"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "regexxer-0.10/po/fi.po" (6 Oct 2011, 13123 Bytes) of package /linux/privat/old/regexxer-0.10.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Finnish messages for regexxer.
  2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the regexxer package.
  4 # Ilkka Tuohela <hile@iki.fi> 2004.
  5 #
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: regexxer\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:37+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2004-09-05 13:34+0300\n"
  12 "Last-Translator: hile@iki.fi <hile@iki.fi\n"
  13 "Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  18 
  19 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1 ../src/mainwindow.cc:849
  20 msgid "Search and replace using regular expressions"
  21 msgstr "Hae ja korvaa käyttäen säännöllisiä lausekkeita"
  22 
  23 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
  24 msgid "regexxer Search Tool"
  25 msgstr "regexxer hakutyökalu"
  26 
  27 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:1
  28 msgid "Current-match color"
  29 msgstr "Nykyisen osuman väri"
  30 
  31 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:2
  32 msgid "Fallback encoding"
  33 msgstr "Muu merkistökoodaus, jos tyyppi ei vastaa"
  34 
  35 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:3
  36 msgid "Match color"
  37 msgstr "Osuman väri"
  38 
  39 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:4
  40 msgid ""
  41 "Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
  42 "UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try “iconv --list” for "
  43 "a complete list of possible values."
  44 msgstr ""
  45 "Käytettävän merkistökoodauksen nimi, jos tiedosto ei ole luettavissa joko "
  46 "UTF-8 muodossa tai merkistökoodauksessa, joka on määritelty nykyisissä "
  47 "lokalisointiasetuksissa. Komennolla “iconv --list” saat listan kaikista "
  48 "mahdollisista arvoista."
  49 
  50 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:5
  51 msgid "Text view font"
  52 msgstr "Tekstinäytön kirjasin"
  53 
  54 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:6
  55 msgid ""
  56 "The background color used to highlight matches of the search expression."
  57 msgstr "Hakulausekkeen osumien korostuksessa käytettävä taustaväri."
  58 
  59 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:7
  60 msgid ""
  61 "The background color used to highlight the currently selected match of the "
  62 "search expression."
  63 msgstr "Taustaväri, jota käytetään korostamaan valittu osuma hakulausekkeelle."
  64 
  65 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:8
  66 msgid "The font used in the file editor."
  67 msgstr "Tiedostomuokkaimessa käytettävä kirjasin."
  68 
  69 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:9
  70 msgid ""
  71 "The style of the application’s toolbar. Possible values are “icons”, “text”, "
  72 "“both”, and “both-horiz”."
  73 msgstr ""
  74 "Ohjelman työkalupalkin tyyli. Mahdolliset arvot ovat \"kuvakkeet\", \"teksti"
  75 "\", \"molemmat\" tai \"molemmat-rinnakkain\"."
  76 
  77 #: ../ui/regexxer.schemas.in.h:10
  78 msgid "Toolbar style"
  79 msgstr "Työkalupalkin tyyli"
  80 
  81 #: ../src/filebuffer.cc:198
  82 msgid "Can’t read file:"
  83 msgstr "Tiedostoa ei voida lukea"
  84 
  85 #: ../src/filetree.cc:80
  86 msgid "File"
  87 msgstr "Tiedosto"
  88 
  89 #: ../src/filetree.cc:99
  90 msgid "#"
  91 msgstr "#"
  92 
  93 #: ../src/filetree.cc:530
  94 #, qt-format
  95 msgid "Failed to save file “%1”: %2"
  96 msgstr "Tiedostoa “%1” ei voitu tallentaa: %2"
  97 
  98 #: ../src/filetree.cc:946
  99 #, qt-format
 100 msgid "“%1” seems to be a binary file."
 101 msgstr "“%1” näyttää olevan binäääritiedosto."
