"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "tin-2.4.5/po/da.po" (23 Dec 2020, 230118 Bytes) of package /linux/misc/tin-2.4.5.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation of Tin.
  2 # Copyright (C) 2017 Tin & Joe Hansen.
  3 # This file is distributed under the same license as the tin package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
  5 #
  6 # Der er ikke anvendt accenter i denne oversættelse.
  7 # '' er bevaret i oversættelsen på samme måde ''.
  8 #
  9 # <CR> sets -> ændrer (eller skal det være angiver, måske vælger) og hvordan får vi den til at hænge sammen med toggle,
  10 # som også er der. f.eks 
  11 # arts -> er en forkortelse for artikler
  12 # attachment -> vedhæftning (bilag)
  13 # by -> efter
  14 # catchup -> opsamling
  15 # default score -> pointtal
  16 # Domain literal -> domæne-literal (nogen der har et bedre udtryk?)
  17 # entry -> post
  18 # followup -> opfølgning
  19 # header -> teksthoved
  20 # hot -> populære
  21 # indicate -> angive
  22 # Left angle bracket -> venstre vinkelparentes
  23 # mailing -> postleverance, postudsendelse, sender til 
  24 # newsgroup -> nyhedsgruppe
  25 # option -> indstilling (tilvalg?)
  26 # octet (dataenhed) -> oktet (en dataenhed med 8 bit. Betegnelsen »byte« bruges ofte som synonym.)
  27 # post -> indlæg
  28 # poster-> indsender ?
  29 # posting -> indsendelse
  30 # posting date -> indsendingsdato
  31 # post to -> send til
  32 # realname -> fulde navn
  33 # reply mail -> besvar
  34 # scope -> virkefelt (omfang, område?)
  35 # scoping -> virkefelt (anvendelsesområde?)
  36 # score -> point
  37 # sign -> underskriv
  38 # signatur -> underskrift
  39 # subject -> emne
  40 # supersed -> fortræng (andre forslag?)
  41 # thread -> tråd
  42 # toggle -> slå til/fra (tidligere skift) UAFKLARET ikke fuldt indarbejdet
  43 # trim -> beskær
  44 # URL -> URL (måske bedre med adresse, men nogle strenge ser ud til at skulle være korte!).
  45 # yank -> ryk
  46 # whitespace -> mellemrum (egentlig 'blanke tegn' (mellemrum, 
  47 #             (linjeskift, sideskift, tabulatortegn osv.))
  48 # wrap around -> omfatte, medtag  (andre overvejelser tidligere omhandler, omfavner, ombrydning, omfang)
  49 #
  50 # bemærk at den her slags strenge ikke skal oversættes
  51 # add_posted_to_filter=ON/OFF. Kun hvis der er mellemrum til højre for 
  52 # tegnet lig med.
  53 # Husk mellemrum, projektet anbefaler at man bevarer mellemrummene.
  54 #
  55 # Kan man oversætte "Subject:" et sted i filen? Ellers skal det måske
  56 # være uoversat
  57 #
  58 # Thanks for updating the danish translation, one minor issue I noticed:
  59 # msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  60 # msgstr "# dato_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  61 # date_format is teh name of a variable, its name must not be translated (the
  62 # config file parser only undertands the untranslated name) - if a translated
  63 # name is used the parser ignores the setting.
  64 # I would also suggest not to translate the names of article headers
  65 # like Subject, References, From, ... tin will always display the original
  66 # name as defined in the related RFCs, thus the help strings etc.pp IMHO
  67 # should also use the original names.
  68 #
  69 # brug af detektering eller detektion ikke afklaret
  70 #
  71 # Generelt er det uafklaret hvor, hvem og hvornår Message-ID: skal oversættes (og de andre af samme type).
  72 #
  73 msgid ""
  74 msgstr ""
  75 "Project-Id-Version: tin 2.4.1\n"
  76 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  77 "POT-Creation-Date: 2020-12-24 00:24+0100\n"
  78 "PO-Revision-Date: 2017-02-04 09:14+0100\n"
  79 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  80 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  81 "Language: da\n"
  82 "MIME-Version: 1.0\n"
  83 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  84 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  85 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  86 
  87 #. -> lang.c
  88 #: src/art.c:418
  89 #, fuzzy, c-format
  90 msgid "Reading %s\n"
  91 msgstr "Genlæser %s ..."
  92 
  93 #. TODO: -> lang.c
  94 #: src/art.c:1205
  95 #, fuzzy
  96 msgid "Threading by multipart"
  97 msgstr "Opdeler artikler i tråde ..."
  98 
  99 #. -> lang.c
 100 #: src/art.c:2539
 101 #, fuzzy, c-format
 102 msgid "Writing %s\n"
 103 msgstr "Forsøger %s"
 104 
 105 #. TODO: -> lang.c
 106 #: src/art.c:2619
 107 #, fuzzy
 108 msgid "Writing overview cache..."
 109 msgstr "Skriver attributfil ..."
 110 
 111 #: src/attrib.c:986
 112 msgid "Processing attributes... "
 113 msgstr "Behandler attributter ... "
 114 
 115 #: src/attrib.c:1205
 116 #, c-format
 117 msgid ""
 118 "# Do not edit this comment block\n"
 119 "#\n"
 120 msgstr ""
 121 "# Rediger ikke denne kommentarblok\n"
 122 "#\n"
 123 
 124 #: src/attrib.c:1206
 125 #, c-format
 126 msgid "# scope=STRING (eg. alt.*,!alt.bin*) [mandatory]\n"
 127 msgstr "# scope=STRING (f.eks. alt.*,!alt.bin*) [krævet]\n"
 128 
 129 #: src/attrib.c:1207
 130 #, c-format
 131 msgid "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 132 msgstr "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 133 
 134 #: src/attrib.c:1208
 135 #, c-format
 136 msgid "# advertising=ON/OFF\n"
 137 msgstr "# advertising=ON/OFF\n"
 138 
 139 #: src/attrib.c:1209
 140 #, c-format
 141 msgid "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 142 msgstr "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 143 
 144 #: src/attrib.c:1210
 145 #, c-format
 146 msgid "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 147 msgstr "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 148 
 149 #: src/attrib.c:1211
 150 #, c-format
 151 msgid "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 152 msgstr "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 153 
 154 #: src/attrib.c:1212
 155 #, c-format
 156 msgid "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc and Bcc\n"
 157 msgstr "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc og Bcc\n"
 158 
 159 #: src/attrib.c:1213
 160 #, c-format
 161 msgid "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 162 msgstr "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 163 
 164 #: src/attrib.c:1214
 165 #, c-format
 166 msgid "# auto_save=ON/OFF\n"
 167 msgstr "# auto_save=ON/OFF\n"
 168 
 169 #: src/attrib.c:1215
 170 #, c-format
 171 msgid "# auto_select=ON/OFF\n"
 172 msgstr "# auto_select=ON/OFF\n"
 173 
 174 #: src/attrib.c:1216
 175 #, c-format
 176 msgid "# batch_save=ON/OFF\n"
 177 msgstr "# batch_save=ON/OFF\n"
 178 
 179 #: src/attrib.c:1217
 180 #, c-format
 181 msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 182 msgstr "# date_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 183 
 184 #: src/attrib.c:1218
 185 #, c-format
 186 msgid "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 187 msgstr "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 188 
 189 #: src/attrib.c:1219
 190 #, c-format
 191 msgid "# editor_format=STRING (eg. %%E +%%N %%F)\n"
 192 msgstr "# editor_format=STRING (f.eks. %%E +%%N %%F)\n"
 193 
 194 #: src/attrib.c:1220
 195 #, c-format
 196 msgid "# fcc=STRING (eg. =mailbox)\n"
 197 msgstr "# fcc=STRING (f.eks. =postkasse)\n"
 198 
 199 #: src/attrib.c:1221
 200 #, c-format
 201 msgid "# followup_to=STRING\n"
 202 msgstr "# followup_to=STRING\n"
 203 
 204 #: src/attrib.c:1222
 205 #, c-format
 206 msgid "# from=STRING (just append wanted From:-line, don't use quotes)\n"
 207 msgstr ""
 208 "# from=STRING (tilføj bare ønsket From:-linje, brug ikke anførselstegn)\n"
 209 
 210 #: src/attrib.c:1223
 211 #, c-format
 212 msgid "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 213 msgstr "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 214 
 215 #: src/attrib.c:1224
 216 #, c-format
 217 msgid "# group_format=STRING (eg. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 218 msgstr "# group_format=STRING (f.eks. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 219 
 220 #: src/attrib.c:1225
 221 #, c-format
 222 msgid "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 223 msgstr "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 224 
 225 #: src/attrib.c:1226
 226 #, c-format
 227 msgid "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 228 msgstr "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 229 
 230 #: src/attrib.c:1234
 231 #, c-format
 232 msgid "# ispell=STRING\n"
 233 msgstr "# ispell=STRING\n"
 234 
 235 #: src/attrib.c:1236
 236 #, c-format
 237 msgid "# maildir=STRING (eg. ~/Mail)\n"
 238 msgstr "# maildir=STRING (f.eks. ~/Post)\n"
 239 
 240 #: src/attrib.c:1237
 241 #, c-format
 242 msgid "# mailing_list=STRING (eg. majordomo@example.org)\n"
 243 msgstr "# mailing_list=STRING (f.eks. majordomo@example.org)\n"
 244 
 245 #: src/attrib.c:1238
 246 #, c-format
 247 msgid "# mime_types_to_save=STRING (eg. image/*,!image/bmp)\n"
 248 msgstr "# mime_types_to_save=STRING (f.eks. image/*,!image/bmp)\n"
 249 
 250 #: src/attrib.c:1239
 251 #, c-format
 252 msgid "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 253 msgstr "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 254 
 255 #: src/attrib.c:1240
 256 #, c-format
 257 msgid "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 258 msgstr "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 259 
 260 #: src/attrib.c:1241
 261 #, c-format
 262 msgid "# mime_forward=ON/OFF\n"
 263 msgstr "# mime_forward=ON/OFF\n"
 264 
 265 #: src/attrib.c:1243
 266 #, c-format
 267 msgid "# mm_network_charset=supported_charset"
 268 msgstr "# mm_network_charset=supported_charset"
 269 
 270 #: src/attrib.c:1250
 271 #, c-format
 272 msgid "# undeclared_charset=STRING (default is US-ASCII)\n"
 273 msgstr "# undeclared_charset=STRING (standard er US-ASCII)\n"
 274 
 275 #: src/attrib.c:1252
 276 #, c-format
 277 msgid "# news_headers_to_display=STRING\n"
 278 msgstr "# news_headers_to_display=STRING\n"
 279 
 280 #: src/attrib.c:1253
 281 #, c-format
 282 msgid "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 283 msgstr "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 284 
 285 #: src/attrib.c:1254
 286 #, c-format
 287 msgid "# news_quote_format=STRING\n"
 288 msgstr "# news_quote_format=STRING\n"
 289 
 290 #: src/attrib.c:1255
 291 #, c-format
 292 msgid "# organization=STRING (if beginning with '/' read from file)\n"
 293 msgstr "# organization=STRING (hvis '/' er i begyndelsen, så læs fra fil)\n"
 294 
 295 #: src/attrib.c:1256
 296 #, c-format
 297 msgid "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 298 msgstr "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 299 
 300 #: src/attrib.c:1257
 301 #, c-format
 302 msgid "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 303 msgstr "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 304 
 305 #: src/attrib.c:1258
 306 #, c-format
 307 msgid "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 308 msgstr "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 309 
 310 #: src/attrib.c:1265
 311 #, c-format
 312 msgid "# post_process_type=NUM\n"
 313 msgstr "# post_process_type=NUM\n"
 314 
 315 #: src/attrib.c:1270
 316 #, c-format
 317 msgid "# post_process_view=ON/OFF\n"
 318 msgstr "# post_process_view=ON/OFF\n"
 319 
 320 #: src/attrib.c:1271
 321 #, c-format
 322 msgid "# quick_kill_scope=STRING (ie. talk.*)\n"
 323 msgstr "# quick_kill_scope=STRING (f.eks. talk.*)\n"
 324 
 325 #: src/attrib.c:1272
 326 #, c-format
 327 msgid "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 328 msgstr "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 329 
 330 #: src/attrib.c:1273
 331 #, c-format
 332 msgid "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 333 msgstr "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 334 
 335 #: src/attrib.c:1274
 336 #, c-format
 337 msgid "# quick_kill_header=NUM\n"
 338 msgstr "# quick_kill_header=NUM\n"
 339 
 340 #: src/attrib.c:1275 src/attrib.c:1284
 341 #, c-format
 342 msgid "#  0=Subject: (case sensitive) 1=Subject: (ignore case)\n"
 343 msgstr "#  0=Subject: (versalfølsom) 1=Subject: (ikke versalfølsom)\n"
 344 
 345 #: src/attrib.c:1276 src/attrib.c:1285
 346 #, c-format
 347 msgid "#  2=From: (case sensitive)   3=From: (ignore case)\n"
 348 msgstr "#  2=From: (versalfølsom) 3=From: (ikke versalfølsom)\n"
 349 
 350 #: src/attrib.c:1277 src/attrib.c:1286
 351 #, c-format
 352 msgid "#  4=Message-ID: & full References: line\n"
 353 msgstr "#  4=Message-ID: og fulde References: linje\n"
 354 
 355 #: src/attrib.c:1278 src/attrib.c:1287
 356 #, c-format
 357 msgid "#  5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 358 msgstr "#  5=Message-ID: og sidste References: kun indtastning\n"
 359 
 360 # Lines skal ikke oversættes
 361 #: src/attrib.c:1279 src/attrib.c:1288
 362 #, c-format
 363 msgid "#  6=Message-ID: entry only   7=Lines:\n"
 364 msgstr "#  6=Message-ID: kun indtastning 7=Lines:\n"
 365 
 366 #: src/attrib.c:1280
 367 #, c-format
 368 msgid "# quick_select_scope=STRING\n"
 369 msgstr "# quick_select_scope=STRING\n"
 370 
 371 #: src/attrib.c:1281
 372 #, c-format
 373 msgid "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 374 msgstr "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 375 
 376 #: src/attrib.c:1282
 377 #, c-format
 378 msgid "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 379 msgstr "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 380 
 381 #: src/attrib.c:1283
 382 #, c-format
 383 msgid "# quick_select_header=NUM\n"
 384 msgstr "# quick_select_header=NUM\n"
 385 
 386 #: src/attrib.c:1289
 387 #, fuzzy, c-format
 388 msgid "# quote_chars=STRING (%%I for initials)\n"
 389 msgstr "# quote_chars=STRING (%%s, %%S for initialer)\n"
 390 
 391 #: src/attrib.c:1291
 392 #, c-format
 393 msgid "# print_header=ON/OFF\n"
 394 msgstr "# print_header=ON/OFF\n"
 395 
 396 #: src/attrib.c:1293
 397 #, c-format
 398 msgid "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 399 msgstr "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 400 
 401 #: src/attrib.c:1294
 402 #, c-format
 403 msgid "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 404 msgstr "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 405 
 406 #: src/attrib.c:1295
 407 #, c-format
 408 msgid "# savedir=STRING (eg. ~user/News)\n"
 409 msgstr "# savedir=STRING (f.eks. ~user/News)\n"
 410 
 411 #: src/attrib.c:1296
 412 #, c-format
 413 msgid "# savefile=STRING (eg. =linux)\n"
 414 msgstr "# savefile=STRING (f.eks. =linux)\n"
 415 
 416 #: src/attrib.c:1297
 417 #, c-format
 418 msgid "# sigfile=STRING (eg. $var/sig)\n"
 419 msgstr "# sigfile=STRING (f.eks. $var/sig)\n"
 420 
 421 #: src/attrib.c:1298
 422 #, c-format
 423 msgid "# show_author=NUM\n"
 424 msgstr "# show_author=NUM\n"
 425 
 426 #: src/attrib.c:1304
 427 #, c-format
 428 msgid "# show_signatures=ON/OFF\n"
 429 msgstr "# show_signatures=ON/OFF\n"
 430 
 431 #: src/attrib.c:1305
 432 #, c-format
 433 msgid "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 434 msgstr "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 435 
 436 #: src/attrib.c:1306
 437 #, c-format
 438 msgid "# sigdashes=ON/OFF\n"
 439 msgstr "# sigdashes=ON/OFF\n"
 440 
 441 #: src/attrib.c:1307
 442 #, c-format
 443 msgid "# signature_repost=ON/OFF\n"
 444 msgstr "# signature_repost=ON/OFF\n"
 445 
 446 #: src/attrib.c:1308
 447 #, c-format
 448 msgid "# sort_article_type=NUM\n"
 449 msgstr "# sort_article_type=NUM\n"
 450 
 451 #: src/attrib.c:1326
 452 #, c-format
 453 msgid "# sort_threads_type=NUM\n"
 454 msgstr "# sort_threads_type=NUM\n"
 455 
 456 #: src/attrib.c:1335
 457 #, c-format
 458 msgid "# start_editor_offset=ON/OFF\n"
 459 msgstr "# start_editor_offset=ON/OFF\n"
 460 
 461 #: src/attrib.c:1336
 462 #, c-format
 463 msgid "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 464 msgstr "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 465 
 466 #: src/attrib.c:1337
 467 #, c-format
 468 msgid "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 469 msgstr "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 470 
 471 #: src/attrib.c:1338
 472 #, c-format
 473 msgid "# thread_articles=NUM"
 474 msgstr "# thread_articles=NUM"
 475 
 476 #: src/attrib.c:1345
 477 #, c-format
 478 msgid "# thread_format=STRING (eg. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 479 msgstr "# thread_format=STRING (f.eks. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 480 
 481 #: src/attrib.c:1346
 482 #, c-format
 483 msgid "# thread_perc=NUM\n"
 484 msgstr "# thread_perc=NUM\n"
 485 
 486 #: src/attrib.c:1347
 487 #, c-format
 488 msgid "# trim_article_body=NUM\n"
 489 msgstr "# trim_article_body=NUM\n"
 490 
 491 #: src/attrib.c:1348
 492 #, c-format
 493 msgid "#  0 = Don't trim article body\n"
 494 msgstr "#  0 = Beskær ikke artiklens tekst\n"
 495 
 496 #: src/attrib.c:1349
 497 #, c-format
 498 msgid "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 499 msgstr "#  1 = Udelad foranstillede tomme linjer\n"
 500 
 501 #: src/attrib.c:1350
 502 #, c-format
 503 msgid "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 504 msgstr "#  2 = Udelad efterstillede tomme linjer\n"
 505 
 506 #: src/attrib.c:1351
 507 #, c-format
 508 msgid "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 509 msgstr "#  3 = Udelad foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 510 
 511 #: src/attrib.c:1352
 512 #, c-format
 513 msgid "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 514 msgstr "#  4 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke\n"
 515 
 516 #: src/attrib.c:1353
 517 #, c-format
 518 msgid ""
 519 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 520 "#    leading blank lines\n"
 521 msgstr ""
 522 "#  5 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 523 "#    foranstillede tomme linjer\n"
 524 
 525 #: src/attrib.c:1354
 526 #, c-format
 527 msgid ""
 528 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 529 "#    trailing blank lines\n"
 530 msgstr ""
 531 "#  6 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 532 "#    efterstillede tomme linjer\n"
 533 
 534 #: src/attrib.c:1355
 535 #, c-format
 536 msgid ""
 537 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 538 "#    leading and trailing blank lines\n"
 539 msgstr ""
 540 "#  7 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 541 "#    foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 542 
 543 #: src/attrib.c:1356
 544 #, c-format
 545 msgid "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 546 msgstr "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 547 
 548 #: src/attrib.c:1358
 549 #, c-format
 550 msgid "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 551 msgstr "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 552 
 553 #: src/attrib.c:1360
 554 #, c-format
 555 msgid "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 556 msgstr "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 557 
 558 #: src/attrib.c:1361
 559 #, c-format
 560 msgid "# x_body=STRING (eg. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 561 msgstr "# x_body=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 562 
 563 #: src/attrib.c:1362
 564 #, c-format
 565 msgid "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 566 msgstr "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 567 
 568 #: src/attrib.c:1363
 569 #, c-format
 570 msgid "# x_headers=STRING (eg. ~/.tin/extra-headers)\n"
 571 msgstr "# x_headers=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-headers)\n"
 572 
 573 #: src/attrib.c:1364
 574 #, c-format
 575 msgid ""
 576 "#\n"
 577 "# Note that it is best to put general (global scoping)\n"
 578 msgstr ""
 579 "#\n"
 580 "# Bemærk at det er bedst at vælge generel (globalt virkefelt)\n"
 581 
 582 # helt blank på hvad de mener her
 583 #: src/attrib.c:1365
 584 #, c-format
 585 msgid ""
 586 "# entries first followed by group specific entries.\n"
 587 "#\n"
 588 msgstr ""
 589 "# poster først, efterfulgt af gruppespecifikke poster.\n"
 590 "#\n"
 591 
 592 #: src/attrib.c:1366
 593 #, c-format
 594 msgid "############################################################################\n"
 595 msgstr "############################################################################\n"
 596 
 597 #: src/cook.c:627
 598 msgid "(unknown)"
 599 msgstr "(ukendt)"
 600 
 601 #: src/keymap.c:280
 602 msgid "NULL"
 603 msgstr "NULL"
 604 
 605 #: src/lang.c:45
 606 msgid "1 Response"
 607 msgstr "1 svar"
 608 
 609 #: src/lang.c:49
 610 #, c-format
 611 msgid ""
 612 "\n"
 613 "%s contains no newsgroups. Exiting."
 614 msgstr ""
 615 "\n"
 616 "%s indeholder ingen nyhedsgrupper. Afslutter."
 617 
 618 #: src/lang.c:50
 619 msgid "all "
 620 msgstr "alle "
 621 
 622 #: src/lang.c:51
 623 msgid "All groups"
 624 msgstr "Alle grupper"
 625 
 626 #: src/lang.c:52
 627 #, c-format
 628 msgid "File %s exists. %s=append, %s=overwrite, %s=quit: "
 629 msgstr "Fil %s findes. %s=tilføj, %s=overskriv, %s=afslut: "
 630 
 631 #: src/lang.c:53
 632 msgid "Article cancelled (deleted)."
 633 msgstr "Artikel fortrudt (slettet)."
 634 
 635 #: src/lang.c:55
 636 msgid "Article cannot be cancelled (deleted)."
 637 msgstr "Artikel kan ikke fortrydes (slettet)."
 638 
 639 #: src/lang.c:57
 640 msgid "Article deleted."
 641 msgstr "Artikel slettet."
 642 
 643 #: src/lang.c:58
 644 #, c-format
 645 msgid ""
 646 "\n"
 647 "Your article:\n"
 648 " \"%s\"\n"
 649 "will be mailed to the following address:\n"
 650 " %s"
 651 msgstr ""
 652 "\n"
 653 "Din artikel:\n"
 654 " »%s«\n"
 655 "vil blive indsendt til den følgende adresse:\n"
 656 " %s"
 657 
 658 #: src/lang.c:59
 659 #, c-format
 660 msgid ""
 661 "\n"
 662 "Your article:\n"
 663 " \"%s\"\n"
 664 "will be posted to the following %s:\n"
 665 msgstr ""
 666 "\n"
 667 "Din artikel:\n"
 668 " »%s«\n"
 669 "vil blive indsendt til den følgende %s:\n"
 670 
 671 #: src/lang.c:60
 672 msgid "Article not posted!"
 673 msgstr "Artikel ikke indsendt!"
 674 
 675 #: src/lang.c:61
 676 msgid "Article not saved"
 677 msgstr "Artikel ikke gemt"
 678 
 679 #: src/lang.c:62
 680 msgid "Article Level Commands"
 681 msgstr "Kommandoer for artikelniveau"
 682 
 683 #: src/lang.c:63
 684 msgid "Article has no parent"
 685 msgstr "Artikel har ingen overartikel"
 686 
 687 #: src/lang.c:64
 688 msgid "Parent article has been killed"
 689 msgstr "Overartikel er blevet dræbt"
 690 
 691 #: src/lang.c:65
 692 msgid "Parent article is unavailable"
 693 msgstr "Overartikel er ikke tilgængelig"
 694 
 695 #: src/lang.c:66
 696 #, c-format
 697 msgid "Article posted: %s"
 698 msgstr "Artikel indsendt: %s"
 699 
 700 #: src/lang.c:67
 701 #, c-format
 702 msgid "Article rejected (saved to %s)"
 703 msgstr "Artikel afvist (gemt til %s)"
 704 
 705 #: src/lang.c:68
 706 #, c-format
 707 msgid ""
 708 "%s=article, %s=thread, %s=range, %s=hot, %s=pattern, %s=tagged, %s=quit: "
 709 msgstr ""
 710 "%s=artikel, %s=tråd, %s=interval, %s=populær, %s=mønster, %s=mærket, "
 711 "%s=afslut: "
 712 
 713 #: src/lang.c:69
 714 msgid "Article unavailable"
 715 msgstr "Artikel utilgængelig"
 716 
 717 #: src/lang.c:70
 718 msgid "Article undeleted."
 719 msgstr "Sletning af artikel fjernet."
 720 
 721 #: src/lang.c:71
 722 #, c-format
 723 msgid "Article %4d of %4d"
 724 msgstr "Artikel %4d af %4d"
 725 
 726 #: src/lang.c:73
 727 msgid "articles"
 728 msgstr "artikler"
 729 
 730 #: src/lang.c:74
 731 msgid "This is a repost of the following article:"
 732 msgstr "Dette er en gentagelse af den følgende artikel:"
 733 
 734 #: src/lang.c:75
 735 msgid "article"
 736 msgstr "artikel"
 737 
 738 #: src/lang.c:76
 739 msgid "Article"
 740 msgstr "Artikel"
 741 
 742 #: src/lang.c:77
 743 #, c-format
 744 msgid "-- %d %s mailed --"
 745 msgstr "-- %d %s sendt --"
 746 
 747 # er det mon tidspunktet!
 748 #: src/lang.c:78
 749 #, c-format
 750 msgid " at %s"
 751 msgstr " %s"
 752 
 753 #: src/lang.c:79
 754 #, c-format
 755 msgid "%*s[-- %s/%s, encoding %s%s%s, %d lines%s%s --]\n"
 756 msgstr "%*s[-- %s/%s, kodning %s%s%s, %d linjer%s%s --]\n"
 757 
 758 #: src/lang.c:80
 759 msgid ", charset: "
 760 msgstr ", tegnsæt: "
 761 
 762 #: src/lang.c:81
 763 #, c-format
 764 msgid "%*s[-- charset %s not supported --]\n"
 765 msgstr "%*s[-- tegnsæt %s er ikke understøttet --]\n"
 766 
 767 #: src/lang.c:82
 768 #, c-format
 769 msgid "%*s[-- Description: %s --]\n"
 770 msgstr "%*s[-- Beskrivelse: %s --]\n"
 771 
 772 #: src/lang.c:83
 773 #, c-format
 774 msgid "%d lines"
 775 msgstr "%d linjer"
 776 
 777 #: src/lang.c:84
 778 msgid "Attachment Menu"
 779 msgstr "Vedhæftmenu"
 780 
 781 #: src/lang.c:85
 782 msgid "Attachment Menu Commands"
 783 msgstr "Kommandoer for vedhæftmenu"
 784 
 785 #: src/lang.c:86
 786 msgid "<no name>"
 787 msgstr "<intet navn>"
 788 
 789 #: src/lang.c:87
 790 #, c-format
 791 msgid "Attachment saved successfully. (%s)"
 792 msgstr "Vedhæftning gemt. (%s)"
 793 
 794 #: src/lang.c:88
 795 #, c-format
 796 msgid "%d of %d attachments saved successfully."
 797 msgstr "%d af %d vedhæftninger gemt."
 798 
 799 #: src/lang.c:89
 800 msgid "Select attachment> "
 801 msgstr "Vælg vedhæftning> "
 802 
 803 #: src/lang.c:90
 804 msgid "Tagged attachment"
 805 msgstr "Mærket vedhæftning"
 806 
 807 #: src/lang.c:91
 808 #, c-format
 809 msgid "%d attachments tagged"
 810 msgstr "%d vedhæftninger mærket"
 811 
 812 #: src/lang.c:92
 813 msgid "Untagged attachment"
 814 msgstr "Vedhæftning uden mærke"
 815 
 816 #: src/lang.c:93
 817 msgid "Attributes Menu Commands"
 818 msgstr "Kommandoer for attributmenu"
 819 
 820 #: src/lang.c:94
 821 #, c-format
 822 msgid "attribute with no scope: %s"
 823 msgstr "attribut uden virkefelt: %s"
 824 
 825 #: src/lang.c:96
 826 #, c-format
 827 msgid "%d Authentication failed"
 828 msgstr "%d godkendelse mislykkedes"
 829 
 830 #: src/lang.c:97
 831 #, c-format
 832 msgid "NNTP authorization password not found for %s"
 833 msgstr "Adgangskode for NNTP-godkendelse blev ikke fundet for %s"
 834 
 835 #: src/lang.c:98
 836 msgid "Server expects authentication.\n"
 837 msgstr "Server forventer godkendelse.\n"
 838 
 839 #: src/lang.c:99
 840 msgid "  Please enter password: "
 841 msgstr "  Venligst indtast adgangskode: "
 842 
 843 #: src/lang.c:100
 844 msgid "  Please enter username: "
 845 msgstr "  Venligst indtast brugernavn: "
 846 
 847 #: src/lang.c:101
 848 #, c-format
 849 msgid "Authorized for user: %s\n"
 850 msgstr "Autoriseret for bruger: %s\n"
 851 
 852 #: src/lang.c:102
 853 #, c-format
 854 msgid "Authorization failed for user: %s\n"
 855 msgstr "Kunne ikke autorisere bruger: %s\n"
 856 
 857 #: src/lang.c:104
 858 #, c-format
 859 msgid "Author search backwards [%s]> "
 860 msgstr "Baglæns søgning efter forfatter [%s]> "
 861 
 862 #: src/lang.c:105
 863 #, c-format
 864 msgid "Author search forwards [%s]> "
 865 msgstr "Fremadrettet søgning efter forfatter [%s]> "
 866 
 867 #: src/lang.c:106
 868 #, c-format
 869 msgid ""
 870 "\n"
 871 "Autosubscribed to %s"
 872 msgstr ""
 873 "\n"
 874 "Autoabonnerede på %s"
 875 
 876 #: src/lang.c:107
 877 msgid "Autosubscribing groups...\n"
 878 msgstr "Autoabonnerer på grupper...\n"
 879 
 880 #: src/lang.c:108
 881 #, c-format
 882 msgid "Autoselecting articles (use '%s' to see all unread) ..."
 883 msgstr "Automarkerer artikler (brug »%s« for at se alle ulæste) ..."
 884 
 885 #: src/lang.c:110
 886 #, c-format
 887 msgid ""
 888 "Article to be posted resulted in errors/warnings. %s=quit, %s=Menu, %s=edit: "
 889 msgstr ""
 890 "Artikel til indsendelse medførte fejl/advarsler. %s=afslut, %s=menu, "
 891 "%s=rediger: "
 892 
 893 #: src/lang.c:111
 894 #, c-format
 895 msgid "Unrecognized attribute: %s"
 896 msgstr "Attribut ikke genkendt: %s"
 897 
 898 #: src/lang.c:112
 899 #, c-format
 900 msgid "Bad command. Type '%s' for help."
