"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "ssr-0.4.2/src/translations/simplescreenrecorder_hu.ts" (18 May 2020, 129035 Bytes) of package /linux/privat/ssr-0.4.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) TypeScript source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "simplescreenrecorder_hu.ts": 0.4.1_vs_0.4.2.

  1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2 <!DOCTYPE TS>
  3 <TS version="2.0" language="hu">
  4 <context>
  5   <name>DialogAbout</name>
  6   <message>
  7     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
  8     <source>About SimpleScreenRecorder</source>
  9     <translation>A SimpleScreenRecorder névjegye</translation>
  10   </message>
  11   <message>
  12     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
  13     <source>For more information:</source>
  14     <translation>További információk:</translation>
  15   </message>
  16   <message>
  17     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
  18     <source>The source code of this program can be found at:</source>
  19     <translation>A program forráskódja megtalálható a következő helyen:</translation>
  20   </message>
  21   <message>
  22     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
  23     <source>This program uses:</source>
  24     <translation>A program a következőket használja:</translation>
  25   </message>
  26   <message>
  27     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
  28     <source>%1 for the graphical user interface</source>
  29     <translation>%1 a grafikus felhasználói felülethez</translation>
  30   </message>
  31   <message>
  32     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
  33     <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encoding</source>
  34     <translation>%1 vagy %2 (a disztribúciótól függően) a videó- és hangkódoláshoz</translation>
  35   </message>
  36   <message>
  37     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
  38     <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
  39     <translation>%1 a rendszerfüggvények kapcsolásához az OpenGL rögzítésnél</translation>
  40   </message>
  41 </context>
  42 <context>
  43   <name>DialogGLInject</name>
  44   <message>
  45     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
  46     <source>OpenGL Settings</source>
  47     <translation>OpenGL beállítások</translation>
  48   </message>
  49   <message>
  50     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
  51     <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system functions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider this a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to record it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
  52 
  53 &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or even crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
  54 
  55 &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
  56     <translation>&lt;p&gt;Figyelmeztetés: az OpenGL alkalmazások felvétele egy programkönyvtár beültetésével történik abba a programba, amely rögzítésre fog kerülni. Ez a programkönyvtár felül fog bírálni néhány rendszerfüggvényt annak érdekében, hogy a képkockákat a képernyőn való megjelenítésük előtt rögzítse. Ha olyan játékról szeretne felvételt készíteni, amely megpróbálja a kliens oldalon felismerni a csalási kísérleteket, akkor (elméletileg) lehetséges, hogy a játék ezt csalásnak fogja gondolni. Ez akár a kitiltásához is vezethet, ezért a rögzítési kísérlet *előtt* jó ötlet lehet meggyőződni arról, hogy a rögzíteni kívánt program nem fogja kitiltani önt. Mi figyelmeztettük :).&lt;/p&gt;
  57 
  58 &lt;p&gt;Egy másik figyelmeztetés: az OpenGL rögzítés kísérleti funkció, előfordulhat, hogy nem működik, vagy akár az éppen rögzített programot összeomlásához is vezethet. Ha aggódik a program adatainak elvesztésével kapcsolatban, akkor először készítsen biztonsági mentést!&lt;/p&gt;
  59 
  60 &lt;p&gt;Ha Steam játékokat szeretne rögzíteni, akkor &lt;a href=&quot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;először ezt olvassa el&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
  61   </message>
  62   <message>
  63     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
  64     <source>Choose channel</source>
  65     <translation>Csatorna kiválasztása</translation>
  66   </message>
  67   <message>
  68     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
  69     <source>Channel name:</source>
  70     <translation>Csatorna neve:</translation>
  71   </message>
  72   <message>
  73     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
  74     <source>Channel names are used to identify applications. You only need to use this if you want to record multiple applications at the same time.
  75 If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
  76     <translation>A csatornaneveket az alkalmazások azonosításához használják. Csak akkor kell ezt használnia, ha egyszerre több alkalmazást szeretne rögzíteni.
  77 Ha ezt üresen hagyja, akkor az alapértelmezett „channel-FELHASZNÁLÓNÉV” név lesz használva.</translation>
  78   </message>
  79   <message>
  80     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
  81     <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
  82     <translation>Osztott memória jogosultságok gyengítése (nem biztonságos)</translation>
  83   </message>
  84   <message>
  85     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
  86     <source>If checked, other users on the same machine will be able to attach to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL program.
  87 This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify the frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
  88 This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only enable this if you need to record a program that runs as a different user.</source>
  89     <translation>Ha be van jelölve, akkor az azonos rendszeren lévő egyéb felhasználók képesek lesznek hozzácsatolni ahhoz az osztott memóriához, amelyet az OpenGL programmal történő kommunikációhoz használnak.
  90 Ez azt jelenti, hogy a többi felhasználó (elméletileg) láthatja, amit rögzít, módosíthatják a képkockákat, beültethetik a saját képkockáikat, vagy egyszerűen zavarhatják a kommunikációt.
  91 Ez még azokra a felhasználókra is alkalmazható, akik távolról jelentkeznek be (SSH). Csak akkor kell ezt engedélyeznie, ha egy olyan programot kell rögzítenie, amelyet eltérő felhasználóként futtat.</translation>
  92   </message>
  93   <message>
  94     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
  95     <source>Launch application</source>
  96     <translation>Alkalmazás indítása</translation>
  97   </message>
  98   <message>
  99     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
 100     <source>Command:</source>
 101     <translation>Parancs:</translation>
 102   </message>
 103   <message>
 104     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
 105     <source>This command will be executed to start the program that should be recorded.</source>
 106     <translation>Ez a parancs lesz végrehajtva annak a programnak az indításához, amelyet rögzíteni kell.</translation>
 107   </message>
 108   <message>
 109     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
 110     <source>Working directory:</source>
 111     <translation>Munkakönyvtár:</translation>
 112   </message>
 113   <message>
 114     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
 115     <source>The command will be executed in this directory. If you leave this empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
 116     <translation>A parancs ebben a könyvtárban lesz végrehajtva. Ha ezt üresen hagyja, akkor a munkakönyvtár nem lesz megváltoztatva.</translation>
 117   </message>
 118   <message>
 119     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
 120     <source>Launch automatically</source>
 121     <translation>Automatikus indítás</translation>
 122   </message>
 123   <message>
 124     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
 125     <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</source>
 126     <translation>Ha be van jelölve, akkor az alkalmazás automatikusan el lesz indítva, amikor a rögzítő oldalra megy. Ha nincs bejelölve, akkor kézzel kell elindítania azt.</translation>
 127   </message>
 128   <message>
 129     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
 130     <source>Launch now</source>
 131     <translation>Indítás most</translation>
 132   </message>
 133   <message>
 134     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
 135     <source>Stream settings</source>
 136     <translation>Adatfolyam beállítások</translation>
 137   </message>
 138   <message>
 139     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
 140     <source>Limit application frame rate</source>
 141     <translation>Alkalmazás képkockasebességének korlátozása</translation>
 142   </message>
 143   <message>
 144     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
 145     <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
 146 This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be recorded, and sometimes results in smoother video
 147 (this depends on the application).</source>
 148     <translation>Ha be van jelölve, akkor a beültetett programkönyvtár le fogja lassítani az alkalmazást, így a képkockasebesség nem lesz magasabb a rögzítés képkockasebességénél.
 149 Ez megakadályozza az alkalmazást a processzoridő pazarlásában azok képkockáknál, amelyek nem lesznek rögzítve, és ez néha simább videót eredményez (ez az alkalmazástól függ).</translation>
 150   </message>
 151   <message>
 152     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
 153     <source>Close</source>
 154     <translation>Bezárás</translation>
 155   </message>
 156 </context>
 157 <context>
 158   <name>DialogRecordSchedule</name>
 159   <message>
 160     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
 161     <source>Recording schedule</source>
 162     <translation type="unfinished"></translation>
 163   </message>
 164   <message>
 165     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
 166     <source>Time zone:</source>
 167     <translation type="unfinished"></translation>
 168   </message>
 169   <message>
 170     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
 171     <source>Local time</source>
 172     <translation type="unfinished"></translation>
 173   </message>
 174   <message>
 175     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
 176     <source>UTC</source>
 177     <translation type="unfinished"></translation>
 178   </message>
 179   <message>
 180     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
 181     <source>Current time:</source>
 182     <translation type="unfinished"></translation>
 183   </message>
 184   <message>
 185     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
 186     <source>Add</source>
 187     <translation type="unfinished"></translation>
 188   </message>
 189   <message>
 190     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
 191     <source>Remove</source>
 192     <translation type="unfinished"></translation>
 193   </message>
 194   <message>
 195     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
 196     <source>Move up</source>
 197     <translation type="unfinished"></translation>
 198   </message>
 199   <message>
 200     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
 201     <source>Move down</source>
 202     <translation type="unfinished"></translation>
 203   </message>
 204   <message>
 205     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
 206     <source>Close</source>
 207     <translation type="unfinished">Bezárás</translation>
 208   </message>
 209 </context>
 210 <context>
 211   <name>Logger</name>
 212   <message>
 213     <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
 214     <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
 215     <translation>Hiba: az újramintavételezési arány kívül esik a tartományon!</translation>
 216   </message>
 217   <message>
 218     <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
 219     <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
 220     <translation>Hiba: az elcsúszási arány kívül esik a tartományon!</translation>
 221   </message>
 222   <message>
 223     <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="158"/>
 224     <source>Resample ratio is %1 (was %2).</source>
 225     <translation>Az újramintavételezési arány %1 (%2 volt).</translation>
 226   </message>
 227   <message>
 228     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="129"/>
 229     <source>Warning: Pixel format is not supported (%1 -&gt; %2), using swscale instead. This is not a problem, but performance will be worse.</source>
 230     <translation>Figyelmeztetés: a képpontformátum nem támogatott (%1 -&gt; %2), szoftveres méretezés használata helyette. Ez nem probléma, de a teljesítmény rosszabb lesz.</translation>
 231   </message>
 232   <message>
 233     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="138"/>
 234     <location filename="../Benchmark.cpp" line="124"/>
 235     <location filename="../Benchmark.cpp" line="205"/>
 236     <source>Error: Can&apos;t get swscale context!</source>
 237     <comment>Don&apos;t translate &apos;swscale&apos;</comment>
 238     <translation>Hiba: nem lehet lekérni a szoftveres méretezés környezetét!</translation>
 239   </message>
 240   <message>
 241     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="160"/>
 242     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="185"/>
 243     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="210"/>
 244     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="234"/>
 245     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="256"/>
 246     <location filename="../AV/FastScaler.cpp" line="279"/>
 247     <source>Warning: Memory is not properly aligned for SSE, using fallback converter instead. This is not a problem, but performance will be worse.</source>
 248     <comment>Don&apos;t translate &apos;fallback&apos;</comment>
 249     <translation>Figyelmeztetés: a memória nincs megfelelően az SSE-hez igazítva, tartalék átalakító használata helyette. Ez nem probléma, de a teljesítmény rosszabb lesz.</translation>
 250   </message>
 251   <message>
 252     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="33"/>
 253     <source>Warning: An overrun has occurred, some samples were lost.</source>
 254     <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
 255     <translation>Figyelmeztetés: túlfutás történt, néhány minta elveszett.</translation>
 256   </message>
