"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "sarg-2.4.0/po/da.po" (16 Jan 2020, 121628 Bytes) of package /linux/privat/sarg-2.4.0.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation sarg.
  2 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the sarg package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011, 2012.
  5 #
  6 # broken -> ugyldig
  7 # garbage -> rest (affald)
  8 # in-cache -> i-mellemlager (måske bedre uoversat, gjort indtil videre)
  9 #       Nu tror jeg jeg forstår. Dele af filen ligger i mellemlageret, og den
  10 #       del af filen som ligger der er "in-cache size", mens størrelsen af
  11 #       resten af filen er "cache-miss size". De skal naturligvis give 100%
  12 #       af filens størrelse når man lægger dem sammen. Jeg tror løsningen er
  13 #       at omskrive lidt mere (i-mellemlager -> delen af filen i mellemlageret
  14 #       el. lign.) hvis man vil have den på dansk
  15 # making -> danner
  16 # passed on -> givet
  17 # record -> post
  18 # stat -> kan ikke køre stat på
  19 #
  20 msgid ""
  21 msgstr ""
  22 "Project-Id-Version: sarg 2.3.3-pre2\n"
  23 "Report-Msgid-Bugs-To: fmarchal@users.sourceforge.net\n"
  24 "POT-Creation-Date: 2020-01-16 12:32+0100\n"
  25 "PO-Revision-Date: 2012-10-06 12:12+0200\n"
  26 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  27 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  28 "Language: da\n"
  29 "MIME-Version: 1.0\n"
  30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  32 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  33 
  34 #: auth.c:42 datafile.c:92 html.c:76 html.c:82 html.c:129 html.c:158 html.c:163
  35 #: html.c:382 index.c:52 index.c:155 index.c:168 index.c:258 index.c:267
  36 #: index.c:418 index.c:427 index.c:498 index.c:608 index.c:674 index.c:894
  37 #: index.c:907 index.c:921 index.c:927 lastlog.c:300 repday.c:65 report.c:105
  38 #: report.c:144 report.c:468 report.c:516 report.c:804 smartfilter.c:56
  39 #: smartfilter.c:61 smartfilter.c:66 smartfilter.c:71 sort.c:66 sort.c:71
  40 #: splitlog.c:69 totday.c:154 totday.c:201 util.c:435 util.c:1801 util.c:2354
  41 #: util.c:2449 util.c:2490 util.c:2673 util.c:2689 util.c:2697
  42 #, fuzzy, c-format
  43 msgid "Path too long: "
  44 msgstr "Sti for lang %s/%s.ip\n"
  45 
  46 #: auth.c:47 auth.c:52 authfail.c:56 authfail.c:166 authfail.c:177 convlog.c:46
  47 #: dansguardian_log.c:54 dansguardian_log.c:59 dansguardian_log.c:64
  48 #: dansguardian_log.c:92 dansguardian_report.c:72 dansguardian_report.c:77
  49 #: datafile.c:98 datafile.c:154 decomp.c:491 denied.c:56 denied.c:174
  50 #: denied.c:179 download.c:74 download.c:209 download.c:214 email.c:55
  51 #: exclude.c:196 exclude.c:203 exclude.c:320 getconf.c:1003 grepday.c:621
  52 #: grepday.c:693 grepday.c:738 html.c:153 html.c:225 html.c:388 html.c:393
  53 #: html.c:453 html.c:599 index.c:309 index.c:469 index.c:595 index.c:776
  54 #: log.c:457 log.c:784 realtime.c:213 redirector.c:281 redirector.c:326
  55 #: redirector.c:337 redirector.c:342 redirector.c:481 redirector.c:486
  56 #: repday.c:71 repday.c:127 report.c:124 report.c:149 report.c:272 report.c:474
  57 #: report.c:522 report.c:810 siteuser.c:77 siteuser.c:83 smartfilter.c:87
  58 #: smartfilter.c:97 smartfilter.c:154 splitlog.c:82 splitlog.c:129
  59 #: topsites.c:98 topsites.c:104 topsites.c:226 topsites.c:237 topuser.c:63
  60 #: topuser.c:103 topuser.c:109 topuser.c:421 topuser.c:586 topuser.c:592
  61 #: totday.c:160 useragent.c:57 useragent.c:123 useragent.c:245 useragent.c:257
  62 #: useragent.c:334 useragent.c:345 useragent.c:406 usertab.c:105 util.c:1237
  63 #: util.c:1243 util.c:1519 util.c:1806 util.c:1828
  64 #, fuzzy, c-format
  65 msgid "Cannot open file \"%s\": %s\n"
  66 msgstr "(log) Kan ikke åbne fil: %s - %s\n"
  67 
  68 #: auth.c:66 authfail.c:86 authfail.c:284 authfail.c:303 dansguardian_log.c:157
  69 #: dansguardian_report.c:173 datafile.c:205 denied.c:85 denied.c:278
  70 #: denied.c:295 download.c:105 download.c:309 download.c:457 email.c:74
  71 #: grepday.c:626 grepday.c:774 html.c:105 html.c:433 html.c:612 html.c:651
  72 #: index.c:352 index.c:522 index.c:641 index.c:810 redirector.c:398
  73 #: redirector.c:604 repday.c:273 report.c:372 report.c:387 report.c:501
  74 #: report.c:533 report.c:818 siteuser.c:198 smartfilter.c:148 smartfilter.c:209
  75 #: smartfilter.c:222 splitlog.c:119 splitlog.c:155 topsites.c:182
  76 #: topsites.c:332 topuser.c:68 topuser.c:148 topuser.c:390 topuser.c:656
  77 #: totday.c:183 useragent.c:202 useragent.c:382 useragent.c:444 util.c:1233
  78 #: util.c:1533 util.c:1811
  79 #, fuzzy, c-format
  80 msgid "Write error in \"%s\": %s\n"
  81 msgstr "Skrivefejl i filen %s\n"
  82 
  83 #: auth.c:70 authfail.c:273 convlog.c:89 dansguardian_log.c:84
  84 #: dansguardian_log.c:153 dansguardian_report.c:163 datafile.c:197 denied.c:267
  85 #: download.c:301 exclude.c:228 exclude.c:357 getconf.c:1022 grepday.c:728
  86 #: html.c:437 html.c:510 html.c:543 log.c:822 realtime.c:247 redirector.c:294
  87 #: redirector.c:392 redirector.c:584 repday.c:122 report.c:351 siteuser.c:180
  88 #: splitlog.c:150 topsites.c:167 topsites.c:324 topuser.c:313 topuser.c:511
  89 #: topuser.c:637 url.c:602 useragent.c:190 useragent.c:318 useragent.c:386
  90 #: useragent.c:437 userinfo.c:351 usertab.c:153 util.c:862 util.c:929
  91 #: util.c:997 util.c:1239 util.c:1868
  92 #, fuzzy, c-format
  93 msgid "Read error in \"%s\": %s\n"
  94 msgstr "Skrivefejl i filen %s\n"
  95 
  96 #: authfail.c:46
  97 #, fuzzy, c-format
  98 msgid "Authentication failures report not produced as it is not requested\n"
  99 msgstr "Rapport for godkendelsesfejl er ikke lavet, da den er tom\n"
 100 
 101 #: authfail.c:50
 102 #, fuzzy, c-format
 103 msgid ""
 104 "Authentication failures report not produced because privacy option is "
 105 "active\n"
 106 msgstr "Rapport for godkendelsesfejl er ikke lavet, da den er tom\n"
 107 
 108 #: authfail.c:109
 109 #, c-format
 110 msgid "%d more authentication failure not shown here&hellip;"
 111 msgid_plural "%d more authentication failures not shown here&hellip;"
 112 msgstr[0] "%d mere godkendelsesfejl er ikke vist her&hellip;"
 113 msgstr[1] "%d flere godkendelsesfejl er ikke vist her&hellip;"
 114 
 115 #: authfail.c:142 authfail.c:310 denied.c:302 download.c:464 lastlog.c:243
 116 #, fuzzy, c-format
 117 msgid "Failed to delete \"%s\": %s\n"
 118 msgstr "Kan ikke slette »%s«: %s\n"
 119 
 120 #: authfail.c:145
 121 #, c-format
 122 msgid "Authentication failures report not produced because it is empty\n"
 123 msgstr "Rapport for godkendelsesfejl er ikke lavet, da den er tom\n"
 124 
 125 #: authfail.c:149
 126 #, fuzzy, c-format
 127 msgid "Creating authentication failures report...\n"
 128 msgstr "Godkendelsesfejl"
 129 
 130 #: authfail.c:155 dansguardian_log.c:165 denied.c:156 html.c:442
 131 #: redirector.c:415 siteuser.c:66 sort.c:81 topsites.c:87 topsites.c:216
 132 #: topuser.c:693 useragent.c:235 useragent.c:324 useragent.c:396
 133 #, c-format
 134 msgid "Sort command too long when sorting file \"%s\" to \"%s\"\n"
 135 msgstr "Sorteringskommando for lang når filen »%s« sorteres til »%s«\n"
 136 
 137 #: authfail.c:161 dansguardian_log.c:171 denied.c:161 download.c:145 html.c:447
 138 #: redirector.c:420 siteuser.c:71 smartfilter.c:82 sort.c:86 sort.c:136
 139 #: topsites.c:92 topsites.c:221 topuser.c:698 useragent.c:240 useragent.c:329
 140 #: useragent.c:401
 141 #, c-format
 142 msgid "sort command return status %d\n"
 143 msgstr "returstatus for sorteringskommando var %d\n"
 144 
 145 #: authfail.c:162 authfail.c:167 dansguardian_log.c:172 denied.c:162
 146 #: download.c:146 html.c:448 redirector.c:421 siteuser.c:72 siteuser.c:78
 147 #: smartfilter.c:83 smartfilter.c:88 sort.c:87 sort.c:137 topsites.c:93
 148 #: topsites.c:99 topsites.c:222 topsites.c:227 topuser.c:699 useragent.c:241
 149 #: useragent.c:246 useragent.c:330 useragent.c:335 useragent.c:402
 150 #: useragent.c:407
 151 #, c-format
 152 msgid "sort command: %s\n"
 153 msgstr "sorteringskommando: %s\n"
 154 
 155 #: authfail.c:171 authfail.c:289 dansguardian_log.c:176
 156 #: dansguardian_report.c:64 dansguardian_report.c:178 denied.c:143 denied.c:166
 157 #: denied.c:283 download.c:151 download.c:190 download.c:314 email.c:88
 158 #: html.c:114 html.c:376 html.c:458 html.c:516 html.c:550 html.c:555 index.c:58
 159 #: indexonly.c:50 lastlog.c:249 redirector.c:427 redirector.c:609 report.c:378
 160 #: siteuser.c:191 smartfilter.c:92 smartfilter.c:228 sort.c:91 sort.c:146
 161 #: topsites.c:194 topsites.c:232 topuser.c:317 topuser.c:515 topuser.c:704
 162 #: totday.c:207 useragent.c:251 useragent.c:340 useragent.c:391 useragent.c:412
 163 #: useragent.c:449 util.c:2369 util.c:2382 util.c:2507
 164 #, c-format
 165 msgid "Cannot delete \"%s\": %s\n"
 166 msgstr "Kan ikke slette »%s«: %s\n"
 167 
 168 #: authfail.c:181 authfail.c:185 topuser.c:139
 169 msgid "Authentication Failures"
 170 msgstr "Godkendelsesfejl"
 171 
 172 #: authfail.c:183 dansguardian_report.c:83 denied.c:185 download.c:220
 173 #: grepday.c:557 redirector.c:497 siteuser.c:89 smartfilter.c:110
 174 #: smartfilter.c:182 topsites.c:243 topuser.c:116 topuser.c:440
 175 #, c-format
 176 msgid "Period: %s"
 177 msgstr "Periode: %s"
 178 
 179 #: authfail.c:189 dansguardian_report.c:89 denied.c:191 download.c:226
 180 #: realtime.c:134 redirector.c:503 smartfilter.c:119 smartfilter.c:190
 181 #: topuser.c:170 topuser.c:446 useragent.c:276
 182 msgid "USERID"
 183 msgstr "BRUGERID"
 184 
 185 #: authfail.c:189 dansguardian_report.c:89 denied.c:191 download.c:226
 186 #: realtime.c:134 redirector.c:503 smartfilter.c:119 smartfilter.c:190
 187 msgid "IP/NAME"
 188 msgstr "IP/NAVN"
 189 
 190 #: authfail.c:189 dansguardian_report.c:89 denied.c:191 download.c:226
 191 #: realtime.c:134 redirector.c:503 smartfilter.c:119 smartfilter.c:190
 192 msgid "DATE/TIME"
 193 msgstr "DATO/TID"
 194 
 195 #. TRANSLATORS: This is a column header showing the URL of the visited sites.
 196 #: authfail.c:189 dansguardian_report.c:89 denied.c:191 download.c:226
 197 #: html.c:250 realtime.c:134 redirector.c:503 siteuser.c:98 smartfilter.c:119
 198 #: smartfilter.c:190 topsites.c:259
 199 msgid "ACCESSED SITE"
 200 msgstr "TILGÅET SIDE"
 201 
 202 #: authfail.c:192 convlog.c:51 datafile.c:103 denied.c:194 download.c:229
 203 #: html.c:173 html.c:398 html.c:465 realtime.c:218 redirector.c:286
 204 #: redirector.c:491 report.c:183 siteuser.c:113 splitlog.c:87 topsites.c:109
 205 #: topsites.c:273 topuser.c:197 topuser.c:428 topuser.c:599 url.c:589
 206 #: userinfo.c:338 util.c:968
 207 #, fuzzy, c-format
 208 msgid "Not enough memory to read file \"%s\"\n"
 209 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse filen %s\n"
 210 
 211 #: authfail.c:199 dansguardian_log.c:102 grepday.c:703 redirector.c:147
 212 #: redirector.c:512 repday.c:83 splitlog.c:95 useragent.c:142
 213 #, fuzzy, c-format
 214 msgid "Invalid date in file \"%s\"\n"
 215 msgstr "Ugyldig dato i fil %s\n"
 216 
 217 #: authfail.c:203 dansguardian_log.c:106 html.c:417 redirector.c:155
 218 #: redirector.c:516 repday.c:99 useragent.c:156
 219 #, fuzzy, c-format
 220 msgid "Invalid time in file \"%s\"\n"
 221 msgstr "Ugyldig tid i fil %s\n"
 222 
 223 #: authfail.c:207 useragent.c:298
 224 #, fuzzy, c-format
 225 msgid "Invalid user ID in file \"%s\"\n"
 226 msgstr "Ugyldig bruger i filen %s\n"
 227 
 228 #: authfail.c:211 dansguardian_log.c:114 redirector.c:520 useragent.c:281
 229 #: useragent.c:355
 230 #, fuzzy, c-format
 231 msgid "Invalid IP address in file \"%s\"\n"
 232 msgstr "Ugyldig IP-adresse i filen %s\n"
 233 
 234 #: authfail.c:215 dansguardian_log.c:122 dansguardian_report.c:99 denied.c:206
 235 #: download.c:241 html.c:198 html.c:286 html.c:408 redirector.c:170
 236 #: redirector.c:524 topsites.c:293
 237 #, fuzzy, c-format
 238 msgid "Invalid url in file \"%s\"\n"
 239 msgstr "Ugyldig bruger i filen %s\n"
 240 
 241 #: authfail.c:224 denied.c:215 download.c:250 redirector.c:534 siteuser.c:122
 242 #: smartfilter.c:132 topuser.c:234 topuser.c:494
 243 #, fuzzy, c-format
 244 msgid "Unknown user ID %s in file \"%s\"\n"
 245 msgstr "Ukendt bruger-id %s i filen %s\n"
 246 
 247 #: btree_cache.c:261
 248 #, fuzzy, c-format
 249 msgid "Failed to balance the b-tree cache"
 250 msgstr "Kunne ikke indhente aktuel tid\n"
 251 
 252 #: convlog.c:58 dansguardian_log.c:75 dansguardian_log.c:118
 253 #: dansguardian_log.c:127 dansguardian_report.c:95 datafile.c:115 denied.c:202
 254 #: download.c:237 report.c:193 smartfilter.c:126 topsites.c:280 topsites.c:285
 255 #: useragent.c:136 useragent.c:175
 256 #, fuzzy, c-format
 257 msgid "Invalid record in file \"%s\"\n"
 258 msgstr "Ugyldig regel i filen %s\n"
 259 
 260 #: dansguardian_log.c:78
 261 #, c-format
 262 msgid ""
 263 "Using the dansguardian log file \"%s\" found in your configuration file \"%s"
 264 "\"\n"
 265 msgstr ""
 266 "Bruger logfilen »%s« for dansguardian som blev fundet i din "
 267 "konfigurationsfil »%s«\n"
 268 
 269 #: dansguardian_log.c:89
 270 #, fuzzy, c-format
 271 msgid "Reading DansGuardian log file \"%s\"\n"
 272 msgstr "Læser DansGuardians logfil: %s\n"
 273 
 274 #: dansguardian_log.c:110 log.c:814 redirector.c:180 redirector.c:508
 275 #: topuser.c:204 topuser.c:465 util.c:981
 276 #, fuzzy, c-format
 277 msgid "Invalid user in file \"%s\"\n"
 278 msgstr "Ugyldig bruger i filen %s\n"
 279 
 280 #: dansguardian_log.c:162 redirector.c:411 sort.c:77 sort.c:121 useragent.c:231
 281 #, fuzzy, c-format
 282 msgid "Sorting file \"%s\"\n"
 283 msgstr "Sorteringsfil: %s\n"
 284 
 285 #: dansguardian_report.c:34
 286 #, c-format
 287 msgid "%d more dansguardian entry not shown here&hellip;"
 288 msgid_plural "%d more dansguardian entries not shown here&hellip;"
 289 msgstr[0] "%d mere dansguardianpost er ikke vist her&hellip;"
 290 msgstr[1] "%d flere dansguardianposter er ikke vist her&hellip;"
 291 
 292 #: dansguardian_report.c:65
 293 #, c-format
 294 msgid "Dansguardian report not generated because it is empty\n"
 295 msgstr "Dansguardianrapport ikke oprettet da den er tom\n"
 296 
 297 #: dansguardian_report.c:81 dansguardian_report.c:85 topuser.c:135
 298 msgid "DansGuardian"
 299 msgstr "DansGuardian"
 300 
 301 #: dansguardian_report.c:89
 302 msgid "CAUSE"
 303 msgstr "ÅRSAG"
 304 
 305 #: dansguardian_report.c:103 redirector.c:528
 306 #, fuzzy, c-format
 307 msgid "Invalid rule in file \"%s\"\n"
 308 msgstr "Ugyldig regel i filen %s\n"
 309 
 310 # http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Fremmedord/el-er/enumerere
 311 #: datafile.c:76 html.c:124 report.c:138
 312 #, c-format
 313 msgid "Cannot enumerate the user list\n"
 314 msgstr "Kan ikke enumerere brugerlisten\n"
 315 
 316 #: datafile.c:88
 317 #, fuzzy, c-format
 318 msgid "Reading user file \"%s/%s\"\n"
 319 msgstr "Læser brugerfil: %s/%s\n"
 320 
 321 #: datafile.c:119 report.c:202
 322 #, fuzzy, c-format
 323 msgid "Invalid smart info in file \"%s\"\n"
 324 msgstr "Ugyldig dato fundet i fil %s\n"
 325 
 326 #: datafile.c:138 datafile.c:183 report.c:230 report.c:315 report.c:341
 327 #: siteuser.c:142 topsites.c:123 topsites.c:142
 328 #, c-format
 329 msgid "Not enough memory to store the url\n"
 330 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme adressen\n"
 331 
 332 #: datafile.c:210
 333 #, fuzzy, c-format
 334 msgid "Datafile \"%s\" written successfully\n"
 335 msgstr "Datafilen %s blev skrevet\n"
 336 
 337 #: decomp.c:95
 338 #, fuzzy
 339 msgid "Invalid gzip file"
 340 msgstr "Ugyldig adresse i filen %s\n"
 341 
 342 #: decomp.c:98
 343 msgid "File operation error"
 344 msgstr ""
 345 
 346 #: decomp.c:101 decomp.c:126 decomp.c:247 decomp.c:254 decomp.c:436
 347 #: decomp.c:443
 348 #, fuzzy
 349 msgid "Not enough memory"
 350 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse filen %s\n"
 351 
 352 #: decomp.c:104
 353 msgid "Truncated gzip stream"
 354 msgstr ""
 355 
 356 #: decomp.c:107
 357 msgid "Unknown error returned by zlib"
 358 msgstr ""
 359 
 360 #: decomp.c:133
 361 msgid "Error opening gzip file"
 362 msgstr ""
 363 
 364 #: decomp.c:208
 365 #, fuzzy, c-format
 366 msgid "Cannot rewind bzip file\n"
 367 msgstr "Kan ikke åbne fil"
 368 
 369 #: decomp.c:262 decomp.c:451
 370 msgid "Error duplicating file descriptor"
 371 msgstr ""
 372 
 373 #: decomp.c:272
 374 msgid "Error opening bzip file"
 375 msgstr ""
 376 
 377 #: decomp.c:329
 378 #, c-format
 379 msgid "Error decompressiong xz file (lzma library returned error %d)"
 380 msgstr ""
 381 
 382 #: decomp.c:367
 383 #, fuzzy
 384 msgid "Not enough memory to initialize LZMA decoder"
 385 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme brugeren\n"
 386 
 387 #: decomp.c:370
 388 msgid ""
 389 "Failed to initialize LZMA decoder due to invalid option passed to the decoder"
 390 msgstr ""
 391 
 392 #: decomp.c:376
 393 #, c-format
 394 msgid "Failed to initialize LZMA decoder with unknown error %d"
 395 msgstr ""
 396 
 397 #: decomp.c:400
 398 #, fuzzy, c-format
 399 msgid "Failed to rewind the xz file (see previous LZMA error)\n"
 400 msgstr "Kunne ikke tilbagespole brugerens fil %s: %s\n"
 401 
 402 #: decomp.c:496
 403 #, fuzzy, c-format
 404 msgid "Error while reading \"%s\" to guess its type: %s\n"
 405 msgstr "Kan ikke kopiere billede %s til %s\n"
 406 
 407 #: decomp.c:500
 408 #, c-format
 409 msgid "File \"%s\" is too small to guess its type\n"
 410 msgstr ""
 411 
 412 #: decomp.c:504
 413 #, fuzzy, c-format
 414 msgid "Cannot return to the beginning of file \"%s\": %s"
 415 msgstr "Kunne ikke spole tilbage til begyndelsen af filen %s: %s\n"
 416 
 417 #: decomp.c:513
 418 #, c-format
 419 msgid "Sarg was not compiled with gzip support to read file \"%s\"\n"
 420 msgstr ""
 421 
 422 #: decomp.c:522
 423 #, c-format
 424 msgid "Sarg was not compiled with bzip support to read file \"%s\"\n"
 425 msgstr ""
 426 
 427 #: decomp.c:531
 428 #, c-format
 429 msgid "Sarg was not compiled with xz support to read file \"%s\"\n"
 430 msgstr ""
 431 
 432 #: decomp.c:537
 433 #, c-format
 434 msgid ""
 435 "Support for LZW and LZH compressed files was removed in sarg 2.4.\n"
 436 "You can still read such a file with a command like this:\n"