 901 msgstr "Forkert kommando. Tast »%s« for hjælp."
 902 
 903 #: src/lang.c:114
 904 msgid "Base article"
 905 msgstr "Baseartikel"
 906 
 907 #: src/lang.c:115
 908 msgid "Base article range"
 909 msgstr "Interval for baseartikel"
 910 
 911 #: src/lang.c:116
 912 #, c-format
 913 msgid "%s: Updating of index files not supported: cache_overview_files=%s"
 914 msgstr ""
 915 "%s: Opdatering af indeksfiler er ikke understøttet: cache_overview_files=%s"
 916 
 917 #: src/lang.c:117
 918 msgid "*** Beginning of article ***"
 919 msgstr "*** Begyndelse på artikel ***"
 920 
 921 #: src/lang.c:118
 922 msgid "*** Beginning of page ***"
 923 msgstr "*** Begyndelse på side ***"
 924 
 925 #: src/lang.c:120
 926 #, c-format
 927 msgid "Cancel (delete) or supersede (overwrite) article [%%s]? (%s/%s/%s): "
 928 msgstr "Afbryd (slet) eller fortræng (overskriv) artikel [%%s]? (%s/%s/%s): "
 929 
 930 #: src/lang.c:121
 931 msgid "Cancelling article..."
 932 msgstr "Fortryder artikel ..."
 933 
 934 #: src/lang.c:123
 935 #, c-format
 936 msgid "Cannot create %s"
 937 msgstr "Kan ikke oprette %s"
 938 
 939 #: src/lang.c:126
 940 #, c-format
 941 msgid "Can't find base article %d"
 942 msgstr "Kan ikke finde baseartikel %d"
 943 
 944 #: src/lang.c:128
 945 #, c-format
 946 msgid "Can't open %s"
 947 msgstr "Kan ikke åbne %s"
 948 
 949 #: src/lang.c:129
 950 #, c-format
 951 msgid "Couldn't open %s for saving"
 952 msgstr "Kunne ikke åbne %s til gemning"
 953 
 954 #: src/lang.c:130
 955 msgid "*** Posting not allowed ***"
 956 msgstr "*** Indsendelse ikke tilladt ***"
 957 
 958 #: src/lang.c:131
 959 #, c-format
 960 msgid "Posting is not allowed to %s"
 961 msgstr "Indsendelse er ikke tilladt til %s"
 962 
 963 #: src/lang.c:133
 964 #, c-format
 965 msgid "Can't retrieve %s"
 966 msgstr "Kan ikke hente %s"
 967 
 968 #: src/lang.c:135
 969 #, c-format
 970 msgid "%s is a directory"
 971 msgstr "%s er en mappe"
 972 
 973 #: src/lang.c:136
 974 msgid "Catchup"
 975 msgstr "Opsaml"
 976 
 977 #: src/lang.c:137
 978 #, c-format
 979 msgid "Catchup %s..."
 980 msgstr "Opsamler %s ..."
 981 
 982 #: src/lang.c:138
 983 msgid "Catchup all groups entered during this session?"
 984 msgstr "Opsaml all grupper indtastet i denne session?"
 985 
 986 #: src/lang.c:139
 987 msgid "You have tagged articles in this group - catchup anyway?"
 988 msgstr "Du har mærket artikler i denne gruppe - opsaml alligevel?"
 989 
 990 #: src/lang.c:140
 991 #, c-format
 992 msgid "%s %d %s in %lu seconds\n"
 993 msgstr "%s %d %s i %lu sekunder\n"
 994 
 995 # http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/caught-up-in-something
 996 #: src/lang.c:141
 997 msgid "Caughtup"
 998 msgstr "Optaget"
 999 
 1000 #: src/lang.c:142
 1001 msgid "Check Prepared Article"
 1002 msgstr "Kontroller forberedt artikel"
 1003 
 1004 #: src/lang.c:143
 1005 msgid "Checking for new groups... "
 1006 msgstr "Kontrollerer for nye grupper ..."
 1007 
 1008 #: src/lang.c:144
 1009 msgid "Checking for news..."
 1010 msgstr "Kontrollerer efter nyheder ..."
 1011 
 1012 #: src/lang.c:145
 1013 #, c-format
 1014 msgid "Post-process %s=no, %s=yes, %s=shar, %s=quit: "
 1015 msgstr "Efterbehandl %s=nej, %s=ja, %s=shar, %s=afslut: "
 1016 
 1017 #: src/lang.c:147
 1018 msgid "ANSI color disabled"
 1019 msgstr "ANSI-farve slået fra"
 1020 
 1021 #: src/lang.c:148
 1022 msgid "ANSI color enabled"
 1023 msgstr "ANSI-farve slået til"
 1024 
 1025 #: src/lang.c:150
 1026 #, c-format
 1027 msgid "Command failed: %s"
 1028 msgstr "Kommando mislykkedes: %s"
 1029 
 1030 #: src/lang.c:152
 1031 msgid "Mark not selected articles read?"
 1032 msgstr "Marker ikke valgte artikler som læst?"
 1033 
 1034 #: src/lang.c:154
 1035 #, c-format
 1036 msgid "Connecting to %s..."
 1037 msgstr "Forbinder til %s ..."
 1038 
 1039 #: src/lang.c:156
 1040 #, c-format
 1041 msgid "Cook article failed, %s is exiting"
 1042 msgstr "Cook-artikel mislykkedes, %s afslutter"
 1043 
 1044 #: src/lang.c:157
 1045 msgid "<CR>"
 1046 msgstr "<CR>"
 1047 
 1048 #: src/lang.c:158
 1049 msgid "Creating active file for saved groups...\n"
 1050 msgstr "Opretter aktiv fil for gemte grupper ...\n"
 1051 
 1052 #: src/lang.c:159
 1053 msgid "Creating newsrc file...\n"
 1054 msgstr "Opretter newsrc-fil ...\n"
 1055 
 1056 #: src/lang.c:161 src/lang.c:1314 src/lang.c:1334
 1057 msgid "Default"
 1058 msgstr "Standard"
 1059 
 1060 #: src/lang.c:162
 1061 msgid "Delete saved files that have been post processed?"
 1062 msgstr "Slet gemte filer som er blevet efterbehandlet?"
 1063 
 1064 #: src/lang.c:163
 1065 msgid "Deleting temporary files..."
 1066 msgstr "Sletter midlertidige filer ..."
 1067 
 1068 #: src/lang.c:165
 1069 msgid "*** End of article ***"
 1070 msgstr "*** Slut på artikel ***"
 1071 
 1072 #: src/lang.c:166
 1073 msgid "*** End of articles ***"
 1074 msgstr "*** Slut på artikler ***"
 1075 
 1076 #: src/lang.c:167
 1077 msgid "*** End of attachments ***"
 1078 msgstr "*** Slut på vedhæftninger ***"
 1079 
 1080 #: src/lang.c:168
 1081 msgid "*** End of groups ***"
 1082 msgstr "*** Slut på grupper ***"
 1083 
 1084 #: src/lang.c:169
 1085 msgid "*** End of page ***"
 1086 msgstr "*** Slut på side ***"
 1087 
 1088 #: src/lang.c:170
 1089 msgid "*** End of scopes ***"
 1090 msgstr "*** Slut på virkefelter ***"
 1091 
 1092 #: src/lang.c:171
 1093 msgid "*** End of thread ***"
 1094 msgstr "*** Slut på tråd ***"
 1095 
 1096 #: src/lang.c:172
 1097 msgid "*** End of URLs ***"
 1098 msgstr "*** Slut på URL'er ***"
 1099 
 1100 #: src/lang.c:173
 1101 msgid "Enter limit of articles to get> "
 1102 msgstr "Indtast begrænsning på antal artikler der skal hentes> "
 1103 
 1104 #: src/lang.c:174
 1105 msgid "Enter Message-ID to go to> "
 1106 msgstr "Indtast besked-id som der skal gås till> "
 1107 
 1108 #: src/lang.c:175
 1109 msgid " and enter next unread thread"
 1110 msgstr " og indtast næste ulæste tråd"
 1111 
 1112 #: src/lang.c:176
 1113 msgid " and enter next unread article"
 1114 msgstr " og se næste ulæste artikel"
 1115 
 1116 #: src/lang.c:177
 1117 msgid " and enter next unread group"
 1118 msgstr " og indtast næste ulæste gruppe"
 1119 
 1120 #: src/lang.c:178
 1121 msgid "Enter option number> "
 1122 msgstr "Indtast valgnummer> "
 1123 
 1124 #: src/lang.c:179
 1125 #, c-format
 1126 msgid "Enter range [%s]> "
 1127 msgstr "Indtast interval [%s]> "
 1128 
 1129 #: src/lang.c:180
 1130 msgid ""
 1131 "\n"
 1132 "Warning: Approved: header used.\n"
 1133 msgstr ""
 1134 "\n"
 1135 "Advarsel: Approved:-teksthoved brugt.\n"
 1136 
 1137 #: src/lang.c:182
 1138 msgid ""
 1139 "\n"
 1140 "Error: Bad address in Approved: header.\n"
 1141 msgstr ""
 1142 "\n"
 1143 "Fejl: Ugyldig adresse i Approved:-teksthoved.\n"
 1144 
 1145 #: src/lang.c:183
 1146 msgid ""
 1147 "\n"
 1148 "Error: Bad address in From: header.\n"
 1149 msgstr ""
 1150 "\n"
 1151 "Fejl: Ugyldig adresse i From:-teksthoved.\n"
 1152 
 1153 #: src/lang.c:184
 1154 msgid ""
 1155 "\n"
 1156 "Error: Bad FQDN in Message-ID: header.\n"
 1157 msgstr ""
 1158 "\n"
 1159 "Fejl: Ugyldig FQDN i Message-ID:-teksthoved.\n"
 1160 
 1161 #: src/lang.c:185
 1162 msgid ""
 1163 "\n"
 1164 "Error: Bad address in Reply-To: header.\n"
 1165 msgstr ""
 1166 "\n"
 1167 "Fejl: Ugyldig adresse i Reply-To:-teksthoved.\n"
 1168 
 1169 #: src/lang.c:186
 1170 msgid ""
 1171 "\n"
 1172 "Error: Bad address in To: header.\n"
 1173 msgstr ""
 1174 "\n"
 1175 "Fejl: Ugyldig adresse i To:-teksthoved.\n"
 1176 
 1177 #: src/lang.c:188
 1178 #, c-format
 1179 msgid "Can't unlock %s"
 1180 msgstr "Kan ikke fjerne lås på %s"
 1181 
 1182 #: src/lang.c:189
 1183 #, c-format
 1184 msgid "Couldn't dotlock %s - article not appended!"
 1185 msgstr "Kunne ikke dotlock %s - artikel er ikke tilføjet!"
 1186 
 1187 #: src/lang.c:190
 1188 #, c-format
 1189 msgid "Couldn't lock %s - article not appended!"
 1190 msgstr "Kunne ikke låse %s - artikel ikke tilføjet!"
 1191 
 1192 #: src/lang.c:193
 1193 #, c-format
 1194 msgid "Corrupted file %s"
 1195 msgstr "Korrupt fil %s"
 1196 
 1197 #: src/lang.c:195
 1198 msgid ""
 1199 "\n"
 1200 "Error: Followup-To \"poster\" and a newsgroup is not allowed!\n"
 1201 msgstr ""
 1202 "\n"
 1203 "Fejl: Followup-To \"poster\" og en nyhedsgruppe er ikke tilladt!\n"
 1204 
 1205 #: src/lang.c:196
 1206 #, c-format
 1207 msgid "Error: Custom format exceeds screen width. Using default \"%s\"."
 1208 msgstr ""
 1209 "Fejl: Tilpasset format er større end skærmbredde. Bruger standarden »%s«."
 1210 
 1211 #: src/lang.c:197
 1212 msgid "Internal error in GNKSA routine - send bug report.\n"
 1213 msgstr "Intern fejl i GNKSA-rutine - indsend fejlrapport.\n"
 1214 
 1215 #: src/lang.c:198
 1216 msgid "Left angle bracket missing in route address.\n"
 1217 msgstr "Venstre vinkelparentes mangler i ruteadresse.\n"
 1218 
 1219 #: src/lang.c:199
 1220 msgid "Left parenthesis missing in old-style address.\n"
 1221 msgstr "Venstre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1222 
 1223 #: src/lang.c:200
 1224 msgid "Right parenthesis missing in old-style address.\n"
 1225 msgstr "Højre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1226 
 1227 # Hmm, altså hvis der er en grund til at de har skrevet det "At" i
 1228 # stedet for at bruge tegnet, kan det jo hedde snabela på dansk, men det
 1229 # virker mærkeligt og jeg tror din oversættelse er god nok
 1230 #: src/lang.c:201
 1231 msgid "At-sign missing in mail address.\n"
 1232 msgstr "@-tegn mangler i e-postadresse.\n"
 1233 
 1234 #: src/lang.c:202
 1235 msgid "Single component FQDN is not allowed. Add your domain.\n"
 1236 msgstr "Enkeltkomponent FQDN er ikke tilladt. Tilføj dit domæne.\n"
 1237 
 1238 #: src/lang.c:203
 1239 msgid ""
 1240 "Invalid domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1241 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1242 msgstr ""
 1243 "Ugyldigt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1244 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1245 
 1246 #: src/lang.c:204
 1247 msgid ""
 1248 "Illegal domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1249 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1250 msgstr ""
 1251 "Ulovligt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1252 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1253 
 1254 #: src/lang.c:205
 1255 msgid ""
 1256 "Unknown domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1257 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1258 msgstr ""
 1259 "Ukendt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1260 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1261 
 1262 #: src/lang.c:206
 1263 msgid "Illegal character in FQDN.\n"
 1264 msgstr "Ulovlig karakter i FQDN.\n"
 1265 
 1266 #: src/lang.c:207
 1267 msgid "Zero length FQDN component not allowed.\n"
 1268 msgstr "FQDN-komponent uden længde er ikke tilladt.\n"
 1269 
 1270 #: src/lang.c:208
 1271 msgid "FQDN component exceeds maximum allowed length (63 chars).\n"
 1272 msgstr ""
 1273 "FQDN-komponent overstiger den maksimale tilladte længde (63 karakterer).\n"
 1274 
 1275 #: src/lang.c:209
 1276 msgid "FQDN component may not start or end with hyphen.\n"
 1277 msgstr "FQDN-komponent må ikke starte eller slutte med bindestreg.\n"
 1278 
 1279 #: src/lang.c:210
 1280 msgid "FQDN component may not start with digit.\n"
 1281 msgstr "FQDN-komponent må ikke begynde med tal.\n"
 1282 
 1283 #: src/lang.c:211
 1284 msgid "Domain literal has impossible numeric value.\n"
 1285 msgstr "Domæne-literal har umulig numerisk værdi.\n"
 1286 
 1287 #: src/lang.c:212
 1288 msgid ""
 1289 "Domain literal is for private use only and not allowed for global use.\n"
 1290 msgstr ""
 1291 "Domæne-literal er kun for privat brug og ikke tilladt for global brug.\n"
 1292 
 1293 #: src/lang.c:213
 1294 msgid "Right bracket missing in domain literal.\n"
 1295 msgstr "Højre parentes mangler i domæne-literal.\n"
 1296 
 1297 #: src/lang.c:214
 1298 msgid "Missing localpart of mail address.\n"
 1299 msgstr "Mangler lokal del af e-postadresse.\n"
 1300 
 1301 #: src/lang.c:215
 1302 msgid "Illegal character in localpart of mail address.\n"
 1303 msgstr "Ugyldigt tegn i lokal del af e-postadresse.\n"
 1304 
 1305 #: src/lang.c:216
 1306 msgid "Zero length localpart component not allowed.\n"
 1307 msgstr "Localpart-komponent med nullængde er ikke tilladt.\n"
 1308 
 1309 #: src/lang.c:217
 1310 msgid ""
 1311 "Illegal character in realname.\n"
 1312 "Unquoted words may not contain '!()<>@,;:\\.[]' in route addresses.\n"
 1313 msgstr ""
 1314 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1315 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »!()<>@,;:\\.[]« i "
 1316 "ruteadresser.\n"
 1317 
 1318 #: src/lang.c:218
 1319 msgid ""
 1320 "Illegal character in realname.\n"
 1321 "Quoted words may not contain '()<>\\'.\n"
 1322 msgstr ""
 1323 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1324 "Citerede ord må ikke indeholde »()<>\\«.\n"
 1325 
 1326 #: src/lang.c:219
 1327 msgid ""
 1328 "Illegal character in realname.\n"
 1329 "Encoded words may not contain '!()<>@,;:\"\\.[]/=' in parameter.\n"
 1330 msgstr ""
 1331 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1332 "Kodede ord må ikke indeholde »!()<>@,;:\"\\.[]/=« i parameter.\n"
 1333 
 1334 #: src/lang.c:220
 1335 msgid "Bad syntax in encoded word used in realname.\n"
 1336 msgstr "Ugyldig syntaks i kodet ord brugt i det fulde navn.\n"
 1337 
 1338 #: src/lang.c:221
 1339 msgid ""
 1340 "Illegal character in realname.\n"
 1341 "Unquoted words may not contain '()<>\\' in old-style addresses.\n"
 1342 msgstr ""
 1343 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1344 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »()<>\\« i adresser i gammel "
 1345 "stil.\n"
 1346 
 1347 #: src/lang.c:222
 1348 msgid ""
 1349 "Illegal character in realname.\n"
 1350 "Control characters and unencoded 8bit characters > 127 are not allowed.\n"
 1351 msgstr ""
 1352 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1353 "Kontroltegn og ukodede 8-bit tegn > 127 er ikke tilladt.\n"
 1354 
 1355 #: src/lang.c:223
 1356 msgid ""
 1357 "\n"
 1358 "Error: No blank line found after header.\n"
 1359 msgstr ""
 1360 "\n"
 1361 "Fejl: Ingen blank linje fundet efter teksthoved.\n"
 1362 
 1363 #: src/lang.c:224
 1364 #, c-format
 1365 msgid ""
 1366 "\n"
 1367 "Error: Illegal formatted %s.\n"
 1368 msgstr ""
 1369 "\n"
 1370 "Fejl: Ulovlig formateret %s.\n"
 1371 
 1372 #. TODO: fixme, US-ASCII is not the only 7bit charset we know about
 1373 #: src/lang.c:226
 1374 msgid ""
 1375 "\n"
 1376 "Error: Posting contains non-ASCII characters but MM_CHARSET is set to\n"
 1377 "    US-ASCII - please change this setting to a suitable value for\n"
 1378 "    your language using the M)enu of configurable options or by\n"
 1379 "    editing tinrc.\n"
 1380 msgstr ""
 1381 "\n"
 1382 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MM_CHARSET\n"
 1383 "   er angivet til US-ASCII -  ændr denne indstilling til en egnet\n"
 1384 "   værdi for dit sprog via M)menuen for indstillinger, der kan\n"
 1385 "   konfigureres eller ved at redigere tinrc.\n"
 1386 
 1387 #: src/lang.c:231
 1388 msgid ""
 1389 "\n"
 1390 "Error: Posting contains non-ASCII characters but the MIME encoding\n"
 1391 "    for news messages is set to \"7bit\" - please change this\n"
 1392 "    setting to \"8bit\" or \"quoted-printable\" depending on what\n"
 1393 "    is more common in your part of the world. This can be done\n"
 1394 "    using the M)enu of configurable options or by editing tinrc.\n"
 1395 msgstr ""
 1396 "\n"
 1397 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MIME-\n"
 1398 "   kodningen for nye beskeder er sat til »7bit« - ændr venligst\n"
 1399 "   denne indstilling til »8bit« eller »quoted-printable« afhængig\n"
 1400 "   af hvad som er mest udbredt i din del af verdenen. Dette kan\n"
 1401 "   gøres via M)enuen for indstillinger, der kan konfigureres eller\n"
 1402 "   ved at redigere tinrc.\n"
 1403 
 1404 #: src/lang.c:237
 1405 msgid ""
 1406 "\n"
 1407 "Error: Article starts with blank line instead of header\n"
 1408 msgstr ""
 1409 "\n"
 1410 "Fejl: Artikel starter med blank linje i stedet for teksthoved\n"
 1411 
 1412 #: src/lang.c:238
 1413 #, c-format
 1414 msgid ""
 1415 "\n"
 1416 "Error: Header on line %d does not have a colon after the header name:\n"
 1417 "%s\n"
 1418 msgstr ""
 1419 "\n"
 1420 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et kolon efter teksthovednavnet:\n"
 1421 "%s\n"
 1422 
 1423 #: src/lang.c:239
 1424 #, c-format
 1425 msgid ""
 1426 "\n"
 1427 "Error: The \"%s:\" line is empty.\n"
 1428 msgstr ""
 1429 "\n"
 1430 "Fejl: Linjen »%s:« er tom.\n"
 1431 
 1432 #: src/lang.c:240
 1433 #, c-format
 1434 msgid ""
 1435 "\n"
 1436 "Error: The \"%s:\" line is missing from the article header.\n"
 1437 msgstr ""
 1438 "\n"
 1439 "Fejl: Linjen »%s:« mangler fra artikelteksthovedet.\n"
 1440 
 1441 #: src/lang.c:241
 1442 #, c-format
 1443 msgid ""
 1444 "\n"
 1445 "Error: %s contains non 7bit chars.\n"
 1446 msgstr ""
 1447 "\n"
 1448 "Fejl: %s har tegn som ikke er i 7 bit.\n"
 1449 
 1450 #: src/lang.c:242
 1451 #, c-format
 1452 msgid ""
 1453 "\n"
 1454 "Error: Header on line %d does not have a space after the colon:\n"
 1455 "%s\n"
 1456 msgstr ""
 1457 "\n"
 1458 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et mellemrum efter kolon:\n"
 1459 "%s\n"
 1460 
 1461 #: src/lang.c:243
 1462 #, c-format
 1463 msgid ""
 1464 "\n"
 1465 "Error: There are multiple (%d) \"%s:\" lines in the header.\n"
 1466 msgstr ""
 1467 "\n"
 1468 "Fejl: Der er flere (%d) \"%s:\"-linjer i teksthovedet.\n"
 1469 
 1470 #: src/lang.c:244
 1471 #, c-format
 1472 msgid "Insecure permissions of %s (%o)"
 1473 msgstr "Usikre tilladelser på %s (%o)"
 1474 
 1475 #: src/lang.c:248
 1476 #, c-format
 1477 msgid "MIME parse error: Unexpected end of %s/%s article"
 1478 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Uventet afslutning på %s/%s artikel"
 1479 
 1480 #: src/lang.c:249
 1481 msgid "MIME parse error: Start boundary whilst reading headers"
 1482 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Start grænse mens teksthoveder læses"
 1483 
 1484 #: src/lang.c:250
 1485 msgid ""
 1486 "\n"
 1487 "Error: \"poster\" is not allowed in Newsgroups!\n"
 1488 msgstr ""
 1489 "\n"
 1490 "Fejl: »indsender« er ikke tilladt i nyhedsgruppe!\n"
 1491 
 1492 #: src/lang.c:251
 1493 msgid "Can't get a (fully-qualified) domain-name!"
 1494 msgstr "Kan ikke indhente et (fuldt gyldigt) domænenavn!"
 1495 
 1496 #: src/lang.c:252
 1497 #, c-format
 1498 msgid "No permissions to go into %s\n"
 1499 msgstr "Ingen tilladelse til at gå ind i %s\n"
 1500 
 1501 #: src/lang.c:254
 1502 msgid ""
 1503 "\n"
 1504 "Error: From: line missing.\n"
 1505 msgstr ""
 1506 "\n"
 1507 "Fejl: From:-linje mangler.\n"
 1508 
 1509 #: src/lang.c:256
 1510 #, c-format
 1511 msgid "No read permissions for %s\n"
 1512 msgstr "Ingen læserettigheder for %s\n"
 1513 
 1514 #: src/lang.c:257
 1515 #, c-format
 1516 msgid "File %s does not exist\n"
 1517 msgstr "Fil %s eksisterer ikke\n"
 1518 
 1519 #: src/lang.c:258
 1520 #, c-format
 1521 msgid "No write permissions for %s\n"
 1522 msgstr "Ingen skriverettigheder for %s\n"
 1523 
 1524 #: src/lang.c:259
 1525 msgid "Can't get user information (/etc/passwd missing?)"
 1526 msgstr "Kan ikke indhente brugerinformation (/etc/passwd mangler?)"
 1527 
 1528 #: src/lang.c:260
 1529 msgid "errors"
 1530 msgstr "fejl"
 1531 
 1532 #: src/lang.c:262
 1533 #, c-format
 1534 msgid ""
 1535 "\n"
 1536 "Error on line %d: \"Sender:\" header not allowed (it will be added for you)\n"
 1537 msgstr ""
 1538 "\n"
 1539 "Fejl på linje %d: Teksthoved for »afsender« er ikke tilladt (den vil blive "
 1540 "tilføjet for dig)\n"
 1541 
 1542 #: src/lang.c:264
 1543 #, c-format
 1544 msgid "Server has non of the groups listed in %s"
 1545 msgstr "Server har ingen af grupperne vist i %s"
 1546 
 1547 #: src/lang.c:265
 1548 msgid "error"
 1549 msgstr "fejl"
 1550 
 1551 #: src/lang.c:266
 1552 msgid "Unknown display level"
 1553 msgstr "Ukendt visningsniveau"
 1554 
 1555 #: src/lang.c:267
 1556 msgid "<ESC>"
 1557 msgstr "<ESC>"
 1558 
 1559 #: src/lang.c:268
 1560 msgid "Exiting..."
 1561 msgstr "Afslutter..."
 1562 
 1563 #: src/lang.c:269
 1564 msgid "leaving external mail-reader"
 1565 msgstr "forlader ekstern postlæser"
 1566 
 1567 #: src/lang.c:270
 1568 #, c-format
 1569 msgid "Extracting %s..."
 1570 msgstr "Udpakker %s..."
 1571 
 1572 #: src/lang.c:272
 1573 #, c-format
 1574 msgid "Error writing %s file. Filesystem full? File reset to previous state."
 1575 msgstr ""
 1576 "Kunne ikke skrive %s fil. Filsystem fyldt op? Fil gendannet til tidligere "
 1577 "tilstand."
 1578 
 1579 #: src/lang.c:273
 1580 #, c-format
 1581 msgid "Error making backup of %s file. Filesystem full?"
 1582 msgstr "Fejl under oprettelse af sikkerhedskopi af %s fil. Filsystem fyldt op?"
 1583 
 1584 #: src/lang.c:274
 1585 #, fuzzy, c-format
 1586 msgid "Filtering global rules (%d/%d) ('q' to quit)..."
 1587 msgstr "Filtrerer globale regler (%d/%d) ..."
 1588 
 1589 #: src/lang.c:275
 1590 msgid "Rule created by: "
 1591 msgstr "Regel oprettet af: "
 1592 
 1593 #: src/lang.c:276
 1594 #, c-format
 1595 msgid "Enter pattern [%s]> "
 1596 msgstr "Indtast mønster [%s]> "
 1597 
 1598 #: src/lang.c:277
 1599 #, c-format
 1600 msgid ""
 1601 "\n"
 1602 "You requested followups to your article to go to the following %s:\n"
 1603 msgstr ""
 1604 "\n"
 1605 "Du anmodte om at opfølgninger til din artikel skulle gå til følgende %s:\n"
 1606 
 1607 #: src/lang.c:278
 1608 #, c-format
 1609 msgid " %s\t Answers will be directed to you by mail.\n"
 1610 msgstr " %s\t Svar vil blive sendt til dig per e-post.\n"
 1611 
 1612 #: src/lang.c:279
 1613 msgid "-- forwarded message --\n"
 1614 msgstr "-- videresendt besked --\n"
 1615 
 1616 #: src/lang.c:280
 1617 msgid "-- end of forwarded message --\n"
 1618 msgstr "-- slut på videresendt besked --\n"
 1619 
 1620 #: src/lang.c:281
 1621 #, fuzzy
 1622 msgid ""
 1623 "# Format:\n"
 1624 "#  comment=STRING  Optional. Multiple lines allowed. Comments must be "
 1625 "placed\n"
 1626 "#           at the beginning of a rule, or they will be moved to "
 1627 "the\n"
 1628 "#           next rule. '#' is not a valid keyword for a comment!\n"
 1629 "#  group=STRING   Mandatory. Newsgroups list (e.g. comp.*,!*sources*).\n"
 1630 "#  case=NUM     Mandatory. Compare=0 / ignore=1 case when filtering.\n"
 1631 "#  score=NUM|STRING Mandatory. Score to give. Either:\n"
 1632 "#   score=NUM     A number (e.g. 70). Or:\n"
 1633 "#   score=STRING   One of the two keywords: 'hot' or 'kill'.\n"
 1634 "#  subj=STRING    Optional. Subject: line (e.g. How to be a wizard).\n"
 1635 "#  from=STRING    Optional. From: line (e.g. *Craig Shergold*).\n"
 1636 "#  msgid=STRING   Optional. Message-ID: line (e.g. <123@ether.net>) "
 1637 "with\n"
 1638 "#           full references.\n"
 1639 "#  msgid_last=STRING Optional. Like above, but with last reference only.\n"
 1640 "#  msgid_only=STRING Optional. Like above, but without references.\n"
 1641 "#  refs_only=STRING Optional. References: line (e.g. <123@ether.net>) "
 1642 "without\n"
 1643 "#           Message-ID:\n"
 1644 "#  lines=[<>]?NUM  Optional. Lines: line. '<' or '>' are optional.\n"
 1645 "#  gnksa=[<>]?NUM  Optional. GNKSA parse_from() return code. '<' or '>' "
 1646 "opt.\n"
 1647 "#  xref=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. alt.flame*)\n"
 1648 "#  path=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. news.example.org)\n"
 1649 "#           Be aware that filtering on Path: may significantly "
 1650 "slow\n"
 1651 "#           down the process.\n"
 1652 "#  time=NUM     Optional. time_t value when rule expires\n"
 1653 "#\n"
 1654 msgstr ""
 1655 "# Format:\n"
 1656 "#  comment=STRENG  Valgfri. Flere linjer tilladt. Kommentarer skal "
 1657 "placeres\n"
 1658 "#           i begyndelsen af en regel, ellers vil de blive "
 1659 "flyttet\n"
 1660 "#           til den næste regel. »#« er ikke et gyldigt nøgleord "
 1661 "for\n"
 1662 "#           en kommentar!\n"
 1663 "#  group=STRENG   Obligatorisk. Nyhedsgruppeliste\n"
 1664 "#           (f.eks. comp.*,!*sources*).\n"
 1665 "#  case=NUM     Obligatorisk. Sammenlign=0 / ignorer=1 store/små "
 1666 "bogst.\n"
 1667 "#           under filtrering.\n"
 1668 "#  score=NUM|STRENG Obligatorisk. Pointtal. Enten:\n"
 1669 "#   score=NUM     Et tal (f.eks. 70). Eller:\n"
 1670 "#   score=STRENG   Et af to nøgleord: »populær« eller »dræb«.\n"
 1671 "#  subj=STRENG    Valgfri. Emne:-linje (f.eks Hvordan bliver jeg en\n"
 1672 "#           troldmand).\n"
 1673 "#  from=STRENG    Valgfri. Fra:-linje (f.eks *Craig Shergold*).\n"
 1674 "#  msgid=STRENG   Valgfri. Besked-id: linje (f.eks. <123@ether.net>) "
 1675 "med\n"
 1676 "#           fuld reference.\n"
 1677 "#  msgid_last=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men kun med sidste reference.\n"
 1678 "#  msgid_only=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men uden reference.\n"
 1679 "#  refs_only=STRENG Valgfri. Reference:-linje (f.eks. <123@ether.net>) "
 1680 "uden\n"
 1681 "#           Besked-id:\n"
 1682 "#  lines=[<>]?NUM  Valgfri. Linjer:-linje. »<« eller »>« er valgfri.\n"
 1683 "#  gnksa=[<>]?NUM  Valgfri. GNKSA parse_from()-returkode. »<« eller »>«\n"
 1684 "#           valgfri.\n"
 1685 "#  xref=MØNSTER   Valgfri. Dræb mønster (f.eks. alt.flame*)\n"
 1686 "#  time=NUM     Valgfri. time_t-værdi når regel udløber\n"
 1687 "#\n"
 1688 
 1689 #: src/lang.c:305
 1690 #, c-format
 1691 msgid "Enter score for rule (default=%d): "
 1692 msgstr "Indtast point for regel (standard=%d): "
 1693 
 1694 #: src/lang.c:306
 1695 #, c-format
 1696 msgid "Enter the score weight (range 0 < score <= %d)"
 1697 msgstr "Indtast pointvægt (interval 0 < pointtal <= %d)"
 1698 
 1699 #. SCORE_MAX
 1700 #: src/lang.c:307
 1701 msgid "Full"
 1702 msgstr "Fuld"
 1703 
 1704 #: src/lang.c:308
 1705 msgid "Comment (optional) : "
 1706 msgstr "Bemærkning (valgfri) : "
 1707 
 1708 #: src/lang.c:309
 1709 msgid "Apply pattern to  : "
 1710 msgstr "Anvend mønster på  : "
 1711 
 1712 #: src/lang.c:310
 1713 msgid "From: line (ignore case)   "
 1714 msgstr "From:-linje (ignorer versaler) "
 1715 
 1716 #: src/lang.c:311
 1717 msgid "From: line (case sensitive)  "
 1718 msgstr "From:-linje (versalfølsom)   "
 1719 
 1720 #: src/lang.c:313
 1721 #, c-format
 1722 msgid "%s%s: Unknown host.\n"
 1723 msgstr "%s%s: Ukendt vært.\n"
 1724 
 1725 #: src/lang.c:315
 1726 msgid "global "
 1727 msgstr "global "
 1728 
 1729 #: src/lang.c:316
 1730 #, c-format
 1731 msgid "Please use %.100s instead"
 1732 msgstr "Brug venligst %.100s i stedet for"
 1733 
 1734 #: src/lang.c:317
 1735 #, c-format
 1736 msgid "%s is bogus"
 1737 msgstr "%s er fejlbehæftet"
 1738 
 1739 #: src/lang.c:318
 1740 #, c-format
 1741 msgid "Group %s is moderated. Continue?"
