"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "libgphoto2-2.5.27/po/da.po" (21 Feb 2021, 362460 Bytes) of package /linux/privat/libgphoto2-2.5.27.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation for libgphoto2.
  2 # Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the libgphoto2 package.
  4 # Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
  5 # Mogens Jaeger <mogensjaeger@gmail.com>, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014.
  6 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2016, 2018, 2019.
  7 #
  8 # til overvejelse: "mRå + Mindre JPEG" -> lille m i Mindre (der er rigtig mange af dem).
  9 # til overvejelse: failed -> mislykkedes (er fejlede i øjeblikket)
  10 # til overvejelse: enable -> aktiver (er tillad i øjeblikket)
  11 # Canon EOS-optagning fejlede udløsning: Er kortet skrivebeskyttet? -> Canon EOS-optagelse kunne ikke udløses: ...
  12 #  (husk at ændre alle ved ændring)
  13 #
  14 msgid ""
  15 msgstr ""
  16 "Project-Id-Version: libgphoto2-2.5.23\n"
  17 "Report-Msgid-Bugs-To: gphoto-devel@lists.sourceforge.net\n"
  18 "POT-Creation-Date: 2021-02-21 11:10+0100\n"
  19 "PO-Revision-Date: 2019-06-03 19:16+0200\n"
  20 "Last-Translator: joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  21 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  22 "Language: da\n"
  23 "MIME-Version: 1.0\n"
  24 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  25 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  26 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  27 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  28 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
  29 
  30 #: camlibs/adc65/adc65.c:242
  31 msgid ""
  32 "Adc65\n"
  33 "Benjamin Moos <benjamin@psnw.com>"
  34 msgstr ""
  35 "Adc65\n"
  36 "Benjamin Moos<benjamin@psnw.com>"
  37 
  38 #: camlibs/agfa-cl20/agfa_cl20.c:546
  39 #, c-format
  40 msgid ""
  41 "Camera appears to not be using CompactFlash storage\n"
  42 "Unfortunately we do not support that at the moment :-(\n"
  43 msgstr ""
  44 "Kameraet bruger tilsyneladende ikke CF-kort\n"
  45 "Desværre understøtter vi ikke det p.t. ;-(\n"
  46 
  47 #: camlibs/agfa-cl20/agfa_cl20.c:549
  48 #, c-format
  49 msgid "Camera has taken %d pictures, and is using CompactFlash storage.\n"
  50 msgstr "Kameraet har taget %d billeder, og bruger CF-kort.\n"
  51 
  52 #: camlibs/agfa-cl20/agfa_cl20.c:557
  53 msgid ""
  54 "agfa_cl20\n"
  55 "The Agfa CL20 Linux Driver People!\n"
  56 "   Email us at cl20@poeml.de  \n"
  57 " Visit us at http://cl20.poeml.de "
  58 msgstr ""
  59 "agfa_cl20\n"
  60 "Agfa CL20 Linux driver gruppen!\n"
  61 "   Email os på cl20@poeml.de  \n"
  62 " besøg os på http://cl20.poeml.de "
  63 
  64 #: camlibs/aox/library.c:109
  65 #, c-format
  66 msgid ""
  67 "Your USB camera has an Aox chipset.\n"
  68 "Number of lo-res PICs = %i\n"
  69 "Number of hi-res PICs = %i\n"
  70 "Number of PICs = %i\n"
  71 msgstr ""
  72 "Dit USB-kamera har et Aox-chipsæt,\n"
  73 "Antallet af lav-opløsningsbilleder er %i\n"
  74 "Antallet af høj-opløsningsbilleder er %i\n"
  75 "Antallet af billeder er %i\n"
  76 
  77 #: camlibs/aox/library.c:122
  78 msgid ""
  79 "Aox generic driver\n"
  80 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
  81 msgstr ""
  82 "Aox almen driver\n"
  83 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
  84 
  85 #: camlibs/ax203/library.c:99
  86 #, c-format
  87 msgid "Your USB picture frame has a AX203 chipset\n"
  88 msgstr "Din USB billedramme har et AX203 chipsæt\n"
  89 
  90 #: camlibs/ax203/library.c:108
  91 msgid ""
  92 "AX203 based picture frames come with a variety of resolutions.\n"
  93 "The gphoto driver for these devices allows you to download,\n"
  94 "upload and delete pictures from the picture frame."
  95 msgstr ""
  96 "AX203 baserede billedrammer har forskellige opløsninger.\n"
  97 "Disse enhederes gphoto driver muliggør download,\n"
  98 "oplægning og sletning af billeder fra billedrammen."
  99 
 100 #: camlibs/ax203/library.c:121
 101 msgid ""
 102 "AX203 USB picture frame driver\n"
 103 "Hans de Goede <hdegoede@redhat.com>\n"
 104 "This driver allows you to download, upload and delete pictures\n"
 105 "from the picture frame."
 106 msgstr ""
 107 "AX203 USB billedramme driver\n"
 108 "Hans de Goede <hdegoede@redhat.com>\n"
 109 "Denne enhed muliggør at hente, overføre\n"
 110 "slette billeder fra billedrammen."
