"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "tin-2.6.2/po/da.po" (3 Nov 2022, 233323 Bytes) of package /linux/misc/tin-2.6.2.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation of Tin.
  2 # Copyright (C) 2017 Tin & Joe Hansen.
  3 # This file is distributed under the same license as the tin package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
  5 #
  6 # Der er ikke anvendt accenter i denne oversættelse.
  7 # '' er bevaret i oversættelsen på samme måde ''.
  8 #
  9 # <CR> sets -> ændrer (eller skal det være angiver, måske vælger) og hvordan får vi den til at hænge sammen med toggle,
  10 # som også er der. f.eks 
  11 # arts -> er en forkortelse for artikler
  12 # attachment -> vedhæftning (bilag)
  13 # by -> efter
  14 # catchup -> opsamling
  15 # default score -> pointtal
  16 # Domain literal -> domæne-literal (nogen der har et bedre udtryk?)
  17 # entry -> post
  18 # followup -> opfølgning
  19 # header -> teksthoved
  20 # hot -> populære
  21 # indicate -> angive
  22 # Left angle bracket -> venstre vinkelparentes
  23 # mailing -> postleverance, postudsendelse, sender til 
  24 # newsgroup -> nyhedsgruppe
  25 # option -> indstilling (tilvalg?)
  26 # octet (dataenhed) -> oktet (en dataenhed med 8 bit. Betegnelsen »byte« bruges ofte som synonym.)
  27 # post -> indlæg
  28 # poster-> indsender ?
  29 # posting -> indsendelse
  30 # posting date -> indsendingsdato
  31 # post to -> send til
  32 # realname -> fulde navn
  33 # reply mail -> besvar
  34 # scope -> virkefelt (omfang, område?)
  35 # scoping -> virkefelt (anvendelsesområde?)
  36 # score -> point
  37 # sign -> underskriv
  38 # signatur -> underskrift
  39 # subject -> emne
  40 # supersed -> fortræng (andre forslag?)
  41 # thread -> tråd
  42 # toggle -> slå til/fra (tidligere skift) UAFKLARET ikke fuldt indarbejdet
  43 # trim -> beskær
  44 # URL -> URL (måske bedre med adresse, men nogle strenge ser ud til at skulle være korte!).
  45 # yank -> ryk
  46 # whitespace -> mellemrum (egentlig 'blanke tegn' (mellemrum, 
  47 #             (linjeskift, sideskift, tabulatortegn osv.))
  48 # wrap around -> omfatte, medtag  (andre overvejelser tidligere omhandler, omfavner, ombrydning, omfang)
  49 #
  50 # bemærk at den her slags strenge ikke skal oversættes
  51 # add_posted_to_filter=ON/OFF. Kun hvis der er mellemrum til højre for 
  52 # tegnet lig med.
  53 # Husk mellemrum, projektet anbefaler at man bevarer mellemrummene.
  54 #
  55 # Kan man oversætte "Subject:" et sted i filen? Ellers skal det måske
  56 # være uoversat
  57 #
  58 # Thanks for updating the danish translation, one minor issue I noticed:
  59 # msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  60 # msgstr "# dato_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  61 # date_format is teh name of a variable, its name must not be translated (the
  62 # config file parser only undertands the untranslated name) - if a translated
  63 # name is used the parser ignores the setting.
  64 # I would also suggest not to translate the names of article headers
  65 # like Subject, References, From, ... tin will always display the original
  66 # name as defined in the related RFCs, thus the help strings etc.pp IMHO
  67 # should also use the original names.
  68 #
  69 # brug af detektering eller detektion ikke afklaret
  70 #
  71 # Generelt er det uafklaret hvor, hvem og hvornår Message-ID: skal oversættes (og de andre af samme type).
  72 #
  73 msgid ""
  74 msgstr ""
  75 "Project-Id-Version: tin 2.4.1\n"
  76 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  77 "POT-Creation-Date: 2022-11-03 12:30+0100\n"
  78 "PO-Revision-Date: 2020-12-27 11:41+0100\n"
  79 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  80 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  81 "Language: da\n"
  82 "MIME-Version: 1.0\n"
  83 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  84 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  85 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  86 
  87 #. -> lang.c
  88 #: src/art.c:418
  89 #, fuzzy, c-format
  90 msgid "Reading %s\n"
  91 msgstr "Læser %s\n"
  92 
  93 #. TODO: -> lang.c
  94 #: src/art.c:1213
  95 #, fuzzy
  96 msgid "Threading by multipart"
  97 msgstr "Trådning med multipart"
  98 
  99 #. -> lang.c
 100 #: src/art.c:2500
 101 #, fuzzy, c-format
 102 msgid "Writing %s\n"
 103 msgstr "Skriver %s\n"
 104 
 105 #. TODO: -> lang.c
 106 #: src/art.c:2579
 107 #, fuzzy
 108 msgid "Writing overview cache..."
 109 msgstr "Skriver oversigtscache ..."
 110 
 111 #: src/attrib.c:1004
 112 msgid "Processing attributes... "
 113 msgstr "Behandler attributter ... "
 114 
 115 #: src/attrib.c:1224
 116 #, c-format
 117 msgid ""
 118 "# Do not edit this comment block\n"
 119 "#\n"
 120 msgstr ""
 121 "# Rediger ikke denne kommentarblok\n"
 122 "#\n"
 123 
 124 #: src/attrib.c:1225
 125 #, c-format
 126 msgid "# scope=STRING (eg. alt.*,!alt.bin*) [mandatory]\n"
 127 msgstr "# scope=STRING (f.eks. alt.*,!alt.bin*) [krævet]\n"
 128 
 129 #: src/attrib.c:1226
 130 #, c-format
 131 msgid "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 132 msgstr "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 133 
 134 #: src/attrib.c:1227
 135 #, c-format
 136 msgid "# advertising=ON/OFF\n"
 137 msgstr "# advertising=ON/OFF\n"
 138 
 139 #: src/attrib.c:1228
 140 #, c-format
 141 msgid "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 142 msgstr "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 143 
 144 #: src/attrib.c:1229
 145 #, c-format
 146 msgid "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 147 msgstr "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 148 
 149 #: src/attrib.c:1230
 150 #, c-format
 151 msgid "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 152 msgstr "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 153 
 154 #: src/attrib.c:1231
 155 #, c-format
 156 msgid "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc and Bcc\n"
 157 msgstr "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc og Bcc\n"
 158 
 159 #: src/attrib.c:1232
 160 #, c-format
 161 msgid "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 162 msgstr "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 163 
 164 #: src/attrib.c:1233
 165 #, c-format
 166 msgid "# auto_select=ON/OFF\n"
 167 msgstr "# auto_select=ON/OFF\n"
 168 
 169 #: src/attrib.c:1234
 170 #, c-format
 171 msgid "# batch_save=ON/OFF\n"
 172 msgstr "# batch_save=ON/OFF\n"
 173 
 174 #: src/attrib.c:1235
 175 #, c-format
 176 msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 177 msgstr "# date_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 178 
 179 #: src/attrib.c:1236
 180 #, c-format
 181 msgid "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 182 msgstr "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 183 
 184 #: src/attrib.c:1237
 185 #, c-format
 186 msgid "# editor_format=STRING (eg. %%E +%%N %%F)\n"
 187 msgstr "# editor_format=STRING (f.eks. %%E +%%N %%F)\n"
 188 
 189 #: src/attrib.c:1238
 190 #, c-format
 191 msgid "# fcc=STRING (eg. =mailbox)\n"
 192 msgstr "# fcc=STRING (f.eks. =postkasse)\n"
 193 
 194 #: src/attrib.c:1239
 195 #, c-format
 196 msgid "# followup_to=STRING\n"
 197 msgstr "# followup_to=STRING\n"
 198 
 199 #: src/attrib.c:1240
 200 #, c-format
 201 msgid "# from=STRING (just append wanted From:-line, don't use quotes)\n"
 202 msgstr ""
 203 "# from=STRING (tilføj bare ønsket From:-linje, brug ikke anførselstegn)\n"
 204 
 205 #: src/attrib.c:1241
 206 #, c-format
 207 msgid "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 208 msgstr "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 209 
 210 #: src/attrib.c:1242
 211 #, c-format
 212 msgid "# group_format=STRING (eg. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 213 msgstr "# group_format=STRING (f.eks. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 214 
 215 #: src/attrib.c:1243
 216 #, c-format
 217 msgid "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 218 msgstr "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 219 
 220 #: src/attrib.c:1244
 221 #, c-format
 222 msgid "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 223 msgstr "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 224 
 225 #: src/attrib.c:1252
 226 #, c-format
 227 msgid "# ispell=STRING\n"
 228 msgstr "# ispell=STRING\n"
 229 
 230 #: src/attrib.c:1254
 231 #, c-format
 232 msgid "# maildir=STRING (eg. ~/Mail)\n"
 233 msgstr "# maildir=STRING (f.eks. ~/Post)\n"
 234 
 235 #: src/attrib.c:1255
 236 #, c-format
 237 msgid "# mailing_list=STRING (eg. majordomo@example.org)\n"
 238 msgstr "# mailing_list=STRING (f.eks. majordomo@example.org)\n"
 239 
 240 #: src/attrib.c:1256
 241 #, c-format
 242 msgid "# mime_types_to_save=STRING (eg. image/*,!image/bmp)\n"
 243 msgstr "# mime_types_to_save=STRING (f.eks. image/*,!image/bmp)\n"
 244 
 245 #: src/attrib.c:1257
 246 #, c-format
 247 msgid "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 248 msgstr "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 249 
 250 #: src/attrib.c:1258
 251 #, c-format
 252 msgid "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 253 msgstr "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 254 
 255 #: src/attrib.c:1259
 256 #, c-format
 257 msgid "# mime_forward=ON/OFF\n"
 258 msgstr "# mime_forward=ON/OFF\n"
 259 
 260 #: src/attrib.c:1261
 261 #, c-format
 262 msgid "# mm_network_charset=supported_charset"
 263 msgstr "# mm_network_charset=supported_charset"
 264 
 265 #: src/attrib.c:1268
 266 #, c-format
 267 msgid "# undeclared_charset=STRING (default is US-ASCII)\n"
 268 msgstr "# undeclared_charset=STRING (standard er US-ASCII)\n"
 269 
 270 #: src/attrib.c:1270
 271 #, c-format
 272 msgid "# news_headers_to_display=STRING\n"
 273 msgstr "# news_headers_to_display=STRING\n"
 274 
 275 #: src/attrib.c:1271
 276 #, c-format
 277 msgid "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 278 msgstr "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 279 
 280 #: src/attrib.c:1272
 281 #, c-format
 282 msgid "# news_quote_format=STRING\n"
 283 msgstr "# news_quote_format=STRING\n"
 284 
 285 #: src/attrib.c:1273
 286 #, c-format
 287 msgid "# organization=STRING (if beginning with '/' read from file)\n"
 288 msgstr "# organization=STRING (hvis '/' er i begyndelsen, så læs fra fil)\n"
 289 
 290 #: src/attrib.c:1274
 291 #, c-format
 292 msgid "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 293 msgstr "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 294 
 295 #: src/attrib.c:1275
 296 #, c-format
 297 msgid "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 298 msgstr "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 299 
 300 #: src/attrib.c:1276
 301 #, c-format
 302 msgid "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 303 msgstr "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 304 
 305 #: src/attrib.c:1283
 306 #, c-format
 307 msgid "# post_process_type=NUM\n"
 308 msgstr "# post_process_type=NUM\n"
 309 
 310 #: src/attrib.c:1288
 311 #, c-format
 312 msgid "# post_process_view=ON/OFF\n"
 313 msgstr "# post_process_view=ON/OFF\n"
 314 
 315 #: src/attrib.c:1289
 316 #, c-format
 317 msgid "# quick_kill_scope=STRING (e.g. talk.*)\n"
 318 msgstr "# quick_kill_scope=STRING (f.eks. talk.*)\n"
 319 
 320 #: src/attrib.c:1290
 321 #, c-format
 322 msgid "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 323 msgstr "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 324 
 325 #: src/attrib.c:1291
 326 #, c-format
 327 msgid "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 328 msgstr "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 329 
 330 #: src/attrib.c:1292
 331 #, c-format
 332 msgid "# quick_kill_header=NUM\n"
 333 msgstr "# quick_kill_header=NUM\n"
 334 
 335 #: src/attrib.c:1293 src/attrib.c:1302
 336 #, c-format
 337 msgid "#  0=Subject: (case sensitive) 1=Subject: (ignore case)\n"
 338 msgstr "#  0=Subject: (versalfølsom) 1=Subject: (ikke versalfølsom)\n"
 339 
 340 #: src/attrib.c:1294 src/attrib.c:1303
 341 #, c-format
 342 msgid "#  2=From: (case sensitive)   3=From: (ignore case)\n"
 343 msgstr "#  2=From: (versalfølsom) 3=From: (ikke versalfølsom)\n"
 344 
 345 #: src/attrib.c:1295 src/attrib.c:1304
 346 #, c-format
 347 msgid "#  4=Message-ID: & full References: line\n"
 348 msgstr "#  4=Message-ID: og fulde References: linje\n"
 349 
 350 #: src/attrib.c:1296 src/attrib.c:1305
 351 #, c-format
 352 msgid "#  5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 353 msgstr "#  5=Message-ID: og sidste References: kun indtastning\n"
 354 
 355 # Lines skal ikke oversættes
 356 #: src/attrib.c:1297 src/attrib.c:1306
 357 #, c-format
 358 msgid "#  6=Message-ID: entry only   7=Lines:\n"
 359 msgstr "#  6=Message-ID: kun indtastning 7=Lines:\n"
 360 
 361 #: src/attrib.c:1298
 362 #, c-format
 363 msgid "# quick_select_scope=STRING\n"
 364 msgstr "# quick_select_scope=STRING\n"
 365 
 366 #: src/attrib.c:1299
 367 #, c-format
 368 msgid "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 369 msgstr "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 370 
 371 #: src/attrib.c:1300
 372 #, c-format
 373 msgid "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 374 msgstr "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 375 
 376 #: src/attrib.c:1301
 377 #, c-format
 378 msgid "# quick_select_header=NUM\n"
 379 msgstr "# quick_select_header=NUM\n"
 380 
 381 #: src/attrib.c:1307
 382 #, c-format
 383 msgid "# quote_chars=STRING (%%I for initials)\n"
 384 msgstr "# quote_chars=STRING (%%I for initialer)\n"
 385 
 386 #: src/attrib.c:1309
 387 #, c-format
 388 msgid "# print_header=ON/OFF\n"
 389 msgstr "# print_header=ON/OFF\n"
 390 
 391 #: src/attrib.c:1311
 392 #, c-format
 393 msgid "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 394 msgstr "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 395 
 396 #: src/attrib.c:1312
 397 #, c-format
 398 msgid "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 399 msgstr "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 400 
 401 #: src/attrib.c:1313
 402 #, c-format
 403 msgid "# savedir=STRING (eg. ~user/News)\n"
 404 msgstr "# savedir=STRING (f.eks. ~user/News)\n"
 405 
 406 #: src/attrib.c:1314
 407 #, c-format
 408 msgid "# savefile=STRING (eg. =linux)\n"
 409 msgstr "# savefile=STRING (f.eks. =linux)\n"
 410 
 411 #: src/attrib.c:1315
 412 #, c-format
 413 msgid "# sigfile=STRING (eg. $var/sig)\n"
 414 msgstr "# sigfile=STRING (f.eks. $var/sig)\n"
 415 
 416 #: src/attrib.c:1316
 417 #, c-format
 418 msgid "# show_author=NUM\n"
 419 msgstr "# show_author=NUM\n"
 420 
 421 #: src/attrib.c:1322
 422 #, c-format
 423 msgid "# show_signatures=ON/OFF\n"
 424 msgstr "# show_signatures=ON/OFF\n"
 425 
 426 #: src/attrib.c:1324
 427 #, c-format
 428 msgid "# suppress_soft_hyphens=ON/OFF\n"
 429 msgstr "# suppress_soft_hyphens=ON/OFF\n"
 430 
 431 #: src/attrib.c:1326
 432 #, c-format
 433 msgid "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 434 msgstr "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 435 
 436 #: src/attrib.c:1327
 437 #, c-format
 438 msgid "# sigdashes=ON/OFF\n"
 439 msgstr "# sigdashes=ON/OFF\n"
 440 
 441 #: src/attrib.c:1328
 442 #, c-format
 443 msgid "# signature_repost=ON/OFF\n"
 444 msgstr "# signature_repost=ON/OFF\n"
 445 
 446 #: src/attrib.c:1329
 447 #, c-format
 448 msgid "# sort_article_type=NUM\n"
 449 msgstr "# sort_article_type=NUM\n"
 450 
 451 #: src/attrib.c:1347
 452 #, c-format
 453 msgid "# sort_threads_type=NUM\n"
 454 msgstr "# sort_threads_type=NUM\n"
 455 
 456 #: src/attrib.c:1356
 457 #, c-format
 458 msgid "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 459 msgstr "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 460 
 461 #: src/attrib.c:1357
 462 #, c-format
 463 msgid "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 464 msgstr "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 465 
 466 #: src/attrib.c:1358
 467 #, c-format
 468 msgid "# thread_articles=NUM"
 469 msgstr "# thread_articles=NUM"
 470 
 471 #: src/attrib.c:1365
 472 #, c-format
 473 msgid "# thread_format=STRING (eg. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 474 msgstr "# thread_format=STRING (f.eks. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 475 
 476 #: src/attrib.c:1366
 477 #, c-format
 478 msgid "# thread_perc=NUM\n"
 479 msgstr "# thread_perc=NUM\n"
 480 
 481 #: src/attrib.c:1367
 482 #, c-format
 483 msgid "# trim_article_body=NUM\n"
 484 msgstr "# trim_article_body=NUM\n"
 485 
 486 #: src/attrib.c:1368
 487 #, c-format
 488 msgid "#  0 = Don't trim article body\n"
 489 msgstr "#  0 = Beskær ikke artiklens tekst\n"
 490 
 491 #: src/attrib.c:1369
 492 #, c-format
 493 msgid "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 494 msgstr "#  1 = Udelad foranstillede tomme linjer\n"
 495 
 496 #: src/attrib.c:1370
 497 #, c-format
 498 msgid "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 499 msgstr "#  2 = Udelad efterstillede tomme linjer\n"
 500 
 501 #: src/attrib.c:1371
 502 #, c-format
 503 msgid "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 504 msgstr "#  3 = Udelad foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 505 
 506 #: src/attrib.c:1372
 507 #, c-format
 508 msgid "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 509 msgstr "#  4 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke\n"
 510 
 511 #: src/attrib.c:1373
 512 #, c-format
 513 msgid ""
 514 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 515 "#    leading blank lines\n"
 516 msgstr ""
 517 "#  5 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 518 "#    foranstillede tomme linjer\n"
 519 
 520 #: src/attrib.c:1374
 521 #, c-format
 522 msgid ""
 523 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 524 "#    trailing blank lines\n"
 525 msgstr ""
 526 "#  6 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 527 "#    efterstillede tomme linjer\n"
 528 
 529 #: src/attrib.c:1375
 530 #, c-format
 531 msgid ""
 532 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 533 "#    leading and trailing blank lines\n"
 534 msgstr ""
 535 "#  7 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 536 "#    foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 537 
 538 #: src/attrib.c:1376
 539 #, c-format
 540 msgid "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 541 msgstr "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 542 
 543 #: src/attrib.c:1378
 544 #, c-format
 545 msgid "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 546 msgstr "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 547 
 548 #: src/attrib.c:1380
 549 #, c-format
 550 msgid "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 551 msgstr "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 552 
 553 #: src/attrib.c:1381
 554 #, c-format
 555 msgid "# x_body=STRING (eg. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 556 msgstr "# x_body=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 557 
 558 #: src/attrib.c:1382
 559 #, c-format
 560 msgid "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 561 msgstr "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 562 
 563 #: src/attrib.c:1383
 564 #, c-format
 565 msgid "# x_headers=STRING (eg. ~/.tin/extra-headers)\n"
 566 msgstr "# x_headers=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-headers)\n"
 567 
 568 #: src/attrib.c:1384
 569 #, c-format
 570 msgid ""
 571 "#\n"
 572 "# Note that it is best to put general (global scoping)\n"
 573 msgstr ""
 574 "#\n"
 575 "# Bemærk at det er bedst at vælge generel (globalt virkefelt)\n"
 576 
 577 # helt blank på hvad de mener her
 578 #: src/attrib.c:1385
 579 #, c-format
 580 msgid ""
 581 "# entries first followed by group specific entries.\n"
 582 "#\n"
 583 msgstr ""
 584 "# poster først, efterfulgt af gruppespecifikke poster.\n"
 585 "#\n"
 586 
 587 #: src/attrib.c:1386
 588 #, c-format
 589 msgid "############################################################################\n"
 590 msgstr "############################################################################\n"
 591 
 592 #: src/cook.c:631
 593 msgid "(unknown)"
 594 msgstr "(ukendt)"
 595 
 596 #: src/keymap.c:282
 597 msgid "NULL"
 598 msgstr "NULL"
 599 
 600 #: src/lang.c:45
 601 msgid "1 Response"
 602 msgstr "1 svar"
 603 
 604 #: src/lang.c:49
 605 #, c-format
 606 msgid ""
 607 "\n"
 608 "%s contains no newsgroups. Exiting."
 609 msgstr ""
 610 "\n"
 611 "%s indeholder ingen nyhedsgrupper. Afslutter."
 612 
 613 #: src/lang.c:50
 614 msgid "all "
 615 msgstr "alle "
 616 
 617 #: src/lang.c:51
 618 msgid "All groups"
 619 msgstr "Alle grupper"
 620 
 621 #: src/lang.c:52
 622 #, c-format
 623 msgid "File %s exists. %s=append, %s=overwrite, %s=quit: "
 624 msgstr "Fil %s findes. %s=tilføj, %s=overskriv, %s=afslut: "
 625 
 626 #: src/lang.c:53
 627 msgid "Article cancelled (deleted)."
 628 msgstr "Artikel fortrudt (slettet)."
 629 
 630 #: src/lang.c:55
 631 msgid "Article cannot be cancelled (deleted)."
 632 msgstr "Artikel kan ikke fortrydes (slettet)."
 633 
 634 #: src/lang.c:57
 635 msgid "Article deleted."
 636 msgstr "Artikel slettet."
 637 
 638 #: src/lang.c:58
 639 #, c-format
 640 msgid ""
 641 "\n"
 642 "Your article:\n"
 643 " \"%s\"\n"
 644 "will be mailed to the following address:\n"
 645 " %s"
 646 msgstr ""
 647 "\n"
 648 "Din artikel:\n"
 649 " »%s«\n"
 650 "vil blive indsendt til den følgende adresse:\n"
 651 " %s"
 652 
 653 #: src/lang.c:59
 654 #, c-format
 655 msgid ""
 656 "\n"
 657 "Your article:\n"
 658 " \"%s\"\n"
 659 "will be posted to the following %s:\n"
 660 msgstr ""
 661 "\n"
 662 "Din artikel:\n"
 663 " »%s«\n"
 664 "vil blive indsendt til den følgende %s:\n"
 665 
 666 #: src/lang.c:60
 667 msgid "Article not posted!"
 668 msgstr "Artikel ikke indsendt!"
 669 
 670 #: src/lang.c:61
 671 msgid "Article not saved"
 672 msgstr "Artikel ikke gemt"
 673 
 674 #: src/lang.c:62
 675 msgid "Article Level Commands"
 676 msgstr "Kommandoer for artikelniveau"
 677 
 678 #: src/lang.c:63
 679 msgid "Article has no parent"
 680 msgstr "Artikel har ingen overartikel"
 681 
 682 #: src/lang.c:64
 683 msgid "Parent article has been killed"
 684 msgstr "Overartikel er blevet dræbt"
 685 
 686 #: src/lang.c:65
 687 msgid "Parent article is unavailable"
 688 msgstr "Overartikel er ikke tilgængelig"
 689 
 690 #: src/lang.c:66
 691 #, c-format
 692 msgid "Article posted: %s"
 693 msgstr "Artikel indsendt: %s"
 694 
 695 #: src/lang.c:67
 696 #, c-format
 697 msgid "Article rejected (saved to %s)"
 698 msgstr "Artikel afvist (gemt til %s)"
 699 
 700 #: src/lang.c:68
 701 #, c-format
 702 msgid ""
 703 "%s=article, %s=thread, %s=range, %s=hot, %s=pattern, %s=tagged, %s=quit: "
 704 msgstr ""
 705 "%s=artikel, %s=tråd, %s=interval, %s=populær, %s=mønster, %s=mærket, "
 706 "%s=afslut: "
 707 
 708 #: src/lang.c:69
 709 msgid "Article unavailable"
 710 msgstr "Artikel utilgængelig"
 711 
 712 #: src/lang.c:70
 713 msgid "Article undeleted."
 714 msgstr "Sletning af artikel fjernet."
 715 
 716 #: src/lang.c:71
 717 #, c-format
 718 msgid "Article %4d of %4d"
 719 msgstr "Artikel %4d af %4d"
 720 
 721 #: src/lang.c:73
 722 msgid "articles"
 723 msgstr "artikler"
 724 
 725 #: src/lang.c:74
 726 msgid "This is a repost of the following article:"
 727 msgstr "Dette er en gentagelse af den følgende artikel:"
 728 
 729 #: src/lang.c:75
 730 msgid "article"
 731 msgstr "artikel"
 732 
 733 #: src/lang.c:76
 734 msgid "Article"
 735 msgstr "Artikel"
 736 
 737 #: src/lang.c:77
 738 #, c-format
 739 msgid "-- %d %s mailed --"
 740 msgstr "-- %d %s sendt --"
 741 
 742 # er det mon tidspunktet!
 743 #: src/lang.c:78
 744 #, c-format
 745 msgid " at %s"
 746 msgstr " %s"
 747 
 748 #: src/lang.c:79
 749 #, c-format
 750 msgid "%*s[-- %s/%s, encoding %s%s%s, %d lines%s%s --]\n"
 751 msgstr "%*s[-- %s/%s, kodning %s%s%s, %d linjer%s%s --]\n"
 752 
 753 #: src/lang.c:80
 754 msgid ", charset: "
 755 msgstr ", tegnsæt: "
 756 
 757 #: src/lang.c:81
 758 #, c-format
 759 msgid "%*s[-- charset %s not supported --]\n"
 760 msgstr "%*s[-- tegnsæt %s er ikke understøttet --]\n"
 761 
 762 #: src/lang.c:82
 763 #, c-format
 764 msgid "%*s[-- Description: %s --]\n"
 765 msgstr "%*s[-- Beskrivelse: %s --]\n"
 766 
 767 #: src/lang.c:83
 768 #, c-format
 769 msgid "%d lines"
 770 msgstr "%d linjer"
 771 
 772 #: src/lang.c:84
 773 msgid "Attachment Menu"
 774 msgstr "Vedhæftmenu"
 775 
 776 #: src/lang.c:85
 777 msgid "Attachment Menu Commands"
 778 msgstr "Kommandoer for vedhæftmenu"
 779 
 780 #: src/lang.c:86
 781 msgid "<no name>"
 782 msgstr "<intet navn>"
 783 
 784 #: src/lang.c:87
 785 #, c-format
 786 msgid "Attachment saved successfully. (%s)"
 787 msgstr "Vedhæftning gemt. (%s)"
 788 
 789 #: src/lang.c:88
 790 #, c-format
 791 msgid "%d of %d attachments saved successfully."
 792 msgstr "%d af %d vedhæftninger gemt."
 793 
 794 #: src/lang.c:89
 795 msgid "Select attachment> "
 796 msgstr "Vælg vedhæftning> "
 797 
 798 #: src/lang.c:90
 799 msgid "Tagged attachment"
 800 msgstr "Mærket vedhæftning"
 801 
 802 #: src/lang.c:91
 803 #, c-format
 804 msgid "%d attachments tagged"
 805 msgstr "%d vedhæftninger mærket"
 806 
 807 #: src/lang.c:92
 808 msgid "Untagged attachment"
 809 msgstr "Vedhæftning uden mærke"
 810 
 811 #: src/lang.c:93
 812 msgid "Attributes Menu Commands"
 813 msgstr "Kommandoer for attributmenu"
 814 
 815 #: src/lang.c:94
 816 #, c-format
 817 msgid "attribute with no scope: %s"
 818 msgstr "attribut uden virkefelt: %s"
 819 
 820 #: src/lang.c:96
 821 #, c-format
 822 msgid "%d Authentication failed"
 823 msgstr "%d godkendelse mislykkedes"
 824 
 825 #: src/lang.c:97
 826 #, c-format
 827 msgid "NNTP authorization password not found for %s"
 828 msgstr "Adgangskode for NNTP-godkendelse blev ikke fundet for %s"
 829 
 830 #: src/lang.c:98
 831 msgid "Server expects authentication.\n"
 832 msgstr "Server forventer godkendelse.\n"
 833 
 834 #: src/lang.c:99
 835 msgid "  Please enter password: "
 836 msgstr "  Venligst indtast adgangskode: "
 837 
 838 #: src/lang.c:100
 839 msgid "  Please enter username: "
 840 msgstr "  Venligst indtast brugernavn: "
 841 
 842 #: src/lang.c:101
 843 #, c-format
 844 msgid "Authorized for user: %s\n"
 845 msgstr "Autoriseret for bruger: %s\n"
 846 
 847 #: src/lang.c:102
 848 #, c-format
 849 msgid "Authorization failed for user: %s\n"
 850 msgstr "Kunne ikke autorisere bruger: %s\n"
 851 
 852 #: src/lang.c:104
 853 #, c-format
 854 msgid "Author search backwards [%s]> "
 855 msgstr "Baglæns søgning efter forfatter [%s]> "
 856 
 857 #: src/lang.c:105
 858 #, c-format
 859 msgid "Author search forwards [%s]> "
 860 msgstr "Fremadrettet søgning efter forfatter [%s]> "
 861 
 862 #: src/lang.c:106
 863 #, c-format
 864 msgid ""
 865 "\n"
 866 "Autosubscribed to %s"
 867 msgstr ""
 868 "\n"
 869 "Autoabonnerede på %s"
 870 
 871 #: src/lang.c:107
 872 msgid "Autosubscribing groups...\n"
 873 msgstr "Autoabonnerer på grupper...\n"
 874 
 875 #: src/lang.c:108
 876 #, c-format
 877 msgid "Autoselecting articles (use '%s' to see all unread) ..."
 878 msgstr "Automarkerer artikler (brug »%s« for at se alle ulæste) ..."
 879 
 880 #: src/lang.c:110
 881 #, c-format
 882 msgid ""
 883 "Article to be posted resulted in errors/warnings. %s=quit, %s=Menu, %s=edit: "
 884 msgstr ""
 885 "Artikel til indsendelse medførte fejl/advarsler. %s=afslut, %s=menu, "
 886 "%s=rediger: "
 887 
 888 #: src/lang.c:111
 889 #, c-format
 890 msgid "Unrecognized attribute: %s"
 891 msgstr "Attribut ikke genkendt: %s"
 892 
 893 #: src/lang.c:112
 894 #, c-format
 895 msgid "Bad command. Type '%s' for help."
 896 msgstr "Forkert kommando. Tast »%s« for hjælp."