 1742 msgstr "Gruppe %s er modereret. Fortsæt?"
 1743 
 1744 #: src/lang.c:319
 1745 msgid "groups"
 1746 msgstr "grupper"
 1747 
 1748 #: src/lang.c:320
 1749 #, c-format
 1750 msgid "Rereading %s..."
 1751 msgstr "Genlæser %s ..."
 1752 
 1753 #: src/lang.c:321
 1754 msgid "Top Level Commands"
 1755 msgstr "Kommandoer for topniveau"
 1756 
 1757 #: src/lang.c:322
 1758 msgid "Group Selection"
 1759 msgstr "Gruppemarkering"
 1760 
 1761 #: src/lang.c:323
 1762 msgid "group"
 1763 msgstr "gruppe"
 1764 
 1765 #: src/lang.c:324
 1766 msgid ""
 1767 "*** Group descriptions are disabled according to current select_format ***"
 1768 msgstr ""
 1769 "*** Gruppebeskrivelser er deaktiveret jævnfør nuværende select_format ***"
 1770 
 1771 #: src/lang.c:326
 1772 msgid ""
 1773 "One or more lines of comment. <CR> to add a line or proceed if line is empty."
 1774 msgstr ""
 1775 "En eller flere linjer med kommentarer. <CR> for at tilføje en linje eller "
 1776 "fortsætte hvis linjen er tom."
 1777 
 1778 #: src/lang.c:327
 1779 msgid "From: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1780 msgstr ""
 1781 "From:-linje der skal tilføjes filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1782 
 1783 #: src/lang.c:328
 1784 msgid ""
 1785 "Linecount of articles to be filtered. < for less, > for more, = for equal."
 1786 msgstr ""
 1787 "Linjeantal for artikler der skal filtreres. < for mindre, > for mere, = for "
 1788 "lig."
 1789 
 1790 #: src/lang.c:329
 1791 msgid "Message-ID: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1792 msgstr ""
 1793 "Message-ID: Linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & "
 1794 "<CR> ændrer."
 1795 
 1796 #: src/lang.c:330
 1797 msgid "Subject: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1798 msgstr ""
 1799 "Subject:-linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1800 "ændrer."
 1801 
 1802 #: src/lang.c:331
 1803 msgid ""
 1804 "Enter text pattern to filter if Subject: & From: lines are not what you want."
 1805 msgstr ""
 1806 "Indtast tekstmønter der skal filtreres hvis Subject:- & From:-linjer ikke er "
 1807 "hvad du ønsker."
 1808 
 1809 #: src/lang.c:332
 1810 msgid ""
 1811 "Select where text pattern should be applied. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1812 msgstr "Vælg hvor tekstmønstre skal bruges. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1813 
 1814 #: src/lang.c:333
 1815 msgid ""
 1816 "Expiration time in days for the entered filter. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1817 msgstr ""
 1818 "Udløbstid i dage for de indtastede filer. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1819 
 1820 #: src/lang.c:334
 1821 msgid ""
 1822 "Apply kill only to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1823 msgstr ""
 1824 "Brug kun dræb i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1825 "ændrer."
 1826 
 1827 #: src/lang.c:335
 1828 msgid ""
 1829 "Apply select to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1830 msgstr ""
 1831 "Brug vælg i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1832 "ændrer."
 1833 
 1834 #: src/lang.c:336
 1835 msgid "kill an article via a menu"
 1836 msgstr "dræb en artikel via en menu"
 1837 
 1838 #: src/lang.c:337
 1839 msgid "auto-select (hot) an article via a menu"
 1840 msgstr "vælg automatisk (populær) en artikel via en menu"
 1841 
 1842 #: src/lang.c:338
 1843 msgid "Browse URLs in article"
 1844 msgstr "Gennemse URL'er i artikel"
 1845 
 1846 #: src/lang.c:339
 1847 msgid "0 - 9\t display article by number in current thread"
 1848 msgstr "0 - 9\t vis artikel efter nummer i aktuel tråd"
 1849 
 1850 #: src/lang.c:341
 1851 msgid "cancel (delete) or supersede (overwrite) current article"
 1852 msgstr "afbryd (slet) eller fortræng (oveskriv) aktuel artikel"
 1853 
 1854 #: src/lang.c:342
 1855 msgid "post followup to current article"
 1856 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel"
 1857 
 1858 #: src/lang.c:343
 1859 msgid "post followup (don't copy text) to current article"
 1860 msgstr "send opfølgning (kopier ikke tekst) til aktuel artikel"
 1861 
 1862 #: src/lang.c:344
 1863 msgid "post followup to current article quoting complete headers"
 1864 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel med citat for hele hoveder"
 1865 
 1866 #: src/lang.c:345
 1867 msgid "repost chosen article to another group"
 1868 msgstr "gensend valgt artikel til anden gruppe"
 1869 
 1870 #: src/lang.c:347
 1871 msgid "edit article (mail-groups only)"
 1872 msgstr "rediger artikel (kun postgrupper)"
 1873 
 1874 #: src/lang.c:348
 1875 msgid "display first article in current thread"
 1876 msgstr "vis første artikel i aktuel tråd"
 1877 
 1878 # af artiklen
 1879 #: src/lang.c:349
 1880 msgid "display first page of article"
 1881 msgstr "vis første side på artikel"
 1882 
 1883 #: src/lang.c:350
 1884 msgid "display last article in current thread"
 1885 msgstr "vis sidste artikel i aktuel tråd"
 1886 
 1887 #: src/lang.c:351
 1888 msgid "display last page of article"
 1889 msgstr "vis sidste side på artikel"
 1890 
 1891 #: src/lang.c:352
 1892 msgid "mark rest of thread as read and advance to next unread"
 1893 msgstr "marker resten af tråden som læst og fortsæt til næste ulæst"
 1894 
 1895 #: src/lang.c:353
 1896 msgid "display next article"
 1897 msgstr "vis næste artikel"
 1898 
 1899 #: src/lang.c:354
 1900 msgid "display first article in next thread"
 1901 msgstr "vis første artikel i næste tråd"
 1902 
 1903 #: src/lang.c:355
 1904 msgid "display next unread article"
 1905 msgstr "vis næste ulæste artikel"
 1906 
 1907 #: src/lang.c:356
 1908 msgid "go to the article that this one followed up"
 1909 msgstr "gå til den artikel som den her fulgte op på"
 1910 
 1911 #: src/lang.c:357
 1912 msgid "display previous article"
 1913 msgstr "vis forrige artikel"
 1914 
 1915 #: src/lang.c:358
 1916 msgid "display previous unread article"
 1917 msgstr "vis forrige ulæste artikel"
 1918 
 1919 # eller ".. artikel ved brug af standardmetoden", jeg synes ikke
 1920 # umiddelbart det er til at regne ud
 1921 #: src/lang.c:359
 1922 msgid "quickly kill an article using defaults"
 1923 msgstr "dræb hurtigt en artikel som bruger standarder"
 1924 
 1925 #: src/lang.c:360
 1926 msgid "quickly auto-select (hot) an article using defaults"
 1927 msgstr "autovælg hurtigt (populær) en artikel som bruger standarder"
 1928 
 1929 # gå tilbage til
 1930 #: src/lang.c:361
 1931 msgid "return to group selection level"
 1932 msgstr "returner til gruppeudvælgelsesniveau"
 1933 
 1934 #: src/lang.c:362
 1935 msgid "reply through mail to author"
 1936 msgstr "svar via e-post til forfatter"
 1937 
 1938 #: src/lang.c:363
 1939 msgid "reply through mail (don't copy text) to author"
 1940 msgstr "svar via e-post (kopier ikke tekst) til forfatter"
 1941 
 1942 #: src/lang.c:364
 1943 msgid "reply through mail to author quoting complete headers"
 1944 msgstr "svar via e-post til forfatter med citering af hele hoveder"
 1945 
 1946 #: src/lang.c:365
 1947 msgid "search backwards within this article"
 1948 msgstr "søg baglæns indenfor denne artikel"
 1949 
 1950 #: src/lang.c:366
 1951 msgid "search forwards within this article"
 1952 msgstr "søg fremad idenfor denne artikel"
 1953 
 1954 #: src/lang.c:367
 1955 msgid "show article in raw-mode (including all headers)"
 1956 msgstr "vis artikel i rawtilstand (inklusiv alle hoveder)"
 1957 
 1958 #: src/lang.c:368
 1959 msgid "skip next block of included text"
 1960 msgstr "udelad næste blok med inkluderet tekst"
 1961 
 1962 #: src/lang.c:369
 1963 msgid "toggle display of sections hidden by a form-feed (^L) on/off"
 1964 msgstr "slå visning af afsnit skjult af en form-feed (^L) til/fra"
 1965 
 1966 #: src/lang.c:370
 1967 msgid "toggle display of all headers"
 1968 msgstr "slå visning af alle teksthoveder til/fra"
 1969 
 1970 #: src/lang.c:371
 1971 msgid "toggle word highlighting on/off"
 1972 msgstr "slå ordfremhævelse til/fra"
 1973 
 1974 #: src/lang.c:372
 1975 msgid "toggle ROT-13 (basic decode) for current article"
 1976 msgstr "slå ROT-13 (basisafkodning) for aktuel artikel til/fra"
 1977 
 1978 #: src/lang.c:373
 1979 msgid "toggle tabwidth 4 <-> 8"
 1980 msgstr "slå indrykningsbredde 4 <-> 8 til/fra"
 1981 
 1982 #: src/lang.c:374
 1983 msgid "toggle german TeX style decoding for current article"
 1984 msgstr "skift tysk TeX-stilafkodning for nuværende artikel"
 1985 
 1986 #: src/lang.c:375
 1987 msgid "toggle display of uuencoded sections"
 1988 msgstr "skift visning af uuencoded-afsnit"
 1989 
 1990 #: src/lang.c:376
 1991 msgid "View/pipe/save multimedia attachments"
 1992 msgstr "Vis/send/gem multimedievedhæftninger"
 1993 
 1994 #: src/lang.c:377
 1995 msgid "choose first attachment in list"
 1996 msgstr "vælg første vedhæftning i listen"
 1997 
 1998 #: src/lang.c:378
 1999 msgid "0 - 9\t choose attachment by number"
 2000 msgstr "0 - 9\t vælg vedhæftning efter nummer"
 2001 
 2002 #: src/lang.c:379
 2003 msgid "choose last attachment in list"
 2004 msgstr "vælg sidste vedhæftning i listen"
 2005 
 2006 #: src/lang.c:381
 2007 msgid "pipe attachment into command"
 2008 msgstr "send (via datakanal) vedhæftelse til kommando"
 2009 
 2010 #: src/lang.c:382
 2011 msgid "pipe raw attachment into command"
 2012 msgstr "send (via datakanal) rå vedhæftelse til kommando"
 2013 
 2014 #: src/lang.c:384
 2015 msgid "save attachment to disk"
 2016 msgstr "gem vedhæftninger til disk"
 2017 
 2018 #: src/lang.c:385
 2019 msgid "search for attachments forwards"
 2020 msgstr "søg efter vedhæftninger fremad"
 2021 
 2022 #: src/lang.c:386
 2023 msgid "search for attachments backwards"
 2024 msgstr "søg efter vedhæftninger baglæns"
 2025 
 2026 #: src/lang.c:387
 2027 msgid "view attachment"
 2028 msgstr "vis vedhæftning"
 2029 
 2030 #: src/lang.c:388
 2031 msgid "tag attachment"
 2032 msgstr "mærk vedhæftning"
 2033 
 2034 #: src/lang.c:389
 2035 msgid "tag attachments that match user specified pattern"
 2036 msgstr "vælg vedhæftninger som svarer til brugerangivet mønster"
 2037 
 2038 #: src/lang.c:390
 2039 msgid "reverse tagging on all attachments (toggle)"
 2040 msgstr "vend mærke om for alle vedhæftninger (skift)"
 2041 
 2042 #: src/lang.c:391
 2043 msgid "untag all tagged attachments"
 2044 msgstr "fjern alle mærkede vedhæftninger"
 2045 
 2046 #: src/lang.c:392
 2047 msgid "toggle info message in last line (name/description of attachment)"
 2048 msgstr ""
 2049 "slå infobesked i sidste linje til/fra (navn/beskrivelse af vedhæftning)"
 2050 
 2051 #: src/lang.c:393
 2052 msgid "choose first attribute in list"
 2053 msgstr "vælg første attribut i listen"
 2054 
 2055 #: src/lang.c:394
 2056 msgid "0 - 9\t choose attribute by number"
 2057 msgstr "0 - 9\t vælg attribut efter nummer"
 2058 
 2059 #: src/lang.c:395
 2060 msgid "choose last attribute in list"
 2061 msgstr "vælg sidste attribut i listen"
 2062 
 2063 #: src/lang.c:396
 2064 msgid "reset attribute to a default value"
 2065 msgstr "nulstil attribut til en standardværdi"
 2066 
 2067 #: src/lang.c:397
 2068 msgid "search forwards for an attribute"
 2069 msgstr "søg fremad efter en attribut"
 2070 
 2071 #: src/lang.c:398
 2072 msgid "search backwards for an attribute"
 2073 msgstr "søg baglæns efter en attribut"
 2074 
 2075 #: src/lang.c:399
 2076 msgid "select attribute"
 2077 msgstr "vælg attribut"
 2078 
 2079 #: src/lang.c:400
 2080 msgid "toggle back to options menu when invoked from there"
 2081 msgstr "skift tilbage til indstillingsmenu når startet fra her til/fra"
 2082 
 2083 #: src/lang.c:401
 2084 #, c-format
 2085 msgid "report bug or comment via mail to %s"
 2086 msgstr "rapporter fejl eller giv en kommentar via e-post til %s"
 2087 
 2088 #: src/lang.c:402
 2089 msgid "choose first option in list"
 2090 msgstr "vælg første indstilling i listen"
 2091 
 2092 #: src/lang.c:403
 2093 msgid "0 - 9\t choose option by number"
 2094 msgstr "0 - 9\t vælg indstilling efter nummer"
 2095 
 2096 #: src/lang.c:404
 2097 msgid "choose last option in list"
 2098 msgstr "vælg sidste indstilling i listen"
 2099 
 2100 #: src/lang.c:405
 2101 msgid "start scopes menu"
 2102 msgstr "start virkefeltmenu"
 2103 
 2104 #: src/lang.c:406
 2105 msgid "search forwards for an option"
 2106 msgstr "søg fremad efter en indstilling"
 2107 
 2108 #: src/lang.c:407
 2109 msgid "search backwards for an option"
 2110 msgstr "søg baglæns efter en indstilling"
 2111 
 2112 #: src/lang.c:408
 2113 msgid "select option"
 2114 msgstr "vælg indstilling"
 2115 
 2116 #: src/lang.c:409
 2117 msgid "toggle to attributes menu"
 2118 msgstr "slå attributmenu til/fra"
 2119 
 2120 #: src/lang.c:410
 2121 msgid "choose range of articles to be affected by next command"
 2122 msgstr "vælg interval af artikler som påvirkes af næste kommando"
 2123 
 2124 #: src/lang.c:411
 2125 msgid "escape from command prompt"
 2126 msgstr "undvig fra kommandoprompt"
 2127 
 2128 #: src/lang.c:412
 2129 msgid "edit filter file"
 2130 msgstr "rediger filterfil"
 2131 
 2132 #: src/lang.c:413
 2133 msgid "get help"
 2134 msgstr "få hjælp"
 2135 
 2136 #: src/lang.c:414
 2137 msgid "display last article viewed"
 2138 msgstr "vis den sidst viste artikel"
 2139 
 2140 #: src/lang.c:415
 2141 msgid "down one line"
 2142 msgstr "en linje ned"
 2143 
 2144 #: src/lang.c:416
 2145 msgid "up one line"
 2146 msgstr "en linje op"
 2147 
 2148 #: src/lang.c:417
 2149 msgid "go to article chosen by Message-ID"
 2150 msgstr "gå til artikel valgt efter besked-id"
 2151 
 2152 #: src/lang.c:418
 2153 msgid "mail article/thread/hot/pattern/tagged articles to someone"
 2154 msgstr "send artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til nogen"
 2155 
 2156 #: src/lang.c:419
 2157 msgid "menu of configurable options"
 2158 msgstr "menu med konfigurerbare indstillinger"
 2159 
 2160 #: src/lang.c:420
 2161 msgid "down one page"
 2162 msgstr "en side ned"
 2163 
 2164 #: src/lang.c:421
 2165 msgid "up one page"
 2166 msgstr "en side ned"
 2167 
 2168 #: src/lang.c:423
 2169 msgid "post (write) article to current group"
 2170 msgstr "send (skriv) artikel til aktuel gruppe"
 2171 
 2172 #: src/lang.c:424
 2173 msgid "post postponed articles"
 2174 msgstr "send udskudte artikler"
 2175 
 2176 #: src/lang.c:426
 2177 msgid "list articles posted by you (from posted file)"
 2178 msgstr "vis artikler sendt af dig (fra sendtfil)"
 2179 
 2180 #: src/lang.c:427
 2181 msgid "return to previous menu"
 2182 msgstr "returner til forrige menu"
 2183 
 2184 #: src/lang.c:428
 2185 msgid "quit tin immediately"
 2186 msgstr "afslut tin øjbelikkeligt"
 2187 
 2188 #: src/lang.c:429
 2189 msgid "redraw page"
 2190 msgstr "genskriv side"
 2191 
 2192 #: src/lang.c:430
 2193 msgid "save article/thread/hot/pattern/tagged articles to file"
 2194 msgstr "gem artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til fil"
 2195 
 2196 #: src/lang.c:431
 2197 msgid "save marked articles automatically without user prompts"
 2198 msgstr "gem automatisk markerede artikler uden brugerindgreb"
 2199 
 2200 #: src/lang.c:432
 2201 msgid "scroll the screen one line down"
 2202 msgstr "rul skærmen en linje ned"
 2203 
 2204 #: src/lang.c:433
 2205 msgid "scroll the screen one line up"
 2206 msgstr "rul skærmen en linje op"
 2207 
 2208 #: src/lang.c:434
 2209 msgid "search for articles by author backwards"
 2210 msgstr "søg efter artikler baglæns efter forfatter"
 2211 
 2212 #: src/lang.c:435
 2213 msgid "search for articles by author forwards"
 2214 msgstr "søg efter artikler fremad efter forfatter"
 2215 
 2216 #: src/lang.c:436
 2217 msgid "search all articles for a given string (this may take some time)"
 2218 msgstr "søg i alle artikler efter en angivet streng (dette kan tage lang tid)"
 2219 
 2220 #: src/lang.c:437
 2221 msgid " \t (searches are case-insensitive and wrap around to all articles)"
 2222 msgstr ""
 2223 " \t (søgning er uafhængigt af store/små bogstaver og omhandler alle "
 2224 "artikler)"
 2225 
 2226 #: src/lang.c:438
 2227 msgid "search for articles by Subject line backwards"
 2228 msgstr "søg efter artikler baglæns per emnelinje"
 2229 
 2230 #: src/lang.c:439
 2231 msgid "search for articles by Subject line forwards"
 2232 msgstr "søg efter artikler forlæns per emnelinje"
 2233 
 2234 #: src/lang.c:440
 2235 msgid "repeat last search"
 2236 msgstr "gentag sidste søgning"
 2237 
 2238 #: src/lang.c:441
 2239 msgid "tag current article for reposting/mailing/piping/printing/saving"
 2240 msgstr ""
 2241 "mærk aktuel artikel til gensending/postudsendelse/piping/udskrivning/gemning"
 2242 
 2243 #: src/lang.c:442
 2244 msgid "toggle info message in last line (subject/description)"
 2245 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (emne/beskrivelse)"
 2246 
 2247 #: src/lang.c:443
 2248 msgid "toggle inverse video"
 2249 msgstr "slå omvendt video til/fra"
 2250 
 2251 #: src/lang.c:444
 2252 msgid "toggle mini help menu display"
 2253 msgstr "slå minihjælpens menuvisning til/fra"
 2254 
 2255 #: src/lang.c:445
 2256 msgid "cycle the display of authors email address, real name, both or neither"
 2257 msgstr ""
 2258 "løb igennem visningen af forfatters e-postadresse, fulde navn, begge eller "
 2259 "ingen"
 2260 
 2261 #: src/lang.c:446
 2262 msgid "show version information"
 2263 msgstr "vis versioninformation"
 2264 
 2265 #: src/lang.c:447
 2266 msgid "mark all articles as read and return to group selection menu"
 2267 msgstr "marker alle artikler som læst og returner til gruppeudvælgelsesmenu"
 2268 
 2269 #: src/lang.c:448
 2270 msgid "mark all articles as read and enter next group with unread articles"
 2271 msgstr ""
 2272 "marker alle artikler som læst og gå videre til næste gruppe med ulæste "
 2273 "artikler"
 2274 
 2275 #: src/lang.c:449
 2276 msgid "choose first thread in list"
 2277 msgstr "vælg første tråd i listen"
 2278 
 2279 #: src/lang.c:450
 2280 msgid "choose last thread in list"
 2281 msgstr "vælg sidste tråd i listen"
 2282 
 2283 #: src/lang.c:451
 2284 msgid "list articles within current thread (bring up Thread sub-menu)"
 2285 msgstr "vis artikler indenfor aktuel tråd (hent undertrådsmenuen frem)"
 2286 
 2287 #: src/lang.c:452
 2288 msgid "mark article as unread"
 2289 msgstr "marker artikel som ulæst"
 2290 
 2291 #: src/lang.c:453
 2292 msgid "mark current thread, range or tagged threads as read"
 2293 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som læst"
 2294 
 2295 #: src/lang.c:454
 2296 msgid "mark current thread, range or tagged threads as unread"
 2297 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2298 
 2299 #: src/lang.c:455
 2300 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as read after prompting"
 2301 msgstr "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som læst efter anmodning"
 2302 
 2303 #: src/lang.c:456
 2304 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as unread after prompting"
 2305 msgstr ""
 2306 "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som ulæste efter anmodning"
 2307 
 2308 #: src/lang.c:457
 2309 msgid "toggle display of all/selected articles"
 2310 msgstr "slå visning af alle/valgte artikler til/fra"
 2311 
 2312 #: src/lang.c:458
 2313 msgid "display next group"
 2314 msgstr "vis næste gruppe"
 2315 
 2316 #: src/lang.c:459
 2317 msgid "display previous group"
 2318 msgstr "vis forrige gruppe"
 2319 
 2320 #: src/lang.c:460
 2321 msgid "toggle all selections (all articles)"
 2322 msgstr "slå alle valg (alle artikler) til/fra"
 2323 
 2324 #: src/lang.c:461
 2325 msgid "select group (make \"hot\")"
 2326 msgstr "vælg gruppe (gør »populær«)"
 2327 
 2328 #: src/lang.c:462
 2329 msgid "select thread"
 2330 msgstr "vælg tråd"
 2331 
 2332 #: src/lang.c:463
 2333 msgid "select threads if at least one unread article is selected"
 2334 msgstr "vælg tråde hvis mindst en ulæst artikel er valgt"
 2335 
 2336 #: src/lang.c:464
 2337 msgid "select threads that match user specified pattern"
 2338 msgstr "vælg tråde som svarer til brugerangivet mønster"
 2339 
 2340 #: src/lang.c:465 src/lang.c:521
 2341 #, fuzzy
 2342 msgid "tag/untag all parts of current multipart-message in order"
 2343 msgstr "mærk alle dele af nuværende flerdels-besked i rækkefølge"
 2344 
 2345 #: src/lang.c:466
 2346 msgid "0 - 9\t choose thread by number"
 2347 msgstr "0 - 9\t vælg tråd efter nummer"
 2348 
 2349 #: src/lang.c:467
 2350 msgid "toggle limit number of articles to get, and reload"
 2351 msgstr "slå maks. antal artikler som hentes til/fra, og genindlæs"
 2352 
 2353 #: src/lang.c:468
 2354 msgid "toggle display of all/unread articles"
 2355 msgstr "slå visning af alle/ulæste artikler til/fra"
 2356 
 2357 #: src/lang.c:469
 2358 msgid "toggle selection of thread"
 2359 msgstr "slå valg af tråd til/fra"
 2360 
 2361 # løb igennem de tilgængelige trådningstilvalg
 2362 #: src/lang.c:470
 2363 msgid "cycle through threading options available"
 2364 msgstr "gennemløb de tilgængelige valgmuligheder for trådning"
 2365 
 2366 #: src/lang.c:471
 2367 msgid "undo all selections (all articles)"
 2368 msgstr "fortryd alle markeringer (alle artikler)"
 2369 
 2370 #: src/lang.c:472
 2371 msgid "untag all tagged threads"
 2372 msgstr "fjerne mærke på alle mærkede tråde"
 2373 
 2374 #: src/lang.c:473
 2375 msgid "add new scope"
 2376 msgstr "tilføj nyt virkefelt"
 2377 
 2378 #: src/lang.c:474
 2379 msgid "delete scope"
 2380 msgstr "slet virkefelt"
 2381 
 2382 #: src/lang.c:475
 2383 msgid "edit attributes file"
 2384 msgstr "rediger attributfil"
 2385 
 2386 #: src/lang.c:476
 2387 msgid "choose first scope in list"
 2388 msgstr "vælg første virkefelt i listen"
 2389 
 2390 #: src/lang.c:477
 2391 msgid "0 - 9\t choose scope by number"
 2392 msgstr "0 - 9\t vælg virkefelt efter nummer"
 2393 
 2394 #: src/lang.c:478
 2395 msgid "choose last scope in list"
 2396 msgstr "vælg sidste virkefelt i listen"
 2397 
 2398 #: src/lang.c:479
 2399 msgid "move scope"
 2400 msgstr "flyt virkefelt"
 2401 
 2402 #: src/lang.c:480
 2403 msgid "rename scope"
 2404 msgstr "omdøb virkefelt"
 2405 
 2406 #: src/lang.c:481
 2407 msgid "select scope"
 2408 msgstr "vælg virkefelt"
 2409 
 2410 #: src/lang.c:482
 2411 msgid "mark all articles in group as read"
 2412 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst"
 2413 
 2414 #: src/lang.c:483
 2415 msgid "mark all articles in group as read and move to next unread group"
 2416 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst og flyt til næste ulæste gruppe"
 2417 
 2418 #: src/lang.c:484
 2419 msgid "choose first group in list"
 2420 msgstr "vælg første gruppe i listen"
 2421 
 2422 #: src/lang.c:485
 2423 msgid "choose group by name"
 2424 msgstr "vælg gruppe efter navn"
 2425 
 2426 #: src/lang.c:486
 2427 msgid "0 - 9\t choose group by number"
 2428 msgstr "0 - 9\t vælg gruppe efter nummer"
 2429 
 2430 #: src/lang.c:487
 2431 msgid "choose range of groups to be affected by next command"
 2432 msgstr "vælg omfanget af grupper der påvirkes af næste kommando"
 2433 
 2434 #: src/lang.c:488
 2435 msgid "choose last group in list"
 2436 msgstr "vælg sidste gruppe i listen"
 2437 
 2438 #: src/lang.c:490
 2439 msgid "list groups which an article has been posted to (by Message-ID)"
 2440 msgstr "vis grupper som en artikel er blevet indsendt til (efter besked-id)"
 2441 
 2442 #: src/lang.c:491
 2443 msgid " \t (go to article if at least one of the groups is available)"
 2444 msgstr " \t (gå til artikel hvis mindst en af grupperne er tilgængelig)"
 2445 
 2446 #: src/lang.c:493
 2447 msgid "mark all articles in chosen group unread"
 2448 msgstr "marker alle artikler i valgt gruppe som ulæste"
 2449 
 2450 #: src/lang.c:494
 2451 msgid "move chosen group within list"
 2452 msgstr "flyt valgt gruppe indenfor listen"
 2453 
 2454 #: src/lang.c:495
 2455 msgid "choose next group with unread news"
 2456 msgstr "vælg næste gruppe med ulæste nyheder"
 2457 
 2458 #: src/lang.c:496 src/lang.c:1396
 2459 msgid "quit"
 2460 msgstr "afslut"
 2461 
 2462 #: src/lang.c:497
 2463 msgid "quit without saving configuration changes"
 2464 msgstr "afslut uden at gemme konfigurationsændringer"
 2465 
 2466 #: src/lang.c:498
 2467 msgid "read chosen group"
 2468 msgstr "læs valgt gruppe"
 2469 
 2470 #: src/lang.c:499
 2471 msgid "reset .newsrc (all available articles in groups marked unread)"
 2472 msgstr "nulstil .newsrc (alle tilgængelige artikler i grupper markeret ulæst)"
 2473 
 2474 #: src/lang.c:500
 2475 msgid "search backwards for a group name"
 2476 msgstr "søg baglæns efter et gruppenavn"
 2477 
 2478 #: src/lang.c:501
 2479 msgid " \t (all searches are case-insensitive and wrap around)"
 2480 msgstr ""
 2481 " \t (alle søgninger tager ikke højde for små/store bogstaver og omfang)"
 2482 
 2483 #: src/lang.c:502
 2484 msgid "search forwards for a group name"
 2485 msgstr "søg fremad efter et gruppenavn"
 2486 
 2487 #: src/lang.c:503
 2488 msgid "subscribe to chosen group"
 2489 msgstr "abonner på valgt gruppe"
 2490 
 2491 #: src/lang.c:504
 2492 msgid "subscribe to groups that match pattern"
 2493 msgstr "abonner på grupper som stemmer overens med mønster"
 2494 
 2495 #: src/lang.c:505
 2496 msgid "reread active file to check for any new news"
 2497 msgstr "genlæste aktiv fil for at tjekke for nye nyheder"
 2498 
 2499 #: src/lang.c:506
 2500 msgid "toggle display of group name only or group name plus description"
