #: src/lang.c:826
 3810 #, c-format
 3811 msgid "Search forwards [%s]> "
 3812 msgstr "Søg fremad [%s]> "
 3813 
 3814 #: src/lang.c:827
 3815 msgid "Searching..."
 3816 msgstr "Søger ..."
 3817 
 3818 #: src/lang.c:828
 3819 #, c-format
 3820 msgid "Searching article %d of %d ('q' to abort)..."
 3821 msgstr "Søger i artikel %d af %d ('q' for at afbryde)..."
 3822 
 3823 #: src/lang.c:829
 3824 msgid "Select article> "
 3825 msgstr "Vælg artikel> "
 3826 
 3827 #: src/lang.c:830
 3828 msgid ""
 3829 "Select option number before text or use arrow keys and <CR>. 'q' to quit."
 3830 msgstr ""
 3831 "Vælg indstililngsnummer før tekst eller brug piletasterne og <CR>. »q« for "
 3832 "at afslutte."
 3833 
 3834 #: src/lang.c:831
 3835 msgid "Select group> "
 3836 msgstr "Vælg gruppe> "
 3837 
 3838 #: src/lang.c:832
 3839 #, c-format
 3840 msgid "Enter selection pattern [%s]> "
 3841 msgstr "Indtast markeringsmønster [%s]> "
 3842 
 3843 #: src/lang.c:833
 3844 msgid "Select thread> "
 3845 msgstr "Vælg tråd> "
 3846 
 3847 #: src/lang.c:834
 3848 #, c-format
 3849 msgid "%s %s %s (\"%s\") [%s]: send a DETAILED bug report to %s\n"
 3850 msgstr "%s %s %s (\"%s\") [%s]: send en DETALJEREDE fejlrapport til %s\n"
 3851 
 3852 #: src/lang.c:835
 3853 msgid "servers active-file"
 3854 msgstr "servers active-fil"
 3855 
 3856 #: src/lang.c:836
 3857 msgid "Cannot move into new newsgroups. Subscribe first..."
 3858 msgstr "Kan ikke gå ind i nye nyhedsgrupper. Abonner først ..."
 3859 
 3860 #: src/lang.c:837
 3861 msgid "<SPACE>"
 3862 msgstr "<MELLEMRUM>"
 3863 
 3864 #: src/lang.c:838
 3865 #, c-format
 3866 msgid "Starting: (%s)"
 3867 msgstr "Starter: (%s)"
 3868 
 3869 #: src/lang.c:839
 3870 #, c-format
 3871 msgid "List Thread (%d of %d)"
 3872 msgstr "Vis tråd (%d af %d)"
 3873 
 3874 #: src/lang.c:840
 3875 #, c-format
 3876 msgid "Thread (%.*s)"
 3877 msgstr "Tråd (%.*s)"
 3878 
 3879 #: src/lang.c:841
 3880 msgid "Enter wildcard subscribe pattern> "
 3881 msgstr "Indtast abonnementmønster med jokertegn> "
 3882 
 3883 #: src/lang.c:842
 3884 #, c-format
 3885 msgid "subscribed to %d groups"
 3886 msgstr "har tegnet abonnement på %d grupper"
 3887 
 3888 #: src/lang.c:843
 3889 #, c-format
 3890 msgid "Subscribed to %s"
 3891 msgstr "har tegnet abonnement på %s"
 3892 
 3893 #: src/lang.c:844
 3894 msgid "Subscribing... "
 3895 msgstr "Abonnerer ... "
 3896 
 3897 #: src/lang.c:845
 3898 #, c-format
 3899 msgid "Repost or supersede article(s) [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3900 msgstr "Gensend eller fortræng artikler [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3901 
 3902 #: src/lang.c:846
 3903 #, c-format
 3904 msgid "Supersede article(s) to group(s) [%s]> "
 3905 msgstr "Fortræng artikler til grupper [%s]> "
 3906 
 3907 #: src/lang.c:847
 3908 msgid "Superseding article ..."
 3909 msgstr "Fortrænger artikel ..."
 3910 
 3911 #: src/lang.c:848
 3912 #, c-format
 3913 msgid ""
 3914 "\n"
 3915 "Stopped. Type 'fg' to restart %s\n"
 3916 msgstr ""
 3917 "\n"
 3918 "Stoppet. Tast 'fg' for at genstarte %s\n"
 3919 
 3920 #: src/lang.c:850
 3921 #, c-format
 3922 msgid "%d days"
 3923 msgstr "%d dage"
 3924 
 3925 #: src/lang.c:851
 3926 msgid "<TAB>"
 3927 msgstr "<TAB>"
 3928 
 3929 #: src/lang.c:852
 3930 msgid "TeX "
 3931 msgstr "TeX "
 3932 
 3933 #: src/lang.c:853
 3934 msgid "# Default action/prompt strings\n"
 3935 msgstr "# Standardstrenge for handling/prompt\n"
 3936 
 3937 #: src/lang.c:854
 3938 msgid ""
 3939 "# Defaults for quick (1 key) kill & auto-selection filters\n"
 3940 "# header=NUM 0,1=Subject: 2,3=From: 4=Message-ID: & full References: line\n"
 3941 "#       5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 3942 "#       6=Message-ID: entry only 7=Lines:\n"
 3943 "# global=ON/OFF ON=apply to all groups OFF=apply to current group\n"
 3944 "# case=ON/OFF  ON=filter case sensitive OFF=ignore case\n"
 3945 "# expire=ON/OFF ON=limit to default_filter_days OFF=don't ever expire\n"
 3946 msgstr ""
 3947 "# Standarder for hurtig (1 tast) dræb og filtre for automatisk markering\n"
 3948 "# header=NUM 0,1=Emne: 2,3=Fra: 4=Besked-id: og fuld Reference:-linje\n"
 3949 "#       5=Kun Besked-id:- og sidste refernece:-post\n"
 3950 "#       6=Kun Besked-id:-post 7=Linjer:\n"
 3951 "# global=ON/OFF ON=Anvend for alle grupper OFF=anvend på nuværende gruppe\n"
 3952 "# case=ON/OFF  ON=filtrer efter store/små bogst. OFF=ignorer små/store b.\n"
 3953 "# expire=ON/OFF ON=begræns til default_filter_days (antal filtrerdage)\n"
 3954 "         OFF=udløb aldrig\n"
 3955 
 3956 #: src/lang.c:867
 3957 msgid ""
 3958 "# If ON use print current subject or newsgroup description in the last line\n"
 3959 msgstr ""
 3960 "# Hvis slået til, så brug udskriv nuværende emne eller "
 3961 "nyhedsgruppebeskrivelse\n"
 3962 " i den sidste linje\n"
 3963 
 3964 #: src/lang.c:868
 3965 msgid "# Host & time info used for detecting new groups (don't touch)\n"
 3966 msgstr ""
 3967 "# Værts- og tidsinformation brugt til detektering af nye grupper (rør ikke)\n"
 3968 
 3969 #: src/lang.c:869
 3970 msgid "There is no news\n"
 3971 msgstr "Der er ingen nyheder\n"
 3972 
 3973 #: src/lang.c:870
 3974 msgid "Thread"
 3975 msgstr "Tråd"
 3976 
 3977 #: src/lang.c:871
 3978 msgid "Thread Level Commands"
 3979 msgstr "Kommandoer på trådniveau"
 3980 
 3981 #: src/lang.c:872
 3982 msgid "Thread deselected"
 3983 msgstr "Tråd fravalgt"
 3984 
 3985 #: src/lang.c:873
 3986 msgid "Thread selected"
 3987 msgstr "Tråd valgt"
 3988 
 3989 #: src/lang.c:875
 3990 msgid "threads"
 3991 msgstr "tråde"
 3992 
 3993 #: src/lang.c:877
 3994 msgid "thread"
 3995 msgstr "tråd"
 3996 
 3997 #: src/lang.c:878
 3998 #, c-format
 3999 msgid "Thread %4s of %4s"
 4000 msgstr "Tråd %4s af %4s"
 4001 
 4002 #: src/lang.c:879
 4003 msgid "Threading articles..."
 4004 msgstr "Opdeler artikler i tråde ..."
 4005 
 4006 #: src/lang.c:880
 4007 #, c-format
 4008 msgid "Toggled word highlighting %s"
 4009 msgstr "Skiftede ordfremhævelse %s"
 4010 
 4011 #: src/lang.c:881
 4012 msgid "Toggled rot13 encoding"
 4013 msgstr "Skiftede rot13-kodning"
 4014 
 4015 #: src/lang.c:882
 4016 #, c-format
 4017 msgid "Toggled german TeX encoding %s"
 4018 msgstr "Skiftede tysk TeX-kodning %s"
 4019 
 4020 #: src/lang.c:883
 4021 #, c-format
 4022 msgid "Toggled tab-width to %d"
 4023 msgstr "Skiftede indryksbredde til %d"
 4024 
 4025 #: src/lang.c:885
 4026 #, c-format
 4027 msgid "%d Trying to dotlock %s"
 4028 msgstr "%d Forsøger at dotlock %s"
 4029 
 4030 #: src/lang.c:886
 4031 #, c-format
 4032 msgid "%d Trying to lock %s"
 4033 msgstr "%d Forsøger at låse %s"
 4034 
 4035 #: src/lang.c:888
 4036 msgid "      h=help"
 4037 msgstr "     h=hjælp"
 4038 
 4039 #: src/lang.c:890
 4040 msgid "Unlimited"
 4041 msgstr "Ubegrænset"
 4042 
 4043 #: src/lang.c:891
 4044 msgid "Enter wildcard unsubscribe pattern> "
 4045 msgstr "Indtast jokertegnsmønster for framelding af abonnement> "
 4046 
 4047 #: src/lang.c:892
 4048 #, c-format
 4049 msgid "Error decoding %s : %s"
 4050 msgstr "Fejl unde afkodning af %s : %s"
 4051 
 4052 #: src/lang.c:893
 4053 msgid "No end."
 4054 msgstr "Ingen slutning."
 4055 
 4056 #: src/lang.c:894
 4057 #, c-format
 4058 msgid "%s successfully decoded."
 4059 msgstr "%s dekodet med succes."
 4060 
 4061 #: src/lang.c:895
 4062 #, c-format
 4063 msgid ""
 4064 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded file, %d lines, name: %s --]\n"
 4065 "\n"
 4066 msgstr ""
 4067 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded-fil, %d linjer, navn: %s --]\n"
 4068 "\n"
 4069 
 4070 #: src/lang.c:896
 4071 msgid "unread "
 4072 msgstr "ulæst "
 4073 
 4074 #: src/lang.c:897
 4075 #, c-format
 4076 msgid "unsubscribed from %d groups"
 4077 msgstr "frameldte abonnement fra %d grupper"
 4078 
 4079 #: src/lang.c:898
 4080 #, c-format
 4081 msgid "Unsubscribed from %s"
 4082 msgstr "Abonnement frameldt fra %s"
 4083 
 4084 #: src/lang.c:899
 4085 msgid "Unsubscribing... "
 4086 msgstr "Framelder abonnement ... "
 4087 
 4088 #: src/lang.c:900
 4089 msgid "Unthreading articles..."
 4090 msgstr "Fjerner trådopsætning fra artikler ..."
 4091 
 4092 #: src/lang.c:901
 4093 msgid "Updated"
 4094 msgstr "Opdateret"
 4095 
 4096 #: src/lang.c:903
 4097 #, c-format
 4098 msgid "unparseable \"LIST COUNTS\" line: \"%s\""
 4099 msgstr "linjen »LIST COUNTS« kan ikke fortolkes: »%s«"
 4100 
 4101 #: src/lang.c:905
 4102 msgid "Updating"
 4103 msgstr "Opdaterer"
 4104 
 4105 #: src/lang.c:906
 4106 msgid "URL Menu"
 4107 msgstr "URL-menu"
 4108 
 4109 #: src/lang.c:907
 4110 msgid "URL Menu Commands"
 4111 msgstr "Kommandoer for URL-menu"
 4112 
 4113 #: src/lang.c:908
 4114 #, c-format
 4115 msgid "Opening %s"
 4116 msgstr "Åbner %s"
 4117 
 4118 #: src/lang.c:909
 4119 msgid "Select URL> "
 4120 msgstr "Vælg URL> "
 4121 
 4122 #: src/lang.c:910
 4123 msgid "No URLs in this article"
 4124 msgstr "Ingen URL'er i denne artikel"
 4125 
 4126 #: src/lang.c:911
 4127 msgid "Use MIME display program for this message?"
 4128 msgstr "Anvend MIME-visningsprogram for denne besked?"
