"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "tin-2.6.1/po/da.po" (22 Dec 2021, 229840 Bytes) of package /linux/misc/tin-2.6.1.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation of Tin.
  2 # Copyright (C) 2017 Tin & Joe Hansen.
  3 # This file is distributed under the same license as the tin package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
  5 #
  6 # Der er ikke anvendt accenter i denne oversættelse.
  7 # '' er bevaret i oversættelsen på samme måde ''.
  8 #
  9 # <CR> sets -> ændrer (eller skal det være angiver, måske vælger) og hvordan får vi den til at hænge sammen med toggle,
  10 # som også er der. f.eks 
  11 # arts -> er en forkortelse for artikler
  12 # attachment -> vedhæftning (bilag)
  13 # by -> efter
  14 # catchup -> opsamling
  15 # default score -> pointtal
  16 # Domain literal -> domæne-literal (nogen der har et bedre udtryk?)
  17 # entry -> post
  18 # followup -> opfølgning
  19 # header -> teksthoved
  20 # hot -> populære
  21 # indicate -> angive
  22 # Left angle bracket -> venstre vinkelparentes
  23 # mailing -> postleverance, postudsendelse, sender til 
  24 # newsgroup -> nyhedsgruppe
  25 # option -> indstilling (tilvalg?)
  26 # octet (dataenhed) -> oktet (en dataenhed med 8 bit. Betegnelsen »byte« bruges ofte som synonym.)
  27 # post -> indlæg
  28 # poster-> indsender ?
  29 # posting -> indsendelse
  30 # posting date -> indsendingsdato
  31 # post to -> send til
  32 # realname -> fulde navn
  33 # reply mail -> besvar
  34 # scope -> virkefelt (omfang, område?)
  35 # scoping -> virkefelt (anvendelsesområde?)
  36 # score -> point
  37 # sign -> underskriv
  38 # signatur -> underskrift
  39 # subject -> emne
  40 # supersed -> fortræng (andre forslag?)
  41 # thread -> tråd
  42 # toggle -> slå til/fra (tidligere skift) UAFKLARET ikke fuldt indarbejdet
  43 # trim -> beskær
  44 # URL -> URL (måske bedre med adresse, men nogle strenge ser ud til at skulle være korte!).
  45 # yank -> ryk
  46 # whitespace -> mellemrum (egentlig 'blanke tegn' (mellemrum, 
  47 #             (linjeskift, sideskift, tabulatortegn osv.))
  48 # wrap around -> omfatte, medtag  (andre overvejelser tidligere omhandler, omfavner, ombrydning, omfang)
  49 #
  50 # bemærk at den her slags strenge ikke skal oversættes
  51 # add_posted_to_filter=ON/OFF. Kun hvis der er mellemrum til højre for 
  52 # tegnet lig med.
  53 # Husk mellemrum, projektet anbefaler at man bevarer mellemrummene.
  54 #
  55 # Kan man oversætte "Subject:" et sted i filen? Ellers skal det måske
  56 # være uoversat
  57 #
  58 # Thanks for updating the danish translation, one minor issue I noticed:
  59 # msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  60 # msgstr "# dato_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  61 # date_format is teh name of a variable, its name must not be translated (the
  62 # config file parser only undertands the untranslated name) - if a translated
  63 # name is used the parser ignores the setting.
  64 # I would also suggest not to translate the names of article headers
  65 # like Subject, References, From, ... tin will always display the original
  66 # name as defined in the related RFCs, thus the help strings etc.pp IMHO
  67 # should also use the original names.
  68 #
  69 # brug af detektering eller detektion ikke afklaret
  70 #
  71 # Generelt er det uafklaret hvor, hvem og hvornår Message-ID: skal oversættes (og de andre af samme type).
  72 #
  73 msgid ""
  74 msgstr ""
  75 "Project-Id-Version: tin 2.4.1\n"
  76 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  77 "POT-Creation-Date: 2021-12-22 14:35+0100\n"
  78 "PO-Revision-Date: 2020-12-27 11:41+0100\n"
  79 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  80 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  81 "Language: da\n"
  82 "MIME-Version: 1.0\n"
  83 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  84 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  85 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  86 
  87 #. -> lang.c
  88 #: src/art.c:418
  89 #, fuzzy, c-format
  90 msgid "Reading %s\n"
  91 msgstr "Læser %s\n"
  92 
  93 #. TODO: -> lang.c
  94 #: src/art.c:1199
  95 #, fuzzy
  96 msgid "Threading by multipart"
  97 msgstr "Trådning med multipart"
  98 
  99 #. -> lang.c
 100 #: src/art.c:2486
 101 #, fuzzy, c-format
 102 msgid "Writing %s\n"
 103 msgstr "Skriver %s\n"
 104 
 105 #. TODO: -> lang.c
 106 #: src/art.c:2565
 107 #, fuzzy
 108 msgid "Writing overview cache..."
 109 msgstr "Skriver oversigtscache ..."
 110 
 111 #: src/attrib.c:990
 112 msgid "Processing attributes... "
 113 msgstr "Behandler attributter ... "
 114 
 115 #: src/attrib.c:1207
 116 #, c-format
 117 msgid ""
 118 "# Do not edit this comment block\n"
 119 "#\n"
 120 msgstr ""
 121 "# Rediger ikke denne kommentarblok\n"
 122 "#\n"
 123 
 124 #: src/attrib.c:1208
 125 #, c-format
 126 msgid "# scope=STRING (eg. alt.*,!alt.bin*) [mandatory]\n"
 127 msgstr "# scope=STRING (f.eks. alt.*,!alt.bin*) [krævet]\n"
 128 
 129 #: src/attrib.c:1209
 130 #, c-format
 131 msgid "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 132 msgstr "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 133 
 134 #: src/attrib.c:1210
 135 #, c-format
 136 msgid "# advertising=ON/OFF\n"
 137 msgstr "# advertising=ON/OFF\n"
 138 
 139 #: src/attrib.c:1211
 140 #, c-format
 141 msgid "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 142 msgstr "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 143 
 144 #: src/attrib.c:1212
 145 #, c-format
 146 msgid "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 147 msgstr "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 148 
 149 #: src/attrib.c:1213
 150 #, c-format
 151 msgid "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 152 msgstr "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 153 
 154 #: src/attrib.c:1214
 155 #, c-format
 156 msgid "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc and Bcc\n"
 157 msgstr "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc og Bcc\n"
 158 
 159 #: src/attrib.c:1215
 160 #, c-format
 161 msgid "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 162 msgstr "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 163 
 164 #: src/attrib.c:1216
 165 #, c-format
 166 msgid "# auto_select=ON/OFF\n"
 167 msgstr "# auto_select=ON/OFF\n"
 168 
 169 #: src/attrib.c:1217
 170 #, c-format
 171 msgid "# batch_save=ON/OFF\n"
 172 msgstr "# batch_save=ON/OFF\n"
 173 
 174 #: src/attrib.c:1218
 175 #, c-format
 176 msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 177 msgstr "# date_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 178 
 179 #: src/attrib.c:1219
 180 #, c-format
 181 msgid "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 182 msgstr "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 183 
 184 #: src/attrib.c:1220
 185 #, c-format
 186 msgid "# editor_format=STRING (eg. %%E +%%N %%F)\n"
 187 msgstr "# editor_format=STRING (f.eks. %%E +%%N %%F)\n"
 188 
 189 #: src/attrib.c:1221
 190 #, c-format
 191 msgid "# fcc=STRING (eg. =mailbox)\n"
 192 msgstr "# fcc=STRING (f.eks. =postkasse)\n"
 193 
 194 #: src/attrib.c:1222
 195 #, c-format
 196 msgid "# followup_to=STRING\n"
 197 msgstr "# followup_to=STRING\n"
 198 
 199 #: src/attrib.c:1223
 200 #, c-format
 201 msgid "# from=STRING (just append wanted From:-line, don't use quotes)\n"
 202 msgstr ""
 203 "# from=STRING (tilføj bare ønsket From:-linje, brug ikke anførselstegn)\n"
 204 
 205 #: src/attrib.c:1224
 206 #, c-format
 207 msgid "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 208 msgstr "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 209 
 210 #: src/attrib.c:1225
 211 #, c-format
 212 msgid "# group_format=STRING (eg. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 213 msgstr "# group_format=STRING (f.eks. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 214 
 215 #: src/attrib.c:1226
 216 #, c-format
 217 msgid "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 218 msgstr "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 219 
 220 #: src/attrib.c:1227
 221 #, c-format
 222 msgid "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 223 msgstr "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 224 
 225 #: src/attrib.c:1235
 226 #, c-format
 227 msgid "# ispell=STRING\n"
 228 msgstr "# ispell=STRING\n"
 229 
 230 #: src/attrib.c:1237
 231 #, c-format
 232 msgid "# maildir=STRING (eg. ~/Mail)\n"
 233 msgstr "# maildir=STRING (f.eks. ~/Post)\n"
 234 
 235 #: src/attrib.c:1238
 236 #, c-format
 237 msgid "# mailing_list=STRING (eg. majordomo@example.org)\n"
 238 msgstr "# mailing_list=STRING (f.eks. majordomo@example.org)\n"
 239 
 240 #: src/attrib.c:1239
 241 #, c-format
 242 msgid "# mime_types_to_save=STRING (eg. image/*,!image/bmp)\n"
 243 msgstr "# mime_types_to_save=STRING (f.eks. image/*,!image/bmp)\n"
 244 
 245 #: src/attrib.c:1240
 246 #, c-format
 247 msgid "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 248 msgstr "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 249 
 250 #: src/attrib.c:1241
 251 #, c-format
 252 msgid "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 253 msgstr "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 254 
 255 #: src/attrib.c:1242
 256 #, c-format
 257 msgid "# mime_forward=ON/OFF\n"
 258 msgstr "# mime_forward=ON/OFF\n"
 259 
 260 #: src/attrib.c:1244
 261 #, c-format
 262 msgid "# mm_network_charset=supported_charset"
 263 msgstr "# mm_network_charset=supported_charset"
 264 
 265 #: src/attrib.c:1251
 266 #, c-format
 267 msgid "# undeclared_charset=STRING (default is US-ASCII)\n"
 268 msgstr "# undeclared_charset=STRING (standard er US-ASCII)\n"
 269 
 270 #: src/attrib.c:1253
 271 #, c-format
 272 msgid "# news_headers_to_display=STRING\n"
 273 msgstr "# news_headers_to_display=STRING\n"
 274 
 275 #: src/attrib.c:1254
 276 #, c-format
 277 msgid "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 278 msgstr "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 279 
 280 #: src/attrib.c:1255
 281 #, c-format
 282 msgid "# news_quote_format=STRING\n"
 283 msgstr "# news_quote_format=STRING\n"
 284 
 285 #: src/attrib.c:1256
 286 #, c-format
 287 msgid "# organization=STRING (if beginning with '/' read from file)\n"
 288 msgstr "# organization=STRING (hvis '/' er i begyndelsen, så læs fra fil)\n"
 289 
 290 #: src/attrib.c:1257
 291 #, c-format
 292 msgid "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 293 msgstr "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 294 
 295 #: src/attrib.c:1258
 296 #, c-format
 297 msgid "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 298 msgstr "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 299 
 300 #: src/attrib.c:1259
 301 #, c-format
 302 msgid "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 303 msgstr "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 304 
 305 #: src/attrib.c:1266
 306 #, c-format
 307 msgid "# post_process_type=NUM\n"
 308 msgstr "# post_process_type=NUM\n"
 309 
 310 #: src/attrib.c:1271
 311 #, c-format
 312 msgid "# post_process_view=ON/OFF\n"
 313 msgstr "# post_process_view=ON/OFF\n"
 314 
 315 #: src/attrib.c:1272
 316 #, c-format
 317 msgid "# quick_kill_scope=STRING (ie. talk.*)\n"
 318 msgstr "# quick_kill_scope=STRING (f.eks. talk.*)\n"
 319 
 320 #: src/attrib.c:1273
 321 #, c-format
 322 msgid "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 323 msgstr "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 324 
 325 #: src/attrib.c:1274
 326 #, c-format
 327 msgid "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 328 msgstr "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 329 
 330 #: src/attrib.c:1275
 331 #, c-format
 332 msgid "# quick_kill_header=NUM\n"
 333 msgstr "# quick_kill_header=NUM\n"
 334 
 335 #: src/attrib.c:1276 src/attrib.c:1285
 336 #, c-format
 337 msgid "#  0=Subject: (case sensitive) 1=Subject: (ignore case)\n"
 338 msgstr "#  0=Subject: (versalfølsom) 1=Subject: (ikke versalfølsom)\n"
 339 
 340 #: src/attrib.c:1277 src/attrib.c:1286
 341 #, c-format
 342 msgid "#  2=From: (case sensitive)   3=From: (ignore case)\n"
 343 msgstr "#  2=From: (versalfølsom) 3=From: (ikke versalfølsom)\n"
 344 
 345 #: src/attrib.c:1278 src/attrib.c:1287
 346 #, c-format
 347 msgid "#  4=Message-ID: & full References: line\n"
 348 msgstr "#  4=Message-ID: og fulde References: linje\n"
 349 
 350 #: src/attrib.c:1279 src/attrib.c:1288
 351 #, c-format
 352 msgid "#  5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 353 msgstr "#  5=Message-ID: og sidste References: kun indtastning\n"
 354 
 355 # Lines skal ikke oversættes
 356 #: src/attrib.c:1280 src/attrib.c:1289
 357 #, c-format
 358 msgid "#  6=Message-ID: entry only   7=Lines:\n"
 359 msgstr "#  6=Message-ID: kun indtastning 7=Lines:\n"
 360 
 361 #: src/attrib.c:1281
 362 #, c-format
 363 msgid "# quick_select_scope=STRING\n"
 364 msgstr "# quick_select_scope=STRING\n"
 365 
 366 #: src/attrib.c:1282
 367 #, c-format
 368 msgid "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 369 msgstr "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 370 
 371 #: src/attrib.c:1283
 372 #, c-format
 373 msgid "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 374 msgstr "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 375 
 376 #: src/attrib.c:1284
 377 #, c-format
 378 msgid "# quick_select_header=NUM\n"
 379 msgstr "# quick_select_header=NUM\n"
 380 
 381 #: src/attrib.c:1290
 382 #, c-format
 383 msgid "# quote_chars=STRING (%%I for initials)\n"
 384 msgstr "# quote_chars=STRING (%%I for initialer)\n"
 385 
 386 #: src/attrib.c:1292
 387 #, c-format
 388 msgid "# print_header=ON/OFF\n"
 389 msgstr "# print_header=ON/OFF\n"
 390 
 391 #: src/attrib.c:1294
 392 #, c-format
 393 msgid "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 394 msgstr "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 395 
 396 #: src/attrib.c:1295
 397 #, c-format
 398 msgid "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 399 msgstr "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 400 
 401 #: src/attrib.c:1296
 402 #, c-format
 403 msgid "# savedir=STRING (eg. ~user/News)\n"
 404 msgstr "# savedir=STRING (f.eks. ~user/News)\n"
 405 
 406 #: src/attrib.c:1297
 407 #, c-format
 408 msgid "# savefile=STRING (eg. =linux)\n"
 409 msgstr "# savefile=STRING (f.eks. =linux)\n"
 410 
 411 #: src/attrib.c:1298
 412 #, c-format
 413 msgid "# sigfile=STRING (eg. $var/sig)\n"
 414 msgstr "# sigfile=STRING (f.eks. $var/sig)\n"
 415 
 416 #: src/attrib.c:1299
 417 #, c-format
 418 msgid "# show_author=NUM\n"
 419 msgstr "# show_author=NUM\n"
 420 
 421 #: src/attrib.c:1305
 422 #, c-format
 423 msgid "# show_signatures=ON/OFF\n"
 424 msgstr "# show_signatures=ON/OFF\n"
 425 
 426 #: src/attrib.c:1306
 427 #, c-format
 428 msgid "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 429 msgstr "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 430 
 431 #: src/attrib.c:1307
 432 #, c-format
 433 msgid "# sigdashes=ON/OFF\n"
 434 msgstr "# sigdashes=ON/OFF\n"
 435 
 436 #: src/attrib.c:1308
 437 #, c-format
 438 msgid "# signature_repost=ON/OFF\n"
 439 msgstr "# signature_repost=ON/OFF\n"
 440 
 441 #: src/attrib.c:1309
 442 #, c-format
 443 msgid "# sort_article_type=NUM\n"
 444 msgstr "# sort_article_type=NUM\n"
 445 
 446 #: src/attrib.c:1327
 447 #, c-format
 448 msgid "# sort_threads_type=NUM\n"
 449 msgstr "# sort_threads_type=NUM\n"
 450 
 451 #: src/attrib.c:1336
 452 #, c-format
 453 msgid "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 454 msgstr "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 455 
 456 #: src/attrib.c:1337
 457 #, c-format
 458 msgid "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 459 msgstr "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 460 
 461 #: src/attrib.c:1338
 462 #, c-format
 463 msgid "# thread_articles=NUM"
 464 msgstr "# thread_articles=NUM"
 465 
 466 #: src/attrib.c:1345
 467 #, c-format
 468 msgid "# thread_format=STRING (eg. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 469 msgstr "# thread_format=STRING (f.eks. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 470 
 471 #: src/attrib.c:1346
 472 #, c-format
 473 msgid "# thread_perc=NUM\n"
 474 msgstr "# thread_perc=NUM\n"
 475 
 476 #: src/attrib.c:1347
 477 #, c-format
 478 msgid "# trim_article_body=NUM\n"
 479 msgstr "# trim_article_body=NUM\n"
 480 
 481 #: src/attrib.c:1348
 482 #, c-format
 483 msgid "#  0 = Don't trim article body\n"
 484 msgstr "#  0 = Beskær ikke artiklens tekst\n"
 485 
 486 #: src/attrib.c:1349
 487 #, c-format
 488 msgid "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 489 msgstr "#  1 = Udelad foranstillede tomme linjer\n"
 490 
 491 #: src/attrib.c:1350
 492 #, c-format
 493 msgid "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 494 msgstr "#  2 = Udelad efterstillede tomme linjer\n"
 495 
 496 #: src/attrib.c:1351
 497 #, c-format
 498 msgid "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 499 msgstr "#  3 = Udelad foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 500 
 501 #: src/attrib.c:1352
 502 #, c-format
 503 msgid "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 504 msgstr "#  4 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke\n"
 505 
 506 #: src/attrib.c:1353
 507 #, c-format
 508 msgid ""
 509 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 510 "#    leading blank lines\n"
 511 msgstr ""
 512 "#  5 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 513 "#    foranstillede tomme linjer\n"
 514 
 515 #: src/attrib.c:1354
 516 #, c-format
 517 msgid ""
 518 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 519 "#    trailing blank lines\n"
 520 msgstr ""
 521 "#  6 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 522 "#    efterstillede tomme linjer\n"
 523 
 524 #: src/attrib.c:1355
 525 #, c-format
 526 msgid ""
 527 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 528 "#    leading and trailing blank lines\n"
 529 msgstr ""
 530 "#  7 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 531 "#    foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 532 
 533 #: src/attrib.c:1356
 534 #, c-format
 535 msgid "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 536 msgstr "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 537 
 538 #: src/attrib.c:1358
 539 #, c-format
 540 msgid "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 541 msgstr "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 542 
 543 #: src/attrib.c:1360
 544 #, c-format
 545 msgid "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 546 msgstr "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 547 
 548 #: src/attrib.c:1361
 549 #, c-format
 550 msgid "# x_body=STRING (eg. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 551 msgstr "# x_body=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 552 
 553 #: src/attrib.c:1362
 554 #, c-format
 555 msgid "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 556 msgstr "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 557 
 558 #: src/attrib.c:1363
 559 #, c-format
 560 msgid "# x_headers=STRING (eg. ~/.tin/extra-headers)\n"
 561 msgstr "# x_headers=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-headers)\n"
 562 
 563 #: src/attrib.c:1364
 564 #, c-format
 565 msgid ""
 566 "#\n"
 567 "# Note that it is best to put general (global scoping)\n"
 568 msgstr ""
 569 "#\n"
 570 "# Bemærk at det er bedst at vælge generel (globalt virkefelt)\n"
 571 
 572 # helt blank på hvad de mener her
 573 #: src/attrib.c:1365
 574 #, c-format
 575 msgid ""
 576 "# entries first followed by group specific entries.\n"
 577 "#\n"
 578 msgstr ""
 579 "# poster først, efterfulgt af gruppespecifikke poster.\n"
 580 "#\n"
 581 
 582 #: src/attrib.c:1366
 583 #, c-format
 584 msgid "############################################################################\n"
 585 msgstr "############################################################################\n"
 586 
 587 #: src/cook.c:627
 588 msgid "(unknown)"
 589 msgstr "(ukendt)"
 590 
 591 #: src/keymap.c:282
 592 msgid "NULL"
 593 msgstr "NULL"
 594 
 595 #: src/lang.c:45
 596 msgid "1 Response"
 597 msgstr "1 svar"
 598 
 599 #: src/lang.c:49
 600 #, c-format
 601 msgid ""
 602 "\n"
 603 "%s contains no newsgroups. Exiting."
 604 msgstr ""
 605 "\n"
 606 "%s indeholder ingen nyhedsgrupper. Afslutter."
 607 
 608 #: src/lang.c:50
 609 msgid "all "
 610 msgstr "alle "
 611 
 612 #: src/lang.c:51
 613 msgid "All groups"
 614 msgstr "Alle grupper"
 615 
 616 #: src/lang.c:52
 617 #, c-format
 618 msgid "File %s exists. %s=append, %s=overwrite, %s=quit: "
 619 msgstr "Fil %s findes. %s=tilføj, %s=overskriv, %s=afslut: "
 620 
 621 #: src/lang.c:53
 622 msgid "Article cancelled (deleted)."
 623 msgstr "Artikel fortrudt (slettet)."
 624 
 625 #: src/lang.c:55
 626 msgid "Article cannot be cancelled (deleted)."
 627 msgstr "Artikel kan ikke fortrydes (slettet)."
 628 
 629 #: src/lang.c:57
 630 msgid "Article deleted."
 631 msgstr "Artikel slettet."
 632 
 633 #: src/lang.c:58
 634 #, c-format
 635 msgid ""
 636 "\n"
 637 "Your article:\n"
 638 " \"%s\"\n"
 639 "will be mailed to the following address:\n"
 640 " %s"
 641 msgstr ""
 642 "\n"
 643 "Din artikel:\n"
 644 " »%s«\n"
 645 "vil blive indsendt til den følgende adresse:\n"
 646 " %s"
 647 
 648 #: src/lang.c:59
 649 #, c-format
 650 msgid ""
 651 "\n"
 652 "Your article:\n"
 653 " \"%s\"\n"
 654 "will be posted to the following %s:\n"
 655 msgstr ""
 656 "\n"
 657 "Din artikel:\n"
 658 " »%s«\n"
 659 "vil blive indsendt til den følgende %s:\n"
 660 
 661 #: src/lang.c:60
 662 msgid "Article not posted!"
 663 msgstr "Artikel ikke indsendt!"
 664 
 665 #: src/lang.c:61
 666 msgid "Article not saved"
 667 msgstr "Artikel ikke gemt"
 668 
 669 #: src/lang.c:62
 670 msgid "Article Level Commands"
 671 msgstr "Kommandoer for artikelniveau"
 672 
 673 #: src/lang.c:63
 674 msgid "Article has no parent"
 675 msgstr "Artikel har ingen overartikel"
 676 
 677 #: src/lang.c:64
 678 msgid "Parent article has been killed"
 679 msgstr "Overartikel er blevet dræbt"
 680 
 681 #: src/lang.c:65
 682 msgid "Parent article is unavailable"
 683 msgstr "Overartikel er ikke tilgængelig"
 684 
 685 #: src/lang.c:66
 686 #, c-format
 687 msgid "Article posted: %s"
 688 msgstr "Artikel indsendt: %s"
 689 
 690 #: src/lang.c:67
 691 #, c-format
 692 msgid "Article rejected (saved to %s)"
 693 msgstr "Artikel afvist (gemt til %s)"
 694 
 695 #: src/lang.c:68
 696 #, c-format
 697 msgid ""
 698 "%s=article, %s=thread, %s=range, %s=hot, %s=pattern, %s=tagged, %s=quit: "
 699 msgstr ""
 700 "%s=artikel, %s=tråd, %s=interval, %s=populær, %s=mønster, %s=mærket, "
 701 "%s=afslut: "
 702 
 703 #: src/lang.c:69
 704 msgid "Article unavailable"
 705 msgstr "Artikel utilgængelig"
 706 
 707 #: src/lang.c:70
 708 msgid "Article undeleted."
 709 msgstr "Sletning af artikel fjernet."
 710 
 711 #: src/lang.c:71
 712 #, c-format
 713 msgid "Article %4d of %4d"
 714 msgstr "Artikel %4d af %4d"
 715 
 716 #: src/lang.c:73
 717 msgid "articles"
 718 msgstr "artikler"
 719 
 720 #: src/lang.c:74
 721 msgid "This is a repost of the following article:"
 722 msgstr "Dette er en gentagelse af den følgende artikel:"
 723 
 724 #: src/lang.c:75
 725 msgid "article"
 726 msgstr "artikel"
 727 
 728 #: src/lang.c:76
 729 msgid "Article"
 730 msgstr "Artikel"
 731 
 732 #: src/lang.c:77
 733 #, c-format
 734 msgid "-- %d %s mailed --"
 735 msgstr "-- %d %s sendt --"
 736 
 737 # er det mon tidspunktet!
 738 #: src/lang.c:78
 739 #, c-format
 740 msgid " at %s"
 741 msgstr " %s"
 742 
 743 #: src/lang.c:79
 744 #, c-format
 745 msgid "%*s[-- %s/%s, encoding %s%s%s, %d lines%s%s --]\n"
 746 msgstr "%*s[-- %s/%s, kodning %s%s%s, %d linjer%s%s --]\n"
 747 
 748 #: src/lang.c:80
 749 msgid ", charset: "
 750 msgstr ", tegnsæt: "
 751 
 752 #: src/lang.c:81
 753 #, c-format
 754 msgid "%*s[-- charset %s not supported --]\n"
 755 msgstr "%*s[-- tegnsæt %s er ikke understøttet --]\n"
 756 
 757 #: src/lang.c:82
 758 #, c-format
 759 msgid "%*s[-- Description: %s --]\n"
 760 msgstr "%*s[-- Beskrivelse: %s --]\n"
 761 
 762 #: src/lang.c:83
 763 #, c-format
 764 msgid "%d lines"
 765 msgstr "%d linjer"
 766 
 767 #: src/lang.c:84
 768 msgid "Attachment Menu"
 769 msgstr "Vedhæftmenu"
 770 
 771 #: src/lang.c:85
 772 msgid "Attachment Menu Commands"
 773 msgstr "Kommandoer for vedhæftmenu"
 774 
 775 #: src/lang.c:86
 776 msgid "<no name>"
 777 msgstr "<intet navn>"
 778 
 779 #: src/lang.c:87
 780 #, c-format
 781 msgid "Attachment saved successfully. (%s)"
 782 msgstr "Vedhæftning gemt. (%s)"
 783 
 784 #: src/lang.c:88
 785 #, c-format
 786 msgid "%d of %d attachments saved successfully."
 787 msgstr "%d af %d vedhæftninger gemt."
 788 
 789 #: src/lang.c:89
 790 msgid "Select attachment> "
 791 msgstr "Vælg vedhæftning> "
 792 
 793 #: src/lang.c:90
 794 msgid "Tagged attachment"
 795 msgstr "Mærket vedhæftning"
 796 
 797 #: src/lang.c:91
 798 #, c-format
 799 msgid "%d attachments tagged"
 800 msgstr "%d vedhæftninger mærket"
 801 
 802 #: src/lang.c:92
 803 msgid "Untagged attachment"
 804 msgstr "Vedhæftning uden mærke"
 805 
 806 #: src/lang.c:93
 807 msgid "Attributes Menu Commands"
 808 msgstr "Kommandoer for attributmenu"
 809 
 810 #: src/lang.c:94
 811 #, c-format
 812 msgid "attribute with no scope: %s"
 813 msgstr "attribut uden virkefelt: %s"
 814 
 815 #: src/lang.c:96
 816 #, c-format
 817 msgid "%d Authentication failed"
 818 msgstr "%d godkendelse mislykkedes"
 819 
 820 #: src/lang.c:97
 821 #, c-format
 822 msgid "NNTP authorization password not found for %s"
 823 msgstr "Adgangskode for NNTP-godkendelse blev ikke fundet for %s"
 824 
 825 #: src/lang.c:98
 826 msgid "Server expects authentication.\n"
 827 msgstr "Server forventer godkendelse.\n"
 828 
 829 #: src/lang.c:99
 830 msgid "  Please enter password: "
 831 msgstr "  Venligst indtast adgangskode: "
 832 
 833 #: src/lang.c:100
 834 msgid "  Please enter username: "
 835 msgstr "  Venligst indtast brugernavn: "
 836 
 837 #: src/lang.c:101
 838 #, c-format
 839 msgid "Authorized for user: %s\n"
 840 msgstr "Autoriseret for bruger: %s\n"
 841 
 842 #: src/lang.c:102
 843 #, c-format
 844 msgid "Authorization failed for user: %s\n"
 845 msgstr "Kunne ikke autorisere bruger: %s\n"
 846 
 847 #: src/lang.c:104
 848 #, c-format
 849 msgid "Author search backwards [%s]> "
 850 msgstr "Baglæns søgning efter forfatter [%s]> "
 851 
 852 #: src/lang.c:105
 853 #, c-format
 854 msgid "Author search forwards [%s]> "
 855 msgstr "Fremadrettet søgning efter forfatter [%s]> "
 856 
 857 #: src/lang.c:106
 858 #, c-format
 859 msgid ""
 860 "\n"
 861 "Autosubscribed to %s"
 862 msgstr ""
 863 "\n"
 864 "Autoabonnerede på %s"
 865 
 866 #: src/lang.c:107
 867 msgid "Autosubscribing groups...\n"
 868 msgstr "Autoabonnerer på grupper...\n"
 869 
 870 #: src/lang.c:108
 871 #, c-format
 872 msgid "Autoselecting articles (use '%s' to see all unread) ..."
 873 msgstr "Automarkerer artikler (brug »%s« for at se alle ulæste) ..."
 874 
 875 #: src/lang.c:110
 876 #, c-format
 877 msgid ""
 878 "Article to be posted resulted in errors/warnings. %s=quit, %s=Menu, %s=edit: "
 879 msgstr ""
 880 "Artikel til indsendelse medførte fejl/advarsler. %s=afslut, %s=menu, "
 881 "%s=rediger: "
 882 
 883 #: src/lang.c:111
 884 #, c-format
 885 msgid "Unrecognized attribute: %s"
 886 msgstr "Attribut ikke genkendt: %s"
 887 
 888 #: src/lang.c:112
 889 #, c-format
 890 msgid "Bad command. Type '%s' for help."
 891 msgstr "Forkert kommando. Tast »%s« for hjælp."