 2501 msgstr ""
 2502 "slå visning kun af gruppenavn eller gruppenavn plus beskrivelse til/fra"
 2503 
 2504 #: src/lang.c:507
 2505 msgid "toggle display to show all/unread subscribed groups"
 2506 msgstr "slå visning af vis alle/ulæste abonnerede grupper til/fra"
 2507 
 2508 #: src/lang.c:508
 2509 msgid "unsubscribe from chosen group"
 2510 msgstr "fjern abonnement fra valgt gruppe"
 2511 
 2512 #: src/lang.c:509
 2513 msgid "unsubscribe from groups that match pattern"
 2514 msgstr "fjern abonnement fra grupper som matcher mønster"
 2515 
 2516 #: src/lang.c:510
 2517 msgid "sort the list of groups"
 2518 msgstr "sorter gruppelisten"
 2519 
 2520 #: src/lang.c:511
 2521 msgid "toggle display to show all/subscribed groups"
 2522 msgstr "slå visning af vis alle/abonnerede grupper til/fra"
 2523 
 2524 #: src/lang.c:512
 2525 msgid "0 - 9\t choose article by number"
 2526 msgstr "0 - 9\t vælg artikel efter nummer"
 2527 
 2528 #: src/lang.c:513
 2529 msgid "mark thread as read and return to group index page"
 2530 msgstr "marker tråd som læst og returner til gruppeindeksside"
 2531 
 2532 #: src/lang.c:514
 2533 msgid "mark thread as read and enter next unread thread or group"
 2534 msgstr "marker tråd som læst og gå til næste ulæste tråd eller gruppe"
 2535 
 2536 #: src/lang.c:515
 2537 msgid "choose first article in list"
 2538 msgstr "vælg første artikel i listen"
 2539 
 2540 #: src/lang.c:516
 2541 msgid "choose last article in list"
 2542 msgstr "vælg sidste artikel i listen"
 2543 
 2544 #: src/lang.c:517
 2545 msgid "mark art, range or tagged arts as read; move crsr to next unread art"
 2546 msgstr ""
 2547 "marker artikel, interval eller mærkede artikler som læst; flyt markør til "
 2548 "næste ulæste artikel"
 2549 
 2550 #: src/lang.c:518
 2551 msgid "mark article, range or tagged articles as unread"
 2552 msgstr "marker artikel, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2553 
 2554 #: src/lang.c:519
 2555 msgid "mark current thread as unread"
 2556 msgstr "marker aktuel tråd som ulæst"
 2557 
 2558 #: src/lang.c:520
 2559 msgid "read chosen article"
 2560 msgstr "læs valgt artikel"
 2561 
 2562 #: src/lang.c:522
 2563 msgid ""
 2564 "Display properties\n"
 2565 "------------------"
 2566 msgstr ""
 2567 "Vis egenskaber\n"
 2568 "--------------"
 2569 
 2570 #: src/lang.c:523
 2571 msgid ""
 2572 "Miscellaneous\n"
 2573 "-------------"
 2574 msgstr ""
 2575 "Diverse\n"
 2576 "-------"
 2577 
 2578 #: src/lang.c:524
 2579 msgid ""
 2580 "Moving around\n"
 2581 "-------------"
 2582 msgstr ""
 2583 "Flytter rundt\n"
 2584 "-------------"
 2585 
 2586 #: src/lang.c:525
 2587 msgid ""
 2588 "Group/thread/article operations\n"
 2589 "-------------------------------"
 2590 msgstr ""
 2591 "Gruppe/tråd/artikel-handlinger\n"
 2592 "------------------------------"
 2593 
 2594 #: src/lang.c:526
 2595 msgid ""
 2596 "Attachment operations\n"
 2597 "---------------------"
 2598 msgstr ""
 2599 "Vedhæftningshandlinger\n"
 2600 "---------------------- "
 2601 
 2602 #: src/lang.c:527
 2603 msgid ""
 2604 "Attribute operations\n"
 2605 "--------------------"
 2606 msgstr ""
 2607 "Attributhandlinger\n"
 2608 "------------------"
 2609 
 2610 #: src/lang.c:528
 2611 msgid ""
 2612 "Option operations\n"
 2613 "-----------------"
 2614 msgstr ""
 2615 "Tilvalgshandlinger\n"
 2616 "------------------"
 2617 
 2618 #: src/lang.c:529
 2619 msgid ""
 2620 "Scope operations\n"
 2621 "----------------"
 2622 msgstr ""
 2623 "Virkefeltshandlinger\n"
 2624 "--------------------"
 2625 
 2626 #: src/lang.c:530
 2627 msgid ""
 2628 "URL operations\n"
 2629 "--------------"
 2630 msgstr ""
 2631 "URL-handlinger\n"
 2632 "--------------"
 2633 
 2634 #: src/lang.c:531
 2635 msgid "choose first URL in list"
 2636 msgstr "vælg første URL i listen"
 2637 
 2638 #: src/lang.c:532
 2639 msgid "0 - 9\t choose URL by number"
 2640 msgstr "0 - 9\t vælg URL efter nummer"
 2641 
 2642 #: src/lang.c:533
 2643 msgid "choose last URL in list"
 2644 msgstr "vælg sidste URL i listen"
 2645 
 2646 #: src/lang.c:534
 2647 msgid "search for URLs forwards"
 2648 msgstr "søg efter URL'er fremad"
 2649 
 2650 #: src/lang.c:535
 2651 msgid "search for URLs backwards"
 2652 msgstr "søg efter URL'er baglæns"
 2653 
 2654 #: src/lang.c:536
 2655 msgid "Open URL in browser"
 2656 msgstr "Åbn URL i browser"
 2657 
 2658 #: src/lang.c:537
 2659 msgid "toggle info message in last line (URL)"
 2660 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (URL)"
 2661 
 2662 #: src/lang.c:539
 2663 msgid "Group Level Commands"
 2664 msgstr "Kommandoer for gruppeniveau"
 2665 
 2666 #: src/lang.c:540
 2667 msgid "Kill filter added"
 2668 msgstr "Filter for dræb tilføjet"
 2669 
 2670 #: src/lang.c:541
 2671 msgid "Auto-selection filter added"
 2672 msgstr "Filter for automatisk markering tilføjet"
 2673 
 2674 #: src/lang.c:542
 2675 msgid "All parts tagged"
 2676 msgstr "Alle dele mærket"
 2677 
 2678 #: src/lang.c:543
 2679 #, fuzzy
 2680 msgid "All parts untagged"
 2681 msgstr "Alle dele mærket"
 2682 
 2683 #: src/lang.c:544
 2684 msgid "Storing article for later posting"
 2685 msgstr "Gemmer artikel for senere indsendelse"
 2686 
 2687 #: src/lang.c:545
 2688 msgid "Please enter a valid character"
 2689 msgstr "Indtast venligst et gyldigt tegn"
 2690 
 2691 #: src/lang.c:546
 2692 #, c-format
 2693 msgid "Missing part #%d"
 2694 msgstr "Manglende del #%d"
 2695 
 2696 #: src/lang.c:547
 2697 msgid "*** No postponed articles ***"
 2698 msgstr "*** Ingen udsatte artikler ***"
 2699 
 2700 #: src/lang.c:548
 2701 msgid "Not a multi-part message"
 2702 msgstr "Ikke en besked med flere dele"
 2703 
 2704 #: src/lang.c:549
 2705 msgid "You are not subscribed to this group"
 2706 msgstr "Du er ikke abonnent på denne gruppe"
 2707 
 2708 #: src/lang.c:550
 2709 msgid "No previous expression"
 2710 msgstr "Ingen tidligere udtryk"
 2711 
 2712 #: src/lang.c:551
 2713 msgid "Operation disabled in no-overwrite mode"
 2714 msgstr "Handling deaktiveret i tilstanden no-overwrite (ingen-overskrivning)"
 2715 
 2716 #. TODO: replace hard coded key-name in txt_info_postponed
 2717 #: src/lang.c:553
 2718 #, c-format
 2719 msgid "%d postponed %s, reuse with ^O...\n"
 2720 msgstr "%d udskudt %s, genbrug med ^O...\n"
 2721 
 2722 #: src/lang.c:554
 2723 msgid ""
 2724 "X-Conversion-Note: multipart/alternative contents have been removed.\n"
 2725 " To get the whole article, turn alternative handling OFF in the Option "
 2726 "Menu\n"
 2727 msgstr ""
 2728 "X-Conversion-Note: multipart/alternative-indhold er blevet fjernet.\n"
 2729 " For at hente hele artiklen, skal alternativ håndtering deaktiveres "
 2730 "(angives\n"
 2731 " som OFF) i indstillingsmenuen\n"
 2732 
 2733 #: src/lang.c:556
 2734 #, c-format
 2735 msgid "Save filename for %s/%s is a mailbox. Attachment not saved"
 2736 msgstr "Gem filnavn for %s/%s i en postkasse. Vedhæftning ikke gemt"
 2737 
 2738 #: src/lang.c:557
 2739 msgid "TeX2Iso encoded article"
 2740 msgstr "TeX2Iso-kodet artikel"
 2741 
 2742 #: src/lang.c:558
 2743 msgid "incomplete "
 2744 msgstr "ufuldstændig "
 2745 
 2746 #. TODO: replace hard coded key-names
 2747 #: src/lang.c:560
 2748 #, fuzzy, c-format
 2749 msgid ""
 2750 "\n"
 2751 "Welcome to %s, a full screen threaded Netnews reader. It can read news "
 2752 "locally\n"
 2753 "(ie. <spool>/news) or remotely (-r option) from an NNTP (Network News "
 2754 "Transport\n"
 2755 "Protocol) server. -h lists the available command line options.\n"
 2756 "\n"
 2757 "%s has four newsreading levels, the newsgroup selection page, the group "
 2758 "index\n"
 2759 "page, the thread listing page and the article viewer. Help is available at "
 2760 "each\n"
 2761 "level by pressing the 'h' command.\n"
 2762 "\n"
 2763 "Move up/down by using the terminal arrow keys or 'j' and 'k'. Use PgUp/PgDn "
 2764 "or\n"
 2765 "Ctrl-U and Ctrl-D to page up/down. Enter a newsgroup by pressing RETURN/"
 2766 "TAB.\n"
 2767 "\n"
 2768 "Articles, threads, tagged articles or articles matching a pattern can be "
 2769 "mailed\n"
 2770 "('m' command), printed ('o' command), saved ('s' command), piped ('|' "
 2771 "command).\n"
 2772 "Use the 'w' command to post a news article, the 'f'/'F' commands to "
 2773 "post a\n"
 2774 "follow-up to an existing news article and the 'r'/'R' commands to reply "
 2775 "via\n"
 2776 "mail to an existing news article author. The 'M' command allows the "
 2777 "operation\n"
 2778 "of %s to be configured via a menu.\n"
 2779 "\n"
 2780 "For more information read the manual page, README, INSTALL, TODO and FTP "
 2781 "files.\n"
 2782 "Please send bug-reports/comments to %s with the 'R' command.\n"
 2783 msgstr ""
 2784 "\n"
 2785 "Velkommen til %s, en trådopdelt nyhedsgruppelæser i fuld skærm. Den kan "
 2786 "læse\n"
 2787 "nyheder lokalt (dvs. <spool>/news) eller eksternt (tilvalget -r) fra en "
 2788 "NNTP-\n"
 2789 "server (Network News Transport Protocol). -h viser de tilgængelige\n"
 2790 "indstillinger for kommandolinjen.\n"
 2791 "\n"
 2792 "%s har fire niveauer for nyhedslæsning, en side med valg af nyhedsgruppe, "
 2793 "siden\n"
 2794 "med gruppeindeks, siden med visning af tråde og artikelfremviseren. Hjælp "
 2795 "er\n"
 2796 "tilgængelig på hvert niveau ved at trykke på kommandoen »h«\n"
 2797 "\n"
 2798 "Flyt op/ned ved at bruge terminalens taster eller »j« og »k«. Brug SideOp/\n"
 2799 "SideNed eller Ctrl-U og Ctrl-D for at gå en side op eller ned. Gå i en\n"
 2800 "nyhedsgruppe ved at trykke på RETUR/INDRYK.\n"
 2801 "\n"
 2802 "Artikler, tråde, mærkede artikler eller artikler der matcher et mønster kan\n"
 2803 "sendes (kommandoen »m«), udskrives (kommandoen »o«), gemmes (kommandoen "
 2804 "»s«),\n"
 2805 "sendes via en datakanal (kommandoen »|«). Brug kommandoen »w« til at "
 2806 "indsende\n"
 2807 "en artikel, kommandoerne »f«/»F« til at indsende en opfølgning på en\n"
 2808 "eksisterende artikel og kommandoerne »r«/»R« til at svare via post til en\n"
 2809 "forfatter på en artikel. Kommandoen »M« muliggør at operationen af %s kan\n"
 2810 "konfigureres via en menu.\n"
 2811 "\n"
 2812 "For yderligere information så læs manualsiden og README-, INSTALL-, TODO- "
 2813 "og\n"
 2814 "FTP-filerne.\n"
 2815 "Send venligst fejlrapporter/kommentarer til %s med kommandoen »R«.\n"
 2816 
 2817 #: src/lang.c:576
 2818 #, c-format
 2819 msgid "Invalid From: %s line. Read the INSTALL file again."
 2820 msgstr "Ugyldig Fra: %s-linje. Læs filen INSTALL igen."
 2821 
 2822 #: src/lang.c:578
 2823 msgid "Invalid multibyte sequence found\n"
 2824 msgstr "Ugyldig multibyte-sekvens fundet\n"
 2825 
 2826 #: src/lang.c:581
 2827 #, c-format
 2828 msgid "Invalid Sender:-header %s"
 2829 msgstr "Ugyldig Afsender:-teksthoved %s"
 2830 
 2831 #: src/lang.c:583
 2832 msgid "Inverse video disabled"
 2833 msgstr "Omvendt video deaktiveret"
 2834 
 2835 #: src/lang.c:584
 2836 msgid "Inverse video enabled"
 2837 msgstr "Omvendt video aktiveret"
 2838 
 2839 #: src/lang.c:586
 2840 #, c-format
 2841 msgid "Missing definition for %s\n"
 2842 msgstr "Mangler definition for %s\n"
 2843 
 2844 #: src/lang.c:587
 2845 #, c-format
 2846 msgid "Invalid key definition '%s'\n"
 2847 msgstr "Ugyldig nøgledefinition '%s'\n"
 2848 
 2849 #: src/lang.c:588
 2850 #, c-format
 2851 msgid "Invalid keyname '%s'\n"
 2852 msgstr "Ugylidg nøglenavn '%s'\n"
 2853 
 2854 #: src/lang.c:589
 2855 #, c-format
 2856 msgid "Keymap file was upgraded to version %s\n"
 2857 msgstr "Nøglekortfil blev opgraderet til version %s\n"
 2858 
 2859 # Hmm, så er spørgsmålet jo så, når der er sådan et tilfældigt antal
 2860 # mellemrum efter : og positionen af : skal bevares i oversættelsen, det
 2861 # er svært at vide når der ikke er nogen kommentarer
 2862 #: src/lang.c:590
 2863 #, c-format
 2864 msgid "Kill From:   [%s] (y/n): "
 2865 msgstr "Dræb From:   [%s] (j/n): "
 2866 
 2867 #: src/lang.c:591
 2868 msgid "Kill Lines: (</>num): "
 2869 msgstr "Dræb linjer: (</>num): "
 2870 
 2871 #: src/lang.c:592
 2872 msgid "Kill Article Menu"
 2873 msgstr "Dræb artikelmenu"
 2874 
 2875 #: src/lang.c:593
 2876 #, fuzzy, c-format
 2877 msgid "Kill Msg-ID:  [%s] (f/l/o/n): "
 2878 msgstr "Dræb Msg-Id:  [%s] (f/l/o/n): "
 2879 
 2880 #: src/lang.c:594
 2881 msgid "Kill pattern scope : "
 2882 msgstr "Dræb mønstervirkefelt : "
 2883 
 2884 #: src/lang.c:595
 2885 #, c-format
 2886 msgid "Kill Subject: [%s] (y/n): "
 2887 msgstr "Dræb Subject: [%s] (j/n): "
 2888 
 2889 #: src/lang.c:596
 2890 msgid "Kill text pattern  : "
 2891 msgstr "Dræb tekstmønster  : "
 2892 
 2893 #: src/lang.c:597
 2894 msgid "Kill time in days  : "
 2895 msgstr "Dræb tidspunkt på dagen  : "
 2896 
 2897 #: src/lang.c:599
 2898 msgid "Last"
 2899 msgstr "Sidste"
 2900 
 2901 #: src/lang.c:600
 2902 msgid "-- Last response --"
 2903 msgstr "-- Sidste svar --"
 2904 
 2905 #: src/lang.c:601
 2906 #, c-format
 2907 msgid "Lines %s "
 2908 msgstr "Linjer %s "
 2909 
 2910 #: src/lang.c:604
 2911 msgid "Function not available."
 2912 msgstr "Funktionen er ikke tilgængelig."
 2913 
 2914 #: src/lang.c:605
 2915 msgid "Not reading via NNTP."
 2916 msgstr "Læser ikke via NNTP."
 2917 
 2918 #: src/lang.c:606
 2919 #, c-format
 2920 msgid "Group: %s"
 2921 msgstr "Gruppe: %s"
 2922 
 2923 #: src/lang.c:607
 2924 #, c-format
 2925 msgid "Groups: %s"
 2926 msgstr "Grupper: %s"
 2927 
 2928 #: src/lang.c:610
 2929 msgid "Mail"
 2930 msgstr "Post"
 2931 
 2932 #: src/lang.c:611
 2933 msgid "mailbox "
 2934 msgstr "postkasse "
 2935 
 2936 #: src/lang.c:612
 2937 #, c-format
 2938 msgid "Mail article(s) to [%.*s]> "
 2939 msgstr "Send artikel(er) til [%.*s]> "
 2940 
 2941 #: src/lang.c:613
 2942 #, c-format
 2943 msgid "Mailing log to %s\n"
 2944 msgstr "Sender log til %s\n"
 2945 
 2946 #: src/lang.c:614
 2947 msgid "Mail bug report..."
 2948 msgstr "Send fejlrapport ..."
 2949 
 2950 #: src/lang.c:615
 2951 #, c-format
 2952 msgid "Mail BUG REPORT to %s?"
 2953 msgstr "Send FEJLRAPPORT til %s?"
 2954 
 2955 #: src/lang.c:616
 2956 msgid "Mailed"
 2957 msgstr "Sendt"
 2958 
 2959 #: src/lang.c:617
 2960 #, c-format
 2961 msgid "Mailing to %s..."
 2962 msgstr "Sender til %s ..."
 2963 
 2964 #: src/lang.c:618
 2965 msgid ""
 2966 "# [Mail/Save] active file. Format is like news active file:\n"
 2967 "#  groupname max.artnum min.artnum /dir\n"
 2968 "# The 4th field is the basedir (ie. ~/Mail or ~/News)\n"
 2969 "#\n"
 2970 msgstr ""
 2971 "# [Mail/Gem] aktiv fil. Format er som nyhedsaktiv fil:\n"
 2972 "#  gruppenavn max.artnum min.artnum /dir\n"
 2973 "# Det 4. felt er basismappen (dvs. ~/Mail eller ~/News)\n"
 2974 "#\n"
 2975 
 2976 #: src/lang.c:621
 2977 #, c-format
 2978 msgid "%s marked as read"
 2979 msgstr "%s markeret som læst"
 2980 
 2981 #: src/lang.c:622
 2982 #, c-format
 2983 msgid "%s marked as unread"
 2984 msgstr "%s markeret som ulæst"
 2985 
 2986 #: src/lang.c:623
 2987 #, c-format
 2988 msgid "Marked %d of %d %s as read"
 2989 msgstr "Markerede %d af %d %s som læst"
 2990 
 2991 #: src/lang.c:624
 2992 #, c-format
 2993 msgid "Marked %d of %d %s as unread"
 2994 msgstr "Markerede %d af %d %s som ulæste"
 2995 
 2996 #: src/lang.c:625 src/lang.c:1352
 2997 msgid "Mark"
 2998 msgstr "Marker"
 2999 
 3000 #: src/lang.c:626
 3001 #, c-format
 3002 msgid "Mark all articles as read%s?"
 3003 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 3004 
 3005 #: src/lang.c:627
 3006 #, c-format
 3007 msgid "Mark article as read%s?"
 3008 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 3009 
 3010 #: src/lang.c:628
 3011 #, c-format
 3012 msgid "Mark group %s as read?"
 3013 msgstr "Marker gruppe %s som læst?"
 3014 
 3015 #: src/lang.c:629
 3016 #, c-format
 3017 msgid "Mark thread as read%s?"
 3018 msgstr "Marker tråd som læst%s"
 3019 
 3020 #: src/lang.c:630
 3021 #, c-format
 3022 msgid "Matching %s groups..."
 3023 msgstr "Sammenligner %s grupper ..."
 3024 
 3025 #: src/lang.c:631 src/lang.c:645 src/lang.c:651
 3026 #, c-format
 3027 msgid "<n>=set current to n; %s=line down; %s=line up; %s=help; %s=quit"
 3028 msgstr ""
 3029 "<n>=angiv nuværende som n; %s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=afslut"
 3030 
 3031 #: src/lang.c:633
 3032 #, c-format
 3033 msgid ""
 3034 "%s=view; %s=pipe; %s=pipe raw; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3035 msgstr ""
 3036 "%s=vis; %s=datakanal; %s=datakanal rå; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; "
 3037 "%s=fjern mærke for alle"
 3038 
 3039 #: src/lang.c:635
 3040 #, c-format
 3041 msgid "%s=view; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3042 msgstr "%s=vis; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; %s=fjern mærke for alle"
 3043 
 3044 #: src/lang.c:637
 3045 #, c-format
 3046 msgid ""
 3047 "%s=reverse tagging; %s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3048 msgstr "%s=vend mærkning om; %s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3049 
 3050 #: src/lang.c:638 src/lang.c:642
 3051 #, c-format
 3052 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=search pattern; %s=kill/select"
 3053 msgstr ""
 3054 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s=søgemønster; %s=dræb/vælg"
 3055 
 3056 #: src/lang.c:639
 3057 #, c-format
 3058 msgid ""
 3059 "%s=author search; %s=catchup; %s=line down; %s=line up; %s=mark read; "
 3060 "%s=list thread"
 3061 msgstr ""
 3062 "%s=forfattersøgning; %s=opsamling; %s=linje ned; %s=linje op; %s=marker som "
 3063 "læst; %s=vis tråd"
 3064 
 3065 #: src/lang.c:640
 3066 #, c-format
 3067 msgid "%s=line up; %s=line down; %s=page up; %s=page down; %s=top; %s=bottom"
 3068 msgstr "%s=linje op; %s=linje ned; %s=side op; %s=side ned; %s=top; %s=bund"
 3069 
 3070 #: src/lang.c:641
 3071 #, c-format
 3072 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=quit"
 3073 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=afslut"
 3074 
 3075 #: src/lang.c:643
 3076 #, c-format
 3077 msgid "%s=author search; %s=body search; %s=catchup; %s=followup; %s=mark read"
 3078 msgstr ""
 3079 "%s=forfattersøgning; %s=indholdssøgning; %s=opsamling; %s=opfølgning; "
 3080 "%s=marker som læst"
 3081 
 3082 #: src/lang.c:644
 3083 #, c-format
 3084 msgid "%s=add; %s=move; %s=rename; %s=delete"
 3085 msgstr "%s=tilføj; %s=flyt; %s=omdøb; %s=slet"
 3086 
 3087 #: src/lang.c:646
 3088 #, c-format
 3089 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s,%s=search pattern; %s=catchup"
 3090 msgstr ""
 3091 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s,%s=søgemønster; %s=opsamling"
 3092 
 3093 #: src/lang.c:647
 3094 #, c-format
 3095 msgid ""
 3096 "%s=line down; %s=line up; %s=help; %s=move; %s=quit; %s=toggle all/unread"
 3097 msgstr ""
 3098 "%s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=flyt; %s=afslut; %s=slå alle/ulæste "
 3099 "til/fra"
 3100 
 3101 #: src/lang.c:648
 3102 #, c-format
 3103 msgid ""
 3104 "%s=subscribe; %s=sub pattern; %s=unsubscribe; %s=unsub pattern; %s=yank in/"
 3105 "out"
 3106 msgstr ""
 3107 "%s=abonner; %s=undermønster; %s=slut abonnement; %s=fjern undermønster; "
 3108 "%s=ryk ind/ud"
 3109 
 3110 #: src/lang.c:649
 3111 #, c-format
 3112 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=catchup; %s=display toggle"
 3113 msgstr ""
 3114 "<n>=angiv nuværende til n; %s=næste ulæst; %s=opsamling; %s=vis slå til/fra"
 3115 
 3116 #: src/lang.c:650
 3117 #, c-format
 3118 msgid "%s=help; %s=line down; %s=line up; %s=quit; %s=tag; %s=mark unread"
 3119 msgstr ""
 3120 "%s=hjælp; %s=linje ned; %s=linje op; %s=afslut; %s=mærke; %s=marker ulæst"
 3121 
 3122 #: src/lang.c:652
 3123 #, c-format
 3124 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3125 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3126 
 3127 #: src/lang.c:653
 3128 msgid "--More--"
 3129 msgstr "--Mere--"
 3130 
 3131 #: src/lang.c:654
 3132 #, c-format
 3133 msgid "Moving %s..."
 3134 msgstr "Flytter %s ..."
 3135 
 3136 #: src/lang.c:655
 3137 msgid "Message-ID: & last Reference "
 3138 msgstr "Message-ID: og sidste reference "
 3139 
 3140 #: src/lang.c:656
 3141 msgid "Message-ID: line       "
 3142 msgstr "Message-ID: linje        "
 3143 
 3144 #: src/lang.c:657
 3145 msgid "Message-ID: & References: line"
 3146 msgstr "Message-ID: og References: linje"
 3147 
 3148 #: src/lang.c:659
 3149 msgid ", name: "
 3150 msgstr ", navn: "
 3151 
 3152 #: src/lang.c:660
 3153 #, c-format
 3154 msgid "Go to newsgroup [%s]> "
 3155 msgstr "Gå til nyhedsgruppe [%s]> "
 3156 
 3157 #: src/lang.c:661
 3158 msgid "newsgroups"
 3159 msgstr "nyhedsgrupper"
 3160 
 3161 #: src/lang.c:662
 3162 #, c-format
 3163 msgid "Position %s in group list (1,2,..,$) [%d]> "
 3164 msgstr "Position %s i gruppeliste (1,2,..,$) [%d]> "
 3165 
 3166 #: src/lang.c:663
 3167 msgid "newsgroup"
 3168 msgstr "nyhedsgruppe"
 3169 
 3170 #: src/lang.c:664
 3171 msgid "Try and save newsrc file again?"
 3172 msgstr "Forsøg at gemme newsrc-fil igen?"
 3173 
 3174 #: src/lang.c:665
 3175 msgid "Warning: No newsgroups were written to your newsrc file. Save aborted."
 3176 msgstr ""
 3177 "Advarsel: Ingen nyhedsgrupper blev skrevet til din newsrc-fil. Afbrudt."
 3178 
 3179 #: src/lang.c:666
 3180 msgid "newsrc file saved successfully.\n"
 3181 msgstr "newsrc-fil blev gemt.\n"
 3182 
 3183 #: src/lang.c:667
 3184 msgid "-- Next response --"
 3185 msgstr "-- Næste svar --"
 3186 
 3187 #: src/lang.c:668
 3188 msgid "No "
 3189 msgstr "Nej "
 3190 
 3191 #: src/lang.c:669
 3192 msgid "*** No articles ***"
 3193 msgstr "*** Ingen artikler ***"
 3194 
 3195 #: src/lang.c:670
 3196 msgid "No articles have been posted"
 3197 msgstr "Ingen artikler er udgivet"
 3198 
 3199 #: src/lang.c:671
 3200 msgid "*** No attachments ***"
 3201 msgstr "*** Ingen vedhæftninger ***"
 3202 
 3203 #: src/lang.c:672
 3204 msgid "*** No description ***"
 3205 msgstr "*** Ingen beskrivelse ***"
 3206 
 3207 #: src/lang.c:673
 3208 msgid "No filename"
 3209 msgstr "Intet filnavn"
 3210 
 3211 #: src/lang.c:674
 3212 msgid "No group"
 3213 msgstr "Ingen gruppe"
 3214 
 3215 #: src/lang.c:675
 3216 msgid "*** No groups ***"
 3217 msgstr "*** Ingen grupper ***"
 3218 
 3219 #: src/lang.c:676
 3220 msgid "No more groups to read"
 3221 msgstr "Ikke flere grupper der kan læses"
 3222 
 3223 #: src/lang.c:677
 3224 msgid "No last message"
 3225 msgstr "Ingen sidste besked"
 3226 
 3227 #: src/lang.c:678
 3228 msgid "No mail address"
 3229 msgstr "Ingen e-postadresse"
 3230 
 3231 #: src/lang.c:679
 3232 msgid "No articles marked for saving"
 3233 msgstr "Ingen artikler markeret til gemning"
 3234 
 3235 #: src/lang.c:680
 3236 msgid "No match"
 3237 msgstr "Intet resultat"
 3238 
 3239 #: src/lang.c:681
 3240 msgid "No more groups"
 3241 msgstr "Ikke flere grupper"
 3242 
 3243 #: src/lang.c:682
 3244 msgid "No newsgroups"
 3245 msgstr "Ingen nyhedsgrupper"
 3246 
 3247 #: src/lang.c:683
 3248 msgid "No next unread article"
 3249 msgstr "Ingen næste ulæst artikel"
 3250 
 3251 #: src/lang.c:684
 3252 msgid "No previous group"
 3253 msgstr "Ingen forrige gruppe"
 3254 
 3255 #: src/lang.c:685
 3256 msgid "No previous search, nothing to repeat"
 3257 msgstr "Ingen tidligere søgning, intet at gentage"
 3258 
 3259 #: src/lang.c:686
 3260 msgid "No previous unread article"
 3261 msgstr "Ingen forrige ulæst artikel"
 3262 
 3263 #: src/lang.c:687
 3264 msgid "No responses"
 3265 msgstr "Ingen svar"
 3266 
 3267 #: src/lang.c:688
 3268 msgid "No responses to list in current thread"
 3269 msgstr "Ingen svar at vise i aktuel tråd"
 3270 
 3271 #: src/lang.c:689
 3272 msgid "*** No scopes ***"
 3273 msgstr "*** Ingen virkefelter ***"
 3274 
 3275 #: src/lang.c:690
 3276 msgid "No search string"
 3277 msgstr "Ingen søgestreng"
 3278 
 3279 #: src/lang.c:691
 3280 msgid "No subject"
 3281 msgstr "Intet emne"
 3282 
 3283 #: src/lang.c:693
 3284 #, c-format
 3285 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-line (ce)\n"
 3286 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til linjeafslutning (ce)\n"
 3287 
 3288 #: src/lang.c:694
 3289 #, c-format
 3290 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-screen (cd)\n"
 3291 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til slut på skærm (cd)\n"
 3292 
 3293 #: src/lang.c:695
 3294 #, c-format
 3295 msgid "%s: Terminal must have clearscreen (cl) capability\n"
 3296 msgstr "%s: Terminal skal have ryd skærm-funktionalitet (cl)\n"
 3297 
 3298 #: src/lang.c:696
 3299 #, c-format
 3300 msgid "%s: Terminal must have cursor motion (cm)\n"
 3301 msgstr "%s: Terminal skal have markørbevægelse (cm)\n"
 3302 
 3303 #: src/lang.c:697
 3304 #, c-format
 3305 msgid "%s: TERM variable must be set to use screen capabilities\n"
 3306 msgstr "%s: TERM-variabel skal være angivet for at bruge skærmfunktioner\n"
 3307 
 3308 #: src/lang.c:699
 3309 #, c-format
 3310 msgid "No viewer found for %s/%s\n"
 3311 msgstr "Ingen fremviser fundet for %s/%s\n"
 3312 
 3313 #: src/lang.c:700
 3314 msgid "Newsgroup does not exist on this server"
 3315 msgstr "Nyhedsgruppe eksisterer ikke på denne server"
 3316 
 3317 #: src/lang.c:701
 3318 #, c-format
 3319 msgid "Group %s not found in active file"
 3320 msgstr "Gruppe %s blev ikke fundet i aktiv fil"
 3321 
 3322 # tysk bruger = ("c=erzeuge, a=alternativer Name, d=voreingestellte .newsrc, q=beende tin: ")
 3323 # det var også en mulighed, måske bedre=?
