"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mlmmj-1.3.0/listtexts/cs/help" (2 Oct 2016, 2806 Bytes) of package /linux/privat/mlmmj-1.3.0.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 Subject: Informace pro $list$@$domain$
  2 
  3 %text prologue%
  4 
  5 Zde jsou informace o konferenci.
  6 
  7 Je možné se přihlásit k následujícím verzím:
  8 
  9 - %wrap%Normal: Pokaždé, když je zaslána zpráva do konference dostane každý její člen kopii.
  10 %ifcontrol closedlist closedlistsub%
  11  Přihlášení se děje kontaktováním správce.
  12 %else%
  13  Přihlášení je pomocí zaslání zprávy na <$list+$subscribe@$domain$>.
  14 %endif%
  15 
  16 %ifncontrol nodigestsub%
  17  %^%- %wrap%Digest: Více zpráv je zasíláno v jedné zprávě v pravidelných intervalech, nebo když se zprávy nahromadí.
  18  %ifcontrol closedlist closedlistsub%
  19   Přihlášení se děje kontaktováním správce.
  20  %else%
  21   Přihlášení je pomocí zaslání zprávy na <$list+$subscribe-digest@$domain$>.
  22  %endif%
  23 %endif%
  24 
  25 %ifncontrol nonomailsub%
  26  %^%- %wrap%No-mail: Nejsou zasílány žádné zprávy z konference.
  27  To znamená, že je možné zprávy zasílat do konference (zejména pokud je vyžadováno členství).
  28  Zprávy je možné číst pomocí archivu konference (pokud existuje), nebo jsou zasílány na jinou adresu (adresy) přihlášené do konference.
  29  %ifcontrol closedlist closedlistsub%
  30   Přihlášení se děje kontaktováním správce.
  31  %else%
  32   Přihlášení je pomocí zaslání zprávy na <$list+$subscribe-nomail@$domain$>
  33  %endif%
  34 %endif%
  35 
  36 %ifcontrol submod%
  37  %^%%wrap%Konference má správce, který schvaluje nové požadavky na přihlášení do konference.
  38 %endif%
  39 
  40 %ifcontrol closedlist%
  41  %^%%wrap%Odhlášení je možné kontaktovaním správce.
  42 %else%
  43  %^%%wrap%Odhlášení je možné zasláním zprávy na <$list+$unsubscribe@$domain$>.
  44 %endif%
  45 
  46 %wrap%Adresa pro zasílání zpráv do konference je <$list$@$domain$>.
  47 
  48 %ifcontrol subonlypost%%ifncontrol modnonsubposts%
  49  %^%%wrap%Do konference mohou zasílat zprávy jen její členové.
  50 %endif%%endif%
  51 
  52 %ifcontrol moderated%
  53  %^%%wrap%Zprávy zaslané do konference podhléhají schválení moderátorem konference.
  54 %else%
  55  %ifcontrol subonlypost%%ifcontrol modnonsubposts%
  56   %^%%wrap%Zpravy zaslane nečleny konference podléhají schválení moderátorem konference.
  57  %endif%%endif%
  58 %endif%
  59 
  60 %ifcontrol access%
  61  %^%%wrap%Konference má nastavena přístupová pravidla pro zasílání a moderování zpráv.
  62 %endif%
  63 
  64 %ifncontrol noget%%ifncontrol noarchive%
  65  %^%%wrap%
  66  %ifcontrol subonlyget%
  67   Kdokoli
  68  %else%
  69   Členové
  70  %endif%
  71  mohou získat zprávu číslo N z archivu konference zasláním zprávy na adresu
  72  <$list+$get-N@$domain$> (místo N zadejte požadované číslo zprávy)
  73 %endif%%endif%
  74 
  75 %wrap%Můžete si vyžádat seznam častých otázek a odpovědí (FAQ) zasláním zprávy
  76 na adresu <$list+$faq@$domain$>.
  77 
  78 %wrap%Majitele konference je možné kontaktovat na adrese <$list+$owner@$domain$>.
  79