 892 
 893 #: src/lang.c:114
 894 msgid "Base article"
 895 msgstr "Baseartikel"
 896 
 897 #: src/lang.c:115
 898 msgid "Base article range"
 899 msgstr "Interval for baseartikel"
 900 
 901 #: src/lang.c:116
 902 #, c-format
 903 msgid "%s: Updating of index files not supported: cache_overview_files=%s"
 904 msgstr ""
 905 "%s: Opdatering af indeksfiler er ikke understøttet: cache_overview_files=%s"
 906 
 907 #: src/lang.c:117
 908 msgid "*** Beginning of article ***"
 909 msgstr "*** Begyndelse på artikel ***"
 910 
 911 #: src/lang.c:118
 912 msgid "*** Beginning of page ***"
 913 msgstr "*** Begyndelse på side ***"
 914 
 915 #: src/lang.c:120
 916 #, c-format
 917 msgid "Cancel (delete) or supersede (overwrite) article [%%s]? (%s/%s/%s): "
 918 msgstr "Afbryd (slet) eller fortræng (overskriv) artikel [%%s]? (%s/%s/%s): "
 919 
 920 #: src/lang.c:121
 921 msgid "Cancelling article..."
 922 msgstr "Fortryder artikel ..."
 923 
 924 #: src/lang.c:123
 925 #, c-format
 926 msgid "Cannot create %s"
 927 msgstr "Kan ikke oprette %s"
 928 
 929 #: src/lang.c:126
 930 #, c-format
 931 msgid "Can't find base article %d"
 932 msgstr "Kan ikke finde baseartikel %d"
 933 
 934 #: src/lang.c:128
 935 #, c-format
 936 msgid "Can't open %s"
 937 msgstr "Kan ikke åbne %s"
 938 
 939 #: src/lang.c:129
 940 #, c-format
 941 msgid "Couldn't open %s for saving"
 942 msgstr "Kunne ikke åbne %s til gemning"
 943 
 944 #: src/lang.c:130
 945 msgid "*** Posting not allowed ***"
 946 msgstr "*** Indsendelse ikke tilladt ***"
 947 
 948 #: src/lang.c:131
 949 #, c-format
 950 msgid "Posting is not allowed to %s"
 951 msgstr "Indsendelse er ikke tilladt til %s"
 952 
 953 #: src/lang.c:133
 954 #, c-format
 955 msgid "Can't retrieve %s"
 956 msgstr "Kan ikke hente %s"
 957 
 958 #: src/lang.c:135
 959 #, c-format
 960 msgid "%s is a directory"
 961 msgstr "%s er en mappe"
 962 
 963 #: src/lang.c:136
 964 msgid "Catchup"
 965 msgstr "Opsaml"
 966 
 967 #: src/lang.c:137
 968 #, c-format
 969 msgid "Catchup %s..."
 970 msgstr "Opsamler %s ..."
 971 
 972 #: src/lang.c:138
 973 msgid "Catchup all groups entered during this session?"
 974 msgstr "Opsaml all grupper indtastet i denne session?"
 975 
 976 #: src/lang.c:139
 977 msgid "You have tagged articles in this group - catchup anyway?"
 978 msgstr "Du har mærket artikler i denne gruppe - opsaml alligevel?"
 979 
 980 #: src/lang.c:140
 981 #, c-format
 982 msgid "%s %d %s in %lu seconds\n"
 983 msgstr "%s %d %s i %lu sekunder\n"
 984 
 985 # http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/caught-up-in-something
 986 #: src/lang.c:141
 987 msgid "Caughtup"
 988 msgstr "Optaget"
 989 
 990 #: src/lang.c:142
 991 msgid "Check Prepared Article"
 992 msgstr "Kontroller forberedt artikel"
 993 
 994 #: src/lang.c:143
 995 msgid "Checking for new groups... "
 996 msgstr "Kontrollerer for nye grupper ..."
 997 
 998 #: src/lang.c:144
 999 msgid "Checking for news..."
 1000 msgstr "Kontrollerer efter nyheder ..."
 1001 
 1002 #: src/lang.c:145
 1003 #, c-format
 1004 msgid "Post-process %s=no, %s=yes, %s=shar, %s=quit: "
 1005 msgstr "Efterbehandl %s=nej, %s=ja, %s=shar, %s=afslut: "
 1006 
 1007 #: src/lang.c:147
 1008 msgid "ANSI color disabled"
 1009 msgstr "ANSI-farve slået fra"
 1010 
 1011 #: src/lang.c:148
 1012 msgid "ANSI color enabled"
 1013 msgstr "ANSI-farve slået til"
 1014 
 1015 #: src/lang.c:150
 1016 #, c-format
 1017 msgid "Command failed: %s"
 1018 msgstr "Kommando mislykkedes: %s"
 1019 
 1020 #: src/lang.c:152
 1021 msgid "Mark not selected articles read?"
 1022 msgstr "Marker ikke valgte artikler som læst?"
 1023 
 1024 #: src/lang.c:154
 1025 #, c-format
 1026 msgid "Connecting to %s..."
 1027 msgstr "Forbinder til %s ..."
 1028 
 1029 #: src/lang.c:156
 1030 #, c-format
 1031 msgid "Cook article failed, %s is exiting"
 1032 msgstr "Cook-artikel mislykkedes, %s afslutter"
 1033 
 1034 #: src/lang.c:157
 1035 msgid "<CR>"
 1036 msgstr "<CR>"
 1037 
 1038 #: src/lang.c:158
 1039 msgid "Creating active file for saved groups...\n"
 1040 msgstr "Opretter aktiv fil for gemte grupper ...\n"
 1041 
 1042 #: src/lang.c:159
 1043 msgid "Creating newsrc file...\n"
 1044 msgstr "Opretter newsrc-fil ...\n"
 1045 
 1046 #: src/lang.c:161 src/lang.c:1327 src/lang.c:1347
 1047 msgid "Default"
 1048 msgstr "Standard"
 1049 
 1050 #: src/lang.c:162
 1051 msgid "Delete saved files that have been post processed?"
 1052 msgstr "Slet gemte filer som er blevet efterbehandlet?"
 1053 
 1054 #: src/lang.c:163
 1055 msgid "Deleting temporary files..."
 1056 msgstr "Sletter midlertidige filer ..."
 1057 
 1058 #: src/lang.c:165
 1059 msgid "*** End of article ***"
 1060 msgstr "*** Slut på artikel ***"
 1061 
 1062 #: src/lang.c:166
 1063 msgid "*** End of articles ***"
 1064 msgstr "*** Slut på artikler ***"
 1065 
 1066 #: src/lang.c:167
 1067 msgid "*** End of attachments ***"
 1068 msgstr "*** Slut på vedhæftninger ***"
 1069 
 1070 #: src/lang.c:168
 1071 msgid "*** End of groups ***"
 1072 msgstr "*** Slut på grupper ***"
 1073 
 1074 #: src/lang.c:169
 1075 msgid "*** End of page ***"
 1076 msgstr "*** Slut på side ***"
 1077 
 1078 #: src/lang.c:170
 1079 #, fuzzy
 1080 msgid "*** End of posted articles ***"
 1081 msgstr "*** Slut på artikler ***"
 1082 
 1083 #: src/lang.c:171
 1084 msgid "*** End of scopes ***"
 1085 msgstr "*** Slut på virkefelter ***"
 1086 
 1087 #: src/lang.c:172
 1088 msgid "*** End of thread ***"
 1089 msgstr "*** Slut på tråd ***"
 1090 
 1091 #: src/lang.c:173
 1092 msgid "*** End of URLs ***"
 1093 msgstr "*** Slut på URL'er ***"
 1094 
 1095 #: src/lang.c:174
 1096 msgid "Enter limit of articles to get> "
 1097 msgstr "Indtast begrænsning på antal artikler der skal hentes> "
 1098 
 1099 #: src/lang.c:175
 1100 msgid "Enter Message-ID to go to> "
 1101 msgstr "Indtast besked-id som der skal gås till> "
 1102 
 1103 #: src/lang.c:176
 1104 msgid " and enter next unread thread"
 1105 msgstr " og indtast næste ulæste tråd"
 1106 
 1107 #: src/lang.c:177
 1108 msgid " and enter next unread article"
 1109 msgstr " og se næste ulæste artikel"
 1110 
 1111 #: src/lang.c:178
 1112 msgid " and enter next unread group"
 1113 msgstr " og indtast næste ulæste gruppe"
 1114 
 1115 #: src/lang.c:179
 1116 msgid "Enter option number> "
 1117 msgstr "Indtast valgnummer> "
 1118 
 1119 #: src/lang.c:180
 1120 #, c-format
 1121 msgid "Enter range [%s]> "
 1122 msgstr "Indtast interval [%s]> "
 1123 
 1124 #: src/lang.c:181
 1125 msgid ""
 1126 "\n"
 1127 "Warning: Approved: header used.\n"
 1128 msgstr ""
 1129 "\n"
 1130 "Advarsel: Approved:-teksthoved brugt.\n"
 1131 
 1132 #: src/lang.c:183
 1133 msgid ""
 1134 "\n"
 1135 "Error: Bad address in Approved: header.\n"
 1136 msgstr ""
 1137 "\n"
 1138 "Fejl: Ugyldig adresse i Approved:-teksthoved.\n"
 1139 
 1140 #: src/lang.c:184
 1141 msgid ""
 1142 "\n"
 1143 "Error: Bad address in From: header.\n"
 1144 msgstr ""
 1145 "\n"
 1146 "Fejl: Ugyldig adresse i From:-teksthoved.\n"
 1147 
 1148 #: src/lang.c:185
 1149 msgid ""
 1150 "\n"
 1151 "Error: Bad FQDN in Message-ID: header.\n"
 1152 msgstr ""
 1153 "\n"
 1154 "Fejl: Ugyldig FQDN i Message-ID:-teksthoved.\n"
 1155 
 1156 #: src/lang.c:186
 1157 msgid ""
 1158 "\n"
 1159 "Error: Bad address in Reply-To: header.\n"
 1160 msgstr ""
 1161 "\n"
 1162 "Fejl: Ugyldig adresse i Reply-To:-teksthoved.\n"
 1163 
 1164 #: src/lang.c:187
 1165 msgid ""
 1166 "\n"
 1167 "Error: Bad address in To: header.\n"
 1168 msgstr ""
 1169 "\n"
 1170 "Fejl: Ugyldig adresse i To:-teksthoved.\n"
 1171 
 1172 #: src/lang.c:189
 1173 #, c-format
 1174 msgid "Can't unlock %s"
 1175 msgstr "Kan ikke fjerne lås på %s"
 1176 
 1177 #: src/lang.c:190
 1178 #, c-format
 1179 msgid "Couldn't dotlock %s - article not appended!"
 1180 msgstr "Kunne ikke dotlock %s - artikel er ikke tilføjet!"
 1181 
 1182 #: src/lang.c:191
 1183 #, c-format
 1184 msgid "Couldn't lock %s - article not appended!"
 1185 msgstr "Kunne ikke låse %s - artikel ikke tilføjet!"
 1186 
 1187 #: src/lang.c:194
 1188 #, c-format
 1189 msgid "Corrupted file %s"
 1190 msgstr "Korrupt fil %s"
 1191 
 1192 #: src/lang.c:196
 1193 msgid ""
 1194 "\n"
 1195 "Error: Followup-To \"poster\" and a newsgroup is not allowed!\n"
 1196 msgstr ""
 1197 "\n"
 1198 "Fejl: Followup-To \"poster\" og en nyhedsgruppe er ikke tilladt!\n"
 1199 
 1200 #: src/lang.c:197
 1201 #, c-format
 1202 msgid "Error: Custom format exceeds screen width. Using default \"%s\"."
 1203 msgstr ""
 1204 "Fejl: Tilpasset format er større end skærmbredde. Bruger standarden »%s«."
 1205 
 1206 #: src/lang.c:198
 1207 msgid "Internal error in GNKSA routine - send bug report.\n"
 1208 msgstr "Intern fejl i GNKSA-rutine - indsend fejlrapport.\n"
 1209 
 1210 #: src/lang.c:199
 1211 msgid "Left angle bracket missing in route address.\n"
 1212 msgstr "Venstre vinkelparentes mangler i ruteadresse.\n"
 1213 
 1214 #: src/lang.c:200
 1215 msgid "Left parenthesis missing in old-style address.\n"
 1216 msgstr "Venstre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1217 
 1218 #: src/lang.c:201
 1219 msgid "Right parenthesis missing in old-style address.\n"
 1220 msgstr "Højre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1221 
 1222 # Hmm, altså hvis der er en grund til at de har skrevet det "At" i
 1223 # stedet for at bruge tegnet, kan det jo hedde snabela på dansk, men det
 1224 # virker mærkeligt og jeg tror din oversættelse er god nok
 1225 #: src/lang.c:202
 1226 msgid "At-sign missing in mail address.\n"
 1227 msgstr "@-tegn mangler i e-postadresse.\n"
 1228 
 1229 #: src/lang.c:203
 1230 msgid "Single component FQDN is not allowed. Add your domain.\n"
 1231 msgstr "Enkeltkomponent FQDN er ikke tilladt. Tilføj dit domæne.\n"
 1232 
 1233 #: src/lang.c:204
 1234 msgid ""
 1235 "Invalid domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1236 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1237 msgstr ""
 1238 "Ugyldigt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1239 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1240 
 1241 #: src/lang.c:205
 1242 msgid ""
 1243 "Illegal domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1244 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1245 msgstr ""
 1246 "Ulovligt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1247 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1248 
 1249 #: src/lang.c:206
 1250 msgid ""
 1251 "Unknown domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1252 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1253 msgstr ""
 1254 "Ukendt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1255 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1256 
 1257 #: src/lang.c:207
 1258 msgid "Illegal character in FQDN.\n"
 1259 msgstr "Ulovlig karakter i FQDN.\n"
 1260 
 1261 #: src/lang.c:208
 1262 msgid "Zero length FQDN component not allowed.\n"
 1263 msgstr "FQDN-komponent uden længde er ikke tilladt.\n"
 1264 
 1265 #: src/lang.c:209
 1266 msgid "FQDN component exceeds maximum allowed length (63 chars).\n"
 1267 msgstr ""
 1268 "FQDN-komponent overstiger den maksimale tilladte længde (63 karakterer).\n"
 1269 
 1270 #: src/lang.c:210
 1271 msgid "FQDN component may not start or end with hyphen.\n"
 1272 msgstr "FQDN-komponent må ikke starte eller slutte med bindestreg.\n"
 1273 
 1274 #: src/lang.c:211
 1275 msgid "FQDN component may not start with digit.\n"
 1276 msgstr "FQDN-komponent må ikke begynde med tal.\n"
 1277 
 1278 #: src/lang.c:212
 1279 msgid "Domain literal has impossible numeric value.\n"
 1280 msgstr "Domæne-literal har umulig numerisk værdi.\n"
 1281 
 1282 #: src/lang.c:213
 1283 msgid ""
 1284 "Domain literal is for private use only and not allowed for global use.\n"
 1285 msgstr ""
 1286 "Domæne-literal er kun for privat brug og ikke tilladt for global brug.\n"
 1287 
 1288 #: src/lang.c:214
 1289 msgid "Right bracket missing in domain literal.\n"
 1290 msgstr "Højre parentes mangler i domæne-literal.\n"
 1291 
 1292 #: src/lang.c:215
 1293 msgid "Missing localpart of mail address.\n"
 1294 msgstr "Mangler lokal del af e-postadresse.\n"
 1295 
 1296 #: src/lang.c:216
 1297 msgid "Illegal character in localpart of mail address.\n"
 1298 msgstr "Ugyldigt tegn i lokal del af e-postadresse.\n"
 1299 
 1300 #: src/lang.c:217
 1301 msgid "Zero length localpart component not allowed.\n"
 1302 msgstr "Localpart-komponent med nullængde er ikke tilladt.\n"
 1303 
 1304 #: src/lang.c:218
 1305 msgid ""
 1306 "Illegal character in realname.\n"
 1307 "Unquoted words may not contain '!()<>@,;:\\.[]' in route addresses.\n"
 1308 msgstr ""
 1309 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1310 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »!()<>@,;:\\.[]« i "
 1311 "ruteadresser.\n"
 1312 
 1313 #: src/lang.c:219
 1314 msgid ""
 1315 "Illegal character in realname.\n"
 1316 "Quoted words may not contain '()<>\\'.\n"
 1317 msgstr ""
 1318 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1319 "Citerede ord må ikke indeholde »()<>\\«.\n"
 1320 
 1321 #: src/lang.c:220
 1322 msgid ""
 1323 "Illegal character in realname.\n"
 1324 "Encoded words may not contain '!()<>@,;:\"\\.[]/=' in parameter.\n"
 1325 msgstr ""
 1326 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1327 "Kodede ord må ikke indeholde »!()<>@,;:\"\\.[]/=« i parameter.\n"
 1328 
 1329 #: src/lang.c:221
 1330 msgid "Bad syntax in encoded word used in realname.\n"
 1331 msgstr "Ugyldig syntaks i kodet ord brugt i det fulde navn.\n"
 1332 
 1333 #: src/lang.c:222
 1334 msgid ""
 1335 "Illegal character in realname.\n"
 1336 "Unquoted words may not contain '()<>\\' in old-style addresses.\n"
 1337 msgstr ""
 1338 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1339 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »()<>\\« i adresser i gammel "
 1340 "stil.\n"
 1341 
 1342 #: src/lang.c:223
 1343 msgid ""
 1344 "Illegal character in realname.\n"
 1345 "Control characters and unencoded 8bit characters > 127 are not allowed.\n"
 1346 msgstr ""
 1347 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1348 "Kontroltegn og ukodede 8-bit tegn > 127 er ikke tilladt.\n"
 1349 
 1350 #: src/lang.c:224
 1351 msgid ""
 1352 "\n"
 1353 "Error: No blank line found after header.\n"
 1354 msgstr ""
 1355 "\n"
 1356 "Fejl: Ingen blank linje fundet efter teksthoved.\n"
 1357 
 1358 #: src/lang.c:225
 1359 #, c-format
 1360 msgid ""
 1361 "\n"
 1362 "Error: Illegal formatted %s.\n"
 1363 msgstr ""
 1364 "\n"
 1365 "Fejl: Ulovlig formateret %s.\n"
 1366 
 1367 #. TODO: fixme, US-ASCII is not the only 7bit charset we know about
 1368 #: src/lang.c:227
 1369 msgid ""
 1370 "\n"
 1371 "Error: Posting contains non-ASCII characters but MM_CHARSET is set to\n"
 1372 "    US-ASCII - please change this setting to a suitable value for\n"
 1373 "    your language using the M)enu of configurable options or by\n"
 1374 "    editing tinrc.\n"
 1375 msgstr ""
 1376 "\n"
 1377 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MM_CHARSET\n"
 1378 "   er angivet til US-ASCII -  ændr denne indstilling til en egnet\n"
 1379 "   værdi for dit sprog via M)menuen for indstillinger, der kan\n"
 1380 "   konfigureres eller ved at redigere tinrc.\n"
 1381 
 1382 #: src/lang.c:232
 1383 msgid ""
 1384 "\n"
 1385 "Error: Posting contains non-ASCII characters but the MIME encoding\n"
 1386 "    for news messages is set to \"7bit\" - please change this\n"
 1387 "    setting to \"8bit\" or \"quoted-printable\" depending on what\n"
 1388 "    is more common in your part of the world. This can be done\n"
 1389 "    using the M)enu of configurable options or by editing tinrc.\n"
 1390 msgstr ""
 1391 "\n"
 1392 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MIME-\n"
 1393 "   kodningen for nye beskeder er sat til »7bit« - ændr venligst\n"
 1394 "   denne indstilling til »8bit« eller »quoted-printable« afhængig\n"
 1395 "   af hvad som er mest udbredt i din del af verdenen. Dette kan\n"
 1396 "   gøres via M)enuen for indstillinger, der kan konfigureres eller\n"
 1397 "   ved at redigere tinrc.\n"
 1398 
 1399 #: src/lang.c:238
 1400 msgid ""
 1401 "\n"
 1402 "Error: Article starts with blank line instead of header\n"
 1403 msgstr ""
 1404 "\n"
 1405 "Fejl: Artikel starter med blank linje i stedet for teksthoved\n"
 1406 
 1407 #: src/lang.c:239
 1408 #, c-format
 1409 msgid ""
 1410 "\n"
 1411 "Error: Header on line %d does not have a colon after the header name:\n"
 1412 "%s\n"
 1413 msgstr ""
 1414 "\n"
 1415 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et kolon efter teksthovednavnet:\n"
 1416 "%s\n"
 1417 
 1418 #: src/lang.c:240
 1419 #, c-format
 1420 msgid ""
 1421 "\n"
 1422 "Error: The \"%s:\" line is empty.\n"
 1423 msgstr ""
 1424 "\n"
 1425 "Fejl: Linjen »%s:« er tom.\n"
 1426 
 1427 #: src/lang.c:241
 1428 #, c-format
 1429 msgid ""
 1430 "\n"
 1431 "Error: The \"%s:\" line is missing from the article header.\n"
 1432 msgstr ""
 1433 "\n"
 1434 "Fejl: Linjen »%s:« mangler fra artikelteksthovedet.\n"
 1435 
 1436 #: src/lang.c:242
 1437 #, c-format
 1438 msgid ""
 1439 "\n"
 1440 "Error: %s contains non 7bit chars.\n"
 1441 msgstr ""
 1442 "\n"
 1443 "Fejl: %s har tegn som ikke er i 7 bit.\n"
 1444 
 1445 #: src/lang.c:243
 1446 #, c-format
 1447 msgid ""
 1448 "\n"
 1449 "Error: Header on line %d does not have a space after the colon:\n"
 1450 "%s\n"
 1451 msgstr ""
 1452 "\n"
 1453 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et mellemrum efter kolon:\n"
 1454 "%s\n"
 1455 
 1456 #: src/lang.c:244
 1457 #, c-format
 1458 msgid ""
 1459 "\n"
 1460 "Error: There are multiple (%d) \"%s:\" lines in the header.\n"
 1461 msgstr ""
 1462 "\n"
 1463 "Fejl: Der er flere (%d) \"%s:\"-linjer i teksthovedet.\n"
 1464 
 1465 #: src/lang.c:245
 1466 #, c-format
 1467 msgid "Insecure permissions of %s (%o)"
 1468 msgstr "Usikre tilladelser på %s (%o)"
 1469 
 1470 #: src/lang.c:250
 1471 #, c-format
 1472 msgid "MIME parse error: Unexpected end of %s/%s article"
 1473 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Uventet afslutning på %s/%s artikel"
 1474 
 1475 #: src/lang.c:251
 1476 msgid "MIME parse error: Start boundary whilst reading headers"
 1477 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Start grænse mens teksthoveder læses"
 1478 
 1479 #: src/lang.c:253
 1480 msgid ""
 1481 "\n"
 1482 "Error: \"poster\" is not allowed in Newsgroups!\n"
 1483 msgstr ""
 1484 "\n"
 1485 "Fejl: »indsender« er ikke tilladt i nyhedsgruppe!\n"
 1486 
 1487 #: src/lang.c:254
 1488 msgid "Can't get a (fully-qualified) domain-name!"
 1489 msgstr "Kan ikke indhente et (fuldt gyldigt) domænenavn!"
 1490 
 1491 #: src/lang.c:255
 1492 #, c-format
 1493 msgid "No permissions to go into %s\n"
 1494 msgstr "Ingen tilladelse til at gå ind i %s\n"
 1495 
 1496 #: src/lang.c:257
 1497 msgid ""
 1498 "\n"
 1499 "Error: From: line missing.\n"
 1500 msgstr ""
 1501 "\n"
 1502 "Fejl: From:-linje mangler.\n"
 1503 
 1504 #: src/lang.c:259
 1505 #, c-format
 1506 msgid "No read permissions for %s\n"
 1507 msgstr "Ingen læserettigheder for %s\n"
 1508 
 1509 #: src/lang.c:260
 1510 #, c-format
 1511 msgid "File %s does not exist\n"
 1512 msgstr "Fil %s eksisterer ikke\n"
 1513 
 1514 #: src/lang.c:261
 1515 #, c-format
 1516 msgid "No write permissions for %s\n"
 1517 msgstr "Ingen skriverettigheder for %s\n"
 1518 
 1519 #: src/lang.c:262
 1520 msgid "Can't get user information (/etc/passwd missing?)"
 1521 msgstr "Kan ikke indhente brugerinformation (/etc/passwd mangler?)"
 1522 
 1523 #: src/lang.c:263
 1524 msgid "errors"
 1525 msgstr "fejl"
 1526 
 1527 #: src/lang.c:265
 1528 #, c-format
 1529 msgid ""
 1530 "\n"
 1531 "Error on line %d: \"Sender:\" header not allowed (it will be added for you)\n"
 1532 msgstr ""
 1533 "\n"
 1534 "Fejl på linje %d: Teksthoved for »afsender« er ikke tilladt (den vil blive "
 1535 "tilføjet for dig)\n"
 1536 
 1537 #: src/lang.c:267
 1538 #, c-format
 1539 msgid "Server has non of the groups listed in %s"
 1540 msgstr "Server har ingen af grupperne vist i %s"
 1541 
 1542 #: src/lang.c:268
 1543 msgid "error"
 1544 msgstr "fejl"
 1545 
 1546 #: src/lang.c:269
 1547 msgid "Unknown display level"
 1548 msgstr "Ukendt visningsniveau"
 1549 
 1550 #: src/lang.c:270
 1551 msgid "<ESC>"
 1552 msgstr "<ESC>"
 1553 
 1554 #: src/lang.c:271
 1555 msgid "Exiting..."
 1556 msgstr "Afslutter..."
 1557 
 1558 #: src/lang.c:272
 1559 msgid "leaving external mail-reader"
 1560 msgstr "forlader ekstern postlæser"
 1561 
 1562 #: src/lang.c:273
 1563 #, c-format
 1564 msgid "Extracting %s..."
 1565 msgstr "Udpakker %s..."
 1566 
 1567 #: src/lang.c:275
 1568 #, c-format
 1569 msgid "Error writing %s file. Filesystem full? File reset to previous state."
 1570 msgstr ""
 1571 "Kunne ikke skrive %s fil. Filsystem fyldt op? Fil gendannet til tidligere "
 1572 "tilstand."
 1573 
 1574 #: src/lang.c:276
 1575 #, c-format
 1576 msgid "Error making backup of %s file. Filesystem full?"
 1577 msgstr "Fejl under oprettelse af sikkerhedskopi af %s fil. Filsystem fyldt op?"
 1578 
 1579 #: src/lang.c:277
 1580 #, fuzzy, c-format
 1581 msgid "Filtering global rules (%d/%d) ('q' to quit)..."
 1582 msgstr "Filtrerer globale regler (%d/%d) ..."
 1583 
 1584 #: src/lang.c:278
 1585 msgid "Rule created by: "
 1586 msgstr "Regel oprettet af: "
 1587 
 1588 #: src/lang.c:279
 1589 #, c-format
 1590 msgid "Enter pattern [%s]> "
 1591 msgstr "Indtast mønster [%s]> "
 1592 
 1593 #: src/lang.c:280
 1594 #, c-format
 1595 msgid ""
 1596 "\n"
 1597 "You requested followups to your article to go to the following %s:\n"
 1598 msgstr ""
 1599 "\n"
 1600 "Du anmodte om at opfølgninger til din artikel skulle gå til følgende %s:\n"
 1601 
 1602 #: src/lang.c:281
 1603 #, c-format
 1604 msgid " %s\t Answers will be directed to you by mail.\n"
 1605 msgstr " %s\t Svar vil blive sendt til dig per e-post.\n"
 1606 
 1607 #: src/lang.c:282
 1608 msgid "-- forwarded message --\n"
 1609 msgstr "-- videresendt besked --\n"
 1610 
 1611 #: src/lang.c:283
 1612 msgid "-- end of forwarded message --\n"
 1613 msgstr "-- slut på videresendt besked --\n"
 1614 
 1615 #: src/lang.c:284
 1616 #, fuzzy
 1617 msgid ""
 1618 "# Format:\n"
 1619 "#  comment=STRING  Optional. Multiple lines allowed. Comments must be "
 1620 "placed\n"
 1621 "#           at the beginning of a rule, or they will be moved to "
 1622 "the\n"
 1623 "#           next rule. '#' is not a valid keyword for a comment!\n"
 1624 "#  group=STRING   Mandatory. Newsgroups list (e.g. comp.*,!*sources*).\n"
 1625 "#  case=NUM     Mandatory. Compare=0 / ignore=1 case when filtering.\n"
 1626 "#  score=NUM|STRING Mandatory. Score to give. Either:\n"
 1627 "#   score=NUM     A number (e.g. 70). Or:\n"
 1628 "#   score=STRING   One of the two keywords: 'hot' or 'kill'.\n"
 1629 "#  subj=STRING    Optional. Subject: line (e.g. How to be a wizard).\n"
 1630 "#  from=STRING    Optional. From: line (e.g. *Craig Shergold*).\n"
 1631 "#  msgid=STRING   Optional. Message-ID: line (e.g. <123@example.net>) "
 1632 "with\n"
 1633 "#           full references.\n"
 1634 "#  msgid_last=STRING Optional. Like above, but with last reference only.\n"
 1635 "#  msgid_only=STRING Optional. Like above, but without references.\n"
 1636 "#  refs_only=STRING Optional. References: line (e.g. <123@example.net>) "
 1637 "without\n"
 1638 "#           Message-ID:\n"
 1639 "#  lines=[<>]?NUM  Optional. Lines: line. '<' or '>' are optional.\n"
 1640 "#  gnksa=[<>]?NUM  Optional. GNKSA parse_from() return code. '<' or '>' "
 1641 "opt.\n"
 1642 "#  xref=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. alt.flame*)\n"
 1643 "#  path=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. news.example.org)\n"
 1644 "#           Be aware that filtering on Path: may significantly "
 1645 "slow\n"
 1646 "#           down the process.\n"
 1647 "#  time=NUM     Optional. time_t value when rule expires\n"
 1648 "#\n"
 1649 msgstr ""
 1650 "# Format:\n"
 1651 "#  comment=STRENG  Valgfri. Flere linjer tilladt. Kommentarer skal "
 1652 "placeres\n"
 1653 "#           i begyndelsen af en regel, ellers vil de blive "
 1654 "flyttet\n"
 1655 "#           til den næste regel. »#« er ikke et gyldigt nøgleord "
 1656 "for\n"
 1657 "#           en kommentar!\n"
 1658 "#  group=STRENG   Obligatorisk. Nyhedsgruppeliste\n"
 1659 "#           (f.eks. comp.*,!*sources*).\n"
 1660 "#  case=NUM     Obligatorisk. Sammenlign=0 / ignorer=1 store/små "
 1661 "bogst.\n"
 1662 "#           under filtrering.\n"
 1663 "#  score=NUM|STRENG Obligatorisk. Pointtal. Enten:\n"
 1664 "#   score=NUM     Et tal (f.eks. 70). Eller:\n"
 1665 "#   score=STRENG   Et af to nøgleord: »populær« eller »dræb«.\n"
 1666 "#  subj=STRENG    Valgfri. Emne:-linje (f.eks Hvordan bliver jeg en\n"
 1667 "#           troldmand).\n"
 1668 "#  from=STRENG    Valgfri. Fra:-linje (f.eks *Craig Shergold*).\n"
 1669 "#  msgid=STRENG   Valgfri. Besked-id: linje (f.eks. <123@example.net>) "
 1670 "med\n"
 1671 "#           fuld reference.\n"
 1672 "#  msgid_last=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men kun med sidste reference.\n"
 1673 "#  msgid_only=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men uden reference.\n"
 1674 "#  refs_only=STRENG Valgfri. Reference:-linje (f.eks. <123@example.net>) "
 1675 "uden\n"
 1676 "#           Besked-id:\n"
 1677 "#  lines=[<>]?NUM  Valgfri. Linjer:-linje. »<« eller »>« er valgfri.\n"
 1678 "#  gnksa=[<>]?NUM  Valgfri. GNKSA parse_from()-returkode. »<« eller »>«\n"
 1679 "#           valgfri.\n"
 1680 "#  xref=MØNSTER   Valgfri. Dræb mønster (f.eks. alt.flame*)\n"
 1681 "#  time=NUM     Valgfri. time_t-værdi når regel udløber\n"
 1682 "#\n"
 1683 
 1684 #: src/lang.c:308
 1685 #, c-format
 1686 msgid "Enter score for rule (default=%d): "
 1687 msgstr "Indtast point for regel (standard=%d): "
 1688 
 1689 #: src/lang.c:309
 1690 #, c-format
 1691 msgid "Enter the score weight (range 0 < score <= %d)"
 1692 msgstr "Indtast pointvægt (interval 0 < pointtal <= %d)"
 1693 
 1694 #. SCORE_MAX
 1695 #: src/lang.c:310
 1696 msgid "Full"
 1697 msgstr "Fuld"
 1698 
 1699 #: src/lang.c:311
 1700 msgid "Comment (optional) : "
 1701 msgstr "Bemærkning (valgfri) : "
 1702 
 1703 #: src/lang.c:312
 1704 msgid "Apply pattern to  : "
 1705 msgstr "Anvend mønster på  : "
 1706 
 1707 #: src/lang.c:313
 1708 msgid "From: line (ignore case)   "
 1709 msgstr "From:-linje (ignorer versaler) "
 1710 
 1711 #: src/lang.c:314
 1712 msgid "From: line (case sensitive)  "
 1713 msgstr "From:-linje (versalfølsom)   "
 1714 
 1715 #: src/lang.c:316
 1716 #, c-format
 1717 msgid "%s%s: Unknown host.\n"
 1718 msgstr "%s%s: Ukendt vært.\n"
 1719 
 1720 #: src/lang.c:318
 1721 msgid "global "
 1722 msgstr "global "
 1723 
 1724 #: src/lang.c:319
 1725 #, c-format
 1726 msgid "Please use %.100s instead"
 1727 msgstr "Brug venligst %.100s i stedet for"
 1728 
 1729 #: src/lang.c:320
 1730 #, c-format
 1731 msgid "%s is bogus"
 1732 msgstr "%s er fejlbehæftet"
 1733 
 1734 #: src/lang.c:321
 1735 #, c-format
 1736 msgid "Group %s is moderated. Continue?"
