"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "rpm2html-1.11.2/msg.pl" (8 Mar 2005, 3308 Bytes) of package /linux/privat/rpm2html-1.11.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) Perl source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. For more information about "msg.pl" see the Fossies "Dox" file reference documentation.

  1 ; 
  2 ; rpm2html language file
  3 ;
  4 ; Polish version by: Andrzej Baginski <andrzej.baginski@idk.com.pl>
  5 ; created: Sep 25 1998
  6 ; last modified: Sep 25 1998
  7 ;
  8 ;
  9 ; rpm2html language file
  10 ;
  11 .html
  12 
  13 Wygenerowany przez
  14 
  15 index.html
  16 
  17 Groups.html
  18 
  19 ByDate.html
  20 
  21 ByName.html
  22 
  23 Vendors.html
  24 
  25 Distribs.html
  26 
  27 Witam w archiwum pakietów RPM na serwerze
  28   
  29 <p>
  30 <strong>rpm2html</strong> automatycznie generuje strony webowe opisujące 
  31 pakiety <a href="http://www.rpm.org/">RPM</a>.</p>
  32 <p>
  33 <img src="new.png" alt="New"><a href="http://rpmfind.net/linux/rpm2html/rpmfind.htm
  34 l">
  35 Użytkownicy programu Rpmfind</a> (pozwala zautomatyzować przeszukiwanie
  36 pakietów z bazy RPMów), 
  37 muszą zaktualizować swoje wersje do wersji 0.98 lub nowszej ponieważ
  38 wsteczna kompatybilność wkrótce zostanie 
  39 zaniechana. <a href="http://rpmfind.net/linux/rpm2html/download.html">Aktualizacja
  40 ...</a></p>
  41 <p>
  42 Celem programu rpm2html jest również identyfikacja różnic 
  43 pomiędzy różnymi pakietami oraz odnajdywanie pakietów 
  44 wymaganych przy instalacji danego pakietu. Każdy pakiet 
  45 jest analizowany by wyciągnąć z niego zasoby które zawiera. 
  46 Te zależności są wyrażane w hiper-połączeniach zawartych 
  47 na generowanych stronach. Znalezienie zależności zasobów 
  48 pakietu którego potrzebujesz jest kwestją kilku kliknięć 
  49 myszką!</p>
  50 <p>
  51 Ostateczny efekt jest gwarantowany przez indeksowanie zbioru stron
  52 pozwalając w ten sposób użytkownikowi na instynktowne 
  53 wyszukiwanie pakietu(ów) spełniających żądane kryteria 
  54 (przy założeniu, że opiekun pakietu poprawnie opisał 
  55 pakiet).</p>
  56 <p>
  57 Naucz się <a href="http://rpmfind.net/linux/rpm2html/mirror.html">
  58 jak zbudować własny mirror</a>. <B><FONT COLOR="#FF0000">
  59 <FONT SIZE="+2"> Proszę nie próbować mirrorować kopii tego narzędzia webowego
  60 </FONT></FONT></B></p>
  61 
  62 Archiwum zawiera %d RPMów zajmujących %d MBajtów danych
  63 
  64 Na tym serwerze jest zainstalowanych %d RPMów, zajmujących %d MBajtów danych
  65 
  66 Lista
  67 
  68 RPMów wg kategorii
  69 
  70 RPMów wg daty utworzenia
  71 
  72 RPMów wg nazwy
  73 
  74 RPMów wg opiekuna pakietu
  75   
  76 RPMów wg dystrybucji
  77 
  78 RPMów wg daty instalacji
  79 
  80 Archiwum źródeł
  81 
  82 Lokalny mirror
  83   
  84 Mirrory
  85   
  86 Generowanie trwało
  87 
  88 sekund.
  89 
  90 Witam w opisie RPMu
  91 
  92 Katalogi
  93 
  94 Nazwa
  95 
  96 Dystrybucja
  97 
  98 Wersja
  99 
 100 Dostawca
 101 
 102 Rewizja
 103 
 104 Data budowania pakietu
 105 
 106 Data instalacji
 107 
 108 Grupa
 109 
 110 Serwer na którym zbudowano pakiet
 111 
 112 Rozmiar
 113 
 114 Źródłowy RPM
 115 
 116 Pakujący
 117 
 118 Url
 119 
 120 Opis
 121 
 122 Zależności
 123 
 124 Wymaga
 125 
 126 Prawa autorskie
 127 
 128 Pliki
 129 
 130 Brak listy plików w pakiecie !
 131 
 132 Brak opisu !
 133 
 134 Zasób RPM
 135 
 136 Dostarczono przez
 137 
 138 RPMy wg grupy
 139 
 140 RPM(y) z grupy
 141 
 142 RPMy wg dystrybucji
 143 
 144 RPM(y) z dystrybucji
 145 
 146 RPMy wg dostawcy
 147 
 148 RPM(y) dostarczon(y/e) przez
 149 
 150 RPMy wg daty utworzenia
 151 
 152 RPMy wg daty instalacji
 153 
 154 RPMy nie starsze niż trzy dni
 155 
 156 RPMy nie starsze niż jeden tydzień
 157 
 158 RPMy nie starsze niż dwa tygodnie
 159 
 160 RPMy nie starsze niż jeden miesiąc
 161 
 162 RPMy starsze niż 1 miesiąc
 163 
 164 RPMy zainstalowane wczesniej niż trzy dni temu
 165 
 166 RPMy zainstalowane wczesniej niż jeden tydzień temu
 167 
 168 RPMy zainstalowane wczesniej niż dwa tygodnie temu
 169 
 170 RPMy zainstalowane wczesniej niż jeden miesiąc temu
 171 
 172 RPMy zainstalowane wczesniej niż 1 miesiąc temu
 173 
 174 RPMy wg nazwy
 175 
 176 Brak Opisu !
 177 
 178 Nieznany
 179 
 180 Nic
 181 
 182 nieznany/grupa
 183 
 184 nieznany.host
 185 
 186 Indeks
 187 
 188 pakiet(y/ów) na literę
 189 
 190 Uwaga: ten pakiet nie eksportuje odpowiednich list zasobów
 191 
 192 Spróbuj wybrać inny
 193 
 194 Więcej
 195 
 196 Historia zmian
 197 
 198 Podkatalogi
 199 
 200 Tree.html
 201 
 202 Przeglądaj drzewko dystrybucji