 897 
 898 #: src/lang.c:114
 899 msgid "Base article"
 900 msgstr "Baseartikel"
 901 
 902 #: src/lang.c:115
 903 msgid "Base article range"
 904 msgstr "Interval for baseartikel"
 905 
 906 #: src/lang.c:116
 907 #, c-format
 908 msgid "%s: Updating of index files not supported: cache_overview_files=%s"
 909 msgstr ""
 910 "%s: Opdatering af indeksfiler er ikke understøttet: cache_overview_files=%s"
 911 
 912 #: src/lang.c:117
 913 msgid "*** Beginning of article ***"
 914 msgstr "*** Begyndelse på artikel ***"
 915 
 916 #: src/lang.c:118
 917 msgid "*** Beginning of page ***"
 918 msgstr "*** Begyndelse på side ***"
 919 
 920 #: src/lang.c:120
 921 #, c-format
 922 msgid "Cancel (delete) or supersede (overwrite) article [%%s]? (%s/%s/%s): "
 923 msgstr "Afbryd (slet) eller fortræng (overskriv) artikel [%%s]? (%s/%s/%s): "
 924 
 925 #: src/lang.c:121
 926 msgid "Cancelling article..."
 927 msgstr "Fortryder artikel ..."
 928 
 929 #: src/lang.c:123
 930 #, c-format
 931 msgid "Cannot create %s"
 932 msgstr "Kan ikke oprette %s"
 933 
 934 #: src/lang.c:126
 935 #, c-format
 936 msgid "Can't find base article %d"
 937 msgstr "Kan ikke finde baseartikel %d"
 938 
 939 #: src/lang.c:128
 940 #, c-format
 941 msgid "Can't open %s"
 942 msgstr "Kan ikke åbne %s"
 943 
 944 #: src/lang.c:129
 945 #, c-format
 946 msgid "Couldn't open %s for saving"
 947 msgstr "Kunne ikke åbne %s til gemning"
 948 
 949 #: src/lang.c:130
 950 msgid "*** Posting not allowed ***"
 951 msgstr "*** Indsendelse ikke tilladt ***"
 952 
 953 #: src/lang.c:131
 954 #, c-format
 955 msgid "Posting is not allowed to %s"
 956 msgstr "Indsendelse er ikke tilladt til %s"
 957 
 958 #: src/lang.c:133
 959 #, c-format
 960 msgid "Can't retrieve %s"
 961 msgstr "Kan ikke hente %s"
 962 
 963 #: src/lang.c:135
 964 #, c-format
 965 msgid "%s is a directory"
 966 msgstr "%s er en mappe"
 967 
 968 #: src/lang.c:136
 969 msgid "Catchup"
 970 msgstr "Opsaml"
 971 
 972 #: src/lang.c:137
 973 #, c-format
 974 msgid "Catchup %s..."
 975 msgstr "Opsamler %s ..."
 976 
 977 #: src/lang.c:138
 978 msgid "Catchup all groups entered during this session?"
 979 msgstr "Opsaml all grupper indtastet i denne session?"
 980 
 981 #: src/lang.c:139
 982 msgid "You have tagged articles in this group - catchup anyway?"
 983 msgstr "Du har mærket artikler i denne gruppe - opsaml alligevel?"
 984 
 985 #: src/lang.c:140
 986 #, c-format
 987 msgid "%s %d %s in %lu seconds\n"
 988 msgstr "%s %d %s i %lu sekunder\n"
 989 
 990 # http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/caught-up-in-something
 991 #: src/lang.c:141
 992 msgid "Caughtup"
 993 msgstr "Optaget"
 994 
 995 #: src/lang.c:142
 996 msgid "Check Prepared Article"
 997 msgstr "Kontroller forberedt artikel"
 998 
 999 #: src/lang.c:143
 1000 msgid "Checking for new groups... "
 1001 msgstr "Kontrollerer for nye grupper ..."
 1002 
 1003 #: src/lang.c:144
 1004 msgid "Checking for news..."
 1005 msgstr "Kontrollerer efter nyheder ..."
 1006 
 1007 #: src/lang.c:145
 1008 #, c-format
 1009 msgid "Post-process %s=no, %s=yes, %s=shar, %s=quit: "
 1010 msgstr "Efterbehandl %s=nej, %s=ja, %s=shar, %s=afslut: "
 1011 
 1012 #: src/lang.c:147
 1013 msgid "ANSI color disabled"
 1014 msgstr "ANSI-farve slået fra"
 1015 
 1016 #: src/lang.c:148
 1017 msgid "ANSI color enabled"
 1018 msgstr "ANSI-farve slået til"
 1019 
 1020 #: src/lang.c:150
 1021 #, c-format
 1022 msgid "Command failed: %s"
 1023 msgstr "Kommando mislykkedes: %s"
 1024 
 1025 #: src/lang.c:152
 1026 msgid "Mark not selected articles read?"
 1027 msgstr "Marker ikke valgte artikler som læst?"
 1028 
 1029 #: src/lang.c:154
 1030 #, c-format
 1031 msgid "Connecting to %s..."
 1032 msgstr "Forbinder til %s ..."
 1033 
 1034 #: src/lang.c:156
 1035 #, fuzzy
 1036 msgid "Connection Info"
 1037 msgstr ""
 1038 "\n"
 1039 "Forbindelse til %s: "
 1040 
 1041 #: src/lang.c:157
 1042 #, c-format
 1043 msgid "Cook article failed, %s is exiting"
 1044 msgstr "Cook-artikel mislykkedes, %s afslutter"
 1045 
 1046 #: src/lang.c:158
 1047 msgid "<CR>"
 1048 msgstr "<CR>"
 1049 
 1050 #: src/lang.c:159
 1051 msgid "Creating active file for saved groups...\n"
 1052 msgstr "Opretter aktiv fil for gemte grupper ...\n"
 1053 
 1054 #: src/lang.c:160
 1055 msgid "Creating newsrc file...\n"
 1056 msgstr "Opretter newsrc-fil ...\n"
 1057 
 1058 #: src/lang.c:162 src/lang.c:1338 src/lang.c:1358
 1059 msgid "Default"
 1060 msgstr "Standard"
 1061 
 1062 #: src/lang.c:163
 1063 msgid "Delete saved files that have been post processed?"
 1064 msgstr "Slet gemte filer som er blevet efterbehandlet?"
 1065 
 1066 #: src/lang.c:164
 1067 msgid "Deleting temporary files..."
 1068 msgstr "Sletter midlertidige filer ..."
 1069 
 1070 #: src/lang.c:166
 1071 msgid "*** End of article ***"
 1072 msgstr "*** Slut på artikel ***"
 1073 
 1074 #: src/lang.c:167
 1075 msgid "*** End of articles ***"
 1076 msgstr "*** Slut på artikler ***"
 1077 
 1078 #: src/lang.c:168
 1079 msgid "*** End of attachments ***"
 1080 msgstr "*** Slut på vedhæftninger ***"
 1081 
 1082 #: src/lang.c:169
 1083 msgid "*** End of groups ***"
 1084 msgstr "*** Slut på grupper ***"
 1085 
 1086 #: src/lang.c:170
 1087 msgid "*** End of page ***"
 1088 msgstr "*** Slut på side ***"
 1089 
 1090 #: src/lang.c:171
 1091 #, fuzzy
 1092 msgid "*** End of posted articles ***"
 1093 msgstr "*** Slut på artikler ***"
 1094 
 1095 #: src/lang.c:172
 1096 msgid "*** End of scopes ***"
 1097 msgstr "*** Slut på virkefelter ***"
 1098 
 1099 #: src/lang.c:173
 1100 msgid "*** End of thread ***"
 1101 msgstr "*** Slut på tråd ***"
 1102 
 1103 #: src/lang.c:174
 1104 msgid "*** End of URLs ***"
 1105 msgstr "*** Slut på URL'er ***"
 1106 
 1107 #: src/lang.c:175
 1108 msgid "Enter limit of articles to get> "
 1109 msgstr "Indtast begrænsning på antal artikler der skal hentes> "
 1110 
 1111 #: src/lang.c:176
 1112 msgid "Enter Message-ID to go to> "
 1113 msgstr "Indtast besked-id som der skal gås till> "
 1114 
 1115 #: src/lang.c:177
 1116 msgid " and enter next unread thread"
 1117 msgstr " og indtast næste ulæste tråd"
 1118 
 1119 #: src/lang.c:178
 1120 msgid " and enter next unread article"
 1121 msgstr " og se næste ulæste artikel"
 1122 
 1123 #: src/lang.c:179
 1124 msgid " and enter next unread group"
 1125 msgstr " og indtast næste ulæste gruppe"
 1126 
 1127 #: src/lang.c:180
 1128 msgid "Enter option number> "
 1129 msgstr "Indtast valgnummer> "
 1130 
 1131 #: src/lang.c:181
 1132 #, c-format
 1133 msgid "Enter range [%s]> "
 1134 msgstr "Indtast interval [%s]> "
 1135 
 1136 #: src/lang.c:182
 1137 msgid ""
 1138 "\n"
 1139 "Warning: Approved: header used.\n"
 1140 msgstr ""
 1141 "\n"
 1142 "Advarsel: Approved:-teksthoved brugt.\n"
 1143 
 1144 #: src/lang.c:186
 1145 msgid ""
 1146 "\n"
 1147 "Error: Bad address in Approved: header.\n"
 1148 msgstr ""
 1149 "\n"
 1150 "Fejl: Ugyldig adresse i Approved:-teksthoved.\n"
 1151 
 1152 #: src/lang.c:187
 1153 msgid ""
 1154 "\n"
 1155 "Error: Bad address in From: header.\n"
 1156 msgstr ""
 1157 "\n"
 1158 "Fejl: Ugyldig adresse i From:-teksthoved.\n"
 1159 
 1160 #: src/lang.c:188
 1161 msgid ""
 1162 "\n"
 1163 "Error: Bad FQDN in Message-ID: header.\n"
 1164 msgstr ""
 1165 "\n"
 1166 "Fejl: Ugyldig FQDN i Message-ID:-teksthoved.\n"
 1167 
 1168 #: src/lang.c:189
 1169 msgid ""
 1170 "\n"
 1171 "Error: Bad address in Reply-To: header.\n"
 1172 msgstr ""
 1173 "\n"
 1174 "Fejl: Ugyldig adresse i Reply-To:-teksthoved.\n"
 1175 
 1176 #: src/lang.c:190
 1177 msgid ""
 1178 "\n"
 1179 "Error: Bad address in To: header.\n"
 1180 msgstr ""
 1181 "\n"
 1182 "Fejl: Ugyldig adresse i To:-teksthoved.\n"
 1183 
 1184 #: src/lang.c:192
 1185 #, c-format
 1186 msgid "Can't unlock %s"
 1187 msgstr "Kan ikke fjerne lås på %s"
 1188 
 1189 #: src/lang.c:193
 1190 #, c-format
 1191 msgid "Couldn't dotlock %s - article not appended!"
 1192 msgstr "Kunne ikke dotlock %s - artikel er ikke tilføjet!"
 1193 
 1194 #: src/lang.c:194
 1195 #, c-format
 1196 msgid "Couldn't lock %s - article not appended!"
 1197 msgstr "Kunne ikke låse %s - artikel ikke tilføjet!"
 1198 
 1199 #: src/lang.c:197
 1200 #, c-format
 1201 msgid "Corrupted file %s"
 1202 msgstr "Korrupt fil %s"
 1203 
 1204 #: src/lang.c:199
 1205 msgid ""
 1206 "\n"
 1207 "Error: Followup-To \"poster\" and a newsgroup is not allowed!\n"
 1208 msgstr ""
 1209 "\n"
 1210 "Fejl: Followup-To \"poster\" og en nyhedsgruppe er ikke tilladt!\n"
 1211 
 1212 #: src/lang.c:200
 1213 #, c-format
 1214 msgid "Error: Custom format exceeds screen width. Using default \"%s\"."
 1215 msgstr ""
 1216 "Fejl: Tilpasset format er større end skærmbredde. Bruger standarden »%s«."
 1217 
 1218 #: src/lang.c:201
 1219 msgid "Internal error in GNKSA routine - send bug report.\n"
 1220 msgstr "Intern fejl i GNKSA-rutine - indsend fejlrapport.\n"
 1221 
 1222 #: src/lang.c:202
 1223 msgid "Left angle bracket missing in route address.\n"
 1224 msgstr "Venstre vinkelparentes mangler i ruteadresse.\n"
 1225 
 1226 #: src/lang.c:203
 1227 msgid "Left parenthesis missing in old-style address.\n"
 1228 msgstr "Venstre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1229 
 1230 #: src/lang.c:204
 1231 msgid "Right parenthesis missing in old-style address.\n"
 1232 msgstr "Højre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1233 
 1234 # Hmm, altså hvis der er en grund til at de har skrevet det "At" i
 1235 # stedet for at bruge tegnet, kan det jo hedde snabela på dansk, men det
 1236 # virker mærkeligt og jeg tror din oversættelse er god nok
 1237 #: src/lang.c:205
 1238 msgid "At-sign missing in mail address.\n"
 1239 msgstr "@-tegn mangler i e-postadresse.\n"
 1240 
 1241 #: src/lang.c:206
 1242 msgid "Single component FQDN is not allowed. Add your domain.\n"
 1243 msgstr "Enkeltkomponent FQDN er ikke tilladt. Tilføj dit domæne.\n"
 1244 
 1245 #: src/lang.c:207
 1246 msgid ""
 1247 "Invalid domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1248 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1249 msgstr ""
 1250 "Ugyldigt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1251 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1252 
 1253 #: src/lang.c:208
 1254 msgid ""
 1255 "Illegal domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1256 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1257 msgstr ""
 1258 "Ulovligt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1259 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1260 
 1261 #: src/lang.c:209
 1262 msgid ""
 1263 "Unknown domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1264 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1265 msgstr ""
 1266 "Ukendt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1267 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1268 
 1269 #: src/lang.c:210
 1270 msgid "Illegal character in FQDN.\n"
 1271 msgstr "Ulovlig karakter i FQDN.\n"
 1272 
 1273 #: src/lang.c:211
 1274 msgid "Zero length FQDN component not allowed.\n"
 1275 msgstr "FQDN-komponent uden længde er ikke tilladt.\n"
 1276 
 1277 #: src/lang.c:212
 1278 msgid "FQDN component exceeds maximum allowed length (63 chars).\n"
 1279 msgstr ""
 1280 "FQDN-komponent overstiger den maksimale tilladte længde (63 karakterer).\n"
 1281 
 1282 #: src/lang.c:213
 1283 msgid "FQDN component may not start or end with hyphen.\n"
 1284 msgstr "FQDN-komponent må ikke starte eller slutte med bindestreg.\n"
 1285 
 1286 #: src/lang.c:214
 1287 msgid "FQDN component may not start with digit.\n"
 1288 msgstr "FQDN-komponent må ikke begynde med tal.\n"
 1289 
 1290 #: src/lang.c:215
 1291 msgid "Domain literal has impossible numeric value.\n"
 1292 msgstr "Domæne-literal har umulig numerisk værdi.\n"
 1293 
 1294 #: src/lang.c:216
 1295 msgid ""
 1296 "Domain literal is for private use only and not allowed for global use.\n"
 1297 msgstr ""
 1298 "Domæne-literal er kun for privat brug og ikke tilladt for global brug.\n"
 1299 
 1300 #: src/lang.c:217
 1301 msgid "Right bracket missing in domain literal.\n"
 1302 msgstr "Højre parentes mangler i domæne-literal.\n"
 1303 
 1304 #: src/lang.c:218
 1305 msgid "Missing localpart of mail address.\n"
 1306 msgstr "Mangler lokal del af e-postadresse.\n"
 1307 
 1308 #: src/lang.c:219
 1309 msgid "Illegal character in localpart of mail address.\n"
 1310 msgstr "Ugyldigt tegn i lokal del af e-postadresse.\n"
 1311 
 1312 #: src/lang.c:220
 1313 msgid "Zero length localpart component not allowed.\n"
 1314 msgstr "Localpart-komponent med nullængde er ikke tilladt.\n"
 1315 
 1316 #: src/lang.c:221
 1317 msgid ""
 1318 "Illegal character in realname.\n"
 1319 "Unquoted words may not contain '!()<>@,;:\\.[]' in route addresses.\n"
 1320 msgstr ""
 1321 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1322 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »!()<>@,;:\\.[]« i "
 1323 "ruteadresser.\n"
 1324 
 1325 #: src/lang.c:222
 1326 msgid ""
 1327 "Illegal character in realname.\n"
 1328 "Quoted words may not contain '()<>\\'.\n"
 1329 msgstr ""
 1330 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1331 "Citerede ord må ikke indeholde »()<>\\«.\n"
 1332 
 1333 #: src/lang.c:223
 1334 msgid ""
 1335 "Illegal character in realname.\n"
 1336 "Encoded words may not contain '!()<>@,;:\"\\.[]/=' in parameter.\n"
 1337 msgstr ""
 1338 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1339 "Kodede ord må ikke indeholde »!()<>@,;:\"\\.[]/=« i parameter.\n"
 1340 
 1341 #: src/lang.c:224
 1342 msgid "Bad syntax in encoded word used in realname.\n"
 1343 msgstr "Ugyldig syntaks i kodet ord brugt i det fulde navn.\n"
 1344 
 1345 #: src/lang.c:225
 1346 msgid ""
 1347 "Illegal character in realname.\n"
 1348 "Unquoted words may not contain '()<>\\' in old-style addresses.\n"
 1349 msgstr ""
 1350 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1351 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »()<>\\« i adresser i gammel "
 1352 "stil.\n"
 1353 
 1354 #: src/lang.c:226
 1355 msgid ""
 1356 "Illegal character in realname.\n"
 1357 "Control characters and unencoded 8bit characters > 127 are not allowed.\n"
 1358 msgstr ""
 1359 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1360 "Kontroltegn og ukodede 8-bit tegn > 127 er ikke tilladt.\n"
 1361 
 1362 #: src/lang.c:227
 1363 msgid ""
 1364 "\n"
 1365 "Error: No blank line found after header.\n"
 1366 msgstr ""
 1367 "\n"
 1368 "Fejl: Ingen blank linje fundet efter teksthoved.\n"
 1369 
 1370 #: src/lang.c:228
 1371 #, c-format
 1372 msgid ""
 1373 "\n"
 1374 "Error: Illegal formatted %s.\n"
 1375 msgstr ""
 1376 "\n"
 1377 "Fejl: Ulovlig formateret %s.\n"
 1378 
 1379 #. TODO: fixme, US-ASCII is not the only 7bit charset we know about
 1380 #: src/lang.c:230
 1381 msgid ""
 1382 "\n"
 1383 "Error: Posting contains non-ASCII characters but MM_CHARSET is set to\n"
 1384 "    US-ASCII - please change this setting to a suitable value for\n"
 1385 "    your language using the M)enu of configurable options or by\n"
 1386 "    editing tinrc.\n"
 1387 msgstr ""
 1388 "\n"
 1389 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MM_CHARSET\n"
 1390 "   er angivet til US-ASCII -  ændr denne indstilling til en egnet\n"
 1391 "   værdi for dit sprog via M)menuen for indstillinger, der kan\n"
 1392 "   konfigureres eller ved at redigere tinrc.\n"
 1393 
 1394 #: src/lang.c:235
 1395 msgid ""
 1396 "\n"
 1397 "Error: Posting contains non-ASCII characters but the MIME encoding\n"
 1398 "    for news messages is set to \"7bit\" - please change this\n"
 1399 "    setting to \"8bit\" or \"quoted-printable\" depending on what\n"
 1400 "    is more common in your part of the world. This can be done\n"
 1401 "    using the M)enu of configurable options or by editing tinrc.\n"
 1402 msgstr ""
 1403 "\n"
 1404 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MIME-\n"
 1405 "   kodningen for nye beskeder er sat til »7bit« - ændr venligst\n"
 1406 "   denne indstilling til »8bit« eller »quoted-printable« afhængig\n"
 1407 "   af hvad som er mest udbredt i din del af verdenen. Dette kan\n"
 1408 "   gøres via M)enuen for indstillinger, der kan konfigureres eller\n"
 1409 "   ved at redigere tinrc.\n"
 1410 
 1411 #: src/lang.c:241
 1412 msgid ""
 1413 "\n"
 1414 "Error: Article starts with blank line instead of header\n"
 1415 msgstr ""
 1416 "\n"
 1417 "Fejl: Artikel starter med blank linje i stedet for teksthoved\n"
 1418 
 1419 #: src/lang.c:242
 1420 #, c-format
 1421 msgid ""
 1422 "\n"
 1423 "Error: Header on line %d does not have a colon after the header name:\n"
 1424 "%s\n"
 1425 msgstr ""
 1426 "\n"
 1427 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et kolon efter teksthovednavnet:\n"
 1428 "%s\n"
 1429 
 1430 #: src/lang.c:243
 1431 #, c-format
 1432 msgid ""
 1433 "\n"
 1434 "Error: The \"%s:\" line is empty.\n"
 1435 msgstr ""
 1436 "\n"
 1437 "Fejl: Linjen »%s:« er tom.\n"
 1438 
 1439 #: src/lang.c:244
 1440 #, c-format
 1441 msgid ""
 1442 "\n"
 1443 "Error: The \"%s:\" line is missing from the article header.\n"
 1444 msgstr ""
 1445 "\n"
 1446 "Fejl: Linjen »%s:« mangler fra artikelteksthovedet.\n"
 1447 
 1448 #: src/lang.c:245
 1449 #, c-format
 1450 msgid ""
 1451 "\n"
 1452 "Error: %s contains non 7bit chars.\n"
 1453 msgstr ""
 1454 "\n"
 1455 "Fejl: %s har tegn som ikke er i 7 bit.\n"
 1456 
 1457 #: src/lang.c:246
 1458 #, c-format
 1459 msgid ""
 1460 "\n"
 1461 "Error: Header on line %d does not have a space after the colon:\n"
 1462 "%s\n"
 1463 msgstr ""
 1464 "\n"
 1465 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et mellemrum efter kolon:\n"
 1466 "%s\n"
 1467 
 1468 #: src/lang.c:247
 1469 #, c-format
 1470 msgid ""
 1471 "\n"
 1472 "Error: There are multiple (%d) \"%s:\" lines in the header.\n"
 1473 msgstr ""
 1474 "\n"
 1475 "Fejl: Der er flere (%d) \"%s:\"-linjer i teksthovedet.\n"
 1476 
 1477 #: src/lang.c:248
 1478 #, c-format
 1479 msgid "Insecure permissions of %s (%o)"
 1480 msgstr "Usikre tilladelser på %s (%o)"
 1481 
 1482 #: src/lang.c:253
 1483 #, c-format
 1484 msgid "MIME parse error: Unexpected end of %s/%s article"
 1485 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Uventet afslutning på %s/%s artikel"
 1486 
 1487 #: src/lang.c:254
 1488 msgid "MIME parse error: Start boundary whilst reading headers"
 1489 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Start grænse mens teksthoveder læses"
 1490 
 1491 #: src/lang.c:256
 1492 msgid ""
 1493 "\n"
 1494 "Error: \"poster\" is not allowed in Newsgroups!\n"
 1495 msgstr ""
 1496 "\n"
 1497 "Fejl: »indsender« er ikke tilladt i nyhedsgruppe!\n"
 1498 
 1499 #: src/lang.c:257
 1500 msgid "Can't get a (fully-qualified) domain-name!"
 1501 msgstr "Kan ikke indhente et (fuldt gyldigt) domænenavn!"
 1502 
 1503 #: src/lang.c:258
 1504 #, c-format
 1505 msgid "No permissions to go into %s\n"
 1506 msgstr "Ingen tilladelse til at gå ind i %s\n"
 1507 
 1508 #: src/lang.c:260
 1509 msgid ""
 1510 "\n"
 1511 "Error: From: line missing.\n"
 1512 msgstr ""
 1513 "\n"
 1514 "Fejl: From:-linje mangler.\n"
 1515 
 1516 #: src/lang.c:262
 1517 #, c-format
 1518 msgid "No read permissions for %s\n"
 1519 msgstr "Ingen læserettigheder for %s\n"
 1520 
 1521 #: src/lang.c:263
 1522 #, c-format
 1523 msgid "File %s does not exist\n"
 1524 msgstr "Fil %s eksisterer ikke\n"
 1525 
 1526 #: src/lang.c:264
 1527 #, c-format
 1528 msgid "No write permissions for %s\n"
 1529 msgstr "Ingen skriverettigheder for %s\n"
 1530 
 1531 #: src/lang.c:265
 1532 msgid "Can't get user information (/etc/passwd missing?)"
 1533 msgstr "Kan ikke indhente brugerinformation (/etc/passwd mangler?)"
 1534 
 1535 #: src/lang.c:266
 1536 msgid "errors"
 1537 msgstr "fejl"
 1538 
 1539 #: src/lang.c:268
 1540 #, c-format
 1541 msgid ""
 1542 "\n"
 1543 "Error on line %d: \"Sender:\" header not allowed (it will be added for you)\n"
 1544 msgstr ""
 1545 "\n"
 1546 "Fejl på linje %d: Teksthoved for »afsender« er ikke tilladt (den vil blive "
 1547 "tilføjet for dig)\n"
 1548 
 1549 #: src/lang.c:270
 1550 #, c-format
 1551 msgid "Server has non of the groups listed in %s"
 1552 msgstr "Server har ingen af grupperne vist i %s"
 1553 
 1554 #: src/lang.c:271
 1555 msgid "error"
 1556 msgstr "fejl"
 1557 
 1558 #: src/lang.c:272
 1559 msgid "Unknown display level"
 1560 msgstr "Ukendt visningsniveau"
 1561 
 1562 #: src/lang.c:273
 1563 msgid "<ESC>"
 1564 msgstr "<ESC>"
 1565 
 1566 #: src/lang.c:274
 1567 msgid "Exiting..."
 1568 msgstr "Afslutter..."
 1569 
 1570 #: src/lang.c:275
 1571 msgid "leaving external mail-reader"
 1572 msgstr "forlader ekstern postlæser"
 1573 
 1574 #: src/lang.c:276
 1575 #, c-format
 1576 msgid "Extracting %s..."
 1577 msgstr "Udpakker %s..."
 1578 
 1579 #: src/lang.c:278
 1580 #, c-format
 1581 msgid "Error writing %s file. Filesystem full? File reset to previous state."
 1582 msgstr ""
 1583 "Kunne ikke skrive %s fil. Filsystem fyldt op? Fil gendannet til tidligere "
 1584 "tilstand."
 1585 
 1586 #: src/lang.c:279
 1587 #, c-format
 1588 msgid "Error making backup of %s file. Filesystem full?"
 1589 msgstr "Fejl under oprettelse af sikkerhedskopi af %s fil. Filsystem fyldt op?"
 1590 
 1591 #: src/lang.c:280
 1592 #, fuzzy, c-format
 1593 msgid "Filtering global rules (%d/%d) ('q' to quit)..."
 1594 msgstr "Filtrerer globale regler (%d/%d) ..."
 1595 
 1596 #: src/lang.c:281
 1597 msgid "Rule created by: "
 1598 msgstr "Regel oprettet af: "
 1599 
 1600 #: src/lang.c:282
 1601 #, c-format
 1602 msgid "Enter pattern [%s]> "
 1603 msgstr "Indtast mønster [%s]> "
 1604 
 1605 #: src/lang.c:283
 1606 #, c-format
 1607 msgid ""
 1608 "\n"
 1609 "You requested followups to your article to go to the following %s:\n"
 1610 msgstr ""
 1611 "\n"
 1612 "Du anmodte om at opfølgninger til din artikel skulle gå til følgende %s:\n"
 1613 
 1614 #: src/lang.c:284
 1615 #, c-format
 1616 msgid " %s\t Answers will be directed to you by mail.\n"
 1617 msgstr " %s\t Svar vil blive sendt til dig per e-post.\n"
 1618 
 1619 #: src/lang.c:285
 1620 msgid "-- forwarded message --\n"
 1621 msgstr "-- videresendt besked --\n"
 1622 
 1623 #: src/lang.c:286
 1624 msgid "-- end of forwarded message --\n"
 1625 msgstr "-- slut på videresendt besked --\n"
 1626 
 1627 #: src/lang.c:287
 1628 #, fuzzy
 1629 msgid ""
 1630 "# Format:\n"
 1631 "#  comment=STRING  Optional. Multiple lines allowed. Comments must be "
 1632 "placed\n"
 1633 "#           at the beginning of a rule, or they will be moved to "
 1634 "the\n"
 1635 "#           next rule. '#' is not a valid keyword for a comment!\n"
 1636 "#  group=STRING   Mandatory. Newsgroups list (e.g. comp.*,!*sources*).\n"
 1637 "#  case=NUM     Mandatory. Compare=0 / ignore=1 case when filtering.\n"
 1638 "#  score=NUM|STRING Mandatory. Score to give. Either:\n"
 1639 "#   score=NUM     A number (e.g. 70). Or:\n"
 1640 "#   score=STRING   One of the two keywords: 'hot' or 'kill'.\n"
 1641 "#  subj=STRING    Optional. Subject: line (e.g. How to be a wizard).\n"
 1642 "#  from=STRING    Optional. From: line (e.g. *Craig Shergold*).\n"
 1643 "#  msgid=STRING   Optional. Message-ID: line (e.g. <123@example.net>) "
 1644 "with\n"
 1645 "#           full references.\n"
 1646 "#  msgid_last=STRING Optional. Like above, but with last reference only.\n"
 1647 "#  msgid_only=STRING Optional. Like above, but without references.\n"
 1648 "#  refs_only=STRING Optional. References: line (e.g. <123@example.net>) "
 1649 "without\n"
 1650 "#           Message-ID:\n"
 1651 "#  lines=[<>]?NUM  Optional. Lines: line. '<' or '>' are optional.\n"
 1652 "#  gnksa=[<>]?NUM  Optional. GNKSA parse_from() return code. '<' or '>' "
 1653 "opt.\n"
 1654 "#  xref=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. alt.flame*)\n"
 1655 "#  path=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. news.example.org)\n"
 1656 "#           Be aware that filtering on Path: may significantly "
 1657 "slow\n"
 1658 "#           down the process.\n"
 1659 "#  time=NUM     Optional. time_t value when rule expires\n"
 1660 "#\n"
 1661 msgstr ""
 1662 "# Format:\n"
 1663 "#  comment=STRENG  Valgfri. Flere linjer tilladt. Kommentarer skal "
 1664 "placeres\n"
 1665 "#           i begyndelsen af en regel, ellers vil de blive "
 1666 "flyttet\n"
 1667 "#           til den næste regel. »#« er ikke et gyldigt nøgleord "
 1668 "for\n"
 1669 "#           en kommentar!\n"
 1670 "#  group=STRENG   Obligatorisk. Nyhedsgruppeliste\n"
 1671 "#           (f.eks. comp.*,!*sources*).\n"
 1672 "#  case=NUM     Obligatorisk. Sammenlign=0 / ignorer=1 store/små "
 1673 "bogst.\n"
 1674 "#           under filtrering.\n"
 1675 "#  score=NUM|STRENG Obligatorisk. Pointtal. Enten:\n"
 1676 "#   score=NUM     Et tal (f.eks. 70). Eller:\n"
 1677 "#   score=STRENG   Et af to nøgleord: »populær« eller »dræb«.\n"
 1678 "#  subj=STRENG    Valgfri. Emne:-linje (f.eks Hvordan bliver jeg en\n"
 1679 "#           troldmand).\n"
 1680 "#  from=STRENG    Valgfri. Fra:-linje (f.eks *Craig Shergold*).\n"
 1681 "#  msgid=STRENG   Valgfri. Besked-id: linje (f.eks. <123@example.net>) "
 1682 "med\n"
 1683 "#           fuld reference.\n"
 1684 "#  msgid_last=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men kun med sidste reference.\n"
 1685 "#  msgid_only=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men uden reference.\n"
 1686 "#  refs_only=STRENG Valgfri. Reference:-linje (f.eks. <123@example.net>) "
 1687 "uden\n"
 1688 "#           Besked-id:\n"
 1689 "#  lines=[<>]?NUM  Valgfri. Linjer:-linje. »<« eller »>« er valgfri.\n"
 1690 "#  gnksa=[<>]?NUM  Valgfri. GNKSA parse_from()-returkode. »<« eller »>«\n"
 1691 "#           valgfri.\n"
 1692 "#  xref=MØNSTER   Valgfri. Dræb mønster (f.eks. alt.flame*)\n"
 1693 "#  time=NUM     Valgfri. time_t-værdi når regel udløber\n"
 1694 "#\n"
 1695 
 1696 #: src/lang.c:311
 1697 #, c-format
 1698 msgid "Enter score for rule (default=%d): "
 1699 msgstr "Indtast point for regel (standard=%d): "
 1700 
 1701 #: src/lang.c:312
 1702 #, c-format
 1703 msgid "Enter the score weight (range 0 < score <= %d)"
 1704 msgstr "Indtast pointvægt (interval 0 < pointtal <= %d)"
 1705 
 1706 #. SCORE_MAX
 1707 #: src/lang.c:313
 1708 msgid "Full"
 1709 msgstr "Fuld"
 1710 
 1711 #: src/lang.c:314
 1712 msgid "Comment (optional) : "
 1713 msgstr "Bemærkning (valgfri) : "
 1714 
 1715 #: src/lang.c:315
 1716 msgid "Apply pattern to  : "
 1717 msgstr "Anvend mønster på  : "
 1718 
 1719 #: src/lang.c:316
 1720 msgid "From: line (ignore case)   "
 1721 msgstr "From:-linje (ignorer versaler) "
 1722 
 1723 #: src/lang.c:317
 1724 msgid "From: line (case sensitive)  "
 1725 msgstr "From:-linje (versalfølsom)   "
 1726 
 1727 #: src/lang.c:319
 1728 #, c-format
 1729 msgid "%s%s: Unknown host.\n"
 1730 msgstr "%s%s: Ukendt vært.\n"
 1731 
 1732 #: src/lang.c:321
 1733 msgid "global "
 1734 msgstr "global "
 1735 
 1736 #: src/lang.c:322
 1737 #, c-format
 1738 msgid "Please use %.100s instead"
 1739 msgstr "Brug venligst %.100s i stedet for"
 1740 
 1741 #: src/lang.c:323
 1742 #, c-format
 1743 msgid "%s is bogus"
 1744 msgstr "%s er fejlbehæftet"
 1745 
 1746 #: src/lang.c:324
 1747 #, c-format
 1748 msgid "Group %s is moderated. Continue?"