 102 
 103 #: ../src/main.cc:77
 104 msgid "Save _all"
 105 msgstr "Tallenna _kaikki"
 106 
 107 #: ../src/main.cc:134
 108 msgid "Find files matching PATTERN"
 109 msgstr "Etsi tiedostoja, jotka vastaavat LAUSEKETTA"
 110 
 111 #: ../src/main.cc:134
 112 msgid "PATTERN"
 113 msgstr "LAUSEKE"
 114 
 115 #: ../src/main.cc:136
 116 msgid "Do not recurse into subdirectories"
 117 msgstr "Älä mene alihakemistoihin"
 118 
 119 #: ../src/main.cc:138 ../ui/mainwindow.glade.h:3
 120 msgid "Also find hidden files"
 121 msgstr "Etsi myös piilotiedostoja"
 122 
 123 #: ../src/main.cc:140
 124 msgid "Find text matching REGEX"
 125 msgstr "Etsi tekstiä, joka vastaa säännöllistä lauseketta"
 126 
 127 #: ../src/main.cc:140
 128 msgid "REGEX"
 129 msgstr "Säännöllinen lauseke"
 130 
 131 #: ../src/main.cc:142
 132 msgid "Find only the first match in a line"
 133 msgstr "Etsi vain ensimmäinen osuma riviltä"
 134 
 135 #: ../src/main.cc:144 ../ui/mainwindow.glade.h:5
 136 msgid "Do case insensitive matching"
 137 msgstr "Älä välitä kirjainten koosta vertailtaessa"
 138 
 139 #: ../src/main.cc:146
 140 msgid "Replace matches with STRING"
 141 msgstr "Korvaa osumat merkkijonolla"
 142 
 143 #: ../src/main.cc:146
 144 msgid "STRING"
 145 msgstr "Merkkijono"
 146 
 147 #: ../src/main.cc:148
 148 msgid "Print match location to standard output"
 149 msgstr "Tulosta osuman sijainti oletustulosteeseen"
 150 
 151 #: ../src/main.cc:150
 152 msgid "Do not automatically start search"
 153 msgstr "Älä käynnistä hakua automaattisesti"
 154 
 155 #: ../src/main.cc:152
 156 msgid "[FOLDER]"
 157 msgstr "[KANSIO]"
 158 
 159 #: ../src/mainwindow.cc:413
 160 msgid ""
 161 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 162 "Quit anyway?"
 163 msgstr ""
 164 "Joitain tiedostoja ei ole vielä tallennettu.\n"
 165 "Lopetaanko siitä huolimatta?"
 166 
 167 #: ../src/mainwindow.cc:427
 168 msgid ""
 169 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 170 "Continue anyway?"
 171 msgstr ""
 172 "Joitain tiedostoja ei ole vielä tallennettu.\n"
 173 "Jatketaanko siitä huolimatta?"
 174 
 175 #: ../src/mainwindow.cc:455
 176 msgid "The file search pattern is invalid."
 177 msgstr "Tiedostojen hakumalli on virheellinen"
 178 
 179 #: ../src/mainwindow.cc:461
 180 msgid "The following errors occurred during search:"
 181 msgstr "Seuraavat virheet tapahtuivat haettaessa:"
 182 
 183 #: ../src/mainwindow.cc:708
 184 msgid "The following errors occurred during save:"
 185 msgstr "Seuraavat virheet tapahtuivat tallennettaessa:"
 186 
 187 #: ../src/mainwindow.cc:854
 188 msgid "translator-credits"
 189 msgstr ""
 190 "Ilkka Tuohela, 2004\n"
 191 "\n"
 192 "http://gnome.fi/"
 193 
 194 #: ../src/pcreshell.cc:62
 195 msgid "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
 196 msgstr "\\C escape-sekvenssin käyttö yhden tavun hakuun ei ole tuettu."
 197 
 198 #: ../src/pcreshell.cc:84
 199 #, qt-format
 200 msgid ""
 201 "Error in regular expression at “%1” (index %2):\n"
 202 "%3"
 203 msgstr ""
 204 "Virhe säännöllisessä lausekkeessa kohdassa “%1” (indeksi %2):\n"
 205 "%3"
 206 
 207 #: ../src/pcreshell.cc:89
 208 #, qt-format
 209 msgid ""
 210 "Error in regular expression:\n"
 211 "%1"
 212 msgstr ""
 213 "Virhe säännöllisessä lausekkessa:\n"
 214 "%1"
 215 
 216 #: ../src/pcreshell.cc:171
 217 msgid ""
 218 "Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
 219 "engine."