 111 
 112 #: camlibs/ax203/library.c:443 camlibs/st2205/library.c:542
 113 msgid "Picture Frame Configuration"
 114 msgstr "Konfiguration af billedramme"
 115 
 116 #: camlibs/ax203/library.c:446 camlibs/ax203/library.c:462
 117 #: camlibs/st2205/library.c:545 camlibs/st2205/library.c:569
 118 msgid "Synchronize frame data and time with PC"
 119 msgstr "Synkroniser rammedata og tid med PC"
 120 
 121 #: camlibs/barbie/barbie.c:359
 122 #, c-format
 123 msgid ""
 124 "Number of pictures: %i\n"
 125 "Firmware Version: %s"
 126 msgstr ""
 127 "Antal billeder: %i\n"
 128 "Firmwareversion: %s"
 129 
 130 #: camlibs/barbie/barbie.c:367
 131 msgid ""
 132 "Barbie/HotWheels/WWF\n"
 133 "Scott Fritzinger <scottf@unr.edu>\n"
 134 "Andreas Meyer <ahm@spies.com>\n"
 135 "Pete Zaitcev <zaitcev@metabyte.com>\n"
 136 "\n"
 137 "Reverse engineering of image data by:\n"
 138 "Jeff Laing <jeffl@SPATIALinfo.com>\n"
 139 "\n"
 140 "Implemented using documents found on\n"
 141 "the web. Permission given by Vision."
 142 msgstr ""
 143 "Barbie/HotWheels/WWF\n"
 144 "Scott Fritzinger <scottf@unr.edu>\n"
 145 "Andreas Meyer <ahm@spies.com>\n"
 146 "Pete Zaitcev <zaitcev@metabyte.com>\n"
 147 "\n"
 148 "Omvendt beregning af billeddata ved:\n"
 149 "Jeff Laing <jeffl@SPATIALinfo.com>\n"
 150 "\n"
 151 "Implementeret ved brug af dokumenter\n"
 152 "fundet på nettet. Tilladelse givet af Vision."
 153 
 154 #: camlibs/canon/canon.c:644
 155 #, c-format
 156 msgid "Could not create directory %s."
 157 msgstr "Kunne ikke oprette katalog %s."
 158 
 159 #: camlibs/canon/canon.c:647
 160 #, c-format
 161 msgid "Could not remove directory %s."
 162 msgstr "Kunne ikke fjerne katalog %s."
 163 
 164 #: camlibs/canon/canon.c:1210 camlibs/canon/canon.c:1597
 165 #: camlibs/canon/usb.c:559
 166 msgid "lock keys failed."
 167 msgstr "fejl ved låsning af nøgler."
 168 
 169 #: camlibs/canon/canon.c:1306 camlibs/canon/canon.c:1307
 170 msgid "*UNKNOWN*"
 171 msgstr "*UKENDT*"
 172 
 173 #: camlibs/canon/canon.c:1489
 174 #, c-format
 175 msgid ""
 176 "canon_int_capture_image: initial canon_usb_list_all_dirs() failed with "
 177 "status %li"
 178 msgstr ""
 179 "canon_int_capture_image: initiering af canon_usb_list_all_dirs() fejlede med "
 180 "status %li"
 181 
 182 #: camlibs/canon/canon.c:1632
 183 #, c-format
 184 msgid ""
 185 "canon_int_capture_image: final canon_usb_list_all_dirs() failed with status "
 186 "%i"
 187 msgstr ""
 188 "canon_int_capture_image: afsluttende canon_usb_list_all_dirs() fejlede med "
 189 "status %i"
 190 
 191 #: camlibs/canon/canon.c:2571
 192 #, c-format
 193 msgid "Name '%s' (%li characters) too long, maximum 30 characters are allowed."
 194 msgstr "Navnet '%s' (%li tegn) for langt, der må højst bruges 30 tegn."
 195 
 196 #: camlibs/canon/canon.c:2987
 197 #, c-format
 198 msgid "Lower case letters in %s not allowed."
 199 msgstr "Det er ikke tilladt at bruge små bogstaver i %s."
 200 
 201 #: camlibs/canon/canon.c:3167
 202 #, c-format
 203 msgid ""
 204 "canon_int_list_directory: ERROR: initial message too short (%i < minimum %i)"
 205 msgstr ""
 206 "canon_int_list_directory: FEJL: begyndelsesbesked er for kort (%i < minimum "
 207 "%i)"
 208 
 209 #: camlibs/canon/canon.c:3189
 210 msgid ""
 211 "canon_int_list_directory: Reached end of packet while examining the first "
 212 "dirent"
 213 msgstr ""
 214 "canon_int_list_directory: Nåede ende af pakke under undersøgelse af den "
 215 "første katalogindgang"
 216 
 217 #: camlibs/canon/canon.c:3274
 218 msgid "canon_int_list_directory: truncated directory entry encountered"
 219 msgstr "canon_int_list_directory: stødte på afkortet katalogindgang"
 220 
 221 #: camlibs/canon/canon.c:3633
 222 msgid "File protected."
 223 msgstr "Fil beskyttet."
 224 
 225 #: camlibs/canon/canon.c:3734
 226 #, c-format
 227 msgid ""
 228 "canon_int_get_info_func: ERROR: initial message too short (%i < minimum %i)"
 229 msgstr ""
 230 "canon_int_get_info_func: FEJL: begyndelsesbesked er for kort (%i < minimum "
 231 "%i)"
 232 
 233 #: camlibs/canon/canon.c:4038
 234 msgid "Could not extract JPEG thumbnail from data: No beginning/end"
 235 msgstr "Kunne ikke danne JPEG miniature fra data: Ingen start/slut"
 236 
 237 #: camlibs/canon/canon.c:4127
 238 msgid "Could not extract JPEG thumbnail from data: Data is not JFIF"
 239 msgstr "Kunne ikke danne JPEG miniature fra data: Data er ikke JFIF"
 240 
 241 #: camlibs/canon/canon.h:156 camlibs/canon/canon.h:170
 242 #, c-format
 243 msgid "NULL parameter \"%s\" in %s line %i"
 244 msgstr "NULL parameter \"%s\" i %s ved linje %i"
 245 
 246 #: camlibs/canon/canon.h:639
 247 #, c-format
 248 msgid ""
 249 "Don't know how to handle camera->port->type value %i aka 0x%x in %s line %i."