 1737 msgstr "Gruppe %s er modereret. Fortsæt?"
 1738 
 1739 #: src/lang.c:322
 1740 msgid "groups"
 1741 msgstr "grupper"
 1742 
 1743 #: src/lang.c:323
 1744 #, c-format
 1745 msgid "Rereading %s..."
 1746 msgstr "Genlæser %s ..."
 1747 
 1748 #: src/lang.c:324
 1749 msgid "Top Level Commands"
 1750 msgstr "Kommandoer for topniveau"
 1751 
 1752 #: src/lang.c:325
 1753 msgid "Group Selection"
 1754 msgstr "Gruppemarkering"
 1755 
 1756 #: src/lang.c:326
 1757 msgid "group"
 1758 msgstr "gruppe"
 1759 
 1760 #: src/lang.c:327
 1761 msgid ""
 1762 "*** Group descriptions are disabled according to current select_format ***"
 1763 msgstr ""
 1764 "*** Gruppebeskrivelser er deaktiveret jævnfør nuværende select_format ***"
 1765 
 1766 #: src/lang.c:329
 1767 msgid ""
 1768 "One or more lines of comment. <CR> to add a line or proceed if line is empty."
 1769 msgstr ""
 1770 "En eller flere linjer med kommentarer. <CR> for at tilføje en linje eller "
 1771 "fortsætte hvis linjen er tom."
 1772 
 1773 #: src/lang.c:330
 1774 msgid "From: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1775 msgstr ""
 1776 "From:-linje der skal tilføjes filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1777 
 1778 #: src/lang.c:331
 1779 msgid ""
 1780 "Linecount of articles to be filtered. < for less, > for more, = for equal."
 1781 msgstr ""
 1782 "Linjeantal for artikler der skal filtreres. < for mindre, > for mere, = for "
 1783 "lig."
 1784 
 1785 #: src/lang.c:332
 1786 msgid "Message-ID: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1787 msgstr ""
 1788 "Message-ID: Linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & "
 1789 "<CR> ændrer."
 1790 
 1791 #: src/lang.c:333
 1792 msgid "Subject: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1793 msgstr ""
 1794 "Subject:-linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1795 "ændrer."
 1796 
 1797 #: src/lang.c:334
 1798 msgid ""
 1799 "Enter text pattern to filter if Subject: & From: lines are not what you want."
 1800 msgstr ""
 1801 "Indtast tekstmønter der skal filtreres hvis Subject:- & From:-linjer ikke er "
 1802 "hvad du ønsker."
 1803 
 1804 #: src/lang.c:335
 1805 msgid ""
 1806 "Select where text pattern should be applied. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1807 msgstr "Vælg hvor tekstmønstre skal bruges. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1808 
 1809 #: src/lang.c:336
 1810 msgid ""
 1811 "Expiration time in days for the entered filter. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1812 msgstr ""
 1813 "Udløbstid i dage for de indtastede filer. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1814 
 1815 #: src/lang.c:337
 1816 msgid ""
 1817 "Apply kill only to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1818 msgstr ""
 1819 "Brug kun dræb i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1820 "ændrer."
 1821 
 1822 #: src/lang.c:338
 1823 msgid ""
 1824 "Apply select to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1825 msgstr ""
 1826 "Brug vælg i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1827 "ændrer."
 1828 
 1829 #: src/lang.c:339
 1830 msgid "kill an article via a menu"
 1831 msgstr "dræb en artikel via en menu"
 1832 
 1833 #: src/lang.c:340
 1834 msgid "auto-select (hot) an article via a menu"
 1835 msgstr "vælg automatisk (populær) en artikel via en menu"
 1836 
 1837 #: src/lang.c:341
 1838 msgid "Browse URLs in article"
 1839 msgstr "Gennemse URL'er i artikel"
 1840 
 1841 #: src/lang.c:342
 1842 msgid "0 - 9\t display article by number in current thread"
 1843 msgstr "0 - 9\t vis artikel efter nummer i aktuel tråd"
 1844 
 1845 #: src/lang.c:344
 1846 msgid "cancel (delete) or supersede (overwrite) current article"
 1847 msgstr "afbryd (slet) eller fortræng (oveskriv) aktuel artikel"
 1848 
 1849 #: src/lang.c:345
 1850 msgid "post followup to current article"
 1851 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel"
 1852 
 1853 #: src/lang.c:346
 1854 msgid "post followup (don't copy text) to current article"
 1855 msgstr "send opfølgning (kopier ikke tekst) til aktuel artikel"
 1856 
 1857 #: src/lang.c:347
 1858 msgid "post followup to current article quoting complete headers"
 1859 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel med citat for hele hoveder"
 1860 
 1861 #: src/lang.c:348
 1862 msgid "repost chosen article to another group"
 1863 msgstr "gensend valgt artikel til anden gruppe"
 1864 
 1865 #: src/lang.c:350
 1866 msgid "edit article (mail-groups only)"
 1867 msgstr "rediger artikel (kun postgrupper)"
 1868 
 1869 #: src/lang.c:351
 1870 msgid "display first article in current thread"
 1871 msgstr "vis første artikel i aktuel tråd"
 1872 
 1873 # af artiklen
 1874 #: src/lang.c:352
 1875 msgid "display first page of article"
 1876 msgstr "vis første side på artikel"
 1877 
 1878 #: src/lang.c:353
 1879 msgid "display last article in current thread"
 1880 msgstr "vis sidste artikel i aktuel tråd"
 1881 
 1882 #: src/lang.c:354
 1883 msgid "display last page of article"
 1884 msgstr "vis sidste side på artikel"
 1885 
 1886 #: src/lang.c:355
 1887 msgid "mark rest of thread as read and advance to next unread"
 1888 msgstr "marker resten af tråden som læst og fortsæt til næste ulæst"
 1889 
 1890 #: src/lang.c:356
 1891 msgid "display next article"
 1892 msgstr "vis næste artikel"
 1893 
 1894 #: src/lang.c:357
 1895 msgid "display first article in next thread"
 1896 msgstr "vis første artikel i næste tråd"
 1897 
 1898 #: src/lang.c:358
 1899 msgid "display next unread article"
 1900 msgstr "vis næste ulæste artikel"
 1901 
 1902 #: src/lang.c:359
 1903 msgid "go to the article that this one followed up"
 1904 msgstr "gå til den artikel som den her fulgte op på"
 1905 
 1906 #: src/lang.c:360
 1907 msgid "display previous article"
 1908 msgstr "vis forrige artikel"
 1909 
 1910 #: src/lang.c:361
 1911 msgid "display previous unread article"
 1912 msgstr "vis forrige ulæste artikel"
 1913 
 1914 # eller ".. artikel ved brug af standardmetoden", jeg synes ikke
 1915 # umiddelbart det er til at regne ud
 1916 #: src/lang.c:362
 1917 msgid "quickly kill an article using defaults"
 1918 msgstr "dræb hurtigt en artikel som bruger standarder"
 1919 
 1920 #: src/lang.c:363
 1921 msgid "quickly auto-select (hot) an article using defaults"
 1922 msgstr "autovælg hurtigt (populær) en artikel som bruger standarder"
 1923 
 1924 # gå tilbage til
 1925 #: src/lang.c:364
 1926 msgid "return to group selection level"
 1927 msgstr "returner til gruppeudvælgelsesniveau"
 1928 
 1929 #: src/lang.c:365
 1930 msgid "reply through mail to author"
 1931 msgstr "svar via e-post til forfatter"
 1932 
 1933 #: src/lang.c:366
 1934 msgid "reply through mail (don't copy text) to author"
 1935 msgstr "svar via e-post (kopier ikke tekst) til forfatter"
 1936 
 1937 #: src/lang.c:367
 1938 msgid "reply through mail to author quoting complete headers"
 1939 msgstr "svar via e-post til forfatter med citering af hele hoveder"
 1940 
 1941 #: src/lang.c:368
 1942 msgid "search backwards within this article"
 1943 msgstr "søg baglæns indenfor denne artikel"
 1944 
 1945 #: src/lang.c:369
 1946 msgid "search forwards within this article"
 1947 msgstr "søg fremad idenfor denne artikel"
 1948 
 1949 #: src/lang.c:370
 1950 msgid "show article in raw-mode (including all headers)"
 1951 msgstr "vis artikel i rawtilstand (inklusiv alle hoveder)"
 1952 
 1953 #: src/lang.c:371
 1954 msgid "skip next block of included text"
 1955 msgstr "udelad næste blok med inkluderet tekst"
 1956 
 1957 #: src/lang.c:372
 1958 msgid "toggle display of sections hidden by a form-feed (^L) on/off"
 1959 msgstr "slå visning af afsnit skjult af en form-feed (^L) til/fra"
 1960 
 1961 #: src/lang.c:373
 1962 msgid "toggle display of all headers"
 1963 msgstr "slå visning af alle teksthoveder til/fra"
 1964 
 1965 #: src/lang.c:374
 1966 msgid "toggle word highlighting on/off"
 1967 msgstr "slå ordfremhævelse til/fra"
 1968 
 1969 #: src/lang.c:375
 1970 msgid "toggle ROT-13 (basic decode) for current article"
 1971 msgstr "slå ROT-13 (basisafkodning) for aktuel artikel til/fra"
 1972 
 1973 #: src/lang.c:376
 1974 msgid "toggle tabwidth 4 <-> 8"
 1975 msgstr "slå indrykningsbredde 4 <-> 8 til/fra"
 1976 
 1977 #: src/lang.c:377
 1978 msgid "toggle German TeX style decoding for current article"
 1979 msgstr "skift tysk TeX-stilafkodning for nuværende artikel"
 1980 
 1981 #: src/lang.c:378
 1982 msgid "toggle display of uuencoded sections"
 1983 msgstr "skift visning af uuencoded-afsnit"
 1984 
 1985 #: src/lang.c:379
 1986 msgid "View/pipe/save multimedia attachments"
 1987 msgstr "Vis/send/gem multimedievedhæftninger"
 1988 
 1989 #: src/lang.c:380
 1990 msgid "choose first attachment in list"
 1991 msgstr "vælg første vedhæftning i listen"
 1992 
 1993 #: src/lang.c:381
 1994 msgid "0 - 9\t choose attachment by number"
 1995 msgstr "0 - 9\t vælg vedhæftning efter nummer"
 1996 
 1997 #: src/lang.c:382
 1998 msgid "choose last attachment in list"
 1999 msgstr "vælg sidste vedhæftning i listen"
 2000 
 2001 #: src/lang.c:384
 2002 msgid "pipe attachment into command"
 2003 msgstr "send (via datakanal) vedhæftelse til kommando"
 2004 
 2005 #: src/lang.c:385
 2006 msgid "pipe raw attachment into command"
 2007 msgstr "send (via datakanal) rå vedhæftelse til kommando"
 2008 
 2009 #: src/lang.c:387
 2010 msgid "save attachment to disk"
 2011 msgstr "gem vedhæftninger til disk"
 2012 
 2013 #: src/lang.c:388
 2014 msgid "search for attachments forwards"
 2015 msgstr "søg efter vedhæftninger fremad"
 2016 
 2017 #: src/lang.c:389
 2018 msgid "search for attachments backwards"
 2019 msgstr "søg efter vedhæftninger baglæns"
 2020 
 2021 #: src/lang.c:390
 2022 msgid "view attachment"
 2023 msgstr "vis vedhæftning"
 2024 
 2025 #: src/lang.c:391
 2026 msgid "tag attachment"
 2027 msgstr "mærk vedhæftning"
 2028 
 2029 #: src/lang.c:392
 2030 msgid "tag attachments that match user specified pattern"
 2031 msgstr "vælg vedhæftninger som svarer til brugerangivet mønster"
 2032 
 2033 #: src/lang.c:393
 2034 msgid "reverse tagging on all attachments (toggle)"
 2035 msgstr "vend mærke om for alle vedhæftninger (skift)"
 2036 
 2037 #: src/lang.c:394
 2038 msgid "untag all tagged attachments"
 2039 msgstr "fjern alle mærkede vedhæftninger"
 2040 
 2041 #: src/lang.c:395
 2042 msgid "toggle info message in last line (name/description of attachment)"
 2043 msgstr ""
 2044 "slå infobesked i sidste linje til/fra (navn/beskrivelse af vedhæftning)"
 2045 
 2046 #: src/lang.c:396
 2047 msgid "choose first attribute in list"
 2048 msgstr "vælg første attribut i listen"
 2049 
 2050 #: src/lang.c:397
 2051 msgid "0 - 9\t choose attribute by number"
 2052 msgstr "0 - 9\t vælg attribut efter nummer"
 2053 
 2054 #: src/lang.c:398
 2055 msgid "choose last attribute in list"
 2056 msgstr "vælg sidste attribut i listen"
 2057 
 2058 #: src/lang.c:399
 2059 msgid "reset attribute to a default value"
 2060 msgstr "nulstil attribut til en standardværdi"
 2061 
 2062 #: src/lang.c:400
 2063 msgid "search forwards for an attribute"
 2064 msgstr "søg fremad efter en attribut"
 2065 
 2066 #: src/lang.c:401
 2067 msgid "search backwards for an attribute"
 2068 msgstr "søg baglæns efter en attribut"
 2069 
 2070 #: src/lang.c:402
 2071 msgid "select attribute"
 2072 msgstr "vælg attribut"
 2073 
 2074 #: src/lang.c:403
 2075 msgid "toggle back to options menu when invoked from there"
 2076 msgstr "skift tilbage til indstillingsmenu når startet fra her til/fra"
 2077 
 2078 #: src/lang.c:404
 2079 #, c-format
 2080 msgid "report bug or comment via mail to %s"
 2081 msgstr "rapporter fejl eller giv en kommentar via e-post til %s"
 2082 
 2083 #: src/lang.c:405
 2084 msgid "choose first option in list"
 2085 msgstr "vælg første indstilling i listen"
 2086 
 2087 #: src/lang.c:406
 2088 msgid "0 - 9\t choose option by number"
 2089 msgstr "0 - 9\t vælg indstilling efter nummer"
 2090 
 2091 #: src/lang.c:407
 2092 msgid "choose last option in list"
 2093 msgstr "vælg sidste indstilling i listen"
 2094 
 2095 #: src/lang.c:408
 2096 msgid "start scopes menu"
 2097 msgstr "start virkefeltmenu"
 2098 
 2099 #: src/lang.c:409
 2100 msgid "search forwards for an option"
 2101 msgstr "søg fremad efter en indstilling"
 2102 
 2103 #: src/lang.c:410
 2104 msgid "search backwards for an option"
 2105 msgstr "søg baglæns efter en indstilling"
 2106 
 2107 #: src/lang.c:411
 2108 msgid "select option"
 2109 msgstr "vælg indstilling"
 2110 
 2111 #: src/lang.c:412
 2112 msgid "toggle to attributes menu"
 2113 msgstr "slå attributmenu til/fra"
 2114 
 2115 #: src/lang.c:413
 2116 msgid "choose range of articles to be affected by next command"
 2117 msgstr "vælg interval af artikler som påvirkes af næste kommando"
 2118 
 2119 #: src/lang.c:414
 2120 msgid "escape from command prompt"
 2121 msgstr "undvig fra kommandoprompt"
 2122 
 2123 #: src/lang.c:415
 2124 msgid "edit filter file"
 2125 msgstr "rediger filterfil"
 2126 
 2127 #: src/lang.c:416
 2128 msgid "get help"
 2129 msgstr "få hjælp"
 2130 
 2131 #: src/lang.c:417
 2132 msgid "display last article viewed"
 2133 msgstr "vis den sidst viste artikel"
 2134 
 2135 #: src/lang.c:418
 2136 msgid "down one line"
 2137 msgstr "en linje ned"
 2138 
 2139 #: src/lang.c:419
 2140 msgid "up one line"
 2141 msgstr "en linje op"
 2142 
 2143 #: src/lang.c:420
 2144 msgid "go to article chosen by Message-ID"
 2145 msgstr "gå til artikel valgt efter besked-id"
 2146 
 2147 #: src/lang.c:421
 2148 msgid "mail article/thread/hot/pattern/tagged articles to someone"
 2149 msgstr "send artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til nogen"
 2150 
 2151 #: src/lang.c:422
 2152 msgid "menu of configurable options"
 2153 msgstr "menu med konfigurerbare indstillinger"
 2154 
 2155 #: src/lang.c:423
 2156 msgid "down one page"
 2157 msgstr "en side ned"
 2158 
 2159 #: src/lang.c:424
 2160 msgid "up one page"
 2161 msgstr "en side ned"
 2162 
 2163 #: src/lang.c:426
 2164 msgid "post (write) article to current group"
 2165 msgstr "send (skriv) artikel til aktuel gruppe"
 2166 
 2167 #: src/lang.c:427
 2168 msgid "post postponed articles"
 2169 msgstr "send udskudte artikler"
 2170 
 2171 #: src/lang.c:429
 2172 msgid "list articles posted by you (from posted file)"
 2173 msgstr "vis artikler sendt af dig (fra sendtfil)"
 2174 
 2175 #: src/lang.c:430
 2176 msgid "return to previous menu"
 2177 msgstr "returner til forrige menu"
 2178 
 2179 #: src/lang.c:431
 2180 msgid "quit tin immediately"
 2181 msgstr "afslut tin øjbelikkeligt"
 2182 
 2183 #: src/lang.c:432
 2184 msgid "redraw page"
 2185 msgstr "genskriv side"
 2186 
 2187 #: src/lang.c:433
 2188 msgid "save article/thread/hot/pattern/tagged articles to file"
 2189 msgstr "gem artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til fil"
 2190 
 2191 #: src/lang.c:434
 2192 msgid "save marked articles automatically without user prompts"
 2193 msgstr "gem automatisk markerede artikler uden brugerindgreb"
 2194 
 2195 #: src/lang.c:435
 2196 msgid "scroll the screen one line down"
 2197 msgstr "rul skærmen en linje ned"
 2198 
 2199 #: src/lang.c:436
 2200 msgid "scroll the screen one line up"
 2201 msgstr "rul skærmen en linje op"
 2202 
 2203 #: src/lang.c:437
 2204 msgid "search for articles by author backwards"
 2205 msgstr "søg efter artikler baglæns efter forfatter"
 2206 
 2207 #: src/lang.c:438
 2208 msgid "search for articles by author forwards"
 2209 msgstr "søg efter artikler fremad efter forfatter"
 2210 
 2211 #: src/lang.c:439
 2212 msgid "search all articles for a given string (this may take some time)"
 2213 msgstr "søg i alle artikler efter en angivet streng (dette kan tage lang tid)"
 2214 
 2215 #: src/lang.c:440
 2216 msgid " \t (searches are case-insensitive and wrap around to all articles)"
 2217 msgstr ""
 2218 " \t (søgning er uafhængigt af store/små bogstaver og omhandler alle "
 2219 "artikler)"
 2220 
 2221 #: src/lang.c:441
 2222 msgid "search for articles by Subject line backwards"
 2223 msgstr "søg efter artikler baglæns per emnelinje"
 2224 
 2225 #: src/lang.c:442
 2226 msgid "search for articles by Subject line forwards"
 2227 msgstr "søg efter artikler forlæns per emnelinje"
 2228 
 2229 #: src/lang.c:443
 2230 msgid "repeat last search"
 2231 msgstr "gentag sidste søgning"
 2232 
 2233 #: src/lang.c:444
 2234 msgid "tag current article for reposting/mailing/piping/printing/saving"
 2235 msgstr ""
 2236 "mærk aktuel artikel til gensending/postudsendelse/piping/udskrivning/gemning"
 2237 
 2238 #: src/lang.c:445
 2239 msgid "toggle info message in last line (subject/description)"
 2240 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (emne/beskrivelse)"
 2241 
 2242 #: src/lang.c:446
 2243 msgid "toggle inverse video"
 2244 msgstr "slå omvendt video til/fra"
 2245 
 2246 #: src/lang.c:447
 2247 #, fuzzy
 2248 msgid "toggle mini help menu and posting etiquette display"
 2249 msgstr "slå minihjælpens menuvisning til/fra"
 2250 
 2251 #: src/lang.c:448
 2252 msgid "cycle the display of authors email address, real name, both or neither"
 2253 msgstr ""
 2254 "løb igennem visningen af forfatters e-postadresse, fulde navn, begge eller "
 2255 "ingen"
 2256 
 2257 #: src/lang.c:449
 2258 msgid "show version information"
 2259 msgstr "vis versioninformation"
 2260 
 2261 #: src/lang.c:450
 2262 msgid "mark all articles as read and return to group selection menu"
 2263 msgstr "marker alle artikler som læst og returner til gruppeudvælgelsesmenu"
 2264 
 2265 #: src/lang.c:451
 2266 msgid "mark all articles as read and enter next group with unread articles"
 2267 msgstr ""
 2268 "marker alle artikler som læst og gå videre til næste gruppe med ulæste "
 2269 "artikler"
 2270 
 2271 #: src/lang.c:452
 2272 msgid "choose first thread in list"
 2273 msgstr "vælg første tråd i listen"
 2274 
 2275 #: src/lang.c:453
 2276 msgid "choose last thread in list"
 2277 msgstr "vælg sidste tråd i listen"
 2278 
 2279 #: src/lang.c:454
 2280 msgid "list articles within current thread (bring up Thread sub-menu)"
 2281 msgstr "vis artikler indenfor aktuel tråd (hent undertrådsmenuen frem)"
 2282 
 2283 #: src/lang.c:455
 2284 msgid "mark article as unread"
 2285 msgstr "marker artikel som ulæst"
 2286 
 2287 #: src/lang.c:456
 2288 msgid "mark current thread, range or tagged threads as read"
 2289 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som læst"
 2290 
 2291 #: src/lang.c:457
 2292 msgid "mark current thread, range or tagged threads as unread"
 2293 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2294 
 2295 #: src/lang.c:458
 2296 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as read after prompting"
 2297 msgstr "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som læst efter anmodning"
 2298 
 2299 #: src/lang.c:459
 2300 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as unread after prompting"
 2301 msgstr ""
 2302 "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som ulæste efter anmodning"
 2303 
 2304 #: src/lang.c:460
 2305 msgid "toggle display of all/selected articles"
 2306 msgstr "slå visning af alle/valgte artikler til/fra"
 2307 
 2308 #: src/lang.c:461
 2309 msgid "display next group"
 2310 msgstr "vis næste gruppe"
 2311 
 2312 #: src/lang.c:462
 2313 msgid "display previous group"
 2314 msgstr "vis forrige gruppe"
 2315 
 2316 #: src/lang.c:463
 2317 msgid "toggle all selections (all articles)"
 2318 msgstr "slå alle valg (alle artikler) til/fra"
 2319 
 2320 #: src/lang.c:464
 2321 msgid "select group (make \"hot\")"
 2322 msgstr "vælg gruppe (gør »populær«)"
 2323 
 2324 #: src/lang.c:465
 2325 msgid "select thread"
 2326 msgstr "vælg tråd"
 2327 
 2328 #: src/lang.c:466
 2329 msgid "select threads if at least one unread article is selected"
 2330 msgstr "vælg tråde hvis mindst en ulæst artikel er valgt"
 2331 
 2332 #: src/lang.c:467
 2333 msgid "select threads that match user specified pattern"
 2334 msgstr "vælg tråde som svarer til brugerangivet mønster"
 2335 
 2336 #: src/lang.c:468
 2337 msgid "0 - 9\t choose thread by number"
 2338 msgstr "0 - 9\t vælg tråd efter nummer"
 2339 
 2340 #: src/lang.c:469
 2341 msgid "toggle limit number of articles to get, and reload"
 2342 msgstr "slå maks. antal artikler som hentes til/fra, og genindlæs"
 2343 
 2344 #: src/lang.c:470
 2345 msgid "toggle display of all/unread articles"
 2346 msgstr "slå visning af alle/ulæste artikler til/fra"
 2347 
 2348 #: src/lang.c:471
 2349 msgid "toggle selection of thread"
 2350 msgstr "slå valg af tråd til/fra"
 2351 
 2352 # løb igennem de tilgængelige trådningstilvalg
 2353 #: src/lang.c:472
 2354 msgid "cycle through threading options available"
 2355 msgstr "gennemløb de tilgængelige valgmuligheder for trådning"
 2356 
 2357 #: src/lang.c:473
 2358 msgid "undo all selections (all articles)"
 2359 msgstr "fortryd alle markeringer (alle artikler)"
 2360 
 2361 #: src/lang.c:474
 2362 msgid "untag all tagged threads"
 2363 msgstr "fjerne mærke på alle mærkede tråde"
 2364 
 2365 #: src/lang.c:475
 2366 #, fuzzy
 2367 msgid "search for articles forwards"
 2368 msgstr "søg efter artikler fremad efter forfatter"
 2369 
 2370 #: src/lang.c:476
 2371 #, fuzzy
 2372 msgid "search for articles backwards"
 2373 msgstr "søg efter artikler baglæns efter forfatter"
 2374 
 2375 #: src/lang.c:477
 2376 #, fuzzy
 2377 msgid "toggle info message in last line (Message-ID)"
 2378 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (URL)"
 2379 
 2380 #: src/lang.c:478
 2381 #, fuzzy
 2382 msgid "Open article by Message-ID"
 2383 msgstr "gå til artikel valgt efter besked-id"
 2384 
 2385 #: src/lang.c:479
 2386 msgid "add new scope"
 2387 msgstr "tilføj nyt virkefelt"
 2388 
 2389 #: src/lang.c:480
 2390 msgid "delete scope"
 2391 msgstr "slet virkefelt"
 2392 
 2393 #: src/lang.c:481
 2394 msgid "edit attributes file"
 2395 msgstr "rediger attributfil"
 2396 
 2397 #: src/lang.c:482
 2398 msgid "choose first scope in list"
 2399 msgstr "vælg første virkefelt i listen"
 2400 
 2401 #: src/lang.c:483
 2402 msgid "0 - 9\t choose scope by number"
 2403 msgstr "0 - 9\t vælg virkefelt efter nummer"
 2404 
 2405 #: src/lang.c:484
 2406 msgid "choose last scope in list"
 2407 msgstr "vælg sidste virkefelt i listen"
 2408 
 2409 #: src/lang.c:485
 2410 msgid "move scope"
 2411 msgstr "flyt virkefelt"
 2412 
 2413 #: src/lang.c:486
 2414 msgid "rename scope"
 2415 msgstr "omdøb virkefelt"
 2416 
 2417 #: src/lang.c:487
 2418 msgid "select scope"
 2419 msgstr "vælg virkefelt"
 2420 
 2421 #: src/lang.c:488
 2422 msgid "mark all articles in group as read"
 2423 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst"
 2424 
 2425 #: src/lang.c:489
 2426 msgid "mark all articles in group as read and move to next unread group"
 2427 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst og flyt til næste ulæste gruppe"
 2428 
 2429 #: src/lang.c:490
 2430 msgid "choose first group in list"
 2431 msgstr "vælg første gruppe i listen"
 2432 
 2433 #: src/lang.c:491
 2434 msgid "choose group by name"
 2435 msgstr "vælg gruppe efter navn"
 2436 
 2437 #: src/lang.c:492
 2438 msgid "0 - 9\t choose group by number"
 2439 msgstr "0 - 9\t vælg gruppe efter nummer"
 2440 
 2441 #: src/lang.c:493
 2442 msgid "choose range of groups to be affected by next command"
 2443 msgstr "vælg omfanget af grupper der påvirkes af næste kommando"
 2444 
 2445 #: src/lang.c:494
 2446 msgid "choose last group in list"
 2447 msgstr "vælg sidste gruppe i listen"
 2448 
 2449 #: src/lang.c:496
 2450 msgid "list groups which an article has been posted to (by Message-ID)"
 2451 msgstr "vis grupper som en artikel er blevet indsendt til (efter besked-id)"
