"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "squidanalyzer-6.6/lang/pl_PL.txt" (7 May 2017, 3784 Bytes) of package /linux/privat/squidanalyzer-6.6.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "pl_PL.txt": 6.5_vs_6.6.

  1 #------------------------------------------------------------------------------
  2 # This is the translation file of SquidAnalyzer program. The first column
  3 # represente the program access key to translated string and the second
  4 # column is the translated string itself.
  5 # Keys should not be modified and are case sensitive. The column separator
  6 # is the tabulation character.
  7 #
  8 # Specials tags %s and %d in the translated string are uses by the program to
  9 # replace dynamics values. Following the language their place in the string
  10 # may vary.
  11 #
  12 # Polish translation by Adam Ciarciński.
  13 #------------------------------------------------------------------------------
  14 CharSet				utf-8
  15 01				Sty
  16 02				Lut
  17 03				Mar
  18 04				Kwi
  19 05				Maj
  20 06				Cze
  21 07				Lip
  22 08				Sie
  23 09				Wrz
  24 10				Paź
  25 11				Lis
  26 12				Gru
  27 KB				Kilobajty
  28 MB				Megabajty
  29 GB				Gigabajty
  30 Requests			Żądania
  31 Bytes				Bajty
  32 Megabytes			Megabajtów
  33 Total				Razem
  34 Years				Lata
  35 Months				Miesiące
  36 Days				Dni
  37 Hit				Trafienia
  38 Miss				Pudła
  39 Denied				Odrzucone
  40 Cost				Koszt
  41 Users				Użytkownicy
  42 Sites				Witryny
  43 Domains				Domeny
  44 Requests_graph			Żądań
  45 Megabytes_graph			Mega bajtów
  46 Months_graph			Miesięcy
  47 Days_graph			Dni
  48 Hit_graph			Trafień
  49 Miss_graph			Pudeł
  50 Denied_graph			Odrzuconych
  51 Total_graph			Razem
  52 Domains_graph			Domen
  53 Users_help			Razem liczba różnych użytkowników dla tego okresu
  54 Sites_help			Razem liczba różnych odwiedzanych witryn dla tego okresu
  55 Domains_help			Razem liczba różnych odwiedzanych witryn drugiego poziomu dla tego okresu
  56 Hit_help			Obiekty będące w pamięci podręcznej
  57 Miss_help			Obiekty nie będące w pamięci podręcznej
  58 Denied_help			Obiekty z odrzuceniem dostępu
  59 Cost_help			1 Megabajt =
  60 Generation			Report utworzony dnia
  61 Main_cache_title		Statystyki pamięci podręcznej
  62 Cache_title			Statystyki pamięci podręcznej
  63 Stat_label			Stat
  64 Mime_link			Typy Mime
  65 Network_link			Sieci
  66 User_link			Użytkownicy
  67 Top_url_link			Topowe Url
  68 Top_domain_link			Topowe Domeny
  69 Back_link			Wróć
  70 Graph_cache_hit_title		%s statystyki żądań w
  71 Graph_cache_byte_title		%s statystyki megabajtów w
  72 Hourly				Godzinowe
  73 Hours				Godzin
  74 Daily				Dzienne
  75 Days				Dni
  76 Monthly				Miesięczne
  77 Months				Miesiące
  78 Mime_title			Statystyki typów Mime z dnia
  79 Mime_number			Liczba typów mime
  80 Network_title			Statystyki sieci z dnia
  81 Network_number			Liczba sieci
  82 Duration			Czas trwania
  83 Time				Czas
  84 Largest				Największy
  85 Url				Url
  86 User_title			Statystyki użytkowników z dnia
  87 User_number			Liczba użytkowników
  88 Url_title			Topowych %d witryn
  89 Url_Hits_title			Topowych %d trafień dla Url w
  90 Url_Bytes_title			Topowych %d bajtów dla Url w
  91 Url_Duration_title		Topowych %d czasów trwania dla Url w
  92 Url_number			Liczba Url
  93 Domain_Hits_title		Topowych %d trafień dla domen w
  94 Domain_Bytes_title		Topowych %d bajtów dla domen w
  95 Domain_Duration_title		Topowych %d czasów trwania dla domen w
  96 Domain_number			Liczba domen
  97 Domain_graph_hits_title		Statystyki trafień domen w
  98 Domain_graph_bytes_title	Statystyki bajtów domen w
  99 Second_domain_graph_hits_title	Statystyki trafień drugiego poziomu w
 100 Second_domain_graph_bytes_title	Statystyki bajtów drugiego poziomu w
 101 First_visit			Pierwsza wizyta
 102 Last_visit			Ostatnia wizyta
 103 Globals_Statistics		Statystyki ogólne
 104 Legend				Legenda
 105 File_Generated			Plik utworzony przez
 106 Up_link				W górę
 107 Click_year_stat			Aby zobaczyć szczegóły, kliknij w odnośnik statystyki rocznej
 108 Mime_graph_hits_title		Statystyki trafień typów Mime w
 109 Mime_graph_bytes_title		Statystyki Mbajtów typów Mime w
 110 User				Użytkownik
 111 Count				Ilość
 112 WeekDay				Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
 113 Week				Tydzień
 114 Top_denied_link			Top Denied
 115 Blocklist_acl_title		Blocklist ACL use
 116 Throughput			Throughput
 117 Graph_throughput_title		%s throughput on
 118 Throughput_graph		Bytes/sec