 4129 
 4130 #: src/lang.c:912
 4131 msgid " -c    mark all news as read in subscribed newsgroups (batch mode)"
 4132 msgstr ""
 4133 " -c    marker alle nyheder som læst i abonnerede nyhedsgrupper "
 4134 "(jobtilstand)"
 4135 
 4136 #: src/lang.c:913
 4137 msgid " -Z    return status indicating if any unread news (batch mode)"
 4138 msgstr ""
 4139 " -Z    returner statusindikation hvis der er ulæste nyheder (jobtilstand)"
 4140 
 4141 #: src/lang.c:914
 4142 msgid " -q    don't check for new newsgroups"
 4143 msgstr " -q    led ikke efter nye nyhedsgrupper"
 4144 
 4145 #: src/lang.c:915
 4146 msgid " -X    don't save any files on quit"
 4147 msgstr " -X    gem ikke nogen filer ved afslutning"
 4148 
 4149 #: src/lang.c:916
 4150 msgid " -d    don't show newsgroup descriptions"
 4151 msgstr " -d    vis ikke beskrivelser for nyhedsgrupper"
 4152 
 4153 # »-G grænse« må være tilvalg+flag mens resten er beskrivelse
 4154 #: src/lang.c:917
 4155 msgid " -G limit get only limit articles/group"
 4156 msgstr " -G grænse hent kun artikler/gruppe med denne begrænsning"
 4157 
 4158 #: src/lang.c:918
 4159 #, c-format
 4160 msgid " -H    help information about %s"
 4161 msgstr " -H    hjælpinformation om %s"
 4162 
 4163 #: src/lang.c:919
 4164 msgid " -h    this help message"
 4165 msgstr " -h    denne hjælpebesked"
 4166 
 4167 #: src/lang.c:920
 4168 #, c-format
 4169 msgid " -I dir  news index file directory [default=%s]"
 4170 msgstr " -I mappe mappe for nyhedsindeksfilen [standard=%s]"
 4171 
 4172 #: src/lang.c:921
 4173 msgid " -u    update index files (batch mode)"
 4174 msgstr " -u    opdater indeksfiler (jobtilstand)"
 4175 
 4176 #: src/lang.c:922
 4177 #, c-format
 4178 msgid " -m dir  mailbox directory [default=%s]"
 4179 msgstr " -m mappe postkassemappe [standard=%s]"
 4180 
 4181 #: src/lang.c:923
 4182 #, c-format
 4183 msgid ""
 4184 "\n"
 4185 "Mail bug reports/comments to %s"
 4186 msgstr ""
 4187 "\n"
 4188 "Send fejlrapporter/kommentarer til %s"
 4189 
 4190 #: src/lang.c:924
 4191 msgid " -N    mail new news to your posts (batch mode)"
 4192 msgstr " -N    send nye nyheder til dine indlæg (jobtilstand)"
 4193 
 4194 # Jeg ville sætte (mindst) to mellemrum for at adskille ligesom i
 4195 # coreutils, og så rykke ekstra ind om nødvendigt. Også selvom den
 4196 # engelske ikke gør det
 4197 #: src/lang.c:925
 4198 msgid " -M user mail new news to specified user (batch mode)"
 4199 msgstr " -M bruger send nye nyheder til specificeret bruger (jobtilstand)"
 4200 
 4201 #: src/lang.c:926
 4202 #, c-format
 4203 msgid " -f file subscribed to newsgroups file [default=%s]"
 4204 msgstr " -f fil  har abonnement for nyhedsgruppefil [standard=%s]"
 4205 
 4206 #: src/lang.c:927
 4207 msgid " -x    no-posting mode"
 4208 msgstr " -x    tilstand uden indsendelse"
 4209 
 4210 #: src/lang.c:928
 4211 msgid " -w    post an article and exit"
 4212 msgstr " -w    send en artikel og afslut"
 4213 
 4214 #: src/lang.c:929
 4215 msgid " -o    post all postponed articles and exit"
 4216 msgstr " -o    send alle udsatte artikler og afslut"
 4217 
 4218 #: src/lang.c:930
 4219 msgid " -R    read news saved by -S option"
 4220 msgstr " -R    læs nyheder gemt med tilvalget -S"
 4221 
 4222 #: src/lang.c:931
 4223 #, c-format
 4224 msgid " -s dir  save news directory [default=%s]"
 4225 msgstr " -s mappe gem nyhedsmappe [standard=%s]"
 4226 
 4227 #: src/lang.c:932
 4228 msgid " -S    save new news for later reading (batch mode)"
 4229 msgstr " -S    gem nye nyheder til senere læsning (batchtilstand)"
 4230 
 4231 #: src/lang.c:933
 4232 msgid " -z    start if any unread news"
 4233 msgstr " -z    start hvis der er ulæste nyheder"
 4234 
 4235 #: src/lang.c:934
 4236 #, c-format
 4237 msgid ""
 4238 "A Usenet reader.\n"
 4239 "\n"
 4240 "Usage: %s [options] [newsgroup[,...]]"
 4241 msgstr ""
 4242 "En Usenetlæser.\n"
 4243 "\n"
 4244 "Brug: %s [tilvalg] [nyhedsgruppe[,...]]"
 4245 
 4246 #: src/lang.c:935
 4247 msgid " -v    verbose output for batch mode options"
 4248 msgstr " -v    uddybende udskrift for jobtilstandsindstillinger"
 4249 
 4250 #: src/lang.c:936
 4251 msgid " -V    print version & date information"
 4252 msgstr " -V    vis version- & datoinformation"
 4253 
 4254 #: src/lang.c:937
 4255 #, c-format
 4256 msgid "%s only useful without batch mode operations\n"
 4257 msgstr "%s er kun nyttig uden jobtilstandsoperationer\n"
 4258 
 4259 #: src/lang.c:938
 4260 #, c-format
 4261 msgid "%s only useful for batch mode operations\n"
 4262 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4263 
 4264 #: src/lang.c:939
 4265 #, c-format
 4266 msgid "Useless combination %s and %s. Ignoring %s.\n"
 4267 msgstr "Nytteløs kombination %s og %s. Ignorerer %s.\n"
 4268 
 4269 #: src/lang.c:941
 4270 #, c-format
 4271 msgid ""
 4272 "\n"
 4273 "%s%d out of range (0 - %d). Reset to 0"
 4274 msgstr ""
 4275 "\n"
 4276 "%s%d uden for interval (0 - %d). Nulstil til 0"
 4277 
 4278 #: src/lang.c:942
 4279 #, c-format
 4280 msgid "View '%s' (%s/%s)?"
 4281 msgstr "Vis »%s« (%s/%s)?"
 4282 
 4283 #: src/lang.c:944
 4284 #, c-format
 4285 msgid ""
 4286 "\n"
 4287 "Warning: posting exceeds %d columns. Line %d is the first long one:\n"
 4288 "%-100s\n"
 4289 msgstr ""
 4290 "\n"
 4291 "Advarsel: indsendelse overstiger %d kolonner. Linje %d er den første lange:\n"
 4292 "%-100s\n"
 4293 
 4294 #: src/lang.c:945
 4295 msgid ""
 4296 "\n"
 4297 "Warning: article unchanged after editing\n"
 4298 msgstr ""
 4299 "\n"
 4300 "Advarsel: Artikel uændret efter redigering\n"
 4301 
 4302 #: src/lang.c:946
 4303 msgid ""
 4304 "\n"
 4305 "Warning: \"Subject:\" contains only whitespaces.\n"
 4306 msgstr ""
 4307 "\n"
 4308 "Advarsel: »Subject:« indeholder kun mellemrum.\n"
 4309 
 4310 #: src/lang.c:947
 4311 msgid ""
 4312 "\n"
 4313 "Warning: \"Subject:\" begins with \"Re: \" but there are no \"References:"
 4314 "\".\n"
 4315 msgstr ""
 4316 "\n"
 4317 "Advarsel: »Subject:« begynder med »Re:« men der er ingen »References:«.\n"
 4318 
 4319 #: src/lang.c:949
 4320 msgid ""
 4321 "\n"
 4322 "Warning: Article has \"References:\" but \"Subject:\" does not begin\n"
 4323 "     with \"Re: \" and does not contain \"(was:\".\n"
 4324 msgstr ""
 4325 "\n"
 4326 "Advarsel: Artikel har »References:« men »Subject:« begynder ikke med\n"
 4327 "     »Re:« og indeholder ikke »(was:«.\n"
 4328 
 4329 #: src/lang.c:952
 4330 msgid ""
 4331 "Read carefully!\n"
 4332 "\n"
 4333 " You are about to cancel an article seemingly written by you. This will "
 4334 "wipe\n"
 4335 " the article from most news servers throughout the world, but there is "
 4336 "no\n"
 4337 " guarantee that it will work.\n"
 4338 "\n"
 4339 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4340 "\n"
 4341 msgstr ""
 4342 "Læs omhyggeligt!\n"
 4343 "\n"
 4344 " Du er ved at fjerne en artikel, som ser ud til at være skrevet af dig "
 4345 "selv.\n"
 4346 " Det vil fjerne artiklen fra de fleste nyhedsservere, men der er ingen\n"
 4347 " garanti for at det vil fungere.\n"
 4348 "\n"
 4349 "Dette er artiklen, du er ved at fjerne:\n"
 4350 "\n"
 4351 
 4352 #: src/lang.c:956
 4353 msgid ""
 4354 "\n"
 4355 "Warning: You are using a non-plain transfer encoding (such as base64 or\n"
 4356 "     quoted-printable) and an external inews program to submit your\n"
 4357 "     article. If a signature is appended by that inews program it will\n"
 4358 "     not be encoded properly.\n"
 4359 msgstr ""
 4360 
 4361 #: src/lang.c:961
 4362 msgid ""
 4363 "\n"
 4364 "Warning: \"example\" is a reserved hierarchy!\n"
 4365 msgstr ""
 4366 "\n"
 4367 "Advarsel: »example« er et reserveret hierarki!\n"
 4368 
 4369 #: src/lang.c:962
 4370 #, c-format
 4371 msgid ""
 4372 "\n"
 4373 "\n"
 4374 "You are upgrading to tin %s from an earlier version.\n"
 4375 "Some values in your %s file have changed!\n"
 4376 "Read WHATSNEW, etc...\n"
 4377 msgstr ""
 4378 "\n"
 4379 "\n"
 4380 "Du opgraderer til %s fra en tidligere version.\n"
 4381 "Nogle værdier i din %s-fil har ændret sig!\n"
 4382 "Læs WHATSNEW, etc ...\n"
 4383 
 4384 #: src/lang.c:964
 4385 #, c-format
 4386 msgid ""
 4387 "\n"
 4388 "\n"
 4389 "You are downgrading to tin %s from a more recent version!\n"
 4390 "Some values in your %s file may be ignored, others might have changed!\n"
 4391 msgstr ""
 4392 "\n"
 4393 "\n"
 4394 "Du nedgraderer til tin %s fra en nyere version!\n"
 4395 "Nogle værdier i din %s-fil bliver måske ignoreret, andre kan ændre sig!\n"
 4396 
 4397 #: src/lang.c:967
 4398 #, c-format
 4399 msgid ""
 4400 "Warning: tin wrote fewer groups to your\n"
 4401 "\t%s\n"
 4402 "than it read at startup. If you didn't unsubscribe from %ld %s during\n"
 4403 "this session this indicates an error and you should backup your %s\n"
 4404 "before you start tin once again!\n"
 4405 msgstr ""
 4406 
 4407 #: src/lang.c:971
 4408 #, c-format
 4409 msgid ""
 4410 "\n"
 4411 "Warning: Found %d '-- \\n' lines, this may confuse some people.\n"
 4412 msgstr ""
 4413 "\n"
 4414 "Advarsel: Fandt %d »-- \\n«-linjer, dette kan forvirre nogle.\n"
 4415 
 4416 #: src/lang.c:972
 4417 #, c-format
 4418 msgid "Warning: Only %d out of %d articles were saved"
 4419 msgstr "Advarsel: Kun %d ud af %d artikler blev gemt"
 4420 
 4421 #: src/lang.c:973
 4422 #, c-format
 4423 msgid ""
 4424 "\n"
 4425 "Warning: Your signature is longer than %d lines. Since signatures usually "
 4426 "do\n"
 4427 "     not transport any useful information, they should be as short "
 4428 "as\n"
 4429 "     possible.\n"
 4430 msgstr ""
 4431 "\n"
 4432 "Advarsel: Din signatur er længere end %d linjer. Da signaturer normalt ikke\n"
 4433 "     indeholder nyttig information, skal de være så korte som mulig.\n"
 4434 
 4435 #: src/lang.c:977
 4436 #, c-format
 4437 msgid ""
 4438 "Warning: this mail address may contain a spamtrap. %s=continue, %s=abort? "
 4439 msgstr ""
 4440 "Advarsel: Denne postadresse kan indeholde en spamfælde. %s=continue, "
 4441 "%s=abort? "
 4442 
 4443 #: src/lang.c:978
 4444 msgid ""
 4445 "\n"
 4446 "Warning: Signatures should start with '-- \\n' not with '--\\n'.\n"
 4447 msgstr ""
 4448 "\n"
 4449 "Advarsel: Underskrifter skal starte med '-- \\n' ikke med '--\\n'.\n"
 4450 
 4451 #: src/lang.c:979
 4452 msgid "Writing attributes file..."
 4453 msgstr "Skriver attributfil ..."
