"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "xfe-1.43.2/po/cs.po" (6 Jun 2019, 198210 Bytes) of package /linux/privat/xfe-1.43.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 #
  2 msgid ""
  3 msgstr ""
  4 "Project-Id-Version: Xfe 1.40.1\n"
  5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2019-06-06 15:04+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2015-08-16 11:14+0100\n"
  8 "Last-Translator: David Vachulka <arch_dvx@users.sourceforge.net>\n"
  9 "Language-Team: dvx-alone <arch_dvx@users.sourceforge.net>\n"
  10 "Language: cs_CZ\n"
  11 "MIME-Version: 1.0\n"
  12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  14 "X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
  15 
  16 #. Usage message
  17 #: ../src/main.cpp:257
  18 msgid ""
  19 "\n"
  20 "Usage: xfe [options...] [FOLDER|FILE...]\n"
  21 "\n"
  22 "  [options...] are the following:\n"
  23 "\n"
  24 "    -h,  --help     Print (this) help screen and exit.\n"
  25 "    -v,  --version   Print version information and exit.\n"
  26 "    -i,  --iconic    Start iconified.\n"
  27 "    -m,  --maximized  Start maximized.\n"
  28 "    -p n, --panel n   Force panel view mode to n (n=0 => Tree and one "
  29 "panel,\n"
  30 "               n=1 => One panel, n=2 => Two panels, n=3 => "
  31 "Tree and two panels).\n"
  32 "\n"
  33 "  [FOLDER|FILE...] is a list of folders or files to open on startup.\n"
  34 "  The first two folders are displayed in the file panels, the others are "
  35 "ignored.\n"
  36 "  The number of files to open is not limited.\n"
  37 "\n"
  38 msgstr ""
  39 "\n"
  40 "Použití: xfe [options...] [FOLDER|FILE...]\n"
  41 "\n"
  42 "  [options...] může být jedna z následujících:\n"
  43 "\n"
  44 "    -h, --help     Vypíše nápovědu a skončí.\n"
  45 "    -v, --version   Vypíše informaci o verzi a skončí.\n"
  46 "    -i, --iconic    Spustí se ikonifikován.\n"
  47 "    -m, --maximized  Spustí se maximalizován.\n"
  48 "    -p n, --panel n  Vynutí zobrazení panelů (n=0 => Strom a jeden "
  49 "panel,\n"
  50 "                n=1 => Jeden panel, n=2 => Dva panely, n=3 "
  51 "=> Strom a dva panely).\n"
  52 "\n"
  53 "  [FOLDER|FILE...] je seznam adresářů nebo souborů, který chcete otevřít "
  54 "při startu.\n"
  55 "  První dva adresáře jsou zobrazeny v panelech souborů, další jsou "
  56 "ignorovány.\n"
  57 "  Počet souborů pro otevření není limitován.\n"
  58 "\n"
  59 
  60 #: ../src/main.cpp:391
  61 #, c-format
  62 msgid "Warning: Unknown panel mode, revert to last saved panel mode\n"
  63 msgstr ""
  64 "Varování: Neznámý mód panelů, přepínám do poslední uložené konfigurace\n"
  65 
  66 #: ../src/main.cpp:471 ../src/XFilePackage.cpp:791 ../src/XFileImage.cpp:2767
  67 #: ../src/XFileWrite.cpp:256
  68 msgid "Error loading icons"
  69 msgstr "Chyba při nahrávání ikon"
  70 
  71 #: ../src/main.cpp:471 ../src/XFilePackage.cpp:791 ../src/XFileImage.cpp:2767
  72 #: ../src/XFileWrite.cpp:256
  73 msgid "Unable to load some icons. Please check your icons path!"
  74 msgstr "Nemohu načíst některé ikony. Prosím zkontrolujte cestu k ikonám!"
  75 
  76 #. Permissions
  77 #: ../src/Properties.cpp:57 ../src/Properties.cpp:77 ../src/FileList.cpp:153
  78 msgid "User"
  79 msgstr "Uživatel"
  80 
  81 #: ../src/Properties.cpp:59 ../src/Properties.cpp:63 ../src/Properties.cpp:67
  82 msgid "Read"
  83 msgstr "Čtení"
  84 
  85 #: ../src/Properties.cpp:60 ../src/Properties.cpp:64 ../src/Properties.cpp:68
  86 msgid "Write"
  87 msgstr "Zápis"
  88 
  89 #: ../src/Properties.cpp:61 ../src/Properties.cpp:65 ../src/Properties.cpp:69
  90 msgid "Execute"
  91 msgstr "Spuštění"
  92 
  93 #: ../src/Properties.cpp:62 ../src/Properties.cpp:80 ../src/FileList.cpp:154
  94 msgid "Group"
  95 msgstr "Skupina"
  96 
  97 #: ../src/Properties.cpp:66
  98 msgid "Others"
  99 msgstr "Ostatní"
 100 
 101 #: ../src/Properties.cpp:70
 102 msgid "Special"
 103 msgstr "Speciální"
 104 
 105 #: ../src/Properties.cpp:71
 106 msgid "Set UID"
 107 msgstr "Nastavit UID"
 108 
 109 #: ../src/Properties.cpp:72
 110 msgid "Set GID"
 111 msgstr "Nastavit GID"
 112 
 113 #: ../src/Properties.cpp:73
 114 msgid "Sticky"
 115 msgstr "Připíchnutí"
 116 
 117 #. Owner
 118 #: ../src/Properties.cpp:76
 119 msgid "Owner"
 120 msgstr "Vlastník"
 121 
 122 #. Command
 123 #: ../src/Properties.cpp:109
 124 msgid "Command"
 125 msgstr "Příkaz"
 126 
 127 #: ../src/Properties.cpp:112
 128 msgid "Set marked"
 129 msgstr "Označit"
 130 
 131 #: ../src/Properties.cpp:113
 132 msgid "Recursively"
 133 msgstr "Rekurzivně"
 134 
 135 #: ../src/Properties.cpp:114
 136 msgid "Clear marked"
 137 msgstr "Zrušit označení"
 138 
 139 #: ../src/Properties.cpp:116
 140 msgid "Files and folders"
 141 msgstr "Soubory a adresáře"
 142 
 143 #: ../src/Properties.cpp:117
 144 msgid "Add marked"
 145 msgstr "Přidat označení"
 146 
 147 #: ../src/Properties.cpp:118
 148 msgid "Folders only"
 149 msgstr "Jen adresáře"
 150 
 151 #: ../src/Properties.cpp:119
 152 msgid "Owner only"
 153 msgstr "Jen vlastník"
 154 
 155 #: ../src/Properties.cpp:120
 156 msgid "Files only"
 157 msgstr "Jen soubory"
 158 
 159 #. Construct window for one file
 160 #. Construct window for multiple files
 161 #: ../src/Properties.cpp:165 ../src/Properties.cpp:676
 162 #: ../src/Properties.cpp:929 ../src/Properties.cpp:960
 163 msgid "Properties"
 164 msgstr "Vlastnosti"
 165 
 166 #. Accept
 167 #. Accept button
 168 #. Accept
 169 #: ../src/Properties.cpp:193 ../src/Properties.cpp:948 ../src/FontDialog.cpp:46
 170 #: ../src/HistInputDialog.cpp:54 ../src/InputDialog.cpp:30
 171 #: ../src/BrowseInputDialog.cpp:40 ../src/ArchInputDialog.cpp:36
 172 #: ../src/Preferences.cpp:168 ../src/WriteWindow.cpp:187
 173 #: ../src/Keybindings.cpp:77 ../src/KeybindingsDialog.cpp:30
 174 msgid "&Accept"
 175 msgstr "&Přijmout"
 176 
 177 #. Cancel
 178 #. Cancel Button
 179 #. Cancel
 180 #. Cancel button
 181 #. Cancel
 182 #: ../src/Properties.cpp:198 ../src/Properties.cpp:952 ../src/File.cpp:58
 183 #: ../src/FileDialog.cpp:130 ../src/FontDialog.cpp:47 ../src/MessageBox.cpp:90
 184 #: ../src/MessageBox.cpp:102 ../src/MessageBox.cpp:109
 185 #: ../src/MessageBox.cpp:115 ../src/MessageBox.cpp:122
 186 #: ../src/CommandWindow.cpp:54 ../src/CommandWindow.cpp:83
 187 #: ../src/HistInputDialog.cpp:57 ../src/InputDialog.cpp:33
 188 #: ../src/BrowseInputDialog.cpp:43 ../src/ArchInputDialog.cpp:39
 189 #: ../src/Preferences.cpp:173 ../src/OverwriteBox.cpp:48
 190 #: ../src/OverwriteBox.cpp:58 ../src/OverwriteBox.cpp:98
 191 #: ../src/OverwriteBox.cpp:108 ../src/ExecuteBox.cpp:38
 192 #: ../src/WriteWindow.cpp:191 ../src/foxhacks.cpp:809 ../src/foxhacks.cpp:880
 193 #: ../src/Keybindings.cpp:81 ../src/KeybindingsDialog.cpp:33
 194 msgid "&Cancel"
 195 msgstr "&Zrušit"
 196 
 197 #. First item is General
 198 #. First tab - General options
 199 #: ../src/Properties.cpp:204 ../src/Properties.cpp:958
 200 #: ../src/Preferences.cpp:179
 201 msgid "&General"
 202 msgstr "&Obecné"
 203 
 204 #. Second item is Access Permissions
 205 #: ../src/Properties.cpp:210 ../src/Properties.cpp:974
 206 #: ../src/FileDialog.cpp:1603 ../src/XFileExplorer.cpp:1017
 207 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1047 ../src/XFileImage.cpp:849
 208 msgid "&Permissions"
 209 msgstr "P&ráva"
 210 
 211 #. Third tab - file associations
 212 #: ../src/Properties.cpp:220
 213 msgid "&File Associations"
 214 msgstr "&Asociace souboru"
 215 
 216 #: ../src/Properties.cpp:226
 217 msgid "Extension:"
 218 msgstr "Přípona:"
 219 
 220 #: ../src/Properties.cpp:234
 221 msgid "Description:"
 222 msgstr "Popis:"
 223 
 224 #: ../src/Properties.cpp:238
 225 msgid "Open:"
 226 msgstr "Otevření:"
 227 
 228 #: ../src/Properties.cpp:240 ../src/Properties.cpp:264
 229 #: ../src/Properties.cpp:270 ../src/Properties.cpp:279
 230 #: ../src/Properties.cpp:283 ../src/Preferences.cpp:387
 231 #: ../src/Preferences.cpp:393 ../src/Preferences.cpp:399
 232 #: ../src/Preferences.cpp:405 ../src/Preferences.cpp:411
 233 #: ../src/Preferences.cpp:417 ../src/Preferences.cpp:423
 234 #: ../src/Preferences.cpp:429 ../src/Preferences.cpp:435
 235 #: ../src/Preferences.cpp:441 ../src/Preferences.cpp:450
 236 #: ../src/Preferences.cpp:456
 237 msgid "\tSelect file..."
 238 msgstr "\tVybrat soubor..."
 239 
 240 #: ../src/Properties.cpp:244
 241 msgid "View:"
 242 msgstr "Náhled:"
 243 
 244 #: ../src/Properties.cpp:245
 245 msgid "Edit:"
 246 msgstr "Editace:"
 247 
 248 #. archive
 249 #: ../src/Properties.cpp:254
 250 msgid "Extract:"
 251 msgstr "Rozbalení:"
 252 
 253 #: ../src/Properties.cpp:259
 254 msgid "Install/Upgrade:"
 255 msgstr "Instalace/Upgrade:"
 256 
 257 #: ../src/Properties.cpp:277
 258 msgid "Big Icon:"
 259 msgstr "Velká ikona:"
 260 
 261 #: ../src/Properties.cpp:281
 262 msgid "Mini Icon:"
 263 msgstr "Malá ikona:"
 264 
 265 #. File name
 266 #: ../src/Properties.cpp:286 ../src/FileList.cpp:144
 267 msgid "Name"
 268 msgstr "Jméno"
 269 
 270 #: ../src/Properties.cpp:304 ../src/HistInputDialog.cpp:84
 271 #: ../src/BrowseInputDialog.cpp:72 ../src/ArchInputDialog.cpp:55
 272 msgid "=> Warning: file name is not UTF-8 encoded!"
 273 msgstr "=> Varování: jméno souboru není v UTF-8 kódování!"
 274 
 275 #: ../src/Properties.cpp:380
 276 #, c-format
 277 msgid "Filesystem (%s)"
 278 msgstr "Systém souborů (%s)"
 279 
 280 #. Default folder type
 281 #. Folder or mount point
 282 #: ../src/Properties.cpp:428 ../src/Properties.cpp:551
 283 #: ../src/Properties.cpp:1104 ../src/DirList.cpp:1931 ../src/IconList.cpp:2468
 284 #: ../src/FileList.cpp:147 ../src/FileList.cpp:4319 ../src/FileList.cpp:4325
 285 #: ../src/FileList.cpp:5011 ../src/FileList.cpp:5017 ../src/FileList.cpp:5124
 286 #: ../src/SearchPanel.cpp:1877 ../src/SearchPanel.cpp:1883
 287 #: ../src/SearchWindow.cpp:180
 288 msgid "Folder"
 289 msgstr "Adresář"
 290 
 291 #: ../src/Properties.cpp:435 ../src/Properties.cpp:584 ../src/FileList.cpp:4332
 292 #: ../src/FileList.cpp:5024 ../src/FileList.cpp:5128
 293 #: ../src/SearchPanel.cpp:1890
 294 msgid "Character Device"
 295 msgstr "Znakové zařízení"
 296 
 297 #: ../src/Properties.cpp:439 ../src/Properties.cpp:588 ../src/FileList.cpp:4338
 298 #: ../src/FileList.cpp:5030 ../src/FileList.cpp:5132
 299 #: ../src/SearchPanel.cpp:1896
 300 msgid "Block Device"
 301 msgstr "Blokové zařízení"
 302 
 303 #: ../src/Properties.cpp:443 ../src/Properties.cpp:592 ../src/FileList.cpp:4344
 304 #: ../src/FileList.cpp:5036 ../src/FileList.cpp:5136
 305 #: ../src/SearchPanel.cpp:1902
 306 msgid "Named Pipe"
 307 msgstr "Pojmenovaná roura"
 308 
 309 #: ../src/Properties.cpp:447 ../src/Properties.cpp:596 ../src/FileList.cpp:4350
 310 #: ../src/FileList.cpp:5042 ../src/FileList.cpp:5140
 311 #: ../src/SearchPanel.cpp:1908 ../src/SearchWindow.cpp:182
 312 msgid "Socket"
 313 msgstr "Socket"
 314 
 315 #: ../src/Properties.cpp:478 ../src/Properties.cpp:522
 316 #: ../src/Properties.cpp:600 ../src/FileList.cpp:4356 ../src/FileList.cpp:5048
 317 #: ../src/FileList.cpp:5144 ../src/SearchPanel.cpp:1914
 318 msgid "Executable"
 319 msgstr "Spustitelný"
 320 
 321 #: ../src/Properties.cpp:483 ../src/Properties.cpp:527
 322 #: ../src/Properties.cpp:605 ../src/Properties.cpp:1076
 323 #: ../src/Properties.cpp:1092 ../src/FileList.cpp:4366 ../src/FileList.cpp:5058
 324 #: ../src/FileList.cpp:5148 ../src/SearchPanel.cpp:1924
 325 msgid "Document"
 326 msgstr "Dokument"
 327 
 328 #: ../src/Properties.cpp:539 ../src/FileList.cpp:4395 ../src/FileList.cpp:5105
 329 #: ../src/FilePanel.cpp:6247 ../src/SearchPanel.cpp:1949
 330 #: ../src/SearchPanel.cpp:4248
 331 msgid "Broken link"
 332 msgstr "Poškozený odkaz"
 333 
 334 #: ../src/Properties.cpp:610 ../src/FileList.cpp:4406 ../src/FileList.cpp:4410
 335 #: ../src/FileList.cpp:5116 ../src/FileList.cpp:5151
 336 #: ../src/SearchPanel.cpp:1960 ../src/SearchPanel.cpp:1964
 337 msgid "Link to "
 338 msgstr "Odkaz na "
 339 
 340 #: ../src/Properties.cpp:660 ../src/DirList.cpp:1966 ../src/DirList.cpp:1983
 341 #: ../src/IconList.cpp:2468 ../src/FileList.cpp:4516 ../src/FileList.cpp:5258
 342 #: ../src/FileList.cpp:5275 ../src/SearchPanel.cpp:1990
 343 msgid "Mount point"
 344 msgstr "Připojovací bod"
 345 
 346 #: ../src/Properties.cpp:662
 347 msgid "Mount type:"
 348 msgstr "Typ připojení:"
 349 
 350 #: ../src/Properties.cpp:664
 351 msgid "Used:"
 352 msgstr "Použito:"
 353 
 354 #: ../src/Properties.cpp:666
 355 msgid "Free:"
 356 msgstr "Volné:"
 357 
 358 #: ../src/Properties.cpp:668
 359 msgid "File system:"
 360 msgstr "Souborový systém:"
 361 
 362 #. Location bar
 363 #: ../src/Properties.cpp:670 ../src/Properties.cpp:684
 364 #: ../src/XFileExplorer.cpp:767
 365 msgid "Location:"
 366 msgstr "Umístění:"
 367 
 368 #: ../src/Properties.cpp:678 ../src/Properties.cpp:966
 369 msgid "Type:"
 370 msgstr "Typ:"
 371 
 372 #: ../src/Properties.cpp:680 ../src/Properties.cpp:968
 373 msgid "Total size:"
 374 msgstr "Celková velikost:"
 375 
 376 #: ../src/Properties.cpp:690
 377 msgid "Link to:"
 378 msgstr "Odkaz na:"
 379 
 380 #: ../src/Properties.cpp:695
 381 msgid "Broken link to:"
 382 msgstr "Poškozený odkaz na:"
 383 
 384 #: ../src/Properties.cpp:704
 385 msgid "Original location:"
 386 msgstr "Původní umístění:"
 387 
 388 #: ../src/Properties.cpp:708
 389 msgid "File Time"
 390 msgstr "Čas souboru"
 391 
 392 #: ../src/Properties.cpp:710
 393 msgid "Last Modified:"
 394 msgstr "Poslední modifikace:"
 395 
 396 #: ../src/Properties.cpp:712
 397 msgid "Last Changed:"
 398 msgstr "Poslední změna:"
 399 
 400 #: ../src/Properties.cpp:714
 401 msgid "Last Accessed:"
 402 msgstr "Poslední přístup:"
 403 
 404 #: ../src/Properties.cpp:718
 405 msgid "Startup Notification"
 406 msgstr "Upozorňování při startu"
 407 
 408 #: ../src/Properties.cpp:719
 409 msgid "Disable startup notification for this executable"
 410 msgstr "Vypnout upozorňování při startu pro tento spustitelný soubor"
 411 
 412 #: ../src/Properties.cpp:746
 413 msgid "Deletion Date:"
 414 msgstr "Datum smazání:"
 415 
 416 #: ../src/Properties.cpp:809 ../src/Properties.cpp:2082
 417 #: ../src/Properties.cpp:2148 ../src/XFileExplorer.cpp:3941
 418 #, c-format
 419 msgid "%s (%lu bytes)"
 420 msgstr "%s (%lu bytů)"
 421 
 422 #: ../src/Properties.cpp:811 ../src/Properties.cpp:2084
 423 #: ../src/Properties.cpp:2150 ../src/XFileExplorer.cpp:3943
 424 #, c-format
 425 msgid "%s (%llu bytes)"
 426 msgstr "%s (%llu bytů)"
 427 
 428 #: ../src/Properties.cpp:813
 429 msgid "Size:"
 430 msgstr "Velikost:"
 431 
 432 #: ../src/Properties.cpp:962
 433 msgid "Selection:"
 434 msgstr "Výběr:"
 435 
 436 #: ../src/Properties.cpp:1087 ../src/Properties.cpp:1094
 437 #: ../src/Properties.cpp:1109
 438 msgid "Multiple types"
 439 msgstr "Několik typů"
 440 
 441 #. Number of selected files
 442 #: ../src/Properties.cpp:1113
 443 #, c-format
 444 msgid "%d items"
 445 msgstr "%d položek"
 446 
 447 #: ../src/Properties.cpp:1118
 448 #, fuzzy, c-format
 449 msgid "%d file, %d folder"
 450 msgstr "%d souborů, %d adresářů"
 451 
 452 #: ../src/Properties.cpp:1122
 453 #, fuzzy, c-format
 454 msgid "%d file, %d folders"
 455 msgstr "%d souborů, %d adresářů"
 456 
 457 #: ../src/Properties.cpp:1126
 458 #, fuzzy, c-format
 459 msgid "%d files, %d folder"
 460 msgstr "%d souborů, %d adresářů"
 461 
 462 #: ../src/Properties.cpp:1130
 463 #, c-format
 464 msgid "%d files, %d folders"
 465 msgstr "%d souborů, %d adresářů"
 466 
 467 #: ../src/Properties.cpp:1252
 468 #, fuzzy
 469 msgid "Change properties of the selected folder?"
 470 msgstr "Zobrazí vlastnosti vybraných souborů"
 471 
 472 #: ../src/Properties.cpp:1256
 473 #, fuzzy
 474 msgid "Change properties of the selected file?"
 475 msgstr "Zobrazí vlastnosti vybraných souborů"
 476 
 477 #: ../src/Properties.cpp:1259 ../src/Properties.cpp:1628
 478 #, fuzzy
 479 msgid "Confirm Change Properties"
 480 msgstr "Vlastnosti"
 481 
 482 #: ../src/Properties.cpp:1401 ../src/Properties.cpp:1414
 483 #: ../src/Properties.cpp:1418 ../src/Properties.cpp:1499
 484 #: ../src/Properties.cpp:1529 ../src/Properties.cpp:1579
 485 #: ../src/Properties.cpp:1701 ../src/Properties.cpp:1732
 486 #: ../src/Properties.cpp:1785 ../src/DirList.cpp:865 ../src/DirList.cpp:916
 487 #: ../src/DirList.cpp:1495 ../src/DirPanel.cpp:978 ../src/DirPanel.cpp:1870
 488 #: ../src/DirPanel.cpp:1936 ../src/DirPanel.cpp:2066 ../src/DirPanel.cpp:2116
 489 #: ../src/DirPanel.cpp:2136 ../src/DirPanel.cpp:2234 ../src/DirPanel.cpp:2262
 490 #: ../src/DirPanel.cpp:2346 ../src/DirPanel.cpp:2379 ../src/DirPanel.cpp:2529
 491 #: ../src/DirPanel.cpp:2571 ../src/DirPanel.cpp:2578 ../src/FileDialog.cpp:962
 492 #: ../src/FileDialog.cpp:969 ../src/FileDialog.cpp:1027
 493 #: ../src/FileDialog.cpp:1034 ../src/FileList.cpp:757 ../src/FileList.cpp:804
 494 #: ../src/FilePanel.cpp:1721 ../src/FilePanel.cpp:1786
 495 #: ../src/FilePanel.cpp:1906 ../src/FilePanel.cpp:1972
 496 #: ../src/FilePanel.cpp:2108 ../src/FilePanel.cpp:2165
 497 #: ../src/FilePanel.cpp:2192 ../src/FilePanel.cpp:2464
 498 #: ../src/FilePanel.cpp:2687 ../src/FilePanel.cpp:2978
 499 #: ../src/FilePanel.cpp:3553 ../src/FilePanel.cpp:3560
 500 #: ../src/FilePanel.cpp:3642 ../src/FilePanel.cpp:3649
 501 #: ../src/FilePanel.cpp:3749 ../src/FilePanel.cpp:4121
 502 #: ../src/FilePanel.cpp:4795 ../src/FilePanel.cpp:5822 ../src/Bookmarks.cpp:90
 503 #: ../src/SearchPanel.cpp:834 ../src/SearchPanel.cpp:2475
 504 #: ../src/SearchPanel.cpp:2989 ../src/SearchPanel.cpp:3229
 505 #: ../src/SearchPanel.cpp:3699 ../src/SearchPanel.cpp:3706
 506 #: ../src/SearchPanel.cpp:3826 ../src/SearchPanel.cpp:3892
 507 #: ../src/SearchPanel.cpp:3994 ../src/SearchPanel.cpp:4044
 508 #: ../src/SearchPanel.cpp:4064 ../src/XFileExplorer.cpp:2219
 509 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2235 ../src/XFileExplorer.cpp:2255
 510 msgid "Warning"
 511 msgstr "Varování"
 512 
 513 #: ../src/Properties.cpp:1401
 514 #, fuzzy
 515 msgid "Invalid file name, operation cancelled"
 516 msgstr "Přesun souboru zrušen!"
 517 
 518 #: ../src/Properties.cpp:1414 ../src/DirPanel.cpp:1718 ../src/DirPanel.cpp:2578
 519 #: ../src/FileDialog.cpp:969 ../src/FilePanel.cpp:3560
 520 #, fuzzy
 521 msgid "The / character is not allowed in folder names, operation cancelled"
 522 msgstr "Jméno adresáře je prázdné, operace zrušena"
 523 
 524 #: ../src/Properties.cpp:1418 ../src/FileDialog.cpp:1034
 525 #: ../src/FilePanel.cpp:3649
 526 #, fuzzy
 527 msgid "The / character is not allowed in file names, operation cancelled"
 528 msgstr "Jméno adresáře je prázdné, operace zrušena"
 529 
 530 #. Error message box
 531 #. Error
 532 #: ../src/Properties.cpp:1427 ../src/Properties.cpp:1434
 533 #: ../src/Properties.cpp:1439 ../src/Properties.cpp:1512
 534 #: ../src/Properties.cpp:1516 ../src/Properties.cpp:1541
 535 #: ../src/Properties.cpp:1592 ../src/Properties.cpp:1596
 536 #: ../src/Properties.cpp:1713 ../src/Properties.cpp:1717
 537 #: ../src/Properties.cpp:1797 ../src/Properties.cpp:1801 ../src/DirList.cpp:857
 538 #: ../src/DirList.cpp:908 ../src/DirPanel.cpp:599 ../src/DirPanel.cpp:956
 539 #: ../src/DirPanel.cpp:960 ../src/DirPanel.cpp:1076 ../src/DirPanel.cpp:1080
 540 #: ../src/DirPanel.cpp:1718 ../src/DirPanel.cpp:1763 ../src/DirPanel.cpp:1770
 541 #: ../src/DirPanel.cpp:1777 ../src/DirPanel.cpp:1784 ../src/DirPanel.cpp:1791
 542 #: ../src/DirPanel.cpp:1798 ../src/DirPanel.cpp:1805 ../src/DirPanel.cpp:1863
 543 #: ../src/DirPanel.cpp:1929 ../src/DirPanel.cpp:2058 ../src/DirPanel.cpp:2108
 544 #: ../src/DirPanel.cpp:2128 ../src/DirPanel.cpp:2176 ../src/DirPanel.cpp:2291
 545 #: ../src/DirPanel.cpp:2339 ../src/DirPanel.cpp:2372 ../src/DirPanel.cpp:2468
 546 #: ../src/DirPanel.cpp:2496 ../src/DirPanel.cpp:2500 ../src/DirPanel.cpp:2514
 547 #: ../src/DirPanel.cpp:2598 ../src/DirPanel.cpp:2602 ../src/DirPanel.cpp:2629
 548 #: ../src/DirPanel.cpp:2633 ../src/DirPanel.cpp:2645 ../src/DirPanel.cpp:2655
 549 #: ../src/DirPanel.cpp:2659 ../src/DirPanel.cpp:2711 ../src/DirPanel.cpp:2715
 550 #: ../src/DirPanel.cpp:2738 ../src/DirPanel.cpp:2742 ../src/DirPanel.cpp:2754
 551 #: ../src/File.cpp:212 ../src/File.cpp:899 ../src/File.cpp:907
 552 #: ../src/File.cpp:916 ../src/File.cpp:939 ../src/File.cpp:1195
 553 #: ../src/File.cpp:1202 ../src/File.cpp:1212 ../src/File.cpp:1238
 554 #: ../src/File.cpp:1264 ../src/File.cpp:1272 ../src/File.cpp:1281
 555 #: ../src/File.cpp:1300 ../src/File.cpp:1433 ../src/File.cpp:1471
 556 #: ../src/File.cpp:1479 ../src/File.cpp:1498 ../src/File.cpp:1571
 557 #: ../src/File.cpp:1575 ../src/File.cpp:1985 ../src/File.cpp:1989
 558 #: ../src/File.cpp:2009 ../src/File.cpp:2013 ../src/File.cpp:2082
 559 #: ../src/File.cpp:2098 ../src/FileDialog.cpp:283 ../src/FileDialog.cpp:348
 560 #: ../src/FileDialog.cpp:989 ../src/FileDialog.cpp:993
 561 #: ../src/FileDialog.cpp:1045 ../src/FileDialog.cpp:1054
 562 #: ../src/FileDialog.cpp:1058 ../src/FileDialog.cpp:1071
 563 #: ../src/FileDialog.cpp:1075 ../src/MessageBox.cpp:186 ../src/FileList.cpp:749
 564 #: ../src/FileList.cpp:796 ../src/FilePanel.cpp:979 ../src/FilePanel.cpp:983
 565 #: ../src/FilePanel.cpp:1002 ../src/FilePanel.cpp:1006
 566 #: ../src/FilePanel.cpp:1091 ../src/FilePanel.cpp:1287
 567 #: ../src/FilePanel.cpp:1804 ../src/FilePanel.cpp:1811
 568 #: ../src/FilePanel.cpp:1818 ../src/FilePanel.cpp:1825
 569 #: ../src/FilePanel.cpp:1832 ../src/FilePanel.cpp:1839
 570 #: ../src/FilePanel.cpp:1846 ../src/FilePanel.cpp:1899
 571 #: ../src/FilePanel.cpp:1965 ../src/FilePanel.cpp:2100
 572 #: ../src/FilePanel.cpp:2157 ../src/FilePanel.cpp:2184
 573 #: ../src/FilePanel.cpp:2249 ../src/FilePanel.cpp:2256
 574 #: ../src/FilePanel.cpp:2429 ../src/FilePanel.cpp:2456
 575 #: ../src/FilePanel.cpp:2626 ../src/FilePanel.cpp:2653
 576 #: ../src/FilePanel.cpp:2657 ../src/FilePanel.cpp:2672
 577 #: ../src/FilePanel.cpp:2726 ../src/FilePanel.cpp:3421
 578 #: ../src/FilePanel.cpp:3471 ../src/FilePanel.cpp:3475
 579 #: ../src/FilePanel.cpp:3512 ../src/FilePanel.cpp:3516
 580 #: ../src/FilePanel.cpp:3580 ../src/FilePanel.cpp:3584
 581 #: ../src/FilePanel.cpp:3660 ../src/FilePanel.cpp:3669
 582 #: ../src/FilePanel.cpp:3673 ../src/FilePanel.cpp:3688
 583 #: ../src/FilePanel.cpp:3692 ../src/FilePanel.cpp:3759
 584 #: ../src/FilePanel.cpp:3774 ../src/FilePanel.cpp:4683
 585 #: ../src/FilePanel.cpp:4687 ../src/FilePanel.cpp:4698
 586 #: ../src/FilePanel.cpp:4708 ../src/FilePanel.cpp:4712
 587 #: ../src/FilePanel.cpp:4736 ../src/FilePanel.cpp:4740
 588 #: ../src/FilePanel.cpp:4905 ../src/FilePanel.cpp:4909
 589 #: ../src/FilePanel.cpp:5063 ../src/FilePanel.cpp:5115
 590 #: ../src/FilePanel.cpp:5119 ../src/FilePanel.cpp:5355
 591 #: ../src/FilePanel.cpp:5643 ../src/FilePanel.cpp:5647
 592 #: ../src/FilePanel.cpp:5672 ../src/FilePanel.cpp:5676
 593 #: ../src/FilePanel.cpp:5703 ../src/FilePanel.cpp:5707
 594 #: ../src/FilePanel.cpp:5780 ../src/FilePanel.cpp:5784
 595 #: ../src/FilePanel.cpp:5807 ../src/FilePanel.cpp:5811
 596 #: ../src/FilePanel.cpp:5930 ../src/FilePanel.cpp:5944
 597 #: ../src/FilePanel.cpp:5961 ../src/FilePanel.cpp:6056
 598 #: ../src/FilePanel.cpp:6060 ../src/FilePanel.cpp:6108
 599 #: ../src/FilePanel.cpp:6112 ../src/CommandWindow.cpp:195
 600 #: ../src/CommandWindow.cpp:199 ../src/SearchPanel.cpp:370
 601 #: ../src/SearchPanel.cpp:554 ../src/SearchPanel.cpp:558
 602 #: ../src/SearchPanel.cpp:670 ../src/SearchPanel.cpp:1652
 603 #: ../src/SearchPanel.cpp:1695 ../src/SearchPanel.cpp:2436
 604 #: ../src/SearchPanel.cpp:2440 ../src/SearchPanel.cpp:2729
 605 #: ../src/SearchPanel.cpp:2754 ../src/SearchPanel.cpp:2805
 606 #: ../src/SearchPanel.cpp:2958 ../src/SearchPanel.cpp:2981
 607 #: ../src/SearchPanel.cpp:3633 ../src/SearchPanel.cpp:3724
 608 #: ../src/SearchPanel.cpp:3731 ../src/SearchPanel.cpp:3738
 609 #: ../src/SearchPanel.cpp:3745 ../src/SearchPanel.cpp:3752
 610 #: ../src/SearchPanel.cpp:3759 ../src/SearchPanel.cpp:3766
 611 #: ../src/SearchPanel.cpp:3819 ../src/SearchPanel.cpp:3885
 612 #: ../src/SearchPanel.cpp:3986 ../src/SearchPanel.cpp:4036
 613 #: ../src/SearchPanel.cpp:4056 ../src/SearchPanel.cpp:4105
 614 #: ../src/SearchPanel.cpp:4109 ../src/SearchPanel.cpp:4388
 615 #: ../src/SearchPanel.cpp:4402 ../src/SearchPanel.cpp:4419
 616 #: ../src/SearchWindow.cpp:824 ../src/SearchWindow.cpp:828
 617 #: ../src/SearchWindow.cpp:951 ../src/XFileExplorer.cpp:2271
 618 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2275 ../src/XFileExplorer.cpp:2330
 619 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2334 ../src/XFileExplorer.cpp:2352
 620 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2356 ../src/XFileExplorer.cpp:3106
 621 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3128 ../src/XFileExplorer.cpp:3132
 622 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3144 ../src/XFileExplorer.cpp:3155
 623 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3159 ../src/XFileExplorer.cpp:3704
 624 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3706 ../src/XFileExplorer.cpp:3747
 625 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3792 ../src/XFileExplorer.cpp:3794
 626 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3821 ../src/XFileExplorer.cpp:3823
 627 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3864 ../src/XFileExplorer.cpp:3866
 628 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3873 ../src/XFileExplorer.cpp:3983
 629 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3985 ../src/XFileExplorer.cpp:3998
 630 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4000 ../src/XFileExplorer.cpp:4051
 631 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4505 ../src/XFileExplorer.cpp:4579
 632 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4584 ../src/XFileExplorer.cpp:4589
 633 #: ../src/XFilePackage.cpp:272 ../src/XFilePackage.cpp:291
 634 #: ../src/XFilePackage.cpp:318 ../src/XFilePackage.cpp:341
 635 #: ../src/XFilePackage.cpp:443 ../src/XFilePackage.cpp:507
 636 #: ../src/XFilePackage.cpp:539 ../src/XFilePackage.cpp:819
 637 #: ../src/XFileImage.cpp:1591 ../src/XFileImage.cpp:1858
 638 #: ../src/XFileImage.cpp:1902 ../src/WriteWindow.cpp:1875
 639 #: ../src/Keybindings.cpp:887 ../src/Keybindings.cpp:905
 640 #: ../src/Keybindings.cpp:923 ../src/Keybindings.cpp:941
 641 #: ../src/Keybindings.cpp:1031 ../src/Keybindings.cpp:1049
 642 #: ../src/Keybindings.cpp:1139 ../src/Keybindings.cpp:1157
 643 #: ../src/Keybindings.cpp:1247 ../src/Keybindings.cpp:1265
 644 msgid "Error"
 645 msgstr "Chyba"
 646 
 647 #: ../src/Properties.cpp:1427 ../src/Properties.cpp:1439
 648 #: ../src/DirPanel.cpp:1763 ../src/DirPanel.cpp:1784 ../src/DirPanel.cpp:1791
 649 #: ../src/DirPanel.cpp:2176 ../src/DirPanel.cpp:2291 ../src/FilePanel.cpp:1811
 650 #: ../src/FilePanel.cpp:1839 ../src/FilePanel.cpp:1846
 651 #: ../src/FilePanel.cpp:2249 ../src/FilePanel.cpp:2726
 652 #: ../src/FilePanel.cpp:5063 ../src/FilePanel.cpp:5355
 653 #: ../src/SearchPanel.cpp:2729 ../src/SearchPanel.cpp:2754
 654 #: ../src/SearchPanel.cpp:3724 ../src/SearchPanel.cpp:3745
 655 #: ../src/SearchPanel.cpp:3752
 656 #, c-format
 657 msgid "Can't write to %s: Permission denied"
 658 msgstr "Nemohu zapisovat do %s: Nedostatečná práva"
 659 
 660 #: ../src/Properties.cpp:1434 ../src/DirPanel.cpp:1770 ../src/DirPanel.cpp:1798
 661 #: ../src/FilePanel.cpp:1804 ../src/FilePanel.cpp:1825
 662 #: ../src/SearchPanel.cpp:3731 ../src/SearchPanel.cpp:3759
 663 #, c-format
 664 msgid "Folder %s doesn't exist"
 665 msgstr "Adresář %s neexistuje"
 666 
 667 #: ../src/Properties.cpp:1447 ../src/DirPanel.cpp:1875
 668 #: ../src/FilePanel.cpp:1911 ../src/SearchPanel.cpp:3831
 669 msgid "File rename"
 670 msgstr "Přejmenování souboru"
 671 
 672 #: ../src/Properties.cpp:1462 ../src/Properties.cpp:1653
 673 msgid "File owner"
 674 msgstr "Vlastník souboru"
 675 
 676 #: ../src/Properties.cpp:1499 ../src/Properties.cpp:1701
 677 msgid "Change owner cancelled!"
 678 msgstr "Změna vlastníka zrušena!"
 679 
 680 #: ../src/Properties.cpp:1512 ../src/Properties.cpp:1713
 681 #, c-format
 682 msgid "Chown in %s failed: %s"
 683 msgstr "Chown v %s selhal: %s"
 684 
 685 #: ../src/Properties.cpp:1516 ../src/Properties.cpp:1717
 686 #, c-format
 687 msgid "Chown in %s failed"
 688 msgstr "Chown selhal v %s"
 689 
 690 #: ../src/Properties.cpp:1529 ../src/Properties.cpp:1732
 691 msgid ""
 692 "Setting special permissions could be unsafe! Is that you really want to do?"
 693 msgstr ""
 694 "Nastavení speciálních práv nemusí být bezpečné! Opravdu je chcete nastavit?"
 695 
 696 #: ../src/Properties.cpp:1541 ../src/Properties.cpp:1592
 697 #: ../src/Properties.cpp:1797
 698 #, c-format
 699 msgid "Chmod in %s failed: %s"
 700 msgstr "Chmod selhal v %s: %s"
 701 
 702 #: ../src/Properties.cpp:1545 ../src/Properties.cpp:1738
 703 msgid "File permissions"
 704 msgstr "Práva k souboru"
 705 
 706 #: ../src/Properties.cpp:1579
 707 msgid "Change file permissions cancelled!"
 708 msgstr "Změna práv k souboru zrušena!"
 709 
 710 #: ../src/Properties.cpp:1596 ../src/Properties.cpp:1801
 711 #, c-format
 712 msgid "Chmod in %s failed"
 713 msgstr "Chmod selhal v %s"
 714 
 715 #: ../src/Properties.cpp:1628
 716 #, fuzzy
 717 msgid "Apply permissions to the selected items?"
