"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "tin-2.4.4/po/da.po" (24 Dec 2019, 229206 Bytes) of package /linux/misc/tin-2.4.4.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation of Tin.
  2 # Copyright (C) 2017 Tin & Joe Hansen.
  3 # This file is distributed under the same license as the tin package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
  5 #
  6 # Der er ikke anvendt accenter i denne oversættelse.
  7 # '' er bevaret i oversættelsen på samme måde ''.
  8 #
  9 # <CR> sets -> ændrer (eller skal det være angiver, måske vælger) og hvordan får vi den til at hænge sammen med toggle,
  10 # som også er der. f.eks 
  11 # arts -> er en forkortelse for artikler
  12 # attachment -> vedhæftning (bilag)
  13 # by -> efter
  14 # catchup -> opsamling
  15 # default score -> pointtal
  16 # Domain literal -> domæne-literal (nogen der har et bedre udtryk?)
  17 # entry -> post
  18 # followup -> opfølgning
  19 # header -> teksthoved
  20 # hot -> populære
  21 # indicate -> angive
  22 # Left angle bracket -> venstre vinkelparentes
  23 # mailing -> postleverance, postudsendelse, sender til 
  24 # newsgroup -> nyhedsgruppe
  25 # option -> indstilling (tilvalg?)
  26 # octet (dataenhed) -> oktet (en dataenhed med 8 bit. Betegnelsen »byte« bruges ofte som synonym.)
  27 # post -> indlæg
  28 # poster-> indsender ?
  29 # posting -> indsendelse
  30 # posting date -> indsendingsdato
  31 # post to -> send til
  32 # realname -> fulde navn
  33 # reply mail -> besvar
  34 # scope -> virkefelt (omfang, område?)
  35 # scoping -> virkefelt (anvendelsesområde?)
  36 # score -> point
  37 # sign -> underskriv
  38 # signatur -> underskrift
  39 # subject -> emne
  40 # supersed -> fortræng (andre forslag?)
  41 # thread -> tråd
  42 # toggle -> slå til/fra (tidligere skift) UAFKLARET ikke fuldt indarbejdet
  43 # trim -> beskær
  44 # URL -> URL (måske bedre med adresse, men nogle strenge ser ud til at skulle være korte!).
  45 # yank -> ryk
  46 # whitespace -> mellemrum (egentlig 'blanke tegn' (mellemrum, 
  47 #             (linjeskift, sideskift, tabulatortegn osv.))
  48 # wrap around -> omfatte, medtag  (andre overvejelser tidligere omhandler, omfavner, ombrydning, omfang)
  49 #
  50 # bemærk at den her slags strenge ikke skal oversættes
  51 # add_posted_to_filter=ON/OFF. Kun hvis der er mellemrum til højre for 
  52 # tegnet lig med.
  53 # Husk mellemrum, projektet anbefaler at man bevarer mellemrummene.
  54 #
  55 # Kan man oversætte "Subject:" et sted i filen? Ellers skal det måske
  56 # være uoversat
  57 #
  58 # Thanks for updating the danish translation, one minor issue I noticed:
  59 # msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  60 # msgstr "# dato_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
  61 # date_format is teh name of a variable, its name must not be translated (the
  62 # config file parser only undertands the untranslated name) - if a translated
  63 # name is used the parser ignores the setting.
  64 # I would also suggest not to translate the names of article headers
  65 # like Subject, References, From, ... tin will always display the original
  66 # name as defined in the related RFCs, thus the help strings etc.pp IMHO
  67 # should also use the original names.
  68 #
  69 # brug af detektering eller detektion ikke afklaret
  70 #
  71 # Generelt er det uafklaret hvor, hvem og hvornår Message-ID: skal oversættes (og de andre af samme type).
  72 #
  73 msgid ""
  74 msgstr ""
  75 "Project-Id-Version: tin 2.4.1\n"
  76 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  77 "POT-Creation-Date: 2019-12-18 13:24+0100\n"
  78 "PO-Revision-Date: 2017-02-04 09:14+0100\n"
  79 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  80 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  81 "Language: da\n"
  82 "MIME-Version: 1.0\n"
  83 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  84 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  85 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  86 
  87 #: src/attrib.c:986
  88 msgid "Processing attributes... "
  89 msgstr "Behandler attributter ... "
  90 
  91 #: src/attrib.c:1205
  92 #, c-format
  93 msgid ""
  94 "# Do not edit this comment block\n"
  95 "#\n"
  96 msgstr ""
  97 "# Rediger ikke denne kommentarblok\n"
  98 "#\n"
  99 
 100 #: src/attrib.c:1206
 101 #, c-format
 102 msgid "# scope=STRING (eg. alt.*,!alt.bin*) [mandatory]\n"
 103 msgstr "# scope=STRING (f.eks. alt.*,!alt.bin*) [krævet]\n"
 104 
 105 #: src/attrib.c:1207
 106 #, c-format
 107 msgid "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 108 msgstr "# add_posted_to_filter=ON/OFF\n"
 109 
 110 #: src/attrib.c:1208
 111 #, c-format
 112 msgid "# advertising=ON/OFF\n"
 113 msgstr "# advertising=ON/OFF\n"
 114 
 115 #: src/attrib.c:1209
 116 #, c-format
 117 msgid "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 118 msgstr "# alternative_handling=ON/OFF\n"
 119 
 120 #: src/attrib.c:1210
 121 #, c-format
 122 msgid "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 123 msgstr "# ask_for_metamail=ON/OFF\n"
 124 
 125 #: src/attrib.c:1211
 126 #, c-format
 127 msgid "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 128 msgstr "# auto_cc_bcc=NUM\n"
 129 
 130 #: src/attrib.c:1212
 131 #, c-format
 132 msgid "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc and Bcc\n"
 133 msgstr "#  0=No, 1=Cc, 2=Bcc, 3=Cc og Bcc\n"
 134 
 135 #: src/attrib.c:1213
 136 #, c-format
 137 msgid "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 138 msgstr "# auto_list_thread=ON/OFF\n"
 139 
 140 #: src/attrib.c:1214
 141 #, c-format
 142 msgid "# auto_save=ON/OFF\n"
 143 msgstr "# auto_save=ON/OFF\n"
 144 
 145 #: src/attrib.c:1215
 146 #, c-format
 147 msgid "# auto_select=ON/OFF\n"
 148 msgstr "# auto_select=ON/OFF\n"
 149 
 150 #: src/attrib.c:1216
 151 #, c-format
 152 msgid "# batch_save=ON/OFF\n"
 153 msgstr "# batch_save=ON/OFF\n"
 154 
 155 #: src/attrib.c:1217
 156 #, c-format
 157 msgid "# date_format=STRING (eg. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 158 msgstr "# date_format=STRING (f.eks. %%a, %%d %%b %%Y %%H:%%M:%%S)\n"
 159 
 160 #: src/attrib.c:1218
 161 #, c-format
 162 msgid "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 163 msgstr "# delete_tmp_files=ON/OFF\n"
 164 
 165 #: src/attrib.c:1219
 166 #, c-format
 167 msgid "# editor_format=STRING (eg. %%E +%%N %%F)\n"
 168 msgstr "# editor_format=STRING (f.eks. %%E +%%N %%F)\n"
 169 
 170 #: src/attrib.c:1220
 171 #, c-format
 172 msgid "# fcc=STRING (eg. =mailbox)\n"
 173 msgstr "# fcc=STRING (f.eks. =postkasse)\n"
 174 
 175 #: src/attrib.c:1221
 176 #, c-format
 177 msgid "# followup_to=STRING\n"
 178 msgstr "# followup_to=STRING\n"
 179 
 180 #: src/attrib.c:1222
 181 #, c-format
 182 msgid "# from=STRING (just append wanted From:-line, don't use quotes)\n"
 183 msgstr ""
 184 "# from=STRING (tilføj bare ønsket From:-linje, brug ikke anførselstegn)\n"
 185 
 186 #: src/attrib.c:1223
 187 #, c-format
 188 msgid "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 189 msgstr "# group_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 190 
 191 #: src/attrib.c:1224
 192 #, c-format
 193 msgid "# group_format=STRING (eg. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 194 msgstr "# group_format=STRING (f.eks. %%n %%m %%R %%L %%s %%F)\n"
 195 
 196 #: src/attrib.c:1225
 197 #, c-format
 198 msgid "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 199 msgstr "# mail_8bit_header=ON/OFF\n"
 200 
 201 #: src/attrib.c:1226
 202 #, c-format
 203 msgid "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 204 msgstr "# mail_mime_encoding=supported_encoding"
 205 
 206 #: src/attrib.c:1234
 207 #, c-format
 208 msgid "# ispell=STRING\n"
 209 msgstr "# ispell=STRING\n"
 210 
 211 #: src/attrib.c:1236
 212 #, c-format
 213 msgid "# maildir=STRING (eg. ~/Mail)\n"
 214 msgstr "# maildir=STRING (f.eks. ~/Post)\n"
 215 
 216 #: src/attrib.c:1237
 217 #, c-format
 218 msgid "# mailing_list=STRING (eg. majordomo@example.org)\n"
 219 msgstr "# mailing_list=STRING (f.eks. majordomo@example.org)\n"
 220 
 221 #: src/attrib.c:1238
 222 #, c-format
 223 msgid "# mime_types_to_save=STRING (eg. image/*,!image/bmp)\n"
 224 msgstr "# mime_types_to_save=STRING (f.eks. image/*,!image/bmp)\n"
 225 
 226 #: src/attrib.c:1239
 227 #, c-format
 228 msgid "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 229 msgstr "# mark_ignore_tags=ON/OFF\n"
 230 
 231 #: src/attrib.c:1240
 232 #, c-format
 233 msgid "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 234 msgstr "# mark_saved_read=ON/OFF\n"
 235 
 236 #: src/attrib.c:1241
 237 #, c-format
 238 msgid "# mime_forward=ON/OFF\n"
 239 msgstr "# mime_forward=ON/OFF\n"
 240 
 241 #: src/attrib.c:1243
 242 #, c-format
 243 msgid "# mm_network_charset=supported_charset"
 244 msgstr "# mm_network_charset=supported_charset"
 245 
 246 #: src/attrib.c:1250
 247 #, c-format
 248 msgid "# undeclared_charset=STRING (default is US-ASCII)\n"
 249 msgstr "# undeclared_charset=STRING (standard er US-ASCII)\n"
 250 
 251 #: src/attrib.c:1252
 252 #, c-format
 253 msgid "# news_headers_to_display=STRING\n"
 254 msgstr "# news_headers_to_display=STRING\n"
 255 
 256 #: src/attrib.c:1253
 257 #, c-format
 258 msgid "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 259 msgstr "# news_headers_to_not_display=STRING\n"
 260 
 261 #: src/attrib.c:1254
 262 #, c-format
 263 msgid "# news_quote_format=STRING\n"
 264 msgstr "# news_quote_format=STRING\n"
 265 
 266 #: src/attrib.c:1255
 267 #, c-format
 268 msgid "# organization=STRING (if beginning with '/' read from file)\n"
 269 msgstr "# organization=STRING (hvis '/' er i begyndelsen, så læs fra fil)\n"
 270 
 271 #: src/attrib.c:1256
 272 #, c-format
 273 msgid "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 274 msgstr "# pos_first_unread=ON/OFF\n"
 275 
 276 #: src/attrib.c:1257
 277 #, c-format
 278 msgid "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 279 msgstr "# post_8bit_header=ON/OFF\n"
 280 
 281 #: src/attrib.c:1258
 282 #, c-format
 283 msgid "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 284 msgstr "# post_mime_encoding=supported_encoding"
 285 
 286 #: src/attrib.c:1265
 287 #, c-format
 288 msgid "# post_process_type=NUM\n"
 289 msgstr "# post_process_type=NUM\n"
 290 
 291 #: src/attrib.c:1270
 292 #, c-format
 293 msgid "# post_process_view=ON/OFF\n"
 294 msgstr "# post_process_view=ON/OFF\n"
 295 
 296 #: src/attrib.c:1271
 297 #, c-format
 298 msgid "# quick_kill_scope=STRING (ie. talk.*)\n"
 299 msgstr "# quick_kill_scope=STRING (f.eks. talk.*)\n"
 300 
 301 #: src/attrib.c:1272
 302 #, c-format
 303 msgid "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 304 msgstr "# quick_kill_expire=ON/OFF\n"
 305 
 306 #: src/attrib.c:1273
 307 #, c-format
 308 msgid "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 309 msgstr "# quick_kill_case=ON/OFF\n"
 310 
 311 #: src/attrib.c:1274
 312 #, c-format
 313 msgid "# quick_kill_header=NUM\n"
 314 msgstr "# quick_kill_header=NUM\n"
 315 
 316 #: src/attrib.c:1275 src/attrib.c:1284
 317 #, c-format
 318 msgid "#  0=Subject: (case sensitive) 1=Subject: (ignore case)\n"
 319 msgstr "#  0=Subject: (versalfølsom) 1=Subject: (ikke versalfølsom)\n"
 320 
 321 #: src/attrib.c:1276 src/attrib.c:1285
 322 #, c-format
 323 msgid "#  2=From: (case sensitive)   3=From: (ignore case)\n"
 324 msgstr "#  2=From: (versalfølsom) 3=From: (ikke versalfølsom)\n"
 325 
 326 #: src/attrib.c:1277 src/attrib.c:1286
 327 #, c-format
 328 msgid "#  4=Message-ID: & full References: line\n"
 329 msgstr "#  4=Message-ID: og fulde References: linje\n"
 330 
 331 #: src/attrib.c:1278 src/attrib.c:1287
 332 #, c-format
 333 msgid "#  5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 334 msgstr "#  5=Message-ID: og sidste References: kun indtastning\n"
 335 
 336 # Lines skal ikke oversættes
 337 #: src/attrib.c:1279 src/attrib.c:1288
 338 #, c-format
 339 msgid "#  6=Message-ID: entry only   7=Lines:\n"
 340 msgstr "#  6=Message-ID: kun indtastning 7=Lines:\n"
 341 
 342 #: src/attrib.c:1280
 343 #, c-format
 344 msgid "# quick_select_scope=STRING\n"
 345 msgstr "# quick_select_scope=STRING\n"
 346 
 347 #: src/attrib.c:1281
 348 #, c-format
 349 msgid "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 350 msgstr "# quick_select_expire=ON/OFF\n"
 351 
 352 #: src/attrib.c:1282
 353 #, c-format
 354 msgid "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 355 msgstr "# quick_select_case=ON/OFF\n"
 356 
 357 #: src/attrib.c:1283
 358 #, c-format
 359 msgid "# quick_select_header=NUM\n"
 360 msgstr "# quick_select_header=NUM\n"
 361 
 362 #: src/attrib.c:1289
 363 #, fuzzy, c-format
 364 msgid "# quote_chars=STRING (%%I for initials)\n"
 365 msgstr "# quote_chars=STRING (%%s, %%S for initialer)\n"
 366 
 367 #: src/attrib.c:1291
 368 #, c-format
 369 msgid "# print_header=ON/OFF\n"
 370 msgstr "# print_header=ON/OFF\n"
 371 
 372 #: src/attrib.c:1293
 373 #, c-format
 374 msgid "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 375 msgstr "# process_only_unread=ON/OFF\n"
 376 
 377 #: src/attrib.c:1294
 378 #, c-format
 379 msgid "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 380 msgstr "# prompt_followupto=ON/OFF\n"
 381 
 382 #: src/attrib.c:1295
 383 #, c-format
 384 msgid "# savedir=STRING (eg. ~user/News)\n"
 385 msgstr "# savedir=STRING (f.eks. ~user/News)\n"
 386 
 387 #: src/attrib.c:1296
 388 #, c-format
 389 msgid "# savefile=STRING (eg. =linux)\n"
 390 msgstr "# savefile=STRING (f.eks. =linux)\n"
 391 
 392 #: src/attrib.c:1297
 393 #, c-format
 394 msgid "# sigfile=STRING (eg. $var/sig)\n"
 395 msgstr "# sigfile=STRING (f.eks. $var/sig)\n"
 396 
 397 #: src/attrib.c:1298
 398 #, c-format
 399 msgid "# show_author=NUM\n"
 400 msgstr "# show_author=NUM\n"
 401 
 402 #: src/attrib.c:1304
 403 #, c-format
 404 msgid "# show_signatures=ON/OFF\n"
 405 msgstr "# show_signatures=ON/OFF\n"
 406 
 407 #: src/attrib.c:1305
 408 #, c-format
 409 msgid "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 410 msgstr "# show_only_unread_arts=ON/OFF\n"
 411 
 412 #: src/attrib.c:1306
 413 #, c-format
 414 msgid "# sigdashes=ON/OFF\n"
 415 msgstr "# sigdashes=ON/OFF\n"
 416 
 417 #: src/attrib.c:1307
 418 #, c-format
 419 msgid "# signature_repost=ON/OFF\n"
 420 msgstr "# signature_repost=ON/OFF\n"
 421 
 422 #: src/attrib.c:1308
 423 #, c-format
 424 msgid "# sort_article_type=NUM\n"
 425 msgstr "# sort_article_type=NUM\n"
 426 
 427 #: src/attrib.c:1326
 428 #, c-format
 429 msgid "# sort_threads_type=NUM\n"
 430 msgstr "# sort_threads_type=NUM\n"
 431 
 432 #: src/attrib.c:1335
 433 #, c-format
 434 msgid "# start_editor_offset=ON/OFF\n"
 435 msgstr "# start_editor_offset=ON/OFF\n"
 436 
 437 #: src/attrib.c:1336
 438 #, c-format
 439 msgid "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 440 msgstr "# tex2iso_conv=ON/OFF\n"
 441 
 442 #: src/attrib.c:1337
 443 #, c-format
 444 msgid "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 445 msgstr "# thread_catchup_on_exit=ON/OFF\n"
 446 
 447 #: src/attrib.c:1338
 448 #, c-format
 449 msgid "# thread_articles=NUM"
 450 msgstr "# thread_articles=NUM"
 451 
 452 #: src/attrib.c:1345
 453 #, c-format
 454 msgid "# thread_format=STRING (eg. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 455 msgstr "# thread_format=STRING (f.eks. %%n %%m [%%L] %%T %%F)\n"
 456 
 457 #: src/attrib.c:1346
 458 #, c-format
 459 msgid "# thread_perc=NUM\n"
 460 msgstr "# thread_perc=NUM\n"
 461 
 462 #: src/attrib.c:1347
 463 #, c-format
 464 msgid "# trim_article_body=NUM\n"
 465 msgstr "# trim_article_body=NUM\n"
 466 
 467 #: src/attrib.c:1348
 468 #, c-format
 469 msgid "#  0 = Don't trim article body\n"
 470 msgstr "#  0 = Beskær ikke artiklens tekst\n"
 471 
 472 #: src/attrib.c:1349
 473 #, c-format
 474 msgid "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 475 msgstr "#  1 = Udelad foranstillede tomme linjer\n"
 476 
 477 #: src/attrib.c:1350
 478 #, c-format
 479 msgid "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 480 msgstr "#  2 = Udelad efterstillede tomme linjer\n"
 481 
 482 #: src/attrib.c:1351
 483 #, c-format
 484 msgid "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 485 msgstr "#  3 = Udelad foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 486 
 487 #: src/attrib.c:1352
 488 #, c-format
 489 msgid "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 490 msgstr "#  4 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke\n"
 491 
 492 #: src/attrib.c:1353
 493 #, c-format
 494 msgid ""
 495 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 496 "#    leading blank lines\n"
 497 msgstr ""
 498 "#  5 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 499 "#    foranstillede tomme linjer\n"
 500 
 501 #: src/attrib.c:1354
 502 #, c-format
 503 msgid ""
 504 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 505 "#    trailing blank lines\n"
 506 msgstr ""
 507 "#  6 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 508 "#    efterstillede tomme linjer\n"
 509 
 510 #: src/attrib.c:1355
 511 #, c-format
 512 msgid ""
 513 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 514 "#    leading and trailing blank lines\n"
 515 msgstr ""
 516 "#  7 = Komprimer flere tomme linjer mellem tekstblokke og udelad\n"
 517 "#    foranstillede og efterstillede tomme linjer\n"
 518 
 519 #: src/attrib.c:1356
 520 #, c-format
 521 msgid "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 522 msgstr "# verbatim_handling=ON/OFF\n"
 523 
 524 #: src/attrib.c:1358
 525 #, c-format
 526 msgid "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 527 msgstr "# extquote_handling=ON/OFF\n"
 528 
 529 #: src/attrib.c:1360
 530 #, c-format
 531 msgid "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 532 msgstr "# wrap_on_next_unread=ON/OFF\n"
 533 
 534 #: src/attrib.c:1361
 535 #, c-format
 536 msgid "# x_body=STRING (eg. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 537 msgstr "# x_body=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-body-text)\n"
 538 
 539 #: src/attrib.c:1362
 540 #, c-format
 541 msgid "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 542 msgstr "# x_comment_to=ON/OFF\n"
 543 
 544 #: src/attrib.c:1363
 545 #, c-format
 546 msgid "# x_headers=STRING (eg. ~/.tin/extra-headers)\n"
 547 msgstr "# x_headers=STRING (f.eks. ~/.tin/extra-headers)\n"
 548 
 549 #: src/attrib.c:1364
 550 #, c-format
 551 msgid ""
 552 "#\n"
 553 "# Note that it is best to put general (global scoping)\n"
 554 msgstr ""
 555 "#\n"
 556 "# Bemærk at det er bedst at vælge generel (globalt virkefelt)\n"
 557 
 558 # helt blank på hvad de mener her
 559 #: src/attrib.c:1365
 560 #, c-format
 561 msgid ""
 562 "# entries first followed by group specific entries.\n"
 563 "#\n"
 564 msgstr ""
 565 "# poster først, efterfulgt af gruppespecifikke poster.\n"
 566 "#\n"
 567 
 568 #: src/attrib.c:1366
 569 #, c-format
 570 msgid "############################################################################\n"
 571 msgstr "############################################################################\n"
 572 
 573 #: src/cook.c:627
 574 msgid "(unknown)"
 575 msgstr "(ukendt)"
 576 
 577 #: src/keymap.c:280
 578 msgid "NULL"
 579 msgstr "NULL"
 580 
 581 #: src/lang.c:45
 582 msgid "1 Response"
 583 msgstr "1 svar"
 584 
 585 #: src/lang.c:49
 586 #, c-format
 587 msgid ""
 588 "\n"
 589 "%s contains no newsgroups. Exiting."
 590 msgstr ""
 591 "\n"
 592 "%s indeholder ingen nyhedsgrupper. Afslutter."
 593 
 594 #: src/lang.c:50
 595 msgid "all "
 596 msgstr "alle "
 597 
 598 #: src/lang.c:51
 599 msgid "All groups"
 600 msgstr "Alle grupper"
 601 
 602 #: src/lang.c:52
 603 #, c-format
 604 msgid "File %s exists. %s=append, %s=overwrite, %s=quit: "
 605 msgstr "Fil %s findes. %s=tilføj, %s=overskriv, %s=afslut: "
 606 
 607 #: src/lang.c:53
 608 msgid "Article cancelled (deleted)."
 609 msgstr "Artikel fortrudt (slettet)."
 610 
 611 #: src/lang.c:55
 612 msgid "Article cannot be cancelled (deleted)."
 613 msgstr "Artikel kan ikke fortrydes (slettet)."
 614 
 615 #: src/lang.c:57
 616 msgid "Article deleted."
 617 msgstr "Artikel slettet."
 618 
 619 #: src/lang.c:58
 620 #, c-format
 621 msgid ""
 622 "\n"
 623 "Your article:\n"
 624 " \"%s\"\n"
 625 "will be mailed to the following address:\n"
 626 " %s"
 627 msgstr ""
 628 "\n"
 629 "Din artikel:\n"
 630 " »%s«\n"
 631 "vil blive indsendt til den følgende adresse:\n"
 632 " %s"
 633 
 634 #: src/lang.c:59
 635 #, c-format
 636 msgid ""
 637 "\n"
 638 "Your article:\n"
 639 " \"%s\"\n"
 640 "will be posted to the following %s:\n"
 641 msgstr ""
 642 "\n"
 643 "Din artikel:\n"
 644 " »%s«\n"
 645 "vil blive indsendt til den følgende %s:\n"
 646 
 647 #: src/lang.c:60
 648 msgid "Article not posted!"
 649 msgstr "Artikel ikke indsendt!"
 650 
 651 #: src/lang.c:61
 652 msgid "Article not saved"
 653 msgstr "Artikel ikke gemt"
 654 
 655 #: src/lang.c:62
 656 msgid "Article Level Commands"
 657 msgstr "Kommandoer for artikelniveau"
 658 
 659 #: src/lang.c:63
 660 msgid "Article has no parent"
 661 msgstr "Artikel har ingen overartikel"
 662 
 663 #: src/lang.c:64
 664 msgid "Parent article has been killed"
 665 msgstr "Overartikel er blevet dræbt"
 666 
 667 #: src/lang.c:65
 668 msgid "Parent article is unavailable"
 669 msgstr "Overartikel er ikke tilgængelig"
 670 
 671 #: src/lang.c:66
 672 #, c-format
 673 msgid "Article posted: %s"
 674 msgstr "Artikel indsendt: %s"
 675 
 676 #: src/lang.c:67
 677 #, c-format
 678 msgid "Article rejected (saved to %s)"
 679 msgstr "Artikel afvist (gemt til %s)"
 680 
 681 #: src/lang.c:68
 682 #, c-format
 683 msgid ""
 684 "%s=article, %s=thread, %s=range, %s=hot, %s=pattern, %s=tagged, %s=quit: "
 685 msgstr ""
 686 "%s=artikel, %s=tråd, %s=interval, %s=populær, %s=mønster, %s=mærket, "
 687 "%s=afslut: "
 688 
 689 #: src/lang.c:69
 690 msgid "Article unavailable"
 691 msgstr "Artikel utilgængelig"
 692 
 693 #: src/lang.c:70
 694 msgid "Article undeleted."
 695 msgstr "Sletning af artikel fjernet."
 696 
 697 #: src/lang.c:71
 698 #, c-format
 699 msgid "Article %4d of %4d"
 700 msgstr "Artikel %4d af %4d"
 701 
 702 #: src/lang.c:73
 703 msgid "articles"
 704 msgstr "artikler"
 705 
 706 #: src/lang.c:74
 707 msgid "This is a repost of the following article:"
 708 msgstr "Dette er en gentagelse af den følgende artikel:"
 709 
 710 #: src/lang.c:75
 711 msgid "article"
 712 msgstr "artikel"
 713 
 714 #: src/lang.c:76
 715 msgid "Article"
 716 msgstr "Artikel"
 717 
 718 #: src/lang.c:77
 719 #, c-format
 720 msgid "-- %d %s mailed --"
 721 msgstr "-- %d %s sendt --"
 722 
 723 # er det mon tidspunktet!
 724 #: src/lang.c:78
 725 #, c-format
 726 msgid " at %s"
 727 msgstr " %s"
 728 
 729 #: src/lang.c:79
 730 #, c-format
 731 msgid "%*s[-- %s/%s, encoding %s%s%s, %d lines%s%s --]\n"
 732 msgstr "%*s[-- %s/%s, kodning %s%s%s, %d linjer%s%s --]\n"
 733 
 734 #: src/lang.c:80
 735 msgid ", charset: "
 736 msgstr ", tegnsæt: "
 737 
 738 #: src/lang.c:81
 739 #, c-format
 740 msgid "%*s[-- charset %s not supported --]\n"
 741 msgstr "%*s[-- tegnsæt %s er ikke understøttet --]\n"
 742 
 743 #: src/lang.c:82
 744 #, c-format
 745 msgid "%*s[-- Description: %s --]\n"
 746 msgstr "%*s[-- Beskrivelse: %s --]\n"
 747 
 748 #: src/lang.c:83
 749 #, c-format
 750 msgid "%d lines"
 751 msgstr "%d linjer"
 752 
 753 #: src/lang.c:84
 754 msgid "Attachment Menu"
 755 msgstr "Vedhæftmenu"
 756 
 757 #: src/lang.c:85
 758 msgid "Attachment Menu Commands"
 759 msgstr "Kommandoer for vedhæftmenu"
 760 
 761 #: src/lang.c:86
 762 msgid "<no name>"
 763 msgstr "<intet navn>"
 764 
 765 #: src/lang.c:87
 766 #, c-format
 767 msgid "Attachment saved successfully. (%s)"
 768 msgstr "Vedhæftning gemt. (%s)"
 769 
 770 #: src/lang.c:88
 771 #, c-format
 772 msgid "%d of %d attachments saved successfully."
 773 msgstr "%d af %d vedhæftninger gemt."
 774 
 775 #: src/lang.c:89
 776 msgid "Select attachment> "
 777 msgstr "Vælg vedhæftning> "
 778 
 779 #: src/lang.c:90
 780 msgid "Tagged attachment"
 781 msgstr "Mærket vedhæftning"
 782 
 783 #: src/lang.c:91
 784 #, c-format
 785 msgid "%d attachments tagged"
 786 msgstr "%d vedhæftninger mærket"
 787 
 788 #: src/lang.c:92
 789 msgid "Untagged attachment"
 790 msgstr "Vedhæftning uden mærke"
 791 
 792 #: src/lang.c:93
 793 msgid "Attributes Menu Commands"
 794 msgstr "Kommandoer for attributmenu"
 795 
 796 #: src/lang.c:94
 797 #, c-format
 798 msgid "attribute with no scope: %s"
 799 msgstr "attribut uden virkefelt: %s"
 800 
 801 #: src/lang.c:96
 802 #, c-format
 803 msgid "%d Authentication failed"
 804 msgstr "%d godkendelse mislykkedes"
 805 
 806 #: src/lang.c:97
 807 #, c-format
 808 msgid "NNTP authorization password not found for %s"
 809 msgstr "Adgangskode for NNTP-godkendelse blev ikke fundet for %s"
 810 
 811 #: src/lang.c:98
 812 msgid "Server expects authentication.\n"
 813 msgstr "Server forventer godkendelse.\n"
 814 
 815 #: src/lang.c:99
 816 msgid "  Please enter password: "
 817 msgstr "  Venligst indtast adgangskode: "
 818 
 819 #: src/lang.c:100
 820 msgid "  Please enter username: "
 821 msgstr "  Venligst indtast brugernavn: "
 822 
 823 #: src/lang.c:101
 824 #, c-format
 825 msgid "Authorized for user: %s\n"
 826 msgstr "Autoriseret for bruger: %s\n"
 827 
 828 #: src/lang.c:102
 829 #, c-format
 830 msgid "Authorization failed for user: %s\n"
 831 msgstr "Kunne ikke autorisere bruger: %s\n"
 832 
 833 #: src/lang.c:104
 834 #, c-format
 835 msgid "Author search backwards [%s]> "
 836 msgstr "Baglæns søgning efter forfatter [%s]> "
 837 
 838 #: src/lang.c:105
 839 #, c-format
 840 msgid "Author search forwards [%s]> "
 841 msgstr "Fremadrettet søgning efter forfatter [%s]> "
 842 
 843 #: src/lang.c:106
 844 #, c-format
 845 msgid ""
 846 "\n"
 847 "Autosubscribed to %s"
 848 msgstr ""
 849 "\n"
 850 "Autoabonnerede på %s"
 851 
 852 #: src/lang.c:107
 853 msgid "Autosubscribing groups...\n"
 854 msgstr "Autoabonnerer på grupper...\n"
 855 
 856 #: src/lang.c:108
 857 #, c-format
 858 msgid "Autoselecting articles (use '%s' to see all unread) ..."
 859 msgstr "Automarkerer artikler (brug »%s« for at se alle ulæste) ..."
 860 
 861 #: src/lang.c:110
 862 #, c-format
 863 msgid ""
 864 "Article to be posted resulted in errors/warnings. %s=quit, %s=Menu, %s=edit: "
 865 msgstr ""
 866 "Artikel til indsendelse medførte fejl/advarsler. %s=afslut, %s=menu, "
 867 "%s=rediger: "
 868 
 869 #: src/lang.c:111
 870 #, c-format
 871 msgid "Unrecognized attribute: %s"
 872 msgstr "Attribut ikke genkendt: %s"
 873 
 874 #: src/lang.c:112
 875 #, c-format
 876 msgid "Bad command. Type '%s' for help."