 437 " zcat \"%s\" | sarg - [your usual options here]\n"
 438 "If you think it is important for sarg to read those files, open a bug ticket "
 439 "at <http://sourceforge.net/p/sarg/bugs/>.\n"
 440 msgstr ""
 441 
 442 #: denied.c:46
 443 #, fuzzy, c-format
 444 msgid "Denied report not produced as it is not requested\n"
 445 msgstr "Nægtet rapport ikke lavet da den er tom\n"
 446 
 447 #: denied.c:50
 448 #, fuzzy, c-format
 449 msgid "Denied report not produced because privacy option is active\n"
 450 msgstr "Topside-rapport ikke lavet da privatlivstilvalget er aktivt\n"
 451 
 452 #: denied.c:107
 453 #, c-format
 454 msgid "%d more denied access not shown here&hellip;"
 455 msgid_plural "%d more denied accesses not shown here&hellip;"
 456 msgstr[0] "%d mere nægtet adgang er ikke vist her&hellip;"
 457 msgstr[1] "%d flere nægtede adgange er ikke vist her&hellip;"
 458 
 459 #: denied.c:145
 460 #, c-format
 461 msgid "Denied report not produced because it is empty\n"
 462 msgstr "Nægtet rapport ikke lavet da den er tom\n"
 463 
 464 #: denied.c:149
 465 #, fuzzy, c-format
 466 msgid "Creating denied accesses report...\n"
 467 msgstr "Rapport for sideadgang"
 468 
 469 #: denied.c:152
 470 #, fuzzy, c-format
 471 msgid "Temporary directory path too long to sort the denied accesses\n"
 472 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse de nægtede adgange\n"
 473 
 474 #: denied.c:183 denied.c:187
 475 msgid "Denied"
 476 msgstr "Nægtet"
 477 
 478 #: dichotomic.c:161 dichotomic.c:176
 479 #, c-format
 480 msgid "Not enough memory to store the key/value pair %s/%s\n"
 481 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme nøgle/værdipar %s/%s\n"
 482 
 483 #: download.c:64
 484 #, fuzzy, c-format
 485 msgid "Download report not produced as it is not requested\n"
 486 msgstr "Nægtet rapport ikke lavet da den er tom\n"
 487 
 488 #: download.c:68
 489 #, fuzzy, c-format
 490 msgid "Download report not produced because privacy option is active\n"
 491 msgstr "Topside-rapport ikke lavet da privatlivstilvalget er aktivt\n"
 492 
 493 #: download.c:140
 494 #, fuzzy, c-format
 495 msgid "Path too long to sort file \"%s\"\n"
 496 msgstr "Sti for lang til at sortere filen: %s/download.int_unsort\n"
 497 
 498 #: download.c:192
 499 #, c-format
 500 msgid "No downloaded files to report\n"
 501 msgstr "Ingen hentede filer at rapportere\n"
 502 
 503 #: download.c:197
 504 #, c-format
 505 msgid "Creating download report...\n"
 506 msgstr ""
 507 
 508 #: download.c:218 download.c:222 topuser.c:137
 509 msgid "Downloads"
 510 msgstr "Hentede filer"
 511 
 512 #: download.c:355
 513 #, c-format
 514 msgid "Download suffix list too long\n"
 515 msgstr "Liste for filendelser, der skal hentes, er for lang\n"
 516 
 517 #: download.c:363
 518 #, c-format
 519 msgid "Too many download suffixes\n"
 520 msgstr "For mange filendelser til hentning\n"
 521 
 522 #: email.c:80
 523 #, c-format
 524 msgid "Sending mail with command: %s\n"
 525 msgstr "Sender post med kommandoen: %s\n"
 526 
 527 #: email.c:83 index.c:953
 528 #, c-format
 529 msgid "command return status %d\n"
 530 msgstr "kommando returnerer status %d\n"
 531 
 532 #: email.c:84 index.c:954
 533 #, c-format
 534 msgid "command: %s\n"
 535 msgstr "kommando: %s\n"
 536 
 537 # engelsk fejl exlcluded -> excluded
 538 #: exclude.c:82 exclude.c:110
 539 #, c-format
 540 msgid "Not enough memory to store the exlcluded IP addresses\n"
 541 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme de ekskluderede IP-adresser\n"
 542 
 543 #: exclude.c:161 exclude.c:171
 544 #, c-format
 545 msgid "Not enough memory to store the excluded URLs\n"
 546 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme de ekskluderede adresser\n"
 547 
 548 #: exclude.c:200
 549 #, fuzzy, c-format
 550 msgid "Loading exclude host file from \"%s\"\n"
 551 msgstr "Indlæser værtsfil for ekskludering fra: %s\n"
 552 
 553 #: exclude.c:214 url.c:595 userinfo.c:344
 554 #, c-format
 555 msgid "While reading \"%s\"\n"
 556 msgstr "Under læsning af »%s«\n"
 557 
 558 #: exclude.c:317
 559 #, fuzzy, c-format
 560 msgid "Loading exclude file from \"%s\"\n"
 561 msgstr "Indlæser ekskluderingsfil fra: %s\n"
 562 
 563 #: exclude.c:325 log.c:789 usertab.c:109 util.c:1833
 564 #, fuzzy, c-format
 565 msgid "Failed to move till the end of file \"%s\": %s\n"
 566 msgstr "Kunne ikke gå til slutningen af brugerens fil %s: %s\n"
 567 
 568 #: exclude.c:330 log.c:794 usertab.c:114 util.c:1838
 569 #, fuzzy, c-format
 570 msgid "Cannot get the size of file \"%s\"\n"
 571 msgstr "Kan ikke indhente størrelsen på filen %s\n"
 572 
 573 #: exclude.c:335 log.c:799 usertab.c:119 util.c:1842
 574 #, fuzzy, c-format
 575 msgid "Failed to rewind file \"%s\": %s\n"
 576 msgstr "Kunne ikke tilbagespole brugerens fil %s: %s\n"
 577 
 578 #: exclude.c:340 log.c:804 util.c:1848
 579 #, c-format
 580 msgid "malloc error (%ld bytes required)\n"
 581 msgstr "malloc-fejl (%ld byte krævet)\n"
 582 
 583 #: getconf.c:242
 584 #, c-format
 585 msgid "The string value of parameter \"%s\" is too long\n"
 586 msgstr "Strengværdien for parameter »%s« er for lang\n"
 587 
 588 #: getconf.c:287
 589 #, c-format
 590 msgid "Missing double quote after parameter \"%s\"\n"
 591 msgstr "Mangler dobbelt anførelsestegn efter parameter »%s«\n"
 592 
 593 #: getconf.c:299
 594 #, c-format
 595 msgid ""
 596 "Missing double quote after parameter \"%s\" or value is more than %d bytes "
 597 "long\n"
 598 msgstr ""
 599 "Mangler dobbelte anførelsestegn efter parameter »%s«, eller værdi er mere "
 600 "end %d byte lang\n"
 601 
 602 #: getconf.c:320
 603 #, c-format
 604 msgid "The first word of parameter \"%s\" is more than %d bytes long\n"
 605 msgstr "Det første ord for parameter »%s« er mere end %d byte langt\n"
 606 
 607 #: getconf.c:324
 608 #, c-format
 609 msgid "Missing second word for parameter \"%s\"\n"
 610 msgstr "Mangler andet ord for parameter »%s«\n"
 611 
 612 #: getconf.c:334
 613 #, c-format
 614 msgid "The second word of parameter \"%s\" is more than %d bytes long\n"
 615 msgstr "Det andet ord for parameter »%s« er mere end %d byte langt\n"
 616 
 617 #: getconf.c:357
 618 #, c-format
 619 msgid "The integer value of parameter \"%s\" is invalid\n"
 620 msgstr "Heltalsværdien for parameter »%s« er ugyldig\n"
 621 
 622 #: getconf.c:409 getconf.c:485
 623 #, c-format
 624 msgid "Unknown value \"%s\" for parameter \"%s\"\n"
 625 msgstr "Ukendt værdi »%s« for parameter »%s«\n"
 626 
 627 #: getconf.c:413
 628 #, c-format
 629 msgid ""
 630 "Value \"%s\" conflicts with other selected values for parameter \"%s\"\n"
 631 msgstr ""
 632 "Værdien »%s« er i konflikt med andre valgte værdier for parameter »%s«\n"
 633 
 634 #: getconf.c:444
 635 #, c-format
 636 msgid "Unknown sort criterion \"%s\" for parameter \"%s\"\n"
 637 msgstr "Ukendt sorteringskriterium »%s« for parameter »%s«\n"
 638 
 639 #: getconf.c:459
 640 #, c-format
 641 msgid "Unknown sort order \"%s\" for parameter \"%s\"\n"
 642 msgstr "Ukendt sorteringsrækkefølge »%s« for parameter »%s«\n"
 643 
 644 #: getconf.c:526
 645 #, c-format
 646 msgid "Missing limit in per_user_limit\n"
 647 msgstr ""
 648 
 649 #: getconf.c:552
 650 #, c-format
 651 msgid "Invalid output type in per_user_limit\n"
 652 msgstr ""
 653 
 654 #: getconf.c:558
 655 #, c-format
 656 msgid "Too many per_user_limit\n"
 657 msgstr ""
 658 
 659 #: getconf.c:601
 660 #, c-format
 661 msgid "SARG: TAG: %s\n"
 662 msgstr "SARG: MÆRKE: %s\n"
 663 
 664 #: getconf.c:650
 665 #, fuzzy, c-format
 666 msgid "Invalid record in \"date_format\" parameter\n"
 667 msgstr "Måske har du en ugyldig post eller rest i parameteren »date_format«\n"
 668 
 669 #: getconf.c:675 log.c:340 log.c:446 log.c:488
 670 #, fuzzy, c-format
 671 msgid "Not enough memory to store the input log file names\n"
 672 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse logfilen %s\n"
 673 
 674 #: getconf.c:685
 675 #, c-format
 676 msgid "Too many redirector log files in configuration file\n"
 677 msgstr "For mange logfiler for omdirigering i konfigurationsfilen\n"
 678 
 679 #: getconf.c:700 log.c:307
 680 #, fuzzy, c-format
 681 msgid "Not enough memory to store a user agent file name\n"
 682 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse logfilen %s\n"
 683 
 684 #: getconf.c:844 getconf.c:853
 685 #, c-format
 686 msgid "Template file name is too long in parameter \"AuthUserTemplateFile\"\n"
 687 msgstr "Skabelonfilnavn er for lang i parameteren »AuthUserTemplateFile«\n"
 688 
 689 #: getconf.c:871
 690 #, c-format
 691 msgid ""
 692 "No graphs available as sarg was not compiled with libgd. Set \"graphs\" to "
 693 "\"no\" in %s to disable this warning\n"
 694 msgstr ""
 695 "Ingen grafer tilgængelige da sarg ikke blev kompileret med libgd. Sæt "
 696 "»graphs« til »no« i %s for at deaktivere denne advarsel\n"
 697 
 698 #: getconf.c:882
 699 #, c-format
 700 msgid ""
 701 "squidguard_log_format is deprecated and has been replaced by "
 702 "redirector_log_format. Please update your configuration file.\n"
 703 msgstr ""
 704 "squidguard_log_format er forældet og er blevet erstattet af "
 705 "redirector_log_format. Opdater venligst din konfigurationsfil.\n"
 706 
 707 #: getconf.c:891
 708 #, c-format
 709 msgid ""
 710 "redirector_ignore_date is deprecated and has been replaced by "
 711 "redirector_filter_out_date that does the action implied by its name as "
 712 "opposed to redirector_ignore_date. Please update your configuration file.\n"
 713 msgstr ""
 714 "redirector_ignore_date er forældet og er blevet erstattet af "
 715 "redirector_filter_out_date, som udfører handlingen som antydet af dens navn "
 716 "modsat redirector_ignore_date. Opdater venligst din konfigurationsfil.\n"
 717 
 718 # engelsk fejl her? redirector -> squidguard
 719 #: getconf.c:896
 720 #, c-format
 721 msgid ""
 722 "squidguard_ignore_date is deprecated and has been replaced by "
 723 "redirector_filter_out_date that does the action implied by its name as "
 724 "opposed to squidguard_ignore_date. Please update your configuration file.\n"
 725 msgstr ""
 726 "squidguard_ignore_date er forældet og er blevet erstattet af "
 727 "redirector_filter_out_date, som udfører handlingen som antydet af dens navn "
 728 "modsat squidguard_ignore_date. Opdater venligst din konfigurationsfil.\n"
 729 
 730 #: getconf.c:903
 731 #, c-format
 732 msgid ""
 733 "dansguardian_ignore_date is deprecated and has been replaced by "
 734 "dansguardian_filter_out_date that does the action implied by its name as "
 735 "opposed to dansguardian_ignore_date. Please update your configuration file.\n"
 736 msgstr ""
 737 "dansguardian_ignore_date er forældet og er blevet erstattet af "
 738 "dansguardian_filter_out_date, som udfører handlingen som antydet af dens "
 739 "navn modsat dansguardian_ignore_date. Opdater venligst din "
 740 "konfigurationsfil.\n"
 741 
 742 #: getconf.c:965 getconf.c:970
 743 #, c-format
 744 msgid "The \"byte_cost\" parameter of the configuration file is invalid\n"
 745 msgstr "Parameteren »byte_cost« i konfigurationsfilen er ugyldig\n"
 746 
 747 #: getconf.c:979
 748 #, c-format
 749 msgid "SARG: Unknown option %s\n"
 750 msgstr "SARG: Ukendt tilvalg %s\n"
 751 
 752 #: getconf.c:991
 753 #, fuzzy, c-format
 754 msgid "Loading configuration file \"%s\"\n"
 755 msgstr "Indlæser konfiguration fra %s\n"
 756 
 757 #: getconf.c:993
 758 #, fuzzy, c-format
 759 msgid "Including configuration file \"%s\"\n"
 760 msgstr "Indlæser konfiguration fra %s\n"
 761 
 762 #: getconf.c:998
 763 #, fuzzy, c-format
 764 msgid "Too many nested configuration files included in \"%s\""
 765 msgstr "For mange logfiler i konfigurationsfilen\n"
 766 
 767 #: grepday.c:146
 768 #, c-format
 769 msgid "realloc error (%<PRIu64> bytes required)\n"
 770 msgstr "realloc-fejl (%<PRIu64> byte krævet)\n"
 771 
 772 #: grepday.c:159
 773 #, fuzzy, c-format
 774 msgid "iconv failed to convert string \"%s\" from %s to UTF-8: %s\n"
 775 msgstr ""
 776 "(grepday) iconv kunne ikke konvertere strengen »%s« fra %s til UTF-8 - %s\n"
 777 
 778 #: grepday.c:172
 779 #, c-format
 780 msgid "libgd failed to calculate the bounding box of the text \"%s\": %s\n"
 781 msgstr "libgd kunne ikke beregne omkredsboksen for teksten »%s«: %s\n"
 782 
 783 #: grepday.c:239
 784 #, c-format
 785 msgid "libgd failed to render the text \"%s\": %s\n"
 786 msgstr "libgd kunne ikke optegne teksten »%s«: %s\n"
 787 
 788 #: grepday.c:297
 789 #, c-format
 790 msgid "Minimum for Y scale of the graph is out of range: %<PRId64>\n"
 791 msgstr "Minimum for grafens Y-skala er uden for interval: %<PRId64>\n"
 792 
 793 #: grepday.c:301
 794 #, c-format
 795 msgid "Maximum for Y scale of the graph is out of range: %<PRId64>\n"
 796 msgstr "Maksimum for grafens Y-skala er uden for interval: %<PRId64>\n"
 797 
 798 #: grepday.c:326
 799 #, c-format
 800 msgid "Unknown type %d for Y axis scale\n"
 801 msgstr "Ukendt type %d for Y-akseskala\n"
 802 
 803 #: grepday.c:487
 804 #, c-format
 805 msgid "Unknown color \"%s\" requested for the graph. Using orange instead\n"
 806 msgstr ""
 807 "Der blev anmodet om en ukendt farve, »%s«, til grafen. Bruger orange i "
 808 "stedet for\n"
 809 
 810 #: grepday.c:555
 811 msgid "SARG, "
 812 msgstr "SARG, "
 813 
 814 #: grepday.c:559
 815 #, c-format
 816 msgid "User: %s"
 817 msgstr "Bruger: %s"
 818 
 819 #. TRANSLATORS: The message is followed by the path that is too long.
 820 #: grepday.c:616 grepday.c:684 grepday.c:733 sort.c:141
 821 #, fuzzy, c-format
 822 msgid "User name too long to manufacture file name "
 823 msgstr "Brugernavn for langt eller ugyldigt i %s\n"
 824 
 825 #: grepday.c:640
 826 #, fuzzy, c-format
 827 msgid "Graphs disabled as requested in \"%s\"\n"
 828 msgstr "Grafer deaktiveret som anmodet om i %s\n"
 829 
 830 #: grepday.c:646
 831 #, fuzzy, c-format
 832 msgid "Graphs disabled as no font names were provided in \"%s\"\n"
 833 msgstr "Grafer deaktiveret da ingen skriftnavne blev angivet i %s\n"
 834 
 835 #: grepday.c:652
 836 #, fuzzy, c-format
 837 msgid "Font name \"%s\" not found\n"
 838 msgstr "(grepday) Skriftnavn %s er ikke fundet\n"
 839 
 840 #: grepday.c:659
 841 #, fuzzy, c-format
 842 msgid "iconv cannot convert from %s to UTF-8: %s\n"
 843 msgstr "(grepday) iconv kan ikke konvertere fra %s til UTF-8 - %s\n"
 844 
 845 #: grepday.c:709
 846 #, fuzzy, c-format
 847 msgid "Invalid entry in file \"%s\"\n"
 848 msgstr "Ugyldigt punkt i fil %s\n"
 849 
 850 #: grepday.c:714 html.c:282 repday.c:108 report.c:707 topuser.c:208
 851 #: topuser.c:469 util.c:991
 852 #, fuzzy, c-format
 853 msgid "Invalid number of bytes in file \"%s\"\n"
 854 msgstr "Ugyldigt antal byte i fil %s\n"
 855 
 856 #: grepday.c:721 html.c:206 html.c:294 html.c:425 html.c:479 repday.c:115
 857 #: report.c:198 report.c:756 topuser.c:216 topuser.c:477
 858 #, fuzzy, c-format
 859 msgid "Invalid elapsed time in file \"%s\"\n"
 860 msgstr "Ugyldig forløbet tid i fil %s\n"
 861 
 862 #: grepday.c:741
 863 msgid "Graph report"
 864 msgstr "Grafrapport"
 865 
 866 #: grepday.c:748 grepday.c:761 index.c:316
 867 msgid "DAYS"
 868 msgstr "DAGE"
 869 
 870 #. TRANSLATORS: This is a column header showing the number of transfered bytes.
 871 #: grepday.c:752 html.c:255 index.c:785 repday.c:145 siteuser.c:100
 872 #: topsites.c:263 topuser.c:180 topuser.c:182 topuser.c:450
 873 msgid "BYTES"
 874 msgstr "BYTE"
 875 
 876 #: grepday.c:765 html.c:261 topuser.c:186 topuser.c:452
 877 msgid "ELAPSED TIME"
 878 msgstr "FORLØBET TID"
 879 
 880 #: html.c:100
 881 #, fuzzy, c-format
 882 msgid "Cannot create empty per_user_limit file \"%s\": %s\n"
 883 msgstr "Kan ikke slette ubrugt fil »%s« - %s\n"
 884 
 885 #: html.c:141 index.c:900 index.c:913 util.c:443 util.c:454 util.c:1194
 886 #, fuzzy, c-format
 887 msgid "Cannot create directory \"%s\": %s\n"
 888 msgstr "Kan ikke oprette mappe %s - %s\n"
 889 
 890 #: html.c:148
 891 #, c-format
 892 msgid "Input file name too long: %s/htmlrel.txt\n"
 893 msgstr "Inddatafilnavnet er for langt: %s/htmlrel.txt\n"
 894 
 895 #: html.c:188 html.c:278 report.c:690 topuser.c:212 topuser.c:473
 896 #, fuzzy, c-format
 897 msgid "Invalid number of accesses in file \"%s\"\n"
 898 msgstr "Ugyldigt antal adgange i %s\n"
 899 
 900 #: html.c:193
 901 #, fuzzy, c-format
 902 msgid "Invalid downloaded size in file \"%s\"\n"
 903 msgstr "Ugyldig forløbet tid i fil %s\n"
 904 
 905 #: html.c:202 html.c:290
 906 #, fuzzy, c-format
 907 msgid "Invalid access code in file \"%s\"\n"
 908 msgstr "Ugyldig adgangstype i filen %s\n"
 909 
 910 # Jeg kan ikke helt finde ud af den her og den efterfølgende. Jeg ville
 911 # nok beholde "cache-hit-størrelse" på engelsk. Hit skal forstås som at
 912 # noget blev fundet, i modsætning til at det ikke blev fundet i cachen.
 913 # Men i den næste, hvor der er en størrelse af et "cache miss" (noget
 914 # som ikke var der), giver det ingen mening for mig.
 915 #: html.c:211 html.c:298 topuser.c:220 topuser.c:481
 916 #, fuzzy, c-format
 917 msgid "Invalid in-cache size in file \"%s\"\n"
 918 msgstr "Ugyldig cache hit size i %s\n"
 919 
 920 # Jeg kan ikke helt finde ud af den her og den efterfølgende. Jeg ville
 921 # nok beholde "cache-hit-størrelse" på engelsk. Hit skal forstås som at
 922 # noget blev fundet, i modsætning til at det ikke blev fundet i cachen.
 923 # Men i den næste, hvor der er en størrelse af et "cache miss" (noget
 924 # som ikke var der), giver det ingen mening for mig.
 925 #: html.c:216 html.c:302 topuser.c:224 topuser.c:485
 926 #, fuzzy, c-format
 927 msgid "Invalid out-of-cache size in file \"%s\"\n"
 928 msgstr "Ugyldig cache hit size i %s\n"
 929 
 930 #: html.c:229 html.c:235
 931 msgid "User report"
 932 msgstr "Brugerrapport"
 933 
 934 #: html.c:230 repday.c:132 report.c:285 useragent.c:268
 935 msgid "Period"
 936 msgstr "Periode"
 937 
 938 #: html.c:231 repday.c:133 report.c:286 report.c:290 smartfilter.c:184
 939 msgid "User"
 940 msgstr "Bruger"
 941 
 942 #: html.c:233 report.c:288
 943 #, c-format
 944 msgid "Sort:&nbsp;%s, %s"
 945 msgstr "Sorter:&nbsp;%s, %s"
 946 
 947 #: html.c:240
 948 #, fuzzy
 949 msgid "SmartFilter report"
 950 msgstr "SmartFilter"
 951 
 952 #. TRANSLATORS: This is a column header showing the number of connections to a visited site.