 1749 msgstr "Gruppe %s er modereret. Fortsæt?"
 1750 
 1751 #: src/lang.c:325
 1752 msgid "groups"
 1753 msgstr "grupper"
 1754 
 1755 #: src/lang.c:326
 1756 #, c-format
 1757 msgid "Rereading %s..."
 1758 msgstr "Genlæser %s ..."
 1759 
 1760 #: src/lang.c:327
 1761 msgid "Top Level Commands"
 1762 msgstr "Kommandoer for topniveau"
 1763 
 1764 #: src/lang.c:328
 1765 msgid "Group Selection"
 1766 msgstr "Gruppemarkering"
 1767 
 1768 #: src/lang.c:329
 1769 msgid "group"
 1770 msgstr "gruppe"
 1771 
 1772 #: src/lang.c:330
 1773 msgid ""
 1774 "*** Group descriptions are disabled according to current select_format ***"
 1775 msgstr ""
 1776 "*** Gruppebeskrivelser er deaktiveret jævnfør nuværende select_format ***"
 1777 
 1778 #: src/lang.c:332
 1779 msgid ""
 1780 "One or more lines of comment. <CR> to add a line or proceed if line is empty."
 1781 msgstr ""
 1782 "En eller flere linjer med kommentarer. <CR> for at tilføje en linje eller "
 1783 "fortsætte hvis linjen er tom."
 1784 
 1785 #: src/lang.c:333
 1786 msgid "From: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1787 msgstr ""
 1788 "From:-linje der skal tilføjes filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1789 
 1790 #: src/lang.c:334
 1791 msgid ""
 1792 "Linecount of articles to be filtered. < for less, > for more, = for equal."
 1793 msgstr ""
 1794 "Linjeantal for artikler der skal filtreres. < for mindre, > for mere, = for "
 1795 "lig."
 1796 
 1797 #: src/lang.c:335
 1798 msgid "Message-ID: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1799 msgstr ""
 1800 "Message-ID: Linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & "
 1801 "<CR> ændrer."
 1802 
 1803 #: src/lang.c:336
 1804 msgid "Subject: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1805 msgstr ""
 1806 "Subject:-linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1807 "ændrer."
 1808 
 1809 #: src/lang.c:337
 1810 msgid ""
 1811 "Enter text pattern to filter if Subject: & From: lines are not what you want."
 1812 msgstr ""
 1813 "Indtast tekstmønter der skal filtreres hvis Subject:- & From:-linjer ikke er "
 1814 "hvad du ønsker."
 1815 
 1816 #: src/lang.c:338
 1817 msgid ""
 1818 "Select where text pattern should be applied. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1819 msgstr "Vælg hvor tekstmønstre skal bruges. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1820 
 1821 #: src/lang.c:339
 1822 msgid ""
 1823 "Expiration time in days for the entered filter. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1824 msgstr ""
 1825 "Udløbstid i dage for de indtastede filer. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1826 
 1827 #: src/lang.c:340
 1828 msgid ""
 1829 "Apply kill only to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1830 msgstr ""
 1831 "Brug kun dræb i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1832 "ændrer."
 1833 
 1834 #: src/lang.c:341
 1835 msgid ""
 1836 "Apply select to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1837 msgstr ""
 1838 "Brug vælg i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1839 "ændrer."
 1840 
 1841 #: src/lang.c:342
 1842 msgid "kill an article via a menu"
 1843 msgstr "dræb en artikel via en menu"
 1844 
 1845 #: src/lang.c:343
 1846 msgid "auto-select (hot) an article via a menu"
 1847 msgstr "vælg automatisk (populær) en artikel via en menu"
 1848 
 1849 #: src/lang.c:344
 1850 msgid "Browse URLs in article"
 1851 msgstr "Gennemse URL'er i artikel"
 1852 
 1853 #: src/lang.c:345
 1854 msgid "0 - 9\t display article by number in current thread"
 1855 msgstr "0 - 9\t vis artikel efter nummer i aktuel tråd"
 1856 
 1857 #: src/lang.c:347
 1858 msgid "cancel (delete) or supersede (overwrite) current article"
 1859 msgstr "afbryd (slet) eller fortræng (oveskriv) aktuel artikel"
 1860 
 1861 #: src/lang.c:348
 1862 msgid "post followup to current article"
 1863 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel"
 1864 
 1865 #: src/lang.c:349
 1866 msgid "post followup (don't copy text) to current article"
 1867 msgstr "send opfølgning (kopier ikke tekst) til aktuel artikel"
 1868 
 1869 #: src/lang.c:350
 1870 msgid "post followup to current article quoting complete headers"
 1871 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel med citat for hele hoveder"
 1872 
 1873 #: src/lang.c:351
 1874 msgid "repost chosen article to another group"
 1875 msgstr "gensend valgt artikel til anden gruppe"
 1876 
 1877 #: src/lang.c:353
 1878 msgid "edit article (mail-groups only)"
 1879 msgstr "rediger artikel (kun postgrupper)"
 1880 
 1881 #: src/lang.c:354
 1882 msgid "display first article in current thread"
 1883 msgstr "vis første artikel i aktuel tråd"
 1884 
 1885 # af artiklen
 1886 #: src/lang.c:355
 1887 msgid "display first page of article"
 1888 msgstr "vis første side på artikel"
 1889 
 1890 #: src/lang.c:356
 1891 msgid "display last article in current thread"
 1892 msgstr "vis sidste artikel i aktuel tråd"
 1893 
 1894 #: src/lang.c:357
 1895 msgid "display last page of article"
 1896 msgstr "vis sidste side på artikel"
 1897 
 1898 #: src/lang.c:358
 1899 msgid "mark rest of thread as read and advance to next unread"
 1900 msgstr "marker resten af tråden som læst og fortsæt til næste ulæst"
 1901 
 1902 #: src/lang.c:359
 1903 msgid "display next article"
 1904 msgstr "vis næste artikel"
 1905 
 1906 #: src/lang.c:360
 1907 msgid "display first article in next thread"
 1908 msgstr "vis første artikel i næste tråd"
 1909 
 1910 #: src/lang.c:361
 1911 msgid "display next unread article"
 1912 msgstr "vis næste ulæste artikel"
 1913 
 1914 #: src/lang.c:362
 1915 msgid "go to the article that this one followed up"
 1916 msgstr "gå til den artikel som den her fulgte op på"
 1917 
 1918 #: src/lang.c:363
 1919 msgid "display previous article"
 1920 msgstr "vis forrige artikel"
 1921 
 1922 #: src/lang.c:364
 1923 msgid "display previous unread article"
 1924 msgstr "vis forrige ulæste artikel"
 1925 
 1926 # eller ".. artikel ved brug af standardmetoden", jeg synes ikke
 1927 # umiddelbart det er til at regne ud
 1928 #: src/lang.c:365
 1929 msgid "quickly kill an article using defaults"
 1930 msgstr "dræb hurtigt en artikel som bruger standarder"
 1931 
 1932 #: src/lang.c:366
 1933 msgid "quickly auto-select (hot) an article using defaults"
 1934 msgstr "autovælg hurtigt (populær) en artikel som bruger standarder"
 1935 
 1936 # gå tilbage til
 1937 #: src/lang.c:367
 1938 msgid "return to group selection level"
 1939 msgstr "returner til gruppeudvælgelsesniveau"
 1940 
 1941 #: src/lang.c:368
 1942 msgid "reply through mail to author"
 1943 msgstr "svar via e-post til forfatter"
 1944 
 1945 #: src/lang.c:369
 1946 msgid "reply through mail (don't copy text) to author"
 1947 msgstr "svar via e-post (kopier ikke tekst) til forfatter"
 1948 
 1949 #: src/lang.c:370
 1950 msgid "reply through mail to author quoting complete headers"
 1951 msgstr "svar via e-post til forfatter med citering af hele hoveder"
 1952 
 1953 #: src/lang.c:371
 1954 msgid "search backwards within this article"
 1955 msgstr "søg baglæns indenfor denne artikel"
 1956 
 1957 #: src/lang.c:372
 1958 msgid "search forwards within this article"
 1959 msgstr "søg fremad idenfor denne artikel"
 1960 
 1961 #: src/lang.c:373
 1962 msgid "show article in raw-mode (including all headers)"
 1963 msgstr "vis artikel i rawtilstand (inklusiv alle hoveder)"
 1964 
 1965 #: src/lang.c:374
 1966 msgid "skip next block of included text"
 1967 msgstr "udelad næste blok med inkluderet tekst"
 1968 
 1969 #: src/lang.c:375
 1970 msgid "toggle display of sections hidden by a form-feed (^L) on/off"
 1971 msgstr "slå visning af afsnit skjult af en form-feed (^L) til/fra"
 1972 
 1973 #: src/lang.c:376
 1974 msgid "toggle display of all headers"
 1975 msgstr "slå visning af alle teksthoveder til/fra"
 1976 
 1977 #: src/lang.c:377
 1978 msgid "toggle word highlighting on/off"
 1979 msgstr "slå ordfremhævelse til/fra"
 1980 
 1981 #: src/lang.c:378
 1982 msgid "toggle ROT-13 (basic decode) for current article"
 1983 msgstr "slå ROT-13 (basisafkodning) for aktuel artikel til/fra"
 1984 
 1985 #: src/lang.c:379
 1986 msgid "toggle tabwidth 4 <-> 8"
 1987 msgstr "slå indrykningsbredde 4 <-> 8 til/fra"
 1988 
 1989 #: src/lang.c:380
 1990 msgid "toggle German TeX style decoding for current article"
 1991 msgstr "skift tysk TeX-stilafkodning for nuværende artikel"
 1992 
 1993 #: src/lang.c:381
 1994 msgid "toggle display of uuencoded sections"
 1995 msgstr "skift visning af uuencoded-afsnit"
 1996 
 1997 #: src/lang.c:382
 1998 msgid "View/pipe/save multimedia attachments"
 1999 msgstr "Vis/send/gem multimedievedhæftninger"
 2000 
 2001 #: src/lang.c:383
 2002 msgid "choose first attachment in list"
 2003 msgstr "vælg første vedhæftning i listen"
 2004 
 2005 #: src/lang.c:384
 2006 msgid "0 - 9\t choose attachment by number"
 2007 msgstr "0 - 9\t vælg vedhæftning efter nummer"
 2008 
 2009 #: src/lang.c:385
 2010 msgid "choose last attachment in list"
 2011 msgstr "vælg sidste vedhæftning i listen"
 2012 
 2013 #: src/lang.c:387
 2014 msgid "pipe attachment into command"
 2015 msgstr "send (via datakanal) vedhæftelse til kommando"
 2016 
 2017 #: src/lang.c:388
 2018 msgid "pipe raw attachment into command"
 2019 msgstr "send (via datakanal) rå vedhæftelse til kommando"
 2020 
 2021 #: src/lang.c:390
 2022 msgid "save attachment to disk"
 2023 msgstr "gem vedhæftninger til disk"
 2024 
 2025 #: src/lang.c:391
 2026 msgid "search for attachments forwards"
 2027 msgstr "søg efter vedhæftninger fremad"
 2028 
 2029 #: src/lang.c:392
 2030 msgid "search for attachments backwards"
 2031 msgstr "søg efter vedhæftninger baglæns"
 2032 
 2033 #: src/lang.c:393
 2034 msgid "view attachment"
 2035 msgstr "vis vedhæftning"
 2036 
 2037 #: src/lang.c:394
 2038 msgid "tag attachment"
 2039 msgstr "mærk vedhæftning"
 2040 
 2041 #: src/lang.c:395
 2042 msgid "tag attachments that match user specified pattern"
 2043 msgstr "vælg vedhæftninger som svarer til brugerangivet mønster"
 2044 
 2045 #: src/lang.c:396
 2046 msgid "reverse tagging on all attachments (toggle)"
 2047 msgstr "vend mærke om for alle vedhæftninger (skift)"
 2048 
 2049 #: src/lang.c:397
 2050 msgid "untag all tagged attachments"
 2051 msgstr "fjern alle mærkede vedhæftninger"
 2052 
 2053 #: src/lang.c:398
 2054 msgid "toggle info message in last line (name/description of attachment)"
 2055 msgstr ""
 2056 "slå infobesked i sidste linje til/fra (navn/beskrivelse af vedhæftning)"
 2057 
 2058 #: src/lang.c:399
 2059 msgid "choose first attribute in list"
 2060 msgstr "vælg første attribut i listen"
 2061 
 2062 #: src/lang.c:400
 2063 msgid "0 - 9\t choose attribute by number"
 2064 msgstr "0 - 9\t vælg attribut efter nummer"
 2065 
 2066 #: src/lang.c:401
 2067 msgid "choose last attribute in list"
 2068 msgstr "vælg sidste attribut i listen"
 2069 
 2070 #: src/lang.c:402
 2071 msgid "reset attribute to a default value"
 2072 msgstr "nulstil attribut til en standardværdi"
 2073 
 2074 #: src/lang.c:403
 2075 msgid "search forwards for an attribute"
 2076 msgstr "søg fremad efter en attribut"
 2077 
 2078 #: src/lang.c:404
 2079 msgid "search backwards for an attribute"
 2080 msgstr "søg baglæns efter en attribut"
 2081 
 2082 #: src/lang.c:405
 2083 msgid "select attribute"
 2084 msgstr "vælg attribut"
 2085 
 2086 #: src/lang.c:406
 2087 msgid "toggle back to options menu when invoked from there"
 2088 msgstr "skift tilbage til indstillingsmenu når startet fra her til/fra"
 2089 
 2090 #: src/lang.c:407
 2091 #, c-format
 2092 msgid "report bug or comment via mail to %s"
 2093 msgstr "rapporter fejl eller giv en kommentar via e-post til %s"
 2094 
 2095 #: src/lang.c:408
 2096 msgid "choose first option in list"
 2097 msgstr "vælg første indstilling i listen"
 2098 
 2099 #: src/lang.c:409
 2100 msgid "0 - 9\t choose option by number"
 2101 msgstr "0 - 9\t vælg indstilling efter nummer"
 2102 
 2103 #: src/lang.c:410
 2104 msgid "choose last option in list"
 2105 msgstr "vælg sidste indstilling i listen"
 2106 
 2107 #: src/lang.c:411
 2108 msgid "start scopes menu"
 2109 msgstr "start virkefeltmenu"
 2110 
 2111 #: src/lang.c:412
 2112 msgid "search forwards for an option"
 2113 msgstr "søg fremad efter en indstilling"
 2114 
 2115 #: src/lang.c:413
 2116 msgid "search backwards for an option"
 2117 msgstr "søg baglæns efter en indstilling"
 2118 
 2119 #: src/lang.c:414
 2120 msgid "select option"
 2121 msgstr "vælg indstilling"
 2122 
 2123 #: src/lang.c:415
 2124 msgid "toggle to attributes menu"
 2125 msgstr "slå attributmenu til/fra"
 2126 
 2127 #: src/lang.c:416
 2128 msgid "choose range of articles to be affected by next command"
 2129 msgstr "vælg interval af artikler som påvirkes af næste kommando"
 2130 
 2131 #: src/lang.c:417
 2132 msgid "escape from command prompt"
 2133 msgstr "undvig fra kommandoprompt"
 2134 
 2135 #: src/lang.c:418
 2136 msgid "edit filter file"
 2137 msgstr "rediger filterfil"
 2138 
 2139 #: src/lang.c:419
 2140 msgid "get help"
 2141 msgstr "få hjælp"
 2142 
 2143 #: src/lang.c:420
 2144 msgid "display last article viewed"
 2145 msgstr "vis den sidst viste artikel"
 2146 
 2147 #: src/lang.c:421
 2148 msgid "down one line"
 2149 msgstr "en linje ned"
 2150 
 2151 #: src/lang.c:422
 2152 msgid "up one line"
 2153 msgstr "en linje op"
 2154 
 2155 #: src/lang.c:423
 2156 msgid "go to article chosen by Message-ID"
 2157 msgstr "gå til artikel valgt efter besked-id"
 2158 
 2159 #: src/lang.c:424
 2160 msgid "mail article/thread/hot/pattern/tagged articles to someone"
 2161 msgstr "send artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til nogen"
 2162 
 2163 #: src/lang.c:425
 2164 msgid "menu of configurable options"
 2165 msgstr "menu med konfigurerbare indstillinger"
 2166 
 2167 #: src/lang.c:426
 2168 msgid "down one page"
 2169 msgstr "en side ned"
 2170 
 2171 #: src/lang.c:427
 2172 msgid "up one page"
 2173 msgstr "en side ned"
 2174 
 2175 #: src/lang.c:429
 2176 msgid "post (write) article to current group"
 2177 msgstr "send (skriv) artikel til aktuel gruppe"
 2178 
 2179 #: src/lang.c:430
 2180 msgid "post postponed articles"
 2181 msgstr "send udskudte artikler"
 2182 
 2183 #: src/lang.c:432
 2184 msgid "list articles posted by you (from posted file)"
 2185 msgstr "vis artikler sendt af dig (fra sendtfil)"
 2186 
 2187 #: src/lang.c:433
 2188 msgid "return to previous menu"
 2189 msgstr "returner til forrige menu"
 2190 
 2191 #: src/lang.c:434
 2192 msgid "quit tin immediately"
 2193 msgstr "afslut tin øjbelikkeligt"
 2194 
 2195 #: src/lang.c:435
 2196 msgid "redraw page"
 2197 msgstr "genskriv side"
 2198 
 2199 #: src/lang.c:436
 2200 msgid "save article/thread/hot/pattern/tagged articles to file"
 2201 msgstr "gem artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til fil"
 2202 
 2203 #: src/lang.c:437
 2204 msgid "save marked articles automatically without user prompts"
 2205 msgstr "gem automatisk markerede artikler uden brugerindgreb"
 2206 
 2207 #: src/lang.c:438
 2208 msgid "scroll the screen one line down"
 2209 msgstr "rul skærmen en linje ned"
 2210 
 2211 #: src/lang.c:439
 2212 msgid "scroll the screen one line up"
 2213 msgstr "rul skærmen en linje op"
 2214 
 2215 #: src/lang.c:440
 2216 msgid "search for articles by author backwards"
 2217 msgstr "søg efter artikler baglæns efter forfatter"
 2218 
 2219 #: src/lang.c:441
 2220 msgid "search for articles by author forwards"
 2221 msgstr "søg efter artikler fremad efter forfatter"
 2222 
 2223 #: src/lang.c:442
 2224 msgid "search all articles for a given string (this may take some time)"
 2225 msgstr "søg i alle artikler efter en angivet streng (dette kan tage lang tid)"
 2226 
 2227 #: src/lang.c:443
 2228 msgid " \t (searches are case-insensitive and wrap around to all articles)"
 2229 msgstr ""
 2230 " \t (søgning er uafhængigt af store/små bogstaver og omhandler alle "
 2231 "artikler)"
 2232 
 2233 #: src/lang.c:444
 2234 msgid "search for articles by Subject line backwards"
 2235 msgstr "søg efter artikler baglæns per emnelinje"
 2236 
 2237 #: src/lang.c:445
 2238 msgid "search for articles by Subject line forwards"
 2239 msgstr "søg efter artikler forlæns per emnelinje"
 2240 
 2241 #: src/lang.c:446
 2242 msgid "repeat last search"
 2243 msgstr "gentag sidste søgning"
 2244 
 2245 #: src/lang.c:447
 2246 msgid "tag current article for reposting/mailing/piping/printing/saving"
 2247 msgstr ""
 2248 "mærk aktuel artikel til gensending/postudsendelse/piping/udskrivning/gemning"
 2249 
 2250 #: src/lang.c:448
 2251 msgid "toggle info message in last line (subject/description)"
 2252 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (emne/beskrivelse)"
 2253 
 2254 #: src/lang.c:449
 2255 msgid "toggle inverse video"
 2256 msgstr "slå omvendt video til/fra"
 2257 
 2258 #: src/lang.c:450
 2259 #, fuzzy
 2260 msgid "toggle mini help menu and posting etiquette display"
 2261 msgstr "slå minihjælpens menuvisning til/fra"
 2262 
 2263 #: src/lang.c:451
 2264 msgid "cycle the display of authors email address, real name, both or neither"
 2265 msgstr ""
 2266 "løb igennem visningen af forfatters e-postadresse, fulde navn, begge eller "
 2267 "ingen"
 2268 
 2269 #: src/lang.c:452
 2270 msgid "show version information"
 2271 msgstr "vis versioninformation"
 2272 
 2273 #: src/lang.c:453
 2274 msgid "mark all articles as read and return to group selection menu"
 2275 msgstr "marker alle artikler som læst og returner til gruppeudvælgelsesmenu"
 2276 
 2277 #: src/lang.c:454
 2278 msgid "mark all articles as read and enter next group with unread articles"
 2279 msgstr ""
 2280 "marker alle artikler som læst og gå videre til næste gruppe med ulæste "
 2281 "artikler"
 2282 
 2283 #: src/lang.c:455
 2284 msgid "choose first thread in list"
 2285 msgstr "vælg første tråd i listen"
 2286 
 2287 #: src/lang.c:456
 2288 msgid "choose last thread in list"
 2289 msgstr "vælg sidste tråd i listen"
 2290 
 2291 #: src/lang.c:457
 2292 msgid "list articles within current thread (bring up Thread sub-menu)"
 2293 msgstr "vis artikler indenfor aktuel tråd (hent undertrådsmenuen frem)"
 2294 
 2295 #: src/lang.c:458
 2296 msgid "mark article as unread"
 2297 msgstr "marker artikel som ulæst"
 2298 
 2299 #: src/lang.c:459
 2300 msgid "mark current thread, range or tagged threads as read"
 2301 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som læst"
 2302 
 2303 #: src/lang.c:460
 2304 msgid "mark current thread, range or tagged threads as unread"
 2305 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2306 
 2307 #: src/lang.c:461
 2308 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as read after prompting"
 2309 msgstr "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som læst efter anmodning"
 2310 
 2311 #: src/lang.c:462
 2312 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as unread after prompting"
 2313 msgstr ""
 2314 "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som ulæste efter anmodning"
 2315 
 2316 #: src/lang.c:463
 2317 msgid "toggle display of all/selected articles"
 2318 msgstr "slå visning af alle/valgte artikler til/fra"
 2319 
 2320 #: src/lang.c:464
 2321 msgid "display next group"
 2322 msgstr "vis næste gruppe"
 2323 
 2324 #: src/lang.c:465
 2325 msgid "display previous group"
 2326 msgstr "vis forrige gruppe"
 2327 
 2328 #: src/lang.c:466
 2329 msgid "toggle all selections (all articles)"
 2330 msgstr "slå alle valg (alle artikler) til/fra"
 2331 
 2332 #: src/lang.c:467
 2333 msgid "select group (make \"hot\")"
 2334 msgstr "vælg gruppe (gør »populær«)"
 2335 
 2336 #: src/lang.c:468
 2337 msgid "select thread"
 2338 msgstr "vælg tråd"
 2339 
 2340 #: src/lang.c:469
 2341 msgid "select threads if at least one unread article is selected"
 2342 msgstr "vælg tråde hvis mindst en ulæst artikel er valgt"
 2343 
 2344 #: src/lang.c:470
 2345 msgid "select threads that match user specified pattern"
 2346 msgstr "vælg tråde som svarer til brugerangivet mønster"
 2347 
 2348 #: src/lang.c:471
 2349 msgid "0 - 9\t choose thread by number"
 2350 msgstr "0 - 9\t vælg tråd efter nummer"
 2351 
 2352 #: src/lang.c:472
 2353 msgid "toggle limit number of articles to get, and reload"
 2354 msgstr "slå maks. antal artikler som hentes til/fra, og genindlæs"
 2355 
 2356 #: src/lang.c:473
 2357 msgid "toggle display of all/unread articles"
 2358 msgstr "slå visning af alle/ulæste artikler til/fra"
 2359 
 2360 #: src/lang.c:474
 2361 msgid "toggle selection of thread"
 2362 msgstr "slå valg af tråd til/fra"
 2363 
 2364 # løb igennem de tilgængelige trådningstilvalg
 2365 #: src/lang.c:475
 2366 msgid "cycle through threading options available"
 2367 msgstr "gennemløb de tilgængelige valgmuligheder for trådning"
 2368 
 2369 #: src/lang.c:476
 2370 msgid "undo all selections (all articles)"
 2371 msgstr "fortryd alle markeringer (alle artikler)"
 2372 
 2373 #: src/lang.c:477
 2374 msgid "untag all tagged threads"
 2375 msgstr "fjerne mærke på alle mærkede tråde"
 2376 
 2377 #: src/lang.c:478
 2378 #, fuzzy
 2379 msgid "search for articles forwards"
 2380 msgstr "søg efter artikler fremad efter forfatter"
 2381 
 2382 #: src/lang.c:479
 2383 #, fuzzy
 2384 msgid "search for articles backwards"
 2385 msgstr "søg efter artikler baglæns efter forfatter"
 2386 
 2387 #: src/lang.c:480
 2388 #, fuzzy
 2389 msgid "toggle info message in last line (Message-ID)"
 2390 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (URL)"
 2391 
 2392 #: src/lang.c:481
 2393 #, fuzzy
 2394 msgid "Open article by Message-ID"
 2395 msgstr "gå til artikel valgt efter besked-id"
 2396 
 2397 #: src/lang.c:482
 2398 msgid "add new scope"
 2399 msgstr "tilføj nyt virkefelt"
 2400 
 2401 #: src/lang.c:483
 2402 msgid "delete scope"
 2403 msgstr "slet virkefelt"
 2404 
 2405 #: src/lang.c:484
 2406 msgid "edit attributes file"
 2407 msgstr "rediger attributfil"
 2408 
 2409 #: src/lang.c:485
 2410 msgid "choose first scope in list"
 2411 msgstr "vælg første virkefelt i listen"
 2412 
 2413 #: src/lang.c:486
 2414 msgid "0 - 9\t choose scope by number"
 2415 msgstr "0 - 9\t vælg virkefelt efter nummer"
 2416 
 2417 #: src/lang.c:487
 2418 msgid "choose last scope in list"
 2419 msgstr "vælg sidste virkefelt i listen"
 2420 
 2421 #: src/lang.c:488
 2422 msgid "move scope"
 2423 msgstr "flyt virkefelt"
 2424 
 2425 #: src/lang.c:489
 2426 msgid "rename scope"
 2427 msgstr "omdøb virkefelt"
 2428 
 2429 #: src/lang.c:490
 2430 msgid "select scope"
 2431 msgstr "vælg virkefelt"
 2432 
 2433 #: src/lang.c:491
 2434 msgid "mark all articles in group as read"
 2435 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst"
 2436 
 2437 #: src/lang.c:492
 2438 msgid "mark all articles in group as read and move to next unread group"
 2439 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst og flyt til næste ulæste gruppe"
 2440 
 2441 #: src/lang.c:493
 2442 msgid "choose first group in list"
 2443 msgstr "vælg første gruppe i listen"
 2444 
 2445 #: src/lang.c:494
 2446 msgid "choose group by name"
 2447 msgstr "vælg gruppe efter navn"
 2448 
 2449 #: src/lang.c:495
 2450 msgid "0 - 9\t choose group by number"
 2451 msgstr "0 - 9\t vælg gruppe efter nummer"
 2452 
 2453 #: src/lang.c:496
 2454 msgid "choose range of groups to be affected by next command"
 2455 msgstr "vælg omfanget af grupper der påvirkes af næste kommando"
 2456 
 2457 #: src/lang.c:497
 2458 msgid "choose last group in list"
 2459 msgstr "vælg sidste gruppe i listen"
 2460 
 2461 #: src/lang.c:499
 2462 msgid "list groups which an article has been posted to (by Message-ID)"
 2463 msgstr "vis grupper som en artikel er blevet indsendt til (efter besked-id)"
 2464 