 250 msgstr ""
 251 "Ved ikke hvordan kamera->port->type værdi %i også kendt som 0x%x ved %s "
 252 "linje %i skal håndteres."
 253 
 254 #: camlibs/canon/crc.c:234
 255 #, c-format
 256 msgid "FATAL ERROR: initial CRC value for length %d unknown\n"
 257 msgstr "FATAL FEJL: første CRC-værdi for længden %d er ukendt\n"
 258 
 259 #: camlibs/canon/crc.c:247
 260 #, c-format
 261 msgid "unable to guess initial CRC value\n"
 262 msgstr "ikke i stand til at gætte første CRC værdi\n"
 263 
 264 #: camlibs/canon/crc.c:274
 265 #, c-format
 266 msgid ""
 267 "warning: CRC not checked (add len %d, value 0x%04x) "
 268 "#########################\n"
 269 msgstr ""
 270 "advarsel: CRC ikke kontrolleret (add len %d, value 0x%04x) "
 271 "#########################\n"
 272 
 273 #: camlibs/canon/library.c:96 camlibs/canon/library.c:1608
 274 msgid "Compatibility Mode"
 275 msgstr "Kompatibilitetstilstand"
 276 
 277 #: camlibs/canon/library.c:97
 278 msgid "Thumbnail"
 279 msgstr "Miniature"
 280 
 281 #: camlibs/canon/library.c:98
 282 msgid "Full Image"
 283 msgstr "Helt billede"
 284 
 285 #: camlibs/canon/library.c:122 camlibs/canon/library.c:265
 286 #: camlibs/ptp2/config.c:1999 camlibs/ptp2/config.c:2010
 287 #: camlibs/ptp2/config.c:3354 camlibs/ptp2/config.c:3382
 288 #: camlibs/ptp2/config.c:4418 camlibs/ptp2/config.c:4463
 289 #: camlibs/ptp2/config.c:4504 camlibs/ptp2/config.c:4557
 290 #: camlibs/ptp2/config.c:4754 camlibs/ptp2/config.c:4767
 291 #: camlibs/ptp2/config.c:4771 camlibs/ptp2/config.c:4807
 292 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7773
 293 #, c-format
 294 msgid "Bulb"
 295 msgstr "Bulb"
 296 
 297 #: camlibs/canon/library.c:215
 298 msgid "Auto focus: one-shot"
 299 msgstr "Auto-fokus: enkeltbillede"
 300 
 301 #: camlibs/canon/library.c:216
 302 msgid "Auto focus: AI servo"
 303 msgstr "Autofokus: AI servo"
 304 
 305 #: camlibs/canon/library.c:217
 306 msgid "Auto focus: AI focus"
 307 msgstr "Auto-fokus: AI fokus"
 308 
 309 #: camlibs/canon/library.c:218
 310 msgid "Manual focus"
 311 msgstr "Manuel fokusering"
 312 
 313 #: camlibs/canon/library.c:223
 314 msgid "Beep off"
 315 msgstr "Bippelyd fra"
 316 
 317 #: camlibs/canon/library.c:224
 318 msgid "Beep on"
 319 msgstr "Bippelyd til"
 320 
 321 #: camlibs/canon/library.c:229 camlibs/canon/library.c:280
 322 #: camlibs/ptp2/config.c:4174 camlibs/ptp2/config.c:6596
 323 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7383
 324 msgid "Flash off"
 325 msgstr "Blitz slukket"
 326 
 327 #: camlibs/canon/library.c:230
 328 msgid "Flash on"
 329 msgstr "Blitz til"
 330 
 331 #: camlibs/canon/library.c:231
 332 msgid "Flash auto"
 333 msgstr "Blitz auto"
 334 
 335 #: camlibs/canon/library.c:258
 336 msgid "AUTO"
 337 msgstr "AUTO"
 338 
 339 #: camlibs/canon/library.c:259 camlibs/ptp2/config.c:2006
 340 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7767
 341 msgid "P"
 342 msgstr "P"
 343 
 344 #: camlibs/canon/library.c:260 camlibs/ptp2/ptp.c:7768
 345 msgid "Tv"
 346 msgstr "Tv"
 347 
 348 #: camlibs/canon/library.c:261 camlibs/ptp2/ptp.c:7769
 349 msgid "Av"
 350 msgstr "Av"
 351 
 352 #: camlibs/canon/library.c:262 camlibs/ptp2/ptp.c:7770
 353 msgid "M"
 354 msgstr "M"
 355 
 356 #: camlibs/canon/library.c:263
 357 msgid "A-DEP"
 358 msgstr "A-DEP"
 359 
 360 #: camlibs/canon/library.c:264
 361 msgid "M-DEP"
 362 msgstr "M-DEP"
 363 
 364 #: camlibs/canon/library.c:266 camlibs/ptp2/config.c:5503
 365 msgid "Manual 2"
 366 msgstr "Manuel 2"
 367 
 368 #: camlibs/canon/library.c:267
 369 msgid "Far scene"
 370 msgstr "Langt-væk scene"
 371 
 372 #: camlibs/canon/library.c:268
 373 msgid "Fast shutter"
 374 msgstr "Hurtig lukker"
 375 
 376 #: camlibs/canon/library.c:269
 377 msgid "Slow shutter"
 378 msgstr "Langsom lukker"
 379 
 380 #: camlibs/canon/library.c:270
 381 msgid "Night scene"
 382 msgstr "Nat scene"
 383 
 384 #: camlibs/canon/library.c:271
 385 msgid "Gray scale"
 386 msgstr "Gråskala"
 387 
 388 #: camlibs/canon/library.c:272 camlibs/konica/qm150.c:1015
 389 #: camlibs/konica/qm150.c:1031 camlibs/ptp2/config.c:1545
