"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mlmmj-1.3.0/listtexts/cs/gatekeep-sub" (2 Oct 2016, 588 Bytes) of package /linux/privat/mlmmj-1.3.0.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 Subject: Požadavek na přihlášení $subaddr$ do $list$@$domain$
  2 
  3 %text prologue%
  4 
  5 %wrap%Požadavek od <$subaddr$> na přihlášení do
  6 %iftype normal% normal %endif%
  7 %iftype digest% digest %endif%
  8 %iftype nomail% no-mail %endif%
  9 verze konference.
  10 
  11 %wrap%K potvrzení požadavku zašlete zprávu na <$permitaddr$>,
  12 což lze většinou udělat jen odpovědí na tento emailový požadavek.
  13 
  14 %wrap%Pokud požadavek nechcete potvrdit, zašlete zprávu na <$obstructaddr$>,
  15 nebo prostě jednoduše tento pozadavek ignorujte.
  16 
  17 Následující osoby dostaly tento požadavek:
  18 - %gatekeepers%
  19