"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mlmmj-1.3.0/listtexts/cs/deny-post" (2 Oct 2016, 1951 Bytes) of package /linux/privat/mlmmj-1.3.0.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 Subject: Zaslat email do $list$@$domain$ není možné ($subject$)
  2 MIME-Version: 1.0
  3 Content-Type: multipart/mixed;
  4 boundary="=_$random0$$random1$_="
  5 Content-Transfer-Encoding: 8bit
  6 
  7 --=_$random0$$random1$_=
  8 Content-Type: text/plain; charset=utf8
  9 Content-Transfer-Encoding: 8bit
  10 
  11 %text prologue%
  12 
  13 %wrap%Zprávu od <$posteraddr$> s předmětem "$subject$" není možné doručit.
  14 %ifreason maxmailsize%
  15 Zpráva je příliš velká, maximální velikost zprávy je $maxmailsize$ bajtů.
  16 %endif%
  17 %ifreason tocc%
  18 Adresa konference nebyla nalezena v poli Komu: (To:) nebo Kopie: (Cc:).
  19 %endif%
  20 %ifreason access%
  21 Zaslání bylo zamezeno přístupovými právy ke konferenci stanovenými správcem.
  22 %endif%
  23 %ifreason expired%
  24 Zpráva měla být schválena moderátorem konference, ale žádný ji delší čas neschválil.
  25 %endif%
  26 %ifreason reject%
  27 Zpráva byla zamítnuta moderátorem konference.
  28 %endif%
  29 %ifreason subonlypost%
  30  Adresa, ze které byla zpráva zaslána, není v seznamu členů konference.
  31 
  32  %ifcontrol closedlist closedlistsub%
  33   %^%%wrap%Pokud si přejete být členem konference kontaktujte správce.
  34   Můžete použít emailovou adresu <$list+$owner@$domain$>.
  35  %endif%
  36 
  37  %^%%wrap%Pokud si myslíte (nebo víte), že jste členem konference, zaslal/a 
  38  jste zprávu z jiné emailové adresy, než se kterou jste přihlášen/a.
  39  Můžete ji zjistit z uvítacího emailu do konference, který jste odbržel/a.
  40  (Podívejte se na pole "Return-Path" v hlavičce uvítacího emailu.)
  41 %endif%
  42 %ifreason modonlypost%
  43  protože nejste moderator konference.
  44 %endif%
  45 
  46 %ifreason maxmailsize%
  47  %^%(Začátek zprávy je uveden níže.)
  48 %else%
  49  %^%(Zpráva je uvedena níže.)
  50 %endif%
  51 
  52 --=_$random0$$random1$_=
  53 Content-Type: message/rfc822
  54 Content-Transfer-Encoding: 8bit
  55 Content-Disposition: inline; filename="message.eml"
  56 
  57 %ifreason maxmailsize%
  58  %^%%originalmail 300%
  59 %else%
  60  %^%%originalmail%
  61 %endif%
  62 --=_$random0$$random1$_=--