 390 #: camlibs/ptp2/config.c:4199 camlibs/ptp2/config.c:5597
 391 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7783 camlibs/ptp2/ptp.c:7918 camlibs/ricoh/library.c:331
 392 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:487 camlibs/sierra/sierra.c:998
 393 #: camlibs/sierra/sierra.c:1007 camlibs/sierra/sierra.c:1317
 394 msgid "Sepia"
 395 msgstr "Sepia"
 396 
 397 #: camlibs/canon/library.c:273 camlibs/ptp2/config.c:2018
 398 #: camlibs/ptp2/config.c:2298 camlibs/ptp2/config.c:3647
 399 #: camlibs/ptp2/config.c:3649 camlibs/ptp2/config.c:3688
 400 #: camlibs/ptp2/config.c:3906 camlibs/ptp2/config.c:3925
 401 #: camlibs/ptp2/config.c:5358 camlibs/ptp2/ptp.c:7397 camlibs/ptp2/ptp.c:7598
 402 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7784 camlibs/st2205/library.c:515
 403 #: camlibs/st2205/library.c:528
 404 msgid "Portrait"
 405 msgstr "Portræt"
 406 
 407 #: camlibs/canon/library.c:274 camlibs/ptp2/config.c:2286
 408 #: camlibs/ptp2/config.c:4158 camlibs/sierra/nikon-desc.c:492
 409 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:780 camlibs/sierra/olympus-desc.c:796
 410 msgid "Spot"
 411 msgstr "Spot"
 412 
 413 #: camlibs/canon/library.c:275 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:243
 414 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:257 camlibs/konica/qm150.c:1036
 415 #: camlibs/ptp2/config.c:3651 camlibs/ptp2/config.c:3665
 416 #: camlibs/ptp2/config.c:3908 camlibs/ptp2/config.c:3927
 417 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7399 camlibs/ptp2/ptp.c:7786 camlibs/ricoh/library.c:502
 418 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:218 camlibs/sierra/nikon-desc.c:324
 419 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:642 camlibs/sierra/sierra.c:1118
 420 #: camlibs/sierra/sierra.c:1123 camlibs/sierra/sierra.c:1402
 421 #: camlibs/sierra/sierra.c:1604 camlibs/sierra/sierra.c:1607
 422 #: camlibs/sierra/sierra.c:1824
 423 msgid "Macro"
 424 msgstr "Makro"
 425 
 426 #: camlibs/canon/library.c:276
 427 msgid "BW"
 428 msgstr "S/H"
 429 
 430 #: camlibs/canon/library.c:277
 431 msgid "PanFocus"
 432 msgstr "Panoreringsfokusering"
 433 
 434 #: camlibs/canon/library.c:278 camlibs/ptp2/config.c:5354
 435 #: camlibs/ptp2/config.c:5594 camlibs/ptp2/ptp.c:7594 camlibs/ptp2/ptp.c:7915
 436 msgid "Vivid"
 437 msgstr "Intens"
 438 
 439 #: camlibs/canon/library.c:279 camlibs/ptp2/config.c:2300
 440 #: camlibs/ptp2/config.c:5595 camlibs/ptp2/ptp.c:7789 camlibs/ptp2/ptp.c:7916
 441 msgid "Neutral"
 442 msgstr "Neutral"
 443 
 444 #: camlibs/canon/library.c:281
 445 msgid "Long shutter"
 446 msgstr "Lang lukker"
 447 
 448 #: camlibs/canon/library.c:282
 449 msgid "Super macro"
 450 msgstr "Super macro"
 451 
 452 #: camlibs/canon/library.c:283
 453 msgid "Foliage"
 454 msgstr "Bladhang"
 455 
 456 #: camlibs/canon/library.c:284
 457 msgid "Indoor"
 458 msgstr "Indendørs"
 459 
 460 #: camlibs/canon/library.c:285
 461 msgid "Fireworks"
 462 msgstr "Fyrværkeri"
 463 
 464 #: camlibs/canon/library.c:286
 465 msgid "Beach"
 466 msgstr "Strand"
 467 
 468 #: camlibs/canon/library.c:287 camlibs/ptp2/config.c:1494
 469 msgid "Underwater"
 470 msgstr "Undervands"
 471 
 472 #: camlibs/canon/library.c:288
 473 msgid "Snow"
 474 msgstr "Sne"
 475 
 476 #: camlibs/canon/library.c:289
 477 msgid "Kids and pets"
 478 msgstr "Børn og kæledyr"
 479 
 480 #: camlibs/canon/library.c:290
 481 msgid "Night snapshot"
 482 msgstr "Nat snapshot"
 483 
 484 #: camlibs/canon/library.c:291
 485 msgid "Digital macro"
 486 msgstr "Digital macro"
 487 
 488 #: camlibs/canon/library.c:292
 489 msgid "MyColors"
 490 msgstr "Minefarver"
 491 
 492 #: camlibs/canon/library.c:293
 493 msgid "Photo in movie"
 494 msgstr "Foto i film"
 495 
 496 #: camlibs/canon/library.c:299 camlibs/ptp2/config.c:1505
 497 #: camlibs/ptp2/config.c:1514 camlibs/ptp2/config.c:2608
 498 #: camlibs/ptp2/config.c:6343 camlibs/ptp2/config.c:6354
 499 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7358
 500 msgid "RAW"
 501 msgstr "Rå"
 502 
 503 #: camlibs/canon/library.c:301