 953 #: html.c:253 topsites.c:261 topuser.c:178 topuser.c:448
 954 msgid "CONNECT"
 955 msgstr "FORBIND"
 956 
 957 #: html.c:257
 958 #, fuzzy
 959 msgid "%BYTES"
 960 msgstr "BYTE"
 961 
 962 #: html.c:259 topuser.c:184
 963 msgid "IN-CACHE-OUT"
 964 msgstr "IN-CACHE-OUT"
 965 
 966 #: html.c:263 topuser.c:188 topuser.c:454
 967 msgid "MILLISEC"
 968 msgstr "MILLISEK"
 969 
 970 #: html.c:265
 971 #, fuzzy
 972 msgctxt "duration"
 973 msgid "%TIME"
 974 msgstr "TID"
 975 
 976 #: html.c:270
 977 #, fuzzy, c-format
 978 msgid "Making report %s\n"
 979 msgstr "Danner rapport: %s\n"
 980 
 981 #: html.c:316 topuser.c:256
 982 msgid "date/time report"
 983 msgstr "dato-/tidsrapport"
 984 
 985 #: html.c:369
 986 msgid "DENIED"
 987 msgstr "NÆGTET"
 988 
 989 #: html.c:404 html.c:471
 990 #, fuzzy, c-format
 991 msgid "Invalid user IP in file \"%s\"\n"
 992 msgstr "Ugyldig bruger i filen %s\n"
 993 
 994 #: html.c:413
 995 #, fuzzy, c-format
 996 msgid "Invalid day in file \"%s\"\n"
 997 msgstr "Ugyldig dato i fil %s\n"
 998 
 999 #: html.c:421 html.c:475
 1000 #, fuzzy, c-format
 1001 msgid "Invalid size in file \"%s\"\n"
 1002 msgstr "Ugyldig tid i fil %s\n"
 1003 
 1004 #: html.c:563 repday.c:157 repday.c:185 repday.c:221 repday.c:247 topuser.c:329
 1005 #: topuser.c:331 topuser.c:523 topuser.c:525 useragent.c:419
 1006 msgid "TOTAL"
 1007 msgstr "SAMLET"
 1008 
 1009 #: html.c:618
 1010 #, fuzzy, c-format
 1011 msgid "Limit exceeded for user %s (%d MB). Added to file \"%s\"\n"
 1012 msgstr ""
 1013 "Begrænsning for bruger %s er overskredet (%d MB). Tilføjet til filen %s\n"
 1014 
 1015 #: html.c:628 index.c:785 topuser.c:366 topuser.c:368 topuser.c:539
 1016 msgid "AVERAGE"
 1017 msgstr "GENNEMSNIT"
 1018 
 1019 #. TRANSLATORS: The %s is the name of the html index file (index.html).
 1020 #: index.c:67
 1021 #, fuzzy, c-format
 1022 msgid "Making %s\n"
 1023 msgstr "Danner rapport: %s\n"
 1024 
 1025 # (util) angiver hvor fejlen fandt sted, så den skal ikke oversættes.
 1026 #: index.c:72 index.c:160 index.c:253 index.c:413 index.c:549 index.c:682
 1027 #: indexonly.c:38 lastlog.c:96 lastlog.c:161 lastlog.c:215 util.c:1201
 1028 #, fuzzy, c-format
 1029 msgid "Cannot open directory \"%s\": %s\n"
 1030 msgstr "(util) Kan ikke åbne mappe %s: %s\n"
 1031 
 1032 #: index.c:174 index.c:273 index.c:433 lastlog.c:108 lastlog.c:173
 1033 #, fuzzy, c-format
 1034 msgid "Failed to get the statistics of file \"%s\": %s\n"
 1035 msgstr "Kunne ikke tilbagespole usertab-filen %s: %s\n"
 1036 
 1037 #: index.c:186
 1038 #, fuzzy, c-format
 1039 msgid "Not enough memory to recurse into subdirectory \"%s\"\n"
 1040 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme brugeren %s\n"
 1041 
 1042 #: index.c:289
 1043 #, c-format
 1044 msgid ""
 1045 "Too many day directories in %s\n"
 1046 "Supernumerary entries are ignored\n"
 1047 msgstr ""
 1048 "For mange dagmapper i %s\n"
 1049 "Overskydende punkter ignoreres\n"
 1050 
 1051 #: index.c:312
 1052 #, fuzzy, c-format
 1053 msgid "SARG: report for %s/%s"
 1054 msgid_plural "SARG: reports for %s/%s"
 1055 msgstr[0] "SARG-rapport for %s"
 1056 msgstr[1] "SARG-rapport for %s"
 1057 
 1058 #: index.c:316 index.c:476 index.c:601
 1059 msgid "YEAR"
 1060 msgstr "ÅR"
 1061 
 1062 #: index.c:316 index.c:476
 1063 msgid "MONTH"
 1064 msgstr "MÅNED"
 1065 
 1066 #: index.c:318 index.c:478 index.c:603
 1067 msgid "SIZE"
 1068 msgstr "STØRRELSE"
 1069 
 1070 #: index.c:367
 1071 msgid "January"
 1072 msgstr ""
 1073 
 1074 #: index.c:367
 1075 msgid "February"
 1076 msgstr ""
 1077 
 1078 #: index.c:367
 1079 msgid "March"
 1080 msgstr ""
 1081 
 1082 #: index.c:367
 1083 msgid "April"
 1084 msgstr ""
 1085 
 1086 #: index.c:367
 1087 msgid "May"
 1088 msgstr ""
 1089 
 1090 #: index.c:367
 1091 msgid "June"
 1092 msgstr ""
 1093 
 1094 #: index.c:367
 1095 msgid "July"
 1096 msgstr ""
 1097 
 1098 #: index.c:368
 1099 msgid "August"
 1100 msgstr ""
 1101 
 1102 #: index.c:368
 1103 msgid "September"
 1104 msgstr ""
 1105 
 1106 #: index.c:368
 1107 msgid "October"
 1108 msgstr ""
 1109 
 1110 #: index.c:368
 1111 msgid "November"
 1112 msgstr ""
 1113 
 1114 #: index.c:368
 1115 msgid "December"
 1116 msgstr ""
 1117 
 1118 #: index.c:371
 1119 #, c-format
 1120 msgid ""
 1121 "The internal list of month names is invalid. Please report this bug to the "
 1122 "translator.\n"
 1123 msgstr ""
 1124 
 1125 #: index.c:449
 1126 #, c-format
 1127 msgid ""
 1128 "Too many month directories in %s\n"
 1129 "Supernumerary entries are ignored\n"
 1130 msgstr ""
 1131 "For mange månedsmapper i %s\n"
 1132 "Overskydende punkter ignoreres\n"
 1133 
 1134 #: index.c:472
 1135 #, fuzzy, c-format
 1136 msgid "SARG: report for %s"
 1137 msgid_plural "SARG: reports for %s"
 1138 msgstr[0] "SARG-rapport for %s"
 1139 msgstr[1] "SARG-rapport for %s"
 1140 
 1141 #: index.c:591
 1142 #, c-format
 1143 msgid "Resulting index file name too long. File name is \"%s/%s\""
 1144 msgstr ""
 1145 
 1146 #: index.c:598 index.c:779
 1147 msgid "SARG report"
 1148 msgid_plural "SARG reports"
 1149 msgstr[0] "SARG-rapport"
 1150 msgstr[1] "SARG-rapporter"
 1151 
 1152 #: index.c:692
 1153 #, c-format
 1154 msgid ""
 1155 "The directory \"%s%s\" looks like a report directory but doesn't contain a "
 1156 "sarg-date file. You should delete it\n"
 1157 msgstr ""
 1158 "Mappen »%s%s« ligner en rapportmappe men indeholder ikke filen sarg-date. Du "
 1159 "bør slette mappen\n"
 1160 
 1161 #: index.c:697 index.c:757
 1162 #, c-format
 1163 msgid "not enough memory to sort the index\n"
 1164 msgstr "ikke nok hukommelse til at sortere indekset\n"
 1165 
 1166 #: index.c:719 index.c:723 index.c:727 index.c:736
 1167 #, fuzzy, c-format
 1168 msgid "Invalid date in file \"%s%s/sarg-date\"\n"
 1169 msgstr "Ugyldig dato i fil %s\n"
 1170 
 1171 #: index.c:731 index.c:741
 1172 #, fuzzy, c-format
 1173 msgid "Invalid time in file \"%s%s/sarg-date\"\n"
 1174 msgstr "Ugyldig tid i fil %s\n"
 1175 
 1176 #: index.c:749
 1177 #, c-format
 1178 msgid "Not enough memory to store the directory name \"%s\" in the index\n"
 1179 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme mappenavnet »%s« i indekset\n"
 1180 
 1181 #: index.c:785
 1182 msgid "FILE/PERIOD"
 1183 msgstr "FIL/PERIODE"
 1184 
 1185 #: index.c:785
 1186 msgid "CREATION DATE"
 1187 msgstr "OPRETTELSESDATO"
 1188 
 1189 #. TRANSLATORS: This is a column header showing the users who visited each site.
 1190 #. TRANSLATORS: This is a column header showing the number of users who visited a sites.
 1191 #: index.c:785 siteuser.c:104 topsites.c:267
 1192 msgid "USERS"
 1193 msgstr "BRUGERE"
 1194 
 1195 #: index.c:932 index.c:1038
 1196 #, fuzzy, c-format
 1197 msgid "Error renaming \"%s\" to \"%s\": %s\n"
 1198 msgstr "kunne ikke oprette henvisning »%s« til »%s« - %s\n"
 1199 
 1200 #: index.c:943
 1201 #, fuzzy, c-format
 1202 msgid "Failed to create link \"%s\" to \"%s\": %s\n"
 1203 msgstr "kunne ikke oprette henvisning »%s« til »%s« - %s\n"
 1204 
 1205 #: indexonly.c:46
 1206 #, fuzzy, c-format
 1207 msgid "Name of the file to remove is too long. File name is \"%s/%s\"\n"
 1208 msgstr "Navnet på filen der skal fjernes er for langt: %s/%s\n"
 1209 
 1210 #: ip2name.c:66 ip2name.c:198
 1211 #, c-format
 1212 msgid "Chaining IP resolving module \"%s\"\n"
 1213 msgstr "Kæder IP-opslagsmodul »%s«\n"
 1214 
 1215 #: ip2name.c:71
 1216 #, c-format
 1217 msgid "Ignoring duplicate module \"%s\" to resolve an IP address\n"
 1218 msgstr "Ignorerer duplikeret modul »%s« til at slå en IP-adresse op\n"
 1219 
 1220 #: ip2name.c:109
 1221 #, c-format
 1222 msgid "Unknown module \"%.*s\" to resolve the IP addresses\n"
 1223 msgstr "Ukendt modul »%.*s« til at slå IP-adresserne op\n"
 1224 
 1225 #: ip2name.c:133
 1226 #, c-format
 1227 msgid "No option to configure for module %s\n"
 1228 msgstr "Ingen tilvalg at konfigurere for modul %s\n"
 1229 
 1230 #: ip2name.c:189
 1231 #, c-format
 1232 msgid "No known module to resolve an IP address using the DNS\n"
 1233 msgstr "Intet kendt modul til at så en IP-adresse op med brug af DNS'en\n"
 1234 
 1235 #: ip2name.c:226
 1236 #, c-format
 1237 msgid "Not enough memory to store the names corresponding to the IP address\n"
 1238 msgstr ""
 1239 "Ikke nok hukommelse til at gemme navnene der svarer til IP-adresserne\n"
 1240 
 1241 #: ip2name.c:279
 1242 #, fuzzy, c-format
 1243 msgid "Cannot resolve host name \"%s\": %s\n"
 1244 msgstr "Kan ikke slå værtsnavn op %s: %s\n"
 1245 
 1246 #: ip2name.c:285
 1247 #, c-format
 1248 msgid ""
 1249 "Short structure returned by getaddrinfo for an IPv4 address: %d bytes "
 1250 "instead of %d\n"
 1251 msgstr ""
 1252 "Kort struktur returneret af getaddrinfo for en IPv4-adresse: %d byte i "
 1253 "stedet for %d\n"
 1254 
 1255 #: ip2name.c:293
 1256 #, c-format
 1257 msgid ""
 1258 "Short structure returned by getaddrinfo for an IPv6 address: %d bytes "
 1259 "instead of %d\n"
 1260 msgstr ""
 1261 "Kort struktur returneret af getaddrinfo for en IPv6-adresse: %d byte i "
 1262 "stedet for %d\n"
 1263 
 1264 #: ip2name.c:298
 1265 #, c-format
 1266 msgid "Invalid address type %d returned when resolving host name \"%s\"\n"
 1267 msgstr "Ugyldig adressetype %d returneret når værtsnavn »%s« slås op\n"
 1268 
 1269 #: ip2name.c:323
 1270 #, fuzzy, c-format
 1271 msgid "Invalid IPv4 address \"%s\"\n"
 1272 msgstr "Ugyldig IP-adresse i filen %s\n"
 1273 
 1274 #: ip2name_dns.c:93
 1275 #, fuzzy, c-format
 1276 msgid ""
 1277 "IP to name resolution (getnameinfo) on IP address \"%s\" failed with error "
 1278 "%d - %s\n"
 1279 msgstr ""
 1280 "IP til navneopslag (getnameinfo) på IP-adresse %s mislykkedes med fejlen %d "
 1281 "- %s\n"
 1282 
 1283 #: ip2name_exec.c:61
 1284 #, c-format
 1285 msgid ""
 1286 "Command to execute to resolve the IP addresses is too long (maximum is %d "
 1287 "bytes)\n"
 1288 msgstr ""
 1289 "Kommando der skal køres for at slå IP-adresserne op er for lang (maksimum er "
 1290 "%d byte)\n"
 1291 
 1292 #: ip2name_exec.c:86
 1293 #, c-format
 1294 msgid ""
 1295 "No command to run to resolve an IP address. Please configure it in sarg."
 1296 "conf\n"
 1297 msgstr ""
 1298 "Ingen kommando at køre for at slå en IP-adresse op. Konfigurer den venligst "
 1299 "i sarg.conf\n"
 1300 
 1301 #: ip2name_exec.c:95 ip2name_exec.c:103
 1302 #, fuzzy, c-format
 1303 msgid "IP address \"%s\" too long for the command to run\n"
 1304 msgstr "IP-adresse er for lang eller ugyldig i %s\n"
 1305 
 1306 #: ip2name_exec.c:113
 1307 #, c-format
 1308 msgid "Cannot run command %s\n"
 1309 msgstr "Kan ikke køre kommando %s\n"
 1310 
 1311 #: ip2name_exec.c:120
 1312 #, c-format
 1313 msgid "Command failed: %s\n"
 1314 msgstr "Kommando fejlede: %s\n"
 1315 
 1316 #: lastlog.c:58 lastlog.c:65
 1317 #, fuzzy, c-format
 1318 msgid "Not enough memory to store a report to purge\n"
 1319 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme adressen\n"
 1320 
 1321 #: lastlog.c:103 lastlog.c:168
 1322 #, c-format
 1323 msgid "Directory entry \"%s%s\" too long to purge the old reports\n"
 1324 msgstr ""
 1325 
 1326 #: lastlog.c:121 lastlog.c:133 lastlog.c:182 lastlog.c:193
 1327 #, c-format
 1328 msgid "Old reports deletion not undertaken due to previous error\n"
 1329 msgstr ""
 1330 
 1331 #: lastlog.c:156 lastlog.c:290
 1332 #, c-format
 1333 msgid ""
 1334 "The directory name \"%s\" containing the old reports to purge is too long\n"
 1335 msgstr ""
 1336 
 1337 #: lastlog.c:235
 1338 #, fuzzy, c-format
 1339 msgid "Deleting empty directory \"%s\"\n"
 1340 msgstr "Kunne ikke åbne mappe %s - %s\n"
 1341 
 1342 #: lastlog.c:238
 1343 #, fuzzy, c-format
 1344 msgid "Buffer too small to delete index file \"%s/%s\""
 1345 msgstr "Kunne ikke lukke indeksfilen %s - %s\n"
 1346 
 1347 #: lastlog.c:272
 1348 #, fuzzy, c-format
 1349 msgid "%d report directory found\n"
 1350 msgid_plural "%d report directories found\n"
 1351 msgstr[0] "Ingen poster fundet\n"
 1352 msgstr[1] "Ingen poster fundet\n"
 1353 
 1354 #: lastlog.c:277
 1355 #, c-format
 1356 msgid "No old reports to delete as only %d report currently exists\n"
 1357 msgid_plural "No old reports to delete as only %d reports currently exist\n"
 1358 msgstr[0] ""
 1359 msgstr[1] ""
 1360 
 1361 #: lastlog.c:285
 1362 #, c-format
 1363 msgid "%d old report to delete\n"
 1364 msgid_plural "%d old reports to delete\n"
 1365 msgstr[0] ""
 1366 msgstr[1] ""
 1367 
 1368 #: lastlog.c:297
 1369 #, c-format
 1370 msgid "Removing old report file %s\n"
 1371 msgstr "Fjerner gammel rapportfil %s\n"
 1372 
 1373 #: log.c:286 topuser.c:432
 1374 msgid "Squid User Access Report"
 1375 msgstr "Adgangsrapport for Squidbruger"
 1376 
 1377 #: log.c:347
 1378 #, c-format
 1379 msgid "Too many redirector logs passed on command line with option -L.\n"
 1380 msgstr ""
 1381 "For mange omdirigeringslogge er givet på kommandolinjen med tilvalget -L.\n"
 1382 
 1383 # engelsk fejl opton -> option.
 1384 #: log.c:351
 1385 #, c-format
 1386 msgid ""
 1387 "Redirector log file name too long passed on command line with opton -L: %s\n"
 1388 msgstr ""
 1389 "Filnavnet på omdirigeringsloggen givet på kommandolinjen med tilvalget -L er "
 1390 "for langt: %s\n"
 1391 
 1392 #: log.c:382
 1393 #, fuzzy, c-format
 1394 msgid "Time period passed on the command line with option -t must be HH:MM\n"
 1395 msgstr ""
 1396 "Tidsperioden givet på kommandolinjen med tilvalget -t skal være MM:SS\n"
 1397 
 1398 #: log.c:390
 1399 #, fuzzy, c-format
 1400 msgid ""
 1401 "Time range passed on the command line with option -t must be HH:MM-HH:MM\n"
 1402 msgstr ""
 1403 "Tidsperioden givet på kommandolinjen med tilvalget -t skal være MM:SS-MM:SS\n"
 1404 
 1405 #: log.c:418
 1406 #, c-format
 1407 msgid "Option -%c requires an argument\n"
 1408 msgstr "Tilvalget -%c kræver et argument\n"
 1409 
 1410 #: log.c:453
 1411 #, c-format
 1412 msgid "Init\n"
 1413 msgstr "Init\n"
 1414 
 1415 #: log.c:582
 1416 #, fuzzy, c-format
 1417 msgid ""
 1418 "Failed to get a unique temporary directory name based on template \"%s\": "
 1419 "%s\n"
 1420 msgstr "Kunne ikke lukke midlertidig fil for bruger %s - %s\n"
 1421 
 1422 #: log.c:588
 1423 #, c-format
 1424 msgid ""
 1425 "The output directory \"%s\" must be outside of the temporary directory \"%s"
 1426 "\"\n"
 1427 msgstr "Uddatamappen »%s« skal være uden for den midlertidige mappe »%s«\n"
 1428 
 1429 #: log.c:606
 1430 #, c-format
 1431 msgid "Parameters:\n"
 1432 msgstr "Parametre:\n"
 1433 
 1434 # I denne og nedenstående tror jeg linjerne skal stå sådan at
 1435 # lighedstegnene står over hinanden
 1436 # engelsk fejl, ikke nok plads til dansk. Jeg har flyttet alle lidt ekstra ud.
 1437 #: log.c:607
 1438 #, c-format
 1439 msgid "     Hostname or IP address (-a) = %s\n"
 1440 msgstr "      Værtsnavn eller IP-adresse (-a) = %s\n"
 1441 
 1442 #: log.c:610
 1443 #, c-format
 1444 msgid "          Useragent log (-b) = %s\n"
 1445 msgstr "         Log for brugeragent (-b) = %s\n"
 1446 
 1447 #: log.c:612
 1448 #, c-format
 1449 msgid "          Exclude file (-c) = %s\n"
 1450 msgstr "            Ekskluder fil (-c) = %s\n"
 1451 
 1452 #: log.c:613
 1453 #, c-format
 1454 msgid "         Date from-until (-d) = %s\n"
 1455 msgstr "             Dato fra-til (-d) = %s\n"
 1456 
 1457 #: log.c:614
 1458 #, c-format
 1459 msgid "  Email address to send reports (-e) = %s\n"
 1460 msgstr "  E-post-adresse at sende rapporter (-e) = %s\n"
 1461 
 1462 #: log.c:615
 1463 #, c-format
 1464 msgid "           Config file (-f) = %s\n"
 1465 msgstr "          Konfigurationsfil (-f) = %s\n"
 1466 
 1467 #: log.c:617
 1468 #, c-format
 1469 msgid "           Date format (-g) = Europe (dd/mm/yyyy)\n"
 1470 msgstr "              Datoformat (-g) = Europa (dd/mm/åååå)\n"
 1471 
 1472 #: log.c:619
 1473 #, c-format
 1474 msgid "           Date format (-g) = USA (mm/dd/yyyy)\n"
 1475 msgstr "              Datoformat (-g) = USA (mm/dd/yyyy)\n"
 1476 
 1477 # hvad står ww for?
 1478 #: log.c:621
 1479 #, c-format
 1480 msgid "           Date format (-g) = Sites & Users (yyyy/ww)\n"
 1481 msgstr ""
 1482 "              Datoformat (-g) = Sider & brugere (åååå/ww)\n"
 1483 
 1484 #: log.c:622
 1485 #, c-format
 1486 msgid "            IP report (-i) = %s\n"
 1487 msgstr "              IP-rapport (-i) = %s\n"
 1488 
 1489 #: log.c:622 log.c:623 log.c:630 log.c:632 log.c:637
 1490 msgid "Yes"
 1491 msgstr "Ja"
 1492 
 1493 #: log.c:622 log.c:623 log.c:630 log.c:632 log.c:637
 1494 msgid "No"
 1495 msgstr "Nej"
 1496 
 1497 #: log.c:623
 1498 #, c-format
 1499 msgid "      Keep temporary files (-k) = %s\n"
 1500 msgstr "       Bevar midlertidige filer (-k) = %s\n"
 1501 
 1502 #: log.c:626
 1503 #, c-format
 1504 msgid "            Input log (-l) = %s\n"
 1505 msgstr "              Inddatalog (-l) = %s\n"
 1506 
 1507 #: log.c:629
 1508 #, c-format
 1509 msgid "         Redirector log (-L) = %s\n"
 1510 msgstr "           Omdirigeringslog (-L) = %s\n"
 1511 
 1512 #: log.c:630
 1513 #, c-format
 1514 msgid "       Resolve IP Address (-n) = %s\n"
 1515 msgstr "          Slå IP-adresse op (-n) = %s\n"
 1516 
 1517 #: log.c:631
 1518 #, c-format
 1519 msgid "           Output dir (-o) = %s\n"
 1520 msgstr "             Uddatamappe (-o) = %s\n"
 1521 
 1522 # bruger-id (men beholdt på grund af pladsproblem).