 257   <message>
 258     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="35"/>
 259     <source>Error: Can&apos;t recover device after overrun!</source>
 260     <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
 261     <translation>Hiba: nem lehet visszaállítani az eszközt a túlfutás után!</translation>
 262   </message>
 263   <message>
 264     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
 265     <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
 266     <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
 267     <translation>Hiba: nem lehet elindítani a PCM-eszközt a túlfutás után!</translation>
 268   </message>
 269   <message>
 270     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
 271     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
 272     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
 273     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
 274     <source>Stopping input thread ...</source>
 275     <translation>Bemeneti szál leállítása…</translation>
 276   </message>
 277   <message>
 278     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
 279     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
 280     <source>Generating source list ...</source>
 281     <translation>Forráslista előállítása…</translation>
 282   </message>
 283   <message>
 284     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="116"/>
 285     <source>Error: Could not update ALSA configuration!</source>
 286     <translation>Hiba: nem sikerült frissíteni az ALSA beállításokat!</translation>
 287   </message>
 288   <message>
 289     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="176"/>
 290     <source>Warning: Could not open sound card %1.</source>
 291     <translation>Figyelmeztetés: nem sikerült megnyitni a következő hangkártyát: %1.</translation>
 292   </message>
 293   <message>
 294     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="182"/>
 295     <source>Warning: Could not get info for sound card %1.</source>
 296     <translation>Figyelmeztetés: nem sikerült információkat lekérni a következő hangkártyához: %1.</translation>
 297   </message>
 298   <message>
 299     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="163"/>
 300     <source>Found plugin: [%1] %2</source>
 301     <translation>Talált bővítmény: [%1] %2</translation>
 302   </message>
 303   <message>
 304     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="186"/>
 305     <source>Found card: [%1] %2</source>
 306     <translation>Talált kártya: [%1] %2</translation>
 307   </message>
 308   <message>
 309     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="211"/>
 310     <source>Found device: [%1] %2</source>
 311     <translation>Talált eszköz: [%1] %2</translation>
 312   </message>
 313   <message>
 314     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="260"/>
 315     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="124"/>
 316     <source>Error: Can&apos;t open PCM device!</source>
 317     <translation>Hiba: nem nyitható meg a PCM-eszköz!</translation>
 318   </message>
 319   <message>
 320     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="264"/>
 321     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="128"/>
 322     <source>Error: Can&apos;t get PCM hardware parameters!</source>
 323     <translation>Hiba: nem lehet lekérni a PCM-hardver paramétereit!</translation>
 324   </message>
 325   <message>
 326     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="270"/>
 327     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="134"/>
 328     <source>Error: Can&apos;t set access type!</source>
 329     <translation>Hiba: nem lehet beállítani a hozzáférési típust!</translation>
 330   </message>
 331   <message>
 332     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="276"/>
 333     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="140"/>
 334     <source>Error: Can&apos;t set sample format!</source>
 335     <translation>Hiba: nem lehet beállítani a mintavételezési formátumot!</translation>
 336   </message>
 337   <message>
 338     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="283"/>
 339     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="147"/>
 340     <source>Error: Can&apos;t set sample rate!</source>
 341     <translation>Hiba: nem lehet beállítani a mintavételezési gyakoriságot!</translation>
 342   </message>
 343   <message>
 344     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="287"/>
 345     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="151"/>
 346     <source>Warning: Sample rate %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 347     <translation>Figyelmeztetés: a(z) %1 mintavételi gyakoriság nem támogatott, %2 használata helyette. Ez nem probléma.</translation>
 348   </message>
 349   <message>
 350     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="296"/>
 351     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="159"/>
 352     <source>Error: Can&apos;t set channel count!</source>
 353     <translation>Hiba: nem lehet beállítani a csatornaszámot!</translation>
 354   </message>
 355   <message>
 356     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="300"/>
 357     <source>Warning: Channel count %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 358     <translation>Figyelmeztetés: a(z) %1 csatornaszám nem támogatott, %2 használata helyette. Ez nem probléma.</translation>
 359   </message>
 360   <message>
 361     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="309"/>
 362     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="166"/>
 363     <source>Error: Can&apos;t set period size!</source>
 364     <translation>Hiba: nem lehet beállítani az időszak méretét!</translation>
 365   </message>
 366   <message>
 367     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="313"/>
 368     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="170"/>
 369     <source>Warning: Period size %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 370     <translation>Figyelmeztetés: a(z) %1 időszakméret nem támogatott, %2 használata helyette. Ez nem probléma.</translation>
 371   </message>
 372   <message>
 373     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="322"/>
 374     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="179"/>
 375     <source>Error: Can&apos;t set buffer size!</source>
 376     <translation>Hiba: nem lehet beállítani a puffer méretét!</translation>
 377   </message>
 378   <message>
 379     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="326"/>
 380     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="183"/>
 381     <source>Warning: Buffer size %1 is not supported, using %2 instead. This is not a problem.</source>
 382     <translation>Figyelmeztetés: a(z) %1 pufferméret nem támogatott, %2 használata helyette. Ez nem probléma.</translation>
 383   </message>
 384   <message>
 385     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="334"/>
 386     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="191"/>
 387     <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
 388     <translation>Hiba: nem lehet alkalmazni a PCM-hardver paramétereit!</translation>
 389   </message>
 390   <message>
 391     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
 392     <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
 393     <translation>Hiba: nem lehet elindítani a PCM-eszközt!</translation>
 394   </message>
 395   <message>
 396     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
 397     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
 398     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
 399     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
 400     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
 401     <source>Input thread started.</source>
 402     <translation>Bemeneti szál elindítva.</translation>
 403   </message>
 404   <message>
 405     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
 406     <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
 407     <translation>Hiba: nem lehet olvasni a mintákat!</translation>
 408   </message>
 409   <message>
 410     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
 411     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
 412     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
 413     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
 414     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
 415     <source>Input thread stopped.</source>
 416     <translation>Bemeneti szál leállítva.</translation>
 417   </message>
 418   <message>
 419     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
 420     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
 421     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
 422     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
 423     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
 424     <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
 425     <translation>„%1” kivétel a bemeneti szálban.</translation>
 426   </message>
 427   <message>
 428     <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
 429     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
 430     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
 431     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
 432     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
 433     <source>Unknown exception in input thread.</source>
 434     <translation>Ismeretlen kivétel a bemeneti szálban.</translation>
 435   </message>
 436   <message>
 437     <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
 438     <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
 439     <translation>Hiba: nem sikerült olvasni az adatfolyamot, ez általában azt jelenti, hogy az adatfolyam már elmúlt.</translation>
 440   </message>
 441   <message>
 442     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/>
 443     <source>Error: Could not connect to JACK!</source>
 444     <translation>Hiba: nem sikerült kapcsolódni a JACK kiszolgálóhoz!</translation>
 445   </message>
 446   <message>
 447     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/>
 448     <source>Error: Could not create JACK port!</source>
 449     <translation>Hiba: nem sikerült létrehozni a JACK portot!</translation>
 450   </message>
 451   <message>
 452     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="86"/>
 453     <source>Error: Could not set JACK process callback!</source>
 454     <translation>Hiba: nem sikerült beállítani a JACK-folyamat visszahívását!</translation>
 455   </message>
 456   <message>
 457     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="90"/>
 458     <source>Error: Could not set JACK sample rate callback!</source>
 459     <translation>Hiba: nem sikerült beállítani a JACK mintavételezési gyakoriság visszahívását!</translation>
 460   </message>
 461   <message>
 462     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="94"/>
 463     <source>Error: Could not set JACK xrun callback!</source>
 464     <translation>Hiba: nem sikerült beállítani a JACK xrun visszahívását!</translation>
 465   </message>
 466   <message>
 467     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="98"/>
 468     <source>Error: Could not set JACK port connect callback!</source>
 469     <translation>Hiba: nem sikerült beállítani a JACK port kapcsolódási visszahívását!</translation>
 470   </message>
 471   <message>
 472     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="103"/>
 473     <source>Error: Could not activate JACK client!</source>
 474     <translation>Hiba: nem sikerült aktiválni a JACK klienst!</translation>
 475   </message>
 476   <message>
 477     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="111"/>
 478     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="122"/>
 479     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="251"/>
 480     <source>Connecting port %1 to %2.</source>
 481     <translation>%1 port kapcsolása ide: %2.</translation>
 482   </message>
 483   <message>
 484     <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="255"/>
 485     <source>Disconnecting port %1 from %2.</source>
 486     <translation>%1 port leválasztása innen: %2.</translation>
 487   </message>
 488   <message>
 489     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="34"/>
 490     <source>Error: pa_mainloop_prepare failed!</source>
 491     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_mainloop_prepare&apos;</comment>
 492     <translation>Hiba: a pa_mainloop_prepare hívás sikertelen!</translation>
 493   </message>
 494   <message>
 495     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="38"/>
 496     <source>Error: pa_mainloop_poll failed!</source>
 497     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_mainloop_poll&apos;</comment>
 498     <translation>Hiba: a pa_mainloop_poll hívás sikertelen!</translation>
 499   </message>
 500   <message>
 501     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="42"/>
 502     <source>Error: pa_mainloop_dispatch failed!</source>
 503     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_mainloop_dispatch&apos;</comment>
 504     <translation>Hiba: a pa_mainloop_dispatch hívás sikertelen!</translation>
 505   </message>
 506   <message>
 507     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="52"/>
 508     <source>Error: Could not create main loop!</source>
 509     <translation>Hiba: nem sikerült létrehozni a fő ciklust!</translation>
 510   </message>
 511   <message>
 512     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="59"/>
 513     <source>Error: Could not create context!</source>
 514     <translation>Hiba: nem sikerült létrehozni a környezetet!</translation>
 515   </message>
 516   <message>
 517     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="64"/>
 518     <source>Error: Could not connect! Reason: %1
 519 It is possible that your system doesn&apos;t use PulseAudio. Try using the ALSA backend instead.</source>
 520     <translation>Hiba: nem sikerült kapcsolódni! Ok: %1
 521 Lehetséges, hogy a rendszere nem PulseAudio háttérprogramot használ. Próbálja meg az ALSA háttérprogramot használni helyette.</translation>
 522   </message>
 523   <message>
 524     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="68"/>
 525     <source>Error: Could not connect! Reason: %1
 526 It is possible that your system doesn&apos;t use PulseAudio.</source>
 527     <translation>Hiba: nem sikerült kapcsolódni! Ok: %1
 528 Lehetséges, hogy a rendszere nem PulseAudio háttérprogramot használ.</translation>
 529   </message>
 530   <message>
 531     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="82"/>