 3324 #: src/lang.c:702
 3325 msgid "c)reate it, use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3326 msgstr ""
 3327 "opret (c) den, brug et alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, "
 3328 "afslut (q) tin: "
 3329 
 3330 #: src/lang.c:703
 3331 msgid "use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3332 msgstr ""
 3333 "brug alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, afslut (a) tin: "
 3334 
 3335 #: src/lang.c:704
 3336 #, c-format
 3337 msgid ""
 3338 "# NNTP-server -> newsrc translation table and NNTP-server\n"
 3339 "# shortname list for %s %s\n"
 3340 "#\n"
 3341 "# the format of this file is\n"
 3342 "#  <FQDN of NNTP-server> <newsrc file> <shortname> ...\n"
 3343 "#\n"
 3344 "# if <newsrc file> is given without path, $HOME is assumed as its location\n"
 3345 "#\n"
 3346 "# examples:\n"
 3347 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3348 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   example  ex\n"
 3349 "#\n"
 3350 msgstr ""
 3351 "# NNTP-server -> newsrc-oversættelsestabel og NNTP-server\n"
 3352 "# liste med korte navne for %s %s\n"
 3353 "#\n"
 3354 "# formater for denne fil er\n"
 3355 "#  <FQDN af NNTP-server> <newsrc-fil> <kort_navn> ...\n"
 3356 "#\n"
 3357 "# hvis <newsrc file> angives uden sti, så antages $HOME som dets placering\n"
 3358 "#\n"
 3359 "# eksempler:\n"
 3360 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3361 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   eksempel  ex\n"
 3362 
 3363 #: src/lang.c:711
 3364 msgid "Only"
 3365 msgstr "Kun"
 3366 
 3367 #: src/lang.c:712
 3368 #, c-format
 3369 msgid "Option not enabled. Recompile with %s."
 3370 msgstr "Indstilling ikke slået til. Rekompiler med %s."
 3371 
 3372 #: src/lang.c:713
 3373 msgid "Options Menu"
 3374 msgstr "Indstillingsmenu"
 3375 
 3376 #: src/lang.c:714
 3377 msgid "Options Menu Commands"
 3378 msgstr "Kommandoer for indstillingsmenu"
 3379 
 3380 #: src/lang.c:717
 3381 #, c-format
 3382 msgid "Error in regex: %s at pos. %d '%s'"
 3383 msgstr "Fejl i regulært udtryk: %s ved pos. %d »%s«"
 3384 
 3385 #: src/lang.c:718
 3386 #, c-format
 3387 msgid "Error in regex: pcre internal error %d"
 3388 msgstr "Fejl i regulært udtryk: intern fejl i pcre %d"
 3389 
 3390 #: src/lang.c:719
 3391 #, c-format
 3392 msgid "Error in regex: study - pcre internal error %s"
 3393 msgstr "Fejl i regulært udtryk: study - prcre-intern fejl %s"
 3394 
 3395 #: src/lang.c:720
 3396 msgid "Post a followup..."
 3397 msgstr "Indsend en opfølgning ..."
 3398 
 3399 #. TODO: replace hard coded key-name in txt_post_error_ask_postpone
 3400 #: src/lang.c:722
 3401 msgid ""
 3402 "An error has occurred while posting the article. If you think that this\n"
 3403 "error is temporary or otherwise correctable, you can postpone the article\n"
 3404 "and pick it up again with ^O later.\n"
 3405 msgstr ""
 3406 "Der opstod en fejl under indsendelse af artiklen. Hvis du tror, at\n"
 3407 "denne fejl er midlertidig eller på anden måde kan rettes, så kan du\n"
 3408 "udsætte artiklen og samle den op igen senere med ^O senere.\n"
 3409 
 3410 #: src/lang.c:725
 3411 msgid "Posted articles history"
 3412 msgstr "Historik for indsendte artikler"
 3413 
 3414 #: src/lang.c:726
 3415 #, c-format
 3416 msgid "Post to newsgroup(s) [%s]> "
 3417 msgstr "Send til nyhedsgruppe(r) [%s]> "
 3418 
 3419 #: src/lang.c:727
 3420 msgid "-- post processing started --"
 3421 msgstr "-- efterbehandling startet --"
 3422 
 3423 #: src/lang.c:728
 3424 msgid "-- post processing completed --"
 3425 msgstr "-- efterbehandling færdig --"
 3426 
 3427 #: src/lang.c:729
 3428 #, c-format
 3429 msgid "Post subject [%s]> "
 3430 msgstr "Send emne [%s]> "
 3431 
 3432 #: src/lang.c:730
 3433 msgid ""
 3434 "# Summary of mailed/posted messages viewable by 'W' command from within "
 3435 "tin.\n"
 3436 msgstr ""
 3437 "# Oversigt over sendte/indsendte beskeder kan ses med kommandoen »W« inden "
 3438 "fra tin.\n"
 3439 
 3440 #: src/lang.c:731
 3441 msgid "Posting article..."
 3442 msgstr "Sender artikel ..."
 3443 
 3444 #: src/lang.c:732
 3445 #, c-format
 3446 msgid "Post postponed articles [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3447 msgstr "Send udsatte artikler [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3448 
 3449 #: src/lang.c:733
 3450 #, c-format
 3451 msgid "Hot %s"
 3452 msgstr "Populær %s"
 3453 
 3454 #: src/lang.c:734
 3455 #, c-format
 3456 msgid "Tagged %s"
 3457 msgstr "Mærket %s"
 3458 
 3459 #: src/lang.c:735
 3460 #, c-format
 3461 msgid "Untagged %s"
 3462 msgstr "Uden mærke %s"
 3463 
 3464 #: src/lang.c:737
 3465 #, c-format
 3466 msgid "Preparing for filtering on Path header (%d/%d)..."
 3467 msgstr ""
 3468 
 3469 #: src/lang.c:739
 3470 msgid "Processing mail messages marked for deletion."
 3471 msgstr "Behandler postbeskeder markeret for sletning."
 3472 
 3473 #: src/lang.c:740
 3474 msgid "Processing saved articles marked for deletion."
 3475 msgstr "Behandler gemte artikler markeret for sletning."
 3476 
 3477 #: src/lang.c:741
 3478 #, c-format
 3479 msgid "Accept Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3480 msgstr "Accepter Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3481 
 3482 #: src/lang.c:742
 3483 msgid "Article unchanged, abort mailing?"
 3484 msgstr "Artikel uændret, afbryd postleverance"
 3485 
 3486 #: src/lang.c:743
 3487 #, c-format
 3488 msgid "Do you want to see postponed articles (%d)?"
 3489 msgstr "Ønsker du at se udsatte artikler (%d)?"
 3490 
 3491 #: src/lang.c:745
 3492 msgid "Add quick kill filter?"
 3493 msgstr "Tilføj filter for hurtig dræb"
 3494 
 3495 #: src/lang.c:746
 3496 msgid "Add quick selection filter?"
 3497 msgstr "Tilføj filter for hurtig markering"
 3498 
 3499 #: src/lang.c:747
 3500 msgid "Do you really want to quit?"
 3501 msgstr "Ønsker du at afslutte?"
 3502 
 3503 #: src/lang.c:748
 3504 #, c-format
 3505 msgid "%s=edit cancel message, %s=quit, %s=delete (cancel) [%%s]: "
 3506 msgstr "%s=rediger afbrydbesked, %s=afslut, %s=slet (afbryd) [%%s]: "
 3507 
 3508 #: src/lang.c:749
 3509 msgid "You have tagged articles in this group - quit anyway?"
 3510 msgstr "Du har mærkede artikler i denne gruppe - afslut alligevel?"
 3511 
 3512 #: src/lang.c:750
 3513 #, c-format
 3514 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=postpone: "
 3515 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=udsæt: "
 3516 
 3517 #: src/lang.c:751
 3518 #, c-format
 3519 msgid "%s=quit %s=edit %s=save kill description: "
 3520 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem dræbbeskrivelse: "
 3521 
 3522 #: src/lang.c:752
 3523 #, c-format
 3524 msgid "%s=quit %s=edit %s=save select description: "
 3525 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem beskrivelse af vælg: "
 3526 
 3527 #: src/lang.c:753
 3528 msgid "Do you really want to quit without saving your configuration?"
 3529 msgstr "Ønsker du virkelig at afslutte uden at gemme din konfiguration?"
 3530 
 3531 #: src/lang.c:756
 3532 msgid "Invalid range - valid are '0-9.$' eg. 1-$"
 3533 msgstr "Ugyldigt interval - '0-9.$' f.eks. 1-$ er gyldige"
 3534 
 3535 #: src/lang.c:757
 3536 msgid "Do you want to abort this operation?"
 3537 msgstr "Ønsker du at afbryde denne handling?"
 3538 
 3539 #: src/lang.c:758
 3540 msgid "Do you want to exit tin immediately?"
 3541 msgstr "Ønsker du øjeblikkeligt at afslutte tin?"
 3542 
 3543 #: src/lang.c:759
 3544 msgid "Reading ('q' to quit)..."
 3545 msgstr "Læser ('q' for afslut) ..."
 3546 
 3547 #: src/lang.c:760
 3548 #, c-format
 3549 msgid "Reading %sarticles..."
 3550 msgstr "Læser %sartikler ..."
 3551 
 3552 #: src/lang.c:761
 3553 #, c-format
 3554 msgid "Reading %sattributes file...\n"
 3555 msgstr "Læser %sattributfil ...\n"
 3556 
 3557 #: src/lang.c:762
 3558 #, c-format
 3559 msgid "Reading %sconfig file...\n"
 3560 msgstr "Læser %skonfigurationsfil ...\n"
 3561 
 3562 #: src/lang.c:763
 3563 msgid "Reading filter file...\n"
 3564 msgstr "Læser filterfil ...\n"
 3565 
 3566 #: src/lang.c:764
 3567 #, c-format
 3568 msgid "Reading %s groups..."
 3569 msgstr "Læser %s grupper ..."
 3570 
 3571 #: src/lang.c:765
 3572 msgid "Reading input history file...\n"
 3573 msgstr "Læser inddatahistorikfil ...\n"
 3574 
 3575 #: src/lang.c:766
 3576 msgid "Reading keymap file...\n"
 3577 msgstr "Læser tastaturkortfil ...\n"
 3578 
 3579 #: src/lang.c:767
 3580 msgid "Reading groups from active file... "
 3581 msgstr "Læser grupper fra aktiv fil ... "
 3582 
 3583 #: src/lang.c:768
 3584 msgid "Reading groups from newsrc file... "
 3585 msgstr "Læser grupper fra newsrc-fil ... "
 3586 
 3587 #: src/lang.c:769
 3588 msgid "Reading newsgroups file... "
 3589 msgstr "Læser fil med nyhedsgrupper ... "
 3590 
 3591 #: src/lang.c:770
 3592 msgid "Reading newsrc file..."
 3593 msgstr "Læser newsrc-fil ..."
 3594 
 3595 #: src/lang.c:771
 3596 msgid "References: line       "
 3597 msgstr "References: linje       "
 3598 
 3599 #: src/lang.c:773
 3600 #, c-format
 3601 msgid "(%d:%02d remaining)"
 3602 msgstr "(%d:%02d igen)"
 3603 
 3604 #: src/lang.c:775
 3605 #, c-format
 3606 msgid "Bogus group %s removed."
 3607 msgstr "Fejlbehæftet gruppe %s fjernet."
 3608 
 3609 #: src/lang.c:776
 3610 msgid "Removed from the previous rule: "
 3611 msgstr "Fjernet fra den forrige regel: "
 3612 
 3613 #: src/lang.c:777
 3614 #, c-format
 3615 msgid "Error: rename %s to %s"
 3616 msgstr "Fejl: Omdøb %s til %s"
 3617 
 3618 #: src/lang.c:778
 3619 msgid "Reply to author..."
 3620 msgstr "Svar til forfatter..."
 3621 
 3622 #: src/lang.c:779
 3623 msgid "Repost"
 3624 msgstr "Gensend"
 3625 
 3626 #: src/lang.c:780
 3627 msgid "Reposting article..."
 3628 msgstr "Genindsender artikel..."
 3629 
 3630 #: src/lang.c:781
 3631 #, c-format
 3632 msgid "Repost article(s) to group(s) [%s]> "
 3633 msgstr "Gensend artikler til grupper [%s]> "
 3634 
 3635 #: src/lang.c:782
 3636 msgid "Reset newsrc?"
 3637 msgstr "Nulstil newsrc?"
 3638 
 3639 #: src/lang.c:783
 3640 msgid "Responses have been directed to the following newsgroups"
 3641 msgstr "Svar er blevet sendt til de følgende nyhedsgrupper"
 3642 
 3643 #: src/lang.c:784
 3644 #, c-format
 3645 msgid "Responses have been directed to poster. %s=mail, %s=post, %s=quit: "
 3646 msgstr "Svar er blevet sendt til indsender. %s=post, %s=indsend, %s=afslut: "
 3647 
 3648 #: src/lang.c:786
 3649 msgid "Press <RETURN> to continue..."
 3650 msgstr "Tast <RETUR> for at fortsætte ..."
 3651 
 3652 #: src/lang.c:788
 3653 #, c-format
 3654 msgid "Select From  [%s] (y/n): "
 3655 msgstr "Vælg fra    [%s] (y/n): "
 3656 
 3657 #: src/lang.c:789
 3658 msgid "Select Lines: (</>num): "
 3659 msgstr "Vælg linjer: (</>num): "
 3660 
 3661 #: src/lang.c:790
 3662 msgid "Auto-select Article Menu"
 3663 msgstr "Vælg automatisk artikelmenu"
 3664 
 3665 #: src/lang.c:791
 3666 #, fuzzy, c-format
 3667 msgid "Select Msg-ID [%s] (f/l/o/n): "
 3668 msgstr "Vælg Msg-Id [%s] (f/l/o/n): "
 3669 
 3670 #: src/lang.c:792
 3671 msgid "Select pattern scope: "
 3672 msgstr "Vælg mønstervirkefelt: "
 3673 
 3674 #: src/lang.c:793
 3675 #, c-format
 3676 msgid "Select Subject [%s] (y/n): "
 3677 msgstr "Vælg emne [%s] (y/n): "
 3678 
 3679 #: src/lang.c:794
 3680 msgid "Select text pattern : "
 3681 msgstr "Vælg tekstmønster  : "
 3682 
 3683 #: src/lang.c:795
 3684 msgid "Select time in days  : "
 3685 msgstr "Vælg tid i dage    : "
 3686 
 3687 #: src/lang.c:796
 3688 #, c-format
 3689 msgid ""
 3690 "# %s server configuration file\n"
 3691 "# This file was automatically saved by %s %s %s (\"%s\")\n"
 3692 "#\n"
 3693 "# Do not edit while %s is running, since all your changes to this file\n"
 3694 "# will be overwritten when you leave %s.\n"
 3695 "# Do not edit at all if you don't know what you do.\n"
 3696 "############################################################################\n"
 3697 "\n"
 3698 msgstr ""
 3699 "# %s serverkonfigurationsfil\n"
 3700 "# Denne fil blev automatisk gemt af %s %s %s %s«)\n"
 3701 "#\n"
 3702 "# Rediger ikke mens %s afvikles, da alle dine ændringer til denne fil\n"
 3703 "# vil blive overskrevet når du forlader %s.\n"
 3704 "# Rediger ikke med mindre du ved, hvad du laver.\n"
 3705 "############################################################################\n"
 3706 "\n"
 3707 
 3708 #: src/lang.c:802
 3709 msgid "Showing unread groups only"
 3710 msgstr "Vis kun ulæste grupper"
 3711 
 3712 #: src/lang.c:803
 3713 msgid "Subject: line (ignore case)  "
 3714 msgstr "Subject: linje (ignorer versaler)"
 3715 
 3716 #: src/lang.c:804
 3717 msgid "Subject: line (case sensitive)"
 3718 msgstr "Subject: linje (versalfølsom)"
 3719 
 3720 #: src/lang.c:805
 3721 msgid "Save"
 3722 msgstr "Gem"
 3723 
 3724 #: src/lang.c:806
 3725 #, c-format
 3726 msgid "Save '%s' (%s/%s)?"
 3727 msgstr "Gem »%s« (%s/%s)?"
 3728 
 3729 #: src/lang.c:807
 3730 msgid "Save configuration before continuing?"
 3731 msgstr "Gem konfiguration før du fortsætter?"
 3732 
 3733 #: src/lang.c:808
 3734 msgid "Save filename> "
 3735 msgstr "Gem filnavn> "
 3736 
 3737 #: src/lang.c:809
 3738 msgid "Saved"
 3739 msgstr "Gemt"
 3740 
 3741 #: src/lang.c:810
 3742 #, c-format
 3743 msgid "%4d unread (%4d hot) %s in %s\n"
 3744 msgstr "%4d ulæst (%4d populær) %s i %s\n"
 3745 
 3746 #: src/lang.c:811
 3747 #, c-format
 3748 msgid "Saved %s...\n"
 3749 msgstr "Gemt %s ...\n"
 3750 
 3751 #: src/lang.c:812
 3752 msgid "Nothing was saved"
 3753 msgstr "Intet blev gemt"
 3754 
 3755 #: src/lang.c:813
 3756 #, c-format
 3757 msgid ""
 3758 "\n"
 3759 "%s %d %s from %d %s\n"
 3760 msgstr ""
 3761 "\n"
 3762 "%s %d %s fra %d %s\n"
 3763 
 3764 #: src/lang.c:814
 3765 #, c-format
 3766 msgid "-- %s saved to %s%s --"
 3767 msgstr "-- %s gemt til %s%s --"
 3768 
 3769 #: src/lang.c:815
 3770 #, c-format
 3771 msgid "-- %s saved to %s - %s --"
 3772 msgstr "-- %s gemt til %s - %s --"
 3773 
 3774 #: src/lang.c:816
 3775 msgid "Saving..."
 3776 msgstr "Gemmer ..."
 3777 
 3778 #: src/lang.c:817
 3779 #, c-format
 3780 msgid "%s: Screen initialization failed"
 3781 msgstr "%s: Skærminitialisering mislykkedes"
 3782 
 3783 #: src/lang.c:819
 3784 #, c-format
 3785 msgid "%s: screen is too small\n"
 3786 msgstr "%s: Skærm er for lille\n"
 3787 
 3788 #: src/lang.c:821
 3789 #, c-format
 3790 msgid "screen is too small, %s is exiting"
 3791 msgstr "skærmen er for lille, %s afslutter"
 3792 
 3793 #: src/lang.c:822
 3794 msgid "Delete scope?"
 3795 msgstr "Slet virkefelt?"
 3796 
 3797 #: src/lang.c:823
 3798 msgid "Enter scope> "
 3799 msgstr "Indtast virkefelt> "
 3800 
 3801 #: src/lang.c:824
 3802 msgid "Select new position> "
 3803 msgstr "Vælg ny placering>"
 3804 
 3805 #: src/lang.c:825
 3806 msgid "New position cannot be a global scope"
 3807 msgstr "Ny placering kan ikke være et globalt virkefelt"
 3808 
 3809 #: src/lang.c:826
 3810 msgid "Global scope, operation not allowed"
 3811 msgstr "Global virkefelt, handling ikke tilladt"
 3812 
 3813 #: src/lang.c:827
 3814 msgid "Rename scope> "
 3815 msgstr "Omdøb virkefelt> "
 3816 
 3817 #: src/lang.c:828
 3818 msgid "Select scope> "
 3819 msgstr "Vælg virkefelt> "
 3820 
 3821 #: src/lang.c:829
 3822 msgid "Scopes Menu"
 3823 msgstr "Virkefeltsmenu"
 3824 
 3825 #: src/lang.c:830
 3826 msgid "Scopes Menu Commands"
 3827 msgstr "Kommandoer for virkefeltsmenu"
 3828 
 3829 #: src/lang.c:831
 3830 #, c-format
 3831 msgid "Search backwards [%s]> "
 3832 msgstr "Søg baglæns [%s]> "
 3833 
 3834 #: src/lang.c:832
 3835 #, c-format
 3836 msgid "Search body [%s]> "
 3837 msgstr "Søg tekst [%s]> "
 3838 
 3839 #: src/lang.c:833
 3840 #, c-format
 3841 msgid "Search forwards [%s]> "
 3842 msgstr "Søg fremad [%s]> "
 3843 
 3844 #: src/lang.c:834
 3845 msgid "Searching..."
 3846 msgstr "Søger ..."
 3847 
 3848 #: src/lang.c:835
 3849 #, c-format
 3850 msgid "Searching article %d of %d ('q' to abort)..."
 3851 msgstr "Søger i artikel %d af %d ('q' for at afbryde)..."
 3852 
 3853 #: src/lang.c:836
 3854 msgid "Select article> "
 3855 msgstr "Vælg artikel> "
 3856 
 3857 #: src/lang.c:837
 3858 msgid ""
 3859 "Select option number before text or use arrow keys and <CR>. 'q' to quit."
 3860 msgstr ""
 3861 "Vælg indstililngsnummer før tekst eller brug piletasterne og <CR>. »q« for "
 3862 "at afslutte."
 3863 
 3864 #: src/lang.c:838
 3865 msgid "Select group> "
 3866 msgstr "Vælg gruppe> "
 3867 
 3868 #: src/lang.c:839
 3869 #, c-format
 3870 msgid "Enter selection pattern [%s]> "
 3871 msgstr "Indtast markeringsmønster [%s]> "
 3872 
 3873 #: src/lang.c:840
 3874 msgid "Select thread> "
 3875 msgstr "Vælg tråd> "
 3876 
 3877 #: src/lang.c:841
 3878 #, c-format
 3879 msgid "%s %s %s (\"%s\"): send a DETAILED bug report to %s\n"
 3880 msgstr "%s %s %s (\"%s\"): send en DETALJEREDE fejlrapport til %s\n"
 3881 
 3882 #: src/lang.c:842
 3883 msgid "servers active-file"
 3884 msgstr "servers active-fil"
 3885 
 3886 #: src/lang.c:843
 3887 msgid "Cannot move into new newsgroups. Subscribe first..."
 3888 msgstr "Kan ikke gå ind i nye nyhedsgrupper. Abonner først ..."
 3889 
 3890 #: src/lang.c:844
 3891 msgid "<SPACE>"
 3892 msgstr "<MELLEMRUM>"
 3893 
 3894 #: src/lang.c:845
 3895 #, c-format
 3896 msgid "Starting: (%s)"
 3897 msgstr "Starter: (%s)"
 3898 
 3899 #: src/lang.c:846
 3900 #, c-format
 3901 msgid "List Thread (%d of %d)"
 3902 msgstr "Vis tråd (%d af %d)"
 3903 
 3904 #: src/lang.c:847
 3905 #, c-format
 3906 msgid "Thread (%.*s)"
 3907 msgstr "Tråd (%.*s)"
 3908 
 3909 #: src/lang.c:848
 3910 msgid "Enter wildcard subscribe pattern> "
 3911 msgstr "Indtast abonnementmønster med jokertegn> "
 3912 
 3913 #: src/lang.c:849
 3914 #, c-format
 3915 msgid "subscribed to %d groups"
 3916 msgstr "har tegnet abonnement på %d grupper"
 3917 
 3918 #: src/lang.c:850
 3919 #, c-format
 3920 msgid "Subscribed to %s"
 3921 msgstr "har tegnet abonnement på %s"
 3922 
 3923 #: src/lang.c:851
 3924 msgid "Subscribing... "
 3925 msgstr "Abonnerer ... "
 3926 
 3927 #: src/lang.c:852
 3928 #, c-format
 3929 msgid "Repost or supersede article(s) [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3930 msgstr "Gensend eller fortræng artikler [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3931 
 3932 #: src/lang.c:853
 3933 #, c-format
 3934 msgid "Supersede article(s) to group(s) [%s]> "
 3935 msgstr "Fortræng artikler til grupper [%s]> "
 3936 
 3937 #: src/lang.c:854
 3938 msgid "Superseding article ..."
 3939 msgstr "Fortrænger artikel ..."
 3940 
 3941 #: src/lang.c:855
 3942 #, c-format
 3943 msgid ""
 3944 "\n"
 3945 "Stopped. Type 'fg' to restart %s\n"
 3946 msgstr ""
 3947 "\n"
 3948 "Stoppet. Tast 'fg' for at genstarte %s\n"
 3949 
 3950 #: src/lang.c:857
 3951 #, c-format
 3952 msgid "%d days"
 3953 msgstr "%d dage"
 3954 
 3955 #: src/lang.c:858
 3956 msgid "<TAB>"
 3957 msgstr "<TAB>"
 3958 
 3959 #: src/lang.c:859
 3960 msgid "TeX "
 3961 msgstr "TeX "
 3962 
 3963 #: src/lang.c:860
 3964 msgid "# Default action/prompt strings\n"
 3965 msgstr "# Standardstrenge for handling/prompt\n"
 3966 
 3967 #: src/lang.c:861
 3968 msgid ""
 3969 "# Defaults for quick (1 key) kill & auto-selection filters\n"
 3970 "# header=NUM 0,1=Subject: 2,3=From: 4=Message-ID: & full References: line\n"
 3971 "#       5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 3972 "#       6=Message-ID: entry only 7=Lines:\n"
 3973 "# global=ON/OFF ON=apply to all groups OFF=apply to current group\n"
 3974 "# case=ON/OFF  ON=filter case sensitive OFF=ignore case\n"
 3975 "# expire=ON/OFF ON=limit to default_filter_days OFF=don't ever expire\n"
 3976 msgstr ""
 3977 "# Standarder for hurtig (1 tast) dræb og filtre for automatisk markering\n"
 3978 "# header=NUM 0,1=Emne: 2,3=Fra: 4=Besked-id: og fuld Reference:-linje\n"
 3979 "#       5=Kun Besked-id:- og sidste refernece:-post\n"
 3980 "#       6=Kun Besked-id:-post 7=Linjer:\n"
 3981 "# global=ON/OFF ON=Anvend for alle grupper OFF=anvend på nuværende gruppe\n"
 3982 "# case=ON/OFF  ON=filtrer efter store/små bogst. OFF=ignorer små/store b.\n"
 3983 "# expire=ON/OFF ON=begræns til default_filter_days (antal filtrerdage)\n"
 3984 "         OFF=udløb aldrig\n"
 3985 
 3986 #: src/lang.c:874
 3987 msgid ""
 3988 "# If ON use print current subject or newsgroup description in the last line\n"
 3989 msgstr ""
 3990 "# Hvis slået til, så brug udskriv nuværende emne eller "
 3991 "nyhedsgruppebeskrivelse\n"
 3992 " i den sidste linje\n"
 3993 
 3994 #: src/lang.c:875
 3995 msgid "# Host & time info used for detecting new groups (don't touch)\n"
 3996 msgstr ""
 3997 "# Værts- og tidsinformation brugt til detektering af nye grupper (rør ikke)\n"
 3998 
 3999 #: src/lang.c:876
 4000 msgid "There is no news\n"
 4001 msgstr "Der er ingen nyheder\n"
 4002 
 4003 #: src/lang.c:877
 4004 msgid "Thread"
 4005 msgstr "Tråd"
 4006 
 4007 #: src/lang.c:878
 4008 msgid "Thread Level Commands"
 4009 msgstr "Kommandoer på trådniveau"
 4010 
 4011 #: src/lang.c:879
 4012 msgid "Thread deselected"
 4013 msgstr "Tråd fravalgt"
 4014 
 4015 #: src/lang.c:880
 4016 msgid "Thread selected"
 4017 msgstr "Tråd valgt"
 4018 
 4019 #: src/lang.c:882
 4020 msgid "threads"
 4021 msgstr "tråde"
 4022 
 4023 #: src/lang.c:884
 4024 msgid "thread"
 4025 msgstr "tråd"
 4026 
 4027 #: src/lang.c:885
 4028 #, c-format
 4029 msgid "Thread %4s of %4s"
 4030 msgstr "Tråd %4s af %4s"
 4031 
 4032 #: src/lang.c:886
 4033 msgid "Threading articles..."
 4034 msgstr "Opdeler artikler i tråde ..."