 2452 
 2453 #: src/lang.c:497
 2454 msgid " \t (go to article if at least one of the groups is available)"
 2455 msgstr " \t (gå til artikel hvis mindst en af grupperne er tilgængelig)"
 2456 
 2457 #: src/lang.c:499
 2458 msgid "mark all articles in chosen group unread"
 2459 msgstr "marker alle artikler i valgt gruppe som ulæste"
 2460 
 2461 #: src/lang.c:500
 2462 msgid "move chosen group within list"
 2463 msgstr "flyt valgt gruppe indenfor listen"
 2464 
 2465 #: src/lang.c:501
 2466 msgid "choose next group with unread news"
 2467 msgstr "vælg næste gruppe med ulæste nyheder"
 2468 
 2469 #: src/lang.c:502 src/lang.c:1409
 2470 msgid "quit"
 2471 msgstr "afslut"
 2472 
 2473 #: src/lang.c:503
 2474 msgid "quit without saving configuration changes"
 2475 msgstr "afslut uden at gemme konfigurationsændringer"
 2476 
 2477 #: src/lang.c:504
 2478 msgid "read chosen group"
 2479 msgstr "læs valgt gruppe"
 2480 
 2481 #: src/lang.c:505
 2482 msgid "reset .newsrc (all available articles in groups marked unread)"
 2483 msgstr "nulstil .newsrc (alle tilgængelige artikler i grupper markeret ulæst)"
 2484 
 2485 #: src/lang.c:506
 2486 msgid "search backwards for a group name"
 2487 msgstr "søg baglæns efter et gruppenavn"
 2488 
 2489 #: src/lang.c:507
 2490 msgid " \t (all searches are case-insensitive and wrap around)"
 2491 msgstr ""
 2492 " \t (alle søgninger tager ikke højde for små/store bogstaver og omfang)"
 2493 
 2494 #: src/lang.c:508
 2495 msgid "search forwards for a group name"
 2496 msgstr "søg fremad efter et gruppenavn"
 2497 
 2498 #: src/lang.c:509
 2499 msgid "subscribe to chosen group"
 2500 msgstr "abonner på valgt gruppe"
 2501 
 2502 #: src/lang.c:510
 2503 msgid "subscribe to groups that match pattern"
 2504 msgstr "abonner på grupper som stemmer overens med mønster"
 2505 
 2506 #: src/lang.c:511
 2507 msgid "reread active file to check for any new news"
 2508 msgstr "genlæste aktiv fil for at tjekke for nye nyheder"
 2509 
 2510 #: src/lang.c:512
 2511 msgid "toggle display of group name only or group name plus description"
 2512 msgstr ""
 2513 "slå visning kun af gruppenavn eller gruppenavn plus beskrivelse til/fra"
 2514 
 2515 #: src/lang.c:513
 2516 msgid "toggle display to show all/unread subscribed groups"
 2517 msgstr "slå visning af vis alle/ulæste abonnerede grupper til/fra"
 2518 
 2519 #: src/lang.c:514
 2520 msgid "unsubscribe from chosen group"
 2521 msgstr "fjern abonnement fra valgt gruppe"
 2522 
 2523 #: src/lang.c:515
 2524 msgid "unsubscribe from groups that match pattern"
 2525 msgstr "fjern abonnement fra grupper som matcher mønster"
 2526 
 2527 #: src/lang.c:516
 2528 msgid "sort the list of groups"
 2529 msgstr "sorter gruppelisten"
 2530 
 2531 #: src/lang.c:517
 2532 msgid "toggle display to show all/subscribed groups"
 2533 msgstr "slå visning af vis alle/abonnerede grupper til/fra"
 2534 
 2535 #: src/lang.c:518
 2536 #, fuzzy
 2537 msgid "tag/untag all parts of current multipart-message in order"
 2538 msgstr "mærk alle dele af nuværende flerdels-besked i rækkefølge"
 2539 
 2540 #: src/lang.c:519
 2541 msgid "0 - 9\t choose article by number"
 2542 msgstr "0 - 9\t vælg artikel efter nummer"
 2543 
 2544 #: src/lang.c:520
 2545 msgid "mark thread as read and return to group index page"
 2546 msgstr "marker tråd som læst og returner til gruppeindeksside"
 2547 
 2548 #: src/lang.c:521
 2549 msgid "mark thread as read and enter next unread thread or group"
 2550 msgstr "marker tråd som læst og gå til næste ulæste tråd eller gruppe"
 2551 
 2552 #: src/lang.c:522
 2553 msgid "choose first article in list"
 2554 msgstr "vælg første artikel i listen"
 2555 
 2556 #: src/lang.c:523
 2557 msgid "choose last article in list"
 2558 msgstr "vælg sidste artikel i listen"
 2559 
 2560 #: src/lang.c:524
 2561 msgid "mark art, range or tagged arts as read; move crsr to next unread art"
 2562 msgstr ""
 2563 "marker artikel, interval eller mærkede artikler som læst; flyt markør til "
 2564 "næste ulæste artikel"
 2565 
 2566 #: src/lang.c:525
 2567 msgid "mark article, range or tagged articles as unread"
 2568 msgstr "marker artikel, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2569 
 2570 #: src/lang.c:526
 2571 msgid "mark current thread as unread"
 2572 msgstr "marker aktuel tråd som ulæst"
 2573 
 2574 #: src/lang.c:527
 2575 msgid "read chosen article"
 2576 msgstr "læs valgt artikel"
 2577 
 2578 #: src/lang.c:528
 2579 msgid ""
 2580 "Display properties\n"
 2581 "------------------"
 2582 msgstr ""
 2583 "Vis egenskaber\n"
 2584 "--------------"
 2585 
 2586 #: src/lang.c:529
 2587 msgid ""
 2588 "Miscellaneous\n"
 2589 "-------------"
 2590 msgstr ""
 2591 "Diverse\n"
 2592 "-------"
 2593 
 2594 #: src/lang.c:530
 2595 msgid ""
 2596 "Moving around\n"
 2597 "-------------"
 2598 msgstr ""
 2599 "Flytter rundt\n"
 2600 "-------------"
 2601 
 2602 #: src/lang.c:531
 2603 msgid ""
 2604 "Group/thread/article operations\n"
 2605 "-------------------------------"
 2606 msgstr ""
 2607 "Gruppe/tråd/artikel-handlinger\n"
 2608 "------------------------------"
 2609 
 2610 #: src/lang.c:532
 2611 msgid ""
 2612 "Attachment operations\n"
 2613 "---------------------"
 2614 msgstr ""
 2615 "Vedhæftningshandlinger\n"
 2616 "---------------------- "
 2617 
 2618 #: src/lang.c:533
 2619 msgid ""
 2620 "Attribute operations\n"
 2621 "--------------------"
 2622 msgstr ""
 2623 "Attributhandlinger\n"
 2624 "------------------"
 2625 
 2626 #: src/lang.c:534
 2627 msgid ""
 2628 "Option operations\n"
 2629 "-----------------"
 2630 msgstr ""
 2631 "Tilvalgshandlinger\n"
 2632 "------------------"
 2633 
 2634 #: src/lang.c:535
 2635 #, fuzzy
 2636 msgid ""
 2637 "Posted article operations\n"
 2638 "-------------------------"
 2639 msgstr ""
 2640 "Gruppe/tråd/artikel-handlinger\n"
 2641 "------------------------------"
 2642 
 2643 #: src/lang.c:536
 2644 msgid ""
 2645 "Scope operations\n"
 2646 "----------------"
 2647 msgstr ""
 2648 "Virkefeltshandlinger\n"
 2649 "--------------------"
 2650 
 2651 #: src/lang.c:537
 2652 msgid ""
 2653 "URL operations\n"
 2654 "--------------"
 2655 msgstr ""
 2656 "URL-handlinger\n"
 2657 "--------------"
 2658 
 2659 #: src/lang.c:538
 2660 msgid "choose first URL in list"
 2661 msgstr "vælg første URL i listen"
 2662 
 2663 #: src/lang.c:539
 2664 msgid "0 - 9\t choose URL by number"
 2665 msgstr "0 - 9\t vælg URL efter nummer"
 2666 
 2667 #: src/lang.c:540
 2668 msgid "choose last URL in list"
 2669 msgstr "vælg sidste URL i listen"
 2670 
 2671 #: src/lang.c:541
 2672 msgid "search for URLs forwards"
 2673 msgstr "søg efter URL'er fremad"
 2674 
 2675 #: src/lang.c:542
 2676 msgid "search for URLs backwards"
 2677 msgstr "søg efter URL'er baglæns"
 2678 
 2679 #: src/lang.c:543
 2680 msgid "Open URL in browser"
 2681 msgstr "Åbn URL i browser"
 2682 
 2683 #: src/lang.c:544
 2684 msgid "toggle info message in last line (URL)"
 2685 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (URL)"
 2686 
 2687 #: src/lang.c:546
 2688 msgid "Group Level Commands"
 2689 msgstr "Kommandoer for gruppeniveau"
 2690 
 2691 #: src/lang.c:547
 2692 msgid "Kill filter added"
 2693 msgstr "Filter for dræb tilføjet"
 2694 
 2695 #: src/lang.c:548
 2696 msgid "Auto-selection filter added"
 2697 msgstr "Filter for automatisk markering tilføjet"
 2698 
 2699 #: src/lang.c:549
 2700 msgid "All parts tagged"
 2701 msgstr "Alle dele mærket"
 2702 
 2703 #: src/lang.c:550
 2704 #, fuzzy
 2705 msgid "All parts untagged"
 2706 msgstr "Alle dele mærket"
 2707 
 2708 #: src/lang.c:551
 2709 msgid "Storing article for later posting"
 2710 msgstr "Gemmer artikel for senere indsendelse"
 2711 
 2712 #: src/lang.c:552
 2713 msgid "Please enter a valid character"
 2714 msgstr "Indtast venligst et gyldigt tegn"
 2715 
 2716 #: src/lang.c:553
 2717 #, c-format
 2718 msgid "Missing part #%d"
 2719 msgstr "Manglende del #%d"
 2720 
 2721 #: src/lang.c:554
 2722 msgid "*** No postponed articles ***"
 2723 msgstr "*** Ingen udsatte artikler ***"
 2724 
 2725 #: src/lang.c:555
 2726 msgid "Not a multi-part message"
 2727 msgstr "Ikke en besked med flere dele"
 2728 
 2729 #: src/lang.c:556
 2730 msgid "You are not subscribed to this group"
 2731 msgstr "Du er ikke abonnent på denne gruppe"
 2732 
 2733 #: src/lang.c:557
 2734 msgid "No previous expression"
 2735 msgstr "Ingen tidligere udtryk"
 2736 
 2737 #: src/lang.c:558
 2738 msgid "Operation disabled in no-overwrite mode"
 2739 msgstr "Handling deaktiveret i tilstanden no-overwrite (ingen-overskrivning)"
 2740 
 2741 #. TODO: replace hard coded key-name in txt_info_postponed
 2742 #: src/lang.c:560
 2743 #, c-format
 2744 msgid "%d postponed %s, reuse with ^O...\n"
 2745 msgstr "%d udskudt %s, genbrug med ^O...\n"
 2746 
 2747 #: src/lang.c:561
 2748 msgid ""
 2749 "X-Conversion-Note: multipart/alternative contents have been removed.\n"
 2750 " To get the whole article, turn alternative handling OFF in the Option "
 2751 "Menu\n"
 2752 msgstr ""
 2753 "X-Conversion-Note: multipart/alternative-indhold er blevet fjernet.\n"
 2754 " For at hente hele artiklen, skal alternativ håndtering deaktiveres "
 2755 "(angives\n"
 2756 " som OFF) i indstillingsmenuen\n"
 2757 
 2758 #: src/lang.c:563
 2759 #, c-format
 2760 msgid "Save filename for %s/%s is a mailbox. Attachment not saved"
 2761 msgstr "Gem filnavn for %s/%s i en postkasse. Vedhæftning ikke gemt"
 2762 
 2763 #: src/lang.c:564
 2764 msgid "TeX2Iso encoded article"
 2765 msgstr "TeX2Iso-kodet artikel"
 2766 
 2767 #: src/lang.c:565
 2768 msgid "incomplete "
 2769 msgstr "ufuldstændig "
 2770 
 2771 #. TODO: replace hard coded key-names
 2772 #: src/lang.c:567
 2773 #, fuzzy, c-format
 2774 msgid ""
 2775 "\n"
 2776 "Welcome to %s, a full screen threaded Netnews reader. It can read news "
 2777 "locally\n"
 2778 "(ie. <spool>/news) or remotely (-r option) from an NNTP (Network News "
 2779 "Transport\n"
 2780 "Protocol) server. -h lists the available command line options.\n"
 2781 "\n"
 2782 "%s has four newsreading levels, the newsgroup selection page, the group "
 2783 "index\n"
 2784 "page, the thread listing page and the article viewer. Help is available at "
 2785 "each\n"
 2786 "level by pressing the 'h' command.\n"
 2787 "\n"
 2788 "Move up/down by using the terminal arrow keys or 'j' and 'k'. Use PgUp/PgDn "
 2789 "or\n"
 2790 "Ctrl-U and Ctrl-D to page up/down. Enter a newsgroup by pressing RETURN/"
 2791 "TAB.\n"
 2792 "\n"
 2793 "Articles, threads, tagged articles or articles matching a pattern can be "
 2794 "mailed\n"
 2795 "('m' command), printed ('o' command), saved ('s' command), piped ('|' "
 2796 "command).\n"
 2797 "Use the 'w' command to post a news article, the 'f'/'F' commands to "
 2798 "post a\n"
 2799 "follow-up to an existing news article and the 'r'/'R' commands to reply "
 2800 "via\n"
 2801 "mail to an existing news article author. The 'M' command allows the "
 2802 "operation\n"
 2803 "of %s to be configured via a menu.\n"
 2804 "\n"
 2805 "For more information read the manual page, README, INSTALL, TODO and FTP "
 2806 "files.\n"
 2807 "Please send bug-reports/comments to %s with the 'R' command.\n"
 2808 msgstr ""
 2809 "\n"
 2810 "Velkommen til %s, en trådopdelt nyhedsgruppelæser i fuld skærm. Den kan "
 2811 "læse\n"
 2812 "nyheder lokalt (dvs. <spool>/news) eller eksternt (tilvalget -r) fra en "
 2813 "NNTP-\n"
 2814 "server (Network News Transport Protocol). -h viser de tilgængelige\n"
 2815 "indstillinger for kommandolinjen.\n"
 2816 "\n"
 2817 "%s har fire niveauer for nyhedslæsning, en side med valg af nyhedsgruppe, "
 2818 "siden\n"
 2819 "med gruppeindeks, siden med visning af tråde og artikelfremviseren. Hjælp "
 2820 "er\n"
 2821 "tilgængelig på hvert niveau ved at trykke på kommandoen »h«\n"
 2822 "\n"
 2823 "Flyt op/ned ved at bruge terminalens taster eller »j« og »k«. Brug SideOp/\n"
 2824 "SideNed eller Ctrl-U og Ctrl-D for at gå en side op eller ned. Gå i en\n"
 2825 "nyhedsgruppe ved at trykke på RETUR/INDRYK.\n"
 2826 "\n"
 2827 "Artikler, tråde, mærkede artikler eller artikler der matcher et mønster kan\n"
 2828 "sendes (kommandoen »m«), udskrives (kommandoen »o«), gemmes (kommandoen "
 2829 "»s«),\n"
 2830 "sendes via en datakanal (kommandoen »|«). Brug kommandoen »w« til at "
 2831 "indsende\n"
 2832 "en artikel, kommandoerne »f«/»F« til at indsende en opfølgning på en\n"
 2833 "eksisterende artikel og kommandoerne »r«/»R« til at svare via post til en\n"
 2834 "forfatter på en artikel. Kommandoen »M« muliggør at operationen af %s kan\n"
 2835 "konfigureres via en menu.\n"
 2836 "\n"
 2837 "For yderligere information så læs manualsiden og README-, INSTALL-, TODO- "
 2838 "og\n"
 2839 "FTP-filerne.\n"
 2840 "Send venligst fejlrapporter/kommentarer til %s med kommandoen »R«.\n"
 2841 
 2842 #: src/lang.c:583
 2843 #, c-format
 2844 msgid "Invalid From: %s line. Read the INSTALL file again."
 2845 msgstr "Ugyldig Fra: %s-linje. Læs filen INSTALL igen."
 2846 
 2847 #: src/lang.c:585
 2848 msgid "Invalid multibyte sequence found\n"
 2849 msgstr "Ugyldig multibyte-sekvens fundet\n"
 2850 
 2851 #: src/lang.c:588
 2852 #, c-format
 2853 msgid "Invalid Sender:-header %s"
 2854 msgstr "Ugyldig Afsender:-teksthoved %s"
 2855 
 2856 #: src/lang.c:590
 2857 msgid "Inverse video disabled"
 2858 msgstr "Omvendt video deaktiveret"
 2859 
 2860 #: src/lang.c:591
 2861 msgid "Inverse video enabled"
 2862 msgstr "Omvendt video aktiveret"
 2863 
 2864 #: src/lang.c:593
 2865 #, c-format
 2866 msgid "Missing definition for %s\n"
 2867 msgstr "Mangler definition for %s\n"
 2868 
 2869 #: src/lang.c:594
 2870 #, c-format
 2871 msgid "Invalid key definition '%s'\n"
 2872 msgstr "Ugyldig nøgledefinition '%s'\n"
 2873 
 2874 #: src/lang.c:595
 2875 #, c-format
 2876 msgid "Invalid keyname '%s'\n"
 2877 msgstr "Ugylidg nøglenavn '%s'\n"
 2878 
 2879 #: src/lang.c:596
 2880 #, c-format
 2881 msgid "Keymap file was upgraded to version %s\n"
 2882 msgstr "Nøglekortfil blev opgraderet til version %s\n"
 2883 
 2884 # Hmm, så er spørgsmålet jo så, når der er sådan et tilfældigt antal
 2885 # mellemrum efter : og positionen af : skal bevares i oversættelsen, det
 2886 # er svært at vide når der ikke er nogen kommentarer
 2887 #: src/lang.c:597
 2888 #, c-format
 2889 msgid "Kill From:   [%s] (y/n): "
 2890 msgstr "Dræb From:   [%s] (j/n): "
 2891 
 2892 #: src/lang.c:598
 2893 msgid "Kill Lines: (</>num): "
 2894 msgstr "Dræb linjer: (</>num): "
 2895 
 2896 #: src/lang.c:599
 2897 msgid "Kill Article Menu"
 2898 msgstr "Dræb artikelmenu"
 2899 
 2900 #: src/lang.c:600
 2901 #, fuzzy, c-format
 2902 msgid "Kill Msg-ID:  [%s] (f/l/o/n): "
 2903 msgstr "Dræb Msg-Id:  [%s] (f/l/o/n): "
 2904 
 2905 #: src/lang.c:601
 2906 msgid "Kill pattern scope : "
 2907 msgstr "Dræb mønstervirkefelt : "
 2908 
 2909 #: src/lang.c:602
 2910 #, c-format
 2911 msgid "Kill Subject: [%s] (y/n): "
 2912 msgstr "Dræb Subject: [%s] (j/n): "
 2913 
 2914 #: src/lang.c:603
 2915 msgid "Kill text pattern  : "
 2916 msgstr "Dræb tekstmønster  : "
 2917 
 2918 #: src/lang.c:604
 2919 msgid "Kill time in days  : "
 2920 msgstr "Dræb tidspunkt på dagen  : "
 2921 
 2922 #: src/lang.c:606
 2923 msgid "Last"
 2924 msgstr "Sidste"
 2925 
 2926 #: src/lang.c:607
 2927 msgid "-- Last response --"
 2928 msgstr "-- Sidste svar --"
 2929 
 2930 #: src/lang.c:608
 2931 #, c-format
 2932 msgid "Lines %s "
 2933 msgstr "Linjer %s "
 2934 
 2935 #: src/lang.c:610
 2936 msgid "Function not available."
 2937 msgstr "Funktionen er ikke tilgængelig."
 2938 
 2939 #: src/lang.c:611
 2940 msgid "Not reading via NNTP."
 2941 msgstr "Læser ikke via NNTP."
 2942 
 2943 #: src/lang.c:613
 2944 #, c-format
 2945 msgid "Group: %s"
 2946 msgstr "Gruppe: %s"
 2947 
 2948 #: src/lang.c:614
 2949 #, c-format
 2950 msgid "Groups: %s"
 2951 msgstr "Grupper: %s"
 2952 
 2953 #: src/lang.c:617
 2954 msgid "Mail"
 2955 msgstr "Post"
 2956 
 2957 #: src/lang.c:618
 2958 msgid "mailbox "
 2959 msgstr "postkasse "
 2960 
 2961 #: src/lang.c:619
 2962 #, c-format
 2963 msgid "Mail article(s) to [%.*s]> "
 2964 msgstr "Send artikel(er) til [%.*s]> "
 2965 
 2966 #: src/lang.c:620
 2967 #, c-format
 2968 msgid "Mailing log to %s\n"
 2969 msgstr "Sender log til %s\n"
 2970 
 2971 #: src/lang.c:621
 2972 msgid "Mail bug report..."
 2973 msgstr "Send fejlrapport ..."
 2974 
 2975 #: src/lang.c:622
 2976 #, c-format
 2977 msgid "Mail BUG REPORT to %s?"
 2978 msgstr "Send FEJLRAPPORT til %s?"
 2979 
 2980 #: src/lang.c:623
 2981 msgid "Mailed"
 2982 msgstr "Sendt"
 2983 
 2984 #: src/lang.c:624
 2985 #, c-format
 2986 msgid "Mailing to %s..."
 2987 msgstr "Sender til %s ..."
 2988 
 2989 #: src/lang.c:625
 2990 msgid ""
 2991 "# [Mail/Save] active file. Format is like news active file:\n"
 2992 "#  groupname max.artnum min.artnum /dir\n"
 2993 "# The 4th field is the basedir (ie. ~/Mail or ~/News)\n"
 2994 "#\n"
 2995 msgstr ""
 2996 "# [Mail/Gem] aktiv fil. Format er som nyhedsaktiv fil:\n"
 2997 "#  gruppenavn max.artnum min.artnum /dir\n"
 2998 "# Det 4. felt er basismappen (dvs. ~/Mail eller ~/News)\n"
 2999 "#\n"
 3000 
 3001 #: src/lang.c:628
 3002 #, c-format
 3003 msgid "%s marked as read"
 3004 msgstr "%s markeret som læst"
 3005 
 3006 #: src/lang.c:629
 3007 #, c-format
 3008 msgid "%s marked as unread"
 3009 msgstr "%s markeret som ulæst"
 3010 
 3011 #: src/lang.c:630
 3012 #, c-format
 3013 msgid "Marked %d of %d %s as read"
 3014 msgstr "Markerede %d af %d %s som læst"
 3015 
 3016 #: src/lang.c:631
 3017 #, c-format
 3018 msgid "Marked %d of %d %s as unread"
 3019 msgstr "Markerede %d af %d %s som ulæste"
 3020 
 3021 #: src/lang.c:632 src/lang.c:1365
 3022 msgid "Mark"
 3023 msgstr "Marker"
 3024 
 3025 #: src/lang.c:633
 3026 #, c-format
 3027 msgid "Mark all articles as read%s?"
 3028 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 3029 
 3030 #: src/lang.c:634
 3031 #, c-format
 3032 msgid "Mark article as read%s?"
 3033 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 3034 
 3035 #: src/lang.c:635
 3036 #, c-format
 3037 msgid "Mark group %s as read?"
 3038 msgstr "Marker gruppe %s som læst?"
 3039 
 3040 #: src/lang.c:636
 3041 #, c-format
 3042 msgid "Mark thread as read%s?"
 3043 msgstr "Marker tråd som læst%s"
 3044 
 3045 #: src/lang.c:637
 3046 #, c-format
 3047 msgid "Matching %s groups..."
 3048 msgstr "Sammenligner %s grupper ..."
 3049 
 3050 #: src/lang.c:638 src/lang.c:651 src/lang.c:654 src/lang.c:660
 3051 #, c-format
 3052 msgid "<n>=set current to n; %s=line down; %s=line up; %s=help; %s=quit"
 3053 msgstr ""
 3054 "<n>=angiv nuværende som n; %s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=afslut"
 3055 
 3056 #: src/lang.c:640
 3057 #, c-format
 3058 msgid ""
 3059 "%s=view; %s=pipe; %s=pipe raw; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3060 msgstr ""
 3061 "%s=vis; %s=datakanal; %s=datakanal rå; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; "
 3062 "%s=fjern mærke for alle"
 3063 
 3064 #: src/lang.c:642
 3065 #, c-format
 3066 msgid "%s=view; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3067 msgstr "%s=vis; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; %s=fjern mærke for alle"
 3068 
 3069 #: src/lang.c:644
 3070 #, c-format
 3071 msgid ""
 3072 "%s=reverse tagging; %s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3073 msgstr "%s=vend mærkning om; %s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3074 
 3075 #: src/lang.c:645 src/lang.c:649
 3076 #, c-format
 3077 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=search pattern; %s=kill/select"
 3078 msgstr ""
 3079 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s=søgemønster; %s=dræb/vælg"
 3080 
 3081 #: src/lang.c:646
 3082 #, c-format
 3083 msgid ""
 3084 "%s=author search; %s=catchup; %s=line down; %s=line up; %s=mark read; "
 3085 "%s=list thread"
 3086 msgstr ""
 3087 "%s=forfattersøgning; %s=opsamling; %s=linje ned; %s=linje op; %s=marker som "
 3088 "læst; %s=vis tråd"
 3089 
 3090 #: src/lang.c:647
 3091 #, c-format
 3092 msgid "%s=line up; %s=line down; %s=page up; %s=page down; %s=top; %s=bottom"
 3093 msgstr "%s=linje op; %s=linje ned; %s=side op; %s=side ned; %s=top; %s=bund"
 3094 
 3095 #: src/lang.c:648
 3096 #, c-format
 3097 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=quit"
 3098 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=afslut"
 3099 
 3100 #: src/lang.c:650
 3101 #, c-format
 3102 msgid "%s=author search; %s=body search; %s=catchup; %s=followup; %s=mark read"
 3103 msgstr ""
 3104 "%s=forfattersøgning; %s=indholdssøgning; %s=opsamling; %s=opfølgning; "
 3105 "%s=marker som læst"
 3106 
 3107 #: src/lang.c:652 src/lang.c:661
 3108 #, c-format
 3109 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3110 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3111 
 3112 #: src/lang.c:653
 3113 #, c-format
 3114 msgid "%s=add; %s=move; %s=rename; %s=delete"
 3115 msgstr "%s=tilføj; %s=flyt; %s=omdøb; %s=slet"
 3116 
 3117 #: src/lang.c:655
 3118 #, c-format
 3119 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s,%s=search pattern; %s=catchup"
 3120 msgstr ""
 3121 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s,%s=søgemønster; %s=opsamling"
 3122 
 3123 #: src/lang.c:656
 3124 #, c-format
 3125 msgid ""
 3126 "%s=line down; %s=line up; %s=help; %s=move; %s=quit; %s=toggle all/unread"
 3127 msgstr ""
 3128 "%s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=flyt; %s=afslut; %s=slå alle/ulæste "
 3129 "til/fra"
 3130 
 3131 #: src/lang.c:657
 3132 #, c-format
 3133 msgid ""
 3134 "%s=subscribe; %s=sub pattern; %s=unsubscribe; %s=unsub pattern; %s=yank in/"
 3135 "out"
 3136 msgstr ""
 3137 "%s=abonner; %s=undermønster; %s=slut abonnement; %s=fjern undermønster; "
 3138 "%s=ryk ind/ud"
 3139 
 3140 #: src/lang.c:658
 3141 #, c-format
 3142 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=catchup; %s=display toggle"
 3143 msgstr ""
 3144 "<n>=angiv nuværende til n; %s=næste ulæst; %s=opsamling; %s=vis slå til/fra"
 3145 
 3146 #: src/lang.c:659
 3147 #, c-format
 3148 msgid "%s=help; %s=line down; %s=line up; %s=quit; %s=tag; %s=mark unread"
 3149 msgstr ""
 3150 "%s=hjælp; %s=linje ned; %s=linje op; %s=afslut; %s=mærke; %s=marker ulæst"
 3151 
 3152 #: src/lang.c:662
 3153 msgid "--More--"
 3154 msgstr "--Mere--"
 3155 
 3156 #: src/lang.c:663
 3157 #, c-format
 3158 msgid "Moving %s..."
 3159 msgstr "Flytter %s ..."
 3160 
 3161 #: src/lang.c:664
 3162 msgid "Message-ID: & last Reference "
 3163 msgstr "Message-ID: og sidste reference "
 3164 
 3165 #: src/lang.c:665
 3166 msgid "Message-ID: line       "
 3167 msgstr "Message-ID: linje        "
 3168 
 3169 #: src/lang.c:666
 3170 msgid "Message-ID: & References: line"
 3171 msgstr "Message-ID: og References: linje"
 3172 
 3173 #: src/lang.c:668
 3174 msgid ", name: "
 3175 msgstr ", navn: "
 3176 
 3177 #: src/lang.c:669
 3178 #, c-format
 3179 msgid "Go to newsgroup [%s]> "
 3180 msgstr "Gå til nyhedsgruppe [%s]> "
 3181 
 3182 #: src/lang.c:670
 3183 msgid "newsgroups"
 3184 msgstr "nyhedsgrupper"
 3185 
 3186 #: src/lang.c:671
 3187 #, c-format
 3188 msgid "Position %s in group list (1,2,..,$) [%d]> "
 3189 msgstr "Position %s i gruppeliste (1,2,..,$) [%d]> "
 3190 
 3191 #: src/lang.c:672
 3192 msgid "newsgroup"
 3193 msgstr "nyhedsgruppe"
 3194 
 3195 #: src/lang.c:673
 3196 msgid "Try and save newsrc file again?"
 3197 msgstr "Forsøg at gemme newsrc-fil igen?"
 3198 
 3199 #: src/lang.c:674
 3200 msgid "Warning: No newsgroups were written to your newsrc file. Save aborted."
 3201 msgstr ""
 3202 "Advarsel: Ingen nyhedsgrupper blev skrevet til din newsrc-fil. Afbrudt."