 877 msgstr "Forkert kommando. Tast »%s« for hjælp."
 878 
 879 #: src/lang.c:114
 880 msgid "Base article"
 881 msgstr "Baseartikel"
 882 
 883 #: src/lang.c:115
 884 msgid "Base article range"
 885 msgstr "Interval for baseartikel"
 886 
 887 #: src/lang.c:116
 888 #, c-format
 889 msgid "%s: Updating of index files not supported: cache_overview_files=%s"
 890 msgstr ""
 891 "%s: Opdatering af indeksfiler er ikke understøttet: cache_overview_files=%s"
 892 
 893 #: src/lang.c:117
 894 msgid "*** Beginning of article ***"
 895 msgstr "*** Begyndelse på artikel ***"
 896 
 897 #: src/lang.c:118
 898 msgid "*** Beginning of page ***"
 899 msgstr "*** Begyndelse på side ***"
 900 
 901 #: src/lang.c:120
 902 #, c-format
 903 msgid "Cancel (delete) or supersede (overwrite) article [%%s]? (%s/%s/%s): "
 904 msgstr "Afbryd (slet) eller fortræng (overskriv) artikel [%%s]? (%s/%s/%s): "
 905 
 906 #: src/lang.c:121
 907 msgid "Cancelling article..."
 908 msgstr "Fortryder artikel ..."
 909 
 910 #: src/lang.c:123
 911 #, c-format
 912 msgid "Cannot create %s"
 913 msgstr "Kan ikke oprette %s"
 914 
 915 #: src/lang.c:126
 916 #, c-format
 917 msgid "Can't find base article %d"
 918 msgstr "Kan ikke finde baseartikel %d"
 919 
 920 #: src/lang.c:128
 921 #, c-format
 922 msgid "Can't open %s"
 923 msgstr "Kan ikke åbne %s"
 924 
 925 #: src/lang.c:129
 926 #, c-format
 927 msgid "Couldn't open %s for saving"
 928 msgstr "Kunne ikke åbne %s til gemning"
 929 
 930 #: src/lang.c:130
 931 msgid "*** Posting not allowed ***"
 932 msgstr "*** Indsendelse ikke tilladt ***"
 933 
 934 #: src/lang.c:131
 935 #, c-format
 936 msgid "Posting is not allowed to %s"
 937 msgstr "Indsendelse er ikke tilladt til %s"
 938 
 939 #: src/lang.c:133
 940 #, c-format
 941 msgid "Can't retrieve %s"
 942 msgstr "Kan ikke hente %s"
 943 
 944 #: src/lang.c:135
 945 #, c-format
 946 msgid "%s is a directory"
 947 msgstr "%s er en mappe"
 948 
 949 #: src/lang.c:136
 950 msgid "Catchup"
 951 msgstr "Opsaml"
 952 
 953 #: src/lang.c:137
 954 #, c-format
 955 msgid "Catchup %s..."
 956 msgstr "Opsamler %s ..."
 957 
 958 #: src/lang.c:138
 959 msgid "Catchup all groups entered during this session?"
 960 msgstr "Opsaml all grupper indtastet i denne session?"
 961 
 962 #: src/lang.c:139
 963 msgid "You have tagged articles in this group - catchup anyway?"
 964 msgstr "Du har mærket artikler i denne gruppe - opsaml alligevel?"
 965 
 966 #: src/lang.c:140
 967 #, c-format
 968 msgid "%s %d %s in %lu seconds\n"
 969 msgstr "%s %d %s i %lu sekunder\n"
 970 
 971 # http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/caught-up-in-something
 972 #: src/lang.c:141
 973 msgid "Caughtup"
 974 msgstr "Optaget"
 975 
 976 #: src/lang.c:142
 977 msgid "Check Prepared Article"
 978 msgstr "Kontroller forberedt artikel"
 979 
 980 #: src/lang.c:143
 981 msgid "Checking for new groups... "
 982 msgstr "Kontrollerer for nye grupper ..."
 983 
 984 #: src/lang.c:144
 985 msgid "Checking for news..."
 986 msgstr "Kontrollerer efter nyheder ..."
 987 
 988 #: src/lang.c:145
 989 #, c-format
 990 msgid "Post-process %s=no, %s=yes, %s=shar, %s=quit: "
 991 msgstr "Efterbehandl %s=nej, %s=ja, %s=shar, %s=afslut: "
 992 
 993 #: src/lang.c:147
 994 msgid "ANSI color disabled"
 995 msgstr "ANSI-farve slået fra"
 996 
 997 #: src/lang.c:148
 998 msgid "ANSI color enabled"
 999 msgstr "ANSI-farve slået til"
 1000 
 1001 #: src/lang.c:150
 1002 #, c-format
 1003 msgid "Command failed: %s"
 1004 msgstr "Kommando mislykkedes: %s"
 1005 
 1006 #: src/lang.c:152
 1007 msgid "Mark not selected articles read?"
 1008 msgstr "Marker ikke valgte artikler som læst?"
 1009 
 1010 #: src/lang.c:154
 1011 #, c-format
 1012 msgid "Connecting to %s..."
 1013 msgstr "Forbinder til %s ..."
 1014 
 1015 #: src/lang.c:156
 1016 #, c-format
 1017 msgid "Cook article failed, %s is exiting"
 1018 msgstr "Cook-artikel mislykkedes, %s afslutter"
 1019 
 1020 #: src/lang.c:157
 1021 msgid "<CR>"
 1022 msgstr "<CR>"
 1023 
 1024 #: src/lang.c:158
 1025 msgid "Creating active file for saved groups...\n"
 1026 msgstr "Opretter aktiv fil for gemte grupper ...\n"
 1027 
 1028 #: src/lang.c:159
 1029 msgid "Creating newsrc file...\n"
 1030 msgstr "Opretter newsrc-fil ...\n"
 1031 
 1032 #: src/lang.c:161 src/lang.c:1314 src/lang.c:1334
 1033 msgid "Default"
 1034 msgstr "Standard"
 1035 
 1036 #: src/lang.c:162
 1037 msgid "Delete saved files that have been post processed?"
 1038 msgstr "Slet gemte filer som er blevet efterbehandlet?"
 1039 
 1040 #: src/lang.c:163
 1041 msgid "Deleting temporary files..."
 1042 msgstr "Sletter midlertidige filer ..."
 1043 
 1044 #: src/lang.c:165
 1045 msgid "*** End of article ***"
 1046 msgstr "*** Slut på artikel ***"
 1047 
 1048 #: src/lang.c:166
 1049 msgid "*** End of articles ***"
 1050 msgstr "*** Slut på artikler ***"
 1051 
 1052 #: src/lang.c:167
 1053 msgid "*** End of attachments ***"
 1054 msgstr "*** Slut på vedhæftninger ***"
 1055 
 1056 #: src/lang.c:168
 1057 msgid "*** End of groups ***"
 1058 msgstr "*** Slut på grupper ***"
 1059 
 1060 #: src/lang.c:169
 1061 msgid "*** End of page ***"
 1062 msgstr "*** Slut på side ***"
 1063 
 1064 #: src/lang.c:170
 1065 msgid "*** End of scopes ***"
 1066 msgstr "*** Slut på virkefelter ***"
 1067 
 1068 #: src/lang.c:171
 1069 msgid "*** End of thread ***"
 1070 msgstr "*** Slut på tråd ***"
 1071 
 1072 #: src/lang.c:172
 1073 msgid "*** End of URLs ***"
 1074 msgstr "*** Slut på URL'er ***"
 1075 
 1076 #: src/lang.c:173
 1077 msgid "Enter limit of articles to get> "
 1078 msgstr "Indtast begrænsning på antal artikler der skal hentes> "
 1079 
 1080 #: src/lang.c:174
 1081 msgid "Enter Message-ID to go to> "
 1082 msgstr "Indtast besked-id som der skal gås till> "
 1083 
 1084 #: src/lang.c:175
 1085 msgid " and enter next unread thread"
 1086 msgstr " og indtast næste ulæste tråd"
 1087 
 1088 #: src/lang.c:176
 1089 msgid " and enter next unread article"
 1090 msgstr " og se næste ulæste artikel"
 1091 
 1092 #: src/lang.c:177
 1093 msgid " and enter next unread group"
 1094 msgstr " og indtast næste ulæste gruppe"
 1095 
 1096 #: src/lang.c:178
 1097 msgid "Enter option number> "
 1098 msgstr "Indtast valgnummer> "
 1099 
 1100 #: src/lang.c:179
 1101 #, c-format
 1102 msgid "Enter range [%s]> "
 1103 msgstr "Indtast interval [%s]> "
 1104 
 1105 #: src/lang.c:180
 1106 msgid ""
 1107 "\n"
 1108 "Warning: Approved: header used.\n"
 1109 msgstr ""
 1110 "\n"
 1111 "Advarsel: Approved:-teksthoved brugt.\n"
 1112 
 1113 #: src/lang.c:182
 1114 msgid ""
 1115 "\n"
 1116 "Error: Bad address in Approved: header.\n"
 1117 msgstr ""
 1118 "\n"
 1119 "Fejl: Ugyldig adresse i Approved:-teksthoved.\n"
 1120 
 1121 #: src/lang.c:183
 1122 msgid ""
 1123 "\n"
 1124 "Error: Bad address in From: header.\n"
 1125 msgstr ""
 1126 "\n"
 1127 "Fejl: Ugyldig adresse i From:-teksthoved.\n"
 1128 
 1129 #: src/lang.c:184
 1130 msgid ""
 1131 "\n"
 1132 "Error: Bad FQDN in Message-ID: header.\n"
 1133 msgstr ""
 1134 "\n"
 1135 "Fejl: Ugyldig FQDN i Message-ID:-teksthoved.\n"
 1136 
 1137 #: src/lang.c:185
 1138 msgid ""
 1139 "\n"
 1140 "Error: Bad address in Reply-To: header.\n"
 1141 msgstr ""
 1142 "\n"
 1143 "Fejl: Ugyldig adresse i Reply-To:-teksthoved.\n"
 1144 
 1145 #: src/lang.c:186
 1146 msgid ""
 1147 "\n"
 1148 "Error: Bad address in To: header.\n"
 1149 msgstr ""
 1150 "\n"
 1151 "Fejl: Ugyldig adresse i To:-teksthoved.\n"
 1152 
 1153 #: src/lang.c:188
 1154 #, c-format
 1155 msgid "Can't unlock %s"
 1156 msgstr "Kan ikke fjerne lås på %s"
 1157 
 1158 #: src/lang.c:189
 1159 #, c-format
 1160 msgid "Couldn't dotlock %s - article not appended!"
 1161 msgstr "Kunne ikke dotlock %s - artikel er ikke tilføjet!"
 1162 
 1163 #: src/lang.c:190
 1164 #, c-format
 1165 msgid "Couldn't lock %s - article not appended!"
 1166 msgstr "Kunne ikke låse %s - artikel ikke tilføjet!"
 1167 
 1168 #: src/lang.c:193
 1169 #, c-format
 1170 msgid "Corrupted file %s"
 1171 msgstr "Korrupt fil %s"
 1172 
 1173 #: src/lang.c:195
 1174 msgid ""
 1175 "\n"
 1176 "Error: Followup-To \"poster\" and a newsgroup is not allowed!\n"
 1177 msgstr ""
 1178 "\n"
 1179 "Fejl: Followup-To \"poster\" og en nyhedsgruppe er ikke tilladt!\n"
 1180 
 1181 #: src/lang.c:196
 1182 #, c-format
 1183 msgid "Error: Custom format exceeds screen width. Using default \"%s\"."
 1184 msgstr ""
 1185 "Fejl: Tilpasset format er større end skærmbredde. Bruger standarden »%s«."
 1186 
 1187 #: src/lang.c:197
 1188 msgid "Internal error in GNKSA routine - send bug report.\n"
 1189 msgstr "Intern fejl i GNKSA-rutine - indsend fejlrapport.\n"
 1190 
 1191 #: src/lang.c:198
 1192 msgid "Left angle bracket missing in route address.\n"
 1193 msgstr "Venstre vinkelparentes mangler i ruteadresse.\n"
 1194 
 1195 #: src/lang.c:199
 1196 msgid "Left parenthesis missing in old-style address.\n"
 1197 msgstr "Venstre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1198 
 1199 #: src/lang.c:200
 1200 msgid "Right parenthesis missing in old-style address.\n"
 1201 msgstr "Højre parentes mangler i adresse med ældre stil.\n"
 1202 
 1203 # Hmm, altså hvis der er en grund til at de har skrevet det "At" i
 1204 # stedet for at bruge tegnet, kan det jo hedde snabela på dansk, men det
 1205 # virker mærkeligt og jeg tror din oversættelse er god nok
 1206 #: src/lang.c:201
 1207 msgid "At-sign missing in mail address.\n"
 1208 msgstr "@-tegn mangler i e-postadresse.\n"
 1209 
 1210 #: src/lang.c:202
 1211 msgid "Single component FQDN is not allowed. Add your domain.\n"
 1212 msgstr "Enkeltkomponent FQDN er ikke tilladt. Tilføj dit domæne.\n"
 1213 
 1214 #: src/lang.c:203
 1215 msgid ""
 1216 "Invalid domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1217 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1218 msgstr ""
 1219 "Ugyldigt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1220 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1221 
 1222 #: src/lang.c:204
 1223 msgid ""
 1224 "Illegal domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1225 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1226 msgstr ""
 1227 "Ulovligt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1228 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1229 
 1230 #: src/lang.c:205
 1231 msgid ""
 1232 "Unknown domain. Send bug report if your top level domain really exists.\n"
 1233 "Use .invalid as top level domain for munged addresses.\n"
 1234 msgstr ""
 1235 "Ukendt domæne. Send fejlrapport hvis dit topniveaudomæne rent faktisk\n"
 1236 "findes. Brug .invalid som topniveaudomæne for munge'ede adresser.\n"
 1237 
 1238 #: src/lang.c:206
 1239 msgid "Illegal character in FQDN.\n"
 1240 msgstr "Ulovlig karakter i FQDN.\n"
 1241 
 1242 #: src/lang.c:207
 1243 msgid "Zero length FQDN component not allowed.\n"
 1244 msgstr "FQDN-komponent uden længde er ikke tilladt.\n"
 1245 
 1246 #: src/lang.c:208
 1247 msgid "FQDN component exceeds maximum allowed length (63 chars).\n"
 1248 msgstr ""
 1249 "FQDN-komponent overstiger den maksimale tilladte længde (63 karakterer).\n"
 1250 
 1251 #: src/lang.c:209
 1252 msgid "FQDN component may not start or end with hyphen.\n"
 1253 msgstr "FQDN-komponent må ikke starte eller slutte med bindestreg.\n"
 1254 
 1255 #: src/lang.c:210
 1256 msgid "FQDN component may not start with digit.\n"
 1257 msgstr "FQDN-komponent må ikke begynde med tal.\n"
 1258 
 1259 #: src/lang.c:211
 1260 msgid "Domain literal has impossible numeric value.\n"
 1261 msgstr "Domæne-literal har umulig numerisk værdi.\n"
 1262 
 1263 #: src/lang.c:212
 1264 msgid ""
 1265 "Domain literal is for private use only and not allowed for global use.\n"
 1266 msgstr ""
 1267 "Domæne-literal er kun for privat brug og ikke tilladt for global brug.\n"
 1268 
 1269 #: src/lang.c:213
 1270 msgid "Right bracket missing in domain literal.\n"
 1271 msgstr "Højre parentes mangler i domæne-literal.\n"
 1272 
 1273 #: src/lang.c:214
 1274 msgid "Missing localpart of mail address.\n"
 1275 msgstr "Mangler lokal del af e-postadresse.\n"
 1276 
 1277 #: src/lang.c:215
 1278 msgid "Illegal character in localpart of mail address.\n"
 1279 msgstr "Ugyldigt tegn i lokal del af e-postadresse.\n"
 1280 
 1281 #: src/lang.c:216
 1282 msgid "Zero length localpart component not allowed.\n"
 1283 msgstr "Localpart-komponent med nullængde er ikke tilladt.\n"
 1284 
 1285 #: src/lang.c:217
 1286 msgid ""
 1287 "Illegal character in realname.\n"
 1288 "Unquoted words may not contain '!()<>@,;:\\.[]' in route addresses.\n"
 1289 msgstr ""
 1290 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1291 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »!()<>@,;:\\.[]« i "
 1292 "ruteadresser.\n"
 1293 
 1294 #: src/lang.c:218
 1295 msgid ""
 1296 "Illegal character in realname.\n"
 1297 "Quoted words may not contain '()<>\\'.\n"
 1298 msgstr ""
 1299 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1300 "Citerede ord må ikke indeholde »()<>\\«.\n"
 1301 
 1302 #: src/lang.c:219
 1303 msgid ""
 1304 "Illegal character in realname.\n"
 1305 "Encoded words may not contain '!()<>@,;:\"\\.[]/=' in parameter.\n"
 1306 msgstr ""
 1307 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1308 "Kodede ord må ikke indeholde »!()<>@,;:\"\\.[]/=« i parameter.\n"
 1309 
 1310 #: src/lang.c:220
 1311 msgid "Bad syntax in encoded word used in realname.\n"
 1312 msgstr "Ugyldig syntaks i kodet ord brugt i det fulde navn.\n"
 1313 
 1314 #: src/lang.c:221
 1315 msgid ""
 1316 "Illegal character in realname.\n"
 1317 "Unquoted words may not contain '()<>\\' in old-style addresses.\n"
 1318 msgstr ""
 1319 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1320 "Ord uden for citationstegn må ikke indeholde »()<>\\« i adresser i gammel "
 1321 "stil.\n"
 1322 
 1323 #: src/lang.c:222
 1324 msgid ""
 1325 "Illegal character in realname.\n"
 1326 "Control characters and unencoded 8bit characters > 127 are not allowed.\n"
 1327 msgstr ""
 1328 "Ugyldigt tegn i det fulde navn.\n"
 1329 "Kontroltegn og ukodede 8-bit tegn > 127 er ikke tilladt.\n"
 1330 
 1331 #: src/lang.c:223
 1332 msgid ""
 1333 "\n"
 1334 "Error: No blank line found after header.\n"
 1335 msgstr ""
 1336 "\n"
 1337 "Fejl: Ingen blank linje fundet efter teksthoved.\n"
 1338 
 1339 #: src/lang.c:224
 1340 #, c-format
 1341 msgid ""
 1342 "\n"
 1343 "Error: Illegal formatted %s.\n"
 1344 msgstr ""
 1345 "\n"
 1346 "Fejl: Ulovlig formateret %s.\n"
 1347 
 1348 #. TODO: fixme, US-ASCII is not the only 7bit charset we know about
 1349 #: src/lang.c:226
 1350 msgid ""
 1351 "\n"
 1352 "Error: Posting contains non-ASCII characters but MM_CHARSET is set to\n"
 1353 "    US-ASCII - please change this setting to a suitable value for\n"
 1354 "    your language using the M)enu of configurable options or by\n"
 1355 "    editing tinrc.\n"
 1356 msgstr ""
 1357 "\n"
 1358 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MM_CHARSET\n"
 1359 "   er angivet til US-ASCII -  ændr denne indstilling til en egnet\n"
 1360 "   værdi for dit sprog via M)menuen for indstillinger, der kan\n"
 1361 "   konfigureres eller ved at redigere tinrc.\n"
 1362 
 1363 #: src/lang.c:231
 1364 msgid ""
 1365 "\n"
 1366 "Error: Posting contains non-ASCII characters but the MIME encoding\n"
 1367 "    for news messages is set to \"7bit\" - please change this\n"
 1368 "    setting to \"8bit\" or \"quoted-printable\" depending on what\n"
 1369 "    is more common in your part of the world. This can be done\n"
 1370 "    using the M)enu of configurable options or by editing tinrc.\n"
 1371 msgstr ""
 1372 "\n"
 1373 "Fejl: Indsendelse indeholder tegn, der ikke er i ASCII, men MIME-\n"
 1374 "   kodningen for nye beskeder er sat til »7bit« - ændr venligst\n"
 1375 "   denne indstilling til »8bit« eller »quoted-printable« afhængig\n"
 1376 "   af hvad som er mest udbredt i din del af verdenen. Dette kan\n"
 1377 "   gøres via M)enuen for indstillinger, der kan konfigureres eller\n"
 1378 "   ved at redigere tinrc.\n"
 1379 
 1380 #: src/lang.c:237
 1381 msgid ""
 1382 "\n"
 1383 "Error: Article starts with blank line instead of header\n"
 1384 msgstr ""
 1385 "\n"
 1386 "Fejl: Artikel starter med blank linje i stedet for teksthoved\n"
 1387 
 1388 #: src/lang.c:238
 1389 #, c-format
 1390 msgid ""
 1391 "\n"
 1392 "Error: Header on line %d does not have a colon after the header name:\n"
 1393 "%s\n"
 1394 msgstr ""
 1395 "\n"
 1396 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et kolon efter teksthovednavnet:\n"
 1397 "%s\n"
 1398 
 1399 #: src/lang.c:239
 1400 #, c-format
 1401 msgid ""
 1402 "\n"
 1403 "Error: The \"%s:\" line is empty.\n"
 1404 msgstr ""
 1405 "\n"
 1406 "Fejl: Linjen »%s:« er tom.\n"
 1407 
 1408 #: src/lang.c:240
 1409 #, c-format
 1410 msgid ""
 1411 "\n"
 1412 "Error: The \"%s:\" line is missing from the article header.\n"
 1413 msgstr ""
 1414 "\n"
 1415 "Fejl: Linjen »%s:« mangler fra artikelteksthovedet.\n"
 1416 
 1417 #: src/lang.c:241
 1418 #, c-format
 1419 msgid ""
 1420 "\n"
 1421 "Error: %s contains non 7bit chars.\n"
 1422 msgstr ""
 1423 "\n"
 1424 "Fejl: %s har tegn som ikke er i 7 bit.\n"
 1425 
 1426 #: src/lang.c:242
 1427 #, c-format
 1428 msgid ""
 1429 "\n"
 1430 "Error: Header on line %d does not have a space after the colon:\n"
 1431 "%s\n"
 1432 msgstr ""
 1433 "\n"
 1434 "Fejl: Teksthoved på linje %d har ikke et mellemrum efter kolon:\n"
 1435 "%s\n"
 1436 
 1437 #: src/lang.c:243
 1438 #, c-format
 1439 msgid ""
 1440 "\n"
 1441 "Error: There are multiple (%d) \"%s:\" lines in the header.\n"
 1442 msgstr ""
 1443 "\n"
 1444 "Fejl: Der er flere (%d) \"%s:\"-linjer i teksthovedet.\n"
 1445 
 1446 #: src/lang.c:244
 1447 #, c-format
 1448 msgid "Insecure permissions of %s (%o)"
 1449 msgstr "Usikre tilladelser på %s (%o)"
 1450 
 1451 #: src/lang.c:248
 1452 #, c-format
 1453 msgid "MIME parse error: Unexpected end of %s/%s article"
 1454 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Uventet afslutning på %s/%s artikel"
 1455 
 1456 #: src/lang.c:249
 1457 msgid "MIME parse error: Start boundary whilst reading headers"
 1458 msgstr "MIME-fortolkningsfejl: Start grænse mens teksthoveder læses"
 1459 
 1460 #: src/lang.c:250
 1461 msgid ""
 1462 "\n"
 1463 "Error: \"poster\" is not allowed in Newsgroups!\n"
 1464 msgstr ""
 1465 "\n"
 1466 "Fejl: »indsender« er ikke tilladt i nyhedsgruppe!\n"
 1467 
 1468 #: src/lang.c:251
 1469 msgid "Can't get a (fully-qualified) domain-name!"
 1470 msgstr "Kan ikke indhente et (fuldt gyldigt) domænenavn!"
 1471 
 1472 #: src/lang.c:252
 1473 #, c-format
 1474 msgid "No permissions to go into %s\n"
 1475 msgstr "Ingen tilladelse til at gå ind i %s\n"
 1476 
 1477 #: src/lang.c:254
 1478 msgid ""
 1479 "\n"
 1480 "Error: From: line missing.\n"
 1481 msgstr ""
 1482 "\n"
 1483 "Fejl: From:-linje mangler.\n"
 1484 
 1485 #: src/lang.c:256
 1486 #, c-format
 1487 msgid "No read permissions for %s\n"
 1488 msgstr "Ingen læserettigheder for %s\n"
 1489 
 1490 #: src/lang.c:257
 1491 #, c-format
 1492 msgid "File %s does not exist\n"
 1493 msgstr "Fil %s eksisterer ikke\n"
 1494 
 1495 #: src/lang.c:258
 1496 #, c-format
 1497 msgid "No write permissions for %s\n"
 1498 msgstr "Ingen skriverettigheder for %s\n"
 1499 
 1500 #: src/lang.c:259
 1501 msgid "Can't get user information (/etc/passwd missing?)"
 1502 msgstr "Kan ikke indhente brugerinformation (/etc/passwd mangler?)"
 1503 
 1504 #: src/lang.c:260
 1505 msgid "errors"
 1506 msgstr "fejl"
 1507 
 1508 #: src/lang.c:262
 1509 #, c-format
 1510 msgid ""
 1511 "\n"
 1512 "Error on line %d: \"Sender:\" header not allowed (it will be added for you)\n"
 1513 msgstr ""
 1514 "\n"
 1515 "Fejl på linje %d: Teksthoved for »afsender« er ikke tilladt (den vil blive "
 1516 "tilføjet for dig)\n"
 1517 
 1518 #: src/lang.c:264
 1519 #, c-format
 1520 msgid "Server has non of the groups listed in %s"
 1521 msgstr "Server har ingen af grupperne vist i %s"
 1522 
 1523 #: src/lang.c:265
 1524 msgid "error"
 1525 msgstr "fejl"
 1526 
 1527 #: src/lang.c:266
 1528 msgid "Unknown display level"
 1529 msgstr "Ukendt visningsniveau"
 1530 
 1531 #: src/lang.c:267
 1532 msgid "<ESC>"
 1533 msgstr "<ESC>"
 1534 
 1535 #: src/lang.c:268
 1536 msgid "Exiting..."
 1537 msgstr "Afslutter..."
 1538 
 1539 #: src/lang.c:269
 1540 msgid "leaving external mail-reader"
 1541 msgstr "forlader ekstern postlæser"
 1542 
 1543 #: src/lang.c:270
 1544 #, c-format
 1545 msgid "Extracting %s..."
 1546 msgstr "Udpakker %s..."
 1547 
 1548 #: src/lang.c:272
 1549 #, c-format
 1550 msgid "Error writing %s file. Filesystem full? File reset to previous state."
 1551 msgstr ""
 1552 "Kunne ikke skrive %s fil. Filsystem fyldt op? Fil gendannet til tidligere "
 1553 "tilstand."
 1554 
 1555 #: src/lang.c:273
 1556 #, c-format
 1557 msgid "Error making backup of %s file. Filesystem full?"
 1558 msgstr "Fejl under oprettelse af sikkerhedskopi af %s fil. Filsystem fyldt op?"
 1559 
 1560 #: src/lang.c:274
 1561 #, c-format
 1562 msgid "Filtering global rules (%d/%d)..."
 1563 msgstr "Filtrerer globale regler (%d/%d) ..."
 1564 
 1565 #: src/lang.c:275
 1566 msgid "Rule created by: "
 1567 msgstr "Regel oprettet af: "
 1568 
 1569 #: src/lang.c:276
 1570 #, c-format
 1571 msgid "Enter pattern [%s]> "
 1572 msgstr "Indtast mønster [%s]> "
 1573 
 1574 #: src/lang.c:277
 1575 #, c-format
 1576 msgid ""
 1577 "\n"
 1578 "You requested followups to your article to go to the following %s:\n"
 1579 msgstr ""
 1580 "\n"
 1581 "Du anmodte om at opfølgninger til din artikel skulle gå til følgende %s:\n"
 1582 
 1583 #: src/lang.c:278
 1584 #, c-format
 1585 msgid " %s\t Answers will be directed to you by mail.\n"
 1586 msgstr " %s\t Svar vil blive sendt til dig per e-post.\n"
 1587 
 1588 #: src/lang.c:279
 1589 msgid "-- forwarded message --\n"
 1590 msgstr "-- videresendt besked --\n"
 1591 
 1592 #: src/lang.c:280
 1593 msgid "-- end of forwarded message --\n"
 1594 msgstr "-- slut på videresendt besked --\n"
 1595 
 1596 #: src/lang.c:281
 1597 #, fuzzy
 1598 msgid ""
 1599 "# Format:\n"
 1600 "#  comment=STRING  Optional. Multiple lines allowed. Comments must be "
 1601 "placed\n"
 1602 "#           at the beginning of a rule, or they will be moved to "
 1603 "the\n"
 1604 "#           next rule. '#' is not a valid keyword for a comment!\n"
 1605 "#  group=STRING   Mandatory. Newsgroups list (e.g. comp.*,!*sources*).\n"
 1606 "#  case=NUM     Mandatory. Compare=0 / ignore=1 case when filtering.\n"
 1607 "#  score=NUM|STRING Mandatory. Score to give. Either:\n"
 1608 "#   score=NUM     A number (e.g. 70). Or:\n"
 1609 "#   score=STRING   One of the two keywords: 'hot' or 'kill'.\n"
 1610 "#  subj=STRING    Optional. Subject: line (e.g. How to be a wizard).\n"
 1611 "#  from=STRING    Optional. From: line (e.g. *Craig Shergold*).\n"
 1612 "#  msgid=STRING   Optional. Message-ID: line (e.g. <123@ether.net>) "
 1613 "with\n"
 1614 "#           full references.\n"
 1615 "#  msgid_last=STRING Optional. Like above, but with last reference only.\n"
 1616 "#  msgid_only=STRING Optional. Like above, but without references.\n"
 1617 "#  refs_only=STRING Optional. References: line (e.g. <123@ether.net>) "
 1618 "without\n"
 1619 "#           Message-ID:\n"
 1620 "#  lines=[<>]?NUM  Optional. Lines: line. '<' or '>' are optional.\n"
 1621 "#  gnksa=[<>]?NUM  Optional. GNKSA parse_from() return code. '<' or '>' "
 1622 "opt.\n"
 1623 "#  xref=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. alt.flame*)\n"
 1624 "#  path=PATTERN   Optional. Kill pattern (e.g. news.example.org)\n"
 1625 "#           Be aware that filtering on Path: may significantly "
 1626 "slow\n"
 1627 "#           down the process.\n"
 1628 "#  time=NUM     Optional. time_t value when rule expires\n"
 1629 "#\n"
 1630 msgstr ""
 1631 "# Format:\n"
 1632 "#  comment=STRENG  Valgfri. Flere linjer tilladt. Kommentarer skal "
 1633 "placeres\n"
 1634 "#           i begyndelsen af en regel, ellers vil de blive "
 1635 "flyttet\n"
 1636 "#           til den næste regel. »#« er ikke et gyldigt nøgleord "
 1637 "for\n"
 1638 "#           en kommentar!\n"
 1639 "#  group=STRENG   Obligatorisk. Nyhedsgruppeliste\n"
 1640 "#           (f.eks. comp.*,!*sources*).\n"
 1641 "#  case=NUM     Obligatorisk. Sammenlign=0 / ignorer=1 store/små "
 1642 "bogst.\n"
 1643 "#           under filtrering.\n"
 1644 "#  score=NUM|STRENG Obligatorisk. Pointtal. Enten:\n"
 1645 "#   score=NUM     Et tal (f.eks. 70). Eller:\n"
 1646 "#   score=STRENG   Et af to nøgleord: »populær« eller »dræb«.\n"
 1647 "#  subj=STRENG    Valgfri. Emne:-linje (f.eks Hvordan bliver jeg en\n"
 1648 "#           troldmand).\n"
 1649 "#  from=STRENG    Valgfri. Fra:-linje (f.eks *Craig Shergold*).\n"
 1650 "#  msgid=STRENG   Valgfri. Besked-id: linje (f.eks. <123@ether.net>) "
 1651 "med\n"
 1652 "#           fuld reference.\n"
 1653 "#  msgid_last=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men kun med sidste reference.\n"
 1654 "#  msgid_only=STRENG Valgfri. Som ovenfor, men uden reference.\n"
 1655 "#  refs_only=STRENG Valgfri. Reference:-linje (f.eks. <123@ether.net>) "
 1656 "uden\n"
 1657 "#           Besked-id:\n"
 1658 "#  lines=[<>]?NUM  Valgfri. Linjer:-linje. »<« eller »>« er valgfri.\n"
 1659 "#  gnksa=[<>]?NUM  Valgfri. GNKSA parse_from()-returkode. »<« eller »>«\n"
 1660 "#           valgfri.\n"
 1661 "#  xref=MØNSTER   Valgfri. Dræb mønster (f.eks. alt.flame*)\n"
 1662 "#  time=NUM     Valgfri. time_t-værdi når regel udløber\n"
 1663 "#\n"
 1664 
 1665 #: src/lang.c:305
 1666 #, c-format
 1667 msgid "Enter score for rule (default=%d): "
 1668 msgstr "Indtast point for regel (standard=%d): "
 1669 
 1670 #: src/lang.c:306
 1671 #, c-format
 1672 msgid "Enter the score weight (range 0 < score <= %d)"
 1673 msgstr "Indtast pointvægt (interval 0 < pointtal <= %d)"
 1674 
 1675 #. SCORE_MAX
 1676 #: src/lang.c:307
 1677 msgid "Full"
 1678 msgstr "Fuld"
 1679 
 1680 #: src/lang.c:308
 1681 msgid "Comment (optional) : "
 1682 msgstr "Bemærkning (valgfri) : "
 1683 
 1684 #: src/lang.c:309
 1685 msgid "Apply pattern to  : "
 1686 msgstr "Anvend mønster på  : "
 1687 
 1688 #: src/lang.c:310
 1689 msgid "From: line (ignore case)   "
 1690 msgstr "From:-linje (ignorer versaler) "
 1691 
 1692 #: src/lang.c:311
 1693 msgid "From: line (case sensitive)  "
 1694 msgstr "From:-linje (versalfølsom)   "
 1695 
 1696 #: src/lang.c:313
 1697 #, c-format
 1698 msgid "%s%s: Unknown host.\n"
 1699 msgstr "%s%s: Ukendt vært.\n"
 1700 
 1701 #: src/lang.c:315
 1702 msgid "global "
 1703 msgstr "global "
 1704 
 1705 #: src/lang.c:316
 1706 #, c-format
 1707 msgid "Please use %.100s instead"
 1708 msgstr "Brug venligst %.100s i stedet for"
 1709 
 1710 #: src/lang.c:317
 1711 #, c-format
 1712 msgid "%s is bogus"
 1713 msgstr "%s er fejlbehæftet"
 1714 
 1715 #: src/lang.c:318
 1716 #, c-format
 1717 msgid "Group %s is moderated. Continue?"