 4035 
 4036 #: src/lang.c:887
 4037 #, c-format
 4038 msgid "Toggled word highlighting %s"
 4039 msgstr "Skiftede ordfremhævelse %s"
 4040 
 4041 #: src/lang.c:888
 4042 msgid "Toggled rot13 encoding"
 4043 msgstr "Skiftede rot13-kodning"
 4044 
 4045 #: src/lang.c:889
 4046 #, c-format
 4047 msgid "Toggled german TeX encoding %s"
 4048 msgstr "Skiftede tysk TeX-kodning %s"
 4049 
 4050 #: src/lang.c:890
 4051 #, c-format
 4052 msgid "Toggled tab-width to %d"
 4053 msgstr "Skiftede indryksbredde til %d"
 4054 
 4055 #: src/lang.c:892
 4056 #, c-format
 4057 msgid "%d Trying to dotlock %s"
 4058 msgstr "%d Forsøger at dotlock %s"
 4059 
 4060 #: src/lang.c:893
 4061 #, c-format
 4062 msgid "%d Trying to lock %s"
 4063 msgstr "%d Forsøger at låse %s"
 4064 
 4065 #: src/lang.c:895
 4066 msgid "      h=help"
 4067 msgstr "     h=hjælp"
 4068 
 4069 #: src/lang.c:897
 4070 msgid "Unlimited"
 4071 msgstr "Ubegrænset"
 4072 
 4073 #: src/lang.c:898
 4074 msgid "Enter wildcard unsubscribe pattern> "
 4075 msgstr "Indtast jokertegnsmønster for framelding af abonnement> "
 4076 
 4077 #: src/lang.c:899
 4078 #, c-format
 4079 msgid "Error decoding %s : %s"
 4080 msgstr "Fejl unde afkodning af %s : %s"
 4081 
 4082 #: src/lang.c:900
 4083 msgid "No end."
 4084 msgstr "Ingen slutning."
 4085 
 4086 #: src/lang.c:901
 4087 #, c-format
 4088 msgid "%s successfully decoded."
 4089 msgstr "%s dekodet med succes."
 4090 
 4091 #: src/lang.c:902
 4092 #, c-format
 4093 msgid ""
 4094 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded file, %d lines, name: %s --]\n"
 4095 "\n"
 4096 msgstr ""
 4097 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded-fil, %d linjer, navn: %s --]\n"
 4098 "\n"
 4099 
 4100 #: src/lang.c:903
 4101 msgid "unread "
 4102 msgstr "ulæst "
 4103 
 4104 #: src/lang.c:904
 4105 #, c-format
 4106 msgid "unsubscribed from %d groups"
 4107 msgstr "frameldte abonnement fra %d grupper"
 4108 
 4109 #: src/lang.c:905
 4110 #, c-format
 4111 msgid "Unsubscribed from %s"
 4112 msgstr "Abonnement frameldt fra %s"
 4113 
 4114 #: src/lang.c:906
 4115 msgid "Unsubscribing... "
 4116 msgstr "Framelder abonnement ... "
 4117 
 4118 #: src/lang.c:907
 4119 msgid "Unthreading articles..."
 4120 msgstr "Fjerner trådopsætning fra artikler ..."
 4121 
 4122 #: src/lang.c:908
 4123 msgid "Updated"
 4124 msgstr "Opdateret"
 4125 
 4126 #: src/lang.c:909
 4127 msgid "Updating"
 4128 msgstr "Opdaterer"
 4129 
 4130 #: src/lang.c:910
 4131 msgid "URL Menu"
 4132 msgstr "URL-menu"
 4133 
 4134 #: src/lang.c:911
 4135 msgid "URL Menu Commands"
 4136 msgstr "Kommandoer for URL-menu"
 4137 
 4138 #: src/lang.c:912
 4139 #, c-format
 4140 msgid "Opening %s"
 4141 msgstr "Åbner %s"
 4142 
 4143 #: src/lang.c:913
 4144 msgid "Select URL> "
 4145 msgstr "Vælg URL> "
 4146 
 4147 #: src/lang.c:914
 4148 msgid "No URLs in this article"
 4149 msgstr "Ingen URL'er i denne artikel"
 4150 
 4151 #: src/lang.c:915
 4152 msgid "Use MIME display program for this message?"
 4153 msgstr "Anvend MIME-visningsprogram for denne besked?"
 4154 
 4155 #: src/lang.c:916
 4156 msgid " -c    mark all news as read in subscribed newsgroups (batch mode)"
 4157 msgstr ""
 4158 " -c    marker alle nyheder som læst i abonnerede nyhedsgrupper "
 4159 "(jobtilstand)"
 4160 
 4161 #: src/lang.c:917
 4162 msgid " -Z    return status indicating if any unread news (batch mode)"
 4163 msgstr ""
 4164 " -Z    returner statusindikation hvis der er ulæste nyheder (jobtilstand)"
 4165 
 4166 #: src/lang.c:918
 4167 msgid " -q    don't check for new newsgroups"
 4168 msgstr " -q    led ikke efter nye nyhedsgrupper"
 4169 
 4170 #: src/lang.c:919
 4171 msgid " -X    don't save any files on quit"
 4172 msgstr " -X    gem ikke nogen filer ved afslutning"
 4173 
 4174 #: src/lang.c:920
 4175 msgid " -d    don't show newsgroup descriptions"
 4176 msgstr " -d    vis ikke beskrivelser for nyhedsgrupper"
 4177 
 4178 # »-G grænse« må være tilvalg+flag mens resten er beskrivelse
 4179 #: src/lang.c:921
 4180 msgid " -G limit get only limit articles/group"
 4181 msgstr " -G grænse hent kun artikler/gruppe med denne begrænsning"
 4182 
 4183 #: src/lang.c:922
 4184 #, c-format
 4185 msgid " -H    help information about %s"
 4186 msgstr " -H    hjælpinformation om %s"
 4187 
 4188 #: src/lang.c:923
 4189 msgid " -h    this help message"
 4190 msgstr " -h    denne hjælpebesked"
 4191 
 4192 #: src/lang.c:924
 4193 #, c-format
 4194 msgid " -I dir  news index file directory [default=%s]"
 4195 msgstr " -I mappe mappe for nyhedsindeksfilen [standard=%s]"
 4196 
 4197 #: src/lang.c:925
 4198 msgid " -u    update index files (batch mode)"
 4199 msgstr " -u    opdater indeksfiler (jobtilstand)"
 4200 
 4201 #: src/lang.c:926
 4202 #, c-format
 4203 msgid " -m dir  mailbox directory [default=%s]"
 4204 msgstr " -m mappe postkassemappe [standard=%s]"
 4205 
 4206 #: src/lang.c:927
 4207 #, c-format
 4208 msgid ""
 4209 "\n"
 4210 "Mail bug reports/comments to %s"
 4211 msgstr ""
 4212 "\n"
 4213 "Send fejlrapporter/kommentarer til %s"
 4214 
 4215 #: src/lang.c:928
 4216 msgid " -N    mail new news to your posts (batch mode)"
 4217 msgstr " -N    send nye nyheder til dine indlæg (jobtilstand)"
 4218 
 4219 # Jeg ville sætte (mindst) to mellemrum for at adskille ligesom i
 4220 # coreutils, og så rykke ekstra ind om nødvendigt. Også selvom den
 4221 # engelske ikke gør det
 4222 #: src/lang.c:929
 4223 msgid " -M user mail new news to specified user (batch mode)"
 4224 msgstr " -M bruger send nye nyheder til specificeret bruger (jobtilstand)"
 4225 
 4226 #: src/lang.c:930
 4227 #, c-format
 4228 msgid " -f file subscribed to newsgroups file [default=%s]"
 4229 msgstr " -f fil  har abonnement for nyhedsgruppefil [standard=%s]"
 4230 
 4231 #: src/lang.c:931
 4232 msgid " -x    no-posting mode"
 4233 msgstr " -x    tilstand uden indsendelse"
 4234 
 4235 #: src/lang.c:932
 4236 msgid " -w    post an article and exit"
 4237 msgstr " -w    send en artikel og afslut"
 4238 
 4239 #: src/lang.c:933
 4240 msgid " -o    post all postponed articles and exit"
 4241 msgstr " -o    send alle udsatte artikler og afslut"
 4242 
 4243 #: src/lang.c:934
 4244 msgid " -R    read news saved by -S option"
 4245 msgstr " -R    læs nyheder gemt med tilvalget -S"
 4246 
 4247 #: src/lang.c:935
 4248 #, c-format
 4249 msgid " -s dir  save news directory [default=%s]"
 4250 msgstr " -s mappe gem nyhedsmappe [standard=%s]"
 4251 
 4252 #: src/lang.c:936
 4253 msgid " -S    save new news for later reading (batch mode)"
 4254 msgstr " -S    gem nye nyheder til senere læsning (batchtilstand)"
 4255 
 4256 #: src/lang.c:937
 4257 msgid " -z    start if any unread news"
 4258 msgstr " -z    start hvis der er ulæste nyheder"
 4259 
 4260 #: src/lang.c:938
 4261 #, c-format
 4262 msgid ""
 4263 "A Usenet reader.\n"
 4264 "\n"
 4265 "Usage: %s [options] [newsgroup[,...]]"
 4266 msgstr ""
 4267 "En Usenetlæser.\n"
 4268 "\n"
 4269 "Brug: %s [tilvalg] [nyhedsgruppe[,...]]"
 4270 
 4271 #: src/lang.c:939
 4272 msgid " -v    verbose output for batch mode options"
 4273 msgstr " -v    uddybende udskrift for jobtilstandsindstillinger"
 4274 
 4275 #: src/lang.c:940
 4276 msgid " -V    print version & date information"
 4277 msgstr " -V    vis version- & datoinformation"
 4278 
 4279 #: src/lang.c:941
 4280 #, c-format
 4281 msgid "%s only useful without batch mode operations\n"
 4282 msgstr "%s er kun nyttig uden jobtilstandsoperationer\n"
 4283 
 4284 #: src/lang.c:942
 4285 #, c-format
 4286 msgid "%s only useful for batch mode operations\n"
 4287 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4288 
 4289 #: src/lang.c:943
 4290 #, fuzzy, c-format
 4291 msgid "%s only useful for batch or debug mode operations\n"
 4292 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4293 
 4294 #: src/lang.c:944
 4295 #, c-format
 4296 msgid "Useless combination %s and %s. Ignoring %s.\n"
 4297 msgstr "Nytteløs kombination %s og %s. Ignorerer %s.\n"
 4298 
 4299 #: src/lang.c:946
 4300 #, c-format
 4301 msgid ""
 4302 "\n"
 4303 "%s%d out of range (0 - %d). Reset to 0"
 4304 msgstr ""
 4305 "\n"
 4306 "%s%d uden for interval (0 - %d). Nulstil til 0"
 4307 
 4308 #: src/lang.c:947
 4309 #, c-format
 4310 msgid "View '%s' (%s/%s)?"
 4311 msgstr "Vis »%s« (%s/%s)?"
 4312 
 4313 #: src/lang.c:949
 4314 #, c-format
 4315 msgid ""
 4316 "\n"
 4317 "Warning: posting exceeds %d columns. Line %d is the first long one:\n"
 4318 "%-100s\n"
 4319 msgstr ""
 4320 "\n"
 4321 "Advarsel: indsendelse overstiger %d kolonner. Linje %d er den første lange:\n"
 4322 "%-100s\n"
 4323 
 4324 #: src/lang.c:950
 4325 msgid ""
 4326 "\n"
 4327 "Warning: article unchanged after editing\n"
 4328 msgstr ""
 4329 "\n"
 4330 "Advarsel: Artikel uændret efter redigering\n"
 4331 
 4332 #: src/lang.c:951
 4333 msgid ""
 4334 "\n"
 4335 "Warning: \"Subject:\" contains only whitespaces.\n"
 4336 msgstr ""
 4337 "\n"
 4338 "Advarsel: »Subject:« indeholder kun mellemrum.\n"
 4339 
 4340 #: src/lang.c:952
 4341 msgid ""
 4342 "\n"
 4343 "Warning: \"Subject:\" begins with \"Re: \" but there are no \"References:"
 4344 "\".\n"
 4345 msgstr ""
 4346 "\n"
 4347 "Advarsel: »Subject:« begynder med »Re:« men der er ingen »References:«.\n"
 4348 
 4349 #: src/lang.c:954
 4350 msgid ""
 4351 "\n"
 4352 "Warning: Article has \"References:\" but \"Subject:\" does not begin\n"
 4353 "     with \"Re: \" and does not contain \"(was:\".\n"
 4354 msgstr ""
 4355 "\n"
 4356 "Advarsel: Artikel har »References:« men »Subject:« begynder ikke med\n"
 4357 "     »Re:« og indeholder ikke »(was:«.\n"
 4358 
 4359 #: src/lang.c:957
 4360 msgid ""
 4361 "Read carefully!\n"
 4362 "\n"
 4363 " You are about to cancel an article seemingly written by you. This will "
 4364 "wipe\n"
 4365 " the article from most news servers throughout the world, but there is "
 4366 "no\n"
 4367 " guarantee that it will work.\n"
 4368 "\n"
 4369 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4370 "\n"
 4371 msgstr ""
 4372 "Læs omhyggeligt!\n"
 4373 "\n"
 4374 " Du er ved at fjerne en artikel, som ser ud til at være skrevet af dig "
 4375 "selv.\n"
 4376 " Det vil fjerne artiklen fra de fleste nyhedsservere, men der er ingen\n"
 4377 " garanti for at det vil fungere.\n"
 4378 "\n"
 4379 "Dette er artiklen, du er ved at fjerne:\n"
 4380 "\n"
 4381 
 4382 #: src/lang.c:961
 4383 msgid ""
 4384 "\n"
 4385 "Warning: You are using a non-plain transfer encoding (such as base64 or\n"
 4386 "     quoted-printable) and an external inews program to submit your\n"
 4387 "     article. If a signature is appended by that inews program it will\n"
 4388 "     not be encoded properly.\n"
 4389 msgstr ""
 4390 
 4391 #: src/lang.c:966
 4392 msgid ""
 4393 "\n"
 4394 "Warning: \"example\" is a reserved hierarchy!\n"
 4395 msgstr ""
 4396 "\n"
 4397 "Advarsel: »example« er et reserveret hierarki!\n"
 4398 
 4399 #: src/lang.c:967
 4400 #, c-format
 4401 msgid ""
 4402 "\n"
 4403 "\n"
 4404 "You are upgrading to tin %s from an earlier version.\n"
 4405 "Some values in your %s file have changed!\n"
 4406 "Read WHATSNEW, etc...\n"
 4407 msgstr ""
 4408 "\n"
 4409 "\n"
 4410 "Du opgraderer til %s fra en tidligere version.\n"
 4411 "Nogle værdier i din %s-fil har ændret sig!\n"
 4412 "Læs WHATSNEW, etc ...\n"
 4413 
 4414 #: src/lang.c:969
 4415 #, c-format
 4416 msgid ""
 4417 "\n"
 4418 "\n"
 4419 "You are downgrading to tin %s from a more recent version!\n"
 4420 "Some values in your %s file may be ignored, others might have changed!\n"
 4421 msgstr ""
 4422 "\n"
 4423 "\n"
 4424 "Du nedgraderer til tin %s fra en nyere version!\n"
 4425 "Nogle værdier i din %s-fil bliver måske ignoreret, andre kan ændre sig!\n"
 4426 
 4427 #: src/lang.c:972
 4428 #, c-format
 4429 msgid ""
 4430 "Warning: tin wrote fewer groups to your\n"
 4431 "\t%s\n"
 4432 "than it read at startup. If you didn't unsubscribe from %ld %s during\n"
 4433 "this session this indicates an error and you should backup your %s\n"
 4434 "before you start tin once again!\n"
 4435 msgstr ""
 4436 
 4437 #: src/lang.c:976
 4438 #, c-format
 4439 msgid ""
 4440 "\n"
 4441 "Warning: Found %d '-- \\n' lines, this may confuse some people.\n"
 4442 msgstr ""
 4443 "\n"
 4444 "Advarsel: Fandt %d »-- \\n«-linjer, dette kan forvirre nogle.\n"
 4445 
 4446 #: src/lang.c:977
 4447 #, c-format
 4448 msgid "Warning: Only %d out of %d articles were saved"
 4449 msgstr "Advarsel: Kun %d ud af %d artikler blev gemt"
 4450 
 4451 #: src/lang.c:978
 4452 #, c-format
 4453 msgid ""
 4454 "\n"
 4455 "Warning: Your signature is longer than %d lines. Since signatures usually "
 4456 "do\n"
 4457 "     not transport any useful information, they should be as short "
 4458 "as\n"
 4459 "     possible.\n"
 4460 msgstr ""
 4461 "\n"
 4462 "Advarsel: Din signatur er længere end %d linjer. Da signaturer normalt ikke\n"
 4463 "     indeholder nyttig information, skal de være så korte som mulig.\n"
 4464 
 4465 #: src/lang.c:982
 4466 #, c-format
 4467 msgid ""
 4468 "Warning: this mail address may contain a spamtrap. %s=continue, %s=abort? "
 4469 msgstr ""
 4470 "Advarsel: Denne postadresse kan indeholde en spamfælde. %s=continue, "
 4471 "%s=abort? "
 4472 
 4473 #: src/lang.c:983
 4474 msgid ""
 4475 "\n"
 4476 "Warning: Signatures should start with '-- \\n' not with '--\\n'.\n"
 4477 msgstr ""
 4478 "\n"
 4479 "Advarsel: Underskrifter skal starte med '-- \\n' ikke med '--\\n'.\n"
 4480 
 4481 #: src/lang.c:984
 4482 msgid "Writing attributes file..."
 4483 msgstr "Skriver attributfil ..."
 4484 
 4485 #: src/lang.c:986
 4486 #, c-format
 4487 msgid "%d Responses"
 4488 msgstr "%d svar"
 4489 
 4490 #: src/lang.c:988
 4491 #, c-format
 4492 msgid "Added %d %s"
 4493 msgstr "Tilføjede %d %s"
 4494 
 4495 #: src/lang.c:989
 4496 msgid "No unsubscribed groups to show"
 4497 msgstr "Ingen grupper der ikke er tilmeldte at vise"
 4498 
 4499 #: src/lang.c:990
 4500 msgid "Showing subscribed to groups only"
 4501 msgstr "Viser kun tilmeldte til grupper"
 4502 
 4503 #: src/lang.c:991
 4504 msgid "Yes "
 4505 msgstr "Ja "
 4506 
 4507 #: src/lang.c:992
 4508 msgid "  You have mail"
 4509 msgstr "   Du har post"
 4510 
 4511 #: src/lang.c:997
 4512 #, c-format
 4513 msgid ""
 4514 "\n"
 4515 "Warning: Posting is in %s and contains characters which are not\n"
 4516 "     in your selected MM_NETWORK_CHARSET: %s.\n"
 4517 "     These characters will be replaced by '?' if you post this\n"
 4518 "     article unchanged. To avoid garbling your article please either\n"
 4519 "     edit it and remove those characters or change the setting of\n"
 4520 "     MM_NETWORK_CHARSET to a suitable value for your posting via the\n"
 4521 "     M)enu option.\n"
 4522 msgstr ""
 4523 
 4524 #: src/lang.c:1008
 4525 msgid " -D mode debug mode"
 4526 msgstr "  -D tilstand fejlsøgningstilstand"
 4527 
 4528 #: src/lang.c:1012
 4529 msgid ""
 4530 "Read carefully!\n"
 4531 "\n"
 4532 " You are about to cancel an article seemingly not written by you. This "
 4533 "will\n"
 4534 " wipe the article from lots of news servers throughout the world;\n"
 4535 " Usenet's majority considers this rather inappropriate, to say the "
 4536 "least.\n"
 4537 " Only press 'd' if you are absolutely positive that you are ready to "
 4538 "take\n"
 4539 " the rap.\n"
 4540 "\n"
 4541 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4542 "\n"
 4543 msgstr ""
 4544 
 4545 #: src/lang.c:1021
 4546 msgid "toggle color"
 4547 msgstr "slå farve til/fra"
 4548 
 4549 #: src/lang.c:1022
 4550 msgid ""
 4551 "# Changing colors of several screen parts\n"
 4552 "# Possible values are:\n"
 4553 "# -1 = default (white for foreground and black for background)\n"
 4554 "#  0 = black\n"
 4555 "#  1 = red\n"
 4556 "#  2 = green\n"
 4557 "#  3 = brown\n"
 4558 "#  4 = blue\n"
 4559 "#  5 = pink\n"
 4560 "#  6 = cyan\n"
 4561 "#  7 = white\n"
 4562 "# These are *only* for foreground:\n"
 4563 "#  8 = gray\n"
 4564 "#  9 = light red\n"
 4565 "# 10 = light green\n"
 4566 "# 11 = yellow\n"
 4567 "# 12 = light blue\n"
 4568 "# 13 = light pink\n"
 4569 "# 14 = light cyan\n"
 4570 "# 15 = light white\n"
 4571 "\n"
 4572 msgstr ""
 4573 "# Ændring af flere skærmdele\n"
 4574 "# Mulige værdier er:\n"
 4575 "# -1 = standard (hvid i forgrunden og sort i baggrunden)\n"
 4576 "#  0 = sort\n"
 4577 "#  1 = rød\n"
 4578 "#  2 = grøn\n"
 4579 "#  3 = brun\n"
 4580 "#  4 = blå\n"
 4581 "#  5 = lyserød\n"
 4582 "#  6 = cyan\n"
 4583 "#  7 = hvid\n"
 4584 "# Disse er *kun* for forgrunden:\n"
 4585 "#  8 = grå\n"
 4586 "#  9 = lyserød\n"
 4587 "# 10 = lysegrøn\n"
 4588 "# 11 = gul\n"
 4589 "# 12 = lyseblå\n"
 4590 "# 13 = lys lyserød\n"
 4591 "# 14 = lys cyan\n"
 4592 "# 15 = lys hvid\n"
 4593 "\n"
 4594 
 4595 #: src/lang.c:1042
 4596 msgid " -a    toggle color flag"
 4597 msgstr " -a    skift farveflag"
 4598 
 4599 #: src/lang.c:1046
 4600 msgid ""
 4601 "\n"
 4602 "Error: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4603 msgstr ""
 4604 "\n"
 4605 "Fejl: Followup-To angivet til mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4606 
 4607 #: src/lang.c:1047
 4608 #, c-format
 4609 msgid ""
 4610 "\n"
 4611 "Error: \"%s\" is renamed, use \"%s\" instead!\n"
 4612 msgstr ""
 4613 "\n"
 4614 "Fejl: »%s« omdøbes, brug »%s« i steden for!\n"
 4615 
 4616 #: src/lang.c:1048
 4617 #, c-format
 4618 msgid ""
 4619 "\n"
 4620 "Error: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4621 msgstr ""
 4622 "\n"
 4623 "Fejl: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4624 
 4625 #: src/lang.c:1049
 4626 #, c-format
 4627 msgid ""
 4628 "\n"
 4629 "Error: \"%s\" is not a valid newsgroup!\n"
 4630 msgstr ""
 4631 "\n"
 4632 "Fejl: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe!\n"
 4633 
 4634 #: src/lang.c:1051
 4635 msgid ""
 4636 "\n"
 4637 "Warning: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4638 msgstr ""
 4639 "\n"
 4640 "Advarsel: Followup-To angiver mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4641 
 4642 #: src/lang.c:1052
 4643 #, c-format
 4644 msgid ""
 4645 "\n"
 4646 "Warning: \"%s\" is renamed, you should use \"%s\" instead!\n"
 4647 msgstr ""
 4648 "\n"
 4649 "Advarsel: »%s« er omdøbt, du skal bruge »%s« i stedet for!\n"
 4650 
 4651 #: src/lang.c:1053
 4652 #, c-format
 4653 msgid ""
 4654 "\n"
 4655 "Warning: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4656 msgstr ""
 4657 "\n"
 4658 "Advarsel: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4659 
 4660 #: src/lang.c:1054
 4661 #, c-format
 4662 msgid ""
 4663 "\n"
 4664 "Warning: \"%s\" is not in your newsrc, it may be invalid at this site!\n"
 4665 msgstr ""
 4666 "\n"
 4667 "Advarsel: »%s« er ikke i din newsrc, den kan være ugyldig på denne side!\n"
 4668 
 4669 #: src/lang.c:1055
 4670 #, c-format
 4671 msgid ""
 4672 "\n"
 4673 "Warning: \"%s\" is not a valid newsgroup at this site!\n"
 4674 msgstr ""
 4675 "\n"
 4676 "Advarsel: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe på denne side!\n"
 4677 
 4678 #: src/lang.c:1059
 4679 #, c-format
 4680 msgid "%d files successfully written from %d articles. %d %s occurred."
 4681 msgstr "%d filer skrevet fra %d artikler. %d %s opstod."
 4682 
 4683 #: src/lang.c:1060
 4684 msgid "Missing parts."
 4685 msgstr "Manglende dele."
 4686 
 4687 #: src/lang.c:1061
 4688 msgid "No beginning."
 4689 msgstr "Ingen begyndelse."
 4690 
 4691 #: src/lang.c:1062
 4692 msgid "No data."
 4693 msgstr "Ingen data."
 4694 
 4695 #: src/lang.c:1063
 4696 msgid "Unknown error."
 4697 msgstr "Ukendt fejl."
 4698 
 4699 #: src/lang.c:1066
 4700 #, c-format
 4701 msgid "\tChecksum of %s (%ld %s)"
 4702 msgstr "\tKontrolsum for %s (%ld %s)"
 4703 
 4704 #: src/lang.c:1071
 4705 msgid "Reading mail active file... "
 4706 msgstr "Læser postaktiv fil ... "
 4707 
 4708 #: src/lang.c:1072
 4709 msgid "Reading mailgroups file... "
 4710 msgstr "Læser postgruppens fil ... "
 4711 
 4712 #: src/lang.c:1076
 4713 msgid "perform PGP operations on article"
 4714 msgstr "udfør PGP-handlinger på artikel"
 4715 
 4716 #: src/lang.c:1077
 4717 msgid "Add key(s) to public keyring?"
 4718 msgstr "Tilføj nøgle(r) til offentlig nøglering?"
 4719 
 4720 #: src/lang.c:1078
 4721 #, c-format
 4722 msgid "%s=encrypt, %s=sign, %s=both, %s=quit: "
 4723 msgstr "%s=krypter, %s=underskriv, %s=begge, %s=afslut: "
 4724 
 4725 #: src/lang.c:1079
 4726 #, c-format
 4727 msgid "%s=sign, %s=sign & include public key, %s=quit: "
 4728 msgstr "%s=underskriv, %s=underskriv & inkluder offentlig nøgle, %s=afslut: "
 4729 
 4730 #: src/lang.c:1080
 4731 #, c-format
 4732 msgid "PGP has not been set up (can't open %s)"
 4733 msgstr "PGP er ikke sat op (kan ikke åbne %s)"
 4734 
 4735 #: src/lang.c:1081
 4736 msgid "Article not signed and no public keys found"
 4737 msgstr "Artikel ikke underskrevet og ingen offentlige nøgler fundet"
 4738 
 4739 #: src/lang.c:1083
 4740 #, c-format
 4741 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4742 msgstr ""
 4743 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4744 
 4745 #: src/lang.c:1084
 4746 #, c-format
 4747 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4748 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4749 
 4750 #: src/lang.c:1085
 4751 #, c-format
 4752 msgid ""
 4753 "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4754 msgstr ""
 4755 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt "
 4756 "[%%s]: "
 4757 
 4758 #: src/lang.c:1087
 4759 #, c-format
 4760 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4761 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4762 
 4763 #: src/lang.c:1088
 4764 #, c-format
 4765 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4766 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4767 
 4768 #: src/lang.c:1089
 4769 #, c-format
 4770 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4771 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4772 
 4773 #: src/lang.c:1093
 4774 #, c-format
 4775 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4776 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4777 
 4778 #: src/lang.c:1094
 4779 #, c-format
 4780 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=send [%%s]: "
 4781 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=indsend [%%s]: "
 4782 
 4783 #: src/lang.c:1095
 4784 #, c-format
 4785 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4786 msgstr ""
 4787 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4788 
 4789 #: src/lang.c:1097
 4790 #, c-format
 4791 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4792 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4793 
 4794 #: src/lang.c:1098
 4795 #, c-format
 4796 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=send [%%s]: "
 4797 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=send [%%s]: "
 4798 
 4799 #: src/lang.c:1099
 4800 #, c-format
 4801 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4802 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4803 
 4804 #: src/lang.c:1105
 4805 msgid "Try cache_overview_files to speed up things.\n"
 4806 msgstr "Prøv cache_overview_files for at øge hastigheden.\n"
 4807 
 4808 #: src/lang.c:1106
 4809 msgid "Tin will use local index files instead.\n"
 4810 msgstr "Tin vil i steden for anvende lokale indeksfiler.\n"
 4811 
 4812 #: src/lang.c:1107
 4813 msgid "Cannot find NNTP server name"
 4814 msgstr "Kan ikke finde NNTP-servernavn"
 4815 
 4816 #: src/lang.c:1108
 4817 #, c-format
 4818 msgid "Connecting to %s:%u..."
 4819 msgstr "Forbinder til %s:%u ..."
 4820 
 4821 #: src/lang.c:1109
 4822 #, fuzzy
 4823 msgid "Disconnecting from server..."
 4824 msgstr "Afbryder fra server ...\n"
 4825 
 4826 #: src/lang.c:1110
 4827 #, c-format
 4828 msgid "Failed to connect to NNTP server %s. Exiting..."
 4829 msgstr "Kunne ikke forbinde til NNTP-server %s. Afslutter ..."
 4830 
 4831 #: src/lang.c:1111
 4832 msgid "205 Closing connection"
 4833 msgstr "205 Lukker forbindelse"
 4834 
 4835 #: src/lang.c:1112
 4836 msgid "Your server does not support the NNTP XOVER or OVER command.\n"
 4837 msgstr "Din server understøtter ikke kommandoerne NNTP XOVER eller OVER.\n"
 4838 
 4839 #: src/lang.c:1113
 4840 msgid "Connection to news server has timed out. Reconnect?"
 4841 msgstr "Forbindelsen til nyhedsserveren har fået tidsudløb. Genforbind?"
