"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mlmmj-1.3.0/listtexts/cs/probe" (2 Oct 2016, 319 Bytes) of package /linux/privat/mlmmj-1.3.0.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 Subject: Vracející se zprávy z $list$@$domain$
  2 
  3 %text prologue%
  4 
  5 Některé zprávy vám nemohly být doručeny. Pokud jste obdržel/a tuto zpravu
  6 znamená to, že se vše vrátilo k normalnímu stavu a berte celou věc jen 
  7 jako informaci.
  8 
  9 Zde je seznam nedoručených zpráv, které se vracely:
  10 - %bouncenumbers%
  11