 1718 msgstr "Gruppe %s er modereret. Fortsæt?"
 1719 
 1720 #: src/lang.c:319
 1721 msgid "groups"
 1722 msgstr "grupper"
 1723 
 1724 #: src/lang.c:320
 1725 #, c-format
 1726 msgid "Rereading %s..."
 1727 msgstr "Genlæser %s ..."
 1728 
 1729 #: src/lang.c:321
 1730 msgid "Top Level Commands"
 1731 msgstr "Kommandoer for topniveau"
 1732 
 1733 #: src/lang.c:322
 1734 msgid "Group Selection"
 1735 msgstr "Gruppemarkering"
 1736 
 1737 #: src/lang.c:323
 1738 msgid "group"
 1739 msgstr "gruppe"
 1740 
 1741 #: src/lang.c:324
 1742 msgid ""
 1743 "*** Group descriptions are disabled according to current select_format ***"
 1744 msgstr ""
 1745 "*** Gruppebeskrivelser er deaktiveret jævnfør nuværende select_format ***"
 1746 
 1747 #: src/lang.c:326
 1748 msgid ""
 1749 "One or more lines of comment. <CR> to add a line or proceed if line is empty."
 1750 msgstr ""
 1751 "En eller flere linjer med kommentarer. <CR> for at tilføje en linje eller "
 1752 "fortsætte hvis linjen er tom."
 1753 
 1754 #: src/lang.c:327
 1755 msgid "From: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1756 msgstr ""
 1757 "From:-linje der skal tilføjes filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1758 
 1759 #: src/lang.c:328
 1760 msgid ""
 1761 "Linecount of articles to be filtered. < for less, > for more, = for equal."
 1762 msgstr ""
 1763 "Linjeantal for artikler der skal filtreres. < for mindre, > for mere, = for "
 1764 "lig."
 1765 
 1766 #: src/lang.c:329
 1767 msgid "Message-ID: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1768 msgstr ""
 1769 "Message-ID: Linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & "
 1770 "<CR> ændrer."
 1771 
 1772 #: src/lang.c:330
 1773 msgid "Subject: line to add to filter file. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1774 msgstr ""
 1775 "Subject:-linje der skal tilføjes til filterfil. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1776 "ændrer."
 1777 
 1778 #: src/lang.c:331
 1779 msgid ""
 1780 "Enter text pattern to filter if Subject: & From: lines are not what you want."
 1781 msgstr ""
 1782 "Indtast tekstmønter der skal filtreres hvis Subject:- & From:-linjer ikke er "
 1783 "hvad du ønsker."
 1784 
 1785 #: src/lang.c:332
 1786 msgid ""
 1787 "Select where text pattern should be applied. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1788 msgstr "Vælg hvor tekstmønstre skal bruges. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1789 
 1790 #: src/lang.c:333
 1791 msgid ""
 1792 "Expiration time in days for the entered filter. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1793 msgstr ""
 1794 "Udløbstid i dage for de indtastede filer. <MELLEMRUM> skifter & <CR> ændrer."
 1795 
 1796 #: src/lang.c:334
 1797 msgid ""
 1798 "Apply kill only to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1799 msgstr ""
 1800 "Brug kun dræb i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1801 "ændrer."
 1802 
 1803 #: src/lang.c:335
 1804 msgid ""
 1805 "Apply select to current group or all groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 1806 msgstr ""
 1807 "Brug vælg i aktuel gruppe eller alle grupper. <MELLEMRUM> skifter & <CR> "
 1808 "ændrer."
 1809 
 1810 #: src/lang.c:336
 1811 msgid "kill an article via a menu"
 1812 msgstr "dræb en artikel via en menu"
 1813 
 1814 #: src/lang.c:337
 1815 msgid "auto-select (hot) an article via a menu"
 1816 msgstr "vælg automatisk (populær) en artikel via en menu"
 1817 
 1818 #: src/lang.c:338
 1819 msgid "Browse URLs in article"
 1820 msgstr "Gennemse URL'er i artikel"
 1821 
 1822 #: src/lang.c:339
 1823 msgid "0 - 9\t display article by number in current thread"
 1824 msgstr "0 - 9\t vis artikel efter nummer i aktuel tråd"
 1825 
 1826 #: src/lang.c:341
 1827 msgid "cancel (delete) or supersede (overwrite) current article"
 1828 msgstr "afbryd (slet) eller fortræng (oveskriv) aktuel artikel"
 1829 
 1830 #: src/lang.c:342
 1831 msgid "post followup to current article"
 1832 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel"
 1833 
 1834 #: src/lang.c:343
 1835 msgid "post followup (don't copy text) to current article"
 1836 msgstr "send opfølgning (kopier ikke tekst) til aktuel artikel"
 1837 
 1838 #: src/lang.c:344
 1839 msgid "post followup to current article quoting complete headers"
 1840 msgstr "send opfølgning til aktuel artikel med citat for hele hoveder"
 1841 
 1842 #: src/lang.c:345
 1843 msgid "repost chosen article to another group"
 1844 msgstr "gensend valgt artikel til anden gruppe"
 1845 
 1846 #: src/lang.c:347
 1847 msgid "edit article (mail-groups only)"
 1848 msgstr "rediger artikel (kun postgrupper)"
 1849 
 1850 #: src/lang.c:348
 1851 msgid "display first article in current thread"
 1852 msgstr "vis første artikel i aktuel tråd"
 1853 
 1854 # af artiklen
 1855 #: src/lang.c:349
 1856 msgid "display first page of article"
 1857 msgstr "vis første side på artikel"
 1858 
 1859 #: src/lang.c:350
 1860 msgid "display last article in current thread"
 1861 msgstr "vis sidste artikel i aktuel tråd"
 1862 
 1863 #: src/lang.c:351
 1864 msgid "display last page of article"
 1865 msgstr "vis sidste side på artikel"
 1866 
 1867 #: src/lang.c:352
 1868 msgid "mark rest of thread as read and advance to next unread"
 1869 msgstr "marker resten af tråden som læst og fortsæt til næste ulæst"
 1870 
 1871 #: src/lang.c:353
 1872 msgid "display next article"
 1873 msgstr "vis næste artikel"
 1874 
 1875 #: src/lang.c:354
 1876 msgid "display first article in next thread"
 1877 msgstr "vis første artikel i næste tråd"
 1878 
 1879 #: src/lang.c:355
 1880 msgid "display next unread article"
 1881 msgstr "vis næste ulæste artikel"
 1882 
 1883 #: src/lang.c:356
 1884 msgid "go to the article that this one followed up"
 1885 msgstr "gå til den artikel som den her fulgte op på"
 1886 
 1887 #: src/lang.c:357
 1888 msgid "display previous article"
 1889 msgstr "vis forrige artikel"
 1890 
 1891 #: src/lang.c:358
 1892 msgid "display previous unread article"
 1893 msgstr "vis forrige ulæste artikel"
 1894 
 1895 # eller ".. artikel ved brug af standardmetoden", jeg synes ikke
 1896 # umiddelbart det er til at regne ud
 1897 #: src/lang.c:359
 1898 msgid "quickly kill an article using defaults"
 1899 msgstr "dræb hurtigt en artikel som bruger standarder"
 1900 
 1901 #: src/lang.c:360
 1902 msgid "quickly auto-select (hot) an article using defaults"
 1903 msgstr "autovælg hurtigt (populær) en artikel som bruger standarder"
 1904 
 1905 # gå tilbage til
 1906 #: src/lang.c:361
 1907 msgid "return to group selection level"
 1908 msgstr "returner til gruppeudvælgelsesniveau"
 1909 
 1910 #: src/lang.c:362
 1911 msgid "reply through mail to author"
 1912 msgstr "svar via e-post til forfatter"
 1913 
 1914 #: src/lang.c:363
 1915 msgid "reply through mail (don't copy text) to author"
 1916 msgstr "svar via e-post (kopier ikke tekst) til forfatter"
 1917 
 1918 #: src/lang.c:364
 1919 msgid "reply through mail to author quoting complete headers"
 1920 msgstr "svar via e-post til forfatter med citering af hele hoveder"
 1921 
 1922 #: src/lang.c:365
 1923 msgid "search backwards within this article"
 1924 msgstr "søg baglæns indenfor denne artikel"
 1925 
 1926 #: src/lang.c:366
 1927 msgid "search forwards within this article"
 1928 msgstr "søg fremad idenfor denne artikel"
 1929 
 1930 #: src/lang.c:367
 1931 msgid "show article in raw-mode (including all headers)"
 1932 msgstr "vis artikel i rawtilstand (inklusiv alle hoveder)"
 1933 
 1934 #: src/lang.c:368
 1935 msgid "skip next block of included text"
 1936 msgstr "udelad næste blok med inkluderet tekst"
 1937 
 1938 #: src/lang.c:369
 1939 msgid "toggle display of sections hidden by a form-feed (^L) on/off"
 1940 msgstr "slå visning af afsnit skjult af en form-feed (^L) til/fra"
 1941 
 1942 #: src/lang.c:370
 1943 msgid "toggle display of all headers"
 1944 msgstr "slå visning af alle teksthoveder til/fra"
 1945 
 1946 #: src/lang.c:371
 1947 msgid "toggle word highlighting on/off"
 1948 msgstr "slå ordfremhævelse til/fra"
 1949 
 1950 #: src/lang.c:372
 1951 msgid "toggle ROT-13 (basic decode) for current article"
 1952 msgstr "slå ROT-13 (basisafkodning) for aktuel artikel til/fra"
 1953 
 1954 #: src/lang.c:373
 1955 msgid "toggle tabwidth 4 <-> 8"
 1956 msgstr "slå indrykningsbredde 4 <-> 8 til/fra"
 1957 
 1958 #: src/lang.c:374
 1959 msgid "toggle german TeX style decoding for current article"
 1960 msgstr "skift tysk TeX-stilafkodning for nuværende artikel"
 1961 
 1962 #: src/lang.c:375
 1963 msgid "toggle display of uuencoded sections"
 1964 msgstr "skift visning af uuencoded-afsnit"
 1965 
 1966 #: src/lang.c:376
 1967 msgid "View/pipe/save multimedia attachments"
 1968 msgstr "Vis/send/gem multimedievedhæftninger"
 1969 
 1970 #: src/lang.c:377
 1971 msgid "choose first attachment in list"
 1972 msgstr "vælg første vedhæftning i listen"
 1973 
 1974 #: src/lang.c:378
 1975 msgid "0 - 9\t choose attachment by number"
 1976 msgstr "0 - 9\t vælg vedhæftning efter nummer"
 1977 
 1978 #: src/lang.c:379
 1979 msgid "choose last attachment in list"
 1980 msgstr "vælg sidste vedhæftning i listen"
 1981 
 1982 #: src/lang.c:381
 1983 msgid "pipe attachment into command"
 1984 msgstr "send (via datakanal) vedhæftelse til kommando"
 1985 
 1986 #: src/lang.c:382
 1987 msgid "pipe raw attachment into command"
 1988 msgstr "send (via datakanal) rå vedhæftelse til kommando"
 1989 
 1990 #: src/lang.c:384
 1991 msgid "save attachment to disk"
 1992 msgstr "gem vedhæftninger til disk"
 1993 
 1994 #: src/lang.c:385
 1995 msgid "search for attachments forwards"
 1996 msgstr "søg efter vedhæftninger fremad"
 1997 
 1998 #: src/lang.c:386
 1999 msgid "search for attachments backwards"
 2000 msgstr "søg efter vedhæftninger baglæns"
 2001 
 2002 #: src/lang.c:387
 2003 msgid "view attachment"
 2004 msgstr "vis vedhæftning"
 2005 
 2006 #: src/lang.c:388
 2007 msgid "tag attachment"
 2008 msgstr "mærk vedhæftning"
 2009 
 2010 #: src/lang.c:389
 2011 msgid "tag attachments that match user specified pattern"
 2012 msgstr "vælg vedhæftninger som svarer til brugerangivet mønster"
 2013 
 2014 #: src/lang.c:390
 2015 msgid "reverse tagging on all attachments (toggle)"
 2016 msgstr "vend mærke om for alle vedhæftninger (skift)"
 2017 
 2018 #: src/lang.c:391
 2019 msgid "untag all tagged attachments"
 2020 msgstr "fjern alle mærkede vedhæftninger"
 2021 
 2022 #: src/lang.c:392
 2023 msgid "toggle info message in last line (name/description of attachment)"
 2024 msgstr ""
 2025 "slå infobesked i sidste linje til/fra (navn/beskrivelse af vedhæftning)"
 2026 
 2027 #: src/lang.c:393
 2028 msgid "choose first attribute in list"
 2029 msgstr "vælg første attribut i listen"
 2030 
 2031 #: src/lang.c:394
 2032 msgid "0 - 9\t choose attribute by number"
 2033 msgstr "0 - 9\t vælg attribut efter nummer"
 2034 
 2035 #: src/lang.c:395
 2036 msgid "choose last attribute in list"
 2037 msgstr "vælg sidste attribut i listen"
 2038 
 2039 #: src/lang.c:396
 2040 msgid "reset attribute to a default value"
 2041 msgstr "nulstil attribut til en standardværdi"
 2042 
 2043 #: src/lang.c:397
 2044 msgid "search forwards for an attribute"
 2045 msgstr "søg fremad efter en attribut"
 2046 
 2047 #: src/lang.c:398
 2048 msgid "search backwards for an attribute"
 2049 msgstr "søg baglæns efter en attribut"
 2050 
 2051 #: src/lang.c:399
 2052 msgid "select attribute"
 2053 msgstr "vælg attribut"
 2054 
 2055 #: src/lang.c:400
 2056 msgid "toggle back to options menu when invoked from there"
 2057 msgstr "skift tilbage til indstillingsmenu når startet fra her til/fra"
 2058 
 2059 #: src/lang.c:401
 2060 #, c-format
 2061 msgid "report bug or comment via mail to %s"
 2062 msgstr "rapporter fejl eller giv en kommentar via e-post til %s"
 2063 
 2064 #: src/lang.c:402
 2065 msgid "choose first option in list"
 2066 msgstr "vælg første indstilling i listen"
 2067 
 2068 #: src/lang.c:403
 2069 msgid "0 - 9\t choose option by number"
 2070 msgstr "0 - 9\t vælg indstilling efter nummer"
 2071 
 2072 #: src/lang.c:404
 2073 msgid "choose last option in list"
 2074 msgstr "vælg sidste indstilling i listen"
 2075 
 2076 #: src/lang.c:405
 2077 msgid "start scopes menu"
 2078 msgstr "start virkefeltmenu"
 2079 
 2080 #: src/lang.c:406
 2081 msgid "search forwards for an option"
 2082 msgstr "søg fremad efter en indstilling"
 2083 
 2084 #: src/lang.c:407
 2085 msgid "search backwards for an option"
 2086 msgstr "søg baglæns efter en indstilling"
 2087 
 2088 #: src/lang.c:408
 2089 msgid "select option"
 2090 msgstr "vælg indstilling"
 2091 
 2092 #: src/lang.c:409
 2093 msgid "toggle to attributes menu"
 2094 msgstr "slå attributmenu til/fra"
 2095 
 2096 #: src/lang.c:410
 2097 msgid "choose range of articles to be affected by next command"
 2098 msgstr "vælg interval af artikler som påvirkes af næste kommando"
 2099 
 2100 #: src/lang.c:411
 2101 msgid "escape from command prompt"
 2102 msgstr "undvig fra kommandoprompt"
 2103 
 2104 #: src/lang.c:412
 2105 msgid "edit filter file"
 2106 msgstr "rediger filterfil"
 2107 
 2108 #: src/lang.c:413
 2109 msgid "get help"
 2110 msgstr "få hjælp"
 2111 
 2112 #: src/lang.c:414
 2113 msgid "display last article viewed"
 2114 msgstr "vis den sidst viste artikel"
 2115 
 2116 #: src/lang.c:415
 2117 msgid "down one line"
 2118 msgstr "en linje ned"
 2119 
 2120 #: src/lang.c:416
 2121 msgid "up one line"
 2122 msgstr "en linje op"
 2123 
 2124 #: src/lang.c:417
 2125 msgid "go to article chosen by Message-ID"
 2126 msgstr "gå til artikel valgt efter besked-id"
 2127 
 2128 #: src/lang.c:418
 2129 msgid "mail article/thread/hot/pattern/tagged articles to someone"
 2130 msgstr "send artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til nogen"
 2131 
 2132 #: src/lang.c:419
 2133 msgid "menu of configurable options"
 2134 msgstr "menu med konfigurerbare indstillinger"
 2135 
 2136 #: src/lang.c:420
 2137 msgid "down one page"
 2138 msgstr "en side ned"
 2139 
 2140 #: src/lang.c:421
 2141 msgid "up one page"
 2142 msgstr "en side ned"
 2143 
 2144 #: src/lang.c:423
 2145 msgid "post (write) article to current group"
 2146 msgstr "send (skriv) artikel til aktuel gruppe"
 2147 
 2148 #: src/lang.c:424
 2149 msgid "post postponed articles"
 2150 msgstr "send udskudte artikler"
 2151 
 2152 #: src/lang.c:426
 2153 msgid "list articles posted by you (from posted file)"
 2154 msgstr "vis artikler sendt af dig (fra sendtfil)"
 2155 
 2156 #: src/lang.c:427
 2157 msgid "return to previous menu"
 2158 msgstr "returner til forrige menu"
 2159 
 2160 #: src/lang.c:428
 2161 msgid "quit tin immediately"
 2162 msgstr "afslut tin øjbelikkeligt"
 2163 
 2164 #: src/lang.c:429
 2165 msgid "redraw page"
 2166 msgstr "genskriv side"
 2167 
 2168 #: src/lang.c:430
 2169 msgid "save article/thread/hot/pattern/tagged articles to file"
 2170 msgstr "gem artikel/tråd/populær/mønster/mærkede artikler til fil"
 2171 
 2172 #: src/lang.c:431
 2173 msgid "save marked articles automatically without user prompts"
 2174 msgstr "gem automatisk markerede artikler uden brugerindgreb"
 2175 
 2176 #: src/lang.c:432
 2177 msgid "scroll the screen one line down"
 2178 msgstr "rul skærmen en linje ned"
 2179 
 2180 #: src/lang.c:433
 2181 msgid "scroll the screen one line up"
 2182 msgstr "rul skærmen en linje op"
 2183 
 2184 #: src/lang.c:434
 2185 msgid "search for articles by author backwards"
 2186 msgstr "søg efter artikler baglæns efter forfatter"
 2187 
 2188 #: src/lang.c:435
 2189 msgid "search for articles by author forwards"
 2190 msgstr "søg efter artikler fremad efter forfatter"
 2191 
 2192 #: src/lang.c:436
 2193 msgid "search all articles for a given string (this may take some time)"
 2194 msgstr "søg i alle artikler efter en angivet streng (dette kan tage lang tid)"
 2195 
 2196 #: src/lang.c:437
 2197 msgid " \t (searches are case-insensitive and wrap around to all articles)"
 2198 msgstr ""
 2199 " \t (søgning er uafhængigt af store/små bogstaver og omhandler alle "
 2200 "artikler)"
 2201 
 2202 #: src/lang.c:438
 2203 msgid "search for articles by Subject line backwards"
 2204 msgstr "søg efter artikler baglæns per emnelinje"
 2205 
 2206 #: src/lang.c:439
 2207 msgid "search for articles by Subject line forwards"
 2208 msgstr "søg efter artikler forlæns per emnelinje"
 2209 
 2210 #: src/lang.c:440
 2211 msgid "repeat last search"
 2212 msgstr "gentag sidste søgning"
 2213 
 2214 #: src/lang.c:441
 2215 msgid "tag current article for reposting/mailing/piping/printing/saving"
 2216 msgstr ""
 2217 "mærk aktuel artikel til gensending/postudsendelse/piping/udskrivning/gemning"
 2218 
 2219 #: src/lang.c:442
 2220 msgid "toggle info message in last line (subject/description)"
 2221 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (emne/beskrivelse)"
 2222 
 2223 #: src/lang.c:443
 2224 msgid "toggle inverse video"
 2225 msgstr "slå omvendt video til/fra"
 2226 
 2227 #: src/lang.c:444
 2228 msgid "toggle mini help menu display"
 2229 msgstr "slå minihjælpens menuvisning til/fra"
 2230 
 2231 #: src/lang.c:445
 2232 msgid "cycle the display of authors email address, real name, both or neither"
 2233 msgstr ""
 2234 "løb igennem visningen af forfatters e-postadresse, fulde navn, begge eller "
 2235 "ingen"
 2236 
 2237 #: src/lang.c:446
 2238 msgid "show version information"
 2239 msgstr "vis versioninformation"
 2240 
 2241 #: src/lang.c:447
 2242 msgid "mark all articles as read and return to group selection menu"
 2243 msgstr "marker alle artikler som læst og returner til gruppeudvælgelsesmenu"
 2244 
 2245 #: src/lang.c:448
 2246 msgid "mark all articles as read and enter next group with unread articles"
 2247 msgstr ""
 2248 "marker alle artikler som læst og gå videre til næste gruppe med ulæste "
 2249 "artikler"
 2250 
 2251 #: src/lang.c:449
 2252 msgid "choose first thread in list"
 2253 msgstr "vælg første tråd i listen"
 2254 
 2255 #: src/lang.c:450
 2256 msgid "choose last thread in list"
 2257 msgstr "vælg sidste tråd i listen"
 2258 
 2259 #: src/lang.c:451
 2260 msgid "list articles within current thread (bring up Thread sub-menu)"
 2261 msgstr "vis artikler indenfor aktuel tråd (hent undertrådsmenuen frem)"
 2262 
 2263 #: src/lang.c:452
 2264 msgid "mark article as unread"
 2265 msgstr "marker artikel som ulæst"
 2266 
 2267 #: src/lang.c:453
 2268 msgid "mark current thread, range or tagged threads as read"
 2269 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som læst"
 2270 
 2271 #: src/lang.c:454
 2272 msgid "mark current thread, range or tagged threads as unread"
 2273 msgstr "marker aktuel tråd, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2274 
 2275 #: src/lang.c:455
 2276 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as read after prompting"
 2277 msgstr "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som læst efter anmodning"
 2278 
 2279 #: src/lang.c:456
 2280 msgid "mark current/range/selected/pattern/tagged as unread after prompting"
 2281 msgstr ""
 2282 "marker aktuel/interval/valgte/mønster/mærkede som ulæste efter anmodning"
 2283 
 2284 #: src/lang.c:457
 2285 msgid "toggle display of all/selected articles"
 2286 msgstr "slå visning af alle/valgte artikler til/fra"
 2287 
 2288 #: src/lang.c:458
 2289 msgid "display next group"
 2290 msgstr "vis næste gruppe"
 2291 
 2292 #: src/lang.c:459
 2293 msgid "display previous group"
 2294 msgstr "vis forrige gruppe"
 2295 
 2296 #: src/lang.c:460
 2297 msgid "toggle all selections (all articles)"
 2298 msgstr "slå alle valg (alle artikler) til/fra"
 2299 
 2300 #: src/lang.c:461
 2301 msgid "select group (make \"hot\")"
 2302 msgstr "vælg gruppe (gør »populær«)"
 2303 
 2304 #: src/lang.c:462
 2305 msgid "select thread"
 2306 msgstr "vælg tråd"
 2307 
 2308 #: src/lang.c:463
 2309 msgid "select threads if at least one unread article is selected"
 2310 msgstr "vælg tråde hvis mindst en ulæst artikel er valgt"
 2311 
 2312 #: src/lang.c:464
 2313 msgid "select threads that match user specified pattern"
 2314 msgstr "vælg tråde som svarer til brugerangivet mønster"
 2315 
 2316 #: src/lang.c:465
 2317 msgid "tag all parts of current multipart-message in order"
 2318 msgstr "mærk alle dele af nuværende flerdels-besked i rækkefølge"
 2319 
 2320 #: src/lang.c:466
 2321 msgid "0 - 9\t choose thread by number"
 2322 msgstr "0 - 9\t vælg tråd efter nummer"
 2323 
 2324 #: src/lang.c:467
 2325 msgid "toggle limit number of articles to get, and reload"
 2326 msgstr "slå maks. antal artikler som hentes til/fra, og genindlæs"
 2327 
 2328 #: src/lang.c:468
 2329 msgid "toggle display of all/unread articles"
 2330 msgstr "slå visning af alle/ulæste artikler til/fra"
 2331 
 2332 #: src/lang.c:469
 2333 msgid "toggle selection of thread"
 2334 msgstr "slå valg af tråd til/fra"
 2335 
 2336 # løb igennem de tilgængelige trådningstilvalg
 2337 #: src/lang.c:470
 2338 msgid "cycle through threading options available"
 2339 msgstr "gennemløb de tilgængelige valgmuligheder for trådning"
 2340 
 2341 #: src/lang.c:471
 2342 msgid "undo all selections (all articles)"
 2343 msgstr "fortryd alle markeringer (alle artikler)"
 2344 
 2345 #: src/lang.c:472
 2346 msgid "untag all tagged threads"
 2347 msgstr "fjerne mærke på alle mærkede tråde"
 2348 
 2349 #: src/lang.c:473
 2350 msgid "add new scope"
 2351 msgstr "tilføj nyt virkefelt"
 2352 
 2353 #: src/lang.c:474
 2354 msgid "delete scope"
 2355 msgstr "slet virkefelt"
 2356 
 2357 #: src/lang.c:475
 2358 msgid "edit attributes file"
 2359 msgstr "rediger attributfil"
 2360 
 2361 #: src/lang.c:476
 2362 msgid "choose first scope in list"
 2363 msgstr "vælg første virkefelt i listen"
 2364 
 2365 #: src/lang.c:477
 2366 msgid "0 - 9\t choose scope by number"
 2367 msgstr "0 - 9\t vælg virkefelt efter nummer"
 2368 
 2369 #: src/lang.c:478
 2370 msgid "choose last scope in list"
 2371 msgstr "vælg sidste virkefelt i listen"
 2372 
 2373 #: src/lang.c:479
 2374 msgid "move scope"
 2375 msgstr "flyt virkefelt"
 2376 
 2377 #: src/lang.c:480
 2378 msgid "rename scope"
 2379 msgstr "omdøb virkefelt"
 2380 
 2381 #: src/lang.c:481
 2382 msgid "select scope"
 2383 msgstr "vælg virkefelt"
 2384 
 2385 #: src/lang.c:482
 2386 msgid "mark all articles in group as read"
 2387 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst"
 2388 
 2389 #: src/lang.c:483
 2390 msgid "mark all articles in group as read and move to next unread group"
 2391 msgstr "marker alle artikler i gruppe som læst og flyt til næste ulæste gruppe"
 2392 
 2393 #: src/lang.c:484
 2394 msgid "choose first group in list"
 2395 msgstr "vælg første gruppe i listen"
 2396 
 2397 #: src/lang.c:485
 2398 msgid "choose group by name"
 2399 msgstr "vælg gruppe efter navn"
 2400 
 2401 #: src/lang.c:486
 2402 msgid "0 - 9\t choose group by number"
 2403 msgstr "0 - 9\t vælg gruppe efter nummer"
 2404 
 2405 #: src/lang.c:487
 2406 msgid "choose range of groups to be affected by next command"
 2407 msgstr "vælg omfanget af grupper der påvirkes af næste kommando"
 2408 
 2409 #: src/lang.c:488
 2410 msgid "choose last group in list"
 2411 msgstr "vælg sidste gruppe i listen"
 2412 
 2413 #: src/lang.c:490
 2414 msgid "list groups which an article has been posted to (by Message-ID)"
 2415 msgstr "vis grupper som en artikel er blevet indsendt til (efter besked-id)"
 2416 
 2417 #: src/lang.c:491
 2418 msgid " \t (go to article if at least one of the groups is available)"
 2419 msgstr " \t (gå til artikel hvis mindst en af grupperne er tilgængelig)"
 2420 
 2421 #: src/lang.c:493
 2422 msgid "mark all articles in chosen group unread"
 2423 msgstr "marker alle artikler i valgt gruppe som ulæste"
 2424 
 2425 #: src/lang.c:494
 2426 msgid "move chosen group within list"
 2427 msgstr "flyt valgt gruppe indenfor listen"
 2428 
 2429 #: src/lang.c:495
 2430 msgid "choose next group with unread news"
 2431 msgstr "vælg næste gruppe med ulæste nyheder"
 2432 
 2433 #: src/lang.c:496 src/lang.c:1396
 2434 msgid "quit"
 2435 msgstr "afslut"
 2436 
 2437 #: src/lang.c:497
 2438 msgid "quit without saving configuration changes"
 2439 msgstr "afslut uden at gemme konfigurationsændringer"
 2440 
 2441 #: src/lang.c:498
 2442 msgid "read chosen group"
 2443 msgstr "læs valgt gruppe"
 2444 
 2445 #: src/lang.c:499
 2446 msgid "reset .newsrc (all available articles in groups marked unread)"
 2447 msgstr "nulstil .newsrc (alle tilgængelige artikler i grupper markeret ulæst)"
 2448 
 2449 #: src/lang.c:500
 2450 msgid "search backwards for a group name"
 2451 msgstr "søg baglæns efter et gruppenavn"
 2452 
 2453 #: src/lang.c:501
 2454 msgid " \t (all searches are case-insensitive and wrap around)"
 2455 msgstr ""
 2456 " \t (alle søgninger tager ikke højde for små/store bogstaver og omfang)"
 2457 
 2458 #: src/lang.c:502
 2459 msgid "search forwards for a group name"
 2460 msgstr "søg fremad efter et gruppenavn"
 2461 
 2462 #: src/lang.c:503
 2463 msgid "subscribe to chosen group"
 2464 msgstr "abonner på valgt gruppe"
 2465 
 2466 #: src/lang.c:504
 2467 msgid "subscribe to groups that match pattern"
 2468 msgstr "abonner på grupper som stemmer overens med mønster"
 2469 
 2470 #: src/lang.c:505
 2471 msgid "reread active file to check for any new news"
 2472 msgstr "genlæste aktiv fil for at tjekke for nye nyheder"