 532     <source>Error: Connection attempt failed! Reason: %1</source>
 533     <translation>Hiba: a kapcsolódási kísérlet nem sikerült! Ok: %1</translation>
 534   </message>
 535   <message>
 536     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="119"/>
 537     <source>Error: Could not create stream! Reason: %1</source>
 538     <translation>Hiba: nem sikerült létrehozni az adatfolyamot! Ok: %1</translation>
 539   </message>
 540   <message>
 541     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="126"/>
 542     <source>Error: Could not connect stream! Reason: %1</source>
 543     <translation>Hiba: nem sikerült kapcsolódni az adatfolyamhoz! Ok: %1</translation>
 544   </message>
 545   <message>
 546     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="137"/>
 547     <source>Error: Stream connection attempt failed! Reason: %1</source>
 548     <translation>Hiba: az adatfolyam-kapcsolódási kísérlet nem sikerült! Ok: %1</translation>
 549   </message>
 550   <message>
 551     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="228"/>
 552     <source>Found source: [%1] %2</source>
 553     <translation>Talált forrás: [%1] %2</translation>
 554   </message>
 555   <message>
 556     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="249"/>
 557     <source>Error: Could not get names of sources! Reason: %1</source>
 558     <translation>Hiba: nem sikerült lekérni a források neveit! Ok: %1</translation>
 559   </message>
 560   <message>
 561     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="297"/>
 562     <source>Error: Could not get source info! Reason: %1</source>
 563     <translation>Hiba: nem sikerült lekérni a forrásinformációt! Ok: %1</translation>
 564   </message>
 565   <message>
 566     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="302"/>
 567     <source>Stream is a monitor.</source>
 568     <translation>Az adatfolyam egy monitor.</translation>
 569   </message>
 570   <message>
 571     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="304"/>
 572     <source>Stream is not a monitor.</source>
 573     <translation>Az adatfolyam nem monitor.</translation>
 574   </message>
 575   <message>
 576     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="349"/>
 577     <source>Error: pa_stream_peek failed!</source>
 578     <comment>Don&apos;t translate &apos;pa_stream_peek&apos;</comment>
 579     <translation>Hiba: a pa_stream_peek hívás sikertelen!</translation>
 580   </message>
 581   <message>
 582     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="416"/>
 583     <source>Warning: Audio source was suspended. The current segment will be stopped until the source is resumed.</source>
 584     <translation>Figyelmeztetés: a hangforrás fel lett függesztve. A jelenlegi szakasz le lesz állítva, amíg a forrás nem folytatódik.</translation>
 585   </message>
 586   <message>
 587     <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="421"/>
 588     <source>Warning: Stream was moved to a different source.</source>
 589     <translation>Figyelmeztetés: az adatfolyam át lett helyezve egy eltérő forrásba.</translation>
 590   </message>
 591   <message>
 592     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="64"/>
 593     <source>Created video stream reader.</source>
 594     <translation>Videó adatfolyam olvasó létrehozva.</translation>
 595   </message>
 596   <message>
 597     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="69"/>
 598     <source>Error: Can&apos;t open video stream file!</source>
 599     <translation>Hiba: nem lehet megnyitni a videó adatfolyam fájlt!</translation>
 600   </message>
 601   <message>
 602     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="76"/>
 603     <source>Error: Can&apos;t resize video stream file!</source>
 604     <translation>Hiba: nem lehet átméretezni a videó adatfolyam fájlt!</translation>
 605   </message>
 606   <message>
 607     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="83"/>
 608     <source>Error: Can&apos;t memory-map video stream file!</source>
 609     <translation>Hiba: nem lehet leképezni a memóriába a videó adatfolyam fájlt!</translation>
 610   </message>
 611   <message>
 612     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="92"/>
 613     <source>Error: Can&apos;t open video frame file!</source>
 614     <translation>Hiba: nem lehet megnyitni a videoképkocka fájlt!</translation>
 615   </message>
 616   <message>
 617     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="142"/>
 618     <source>Destroyed video stream reader.</source>
 619     <translation>Videó adatfolyam olvasó megsemmisítve.</translation>
 620   </message>
 621   <message>
 622     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="238"/>
 623     <source>Error: Size of video frame file is incorrect!</source>
 624     <translation>Hiba: a videoképkocka fájl mérete hibás!</translation>
 625   </message>
 626   <message>
 627     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="247"/>
 628     <source>Error: Can&apos;t memory-map video frame file!</source>
 629     <translation>Hiba: nem lehet leképezni a memóriába a videoképkocka fájlt!</translation>
 630   </message>
 631   <message>
 632     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="94"/>
 633     <source>Error: Can&apos;t create channel directory!</source>
 634     <translation>Hiba: nem lehet létrehozni csatornakönyvtárat!</translation>
 635   </message>
 636   <message>
 637     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="102"/>
 638     <source>Error: Can&apos;t stat channel directory!</source>
 639     <translation>Hiba: nem lehet elérni a csatornakönyvtárat!</translation>
 640   </message>
 641   <message>
 642     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="106"/>
 643     <source>Error: Channel directory is not a regular directory!</source>
 644     <translation>Hiba: a csatornakönyvtár nem szabályos könyvtár!</translation>
 645   </message>
 646   <message>
 647     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="111"/>
 648     <source>Error: Can&apos;t set channel directory mode!</source>
 649     <translation>Hiba: nem lehet beállítani a csatornakönyvtár módját!</translation>
 650   </message>
 651   <message>
 652     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="116"/>
 653     <source>Error: Channel directory is owned by a different user! Choose a different channel name, or enable relaxed file permissions to use it anyway.</source>
 654     <translation>Hiba: a csatornakönyvtár egy másik felhasználó tulajdona. Válasszon másik csatornanevet, vagy engedélyezzen gyengített fájljogosultságokat, ha mindenképp használni szeretné.</translation>
 655   </message>
 656   <message>
 657     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="126"/>
 658     <source>Error: Can&apos;t initialize inotify!</source>
 659     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 660     <translation>Hiba: nem lehet előkészíteni az inotify hívást!</translation>
 661   </message>
 662   <message>
 663     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="132"/>
 664     <source>Error: Can&apos;t watch channel directory!</source>
 665     <translation>Hiba: nem lehet megfigyelni a csatornakönyvtárat!</translation>
 666   </message>
 667   <message>
 668     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="144"/>
 669     <source>Error: Can&apos;t open channel directory!</source>
 670     <translation>Hiba: nem lehet megnyitni a csatornakönyvtárat!</translation>
 671   </message>
 672   <message>
 673     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="162"/>
 674     <source>Added pre-existing stream %1.</source>
 675     <translation>Előre meglévő adatfolyam (%1) hozzáadva.</translation>
 676   </message>
 677   <message>
 678     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="197"/>
 679     <source>Error: Can&apos;t get read length from inotify!</source>
 680     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 681     <translation>Hiba: nem lehet lekérni az olvasási hosszt az inotify értesítésből!</translation>
 682   </message>
 683   <message>
 684     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="205"/>
 685     <source>Error: Can&apos;t read from inotify!</source>
 686     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 687     <translation>Hiba: nem lehet olvasni az inotify értesítésből!</translation>
 688   </message>
 689   <message>
 690     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="215"/>
 691     <source>Error: Received partial event from inotify!</source>
 692     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 693     <translation>Hiba: részleges esemény érkezett az inotify értesítésből!</translation>
 694   </message>
 695   <message>
 696     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="227"/>
 697     <source>Error: Received partial name from inotify!</source>
 698     <comment>don&apos;t translate &apos;inotify&apos;</comment>
 699     <translation>Hiba: részleges név érkezett az inotify értesítésből!</translation>
 700   </message>
 701   <message>
 702     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="241"/>
 703     <source>Added stream %1.</source>
 704     <translation>%1 adatfolyam hozzáadva.</translation>
 705   </message>
 706   <message>
 707     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
 708     <source>Removed stream %1.</source>
 709     <translation>%1 adatfolyam eltávolítva.</translation>
 710   </message>
 711   <message>
 712     <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
 713     <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
 714     <translation>Elhagyott %1 adatfolyam törölve.</translation>
 715   </message>
 716   <message>
 717     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
 718     <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
 719     <translation>Hiba: nem támogatott X11-kép képpontformátum!</translation>
 720   </message>
 721   <message>
 722     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
 723     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
 724     <source>Error: Width or height is zero!</source>
 725     <translation>Hiba: a szélesség vagy a magasság nulla!</translation>
 726   </message>
 727   <message>
 728     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
 729     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
 730     <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and height is %1!</source>
 731     <translation>Hiba: a szélesség vagy a magasság túl nagy, a legnagyobb szélesség és magasság %1!</translation>
 732   </message>
 733   <message>
 734     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
 735     <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
 736     <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
 737     <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
 738     <translation>Hiba: nem lehet megnyitni az X-megjelenítőt!</translation>
 739   </message>
 740   <message>
 741     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
 742     <source>Using X11 shared memory.</source>
 743     <translation>Az X11 osztott memóriájának használata.</translation>
 744   </message>
 745   <message>
 746     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
 747     <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
 748     <translation>Hiba: nem lehet létrehozni osztott képet!</translation>
 749   </message>
 750   <message>
 751     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
 752     <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
 753     <translation>Hiba: nem lehet lekérni az osztott memóriát!</translation>
 754   </message>
 755   <message>
 756     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
 757     <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
 758     <translation>Hiba: nem lehet hozzácsatolni az osztott memóriához!</translation>
 759   </message>
 760   <message>
 761     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
 762     <source>Not using X11 shared memory.</source>
 763     <translation>Nem használja az X11 osztott memóriáját.</translation>
 764   </message>
 765   <message>
 766     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
 767     <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has been hidden.</source>
 768     <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
 769     <translation>Figyelmeztetés: az XFixes-t nem támogatja az X-kiszolgáló, a kurzor rejtve lesz.</translation>
 770   </message>
 771   <message>
 772     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
 773     <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor support may not work properly.</source>
 774     <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
 775     <translation>Figyelmeztetés: a Xinerama kiterjesztést nem támogatja az X-kiszolgáló, a többmonitoros támogatás esetleg nem működik megfelelően.</translation>
 776   </message>
 777   <message>
 778     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
 779     <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not work properly.</source>
 780     <translation>Figyelmeztetés: nem észlelhetők monitorok, a többmonitoros támogatás esetleg nem működik megfelelően.</translation>
 781   </message>
 782   <message>
 783     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
 784     <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
 785     <translation>Hiba: érvénytelen képernyő határoló doboz!</translation>
 786   </message>
 787   <message>
 788     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
 789     <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
 790     <translation>Hiba: nem lehet hozzácsatolni a kiszolgálót az osztott memóriához!</translation>
 791   </message>
 792   <message>
 793     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
 794     <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
 795   Usually this means the recording area is not completely inside the screen. Or did you change the screen resolution?</source>
 796     <translation>Hiba: nem lehet lekérni a képet (osztott memória használata)!
 797   Általában ez azt jelenti, hogy a rögzítendő terület nincs teljesen a képernyőn belül. Vagy megváltoztatta a képernyőfelbontást?</translation>
 798   </message>
 799   <message>
 800     <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
 801     <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
 802   Usually this means the recording area is not completely inside the screen. Or did you change the screen resolution?</source>
 803     <translation>Hiba: nem lehet lekérni a képet (nem használ osztott memóriát)!