 718 msgstr " ve vybrané položce"
 719 
 720 #: ../src/Properties.cpp:1785
 721 msgid "Change file(s) permissions cancelled!"
 722 msgstr "Změna práv k souboru(ům) zrušena!"
 723 
 724 #: ../src/Properties.cpp:1936 ../src/HistInputDialog.cpp:150
 725 #: ../src/Preferences.cpp:637
 726 msgid "Select an executable file"
 727 msgstr "Vyberte spustitelný soubor"
 728 
 729 #: ../src/Properties.cpp:1939 ../src/Preferences.cpp:640
 730 msgid "All files"
 731 msgstr "Všechny soubory"
 732 
 733 #: ../src/Properties.cpp:1986
 734 msgid "PNG Images"
 735 msgstr "PNG obrázky"
 736 
 737 #: ../src/Properties.cpp:1987
 738 msgid "GIF Images"
 739 msgstr "GIF obrázky"
 740 
 741 #: ../src/Properties.cpp:1988
 742 msgid "BMP Images"
 743 msgstr "BMP obrázky"
 744 
 745 #: ../src/Properties.cpp:1990
 746 msgid "Select an icon file"
 747 msgstr "Vyberte soubor s ikonami"
 748 
 749 #: ../src/Properties.cpp:2090 ../src/Properties.cpp:2156
 750 #, fuzzy, c-format
 751 msgid "%u file, %u subfolder"
 752 msgstr "%u souborů, %u podsložek"
 753 
 754 #: ../src/Properties.cpp:2094 ../src/Properties.cpp:2160
 755 #, fuzzy, c-format
 756 msgid "%u file, %u subfolders"
 757 msgstr "%u souborů, %u podsložek"
 758 
 759 #: ../src/Properties.cpp:2098 ../src/Properties.cpp:2164
 760 #, fuzzy, c-format
 761 msgid "%u files, %u subfolder"
 762 msgstr "%u souborů, %u podsložek"
 763 
 764 #: ../src/Properties.cpp:2102 ../src/Properties.cpp:2168
 765 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3945
 766 #, c-format
 767 msgid "%u files, %u subfolders"
 768 msgstr "%u souborů, %u podsložek"
 769 
 770 #: ../src/DirList.cpp:677 ../src/FileList.cpp:572
 771 msgid "Copy here"
 772 msgstr "Kopírovat sem"
 773 
 774 #: ../src/DirList.cpp:678 ../src/FileList.cpp:573
 775 msgid "Move here"
 776 msgstr "Přesunout sem"
 777 
 778 #: ../src/DirList.cpp:679 ../src/FileList.cpp:574
 779 msgid "Link here"
 780 msgstr "Odkaz sem"
 781 
 782 #: ../src/DirList.cpp:681 ../src/FileList.cpp:576
 783 msgid "Cancel"
 784 msgstr "Zrušit"
 785 
 786 #: ../src/DirList.cpp:723 ../src/DirPanel.cpp:1832 ../src/DirPanel.cpp:1966
 787 #: ../src/FileList.cpp:616 ../src/FilePanel.cpp:1868 ../src/FilePanel.cpp:2001
 788 #: ../src/SearchPanel.cpp:3788 ../src/SearchPanel.cpp:3921
 789 msgid "File copy"
 790 msgstr "Kopírování souboru"
 791 
 792 #: ../src/DirList.cpp:727 ../src/DirPanel.cpp:1890 ../src/DirPanel.cpp:1970
 793 #: ../src/FileList.cpp:620 ../src/FilePanel.cpp:1926 ../src/FilePanel.cpp:2005
 794 #: ../src/SearchPanel.cpp:3846 ../src/SearchPanel.cpp:3925
 795 msgid "File move"
 796 msgstr "Přesun souboru"
 797 
 798 #: ../src/DirList.cpp:731 ../src/FileList.cpp:624
 799 msgid "File symlink"
 800 msgstr "Odkaz souboru"
 801 
 802 #: ../src/DirList.cpp:765 ../src/DirPanel.cpp:1587 ../src/FileList.cpp:658
 803 #: ../src/FilePanel.cpp:1572 ../src/FilePanel.cpp:1616
 804 #: ../src/SearchPanel.cpp:3548 ../src/WriteWindow.cpp:687
 805 msgid "Copy"
 806 msgstr "Kopírovat"
 807 
 808 #: ../src/DirList.cpp:773 ../src/FileList.cpp:666
 809 #, c-format
 810 msgid ""
 811 "Copy %s files/folders.\n"
 812 "From: %s"
 813 msgstr ""
 814 "Kopírovat %s soubory/adresáře.\n"
 815 "Z: %s"
 816 
 817 #: ../src/DirList.cpp:778 ../src/DirPanel.cpp:1646 ../src/DirPanel.cpp:1652
 818 #: ../src/DirPanel.cpp:1662 ../src/DirPanel.cpp:1672 ../src/FileList.cpp:671
 819 #: ../src/FilePanel.cpp:1631 ../src/FilePanel.cpp:1637
 820 #: ../src/FilePanel.cpp:1647 ../src/FilePanel.cpp:1657
 821 #: ../src/SearchPanel.cpp:3563 ../src/SearchPanel.cpp:3569
 822 msgid "Move"
 823 msgstr "Přesunout"
 824 
 825 #: ../src/DirList.cpp:786 ../src/FileList.cpp:679
 826 #, c-format
 827 msgid ""
 828 "Move %s files/folders.\n"
 829 "From: %s"
 830 msgstr ""
 831 "Přesunout %s soubory/adresáře.\n"
 832 "Z: %s"
 833 
 834 #: ../src/DirList.cpp:791 ../src/DirPanel.cpp:1682 ../src/DirPanel.cpp:1941
 835 #: ../src/DirPanel.cpp:1974 ../src/FileList.cpp:684 ../src/FilePanel.cpp:1667
 836 #: ../src/FilePanel.cpp:1977 ../src/FilePanel.cpp:2009
 837 #: ../src/FilePanel.cpp:3778 ../src/SearchPanel.cpp:3579
 838 #: ../src/SearchPanel.cpp:3897 ../src/SearchPanel.cpp:3929
 839 msgid "Symlink"
 840 msgstr "Odkaz"
 841 
 842 #: ../src/DirList.cpp:796 ../src/DirPanel.cpp:1703 ../src/DirPanel.cpp:1731
 843 #: ../src/FileList.cpp:689 ../src/FilePanel.cpp:1690 ../src/FilePanel.cpp:1734
 844 #: ../src/SearchPanel.cpp:3602 ../src/SearchPanel.cpp:3646
 845 msgid "To:"
 846 msgstr "Na:"
 847 
 848 #: ../src/DirList.cpp:857 ../src/DirPanel.cpp:1929 ../src/DirPanel.cpp:2108
 849 #: ../src/FileList.cpp:749 ../src/FilePanel.cpp:1965 ../src/FilePanel.cpp:2157
 850 #: ../src/SearchPanel.cpp:3885 ../src/SearchPanel.cpp:4036
 851 msgid "An error has occurred during the move file operation!"
 852 msgstr "Nastala chyba při přesunu souboru!"
 853 
 854 #: ../src/DirList.cpp:865 ../src/DirPanel.cpp:1936 ../src/DirPanel.cpp:2116
 855 #: ../src/FileList.cpp:757 ../src/FilePanel.cpp:1972 ../src/FilePanel.cpp:2165
 856 #: ../src/SearchPanel.cpp:3892 ../src/SearchPanel.cpp:4044
 857 msgid "Move file operation cancelled!"
 858 msgstr "Přesun souboru zrušen!"
 859 
 860 #: ../src/DirList.cpp:908 ../src/DirPanel.cpp:1863 ../src/DirPanel.cpp:2058
 861 #: ../src/FileList.cpp:796 ../src/FilePanel.cpp:1899 ../src/FilePanel.cpp:2100
 862 #: ../src/SearchPanel.cpp:3819 ../src/SearchPanel.cpp:3986
 863 msgid "An error has occurred during the copy file operation!"
 864 msgstr "Nastala chyba při kopírování!"
 865 
 866 #: ../src/DirList.cpp:916 ../src/DirPanel.cpp:1870 ../src/DirPanel.cpp:2066
 867 #: ../src/FileList.cpp:804 ../src/FilePanel.cpp:1906 ../src/FilePanel.cpp:2108
 868 #: ../src/SearchPanel.cpp:3826 ../src/SearchPanel.cpp:3994
 869 msgid "Copy file operation cancelled!"
 870 msgstr "Kopírování souboru zrušeno!"
 871 
 872 #: ../src/DirList.cpp:1495 ../src/XFileExplorer.cpp:2235
 873 #, c-format
 874 msgid "Mount point %s is not responding..."
 875 msgstr "Připojovací bod %s neodpovídá"
 876 
 877 #: ../src/DirList.cpp:2021
 878 msgid "Link to Folder"
 879 msgstr "Odkaz na adresář"
 880 
 881 #: ../src/DirPanel.cpp:449
 882 msgid "Folders"
 883 msgstr "Adresáře"
 884 
 885 #: ../src/DirPanel.cpp:470
 886 msgid "Show hidden folders"
 887 msgstr "Zobrazit skryté adresáře"
 888 
 889 #: ../src/DirPanel.cpp:470
 890 msgid "Hide hidden folders"
 891 msgstr "Skrýt skryté adresáře"
 892 
 893 #: ../src/DirPanel.cpp:473 ../src/DirPanel.cpp:3034
 894 msgid "0 bytes in root"
 895 msgstr "0 bytů v kořeni"
 896 
 897 #: ../src/DirPanel.cpp:553 ../src/FilePanel.cpp:371
 898 #, fuzzy
 899 msgid "Panel is active"
 900 msgstr "Panel má zaměření"
 901 
 902 #: ../src/DirPanel.cpp:568 ../src/FilePanel.cpp:398
 903 #, fuzzy
 904 msgid "Activate panel"
 905 msgstr "Vertikální panely"
 906 
 907 #: ../src/DirPanel.cpp:599 ../src/FileDialog.cpp:283 ../src/FileDialog.cpp:348
 908 #: ../src/FilePanel.cpp:1091 ../src/FilePanel.cpp:1287
 909 #: ../src/SearchPanel.cpp:370 ../src/SearchPanel.cpp:670
 910 #: ../src/SearchPanel.cpp:1695 ../src/XFileImage.cpp:1858
 911 #: ../src/XFileImage.cpp:1902
 912 #, c-format
 913 msgid " Permission to: %s denied."
 914 msgstr " Práva k: %s odepřena."
 915 
 916 #. Panel menu items
 917 #: ../src/DirPanel.cpp:734 ../src/DirPanel.cpp:748
 918 msgid "New &folder..."
 919 msgstr "Nový &adresář..."
 920 
 921 #: ../src/DirPanel.cpp:737 ../src/DirPanel.cpp:751
 922 msgid "&Hidden folders"
 923 msgstr "Sk&ryté adresáře"
 924 
 925 #: ../src/DirPanel.cpp:738 ../src/DirPanel.cpp:752 ../src/FileDialog.cpp:1605
 926 #: ../src/FilePanel.cpp:4415 ../src/FilePanel.cpp:4458
 927 #: ../src/SearchPanel.cpp:2257 ../src/XFileImage.cpp:851
 928 msgid "Ignore c&ase"
 929 msgstr "I&gnorovat velikost písmen"
 930 
 931 #: ../src/DirPanel.cpp:739 ../src/DirPanel.cpp:753
 932 msgid "&Reverse order"
 933 msgstr "&Obrácená nabídka"
 934 
 935 #: ../src/DirPanel.cpp:740 ../src/DirPanel.cpp:754
 936 msgid "E&xpand tree"
 937 msgstr "Ro&zbalit strom"
 938 
 939 #: ../src/DirPanel.cpp:741 ../src/DirPanel.cpp:755
 940 msgid "Collap&se tree"
 941 msgstr "Z&balit strom"
 942 
 943 #: ../src/DirPanel.cpp:757 ../src/FilePanel.cpp:4461
 944 #: ../src/SearchPanel.cpp:2260
 945 msgid "Pane&l"
 946 msgstr "Pane&l"
 947 
 948 #: ../src/DirPanel.cpp:767
 949 msgid "M&ount"
 950 msgstr "&Připojit"
 951 
 952 #: ../src/DirPanel.cpp:768
 953 msgid "Unmoun&t"
 954 msgstr "O&dpojit"
 955 
 956 #: ../src/DirPanel.cpp:772 ../src/FilePanel.cpp:4542
 957 #: ../src/SearchPanel.cpp:2315
 958 msgid "&Add to archive..."
 959 msgstr "&Přidat do archívu..."
 960 
 961 #: ../src/DirPanel.cpp:774 ../src/FilePanel.cpp:4561
 962 #: ../src/SearchPanel.cpp:2335 ../src/XFileExplorer.cpp:881
 963 #: ../src/WriteWindow.cpp:810 ../src/WriteWindow.cpp:851
 964 msgid "&Copy"
 965 msgstr "&Kopírovat"
 966 
 967 #: ../src/DirPanel.cpp:775 ../src/FilePanel.cpp:4562
 968 #: ../src/SearchPanel.cpp:2336 ../src/XFileExplorer.cpp:887
 969 msgid "C&ut"
 970 msgstr "Vy&jmout"
 971 
 972 #: ../src/DirPanel.cpp:776 ../src/FilePanel.cpp:4392 ../src/FilePanel.cpp:4435
 973 #: ../src/FilePanel.cpp:4563 ../src/XFileExplorer.cpp:893
 974 #: ../src/WriteWindow.cpp:822 ../src/WriteWindow.cpp:853
 975 msgid "&Paste"
 976 msgstr "&Vložit"
 977 
 978 #: ../src/DirPanel.cpp:778 ../src/FilePanel.cpp:4565
 979 #: ../src/SearchPanel.cpp:2338 ../src/XFileExplorer.cpp:820
 980 msgid "Re&name..."
 981 msgstr "Pře&jmenovat..."
 982 
 983 #: ../src/DirPanel.cpp:779
 984 msgid "Cop&y to..."
 985 msgstr "Ko&pírovat do..."
 986 
 987 #: ../src/DirPanel.cpp:780 ../src/FilePanel.cpp:4567
 988 #: ../src/SearchPanel.cpp:2340 ../src/XFileExplorer.cpp:832
 989 msgid "&Move to..."
 990 msgstr "Přesu&nout do..."
 991 
 992 #: ../src/DirPanel.cpp:781 ../src/FilePanel.cpp:4568
 993 #: ../src/SearchPanel.cpp:2341
 994 msgid "Symlin&k to..."
 995 msgstr "Odka&z na..."
 996 
 997 #: ../src/DirPanel.cpp:782 ../src/XFileExplorer.cpp:844
 998 msgid "Mo&ve to trash"
 999 msgstr "Pře&sunout do koše"
 1000 
 1001 #: ../src/DirPanel.cpp:783 ../src/XFileExplorer.cpp:850
 1002 msgid "R&estore from trash"
 1003 msgstr "O&bnovit z koše"
 1004 
 1005 #: ../src/DirPanel.cpp:784 ../src/FilePanel.cpp:4571
 1006 #: ../src/SearchPanel.cpp:2343 ../src/XFileExplorer.cpp:856
 1007 msgid "&Delete"
 1008 msgstr "&Smazat"
 1009 
 1010 #: ../src/DirPanel.cpp:786
 1011 msgid "Prop&erties"
 1012 msgstr "Vlas&tnosti"
 1013 
 1014 #: ../src/DirPanel.cpp:956 ../src/DirPanel.cpp:1076 ../src/DirPanel.cpp:2629
 1015 #: ../src/DirPanel.cpp:2655 ../src/DirPanel.cpp:2711 ../src/DirPanel.cpp:2738
 1016 #: ../src/File.cpp:1985 ../src/File.cpp:2009 ../src/FilePanel.cpp:979
 1017 #: ../src/FilePanel.cpp:1002 ../src/FilePanel.cpp:3471
 1018 #: ../src/FilePanel.cpp:3512 ../src/FilePanel.cpp:4683
 1019 #: ../src/FilePanel.cpp:4708 ../src/FilePanel.cpp:4736
 1020 #: ../src/FilePanel.cpp:4905 ../src/FilePanel.cpp:5643
 1021 #: ../src/FilePanel.cpp:5672 ../src/FilePanel.cpp:5780
 1022 #: ../src/FilePanel.cpp:5807 ../src/FilePanel.cpp:6056
 1023 #: ../src/FilePanel.cpp:6108 ../src/SearchPanel.cpp:554
 1024 #: ../src/SearchPanel.cpp:2436 ../src/XFileExplorer.cpp:3128
 1025 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3155 ../src/XFileExplorer.cpp:3704
 1026 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3792 ../src/XFileExplorer.cpp:3821
 1027 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3864
 1028 #, c-format
 1029 msgid "Can't enter folder %s: %s"
 1030 msgstr "Nemohu otevřít adresář %s: %s"
 1031 
 1032 #: ../src/DirPanel.cpp:960 ../src/DirPanel.cpp:1080 ../src/DirPanel.cpp:2633
 1033 #: ../src/DirPanel.cpp:2659 ../src/DirPanel.cpp:2715 ../src/DirPanel.cpp:2742
 1034 #: ../src/File.cpp:1989 ../src/File.cpp:2013 ../src/FilePanel.cpp:983
 1035 #: ../src/FilePanel.cpp:1006 ../src/FilePanel.cpp:3475
 1036 #: ../src/FilePanel.cpp:3516 ../src/FilePanel.cpp:4687
 1037 #: ../src/FilePanel.cpp:4712 ../src/FilePanel.cpp:4740
 1038 #: ../src/FilePanel.cpp:4909 ../src/FilePanel.cpp:5647
 1039 #: ../src/FilePanel.cpp:5676 ../src/FilePanel.cpp:5784
 1040 #: ../src/FilePanel.cpp:5811 ../src/FilePanel.cpp:6060
 1041 #: ../src/FilePanel.cpp:6112 ../src/SearchPanel.cpp:558
 1042 #: ../src/SearchPanel.cpp:2440 ../src/XFileExplorer.cpp:3132
 1043 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3159 ../src/XFileExplorer.cpp:3706
 1044 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3794 ../src/XFileExplorer.cpp:3823
 1045 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3866
 1046 #, c-format
 1047 msgid "Can't enter folder %s"
 1048 msgstr "Nemohu otevřít adresář %s"
 1049 
 1050 #: ../src/DirPanel.cpp:978 ../src/FileDialog.cpp:1027 ../src/FilePanel.cpp:1786
 1051 #: ../src/FilePanel.cpp:3642 ../src/FilePanel.cpp:3749
 1052 #: ../src/FilePanel.cpp:4121 ../src/FilePanel.cpp:4795
 1053 #: ../src/SearchPanel.cpp:834 ../src/SearchPanel.cpp:2475
 1054 #: ../src/SearchPanel.cpp:3699
 1055 msgid "File name is empty, operation cancelled"
 1056 msgstr "Jméno souboru je prázdné, operace zrušena"
 1057 
 1058 #. File object
 1059 #: ../src/DirPanel.cpp:1065 ../src/FilePanel.cpp:4894
 1060 #: ../src/SearchPanel.cpp:2570
 1061 msgid "Create archive"
 1062 msgstr "Vytvořit archív"
 1063 
 1064 #: ../src/DirPanel.cpp:1591 ../src/DirPanel.cpp:1635 ../src/FilePanel.cpp:1576
 1065 #: ../src/FilePanel.cpp:1620 ../src/SearchPanel.cpp:3552
 1066 msgid "Copy "
 1067 msgstr "Kopírovat"
 1068 
 1069 #: ../src/DirPanel.cpp:1608 ../src/DirPanel.cpp:1640 ../src/FilePanel.cpp:1593
 1070 #: ../src/FilePanel.cpp:1625
 1071 #, c-format
 1072 msgid "Copy %s items from: %s"
 1073 msgstr "Kopírovat %s položek z : %s"
 1074 
 1075 #: ../src/DirPanel.cpp:1614 ../src/DirPanel.cpp:1621 ../src/FilePanel.cpp:1599
 1076 #: ../src/FilePanel.cpp:1606 ../src/SearchPanel.cpp:3531
 1077 #: ../src/SearchPanel.cpp:3538
 1078 msgid "Rename"
 1079 msgstr "Přejmenovat"
 1080 
 1081 #: ../src/DirPanel.cpp:1618 ../src/FilePanel.cpp:1603
 1082 #: ../src/SearchPanel.cpp:3535
 1083 msgid "Rename "
 1084 msgstr "Přejmenovat "
 1085 
 1086 #: ../src/DirPanel.cpp:1631
 1087 msgid "Copy to"
 1088 msgstr "Kopírovat do"
 1089 
 1090 #: ../src/DirPanel.cpp:1650 ../src/DirPanel.cpp:1666 ../src/FilePanel.cpp:1635
 1091 #: ../src/FilePanel.cpp:1651 ../src/SearchPanel.cpp:3567
 1092 msgid "Move "
 1093 msgstr "Přesunout "
 1094 
 1095 #: ../src/DirPanel.cpp:1656 ../src/DirPanel.cpp:1676 ../src/FilePanel.cpp:1641
 1096 #: ../src/FilePanel.cpp:1661
 1097 #, c-format
 1098 msgid "Move %s items from: %s"
 1099 msgstr "Přesunout %s položky z: %s"
 1100 
 1101 #: ../src/DirPanel.cpp:1686 ../src/FilePanel.cpp:1671
 1102 #: ../src/SearchPanel.cpp:3583
 1103 msgid "Symlink "
 1104 msgstr "Odkaz "
 1105 
 1106 #: ../src/DirPanel.cpp:1692 ../src/FilePanel.cpp:1677
 1107 #, c-format
 1108 msgid "Symlink %s items from: %s"
 1109 msgstr "Symbolické odkazy %s položek z: %s"
 1110 
 1111 #: ../src/DirPanel.cpp:1777 ../src/DirPanel.cpp:1805 ../src/FilePanel.cpp:1818
 1112 #: ../src/FilePanel.cpp:1832 ../src/SearchPanel.cpp:3738
 1113 #: ../src/SearchPanel.cpp:3766
 1114 #, c-format
 1115 msgid "%s is not a folder"
 1116 msgstr "%s není adresář"
 1117 
 1118 #: ../src/DirPanel.cpp:2128 ../src/FilePanel.cpp:2184
 1119 #: ../src/SearchPanel.cpp:4056
 1120 msgid "An error has occurred during the symlink operation!"
 1121 msgstr "Nastala chyba při tvorbě odkazu!"
 1122 
 1123 #: ../src/DirPanel.cpp:2136 ../src/FilePanel.cpp:2192
 1124 #: ../src/SearchPanel.cpp:4064
 1125 msgid "Symlink operation cancelled!"
 1126 msgstr "Vytvoření odkazu zrušeno!"
 1127 
 1128 #: ../src/DirPanel.cpp:2186 ../src/FilePanel.cpp:2763
 1129 #: ../src/SearchPanel.cpp:3042
 1130 #, c-format
 1131 msgid "Definitively delete folder %s ?"
 1132 msgstr "Definitivně smazat adresář %s ?"
 1133 
 1134 #: ../src/DirPanel.cpp:2187 ../src/DirPanel.cpp:2207 ../src/DirPanel.cpp:2223
 1135 #: ../src/FilePanel.cpp:2774 ../src/FilePanel.cpp:2838
 1136 #: ../src/FilePanel.cpp:2850 ../src/FilePanel.cpp:2897
 1137 #: ../src/FilePanel.cpp:2912 ../src/SearchPanel.cpp:3053
 1138 #: ../src/SearchPanel.cpp:3109 ../src/SearchPanel.cpp:3155
 1139 #: ../src/SearchPanel.cpp:3170
 1140 msgid "Confirm Delete"
 1141 msgstr "Potvrdit smazání"
 1142 
 1143 #. File object
 1144 #. Delete trash can info folder
 1145 #: ../src/DirPanel.cpp:2195 ../src/FilePanel.cpp:2784
 1146 #: ../src/SearchPanel.cpp:3063 ../src/XFileExplorer.cpp:3963
 1147 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3969
 1148 msgid "File delete"
 1149 msgstr "Smazání souboru"
 1150 
 1151 #: ../src/DirPanel.cpp:2206 ../src/FilePanel.cpp:2834
 1152 #: ../src/SearchPanel.cpp:3108
 1153 #, c-format
 1154 msgid "Folder %s is not empty, delete it anyway?"
 1155 msgstr "Adresář %s není prázdný, přesto smazat?"
 1156 
 1157 #: ../src/DirPanel.cpp:2222
 1158 #, c-format
 1159 msgid "Folder %s is write-protected, definitively delete it anyway?"
 1160 msgstr "Adresář %s je chráněn proti zápisu, přesto smazat?"
 1161 
 1162 #: ../src/DirPanel.cpp:2234 ../src/DirPanel.cpp:2262
 1163 msgid "Delete folder operation cancelled!"
 1164 msgstr "Smazání adresáře zrušeno!"
 1165 
 1166 #: ../src/DirPanel.cpp:2300 ../src/FilePanel.cpp:2293
 1167 #: ../src/SearchPanel.cpp:2831
 1168 #, c-format
 1169 msgid "Move folder %s to trash can?"
 1170 msgstr "Přesunout adresář %s do koše?"
 1171 
 1172 #: ../src/DirPanel.cpp:2301 ../src/DirPanel.cpp:2319 ../src/FilePanel.cpp:2305
 1173 #: ../src/FilePanel.cpp:2364 ../src/FilePanel.cpp:2378
 1174 #: ../src/SearchPanel.cpp:2843 ../src/SearchPanel.cpp:2897
 1175 #: ../src/SearchPanel.cpp:2911
 1176 msgid "Confirm Trash"
 1177 msgstr "Potvrzení koše"
 1178 
 1179 #. File object
 1180 #: ../src/DirPanel.cpp:2309 ../src/FilePanel.cpp:2316
 1181 #: ../src/SearchPanel.cpp:2854
 1182 msgid "Move to trash"
 1183 msgstr "Přesunout do koše"
 1184 
 1185 #: ../src/DirPanel.cpp:2318
 1186 #, c-format
 1187 msgid "Folder %s is write-protected, move it to trash can anyway?"
 1188 msgstr "Adresář %s je chráněn proti zápisu, přesto přesunout do koše?"
 1189 
 1190 #: ../src/DirPanel.cpp:2339 ../src/DirPanel.cpp:2372 ../src/FilePanel.cpp:2429
 1191 #: ../src/FilePanel.cpp:2456 ../src/SearchPanel.cpp:2958
 1192 #: ../src/SearchPanel.cpp:2981
 1193 msgid "An error has occurred during the move to trash operation!"
 1194 msgstr "Nastala chyba při přesunu do koše!"
 1195 
 1196 #: ../src/DirPanel.cpp:2346 ../src/DirPanel.cpp:2379
 1197 msgid "Move to trash folder operation cancelled!"
 1198 msgstr "Přesun souboru do koše zrušen!"
 1199 
 1200 #. File object
 1201 #: ../src/DirPanel.cpp:2405 ../src/FilePanel.cpp:2521
 1202 msgid "Restore from trash"
 1203 msgstr "Obnovit z koše"
 1204 
 1205 #: ../src/DirPanel.cpp:2451 ../src/FilePanel.cpp:2601
 1206 #, c-format
 1207 msgid "Restore folder %s to its original location %s ?"
 1208 msgstr "Obnovit adresář %s do jeho původního umístění %s ?"
 1209 
 1210 #: ../src/DirPanel.cpp:2453 ../src/DirPanel.cpp:2480 ../src/FilePanel.cpp:2613
 1211 #: ../src/FilePanel.cpp:2638
 1212 msgid "Confirm Restore"
 1213 msgstr "Potvrdit obnovení"
 1214 
 1215 #: ../src/DirPanel.cpp:2468 ../src/FilePanel.cpp:2626
 1216 #, c-format
 1217 msgid "Restore information not available for %s"
 1218 msgstr "Informace pro obnovení nejsou pro %s dostupné"
 1219 
 1220 #: ../src/DirPanel.cpp:2479 ../src/FilePanel.cpp:2637
 1221 #, c-format
 1222 msgid "Parent folder %s does not exist, do you want to create it?"
 1223 msgstr "Nadřazený adresář %s neexistuje, chcete ho vytvořit?"
 1224 
 1225 #: ../src/DirPanel.cpp:2496 ../src/DirPanel.cpp:2598
 1226 #, c-format
 1227 msgid "Can't create folder %s : %s"
 1228 msgstr "Nemohu vytvořit adresář %s : %s"
 1229 
 1230 #: ../src/DirPanel.cpp:2500 ../src/DirPanel.cpp:2602 ../src/FilePanel.cpp:2657
 1231 #: ../src/FilePanel.cpp:3584 ../src/FilePanel.cpp:5119
 1232 #, c-format
 1233 msgid "Can't create folder %s"
 1234 msgstr "Nemohu vytvořit adresář %s"
 1235 
 1236 #: ../src/DirPanel.cpp:2514 ../src/FilePanel.cpp:2672
 1237 msgid "An error has occurred during the restore from trash operation!"
 1238 msgstr "Nastala chyba při obnově z koše!"
 1239 
 1240 #: ../src/DirPanel.cpp:2529 ../src/FilePanel.cpp:2687
 1241 msgid "Restore from trash file operation cancelled!"
 1242 msgstr "Obnovení souboru z koše zrušeno!"
 1243 
 1244 #: ../src/DirPanel.cpp:2564 ../src/FilePanel.cpp:3544
 1245 msgid "Create new folder:"
 1246 msgstr "Vytvořit nový adresář:"
 1247 
 1248 #: ../src/DirPanel.cpp:2564 ../src/FileDialog.cpp:956 ../src/FilePanel.cpp:3544
 1249 msgid "New Folder"
 1250 msgstr "Nový adresář"
 1251 
 1252 #: ../src/DirPanel.cpp:2571 ../src/FileDialog.cpp:962 ../src/FilePanel.cpp:3553
 1253 #, fuzzy
 1254 msgid "Folder name is empty, operation cancelled"
 1255 msgstr "Jméno souboru je prázdné, operace zrušena"
 1256 
 1257 #: ../src/DirPanel.cpp:2645 ../src/FilePanel.cpp:4698
 1258 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3106 ../src/XFileExplorer.cpp:3144
 1259 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3747 ../src/XFileImage.cpp:1591
 1260 #: ../src/WriteWindow.cpp:1875
 1261 #, c-format
 1262 msgid "Can't execute command %s"
 1263 msgstr "Nemohu spustit příkaz %s"
 1264 
 1265 #: ../src/DirPanel.cpp:2693 ../src/FilePanel.cpp:5763
 1266 msgid "Mount"
 1267 msgstr "Připojit"
 1268 
 1269 #: ../src/DirPanel.cpp:2699 ../src/FilePanel.cpp:4469 ../src/FilePanel.cpp:5769
 1270 msgid "Unmount"
 1271 msgstr "Odpojit"
 1272 
 1273 #. File object
 1274 #: ../src/DirPanel.cpp:2725 ../src/FilePanel.cpp:5794
 1275 msgid " file system..."
 1276 msgstr " systém souborů..."
 1277 
 1278 #. Mount/unmount file system
 1279 #: ../src/DirPanel.cpp:2730 ../src/FilePanel.cpp:5799
 1280 msgid " the folder:"
 1281 msgstr " adresář:"
 1282 
 1283 #: ../src/DirPanel.cpp:2753 ../src/FilePanel.cpp:5821
 1284 msgid " operation cancelled!"
 1285 msgstr " operace zrušena!"
 1286 
 1287 #. Refresh the status label
 1288 #: ../src/DirPanel.cpp:3066
 1289 msgid " in root"
 1290 msgstr " v kořeni"
 1291 
 1292 #. Labels and progress bar
 1293 #: ../src/File.cpp:105 ../src/File.cpp:120
 1294 msgid "Source:"
 1295 msgstr "Zdroj:"
 1296 
 1297 #: ../src/File.cpp:106 ../src/File.cpp:121
 1298 msgid "Target:"
 1299 msgstr "Cíl:"
 1300 
 1301 #: ../src/File.cpp:111
 1302 msgid "Copied data:"
 1303 msgstr "Kopírovaná data:"
 1304 
 1305 #: ../src/File.cpp:126
 1306 msgid "Moved data:"
 1307 msgstr "Přesouvána data:"
 1308 
 1309 #. Labels
 1310 #. Set labels for progress dialog
 1311 #: ../src/File.cpp:135 ../src/File.cpp:1132
 1312 msgid "Delete:"
 1313 msgstr "Smazat:"
 1314 
 1315 #: ../src/File.cpp:136
 1316 msgid "From:"
 1317 msgstr "Z:"
 1318 
 1319 #. Labels
 1320 #. Set labels for progress dialog
 1321 #: ../src/File.cpp:145 ../src/File.cpp:1624 ../src/File.cpp:1652
 1322 #: ../src/File.cpp:1716
 1323 msgid "Changing permissions..."
 1324 msgstr "Měním práva..."
 1325 
 1326 #: ../src/File.cpp:146 ../src/File.cpp:156 ../src/File.cpp:1626
 1327 #: ../src/File.cpp:1718 ../src/File.cpp:1820 ../src/File.cpp:1909
 1328 msgid "File:"
 1329 msgstr "Soubor:"
 1330 
 1331 #. Labels
 1332 #. Set labels for progress dialog
 1333 #: ../src/File.cpp:155 ../src/File.cpp:1818 ../src/File.cpp:1849
 1334 #: ../src/File.cpp:1907
 1335 msgid "Changing owner..."
 1336 msgstr "Měním vlastníka..."
 1337 
 1338 #. Labels
 1339 #: ../src/File.cpp:166
 1340 msgid "Mount file system..."
 1341 msgstr "Připojuji souborový systém..."
 1342 
 1343 #: ../src/File.cpp:167
 1344 msgid "Mount the folder:"
 1345 msgstr "Připojit adresář:"
 1346 
 1347 #. Labels
 1348 #: ../src/File.cpp:173
 1349 msgid "Unmount file system..."
 1350 msgstr "Odpojuji souborový systém..."
 1351 
 1352 #: ../src/File.cpp:174
 1353 msgid "Unmount the folder:"
 1354 msgstr "Odpojit adresář:"
 1355 
 1356 #: ../src/File.cpp:300
 1357 #, c-format
 1358 msgid ""
 1359 "Folder %s already exists.\n"
 1360 "Overwrite?\n"
 1361 "=> Caution, files within this folder could be overwritten!"
 1362 msgstr ""
 1363 "Adresář %s už existuje.\n"
 1364 "Přepsat?\n"
 1365 "=> Upozornění, soubory v této složce by mohly být přepsány!"
 1366 
 1367 #: ../src/File.cpp:304 ../src/File.cpp:2030
 1368 #, c-format
 1369 msgid ""
 1370 "File %s already exists.\n"
 1371 "Overwrite?"
 1372 msgstr ""
 1373 "Soubor %s už existuje.\n"
 1374 "Přepsat?"
 1375 
 1376 #: ../src/File.cpp:382 ../src/File.cpp:386 ../src/File.cpp:393
 1377 #: ../src/File.cpp:397 ../src/File.cpp:2031
 1378 msgid "Confirm Overwrite"
 1379 msgstr "Potvrdit přepsání"
 1380 
 1381 #: ../src/File.cpp:458 ../src/File.cpp:553 ../src/File.cpp:649
 1382 #, c-format
 1383 msgid "Can't copy file %s: %s"
 1384 msgstr "Nemohu kopírovat soubor %s : %s"
 1385 
 1386 #: ../src/File.cpp:462 ../src/File.cpp:557 ../src/File.cpp:653
 1387 #, c-format
 1388 msgid "Can't copy file %s"
 1389 msgstr "Nemohu kopírovat soubor %s"
 1390 
 1391 #. Set labels for progress dialog
 1392 #: ../src/File.cpp:524 ../src/File.cpp:949 ../src/File.cpp:1314
 1393 msgid "Source: "
 1394 msgstr "Zdroj: "
 1395 
 1396 #: ../src/File.cpp:529 ../src/File.cpp:954 ../src/File.cpp:1319
 1397 msgid "Target: "
 1398 msgstr "Cíl: "
 1399 
 1400 #: ../src/File.cpp:604
 1401 #, c-format
 1402 msgid "Can't preserve date when copying file %s : %s"
 1403 msgstr "Nemohu uchovat datum, při kopírování souboru %s : %s"
 1404 
 1405 #: ../src/File.cpp:608
 1406 #, c-format
 1407 msgid "Can't preserve date when copying file %s"
 1408 msgstr "Nemohu uchovat datum, při kopírování souboru %s"
 1409 
 1410 #: ../src/File.cpp:750
 1411 #, c-format
 1412 msgid "Can't copy folder %s : Permission denied"
 1413 msgstr "Nemohu kopírovat adresář %s: Nedostatečná práva"
 1414 
 1415 #: ../src/File.cpp:754
 1416 #, c-format
 1417 msgid "Can't copy file %s : Permission denied"
 1418 msgstr "Nemohu kopírovat soubor %s: Nedostatečná práva"
 1419 
 1420 #: ../src/File.cpp:791
 1421 #, c-format
 1422 msgid "Can't preserve date when copying folder %s: %s"
 1423 msgstr "Nemohu uchovat datum, při kopírování adresáře %s : %s"
 1424 
 1425 #: ../src/File.cpp:795
 1426 #, c-format
 1427 msgid "Can't preserve date when copying folder %s"
 1428 msgstr "Nemohu uchovat datum, při kopírování adresáře %s"
 1429 
 1430 #: ../src/File.cpp:899 ../src/File.cpp:1195 ../src/File.cpp:1264
 1431 #: ../src/File.cpp:1471
 1432 #, c-format
 1433 msgid "Source %s doesn't exist"
 1434 msgstr "Zdroj %s neexistuje"
 1435 
 1436 #: ../src/File.cpp:907 ../src/File.cpp:939 ../src/File.cpp:1202
 1437 #: ../src/File.cpp:1272 ../src/File.cpp:1300 ../src/File.cpp:1479
 1438 #: ../src/File.cpp:1498
 1439 #, c-format
 1440 msgid "Destination %s is identical to source"
 1441 msgstr "Cíl %s je identický se zdrojem"
 1442 
 1443 #: ../src/File.cpp:916 ../src/File.cpp:1281
 1444 #, c-format
 1445 msgid "Target %s is a sub-folder of source"
 1446 msgstr "Cíl %s je podadresář zdroje"
 1447 
 1448 #. Set labels for progress dialog
 1449 #: ../src/File.cpp:1047
 1450 msgid "Delete folder: "
 1451 msgstr "Smazat adresář: "
 1452 
 1453 #: ../src/File.cpp:1053 ../src/File.cpp:1138
 1454 msgid "From: "
 1455 msgstr "Z: "
 1456 
 1457 #: ../src/File.cpp:1094
 1458 #, c-format
 1459 msgid "Can't delete folder %s: %s"
 1460 msgstr "Nemohu smazat adresář %s: %s"
 1461 
 1462 #: ../src/File.cpp:1098
 1463 #, c-format
 1464 msgid "Can't delete folder %s"
 1465 msgstr "Nemohu smazat adresář %s"
 1466 
 1467 #: ../src/File.cpp:1159
 1468 #, c-format
 1469 msgid "Can't delete file %s: %s"
 1470 msgstr "Nemohu smazat soubor %s: %s"
 1471 
 1472 #: ../src/File.cpp:1163
 1473 #, c-format
 1474 msgid "Can't delete file %s"
 1475 msgstr "Nemohu smazat soubor %s"
 1476 
 1477 #: ../src/File.cpp:1212
 1478 #, c-format
 1479 msgid "Destination %s already exists"
 1480 msgstr "Cíl %s už existuje"
 1481 
 1482 #: ../src/File.cpp:1238 ../src/File.cpp:1433
 1483 #, c-format
 1484 msgid "Can't rename to target %s: %s"
 1485 msgstr "Nemohu přejmenovat na cíl %s: %s"
 1486 
 1487 #: ../src/File.cpp:1571
 1488 #, c-format
 1489 msgid "Can't symlink %s: %s"
 1490 msgstr "Nemohu vytvořit symbolický odkaz %s: %s"
 1491 
 1492 #: ../src/File.cpp:1575
 1493 #, c-format
 1494 msgid "Can't symlink %s"
 1495 msgstr "Nemohu vytvořit symbolický odkaz %s"
 1496 
 1497 #: ../src/File.cpp:1654 ../src/File.cpp:1851
 1498 msgid "Folder: "
 1499 msgstr "Adresář: "
 1500 
 1501 #. Make and show command window
 1502 #. File object
 1503 #: ../src/File.cpp:1996 ../src/FilePanel.cpp:5052 ../src/FilePanel.cpp:5216
 1504 #: ../src/FilePanel.cpp:5344 ../src/SearchPanel.cpp:2718
 1505 #: ../src/SearchPanel.cpp:2743
 1506 msgid "Extract archive"
 1507 msgstr "Rozbalit archív"
 1508 
 1509 #. Make and show command window
 1510 #: ../src/File.cpp:2041
 1511 msgid "Add to archive"
 1512 msgstr "Přidat do archívu"
 1513 
 1514 #: ../src/File.cpp:2082 ../src/FilePanel.cpp:5944 ../src/SearchPanel.cpp:4402
 1515 #, c-format
 1516 msgid "Failed command: %s"
 1517 msgstr "Selhal příkaz: %s"
 1518 
 1519 #: ../src/File.cpp:2110 ../src/File.cpp:2114
 1520 msgid "Success"
 1521 msgstr "Úspěšné"
 1522 
 1523 #: ../src/File.cpp:2110
 1524 #, c-format
 1525 msgid "Folder %s was successfully mounted."