 4454 
 4455 #: src/lang.c:981
 4456 #, c-format
 4457 msgid "%d Responses"
 4458 msgstr "%d svar"
 4459 
 4460 #: src/lang.c:983
 4461 #, c-format
 4462 msgid "Added %d %s"
 4463 msgstr "Tilføjede %d %s"
 4464 
 4465 #: src/lang.c:984
 4466 msgid "No unsubscribed groups to show"
 4467 msgstr "Ingen grupper der ikke er tilmeldte at vise"
 4468 
 4469 #: src/lang.c:985
 4470 msgid "Showing subscribed to groups only"
 4471 msgstr "Viser kun tilmeldte til grupper"
 4472 
 4473 #: src/lang.c:986
 4474 msgid "Yes "
 4475 msgstr "Ja "
 4476 
 4477 #: src/lang.c:987
 4478 msgid "  You have mail"
 4479 msgstr "   Du har post"
 4480 
 4481 #: src/lang.c:992
 4482 #, c-format
 4483 msgid ""
 4484 "\n"
 4485 "Warning: Posting is in %s and contains characters which are not\n"
 4486 "     in your selected MM_NETWORK_CHARSET: %s.\n"
 4487 "     These characters will be replaced by '?' if you post this\n"
 4488 "     article unchanged. To avoid garbling your article please either\n"
 4489 "     edit it and remove those characters or change the setting of\n"
 4490 "     MM_NETWORK_CHARSET to a suitable value for your posting via the\n"
 4491 "     M)enu option.\n"
 4492 msgstr ""
 4493 
 4494 #: src/lang.c:1003
 4495 msgid " -D mode debug mode"
 4496 msgstr "  -D tilstand fejlsøgningstilstand"
 4497 
 4498 #: src/lang.c:1007
 4499 msgid ""
 4500 "Read carefully!\n"
 4501 "\n"
 4502 " You are about to cancel an article seemingly not written by you. This "
 4503 "will\n"
 4504 " wipe the article from lots of news servers throughout the world;\n"
 4505 " Usenet's majority considers this rather inappropriate, to say the "
 4506 "least.\n"
 4507 " Only press 'd' if you are absolutely positive that you are ready to "
 4508 "take\n"
 4509 " the rap.\n"
 4510 "\n"
 4511 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4512 "\n"
 4513 msgstr ""
 4514 
 4515 #: src/lang.c:1016
 4516 msgid "toggle color"
 4517 msgstr "slå farve til/fra"
 4518 
 4519 #: src/lang.c:1017
 4520 msgid ""
 4521 "# Changing colors of several screen parts\n"
 4522 "# Possible values are:\n"
 4523 "# -1 = default (white for foreground and black for background)\n"
 4524 "#  0 = black\n"
 4525 "#  1 = red\n"
 4526 "#  2 = green\n"
 4527 "#  3 = brown\n"
 4528 "#  4 = blue\n"
 4529 "#  5 = pink\n"
 4530 "#  6 = cyan\n"
 4531 "#  7 = white\n"
 4532 "# These are *only* for foreground:\n"
 4533 "#  8 = gray\n"
 4534 "#  9 = light red\n"
 4535 "# 10 = light green\n"
 4536 "# 11 = yellow\n"
 4537 "# 12 = light blue\n"
 4538 "# 13 = light pink\n"
 4539 "# 14 = light cyan\n"
 4540 "# 15 = light white\n"
 4541 "\n"
 4542 msgstr ""
 4543 "# Ændring af flere skærmdele\n"
 4544 "# Mulige værdier er:\n"
 4545 "# -1 = standard (hvid i forgrunden og sort i baggrunden)\n"
 4546 "#  0 = sort\n"
 4547 "#  1 = rød\n"
 4548 "#  2 = grøn\n"
 4549 "#  3 = brun\n"
 4550 "#  4 = blå\n"
 4551 "#  5 = lyserød\n"
 4552 "#  6 = cyan\n"
 4553 "#  7 = hvid\n"
 4554 "# Disse er *kun* for forgrunden:\n"
 4555 "#  8 = grå\n"
 4556 "#  9 = lyserød\n"
 4557 "# 10 = lysegrøn\n"
 4558 "# 11 = gul\n"
 4559 "# 12 = lyseblå\n"
 4560 "# 13 = lys lyserød\n"
 4561 "# 14 = lys cyan\n"
 4562 "# 15 = lys hvid\n"
 4563 "\n"
 4564 
 4565 #: src/lang.c:1037
 4566 msgid " -a    toggle color flag"
 4567 msgstr " -a    skift farveflag"
 4568 
 4569 #: src/lang.c:1041
 4570 msgid ""
 4571 "\n"
 4572 "Error: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4573 msgstr ""
 4574 "\n"
 4575 "Fejl: Followup-To angivet til mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4576 
 4577 #: src/lang.c:1042
 4578 #, c-format
 4579 msgid ""
 4580 "\n"
 4581 "Error: \"%s\" is renamed, use \"%s\" instead!\n"
 4582 msgstr ""
 4583 "\n"
 4584 "Fejl: »%s« omdøbes, brug »%s« i steden for!\n"
 4585 
 4586 #: src/lang.c:1043
 4587 #, c-format
 4588 msgid ""
 4589 "\n"
 4590 "Error: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4591 msgstr ""
 4592 "\n"
 4593 "Fejl: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4594 
 4595 #: src/lang.c:1044
 4596 #, c-format
 4597 msgid ""
 4598 "\n"
 4599 "Error: \"%s\" is not a valid newsgroup!\n"
 4600 msgstr ""
 4601 "\n"
 4602 "Fejl: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe!\n"
 4603 
 4604 #: src/lang.c:1046
 4605 msgid ""
 4606 "\n"
 4607 "Warning: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4608 msgstr ""
 4609 "\n"
 4610 "Advarsel: Followup-To angiver mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4611 
 4612 #: src/lang.c:1047
 4613 #, c-format
 4614 msgid ""
 4615 "\n"
 4616 "Warning: \"%s\" is renamed, you should use \"%s\" instead!\n"
 4617 msgstr ""
 4618 "\n"
 4619 "Advarsel: »%s« er omdøbt, du skal bruge »%s« i stedet for!\n"
 4620 
 4621 #: src/lang.c:1048
 4622 #, c-format
 4623 msgid ""
 4624 "\n"
 4625 "Warning: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4626 msgstr ""
 4627 "\n"
 4628 "Advarsel: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4629 
 4630 #: src/lang.c:1049
 4631 #, c-format
 4632 msgid ""
 4633 "\n"
 4634 "Warning: \"%s\" is not in your newsrc, it may be invalid at this site!\n"
 4635 msgstr ""
 4636 "\n"
 4637 "Advarsel: »%s« er ikke i din newsrc, den kan være ugyldig på denne side!\n"
 4638 
 4639 #: src/lang.c:1050
 4640 #, c-format
 4641 msgid ""
 4642 "\n"
 4643 "Warning: \"%s\" is not a valid newsgroup at this site!\n"
 4644 msgstr ""
 4645 "\n"
 4646 "Advarsel: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe på denne side!\n"
 4647 
 4648 #: src/lang.c:1054
 4649 #, c-format
 4650 msgid "%d files successfully written from %d articles. %d %s occurred."
 4651 msgstr "%d filer skrevet fra %d artikler. %d %s opstod."
 4652 
 4653 #: src/lang.c:1055
 4654 msgid "Missing parts."
 4655 msgstr "Manglende dele."
 4656 
 4657 #: src/lang.c:1056
 4658 msgid "No beginning."
 4659 msgstr "Ingen begyndelse."
 4660 
 4661 #: src/lang.c:1057
 4662 msgid "No data."
 4663 msgstr "Ingen data."
 4664 
 4665 #: src/lang.c:1058
 4666 msgid "Unknown error."
 4667 msgstr "Ukendt fejl."
 4668 
 4669 #: src/lang.c:1061
 4670 #, c-format
 4671 msgid "\tChecksum of %s (%ld %s)"
 4672 msgstr "\tKontrolsum for %s (%ld %s)"
 4673 
 4674 #: src/lang.c:1066
 4675 msgid "Reading mail active file... "
 4676 msgstr "Læser postaktiv fil ... "
 4677 
 4678 #: src/lang.c:1067
 4679 msgid "Reading mailgroups file... "
 4680 msgstr "Læser postgruppens fil ... "
 4681 
 4682 #: src/lang.c:1071
 4683 msgid "perform PGP operations on article"
 4684 msgstr "udfør PGP-handlinger på artikel"
 4685 
 4686 #: src/lang.c:1072
 4687 msgid "Add key(s) to public keyring?"
 4688 msgstr "Tilføj nøgle(r) til offentlig nøglering?"
 4689 
 4690 #: src/lang.c:1073
 4691 #, c-format
 4692 msgid "%s=encrypt, %s=sign, %s=both, %s=quit: "
 4693 msgstr "%s=krypter, %s=underskriv, %s=begge, %s=afslut: "
 4694 
 4695 #: src/lang.c:1074
 4696 #, c-format
 4697 msgid "%s=sign, %s=sign & include public key, %s=quit: "
 4698 msgstr "%s=underskriv, %s=underskriv & inkluder offentlig nøgle, %s=afslut: "
 4699 
 4700 #: src/lang.c:1075
 4701 #, c-format
 4702 msgid "PGP has not been set up (can't open %s)"
 4703 msgstr "PGP er ikke sat op (kan ikke åbne %s)"
 4704 
 4705 #: src/lang.c:1076
 4706 msgid "Article not signed and no public keys found"
 4707 msgstr "Artikel ikke underskrevet og ingen offentlige nøgler fundet"
 4708 
 4709 #: src/lang.c:1078
 4710 #, c-format
 4711 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4712 msgstr ""
 4713 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4714 
 4715 #: src/lang.c:1079
 4716 #, c-format
 4717 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4718 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4719 
 4720 #: src/lang.c:1080
 4721 #, c-format
 4722 msgid ""
 4723 "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4724 msgstr ""
 4725 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt "
 4726 "[%%s]: "
 4727 
 4728 #: src/lang.c:1082
 4729 #, c-format
 4730 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4731 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4732 
 4733 #: src/lang.c:1083
 4734 #, c-format
 4735 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4736 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4737 
 4738 #: src/lang.c:1084
 4739 #, c-format
 4740 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4741 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4742 
 4743 #: src/lang.c:1088
 4744 #, c-format
 4745 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4746 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4747 
 4748 #: src/lang.c:1089
 4749 #, c-format
 4750 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=send [%%s]: "
 4751 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=indsend [%%s]: "
 4752 
 4753 #: src/lang.c:1090
 4754 #, c-format
 4755 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4756 msgstr ""
 4757 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4758 
 4759 #: src/lang.c:1092
 4760 #, c-format
 4761 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4762 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4763 
 4764 #: src/lang.c:1093
 4765 #, c-format
 4766 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=send [%%s]: "
 4767 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=send [%%s]: "
 4768 
 4769 #: src/lang.c:1094
 4770 #, c-format
 4771 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4772 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4773 
 4774 #: src/lang.c:1103
 4775 msgid "Try cache_overview_files to speed up things.\n"
 4776 msgstr "Prøv cache_overview_files for at øge hastigheden.\n"
 4777 
 4778 #: src/lang.c:1104
 4779 msgid "Tin will use local index files instead.\n"
 4780 msgstr "Tin vil i steden for anvende lokale indeksfiler.\n"
 4781 
 4782 #: src/lang.c:1105
 4783 msgid "Cannot find NNTP server name"
 4784 msgstr "Kan ikke finde NNTP-servernavn"
 4785 
 4786 #: src/lang.c:1106
 4787 #, c-format
 4788 msgid "Connecting to %s:%u..."
 4789 msgstr "Forbinder til %s:%u ..."
 4790 
 4791 #: src/lang.c:1107
 4792 msgid "Disconnecting from server...\n"
 4793 msgstr "Afbryder fra server ...\n"
 4794 
 4795 #: src/lang.c:1108
 4796 #, c-format
 4797 msgid ""
 4798 "Wrong newsgroup name (\"%s\") in response of \"GROUP %s\" command: \"%s\""
 4799 msgstr "Forkert nyhedsgruppenavn (»%s«) som svar til »GROUP %s«-kommando: »%s«"
 4800 
 4801 #: src/lang.c:1109
 4802 #, c-format
 4803 msgid "Failed to connect to NNTP server %s. Exiting..."
 4804 msgstr "Kunne ikke forbinde til NNTP-server %s. Afslutter ..."
 4805 
 4806 #: src/lang.c:1110
 4807 msgid "205 Closing connection"
 4808 msgstr "205 Lukker forbindelse"
 4809 
 4810 #: src/lang.c:1111
 4811 msgid "Your server does not support the NNTP XOVER or OVER command.\n"
 4812 msgstr "Din server understøtter ikke kommandoerne NNTP XOVER eller OVER.\n"
 4813 
 4814 #: src/lang.c:1112
 4815 msgid "Connection to news server has timed out. Reconnect?"
 4816 msgstr "Forbindelsen til nyhedsserveren har fået tidsudløb. Genforbind?"