 2473 
 2474 #: src/lang.c:506
 2475 msgid "toggle display of group name only or group name plus description"
 2476 msgstr ""
 2477 "slå visning kun af gruppenavn eller gruppenavn plus beskrivelse til/fra"
 2478 
 2479 #: src/lang.c:507
 2480 msgid "toggle display to show all/unread subscribed groups"
 2481 msgstr "slå visning af vis alle/ulæste abonnerede grupper til/fra"
 2482 
 2483 #: src/lang.c:508
 2484 msgid "unsubscribe from chosen group"
 2485 msgstr "fjern abonnement fra valgt gruppe"
 2486 
 2487 #: src/lang.c:509
 2488 msgid "unsubscribe from groups that match pattern"
 2489 msgstr "fjern abonnement fra grupper som matcher mønster"
 2490 
 2491 #: src/lang.c:510
 2492 msgid "sort the list of groups"
 2493 msgstr "sorter gruppelisten"
 2494 
 2495 #: src/lang.c:511
 2496 msgid "toggle display to show all/subscribed groups"
 2497 msgstr "slå visning af vis alle/abonnerede grupper til/fra"
 2498 
 2499 #: src/lang.c:512
 2500 msgid "0 - 9\t choose article by number"
 2501 msgstr "0 - 9\t vælg artikel efter nummer"
 2502 
 2503 #: src/lang.c:513
 2504 msgid "mark thread as read and return to group index page"
 2505 msgstr "marker tråd som læst og returner til gruppeindeksside"
 2506 
 2507 #: src/lang.c:514
 2508 msgid "mark thread as read and enter next unread thread or group"
 2509 msgstr "marker tråd som læst og gå til næste ulæste tråd eller gruppe"
 2510 
 2511 #: src/lang.c:515
 2512 msgid "choose first article in list"
 2513 msgstr "vælg første artikel i listen"
 2514 
 2515 #: src/lang.c:516
 2516 msgid "choose last article in list"
 2517 msgstr "vælg sidste artikel i listen"
 2518 
 2519 #: src/lang.c:517
 2520 msgid "mark art, range or tagged arts as read; move crsr to next unread art"
 2521 msgstr ""
 2522 "marker artikel, interval eller mærkede artikler som læst; flyt markør til "
 2523 "næste ulæste artikel"
 2524 
 2525 #: src/lang.c:518
 2526 msgid "mark article, range or tagged articles as unread"
 2527 msgstr "marker artikel, interval eller mærkede tråde som ulæste"
 2528 
 2529 #: src/lang.c:519
 2530 msgid "mark current thread as unread"
 2531 msgstr "marker aktuel tråd som ulæst"
 2532 
 2533 #: src/lang.c:520
 2534 msgid "read chosen article"
 2535 msgstr "læs valgt artikel"
 2536 
 2537 #: src/lang.c:521
 2538 msgid ""
 2539 "Display properties\n"
 2540 "------------------"
 2541 msgstr ""
 2542 "Vis egenskaber\n"
 2543 "--------------"
 2544 
 2545 #: src/lang.c:522
 2546 msgid ""
 2547 "Miscellaneous\n"
 2548 "-------------"
 2549 msgstr ""
 2550 "Diverse\n"
 2551 "-------"
 2552 
 2553 #: src/lang.c:523
 2554 msgid ""
 2555 "Moving around\n"
 2556 "-------------"
 2557 msgstr ""
 2558 "Flytter rundt\n"
 2559 "-------------"
 2560 
 2561 #: src/lang.c:524
 2562 msgid ""
 2563 "Group/thread/article operations\n"
 2564 "-------------------------------"
 2565 msgstr ""
 2566 "Gruppe/tråd/artikel-handlinger\n"
 2567 "------------------------------"
 2568 
 2569 #: src/lang.c:525
 2570 msgid ""
 2571 "Attachment operations\n"
 2572 "---------------------"
 2573 msgstr ""
 2574 "Vedhæftningshandlinger\n"
 2575 "---------------------- "
 2576 
 2577 #: src/lang.c:526
 2578 msgid ""
 2579 "Attribute operations\n"
 2580 "--------------------"
 2581 msgstr ""
 2582 "Attributhandlinger\n"
 2583 "------------------"
 2584 
 2585 #: src/lang.c:527
 2586 msgid ""
 2587 "Option operations\n"
 2588 "-----------------"
 2589 msgstr ""
 2590 "Tilvalgshandlinger\n"
 2591 "------------------"
 2592 
 2593 #: src/lang.c:528
 2594 msgid ""
 2595 "Scope operations\n"
 2596 "----------------"
 2597 msgstr ""
 2598 "Virkefeltshandlinger\n"
 2599 "--------------------"
 2600 
 2601 #: src/lang.c:529
 2602 msgid ""
 2603 "URL operations\n"
 2604 "--------------"
 2605 msgstr ""
 2606 "URL-handlinger\n"
 2607 "--------------"
 2608 
 2609 #: src/lang.c:530
 2610 msgid "choose first URL in list"
 2611 msgstr "vælg første URL i listen"
 2612 
 2613 #: src/lang.c:531
 2614 msgid "0 - 9\t choose URL by number"
 2615 msgstr "0 - 9\t vælg URL efter nummer"
 2616 
 2617 #: src/lang.c:532
 2618 msgid "choose last URL in list"
 2619 msgstr "vælg sidste URL i listen"
 2620 
 2621 #: src/lang.c:533
 2622 msgid "search for URLs forwards"
 2623 msgstr "søg efter URL'er fremad"
 2624 
 2625 #: src/lang.c:534
 2626 msgid "search for URLs backwards"
 2627 msgstr "søg efter URL'er baglæns"
 2628 
 2629 #: src/lang.c:535
 2630 msgid "Open URL in browser"
 2631 msgstr "Åbn URL i browser"
 2632 
 2633 #: src/lang.c:536
 2634 msgid "toggle info message in last line (URL)"
 2635 msgstr "slå infobesked i sidste linje til/fra (URL)"
 2636 
 2637 #: src/lang.c:538
 2638 msgid "Group Level Commands"
 2639 msgstr "Kommandoer for gruppeniveau"
 2640 
 2641 #: src/lang.c:539
 2642 msgid "Kill filter added"
 2643 msgstr "Filter for dræb tilføjet"
 2644 
 2645 #: src/lang.c:540
 2646 msgid "Auto-selection filter added"
 2647 msgstr "Filter for automatisk markering tilføjet"
 2648 
 2649 #: src/lang.c:541
 2650 msgid "All parts tagged"
 2651 msgstr "Alle dele mærket"
 2652 
 2653 #: src/lang.c:542
 2654 msgid "Storing article for later posting"
 2655 msgstr "Gemmer artikel for senere indsendelse"
 2656 
 2657 #: src/lang.c:543
 2658 msgid "Please enter a valid character"
 2659 msgstr "Indtast venligst et gyldigt tegn"
 2660 
 2661 #: src/lang.c:544
 2662 #, c-format
 2663 msgid "Missing part #%d"
 2664 msgstr "Manglende del #%d"
 2665 
 2666 #: src/lang.c:545
 2667 msgid "*** No postponed articles ***"
 2668 msgstr "*** Ingen udsatte artikler ***"
 2669 
 2670 #: src/lang.c:546
 2671 msgid "Not a multi-part message"
 2672 msgstr "Ikke en besked med flere dele"
 2673 
 2674 #: src/lang.c:547
 2675 msgid "You are not subscribed to this group"
 2676 msgstr "Du er ikke abonnent på denne gruppe"
 2677 
 2678 #: src/lang.c:548
 2679 msgid "No previous expression"
 2680 msgstr "Ingen tidligere udtryk"
 2681 
 2682 #: src/lang.c:549
 2683 msgid "Operation disabled in no-overwrite mode"
 2684 msgstr "Handling deaktiveret i tilstanden no-overwrite (ingen-overskrivning)"
 2685 
 2686 #. TODO: replace hard coded key-name in txt_info_postponed
 2687 #: src/lang.c:551
 2688 #, c-format
 2689 msgid "%d postponed %s, reuse with ^O...\n"
 2690 msgstr "%d udskudt %s, genbrug med ^O...\n"
 2691 
 2692 #: src/lang.c:552
 2693 msgid ""
 2694 "X-Conversion-Note: multipart/alternative contents have been removed.\n"
 2695 " To get the whole article, turn alternative handling OFF in the Option "
 2696 "Menu\n"
 2697 msgstr ""
 2698 "X-Conversion-Note: multipart/alternative-indhold er blevet fjernet.\n"
 2699 " For at hente hele artiklen, skal alternativ håndtering deaktiveres "
 2700 "(angives\n"
 2701 " som OFF) i indstillingsmenuen\n"
 2702 
 2703 #: src/lang.c:554
 2704 #, c-format
 2705 msgid "Save filename for %s/%s is a mailbox. Attachment not saved"
 2706 msgstr "Gem filnavn for %s/%s i en postkasse. Vedhæftning ikke gemt"
 2707 
 2708 #: src/lang.c:555
 2709 msgid "TeX2Iso encoded article"
 2710 msgstr "TeX2Iso-kodet artikel"
 2711 
 2712 #: src/lang.c:556
 2713 msgid "incomplete "
 2714 msgstr "ufuldstændig "
 2715 
 2716 #. TODO: replace hard coded key-names
 2717 #: src/lang.c:558
 2718 #, fuzzy, c-format
 2719 msgid ""
 2720 "\n"
 2721 "Welcome to %s, a full screen threaded Netnews reader. It can read news "
 2722 "locally\n"
 2723 "(ie. <spool>/news) or remotely (-r option) from an NNTP (Network News "
 2724 "Transport\n"
 2725 "Protocol) server. -h lists the available command line options.\n"
 2726 "\n"
 2727 "%s has four newsreading levels, the newsgroup selection page, the group "
 2728 "index\n"
 2729 "page, the thread listing page and the article viewer. Help is available at "
 2730 "each\n"
 2731 "level by pressing the 'h' command.\n"
 2732 "\n"
 2733 "Move up/down by using the terminal arrow keys or 'j' and 'k'. Use PgUp/PgDn "
 2734 "or\n"
 2735 "Ctrl-U and Ctrl-D to page up/down. Enter a newsgroup by pressing RETURN/"
 2736 "TAB.\n"
 2737 "\n"
 2738 "Articles, threads, tagged articles or articles matching a pattern can be "
 2739 "mailed\n"
 2740 "('m' command), printed ('o' command), saved ('s' command), piped ('|' "
 2741 "command).\n"
 2742 "Use the 'w' command to post a news article, the 'f'/'F' commands to "
 2743 "post a\n"
 2744 "follow-up to an existing news article and the 'r'/'R' commands to reply "
 2745 "via\n"
 2746 "mail to an existing news article author. The 'M' command allows the "
 2747 "operation\n"
 2748 "of %s to be configured via a menu.\n"
 2749 "\n"
 2750 "For more information read the manual page, README, INSTALL, TODO and FTP "
 2751 "files.\n"
 2752 "Please send bug-reports/comments to %s with the 'R' command.\n"
 2753 msgstr ""
 2754 "\n"
 2755 "Velkommen til %s, en trådopdelt nyhedsgruppelæser i fuld skærm. Den kan "
 2756 "læse\n"
 2757 "nyheder lokalt (dvs. <spool>/news) eller eksternt (tilvalget -r) fra en "
 2758 "NNTP-\n"
 2759 "server (Network News Transport Protocol). -h viser de tilgængelige\n"
 2760 "indstillinger for kommandolinjen.\n"
 2761 "\n"
 2762 "%s har fire niveauer for nyhedslæsning, en side med valg af nyhedsgruppe, "
 2763 "siden\n"
 2764 "med gruppeindeks, siden med visning af tråde og artikelfremviseren. Hjælp "
 2765 "er\n"
 2766 "tilgængelig på hvert niveau ved at trykke på kommandoen »h«\n"
 2767 "\n"
 2768 "Flyt op/ned ved at bruge terminalens taster eller »j« og »k«. Brug SideOp/\n"
 2769 "SideNed eller Ctrl-U og Ctrl-D for at gå en side op eller ned. Gå i en\n"
 2770 "nyhedsgruppe ved at trykke på RETUR/INDRYK.\n"
 2771 "\n"
 2772 "Artikler, tråde, mærkede artikler eller artikler der matcher et mønster kan\n"
 2773 "sendes (kommandoen »m«), udskrives (kommandoen »o«), gemmes (kommandoen "
 2774 "»s«),\n"
 2775 "sendes via en datakanal (kommandoen »|«). Brug kommandoen »w« til at "
 2776 "indsende\n"
 2777 "en artikel, kommandoerne »f«/»F« til at indsende en opfølgning på en\n"
 2778 "eksisterende artikel og kommandoerne »r«/»R« til at svare via post til en\n"
 2779 "forfatter på en artikel. Kommandoen »M« muliggør at operationen af %s kan\n"
 2780 "konfigureres via en menu.\n"
 2781 "\n"
 2782 "For yderligere information så læs manualsiden og README-, INSTALL-, TODO- "
 2783 "og\n"
 2784 "FTP-filerne.\n"
 2785 "Send venligst fejlrapporter/kommentarer til %s med kommandoen »R«.\n"
 2786 
 2787 #: src/lang.c:574
 2788 #, c-format
 2789 msgid "Invalid From: %s line. Read the INSTALL file again."
 2790 msgstr "Ugyldig Fra: %s-linje. Læs filen INSTALL igen."
 2791 
 2792 #: src/lang.c:576
 2793 msgid "Invalid multibyte sequence found\n"
 2794 msgstr "Ugyldig multibyte-sekvens fundet\n"
 2795 
 2796 #: src/lang.c:579
 2797 #, c-format
 2798 msgid "Invalid Sender:-header %s"
 2799 msgstr "Ugyldig Afsender:-teksthoved %s"
 2800 
 2801 #: src/lang.c:581
 2802 msgid "Inverse video disabled"
 2803 msgstr "Omvendt video deaktiveret"
 2804 
 2805 #: src/lang.c:582
 2806 msgid "Inverse video enabled"
 2807 msgstr "Omvendt video aktiveret"
 2808 
 2809 #: src/lang.c:584
 2810 #, c-format
 2811 msgid "Missing definition for %s\n"
 2812 msgstr "Mangler definition for %s\n"
 2813 
 2814 #: src/lang.c:585
 2815 #, c-format
 2816 msgid "Invalid key definition '%s'\n"
 2817 msgstr "Ugyldig nøgledefinition '%s'\n"
 2818 
 2819 #: src/lang.c:586
 2820 #, c-format
 2821 msgid "Invalid keyname '%s'\n"
 2822 msgstr "Ugylidg nøglenavn '%s'\n"
 2823 
 2824 #: src/lang.c:587
 2825 #, c-format
 2826 msgid "Keymap file was upgraded to version %s\n"
 2827 msgstr "Nøglekortfil blev opgraderet til version %s\n"
 2828 
 2829 # Hmm, så er spørgsmålet jo så, når der er sådan et tilfældigt antal
 2830 # mellemrum efter : og positionen af : skal bevares i oversættelsen, det
 2831 # er svært at vide når der ikke er nogen kommentarer
 2832 #: src/lang.c:588
 2833 #, c-format
 2834 msgid "Kill From:   [%s] (y/n): "
 2835 msgstr "Dræb From:   [%s] (j/n): "
 2836 
 2837 #: src/lang.c:589
 2838 msgid "Kill Lines: (</>num): "
 2839 msgstr "Dræb linjer: (</>num): "
 2840 
 2841 #: src/lang.c:590
 2842 msgid "Kill Article Menu"
 2843 msgstr "Dræb artikelmenu"
 2844 
 2845 #: src/lang.c:591
 2846 #, fuzzy, c-format
 2847 msgid "Kill Msg-ID:  [%s] (f/l/o/n): "
 2848 msgstr "Dræb Msg-Id:  [%s] (f/l/o/n): "
 2849 
 2850 #: src/lang.c:592
 2851 msgid "Kill pattern scope : "
 2852 msgstr "Dræb mønstervirkefelt : "
 2853 
 2854 #: src/lang.c:593
 2855 #, c-format
 2856 msgid "Kill Subject: [%s] (y/n): "
 2857 msgstr "Dræb Subject: [%s] (j/n): "
 2858 
 2859 #: src/lang.c:594
 2860 msgid "Kill text pattern  : "
 2861 msgstr "Dræb tekstmønster  : "
 2862 
 2863 #: src/lang.c:595
 2864 msgid "Kill time in days  : "
 2865 msgstr "Dræb tidspunkt på dagen  : "
 2866 
 2867 #: src/lang.c:597
 2868 msgid "Last"
 2869 msgstr "Sidste"
 2870 
 2871 #: src/lang.c:598
 2872 msgid "-- Last response --"
 2873 msgstr "-- Sidste svar --"
 2874 
 2875 #: src/lang.c:599
 2876 #, c-format
 2877 msgid "Lines %s "
 2878 msgstr "Linjer %s "
 2879 
 2880 #: src/lang.c:602
 2881 msgid "Function not available."
 2882 msgstr "Funktionen er ikke tilgængelig."
 2883 
 2884 #: src/lang.c:603
 2885 msgid "Not reading via NNTP."
 2886 msgstr "Læser ikke via NNTP."
 2887 
 2888 #: src/lang.c:604
 2889 #, c-format
 2890 msgid "Group: %s"
 2891 msgstr "Gruppe: %s"
 2892 
 2893 #: src/lang.c:605
 2894 #, c-format
 2895 msgid "Groups: %s"
 2896 msgstr "Grupper: %s"
 2897 
 2898 #: src/lang.c:608
 2899 msgid "Mail"
 2900 msgstr "Post"
 2901 
 2902 #: src/lang.c:609
 2903 msgid "mailbox "
 2904 msgstr "postkasse "
 2905 
 2906 #: src/lang.c:610
 2907 #, c-format
 2908 msgid "Mail article(s) to [%.*s]> "
 2909 msgstr "Send artikel(er) til [%.*s]> "
 2910 
 2911 #: src/lang.c:611
 2912 #, c-format
 2913 msgid "Mailing log to %s\n"
 2914 msgstr "Sender log til %s\n"
 2915 
 2916 #: src/lang.c:612
 2917 msgid "Mail bug report..."
 2918 msgstr "Send fejlrapport ..."
 2919 
 2920 #: src/lang.c:613
 2921 #, c-format
 2922 msgid "Mail BUG REPORT to %s?"
 2923 msgstr "Send FEJLRAPPORT til %s?"
 2924 
 2925 #: src/lang.c:614
 2926 msgid "Mailed"
 2927 msgstr "Sendt"
 2928 
 2929 #: src/lang.c:615
 2930 #, c-format
 2931 msgid "Mailing to %s..."
 2932 msgstr "Sender til %s ..."
 2933 
 2934 #: src/lang.c:616
 2935 msgid ""
 2936 "# [Mail/Save] active file. Format is like news active file:\n"
 2937 "#  groupname max.artnum min.artnum /dir\n"
 2938 "# The 4th field is the basedir (ie. ~/Mail or ~/News)\n"
 2939 "#\n"
 2940 msgstr ""
 2941 "# [Mail/Gem] aktiv fil. Format er som nyhedsaktiv fil:\n"
 2942 "#  gruppenavn max.artnum min.artnum /dir\n"
 2943 "# Det 4. felt er basismappen (dvs. ~/Mail eller ~/News)\n"
 2944 "#\n"
 2945 
 2946 #: src/lang.c:619
 2947 #, c-format
 2948 msgid "%s marked as read"
 2949 msgstr "%s markeret som læst"
 2950 
 2951 #: src/lang.c:620
 2952 #, c-format
 2953 msgid "%s marked as unread"
 2954 msgstr "%s markeret som ulæst"
 2955 
 2956 #: src/lang.c:621
 2957 #, c-format
 2958 msgid "Marked %d of %d %s as read"
 2959 msgstr "Markerede %d af %d %s som læst"
 2960 
 2961 #: src/lang.c:622
 2962 #, c-format
 2963 msgid "Marked %d of %d %s as unread"
 2964 msgstr "Markerede %d af %d %s som ulæste"
 2965 
 2966 #: src/lang.c:623 src/lang.c:1352
 2967 msgid "Mark"
 2968 msgstr "Marker"
 2969 
 2970 #: src/lang.c:624
 2971 #, c-format
 2972 msgid "Mark all articles as read%s?"
 2973 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 2974 
 2975 #: src/lang.c:625
 2976 #, c-format
 2977 msgid "Mark article as read%s?"
 2978 msgstr "Marker alle artikler som læst%s?"
 2979 
 2980 #: src/lang.c:626
 2981 #, c-format
 2982 msgid "Mark group %s as read?"
 2983 msgstr "Marker gruppe %s som læst?"
 2984 
 2985 #: src/lang.c:627
 2986 #, c-format
 2987 msgid "Mark thread as read%s?"
 2988 msgstr "Marker tråd som læst%s"
 2989 
 2990 #: src/lang.c:628
 2991 #, c-format
 2992 msgid "Matching %s groups..."
 2993 msgstr "Sammenligner %s grupper ..."
 2994 
 2995 #: src/lang.c:629 src/lang.c:643 src/lang.c:649
 2996 #, c-format
 2997 msgid "<n>=set current to n; %s=line down; %s=line up; %s=help; %s=quit"
 2998 msgstr ""
 2999 "<n>=angiv nuværende som n; %s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=afslut"
 3000 
 3001 #: src/lang.c:631
 3002 #, c-format
 3003 msgid ""
 3004 "%s=view; %s=pipe; %s=pipe raw; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3005 msgstr ""
 3006 "%s=vis; %s=datakanal; %s=datakanal rå; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; "
 3007 "%s=fjern mærke for alle"
 3008 
 3009 #: src/lang.c:633
 3010 #, c-format
 3011 msgid "%s=view; %s=save; %s=tag; %s=tag pattern; %s=untag all"
 3012 msgstr "%s=vis; %s=gem; %s=mærke; %s=mærkemønster; %s=fjern mærke for alle"
 3013 
 3014 #: src/lang.c:635
 3015 #, c-format
 3016 msgid ""
 3017 "%s=reverse tagging; %s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3018 msgstr "%s=vend mærkning om; %s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3019 
 3020 #: src/lang.c:636 src/lang.c:640
 3021 #, c-format
 3022 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=search pattern; %s=kill/select"
 3023 msgstr ""
 3024 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s=søgemønster; %s=dræb/vælg"
 3025 
 3026 #: src/lang.c:637
 3027 #, c-format
 3028 msgid ""
 3029 "%s=author search; %s=catchup; %s=line down; %s=line up; %s=mark read; "
 3030 "%s=list thread"
 3031 msgstr ""
 3032 "%s=forfattersøgning; %s=opsamling; %s=linje ned; %s=linje op; %s=marker som "
 3033 "læst; %s=vis tråd"
 3034 
 3035 #: src/lang.c:638
 3036 #, c-format
 3037 msgid "%s=line up; %s=line down; %s=page up; %s=page down; %s=top; %s=bottom"
 3038 msgstr "%s=linje op; %s=linje ned; %s=side op; %s=side ned; %s=top; %s=bund"
 3039 
 3040 #: src/lang.c:639
 3041 #, c-format
 3042 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=quit"
 3043 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=afslut"
 3044 
 3045 #: src/lang.c:641
 3046 #, c-format
 3047 msgid "%s=author search; %s=body search; %s=catchup; %s=followup; %s=mark read"
 3048 msgstr ""
 3049 "%s=forfattersøgning; %s=indholdssøgning; %s=opsamling; %s=opfølgning; "
 3050 "%s=marker som læst"
 3051 
 3052 #: src/lang.c:642
 3053 #, c-format
 3054 msgid "%s=add; %s=move; %s=rename; %s=delete"
 3055 msgstr "%s=tilføj; %s=flyt; %s=omdøb; %s=slet"
 3056 
 3057 #: src/lang.c:644
 3058 #, c-format
 3059 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s,%s=search pattern; %s=catchup"
 3060 msgstr ""
 3061 "<n>=angiv nuværende som n; %s=næste ulæst; %s,%s=søgemønster; %s=opsamling"
 3062 
 3063 #: src/lang.c:645
 3064 #, c-format
 3065 msgid ""
 3066 "%s=line down; %s=line up; %s=help; %s=move; %s=quit; %s=toggle all/unread"
 3067 msgstr ""
 3068 "%s=linje ned; %s=linje op; %s=hjælp; %s=flyt; %s=afslut; %s=slå alle/ulæste "
 3069 "til/fra"
 3070 
 3071 #: src/lang.c:646
 3072 #, c-format
 3073 msgid ""
 3074 "%s=subscribe; %s=sub pattern; %s=unsubscribe; %s=unsub pattern; %s=yank in/"
 3075 "out"
 3076 msgstr ""
 3077 "%s=abonner; %s=undermønster; %s=slut abonnement; %s=fjern undermønster; "
 3078 "%s=ryk ind/ud"
 3079 
 3080 #: src/lang.c:647
 3081 #, c-format
 3082 msgid "<n>=set current to n; %s=next unread; %s=catchup; %s=display toggle"
 3083 msgstr ""
 3084 "<n>=angiv nuværende til n; %s=næste ulæst; %s=opsamling; %s=vis slå til/fra"
 3085 
 3086 #: src/lang.c:648
 3087 #, c-format
 3088 msgid "%s=help; %s=line down; %s=line up; %s=quit; %s=tag; %s=mark unread"
 3089 msgstr ""
 3090 "%s=hjælp; %s=linje ned; %s=linje op; %s=afslut; %s=mærke; %s=marker ulæst"
 3091 
 3092 #: src/lang.c:650
 3093 #, c-format
 3094 msgid "%s=search forwards; %s=search backwards; %s=repeat search"
 3095 msgstr "%s=søg fremad; %s=søg bagud; %s=gentag søg"
 3096 
 3097 #: src/lang.c:651
 3098 msgid "--More--"
 3099 msgstr "--Mere--"
 3100 
 3101 #: src/lang.c:652
 3102 #, c-format
 3103 msgid "Moving %s..."
 3104 msgstr "Flytter %s ..."
 3105 
 3106 #: src/lang.c:653
 3107 msgid "Message-ID: & last Reference "
 3108 msgstr "Message-ID: og sidste reference "
 3109 
 3110 #: src/lang.c:654
 3111 msgid "Message-ID: line       "
 3112 msgstr "Message-ID: linje        "
 3113 
 3114 #: src/lang.c:655
 3115 msgid "Message-ID: & References: line"
 3116 msgstr "Message-ID: og References: linje"
 3117 
 3118 #: src/lang.c:657
 3119 msgid ", name: "
 3120 msgstr ", navn: "
 3121 
 3122 #: src/lang.c:658
 3123 #, c-format
 3124 msgid "Go to newsgroup [%s]> "
 3125 msgstr "Gå til nyhedsgruppe [%s]> "
 3126 
 3127 #: src/lang.c:659
 3128 msgid "newsgroups"
 3129 msgstr "nyhedsgrupper"
 3130 
 3131 #: src/lang.c:660
 3132 #, c-format
 3133 msgid "Position %s in group list (1,2,..,$) [%d]> "
 3134 msgstr "Position %s i gruppeliste (1,2,..,$) [%d]> "
 3135 
 3136 #: src/lang.c:661
 3137 msgid "newsgroup"
 3138 msgstr "nyhedsgruppe"
 3139 
 3140 #: src/lang.c:662
 3141 msgid "Try and save newsrc file again?"
 3142 msgstr "Forsøg at gemme newsrc-fil igen?"
 3143 
 3144 #: src/lang.c:663
 3145 msgid "Warning: No newsgroups were written to your newsrc file. Save aborted."
 3146 msgstr ""
 3147 "Advarsel: Ingen nyhedsgrupper blev skrevet til din newsrc-fil. Afbrudt."
 3148 
 3149 #: src/lang.c:664
 3150 msgid "newsrc file saved successfully.\n"
 3151 msgstr "newsrc-fil blev gemt.\n"
 3152 
 3153 #: src/lang.c:665
 3154 msgid "-- Next response --"
 3155 msgstr "-- Næste svar --"
 3156 
 3157 #: src/lang.c:666
 3158 msgid "No "
 3159 msgstr "Nej "
 3160 
 3161 #: src/lang.c:667
 3162 msgid "*** No articles ***"
 3163 msgstr "*** Ingen artikler ***"
 3164 
 3165 #: src/lang.c:668
 3166 msgid "No articles have been posted"
 3167 msgstr "Ingen artikler er udgivet"
 3168 
 3169 #: src/lang.c:669
 3170 msgid "*** No attachments ***"
 3171 msgstr "*** Ingen vedhæftninger ***"
 3172 
 3173 #: src/lang.c:670
 3174 msgid "*** No description ***"
 3175 msgstr "*** Ingen beskrivelse ***"
 3176 
 3177 #: src/lang.c:671
 3178 msgid "No filename"
 3179 msgstr "Intet filnavn"
 3180 
 3181 #: src/lang.c:672
 3182 msgid "No group"
 3183 msgstr "Ingen gruppe"
 3184 
 3185 #: src/lang.c:673
 3186 msgid "*** No groups ***"
 3187 msgstr "*** Ingen grupper ***"
 3188 
 3189 #: src/lang.c:674
 3190 msgid "No more groups to read"
 3191 msgstr "Ikke flere grupper der kan læses"
 3192 
 3193 #: src/lang.c:675
 3194 msgid "No last message"
 3195 msgstr "Ingen sidste besked"
 3196 
 3197 #: src/lang.c:676
 3198 msgid "No mail address"
 3199 msgstr "Ingen e-postadresse"
 3200 
 3201 #: src/lang.c:677
 3202 msgid "No articles marked for saving"
 3203 msgstr "Ingen artikler markeret til gemning"
 3204 
 3205 #: src/lang.c:678
 3206 msgid "No match"
 3207 msgstr "Intet resultat"
 3208 
 3209 #: src/lang.c:679
 3210 msgid "No more groups"
 3211 msgstr "Ikke flere grupper"
 3212 
 3213 #: src/lang.c:680
 3214 msgid "No newsgroups"
 3215 msgstr "Ingen nyhedsgrupper"
 3216 
 3217 #: src/lang.c:681
 3218 msgid "No next unread article"
 3219 msgstr "Ingen næste ulæst artikel"
 3220 
 3221 #: src/lang.c:682
 3222 msgid "No previous group"
 3223 msgstr "Ingen forrige gruppe"
 3224 
 3225 #: src/lang.c:683
 3226 msgid "No previous search, nothing to repeat"
 3227 msgstr "Ingen tidligere søgning, intet at gentage"
 3228 
 3229 #: src/lang.c:684
 3230 msgid "No previous unread article"
 3231 msgstr "Ingen forrige ulæst artikel"
 3232 
 3233 #: src/lang.c:685
 3234 msgid "No responses"
 3235 msgstr "Ingen svar"
 3236 
 3237 #: src/lang.c:686
 3238 msgid "No responses to list in current thread"
 3239 msgstr "Ingen svar at vise i aktuel tråd"
 3240 
 3241 #: src/lang.c:687
 3242 msgid "*** No scopes ***"
 3243 msgstr "*** Ingen virkefelter ***"
 3244 
 3245 #: src/lang.c:688
 3246 msgid "No search string"
 3247 msgstr "Ingen søgestreng"
 3248 
 3249 #: src/lang.c:689
 3250 msgid "No subject"
 3251 msgstr "Intet emne"
 3252 
 3253 #: src/lang.c:691
 3254 #, c-format
 3255 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-line (ce)\n"
 3256 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til linjeafslutning (ce)\n"
 3257 
 3258 #: src/lang.c:692
 3259 #, c-format
 3260 msgid "%s: Terminal must have clear to end-of-screen (cd)\n"
 3261 msgstr "%s: Terminal skal have en ryd til slut på skærm (cd)\n"
 3262 
 3263 #: src/lang.c:693
 3264 #, c-format
 3265 msgid "%s: Terminal must have clearscreen (cl) capability\n"
 3266 msgstr "%s: Terminal skal have ryd skærm-funktionalitet (cl)\n"
 3267 
 3268 #: src/lang.c:694
 3269 #, c-format
 3270 msgid "%s: Terminal must have cursor motion (cm)\n"
 3271 msgstr "%s: Terminal skal have markørbevægelse (cm)\n"
 3272 
 3273 #: src/lang.c:695
 3274 #, c-format
 3275 msgid "%s: TERM variable must be set to use screen capabilities\n"
 3276 msgstr "%s: TERM-variabel skal være angivet for at bruge skærmfunktioner\n"
 3277 
 3278 #: src/lang.c:697
 3279 #, c-format
 3280 msgid "No viewer found for %s/%s\n"
 3281 msgstr "Ingen fremviser fundet for %s/%s\n"
 3282 
 3283 #: src/lang.c:698
 3284 msgid "Newsgroup does not exist on this server"
 3285 msgstr "Nyhedsgruppe eksisterer ikke på denne server"
 3286 
 3287 #: src/lang.c:699
 3288 #, c-format
 3289 msgid "Group %s not found in active file"
 3290 msgstr "Gruppe %s blev ikke fundet i aktiv fil"
 3291 
 3292 # tysk bruger = ("c=erzeuge, a=alternativer Name, d=voreingestellte .newsrc, q=beende tin: ")
 3293 # det var også en mulighed, måske bedre=?
