"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "regexxer-0.10/po/sv.po" (6 Oct 2011, 16189 Bytes) of package /linux/privat/old/regexxer-0.10.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Swedish messages for regexxer.
  2 # Copyright (C) 2004-2011 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
  4 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2009, 2011.
  5 #
  6 # $Id: sv.po,v 1.5 2006/03/01 09:27:16 dnylande Exp $
  7 #
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: regexxer\n"
  11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
  12 "POT-Creation-Date: 2011-03-06 22:45+0100\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2011-03-06 22:47+0100\n"
  14 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
  15 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
  16 "Language: sv\n"
  17 "MIME-Version: 1.0\n"
  18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  21 
  22 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1
  23 #: ../src/mainwindow.cc:1010
  24 msgid "Search and replace using regular expressions"
  25 msgstr "Sök och ersätt med hjälp av reguljära uttryck"
  26 
  27 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
  28 msgid "regexxer Search Tool"
  29 msgstr "Sökverktyget regexxer"
  30 
  31 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:1
  32 msgid "Auto indentation"
  33 msgstr "Automatisk indragning"
  34 
  35 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:2
  36 msgid "Current-match color"
  37 msgstr "Färg för aktuell träff"
  38 
  39 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:3
  40 msgid "Draw spaces"
  41 msgstr "Rita ut mellanslag"
  42 
  43 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:4
  44 msgid "Fallback encoding"
  45 msgstr "Teckenkodning att falla tillbaka på"
  46 
  47 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:5
  48 msgid "File Patterns"
  49 msgstr "Filmönster"
  50 
  51 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:6
  52 msgid "Highlight the current line"
  53 msgstr "Färgmarkera aktuell rad"
  54 
  55 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:7
  56 msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
  57 msgstr "Lista över senaste mönster använda för \"Regex\"-posten."
  58 
  59 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:8
  60 msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
  61 msgstr "Lista över senaste mönster använda för \"Ersättning\"-posten."
  62 
  63 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:9
  64 msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
  65 msgstr "Lista över fördefinierade mönster tillgängliga i \"Mönster\"-posten."
  66 
  67 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:10
  68 msgid "Match color"
  69 msgstr "Matchningsfärg"
  70 
  71 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:11
  72 msgid "Name of the character encoding to use if a file is not readable in either UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" for a complete list of possible values."
  73 msgstr "Namn på teckenkodning att använda om en fil inte är läsbar i varken UTF-8 eller teckenuppsättningen som angivits av aktuell lokal. Prova med \"iconv --list\" för en komplett lista av möjliga värden."
  74 
  75 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:12
  76 msgid "Regex Patterns"
  77 msgstr "Reguljära uttrycksmönster"
  78 
  79 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:13
  80 msgid "Show line numbers"
  81 msgstr "Visa radnummer"
  82 
  83 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:14
  84 msgid "Text view font"
  85 msgstr "Typsnitt för textvy"
  86 
  87 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:15
  88 msgid "The X coordinate of the window."
  89 msgstr "X-koordinaten för fönstret."
  90 
  91 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:16
  92 msgid "The Y coordinate of the window."
  93 msgstr "Y-koordinaten för fönstret."
  94 
  95 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:17
  96 msgid "The background color used to highlight matches of the search expression."
  97 msgstr "Bakgrundsfärgen som används för att framhäva träffar från sökuttrycket."
  98 
  99 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:18
 100 msgid "The background color used to highlight the currently selected match of the search expression."
 101 msgstr "Bakgrundsfärgen som används för att framhäva aktuellt markerad träff från sökuttrycket."
 102 
 103 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:19
 104 msgid "The font used in the file editor."
 105 msgstr "Typsnittet som används i filredigeraren."
 106 
 107 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:20
 108 msgid "The height of the window."
 109 msgstr "Höjden för fönstret."
 110 
 111 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:21
 112 msgid "The width of the window."
 113 msgstr "Bredden för fönstret."
 114 
 115 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:22
 116 msgid "Whether the window is maximized."
 117 msgstr "Huruvida fönstret är maximerat."
 118 
 119 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:23
 120 msgid "Whether to enable auto indentation the text view."
 121 msgstr "Huruvida automatisk indragning ska aktiveras i textvyn."
 122 
 123 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:24
 124 msgid "Whether to highlight the current line of the text view."
 125 msgstr "Huruvida aktuell rad ska färgmarkeras i textvyn."
 126 
 127 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:25
 128 msgid "Whether to show the line numbers of the text view."
 129 msgstr "Huruvida radnummer ska visas i textvyn."