 1523 #: log.c:632
 1524 #, c-format
 1525 msgid "Use Ip Address instead of userid (-p) = %s\n"
 1526 msgstr "Brug Ip-adresse i stedet for brugerid (-p) = %s\n"
 1527 
 1528 #: log.c:633
 1529 #, c-format
 1530 msgid "          Accessed site (-s) = %s\n"
 1531 msgstr "             Tilgået side (-s) = %s\n"
 1532 
 1533 #: log.c:634
 1534 #, c-format
 1535 msgid "              Time (-t) = %s\n"
 1536 msgstr "                 Tid (-t) = %s\n"
 1537 
 1538 #: log.c:635
 1539 #, c-format
 1540 msgid "              User (-u) = %s\n"
 1541 msgstr "                Bruger (-u) = %s\n"
 1542 
 1543 #: log.c:636
 1544 #, c-format
 1545 msgid "          Temporary dir (-w) = %s\n"
 1546 msgstr "          Midlertidig mappe (-w) = %s\n"
 1547 
 1548 #: log.c:637
 1549 #, c-format
 1550 msgid "         Debug messages (-x) = %s\n"
 1551 msgstr "         Fejlsøgningsbeskeder (-x) = %s\n"
 1552 
 1553 #: log.c:638
 1554 #, fuzzy, c-format
 1555 msgid "        Process messages (-z) = %d\n"
 1556 msgstr "           Behandl beskeder (-z) = %s\n"
 1557 
 1558 #: log.c:639
 1559 #, c-format
 1560 msgid " Previous reports to keep (--lastlog) = %d\n"
 1561 msgstr " Tidligere rapporter at bevare (--lastlog) = %d\n"
 1562 
 1563 #: log.c:644
 1564 #, c-format
 1565 msgid "sarg version: %s\n"
 1566 msgstr "sargversion: %s\n"
 1567 
 1568 #: log.c:647
 1569 #, c-format
 1570 msgid "Sarg compiled to report warnings if the output is inconsistent\n"
 1571 msgstr ""
 1572 "Sarg kompileret til at rapportere advarsler hvis uddata er inkonsistente\n"
 1573 
 1574 #: log.c:676
 1575 #, fuzzy, c-format
 1576 msgid "setrlimit error: %s\n"
 1577 msgstr "setrlimit-fejl - %s\n"
 1578 
 1579 #. TRANSLATORS: The %s are the start and end dates in locale format.
 1580 #: log.c:702
 1581 #, c-format
 1582 msgid "Period covered by log files: %s-%s\n"
 1583 msgstr "Periode dækket af logfiler: %s-%s\n"
 1584 
 1585 #: log.c:707
 1586 #, c-format
 1587 msgid "No records found\n"
 1588 msgstr "Ingen poster fundet\n"
 1589 
 1590 #: log.c:708 log.c:768
 1591 #, c-format
 1592 msgid "End\n"
 1593 msgstr "Afslut\n"
 1594 
 1595 #. TRANSLATORS: The %s are the start and end dates in locale format.
 1596 #: log.c:721
 1597 #, fuzzy, c-format
 1598 msgid "Period extracted from log files: %s-%s\n"
 1599 msgstr "Periode dækket af logfiler: %s-%s\n"
 1600 
 1601 #: log.c:727
 1602 #, c-format
 1603 msgid "Failed to build the string representation of the date range\n"
 1604 msgstr "Kunne ikke kompilere strengrepræsentationen på datointervallet\n"
 1605 
 1606 #: log.c:757
 1607 #, c-format
 1608 msgid "Total execution time: %.0lf seconds\n"
 1609 msgstr ""
 1610 
 1611 #: log.c:759
 1612 #, c-format
 1613 msgid "Lines read: %lu lines in %.0lf seconds (%.0lf lines/s)\n"
 1614 msgstr ""
 1615 
 1616 #: log.c:762
 1617 #, c-format
 1618 msgid "Processed records: %lu records in %.0lf seconds (%.0lf records/s)\n"
 1619 msgstr ""
 1620 
 1621 #: log.c:763
 1622 #, c-format
 1623 msgid "Users: %lu users in %.0lf seconds (%.0lf users/s)\n"
 1624 msgstr ""
 1625 
 1626 #: log.c:781
 1627 #, fuzzy, c-format
 1628 msgid "Loading password file \"%s\"\n"
 1629 msgstr "Indlæser adgangskodefil fra %s\n"
 1630 
 1631 #: longline.c:136
 1632 #, c-format
 1633 msgid "A text line is more than %d bytes long denoting a corrupted file\n"
 1634 msgstr ""
 1635 "En tekstlinje er mere end %d byte lang hvilket angiver en ødelagt fil\n"
 1636 
 1637 #: longline.c:141 longline.c:154
 1638 #, c-format
 1639 msgid "Not enough memory to read one more line from the file\n"
 1640 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse yderligere linjer fra filen\n"
 1641 
 1642 #: realtime.c:70 util.c:464 util.c:1213 util.c:2364 util.c:2460 util.c:2500
 1643 #, fuzzy, c-format
 1644 msgid "Cannot stat \"%s\": %s\n"
 1645 msgstr "Kan ikke køre stat på »%s« - %s\n"
 1646 
 1647 #: realtime.c:132
 1648 msgid "Realtime"
 1649 msgstr "Realtid"
 1650 
 1651 #: realtime.c:133
 1652 msgid "Auto refresh"
 1653 msgstr "Opdater automatisk"
 1654 
 1655 #: realtime.c:134
 1656 msgid "TYPE"
 1657 msgstr "TYPE"
 1658 
 1659 #: realtime.c:197
 1660 #, fuzzy, c-format
 1661 msgid "Not enough memory to store %d records"
 1662 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme brugeren\n"
 1663 
 1664 #: realtime.c:208
 1665 #, fuzzy, c-format
 1666 msgid "No log file to read the last %d lines from\n"
 1667 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse aliasserne for værtsnavnene\n"
 1668 
 1669 #: redirector.c:67
 1670 #, c-format
 1671 msgid ""
 1672 "Invalid \"redirector_log_format\" option in your sarg.conf (too many "
 1673 "characters before first tag)\n"
 1674 msgstr ""
 1675 "Ugyldigt tilvalg »redirector_log_format« i din sarg.conf (for mange tegn før "
 1676 "første mærke)\n"
 1677 
 1678 #: redirector.c:81
 1679 #, c-format
 1680 msgid ""
 1681 "Invalid \"redirector_log_format\" option in your sarg.conf (missing # at end "
 1682 "of tag)\n"
 1683 msgstr ""
 1684 "Ugyldigt tilvalg »redirector_log_format« i din sarg.conf (mangler # i "
 1685 "slutningen af mærke)\n"
 1686 
 1687 #: redirector.c:85
 1688 #, c-format
 1689 msgid ""
 1690 "Invalid \"redirector_log_format\" option in your sarg.conf (too many "
 1691 "characters in column separator)\n"
 1692 msgstr ""
 1693 "Ugyldigt tilvalg »redirector_log_format« i din sarg.conf (for mange tegn før "
 1694 "kolonneadskillelse)\n"
 1695 
 1696 #: redirector.c:90
 1697 #, fuzzy, c-format
 1698 msgid "Parsing of tag \"%s\" in redirector log \"%s\" returned no result\n"
 1699 msgstr ""
 1700 "Fortolkning af mærke »%s« i videresendelseslog %s returnerede ikke noget "
 1701 "resultat\n"
 1702 
 1703 #: redirector.c:102
 1704 #, fuzzy, c-format
 1705 msgid "Hour string too long in redirector log file \"%s\"\n"
 1706 msgstr "Timestreng er for lang i redirector-logfilen %s\n"
 1707 
 1708 #: redirector.c:109
 1709 #, fuzzy, c-format
 1710 msgid "Banning source name too long in redirector log file \"%s\"\n"
 1711 msgstr "Karantænekildenavn er for langt i redirector-logfilen %s\n"
 1712 
 1713 #: redirector.c:116
 1714 #, fuzzy, c-format
 1715 msgid "Banning list name too long in redirector log file \"%s\"\n"
 1716 msgstr "Karantænelistenavnet er for langt i redirectorlogfilen %s\n"
 1717 
 1718 #: redirector.c:123
 1719 #, fuzzy, c-format
 1720 msgid "IP address too long in redirector log file \"%s\"\n"
 1721 msgstr "IP-adresse er for lang i redirector-logfilen %s\n"
 1722 
 1723 #: redirector.c:130
 1724 #, fuzzy, c-format
 1725 msgid "User ID too long in redirector log file \"%s\"\n"
 1726 msgstr "Bruger-id for langt i redirector-logfilen %s\n"
 1727 
 1728 #: redirector.c:160
 1729 #, fuzzy, c-format
 1730 msgid "Invalid redirected source in file \"%s\"\n"
 1731 msgstr "Ugyldig omdirigeret kilde i filen %s\n"
 1732 
 1733 #: redirector.c:165
 1734 #, fuzzy, c-format
 1735 msgid "Invalid redirected list in file \"%s\"\n"
 1736 msgstr "Ugyldig omdirigeret liste i filen %s\n"
 1737 
 1738 #: redirector.c:175
 1739 #, fuzzy, c-format
 1740 msgid "Invalid source IP in file \"%s\"\n"
 1741 msgstr "Ugyldig kilde-IP i filen %s\n"
 1742 
 1743 #: redirector.c:200
 1744 #, fuzzy, c-format
 1745 msgid "Can't parse time \"%s\" found in \"%s\"\n"
 1746 msgstr "Ugyldig tid fundet i %s\n"
 1747 
 1748 #: redirector.c:244
 1749 #, fuzzy, c-format
 1750 msgid "Reading redirector log file \"%s\"\n"
 1751 msgstr "Læser redirector-logfil %s\n"
 1752 
 1753 #: redirector.c:271 redirector.c:276
 1754 #, c-format
 1755 msgid ""
 1756 "Not enough memory to store the name of the new redirector log to be read - "
 1757 "%s\n"
 1758 msgstr ""
 1759 "Ikke nok hukommelse til at gemme navnet på den nye redirector-log som skal "
 1760 "læses - %s\n"
 1761 
 1762 #: redirector.c:320
 1763 #, c-format
 1764 msgid "No redirector logs provided to produce that kind of report\n"
 1765 msgstr "Ingen videresendelseslogge er tilgængelige for sådan en rapport\n"
 1766 
 1767 #: redirector.c:437
 1768 #, c-format
 1769 msgid "%d more redirector entry not shown here&hellip;"
 1770 msgid_plural "%d more redirector entries not shown here&hellip;"
 1771 msgstr[0] "%d mere videresendelsesadgang er ikke vist her&hellip;"
 1772 msgstr[1] "%d flere videresendelsesadgange er ikke vist her&hellip;"
 1773 
 1774 #: redirector.c:473
 1775 #, c-format
 1776 msgid "Redirector report not generated because it is empty\n"
 1777 msgstr "Videresendelsesrapport er ikke oprettet, da den er tom\n"
 1778 
 1779 #: redirector.c:495 redirector.c:499
 1780 msgid "Redirector report"
 1781 msgstr "Omdirigeringsrapport"
 1782 
 1783 #: redirector.c:503
 1784 msgid "RULE"
 1785 msgstr "REGEL"
 1786 
 1787 #: redirector.c:597
 1788 #, c-format
 1789 msgid "%d error found in the log file. Some entries may be missing."
 1790 msgid_plural "%d errors found in the log file. Some entries may be missing."
 1791 msgstr[0] "%d fejl fundet i logfilen. Nogle punkter kan mangle."
 1792 msgstr[1] "%d fejl fundet i logfilen. Nogle punkter kan mangle."
 1793 
 1794 #: repday.c:92
 1795 #, fuzzy, c-format
 1796 msgid "Too many different dates in file \"%s\"\n"
 1797 msgstr "For mange forskellige datoer i %s\n"
 1798 
 1799 #: repday.c:131
 1800 msgid "Day report"
 1801 msgstr "Dagsrapport"
 1802 
 1803 #. TRANSLATORS: It is an hour in the hourly report
 1804 #: repday.c:153 repday.c:217
 1805 #, c-format
 1806 msgid "%02dH"
 1807 msgstr ""
 1808 
 1809 #: repday.c:202
 1810 #, c-format
 1811 msgid ""
 1812 "Total downloaded bytes is %<PRIi64> instead of %<PRIi64> in the hourly "
 1813 "report of user %s\n"
 1814 msgstr ""
 1815 "Samlet antal hentede byte er %<PRIi64> i stedet for %<PRIi64> i "
 1816 "timerapporten for bruger %s\n"
 1817 
 1818 #: repday.c:210
 1819 msgid "H:M:S"
 1820 msgstr "T:M:S"
 1821 
 1822 #: repday.c:264
 1823 #, c-format
 1824 msgid ""
 1825 "Total elapsed time is %<PRIi64> instead of %<PRIi64> in the hourly report of "
 1826 "user %s\n"
 1827 msgstr ""
 1828 "Samlet forløbet tid er %<PRIi64> i stedet for %<PRIi64> i timerapporten for "
 1829 "bruger %s\n"
 1830 
 1831 #: report.c:100
 1832 #, c-format
 1833 msgid ""
 1834 "Cannot create the output directory name containing the period as part of the "
 1835 "name\n"
 1836 msgstr ""
 1837 "Kan ikke oprette uddatamappenavnet der indeholder perioden som en del af "
 1838 "navnet\n"
 1839 
 1840 #: report.c:113
 1841 #, c-format
 1842 msgid "outdirname=%s\n"
 1843 msgstr "udmappenavn=%s\n"
 1844 
 1845 #: report.c:284
 1846 msgid "Site access report"
 1847 msgstr "Rapport for sideadgang"
 1848 
 1849 #: report.c:300
 1850 #, fuzzy
 1851 msgid "Accessed site: "
 1852 msgstr "Udelukket side: %s\n"
 1853 
 1854 #: report.c:303
 1855 msgid "IP"
 1856 msgstr ""
 1857 
 1858 #: report.c:304
 1859 msgid "DATE"
 1860 msgstr "DATO"
 1861 
 1862 #: report.c:304
 1863 #, fuzzy
 1864 msgctxt "wall clock"
 1865 msgid "TIME"
 1866 msgstr "TID"
 1867 
 1868 #: report.c:396
 1869 #, c-format
 1870 msgid ""
 1871 "Dansguardian report not produced because no dansguardian configuration file "
 1872 "was provided\n"
 1873 msgstr ""
 1874 "Dansguardianrapport ikke lavet, da ingen konfigurationsfil for dansguardian "
 1875 "blev leveret\n"
 1876 
 1877 #: report.c:407
 1878 #, c-format
 1879 msgid "Downloaded files report not requested in report_type\n"
 1880 msgstr "Der er ikke anmodet om rapport over hentede filer i report_type\n"
 1881 
 1882 #: report.c:412
 1883 #, c-format
 1884 msgid "Top sites report not requested in report_type\n"
 1885 msgstr "Der er ikke anmodet om rapport over topsider i report_type\n"
 1886 
 1887 #: report.c:417
 1888 #, c-format
 1889 msgid "Sites & users report not requested in report_type\n"
 1890 msgstr "Der er ikke anmodet om rapport over sider og brugere i report_type\n"
 1891 
 1892 #: report.c:422
 1893 #, c-format
 1894 msgid "Denied accesses report not requested in report_type\n"
 1895 msgstr "Der er ikke anmodet om rapport for nægtede adgange i report_type\n"
 1896 
 1897 #: report.c:427
 1898 #, c-format
 1899 msgid "Authentication failures report not requested in report_type\n"
 1900 msgstr "Der er ikke anmodet om rapport over godkendelsesfejl i report_type\n"
 1901 
 1902 #: report.c:439
 1903 #, c-format
 1904 msgid "User's detailed report not requested in report_type\n"
 1905 msgstr "Der er ikke anmodet om rapport over brugers detaljer i report_type\n"
 1906 
 1907 #: report.c:444
 1908 #, c-format
 1909 msgid "Successful report generated on %s\n"
 1910 msgstr "Rapport genereret på %s\n"
 1911 
 1912 #: report.c:449
 1913 #, c-format
 1914 msgid "Successful report generated and sent to %s\n"
 1915 msgstr "Rapport genereret og sendt til %s\n"
 1916 
 1917 #: report.c:466
 1918 #, fuzzy, c-format
 1919 msgid "Making file %s/%s\n"
 1920 msgstr "Danner fil: %s/%s\n"
 1921 
 1922 #: report.c:548
 1923 #, fuzzy, c-format
 1924 msgid "Write error in file \"%s\": %s\n"
 1925 msgstr "Skrivefejl i filen %s\n"
 1926 
 1927 #: report.c:570
 1928 #, fuzzy, c-format
 1929 msgid "Failed to write the total line in \"%s\"\n"
 1930 msgstr "Kunne ikke skrive den samlede linje i %s\n"
 1931 
 1932 #: report.c:596 util.c:987
 1933 #, fuzzy, c-format
 1934 msgid "Invalid total number of accesses in file \"%s\"\n"
 1935 msgstr "Ugyldigt samlet antal adgange i %s\n"
 1936 
 1937 #: report.c:613
 1938 #, fuzzy, c-format
 1939 msgid "Invalid total size in file \"%s\"\n"
 1940 msgstr "Ugyldig samlet størrelse i %s\n"
 1941 
 1942 #: report.c:630
 1943 #, fuzzy, c-format
 1944 msgid "Invalid total elapsed time in file \"%s\"\n"
 1945 msgstr "Ugyldigt samlet forløbet tid i %s\n"
 1946 
 1947 #: report.c:647
 1948 #, fuzzy, c-format
 1949 msgid "Invalid total cache hit in file \"%s\"\n"
 1950 msgstr "Ugyldig samlet mellemlagergevinst i %s\n"
 1951 
 1952 #: report.c:664
 1953 #, fuzzy, c-format
 1954 msgid "Invalid total cache miss in file \"%s\"\n"
 1955 msgstr "Ugyldig samlet mellemlagertab i %s\n"
 1956 
 1957 #: report.c:674
 1958 #, fuzzy, c-format
 1959 msgid "User name too long or invalid in file \"%s\"\n"
 1960 msgstr "Brugernavn for langt eller ugyldigt i %s\n"
 1961 
 1962 #: report.c:716
 1963 #, fuzzy, c-format
 1964 msgid "URL too long or invalid in file \"%s\"\n"
 1965 msgstr "Adresse for lang eller ugyldig i %s\n"
 1966 
 1967 #: report.c:724
 1968 #, fuzzy, c-format
 1969 msgid "IP address too long or invalid in file \"%s\"\n"
 1970 msgstr "IP-adresse er for lang eller ugyldig i %s\n"
 1971 
 1972 #: report.c:732
 1973 #, fuzzy, c-format
 1974 msgid "Time too long or invalid in file \"%s\"\n"
 1975 msgstr "Tid for lang eller ugyldig i %s\n"
 1976 
 1977 #: report.c:740
 1978 #, fuzzy, c-format
 1979 msgid "Date too long or invalid in file \"%s\"\n"
 1980 msgstr "Dato er for lang eller ugyldig i %s\n"
 1981 
 1982 # Jeg kan ikke helt finde ud af den her og den efterfølgende. Jeg ville
 1983 # nok beholde "cache-hit-størrelse" på engelsk. Hit skal forstås som at
 1984 # noget blev fundet, i modsætning til at det ikke blev fundet i cachen.
 1985 # Men i den næste, hvor der er en størrelse af et "cache miss" (noget
 1986 # som ikke var der), giver det ingen mening for mig.
 1987 #: report.c:773
 1988 #, fuzzy, c-format
 1989 msgid "Invalid cache hit size in file \"%s\"\n"
 1990 msgstr "Ugyldig cache hit size i %s\n"
 1991 
 1992 #: report.c:790
 1993 #, fuzzy, c-format
 1994 msgid "Invalid cache miss size in file \"%s\"\n"
 1995 msgstr "Ugyldig cache miss size i %s\n"
 1996 
 1997 #: siteuser.c:53
 1998 #, fuzzy, c-format
 1999 msgid "Sites & users report not generated because privacy option is on\n"
 2000 msgstr ""
 2001 "Rapport om sider og brugere ikke genereret, da tilvalget for privatliv er "
 2002 "aktiveret\n"
 2003 
 2004 #: siteuser.c:58
 2005 #, c-format
 2006 msgid "Creating report to list who visisted what site...\n"
 2007 msgstr ""
 2008 
 2009 #: siteuser.c:87 siteuser.c:91 topuser.c:134
 2010 msgid "Sites & Users"
 2011 msgstr "Sider & brugere"
 2012 
 2013 #. TRANSLATORS: This is a column header showing the position of the entry in the sorted list.
 2014 #: siteuser.c:96 topsites.c:255 topuser.c:161 topuser.c:444
 2015 msgid "NUM"
 2016 msgstr "NUM"
 2017 
 2018 # var kompilere
 2019 # (er ikke sikker på om de bare mener "bygge" den ud af
 2020 # kommandolinjetilvalg. Måske er det bedst at bruge bygge her)
 2021 #: smartfilter.c:77
 2022 #, fuzzy, c-format
 2023 msgid "Cannot build the sort command to sort file \"%s\"\n"
 2024 msgstr "kan ikke bygge kommandoen sort til at sortere fil %s\n"
 2025 
 2026 #: smartfilter.c:112 topuser.c:140
 2027 msgid "SmartFilter"
 2028 msgstr "SmartFilter"
 2029 
 2030 #: smartfilter.c:119 smartfilter.c:190
 2031 msgid "SMARTFILTER"
 2032 msgstr "SMARTFILTER"
 2033 
 2034 #: smartfilter.c:143 smartfilter.c:202 smartfilter.c:217 util.c:2104
 2035 #, c-format
 2036 msgid "Generated by <a href=\"%s\">%s-%s</a> on %s"
 2037 msgstr ""
 2038 
 2039 #. TRANSLATORS: The message is followed by the command that is too long.
 2040 #: sort.c:129
 2041 #, fuzzy, c-format
 2042 msgid "User name too long to sort with command "
 2043 msgstr "brugernavn for langt til at sortere %s\n"
 2044 
 2045 #: sort.c:163 topuser.c:675
 2046 msgid "connect"
 2047 msgstr "forbind"
 2048 
 2049 #: sort.c:165
 2050 msgid "site"
 2051 msgstr "side"
 2052 
 2053 #: sort.c:167 topuser.c:678
 2054 #, fuzzy
 2055 msgctxt "duration"
 2056 msgid "time"
 2057 msgstr "tid"
 2058 
 2059 #: sort.c:169 topuser.c:680
 2060 msgid "bytes"
 2061 msgstr "byte"
 2062 
 2063 #: sort.c:173 topuser.c:685
 2064 msgid "normal"
 2065 msgstr "normal"
 2066 
 2067 #: sort.c:175 topuser.c:688
 2068 msgid "reverse"
 2069 msgstr "omvend"
 2070 
 2071 #: topsites.c:73
 2072 #, c-format
 2073 msgid "Top sites report not produced because privacy option is on\n"
 2074 msgstr "Topside-rapport ikke lavet da privatlivstilvalget er aktivt\n"
 2075 
 2076 #: topsites.c:77
 2077 #, c-format
 2078 msgid "Creating top sites report...\n"
 2079 msgstr ""
 2080 
 2081 #: topsites.c:188
 2082 #, fuzzy, c-format
 2083 msgid ""
 2084 "Total statistics mismatch when reading \"%s\" to produce the top sites\n"
 2085 msgstr ""
 2086 "Uoverensstemmelse i samlet statistik ved læsning af %s for at lave topsider\n"
 2087 
 2088 # hvad er dette, top, bedste, øverste
 2089 #: topsites.c:241 topuser.c:133
 2090 msgid "Top sites"
 2091 msgstr "Topsider"
 2092 
 2093 #: topsites.c:246
 2094 #, c-format
 2095 msgid "Top %d sites"
 2096 msgstr "Top %d sider"
 2097 
 2098 #. TRANSLATORS: This is a column header showing the time spent by the proxy processing the requests.