 3294 #: src/lang.c:700
 3295 msgid "c)reate it, use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3296 msgstr ""
 3297 "opret (c) den, brug et alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, "
 3298 "afslut (q) tin: "
 3299 
 3300 #: src/lang.c:701
 3301 msgid "use a)lternative name, use d)efault .newsrc, q)uit tin: "
 3302 msgstr ""
 3303 "brug alternativt (a) navn, brug standarden (d) .newsrc, afslut (a) tin: "
 3304 
 3305 #: src/lang.c:702
 3306 #, c-format
 3307 msgid ""
 3308 "# NNTP-server -> newsrc translation table and NNTP-server\n"
 3309 "# shortname list for %s %s\n"
 3310 "#\n"
 3311 "# the format of this file is\n"
 3312 "#  <FQDN of NNTP-server> <newsrc file> <shortname> ...\n"
 3313 "#\n"
 3314 "# if <newsrc file> is given without path, $HOME is assumed as its location\n"
 3315 "#\n"
 3316 "# examples:\n"
 3317 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3318 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   example  ex\n"
 3319 "#\n"
 3320 msgstr ""
 3321 "# NNTP-server -> newsrc-oversættelsestabel og NNTP-server\n"
 3322 "# liste med korte navne for %s %s\n"
 3323 "#\n"
 3324 "# formater for denne fil er\n"
 3325 "#  <FQDN af NNTP-server> <newsrc-fil> <kort_navn> ...\n"
 3326 "#\n"
 3327 "# hvis <newsrc file> angives uden sti, så antages $HOME som dets placering\n"
 3328 "#\n"
 3329 "# eksempler:\n"
 3330 "#  news.tin.org   .newsrc-tin.org tinorg\n"
 3331 "#  news.example.org /tmp/nrc-ex   eksempel  ex\n"
 3332 
 3333 #: src/lang.c:709
 3334 msgid "Only"
 3335 msgstr "Kun"
 3336 
 3337 #: src/lang.c:710
 3338 #, c-format
 3339 msgid "Option not enabled. Recompile with %s."
 3340 msgstr "Indstilling ikke slået til. Rekompiler med %s."
 3341 
 3342 #: src/lang.c:711
 3343 msgid "Options Menu"
 3344 msgstr "Indstillingsmenu"
 3345 
 3346 #: src/lang.c:712
 3347 msgid "Options Menu Commands"
 3348 msgstr "Kommandoer for indstillingsmenu"
 3349 
 3350 #: src/lang.c:715
 3351 #, c-format
 3352 msgid "Error in regex: %s at pos. %d '%s'"
 3353 msgstr "Fejl i regulært udtryk: %s ved pos. %d »%s«"
 3354 
 3355 #: src/lang.c:716
 3356 #, c-format
 3357 msgid "Error in regex: pcre internal error %d"
 3358 msgstr "Fejl i regulært udtryk: intern fejl i pcre %d"
 3359 
 3360 #: src/lang.c:717
 3361 #, c-format
 3362 msgid "Error in regex: study - pcre internal error %s"
 3363 msgstr "Fejl i regulært udtryk: study - prcre-intern fejl %s"
 3364 
 3365 #: src/lang.c:718
 3366 msgid "Post a followup..."
 3367 msgstr "Indsend en opfølgning ..."
 3368 
 3369 #. TODO: replace hard coded key-name in txt_post_error_ask_postpone
 3370 #: src/lang.c:720
 3371 msgid ""
 3372 "An error has occurred while posting the article. If you think that this\n"
 3373 "error is temporary or otherwise correctable, you can postpone the article\n"
 3374 "and pick it up again with ^O later.\n"
 3375 msgstr ""
 3376 "Der opstod en fejl under indsendelse af artiklen. Hvis du tror, at\n"
 3377 "denne fejl er midlertidig eller på anden måde kan rettes, så kan du\n"
 3378 "udsætte artiklen og samle den op igen senere med ^O senere.\n"
 3379 
 3380 #: src/lang.c:723
 3381 msgid "Posted articles history"
 3382 msgstr "Historik for indsendte artikler"
 3383 
 3384 #: src/lang.c:724
 3385 #, c-format
 3386 msgid "Post to newsgroup(s) [%s]> "
 3387 msgstr "Send til nyhedsgruppe(r) [%s]> "
 3388 
 3389 #: src/lang.c:725
 3390 msgid "-- post processing started --"
 3391 msgstr "-- efterbehandling startet --"
 3392 
 3393 #: src/lang.c:726
 3394 msgid "-- post processing completed --"
 3395 msgstr "-- efterbehandling færdig --"
 3396 
 3397 #: src/lang.c:727
 3398 #, c-format
 3399 msgid "Post subject [%s]> "
 3400 msgstr "Send emne [%s]> "
 3401 
 3402 #: src/lang.c:728
 3403 msgid ""
 3404 "# Summary of mailed/posted messages viewable by 'W' command from within "
 3405 "tin.\n"
 3406 msgstr ""
 3407 "# Oversigt over sendte/indsendte beskeder kan ses med kommandoen »W« inden "
 3408 "fra tin.\n"
 3409 
 3410 #: src/lang.c:729
 3411 msgid "Posting article..."
 3412 msgstr "Sender artikel ..."
 3413 
 3414 #: src/lang.c:730
 3415 #, c-format
 3416 msgid "Post postponed articles [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3417 msgstr "Send udsatte artikler [%%s]? (%s/%s/%s/%s/%s): "
 3418 
 3419 #: src/lang.c:731
 3420 #, c-format
 3421 msgid "Hot %s"
 3422 msgstr "Populær %s"
 3423 
 3424 #: src/lang.c:732
 3425 #, c-format
 3426 msgid "Tagged %s"
 3427 msgstr "Mærket %s"
 3428 
 3429 #: src/lang.c:733
 3430 #, c-format
 3431 msgid "Untagged %s"
 3432 msgstr "Uden mærke %s"
 3433 
 3434 #: src/lang.c:735
 3435 #, c-format
 3436 msgid "Preparing for filtering on Path header (%d/%d)..."
 3437 msgstr ""
 3438 
 3439 #: src/lang.c:737
 3440 msgid "Processing mail messages marked for deletion."
 3441 msgstr "Behandler postbeskeder markeret for sletning."
 3442 
 3443 #: src/lang.c:738
 3444 msgid "Processing saved articles marked for deletion."
 3445 msgstr "Behandler gemte artikler markeret for sletning."
 3446 
 3447 #: src/lang.c:739
 3448 #, c-format
 3449 msgid "Accept Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3450 msgstr "Accepter Followup-To? %s=post, %s=ignore, %s=quit: "
 3451 
 3452 #: src/lang.c:740
 3453 msgid "Article unchanged, abort mailing?"
 3454 msgstr "Artikel uændret, afbryd postleverance"
 3455 
 3456 #: src/lang.c:741
 3457 #, c-format
 3458 msgid "Do you want to see postponed articles (%d)?"
 3459 msgstr "Ønsker du at se udsatte artikler (%d)?"
 3460 
 3461 #: src/lang.c:743
 3462 msgid "Add quick kill filter?"
 3463 msgstr "Tilføj filter for hurtig dræb"
 3464 
 3465 #: src/lang.c:744
 3466 msgid "Add quick selection filter?"
 3467 msgstr "Tilføj filter for hurtig markering"
 3468 
 3469 #: src/lang.c:745
 3470 msgid "Do you really want to quit?"
 3471 msgstr "Ønsker du at afslutte?"
 3472 
 3473 #: src/lang.c:746
 3474 #, c-format
 3475 msgid "%s=edit cancel message, %s=quit, %s=delete (cancel) [%%s]: "
 3476 msgstr "%s=rediger afbrydbesked, %s=afslut, %s=slet (afbryd) [%%s]: "
 3477 
 3478 #: src/lang.c:747
 3479 msgid "You have tagged articles in this group - quit anyway?"
 3480 msgstr "Du har mærkede artikler i denne gruppe - afslut alligevel?"
 3481 
 3482 #: src/lang.c:748
 3483 #, c-format
 3484 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=postpone: "
 3485 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=udsæt: "
 3486 
 3487 #: src/lang.c:749
 3488 #, c-format
 3489 msgid "%s=quit %s=edit %s=save kill description: "
 3490 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem dræbbeskrivelse: "
 3491 
 3492 #: src/lang.c:750
 3493 #, c-format
 3494 msgid "%s=quit %s=edit %s=save select description: "
 3495 msgstr "%s=afslut %s=rediger %s=gem beskrivelse af vælg: "
 3496 
 3497 #: src/lang.c:751
 3498 msgid "Do you really want to quit without saving your configuration?"
 3499 msgstr "Ønsker du virkelig at afslutte uden at gemme din konfiguration?"
 3500 
 3501 #: src/lang.c:754
 3502 msgid "Invalid range - valid are '0-9.$' eg. 1-$"
 3503 msgstr "Ugyldigt interval - '0-9.$' f.eks. 1-$ er gyldige"
 3504 
 3505 #: src/lang.c:756
 3506 msgid "Do you want to abort this operation?"
 3507 msgstr "Ønsker du at afbryde denne handling?"
 3508 
 3509 #: src/lang.c:757
 3510 msgid "Do you want to exit tin immediately?"
 3511 msgstr "Ønsker du øjeblikkeligt at afslutte tin?"
 3512 
 3513 #: src/lang.c:759
 3514 msgid "Reading ('q' to quit)..."
 3515 msgstr "Læser ('q' for afslut) ..."
 3516 
 3517 #: src/lang.c:760
 3518 #, c-format
 3519 msgid "Reading %sarticles..."
 3520 msgstr "Læser %sartikler ..."
 3521 
 3522 #: src/lang.c:761
 3523 #, c-format
 3524 msgid "Reading %sattributes file...\n"
 3525 msgstr "Læser %sattributfil ...\n"
 3526 
 3527 #: src/lang.c:762
 3528 #, c-format
 3529 msgid "Reading %sconfig file...\n"
 3530 msgstr "Læser %skonfigurationsfil ...\n"
 3531 
 3532 #: src/lang.c:763
 3533 msgid "Reading filter file...\n"
 3534 msgstr "Læser filterfil ...\n"
 3535 
 3536 #: src/lang.c:764
 3537 #, c-format
 3538 msgid "Reading %s groups..."
 3539 msgstr "Læser %s grupper ..."
 3540 
 3541 #: src/lang.c:765
 3542 msgid "Reading input history file...\n"
 3543 msgstr "Læser inddatahistorikfil ...\n"
 3544 
 3545 #: src/lang.c:766
 3546 msgid "Reading keymap file...\n"
 3547 msgstr "Læser tastaturkortfil ...\n"
 3548 
 3549 #: src/lang.c:767
 3550 msgid "Reading groups from active file... "
 3551 msgstr "Læser grupper fra aktiv fil ... "
 3552 
 3553 #: src/lang.c:768
 3554 msgid "Reading groups from newsrc file... "
 3555 msgstr "Læser grupper fra newsrc-fil ... "
 3556 
 3557 #: src/lang.c:769
 3558 msgid "Reading newsgroups file... "
 3559 msgstr "Læser fil med nyhedsgrupper ... "
 3560 
 3561 #: src/lang.c:770
 3562 msgid "Reading newsrc file..."
 3563 msgstr "Læser newsrc-fil ..."
 3564 
 3565 #: src/lang.c:771
 3566 msgid "References: line       "
 3567 msgstr "References: linje       "
 3568 
 3569 #: src/lang.c:773
 3570 #, c-format
 3571 msgid "(%d:%02d remaining)"
 3572 msgstr "(%d:%02d igen)"
 3573 
 3574 #: src/lang.c:775
 3575 #, c-format
 3576 msgid "Bogus group %s removed."
 3577 msgstr "Fejlbehæftet gruppe %s fjernet."
 3578 
 3579 #: src/lang.c:776
 3580 msgid "Removed from the previous rule: "
 3581 msgstr "Fjernet fra den forrige regel: "
 3582 
 3583 #: src/lang.c:777
 3584 #, c-format
 3585 msgid "Error: rename %s to %s"
 3586 msgstr "Fejl: Omdøb %s til %s"
 3587 
 3588 #: src/lang.c:778
 3589 msgid "Reply to author..."
 3590 msgstr "Svar til forfatter..."
 3591 
 3592 #: src/lang.c:779
 3593 msgid "Repost"
 3594 msgstr "Gensend"
 3595 
 3596 #: src/lang.c:780
 3597 msgid "Reposting article..."
 3598 msgstr "Genindsender artikel..."
 3599 
 3600 #: src/lang.c:781
 3601 #, c-format
 3602 msgid "Repost article(s) to group(s) [%s]> "
 3603 msgstr "Gensend artikler til grupper [%s]> "
 3604 
 3605 #: src/lang.c:782
 3606 msgid "Reset newsrc?"
 3607 msgstr "Nulstil newsrc?"
 3608 
 3609 #: src/lang.c:783
 3610 msgid "Responses have been directed to the following newsgroups"
 3611 msgstr "Svar er blevet sendt til de følgende nyhedsgrupper"
 3612 
 3613 #: src/lang.c:784
 3614 #, c-format
 3615 msgid "Responses have been directed to poster. %s=mail, %s=post, %s=quit: "
 3616 msgstr "Svar er blevet sendt til indsender. %s=post, %s=indsend, %s=afslut: "
 3617 
 3618 #: src/lang.c:786
 3619 msgid "Press <RETURN> to continue..."
 3620 msgstr "Tast <RETUR> for at fortsætte ..."
 3621 
 3622 #: src/lang.c:788
 3623 #, c-format
 3624 msgid "Select From  [%s] (y/n): "
 3625 msgstr "Vælg fra    [%s] (y/n): "
 3626 
 3627 #: src/lang.c:789
 3628 msgid "Select Lines: (</>num): "
 3629 msgstr "Vælg linjer: (</>num): "
 3630 
 3631 #: src/lang.c:790
 3632 msgid "Auto-select Article Menu"
 3633 msgstr "Vælg automatisk artikelmenu"
 3634 
 3635 #: src/lang.c:791
 3636 #, fuzzy, c-format
 3637 msgid "Select Msg-ID [%s] (f/l/o/n): "
 3638 msgstr "Vælg Msg-Id [%s] (f/l/o/n): "
 3639 
 3640 #: src/lang.c:792
 3641 msgid "Select pattern scope: "
 3642 msgstr "Vælg mønstervirkefelt: "
 3643 
 3644 #: src/lang.c:793
 3645 #, c-format
 3646 msgid "Select Subject [%s] (y/n): "
 3647 msgstr "Vælg emne [%s] (y/n): "
 3648 
 3649 #: src/lang.c:794
 3650 msgid "Select text pattern : "
 3651 msgstr "Vælg tekstmønster  : "
 3652 
 3653 #: src/lang.c:795
 3654 msgid "Select time in days  : "
 3655 msgstr "Vælg tid i dage    : "
 3656 
 3657 #: src/lang.c:796
 3658 #, c-format
 3659 msgid ""
 3660 "# %s server configuration file\n"
 3661 "# This file was automatically saved by %s %s %s (\"%s\")\n"
 3662 "#\n"
 3663 "# Do not edit while %s is running, since all your changes to this file\n"
 3664 "# will be overwritten when you leave %s.\n"
 3665 "# Do not edit at all if you don't know what you do.\n"
 3666 "############################################################################\n"
 3667 "\n"
 3668 msgstr ""
 3669 "# %s serverkonfigurationsfil\n"
 3670 "# Denne fil blev automatisk gemt af %s %s %s %s«)\n"
 3671 "#\n"
 3672 "# Rediger ikke mens %s afvikles, da alle dine ændringer til denne fil\n"
 3673 "# vil blive overskrevet når du forlader %s.\n"
 3674 "# Rediger ikke med mindre du ved, hvad du laver.\n"
 3675 "############################################################################\n"
 3676 "\n"
 3677 
 3678 #: src/lang.c:802
 3679 msgid "Showing unread groups only"
 3680 msgstr "Vis kun ulæste grupper"
 3681 
 3682 #: src/lang.c:803
 3683 msgid "Subject: line (ignore case)  "
 3684 msgstr "Subject: linje (ignorer versaler)"
 3685 
 3686 #: src/lang.c:804
 3687 msgid "Subject: line (case sensitive)"
 3688 msgstr "Subject: linje (versalfølsom)"
 3689 
 3690 #: src/lang.c:805
 3691 msgid "Save"
 3692 msgstr "Gem"
 3693 
 3694 #: src/lang.c:806
 3695 #, c-format
 3696 msgid "Save '%s' (%s/%s)?"
 3697 msgstr "Gem »%s« (%s/%s)?"
 3698 
 3699 #: src/lang.c:807
 3700 msgid "Save configuration before continuing?"
 3701 msgstr "Gem konfiguration før du fortsætter?"
 3702 
 3703 #: src/lang.c:808
 3704 msgid "Save filename> "
 3705 msgstr "Gem filnavn> "
 3706 
 3707 #: src/lang.c:809
 3708 msgid "Saved"
 3709 msgstr "Gemt"
 3710 
 3711 #: src/lang.c:810
 3712 #, c-format
 3713 msgid "%4d unread (%4d hot) %s in %s\n"
 3714 msgstr "%4d ulæst (%4d populær) %s i %s\n"
 3715 
 3716 #: src/lang.c:811
 3717 #, c-format
 3718 msgid "Saved %s...\n"
 3719 msgstr "Gemt %s ...\n"
 3720 
 3721 #: src/lang.c:812
 3722 msgid "Nothing was saved"
 3723 msgstr "Intet blev gemt"
 3724 
 3725 #: src/lang.c:813
 3726 #, c-format
 3727 msgid ""
 3728 "\n"
 3729 "%s %d %s from %d %s\n"
 3730 msgstr ""
 3731 "\n"
 3732 "%s %d %s fra %d %s\n"
 3733 
 3734 #: src/lang.c:814
 3735 #, c-format
 3736 msgid "-- %s saved to %s%s --"
 3737 msgstr "-- %s gemt til %s%s --"
 3738 
 3739 #: src/lang.c:815
 3740 #, c-format
 3741 msgid "-- %s saved to %s - %s --"
 3742 msgstr "-- %s gemt til %s - %s --"
 3743 
 3744 #: src/lang.c:816
 3745 msgid "Saving..."
 3746 msgstr "Gemmer ..."
 3747 
 3748 #: src/lang.c:817
 3749 #, c-format
 3750 msgid "%s: Screen initialization failed"
 3751 msgstr "%s: Skærminitialisering mislykkedes"
 3752 
 3753 #: src/lang.c:819
 3754 #, c-format
 3755 msgid "%s: screen is too small\n"
 3756 msgstr "%s: Skærm er for lille\n"
 3757 
 3758 #: src/lang.c:821
 3759 #, c-format
 3760 msgid "screen is too small, %s is exiting"
 3761 msgstr "skærmen er for lille, %s afslutter"
 3762 
 3763 #: src/lang.c:822
 3764 msgid "Delete scope?"
 3765 msgstr "Slet virkefelt?"
 3766 
 3767 #: src/lang.c:823
 3768 msgid "Enter scope> "
 3769 msgstr "Indtast virkefelt> "
 3770 
 3771 #: src/lang.c:824
 3772 msgid "Select new position> "
 3773 msgstr "Vælg ny placering>"
 3774 
 3775 #: src/lang.c:825
 3776 msgid "New position cannot be a global scope"
 3777 msgstr "Ny placering kan ikke være et globalt virkefelt"
 3778 
 3779 #: src/lang.c:826
 3780 msgid "Global scope, operation not allowed"
 3781 msgstr "Global virkefelt, handling ikke tilladt"
 3782 
 3783 #: src/lang.c:827
 3784 msgid "Rename scope> "
 3785 msgstr "Omdøb virkefelt> "
 3786 
 3787 #: src/lang.c:828
 3788 msgid "Select scope> "
 3789 msgstr "Vælg virkefelt> "
 3790 
 3791 #: src/lang.c:829
 3792 msgid "Scopes Menu"
 3793 msgstr "Virkefeltsmenu"
 3794 
 3795 #: src/lang.c:830
 3796 msgid "Scopes Menu Commands"
 3797 msgstr "Kommandoer for virkefeltsmenu"
 3798 
 3799 #: src/lang.c:831
 3800 #, c-format
 3801 msgid "Search backwards [%s]> "
 3802 msgstr "Søg baglæns [%s]> "
 3803 
 3804 #: src/lang.c:832
 3805 #, c-format
 3806 msgid "Search body [%s]> "
 3807 msgstr "Søg tekst [%s]> "
 3808 
 3809 #: src/lang.c:833
 3810 #, c-format
 3811 msgid "Search forwards [%s]> "
 3812 msgstr "Søg fremad [%s]> "
 3813 
 3814 #: src/lang.c:834
 3815 msgid "Searching..."
 3816 msgstr "Søger ..."
 3817 
 3818 #: src/lang.c:835
 3819 #, c-format
 3820 msgid "Searching article %d of %d ('q' to abort)..."
 3821 msgstr "Søger i artikel %d af %d ('q' for at afbryde)..."
 3822 
 3823 #: src/lang.c:836
 3824 msgid "Select article> "
 3825 msgstr "Vælg artikel> "
 3826 
 3827 #: src/lang.c:837
 3828 msgid ""
 3829 "Select option number before text or use arrow keys and <CR>. 'q' to quit."
 3830 msgstr ""
 3831 "Vælg indstililngsnummer før tekst eller brug piletasterne og <CR>. »q« for "
 3832 "at afslutte."
 3833 
 3834 #: src/lang.c:838
 3835 msgid "Select group> "
 3836 msgstr "Vælg gruppe> "
 3837 
 3838 #: src/lang.c:839
 3839 #, c-format
 3840 msgid "Enter selection pattern [%s]> "
 3841 msgstr "Indtast markeringsmønster [%s]> "
 3842 
 3843 #: src/lang.c:840
 3844 msgid "Select thread> "
 3845 msgstr "Vælg tråd> "
 3846 
 3847 #: src/lang.c:841
 3848 #, c-format
 3849 msgid "%s %s %s (\"%s\"): send a DETAILED bug report to %s\n"
 3850 msgstr "%s %s %s (\"%s\"): send en DETALJEREDE fejlrapport til %s\n"
 3851 
 3852 #: src/lang.c:842
 3853 msgid "servers active-file"
 3854 msgstr "servers active-fil"
 3855 
 3856 #: src/lang.c:843
 3857 msgid "Cannot move into new newsgroups. Subscribe first..."
 3858 msgstr "Kan ikke gå ind i nye nyhedsgrupper. Abonner først ..."
 3859 
 3860 #: src/lang.c:844
 3861 msgid "<SPACE>"
 3862 msgstr "<MELLEMRUM>"
 3863 
 3864 #: src/lang.c:845
 3865 #, c-format
 3866 msgid "Starting: (%s)"
 3867 msgstr "Starter: (%s)"
 3868 
 3869 #: src/lang.c:846
 3870 #, c-format
 3871 msgid "List Thread (%d of %d)"
 3872 msgstr "Vis tråd (%d af %d)"
 3873 
 3874 #: src/lang.c:847
 3875 #, c-format
 3876 msgid "Thread (%.*s)"
 3877 msgstr "Tråd (%.*s)"
 3878 
 3879 #: src/lang.c:848
 3880 msgid "Enter wildcard subscribe pattern> "
 3881 msgstr "Indtast abonnementmønster med jokertegn> "
 3882 
 3883 #: src/lang.c:849
 3884 #, c-format
 3885 msgid "subscribed to %d groups"
 3886 msgstr "har tegnet abonnement på %d grupper"
 3887 
 3888 #: src/lang.c:850
 3889 #, c-format
 3890 msgid "Subscribed to %s"
 3891 msgstr "har tegnet abonnement på %s"
 3892 
 3893 #: src/lang.c:851
 3894 msgid "Subscribing... "
 3895 msgstr "Abonnerer ... "
 3896 
 3897 #: src/lang.c:852
 3898 #, c-format
 3899 msgid "Repost or supersede article(s) [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3900 msgstr "Gensend eller fortræng artikler [%%s]? (%s/%s/%s): "
 3901 
 3902 #: src/lang.c:853
 3903 #, c-format
 3904 msgid "Supersede article(s) to group(s) [%s]> "
 3905 msgstr "Fortræng artikler til grupper [%s]> "
 3906 
 3907 #: src/lang.c:854
 3908 msgid "Superseding article ..."
 3909 msgstr "Fortrænger artikel ..."
 3910 
 3911 #: src/lang.c:855
 3912 #, c-format
 3913 msgid ""
 3914 "\n"
 3915 "Stopped. Type 'fg' to restart %s\n"
 3916 msgstr ""
 3917 "\n"
 3918 "Stoppet. Tast 'fg' for at genstarte %s\n"
 3919 
 3920 #: src/lang.c:857
 3921 #, c-format
 3922 msgid "%d days"
 3923 msgstr "%d dage"
 3924 
 3925 #: src/lang.c:858
 3926 msgid "<TAB>"
 3927 msgstr "<TAB>"
 3928 
 3929 #: src/lang.c:859
 3930 msgid "TeX "
 3931 msgstr "TeX "
 3932 
 3933 #: src/lang.c:860
 3934 msgid "# Default action/prompt strings\n"
 3935 msgstr "# Standardstrenge for handling/prompt\n"
 3936 
 3937 #: src/lang.c:861
 3938 msgid ""
 3939 "# Defaults for quick (1 key) kill & auto-selection filters\n"
 3940 "# header=NUM 0,1=Subject: 2,3=From: 4=Message-ID: & full References: line\n"
 3941 "#       5=Message-ID: & last References: entry only\n"
 3942 "#       6=Message-ID: entry only 7=Lines:\n"
 3943 "# global=ON/OFF ON=apply to all groups OFF=apply to current group\n"
 3944 "# case=ON/OFF  ON=filter case sensitive OFF=ignore case\n"
 3945 "# expire=ON/OFF ON=limit to default_filter_days OFF=don't ever expire\n"
 3946 msgstr ""
 3947 "# Standarder for hurtig (1 tast) dræb og filtre for automatisk markering\n"
 3948 "# header=NUM 0,1=Emne: 2,3=Fra: 4=Besked-id: og fuld Reference:-linje\n"
 3949 "#       5=Kun Besked-id:- og sidste refernece:-post\n"
 3950 "#       6=Kun Besked-id:-post 7=Linjer:\n"
 3951 "# global=ON/OFF ON=Anvend for alle grupper OFF=anvend på nuværende gruppe\n"
 3952 "# case=ON/OFF  ON=filtrer efter store/små bogst. OFF=ignorer små/store b.\n"
 3953 "# expire=ON/OFF ON=begræns til default_filter_days (antal filtrerdage)\n"
 3954 "         OFF=udløb aldrig\n"
 3955 
 3956 #: src/lang.c:874
 3957 msgid ""
 3958 "# If ON use print current subject or newsgroup description in the last line\n"
 3959 msgstr ""
 3960 "# Hvis slået til, så brug udskriv nuværende emne eller "
 3961 "nyhedsgruppebeskrivelse\n"
 3962 " i den sidste linje\n"
 3963 
 3964 #: src/lang.c:875
 3965 msgid "# Host & time info used for detecting new groups (don't touch)\n"
 3966 msgstr ""
 3967 "# Værts- og tidsinformation brugt til detektering af nye grupper (rør ikke)\n"
 3968 
 3969 #: src/lang.c:876
 3970 msgid "There is no news\n"
 3971 msgstr "Der er ingen nyheder\n"
 3972 
 3973 #: src/lang.c:877
 3974 msgid "Thread"
 3975 msgstr "Tråd"
 3976 
 3977 #: src/lang.c:878
 3978 msgid "Thread Level Commands"
 3979 msgstr "Kommandoer på trådniveau"
 3980 
 3981 #: src/lang.c:879
 3982 msgid "Thread deselected"
 3983 msgstr "Tråd fravalgt"
 3984 
 3985 #: src/lang.c:880
 3986 msgid "Thread selected"
 3987 msgstr "Tråd valgt"
 3988 
 3989 #: src/lang.c:882
 3990 msgid "threads"
 3991 msgstr "tråde"
 3992 
 3993 #: src/lang.c:884
 3994 msgid "thread"
 3995 msgstr "tråd"
 3996 
 3997 #: src/lang.c:885
 3998 #, c-format
 3999 msgid "Thread %4s of %4s"
 4000 msgstr "Tråd %4s af %4s"
 4001 
 4002 #: src/lang.c:886
 4003 msgid "Threading articles..."
 4004 msgstr "Opdeler artikler i tråde ..."
 4005 
 4006 #: src/lang.c:887
 4007 #, c-format
 4008 msgid "Toggled word highlighting %s"
 4009 msgstr "Skiftede ordfremhævelse %s"
 4010 
 4011 #: src/lang.c:888
 4012 msgid "Toggled rot13 encoding"
 4013 msgstr "Skiftede rot13-kodning"
 4014 
 4015 #: src/lang.c:889
 4016 #, c-format
 4017 msgid "Toggled german TeX encoding %s"
 4018 msgstr "Skiftede tysk TeX-kodning %s"
 4019 
 4020 #: src/lang.c:890
 4021 #, c-format
 4022 msgid "Toggled tab-width to %d"
 4023 msgstr "Skiftede indryksbredde til %d"
 4024 
 4025 #: src/lang.c:892
 4026 #, c-format
 4027 msgid "%d Trying to dotlock %s"
 4028 msgstr "%d Forsøger at dotlock %s"
 4029 
 4030 #: src/lang.c:893
 4031 #, c-format
 4032 msgid "%d Trying to lock %s"
 4033 msgstr "%d Forsøger at låse %s"
 4034 
 4035 #: src/lang.c:895
 4036 msgid "      h=help"
 4037 msgstr "     h=hjælp"
 4038 
 4039 #: src/lang.c:897
 4040 msgid "Unlimited"
 4041 msgstr "Ubegrænset"
 4042 
 4043 #: src/lang.c:898
 4044 msgid "Enter wildcard unsubscribe pattern> "
 4045 msgstr "Indtast jokertegnsmønster for framelding af abonnement> "
 4046 
 4047 #: src/lang.c:899
 4048 #, c-format
 4049 msgid "Error decoding %s : %s"
 4050 msgstr "Fejl unde afkodning af %s : %s"
 4051 
 4052 #: src/lang.c:900
 4053 msgid "No end."
 4054 msgstr "Ingen slutning."
 4055 
 4056 #: src/lang.c:901
 4057 #, c-format
 4058 msgid "%s successfully decoded."
 4059 msgstr "%s dekodet med succes."