 804   Általában ez azt jelenti, hogy a rögzítendő terület nincs teljesen a képernyőn belül. Vagy megváltoztatta a képernyőfelbontást?</translation>
 805   </message>
 806   <message>
 807     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/>
 808     <source>Error: Channel count is zero.</source>
 809     <translation>Hiba: a csatornaszám nulla.</translation>
 810   </message>
 811   <message>
 812     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="104"/>
 813     <source>Error: Sample rate is zero.</source>
 814     <translation>Hiba: a mintavételezési gyakoriság nulla.</translation>
 815   </message>
 816   <message>
 817     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="142"/>
 818     <source>Using sample format %1.</source>
 819     <translation>%1 mintavételezési formátum használata.</translation>
 820   </message>
 821   <message>
 822     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="147"/>
 823     <source>Error: Encoder requires an unsupported sample format!</source>
 824     <translation>Hiba: a kódoló egy nem támogatott mintavételezési formátumot igényel!</translation>
 825   </message>
 826   <message>
 827     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="176"/>
 828     <source>Error: Sending of audio frame failed!</source>
 829     <translation>Hiba: a hangkockák küldése nem sikerült!</translation>
 830   </message>
 831   <message>
 832     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="197"/>
 833     <source>Error: Receiving of audio packet failed!</source>
 834     <translation>Hiba: a hangcsomag fogadása nem sikerült!</translation>
 835   </message>
 836   <message>
 837     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="210"/>
 838     <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="232"/>
 839     <source>Error: Encoding of audio frame failed!</source>
 840     <translation>Hiba: a hangkockák kódolása nem sikerült!</translation>
 841   </message>
 842   <message>
 843     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="30"/>
 844     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="39"/>
 845     <source>Error: Option &apos;%1&apos; could not be parsed!</source>
 846     <translation>Hiba: a(z) „%1” kapcsoló feldolgozása nem sikerült!</translation>
 847   </message>
 848   <message>
 849     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="96"/>
 850     <source>Stopping encoder thread ...</source>
 851     <translation>Kódoló szál leállítása…</translation>
 852   </message>
 853   <message>
 854     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="164"/>
 855     <source>Error: Can&apos;t open codec!</source>
 856     <translation>Hiba: nem lehet megnyitni a kodeket!</translation>
 857   </message>
 858   <message>
 859     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="172"/>
 860     <source>Warning: Codec option &apos;%1&apos; was not recognised!</source>
 861     <translation>Figyelmeztetés: a(z) „%1” kodek kapcsoló nem volt felismerhető!</translation>
 862   </message>
 863   <message>
 864     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="188"/>
 865     <source>Encoder thread started.</source>
 866     <translation>Kódoló szál elindítva.</translation>
 867   </message>
 868   <message>
 869     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="217"/>
 870     <source>Flushing encoder ...</source>
 871     <translation>Kódoló kiürítése…</translation>
 872   </message>
 873   <message>
 874     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="228"/>
 875     <source>Encoder thread stopped.</source>
 876     <translation>Kódoló szál leállítva.</translation>
 877   </message>
 878   <message>
 879     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="232"/>
 880     <source>Exception &apos;%1&apos; in encoder thread.</source>
 881     <translation>„%1” kivétel a kódoló szálban.</translation>
 882   </message>
 883   <message>
 884     <location filename="../AV/Output/BaseEncoder.cpp" line="235"/>
 885     <source>Unknown exception in encoder thread.</source>
 886     <translation>Ismeretlen kivétel a kódoló szálban.</translation>
 887   </message>
 888   <message>
 889     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="70"/>
 890     <source>Stopping encoders ...</source>
 891     <translation>Kódolók leállása…</translation>
 892   </message>
 893   <message>
 894     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="77"/>
 895     <source>Waiting for muxer thread to stop ...</source>
 896     <translation>Várakozás a muxer szál leállítására…</translation>
 897   </message>
 898   <message>
 899     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="100"/>
 900     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="124"/>
 901     <source>Error: Can&apos;t copy parameters to stream!</source>
 902     <translation>Hiba: nem lehet átmásolni paramétereket az adatfolyamba!</translation>
 903   </message>
 904   <message>
 905     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="146"/>
 906     <source>Error: Can&apos;t write header!</source>
 907     <comment>Don&apos;t translate &apos;header&apos;</comment>
 908     <translation>Hiba: nem lehet kiírni a fejlécet!</translation>
 909   </message>
 910   <message>
 911     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="157"/>
 912     <source>Finishing encoders ...</source>
 913     <translation>Kódolók befejezése…</translation>
 914   </message>
 915   <message>
 916     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="199"/>
 917     <source>Error: Can&apos;t find chosen output format!</source>
 918     <translation>Hiba: nem található a kiválasztott kimeneti formátum!</translation>
 919   </message>
 920   <message>
 921     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="203"/>
 922     <source>Using format %1 (%2).</source>
 923     <translation>%1 formátum használata (%2).</translation>
 924   </message>
 925   <message>
 926     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="209"/>
 927     <source>Error: Can&apos;t allocate format context!</source>
 928     <translation>Hiba: nem lehet lefoglalni formátumkörnyezetet!</translation>
 929   </message>
 930   <message>
 931     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="216"/>
 932     <source>Error: Can&apos;t open output file!</source>
 933     <translation>Hiba: nem lehet megnyitni a kimeneti fájlt!</translation>
 934   </message>
 935   <message>
 936     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="229"/>
 937     <source>Error: Can&apos;t write trailer, continuing anyway.</source>
 938     <comment>Don&apos;t translate &apos;trailer&apos;</comment>
 939     <translation>Hiba: nem lehet kiírni a záró részt, folytatás mindenképp.</translation>
 940   </message>
 941   <message>
 942     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="267"/>
 943     <source>Error: Can&apos;t find codec!</source>
 944     <translation>Hiba: nem található kodek!</translation>
 945   </message>
 946   <message>
 947     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="277"/>
 948     <source>Using codec %1 (%2).</source>
 949     <translation>%1 kodek használata (%2).</translation>
 950   </message>
 951   <message>
 952     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="288"/>
 953     <source>Error: Can&apos;t create new stream!</source>
 954     <translation>Hiba: nem lehet létrehozni új adatfolyamot!</translation>
 955   </message>
 956   <message>
 957     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="295"/>
 958     <source>Error: Can&apos;t create new codec context!</source>
 959     <translation>Hiba: nem lehet létrehozni új kodek környezetet!</translation>
 960   </message>
 961   <message>
 962     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="307"/>
 963     <source>Error: Can&apos;t get codec context defaults!</source>
 964     <translation>Hiba: nem lehet lekérni a kodek környezet alapértelmezéseit!</translation>
 965   </message>
 966   <message>
 967     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="320"/>
 968     <source>Warning: This codec is considered experimental by libav/ffmpeg.</source>
 969     <translation>Figyelmeztetés: ezt a kodeket kísérletinek tekinti a libav/ffmpeg.</translation>
 970   </message>
 971   <message>
 972     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="336"/>
 973     <source>Muxer thread started.</source>
 974     <translation>Muxer szál elindítva.</translation>
 975   </message>
 976   <message>
 977     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="396"/>
 978     <source>Error: Can&apos;t write frame to muxer!</source>
 979     <translation>Hiba: nem lehet kiírni a keretet a muxerbe!</translation>
 980   </message>
 981   <message>
 982     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="424"/>
 983     <source>Muxer thread stopped.</source>
 984     <translation>Muxer szál leállítva.</translation>
 985   </message>
 986   <message>
 987     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="428"/>
 988     <source>Exception &apos;%1&apos; in muxer thread.</source>
 989     <translation>„%1” kivétel a muxer szálban.</translation>
 990   </message>
 991   <message>
 992     <location filename="../AV/Output/Muxer.cpp" line="431"/>
 993     <source>Unknown exception in muxer thread.</source>
 994     <translation>Ismeretlen kivétel a muxer szálban.</translation>
 995   </message>
 996   <message>
 997     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="220"/>
 998     <source>Stopping synchronizer thread ...</source>
 999     <translation>Szinkronizáló szál leállítása…</translation>
 1000   </message>
 1001   <message>
 1002     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="328"/>
 1003     <source>Warning: Received video frame with non-monotonic timestamp.</source>
 1004     <translation>Figyelmeztetés: nem monoton időbélyeggel rendelkező videoképkocka érkezett.</translation>
 1005   </message>
 1006   <message>
 1007     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="355"/>
 1008     <source>Warning: Video buffer overflow, some frames will be lost. The audio input seems to be too slow.</source>
 1009     <translation>Figyelmeztetés: videopuffer túlcsordulás, néhány képkocka el fog veszni. A hangbemenet túl lassúnak tűnik.</translation>
 1010   </message>
 1011   <message>
 1012     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="412"/>
 1013     <source>Warning: Received audio samples with non-monotonic timestamp.</source>
 1014     <translation>Figyelmeztetés: nem monoton időbélyeggel rendelkező hangminták érkeztek.</translation>
 1015   </message>
 1016   <message>
 1017     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="437"/>
 1018     <source>Warning: Too many audio samples, dropping samples to keep the audio in sync with the video.</source>
 1019     <translation>Figyelmeztetés: túl sok hangminta, minták eldobása a hang és a videó szinkronban tartásához.</translation>
 1020   </message>
 1021   <message>
 1022     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="443"/>
 1023     <source>Warning: Not enough audio samples, inserting silence to keep the audio in sync with the video.</source>
 1024     <translation>Figyelmeztetés: nincs elég hangminta, csend beszúrása a hang és a videó szinkronban tartásához.</translation>
 1025   </message>
 1026   <message>
 1027     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="509"/>
 1028     <source>Warning: Audio input is more than 2% too slow!</source>
 1029     <translation>Figyelmeztetés: a hangbemenet túl lassú több mint 2%-kal!</translation>
 1030   </message>
 1031   <message>
 1032     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="513"/>
 1033     <source>Warning: Audio input is more than 2% too fast!</source>
 1034     <translation>Figyelmeztetés: a hangbemenet túl gyors több mint 2%-kal!</translation>
 1035   </message>
 1036   <message>
 1037     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="548"/>
 1038     <source>Warning: Audio buffer overflow, starting new segment to keep the audio in sync with the video (some video and/or audio may be lost). The video input seems to be too slow.</source>
 1039     <translation>Figyelmeztetés: hangpuffer túlcsordulás, új szakasz indítása a hang és a videó szinkronban tartásához (néhány videó és/vagy hang elveszhet). A videobemenet túl lassúnak tűnik.</translation>
 1040   </message>
 1041   <message>
 1042     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="584"/>
 1043     <source>Warning: Received hole in audio stream, inserting silence to keep the audio in sync with the video.</source>
 1044     <translation>Figyelmeztetés: lyuk érkezett a hang adatfolyamban, csend beszúrása a hang és a videó szinkronban tartásához.</translation>
 1045   </message>
 1046   <message>
 1047     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="885"/>
 1048     <source>Synchronizer thread started.</source>
 1049     <translation>Szinkronizáló szál elindítva.</translation>
 1050   </message>
 1051   <message>
 1052     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="907"/>
 1053     <source>Synchronizer thread stopped.</source>
 1054     <translation>Szinkronizáló szál leállítva.</translation>
 1055   </message>
 1056   <message>
 1057     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="911"/>
 1058     <source>Exception &apos;%1&apos; in synchronizer thread.</source>
 1059     <translation>„%1” kivétel a szinkronizáló szálban.</translation>
 1060   </message>
 1061   <message>
 1062     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="914"/>
 1063     <source>Unknown exception in synchronizer thread.</source>
 1064     <translation>Ismeretlen kivétel a szinkronizáló szálban.</translation>
 1065   </message>
 1066   <message>
 1067     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="104"/>
 1068     <source>Error: Width or height is not an even number!</source>
 1069     <translation>Hiba: a szélesség vagy a magasság nem páros szám!</translation>
 1070   </message>
 1071   <message>
 1072     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="108"/>
 1073     <source>Error: Frame rate is zero!</source>
 1074     <translation>Hiba: a képkockasebesség nulla!</translation>
 1075   </message>
 1076   <message>
 1077     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="165"/>
 1078     <source>Using pixel format %1.</source>
 1079     <translation>%1 képpontformátum használata.</translation>
 1080   </message>
 1081   <message>
 1082     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="179"/>
 1083     <source>Error: The pixel format is not supported by the codec!</source>
 1084     <translation>Hiba: a képpontformátumot nem támogatja a kodek!</translation>
 1085   </message>
 1086   <message>
 1087     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="207"/>
 1088     <source>Error: Sending of video frame failed!</source>
 1089     <translation>Hiba: a videokockák küldése nem sikerült!</translation>
 1090   </message>
 1091   <message>
 1092     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="228"/>
 1093     <source>Error: Receiving of video packet failed!</source>
 1094     <translation>Hiba: a videocsomag fogadása nem sikerült!</translation>
 1095   </message>
 1096   <message>
 1097     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="241"/>
 1098     <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="262"/>
 1099     <source>Error: Encoding of video frame failed!</source>
 1100     <translation>Hiba: a videoképkockák kódolása nem sikerült!</translation>
 1101   </message>
 1102   <message>
 1103     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="41"/>
 1104     <source>Using real-time priority.</source>
 1105     <translation>Valós idejű prioritás használata.</translation>
 1106   </message>
 1107   <message>
 1108     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="51"/>
 1109     <source>Using nice priority.</source>
 1110     <comment>Don&apos;t translate &apos;nice&apos;, it&apos;s a UNIX parameter that defines the priority of a process.</comment>
 1111     <translation>Nice prioritás használata.</translation>
 1112   </message>
 1113   <message>
 1114     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="56"/>
 1115     <source>Warning: Can&apos;t increase the thread priority.</source>
 1116     <translation>Figyelmeztetés: nem lehet növelni a szálprioritást.</translation>
 1117   </message>
 1118   <message>
 1119     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="64"/>
 1120     <source>Error: Can&apos;t recover device after underrun!</source>
 1121     <comment>Don&apos;t translate &apos;underrun&apos;</comment>
 1122     <translation>Hiba: nem lehet visszaállítani az eszközt az aláfutás után!</translation>
 1123   </message>
 1124   <message>
 1125     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="91"/>
 1126     <source>Stopping synth thread ...</source>
 1127     <translation>Szintetizáló szál leállítása…</translation>
 1128   </message>
 1129   <message>
 1130     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="224"/>
 1131     <source>Synth thread started.</source>
 1132     <translation>Szintetizáló szál elindítva.</translation>
 1133   </message>
 1134   <message>
 1135     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="277"/>
 1136     <source>Error: Can&apos;t write samples!</source>
 1137     <translation>Hiba: nem lehet kiírni a mintákat!</translation>
 1138   </message>
 1139   <message>
 1140     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="285"/>
 1141     <source>Synth thread stopped.</source>
 1142     <translation>Szintetizáló szál leállítva.</translation>
 1143   </message>