 2465 #: src/lang.c:500
 2466 msgid " \t (go to article if at least one of the groups is available)"
 2467 msgstr " \t (gå til artikel hvis mindst en af grupperne er tilgængelig)"
 2468 
 2469 #: src/lang.c:502
 2470 msgid "mark all articles in chosen group unread"
 2471 msgstr "marker alle artikler i valgt gruppe som ulæste"
 2472 
 2473 #: src/lang.c:503
 2474 msgid "move chosen group within list"
 2475 msgstr "flyt valgt gruppe indenfor listen"
 2476 
 2477 #: src/lang.c:504
 2478 msgid "choose next group with unread news"
 2479 msgstr "vælg næste gruppe med ulæste nyheder"
 2480 
 2481 #: src/lang.c:505 src/lang.c:1420
 2482 msgid "quit"
 2483 msgstr "afslut"
 2484 
 2485 #: src/lang.c:506
 2486 msgid "quit without saving configuration changes"
 2487 msgstr "afslut uden at gemme konfigurationsændringer"
 2488 
 2489 #: src/lang.c:507
 2490 msgid "read chosen group"
 2491 msgstr "læs valgt gruppe"
 2492 
 2493 #: src/lang.c:508
 2494 msgid "reset .newsrc (all available articles in groups marked unread)"
 2495 msgstr "nulstil .newsrc (alle tilgængelige artikler i grupper markeret ulæst)"
 2496 
 2497 #: src/lang.c:509
 2498 msgid "search backwards for a group name"
 2499 msgstr "søg baglæns efter et gruppenavn"
 2500 
 2501 #: src/lang.c:510
 2502 msgid " \t (all searches are case-insensitive and wrap around)"
 2503 msgstr ""
 2504 " \t (alle søgninger tager ikke højde for små/store bogstaver og omfang)"
 2505 
 2506 #: src/lang.c:511
 2507 msgid "search forwards for a group name"
 2508 msgstr "søg fremad efter et gruppenavn"
 2509 
 2510 #: src/lang.c:512
 2511 msgid "subscribe to chosen group"
 2512 msgstr "abonner på valgt gruppe"
 2513 
 2514 #: src/lang.c:513
 2515 msgid "subscribe to groups that match pattern"
 2516 msgstr "abonner på grupper som stemmer overens med mønster"
 2517 
 2518 #: src/lang.c:514
 2519 msgid "reread active file to check for any new news"
 2520 msgstr "genlæste aktiv fil for at tjekke for nye nyheder"
 2521 
 2522 #: src/lang.c:515
 2523 msgid "show NNTP[S] connection details"
 2524 msgstr ""
 2525 
 2526 #: src/lang.c:516
 2527 msgid "toggle display of group name only or group name plus description"
 2528 msgstr ""
 2529 "slå visning kun af gruppenavn eller gruppenavn plus beskrivelse til/fra"
 2530 
 2531 #: src/lang.c:517
 2532 msgid "toggle display to show all/unread subscribed groups"
 2533 msgstr "slå visning af vis alle/ulæste abonnerede grupper til/fra"
 2534 
 2535 #: src/lang.c:518
 2536 msgid "unsubscribe from chosen group"
 2537 msgstr "fjern abonnement fra valgt gruppe"
 2538 
 2539 #: src/lang.c:519
 2540 msgid "unsubscribe from groups that match pattern"
 2541 msgstr "fjern abonnement fra grupper som matcher mønster"
 2542 
 2543 #: src/lang.c:520
 2544 msgid "sort the list of groups"
 2545 msgstr "sorter gruppelisten"
 2546 
 2547 #: src/lang.c:521
 2548 msgid "toggle display to show all/subscribed groups"
 2549 msgstr "slå visning af vis alle/abonnerede grupper til/fra"
 2550 
 2551 #: src/lang.c:522
 2552 #, fuzzy
 2553 msgid "tag/untag all parts of current multipart-message in order"
 2554 msgstr "mærk alle dele af nuværende flerdels-besked i rækkefølge"
 2555 
 2556 #: src/lang.c:523
 2557 msgid "0 - 9\t choose article by number"
 2558 msgstr "0 - 9\t vælg artikel efter nummer"
 2559 
 2560 #: src/lang.c:524
 2561 msgid "mark thread as read and return to group index page"
 2562 msgstr "marker tråd som læst og returner til gruppeindeksside"
 2563 
 2564 #: src/lang.c:525
 2565 msgid "mark thread as read and enter next unread thread or group"
 2566 msgstr "marker tråd som læst og gå til næste ulæste tråd eller gruppe"
 2567 
 2568 #: src/lang.c:526
 2569 msgid "choose first article in list"
 2570 msgstr "vælg første artikel i listen"
 2571 
 2572 #: src/lang.c:527
 2573 msgid "choose last article in list"
 2574 msgstr "vælg sidste artikel i listen"
 2575 
 2576 #: src/lang.c:528
 2577 msgid "mark art, range or tagged arts as read; move crsr to next unread art"
 2578 msgstr ""
 2579 "marker artikel, interval eller mærkede artikler som læst; flyt markør til "
 2580 "næste ulæste artikel"
 2581 
 2582 #: src/lang.c:529
 2583 msgid "mark article, range or tagged articles as unread"
 2584 msgstr "marker artikel, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2585 
 2586 #: src/lang.c:530
 2587 msgid "mark current thread as unread"
 2588 msgstr "marker aktuel tråd som ulæst"
 2589 
 2590 #: src/lang.c:531
 2591 msgid "read chosen article"
 2592 msgstr "læs valgt artikel"
 2593 
 2594 #: src/lang.c:532
 2595 msgid ""
 2596 "Display properties\n"
 2597 "------------------"
 2598 msgstr ""
 2599 "Vis egenskaber\n"
 2600 "--------------"
 2601 
 2602 #: src/lang.c:533
 2603 msgid ""
 2604 "Miscellaneous\n"
 2605 "-------------"
 2606 msgstr ""
 2607 "Diverse\n"
 2608 "-------"
 2609 
 2610 #: src/lang.c:534
 2611 msgid ""
 2612 "Moving around\n"
 2613 "-------------"
 2614 msgstr ""
 2615 "Flytter rundt\n"
 2616 "-------------"
 2617 
 2618 #: src/lang.c:535
 2619 msgid ""
 2620 "Group/thread/article operations\n"
 2621 "-------------------------------"
 2622 msgstr ""
 2623 "Gruppe/tråd/artikel-handlinger\n"
 2624 "------------------------------"
 2625 
 2626 #: src/lang.c:536
 2627 msgid ""
 2628 "Attachment operations\n"
 2629 "---------------------"
 2630 msgstr ""
 2631 "Vedhæftningshandlinger\n"
 2632 "---------------------- "
 2633 
 2634 #: src/lang.c:537
 2635 msgid ""
 2636 "Attribute operations\n"
 2637 "--------------------"
 2638 msgstr ""
 2639 "Attributhandlinger\n"
 2640 "------------------"
 2641 
 2642 #: src/lang.c:538
 2643 msgid ""
 2644 "Option operations\n"
 2645 "-----------------"
 2646 msgstr ""
 2647 "Tilvalgshandlinger\n"
 2648 "------------------"
 2649 
 2650 #: src/lang.c:539
 2651 #, fuzzy
 2652 msgid ""
 2653 "Posted article operations\n"
 2654 "-------------------------"
 2655 msgstr ""
 2656 "Gruppe/tråd/artikel-handlinger\n"
 2657 "------------------------------"
 2658 
 2659 #: src/lang.c:540
 2660 msgid ""
 2661 "Scope operations\n"
 2662 "----------------"
 2663 msgstr ""
 2664 "Virkefeltshandlinger\n"
 2665 "--------------------"
 2666 
 2667 #: src/lang.c:541
 2668 msgid ""
 2669 "URL operations\n"
 2670 "--------------"
 2671 msgstr ""
 2672 "URL-handlinger\n"
 2673 "--------------"
 2674 
 2675 #: src/lang.c:542
 2676 msgid "choose first URL in list"
 2677 msgstr "vælg første URL i listen"
 2678 
 2679 #: src/lang.c:543
 2680 msgid "0 - 9\t choose URL by number"
 2681 msgstr "0 - 9\t vælg URL efter nummer"
 2682 
 2683 #: src/lang.c:544
 2684 msgid "choose last URL in list"
 2685 msgstr "vælg sidste URL i listen"
 2686 
 2687 #: src/lang.c:545
 2688 msgid "search for URLs forwards"
 2689 msgstr "søg efter URL'er fremad"
 2690 
 2691 #: src/lang.c:546
 2692 msgid "search for URLs backwards"
 2693 msgstr "søg efter URL'er baglæns"
 2694 
 2695 #: src/lang.c:547
 2696 msgid "Open URL in browser"
 2697 msgstr "Åbn URL i browser"
 2698 
 2699 #: src/lang.c:548
 2700 msgid "toggle info message in last line (URL)"
 2701 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (URL)"
 2702 
 2703 #: src/lang.c:550
 2704 msgid "Group Level Commands"
 2705 msgstr "Kommandoer for gruppeniveau"
 2706 
 2707 #: src/lang.c:551
 2708 msgid "Kill filter added"
 2709 msgstr "Filter for dræb tilføjet"
 2710 
 2711 #: src/lang.c:552
 2712 msgid "Auto-selection filter added"
 2713 msgstr "Filter for automatisk markering tilføjet"
 2714 
 2715 #: src/lang.c:553
 2716 msgid "All parts tagged"
 2717 msgstr "Alle dele mærket"
 2718 
 2719 #: src/lang.c:554
 2720 #, fuzzy
 2721 msgid "All parts untagged"
 2722 msgstr "Alle dele mærket"
 2723 
 2724 #: src/lang.c:555
 2725 msgid "Storing article for later posting"
 2726 msgstr "Gemmer artikel for senere indsendelse"
 2727 
 2728 #: src/lang.c:556
 2729 msgid "Please enter a valid character"
 2730 msgstr "Indtast venligst et gyldigt tegn"
 2731 
 2732 #: src/lang.c:557
 2733 #, c-format
 2734 msgid "Missing part #%d"
 2735 msgstr "Manglende del #%d"
 2736 
 2737 #: src/lang.c:558
 2738 msgid "*** No postponed articles ***"
 2739 msgstr "*** Ingen udsatte artikler ***"
 2740 
 2741 #: src/lang.c:559
 2742 msgid "Not a multi-part message"
 2743 msgstr "Ikke en besked med flere dele"
 2744 
 2745 #: src/lang.c:560
 2746 msgid "You are not subscribed to this group"
 2747 msgstr "Du er ikke abonnent på denne gruppe"
 2748 
 2749 #: src/lang.c:561
 2750 msgid "No previous expression"
 2751 msgstr "Ingen tidligere udtryk"
 2752 
 2753 #: src/lang.c:562
 2754 msgid "Operation disabled in no-overwrite mode"
 2755 msgstr "Handling deaktiveret i tilstanden no-overwrite (ingen-overskrivning)"
 2756 
 2757 #. TODO: replace hard coded key-name in txt_info_postponed
 2758 #: src/lang.c:564
 2759 #, c-format
 2760 msgid "%d postponed %s, reuse with ^O...\n"
 2761 msgstr "%d udskudt %s, genbrug med ^O...\n"
 2762 
 2763 #: src/lang.c:565
 2764 msgid ""
 2765 "X-Conversion-Note: multipart/alternative contents have been removed.\n"
 2766 " To get the whole article, turn alternative handling OFF in the Option "
 2767 "Menu\n"
 2768 msgstr ""
 2769 "X-Conversion-Note: multipart/alternative-indhold er blevet fjernet.\n"
 2770 " For at hente hele artiklen, skal alternativ håndtering deaktiveres "
 2771 "(angives\n"
 2772 " som OFF) i indstillingsmenuen\n"
 2773 
 2774 #: src/lang.c:567
 2775 #, c-format
 2776 msgid "Save filename for %s/%s is a mailbox. Attachment not saved"
 2777 msgstr "Gem filnavn for %s/%s i en postkasse. Vedhæftning ikke gemt"
 2778 
 2779 #: src/lang.c:568
 2780 msgid "TeX2Iso encoded article"
 2781 msgstr "TeX2Iso-kodet artikel"
 2782 
 2783 #: src/lang.c:569
 2784 msgid "incomplete "
 2785 msgstr "ufuldstændig "
 2786 
 2787 #. TODO: replace hard coded key-names
 2788 #: src/lang.c:571
 2789 #, fuzzy, c-format
 2790 msgid ""
 2791 "\n"
 2792 "Welcome to %s, a full screen threaded Netnews reader. It can read news "
 2793 "locally\n"
 2794 "(i.e. <spool>/news) or remotely (-r option) from an NNTP (Network News "
 2795 "Transport\n"
 2796 "Protocol) server. -h lists the available command line options.\n"
 2797 "\n"
 2798 "%s has four newsreading levels, the newsgroup selection page, the group "
 2799 "index\n"
 2800 "page, the thread listing page and the article viewer. Help is available at "
 2801 "each\n"
 2802 "level by pressing the 'h' command.\n"
 2803 "\n"
 2804 "Move up/down by using the terminal arrow keys or 'j' and 'k'. Use PgUp/PgDn "
 2805 "or\n"
 2806 "Ctrl-U and Ctrl-D to page up/down. Enter a newsgroup by pressing RETURN/"
 2807 "TAB.\n"
 2808 "\n"
 2809 "Articles, threads, tagged articles or articles matching a pattern can be "
 2810 "mailed\n"
 2811 "('m' command), printed ('o' command), saved ('s' command), piped ('|' "
 2812 "command).\n"
 2813 "Use the 'w' command to post a news article, the 'f'/'F' commands to "
 2814 "post a\n"
 2815 "follow-up to an existing news article and the 'r'/'R' commands to reply "
 2816 "via\n"
 2817 "mail to an existing news article author. The 'M' command allows the "
 2818 "operation\n"
 2819 "of %s to be configured via a menu.\n"
 2820 "\n"
 2821 "For more information read the manual page, README, INSTALL, TODO and FTP "
 2822 "files.\n"
 2823 "Please send bug-reports/comments to %s with the 'R' command.\n"
 2824 msgstr ""
 2825 "\n"
 2826 "Velkommen til %s, en trådopdelt nyhedsgruppelæser i fuld skærm. Den kan "
 2827 "læse\n"
 2828 "nyheder lokalt (dvs. <spool>/news) eller eksternt (tilvalget -r) fra en "
 2829 "NNTP-\n"
 2830 "server (Network News Transport Protocol). -h viser de tilgængelige\n"
 2831 "indstillinger for kommandolinjen.\n"
 2832 "\n"
 2833 "%s har fire niveauer for nyhedslæsning, en side med valg af nyhedsgruppe, "
 2834 "siden\n"
 2835 "med gruppeindeks, siden med visning af tråde og artikelfremviseren. Hjælp "
 2836 "er\n"
 2837 "tilgængelig på hvert niveau ved at trykke på kommandoen »h«\n"
 2838 "\n"
 2839 "Flyt op/ned ved at bruge terminalens taster eller »j« og »k«. Brug SideOp/\n"
 2840 "SideNed eller Ctrl-U og Ctrl-D for at gå en side op eller ned. Gå i en\n"
 2841 "nyhedsgruppe ved at trykke på RETUR/INDRYK.\n"
 2842 "\n"
 2843 "Artikler, tråde, mærkede artikler eller artikler der matcher et mønster kan\n"
 2844 "sendes (kommandoen »m«), udskrives (kommandoen »o«), gemmes (kommandoen "
 2845 "»s«),\n"
 2846 "sendes via en datakanal (kommandoen »|«). Brug kommandoen »w« til at "
 2847 "indsende\n"
 2848 "en artikel, kommandoerne »f«/»F« til at indsende en opfølgning på en\n"
 2849 "eksisterende artikel og kommandoerne »r«/»R« til at svare via post til en\n"
 2850 "forfatter på en artikel. Kommandoen »M« muliggør at operationen af %s kan\n"
 2851 "konfigureres via en menu.\n"
 2852 "\n"
 2853 "For yderligere information så læs manualsiden og README-, INSTALL-, TODO- "
 2854 "og\n"
 2855 "FTP-filerne.\n"
 2856 "Send venligst fejlrapporter/kommentarer til %s med kommandoen »R«.\n"
 2857 
 2858 #: src/lang.c:587
 2859 #, c-format
 2860 msgid "Invalid From: %s line. Read the INSTALL file again."
 2861 msgstr "Ugyldig Fra: %s-linje. Læs filen INSTALL igen."
 2862 
 2863 #: src/lang.c:589
 2864 msgid "Invalid multibyte sequence found\n"
 2865 msgstr "Ugyldig multibyte-sekvens fundet\n"
 2866 
 2867 #: src/lang.c:592
 2868 #, c-format
 2869 msgid "Invalid Sender:-header %s"
 2870 msgstr "Ugyldig Afsender:-teksthoved %s"
 2871 
 2872 #: src/lang.c:594
 2873 msgid "Inverse video disabled"
 2874 msgstr "Omvendt video deaktiveret"
 2875 
 2876 #: src/lang.c:595
 2877 msgid "Inverse video enabled"
 2878 msgstr "Omvendt video aktiveret"
 2879 
 2880 #: src/lang.c:597
 2881 #, c-format
 2882 msgid "Missing definition for %s\n"
 2883 msgstr "Mangler definition for %s\n"
 2884 
 2885 #: src/lang.c:598
 2886 #, c-format
 2887 msgid "Invalid key definition '%s'\n"
 2888 msgstr "Ugyldig nøgledefinition '%s'\n"
 2889 
 2890 #: src/lang.c:599
 2891 #, c-format
 2892 msgid "Invalid keyname '%s'\n"
 2893 msgstr "Ugylidg nøglenavn '%s'\n"
 2894 
 2895 #: src/lang.c:600
 2896 #, c-format
 2897 msgid "Keymap file was upgraded to version %s\n"
 2898 msgstr "Nøglekortfil blev opgraderet til version %s\n"
 2899 
 2900 # Hmm, så er spørgsmålet jo så, når der er sådan et tilfældigt antal
 2901 # mellemrum efter : og positionen af : skal bevares i oversættelsen, det
 2902 # er svært at vide når der ikke er nogen kommentarer
 2903 #: src/lang.c:601
 2904 #, c-format
 2905 msgid "Kill From:   [%s] (y/n): "
 2906 msgstr "Dræb From:   [%s] (j/n): "
 2907 
 2908 #: src/lang.c:602
 2909 msgid "Kill Lines: (</>num): "
 2910 msgstr "Dræb linjer: (</>num): "
 2911 
 2912 #: src/lang.c:603
 2913 msgid "Kill Article Menu"
 2914 msgstr "Dræb artikelmenu"
 2915 
 2916 #: src/lang.c:604
 2917 #, fuzzy, c-format
 2918 msgid "Kill Msg-ID:  [%s] (f/l/o/n): "
 2919 msgstr "Dræb Msg-Id:  [%s] (f/l/o/n): "
 2920 
 2921 #: src/lang.c:605
 2922 msgid "Kill pattern scope : "
 2923 msgstr "Dræb mønstervirkefelt : "
 2924 
 2925 #: src/lang.c:606
 2926 #, c-format
 2927 msgid "Kill Subject: [%s] (y/n): "
 2928 msgstr "Dræb Subject: [%s] (j/n): "
 2929 
 2930 #: src/lang.c:607
 2931 msgid "Kill text pattern  : "
 2932 msgstr "Dræb tekstmønster  : "
 2933 
 2934 #: src/lang.c:608
 2935 msgid "Kill time in days  : "
 2936 msgstr "Dræb tidspunkt på dagen  : "
 2937 
 2938 #: src/lang.c:610
 2939 msgid "Last"
 2940 msgstr "Sidste"
 2941 
 2942 #: src/lang.c:611
 2943 msgid "-- Last response --"
 2944 msgstr "-- Sidste svar --"
 2945 
 2946 #: src/lang.c:612
 2947 #, c-format
 2948 msgid "Lines %s "
 2949 msgstr "Linjer %s "
 2950 
 2951 #: src/lang.c:614
 2952 msgid "Function not available."
 2953 msgstr "Funktionen er ikke tilgængelig."
 2954 
 2955 #: src/lang.c:615
 2956 msgid "Not reading via NNTP."
 2957 msgstr "Læser ikke via NNTP."
 2958 
 2959 #: src/lang.c:617
 2960 #, c-format
 2961 msgid "Group: %s"
 2962 msgstr "Gruppe: %s"
 2963 
 2964 #: src/lang.c:618
 2965 #, c-format
 2966 msgid "Groups: %s"
 2967 msgstr "Grupper: %s"
 2968 
 2969 #: src/lang.c:621
 2970 msgid "Mail"
 2971 msgstr "Post"
 2972 
 2973 #: src/lang.c:622
 2974 msgid "mailbox "
 2975 msgstr "postkasse "
 2976 
 2977 #: src/lang.c:623
 2978 #, c-format
 2979 msgid "Mail article(s) to [%.*s]> "
 2980 msgstr "Send artikel(er) til [%.*s]> "
 2981 
 2982 #: src/lang.c:624
 2983 #, c-format
 2984 msgid "Mailing log to %s\n"
 2985 msgstr "Sender log til %s\n"
 2986 
 2987 #: src/lang.c:625
 2988 msgid "Mail bug report..."
 2989 msgstr "Send fejlrapport ..."
 2990 
 2991 #: src/lang.c:626
 2992 #, c-format
 2993 msgid "Mail BUG REPORT to %s?"
 2994 msgstr "Send FEJLRAPPORT til %s?"
 2995 
 2996 #: src/lang.c:627
 2997 msgid "Mailed"
 2998 msgstr "Sendt"
 2999 
 3000 #: src/lang.c:628
 3001 #, c-format
 3002 msgid "Mailing to %s..."
 3003 msgstr "Sender til %s ..."
 3004 
 3005 #: src/lang.c:629
 3006 msgid ""
 3007 "# [Mail/Save] active file. Format is like news active file:\n"
 3008 "#  groupname max.artnum min.artnum /dir\n"
 3009 "# The 4th field is the basedir (i.e. ~/Mail or ~/News)\n"
 3010 "#\n"
 3011 msgstr ""
 3012 "# [Mail/Gem] aktiv fil. Format er som nyhedsaktiv fil:\n"
 3013 "#  gruppenavn max.artnum min.artnum /dir\n"
 3014 "# Det 4. felt er basismappen (dvs. ~/Mail eller ~/News)\n"
 3015 "#\n"
 3016 
 3017 #: src/lang.c:632
 3018 #, c-format
 3019 msgid "%s marked as read"
 3020 msgstr "%s markeret som læst"
 3021 
 3022 #: src/lang.c:633
 3023 #, c-format
 3024 msgid "%s marked as unread"
 3025 msgstr "%s markeret som ulæst"
 3026 
 3027 #: src/lang.c:634
 3028 #, c-format
 3029 msgid "Marked %d of %d %s as read"
 3030 msgstr "Markerede %d af %d %s som læst"
 3031 
 3032 #: src/lang.c:635
 3033 #, c-format
 3034 msgid "Marked %d of %d %s as unread"
 3035 msgstr "Markerede %d af %d %s som ulæste"
 3036 
 3037 #: src/lang.c:636 src/lang.c:1376
 3038 msgid "Mark"
 3039 msgstr "Marker"
 3040 
 3041 #: src/lang.c:637
 3042 #, c-format
 3043 msgid "Mark all articles as read%s?"
 3044 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 3045 
 3046 #: src/lang.c:638
 3047 #, c-format
 3048 msgid "Mark article as read%s?"
 3049 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 3050 
 3051 #: src/lang.c:639
 3052 #, c-format
 3053 msgid "Mark group %s as read?"
 3054 msgstr "Marker gruppe %s som læst?"
 3055 
 3056 #: src/lang.c:640
 3057 #, c-format
 3058 msgid "Mark thread as read%s?"
 3059 msgstr "Marker tråd som læst%s"
 3060 
 3061 #: src/lang.c:641
 3062 #, c-format
 3063 msgid "Matching %s groups..."
 3064 msgstr "Sammenligner %s grupper ..."
 3065 
 3066 #: src/lang.c:642 src/lang.c:655 src/lang.c:658 src/lang.c:664
 3067 #, c-format
 3068 msgid "<n>=set current to n; %s=line down; %s=line up; %s=help; %s=quit"
 3069 msgstr ""
 3070 "<n>=angiv nuværende som n; %s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=afslut"
 3071 
 3072 #: src/lang.c:644
 3073 #, c-format
 3074 msgid ""
 3075 "%s=view; %s=pipe; %s=pipe raw; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3076 msgstr ""
 3077 "%s=vis; %s=datakanal; %s=datakanal rå; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; "
 3078 "%s=fjern mærke for alle"
 3079 
 3080 #: src/lang.c:646
 3081 #, c-format
 3082 msgid "%s=view; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3083 msgstr "%s=vis; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; %s=fjern mærke for alle"
 3084 
 3085 #: src/lang.c:648
 3086 #, c-format
 3087 msgid ""
 3088 "%s=reverse tagging; %s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3089 msgstr "%s=vend mærkning om; %s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3090 
 3091 #: src/lang.c:649 src/lang.c:653
 3092 #, c-format
 3093 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=search pattern; %s=kill/select"
 3094 msgstr ""
 3095 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s=søgemønster; %s=dræb/vælg"
 3096 
 3097 #: src/lang.c:650
 3098 #, c-format
 3099 msgid ""
 3100 "%s=author search; %s=catchup; %s=line down; %s=line up; %s=mark read; "
 3101 "%s=list thread"
 3102 msgstr ""
 3103 "%s=forfattersøgning; %s=opsamling; %s=linje ned; %s=linje op; %s=marker som "
 3104 "læst; %s=vis tråd"
 3105 
 3106 #: src/lang.c:651
 3107 #, c-format
 3108 msgid "%s=line up; %s=line down; %s=page up; %s=page down; %s=top; %s=bottom"
 3109 msgstr "%s=linje op; %s=linje ned; %s=side op; %s=side ned; %s=top; %s=bund"
 3110 
 3111 #: src/lang.c:652
 3112 #, c-format
 3113 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=quit"
 3114 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=afslut"
 3115 
 3116 #: src/lang.c:654
 3117 #, c-format
 3118 msgid "%s=author search; %s=body search; %s=catchup; %s=followup; %s=mark read"
 3119 msgstr ""
 3120 "%s=forfattersøgning; %s=indholdssøgning; %s=opsamling; %s=opfølgning; "
 3121 "%s=marker som læst"
 3122 
 3123 #: src/lang.c:656 src/lang.c:665
 3124 #, c-format
 3125 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3126 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3127 
 3128 #: src/lang.c:657
 3129 #, c-format
 3130 msgid "%s=add; %s=move; %s=rename; %s=delete"
 3131 msgstr "%s=tilføj; %s=flyt; %s=omdøb; %s=slet"
 3132 
 3133 #: src/lang.c:659
 3134 #, c-format
 3135 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s,%s=search pattern; %s=catchup"
 3136 msgstr ""
 3137 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s,%s=søgemønster; %s=opsamling"
 3138 
 3139 #: src/lang.c:660
 3140 #, c-format
 3141 msgid ""
 3142 "%s=line down; %s=line up; %s=help; %s=move; %s=quit; %s=toggle all/unread"
 3143 msgstr ""
 3144 "%s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=flyt; %s=afslut; %s=slå alle/ulæste "
 3145 "til/fra"
 3146 
 3147 #: src/lang.c:661
 3148 #, c-format
 3149 msgid ""
 3150 "%s=subscribe; %s=sub pattern; %s=unsubscribe; %s=unsub pattern; %s=yank in/"
 3151 "out"
 3152 msgstr ""
 3153 "%s=abonner; %s=undermønster; %s=slut abonnement; %s=fjern undermønster; "
 3154 "%s=ryk ind/ud"
 3155 
 3156 #: src/lang.c:662
 3157 #, c-format
 3158 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=catchup; %s=display toggle"
 3159 msgstr ""
 3160 "<n>=angiv nuværende til n; %s=næste ulæst; %s=opsamling; %s=vis slå til/fra"
 3161 
 3162 #: src/lang.c:663
 3163 #, c-format
 3164 msgid "%s=help; %s=line down; %s=line up; %s=quit; %s=tag; %s=mark unread"
 3165 msgstr ""
 3166 "%s=hjælp; %s=linje ned; %s=linje op; %s=afslut; %s=mærke; %s=marker ulæst"
 3167 
 3168 #: src/lang.c:666
 3169 msgid "--More--"
 3170 msgstr "--Mere--"
 3171 
 3172 #: src/lang.c:667
 3173 #, c-format
 3174 msgid "Moving %s..."
 3175 msgstr "Flytter %s ..."
 3176 
 3177 #: src/lang.c:668
 3178 msgid "Message-ID: & last Reference "
 3179 msgstr "Message-ID: og sidste reference "
 3180 
 3181 #: src/lang.c:669
 3182 msgid "Message-ID: line       "
 3183 msgstr "Message-ID: linje        "
 3184 
 3185 #: src/lang.c:670
 3186 msgid "Message-ID: & References: line"
 3187 msgstr "Message-ID: og References: linje"
 3188 
 3189 #: src/lang.c:672
 3190 msgid ", name: "
 3191 msgstr ", navn: "
 3192 
 3193 #: src/lang.c:673
 3194 #, c-format
 3195 msgid "Go to newsgroup [%s]> "
 3196 msgstr "Gå til nyhedsgruppe [%s]> "
 3197 
 3198 #: src/lang.c:674
 3199 msgid "newsgroups"
 3200 msgstr "nyhedsgrupper"
 3201 
 3202 #: src/lang.c:675
 3203 #, c-format
 3204 msgid "Position %s in group list (1,2,..,$) [%d]> "
 3205 msgstr "Position %s i gruppeliste (1,2,..,$) [%d]> "
 3206 
 3207 #: src/lang.c:676
 3208 msgid "newsgroup"
 3209 msgstr "nyhedsgruppe"
 3210 
 3211 #: src/lang.c:677
 3212 msgid "Try and save newsrc file again?"
 3213 msgstr "Forsøg at gemme newsrc-fil igen?"
 3214 
 3215 #: src/lang.c:678
 3216 msgid "Warning: No newsgroups were written to your newsrc file. Save aborted."
 3217 msgstr ""
 3218 "Advarsel: Ingen nyhedsgrupper blev skrevet til din newsrc-fil. Afbrudt."