 4817 
 4818 #: src/lang.c:1113
 4819 #, c-format
 4820 msgid ""
 4821 "Put the server name in the file %s,\n"
 4822 "or set the environment variable NNTPSERVER"
 4823 msgstr ""
 4824 "Placer servernavnet i filen %s,\n"
 4825 "eller angiv miljøvariablen NNTPSERVER"
 4826 
 4827 #: src/lang.c:1114
 4828 msgid " -A    force authentication on connect"
 4829 msgstr " -A    fremtving godkendelse ved forbindelse"
 4830 
 4831 #: src/lang.c:1115
 4832 #, c-format
 4833 msgid " -g serv read news from NNTP server serv [default=%s]"
 4834 msgstr " -g serv læs nyheder fra NNTP-server serv [standard=%s]"
 4835 
 4836 #: src/lang.c:1116
 4837 #, c-format
 4838 msgid " -p port use port as NNTP port [default=%d]"
 4839 msgstr " -p port brug port som NNTP-port [standard=%d]"
 4840 
 4841 #: src/lang.c:1117
 4842 msgid " -Q    quick start. Same as -nqd"
 4843 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -nqd"
 4844 
 4845 #: src/lang.c:1118
 4846 msgid " -r    read news remotely from default NNTP server"
 4847 msgstr " -r    læs nyheder eksternt fra standard-NNTP-server"
 4848 
 4849 #: src/lang.c:1119
 4850 msgid " -l    use only LIST instead of GROUP (-n) command"
 4851 msgstr " -l    brug kun LIST i stedet for GROUP-kommando (-n)"
 4852 
 4853 #: src/lang.c:1120
 4854 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from NNTP server"
 4855 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra NNTP-server"
 4856 
 4857 #: src/lang.c:1122
 4858 msgid " -4    force connecting via IPv4"
 4859 msgstr " -4    fremtving forbindelse via IPv4"
 4860 
 4861 #: src/lang.c:1123
 4862 msgid " -6    force connecting via IPv6"
 4863 msgstr " -6    fremtving forbindelse via IPv6"
 4864 
 4865 #: src/lang.c:1124
 4866 msgid ""
 4867 "\n"
 4868 "socket or connect problem\n"
 4869 msgstr ""
 4870 "\n"
 4871 "sokkel- eller forbindelsesproblem\n"
 4872 
 4873 #: src/lang.c:1126
 4874 #, c-format
 4875 msgid ""
 4876 "\n"
 4877 "Connection to %s: "
 4878 msgstr ""
 4879 "\n"
 4880 "Forbindelse til %s: "
 4881 
 4882 #: src/lang.c:1127
 4883 msgid "Giving up...\n"
 4884 msgstr "Giver op...\n"
 4885 
 4886 #: src/lang.c:1129
 4887 #, c-format
 4888 msgid "%s/tcp: Unknown service.\n"
 4889 msgstr "%s/tcp: Ukendt tjeneste.\n"
 4890 
 4891 #: src/lang.c:1133
 4892 msgid ""
 4893 "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4894 "Tin will try to use XHDR XREF instead (slows down things a bit).\n"
 4895 msgstr ""
 4896 "Din server har ikke Xref: i sin XOVER-information.\n"
 4897 "Tin vil forsøge at bruge XHDR XREF i stedet (gør tingene en smule "
 4898 "langsommere.\n"
 4899 
 4900 #: src/lang.c:1136
 4901 msgid "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4902 msgstr "Din server har ikke Xref: I sin XOVER-information.\n"
 4903 
 4904 #: src/lang.c:1139
 4905 #, c-format
 4906 msgid "Can't open %s. Try %s -r to read news via NNTP."
 4907 msgstr "Kan ikke åbne %s. Prøv %s -r for at læse nyheder via NNTP."
 4908 
 4909 #: src/lang.c:1142
 4910 msgid " -Q    quick start. Same as -qd"
 4911 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -qd"
 4912 
 4913 #: src/lang.c:1143
 4914 msgid " -l    read only active file instead of scanning spool (-n) command"
 4915 msgstr " -l    læs kun aktiv fil i stedet for skanningskø-kommando (-n)"
 4916 
 4917 #: src/lang.c:1144
 4918 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from spool"
 4919 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra kø"
 4920 
 4921 #: src/lang.c:1145
 4922 msgid "Your server does not have Xref: in its NOV-files.\n"
 4923 msgstr "Din server har ikke Xref: i sine NOV-filer.\n"
 4924 
 4925 #: src/lang.c:1149
 4926 msgid "Posting using external inews failed. Use built in inews instead?"
 4927 msgstr "Indsendelse via ekstern inews mislykkedes. Brug byg i inews i stedet?"
 4928 
 4929 #: src/lang.c:1150
 4930 msgid "It worked! Should I always use my built in inews from now on?"
 4931 msgstr "Det virkede! Skal jeg altid brug min bygning i inews fra nu af?"
 4932 
 4933 #: src/lang.c:1154
 4934 #, c-format
 4935 msgid "%d %s printed"
 4936 msgstr "%d %s udskrevet"
 4937 
 4938 #: src/lang.c:1155
 4939 msgid "output article/thread/hot/pattern/tagged articles to printer"
 4940 msgstr "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til printer"
 4941 
 4942 #: src/lang.c:1156
 4943 msgid "Print"
 4944 msgstr "Udskriv"
 4945 
 4946 #: src/lang.c:1157
 4947 msgid "Printing..."
 4948 msgstr "Udskriver ..."
 4949 
 4950 #: src/lang.c:1161
 4951 #, c-format
 4952 msgid "%d %s piped to \"%s\""
 4953 msgstr "%d %s sendt via datakanal til »%s«"
 4954 
 4955 #: src/lang.c:1162
 4956 msgid "pipe article/thread/hot/pattern/tagged articles into command"
 4957 msgstr ""
 4958 "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til kommando"
 4959 
 4960 #: src/lang.c:1163
 4961 msgid "No command"
 4962 msgstr "Ingen kommando"
 4963 
 4964 #: src/lang.c:1164
 4965 msgid "Pipe"
 4966 msgstr "Datakanal"
 4967 
 4968 #: src/lang.c:1165
 4969 #, c-format
 4970 msgid "Pipe to command [%.*s]> "
 4971 msgstr "Datakanal til kommando [%.*s]> "
 4972 
 4973 #: src/lang.c:1166
 4974 msgid "Piping..."
 4975 msgstr "Via datakanal ..."
 4976 
 4977 #: src/lang.c:1168
 4978 msgid "Piping not enabled."
 4979 msgstr "Datakanal ikke aktiveret."
 4980 
 4981 #: src/lang.c:1172
 4982 #, c-format
 4983 msgid ""
 4984 "\n"
 4985 "Error: The \"%s:\" line has spaces in it that MUST be removed.\n"
 4986 "    The only allowable space is the one separating the colon (:)\n"
 4987 "    from the contents. Use a comma (,) to separate multiple\n"
 4988 "    newsgroup names.\n"
 4989 msgstr ""
 4990 "\n"
 4991 "Fejl: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes. Det eneste\n"
 4992 "   lovlige mellemrum er det adskilt af kolon (:) fra indholdet.\n"
 4993 "   Brug et komma (,) for at adskille flere nyhedsgruppers navne.\n"
 4994 
 4995 #: src/lang.c:1177
 4996 #, c-format
 4997 msgid ""
 4998 "\n"
 4999 "Error: The \"%s:\" line is continued in the next line. Since\n"
 5000 "    the line may not contain whitespace, this is not allowed.\n"
 5001 "    Please write all newsgroups into a single line.\n"
 5002 msgstr ""
 5003 "\n"
 5004 "Fejl: Linjen »%s:« fortsættes ikke på næste linje. Da linjen ikke\n"
 5005 "   må indeholde blanke felter, er dette ikke tilladt.\n"
 5006 "   Skriv venligst alle nyhedsgrupper i en enkel linje.\n"
 5007 
 5008 #: src/lang.c:1182
 5009 #, c-format
 5010 msgid ""
 5011 "\n"
 5012 "Warning: The \"%s:\" line is continued in the next line.\n"
 5013 "     This is a very new feature and may not be accepted by all servers.\n"
 5014 "     To avoid trouble please write all newsgroups into a single line.\n"
 5015 msgstr ""
 5016 "\n"
 5017 "Advarsel: Linjen »%s:« fortsættes på den næste linje.\n"
 5018 "     Dette er en helt ny funktion og accepteres måske ikke af alle\n"
 5019 "     servere. For at undgå problemer så skriv alle nyhedsgrupper på\n"
 5020 "     en enkelt linje.\n"
 5021 
 5022 #: src/lang.c:1186
 5023 #, c-format
 5024 msgid ""
 5025 "\n"
 5026 "Warning: The \"%s:\" line has spaces in it that SHOULD be removed.\n"
 5027 msgstr ""
 5028 "\n"
 5029 "Advarsel: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes.\n"
 5030 
 5031 #: src/lang.c:1191
 5032 msgid ""
 5033 "\n"
 5034 " If your article contains quoted text please take some time to pare it "
 5035 "down\n"
 5036 " to just the key points to which you are responding, or people will "
 5037 "think\n"
 5038 " you are a dweeb! Many people have the habit of skipping any article "
 5039 "whose\n"
 5040 " first page is largely quoted material. Format your article to fit in "
 5041 "less\n"
 5042 " then 80 chars, since that's the conventional size (72 is a good choice "
 5043 "as\n"
 5044 " it allows quoting without exceeding the limit). If your lines are too "
 5045 "long\n"
 5046 " they'll wrap around ugly and people won't read what you write. If "
 5047 "you\n"
 5048 " aren't careful and considerate in formatting your posting, people "
 5049 "are\n"
 5050 " likely to ignore it completely. It's a crowded net out there.\n"
 5051 msgstr ""
 5052 
 5053 #: src/lang.c:1204
 5054 msgid "shell escape"
 5055 msgstr ""
 5056 
 5057 #: src/lang.c:1205
 5058 #, c-format
 5059 msgid "Shell Command (%s)"
 5060 msgstr "Skalkommando (%s)"
 5061 
 5062 #: src/lang.c:1206
 5063 #, c-format
 5064 msgid "Enter shell command [%s]> "
 5065 msgstr "Indtast skalkommando [%s]> "
 5066 
 5067 #: src/lang.c:1210
 5068 #, c-format
 5069 msgid "%s: Can't get entry for TERM\n"
 5070 msgstr "%s: Kan ikke indhente post for TERM\n"
 5071 
 5072 #: src/lang.c:1214
 5073 #, c-format
 5074 msgid "Group %.*s ('q' to quit)..."
 5075 msgstr "Gruppe %.*s (»q« for afslut) ..."
 5076 
 5077 #: src/lang.c:1216
 5078 #, c-format
 5079 msgid "Group %.*s..."
 5080 msgstr "Gruppe %.*s ..."
 5081 
 5082 #: src/lang.c:1220
 5083 msgid "Server unavailable\n"
 5084 msgstr "Server utilgængelig\n"
 5085 
 5086 #: src/lang.c:1226
 5087 #, c-format
 5088 msgid ""
 5089 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; "
 5090 "%s=post"
 5091 msgstr ""
 5092 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; "
 5093 "%s=sæt mærke; %s=indsend"
 5094 
 5095 #: src/lang.c:1227
 5096 #, c-format
 5097 msgid ""
 5098 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5099 msgstr ""
 5100 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt "
 5101 "mærke; %s=indsend"
 5102 
 5103 #: src/lang.c:1229
 5104 #, c-format
 5105 msgid ""
 5106 "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5107 msgstr ""
 5108 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5109 "%s=indsend"
 5110 
 5111 #: src/lang.c:1230
 5112 #, c-format
 5113 msgid "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5114 msgstr ""
 5115 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5116 
 5117 #: src/lang.c:1234
 5118 #, c-format
 5119 msgid ""
 5120 "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5121 msgstr ""
 5122 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5123 "%s=indsend"
 5124 
 5125 #: src/lang.c:1235
 5126 #, c-format
 5127 msgid "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5128 msgstr ""
 5129 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5130 
 5131 #: src/lang.c:1237
 5132 #, c-format
 5133 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5134 msgstr ""
 5135 "%s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5136 
 5137 #: src/lang.c:1238
 5138 #, c-format
 5139 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5140 msgstr "%s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5141 
 5142 #: src/lang.c:1244
 5143 msgid "Terminal does not support color"
 5144 msgstr "Terminal understøtter ikke farver"
 5145 
 5146 #: src/lang.c:1249
 5147 #, c-format
 5148 msgid "Trying %s"
 5149 msgstr "Forsøger %s"
 5150 
 5151 #: src/lang.c:1263 src/lang.c:1291 src/lang.c:1573 src/refs.c:289
 5152 msgid "None"
 5153 msgstr "Ingen"
 5154 
 5155 #: src/lang.c:1264
 5156 msgid "Subject"
 5157 msgstr "Emne"
 5158 
 5159 #: src/lang.c:1265
 5160 msgid "References"
 5161 msgstr "Referencer"
 5162 
 5163 #: src/lang.c:1266
 5164 msgid "Both Subject and References"
 5165 msgstr "Både emne og referencer"
 5166 
 5167 #: src/lang.c:1267
 5168 msgid "Multipart Subject"
 5169 msgstr "Emne i flere dele"
 5170 
 5171 #: src/lang.c:1268
 5172 msgid "Percentage Match"
 5173 msgstr "Procentmatch"
 5174 
 5175 #: src/lang.c:1281 src/lang.c:1372 src/lang.c:1462
 5176 msgid "No"
 5177 msgstr "Nej"
 5178 
 5179 #: src/lang.c:1282 src/lang.c:1464
 5180 msgid "Yes"
 5181 msgstr "Ja"
 5182 
 5183 #: src/lang.c:1283
 5184 msgid "Hide All"
 5185 msgstr "Gem alle"
 5186 
 5187 #: src/lang.c:1292
 5188 msgid "Address"
 5189 msgstr "Adresse"
 5190 
 5191 #: src/lang.c:1293
 5192 msgid "Full Name"
 5193 msgstr "Fulde navn"
 5194 
 5195 #: src/lang.c:1294
 5196 msgid "Address and Name"
 5197 msgstr "Adresse og navn"
 5198 
 5199 #: src/lang.c:1302
 5200 msgid "Max"
 5201 msgstr "Maks."