 1144   <message>
 1145     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="289"/>
 1146     <source>Exception &apos;%1&apos; in synth thread.</source>
 1147     <translation>„%1” kivétel a szintetizáló szálban.</translation>
 1148   </message>
 1149   <message>
 1150     <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/>
 1151     <source>Unknown exception in synth thread.</source>
 1152     <translation>Ismeretlen kivétel a szintetizáló szálban.</translation>
 1153   </message>
 1154   <message>
 1155     <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
 1156     <source>CPU features</source>
 1157     <translation>Processzor szolgáltatásai</translation>
 1158   </message>
 1159   <message>
 1160     <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
 1161     <source>The application could not be launched.</source>
 1162     <translation>Az alkalmazást nem sikerült elindítani.</translation>
 1163   </message>
 1164   <message>
 1165     <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
 1166     <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not work in some applications.</source>
 1167     <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
 1168     <translation>Figyelmeztetés: az XInput2-t nem támogatja az X-kiszolgáló, a gyorsbillentyűk esetleg nem működnek néhány alkalmazásban.</translation>
 1169   </message>
 1170   <message>
 1171     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
 1172     <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</source>
 1173     <translation type="unfinished"></translation>
 1174   </message>
 1175   <message>
 1176     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
 1177     <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value!</source>
 1178     <translation>Hiba: a(z) „%1” parancssori kapcsoló nem vár értéket!</translation>
 1179   </message>
 1180   <message>
 1181     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
 1182     <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
 1183     <translation>Hiba: ismeretlen parancssori kapcsoló: „%1”!</translation>
 1184   </message>
 1185   <message>
 1186     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
 1187     <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
 1188     <translation>Hiba: ismeretlen parancssori argumentum: „%1”!</translation>
 1189   </message>
 1190   <message>
 1191     <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
 1192     <source>SSR started</source>
 1193     <translation>SSR elindítva</translation>
 1194   </message>
 1195   <message>
 1196     <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
 1197     <source>SSR stopped</source>
 1198     <translation>SSR leállítva</translation>
 1199   </message>
 1200   <message>
 1201     <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
 1202     <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
 1203     <translation>Hiba: nem lehet létrehozni a .ssr könyvtárat!</translation>
 1204   </message>
 1205   <message>
 1206     <location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/>
 1207     <source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source>
 1208     <translation>BGRA %1 -&gt; BGRA %2 | SWScale %3 ha | Tartalék %4 ha (%5%) | SSSE3 %6 ha (%7%)</translation>
 1209   </message>
 1210   <message>
 1211     <location filename="../Benchmark.cpp" line="243"/>
 1212     <source>%1 %2 to %3 %4 | SWScale %5 us | Fallback %6 us (%7%) | SSSE3 %8 us (%9%)</source>
 1213     <translation>%1 %2 -&gt; %3 %4 | SWScale %5 ha | Tartalék %6 ha (%7%) | SSSE3 %8 ha (%9%)</translation>
 1214   </message>
 1215   <message>
 1216     <location filename="../Benchmark.cpp" line="253"/>
 1217     <source>Starting scaler benchmark ...</source>
 1218     <translation>Méretező teljesítménytesztjének indítása…</translation>
 1219   </message>
 1220   <message>
 1221     <location filename="../Benchmark.cpp" line="260"/>
 1222     <source>Starting converter benchmark ...</source>
 1223     <translation>Átalakító teljesítménytesztjének indítása…</translation>
 1224   </message>
 1225   <message>
 1226     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="70"/>
 1227     <source>Stopping fragment thread ...</source>
 1228     <translation>Töredékszál leállítása…</translation>
 1229   </message>
 1230   <message>
 1231     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="346"/>
 1232     <source>Fragment thread started.</source>
 1233     <translation>Töredékszál elindítva.</translation>
 1234   </message>
 1235   <message>
 1236     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="364"/>
 1237     <source>Next fragment ...</source>
 1238     <translation>Következő töredék…</translation>
 1239   </message>
 1240   <message>
 1241     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="368"/>
 1242     <source>Finishing ...</source>
 1243     <translation>Befejezés…</translation>
 1244   </message>
 1245   <message>
 1246     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="380"/>
 1247     <source>Fragment thread stopped.</source>
 1248     <translation>Töredékszál leállítva.</translation>
 1249   </message>
 1250   <message>
 1251     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="384"/>
 1252     <source>Exception &apos;%1&apos; in fragment thread.</source>
 1253     <translation>„%1” kivétel a töredékszálban.</translation>
 1254   </message>
 1255   <message>
 1256     <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
 1257     <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
 1258     <translation>Ismeretlen kivétel a töredékszálban.</translation>
 1259   </message>
 1260 </context>
 1261 <context>
 1262   <name>MainWindow</name>
 1263   <message>
 1264     <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
 1265     <source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is currently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xorg session at the login screen, and then log back in.</source>
 1266     <translation type="unfinished"></translation>
 1267   </message>
 1268   <message>
 1269     <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
 1270     <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprietary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
 1271 
 1272 You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
 1273     <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does the same</comment>
 1274     <translation>A SimpleScreenRecorder azt észlelte, hogy a zárt NVIDIA illesztőprogramot használja, és engedélyezve van a képernyő tükrözése. Ismert, hogy ez grafikai problémákhoz vezethet rögzítés közben. Ajánlott a tükrözés letiltása. Szeretné, hogy ezt megtegyem önnek?
 1275 
 1276 Ezt a beállítást kézzel is megváltoztathatja az NVIDIA vezérlőpultján.</translation>
 1277   </message>
 1278   <message>
 1279     <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
 1280     <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try disabling it in the NVIDIA control panel.</source>
 1281     <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does the same</comment>
 1282     <translation>Nem tudtam letiltani a tükrözést valamilyen oknál fogva - elnézést! Próbálja meg letiltani az NVIDIA vezérlőpultján.</translation>
 1283   </message>
 1284 </context>
 1285 <context>
 1286   <name>PageDone</name>
 1287   <message>
 1288     <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
 1289     <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re-encode it with better settings to make the file smaller (the default settings are optimized for quality and speed, not file size).</source>
 1290     <translation>A felvétel mentésre került. Most már szerkesztheti a videót, vagy újrakódolhatja jobb beállításokkal, hogy kisebbé tegye a fájlt (az alapértelmezett beállítások a minőségre és a sebességre vannak optimalizálva, nem a fájlméretre).</translation>
 1291   </message>
 1292   <message>
 1293     <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
 1294     <source>Back to the start screen</source>
 1295     <translation>Vissza a kezdő képernyőre</translation>
 1296   </message>
 1297 </context>
 1298 <context>
 1299   <name>PageInput</name>
 1300   <message>
 1301     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
 1302     <source>Video input</source>
 1303     <translation>Videobemenet</translation>
 1304   </message>
 1305   <message>
 1306     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
 1307     <source>Record the entire screen</source>
 1308     <translation>A teljes képernyő rögzítése</translation>
 1309   </message>
 1310   <message>
 1311     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
 1312     <source>Record a fixed rectangle</source>
 1313     <translation>Egy adott terület rögzítése</translation>
 1314   </message>
 1315   <message>
 1316     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
 1317     <source>Follow the cursor</source>
 1318     <translation>A kurzor követése</translation>
 1319   </message>
 1320   <message>
 1321     <source>Record OpenGL (experimental)</source>
 1322     <translation type="obsolete">OpenGL rögzítése (kísérleti)</translation>
 1323   </message>
 1324   <message>
 1325     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
 1326     <source>Input profile</source>
 1327     <translation>Bemeneti profil</translation>
 1328   </message>
 1329   <message>
 1330     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
 1331     <source>Record OpenGL</source>
 1332     <translation>OpenGL rögzítése</translation>
 1333   </message>
 1334   <message>
 1335     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
 1336     <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor configuration.</source>
 1337     <translation>Válassza ki, hogy mely monitort kell rögzíteni egy többmonitoros konfigurációnál.</translation>
 1338   </message>
 1339   <message>
 1340     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
 1341     <source>Record entire screen with cursor</source>
 1342     <translation>Teljes képernyő rögzítése kurzorral</translation>
 1343   </message>
 1344   <message>
 1345     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
 1346     <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
 1347     <translation>A teljes képernyő rögzítése, amelyen a kurzor található, ahelyett hogy követné a kurzor pozícióját.</translation>
 1348   </message>
 1349   <message>
 1350     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
 1351     <source>Select rectangle...</source>
 1352     <translation>Terület kijelölése…</translation>
 1353   </message>
 1354   <message>
 1355     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
 1356     <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
 1357     <translation>Használja az egeret a rögzítendő terület kijelöléséhez.</translation>
 1358   </message>
 1359   <message>
 1360     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
 1361     <source>Select window...</source>
 1362     <translation>Ablak kiválasztása…</translation>
 1363   </message>
 1364   <message>
 1365     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
 1366     <source>Use the mouse to select a window to record.
 1367 Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (including the borders). Otherwise only
 1368 the client area of the window will be recorded.</source>
 1369     <translation>Használja az egeret a rögzítendő ablak kiválasztásához.
 1370 Tipp: ha rákattint egy ablak keretére, akkor a teljes ablak rögzítésre kerül (beleértve a kereteket is). Egyébként csak az ablak kliensterülete lesz rögzítve.</translation>
 1371   </message>
 1372   <message>
 1373     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
 1374     <source>OpenGL settings...</source>
 1375     <translation>OpenGL beállítások…</translation>
 1376   </message>
 1377   <message>
 1378     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
 1379     <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
 1380     <translation>Beállítások megváltoztatása az OpenGL rögzítésnél.</translation>
 1381   </message>
 1382   <message>
 1383     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
 1384     <source>Left:</source>
 1385     <translation>Balra:</translation>
 1386   </message>
 1387   <message>
 1388     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
 1389     <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectangle.
 1390 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1391     <translation>A rögzítendő terület bal felső sarkának X koordinátája.
 1392 Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatja.</translation>
 1393   </message>
 1394   <message>
 1395     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
 1396     <source>Top:</source>
 1397     <translation>Fent:</translation>
 1398   </message>
 1399   <message>
 1400     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
 1401     <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectangle.
 1402 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1403     <translation>A rögzítendő terület bal felső sarkának Y koordinátája.
 1404 Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatja.</translation>
 1405   </message>
 1406   <message>
 1407     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
 1408     <source>Width:</source>
 1409     <translation>Szélesség:</translation>
 1410   </message>
 1411   <message>
 1412     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
 1413     <source>The width of the recorded rectangle.
 1414 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1415     <translation>A rögzítendő terület szélessége.
 1416 Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatja.</translation>
 1417   </message>
 1418   <message>
 1419     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
 1420     <source>Height:</source>
 1421     <translation>Magasság:</translation>
 1422   </message>
 1423   <message>
 1424     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
 1425     <source>The height of the recorded rectangle.
 1426 Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows.</source>
 1427     <translation>A rögzítendő terület magassága.
 1428 Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatja.</translation>
 1429   </message>
 1430   <message>
 1431     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
 1432     <source>Frame rate:</source>
 1433     <translation>Képkockasebesség:</translation>
 1434   </message>
 1435   <message>
 1436     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
 1437     <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
 1438     <translation>A végső videóban lévő másodpercenkénti képkockák száma. A magasabb képkockasebesség több processzoridőt használ.</translation>
 1439   </message>
 1440   <message>
 1441     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
 1442     <source>Scale video</source>
 1443     <translation>Videó méretezése</translation>
 1444   </message>
 1445   <message>
 1446     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
 1447     <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if the scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
 1448     <translation>Méretezés engedélyezése vagy letiltása. A méretezés több processzoridőt használ, de ha a méretezett videó kisebb, akkor gyorsabbá teheti a kódolást.</translation>
 1449   </message>
 1450   <message>
 1451     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
 1452     <source>Scaled width:</source>
 1453     <translation>Méretezett szélesség:</translation>
 1454   </message>
 1455   <message>
 1456     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
 1457     <source>Scaled height:</source>
 1458     <translation>Méretezett magasság:</translation>
 1459   </message>
 1460   <message>
 1461     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
 1462     <source>Record cursor</source>
 1463     <translation>Kurzor rögzítése</translation>
 1464   </message>
 1465   <message>
 1466     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
 1467     <source>Audio input</source>
 1468     <translation>Hangbemenet</translation>
 1469   </message>
 1470   <message>
 1471     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
 1472     <source>Record audio</source>
 1473     <translation>Hang rögzítése</translation>
 1474   </message>
 1475   <message>
 1476     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
 1477     <source>Backend:</source>
 1478     <translation>Háttérprogram:</translation>
 1479   </message>
 1480   <message>
 1481     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
 1482     <source>The audio backend that will be used for recording.
 1483 The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
 1484     <translation>A hang háttérprogram, amely használva lesz a rögzítésnél.
 1485 Az ALSA háttérprogram is működni fog azokon a rendszereken, amelyek PulseAudio háttérprogramot használnak, de jobb közvetlenül a PulseAudio háttérprogram használata.</translation>
 1486   </message>
 1487   <message>
 1488     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
 1489     <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
 1490     <translation>A hang háttérprogram, amely a rögzítéshez lesz használva.</translation>
 1491   </message>
 1492   <message>
 1493     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
 1494     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
 1495     <source>Source:</source>
 1496     <translation>Forrás:</translation>
 1497   </message>
 1498   <message>
 1499     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
 1500     <source>The ALSA source that will be used for recording.
