"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "regexxer-0.10/po/da.po" (6 Oct 2011, 12885 Bytes) of package /linux/privat/old/regexxer-0.10.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation for regexxer.
  2 # Copyright (C) 2011 regexxer's COPYRIGHT HOLDER.
  3 # This file is distributed under the same license as the regexxer package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011.
  5 #
  6 # indentation -> indryk (kunne også være indrykning)
  7 #
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: regexxer master\n"
  11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
  12 "POT-Creation-Date: 2011-09-19 23:15+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2011-09-18 19:48+0100\n"
  14 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  15 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  16 "Language: da\n"
  17 "MIME-Version: 1.0\n"
  18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  21 
  22 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1 ../src/mainwindow.cc:1027
  23 msgid "Search and replace using regular expressions"
  24 msgstr "Søg og erstat med brug af regulære udtryk"
  25 
  26 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
  27 msgid "regexxer Search Tool"
  28 msgstr "regexxer - søgeværktøj"
  29 
  30 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:1
  31 msgid "Auto indentation"
  32 msgstr "Automatisk indryk"
  33 
  34 # ingen andre resultater på open-tran. Hvad er dette?
  35 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:2
  36 msgid "Current-match color"
  37 msgstr "Farve for aktuel match"
  38 
  39 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:3
  40 msgid "Draw spaces"
  41 msgstr "Tegn mellemrum"
  42 
  43 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:4
  44 msgid "Fallback encoding"
  45 msgstr "Reservekodning"
  46 
  47 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:5
  48 msgid "File Patterns"
  49 msgstr "Filmønstre"
  50 
  51 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:6
  52 msgid "Highlight the current line"
  53 msgstr "Fremhæv den aktuelle linje"
  54 
  55 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:7
  56 msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
  57 msgstr "Liste over det senest brugte mønster for det regulær udtrykspunkt."
  58 
  59 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:8
  60 msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
  61 msgstr "Liste over det senest brugte mønster for erstatningspunktet."
  62 
  63 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:9
  64 msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
  65 msgstr "Liste over prædefinerede mønstre som er tilgængelige i mønsterpunktet."
  66 
  67 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:10
  68 msgid "Match color"
  69 msgstr "Match farve"
  70 
  71 # måske either -> hverken
  72 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:11
  73 msgid ""
  74 "Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
  75 "UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" "
  76 "for a complete list of possible values."
  77 msgstr ""
  78 "Navn på tegnkodningen som skal bruges hvis en fil ikke er læsbar i enten "
  79 "UTF-8 eller kodesættet angivet af det aktuelle sprog. Prøv med \"iconv --list"
  80 "\"for en fuldstændig liste over mulige værdier."
  81 
  82 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:12
  83 msgid "Regex Patterns"
  84 msgstr "Regex-mønstre"
  85 
  86 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:13
  87 msgid "Show line numbers"
  88 msgstr "Vis linjenumre"
  89 
  90 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:14
  91 msgid "Text view font"
  92 msgstr "Tekstvisningsskrift"
  93 
  94 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:15
  95 msgid "The X coordinate of the window."
  96 msgstr "X-koordinaten på vinduet."
  97 
  98 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:16
  99 msgid "The Y coordinate of the window."
 100 msgstr "Y-koordinaten på vinduet."
 101 
 102 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:17
 103 msgid ""
 104 "The background color used to highlight matches of the search expression."
 105 msgstr "Baggrundsfarven brugt til at fremhæve resultater af søgeudtrykket."
 106 
 107 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:18
 108 msgid ""
 109 "The background color used to highlight the currently selected match of the "
 110 "search expression."
 111 msgstr ""
 112 "Baggrundsfarven brugt til at fremhæve det aktuelt valgte resultat af "
 113 "søgeudtrykket."
 114 
 115 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:19
 116 msgid "The font used in the file editor."
 117 msgstr "Skriften brugt i filredigeringen."
 118 
 119 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:20
 120 msgid "The height of the window."
 121 msgstr "Vinduets højde."
 122 
 123 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:21
 124 msgid "The width of the window."
 125 msgstr "Vinduets bredde."
 126 
 127 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:22
 128 msgid "Whether the window is maximized."
 129 msgstr "Hvorvidt vinduet er maksimeret."
 130 
 131 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:23
 132 msgid "Whether to enable auto indentation in the text view."
 133 msgstr "Hvorvidt der skal aktiveres automatisk indryk i tekstvisningen."
 134 
 135 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:24
 136 msgid "Whether to highlight the current line of the text view."
