"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "squidanalyzer-6.6/lang/cs_CZ.txt" (7 May 2017, 3696 Bytes) of package /linux/privat/squidanalyzer-6.6.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "cs_CZ.txt": 6.5_vs_6.6.

  1 #------------------------------------------------------------------------------
  2 # This is the translation file of SquidAnalyzer program. The first column
  3 # represente the program access key to translated string and the second
  4 # column is the translated string itself.
  5 # Keys should not be modified and are case sensitive. The column separator
  6 # is the tabulation character.
  7 #
  8 # Specials tags %s and %d in the translated string are uses by the program to
  9 # replace dynamics values. Following the language their place in the string
  10 # may vary.
  11 #
  12 # Author: Gilles Darold
  13 #------------------------------------------------------------------------------
  14 CharSet				utf-8
  15 01				Led
  16 02				Úno
  17 03				Bře
  18 04				Dub
  19 05				Kvě
  20 06				Čvn
  21 07				Čvc
  22 08				Srp
  23 09				Zář
  24 10				Říj
  25 11				Lis
  26 12				Pro
  27 KB				Kilo Byty
  28 MB				Mega Byty
  29 GB				Giga Byty
  30 Requests			Požadavky
  31 Bytes				Byty
  32 Megabytes			Mega Byty
  33 Total				Celkem
  34 Years				Roky
  35 Months				Měsíce
  36 Days				Dny
  37 Hit				Hity
  38 Miss				Miss
  39 Denied				Zakázané
  40 Cost				Cena
  41 Users				Uživatelé
  42 Sites				Weby
  43 Domains				Domény
  44 Requests_graph			Požadavky
  45 Megabytes_graph			Mega byty
  46 Months_graph			Měsíce
  47 Days_graph			Dny
  48 Hit_graph			Hity
  49 Miss_graph			Miss
  50 Denied_graph			Zakázané
  51 Total_graph			Celkem
  52 Domains_graph			Domény
  53 Users_help			Počet různých uživatelů za toto období
  54 Sites_help			Počet různých webů za toto období
  55 Domains_help			Počet různých domén za toto období
  56 Hit_help			Objektů nalezeno v cache
  57 Miss_help			Objektů nenalezeno v cache
  58 Denied_help			Objektů s nepovoleným přístupem (pokusy o přístup)
  59 Cost_help			1 Mega Byte =
  60 Generation			Report generován na
  61 Main_cache_title		Statistika Cache
  62 Cache_title			Statistika 4box 
  63 Stat_label			Přehled
  64 Mime_link			Typy Souborů
  65 Network_link			Podsítě
  66 User_link			Uživatelé
  67 Top_url_link			Top Url
  68 Top_domain_link			Top Domény
  69 Back_link			Zpět
  70 Graph_cache_hit_title		%s Statistika požadavků
  71 Graph_cache_byte_title		%s statistika přenesených Mega Bytů
  72 Hourly				Za Hodinu
  73 Hours				Po hodinách -
  74 Daily				Po dnech -
  75 Days				Dny
  76 Monthly				Po měsících - 
  77 Months				Měsíce
  78 Mime_title			Statistika Typů Souborů
  79 Mime_number			Počet Typů Souborů
  80 Network_title			Statistika podsítě
  81 Network_number			Číslo podsítě
  82 Duration			Doba načítání
  83 Time				Čas
  84 Largest				Největší
  85 Url				Url
  86 User_title			Uživatelská Statistika
  87 User_number			Počet uživatelů
  88 Url_title			Top %d webů
  89 Url_Hits_title			Top %d Url hitů
  90 Url_Bytes_title			Top %d Url Bytů
  91 Url_Duration_title		Top %d Url doba přenosu
  92 Url_number			Počet Url
  93 Domain_Hits_title		Top %d hitů - Domény - 
  94 Domain_Bytes_title		Top %d bytů - Domény - 
  95 Domain_Duration_title		Top %d trvání - Domény - 
  96 Domain_number			Počet unikátních domén
  97 Domain_graph_hits_title		Statistika Hitů - Top level domény -
  98 Domain_graph_bytes_title	Statistika přenesených Bytů - Top level domény -
  99 Second_domain_graph_hits_title	Statistika Hitů - Domény druhého řádu -
 100 Second_domain_graph_bytes_title	Statistika přenesených Bytů - Domény druhého řádu -
 101 First_visit			Poprvé navštíveno
 102 Last_visit			Naposledy navštíveno
 103 Globals_Statistics		Celková Statistika
 104 Legend				Legenda
 105 File_Generated			Generaváno 
 106 Up_link				Nahoru
 107 Click_year_stat			Klikněte na odkaz ročního přehledu pro více detailů
 108 Mime_graph_hits_title		Statistika Hitů - Mime Typy - 
 109 Mime_graph_bytes_title		Statistika přenesených MBytů - Mime Typy -
 110 User				Uživatel
 111 Count				Počet
 112 WeekDay				Ne Po Út St Čt Pá So
 113 Week				Týden
 114 Top_denied_link			Top Denied
 115 Blocklist_acl_title		BLocklist ACL use
 116 Throughput			Throughput
 117 Graph_throughput_title		%s throughput on
 118 Throughput_graph		Bytes/sec