 5202 
 5203 #: src/lang.c:1303
 5204 msgid "Sum"
 5205 msgstr "Sum"
 5206 
 5207 #: src/lang.c:1304
 5208 msgid "Average"
 5209 msgstr "Gennemsnit"
 5210 
 5211 #: src/lang.c:1314 src/lang.c:1334
 5212 msgid "Black"
 5213 msgstr "Sort"
 5214 
 5215 #: src/lang.c:1315 src/lang.c:1335
 5216 msgid "Red"
 5217 msgstr "Rød"
 5218 
 5219 #: src/lang.c:1316 src/lang.c:1336
 5220 msgid "Green"
 5221 msgstr "Grøn"
 5222 
 5223 #: src/lang.c:1317 src/lang.c:1337
 5224 msgid "Brown"
 5225 msgstr "Brun"
 5226 
 5227 #: src/lang.c:1318 src/lang.c:1338
 5228 msgid "Blue"
 5229 msgstr "Blå"
 5230 
 5231 # Andre muligheder: Rødviolet
 5232 #: src/lang.c:1319 src/lang.c:1339
 5233 msgid "Pink"
 5234 msgstr "Pink"
 5235 
 5236 # Cyan er en blå/grøn farve. (kunne også bruge turkis som oversættelse).
 5237 #: src/lang.c:1320 src/lang.c:1340
 5238 msgid "Cyan"
 5239 msgstr "Cyan"
 5240 
 5241 #: src/lang.c:1321 src/lang.c:1341
 5242 msgid "White"
 5243 msgstr "Hvis"
 5244 
 5245 #: src/lang.c:1322
 5246 msgid "Gray"
 5247 msgstr "Grå"
 5248 
 5249 #: src/lang.c:1323
 5250 msgid "Light Red"
 5251 msgstr "Lyserød"
 5252 
 5253 #: src/lang.c:1324
 5254 msgid "Light Green"
 5255 msgstr "Lysegrøn"
 5256 
 5257 #: src/lang.c:1325
 5258 msgid "Yellow"
 5259 msgstr "Gul"
 5260 
 5261 #: src/lang.c:1326
 5262 msgid "Light Blue"
 5263 msgstr "Lyseblå"
 5264 
 5265 #: src/lang.c:1327
 5266 msgid "Light Pink"
 5267 msgstr "Lys pink"
 5268 
 5269 #: src/lang.c:1328
 5270 msgid "Light Cyan"
 5271 msgstr "Lys cyan"
 5272 
 5273 #: src/lang.c:1329
 5274 msgid "Light White"
 5275 msgstr "Lysehvid"
 5276 
 5277 #: src/lang.c:1350 src/lang.c:1469 src/lang.c:1484
 5278 msgid "Nothing"
 5279 msgstr "Intet"
 5280 
 5281 #: src/lang.c:1352
 5282 msgid "Space"
 5283 msgstr "Mellemrum"
 5284 
 5285 #: src/lang.c:1360
 5286 msgid "Normal"
 5287 msgstr "Normal"
 5288 
 5289 #: src/lang.c:1361
 5290 msgid "Best highlighting"
 5291 msgstr "Bedste fremhævelse"
 5292 
 5293 #: src/lang.c:1362
 5294 msgid "Underline"
 5295 msgstr "Understregning"
 5296 
 5297 #: src/lang.c:1363
 5298 msgid "Reverse video"
 5299 msgstr "Omvendt video"
 5300 
 5301 #: src/lang.c:1364
 5302 msgid "Blinking"
 5303 msgstr "Blinkende"
 5304 
 5305 #: src/lang.c:1365
 5306 msgid "Half bright"
 5307 msgstr "Halv lyssætning"
 5308 
 5309 #: src/lang.c:1366
 5310 msgid "Bold"
 5311 msgstr "Fed"
 5312 
 5313 #: src/lang.c:1373
 5314 msgid "Cc"
 5315 msgstr "Cc"
 5316 
 5317 #: src/lang.c:1374
 5318 msgid "Bcc"
 5319 msgstr "Bcc"
 5320 
 5321 #: src/lang.c:1375
 5322 msgid "Cc and Bcc"
 5323 msgstr "Cc og Bcc"
 5324 
 5325 #: src/lang.c:1392 src/lang.c:1405
 5326 msgid "none"
 5327 msgstr "ingen"
 5328 
 5329 #: src/lang.c:1393
 5330 msgid "commands"
 5331 msgstr "kommandoer"
 5332 
 5333 #: src/lang.c:1394
 5334 msgid "select"
 5335 msgstr "vælg"
 5336 
 5337 #: src/lang.c:1396
 5338 msgid "commands & quit"
 5339 msgstr "kommandoer og afslut"
 5340 
 5341 #: src/lang.c:1397
 5342 msgid "commands & select"
 5343 msgstr "kommandoer og vælg"
 5344 
 5345 #: src/lang.c:1398
 5346 msgid "quit & select"
 5347 msgstr "afslut og vælg"
 5348 
 5349 #: src/lang.c:1399
 5350 msgid "commands & quit & select"
 5351 msgstr "kommandoer og afslut og vælg"
 5352 
 5353 #: src/lang.c:1406
 5354 msgid "PageDown"
 5355 msgstr "Side ned (PageDown)"
 5356 
 5357 #: src/lang.c:1407
 5358 msgid "PageNextUnread"
 5359 msgstr "Side næste ulæst (PageNextUnread)"
 5360 
 5361 #: src/lang.c:1408
 5362 msgid "PageDown or PageNextUnread"
 5363 msgstr "Side ned eller Side næste ulæst"
 5364 
 5365 #: src/lang.c:1414
 5366 msgid "Subject: (case sensitive)"
 5367 msgstr "Subject: (versalfølsom)"
 5368 
 5369 #: src/lang.c:1415
 5370 msgid "Subject: (ignore case)"
 5371 msgstr "Subject: (ikke versalfølsom)"
 5372 
 5373 #: src/lang.c:1416
 5374 msgid "From: (case sensitive)"
 5375 msgstr "From: (versalfølsom)"
 5376 
 5377 #: src/lang.c:1417
 5378 msgid "From: (ignore case)"
 5379 msgstr "From: (ikke versalfølsom)"
 5380 
 5381 #: src/lang.c:1418
 5382 msgid "Msg-ID: & full References: line"
 5383 msgstr "Msg-ID: og fulde References: linje"
 5384 
 5385 #: src/lang.c:1419
 5386 msgid "Msg-ID: & last References: only"
 5387 msgstr "Msg-ID: og sidste References: kun"
 5388 
 5389 #: src/lang.c:1420
 5390 msgid "Message-ID: entry only"
 5391 msgstr "Message-ID: kun post"
 5392 
 5393 # lines skal ikke oversætttes
 5394 #: src/lang.c:1421
 5395 msgid "Lines:"
 5396 msgstr "Lines:"
 5397 
 5398 #: src/lang.c:1427
 5399 msgid "Don't trim article body"
 5400 msgstr "Beskær ikke artikeltekst"
 5401 
 5402 #: src/lang.c:1428
 5403 msgid "Skip leading blank lines"
 5404 msgstr "Spring indledende tomme linjer over"
 5405 
 5406 #: src/lang.c:1429
 5407 msgid "Skip trailing blank lines"
 5408 msgstr "Spring afsluttende tomme linjer over"
 5409 
 5410 #: src/lang.c:1430
 5411 msgid "Skip leading and trailing blank l."
 5412 msgstr "Spring indledende og afsluttende tomme linjer over"
 5413 
 5414 #: src/lang.c:1431
 5415 msgid "Compact multiple between text"
 5416 msgstr "Komprimer flere tomme linjer mellem tekst"
 5417 
 5418 #: src/lang.c:1432
 5419 msgid "Compact multiple and skip leading"
 5420 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelad foranstillede"
 5421 
 5422 #: src/lang.c:1433
 5423 msgid "Compact multiple and skip trailing"
 5424 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelag efterstillede"
 5425 
 5426 #: src/lang.c:1434
 5427 msgid "Compact mltpl., skip lead. & trai."
 5428 msgstr "Kompr. fl.tom.linj., udelad for- & efterstil."
 5429 
 5430 #: src/lang.c:1463
 5431 msgid "Shell archive"
 5432 msgstr "Skalarkiv"
 5433 
 5434 #: src/lang.c:1470
 5435 msgid "Subject: (descending)"
 5436 msgstr "Subject: (faldende)"
 5437 
 5438 #: src/lang.c:1471
 5439 msgid "Subject: (ascending)"
 5440 msgstr "Subject: (stigende)"
 5441 
 5442 #: src/lang.c:1472
 5443 msgid "From: (descending)"
 5444 msgstr "From: (faldende)"
 5445 
 5446 #: src/lang.c:1473
 5447 msgid "From: (ascending)"
 5448 msgstr "From: (stigende)"
 5449 
 5450 #: src/lang.c:1474
 5451 msgid "Date: (descending)"
 5452 msgstr "Date: (faldende)"
 5453 
 5454 #: src/lang.c:1475
 5455 msgid "Date: (ascending)"
 5456 msgstr "Date: (stigende)"
 5457 
 5458 #: src/lang.c:1476 src/lang.c:1485
 5459 msgid "Score (descending)"
 5460 msgstr "Point (faldende)"
 5461 
 5462 #: src/lang.c:1477 src/lang.c:1486
 5463 msgid "Score (ascending)"
 5464 msgstr "Point (stigende)"
 5465 
 5466 # Lines skal ikke oversættes
 5467 #: src/lang.c:1478
 5468 msgid "Lines: (descending)"
 5469 msgstr "Lines: (faldende)"
 5470 
 5471 # Lines skal ikke oversættes
 5472 #: src/lang.c:1479
 5473 msgid "Lines: (ascending)"
 5474 msgstr "Lines: (stigende)"
 5475 
 5476 #: src/lang.c:1487
 5477 msgid "Last posting date (descending)"
 5478 msgstr "Sidste indsendingsdato (faldende)"
 5479 
 5480 #: src/lang.c:1488
 5481 msgid "Last posting date (ascending)"
 5482 msgstr "Sidste indsendingsdato (stigende)"
 5483 
 5484 #: src/lang.c:1494
 5485 msgid "Quick-sort"
 5486 msgstr "Hurtigsortering"
 5487 
 5488 #: src/lang.c:1495
 5489 msgid "Heap-sort"
 5490 msgstr "Bunkesortering"
 5491 
 5492 #: src/lang.c:1502
 5493 msgid "Always Keep"
 5494 msgstr "Behold altid"
 5495 
 5496 #: src/lang.c:1503
 5497 msgid "Always Remove"
 5498 msgstr "Fjern altid"
 5499 
 5500 #: src/lang.c:1504
 5501 msgid "Mark with D on selection screen"
 5502 msgstr "Marker med D på udvælgelsesskærmen"
 5503 
 5504 #: src/lang.c:1510
 5505 msgid "Kill only unread arts"
 5506 msgstr "Dræb kun ulæst kunst"
 5507 
 5508 #: src/lang.c:1511
 5509 msgid "Kill all arts & show with K"
 5510 msgstr "Dræb al kunst og vis med K"
 5511 
 5512 #. TODO: s/K/art_marked_killed/
 5513 #: src/lang.c:1512
 5514 msgid "Kill all arts and never show"
 5515 msgstr "Dræb al kunst og vis aldrig"
 5516 
 5517 #: src/lang.c:1518
 5518 msgid "Nothing special"
 5519 msgstr "Intet specielt"
 5520 
 5521 #: src/lang.c:1519
 5522 msgid "Compress quotes"
 5523 msgstr "Komprimer citattegn"
 5524 
 5525 #: src/lang.c:1520
 5526 msgid "Quote signatures"
 5527 msgstr "Citer underskrifter"
 5528 
 5529 #: src/lang.c:1521
 5530 msgid "Compress quotes, quote sigs"
 5531 msgstr "Komprimer citattegn, citer underskr."