 1501 The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple programs to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
 1502     <translation>Az ALSA forrás, amely használva lesz a rögzítésnél.
 1503 Az alapértelmezés általában megfelelő. Az „osztott” források lehetővé teszik több programnak is az egyidejű rögzítést, de ezek kevésbé megbízhatóak lehetnek.</translation>
 1504   </message>
 1505   <message>
 1506     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
 1507     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
 1508     <source>Refresh</source>
 1509     <translation>Frissítés</translation>
 1510   </message>
 1511   <message>
 1512     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
 1513     <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
 1514     <translation>Frissíti az ALSA források listáját.</translation>
 1515   </message>
 1516   <message>
 1517     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
 1518     <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
 1519 A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applications.</source>
 1520     <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
 1521     <translation>A PulseAudio forrás, amely használva lesz a rögzítésnél.
 1522 A „monitor” egy olyan forrás, amely a más alkalmazások által lejátszott hangot rögzíti.</translation>
 1523   </message>
 1524   <message>
 1525     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
 1526     <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
 1527     <translation>Frissíti a PulseAudio források listáját.</translation>
 1528   </message>
 1529   <message>
 1530     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
 1531     <source>Record system microphone</source>
 1532     <translation>Rendszer mikrofon rögzítése</translation>
 1533   </message>
 1534   <message>
 1535     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
 1536     <source>If checked, the ports will be automatically connected to the system capture ports.</source>
 1537     <translation>Ha be van jelölve, akkor a portok automatikusan csatlakoztatva lesznek a rendszer rögzítési portjaihoz.</translation>
 1538   </message>
 1539   <message>
 1540     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
 1541     <source>Record system speakers</source>
 1542     <translation>Rendszer hangszórók rögzítése</translation>
 1543   </message>
 1544   <message>
 1545     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
 1546     <source>If checked, the ports will be automatically connected to anything that connects to the system playback ports.</source>
 1547     <translation>Ha be van jelölve, akkor a portok automatikusan csatlakoztatva lesznek bármihez, ami a rendszer lejátszási portjaihoz kapcsolódik.</translation>
 1548   </message>
 1549   <message>
 1550     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
 1551     <source>Back</source>
 1552     <translation>Vissza</translation>
 1553   </message>
 1554   <message>
 1555     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
 1556     <source>Continue</source>
 1557     <translation>Folytatás</translation>
 1558   </message>
 1559   <message>
 1560     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
 1561     <source>All screens: %1x%2</source>
 1562     <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
 1563     <translation>Minden kijelző: %1x%2</translation>
 1564   </message>
 1565   <message>
 1566     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
 1567     <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
 1568     <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
 1569     <translation>%1. kijelző: %2x%3, kezdés: %4,%5</translation>
 1570   </message>
 1571   <message>
 1572     <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
 1573     <source>Screen %1</source>
 1574     <comment>This appears in the screen labels</comment>
 1575     <translation>%1. kijelző</translation>
 1576   </message>
 1577 </context>
 1578 <context>
 1579   <name>PageOutput</name>
 1580   <message>
 1581     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
 1582     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
 1583     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
 1584     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
 1585     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
 1586     <source>%1 files</source>
 1587     <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</comment>
 1588     <translation>%1 fájlok</translation>
 1589   </message>
 1590   <message>
 1591     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
 1592     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
 1593     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
 1594     <source>Other...</source>
 1595     <translation>Egyéb…</translation>
 1596   </message>
 1597   <message>
 1598     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
 1599     <source>Uncompressed</source>
 1600     <translation>Tömörítetlen</translation>
 1601   </message>
 1602   <message>
 1603     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
 1604     <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</source>
 1605     <translation>Hiba: nem sikerült találni semmilyen alkalmas konténert a libavformat programkönyvtárban!</translation>
 1606   </message>
 1607   <message>
 1608     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
 1609     <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</source>
 1610     <translation>Hiba: nem sikerült találni semmilyen alkalmas videokodeket a libavcodec programkönyvtárban!</translation>
 1611   </message>
 1612   <message>
 1613     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
 1614     <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</source>
 1615     <translation>Hiba: nem sikerült találni semmilyen alkalmas hangkodeket a libavcodec programkönyvtárban!</translation>
 1616   </message>
 1617   <message>
 1618     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
 1619     <source>Output profile</source>
 1620     <translation>Kimeneti profil</translation>
 1621   </message>
 1622   <message>
 1623     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
 1624     <source>File</source>
 1625     <translation>Fájl</translation>
 1626   </message>
 1627   <message>
 1628     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
 1629     <source>Save as:</source>
 1630     <translation>Mentés másként:</translation>
 1631   </message>
 1632   <message>
 1633     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
 1634     <source>The recording will be saved to this location.</source>
 1635     <translation>A felvétel erre a helyre lesz elmentve.</translation>
 1636   </message>
 1637   <message>
 1638     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
 1639     <source>Browse...</source>
 1640     <translation>Tallózás…</translation>
 1641   </message>
 1642   <message>
 1643     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
 1644     <source>Separate file per segment</source>
 1645     <translation type="unfinished">Fájl szétválasztása szakaszonként</translation>
 1646   </message>
 1647   <message>
 1648     <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
 1649 If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
 1650     <translation type="obsolete">Ha be van jelölve, akkor különálló videofájl lesz létrehozva minden alkalommal, amikor szünetelteti és folytatja a rögzítést. Ha az eredeti fájlnév „próba.mkv”, akkor a szakaszok „próba-ÉÉÉÉ-HH-NN_ÓÓ.PP.MM.mkv” néven lesznek elmentve.</translation>
 1651   </message>
 1652   <message>
 1653     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
 1654     <source>Container:</source>
 1655     <translation>Konténer:</translation>
 1656   </message>
 1657   <message>
 1658     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
 1659     <source>(not installed)</source>
 1660     <translation>(nincs telepítve)</translation>
 1661   </message>
 1662   <message>
 1663     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
 1664     <source>The container (file format) that will be used to save the recording.
 1665 Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
 1666 - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
 1667 - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media player, but supports only H.264 video
 1668  (and many media players only support AAC audio).
 1669 - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&gt; tag). The format was created by Google.
 1670  WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are available for Internet Explorer and Safari.
 1671  It supports only VP8 and Vorbis.
 1672 - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
 1673     <translation>A konténer (fájlformátum), amely a felvétel mentéséhez lesz használva.
 1674 Vegye figyelembe, hogy nem minden konténer támogat minden kodeket, és hogy nem minden médialejátszó képes beolvasni minden fájlformátumot.
 1675 - Matroska (MKV): minden kodeket támogat, de kevésbé ismert.
 1676 - MP4: a legismertebb formátum és szinte minden modern médialejátszó le fogja játszani, de csak H.264 videót támogat
 1677  (és a legtöbb lejátszó csak az AAC hangot támogatja).
 1678 - WebM: weboldalakba ágyazott videóhoz készítették (a HTML5-ös &lt;video&gt; címkével). A formátumot a Google hozta létre.
 1679  A WebM formátumot alapértelmezetten támogatja a Firefox, a Chrome és az Opera, illetve bővítmények érhetők el az Internet Explorer és a Safari böngészőkhöz.
 1680  Csak VP8 és Vorbis kodekeket támogat.
 1681 - OGG: csak Theora és Vorbis kodekeket támogat.</translation>
 1682   </message>
 1683   <message>
 1684     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
 1685     <source>Container name:</source>
 1686     <translation>Konténer neve:</translation>
 1687   </message>
 1688   <message>
 1689     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
 1690     <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but many of them are not useful or may not work.</source>
 1691     <translation>Tapasztalt felhasználóknak. Bármilyen libav/ffmpeg formátumot használhat, de számos ezek közül nem hasznos, vagy esetleg nem működik.</translation>
 1692   </message>
 1693   <message>
 1694     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
 1695     <source>Video</source>
 1696     <translation>Videó</translation>
 1697   </message>
 1698   <message>
 1699     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
 1700     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
 1701     <source>Codec:</source>
 1702     <translation>Kodek:</translation>
 1703   </message>
 1704   <message>
 1705     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
 1706     <source>The codec that will be used to compress the video stream.
 1707 - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
 1708 - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
 1709 - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos;t very good.</source>
 1710     <translation>A kodek, amely a videó adatfolyam tömörítéséhez lesz használva.
 1711 - H.264 (libx264): kiemelkedően a legjobb kodek - kiváló minőségű és nagyon gyors.
 1712 - VP8 (libvpx): elég jó, de meglehetősen lassú.
 1713 - Theora (libtheora): nem igazán ajánlott, mert a minősége nem túl jó.</translation>
 1714   </message>
 1715   <message>
 1716     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
 1717     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
 1718     <source>Codec name:</source>
 1719     <translation>Kodek neve:</translation>
 1720   </message>
 1721   <message>
 1722     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
 1723     <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, but many of them are not useful or may not work.</source>
 1724     <translation>Tapasztalt felhasználóknak. Bármilyen libav/ffmpeg videokodeket használhat, de számos ezek közül nem hasznos, vagy esetleg nem működik.</translation>
 1725   </message>
 1726   <message>
 1727     <source>Bit rate (in kbps):</source>
 1728     <translation type="obsolete">Bitsebesség (kbps):</translation>
 1729   </message>
 1730   <message>
 1731     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
 1732     <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be combined into a single video file.</source>
 1733     <translation>Ha be van jelölve, akkor különálló videofájl lesz létrehozva minden alkalommal, amikor szünetelteti és folytatja a rögzítést. Ha nincs bejelölve, akkor az összes rögzített szakasz egy önálló videofájlba lesz egyesítve.</translation>
 1734   </message>
 1735   <message>
 1736     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
 1737     <source>Add timestamp</source>
 1738     <translation>Időbélyeg hozzáadása</translation>
 1739   </message>
 1740   <message>
 1741     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
 1742     <source>If checked, the current date and time will be appended to the file name automatically.
 1743 If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
 1744     <translation>Ha be van jelölve, akkor a jelenlegi dátum és idő automatikusan hozzá lesz fűzve a fájlnévhez. Ha az eredeti fájlnév „próba.mkv”, akkor a videó „próba-ÉÉÉÉ-HH-NN_ÓÓ.PP.MM.mkv” néven lesz elmentve.</translation>
 1745   </message>
 1746   <message>
 1747     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
 1748     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
 1749     <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
 1750     <translation>Bitsebesség (kbit/mp):</translation>
 1751   </message>
 1752   <message>
 1753     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
 1754     <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
 1755 If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
 1756     <translation>A videó bitsebessége (kilobit per másodpercben). A magasabb érték jobb minőséget jelent.
 1757 Ha nincs ötlete, hogy merre induljon, akkor próbáljon meg 5000-et, és változtassa meg, ha szükséges.</translation>
 1758   </message>
 1759   <message>
 1760     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
 1761     <source>Constant rate factor:</source>
 1762     <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
 1763     <translation>Állandó sebességtényező:</translation>
 1764   </message>
 1765   <message>
 1766     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
 1767     <source>This setting changes the video quality. A lower value means a higher quality.
 1768 The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
 1769     <translation>Ez a beállítás megváltoztatja a videó minőségét. Az alacsonyabb érték jobb minőséget jelent.