 4842 
 4843 #: src/lang.c:1114
 4844 #, c-format
 4845 msgid ""
 4846 "Put the server name in the file %s,\n"
 4847 "or set the environment variable NNTPSERVER"
 4848 msgstr ""
 4849 "Placer servernavnet i filen %s,\n"
 4850 "eller angiv miljøvariablen NNTPSERVER"
 4851 
 4852 #: src/lang.c:1115
 4853 msgid " -A    force authentication on connect"
 4854 msgstr " -A    fremtving godkendelse ved forbindelse"
 4855 
 4856 #: src/lang.c:1116
 4857 #, c-format
 4858 msgid " -g serv read news from NNTP server serv [default=%s]"
 4859 msgstr " -g serv læs nyheder fra NNTP-server serv [standard=%s]"
 4860 
 4861 #: src/lang.c:1117
 4862 #, c-format
 4863 msgid " -p port use port as NNTP port [default=%d]"
 4864 msgstr " -p port brug port som NNTP-port [standard=%d]"
 4865 
 4866 #: src/lang.c:1118
 4867 #, fuzzy
 4868 msgid " -Q    quick start. Same as -dnq"
 4869 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -dnq"
 4870 
 4871 #: src/lang.c:1119
 4872 msgid " -r    read news remotely from default NNTP server"
 4873 msgstr " -r    læs nyheder eksternt fra standard-NNTP-server"
 4874 
 4875 #: src/lang.c:1120
 4876 msgid " -l    use only LIST instead of GROUP (-n) command"
 4877 msgstr " -l    brug kun LIST i stedet for GROUP-kommando (-n)"
 4878 
 4879 #: src/lang.c:1121
 4880 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from NNTP server"
 4881 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra NNTP-server"
 4882 
 4883 #: src/lang.c:1123
 4884 msgid " -4    force connecting via IPv4"
 4885 msgstr " -4    fremtving forbindelse via IPv4"
 4886 
 4887 #: src/lang.c:1124
 4888 msgid " -6    force connecting via IPv6"
 4889 msgstr " -6    fremtving forbindelse via IPv6"
 4890 
 4891 #: src/lang.c:1125
 4892 msgid ""
 4893 "\n"
 4894 "socket or connect problem\n"
 4895 msgstr ""
 4896 "\n"
 4897 "sokkel- eller forbindelsesproblem\n"
 4898 
 4899 #: src/lang.c:1127
 4900 #, c-format
 4901 msgid ""
 4902 "\n"
 4903 "Connection to %s: "
 4904 msgstr ""
 4905 "\n"
 4906 "Forbindelse til %s: "
 4907 
 4908 #: src/lang.c:1128
 4909 msgid "Giving up...\n"
 4910 msgstr "Giver op...\n"
 4911 
 4912 #: src/lang.c:1130
 4913 #, c-format
 4914 msgid "%s/tcp: Unknown service.\n"
 4915 msgstr "%s/tcp: Ukendt tjeneste.\n"
 4916 
 4917 #: src/lang.c:1134
 4918 msgid ""
 4919 "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4920 "Tin will try to use XHDR XREF instead (slows down things a bit).\n"
 4921 msgstr ""
 4922 "Din server har ikke Xref: i sin XOVER-information.\n"
 4923 "Tin vil forsøge at bruge XHDR XREF i stedet (gør tingene en smule "
 4924 "langsommere.\n"
 4925 
 4926 #: src/lang.c:1137
 4927 msgid "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4928 msgstr "Din server har ikke Xref: I sin XOVER-information.\n"
 4929 
 4930 #: src/lang.c:1140
 4931 #, c-format
 4932 msgid "Can't open %s. Try %s -r to read news via NNTP."
 4933 msgstr "Kan ikke åbne %s. Prøv %s -r for at læse nyheder via NNTP."
 4934 
 4935 #: src/lang.c:1143
 4936 msgid " -Q    quick start. Same as -qd"
 4937 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -qd"
 4938 
 4939 #: src/lang.c:1144
 4940 msgid " -l    read only active file instead of scanning spool (-n) command"
 4941 msgstr " -l    læs kun aktiv fil i stedet for skanningskø-kommando (-n)"
 4942 
 4943 #: src/lang.c:1145
 4944 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from spool"
 4945 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra kø"
 4946 
 4947 #: src/lang.c:1146
 4948 msgid "Your server does not have Xref: in its NOV-files.\n"
 4949 msgstr "Din server har ikke Xref: i sine NOV-filer.\n"
 4950 
 4951 #: src/lang.c:1150
 4952 msgid "Posting using external inews failed. Use built in inews instead?"
 4953 msgstr "Indsendelse via ekstern inews mislykkedes. Brug byg i inews i stedet?"
 4954 
 4955 #: src/lang.c:1151
 4956 msgid "It worked! Should I always use my built in inews from now on?"
 4957 msgstr "Det virkede! Skal jeg altid brug min bygning i inews fra nu af?"
 4958 
 4959 #: src/lang.c:1155
 4960 #, c-format
 4961 msgid "%d %s printed"
 4962 msgstr "%d %s udskrevet"
 4963 
 4964 #: src/lang.c:1156
 4965 msgid "output article/thread/hot/pattern/tagged articles to printer"
 4966 msgstr "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til printer"
 4967 
 4968 #: src/lang.c:1157
 4969 msgid "Print"
 4970 msgstr "Udskriv"
 4971 
 4972 #: src/lang.c:1158
 4973 msgid "Printing..."
 4974 msgstr "Udskriver ..."
 4975 
 4976 #: src/lang.c:1162
 4977 #, c-format
 4978 msgid "%d %s piped to \"%s\""
 4979 msgstr "%d %s sendt via datakanal til »%s«"
 4980 
 4981 #: src/lang.c:1163
 4982 msgid "pipe article/thread/hot/pattern/tagged articles into command"
 4983 msgstr ""
 4984 "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til kommando"
 4985 
 4986 #: src/lang.c:1164
 4987 msgid "No command"
 4988 msgstr "Ingen kommando"
 4989 
 4990 #: src/lang.c:1165
 4991 msgid "Pipe"
 4992 msgstr "Datakanal"
 4993 
 4994 #: src/lang.c:1166
 4995 #, c-format
 4996 msgid "Pipe to command [%.*s]> "
 4997 msgstr "Datakanal til kommando [%.*s]> "
 4998 
 4999 #: src/lang.c:1167
 5000 msgid "Piping..."
 5001 msgstr "Via datakanal ..."
 5002 
 5003 #: src/lang.c:1169
 5004 msgid "Piping not enabled."
 5005 msgstr "Datakanal ikke aktiveret."
 5006 
 5007 #: src/lang.c:1173
 5008 #, c-format
 5009 msgid ""
 5010 "\n"
 5011 "Error: The \"%s:\" line has spaces in it that MUST be removed.\n"
 5012 "    The only allowable space is the one separating the colon (:)\n"
 5013 "    from the contents. Use a comma (,) to separate multiple\n"
 5014 "    newsgroup names.\n"
 5015 msgstr ""
 5016 "\n"
 5017 "Fejl: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes. Det eneste\n"
 5018 "   lovlige mellemrum er det adskilt af kolon (:) fra indholdet.\n"
 5019 "   Brug et komma (,) for at adskille flere nyhedsgruppers navne.\n"
 5020 
 5021 #: src/lang.c:1178
 5022 #, c-format
 5023 msgid ""
 5024 "\n"
 5025 "Error: The \"%s:\" line is continued in the next line. Since\n"
 5026 "    the line may not contain whitespace, this is not allowed.\n"
 5027 "    Please write all newsgroups into a single line.\n"
 5028 msgstr ""
 5029 "\n"
 5030 "Fejl: Linjen »%s:« fortsættes ikke på næste linje. Da linjen ikke\n"
 5031 "   må indeholde blanke felter, er dette ikke tilladt.\n"
 5032 "   Skriv venligst alle nyhedsgrupper i en enkel linje.\n"
 5033 
 5034 #: src/lang.c:1183
 5035 #, c-format
 5036 msgid ""
 5037 "\n"
 5038 "Warning: The \"%s:\" line is continued in the next line.\n"
 5039 "     This is a very new feature and may not be accepted by all servers.\n"
 5040 "     To avoid trouble please write all newsgroups into a single line.\n"
 5041 msgstr ""
 5042 "\n"
 5043 "Advarsel: Linjen »%s:« fortsættes på den næste linje.\n"
 5044 "     Dette er en helt ny funktion og accepteres måske ikke af alle\n"
 5045 "     servere. For at undgå problemer så skriv alle nyhedsgrupper på\n"
 5046 "     en enkelt linje.\n"
 5047 
 5048 #: src/lang.c:1187
 5049 #, c-format
 5050 msgid ""
 5051 "\n"
 5052 "Warning: The \"%s:\" line has spaces in it that SHOULD be removed.\n"
 5053 msgstr ""
 5054 "\n"
 5055 "Advarsel: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes.\n"
 5056 
 5057 #: src/lang.c:1192
 5058 msgid ""
 5059 "\n"
 5060 " If your article contains quoted text please take some time to pare it "
 5061 "down\n"
 5062 " to just the key points to which you are responding, or people will "
 5063 "think\n"
 5064 " you are a dweeb! Many people have the habit of skipping any article "
 5065 "whose\n"
 5066 " first page is largely quoted material. Format your article to fit in "
 5067 "less\n"
 5068 " then 80 chars, since that's the conventional size (72 is a good choice "
 5069 "as\n"
 5070 " it allows quoting without exceeding the limit). If your lines are too "
 5071 "long\n"
 5072 " they'll wrap around ugly and people won't read what you write. If "
 5073 "you\n"
 5074 " aren't careful and considerate in formatting your posting, people "
 5075 "are\n"
 5076 " likely to ignore it completely. It's a crowded net out there.\n"
 5077 msgstr ""
 5078 
 5079 #: src/lang.c:1205
 5080 msgid "shell escape"
 5081 msgstr ""
 5082 
 5083 #: src/lang.c:1206
 5084 #, c-format
 5085 msgid "Shell Command (%s)"
 5086 msgstr "Skalkommando (%s)"
 5087 
 5088 #: src/lang.c:1207
 5089 #, c-format
 5090 msgid "Enter shell command [%s]> "
 5091 msgstr "Indtast skalkommando [%s]> "
 5092 
 5093 #: src/lang.c:1211
 5094 #, c-format
 5095 msgid "%s: Can't get entry for TERM\n"
 5096 msgstr "%s: Kan ikke indhente post for TERM\n"
 5097 
 5098 #: src/lang.c:1215
 5099 #, c-format
 5100 msgid "Group %.*s ('q' to quit)..."
 5101 msgstr "Gruppe %.*s (»q« for afslut) ..."
 5102 
 5103 #: src/lang.c:1217
 5104 #, c-format
 5105 msgid "Group %.*s..."
 5106 msgstr "Gruppe %.*s ..."
 5107 
 5108 #: src/lang.c:1221
 5109 msgid "Server unavailable\n"
 5110 msgstr "Server utilgængelig\n"
 5111 
 5112 #: src/lang.c:1227
 5113 #, c-format
 5114 msgid ""
 5115 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; "
 5116 "%s=post"
 5117 msgstr ""
 5118 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; "
 5119 "%s=sæt mærke; %s=indsend"
 5120 
 5121 #: src/lang.c:1228
 5122 #, c-format
 5123 msgid ""
 5124 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5125 msgstr ""
 5126 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt "
 5127 "mærke; %s=indsend"
 5128 
 5129 #: src/lang.c:1230
 5130 #, c-format
 5131 msgid ""
 5132 "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5133 msgstr ""
 5134 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5135 "%s=indsend"
 5136 
 5137 #: src/lang.c:1231
 5138 #, c-format
 5139 msgid "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5140 msgstr ""
 5141 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5142 
 5143 #: src/lang.c:1235
 5144 #, c-format
 5145 msgid ""
 5146 "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5147 msgstr ""
 5148 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5149 "%s=indsend"
 5150 
 5151 #: src/lang.c:1236
 5152 #, c-format
 5153 msgid "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5154 msgstr ""
 5155 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5156 
 5157 #: src/lang.c:1238
 5158 #, c-format
 5159 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5160 msgstr ""
 5161 "%s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5162 
 5163 #: src/lang.c:1239
 5164 #, c-format
 5165 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5166 msgstr "%s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5167 
 5168 #: src/lang.c:1245
 5169 msgid "Terminal does not support color"
 5170 msgstr "Terminal understøtter ikke farver"
 5171 
 5172 #: src/lang.c:1250
 5173 #, c-format
 5174 msgid "Trying %s"
 5175 msgstr "Forsøger %s"
 5176 
 5177 #: src/lang.c:1264 src/lang.c:1292 src/lang.c:1574 src/refs.c:292
 5178 msgid "None"
 5179 msgstr "Ingen"
 5180 
 5181 #: src/lang.c:1265
 5182 msgid "Subject"
 5183 msgstr "Emne"
 5184 
 5185 #: src/lang.c:1266
 5186 msgid "References"
 5187 msgstr "Referencer"
 5188 
 5189 #: src/lang.c:1267
 5190 msgid "Both Subject and References"
 5191 msgstr "Både emne og referencer"
 5192 
 5193 #: src/lang.c:1268
 5194 msgid "Multipart Subject"
 5195 msgstr "Emne i flere dele"
 5196 
 5197 #: src/lang.c:1269
 5198 msgid "Percentage Match"
 5199 msgstr "Procentmatch"
 5200 
 5201 #: src/lang.c:1282 src/lang.c:1373 src/lang.c:1463
 5202 msgid "No"
 5203 msgstr "Nej"
 5204 
 5205 #: src/lang.c:1283 src/lang.c:1465
 5206 msgid "Yes"
 5207 msgstr "Ja"
 5208 
 5209 #: src/lang.c:1284
 5210 msgid "Hide All"
 5211 msgstr "Gem alle"
 5212 
 5213 #: src/lang.c:1293
 5214 msgid "Address"
 5215 msgstr "Adresse"
 5216 
 5217 #: src/lang.c:1294
 5218 msgid "Full Name"
 5219 msgstr "Fulde navn"
 5220 
 5221 #: src/lang.c:1295
 5222 msgid "Address and Name"
 5223 msgstr "Adresse og navn"
 5224 
 5225 #: src/lang.c:1303
 5226 msgid "Max"
 5227 msgstr "Maks."
 5228 
 5229 #: src/lang.c:1304
 5230 msgid "Sum"
 5231 msgstr "Sum"
 5232 
 5233 #: src/lang.c:1305
 5234 msgid "Average"
 5235 msgstr "Gennemsnit"
 5236 
 5237 #: src/lang.c:1315 src/lang.c:1335
 5238 msgid "Black"
 5239 msgstr "Sort"
 5240 
 5241 #: src/lang.c:1316 src/lang.c:1336
 5242 msgid "Red"
 5243 msgstr "Rød"
 5244 
 5245 #: src/lang.c:1317 src/lang.c:1337
 5246 msgid "Green"
 5247 msgstr "Grøn"
 5248 
 5249 #: src/lang.c:1318 src/lang.c:1338
 5250 msgid "Brown"
 5251 msgstr "Brun"
 5252 
 5253 #: src/lang.c:1319 src/lang.c:1339
 5254 msgid "Blue"
 5255 msgstr "Blå"
 5256 
 5257 # Andre muligheder: Rødviolet
 5258 #: src/lang.c:1320 src/lang.c:1340
 5259 msgid "Pink"
 5260 msgstr "Pink"
 5261 
 5262 # Cyan er en blå/grøn farve. (kunne også bruge turkis som oversættelse).
 5263 #: src/lang.c:1321 src/lang.c:1341
 5264 msgid "Cyan"
 5265 msgstr "Cyan"
 5266 
 5267 #: src/lang.c:1322 src/lang.c:1342
 5268 msgid "White"
 5269 msgstr "Hvis"
 5270 
 5271 #: src/lang.c:1323
 5272 msgid "Gray"
 5273 msgstr "Grå"
 5274 
 5275 #: src/lang.c:1324
 5276 msgid "Light Red"
 5277 msgstr "Lyserød"
 5278 
 5279 #: src/lang.c:1325
 5280 msgid "Light Green"
 5281 msgstr "Lysegrøn"
 5282 
 5283 #: src/lang.c:1326
 5284 msgid "Yellow"
 5285 msgstr "Gul"
 5286 
 5287 #: src/lang.c:1327
 5288 msgid "Light Blue"
 5289 msgstr "Lyseblå"
 5290 
 5291 #: src/lang.c:1328
 5292 msgid "Light Pink"
 5293 msgstr "Lys pink"
 5294 
 5295 #: src/lang.c:1329
 5296 msgid "Light Cyan"
 5297 msgstr "Lys cyan"
 5298 
 5299 #: src/lang.c:1330
 5300 msgid "Light White"
 5301 msgstr "Lysehvid"
 5302 
 5303 #: src/lang.c:1351 src/lang.c:1470 src/lang.c:1485
 5304 msgid "Nothing"
 5305 msgstr "Intet"
 5306 
 5307 #: src/lang.c:1353
 5308 msgid "Space"
 5309 msgstr "Mellemrum"
 5310 
 5311 #: src/lang.c:1361
 5312 msgid "Normal"
 5313 msgstr "Normal"
 5314 
 5315 #: src/lang.c:1362
 5316 msgid "Best highlighting"
 5317 msgstr "Bedste fremhævelse"
 5318 
 5319 #: src/lang.c:1363
 5320 msgid "Underline"
 5321 msgstr "Understregning"
 5322 
 5323 #: src/lang.c:1364
 5324 msgid "Reverse video"
 5325 msgstr "Omvendt video"
 5326 
 5327 #: src/lang.c:1365
 5328 msgid "Blinking"
 5329 msgstr "Blinkende"
 5330 
 5331 #: src/lang.c:1366
 5332 msgid "Half bright"
 5333 msgstr "Halv lyssætning"
 5334 
 5335 #: src/lang.c:1367
 5336 msgid "Bold"
 5337 msgstr "Fed"
 5338 
 5339 #: src/lang.c:1374
 5340 msgid "Cc"
 5341 msgstr "Cc"
 5342 
 5343 #: src/lang.c:1375
 5344 msgid "Bcc"
 5345 msgstr "Bcc"
 5346 
 5347 #: src/lang.c:1376
 5348 msgid "Cc and Bcc"
 5349 msgstr "Cc og Bcc"
 5350 
 5351 #: src/lang.c:1393 src/lang.c:1406
 5352 msgid "none"
 5353 msgstr "ingen"
 5354 
 5355 #: src/lang.c:1394
 5356 msgid "commands"
 5357 msgstr "kommandoer"
 5358 
 5359 #: src/lang.c:1395
 5360 msgid "select"
 5361 msgstr "vælg"
 5362 
 5363 #: src/lang.c:1397
 5364 msgid "commands & quit"
 5365 msgstr "kommandoer og afslut"
 5366 
 5367 #: src/lang.c:1398
 5368 msgid "commands & select"
 5369 msgstr "kommandoer og vælg"
 5370 
 5371 #: src/lang.c:1399
 5372 msgid "quit & select"
 5373 msgstr "afslut og vælg"
 5374 
 5375 #: src/lang.c:1400
 5376 msgid "commands & quit & select"
 5377 msgstr "kommandoer og afslut og vælg"
 5378 
 5379 #: src/lang.c:1407
 5380 msgid "PageDown"
 5381 msgstr "Side ned (PageDown)"
 5382 
 5383 #: src/lang.c:1408
 5384 msgid "PageNextUnread"
 5385 msgstr "Side næste ulæst (PageNextUnread)"
 5386 
 5387 #: src/lang.c:1409
 5388 msgid "PageDown or PageNextUnread"
 5389 msgstr "Side ned eller Side næste ulæst"
 5390 
 5391 #: src/lang.c:1415
 5392 msgid "Subject: (case sensitive)"
 5393 msgstr "Subject: (versalfølsom)"
 5394 
 5395 #: src/lang.c:1416
 5396 msgid "Subject: (ignore case)"
 5397 msgstr "Subject: (ikke versalfølsom)"
 5398 
 5399 #: src/lang.c:1417
 5400 msgid "From: (case sensitive)"
 5401 msgstr "From: (versalfølsom)"
 5402 
 5403 #: src/lang.c:1418
 5404 msgid "From: (ignore case)"
 5405 msgstr "From: (ikke versalfølsom)"
 5406 
 5407 #: src/lang.c:1419
 5408 msgid "Msg-ID: & full References: line"
 5409 msgstr "Msg-ID: og fulde References: linje"
 5410 
 5411 #: src/lang.c:1420
 5412 msgid "Msg-ID: & last References: only"
 5413 msgstr "Msg-ID: og sidste References: kun"
 5414 
 5415 #: src/lang.c:1421
 5416 msgid "Message-ID: entry only"
 5417 msgstr "Message-ID: kun post"
 5418 
 5419 # lines skal ikke oversætttes
 5420 #: src/lang.c:1422
 5421 msgid "Lines:"
 5422 msgstr "Lines:"
 5423 
 5424 #: src/lang.c:1428
 5425 msgid "Don't trim article body"
 5426 msgstr "Beskær ikke artikeltekst"
 5427 
 5428 #: src/lang.c:1429
 5429 msgid "Skip leading blank lines"
 5430 msgstr "Spring indledende tomme linjer over"
 5431 
 5432 #: src/lang.c:1430
 5433 msgid "Skip trailing blank lines"
 5434 msgstr "Spring afsluttende tomme linjer over"
 5435 
 5436 #: src/lang.c:1431
 5437 msgid "Skip leading and trailing blank l."
 5438 msgstr "Spring indledende og afsluttende tomme linjer over"
 5439 
 5440 #: src/lang.c:1432
 5441 msgid "Compact multiple between text"
 5442 msgstr "Komprimer flere tomme linjer mellem tekst"
 5443 
 5444 #: src/lang.c:1433
 5445 msgid "Compact multiple and skip leading"
 5446 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelad foranstillede"
 5447 
 5448 #: src/lang.c:1434
 5449 msgid "Compact multiple and skip trailing"
 5450 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelag efterstillede"
 5451 
 5452 #: src/lang.c:1435
 5453 msgid "Compact mltpl., skip lead. & trai."
 5454 msgstr "Kompr. fl.tom.linj., udelad for- & efterstil."
 5455 
 5456 #: src/lang.c:1464
 5457 msgid "Shell archive"
 5458 msgstr "Skalarkiv"
 5459 
 5460 #: src/lang.c:1471
 5461 msgid "Subject: (descending)"
 5462 msgstr "Subject: (faldende)"
 5463 
 5464 #: src/lang.c:1472
 5465 msgid "Subject: (ascending)"
 5466 msgstr "Subject: (stigende)"
 5467 
 5468 #: src/lang.c:1473
 5469 msgid "From: (descending)"
 5470 msgstr "From: (faldende)"
 5471 
 5472 #: src/lang.c:1474
 5473 msgid "From: (ascending)"
 5474 msgstr "From: (stigende)"
 5475 
 5476 #: src/lang.c:1475
 5477 msgid "Date: (descending)"
 5478 msgstr "Date: (faldende)"
 5479 
 5480 #: src/lang.c:1476
 5481 msgid "Date: (ascending)"
 5482 msgstr "Date: (stigende)"
 5483 
 5484 #: src/lang.c:1477 src/lang.c:1486
 5485 msgid "Score (descending)"
 5486 msgstr "Point (faldende)"
 5487 
 5488 #: src/lang.c:1478 src/lang.c:1487
 5489 msgid "Score (ascending)"
 5490 msgstr "Point (stigende)"
 5491 
 5492 # Lines skal ikke oversættes
 5493 #: src/lang.c:1479
 5494 msgid "Lines: (descending)"
 5495 msgstr "Lines: (faldende)"
 5496 
 5497 # Lines skal ikke oversættes
 5498 #: src/lang.c:1480
 5499 msgid "Lines: (ascending)"
 5500 msgstr "Lines: (stigende)"
 5501 
 5502 #: src/lang.c:1488
 5503 msgid "Last posting date (descending)"
 5504 msgstr "Sidste indsendingsdato (faldende)"
 5505 
 5506 #: src/lang.c:1489
 5507 msgid "Last posting date (ascending)"
 5508 msgstr "Sidste indsendingsdato (stigende)"
 5509 
 5510 #: src/lang.c:1495
 5511 msgid "Quick-sort"
 5512 msgstr "Hurtigsortering"
 5513 
 5514 #: src/lang.c:1496
 5515 msgid "Heap-sort"
 5516 msgstr "Bunkesortering"
 5517 
 5518 #: src/lang.c:1503
 5519 msgid "Always Keep"
 5520 msgstr "Behold altid"
 5521 
 5522 #: src/lang.c:1504
 5523 msgid "Always Remove"
 5524 msgstr "Fjern altid"
 5525 
 5526 #: src/lang.c:1505
 5527 msgid "Mark with D on selection screen"
 5528 msgstr "Marker med D på udvælgelsesskærmen"
 5529 
 5530 #: src/lang.c:1511
 5531 msgid "Kill only unread arts"
 5532 msgstr "Dræb kun ulæst kunst"
 5533 
 5534 #: src/lang.c:1512
 5535 msgid "Kill all arts & show with K"
 5536 msgstr "Dræb al kunst og vis med K"
 5537 
 5538 #. TODO: s/K/art_marked_killed/
 5539 #: src/lang.c:1513
 5540 msgid "Kill all arts and never show"
 5541 msgstr "Dræb al kunst og vis aldrig"
 5542 
 5543 #: src/lang.c:1519
 5544 msgid "Nothing special"
 5545 msgstr "Intet specielt"
 5546 
 5547 #: src/lang.c:1520
 5548 msgid "Compress quotes"
 5549 msgstr "Komprimer citattegn"
 5550 
 5551 #: src/lang.c:1521
 5552 msgid "Quote signatures"
 5553 msgstr "Citer underskrifter"
 5554 
 5555 #: src/lang.c:1522
 5556 msgid "Compress quotes, quote sigs"
 5557 msgstr "Komprimer citattegn, citer underskr."
 5558 
 5559 #: src/lang.c:1523
 5560 msgid "Quote empty lines"
 5561 msgstr "Citater tomme linjer"
 5562 
 5563 #: src/lang.c:1524
 5564 msgid "Compress quotes, quote empty lines"
 5565 msgstr "Komprimer citattegn, citer tomme linjer"
 5566 
 5567 #: src/lang.c:1525
 5568 msgid "Quote sigs & empty lines"
 5569 msgstr "Citer underskrifter og tomme linjer"
 5570 
 5571 #: src/lang.c:1526
 5572 msgid "Comp. q., quote sigs & empty lines"
 5573 msgstr "Kompr. c., citer underskr. og tomme linjer"
 5574 
 5575 #: src/lang.c:1566
 5576 msgid "no"
 5577 msgstr "nej"
 5578 
 5579 #: src/lang.c:1567
 5580 msgid "with headers"
 5581 msgstr "med teksthoveder"
 5582 
 5583 #: src/lang.c:1568
 5584 msgid "without headers"
 5585 msgstr "uden teksthoveder"
 5586 
 5587 # hvad er det her for nogle forkortelser (bevaret på engelsk)
 5588 #: src/lang.c:1575
 5589 msgid "NFKC"
 5590 msgstr "NFKC"
 5591 
 5592 #: src/lang.c:1577
 5593 msgid "NFKD"
 5594 msgstr "NFKD"
 5595 
 5596 #: src/lang.c:1578
 5597 msgid "NFC"
 5598 msgstr "NFC"
 5599 
 5600 #: src/lang.c:1579
 5601 msgid "NFD"
 5602 msgstr "NFD"
 5603 
 5604 #: src/lang.c:1581
 5605 msgid "NFKC case fold"
 5606 msgstr ""
 5607 
 5608 #: src/lang.c:1590
 5609 msgid "Display Options"
 5610 msgstr "Vis indstillinger"
 5611 
 5612 #: src/lang.c:1597
 5613 msgid "Color Options"
 5614 msgstr "Farveindstillinger"
 5615 
 5616 #: src/lang.c:1603
 5617 msgid "Highlight Options"
 5618 msgstr "Fremhævelsesindstillinger"
 5619 
 5620 #: src/lang.c:1610
 5621 msgid "Article-Limiting Options"
 5622 msgstr "Artikelbegrænsende indstillinger"
 5623 
 5624 #: src/lang.c:1616
 5625 msgid "Posting/Mailing Options"
 5626 msgstr "Indsendelses-/postindstillinger"
 5627 
 5628 #: src/lang.c:1622
 5629 msgid "Saving/Printing Options"
 5630 msgstr "Gemnings-/udskrivningsindstillinger"
 5631 
 5632 #: src/lang.c:1628
 5633 msgid "Expert Options"
 5634 msgstr "Ekspertindstillinger"
 5635 
 5636 #: src/lang.c:1634
 5637 msgid "Filtering Options"
 5638 msgstr "Filterindstillinger"
 5639 
 5640 #: src/lang.c:1639 src/lang.c:1670 src/lang.c:1676 src/lang.c:1703
 5641 #: src/lang.c:1755 src/lang.c:1761 src/lang.c:1771 src/lang.c:1782
 5642 #: src/lang.c:1800 src/lang.c:1869 src/lang.c:2070 src/lang.c:2076
 5643 #: src/lang.c:2082 src/lang.c:2097 src/lang.c:2109 src/lang.c:2116
 5644 #: src/lang.c:2170 src/lang.c:2179 src/lang.c:2185 src/lang.c:2192
 5645 #: src/lang.c:2199 src/lang.c:2206 src/lang.c:2213 src/lang.c:2220
 5646 #: src/lang.c:2227 src/lang.c:2234 src/lang.c:2241 src/lang.c:2248
 5647 #: src/lang.c:2255 src/lang.c:2262 src/lang.c:2269 src/lang.c:2276
 5648 #: src/lang.c:2283 src/lang.c:2290 src/lang.c:2297 src/lang.c:2304
 5649 #: src/lang.c:2311 src/lang.c:2318 src/lang.c:2325 src/lang.c:2332
 5650 #: src/lang.c:2339 src/lang.c:2346 src/lang.c:2353 src/lang.c:2361
 5651 #: src/lang.c:2377 src/lang.c:2384 src/lang.c:2391 src/lang.c:2398
 5652 #: src/lang.c:2404 src/lang.c:2410 src/lang.c:2427 src/lang.c:2439
 5653 #: src/lang.c:2474 src/lang.c:2527 src/lang.c:2541 src/lang.c:2547
 5654 #: src/lang.c:2572 src/lang.c:2590 src/lang.c:2607 src/lang.c:2619
 5655 #: src/lang.c:2652 src/lang.c:2688 src/lang.c:2708 src/lang.c:2743
 5656 #: src/lang.c:2753 src/lang.c:2760 src/lang.c:2786 src/lang.c:2810
 5657 #: src/lang.c:2887 src/lang.c:2902 src/lang.c:2910 src/lang.c:2924
 5658 #: src/lang.c:2930 src/lang.c:2968
 5659 msgid "<SPACE> toggles, <CR> sets, <ESC> cancels."
 5660 msgstr "<MELLEMRUM> skifter, <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 5661 
 5662 #: src/lang.c:1640
 5663 msgid "Show mini menu & posting etiquette"
 5664 msgstr "Vis minimenu og indlægsetikette"
 5665 
 5666 #: src/lang.c:1641
 5667 msgid ""
 5668 "# If ON show a mini menu of useful commands at each level\n"
 5669 "# and posting etiquette after composing an article\n"
 5670 msgstr ""
 5671 "# Hvis slået til, så vis en minimenu med nyttige kommandoer på hvert niveau\n"
 5672 "# og indlægsetikette efter komponering af en artikel\n"
 5673 
 5674 #: src/lang.c:1646
 5675 msgid "Show short description for each newsgroup. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5676 msgstr ""
 5677 "Vis kort beskrivelse for hver nyhedsgruppe. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5678 "ændrer."
 5679 
 5680 #: src/lang.c:1647
 5681 msgid "Show description of each newsgroup"
 5682 msgstr "Vis beskrivelse af hver nyhedsgruppe"
 5683 
 5684 #: src/lang.c:1648
 5685 msgid ""
 5686 "# If ON show group description text after newsgroup name at\n"
 5687 "# group selection level\n"
 5688 msgstr ""
 5689 "# Hvis slået til, så vis gruppebeskrivelsestekst efter nyhedsgruppenavn\n"
 5690 "# på gruppemarkeringsniveau\n"
 5691 
 5692 #: src/lang.c:1653
 5693 msgid ""
 5694 "Show From (author) fields in group & thread level. <SPACE> toggles & <CR> "
 5695 "sets."
 5696 msgstr ""
 5697 "Vis Fra-felter (forfatter) i gruppe- og trådniveau. <MELLEMRUM> skifter og "
 5698 "<CR> ændrer."