 5532 
 5533 #: src/lang.c:1522
 5534 msgid "Quote empty lines"
 5535 msgstr "Citater tomme linjer"
 5536 
 5537 #: src/lang.c:1523
 5538 msgid "Compress quotes, quote empty lines"
 5539 msgstr "Komprimer citattegn, citer tomme linjer"
 5540 
 5541 #: src/lang.c:1524
 5542 msgid "Quote sigs & empty lines"
 5543 msgstr "Citer underskrifter og tomme linjer"
 5544 
 5545 #: src/lang.c:1525
 5546 msgid "Comp. q., quote sigs & empty lines"
 5547 msgstr "Kompr. c., citer underskr. og tomme linjer"
 5548 
 5549 #: src/lang.c:1565
 5550 msgid "no"
 5551 msgstr "nej"
 5552 
 5553 #: src/lang.c:1566
 5554 msgid "with headers"
 5555 msgstr "med teksthoveder"
 5556 
 5557 #: src/lang.c:1567
 5558 msgid "without headers"
 5559 msgstr "uden teksthoveder"
 5560 
 5561 # hvad er det her for nogle forkortelser (bevaret på engelsk)
 5562 #: src/lang.c:1574
 5563 msgid "NFKC"
 5564 msgstr "NFKC"
 5565 
 5566 #: src/lang.c:1576
 5567 msgid "NFKD"
 5568 msgstr "NFKD"
 5569 
 5570 #: src/lang.c:1577
 5571 msgid "NFC"
 5572 msgstr "NFC"
 5573 
 5574 #: src/lang.c:1578
 5575 msgid "NFD"
 5576 msgstr "NFD"
 5577 
 5578 #: src/lang.c:1586
 5579 msgid "Display Options"
 5580 msgstr "Vis indstillinger"
 5581 
 5582 #: src/lang.c:1593
 5583 msgid "Color Options"
 5584 msgstr "Farveindstillinger"
 5585 
 5586 #: src/lang.c:1599
 5587 msgid "Highlight Options"
 5588 msgstr "Fremhævelsesindstillinger"
 5589 
 5590 #: src/lang.c:1606
 5591 msgid "Article-Limiting Options"
 5592 msgstr "Artikelbegrænsende indstillinger"
 5593 
 5594 #: src/lang.c:1612
 5595 msgid "Posting/Mailing Options"
 5596 msgstr "Indsendelses-/postindstillinger"
 5597 
 5598 #: src/lang.c:1618
 5599 msgid "Saving/Printing Options"
 5600 msgstr "Gemnings-/udskrivningsindstillinger"
 5601 
 5602 #: src/lang.c:1624
 5603 msgid "Expert Options"
 5604 msgstr "Ekspertindstillinger"
 5605 
 5606 #: src/lang.c:1630
 5607 msgid "Filtering Options"
 5608 msgstr "Filterindstillinger"
 5609 
 5610 #: src/lang.c:1635 src/lang.c:1666 src/lang.c:1672 src/lang.c:1699
 5611 #: src/lang.c:1751 src/lang.c:1757 src/lang.c:1767 src/lang.c:1778
 5612 #: src/lang.c:1796 src/lang.c:1865 src/lang.c:2066 src/lang.c:2072
 5613 #: src/lang.c:2078 src/lang.c:2084 src/lang.c:2096 src/lang.c:2103
 5614 #: src/lang.c:2157 src/lang.c:2166 src/lang.c:2172 src/lang.c:2179
 5615 #: src/lang.c:2186 src/lang.c:2193 src/lang.c:2200 src/lang.c:2207
 5616 #: src/lang.c:2214 src/lang.c:2221 src/lang.c:2228 src/lang.c:2235
 5617 #: src/lang.c:2242 src/lang.c:2249 src/lang.c:2256 src/lang.c:2263
 5618 #: src/lang.c:2270 src/lang.c:2277 src/lang.c:2284 src/lang.c:2291
 5619 #: src/lang.c:2298 src/lang.c:2305 src/lang.c:2312 src/lang.c:2319
 5620 #: src/lang.c:2326 src/lang.c:2333 src/lang.c:2340 src/lang.c:2348
 5621 #: src/lang.c:2364 src/lang.c:2371 src/lang.c:2378 src/lang.c:2385
 5622 #: src/lang.c:2391 src/lang.c:2397 src/lang.c:2414 src/lang.c:2426
 5623 #: src/lang.c:2461 src/lang.c:2514 src/lang.c:2528 src/lang.c:2534
 5624 #: src/lang.c:2559 src/lang.c:2577 src/lang.c:2594 src/lang.c:2606
 5625 #: src/lang.c:2639 src/lang.c:2675 src/lang.c:2695 src/lang.c:2730
 5626 #: src/lang.c:2740 src/lang.c:2747 src/lang.c:2773 src/lang.c:2797
 5627 #: src/lang.c:2870 src/lang.c:2884 src/lang.c:2892 src/lang.c:2906
 5628 #: src/lang.c:2912 src/lang.c:2950
 5629 msgid "<SPACE> toggles, <CR> sets, <ESC> cancels."
 5630 msgstr "<MELLEMRUM> skifter, <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 5631 
 5632 #: src/lang.c:1636
 5633 msgid "Show mini menu & posting etiquette"
 5634 msgstr "Vis minimenu og indlægsetikette"
 5635 
 5636 #: src/lang.c:1637
 5637 msgid ""
 5638 "# If ON show a mini menu of useful commands at each level\n"
 5639 "# and posting etiquette after composing an article\n"
 5640 msgstr ""
 5641 "# Hvis slået til, så vis en minimenu med nyttige kommandoer på hvert niveau\n"
 5642 "# og indlægsetikette efter komponering af en artikel\n"
 5643 
 5644 #: src/lang.c:1642
 5645 msgid "Show short description for each newsgroup. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5646 msgstr ""
 5647 "Vis kort beskrivelse for hver nyhedsgruppe. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5648 "ændrer."
 5649 
 5650 #: src/lang.c:1643
 5651 msgid "Show description of each newsgroup"
 5652 msgstr "Vis beskrivelse af hver nyhedsgruppe"
 5653 
 5654 #: src/lang.c:1644
 5655 msgid ""
 5656 "# If ON show group description text after newsgroup name at\n"
 5657 "# group selection level\n"
 5658 msgstr ""
 5659 "# Hvis slået til, så vis gruppebeskrivelsestekst efter nyhedsgruppenavn\n"
 5660 "# på gruppemarkeringsniveau\n"
 5661 
 5662 #: src/lang.c:1649
 5663 msgid ""
 5664 "Show From (author) fields in group & thread level. <SPACE> toggles & <CR> "
 5665 "sets."
 5666 msgstr ""
 5667 "Vis Fra-felter (forfatter) i gruppe- og trådniveau. <MELLEMRUM> skifter og "
 5668 "<CR> ændrer."
 5669 
 5670 #: src/lang.c:1650
 5671 msgid "In group and thread level, show author by"
 5672 msgstr "I gruppe- og trådniveau, vis forfatter efter"
 5673 
 5674 #: src/lang.c:1651
 5675 msgid ""
 5676 "# Part of From field to display in group and thread level\n"
 5677 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5678 "#  0 = none\n"
 5679 "#  1 = address\n"
 5680 "# * 2 = full name\n"
 5681 "#  3 = both\n"
 5682 msgstr ""
 5683 "# Del af Fra-felt, der skal vises i gruppe- og trådniveau\n"
 5684 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5685 "#  0 = ingen\n"
 5686 "#  1 = adresse\n"
 5687 "# * 2 = fulde navn\n"
 5688 "#  3 = begge\n"
 5689 
 5690 #: src/lang.c:1660
 5691 msgid "Draw -> or highlighted bar for selection. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5692 msgstr ""
 5693 "Tegn -> eller fremhævet bjælke for markering. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5694 "ændrer."
 5695 
 5696 #: src/lang.c:1661
 5697 msgid "Draw -> instead of highlighted bar"
 5698 msgstr "Tegn -> i stedet for fremhævet bjælke"
 5699 
 5700 #: src/lang.c:1662
 5701 msgid "# If ON use -> otherwise highlighted bar for selection\n"
 5702 msgstr ""
 5703 "# Hvis slået til, så brug -> ellers brug fremhævet bjælke for markering\n"
 5704 
 5705 #: src/lang.c:1667
 5706 msgid "Use inverse video for page headers"
 5707 msgstr "Brug omvendt video for sideteksthoveder"
 5708 
 5709 #: src/lang.c:1668
 5710 msgid "# If ON use inverse video for page headers at different levels\n"
 5711 msgstr ""
 5712 "# Hvis slået til, så brug omvendt video for sideteksthoveder på forskellige "
 5713 "niveauer\n"
 5714 
 5715 #: src/lang.c:1673
 5716 msgid "Thread articles by"
 5717 msgstr "Trådopdel artikler efter"
 5718 
 5719 #: src/lang.c:1674
 5720 msgid ""
 5721 "# Thread articles by ...\n"
 5722 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5723 "#  0 = nothing\n"
 5724 "#  1 = Subject\n"
 5725 "#  2 = References\n"
 5726 "# * 3 = Both (Subject and References)\n"
 5727 "#  4 = Multipart Subject\n"
 5728 "#  5 = Percentage Match\n"
 5729 msgstr ""
 5730 "# Opdel artikler efter ...\n"
 5731 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5732 "#  0 = intet\n"
 5733 "#  1 = Emne\n"
 5734 "#  2 = Referencer\n"
 5735 "# * 3 = Begge (emne og referencer)\n"
 5736 "#  4 = Emne med flere dele\n"
 5737 "#  5 = Procentmatch\n"
 5738 
 5739 #: src/lang.c:1685
 5740 msgid "Enter percentage match required to thread together. <CR> sets."
 5741 msgstr "Indtast procentmatch krævet for at lave tråde. <CR> ændrer."
 5742 
 5743 #: src/lang.c:1686
 5744 msgid "Thread percentage match"
 5745 msgstr "Trådprocentmatch"
 5746 
 5747 #: src/lang.c:1688
 5748 #, no-c-format
 5749 msgid ""
 5750 "# Thread percentage match...\n"
 5751 "# the percentage of characters in the subject of an article that must match\n"
 5752 "# a base article for both those articles to be considered to belong to the\n"
 5753 "# same thread. This option is an integer percentage, eg. 80, no decimals "
 5754 "may\n"
 5755 "# follow. If 80 is used here, then 80% of the characters must match "
 5756 "exactly,\n"
 5757 "# no insertion of a character, for the two articles to be put in the same\n"
 5758 "# thread. eg. 'happy' and 'harpy' would match, but 'harpie', 'happie' and\n"
 5759 "# 'harppy' would be threaded separately from 'happy'\n"
 5760 msgstr ""
 5761 
 5762 #: src/lang.c:1700
 5763 msgid "Score of a thread"
 5764 msgstr "Bedømmelse for en tråd"
 5765 
 5766 #: src/lang.c:1701
 5767 msgid ""
 5768 "# Thread score\n"
 5769 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5770 "# * 0 = max\n"
 5771 "#  1 = sum\n"
 5772 "#  2 = average\n"
 5773 msgstr ""
 5774 "# Trådbedømmelse\n"
 5775 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5776 "# * 0 = maks\n"
 5777 "#  1 = sum\n"
 5778 "#  2 = gennemsnit\n"
 5779 
 5780 #: src/lang.c:1709
 5781 msgid ""
 5782 "Sort articles by Subject, From, Date or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5783 msgstr ""
 5784 "Sorter artikler efter Emne, Fra, Dato eller Bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter "
 5785 "og <CR> ændrer."
 5786 
 5787 #: src/lang.c:1710
 5788 msgid "Sort articles by"
 5789 msgstr "Sorter artikler efter"
 5790 
 5791 #: src/lang.c:1711
 5792 msgid ""
 5793 "# Sort articles by ...\n"
 5794 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5795 "#  0 = nothing\n"
 5796 "#  1 = Subject descending\n"
 5797 "#  2 = Subject ascending\n"
 5798 "#  3 = From descending\n"
 5799 "#  4 = From ascending\n"
 5800 "#  5 = Date descending\n"
 5801 "# * 6 = Date ascending\n"
 5802 "#  7 = Score descending\n"
 5803 "#  8 = Score ascending\n"
 5804 "#  9 = Lines descending\n"
 5805 "# 10 = Lines ascending\n"
 5806 msgstr ""
 5807 "# Sorter artikler efter ...\n"
 5808 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5809 "#  0 = intet\n"
 5810 "#  1 = Emne faldende\n"
 5811 "#  2 = Emne stigende\n"
 5812 "#  3 = Fra faldende\n"
 5813 "#  4 = Fra stigende\n"
 5814 "#  5 = Dato faldende\n"
 5815 "# * 6 = Dato stigende\n"
 5816 "#  7 = Bedømmelse faldende\n"
 5817 "#  8 = Bedømmelse stigende\n"
 5818 "#  9 = Linjer faldende\n"
 5819 "# 10 = Linjer stigende\n"
 5820 
 5821 #: src/lang.c:1727
 5822 msgid "Sort threads by Nothing or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5823 msgstr ""
 5824 "Sorter tråde efter intet eller bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5825 "ændrer."