 130 
 131 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:26
 132 msgid "Which type of space to draw in the text view."
 133 msgstr "Vilken typ av mellanslag som ska ritas ut i textvyn."
 134 
 135 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:27
 136 msgid "window height"
 137 msgstr "fönsterhöjd"
 138 
 139 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:28
 140 msgid "window maximization"
 141 msgstr "fönstermaximering"
 142 
 143 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:29
 144 msgid "window width"
 145 msgstr "fönsterbredd"
 146 
 147 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:30
 148 msgid "window x position"
 149 msgstr "fönstrets x-position"
 150 
 151 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:31
 152 msgid "window y position"
 153 msgstr "fönstrets y-position"
 154 
 155 #: ../src/filebuffer.cc:198
 156 msgid "Can’t read file:"
 157 msgstr "Kan inte läsa fil:"
 158 
 159 #: ../src/filetree.cc:60
 160 msgid "File"
 161 msgstr "Fil"
 162 
 163 #: ../src/filetree.cc:79
 164 msgid "#"
 165 msgstr "#"
 166 
 167 #: ../src/filetree.cc:508
 168 #, qt-format
 169 msgid "Failed to save file “%1”: %2"
 170 msgstr "Misslyckades med att spara filen \"%1\": %2"
 171 
 172 #: ../src/filetree.cc:924
 173 #, qt-format
 174 msgid "“%1” seems to be a binary file."
 175 msgstr "\"%1\" verkar vara en binärfil."
 176 
 177 #: ../src/main.cc:78
 178 msgid "Save _all"
 179 msgstr "Spara _alla"
 180 
 181 #: ../src/main.cc:135
 182 msgid "Find files matching PATTERN"
 183 msgstr "Hitta filer som matchar MÖNSTER"
 184 
 185 #: ../src/main.cc:135
 186 msgid "PATTERN"
 187 msgstr "MÖNSTER"
 188 
 189 #: ../src/main.cc:137
 190 msgid "Do not recurse into subdirectories"
 191 msgstr "Gå inte rekursivt in i underkataloger"
 192 
 193 #: ../src/main.cc:139
 194 #: ../ui/mainwindow.ui.h:2
 195 msgid "Also find hidden files"
 196 msgstr "Hitta även dolda filer"
 197 
 198 #: ../src/main.cc:141
 199 msgid "Find text matching REGEX"
 200 msgstr "Hitta text som matchar REGUTR"
 201 
 202 #: ../src/main.cc:141
 203 msgid "REGEX"
 204 msgstr "REGUTR"
 205 
 206 #: ../src/main.cc:143
 207 msgid "Find only the first match in a line"
 208 msgstr "Hitta endast första träffen på en rad"
 209 
 210 #: ../src/main.cc:145
 211 #: ../ui/mainwindow.ui.h:4
 212 msgid "Do case insensitive matching"
 213 msgstr "Utför skiftlägesokänslig matchning"
 214 
 215 #: ../src/main.cc:147
 216 msgid "Replace matches with STRING"
 217 msgstr "Ersätt träffar med STRÄNG"
 218 
 219 #: ../src/main.cc:147
 220 msgid "STRING"
 221 msgstr "STRÄNG"
 222 
 223 #: ../src/main.cc:149
 224 msgid "Print match location to standard output"
 225 msgstr "Skriv ut träffplats till standard ut"
 226 
 227 #: ../src/main.cc:151
 228 msgid "Do not automatically start search"
 229 msgstr "Starta inte sökningen automatiskt"
 230 
 231 #: ../src/main.cc:153
 232 msgid "[FOLDER]"
 233 msgstr "[MAPP]"
 234 
 235 #: ../src/mainwindow.cc:560
 236 msgid ""
 237 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 238 "Quit anyway?"
 239 msgstr ""
 240 "Vissa filer har inte sparats ännu.\n"
 241 "Avsluta ändå?"
 242 
 243 #: ../src/mainwindow.cc:574
 244 msgid ""
 245 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 246 "Continue anyway?"
 247 msgstr ""
 248 "Vissa filer har inte sparats ännu.\n"
 249 "Fortsätta ändå?"
 250 
 251 #: ../src/mainwindow.cc:604
 252 msgid "The file search pattern is invalid."
 253 msgstr "Filsökmönstret är ogiltigt."
 254 
 255 #: ../src/mainwindow.cc:610
 256 msgid "The following errors occurred during search:"
 257 msgstr "Följande fel inträffade under sökningen:"
 258 
 259 # Sparandet?