 5699 
 5700 #: src/lang.c:1654
 5701 msgid "In group and thread level, show author by"
 5702 msgstr "I gruppe- og trådniveau, vis forfatter efter"
 5703 
 5704 #: src/lang.c:1655
 5705 msgid ""
 5706 "# Part of From field to display in group and thread level\n"
 5707 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5708 "#  0 = none\n"
 5709 "#  1 = address\n"
 5710 "# * 2 = full name\n"
 5711 "#  3 = both\n"
 5712 msgstr ""
 5713 "# Del af Fra-felt, der skal vises i gruppe- og trådniveau\n"
 5714 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5715 "#  0 = ingen\n"
 5716 "#  1 = adresse\n"
 5717 "# * 2 = fulde navn\n"
 5718 "#  3 = begge\n"
 5719 
 5720 #: src/lang.c:1664
 5721 msgid "Draw -> or highlighted bar for selection. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5722 msgstr ""
 5723 "Tegn -> eller fremhævet bjælke for markering. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5724 "ændrer."
 5725 
 5726 #: src/lang.c:1665
 5727 msgid "Draw -> instead of highlighted bar"
 5728 msgstr "Tegn -> i stedet for fremhævet bjælke"
 5729 
 5730 #: src/lang.c:1666
 5731 msgid "# If ON use -> otherwise highlighted bar for selection\n"
 5732 msgstr ""
 5733 "# Hvis slået til, så brug -> ellers brug fremhævet bjælke for markering\n"
 5734 
 5735 #: src/lang.c:1671
 5736 msgid "Use inverse video for page headers"
 5737 msgstr "Brug omvendt video for sideteksthoveder"
 5738 
 5739 #: src/lang.c:1672
 5740 msgid "# If ON use inverse video for page headers at different levels\n"
 5741 msgstr ""
 5742 "# Hvis slået til, så brug omvendt video for sideteksthoveder på forskellige "
 5743 "niveauer\n"
 5744 
 5745 #: src/lang.c:1677
 5746 msgid "Thread articles by"
 5747 msgstr "Trådopdel artikler efter"
 5748 
 5749 #: src/lang.c:1678
 5750 msgid ""
 5751 "# Thread articles by ...\n"
 5752 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5753 "#  0 = nothing\n"
 5754 "#  1 = Subject\n"
 5755 "#  2 = References\n"
 5756 "# * 3 = Both (Subject and References)\n"
 5757 "#  4 = Multipart Subject\n"
 5758 "#  5 = Percentage Match\n"
 5759 msgstr ""
 5760 "# Opdel artikler efter ...\n"
 5761 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5762 "#  0 = intet\n"
 5763 "#  1 = Emne\n"
 5764 "#  2 = Referencer\n"
 5765 "# * 3 = Begge (emne og referencer)\n"
 5766 "#  4 = Emne med flere dele\n"
 5767 "#  5 = Procentmatch\n"
 5768 
 5769 #: src/lang.c:1689
 5770 msgid "Enter percentage match required to thread together. <CR> sets."
 5771 msgstr "Indtast procentmatch krævet for at lave tråde. <CR> ændrer."
 5772 
 5773 #: src/lang.c:1690
 5774 msgid "Thread percentage match"
 5775 msgstr "Trådprocentmatch"
 5776 
 5777 #: src/lang.c:1692
 5778 #, no-c-format
 5779 msgid ""
 5780 "# Thread percentage match...\n"
 5781 "# the percentage of characters in the subject of an article that must match\n"
 5782 "# a base article for both those articles to be considered to belong to the\n"
 5783 "# same thread. This option is an integer percentage, eg. 80, no decimals "
 5784 "may\n"
 5785 "# follow. If 80 is used here, then 80% of the characters must match "
 5786 "exactly,\n"
 5787 "# no insertion of a character, for the two articles to be put in the same\n"
 5788 "# thread. eg. 'happy' and 'harpy' would match, but 'harpie', 'happie' and\n"
 5789 "# 'harppy' would be threaded separately from 'happy'\n"
 5790 msgstr ""
 5791 
 5792 #: src/lang.c:1704
 5793 msgid "Score of a thread"
 5794 msgstr "Bedømmelse for en tråd"
 5795 
 5796 #: src/lang.c:1705
 5797 msgid ""
 5798 "# Thread score\n"
 5799 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5800 "# * 0 = max\n"
 5801 "#  1 = sum\n"
 5802 "#  2 = average\n"
 5803 msgstr ""
 5804 "# Trådbedømmelse\n"
 5805 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5806 "# * 0 = maks\n"
 5807 "#  1 = sum\n"
 5808 "#  2 = gennemsnit\n"
 5809 
 5810 #: src/lang.c:1713
 5811 msgid ""
 5812 "Sort articles by Subject, From, Date or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5813 msgstr ""
 5814 "Sorter artikler efter Emne, Fra, Dato eller Bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter "
 5815 "og <CR> ændrer."
 5816 
 5817 #: src/lang.c:1714
 5818 msgid "Sort articles by"
 5819 msgstr "Sorter artikler efter"
 5820 
 5821 #: src/lang.c:1715
 5822 msgid ""
 5823 "# Sort articles by ...\n"
 5824 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5825 "#  0 = nothing\n"
 5826 "#  1 = Subject descending\n"
 5827 "#  2 = Subject ascending\n"
 5828 "#  3 = From descending\n"
 5829 "#  4 = From ascending\n"
 5830 "#  5 = Date descending\n"
 5831 "# * 6 = Date ascending\n"
 5832 "#  7 = Score descending\n"
 5833 "#  8 = Score ascending\n"
 5834 "#  9 = Lines descending\n"
 5835 "# 10 = Lines ascending\n"
 5836 msgstr ""
 5837 "# Sorter artikler efter ...\n"
 5838 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5839 "#  0 = intet\n"
 5840 "#  1 = Emne faldende\n"
 5841 "#  2 = Emne stigende\n"
 5842 "#  3 = Fra faldende\n"
 5843 "#  4 = Fra stigende\n"
 5844 "#  5 = Dato faldende\n"
 5845 "# * 6 = Dato stigende\n"
 5846 "#  7 = Bedømmelse faldende\n"
 5847 "#  8 = Bedømmelse stigende\n"
 5848 "#  9 = Linjer faldende\n"
 5849 "# 10 = Linjer stigende\n"
 5850 
 5851 #: src/lang.c:1731
 5852 msgid "Sort threads by Nothing or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5853 msgstr ""
 5854 "Sorter tråde efter intet eller bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5855 "ændrer."
 5856 
 5857 #: src/lang.c:1732
 5858 msgid "Sort threads by"
 5859 msgstr "Sorter tråde efter"
 5860 
 5861 #: src/lang.c:1733
 5862 msgid ""
 5863 "# Sort thread by ...\n"
 5864 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5865 "#  0 = nothing\n"
 5866 "# * 1 = Score descending\n"
 5867 "#  2 = Score ascending\n"
 5868 "#  3 = Last posting date descending\n"
 5869 "#  4 = Last posting date ascending\n"
 5870 msgstr ""
 5871 
 5872 #: src/lang.c:1743
 5873 msgid ""
 5874 "Put cursor at first/last unread art in groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5875 msgstr ""
 5876 "Placer markør på første/sidste ulæste artikel i grupper. <MELLEMRUM> skifter "
 5877 "og <CR> ændrer."
 5878 
 5879 #: src/lang.c:1744
 5880 msgid "Go to first unread article in group"
 5881 msgstr "Gå til den første ulæste artikel i gruppe"
 5882 
 5883 #: src/lang.c:1745
 5884 msgid "# If ON put cursor at first unread art in group otherwise last art\n"
 5885 msgstr ""
 5886 "# Hvis slået til, så placer markør ved første ulæste artikel i gruppen "
 5887 "ellers\n"
 5888 " ved sidste artikel\n"
 5889 
 5890 #: src/lang.c:1749
 5891 msgid "Show all articles or only unread articles. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5892 msgstr ""
 5893 "Vis alle artikler eller kun ulæste artikler. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5894 "ændrer."
 5895 
 5896 #: src/lang.c:1750
 5897 msgid "Show only unread articles"
 5898 msgstr "Vis kun ulæste artikler"
 5899 
 5900 #: src/lang.c:1751
 5901 msgid "# If ON show only new/unread articles otherwise show all.\n"
 5902 msgstr "# Hvis slået til, så vis kun nye/ulæste artikler ellers vis alle.\n"
 5903 
 5904 #: src/lang.c:1756
 5905 msgid "Show only groups with unread arts"
 5906 msgstr "Vis kun grupper med ulæst kunst"
 5907 
 5908 #: src/lang.c:1757
 5909 msgid "# If ON show only subscribed to groups that contain unread articles.\n"
 5910 msgstr ""
 5911 "# Hvis slået til, så vis kun abonnerede grupper som indeholder ulæste "
 5912 "artikler.\n"
 5913 
 5914 #: src/lang.c:1762
 5915 msgid "Filter which articles"
 5916 msgstr "Filtrer hvilke artikler"
 5917 
 5918 #: src/lang.c:1763
 5919 msgid ""
 5920 "# Filter which articles\n"
 5921 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5922 "# * 0 = only kill unread articles\n"
 5923 "#  1 = kill all articles and show in threads marked with K\n"
 5924 "#  2 = kill all articles and never show them\n"
 5925 msgstr ""
 5926 
 5927 #: src/lang.c:1772
 5928 msgid "Go to the next unread article with"
 5929 msgstr "Gå til den næste ulæste artikel med"
 5930 
 5931 #: src/lang.c:1773
 5932 msgid ""
 5933 "# Go to the unread article with following key(s)\n"
 5934 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5935 "#  0 = nothing\n"
 5936 "#  1 = PAGE DOWN\n"
 5937 "# * 2 = TAB\n"
 5938 "#  3 = PAGE DOWN or TAB\n"
 5939 msgstr ""
 5940 
 5941 #: src/lang.c:1783
 5942 msgid "How to treat blank lines"
 5943 msgstr "Hvordan tomme linjer skal behandles"
 5944 
 5945 #: src/lang.c:1784
 5946 msgid ""
 5947 "# Trim the article body, remove unnecessary blank lines.\n"
 5948 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5949 "# * 0 = Nothing special\n"
 5950 "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 5951 "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 5952 "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 5953 "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 5954 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5955 "#    leading blank lines\n"
 5956 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5957 "#    trailing blank lines\n"
 5958 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5959 "#    leading and trailing blank lines\n"
 5960 msgstr ""
 5961 
 5962 #: src/lang.c:1801
 5963 msgid "List thread using right arrow key"
 5964 msgstr "Vis tråd via højre piletast"
 5965 
 5966 #: src/lang.c:1802
 5967 msgid ""
 5968 "# If ON automatically list thread when entering it using right arrow key.\n"
 5969 msgstr ""
 5970 "# Hvis slået til, så vis automatisk tråd når den vælges via højre piletast.\n"
 5971 
 5972 #: src/lang.c:1806
 5973 msgid "Enter character to indicate deleted articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 5974 msgstr ""
 5975 "Indtast tegnet som skal angive slettede artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 5976 "afbryder."
 5977 
 5978 #: src/lang.c:1807
 5979 msgid "Character to show deleted articles"
 5980 msgstr "Tegn til at vise slettede artikler"
 5981 
 5982 #: src/lang.c:1808
 5983 msgid ""
 5984 "# Character used to show that an art was deleted (default 'D')\n"
 5985 "# _ is turned into ' '\n"
 5986 msgstr ""
 5987 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev slettet (standard »D«)\n"
 5988 "# _ ændres til ' '\n"
 5989 
 5990 #: src/lang.c:1813
 5991 msgid ""
 5992 "Enter character to indicate articles in a range. <CR> sets, <ESC> cancels."
 5993 msgstr ""
 5994 "Indtast tegnet som skal angive artikler i et interval. <CR> ændrer, <ESC> "
 5995 "afbryder."
 5996 
 5997 #: src/lang.c:1814
 5998 msgid "Character to show inrange articles"
 5999 msgstr "Tegn til at vise artikler i et interval"
 6000 
 6001 #: src/lang.c:1815
 6002 msgid ""
 6003 "# Character used to show that an art is in a range (default '#')\n"
 6004 "# _ is turned into ' '\n"
 6005 msgstr ""
 6006 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er i et interval (standard »#«)\n"
 6007 "# _ ændres til ' '\n"
 6008 
 6009 #: src/lang.c:1820
 6010 msgid ""
 6011 "Enter character to indicate that article will return. <CR> sets, <ESC> "
 6012 "cancels."
 6013 msgstr ""
 6014 "Indtast tegnet som skal angive at artikel vil returnere. <CR> ændrer, <ESC> "
 6015 "afbryder."
 6016 
 6017 #: src/lang.c:1821
 6018 msgid "Character to show returning arts"
 6019 msgstr "Tegn til at vise returnerende artikler"
 6020 
 6021 #: src/lang.c:1822
 6022 msgid ""
 6023 "# Character used to show that an art will return (default '-')\n"
 6024 "# _ is turned into ' '\n"
 6025 msgstr ""
 6026 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel vil returnere (standard »-«)\n"
 6027 "# _ ændres til ' '\n"
 6028 
 6029 #: src/lang.c:1827
 6030 msgid ""
 6031 "Enter character to indicate selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6032 msgstr ""
 6033 "Indtast tegnet som skal angive valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6034 
 6035 #: src/lang.c:1828
 6036 msgid "Character to show selected articles"
 6037 msgstr "Tegn der viser valgte artikler"
 6038 
 6039 #: src/lang.c:1829
 6040 msgid ""
 6041 "# Character used to show that an art was auto-selected (default '*')\n"
 6042 "# _ is turned into ' '\n"
 6043 msgstr ""
 6044 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev valgt automatisk (standard "
 6045 "'*')\n"
 6046 "# _ ændres til ' '\n"
 6047 
 6048 #: src/lang.c:1834
 6049 msgid "Enter character to indicate recent articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6050 msgstr ""
 6051 "Indtast tegn for at indikere seneste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6052 
 6053 #: src/lang.c:1835
 6054 msgid "Character to show recent articles"
 6055 msgstr "Tegn til at vise seneste artikler"
 6056 
 6057 #: src/lang.c:1836
 6058 msgid ""
 6059 "# Character used to show that an art is recent (default 'o')\n"
 6060 "# _ is turned into ' '\n"
 6061 msgstr ""
 6062 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ny (standard 'o')\n"
 6063 "# _ ændres til ' '\n"
 6064 
 6065 #: src/lang.c:1841
 6066 msgid "Enter character to indicate unread articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6067 msgstr ""
 6068 "Indtast tegnet som skal angive ulæste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6069 
 6070 #: src/lang.c:1842
 6071 msgid "Character to show unread articles"
 6072 msgstr "Tegn til visning af ulæste artikler"
 6073 
 6074 #: src/lang.c:1843
 6075 msgid ""
 6076 "# Character used to show that an art is unread (default '+')\n"
 6077 "# _ is turned into ' '\n"
 6078 msgstr ""
 6079 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ulæst (standard '+')\n"
 6080 "# _ ændres til ' '\n"
 6081 
 6082 #: src/lang.c:1848
 6083 msgid "Enter character to indicate read articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6084 msgstr ""
 6085 "Indtast tegn til at angive læste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6086 
 6087 #: src/lang.c:1849
 6088 msgid "Character to show read articles"
 6089 msgstr "Tegn til at vise læste artikler"
 6090 
 6091 #: src/lang.c:1850
 6092 msgid ""
 6093 "# Character used to show that an art was read (default ' ')\n"
 6094 "# _ is turned into ' '\n"
 6095 msgstr ""
 6096 "# Tegn bruges til at vise, at en artikel er læst (standard ' ')\n"
 6097 "# _ ændres til ' '\n"
 6098 
 6099 #: src/lang.c:1855
 6100 msgid "Enter character to indicate killed articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6101 msgstr ""
 6102 "Indtast tegn til at indikere dræbte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6103 
 6104 #: src/lang.c:1856
 6105 msgid "Character to show killed articles"
 6106 msgstr "Tegn til at vise dræbte artikler"
 6107 
 6108 #: src/lang.c:1857
 6109 msgid ""
 6110 "# Character used to show that an art was killed (default 'K')\n"
 6111 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6112 msgstr ""
 6113 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er dræbt (standard 'K')\n"
 6114 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6115 
 6116 #: src/lang.c:1862
 6117 msgid ""
 6118 "Enter character to indicate read selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6119 msgstr ""
 6120 "Indtast tegnet som skal angive læste valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 6121 "afbryder."
 6122 
 6123 #: src/lang.c:1863
 6124 msgid "Character to show readselected arts"
 6125 msgstr "Tegn brugt til at vise læsevalgte artikler"
 6126 
 6127 #: src/lang.c:1864
 6128 msgid ""
 6129 "# Character used to show that an art was selected before read (default ':')\n"
 6130 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6131 msgstr ""
 6132 "# Tegn brug til at vise, at en artikel blev valgt før læsning (standard "
 6133 "':')\n"
 6134 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6135 
 6136 #: src/lang.c:1870
 6137 msgid "Abbreviate long newsgroup names"
 6138 msgstr "Forkort lange nyhedsgruppenavne"
 6139 
 6140 #: src/lang.c:1871
 6141 msgid ""
 6142 "# If ON abbreviate (if necessary) long newsgroup names at group selection\n"
 6143 "# level and article level like this:\n"
 6144 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6145 msgstr ""
 6146 "# Hvis slået til, så forkort (om nødvendigt) lange nyhedsgruppenavne ved "
 6147 "gruppe-\n"
 6148 "# markeringsniveau og artikelniveau således:\n"
 6149 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6150 
 6151 #: src/lang.c:1877
 6152 msgid ""
 6153 "0 = full page scrolling, -1 = show previous last line as first on next page, "
 6154 "-2 = half page"
 6155 msgstr ""
 6156 "0 = fuld siderulning, -1 = vis forrige sidste linje som første på næste "
 6157 "side, -2 = halv side"
 6158 
 6159 #: src/lang.c:1878
 6160 msgid "Number of lines to scroll in pager"
 6161 msgstr "Antallet af linjer at rulle i tekstsøgeren"
 6162 
 6163 #: src/lang.c:1879
 6164 msgid ""
 6165 "# Number of lines that cursor-up/down will scroll in article pager\n"
 6166 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6167 "# -2 = half-page scrolling\n"
 6168 "# -1 = the top/bottom line is carried over onto the next page\n"
 6169 "#  0 = page-by-page (traditional behavior)\n"
 6170 "# * 1 = line-by-line\n"
 6171 "#  2 or greater = scroll by 2 or more lines (only in the pager)\n"
 6172 msgstr ""
 6173 "# Antallet af linjer som markør-op/ned vil rulle i artikelsøgeren\n"
 6174 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6175 "# -2 = rulning med en halv side af gangen\n"
 6176 "# -1 = øverste/nederste linje medtages på næste side\n"
 6177 "#  0 = side efter side (traditionel opførsel)\n"
 6178 "# * 1 = linje efter linje\n"
 6179 "#  2 eller større = rul med 2 eller flere linjer (kun i artikelsøgeren)\n"
 6180 
 6181 #: src/lang.c:1889
 6182 msgid "Display signatures. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6183 msgstr "Vis underskrifter. <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6184 
 6185 #: src/lang.c:1890
 6186 msgid "Display signatures"
 6187 msgstr "Vis underskrifter"
 6188 
 6189 #: src/lang.c:1891
 6190 msgid "# If OFF don't show signatures when displaying articles\n"
 6191 msgstr "# Hvis OFF (FRA) så vis ikke underskrifter når der vises artikler\n"
 6192 
 6193 #: src/lang.c:1895
 6194 msgid ""
 6195 "Display uuencoded data as tagged attachments. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6196 msgstr ""
 6197 "Vis »uuencoded« data som mærkede vedhæftninger. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6198 "ændrer."
 6199 
 6200 #: src/lang.c:1896
 6201 msgid "Display uue data as an attachment"
 6202 msgstr "Vis uue-data som en vedhæftning"
 6203 
 6204 #: src/lang.c:1897
 6205 msgid ""
 6206 "# Handling of uuencoded data in the pager\n"
 6207 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6208 "# * 0 = no, display raw uuencoded data\n"
 6209 "#  1 = yes, uuencoded data will be condensed to a single tag line showing\n"
 6210 "#    size and filename, similar to how MIME attachments are displayed\n"
 6211 "#  2 = hide all, as for 1, but any line that looks like uuencoded data "
 6212 "will\n"
 6213 "#    be folded into a tag line.\n"
 6214 msgstr ""
 6215 "# Håndtering af uuenkodede data i artikelsøgeren\n"
 6216 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6217 "# * 0 = nej, vis rå uuenkodede data\n"
 6218 "#  1 = ja, uuenkodede data vil blive kondenseret til en enkel mærkelinje "
 6219 "der\n"
 6220 "#    viser størrelse og filnavn, svarende til hvordan MIME-vedhæftninger\n"
 6221 "#    vises\n"
 6222 "#  2 = skjul alle, som for 1, men enhver linje som ligner uuenkodede data "
 6223 "vil\n"
 6224 "#    blive foldet til en mærkelinje.\n"
 6225 
 6226 #: src/lang.c:1907
 6227 msgid ""
 6228 "Decode German style TeX umlaut codes to ISO. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6229 msgstr ""
 6230 "Afkod tysk udformning af TeX-umlautkoder til ISO. <MELLEMRUM> skifter og "
 6231 "<CR> ændrer."
 6232 
 6233 #: src/lang.c:1908
 6234 msgid "Display \"a as Umlaut-a"
 6235 msgstr "Vis \"a som umlaut-a"
 6236 
 6237 #: src/lang.c:1909
 6238 msgid ""
 6239 "# If ON decode German style TeX umlaut codes to ISO and\n"
 6240 "# show \"a as Umlaut-a, etc.\n"
 6241 msgstr ""
 6242 "# Hvis slået til, så afkod TeX-umlautkoder i tysk stil til ISO\n"
 6243 "# og vis \"a som Umlaut-a, etc.\n"
 6244 
 6245 #: src/lang.c:1914 src/lang.c:1924
 6246 msgid "Space separated list of header fields"
 6247 msgstr "Mellemrumsadskilt liste med teksthovedfelter"
 6248 
 6249 #: src/lang.c:1915
 6250 msgid "Display these header fields (or *)"
 6251 msgstr "Vis disse teksthovedfelter (eller *)"
 6252 
 6253 #: src/lang.c:1916
 6254 msgid ""
 6255 "# Which news headers you wish to see. If you want to see _all_ the headers,\n"
 6256 "# place an '*' as this value. This is the only way a wildcard can be used.\n"
 6257 "# If you enter 'X-' as the value, you will see all headers beginning with\n"
 6258 "# 'X-' (like X-Alan or X-Pape). You can list more than one by delimiting "
 6259 "with\n"
 6260 "# spaces. Not defining anything turns off this option.\n"
 6261 msgstr ""
 6262 
 6263 #: src/lang.c:1925
 6264 msgid "Do not display these header fields"
 6265 msgstr "Vis ikke disse teksthovedfelter"
 6266 
 6267 #: src/lang.c:1926
 6268 msgid ""
 6269 "# Same as 'news_headers_to_display' except it denotes the opposite.\n"
 6270 "# An example of using both options might be if you thought X- headers were\n"
 6271 "# A Good Thing(tm), but thought Alan and Pape were miscreants...well then "
 6272 "you\n"
 6273 "# would do something like this:\n"
 6274 "# news_headers_to_display=X-\n"
 6275 "# news_headers_to_not_display=X-Alan X-Pape\n"
 6276 "# Not defining anything turns off this option.\n"
 6277 msgstr ""
 6278 
 6279 #: src/lang.c:1936
 6280 msgid ""
 6281 "Do you want to enable automatic handling of multipart/alternative articles?"
 6282 msgstr ""
 6283 "Ønsker du at aktivere automatisk håndtering af flerdels-/alternative "
 6284 "artikler?"
 6285 
 6286 #: src/lang.c:1937
 6287 msgid "Skip multipart/alternative parts"
 6288 msgstr "Udelad multipart/alternative dele"
 6289 
 6290 #: src/lang.c:1938
 6291 msgid "# If ON strip multipart/alternative messages automatically\n"
 6292 msgstr "# Hvis slået til, så fjern multipart/alternative beskeder automatisk\n"
 6293 
 6294 #: src/lang.c:1942
 6295 msgid "Enable detection of verbatim blocks? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6296 msgstr ""
 6297 "Aktiver detektion af verbatimblokke? <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6298 
 6299 #: src/lang.c:1943
 6300 msgid "Detection of verbatim blocks"
 6301 msgstr "Detektering af verbatimblokke"
 6302 
 6303 #: src/lang.c:1944
 6304 msgid "# If ON detect verbatim blocks in articles\n"
 6305 msgstr "# Hvis slået til, så detekter verbatimblokke i artikler\n"
 6306 
 6307 #: src/lang.c:1949
 6308 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote."
 6309 msgstr ""
 6310 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6311 "col_quote."
 6312 
 6313 #: src/lang.c:1950
 6314 msgid "Regex used to show quoted lines"
 6315 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citerede linjer"
 6316 
 6317 #: src/lang.c:1951
 6318 msgid ""
 6319 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6320 "# quoted when viewing articles. Quoted lines are shown in col_quote.\n"
 6321 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6322 msgstr ""
 6323 
 6324 #: src/lang.c:1957
 6325 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote2."
 6326 msgstr ""
 6327 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der vises i "
 6328 "col_quote2."
 6329 
 6330 #: src/lang.c:1958
 6331 msgid "Regex used to show twice quoted l."
 6332 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise dobbeltciterede l."
 6333 
 6334 #: src/lang.c:1959
 6335 msgid ""
 6336 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6337 "# quoted twice. Twice quoted lines are shown in col_quote2.\n"
 6338 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6339 msgstr ""
 6340 
 6341 #: src/lang.c:1965
 6342 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote3."
 6343 msgstr ""
 6344 "Et regulært udtryk brugt til at beslutte hvilke linjer der vises i "
 6345 "col_quota3."
 6346 
 6347 #: src/lang.c:1966
 6348 msgid "Regex used to show >= 3 times q.l."
 6349 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise >= 3 gange q.l."
 6350 
 6351 #: src/lang.c:1967
 6352 msgid ""
 6353 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6354 "# quoted >=3 times. >=3 times quoted lines are shown in col_quote3.\n"
 6355 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6356 msgstr ""
 6357 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6358 "# der er citerede >=3 gange. >=3 gange citerede linjer vises i col_quote3.\n"
 6359 "# Hvis denne efterlades tom bruger tin en indbygget standard.\n"
 6360 
 6361 #: src/lang.c:1973
 6362 msgid "Enable detection of external quotes? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6363 msgstr ""
 6364 "Aktiver detektion af eksternt citationstegn? <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6365 "ændrer."
 6366 
 6367 #: src/lang.c:1974
 6368 msgid "Detection of external quotes"
 6369 msgstr "Detektering af eksterne citationstegn"
 6370 
 6371 #: src/lang.c:1975
 6372 msgid "# If ON detect quoted text from external sources in articles\n"
 6373 msgstr ""
 6374 "# Hvis slået til, så detekteres citeret tekst fra eksterne kilder i "
 6375 "artikler\n"
 6376 
 6377 #: src/lang.c:1979
 6378 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_extquote."
 6379 msgstr ""
 6380 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6381 "col_extquote."
 6382 
 6383 #: src/lang.c:1980
 6384 msgid "Regex used to show quotes from external sources"
 6385 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citationer fra eksterne kilder"
 6386 
 6387 #: src/lang.c:1981
 6388 msgid ""
 6389 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6390 "# external quotes. Text from external quotes is shown in col_extquote.\n"
 6391 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6392 msgstr ""
 6393 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6394 "# der er eksterne citater. Tekst fra eksterne citater vises i col_extquote.\n"
 6395 "# Hvis denne efterlades tom, bruger tin en indbygget standard.\n"
 6396 
 6397 #: src/lang.c:1988
 6398 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markslashes."
 6399 msgstr ""
 6400 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6401 "col_markslashes."
 6402 
 6403 #: src/lang.c:1989
 6404 msgid "Regex used to highlight /slashes/"
 6405 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve /slashes/"
 6406 
 6407 #: src/lang.c:1990
 6408 msgid ""
 6409 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6410 "# bounded by '/' are to be shown in col_markslashes.\n"
 6411 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6412 msgstr ""
 6413 
 6414 #: src/lang.c:1996
 6415 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstars."
 6416 msgstr ""
 6417 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6418 "col_markstars."
 6419 
 6420 #: src/lang.c:1997
 6421 msgid "Regex used to highlight *stars*"
 6422 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve *stjerner*"
 6423 
 6424 #: src/lang.c:1998
 6425 msgid ""
 6426 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6427 "# bounded by '*' are to be shown in col_markstars.\n"
 6428 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6429 msgstr ""
 6430 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6431 "# omgrænset af '*', der skal vises i col_markstars.\n"
 6432 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6433 
 6434 #: src/lang.c:2004
 6435 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstroke."
 6436 msgstr ""
 6437 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6438 "col_markstroke."
 6439 
 6440 #: src/lang.c:2005
 6441 msgid "Regex used to highlight -strokes-"
 6442 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve -strokes-"
 6443 
 6444 #: src/lang.c:2006
 6445 msgid ""
 6446 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6447 "# bounded by '-' are to be shown in col_markstroke.\n"
 6448 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6449 msgstr ""
 6450 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6451 "# omgrænset af '-', der skal vises i col_markstroke.\n"
 6452 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6453 
 6454 #: src/lang.c:2012
 6455 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markdash."
 6456 msgstr ""
 6457 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6458 "col_markdash."
 6459 
 6460 #: src/lang.c:2013
 6461 msgid "Regex used to highlight _underline_"
 6462 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve _underline_"
 6463 
 6464 #: src/lang.c:2014
 6465 msgid ""
 6466 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6467 "# bounded by '_' are to be shown in col_markdash.\n"
 6468 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6469 msgstr ""
 6470 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6471 "# omgrænset af '_', der skal vises i col_markdash.\n"
 6472 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6473 
 6474 #: src/lang.c:2020
 6475 msgid "A regex used to find Subject prefixes to remove. Use '|' as separator."
 6476 msgstr ""
 6477 "Et regulært udtryk som bruges til at finde emnepræfikser, der skal fjernes. "
 6478 "Brug »|« som adskillelsestegn."
 6479 
 6480 #: src/lang.c:2021
 6481 msgid "Regex with Subject prefixes"
 6482 msgstr "Regulært udtryk med emnepræfikser"
 6483 
 6484 #: src/lang.c:2022
 6485 msgid ""
 6486 "# A regular expression that tin will use to find Subject prefixes\n"
 6487 "# which will be removed before showing the header.\n"
 6488 msgstr ""
 6489 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde emnepræfikser\n"
 6490 "# som vil blive fjernet før teksthovedet vises.\n"
 6491 
 6492 #: src/lang.c:2027
 6493 msgid "A regex used to find Subject suffixes to remove. Use '|' as separator."
 6494 msgstr ""
 6495 "Et regulært udtryk som bruges til at finde emnesuffikser, der skal fjernes. "
 6496 "Brug »|« som adskillelsestegn."
 6497 
 6498 #: src/lang.c:2028
 6499 msgid "Regex with Subject suffixes"
 6500 msgstr "Regulært udtryk med emnesuffikser"
 6501 
 6502 #: src/lang.c:2029
 6503 msgid ""
 6504 "# A regular expression that tin will use to find Subject suffixes\n"
 6505 "# which will be removed when replying or posting followup.\n