"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "rpm2html-1.11.2/msg.cz" (8 Mar 2005, 2889 Bytes) of package /linux/privat/rpm2html-1.11.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 .html
  2 
  3 Generováno
  4 
  5 index.html
  6 
  7 Groups.html
  8 
  9 ByDate.html
  10 
  11 ByName.html
  12 
  13 Vendors.html
  14 
  15 Distribs.html
  16 
  17 Vítejte v archivu RPM balíků na
  18 
  19 <p>
  20 <strong>rpm2html</strong> automaticky generuje Web stránky popisující databázi
  21 <a href=http://www.rpm.org/>RPM</a> balíků.</p>
  22 <p>
  23 <img src="new.png" alt="Nové"><a href=http://rpmfind.net/linux/rpm2html/rpmfind.html>
  24 Uživatelé Rpmfind</a>( umožňujícího automatizovat hledání balíku z RPM
  25 databáze.), musí provést upgrade na verzi 0.98 nebo novejší z důvodu
  26 blizkého zrušení zpětné kompatibility
  27 <a href=http://rpmfind.net/linux/rpm2html/rpmfind.html>upgrade ...</a></p>
  28 <p>
  29 Cílem rpm2html je také identifikovat závislosti mezi
  30 různými balíky a nalezení balíku(ů) poskytujících zdroje
  31 potřebné pro instalaci daného balíku. Každý balík je analyzován
  32 pro zjištění závislostí a zdrojů, které nabízí. Tyto
  33 vztahy jsou vyjádřeny pomocí odkazů v generovaných
  34 stránkách. Nalezení balíku poskytující zdroj je pak otázkou
  35 několika málo kliků myší!</p>
  36 <p>
  37 Další výhodou jsou řazené stránky umožňující uživateli najít
  38 balík podle různých kritérií(s ohledem na správný popis balíků od správce).</p>
  39 <p>
  40 Naučte se jak <a href=http://rpmfind.net/linux/rpm2html/mirror.html>
  41 vytvořit vaše vlastní zrcadlo</a> této sítě (v angličtině). <B><font
  42 color="#FF0000" size="+2">Nedělejte zrcadlo pomocí Web-kopírovacích programů
  43 </font></b></p>
  44 
  45 Tento archív obsahuje %d RPMs reprezentujících %d MB dat
  46 
  47 Na tomto počítači je instalováno %d RPMs reprezentujicích %d MB dat
  48 
  49 Seznam
  50 
  51 RPM řazených podle kategorie
  52 
  53 RPM řazených podle data vytvoření
  54 
  55 RPM řazených podle jména
  56 
  57 RPM řazených podle údržbáře
  58 
  59 RPM řazených podle distribuce
  60 
  61 RPM řazených podle data vytvoření
  62 
  63 Archiv zdrojů
  64 
  65 Lokální zrcadlo
  66 
  67 Zrcadla
  68 
  69 Generování trvalo
  70 
  71 sekund
  72 
  73 Vítejte v popisu RPM
  74 
  75 z
  76 
  77 Jméno
  78 
  79 Distribuce
  80 
  81 Verze
  82 
  83 Správce
  84 
  85 Release
  86 
  87 Datum překladu
  88 
  89 Datum instalace
  90 
  91 Kategorie
  92 
  93 Překládáno na
  94 
  95 Velikost
  96 
  97 Zdrojový balík
  98 
  99 Balík vytvořil
 100 
 101 URL
 102 
 103 Shrnutí
 104 
 105 Poskytuje
 106 
 107 Vyžaduje
 108 
 109 Autorská práva
 110 
 111 Soubory
 112 
 113 Není seznam souborů v balíku !
 114 
 115 Není shrnutí !
 116 
 117 RPM zdroj
 118 
 119 Poskytováno
 120 
 121 RPM řazené podle kategorie
 122 
 123 RPM z kategorie
 124 
 125 RPM řazené podle distribuce
 126 
 127 RPM z distribuce
 128 
 129 RPM řazené podle správce
 130 
 131 RPM kde distribce je
 132 
 133 RPM řazené podle data instalace
 134 
 135 RPM řazené podle data vytvoření
 136 
 137 RPM méně než tři dny staré
 138 
 139 RPM méně než jeden týden staré
 140 
 141 RPM méně než dva týdny staré
 142 
 143 RPM méně než jeden měsíc staré
 144 
 145 RPM více než jeden měsíc staré
 146 
 147 RPM vytvořené méně než před třemi dny
 148 
 149 RPM vytvořené méně než před jedním týdnem
 150 
 151 RPM vytvořené méně než před dvěmi týdny
 152 
 153 RPM vytvořené méně než před jedním měsícem
 154 
 155 RPM vytvořené více než před jedním měsícem
 156 
 157 index podle jména
 158 
 159 Žádný popis !
 160 
 161 neoznačena
 162 
 163 Nic
 164 
 165 nezmámá/kategorie
 166 
 167 neznámý.počítač
 168 
 169 Index
 170 
 171 Balíky začínající písmenem
 172 
 173 Varování: tento balík neexportuje správný seznam zdrojů
 174 
 175 Vyzkoušejte jiný
 176 
 177 Více
 178 
 179 Změna logu
 180 
 181 Podadresáře
 182 
 183 Tree.html
 184 
 185 Prohlédnout strom distribuce