 1526 msgstr "Adresář %s byl úspěšně připojen."
 1527 
 1528 #: ../src/File.cpp:2114
 1529 #, c-format
 1530 msgid "Folder %s was successfully unmounted."
 1531 msgstr "Adresář %s byl úspěšně odpojen."
 1532 
 1533 #. Make and show command window
 1534 #: ../src/File.cpp:2125
 1535 msgid "Install/Upgrade package"
 1536 msgstr "Instalovat/Upgradovat balík"
 1537 
 1538 #: ../src/File.cpp:2130 ../src/XFilePackage.cpp:300
 1539 #, c-format
 1540 msgid "Installing package: %s \n"
 1541 msgstr "Instalace balíku: %s \n"
 1542 
 1543 #. Make and show command window
 1544 #: ../src/File.cpp:2143
 1545 msgid "Uninstall package"
 1546 msgstr "Odinstalace balíku"
 1547 
 1548 #: ../src/File.cpp:2148 ../src/XFilePackage.cpp:350
 1549 #, c-format
 1550 msgid "Uninstalling package: %s \n"
 1551 msgstr "Odinstalace balíku: %s \n"
 1552 
 1553 #: ../src/FileDialog.cpp:120
 1554 msgid "&File Name:"
 1555 msgstr "&Jméno souboru:"
 1556 
 1557 #: ../src/FileDialog.cpp:122 ../src/MessageBox.cpp:69 ../src/MessageBox.cpp:74
 1558 #: ../src/MessageBox.cpp:91 ../src/foxhacks.cpp:879
 1559 msgid "&OK"
 1560 msgstr "&OK"
 1561 
 1562 #: ../src/FileDialog.cpp:124
 1563 msgid "File F&ilter:"
 1564 msgstr "Souborový f&iltr:"
 1565 
 1566 #: ../src/FileDialog.cpp:129
 1567 msgid "Read Only"
 1568 msgstr "Jen pro čtení"
 1569 
 1570 #: ../src/FileDialog.cpp:141 ../src/Preferences.cpp:760
 1571 #: ../src/XFileExplorer.cpp:598 ../src/XFileImage.cpp:330
 1572 msgid "Go to previous folder"
 1573 msgstr "Jít do předchozího adresáře."
 1574 
 1575 #: ../src/FileDialog.cpp:148 ../src/Preferences.cpp:764
 1576 #: ../src/XFileExplorer.cpp:605 ../src/XFileImage.cpp:336
 1577 msgid "Go to next folder"
 1578 msgstr "Jít do dalšího adresáře."
 1579 
 1580 #: ../src/FileDialog.cpp:154 ../src/Preferences.cpp:768
 1581 #: ../src/SearchPanel.cpp:168 ../src/XFileExplorer.cpp:612
 1582 #: ../src/XFileImage.cpp:342
 1583 msgid "Go to parent folder"
 1584 msgstr "Jít do nadřazeného adresáře"
 1585 
 1586 #: ../src/FileDialog.cpp:159 ../src/Preferences.cpp:772
 1587 #: ../src/XFileExplorer.cpp:619 ../src/XFileImage.cpp:350
 1588 msgid "Go to home folder"
 1589 msgstr "Jít domů"
 1590 
 1591 #: ../src/FileDialog.cpp:164 ../src/Preferences.cpp:840
 1592 #: ../src/XFileImage.cpp:355
 1593 msgid "Go to working folder"
 1594 msgstr "Jít do pracovního adresáře"
 1595 
 1596 #: ../src/FileDialog.cpp:169
 1597 msgid "New folder"
 1598 msgstr "Nový adresář"
 1599 
 1600 #: ../src/FileDialog.cpp:174 ../src/Preferences.cpp:796
 1601 #: ../src/SearchPanel.cpp:211 ../src/XFileExplorer.cpp:752
 1602 #: ../src/XFileImage.cpp:364
 1603 msgid "Big icon list"
 1604 msgstr "Velké ikony"
 1605 
 1606 #: ../src/FileDialog.cpp:179 ../src/Preferences.cpp:800
 1607 #: ../src/SearchPanel.cpp:216 ../src/XFileExplorer.cpp:757
 1608 #: ../src/XFileImage.cpp:369
 1609 msgid "Small icon list"
 1610 msgstr "Malé ikony"
 1611 
 1612 #: ../src/FileDialog.cpp:184 ../src/Preferences.cpp:804
 1613 #: ../src/SearchPanel.cpp:221 ../src/XFileExplorer.cpp:762
 1614 #: ../src/XFileImage.cpp:374
 1615 msgid "Detailed file list"
 1616 msgstr "Seznam souborů"
 1617 
 1618 #: ../src/FileDialog.cpp:189 ../src/FilePanel.cpp:233 ../src/XFileImage.cpp:558
 1619 msgid "Show hidden files"
 1620 msgstr "Zobrazit skryté soubory"
 1621 
 1622 #: ../src/FileDialog.cpp:189 ../src/FilePanel.cpp:233 ../src/XFileImage.cpp:558
 1623 msgid "Hide hidden files"
 1624 msgstr "Skrýt skryté soubory"
 1625 
 1626 #: ../src/FileDialog.cpp:194 ../src/FilePanel.cpp:237
 1627 #: ../src/SearchPanel.cpp:231 ../src/XFileImage.cpp:562
 1628 msgid "Show thumbnails"
 1629 msgstr "Zobrazit náhledy"
 1630 
 1631 #: ../src/FileDialog.cpp:194 ../src/FilePanel.cpp:237
 1632 #: ../src/SearchPanel.cpp:231 ../src/XFileImage.cpp:562
 1633 msgid "Hide thumbnails"
 1634 msgstr "Skrýt náhledy"
 1635 
 1636 #: ../src/FileDialog.cpp:956
 1637 msgid "Create new folder..."
 1638 msgstr "Vytvořit nový adresář..."
 1639 
 1640 #: ../src/FileDialog.cpp:1019
 1641 msgid "Create new file..."
 1642 msgstr "Vytvořit nový soubor..."
 1643 
 1644 #: ../src/FileDialog.cpp:1019 ../src/FilePanel.cpp:3633
 1645 msgid "New File"
 1646 msgstr "Nový soubor"
 1647 
 1648 #: ../src/FileDialog.cpp:1045 ../src/FilePanel.cpp:3660
 1649 #: ../src/FilePanel.cpp:3759
 1650 #, c-format
 1651 msgid "File or folder %s already exists"
 1652 msgstr "Soubor nebo adresář %s už existuje"
 1653 
 1654 #: ../src/FileDialog.cpp:1580 ../src/XFileImage.cpp:828
 1655 msgid "Go ho&me"
 1656 msgstr "Jít &domů"
 1657 
 1658 #: ../src/FileDialog.cpp:1581 ../src/XFileImage.cpp:829
 1659 msgid "Go &work"
 1660 msgstr "Jít do &pracovního adresáře"
 1661 
 1662 #: ../src/FileDialog.cpp:1582 ../src/XFileExplorer.cpp:782
 1663 msgid "New &file..."
 1664 msgstr "Nový &soubor..."
 1665 
 1666 #: ../src/FileDialog.cpp:1583 ../src/FilePanel.cpp:4388
 1667 #: ../src/FilePanel.cpp:4431
 1668 msgid "New f&older..."
 1669 msgstr "Nový &adresář..."
 1670 
 1671 #: ../src/FileDialog.cpp:1585 ../src/FilePanel.cpp:4394
 1672 #: ../src/FilePanel.cpp:4437 ../src/XFileExplorer.cpp:999
 1673 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1029 ../src/XFileImage.cpp:697
 1674 #: ../src/XFileImage.cpp:831
 1675 msgid "&Hidden files"
 1676 msgstr "&Skryté soubory"
 1677 
 1678 #: ../src/FileDialog.cpp:1586 ../src/FilePanel.cpp:4395
 1679 #: ../src/FilePanel.cpp:4438 ../src/SearchPanel.cpp:2210
 1680 #: ../src/SearchPanel.cpp:2238 ../src/XFileImage.cpp:832
 1681 msgid "Thum&bnails"
 1682 msgstr "Ná&hledy"
 1683 
 1684 #: ../src/FileDialog.cpp:1588 ../src/FilePanel.cpp:4397
 1685 #: ../src/FilePanel.cpp:4440 ../src/SearchPanel.cpp:2212
 1686 #: ../src/SearchPanel.cpp:2240 ../src/XFileImage.cpp:834
 1687 msgid "B&ig icons"
 1688 msgstr "Ve&lké ikony"
 1689 
 1690 #: ../src/FileDialog.cpp:1589 ../src/FilePanel.cpp:4398
 1691 #: ../src/FilePanel.cpp:4441 ../src/SearchPanel.cpp:2213
 1692 #: ../src/SearchPanel.cpp:2241 ../src/XFileExplorer.cpp:1003
 1693 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1033 ../src/XFileImage.cpp:717
 1694 #: ../src/XFileImage.cpp:835
 1695 msgid "&Small icons"
 1696 msgstr "&Malé ikony"
 1697 
 1698 #: ../src/FileDialog.cpp:1590 ../src/XFileImage.cpp:836
 1699 msgid "Fu&ll file list"
 1700 msgstr "Ú&plný seznam souborů"
 1701 
 1702 #: ../src/FileDialog.cpp:1592 ../src/FilePanel.cpp:4401
 1703 #: ../src/FilePanel.cpp:4444 ../src/SearchPanel.cpp:2216
 1704 #: ../src/SearchPanel.cpp:2244 ../src/XFileExplorer.cpp:1006
 1705 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1036 ../src/XFileImage.cpp:739
 1706 #: ../src/XFileImage.cpp:838
 1707 msgid "&Rows"
 1708 msgstr "Řá&dky"
 1709 
 1710 #: ../src/FileDialog.cpp:1593 ../src/FilePanel.cpp:4402
 1711 #: ../src/FilePanel.cpp:4445 ../src/SearchPanel.cpp:2217
 1712 #: ../src/SearchPanel.cpp:2245 ../src/XFileExplorer.cpp:1007
 1713 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1037 ../src/XFileImage.cpp:740
 1714 #: ../src/XFileImage.cpp:839
 1715 msgid "&Columns"
 1716 msgstr "S&loupce"
 1717 
 1718 #: ../src/FileDialog.cpp:1594 ../src/FilePanel.cpp:4403
 1719 #: ../src/FilePanel.cpp:4446 ../src/SearchPanel.cpp:2218
 1720 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1008 ../src/XFileExplorer.cpp:1038
 1721 #: ../src/XFileImage.cpp:840
 1722 msgid "Autosize"
 1723 msgstr "Automatická velikost"
 1724 
 1725 #: ../src/FileDialog.cpp:1596 ../src/FilePanel.cpp:4405
 1726 #: ../src/FilePanel.cpp:4448 ../src/SearchPanel.cpp:2220
 1727 #: ../src/SearchPanel.cpp:2248 ../src/XFileExplorer.cpp:1010
 1728 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1040 ../src/XFileImage.cpp:842
 1729 msgid "&Name"
 1730 msgstr "&Jméno"
 1731 
 1732 #: ../src/FileDialog.cpp:1597 ../src/FilePanel.cpp:4406
 1733 #: ../src/FilePanel.cpp:4449 ../src/SearchPanel.cpp:2221
 1734 #: ../src/SearchPanel.cpp:2249 ../src/XFileExplorer.cpp:1011
 1735 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1041 ../src/XFileImage.cpp:843
 1736 msgid "Si&ze"
 1737 msgstr "Ve&likost"
 1738 
 1739 #: ../src/FileDialog.cpp:1598 ../src/FilePanel.cpp:4407
 1740 #: ../src/FilePanel.cpp:4450 ../src/SearchPanel.cpp:2222
 1741 #: ../src/SearchPanel.cpp:2250 ../src/XFileImage.cpp:844
 1742 msgid "&Type"
 1743 msgstr "&Typ"
 1744 
 1745 #: ../src/FileDialog.cpp:1599 ../src/FilePanel.cpp:4408
 1746 #: ../src/FilePanel.cpp:4451 ../src/SearchPanel.cpp:2223
 1747 #: ../src/SearchPanel.cpp:2251 ../src/XFileExplorer.cpp:1013
 1748 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1043 ../src/XFileImage.cpp:845
 1749 msgid "E&xtension"
 1750 msgstr "Příp&ona"
 1751 
 1752 #: ../src/FileDialog.cpp:1600 ../src/FilePanel.cpp:4409
 1753 #: ../src/FilePanel.cpp:4452 ../src/SearchPanel.cpp:2224
 1754 #: ../src/SearchPanel.cpp:2252 ../src/XFileImage.cpp:846
 1755 msgid "&Date"
 1756 msgstr "&Datum"
 1757 
 1758 #: ../src/FileDialog.cpp:1601 ../src/FilePanel.cpp:4410
 1759 #: ../src/FilePanel.cpp:4453 ../src/SearchPanel.cpp:2225
 1760 #: ../src/SearchPanel.cpp:2253 ../src/XFileImage.cpp:847
 1761 msgid "&User"
 1762 msgstr "&Uživatel"
 1763 
 1764 #: ../src/FileDialog.cpp:1602 ../src/FilePanel.cpp:4411
 1765 #: ../src/FilePanel.cpp:4454 ../src/SearchPanel.cpp:2226
 1766 #: ../src/SearchPanel.cpp:2254 ../src/XFileImage.cpp:848
 1767 msgid "&Group"
 1768 msgstr "&Skupina"
 1769 
 1770 #: ../src/FileDialog.cpp:1606 ../src/FilePanel.cpp:4416
 1771 #: ../src/FilePanel.cpp:4459 ../src/SearchPanel.cpp:2230
 1772 #: ../src/SearchPanel.cpp:2258 ../src/XFileImage.cpp:852
 1773 msgid "Fold&ers first"
 1774 msgstr "Adresáře napřed"
 1775 
 1776 #: ../src/FileDialog.cpp:1607 ../src/FilePanel.cpp:4417
 1777 #: ../src/FilePanel.cpp:4460 ../src/SearchPanel.cpp:2231
 1778 #: ../src/SearchPanel.cpp:2259 ../src/XFileExplorer.cpp:1023
 1779 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1053 ../src/XFileImage.cpp:853
 1780 msgid "Re&verse order"
 1781 msgstr "&Obrácená nabídka"
 1782 
 1783 #. Font families, to be filled later
 1784 #: ../src/FontDialog.cpp:53
 1785 msgid "&Family:"
 1786 msgstr "&Rodina:"
 1787 
 1788 #. Font weights
 1789 #: ../src/FontDialog.cpp:62
 1790 msgid "&Weight:"
 1791 msgstr "&Tloušťka:"
 1792 
 1793 #. Font styles
 1794 #: ../src/FontDialog.cpp:68
 1795 msgid "&Style:"
 1796 msgstr "&Styl:"
 1797 
 1798 #. Font sizes, to be filled later
 1799 #: ../src/FontDialog.cpp:74
 1800 msgid "Si&ze:"
 1801 msgstr "Ve&likost:"
 1802 
 1803 #. Character set choice
 1804 #: ../src/FontDialog.cpp:82
 1805 msgid "Character Set:"
 1806 msgstr "Znaková sada:"
 1807 
 1808 #: ../src/FontDialog.cpp:85 ../src/FontDialog.cpp:117 ../src/FontDialog.cpp:133
 1809 msgid "Any"
 1810 msgstr "Vše"
 1811 
 1812 #: ../src/FontDialog.cpp:86
 1813 msgid "West European"
 1814 msgstr "Západoevropské"
 1815 
 1816 #: ../src/FontDialog.cpp:87
 1817 msgid "East European"
 1818 msgstr "Východoevropské"
 1819 
 1820 #: ../src/FontDialog.cpp:88
 1821 msgid "South European"
 1822 msgstr "Jihoevropské"
 1823 
 1824 #: ../src/FontDialog.cpp:89
 1825 msgid "North European"
 1826 msgstr "Severoevropské"
 1827 
 1828 #: ../src/FontDialog.cpp:90
 1829 msgid "Cyrillic"
 1830 msgstr "Cyrilika"
 1831 
 1832 #: ../src/FontDialog.cpp:91
 1833 msgid "Arabic"
 1834 msgstr "Arabské"
 1835 
 1836 #: ../src/FontDialog.cpp:92
 1837 msgid "Greek"
 1838 msgstr "Řecké"
 1839 
 1840 #: ../src/FontDialog.cpp:93
 1841 msgid "Hebrew"
 1842 msgstr "Hebrejské"
 1843 
 1844 #: ../src/FontDialog.cpp:94
 1845 msgid "Turkish"
 1846 msgstr "Turecké"
 1847 
 1848 #: ../src/FontDialog.cpp:95
 1849 msgid "Nordic"
 1850 msgstr "Nordické"
 1851 
 1852 #: ../src/FontDialog.cpp:96
 1853 msgid "Thai"
 1854 msgstr "Thajské"
 1855 
 1856 #: ../src/FontDialog.cpp:97
 1857 msgid "Baltic"
 1858 msgstr "Baltské"
 1859 
 1860 #: ../src/FontDialog.cpp:98
 1861 msgid "Celtic"
 1862 msgstr "Keltské"
 1863 
 1864 #: ../src/FontDialog.cpp:99
 1865 msgid "Russian"
 1866 msgstr "Ruské"
 1867 
 1868 #: ../src/FontDialog.cpp:100
 1869 msgid "Central European (cp1250)"
 1870 msgstr "Středoevropské (cp1250)"
 1871 
 1872 #: ../src/FontDialog.cpp:101
 1873 msgid "Russian (cp1251)"
 1874 msgstr "Ruské (cp1251)"
 1875 
 1876 #: ../src/FontDialog.cpp:102
 1877 msgid "Latin1 (cp1252)"
 1878 msgstr "Západní (cp1252)"
 1879 
 1880 #: ../src/FontDialog.cpp:103
 1881 msgid "Greek (cp1253)"
 1882 msgstr "Řecké (cp1253)"
 1883 
 1884 #: ../src/FontDialog.cpp:104
 1885 msgid "Turkish (cp1254)"
 1886 msgstr "Turecké (cp1254)"
 1887 
 1888 #: ../src/FontDialog.cpp:105
 1889 msgid "Hebrew (cp1255)"
 1890 msgstr "Hebrejské (cp1255)"
 1891 
 1892 #: ../src/FontDialog.cpp:106
 1893 msgid "Arabic (cp1256)"
 1894 msgstr "Arabské (cp1256)"
 1895 
 1896 #: ../src/FontDialog.cpp:107
 1897 msgid "Baltic (cp1257)"
 1898 msgstr "Baltské (cp1257)"
 1899 
 1900 #: ../src/FontDialog.cpp:108
 1901 msgid "Vietnam (cp1258)"
 1902 msgstr "Vietnamské (cp1258)"
 1903 
 1904 #: ../src/FontDialog.cpp:109
 1905 msgid "Thai (cp874)"
 1906 msgstr "Thajské (cp874)"
 1907 
 1908 #: ../src/FontDialog.cpp:110
 1909 msgid "UNICODE"
 1910 msgstr "UNICODE"
 1911 
 1912 #. Set width
 1913 #: ../src/FontDialog.cpp:114
 1914 msgid "Set Width:"
 1915 msgstr "Nastavit šířku:"
 1916 
 1917 #: ../src/FontDialog.cpp:118
 1918 msgid "Ultra condensed"
 1919 msgstr "Ultra zúžené"
 1920 
 1921 #: ../src/FontDialog.cpp:119
 1922 msgid "Extra condensed"
 1923 msgstr "Extra zúžené"
 1924 
 1925 #: ../src/FontDialog.cpp:120
 1926 msgid "Condensed"
 1927 msgstr "Zúžené"
 1928 
 1929 #: ../src/FontDialog.cpp:121
 1930 msgid "Semi condensed"
 1931 msgstr "Polo-zúžené"
 1932 
 1933 #: ../src/FontDialog.cpp:122
 1934 msgid "Normal"
 1935 msgstr "Normální"
 1936 
 1937 #: ../src/FontDialog.cpp:123
 1938 msgid "Semi expanded"
 1939 msgstr "Polo-roztažené"
 1940 
 1941 #: ../src/FontDialog.cpp:124
 1942 msgid "Expanded"
 1943 msgstr "Roztažené"
 1944 
 1945 #: ../src/FontDialog.cpp:125
 1946 msgid "Extra expanded"
 1947 msgstr "Extra roztažené"
 1948 
 1949 #: ../src/FontDialog.cpp:126
 1950 msgid "Ultra expanded"
 1951 msgstr "Ultra roztažené"
 1952 
 1953 #. Pitch
 1954 #: ../src/FontDialog.cpp:130
 1955 msgid "Pitch:"
 1956 msgstr "Rozteč:"
 1957 
 1958 #: ../src/FontDialog.cpp:134
 1959 msgid "Fixed"
 1960 msgstr "Fixní"
 1961 
 1962 #: ../src/FontDialog.cpp:135
 1963 msgid "Variable"
 1964 msgstr "Variabilní"
 1965 
 1966 #: ../src/FontDialog.cpp:140
 1967 msgid "Scalable:"
 1968 msgstr "S měřítkem:"
 1969 
 1970 #: ../src/FontDialog.cpp:144
 1971 msgid "All Fonts:"
 1972 msgstr "Všechny fonty:"
 1973 
 1974 #: ../src/FontDialog.cpp:148
 1975 msgid "Preview:"
 1976 msgstr "Náhled:"
 1977 
 1978 #. Space before tab is used to set the correct button height
 1979 #: ../src/MessageBox.cpp:82 ../src/XFileExplorer.cpp:682
 1980 msgid "Launch Xfe as root"
 1981 msgstr "Spustit Xfe jako root"
 1982 
 1983 #: ../src/MessageBox.cpp:96 ../src/MessageBox.cpp:104 ../src/MessageBox.cpp:124
 1984 msgid "&No"
 1985 msgstr "&Ne"
 1986 
 1987 #: ../src/MessageBox.cpp:97 ../src/MessageBox.cpp:103 ../src/MessageBox.cpp:123
 1988 #: ../src/OverwriteBox.cpp:51 ../src/OverwriteBox.cpp:59
 1989 #: ../src/OverwriteBox.cpp:101 ../src/OverwriteBox.cpp:109
 1990 msgid "&Yes"
 1991 msgstr "&Ano"
 1992 
 1993 #: ../src/MessageBox.cpp:110 ../src/MessageBox.cpp:116
 1994 #: ../src/XFileExplorer.cpp:870 ../src/XFilePackage.cpp:146
 1995 #: ../src/XFileImage.cpp:649 ../src/WriteWindow.cpp:788
 1996 msgid "&Quit"
 1997 msgstr "&Ukončit"
 1998 
 1999 #: ../src/MessageBox.cpp:117 ../src/WriteWindow.cpp:753
 2000 msgid "&Save"
 2001 msgstr "&Uložit"
 2002 
 2003 #: ../src/MessageBox.cpp:125 ../src/OverwriteBox.cpp:52
 2004 #: ../src/OverwriteBox.cpp:102
 2005 msgid "Yes for &All"
 2006 msgstr "Ano pro vš&e"
 2007 
 2008 #: ../src/MessageBox.cpp:156 ../src/XFileExplorer.cpp:3831
 2009 msgid "Enter the user password:"
 2010 msgstr "Vložte uživatelské heslo:"
 2011 
 2012 #: ../src/MessageBox.cpp:161 ../src/XFileExplorer.cpp:3836
 2013 msgid "Enter the root password:"
 2014 msgstr "Vložte heslo roota:"
 2015 
 2016 #: ../src/MessageBox.cpp:186 ../src/XFileExplorer.cpp:3873
 2017 msgid "An error has occurred!"
 2018 msgstr "Nastala chyba !"
 2019 
 2020 #: ../src/IconList.cpp:2483 ../src/IconList.cpp:2489 ../src/IconList.cpp:2502
 2021 #: ../src/IconList.cpp:2508 ../src/foxhacks.cpp:199 ../src/foxhacks.cpp:205
 2022 msgid "Name: "
 2023 msgstr "Jméno: "
 2024 
 2025 #: ../src/IconList.cpp:2483 ../src/IconList.cpp:2491 ../src/foxhacks.cpp:199
 2026 #: ../src/foxhacks.cpp:205
 2027 msgid "Size in root: "
 2028 msgstr "Velikost v kořeni: "
 2029 
 2030 #: ../src/IconList.cpp:2483 ../src/IconList.cpp:2491 ../src/IconList.cpp:2502
 2031 #: ../src/IconList.cpp:2510 ../src/foxhacks.cpp:199 ../src/foxhacks.cpp:205
 2032 msgid "Type: "
 2033 msgstr "Typ: "
 2034 
 2035 #: ../src/IconList.cpp:2484 ../src/IconList.cpp:2492 ../src/IconList.cpp:2503
 2036 #: ../src/IconList.cpp:2511 ../src/foxhacks.cpp:200 ../src/foxhacks.cpp:206
 2037 msgid "Modified date: "
 2038 msgstr "Datum úpravy: "
 2039 
 2040 #: ../src/IconList.cpp:2484 ../src/IconList.cpp:2494 ../src/IconList.cpp:2503
 2041 #: ../src/IconList.cpp:2513 ../src/foxhacks.cpp:200 ../src/foxhacks.cpp:206
 2042 msgid "User: "
 2043 msgstr "Uživatel: "
 2044 
 2045 #: ../src/IconList.cpp:2484 ../src/IconList.cpp:2494 ../src/IconList.cpp:2503
 2046 #: ../src/IconList.cpp:2513 ../src/foxhacks.cpp:200 ../src/foxhacks.cpp:206
 2047 msgid "Group: "
 2048 msgstr "Skupina: "
 2049 
 2050 #: ../src/IconList.cpp:2485 ../src/IconList.cpp:2494 ../src/IconList.cpp:2504
 2051 #: ../src/IconList.cpp:2513 ../src/foxhacks.cpp:201 ../src/foxhacks.cpp:207
 2052 msgid "Permissions: "
 2053 msgstr "Práva: "
 2054 
 2055 #: ../src/IconList.cpp:2490 ../src/IconList.cpp:2509
 2056 msgid "Original path: "
 2057 msgstr "Původní cesta: "
 2058 
 2059 #: ../src/IconList.cpp:2493 ../src/IconList.cpp:2512 ../src/foxhacks.cpp:206
 2060 msgid "Deletion date: "
 2061 msgstr "Datum smazání: "
 2062 
 2063 #: ../src/IconList.cpp:2502 ../src/IconList.cpp:2510
 2064 msgid "Size: "
 2065 msgstr "Velikost: "
 2066 
 2067 #: ../src/FileList.cpp:149
 2068 msgid "Size"
 2069 msgstr "Velikost"
 2070 
 2071 #: ../src/FileList.cpp:150
 2072 msgid "Type"
 2073 msgstr "Typ"
 2074 
 2075 #: ../src/FileList.cpp:151
 2076 msgid "Extension"
 2077 msgstr "Přípona"
 2078 
 2079 #: ../src/FileList.cpp:152
 2080 msgid "Modified date"
 2081 msgstr "Datum úpravy"
 2082 
 2083 #: ../src/FileList.cpp:155
 2084 msgid "Permissions"
 2085 msgstr "Práva"
 2086 
 2087 #: ../src/FileList.cpp:4478 ../src/FileList.cpp:5219 ../src/XFileImage.cpp:1393
 2088 #: ../src/XFileImage.cpp:2021 ../src/XFileImage.cpp:2075
 2089 #: ../src/XFileImage.cpp:2166
 2090 msgid "Unable to load image"
 2091 msgstr "Nemohu načíst obrázek"
 2092 
 2093 #: ../src/FileList.cpp:4669 ../src/XFileExplorer.cpp:1019
 2094 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1049
 2095 msgid "Original path"
 2096 msgstr "Původní cesta"
 2097 
 2098 #: ../src/FileList.cpp:4670 ../src/FilePanel.cpp:4413 ../src/FilePanel.cpp:4456
 2099 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1018 ../src/XFileExplorer.cpp:1048
 2100 msgid "Deletion date"
 2101 msgstr "Datum smazání"
 2102 
 2103 #: ../src/FilePanel.cpp:241 ../src/FilePanel.cpp:4276
 2104 msgid "Filter"
 2105 msgstr "Filtr"
 2106 
 2107 #: ../src/FilePanel.cpp:245 ../src/SearchPanel.cpp:237
 2108 msgid "Status"
 2109 msgstr "Stav"
 2110 
 2111 #: ../src/FilePanel.cpp:953 ../src/SearchPanel.cpp:528
 2112 #, c-format
 2113 msgid "File %s is an executable text file, what do you want to do?"
 2114 msgstr "Soubor %s je spustitelný, co chcete provést?"
 2115 
 2116 #: ../src/FilePanel.cpp:954 ../src/SearchPanel.cpp:529
 2117 msgid "Confirm Execute"
 2118 msgstr "Potvrzení smazání"
 2119 
 2120 #. Make and show command window
 2121 #. The CommandWindow object will delete itself when closed!
 2122 #. Make and show command window
 2123 #: ../src/FilePanel.cpp:992 ../src/SearchPanel.cpp:567
 2124 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3733
 2125 msgid "Command log"
 2126 msgstr "Záznam příkazů"
 2127 
 2128 #: ../src/FilePanel.cpp:1721
 2129 #, fuzzy
 2130 msgid ""
 2131 "The / character is not allowed in file or folder names, operation cancelled"
 2132 msgstr "Jméno adresáře je prázdné, operace zrušena"
 2133 
 2134 #: ../src/FilePanel.cpp:1765 ../src/SearchPanel.cpp:3678
 2135 msgid "To folder:"
 2136 msgstr "Do adresáře:"
 2137 
 2138 #: ../src/FilePanel.cpp:2256 ../src/SearchPanel.cpp:2805
 2139 #, c-format
 2140 msgid "Can't write to trash location %s: Permission denied"
 2141 msgstr "Nemohu zapisovat do koše %s: Nedostatečná práva"
 2142 
 2143 #: ../src/FilePanel.cpp:2297 ../src/SearchPanel.cpp:2835
 2144 #, c-format
 2145 msgid "Move file %s to trash can?"
 2146 msgstr "Přesunout soubor %s do koše?"
 2147 
 2148 #: ../src/FilePanel.cpp:2302 ../src/SearchPanel.cpp:2840
 2149 #, c-format
 2150 msgid "Move %s selected items to trash can?"
 2151 msgstr "Přesunout %s vybraných položek do koše?"
 2152 
 2153 #: ../src/FilePanel.cpp:2360 ../src/SearchPanel.cpp:2893
 2154 #, c-format
 2155 msgid "File %s is write-protected, move it anyway to trash can?"
 2156 msgstr "Soubor %s je chráněn proti zápisu, přesto přesunout do koše?"
 2157 
 2158 #: ../src/FilePanel.cpp:2464 ../src/SearchPanel.cpp:2989
 2159 msgid "Move to trash file operation cancelled!"
 2160 msgstr "Přesun souboru do koše zrušen!"
 2161 
 2162 #: ../src/FilePanel.cpp:2605
 2163 #, c-format
 2164 msgid "Restore file %s to its original location %s ?"
 2165 msgstr "Obnovit soubor %s do jeho původního umístění %s ?"
 2166 
 2167 #: ../src/FilePanel.cpp:2610
 2168 #, c-format
 2169 msgid "Restore %s selected items to their original locations?"
 2170 msgstr "Obnovit %s vybrané položky na jejich původním místě?"
 2171 
 2172 #: ../src/FilePanel.cpp:2653 ../src/FilePanel.cpp:3580
 2173 #: ../src/FilePanel.cpp:5115
 2174 #, c-format
 2175 msgid "Can't create folder %s: %s"
 2176 msgstr "Nemohu vytvořit adresář %s: %s"
 2177 
 2178 #: ../src/FilePanel.cpp:2767 ../src/SearchPanel.cpp:3046
 2179 #, c-format
 2180 msgid "Definitively delete file %s ?"
 2181 msgstr "Definitivně smazat soubor %s ?"
 2182 
 2183 #: ../src/FilePanel.cpp:2772 ../src/SearchPanel.cpp:3051
 2184 #, c-format
 2185 msgid "Definitively delete %s selected items?"
 2186 msgstr "Definitivně smazat %s vybrané položky? "
 2187 
 2188 #: ../src/FilePanel.cpp:2893 ../src/SearchPanel.cpp:3151
 2189 #, c-format
 2190 msgid "File %s is write-protected, delete it anyway?"
 2191 msgstr "Soubor %s je chráněn proti zápisu, přesto smazat?"
 2192 
 2193 #: ../src/FilePanel.cpp:2978 ../src/SearchPanel.cpp:3229
 2194 msgid "Delete file operation cancelled!"
 2195 msgstr "Smazání souboru zrušeno!"
 2196 
 2197 #: ../src/FilePanel.cpp:3371 ../src/Preferences.cpp:991
 2198 #: ../src/SearchPanel.cpp:1602
 2199 msgid "Compare"
 2200 msgstr "Porovnat"
 2201 
 2202 #: ../src/FilePanel.cpp:3371 ../src/SearchPanel.cpp:1602
 2203 msgid "With:"
 2204 msgstr "S:"
 2205 
 2206 #: ../src/FilePanel.cpp:3421 ../src/SearchPanel.cpp:1652
 2207 #, c-format
 2208 msgid ""
 2209 "Program %s not found. Please define a file comparator program in the "
 2210 "Preferences dialog!"
 2211 msgstr ""
 2212 "Program %s nenalezen. Prosím definujte program pro porovnávání souborů v "
 2213 "dialogu Nastavení!"
 2214 
 2215 #: ../src/FilePanel.cpp:3633
 2216 msgid "Create new file:"
 2217 msgstr "Vytvořit nový soubor:"
 2218 
 2219 #: ../src/FilePanel.cpp:3669
 2220 #, c-format
 2221 msgid "Can't create file %s: %s"
 2222 msgstr "Nemohu vytvořit soubor %s: %s"
 2223 
 2224 #: ../src/FilePanel.cpp:3673
 2225 #, c-format
 2226 msgid "Can't create file %s"
 2227 msgstr "Nemohu vytvořit soubor %s"
 2228 
 2229 #: ../src/FilePanel.cpp:3688
 2230 #, c-format
 2231 msgid "Can't set permissions in %s: %s"
 2232 msgstr "Nemohu nastavit práva v %s: %s"
 2233 
 2234 #: ../src/FilePanel.cpp:3692
 2235 #, c-format
 2236 msgid "Can't set permissions in %s"
 2237 msgstr "Nemohu nastavit práva v %s"
 2238 
 2239 #: ../src/FilePanel.cpp:3740
 2240 msgid "Create new symbolic link:"
 2241 msgstr "Vytvořit nový symbolický odkaz:"
 2242 
 2243 #: ../src/FilePanel.cpp:3740
 2244 msgid "New Symlink"
 2245 msgstr "Nový odkaz"
 2246 
 2247 #. Select target
 2248 #: ../src/FilePanel.cpp:3764
 2249 msgid "Select the symlink refered file or folder"
 2250 msgstr "Vyberte odkaz souboru nebo adresáře"
 2251 
 2252 #: ../src/FilePanel.cpp:3774
 2253 #, c-format
 2254 msgid "Symlink source %s does not exist"
 2255 msgstr "Zdroj odkazu %s neexistuje"
 2256 
 2257 #: ../src/FilePanel.cpp:4102 ../src/SearchPanel.cpp:815
 2258 msgid "Open selected file(s) with:"
 2259 msgstr "Otevřít vybraný soubor(y) pomocí:"
 2260 
 2261 #: ../src/FilePanel.cpp:4102 ../src/SearchPanel.cpp:815
 2262 msgid "Open With"
 2263 msgstr "Otevřít pomocí"
 2264 
 2265 #: ../src/FilePanel.cpp:4102 ../src/SearchPanel.cpp:815
 2266 msgid "A&ssociate"
 2267 msgstr "A&sociovat"
 2268 
 2269 #: ../src/FilePanel.cpp:4276
 2270 msgid "Show files:"
 2271 msgstr "Zobrazit soubory:"
 2272 
 2273 #. Menu items
 2274 #: ../src/FilePanel.cpp:4387
 2275 msgid "New& file..."
 2276 msgstr "Nový& soubor..."
 2277 
 2278 #: ../src/FilePanel.cpp:4389 ../src/FilePanel.cpp:4432
 2279 #: ../src/XFileExplorer.cpp:794
 2280 msgid "New s&ymlink..."
 2281 msgstr "Nový od&kaz..."
 2282 
 2283 #: ../src/FilePanel.cpp:4390 ../src/FilePanel.cpp:4433
 2284 msgid "Fi&lter..."
 2285 msgstr "Fi&ltr..."
 2286 
 2287 #: ../src/FilePanel.cpp:4399 ../src/FilePanel.cpp:4442
 2288 #: ../src/SearchPanel.cpp:2242
 2289 msgid "&Full file list"
 2290 msgstr "Ú&plný seznam souborů"
 2291 
 2292 #: ../src/FilePanel.cpp:4412 ../src/FilePanel.cpp:4455
 2293 #: ../src/SearchPanel.cpp:2227 ../src/SearchPanel.cpp:2255
 2294 msgid "Per&missions"
 2295 msgstr "&Práva"
 2296 
 2297 #: ../src/FilePanel.cpp:4430
 2298 msgid "Ne&w file..."
 2299 msgstr "No&vý soubor..."
 2300 
 2301 #: ../src/FilePanel.cpp:4468 ../src/XFileExplorer.cpp:1108
 2302 msgid "&Mount"
 2303 msgstr "&Připojit"
 2304 
 2305 #: ../src/FilePanel.cpp:4477 ../src/SearchPanel.cpp:2267
 2306 msgid "Open &with..."
 2307 msgstr "Otevřít &s..."
 2308 
 2309 #: ../src/FilePanel.cpp:4478 ../src/SearchPanel.cpp:2268
 2310 #: ../src/XFileExplorer.cpp:814
 2311 msgid "&Open"
 2312 msgstr "&Otevřít"
 2313 
 2314 #: ../src/FilePanel.cpp:4489 ../src/FilePanel.cpp:4493
 2315 msgid "Extr&act to folder "
 2316 msgstr "Ro&zbalit do adresáře"
 2317 
 2318 #: ../src/FilePanel.cpp:4500 ../src/FilePanel.cpp:4507
 2319 #: ../src/FilePanel.cpp:4512 ../src/SearchPanel.cpp:2284
 2320 msgid "&Extract here"
 2321 msgstr "&Rozbalit sem"
 2322 
 2323 #: ../src/FilePanel.cpp:4502 ../src/FilePanel.cpp:4514
 2324 #: ../src/SearchPanel.cpp:2279 ../src/SearchPanel.cpp:2289
 2325 msgid "E&xtract to..."