 137 msgstr "Hvorvidt den aktuelle linje i tekstvisningen skal fremhæves."
 138 
 139 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:25
 140 msgid "Whether to show the line numbers of the text view."
 141 msgstr "Hvorvidt linjenumrene i tekstvisningen skal vises."
 142 
 143 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:26
 144 msgid "Which type of space to draw in the text view."
 145 msgstr "Type af mellemrum som skal tegnes i tekstvisningen."
 146 
 147 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:27
 148 msgid "window height"
 149 msgstr "vindueshøjde"
 150 
 151 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:28
 152 msgid "window maximization"
 153 msgstr "vinduesmaksimering"
 154 
 155 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:29
 156 msgid "window width"
 157 msgstr "vinduesbredde"
 158 
 159 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:30
 160 msgid "window x position"
 161 msgstr "vindues x-position"
 162 
 163 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:31
 164 msgid "window y position"
 165 msgstr "vindues y-position"
 166 
 167 #: ../src/filebuffer.cc:198
 168 msgid "Can’t read file:"
 169 msgstr "Kan ikke læse fil:"
 170 
 171 #: ../src/filetree.cc:60
 172 msgid "File"
 173 msgstr "Fil"
 174 
 175 #: ../src/filetree.cc:79
 176 msgid "#"
 177 msgstr "#"
 178 
 179 #: ../src/filetree.cc:508
 180 #, qt-format
 181 msgid "Failed to save file “%1”: %2"
 182 msgstr "Kunne ikke gemme fil \"%1\": %2"
 183 
 184 #: ../src/filetree.cc:924
 185 #, qt-format
 186 msgid "“%1” seems to be a binary file."
 187 msgstr "\"%1\" ser ud til at være en binær fil."
 188 
 189 #: ../src/main.cc:78
 190 msgid "Save _all"
 191 msgstr "Gem _alle"
 192 
 193 #: ../src/main.cc:135
 194 msgid "Find files matching PATTERN"
 195 msgstr "Fil filer der matcher MØNSTER"
 196 
 197 #: ../src/main.cc:135
 198 msgid "PATTERN"
 199 msgstr "MØNSTER"
 200 
 201 #: ../src/main.cc:137
 202 msgid "Do not recurse into subdirectories"
 203 msgstr "Rekursiv ikke ind i undermapper"
 204 
 205 #: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:2
 206 msgid "Also find hidden files"
 207 msgstr "Find også skjulte filer"
 208 
 209 #: ../src/main.cc:141
 210 msgid "Find text matching REGEX"
 211 msgstr "Find tekst der matcher REGEX"
 212 
 213 #: ../src/main.cc:141
 214 msgid "REGEX"
 215 msgstr "REGEX"
 216 
 217 #: ../src/main.cc:143
 218 msgid "Find only the first match in a line"
 219 msgstr "Find kun det første resultat i en linje"
 220 
 221 #: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:4
 222 msgid "Do case insensitive matching"
 223 msgstr "Udfør versalfølsom søgning"
 224 
 225 #: ../src/main.cc:147
 226 msgid "Replace matches with STRING"
 227 msgstr "Erstat resultater med STRENG"
 228 
 229 #: ../src/main.cc:147
 230 msgid "STRING"
 231 msgstr "STRENG"
 232 
 233 #: ../src/main.cc:149
 234 msgid "Print match location to standard output"
 235 msgstr "Vis matchplacering til standarduddata"
 236 
 237 #: ../src/main.cc:151
 238 msgid "Do not automatically start search"
 239 msgstr "Start ikke automatisk søgning"
 240 
 241 #: ../src/main.cc:153
 242 msgid "[FOLDER]"
 243 msgstr "[MAPPE]"
 244 
 245 #: ../src/mainwindow.cc:567
 246 msgid ""
 247 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 248 "Quit anyway?"
 249 msgstr ""
 250 "Nogle filer er endnu ikke gemt.\n"
 251 "Afslut alligevel?"
 252 
 253 #: ../src/mainwindow.cc:581
 254 msgid ""
 255 "Some files haven’t been saved yet.\n"
 256 "Continue anyway?"
 257 msgstr ""
 258 "Nogle filer er endnu ikke gemt.\n"
 259 "Fortsæt alligevel?"
 260 
 261 #: ../src/mainwindow.cc:611
 262 msgid "The file search pattern is invalid."
 263 msgstr "Filsøgningsmønsteret er ugyldigt."