 1770 A megengedett tartomány 0-51 között van (a 0 jelenti a veszteségmentest, az alapértelmezett 23).</translation>
 1771   </message>
 1772   <message>
 1773     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
 1774     <source>Preset:</source>
 1775     <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
 1776     <translation>Alapbeállítás:</translation>
 1777   </message>
 1778   <message>
 1779     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
 1780     <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
 1781 but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</source>
 1782     <translation>A kódolás sebessége. A nagyobb sebesség kevesebb processzort használ (magasabb rögzítési képkockasebességeket lehetővé téve), de nagyobb fájlokat eredményez. A minőséget nem érintheti túl nagy mértékben.</translation>
 1783   </message>
 1784   <message>
 1785     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
 1786     <source>CPU used:</source>
 1787     <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
 1788     <translation>Használt processzor:</translation>
 1789   </message>
 1790   <message>
 1791     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
 1792     <source>fastest</source>
 1793     <translation>leggyorsabb</translation>
 1794   </message>
 1795   <message>
 1796     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
 1797     <source>slowest</source>
 1798     <translation>leglassabb</translation>
 1799   </message>
 1800   <message>
 1801     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
 1802     <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn&apos;t choose the name, this is the name
 1803 used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless you increase the bit rate too.</source>
 1804     <translation>A kódolás sebessége. A magasabb érték *kevesebb* processzoridőt használ. (Nem én választottam ki a nevet, ez a VP8 kódoló által használt név). A magasabb értékek alacsonyabb minőségű videót eredményeznek, hacsak nem növeli meg a bitsebességet is.</translation>
 1805   </message>
 1806   <message>
 1807     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
 1808     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
 1809     <source>Custom options:</source>
 1810     <translation>Egyéni beállítások:</translation>
 1811   </message>
 1812   <message>
 1813     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
 1814     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
 1815     <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,option2=value2,option3=value3)</source>
 1816     <translation>Egyéni kodekbeállítások vesszővel elválasztva (például beállítás1=érték1,beállítás2=érték2,beállítás3=érték3).</translation>
 1817   </message>
 1818   <message>
 1819     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
 1820     <source>Allow frame skipping</source>
 1821     <translation>Képkockák kihagyásának engedélyezése</translation>
 1822   </message>
 1823   <message>
 1824     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
 1825     <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
 1826 lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicated to fill the holes.
 1827 This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live streams in some cases.
 1828 It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
 1829     <translation>Ha be van jelölve, akkor a videokódolónak engedélyezett lesz a képkockák kihagyása, ha a bemenet képkockasebessége alacsonyabb a kimenet képkockasebességénél. Ha nincs bejelölve, akkor a bemeneti képkockák kettőzve lesznek a lyukak kitöltéséhez.
 1830 Ez növeli a fájlméretet és a processzorhasználatot, de néhány esetben csökkenti a késleltetést az élő adatfolyamoknál.
 1831 Nem kellene érintenie a videó megjelenését.</translation>
 1832   </message>
 1833   <message>
 1834     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
 1835     <source>Audio</source>
 1836     <translation>Hang</translation>
 1837   </message>
 1838   <message>
 1839     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
 1840     <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You shouldn&apos;t worry too much about
 1841 this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the size of the video data.
 1842 And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality won&apos;t matter that much anyway.
 1843 - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
 1844 - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
 1845 - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the experimental ffmpeg aac encoder)
 1846  are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
 1847 - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
 1848     <translation>A kodek, amely a hang adatfolyam tömörítéséhez lesz használva. Nem kell túlságosan aggódnia emiatt, mert a hangadat mérete általában elhanyagolható a videoadat méretéhez viszonyítva.
 1849 És ha csak a saját hangját rögzíti (azaz nem zenét), akkor a minőség nem igazán számít egyébként.
 1850 - Vorbis (libvorbis): nagyszerű, ez az ajánlott kodek.
 1851 - MP3 (libmp3lame): meglehetősen jó.
 1852 - AAC: egy jó kodek, de az itt használt megvalósítása (libvo_aacenc vagy a kísérleti ffmpeg aac kódoló)
 1853  elég rossz. Csak akkor használja, ha nincs más választása.
 1854 - Tömörítetlen: egyszerűen tömörítés nélkül fogja tárolni a hangadatokat. A fájl meglehetősen nagy lesz, de nagyon gyors.</translation>
 1855   </message>
 1856   <message>
 1857     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
 1858     <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, but many of them are not useful or may not work.</source>
 1859     <translation>Tapasztalt felhasználóknak. Bármilyen libav/ffmpeg hangkodeket használhat, de számos ezek közül nem hasznos, vagy esetleg nem működik.</translation>
 1860   </message>
 1861   <message>
 1862     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
 1863     <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
 1864     <translation>A hang bitsebessége (kilobit per másodpercben). A magasabb érték jobb minőséget jelent. A jellemző érték 128.</translation>
 1865   </message>
 1866   <message>
 1867     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
 1868     <source>Back</source>
 1869     <translation>Vissza</translation>
 1870   </message>
 1871   <message>
 1872     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
 1873     <source>Continue</source>
 1874     <translation>Folytatás</translation>
 1875   </message>
 1876   <message>
 1877     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
 1878     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
 1879     <source>not installed</source>
 1880     <translation>nincs telepítve</translation>
 1881   </message>
 1882   <message>
 1883     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
 1884     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
 1885     <source>not supported by container</source>
 1886     <translation>nem támogatja a konténer</translation>
 1887   </message>
 1888   <message>
 1889     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
 1890     <source>Save recording as</source>
 1891     <translation>Felvétel mentése másként</translation>
 1892   </message>
 1893   <message>
 1894     <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
 1895     <source>You did not select an output file!</source>
 1896     <translation>Nem választott kimeneti fájlt!</translation>
 1897   </message>
 1898   <message>
 1899     <source>Create separate timestamped file for each segment</source>
 1900     <translation type="obsolete">Különálló, időbélyeggel ellátott fájl létrehozása minden egyes szakaszhoz</translation>
 1901   </message>
 1902   <message>
 1903     <source>If checked, a separate timestamped video file will be created every time you pause and resume the recording.
 1904 If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
 1905     <translation type="obsolete">Ha be van jelölve, akkor különálló, időbélyeggel ellátott videofájl lesz létrehozva minden alkalommal, amikor szünetelteti és folytatja a rögzítést.
 1906 Ha az eredeti fájlnév „próba.mkv”, akkor a szakaszok „próba-ÉÉÉÉ-HH-NN_ÓÓ.PP.MM.mkv” néven lesznek elmentve.</translation>
 1907   </message>
 1908   <message>
 1909     <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you want to overwrite it?</source>
 1910     <translation type="obsolete">A(z) „%1” fájl már létezik. Biztosan felül akarja írni?</translation>
 1911   </message>
 1912 </context>
 1913 <context>
 1914   <name>PageRecord</name>
 1915   <message>
 1916     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
 1917     <source>Recording</source>
 1918     <translation>Felvétel</translation>
 1919   </message>
 1920   <message>
 1921     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
 1922     <source>Edit schedule</source>
 1923     <translation type="unfinished"></translation>
 1924   </message>
 1925   <message>
 1926     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
 1927     <source>Enable recording hotkey</source>
 1928     <translation>Felvétel gyorsbillentyű engedélyezése</translation>
 1929   </message>
 1930   <message>
 1931     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
 1932     <source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be used to start or pause the recording at any time,
 1933 even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can create recordings without having the
 1934 SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
 1935     <translation type="unfinished"></translation>
 1936   </message>
 1937   <message>
 1938     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
 1939     <source>Enable sound notifications</source>
 1940     <translation>Hangértesítések engedélyezése</translation>
 1941   </message>
 1942   <message>
 1943     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
 1944     <source>When enabled, a sound will be played when the recording is started or paused, or when an error occurs.</source>
 1945     <translation type="unfinished"></translation>
 1946   </message>
 1947   <message>
 1948     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
 1949     <source>Hotkey:</source>
 1950     <translation>Gyorsbillentyű:</translation>
 1951   </message>
 1952   <message>
 1953     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
 1954     <source>Ctrl +</source>
 1955     <translation>Ctrl +</translation>
 1956   </message>
 1957   <message>
 1958     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
 1959     <source>Shift +</source>
 1960     <translation>Shift +</translation>
 1961   </message>
 1962   <message>
 1963     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
 1964     <source>Alt +</source>
 1965     <translation>Alt +</translation>
 1966   </message>
 1967   <message>
 1968     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
 1969     <source>Super +</source>
 1970     <translation>Szuper +</translation>
 1971   </message>
 1972   <message>
 1973     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
 1974     <source>The key that you have to press (combined with the given modifiers) to start or pause recording.
 1975 The program that you are recording will not receive the key press.</source>
 1976     <translation>Az a billentyű, amelyet meg kell nyomnia (a megadott módosítókkal együtt) a felvétel indításához vagy szüneteltetéséhez. A program, amelyet éppen rögzít, nem fogja megkapni a billentyűlenyomást.</translation>
 1977   </message>
 1978   <message>
 1979     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
 1980     <source>Information</source>
 1981     <translation>Információk</translation>
 1982   </message>
 1983   <message>
 1984     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
 1985     <source>Total time:</source>
 1986     <translation>Teljes idő:</translation>
 1987   </message>
 1988   <message>
 1989     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
 1990     <source>FPS in:</source>
 1991     <translation>FPS (be):</translation>
 1992   </message>
 1993   <message>
 1994     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
 1995     <source>FPS out:</source>
 1996     <translation>FPS (ki):</translation>
 1997   </message>
 1998   <message>
 1999     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
 2000     <source>Size in:</source>
 2001     <translation>Méret (be):</translation>
 2002   </message>
 2003   <message>
 2004     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
 2005     <source>Size out:</source>
 2006     <translation>Méret (ki):</translation>
 2007   </message>
 2008   <message>
 2009     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
 2010     <source>File name:</source>
 2011     <translation>Fájlnév:</translation>
 2012   </message>
 2013   <message>
 2014     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
 2015     <source>File size:</source>
 2016     <translation>Fájlméret:</translation>
 2017   </message>
 2018   <message>
 2019     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
 2020     <source>Bit rate:</source>
 2021     <translation>Bitsebesség:</translation>
 2022   </message>
 2023   <message>
 2024     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
 2025     <source>Preview</source>
 2026     <translation>Előnézet</translation>
 2027   </message>
 2028   <message>
 2029     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
 2030     <source>Preview frame rate:</source>
 2031     <translation>Előnézet képkockasebessége:</translation>
 2032   </message>
 2033   <message>
 2034     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
 2035     <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high frame rates).</source>
 2036     <translation>Megjegyzés: Az előnézet további processzoridőt igényel (különösen magas képkockasebességeknél).</translation>
 2037   </message>
 2038   <message>
 2039     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
 2040     <source>Log</source>
 2041     <translation>Napló</translation>
 2042   </message>
 2043   <message>
 2044     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
 2045     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
 2046     <source>Cancel recording</source>
 2047     <translation>Felvétel megszakítása</translation>
 2048   </message>
 2049   <message>
 2050     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
 2051     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
 2052     <source>Save recording</source>
 2053     <translation>Felvétel mentése</translation>
 2054   </message>
 2055   <message>
 2056     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
 2057     <source>Quit</source>
 2058     <translation>Kilépés</translation>
 2059   </message>
 2060   <message>
 2061     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
 2062     <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
 2063 Are you sure that you want to quit?</source>
 2064     <translation>Még nem mentette el a jelenlegi felvételt. Ha most kilép, akkor az el fog veszni.
