"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mlmmj-1.3.0/listtexts/cs/wait-post" (2 Oct 2016, 1008 Bytes) of package /linux/privat/mlmmj-1.3.0.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 Subject: Čeká se na potvrzení $list$@$domain$: $subject$
  2 MIME-Version: 1.0
  3 Content-Type: multipart/mixed;
  4 boundary="=_$random0$$random1$_="
  5 Content-Transfer-Encoding: 8bit
  6 
  7 --=_$random0$$random1$_=
  8 Content-Type: text/plain; charset=utf8
  9 Content-Transfer-Encoding: 8bit
  10 
  11 %text prologue%
  12 
  13 %wrap%Zpráva od <$posteraddr$> s předmětem "$subject$" byla zaslána do konference.
  14 Moderátoři konference byli kontaktováni, aby tuto zprávu schválili před zasláním.
  15 %ifreason moderated%
  16  Důvodem je to, že tato konference je moderovaná.
  17 %endif%
  18 %ifreason access%
  19  Důvodem je nastavení přístupových práv ke konferenci.
  20 %endif%
  21 %ifreason modnonsubposts%
  22  Důvodem je, že nejste členem konference (nebo píšete zprávu z adresy, se kterou nejste v konferenci přihlášen).
  23 %endif%
  24 
  25 (Zpráva je uvedena níže.)
  26 
  27 --=_$random0$$random1$_=
  28 Content-Type: message/rfc822
  29 Content-Transfer-Encoding: 8bit
  30 Content-Disposition: inline; filename="message.eml"
  31 
  32 %originalmail%
  33 --=_$random0$$random1$_=--