 2326 msgstr "Roz&balit do..."
 2327 
 2328 #: ../src/FilePanel.cpp:4520 ../src/FilePanel.cpp:4528
 2329 #: ../src/SearchPanel.cpp:2295 ../src/SearchPanel.cpp:2301
 2330 #: ../src/XFileExplorer.cpp:960 ../src/XFileImage.cpp:257
 2331 #: ../src/WriteWindow.cpp:598
 2332 msgid "&View"
 2333 msgstr "&Zobrazit"
 2334 
 2335 #: ../src/FilePanel.cpp:4521
 2336 msgid "Install/Up&grade"
 2337 msgstr "Instalovat/Up&gradovat"
 2338 
 2339 #: ../src/FilePanel.cpp:4522
 2340 msgid "Un&install"
 2341 msgstr "Od&instalovat"
 2342 
 2343 #: ../src/FilePanel.cpp:4529 ../src/ExecuteBox.cpp:41
 2344 #: ../src/SearchPanel.cpp:2302 ../src/XFileExplorer.cpp:922
 2345 #: ../src/WriteWindow.cpp:594
 2346 msgid "&Edit"
 2347 msgstr "&Editovat"
 2348 
 2349 #: ../src/FilePanel.cpp:4532 ../src/SearchPanel.cpp:2305
 2350 msgid "Com&pare..."
 2351 msgstr "Po&rovnat..."
 2352 
 2353 #: ../src/FilePanel.cpp:4536 ../src/SearchPanel.cpp:2309
 2354 msgid "Com&pare"
 2355 msgstr "Po&rovnat"
 2356 
 2357 #: ../src/FilePanel.cpp:4547
 2358 msgid "Packages &query "
 2359 msgstr "Dotaz na &balíky"
 2360 
 2361 #: ../src/FilePanel.cpp:4555 ../src/SearchPanel.cpp:2328
 2362 msgid "Scripts"
 2363 msgstr "Skripty"
 2364 
 2365 #: ../src/FilePanel.cpp:4558 ../src/SearchPanel.cpp:2331
 2366 msgid "&Go to script folder"
 2367 msgstr "&Jít do adresáře skriptů"
 2368 
 2369 #: ../src/FilePanel.cpp:4566 ../src/SearchPanel.cpp:2339
 2370 msgid "Copy &to..."
 2371 msgstr "Kopírovat &do..."
 2372 
 2373 #: ../src/FilePanel.cpp:4569 ../src/SearchPanel.cpp:2342
 2374 msgid "M&ove to trash"
 2375 msgstr "Pře&sunout do koše"
 2376 
 2377 #: ../src/FilePanel.cpp:4570
 2378 msgid "Restore &from trash"
 2379 msgstr "O&bnovit z koše"
 2380 
 2381 #: ../src/FilePanel.cpp:4573 ../src/SearchPanel.cpp:2345
 2382 #, fuzzy
 2383 msgid "Compare &sizes"
 2384 msgstr "Porovnat"
 2385 
 2386 #: ../src/FilePanel.cpp:4574 ../src/SearchPanel.cpp:2346
 2387 #, fuzzy
 2388 msgid "P&roperties"
 2389 msgstr "Vlastnosti"
 2390 
 2391 #. File selection dialog
 2392 #. File dialog
 2393 #. File selection dialog
 2394 #: ../src/FilePanel.cpp:4935 ../src/HistInputDialog.cpp:142
 2395 #: ../src/BrowseInputDialog.cpp:124 ../src/ArchInputDialog.cpp:117
 2396 #: ../src/SearchPanel.cpp:2590
 2397 msgid "Select a destination folder"
 2398 msgstr "Vyberte cílový adresář"
 2399 
 2400 #: ../src/FilePanel.cpp:4938 ../src/HistInputDialog.cpp:162
 2401 #: ../src/BrowseInputDialog.cpp:140 ../src/ArchInputDialog.cpp:121
 2402 #: ../src/SearchPanel.cpp:2593 ../src/SearchWindow.cpp:1146
 2403 #: ../src/XFilePackage.cpp:240 ../src/XFileImage.cpp:103
 2404 #: ../src/WriteWindow.cpp:1523
 2405 msgid "All Files"
 2406 msgstr "Všechny soubory"
 2407 
 2408 #. File object
 2409 #: ../src/FilePanel.cpp:5398
 2410 msgid "Package Install/Upgrade"
 2411 msgstr "Instalace/Upgrade balíku"
 2412 
 2413 #. File object
 2414 #: ../src/FilePanel.cpp:5447
 2415 msgid "Package Uninstall"
 2416 msgstr "Odinstalace balíku"
 2417 
 2418 #: ../src/FilePanel.cpp:5656 ../src/CommandWindow.cpp:180
 2419 #: ../src/SearchWindow.cpp:804 ../src/startupnotification.cpp:164
 2420 #: ../src/xfeutils.cpp:1693
 2421 #, c-format
 2422 msgid "Error: Fork failed: %s\n"
 2423 msgstr "Chyba: Selhal fork: %s\n"
 2424 
 2425 #: ../src/FilePanel.cpp:5703 ../src/SearchPanel.cpp:4105
 2426 #, c-format
 2427 msgid "Can't create script folder %s: %s"
 2428 msgstr "Nemohu vytvořit adresář skriptů %s : %s"
 2429 
 2430 #: ../src/FilePanel.cpp:5707 ../src/SearchPanel.cpp:4109
 2431 #, c-format
 2432 msgid "Can't create script folder %s"
 2433 msgstr "Nemohu vytvořit adresář skriptů %s"
 2434 
 2435 #: ../src/FilePanel.cpp:5930 ../src/SearchPanel.cpp:4388
 2436 #: ../src/XFilePackage.cpp:819
 2437 msgid "No compatible package manager (rpm or dpkg) found!"
 2438 msgstr "Kompatibilní správce balíků (rpm nebo dpkg) nenalezen!"
 2439 
 2440 #: ../src/FilePanel.cpp:5995 ../src/SearchPanel.cpp:4453
 2441 #, c-format
 2442 msgid "File %s does not belong to any package."
 2443 msgstr "Soubor %s nepatří k žádnému balíku."
 2444 
 2445 #: ../src/FilePanel.cpp:5996 ../src/FilePanel.cpp:6001
 2446 #: ../src/SearchPanel.cpp:386 ../src/SearchPanel.cpp:686
 2447 #: ../src/SearchPanel.cpp:1711 ../src/SearchPanel.cpp:4454
 2448 #: ../src/SearchPanel.cpp:4459
 2449 msgid "Information"
 2450 msgstr "Informace"
 2451 
 2452 #: ../src/FilePanel.cpp:6000 ../src/SearchPanel.cpp:4458
 2453 #, c-format
 2454 msgid "File %s belongs to the package: %s"
 2455 msgstr "Soubor %s patří k balíku: %s"
 2456 
 2457 #. Make and show command window
 2458 #: ../src/FilePanel.cpp:6095 ../src/SearchPanel.cpp:2786
 2459 #, fuzzy
 2460 msgid "Sizes of Selected Items"
 2461 msgstr " vybrané položky"
 2462 
 2463 #: ../src/FilePanel.cpp:6128 ../src/SearchPanel.cpp:4144
 2464 msgid "0 bytes"
 2465 msgstr "0 bytů"
 2466 
 2467 #: ../src/FilePanel.cpp:6180 ../src/SearchPanel.cpp:4181
 2468 #, fuzzy, c-format
 2469 msgid "%s in %s selected items (%s folder, %s file)"
 2470 msgstr "%s v %s vybraných položkách"
 2471 
 2472 #: ../src/FilePanel.cpp:6184 ../src/SearchPanel.cpp:4185
 2473 #, fuzzy, c-format
 2474 msgid "%s in %s selected items (%s folder, %s files)"
 2475 msgstr "%s v %s vybraných položkách"
 2476 
 2477 #: ../src/FilePanel.cpp:6188 ../src/SearchPanel.cpp:4189
 2478 #, fuzzy, c-format
 2479 msgid "%s in %s selected items (%s folders, %s file)"
 2480 msgstr "%s v %s vybraných položkách"
 2481 
 2482 #: ../src/FilePanel.cpp:6192 ../src/SearchPanel.cpp:4193
 2483 #, fuzzy, c-format
 2484 msgid "%s in %s selected items (%s folders, %s files)"
 2485 msgstr "%s v %s vybraných položkách"
 2486 
 2487 #: ../src/FilePanel.cpp:6203
 2488 #, fuzzy
 2489 msgid "1 item (1 folder)"
 2490 msgstr " adresář:"
 2491 
 2492 #: ../src/FilePanel.cpp:6217 ../src/FilePanel.cpp:6232
 2493 #: ../src/SearchPanel.cpp:4218 ../src/SearchPanel.cpp:4233
 2494 #, c-format
 2495 msgid "%s items (%s folders, %s files)"
 2496 msgstr ""
 2497 
 2498 #: ../src/FilePanel.cpp:6220 ../src/SearchPanel.cpp:4221
 2499 #, fuzzy, c-format
 2500 msgid "%s items (%s folder, %s file)"
 2501 msgstr "%d souborů, %d adresářů"
 2502 
 2503 #: ../src/FilePanel.cpp:6224 ../src/SearchPanel.cpp:4225
 2504 #, fuzzy, c-format
 2505 msgid "%s items (%s folder, %s files)"
 2506 msgstr "%d souborů, %d adresářů"
 2507 
 2508 #: ../src/FilePanel.cpp:6228 ../src/SearchPanel.cpp:4229
 2509 #, fuzzy, c-format
 2510 msgid "%s items (%s folders, %s file)"
 2511 msgstr "%d souborů, %d adresářů"
 2512 
 2513 #: ../src/FilePanel.cpp:6252 ../src/SearchPanel.cpp:4253
 2514 #: ../src/SearchWindow.cpp:181
 2515 msgid "Link"
 2516 msgstr "Odkaz"
 2517 
 2518 #: ../src/FilePanel.cpp:6283
 2519 #, c-format
 2520 msgid " - Filter: %s"
 2521 msgstr " - Filtr: %s"
 2522 
 2523 #: ../src/Bookmarks.cpp:91
 2524 msgid "Bookmarks limit number reached. The last bookmark will be deleted..."
 2525 msgstr "Možný počet záložek je naplněn. Poslední bude smazána..."
 2526 
 2527 #: ../src/Bookmarks.cpp:137
 2528 msgid "Confirm Clear Bookmarks"
 2529 msgstr "Potvrzení vyčistění záložek"
 2530 
 2531 #: ../src/Bookmarks.cpp:137
 2532 msgid "Do you really want to clear all your bookmarks?"
 2533 msgstr "Opravdu chcete vyčistit záložky?"
 2534 
 2535 #: ../src/CommandWindow.cpp:53 ../src/CommandWindow.cpp:82
 2536 msgid "Cl&ose"
 2537 msgstr "&Zavřít"
 2538 
 2539 #: ../src/CommandWindow.cpp:62 ../src/CommandWindow.cpp:91
 2540 msgid ""
 2541 "Please wait...\n"
 2542 "\n"
 2543 msgstr ""
 2544 
 2545 #: ../src/CommandWindow.cpp:195 ../src/SearchWindow.cpp:824
 2546 #, c-format
 2547 msgid "Can't duplicate pipes: %s"
 2548 msgstr "Nemohu duplikovat roury: %s"
 2549 
 2550 #: ../src/CommandWindow.cpp:199 ../src/SearchWindow.cpp:828
 2551 msgid "Can't duplicate pipes"
 2552 msgstr "Nemohu duplikovat roury"
 2553 
 2554 #: ../src/CommandWindow.cpp:290
 2555 msgid ""
 2556 "\n"
 2557 ">>>> COMMAND CANCELLED <<<<"
 2558 msgstr ""
 2559 "\n"
 2560 ">>>> PŘÍKAZ ZRUŠEN <<<<"
 2561 
 2562 #: ../src/CommandWindow.cpp:294
 2563 msgid ""
 2564 "\n"
 2565 ">>>> END OF COMMAND <<<<"
 2566 msgstr ""
 2567 "\n"
 2568 ">>>> KONEC PŘÍKAZU <<<<"
 2569 
 2570 #: ../src/HistInputDialog.cpp:81 ../src/BrowseInputDialog.cpp:69
 2571 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:57
 2572 msgid "\tSelect destination..."
 2573 msgstr "\tVybrat cíl..."
 2574 
 2575 #: ../src/HistInputDialog.cpp:146 ../src/BrowseInputDialog.cpp:128
 2576 msgid "Select a file"
 2577 msgstr "Vyberte soubor"
 2578 
 2579 #: ../src/HistInputDialog.cpp:154 ../src/BrowseInputDialog.cpp:132
 2580 msgid "Select a file or a destination folder"
 2581 msgstr "Vyberte adresář nebo adresář"
 2582 
 2583 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:30
 2584 msgid "Add To Archive"
 2585 msgstr "Přidat do archívu"
 2586 
 2587 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:47
 2588 msgid "New archive name:"
 2589 msgstr "Nové jméno archivu:"
 2590 
 2591 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:61
 2592 msgid "Format:"
 2593 msgstr "Formát:"
 2594 
 2595 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:63
 2596 msgid "tar.gz\tArchive format is tar.gz"
 2597 msgstr "tar.gz\tFormát archívu je tar.gz"
 2598 
 2599 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:64
 2600 msgid "zip\tArchive format is zip"
 2601 msgstr "zip\tFormát archívu je zip"
 2602 
 2603 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:65
 2604 msgid "7z\tArchive format is 7z"
 2605 msgstr "7z\tFormát archívu je 7z"
 2606 
 2607 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:66
 2608 msgid "tar.bz2\tArchive format is tar.bz2"
 2609 msgstr "tar.bz2\tFormát archívu je tar.bz2"
 2610 
 2611 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:67
 2612 msgid "tar.xz\tArchive format is tar.xz"
 2613 msgstr "tar.xz\tFormát archívu je tar.xz"
 2614 
 2615 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:68
 2616 msgid "tar\tArchive format is tar"
 2617 msgstr "tar\tFormát archívu je tar"
 2618 
 2619 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:69
 2620 msgid "tar.Z\tArchive format is tar.Z"
 2621 msgstr "tar.Z\tFormát archívu je tar.Z"
 2622 
 2623 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:70
 2624 msgid "gz\tArchive format is gz"
 2625 msgstr "gz\tFormát archívu je gz"
 2626 
 2627 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:71
 2628 msgid "bz2\tArchive format is bz2"
 2629 msgstr "bz2\tFormát archívu je bz2"
 2630 
 2631 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:72
 2632 msgid "xz\tArchive format is xz"
 2633 msgstr "xz\tFormát archívu je xz"
 2634 
 2635 #: ../src/ArchInputDialog.cpp:73
 2636 msgid "Z\tArchive format is Z"
 2637 msgstr "Z\tFormát archívu je Z"
 2638 
 2639 #. Construct window
 2640 #: ../src/Preferences.cpp:134
 2641 msgid "Preferences"
 2642 msgstr "Nastavení"
 2643 
 2644 #: ../src/Preferences.cpp:136
 2645 msgid "Current Theme"
 2646 msgstr "Aktuální téma"
 2647 
 2648 #: ../src/Preferences.cpp:182
 2649 msgid "Options"
 2650 msgstr "Volby"
 2651 
 2652 #: ../src/Preferences.cpp:183
 2653 msgid "Use trash can for file deletion (safe delete)"
 2654 msgstr "Používat koš pro mazání (bezpečné mazání)"
 2655 
 2656 #: ../src/Preferences.cpp:184
 2657 msgid "Include a command to bypass the trash can (permanent delete)"
 2658 msgstr "Vkládat příkaz pro přeskočení koše (trvalé smazání)"
 2659 
 2660 #: ../src/Preferences.cpp:185
 2661 msgid "Auto save layout"
 2662 msgstr "Automatické uložení rozvržení"
 2663 
 2664 #: ../src/Preferences.cpp:186
 2665 msgid "Save window position"
 2666 msgstr "Ukládat pozici okna"
 2667 
 2668 #: ../src/Preferences.cpp:187
 2669 msgid "Single click folder open"
 2670 msgstr "Kliknutí otevře adresář"
 2671 
 2672 #: ../src/Preferences.cpp:188
 2673 msgid "Single click file open"
 2674 msgstr "Kliknutí otevře soubor"
 2675 
 2676 #: ../src/Preferences.cpp:189
 2677 msgid "Display tooltips in file and folder lists"
 2678 msgstr "Zobrazit tipy v seznamu souborů a adresářů"
 2679 
 2680 #: ../src/Preferences.cpp:190
 2681 msgid "Relative resizing of file lists"
 2682 msgstr "Poměrná změna velikost seznamu souborů"
 2683 
 2684 #: ../src/Preferences.cpp:191
 2685 msgid "Display a path linker above file lists"
 2686 msgstr "Zobrazit cestu nad seznamem souborů"
 2687 
 2688 #: ../src/Preferences.cpp:193
 2689 msgid "Notify when applications start up"
 2690 msgstr "Upozorňovat při startu aplikace"
 2691 
 2692 #: ../src/Preferences.cpp:197
 2693 msgid ""
 2694 "Date format used in file and folder lists:\n"
 2695 "(Type 'man strftime' in a terminal for help on the format)"
 2696 msgstr ""
 2697 "Formát data použitý pro seznam souborů a adresářů:\n"
 2698 "(Napište v terminálu 'man strftime' pro nápovědu o formátu)"
 2699 
 2700 #: ../src/Preferences.cpp:202
 2701 msgid "&Modes"
 2702 msgstr "&Módy"
 2703 
 2704 #: ../src/Preferences.cpp:209
 2705 msgid "Starting mode"
 2706 msgstr "Mód spuštění"
 2707 
 2708 #: ../src/Preferences.cpp:210
 2709 msgid "Start in home folder"
 2710 msgstr "Spustit v domovském adresáři"
 2711 
 2712 #: ../src/Preferences.cpp:211
 2713 msgid "Start in current folder"
 2714 msgstr "Spustit v aktuálním adresáři"
 2715 
 2716 #: ../src/Preferences.cpp:212
 2717 msgid "Start in last visited folder"
 2718 msgstr "Spustit v posledním navštíveném adresáři"
 2719 
 2720 #: ../src/Preferences.cpp:214
 2721 msgid "Scrolling mode"
 2722 msgstr "Mód skrolování"
 2723 
 2724 #: ../src/Preferences.cpp:217
 2725 msgid "Smooth scrolling in file lists and text windows"
 2726 msgstr "Hladké rolování v seznamu souborů a textových oknech"
 2727 
 2728 #: ../src/Preferences.cpp:221
 2729 msgid "Mouse scrolling speed:"
 2730 msgstr "Rychlost točení kolečka myši:"
 2731 
 2732 #: ../src/Preferences.cpp:224
 2733 #, fuzzy
 2734 msgid "Scrollbar width:"
 2735 msgstr "Barva posuvníku"
 2736 
 2737 #: ../src/Preferences.cpp:228
 2738 msgid "Root mode"
 2739 msgstr "Root mód"
 2740 
 2741 #: ../src/Preferences.cpp:229
 2742 msgid "Allow root mode"
 2743 msgstr "Povolit root mód"
 2744 
 2745 #: ../src/Preferences.cpp:230
 2746 msgid "Authentication using su (uses root password)"
 2747 msgstr "Ověření pomocí su (používá heslo roota)"
 2748 
 2749 #: ../src/Preferences.cpp:231
 2750 msgid "Authentication using sudo (uses user password)"
 2751 msgstr "Ověření pomocí sudo (používá uživatelské heslo)"
 2752 
 2753 #. Second tab - Dialogs
 2754 #: ../src/Preferences.cpp:318
 2755 msgid "&Dialogs"
 2756 msgstr "&Dialogy"
 2757 
 2758 #: ../src/Preferences.cpp:320
 2759 msgid "Confirmations"
 2760 msgstr "Potvrzení"
 2761 
 2762 #: ../src/Preferences.cpp:321
 2763 msgid "Confirm copy/move/rename/symlink"
 2764 msgstr "Potvrzení kopírování/přesunu/přejmenování/odkazu"
 2765 
 2766 #: ../src/Preferences.cpp:322
 2767 msgid "Confirm drag and drop"
 2768 msgstr "Potvrzení drag && drop"
 2769 
 2770 #: ../src/Preferences.cpp:323
 2771 msgid "Confirm move to trash/restore from trash"
 2772 msgstr "Potvrzení přesunutí do koše/obnovení z koše"
 2773 
 2774 #: ../src/Preferences.cpp:324
 2775 msgid "Confirm delete"
 2776 msgstr "Potvrzení smazání"
 2777 
 2778 #: ../src/Preferences.cpp:325
 2779 msgid "Confirm delete non empty folders"
 2780 msgstr "Potvrzení mazání neprázdných adresářů"
 2781 
 2782 #: ../src/Preferences.cpp:326
 2783 msgid "Confirm overwrite"
 2784 msgstr "Potvrzení přepsání"
 2785 
 2786 #: ../src/Preferences.cpp:327
 2787 msgid "Confirm execute text files"
 2788 msgstr "Potvrzení spuštění souborů"
 2789 
 2790 #: ../src/Preferences.cpp:328
 2791 #, fuzzy
 2792 msgid "Confirm change properties"
 2793 msgstr "Vlastnosti"
 2794 
 2795 #. Warning window
 2796 #: ../src/Preferences.cpp:330 ../src/SearchWindow.cpp:480
 2797 msgid "Warnings"
 2798 msgstr "Varování"
 2799 
 2800 #: ../src/Preferences.cpp:331
 2801 msgid "Warn when setting current folder in search window"
 2802 msgstr "Varovat při nastavení aktuálního adresáře v okně hledání"
 2803 
 2804 #: ../src/Preferences.cpp:333
 2805 msgid "Warn when mount points are not responding"
 2806 msgstr "Varovat, když připojené body neodpovídají"
 2807 
 2808 #: ../src/Preferences.cpp:334
 2809 #, fuzzy
 2810 msgid "Display mount / unmount success messages"
 2811 msgstr "Zobrazit okno při úspěšném připojení/odpojení"
 2812 
 2813 #: ../src/Preferences.cpp:336
 2814 msgid "Warn when date preservation failed"
 2815 msgstr "Varovat pokud selže prezentace data"
 2816 
 2817 #: ../src/Preferences.cpp:337
 2818 msgid "Warn if running as root"
 2819 msgstr "Varovat při spuštění pod rootem"
 2820 
 2821 #. Third tab - Programs
 2822 #: ../src/Preferences.cpp:380
 2823 msgid "&Programs"
 2824 msgstr "&Programy"
 2825 
 2826 #: ../src/Preferences.cpp:382
 2827 msgid "Default programs"
 2828 msgstr "Přednastavené programy"
 2829 
 2830 #: ../src/Preferences.cpp:385
 2831 msgid "Text viewer:"
 2832 msgstr "Prohlížeč textů:"
 2833 
 2834 #: ../src/Preferences.cpp:391
 2835 msgid "Text editor:"
 2836 msgstr "Textový editor:"
 2837 
 2838 #: ../src/Preferences.cpp:397
 2839 #, fuzzy
 2840 msgid "File comparator:"
 2841 msgstr "Porovnávání souboru:"
 2842 
 2843 #: ../src/Preferences.cpp:403
 2844 msgid "Image editor:"
 2845 msgstr "Editor obrázků:"
 2846 
 2847 #: ../src/Preferences.cpp:409
 2848 msgid "Image viewer:"
 2849 msgstr "Prohlížeč obrázků:"
 2850 
 2851 #: ../src/Preferences.cpp:415
 2852 msgid "Archiver:"
 2853 msgstr "Program pro archívy:"
 2854 
 2855 #: ../src/Preferences.cpp:421
 2856 msgid "Pdf viewer:"
 2857 msgstr "Prohlížeč pdf:"
 2858 
 2859 #: ../src/Preferences.cpp:427
 2860 msgid "Audio player:"
 2861 msgstr "Audio přehrávač:"
 2862 
 2863 #: ../src/Preferences.cpp:433
 2864 msgid "Video player:"
 2865 msgstr "Video přehrávač:"
 2866 
 2867 #: ../src/Preferences.cpp:439
 2868 msgid "Terminal:"
 2869 msgstr "Terminál:"
 2870 
 2871 #: ../src/Preferences.cpp:445
 2872 msgid "Volume management"
 2873 msgstr ""
 2874 
 2875 #: ../src/Preferences.cpp:448
 2876 #, fuzzy
 2877 msgid "Mount:"
 2878 msgstr "Připojit"
 2879 
 2880 #: ../src/Preferences.cpp:454
 2881 #, fuzzy
 2882 msgid "Unmount:"
 2883 msgstr "Odpojit"
 2884 
 2885 #. Fourth tab - Visual
 2886 #: ../src/Preferences.cpp:462
 2887 msgid "&Themes"
 2888 msgstr "&Témata"
 2889 
 2890 #: ../src/Preferences.cpp:464
 2891 msgid "Color theme"
 2892 msgstr "Barevné téma"
 2893 
 2894 #: ../src/Preferences.cpp:474
 2895 msgid "Custom colors"
 2896 msgstr "Uživatelské barvy"
 2897 
 2898 #: ../src/Preferences.cpp:479
 2899 msgid "Double click to customize the color"
 2900 msgstr "Dvoj-klik pro úpravy barvy"
 2901 
 2902 #: ../src/Preferences.cpp:481
 2903 msgid "Base color"
 2904 msgstr "Základní barva"
 2905 
 2906 #: ../src/Preferences.cpp:482
 2907 msgid "Border color"
 2908 msgstr "Barva okraje"
 2909 
 2910 #: ../src/Preferences.cpp:483
 2911 msgid "Background color"
 2912 msgstr "Barva pozadí"
 2913 
 2914 #: ../src/Preferences.cpp:484
 2915 msgid "Text color"
 2916 msgstr "Barva textu"
 2917 
 2918 #: ../src/Preferences.cpp:485
 2919 msgid "Selection background color"
 2920 msgstr "Barva pozadí vybraného textu"
 2921 
 2922 #: ../src/Preferences.cpp:486
 2923 msgid "Selection text color"
 2924 msgstr "Barva vybraného textu"
 2925 
 2926 #: ../src/Preferences.cpp:487
 2927 msgid "File list background color"
 2928 msgstr "Barva pozadí seznamu souborů"
 2929 
 2930 #: ../src/Preferences.cpp:488
 2931 msgid "File list text color"
 2932 msgstr "Barva textu seznamu souborů"
 2933 
 2934 #: ../src/Preferences.cpp:489
 2935 msgid "File list highlight color"
 2936 msgstr "Barva zvýraznění seznamu souborů"
 2937 
 2938 #: ../src/Preferences.cpp:490
 2939 msgid "Progress bar color"
 2940 msgstr "Barva ukazatele průběhu"
 2941 
 2942 #: ../src/Preferences.cpp:491
 2943 msgid "Attention color"
 2944 msgstr "Barva upozornění"
 2945 
 2946 #: ../src/Preferences.cpp:492
 2947 msgid "Scrollbar color"
 2948 msgstr "Barva posuvníku"
 2949 
 2950 #. Controls theme
 2951 #: ../src/Preferences.cpp:496
 2952 msgid "Controls"
 2953 msgstr "Ovládání"
 2954 
 2955 #: ../src/Preferences.cpp:498
 2956 msgid "Standard (classic controls)"
 2957 msgstr "Standardní (klasické ovládací prvky)"
 2958 
 2959 #: ../src/Preferences.cpp:499
 2960 msgid "Clearlooks (modern looking controls)"
 2961 msgstr "Clearlooks (moderní vzhled ovládacích prvků)"
 2962 
 2963 #. Find iconpath from the Xfe registry settings or set it to DEFAULTICONPATH
 2964 #: ../src/Preferences.cpp:502
 2965 msgid "Icon theme path"
 2966 msgstr "Cesta k ikonám pro témata"
 2967 
 2968 #: ../src/Preferences.cpp:505
 2969 msgid "\tSelect path..."
 2970 msgstr "\tVybrat cestu..."
 2971 
 2972 #. Fifth tab - Fonts
 2973 #: ../src/Preferences.cpp:510
 2974 msgid "&Fonts"
 2975 msgstr "&Fonty"
 2976 
 2977 #: ../src/Preferences.cpp:512
 2978 msgid "Fonts"
 2979 msgstr "Fonty"
 2980 
 2981 #: ../src/Preferences.cpp:515
 2982 msgid "Normal font:"
 2983 msgstr "Normální font:"
 2984 
 2985 #: ../src/Preferences.cpp:517 ../src/Preferences.cpp:523
 2986 msgid " Select..."
 2987 msgstr " Vybrat..."
 2988 
 2989 #: ../src/Preferences.cpp:521
 2990 msgid "Text font:"
 2991 msgstr "Font textů:"
 2992 
 2993 #. Sixth tab - Key bindings
 2994 #: ../src/Preferences.cpp:528
 2995 msgid "&Key Bindings"
 2996 msgstr "Přiřazení &kláves"
 2997 
 2998 #: ../src/Preferences.cpp:530 ../src/Keybindings.cpp:63
 2999 msgid "Key Bindings"
 3000 msgstr "Přiřazení kláves"
 3001 
 3002 #: ../src/Preferences.cpp:533
 3003 msgid "Modify key bindings..."
 3004 msgstr "Upravit přiřazení kláves..."
 3005 
 3006 #. ,0,0,0,0,20,20);
 3007 #: ../src/Preferences.cpp:534
 3008 msgid "Restore default key bindings..."
 3009 msgstr "Obnovit výchozí přiřazení kláves..."
 3010 
 3011 #: ../src/Preferences.cpp:615
 3012 msgid "Select an icon theme folder or an icon file"
 3013 msgstr "Vyberte adresář s tématem ikon nebo soubor s ikonami"
 3014 
 3015 #: ../src/Preferences.cpp:704
 3016 msgid "Change Normal Font"
 3017 msgstr "Změnit normální font"
 3018 
 3019 #: ../src/Preferences.cpp:728
 3020 msgid "Change Text Font"
 3021 msgstr "Změnit font textů"
 3022 
 3023 #: ../src/Preferences.cpp:776 ../src/XFileExplorer.cpp:627
 3024 msgid "Create new file"
 3025 msgstr "Vytvořit nový soubor"
 3026 
 3027 #: ../src/Preferences.cpp:780 ../src/XFileExplorer.cpp:630
 3028 msgid "Create new folder"
 3029 msgstr "Vytvořit nový adresář"
 3030 
 3031 #: ../src/Preferences.cpp:784
 3032 msgid "Copy to clipboard"
 3033 msgstr "Kopírovat do schránky"
 3034 
 3035 #: ../src/Preferences.cpp:788
 3036 msgid "Cut to clipboard"
 3037 msgstr "Vyjmout do schránky"
 3038 
 3039 #: ../src/Preferences.cpp:792 ../src/XFileExplorer.cpp:662
 3040 msgid "Paste from clipboard"
 3041 msgstr "Vložit ze schránky"
 3042 
 3043 #: ../src/Preferences.cpp:808
 3044 msgid "Open file"
 3045 msgstr "Otevřít soubor"
 3046 
 3047 #: ../src/Preferences.cpp:812
 3048 msgid "Quit application"
 3049 msgstr "Ukončit aplikaci"
 3050 
 3051 #: ../src/Preferences.cpp:816
 3052 msgid "Select all"
 3053 msgstr "Vybrat vše"
 3054 
 3055 #: ../src/Preferences.cpp:820
 3056 msgid "Deselect all"
 3057 msgstr "Od vybrat vše"
 3058 
 3059 #: ../src/Preferences.cpp:824
 3060 msgid "Invert selection"
 3061 msgstr "Obrácený výběr"
 3062 
 3063 #: ../src/Preferences.cpp:828
 3064 msgid "Display help"
 3065 msgstr "Zobrazit nápovědu"
 3066 
 3067 #: ../src/Preferences.cpp:832
 3068 msgid "Toggle display hidden files"
 3069 msgstr "Přepnout zobrazení skrytých souborů"
 3070 
 3071 #: ../src/Preferences.cpp:836
 3072 msgid "Toggle display thumbnails"
 3073 msgstr "Přepnout zobrazení náhledů"
 3074 
 3075 #: ../src/Preferences.cpp:844
 3076 msgid "Close window"
 3077 msgstr "Zavřít okno"
 3078 
 3079 #: ../src/Preferences.cpp:848
 3080 msgid "Print file"
 3081 msgstr "Tisknout soubor"
 3082 
 3083 #: ../src/Preferences.cpp:852 ../src/XFileExplorer.cpp:691
 3084 #: ../src/WriteWindow.cpp:717 ../src/WriteWindow.cpp:2073
 3085 msgid "Search"
 3086 msgstr "Najít"
 3087 
 3088 #: ../src/Preferences.cpp:856
 3089 msgid "Search previous"
 3090 msgstr "Najít předchozí"
 3091 
 3092 #: ../src/Preferences.cpp:860
 3093 msgid "Search next"
 3094 msgstr "Najít další"
 3095 
 3096 #: ../src/Preferences.cpp:864 ../src/XFileExplorer.cpp:738
 3097 #: ../src/XFileImage.cpp:383
 3098 msgid "Vertical panels"
 3099 msgstr "Vertikální panely"
 3100 
 3101 #: ../src/Preferences.cpp:868 ../src/XFileExplorer.cpp:744
 3102 #: ../src/XFileImage.cpp:389
 3103 msgid "Horizontal panels"
 3104 msgstr "Horizontální panely"
 3105 
 3106 #: ../src/Preferences.cpp:878 ../src/XFileExplorer.cpp:622
 3107 msgid "Refresh panels"
 3108 msgstr "Obnovit panely"
 3109 
 3110 #: ../src/Preferences.cpp:882
 3111 msgid "Create new symbolic link"
 3112 msgstr "Vytvořit nový symbolický odkaz"
 3113 
 3114 #: ../src/Preferences.cpp:886
 3115 msgid "File properties"
 3116 msgstr "Vlastnosti"
 3117 
 3118 #: ../src/Preferences.cpp:890
 3119 msgid "Move files to trash"
 3120 msgstr "Přesunout soubory do koše"
 3121 
 3122 #: ../src/Preferences.cpp:894
 3123 msgid "Restore files from trash"
 3124 msgstr "Obnovit soubory z koše"
 3125 
 3126 #: ../src/Preferences.cpp:898
 3127 msgid "Delete files"
 3128 msgstr "Smazat soubory"
 3129 
 3130 #: ../src/Preferences.cpp:902
 3131 msgid "Create new window"
 3132 msgstr "Nové okno"
 3133 
 3134 #: ../src/Preferences.cpp:906
 3135 msgid "Create new root window"
 3136 msgstr "Nové root okno"
 3137 
 3138 #: ../src/Preferences.cpp:910 ../src/XFileExplorer.cpp:685
 3139 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3713
 3140 msgid "Execute command"
 3141 msgstr "Spustit příkaz"
 3142 
 3143 #: ../src/Preferences.cpp:914 ../src/XFileExplorer.cpp:688
 3144 msgid "Launch terminal"
 3145 msgstr "Spustit terminál"
 3146 
 3147 #: ../src/Preferences.cpp:919
 3148 msgid "Mount file system (Linux only)"
 3149 msgstr "Připojit souborový systém (jen pro Linux)"
 3150 
 3151 #: ../src/Preferences.cpp:923
 3152 msgid "Unmount file system (Linux only)"
 3153 msgstr "Odpojit souborový systém (jen pro Linux)"
 3154 
 3155 #: ../src/Preferences.cpp:927
 3156 msgid "One panel mode"
 3157 msgstr "Jeden panel"
 3158 
 3159 #: ../src/Preferences.cpp:931
 3160 msgid "Tree and panel mode"
 3161 msgstr "Strom a panel"
 3162 
 3163 #: ../src/Preferences.cpp:935
 3164 msgid "Two panels mode"
 3165 msgstr "Dva panely"
 3166 
 3167 #: ../src/Preferences.cpp:939
 3168 msgid "Tree and two panels mode"
 3169 msgstr "Strom a dva panely"
 3170 
 3171 #: ../src/Preferences.cpp:943
 3172 msgid "Clear location bar"
 3173 msgstr "Vyčistit lokační řádek"
 3174 
 3175 #: ../src/Preferences.cpp:947
 3176 msgid "Rename file"
 3177 msgstr "Přejmenovat soubor"
 3178 
 3179 #: ../src/Preferences.cpp:951
 3180 msgid "Copy files to location"
 3181 msgstr "Kopírovat soubor"
 3182 
 3183 #: ../src/Preferences.cpp:955
 3184 msgid "Move files to location"
 3185 msgstr "Přesunout soubor"
 3186 
 3187 #: ../src/Preferences.cpp:959
 3188 msgid "Symlink files to location"
 3189 msgstr "Vytvořit symbolický odkaz na soubor"
 3190 
 3191 #: ../src/Preferences.cpp:963
 3192 msgid "Add bookmark"
 3193 msgstr "Přidat záložku"
 3194 
 3195 #: ../src/Preferences.cpp:967
 3196 msgid "Synchronize panels"
 3197 msgstr "Synchronizovat panely"
 3198 
 3199 #: ../src/Preferences.cpp:971
 3200 msgid "Switch panels"
 3201 msgstr "Přepnout panely"
 3202 
 3203 #: ../src/Preferences.cpp:975
 3204 msgid "Go to trash can"
 3205 msgstr "Jít ke koši"
 3206 
 3207 #: ../src/Preferences.cpp:979 ../src/XFileExplorer.cpp:3954
 3208 msgid "Empty trash can"
 3209 msgstr "Prázdný koš může"
 3210 
 3211 #: ../src/Preferences.cpp:983
 3212 msgid "View"
 3213 msgstr "Zobrazit"
 3214 
 3215 #: ../src/Preferences.cpp:987
 3216 msgid "Edit"
 3217 msgstr "Upravit"
 3218 
 3219 #: ../src/Preferences.cpp:995
 3220 msgid "Toggle display hidden folders"
 3221 msgstr "Přepnout zobrazení skrytých adresářů"
 3222 
 3223 #: ../src/Preferences.cpp:999
 3224 msgid "Filter files"
 3225 msgstr "Filtr souborů"
 3226 
 3227 #: ../src/Preferences.cpp:1010
 3228 msgid "Zoom image to 100%"
 3229 msgstr "Zobrazit na 100%"
 3230 
 3231 #: ../src/Preferences.cpp:1014
 3232 msgid "Zoom to fit window"
 3233 msgstr "Přizpůsobit oknu"
 3234 
 3235 #: ../src/Preferences.cpp:1018
 3236 msgid "Rotate image to left"
 3237 msgstr "Otočit obrázek doleva"
 3238 
 3239 #: ../src/Preferences.cpp:1022
 3240 msgid "Rotate image to right"
 3241 msgstr "Otočit obrázek doprava"
 3242 
 3243 #: ../src/Preferences.cpp:1026
 3244 msgid "Mirror image horizontally"
 3245 msgstr "Zrcadlit obrázek horizontálně"
 3246 
 3247 #: ../src/Preferences.cpp:1030
 3248 msgid "Mirror image vertically"
 3249 msgstr "Zrcadlit obrázek vertikálně"
 3250 
 3251 #: ../src/Preferences.cpp:1040
 3252 msgid "Create new document"
 3253 msgstr "Vytvořit nový dokument"
 3254 
 3255 #: ../src/Preferences.cpp:1044
 3256 msgid "Save changes to file"
 3257 msgstr "Uložit změny"
 3258 
 3259 #: ../src/Preferences.cpp:1048 ../src/WriteWindow.cpp:700
 3260 msgid "Goto line"
 3261 msgstr "Jít na řádek"
 3262 
 3263 #: ../src/Preferences.cpp:1052
 3264 msgid "Undo last change"
 3265 msgstr "Vrátit poslední změnu"
 3266 
 3267 #: ../src/Preferences.cpp:1056
 3268 msgid "Redo last change"
 3269 msgstr "Obnovit poslední změnu"
 3270 
 3271 #: ../src/Preferences.cpp:1060
 3272 msgid "Replace string"
 3273 msgstr "Nahradit řetězec"
 3274 
 3275 #: ../src/Preferences.cpp:1064
 3276 msgid "Toggle word wrap mode"
 3277 msgstr "Přepínání módu dělení slov"
 3278 
 3279 #: ../src/Preferences.cpp:1068
 3280 msgid "Toggle line numbers mode"
 3281 msgstr "Přepínání módu číslování řádků"
 3282 
 3283 #: ../src/Preferences.cpp:1072
 3284 msgid "Toggle lower case mode"
 3285 msgstr "Přepínání módu malá písmena"
 3286 
 3287 #: ../src/Preferences.cpp:1076
 3288 msgid "Toggle upper case mode"
 3289 msgstr "Přepínání módu velká písmena"
 3290 
 3291 #. Confirmation message
 3292 #: ../src/Preferences.cpp:1095
 3293 msgid ""
 3294 "Do you really want to restore the default key bindings?\n"
 3295 "\n"
 3296 "All your customizations will be lost!"