 3203 
 3204 #: src/lang.c:675
 3205 msgid "newsrc file saved successfully.\n"
 3206 msgstr "newsrc-fil blev gemt.\n"
 3207 
 3208 #: src/lang.c:676
 3209 msgid "-- Next response --"
 3210 msgstr "-- Næste svar --"
 3211 
 3212 #: src/lang.c:677
 3213 msgid "No "
 3214 msgstr "Nej "
 3215 
 3216 #: src/lang.c:678
 3217 msgid "*** No articles ***"
 3218 msgstr "*** Ingen artikler ***"
 3219 
 3220 #: src/lang.c:679
 3221 msgid "No articles have been posted"
 3222 msgstr "Ingen artikler er udgivet"
 3223 
 3224 #: src/lang.c:680
 3225 msgid "*** No attachments ***"
 3226 msgstr "*** Ingen vedhæftninger ***"
 3227 
 3228 #: src/lang.c:681
 3229 msgid "*** No description ***"
 3230 msgstr "*** Ingen beskrivelse ***"
 3231 
 3232 #: src/lang.c:682
 3233 msgid "No filename"
 3234 msgstr "Intet filnavn"
 3235 
 3236 #: src/lang.c:683
 3237 msgid "No group"
 3238 msgstr "Ingen gruppe"
 3239 
 3240 #: src/lang.c:684
 3241 msgid "*** No groups ***"
 3242 msgstr "*** Ingen grupper ***"
 3243 
 3244 #: src/lang.c:685
 3245 msgid "No more groups to read"
 3246 msgstr "Ikke flere grupper der kan læses"
 3247 
 3248 #: src/lang.c:686
 3249 msgid "No last message"
 3250 msgstr "Ingen sidste besked"
 3251 
 3252 #: src/lang.c:687
 3253 msgid "No mail address"
 3254 msgstr "Ingen e-postadresse"
 3255 
 3256 #: src/lang.c:688
 3257 msgid "No articles marked for saving"
 3258 msgstr "Ingen artikler markeret til gemning"
 3259 
 3260 #: src/lang.c:689
 3261 msgid "No match"
 3262 msgstr "Intet resultat"
 3263 
 3264 #: src/lang.c:690
 3265 msgid "No more groups"
 3266 msgstr "Ikke flere grupper"
 3267 
 3268 #: src/lang.c:691
 3269 msgid "No newsgroups"
 3270 msgstr "Ingen nyhedsgrupper"
 3271 
 3272 #: src/lang.c:692
 3273 msgid "No next unread article"
 3274 msgstr "Ingen næste ulæst artikel"
 3275 
 3276 #: src/lang.c:693
 3277 msgid "No previous group"
 3278 msgstr "Ingen forrige gruppe"
 3279 
 3280 #: src/lang.c:694
 3281 msgid "No previous search, nothing to repeat"
 3282 msgstr "Ingen tidligere søgning, intet at gentage"
 3283 
 3284 #: src/lang.c:695
 3285 msgid "No previous unread article"
 3286 msgstr "Ingen forrige ulæst artikel"
 3287 
 3288 #: src/lang.c:696
 3289 msgid "No responses"
 3290 msgstr "Ingen svar"
 3291 
 3292 #: src/lang.c:697
 3293 msgid "No responses to list in current thread"
 3294 msgstr "Ingen svar at vise i aktuel tråd"
 3295 
 3296 #: src/lang.c:698
 3297 msgid "*** No scopes ***"
 3298 msgstr "*** Ingen virkefelter ***"
 3299 
 3300 #: src/lang.c:699
 3301 msgid "No search string"
 3302 msgstr "Ingen søgestreng"
 3303 
 3304 #: src/lang.c:700
 3305 msgid "No subject"
 3306 msgstr "Intet emne"
 3307 
 3308 #: src/lang.c:702
 3309 #, c-format
 3310 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-line (ce)\n"
 3311 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til linjeafslutning (ce)\n"
 3312 
 3313 #: src/lang.c:703
 3314 #, c-format
 3315 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-screen (cd)\n"
 3316 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til slut på skærm (cd)\n"
 3317 
 3318 #: src/lang.c:704
 3319 #, c-format
 3320 msgid "%s: Terminal must have clearscreen (cl) capability\n"
 3321 msgstr "%s: Terminal skal have ryd skærm-funktionalitet (cl)\n"
 3322 
 3323 #: src/lang.c:705
 3324 #, c-format
 3325 msgid "%s: Terminal must have cursor motion (cm)\n"
 3326 msgstr "%s: Terminal skal have markørbevægelse (cm)\n"
 3327 
 3328 #: src/lang.c:706
 3329 #, c-format
 3330 msgid "%s: TERM variable must be set to use screen capabilities\n"
 3331 msgstr "%s: TERM-variabel skal være angivet for at bruge skærmfunktioner\n"
 3332 
 3333 #: src/lang.c:708
 3334 #, c-format
 3335 msgid "No viewer found for %s/%s\n"
 3336 msgstr "Ingen fremviser fundet for %s/%s\n"
 3337 
 3338 #: src/lang.c:709
 3339 msgid "Newsgroup does not exist on this server"
 3340 msgstr "Nyhedsgruppe eksisterer ikke på denne server"
 3341 
 3342 #: src/lang.c:710
 3343 #, c-format
 3344 msgid "Group %s not found in active file"
 3345 msgstr "Gruppe %s blev ikke fundet i aktiv fil"
 3346 
 3347 # tysk bruger = ("c=erzeuge, a=alternativer Name, d=voreingestellte .newsrc, q=beende tin: ")
 3348 # det var også en mulighed, måske bedre=?
 3349 #: src/lang.c:711
 3350 msgid "c)reate it, use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3351 msgstr ""
 3352 "opret (c) den, brug et alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, "
 3353 "afslut (q) tin: "
 3354 
 3355 #: src/lang.c:712
 3356 msgid "use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3357 msgstr ""
 3358 "brug alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, afslut (a) tin: "
 3359 
 3360 #: src/lang.c:713
 3361 #, c-format
 3362 msgid ""
 3363 "# NNTP-server -> newsrc translation table and NNTP-server\n"
 3364 "# shortname list for %s %s\n"
 3365 "#\n"
 3366 "# the format of this file is\n"
 3367 "#  <FQDN of NNTP-server> <newsrc file> <shortname> ...\n"
 3368 "#\n"
 3369 "# if <newsrc file> is given without path, $HOME is assumed as its location\n"
 3370 "#\n"
 3371 "# examples:\n"
 3372 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3373 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   example  ex\n"
 3374 "#\n"
 3375 msgstr ""
 3376 "# NNTP-server -> newsrc-oversættelsestabel og NNTP-server\n"
 3377 "# liste med korte navne for %s %s\n"
 3378 "#\n"
 3379 "# formater for denne fil er\n"
 3380 "#  <FQDN af NNTP-server> <newsrc-fil> <kort_navn> ...\n"
 3381 "#\n"
 3382 "# hvis <newsrc file> angives uden sti, så antages $HOME som dets placering\n"
 3383 "#\n"
 3384 "# eksempler:\n"
 3385 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3386 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   eksempel  ex\n"
 3387 
 3388 #: src/lang.c:720
 3389 msgid "Only"
 3390 msgstr "Kun"
 3391 
 3392 #: src/lang.c:721
 3393 #, c-format
 3394 msgid "Option not enabled. Recompile with %s."
 3395 msgstr "Indstilling ikke slået til. Rekompiler med %s."
 3396 
 3397 #: src/lang.c:722
 3398 msgid "Options Menu"
 3399 msgstr "Indstillingsmenu"
 3400 
 3401 #: src/lang.c:723
 3402 msgid "Options Menu Commands"
 3403 msgstr "Kommandoer for indstillingsmenu"
 3404 
 3405 #: src/lang.c:726
 3406 #, c-format
 3407 msgid "Error in regex: %s at pos. %d '%s'"
 3408 msgstr "Fejl i regulært udtryk: %s ved pos. %d »%s«"
 3409 
 3410 #: src/lang.c:727
 3411 #, c-format
 3412 msgid "Error in regex: pcre internal error %d"
 3413 msgstr "Fejl i regulært udtryk: intern fejl i pcre %d"
 3414 
 3415 #: src/lang.c:728
 3416 #, c-format
 3417 msgid "Error in regex: study - pcre internal error %s"
 3418 msgstr "Fejl i regulært udtryk: study - prcre-intern fejl %s"
 3419 
 3420 #: src/lang.c:729
 3421 msgid "Post a followup..."
 3422 msgstr "Indsend en opfølgning ..."
 3423 
 3424 #. TODO: replace hard coded key-name in txt_post_error_ask_postpone
 3425 #: src/lang.c:731
 3426 msgid ""
 3427 "An error has occurred while posting the article. If you think that this\n"
 3428 "error is temporary or otherwise correctable, you can postpone the article\n"
 3429 "and pick it up again with ^O later.\n"
 3430 msgstr ""
 3431 "Der opstod en fejl under indsendelse af artiklen. Hvis du tror, at\n"
 3432 "denne fejl er midlertidig eller på anden måde kan rettes, så kan du\n"
 3433 "udsætte artiklen og samle den op igen senere med ^O senere.\n"
 3434 
 3435 #: src/lang.c:734
 3436 msgid "Posted articles history"
 3437 msgstr "Historik for indsendte artikler"
 3438 
 3439 #: src/lang.c:735
 3440 #, fuzzy
 3441 msgid "Posted Articles Menu Commands"
 3442 msgstr "Kommandoer for attributmenu"
 3443 
 3444 #: src/lang.c:736
 3445 msgid "Lookup failed"
 3446 msgstr ""
 3447 
 3448 # gå tilbage til
 3449 #: src/lang.c:737
 3450 #, fuzzy
 3451 msgid "Operation not available for replies by mail"
 3452 msgstr "returner til gruppeudvælgelsesniveau"
 3453 
 3454 #: src/lang.c:738
 3455 #, fuzzy
 3456 msgid "Already in posted articles history level"
 3457 msgstr "Historik for indsendte artikler"
 3458 
 3459 #: src/lang.c:739
 3460 #, c-format
 3461 msgid "Post to newsgroup(s) [%s]> "
 3462 msgstr "Send til nyhedsgruppe(r) [%s]> "
 3463 
 3464 #: src/lang.c:740
 3465 msgid "-- post processing started --"
 3466 msgstr "-- efterbehandling startet --"
 3467 
 3468 #: src/lang.c:741
 3469 msgid "-- post processing completed --"
 3470 msgstr "-- efterbehandling færdig --"
 3471 
 3472 #: src/lang.c:742
 3473 #, c-format
 3474 msgid "Post subject [%s]> "
 3475 msgstr "Send emne [%s]> "
 3476 
 3477 #: src/lang.c:743
 3478 msgid ""
 3479 "# Summary of mailed/posted messages viewable by 'W' command from within "
 3480 "tin.\n"
 3481 msgstr ""
 3482 "# Oversigt over sendte/indsendte beskeder kan ses med kommandoen »W« inden "
 3483 "fra tin.\n"
 3484 
 3485 #: src/lang.c:744
 3486 msgid "Posting article..."
 3487 msgstr "Sender artikel ..."
 3488 
 3489 #: src/lang.c:745
 3490 #, c-format
 3491 msgid "Post postponed articles [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3492 msgstr "Send udsatte artikler [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3493 
 3494 #: src/lang.c:746
 3495 #, c-format
 3496 msgid "Hot %s"
 3497 msgstr "Populær %s"
 3498 
 3499 #: src/lang.c:747
 3500 #, c-format
 3501 msgid "Tagged %s"
 3502 msgstr "Mærket %s"
 3503 
 3504 #: src/lang.c:748
 3505 #, c-format
 3506 msgid "Untagged %s"
 3507 msgstr "Uden mærke %s"
 3508 
 3509 #: src/lang.c:750
 3510 #, c-format
 3511 msgid "Preparing for filtering on Path header (%d/%d)..."
 3512 msgstr ""
 3513 
 3514 #: src/lang.c:752
 3515 msgid "Processing mail messages marked for deletion."
 3516 msgstr "Behandler postbeskeder markeret for sletning."
 3517 
 3518 #: src/lang.c:753
 3519 msgid "Processing saved articles marked for deletion."
 3520 msgstr "Behandler gemte artikler markeret for sletning."
 3521 
 3522 #: src/lang.c:754
 3523 #, c-format
 3524 msgid "Accept Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3525 msgstr "Accepter Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3526 
 3527 #: src/lang.c:755
 3528 msgid "Article unchanged, abort mailing?"
 3529 msgstr "Artikel uændret, afbryd postleverance"
 3530 
 3531 #: src/lang.c:756
 3532 #, c-format
 3533 msgid "Do you want to see postponed articles (%d)?"
 3534 msgstr "Ønsker du at se udsatte artikler (%d)?"
 3535 
 3536 #: src/lang.c:758
 3537 msgid "Add quick kill filter?"
 3538 msgstr "Tilføj filter for hurtig dræb"
 3539 
 3540 #: src/lang.c:759
 3541 msgid "Add quick selection filter?"
 3542 msgstr "Tilføj filter for hurtig markering"
 3543 
 3544 #: src/lang.c:760
 3545 msgid "Do you really want to quit?"
 3546 msgstr "Ønsker du at afslutte?"
 3547 
 3548 #: src/lang.c:761
 3549 #, c-format
 3550 msgid "%s=edit cancel message, %s=quit, %s=delete (cancel) [%%s]: "
 3551 msgstr "%s=rediger afbrydbesked, %s=afslut, %s=slet (afbryd) [%%s]: "
 3552 
 3553 #: src/lang.c:762
 3554 msgid "You have tagged articles in this group - quit anyway?"
 3555 msgstr "Du har mærkede artikler i denne gruppe - afslut alligevel?"
 3556 
 3557 #: src/lang.c:763
 3558 #, c-format
 3559 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=postpone: "
 3560 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=udsæt: "
 3561 
 3562 #: src/lang.c:764
 3563 #, c-format
 3564 msgid "%s=quit %s=edit %s=save kill description: "
 3565 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem dræbbeskrivelse: "
 3566 
 3567 #: src/lang.c:765
 3568 #, c-format
 3569 msgid "%s=quit %s=edit %s=save select description: "
 3570 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem beskrivelse af vælg: "
 3571 
 3572 #: src/lang.c:766
 3573 msgid "Do you really want to quit without saving your configuration?"
 3574 msgstr "Ønsker du virkelig at afslutte uden at gemme din konfiguration?"
 3575 
 3576 #: src/lang.c:769
 3577 msgid "Invalid range - valid are '0-9.$' eg. 1-$"
 3578 msgstr "Ugyldigt interval - '0-9.$' f.eks. 1-$ er gyldige"
 3579 
 3580 #: src/lang.c:770
 3581 msgid "Do you want to abort this operation?"
 3582 msgstr "Ønsker du at afbryde denne handling?"
 3583 
 3584 #: src/lang.c:771
 3585 msgid "Do you want to exit tin immediately?"
 3586 msgstr "Ønsker du øjeblikkeligt at afslutte tin?"
 3587 
 3588 #: src/lang.c:772
 3589 msgid "Reading ('q' to quit)..."
 3590 msgstr "Læser ('q' for afslut) ..."
 3591 
 3592 #: src/lang.c:773
 3593 #, c-format
 3594 msgid "Reading %sarticles..."
 3595 msgstr "Læser %sartikler ..."
 3596 
 3597 #: src/lang.c:774
 3598 #, c-format
 3599 msgid "Reading %sattributes file...\n"
 3600 msgstr "Læser %sattributfil ...\n"
 3601 
 3602 #: src/lang.c:775
 3603 #, c-format
 3604 msgid "Reading %sconfig file...\n"
 3605 msgstr "Læser %skonfigurationsfil ...\n"
 3606 
 3607 #: src/lang.c:776
 3608 msgid "Reading filter file...\n"
 3609 msgstr "Læser filterfil ...\n"
 3610 
 3611 #: src/lang.c:777
 3612 #, c-format
 3613 msgid "Reading %s groups..."
 3614 msgstr "Læser %s grupper ..."
 3615 
 3616 #: src/lang.c:778
 3617 msgid "Reading input history file...\n"
 3618 msgstr "Læser inddatahistorikfil ...\n"
 3619 
 3620 #: src/lang.c:779
 3621 msgid "Reading keymap file...\n"
 3622 msgstr "Læser tastaturkortfil ...\n"
 3623 
 3624 #: src/lang.c:780
 3625 msgid "Reading groups from active file... "
 3626 msgstr "Læser grupper fra aktiv fil ... "
 3627 
 3628 #: src/lang.c:781
 3629 msgid "Reading groups from newsrc file... "
 3630 msgstr "Læser grupper fra newsrc-fil ... "
 3631 
 3632 #: src/lang.c:782
 3633 msgid "Reading newsgroups file... "
 3634 msgstr "Læser fil med nyhedsgrupper ... "
 3635 
 3636 #: src/lang.c:783
 3637 msgid "Reading newsrc file..."
 3638 msgstr "Læser newsrc-fil ..."
 3639 
 3640 #: src/lang.c:784
 3641 msgid "References: line       "
 3642 msgstr "References: linje       "
 3643 
 3644 #: src/lang.c:786
 3645 #, c-format
 3646 msgid "(%d:%02d remaining)"
 3647 msgstr "(%d:%02d igen)"
 3648 
 3649 #: src/lang.c:788
 3650 #, c-format
 3651 msgid "Bogus group %s removed."
 3652 msgstr "Fejlbehæftet gruppe %s fjernet."
 3653 
 3654 #: src/lang.c:789
 3655 #, fuzzy
 3656 msgid "Removed from this rule: "
 3657 msgstr "Fjernet fra den forrige regel: "
 3658 
 3659 #: src/lang.c:790
 3660 #, c-format
 3661 msgid "Error: rename %s to %s"
 3662 msgstr "Fejl: Omdøb %s til %s"
 3663 
 3664 #: src/lang.c:791
 3665 msgid "Reply to author..."
 3666 msgstr "Svar til forfatter..."
 3667 
 3668 #: src/lang.c:792
 3669 msgid "Repost"
 3670 msgstr "Gensend"
 3671 
 3672 #: src/lang.c:793
 3673 msgid "Reposting article..."
 3674 msgstr "Genindsender artikel..."
 3675 
 3676 #: src/lang.c:794
 3677 #, c-format
 3678 msgid "Repost article(s) to group(s) [%s]> "
 3679 msgstr "Gensend artikler til grupper [%s]> "
 3680 
 3681 #: src/lang.c:795
 3682 msgid "Reset newsrc?"
 3683 msgstr "Nulstil newsrc?"
 3684 
 3685 #: src/lang.c:796
 3686 msgid "Responses have been directed to the following newsgroups"
 3687 msgstr "Svar er blevet sendt til de følgende nyhedsgrupper"
 3688 
 3689 #: src/lang.c:797
 3690 #, c-format
 3691 msgid "Responses have been directed to poster. %s=mail, %s=post, %s=quit: "
 3692 msgstr "Svar er blevet sendt til indsender. %s=post, %s=indsend, %s=afslut: "
 3693 
 3694 #: src/lang.c:799
 3695 msgid "Press <RETURN> to continue..."
 3696 msgstr "Tast <RETUR> for at fortsætte ..."
 3697 
 3698 #: src/lang.c:801
 3699 #, c-format
 3700 msgid "Select From  [%s] (y/n): "
 3701 msgstr "Vælg fra    [%s] (y/n): "
 3702 
 3703 #: src/lang.c:802
 3704 msgid "Select Lines: (</>num): "
 3705 msgstr "Vælg linjer: (</>num): "
 3706 
 3707 #: src/lang.c:803
 3708 msgid "Auto-select Article Menu"
 3709 msgstr "Vælg automatisk artikelmenu"
 3710 
 3711 #: src/lang.c:804
 3712 #, fuzzy, c-format
 3713 msgid "Select Msg-ID [%s] (f/l/o/n): "
 3714 msgstr "Vælg Msg-Id [%s] (f/l/o/n): "
 3715 
 3716 #: src/lang.c:805
 3717 msgid "Select pattern scope: "
 3718 msgstr "Vælg mønstervirkefelt: "
 3719 
 3720 #: src/lang.c:806
 3721 #, c-format
 3722 msgid "Select Subject [%s] (y/n): "
 3723 msgstr "Vælg emne [%s] (y/n): "
 3724 
 3725 #: src/lang.c:807
 3726 msgid "Select text pattern : "
 3727 msgstr "Vælg tekstmønster  : "
 3728 
 3729 #: src/lang.c:808
 3730 msgid "Select time in days  : "
 3731 msgstr "Vælg tid i dage    : "
 3732 
 3733 #: src/lang.c:809
 3734 #, c-format
 3735 msgid ""
 3736 "# %s server configuration file\n"
 3737 "# This file was automatically saved by %s %s %s (\"%s\")\n"
 3738 "#\n"
 3739 "# Do not edit while %s is running, since all your changes to this file\n"
 3740 "# will be overwritten when you leave %s.\n"
 3741 "# Do not edit at all if you don't know what you do.\n"
 3742 "############################################################################\n"
 3743 "\n"
 3744 msgstr ""
 3745 "# %s serverkonfigurationsfil\n"
 3746 "# Denne fil blev automatisk gemt af %s %s %s %s«)\n"
 3747 "#\n"
 3748 "# Rediger ikke mens %s afvikles, da alle dine ændringer til denne fil\n"
 3749 "# vil blive overskrevet når du forlader %s.\n"
 3750 "# Rediger ikke med mindre du ved, hvad du laver.\n"
 3751 "############################################################################\n"
 3752 "\n"
 3753 
 3754 #: src/lang.c:815
 3755 msgid "Showing unread groups only"
 3756 msgstr "Vis kun ulæste grupper"
 3757 
 3758 #: src/lang.c:816
 3759 msgid "Subject: line (ignore case)  "
 3760 msgstr "Subject: linje (ignorer versaler)"
 3761 
 3762 #: src/lang.c:817
 3763 msgid "Subject: line (case sensitive)"
 3764 msgstr "Subject: linje (versalfølsom)"
 3765 
 3766 #: src/lang.c:818
 3767 msgid "Save"
 3768 msgstr "Gem"
 3769 
 3770 #: src/lang.c:819
 3771 #, c-format
 3772 msgid "Save '%s' (%s/%s)?"
 3773 msgstr "Gem »%s« (%s/%s)?"
 3774 
 3775 #: src/lang.c:820
 3776 msgid "Save configuration before continuing?"
 3777 msgstr "Gem konfiguration før du fortsætter?"
 3778 
 3779 #: src/lang.c:821
 3780 msgid "Save filename> "
 3781 msgstr "Gem filnavn> "
 3782 
 3783 #: src/lang.c:822
 3784 msgid "Saved"
 3785 msgstr "Gemt"
 3786 
 3787 #: src/lang.c:823
 3788 #, c-format
 3789 msgid "%4d unread (%4d hot) %s in %s\n"
 3790 msgstr "%4d ulæst (%4d populær) %s i %s\n"
 3791 
 3792 #: src/lang.c:824
 3793 #, c-format
 3794 msgid "Saved %s...\n"
 3795 msgstr "Gemt %s ...\n"
 3796 
 3797 #: src/lang.c:825
 3798 msgid "Nothing was saved"
 3799 msgstr "Intet blev gemt"
 3800 
 3801 #: src/lang.c:826
 3802 #, c-format
 3803 msgid ""
 3804 "\n"
 3805 "%s %d %s from %d %s\n"
 3806 msgstr ""
 3807 "\n"
 3808 "%s %d %s fra %d %s\n"
 3809 
 3810 #: src/lang.c:827
 3811 #, c-format
 3812 msgid "-- %s saved to %s%s --"
 3813 msgstr "-- %s gemt til %s%s --"
 3814 
 3815 #: src/lang.c:828
 3816 #, c-format
 3817 msgid "-- %s saved to %s - %s --"
 3818 msgstr "-- %s gemt til %s - %s --"
 3819 
 3820 #: src/lang.c:829
 3821 msgid "Saving..."
 3822 msgstr "Gemmer ..."
 3823 
 3824 #: src/lang.c:830
 3825 #, c-format
 3826 msgid "%s: Screen initialization failed"
 3827 msgstr "%s: Skærminitialisering mislykkedes"
 3828 
 3829 #: src/lang.c:832
 3830 #, c-format
 3831 msgid "%s: screen is too small\n"
 3832 msgstr "%s: Skærm er for lille\n"
 3833 
 3834 #: src/lang.c:834
 3835 #, c-format
 3836 msgid "screen is too small, %s is exiting"
 3837 msgstr "skærmen er for lille, %s afslutter"
 3838 
 3839 #: src/lang.c:835
 3840 msgid "Delete scope?"
 3841 msgstr "Slet virkefelt?"
 3842 
 3843 #: src/lang.c:836
 3844 msgid "Enter scope> "
 3845 msgstr "Indtast virkefelt> "
 3846 
 3847 #: src/lang.c:837
 3848 msgid "Select new position> "
 3849 msgstr "Vælg ny placering>"
 3850 
 3851 #: src/lang.c:838
 3852 msgid "New position cannot be a global scope"
 3853 msgstr "Ny placering kan ikke være et globalt virkefelt"
 3854 
 3855 #: src/lang.c:839
 3856 msgid "Global scope, operation not allowed"
 3857 msgstr "Global virkefelt, handling ikke tilladt"
 3858 
 3859 #: src/lang.c:840
 3860 msgid "Rename scope> "
 3861 msgstr "Omdøb virkefelt> "
 3862 
 3863 #: src/lang.c:841
 3864 msgid "Select scope> "
 3865 msgstr "Vælg virkefelt> "
 3866 
 3867 #: src/lang.c:842
 3868 msgid "Scopes Menu"
 3869 msgstr "Virkefeltsmenu"
 3870 
 3871 #: src/lang.c:843
 3872 msgid "Scopes Menu Commands"
 3873 msgstr "Kommandoer for virkefeltsmenu"
 3874 
 3875 #: src/lang.c:844
 3876 #, c-format
 3877 msgid "Search backwards [%s]> "
 3878 msgstr "Søg baglæns [%s]> "
 3879 
 3880 #: src/lang.c:845
 3881 #, c-format
 3882 msgid "Search body [%s]> "
 3883 msgstr "Søg tekst [%s]> "
 3884 
 3885 #: src/lang.c:846
 3886 #, c-format
 3887 msgid "Search forwards [%s]> "
 3888 msgstr "Søg fremad [%s]> "
 3889 
 3890 #: src/lang.c:847
 3891 msgid "Searching..."
 3892 msgstr "Søger ..."
 3893 
 3894 #: src/lang.c:848
 3895 #, c-format
 3896 msgid "Searching article %d of %d ('q' to abort)..."
 3897 msgstr "Søger i artikel %d af %d ('q' for at afbryde)..."
 3898 
 3899 #: src/lang.c:849
 3900 msgid "Select article> "
 3901 msgstr "Vælg artikel> "
 3902 
 3903 #: src/lang.c:850
 3904 msgid ""
 3905 "Select option number before text or use arrow keys and <CR>. 'q' to quit."
 3906 msgstr ""
 3907 "Vælg indstililngsnummer før tekst eller brug piletasterne og <CR>. »q« for "
 3908 "at afslutte."
 3909 
 3910 #: src/lang.c:851
 3911 msgid "Select group> "
 3912 msgstr "Vælg gruppe> "
 3913 
 3914 #: src/lang.c:852
 3915 #, c-format
 3916 msgid "Enter selection pattern [%s]> "
 3917 msgstr "Indtast markeringsmønster [%s]> "
 3918 
 3919 #: src/lang.c:853
 3920 msgid "Select thread> "
 3921 msgstr "Vælg tråd> "
 3922 
 3923 #: src/lang.c:854
 3924 #, c-format
 3925 msgid "%s %s %s (\"%s\"): send a DETAILED bug report to %s\n"
 3926 msgstr "%s %s %s (\"%s\"): send en DETALJEREDE fejlrapport til %s\n"
 3927 
 3928 #: src/lang.c:855
 3929 msgid "servers active-file"
 3930 msgstr "servers active-fil"
 3931 
 3932 #: src/lang.c:856
 3933 msgid "Cannot move into new newsgroups. Subscribe first..."
 3934 msgstr "Kan ikke gå ind i nye nyhedsgrupper. Abonner først ..."
 3935 
 3936 #: src/lang.c:857
 3937 msgid "<SPACE>"
 3938 msgstr "<MELLEMRUM>"
 3939 
 3940 #: src/lang.c:858
 3941 #, c-format
 3942 msgid "Starting: (%s)"
 3943 msgstr "Starter: (%s)"
 3944 
 3945 #: src/lang.c:859
 3946 #, c-format
 3947 msgid "List Thread (%d of %d)"
 3948 msgstr "Vis tråd (%d af %d)"
 3949 
 3950 #: src/lang.c:860
 3951 #, c-format
 3952 msgid "Thread (%.*s)"
 3953 msgstr "Tråd (%.*s)"
 3954 
 3955 #: src/lang.c:861
 3956 msgid "Enter wildcard subscribe pattern> "
 3957 msgstr "Indtast abonnementmønster med jokertegn> "
 3958 
 3959 #: src/lang.c:862
 3960 #, c-format
 3961 msgid "subscribed to %d groups"
 3962 msgstr "har tegnet abonnement på %d grupper"
 3963 
 3964 #: src/lang.c:863
 3965 #, c-format
 3966 msgid "Subscribed to %s"
 3967 msgstr "har tegnet abonnement på %s"
 3968 
 3969 #: src/lang.c:864
 3970 msgid "Subscribing... "
 3971 msgstr "Abonnerer ... "
 3972 
 3973 #: src/lang.c:865
 3974 #, c-format
 3975 msgid "Repost or supersede article(s) [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3976 msgstr "Gensend eller fortræng artikler [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3977 
 3978 #: src/lang.c:866
 3979 #, c-format
 3980 msgid "Supersede article(s) to group(s) [%s]> "
 3981 msgstr "Fortræng artikler til grupper [%s]> "
 3982 
 3983 #: src/lang.c:867
 3984 msgid "Superseding article ..."
 3985 msgstr "Fortrænger artikel ..."
 3986 
 3987 #: src/lang.c:868
 3988 #, c-format
 3989 msgid ""
 3990 "\n"
 3991 "Stopped. Type 'fg' to restart %s\n"
 3992 msgstr ""
 3993 "\n"
 3994 "Stoppet. Tast 'fg' for at genstarte %s\n"
 3995 
 3996 #: src/lang.c:870
 3997 #, c-format
 3998 msgid "%d days"
 3999 msgstr "%d dage"
 4000 
 4001 #: src/lang.c:871
 4002 msgid "<TAB>"
 4003 msgstr "<TAB>"
 4004 
 4005 #: src/lang.c:872
 4006 msgid "TeX "
 4007 msgstr "TeX "
 4008 
 4009 #: src/lang.c:873
 4010 msgid "# Default action/prompt strings\n"
 4011 msgstr "# Standardstrenge for handling/prompt\n"
 4012 
 4013 #: src/lang.c:874
 4014 msgid ""
 4015 "# Defaults for quick (1 key) kill & auto-selection filters\n"
 4016 "# header=NUM 0,1=Subject: 2,3=From: 4=Message-ID: & full References: line\n"
 4017 "#       5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 4018 "#       6=Message-ID: entry only 7=Lines:\n"
 4019 "# global=ON/OFF ON=apply to all groups OFF=apply to current group\n"
 4020 "# case=ON/OFF  ON=filter case sensitive OFF=ignore case\n"
 4021 "# expire=ON/OFF ON=limit to default_filter_days OFF=don't ever expire\n"
 4022 msgstr ""
 4023 "# Standarder for hurtig (1 tast) dræb og filtre for automatisk markering\n"
 4024 "# header=NUM 0,1=Emne: 2,3=Fra: 4=Besked-id: og fuld Reference:-linje\n"
 4025 "#       5=Kun Besked-id:- og sidste refernece:-post\n"
 4026 "#       6=Kun Besked-id:-post 7=Linjer:\n"
 4027 "# global=ON/OFF ON=Anvend for alle grupper OFF=anvend på nuværende gruppe\n"
 4028 "# case=ON/OFF  ON=filtrer efter store/små bogst. OFF=ignorer små/store b.\n"
 4029 "# expire=ON/OFF ON=begræns til default_filter_days (antal filtrerdage)\n"
 4030 "         OFF=udløb aldrig\n"
 4031 
 4032 #: src/lang.c:887
 4033 msgid ""
 4034 "# If ON use print current subject or newsgroup description in the last line\n"
 4035 msgstr ""
 4036 "# Hvis slået til, så brug udskriv nuværende emne eller "
 4037 "nyhedsgruppebeskrivelse\n"
 4038 " i den sidste linje\n"
 4039 
 4040 #: src/lang.c:888
 4041 msgid "# Host & time info used for detecting new groups (don't touch)\n"
 4042 msgstr ""
 4043 "# Værts- og tidsinformation brugt til detektering af nye grupper (rør ikke)\n"
 4044 
 4045 #: src/lang.c:889
 4046 msgid "There is no news\n"
 4047 msgstr "Der er ingen nyheder\n"
 4048 
 4049 #: src/lang.c:890
 4050 msgid "Thread"
 4051 msgstr "Tråd"
 4052 
 4053 #: src/lang.c:891
 4054 msgid "Thread Level Commands"
 4055 msgstr "Kommandoer på trådniveau"
 4056 
 4057 #: src/lang.c:892
 4058 msgid "Thread deselected"
 4059 msgstr "Tråd fravalgt"
 4060 
 4061 #: src/lang.c:893
 4062 msgid "Thread selected"
 4063 msgstr "Tråd valgt"
 4064 
 4065 #: src/lang.c:895
 4066 msgid "threads"
 4067 msgstr "tråde"
 4068 
 4069 #: src/lang.c:897
 4070 msgid "thread"
 4071 msgstr "tråd"
 4072 
 4073 #: src/lang.c:898
 4074 #, c-format
 4075 msgid "Thread %4s of %4s"
 4076 msgstr "Tråd %4s af %4s"
 4077 
 4078 #: src/lang.c:899
 4079 msgid "Threading articles..."
