"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "serendipity/plugins/serendipity_event_creativecommons/documentation_cs.html" (20 Nov 2022, 1262 Bytes) of package /linux/www/serendipity-2.4.0.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) HTML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

A hint: This file contains one or more very long lines, so maybe it is better readable using the pure text view mode that shows the contents as wrapped lines within the browser window.


  1 <html>
  2   <head>
  3     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
  4     <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
  5     <title>Dokumentace: Licence Creative Commons</title>
  6   </head>
  7 
  8 <body>
  9   
  10 <h1>Dokumentace k pluginu 'Licence Creative Commons'</h1>
  11 
  12 <p>Dokumentaci k tomuto pluginu přeložil do češtiny Vladimír Ajgl (vlada [zavinac] ajgl [tecka] cz) dne 9.10.2010. Od té doby mohl být plugin pozměněn nebo mohly být rozšířené jeho funkce. Zkontrolujte pro jistotu i <a href="ChangeLog">aktuální anglický ChangeLog</a>.</p>
  13 
  14 
  15 <h2>Historie verzí (ChangeLog)</h2>
  16 <ul>
  17   <li>Verze 1.4, autor [brockhaus]
  18     <ul>
  19       <li>Změněna výchozí verze CreativeCommons na 3.0, při aktualizaci bude zachováno nastavení ze starší verze pluginu.</li>
  20       <li>BY, jednivá verze, ve které platí, je verze 3.0; Verze 2.5 to nepodporuje.</li>
  21       <li>Japonští uživatelé dostávali špatný odkaz na Licenci Creative Common.</li>
  22       <li>Titulek při najetí na obrázek je nyní podporovaný i v Mozille (atribut title)</li>
  23     </ul>
  24     <li>Verze 1.3, autor [Evan Nemerson]</li>
  25     <ul>
  26       <li>původní verze</li>
  27     </ul>
  28   </li>
  29 </ul>
  30 
  31  </body>
  32 </html>