 3219 
 3220 #: src/lang.c:679
 3221 msgid "newsrc file saved successfully.\n"
 3222 msgstr "newsrc-fil blev gemt.\n"
 3223 
 3224 #: src/lang.c:680
 3225 msgid "-- Next response --"
 3226 msgstr "-- Næste svar --"
 3227 
 3228 #: src/lang.c:681
 3229 msgid "No "
 3230 msgstr "Nej "
 3231 
 3232 #: src/lang.c:682
 3233 msgid "*** No articles ***"
 3234 msgstr "*** Ingen artikler ***"
 3235 
 3236 #: src/lang.c:683
 3237 msgid "No articles have been posted"
 3238 msgstr "Ingen artikler er udgivet"
 3239 
 3240 #: src/lang.c:684
 3241 msgid "*** No attachments ***"
 3242 msgstr "*** Ingen vedhæftninger ***"
 3243 
 3244 #: src/lang.c:685
 3245 msgid "*** No description ***"
 3246 msgstr "*** Ingen beskrivelse ***"
 3247 
 3248 #: src/lang.c:686
 3249 msgid "No filename"
 3250 msgstr "Intet filnavn"
 3251 
 3252 #: src/lang.c:687
 3253 msgid "No group"
 3254 msgstr "Ingen gruppe"
 3255 
 3256 #: src/lang.c:688
 3257 msgid "*** No groups ***"
 3258 msgstr "*** Ingen grupper ***"
 3259 
 3260 #: src/lang.c:689
 3261 msgid "No more groups to read"
 3262 msgstr "Ikke flere grupper der kan læses"
 3263 
 3264 #: src/lang.c:690
 3265 msgid "No last message"
 3266 msgstr "Ingen sidste besked"
 3267 
 3268 #: src/lang.c:691
 3269 msgid "No mail address"
 3270 msgstr "Ingen e-postadresse"
 3271 
 3272 #: src/lang.c:692
 3273 msgid "No articles marked for saving"
 3274 msgstr "Ingen artikler markeret til gemning"
 3275 
 3276 #: src/lang.c:693
 3277 msgid "No match"
 3278 msgstr "Intet resultat"
 3279 
 3280 #: src/lang.c:694
 3281 msgid "No more groups"
 3282 msgstr "Ikke flere grupper"
 3283 
 3284 #: src/lang.c:695
 3285 msgid "No newsgroups"
 3286 msgstr "Ingen nyhedsgrupper"
 3287 
 3288 #: src/lang.c:696
 3289 msgid "No next unread article"
 3290 msgstr "Ingen næste ulæst artikel"
 3291 
 3292 #: src/lang.c:697
 3293 msgid "No previous group"
 3294 msgstr "Ingen forrige gruppe"
 3295 
 3296 #: src/lang.c:698
 3297 msgid "No previous search, nothing to repeat"
 3298 msgstr "Ingen tidligere søgning, intet at gentage"
 3299 
 3300 #: src/lang.c:699
 3301 msgid "No previous unread article"
 3302 msgstr "Ingen forrige ulæst artikel"
 3303 
 3304 #: src/lang.c:700
 3305 msgid "No responses"
 3306 msgstr "Ingen svar"
 3307 
 3308 #: src/lang.c:701
 3309 msgid "No responses to list in current thread"
 3310 msgstr "Ingen svar at vise i aktuel tråd"
 3311 
 3312 #: src/lang.c:702
 3313 msgid "*** No scopes ***"
 3314 msgstr "*** Ingen virkefelter ***"
 3315 
 3316 #: src/lang.c:703
 3317 msgid "No search string"
 3318 msgstr "Ingen søgestreng"
 3319 
 3320 #: src/lang.c:704
 3321 msgid "No subject"
 3322 msgstr "Intet emne"
 3323 
 3324 #: src/lang.c:706
 3325 #, c-format
 3326 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-line (ce)\n"
 3327 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til linjeafslutning (ce)\n"
 3328 
 3329 #: src/lang.c:707
 3330 #, c-format
 3331 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-screen (cd)\n"
 3332 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til slut på skærm (cd)\n"
 3333 
 3334 #: src/lang.c:708
 3335 #, c-format
 3336 msgid "%s: Terminal must have clearscreen (cl) capability\n"
 3337 msgstr "%s: Terminal skal have ryd skærm-funktionalitet (cl)\n"
 3338 
 3339 #: src/lang.c:709
 3340 #, c-format
 3341 msgid "%s: Terminal must have cursor motion (cm)\n"
 3342 msgstr "%s: Terminal skal have markørbevægelse (cm)\n"
 3343 
 3344 #: src/lang.c:710
 3345 #, c-format
 3346 msgid "%s: TERM variable must be set to use screen capabilities\n"
 3347 msgstr "%s: TERM-variabel skal være angivet for at bruge skærmfunktioner\n"
 3348 
 3349 #: src/lang.c:712
 3350 #, c-format
 3351 msgid "No viewer found for %s/%s\n"
 3352 msgstr "Ingen fremviser fundet for %s/%s\n"
 3353 
 3354 #: src/lang.c:713
 3355 msgid "Newsgroup does not exist on this server"
 3356 msgstr "Nyhedsgruppe eksisterer ikke på denne server"
 3357 
 3358 #: src/lang.c:714
 3359 #, c-format
 3360 msgid "Group %s not found in active file"
 3361 msgstr "Gruppe %s blev ikke fundet i aktiv fil"
 3362 
 3363 # tysk bruger = ("c=erzeuge, a=alternativer Name, d=voreingestellte .newsrc, q=beende tin: ")
 3364 # det var også en mulighed, måske bedre=?
 3365 #: src/lang.c:715
 3366 msgid "c)reate it, use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3367 msgstr ""
 3368 "opret (c) den, brug et alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, "
 3369 "afslut (q) tin: "
 3370 
 3371 #: src/lang.c:716
 3372 msgid "use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3373 msgstr ""
 3374 "brug alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, afslut (a) tin: "
 3375 
 3376 #: src/lang.c:717
 3377 #, c-format
 3378 msgid ""
 3379 "# NNTP-server -> newsrc translation table and NNTP-server\n"
 3380 "# shortname list for %s %s\n"
 3381 "#\n"
 3382 "# the format of this file is\n"
 3383 "#  <FQDN of NNTP-server> <newsrc file> <shortname> ...\n"
 3384 "#\n"
 3385 "# if <newsrc file> is given without path, $HOME is assumed as its location\n"
 3386 "#\n"
 3387 "# examples:\n"
 3388 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3389 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   example  ex\n"
 3390 "#\n"
 3391 msgstr ""
 3392 "# NNTP-server -> newsrc-oversættelsestabel og NNTP-server\n"
 3393 "# liste med korte navne for %s %s\n"
 3394 "#\n"
 3395 "# formater for denne fil er\n"
 3396 "#  <FQDN af NNTP-server> <newsrc-fil> <kort_navn> ...\n"
 3397 "#\n"
 3398 "# hvis <newsrc file> angives uden sti, så antages $HOME som dets placering\n"
 3399 "#\n"
 3400 "# eksempler:\n"
 3401 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3402 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   eksempel  ex\n"
 3403 
 3404 #: src/lang.c:724
 3405 msgid "Only"
 3406 msgstr "Kun"
 3407 
 3408 #: src/lang.c:725
 3409 #, c-format
 3410 msgid "Option not enabled. Recompile with %s."
 3411 msgstr "Indstilling ikke slået til. Rekompiler med %s."
 3412 
 3413 #: src/lang.c:726
 3414 msgid "Options Menu"
 3415 msgstr "Indstillingsmenu"
 3416 
 3417 #: src/lang.c:727
 3418 msgid "Options Menu Commands"
 3419 msgstr "Kommandoer for indstillingsmenu"
 3420 
 3421 #: src/lang.c:730
 3422 #, c-format
 3423 msgid "Error in regex: %s at pos. %d '%s'"
 3424 msgstr "Fejl i regulært udtryk: %s ved pos. %d »%s«"
 3425 
 3426 #: src/lang.c:731
 3427 #, c-format
 3428 msgid "Error in regex: pcre internal error %d"
 3429 msgstr "Fejl i regulært udtryk: intern fejl i pcre %d"
 3430 
 3431 #: src/lang.c:733
 3432 #, c-format
 3433 msgid "Error in regex: study - pcre internal error %s"
 3434 msgstr "Fejl i regulært udtryk: study - prcre-intern fejl %s"
 3435 
 3436 #: src/lang.c:735
 3437 msgid "Post a followup..."
 3438 msgstr "Indsend en opfølgning ..."
 3439 
 3440 #. TODO: replace hard coded key-name in txt_post_error_ask_postpone
 3441 #: src/lang.c:737
 3442 msgid ""
 3443 "An error has occurred while posting the article. If you think that this\n"
 3444 "error is temporary or otherwise correctable, you can postpone the article\n"
 3445 "and pick it up again with ^O later.\n"
 3446 msgstr ""
 3447 "Der opstod en fejl under indsendelse af artiklen. Hvis du tror, at\n"
 3448 "denne fejl er midlertidig eller på anden måde kan rettes, så kan du\n"
 3449 "udsætte artiklen og samle den op igen senere med ^O senere.\n"
 3450 
 3451 #: src/lang.c:740
 3452 msgid "Posted articles history"
 3453 msgstr "Historik for indsendte artikler"
 3454 
 3455 #: src/lang.c:741
 3456 #, fuzzy
 3457 msgid "Posted Articles Menu Commands"
 3458 msgstr "Kommandoer for attributmenu"
 3459 
 3460 #: src/lang.c:742
 3461 msgid "Lookup failed"
 3462 msgstr ""
 3463 
 3464 # gå tilbage til
 3465 #: src/lang.c:743
 3466 #, fuzzy
 3467 msgid "Operation not available for replies by mail"
 3468 msgstr "returner til gruppeudvælgelsesniveau"
 3469 
 3470 #: src/lang.c:744
 3471 #, fuzzy
 3472 msgid "Already in posted articles history level"
 3473 msgstr "Historik for indsendte artikler"
 3474 
 3475 #: src/lang.c:745
 3476 #, c-format
 3477 msgid "Post to newsgroup(s) [%s]> "
 3478 msgstr "Send til nyhedsgruppe(r) [%s]> "
 3479 
 3480 #: src/lang.c:746
 3481 msgid "-- post processing started --"
 3482 msgstr "-- efterbehandling startet --"
 3483 
 3484 #: src/lang.c:747
 3485 msgid "-- post processing completed --"
 3486 msgstr "-- efterbehandling færdig --"
 3487 
 3488 #: src/lang.c:748
 3489 #, c-format
 3490 msgid "Post subject [%s]> "
 3491 msgstr "Send emne [%s]> "
 3492 
 3493 #: src/lang.c:749
 3494 msgid ""
 3495 "# Summary of mailed/posted messages viewable by 'W' command from within "
 3496 "tin.\n"
 3497 msgstr ""
 3498 "# Oversigt over sendte/indsendte beskeder kan ses med kommandoen »W« inden "
 3499 "fra tin.\n"
 3500 
 3501 #: src/lang.c:750
 3502 msgid "Posting article..."
 3503 msgstr "Sender artikel ..."
 3504 
 3505 #: src/lang.c:751
 3506 #, c-format
 3507 msgid "Post postponed articles [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3508 msgstr "Send udsatte artikler [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3509 
 3510 #: src/lang.c:752
 3511 #, c-format
 3512 msgid "Hot %s"
 3513 msgstr "Populær %s"
 3514 
 3515 #: src/lang.c:753
 3516 #, c-format
 3517 msgid "Tagged %s"
 3518 msgstr "Mærket %s"
 3519 
 3520 #: src/lang.c:754
 3521 #, c-format
 3522 msgid "Untagged %s"
 3523 msgstr "Uden mærke %s"
 3524 
 3525 #: src/lang.c:756
 3526 #, c-format
 3527 msgid "Preparing for filtering on Path header (%d/%d)..."
 3528 msgstr ""
 3529 
 3530 #: src/lang.c:758
 3531 msgid "Processing mail messages marked for deletion."
 3532 msgstr "Behandler postbeskeder markeret for sletning."
 3533 
 3534 #: src/lang.c:759
 3535 msgid "Processing saved articles marked for deletion."
 3536 msgstr "Behandler gemte artikler markeret for sletning."
 3537 
 3538 #: src/lang.c:760
 3539 #, c-format
 3540 msgid "Accept Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3541 msgstr "Accepter Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3542 
 3543 #: src/lang.c:761
 3544 msgid "Article unchanged, abort mailing?"
 3545 msgstr "Artikel uændret, afbryd postleverance"
 3546 
 3547 #: src/lang.c:762
 3548 #, c-format
 3549 msgid "Do you want to see postponed articles (%d)?"
 3550 msgstr "Ønsker du at se udsatte artikler (%d)?"
 3551 
 3552 #: src/lang.c:764
 3553 msgid "Add quick kill filter?"
 3554 msgstr "Tilføj filter for hurtig dræb"
 3555 
 3556 #: src/lang.c:765
 3557 msgid "Add quick selection filter?"
 3558 msgstr "Tilføj filter for hurtig markering"
 3559 
 3560 #: src/lang.c:766
 3561 msgid "Do you really want to quit?"
 3562 msgstr "Ønsker du at afslutte?"
 3563 
 3564 #: src/lang.c:767
 3565 #, c-format
 3566 msgid "%s=edit cancel message, %s=quit, %s=delete (cancel) [%%s]: "
 3567 msgstr "%s=rediger afbrydbesked, %s=afslut, %s=slet (afbryd) [%%s]: "
 3568 
 3569 #: src/lang.c:768
 3570 msgid "You have tagged articles in this group - quit anyway?"
 3571 msgstr "Du har mærkede artikler i denne gruppe - afslut alligevel?"
 3572 
 3573 #: src/lang.c:769
 3574 #, c-format
 3575 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=postpone: "
 3576 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=udsæt: "
 3577 
 3578 #: src/lang.c:770
 3579 #, c-format
 3580 msgid "%s=quit %s=edit %s=save kill description: "
 3581 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem dræbbeskrivelse: "
 3582 
 3583 #: src/lang.c:771
 3584 #, c-format
 3585 msgid "%s=quit %s=edit %s=save select description: "
 3586 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem beskrivelse af vælg: "
 3587 
 3588 #: src/lang.c:772
 3589 msgid "Do you really want to quit without saving your configuration?"
 3590 msgstr "Ønsker du virkelig at afslutte uden at gemme din konfiguration?"
 3591 
 3592 #: src/lang.c:775
 3593 msgid "Invalid range - valid are '0-9.$' e.g. 1-$"
 3594 msgstr "Ugyldigt interval - '0-9.$' f.eks. 1-$ er gyldige"
 3595 
 3596 #: src/lang.c:776
 3597 msgid "Do you want to abort this operation?"
 3598 msgstr "Ønsker du at afbryde denne handling?"
 3599 
 3600 #: src/lang.c:777
 3601 msgid "Do you want to exit tin immediately?"
 3602 msgstr "Ønsker du øjeblikkeligt at afslutte tin?"
 3603 
 3604 #: src/lang.c:778
 3605 msgid "Reading ('q' to quit)..."
 3606 msgstr "Læser ('q' for afslut) ..."
 3607 
 3608 #: src/lang.c:779
 3609 #, c-format
 3610 msgid "Reading %sarticles..."
 3611 msgstr "Læser %sartikler ..."
 3612 
 3613 #: src/lang.c:780
 3614 #, c-format
 3615 msgid "Reading %sattributes file...\n"
 3616 msgstr "Læser %sattributfil ...\n"
 3617 
 3618 #: src/lang.c:781
 3619 #, c-format
 3620 msgid "Reading %sconfig file...\n"
 3621 msgstr "Læser %skonfigurationsfil ...\n"
 3622 
 3623 #: src/lang.c:782
 3624 msgid "Reading filter file...\n"
 3625 msgstr "Læser filterfil ...\n"
 3626 
 3627 #: src/lang.c:783
 3628 #, c-format
 3629 msgid "Reading %s groups..."
 3630 msgstr "Læser %s grupper ..."
 3631 
 3632 #: src/lang.c:784
 3633 msgid "Reading input history file...\n"
 3634 msgstr "Læser inddatahistorikfil ...\n"
 3635 
 3636 #: src/lang.c:785
 3637 msgid "Reading keymap file...\n"
 3638 msgstr "Læser tastaturkortfil ...\n"
 3639 
 3640 #: src/lang.c:786
 3641 msgid "Reading groups from active file... "
 3642 msgstr "Læser grupper fra aktiv fil ... "
 3643 
 3644 #: src/lang.c:787
 3645 msgid "Reading groups from newsrc file... "
 3646 msgstr "Læser grupper fra newsrc-fil ... "
 3647 
 3648 #: src/lang.c:788
 3649 msgid "Reading newsgroups file... "
 3650 msgstr "Læser fil med nyhedsgrupper ... "
 3651 
 3652 #: src/lang.c:789
 3653 msgid "Reading newsrc file..."
 3654 msgstr "Læser newsrc-fil ..."
 3655 
 3656 #: src/lang.c:790
 3657 msgid "References: line       "
 3658 msgstr "References: linje       "
 3659 
 3660 #: src/lang.c:792
 3661 #, c-format
 3662 msgid "(%d:%02d remaining)"
 3663 msgstr "(%d:%02d igen)"
 3664 
 3665 #: src/lang.c:794
 3666 #, c-format
 3667 msgid "Bogus group %s removed."
 3668 msgstr "Fejlbehæftet gruppe %s fjernet."
 3669 
 3670 #: src/lang.c:795
 3671 #, fuzzy
 3672 msgid "Removed from this rule: "
 3673 msgstr "Fjernet fra den forrige regel: "
 3674 
 3675 #: src/lang.c:796
 3676 #, c-format
 3677 msgid "Error: rename %s to %s"
 3678 msgstr "Fejl: Omdøb %s til %s"
 3679 
 3680 #: src/lang.c:797
 3681 msgid "Reply to author..."
 3682 msgstr "Svar til forfatter..."
 3683 
 3684 #: src/lang.c:798
 3685 msgid "Repost"
 3686 msgstr "Gensend"
 3687 
 3688 #: src/lang.c:799
 3689 msgid "Reposting article..."
 3690 msgstr "Genindsender artikel..."
 3691 
 3692 #: src/lang.c:800
 3693 #, c-format
 3694 msgid "Repost article(s) to group(s) [%s]> "
 3695 msgstr "Gensend artikler til grupper [%s]> "
 3696 
 3697 #: src/lang.c:801
 3698 msgid "Reset newsrc?"
 3699 msgstr "Nulstil newsrc?"
 3700 
 3701 #: src/lang.c:802
 3702 msgid "Responses have been directed to the following newsgroups"
 3703 msgstr "Svar er blevet sendt til de følgende nyhedsgrupper"
 3704 
 3705 #: src/lang.c:803
 3706 #, c-format
 3707 msgid "Responses have been directed to poster. %s=mail, %s=post, %s=quit: "
 3708 msgstr "Svar er blevet sendt til indsender. %s=post, %s=indsend, %s=afslut: "
 3709 
 3710 #: src/lang.c:805
 3711 msgid "Press <RETURN> to continue..."
 3712 msgstr "Tast <RETUR> for at fortsætte ..."
 3713 
 3714 #: src/lang.c:807
 3715 #, c-format
 3716 msgid "Select From  [%s] (y/n): "
 3717 msgstr "Vælg fra    [%s] (y/n): "
 3718 
 3719 #: src/lang.c:808
 3720 msgid "Select Lines: (</>num): "
 3721 msgstr "Vælg linjer: (</>num): "
 3722 
 3723 #: src/lang.c:809
 3724 msgid "Auto-select Article Menu"
 3725 msgstr "Vælg automatisk artikelmenu"
 3726 
 3727 #: src/lang.c:810
 3728 #, fuzzy, c-format
 3729 msgid "Select Msg-ID [%s] (f/l/o/n): "
 3730 msgstr "Vælg Msg-Id [%s] (f/l/o/n): "
 3731 
 3732 #: src/lang.c:811
 3733 msgid "Select pattern scope: "
 3734 msgstr "Vælg mønstervirkefelt: "
 3735 
 3736 #: src/lang.c:812
 3737 #, c-format
 3738 msgid "Select Subject [%s] (y/n): "
 3739 msgstr "Vælg emne [%s] (y/n): "
 3740 
 3741 #: src/lang.c:813
 3742 msgid "Select text pattern : "
 3743 msgstr "Vælg tekstmønster  : "
 3744 
 3745 #: src/lang.c:814
 3746 msgid "Select time in days  : "
 3747 msgstr "Vælg tid i dage    : "
 3748 
 3749 #: src/lang.c:815
 3750 #, c-format
 3751 msgid ""
 3752 "# %s server configuration file\n"
 3753 "# This file was automatically saved by %s %s %s (\"%s\")\n"
 3754 "#\n"
 3755 "# Do not edit while %s is running, since all your changes to this file\n"
 3756 "# will be overwritten when you leave %s.\n"
 3757 "# Do not edit at all if you don't know what you do.\n"
 3758 "############################################################################\n"
 3759 "\n"
 3760 msgstr ""
 3761 "# %s serverkonfigurationsfil\n"
 3762 "# Denne fil blev automatisk gemt af %s %s %s %s«)\n"
 3763 "#\n"
 3764 "# Rediger ikke mens %s afvikles, da alle dine ændringer til denne fil\n"
 3765 "# vil blive overskrevet når du forlader %s.\n"
 3766 "# Rediger ikke med mindre du ved, hvad du laver.\n"
 3767 "############################################################################\n"
 3768 "\n"
 3769 
 3770 #: src/lang.c:821
 3771 msgid "Showing unread groups only"
 3772 msgstr "Vis kun ulæste grupper"
 3773 
 3774 #: src/lang.c:822
 3775 msgid "Subject: line (ignore case)  "
 3776 msgstr "Subject: linje (ignorer versaler)"
 3777 
 3778 #: src/lang.c:823
 3779 msgid "Subject: line (case sensitive)"
 3780 msgstr "Subject: linje (versalfølsom)"
 3781 
 3782 #: src/lang.c:824
 3783 msgid "Save"
 3784 msgstr "Gem"
 3785 
 3786 #: src/lang.c:825
 3787 #, c-format
 3788 msgid "Save '%s' (%s/%s)?"
 3789 msgstr "Gem »%s« (%s/%s)?"
 3790 
 3791 #: src/lang.c:826
 3792 msgid "Save configuration before continuing?"
 3793 msgstr "Gem konfiguration før du fortsætter?"
 3794 
 3795 #: src/lang.c:827
 3796 msgid "Save filename> "
 3797 msgstr "Gem filnavn> "
 3798 
 3799 #: src/lang.c:828
 3800 msgid "Saved"
 3801 msgstr "Gemt"
 3802 
 3803 #: src/lang.c:829
 3804 #, c-format
 3805 msgid "%4d unread (%4d hot) %s in %s\n"
 3806 msgstr "%4d ulæst (%4d populær) %s i %s\n"
 3807 
 3808 #: src/lang.c:830
 3809 #, c-format
 3810 msgid "Saved %s...\n"
 3811 msgstr "Gemt %s ...\n"
 3812 
 3813 #: src/lang.c:831
 3814 msgid "Nothing was saved"
 3815 msgstr "Intet blev gemt"
 3816 
 3817 #: src/lang.c:832
 3818 #, c-format
 3819 msgid ""
 3820 "\n"
 3821 "%s %d %s from %d %s\n"
 3822 msgstr ""
 3823 "\n"
 3824 "%s %d %s fra %d %s\n"
 3825 
 3826 #: src/lang.c:833
 3827 #, c-format
 3828 msgid "-- %s saved to %s%s --"
 3829 msgstr "-- %s gemt til %s%s --"
 3830 
 3831 #: src/lang.c:834
 3832 #, c-format
 3833 msgid "-- %s saved to %s - %s --"
 3834 msgstr "-- %s gemt til %s - %s --"
 3835 
 3836 #: src/lang.c:835
 3837 msgid "Saving..."
 3838 msgstr "Gemmer ..."
 3839 
 3840 #: src/lang.c:836
 3841 #, c-format
 3842 msgid "%s: Screen initialization failed"
 3843 msgstr "%s: Skærminitialisering mislykkedes"
 3844 
 3845 #: src/lang.c:838
 3846 #, c-format
 3847 msgid "%s: screen is too small\n"
 3848 msgstr "%s: Skærm er for lille\n"
 3849 
 3850 #: src/lang.c:840
 3851 #, c-format
 3852 msgid "screen is too small, %s is exiting"
 3853 msgstr "skærmen er for lille, %s afslutter"
 3854 
 3855 #: src/lang.c:841
 3856 msgid "Delete scope?"
 3857 msgstr "Slet virkefelt?"
 3858 
 3859 #: src/lang.c:842
 3860 msgid "Enter scope> "
 3861 msgstr "Indtast virkefelt> "
 3862 
 3863 #: src/lang.c:843
 3864 msgid "Select new position> "
 3865 msgstr "Vælg ny placering>"
 3866 
 3867 #: src/lang.c:844
 3868 msgid "New position cannot be a global scope"
 3869 msgstr "Ny placering kan ikke være et globalt virkefelt"
 3870 
 3871 #: src/lang.c:845
 3872 msgid "Global scope, operation not allowed"
 3873 msgstr "Global virkefelt, handling ikke tilladt"
 3874 
 3875 #: src/lang.c:846
 3876 msgid "Rename scope> "
 3877 msgstr "Omdøb virkefelt> "
 3878 
 3879 #: src/lang.c:847
 3880 msgid "Select scope> "
 3881 msgstr "Vælg virkefelt> "
 3882 
 3883 #: src/lang.c:848
 3884 msgid "Scopes Menu"
 3885 msgstr "Virkefeltsmenu"
 3886 
 3887 #: src/lang.c:849
 3888 msgid "Scopes Menu Commands"
 3889 msgstr "Kommandoer for virkefeltsmenu"
 3890 
 3891 #: src/lang.c:850
 3892 #, c-format
 3893 msgid "Search backwards [%s]> "
 3894 msgstr "Søg baglæns [%s]> "
 3895 
 3896 #: src/lang.c:851
 3897 #, c-format
 3898 msgid "Search body [%s]> "
 3899 msgstr "Søg tekst [%s]> "
 3900 
 3901 #: src/lang.c:852
 3902 #, c-format
 3903 msgid "Search forwards [%s]> "
 3904 msgstr "Søg fremad [%s]> "
 3905 
 3906 #: src/lang.c:853
 3907 msgid "Searching..."
 3908 msgstr "Søger ..."
 3909 
 3910 #: src/lang.c:854
 3911 #, c-format
 3912 msgid "Searching article %d of %d ('q' to abort)..."
 3913 msgstr "Søger i artikel %d af %d ('q' for at afbryde)..."
 3914 
 3915 #: src/lang.c:855
 3916 msgid "Select article> "
 3917 msgstr "Vælg artikel> "
 3918 
 3919 #: src/lang.c:856
 3920 msgid ""
 3921 "Select option number before text or use arrow keys and <CR>. 'q' to quit."
 3922 msgstr ""
 3923 "Vælg indstililngsnummer før tekst eller brug piletasterne og <CR>. »q« for "
 3924 "at afslutte."
 3925 
 3926 #: src/lang.c:857
 3927 msgid "Select group> "
 3928 msgstr "Vælg gruppe> "
 3929 
 3930 #: src/lang.c:858
 3931 #, c-format
 3932 msgid "Enter selection pattern [%s]> "
 3933 msgstr "Indtast markeringsmønster [%s]> "
 3934 
 3935 #: src/lang.c:859
 3936 msgid "Select thread> "
 3937 msgstr "Vælg tråd> "
 3938 
 3939 #: src/lang.c:860
 3940 #, c-format
 3941 msgid "%s %s %s (\"%s\"): send a DETAILED bug report to %s\n"
 3942 msgstr "%s %s %s (\"%s\"): send en DETALJEREDE fejlrapport til %s\n"
 3943 
 3944 #: src/lang.c:861
 3945 msgid "servers active-file"
 3946 msgstr "servers active-fil"
 3947 
 3948 #: src/lang.c:862
 3949 msgid "Cannot move into new newsgroups. Subscribe first..."
 3950 msgstr "Kan ikke gå ind i nye nyhedsgrupper. Abonner først ..."
 3951 
 3952 #: src/lang.c:863
 3953 msgid "<SPACE>"
 3954 msgstr "<MELLEMRUM>"
 3955 
 3956 #: src/lang.c:864
 3957 #, c-format
 3958 msgid "Starting: (%s)"
 3959 msgstr "Starter: (%s)"
 3960 
 3961 #: src/lang.c:865
 3962 #, c-format
 3963 msgid "List Thread (%d of %d)"
 3964 msgstr "Vis tråd (%d af %d)"
 3965 
 3966 #: src/lang.c:866
 3967 #, c-format
 3968 msgid "Thread (%.*s)"
 3969 msgstr "Tråd (%.*s)"
 3970 
 3971 #: src/lang.c:867
 3972 msgid "Enter wildcard subscribe pattern> "
 3973 msgstr "Indtast abonnementmønster med jokertegn> "
 3974 
 3975 #: src/lang.c:868
 3976 #, c-format
 3977 msgid "subscribed to %d groups"
 3978 msgstr "har tegnet abonnement på %d grupper"
 3979 
 3980 #: src/lang.c:869
 3981 #, c-format
 3982 msgid "Subscribed to %s"
 3983 msgstr "har tegnet abonnement på %s"
 3984 
 3985 #: src/lang.c:870
 3986 msgid "Subscribing... "
 3987 msgstr "Abonnerer ... "
 3988 
 3989 #: src/lang.c:871
 3990 #, c-format
 3991 msgid "Repost or supersede article(s) [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3992 msgstr "Gensend eller fortræng artikler [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3993 
 3994 #: src/lang.c:872
 3995 #, c-format
 3996 msgid "Supersede article(s) to group(s) [%s]> "
 3997 msgstr "Fortræng artikler til grupper [%s]> "
 3998 
 3999 #: src/lang.c:873
 4000 msgid "Superseding article ..."
 4001 msgstr "Fortrænger artikel ..."
 4002 
 4003 #: src/lang.c:874
 4004 #, c-format
 4005 msgid ""
 4006 "\n"
 4007 "Stopped. Type 'fg' to restart %s\n"
 4008 msgstr ""
 4009 "\n"
 4010 "Stoppet. Tast 'fg' for at genstarte %s\n"
 4011 
 4012 #: src/lang.c:876
 4013 #, c-format
 4014 msgid "%d days"
 4015 msgstr "%d dage"
 4016 
 4017 #: src/lang.c:877
 4018 msgid "<TAB>"
 4019 msgstr "<TAB>"
 4020 
 4021 #: src/lang.c:878
 4022 msgid "TeX "
 4023 msgstr "TeX "
 4024 
 4025 #: src/lang.c:879
 4026 msgid "# Default action/prompt strings\n"
 4027 msgstr "# Standardstrenge for handling/prompt\n"
 4028 
 4029 #: src/lang.c:880
 4030 msgid ""
 4031 "# Defaults for quick (1 key) kill & auto-selection filters\n"
 4032 "# header=NUM 0,1=Subject: 2,3=From: 4=Message-ID: & full References: line\n"
 4033 "#       5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 4034 "#       6=Message-ID: entry only 7=Lines:\n"
 4035 "# global=ON/OFF ON=apply to all groups OFF=apply to current group\n"
 4036 "# case=ON/OFF  ON=filter case sensitive OFF=ignore case\n"
 4037 "# expire=ON/OFF ON=limit to default_filter_days OFF=don't ever expire\n"
 4038 msgstr ""
 4039 "# Standarder for hurtig (1 tast) dræb og filtre for automatisk markering\n"
 4040 "# header=NUM 0,1=Emne: 2,3=Fra: 4=Besked-id: og fuld Reference:-linje\n"
 4041 "#       5=Kun Besked-id:- og sidste refernece:-post\n"
 4042 "#       6=Kun Besked-id:-post 7=Linjer:\n"
 4043 "# global=ON/OFF ON=Anvend for alle grupper OFF=anvend på nuværende gruppe\n"
 4044 "# case=ON/OFF  ON=filtrer efter store/små bogst. OFF=ignorer små/store b.\n"
 4045 "# expire=ON/OFF ON=begræns til default_filter_days (antal filtrerdage)\n"
 4046 "         OFF=udløb aldrig\n"
 4047 
 4048 #: src/lang.c:893
 4049 msgid ""
 4050 "# If ON use print current subject or newsgroup description in the last line\n"
 4051 msgstr ""
 4052 "# Hvis slået til, så brug udskriv nuværende emne eller "
 4053 "nyhedsgruppebeskrivelse\n"
 4054 " i den sidste linje\n"
 4055 
 4056 #: src/lang.c:894
 4057 msgid "# Host & time info used for detecting new groups (don't touch)\n"
 4058 msgstr ""
 4059 "# Værts- og tidsinformation brugt til detektering af nye grupper (rør ikke)\n"
 4060 
 4061 #: src/lang.c:895
 4062 msgid "There is no news\n"
 4063 msgstr "Der er ingen nyheder\n"
 4064 
 4065 #: src/lang.c:896
 4066 msgid "Thread"
 4067 msgstr "Tråd"
 4068 
 4069 #: src/lang.c:897
 4070 msgid "Thread Level Commands"
 4071 msgstr "Kommandoer på trådniveau"
 4072 
 4073 #: src/lang.c:898
 4074 msgid "Thread deselected"
 4075 msgstr "Tråd fravalgt"
 4076 
 4077 #: src/lang.c:899
 4078 msgid "Thread selected"
 4079 msgstr "Tråd valgt"
 4080 
 4081 #: src/lang.c:900
 4082 msgid "thread"
 4083 msgstr "tråd"
 4084 
 4085 #: src/lang.c:901
 4086 #, c-format
 4087 msgid "Thread %4s of %4s"
 4088 msgstr "Tråd %4s af %4s"
 4089 
 4090 #: src/lang.c:902
 4091 msgid "Threading articles..."
