"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mlmmj-1.3.0/listtexts/cs/finish-sub" (2 Oct 2016, 1173 Bytes) of package /linux/privat/mlmmj-1.3.0.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 Subject: Vítejte v konferenci $list$@$domain$
  2 
  3 %text prologue%
  4 
  5 %wrap%
  6 %ifreason request%
  7  Potvrzujeme přihlášení do konference.
  8 %endif%
  9 %ifreason confirm%
  10  Děkujeme za potvrzení přihlášení.
  11 %endif%
  12 %ifreason permit%
  13  Správa konference povolila přihlášení do konference.
  14 %endif%
  15 %ifreason switch%
  16  Vaše členství v konferenci bylo změněno na 
  17 %else%
  18  %ifreason admin%
  19   Správce vás přihlásil k 
  20  %else%
  21   Jste nyní přihlášeni k 
  22  %endif%
  23 %endif%
  24 %iftype normal% normal %endif%
  25 %iftype digest% digest %endif%
  26 %iftype nomail% no-mail %endif%
  27 verzi odebírání konference.
  28 
  29 %wrap%Emailová adresa, se kterou jste prihlášen/a je <$subaddr$>.
  30 
  31 %ifcontrol closedlist%
  32  %^%%wrap%Pokud se chcete odhlásit musíte kontaktovat správce konference.
  33  Můžete mu zaslat email na adresu <$list+$owner@$domain$>.
  34 %else%
  35  %^%%wrap%Pokud se budete chtít odhlásit, zašlete zprávu na adresu
  36  <$list+$unsubscribe@$domain$>. Předmět a obsah zprávy může být libovolný.
  37  Následně obdržíte zprávu s dalšími instrukcemi.
  38 %endif%
  39 
  40 %wrap%Pro získání dalších informací můžete zaslat zprávu na adresu <$list+$help@$domain$>.
  41