 5826 
 5827 #: src/lang.c:1728
 5828 msgid "Sort threads by"
 5829 msgstr "Sorter tråde efter"
 5830 
 5831 #: src/lang.c:1729
 5832 msgid ""
 5833 "# Sort thread by ...\n"
 5834 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5835 "#  0 = nothing\n"
 5836 "# * 1 = Score descending\n"
 5837 "#  2 = Score ascending\n"
 5838 "#  3 = Last posting date descending\n"
 5839 "#  4 = Last posting date ascending\n"
 5840 msgstr ""
 5841 
 5842 #: src/lang.c:1739
 5843 msgid ""
 5844 "Put cursor at first/last unread art in groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5845 msgstr ""
 5846 "Placer markør på første/sidste ulæste artikel i grupper. <MELLEMRUM> skifter "
 5847 "og <CR> ændrer."
 5848 
 5849 #: src/lang.c:1740
 5850 msgid "Go to first unread article in group"
 5851 msgstr "Gå til den første ulæste artikel i gruppe"
 5852 
 5853 #: src/lang.c:1741
 5854 msgid "# If ON put cursor at first unread art in group otherwise last art\n"
 5855 msgstr ""
 5856 "# Hvis slået til, så placer markør ved første ulæste artikel i gruppen "
 5857 "ellers\n"
 5858 " ved sidste artikel\n"
 5859 
 5860 #: src/lang.c:1745
 5861 msgid "Show all articles or only unread articles. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5862 msgstr ""
 5863 "Vis alle artikler eller kun ulæste artikler. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5864 "ændrer."
 5865 
 5866 #: src/lang.c:1746
 5867 msgid "Show only unread articles"
 5868 msgstr "Vis kun ulæste artikler"
 5869 
 5870 #: src/lang.c:1747
 5871 msgid "# If ON show only new/unread articles otherwise show all.\n"
 5872 msgstr "# Hvis slået til, så vis kun nye/ulæste artikler ellers vis alle.\n"
 5873 
 5874 #: src/lang.c:1752
 5875 msgid "Show only groups with unread arts"
 5876 msgstr "Vis kun grupper med ulæst kunst"
 5877 
 5878 #: src/lang.c:1753
 5879 msgid "# If ON show only subscribed to groups that contain unread articles.\n"
 5880 msgstr ""
 5881 "# Hvis slået til, så vis kun abonnerede grupper som indeholder ulæste "
 5882 "artikler.\n"
 5883 
 5884 #: src/lang.c:1758
 5885 msgid "Filter which articles"
 5886 msgstr "Filtrer hvilke artikler"
 5887 
 5888 #: src/lang.c:1759
 5889 msgid ""
 5890 "# Filter which articles\n"
 5891 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5892 "# * 0 = only kill unread articles\n"
 5893 "#  1 = kill all articles and show in threads marked with K\n"
 5894 "#  2 = kill all articles and never show them\n"
 5895 msgstr ""
 5896 
 5897 #: src/lang.c:1768
 5898 msgid "Go to the next unread article with"
 5899 msgstr "Gå til den næste ulæste artikel med"
 5900 
 5901 #: src/lang.c:1769
 5902 msgid ""
 5903 "# Go to the unread article with following key(s)\n"
 5904 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5905 "#  0 = nothing\n"
 5906 "#  1 = PAGE DOWN\n"
 5907 "# * 2 = TAB\n"
 5908 "#  3 = PAGE DOWN or TAB\n"
 5909 msgstr ""
 5910 
 5911 #: src/lang.c:1779
 5912 msgid "How to treat blank lines"
 5913 msgstr "Hvordan tomme linjer skal behandles"
 5914 
 5915 #: src/lang.c:1780
 5916 msgid ""
 5917 "# Trim the article body, remove unnecessary blank lines.\n"
 5918 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5919 "# * 0 = Nothing special\n"
 5920 "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 5921 "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 5922 "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 5923 "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 5924 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5925 "#    leading blank lines\n"
 5926 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5927 "#    trailing blank lines\n"
 5928 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5929 "#    leading and trailing blank lines\n"
 5930 msgstr ""
 5931 
 5932 #: src/lang.c:1797
 5933 msgid "List thread using right arrow key"
 5934 msgstr "Vis tråd via højre piletast"
 5935 
 5936 #: src/lang.c:1798
 5937 msgid ""
 5938 "# If ON automatically list thread when entering it using right arrow key.\n"
 5939 msgstr ""
 5940 "# Hvis slået til, så vis automatisk tråd når den vælges via højre piletast.\n"
 5941 
 5942 #: src/lang.c:1802
 5943 msgid "Enter character to indicate deleted articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 5944 msgstr ""
 5945 "Indtast tegnet som skal angive slettede artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 5946 "afbryder."
 5947 
 5948 #: src/lang.c:1803
 5949 msgid "Character to show deleted articles"
 5950 msgstr "Tegn til at vise slettede artikler"
 5951 
 5952 #: src/lang.c:1804
 5953 msgid ""
 5954 "# Character used to show that an art was deleted (default 'D')\n"
 5955 "# _ is turned into ' '\n"
 5956 msgstr ""
 5957 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev slettet (standard »D«)\n"
 5958 "# _ ændres til ' '\n"
 5959 
 5960 #: src/lang.c:1809
 5961 msgid ""
 5962 "Enter character to indicate articles in a range. <CR> sets, <ESC> cancels."
 5963 msgstr ""
 5964 "Indtast tegnet som skal angive artikler i et interval. <CR> ændrer, <ESC> "
 5965 "afbryder."
 5966 
 5967 #: src/lang.c:1810
 5968 msgid "Character to show inrange articles"
 5969 msgstr "Tegn til at vise artikler i et interval"
 5970 
 5971 #: src/lang.c:1811
 5972 msgid ""
 5973 "# Character used to show that an art is in a range (default '#')\n"
 5974 "# _ is turned into ' '\n"
 5975 msgstr ""
 5976 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er i et interval (standard »#«)\n"
 5977 "# _ ændres til ' '\n"
 5978 
 5979 #: src/lang.c:1816
 5980 msgid ""
 5981 "Enter character to indicate that article will return. <CR> sets, <ESC> "
 5982 "cancels."
 5983 msgstr ""
 5984 "Indtast tegnet som skal angive at artikel vil returnere. <CR> ændrer, <ESC> "
 5985 "afbryder."
 5986 
 5987 #: src/lang.c:1817
 5988 msgid "Character to show returning arts"
 5989 msgstr "Tegn til at vise returnerende artikler"
 5990 
 5991 #: src/lang.c:1818
 5992 msgid ""
 5993 "# Character used to show that an art will return (default '-')\n"
 5994 "# _ is turned into ' '\n"
 5995 msgstr ""
 5996 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel vil returnere (standard »-«)\n"
 5997 "# _ ændres til ' '\n"
 5998 
 5999 #: src/lang.c:1823
 6000 msgid ""
 6001 "Enter character to indicate selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6002 msgstr ""
 6003 "Indtast tegnet som skal angive valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6004 
 6005 #: src/lang.c:1824
 6006 msgid "Character to show selected articles"
 6007 msgstr "Tegn der viser valgte artikler"
 6008 
 6009 #: src/lang.c:1825
 6010 msgid ""
 6011 "# Character used to show that an art was auto-selected (default '*')\n"
 6012 "# _ is turned into ' '\n"
 6013 msgstr ""
 6014 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev valgt automatisk (standard "
 6015 "'*')\n"
 6016 "# _ ændres til ' '\n"
 6017 
 6018 #: src/lang.c:1830
 6019 msgid "Enter character to indicate recent articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6020 msgstr ""
 6021 "Indtast tegn for at indikere seneste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6022 
 6023 #: src/lang.c:1831
 6024 msgid "Character to show recent articles"
 6025 msgstr "Tegn til at vise seneste artikler"
 6026 
 6027 #: src/lang.c:1832
 6028 msgid ""
 6029 "# Character used to show that an art is recent (default 'o')\n"
 6030 "# _ is turned into ' '\n"
 6031 msgstr ""
 6032 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ny (standard 'o')\n"
 6033 "# _ ændres til ' '\n"
 6034 
 6035 #: src/lang.c:1837
 6036 msgid "Enter character to indicate unread articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6037 msgstr ""
 6038 "Indtast tegnet som skal angive ulæste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6039 
 6040 #: src/lang.c:1838
 6041 msgid "Character to show unread articles"
 6042 msgstr "Tegn til visning af ulæste artikler"
 6043 
 6044 #: src/lang.c:1839
 6045 msgid ""
 6046 "# Character used to show that an art is unread (default '+')\n"
 6047 "# _ is turned into ' '\n"
 6048 msgstr ""
 6049 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ulæst (standard '+')\n"
 6050 "# _ ændres til ' '\n"
 6051 
 6052 #: src/lang.c:1844
 6053 msgid "Enter character to indicate read articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6054 msgstr ""
 6055 "Indtast tegn til at angive læste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6056 
 6057 #: src/lang.c:1845
 6058 msgid "Character to show read articles"
 6059 msgstr "Tegn til at vise læste artikler"
 6060 
 6061 #: src/lang.c:1846
 6062 msgid ""
 6063 "# Character used to show that an art was read (default ' ')\n"
 6064 "# _ is turned into ' '\n"
 6065 msgstr ""
 6066 "# Tegn bruges til at vise, at en artikel er læst (standard ' ')\n"
 6067 "# _ ændres til ' '\n"
 6068 
 6069 #: src/lang.c:1851
 6070 msgid "Enter character to indicate killed articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6071 msgstr ""
 6072 "Indtast tegn til at indikere dræbte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6073 
 6074 #: src/lang.c:1852
 6075 msgid "Character to show killed articles"
 6076 msgstr "Tegn til at vise dræbte artikler"
 6077 
 6078 #: src/lang.c:1853
 6079 msgid ""
 6080 "# Character used to show that an art was killed (default 'K')\n"
 6081 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6082 msgstr ""
 6083 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er dræbt (standard 'K')\n"
 6084 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6085 
 6086 #: src/lang.c:1858
 6087 msgid ""
 6088 "Enter character to indicate read selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6089 msgstr ""
 6090 "Indtast tegnet som skal angive læste valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 6091 "afbryder."
 6092 
 6093 #: src/lang.c:1859
 6094 msgid "Character to show readselected arts"
 6095 msgstr "Tegn brugt til at vise læsevalgte artikler"
 6096 
 6097 #: src/lang.c:1860
 6098 msgid ""
 6099 "# Character used to show that an art was selected before read (default ':')\n"
 6100 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6101 msgstr ""
 6102 "# Tegn brug til at vise, at en artikel blev valgt før læsning (standard "
 6103 "':')\n"
 6104 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6105 
 6106 #: src/lang.c:1866
 6107 msgid "Abbreviate long newsgroup names"
 6108 msgstr "Forkort lange nyhedsgruppenavne"
 6109 
 6110 #: src/lang.c:1867
 6111 msgid ""
 6112 "# If ON abbreviate (if necessary) long newsgroup names at group selection\n"
 6113 "# level and article level like this:\n"
 6114 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6115 msgstr ""
 6116 "# Hvis slået til, så forkort (om nødvendigt) lange nyhedsgruppenavne ved "
 6117 "gruppe-\n"
 6118 "# markeringsniveau og artikelniveau således:\n"
 6119 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6120 
 6121 #: src/lang.c:1873
 6122 msgid ""
 6123 "0 = full page scrolling, -1 = show previous last line as first on next page, "
 6124 "-2 = half page"
 6125 msgstr ""
 6126 "0 = fuld siderulning, -1 = vis forrige sidste linje som første på næste "
 6127 "side, -2 = halv side"
 6128 
 6129 #: src/lang.c:1874
 6130 msgid "Number of lines to scroll in pager"
 6131 msgstr "Antallet af linjer at rulle i tekstsøgeren"
 6132 
 6133 #: src/lang.c:1875
 6134 msgid ""
 6135 "# Number of lines that cursor-up/down will scroll in article pager\n"
 6136 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6137 "# -2 = half-page scrolling\n"
 6138 "# -1 = the top/bottom line is carried over onto the next page\n"
 6139 "#  0 = page-by-page (traditional behavior)\n"
 6140 "# * 1 = line-by-line\n"
 6141 "#  2 or greater = scroll by 2 or more lines (only in the pager)\n"
 6142 msgstr ""
 6143 "# Antallet af linjer som markør-op/ned vil rulle i artikelsøgeren\n"
 6144 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6145 "# -2 = rulning med en halv side af gangen\n"
 6146 "# -1 = øverste/nederste linje medtages på næste side\n"
 6147 "#  0 = side efter side (traditionel opførsel)\n"
 6148 "# * 1 = linje efter linje\n"
 6149 "#  2 eller større = rul med 2 eller flere linjer (kun i artikelsøgeren)\n"
 6150 
 6151 #: src/lang.c:1885
 6152 msgid "Display signatures. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6153 msgstr "Vis underskrifter. <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6154 
 6155 #: src/lang.c:1886
 6156 msgid "Display signatures"
 6157 msgstr "Vis underskrifter"
 6158 
 6159 #: src/lang.c:1887
 6160 msgid "# If OFF don't show signatures when displaying articles\n"
 6161 msgstr "# Hvis OFF (FRA) så vis ikke underskrifter når der vises artikler\n"
 6162 
 6163 #: src/lang.c:1891
 6164 msgid ""
 6165 "Display uuencoded data as tagged attachments. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6166 msgstr ""
 6167 "Vis »uuencoded« data som mærkede vedhæftninger. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6168 "ændrer."