 4092 msgstr "Opdeler artikler i tråde ..."
 4093 
 4094 #: src/lang.c:903
 4095 #, c-format
 4096 msgid "Toggled word highlighting %s"
 4097 msgstr "Skiftede ordfremhævelse %s"
 4098 
 4099 #: src/lang.c:904
 4100 msgid "Toggled rot13 encoding"
 4101 msgstr "Skiftede rot13-kodning"
 4102 
 4103 #: src/lang.c:905
 4104 #, c-format
 4105 msgid "Toggled German TeX encoding %s"
 4106 msgstr "Skiftede tysk TeX-kodning %s"
 4107 
 4108 #: src/lang.c:906
 4109 #, c-format
 4110 msgid "Toggled tab-width to %d"
 4111 msgstr "Skiftede indryksbredde til %d"
 4112 
 4113 #: src/lang.c:908
 4114 #, c-format
 4115 msgid "%d Trying to dotlock %s"
 4116 msgstr "%d Forsøger at dotlock %s"
 4117 
 4118 #: src/lang.c:909
 4119 #, c-format
 4120 msgid "%d Trying to lock %s"
 4121 msgstr "%d Forsøger at låse %s"
 4122 
 4123 #: src/lang.c:911
 4124 #, c-format
 4125 msgid "%s=help"
 4126 msgstr "%s=hjælp"
 4127 
 4128 #: src/lang.c:913
 4129 msgid "Unlimited"
 4130 msgstr "Ubegrænset"
 4131 
 4132 #: src/lang.c:914
 4133 msgid "Enter wildcard unsubscribe pattern> "
 4134 msgstr "Indtast jokertegnsmønster for framelding af abonnement> "
 4135 
 4136 #: src/lang.c:915
 4137 #, c-format
 4138 msgid "Error decoding %s : %s"
 4139 msgstr "Fejl unde afkodning af %s : %s"
 4140 
 4141 #: src/lang.c:916
 4142 msgid "No end."
 4143 msgstr "Ingen slutning."
 4144 
 4145 #: src/lang.c:917
 4146 #, c-format
 4147 msgid "%s successfully decoded."
 4148 msgstr "%s dekodet med succes."
 4149 
 4150 #: src/lang.c:918
 4151 #, c-format
 4152 msgid ""
 4153 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded file, %d lines, name: %s --]\n"
 4154 "\n"
 4155 msgstr ""
 4156 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded-fil, %d linjer, navn: %s --]\n"
 4157 "\n"
 4158 
 4159 #: src/lang.c:919
 4160 msgid "unread "
 4161 msgstr "ulæst "
 4162 
 4163 #: src/lang.c:920
 4164 #, c-format
 4165 msgid "unsubscribed from %d groups"
 4166 msgstr "frameldte abonnement fra %d grupper"
 4167 
 4168 #: src/lang.c:921
 4169 #, c-format
 4170 msgid "Unsubscribed from %s"
 4171 msgstr "Abonnement frameldt fra %s"
 4172 
 4173 #: src/lang.c:922
 4174 msgid "Unsubscribing... "
 4175 msgstr "Framelder abonnement ... "
 4176 
 4177 #: src/lang.c:923
 4178 msgid "Unthreading articles..."
 4179 msgstr "Fjerner trådopsætning fra artikler ..."
 4180 
 4181 #: src/lang.c:924
 4182 msgid "Updated"
 4183 msgstr "Opdateret"
 4184 
 4185 #: src/lang.c:925
 4186 msgid "Updating"
 4187 msgstr "Opdaterer"
 4188 
 4189 #: src/lang.c:926
 4190 msgid "URL Menu"
 4191 msgstr "URL-menu"
 4192 
 4193 #: src/lang.c:927
 4194 msgid "URL Menu Commands"
 4195 msgstr "Kommandoer for URL-menu"
 4196 
 4197 #: src/lang.c:928
 4198 #, c-format
 4199 msgid "Opening %s"
 4200 msgstr "Åbner %s"
 4201 
 4202 #: src/lang.c:929
 4203 msgid "Select URL> "
 4204 msgstr "Vælg URL> "
 4205 
 4206 #: src/lang.c:930
 4207 msgid "No URLs in this article"
 4208 msgstr "Ingen URL'er i denne artikel"
 4209 
 4210 #: src/lang.c:931
 4211 msgid "Use MIME display program for this message?"
 4212 msgstr "Anvend MIME-visningsprogram for denne besked?"
 4213 
 4214 #: src/lang.c:932
 4215 msgid " -c    mark all news as read in subscribed newsgroups (batch mode)"
 4216 msgstr ""
 4217 " -c    marker alle nyheder som læst i abonnerede nyhedsgrupper "
 4218 "(jobtilstand)"
 4219 
 4220 #: src/lang.c:933
 4221 msgid " -Z    return status indicating if any unread news (batch mode)"
 4222 msgstr ""
 4223 " -Z    returner statusindikation hvis der er ulæste nyheder (jobtilstand)"
 4224 
 4225 #: src/lang.c:934
 4226 msgid " -q    don't check for new newsgroups"
 4227 msgstr " -q    led ikke efter nye nyhedsgrupper"
 4228 
 4229 #: src/lang.c:935
 4230 msgid " -X    don't save any files on quit"
 4231 msgstr " -X    gem ikke nogen filer ved afslutning"
 4232 
 4233 #: src/lang.c:936
 4234 msgid " -d    don't show newsgroup descriptions"
 4235 msgstr " -d    vis ikke beskrivelser for nyhedsgrupper"
 4236 
 4237 # »-G grænse« må være tilvalg+flag mens resten er beskrivelse
 4238 #: src/lang.c:937
 4239 msgid " -G limit get only limit articles/group"
 4240 msgstr " -G grænse hent kun artikler/gruppe med denne begrænsning"
 4241 
 4242 #: src/lang.c:938
 4243 #, c-format
 4244 msgid " -H    help information about %s"
 4245 msgstr " -H    hjælpinformation om %s"
 4246 
 4247 #: src/lang.c:939
 4248 msgid " -h    this help message"
 4249 msgstr " -h    denne hjælpebesked"
 4250 
 4251 #: src/lang.c:940
 4252 #, c-format
 4253 msgid " -I dir  news index file directory [default=%s]"
 4254 msgstr " -I mappe mappe for nyhedsindeksfilen [standard=%s]"
 4255 
 4256 #: src/lang.c:941
 4257 msgid " -u    update index files (batch mode)"
 4258 msgstr " -u    opdater indeksfiler (jobtilstand)"
 4259 
 4260 #: src/lang.c:942
 4261 #, c-format
 4262 msgid " -m dir  mailbox directory [default=%s]"
 4263 msgstr " -m mappe postkassemappe [standard=%s]"
 4264 
 4265 #: src/lang.c:943
 4266 #, c-format
 4267 msgid ""
 4268 "\n"
 4269 "Mail bug reports/comments to %s"
 4270 msgstr ""
 4271 "\n"
 4272 "Send fejlrapporter/kommentarer til %s"
 4273 
 4274 #: src/lang.c:944
 4275 msgid " -N    mail new news to your posts (batch mode)"
 4276 msgstr " -N    send nye nyheder til dine indlæg (jobtilstand)"
 4277 
 4278 # Jeg ville sætte (mindst) to mellemrum for at adskille ligesom i
 4279 # coreutils, og så rykke ekstra ind om nødvendigt. Også selvom den
 4280 # engelske ikke gør det
 4281 #: src/lang.c:945
 4282 msgid " -M user mail new news to specified user (batch mode)"
 4283 msgstr " -M bruger send nye nyheder til specificeret bruger (jobtilstand)"
 4284 
 4285 #: src/lang.c:946
 4286 #, c-format
 4287 msgid " -f file subscribed to newsgroups file [default=%s]"
 4288 msgstr " -f fil  har abonnement for nyhedsgruppefil [standard=%s]"
 4289 
 4290 #: src/lang.c:947
 4291 msgid " -x    no-posting mode"
 4292 msgstr " -x    tilstand uden indsendelse"
 4293 
 4294 #: src/lang.c:948
 4295 msgid " -w    post an article and exit"
 4296 msgstr " -w    send en artikel og afslut"
 4297 
 4298 #: src/lang.c:949
 4299 msgid " -o    post all postponed articles and exit"
 4300 msgstr " -o    send alle udsatte artikler og afslut"
 4301 
 4302 #: src/lang.c:950
 4303 msgid " -R    read news saved by -S option"
 4304 msgstr " -R    læs nyheder gemt med tilvalget -S"
 4305 
 4306 #: src/lang.c:951
 4307 #, c-format
 4308 msgid " -s dir  save news directory [default=%s]"
 4309 msgstr " -s mappe gem nyhedsmappe [standard=%s]"
 4310 
 4311 #: src/lang.c:952
 4312 msgid " -S    save new news for later reading (batch mode)"
 4313 msgstr " -S    gem nye nyheder til senere læsning (batchtilstand)"
 4314 
 4315 #: src/lang.c:953
 4316 msgid " -z    start if any unread news"
 4317 msgstr " -z    start hvis der er ulæste nyheder"
 4318 
 4319 #: src/lang.c:954
 4320 #, c-format
 4321 msgid ""
 4322 "A Usenet reader.\n"
 4323 "\n"
 4324 "Usage: %s [options] [newsgroup[,...]]"
 4325 msgstr ""
 4326 "En Usenetlæser.\n"
 4327 "\n"
 4328 "Brug: %s [tilvalg] [nyhedsgruppe[,...]]"
 4329 
 4330 #: src/lang.c:955
 4331 msgid " -v    verbose output for batch mode options"
 4332 msgstr " -v    uddybende udskrift for jobtilstandsindstillinger"
 4333 
 4334 #: src/lang.c:956
 4335 msgid " -V    print version & date information"
 4336 msgstr " -V    vis version- & datoinformation"
 4337 
 4338 #: src/lang.c:957
 4339 #, c-format
 4340 msgid "%s only useful without batch mode operations\n"
 4341 msgstr "%s er kun nyttig uden jobtilstandsoperationer\n"
 4342 
 4343 #: src/lang.c:958
 4344 #, c-format
 4345 msgid "%s only useful for batch mode operations\n"
 4346 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4347 
 4348 #: src/lang.c:959
 4349 #, fuzzy, c-format
 4350 msgid "%s only useful for batch or debug mode operations\n"
 4351 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4352 
 4353 #: src/lang.c:960
 4354 #, c-format
 4355 msgid "Useless combination %s and %s. Ignoring %s.\n"
 4356 msgstr "Nytteløs kombination %s og %s. Ignorerer %s.\n"
 4357 
 4358 #: src/lang.c:966
 4359 #, c-format
 4360 msgid ""
 4361 "\n"
 4362 "%s%d out of range (0 - %d). Reset to 0"
 4363 msgstr ""
 4364 "\n"
 4365 "%s%d uden for interval (0 - %d). Nulstil til 0"
 4366 
 4367 #: src/lang.c:967
 4368 #, c-format
 4369 msgid "View '%s' (%s/%s)?"
 4370 msgstr "Vis »%s« (%s/%s)?"
 4371 
 4372 #: src/lang.c:969
 4373 #, c-format
 4374 msgid ""
 4375 "\n"
 4376 "Warning: posting exceeds %d columns. Line %d is the first long one:\n"
 4377 "%-100s\n"
 4378 msgstr ""
 4379 "\n"
 4380 "Advarsel: indsendelse overstiger %d kolonner. Linje %d er den første lange:\n"
 4381 "%-100s\n"
 4382 
 4383 #: src/lang.c:970
 4384 msgid ""
 4385 "\n"
 4386 "Warning: article unchanged after editing\n"
 4387 msgstr ""
 4388 "\n"
 4389 "Advarsel: Artikel uændret efter redigering\n"
 4390 
 4391 #: src/lang.c:971
 4392 msgid ""
 4393 "\n"
 4394 "Warning: \"Subject:\" contains only whitespaces.\n"
 4395 msgstr ""
 4396 "\n"
 4397 "Advarsel: »Subject:« indeholder kun mellemrum.\n"
 4398 
 4399 #: src/lang.c:972
 4400 msgid ""
 4401 "\n"
 4402 "Warning: \"Subject:\" begins with \"Re: \" but there are no \"References:"
 4403 "\".\n"
 4404 msgstr ""
 4405 "\n"
 4406 "Advarsel: »Subject:« begynder med »Re:« men der er ingen »References:«.\n"
 4407 
 4408 #: src/lang.c:974
 4409 msgid ""
 4410 "\n"
 4411 "Warning: Article has \"References:\" but \"Subject:\" does not begin\n"
 4412 "     with \"Re: \" and does not contain \"(was:\".\n"
 4413 msgstr ""
 4414 "\n"
 4415 "Advarsel: Artikel har »References:« men »Subject:« begynder ikke med\n"
 4416 "     »Re:« og indeholder ikke »(was:«.\n"
 4417 
 4418 #: src/lang.c:977
 4419 msgid ""
 4420 "Read carefully!\n"
 4421 "\n"
 4422 " You are about to cancel an article seemingly written by you. This will "
 4423 "wipe\n"
 4424 " the article from most news servers throughout the world, but there is "
 4425 "no\n"
 4426 " guarantee that it will work.\n"
 4427 "\n"
 4428 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4429 "\n"
 4430 msgstr ""
 4431 "Læs omhyggeligt!\n"
 4432 "\n"
 4433 " Du er ved at fjerne en artikel, som ser ud til at være skrevet af dig "
 4434 "selv.\n"
 4435 " Det vil fjerne artiklen fra de fleste nyhedsservere, men der er ingen\n"
 4436 " garanti for at det vil fungere.\n"
 4437 "\n"
 4438 "Dette er artiklen, du er ved at fjerne:\n"
 4439 "\n"
 4440 
 4441 #: src/lang.c:981
 4442 msgid ""
 4443 "\n"
 4444 "Warning: You are using a non-plain transfer encoding (such as base64 or\n"
 4445 "     quoted-printable) and an external inews program to submit your\n"
 4446 "     article. If a signature is appended by that inews program it will\n"
 4447 "     not be encoded properly.\n"
 4448 msgstr ""
 4449 
 4450 #: src/lang.c:986
 4451 msgid ""
 4452 "\n"
 4453 "Warning: \"example\" is a reserved hierarchy!\n"
 4454 msgstr ""
 4455 "\n"
 4456 "Advarsel: »example« er et reserveret hierarki!\n"
 4457 
 4458 #: src/lang.c:987
 4459 #, c-format
 4460 msgid ""
 4461 "\n"
 4462 "\n"
 4463 "You are upgrading to tin %s from an earlier version.\n"
 4464 "Some values in your %s file have changed!\n"
 4465 "Read WHATSNEW, etc...\n"
 4466 msgstr ""
 4467 "\n"
 4468 "\n"
 4469 "Du opgraderer til %s fra en tidligere version.\n"
 4470 "Nogle værdier i din %s-fil har ændret sig!\n"
 4471 "Læs WHATSNEW, etc ...\n"
 4472 
 4473 #: src/lang.c:989
 4474 #, c-format
 4475 msgid ""
 4476 "\n"
 4477 "\n"
 4478 "You are downgrading to tin %s from a more recent version!\n"
 4479 "Some values in your %s file may be ignored, others might have changed!\n"
 4480 msgstr ""
 4481 "\n"
 4482 "\n"
 4483 "Du nedgraderer til tin %s fra en nyere version!\n"
 4484 "Nogle værdier i din %s-fil bliver måske ignoreret, andre kan ændre sig!\n"
 4485 
 4486 #: src/lang.c:992
 4487 #, c-format
 4488 msgid ""
 4489 "Warning: tin wrote fewer groups to your\n"
 4490 "\t%s\n"
 4491 "than it read at startup. If you didn't unsubscribe from %ld %s during\n"
 4492 "this session this indicates an error and you should backup your %s\n"
 4493 "before you start tin once again!\n"
 4494 msgstr ""
 4495 
 4496 #: src/lang.c:996
 4497 #, c-format
 4498 msgid ""
 4499 "\n"
 4500 "Warning: Found %d '-- \\n' lines, this may confuse some people.\n"
 4501 msgstr ""
 4502 "\n"
 4503 "Advarsel: Fandt %d »-- \\n«-linjer, dette kan forvirre nogle.\n"
 4504 
 4505 #: src/lang.c:997
 4506 #, c-format
 4507 msgid "Warning: Only %d out of %d articles were saved"
 4508 msgstr "Advarsel: Kun %d ud af %d artikler blev gemt"
 4509 
 4510 #: src/lang.c:998
 4511 #, c-format
 4512 msgid ""
 4513 "\n"
 4514 "Warning: Your signature is longer than %d lines. Since signatures usually "
 4515 "do\n"
 4516 "     not transport any useful information, they should be as short "
 4517 "as\n"
 4518 "     possible.\n"
 4519 msgstr ""
 4520 "\n"
 4521 "Advarsel: Din signatur er længere end %d linjer. Da signaturer normalt ikke\n"
 4522 "     indeholder nyttig information, skal de være så korte som mulig.\n"
 4523 
 4524 #: src/lang.c:1002
 4525 #, c-format
 4526 msgid ""
 4527 "Warning: this mail address may contain a spamtrap. %s=continue, %s=abort? "
 4528 msgstr ""
 4529 "Advarsel: Denne postadresse kan indeholde en spamfælde. %s=continue, "
 4530 "%s=abort? "
 4531 
 4532 #: src/lang.c:1003
 4533 msgid ""
 4534 "\n"
 4535 "Warning: Signatures should start with '-- \\n' not with '--\\n'.\n"
 4536 msgstr ""
 4537 "\n"
 4538 "Advarsel: Underskrifter skal starte med '-- \\n' ikke med '--\\n'.\n"
 4539 
 4540 #: src/lang.c:1004
 4541 msgid "Writing attributes file..."
 4542 msgstr "Skriver attributfil ..."
 4543 
 4544 #: src/lang.c:1006
 4545 #, fuzzy, c-format
 4546 msgid "%4d Responses"
 4547 msgstr "%d svar"
 4548 
 4549 #: src/lang.c:1008
 4550 #, c-format
 4551 msgid "Added %d %s"
 4552 msgstr "Tilføjede %d %s"
 4553 
 4554 #: src/lang.c:1009
 4555 msgid "No unsubscribed groups to show"
 4556 msgstr "Ingen grupper der ikke er tilmeldte at vise"
 4557 
 4558 #: src/lang.c:1010
 4559 msgid "Showing subscribed to groups only"
 4560 msgstr "Viser kun tilmeldte til grupper"
 4561 
 4562 #: src/lang.c:1011
 4563 msgid "Yes "
 4564 msgstr "Ja "
 4565 
 4566 #: src/lang.c:1012
 4567 msgid "You have mail"
 4568 msgstr "Du har post"
 4569 
 4570 #: src/lang.c:1017
 4571 #, c-format
 4572 msgid ""
 4573 "\n"
 4574 "Warning: Posting is in %s and contains characters which are not\n"
 4575 "     in your selected MM_NETWORK_CHARSET: %s.\n"
 4576 "     These characters will be replaced by '?' if you post this\n"
 4577 "     article unchanged. To avoid garbling your article please either\n"
 4578 "     edit it and remove those characters or change the setting of\n"
 4579 "     MM_NETWORK_CHARSET to a suitable value for your posting via the\n"
 4580 "     M)enu option.\n"
 4581 msgstr ""
 4582 
 4583 #: src/lang.c:1028
 4584 msgid " -D mode debug mode"
 4585 msgstr "  -D tilstand fejlsøgningstilstand"
 4586 
 4587 #: src/lang.c:1032
 4588 msgid ""
 4589 "Read carefully!\n"
 4590 "\n"
 4591 " You are about to cancel an article seemingly not written by you. This "
 4592 "will\n"
 4593 " wipe the article from lots of news servers throughout the world;\n"
 4594 " Usenet's majority considers this rather inappropriate, to say the "
 4595 "least.\n"
 4596 " Only press 'd' if you are absolutely positive that you are ready to "
 4597 "take\n"
 4598 " the rap.\n"
 4599 "\n"
 4600 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4601 "\n"
 4602 msgstr ""
 4603 
 4604 #: src/lang.c:1041
 4605 msgid "toggle color"
 4606 msgstr "slå farve til/fra"
 4607 
 4608 #: src/lang.c:1042
 4609 msgid ""
 4610 "# Changing colors of several screen parts\n"
 4611 "# Possible values are:\n"
 4612 "# -1 = default (white for foreground and black for background)\n"
 4613 "#  0 = black\n"
 4614 "#  1 = red\n"
 4615 "#  2 = green\n"
 4616 "#  3 = brown\n"
 4617 "#  4 = blue\n"
 4618 "#  5 = pink\n"
 4619 "#  6 = cyan\n"
 4620 "#  7 = white\n"
 4621 "# These are *only* for foreground:\n"
 4622 "#  8 = gray\n"
 4623 "#  9 = light red\n"
 4624 "# 10 = light green\n"
 4625 "# 11 = yellow\n"
 4626 "# 12 = light blue\n"
 4627 "# 13 = light pink\n"
 4628 "# 14 = light cyan\n"
 4629 "# 15 = light white\n"
 4630 "\n"
 4631 msgstr ""
 4632 "# Ændring af flere skærmdele\n"
 4633 "# Mulige værdier er:\n"
 4634 "# -1 = standard (hvid i forgrunden og sort i baggrunden)\n"
 4635 "#  0 = sort\n"
 4636 "#  1 = rød\n"
 4637 "#  2 = grøn\n"
 4638 "#  3 = brun\n"
 4639 "#  4 = blå\n"
 4640 "#  5 = lyserød\n"
 4641 "#  6 = cyan\n"
 4642 "#  7 = hvid\n"
 4643 "# Disse er *kun* for forgrunden:\n"
 4644 "#  8 = grå\n"
 4645 "#  9 = lyserød\n"
 4646 "# 10 = lysegrøn\n"
 4647 "# 11 = gul\n"
 4648 "# 12 = lyseblå\n"
 4649 "# 13 = lys lyserød\n"
 4650 "# 14 = lys cyan\n"
 4651 "# 15 = lys hvid\n"
 4652 "\n"
 4653 
 4654 #: src/lang.c:1062
 4655 msgid " -a    toggle color flag"
 4656 msgstr " -a    skift farveflag"
 4657 
 4658 #: src/lang.c:1066
 4659 msgid ""
 4660 "\n"
 4661 "Error: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4662 msgstr ""
 4663 "\n"
 4664 "Fejl: Followup-To angivet til mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4665 
 4666 #: src/lang.c:1067
 4667 #, c-format
 4668 msgid ""
 4669 "\n"
 4670 "Error: \"%s\" is renamed, use \"%s\" instead!\n"
 4671 msgstr ""
 4672 "\n"
 4673 "Fejl: »%s« omdøbes, brug »%s« i steden for!\n"
 4674 
 4675 #: src/lang.c:1068
 4676 #, c-format
 4677 msgid ""
 4678 "\n"
 4679 "Error: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4680 msgstr ""
 4681 "\n"
 4682 "Fejl: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4683 
 4684 #: src/lang.c:1069
 4685 #, c-format
 4686 msgid ""
 4687 "\n"
 4688 "Error: \"%s\" is not a valid newsgroup!\n"
 4689 msgstr ""
 4690 "\n"
 4691 "Fejl: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe!\n"
 4692 
 4693 #: src/lang.c:1071
 4694 msgid ""
 4695 "\n"
 4696 "Warning: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4697 msgstr ""
 4698 "\n"
 4699 "Advarsel: Followup-To angiver mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4700 
 4701 #: src/lang.c:1072
 4702 #, c-format
 4703 msgid ""
 4704 "\n"
 4705 "Warning: \"%s\" is renamed, you should use \"%s\" instead!\n"
 4706 msgstr ""
 4707 "\n"
 4708 "Advarsel: »%s« er omdøbt, du skal bruge »%s« i stedet for!\n"
 4709 
 4710 #: src/lang.c:1073
 4711 #, c-format
 4712 msgid ""
 4713 "\n"
 4714 "Warning: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4715 msgstr ""
 4716 "\n"
 4717 "Advarsel: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4718 
 4719 #: src/lang.c:1074
 4720 #, c-format
 4721 msgid ""
 4722 "\n"
 4723 "Warning: \"%s\" is not in your newsrc, it may be invalid at this site!\n"
 4724 msgstr ""
 4725 "\n"
 4726 "Advarsel: »%s« er ikke i din newsrc, den kan være ugyldig på denne side!\n"
 4727 
 4728 #: src/lang.c:1075
 4729 #, c-format
 4730 msgid ""
 4731 "\n"
 4732 "Warning: \"%s\" is not a valid newsgroup at this site!\n"
 4733 msgstr ""
 4734 "\n"
 4735 "Advarsel: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe på denne side!\n"
 4736 
 4737 #: src/lang.c:1079
 4738 #, c-format
 4739 msgid "%d files successfully written from %d articles. %d %s occurred."
 4740 msgstr "%d filer skrevet fra %d artikler. %d %s opstod."
 4741 
 4742 #: src/lang.c:1080
 4743 msgid "Missing parts."
 4744 msgstr "Manglende dele."
 4745 
 4746 #: src/lang.c:1081
 4747 msgid "No beginning."
 4748 msgstr "Ingen begyndelse."
 4749 
 4750 #: src/lang.c:1082
 4751 msgid "No data."
 4752 msgstr "Ingen data."
 4753 
 4754 #: src/lang.c:1083
 4755 msgid "Unknown error."
 4756 msgstr "Ukendt fejl."
 4757 
 4758 #: src/lang.c:1086
 4759 #, c-format
 4760 msgid "\tChecksum of %s (%ld %s)"
 4761 msgstr "\tKontrolsum for %s (%ld %s)"
 4762 
 4763 #: src/lang.c:1091
 4764 msgid "Reading mail active file... "
 4765 msgstr "Læser postaktiv fil ... "
 4766 
 4767 #: src/lang.c:1092
 4768 msgid "Reading mailgroups file... "
 4769 msgstr "Læser postgruppens fil ... "
 4770 
 4771 #: src/lang.c:1096
 4772 msgid "perform PGP operations on article"
 4773 msgstr "udfør PGP-handlinger på artikel"
 4774 
 4775 #: src/lang.c:1097
 4776 msgid "Add key(s) to public keyring?"
 4777 msgstr "Tilføj nøgle(r) til offentlig nøglering?"
 4778 
 4779 #: src/lang.c:1098
 4780 #, c-format
 4781 msgid "%s=encrypt, %s=sign, %s=both, %s=quit: "
 4782 msgstr "%s=krypter, %s=underskriv, %s=begge, %s=afslut: "
 4783 
 4784 #: src/lang.c:1099
 4785 #, c-format
 4786 msgid "%s=sign, %s=sign & include public key, %s=quit: "
 4787 msgstr "%s=underskriv, %s=underskriv & inkluder offentlig nøgle, %s=afslut: "
 4788 
 4789 #: src/lang.c:1100
 4790 #, c-format
 4791 msgid "PGP has not been set up (can't open %s)"
 4792 msgstr "PGP er ikke sat op (kan ikke åbne %s)"
 4793 
 4794 #: src/lang.c:1101
 4795 msgid "Article not signed and no public keys found"
 4796 msgstr "Artikel ikke underskrevet og ingen offentlige nøgler fundet"
 4797 
 4798 #: src/lang.c:1103
 4799 #, c-format
 4800 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4801 msgstr ""
 4802 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4803 
 4804 #: src/lang.c:1104
 4805 #, c-format
 4806 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4807 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4808 
 4809 #: src/lang.c:1105
 4810 #, c-format
 4811 msgid ""
 4812 "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4813 msgstr ""
 4814 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt "
 4815 "[%%s]: "
 4816 
 4817 #: src/lang.c:1107
 4818 #, c-format
 4819 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4820 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4821 
 4822 #: src/lang.c:1108
 4823 #, c-format
 4824 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4825 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4826 
 4827 #: src/lang.c:1109
 4828 #, c-format
 4829 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4830 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4831 
 4832 #: src/lang.c:1113
 4833 #, c-format
 4834 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4835 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4836 
 4837 #: src/lang.c:1114
 4838 #, c-format
 4839 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=send [%%s]: "
 4840 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=indsend [%%s]: "
 4841 
 4842 #: src/lang.c:1115
 4843 #, c-format
 4844 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4845 msgstr ""
 4846 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4847 
 4848 #: src/lang.c:1117
 4849 #, c-format
 4850 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4851 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4852 
 4853 #: src/lang.c:1118
 4854 #, c-format
 4855 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=send [%%s]: "
 4856 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=send [%%s]: "
 4857 
 4858 #: src/lang.c:1119
 4859 #, c-format
 4860 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4861 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4862 
 4863 #: src/lang.c:1125
 4864 msgid "Try cache_overview_files to speed up things.\n"
 4865 msgstr "Prøv cache_overview_files for at øge hastigheden.\n"
 4866 
 4867 #: src/lang.c:1126
 4868 msgid "Tin will use local index files instead.\n"
 4869 msgstr "Tin vil i steden for anvende lokale indeksfiler.\n"
 4870 
 4871 #: src/lang.c:1127
 4872 msgid "Cannot find NNTP server name"
 4873 msgstr "Kan ikke finde NNTP-servernavn"
 4874 
 4875 #: src/lang.c:1128
 4876 #, c-format
 4877 msgid "Connecting to %s:%u..."
 4878 msgstr "Forbinder til %s:%u ..."
 4879 
 4880 #: src/lang.c:1129
 4881 #, fuzzy
 4882 msgid "Disconnecting from server..."
 4883 msgstr "Afbryder fra server ...\n"
 4884 
 4885 #: src/lang.c:1130
 4886 #, c-format
 4887 msgid "Failed to connect to NNTP server %s. Exiting..."
 4888 msgstr "Kunne ikke forbinde til NNTP-server %s. Afslutter ..."
 4889 
 4890 #: src/lang.c:1131
 4891 msgid "205 Closing connection"
 4892 msgstr "205 Lukker forbindelse"
 4893 
 4894 #: src/lang.c:1132
 4895 msgid "Your server does not support the NNTP XOVER or OVER command.\n"
 4896 msgstr "Din server understøtter ikke kommandoerne NNTP XOVER eller OVER.\n"
 4897 
 4898 #: src/lang.c:1133
 4899 msgid "Connection to news server has timed out. Reconnect?"
 4900 msgstr "Forbindelsen til nyhedsserveren har fået tidsudløb. Genforbind?"