 260 #: ../src/mainwindow.cc:864
 261 msgid "The following errors occurred during save:"
 262 msgstr "Följande fel inträffade under sparning:"
 263 
 264 #: ../src/mainwindow.cc:1015
 265 msgid "translator-credits"
 266 msgstr ""
 267 "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 268 "Christian Rose\n"
 269 "\n"
 270 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 271 "<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
 272 
 273 #: ../src/prefdialog.cc:186
 274 #, qt-format
 275 msgid "“%1” is not a valid encoding."
 276 msgstr "\"%1\" är inte en giltig teckenkodning."
 277 
 278 #: ../src/statusline.cc:245
 279 msgid "Stop"
 280 msgstr "Stopp"
 281 
 282 #: ../src/statusline.cc:253
 283 msgid "File:"
 284 msgstr "Fil:"
 285 
 286 #: ../src/statusline.cc:256
 287 msgid "Match:"
 288 msgstr "Träff:"
 289 
 290 #: ../src/statusline.cc:267
 291 msgid "Cancels the running search"
 292 msgstr "Avbryter den körande sökningen"
 293 
 294 #: ../ui/mainwindow.ui.h:1
 295 msgid "A regular expression in Perl syntax"
 296 msgstr "Ett reguljärt uttryck i Perl-syntax"
 297 
 298 #: ../ui/mainwindow.ui.h:3
 299 msgid "Backward"
 300 msgstr "Baklänges"
 301 
 302 #: ../ui/mainwindow.ui.h:5
 303 msgid "File backward"
 304 msgstr "Fil _baklänges"
 305 
 306 #: ../ui/mainwindow.ui.h:6
 307 msgid "File forward"
 308 msgstr "Fil framåt"
 309 
 310 #: ../ui/mainwindow.ui.h:7
 311 msgid "Find all files that match the filename pattern"
 312 msgstr "Hitta alla filer som matchar filnamnsmönstret"
 313 
 314 #: ../ui/mainwindow.ui.h:8
 315 msgid "Find all matches of the regular expression"
 316 msgstr "Hitta alla som matchar det reguljära uttrycket"
 317 
 318 #: ../ui/mainwindow.ui.h:9
 319 msgid "Find all possible matches in a line"
 320 msgstr "Hitta alla möjliga träffar på en rad"
 321 
 322 #: ../ui/mainwindow.ui.h:10
 323 msgid "Find fi_les"
 324 msgstr "Sök fi_ler"
 325 
 326 #: ../ui/mainwindow.ui.h:11
 327 msgid "Fol_der:"
 328 msgstr "Ma_pp:"
 329 
 330 #: ../ui/mainwindow.ui.h:12
 331 msgid "Forward"
 332 msgstr "Framåt"
 333 
 334 #: ../ui/mainwindow.ui.h:13
 335 msgid "Go to next match"
 336 msgstr "Gå till nästa träff"
 337 
 338 #: ../ui/mainwindow.ui.h:14
 339 msgid "Go to previous match"
 340 msgstr "Gå till föregående träff"
 341 
 342 #: ../ui/mainwindow.ui.h:15
 343 msgid "Go to the next matching file"
 344 msgstr "Gå till nästa matchande fil"
 345 
 346 #: ../ui/mainwindow.ui.h:16
 347 msgid "Go to the previous matching file"
 348 msgstr "Gå till föregående matchande fil"
 349 
 350 #: ../ui/mainwindow.ui.h:17
 351 msgid "Pattern:"
 352 msgstr "Mönster:"
 353 
 354 #: ../ui/mainwindow.ui.h:18
 355 msgid "Preview"
 356 msgstr "Förhandsvisning"
 357 
 358 #: ../ui/mainwindow.ui.h:19
 359 msgid "Preview of the substitution"
 360 msgstr "Förhandsvisning av ersättningen"
 361 
 362 #: ../ui/mainwindow.ui.h:20
 363 msgid "Recurse into subdirectories"
 364 msgstr "Gå rekursivt in i underkataloger"
 365 
 366 #: ../ui/mainwindow.ui.h:21
 367 msgid "Replace all matches in all files"
 368 msgstr "Ersätt alla träffar i alla filer"
 369 
 370 #: ../ui/mainwindow.ui.h:22
 371 msgid "Replace all matches in the current file"
 372 msgstr "Ersätt alla träffar i den aktuella filen"
 373 
 374 #: ../ui/mainwindow.ui.h:23
 375 msgid "Replace current match"
 376 msgstr "Ersätt aktuell träff"
 377 
 378 #: ../ui/mainwindow.ui.h:24
 379 msgid "Replace:"
 380 msgstr "Ersätt:"
 381 
 382 #: ../ui/mainwindow.ui.h:25
 383 msgid "Search:"
 384 msgstr "Sök:"
 385 
 386 #: ../ui/mainwindow.ui.h:26
 387 msgid "The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, \\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
 388 msgstr "Den nya strängen att ersätta. Precis som i Perl kan du referera till delar av träffen med $1, $2, etc. eller även $+, $&amp;, $` och $'. Operanderna \\l, \\u, \\L, \\U och \\E stöds också."