 3297 msgstr ""
 3298 "Určitě chcete obnovit výchozí přiřazení kláves?\n"
 3299 "\n"
 3300 "Všechny úpravy budou ztraceny!"
 3301 
 3302 #: ../src/Preferences.cpp:1096
 3303 msgid "Restore default key bindings"
 3304 msgstr "Obnovení výchozího přiřazení kláves"
 3305 
 3306 #. Ask the user if he wants to restart Xfe
 3307 #: ../src/Preferences.cpp:1194 ../src/Preferences.cpp:1838
 3308 #: ../src/XFileImage.cpp:1426 ../src/Keybindings.cpp:266
 3309 msgid "Restart"
 3310 msgstr "Restart"
 3311 
 3312 #: ../src/Preferences.cpp:1194 ../src/Keybindings.cpp:266
 3313 msgid ""
 3314 "Key bindings will be changed after restart.\n"
 3315 "Restart X File Explorer now?"
 3316 msgstr ""
 3317 "Přiřazení kláves bude změněno po restartu.\n"
 3318 "Restartovat X File Explorer teď?"
 3319 
 3320 #: ../src/Preferences.cpp:1838
 3321 #, fuzzy
 3322 msgid ""
 3323 "Preferences will be changed after restart.\n"
 3324 "Restart X File Explorer now?"
 3325 msgstr ""
 3326 "Téma bude změněno po restartu.\n"
 3327 "Restartovat X File Explorer teď?"
 3328 
 3329 #: ../src/OverwriteBox.cpp:49 ../src/OverwriteBox.cpp:99
 3330 msgid "&Skip"
 3331 msgstr "&Přeskočit"
 3332 
 3333 #: ../src/OverwriteBox.cpp:50 ../src/OverwriteBox.cpp:100
 3334 msgid "Skip A&ll"
 3335 msgstr "Přeskočit &vše"
 3336 
 3337 #: ../src/OverwriteBox.cpp:82
 3338 msgid "Source size:"
 3339 msgstr "Velikost zdroje:"
 3340 
 3341 #: ../src/OverwriteBox.cpp:84 ../src/OverwriteBox.cpp:90
 3342 msgid "- Modified date:"
 3343 msgstr "- datum úpravy: "
 3344 
 3345 #: ../src/OverwriteBox.cpp:88
 3346 msgid "Target size:"
 3347 msgstr "Velikost cíle:"
 3348 
 3349 #: ../src/ExecuteBox.cpp:39
 3350 msgid "E&xecute"
 3351 msgstr "S&pusit"
 3352 
 3353 #: ../src/ExecuteBox.cpp:40
 3354 msgid "Execute in Console &Mode"
 3355 msgstr "Spustit v konzolovém &módu"
 3356 
 3357 #. Close
 3358 #: ../src/TextWindow.cpp:28 ../src/TextWindow.cpp:47
 3359 #: ../src/XFilePackage.cpp:176 ../src/WriteWindow.cpp:761
 3360 msgid "&Close"
 3361 msgstr "&Zavřít"
 3362 
 3363 #: ../src/SearchPanel.cpp:162
 3364 msgid "Refresh panel"
 3365 msgstr "Obnovit panel"
 3366 
 3367 #: ../src/SearchPanel.cpp:174 ../src/XFileExplorer.cpp:638
 3368 msgid "Copy selected files to clipboard"
 3369 msgstr "Zkopíruje vybrané soubory do schránky"
 3370 
 3371 #: ../src/SearchPanel.cpp:179 ../src/XFileExplorer.cpp:652
 3372 msgid "Cut selected files to clipboard"
 3373 msgstr "Vyjme vybrané soubory do schránky"
 3374 
 3375 #: ../src/SearchPanel.cpp:184 ../src/XFileExplorer.cpp:665
 3376 msgid "Show properties of selected files"
 3377 msgstr "Zobrazí vlastnosti vybraných souborů"
 3378 
 3379 #: ../src/SearchPanel.cpp:195 ../src/XFileExplorer.cpp:670
 3380 msgid "Move selected files to trash can"
 3381 msgstr "Přesune vybrané soubory do koše"
 3382 
 3383 #: ../src/SearchPanel.cpp:200 ../src/XFileExplorer.cpp:676
 3384 msgid "Delete selected files"
 3385 msgstr "Smaže vybrané soubory"
 3386 
 3387 #: ../src/SearchPanel.cpp:386 ../src/SearchPanel.cpp:686
 3388 #: ../src/SearchPanel.cpp:1711
 3389 #, c-format
 3390 msgid "Current folder has been set to '%s'"
 3391 msgstr "Aktuální adresář nemůže být nastaven na '%s'"
 3392 
 3393 #: ../src/SearchPanel.cpp:2214 ../src/XFileExplorer.cpp:1004
 3394 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1034
 3395 msgid "F&ull file list"
 3396 msgstr "Ú&plný seznam souborů"
 3397 
 3398 #: ../src/SearchPanel.cpp:2229 ../src/XFileExplorer.cpp:1021
 3399 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1051
 3400 msgid "I&gnore case"
 3401 msgstr "I&gnorovat velikost písmen"
 3402 
 3403 #: ../src/SearchPanel.cpp:2246 ../src/XFileImage.cpp:741
 3404 msgid "&Autosize"
 3405 msgstr "&Automatická velikost"
 3406 
 3407 #: ../src/SearchPanel.cpp:2320
 3408 msgid "&Packages query "
 3409 msgstr "Dotaz na &balíky"
 3410 
 3411 #: ../src/SearchPanel.cpp:2334
 3412 msgid "&Go to parent folder"
 3413 msgstr "&Jít do nadřazeného adresáře"
 3414 
 3415 #: ../src/SearchPanel.cpp:3557
 3416 #, c-format
 3417 msgid "Copy %s items"
 3418 msgstr "Kopírovat %s položek"
 3419 
 3420 #: ../src/SearchPanel.cpp:3573
 3421 #, c-format
 3422 msgid "Move %s items"
 3423 msgstr "Přesunout %s položek"
 3424 
 3425 #: ../src/SearchPanel.cpp:3589
 3426 #, c-format
 3427 msgid "Symlink %s items"
 3428 msgstr "Symbolické odkazy %s položek"
 3429 
 3430 #: ../src/SearchPanel.cpp:3633
 3431 msgid ""
 3432 "Character '/' is not allowed in file or folder names, operation cancelled"
 3433 msgstr ""
 3434 
 3435 #: ../src/SearchPanel.cpp:3706
 3436 msgid "You must enter an absolute path!"
 3437 msgstr "Musíte zadat absolutní cestu!"
 3438 
 3439 #: ../src/SearchPanel.cpp:4130
 3440 #, fuzzy
 3441 msgid "0 item"
 3442 msgstr "Žádné položky"
 3443 
 3444 #: ../src/SearchPanel.cpp:4204
 3445 msgid "1 item"
 3446 msgstr "1 položka"
 3447 
 3448 #: ../src/SearchWindow.cpp:69
 3449 msgid "Find files:"
 3450 msgstr "Najít soubory:"
 3451 
 3452 #: ../src/SearchWindow.cpp:72
 3453 msgid "Ignore case\tIgnore file name case"
 3454 msgstr "Ignorovat velikost\tIgnoruje velikost písmen v názvu souboru"
 3455 
 3456 #. Hidden files
 3457 #: ../src/SearchWindow.cpp:77
 3458 msgid "Hidden files\tShow hidden files and folders"
 3459 msgstr "Skryté soubory\tZobrazí skryté soubory a adresáře."
 3460 
 3461 #: ../src/SearchWindow.cpp:82
 3462 msgid "In folder:"
 3463 msgstr "V adresáři:"
 3464 
 3465 #: ../src/SearchWindow.cpp:84
 3466 msgid "\tIn folder..."
 3467 msgstr "\tV adresáři..."
 3468 
 3469 #: ../src/SearchWindow.cpp:87
 3470 msgid "Text contains:"
 3471 msgstr "Obsahuje text:"
 3472 
 3473 #: ../src/SearchWindow.cpp:90
 3474 msgid "Ignore case\tIgnore text case"
 3475 msgstr "Ignorovat velikost\tIgnoruje velikost písmen v textu"
 3476 
 3477 #. Search options
 3478 #: ../src/SearchWindow.cpp:95
 3479 msgid "More options"
 3480 msgstr "Další volby"
 3481 
 3482 #: ../src/SearchWindow.cpp:96
 3483 msgid "Search options"
 3484 msgstr "Volby hledání"
 3485 
 3486 #: ../src/SearchWindow.cpp:97
 3487 msgid "Reset\tReset search options"
 3488 msgstr "Reset\tReset voleb hledání"
 3489 
 3490 #: ../src/SearchWindow.cpp:113
 3491 msgid "Min size:"
 3492 msgstr "Minimální velikost:"
 3493 
 3494 #: ../src/SearchWindow.cpp:115
 3495 #, fuzzy
 3496 msgid "Filter by minimum file size (kBytes)"
 3497 msgstr "Filtr pro minimální velikost souboru (KByty)"
 3498 
 3499 #: ../src/SearchWindow.cpp:116 ../src/SearchWindow.cpp:121
 3500 #: ../src/xfeutils.cpp:933
 3501 msgid "kB"
 3502 msgstr ""
 3503 
 3504 #: ../src/SearchWindow.cpp:118
 3505 msgid "Max size:"
 3506 msgstr "Maximální velikost:"
 3507 
 3508 #: ../src/SearchWindow.cpp:120
 3509 #, fuzzy
 3510 msgid "Filter by maximum file size (kBytes)"
 3511 msgstr "Filtr pro maximální velikost souboru (KByty)"
 3512 
 3513 #. Modification date
 3514 #: ../src/SearchWindow.cpp:124
 3515 msgid "Last modified before:"
 3516 msgstr "Poslední modifikace před:"
 3517 
 3518 #: ../src/SearchWindow.cpp:126
 3519 msgid "Filter by maximum modification date (days)"
 3520 msgstr "Filter pro maximální datum úpravy (dny)"
 3521 
 3522 #: ../src/SearchWindow.cpp:127 ../src/SearchWindow.cpp:132
 3523 msgid "Days"
 3524 msgstr "Dny"
 3525 
 3526 #: ../src/SearchWindow.cpp:129
 3527 msgid "Last modified after:"
 3528 msgstr "Poslední modifikace po:"
 3529 
 3530 #: ../src/SearchWindow.cpp:131
 3531 msgid "Filter by minimum modification date (days)"
 3532 msgstr "Filtr pro minimální datum úpravy (dny)"
 3533 
 3534 #. User and group
 3535 #: ../src/SearchWindow.cpp:135
 3536 msgid "User:"
 3537 msgstr "Uživatel: "
 3538 
 3539 #: ../src/SearchWindow.cpp:138
 3540 msgid "\tFilter by user name"
 3541 msgstr "\tFiltrování podle jména uživatele"
 3542 
 3543 #: ../src/SearchWindow.cpp:140
 3544 msgid "Group:"
 3545 msgstr "Skupina: "
 3546 
 3547 #: ../src/SearchWindow.cpp:143
 3548 msgid "\tFilter by group name"
 3549 msgstr "\tFiltrování podle jména skupiny"
 3550 
 3551 #. File type
 3552 #: ../src/SearchWindow.cpp:176
 3553 msgid "File type:"
 3554 msgstr "Typ souboru:"
 3555 
 3556 #: ../src/SearchWindow.cpp:179
 3557 msgid "File"
 3558 msgstr "Soubor"
 3559 
 3560 #: ../src/SearchWindow.cpp:183
 3561 msgid "Pipe"
 3562 msgstr "Roura"
 3563 
 3564 #: ../src/SearchWindow.cpp:185
 3565 msgid "\tFilter by file type"
 3566 msgstr "\tFiltrování podle typu souboru"
 3567 
 3568 #. Permissions (in octal)
 3569 #: ../src/SearchWindow.cpp:188
 3570 msgid "Permissions:"
 3571 msgstr "Práva: "
 3572 
 3573 #: ../src/SearchWindow.cpp:192
 3574 msgid "\tFilter by permissions (octal)"
 3575 msgstr "\tFiltrování podle práv"
 3576 
 3577 #. Empty files
 3578 #: ../src/SearchWindow.cpp:195
 3579 msgid "Empty files:"
 3580 msgstr "Prázdné soubory:"
 3581 
 3582 #: ../src/SearchWindow.cpp:196
 3583 msgid "\tEmpty files only"
 3584 msgstr "\tJen prázdné soubory"
 3585 
 3586 #: ../src/SearchWindow.cpp:200
 3587 msgid "Follow symbolic links:"
 3588 msgstr "Následovat symbolické odkazy:"
 3589 
 3590 #: ../src/SearchWindow.cpp:201
 3591 msgid "\tSearch while following symbolic links"
 3592 msgstr "\tHledání s následováním symbolických odkazů"
 3593 
 3594 #: ../src/SearchWindow.cpp:205
 3595 msgid "Non recursive:"
 3596 msgstr "Nerekurzivně"
 3597 
 3598 #: ../src/SearchWindow.cpp:206
 3599 msgid "\tDon't search folders recursively"
 3600 msgstr "\tNeprohlédávat adresáře rekurzivně"
 3601 
 3602 #: ../src/SearchWindow.cpp:210
 3603 msgid "Ignore other file systems:"
 3604 msgstr "Ignorovat jiné souborové systémy:"
 3605 
 3606 #: ../src/SearchWindow.cpp:211
 3607 msgid "\tDon't search in other file systems"
 3608 msgstr "\tNeprohledávat ostatní souborové systémy"
 3609 
 3610 #. Start
 3611 #: ../src/SearchWindow.cpp:221
 3612 msgid "&Start\tStart the search (F3)"
 3613 msgstr "&Start\tSpustí hledání (F3)"
 3614 
 3615 #. Stop
 3616 #: ../src/SearchWindow.cpp:224
 3617 msgid "&Stop\tStop the search (Esc)"
 3618 msgstr "Sto&p\tZastaví hledání (Esc)"
 3619 
 3620 #: ../src/SearchWindow.cpp:777
 3621 msgid ">>>> Search started - Please wait... <<<<"
 3622 msgstr ">>>> Hledání spuštěno - Čekejte... <<<<"
 3623 
 3624 #. Update item count
 3625 #: ../src/SearchWindow.cpp:907 ../src/SearchWindow.cpp:940
 3626 msgid " items"
 3627 msgstr " položky"
 3628 
 3629 #: ../src/SearchWindow.cpp:933
 3630 msgid ">>>> Search results <<<<"
 3631 msgstr ">>>> Výsledek hledání <<<<"
 3632 
 3633 #: ../src/SearchWindow.cpp:951
 3634 msgid "Input / Output error"
 3635 msgstr "I/O chyba"
 3636 
 3637 #: ../src/SearchWindow.cpp:968
 3638 msgid ">>>> Search stopped... <<<<"
 3639 msgstr ">>>> Hledání zastaveno... <<<<"
 3640 
 3641 #: ../src/SearchWindow.cpp:1142
 3642 msgid "Select path"
 3643 msgstr "Vybrat cestu"
 3644 
 3645 #: ../src/XFileExplorer.cpp:633
 3646 msgid "Create new symlink"
 3647 msgstr "Vytvoří nový symbolický odkaz"
 3648 
 3649 #: ../src/XFileExplorer.cpp:673
 3650 msgid "Restore selected files from trash can"
 3651 msgstr "Obnoví vybrané soubory z koše"
 3652 
 3653 #: ../src/XFileExplorer.cpp:679
 3654 msgid "Launch Xfe"
 3655 msgstr "Spustit Xfe"
 3656 
 3657 #: ../src/XFileExplorer.cpp:691
 3658 msgid "Search files and folders..."
 3659 msgstr "Hledání souborů a adresářů..."
 3660 
 3661 #: ../src/XFileExplorer.cpp:698
 3662 msgid "Mount (Linux only)"
 3663 msgstr "Připojit (Jen pro Linux)"
 3664 
 3665 #: ../src/XFileExplorer.cpp:703
 3666 msgid "Unmount (Linux only)"
 3667 msgstr "Odpojit (Jen pro Linux)"
 3668 
 3669 #: ../src/XFileExplorer.cpp:712
 3670 msgid "Show one panel"
 3671 msgstr "Zobrazí jeden panel"
 3672 
 3673 #: ../src/XFileExplorer.cpp:718
 3674 msgid "Show tree and panel"
 3675 msgstr "Zobrazí strom a panel"
 3676 
 3677 #: ../src/XFileExplorer.cpp:724
 3678 msgid "Show two panels"
 3679 msgstr "Zobrazí dva panely"
 3680 
 3681 #: ../src/XFileExplorer.cpp:730
 3682 msgid "Show tree and two panels"
 3683 msgstr "Zobrazí strom a dva panely"
 3684 
 3685 #: ../src/XFileExplorer.cpp:769
 3686 msgid "Clear location"
 3687 msgstr "Vyčistí lokační řádek"
 3688 
 3689 #: ../src/XFileExplorer.cpp:774
 3690 msgid "Go to location"
 3691 msgstr "Přejde"
 3692 
 3693 #: ../src/XFileExplorer.cpp:788
 3694 msgid "New fo&lder..."
 3695 msgstr "Nový &adresář..."
 3696 
 3697 #: ../src/XFileExplorer.cpp:800
 3698 msgid "Go &home"
 3699 msgstr "Jít &domů"
 3700 
 3701 #: ../src/XFileExplorer.cpp:806
 3702 msgid "&Refresh"
 3703 msgstr "&Obnovit"
 3704 
 3705 #: ../src/XFileExplorer.cpp:826
 3706 msgid "&Copy to..."
 3707 msgstr "&Kopírovat do..."
 3708 
 3709 #: ../src/XFileExplorer.cpp:838
 3710 msgid "&Symlink to..."
 3711 msgstr "Odka&z na..."
 3712 
 3713 #: ../src/XFileExplorer.cpp:862
 3714 #, fuzzy
 3715 msgid "&Properties"
 3716 msgstr "Vlastnosti"
 3717 
 3718 #: ../src/XFileExplorer.cpp:876 ../src/XFilePackage.cpp:123
 3719 #: ../src/XFileImage.cpp:249 ../src/WriteWindow.cpp:590
 3720 msgid "&File"
 3721 msgstr "&Soubor"
 3722 
 3723 #: ../src/XFileExplorer.cpp:901
 3724 msgid "&Select all"
 3725 msgstr "Vybrat vš&e"
 3726 
 3727 #: ../src/XFileExplorer.cpp:907
 3728 msgid "&Deselect all"
 3729 msgstr "Odvyb&rat vše"
 3730 
 3731 #: ../src/XFileExplorer.cpp:913
 3732 msgid "&Invert selection"
 3733 msgstr "&Obrácený výběr"
 3734 
 3735 #: ../src/XFileExplorer.cpp:920
 3736 msgid "P&references"
 3737 msgstr "Na&stavení"
 3738 
 3739 #: ../src/XFileExplorer.cpp:926
 3740 msgid "&General toolbar"
 3741 msgstr "Hlavní &nástrojová lišta"
 3742 
 3743 #: ../src/XFileExplorer.cpp:927
 3744 msgid "&Tools toolbar"
 3745 msgstr "Nástrojová &lišta nástrojů"
 3746 
 3747 #: ../src/XFileExplorer.cpp:928
 3748 msgid "&Panel toolbar"
 3749 msgstr "Ná&strojová lišta panelů"
 3750 
 3751 #: ../src/XFileExplorer.cpp:929
 3752 msgid "&Location bar"
 3753 msgstr "&Lokační řádek"
 3754 
 3755 #: ../src/XFileExplorer.cpp:930
 3756 msgid "&Status bar"
 3757 msgstr "&Stavová lišta"
 3758 
 3759 #: ../src/XFileExplorer.cpp:934
 3760 msgid "&One panel"
 3761 msgstr "&Jeden panel"
 3762 
 3763 #: ../src/XFileExplorer.cpp:938
 3764 msgid "T&ree and panel"
 3765 msgstr "&Strom a panel"
 3766 
 3767 #: ../src/XFileExplorer.cpp:942
 3768 msgid "Two &panels"
 3769 msgstr "Dva &panely"
 3770 
 3771 #: ../src/XFileExplorer.cpp:946
 3772 msgid "Tr&ee and two panels"
 3773 msgstr "St&rom a dva panely"
 3774 
 3775 #: ../src/XFileExplorer.cpp:952 ../src/XFileImage.cpp:730
 3776 msgid "&Vertical panels"
 3777 msgstr "&Vertikální panely"
 3778 
 3779 #: ../src/XFileExplorer.cpp:956 ../src/XFileImage.cpp:734
 3780 msgid "&Horizontal panels"
 3781 msgstr "&Horizontální panely"
 3782 
 3783 #: ../src/XFileExplorer.cpp:964
 3784 msgid "&Add bookmark"
 3785 msgstr "&Přidat záložku"
 3786 
 3787 #: ../src/XFileExplorer.cpp:992
 3788 msgid "&Clear bookmarks"
 3789 msgstr "&Vyčistit záložky"
 3790 
 3791 #: ../src/XFileExplorer.cpp:994
 3792 msgid "&Bookmarks"
 3793 msgstr "&Záložky"
 3794 
 3795 #: ../src/XFileExplorer.cpp:998
 3796 msgid "&Filter..."
 3797 msgstr "&Filtr..."
 3798 
 3799 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1000 ../src/XFileExplorer.cpp:1030
 3800 #: ../src/XFileImage.cpp:703
 3801 msgid "&Thumbnails"
 3802 msgstr "&Náhled"
 3803 
 3804 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1002 ../src/XFileExplorer.cpp:1032
 3805 #: ../src/XFileImage.cpp:711
 3806 msgid "&Big icons"
 3807 msgstr "&Velké ikony"
 3808 
 3809 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1012 ../src/XFileExplorer.cpp:1042
 3810 msgid "T&ype"
 3811 msgstr "T&yp"
 3812 
 3813 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1014 ../src/XFileExplorer.cpp:1044
 3814 msgid "D&ate"
 3815 msgstr "&Datum"
 3816 
 3817 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1015 ../src/XFileExplorer.cpp:1045
 3818 msgid "Us&er"
 3819 msgstr "Uži&vatel"
 3820 
 3821 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1016 ../src/XFileExplorer.cpp:1046
 3822 msgid "Gr&oup"
 3823 msgstr "S&kupina"
 3824 
 3825 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1022
 3826 msgid "Fol&ders first"
 3827 msgstr "A&dresáře napřed"
 3828 
 3829 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1024 ../src/XFileExplorer.cpp:3533
 3830 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3584
 3831 msgid "&Left panel"
 3832 msgstr "&Levý panel"
 3833 
 3834 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1028
 3835 msgid "&Filter"
 3836 msgstr "&Filtr"
 3837 
 3838 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1052
 3839 msgid "&Folders first"
 3840 msgstr "&Adresáře napřed"
 3841 
 3842 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1054 ../src/XFileExplorer.cpp:3532
 3843 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3583
 3844 msgid "&Right panel"
 3845 msgstr "P&ravý panel"
 3846 
 3847 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1059
 3848 msgid "New &window"
 3849 msgstr "Nové &okno"
 3850 
 3851 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1065
 3852 msgid "New &root window"
 3853 msgstr "Nové &root okno"
 3854 
 3855 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1073
 3856 msgid "E&xecute command..."
 3857 msgstr "Sp&ustit příkaz..."
 3858 
 3859 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1079
 3860 msgid "&Terminal"
 3861 msgstr "&Terminál"
 3862 
 3863 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1085
 3864 msgid "&Synchronize panels"
 3865 msgstr "S&ynchronizovat panely"
 3866 
 3867 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1091
 3868 msgid "Sw&itch panels"
 3869 msgstr "Přepnout &panely"
 3870 
 3871 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1097
 3872 msgid "Go to script folder"
 3873 msgstr "Jít do adresáře skriptů"
 3874 
 3875 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1099
 3876 msgid "&Search files..."
 3877 msgstr "&Hledat soubory..."
 3878 
 3879 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1112
 3880 msgid "&Unmount"
 3881 msgstr "&Odpojit"
 3882 
 3883 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1116
 3884 msgid "&Tools"
 3885 msgstr "&Nástroje"
 3886 
 3887 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1121
 3888 msgid "&Go to trash"
 3889 msgstr "&Jít ke koši"
 3890 
 3891 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1127
 3892 msgid "&Trash size"
 3893 msgstr "&Velikost koše"
 3894 
 3895 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1129
 3896 msgid "&Empty trash can"
 3897 msgstr "Vy&prázdnit koš"
 3898 
 3899 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1136 ../src/XFileExplorer.cpp:4233
 3900 msgid "T&rash"
 3901 msgstr "&Koš"
 3902 
 3903 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1141 ../src/XFileExplorer.cpp:1148
 3904 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4236 ../src/XFileExplorer.cpp:4247
 3905 #: ../src/XFilePackage.cpp:131 ../src/XFileImage.cpp:265
 3906 #: ../src/WriteWindow.cpp:614
 3907 msgid "&Help"
 3908 msgstr "Nápo&věda"
 3909 
 3910 #: ../src/XFileExplorer.cpp:1147
 3911 msgid "&About X File Explorer"
 3912 msgstr "&O X File Explorer"
 3913 
 3914 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2219
 3915 msgid "Running Xfe as root!"
 3916 msgstr "Xfe běží pod rootem!"
 3917 
 3918 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2254
 3919 #, c-format
 3920 msgid ""
 3921 "Starting from Xfe 1.32, the location of the configuration files has changed "
 3922 "to '%s'.\n"
 3923 "Note you can manually edit the new configuration files to import your old "
 3924 "customizations..."
 3925 msgstr ""
 3926 "Od Xfe 1.32 je umístění konfiguračních souborů změněno na '%s'.\n"
 3927 "Můžete ručně upravit konfigurační soubory, aby obsahovaly vaše staré "
 3928 "úpravy..."
 3929 
 3930 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2271
 3931 #, fuzzy, c-format
 3932 msgid "Can't create Xfe config folder %s: %s"
 3933 msgstr "Nemohu vytvořit adresář %s pro uložení konfigurace Xfe : %s"
 3934 
 3935 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2275
 3936 #, c-format
 3937 msgid "Can't create Xfe config folder %s"
 3938 msgstr "Nemohu vytvořit adresář %s pro uložení konfigurace Xfe"
 3939 
 3940 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2297
 3941 msgid "No global xferc file found! Please select a configuration file..."
 3942 msgstr "Nenalezen soubor xferc! Vyberte prosím konfigurační soubor..."
 3943 
 3944 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2301
 3945 msgid "XFE configuration file"
 3946 msgstr "Konfigurační soubor XFE"
 3947 
 3948 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2330 ../src/XFileExplorer.cpp:3983
 3949 #, c-format
 3950 msgid "Can't create trash can 'files' folder %s: %s"
 3951 msgstr "Nemohu vytvořit adresář koše 'files' %s: %s"
 3952 
 3953 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2334 ../src/XFileExplorer.cpp:3985
 3954 #, c-format
 3955 msgid "Can't create trash can 'files' folder %s"
 3956 msgstr "Nemohu vytvořit adresář koše 'files' %s"
 3957 
 3958 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2352 ../src/XFileExplorer.cpp:3998
 3959 #, c-format
 3960 msgid "Can't create trash can 'info' folder %s: %s"
 3961 msgstr "Nemohu vytvořit adresář koše 'info' %s : %s"
 3962 
 3963 #: ../src/XFileExplorer.cpp:2356 ../src/XFileExplorer.cpp:4000
 3964 #, c-format
 3965 msgid "Can't create trash can 'info' folder %s"
 3966 msgstr "Nemohu vytvořit adresář koše 'info' %s"
 3967 
 3968 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3176
 3969 msgid "Help"
 3970 msgstr "Nápověda"
 3971 
 3972 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3206
 3973 #, c-format
 3974 msgid "X File Explorer Version %s"
 3975 msgstr "X File Explorer %s"
 3976 
 3977 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3207
 3978 msgid "Based on X WinCommander by Maxim Baranov\n"
 3979 msgstr "Založeno na X WinCommander Maxima Baranova\n"
 3980 
 3981 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3209
 3982 #, fuzzy
 3983 msgid ""
 3984 "\n"
 3985 "Translators\n"
 3986 "-------------\n"
 3987 "Argentinian Spanish: Bruno Gilberto Luciani\n"
 3988 "Brazilian Portuguese: Eduardo R.B.S., Jose Carlos Medeiros,\n"
 3989 "Phantom X, Tomas Acauan Schertel\n"
 3990 "Bosnian: Samir Ribi, Bajrami Emran, Balagija Jasmina,\n"
 3991 "Bilalovi, Omar Cogo Emir\n"
 3992 "Catalan: muzzol\n"
 3993 "Chinese: Xin Li\n"
 3994 "Chinese (Taïwan): Wei-Lun Chao\n"
 3995 "Colombian Spanish: Vladimir Támara (Pasos de Jesús)\n"
 3996 "Czech: David Vachulka\n"
 3997 "Danish: Jonas Bardino, Vidar Jon Bauge\n"
 3998 "Dutch: Hans Strijards\n"
 3999 "Finnish: Kimmo Siira\n"
 4000 "French: Claude Leo Mercier, Roland Baudin\n"
 4001 "German: Bastian Kleineidam, Joachim Wiedorn, Tim Benke, Jens Körner\n"
 4002 "Greek: Nikos Papadopoulos\n"
 4003 "Hungarian: Attila Szervac, Sandor Sipos\n"
 4004 "Italian: Claudio Fontana, Giorgio Moscardi\n"
 4005 "Japanese: Karl Skewes\n"
 4006 "Norwegian: Vidar Jon Bauge\n"
 4007 "Polish: Jacek Dziura, Franciszek Janowski\n"
 4008 "Portuguese: Miguel Santinho\n"
 4009 "Russian: Dimitri Sertolov, Vad Vad\n"
 4010 "Spanish: Felix Medrano Sanz, Lucas 'Basurero' Vieites,\n"
 4011 "Martin Carr\n"
 4012 "Swedish: Anders F. Bjorklund\n"
 4013 "Turkish: erkaN\n"
 4014 msgstr ""
 4015 "\n"
 4016 "Překladatelé\n"
 4017 "-------------\n"
 4018 "Argentinská španělština: Bruno Gilberto Luciani\n"
 4019 "Brazilská portugalština: Eduardo R.B.S., Jose Carlos Medeiros,\n"
 4020 "Phantom X, Tomas Acauan Schertel\n"
 4021 "Bosenština: Samir Ribi, Bajrami Emran, Balagija Jasmina,\n"
 4022 "Bilalovi, Omar Cogo Emir\n"
 4023 "Čeština: David Vachulka\n"
 4024 "Čínština: Xin Li\n"
 4025 "Čínština (Taïwan): Wei-Lun Chao\n"
 4026 "Dánština: Jonas Bardino, Vidar Jon Bauge\n"
 4027 "Holandština: Hans Strijards\n"
 4028 "Francouzština: Claude Leo Mercier, Roland Baudin\n"
 4029 "Italština: Claudio Fontana, Giorgio Moscardi\n"
 4030 "Japonština: Karl Skewes\n"
 4031 "Katalánština: muzzol\n"
 4032 "Kolumbijská španělština: Vladimir Támara (Pasos de Jesús)\n"
 4033 "Němčina: Bastian Kleineidam, Joachim Wiedorn, Tim Benke, Jens Körner\n"
 4034 "Norština: Vidar Jon Bauge\n"
 4035 "Maďarština: Attila Szervac, Sandor Sipos\n"
 4036 "Polština: Jacek Dziura, Franciszek Janowski\n"
 4037 "Portugalština: Miguel Santinho\n"
 4038 "Ruština: Dimitri Sertolov\n"
 4039 "Řečtina: Nikos Papadopoulos\n"
 4040 "Španělština: Felix Medrano Sanz, Lucas 'Basurero' Vieites,\n"
 4041 "Martin Carr\n"
 4042 "Švédština: Anders F. Bjorklund\n"
 4043 "Turečtina: erkaN\n"
 4044 
 4045 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3241
 4046 msgid "About X File Explorer"
 4047 msgstr "O X File Explorer"
 4048 
 4049 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3504 ../src/XFileExplorer.cpp:3552
 4050 msgid "&Panel"
 4051 msgstr "&Panel"
 4052 
 4053 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3713
 4054 msgid "Execute the command:"
 4055 msgstr "Spustit příkaz:"
 4056 
 4057 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3713
 4058 msgid "Console mode"
 4059 msgstr "Konzolový mód"
 4060 
 4061 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3889
 4062 msgid "Search files and folders"
 4063 msgstr "Vyhledá soubory a adresáře."
 4064 
 4065 #. Confirmation message
 4066 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3951
 4067 msgid "Do you really want to empty the trash can?"
 4068 msgstr "Opravdu chcete vysypat koš?"
 4069 
 4070 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3951
 4071 msgid " in "
 4072 msgstr " ve"
 4073 
 4074 #: ../src/XFileExplorer.cpp:3952
 4075 msgid ""
 4076 "\n"
 4077 "\n"
 4078 "All items will be definitively lost!"
 4079 msgstr ""
 4080 "\n"
 4081 "\n"
 4082 "Všechny položky budou definitivně ztraceny!"
 4083 
 4084 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4042
 4085 #, c-format
 4086 msgid ""
 4087 "Trash size: %s (%s files, %s subfolders)\n"
 4088 "\n"
 4089 "Modified date: %s"
 4090 msgstr ""
 4091 "Velikost koše: %s (%s souborů, %s složek)\n"
 4092 "\n"
 4093 "Datum úpravy: %s"
 4094 
 4095 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4044
 4096 msgid "Trash size"
 4097 msgstr "Velikost koše"
 4098 
 4099 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4051
 4100 #, c-format
 4101 msgid "Trash can 'files' folder %s is not readable!"
 4102 msgstr "Adresář koše %s není pro čtení!"
 4103 
 4104 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4505 ../src/XFileExplorer.cpp:4579
 4105 #, c-format
 4106 msgid "Command not found: %s"
 4107 msgstr "Příkaz nenalezen: %s"
 4108 
 4109 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4584
 4110 #, c-format
 4111 msgid "Invalid file association: %s"
 4112 msgstr "Neplatná asociace souboru: %s"
 4113 
 4114 #: ../src/XFileExplorer.cpp:4589
 4115 #, c-format
 4116 msgid "File association not found: %s"
 4117 msgstr "Asociace souboru nenalezena: %s"
 4118 
 4119 #: ../src/XFilePackage.cpp:127 ../src/XFileImage.cpp:261
 4120 #: ../src/WriteWindow.cpp:606
 4121 msgid "&Preferences"
 4122 msgstr "&Nastavení"
 4123 
 4124 #: ../src/XFilePackage.cpp:135
 4125 msgid "Open package file"
 4126 msgstr "Otevře soubor balíčku"
 4127 
 4128 #: ../src/XFilePackage.cpp:140 ../src/XFileImage.cpp:623
 4129 #: ../src/WriteWindow.cpp:747
 4130 msgid "&Open..."
 4131 msgstr "&Otevřít..."
 4132 
 4133 #. Preferences menu
 4134 #. View Menu entries
 4135 #: ../src/XFilePackage.cpp:154 ../src/XFileImage.cpp:744
 4136 #: ../src/WriteWindow.cpp:858
 4137 msgid "&Toolbar"
 4138 msgstr "&Nástrojová lišta"
 4139 
 4140 #. Help Menu entries
 4141 #: ../src/XFilePackage.cpp:157
 4142 msgid "&About X File Package"
 4143 msgstr "&O X File Package"
 4144 
 4145 #. Uninstall
 4146 #: ../src/XFilePackage.cpp:179
 4147 msgid "&Uninstall"
 4148 msgstr "&Odinstalovat"
 4149 
 4150 #. Install/Upgrade
 4151 #: ../src/XFilePackage.cpp:182
 4152 msgid "&Install/Upgrade"
 4153 msgstr "&Instalovat/Upgradovat"
 4154 
 4155 #. First item is Description
 4156 #: ../src/XFilePackage.cpp:188
 4157 msgid "&Description"
 4158 msgstr "&Popis"
 4159 
 4160 #. Second item is File List
 4161 #: ../src/XFilePackage.cpp:194
 4162 msgid "File &List"
 4163 msgstr "&Seznam souborů"
 4164 
 4165 #: ../src/XFilePackage.cpp:226
 4166 #, c-format
 4167 msgid ""
 4168 "X File Package Version %s is a simple rpm or deb package manager.\n"
 4169 "\n"
 4170 msgstr ""
 4171 "X File Package %s je jednoduchý správce rpm nebo deb balíků.\n"
 4172 "\n"
 4173 
 4174 #: ../src/XFilePackage.cpp:228
 4175 msgid "About X File Package"
 4176 msgstr "O X File Package"
 4177 
 4178 #: ../src/XFilePackage.cpp:241
 4179 msgid "RPM source packages"
 4180 msgstr "Zdrojové RPM balíčky"
 4181 
 4182 #: ../src/XFilePackage.cpp:242
 4183 msgid "RPM packages"
 4184 msgstr "RPM balíky"
 4185 
 4186 #: ../src/XFilePackage.cpp:243
 4187 msgid "DEB packages"
 4188 msgstr "DEB balíky"
 4189 
 4190 #: ../src/XFilePackage.cpp:247 ../src/WriteWindow.cpp:1535
 4191 msgid "Open Document"
 4192 msgstr "Otevřít dokument"
 4193 
 4194 #: ../src/XFilePackage.cpp:272 ../src/XFilePackage.cpp:318
 4195 msgid "No package loaded"
 4196 msgstr "Balík nenačten"
 4197 
 4198 #: ../src/XFilePackage.cpp:291 ../src/XFilePackage.cpp:341
 4199 #: ../src/XFilePackage.cpp:443 ../src/XFilePackage.cpp:507
 4200 msgid "Unknown package format"
 4201 msgstr "Neznámý formát balíku"
 4202 
 4203 #. Make and show command window
 4204 #: ../src/XFilePackage.cpp:296
 4205 msgid "Install/Upgrade Package"
 4206 msgstr "Instalace/Upgrade balíku"
 4207 
 4208 #. Make and show command window
 4209 #: ../src/XFilePackage.cpp:346
 4210 msgid "Uninstall Package"
 4211 msgstr "Odinstalace balíku"
 4212 
 4213 #: ../src/XFilePackage.cpp:495
 4214 msgid "[RPM package]\n"
 4215 msgstr "[RPM balík]\n"
 4216 
 4217 #: ../src/XFilePackage.cpp:500
 4218 msgid "[DEB package]\n"
 4219 msgstr "[DEB balík]\n"
 4220 
 4221 #: ../src/XFilePackage.cpp:539
 4222 #, c-format
 4223 msgid "Query of %s failed!"