 4901 
 4902 #: src/lang.c:1134
 4903 #, c-format
 4904 msgid ""
 4905 "Put the server name in the file %s,\n"
 4906 "or set the environment variable NNTPSERVER"
 4907 msgstr ""
 4908 "Placer servernavnet i filen %s,\n"
 4909 "eller angiv miljøvariablen NNTPSERVER"
 4910 
 4911 #: src/lang.c:1135
 4912 msgid " -A    force authentication on connect"
 4913 msgstr " -A    fremtving godkendelse ved forbindelse"
 4914 
 4915 #: src/lang.c:1136
 4916 #, c-format
 4917 msgid " -g serv read news from NNTP server serv [default=%s]"
 4918 msgstr " -g serv læs nyheder fra NNTP-server serv [standard=%s]"
 4919 
 4920 #: src/lang.c:1137
 4921 #, c-format
 4922 msgid " -p port use port as NNTP port [default=%d]"
 4923 msgstr " -p port brug port som NNTP-port [standard=%d]"
 4924 
 4925 #: src/lang.c:1139
 4926 msgid " -k    skip verification for NNTPS"
 4927 msgstr ""
 4928 
 4929 #: src/lang.c:1140
 4930 msgid " -T    enable NNTPS"
 4931 msgstr ""
 4932 
 4933 #: src/lang.c:1142
 4934 #, fuzzy
 4935 msgid " -Q    quick start. Same as -dnq"
 4936 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -dnq"
 4937 
 4938 #: src/lang.c:1143
 4939 msgid " -r    read news remotely from default NNTP server"
 4940 msgstr " -r    læs nyheder eksternt fra standard-NNTP-server"
 4941 
 4942 #: src/lang.c:1144
 4943 msgid " -l    use only LIST instead of GROUP (-n) command"
 4944 msgstr " -l    brug kun LIST i stedet for GROUP-kommando (-n)"
 4945 
 4946 #: src/lang.c:1145
 4947 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from NNTP server"
 4948 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra NNTP-server"
 4949 
 4950 #: src/lang.c:1147
 4951 msgid " -4    force connecting via IPv4"
 4952 msgstr " -4    fremtving forbindelse via IPv4"
 4953 
 4954 #: src/lang.c:1148
 4955 msgid " -6    force connecting via IPv6"
 4956 msgstr " -6    fremtving forbindelse via IPv6"
 4957 
 4958 #: src/lang.c:1149
 4959 msgid ""
 4960 "\n"
 4961 "socket or connect problem\n"
 4962 msgstr ""
 4963 "\n"
 4964 "sokkel- eller forbindelsesproblem\n"
 4965 
 4966 #: src/lang.c:1151
 4967 #, c-format
 4968 msgid ""
 4969 "\n"
 4970 "Connection to %s: "
 4971 msgstr ""
 4972 "\n"
 4973 "Forbindelse til %s: "
 4974 
 4975 #: src/lang.c:1152
 4976 msgid "Giving up...\n"
 4977 msgstr "Giver op...\n"
 4978 
 4979 #: src/lang.c:1154
 4980 #, c-format
 4981 msgid "%s/tcp: Unknown service.\n"
 4982 msgstr "%s/tcp: Ukendt tjeneste.\n"
 4983 
 4984 #: src/lang.c:1158
 4985 msgid ""
 4986 "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4987 "Tin will try to use XHDR XREF instead (slows down things a bit).\n"
 4988 msgstr ""
 4989 "Din server har ikke Xref: i sin XOVER-information.\n"
 4990 "Tin vil forsøge at bruge XHDR XREF i stedet (gør tingene en smule "
 4991 "langsommere.\n"
 4992 
 4993 #: src/lang.c:1161
 4994 msgid "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4995 msgstr "Din server har ikke Xref: I sin XOVER-information.\n"
 4996 
 4997 #: src/lang.c:1164
 4998 #, c-format
 4999 msgid "Can't open %s. Try %s -r to read news via NNTP."
 5000 msgstr "Kan ikke åbne %s. Prøv %s -r for at læse nyheder via NNTP."
 5001 
 5002 #: src/lang.c:1167
 5003 #, fuzzy
 5004 msgid " -Q    quick start. Same as -dq"
 5005 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -dq"
 5006 
 5007 #: src/lang.c:1168
 5008 msgid " -l    read only active file instead of scanning spool (-n) command"
 5009 msgstr " -l    læs kun aktiv fil i stedet for skanningskø-kommando (-n)"
 5010 
 5011 #: src/lang.c:1169
 5012 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from spool"
 5013 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra kø"
 5014 
 5015 #: src/lang.c:1170
 5016 msgid "Your server does not have Xref: in its NOV-files.\n"
 5017 msgstr "Din server har ikke Xref: i sine NOV-filer.\n"
 5018 
 5019 #: src/lang.c:1174
 5020 msgid "Posting using external inews failed. Use built in inews instead?"
 5021 msgstr "Indsendelse via ekstern inews mislykkedes. Brug byg i inews i stedet?"
 5022 
 5023 #: src/lang.c:1175
 5024 msgid "It worked! Should I always use my built in inews from now on?"
 5025 msgstr "Det virkede! Skal jeg altid brug min bygning i inews fra nu af?"
 5026 
 5027 #: src/lang.c:1179
 5028 #, c-format
 5029 msgid "%d %s printed"
 5030 msgstr "%d %s udskrevet"
 5031 
 5032 #: src/lang.c:1180
 5033 msgid "output article/thread/hot/pattern/tagged articles to printer"
 5034 msgstr "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til printer"
 5035 
 5036 #: src/lang.c:1181
 5037 msgid "Print"
 5038 msgstr "Udskriv"
 5039 
 5040 #: src/lang.c:1182
 5041 msgid "Printing..."
 5042 msgstr "Udskriver ..."
 5043 
 5044 #: src/lang.c:1186
 5045 #, c-format
 5046 msgid "%d %s piped to \"%s\""
 5047 msgstr "%d %s sendt via datakanal til »%s«"
 5048 
 5049 #: src/lang.c:1187
 5050 msgid "pipe article/thread/hot/pattern/tagged articles into command"
 5051 msgstr ""
 5052 "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til kommando"
 5053 
 5054 #: src/lang.c:1188
 5055 msgid "No command"
 5056 msgstr "Ingen kommando"
 5057 
 5058 #: src/lang.c:1189
 5059 msgid "Pipe"
 5060 msgstr "Datakanal"
 5061 
 5062 #: src/lang.c:1190
 5063 #, c-format
 5064 msgid "Pipe to command [%.*s]> "
 5065 msgstr "Datakanal til kommando [%.*s]> "
 5066 
 5067 #: src/lang.c:1191
 5068 msgid "Piping..."
 5069 msgstr "Via datakanal ..."
 5070 
 5071 #: src/lang.c:1193
 5072 msgid "Piping not enabled."
 5073 msgstr "Datakanal ikke aktiveret."
 5074 
 5075 #: src/lang.c:1197
 5076 #, c-format
 5077 msgid ""
 5078 "\n"
 5079 "Error: The \"%s:\" line has spaces in it that MUST be removed.\n"
 5080 "    The only allowable space is the one separating the colon (:)\n"
 5081 "    from the contents. Use a comma (,) to separate multiple\n"
 5082 "    newsgroup names.\n"
 5083 msgstr ""
 5084 "\n"
 5085 "Fejl: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes. Det eneste\n"
 5086 "   lovlige mellemrum er det adskilt af kolon (:) fra indholdet.\n"
 5087 "   Brug et komma (,) for at adskille flere nyhedsgruppers navne.\n"
 5088 
 5089 #: src/lang.c:1202
 5090 #, c-format
 5091 msgid ""
 5092 "\n"
 5093 "Error: The \"%s:\" line is continued in the next line. Since\n"
 5094 "    the line may not contain whitespace, this is not allowed.\n"
 5095 "    Please write all newsgroups into a single line.\n"
 5096 msgstr ""
 5097 "\n"
 5098 "Fejl: Linjen »%s:« fortsættes ikke på næste linje. Da linjen ikke\n"
 5099 "   må indeholde blanke felter, er dette ikke tilladt.\n"
 5100 "   Skriv venligst alle nyhedsgrupper i en enkel linje.\n"
 5101 
 5102 #: src/lang.c:1207
 5103 #, c-format
 5104 msgid ""
 5105 "\n"
 5106 "Warning: The \"%s:\" line is continued in the next line.\n"
 5107 "     This is a very new feature and may not be accepted by all servers.\n"
 5108 "     To avoid trouble please write all newsgroups into a single line.\n"
 5109 msgstr ""
 5110 "\n"
 5111 "Advarsel: Linjen »%s:« fortsættes på den næste linje.\n"
 5112 "     Dette er en helt ny funktion og accepteres måske ikke af alle\n"
 5113 "     servere. For at undgå problemer så skriv alle nyhedsgrupper på\n"
 5114 "     en enkelt linje.\n"
 5115 
 5116 #: src/lang.c:1211
 5117 #, c-format
 5118 msgid ""
 5119 "\n"
 5120 "Warning: The \"%s:\" line has spaces in it that SHOULD be removed.\n"
 5121 msgstr ""
 5122 "\n"
 5123 "Advarsel: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes.\n"
 5124 
 5125 #: src/lang.c:1216
 5126 msgid ""
 5127 "\n"
 5128 " If your article contains quoted text please take some time to pare it "
 5129 "down\n"
 5130 " to just the key points to which you are responding, or people will "
 5131 "think\n"
 5132 " you are a dweeb! Many people have the habit of skipping any article "
 5133 "whose\n"
 5134 " first page is largely quoted material. Format your article to fit in "
 5135 "less\n"
 5136 " then 80 chars, since that's the conventional size (72 is a good choice "
 5137 "as\n"
 5138 " it allows quoting without exceeding the limit). If your lines are too "
 5139 "long\n"
 5140 " they'll wrap around ugly and people won't read what you write. If "
 5141 "you\n"
 5142 " aren't careful and considerate in formatting your posting, people "
 5143 "are\n"
 5144 " likely to ignore it completely. It's a crowded net out there.\n"
 5145 msgstr ""
 5146 
 5147 #: src/lang.c:1229
 5148 msgid "shell escape"
 5149 msgstr ""
 5150 
 5151 #: src/lang.c:1230
 5152 #, c-format
 5153 msgid "Shell Command (%s)"
 5154 msgstr "Skalkommando (%s)"
 5155 
 5156 #: src/lang.c:1231
 5157 #, c-format
 5158 msgid "Enter shell command [%s]> "
 5159 msgstr "Indtast skalkommando [%s]> "
 5160 
 5161 #: src/lang.c:1235
 5162 #, c-format
 5163 msgid "%s: Can't get entry for TERM\n"
 5164 msgstr "%s: Kan ikke indhente post for TERM\n"
 5165 
 5166 #: src/lang.c:1239
 5167 #, c-format
 5168 msgid "Group %.*s ('q' to quit)..."
 5169 msgstr "Gruppe %.*s (»q« for afslut) ..."
 5170 
 5171 #: src/lang.c:1241
 5172 #, c-format
 5173 msgid "Group %.*s..."
 5174 msgstr "Gruppe %.*s ..."
 5175 
 5176 #: src/lang.c:1245
 5177 msgid "Server unavailable\n"
 5178 msgstr "Server utilgængelig\n"
 5179 
 5180 #: src/lang.c:1251
 5181 #, c-format
 5182 msgid ""
 5183 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; "
 5184 "%s=post"
 5185 msgstr ""
 5186 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; "
 5187 "%s=sæt mærke; %s=indsend"
 5188 
 5189 #: src/lang.c:1252
 5190 #, c-format
 5191 msgid ""
 5192 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5193 msgstr ""
 5194 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt "
 5195 "mærke; %s=indsend"
 5196 
 5197 #: src/lang.c:1254
 5198 #, c-format
 5199 msgid ""
 5200 "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5201 msgstr ""
 5202 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5203 "%s=indsend"
 5204 
 5205 #: src/lang.c:1255
 5206 #, c-format
 5207 msgid "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5208 msgstr ""
 5209 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5210 
 5211 #: src/lang.c:1259
 5212 #, c-format
 5213 msgid ""
 5214 "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5215 msgstr ""
 5216 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5217 "%s=indsend"
 5218 
 5219 #: src/lang.c:1260
 5220 #, c-format
 5221 msgid "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5222 msgstr ""
 5223 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5224 
 5225 #: src/lang.c:1262
 5226 #, c-format
 5227 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5228 msgstr ""
 5229 "%s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5230 
 5231 #: src/lang.c:1263
 5232 #, c-format
 5233 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5234 msgstr "%s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5235 
 5236 #: src/lang.c:1269
 5237 msgid "Terminal does not support color"
 5238 msgstr "Terminal understøtter ikke farver"
 5239 
 5240 #: src/lang.c:1274
 5241 #, c-format
 5242 msgid "Trying %s"
 5243 msgstr "Forsøger %s"
 5244 
 5245 #: src/lang.c:1288 src/lang.c:1316 src/lang.c:1607 src/refs.c:292
 5246 msgid "None"
 5247 msgstr "Ingen"
 5248 
 5249 #: src/lang.c:1289
 5250 msgid "Subject"
 5251 msgstr "Emne"
 5252 
 5253 #: src/lang.c:1290
 5254 msgid "References"
 5255 msgstr "Referencer"
 5256 
 5257 #: src/lang.c:1291
 5258 msgid "Both Subject and References"
 5259 msgstr "Både emne og referencer"
 5260 
 5261 #: src/lang.c:1292
 5262 msgid "Multipart Subject"
 5263 msgstr "Emne i flere dele"
 5264 
 5265 #: src/lang.c:1293
 5266 msgid "Percentage Match"
 5267 msgstr "Procentmatch"
 5268 
 5269 #: src/lang.c:1306 src/lang.c:1397 src/lang.c:1496 src/lang.c:1599
 5270 msgid "No"
 5271 msgstr "Nej"
 5272 
 5273 #: src/lang.c:1307 src/lang.c:1498
 5274 msgid "Yes"
 5275 msgstr "Ja"
 5276 
 5277 #: src/lang.c:1308
 5278 #, fuzzy
 5279 msgid "Hide all"
 5280 msgstr "Gem alle"
 5281 
 5282 #: src/lang.c:1317
 5283 msgid "Address"
 5284 msgstr "Adresse"
 5285 
 5286 #: src/lang.c:1318
 5287 msgid "Full Name"
 5288 msgstr "Fulde navn"
 5289 
 5290 #: src/lang.c:1319
 5291 msgid "Address and Name"
 5292 msgstr "Adresse og navn"
 5293 
 5294 #: src/lang.c:1327
 5295 msgid "Max"
 5296 msgstr "Maks."
 5297 
 5298 #: src/lang.c:1328
 5299 msgid "Sum"
 5300 msgstr "Sum"
 5301 
 5302 #: src/lang.c:1329
 5303 msgid "Average"
 5304 msgstr "Gennemsnit"
 5305 
 5306 #: src/lang.c:1339 src/lang.c:1359
 5307 msgid "Black"
 5308 msgstr "Sort"
 5309 
 5310 #: src/lang.c:1340 src/lang.c:1360
 5311 msgid "Red"
 5312 msgstr "Rød"
 5313 
 5314 #: src/lang.c:1341 src/lang.c:1361
 5315 msgid "Green"
 5316 msgstr "Grøn"
 5317 
 5318 #: src/lang.c:1342 src/lang.c:1362
 5319 msgid "Brown"
 5320 msgstr "Brun"
 5321 
 5322 #: src/lang.c:1343 src/lang.c:1363
 5323 msgid "Blue"
 5324 msgstr "Blå"
 5325 
 5326 # Andre muligheder: Rødviolet
 5327 #: src/lang.c:1344 src/lang.c:1364
 5328 msgid "Pink"
 5329 msgstr "Pink"
 5330 
 5331 # Cyan er en blå/grøn farve. (kunne også bruge turkis som oversættelse).
 5332 #: src/lang.c:1345 src/lang.c:1365
 5333 msgid "Cyan"
 5334 msgstr "Cyan"
 5335 
 5336 #: src/lang.c:1346 src/lang.c:1366
 5337 msgid "White"
 5338 msgstr "Hvis"
 5339 
 5340 #: src/lang.c:1347
 5341 msgid "Gray"
 5342 msgstr "Grå"
 5343 
 5344 #: src/lang.c:1348
 5345 msgid "Light Red"
 5346 msgstr "Lyserød"
 5347 
 5348 #: src/lang.c:1349
 5349 msgid "Light Green"
 5350 msgstr "Lysegrøn"
 5351 
 5352 #: src/lang.c:1350
 5353 msgid "Yellow"
 5354 msgstr "Gul"
 5355 
 5356 #: src/lang.c:1351
 5357 msgid "Light Blue"
 5358 msgstr "Lyseblå"
 5359 
 5360 #: src/lang.c:1352
 5361 msgid "Light Pink"
 5362 msgstr "Lys pink"
 5363 
 5364 #: src/lang.c:1353
 5365 msgid "Light Cyan"
 5366 msgstr "Lys cyan"
 5367 
 5368 #: src/lang.c:1354
 5369 msgid "Light White"
 5370 msgstr "Lysehvid"
 5371 
 5372 #: src/lang.c:1375 src/lang.c:1503 src/lang.c:1518
 5373 msgid "Nothing"
 5374 msgstr "Intet"
 5375 
 5376 #: src/lang.c:1377
 5377 msgid "Space"
 5378 msgstr "Mellemrum"
 5379 
 5380 #: src/lang.c:1385
 5381 msgid "Normal"
 5382 msgstr "Normal"
 5383 
 5384 #: src/lang.c:1386
 5385 msgid "Best highlighting"
 5386 msgstr "Bedste fremhævelse"
 5387 
 5388 #: src/lang.c:1387
 5389 msgid "Underline"
 5390 msgstr "Understregning"
 5391 
 5392 #: src/lang.c:1388
 5393 msgid "Reverse video"
 5394 msgstr "Omvendt video"
 5395 
 5396 #: src/lang.c:1389
 5397 msgid "Blinking"
 5398 msgstr "Blinkende"
 5399 
 5400 #: src/lang.c:1390
 5401 msgid "Half bright"
 5402 msgstr "Halv lyssætning"
 5403 
 5404 #: src/lang.c:1391
 5405 msgid "Bold"
 5406 msgstr "Fed"
 5407 
 5408 #: src/lang.c:1398
 5409 msgid "Cc"
 5410 msgstr "Cc"
 5411 
 5412 #: src/lang.c:1399
 5413 msgid "Bcc"
 5414 msgstr "Bcc"
 5415 
 5416 #: src/lang.c:1400
 5417 msgid "Cc and Bcc"
 5418 msgstr "Cc og Bcc"
 5419 
 5420 #: src/lang.c:1417 src/lang.c:1430
 5421 msgid "none"
 5422 msgstr "ingen"
 5423 
 5424 #: src/lang.c:1418
 5425 msgid "commands"
 5426 msgstr "kommandoer"
 5427 
 5428 #: src/lang.c:1419
 5429 msgid "select"
 5430 msgstr "vælg"
 5431 
 5432 #: src/lang.c:1421
 5433 msgid "commands & quit"
 5434 msgstr "kommandoer og afslut"
 5435 
 5436 #: src/lang.c:1422
 5437 msgid "commands & select"
 5438 msgstr "kommandoer og vælg"
 5439 
 5440 #: src/lang.c:1423
 5441 msgid "quit & select"
 5442 msgstr "afslut og vælg"
 5443 
 5444 #: src/lang.c:1424
 5445 msgid "commands & quit & select"
 5446 msgstr "kommandoer og afslut og vælg"
 5447 
 5448 #: src/lang.c:1431
 5449 msgid "PageDown"
 5450 msgstr "Side ned (PageDown)"
 5451 
 5452 #: src/lang.c:1432
 5453 msgid "PageNextUnread"
 5454 msgstr "Side næste ulæst (PageNextUnread)"
 5455 
 5456 #: src/lang.c:1433
 5457 msgid "PageDown or PageNextUnread"
 5458 msgstr "Side ned eller Side næste ulæst"
 5459 
 5460 #: src/lang.c:1439
 5461 msgid "Subject: (case sensitive)"
 5462 msgstr "Subject: (versalfølsom)"
 5463 
 5464 #: src/lang.c:1440
 5465 msgid "Subject: (ignore case)"
 5466 msgstr "Subject: (ikke versalfølsom)"
 5467 
 5468 #: src/lang.c:1441
 5469 msgid "From: (case sensitive)"
 5470 msgstr "From: (versalfølsom)"
 5471 
 5472 #: src/lang.c:1442
 5473 msgid "From: (ignore case)"
 5474 msgstr "From: (ikke versalfølsom)"
 5475 
 5476 #: src/lang.c:1443
 5477 msgid "Msg-ID: & full References: line"
 5478 msgstr "Msg-ID: og fulde References: linje"
 5479 
 5480 #: src/lang.c:1444
 5481 msgid "Msg-ID: & last References: only"
 5482 msgstr "Msg-ID: og sidste References: kun"
 5483 
 5484 #: src/lang.c:1445
 5485 msgid "Message-ID: entry only"
 5486 msgstr "Message-ID: kun post"
 5487 
 5488 # lines skal ikke oversætttes
 5489 #: src/lang.c:1446
 5490 msgid "Lines:"
 5491 msgstr "Lines:"
 5492 
 5493 #: src/lang.c:1452
 5494 msgid "Don't trim article body"
 5495 msgstr "Beskær ikke artikeltekst"
 5496 
 5497 #: src/lang.c:1453
 5498 msgid "Skip leading blank lines"
 5499 msgstr "Spring indledende tomme linjer over"
 5500 
 5501 #: src/lang.c:1454
 5502 msgid "Skip trailing blank lines"
 5503 msgstr "Spring afsluttende tomme linjer over"
 5504 
 5505 #: src/lang.c:1455
 5506 msgid "Skip leading and trailing blank l."
 5507 msgstr "Spring indledende og afsluttende tomme linjer over"
 5508 
 5509 #: src/lang.c:1456
 5510 msgid "Compact multiple between text"
 5511 msgstr "Komprimer flere tomme linjer mellem tekst"
 5512 
 5513 #: src/lang.c:1457
 5514 msgid "Compact multiple and skip leading"
 5515 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelad foranstillede"
 5516 
 5517 #: src/lang.c:1458
 5518 msgid "Compact multiple and skip trailing"
 5519 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelag efterstillede"
 5520 
 5521 #: src/lang.c:1459
 5522 msgid "Compact mltpl., skip lead. & trai."
 5523 msgstr "Kompr. fl.tom.linj., udelad for- & efterstil."
 5524 
 5525 #: src/lang.c:1465
 5526 #, fuzzy
 5527 msgid "Don't show help or mail sign"
 5528 msgstr "Farve på hjælp-/posttegn"
 5529 
 5530 #: src/lang.c:1466
 5531 #, fuzzy
 5532 msgid "Show only help sign"
 5533 msgstr "Farve på hjælp-/posttegn"
 5534 
 5535 #: src/lang.c:1467
 5536 msgid "Show only mail sign if new mail"
 5537 msgstr ""
 5538 
 5539 #: src/lang.c:1468
 5540 msgid "Show mail if new mail else help s."
 5541 msgstr ""
 5542 
 5543 #: src/lang.c:1497
 5544 msgid "Shell archive"
 5545 msgstr "Skalarkiv"
 5546 
 5547 #: src/lang.c:1504
 5548 msgid "Subject: (descending)"
 5549 msgstr "Subject: (faldende)"
 5550 
 5551 #: src/lang.c:1505
 5552 msgid "Subject: (ascending)"
 5553 msgstr "Subject: (stigende)"
 5554 
 5555 #: src/lang.c:1506
 5556 msgid "From: (descending)"
 5557 msgstr "From: (faldende)"
 5558 
 5559 #: src/lang.c:1507
 5560 msgid "From: (ascending)"
 5561 msgstr "From: (stigende)"
 5562 
 5563 #: src/lang.c:1508
 5564 msgid "Date: (descending)"
 5565 msgstr "Date: (faldende)"
 5566 
 5567 #: src/lang.c:1509
 5568 msgid "Date: (ascending)"
 5569 msgstr "Date: (stigende)"
 5570 
 5571 #: src/lang.c:1510 src/lang.c:1519
 5572 msgid "Score (descending)"
 5573 msgstr "Point (faldende)"
 5574 
 5575 #: src/lang.c:1511 src/lang.c:1520
 5576 msgid "Score (ascending)"
 5577 msgstr "Point (stigende)"
 5578 
 5579 # Lines skal ikke oversættes
 5580 #: src/lang.c:1512
 5581 msgid "Lines: (descending)"
 5582 msgstr "Lines: (faldende)"
 5583 
 5584 # Lines skal ikke oversættes
 5585 #: src/lang.c:1513
 5586 msgid "Lines: (ascending)"
 5587 msgstr "Lines: (stigende)"
 5588 
 5589 #: src/lang.c:1521
 5590 msgid "Last posting date (descending)"
 5591 msgstr "Sidste indsendingsdato (faldende)"
 5592 
 5593 #: src/lang.c:1522
 5594 msgid "Last posting date (ascending)"
 5595 msgstr "Sidste indsendingsdato (stigende)"
 5596 
 5597 #: src/lang.c:1528
 5598 msgid "Quick-sort"
 5599 msgstr "Hurtigsortering"
 5600 
 5601 #: src/lang.c:1529
 5602 msgid "Heap-sort"
 5603 msgstr "Bunkesortering"
 5604 
 5605 #: src/lang.c:1536
 5606 msgid "Always Keep"
 5607 msgstr "Behold altid"
 5608 
 5609 #: src/lang.c:1537
 5610 msgid "Always Remove"
 5611 msgstr "Fjern altid"
 5612 
 5613 #: src/lang.c:1538
 5614 msgid "Mark with D on selection screen"
 5615 msgstr "Marker med D på udvælgelsesskærmen"
 5616 
 5617 #: src/lang.c:1544
 5618 msgid "Kill only unread arts"
 5619 msgstr "Dræb kun ulæst kunst"
 5620 
 5621 #: src/lang.c:1545
 5622 msgid "Kill all arts & show with K"
 5623 msgstr "Dræb al kunst og vis med K"
 5624 
 5625 #. TODO: s/K/art_marked_killed/
 5626 #: src/lang.c:1546
 5627 msgid "Kill all arts and never show"
 5628 msgstr "Dræb al kunst og vis aldrig"
 5629 
 5630 #: src/lang.c:1552
 5631 msgid "Nothing special"
 5632 msgstr "Intet specielt"
 5633 
 5634 #: src/lang.c:1553
 5635 msgid "Compress quotes"
 5636 msgstr "Komprimer citattegn"
 5637 
 5638 #: src/lang.c:1554
 5639 msgid "Quote signatures"
 5640 msgstr "Citer underskrifter"
 5641 
 5642 #: src/lang.c:1555
 5643 msgid "Compress quotes, quote sigs"
 5644 msgstr "Komprimer citattegn, citer underskr."
 5645 
 5646 #: src/lang.c:1556
 5647 msgid "Quote empty lines"
 5648 msgstr "Citater tomme linjer"
 5649 
 5650 #: src/lang.c:1557
 5651 msgid "Compress quotes, quote empty lines"
 5652 msgstr "Komprimer citattegn, citer tomme linjer"
 5653 
 5654 #: src/lang.c:1558
 5655 msgid "Quote sigs & empty lines"
 5656 msgstr "Citer underskrifter og tomme linjer"
 5657 
 5658 #: src/lang.c:1559
 5659 msgid "Comp. q., quote sigs & empty lines"
 5660 msgstr "Kompr. c., citer underskr. og tomme linjer"
 5661 
 5662 #: src/lang.c:1600
 5663 #, fuzzy
 5664 msgid "With headers"
 5665 msgstr "med teksthoveder"
 5666 
 5667 #: src/lang.c:1601
 5668 #, fuzzy
 5669 msgid "Without headers"
 5670 msgstr "uden teksthoveder"
 5671 
 5672 # hvad er det her for nogle forkortelser (bevaret på engelsk)
 5673 #: src/lang.c:1608
 5674 msgid "NFKC"
 5675 msgstr "NFKC"
 5676 
 5677 #: src/lang.c:1610
 5678 msgid "NFKD"
 5679 msgstr "NFKD"
 5680 
 5681 #: src/lang.c:1611
 5682 msgid "NFC"
 5683 msgstr "NFC"
 5684 
 5685 #: src/lang.c:1612
 5686 msgid "NFD"
 5687 msgstr "NFD"
 5688 
 5689 #: src/lang.c:1614
 5690 msgid "NFKC case fold"
 5691 msgstr ""
 5692 
 5693 #: src/lang.c:1623
 5694 msgid "Display Options"
 5695 msgstr "Vis indstillinger"
 5696 
 5697 #: src/lang.c:1630
 5698 msgid "Color Options"
 5699 msgstr "Farveindstillinger"
 5700 
 5701 #: src/lang.c:1636
 5702 msgid "Highlight Options"
 5703 msgstr "Fremhævelsesindstillinger"
 5704 
 5705 #: src/lang.c:1643
 5706 msgid "Article-Limiting Options"
 5707 msgstr "Artikelbegrænsende indstillinger"
 5708 
 5709 #: src/lang.c:1649
 5710 msgid "Posting/Mailing Options"
 5711 msgstr "Indsendelses-/postindstillinger"
 5712 
 5713 #: src/lang.c:1655
 5714 msgid "Saving/Printing Options"
 5715 msgstr "Gemnings-/udskrivningsindstillinger"
 5716 
 5717 #: src/lang.c:1661
 5718 msgid "Expert Options"
 5719 msgstr "Ekspertindstillinger"
 5720 
 5721 #: src/lang.c:1667
 5722 msgid "Filtering Options"
 5723 msgstr "Filterindstillinger"
 5724 
 5725 #: src/lang.c:1672 src/lang.c:1703 src/lang.c:1709 src/lang.c:1736
 5726 #: src/lang.c:1788 src/lang.c:1794 src/lang.c:1804 src/lang.c:1815
 5727 #: src/lang.c:1833 src/lang.c:1844 src/lang.c:1913 src/lang.c:2122
 5728 #: src/lang.c:2128 src/lang.c:2134 src/lang.c:2149 src/lang.c:2161
 5729 #: src/lang.c:2168 src/lang.c:2222 src/lang.c:2231 src/lang.c:2237
 5730 #: src/lang.c:2244 src/lang.c:2251 src/lang.c:2258 src/lang.c:2265
 5731 #: src/lang.c:2272 src/lang.c:2279 src/lang.c:2286 src/lang.c:2293
 5732 #: src/lang.c:2300 src/lang.c:2307 src/lang.c:2314 src/lang.c:2321
 5733 #: src/lang.c:2328 src/lang.c:2335 src/lang.c:2342 src/lang.c:2349
 5734 #: src/lang.c:2356 src/lang.c:2363 src/lang.c:2370 src/lang.c:2377
 5735 #: src/lang.c:2384 src/lang.c:2391 src/lang.c:2398 src/lang.c:2405
 5736 #: src/lang.c:2413 src/lang.c:2429 src/lang.c:2436 src/lang.c:2443
 5737 #: src/lang.c:2450 src/lang.c:2456 src/lang.c:2462 src/lang.c:2479
 5738 #: src/lang.c:2491 src/lang.c:2526 src/lang.c:2579 src/lang.c:2593
 5739 #: src/lang.c:2599 src/lang.c:2624 src/lang.c:2642 src/lang.c:2659
 5740 #: src/lang.c:2671 src/lang.c:2704 src/lang.c:2733 src/lang.c:2753
 5741 #: src/lang.c:2781 src/lang.c:2791 src/lang.c:2798 src/lang.c:2824
 5742 #: src/lang.c:2848 src/lang.c:2925 src/lang.c:2940 src/lang.c:2948
 5743 #: src/lang.c:2962 src/lang.c:2968 src/lang.c:3006
 5744 msgid "<SPACE> toggles, <CR> sets, <ESC> cancels."