 2099 #: topsites.c:265 topuser.c:190 topuser.c:456
 2100 #, fuzzy
 2101 msgctxt "duration"
 2102 msgid "TIME"
 2103 msgstr "TID"
 2104 
 2105 #: topsites.c:289
 2106 #, fuzzy, c-format
 2107 msgid "Invalid number of users in file \"%s\"\n"
 2108 msgstr "Ugyldigt antal byte i fil %s\n"
 2109 
 2110 #: topuser.c:113
 2111 #, c-format
 2112 msgid "SARG report for %s"
 2113 msgstr "SARG-rapport for %s"
 2114 
 2115 #: topuser.c:120 topuser.c:436
 2116 #, c-format
 2117 msgid "Sort: %s, %s"
 2118 msgstr "Sorter: %s, %s"
 2119 
 2120 #: topuser.c:122
 2121 msgid "Top users"
 2122 msgstr "Topbrugere"
 2123 
 2124 #. TRANSLATORS: This is the title of the main report page when no
 2125 #. * top users list are requested.
 2126 #.
 2127 #: topuser.c:127
 2128 msgid "Table of content"
 2129 msgstr "Indholdsfortegnelse"
 2130 
 2131 #: topuser.c:136
 2132 msgid "Redirector"
 2133 msgstr "Omdirigering"
 2134 
 2135 #: topuser.c:138
 2136 msgid "Denied accesses"
 2137 msgstr "Nægtede adgange"
 2138 
 2139 #: topuser.c:141
 2140 msgid "Useragent"
 2141 msgstr "Brugeragent"
 2142 
 2143 #: topuser.c:151
 2144 #, c-format
 2145 msgid "No top users report because it is not configured in report_type\n"
 2146 msgstr ""
 2147 "Ingen rapport over topbrugere da den ikke er konfigureret i report_type\n"
 2148 
 2149 #: topuser.c:175
 2150 #, fuzzy
 2151 msgid "USERIP"
 2152 msgstr "BRUGERID"
 2153 
 2154 #: topuser.c:252
 2155 msgid "Graphic"
 2156 msgstr "Grafik"
 2157 
 2158 #: topuser.c:289
 2159 #, c-format
 2160 msgid ""
 2161 "The total of the in-cache and cache-miss is not 100%% at position %d (user "
 2162 "%s)\n"
 2163 msgstr ""
 2164 "Summen af in-cache og cache-miss er ikke 100%% på position %d (bruger %s)\n"
 2165 
 2166 #: topuser.c:346
 2167 #, c-format
 2168 msgid "The total of the in-cache and cache-miss is not 100%%\n"
 2169 msgstr "Summen af in-cache og cache-miss er ikke 100%%\n"
 2170 
 2171 #. TRANSLATORS: This is the e-mail subject.
 2172 #: topuser.c:552
 2173 #, fuzzy
 2174 msgid "Sarg: top user report"
 2175 msgstr "SmartFilter"
 2176 
 2177 #: topuser.c:580
 2178 #, fuzzy, c-format
 2179 msgid "Creating top users report...\n"
 2180 msgstr "Danner brugeragentrapporter\n"
 2181 
 2182 #: topuser.c:663
 2183 #, fuzzy, c-format
 2184 msgid ""
 2185 "Total statistics mismatch when reading \"%s\" to produce the top users\n"
 2186 msgstr ""
 2187 "Uoverensstemmelse mellem statistikker når der læses %s for at lave "
 2188 "topbrugere\n"
 2189 
 2190 #: topuser.c:672
 2191 msgid "user"
 2192 msgstr "bruger"
 2193 
 2194 #: totday.c:53
 2195 #, c-format
 2196 msgid "Not enough memory to store the daily statistics\n"
 2197 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme den daglige statistik\n"
 2198 
 2199 #: totday.c:105
 2200 #, c-format
 2201 msgid "Invalid date \"%s\" for the hourly statistics\n"
 2202 msgstr "Ugyldig dato »%s« for timestatistikken\n"
 2203 
 2204 #: totday.c:109
 2205 #, c-format
 2206 msgid "Invalid date component in \"%s\" for the hourly statistics\n"
 2207 msgstr "Ugyldig datokomponent i »%s« for timestatistikken\n"
 2208 
 2209 #: totday.c:114
 2210 #, c-format
 2211 msgid "Invalid hour %d for the hourly statistics\n"
 2212 msgstr "Ugyldig time %d for timestatistikken\n"
 2213 
 2214 #: totday.c:122
 2215 #, c-format
 2216 msgid "Too many different dates for the hourly statistics\n"
 2217 msgstr "For mange forskellige datoer for timestatistikken\n"
 2218 
 2219 #: totday.c:168
 2220 #, c-format
 2221 msgid "Invalid day index found in the hourly statistics\n"
 2222 msgstr "Ugyldigt datoindeks fundet i timestatistikken\n"
 2223 
 2224 #: url.c:150
 2225 #, c-format
 2226 msgid "Host name alias \"%s*%s\" contains too many wildcards (*)\n"
 2227 msgstr "Alias for værtsnavnet »%s*%s« indeholder for mange jokertegn (*)\n"
 2228 
 2229 #: url.c:157
 2230 #, c-format
 2231 msgid "Host name alias \"%*s\" must not end with a wildcard\n"
 2232 msgstr "Alias for værtsnavnet »%*s« må ikke slutte med et jokertegn\n"
 2233 
 2234 #: url.c:184 url.c:196 url.c:220 url.c:244 url.c:254 url.c:320 url.c:329
 2235 #: url.c:339 url.c:402 url.c:411 url.c:421 url.c:485 url.c:498
 2236 #, c-format
 2237 msgid "Not enough memory to store the host name aliasing directives\n"
 2238 msgstr ""
 2239 "Ikke nok hukommelse til at gemme aliasingdirektiverne for værtsnavnet\n"
 2240 
 2241 #: url.c:465
 2242 #, c-format
 2243 msgid "Invalid NUL character found in regular expression\n"
 2244 msgstr "Ugyldigt NUL-tegn fundet i regulært udtryk\n"
 2245 
 2246 #: url.c:472
 2247 #, c-format
 2248 msgid "Unterminated regular expression\n"
 2249 msgstr "Uafsluttet regulært udtryk\n"
 2250 
 2251 #: url.c:491
 2252 #, c-format
 2253 msgid "Failed to compile the regular expression \"%s\": %s\n"
 2254 msgstr "Kunne ikke kompilere det regulære udtryk »%s«: %s\n"
 2255 
 2256 #: url.c:550
 2257 #, c-format
 2258 msgid ""
 2259 "PCRE not compiled in therefore the regular expressions are not available in "
 2260 "the host alias file\n"
 2261 msgstr ""
 2262 "PCRE er ikke kompileret ind, og de regulære udtryk er derfor ikke "
 2263 "tilgængelige i filen for værtsalias\n"
 2264 
 2265 #: url.c:581
 2266 #, c-format
 2267 msgid "Reading host alias file \"%s\"\n"
 2268 msgstr "Læser filen for værtsalias »%s«\n"
 2269 
 2270 #: url.c:584
 2271 #, fuzzy, c-format
 2272 msgid "Cannot read host name alias file \"%s\": %s\n"
 2273 msgstr "Kan ikke læse filen for værtsalias »%s« - %s\n"
 2274 
 2275 #: url.c:611
 2276 #, c-format
 2277 msgid "List of host names to alias:\n"
 2278 msgstr "Liste af værtsnavne der skal have alias:\n"
 2279 
 2280 #: url.c:614
 2281 #, c-format
 2282 msgid " %s*%s => %s\n"
 2283 msgstr " %s*%s => %s\n"
 2284 
 2285 #: url.c:616
 2286 #, c-format
 2287 msgid " %s => %s\n"
 2288 msgstr " %s => %s\n"
 2289 
 2290 #: url.c:618
 2291 #, c-format
 2292 msgid " *%s => %s\n"
 2293 msgstr " *%s => %s\n"
 2294 
 2295 #: url.c:621
 2296 #, c-format
 2297 msgid " %d.%d.%d.%d/%d => %s\n"
 2298 msgstr " %d.%d.%d.%d/%d => %s\n"
 2299 
 2300 #: url.c:624
 2301 #, c-format
 2302 msgid " %x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x/%d => %s\n"
 2303 msgstr " %x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x/%d => %s\n"
 2304 
 2305 #: usage.c:32
 2306 #, c-format
 2307 msgid "Usage: %s [options...]\n"
 2308 msgstr "Brug: %s [tilvalg...]\n"
 2309 
 2310 #: usage.c:33
 2311 #, fuzzy
 2312 msgid "   -a NAME|IP   Create report for host name or IP address"
 2313 msgstr "   -a Værtsnavn eller IP-adresse"
 2314 
 2315 #: usage.c:35
 2316 msgid "   -c FILE    Exclude connected hosts from the report"
 2317 msgstr ""
 2318 
 2319 #: usage.c:36
 2320 #, fuzzy
 2321 msgid "   --convert   Convert the access.log file to a legible date"
 2322 msgstr "   -convert Konverter filen access.log til en læsbar dato"
 2323 
 2324 #: usage.c:37
 2325 msgid "   --css     Output the internal CSS"
 2326 msgstr ""
 2327 
 2328 #: usage.c:38
 2329 #, fuzzy
 2330 msgid ""
 2331 "   -d DATE    Date range to include in the report: from-until dd/mm/"
 2332 "yyyy-dd/mm/yyyy"
 2333 msgstr "   -d Dato fra-til dd/mm/åååå-dd/mm/åååå"
 2334 
 2335 #: usage.c:39
 2336 #, fuzzy
 2337 msgid ""
 2338 "   -e MAIL    Email address to send reports to (stdout for console)"
 2339 msgstr "   -e E-post-adresse som skal modtage rapporter (stdout for konsol)"
 2340 
 2341 #: usage.c:40
 2342 #, fuzzy, c-format
 2343 msgid "   -f FILE    Config file to read (default is %s/sarg.conf)\n"
 2344 msgstr "   -f Konfigurationsfil (%s/sarg.conf)\n"
 2345 
 2346 #: usage.c:41
 2347 #, fuzzy
 2348 msgid ""
 2349 "   -g FMT     Date format [e=Europe -> dd/mm/yyyy, u=USA -> mm/dd/yyyy]"
 2350 msgstr "   -g Datoformat [e=Europa -> dd/mm/åååå, u=USA -> mm/dd/åååå]"
 2351 
 2352 #: usage.c:42
 2353 #, fuzzy
 2354 msgid "   -h       This help"
 2355 msgstr "   -h Denne hjælpetekst"
 2356 
 2357 #: usage.c:43
 2358 #, fuzzy
 2359 msgid "   --help     This help"
 2360 msgstr "   -h Denne hjælpetekst"
 2361 
 2362 #: usage.c:44
 2363 #, fuzzy
 2364 msgid "   -i       Reports by user and IP address"
 2365 msgstr "   -i Rapporter efter bruger og IP-adresse"
 2366 
 2367 #: usage.c:45
 2368 msgid "   --keeplogs   Keep every previously generated report"
 2369 msgstr ""
 2370 
 2371 #: usage.c:46
 2372 #, fuzzy
 2373 msgid "   -l FILE    Input log"
 2374 msgstr "   -l Inddatalog"
 2375 
 2376 #: usage.c:47
 2377 msgid "   --lastlog   Set the number of previous reports to keep"
 2378 msgstr ""
 2379 
 2380 #: usage.c:48
 2381 #, fuzzy
 2382 msgid "   -n       Resolve IP addresses using RDNS"
 2383 msgstr "          Slå IP-adresse op (-n) = %s\n"
 2384 
 2385 #: usage.c:49
 2386 #, fuzzy
 2387 msgid "   -o DIR     Report output directory"
 2388 msgstr "   -w Midlertidig mappe"
 2389 
 2390 #: usage.c:50
 2391 #, fuzzy
 2392 msgid "   -p       Use Ip Address instead of userid (reports)"
 2393 msgstr "   -p Brug IP-adresse i stedet for brugerid (rapporter)"
 2394 
 2395 #: usage.c:51
 2396 msgid "   -P PREFIX   Prepend a prefix to the splitted file names"
 2397 msgstr ""
 2398 
 2399 #: usage.c:52
 2400 #, fuzzy
 2401 msgid "   -r       Produce real time report"
 2402 msgstr "   -z Behandl beskeder"
 2403 
 2404 #: usage.c:53
 2405 #, fuzzy
 2406 msgid ""
 2407 "   -s SITE    Limit report to accessed site [eg. www.microsoft.com]"
 2408 msgstr ""
 2409 "   -s Tilgået side [for eksempel www.microsoft.com, www.netscape.com]"
 2410 
 2411 #: usage.c:54
 2412 #, fuzzy
 2413 msgid "   --split    Split the log file by date in -d parameter"
 2414 msgstr "   -split Opdel logfilen efter dato i parameteren -d"
 2415 
 2416 #: usage.c:55
 2417 msgid ""
 2418 "   --splitprefix PREFIX\n"
 2419 "          Prepend a prefix to the splitted file names"
 2420 msgstr ""
 2421 
 2422 #: usage.c:57
 2423 msgid "   --statistics  Print run time statistics"
 2424 msgstr ""
 2425 
 2426 #: usage.c:58
 2427 msgid "   -t TIME    Limit report to time range [HH:MM or HH:MM-HH:MM]"
 2428 msgstr ""
 2429 
 2430 #: usage.c:59
 2431 #, fuzzy
 2432 msgid "   -u USER    Report only that user's activity"
 2433 msgstr "   -i Rapporter efter bruger og IP-adresse"
 2434 
 2435 #: usage.c:60
 2436 msgid "   --version   Print version information"
 2437 msgstr ""
 2438 
 2439 #: usage.c:61
 2440 #, fuzzy
 2441 msgid "   -w DIR     Temporary directory"
 2442 msgstr "   -w Midlertidig mappe"
 2443 
 2444 #: usage.c:62
 2445 #, fuzzy
 2446 msgid "   -x       Debug messages"
 2447 msgstr "   -x Fejlsøg beskeder"
 2448 
 2449 #: usage.c:63
 2450 #, fuzzy
 2451 msgid "   -z       Process messages"
 2452 msgstr "   -z Behandl beskeder"
 2453 
 2454 #: useragent.c:51
 2455 #, c-format
 2456 msgid "Useragent log already opened\n"
 2457 msgstr ""
 2458 
 2459 #: useragent.c:112
 2460 #, fuzzy, c-format
 2461 msgid "Not enough memory to read useragent log\n"
 2462 msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse en logfil\n"
 2463 
 2464 #: useragent.c:128
 2465 #, fuzzy, c-format
 2466 msgid "Reading useragent log \"%s\"\n"
 2467 msgstr "Læser brugeragentlog: %s\n"
 2468 
 2469 #: useragent.c:147
 2470 #, fuzzy, c-format
 2471 msgid "Invalid month name \"%s\" found in user agent file \"%s\""
 2472 msgstr "Ugyldig tid fundet i filen %s\n"
 2473 
 2474 #: useragent.c:169 useragent.c:294 useragent.c:359 useragent.c:426
 2475 #, fuzzy, c-format
 2476 msgid "Invalid useragent in file \"%s\"\n"
 2477 msgstr "Ugyldig bruger i filen %s\n"
 2478 
 2479 #: useragent.c:198
 2480 #, c-format
 2481 msgid "  Records read: %ld\n"
 2482 msgstr "  Poster læst: %ld\n"
 2483 
 2484 #: useragent.c:262
 2485 #, c-format
 2486 msgid "Making Useragent report\n"
 2487 msgstr "Danner brugeragentrapporter\n"
 2488 
 2489 #: useragent.c:264 useragent.c:265
 2490 msgid "Squid Useragent's Report"
 2491 msgstr "Squids brugeragentrapporter"
 2492 
 2493 #: useragent.c:276 useragent.c:419
 2494 msgid "AGENT"
 2495 msgstr "AGENT"
 2496 
 2497 #: userinfo.c:87
 2498 #, fuzzy, c-format
 2499 msgid "Not enough memory to store the user's strings\n"
 2500 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme brugeren %s\n"
 2501 
 2502 #: userinfo.c:101
 2503 #, fuzzy, c-format
 2504 msgid "Not enough memory to store user \"%s\"\n"
 2505 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme brugeren %s\n"
 2506 
 2507 #: userinfo.c:114
 2508 #, fuzzy, c-format
 2509 msgid "Not enough memory to store user ID \"%s\"\n"
 2510 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme brugeren %s\n"
 2511 
 2512 #: userinfo.c:170
 2513 #, fuzzy, c-format
 2514 msgid "Not enough memory to store the file name for user \"%s\"\n"
 2515 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme brugeren %s\n"
 2516 
 2517 #: userinfo.c:200
 2518 #, fuzzy, c-format
 2519 msgid "Not enough memory to store label \"%s\" of user \"%s\"\n"
 2520 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme brugeren %s\n"
 2521 
 2522 #: userinfo.c:323
 2523 #, fuzzy, c-format
 2524 msgid "Reading user alias file \"%s\"\n"
 2525 msgstr "Læser filen for værtsalias »%s«\n"
 2526 
 2527 # http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Fremmedord/el-er/enumerere
 2528 #: userinfo.c:327
 2529 #, fuzzy, c-format
 2530 msgid "Cannot store user's aliases\n"
 2531 msgstr "Kan ikke enumerere brugerlisten\n"
 2532 
 2533 #: userinfo.c:333
 2534 #, fuzzy, c-format
 2535 msgid "Cannot read user name alias file \"%s\": %s\n"
 2536 msgstr "Kan ikke læse filen for værtsalias »%s« - %s\n"
 2537 
 2538 #: userinfo.c:356
 2539 #, fuzzy, c-format
 2540 msgid "List of user names to alias:\n"
 2541 msgstr "Liste af værtsnavne der skal have alias:\n"
 2542 
 2543 #: userinfo.c:439
 2544 #, c-format
 2545 msgid "Excluded user: %s\n"
 2546 msgstr "Udelukket bruger: %s\n"
 2547 
 2548 #: usertab.c:123
 2549 #, c-format
 2550 msgid "ERROR: Cannot load. Memory fault\n"
 2551 msgstr "FEJL: Kan ikke indlæse. Hukommelsesfejl\n"
 2552 
 2553 #: usertab.c:134 usertab.c:143
 2554 #, fuzzy, c-format
 2555 msgid "The list of users is too long in file \"%s\"\n"
 2556 msgstr "Listen af brugere er for lang i din %s-fil.\n"
 2557 
 2558 #: usertab.c:208
 2559 #, c-format
 2560 msgid "Cannot prepare ldap URI for server %s on port %d\n"
 2561 msgstr "Kan ikke forberede LDAP-adresse for serveren %s på port %d\n"
 2562 
 2563 #: usertab.c:214
 2564 #, c-format
 2565 msgid "Unable to connect to LDAP server %s on port %d: %d (%s)\n"
 2566 msgstr "Kan ikke forbinde til LDAP-serveren %s på port %d: %d (%s)\n"
 2567 
 2568 #: usertab.c:220
 2569 #, c-format
 2570 msgid "Could not disable LDAP_OPT_REFERRALS\n"
 2571 msgstr "Kunne ikke deaktivere LDAP_OPT_REFERRALS\n"
 2572 
 2573 #: usertab.c:225
 2574 #, c-format
 2575 msgid "Could not set LDAP protocol version %d\n"
 2576 msgstr "Kunne ikke angive LDAP-protokol version %d\n"
 2577 
 2578 #: usertab.c:232
 2579 #, c-format
 2580 msgid "Cannot bind to LDAP server: %s\n"
 2581 msgstr "Kan ikke binde til LDAP-server: %s\n"
 2582 
 2583 #: usertab.c:251
 2584 #, fuzzy, c-format
 2585 msgid "iconv cannot convert from UTF-8 to %s: %s\n"
 2586 msgstr "(grepday) iconv kan ikke konvertere fra %s til UTF-8 - %s\n"
 2587 
 2588 #: usertab.c:278
 2589 #, fuzzy, c-format
 2590 msgid ""
 2591 "Not enough memory to convert a LDAP returned string: %lu bytes required\n"
 2592 msgstr "Ikke nok hukommelse til at gemme mappenavnet »%s« i indekset\n"
 2593 
 2594 #. TRANSLATORS: The message is followed by the reason for the failure.
 2595 #: usertab.c:290
 2596 #, c-format
 2597 msgid "iconv failed on string \"%s\":\n"
 2598 msgstr ""
 2599 
 2600 #: usertab.c:294
 2601 #, c-format
 2602 msgid "Invalid multibyte sequence.\n"
 2603 msgstr ""
 2604 
 2605 #: usertab.c:297
 2606 #, c-format
 2607 msgid "Incomplete multibyte sequence.\n"
 2608 msgstr ""
 2609 
 2610 #: usertab.c:300
 2611 #, c-format
 2612 msgid "No more room.\n"
 2613 msgstr ""
 2614 
 2615 #: usertab.c:303
 2616 #, fuzzy, c-format
 2617 msgid "Error: %s.\n"
 2618 msgstr "Periode: %s\n"
 2619 
 2620 #: usertab.c:387
 2621 #, fuzzy, c-format
 2622 msgid ""
 2623 "LDAP search failed: %s\n"
 2624 "looking for \"%s\" at or below \"%s\"\n"
 2625 msgstr "kigger efter »%s« ved eller under »%s«\n"
 2626 
 2627 #. TRANSLATORS: The %s may be the string "ldap" or a file name.
 2628 #: usertab.c:431 usertab.c:442
 2629 #, fuzzy, c-format
 2630 msgid "Loading User table from \"%s\"\n"
 2631 msgstr "Indlæser brugertabel: %s\n"
 2632 
 2633 #: usertab.c:437
 2634 #, c-format
 2635 msgid "LDAP module not compiled in sarg\n"
 2636 msgstr "LDAP-modul er ikke kompileret i sarg\n"
 2637 
 2638 #: util.c:65
 2639 #, c-format
 2640 msgid "getword backtrace:\n"
 2641 msgstr "getword backtrace:\n"
 2642 
 2643 #: util.c:84
 2644 #, c-format
 2645 msgid "Cannot parse again the line as it was modified\n"
 2646 msgstr "Kan ikke fortolke linjen igen da den blev ændret\n"
 2647 
 2648 #. TRANSLATORS: The %s is the name of the function reporting the
 2649 #. error message.
 2650 #.
 2651 #: util.c:100 util.c:140 util.c:166
 2652 #, c-format
 2653 msgid "End of word not found in %s after %d bytes.\n"
 2654 msgstr ""
 2655 
 2656 #: util.c:101 util.c:141 util.c:167 util.c:212 util.c:250 util.c:288 util.c:310
 2657 #: util.c:328
 2658 #, c-format
 2659 msgid "Line=\"%s\"\n"
 2660 msgstr ""
 2661 
 2662 #: util.c:102 util.c:142 util.c:168 util.c:213 util.c:251 util.c:289 util.c:311
 2663 #: util.c:329
 2664 #, c-format
 2665 msgid "Record=\"%s\"\n"
 2666 msgstr ""
 2667 
 2668 #: util.c:103 util.c:143 util.c:169 util.c:214 util.c:252 util.c:290 util.c:330
 2669 #, c-format
 2670 msgid "searching for 'x%x'\n"
 2671 msgstr ""
 2672 
 2673 #. TRANSLATORS: The first %s is the function name (in the source code) where the
 2674 #. overflow is detected.
 2675 #.
 2676 #: util.c:202 util.c:243 util.c:281 util.c:321
 2677 #, fuzzy, c-format
 2678 msgid "Integer overflow detected in %s in line %s\n"
 2679 msgstr "Heltalsoverløb detekteret i getword_atoi i linje %s\n"
 2680 
 2681 #. TRANSLATORS: The %s is the function name, in the source code, where the problem occured.
 2682 #.