 264 
 265 #: ../src/mainwindow.cc:617
 266 msgid "The following errors occurred during search:"
 267 msgstr "De følgende fejl opstod under søgning:"
 268 
 269 #: ../src/mainwindow.cc:881
 270 msgid "The following errors occurred during save:"
 271 msgstr "De følgende fejl opstod under gemning:"
 272 
 273 #: ../src/mainwindow.cc:1032
 274 msgid "translator-credits"
 275 msgstr ""
 276 "Joe Hansen, 2010.\n"
 277 "\n"
 278 "Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
 279 "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
 280 
 281 #: ../src/prefdialog.cc:186
 282 #, qt-format
 283 msgid "“%1” is not a valid encoding."
 284 msgstr "\"%1\" er ikke en gyldig kodning."
 285 
 286 #: ../src/statusline.cc:245
 287 msgid "Stop"
 288 msgstr "Stop"
 289 
 290 #: ../src/statusline.cc:253
 291 msgid "File:"
 292 msgstr "Fil:"
 293 
 294 #: ../src/statusline.cc:256
 295 msgid "Match:"
 296 msgstr "Match:"
 297 
 298 #: ../src/statusline.cc:267
 299 msgid "Cancels the running search"
 300 msgstr "Afbryder den kørende søgning"
 301 
 302 #: ../ui/mainwindow.ui.h:1
 303 msgid "A regular expression in Perl syntax"
 304 msgstr "Et regulært udtryk i Perlsyntaks"
 305 
 306 #: ../ui/mainwindow.ui.h:3
 307 msgid "Backward"
 308 msgstr "Tilbage"
 309 
 310 #: ../ui/mainwindow.ui.h:5
 311 msgid "File backward"
 312 msgstr "Fil tilbage"
 313 
 314 #: ../ui/mainwindow.ui.h:6
 315 msgid "File forward"
 316 msgstr "Fil fremad"
 317 
 318 #: ../ui/mainwindow.ui.h:7
 319 msgid "Find all files that match the filename pattern"
 320 msgstr "Find alle filer som matcher filnavnmønsteret"
 321 
 322 #: ../ui/mainwindow.ui.h:8
 323 msgid "Find all matches of the regular expression"
 324 msgstr "Find alle resultater på det regulære udtryk"
 325 
 326 #: ../ui/mainwindow.ui.h:9
 327 msgid "Find all possible matches in a line"
 328 msgstr "Find alle mulige resultater i en linje"
 329 
 330 #: ../ui/mainwindow.ui.h:10
 331 msgid "Find fi_les"
 332 msgstr "Find _filer"
 333 
 334 #: ../ui/mainwindow.ui.h:11
 335 msgid "Fol_der:"
 336 msgstr "_Mappe:"
 337 
 338 #: ../ui/mainwindow.ui.h:12
 339 msgid "Forward"
 340 msgstr "Fremad"
 341 
 342 #: ../ui/mainwindow.ui.h:13
 343 msgid "Go to next match"
 344 msgstr "Gå til næste resultat"
 345 
 346 #: ../ui/mainwindow.ui.h:14
 347 msgid "Go to previous match"
 348 msgstr "Gå til forrige resultat"
 349 
 350 #: ../ui/mainwindow.ui.h:15
 351 msgid "Go to the next matching file"
 352 msgstr "Gå til den næste resultatfil"
 353 
 354 #: ../ui/mainwindow.ui.h:16
 355 msgid "Go to the previous matching file"
 356 msgstr "Gå til den forrige resultatfil"
 357 
 358 #: ../ui/mainwindow.ui.h:17
 359 msgid "Pattern:"
 360 msgstr "Mønster:"
 361 
 362 #: ../ui/mainwindow.ui.h:18
 363 msgid "Preview"
 364 msgstr "Forhåndsvisning"
 365 
 366 #: ../ui/mainwindow.ui.h:19
 367 msgid "Preview of the substitution"
 368 msgstr "Forhåndsvisning af erstatningen"
 369 
 370 #: ../ui/mainwindow.ui.h:20
 371 msgid "Recurse into subdirectories"
 372 msgstr "Rekursiv ind i undermapper"
 373 
 374 #: ../ui/mainwindow.ui.h:21
 375 msgid "Replace all matches in all files"
 376 msgstr "Erstat alle resultater i alle filer"
 377 
 378 #: ../ui/mainwindow.ui.h:22
 379 msgid "Replace all matches in the current file"
 380 msgstr "Erstat alle resultater i den aktuelle fil"
 381 
 382 #: ../ui/mainwindow.ui.h:23
 383 msgid "Replace current match"
 384 msgstr "Erstat aktuelt resultat"
 385 
 386 #: ../ui/mainwindow.ui.h:24
 387 msgid "Replace:"
 388 msgstr "Erstat:"
 389 
 390 #: ../ui/mainwindow.ui.h:25
 391 msgid "Search:"
 392 msgstr "Søg:"
 393 
 394 #: ../ui/mainwindow.ui.h:26
 395 msgid ""
 396 "The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
 397 "match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
 398 "\\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
 399 msgstr ""
 400 "Den nye streng som skal erstattes. Som i Perl kan du referere til dele af "
 401 "resultatet med $1, $2 etc. eller endog $+, $&amp;, $` og $'. Operatørerne "
 402 "\\l, \\u, \\L, \\U og \\E er også understøttet."
