"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "free-sa-2.0.0b6p7/share/lt.iso885913.in" (8 Jun 2013, 484 Bytes) of package /linux/privat/old/free-sa-2.0.0b6p7.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 Ne
  2 Naudotojas
  3 Užklausos
  4 Sekundės
  5 Baitai
  6 URL
  7 Periodas
  8 Rūšiavimas pagal
  9 Naudotojai
  10 Pateikta
  11 Dabartinis
  12 Kešuota
  13 Atmesta serverio (ACL)
  14 Duomenų srauto tipas
  15 Kitas vietinis
  16 Top naudotojai
  17 Top svetainės
  18 Serverio efektyvumas
  19 realiu laiku
  20 Data ir laikas
  21 Data\Laikas
  22 Mėnesio diena
  23 didėj.
  24 mažėj.
  25 IŠ VISO
  26 VIDURKIS
  27 MAKSIMUM
  28 Kodas
  29 Sugeneruota
  30 Konfigūracija
  31 Sukūrimo data
  32 Periodo pasirinkimo puslapis
  33 P
  34 T
  35 G
  36 M
  37 k
  38 Siuntėjas
  39 Laiškai
  40 Gavėjas
  41 Siuntėjai
  42 Gavėjai
  43 Mėnuo
  44 Metai
  45 Paie¹ka
  46 Prane¹imas
  47 IP adresas