 2683 #: util.c:211 util.c:249 util.c:287 util.c:327
 2684 #, c-format
 2685 msgid "End of number not found in %s after %d bytes.\n"
 2686 msgstr ""
 2687 
 2688 #: util.c:309
 2689 #, c-format
 2690 msgid "getword_atolu got a negative number.\n"
 2691 msgstr ""
 2692 
 2693 #: util.c:356
 2694 #, c-format
 2695 msgid "Invalid buffer passed to getword_ptr\n"
 2696 msgstr "Ugyldigt mellemlager videresendt til getword_ptr\n"
 2697 
 2698 #: util.c:428
 2699 #, c-format
 2700 msgid "Invalid path (%s). Please, use absolute paths only.\n"
 2701 msgstr "Ugyldig sti (%s). Brug venligst kun absolutte stier.\n"
 2702 
 2703 #: util.c:468
 2704 #, c-format
 2705 msgid ""
 2706 "Directory \"%s\" can't be created because the path already exists and is not "
 2707 "a directory\n"
 2708 msgstr ""
 2709 
 2710 #: util.c:488
 2711 #, fuzzy, c-format
 2712 msgid "Purging temporary directory \"%s\"\n"
 2713 msgstr "Kunne ikke åbne mappe %s - %s\n"
 2714 
 2715 #: util.c:502
 2716 #, c-format
 2717 msgid ""
 2718 "The requested number of digits passed to my_lltoa (%d) is bigger than the "
 2719 "output buffer size (%d)\n"
 2720 msgstr ""
 2721 "Det anmodede antal tal videresendt til my_lltoa (%d) er større end "
 2722 "størrelsen på uddatamellemlageret (%d)\n"
 2723 
 2724 #. TRANSLATORS: This is the prefix to stderr messages when the debug level is
 2725 #. set to display the source file (%s) and the line number (%d).
 2726 #: util.c:613
 2727 #, fuzzy, c-format
 2728 msgid "SARG(%s:%d): "
 2729 msgstr "SARG: "
 2730 
 2731 #. TRANSLATORS: This is the prefix to stderr messages when the debug level
 2732 #. is low.
 2733 #: util.c:617
 2734 msgid "SARG: "
 2735 msgstr "SARG: "
 2736 
 2737 #. TRANSLATORS: This is the prefix to information messages when the debug level is
 2738 #. set to display the source file (%s) and the line number (%d).
 2739 #: util.c:658
 2740 #, fuzzy, c-format
 2741 msgid "SARG(%s:%d): (info) "
 2742 msgstr "SARG: (info) "
 2743 
 2744 #. TRANSLATORS: This is the prefix to information messages when the debug level
 2745 #. is low.
 2746 #: util.c:662
 2747 msgid "SARG: (info) "
 2748 msgstr "SARG: (info) "
 2749 
 2750 #: util.c:841 util.c:847 util.c:909 util.c:915 util.c:952 util.c:958
 2751 #: util.c:1208 util.c:1218 util.c:1514
 2752 #, fuzzy, c-format
 2753 msgid "Buffer too small to store "
 2754 msgstr "brugernavn for langt til at sortere %s\n"
 2755 
 2756 #: util.c:858
 2757 #, fuzzy, c-format
 2758 msgid "Failed to read the date in file \"%s\"\n"
 2759 msgstr "Kunne ikke læse datoen i %s\n"
 2760 
 2761 #: util.c:925
 2762 #, fuzzy, c-format
 2763 msgid "Failed to read the number of users in file \"%s\"\n"
 2764 msgstr "Kunne ikke læse antallet af brugere i %s\n"
 2765 
 2766 #: util.c:1189
 2767 #, c-format
 2768 msgid "Cannot copy images to target directory %simages\n"
 2769 msgstr "Kan ikke kopiere billeder til målmappe %simages\n"
 2770 
 2771 #: util.c:1228
 2772 #, fuzzy, c-format
 2773 msgid "Failed to copy image \"%s\" to \"%s\"\n"
 2774 msgstr "Kan ikke kopiere billede %s til %s\n"
 2775 
 2776 #: util.c:1502
 2777 #, fuzzy, c-format
 2778 msgid "File \"%s\" already exists, moved to \"%s\"\n"
 2779 msgstr "Fil %s findes allerede, flyttet til %s\n"
 2780 
 2781 #: util.c:1528
 2782 #, fuzzy, c-format
 2783 msgid "Failed to write the date in \"%s\"\n"
 2784 msgstr "Kunne ikke skrive datoen i %s\n"
 2785 
 2786 #: util.c:1553
 2787 #, c-format
 2788 msgid "Invalid buffer length passed to the function to safely copy a string\n"
 2789 msgstr ""
 2790 "Ugyldig længde for mellemlager videresendt til funktionen for sikkert at "
 2791 "kopiere en streng\n"
 2792 
 2793 #: util.c:1632
 2794 #, c-format
 2795 msgid ""
 2796 "The date passed as argument is not formated as dd/mm/yyyy or dd/mm/yyyy-dd/"
 2797 "mm/yyyy\n"
 2798 msgstr ""
 2799 "Datoen videresendt som argument er ikke formateret som dd/mm/åååå eller dd/"
 2800 "mm/åååå-dd/mm/åååå\n"
 2801 
 2802 #: util.c:1637 util.c:1641
 2803 #, c-format
 2804 msgid ""
 2805 "The date range passed as argument is not formated as dd/mm/yyyy or dd/mm/"
 2806 "yyyy-dd/mm/yyyy\n"
 2807 msgstr ""
 2808 "Datointervallet videresendt som argument er ikke formateret som dd/mm/åååå "
 2809 "eller dd/mm/åååå-dd/mm/åååå\n"
 2810 
 2811 #: util.c:1654
 2812 #, c-format
 2813 msgid "Failed to get the current time\n"
 2814 msgstr "Kunne ikke indhente aktuel tid\n"
 2815 
 2816 #: util.c:1659
 2817 #, c-format
 2818 msgid "Invalid number of days in -d parameter\n"
 2819 msgstr "Ugyldigt antal dage i parameteren -d\n"
 2820 
 2821 #: util.c:1665 util.c:1689 util.c:1696 util.c:1705 util.c:1718
 2822 #, c-format
 2823 msgid "Cannot convert local time: %s\n"
 2824 msgstr "Kan ikke konvertere lokal tid: %s\n"
 2825 
 2826 #: util.c:1684
 2827 #, c-format
 2828 msgid "Invalid number of weeks in -d parameter\n"
 2829 msgstr "Ugyldigt antal uger i parameteren -d\n"
 2830 
 2831 #: util.c:1713
 2832 #, c-format
 2833 msgid "Invalid number of months in -d parameter\n"
 2834 msgstr "Ugyldigt antal måneder i parameteren -d\n"
 2835 
 2836 #: util.c:1747
 2837 #, c-format
 2838 msgid "Invalid date range passed on command line\n"
 2839 msgstr "Ugyldigt datointerval givet på kommandolinjen\n"
 2840 
 2841 #: util.c:1798
 2842 #, c-format
 2843 msgid "Purging temporary file sarg-general\n"
 2844 msgstr "Fjerner midlertidig fil sarg-general\n"
 2845 
 2846 #: util.c:1859
 2847 #, fuzzy, c-format
 2848 msgid "Too many codes to exclude in file \"%s\"\n"
 2849 msgstr "For mange kodelinjer at udelukke i fil %s\n"
 2850 
 2851 #: util.c:1978
 2852 #, c-format
 2853 msgid ""
 2854 "Ending value %d is less than or equal to starting value %d in parameter \"%s"
 2855 "\"\n"
 2856 msgstr ""
 2857 
 2858 #: util.c:2008
 2859 #, fuzzy, c-format
 2860 msgid "Missing values for parameter \"%s\"\n"
 2861 msgstr "Mangler andet ord for parameter »%s«\n"
 2862 
 2863 #: util.c:2026
 2864 #, c-format
 2865 msgid "Value too big found in parameter \"%s\" (max value is %d)\n"
 2866 msgstr ""
 2867 
 2868 #: util.c:2035
 2869 #, fuzzy, c-format
 2870 msgid "Missing start value before \"-\" in parameter \"%s\"\n"
 2871 msgstr "Mangler andet ord for parameter »%s«\n"
 2872 
 2873 #: util.c:2046
 2874 #, fuzzy, c-format
 2875 msgid "Missing value before \",\" in parameter \"%s\"\n"
 2876 msgstr "Mangler andet ord for parameter »%s«\n"
 2877 
 2878 #: util.c:2061
 2879 #, fuzzy, c-format
 2880 msgid "Invalid character \"%c\" found in parameter \"%s\"\n"
 2881 msgstr "Ugyldigt NUL-tegn fundet i regulært udtryk\n"
 2882 
 2883 #: util.c:2072
 2884 #, fuzzy, c-format
 2885 msgid "Missing ending value in range for parameter \"%s\"\n"
 2886 msgstr "Mangler andet ord for parameter »%s«\n"
 2887 
 2888 #: util.c:2077
 2889 #, fuzzy, c-format
 2890 msgid "Parameter \"%s\" is empty\n"
 2891 msgstr "Parametre:\n"
 2892 
 2893 #: util.c:2302
 2894 #, c-format
 2895 msgid "SARG Version: %s\n"
 2896 msgstr "SARG-version: %s\n"
 2897 
 2898 #: util.c:2305
 2899 #, c-format
 2900 msgid ""
 2901 "\n"
 2902 "For the translation to work, a valid message file should be copied to \"%s/"
 2903 "<Locale>/LC_MESSAGES/%s.mo\" where <Locale> is derived from the effective "
 2904 "locale.\n"
 2905 msgstr ""
 2906 
 2907 #: util.c:2308
 2908 #, c-format
 2909 msgid "Currently effective locale is \"%s\".\n"
 2910 msgstr ""
 2911 
 2912 #: util.c:2310
 2913 #, c-format
 2914 msgid "Locale is not set in the environment variable.\n"
 2915 msgstr ""
 2916 
 2917 #. TRANSLATORS: You may change this message to tell the reader that the language is correctly supported.
 2918 #: util.c:2313
 2919 #, c-format
 2920 msgid ""
 2921 "If this message is in English, then your language is not supported or not "
 2922 "correctly installed.\n"
 2923 msgstr ""
 2924 
 2925 #: util.c:2318
 2926 #, c-format
 2927 msgid "File globbing compiled in.\n"
 2928 msgstr ""
 2929 
 2930 #: util.c:2320
 2931 #, c-format
 2932 msgid "File globbing NOT compiled in.\n"
 2933 msgstr ""
 2934 
 2935 #: util.c:2375
 2936 #, c-format
 2937 msgid "Don't know how to delete \"%s\" (not a regular file nor a directory)\n"
 2938 msgstr ""
 2939 
 2940 #: util.c:2442 util.c:2483
 2941 #, c-format
 2942 msgid ""
 2943 "Unknown file \"%s\" found in temporary directory \"%s\". It is not one of "
 2944 "our files. Please check the temporary directory you gave to sarg. Adjust the "
 2945 "path to a safe directory or manually delete the content of \"%s\"\n"
 2946 msgstr ""
 2947 
 2948 #: util.c:2464
 2949 #, c-format
 2950 msgid "Unknown path type for \"%s\". Check temporary directory\n"
 2951 msgstr ""
 2952 
 2953 #: util.c:2511
 2954 #, c-format
 2955 msgid "Don't know how to delete \"%s\" (not a regular file)\n"
 2956 msgstr ""
 2957 
 2958 #~ msgid "File name too long: %s/%s/.htaccess\n"
 2959 #~ msgstr "Filnavn er for langt: %s/%s/.htaccess\n"
 2960 
 2961 #, fuzzy
 2962 #~ msgid "(auth) Cannot open file %s: %s\n"
 2963 #~ msgstr "(auth) Kan ikke åbne fil: %s - %s\n"
 2964 
 2965 #, fuzzy
 2966 #~ msgid "(auth) Cannot open template file %s: %s\n"
 2967 #~ msgstr "(auth) Kan ikke åbne skabelonfil: %s - %s\n"
 2968 
 2969 #, fuzzy
 2970 #~ msgid "(authfail) Cannot open file %s: %s\n"
 2971 #~ msgstr "(authfail) Kan ikke åbne fil %s\n"
 2972 
 2973 #~ msgid "There is a broken date in file %s\n"
 2974 #~ msgstr "Der er en ugyldig dato i filen %s\n"
 2975 
 2976 #~ msgid "There is a broken time in file %s\n"
 2977 #~ msgstr "Der er et ugyldigt tidspunkt i filen %s\n"
 2978 
 2979 #~ msgid "There is a broken user ID in file %s\n"
 2980 #~ msgstr "Der er en ugyldig bruger-id i filen %s\n"
 2981 
 2982 #~ msgid "There is a broken IP address in file %s\n"
 2983 #~ msgstr "Der er en ugyldig IP-adresse i filen %s\n"
 2984 
 2985 #~ msgid "There is a broken url in file %s\n"
 2986 #~ msgstr "Der er en ugyldig adresse i filen %s\n"
 2987 
 2988 #, fuzzy
 2989 #~ msgid "Cannot delete %s - %s\n"
 2990 #~ msgstr "kan ikke slette %s - %s\n"
 2991 
 2992 #, fuzzy
 2993 #~ msgid "Failed to delete %s: %s\n"
 2994 #~ msgstr "Kunne ikke afkorte %s: %s\n"
 2995 
 2996 #, fuzzy
 2997 #~ msgid "(convlog) Cannot open log file %s: %s\n"
 2998 #~ msgstr "(convlog) Kan ikke åbne logfilen %s - %s\n"
 2999 
 3000 #~ msgid "Not enough memory to read the log file %s\n"
 3001 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse logfilen %s\n"
 3002 
 3003 #~ msgid "Maybe you have a broken record or garbage in file %s\n"
 3004 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig post eller rest i fil %s\n"
 3005 
 3006 #, fuzzy
 3007 #~ msgid "Failed to close file %s: %s\n"
 3008 #~ msgstr "Kunne ikke lukke filen %s - %s\n"
 3009 
 3010 #~ msgid "Cannot open DansGuardian config file: %s\n"
 3011 #~ msgstr "Kan ikke åbne DansGuardians konfigurationsfil: %s\n"
 3012 
 3013 #, fuzzy
 3014 #~ msgid "(dansguardian) Cannot open log file %s: %s\n"
 3015 #~ msgstr "(dansguardian) Kan ikke åbne logfil: %s\n"
 3016 
 3017 #~ msgid "Maybe you have a broken record or garbage in your %s file\n"
 3018 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig post eller rest i din %s-fil\n"
 3019 
 3020 #~ msgid "Invalid date found in your dansguardian log file %s\n"
 3021 #~ msgstr "Ugyldig dato fundet i din logfil for dansguardian %s\n"
 3022 
 3023 #~ msgid "Invalid time found in your dansguardian log file %s\n"
 3024 #~ msgstr "Ugyldig tid fundet i logfilen for dansguardian %s\n"
 3025 
 3026 #~ msgid "Invalid user found in your dansguardian log file %s\n"
 3027 #~ msgstr "Ugyldig bruger fundet i logfilen for dansguardian %s\n"
 3028 
 3029 #~ msgid "Invalid IP address found in your dansguardian log file %s\n"
 3030 #~ msgstr "Ugyldig IP-adresse fundet i logfilen for dansguardian %s\n"
 3031 
 3032 #~ msgid "Maybe you have a broken url in your %s file\n"
 3033 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig adresse i din %s-fil\n"
 3034 
 3035 #, fuzzy
 3036 #~ msgid "Write error in %s: %s"
 3037 #~ msgstr "Skrivefejl i filen %s\n"
 3038 
 3039 #, fuzzy
 3040 #~ msgid "(dansguardian_report) Cannot open log file %s: %s\n"
 3041 #~ msgstr "(dansguardian_report) Kan ikke åbne logfil %s\n"
 3042 
 3043 #~ msgid "Maybe you have a broken rule in your %s file\n"
 3044 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig regel i din %s-fil\n"
 3045 
 3046 #, fuzzy
 3047 #~ msgid "(datafile) directory path too long: %s/%s.user_log\n"
 3048 #~ msgstr "(datafile) mappesti er for lang: %s/%s.log\n"
 3049 
 3050 #, fuzzy
 3051 #~ msgid "(datafile) Cannot open file %s: %s\n"
 3052 #~ msgstr "(datafile) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3053 
 3054 #~ msgid "Not enough memory to read the downloaded files.\n"
 3055 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse de hentede filer.\n"
 3056 
 3057 #~ msgid "There is a broken record or garbage in file %s\n"
 3058 #~ msgstr "Der er en ugyldig post eller rest i filen %s\n"
 3059 
 3060 #~ msgid "There is an invalid smart info in file %s\n"
 3061 #~ msgstr "Der er ugyldig smart-info i filen %s\n"
 3062 
 3063 #~ msgid "File not found: %s\n"
 3064 #~ msgstr "Filen blev ikke fundet: %s\n"
 3065 
 3066 #~ msgid "Decompressing log file \"%s\" with zcat\n"
 3067 #~ msgstr "Dekomprimerer logfil »%s« med zcat\n"
 3068 
 3069 #~ msgid "decompression command too long for log file %s\n"
 3070 #~ msgstr "dekomprimeringskommando for lang for logfil %s\n"
 3071 
 3072 #~ msgid "Decompressing log file \"%s\" with bzcat\n"
 3073 #~ msgstr "Dekomprimerer logfilen »%s« med bzcat\n"
 3074 
 3075 #, fuzzy
 3076 #~ msgid "(denied) Cannot open log file %s: %s\n"
 3077 #~ msgstr "(denied) Kan ikke åbne logfilen %s\n"
 3078 
 3079 #~ msgid "Not enough memory to read the denied accesses\n"
 3080 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse de nægtede adgange\n"
 3081 
 3082 #, fuzzy
 3083 #~ msgid "(download) Cannot open log file %s: %s\n"
 3084 #~ msgstr "(download) Kan ikke åbne logfilen %s\n"
 3085 
 3086 #~ msgid "Not enough memory to read the downloaded files\n"
 3087 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse de hentede filer\n"
 3088 
 3089 #, fuzzy
 3090 #~ msgid "(email) Cannot open file %s: %s\n"
 3091 #~ msgstr "(email) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3092 
 3093 #~ msgid ""
 3094 #~ "Total statistics mismatch when reading %s to produce the email report\n"
 3095 #~ msgstr ""
 3096 #~ "Uoverensstemmelse i samlet statistik, når %s læses for at lave e-post-"
 3097 #~ "rapporten\n"
 3098 
 3099 #~ msgid "Decreasing Access (bytes)"
 3100 #~ msgstr "Faldende adgang (byte)"
 3101 
 3102 #~ msgid "There is an invalid user ID in file %s\n"
 3103 #~ msgstr "Der er en ugyldig bruger-id i filen %s\n"
 3104 
 3105 #~ msgid "There is an invalid number of bytes in file %s\n"
 3106 #~ msgstr "Der er et ugyldigt antal byte i filen %s\n"
 3107 
 3108 #~ msgid "There is an invalid number of access in file %s\n"
 3109 #~ msgstr "Der er et ugyldigt antal adgange i filen %s\n"
 3110 
 3111 #~ msgid "There is an invalid elapsed time in file %s\n"
 3112 #~ msgstr "Der er en ugyldig angivelse af forløbet tid i filen %s\n"
 3113 
 3114 #~ msgid "SARG report, %c"
 3115 #~ msgstr "SARG-rapport, %c"
 3116 
 3117 #~ msgid "Cannot open exclude_hosts file: %s - %s\n"
 3118 #~ msgstr "Kan ikke åbne exclude_hosts-fil: %s - %s\n"
 3119 
 3120 #, fuzzy
 3121 #~ msgid "(gethexclude) Cannot open file %s: %s\n"
 3122 #~ msgstr "(gethexclude) Kan ikke åbne fil %s - %s\n"
 3123 
 3124 #~ msgid "Failed to move till the end of the excluded users file %s: %s\n"
 3125 #~ msgstr ""
 3126 #~ "Kunne ikke flytte til slutningen af filen for ekskluderede brugere %s: "
 3127 #~ "%s\n"
 3128 
 3129 #~ msgid "Failed to rewind the excluded users file %s: %s\n"
 3130 #~ msgstr "Kunne ikke tilbagespole filen for ekskluderede brugere %s: %s\n"
 3131 
 3132 #~ msgid "Error: Invalid syntax in hours tag!\n"
 3133 #~ msgstr "Fejl: Ugyldig syntaks i mærket for timer!\n"
 3134 
 3135 #~ msgid "Error: Invalid syntax in weekdays tag!\n"
 3136 #~ msgstr "Fejl: Ugyldig syntaks i mærket for ugedage!\n"
 3137 
 3138 #~ msgid "(getconf) Cannot open file %s\n"
 3139 #~ msgstr "(getconf) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3140 
 3141 #~ msgid "user name too long for %s/%s/%s\n"
 3142 #~ msgstr "brugernavn for langt for %s/%s/%s\n"
 3143 
 3144 #, fuzzy
 3145 #~ msgid "(grepday) Cannot open log file %s: %s\n"
 3146 #~ msgstr "(grepday) Kan ikke åbne logfil %s\n"
 3147 
 3148 #~ msgid "user name too long for %s/%s.day\n"
 3149 #~ msgstr "brugernavn for langt for %s/%s.day\n"