 6169 
 6170 #: src/lang.c:1892
 6171 msgid "Display uue data as an attachment"
 6172 msgstr "Vis uue-data som en vedhæftning"
 6173 
 6174 #: src/lang.c:1893
 6175 msgid ""
 6176 "# Handling of uuencoded data in the pager\n"
 6177 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6178 "# * 0 = no, display raw uuencoded data\n"
 6179 "#  1 = yes, uuencoded data will be condensed to a single tag line showing\n"
 6180 "#    size and filename, similar to how MIME attachments are displayed\n"
 6181 "#  2 = hide all, as for 1, but any line that looks like uuencoded data "
 6182 "will\n"
 6183 "#    be folded into a tag line.\n"
 6184 msgstr ""
 6185 "# Håndtering af uuenkodede data i artikelsøgeren\n"
 6186 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6187 "# * 0 = nej, vis rå uuenkodede data\n"
 6188 "#  1 = ja, uuenkodede data vil blive kondenseret til en enkel mærkelinje "
 6189 "der\n"
 6190 "#    viser størrelse og filnavn, svarende til hvordan MIME-vedhæftninger\n"
 6191 "#    vises\n"
 6192 "#  2 = skjul alle, som for 1, men enhver linje som ligner uuenkodede data "
 6193 "vil\n"
 6194 "#    blive foldet til en mærkelinje.\n"
 6195 
 6196 #: src/lang.c:1903
 6197 msgid ""
 6198 "Decode German style TeX umlaut codes to ISO. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6199 msgstr ""
 6200 "Afkod tysk udformning af TeX-umlautkoder til ISO. <MELLEMRUM> skifter og "
 6201 "<CR> ændrer."
 6202 
 6203 #: src/lang.c:1904
 6204 msgid "Display \"a as Umlaut-a"
 6205 msgstr "Vis \"a som umlaut-a"
 6206 
 6207 #: src/lang.c:1905
 6208 msgid ""
 6209 "# If ON decode German style TeX umlaut codes to ISO and\n"
 6210 "# show \"a as Umlaut-a, etc.\n"
 6211 msgstr ""
 6212 "# Hvis slået til, så afkod TeX-umlautkoder i tysk stil til ISO\n"
 6213 "# og vis \"a som Umlaut-a, etc.\n"
 6214 
 6215 #: src/lang.c:1910 src/lang.c:1920
 6216 msgid "Space separated list of header fields"
 6217 msgstr "Mellemrumsadskilt liste med teksthovedfelter"
 6218 
 6219 #: src/lang.c:1911
 6220 msgid "Display these header fields (or *)"
 6221 msgstr "Vis disse teksthovedfelter (eller *)"
 6222 
 6223 #: src/lang.c:1912
 6224 msgid ""
 6225 "# Which news headers you wish to see. If you want to see _all_ the headers,\n"
 6226 "# place an '*' as this value. This is the only way a wildcard can be used.\n"
 6227 "# If you enter 'X-' as the value, you will see all headers beginning with\n"
 6228 "# 'X-' (like X-Alan or X-Pape). You can list more than one by delimiting "
 6229 "with\n"
 6230 "# spaces. Not defining anything turns off this option.\n"
 6231 msgstr ""
 6232 
 6233 #: src/lang.c:1921
 6234 msgid "Do not display these header fields"
 6235 msgstr "Vis ikke disse teksthovedfelter"
 6236 
 6237 #: src/lang.c:1922
 6238 msgid ""
 6239 "# Same as 'news_headers_to_display' except it denotes the opposite.\n"
 6240 "# An example of using both options might be if you thought X- headers were\n"
 6241 "# A Good Thing(tm), but thought Alan and Pape were miscreants...well then "
 6242 "you\n"
 6243 "# would do something like this:\n"
 6244 "# news_headers_to_display=X-\n"
 6245 "# news_headers_to_not_display=X-Alan X-Pape\n"
 6246 "# Not defining anything turns off this option.\n"
 6247 msgstr ""
 6248 
 6249 #: src/lang.c:1932
 6250 msgid ""
 6251 "Do you want to enable automatic handling of multipart/alternative articles?"
 6252 msgstr ""
 6253 "Ønsker du at aktivere automatisk håndtering af flerdels-/alternative "
 6254 "artikler?"
 6255 
 6256 #: src/lang.c:1933
 6257 msgid "Skip multipart/alternative parts"
 6258 msgstr "Udelad multipart/alternative dele"
 6259 
 6260 #: src/lang.c:1934
 6261 msgid "# If ON strip multipart/alternative messages automatically\n"
 6262 msgstr "# Hvis slået til, så fjern multipart/alternative beskeder automatisk\n"
 6263 
 6264 #: src/lang.c:1938
 6265 msgid "Enable detection of verbatim blocks? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6266 msgstr ""
 6267 "Aktiver detektion af verbatimblokke? <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6268 
 6269 #: src/lang.c:1939
 6270 msgid "Detection of verbatim blocks"
 6271 msgstr "Detektering af verbatimblokke"
 6272 
 6273 #: src/lang.c:1940
 6274 msgid "# If ON detect verbatim blocks in articles\n"
 6275 msgstr "# Hvis slået til, så detekter verbatimblokke i artikler\n"
 6276 
 6277 #: src/lang.c:1945
 6278 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote."
 6279 msgstr ""
 6280 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6281 "col_quote."
 6282 
 6283 #: src/lang.c:1946
 6284 msgid "Regex used to show quoted lines"
 6285 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citerede linjer"
 6286 
 6287 #: src/lang.c:1947
 6288 msgid ""
 6289 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6290 "# quoted when viewing articles. Quoted lines are shown in col_quote.\n"
 6291 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6292 msgstr ""
 6293 
 6294 #: src/lang.c:1953
 6295 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote2."
 6296 msgstr ""
 6297 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der vises i "
 6298 "col_quote2."
 6299 
 6300 #: src/lang.c:1954
 6301 msgid "Regex used to show twice quoted l."
 6302 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise dobbeltciterede l."
 6303 
 6304 #: src/lang.c:1955
 6305 msgid ""
 6306 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6307 "# quoted twice. Twice quoted lines are shown in col_quote2.\n"
 6308 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6309 msgstr ""
 6310 
 6311 #: src/lang.c:1961
 6312 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote3."
 6313 msgstr ""
 6314 "Et regulært udtryk brugt til at beslutte hvilke linjer der vises i "
 6315 "col_quota3."
 6316 
 6317 #: src/lang.c:1962
 6318 msgid "Regex used to show >= 3 times q.l."
 6319 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise >= 3 gange q.l."
 6320 
 6321 #: src/lang.c:1963
 6322 msgid ""
 6323 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6324 "# quoted >=3 times. >=3 times quoted lines are shown in col_quote3.\n"
 6325 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6326 msgstr ""
 6327 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6328 "# der er citerede >=3 gange. >=3 gange citerede linjer vises i col_quote3.\n"
 6329 "# Hvis denne efterlades tom bruger tin en indbygget standard.\n"
 6330 
 6331 #: src/lang.c:1969
 6332 msgid "Enable detection of external quotes? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6333 msgstr ""
 6334 "Aktiver detektion af eksternt citationstegn? <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6335 "ændrer."
 6336 
 6337 #: src/lang.c:1970
 6338 msgid "Detection of external quotes"
 6339 msgstr "Detektering af eksterne citationstegn"
 6340 
 6341 #: src/lang.c:1971
 6342 msgid "# If ON detect quoted text from external sources in articles\n"
 6343 msgstr ""
 6344 "# Hvis slået til, så detekteres citeret tekst fra eksterne kilder i "
 6345 "artikler\n"
 6346 
 6347 #: src/lang.c:1975
 6348 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_extquote."
 6349 msgstr ""
 6350 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6351 "col_extquote."
 6352 
 6353 #: src/lang.c:1976
 6354 msgid "Regex used to show quotes from external sources"
 6355 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citationer fra eksterne kilder"
 6356 
 6357 #: src/lang.c:1977
 6358 msgid ""
 6359 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6360 "# external quotes. Text from external quotes is shown in col_extquote.\n"
 6361 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6362 msgstr ""
 6363 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6364 "# der er eksterne citater. Tekst fra eksterne citater vises i col_extquote.\n"
 6365 "# Hvis denne efterlades tom, bruger tin en indbygget standard.\n"
 6366 
 6367 #: src/lang.c:1984
 6368 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markslashes."
 6369 msgstr ""
 6370 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6371 "col_markslashes."
 6372 
 6373 #: src/lang.c:1985
 6374 msgid "Regex used to highlight /slashes/"
 6375 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve /slashes/"
 6376 
 6377 #: src/lang.c:1986
 6378 msgid ""
 6379 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6380 "# bounded by '/' are to be shown in col_markslashes.\n"
 6381 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6382 msgstr ""
 6383 
 6384 #: src/lang.c:1992
 6385 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstars."
 6386 msgstr ""
 6387 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6388 "col_markstars."
 6389 
 6390 #: src/lang.c:1993
 6391 msgid "Regex used to highlight *stars*"
 6392 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve *stjerner*"
 6393 
 6394 #: src/lang.c:1994
 6395 msgid ""
 6396 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6397 "# bounded by '*' are to be shown in col_markstars.\n"
 6398 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6399 msgstr ""
 6400 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6401 "# omgrænset af '*', der skal vises i col_markstars.\n"
 6402 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6403 
 6404 #: src/lang.c:2000
 6405 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstroke."
 6406 msgstr ""
 6407 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6408 "col_markstroke."
 6409 
 6410 #: src/lang.c:2001
 6411 msgid "Regex used to highlight -strokes-"
 6412 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve -strokes-"
 6413 
 6414 #: src/lang.c:2002
 6415 msgid ""
 6416 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6417 "# bounded by '-' are to be shown in col_markstroke.\n"
 6418 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6419 msgstr ""
 6420 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6421 "# omgrænset af '-', der skal vises i col_markstroke.\n"
 6422 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6423 
 6424 #: src/lang.c:2008
 6425 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markdash."
 6426 msgstr ""
 6427 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6428 "col_markdash."
 6429 
 6430 #: src/lang.c:2009
 6431 msgid "Regex used to highlight _underline_"
 6432 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve _underline_"
 6433 
 6434 #: src/lang.c:2010
 6435 msgid ""
 6436 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6437 "# bounded by '_' are to be shown in col_markdash.\n"
 6438 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6439 msgstr ""
 6440 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6441 "# omgrænset af '_', der skal vises i col_markdash.\n"
 6442 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6443 
 6444 #: src/lang.c:2016
 6445 msgid "A regex used to find Subject prefixes to remove. Use '|' as separator."
 6446 msgstr ""
 6447 "Et regulært udtryk som bruges til at finde emnepræfikser, der skal fjernes. "
 6448 "Brug »|« som adskillelsestegn."
 6449 
 6450 #: src/lang.c:2017
 6451 msgid "Regex with Subject prefixes"
 6452 msgstr "Regulært udtryk med emnepræfikser"
 6453 
 6454 #: src/lang.c:2018
 6455 msgid ""
 6456 "# A regular expression that tin will use to find Subject prefixes\n"
 6457 "# which will be removed before showing the header.\n"
 6458 msgstr ""
 6459 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde emnepræfikser\n"
 6460 "# som vil blive fjernet før teksthovedet vises.\n"
 6461 
 6462 #: src/lang.c:2023
 6463 msgid "A regex used to find Subject suffixes to remove. Use '|' as separator."
 6464 msgstr ""
 6465 "Et regulært udtryk som bruges til at finde emnesuffikser, der skal fjernes. "
 6466 "Brug »|« som adskillelsestegn."
 6467 
 6468 #: src/lang.c:2024
 6469 msgid "Regex with Subject suffixes"
 6470 msgstr "Regulært udtryk med emnesuffikser"
 6471 
 6472 #: src/lang.c:2025
 6473 msgid ""
 6474 "# A regular expression that tin will use to find Subject suffixes\n"
 6475 "# which will be removed when replying or posting followup.\n"
 6476 msgstr ""
 6477 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde emnesuffikser,\n"
 6478 "# som vil blive fjernet, når der svares eller sendes opfølgninger.\n"
 6479 
 6480 #: src/lang.c:2030
 6481 msgid "A regex used to find the begin of a verbatim block."
 6482 msgstr ""
 6483 "Et regulært udtryk som bruges til at finde begyndelsen af en verbatimblok."
 6484 
 6485 #: src/lang.c:2031
 6486 msgid "Regex for begin of a verbatim block"
 6487 msgstr "Regulært udtryk for begyndelsen på en verbatimblok"
 6488 
 6489 #: src/lang.c:2032
 6490 msgid ""
 6491 "# A regular expression that tin will use to find the begin of\n"
 6492 "# a verbatim block.\n"
 6493 msgstr ""