 4060 
 4061 #: src/lang.c:902
 4062 #, c-format
 4063 msgid ""
 4064 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded file, %d lines, name: %s --]\n"
 4065 "\n"
 4066 msgstr ""
 4067 "%*s[-- %s/%s, %suuencoded-fil, %d linjer, navn: %s --]\n"
 4068 "\n"
 4069 
 4070 #: src/lang.c:903
 4071 msgid "unread "
 4072 msgstr "ulæst "
 4073 
 4074 #: src/lang.c:904
 4075 #, c-format
 4076 msgid "unsubscribed from %d groups"
 4077 msgstr "frameldte abonnement fra %d grupper"
 4078 
 4079 #: src/lang.c:905
 4080 #, c-format
 4081 msgid "Unsubscribed from %s"
 4082 msgstr "Abonnement frameldt fra %s"
 4083 
 4084 #: src/lang.c:906
 4085 msgid "Unsubscribing... "
 4086 msgstr "Framelder abonnement ... "
 4087 
 4088 #: src/lang.c:907
 4089 msgid "Unthreading articles..."
 4090 msgstr "Fjerner trådopsætning fra artikler ..."
 4091 
 4092 #: src/lang.c:908
 4093 msgid "Updated"
 4094 msgstr "Opdateret"
 4095 
 4096 #: src/lang.c:909
 4097 msgid "Updating"
 4098 msgstr "Opdaterer"
 4099 
 4100 #: src/lang.c:910
 4101 msgid "URL Menu"
 4102 msgstr "URL-menu"
 4103 
 4104 #: src/lang.c:911
 4105 msgid "URL Menu Commands"
 4106 msgstr "Kommandoer for URL-menu"
 4107 
 4108 #: src/lang.c:912
 4109 #, c-format
 4110 msgid "Opening %s"
 4111 msgstr "Åbner %s"
 4112 
 4113 #: src/lang.c:913
 4114 msgid "Select URL> "
 4115 msgstr "Vælg URL> "
 4116 
 4117 #: src/lang.c:914
 4118 msgid "No URLs in this article"
 4119 msgstr "Ingen URL'er i denne artikel"
 4120 
 4121 #: src/lang.c:915
 4122 msgid "Use MIME display program for this message?"
 4123 msgstr "Anvend MIME-visningsprogram for denne besked?"
 4124 
 4125 #: src/lang.c:916
 4126 msgid " -c    mark all news as read in subscribed newsgroups (batch mode)"
 4127 msgstr ""
 4128 " -c    marker alle nyheder som læst i abonnerede nyhedsgrupper "
 4129 "(jobtilstand)"
 4130 
 4131 #: src/lang.c:917
 4132 msgid " -Z    return status indicating if any unread news (batch mode)"
 4133 msgstr ""
 4134 " -Z    returner statusindikation hvis der er ulæste nyheder (jobtilstand)"
 4135 
 4136 #: src/lang.c:918
 4137 msgid " -q    don't check for new newsgroups"
 4138 msgstr " -q    led ikke efter nye nyhedsgrupper"
 4139 
 4140 #: src/lang.c:919
 4141 msgid " -X    don't save any files on quit"
 4142 msgstr " -X    gem ikke nogen filer ved afslutning"
 4143 
 4144 #: src/lang.c:920
 4145 msgid " -d    don't show newsgroup descriptions"
 4146 msgstr " -d    vis ikke beskrivelser for nyhedsgrupper"
 4147 
 4148 # »-G grænse« må være tilvalg+flag mens resten er beskrivelse
 4149 #: src/lang.c:921
 4150 msgid " -G limit get only limit articles/group"
 4151 msgstr " -G grænse hent kun artikler/gruppe med denne begrænsning"
 4152 
 4153 #: src/lang.c:922
 4154 #, c-format
 4155 msgid " -H    help information about %s"
 4156 msgstr " -H    hjælpinformation om %s"
 4157 
 4158 #: src/lang.c:923
 4159 msgid " -h    this help message"
 4160 msgstr " -h    denne hjælpebesked"
 4161 
 4162 #: src/lang.c:924
 4163 #, c-format
 4164 msgid " -I dir  news index file directory [default=%s]"
 4165 msgstr " -I mappe mappe for nyhedsindeksfilen [standard=%s]"
 4166 
 4167 #: src/lang.c:925
 4168 msgid " -u    update index files (batch mode)"
 4169 msgstr " -u    opdater indeksfiler (jobtilstand)"
 4170 
 4171 #: src/lang.c:926
 4172 #, c-format
 4173 msgid " -m dir  mailbox directory [default=%s]"
 4174 msgstr " -m mappe postkassemappe [standard=%s]"
 4175 
 4176 #: src/lang.c:927
 4177 #, c-format
 4178 msgid ""
 4179 "\n"
 4180 "Mail bug reports/comments to %s"
 4181 msgstr ""
 4182 "\n"
 4183 "Send fejlrapporter/kommentarer til %s"
 4184 
 4185 #: src/lang.c:928
 4186 msgid " -N    mail new news to your posts (batch mode)"
 4187 msgstr " -N    send nye nyheder til dine indlæg (jobtilstand)"
 4188 
 4189 # Jeg ville sætte (mindst) to mellemrum for at adskille ligesom i
 4190 # coreutils, og så rykke ekstra ind om nødvendigt. Også selvom den
 4191 # engelske ikke gør det
 4192 #: src/lang.c:929
 4193 msgid " -M user mail new news to specified user (batch mode)"
 4194 msgstr " -M bruger send nye nyheder til specificeret bruger (jobtilstand)"
 4195 
 4196 #: src/lang.c:930
 4197 #, c-format
 4198 msgid " -f file subscribed to newsgroups file [default=%s]"
 4199 msgstr " -f fil  har abonnement for nyhedsgruppefil [standard=%s]"
 4200 
 4201 #: src/lang.c:931
 4202 msgid " -x    no-posting mode"
 4203 msgstr " -x    tilstand uden indsendelse"
 4204 
 4205 #: src/lang.c:932
 4206 msgid " -w    post an article and exit"
 4207 msgstr " -w    send en artikel og afslut"
 4208 
 4209 #: src/lang.c:933
 4210 msgid " -o    post all postponed articles and exit"
 4211 msgstr " -o    send alle udsatte artikler og afslut"
 4212 
 4213 #: src/lang.c:934
 4214 msgid " -R    read news saved by -S option"
 4215 msgstr " -R    læs nyheder gemt med tilvalget -S"
 4216 
 4217 #: src/lang.c:935
 4218 #, c-format
 4219 msgid " -s dir  save news directory [default=%s]"
 4220 msgstr " -s mappe gem nyhedsmappe [standard=%s]"
 4221 
 4222 #: src/lang.c:936
 4223 msgid " -S    save new news for later reading (batch mode)"
 4224 msgstr " -S    gem nye nyheder til senere læsning (batchtilstand)"
 4225 
 4226 #: src/lang.c:937
 4227 msgid " -z    start if any unread news"
 4228 msgstr " -z    start hvis der er ulæste nyheder"
 4229 
 4230 #: src/lang.c:938
 4231 #, c-format
 4232 msgid ""
 4233 "A Usenet reader.\n"
 4234 "\n"
 4235 "Usage: %s [options] [newsgroup[,...]]"
 4236 msgstr ""
 4237 "En Usenetlæser.\n"
 4238 "\n"
 4239 "Brug: %s [tilvalg] [nyhedsgruppe[,...]]"
 4240 
 4241 #: src/lang.c:939
 4242 msgid " -v    verbose output for batch mode options"
 4243 msgstr " -v    uddybende udskrift for jobtilstandsindstillinger"
 4244 
 4245 #: src/lang.c:940
 4246 msgid " -V    print version & date information"
 4247 msgstr " -V    vis version- & datoinformation"
 4248 
 4249 #: src/lang.c:941
 4250 #, c-format
 4251 msgid "%s only useful without batch mode operations\n"
 4252 msgstr "%s er kun nyttig uden jobtilstandsoperationer\n"
 4253 
 4254 #: src/lang.c:942
 4255 #, c-format
 4256 msgid "%s only useful for batch mode operations\n"
 4257 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4258 
 4259 #: src/lang.c:943
 4260 #, fuzzy, c-format
 4261 msgid "%s only useful for batch or debug mode operations\n"
 4262 msgstr "%s er kun nyttig for jobtilstandsoperationer\n"
 4263 
 4264 #: src/lang.c:944
 4265 #, c-format
 4266 msgid "Useless combination %s and %s. Ignoring %s.\n"
 4267 msgstr "Nytteløs kombination %s og %s. Ignorerer %s.\n"
 4268 
 4269 #: src/lang.c:946
 4270 #, c-format
 4271 msgid ""
 4272 "\n"
 4273 "%s%d out of range (0 - %d). Reset to 0"
 4274 msgstr ""
 4275 "\n"
 4276 "%s%d uden for interval (0 - %d). Nulstil til 0"
 4277 
 4278 #: src/lang.c:947
 4279 #, c-format
 4280 msgid "View '%s' (%s/%s)?"
 4281 msgstr "Vis »%s« (%s/%s)?"
 4282 
 4283 #: src/lang.c:949
 4284 #, c-format
 4285 msgid ""
 4286 "\n"
 4287 "Warning: posting exceeds %d columns. Line %d is the first long one:\n"
 4288 "%-100s\n"
 4289 msgstr ""
 4290 "\n"
 4291 "Advarsel: indsendelse overstiger %d kolonner. Linje %d er den første lange:\n"
 4292 "%-100s\n"
 4293 
 4294 #: src/lang.c:950
 4295 msgid ""
 4296 "\n"
 4297 "Warning: article unchanged after editing\n"
 4298 msgstr ""
 4299 "\n"
 4300 "Advarsel: Artikel uændret efter redigering\n"
 4301 
 4302 #: src/lang.c:951
 4303 msgid ""
 4304 "\n"
 4305 "Warning: \"Subject:\" contains only whitespaces.\n"
 4306 msgstr ""
 4307 "\n"
 4308 "Advarsel: »Subject:« indeholder kun mellemrum.\n"
 4309 
 4310 #: src/lang.c:952
 4311 msgid ""
 4312 "\n"
 4313 "Warning: \"Subject:\" begins with \"Re: \" but there are no \"References:"
 4314 "\".\n"
 4315 msgstr ""
 4316 "\n"
 4317 "Advarsel: »Subject:« begynder med »Re:« men der er ingen »References:«.\n"
 4318 
 4319 #: src/lang.c:954
 4320 msgid ""
 4321 "\n"
 4322 "Warning: Article has \"References:\" but \"Subject:\" does not begin\n"
 4323 "     with \"Re: \" and does not contain \"(was:\".\n"
 4324 msgstr ""
 4325 "\n"
 4326 "Advarsel: Artikel har »References:« men »Subject:« begynder ikke med\n"
 4327 "     »Re:« og indeholder ikke »(was:«.\n"
 4328 
 4329 #: src/lang.c:957
 4330 msgid ""
 4331 "Read carefully!\n"
 4332 "\n"
 4333 " You are about to cancel an article seemingly written by you. This will "
 4334 "wipe\n"
 4335 " the article from most news servers throughout the world, but there is "
 4336 "no\n"
 4337 " guarantee that it will work.\n"
 4338 "\n"
 4339 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4340 "\n"
 4341 msgstr ""
 4342 "Læs omhyggeligt!\n"
 4343 "\n"
 4344 " Du er ved at fjerne en artikel, som ser ud til at være skrevet af dig "
 4345 "selv.\n"
 4346 " Det vil fjerne artiklen fra de fleste nyhedsservere, men der er ingen\n"
 4347 " garanti for at det vil fungere.\n"
 4348 "\n"
 4349 "Dette er artiklen, du er ved at fjerne:\n"
 4350 "\n"
 4351 
 4352 #: src/lang.c:961
 4353 msgid ""
 4354 "\n"
 4355 "Warning: You are using a non-plain transfer encoding (such as base64 or\n"
 4356 "     quoted-printable) and an external inews program to submit your\n"
 4357 "     article. If a signature is appended by that inews program it will\n"
 4358 "     not be encoded properly.\n"
 4359 msgstr ""
 4360 
 4361 #: src/lang.c:966
 4362 msgid ""
 4363 "\n"
 4364 "Warning: \"example\" is a reserved hierarchy!\n"
 4365 msgstr ""
 4366 "\n"
 4367 "Advarsel: »example« er et reserveret hierarki!\n"
 4368 
 4369 #: src/lang.c:967
 4370 #, c-format
 4371 msgid ""
 4372 "\n"
 4373 "\n"
 4374 "You are upgrading to tin %s from an earlier version.\n"
 4375 "Some values in your %s file have changed!\n"
 4376 "Read WHATSNEW, etc...\n"
 4377 msgstr ""
 4378 "\n"
 4379 "\n"
 4380 "Du opgraderer til %s fra en tidligere version.\n"
 4381 "Nogle værdier i din %s-fil har ændret sig!\n"
 4382 "Læs WHATSNEW, etc ...\n"
 4383 
 4384 #: src/lang.c:969
 4385 #, c-format
 4386 msgid ""
 4387 "\n"
 4388 "\n"
 4389 "You are downgrading to tin %s from a more recent version!\n"
 4390 "Some values in your %s file may be ignored, others might have changed!\n"
 4391 msgstr ""
 4392 "\n"
 4393 "\n"
 4394 "Du nedgraderer til tin %s fra en nyere version!\n"
 4395 "Nogle værdier i din %s-fil bliver måske ignoreret, andre kan ændre sig!\n"
 4396 
 4397 #: src/lang.c:972
 4398 #, c-format
 4399 msgid ""
 4400 "Warning: tin wrote fewer groups to your\n"
 4401 "\t%s\n"
 4402 "than it read at startup. If you didn't unsubscribe from %ld %s during\n"
 4403 "this session this indicates an error and you should backup your %s\n"
 4404 "before you start tin once again!\n"
 4405 msgstr ""
 4406 
 4407 #: src/lang.c:976
 4408 #, c-format
 4409 msgid ""
 4410 "\n"
 4411 "Warning: Found %d '-- \\n' lines, this may confuse some people.\n"
 4412 msgstr ""
 4413 "\n"
 4414 "Advarsel: Fandt %d »-- \\n«-linjer, dette kan forvirre nogle.\n"
 4415 
 4416 #: src/lang.c:977
 4417 #, c-format
 4418 msgid "Warning: Only %d out of %d articles were saved"
 4419 msgstr "Advarsel: Kun %d ud af %d artikler blev gemt"
 4420 
 4421 #: src/lang.c:978
 4422 #, c-format
 4423 msgid ""
 4424 "\n"
 4425 "Warning: Your signature is longer than %d lines. Since signatures usually "
 4426 "do\n"
 4427 "     not transport any useful information, they should be as short "
 4428 "as\n"
 4429 "     possible.\n"
 4430 msgstr ""
 4431 "\n"
 4432 "Advarsel: Din signatur er længere end %d linjer. Da signaturer normalt ikke\n"
 4433 "     indeholder nyttig information, skal de være så korte som mulig.\n"
 4434 
 4435 #: src/lang.c:982
 4436 #, c-format
 4437 msgid ""
 4438 "Warning: this mail address may contain a spamtrap. %s=continue, %s=abort? "
 4439 msgstr ""
 4440 "Advarsel: Denne postadresse kan indeholde en spamfælde. %s=continue, "
 4441 "%s=abort? "
 4442 
 4443 #: src/lang.c:983
 4444 msgid ""
 4445 "\n"
 4446 "Warning: Signatures should start with '-- \\n' not with '--\\n'.\n"
 4447 msgstr ""
 4448 "\n"
 4449 "Advarsel: Underskrifter skal starte med '-- \\n' ikke med '--\\n'.\n"
 4450 
 4451 #: src/lang.c:984
 4452 msgid "Writing attributes file..."
 4453 msgstr "Skriver attributfil ..."
 4454 
 4455 #: src/lang.c:986
 4456 #, c-format
 4457 msgid "%d Responses"
 4458 msgstr "%d svar"
 4459 
 4460 #: src/lang.c:988
 4461 #, c-format
 4462 msgid "Added %d %s"
 4463 msgstr "Tilføjede %d %s"
 4464 
 4465 #: src/lang.c:989
 4466 msgid "No unsubscribed groups to show"
 4467 msgstr "Ingen grupper der ikke er tilmeldte at vise"
 4468 
 4469 #: src/lang.c:990
 4470 msgid "Showing subscribed to groups only"
 4471 msgstr "Viser kun tilmeldte til grupper"
 4472 
 4473 #: src/lang.c:991
 4474 msgid "Yes "
 4475 msgstr "Ja "
 4476 
 4477 #: src/lang.c:992
 4478 msgid "  You have mail"
 4479 msgstr "   Du har post"
 4480 
 4481 #: src/lang.c:997
 4482 #, c-format
 4483 msgid ""
 4484 "\n"
 4485 "Warning: Posting is in %s and contains characters which are not\n"
 4486 "     in your selected MM_NETWORK_CHARSET: %s.\n"
 4487 "     These characters will be replaced by '?' if you post this\n"
 4488 "     article unchanged. To avoid garbling your article please either\n"
 4489 "     edit it and remove those characters or change the setting of\n"
 4490 "     MM_NETWORK_CHARSET to a suitable value for your posting via the\n"
 4491 "     M)enu option.\n"
 4492 msgstr ""
 4493 
 4494 #: src/lang.c:1008
 4495 msgid " -D mode debug mode"
 4496 msgstr "  -D tilstand fejlsøgningstilstand"
 4497 
 4498 #: src/lang.c:1012
 4499 msgid ""
 4500 "Read carefully!\n"
 4501 "\n"
 4502 " You are about to cancel an article seemingly not written by you. This "
 4503 "will\n"
 4504 " wipe the article from lots of news servers throughout the world;\n"
 4505 " Usenet's majority considers this rather inappropriate, to say the "
 4506 "least.\n"
 4507 " Only press 'd' if you are absolutely positive that you are ready to "
 4508 "take\n"
 4509 " the rap.\n"
 4510 "\n"
 4511 "This is the article you are about to cancel:\n"
 4512 "\n"
 4513 msgstr ""
 4514 
 4515 #: src/lang.c:1021
 4516 msgid "toggle color"
 4517 msgstr "slå farve til/fra"
 4518 
 4519 #: src/lang.c:1022
 4520 msgid ""
 4521 "# Changing colors of several screen parts\n"
 4522 "# Possible values are:\n"
 4523 "# -1 = default (white for foreground and black for background)\n"
 4524 "#  0 = black\n"
 4525 "#  1 = red\n"
 4526 "#  2 = green\n"
 4527 "#  3 = brown\n"
 4528 "#  4 = blue\n"
 4529 "#  5 = pink\n"
 4530 "#  6 = cyan\n"
 4531 "#  7 = white\n"
 4532 "# These are *only* for foreground:\n"
 4533 "#  8 = gray\n"
 4534 "#  9 = light red\n"
 4535 "# 10 = light green\n"
 4536 "# 11 = yellow\n"
 4537 "# 12 = light blue\n"
 4538 "# 13 = light pink\n"
 4539 "# 14 = light cyan\n"
 4540 "# 15 = light white\n"
 4541 "\n"
 4542 msgstr ""
 4543 "# Ændring af flere skærmdele\n"
 4544 "# Mulige værdier er:\n"
 4545 "# -1 = standard (hvid i forgrunden og sort i baggrunden)\n"
 4546 "#  0 = sort\n"
 4547 "#  1 = rød\n"
 4548 "#  2 = grøn\n"
 4549 "#  3 = brun\n"
 4550 "#  4 = blå\n"
 4551 "#  5 = lyserød\n"
 4552 "#  6 = cyan\n"
 4553 "#  7 = hvid\n"
 4554 "# Disse er *kun* for forgrunden:\n"
 4555 "#  8 = grå\n"
 4556 "#  9 = lyserød\n"
 4557 "# 10 = lysegrøn\n"
 4558 "# 11 = gul\n"
 4559 "# 12 = lyseblå\n"
 4560 "# 13 = lys lyserød\n"
 4561 "# 14 = lys cyan\n"
 4562 "# 15 = lys hvid\n"
 4563 "\n"
 4564 
 4565 #: src/lang.c:1042
 4566 msgid " -a    toggle color flag"
 4567 msgstr " -a    skift farveflag"
 4568 
 4569 #: src/lang.c:1046
 4570 msgid ""
 4571 "\n"
 4572 "Error: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4573 msgstr ""
 4574 "\n"
 4575 "Fejl: Followup-To angivet til mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4576 
 4577 #: src/lang.c:1047
 4578 #, c-format
 4579 msgid ""
 4580 "\n"
 4581 "Error: \"%s\" is renamed, use \"%s\" instead!\n"
 4582 msgstr ""
 4583 "\n"
 4584 "Fejl: »%s« omdøbes, brug »%s« i steden for!\n"
 4585 
 4586 #: src/lang.c:1048
 4587 #, c-format
 4588 msgid ""
 4589 "\n"
 4590 "Error: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4591 msgstr ""
 4592 "\n"
 4593 "Fejl: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4594 
 4595 #: src/lang.c:1049
 4596 #, c-format
 4597 msgid ""
 4598 "\n"
 4599 "Error: \"%s\" is not a valid newsgroup!\n"
 4600 msgstr ""
 4601 "\n"
 4602 "Fejl: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe!\n"
 4603 
 4604 #: src/lang.c:1051
 4605 msgid ""
 4606 "\n"
 4607 "Warning: Followup-To set to more than one newsgroup!\n"
 4608 msgstr ""
 4609 "\n"
 4610 "Advarsel: Followup-To angiver mere end en nyhedsgruppe!\n"
 4611 
 4612 #: src/lang.c:1052
 4613 #, c-format
 4614 msgid ""
 4615 "\n"
 4616 "Warning: \"%s\" is renamed, you should use \"%s\" instead!\n"
 4617 msgstr ""
 4618 "\n"
 4619 "Advarsel: »%s« er omdøbt, du skal bruge »%s« i stedet for!\n"
 4620 
 4621 #: src/lang.c:1053
 4622 #, c-format
 4623 msgid ""
 4624 "\n"
 4625 "Warning: cross-posting to %d newsgroups and no Followup-To line!\n"
 4626 msgstr ""
 4627 "\n"
 4628 "Advarsel: krydsindsendelse til %d nyhedsgrupper og ingen Followup-To-linje!\n"
 4629 
 4630 #: src/lang.c:1054
 4631 #, c-format
 4632 msgid ""
 4633 "\n"
 4634 "Warning: \"%s\" is not in your newsrc, it may be invalid at this site!\n"
 4635 msgstr ""
 4636 "\n"
 4637 "Advarsel: »%s« er ikke i din newsrc, den kan være ugyldig på denne side!\n"
 4638 
 4639 #: src/lang.c:1055
 4640 #, c-format
 4641 msgid ""
 4642 "\n"
 4643 "Warning: \"%s\" is not a valid newsgroup at this site!\n"
 4644 msgstr ""
 4645 "\n"
 4646 "Advarsel: »%s« er ikke en gyldig nyhedsgruppe på denne side!\n"
 4647 
 4648 #: src/lang.c:1059
 4649 #, c-format
 4650 msgid "%d files successfully written from %d articles. %d %s occurred."
 4651 msgstr "%d filer skrevet fra %d artikler. %d %s opstod."
 4652 
 4653 #: src/lang.c:1060
 4654 msgid "Missing parts."
 4655 msgstr "Manglende dele."
 4656 
 4657 #: src/lang.c:1061
 4658 msgid "No beginning."
 4659 msgstr "Ingen begyndelse."
 4660 
 4661 #: src/lang.c:1062
 4662 msgid "No data."
 4663 msgstr "Ingen data."
 4664 
 4665 #: src/lang.c:1063
 4666 msgid "Unknown error."
 4667 msgstr "Ukendt fejl."
 4668 
 4669 #: src/lang.c:1066
 4670 #, c-format
 4671 msgid "\tChecksum of %s (%ld %s)"
 4672 msgstr "\tKontrolsum for %s (%ld %s)"
 4673 
 4674 #: src/lang.c:1071
 4675 msgid "Reading mail active file... "
 4676 msgstr "Læser postaktiv fil ... "
 4677 
 4678 #: src/lang.c:1072
 4679 msgid "Reading mailgroups file... "
 4680 msgstr "Læser postgruppens fil ... "
 4681 
 4682 #: src/lang.c:1076
 4683 msgid "perform PGP operations on article"
 4684 msgstr "udfør PGP-handlinger på artikel"
 4685 
 4686 #: src/lang.c:1077
 4687 msgid "Add key(s) to public keyring?"
 4688 msgstr "Tilføj nøgle(r) til offentlig nøglering?"
 4689 
 4690 #: src/lang.c:1078
 4691 #, c-format
 4692 msgid "%s=encrypt, %s=sign, %s=both, %s=quit: "
 4693 msgstr "%s=krypter, %s=underskriv, %s=begge, %s=afslut: "
 4694 
 4695 #: src/lang.c:1079
 4696 #, c-format
 4697 msgid "%s=sign, %s=sign & include public key, %s=quit: "
 4698 msgstr "%s=underskriv, %s=underskriv & inkluder offentlig nøgle, %s=afslut: "
 4699 
 4700 #: src/lang.c:1080
 4701 #, c-format
 4702 msgid "PGP has not been set up (can't open %s)"
 4703 msgstr "PGP er ikke sat op (kan ikke åbne %s)"
 4704 
 4705 #: src/lang.c:1081
 4706 msgid "Article not signed and no public keys found"
 4707 msgstr "Artikel ikke underskrevet og ingen offentlige nøgler fundet"
 4708 
 4709 #: src/lang.c:1083
 4710 #, c-format
 4711 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4712 msgstr ""
 4713 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4714 
 4715 #: src/lang.c:1084
 4716 #, c-format
 4717 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4718 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4719 
 4720 #: src/lang.c:1085
 4721 #, c-format
 4722 msgid ""
 4723 "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4724 msgstr ""
 4725 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt "
 4726 "[%%s]: "
 4727 
 4728 #: src/lang.c:1087
 4729 #, c-format
 4730 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4731 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4732 
 4733 #: src/lang.c:1088
 4734 #, c-format
 4735 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4736 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=send [%%s]: "
 4737 
 4738 #: src/lang.c:1089
 4739 #, c-format
 4740 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=pgp, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4741 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=pgp, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4742 
 4743 #: src/lang.c:1093
 4744 #, c-format
 4745 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4746 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4747 
 4748 #: src/lang.c:1094
 4749 #, c-format
 4750 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=send [%%s]: "
 4751 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=indsend [%%s]: "
 4752 
 4753 #: src/lang.c:1095
 4754 #, c-format
 4755 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=ispell, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4756 msgstr ""
 4757 "%s=afslut, %s=rediger, %s=ispell, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4758 
 4759 #: src/lang.c:1097
 4760 #, c-format
 4761 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone: "
 4762 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt: "
 4763 
 4764 #: src/lang.c:1098
 4765 #, c-format
 4766 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=send [%%s]: "
 4767 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=send [%%s]: "
 4768 
 4769 #: src/lang.c:1099
 4770 #, c-format
 4771 msgid "%s=quit, %s=edit, %s=menu, %s=post, %s=postpone [%%s]: "
 4772 msgstr "%s=afslut, %s=rediger, %s=menu, %s=indsend, %s=udsæt [%%s]: "
 4773 
 4774 #: src/lang.c:1105
 4775 msgid "Try cache_overview_files to speed up things.\n"
 4776 msgstr "Prøv cache_overview_files for at øge hastigheden.\n"
 4777 
 4778 #: src/lang.c:1106
 4779 msgid "Tin will use local index files instead.\n"
 4780 msgstr "Tin vil i steden for anvende lokale indeksfiler.\n"
 4781 
 4782 #: src/lang.c:1107
 4783 msgid "Cannot find NNTP server name"
 4784 msgstr "Kan ikke finde NNTP-servernavn"
 4785 
 4786 #: src/lang.c:1108
 4787 #, c-format
 4788 msgid "Connecting to %s:%u..."
 4789 msgstr "Forbinder til %s:%u ..."
 4790 
 4791 #: src/lang.c:1109
 4792 #, fuzzy
 4793 msgid "Disconnecting from server..."
 4794 msgstr "Afbryder fra server ...\n"
 4795 
 4796 #: src/lang.c:1110
 4797 #, c-format
 4798 msgid "Failed to connect to NNTP server %s. Exiting..."
 4799 msgstr "Kunne ikke forbinde til NNTP-server %s. Afslutter ..."
 4800 
 4801 #: src/lang.c:1111
 4802 msgid "205 Closing connection"
 4803 msgstr "205 Lukker forbindelse"
 4804 
 4805 #: src/lang.c:1112
 4806 msgid "Your server does not support the NNTP XOVER or OVER command.\n"
 4807 msgstr "Din server understøtter ikke kommandoerne NNTP XOVER eller OVER.\n"
 4808 
 4809 #: src/lang.c:1113
 4810 msgid "Connection to news server has timed out. Reconnect?"
 4811 msgstr "Forbindelsen til nyhedsserveren har fået tidsudløb. Genforbind?"
 4812 
 4813 #: src/lang.c:1114
 4814 #, c-format
 4815 msgid ""
 4816 "Put the server name in the file %s,\n"
 4817 "or set the environment variable NNTPSERVER"
 4818 msgstr ""
 4819 "Placer servernavnet i filen %s,\n"
 4820 "eller angiv miljøvariablen NNTPSERVER"
 4821 
 4822 #: src/lang.c:1115
 4823 msgid " -A    force authentication on connect"
 4824 msgstr " -A    fremtving godkendelse ved forbindelse"
 4825 
 4826 #: src/lang.c:1116
 4827 #, c-format
 4828 msgid " -g serv read news from NNTP server serv [default=%s]"
 4829 msgstr " -g serv læs nyheder fra NNTP-server serv [standard=%s]"
 4830 
 4831 #: src/lang.c:1117
 4832 #, c-format
 4833 msgid " -p port use port as NNTP port [default=%d]"
 4834 msgstr " -p port brug port som NNTP-port [standard=%d]"
 4835 
 4836 #: src/lang.c:1118
 4837 msgid " -Q    quick start. Same as -nqd"
 4838 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -nqd"
 4839 
 4840 #: src/lang.c:1119
 4841 msgid " -r    read news remotely from default NNTP server"
 4842 msgstr " -r    læs nyheder eksternt fra standard-NNTP-server"
 4843 
 4844 #: src/lang.c:1120
 4845 msgid " -l    use only LIST instead of GROUP (-n) command"
 4846 msgstr " -l    brug kun LIST i stedet for GROUP-kommando (-n)"
 4847 
 4848 #: src/lang.c:1121
 4849 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from NNTP server"
 4850 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra NNTP-server"
 4851 
 4852 #: src/lang.c:1123
 4853 msgid " -4    force connecting via IPv4"
 4854 msgstr " -4    fremtving forbindelse via IPv4"
 4855 
 4856 #: src/lang.c:1124
 4857 msgid " -6    force connecting via IPv6"
 4858 msgstr " -6    fremtving forbindelse via IPv6"
 4859 
 4860 #: src/lang.c:1125
 4861 msgid ""
 4862 "\n"
 4863 "socket or connect problem\n"
 4864 msgstr ""
 4865 "\n"
 4866 "sokkel- eller forbindelsesproblem\n"
 4867 
 4868 #: src/lang.c:1127
 4869 #, c-format
 4870 msgid ""
 4871 "\n"
 4872 "Connection to %s: "
 4873 msgstr ""
 4874 "\n"
 4875 "Forbindelse til %s: "
 4876 
 4877 #: src/lang.c:1128
 4878 msgid "Giving up...\n"
 4879 msgstr "Giver op...\n"
 4880 
 4881 #: src/lang.c:1130
 4882 #, c-format
 4883 msgid "%s/tcp: Unknown service.\n"
 4884 msgstr "%s/tcp: Ukendt tjeneste.\n"
 4885 
 4886 #: src/lang.c:1134
 4887 msgid ""
 4888 "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4889 "Tin will try to use XHDR XREF instead (slows down things a bit).\n"
 4890 msgstr ""
 4891 "Din server har ikke Xref: i sin XOVER-information.\n"
 4892 "Tin vil forsøge at bruge XHDR XREF i stedet (gør tingene en smule "
 4893 "langsommere.\n"
 4894 
 4895 #: src/lang.c:1137
 4896 msgid "Your server does not have Xref: in its XOVER information.\n"
 4897 msgstr "Din server har ikke Xref: I sin XOVER-information.\n"
 4898 
 4899 #: src/lang.c:1140
 4900 #, c-format
 4901 msgid "Can't open %s. Try %s -r to read news via NNTP."