 3150 
 3151 #, fuzzy
 3152 #~ msgid "(grepday) Cannot open output file %s: %s\n"
 3153 #~ msgstr "(grepday) Kan ikke åbne uddatafil %s\n"
 3154 
 3155 #~ msgid "File name too long: %s/sargtmp.int_unsort\n"
 3156 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/sargtmp.int_unsort\n"
 3157 
 3158 #~ msgid "File name too long: %s/sargtmp.int_log\n"
 3159 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/sargtmp.int_log\n"
 3160 
 3161 #~ msgid "Destination directory too long: %s/%s\n"
 3162 #~ msgstr "Destinationsmappen er for lang: %s/%s\n"
 3163 
 3164 #, fuzzy
 3165 #~ msgid "(html3) Cannot open file %s: %s\n"
 3166 #~ msgstr "(html3) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3167 
 3168 #~ msgid "Output file name too long: %s/%s/%s.html\n"
 3169 #~ msgstr "Uddatafilnavnet er for langt: %s/%s/%s.html\n"
 3170 
 3171 #, fuzzy
 3172 #~ msgid "File name too long: %s/denied_%s.html\n"
 3173 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/%s/denied_%s.html\n"
 3174 
 3175 # evt. beskadigt
 3176 #~ msgid "There is a broken number of access in file %s\n"
 3177 #~ msgstr "Der er et ugyldigt antal adgange i filen %s\n"
 3178 
 3179 #~ msgid "There is a broken downloaded size in file %s\n"
 3180 #~ msgstr "Der er en ugyldig størrelse for overførsel i filen %s\n"
 3181 
 3182 #~ msgid "There is a broken access code in file %s\n"
 3183 #~ msgstr "Der er en ugyldig adgangskode i filen %s\n"
 3184 
 3185 #~ msgid "There is a broken elapsed time in file %s\n"
 3186 #~ msgstr "Der er en ugyldig forløbet tid i filen %s\n"
 3187 
 3188 #~ msgid "There is a broken in-cache volume in file %s\n"
 3189 #~ msgstr "Der er en ugyldig in-cache-enhed i filen %s\n"
 3190 
 3191 #~ msgid "There is a broken out-cache volume in file %s\n"
 3192 #~ msgstr "Der er en ugyldig out-cache-enhed i filen %s\n"
 3193 
 3194 #, fuzzy
 3195 #~ msgid "(html5) Cannot open file %s: %s\n"
 3196 #~ msgstr "(html5) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3197 
 3198 #~ msgid "There is a broken number of bytes in file %s\n"
 3199 #~ msgstr "Der er et ugyldig antal byte i filen %s\n"
 3200 
 3201 # engelsk fejl in-cache de andre steder
 3202 #~ msgid "There is a broken in cache column in file %s\n"
 3203 #~ msgstr "Der er en ugyldig kolonne for in-cache i filen %s\n"
 3204 
 3205 #~ msgid "There is a broken out of cache column in file %s (%d)\n"
 3206 #~ msgstr "Der er en ugyldig kolonne for out-cache i filen %s (%d)\n"
 3207 
 3208 #~ msgid "File name too long: %s/%s.ip\n"
 3209 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/%s.ip\n"
 3210 
 3211 #, fuzzy
 3212 #~ msgid "(html6) Cannot open file %s: %s\n"
 3213 #~ msgstr "(html6) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3214 
 3215 #, fuzzy
 3216 #~ msgid "(html7) Cannot open file %s: %s\n"
 3217 #~ msgstr "(html7) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3218 
 3219 #~ msgid "Maybe you have a broken user IP in your %s file\n"
 3220 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig bruger-ip i din %s-fil\n"
 3221 
 3222 #~ msgid "Maybe you have a broken day in your %s file\n"
 3223 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig dag i din %s-fil\n"
 3224 
 3225 #~ msgid "Maybe you have a broken time in your %s file\n"
 3226 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig tid i din %s-fil\n"
 3227 
 3228 #~ msgid "Maybe you have a broken size in your %s file\n"
 3229 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig størrelse i din %s-fil\n"
 3230 
 3231 #~ msgid "Maybe you have a broken elapsed time in your %s file\n"
 3232 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig forløbet tid i din %s-fil\n"
 3233 
 3234 #, fuzzy
 3235 #~ msgid "(html8) Cannot open file %s: %s\n"
 3236 #~ msgstr "(html8) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3237 
 3238 #, fuzzy
 3239 #~ msgid "(html9) Cannot open file %s: %s\n"
 3240 #~ msgstr "(html9) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3241 
 3242 #, fuzzy
 3243 #~ msgid "(html10) Cannot open file %s: %s\n"
 3244 #~ msgstr "(html10) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3245 
 3246 #~ msgid "Making index.html\n"
 3247 #~ msgstr "Danner index.html\n"
 3248 
 3249 #~ msgid "Failed to open directory %s - %s\n"
 3250 #~ msgstr "Kunne ikke åbne mappe %s - %s\n"
 3251 
 3252 #, fuzzy
 3253 #~ msgid "(index) Cannot open file %s: %s\n"
 3254 #~ msgstr "(index) Kan ikke åbne filen %s - %s\n"
 3255 
 3256 #~ msgid "SARG: report for %04d"
 3257 #~ msgid_plural "SARG: reports for %04d"
 3258 #~ msgstr[0] "SARG: Rapport for %04d"
 3259 #~ msgstr[1] "SARG: Rapporter for %04d"
 3260 
 3261 #~ msgid "SARG: report for %04d/%02d"
 3262 #~ msgid_plural "SARG: reports for %04d/%02d"
 3263 #~ msgstr[0] "SARG: Rapport for %04d/%02d"
 3264 #~ msgstr[1] "SARG: Rapporter for %04d/%02d"
 3265 
 3266 #~ msgid "Write error in the index %s\n"
 3267 #~ msgstr "Skrivefejl i indekset %s\n"
 3268 
 3269 #~ msgid "Maybe you have a broken week day in your %s%s/sarg-date file\n"
 3270 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig ugedag i din fil %s%s/sarg-date\n"
 3271 
 3272 #~ msgid "Maybe you have a broken month in your %s%s/sarg-date file\n"
 3273 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig måned i din fil %s%s/sarg-date\n"
 3274 
 3275 #~ msgid "Maybe you have a broken day in your %s%s/sarg-date file\n"
 3276 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig dag i din fil %s%s/sarg-date\n"
 3277 
 3278 #~ msgid "Maybe you have a broken time in your %s%s/sarg-date file\n"
 3279 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig tid i din fil %s%s/sarg-date\n"
 3280 
 3281 #~ msgid "Maybe you have a broken year in your %s%s/sarg-date file\n"
 3282 #~ msgstr "Måske har du et ugyldig år i din fil %s%s/sarg-date\n"
 3283 
 3284 #~ msgid "(index) rename error from \"%s\" to \"%s\" - %s\n"
 3285 #~ msgstr "(index) omdøb fejl fra »%s« til »%s« - %s\n"
 3286 
 3287 #, fuzzy
 3288 #~ msgid "IP address \"%.*s\" too long for the command to run\n"
 3289 #~ msgstr "IP-adresse er for lang eller ugyldig i %s\n"
 3290 
 3291 #, fuzzy
 3292 #~ msgid "(lastlog) Cannot open temporary file %s: %s\n"
 3293 #~ msgstr "(lastlog) Kan ikke åbne midlertidig fil %s\n"
 3294 
 3295 #~ msgid "Failed to get the creation time of %s\n"
 3296 #~ msgstr "Kunne ikke indhente oprettelsestidspunktet for %s\n"
 3297 
 3298 #~ msgid "Directory name too long: %s%s\n"
 3299 #~ msgstr "Mappenavn for langt: %s%s\n"
 3300 
 3301 #~ msgid "Cannot open config file: %s - %s\n"
 3302 #~ msgstr "Kan ikke åbne konfigurationsfil: %s - %s\n"
 3303 
 3304 #~ msgid "(getusers) Cannot open file %s - %s\n"
 3305 #~ msgstr "(getusers) Kan ikke åbne fil %s - %s\n"
 3306 
 3307 #~ msgid "malloc error (%ld)\n"
 3308 #~ msgstr "malloc-fejl (%ld)\n"
 3309 
 3310 #~ msgid "You have an invalid user in your %s file\n"
 3311 #~ msgstr "Du har en ugyldig bruger i din fil %s\n"
 3312 
 3313 #~ msgid "Cannot create a temporary file name to produce the report: %s\n"
 3314 #~ msgstr ""
 3315 #~ "Kan ikke oprette et midlertidigt filnavn for at lave rapporten: %s\n"
 3316 
 3317 #~ msgid "(realtime) mkstemp error - %s\n"
 3318 #~ msgstr "(realtime) mkstemp-fejl - %s\n"
 3319 
 3320 #~ msgid "Not enough memory to read the log file\n"
 3321 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse logfilen\n"
 3322 
 3323 #, fuzzy
 3324 #~ msgid "Input log file name too long: %s\n"
 3325 #~ msgstr "Inddatafilnavnet er for langt: %s/htmlrel.txt\n"
 3326 
 3327 #, fuzzy
 3328 #~ msgid "Failed to get %d trailing lines from %s: %s\n"
 3329 #~ msgstr "Kunne ikke indhente %d efterfølgende linjer af %s: %s\n"
 3330 
 3331 #~ msgid "tail command: %s\n"
 3332 #~ msgstr "tail-kommando: %s\n"
 3333 
 3334 #~ msgid "Maybe a broken record or garbage was returned by %s\n"
 3335 #~ msgstr "Måske en ugyldig post eller rest blev returneret af %s\n"
 3336 
 3337 #~ msgid "The time stamp at column 1 is too long\n"
 3338 #~ msgstr "Tidsstemplingen i kolonne 1 er for lang\n"
 3339 
 3340 #~ msgid "The time stamp decimal part at column 1 is too long\n"
 3341 #~ msgstr "Decimaldelen for tidsstemplingen i kolonne 1 er for lang\n"
 3342 
 3343 #~ msgid "The connection duration at column 2 is too long\n"
 3344 #~ msgstr "Forbindelsesvarigheden i kolonne 2 er for lang\n"
 3345 
 3346 #~ msgid "The IP address at column 3 is too long\n"
 3347 #~ msgstr "IP-adressen i kolonne 3 er for lang\n"
 3348 
 3349 #~ msgid "The status at column 4 is too long\n"
 3350 #~ msgstr "Statussen i kolonne 4 er for lang\n"
 3351 
 3352 #~ msgid "The size at column 5 is too long\n"
 3353 #~ msgstr "Størrelsen i kolonne 5 er for lang\n"
 3354 
 3355 #~ msgid "The action at column 6 is too long\n"
 3356 #~ msgstr "Handlingen i kolonne 6 er for lang\n"
 3357 
 3358 #~ msgid "The URL at column 7 is too long\n"
 3359 #~ msgstr "Adressen i kolonne 7 er for lang\n"
 3360 
 3361 #~ msgid "The user ID at column 8 is too long\n"
 3362 #~ msgstr "Bruger-id'et i kolonne 8 er for langt\n"
 3363 
 3364 #~ msgid "The data at column 8 is too long\n"
 3365 #~ msgstr "Dataene i kolonne 8 er for lange\n"
 3366 
 3367 #~ msgid "The user at column 9 is too long\n"
 3368 #~ msgstr "Brugeren i kolonne 9 er for lang\n"
 3369 
 3370 #~ msgid "(realtime) open error %s - %s\n"
 3371 #~ msgstr "(realtime) åbn fejl %s - %s\n"
 3372 
 3373 #~ msgid "Invalid time column in file %s\n"
 3374 #~ msgstr "Ugyldig tidskolonne i filen %s\n"
 3375 
 3376 #~ msgid "Invalid user name in file %s\n"
 3377 #~ msgstr "Ugyldigt brugernavn i filen %s\n"
 3378 
 3379 #, fuzzy
 3380 #~ msgid "(squidguard) Cannot open log file %s: %s\n"
 3381 #~ msgstr "(squidguard) Kan ikke åbne logfil %s\n"
 3382 
 3383 #~ msgid "Not enough memory to read the redirector log\n"
 3384 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse redirector-loggen\n"
 3385 
 3386 #~ msgid "Cannot open squidGuard config file: %s\n"
 3387 #~ msgstr "Kan ikke åbne squidGuards konfigurationsfil: %s\n"
 3388 
 3389 #~ msgid "Not enough memory to read the processed redirector log\n"
 3390 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse den behandlede omdirigeringslog\n"
 3391 
 3392 #~ msgid "Output file name too long: %s/%s/d%s.html\n"
 3393 #~ msgstr "Uddatafilnavn er for langt: %s/%s/d%s.html\n"
 3394 
 3395 #, fuzzy
 3396 #~ msgid "(repday) Cannot open log file %s: %s\n"
 3397 #~ msgstr "(repday) Kan ikke åbne logfil %s\n"
 3398 
 3399 #, fuzzy
 3400 #~ msgid "(report) Cannot open file %s: %s\n"
 3401 #~ msgstr "(report) Kan ikke åbne fil %s\n"
 3402 
 3403 #, fuzzy
 3404 #~ msgid "(report) directory entry too long: %s/%s.user_log\n"
 3405 #~ msgstr "(report) mappepunkt er for langt: %s/%s.log\n"
 3406 
 3407 #~ msgid "There is a broken smart info in file %s\n"
 3408 #~ msgstr "Der er ugyldig smart-info i fil %s\n"
 3409 
 3410 #~ msgid "Temporary file name too long: %s/%s.utmp\n"
 3411 #~ msgstr "Midlertidigt filnavn er for langt: %s/%s.utmp\n"
 3412 
 3413 #~ msgid "Failed to write a line in %s\n"
 3414 #~ msgstr "Kunne ikke skrive en linje i %s\n"
 3415 
 3416 #~ msgid "Invalid number of bytes in %s\n"
 3417 #~ msgstr "Ugyldigt antal byte i %s\n"
 3418 
 3419 #~ msgid "Invalid elapsed time in %s\n"
 3420 #~ msgstr "Ugyldig forløbet tid i %s\n"
 3421 
 3422 #, fuzzy
 3423 #~ msgid "File name too long for %s/smartfilter.int_unsort\n"
 3424 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/smartfilter.unsort\n"
 3425 
 3426 #, fuzzy
 3427 #~ msgid "(siteuser) Cannot open log file %s: %s\n"
 3428 #~ msgstr "(siteuser) Kan ikke åbne logfil %s\n"
 3429 
 3430 #~ msgid "File name too long: %s/smartfilter.int_unsort\n"
 3431 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/smartfilter.int_unsort\n"
 3432 
 3433 #~ msgid "File name too long: %s/sarg-sites\n"
 3434 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/sarg-sites\n"
 3435 
 3436 #, fuzzy
 3437 #~ msgid "File name too long: %s/smartfilter.int_log\n"
 3438 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/smartfilter.log\n"
 3439 
 3440 #~ msgid "File name too long: %s/smartfilter.html\n"
 3441 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/smartfilter.html\n"
 3442 
 3443 #, fuzzy
 3444 #~ msgid "(smartfilter) Cannot open log file %s: %s\n"
 3445 #~ msgstr "(smartfilter) Kan ikke åbne logfil %s\n"
 3446 
 3447 #, fuzzy
 3448 #~ msgid "(smartfilter) Cannot open file %s: %s\n"
 3449 #~ msgstr "(smartfilter) Kan ikke åbne fil %s\n"
 3450 
 3451 #~ msgid "Generated by"
 3452 #~ msgstr "Oprettet af"
 3453 
 3454 #~ msgid "on"
 3455 #~ msgstr "den"
 3456 
 3457 #, fuzzy
 3458 #~ msgid "File name too long: %s/%s.utmp\n"
 3459 #~ msgstr "filnavnet er for langt: %s/%s.utmp\n"
 3460 
 3461 #, fuzzy
 3462 #~ msgid "File name too long: %s/htmlrel.txt\n"
 3463 #~ msgstr "filnavnet er for langt: %s/htmlrel.txt\n"
 3464 
 3465 #, fuzzy
 3466 #~ msgid "Sorting log %s/%s.user_unsort\n"
 3467 #~ msgstr "brugernavn for langt for %s/%s.unsort\n"
 3468 
 3469 #, fuzzy
 3470 #~ msgid "user name too long for %s/%s.user_unsort\n"
 3471 #~ msgstr "brugernavn for langt for %s/%s.unsort\n"
 3472 
 3473 #~ msgid "(splitlog) Output path is too long: %s%s-YYYY-mm-dd\n"
 3474 #~ msgstr "(splitlog) Uddatasti er for lang: %s%s-ÅÅÅÅ-mm-dd\n"
 3475 
 3476 #, fuzzy
 3477 #~ msgid "(splitlog) Cannot open log file %s: %s\n"
 3478 #~ msgstr "(splitlog) Kan ikke åbne logfil %s - %s\n"
 3479 
 3480 #, fuzzy
 3481 #~ msgid "(splitlog) Cannot open output log file %s: %s\n"
 3482 #~ msgstr "(splitlog) Kan ikke åbne uddatalogfil %s - %s\n"
 3483 
 3484 #~ msgid "Failed to close file %s - %s\n"
 3485 #~ msgstr "Kunne ikke lukke filen %s - %s\n"
 3486 
 3487 #, fuzzy
 3488 #~ msgid "(topsites) Cannot open log file %s: %s\n"
 3489 #~ msgstr "(topsites) Kan ikke åbne logfilen %s\n"
 3490 
 3491 #, fuzzy
 3492 #~ msgid "The number of users is invalid in file %s\n"
 3493 #~ msgstr "Adressen er ugyldig i filen %s\n"
 3494 
 3495 #~ msgid "The url is invalid in file %s\n"
 3496 #~ msgstr "Adressen er ugyldig i filen %s\n"
 3497 
 3498 #, fuzzy
 3499 #~ msgid "(topuser) Cannot open file %s: %s\n"
 3500 #~ msgstr "(topuser) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3501 
 3502 #~ msgid "Not enough memory to read the file %s\n"
 3503 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse filen %s\n"
 3504 
 3505 #~ msgid "There is a broken user in file %s\n"
 3506 #~ msgstr "Der er en ugyldig bruger i filen %s\n"
 3507 
 3508 #~ msgid "There is a broken elpased time in file %s\n"
 3509 #~ msgstr "Der er en ugyldig forløbet tid i filen %s\n"
 3510 
 3511 #~ msgid "There is a broken in-cache size in file %s\n"
 3512 #~ msgstr "Der er en ugyldig størrelse for in-cache i filen %s\n"
 3513 
 3514 #~ msgid "There is a broken out-of-cache size in file %s\n"
 3515 #~ msgstr "Der er en ugyldig størrelse for ikke-nok-mellemlager i filen %s\n"
 3516 
 3517 #~ msgid "Write error in top user list %s\n"
 3518 #~ msgstr "Skrivefejl i topbrugerlisten %s\n"
 3519 
 3520 #~ msgid "File name too long: %s/%s%s\n"
 3521 #~ msgstr "Filnavn er for langt: %s/%s%s\n"
 3522 
 3523 #, fuzzy
 3524 #~ msgid "(totday) Cannot open log file %s: %s\n"
 3525 #~ msgstr "(totday) Kan ikke åbne logfilen %s\n"
 3526 
 3527 #~ msgid "Not enough memory to read the host name aliases\n"
 3528 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse aliasserne for værtsnavnene\n"
 3529 
 3530 #, fuzzy
 3531 #~ msgid "   -m       Advanced process messages"
 3532 #~ msgstr "           Behandl beskeder (-z) = %s\n"
 3533 
 3534 #, fuzzy
 3535 #~ msgid "(useragent) Cannot open file %s: %s\n"
 3536 #~ msgstr "(useragent) Kan ikke åbne filen %s\n"
 3537 
 3538 #~ msgid "Maybe you have a broken date in your %s file\n"
 3539 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig dato i din fil %s\n"
 3540 
 3541 #~ msgid "Maybe you have a broken useragent entry in your %s file\n"
 3542 #~ msgstr "Måske har du et ugyldig brugeragentpunkt i din %s-fil\n"
 3543 
 3544 #~ msgid "There is an invalid IP address in file %s\n"
 3545 #~ msgstr "Der er en ugyldig IP-adresse i fil %s\n"
 3546 
 3547 #~ msgid "There is an invalid useragent in file %s\n"
 3548 #~ msgstr "Der er en ugyldig brugeragent i filen %s\n"
 3549 
 3550 #, fuzzy
 3551 #~ msgid "(usertab) Cannot open file %s: %s\n"
 3552 #~ msgstr "(usertab) Kan ikke åbne filen %s - %s\n"
 3553 
 3554 # gad vide om usertab er et filnavn. Måske bedst at bruge
 3555 # "usertab-filen", så kan det ikke gå helt galt
 3556 # engelsk fejl, forklaring på hvad usertab er?