 389 
 390 #: ../ui/mainwindow.ui.h:27
 391 msgid "_All files"
 392 msgstr "_Alla filer"
 393 
 394 #: ../ui/mainwindow.ui.h:28
 395 msgid "_Edit"
 396 msgstr "_Redigera"
 397 
 398 #: ../ui/mainwindow.ui.h:29
 399 msgid "_File"
 400 msgstr "_Arkiv"
 401 
 402 #: ../ui/mainwindow.ui.h:30
 403 msgid "_Help"
 404 msgstr "_Hjälp"
 405 
 406 #: ../ui/mainwindow.ui.h:31
 407 msgid "_Match"
 408 msgstr "_Träff"
 409 
 410 #: ../ui/mainwindow.ui.h:32
 411 msgid "_Replace"
 412 msgstr "_Ersätt"
 413 
 414 #: ../ui/mainwindow.ui.h:33
 415 msgid "_This file"
 416 msgstr "_Denna fil"
 417 
 418 #: ../ui/mainwindow.ui.h:34
 419 msgid "hidden"
 420 msgstr "dold"
 421 
 422 #: ../ui/mainwindow.ui.h:35
 423 msgid "recursive"
 424 msgstr "rekursiv"
 425 
 426 #: ../ui/prefdialog.ui.h:1
 427 msgid "1."
 428 msgstr "1."
 429 
 430 #: ../ui/prefdialog.ui.h:2
 431 msgid "2."
 432 msgstr "2."
 433 
 434 #: ../ui/prefdialog.ui.h:3
 435 msgid "3."
 436 msgstr "3."
 437 
 438 #: ../ui/prefdialog.ui.h:4
 439 msgid "Both horizontal"
 440 msgstr "Båda horisontellt"
 441 
 442 #: ../ui/prefdialog.ui.h:5
 443 msgid "C_urrent match color:"
 444 msgstr "Aktuell _matchande färg:"
 445 
 446 #: ../ui/prefdialog.ui.h:6
 447 msgid "Fallback _encoding:"
 448 msgstr "Teckenkodning att falla tillbaka på:"
 449 
 450 #: ../ui/prefdialog.ui.h:7
 451 msgid "Icons and text"
 452 msgstr "Ikoner och text"
 453 
 454 #: ../ui/prefdialog.ui.h:8
 455 msgid "Icons only"
 456 msgstr "Endast ikoner"
 457 
 458 #: ../ui/prefdialog.ui.h:9
 459 msgid "Preferences"
 460 msgstr "Inställningar"
 461 
 462 #: ../ui/prefdialog.ui.h:10
 463 msgid "Text only"
 464 msgstr "Endast text"
 465 
 466 #: ../ui/prefdialog.ui.h:11
 467 msgid "The encoding specified by the current locale"
 468 msgstr "Teckenkodningen som angivits av aktuell lokal"
 469 
 470 #: ../ui/prefdialog.ui.h:12
 471 msgid "UTF-8"
 472 msgstr "UTF-8"
 473 
 474 #: ../ui/prefdialog.ui.h:13
 475 msgid "_File access"
 476 msgstr "_Filåtkomst"
 477 
 478 #: ../ui/prefdialog.ui.h:14
 479 msgid "_Look&#x2019;n&#x2019;feel"
 480 msgstr "_Utseende och känsla"
 481 
 482 #: ../ui/prefdialog.ui.h:15
 483 msgid "_Match color:"
 484 msgstr "Mat_chningsfärg:"
 485 
 486 #: ../ui/prefdialog.ui.h:16
 487 msgid "_Text view font:"
 488 msgstr "_Typsnitt för textvyn:"
 489 
 490 #: ../ui/prefdialog.ui.h:17
 491 msgid "regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
 492 msgstr "regexxer försöker att läsa en fil i följande teckenkodningar före den ger upp:"
 493 
 494 #~ msgid ""
 495 #~ "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
 496 #~ msgstr ""
 497 #~ "Använd specialsekvens \\C för att matcha en enstaka byte stöds inte."