 504 msgid "RAW 2"
 505 msgstr "Rå 2"
 506 
 507 #: camlibs/canon/library.c:303 camlibs/ptp2/config.c:1518
 508 #: camlibs/ptp2/config.c:2617 camlibs/ptp2/config.c:2619
 509 msgid "Small Normal JPEG"
 510 msgstr "Lille Normal JPEG"
 511 
 512 #: camlibs/canon/library.c:305 camlibs/ptp2/config.c:2616
 513 #: camlibs/ptp2/config.c:2618
 514 msgid "Small Fine JPEG"
 515 msgstr "Lille Fin JPEG"
 516 
 517 #: camlibs/canon/library.c:307 camlibs/ptp2/config.c:1517
 518 #: camlibs/ptp2/config.c:2615
 519 msgid "Medium Normal JPEG"
 520 msgstr "Mellem Normal JPEG"
 521 
 522 #: camlibs/canon/library.c:309 camlibs/ptp2/config.c:2614
 523 msgid "Medium Fine JPEG"
 524 msgstr "Mellem Fin JPEG"
 525 
 526 #: camlibs/canon/library.c:311 camlibs/ptp2/config.c:1516
 527 #: camlibs/ptp2/config.c:2613
 528 msgid "Large Normal JPEG"
 529 msgstr "Stor Normal JPEG"
 530 
 531 #: camlibs/canon/library.c:313 camlibs/ptp2/config.c:1515
 532 #: camlibs/ptp2/config.c:2612
 533 msgid "Large Fine JPEG"
 534 msgstr "Stor Fin JPEG"
 535 
 536 #: camlibs/canon/library.c:315 camlibs/ptp2/config.c:2645
 537 #: camlibs/ptp2/config.c:2646
 538 msgid "RAW + Small Normal JPEG"
 539 msgstr "Rå + Lille Normal JPEG"
 540 
 541 #: camlibs/canon/library.c:317 camlibs/ptp2/config.c:2630
 542 #: camlibs/ptp2/config.c:2631
 543 msgid "RAW + Small Fine JPEG"
 544 msgstr "Rå + Lille Fin JPEG"
 545 
 546 #: camlibs/canon/library.c:319 camlibs/ptp2/config.c:2641
 547 msgid "RAW + Medium Normal JPEG"
 548 msgstr "Rå + Mellem Normal JPEG"
 549 
 550 #: camlibs/canon/library.c:321 camlibs/ptp2/config.c:2626
 551 msgid "RAW + Medium Fine JPEG"
 552 msgstr "Rå + Mellem Fin JPEG"
 553 
 554 #: camlibs/canon/library.c:323 camlibs/ptp2/config.c:2637
 555 msgid "RAW + Large Normal JPEG"
 556 msgstr "Rå + Stor Normal JPEG"
 557 
 558 #: camlibs/canon/library.c:325 camlibs/ptp2/config.c:2622
 559 msgid "RAW + Large Fine JPEG"
 560 msgstr "Rå + Stor Fin JPEG"
 561 
 562 #: camlibs/canon/library.c:367
 563 msgid ""
 564 "This is the driver for Canon PowerShot, Digital IXUS, IXY Digital,\n"
 565 " and EOS Digital cameras in their native (sometimes called \"normal\")\n"
 566 " mode. It also supports a small number of Canon digital camcorders\n"
 567 " with still image capability.\n"
 568 "It includes code for communicating over a serial port or USB connection,\n"
 569 " but not (yet) over IEEE 1394 (Firewire).\n"
 570 "It is designed to work with over 70 models as old as the PowerShot A5\n"
 571 " and Pro70 of 1998 and as new as the PowerShot A510 and EOS 350D of\n"
 572 " 2005.\n"
 573 "It has not been verified against the EOS 1D or EOS 1Ds.\n"
 574 "For the A50, using 115200 bps may effectively be slower than using 57600\n"
 575 "If you experience a lot of serial transmission errors, try to have your\n"
 576 " computer as idle as possible (i.e. no disk activity)\n"
 577 msgstr ""
 578 "Dette er driveren til Canon PowerShot, Digital IXUS, IXY Digital,\n"
 579 " og EOS Digital-kameraer i deres naturlige (af og til kaldet \"normal\")\n"
 580 " tilstand Den understøtter også et mindre antal af Canon digital "
 581 "videooptagere\n"
 582 " med mulighed for fastbilleder.\n"
 583 "Den inkluderer kode til kommunikation via en seriel port eller USB "
 584 "forbindelse,\n"
 585 " men ikke (endnu) via IEEE 1394 (Firewire).\n"
 586 "Den er designet til at virke med over 70 modeller, såvel ældre som PowerShot "
 587 "A5\n"
 588 " og Pro70 fra 1998, og så nye som PowerShot A510 og EOS 350D fra 2005.\n"
 589 "Den er ikke blevet testet med EOS 1D eller EOS 1Ds.\n"
 590 "Ved A50, kan brug af 115200 bps være langsommere end brug af 57000\n"
 591 "Hvis du oplever mange seriel-overførselsfejl, prøv at holde din computer\n"
 592 " så ledig som muligt (f.eks. ingen diskaktivitet)\n"
 593 
 594 #: camlibs/canon/library.c:489
 595 #, c-format
 596 msgid "Camera unavailable: %s"
 597 msgstr "Kamera ikke tilgængeligt: %s"
 598 
 599 #: camlibs/canon/library.c:509
 600 msgid "Switching Camera Off"
 601 msgstr "Slukker kameraet"
 602 
 603 #: camlibs/canon/library.c:579 camlibs/canon/library.c:613