 4080 msgstr "Opdeler artikler i tråde ..."
 4081 
 4082 #: src/lang.c:900
 4083 #, c-format
 4084 msgid "Toggled word highlighting %s"
 4085 msgstr "Skiftede ordfremhævelse %s"
 4086 
 4087 #: src/lang.c:901
 4088 msgid "Toggled rot13 encoding"
 4089 msgstr "Skiftede rot13-kodning"
 4090 
 4091 #: src/lang.c:902
 4092 #, c-format
 4093 msgid "Toggled German TeX encoding %s"
 4094 msgstr "Skiftede tysk TeX-kodning %s"
 4095 
 4096 #: src/lang.c:903
 4097 #, c-format
 4098 msgid "Toggled tab-width to %d"
 4099 msgstr "Skiftede indryksbredde til %d"
 4100 
 4101 #: src/lang.c:905
 4102 #, c-format
 4103 msgid "%d Trying to dotlock %s"
 4104 msgstr "%d Forsøger at dotlock %s"
 4105 
 4106 #: src/lang.c:906
 4107 #, c-format
 4108 msgid "%d Trying to lock %s"
 4109 msgstr "%d Forsøger at låse %s"
 4110 
 4111 #: src/lang.c:908
 4112 msgid "      h=help"
 4113 msgstr "     h=hjælp"
 4114 
 4115 #: src/lang.c:910
 4116 msgid "Unlimited"
 4117 msgstr "Ubegrænset"
 4118 
 4119 #: src/lang.c:911
 4120 msgid "Enter wildcard unsubscribe pattern> "
 4121 msgstr "Indtast jokertegnsmønster for framelding af abonnement> "
 4122 
 4123 #: src/lang.c:912
 4124 #, c-format
 4125 msgid "Error decoding %s : %s"
 4126 msgstr "Fejl unde afkodning af %s : %s"
 4127 
 4128 #: src/lang.c:913
 4129 msgid "No end."
 4130 msgstr "Ingen slutning."
 4131 
 4132 #: src/lang.c:914
 4133 #, c-format
 4134 msgid "%s successfully decoded."
 4135 msgstr "%s dekodet med succes."
 4136 
 4137 #: src/lang.c:915
 4138 #, c-format
 4139 msgid ""
 4140 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded file, %d lines, name: %s --]\n"
 4141 "\n"
 4142 msgstr ""
 4143 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded-fil, %d linjer, navn: %s --]\n"
 4144 "\n"
 4145 
 4146 #: src/lang.c:916
 4147 msgid "unread "
 4148 msgstr "ulæst "
 4149 
 4150 #: src/lang.c:917
 4151 #, c-format
 4152 msgid "unsubscribed from %d groups"
 4153 msgstr "frameldte abonnement fra %d grupper"
 4154 
 4155 #: src/lang.c:918
 4156 #, c-format
 4157 msgid "Unsubscribed from %s"
 4158 msgstr "Abonnement frameldt fra %s"
 4159 
 4160 #: src/lang.c:919
 4161 msgid "Unsubscribing... "
 4162 msgstr "Framelder abonnement ... "
 4163 
 4164 #: src/lang.c:920
 4165 msgid "Unthreading articles..."
 4166 msgstr "Fjerner trådopsætning fra artikler ..."
 4167 
 4168 #: src/lang.c:921
 4169 msgid "Updated"
 4170 msgstr "Opdateret"
 4171 
 4172 #: src/lang.c:922
 4173 msgid "Updating"
 4174 msgstr "Opdaterer"
 4175 
 4176 #: src/lang.c:923
 4177 msgid "URL Menu"
 4178 msgstr "URL-menu"
 4179 
 4180 #: src/lang.c:924
 4181 msgid "URL Menu Commands"
 4182 msgstr "Kommandoer for URL-menu"
 4183 
 4184 #: src/lang.c:925
 4185 #, c-format
 4186 msgid "Opening %s"
 4187 msgstr "Åbner %s"
 4188 
 4189 #: src/lang.c:926
 4190 msgid "Select URL> "
 4191 msgstr "Vælg URL> "
 4192 
 4193 #: src/lang.c:927
 4194 msgid "No URLs in this article"
 4195 msgstr "Ingen URL'er i denne artikel"
 4196 
 4197 #: src/lang.c:928
 4198 msgid "Use MIME display program for this message?"
 4199 msgstr "Anvend MIME-visningsprogram for denne besked?"
 4200 
 4201 #: src/lang.c:929
 4202 msgid " -c    mark all news as read in subscribed newsgroups (batch mode)"
 4203 msgstr ""
 4204 " -c    marker alle nyheder som læst i abonnerede nyhedsgrupper "
 4205 "(jobtilstand)"
 4206 
 4207 #: src/lang.c:930
 4208 msgid " -Z    return status indicating if any unread news (batch mode)"
 4209 msgstr ""
 4210 " -Z    returner statusindikation hvis der er ulæste nyheder (jobtilstand)"
 4211 
 4212 #: src/lang.c:931
 4213 msgid " -q    don't check for new newsgroups"
 4214 msgstr " -q    led ikke efter nye nyhedsgrupper"
 4215 
 4216 #: src/lang.c:932
 4217 msgid " -X    don't save any files on quit"
 4218 msgstr " -X    gem ikke nogen filer ved afslutning"
 4219 
 4220 #: src/lang.c:933
 4221 msgid " -d    don't show newsgroup descriptions"
 4222 msgstr " -d    vis ikke beskrivelser for nyhedsgrupper"
 4223 
 4224 # »-G grænse« må være tilvalg+flag mens resten er beskrivelse
 4225 #: src/lang.c:934
 4226 msgid " -G limit get only limit articles/group"
 4227 msgstr " -G grænse hent kun artikler/gruppe med denne begrænsning"
 4228 
 4229 #: src/lang.c:935
 4230 #, c-format
 4231 msgid " -H    help information about %s"
 4232 msgstr " -H    hjælpinformation om %s"
 4233 
 4234 #: src/lang.c:936
 4235 msgid " -h    this help message"
 4236 msgstr " -h    denne hjælpebesked"
 4237 
 4238 #: src/lang.c:937
 4239 #, c-format
 4240 msgid " -I dir  news index file directory [default=%s]"
 4241 msgstr " -I mappe mappe for nyhedsindeksfilen [standard=%s]"
 4242 
 4243 #: src/lang.c:938
 4244 msgid " -u    update index files (batch mode)"
 4245 msgstr " -u    opdater indeksfiler (jobtilstand)"
 4246 
 4247 #: src/lang.c:939
 4248 #, c-format
 4249 msgid " -m dir  mailbox directory [default=%s]"
 4250 msgstr " -m mappe postkassemappe [standard=%s]"
 4251 
 4252 #: src/lang.c:940
 4253 #, c-format
 4254 msgid ""
 4255 "\n"
 4256 "Mail bug reports/comments to %s"
 4257 msgstr ""
 4258 "\n"
 4259 "Send fejlrapporter/kommentarer til %s"
 4260 
 4261 #: src/lang.c:941
 4262 msgid " -N    mail new news to your posts (batch mode)"
 4263 msgstr " -N    send nye nyheder til dine indlæg (jobtilstand)"
 4264 
 4265 # Jeg ville sætte (mindst) to mellemrum for at adskille ligesom i
 4266 # coreutils, og så rykke ekstra ind om nødvendigt. Også selvom den
 4267 # engelske ikke gør det
 4268 #: src/lang.c:942
 4269 msgid " -M user mail new news to specified user (batch mode)"
 4270 msgstr " -M bruger send nye nyheder til specificeret bruger (jobtilstand)"
 4271 
 4272 #: src/lang.c:943
 4273 #, c-format
 4274 msgid " -f file subscribed to newsgroups file [default=%s]"
 4275 msgstr " -f fil  har abonnement for nyhedsgruppefil [standard=%s]"
 4276 
 4277 #: src/lang.c:944
 4278 msgid " -x    no-posting mode"
 4279 msgstr " -x    tilstand uden indsendelse"
 4280 
 4281 #: src/lang.c:945
 4282 msgid " -w    post an article and exit"
 4283 msgstr " -w    send en artikel og afslut"
 4284 
 4285 #: src/lang.c:946
 4286 msgid " -o    post all postponed articles and exit"
 4287 msgstr " -o    send alle udsatte artikler og afslut"
 4288 
 4289 #: src/lang.c:947
 4290 msgid " -R    read news saved by -S option"
 4291 msgstr " -R    læs nyheder gemt med tilvalget -S"
 4292 
 4293 #: src/lang.c:948
 4294 #, c-format
 4295 msgid " -s dir  save news directory [default=%s]"
 4296 msgstr " -s mappe gem nyhedsmappe [standard=%s]"
 4297 
 4298 #: src/lang.c:949
 4299 msgid " -S    save new news for later reading (batch mode)"
 4300 msgstr " -S    gem nye nyheder til senere læsning (batchtilstand)"
 4301 
 4302 #: src/lang.c:950
 4303 msgid " -z    start if any unread news"
 4304 msgstr " -z    start hvis der er ulæste nyheder"
 4305 
 4306 #: src/lang.c:951
 4307 #, c-format
 4308 msgid ""
 4309 "A Usenet reader.\n"
 4310 "\n"
 4311 "Usage: %s [options] [newsgroup[,...]]"
 4312 msgstr ""
 4313 "En Usenetlæser.\n"
 4314 "\n"
 4315 "Brug: %s [tilvalg] [nyhedsgruppe[,...]]"
 4316 
 4317 #: src/lang.c:952
 4318 msgid " -v    verbose output for batch mode options"
 4319 msgstr " -v    uddybende udskrift for jobtilstandsindstillinger"
 4320 
 4321 #: src/lang.c:953
 4322 msgid " -V    print version & date information"
 4323 msgstr " -V    vis version- & datoinformation"
 4324 
 4325 #: src/lang.c:954
 4326 #, c-format
 4327 msgid "%s only useful without batch mode operations\n"
 4328 msgstr "%s er kun nyttig uden jobtilstandsoperationer\n"
 4329 
 4330 #: src/lang.c:955
 4331 #, c-format
 4332 msgid "%s only useful for batch mode operations\n"
 4333 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4334 
 4335 #: src/lang.c:956
 4336 #, fuzzy, c-format
 4337 msgid "%s only useful for batch or debug mode operations\n"
 4338 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4339 
 4340 #: src/lang.c:957
 4341 #, c-format
 4342 msgid "Useless combination %s and %s. Ignoring %s.\n"
 4343 msgstr "Nytteløs kombination %s og %s. Ignorerer %s.\n"
 4344 
 4345 #: src/lang.c:959
 4346 #, c-format
 4347 msgid ""
 4348 "\n"
 4349 "%s%d out of range (0 - %d). Reset to 0"
 4350 msgstr ""
 4351 "\n"
 4352 "%s%d uden for interval (0 - %d). Nulstil til 0"
 4353 
 4354 #: src/lang.c:960
 4355 #, c-format
 4356 msgid "View '%s' (%s/%s)?"
 4357 msgstr "Vis »%s« (%s/%s)?"
 4358 
 4359 #: src/lang.c:962
 4360 #, c-format
 4361 msgid ""
 4362 "\n"
 4363 "Warning: posting exceeds %d columns. Line %d is the first long one:\n"
 4364 "%-100s\n"
 4365 msgstr ""
 4366 "\n"
 4367 "Advarsel: indsendelse overstiger %d kolonner. Linje %d er den første lange:\n"
 4368 "%-100s\n"
 4369 
 4370 #: src/lang.c:963
 4371 msgid ""
 4372 "\n"
 4373 "Warning: article unchanged after editing\n"
 4374 msgstr ""
 4375 "\n"
 4376 "Advarsel: Artikel uændret efter redigering\n"
 4377 
 4378 #: src/lang.c:964
 4379 msgid ""
 4380 "\n"
 4381 "Warning: \"Subject:\" contains only whitespaces.\n"
 4382 msgstr ""
 4383 "\n"
 4384 "Advarsel: »Subject:« indeholder kun mellemrum.\n"
 4385 
 4386 #: src/lang.c:965
 4387 msgid ""
 4388 "\n"
 4389 "Warning: \"Subject:\" begins with \"Re: \" but there are no \"References:"
 4390 "\".\n"
 4391 msgstr ""
 4392 "\n"
 4393 "Advarsel: »Subject:« begynder med »Re:« men der er ingen »References:«.\n"
 4394 
 4395 #: src/lang.c:967
 4396 msgid ""
 4397 "\n"
 4398 "Warning: Article has \"References:\" but \"Subject:\" does not begin\n"
 4399 "     with \"Re: \" and does not contain \"(was:\".\n"
 4400 msgstr ""
 4401 "\n"
 4402 "Advarsel: Artikel har »References:« men »Subject:« begynder ikke med\n"
 4403 "     »Re:« og indeholder ikke »(was:«.\n"
 4404 
 4405 #: src/lang.c:970
 4406 msgid ""
 4407 "Read carefully!\n"
 4408 "\n"
 4409 " You are about to cancel an article seemingly written by you. This will "
 4410 "wipe\n"
 4411 " the article from most news servers throughout the world, but there is "
 4412 "no\n"
 4413 " guarantee that it will work.\n"
 4414 "\n"
 4415 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4416 "\n"
 4417 msgstr ""
 4418 "Læs omhyggeligt!\n"
 4419 "\n"
 4420 " Du er ved at fjerne en artikel, som ser ud til at være skrevet af dig "
 4421 "selv.\n"
 4422 " Det vil fjerne artiklen fra de fleste nyhedsservere, men der er ingen\n"
 4423 " garanti for at det vil fungere.\n"
 4424 "\n"
 4425 "Dette er artiklen, du er ved at fjerne:\n"
 4426 "\n"
 4427 
 4428 #: src/lang.c:974
 4429 msgid ""
 4430 "\n"
 4431 "Warning: You are using a non-plain transfer encoding (such as base64 or\n"
 4432 "     quoted-printable) and an external inews program to submit your\n"
 4433 "     article. If a signature is appended by that inews program it will\n"
 4434 "     not be encoded properly.\n"
 4435 msgstr ""
 4436 
 4437 #: src/lang.c:979
 4438 msgid ""
 4439 "\n"
 4440 "Warning: \"example\" is a reserved hierarchy!\n"
 4441 msgstr ""
 4442 "\n"
 4443 "Advarsel: »example« er et reserveret hierarki!\n"
 4444 
 4445 #: src/lang.c:980
 4446 #, c-format
 4447 msgid ""
 4448 "\n"
 4449 "\n"
 4450 "You are upgrading to tin %s from an earlier version.\n"
 4451 "Some values in your %s file have changed!\n"
 4452 "Read WHATSNEW, etc...\n"
 4453 msgstr ""
 4454 "\n"
 4455 "\n"
 4456 "Du opgraderer til %s fra en tidligere version.\n"
 4457 "Nogle værdier i din %s-fil har ændret sig!\n"
 4458 "Læs WHATSNEW, etc ...\n"
 4459 
 4460 #: src/lang.c:982
 4461 #, c-format
 4462 msgid ""
 4463 "\n"
 4464 "\n"
 4465 "You are downgrading to tin %s from a more recent version!\n"
 4466 "Some values in your %s file may be ignored, others might have changed!\n"
 4467 msgstr ""
 4468 "\n"
 4469 "\n"
 4470 "Du nedgraderer til tin %s fra en nyere version!\n"
 4471 "Nogle værdier i din %s-fil bliver måske ignoreret, andre kan ændre sig!\n"
 4472 
 4473 #: src/lang.c:985
 4474 #, c-format
 4475 msgid ""
 4476 "Warning: tin wrote fewer groups to your\n"
 4477 "\t%s\n"
 4478 "than it read at startup. If you didn't unsubscribe from %ld %s during\n"
 4479 "this session this indicates an error and you should backup your %s\n"
 4480 "before you start tin once again!\n"
 4481 msgstr ""
 4482 
 4483 #: src/lang.c:989
 4484 #, c-format
 4485 msgid ""
 4486 "\n"
 4487 "Warning: Found %d '-- \\n' lines, this may confuse some people.\n"
 4488 msgstr ""
 4489 "\n"
 4490 "Advarsel: Fandt %d »-- \\n«-linjer, dette kan forvirre nogle.\n"
 4491 
 4492 #: src/lang.c:990
 4493 #, c-format
 4494 msgid "Warning: Only %d out of %d articles were saved"
 4495 msgstr "Advarsel: Kun %d ud af %d artikler blev gemt"
 4496 
 4497 #: src/lang.c:991
 4498 #, c-format
 4499 msgid ""
 4500 "\n"
 4501 "Warning: Your signature is longer than %d lines. Since signatures usually "
 4502 "do\n"
 4503 "     not transport any useful information, they should be as short "
 4504 "as\n"
 4505 "     possible.\n"
 4506 msgstr ""
 4507 "\n"
 4508 "Advarsel: Din signatur er længere end %d linjer. Da signaturer normalt ikke\n"
 4509 "     indeholder nyttig information, skal de være så korte som mulig.\n"
 4510 
 4511 #: src/lang.c:995
 4512 #, c-format
 4513 msgid ""
 4514 "Warning: this mail address may contain a spamtrap. %s=continue, %s=abort? "
 4515 msgstr ""
 4516 "Advarsel: Denne postadresse kan indeholde en spamfælde. %s=continue, "
 4517 "%s=abort? "
 4518 
 4519 #: src/lang.c:996
 4520 msgid ""
 4521 "\n"
 4522 "Warning: Signatures should start with '-- \\n' not with '--\\n'.\n"
 4523 msgstr ""
 4524 "\n"
 4525 "Advarsel: Underskrifter skal starte med '-- \\n' ikke med '--\\n'.\n"
 4526 
 4527 #: src/lang.c:997
 4528 msgid "Writing attributes file..."
 4529 msgstr "Skriver attributfil ..."
 4530 
 4531 #: src/lang.c:999
 4532 #, fuzzy, c-format
 4533 msgid "%4d Responses"
 4534 msgstr "%d svar"
 4535 
 4536 #: src/lang.c:1001
 4537 #, c-format
 4538 msgid "Added %d %s"
 4539 msgstr "Tilføjede %d %s"
 4540 
 4541 #: src/lang.c:1002
 4542 msgid "No unsubscribed groups to show"
 4543 msgstr "Ingen grupper der ikke er tilmeldte at vise"
 4544 
 4545 #: src/lang.c:1003
 4546 msgid "Showing subscribed to groups only"
 4547 msgstr "Viser kun tilmeldte til grupper"
 4548 
 4549 #: src/lang.c:1004
 4550 msgid "Yes "
 4551 msgstr "Ja "
 4552 
 4553 #: src/lang.c:1005
 4554 msgid "  You have mail"
 4555 msgstr "   Du har post"
 4556 
 4557 #: src/lang.c:1010
 4558 #, c-format
 4559 msgid ""
 4560 "\n"
 4561 "Warning: Posting is in %s and contains characters which are not\n"
 4562 "     in your selected MM_NETWORK_CHARSET: %s.\n"
 4563 "     These characters will be replaced by '?' if you post this\n"
 4564 "     article unchanged. To avoid garbling your article please either\n"
 4565 "     edit it and remove those characters or change the setting of\n"
 4566 "     MM_NETWORK_CHARSET to a suitable value for your posting via the\n"
 4567 "     M)enu option.\n"
 4568 msgstr ""
 4569 
 4570 #: src/lang.c:1021
 4571 msgid " -D mode debug mode"
 4572 msgstr "  -D tilstand fejlsøgningstilstand"
 4573 
 4574 #: src/lang.c:1025
 4575 msgid ""
 4576 "Read carefully!\n"
 4577 "\n"
 4578 " You are about to cancel an article seemingly not written by you. This "
 4579 "will\n"
 4580 " wipe the article from lots of news servers throughout the world;\n"
 4581 " Usenet's majority considers this rather inappropriate, to say the "
 4582 "least.\n"
 4583 " Only press 'd' if you are absolutely positive that you are ready to "
 4584 "take\n"
 4585 " the rap.\n"
 4586 "\n"
 4587 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4588 "\n"
 4589 msgstr ""
 4590 
 4591 #: src/lang.c:1034
 4592 msgid "toggle color"
 4593 msgstr "slå farve til/fra"
 4594 
 4595 #: src/lang.c:1035
 4596 msgid ""
 4597 "# Changing colors of several screen parts\n"
 4598 "# Possible values are:\n"
 4599 "# -1 = default (white for foreground and black for background)\n"
 4600 "#  0 = black\n"
 4601 "#  1 = red\n"
 4602 "#  2 = green\n"
 4603 "#  3 = brown\n"
 4604 "#  4 = blue\n"
 4605 "#  5 = pink\n"
 4606 "#  6 = cyan\n"
 4607 "#  7 = white\n"
 4608 "# These are *only* for foreground:\n"
 4609 "#  8 = gray\n"
 4610 "#  9 = light red\n"
 4611 "# 10 = light green\n"
 4612 "# 11 = yellow\n"
 4613 "# 12 = light blue\n"
 4614 "# 13 = light pink\n"
 4615 "# 14 = light cyan\n"
 4616 "# 15 = light white\n"
 4617 "\n"
 4618 msgstr ""
 4619 "# Ændring af flere skærmdele\n"
 4620 "# Mulige værdier er:\n"
 4621 "# -1 = standard (hvid i forgrunden og sort i baggrunden)\n"
 4622 "#  0 = sort\n"
 4623 "#  1 = rød\n"
 4624 "#  2 = grøn\n"
 4625 "#  3 = brun\n"
 4626 "#  4 = blå\n"
 4627 "#  5 = lyserød\n"
 4628 "#  6 = cyan\n"
 4629 "#  7 = hvid\n"
 4630 "# Disse er *kun* for forgrunden:\n"
 4631 "#  8 = grå\n"
 4632 "#  9 = lyserød\n"
 4633 "# 10 = lysegrøn\n"
 4634 "# 11 = gul\n"
 4635 "# 12 = lyseblå\n"
 4636 "# 13 = lys lyserød\n"
 4637 "# 14 = lys cyan\n"
 4638 "# 15 = lys hvid\n"
 4639 "\n"
 4640 
 4641 #: src/lang.c:1055
 4642 msgid " -a    toggle color flag"
 4643 msgstr " -a    skift farveflag"
 4644 
 4645 #: src/lang.c:1059
 4646 msgid ""
 4647 "\n"
 4648 "Error: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4649 msgstr ""
 4650 "\n"
 4651 "Fejl: Followup-To angivet til mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4652 
 4653 #: src/lang.c:1060
 4654 #, c-format
 4655 msgid ""
 4656 "\n"
 4657 "Error: \"%s\" is renamed, use \"%s\" instead!\n"
 4658 msgstr ""
 4659 "\n"
 4660 "Fejl: »%s« omdøbes, brug »%s« i steden for!\n"
 4661 
 4662 #: src/lang.c:1061
 4663 #, c-format
 4664 msgid ""
 4665 "\n"
 4666 "Error: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4667 msgstr ""
 4668 "\n"
 4669 "Fejl: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4670 
 4671 #: src/lang.c:1062
 4672 #, c-format
 4673 msgid ""
 4674 "\n"
 4675 "Error: \"%s\" is not a valid newsgroup!\n"
 4676 msgstr ""
 4677 "\n"
 4678 "Fejl: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe!\n"
 4679 
 4680 #: src/lang.c:1064
 4681 msgid ""
 4682 "\n"
 4683 "Warning: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4684 msgstr ""
 4685 "\n"
 4686 "Advarsel: Followup-To angiver mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4687 
 4688 #: src/lang.c:1065
 4689 #, c-format
 4690 msgid ""
 4691 "\n"
 4692 "Warning: \"%s\" is renamed, you should use \"%s\" instead!\n"
 4693 msgstr ""
 4694 "\n"
 4695 "Advarsel: »%s« er omdøbt, du skal bruge »%s« i stedet for!\n"
 4696 
 4697 #: src/lang.c:1066
 4698 #, c-format
 4699 msgid ""
 4700 "\n"
 4701 "Warning: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4702 msgstr ""
 4703 "\n"
 4704 "Advarsel: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4705 
 4706 #: src/lang.c:1067
 4707 #, c-format
 4708 msgid ""
 4709 "\n"
 4710 "Warning: \"%s\" is not in your newsrc, it may be invalid at this site!\n"
 4711 msgstr ""
 4712 "\n"
 4713 "Advarsel: »%s« er ikke i din newsrc, den kan være ugyldig på denne side!\n"
 4714 
 4715 #: src/lang.c:1068
 4716 #, c-format
 4717 msgid ""
 4718 "\n"
 4719 "Warning: \"%s\" is not a valid newsgroup at this site!\n"
 4720 msgstr ""
 4721 "\n"
 4722 "Advarsel: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe på denne side!\n"
 4723 
 4724 #: src/lang.c:1072
 4725 #, c-format
 4726 msgid "%d files successfully written from %d articles. %d %s occurred."
 4727 msgstr "%d filer skrevet fra %d artikler. %d %s opstod."
 4728 
 4729 #: src/lang.c:1073
 4730 msgid "Missing parts."
 4731 msgstr "Manglende dele."
 4732 
 4733 #: src/lang.c:1074
 4734 msgid "No beginning."
 4735 msgstr "Ingen begyndelse."
 4736 
 4737 #: src/lang.c:1075
 4738 msgid "No data."
 4739 msgstr "Ingen data."
 4740 
 4741 #: src/lang.c:1076
 4742 msgid "Unknown error."
 4743 msgstr "Ukendt fejl."
 4744 
 4745 #: src/lang.c:1079
 4746 #, c-format
 4747 msgid "\tChecksum of %s (%ld %s)"
 4748 msgstr "\tKontrolsum for %s (%ld %s)"
 4749 
 4750 #: src/lang.c:1084
 4751 msgid "Reading mail active file... "
 4752 msgstr "Læser postaktiv fil ... "
 4753 
 4754 #: src/lang.c:1085
 4755 msgid "Reading mailgroups file... "
 4756 msgstr "Læser postgruppens fil ... "
 4757 
 4758 #: src/lang.c:1089
 4759 msgid "perform PGP operations on article"
 4760 msgstr "udfør PGP-handlinger på artikel"
 4761 
 4762 #: src/lang.c:1090
 4763 msgid "Add key(s) to public keyring?"
 4764 msgstr "Tilføj nøgle(r) til offentlig nøglering?"
 4765 
 4766 #: src/lang.c:1091
 4767 #, c-format
 4768 msgid "%s=encrypt, %s=sign, %s=both, %s=quit: "
 4769 msgstr "%s=krypter, %s=underskriv, %s=begge, %s=afslut: "
 4770 
 4771 #: src/lang.c:1092
 4772 #, c-format
 4773 msgid "%s=sign, %s=sign & include public key, %s=quit: "
 4774 msgstr "%s=underskriv, %s=underskriv & inkluder offentlig nøgle, %s=afslut: "
 4775 
 4776 #: src/lang.c:1093
 4777 #, c-format
 4778 msgid "PGP has not been set up (can't open %s)"
 4779 msgstr "PGP er ikke sat op (kan ikke åbne %s)"
 4780 
 4781 #: src/lang.c:1094
 4782 msgid "Article not signed and no public keys found"
 4783 msgstr "Artikel ikke underskrevet og ingen offentlige nøgler fundet"
 4784 
 4785 #: src/lang.c:1096
 4786 #, c-format
 4787 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4788 msgstr ""
 4789 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4790 
 4791 #: src/lang.c:1097
 4792 #, c-format
 4793 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4794 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4795 
 4796 #: src/lang.c:1098
 4797 #, c-format
 4798 msgid ""
 4799 "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4800 msgstr ""
 4801 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt "
 4802 "[%%s]: "
 4803 
 4804 #: src/lang.c:1100
 4805 #, c-format
 4806 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4807 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4808 
 4809 #: src/lang.c:1101
 4810 #, c-format
 4811 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4812 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4813 
 4814 #: src/lang.c:1102
 4815 #, c-format
 4816 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4817 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4818 
 4819 #: src/lang.c:1106
 4820 #, c-format
 4821 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4822 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4823 
 4824 #: src/lang.c:1107
 4825 #, c-format
 4826 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=send [%%s]: "
 4827 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=indsend [%%s]: "
 4828 
 4829 #: src/lang.c:1108
 4830 #, c-format
 4831 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4832 msgstr ""
 4833 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4834 
 4835 #: src/lang.c:1110
 4836 #, c-format
 4837 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4838 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4839 
 4840 #: src/lang.c:1111
 4841 #, c-format
 4842 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=send [%%s]: "
 4843 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=send [%%s]: "
 4844 
 4845 #: src/lang.c:1112
 4846 #, c-format
 4847 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4848 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4849 
 4850 #: src/lang.c:1118
 4851 msgid "Try cache_overview_files to speed up things.\n"
 4852 msgstr "Prøv cache_overview_files for at øge hastigheden.\n"
 4853 
 4854 #: src/lang.c:1119
 4855 msgid "Tin will use local index files instead.\n"
 4856 msgstr "Tin vil i steden for anvende lokale indeksfiler.\n"
 4857 
 4858 #: src/lang.c:1120
 4859 msgid "Cannot find NNTP server name"
 4860 msgstr "Kan ikke finde NNTP-servernavn"
 4861 
 4862 #: src/lang.c:1121
 4863 #, c-format
 4864 msgid "Connecting to %s:%u..."
 4865 msgstr "Forbinder til %s:%u ..."
 4866 
 4867 #: src/lang.c:1122
 4868 #, fuzzy
 4869 msgid "Disconnecting from server..."
 4870 msgstr "Afbryder fra server ...\n"
 4871 
 4872 #: src/lang.c:1123
 4873 #, c-format
 4874 msgid "Failed to connect to NNTP server %s. Exiting..."
 4875 msgstr "Kunne ikke forbinde til NNTP-server %s. Afslutter ..."
 4876 
 4877 #: src/lang.c:1124
 4878 msgid "205 Closing connection"
 4879 msgstr "205 Lukker forbindelse"
 4880 
 4881 #: src/lang.c:1125
 4882 msgid "Your server does not support the NNTP XOVER or OVER command.\n"
 4883 msgstr "Din server understøtter ikke kommandoerne NNTP XOVER eller OVER.\n"
 4884 
 4885 #: src/lang.c:1126
 4886 msgid "Connection to news server has timed out. Reconnect?"
 4887 msgstr "Forbindelsen til nyhedsserveren har fået tidsudløb. Genforbind?"