 4224 msgstr "Dotaz na %s selhal!"
 4225 
 4226 #: ../src/XFilePackage.cpp:563 ../src/XFileImage.cpp:1276
 4227 #: ../src/WriteWindow.cpp:1072 ../src/WriteWindow.cpp:1082
 4228 #: ../src/WriteWindow.cpp:1094
 4229 msgid "Error Loading File"
 4230 msgstr "Chyba při nahrávání souboru"
 4231 
 4232 #: ../src/XFilePackage.cpp:563 ../src/XFileImage.cpp:1276
 4233 #: ../src/WriteWindow.cpp:1072 ../src/WriteWindow.cpp:1157
 4234 #, c-format
 4235 msgid "Unable to open file: %s"
 4236 msgstr "Nemohu otevřít soubor: %s"
 4237 
 4238 #. Usage message
 4239 #: ../src/XFilePackage.cpp:641
 4240 msgid ""
 4241 "\n"
 4242 "Usage: xfp [options] [package] \n"
 4243 "\n"
 4244 "  [options] can be any of the following:\n"
 4245 "\n"
 4246 "    -h, --help     Print (this) help screen and exit.\n"
 4247 "    -v, --version   Print version information and exit.\n"
 4248 "\n"
 4249 "  [package] is the path to the rpm or deb package you want to open on "
 4250 "start up.\n"
 4251 "\n"
 4252 msgstr ""
 4253 "\n"
 4254 "Použití: xfp [options] [package] \n"
 4255 "\n"
 4256 "  [options] mohou být následující:\n"
 4257 "\n"
 4258 "    -h, --help     Zobrazí nápovědu a skončí.\n"
 4259 "    -v, --version   Zobrazí verzi a skončí.\n"
 4260 "\n"
 4261 "  [package] je cesta k rpm nebo deb balíku, který chcete otevřít při "
 4262 "startu.\n"
 4263 "\n"
 4264 
 4265 #: ../src/XFileImage.cpp:104
 4266 msgid "GIF Image"
 4267 msgstr "GIF obrázek"
 4268 
 4269 #: ../src/XFileImage.cpp:105
 4270 msgid "BMP Image"
 4271 msgstr "BMP obrázek"
 4272 
 4273 #: ../src/XFileImage.cpp:106
 4274 msgid "XPM Image"
 4275 msgstr "XPM obrázek"
 4276 
 4277 #: ../src/XFileImage.cpp:107
 4278 msgid "PCX Image"
 4279 msgstr "PCX obrázek"
 4280 
 4281 #: ../src/XFileImage.cpp:108
 4282 msgid "ICO Image"
 4283 msgstr "ICO obrázek"
 4284 
 4285 #: ../src/XFileImage.cpp:109
 4286 msgid "RGB Image"
 4287 msgstr "RGB obrázek"
 4288 
 4289 #: ../src/XFileImage.cpp:110
 4290 msgid "XBM Image"
 4291 msgstr "XBM obrázek"
 4292 
 4293 #: ../src/XFileImage.cpp:111
 4294 msgid "TARGA Image"
 4295 msgstr "TARGA obrázek"
 4296 
 4297 #: ../src/XFileImage.cpp:112
 4298 msgid "PPM Image"
 4299 msgstr "PPM obrázek"
 4300 
 4301 #: ../src/XFileImage.cpp:113
 4302 msgid "PNG Image"
 4303 msgstr "PNG obrázek"
 4304 
 4305 #: ../src/XFileImage.cpp:114 ../src/XFileImage.cpp:115
 4306 msgid "JPEG Image"
 4307 msgstr "JPEG obrázek"
 4308 
 4309 #: ../src/XFileImage.cpp:116 ../src/XFileImage.cpp:117
 4310 msgid "TIFF Image"
 4311 msgstr "TIFF obrázek"
 4312 
 4313 #: ../src/XFileImage.cpp:253
 4314 msgid "&Image"
 4315 msgstr "O&brázek"
 4316 
 4317 #: ../src/XFileImage.cpp:570 ../src/WriteWindow.cpp:664
 4318 msgid "Open"
 4319 msgstr "Otevřít"
 4320 
 4321 #: ../src/XFileImage.cpp:570 ../src/XFileImage.cpp:623
 4322 msgid "Open image file."
 4323 msgstr "Otevře obrázek."
 4324 
 4325 #: ../src/XFileImage.cpp:574 ../src/XFileImage.cpp:1570
 4326 #: ../src/WriteWindow.cpp:677 ../src/WriteWindow.cpp:1854
 4327 msgid "Print"
 4328 msgstr "Tisk"
 4329 
 4330 #: ../src/XFileImage.cpp:574 ../src/XFileImage.cpp:629
 4331 msgid "Print image file."
 4332 msgstr "Vytiskne soubor."
 4333 
 4334 #. Note : Ctrl+ and Ctrl- cannot be changed from the registry!
 4335 #. Toolbar button: Zoom in
 4336 #: ../src/XFileImage.cpp:582
 4337 msgid "Zoom in"
 4338 msgstr "Zvětšit"
 4339 
 4340 #: ../src/XFileImage.cpp:582 ../src/XFileImage.cpp:656
 4341 msgid "Zoom in image."
 4342 msgstr "Zvětší obrázek."
 4343 
 4344 #. Toolbar button: Zoom out
 4345 #: ../src/XFileImage.cpp:587
 4346 msgid "Zoom out"
 4347 msgstr "Zmenšit"
 4348 
 4349 #: ../src/XFileImage.cpp:587 ../src/XFileImage.cpp:657
 4350 msgid "Zoom out image."
 4351 msgstr "Zmenší obrázek."
 4352 
 4353 #: ../src/XFileImage.cpp:593
 4354 msgid "Zoom 100%"
 4355 msgstr "Zobrazit na 100%"
 4356 
 4357 #: ../src/XFileImage.cpp:593 ../src/XFileImage.cpp:660
 4358 msgid "Zoom image to 100%."
 4359 msgstr "Zobrazí obrázek na 100%."
 4360 
 4361 #: ../src/XFileImage.cpp:597
 4362 msgid "Zoom to fit"
 4363 msgstr "Přizpůsobit oknu"
 4364 
 4365 #: ../src/XFileImage.cpp:597 ../src/XFileImage.cpp:666
 4366 msgid "Zoom to fit window."
 4367 msgstr "Přizpůsobí oknu."
 4368 
 4369 #: ../src/XFileImage.cpp:604
 4370 msgid "Rotate left"
 4371 msgstr "Otočit doleva"
 4372 
 4373 #: ../src/XFileImage.cpp:604
 4374 msgid "Rotate left image."
 4375 msgstr "Otočí obrázek doleva."
 4376 
 4377 #: ../src/XFileImage.cpp:608
 4378 msgid "Rotate right"
 4379 msgstr "Otočit vpravo"
 4380 
 4381 #: ../src/XFileImage.cpp:608
 4382 msgid "Rotate right image."
 4383 msgstr "Otočí obrázek doprava."
 4384 
 4385 #: ../src/XFileImage.cpp:612
 4386 msgid "Mirror horizontally"
 4387 msgstr "Zrcadlit horizontálně"
 4388 
 4389 #: ../src/XFileImage.cpp:612
 4390 msgid "Mirror image horizontally."
 4391 msgstr "Zrcadlí obrázek horizontálně."
 4392 
 4393 #: ../src/XFileImage.cpp:616
 4394 msgid "Mirror vertically"
 4395 msgstr "Zrcadlit vertikálně"
 4396 
 4397 #: ../src/XFileImage.cpp:616
 4398 msgid "Mirror image vertically."
 4399 msgstr "Zrcadlí obrázek vertikálně."
 4400 
 4401 #: ../src/XFileImage.cpp:629 ../src/WriteWindow.cpp:768
 4402 msgid "&Print..."
 4403 msgstr "&Tisk..."
 4404 
 4405 #: ../src/XFileImage.cpp:643
 4406 msgid "&Clear recent files"
 4407 msgstr "&Vyčistit nedávné soubory"
 4408 
 4409 #: ../src/XFileImage.cpp:643
 4410 msgid "Clear recent file menu."
 4411 msgstr "Vyčistí menu nedávných souborů"
 4412 
 4413 #: ../src/XFileImage.cpp:649
 4414 msgid "Quit Xfi."
 4415 msgstr "Ukončit Xfi."
 4416 
 4417 #. Image Menu entries
 4418 #: ../src/XFileImage.cpp:656
 4419 msgid "Zoom &in"
 4420 msgstr "Z&většit"
 4421 
 4422 #: ../src/XFileImage.cpp:657
 4423 msgid "Zoom &out"
 4424 msgstr "Z&menšit"
 4425 
 4426 #: ../src/XFileImage.cpp:660
 4427 msgid "Zoo&m 100%"
 4428 msgstr "Zobrazit na &100%"
 4429 
 4430 #: ../src/XFileImage.cpp:666
 4431 msgid "Zoom to fit &window"
 4432 msgstr "&Přizpůsobit oknu"
 4433 
 4434 #: ../src/XFileImage.cpp:672
 4435 msgid "Rotate &right"
 4436 msgstr "Otočit v&pravo"
 4437 
 4438 #: ../src/XFileImage.cpp:672
 4439 msgid "Rotate right."
 4440 msgstr "Otočí obrázek vpravo."
 4441 
 4442 #: ../src/XFileImage.cpp:678
 4443 msgid "Rotate &left"
 4444 msgstr "Otočit v&levo"
 4445 
 4446 #: ../src/XFileImage.cpp:678
 4447 msgid "Rotate left."
 4448 msgstr "Otočí obrázek vlevo."
 4449 
 4450 #: ../src/XFileImage.cpp:684
 4451 msgid "Mirror &horizontally"
 4452 msgstr "Zrcadlit &horizontálně"
 4453 
 4454 #: ../src/XFileImage.cpp:684
 4455 msgid "Mirror horizontally."
 4456 msgstr "Zrcadlí horizontálně."
 4457 
 4458 #: ../src/XFileImage.cpp:690
 4459 msgid "Mirror &vertically"
 4460 msgstr "Zrcadlit &vertikálně"
 4461 
 4462 #: ../src/XFileImage.cpp:690
 4463 msgid "Mirror vertically."
 4464 msgstr "Zrcadlí vertikálně."
 4465 
 4466 #: ../src/XFileImage.cpp:697
 4467 msgid "Show hidden files and folders."
 4468 msgstr "Zobrazí skryté soubory a adresáře."
 4469 
 4470 #: ../src/XFileImage.cpp:703
 4471 msgid "Show image thumbnails."
 4472 msgstr "Zobrazí náhledy"
 4473 
 4474 #: ../src/XFileImage.cpp:711
 4475 msgid "Display folders with big icons."
 4476 msgstr "Zobrazí adresář s velkými ikonami."
 4477 
 4478 #: ../src/XFileImage.cpp:717
 4479 msgid "Display folders with small icons."
 4480 msgstr "Zobrazí adresář s malými ikonami."
 4481 
 4482 #: ../src/XFileImage.cpp:723
 4483 msgid "&Detailed file list"
 4484 msgstr "Ú&plný seznam souborů"
 4485 
 4486 #: ../src/XFileImage.cpp:723
 4487 msgid "Display detailed folder listing."
 4488 msgstr "Zobrazí detailní výpis adresáře."
 4489 
 4490 #: ../src/XFileImage.cpp:739
 4491 msgid "View icons row-wise."
 4492 msgstr "Zobrazí ikony v řádcích."
 4493 
 4494 #: ../src/XFileImage.cpp:740
 4495 msgid "View icons column-wise."
 4496 msgstr "Zobrazí ikony ve sloupcích."
 4497 
 4498 #: ../src/XFileImage.cpp:741
 4499 msgid "Autosize icon names."
 4500 msgstr "Automatická velikost jmen ikon."
 4501 
 4502 #: ../src/XFileImage.cpp:744 ../src/WriteWindow.cpp:858
 4503 msgid "Display toolbar."
 4504 msgstr "Zobrazí nástrojovou lištu."
 4505 
 4506 #: ../src/XFileImage.cpp:745
 4507 msgid "&File list"
 4508 msgstr "&Seznam souborů"
 4509 
 4510 #: ../src/XFileImage.cpp:745
 4511 msgid "Display file list."
 4512 msgstr "Zobrazí seznam souborů."
 4513 
 4514 #: ../src/XFileImage.cpp:746
 4515 msgid "File list &before"
 4516 msgstr "Seznam souborů &nad"
 4517 
 4518 #: ../src/XFileImage.cpp:746
 4519 msgid "Display file list before image window."
 4520 msgstr "Zobrazí seznam souborů nad oknem s obrázkem."
 4521 
 4522 #: ../src/XFileImage.cpp:747
 4523 msgid "&Filter images"
 4524 msgstr "&Filtrovat jen obrázky"
 4525 
 4526 #: ../src/XFileImage.cpp:747
 4527 msgid "List only image files."
 4528 msgstr "Vypíše jen soubory obrázků."
 4529 
 4530 #: ../src/XFileImage.cpp:748
 4531 msgid "Fit &window when opening"
 4532 msgstr "Přizpůsobit &okno při otevření"
 4533 
 4534 #: ../src/XFileImage.cpp:748
 4535 msgid "Zoom to fit window when opening an image."
 4536 msgstr "Zobrazí obrázek do okna při otevření."
 4537 
 4538 #: ../src/XFileImage.cpp:753
 4539 msgid "&About X File Image"
 4540 msgstr "&O X File Image"
 4541 
 4542 #: ../src/XFileImage.cpp:753
 4543 msgid "About X File Image."
 4544 msgstr "O X File Image."
 4545 
 4546 #: ../src/XFileImage.cpp:1255
 4547 #, c-format
 4548 msgid ""
 4549 "X File Image Version %s is a simple image viewer.\n"
 4550 "\n"
 4551 msgstr ""
 4552 "X File Image %s je jednoduchý prohlížeč obrázků.\n"
 4553 "\n"
 4554 
 4555 #: ../src/XFileImage.cpp:1257
 4556 msgid "About X File Image"
 4557 msgstr "O X File Image"
 4558 
 4559 #: ../src/XFileImage.cpp:1364 ../src/XFileImage.cpp:1370
 4560 #: ../src/XFileImage.cpp:1386
 4561 msgid "Error Loading Image"
 4562 msgstr "Chyba při načítání obrázku"
 4563 
 4564 #: ../src/XFileImage.cpp:1364 ../src/XFileImage.cpp:1370
 4565 #, c-format
 4566 msgid "Unsupported type: %s"
 4567 msgstr "Nepodporovaný typ: %s"
 4568 
 4569 #: ../src/XFileImage.cpp:1386
 4570 msgid "Unable to load image, the file may be corrupted"
 4571 msgstr "Nemohu načíst obrázek, soubor může být poškozen"
 4572 
 4573 #: ../src/XFileImage.cpp:1426
 4574 msgid ""
 4575 "Change will be taken into account after restart.\n"
 4576 "Restart X File Image now?"
 4577 msgstr ""
 4578 "Změna bude načtena po restartu.\n"
 4579 "Restartovat X File Image teď?"
 4580 
 4581 #: ../src/XFileImage.cpp:1541
 4582 msgid "Open Image"
 4583 msgstr "Otevřít obrázek"
 4584 
 4585 #: ../src/XFileImage.cpp:1570 ../src/WriteWindow.cpp:1854
 4586 msgid ""
 4587 "Print command: \n"
 4588 "(ex: lpr -P <printer>)"
 4589 msgstr ""
 4590 "Vložte příkaz pro tisk: \n"
 4591 "(např: lpr -P <printer>)"
 4592 
 4593 #. Usage message
 4594 #: ../src/XFileImage.cpp:2607
 4595 msgid ""
 4596 "\n"
 4597 "Usage: xfi [options] [image] \n"
 4598 "\n"
 4599 "  [options] can be any of the following:\n"
 4600 "\n"
 4601 "    -h, --help     Print (this) help screen and exit.\n"
 4602 "    -v, --version   Print version information and exit.\n"
 4603 "\n"
 4604 "  [image] is the path to the image file you want to open on start up.\n"
 4605 "\n"
 4606 msgstr ""
 4607 "\n"
 4608 "Použití: xfi [options] [image] \n"
 4609 "\n"
 4610 "  [options] mohou být následující:\n"
 4611 "\n"
 4612 "    -h, --help     Vypíše nápovědu a skončí.\n"
 4613 "    -v, --version   Vypíše verzi a skončí.\n"
 4614 "\n"
 4615 "  [image] je cesta k obrázku, který chcete otevřít při startu.\n"
 4616 "\n"
 4617 
 4618 #. Construct
 4619 #. Set title
 4620 #: ../src/WriteWindow.cpp:171 ../src/WriteWindow.cpp:178
 4621 msgid "XFileWrite Preferences"
 4622 msgstr "Nastavení XFileWrite"
 4623 
 4624 #. First tab - Editor
 4625 #: ../src/WriteWindow.cpp:197
 4626 msgid "&Editor"
 4627 msgstr "&Editor"
 4628 
 4629 #: ../src/WriteWindow.cpp:199 ../src/WriteWindow.cpp:220
 4630 msgid "Text"
 4631 msgstr "Text"
 4632 
 4633 #: ../src/WriteWindow.cpp:202
 4634 msgid "Wrap margin:"
 4635 msgstr "Zmenšit okraj:"
 4636 
 4637 #: ../src/WriteWindow.cpp:207
 4638 msgid "Tabulation size:"
 4639 msgstr "Velikost tabulátoru (odsazení):"
 4640 
 4641 #: ../src/WriteWindow.cpp:212
 4642 msgid "Strip carriage returns:"
 4643 msgstr "Odebrat znaky return:"
 4644 
 4645 #. Second tab - Colors
 4646 #: ../src/WriteWindow.cpp:218
 4647 msgid "&Colors"
 4648 msgstr "&Barvy"
 4649 
 4650 #: ../src/WriteWindow.cpp:222
 4651 msgid "Lines"
 4652 msgstr "Řádky"
 4653 
 4654 #: ../src/WriteWindow.cpp:225
 4655 msgid "Background:"
 4656 msgstr "Pozadí:"
 4657 
 4658 #: ../src/WriteWindow.cpp:228
 4659 msgid "Text:"
 4660 msgstr "Text:"
 4661 
 4662 #: ../src/WriteWindow.cpp:231
 4663 msgid "Selected text background:"
 4664 msgstr "Vybraná barva pozadí"
 4665 
 4666 #: ../src/WriteWindow.cpp:234
 4667 msgid "Selected text:"
 4668 msgstr "Vybraný text:"
 4669 
 4670 #: ../src/WriteWindow.cpp:237
 4671 msgid "Highlighted text background:"
 4672 msgstr "Pozadí zvýrazněného textu:"
 4673 
 4674 #: ../src/WriteWindow.cpp:240
 4675 msgid "Highlighted text:"
 4676 msgstr "Zvýrazněný text:"
 4677 
 4678 #: ../src/WriteWindow.cpp:243
 4679 msgid "Cursor:"
 4680 msgstr "Kurzor:"
 4681 
 4682 #: ../src/WriteWindow.cpp:246
 4683 msgid "Line numbers background:"
 4684 msgstr "Barva pozadí čísel řádků"
 4685 
 4686 #: ../src/WriteWindow.cpp:249
 4687 msgid "Line numbers foreground:"
 4688 msgstr "Barva textu čísel řádků"
 4689 
 4690 #: ../src/WriteWindow.cpp:602 ../src/foxhacks.cpp:862
 4691 msgid "&Search"
 4692 msgstr "&Vyhledat"
 4693 
 4694 #: ../src/WriteWindow.cpp:610
 4695 msgid "&Window"
 4696 msgstr "&Okno"
 4697 
 4698 #. Caption before number
 4699 #: ../src/WriteWindow.cpp:643
 4700 msgid " Lines:"
 4701 msgstr " Řádky:"
 4702 
 4703 #. Caption before number
 4704 #: ../src/WriteWindow.cpp:650
 4705 msgid " Col:"
 4706 msgstr " Sloupec:"
 4707 
 4708 #. Caption before number
 4709 #: ../src/WriteWindow.cpp:657
 4710 msgid " Line:"
 4711 msgstr " Řádek:"
 4712 
 4713 #: ../src/WriteWindow.cpp:661
 4714 msgid "New"
 4715 msgstr "Nový"
 4716 
 4717 #: ../src/WriteWindow.cpp:661 ../src/WriteWindow.cpp:741
 4718 msgid "Create new document."
 4719 msgstr "Vytvoří nový dokument."
 4720 
 4721 #: ../src/WriteWindow.cpp:664 ../src/WriteWindow.cpp:747
 4722 msgid "Open document file."
 4723 msgstr "Otevře dokument."
 4724 
 4725 #: ../src/WriteWindow.cpp:667
 4726 msgid "Save"
 4727 msgstr "Uložit"
 4728 
 4729 #: ../src/WriteWindow.cpp:667
 4730 msgid "Save document."
 4731 msgstr "Uloží dokument."
 4732 
 4733 #: ../src/WriteWindow.cpp:670
 4734 msgid "Close"
 4735 msgstr "Zavřít"
 4736 
 4737 #: ../src/WriteWindow.cpp:670
 4738 msgid "Close document file."
 4739 msgstr "Zavře dokument."
 4740 
 4741 #: ../src/WriteWindow.cpp:677 ../src/WriteWindow.cpp:768
 4742 msgid "Print document."
 4743 msgstr "Vytiskne dokument."
 4744 
 4745 #: ../src/WriteWindow.cpp:680
 4746 msgid "Quit"
 4747 msgstr "Ukončit"
 4748 
 4749 #: ../src/WriteWindow.cpp:680 ../src/WriteWindow.cpp:788
 4750 msgid "Quit X File Write."
 4751 msgstr "Ukončí X File Write."
 4752 
 4753 #: ../src/WriteWindow.cpp:687 ../src/WriteWindow.cpp:810
 4754 msgid "Copy selection to clipboard."
 4755 msgstr "Kopíruje výběr do schránky."
 4756 
 4757 #: ../src/WriteWindow.cpp:690
 4758 msgid "Cut"
 4759 msgstr "Vyjmout"
 4760 
 4761 #: ../src/WriteWindow.cpp:690 ../src/WriteWindow.cpp:816
 4762 msgid "Cut selection to clipboard."
 4763 msgstr "Vyjme výběr do schránky."
 4764 
 4765 #: ../src/WriteWindow.cpp:693
 4766 msgid "Paste"
 4767 msgstr "Vložit"
 4768 
 4769 #: ../src/WriteWindow.cpp:693
 4770 msgid "Paste clipboard."
 4771 msgstr "Vloží ze schránky."
 4772 
 4773 #: ../src/WriteWindow.cpp:700 ../src/WriteWindow.cpp:841
 4774 msgid "Goto line number."
 4775 msgstr "Přejde na číslo řádku."
 4776 
 4777 #: ../src/WriteWindow.cpp:707
 4778 msgid "Undo"
 4779 msgstr "Zpět"
 4780 
 4781 #: ../src/WriteWindow.cpp:707 ../src/WriteWindow.cpp:795
 4782 msgid "Undo last change."
 4783 msgstr "Vrátí poslední změnu."
 4784 
 4785 #: ../src/WriteWindow.cpp:710
 4786 msgid "Redo"
 4787 msgstr "Znovu"
 4788 
 4789 #: ../src/WriteWindow.cpp:710 ../src/WriteWindow.cpp:801
 4790 msgid "Redo last undo."
 4791 msgstr "Vrátí poslední zpět."
 4792 
 4793 #: ../src/WriteWindow.cpp:717
 4794 msgid "Search text."
 4795 msgstr "Najde text."
 4796 
 4797 #: ../src/WriteWindow.cpp:720
 4798 msgid "Search selection backward"
 4799 msgstr "Najít vybraný pozpátku"
 4800 
 4801 #: ../src/WriteWindow.cpp:720 ../src/WriteWindow.cpp:875
 4802 msgid "Search backward for selected text."
 4803 msgstr "Hledá další výskyt pozpátku."
 4804 
 4805 #: ../src/WriteWindow.cpp:723
 4806 msgid "Search selection forward"
 4807 msgstr "Najít vybrané dopředně"
 4808 
 4809 #: ../src/WriteWindow.cpp:723 ../src/WriteWindow.cpp:881
 4810 msgid "Search forward for selected text."
 4811 msgstr "Hledá další výskyt dopředně."
 4812 
 4813 #: ../src/WriteWindow.cpp:730
 4814 msgid "Word wrap on"
 4815 msgstr "Zapnout dělení slov"
 4816 
 4817 #: ../src/WriteWindow.cpp:730
 4818 msgid "Set word wrap on."
 4819 msgstr "Zapíná mód dělení slov."
 4820 
 4821 #: ../src/WriteWindow.cpp:730
 4822 msgid "Word wrap off"
 4823 msgstr "Vypnout dělení slov"
 4824 
 4825 #: ../src/WriteWindow.cpp:730
 4826 msgid "Set word wrap off."
 4827 msgstr "Vypíná mód dělení slov."
 4828 
 4829 #: ../src/WriteWindow.cpp:733
 4830 msgid "Show line numbers"
 4831 msgstr "Zobrazit čísla řádek"
 4832 
 4833 #: ../src/WriteWindow.cpp:733
 4834 msgid "Show line numbers."
 4835 msgstr "Zobrazí čísla řádek."
 4836 
 4837 #: ../src/WriteWindow.cpp:733
 4838 msgid "Hide line numbers"
 4839 msgstr "Skrýt čísla řádek"
 4840 
 4841 #: ../src/WriteWindow.cpp:733
 4842 msgid "Hide line numbers."
 4843 msgstr "Skryje čísla řádek."
 4844 
 4845 #: ../src/WriteWindow.cpp:741
 4846 #, fuzzy
 4847 msgid "&New"
 4848 msgstr "&Nový..."
 4849 
 4850 #: ../src/WriteWindow.cpp:753
 4851 msgid "Save changes to file."
 4852 msgstr "Uloží změny do souboru."
 4853 
 4854 #: ../src/WriteWindow.cpp:758
 4855 msgid "Save &As..."
 4856 msgstr "Uložit &jako..."
 4857 
 4858 #: ../src/WriteWindow.cpp:758
 4859 msgid "Save document to another file."
 4860 msgstr "Uloží dokument do jiného souboru."
 4861 
 4862 #: ../src/WriteWindow.cpp:761
 4863 msgid "Close document."
 4864 msgstr "Zavře dokument."
 4865 
 4866 #: ../src/WriteWindow.cpp:782
 4867 msgid "&Clear Recent Files"
 4868 msgstr "&Vyčistit nedávné dokumenty"
 4869 
 4870 #: ../src/WriteWindow.cpp:795 ../src/WriteWindow.cpp:848
 4871 msgid "&Undo"
 4872 msgstr "&Zpět"
 4873 
 4874 #: ../src/WriteWindow.cpp:801 ../src/WriteWindow.cpp:849
 4875 msgid "&Redo"
 4876 msgstr "Zn&ovu"
 4877 
 4878 #: ../src/WriteWindow.cpp:806
 4879 msgid "Revert to &saved"
 4880 msgstr "Vrátit se k &uloženému"
 4881 
 4882 #: ../src/WriteWindow.cpp:806
 4883 msgid "Revert to saved document."
 4884 msgstr "Vrátí se k uloženému dokumentu."
 4885 
 4886 #: ../src/WriteWindow.cpp:816 ../src/WriteWindow.cpp:852
 4887 msgid "Cu&t"
 4888 msgstr "Vy&jmout"
 4889 
 4890 #: ../src/WriteWindow.cpp:822
 4891 msgid "Paste from clipboard."
 4892 msgstr "Vloží ze schránky."
 4893 
 4894 #: ../src/WriteWindow.cpp:829
 4895 msgid "Lo&wer-case"
 4896 msgstr "&Malá písmena"
 4897 
 4898 #: ../src/WriteWindow.cpp:829
 4899 msgid "Change to lower case."
 4900 msgstr "Změní na malá písmena."
 4901 
 4902 #: ../src/WriteWindow.cpp:835
 4903 msgid "Upp&er-case"
 4904 msgstr "&Velká písmena"
 4905 
 4906 #: ../src/WriteWindow.cpp:835
 4907 msgid "Change to upper case."
 4908 msgstr "Změní na velká písmena."
 4909 
 4910 #: ../src/WriteWindow.cpp:841
 4911 msgid "&Goto line..."
 4912 msgstr "&Jít na řádek..."
 4913 
 4914 #: ../src/WriteWindow.cpp:854
 4915 msgid "Select &All"
 4916 msgstr "Vybrat vš&e"
 4917 
 4918 #: ../src/WriteWindow.cpp:859
 4919 msgid "&Status line"
 4920 msgstr "&Stavový řádek"
 4921 
 4922 #: ../src/WriteWindow.cpp:859
 4923 msgid "Display status line."
 4924 msgstr "Zobrazí stavový řádek."
 4925 
 4926 #: ../src/WriteWindow.cpp:863
 4927 msgid "&Search..."
 4928 msgstr "&Najít..."
 4929 
 4930 #: ../src/WriteWindow.cpp:863
 4931 msgid "Search for a string."
 4932 msgstr "Najde řetězec."
 4933 
 4934 #: ../src/WriteWindow.cpp:869
 4935 msgid "&Replace..."
 4936 msgstr "&Nahradit..."
 4937 
 4938 #: ../src/WriteWindow.cpp:869
 4939 msgid "Search for a string and replace with another."
 4940 msgstr "Nahradí řetězec."
 4941 
 4942 #: ../src/WriteWindow.cpp:875
 4943 msgid "Search sel. &backward"
 4944 msgstr "Najít vybrané &pozpátku"
 4945 
 4946 #: ../src/WriteWindow.cpp:881
 4947 msgid "Search sel. &forward"
 4948 msgstr "Najít vybrané &dopředu"
 4949 
 4950 #: ../src/WriteWindow.cpp:889
 4951 msgid "&Word wrap"
 4952 msgstr "&Dělení slov"
 4953 
 4954 #: ../src/WriteWindow.cpp:889
 4955 msgid "Toggle word wrap mode."
 4956 msgstr "Přepíná mód dělení slov."
 4957 
 4958 #: ../src/WriteWindow.cpp:895
 4959 msgid "&Line numbers"
 4960 msgstr "Čí&sla řádek"
 4961 
 4962 #: ../src/WriteWindow.cpp:895
 4963 msgid "Toggle line numbers mode."
 4964 msgstr "Přepíná mód číslování řádků."
 4965 
 4966 #: ../src/WriteWindow.cpp:900
 4967 msgid "&Overstrike"
 4968 msgstr "&Přepisovat"
 4969 
 4970 #: ../src/WriteWindow.cpp:900
 4971 msgid "Toggle overstrike mode."
 4972 msgstr "Přepíná mód přepisování."
 4973 
 4974 #: ../src/WriteWindow.cpp:902
 4975 msgid "&Font..."
 4976 msgstr "&Font..."
 4977 
 4978 #: ../src/WriteWindow.cpp:902
 4979 msgid "Change text font."
 4980 msgstr "Změní font textů"
 4981 
 4982 #: ../src/WriteWindow.cpp:903
 4983 msgid "&More preferences..."
 4984 msgstr "&Další volby..."
 4985 
 4986 #: ../src/WriteWindow.cpp:903
 4987 msgid "Change other options."
 4988 msgstr "Změní další volby."
 4989 
 4990 #: ../src/WriteWindow.cpp:959
 4991 #, fuzzy
 4992 msgid "&About X File Write"
 4993 msgstr "O X File Write"
 4994 
 4995 #: ../src/WriteWindow.cpp:959
 4996 msgid "About X File Write."
 4997 msgstr "O X File Write."
 4998 
 4999 #: ../src/WriteWindow.cpp:1082
 5000 #, c-format
 5001 msgid "File is too big: %s (%d bytes)"
 5002 msgstr "Soubor je příliš velký: %s (%d bytů)"
 5003 
 5004 #: ../src/WriteWindow.cpp:1094
 5005 #, c-format
 5006 msgid "Unable to read file: %s"
 5007 msgstr "Nemohu otevřít soubor: %s"
 5008 
 5009 #: ../src/WriteWindow.cpp:1157 ../src/WriteWindow.cpp:1167
 5010 #: ../src/WriteWindow.cpp:1189
 5011 msgid "Error Saving File"
 5012 msgstr "Chyba při ukládání souboru"
 5013 
 5014 #: ../src/WriteWindow.cpp:1167
 5015 #, c-format
 5016 msgid "File is too big: %s"
 5017 msgstr "Soubor je příliš velký: %s"
 5018 
 5019 #: ../src/WriteWindow.cpp:1189
 5020 #, c-format
 5021 msgid "File: %s truncated."
 5022 msgstr "Soubor: %s rozdělen."
 5023 
 5024 #: ../src/WriteWindow.cpp:1205 ../src/XFileWrite.cpp:287
 5025 #: ../src/XFileWrite.cpp:301
 5026 msgid "untitled"
 5027 msgstr "nepojmenovaný"
 5028 
 5029 #: ../src/WriteWindow.cpp:1213
 5030 #, c-format
 5031 msgid "untitled%d"
 5032 msgstr "nepojmenovaný%d"
 5033 
 5034 #: ../src/WriteWindow.cpp:1460
 5035 #, c-format
 5036 msgid ""
 5037 "X File Write Version %s is a simple text editor.\n"
 5038 "\n"
 5039 msgstr ""
 5040 "X File Write %s je jednoduchý textový editor.\n"
 5041 "\n"
 5042 
 5043 #: ../src/WriteWindow.cpp:1462
 5044 msgid "About X File Write"
 5045 msgstr "O X File Write"
 5046 
 5047 #: ../src/WriteWindow.cpp:1484
 5048 msgid "Change Font"
 5049 msgstr "Změnit font"
 5050 
 5051 #: ../src/WriteWindow.cpp:1524
 5052 msgid "Text Files"
 5053 msgstr "Textové soubory"
 5054 
 5055 #: ../src/WriteWindow.cpp:1525
 5056 msgid "C Source Files"
 5057 msgstr "C zdrojové soubory"
 5058 
 5059 #: ../src/WriteWindow.cpp:1526 ../src/WriteWindow.cpp:1527
 5060 #: ../src/WriteWindow.cpp:1528
 5061 msgid "C++ Source Files"
 5062 msgstr "C++ zdrojové soubory"
 5063 
 5064 #: ../src/WriteWindow.cpp:1529
 5065 msgid "C/C++ Header Files"
 5066 msgstr "C/C++ hlavičkové soubory"
 5067 
 5068 #: ../src/WriteWindow.cpp:1530 ../src/WriteWindow.cpp:1531
 5069 msgid "HTML Files"
 5070 msgstr "HTML soubory"
 5071 
 5072 #: ../src/WriteWindow.cpp:1532
 5073 msgid "PHP Files"
 5074 msgstr "PHP soubory"
 5075 
 5076 #: ../src/WriteWindow.cpp:1653
 5077 msgid "Unsaved Document"
 5078 msgstr "Neuložený dokument"
 5079 
 5080 #: ../src/WriteWindow.cpp:1653
 5081 #, c-format
 5082 msgid "Save %s to file?"
 5083 msgstr "Uložit soubor %s?"
 5084 
 5085 #: ../src/WriteWindow.cpp:1663 ../src/WriteWindow.cpp:1725
 5086 msgid "Save Document"
 5087 msgstr "Uložit dokument"
 5088 
 5089 #: ../src/WriteWindow.cpp:1673 ../src/WriteWindow.cpp:1735
 5090 msgid "Overwrite Document"
 5091 msgstr "Přepsat dokument"
 5092 
 5093 #: ../src/WriteWindow.cpp:1673 ../src/WriteWindow.cpp:1735
 5094 #, c-format
 5095 msgid "Overwrite existing document: %s?"
 5096 msgstr "Přepsat existující dokument: %s?"
 5097 
 5098 #: ../src/WriteWindow.cpp:1824
 5099 msgid " (changed)"
 5100 msgstr " (změněn)"
 5101 
 5102 #: ../src/WriteWindow.cpp:1834
 5103 msgid " (read only)"
 5104 msgstr " (jen pro čtení)"
 5105 
 5106 #: ../src/WriteWindow.cpp:1945
 5107 msgid "READ ONLY"
 5108 msgstr "JEN PRO ČTENÍ"
 5109 
 5110 #: ../src/WriteWindow.cpp:1950
 5111 msgid "OVR"
 5112 msgstr "OVR"
 5113 
 5114 #: ../src/WriteWindow.cpp:1950
 5115 msgid "INS"
 5116 msgstr "INS"
 5117 
 5118 #: ../src/WriteWindow.cpp:2054
 5119 msgid "File Was Changed"
 5120 msgstr "Soubor byl změněn"
 5121 
 5122 #: ../src/WriteWindow.cpp:2054
 5123 #, c-format
 5124 msgid ""
 5125 "%s\n"
 5126 "was changed by another program. Reload this file from disk?"
 5127 msgstr ""
 5128 "%s\n"
 5129 "byl změněn jiným programem. Načíst ho z disku?"
 5130 
 5131 #: ../src/WriteWindow.cpp:2115
 5132 msgid "Replace"
 5133 msgstr "Nahradit"
 5134 
 5135 #: ../src/WriteWindow.cpp:2276
 5136 msgid "Goto Line"
 5137 msgstr "Jít na řádek"
 5138 
 5139 #: ../src/WriteWindow.cpp:2276
 5140 msgid "&Goto line number:"
 5141 msgstr "&Jít na řádek:"
 5142 
 5143 #. Usage message
 5144 #: ../src/XFileWrite.cpp:138
 5145 msgid ""
 5146 "\n"
 5147 "Usage: xfw [options] [file1] [file2] [file3]...\n"
 5148 "\n"
 5149 "  [options] can be any of the following:\n"
 5150 "\n"
 5151 "    -r, --read-only  Open files in read-only mode.\n"
 5152 "    -h, --help     Print (this) help screen and exit.\n"
 5153 "    -v, --version   Print version information and exit.\n"
 5154 "\n"
 5155 "  [file1] [file2] [file3]... are the path(s) to the file(s) you want to "
 5156 "open on start up.\n"
 5157 "\n"
 5158 msgstr ""
 5159 "\n"
 5160 "Použití: xfw [options] [file1] [file2] [file3]...\n"
 5161 "\n"
 5162 "  [options] mohou být následující:\n"
 5163 "\n"
 5164 "    -r, --read-only  Otevře soubory jen pro čtení.\n"
 5165 "    -h, --help     Zobrazí nápovědu a skončí.\n"
 5166 "    -v, --version   Zobrazí verzi a skončí.\n"
 5167 "\n"
 5168 "  [file1] [file2] [file3] jsou cesty k souborům, které chcete otevřít při "
 5169 "startu.\n"
 5170 "\n"
 5171 
 5172 #: ../src/foxhacks.cpp:164
 5173 msgid "Root folder"
 5174 msgstr "Kořenový adresář"
 5175 
 5176 #: ../src/foxhacks.cpp:779
 5177 msgid "Ready."
 5178 msgstr "Připraven."