 220 msgstr ""
 221 "Rekursion ja takaisinseurannan rajat säännöllisten lausekkeiden moottorissa "
 222 "tulivat vastaan."
 223 
 224 #: ../src/prefdialog.cc:249
 225 #, qt-format
 226 msgid "“%1” is not a valid encoding."
 227 msgstr "“%1” ei ole kelvollinen merkistökooda"
 228 
 229 #: ../src/statusline.cc:263
 230 msgid "Stop"
 231 msgstr "Pysäyte"
 232 
 233 #: ../src/statusline.cc:270
 234 msgid "File:"
 235 msgstr "Tiedosto:"
 236 
 237 #: ../src/statusline.cc:273
 238 msgid "Match:"
 239 msgstr "Osuma:"
 240 
 241 #: ../src/statusline.cc:284
 242 msgid "Cancels the running search"
 243 msgstr "Keskeyttää suoritettavan haun"
 244 
 245 #: ../ui/mainwindow.glade.h:1
 246 msgid ""
 247 "A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
 248 "style brace expressions {a,b} are supported."
 249 msgstr ""
 250 "Tiedostinimien hakumalli komentotulkin käyttämässä muodossa. Merkkiluokat "
 251 "[ab] ja csh-tyyliset aaltosulkulausekkeet {a,b} ovat tuettuja."
 252 
 253 #: ../ui/mainwindow.glade.h:2
 254 msgid "A regular expression in Perl syntax"
 255 msgstr "Säännöllinen lauseke perl-syntaksissa"
 256 
 257 #: ../ui/mainwindow.glade.h:4
 258 msgid "Backward"
 259 msgstr "Taaksepäin"
 260 
 261 #: ../ui/mainwindow.glade.h:6
 262 msgid "File backward"
 263 msgstr "Tiedosto taaksepäin"
 264 
 265 #: ../ui/mainwindow.glade.h:7
 266 msgid "File forward"
 267 msgstr "Tiedosto eteenpäin"
 268 
 269 #: ../ui/mainwindow.glade.h:8
 270 msgid "Find all files that match the filename pattern"
 271 msgstr "Etsi kaikki tiedostot, jotka vastaavat tiedostonimen hakumallia"
 272 
 273 #: ../ui/mainwindow.glade.h:9
 274 msgid "Find all matches of the regular expression"
 275 msgstr "Etsi kaikki säännöllistä lauseketta vastaavat osumat"
 276 
 277 #: ../ui/mainwindow.glade.h:10
 278 msgid "Find all possible matches in a line"
 279 msgstr "Etsi kaikki osumat rivillä"
 280 
 281 #: ../ui/mainwindow.glade.h:11
 282 msgid "Find fi_les"
 283 msgstr "Etsi _tiedostoja"
 284 
 285 #: ../ui/mainwindow.glade.h:12
 286 msgid "Fol_der:"
 287 msgstr "_Kansio:"
 288 
 289 #: ../ui/mainwindow.glade.h:13
 290 msgid "Forward"
 291 msgstr "Eteenpäin"
 292 
 293 #: ../ui/mainwindow.glade.h:14
 294 msgid "Go to next match"
 295 msgstr "Siirry seuraavaan osumaan"
 296 
 297 #: ../ui/mainwindow.glade.h:15
 298 msgid "Go to previous match"
 299 msgstr "Siirry edelliseen osumaan"
 300 
 301 #: ../ui/mainwindow.glade.h:16
 302 msgid "Go to the next matching file"
 303 msgstr "Siirry seuraavaan hakua vastaavan nimiseen tiedostoon"
 304 
 305 #: ../ui/mainwindow.glade.h:17
 306 msgid "Go to the previous matching file"
 307 msgstr "Siirry edelliseen hakua vastaavan nimiseen tiedostoon"
 308 
 309 #: ../ui/mainwindow.glade.h:18
 310 msgid "Pattern:"
 311 msgstr "Malli:"
 312 
