"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mlmmj-1.3.0/listtexts/cs/deny" (2 Oct 2016, 2421 Bytes) of package /linux/privat/mlmmj-1.3.0.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 %ifaction sub%Subject: Není možné přihlásit se do $list$@$domain$%endif%
  2 %ifaction unsub%Subject: Není možné odhlásit se z $list$@$domain$%endif%
  3 %ifaction release reject%Subject: Není možné moderovat $list$@$domain$%endif%
  4 %ifaction permit obstruct%Subject: Není možné spravovat $list$@$domain$%endif%
  5 
  6 %text prologue%
  7 
  8 %ifaction sub%
  9  %^%%wrap%Není možné přihlásit se do konference,
  10  %ifreason disabled%
  11   protože
  12   %iftype normal% normal %endif%
  13   %iftype digest% digest %endif%
  14   %iftype nomail% no-mail %endif%
  15   verze zasílání je vypnutá.
  16  %endif%
  17  %ifreason closed%
  18   protože je zakázáno přihlásit se prostřednictvím zaslání zprávy.
  19  %endif%
  20  %ifreason subbed%
  21   protože adresa je již do konference přihlášená.
  22  %endif%
  23  %ifreason expired%
  24   protože uplynulo příliš mnoho času a nikdo neschválil žádost.
  25  %endif%
  26  %ifreason obstruct%
  27   protože žádost o přihlášení byla zamítnuta.
  28  %endif%
  29 %endif%
  30 
  31 %ifaction unsub%
  32  %^%%wrap%Není možné odhlásit se z konference,
  33  %ifreason unsubbed%
  34   protože adresa není přihlášena.
  35 
  36   %^%%wrap%Pokud si myslíte (nebo víte), že jste členem konference, jste 
  37   pravděpodobně přihlášen/a s jinou emailovou adresou. Můžete ji zjistit 
  38   z uvítacího emailu při přihlášení do konference, který jste odbržel/a. 
  39   (Podívejte se na pole "Return-Path" v hlavičce uvítacího emailu.)
  40  %endif%
  41 %endif%
  42 
  43 %ifaction release reject%
  44  %^%%wrap%
  45  %ifaction release%
  46   Není možné uvolnit/rozeslat zprávu do konference,
  47  %endif%
  48  %ifaction reject%
  49   Není možné zamítnout zprávu do konference,
  50  %endif%
  51  %ifreason notfound%
  52   protože zprávu nejde nalézt. Možná ji rozeslal/zamítnul někdo jiný (jiný moderátor), 
  53   nebo již požadavek vypršel.
  54  %endif%
  55  %ifreason moderators%
  56   protože nejste moderátorem konference.
  57  %endif%
  58 %endif%
  59 
  60 %ifaction permit obstruct%
  61  %^%%wrap%
  62  %ifaction permit%
  63   Není možné schválit požadavek na přihlášení do konference,
  64  %endif%
  65  %ifaction obstruct%
  66   Není možné zamítnout požadavek na přihlášení do konference,
  67  %endif%
  68  %ifreason notfound%
  69   protože ho nejde nalézt. Možná ho rozeslal/zamítnul někdo jiný (jiný správce), 
  70   nebo již požadavek vypršel.
  71  %endif%
  72  %ifreason gatekeepers%
  73   protože nejste správcem konference.
  74  %endif%
  75 %endif%
  76