 498 #~ msgid ""
 499 #~ "Error in regular expression at “%1” (index %2):\n"
 500 #~ "%3"
 501 #~ msgstr ""
 502 #~ "Fel i reguljärt utrryck vid \"%1\" (index %2):\n"
 503 #~ "%3"
 504 
 505 # SUN NEW TRANSLATION
 506 #~ msgid ""
 507 #~ "Error in regular expression:\n"
 508 #~ "%1"
 509 #~ msgstr ""
 510 #~ "Fel i reguljärt uttryck:\n"
 511 #~ "%1"
 512 #~ msgid ""
 513 #~ "Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
 514 #~ "engine."
 515 #~ msgstr ""
 516 #~ "Nådde gräns för rekursion och bakspårning för reguljära uttrycksmotorn."
 517 #~ msgid "Replace _current"
 518 #~ msgstr "Ersätt _aktuell"
 519 #~ msgid "Replace in _all files"
 520 #~ msgstr "Ersätt i _alla filer"
 521 #~ msgid "Replace in _this file"
 522 #~ msgstr "Ersätt i _denna fil"
 523 #, fuzzy
 524 #~ msgid "Save all"
 525 #~ msgstr "Spara _alla"
 526 #~ msgid "_Next file"
 527 #~ msgstr "_Nästa fil"
 528 #~ msgid "_Previous file"
 529 #~ msgstr "_Föregående fil"
 530 #~ msgid "List of last pattern used for the file's regex entry."
 531 #~ msgstr "Lista över senaste mönster använda för filens regex-post."
 532 #~ msgid ""
 533 #~ "The style of the application’s toolbar. Possible values are “icons”, "
 534 #~ "“text”, “both”, and “both-horiz”."
 535 #~ msgstr ""
 536 #~ "Stilen för programmets verktygsrad. Möjliga värden är “icons”, “text”, "
 537 #~ "“both”, och “both-horiz”."
 538 #~ msgid "Toolbar style"
 539 #~ msgstr "Stil på verktygsrad"
 540 #~ msgid ""
 541 #~ "A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
 542 #~ "style brace expressions {a,b} are supported."
 543 #~ msgstr ""
 544 #~ "Ett filnamnsmönster som används av skalet. Teckenklasser [ab] och csh-"
 545 #~ "liknande klammerparentesuttryck {a,b} stöds."
 546 #~ msgid ""
 547 #~ "Icons only\n"
 548 #~ "Text only\n"
 549 #~ "Icons and text\n"
 550 #~ "Both horizontal"
 551 #~ msgstr ""
 552 #~ "Endast ikoner\n"
 553 #~ "Endast text\n"
 554 #~ "Ikoner och text\n"
 555 #~ "Båda horisontellt"
 556 #~ msgid "Tool_bar style:"
 557 #~ msgstr "Verktygsradsstil:"
 558 #~ msgid "_Look’n’feel"
 559 #~ msgstr "_Utseende och känsla"
 560 #~ msgid "_About"
 561 #~ msgstr "_Om"
 562 #~ msgid "[OPTION]... [FOLDER]"
 563 #~ msgstr "[FLAGGA]... [MAPP]"
 564 #~ msgid "Try “regexxer --help” for more information."
 565 #~ msgstr "Försök med “regexxer --help” för mer information."
 566 #~ msgid ""
 567 #~ "The folder name “%1” contains characters not representable in the "
 568 #~ "encoding of the local file system."
 569 #~ msgstr ""
 570 #~ "Mappnamnet “%1” innehåller tecken som inte finns representerade i "
 571 #~ "teckenkodningen för det lokala filsystemet."
 572 #~ msgid "Select a folder"
 573 #~ msgstr "Välj en mapp"
 574 #~ msgid "About regexxer"
 575 #~ msgstr "Om regexxer"
 576 #~ msgid "The application icon of regexxer"
 577 #~ msgstr "Programikonen för regexxer"
 578 #~ msgid "regexxer icon"
 579 #~ msgstr "regexxer-ikon"
 580 #~ msgid "translated by"
 581 #~ msgstr "Översatt av"
 582 #~ msgid "written by"
 583 #~ msgstr "skrivet av"
 584 #~ msgid "The directory to be searched"
 585 #~ msgstr "Katalogen som ska sökas i"
 586 #~ msgid "Override text direction"
 587 #~ msgstr "Åsidosätt textriktning"
 588 #~ msgid "*"
 589 #~ msgstr "*"
 590 #~ msgid "_Ignore the text direction of the locale"
 591 #~ msgstr "_Ignorera lokalens textriktning"
 592 #~ msgid "Debian package by"
 593 #~ msgstr "Debian-paket av"
 594