 4902 msgstr "Kan ikke åbne %s. Prøv %s -r for at læse nyheder via NNTP."
 4903 
 4904 #: src/lang.c:1143
 4905 msgid " -Q    quick start. Same as -qd"
 4906 msgstr " -Q    hurtigstart. Samme som -qd"
 4907 
 4908 #: src/lang.c:1144
 4909 msgid " -l    read only active file instead of scanning spool (-n) command"
 4910 msgstr " -l    læs kun aktiv fil i stedet for skanningskø-kommando (-n)"
 4911 
 4912 #: src/lang.c:1145
 4913 msgid " -n    only read subscribed .newsrc groups from spool"
 4914 msgstr " -n    læs kun abonnerede .newsrc-grupper fra kø"
 4915 
 4916 #: src/lang.c:1146
 4917 msgid "Your server does not have Xref: in its NOV-files.\n"
 4918 msgstr "Din server har ikke Xref: i sine NOV-filer.\n"
 4919 
 4920 #: src/lang.c:1150
 4921 msgid "Posting using external inews failed. Use built in inews instead?"
 4922 msgstr "Indsendelse via ekstern inews mislykkedes. Brug byg i inews i stedet?"
 4923 
 4924 #: src/lang.c:1151
 4925 msgid "It worked! Should I always use my built in inews from now on?"
 4926 msgstr "Det virkede! Skal jeg altid brug min bygning i inews fra nu af?"
 4927 
 4928 #: src/lang.c:1155
 4929 #, c-format
 4930 msgid "%d %s printed"
 4931 msgstr "%d %s udskrevet"
 4932 
 4933 #: src/lang.c:1156
 4934 msgid "output article/thread/hot/pattern/tagged articles to printer"
 4935 msgstr "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til printer"
 4936 
 4937 #: src/lang.c:1157
 4938 msgid "Print"
 4939 msgstr "Udskriv"
 4940 
 4941 #: src/lang.c:1158
 4942 msgid "Printing..."
 4943 msgstr "Udskriver ..."
 4944 
 4945 #: src/lang.c:1162
 4946 #, c-format
 4947 msgid "%d %s piped to \"%s\""
 4948 msgstr "%d %s sendt via datakanal til »%s«"
 4949 
 4950 #: src/lang.c:1163
 4951 msgid "pipe article/thread/hot/pattern/tagged articles into command"
 4952 msgstr ""
 4953 "send artikel/tråd/populær artikel/mønster/mærkede artikler til kommando"
 4954 
 4955 #: src/lang.c:1164
 4956 msgid "No command"
 4957 msgstr "Ingen kommando"
 4958 
 4959 #: src/lang.c:1165
 4960 msgid "Pipe"
 4961 msgstr "Datakanal"
 4962 
 4963 #: src/lang.c:1166
 4964 #, c-format
 4965 msgid "Pipe to command [%.*s]> "
 4966 msgstr "Datakanal til kommando [%.*s]> "
 4967 
 4968 #: src/lang.c:1167
 4969 msgid "Piping..."
 4970 msgstr "Via datakanal ..."
 4971 
 4972 #: src/lang.c:1169
 4973 msgid "Piping not enabled."
 4974 msgstr "Datakanal ikke aktiveret."
 4975 
 4976 #: src/lang.c:1173
 4977 #, c-format
 4978 msgid ""
 4979 "\n"
 4980 "Error: The \"%s:\" line has spaces in it that MUST be removed.\n"
 4981 "    The only allowable space is the one separating the colon (:)\n"
 4982 "    from the contents. Use a comma (,) to separate multiple\n"
 4983 "    newsgroup names.\n"
 4984 msgstr ""
 4985 "\n"
 4986 "Fejl: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes. Det eneste\n"
 4987 "   lovlige mellemrum er det adskilt af kolon (:) fra indholdet.\n"
 4988 "   Brug et komma (,) for at adskille flere nyhedsgruppers navne.\n"
 4989 
 4990 #: src/lang.c:1178
 4991 #, c-format
 4992 msgid ""
 4993 "\n"
 4994 "Error: The \"%s:\" line is continued in the next line. Since\n"
 4995 "    the line may not contain whitespace, this is not allowed.\n"
 4996 "    Please write all newsgroups into a single line.\n"
 4997 msgstr ""
 4998 "\n"
 4999 "Fejl: Linjen »%s:« fortsættes ikke på næste linje. Da linjen ikke\n"
 5000 "   må indeholde blanke felter, er dette ikke tilladt.\n"
 5001 "   Skriv venligst alle nyhedsgrupper i en enkel linje.\n"
 5002 
 5003 #: src/lang.c:1183
 5004 #, c-format
 5005 msgid ""
 5006 "\n"
 5007 "Warning: The \"%s:\" line is continued in the next line.\n"
 5008 "     This is a very new feature and may not be accepted by all servers.\n"
 5009 "     To avoid trouble please write all newsgroups into a single line.\n"
 5010 msgstr ""
 5011 "\n"
 5012 "Advarsel: Linjen »%s:« fortsættes på den næste linje.\n"
 5013 "     Dette er en helt ny funktion og accepteres måske ikke af alle\n"
 5014 "     servere. For at undgå problemer så skriv alle nyhedsgrupper på\n"
 5015 "     en enkelt linje.\n"
 5016 
 5017 #: src/lang.c:1187
 5018 #, c-format
 5019 msgid ""
 5020 "\n"
 5021 "Warning: The \"%s:\" line has spaces in it that SHOULD be removed.\n"
 5022 msgstr ""
 5023 "\n"
 5024 "Advarsel: Linjen »%s:« har mellemrum som SKAL fjernes.\n"
 5025 
 5026 #: src/lang.c:1192
 5027 msgid ""
 5028 "\n"
 5029 " If your article contains quoted text please take some time to pare it "
 5030 "down\n"
 5031 " to just the key points to which you are responding, or people will "
 5032 "think\n"
 5033 " you are a dweeb! Many people have the habit of skipping any article "
 5034 "whose\n"
 5035 " first page is largely quoted material. Format your article to fit in "
 5036 "less\n"
 5037 " then 80 chars, since that's the conventional size (72 is a good choice "
 5038 "as\n"
 5039 " it allows quoting without exceeding the limit). If your lines are too "
 5040 "long\n"
 5041 " they'll wrap around ugly and people won't read what you write. If "
 5042 "you\n"
 5043 " aren't careful and considerate in formatting your posting, people "
 5044 "are\n"
 5045 " likely to ignore it completely. It's a crowded net out there.\n"
 5046 msgstr ""
 5047 
 5048 #: src/lang.c:1205
 5049 msgid "shell escape"
 5050 msgstr ""
 5051 
 5052 #: src/lang.c:1206
 5053 #, c-format
 5054 msgid "Shell Command (%s)"
 5055 msgstr "Skalkommando (%s)"
 5056 
 5057 #: src/lang.c:1207
 5058 #, c-format
 5059 msgid "Enter shell command [%s]> "
 5060 msgstr "Indtast skalkommando [%s]> "
 5061 
 5062 #: src/lang.c:1211
 5063 #, c-format
 5064 msgid "%s: Can't get entry for TERM\n"
 5065 msgstr "%s: Kan ikke indhente post for TERM\n"
 5066 
 5067 #: src/lang.c:1215
 5068 #, c-format
 5069 msgid "Group %.*s ('q' to quit)..."
 5070 msgstr "Gruppe %.*s (»q« for afslut) ..."
 5071 
 5072 #: src/lang.c:1217
 5073 #, c-format
 5074 msgid "Group %.*s..."
 5075 msgstr "Gruppe %.*s ..."
 5076 
 5077 #: src/lang.c:1221
 5078 msgid "Server unavailable\n"
 5079 msgstr "Server utilgængelig\n"
 5080 
 5081 #: src/lang.c:1227
 5082 #, c-format
 5083 msgid ""
 5084 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; "
 5085 "%s=post"
 5086 msgstr ""
 5087 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; "
 5088 "%s=sæt mærke; %s=indsend"
 5089 
 5090 #: src/lang.c:1228
 5091 #, c-format
 5092 msgid ""
 5093 "%s=pipe; %s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5094 msgstr ""
 5095 "%s=datakanal; %s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt "
 5096 "mærke; %s=indsend"
 5097 
 5098 #: src/lang.c:1230
 5099 #, c-format
 5100 msgid ""
 5101 "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5102 msgstr ""
 5103 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5104 "%s=indsend"
 5105 
 5106 #: src/lang.c:1231
 5107 #, c-format
 5108 msgid "%s=mail; %s=print; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5109 msgstr ""
 5110 "%s=post; %s=udskriv; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5111 
 5112 #: src/lang.c:1235
 5113 #, c-format
 5114 msgid ""
 5115 "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5116 msgstr ""
 5117 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; "
 5118 "%s=indsend"
 5119 
 5120 #: src/lang.c:1236
 5121 #, c-format
 5122 msgid "%s=pipe; %s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5123 msgstr ""
 5124 "%s=datakanal; %s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5125 
 5126 #: src/lang.c:1238
 5127 #, c-format
 5128 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=toggle all/unread; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5129 msgstr ""
 5130 "%s=post; %s=afslut; %s=skift alle/ulæst; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5131 
 5132 #: src/lang.c:1239
 5133 #, c-format
 5134 msgid "%s=mail; %s=quit; %s=reply mail; %s=save; %s=tag; %s=post"
 5135 msgstr "%s=post; %s=afslut; %s=besvar; %s=gem; %s=sæt mærke; %s=indsend"
 5136 
 5137 #: src/lang.c:1245
 5138 msgid "Terminal does not support color"
 5139 msgstr "Terminal understøtter ikke farver"
 5140 
 5141 #: src/lang.c:1250
 5142 #, c-format
 5143 msgid "Trying %s"
 5144 msgstr "Forsøger %s"
 5145 
 5146 #: src/lang.c:1264 src/lang.c:1292 src/lang.c:1574 src/refs.c:292
 5147 msgid "None"
 5148 msgstr "Ingen"
 5149 
 5150 #: src/lang.c:1265
 5151 msgid "Subject"
 5152 msgstr "Emne"
 5153 
 5154 #: src/lang.c:1266
 5155 msgid "References"
 5156 msgstr "Referencer"
 5157 
 5158 #: src/lang.c:1267
 5159 msgid "Both Subject and References"
 5160 msgstr "Både emne og referencer"
 5161 
 5162 #: src/lang.c:1268
 5163 msgid "Multipart Subject"
 5164 msgstr "Emne i flere dele"
 5165 
 5166 #: src/lang.c:1269
 5167 msgid "Percentage Match"
 5168 msgstr "Procentmatch"
 5169 
 5170 #: src/lang.c:1282 src/lang.c:1373 src/lang.c:1463
 5171 msgid "No"
 5172 msgstr "Nej"
 5173 
 5174 #: src/lang.c:1283 src/lang.c:1465
 5175 msgid "Yes"
 5176 msgstr "Ja"
 5177 
 5178 #: src/lang.c:1284
 5179 msgid "Hide All"
 5180 msgstr "Gem alle"
 5181 
 5182 #: src/lang.c:1293
 5183 msgid "Address"
 5184 msgstr "Adresse"
 5185 
 5186 #: src/lang.c:1294
 5187 msgid "Full Name"
 5188 msgstr "Fulde navn"
 5189 
 5190 #: src/lang.c:1295
 5191 msgid "Address and Name"
 5192 msgstr "Adresse og navn"
 5193 
 5194 #: src/lang.c:1303
 5195 msgid "Max"
 5196 msgstr "Maks."
 5197 
 5198 #: src/lang.c:1304
 5199 msgid "Sum"
 5200 msgstr "Sum"
 5201 
 5202 #: src/lang.c:1305
 5203 msgid "Average"
 5204 msgstr "Gennemsnit"
 5205 
 5206 #: src/lang.c:1315 src/lang.c:1335
 5207 msgid "Black"
 5208 msgstr "Sort"
 5209 
 5210 #: src/lang.c:1316 src/lang.c:1336
 5211 msgid "Red"
 5212 msgstr "Rød"
 5213 
 5214 #: src/lang.c:1317 src/lang.c:1337
 5215 msgid "Green"
 5216 msgstr "Grøn"
 5217 
 5218 #: src/lang.c:1318 src/lang.c:1338
 5219 msgid "Brown"
 5220 msgstr "Brun"
 5221 
 5222 #: src/lang.c:1319 src/lang.c:1339
 5223 msgid "Blue"
 5224 msgstr "Blå"
 5225 
 5226 # Andre muligheder: Rødviolet
 5227 #: src/lang.c:1320 src/lang.c:1340
 5228 msgid "Pink"
 5229 msgstr "Pink"
 5230 
 5231 # Cyan er en blå/grøn farve. (kunne også bruge turkis som oversættelse).
 5232 #: src/lang.c:1321 src/lang.c:1341
 5233 msgid "Cyan"
 5234 msgstr "Cyan"
 5235 
 5236 #: src/lang.c:1322 src/lang.c:1342
 5237 msgid "White"
 5238 msgstr "Hvis"
 5239 
 5240 #: src/lang.c:1323
 5241 msgid "Gray"
 5242 msgstr "Grå"
 5243 
 5244 #: src/lang.c:1324
 5245 msgid "Light Red"
 5246 msgstr "Lyserød"
 5247 
 5248 #: src/lang.c:1325
 5249 msgid "Light Green"
 5250 msgstr "Lysegrøn"
 5251 
 5252 #: src/lang.c:1326
 5253 msgid "Yellow"
 5254 msgstr "Gul"
 5255 
 5256 #: src/lang.c:1327
 5257 msgid "Light Blue"
 5258 msgstr "Lyseblå"
 5259 
 5260 #: src/lang.c:1328
 5261 msgid "Light Pink"
 5262 msgstr "Lys pink"
 5263 
 5264 #: src/lang.c:1329
 5265 msgid "Light Cyan"
 5266 msgstr "Lys cyan"
 5267 
 5268 #: src/lang.c:1330
 5269 msgid "Light White"
 5270 msgstr "Lysehvid"
 5271 
 5272 #: src/lang.c:1351 src/lang.c:1470 src/lang.c:1485
 5273 msgid "Nothing"
 5274 msgstr "Intet"
 5275 
 5276 #: src/lang.c:1353
 5277 msgid "Space"
 5278 msgstr "Mellemrum"
 5279 
 5280 #: src/lang.c:1361
 5281 msgid "Normal"
 5282 msgstr "Normal"
 5283 
 5284 #: src/lang.c:1362
 5285 msgid "Best highlighting"
 5286 msgstr "Bedste fremhævelse"
 5287 
 5288 #: src/lang.c:1363
 5289 msgid "Underline"
 5290 msgstr "Understregning"
 5291 
 5292 #: src/lang.c:1364
 5293 msgid "Reverse video"
 5294 msgstr "Omvendt video"
 5295 
 5296 #: src/lang.c:1365
 5297 msgid "Blinking"
 5298 msgstr "Blinkende"
 5299 
 5300 #: src/lang.c:1366
 5301 msgid "Half bright"
 5302 msgstr "Halv lyssætning"
 5303 
 5304 #: src/lang.c:1367
 5305 msgid "Bold"
 5306 msgstr "Fed"
 5307 
 5308 #: src/lang.c:1374
 5309 msgid "Cc"
 5310 msgstr "Cc"
 5311 
 5312 #: src/lang.c:1375
 5313 msgid "Bcc"
 5314 msgstr "Bcc"
 5315 
 5316 #: src/lang.c:1376
 5317 msgid "Cc and Bcc"
 5318 msgstr "Cc og Bcc"
 5319 
 5320 #: src/lang.c:1393 src/lang.c:1406
 5321 msgid "none"
 5322 msgstr "ingen"
 5323 
 5324 #: src/lang.c:1394
 5325 msgid "commands"
 5326 msgstr "kommandoer"
 5327 
 5328 #: src/lang.c:1395
 5329 msgid "select"
 5330 msgstr "vælg"
 5331 
 5332 #: src/lang.c:1397
 5333 msgid "commands & quit"
 5334 msgstr "kommandoer og afslut"
 5335 
 5336 #: src/lang.c:1398
 5337 msgid "commands & select"
 5338 msgstr "kommandoer og vælg"
 5339 
 5340 #: src/lang.c:1399
 5341 msgid "quit & select"
 5342 msgstr "afslut og vælg"
 5343 
 5344 #: src/lang.c:1400
 5345 msgid "commands & quit & select"
 5346 msgstr "kommandoer og afslut og vælg"
 5347 
 5348 #: src/lang.c:1407
 5349 msgid "PageDown"
 5350 msgstr "Side ned (PageDown)"
 5351 
 5352 #: src/lang.c:1408
 5353 msgid "PageNextUnread"
 5354 msgstr "Side næste ulæst (PageNextUnread)"
 5355 
 5356 #: src/lang.c:1409
 5357 msgid "PageDown or PageNextUnread"
 5358 msgstr "Side ned eller Side næste ulæst"
 5359 
 5360 #: src/lang.c:1415
 5361 msgid "Subject: (case sensitive)"
 5362 msgstr "Subject: (versalfølsom)"
 5363 
 5364 #: src/lang.c:1416
 5365 msgid "Subject: (ignore case)"
 5366 msgstr "Subject: (ikke versalfølsom)"
 5367 
 5368 #: src/lang.c:1417
 5369 msgid "From: (case sensitive)"
 5370 msgstr "From: (versalfølsom)"
 5371 
 5372 #: src/lang.c:1418
 5373 msgid "From: (ignore case)"
 5374 msgstr "From: (ikke versalfølsom)"
 5375 
 5376 #: src/lang.c:1419
 5377 msgid "Msg-ID: & full References: line"
 5378 msgstr "Msg-ID: og fulde References: linje"
 5379 
 5380 #: src/lang.c:1420
 5381 msgid "Msg-ID: & last References: only"
 5382 msgstr "Msg-ID: og sidste References: kun"
 5383 
 5384 #: src/lang.c:1421
 5385 msgid "Message-ID: entry only"
 5386 msgstr "Message-ID: kun post"
 5387 
 5388 # lines skal ikke oversætttes
 5389 #: src/lang.c:1422
 5390 msgid "Lines:"
 5391 msgstr "Lines:"
 5392 
 5393 #: src/lang.c:1428
 5394 msgid "Don't trim article body"
 5395 msgstr "Beskær ikke artikeltekst"
 5396 
 5397 #: src/lang.c:1429
 5398 msgid "Skip leading blank lines"
 5399 msgstr "Spring indledende tomme linjer over"
 5400 
 5401 #: src/lang.c:1430
 5402 msgid "Skip trailing blank lines"
 5403 msgstr "Spring afsluttende tomme linjer over"
 5404 
 5405 #: src/lang.c:1431
 5406 msgid "Skip leading and trailing blank l."
 5407 msgstr "Spring indledende og afsluttende tomme linjer over"
 5408 
 5409 #: src/lang.c:1432
 5410 msgid "Compact multiple between text"
 5411 msgstr "Komprimer flere tomme linjer mellem tekst"
 5412 
 5413 #: src/lang.c:1433
 5414 msgid "Compact multiple and skip leading"
 5415 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelad foranstillede"
 5416 
 5417 #: src/lang.c:1434
 5418 msgid "Compact multiple and skip trailing"
 5419 msgstr "Komprimer flere tomme linjer og udelag efterstillede"
 5420 
 5421 #: src/lang.c:1435
 5422 msgid "Compact mltpl., skip lead. & trai."
 5423 msgstr "Kompr. fl.tom.linj., udelad for- & efterstil."
 5424 
 5425 #: src/lang.c:1464
 5426 msgid "Shell archive"
 5427 msgstr "Skalarkiv"
 5428 
 5429 #: src/lang.c:1471
 5430 msgid "Subject: (descending)"
 5431 msgstr "Subject: (faldende)"
 5432 
 5433 #: src/lang.c:1472
 5434 msgid "Subject: (ascending)"
 5435 msgstr "Subject: (stigende)"
 5436 
 5437 #: src/lang.c:1473
 5438 msgid "From: (descending)"
 5439 msgstr "From: (faldende)"
 5440 
 5441 #: src/lang.c:1474
 5442 msgid "From: (ascending)"
 5443 msgstr "From: (stigende)"
 5444 
 5445 #: src/lang.c:1475
 5446 msgid "Date: (descending)"
 5447 msgstr "Date: (faldende)"
 5448 
 5449 #: src/lang.c:1476
 5450 msgid "Date: (ascending)"
 5451 msgstr "Date: (stigende)"
 5452 
 5453 #: src/lang.c:1477 src/lang.c:1486
 5454 msgid "Score (descending)"
 5455 msgstr "Point (faldende)"
 5456 
 5457 #: src/lang.c:1478 src/lang.c:1487
 5458 msgid "Score (ascending)"
 5459 msgstr "Point (stigende)"
 5460 
 5461 # Lines skal ikke oversættes
 5462 #: src/lang.c:1479
 5463 msgid "Lines: (descending)"
 5464 msgstr "Lines: (faldende)"
 5465 
 5466 # Lines skal ikke oversættes
 5467 #: src/lang.c:1480
 5468 msgid "Lines: (ascending)"
 5469 msgstr "Lines: (stigende)"
 5470 
 5471 #: src/lang.c:1488
 5472 msgid "Last posting date (descending)"
 5473 msgstr "Sidste indsendingsdato (faldende)"
 5474 
 5475 #: src/lang.c:1489
 5476 msgid "Last posting date (ascending)"
 5477 msgstr "Sidste indsendingsdato (stigende)"
 5478 
 5479 #: src/lang.c:1495
 5480 msgid "Quick-sort"
 5481 msgstr "Hurtigsortering"
 5482 
 5483 #: src/lang.c:1496
 5484 msgid "Heap-sort"
 5485 msgstr "Bunkesortering"
 5486 
 5487 #: src/lang.c:1503
 5488 msgid "Always Keep"
 5489 msgstr "Behold altid"
 5490 
 5491 #: src/lang.c:1504
 5492 msgid "Always Remove"
 5493 msgstr "Fjern altid"
 5494 
 5495 #: src/lang.c:1505
 5496 msgid "Mark with D on selection screen"
 5497 msgstr "Marker med D på udvælgelsesskærmen"
 5498 
 5499 #: src/lang.c:1511
 5500 msgid "Kill only unread arts"
 5501 msgstr "Dræb kun ulæst kunst"
 5502 
 5503 #: src/lang.c:1512
 5504 msgid "Kill all arts & show with K"
 5505 msgstr "Dræb al kunst og vis med K"
 5506 
 5507 #. TODO: s/K/art_marked_killed/
 5508 #: src/lang.c:1513
 5509 msgid "Kill all arts and never show"
 5510 msgstr "Dræb al kunst og vis aldrig"
 5511 
 5512 #: src/lang.c:1519
 5513 msgid "Nothing special"
 5514 msgstr "Intet specielt"
 5515 
 5516 #: src/lang.c:1520
 5517 msgid "Compress quotes"
 5518 msgstr "Komprimer citattegn"
 5519 
 5520 #: src/lang.c:1521
 5521 msgid "Quote signatures"
 5522 msgstr "Citer underskrifter"
 5523 
 5524 #: src/lang.c:1522
 5525 msgid "Compress quotes, quote sigs"
 5526 msgstr "Komprimer citattegn, citer underskr."
 5527 
 5528 #: src/lang.c:1523
 5529 msgid "Quote empty lines"
 5530 msgstr "Citater tomme linjer"
 5531 
 5532 #: src/lang.c:1524
 5533 msgid "Compress quotes, quote empty lines"
 5534 msgstr "Komprimer citattegn, citer tomme linjer"
 5535 
 5536 #: src/lang.c:1525
 5537 msgid "Quote sigs & empty lines"
 5538 msgstr "Citer underskrifter og tomme linjer"
 5539 
 5540 #: src/lang.c:1526
 5541 msgid "Comp. q., quote sigs & empty lines"
 5542 msgstr "Kompr. c., citer underskr. og tomme linjer"
 5543 
 5544 #: src/lang.c:1566
 5545 msgid "no"
 5546 msgstr "nej"
 5547 
 5548 #: src/lang.c:1567
 5549 msgid "with headers"
 5550 msgstr "med teksthoveder"
 5551 
 5552 #: src/lang.c:1568
 5553 msgid "without headers"
 5554 msgstr "uden teksthoveder"
 5555 
 5556 # hvad er det her for nogle forkortelser (bevaret på engelsk)
 5557 #: src/lang.c:1575
 5558 msgid "NFKC"
 5559 msgstr "NFKC"
 5560 
 5561 #: src/lang.c:1577
 5562 msgid "NFKD"
 5563 msgstr "NFKD"
 5564 
 5565 #: src/lang.c:1578
 5566 msgid "NFC"
 5567 msgstr "NFC"
 5568 
 5569 #: src/lang.c:1579
 5570 msgid "NFD"
 5571 msgstr "NFD"
 5572 
 5573 #: src/lang.c:1581
 5574 msgid "NFKC case fold"
 5575 msgstr ""
 5576 
 5577 #: src/lang.c:1590
 5578 msgid "Display Options"
 5579 msgstr "Vis indstillinger"
 5580 
 5581 #: src/lang.c:1597
 5582 msgid "Color Options"
 5583 msgstr "Farveindstillinger"
 5584 
 5585 #: src/lang.c:1603
 5586 msgid "Highlight Options"
 5587 msgstr "Fremhævelsesindstillinger"
 5588 
 5589 #: src/lang.c:1610
 5590 msgid "Article-Limiting Options"
 5591 msgstr "Artikelbegrænsende indstillinger"
 5592 
 5593 #: src/lang.c:1616
 5594 msgid "Posting/Mailing Options"
 5595 msgstr "Indsendelses-/postindstillinger"
 5596 
 5597 #: src/lang.c:1622
 5598 msgid "Saving/Printing Options"
 5599 msgstr "Gemnings-/udskrivningsindstillinger"
 5600 
 5601 #: src/lang.c:1628
 5602 msgid "Expert Options"
 5603 msgstr "Ekspertindstillinger"
 5604 
 5605 #: src/lang.c:1634
 5606 msgid "Filtering Options"
 5607 msgstr "Filterindstillinger"
 5608 
 5609 #: src/lang.c:1639 src/lang.c:1670 src/lang.c:1676 src/lang.c:1703
 5610 #: src/lang.c:1755 src/lang.c:1761 src/lang.c:1771 src/lang.c:1782
 5611 #: src/lang.c:1800 src/lang.c:1869 src/lang.c:2070 src/lang.c:2076
 5612 #: src/lang.c:2082 src/lang.c:2097 src/lang.c:2109 src/lang.c:2116
 5613 #: src/lang.c:2170 src/lang.c:2179 src/lang.c:2185 src/lang.c:2192
 5614 #: src/lang.c:2199 src/lang.c:2206 src/lang.c:2213 src/lang.c:2220
 5615 #: src/lang.c:2227 src/lang.c:2234 src/lang.c:2241 src/lang.c:2248
 5616 #: src/lang.c:2255 src/lang.c:2262 src/lang.c:2269 src/lang.c:2276
 5617 #: src/lang.c:2283 src/lang.c:2290 src/lang.c:2297 src/lang.c:2304
 5618 #: src/lang.c:2311 src/lang.c:2318 src/lang.c:2325 src/lang.c:2332
 5619 #: src/lang.c:2339 src/lang.c:2346 src/lang.c:2353 src/lang.c:2361
 5620 #: src/lang.c:2377 src/lang.c:2384 src/lang.c:2391 src/lang.c:2398
 5621 #: src/lang.c:2404 src/lang.c:2410 src/lang.c:2427 src/lang.c:2439
 5622 #: src/lang.c:2474 src/lang.c:2527 src/lang.c:2541 src/lang.c:2547
 5623 #: src/lang.c:2572 src/lang.c:2590 src/lang.c:2607 src/lang.c:2619
 5624 #: src/lang.c:2652 src/lang.c:2688 src/lang.c:2708 src/lang.c:2743
 5625 #: src/lang.c:2753 src/lang.c:2760 src/lang.c:2786 src/lang.c:2810
 5626 #: src/lang.c:2887 src/lang.c:2902 src/lang.c:2910 src/lang.c:2924
 5627 #: src/lang.c:2930 src/lang.c:2968
 5628 msgid "<SPACE> toggles, <CR> sets, <ESC> cancels."
 5629 msgstr "<MELLEMRUM> skifter, <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 5630 
 5631 #: src/lang.c:1640
 5632 msgid "Show mini menu & posting etiquette"
 5633 msgstr "Vis minimenu og indlægsetikette"
 5634 
 5635 #: src/lang.c:1641
 5636 msgid ""
 5637 "# If ON show a mini menu of useful commands at each level\n"
 5638 "# and posting etiquette after composing an article\n"
 5639 msgstr ""
 5640 "# Hvis slået til, så vis en minimenu med nyttige kommandoer på hvert niveau\n"
 5641 "# og indlægsetikette efter komponering af en artikel\n"
 5642 
 5643 #: src/lang.c:1646
 5644 msgid "Show short description for each newsgroup. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5645 msgstr ""
 5646 "Vis kort beskrivelse for hver nyhedsgruppe. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5647 "ændrer."
 5648 
 5649 #: src/lang.c:1647
 5650 msgid "Show description of each newsgroup"
 5651 msgstr "Vis beskrivelse af hver nyhedsgruppe"
 5652 
 5653 #: src/lang.c:1648
 5654 msgid ""
 5655 "# If ON show group description text after newsgroup name at\n"
 5656 "# group selection level\n"
 5657 msgstr ""
 5658 "# Hvis slået til, så vis gruppebeskrivelsestekst efter nyhedsgruppenavn\n"
 5659 "# på gruppemarkeringsniveau\n"
 5660 
 5661 #: src/lang.c:1653
 5662 msgid ""
 5663 "Show From (author) fields in group & thread level. <SPACE> toggles & <CR> "
 5664 "sets."
 5665 msgstr ""
 5666 "Vis Fra-felter (forfatter) i gruppe- og trådniveau. <MELLEMRUM> skifter og "
 5667 "<CR> ændrer."
 5668 
 5669 #: src/lang.c:1654
 5670 msgid "In group and thread level, show author by"
 5671 msgstr "I gruppe- og trådniveau, vis forfatter efter"
 5672 
 5673 #: src/lang.c:1655
 5674 msgid ""
 5675 "# Part of From field to display in group and thread level\n"
 5676 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5677 "#  0 = none\n"
 5678 "#  1 = address\n"
 5679 "# * 2 = full name\n"
 5680 "#  3 = both\n"
 5681 msgstr ""
 5682 "# Del af Fra-felt, der skal vises i gruppe- og trådniveau\n"
 5683 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5684 "#  0 = ingen\n"
 5685 "#  1 = adresse\n"
 5686 "# * 2 = fulde navn\n"
 5687 "#  3 = begge\n"
 5688 
 5689 #: src/lang.c:1664
 5690 msgid "Draw -> or highlighted bar for selection. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5691 msgstr ""
 5692 "Tegn -> eller fremhævet bjælke for markering. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5693 "ændrer."
 5694 
 5695 #: src/lang.c:1665
 5696 msgid "Draw -> instead of highlighted bar"
 5697 msgstr "Tegn -> i stedet for fremhævet bjælke"
 5698 
 5699 #: src/lang.c:1666
 5700 msgid "# If ON use -> otherwise highlighted bar for selection\n"
 5701 msgstr ""
 5702 "# Hvis slået til, så brug -> ellers brug fremhævet bjælke for markering\n"
 5703 
 5704 #: src/lang.c:1671
 5705 msgid "Use inverse video for page headers"
 5706 msgstr "Brug omvendt video for sideteksthoveder"
 5707 
 5708 #: src/lang.c:1672
 5709 msgid "# If ON use inverse video for page headers at different levels\n"
 5710 msgstr ""
 5711 "# Hvis slået til, så brug omvendt video for sideteksthoveder på forskellige "
 5712 "niveauer\n"
 5713 
 5714 #: src/lang.c:1677
 5715 msgid "Thread articles by"
 5716 msgstr "Trådopdel artikler efter"
 5717 
 5718 #: src/lang.c:1678
 5719 msgid ""
 5720 "# Thread articles by ...\n"
 5721 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5722 "#  0 = nothing\n"
 5723 "#  1 = Subject\n"
 5724 "#  2 = References\n"
 5725 "# * 3 = Both (Subject and References)\n"
 5726 "#  4 = Multipart Subject\n"
 5727 "#  5 = Percentage Match\n"
 5728 msgstr ""
 5729 "# Opdel artikler efter ...\n"
 5730 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5731 "#  0 = intet\n"
 5732 "#  1 = Emne\n"
 5733 "#  2 = Referencer\n"
 5734 "# * 3 = Begge (emne og referencer)\n"
 5735 "#  4 = Emne med flere dele\n"
 5736 "#  5 = Procentmatch\n"
 5737 
 5738 #: src/lang.c:1689
 5739 msgid "Enter percentage match required to thread together. <CR> sets."