 5179 
 5180 #: ../src/foxhacks.cpp:807
 5181 msgid "&Replace"
 5182 msgstr "&Nahradit"
 5183 
 5184 #: ../src/foxhacks.cpp:808
 5185 msgid "Re&place All"
 5186 msgstr "Na&hradit vše"
 5187 
 5188 #: ../src/foxhacks.cpp:816
 5189 msgid "Search for:"
 5190 msgstr "Vyhledat:"
 5191 
 5192 #: ../src/foxhacks.cpp:828
 5193 msgid "Replace with:"
 5194 msgstr "Nahradit za:"
 5195 
 5196 #: ../src/foxhacks.cpp:841
 5197 msgid "Ex&act"
 5198 msgstr "Pře&sně"
 5199 
 5200 #: ../src/foxhacks.cpp:842
 5201 msgid "&Ignore Case"
 5202 msgstr "I&gnorovat velikost písmen"
 5203 
 5204 #: ../src/foxhacks.cpp:843
 5205 msgid "E&xpression"
 5206 msgstr "Vý&raz"
 5207 
 5208 #: ../src/foxhacks.cpp:844
 5209 msgid "&Backward"
 5210 msgstr "&Zpět"
 5211 
 5212 #: ../src/help.h:7
 5213 #, fuzzy, c-format
 5214 msgid ""
 5215 "\n"
 5216 " \n"
 5217 " \n"
 5218 "                  XFE, X File Explorer File Manager\n"
 5219 " \n"
 5220 "                   <http://roland65.free.fr/xfe>\n"
 5221 "                 <http://sourceforge.net/projects/xfe>\n"
 5222 " \n"
 5223 " \n"
 5224 " \n"
 5225 " [This help file is best viewed using a fixed text font. You can set it by "
 5226 "using the font tab of the Preferences dialog.]\n"
 5227 " \n"
 5228 " \n"
 5229 " \n"
 5230 " This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 5231 "under the terms of the GNU\n"
 5232 " General Public License as published by the Free Software Foundation; "
 5233 "either version 2, or (at your option)\n"
 5234 " any later version.\n"
 5235 " \n"
 5236 " This program is distributed in the hope that it will be useful, but "
 5237 "WITHOUT ANY WARRANTY; \n"
 5238 " without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
 5239 "PARTICULAR PURPOSE. \n"
 5240 " See the GNU General Public License for more details.\n"
 5241 " \n"
 5242 " \n"
 5243 " \n"
 5244 "  Description\n"
 5245 "  =-=-=-=-=-=\n"
 5246 " \n"
 5247 " X File Explorer (Xfe) is a lightweight file manager for X11, written using "
 5248 "the FOX toolkit.\n"
 5249 " It is desktop independent and can easily be customized.\n"
 5250 " It has Commander or Explorer styles and it is very fast and small.\n"
 5251 " Xfe is based on the popular, but discontinued X Win Commander, originally "
 5252 "written by Maxim Baranov.\n"
 5253 " \n"
 5254 " \n"
 5255 " \n"
 5256 "  Features\n"
 5257 "  =-=-=-=-=\n"
 5258 " \n"
 5259 "   - Very fast graphic user interface\n"
 5260 "   - UTF-8 support\n"
 5261 "   - Commander/Explorer interface with four file manager modes : a) one "
 5262 "panel, b) a folder tree\n"
 5263 "    and one panel, c) two panels and d) a folder tree and two panels\n"
 5264 "   - Horizontal or vertical file panels stacking\n"
 5265 "   - Panels synchronization and switching\n"
 5266 "   - Integrated text editor and viewer (X File Write, Xfw)\n"
 5267 "   - Integrated image viewer (X File Image, Xfi)\n"
 5268 "   - Integrated package (rpm or deb) viewer / installer / uninstaller (X "
 5269 "File Package, Xfp)\n"
 5270 "   - Custom shell scripts (like Nautilus scripts)\n"
 5271 "   - Search files and directories\n"
 5272 "   - Natural sort order (foo10.txt comes after foo2.txt...)\n"
 5273 "   - Copy/Cut/Paste files from and to your favorite desktop (GNOME/KDE/"
 5274 "XFCE/ROX)\n"
 5275 "   - Drag and Drop files from and to your favorite desktop (GNOME/KDE/XFCE/"
 5276 "ROX)\n"
 5277 "   - Disk usage command \n"
 5278 "   - Root mode with authentication by su or sudo\n"
 5279 "   - Status line\n"
 5280 "   - File associations\n"
 5281 "   - Optional trash can for file delete operations (compliant with "
 5282 "freedesktop.org standards)\n"
 5283 "   - Auto save registry\n"
 5284 "   - Double click or single click file and folder navigation\n"
 5285 "   - Mouse right click pop-up menu in tree list and file list\n"
 5286 "   - Change file attributes\n"
 5287 "   - Mount/Unmount devices (Linux only)\n"
 5288 "   - Warn when mount point are not responding (Linux only)\n"
 5289 "   - Toolbars\n"
 5290 "   - Bookmarks\n"
 5291 "   - Back and forward history lists for folder navigation\n"
 5292 "   - Color themes (GNOME, KDE, Windows...)\n"
 5293 "   - Icon themes (Xfe, GNOME, KDE, Tango, Windows...)\n"
 5294 "   - Control themes (Standard or Clearlooks like)\n"
 5295 "   - Create archives (tar, compress, zip, gzip, bzip2, xz and 7zip formats "
 5296 "are supported)\n"
 5297 "   - File comparison (through external tool)\n"
 5298 "   - Extract archives (tar, compress, zip, gzip, bzip2, xz, lzh, rar, ace, "
 5299 "arj and 7zip formats are supported)\n"
 5300 "   - Tooltips with file properties\n"
 5301 "   - Progress bars or dialogs for lengthy file operations\n"
 5302 "   - Thumbnails image previews\n"
 5303 "   - Configurable key bindings\n"
 5304 "   - Startup notification (optional)\n"
 5305 "   - and much more...\n"
 5306 " \n"
 5307 " \n"
 5308 " \n"
 5309 "  Default Key bindings\n"
 5310 "  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=\n"
 5311 " \n"
 5312 " Below are the global default key bindings. These key bindings are common "
 5313 "to all X File applications.\n"
 5314 " \n"
 5315 "   * Select all             - Ctrl-A\n"
 5316 "   * Copy to clipboard         - Ctrl-C\n"
 5317 "   * Search               - Ctrl-F\n"
 5318 "   * Search previous          - Ctrl-Shift-G\n"
 5319 "   * Search next            - Ctrl-G\n"
 5320 "   * Go to home folder         - Ctrl-H\n"
 5321 "   * Invert selection          - Ctrl-I\n"
 5322 "   * Open file             - Ctrl-O\n"
 5323 "   * Print file             - Ctrl-P\n"
 5324 "   * Quit application          - Ctrl-Q\n"
 5325 "   * Paste from clipboard        - Ctrl-V\n"
 5326 "   * Close window            - Ctrl-W\n"
 5327 "   * Cut to clipboard          - Ctrl-X\n"
 5328 "   * Deselect all            - Ctrl-Z\n"
 5329 "   * Display help            - F1\n"
 5330 "   * Create new file          - Ctrl-N\n"
 5331 "   * Create new folder         - F7\n"
 5332 "   * Big icon list           - F10\n"
 5333 "   * Small icon list          - F11\n"
 5334 "   * Detailed file list         - F12\n"
 5335 "   * Toggle display hidden files    - Ctrl-F6\n"
 5336 "   * Toggle display thumbnails     - Ctrl-F7\n"
 5337 "   * Vertical panels          - Ctrl-Shift-F1\n"
 5338 "   * Horizontal panels         - Ctrl-Shift-F2\n"
 5339 "   * Go to working folder        - Shift-F2\n"
 5340 "   * Go to parent folder        - Backspace\n"
 5341 "   * Go to previous folder       - Ctrl-Backspace\n"
 5342 "   * Go to next folder         - Shift-Backspace\n"
 5343 " \n"
 5344 " \n"
 5345 " Below are the default X File Explorer key bindings. These key bindings are "
 5346 "specific to the Xfe application.\n"
 5347 " \n"
 5348 "   * Add bookmark           - Ctrl-B\n"
 5349 "   * Filter files           - Ctrl-D\n"
 5350 "   * Execute command          - Ctrl-E\n"
 5351 "   * Create new symbolic link     - Ctrl-J\n"
 5352 "   * Switch panels           - Ctrl-K\n"
 5353 "   * Clear location bar        - Ctrl-L\n"
 5354 "   * Mount file system (Linux only)  - Ctrl-M\n"
 5355 "   * Rename file            - F2\n"
 5356 "   * Refresh panels          - Ctrl-R\n"
 5357 "   * Symlink files to location     - Ctrl-S\n"
 5358 "   * Launch terminal          - Ctrl-T\n"
 5359 "   * Unmount file system (Linux only) - Ctrl-U\n"
 5360 "   * Synchronize panels        - Ctrl-Y\n"
 5361 "   * Create new window         - F3\n"
 5362 "   * Edit               - F4\n"
 5363 "   * Copy files to location      - F5\n"
 5364 "   * Move files to location      - F6\n"
 5365 "   * File properties          - F9\n"
 5366 "   * One panel mode          - Ctrl-F1\n"
 5367 "   * Tree and panel mode        - Ctrl-F2\n"
 5368 "   * Two panels mode          - Ctrl-F3\n"
 5369 "   * Tree and two panels mode     - Ctrl-F4\n"
 5370 "   * Toggle display hidden folders   - Ctrl-F5\n"
 5371 "   * Go to trash can          - Ctrl-F8\n"
 5372 "   * Create new root window      - Shift-F3\n"
 5373 "   * View               - Shift-F4\n"
 5374 "   * Move files to trash can      - Del\n"
 5375 "   * Restore files from trash can   - Alt-Del\n"
 5376 "   * Delete files           - Shift-Del\n"
 5377 "   * Empty trash can          - Ctrl-Del\n"
 5378 " \n"
 5379 " \n"
 5380 " Below are the default X File Image key bindings. These key bindings are "
 5381 "specific to the Xfi application.\n"
 5382 " \n"
 5383 "   * Zoom to fit window        - Ctrl-F\n"
 5384 "   * Mirror image horizontally     - Ctrl-H\n"
 5385 "   * Zoom image to 100%        - Ctrl-I\n"
 5386 "   * Rotate image to left       - Ctrl-L\n"
 5387 "   * Rotate image to right       - Ctrl-R\n"
 5388 "   * Mirror image vertically      - Ctrl-V\n"
 5389 " \n"
 5390 " \n"
 5391 " Below are the default X File Write key bindings. These key bindings are "
 5392 "specific to the Xfw application.\n"
 5393 " \n"
 5394 "   * Toggle word wrap mode       - Ctrl-K\n"
 5395 "   * Goto line             - Ctrl-L\n"
 5396 "   * Create new document        - Ctrl-N\n"
 5397 "   * Replace string          - Ctrl-R\n"
 5398 "   * Save changes to file       - Ctrl-S\n"
 5399 "   * Toggle line numbers mode     - Ctrl-T\n"
 5400 "   * Toggle upper case mode      - Ctrl-Shift-U\n"
 5401 "   * Toggle lower case mode      - Ctrl-U\n"
 5402 "   * Redo last change         - Ctrl-Y\n"
 5403 "   * Undo last change         - Ctrl-Z\n"
 5404 " \n"
 5405 " \n"
 5406 " X File Package (Xfp) only use some of the global key bindings.\n"
 5407 " \n"
 5408 " Note that all the default key bindings listed above can be customized in "
 5409 "the Xfe Preferences dialog. However,\n"
 5410 " some key actions are hardcoded an cannot be changed. These include:\n"
 5411 " \n"
 5412 "   * Ctrl-+ and Ctrl--         - zoom in and zoom out image in "
 5413 "Xfi\n"
 5414 "   * Shift-F10             - display context menus in Xfe\n"
 5415 "   * Space               - select an item in file list\n"
 5416 "   * Return              - enter folders in file lists, open "
 5417 "files, select button actions, etc.\n"
 5418 "   * Esc                - close current dialog, unselect "
 5419 "files, etc.\n"
 5420 " \n"
 5421 " \n"
 5422 " \n"
 5423 "  Drag and Drop operations\n"
 5424 "  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=\n"
 5425 " \n"
 5426 " Dragging a file or group or files (by moving the mouse while maintaining "
 5427 "the left button pressed)\n"
 5428 " to a folder or a file panel optionally opens a dialog that allows one to "
 5429 "select the file operation: copy,\n"
 5430 " move, link or cancel.\n"
 5431 " \n"
 5432 " \n"
 5433 " \n"
 5434 "  Trash system\n"
 5435 "  =-=-=-=-=-=-=\n"
 5436 " \n"
 5437 " Starting with version 1.32, Xfe implements a trash system that is fully "
 5438 "compliant with the freedesktop.org standards.\n"
 5439 " This allows the user to move files to the trash can and to restore files "
 5440 "from within Xfe or your favorite\n"
 5441 " desktop.\n"
 5442 " Note that the trash files location is now: ~/.local/share/Trash/files\n"
 5443 " \n"
 5444 " \n"
 5445 " \n"
 5446 "  Configuration\n"
 5447 "  =-=-=-=-=-=-=\n"
 5448 " \n"
 5449 " You can perform any Xfe customization (layout, file associations, key "
 5450 "bindings, etc.) without editing any file\n"
 5451 " by hand. However, you may want to understand the configuration principles, "
 5452 "because some customizations can also\n"
 5453 " easily be done by manually editing the configurations files.\n"
 5454 " Be careful to quit Xfe before manually editing any configuration file, "
 5455 "otherwise changes could not be taken\n"
 5456 " into account.\n"
 5457 " \n"
 5458 " The system-wide configuration file xferc is located in /usr/share/xfe, /"
 5459 "usr/local/share/xfe\n"
 5460 " or /opt/local/share/xfe, in the given order of precedence.\n"
 5461 " \n"
 5462 " Starting with version 1.32, the location of the local configuration files "
 5463 "has changed. This is to be compliant\n"
 5464 " with the freedesktop.org standards.\n"
 5465 " \n"
 5466 " The local configuration files for Xfe, Xfw, Xfi, Xfp are now located in "
 5467 "the ~/.config/xfe folder.\n"
 5468 " They are named xferc, xfwrc, xfirc and xfprc.\n"
 5469 " \n"
 5470 " At the very first Xfe run, the system-wide configuration file is copied "
 5471 "into the local configuration file\n"
 5472 " ~/.config/xfe/xferc which does not exists yet. If the system-wide "
 5473 "configuration file is not found\n"
 5474 " (in case of an unusal install place), a dialog asks the user to select the "
 5475 "right place. It is thus easier to\n"
 5476 " customize Xfe (this is particularly true for the file associations) by "
 5477 "hand editing because all the local options are\n"
 5478 " located in the same file.\n"
 5479 " \n"
 5480 " Default PNG icons are located in /usr/share/xfe/icons/xfe-theme or /usr/"
 5481 "local/share/xfe/icons/xfe-theme, depending\n"
 5482 " on your installation. You can easily change the icon theme path in "
 5483 "Preferences dialog.\n"
 5484 " \n"
 5485 " \n"
 5486 " \n"
 5487 "  Scripts\n"
 5488 "  =-=-=-=\n"
 5489 " \n"
 5490 " Custom shell scripts can be executed from within Xfe on the files that are "
 5491 "selected in a panel. You have to first\n"
 5492 " select the files you want to proceed, then right click on the file list "
 5493 "and go to the Scripts sub menu. Last, choose\n"
 5494 " the script you want to apply on the selected files.\n"
 5495 " \n"
 5496 " The script files must be located in the ~/.config/xfe/scripts folder and "
 5497 "have to be executable. You can organize\n"
 5498 " this folder as you like by using sub-folders. You can use the Tools / Go "
 5499 "to script folder menu item to directly go\n"
 5500 " to the script folder and manage it.\n"
 5501 " \n"
 5502 " Here is an example of a simple shell script that list each selected file "
 5503 "on the terminal from where Xfe was launched:\n"
 5504 " \n"
 5505 " #!/bin/sh\n"
 5506 " for arg\n"
 5507 " do\n"
 5508 " /bin/ls -la \"$arg\"\n"
 5509 " done\n"
 5510 " \n"
 5511 " You can of course use programs like xmessage, zenity or kdialog to display "
 5512 "a window with buttons that allows you to\n"
 5513 " interact with the script. Here is a modification of the above example that "
 5514 "uses xmessage:\n"
 5515 " \n"
 5516 " #!/bin/sh\n"
 5517 " (\n"
 5518 " echo \"ls -la\"\n"
 5519 " for arg\n"
 5520 " do\n"
 5521 " /bin/ls -la \"$arg\"\n"
 5522 " done\n"
 5523 " ) | xmessage -file -\n"
 5524 " \n"
 5525 " Most often, it is possible to directly use Nautilus scripts found on the "
 5526 "Internet without modifications.\n"
 5527 " \n"
 5528 " \n"
 5529 " \n"
 5530 " Search files and directories\n"
 5531 " =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=\n"
 5532 " \n"
 5533 " \n"
 5534 " Xfe can quickly search files and directories by using find and grep "
 5535 "command backends. This is done through the\n"
 5536 " Tools / Search files menu item (or by using the Ctrl-F shortcut).\n"
 5537 " \n"
 5538 " In the search window, users can then specify usual search patterns like "
 5539 "name and text, but more sophisticated search\n"
 5540 " options are also available (size, date, permissions, users, groups, follow "
 5541 "symlinks and empty files). Results appear\n"
 5542 " in a file list and users can use the right click menu to manage their "
 5543 "files, the same way as they do in the file\n"
 5544 " panels.\n"
 5545 " \n"
 5546 " The search can be interrupted by clicking on the Stop button or pressing "
 5547 "the Escape key.\n"
 5548 " \n"
 5549 " \n"
 5550 " \n"
 5551 "  Non Latin based languages\n"
 5552 "  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=\n"
 5553 " \n"
 5554 " Xfe can display its user interface and also the file names in non latin "
 5555 "character based languages, provided that you\n"
 5556 " have selected a Unicode font that supports your character set. To select a "
 5557 "suitable font, use the\n"
 5558 " Edit / Preferences / Font menu item.\n"
 5559 " \n"
 5560 " Multilingual Unicode TrueType fonts can be found at this address: http://"
 5561 "www.slovo.info/unifonts.htm\n"
 5562 " \n"
 5563 " \n"
 5564 " \n"
 5565 "  Tips\n"
 5566 "  =-=-=\n"
 5567 " \n"
 5568 " File list\n"
 5569 "   - Select files and right click to open a context menu on the selected "
 5570 "files\n"
 5571 "   - Press Ctrl + right click to open a context menu on the file panel\n"
 5572 "   - When dragging a file/folder to a folder, hold on the mouse on the "
 5573 "folder to open it\n"
 5574 " \n"
 5575 " Tree list\n"
 5576 "   - Select a folder and right click to open a context menu on the "
 5577 "selected folder\n"
 5578 "   - Press Ctrl + right click to open a context menu on the tree panel\n"
 5579 "   - When dragging a file/folder to a folder, hold on the mouse on the "
 5580 "folder to expand it\n"
 5581 " \n"
 5582 " Copy/paste file names\n"
 5583 "   - Select a file and press Ctrl-C to copy its name into the clipboard. "
 5584 "Then in a dialog,press Ctrl-V to paste\n"
 5585 "    the file name.\n"
 5586 "   - In a file operation dialog, select a filename in the line containing "
 5587 "the source name and paste it directly\n"
 5588 "    to the destination using the middle button of your mouse. Then modify "
 5589 "it to suit your needs.\n"
 5590 " \n"
 5591 " Add files to the clipboard\n"
 5592 "   - You can select files from a directory, copy them to the clipboard by "
 5593 "pressing Ctrl-C. This erases the previous\n"
 5594 "    clipboard content. Then, you can move to another directory, select "
 5595 "other files and add them to the clipboard\n"
 5596 "    content by pressing Shift-Ctrl-C. This does not erase the previous "
 5597 "clipboard content. At last, you can move\n"
 5598 "    to the destination and press Ctrl-V to copy all the files you have in "
 5599 "the clipboard. Of course, this also works\n"
 5600 "    with Ctrl-X and Shift-Ctrl-X to cut and paste the files.\n"
 5601 " \n"
 5602 " Startup notification\n"
 5603 "   - Startup notification is the process that displays a feedback (a "
 5604 "sandbox cursor or whatever) to the user when\n"
 5605 "    he has started an action (file copying, application launching, etc.). "
 5606 "Depending on the system, there can be\n"
 5607 "    some issues with startup notification. If Xfe was compiled with "
 5608 "startup notification support, the user can\n"
 5609 "    disable it for all applications at the global Preferences level. He "
 5610 "can also disable it for individual\n"
 5611 "    applications, by using the dedicated option in the first tab of the "
 5612 "Properties dialog. This latter way is\n"
 5613 "    only available when the file is an executable. Disabling startup "
 5614 "notification can be useful when starting\n"
 5615 "    an old application that doesn't support the startup notification "
 5616 "protocol (e.g. Xterm).\n"
 5617 " \n"
 5618 "  Root mode\n"
 5619 "   - If you use the sudo root mode, it can be useful to add password "
 5620 "feedback to the sudo command. For this purpose,\n"
 5621 "    edit your sudoers file like this:\n"
 5622 "      sudo visudo -f /etc/suoders\n"
 5623 "    and then add 'pwfeedback' to the default options, as shown below:\n"
 5624 "      Defaults     env_reset,pwfeedback\n"
 5625 "    After that, you should see stars (like *****) when you type your "
 5626 "password in the small authentication window.\n"
 5627 " \n"
 5628 " \n"
 5629 " \n"
 5630 "  Bugs\n"
 5631 "  =-=-=\n"
 5632 " \n"
 5633 " Please report any found bug to Roland Baudin <roland65@free.fr>. Don't "
 5634 "forget to mention the Xfe version you use,\n"
 5635 " the FOX library version and your system name and version.\n"
 5636 " \n"
 5637 " \n"
 5638 " \n"
 5639 "  Translations\n"
 5640 "  =-=-=-=-=-=-=\n"
 5641 " \n"
 5642 " Xfe is now available in 24 languages but some translations are only "
 5643 "partial. To translate Xfe to your language,\n"
 5644 " open the Xfe.pot file located in the po folder of the source tree with a "
 5645 "software like poedit, kbabel\n"
 5646 " or gtranslator and fill it with your translated strings (be careful to the "
 5647 "hotkeys and c-format characters),\n"
 5648 " and then send it back to me. I'll be pleased to integrate your work in the "
 5649 "next Xfe release.\n"
 5650 " \n"
 5651 " \n"
 5652 " \n"
 5653 "  Patches\n"
 5654 "  =-=-=-=\n"
 5655 " \n"
 5656 " If you have coded some interesting patch, please send it to me, I will try "
 5657 "to include it in the next release...\n"
 5658 " \n"
 5659 " \n"
 5660 " Many thanks to Maxim Baranov for his excellent X Win Commander and to all "
 5661 "people that have provided useful\n"
 5662 " patches, translations, tests and advices.\n"
 5663 " \n"
 5664 " [Last revision: 7/11/2016]\n"
 5665 " \n"
 5666 " "
 5667 msgstr ""
 5668 "\n"
 5669 "\n"
 5670 "\n"
 5671 "                  XFE, X File Explorer File Manager\n"
 5672 " \n"
 5673 "                   <http://roland65.free.fr/xfe>\n"
 5674 "                 <http://sourceforge.net/projects/xfe>\n"
 5675 " \n"
 5676 " \n"
 5677 " \n"
 5678 " [Nejlepší je text číst s fixním fontem. Můžete nastavit na kartě Fonty "
 5679 "dialogu voleb.]\n"
 5680 "\n"
 5681 "\n"
 5682 "\n"
 5683 " Tento program je svobodný software; můžete ho distribuovat a/nebo upravovat "
 5684 "v souladu\n"
 5685 " s ustanoveními GNU General Public License vydané Free Software Foundation;\n"
 5686 " verze 2 nebo (podle vašeho uvážení) pozdější verze.\n"
 5687 " \n"
 5688 " This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 5689 "ANY WARRANTY;\n"
 5690 " without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
 5691 "PARTICULAR PURPOSE.\n"
 5692 " See the GNU General Public License for more details.\n"
 5693 " \n"
 5694 " \n"
 5695 "\n"
 5696 "  Popis\n"
 5697 "  =-=-=-=\n"
 5698 " \n"
 5699 " X File Explorer (Xfe) je lehký souborový manažer pro X11, napsaný použitím "
 5700 "FOX toolkitu.\n"
 5701 " Je nezávislý na pracovním prostředí a jednoduše nastavitelný.\n"
 5702 " Jeho styl je podobný Total Commanderu nebo MS-Exploreru a je velmi rychlý a "
 5703 "malý.\n"
 5704 " Xfe je založen na populárním, ale dále nevyvíjeném X Win Commanderu od "
 5705 "Maxima Baranova.\n"
 5706 " \n"
 5707 " \n"
 5708 "\n"
 5709 "  Vlastnosti\n"
 5710 "  =-=-=-=-=\n"
 5711 " \n"
 5712 "  - Velmi rychlé uživatelské rozhraní\n"
 5713 "  - Podpora UTF-8\n"
 5714 "  - Rozhraní se čtyřmi módy : a) jeden panel, b) strom adresářů\n"
 5715 "   a jeden panel, c) dva panely a d) strom adresářů a dva panely\n"
 5716 "  - Panely se seznamem souborů horizontálně nebo vertikálně\n"
 5717 "  - Synchronizace a přepínaní panelů\n"
 5718 "  - Integrovaný textový editor a prohlížeč (X File Write, Xfw)\n"
 5719 "  - Integrovaný prohlížeč obrázků (X File Image, Xfi)\n"
 5720 "  - Integrovaný prohlížeč / instalátor / od instalátor balíků (rpm nebo "
 5721 "deb) (X File Package, Xfp)\n"
 5722 "  - Uživatelské skripty (jako Nautilus skripty)\n"
 5723 "  - Vyhledávání souborů a adresářů\n"
 5724 "  - Přirozené řazení (foo10.txt bude za foo2.txt...)\n"
 5725 "  - Kopírování/Vyjmutí/Vkládání souborů z a do vašeho oblíbeného "
 5726 "pracovního prostředí (GNOME/KDE/XFCE/ROX)\n"
 5727 "  - Drag and Drop souborů z a do vašeho oblíbeného pracovního prostředí "
 5728 "(GNOME/KDE/XFCE/ROX)\n"
 5729 "  - Root mód s ověřením pomocí su nebo sudo\n"
 5730 "  - Stavový řádek\n"
 5731 "  - Asociace souborů\n"
 5732 "  - Volitelně koš pro mazání (vyhovující standartu freedesktop.org)\n"
 5733 "  - Automatické ukládání nastavení\n"
 5734 "  - Dvoj-klik nebo kliknutí pro navigaci soubory a adresáři\n"
 5735 "  - Vyskakovací menu na pravé kliknutí ve stromu a seznamu souborů\n"
 5736 "  - Změna atributů souboru(ů)\n"
 5737 "  - Připojování/Odpojování zařízení (jen na Linuxu)\n"
 5738 "  - Varování, když přípojný bod neodpovídá (jen na Linuxu)\n"
 5739 "  - Nástrojové lišty\n"
 5740 "  - Záložky\n"
 5741 "  - Seznam s historií dopředu i zpět pro navigaci adresáři\n"
 5742 "  - Barevné téma (GNOME, KDE, Windows...)\n"
 5743 "  - Téma ikon (Xfe, GNOME, KDE, XFCE, Tango, Windows...)\n"
 5744 "  - Téma ovládacích prvků (Standardní nebo Clearlooks)\n"
 5745 "  - Tvorba archívů (formáty tar, compress, zip, gzip, bzip2, xz a 7zip jsou "
 5746 "podporovány)\n"
 5747 "  - Porovnávání souborů (pomocí externích nástrojů)\n"
 5748 "  - Rozbalování archívů (formáty tar, compress, zip, gzip, bzip2, xz, lzh, "
 5749 "rar, ace, arj a 7zip jsou podporovány)\n"
 5750 "  - Tooltipy s vlastnostmi souboru\n"
 5751 "  - Ukazatele průběhu nebo dialogy s průběhem pro dlouhotrvající operace\n"
 5752 "  - Náhledy obrázků\n"
 5753 "  - Nastavitelné přiřazení kláves\n"
 5754 "  - Upozornění při spuštění (volitelně)\n"
 5755 "  - a mnoho dalšího...\n"
 5756 " \n"
 5757 " \n"
 5758 "\n"
 5759 "  Výchozí přiřazení kláves\n"
 5760 "  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=\n"
 5761 " \n"
 5762 " Níže je výchozí globální přiřazení kláves. Toto přiřazení kláves jsou "
 5763 "společné všem X File aplikacím.\n"
 5764 " \n"
 5765 "   * Vybrat vše                - Ctrl-A\n"
 5766 "   * Kopírovat                - Ctrl-C\n"
 5767 "   * Najít                  - Ctrl-F\n"
 5768 "   * Najít předchozí             - Shift-Ctrl-G\n"
 5769 "   * Najít další               - Ctrl-G\n"
 5770 "   * Jít do domovského adresáře        - Ctrl-H\n"
 5771 "   * Obrácený výběr              - Ctrl-I\n"
 5772 "   * Otevření souboru             - Ctrl-O\n"
 5773 "   * Tisk souboru               - Ctrl-P\n"
 5774 "   * Ukončení aplikace            - Ctrl-Q\n"
 5775 "   * Vložit ze schránky            - Ctrl-V\n"
 5776 "   * Zavřít okno               - Ctrl-W\n"
 5777 "   * Vyjmout do schránky           - Ctrl-X\n"
 5778 "   * Zrušit výběr všech            - Ctrl-Z\n"
 5779 "   * Zobrazit nápovědu            - F1\n"
 5780 "   * Vytvořit nový soubor           - F2\n"
 5781 "   * Vytvořit nový adresář          - F7\n"
 5782 "   * Seznam s velkými ikonami         - F10\n"
 5783 "   * Seznam s malými ikonami         - F11\n"
 5784 "   * Detailní seznam             - F12\n"
 5785 "   * Přepnout zobrazení skrytých souborů   - Ctrl-F6\n"
 5786 "   * Přepnout zobrazení náhledů        - Ctrl-F7\n"
 5787 "   * Jít do pracovního adresáře        - Shift-F2\n"
 5788 "   * Jít do nadřazeného adresáře       - Backspace\n"
 5789 "   * Jít do předchozího adresáře       - Ctrl-Backspace\n"
 5790 "   * Jít do dalšího adresáře         - Shift-Backspace\n"
 5791 " \n"
 5792 " \n"
 5793 " Níže je výchozí přiřazení kláves pro X File Explorer, specifické pro "
 5794 "aplikaci Xfe.\n"
 5795 " \n"
 5796 "   * Přidat záložku                - Ctrl-B\n"
 5797 "   * Filtr souborů                - Ctrl-D\n"
 5798 "   * Spustit příkaz                - Ctrl-E\n"
 5799 "   * Vytvořit symbolicky odkaz          - Ctrl-J\n"
 5800 "   * Přepnout panely               - Ctrl-K\n"
 5801 "   * Vyčistit lokační řádek            - Ctrl-L\n"
 5802 "   * Připojit souborový systém (Jen pro Linux)  - Ctrl-M\n"
 5803 "   * Přejmenovat soubor              - Ctrl-N\n"
 5804 "   * Obnovit panely                - Ctrl-R\n"
 5805 "   * Symbolický odkaz do místa          - Ctrl-S\n"
 5806 "   * Spustit terminálu              - Ctrl-T\n"
 5807 "   * Odpojit souborový systém (Jen pro Linux)   - Ctrl-U\n"
 5808 "   * Synchronizovat panely            - Ctrl-Y\n"
 5809 "   * Vytvořit nové okno              - F3\n"
 5810 "   * Editovat                   - F4\n"
 5811 "   * Kopírovat soubor na místo          - F5\n"
 5812 "   * Přesunout soubor na místo          - F6\n"
 5813 "   * Vlastnosti souboru              - F9\n"
 5814 "   * Jeden panel                 - Ctrl-F1\n"
 5815 "   * Strom a panel                - Ctrl-F2\n"
 5816 "   * Dva panely                  - Ctrl-F3\n"
 5817 "   * Strom a dva panely              - Ctrl-F4\n"
 5818 "   * Přepnout zobrazení skrytých adresářů     - Ctrl-F5\n"
 5819 "   * Jít ke koši                 - Ctrl-F8\n"
 5820 "   * Vytvořit nové root okno           - Shift-F3\n"
 5821 "   * Zobrazit                   - Shift-F4\n"
 5822 "   * Přesunout soubory do koše          - Del\n"
 5823 "   * Obnovit soubory z koše            - Alt-Del\n"
 5824 "   * Smazat soubory                - Shift-Del\n"
 5825 "   * Vyprázdnit koš                - Ctrl-Del\n"
 5826 " \n"
 5827 " \n"
 5828 " Níže je výchozí přiřazení kláves pro X File Image, specifické pro aplikaci "
 5829 "Xfi.\n"
 5830 " \n"
 5831 "   * Zobrazit do okna         - Ctrl-F\n"
 5832 "   * Zrcadlit horizontálně      - Ctrl-H\n"
 5833 "   * Zobrazit na 100%         - Ctrl-I\n"
 5834 "   * Otočit doleva          - Ctrl-L\n"
 5835 "   * Otočit doprava          - Ctrl-R\n"
 5836 "   * Zrcadlit vertikálně       - Ctrl-V\n"
 5837 " \n"
 5838 " \n"
 5839 " Níže je výchozí přiřazení kláves pro X File Write, specifické pro aplikaci "
 5840 "Xfw.\n"
 5841 " \n"
 5842 "   * Přepnout mód zalamování     - Ctrl-K\n"
 5843 "   * Jít na řádek           - Ctrl-L\n"
 5844 "   * Vytvořit nový dokument      - Ctrl-N\n"
 5845 "   * Nahradit řetězec         - Ctrl-R\n"
 5846 "   * Uložit změny           - Ctrl-S\n"
 5847 "   * Přepnout čísla řádků       - Ctrl-T\n"
 5848 "   * Přepnout velká písmena      - Shift-Ctrl-U\n"
 5849 "   * Přepnout malá písmena      - Ctrl-U\n"
 5850 "   * Znovu              - Ctrl-Y\n"
 5851 "   * Zpět               - Ctrl-Z\n"
 5852 " \n"
 5853 " \n"
 5854 " X File Package (Xfp) používají jen přiřazení kláves z globálního "
 5855 "nastavení.\n"
 5856 " \n"
 5857 " Výše uvedené přiřazení kláves je možno upravit v dialogu voleb. Přesto,\n"
 5858 " některé akce jsou na kódovány natvrdo a nemohou být změněny. Tyto:\n"
 5859 " \n"
 5860 "   * Ctrl-+ a Ctrl--         - zvětší a zmenší obrázek v Xfi\n"
 5861 "   * Shift-F10            - zobrazí kontextové menu v Xfe\n"
 5862 "   * Return              - přejde do adresáře, otevře "
 5863 "soubory, aktivuje tlačítka atd.\n"
 5864 "   * Mezerník             - přejde do adresáře v seznamu "
 5865 "souborů\n"
 5866 "   * Esc               - zavře aktivní dialog, zruší výběr "
 5867 "souborů atd.\n"
 5868 "\n"
 5869 " \n"
 5870 " \n"
 5871 "  Drag and Drop operace :\n"
 5872 "  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=\n"
 5873 " \n"
 5874 " Tažením souboru nebo skupiny souborů (posouvání myší se stisknutým levým "
 5875 "tlačítkem) do adresáře\n"
 5876 " nebo souborového panelu otevře dialog pro výběr operace : kopírování, "
 5877 "přesunutí, odkaz nebo zrušení.\n"
 5878 " \n"
 5879 " \n"
 5880 "\n"
 5881 "  Systém koše\n"
 5882 "  =-=-=-=-=-=\n"
 5883 " \n"
 5884 " S verzí 1.32, Xfe implementuje koš plně odpovídající standardům "
 5885 "freedesktop.org.\n"
 5886 " To umožňuje přesunout soubory do koše a obnovit je pomocí Xfe nebo "
 5887 "pracovního prostředí\n"
 5888 " Umístění koše: ~/.local/share/Trash/files\n"
 5889 "\n"
 5890 "\n"
 5891 "\n"
 5892 "  Konfigurace\n"
 5893 "  =-=-=-=-=-=-=\n"
 5894 " \n"
 5895 " Můžete provést úpravu Xfe (rozvržení, asociace souborů, ...) bez ruční "
 5896 "editace souborů. \n"
 5897 " Přesto, by jste měl rozumět principu konfigurace, protože některé úpravy je "
 5898 "snazší provést\n"
 5899 " editací konfiguračních souborů.\n"
 5900 " Určitě ukončete Xfe před ruční úpravou konfiguračního souboru, jinak se "
 5901 "provedené změny ztratí.\n"
 5902 " \n"
 5903 " Systémový konfigurační soubor xferc je umístěn v /usr/share/xfe, /usr/local/"
 5904 "share/xfe\n"
 5905 " nebo /opt/local/share/xfe.\n"
 5906 " \n"
 5907 " Od verze 1.32 je umístění konfiguračních souborů změněno. Odpovídá "
 5908 "standardu freedesktop.org.\n"
 5909 " \n"
 5910 " Uživatelské konfigurační soubory pro Xfe, Xfw, Xfi, Xfp jsou umístěny v "
 5911 "adresáři ~/.config/xfe.\n"
 5912 " Jmenují se xferc, xfwrc, xfirc a xfprc.\n"
 5913 " \n"
 5914 " Při prvním spuštění Xfe se systémový konfigurační soubor nakopíruje do ~/."
 5915 "config/xfe/xferc,\n"
 5916 " který ještě neexistuje. Jestliže není systémový konfigurační soubor "
 5917 "nalezen\n"
 5918 " (v případě neobvyklého místa pro instalaci), uživatel bude dotázán na jeho "
 5919 "umístění.\n"
 5920 " To je jednoduší úprava Xfe (částečně pravda pro asociaci souborů) ruční "
 5921 "editací možností v jednom souboru.\n"
 5922 " \n"
 5923 " Výchozí PNG ikony jsou umístěny v /usr/share/xfe/icons/xfe-theme nebo /usr/"
 5924 "local/share/xfe/icons/xfe-theme\n"
 5925 " v závislosti na vaší instalaci.\n"
 5926 " Můžete jednoduše změnit cestu k ikonám pro témata v dialogu voleb.\n"
 5927 " \n"
 5928 " \n"
 5929 "\n"
 5930 "  Skripty\n"
 5931 "  =-=-=-=\n"
 5932 " \n"
 5933 " Uživatelské shell skripty mohou být spuštěny z Xfe nad vybranými soubory. "
 5934 "Nejprve musíte\n"
 5935 " vybrat soubory, které chcete zpracovat, pak pravý klik a přejít do podmenu "
 5936 "Skripty. Nakonec vyberte\n"
 5937 " skript, který chcete aplikovat na vybrané soubory.\n"
 5938 " \n"
 5939 " Soubory skriptů musí být v ~/.config/xfe/scripts folder a být spustitelné. "
 5940 "Adresář můžete organizovat\n"
 5941 " pomocí podadresářů. Můžete použít Nástroje/Jít do adresáře se skripty pro "
 5942 "přechod\n"
 5943 " do adresáře a spravovat je.\n"
 5944 " \n"
 5945 " Příklad skriptu, který vypíše vybrané soubory v okně terminálu z kterého "
 5946 "bylo Xfe spuštěno:\n"
 5947 " \n"
 5948 " #!/bin/sh\n"
 5949 " for arg\n"
 5950 " do\n"
 5951 " /bin/ls -la \"$arg\"\n"
 5952 " done\n"
 5953 " \n"
 5954 " Můžete také použít programy jako xmessage, zenity nebo kdialog pro "
 5955 "zobrazení okna s tlačítky, které umožní\n"
 5956 " interakci se skriptem. Úprava skriptu výše pomocí xmessage:\n"
 5957 " \n"
 5958 " #!/bin/sh\n"
 5959 " (\n"
 5960 " echo \"ls -la\"\n"
 5961 " for arg\n"
 5962 " do\n"
 5963 " /bin/ls -la \"$arg\"\n"
 5964 " done\n"
 5965 " ) | xmessage -file -\n"
 5966 " \n"
 5967 " Často je možné přímo použít Nautilus skripty nalezené na internetu bez "
 5968 "jakýkoliv úprav.\n"
 5969 " \n"
 5970 " \n"
 5971 " \n"
 5972 " Hledání souborů a adresářů\n"
 5973 " =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=\n"
 5974 " \n"
 5975 " \n"
 5976 " Xfe umožňuje hledat soubory a adresáře pomocí příkazů find a grep. Lze "
 5977 "spustit pomocí\n"
 5978 " Nástroje / Hledat soubory (nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl-F).\n"
 5979 " \n"
 5980 " V okně hledání je možné specifikovat obvyklé masky hledání jako jméno a "
 5981 "text, ale jsou dostupné i pokročilejší volby\n"
 5982 " (velikost, datum, práva, uživatelé, skupiny, následovat odkazy a prázdné "
 5983 "soubory). Výsledek se zobrazí\n"
 5984 " jako seznam souborů a uživatel je může spravovat pomocí menu na pravé "
 5985 "kliknuté, stejně jako\n"
 5986 " v panelech souborů.\n"
 5987 " \n"
 5988 " Hledání může být přerušeno kliknutím na tlačítko Stop nebo stiskem klávesy "
 5989 "Escape.\n"
 5990 " \n"
 5991 " \n"
 5992 " \n"
 5993 "  Jazyky s nelatinkovými znaky\n"
 5994 "  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=\n"
 5995 " \n"
 5996 " Xfe může rozhraní a jména souborů zobrazit v jazycích s nelatinkovými "
 5997 "znaky, při výběru\n"
 5998 " Unicode fontu podporující tvojí znakovou sadu. Pro výběr vhodného fontu "
 5999 "použijte\n"
 6000 " položku menu Editovat / Nastavení / Fonty.\n"
 6001 " \n"
 6002 " Unicode TrueType fonty lze najít na adrese: http://www.slovo.info/unifonts."