 2065 Biztosan ki akar lépni?</translation>
 2066   </message>
 2067   <message>
 2068     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
 2069     <source>Hide window</source>
 2070     <translation>Ablak elrejtése</translation>
 2071   </message>
 2072   <message>
 2073     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
 2074     <source>Show window</source>
 2075     <translation>Ablak megjelenítése</translation>
 2076   </message>
 2077   <message>
 2078     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
 2079     <source>Starting page ...</source>
 2080     <translation>Oldal indítása…</translation>
 2081   </message>
 2082   <message>
 2083     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
 2084     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
 2085     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
 2086     <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
 2087     <translation>Hiba: valami elromlott az előkészítés közben.</translation>
 2088   </message>
 2089   <message>
 2090     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
 2091     <source>Started page.</source>
 2092     <translation>Oldal elindítva.</translation>
 2093   </message>
 2094   <message>
 2095     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
 2096     <source>Stopping page ...</source>
 2097     <translation>Oldal leállása…</translation>
 2098   </message>
 2099   <message>
 2100     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
 2101     <source>Encoding remaining data ...</source>
 2102     <translation>Hátralévő adatok kódolása…</translation>
 2103   </message>
 2104   <message>
 2105     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
 2106     <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</source>
 2107     <translation type="unfinished"></translation>
 2108   </message>
 2109   <message>
 2110     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
 2111     <source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
 2112     <translation type="unfinished"></translation>
 2113   </message>
 2114   <message>
 2115     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
 2116     <source>Schedule: %1 in %2</source>
 2117     <translation type="unfinished"></translation>
 2118   </message>
 2119   <message>
 2120     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
 2121     <source>Schedule: (none)</source>
 2122     <translation type="unfinished"></translation>
 2123   </message>
 2124   <message>
 2125     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
 2126     <source>Schedule: (inactive)</source>
 2127     <translation type="unfinished"></translation>
 2128   </message>
 2129   <message>
 2130     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
 2131     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
 2132     <source>Standard input read error (%1).</source>
 2133     <translation type="unfinished"></translation>
 2134   </message>
 2135   <message>
 2136     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
 2137     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
 2138     <source>Standard input closed (%1).</source>
 2139     <translation type="unfinished"></translation>
 2140   </message>
 2141   <message>
 2142     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
 2143     <source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
 2144     <translation type="unfinished"></translation>
 2145   </message>
 2146   <message>
 2147     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
 2148     <source>Unknown command.</source>
 2149     <translation type="unfinished"></translation>
 2150   </message>
 2151   <message>
 2152     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
 2153     <source>Stopped page.</source>
 2154     <translation>Oldal leállítva.</translation>
 2155   </message>
 2156   <message>
 2157     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
 2158     <source>Starting output ...</source>
 2159     <translation>Kimenet indítása…</translation>
 2160   </message>
 2161   <message>
 2162     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
 2163     <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
 2164     <translation>Hiba: nem sikerült lekérni az OpenGL alkalmazás méretét, mert a GLInject bemenet nem lett létrehozva.</translation>
 2165   </message>
 2166   <message>
 2167     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
 2168     <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t created an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the application, you have to enable scaling and enter the video size manually.</source>
 2169     <translation>Hiba: nem sikerült lekérni az OpenGL alkalmazás méretét. Vagy az alkalmazás nem lett helyesen elindítva, vagy az alkalmazás még nem hozott létre OpenGL ablakot. Ha el szeretné indítani a rögzítést az alkalmazás indítása előtt, akkor engedélyeznie kell a méretezést, és kézzel kell megadnia a videó méretét.</translation>
 2170   </message>
 2171   <message>
 2172     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
 2173     <source>Started output.</source>
 2174     <translation>Kimenet elindítva.</translation>
 2175   </message>
 2176   <message>
 2177     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
 2178     <source>Stopping output ...</source>
 2179     <translation>Kimenet leállása…</translation>
 2180   </message>
 2181   <message>
 2182     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
 2183     <source>Stopped output.</source>
 2184     <translation>Kimenet leállítva.</translation>
 2185   </message>
 2186   <message>
 2187     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
 2188     <source>Starting input ...</source>
 2189     <translation>Bemenet indítása…</translation>
 2190   </message>
 2191   <message>
 2192     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
 2193     <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not been created.</source>
 2194     <translation>Hiba: nem sikerült elindítani a GLInject bemenetet, mert az nem lett létrehozva.</translation>
 2195   </message>
 2196   <message>
 2197     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
 2198     <source>Started input.</source>
 2199     <translation>Bemenet elindítva.</translation>
 2200   </message>
 2201   <message>
 2202     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
 2203     <source>Stopping input ...</source>
 2204     <translation>Bemenet leállítása…</translation>
 2205   </message>
 2206   <message>
 2207     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
 2208     <source>Stopped input.</source>
 2209     <translation>Bemenet leállítva.</translation>
 2210   </message>
 2211   <message>
 2212     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
 2213     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
 2214     <source>Pause recording</source>
 2215     <translation>Felvétel szüneteltetése</translation>
 2216   </message>
 2217   <message>
 2218     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
 2219     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
 2220     <source>Start recording</source>
 2221     <translation>Felvétel indítása</translation>
 2222   </message>
 2223   <message>
 2224     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
 2225     <source>Deactivate schedule</source>
 2226     <translation type="unfinished"></translation>
 2227   </message>
 2228   <message>
 2229     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
 2230     <source>Activate schedule</source>
 2231     <translation type="unfinished"></translation>
 2232   </message>
 2233   <message>
 2234     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
 2235     <source>Stop preview</source>
 2236     <translation>Előnézet leállítása</translation>
 2237   </message>
 2238   <message>
 2239     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
 2240     <source>Start preview</source>
 2241     <translation>Előnézet indítása</translation>
 2242   </message>
 2243   <message>
 2244     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
 2245     <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
 2246     <translation>Hiba: valami elromlott a szintetizátor létrehozásakor.</translation>
 2247   </message>
 2248   <message>
 2249     <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
 2250     <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
 2251     <translation>Biztosan meg akarja szakítani ezt a felvételt?</translation>
 2252   </message>
 2253   <message>
 2254     <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
 2255 
 2256 The start button is at the top ;).</source>
 2257     <translation type="obsolete">Nem rögzített semmit, nincs mit menteni.
 2258 
 2259 A kezdés gomb felül van ;).</translation>
 2260   </message>
 2261 </context>
 2262 <context>
 2263   <name>PageWelcome</name>
 2264   <message>
 2265     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
 2266     <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
 2267 
 2268 &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos;t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mouse over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
 2269 
 2270 &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
 2271 %1&lt;/p&gt;</source>
 2272     <translation>&lt;p&gt;Üdvözli a SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
 2273 
 2274 &lt;p&gt;Senkit se tévesszen meg az elnevezés, a program igenis sok beállítási lehetőséggel rendelkezik. Ne aggódjon, csupán két dologra kell odafigyelnie. Először is az alapértelmezett beállítások általában megfelelőek. Ha valamiről nem tudja, hogy mire való, akkor egyszerűen csak használja az alapértelmezett beállításokat. Másodszor pedig a legtöbb beállításhoz tartozik súgóinformáció. Ezek megtekintéséhez csak húzza az adott beállítás fölé az egérkurzort.&lt;/p&gt;
 2275 
 2276 &lt;p&gt;További információk:&lt;br&gt;
 2277 %1&lt;/p&gt;</translation>
 2278   </message>
 2279   <message>
 2280     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
 2281     <source>About SimpleScreenRecorder</source>
 2282     <translation>A SimpleScreenRecorder névjegye</translation>
 2283   </message>
 2284   <message>
 2285     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
 2286     <source>Skip this page next time</source>
 2287     <translation type="unfinished"></translation>
 2288   </message>
 2289   <message>
 2290     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
 2291     <source>Go directly to the input page when the program is started.</source>
 2292     <translation type="unfinished"></translation>
 2293   </message>
 2294   <message>
 2295     <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
 2296     <source>Continue</source>
 2297     <translation>Folytatás</translation>
 2298   </message>
 2299 </context>
 2300 <context>
 2301   <name>ProfileBox</name>
 2302   <message>
 2303     <source>Profile</source>
 2304     <translation type="obsolete">Profil</translation>
 2305   </message>
 2306   <message>
 2307     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="37"/>
 2308     <source>Save</source>
 2309     <translation>Mentés</translation>
 2310   </message>
 2311   <message>
 2312     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="38"/>
 2313     <source>Save the current settings to this profile.</source>
 2314     <translation>A jelenlegi beállítások mentése ebbe a profilba.</translation>
 2315   </message>
 2316   <message>
 2317     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="39"/>
 2318     <source>New</source>
 2319     <translation>Új</translation>
 2320   </message>
 2321   <message>
 2322     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="40"/>
 2323     <source>Create a new profile with the current settings.</source>
 2324     <translation>Új profil létrehozása a jelenlegi beállításokkal.</translation>
 2325   </message>
 2326   <message>
 2327     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="41"/>
 2328     <source>Delete</source>
 2329     <translation>Törlés</translation>
 2330   </message>
 2331   <message>
 2332     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="42"/>
 2333     <source>Delete this profile.</source>
 2334     <translation>A profil törlése.</translation>
 2335   </message>
 2336   <message>
 2337     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="96"/>
 2338     <source>(none)</source>
 2339     <translation>(nincs)</translation>
 2340   </message>
 2341   <message>
 2342     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="139"/>
 2343     <source>Error: Can&apos;t load profile!</source>
 2344     <translation>Hiba: nem lehet betölteni a profilt!</translation>
 2345   </message>
 2346   <message>
 2347     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="147"/>
 2348     <source>Are you sure that you want to overwrite this profile?</source>
 2349     <translation>Biztosan felül akarja írni ezt a profilt?</translation>
 2350   </message>
 2351   <message>
 2352     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="159"/>
 2353     <source>Enter a name for the new profile:</source>
 2354     <translation>Adjon egy nevet az új profilnak:</translation>
 2355   </message>
 2356   <message>
 2357     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="165"/>
 2358     <source>A profile with the same name already exists. Are you sure that you want to replace it?</source>
 2359     <translation>Már létezik egy ilyen nevű profil. Biztosan le akarja cserélni?</translation>
 2360   </message>
 2361   <message>
 2362     <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="181"/>
 2363     <source>Are you sure that you want to delete this profile?</source>
 2364     <translation>Biztosan törölni akarja ezt a profilt?</translation>
 2365   </message>
 2366 </context>
 2367 <context>
 2368   <name>QDialogButtonBox</name>
 2369   <message>
 2370     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="35"/>
 2371     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="72"/>
 2372     <source>&amp;OK</source>
 2373     <translation>&amp;OK</translation>
 2374   </message>
 2375   <message>
 2376     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="36"/>
 2377     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="73"/>
 2378     <source>&amp;Cancel</source>
 2379     <translation>&amp;Mégse</translation>
 2380   </message>
 2381   <message>
 2382     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="37"/>
 2383     <source>&amp;Yes</source>
 2384     <translation>&amp;Igen</translation>
 2385   </message>
 2386   <message>
 2387     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="38"/>
 2388     <source>Yes, always</source>
 2389     <translation>Igen, mindig</translation>
 2390   </message>
 2391   <message>
 2392     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="39"/>
 2393     <source>&amp;No</source>
 2394     <translation>&amp;Nem</translation>
 2395   </message>
 2396   <message>
 2397     <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="40"/>
 2398     <source>No, never</source>
 2399     <translation>Nem, soha</translation>
 2400   </message>
 2401 </context>
 2402 <context>
 2403   <name>QMessageBox</name>
 2404   <message>
 2405     <source>&amp;OK</source>
 2406     <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
 2407   </message>
 2408   <message>
 2409     <source>&amp;Cancel</source>
 2410     <translation type="obsolete">&amp;Mégse</translation>
 2411   </message>
 2412   <message>
 2413     <source>&amp;Yes</source>
 2414     <translation type="obsolete">&amp;Igen</translation>
 2415   </message>
 2416   <message>
 2417     <source>Yes, always</source>
 2418     <translation type="obsolete">Igen, mindig</translation>
 2419   </message>
 2420   <message>
 2421     <source>&amp;No</source>
 2422     <translation type="obsolete">&amp;Nem</translation>
 2423   </message>
 2424   <message>
 2425     <source>No, never</source>
 2426     <translation type="obsolete">Nem, soha</translation>
 2427   </message>
 2428 </context>
 2429 <context>
 2430   <name>RecordScheduleEntryWidget</name>
 2431   <message>
 2432     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
 2433     <source>Start</source>
 2434     <translation type="unfinished"></translation>
 2435   </message>
 2436   <message>
 2437     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
 2438     <source>Pause</source>
 2439     <translation type="unfinished"></translation>
 2440   </message>
 2441   <message>
 2442     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
 2443     <source>Time:</source>
 2444     <translation type="unfinished"></translation>
 2445   </message>
 2446   <message>
 2447     <location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
 2448     <source>Action:</source>
 2449     <translation type="unfinished"></translation>
 2450   </message>
 2451 </context>
 2452 <context>
 2453   <name>SyncDiagram</name>
 2454   <message>
 2455     <location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/>
 2456     <source>Synchronization Diagram</source>
 2457     <translation>Szinkronizációs diagram</translation>
 2458   </message>
 2459   <message>
 2460     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
 2461     <source>Video in</source>
 2462     <translation>Videobemenet</translation>
 2463   </message>
 2464   <message>
 2465     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="258"/>
 2466     <source>Audio in</source>
 2467     <translation>Hangbemenet</translation>
 2468   </message>
 2469   <message>
 2470     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="259"/>
 2471     <source>Video out</source>
 2472     <translation>Videokimenet</translation>
 2473   </message>
 2474   <message>
 2475     <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="260"/>
 2476     <source>Audio out</source>
 2477     <translation>Hangkimenet</translation>
 2478   </message>
 2479 </context>
 2480 </TS>