 604 msgid "Error capturing image"
 605 msgstr "Fejl under eksponering af billede"
 606 
 607 #: camlibs/canon/library.c:669 camlibs/canon/library.c:1102
 608 #, c-format
 609 msgid "Could not get disk name: %s"
 610 msgstr "Kunne ikke finde disknavn: %s"
 611 
 612 #: camlibs/canon/library.c:670 camlibs/canon/library.c:1103
 613 msgid "No reason available"
 614 msgstr "Ingen begrundelse tilgængelig"
 615 
 616 #: camlibs/canon/library.c:677
 617 #, c-format
 618 msgid "Could not get disk info: %s"
 619 msgstr "Kunne ikke finde diskinformation: %s"
 620 
 621 #: camlibs/canon/library.c:746
 622 #, c-format
 623 msgid "Internal error #1 in get_file_func() (%s line %i)"
 624 msgstr "Intern fejl #1 i get_file_func() (%s linje %i)"
 625 
 626 #: camlibs/canon/library.c:769
 627 #, c-format
 628 msgid "No audio file could be found for %s"
 629 msgstr "Kunne ikke finde nogen lydfil til %s"
 630 
 631 #: camlibs/canon/library.c:1025
 632 #, c-format
 633 msgid ""
 634 " Drive %s\n"
 635 " %11s bytes total\n"
 636 " %11s bytes available"
 637 msgstr ""
 638 " Drev %s\n"
 639 " %11s byte total\n"
 640 " %11s byte til rådighed"
 641 
 642 #: camlibs/canon/library.c:1033 camlibs/canon/library.c:1039
 643 #: camlibs/canon/library.c:1940 camlibs/canon/library.c:1946
 644 msgid "AC adapter"
 645 msgstr "Strømforsyning"
 646 
 647 #: camlibs/canon/library.c:1033 camlibs/canon/library.c:1039
 648 #: camlibs/canon/library.c:1940 camlibs/canon/library.c:1946
 649 msgid "on battery"
 650 msgstr "på batteri"
 651 
 652 #: camlibs/canon/library.c:1035 camlibs/canon/library.c:1942
 653 msgid "power OK"
 654 msgstr "strøm O.k."
 655 
 656 #: camlibs/canon/library.c:1035 camlibs/canon/library.c:1942
 657 msgid "power bad"
 658 msgstr "mangler strøm"
 659 
 660 #: camlibs/canon/library.c:1043
 661 #, c-format
 662 msgid "not available: %s"
 663 msgstr "ikke tilgængelig: %s"
 664 
 665 #: camlibs/canon/library.c:1069
 666 #, c-format
 667 msgid "%s (host time %s%i seconds)"
 668 msgstr "%s (vært tid %s%i sekunder)"
 669 
 670 #: camlibs/canon/library.c:1079
 671 #, c-format
 672 msgid ""
 673 "\n"
 674 "Camera identification:\n"
 675 " Model: %s\n"
 676 " Owner: %s\n"
 677 "\n"
 678 "Power status: %s\n"
 679 "\n"
 680 "Flash disk information:\n"
 681 "%s\n"
 682 "\n"
 683 "Time: %s\n"
 684 msgstr ""
 685 "\n"
 686 "Kamera identifikation:\n"
 687 " Model: %s\n"
 688 " Ejer: %s\n"
 689 "\n"
 690 "Strøm status: %s\n"
 691 "\n"
 692 "Flashkort information:\n"
 693 "%s\n"
 694 "\n"
 695 "Tid: %s\n"
 696 
 697 #: camlibs/canon/library.c:1137
 698 msgid ""
 699 "Canon PowerShot series driver by\n"
 700 " Wolfgang G. Reissnegger,\n"
 701 " Werner Almesberger,\n"
 702 " Edouard Lafargue,\n"
 703 " Philippe Marzouk,\n"
 704 "A5 additions by Ole W. Saastad\n"
 705 "Additional enhancements by\n"
 706 " Holger Klemm\n"
 707 " Stephen H. Westin"
 708 msgstr ""
 709 "Canon PowerShot seriens driver ved\n"
 710 " Wolfgang G. Reissnegger,\n"
 711 " Werner Almesberger,\n"
 712 " Edouard Lafargue,\n"
 713 " Philippe Marzouk,\n"
 714 "A5 tilføjelser ved Ole W. Saastad\n"
 715 "Yderligere forbedringer ved\n"
 716 " Holger Klemm\n"
 717 " Stephen H. Westin"
 718 
 719 #: camlibs/canon/library.c:1181
 720 msgid "Error deleting file"
 721 msgstr "Fejl ved sletning af fil"
 722 
 723 #: camlibs/canon/library.c:1197
 724 msgid "Error deleting associated thumbnail file"
 725 msgstr "Fejl, tilknyttet miniaturefil slettet"
 726 
 727 #: camlibs/canon/library.c:1331 camlibs/canon/library.c:1464
 728 msgid ""
 729 "Speeds greater than 57600 are not supported for uploading to this camera"
 730 msgstr ""
 731 "Højere overførselshastighed end 57600 bps er ikke understøttet i dette kamera"
 732 
 733 #: camlibs/canon/library.c:1348 camlibs/canon/library.c:1482
 734 msgid "Could not get flash drive letter"
 735 msgstr "Kunne ikke hente ram-kort drevbogstav"
 736 
 737 #: camlibs/canon/library.c:1390 camlibs/canon/library.c:1505
 738 msgid ""
 739 "Could not upload, no free folder name available!\n"
 740 "999CANON folder name exists and has an AUT_9999.JPG picture in it."