 5745 msgstr "<MELLEMRUM> skifter, <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 5746 
 5747 #: src/lang.c:1673
 5748 msgid "Show mini menu & posting etiquette"
 5749 msgstr "Vis minimenu og indlægsetikette"
 5750 
 5751 #: src/lang.c:1674
 5752 msgid ""
 5753 "# If ON show a mini menu of useful commands at each level\n"
 5754 "# and posting etiquette after composing an article\n"
 5755 msgstr ""
 5756 "# Hvis slået til, så vis en minimenu med nyttige kommandoer på hvert niveau\n"
 5757 "# og indlægsetikette efter komponering af en artikel\n"
 5758 
 5759 #: src/lang.c:1679
 5760 msgid "Show short description for each newsgroup. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5761 msgstr ""
 5762 "Vis kort beskrivelse for hver nyhedsgruppe. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5763 "ændrer."
 5764 
 5765 #: src/lang.c:1680
 5766 msgid "Show description of each newsgroup"
 5767 msgstr "Vis beskrivelse af hver nyhedsgruppe"
 5768 
 5769 #: src/lang.c:1681
 5770 msgid ""
 5771 "# If ON show group description text after newsgroup name at\n"
 5772 "# group selection level\n"
 5773 msgstr ""
 5774 "# Hvis slået til, så vis gruppebeskrivelsestekst efter nyhedsgruppenavn\n"
 5775 "# på gruppemarkeringsniveau\n"
 5776 
 5777 #: src/lang.c:1686
 5778 msgid ""
 5779 "Show From (author) fields in group & thread level. <SPACE> toggles & <CR> "
 5780 "sets."
 5781 msgstr ""
 5782 "Vis Fra-felter (forfatter) i gruppe- og trådniveau. <MELLEMRUM> skifter og "
 5783 "<CR> ændrer."
 5784 
 5785 #: src/lang.c:1687
 5786 msgid "In group and thread level, show author by"
 5787 msgstr "I gruppe- og trådniveau, vis forfatter efter"
 5788 
 5789 #: src/lang.c:1688
 5790 msgid ""
 5791 "# Part of From field to display in group and thread level\n"
 5792 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5793 "#  0 = none\n"
 5794 "#  1 = address\n"
 5795 "# * 2 = full name\n"
 5796 "#  3 = both\n"
 5797 msgstr ""
 5798 "# Del af Fra-felt, der skal vises i gruppe- og trådniveau\n"
 5799 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5800 "#  0 = ingen\n"
 5801 "#  1 = adresse\n"
 5802 "# * 2 = fulde navn\n"
 5803 "#  3 = begge\n"
 5804 
 5805 #: src/lang.c:1697
 5806 msgid "Draw -> or highlighted bar for selection. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5807 msgstr ""
 5808 "Tegn -> eller fremhævet bjælke for markering. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5809 "ændrer."
 5810 
 5811 #: src/lang.c:1698
 5812 msgid "Draw -> instead of highlighted bar"
 5813 msgstr "Tegn -> i stedet for fremhævet bjælke"
 5814 
 5815 #: src/lang.c:1699
 5816 msgid "# If ON use -> otherwise highlighted bar for selection\n"
 5817 msgstr ""
 5818 "# Hvis slået til, så brug -> ellers brug fremhævet bjælke for markering\n"
 5819 
 5820 #: src/lang.c:1704
 5821 msgid "Use inverse video for page headers"
 5822 msgstr "Brug omvendt video for sideteksthoveder"
 5823 
 5824 #: src/lang.c:1705
 5825 msgid "# If ON use inverse video for page headers at different levels\n"
 5826 msgstr ""
 5827 "# Hvis slået til, så brug omvendt video for sideteksthoveder på forskellige "
 5828 "niveauer\n"
 5829 
 5830 #: src/lang.c:1710
 5831 msgid "Thread articles by"
 5832 msgstr "Trådopdel artikler efter"
 5833 
 5834 #: src/lang.c:1711
 5835 msgid ""
 5836 "# Thread articles by ...\n"
 5837 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5838 "#  0 = nothing\n"
 5839 "#  1 = Subject\n"
 5840 "#  2 = References\n"
 5841 "# * 3 = Both (Subject and References)\n"
 5842 "#  4 = Multipart Subject\n"
 5843 "#  5 = Percentage Match\n"
 5844 msgstr ""
 5845 "# Opdel artikler efter ...\n"
 5846 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5847 "#  0 = intet\n"
 5848 "#  1 = Emne\n"
 5849 "#  2 = Referencer\n"
 5850 "# * 3 = Begge (emne og referencer)\n"
 5851 "#  4 = Emne med flere dele\n"
 5852 "#  5 = Procentmatch\n"
 5853 
 5854 #: src/lang.c:1722
 5855 msgid "Enter percentage match required to thread together. <CR> sets."
 5856 msgstr "Indtast procentmatch krævet for at lave tråde. <CR> ændrer."
 5857 
 5858 #: src/lang.c:1723
 5859 msgid "Thread percentage match"
 5860 msgstr "Trådprocentmatch"
 5861 
 5862 #: src/lang.c:1725
 5863 #, no-c-format
 5864 msgid ""
 5865 "# Thread percentage match...\n"
 5866 "# the percentage of characters in the subject of an article that must match\n"
 5867 "# a base article for both those articles to be considered to belong to the\n"
 5868 "# same thread. This option is an integer percentage, e.g. 80, no decimals "
 5869 "may\n"
 5870 "# follow. If 80 is used here, then 80% of the characters must match "
 5871 "exactly,\n"
 5872 "# no insertion of a character, for the two articles to be put in the same\n"
 5873 "# thread. e.g. 'happy' and 'harpy' would match, but 'harpie', 'happie' and\n"
 5874 "# 'harppy' would be threaded separately from 'happy'\n"
 5875 msgstr ""
 5876 
 5877 #: src/lang.c:1737
 5878 msgid "Score of a thread"
 5879 msgstr "Bedømmelse for en tråd"
 5880 
 5881 #: src/lang.c:1738
 5882 msgid ""
 5883 "# Thread score\n"
 5884 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5885 "# * 0 = max\n"
 5886 "#  1 = sum\n"
 5887 "#  2 = average\n"
 5888 msgstr ""
 5889 "# Trådbedømmelse\n"
 5890 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5891 "# * 0 = maks\n"
 5892 "#  1 = sum\n"
 5893 "#  2 = gennemsnit\n"
 5894 
 5895 #: src/lang.c:1746
 5896 msgid ""
 5897 "Sort articles by Subject, From, Date or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5898 msgstr ""
 5899 "Sorter artikler efter Emne, Fra, Dato eller Bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter "
 5900 "og <CR> ændrer."
 5901 
 5902 #: src/lang.c:1747
 5903 msgid "Sort articles by"
 5904 msgstr "Sorter artikler efter"
 5905 
 5906 #: src/lang.c:1748
 5907 msgid ""
 5908 "# Sort articles by ...\n"
 5909 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5910 "#  0 = nothing\n"
 5911 "#  1 = Subject descending\n"
 5912 "#  2 = Subject ascending\n"
 5913 "#  3 = From descending\n"
 5914 "#  4 = From ascending\n"
 5915 "#  5 = Date descending\n"
 5916 "# * 6 = Date ascending\n"
 5917 "#  7 = Score descending\n"
 5918 "#  8 = Score ascending\n"
 5919 "#  9 = Lines descending\n"
 5920 "# 10 = Lines ascending\n"
 5921 msgstr ""
 5922 "# Sorter artikler efter ...\n"
 5923 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5924 "#  0 = intet\n"
 5925 "#  1 = Emne faldende\n"
 5926 "#  2 = Emne stigende\n"
 5927 "#  3 = Fra faldende\n"
 5928 "#  4 = Fra stigende\n"
 5929 "#  5 = Dato faldende\n"
 5930 "# * 6 = Dato stigende\n"
 5931 "#  7 = Bedømmelse faldende\n"
 5932 "#  8 = Bedømmelse stigende\n"
 5933 "#  9 = Linjer faldende\n"
 5934 "# 10 = Linjer stigende\n"
 5935 
 5936 #: src/lang.c:1764
 5937 msgid "Sort threads by Nothing or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5938 msgstr ""
 5939 "Sorter tråde efter intet eller bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5940 "ændrer."
 5941 
 5942 #: src/lang.c:1765
 5943 msgid "Sort threads by"
 5944 msgstr "Sorter tråde efter"
 5945 
 5946 #: src/lang.c:1766
 5947 msgid ""
 5948 "# Sort thread by ...\n"
 5949 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5950 "#  0 = nothing\n"
 5951 "# * 1 = Score descending\n"
 5952 "#  2 = Score ascending\n"
 5953 "#  3 = Last posting date descending\n"
 5954 "#  4 = Last posting date ascending\n"
 5955 msgstr ""
 5956 
 5957 #: src/lang.c:1776
 5958 msgid ""
 5959 "Put cursor at first/last unread art in groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5960 msgstr ""
 5961 "Placer markør på første/sidste ulæste artikel i grupper. <MELLEMRUM> skifter "
 5962 "og <CR> ændrer."
 5963 
 5964 #: src/lang.c:1777
 5965 msgid "Go to first unread article in group"
 5966 msgstr "Gå til den første ulæste artikel i gruppe"
 5967 
 5968 #: src/lang.c:1778
 5969 msgid "# If ON put cursor at first unread art in group otherwise last art\n"
 5970 msgstr ""
 5971 "# Hvis slået til, så placer markør ved første ulæste artikel i gruppen "
 5972 "ellers\n"
 5973 " ved sidste artikel\n"
 5974 
 5975 #: src/lang.c:1782
 5976 msgid "Show all articles or only unread articles. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5977 msgstr ""
 5978 "Vis alle artikler eller kun ulæste artikler. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5979 "ændrer."
 5980 
 5981 #: src/lang.c:1783
 5982 msgid "Show only unread articles"
 5983 msgstr "Vis kun ulæste artikler"
 5984 
 5985 #: src/lang.c:1784
 5986 msgid "# If ON show only new/unread articles otherwise show all.\n"
 5987 msgstr "# Hvis slået til, så vis kun nye/ulæste artikler ellers vis alle.\n"
 5988 
 5989 #: src/lang.c:1789
 5990 msgid "Show only groups with unread arts"
 5991 msgstr "Vis kun grupper med ulæst kunst"
 5992 
 5993 #: src/lang.c:1790
 5994 msgid "# If ON show only subscribed to groups that contain unread articles.\n"
 5995 msgstr ""
 5996 "# Hvis slået til, så vis kun abonnerede grupper som indeholder ulæste "
 5997 "artikler.\n"
 5998 
 5999 #: src/lang.c:1795
 6000 msgid "Filter which articles"
 6001 msgstr "Filtrer hvilke artikler"
 6002 
 6003 #: src/lang.c:1796
 6004 msgid ""
 6005 "# Filter which articles\n"
 6006 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6007 "# * 0 = only kill unread articles\n"
 6008 "#  1 = kill all articles and show in threads marked with K\n"
 6009 "#  2 = kill all articles and never show them\n"
 6010 msgstr ""
 6011 
 6012 #: src/lang.c:1805
 6013 msgid "Go to the next unread article with"
 6014 msgstr "Gå til den næste ulæste artikel med"
 6015 
 6016 #: src/lang.c:1806
 6017 msgid ""
 6018 "# Go to the unread article with following key(s)\n"
 6019 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6020 "#  0 = nothing\n"
 6021 "#  1 = PAGE DOWN\n"
 6022 "# * 2 = TAB\n"
 6023 "#  3 = PAGE DOWN or TAB\n"
 6024 msgstr ""
 6025 
 6026 #: src/lang.c:1816
 6027 msgid "How to treat blank lines"
 6028 msgstr "Hvordan tomme linjer skal behandles"
 6029 
 6030 #: src/lang.c:1817
 6031 msgid ""
 6032 "# Trim the article body, remove unnecessary blank lines.\n"
 6033 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6034 "# * 0 = Nothing special\n"
 6035 "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 6036 "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 6037 "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 6038 "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 6039 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 6040 "#    leading blank lines\n"
 6041 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 6042 "#    trailing blank lines\n"
 6043 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 6044 "#    leading and trailing blank lines\n"
 6045 msgstr ""
 6046 
 6047 #: src/lang.c:1834
 6048 msgid "Show help/mail sign in level titles"
 6049 msgstr ""
 6050 
 6051 #: src/lang.c:1835
 6052 msgid ""
 6053 "# Show help sign, new mail sign, both or nothing in level titles.\n"
 6054 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6055 "#  0 = Don't show help or mail sign\n"
 6056 "#  1 = Show only help sign\n"
 6057 "#  2 = Show only mail sign if new mail have arrived\n"
 6058 "# * 3 = Show mail sign if new mail has arrived else show help sign\n"
 6059 msgstr ""
 6060 
 6061 #: src/lang.c:1845
 6062 msgid "List thread using right arrow key"
 6063 msgstr "Vis tråd via højre piletast"
 6064 
 6065 #: src/lang.c:1846
 6066 msgid ""
 6067 "# If ON automatically list thread when entering it using right arrow key.\n"
 6068 msgstr ""
 6069 "# Hvis slået til, så vis automatisk tråd når den vælges via højre piletast.\n"
 6070 
 6071 #: src/lang.c:1850
 6072 msgid "Enter character to indicate deleted articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6073 msgstr ""
 6074 "Indtast tegnet som skal angive slettede artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 6075 "afbryder."
 6076 
 6077 #: src/lang.c:1851
 6078 msgid "Character to show deleted articles"
 6079 msgstr "Tegn til at vise slettede artikler"
 6080 
 6081 #: src/lang.c:1852
 6082 msgid ""
 6083 "# Character used to show that an art was deleted (default 'D')\n"
 6084 "# _ is turned into ' '\n"
 6085 msgstr ""
 6086 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev slettet (standard »D«)\n"
 6087 "# _ ændres til ' '\n"
 6088 
 6089 #: src/lang.c:1857
 6090 msgid ""
 6091 "Enter character to indicate articles in a range. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6092 msgstr ""
 6093 "Indtast tegnet som skal angive artikler i et interval. <CR> ændrer, <ESC> "
 6094 "afbryder."
 6095 
 6096 #: src/lang.c:1858
 6097 msgid "Character to show inrange articles"
 6098 msgstr "Tegn til at vise artikler i et interval"
 6099 
 6100 #: src/lang.c:1859
 6101 msgid ""
 6102 "# Character used to show that an art is in a range (default '#')\n"
 6103 "# _ is turned into ' '\n"
 6104 msgstr ""
 6105 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er i et interval (standard »#«)\n"
 6106 "# _ ændres til ' '\n"
 6107 
 6108 #: src/lang.c:1864
 6109 msgid ""
 6110 "Enter character to indicate that article will return. <CR> sets, <ESC> "
 6111 "cancels."
 6112 msgstr ""
 6113 "Indtast tegnet som skal angive at artikel vil returnere. <CR> ændrer, <ESC> "
 6114 "afbryder."
 6115 
 6116 #: src/lang.c:1865
 6117 msgid "Character to show returning arts"
 6118 msgstr "Tegn til at vise returnerende artikler"
 6119 
 6120 #: src/lang.c:1866
 6121 msgid ""
 6122 "# Character used to show that an art will return (default '-')\n"
 6123 "# _ is turned into ' '\n"
 6124 msgstr ""
 6125 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel vil returnere (standard »-«)\n"
 6126 "# _ ændres til ' '\n"
 6127 
 6128 #: src/lang.c:1871
 6129 msgid ""
 6130 "Enter character to indicate selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6131 msgstr ""
 6132 "Indtast tegnet som skal angive valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6133 
 6134 #: src/lang.c:1872
 6135 msgid "Character to show selected articles"
 6136 msgstr "Tegn der viser valgte artikler"
 6137 
 6138 #: src/lang.c:1873
 6139 msgid ""
 6140 "# Character used to show that an art was auto-selected (default '*')\n"
 6141 "# _ is turned into ' '\n"
 6142 msgstr ""
 6143 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev valgt automatisk (standard "
 6144 "'*')\n"
 6145 "# _ ændres til ' '\n"
 6146 
 6147 #: src/lang.c:1878
 6148 msgid "Enter character to indicate recent articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6149 msgstr ""
 6150 "Indtast tegn for at indikere seneste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6151 
 6152 #: src/lang.c:1879
 6153 msgid "Character to show recent articles"
 6154 msgstr "Tegn til at vise seneste artikler"
 6155 
 6156 #: src/lang.c:1880
 6157 msgid ""
 6158 "# Character used to show that an art is recent (default 'o')\n"
 6159 "# _ is turned into ' '\n"
 6160 msgstr ""
 6161 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ny (standard 'o')\n"
 6162 "# _ ændres til ' '\n"
 6163 
 6164 #: src/lang.c:1885
 6165 msgid "Enter character to indicate unread articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6166 msgstr ""
 6167 "Indtast tegnet som skal angive ulæste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6168 
 6169 #: src/lang.c:1886
 6170 msgid "Character to show unread articles"
 6171 msgstr "Tegn til visning af ulæste artikler"
 6172 
 6173 #: src/lang.c:1887
 6174 msgid ""
 6175 "# Character used to show that an art is unread (default '+')\n"
 6176 "# _ is turned into ' '\n"
 6177 msgstr ""
 6178 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ulæst (standard '+')\n"
 6179 "# _ ændres til ' '\n"
 6180 
 6181 #: src/lang.c:1892
 6182 msgid "Enter character to indicate read articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6183 msgstr ""
 6184 "Indtast tegn til at angive læste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6185 
 6186 #: src/lang.c:1893
 6187 msgid "Character to show read articles"
 6188 msgstr "Tegn til at vise læste artikler"
 6189 
 6190 #: src/lang.c:1894
 6191 msgid ""
 6192 "# Character used to show that an art was read (default ' ')\n"
 6193 "# _ is turned into ' '\n"
 6194 msgstr ""
 6195 "# Tegn bruges til at vise, at en artikel er læst (standard ' ')\n"
 6196 "# _ ændres til ' '\n"
 6197 
 6198 #: src/lang.c:1899
 6199 msgid "Enter character to indicate killed articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6200 msgstr ""
 6201 "Indtast tegn til at indikere dræbte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6202 
 6203 #: src/lang.c:1900
 6204 msgid "Character to show killed articles"
 6205 msgstr "Tegn til at vise dræbte artikler"
 6206 
 6207 #: src/lang.c:1901
 6208 msgid ""
 6209 "# Character used to show that an art was killed (default 'K')\n"
 6210 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6211 msgstr ""
 6212 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er dræbt (standard 'K')\n"
 6213 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6214 
 6215 #: src/lang.c:1906
 6216 msgid ""
 6217 "Enter character to indicate read selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6218 msgstr ""
 6219 "Indtast tegnet som skal angive læste valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 6220 "afbryder."
 6221 
 6222 #: src/lang.c:1907
 6223 msgid "Character to show readselected arts"
 6224 msgstr "Tegn brugt til at vise læsevalgte artikler"
 6225 
 6226 #: src/lang.c:1908
 6227 msgid ""
 6228 "# Character used to show that an art was selected before read (default ':')\n"
 6229 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6230 msgstr ""
 6231 "# Tegn brug til at vise, at en artikel blev valgt før læsning (standard "
 6232 "':')\n"
 6233 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6234 
 6235 #: src/lang.c:1914
 6236 msgid "Abbreviate long newsgroup names"
 6237 msgstr "Forkort lange nyhedsgruppenavne"
 6238 
 6239 #: src/lang.c:1915
 6240 msgid ""
 6241 "# If ON abbreviate (if necessary) long newsgroup names at group selection\n"
 6242 "# level and article level like this:\n"
 6243 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6244 msgstr ""
 6245 "# Hvis slået til, så forkort (om nødvendigt) lange nyhedsgruppenavne ved "
 6246 "gruppe-\n"
 6247 "# markeringsniveau og artikelniveau således:\n"
 6248 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6249 
 6250 #: src/lang.c:1921
 6251 msgid ""
 6252 "0 = full page scrolling, -1 = show previous last line as first on next page, "
 6253 "-2 = half page"
 6254 msgstr ""
 6255 "0 = fuld siderulning, -1 = vis forrige sidste linje som første på næste "
 6256 "side, -2 = halv side"
 6257 
 6258 #: src/lang.c:1922
 6259 msgid "Number of lines to scroll in pager"
 6260 msgstr "Antallet af linjer at rulle i tekstsøgeren"
 6261 
 6262 #: src/lang.c:1923
 6263 msgid ""
 6264 "# Number of lines that cursor-up/down will scroll in article pager\n"
 6265 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6266 "# -2 = half-page scrolling\n"
 6267 "# -1 = the top/bottom line is carried over onto the next page\n"
 6268 "#  0 = page-by-page (traditional behavior)\n"
 6269 "# * 1 = line-by-line\n"
 6270 "#  2 or greater = scroll by 2 or more lines (only in the pager)\n"
 6271 msgstr ""
 6272 "# Antallet af linjer som markør-op/ned vil rulle i artikelsøgeren\n"
 6273 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6274 "# -2 = rulning med en halv side af gangen\n"
 6275 "# -1 = øverste/nederste linje medtages på næste side\n"
 6276 "#  0 = side efter side (traditionel opførsel)\n"
 6277 "# * 1 = linje efter linje\n"
 6278 "#  2 eller større = rul med 2 eller flere linjer (kun i artikelsøgeren)\n"
 6279 
 6280 #: src/lang.c:1933
 6281 msgid "Display signatures. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6282 msgstr "Vis underskrifter. <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6283 
 6284 #: src/lang.c:1934
 6285 msgid "Display signatures"
 6286 msgstr "Vis underskrifter"
 6287 
 6288 #: src/lang.c:1935
 6289 msgid "# If OFF don't show signatures when displaying articles\n"
 6290 msgstr "# Hvis OFF (FRA) så vis ikke underskrifter når der vises artikler\n"
 6291 
 6292 #: src/lang.c:1940
 6293 #, fuzzy
 6294 msgid "Remove soft hyphens. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6295 msgstr "Vis underskrifter. <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6296 
 6297 #: src/lang.c:1941
 6298 #, fuzzy
 6299 msgid "Remove soft hyphens"
 6300 msgstr "flyt virkefelt"
 6301 
 6302 #: src/lang.c:1942
 6303 #, fuzzy
 6304 msgid "# If ON remove soft hyphens when displaying articles\n"
 6305 msgstr "# Hvis OFF (FRA) så vis ikke underskrifter når der vises artikler\n"
 6306 
 6307 #: src/lang.c:1947
 6308 msgid ""
 6309 "Display uuencoded data as tagged attachments. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6310 msgstr ""
 6311 "Vis »uuencoded« data som mærkede vedhæftninger. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6312 "ændrer."
 6313 
 6314 #: src/lang.c:1948
 6315 msgid "Display uue data as an attachment"
 6316 msgstr "Vis uue-data som en vedhæftning"
 6317 
 6318 #: src/lang.c:1949
 6319 #, fuzzy
 6320 msgid ""
 6321 "# Handling of uuencoded data in the pager\n"
 6322 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6323 "# * 0 = No, display raw uuencoded data\n"
 6324 "#  1 = Yes, uuencoded data will be condensed to a single tag line showing\n"
 6325 "#    size and filename, similar to how MIME attachments are displayed\n"
 6326 "#  2 = Hide all, as for 1, but any line that looks like uuencoded data "
 6327 "will\n"
 6328 "#    be folded into a tag line.\n"
 6329 msgstr ""
 6330 "# Håndtering af uuenkodede data i artikelsøgeren\n"
 6331 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6332 "# * 0 = nej, vis rå uuenkodede data\n"
 6333 "#  1 = ja, uuenkodede data vil blive kondenseret til en enkel mærkelinje "
 6334 "der\n"
 6335 "#    viser størrelse og filnavn, svarende til hvordan MIME-vedhæftninger\n"
 6336 "#    vises\n"
 6337 "#  2 = skjul alle, som for 1, men enhver linje som ligner uuenkodede data "
 6338 "vil\n"
 6339 "#    blive foldet til en mærkelinje.\n"
 6340 
 6341 #: src/lang.c:1959
 6342 msgid ""
 6343 "Decode German style TeX umlaut codes to ISO. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6344 msgstr ""
 6345 "Afkod tysk udformning af TeX-umlautkoder til ISO. <MELLEMRUM> skifter og "
 6346 "<CR> ændrer."
 6347 
 6348 #: src/lang.c:1960
 6349 msgid "Display \"a as Umlaut-a"
 6350 msgstr "Vis \"a som umlaut-a"
 6351 
 6352 #: src/lang.c:1961
 6353 msgid ""
 6354 "# If ON decode German style TeX umlaut codes to ISO and\n"
 6355 "# show \"a as Umlaut-a, etc.\n"
 6356 msgstr ""
 6357 "# Hvis slået til, så afkod TeX-umlautkoder i tysk stil til ISO\n"
 6358 "# og vis \"a som Umlaut-a, etc.\n"
 6359 
 6360 #: src/lang.c:1966 src/lang.c:1976
 6361 msgid "Space separated list of header fields"
 6362 msgstr "Mellemrumsadskilt liste med teksthovedfelter"
 6363 
 6364 #: src/lang.c:1967
 6365 msgid "Display these header fields (or *)"
 6366 msgstr "Vis disse teksthovedfelter (eller *)"
 6367 
 6368 #: src/lang.c:1968
 6369 msgid ""
 6370 "# Which news headers you wish to see. If you want to see _all_ the headers,\n"
 6371 "# place an '*' as this value. This is the only way a wildcard can be used.\n"
 6372 "# If you enter 'X-' as the value, you will see all headers beginning with\n"
 6373 "# 'X-' (like X-Alan or X-Pape). You can list more than one by delimiting "
 6374 "with\n"
 6375 "# spaces. Not defining anything turns off this option.\n"
 6376 msgstr ""
 6377 
 6378 #: src/lang.c:1977
 6379 msgid "Do not display these header fields"
 6380 msgstr "Vis ikke disse teksthovedfelter"
 6381 
 6382 #: src/lang.c:1978
 6383 msgid ""
 6384 "# Same as 'news_headers_to_display' except it denotes the opposite.\n"
 6385 "# An example of using both options might be if you thought X- headers were\n"
 6386 "# A Good Thing(tm), but thought Alan and Pape were miscreants...well then "
 6387 "you\n"
 6388 "# would do something like this:\n"
 6389 "# news_headers_to_display=X-\n"
 6390 "# news_headers_to_not_display=X-Alan X-Pape\n"
 6391 "# Not defining anything turns off this option.\n"
 6392 msgstr ""
 6393 
 6394 #: src/lang.c:1988
 6395 msgid ""
 6396 "Do you want to enable automatic handling of multipart/alternative articles?"
 6397 msgstr ""
 6398 "Ønsker du at aktivere automatisk håndtering af flerdels-/alternative "
 6399 "artikler?"
 6400 
 6401 #: src/lang.c:1989
 6402 msgid "Skip multipart/alternative parts"
 6403 msgstr "Udelad multipart/alternative dele"
 6404 
 6405 #: src/lang.c:1990
 6406 msgid "# If ON strip multipart/alternative messages automatically\n"
 6407 msgstr "# Hvis slået til, så fjern multipart/alternative beskeder automatisk\n"
 6408 
 6409 #: src/lang.c:1994
 6410 msgid "Enable detection of verbatim blocks? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6411 msgstr ""
 6412 "Aktiver detektion af verbatimblokke? <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6413 
 6414 #: src/lang.c:1995
 6415 msgid "Detection of verbatim blocks"
 6416 msgstr "Detektering af verbatimblokke"
 6417 
 6418 #: src/lang.c:1996
 6419 msgid "# If ON detect verbatim blocks in articles\n"
 6420 msgstr "# Hvis slået til, så detekter verbatimblokke i artikler\n"
 6421 
 6422 #: src/lang.c:2001
 6423 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote."
 6424 msgstr ""
 6425 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6426 "col_quote."
 6427 
 6428 #: src/lang.c:2002
 6429 msgid "Regex used to show quoted lines"
 6430 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citerede linjer"
 6431 
 6432 #: src/lang.c:2003
 6433 msgid ""
 6434 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6435 "# quoted when viewing articles. Quoted lines are shown in col_quote.\n"
 6436 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6437 msgstr ""
 6438 
 6439 #: src/lang.c:2009
 6440 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote2."
 6441 msgstr ""
 6442 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der vises i "
 6443 "col_quote2."
 6444 
 6445 #: src/lang.c:2010
 6446 msgid "Regex used to show twice quoted l."
 6447 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise dobbeltciterede l."
 6448 
 6449 #: src/lang.c:2011
 6450 msgid ""
 6451 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6452 "# quoted twice. Twice quoted lines are shown in col_quote2.\n"
 6453 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6454 msgstr ""
 6455 
 6456 #: src/lang.c:2017
 6457 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote3."
 6458 msgstr ""
 6459 "Et regulært udtryk brugt til at beslutte hvilke linjer der vises i "
 6460 "col_quota3."
 6461 
 6462 #: src/lang.c:2018
 6463 msgid "Regex used to show >= 3 times q.l."
 6464 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise >= 3 gange q.l."
 6465 
 6466 #: src/lang.c:2019
 6467 msgid ""
 6468 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6469 "# quoted >=3 times. >=3 times quoted lines are shown in col_quote3.\n"
 6470 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6471 msgstr ""
 6472 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6473 "# der er citerede >=3 gange. >=3 gange citerede linjer vises i col_quote3.\n"
 6474 "# Hvis denne efterlades tom bruger tin en indbygget standard.\n"
 6475 
 6476 #: src/lang.c:2025
 6477 msgid "Enable detection of external quotes? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6478 msgstr ""
 6479 "Aktiver detektion af eksternt citationstegn? <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6480 "ændrer."
 6481 
 6482 #: src/lang.c:2026
 6483 msgid "Detection of external quotes"
 6484 msgstr "Detektering af eksterne citationstegn"
 6485 
 6486 #: src/lang.c:2027
 6487 msgid "# If ON detect quoted text from external sources in articles\n"
 6488 msgstr ""
 6489 "# Hvis slået til, så detekteres citeret tekst fra eksterne kilder i "
 6490 "artikler\n"
 6491 
 6492 #: src/lang.c:2031
 6493 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_extquote."
 6494 msgstr ""
 6495 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6496 "col_extquote."
 6497 
 6498 #: src/lang.c:2032
 6499 msgid "Regex used to show quotes from external sources"
 6500 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citationer fra eksterne kilder"
 6501 
 6502 #: src/lang.c:2033
 6503 msgid ""
 6504 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6505 "# external quotes. Text from external quotes is shown in col_extquote.\n"
 6506 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6507 msgstr ""
 6508 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6509 "# der er eksterne citater. Tekst fra eksterne citater vises i col_extquote.\n"
 6510 "# Hvis denne efterlades tom, bruger tin en indbygget standard.\n"
 6511 
 6512 #: src/lang.c:2040
 6513 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markslashes."
 6514 msgstr ""
 6515 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6516 "col_markslashes."
 6517 
 6518 #: src/lang.c:2041
 6519 msgid "Regex used to highlight /slashes/"
 6520 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve /slashes/"
 6521 
 6522 #: src/lang.c:2042
<