 403 
 404 #: ../ui/mainwindow.ui.h:27
 405 msgid "_All files"
 406 msgstr "_Alle filer"
 407 
 408 #: ../ui/mainwindow.ui.h:28
 409 msgid "_Edit"
 410 msgstr "_Rediger"
 411 
 412 #: ../ui/mainwindow.ui.h:29
 413 msgid "_File"
 414 msgstr "_Fil"
 415 
 416 #: ../ui/mainwindow.ui.h:30
 417 msgid "_Help"
 418 msgstr "_Hjælp"
 419 
 420 #: ../ui/mainwindow.ui.h:31
 421 msgid "_Match"
 422 msgstr "_Resultat"
 423 
 424 #: ../ui/mainwindow.ui.h:32
 425 msgid "_Replace"
 426 msgstr "_Erstat"
 427 
 428 #: ../ui/mainwindow.ui.h:33
 429 msgid "_This file"
 430 msgstr "_Denne fil"
 431 
 432 #: ../ui/mainwindow.ui.h:34
 433 msgid "hidden"
 434 msgstr "skjult"
 435 
 436 #: ../ui/mainwindow.ui.h:35
 437 msgid "recursive"
 438 msgstr "rekursiv"
 439 
 440 #: ../ui/prefdialog.ui.h:1
 441 msgid "1."
 442 msgstr "1."
 443 
 444 #: ../ui/prefdialog.ui.h:2
 445 msgid "2."
 446 msgstr "2."
 447 
 448 #: ../ui/prefdialog.ui.h:3
 449 msgid "3."
 450 msgstr "3."
 451 
 452 #: ../ui/prefdialog.ui.h:4
 453 msgid "Both horizontal"
 454 msgstr "Begge vandret"
 455 
 456 #: ../ui/prefdialog.ui.h:5
 457 msgid "C_urrent match color:"
 458 msgstr "_Aktuel resultatfarve:"
 459 
 460 #: ../ui/prefdialog.ui.h:6
 461 msgid "Fallback _encoding:"
 462 msgstr "_Reservekodning:"
 463 
 464 #: ../ui/prefdialog.ui.h:7
 465 msgid "Icons and text"
 466 msgstr "Ikoner og tekst"
 467 
 468 #: ../ui/prefdialog.ui.h:8
 469 msgid "Icons only"
 470 msgstr "Kun ikoner"
 471 
 472 #: ../ui/prefdialog.ui.h:9
 473 msgid "Preferences"
 474 msgstr "Indstillinger"
 475 
 476 #: ../ui/prefdialog.ui.h:10
 477 msgid "Text only"
 478 msgstr "Kun tekst"
 479 
 480 #: ../ui/prefdialog.ui.h:11
 481 msgid "The encoding specified by the current locale"
 482 msgstr "Kodningen angivet af det aktuelle sprog"
 483 
 484 #: ../ui/prefdialog.ui.h:12
 485 msgid "UTF-8"
 486 msgstr "UTF-8"
 487 
 488 #: ../ui/prefdialog.ui.h:13
 489 msgid "_File access"
 490 msgstr "_Filadgang"
 491 
 492 # hvad er dette?
 493 #: ../ui/prefdialog.ui.h:14
 494 msgid "_Look&#x2019;n&#x2019;feel"
 495 msgstr "_UdseendeSe&#x2019;n&#x2019;følelse"
 496 
 497 #: ../ui/prefdialog.ui.h:15
 498 msgid "_Match color:"
 499 msgstr "_Resultatfarve:"
 500 
 501 #: ../ui/prefdialog.ui.h:16
 502 msgid "_Text view font:"
 503 msgstr "_Tekstvisningsskrift:"
 504 
 505 #: ../ui/prefdialog.ui.h:17
 506 msgid ""
 507 "regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
 508 msgstr ""
 509 "regexxer forsøger at læse en fil i de følgende kodninger før den giver op:"