 313 #: ../ui/mainwindow.glade.h:19
 314 msgid "Preview"
 315 msgstr "Esikatselu"
 316 
 317 #: ../ui/mainwindow.glade.h:20
 318 msgid "Preview of the substitution"
 319 msgstr "Esikatselu muutoksesta"
 320 
 321 #: ../ui/mainwindow.glade.h:21
 322 msgid "Recurse into subdirectories"
 323 msgstr "Käy läpi myös alihakemistot"
 324 
 325 #: ../ui/mainwindow.glade.h:22
 326 msgid "Replace _current"
 327 msgstr "Korvaa _nykyinen"
 328 
 329 #: ../ui/mainwindow.glade.h:23
 330 msgid "Replace all matches in all files"
 331 msgstr "Korvaa kaikki osumat kaikissa tiedostoissa"
 332 
 333 #: ../ui/mainwindow.glade.h:24
 334 msgid "Replace all matches in the current file"
 335 msgstr "Korvaa kaikki osumat nykyisessä tiedostossa"
 336 
 337 #: ../ui/mainwindow.glade.h:25
 338 msgid "Replace current match"
 339 msgstr "Korvaa nykyinen osuma"
 340 
 341 #: ../ui/mainwindow.glade.h:26
 342 msgid "Replace in _all files"
 343 msgstr "Korvaa _kaikissa tiedostoissa"
 344 
 345 #: ../ui/mainwindow.glade.h:27
 346 msgid "Replace in _this file"
 347 msgstr "Korvaa _tässä tiedostossa"
 348 
 349 #: ../ui/mainwindow.glade.h:28
 350 msgid "Replace:"
 351 msgstr "Korvaa:"
 352 
 353 #: ../ui/mainwindow.glade.h:29
 354 msgid "Search:"
 355 msgstr "Hae:"
 356 
 357 #: ../ui/mainwindow.glade.h:30
 358 msgid ""
 359 "The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
 360 "match using $1, $2, etc. or even $+, $&, $` and $'. The operators \\l, \\u, "
 361 "\\L, \\U and \\E are supported as well."
 362 msgstr ""
 363 "Uusi korvaava merkkijono. Kuten perlissä, voit viitata osuman osiin "
 364 "käyttämällä muuttujia $1, $2 jne. tai $+, $& $` ja $'. Operaattorit \\l, "
 365 "\\u, \\L, \\U ja \\E ovat myös tuettuja."
 366 
 367 #: ../ui/mainwindow.glade.h:31
 368 msgid "_All files"
 369 msgstr "_Kaikki tiedostot"
 370 
 371 #: ../ui/mainwindow.glade.h:32
 372 msgid "_Edit"
 373 msgstr "_Muokkaa"
 374 
 375 #: ../ui/mainwindow.glade.h:33
 376 msgid "_File"
 377 msgstr "_Tiedosto"
 378 
 379 #: ../ui/mainwindow.glade.h:34
 380 msgid "_Help"
 381 msgstr "O_hje"
 382 
 383 #: ../ui/mainwindow.glade.h:35
 384 msgid "_Match"
 385 msgstr "_Osuma"
 386 
 387 #: ../ui/mainwindow.glade.h:36
 388 msgid "_Next file"
 389 msgstr "_Seuraava tiedosto"
 390 
 391 #: ../ui/mainwindow.glade.h:37
 392 msgid "_Previous file"
 393 msgstr "_Edellinen tiedosto"
 394 
 395 #: ../ui/mainwindow.glade.h:38
 396 msgid "_Replace"
 397 msgstr "Ko_rvaa"
 398 
 399 #: ../ui/mainwindow.glade.h:39
 400 msgid "_This file"
 401 msgstr "_Tämä tiedosto"
 402 
 403 #: ../ui/mainwindow.glade.h:40
 404 msgid "hidden"
 405 msgstr "piilotettu"
 406 
 407 #: ../ui/mainwindow.glade.h:41
 408 msgid "recursive"
 409 msgstr "rekursiivinen"
 410 
 411 #: ../ui/prefdialog.glade.h:1
 412 msgid "1."
 413 msgstr "1."