 3557 #~ msgid "Failed to move till the end of the usertab file %s: %s\n"
 3558 #~ msgstr "Kunne ikke flytte til slutningen af usertab-filen %s: %s\n"
 3559 
 3560 #~ msgid "LDAP search failed: %s\n"
 3561 #~ msgstr "LDAP-søgning mislykkedes: %s\n"
 3562 
 3563 #~ msgid "Integer overflow detected in getword_atoll in line %s\n"
 3564 #~ msgstr "Heltalsoverløb detekteret i getword_atoll i linje %s\n"
 3565 
 3566 #, fuzzy
 3567 #~ msgid "Integer overflow detected in getword_atol in line %s\n"
 3568 #~ msgstr "Heltalsoverløb detekteret i getword_atoll i linje %s\n"
 3569 
 3570 #, fuzzy
 3571 #~ msgid "Integer overflow detected in getword_atolu in line %s\n"
 3572 #~ msgstr "Heltalsoverløb detekteret i getword_atoll i linje %s\n"
 3573 
 3574 #~ msgid "directory name too long: %s\n"
 3575 #~ msgstr "mappenavn er for langt: %s\n"
 3576 
 3577 #~ msgid ""
 3578 #~ "January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,"
 3579 #~ "November,December"
 3580 #~ msgstr ""
 3581 #~ "januar,februar,marts,april,maj,juni,juli,august,september,oktober,"
 3582 #~ "november,december"
 3583 
 3584 #~ msgid "There is a invalid user in file %s\n"
 3585 #~ msgstr "Der er en ugyldig bruger i fil %s\n"
 3586 
 3587 #~ msgid "There a broken total number of access in file %s\n"
 3588 #~ msgstr "Der er et ugyldigt antal adgange i filen %s\n"
 3589 
 3590 #, fuzzy
 3591 #~ msgid "cannot open %s for writing: %s\n"
 3592 #~ msgstr "kan ikke åbne %s til skrivning\n"
 3593 
 3594 #, fuzzy
 3595 #~ msgid "Failed to write the date in %s: %s\n"
 3596 #~ msgstr "Kunne ikke skrive datoen i %s\n"
 3597 
 3598 #~ msgid "(removetmp) directory too long to remove %s/sarg-period\n"
 3599 #~ msgstr "(removetmp) mappe er for lang til at fjerne %s/sarg-period\n"
 3600 
 3601 #, fuzzy
 3602 #~ msgid "(removetmp) Cannot open file %s: %s\n"
 3603 #~ msgstr "(removetmp) Kan ikke åbne fil %s\n"
 3604 
 3605 #, fuzzy
 3606 #~ msgid "Failed to close %s after writing the total line: %s\n"
 3607 #~ msgstr "Kunne ikke lukke %s efter skrivning af samlet linje - %s\n"
 3608 
 3609 #, fuzzy
 3610 #~ msgid "(util) Cannot open file %s (exclude_codes): %s\n"
 3611 #~ msgstr "(util) Kan ikke åbne fil %s (exclude_codes)\n"
 3612 
 3613 #~ msgid "Failed to move till the end of the excluded codes file %s: %s\n"
 3614 #~ msgstr ""
 3615 #~ "Kunne ikke flytte til slutningen på filen for ekskluderede kodelinjer %s: "
 3616 #~ "%s\n"
 3617 
 3618 #~ msgid "Failed to rewind the excluded codes file %s: %s\n"
 3619 #~ msgstr "Kunne ikke tilbagespole filen for ekskluderede kodelinjer %s: %s\n"
 3620 
 3621 #~ msgid "Cannot get disk space because the path %s%s is too long\n"
 3622 #~ msgstr "Kan ikke indhente diskplads, da stien %s%s er for lang\n"
 3623 
 3624 #~ msgid "Cannot get disk space with command %s\n"
 3625 #~ msgstr "Kan ikke indhente diskplads med kommando %s\n"
 3626 
 3627 #~ msgid "Cannot get disk size with command %s\n"
 3628 #~ msgstr "Kan ikke indhente diskstørrelse med kommando %s\n"
 3629 
 3630 #~ msgid "The command %s failed\n"
 3631 #~ msgstr "Kommandoen %s fejlede\n"
 3632 
 3633 #~ msgid "directory name to delete too long: %s/%s\n"
 3634 #~ msgstr "mappenavn at slette er for langt: %s/%s\n"
 3635 
 3636 #~ msgid "cannot stat %s\n"
 3637 #~ msgstr "kan ikke køre stat på %s\n"
 3638 
 3639 #~ msgid "unknown path type %s\n"
 3640 #~ msgstr "ukendt stitype %s\n"
 3641 
 3642 #, fuzzy
 3643 #~ msgid "cannot stat \"%s\"\n"
 3644 #~ msgstr "kan ikke køre stat på %s\n"
 3645 
 3646 #~ msgid "(datafile) directory path too long: %s/%s.log\n"
 3647 #~ msgstr "(datafile) mappesti er for lang: %s/%s.log\n"
 3648 
 3649 #~ msgid "Path too long for %s/download.int_unsort\n"
 3650 #~ msgstr "Sti for lang for %s/download.int_unsort\n"
 3651 
 3652 #~ msgid "Sorted file doesn't exist (to produce the download report)\n"
 3653 #~ msgstr ""
 3654 #~ "Sorteret fil findes ikke (til udarbejdelse af rapport over hentede "
 3655 #~ "filer)\n"
 3656 
 3657 #~ msgid "File name too long: %s/%s/denied_%s.html\n"
 3658 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/%s/denied_%s.html\n"
 3659 
 3660 #~ msgid "Report"
 3661 #~ msgstr "Rapport"
 3662 
 3663 #~ msgid "(index) Cannot open file %s\n"
 3664 #~ msgstr "(index) Kan ikke åben filen %s\n"
 3665 
 3666 #~ msgid ""
 3667 #~ "IP to name resolution (getnameinfo) on IP address %s failed with error %d "
 3668 #~ "- %s\n"
 3669 #~ msgstr ""
 3670 #~ "IP til navneopslag (getnameinfo) på IP-adresse %s mislykkedes med fejlen "
 3671 #~ "%d - %s\n"
 3672 
 3673 #~ msgid "IP address %s too long for the command to run\n"
 3674 #~ msgstr "IP-adressen %s er for lang til at kommandoen kan køre\n"
 3675 
 3676 #~ msgid "IP address %.*s too long for the command to run\n"
 3677 #~ msgstr "IP-adressen %.*s er for lang til at kommandoen kan køre\n"
 3678 
 3679 #~ msgid "Too many log files passed on command line with option -l.\n"
 3680 #~ msgstr "For mange logfiler givet på kommandolinjen med tilvalg -l.\n"
 3681 
 3682 #~ msgid "Log file name too long passed on command line with option -l: %s\n"
 3683 #~ msgstr ""
 3684 #~ "Logfilnavnet er for langt til at blive givet på kommandolinjen med "
 3685 #~ "tilvalget -l: %s\n"
 3686 
 3687 #~ msgid ""
 3688 #~ "Time period passed on the command line with option -t must be MM:SS\n"
 3689 #~ msgstr ""
 3690 #~ "Tidsperioden givet på kommandolinjen med tilvalget -t skal være MM:SS\n"
 3691 
 3692 #~ msgid ""
 3693 #~ "Time range passed on the command line with option -t must be MM:SS-MM:SS\n"
 3694 #~ msgstr ""
 3695 #~ "Tidsperioden givet på kommandolinjen med tilvalget -t skal være MM:SS-MM:"
 3696 #~ "SS\n"
 3697 
 3698 #~ msgid "Too many log files passed on command line.\n"
 3699 #~ msgstr "For mange logfiler givet på kommandolinjen.\n"
 3700 
 3701 #~ msgid "Log file name too long passed on command line: %s\n"
 3702 #~ msgstr "Logfilnavn er for langt til at blive givet på kommandolinjen: %s\n"
 3703 
 3704 #~ msgid "Deleting directory %s\n"
 3705 #~ msgstr "Sletter mappe %s\n"
 3706 
 3707 #~ msgid "Reading access log file: from stdin\n"
 3708 #~ msgstr "Læser adgangslogfil: fra stdin\n"
 3709 
 3710 #~ msgid ""
 3711 #~ "Cannot get the modification time of input log file %s (%s). Processing it "
 3712 #~ "anyway\n"
 3713 #~ msgstr ""
 3714 #~ "Kan ikke indhente ændringstidspunkt på inddatalogfil %s (%s). Behandler "
 3715 #~ "den alligevel\n"
 3716 
 3717 #~ msgid "Ignoring old log file %s\n"
 3718 #~ msgstr "Ignorerer gammel logfil %s\n"
 3719 
 3720 #~ msgid "(log) Cannot open log file: %s - %s\n"
 3721 #~ msgstr "(log) Kan ikke åbne logfil: %s - %s\n"
 3722 
 3723 #~ msgid "Reading access log file: %s\n"
 3724 #~ msgstr "Læser adgangslogfil: %s\n"
 3725 
 3726 #~ msgid "SARG: Records in file: %lu, reading: %3.2f%%"
 3727 #~ msgstr "SARG: Poster i fil: %lu, læser: %3.2f%%"
 3728 
 3729 #~ msgid "Log is from Microsoft ISA: %s\n"
 3730 #~ msgstr "Log er fra Microsoft ISA: %s\n"
 3731 
 3732 #~ msgid "The name of the file is invalid: %s\n"
 3733 #~ msgstr "Navnet på filen er ugyldigt: %s\n"
 3734 
 3735 #~ msgid "File name too long: %s/sarg_temp.log\n"
 3736 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/sarg_temp.log\n"
 3737 
 3738 #~ msgid "SARG: Records in file: %lu, reading: %3.2lf%%"
 3739 #~ msgstr "SARG: Poster i fil: %lu, læser: %3.2lf%%"
 3740 
 3741 #~ msgid "Maybe you have a broken record or garbage in your exclusion string\n"
 3742 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig post eller rest i din udelukkelsesstreng\n"
 3743 
 3744 #~ msgid "Maybe you have a broken time in your access.log file\n"
 3745 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig tid i din fil access.log\n"
 3746 
 3747 #~ msgid "Maybe you have a broken client IP address in your %s file\n"
 3748 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig klient-IP-adresse i din fil %s\n"
 3749 
 3750 #~ msgid "Maybe you have a broken result code in your %s file\n"
 3751 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig resultatkode i din fil %s\n"
 3752 
 3753 #~ msgid "Maybe you have a broken amount of data in your %s file\n"
 3754 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig mængde data i din fil %s\n"
 3755 
 3756 #~ msgid "Maybe you have a broken request method in your %s file\n"
 3757 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig forespørgselsmetode i din fil %s\n"
 3758 
 3759 #~ msgid "Maybe you have a broken user ID in your %s file\n"
 3760 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig bruger-id i din fil %s\n"
 3761 
 3762 # jeg ville foretrække 'squid-logfilen' (selvom de fleste tilsyneladende
 3763 # refererer til specifikke filer, så squid risikere at være et program
 3764 # f.eks.)
 3765 #~ msgid "Cannot convert the timestamp from the squid log file\n"
 3766 #~ msgstr "Kan ikke konvertere tidsstemplet fra squid-logfilen\n"
 3767 
 3768 #~ msgid "Maybe you have a broken IP in your %s file\n"
 3769 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig IP i din fil %s\n"
 3770 
 3771 #~ msgid "Maybe you have a broken download duration in your %s file\n"
 3772 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig overførselsvarighed i din fil %s\n"
 3773 
 3774 #~ msgid "Maybe you have a broken download size in your %s file\n"
 3775 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig overførselsstørrelse i din fil %s\n"
 3776 
 3777 #~ msgid "Maybe you have a broken access code in your %s file\n"
 3778 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig adgangskode i din fil %s\n"
 3779 
 3780 #~ msgid "Maybe you have a broken year in your %s file\n"
 3781 #~ msgstr "Måske har du et ugyldig år i din fil %s\n"
 3782 
 3783 #~ msgid "Maybe you have a broken month in your %s file\n"
 3784 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig måned i din fil %s\n"
 3785 
 3786 #~ msgid "Unknown input log file format\n"
 3787 #~ msgstr "Ukendt inddataformat for logfil\n"
 3788 
 3789 # id blev brugt med fælleskøn et par gange tidligere. Personligt er jeg
 3790 # ligeglad; jeg tror mest vi bruger intetkøn.
 3791 #~ msgid "User ID too long: %s\n"
 3792 #~ msgstr "Bruger-id for lang: %s\n"
 3793 
 3794 #~ msgid "Excluded code: %s\n"
 3795 #~ msgstr "Udelukket kode: %s\n"
 3796 
 3797 #~ msgid "Failed to close the log file of user %s - %s\n"
 3798 #~ msgstr "Kunne ikke lukke logfilen for bruger %s - %s\n"
 3799 
 3800 #~ msgid "Temporary user file name too long: %s/%s.unsort\n"
 3801 #~ msgstr "Midlertidigt brugerfilnavn er for langt: %s/%s.unsort\n"
 3802 
 3803 #~ msgid "(log) Cannot open temporary file: %s - %s\n"
 3804 #~ msgstr "(log) Kan ikke åbne midlertidig fil: %s - %s\n"
 3805 
 3806 #~ msgid "Write error in the log file of user %s\n"
 3807 #~ msgstr "Skrivefejl i logfilen for bruger %s\n"
 3808 
 3809 #~ msgid "SARG: Records in file: %lu, reading: %3.2f%%\n"
 3810 #~ msgstr "SARG: Poster i fil: %lu, læser: %3.2f%%\n"
 3811 
 3812 #~ msgid "  Records read: %ld, written: %ld, excluded: %ld\n"
 3813 #~ msgstr "  Poster læst: %ld, skrevet: %ld, udelukket: %ld\n"
 3814 
 3815 #~ msgid "Log with mixed records format (squid and common log)\n"
 3816 #~ msgstr "Log med blandet postformat (squid og normal log)\n"
 3817 
 3818 #~ msgid "Common log format\n"
 3819 #~ msgstr "Normalt logformat\n"
 3820 
 3821 #~ msgid "Squid log format\n"
 3822 #~ msgstr "Squid logformat\n"
 3823 
 3824 #~ msgid "Sarg log format\n"
 3825 #~ msgstr "Sarg logformat\n"
 3826 
 3827 #~ msgid "Log with invalid format\n"
 3828 #~ msgstr "Log med ugyldigt format\n"
 3829 
 3830 #~ msgid "date=%s\n"
 3831 #~ msgstr "dato=%s\n"
 3832 
 3833 #~ msgid "period=%s\n"
 3834 #~ msgstr "periode=%s\n"
 3835 
 3836 #~ msgid "File name too long: %s/sarg-%s_%s-%s_%s.log\n"
 3837 #~ msgstr "Filnavn er for langt: %s/sarg-%s_%s-%s_%s.log\n"
 3838 
 3839 #~ msgid "failed to rename %s to %s - %s\n"
 3840 #~ msgstr "kunne ikke omdøbe %s til %s - %s\n"
 3841 
 3842 #~ msgid "Command too long: %s \"%s\"\n"
 3843 #~ msgstr "Kommando er for lang: %s »%s«\n"
 3844 
 3845 #~ msgid "Sarg parsed log saved as %s\n"
 3846 #~ msgstr "Sarg-fortolket log gemt som %s\n"
 3847 
 3848 #~ msgid "H"
 3849 #~ msgstr "T"
 3850 
 3851 #~ msgid "(report) directory entry too long: %s/%s.log\n"
 3852 #~ msgstr "(report) mappepunkt er for langt: %s/%s.log\n"
 3853 
 3854 #~ msgid "File name too long: %s/smartfilter.log\n"
 3855 #~ msgstr "Filnavnet er for langt: %s/smartfilter.log\n"
 3856 
 3857 #~ msgid "file name too long: %s/%s.utmp\n"
 3858 #~ msgstr "filnavnet er for langt: %s/%s.utmp\n"
 3859 
 3860 #~ msgid "file name too long: %s/htmlrel.txt\n"
 3861 #~ msgstr "filnavnet er for langt: %s/htmlrel.txt\n"
 3862 
 3863 # navneord eller udsagnsord? Sorterer log eller Sorteringslog
 3864 #~ msgid "Sorting log %s/%s.unsort\n"
 3865 #~ msgstr "Sorteringslog %s/%s.unsort\n"
 3866 
 3867 #~ msgid "user name too long for %s/%s.unsort\n"
 3868 #~ msgstr "brugernavn for langt for %s/%s.unsort\n"
 3869 
 3870 #~ msgid "Failed to close the top user list %s - %s\n"
 3871 #~ msgstr "Kunne ikke lukke topbrugerlisten %s - %s\n"
 3872 
 3873 #~ msgid "   -a NAME|IP Create report for host name or IP address"
 3874 #~ msgstr "   -a NAVN|IP Opret rapport for værtsnavn eller IP-adresse"
 3875 
 3876 #~ msgid "   -c FILE   Exclude connected hosts from the report"
 3877 #~ msgstr "   -c FIL   Ekskluder tilsluttede værter fra rapporten"
 3878 
 3879 #~ msgid "   --convert  Convert the access.log file to a legible date"
 3880 #~ msgstr "   --convert  Konverter filen access.log til en læselig dato"
 3881 
 3882 #~ msgid "   --css    Output the internal CSS"
 3883 #~ msgstr "   --css    Vis den interne CSS"
 3884 
 3885 #~ msgid ""
 3886 #~ "   -d DATE   Date range to include in the report: from-until dd/mm/"
 3887 #~ "yyyy-dd/mm/yyyy"
 3888 #~ msgstr ""
 3889 #~ "   -d DATO   Datointerval i rapporten: fra-til dd/mm/åååå-dd/mm/åååå"
 3890 
 3891 #~ msgid ""
 3892 #~ "   -e MAIL   Email address to send reports to (stdout for console)"
 3893 #~ msgstr ""
 3894 #~ "   -e E-POST  E-post-adresse som skal modtage rapporter (stdout for "
 3895 #~ "konsol)"
 3896 
 3897 #~ msgid "   -f FILE   Config file to read (default is %s/sarg.conf)\n"
 3898 #~ msgstr ""
 3899 #~ "   -f FIL   Konfigurationsfil der skal læses (standard er %s/sarg."
 3900 #~ "conf)\n"
 3901 
 3902 #~ msgid ""
 3903 #~ "   -g FMT   Date format [e=Europe -> dd/mm/yyyy, u=USA -> mm/dd/yyyy]"
 3904 #~ msgstr ""
 3905 #~ "   -g FMT   Datoformat [e=Europa -> dd/mm/åååå, u=USA -> mm/dd/åååå]"
 3906 
 3907 #~ msgid "   -h     This help"
 3908 #~ msgstr "   -h     Denne hjælpetekst"
 3909 
 3910 #~ msgid "   --help   This help"
 3911 #~ msgstr "   --help   Denne hjælpetekst"
 3912 
 3913 #~ msgid "   -i     Reports by user and IP address"
 3914 #~ msgstr "   -i     Rapporter efter bruger og IP-adresse"
 3915 
 3916 #~ msgid "   --keeplogs Keep every previously generated report"
 3917 #~ msgstr "   --keeplogs Bevar alle tidligere oprettede rapporter"
 3918 
 3919 #~ msgid "   -l FILE   Input log"
 3920 #~ msgstr "   -l FIL   Inddatalog"
 3921 
 3922 #~ msgid "   --lastlog  Set the number of previous reports to keep"
 3923 #~ msgstr ""
 3924 #~ "   --lastlog  Angiv antallet af tidligere rapporter der skal bevares"
 3925 
 3926 #~ msgid "   -m     Advanced process messages"
 3927 #~ msgstr "   -m     Avancerede procesbeskeder"
 3928 
 3929 #~ msgid "   -n     Resolve IP addresses using RDNS"
 3930 #~ msgstr "   -n      Slå IP-adresser op med RDNS"
 3931 
 3932 #~ msgid "   -o DIR   Report output directory"
 3933 #~ msgstr "   -o MAPPE  Vis uddatamappe"
 3934 
 3935 #~ msgid "   -p     Use Ip Address instead of userid (reports)"
 3936 #~ msgstr "   -p     Brug IP-adresse i stedet for bruger-id (rapporter)"
 3937 
 3938 #~ msgid "   -P PREFIX  Prepend a prefix to the splitted file names"
 3939 #~ msgstr "   -P PRÆFIKS Foranstil et præfiks til de opdelte filnavne"
 3940 
 3941 #~ msgid ""
 3942 #~ "   -s SITE   Limit report to accessed site [eg. www.microsoft.com]"
 3943 #~ msgstr ""
 3944 #~ "   -s SIDE   Begræns rapport til tilgået side [f.eks. www.microsoft."
 3945 #~ "com]"
 3946 
 3947 #~ msgid "   --split   Split the log file by date in -d parameter"
 3948 #~ msgstr "   --split   Opdel logfilen efter dato i parameteren -d"
 3949 
 3950 #~ msgid ""
 3951 #~ "   --splitprefix PREFIX Prepend a prefix to the splitted file names"
 3952 #~ msgstr ""
 3953 #~ "   --splitprefix PRÆFIKS Foranstil et præfiks til de opdelte filnavne"
 3954 
 3955 #~ msgid "   -t TIME   Limit report to time range [HH:MM or HH:MM-HH:MM]"
 3956 #~ msgstr ""
 3957 #~ "   -t TID   Begræns rapport til tidsintervallet [TT:MM eller TT:MM-"
 3958 #~ "TT:MM]"
 3959 
 3960 #~ msgid "   -u USER   Report only that user's activity"
 3961 #~ msgstr "   -u BRUGER  Rapporter kun denne brugers aktivitet"
 3962 
 3963 #~ msgid "   -w DIR   Temporary directory"
 3964 #~ msgstr "   -w MAPPE  Midlertidig mappe"
 3965 
 3966 #~ msgid "   -x     Debug messages"
 3967 #~ msgstr "   -x     Fejlsøgningsbeskeder"
 3968 
 3969 #~ msgid "   -z     Process messages"
 3970 #~ msgstr "   -z     Procesbeskeder"
 3971 
 3972 #~ msgid ""
 3973 #~ "\n"
 3974 #~ "\tPlease donate to the sarg project:"
 3975 #~ msgstr ""
 3976 #~ "\n"
 3977 #~ "\tDoner venligst til sargprojektet:"
 3978 
 3979 #~ msgid "process aborted.\n"
 3980 #~ msgstr "proces afbrudt.\n"
 3981 
 3982 #, fuzzy
 3983 #~ msgid "Temporary user file name too long: %s/%s.user_unsort\n"
 3984 #~ msgstr "Midlertidigt brugerfilnavn er for langt: %s/%s.unsort\n"
 3985 
 3986 #, fuzzy
 3987 #~ msgid ""
 3988 #~ "SARG: Maybe you have a broken record or garbage in the names of the "
 3989 #~ "months.\n"
 3990 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig post eller rest i fil %s\n"
 3991 
 3992 #, fuzzy
 3993 #~ msgid ""
 3994 #~ "Maybe you have a broken record or garbage in the name of the months.\n"
 3995 #~ msgstr "Måske har du en ugyldig post eller rest i fil %s\n"
 3996 
 3997 #~ msgid "Failed to delete the file \"%s\" after processing it - %s\n"
 3998 #~ msgstr "Kunne ikke slette filen »%s« efter den blev behandlet - %s\n"
 3999 
 4000 #~ msgid "Failed to remove the file %s: %s\n"
 4001 #~ msgstr "Kunne ikke fjerne filen %s: %s\n"
 4002 
 4003 #~ msgid "Failed to delete the file %s\n"
 4004 #~ msgstr "Kunne ikke slette filen %s\n"
 4005 
 4006 #~ msgid "   -b Useragent log"
 4007 #~ msgstr "   -b Brugeragentlog"
 4008 
 4009 #~ msgid "   -c Exclude file"
 4010 #~ msgstr "   -c Ekskluder fil"
 4011 
 4012 #~ msgid "   -n Resolve IP Address"
 4013 #~ msgstr "   -n Slå IP-adresse op"
 4014 
 4015 #~ msgid "   -o Output dir"
 4016 #~ msgstr "   -o Uddatamappe"
 4017 
 4018 #~ msgid "   -t Time [HH, HH:MM]"
 4019 #~ msgstr "   -t Tid [TT, TT:MM]"
 4020 
 4021 #~ msgid "   -u User"
 4022 #~ msgstr "   -u Bruger"
 4023 
 4024 #~ msgid "Downloaded files report not generated as it is empty\n"
 4025 #~ msgstr "Rapport om hentede filer ikke oprettet da den er tom\n"
 4026 
 4027 #~ msgid "URL too long in redirector log file %s\n"
 4028 #~ msgstr "Adresse er for lang i redirector-logfilen %s\n"
 4029 
 4030 #~ msgid "Temporary file name too long: %s/%s.htmp\n"
 4031 #~ msgstr "Midlertidigt filnavn er for langt: %s/%s.htmp\n"
 4032 
 4033 #~ msgid "(report-1) Cannot open file %s - %s\n"
 4034 #~ msgstr "(report-1) Kan ikke åbne fil %s - %s\n"
 4035 
 4036 #~ msgid "Path too long %s/%s.htmp\n"
 4037 #~ msgstr "Sti for lang %s/%s.htmp\n"
 4038 
 4039 #~ msgid "(report-2) Cannot open file %s - %s\n"
 4040 #~ msgstr "(report-2) Kan ikke åbne fil %s - %s\n"
 4041 
 4042 #~ msgid "pre-sorting files\n"
 4043 #~ msgstr "forhåndssorterer filer\n"
 4044 
 4045 #~ msgid "Cannot delete temporary file %s - %s\n"
 4046 #~ msgstr "Kan ikke slette midlertidig fil %s - %s\n"
 4047 
 4048 #~ msgid "Cannot get the size of file %s"
 4049 #~ msgstr "Kan ikke indhente størrelsen på filen %s"
 4050 
 4051 #~ msgid "ERROR: Cannot load. Memory fault"
 4052 #~ msgstr "FEJL: Kan ikke indlæse. Hukommelsesfejl"
 4053 
 4054 #~ msgid "Ignoring unknown user file %s\n"
 4055 #~ msgstr "Ignorerer ukendt brugerfil %s\n"
 4056 
 4057 #~ msgid "IPv6 addresses are not supported (found in %s)\n"
 4058 #~ msgstr "IPv6-adresser er ikke understøttet (fundet i %s)\n"
 4059 
 4060 #~ msgid "(html2) Cannot open file %s\n"
 4061 #~ msgstr "(html2) Kan ikke åbne filen %s\n"
 4062 
 4063 #~ msgid "(html11) Cannot open file %s\n"
 4064 #~ msgstr "(html11) Kan ikke åbne filen %s\n"
 4065 
 4066 #~ msgid "(html11) read error in %s\n"
 4067 #~ msgstr "(html11) læsefejl i %s\n"
 4068 
 4069 #~ msgid "Unknown user ID %s in directory %s\n"
 4070 #~ msgstr "Ukendt bruger-id %s i mappen %s\n"
 4071 
 4072 #~ msgid "Time period must be MM or MM:SS. Exit\n"
 4073 #~ msgstr "Tidsperiode skal være MM eller MM:SS. Afslutter\n"
 4074 
 4075 #~ msgid "Path too long %s/%s.utmp\n"
 4076 #~ msgstr "Sti for lang %s/%s.utmp\n"
 4077 
 4078 #~ msgid "There is a broken record or garbage in your %s file\n"
 4079 #~ msgstr "Der er en ugyldig post eller rest i din %s-fil\n"
 4080 
 4081 #~ msgid "(totger) Cannot open file %s\n"
 4082 #~ msgstr "(totger) Kan ikke åbne filen %s\n"
 4083 
 4084 #~ msgid "Not enough memory to read the temporary file %s\n"
 4085 #~ msgstr "Ikke nok hukommelse til at læse den midlertidige fil %s\n"
 4086 
 4087 #~ msgid "Failed to move to the end of %s - %s\n"
 4088 #~ msgstr "Kunne ikke flytte til slutningen af %s - %s\n"
 4089 
 4090 #~ msgid "Failed to write the total line in %s - %s\n"
 4091 #~ msgstr "Kunne ikke skrive den samlede linje i %s - %s\n"