 4888 
 4889 #: src/lang.c:1127
 4890 #, c-format
 4891 msgid ""
 4892 "Put the server name in the file %s,\n"
 4893 "or set the environment variable NNTPSERVER"
 4894 msgstr ""
 4895 "Placer servernavnet i filen %s,\n"
 4896 "eller angiv miljøvariablen NNTPSERVER"
 4897 
 4898 #: src/lang.c:1128
 4899 msgid " -A    force authentication on connect"
 4900 msgstr " -A    fremtving godkendelse ved forbindelse"
 4901 
 4902 #: src/lang.c:1129
 4903 #, c-format
 4904 msgid " -g serv read news from NNTP server serv [default=%s]"
 4905 msgstr " -g serv læs nyheder fra NNTP-server serv [standard=%s]"
 4906 
 4907 #: src/lang.c:1130
 4908 #, c-format
 4909 msgid " -p port use port as NNTP port [default=%d]"
 4910 msgstr " -p port brug port som NNTP-port [standard=%d]"
 4911 
 4912 #: src/lang.c:1131
 4913 #, fuzzy
 4914 msgid " -Q    quick start. Same as -dnq"
 4915 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -dnq"
 4916 
 4917 #: src/lang.c:1132
 4918 msgid " -r    read news remotely from default NNTP server"
 4919 msgstr " -r    læs nyheder eksternt fra standard-NNTP-server"
 4920 
 4921 #: src/lang.c:1133
 4922 msgid " -l    use only LIST instead of GROUP (-n) command"
 4923 msgstr " -l    brug kun LIST i stedet for GROUP-kommando (-n)"
 4924 
 4925 #: src/lang.c:1134
 4926 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from NNTP server"
 4927 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra NNTP-server"
 4928 
 4929 #: src/lang.c:1136
 4930 msgid " -4    force connecting via IPv4"
 4931 msgstr " -4    fremtving forbindelse via IPv4"
 4932 
 4933 #: src/lang.c:1137
 4934 msgid " -6    force connecting via IPv6"
 4935 msgstr " -6    fremtving forbindelse via IPv6"
 4936 
 4937 #: src/lang.c:1138
 4938 msgid ""
 4939 "\n"
 4940 "socket or connect problem\n"
 4941 msgstr ""
 4942 "\n"
 4943 "sokkel- eller forbindelsesproblem\n"
 4944 
 4945 #: src/lang.c:1140
 4946 #, c-format
 4947 msgid ""
 4948 "\n"
 4949 "Connection to %s: "
 4950 msgstr ""
 4951 "\n"
 4952 "Forbindelse til %s: "
 4953 
 4954 #: src/lang.c:1141
 4955 msgid "Giving up...\n"
 4956 msgstr "Giver op...\n"
 4957 
 4958 #: src/lang.c:1143
 4959 #, c-format
 4960 msgid "%s/tcp: Unknown service.\n"
 4961 msgstr "%s/tcp: Ukendt tjeneste.\n"
 4962 
 4963 #: src/lang.c:1147
 4964 msgid ""
 4965 "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4966 "Tin will try to use XHDR XREF instead (slows down things a bit).\n"
 4967 msgstr ""
 4968 "Din server har ikke Xref: i sin XOVER-information.\n"
 4969 "Tin vil forsøge at bruge XHDR XREF i stedet (gør tingene en smule "
 4970 "langsommere.\n"
 4971 
 4972 #: src/lang.c:1150
 4973 msgid "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4974 msgstr "Din server har ikke Xref: I sin XOVER-information.\n"
 4975 
 4976 #: src/lang.c:1153
 4977 #, c-format
 4978 msgid "Can't open %s. Try %s -r to read news via NNTP."
 4979 msgstr "Kan ikke åbne %s. Prøv %s -r for at læse nyheder via NNTP."
 4980 
 4981 #: src/lang.c:1156
 4982 #, fuzzy
 4983 msgid " -Q    quick start. Same as -dq"
 4984 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -dq"
 4985 
 4986 #: src/lang.c:1157
 4987 msgid " -l    read only active file instead of scanning spool (-n) command"
 4988 msgstr " -l    læs kun aktiv fil i stedet for skanningskø-kommando (-n)"
 4989 
 4990 #: src/lang.c:1158
 4991 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from spool"
 4992 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra kø"
 4993 
 4994 #: src/lang.c:1159
 4995 msgid "Your server does not have Xref: in its NOV-files.\n"
 4996 msgstr "Din server har ikke Xref: i sine NOV-filer.\n"
 4997 
 4998 #: src/lang.c:1163
 4999 msgid "Posting using external inews failed. Use built in inews instead?"
 5000 msgstr "Indsendelse via ekstern inews mislykkedes. Brug byg i inews i stedet?"
 5001 
 5002 #: src/lang.c:1164
 5003 msgid "It worked! Should I always use my built in inews from now on?"
 5004 msgstr "Det virkede! Skal jeg altid brug min bygning i inews fra nu af?"
 5005 
 5006 #: src/lang.c:1168
 5007 #, c-format
 5008 msgid "%d %s printed"
 5009 msgstr "%d %s udskrevet"
 5010 
 5011 #: src/lang.c:1169
 5012 msgid "output article/thread/hot/pattern/tagged articles to printer"
 5013 msgstr "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til printer"
 5014 
 5015 #: src/lang.c:1170
 5016 msgid "Print"
 5017 msgstr "Udskriv"
 5018 
 5019 #: src/lang.c:1171
 5020 msgid "Printing..."
 5021 msgstr "Udskriver ..."
 5022 
 5023 #: src/lang.c:1175
 5024 #, c-format
 5025 msgid "%d %s piped to \"%s\""
 5026 msgstr "%d %s sendt via datakanal til »%s«"
 5027 
 5028 #: src/lang.c:1176
 5029 msgid "pipe article/thread/hot/pattern/tagged articles into command"
 5030 msgstr ""
 5031 "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til kommando"
 5032 
 5033 #: src/lang.c:1177
 5034 msgid "No command"
 5035 msgstr "Ingen kommando"
 5036 
 5037 #: src/lang.c:1178
 5038 msgid "Pipe"
 5039 msgstr "Datakanal"
 5040 
 5041 #: src/lang.c:1179
 5042 #, c-format
 5043 msgid "Pipe to command [%.*s]> "
 5044 msgstr "Datakanal til kommando [%.*s]> "
 5045 
 5046 #: src/lang.c:1180
 5047 msgid "Piping..."
 5048 msgstr "Via datakanal ..."
 5049 
 5050 #: src/lang.c:1182
 5051 msgid "Piping not enabled."
 5052 msgstr "Datakanal ikke aktiveret."
 5053 
 5054 #: src/lang.c:1186
 5055 #, c-format
 5056 msgid ""
 5057 "\n"
 5058 "Error: The \"%s:\" line has spaces in it that MUST be removed.\n"
 5059 "    The only allowable space is the one separating the colon (:)\n"
 5060 "    from the contents. Use a comma (,) to separate multiple\n"
 5061 "    newsgroup names.\n"
 5062 msgstr ""
 5063 "\n"
 5064 "Fejl: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes. Det eneste\n"
 5065 "   lovlige mellemrum er det adskilt af kolon (:) fra indholdet.\n"
 5066 "   Brug et komma (,) for at adskille flere nyhedsgruppers navne.\n"
 5067 
 5068 #: src/lang.c:1191
 5069 #, c-format
 5070 msgid ""
 5071 "\n"
 5072 "Error: The \"%s:\" line is continued in the next line. Since\n"
 5073 "    the line may not contain whitespace, this is not allowed.\n"
 5074 "    Please write all newsgroups into a single line.\n"
 5075 msgstr ""
 5076 "\n"
 5077 "Fejl: Linjen »%s:« fortsættes ikke på næste linje. Da linjen ikke\n"
 5078 "   må indeholde blanke felter, er dette ikke tilladt.\n"
 5079 "   Skriv venligst alle nyhedsgrupper i en enkel linje.\n"
 5080 
 5081 #: src/lang.c:1196
 5082 #, c-format
 5083 msgid ""
 5084 "\n"
 5085 "Warning: The \"%s:\" line is continued in the next line.\n"
 5086 "     This is a very new feature and may not be accepted by all servers.\n"
 5087 "     To avoid trouble please write all newsgroups into a single line.\n"
 5088 msgstr ""
 5089 "\n"
 5090 "Advarsel: Linjen »%s:« fortsættes på den næste linje.\n"
 5091 "     Dette er en helt ny funktion og accepteres måske ikke af alle\n"
 5092 "     servere. For at undgå problemer så skriv alle nyhedsgrupper på\n"
 5093 "     en enkelt linje.\n"
 5094 
 5095 #: src/lang.c:1200
 5096 #, c-format
 5097 msgid ""
 5098 "\n"
 5099 "Warning: The \"%s:\" line has spaces in it that SHOULD be removed.\n"
 5100 msgstr ""
 5101 "\n"
 5102 "Advarsel: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes.\n"
 5103 
 5104 #: src/lang.c:1205
 5105 msgid ""
 5106 "\n"
 5107 " If your article contains quoted text please take some time to pare it "
 5108 "down\n"
 5109 " to just the key points to which you are responding, or people will "
 5110 "think\n"
 5111 " you are a dweeb! Many people have the habit of skipping any article "
 5112 "whose\n"
 5113 " first page is largely quoted material. Format your article to fit in "
 5114 "less\n"
 5115 " then 80 chars, since that's the conventional size (72 is a good choice "
 5116 "as\n"
 5117 " it allows quoting without exceeding the limit). If your lines are too "
 5118 "long\n"
 5119 " they'll wrap around ugly and people won't read what you write. If "
 5120 "you\n"
 5121 " aren't careful and considerate in formatting your posting, people "
 5122 "are\n"
 5123 " likely to ignore it completely. It's a crowded net out there.\n"
 5124 msgstr ""
 5125 
 5126 #: src/lang.c:1218
 5127 msgid "shell escape"
 5128 msgstr ""
 5129 
 5130 #: src/lang.c:1219
 5131 #, c-format
 5132 msgid "Shell Command (%s)"
 5133 msgstr "Skalkommando (%s)"
 5134 
 5135 #: src/lang.c:1220
 5136 #, c-format
 5137 msgid "Enter shell command [%s]> "
 5138 msgstr "Indtast skalkommando [%s]> "
 5139 
 5140 #: src/lang.c:1224
 5141 #, c-format
 5142 msgid "%s: Can't get entry for TERM\n"
 5143 msgstr "%s: Kan ikke indhente post for TERM\n"
 5144 
 5145 #: src/lang.c:1228
 5146 #, c-format
 5147 msgid "Group %.*s ('q' to quit)..."
 5148 msgstr "Gruppe %.*s (»q« for afslut) ..."
 5149 
 5150 #: src/lang.c:1230
 5151 #, c-format
 5152 msgid "Group %.*s..."
 5153 msgstr "Gruppe %.*s ..."
 5154 
 5155 #: src/lang.c:1234
 5156 msgid "Server unavailable\n"
 5157 msgstr "Server utilgængelig\n"
 5158 
 5159 #: src/lang.c:1240
 5160 #, c-format
 5161 msgid ""
 5162 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; "
 5163 "%s=post"
 5164 msgstr ""
 5165 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; "
 5166 "%s=sæt mærke; %s=indsend"
 5167 
 5168 #: src/lang.c:1241
 5169 #, c-format
 5170 msgid ""
 5171 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5172 msgstr ""
 5173 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt "
 5174 "mærke; %s=indsend"
 5175 
 5176 #: src/lang.c:1243
 5177 #, c-format
 5178 msgid ""
 5179 "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5180 msgstr ""
 5181 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5182 "%s=indsend"
 5183 
 5184 #: src/lang.c:1244
 5185 #, c-format
 5186 msgid "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5187 msgstr ""
 5188 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5189 
 5190 #: src/lang.c:1248
 5191 #, c-format
 5192 msgid ""
 5193 "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5194 msgstr ""
 5195 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5196 "%s=indsend"
 5197 
 5198 #: src/lang.c:1249
 5199 #, c-format
 5200 msgid "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5201 msgstr ""
 5202 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5203 
 5204 #: src/lang.c:1251
 5205 #, c-format
 5206 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5207 msgstr ""
 5208 "%s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5209 
 5210 #: src/lang.c:1252
 5211 #, c-format
 5212 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5213 msgstr "%s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5214 
 5215 #: src/lang.c:1258
 5216 msgid "Terminal does not support color"
 5217 msgstr "Terminal understøtter ikke farver"
 5218 
 5219 #: src/lang.c:1263
 5220 #, c-format
 5221 msgid "Trying %s"
 5222 msgstr "Forsøger %s"
 5223 
 5224 #: src/lang.c:1277 src/lang.c:1305 src/lang.c:1587 src/refs.c:292
 5225 msgid "None"
 5226 msgstr "Ingen"
 5227 
 5228 #: src/lang.c:1278
 5229 msgid "Subject"
 5230 msgstr "Emne"
 5231 
 5232 #: src/lang.c:1279
 5233 msgid "References"
 5234 msgstr "Referencer"
 5235 
 5236 #: src/lang.c:1280
 5237 msgid "Both Subject and References"
 5238 msgstr "Både emne og referencer"
 5239 
 5240 #: src/lang.c:1281
 5241 msgid "Multipart Subject"
 5242 msgstr "Emne i flere dele"
 5243 
 5244 #: src/lang.c:1282
 5245 msgid "Percentage Match"
 5246 msgstr "Procentmatch"
 5247 
 5248 #: src/lang.c:1295 src/lang.c:1386 src/lang.c:1476
 5249 msgid "No"
 5250 msgstr "Nej"
 5251 
 5252 #: src/lang.c:1296 src/lang.c:1478
 5253 msgid "Yes"
 5254 msgstr "Ja"
 5255 
 5256 #: src/lang.c:1297
 5257 msgid "Hide All"
 5258 msgstr "Gem alle"
 5259 
 5260 #: src/lang.c:1306
 5261 msgid "Address"
 5262 msgstr "Adresse"
 5263 
 5264 #: src/lang.c:1307
 5265 msgid "Full Name"
 5266 msgstr "Fulde navn"
 5267 
 5268 #: src/lang.c:1308
 5269 msgid "Address and Name"
 5270 msgstr "Adresse og navn"
 5271 
 5272 #: src/lang.c:1316
 5273 msgid "Max"
 5274 msgstr "Maks."
 5275 
 5276 #: src/lang.c:1317
 5277 msgid "Sum"
 5278 msgstr "Sum"
 5279 
 5280 #: src/lang.c:1318
 5281 msgid "Average"
 5282 msgstr "Gennemsnit"
 5283 
 5284 #: src/lang.c:1328 src/lang.c:1348
 5285 msgid "Black"
 5286 msgstr "Sort"
 5287 
 5288 #: src/lang.c:1329 src/lang.c:1349
 5289 msgid "Red"
 5290 msgstr "Rød"
 5291 
 5292 #: src/lang.c:1330 src/lang.c:1350
 5293 msgid "Green"
 5294 msgstr "Grøn"
 5295 
 5296 #: src/lang.c:1331 src/lang.c:1351
 5297 msgid "Brown"
 5298 msgstr "Brun"
 5299 
 5300 #: src/lang.c:1332 src/lang.c:1352
 5301 msgid "Blue"
 5302 msgstr "Blå"
 5303 
 5304 # Andre muligheder: Rødviolet
 5305 #: src/lang.c:1333 src/lang.c:1353
 5306 msgid "Pink"
 5307 msgstr "Pink"
 5308 
 5309 # Cyan er en blå/grøn farve. (kunne også bruge turkis som oversættelse).
 5310 #: src/lang.c:1334 src/lang.c:1354
 5311 msgid "Cyan"
 5312 msgstr "Cyan"
 5313 
 5314 #: src/lang.c:1335 src/lang.c:1355
 5315 msgid "White"
 5316 msgstr "Hvis"
 5317 
 5318 #: src/lang.c:1336
 5319 msgid "Gray"
 5320 msgstr "Grå"
 5321 
 5322 #: src/lang.c:1337
 5323 msgid "Light Red"
 5324 msgstr "Lyserød"
 5325 
 5326 #: src/lang.c:1338
 5327 msgid "Light Green"
 5328 msgstr "Lysegrøn"
 5329 
 5330 #: src/lang.c:1339
 5331 msgid "Yellow"
 5332 msgstr "Gul"
 5333 
 5334 #: src/lang.c:1340
 5335 msgid "Light Blue"
 5336 msgstr "Lyseblå"
 5337 
 5338 #: src/lang.c:1341
 5339 msgid "Light Pink"
 5340 msgstr "Lys pink"
 5341 
 5342 #: src/lang.c:1342
 5343 msgid "Light Cyan"
 5344 msgstr "Lys cyan"
 5345 
 5346 #: src/lang.c:1343
 5347 msgid "Light White"
 5348 msgstr "Lysehvid"
 5349 
 5350 #: src/lang.c:1364 src/lang.c:1483 src/lang.c:1498
 5351 msgid "Nothing"
 5352 msgstr "Intet"
 5353 
 5354 #: src/lang.c:1366
 5355 msgid "Space"
 5356 msgstr "Mellemrum"
 5357 
 5358 #: src/lang.c:1374
 5359 msgid "Normal"
 5360 msgstr "Normal"
 5361 
 5362 #: src/lang.c:1375
 5363 msgid "Best highlighting"
 5364 msgstr "Bedste fremhævelse"
 5365 
 5366 #: src/lang.c:1376
 5367 msgid "Underline"
 5368 msgstr "Understregning"
 5369 
 5370 #: src/lang.c:1377
 5371 msgid "Reverse video"
 5372 msgstr "Omvendt video"
 5373 
 5374 #: src/lang.c:1378
 5375 msgid "Blinking"
 5376 msgstr "Blinkende"
 5377 
 5378 #: src/lang.c:1379
 5379 msgid "Half bright"
 5380 msgstr "Halv lyssætning"
 5381 
 5382 #: src/lang.c:1380
 5383 msgid "Bold"
 5384 msgstr "Fed"
 5385 
 5386 #: src/lang.c:1387
 5387 msgid "Cc"
 5388 msgstr "Cc"
 5389 
 5390 #: src/lang.c:1388
 5391 msgid "Bcc"
 5392 msgstr "Bcc"
 5393 
 5394 #: src/lang.c:1389
 5395 msgid "Cc and Bcc"
 5396 msgstr "Cc og Bcc"
 5397 
 5398 #: src/lang.c:1406 src/lang.c:1419
 5399 msgid "none"
 5400 msgstr "ingen"
 5401 
 5402 #: src/lang.c:1407
 5403 msgid "commands"
 5404 msgstr "kommandoer"
 5405 
 5406 #: src/lang.c:1408
 5407 msgid "select"
 5408 msgstr "vælg"
 5409 
 5410 #: src/lang.c:1410
 5411 msgid "commands & quit"
 5412 msgstr "kommandoer og afslut"
 5413 
 5414 #: src/lang.c:1411
 5415 msgid "commands & select"
 5416 msgstr "kommandoer og vælg"
 5417 
 5418 #: src/lang.c:1412
 5419 msgid "quit & select"
 5420 msgstr "afslut og vælg"
 5421 
 5422 #: src/lang.c:1413
 5423 msgid "commands & quit & select"
 5424 msgstr "kommandoer og afslut og vælg"
 5425 
 5426 #: src/lang.c:1420
 5427 msgid "PageDown"
 5428 msgstr "Side ned (PageDown)"
 5429 
 5430 #: src/lang.c:1421
 5431 msgid "PageNextUnread"
 5432 msgstr "Side næste ulæst (PageNextUnread)"
 5433 
 5434 #: src/lang.c:1422
 5435 msgid "PageDown or PageNextUnread"
 5436 msgstr "Side ned eller Side næste ulæst"
 5437 
 5438 #: src/lang.c:1428
 5439 msgid "Subject: (case sensitive)"
 5440 msgstr "Subject: (versalfølsom)"
 5441 
 5442 #: src/lang.c:1429
 5443 msgid "Subject: (ignore case)"
 5444 msgstr "Subject: (ikke versalfølsom)"
 5445 
 5446 #: src/lang.c:1430
 5447 msgid "From: (case sensitive)"
 5448 msgstr "From: (versalfølsom)"
 5449 
 5450 #: src/lang.c:1431
 5451 msgid "From: (ignore case)"
 5452 msgstr "From: (ikke versalfølsom)"
 5453 
 5454 #: src/lang.c:1432
 5455 msgid "Msg-ID: & full References: line"
 5456 msgstr "Msg-ID: og fulde References: linje"
 5457 
 5458 #: src/lang.c:1433
 5459 msgid "Msg-ID: & last References: only"
 5460 msgstr "Msg-ID: og sidste References: kun"
 5461 
 5462 #: src/lang.c:1434
 5463 msgid "Message-ID: entry only"
 5464 msgstr "Message-ID: kun post"
 5465 
 5466 # lines skal ikke oversætttes
 5467 #: src/lang.c:1435
 5468 msgid "Lines:"
 5469 msgstr "Lines:"
 5470 
 5471 #: src/lang.c:1441
 5472 msgid "Don't trim article body"
 5473 msgstr "Beskær ikke artikeltekst"
 5474 
 5475 #: src/lang.c:1442
 5476 msgid "Skip leading blank lines"
 5477 msgstr "Spring indledende tomme linjer over"
 5478 
 5479 #: src/lang.c:1443
 5480 msgid "Skip trailing blank lines"
 5481 msgstr "Spring afsluttende tomme linjer over"
 5482 
 5483 #: src/lang.c:1444
 5484 msgid "Skip leading and trailing blank l."
 5485 msgstr "Spring indledende og afsluttende tomme linjer over"
 5486 
 5487 #: src/lang.c:1445
 5488 msgid "Compact multiple between text"
 5489 msgstr "Komprimer flere tomme linjer mellem tekst"
 5490 
 5491 #: src/lang.c:1446
 5492 msgid "Compact multiple and skip leading"
 5493 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelad foranstillede"
 5494 
 5495 #: src/lang.c:1447
 5496 msgid "Compact multiple and skip trailing"
 5497 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelag efterstillede"
 5498 
 5499 #: src/lang.c:1448
 5500 msgid "Compact mltpl., skip lead. & trai."
 5501 msgstr "Kompr. fl.tom.linj., udelad for- & efterstil."
 5502 
 5503 #: src/lang.c:1477
 5504 msgid "Shell archive"
 5505 msgstr "Skalarkiv"
 5506 
 5507 #: src/lang.c:1484
 5508 msgid "Subject: (descending)"
 5509 msgstr "Subject: (faldende)"
 5510 
 5511 #: src/lang.c:1485
 5512 msgid "Subject: (ascending)"
 5513 msgstr "Subject: (stigende)"
 5514 
 5515 #: src/lang.c:1486
 5516 msgid "From: (descending)"
 5517 msgstr "From: (faldende)"
 5518 
 5519 #: src/lang.c:1487
 5520 msgid "From: (ascending)"
 5521 msgstr "From: (stigende)"
 5522 
 5523 #: src/lang.c:1488
 5524 msgid "Date: (descending)"
 5525 msgstr "Date: (faldende)"
 5526 
 5527 #: src/lang.c:1489
 5528 msgid "Date: (ascending)"
 5529 msgstr "Date: (stigende)"
 5530 
 5531 #: src/lang.c:1490 src/lang.c:1499
 5532 msgid "Score (descending)"
 5533 msgstr "Point (faldende)"
 5534 
 5535 #: src/lang.c:1491 src/lang.c:1500
 5536 msgid "Score (ascending)"
 5537 msgstr "Point (stigende)"
 5538 
 5539 # Lines skal ikke oversættes
 5540 #: src/lang.c:1492
 5541 msgid "Lines: (descending)"
 5542 msgstr "Lines: (faldende)"
 5543 
 5544 # Lines skal ikke oversættes
 5545 #: src/lang.c:1493
 5546 msgid "Lines: (ascending)"
 5547 msgstr "Lines: (stigende)"
 5548 
 5549 #: src/lang.c:1501
 5550 msgid "Last posting date (descending)"
 5551 msgstr "Sidste indsendingsdato (faldende)"
 5552 
 5553 #: src/lang.c:1502
 5554 msgid "Last posting date (ascending)"
 5555 msgstr "Sidste indsendingsdato (stigende)"
 5556 
 5557 #: src/lang.c:1508
 5558 msgid "Quick-sort"
 5559 msgstr "Hurtigsortering"
 5560 
 5561 #: src/lang.c:1509
 5562 msgid "Heap-sort"
 5563 msgstr "Bunkesortering"
 5564 
 5565 #: src/lang.c:1516
 5566 msgid "Always Keep"
 5567 msgstr "Behold altid"
 5568 
 5569 #: src/lang.c:1517
 5570 msgid "Always Remove"
 5571 msgstr "Fjern altid"
 5572 
 5573 #: src/lang.c:1518
 5574 msgid "Mark with D on selection screen"
 5575 msgstr "Marker med D på udvælgelsesskærmen"
 5576 
 5577 #: src/lang.c:1524
 5578 msgid "Kill only unread arts"
 5579 msgstr "Dræb kun ulæst kunst"
 5580 
 5581 #: src/lang.c:1525
 5582 msgid "Kill all arts & show with K"
 5583 msgstr "Dræb al kunst og vis med K"
 5584 
 5585 #. TODO: s/K/art_marked_killed/
 5586 #: src/lang.c:1526
 5587 msgid "Kill all arts and never show"
 5588 msgstr "Dræb al kunst og vis aldrig"
 5589 
 5590 #: src/lang.c:1532
 5591 msgid "Nothing special"
 5592 msgstr "Intet specielt"
 5593 
 5594 #: src/lang.c:1533
 5595 msgid "Compress quotes"
 5596 msgstr "Komprimer citattegn"
 5597 
 5598 #: src/lang.c:1534
 5599 msgid "Quote signatures"
 5600 msgstr "Citer underskrifter"
 5601 
 5602 #: src/lang.c:1535
 5603 msgid "Compress quotes, quote sigs"
 5604 msgstr "Komprimer citattegn, citer underskr."
 5605 
 5606 #: src/lang.c:1536
 5607 msgid "Quote empty lines"
 5608 msgstr "Citater tomme linjer"
 5609 
 5610 #: src/lang.c:1537
 5611 msgid "Compress quotes, quote empty lines"
 5612 msgstr "Komprimer citattegn, citer tomme linjer"
 5613 
 5614 #: src/lang.c:1538
 5615 msgid "Quote sigs & empty lines"
 5616 msgstr "Citer underskrifter og tomme linjer"
 5617 
 5618 #: src/lang.c:1539
 5619 msgid "Comp. q., quote sigs & empty lines"
 5620 msgstr "Kompr. c., citer underskr. og tomme linjer"
 5621 
 5622 #: src/lang.c:1579
 5623 msgid "no"
 5624 msgstr "nej"
 5625 
 5626 #: src/lang.c:1580
 5627 msgid "with headers"
 5628 msgstr "med teksthoveder"
 5629 
 5630 #: src/lang.c:1581
 5631 msgid "without headers"
 5632 msgstr "uden teksthoveder"
 5633 
 5634 # hvad er det her for nogle forkortelser (bevaret på engelsk)
 5635 #: src/lang.c:1588
 5636 msgid "NFKC"
 5637 msgstr "NFKC"
 5638 
 5639 #: src/lang.c:1590
 5640 msgid "NFKD"
 5641 msgstr "NFKD"
 5642 
 5643 #: src/lang.c:1591
 5644 msgid "NFC"
 5645 msgstr "NFC"
 5646 
 5647 #: src/lang.c:1592
 5648 msgid "NFD"
 5649 msgstr "NFD"
 5650 
 5651 #: src/lang.c:1594
 5652 msgid "NFKC case fold"
 5653 msgstr ""
 5654 
 5655 #: src/lang.c:1603
 5656 msgid "Display Options"
 5657 msgstr "Vis indstillinger"
 5658 
 5659 #: src/lang.c:1610
 5660 msgid "Color Options"
 5661 msgstr "Farveindstillinger"
 5662 
 5663 #: src/lang.c:1616
 5664 msgid "Highlight Options"
 5665 msgstr "Fremhævelsesindstillinger"
 5666 
 5667 #: src/lang.c:1623
 5668 msgid "Article-Limiting Options"
 5669 msgstr "Artikelbegrænsende indstillinger"
 5670 
 5671 #: src/lang.c:1629
 5672 msgid "Posting/Mailing Options"
 5673 msgstr "Indsendelses-/postindstillinger"
 5674 
 5675 #: src/lang.c:1635
 5676 msgid "Saving/Printing Options"
 5677 msgstr "Gemnings-/udskrivningsindstillinger"
 5678 
 5679 #: src/lang.c:1641
 5680 msgid "Expert Options"
 5681 msgstr "Ekspertindstillinger"
 5682 
 5683 #: src/lang.c:1647
 5684 msgid "Filtering Options"
 5685 msgstr "Filterindstillinger"
 5686 
 5687 #: src/lang.c:1652 src/lang.c:1683 src/lang.c:1689 src/lang.c:1716
 5688 #: src/lang.c:1768 src/lang.c:1774 src/lang.c:1784 src/lang.c:1795
 5689 #: src/lang.c:1813 src/lang.c:1882 src/lang.c:2083 src/lang.c:2089
 5690 #: src/lang.c:2095 src/lang.c:2110 src/lang.c:2122 src/lang.c:2129
 5691 #: src/lang.c:2183 src/lang.c:2192 src/lang.c:2198 src/lang.c:2205
 5692 #: src/lang.c:2212 src/lang.c:2219 src/lang.c:2226 src/lang.c:2233
 5693 #: src/lang.c:2240 src/lang.c:2247 src/lang.c:2254 src/lang.c:2261
 5694 #: src/lang.c:2268 src/lang.c:2275 src/lang.c:2282 src/lang.c:2289
 5695 #: src/lang.c:2296 src/lang.c:2303 src/lang.c:2310 src/lang.c:2317
 5696 #: src/lang.c:2324 src/lang.c:2331 src/lang.c:2338 src/lang.c:2345
 5697 #: src/lang.c:2352 src/lang.c:2359 src/lang.c:2366 src/lang.c:2374
 5698 #: src/lang.c:2390 src/lang.c:2397 src/lang.c:2404 src/lang.c:2411
 5699 #: src/lang.c:2417 src/lang.c:2423 src/lang.c:2440 src/lang.c:2452
 5700 #: src/lang.c:2487 src/lang.c:2540 src/lang.c:2554 src/lang.c:2560
 5701 #: src/lang.c:2585 src/lang.c:2603 src/lang.c:2620 src/lang.c:2632
 5702 #: src/lang.c:2665 src/lang.c:2694 src/lang.c:2714 src/lang.c:2742
 5703 #: src/lang.c:2752 src/lang.c:2759 src/lang.c:2785 src/lang.c:2809
 5704 #: src/lang.c:2886 src/lang.c:2901 src/lang.c:2909 src/lang.c:2923
 5705 #: src/lang.c:2929 src/lang.c:2967
 5706 msgid "<SPACE> toggles, <CR> sets, <ESC> cancels."