 741 msgstr ""
 742 "Kunne ikke oplægge, intet frit mappenavn til rådighed!\n"
 743 "999CANON katalognavn eksisterer, og et AUT_9999.JPG billede findes."
 744 
 745 #: camlibs/canon/library.c:1412 camlibs/canon/library.c:1525
 746 msgid "Could not create \\DCIM directory."
 747 msgstr "Kunne ikke oprette \\DCIM katalog."
 748 
 749 #: camlibs/canon/library.c:1418 camlibs/canon/library.c:1531
 750 msgid "Could not create destination directory."
 751 msgstr "Kunne ikke oprette mål-katalog."
 752 
 753 #: camlibs/canon/library.c:1578 camlibs/ptp2/config.c:10270
 754 #: camlibs/ptp2/config.c:10678
 755 msgid "Camera and Driver Configuration"
 756 msgstr "Konfiguration af kamera og driver"
 757 
 758 #: camlibs/canon/library.c:1581 camlibs/ptp2/config.c:10191
 759 #: camlibs/ptp2/config.c:10192 camlibs/ptp2/config.c:10193
 760 #: camlibs/ptp2/config.c:10194 camlibs/ptp2/config.c:10195
 761 #: camlibs/ptp2/config.c:10196 camlibs/sierra/epson-desc.c:282
 762 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:695 camlibs/sierra/nikon-desc.c:706
 763 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:717 camlibs/sierra/olympus-desc.c:1024
 764 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:1123 camlibs/sierra/olympus-desc.c:1134
 765 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:1147 camlibs/sierra/sierra.c:1188
 766 #: camlibs/sierra/sierra.c:1664
 767 msgid "Camera Settings"
 768 msgstr "Kameraindstillinger"
 769 
 770 #: camlibs/canon/library.c:1585 camlibs/canon/library.c:1988
 771 #: camlibs/ptp2/config.c:9729 camlibs/ptp2/config.c:9730
 772 msgid "Owner Name"
 773 msgstr "Ejers navn"
 774 
 775 #: camlibs/canon/library.c:1591 camlibs/canon/library.c:2002
 776 msgid "Capture Size Class"
 777 msgstr "Optagelsens størrelseklasse"
 778 
 779 #: camlibs/canon/library.c:1630 camlibs/canon/library.c:2029
 780 #: camlibs/ptp2/config.c:9784 camlibs/ptp2/config.c:9785
 781 #: camlibs/ptp2/config.c:9786 camlibs/ptp2/config.c:9788
 782 #: camlibs/ptp2/config.c:9789 camlibs/ptp2/config.c:9791
 783 #: camlibs/ptp2/config.c:9792 camlibs/ptp2/config.c:9793
 784 #: camlibs/ptp2/config.c:9794 camlibs/ptp2/config.c:9795
 785 #: camlibs/ptp2/config.c:10044 camlibs/ptp2/config.c:10048
 786 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5826 camlibs/sierra/olympus-desc.c:888
 787 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:906
 788 msgid "ISO Speed"
 789 msgstr "ISO hastighed"
 790 
 791 #: camlibs/canon/library.c:1649 camlibs/canon/library.c:1650
 792 #: camlibs/canon/library.c:1676 camlibs/canon/library.c:1677
 793 #: camlibs/canon/library.c:1703 camlibs/canon/library.c:1704
 794 #: camlibs/canon/library.c:1743 camlibs/canon/library.c:1744
 795 #: camlibs/canon/library.c:1770 camlibs/canon/library.c:1771
 796 #: camlibs/canon/library.c:1801 camlibs/canon/library.c:1802
 797 #: camlibs/canon/library.c:1829 camlibs/canon/library.c:1830
 798 #: camlibs/canon/library.c:1857 camlibs/canon/library.c:1858
 799 #: camlibs/canon/library.c:1885 camlibs/canon/library.c:1886
 800 #: camlibs/ptp2/config.c:5389 camlibs/ptp2/config.c:5906
 801 #: camlibs/ptp2/config.c:6697 camlibs/ptp2/library.c:7529
 802 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7544 camlibs/ptp2/ptp.c:7724 camlibs/ptp2/ptp.c:7814
 803 #, c-format
 804 msgid "Unknown"
 805 msgstr "Ukendt"
 806 
 807 #: camlibs/canon/library.c:1657 camlibs/canon/library.c:2059
 808 msgid "Shooting mode"
 809 msgstr "Optagetilstand"
 810 
 811 #: camlibs/canon/library.c:1684 camlibs/canon/library.c:2089
 812 #: camlibs/ptp2/config.c:9925 camlibs/ptp2/config.c:9926
 813 #: camlibs/ptp2/config.c:9927 camlibs/ptp2/config.c:9928
 814 #: camlibs/ptp2/config.c:9933 camlibs/ptp2/config.c:9934
 815 #: camlibs/ptp2/config.c:9935 camlibs/ptp2/config.c:9936
 816 #: camlibs/ptp2/config.c:9937 camlibs/ptp2/config.c:9938
 817 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5828 camlibs/ptp2/ptp.c:6852
 818 msgid "Shutter Speed"
 819 msgstr "Lukkerhastighed"
 820 
 821 #: camlibs/canon/library.c:1714 camlibs/canon/library.c:2269
 822 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:236 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:398