 5740 msgstr "Indtast procentmatch krævet for at lave tråde. <CR> ændrer."
 5741 
 5742 #: src/lang.c:1690
 5743 msgid "Thread percentage match"
 5744 msgstr "Trådprocentmatch"
 5745 
 5746 #: src/lang.c:1692
 5747 #, no-c-format
 5748 msgid ""
 5749 "# Thread percentage match...\n"
 5750 "# the percentage of characters in the subject of an article that must match\n"
 5751 "# a base article for both those articles to be considered to belong to the\n"
 5752 "# same thread. This option is an integer percentage, eg. 80, no decimals "
 5753 "may\n"
 5754 "# follow. If 80 is used here, then 80% of the characters must match "
 5755 "exactly,\n"
 5756 "# no insertion of a character, for the two articles to be put in the same\n"
 5757 "# thread. eg. 'happy' and 'harpy' would match, but 'harpie', 'happie' and\n"
 5758 "# 'harppy' would be threaded separately from 'happy'\n"
 5759 msgstr ""
 5760 
 5761 #: src/lang.c:1704
 5762 msgid "Score of a thread"
 5763 msgstr "Bedømmelse for en tråd"
 5764 
 5765 #: src/lang.c:1705
 5766 msgid ""
 5767 "# Thread score\n"
 5768 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5769 "# * 0 = max\n"
 5770 "#  1 = sum\n"
 5771 "#  2 = average\n"
 5772 msgstr ""
 5773 "# Trådbedømmelse\n"
 5774 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5775 "# * 0 = maks\n"
 5776 "#  1 = sum\n"
 5777 "#  2 = gennemsnit\n"
 5778 
 5779 #: src/lang.c:1713
 5780 msgid ""
 5781 "Sort articles by Subject, From, Date or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5782 msgstr ""
 5783 "Sorter artikler efter Emne, Fra, Dato eller Bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter "
 5784 "og <CR> ændrer."
 5785 
 5786 #: src/lang.c:1714
 5787 msgid "Sort articles by"
 5788 msgstr "Sorter artikler efter"
 5789 
 5790 #: src/lang.c:1715
 5791 msgid ""
 5792 "# Sort articles by ...\n"
 5793 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5794 "#  0 = nothing\n"
 5795 "#  1 = Subject descending\n"
 5796 "#  2 = Subject ascending\n"
 5797 "#  3 = From descending\n"
 5798 "#  4 = From ascending\n"
 5799 "#  5 = Date descending\n"
 5800 "# * 6 = Date ascending\n"
 5801 "#  7 = Score descending\n"
 5802 "#  8 = Score ascending\n"
 5803 "#  9 = Lines descending\n"
 5804 "# 10 = Lines ascending\n"
 5805 msgstr ""
 5806 "# Sorter artikler efter ...\n"
 5807 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 5808 "#  0 = intet\n"
 5809 "#  1 = Emne faldende\n"
 5810 "#  2 = Emne stigende\n"
 5811 "#  3 = Fra faldende\n"
 5812 "#  4 = Fra stigende\n"
 5813 "#  5 = Dato faldende\n"
 5814 "# * 6 = Dato stigende\n"
 5815 "#  7 = Bedømmelse faldende\n"
 5816 "#  8 = Bedømmelse stigende\n"
 5817 "#  9 = Linjer faldende\n"
 5818 "# 10 = Linjer stigende\n"
 5819 
 5820 #: src/lang.c:1731
 5821 msgid "Sort threads by Nothing or Score. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5822 msgstr ""
 5823 "Sorter tråde efter intet eller bedømmelse. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5824 "ændrer."
 5825 
 5826 #: src/lang.c:1732
 5827 msgid "Sort threads by"
 5828 msgstr "Sorter tråde efter"
 5829 
 5830 #: src/lang.c:1733
 5831 msgid ""
 5832 "# Sort thread by ...\n"
 5833 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5834 "#  0 = nothing\n"
 5835 "# * 1 = Score descending\n"
 5836 "#  2 = Score ascending\n"
 5837 "#  3 = Last posting date descending\n"
 5838 "#  4 = Last posting date ascending\n"
 5839 msgstr ""
 5840 
 5841 #: src/lang.c:1743
 5842 msgid ""
 5843 "Put cursor at first/last unread art in groups. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5844 msgstr ""
 5845 "Placer markør på første/sidste ulæste artikel i grupper. <MELLEMRUM> skifter "
 5846 "og <CR> ændrer."
 5847 
 5848 #: src/lang.c:1744
 5849 msgid "Go to first unread article in group"
 5850 msgstr "Gå til den første ulæste artikel i gruppe"
 5851 
 5852 #: src/lang.c:1745
 5853 msgid "# If ON put cursor at first unread art in group otherwise last art\n"
 5854 msgstr ""
 5855 "# Hvis slået til, så placer markør ved første ulæste artikel i gruppen "
 5856 "ellers\n"
 5857 " ved sidste artikel\n"
 5858 
 5859 #: src/lang.c:1749
 5860 msgid "Show all articles or only unread articles. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 5861 msgstr ""
 5862 "Vis alle artikler eller kun ulæste artikler. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 5863 "ændrer."
 5864 
 5865 #: src/lang.c:1750
 5866 msgid "Show only unread articles"
 5867 msgstr "Vis kun ulæste artikler"
 5868 
 5869 #: src/lang.c:1751
 5870 msgid "# If ON show only new/unread articles otherwise show all.\n"
 5871 msgstr "# Hvis slået til, så vis kun nye/ulæste artikler ellers vis alle.\n"
 5872 
 5873 #: src/lang.c:1756
 5874 msgid "Show only groups with unread arts"
 5875 msgstr "Vis kun grupper med ulæst kunst"
 5876 
 5877 #: src/lang.c:1757
 5878 msgid "# If ON show only subscribed to groups that contain unread articles.\n"
 5879 msgstr ""
 5880 "# Hvis slået til, så vis kun abonnerede grupper som indeholder ulæste "
 5881 "artikler.\n"
 5882 
 5883 #: src/lang.c:1762
 5884 msgid "Filter which articles"
 5885 msgstr "Filtrer hvilke artikler"
 5886 
 5887 #: src/lang.c:1763
 5888 msgid ""
 5889 "# Filter which articles\n"
 5890 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5891 "# * 0 = only kill unread articles\n"
 5892 "#  1 = kill all articles and show in threads marked with K\n"
 5893 "#  2 = kill all articles and never show them\n"
 5894 msgstr ""
 5895 
 5896 #: src/lang.c:1772
 5897 msgid "Go to the next unread article with"
 5898 msgstr "Gå til den næste ulæste artikel med"
 5899 
 5900 #: src/lang.c:1773
 5901 msgid ""
 5902 "# Go to the unread article with following key(s)\n"
 5903 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5904 "#  0 = nothing\n"
 5905 "#  1 = PAGE DOWN\n"
 5906 "# * 2 = TAB\n"
 5907 "#  3 = PAGE DOWN or TAB\n"
 5908 msgstr ""
 5909 
 5910 #: src/lang.c:1783
 5911 msgid "How to treat blank lines"
 5912 msgstr "Hvordan tomme linjer skal behandles"
 5913 
 5914 #: src/lang.c:1784
 5915 msgid ""
 5916 "# Trim the article body, remove unnecessary blank lines.\n"
 5917 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 5918 "# * 0 = Nothing special\n"
 5919 "#  1 = Skip leading blank lines\n"
 5920 "#  2 = Skip trailing blank lines\n"
 5921 "#  3 = Skip leading and trailing blank lines\n"
 5922 "#  4 = Compact multiple blank lines between text blocks\n"
 5923 "#  5 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5924 "#    leading blank lines\n"
 5925 "#  6 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5926 "#    trailing blank lines\n"
 5927 "#  7 = Compact multiple blank lines between text blocks and skip\n"
 5928 "#    leading and trailing blank lines\n"
 5929 msgstr ""
 5930 
 5931 #: src/lang.c:1801
 5932 msgid "List thread using right arrow key"
 5933 msgstr "Vis tråd via højre piletast"
 5934 
 5935 #: src/lang.c:1802
 5936 msgid ""
 5937 "# If ON automatically list thread when entering it using right arrow key.\n"
 5938 msgstr ""
 5939 "# Hvis slået til, så vis automatisk tråd når den vælges via højre piletast.\n"
 5940 
 5941 #: src/lang.c:1806
 5942 msgid "Enter character to indicate deleted articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 5943 msgstr ""
 5944 "Indtast tegnet som skal angive slettede artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 5945 "afbryder."
 5946 
 5947 #: src/lang.c:1807
 5948 msgid "Character to show deleted articles"
 5949 msgstr "Tegn til at vise slettede artikler"
 5950 
 5951 #: src/lang.c:1808
 5952 msgid ""
 5953 "# Character used to show that an art was deleted (default 'D')\n"
 5954 "# _ is turned into ' '\n"
 5955 msgstr ""
 5956 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev slettet (standard »D«)\n"
 5957 "# _ ændres til ' '\n"
 5958 
 5959 #: src/lang.c:1813
 5960 msgid ""
 5961 "Enter character to indicate articles in a range. <CR> sets, <ESC> cancels."
 5962 msgstr ""
 5963 "Indtast tegnet som skal angive artikler i et interval. <CR> ændrer, <ESC> "
 5964 "afbryder."
 5965 
 5966 #: src/lang.c:1814
 5967 msgid "Character to show inrange articles"
 5968 msgstr "Tegn til at vise artikler i et interval"
 5969 
 5970 #: src/lang.c:1815
 5971 msgid ""
 5972 "# Character used to show that an art is in a range (default '#')\n"
 5973 "# _ is turned into ' '\n"
 5974 msgstr ""
 5975 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er i et interval (standard »#«)\n"
 5976 "# _ ændres til ' '\n"
 5977 
 5978 #: src/lang.c:1820
 5979 msgid ""
 5980 "Enter character to indicate that article will return. <CR> sets, <ESC> "
 5981 "cancels."
 5982 msgstr ""
 5983 "Indtast tegnet som skal angive at artikel vil returnere. <CR> ændrer, <ESC> "
 5984 "afbryder."
 5985 
 5986 #: src/lang.c:1821
 5987 msgid "Character to show returning arts"
 5988 msgstr "Tegn til at vise returnerende artikler"
 5989 
 5990 #: src/lang.c:1822
 5991 msgid ""
 5992 "# Character used to show that an art will return (default '-')\n"
 5993 "# _ is turned into ' '\n"
 5994 msgstr ""
 5995 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel vil returnere (standard »-«)\n"
 5996 "# _ ændres til ' '\n"
 5997 
 5998 #: src/lang.c:1827
 5999 msgid ""
 6000 "Enter character to indicate selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6001 msgstr ""
 6002 "Indtast tegnet som skal angive valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6003 
 6004 #: src/lang.c:1828
 6005 msgid "Character to show selected articles"
 6006 msgstr "Tegn der viser valgte artikler"
 6007 
 6008 #: src/lang.c:1829
 6009 msgid ""
 6010 "# Character used to show that an art was auto-selected (default '*')\n"
 6011 "# _ is turned into ' '\n"
 6012 msgstr ""
 6013 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel blev valgt automatisk (standard "
 6014 "'*')\n"
 6015 "# _ ændres til ' '\n"
 6016 
 6017 #: src/lang.c:1834
 6018 msgid "Enter character to indicate recent articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6019 msgstr ""
 6020 "Indtast tegn for at indikere seneste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6021 
 6022 #: src/lang.c:1835
 6023 msgid "Character to show recent articles"
 6024 msgstr "Tegn til at vise seneste artikler"
 6025 
 6026 #: src/lang.c:1836
 6027 msgid ""
 6028 "# Character used to show that an art is recent (default 'o')\n"
 6029 "# _ is turned into ' '\n"
 6030 msgstr ""
 6031 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ny (standard 'o')\n"
 6032 "# _ ændres til ' '\n"
 6033 
 6034 #: src/lang.c:1841
 6035 msgid "Enter character to indicate unread articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6036 msgstr ""
 6037 "Indtast tegnet som skal angive ulæste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6038 
 6039 #: src/lang.c:1842
 6040 msgid "Character to show unread articles"
 6041 msgstr "Tegn til visning af ulæste artikler"
 6042 
 6043 #: src/lang.c:1843
 6044 msgid ""
 6045 "# Character used to show that an art is unread (default '+')\n"
 6046 "# _ is turned into ' '\n"
 6047 msgstr ""
 6048 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er ulæst (standard '+')\n"
 6049 "# _ ændres til ' '\n"
 6050 
 6051 #: src/lang.c:1848
 6052 msgid "Enter character to indicate read articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6053 msgstr ""
 6054 "Indtast tegn til at angive læste artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6055 
 6056 #: src/lang.c:1849
 6057 msgid "Character to show read articles"
 6058 msgstr "Tegn til at vise læste artikler"
 6059 
 6060 #: src/lang.c:1850
 6061 msgid ""
 6062 "# Character used to show that an art was read (default ' ')\n"
 6063 "# _ is turned into ' '\n"
 6064 msgstr ""
 6065 "# Tegn bruges til at vise, at en artikel er læst (standard ' ')\n"
 6066 "# _ ændres til ' '\n"
 6067 
 6068 #: src/lang.c:1855
 6069 msgid "Enter character to indicate killed articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6070 msgstr ""
 6071 "Indtast tegn til at indikere dræbte artikler. <CR> ændrer, <ESC> afbryder."
 6072 
 6073 #: src/lang.c:1856
 6074 msgid "Character to show killed articles"
 6075 msgstr "Tegn til at vise dræbte artikler"
 6076 
 6077 #: src/lang.c:1857
 6078 msgid ""
 6079 "# Character used to show that an art was killed (default 'K')\n"
 6080 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6081 msgstr ""
 6082 "# Tegn brugt til at vise, at en artikel er dræbt (standard 'K')\n"
 6083 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6084 
 6085 #: src/lang.c:1862
 6086 msgid ""
 6087 "Enter character to indicate read selected articles. <CR> sets, <ESC> cancels."
 6088 msgstr ""
 6089 "Indtast tegnet som skal angive læste valgte artikler. <CR> ændrer, <ESC> "
 6090 "afbryder."
 6091 
 6092 #: src/lang.c:1863
 6093 msgid "Character to show readselected arts"
 6094 msgstr "Tegn brugt til at vise læsevalgte artikler"
 6095 
 6096 #: src/lang.c:1864
 6097 msgid ""
 6098 "# Character used to show that an art was selected before read (default ':')\n"
 6099 "# kill_level must be set accordingly, _ is turned into ' '\n"
 6100 msgstr ""
 6101 "# Tegn brug til at vise, at en artikel blev valgt før læsning (standard "
 6102 "':')\n"
 6103 "# kill_level skal angives jævnfør dette, _ ændres til ' '\n"
 6104 
 6105 #: src/lang.c:1870
 6106 msgid "Abbreviate long newsgroup names"
 6107 msgstr "Forkort lange nyhedsgruppenavne"
 6108 
 6109 #: src/lang.c:1871
 6110 msgid ""
 6111 "# If ON abbreviate (if necessary) long newsgroup names at group selection\n"
 6112 "# level and article level like this:\n"
 6113 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6114 msgstr ""
 6115 "# Hvis slået til, så forkort (om nødvendigt) lange nyhedsgruppenavne ved "
 6116 "gruppe-\n"
 6117 "# markeringsniveau og artikelniveau således:\n"
 6118 "#  news.software.readers -> n.software.readers -> n.s.readers -> n.s.r.\n"
 6119 
 6120 #: src/lang.c:1877
 6121 msgid ""
 6122 "0 = full page scrolling, -1 = show previous last line as first on next page, "
 6123 "-2 = half page"
 6124 msgstr ""
 6125 "0 = fuld siderulning, -1 = vis forrige sidste linje som første på næste "
 6126 "side, -2 = halv side"
 6127 
 6128 #: src/lang.c:1878
 6129 msgid "Number of lines to scroll in pager"
 6130 msgstr "Antallet af linjer at rulle i tekstsøgeren"
 6131 
 6132 #: src/lang.c:1879
 6133 msgid ""
 6134 "# Number of lines that cursor-up/down will scroll in article pager\n"
 6135 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6136 "# -2 = half-page scrolling\n"
 6137 "# -1 = the top/bottom line is carried over onto the next page\n"
 6138 "#  0 = page-by-page (traditional behavior)\n"
 6139 "# * 1 = line-by-line\n"
 6140 "#  2 or greater = scroll by 2 or more lines (only in the pager)\n"
 6141 msgstr ""
 6142 "# Antallet af linjer som markør-op/ned vil rulle i artikelsøgeren\n"
 6143 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6144 "# -2 = rulning med en halv side af gangen\n"
 6145 "# -1 = øverste/nederste linje medtages på næste side\n"
 6146 "#  0 = side efter side (traditionel opførsel)\n"
 6147 "# * 1 = linje efter linje\n"
 6148 "#  2 eller større = rul med 2 eller flere linjer (kun i artikelsøgeren)\n"
 6149 
 6150 #: src/lang.c:1889
 6151 msgid "Display signatures. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6152 msgstr "Vis underskrifter. <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6153 
 6154 #: src/lang.c:1890
 6155 msgid "Display signatures"
 6156 msgstr "Vis underskrifter"
 6157 
 6158 #: src/lang.c:1891
 6159 msgid "# If OFF don't show signatures when displaying articles\n"
 6160 msgstr "# Hvis OFF (FRA) så vis ikke underskrifter når der vises artikler\n"
 6161 
 6162 #: src/lang.c:1895
 6163 msgid ""
 6164 "Display uuencoded data as tagged attachments. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6165 msgstr ""
 6166 "Vis »uuencoded« data som mærkede vedhæftninger. <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6167 "ændrer."
 6168 
 6169 #: src/lang.c:1896
 6170 msgid "Display uue data as an attachment"
 6171 msgstr "Vis uue-data som en vedhæftning"
 6172 
 6173 #: src/lang.c:1897
 6174 msgid ""
 6175 "# Handling of uuencoded data in the pager\n"
 6176 "# Possible values are (the default is marked with *):\n"
 6177 "# * 0 = no, display raw uuencoded data\n"
 6178 "#  1 = yes, uuencoded data will be condensed to a single tag line showing\n"
 6179 "#    size and filename, similar to how MIME attachments are displayed\n"
 6180 "#  2 = hide all, as for 1, but any line that looks like uuencoded data "
 6181 "will\n"
 6182 "#    be folded into a tag line.\n"
 6183 msgstr ""
 6184 "# Håndtering af uuenkodede data i artikelsøgeren\n"
 6185 "# Mulige værdier er (standarden er markeret med *):\n"
 6186 "# * 0 = nej, vis rå uuenkodede data\n"
 6187 "#  1 = ja, uuenkodede data vil blive kondenseret til en enkel mærkelinje "
 6188 "der\n"
 6189 "#    viser størrelse og filnavn, svarende til hvordan MIME-vedhæftninger\n"
 6190 "#    vises\n"
 6191 "#  2 = skjul alle, som for 1, men enhver linje som ligner uuenkodede data "
 6192 "vil\n"
 6193 "#    blive foldet til en mærkelinje.\n"
 6194 
 6195 #: src/lang.c:1907
 6196 msgid ""
 6197 "Decode German style TeX umlaut codes to ISO. <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6198 msgstr ""
 6199 "Afkod tysk udformning af TeX-umlautkoder til ISO. <MELLEMRUM> skifter og "
 6200 "<CR> ændrer."
 6201 
 6202 #: src/lang.c:1908
 6203 msgid "Display \"a as Umlaut-a"
 6204 msgstr "Vis \"a som umlaut-a"
 6205 
 6206 #: src/lang.c:1909
 6207 msgid ""
 6208 "# If ON decode German style TeX umlaut codes to ISO and\n"
 6209 "# show \"a as Umlaut-a, etc.\n"
 6210 msgstr ""
 6211 "# Hvis slået til, så afkod TeX-umlautkoder i tysk stil til ISO\n"
 6212 "# og vis \"a som Umlaut-a, etc.\n"
 6213 
 6214 #: src/lang.c:1914 src/lang.c:1924
 6215 msgid "Space separated list of header fields"
 6216 msgstr "Mellemrumsadskilt liste med teksthovedfelter"
 6217 
 6218 #: src/lang.c:1915
 6219 msgid "Display these header fields (or *)"
 6220 msgstr "Vis disse teksthovedfelter (eller *)"
 6221 
 6222 #: src/lang.c:1916
 6223 msgid ""
 6224 "# Which news headers you wish to see. If you want to see _all_ the headers,\n"
 6225 "# place an '*' as this value. This is the only way a wildcard can be used.\n"
 6226 "# If you enter 'X-' as the value, you will see all headers beginning with\n"
 6227 "# 'X-' (like X-Alan or X-Pape). You can list more than one by delimiting "
 6228 "with\n"
 6229 "# spaces. Not defining anything turns off this option.\n"
 6230 msgstr ""
 6231 
 6232 #: src/lang.c:1925
 6233 msgid "Do not display these header fields"
 6234 msgstr "Vis ikke disse teksthovedfelter"
 6235 
 6236 #: src/lang.c:1926
 6237 msgid ""
 6238 "# Same as 'news_headers_to_display' except it denotes the opposite.\n"
 6239 "# An example of using both options might be if you thought X- headers were\n"
 6240 "# A Good Thing(tm), but thought Alan and Pape were miscreants...well then "
 6241 "you\n"
 6242 "# would do something like this:\n"
 6243 "# news_headers_to_display=X-\n"
 6244 "# news_headers_to_not_display=X-Alan X-Pape\n"
 6245 "# Not defining anything turns off this option.\n"
 6246 msgstr ""
 6247 
 6248 #: src/lang.c:1936
 6249 msgid ""
 6250 "Do you want to enable automatic handling of multipart/alternative articles?"
 6251 msgstr ""
 6252 "Ønsker du at aktivere automatisk håndtering af flerdels-/alternative "
 6253 "artikler?"
 6254 
 6255 #: src/lang.c:1937
 6256 msgid "Skip multipart/alternative parts"
 6257 msgstr "Udelad multipart/alternative dele"
 6258 
 6259 #: src/lang.c:1938
 6260 msgid "# If ON strip multipart/alternative messages automatically\n"
 6261 msgstr "# Hvis slået til, så fjern multipart/alternative beskeder automatisk\n"
 6262 
 6263 #: src/lang.c:1942
 6264 msgid "Enable detection of verbatim blocks? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6265 msgstr ""
 6266 "Aktiver detektion af verbatimblokke? <MELLEMRUM> skifter og <CR> ændrer."
 6267 
 6268 #: src/lang.c:1943
 6269 msgid "Detection of verbatim blocks"
 6270 msgstr "Detektering af verbatimblokke"
 6271 
 6272 #: src/lang.c:1944
 6273 msgid "# If ON detect verbatim blocks in articles\n"
 6274 msgstr "# Hvis slået til, så detekter verbatimblokke i artikler\n"
 6275 
 6276 #: src/lang.c:1949
 6277 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote."
 6278 msgstr ""
 6279 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6280 "col_quote."
 6281 
 6282 #: src/lang.c:1950
 6283 msgid "Regex used to show quoted lines"
 6284 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citerede linjer"
 6285 
 6286 #: src/lang.c:1951
 6287 msgid ""
 6288 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6289 "# quoted when viewing articles. Quoted lines are shown in col_quote.\n"
 6290 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6291 msgstr ""
 6292 
 6293 #: src/lang.c:1957
 6294 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote2."
 6295 msgstr ""
 6296 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der vises i "
 6297 "col_quote2."
 6298 
 6299 #: src/lang.c:1958
 6300 msgid "Regex used to show twice quoted l."
 6301 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise dobbeltciterede l."
 6302 
 6303 #: src/lang.c:1959
 6304 msgid ""
 6305 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6306 "# quoted twice. Twice quoted lines are shown in col_quote2.\n"
 6307 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6308 msgstr ""
 6309 
 6310 #: src/lang.c:1965
 6311 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_quote3."
 6312 msgstr ""
 6313 "Et regulært udtryk brugt til at beslutte hvilke linjer der vises i "
 6314 "col_quota3."
 6315 
 6316 #: src/lang.c:1966
 6317 msgid "Regex used to show >= 3 times q.l."
 6318 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise >= 3 gange q.l."
 6319 
 6320 #: src/lang.c:1967
 6321 msgid ""
 6322 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6323 "# quoted >=3 times. >=3 times quoted lines are shown in col_quote3.\n"
 6324 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6325 msgstr ""
 6326 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6327 "# der er citerede >=3 gange. >=3 gange citerede linjer vises i col_quote3.\n"
 6328 "# Hvis denne efterlades tom bruger tin en indbygget standard.\n"
 6329 
 6330 #: src/lang.c:1973
 6331 msgid "Enable detection of external quotes? <SPACE> toggles & <CR> sets."
 6332 msgstr ""
 6333 "Aktiver detektion af eksternt citationstegn? <MELLEMRUM> skifter og <CR> "
 6334 "ændrer."
 6335 
 6336 #: src/lang.c:1974
 6337 msgid "Detection of external quotes"
 6338 msgstr "Detektering af eksterne citationstegn"
 6339 
 6340 #: src/lang.c:1975
 6341 msgid "# If ON detect quoted text from external sources in articles\n"
 6342 msgstr ""
 6343 "# Hvis slået til, så detekteres citeret tekst fra eksterne kilder i "
 6344 "artikler\n"
 6345 
 6346 #: src/lang.c:1979
 6347 msgid "A regex used to decide which lines to show in col_extquote."
 6348 msgstr ""
 6349 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke linjer der skal vises i "
 6350 "col_extquote."
 6351 
 6352 #: src/lang.c:1980
 6353 msgid "Regex used to show quotes from external sources"
 6354 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at vise citationer fra eksterne kilder"
 6355 
 6356 #: src/lang.c:1981
 6357 msgid ""
 6358 "# A regular expression that tin will use to decide which lines are\n"
 6359 "# external quotes. Text from external quotes is shown in col_extquote.\n"
 6360 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6361 msgstr ""
 6362 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at bestemme hvilke linjer\n"
 6363 "# der er eksterne citater. Tekst fra eksterne citater vises i col_extquote.\n"
 6364 "# Hvis denne efterlades tom, bruger tin en indbygget standard.\n"
 6365 
 6366 #: src/lang.c:1988
 6367 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markslashes."
 6368 msgstr ""
 6369 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6370 "col_markslashes."
 6371 
 6372 #: src/lang.c:1989
 6373 msgid "Regex used to highlight /slashes/"
 6374 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve /slashes/"
 6375 
 6376 #: src/lang.c:1990
 6377 msgid ""
 6378 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6379 "# bounded by '/' are to be shown in col_markslashes.\n"
 6380 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6381 msgstr ""
 6382 
 6383 #: src/lang.c:1996
 6384 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstars."
 6385 msgstr ""
 6386 "Et regulært udtryk som bruges til at bestemme hvilke ord, der skal vises i "
 6387 "col_markstars."
 6388 
 6389 #: src/lang.c:1997
 6390 msgid "Regex used to highlight *stars*"
 6391 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve *stjerner*"
 6392 
 6393 #: src/lang.c:1998
 6394 msgid ""
 6395 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6396 "# bounded by '*' are to be shown in col_markstars.\n"
 6397 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6398 msgstr ""
 6399 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6400 "# omgrænset af '*', der skal vises i col_markstars.\n"
 6401 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6402 
 6403 #: src/lang.c:2004
 6404 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markstroke."
 6405 msgstr ""
 6406 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6407 "col_markstroke."
 6408 
 6409 #: src/lang.c:2005
 6410 msgid "Regex used to highlight -strokes-"
 6411 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve -strokes-"
 6412 
 6413 #: src/lang.c:2006
 6414 msgid ""
 6415 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6416 "# bounded by '-' are to be shown in col_markstroke.\n"
 6417 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6418 msgstr ""
 6419 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6420 "# omgrænset af '-', der skal vises i col_markstroke.\n"
 6421 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6422 
 6423 #: src/lang.c:2012
 6424 msgid "A regex used to decide which words to show in col_markdash."
 6425 msgstr ""
 6426 "Et regulært udtryk som bruges til at beslutte hvilke ord, der skal vises i "
 6427 "col_markdash."
 6428 
 6429 #: src/lang.c:2013
 6430 msgid "Regex used to highlight _underline_"
 6431 msgstr "Regulært udtryk som bruges til at fremhæve _underline_"
 6432 
 6433 #: src/lang.c:2014
 6434 msgid ""
 6435 "# A regular expression that tin will use to decide which words\n"
 6436 "# bounded by '_' are to be shown in col_markdash.\n"
 6437 "# If you leave this blank, tin will use a built in default.\n"
 6438 msgstr ""
 6439 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at beslutte hvilke ord\n"
 6440 "# omgrænset af '_', der skal vises i col_markdash.\n"
 6441 "# Hvis efterladt blank, så vil tin bruge en indbygget standard.\n"
 6442 
 6443 #: src/lang.c:2020
 6444 msgid "A regex used to find Subject prefixes to remove. Use '|' as separator."
 6445 msgstr ""
 6446 "Et regulært udtryk som bruges til at finde emnepræfikser, der skal fjernes. "
 6447 "Brug »|« som adskillelsestegn."
 6448 
 6449 #: src/lang.c:2021
 6450 msgid "Regex with Subject prefixes"
 6451 msgstr "Regulært udtryk med emnepræfikser"
 6452 
 6453 #: src/lang.c:2022
 6454 msgid ""
 6455 "# A regular expression that tin will use to find Subject prefixes\n"
 6456 "# which will be removed before showing the header.\n"
 6457 msgstr ""
 6458 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde emnepræfikser\n"
 6459 "# som vil blive fjernet før teksthovedet vises.\n"
 6460 
 6461 #: src/lang.c:2027
 6462 msgid "A regex used to find Subject suffixes to remove. Use '|' as separator."
 6463 msgstr ""
 6464 "Et regulært udtryk som bruges til at finde emnesuffikser, der skal fjernes. "
 6465 "Brug »|« som adskillelsestegn."
 6466 
 6467 #: src/lang.c:2028
 6468 msgid "Regex with Subject suffixes"
 6469 msgstr "Regulært udtryk med emnesuffikser"
 6470 
 6471 #: src/lang.c:2029
 6472 msgid ""
 6473 "# A regular expression that tin will use to find Subject suffixes\n"
 6474 "# which will be removed when replying or posting followup.\n"
 6475 msgstr ""
 6476 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde emnesuffikser,\n"
 6477 "# som vil blive fjernet, når der svares eller sendes opfølgninger.\n"
 6478 
 6479 #: src/lang.c:2034
 6480 msgid "A regex used to find the begin of a verbatim block."
 6481 msgstr ""
 6482 "Et regulært udtryk som bruges til at finde begyndelsen af en verbatimblok."
 6483 
 6484 #: src/lang.c:2035
 6485 msgid "Regex for begin of a verbatim block"
 6486 msgstr "Regulært udtryk for begyndelsen på en verbatimblok"
 6487 
 6488 #: src/lang.c:2036
 6489 msgid ""
 6490 "# A regular expression that tin will use to find the begin of\n"
 6491 "# a verbatim block.\n"
 6492 msgstr ""
 6493 "# Et regulært udtryk som tin vil bruge til at finde begyndelsen\n"
 6494 "# af en verbatimblok.\n"
 6495 
 6496 #: src/lang.c:2041
 6497 msgid "A regex used to find the end of a verbatim block."
 6498 msgstr ""
 6499 "Et regulært udtryk som bruges til at finde slutningen af en verbatimblok."
 6500 
 6501 #: src/lang.c:2042