"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mlmmj-1.3.0/listtexts/cs/wait-sub" (2 Oct 2016, 230 Bytes) of package /linux/privat/mlmmj-1.3.0.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 Subject: Čeká se na povolení na přihlášení do $list$@$domain$
  2 
  3 %text prologue%
  4 
  5 %wrap%Váš požadavek na přihlášení do konference byl přijat. Nyní se čeká
  6 na potvrzení schválení požadavku správci konference.
  7