"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "mlmmj-1.3.0/listtexts/cs/confirm" (2 Oct 2016, 1637 Bytes) of package /linux/privat/mlmmj-1.3.0.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 %ifaction sub%Subject: Potvrzení přihlášení do $list$@$domain$%endif%
  2 %ifaction unsub%Subject: Potvrzení odhlášení z $list$@$domain$%endif%
  3 
  4 %text prologue%
  5 
  6 %ifaction sub%
  7  %^%%wrap%
  8  %ifreason admin%
  9   Správce
  10  %endif%
  11  %ifreason request%
  12   Někdo (doufáme, že vy)
  13  %endif%
  14  vyžádal přidání vaší emailové adresy <$subaddr$>
  15  %iftype normal%
  16   do konference. To znamená, že kdykoli, když někdo pošle zprávu do konference, 
  17   dostanete kopii této zprávy.
  18  %endif%
  19  %iftype digest%
  20   do Digest verze konference. To znamená, že zprávy zaslané do konference 
  21   budete dostávat v jedné zprávě. Buďto po uplynutí pravidelné lhůty, nebo 
  22   až se naschromáždí dostatek zpráv.
  23  %endif%
  24  %iftype nomail%
  25   do No-mail verze konference. To znamená, že nebudete dostávat žádné zprávy,
  26   ale jste považován za člena konference. Takže pokud je někde přístupný archiv, 
  27   můžete jej procházet a hlavně můžete do konference zasílat zprávy (a být třeba
  28   prihlášen ještě pod jinou adresou).
  29  %endif%
  30 %endif%
  31 
  32 %ifaction unsub%
  33  %^%%wrap%
  34  %ifreason admin%
  35   Správce
  36  %endif%
  37  %ifreason request%
  38   Někdo (doufáme, že vy)
  39  %endif%
  40  požádal o vyřazení adresy <$subaddr$> z konference.
  41 %endif%
  42 
  43 %wrap%Pro potvrzení odhlášení zašlete prosím zprávu na <$confaddr$>,
  44 což většinou znamená jen odpovědět na tento email. Předmět a obsah
  45 mailu nehrají roli, může to být cokoli.
  46 
  47 Až tak učiníte, měl/a byste dostat zprávu potvrzující úspěch odhlášení.
  48 Pokud si akci nepřejete, prostě tento email ignorujte.
  49