 414 
 415 #: ../ui/prefdialog.glade.h:2
 416 msgid "2."
 417 msgstr "2."
 418 
 419 #: ../ui/prefdialog.glade.h:3
 420 msgid "3."
 421 msgstr "3."
 422 
 423 #: ../ui/prefdialog.glade.h:4
 424 msgid "C_urrent match color:"
 425 msgstr "_Nykyisen osuman väri:"
 426 
 427 #: ../ui/prefdialog.glade.h:5
 428 msgid "Fallback _encoding:"
 429 msgstr "Muu koodaus:"
 430 
 431 #: ../ui/prefdialog.glade.h:6
 432 msgid ""
 433 "Icons only\n"
 434 "Text only\n"
 435 "Icons and text\n"
 436 "Both horizontal"
 437 msgstr ""
 438 "Vain kuvakkeet\n"
 439 "Vain teksti\n"
 440 "Kuvakkeet ja teksti\n"
 441 "Molemmat vierekkäin"
 442 
 443 #: ../ui/prefdialog.glade.h:10
 444 msgid "Preferences"
 445 msgstr "Asetukset"
 446 
 447 #: ../ui/prefdialog.glade.h:11
 448 msgid "The encoding specified by the current locale"
 449 msgstr "Valitun lokalisoinnin mukainen merkistökoodaus"
 450 
 451 #: ../ui/prefdialog.glade.h:12
 452 msgid "Tool_bar style:"
 453 msgstr "_Työkalupalkin tyyli:"
 454 
 455 #: ../ui/prefdialog.glade.h:13
 456 msgid "UTF-8"
 457 msgstr "UTF-8"
 458 
 459 #: ../ui/prefdialog.glade.h:14
 460 msgid "_File access"
 461 msgstr "_Tiedoston luku"
 462 
 463 #: ../ui/prefdialog.glade.h:15
 464 msgid "_Look’n’feel"
 465 msgstr "_Käyttöliittymä"
 466 
 467 #: ../ui/prefdialog.glade.h:16
 468 msgid "_Match color:"
 469 msgstr "_Osuman väri:"
 470 
 471 #: ../ui/prefdialog.glade.h:17
 472 msgid "_Text view font:"
 473 msgstr "_Tekstinäytön kirjasin:"
 474 
 475 #: ../ui/prefdialog.glade.h:18
 476 msgid ""
 477 "regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
 478 msgstr ""
 479 "regexxer yrittää lukea tiedostoja seuraavilla merkistökoodauksilla ennen "
 480 "luovuttamista:"
 481 
 482 #~ msgid "_About"
 483 #~ msgstr "_Tietoja"
 484 
 485 #~ msgid "[OPTION]... [FOLDER]"
 486 #~ msgstr "[OPTIO] ... [KANSIO]"
 487 
 488 #~ msgid "Try “regexxer --help” for more information."
 489 #~ msgstr "Kokeile “regexxer --help” saadaksesi lisätietoja."
 490 
 491 #~ msgid ""
 492 #~ "The folder name “%1” contains characters not representable in the "
 493 #~ "encoding of the local file system."
 494 #~ msgstr ""
 495 #~ "Kansion nimi “%1” sisältää merkkejä, joita ei voida esittää paikkalisen "
 496 #~ "tiedostojärjestelmän merkistökoodauksessa."
 497 
 498 #~ msgid "Select a folder"
 499 #~ msgstr "Valitse kansio"
 500 
 501 #~ msgid "About regexxer"
 502 #~ msgstr "Keskeytä regexxer"
 503 
 504 #~ msgid "The application icon of regexxer"
 505 #~ msgstr "Ohjelman regexxer kuvake"
 506 
 507 #~ msgid "regexxer icon"
 508 #~ msgstr "regexxerin kuvake"
 509 
 510 #~ msgid "translated by"
 511 #~ msgstr "Kääntänyt"
 512 
 513 #~ msgid "written by"
 514 #~ msgstr "Kirjoittanut"
 515 
 516 #~ msgid "The directory to be searched"
 517 #~ msgstr "Hakemisto, josta haetaan"