 5707 msgstr "<MELLEMRUM> skifter, <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 5708 
 5709 #: src/lang.c:1653
 5710 msgid "Show mini menu & posting etiquette"
 5711 msgstr "Vis minimenu og indlægsetikette"
 5712 
 5713 #: src/lang.c:1654
 5714 msgid ""
 5715 "# If ON show a mini menu of useful commands at each level\n"
 5716 "# and posting etiquette after composing an article\n"
 5717 msgstr ""
 5718 "# Hvis slået til, så vis en minimenu med nyttige kommandoer på hvert niveau\n"
 5719 "# og indlægsetikette efter komponering af en artikel\n"
 5720 
 5721 #: src/lang.c:1659
 5722 msgid "Show short description for each newsgroup. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5723 msgstr ""
 5724 "Vis kort beskrivelse for hver nyhedsgruppe. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5725 "ændrer."
 5726 
 5727 #: src/lang.c:1660
 5728 msgid "Show description of each newsgroup"
 5729 msgstr "Vis beskrivelse af hver nyhedsgruppe"
 5730 
 5731 #: src/lang.c:1661
 5732 msgid ""
 5733 "# If ON show group description text after newsgroup name at\n"
 5734 "# group selection level\n"
 5735 msgstr ""
 5736 "# Hvis slået til, så vis gruppebeskrivelsestekst efter nyhedsgruppenavn\n"
 5737 "# på gruppemarkeringsniveau\n"
 5738 
 5739 #: src/lang.c:1666
 5740 msgid ""
 5741 "Show From (author) fields in group & thread level. <SPACE> toggles & <CR> "
 5742 "sets."
 5743 msgstr ""
 5744 "Vis Fra-felter (forfatter) i gruppe- og trådniveau. <MELLEMRUM> skifter og "
 5745 "<CR> ændrer."
 5746 
 5747 #: src/lang.c:1667
 5748 msgid "In group and thread level, show author by"
 5749 msgstr "I gruppe- og trådniveau, vis forfatter efter"
 5750 
 5751 #: src/lang.c:1668
 5752 msgid ""
 5753 "# Part of From field to display in group and thread level\n"
 5754 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5755 "#  0 = none\n"
 5756 "#  1 = address\n"
 5757 "# * 2 = full name\n"
 5758 "#  3 = both\n"
 5759 msgstr ""
 5760 "# Del af Fra-felt, der skal vises i gruppe- og trådniveau\n"
 5761 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5762 "#  0 = ingen\n"
 5763 "#  1 = adresse\n"
 5764 "# * 2 = fulde navn\n"
 5765 "#  3 = begge\n"
 5766 
 5767 #: src/lang.c:1677
 5768 msgid "Draw -> or highlighted bar for selection. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5769 msgstr ""
 5770 "Tegn -> eller fremhævet bjælke for markering. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5771 "ændrer."
 5772 
 5773 #: src/lang.c:1678
 5774 msgid "Draw -> instead of highlighted bar"
 5775 msgstr "Tegn -> i stedet for fremhævet bjælke"
 5776 
 5777 #: src/lang.c:1679
 5778 msgid "# If ON use -> otherwise highlighted bar for selection\n"
 5779 msgstr ""
 5780 "# Hvis slået til, så brug -> ellers brug fremhævet bjælke for markering\n"
 5781 
 5782 #: src/lang.c:1684
 5783 msgid "Use inverse video for page headers"
 5784 msgstr "Brug omvendt video for sideteksthoveder"
 5785 
 5786 #: src/lang.c:1685
 5787 msgid "# If ON use inverse video for page headers at different levels\n"
 5788 msgstr ""
 5789 "# Hvis slået til, så brug omvendt video for sideteksthoveder på forskellige "
 5790 "niveauer\n"
 5791 
 5792 #: src/lang.c:1690
 5793 msgid "Thread articles by"
 5794 msgstr "Trådopdel artikler efter"
 5795 
 5796 #: src/lang.c:1691
 5797 msgid ""
 5798 "# Thread articles by ...\n"
 5799 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5800 "#  0 = nothing\n"
 5801 "#  1 = Subject\n"
 5802 "#  2 = References\n"
 5803 "# * 3 = Both (Subject and References)\n"
 5804 "#  4 = Multipart Subject\n"
 5805 "#  5 = Percentage Match\n"
 5806 msgstr ""
 5807 "# Opdel artikler efter ...\n"
 5808 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5809 "#  0 = intet\n"
 5810 "#  1 = Emne\n"
 5811 "#  2 = Referencer\n"
 5812 "# * 3 = Begge (emne og referencer)\n"
 5813 "#  4 = Emne med flere dele\n"
 5814 "#  5 = Procentmatch\n"
 5815 
 5816 #: src/lang.c:1702
 5817 msgid "Enter percentage match required to thread together. <CR> sets."
 5818 msgstr "Indtast procentmatch krævet for at lave tråde. <CR> ændrer."
 5819 
 5820 #: src/lang.c:1703
 5821 msgid "Thread percentage match"
 5822 msgstr "Trådprocentmatch"
 5823 
 5824 #: src/lang.c:1705
 5825 #, no-c-format
 5826 msgid ""
 5827 "# Thread percentage match...\n"
 5828 "# the percentage of characters in the subject of an article that must match\n"
 5829 "# a base article for both those articles to be considered to belong to the\n"
 5830 "# same thread. This option is an integer percentage, eg. 80, no decimals "
 5831 "may\n"
 5832 "# follow. If 80 is used here, then 80% of the characters must match "
 5833 "exactly,\n"
 5834 "# no insertion of a character, for the two articles to be put in the same\n"
 5835 "# thread. eg. 'happy' and 'harpy' would match, but 'harpie', 'happie' and\n"
 5836 "# 'harppy' would be threaded separately from 'happy'\n"
 5837 msgstr ""
 5838 
 5839 #: src/lang.c:1717
 5840 msgid "Score of a thread"
 5841 msgstr "Bedømmelse for en tråd"
 5842 
 5843 #: src/lang.c:1718
 5844 msgid ""
 5845 "# Thread score\n"
 5846 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5847 "# * 0 = max\n"
 5848 "#  1 = sum\n"
 5849 "#  2 = average\n"
 5850 msgstr ""
 5851 "# Trådbedømmelse\n"
 5852 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5853 "# * 0 = maks\n"
 5854 "#  1 = sum\n"
 5855 "#  2 = gennemsnit\n"
 5856 
 5857 #: src/lang.c:1726
 5858 msgid ""
 5859 "Sort articles by Subject, From, Date or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5860 msgstr ""
 5861 "Sorter artikler efter Emne, Fra, Dato eller Bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter "
 5862 "og <CR> ændrer."
 5863 
 5864 #: src/lang.c:1727
 5865 msgid "Sort articles by"
 5866 msgstr "Sorter artikler efter"
 5867 
 5868 #: src/lang.c:1728
 5869 msgid ""
 5870 "# Sort articles by ...\n"
 5871 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5872 "#  0 = nothing\n"
 5873 "#  1 = Subject descending\n"
 5874 "#  2 = Subject ascending\n"
 5875 "#  3 = From descending\n"
 5876 "#  4 = From ascending\n"
 5877 "#  5 = Date descending\n"
 5878 "# * 6 = Date ascending\n"
 5879 "#  7 = Score descending\n"
 5880 "#  8 = Score ascending\n"
 5881 "#  9 = Lines descending\n"
 5882 "# 10 = Lines ascending\n"
 5883 msgstr ""
 5884 "# Sorter artikler efter ...\n"
 5885 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5886 "#  0 = intet\n"
 5887 "#  1 = Emne faldende\n"
 5888 "#  2 = Emne stigende\n"
 5889 "#  3 = Fra faldende\n"
 5890 "#  4 = Fra stigende\n"
 5891 "#  5 = Dato faldende\n"
 5892 "# * 6 = Dato stigende\n"
 5893 "#  7 = Bedømmelse faldende\n"
 5894 "#  8 = Bedømmelse stigende\n"
 5895 "#  9 = Linjer faldende\n"
 5896 "# 10 = Linjer stigende\n"
 5897 
 5898 #: src/lang.c:1744
 5899 msgid "Sort threads by Nothing or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5900 msgstr ""
 5901 "Sorter tråde efter intet eller bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5902 "ændrer."
 5903 
 5904 #: src/lang.c:1745
 5905 msgid "Sort threads by"
 5906 msgstr "Sorter tråde efter"
 5907 
 5908 #: src/lang.c:1746
 5909 msgid ""
 5910 "# Sort thread by ...\n"
 5911 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5912 "#  0 = nothing\n"
 5913 "# * 1 = Score descending\n"
 5914 "#  2 = Score ascending\n"
 5915 "#  3 = Last posting date descending\n"
 5916 "#  4 = Last posting date ascending\n"
 5917 msgstr ""
 5918 
 5919 #: src/lang.c:1756
 5920 msgid ""
 5921 "Put cursor at first/last unread art in groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5922 msgstr ""
 5923 "Placer markør på første/sidste ulæste artikel i grupper. <MELLEMRUM> skifter "
 5924 "og <CR> ændrer."
 5925 
 5926 #: src/lang.c:1757
 5927 msgid "Go to first unread article in group"
 5928 msgstr "Gå til den første ulæste artikel i gruppe"
 5929 
 5930 #: src/lang.c:1758
 5931 msgid "# If ON put cursor at first unread art in group otherwise last art\n"
 5932 msgstr ""
 5933 "# Hvis slået til, så placer markør ved første ulæste artikel i gruppen "
 5934 "ellers\n"
 5935 " ved sidste artikel\n"
 5936 
 5937 #: src/lang.c:1762
 5938 msgid "Show all articles or only unread articles. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5939 msgstr ""
 5940 "Vis alle artikler eller kun ulæste artikler. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5941 "ændrer."
 5942 
 5943 #: src/lang.c:1763
 5944 msgid "Show only unread articles"
 5945 msgstr "Vis kun ulæste artikler"
 5946 
 5947 #: src/lang.c:1764
 5948 msgid "# If ON show only new/unread articles otherwise show all.\n"
 5949 msgstr "# Hvis slået til, så vis kun nye/ulæste artikler ellers vis alle.\n"
 5950 
 5951 #: src/lang.c:1769
 5952 msgid "Show only groups with unread arts"
 5953 msgstr "Vis kun grupper med ulæst kunst"
 5954 
 5955 #: src/lang.c:1770
 5956 msgid "# If ON show only subscribed to groups that contain unread articles.\n"
 5957 msgstr ""
 5958 "# Hvis slået til, så vis kun abonnerede grupper som indeholder ulæste "
 5959 "artikler.\n"
 5960 
 5961 #: src/lang.c:1775
 5962 msgid "Filter which articles"
 5963 msgstr "Filtrer hvilke artikler"
 5964 
 5965 #: src/lang.c:1776
 5966 msgid ""
 5967 "# Filter which articles\n"
 5968 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5969 "# * 0 = only kill unread articles\n"
 5970 "#  1 = kill all articles and show in threads marked with K\n"
 5971 "#  2 = kill all articles and never show them\n"
 5972 msgstr ""
 5973 
 5974 #: src/lang.c:1785
 5975 msgid "Go to the next unread article with"
 5976 msgstr "Gå til den næste ulæste artikel med"
 5977 
 5978 #: src/lang.c:1786
 5979 msgid ""
 5980 "# Go to the unread article with following key(s)\n"
 5981 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5982 "#  0 = nothing\n"
 5983 "#  1 = PAGE DOWN\n"
 5984 "# * 2 = TAB\n"
 5985 "#  3 = PAGE DOWN or TAB\n"
 5986 msgstr ""
 5987 
 5988 #: src/lang.c:1796
 5989 msgid "How to treat blank lines"
 5990 msgstr "Hvordan tomme linjer skal behandles"
 5991 
 5992 #: src/lang.c:1797
 5993 msgid ""
 5994 "# Trim the article body, remove unnecessary blank lines.\n"
 5995 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5996 "# * 0 = Nothing special\n"
 5997 "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 5998 "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 5999 "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 6000 "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 6001 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 6002 "#    leading blank lines\n"
 6003 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 6004 "#    trailing blank lines\n"
 6005 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 6006 "#    leading and trailing blank lines\n"
 6007 msgstr ""
 6008 
 6009 #: src/lang.c:1814
 6010 msgid "List thread using right arrow key"
 6011 msgstr "Vis tråd via højre piletast"
 6012 
 6013 #: src/lang.c:1815
 6014 msgid ""
 6015 "# If ON automatically list thread when entering it using right arrow key.\n"
 6016 msgstr ""
 6017 "# Hvis slået til, så vis automatisk tråd når den vælges via højre piletast.\n"
 6018 
 6019 #: src/lang.c:1819
 6020 msgid "Enter character to indicate deleted articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6021 msgstr ""
 6022 "Indtast tegnet som skal angive slettede artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 6023 "afbryder."
 6024 
 6025 #: src/lang.c:1820
 6026 msgid "Character to show deleted articles"
 6027 msgstr "Tegn til at vise slettede artikler"
 6028 
 6029 #: src/lang.c:1821
 6030 msgid ""
 6031 "# Character used to show that an art was deleted (default 'D')\n"
 6032 "# _ is turned into ' '\n"
 6033 msgstr ""
 6034 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev slettet (standard »D«)\n"
 6035 "# _ ændres til ' '\n"
 6036 
 6037 #: src/lang.c:1826
 6038 msgid ""
 6039 "Enter character to indicate articles in a range. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6040 msgstr ""
 6041 "Indtast tegnet som skal angive artikler i et interval. <CR> ændrer, <ESC> "
 6042 "afbryder."
 6043 
 6044 #: src/lang.c:1827
 6045 msgid "Character to show inrange articles"
 6046 msgstr "Tegn til at vise artikler i et interval"
 6047 
 6048 #: src/lang.c:1828
 6049 msgid ""
 6050 "# Character used to show that an art is in a range (default '#')\n"
 6051 "# _ is turned into ' '\n"
 6052 msgstr ""
 6053 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er i et interval (standard »#«)\n"
 6054 "# _ ændres til ' '\n"
 6055 
 6056 #: src/lang.c:1833
 6057 msgid ""
 6058 "Enter character to indicate that article will return. <CR> sets, <ESC> "
 6059 "cancels."
 6060 msgstr ""
 6061 "Indtast tegnet som skal angive at artikel vil returnere. <CR> ændrer, <ESC> "
 6062 "afbryder."
 6063 
 6064 #: src/lang.c:1834
 6065 msgid "Character to show returning arts"
 6066 msgstr "Tegn til at vise returnerende artikler"
 6067 
 6068 #: src/lang.c:1835
 6069 msgid ""
 6070 "# Character used to show that an art will return (default '-')\n"
 6071 "# _ is turned into ' '\n"
 6072 msgstr ""
 6073 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel vil returnere (standard »-«)\n"
 6074 "# _ ændres til ' '\n"
 6075 
 6076 #: src/lang.c:1840
 6077 msgid ""
 6078 "Enter character to indicate selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6079 msgstr ""
 6080 "Indtast tegnet som skal angive valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6081 
 6082 #: src/lang.c:1841
 6083 msgid "Character to show selected articles"
 6084 msgstr "Tegn der viser valgte artikler"
 6085 
 6086 #: src/lang.c:1842
 6087 msgid ""
 6088 "# Character used to show that an art was auto-selected (default '*')\n"
 6089 "# _ is turned into ' '\n"
 6090 msgstr ""
 6091 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev valgt automatisk (standard "
 6092 "'*')\n"
 6093 "# _ ændres til ' '\n"
 6094 
 6095 #: src/lang.c:1847
 6096 msgid "Enter character to indicate recent articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6097 msgstr ""
 6098 "Indtast tegn for at indikere seneste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6099 
 6100 #: src/lang.c:1848
 6101 msgid "Character to show recent articles"
 6102 msgstr "Tegn til at vise seneste artikler"
 6103 
 6104 #: src/lang.c:1849
 6105 msgid ""
 6106 "# Character used to show that an art is recent (default 'o')\n"
 6107 "# _ is turned into ' '\n"
 6108 msgstr ""
 6109 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ny (standard 'o')\n"
 6110 "# _ ændres til ' '\n"
 6111 
 6112 #: src/lang.c:1854
 6113 msgid "Enter character to indicate unread articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6114 msgstr ""
 6115 "Indtast tegnet som skal angive ulæste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6116 
 6117 #: src/lang.c:1855
 6118 msgid "Character to show unread articles"
 6119 msgstr "Tegn til visning af ulæste artikler"
 6120 
 6121 #: src/lang.c:1856
 6122 msgid ""
 6123 "# Character used to show that an art is unread (default '+')\n"
 6124 "# _ is turned into ' '\n"
 6125 msgstr ""
 6126 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ulæst (standard '+')\n"
 6127 "# _ ændres til ' '\n"
 6128 
 6129 #: src/lang.c:1861
 6130 msgid "Enter character to indicate read articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6131 msgstr ""
 6132 "Indtast tegn til at angive læste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6133 
 6134 #: src/lang.c:1862
 6135 msgid "Character to show read articles"
 6136 msgstr "Tegn til at vise læste artikler"
 6137 
 6138 #: src/lang.c:1863
 6139 msgid ""
 6140 "# Character used to show that an art was read (default ' ')\n"
 6141 "# _ is turned into ' '\n"
 6142 msgstr ""
 6143 "# Tegn bruges til at vise, at en artikel er læst (standard ' ')\n"
 6144 "# _ ændres til ' '\n"
 6145 
 6146 #: src/lang.c:1868
 6147 msgid "Enter character to indicate killed articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6148 msgstr ""
 6149 "Indtast tegn til at indikere dræbte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6150 
 6151 #: src/lang.c:1869
 6152 msgid "Character to show killed articles"
 6153 msgstr "Tegn til at vise dræbte artikler"
 6154 
 6155 #: src/lang.c:1870
 6156 msgid ""
 6157 "# Character used to show that an art was killed (default 'K')\n"
 6158 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6159 msgstr ""
 6160 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er dræbt (standard 'K')\n"
 6161 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6162 
 6163 #: src/lang.c:1875
 6164 msgid ""
 6165 "Enter character to indicate read selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6166 msgstr ""
 6167 "Indtast tegnet som skal angive læste valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 6168 "afbryder."
 6169 
 6170 #: src/lang.c:1876
 6171 msgid "Character to show readselected arts"
 6172 msgstr "Tegn brugt til at vise læsevalgte artikler"
 6173 
 6174 #: src/lang.c:1877
 6175 msgid ""
 6176 "# Character used to show that an art was selected before read (default ':')\n"
 6177 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6178 msgstr ""
 6179 "# Tegn brug til at vise, at en artikel blev valgt før læsning (standard "
 6180 "':')\n"
 6181 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6182 
 6183 #: src/lang.c:1883
 6184 msgid "Abbreviate long newsgroup names"
 6185 msgstr "Forkort lange nyhedsgruppenavne"
 6186 
 6187 #: src/lang.c:1884
 6188 msgid ""
 6189 "# If ON abbreviate (if necessary) long newsgroup names at group selection\n"
 6190 "# level and article level like this:\n"
 6191 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6192 msgstr ""
 6193 "# Hvis slået til, så forkort (om nødvendigt) lange nyhedsgruppenavne ved "
 6194 "gruppe-\n"
 6195 "# markeringsniveau og artikelniveau således:\n"
 6196 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6197 
 6198 #: src/lang.c:1890
 6199 msgid ""
 6200 "0 = full page scrolling, -1 = show previous last line as first on next page, "
 6201 "-2 = half page"
 6202 msgstr ""
 6203 "0 = fuld siderulning, -1 = vis forrige sidste linje som første på næste "
 6204 "side, -2 = halv side"
 6205 
 6206 #: src/lang.c:1891
 6207 msgid "Number of lines to scroll in pager"
 6208 msgstr "Antallet af linjer at rulle i tekstsøgeren"
 6209 
 6210 #: src/lang.c:1892
 6211 msgid ""
 6212 "# Number of lines that cursor-up/down will scroll in article pager\n"
 6213 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6214 "# -2 = half-page scrolling\n"
 6215 "# -1 = the top/bottom line is carried over onto the next page\n"
 6216 "#  0 = page-by-page (traditional behavior)\n"
 6217 "# * 1 = line-by-line\n"
 6218 "#  2 or greater = scroll by 2 or more lines (only in the pager)\n"
 6219 msgstr ""
 6220 "# Antallet af linjer som markør-op/ned vil rulle i artikelsøgeren\n"
 6221 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6222 "# -2 = rulning med en halv side af gangen\n"
 6223 "# -1 = øverste/nederste linje medtages på næste side\n"
 6224 "#  0 = side efter side (traditionel opførsel)\n"
 6225 "# * 1 = linje efter linje\n"
 6226 "#  2 eller større = rul med 2 eller flere linjer (kun i artikelsøgeren)\n"
 6227 
 6228 #: src/lang.c:1902
 6229 msgid "Display signatures. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6230 msgstr "Vis underskrifter. <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6231 
 6232 #: src/lang.c:1903
 6233 msgid "Display signatures"
 6234 msgstr "Vis underskrifter"
 6235 
 6236 #: src/lang.c:1904
 6237 msgid "# If OFF don't show signatures when displaying articles\n"
 6238 msgstr "# Hvis OFF (FRA) så vis ikke underskrifter når der vises artikler\n"
 6239 
 6240 #: src/lang.c:1908
 6241 msgid ""
 6242 "Display uuencoded data as tagged attachments. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6243 msgstr ""
 6244 "Vis »uuencoded« data som mærkede vedhæftninger. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6245 "ændrer."
 6246 
 6247 #: src/lang.c:1909
 6248 msgid "Display uue data as an attachment"
 6249 msgstr "Vis uue-data som en vedhæftning"
 6250 
 6251 #: src/lang.c:1910
 6252 msgid ""
 6253 "# Handling of uuencoded data in the pager\n"
 6254 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6255 "# * 0 = no, display raw uuencoded data\n"
 6256 "#  1 = yes, uuencoded data will be condensed to a single tag line showing\n"
 6257 "#    size and filename, similar to how MIME attachments are displayed\n"
 6258 "#  2 = hide all, as for 1, but any line that looks like uuencoded data "
 6259 "will\n"
 6260 "#    be folded into a tag line.\n"
 6261 msgstr ""
 6262 "# Håndtering af uuenkodede data i artikelsøgeren\n"
 6263 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6264 "# * 0 = nej, vis rå uuenkodede data\n"
 6265 "#  1 = ja, uuenkodede data vil blive kondenseret til en enkel mærkelinje "
 6266 "der\n"
 6267 "#    viser størrelse og filnavn, svarende til hvordan MIME-vedhæftninger\n"
 6268 "#    vises\n"
 6269 "#  2 = skjul alle, som for 1, men enhver linje som ligner uuenkodede data "
 6270 "vil\n"
 6271 "#    blive foldet til en mærkelinje.\n"
 6272 
 6273 #: src/lang.c:1920
 6274 msgid ""
 6275 "Decode German style TeX umlaut codes to ISO. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6276 msgstr ""
 6277 "Afkod tysk udformning af TeX-umlautkoder til ISO. <MELLEMRUM> skifter og "
 6278 "<CR> ændrer."
 6279 
 6280 #: src/lang.c:1921
 6281 msgid "Display \"a as Umlaut-a"
 6282 msgstr "Vis \"a som umlaut-a"
 6283 
 6284 #: src/lang.c:1922
 6285 msgid ""
 6286 "# If ON decode German style TeX umlaut codes to ISO and\n"
 6287 "# show \"a as Umlaut-a, etc.\n"
 6288 msgstr ""
 6289 "# Hvis slået til, så afkod TeX-umlautkoder i tysk stil til ISO\n"
 6290 "# og vis \"a som Umlaut-a, etc.\n"
 6291 
 6292 #: src/lang.c:1927 src/lang.c:1937
 6293 msgid "Space separated list of header fields"
 6294 msgstr "Mellemrumsadskilt liste med teksthovedfelter"
 6295 
 6296 #: src/lang.c:1928
 6297 msgid "Display these header fields (or *)"
 6298 msgstr "Vis disse teksthovedfelter (eller *)"
 6299 
 6300 #: src/lang.c:1929
 6301 msgid ""
 6302 "# Which news headers you wish to see. If you want to see _all_ the headers,\n"
 6303 "# place an '*' as this value. This is the only way a wildcard can be used.\n"
 6304 "# If you enter 'X-' as the value, you will see all headers beginning with\n"
 6305 "# 'X-' (like X-Alan or X-Pape). You can list more than one by delimiting "
 6306 "with\n"
 6307 "# spaces. Not defining anything turns off this option.\n"
 6308 msgstr ""
 6309 
 6310 #: src/lang.c:1938
 6311 msgid "Do not display these header fields"
 6312 msgstr "Vis ikke disse teksthovedfelter"
 6313 
 6314 #: src/lang.c:1939
 6315 msgid ""
 6316 "# Same as 'news_headers_to_display' except it denotes the opposite.\n"
 6317 "# An example of using both options might be if you thought X- headers were\n"
 6318 "# A Good Thing(tm), but thought Alan and Pape were miscreants...well then "
 6319 "you\n"
 6320 "# would do something like this:\n"
 6321 "# news_headers_to_display=X-\n"
 6322 "# news_headers_to_not_display=X-Alan X-Pape\n"
 6323 "# Not defining anything turns off this option.\n"
 6324 msgstr ""
 6325 
 6326 #: src/lang.c:1949
 6327 msgid ""
 6328 "Do you want to enable automatic handling of multipart/alternative articles?"
 6329 msgstr ""
 6330 "Ønsker du at aktivere automatisk håndtering af flerdels-/alternative "
 6331 "artikler?"
 6332 
 6333 #: src/lang.c:1950
 6334 msgid "Skip multipart/alternative parts"
 6335 msgstr "Udelad multipart/alternative dele"
 6336 
 6337 #: src/lang.c:1951
 6338 msgid "# If ON strip multipart/alternative messages automatically\n"
 6339 msgstr "# Hvis slået til, så fjern multipart/alternative beskeder automatisk\n"
 6340 
 6341 #: src/lang.c:1955
 6342 msgid "Enable detection of verbatim blocks? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6343 msgstr ""
 6344 "Aktiver detektion af verbatimblokke? <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6345 
 6346 #: src/lang.c:1956
 6347 msgid "Detection of verbatim blocks"
 6348 msgstr "Detektering af verbatimblokke"
 6349 
 6350 #: src/lang.c:1957
 6351 msgid "# If ON detect verbatim blocks in articles\n"
 6352 msgstr "# Hvis slået til, så detekter verbatimblokke i artikler\n"
 6353 
 6354 #: src/lang.c:1962
 6355 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote."
 6356 msgstr ""
 6357 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6358 "col_quote."
 6359 
 6360 #: src/lang.c:1963
 6361 msgid "Regex used to show quoted lines"
 6362 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citerede linjer"
 6363 
 6364 #: src/lang.c:1964
 6365 msgid ""
 6366 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6367 "# quoted when viewing articles. Quoted lines are shown in col_quote.\n"
 6368 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6369 msgstr ""
 6370 
 6371 #: src/lang.c:1970
 6372 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote2."
 6373 msgstr ""
 6374 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der vises i "
 6375 "col_quote2."
 6376 
 6377 #: src/lang.c:1971
 6378 msgid "Regex used to show twice quoted l."
 6379 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise dobbeltciterede l."
 6380 
 6381 #: src/lang.c:1972
 6382 msgid ""
 6383 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6384 "# quoted twice. Twice quoted lines are shown in col_quote2.\n"
 6385 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6386 msgstr ""
 6387 
 6388 #: src/lang.c:1978
 6389 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote3."
 6390 msgstr ""
 6391 "Et regulært udtryk brugt til at beslutte hvilke linjer der vises i "
 6392 "col_quota3."
 6393 
 6394 #: src/lang.c:1979
 6395 msgid "Regex used to show >= 3 times q.l."
 6396 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise >= 3 gange q.l."
 6397 
 6398 #: src/lang.c:1980
 6399 msgid ""
 6400 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6401 "# quoted >=3 times. >=3 times quoted lines are shown in col_quote3.\n"
 6402 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6403 msgstr ""
 6404 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6405 "# der er citerede >=3 gange. >=3 gange citerede linjer vises i col_quote3.\n"
 6406 "# Hvis denne efterlades tom bruger tin en indbygget standard.\n"
 6407 
 6408 #: src/lang.c:1986
 6409 msgid "Enable detection of external quotes? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6410 msgstr ""
 6411 "Aktiver detektion af eksternt citationstegn? <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6412 "ændrer."
 6413 
 6414 #: src/lang.c:1987
 6415 msgid "Detection of external quotes"
 6416 msgstr "Detektering af eksterne citationstegn"
 6417 
 6418 #: src/lang.c:1988
 6419 msgid "# If ON detect quoted text from external sources in articles\n"
 6420 msgstr ""
 6421 "# Hvis slået til, så detekteres citeret tekst fra eksterne kilder i "
 6422 "artikler\n"
 6423 
 6424 #: src/lang.c:1992
 6425 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_extquote."
 6426 msgstr ""
 6427 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6428 "col_extquote."
 6429 
 6430 #: src/lang.c:1993
 6431 msgid "Regex used to show quotes from external sources"
 6432 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citationer fra eksterne kilder"
 6433 
 6434 #: src/lang.c:1994
 6435 msgid ""
 6436 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6437 "# external quotes. Text from external quotes is shown in col_extquote.\n"
 6438 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6439 msgstr ""
 6440 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6441 "# der er eksterne citater. Tekst fra eksterne citater vises i col_extquote.\n"
 6442 "# Hvis denne efterlades tom, bruger tin en indbygget standard.\n"
 6443 
 6444 #: src/lang.c:2001
 6445 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markslashes."
 6446 msgstr ""
 6447 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6448 "col_markslashes."
 6449 
 6450 #: src/lang.c:2002
 6451 msgid "Regex used to highlight /slashes/"
 6452 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve /slashes/"
 6453 
 6454 #: src/lang.c:2003
 6455 msgid ""
 6456 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6457 "# bounded by '/' are to be shown in col_markslashes.\n"
 6458 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6459 msgstr ""
 6460 
 6461 #: src/lang.c:2009
 6462 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstars."
 6463 msgstr ""
 6464 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6465 "col_markstars."
 6466 
 6467 #: src/lang.c:2010
 6468 msgid "Regex used to highlight *stars*"
 6469 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve *stjerner*"
 6470 
 6471 #: src/lang.c:2011
 6472 msgid ""
 6473 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6474 "# bounded by '*' are to be shown in col_markstars.\n"
 6475 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6476 msgstr ""
 6477 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6478 "# omgrænset af '*', der skal vises i col_markstars.\n"
 6479 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6480 
 6481 #: src/lang.c:2017
 6482 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstroke."
 6483 msgstr ""
 6484 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6485 "col_markstroke."
 6486 
 6487 #: src/lang.c:2018
 6488 msgid "Regex used to highlight -strokes-"
 6489 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve -strokes-"
 6490 
 6491 #: src/lang.c:2019
 6492 msgid ""
 6493 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6494 "# bounded by '-' are to be shown in col_markstroke.\n"
 6495 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6496 msgstr ""
 6497 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6498 "# omgrænset af '-', der skal vises i col_markstroke.\n"
 6499 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6500 
 6501 #: src/lang.c:2025
 6502 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markdash."
 6503 msgstr ""
 6504 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6505 "col_markdash."
 6506 
 6507 #: src/lang.c:2026
 6508 msgid "Regex used to highlight _underline_"
 6509 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve _underline_"
 6510 
 6511 #: src/lang.c:2027
 6512 msgid ""
 6513 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6514 "# bounded by '_' are to be shown in col_markdash.\n"