 6003 "htm\n"
 6004 " \n"
 6005 " \n"
 6006 " \n"
 6007 "  Tipy\n"
 6008 "  =-=-=\n"
 6009 " \n"
 6010 " Seznam souborů\n"
 6011 "  - Vyberte soubor(y) a pravým kliknutím otevřete menu\n"
 6012 "  - Stiskněte Ctrl + pravé kliknutí pro otevření menu pro souborový panel\n"
 6013 "  - Při tažení souboru/adresáře do adresáře přidržte nad ním myš pro jeho "
 6014 "otevření\n"
 6015 " \n"
 6016 " Stromový seznam\n"
 6017 "  - Vyberte adresář a pravým kliknutím otevřete menu\n"
 6018 "  - Při tažení souboru/adresáře do adresáře přidržte nad ním myš\n"
 6019 "   pro jeho rozbalení\n"
 6020 " \n"
 6021 " Jména souborů při Kopírování/Vkládání\n"
 6022 "  - Vyberte soubor a stisknutím Ctrl-C zkopírujete jeho jméno do schránky. "
 6023 "Pak v dialogu stiskněte Ctrl-V pro jeho\n"
 6024 "   vložení.\n"
 6025 "  - V dialogu souborových operací, vyberte jméno souboru na řádku "
 6026 "obsahující zdrojové jméno a vložte ho\n"
 6027 "   do cílového stisknutím prostředního tlačítka myši. Pak ho upravte jak "
 6028 "potřebujete.\n"
 6029 " \n"
 6030 " Upozorňování při startu\n"
 6031 "  - Jestliže je Xfe zkompilováno s podporou upozorňování při startu, lze "
 6032 "ho vypnout pro všechny aplikace globálně\n"
 6033 "   v Nastavení. Může také být vypnut pro jednotlivé aplikace, pomocí "
 6034 "příslušné volby na první kartě\n"
 6035 "   dialogu Vlastnosti. Tato možnost je dostupná jen pro spustitelné "
 6036 "soubory.\n"
 6037 "   Vypnutí upozorňování při startu může být užitečné pro aplikace, které "
 6038 "nepodporují protokol\n"
 6039 "   upozorňování při startu (např. Xterm).\n"
 6040 " \n"
 6041 " \n"
 6042 " \n"
 6043 "  Chyby\n"
 6044 "  =-=-=-=\n"
 6045 " \n"
 6046 " Prosím oznamujte chyby Rolandovi Baudinovi <roland65@free.fr>. Nezapomeňte "
 6047 "na verzi Xfe, FOX knihovny a systému\n"
 6048 " \n"
 6049 " \n"
 6050 "\n"
 6051 "  Překlady\n"
 6052 "  =-=-=-=-=\n"
 6053 " \n"
 6054 " Xfe je nyní dostupné v 23 jazycích.\n"
 6055 " \n"
 6056 " \n"
 6057 "\n"
 6058 "  Záplaty\n"
 6059 "  =-=-=-=\n"
 6060 " \n"
 6061 " Když vytvoříte zajímavou záplatu, tak mně ji prosím pošlete. Zkusím ji "
 6062 "vložit do dalšího vydání...\n"
 6063 " \n"
 6064 " Poděkování Maximovi Baranovi za jeho skvělý X Win Commander a všem kdo "
 6065 "poslali záplaty,\n"
 6066 " testy a rady.\n"
 6067 " \n"
 6068 " [Poslední revize: 11.01.2015]\n"
 6069 " \n"
 6070 " "
 6071 
 6072 #. First tab is global key bindings
 6073 #: ../src/Keybindings.cpp:87
 6074 msgid "&Global Key Bindings"
 6075 msgstr "&Globální přiřazení kláves"
 6076 
 6077 #: ../src/Keybindings.cpp:89
 6078 msgid ""
 6079 "These key bindings are common to all Xfe applications.\n"
 6080 "Double click on an item to modify the selected key binding..."
 6081 msgstr ""
 6082 "Toto přiřazení kláves je společné všem Xfe aplikacím.\n"
 6083 "Dvoj-klikem spustíte úpravu vybraného přiřazení kláves..."
 6084 
 6085 #. Second tab is Xfe key bindings
 6086 #: ../src/Keybindings.cpp:93
 6087 msgid "Xf&e Key Bindings"
 6088 msgstr "Přiřazení kláves Xf&e"
 6089 
 6090 #: ../src/Keybindings.cpp:95
 6091 msgid ""
 6092 "These key bindings are specific to the X File Explorer application.\n"
 6093 "Double click on an item to modify the selected key binding..."
 6094 msgstr ""
 6095 "Toto přiřazení kláves je specifické pro aplikaci X File Explorer.\n"
 6096 "Dvoj-klikem spustíte úpravu vybraného přiřazení kláves..."
 6097 
 6098 #. Third tab is Xfi key bindings
 6099 #: ../src/Keybindings.cpp:99
 6100 msgid "Xf&i Key Bindings"
 6101 msgstr "Přiřazení kláves Xf&i"
 6102 
 6103 #: ../src/Keybindings.cpp:101
 6104 msgid ""
 6105 "These key bindings are specific to the X File Image application.\n"
 6106 "Double click on an item to modify the selected key binding..."
 6107 msgstr ""
 6108 "Toto přiřazení kláves je specifické pro aplikaci X File Image.\n"
 6109 "Dvoj-klikem spustíte úpravu vybraného přiřazení kláves..."
 6110 
 6111 #. Fourth tab is Xfw key bindings
 6112 #: ../src/Keybindings.cpp:105
 6113 msgid "Xf&w Key Bindings"
 6114 msgstr "Přiřazení kláves Xf&w"
 6115 
 6116 #: ../src/Keybindings.cpp:107
 6117 msgid ""
 6118 "These key bindings are specific to the X File Write application.\n"
 6119 "Double click on an item to modify the selected key binding..."
 6120 msgstr ""
 6121 "Toto přiřazení kláves je specifické pro aplikaci X File Write.\n"
 6122 "Dvoj-klikem spustíte úpravu vybraného přiřazení kláves..."
 6123 
 6124 #: ../src/Keybindings.cpp:114 ../src/Keybindings.cpp:118
 6125 #: ../src/Keybindings.cpp:122 ../src/Keybindings.cpp:126
 6126 msgid "Action Name"
 6127 msgstr "Jméno akce"
 6128 
 6129 #: ../src/Keybindings.cpp:115 ../src/Keybindings.cpp:119
 6130 #: ../src/Keybindings.cpp:123 ../src/Keybindings.cpp:127
 6131 msgid "Registry Key"
 6132 msgstr "Klíč registru"
 6133 
 6134 #: ../src/Keybindings.cpp:116 ../src/Keybindings.cpp:120
 6135 #: ../src/Keybindings.cpp:124 ../src/Keybindings.cpp:128
 6136 msgid "Key Binding"
 6137 msgstr "Přiřazení kláves"
 6138 
 6139 #: ../src/Keybindings.cpp:856 ../src/Keybindings.cpp:1000
 6140 #: ../src/Keybindings.cpp:1108 ../src/Keybindings.cpp:1216
 6141 #, c-format
 6142 msgid "Press the combination of keys you want to use for the action: %s"
 6143 msgstr "Stiskněte kombinaci kláves, kterou chce používat pro akci: %s"
 6144 
 6145 #: ../src/Keybindings.cpp:857 ../src/Keybindings.cpp:1001
 6146 #: ../src/Keybindings.cpp:1109 ../src/Keybindings.cpp:1217
 6147 msgid "[Press space to disable the key binding for this action]"
 6148 msgstr "[Stisknutím mezerníku deaktivujete přiřazení kláves pro akci]"
 6149 
 6150 #: ../src/Keybindings.cpp:858 ../src/Keybindings.cpp:1002
 6151 #: ../src/Keybindings.cpp:1110 ../src/Keybindings.cpp:1218
 6152 msgid "Modify Key Binding"
 6153 msgstr "Úprava přiřazení kláves"
 6154 
 6155 #: ../src/Keybindings.cpp:887 ../src/Keybindings.cpp:1031
 6156 #: ../src/Keybindings.cpp:1139 ../src/Keybindings.cpp:1247
 6157 #, fuzzy, c-format
 6158 msgid ""
 6159 "The key binding %s is already used in the global section.\n"
 6160 "You should erase the existing key binding before assigning it again."
 6161 msgstr ""
 6162 "Přiřazení kláves %s už existuje v globální sekci.\n"
 6163 "\tMěl byste smazat existující přiřazení kláves před jejich opětovným "
 6164 "přiřazením."
 6165 
 6166 #: ../src/Keybindings.cpp:905 ../src/Keybindings.cpp:1049
 6167 #, fuzzy, c-format
 6168 msgid ""
 6169 "The key binding %s is already used in the Xfe section.\n"
 6170 "You should erase the existing key binding before assigning it again."
 6171 msgstr ""
 6172 "Přiřazení kláves %s už existuje v Xfe sekci.\n"
 6173 "\tMěl byste smazat existující přiřazení kláves před jejich opětovným "
 6174 "přiřazením."
 6175 
 6176 #: ../src/Keybindings.cpp:923 ../src/Keybindings.cpp:1157
 6177 #, fuzzy, c-format
 6178 msgid ""
 6179 "The key binding %s is already used in the Xfi section.\n"
 6180 "You should erase the existing key binding before assigning it again."
 6181 msgstr ""
 6182 "Přiřazení kláves %s už existuje v Xfi sekci.\n"
 6183 "\tMěl byste smazat existující přiřazení kláves před jejich opětovným "
 6184 "přiřazením."
 6185 
 6186 #: ../src/Keybindings.cpp:941 ../src/Keybindings.cpp:1265
 6187 #, fuzzy, c-format
 6188 msgid ""
 6189 "The key binding %s is already used in the Xfw section.\n"
 6190 "You should erase the existing key binding before assigning it again."
 6191 msgstr ""
 6192 "Přiřazení kláves %s už existuje v Xfw sekci.\n"
 6193 "\tMěl byste smazat existující přiřazení kláves před jejich opětovným "
 6194 "přiřazením."
 6195 
 6196 #: ../src/startupnotification.cpp:81 ../src/startupnotification.cpp:133
 6197 #: ../src/startupnotification.cpp:200 ../src/startupnotification.cpp:228
 6198 #: ../src/startupnotification.cpp:257
 6199 #, c-format
 6200 msgid "Error: Can't enter folder %s: %s"
 6201 msgstr "Chyba: Nemohu otevřít adresář %s: %s"
 6202 
 6203 #: ../src/startupnotification.cpp:85 ../src/startupnotification.cpp:137
 6204 #: ../src/startupnotification.cpp:204 ../src/startupnotification.cpp:232
 6205 #: ../src/startupnotification.cpp:261
 6206 #, c-format
 6207 msgid "Error: Can't enter folder %s"
 6208 msgstr "Chyba: Nemohu otevřít adresář %s"
 6209 
 6210 #: ../src/startupnotification.cpp:126
 6211 #, c-format
 6212 msgid "Error: Can't open display\n"
 6213 msgstr "Chyba: Nemohu otevřít displej\n"
 6214 
 6215 #: ../src/startupnotification.cpp:145
 6216 #, c-format
 6217 msgid "Start of %s"
 6218 msgstr "Start %s"
 6219 
 6220 #: ../src/startupnotification.cpp:185 ../src/startupnotification.cpp:243
 6221 #, c-format
 6222 msgid "Error: Can't execute command %s"
 6223 msgstr "Chyba: Nemohu spustit příkaz %s"
 6224 
 6225 #: ../src/xfeutils.cpp:810 ../src/xfeutils.cpp:898
 6226 #, c-format
 6227 msgid "Error: Can't close folder %s\n"
 6228 msgstr "Chyba: Nemohu zavřít adresář %s\n"
 6229 
 6230 #: ../src/xfeutils.cpp:917
 6231 msgid "bytes"
 6232 msgstr "bytů"
 6233 
 6234 #: ../src/xfeutils.cpp:921
 6235 msgid "GB"
 6236 msgstr "GB"
 6237 
 6238 #: ../src/xfeutils.cpp:927
 6239 msgid "MB"
 6240 msgstr "MB"
 6241 
 6242 #: ../src/xfeutils.cpp:1081
 6243 msgid "copy"
 6244 msgstr "kopie"
 6245 
 6246 #: ../src/xfeutils.cpp:1394
 6247 #, c-format
 6248 msgid "Error: Can't read group list: %s"
 6249 msgstr "Chyba: Nemohu číst seznam skupin: %s"
 6250 
 6251 #: ../src/xfeutils.cpp:1398
 6252 #, c-format
 6253 msgid "Error: Can't read group list"
 6254 msgstr "Chyba: Nemohu číst seznam skupin"
 6255 
 6256 #: ../xfe.desktop.in.h:1
 6257 msgid "Xfe"
 6258 msgstr "Xfe"
 6259 
 6260 #: ../xfe.desktop.in.h:2
 6261 msgid "File Manager"
 6262 msgstr "Souborový manažer"
 6263 
 6264 #: ../xfe.desktop.in.h:3
 6265 msgid "A lightweight file manager for X Window"
 6266 msgstr "Lehký souborový manažer pro X"
 6267 
 6268 #: ../xfi.desktop.in.h:1
 6269 msgid "Xfi"
 6270 msgstr "Xfi"
 6271 
 6272 #: ../xfi.desktop.in.h:2
 6273 msgid "Image Viewer"
 6274 msgstr "Prohlížeč obrázků"
 6275 
 6276 #: ../xfi.desktop.in.h:3
 6277 msgid "A simple image viewer for Xfe"
 6278 msgstr "Jednoduchý prohlížeč obrázků pro Xfe"
 6279 
 6280 #: ../xfw.desktop.in.h:1
 6281 msgid "Xfw"
 6282 msgstr "Xfw"
 6283 
 6284 #: ../xfw.desktop.in.h:2
 6285 msgid "Text Editor"
 6286 msgstr "Textový editor"
 6287 
 6288 #: ../xfw.desktop.in.h:3
 6289 msgid "A simple text editor for Xfe"
 6290 msgstr "Jednoduchý textový editor pro Xfe"
 6291 
 6292 #: ../xfp.desktop.in.h:1
 6293 msgid "Xfp"
 6294 msgstr "Xfp"
 6295 
 6296 #: ../xfp.desktop.in.h:2
 6297 msgid "Package Manager"
 6298 msgstr "Správce balíků"
 6299 
 6300 #: ../xfp.desktop.in.h:3
 6301 msgid "A simple package manager for Xfe"
 6302 msgstr "Jednoduchý správce balíků pro Xfe"
 6303 
 6304 #~ msgid "KB"
 6305 #~ msgstr "KB"
 6306 
 6307 #~ msgid ""
 6308 #~ "Scrolling mode will be changed after restart.\n"
 6309 #~ "Restart X File Explorer now?"
 6310 #~ msgstr ""
 6311 #~ "Mód rolování budou změněn po restartu.\n"
 6312 #~ "Restartovat X File Explorer teď?"
 6313 
 6314 #~ msgid ""
 6315 #~ "Path linker will be changed after restart.\n"
 6316 #~ "Restart X File Explorer now?"
 6317 #~ msgstr ""
 6318 #~ "Zobrazení cesty bude změněno po restartu.\n"
 6319 #~ "Restartovat X File Explorer teď?"
 6320 
 6321 #~ msgid ""
 6322 #~ "Button style will be changed after restart.\n"
 6323 #~ "Restart X File Explorer now?"
 6324 #~ msgstr ""
 6325 #~ "Styl tlačítek bude změněn po restartu.\n"
 6326 #~ "Restartovat X File Explorer teď?"
 6327 
 6328 #~ msgid ""
 6329 #~ "Normal font will be changed after restart.\n"
 6330 #~ "Restart X File Explorer now?"
 6331 #~ msgstr ""
 6332 #~ "Normální font bude změněn po restartu.\n"
 6333 #~ "Restartovat X File Explorer teď?"
 6334 
 6335 #~ msgid ""
 6336 #~ "Text font will be changed after restart.\n"
 6337 #~ "Restart X File Explorer now?"
 6338 #~ msgstr ""
 6339 #~ "Font textů bude změněn po restartu.\n"
 6340 #~ "Restartovat X File Explorer teď?"
 6341 
 6342 #, fuzzy
 6343 #~ msgid "!!!!!An error has occurred!"
 6344 #~ msgstr "Nastala chyba !"
 6345 
 6346 #, fuzzy
 6347 #~ msgid "Set focus to panel"
 6348 #~ msgstr "Zobrazí dva panely"
 6349 
 6350 #~ msgid "Panel does not have focus"
 6351 #~ msgstr "Panel nemá zaměření"
 6352 
 6353 #, fuzzy
 6354 #~ msgid "Folder Usage"
 6355 #~ msgstr "Jméno adresáře"
 6356 
 6357 #, fuzzy
 6358 #~ msgid "Folder &Usage"
 6359 #~ msgstr "Jméno adresáře"
 6360 
 6361 #, fuzzy
 6362 #~ msgid "Confirm Properties"
 6363 #~ msgstr "Potvrzení přepsání"
 6364 
 6365 #~ msgid "P&roperties..."
 6366 #~ msgstr "Vlast&nosti..."
 6367 
 6368 #~ msgid "&Properties..."
 6369 #~ msgstr "Vlast&nosti..."
 6370 
 6371 #~ msgid "&About X File Write..."
 6372 #~ msgstr "&O X File Write"
 6373 
 6374 #~ msgid "Delete: "
 6375 #~ msgstr "Smazat: "
 6376 
 6377 #~ msgid "File: "
 6378 #~ msgstr "Soubor: "
 6379 
 6380 #~ msgid "Can't create trash can 'files' folder %s : %s"
 6381 #~ msgstr "Nemohu vytvořit adresář koše 'files' %s : %s"
 6382 
 6383 #~ msgid "Non-existing file: %s"
 6384 #~ msgstr "Neexistující soubor: %s"
 6385 
 6386 #, fuzzy
 6387 #~ msgid "2Can't rename to target %s: %s"
 6388 #~ msgstr "Nemohu přejmenovat na cíl %s: %s"
 6389 
 6390 #, fuzzy
 6391 #~ msgid "Mouse scrolling"
 6392 #~ msgstr "Rychlost točení kolečka myši:"
 6393 
 6394 #~ msgid "Mouse"
 6395 #~ msgstr "Myš"
 6396 
 6397 #~ msgid "Source size: %s - Modified date: %s"
 6398 #~ msgstr "Velikost zdroje: %s - Upraveno: %s"
 6399 
 6400 #~ msgid "Target size: %s - Modified date: %s"
 6401 #~ msgstr "Velikost cíle: %s - Upraveno: %s"
 6402 
 6403 #, fuzzy
 6404 #~ msgid "Error: Failed to load %s icon. Please check your icon path...\n"
 6405 #~ msgstr "Nemohu načíst některé ikony. Prosím zkontrolujte cestu k ikonám!"
 6406 
 6407 #~ msgid "Go back"
 6408 #~ msgstr "Jít zpět"
 6409 
 6410 #~ msgid "Move to previous folder."
 6411 #~ msgstr "Přejde do předchozího adresáře."
 6412 
 6413 #~ msgid "Go forward"
 6414 #~ msgstr "Jít dopředu"
 6415 
 6416 #~ msgid "Move to next folder."
 6417 #~ msgstr "Přejde do dalšího adresáře."
 6418 
 6419 #~ msgid "Go up one folder"
 6420 #~ msgstr "Jít o adresář výš"
 6421 
 6422 #~ msgid "Move up to higher folder."
 6423 #~ msgstr "Přejde o adresář výše."
 6424 
 6425 #~ msgid "Back to home folder."
 6426 #~ msgstr "Přejde do domovského adresáře."
 6427 
 6428 #~ msgid "Back to working folder."
 6429 #~ msgstr "Přejde do pracovního adresáře."
 6430 
 6431 #~ msgid "Show icons"
 6432 #~ msgstr "Zobrazit ikony"
 6433 
 6434 #~ msgid "Show list"
 6435 #~ msgstr "Zobrazit seznam"
 6436 
 6437 #~ msgid "Display folder with small icons."
 6438 #~ msgstr "Zobrazí adresář s malými ikonami."
 6439 
 6440 #~ msgid "Show details"
 6441 #~ msgstr "Zobrazit detaily"
 6442 
 6443 #~ msgid ""
 6444 #~ "\n"
 6445 #~ "Usage: xfv [options] [file1] [file2] [file3]...\n"
 6446 #~ "\n"
 6447 #~ "  [options] can be any of the following:\n"
 6448 #~ "\n"
 6449 #~ "    -h, --help     Print (this) help screen and exit.\n"
 6450 #~ "    -v, --version   Print version information and exit.\n"
 6451 #~ "\n"
 6452 #~ "  [file1] [file2] [file3]... are the path(s) to the file(s) you want to "
 6453 #~ "open on start up.\n"
 6454 #~ "\n"
 6455 #~ msgstr ""
 6456 #~ "\n"
 6457 #~ "Použití: xfv [options] [file1] [file2] [file3]...\n"
 6458 #~ "\n"
 6459 #~ "  [options] mohou být následující:\n"
 6460 #~ "\n"
 6461 #~ "    -h, --help     Zobrazí nápovědu a skončí.\n"
 6462 #~ "    -v, --version   Zobrazí verzi a skončí.\n"
 6463 #~ "\n"
 6464 #~ "  [file1] [file2] [file3] jsou cesty k souborům, které chcete otevřít "
 6465 #~ "při startu.\n"
 6466 #~ "\n"
 6467 
 6468 #~ msgid "Col:"
 6469 #~ msgstr "Sloupec:"
 6470 
 6471 #~ msgid "Line:"
 6472 #~ msgstr "Řádek:"
 6473 
 6474 #~ msgid "Open document."
 6475 #~ msgstr "Otevře dokument."
 6476 
 6477 #~ msgid "Quit Xfv."
 6478 #~ msgstr "Ukončí Xfv."
 6479 
 6480 #~ msgid "Find"
 6481 #~ msgstr "Najít"
 6482 
 6483 #~ msgid "Find string in document."
 6484 #~ msgstr "Najde řetězec v dokumentu."
 6485 
 6486 #~ msgid "Find again"
 6487 #~ msgstr "Najít znovu"
 6488 
 6489 #~ msgid "Find string again."
 6490 #~ msgstr "Najde řetězec znovu."
 6491 
 6492 #~ msgid "&Find..."
 6493 #~ msgstr "&Najít..."
 6494 
 6495 #~ msgid "Find a string in a document."
 6496 #~ msgstr "Najde řetězec v dokumentu."
 6497 
 6498 #~ msgid "Find &again"
 6499 #~ msgstr "Najít &znovu"
 6500 
 6501 #~ msgid "Display status bar."
 6502 #~ msgstr "Zobrazí stavový řádek."
 6503 
 6504 #~ msgid "&About X File View"
 6505 #~ msgstr "&O X File View"
 6506 
 6507 #~ msgid "About X File View."
 6508 #~ msgstr "O X File View."
 6509 
 6510 #~ msgid ""
 6511 #~ "X File View Version %s is a simple text viewer.\n"
 6512 #~ "\n"
 6513 #~ msgstr ""
 6514 #~ "X File View %s je jednoduchý textový prohlížeč.\n"
 6515 #~ "\n"
 6516 
 6517 #~ msgid "About X File View"
 6518 #~ msgstr "O X File View"
 6519 
 6520 #~ msgid "Error Reading File"
 6521 #~ msgstr "Chyba při čtení souboru"
 6522 
 6523 #~ msgid "Unable to load entire file: %s"
 6524 #~ msgstr "Nemohu načíst daný soubor: %s"
 6525 
 6526 #~ msgid "&Find"
 6527 #~ msgstr "&Najít"
 6528 
 6529 #~ msgid "Not Found"
 6530 #~ msgstr "Nenalezen"
 6531 
 6532 #~ msgid "String '%s' not found"
 6533 #~ msgstr "Řetězec '%s' nenalezen"
 6534 
 6535 #~ msgid "Xfv"
 6536 #~ msgstr "Xfv"
 6537 
 6538 #~ msgid "Text Viewer"
 6539 #~ msgstr "Prohlížeč textů"
 6540 
 6541 #~ msgid "A simple text viewer for Xfe"
 6542 #~ msgstr "Jednoduchý prohlížeč textů pro Xfe"
 6543 
 6544 #, fuzzy
 6545 #~ msgid "Destination %s is identical to source!!"
 6546 #~ msgstr "Cíl %s je identický se zdrojem"
 6547 
 6548 #, fuzzy
 6549 #~ msgid "Target %s is a sub-folder of source2"
 6550 #~ msgstr "Cíl %s je podadresář zdroje"
 6551 
 6552 #, fuzzy
 6553 #~ msgid "Destination %s is identical to source3"
 6554 #~ msgstr "Cíl %s je identický se zdrojem"
 6555 
 6556 #, fuzzy
 6557 #~ msgid "Destination %s is identical to source4"
 6558 #~ msgstr "Cíl %s je identický se zdrojem"
 6559 
 6560 #, fuzzy
 6561 #~ msgid "Destination %s is identical to source5"
 6562 #~ msgstr "Cíl %s je identický se zdrojem"
 6563 
 6564 #, fuzzy
 6565 #~ msgid "Destination %s is identical to source6"
 6566 #~ msgstr "Cíl %s je identický se zdrojem"
 6567 
 6568 #, fuzzy
 6569 #~ msgid "Destination %s is identical to source7"
 6570 #~ msgstr "Cíl %s je identický se zdrojem"
 6571 
 6572 #~ msgid "Ignore case"
 6573 #~ msgstr "Ignorovat velikost písmen"
 6574 
 6575 #~ msgid "In directory:"
 6576 #~ msgstr "V adresáři:"
 6577 
 6578 #~ msgid "\tIn directory..."
 6579 #~ msgstr "\tV adresáři..."
 6580 
 6581 #~ msgid "Re&store from trash"
 6582 #~ msgstr "O&bnovit z koše"
 6583 
 6584 #, fuzzy
 6585 #~ msgid "File size at least:"
 6586 #~ msgstr "Soubory a adresáře"
 6587 
 6588 #, fuzzy
 6589 #~ msgid "File size at most:"
 6590 #~ msgstr "&Asociace souboru"
 6591 
 6592 #, fuzzy
 6593 #~ msgid " Items"
 6594 #~ msgstr " položky"
 6595 
 6596 #, fuzzy
 6597 #~ msgid "Search results - "
 6598 #~ msgstr "Najít předchozí"
 6599 
 6600 #, fuzzy
 6601 #~ msgid "\tBig icon list\tDisplay folder with big icons."
 6602 #~ msgstr "Zobrazí adresář s velkými ikonami."
 6603 
 6604 #, fuzzy
 6605 #~ msgid "\tSmall icon list\tDisplay folder with small icons."
 6606 #~ msgstr "Zobrazí adresář s malými ikonami."
 6607 
 6608 #, fuzzy
 6609 #~ msgid "\tDetailed list\tDisplay detailed folder listing."
 6610 #~ msgstr "Zobrazí detailní výpis adresáře."
 6611 
 6612 #, fuzzy
 6613 #~ msgid "\tShow thumbnails (Ctrl-F7)"
 6614 #~ msgstr "Zobrazit náhledy"
 6615 
 6616 #, fuzzy
 6617 #~ msgid "\tHide thumbnails (Ctrl-F7)"
 6618 #~ msgstr "Skrýt náhledy"
 6619 
 6620 #, fuzzy
 6621 #~ msgid "\tCopy selected files to clipboard (Ctrl-C)"
 6622 #~ msgstr "Zkopíruje vybrané soubory do schránky"
 6623 
 6624 #, fuzzy
 6625 #~ msgid "\tCut selected files to clipboard (Ctrl-X)"
 6626 #~ msgstr "Vyjme vybrané soubory do schránky"
 6627 
 6628 #, fuzzy
 6629 #~ msgid "\tShow properties of selected files (F9)"
 6630 #~ msgstr "Zobrazí vlastnosti vybraných souborů"
 6631 
 6632 #, fuzzy
 6633 #~ msgid "\tMove selected files to trash can (Del, F8)"
 6634 #~ msgstr "Přesune vybrané soubory do koše"
 6635 
 6636 #, fuzzy
 6637 #~ msgid "\tDelete selected files (Shift-Del)"
 6638 #~ msgstr "Smaže vybrané soubory"
 6639 
 6640 #, fuzzy
 6641 #~ msgid "Show hidden files and directories"
 6642 #~ msgstr "Zobrazí skryté soubory a adresáře."
 6643 
 6644 #, fuzzy
 6645 #~ msgid "Search files..."
 6646 #~ msgstr "\tVybrat soubor..."
 6647 
 6648 #~ msgid "Dir&ectories first"
 6649 #~ msgstr "Nejdřív a&dresáře"
 6650 
 6651 #~ msgid "Toggle display hidden directories"
 6652 #~ msgstr "Přepínání zobrazení skrytých adresářů"
 6653 
 6654 #~ msgid "&Directories first"
 6655 #~ msgstr "&Nejdřív adresáře"
 6656 
 6657 #, fuzzy
 6658 #~ msgid "Error: Can't enter directory %s: %s"
 6659 #~ msgstr "Nemohu smazat adresář %s: %s"
 6660 
 6661 #, fuzzy
 6662 #~ msgid "Error: Can't enter directory %s"
 6663 #~ msgstr "Chyba! Nemohu otevřít displej\n"
 6664 
 6665 #~ msgid "Go to working directory"
 6666 #~ msgstr "Jít do pracovního adresáře"
 6667 
 6668 #~ msgid "Go to previous directory"
 6669 #~ msgstr "Jít do předchozího adresáře"
 6670 
 6671 #~ msgid "Go to next directory"
 6672 #~ msgstr "Jít do dalšího adresáře"
 6673 
 6674 #~ msgid "Parent directory %s does not exist, do you want to create it?"
 6675 #~ msgstr "Nadřazený adresář %s neexistuje, chcete ho vytvořit?"
 6676 
 6677 #, fuzzy
 6678 #~ msgid "Can't enter directory %s: %s"
 6679 #~ msgstr "Nemohu smazat adresář %s: %s"
 6680 
 6681 #, fuzzy
 6682 #~ msgid "Can't enter directory %s"
 6683 #~ msgstr "Root adresář"
 6684 
 6685 #~ msgid "Directory name"
 6686 #~ msgstr "Jméno adresáře"
 6687 
 6688 #~ msgid "Single click directory open"
 6689 #~ msgstr "Kliknutí otevře adresář"
 6690 
 6691 #~ msgid "Confirm quit"
 6692 #~ msgstr "Potvrzení ukončení"
 6693 
 6694 #~ msgid "Quitting Xfe"
 6695 #~ msgstr "Ukončení Xfe"
 6696 
 6697 #~ msgid "Display toolbar"
 6698 #~ msgstr "Zobrazí nástrojovou lištu"
 6699 
 6700 #~ msgid "Display or hide toolbar."
 6701 #~ msgstr "Zobrazí nebo skryje nástrojovou lištu."
 6702 
 6703 #~ msgid "Move the selected item to trash can?"
 6704 #~ msgstr "Přesunout vybranou položku do koše? "
 6705 
 6706 #~ msgid "Definitively delete the selected item?"
 6707 #~ msgstr "Definitivně smazat vybranou položku? "
 6708 
 6709 #~ msgid "&Execute"
 6710 #~ msgstr "&Spustit"
 6711 
 6712 #, fuzzy
 6713 #~ msgid "Warn if preserve date failed when copying"
 6714 #~ msgstr "Nemohu uchovat datum, při kopírování souboru %s"
 6715 
 6716 #~ msgid "rar\tArchive format is rar"
 6717 #~ msgstr "rar\tFormát archívu je rar"
 6718 
 6719 #~ msgid "lzh\tArchive format is lzh"
 6720 #~ msgstr "lzh\tFormát archívu je lzh"
 6721 
 6722 #~ msgid "arj\tArchive format is arj"
 6723 #~ msgstr "arj\tFormát archívu je arj"
 6724 
 6725 #, fuzzy
 6726 #~ msgid "Source path %s is included into target path"
 6727 #~ msgstr "Zdroj %s je identický s cílem"
 6728 
 6729 #, fuzzy
 6730 #~ msgid "1An error has occurred during the copy file operation!"
 6731 #~ msgstr "Nastala chyba při kopírování!"
 6732 
 6733 #~ msgid "File list: Unknown package format"
 6734 #~ msgstr "Seznam souborů: Neznámý formát balíku"
 6735 
 6736 #~ msgid "Description: Unknown package format"
 6737 #~ msgstr "Popis: Neznámý formát balíku"
 6738 
 6739 #~ msgid ""
 6740 #~ "An error has occurred! \n"
 6741 #~ "Please check that the xfvt program is in your path."
 6742 #~ msgstr ""
 6743 #~ "Nastala chyba! \n"
 6744 #~ "Zkontrolujte jestli je xfvt na správné cestě."
 6745 
 6746 #, fuzzy
 6747 #~ msgid ""
 6748 #~ "An error has occurred! \n"
 6749 #~ "Please note that the root mode requires the selection of a valid terminal "
 6750 #~ "program in the Preferences menu."
 6751 #~ msgstr ""
 6752 #~ "Nastala chyba! \n"
 6753 #~ "Je třeba mít nainstalován terminál pro mód s právy roota."
 6754 
 6755 #~ msgid ""
 6756 #~ "An error has occurred! \n"
 6757 #~ "Please note that the root mode requires a working terminal installed on "
 6758 #~ "your system."
 6759 #~ msgstr ""
 6760 #~ "Nastala chyba! \n"
 6761 #~ "Je třeba mít nainstalován terminál pro mód s právy roota."
 6762 
 6763 #~ msgid "Folder %s is not empty, move it anyway to trash can?"
 6764 #~ msgstr "Adresář %s není prázdný, přesto přesunout do koše?"
 6765 
 6766 #~ msgid "Confirm delete/restore"
 6767 #~ msgstr "Potvrzení smazání/obnovení"
 6768 
 6769 #, fuzzy
 6770 #~ msgid "Copy %s items from: %s"
 6771 #~ msgstr " položky z: "
 6772 
 6773 #, fuzzy
 6774 #~ msgid "Can't create trash can files folder %s: %s"
 6775 #~ msgstr "Nemohu přepsat neprázdný adresář %s"
 6776 
 6777 #, fuzzy
 6778 #~ msgid "Can't create trash can files folder %s"
 6779 #~ msgstr "Nemohu přepsat neprázdný adresář %s"
 6780 
 6781 #, fuzzy
 6782 #~ msgid "Can't create trash can info folder %s: %s"
 6783 #~ msgstr "Nemohu přepsat neprázdný adresář %s"
 6784 
 6785 #, fuzzy
 6786 #~ msgid "Can't create trash can info folder %s"
 6787 #~ msgstr "Nemohu přepsat neprázdný adresář %s"
 6788 
 6789 #~ msgid "Move folder "
 6790 #~ msgstr "Přesunout adresář"
 6791 
 6792 #~ msgid "File "
 6793 #~ msgstr "Soubor"
 6794 
 6795 #~ msgid "Can't copy folder "
 6796 #~ msgstr "Nemohu kopírovat adresář"
 6797 
 6798 #~ msgid ": Permission denied"
 6799 #~ msgstr " : Nedostatečná práva"
 6800 
 6801 #~ msgid "Can't copy file "
 6802 #~ msgstr "Nemohu kopírovat soubor"
 6803 
 6804 #~ msgid "Installing package: "
 6805 #~ msgstr "Instalace balíku:"
 6806 
 6807 #~ msgid "Uninstalling package: "
 6808 #~ msgstr "Odinstalace balíku:"
 6809 
 6810 #~ msgid " items from: "
 6811 #~ msgstr " položky z: "
 6812 
 6813 #~ msgid " Move "
 6814 #~ msgstr " Přesunout"
 6815 
 6816 #~ msgid " selected items to trash can? "
 6817 #~ msgstr " vybrané položky do koše? "
 6818 
 6819 #~ msgid " Definitely delete "
 6820 #~ msgstr " Definitivně smazat"
 6821 
 6822 #~ msgid " selected items? "
 6823 #~ msgstr " vybrané položky?"
 6824 
 6825 #~ msgid " is not empty, delete it anyway?"
 6826 #~ msgstr " není prázdný, přesto smazat?"
 6827 
 6828 #~ msgid "X File Package Version "
 6829 #~ msgstr "Verze X File Package"
 6830 
 6831 #~ msgid "X File Image Version "
 6832 #~ msgstr "Verze X File Image "
 6833 
 6834 #~ msgid "X File Write Version "
 6835 #~ msgstr "Verze X File Write "
 6836 
 6837 #~ msgid "X File View Version "
 6838 #~ msgstr "Verze X File View "
 6839 
 6840 #, fuzzy
 6841 #~ msgid "Restore folder "
 6842 #~ msgstr "Přesunout adresář"
 6843 
 6844 #, fuzzy
 6845 #~ msgid " selected items from trash can? "
 6846 #~ msgstr " vybrané položky do koše? "
 6847 
 6848 #, fuzzy
 6849 #~ msgid "Go up"
 6850 #~ msgstr "Skupina"
 6851 
 6852 #, fuzzy
 6853 #~ msgid "Go home"
 6854 #~ msgstr "Jít &domů"
 6855 
 6856 #, fuzzy
 6857 #~ msgid "Go work"
 6858 #~ msgstr "Jít k &pracovnímu"
 6859 
 6860 #, fuzzy
 6861 #~ msgid "Full file list"
 6862 #~ msgstr "Ú&plný seznam souborů"
 6863 
 6864 #, fuzzy
 6865 #~ msgid "Execute a command"
 6866 #~ msgstr "Spustit příkaz"
 6867 
 6868 #, fuzzy
 6869 #~ msgid "Add a bookmark"
 6870 #~ msgstr "&Přidat záložku\tCtrl-B"
 6871 
 6872 #, fuzzy
 6873 #~ msgid "Panel refresh"
 6874 #~ msgstr "\tObnovit panel (Ctrl-R)"
 6875 
 6876 #, fuzzy
 6877 #~ msgid "Terminal"
 6878 #~ msgstr "Terminál:"
 6879 
 6880 #~ msgid "Folder is already in the trash can! Definitively delete folder "
 6881 #~ msgstr "Adresář už jev koši! Definitivně smazat adresář"
 6882 
 6883 #~ msgid "File is already in the trash can! Definitively delete file "
 6884 #~ msgstr "Soubor už je v koši! Definitivně ho smazat"
 6885 
 6886 #, fuzzy
 6887 #~ msgid "Deleted from"
 6888 #~ msgstr "Smazat:"
 6889 
 6890 #, fuzzy
 6891 #~ msgid "Deleted from: "
 6892 #~ msgstr "Smazat adresář:"