 823 #: camlibs/konica/qm150.c:1050 camlibs/ptp2/config.c:9833
 824 #: camlibs/ptp2/config.c:9834 camlibs/ptp2/config.c:9835
 825 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5813 camlibs/ptp2/ptp.c:5839 camlibs/ptp2/ptp.c:7089
 826 #: camlibs/ricoh/library.c:503 camlibs/sierra/sierra.c:1163
 827 #: camlibs/sierra/sierra.c:1432
 828 msgid "Zoom"
 829 msgstr "Zoom"
 830 
 831 #: camlibs/canon/library.c:1724 camlibs/canon/library.c:2118
 832 #: camlibs/canon/library.c:2287 camlibs/ptp2/config.c:9912
 833 #: camlibs/ptp2/config.c:9913 camlibs/ptp2/config.c:9914
 834 #: camlibs/ptp2/config.c:9917 camlibs/ptp2/config.c:9918
 835 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5827 camlibs/ptp2/ptp.c:6603 camlibs/ptp2/ptp.c:6605
 836 #: camlibs/ptp2/ptp.c:6851 camlibs/ptp2/ptp.c:7078 camlibs/sierra/sierra.c:965
 837 #: camlibs/sierra/sierra.c:1288 camlibs/sierra/sierra.c:1515
 838 #: camlibs/sierra/sierra.c:1756
 839 msgid "Aperture"
 840 msgstr "Blændeåbning"
 841 
 842 #: camlibs/canon/library.c:1750 camlibs/canon/library.c:2146
 843 #: camlibs/ptp2/config.c:9841 camlibs/ptp2/config.c:9842
 844 #: camlibs/ptp2/config.c:9843 camlibs/ptp2/config.c:9844
 845 #: camlibs/ptp2/config.c:9845 camlibs/ptp2/config.c:9846
 846 #: camlibs/ptp2/config.c:9847 camlibs/ptp2/config.c:9848
 847 #: camlibs/ptp2/config.c:9851 camlibs/ptp2/ptp.c:5829 camlibs/ptp2/ptp.c:6236
 848 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:459 camlibs/sierra/nikon-desc.c:482
 849 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:771
 850 msgid "Exposure Compensation"
 851 msgstr "Eksponeringskompensation"
 852 
 853 #: camlibs/canon/library.c:1777 camlibs/canon/library.c:2177
 854 #: camlibs/ptp2/config.c:9770 camlibs/ptp2/config.c:9771
 855 #: camlibs/ptp2/config.c:9772 camlibs/ptp2/config.c:9775
 856 #: camlibs/ptp2/config.c:9776
 857 msgid "Image Format"
 858 msgstr "Billedformat"
 859 
 860 #: camlibs/canon/library.c:1809 camlibs/canon/library.c:2206
 861 #: camlibs/ptp2/config.c:9882 camlibs/ptp2/config.c:9883
 862 #: camlibs/ptp2/config.c:9884 camlibs/ptp2/config.c:9887
 863 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5742 camlibs/sierra/nikon-desc.c:331
 864 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:649
 865 msgid "Focus Mode"
 866 msgstr "Fokuseringstilstand"
 867 
 868 #: camlibs/canon/library.c:1837 camlibs/canon/library.c:2317
 869 #: camlibs/ptp2/config.c:9854 camlibs/ptp2/config.c:9855
 870 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5744 camlibs/ptp2/ptp.c:5808 camlibs/ptp2/ptp.c:6294
 871 #: camlibs/ptp2/ptp.c:6504 camlibs/sierra/sierra.c:1025
 872 #: camlibs/sierra/sierra.c:1330 camlibs/sierra/sierra.c:1549
 873 #: camlibs/sierra/sierra.c:1781
 874 msgid "Flash Mode"
 875 msgstr "Blitz-tilstand"
 876 
 877 #: camlibs/canon/library.c:1865 camlibs/canon/library.c:2236
 878 #: camlibs/konica/library.c:668 camlibs/konica/library.c:884
 879 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5809
 880 msgid "Beep"
 881 msgstr "Bippe"
 882 
 883 #: camlibs/canon/library.c:1896 camlibs/ptp2/config.c:10189
 884 msgid "Camera Actions"
 885 msgstr "Kamerahandlinger"
 886 
 887 #: camlibs/canon/library.c:1900 camlibs/canon/library.c:2347
 888 #: camlibs/ptp2/config.c:9616 camlibs/ptp2/config.c:9617
 889 msgid "Synchronize camera date and time with PC"
 890 msgstr "Synkroniser kameraets dato og tid med PC"
 891 
 892 #: camlibs/canon/library.c:1907 camlibs/ptp2/config.c:10198
 893 msgid "Camera Status Information"
 894 msgstr "Kamera status information"
 895 
 896 #: camlibs/canon/library.c:1911 camlibs/ptp2/config.c:9661
 897 #: camlibs/ptp2/config.c:9665 camlibs/ptp2/config.c:9666
 898 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5847
 899 msgid "Camera Model"
 900 msgstr "Kameramodel"
 901 
 902 #: camlibs/canon/library.c:1916 camlibs/konica/library.c:654
 903 #: camlibs/konica/library.c:866 camlibs/konica/qm150.c:775
 904 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1010 camlibs/polaroid/pdc700.c:1023
 905 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1095
 906 msgid "Date and Time"
 907 msgstr "Dato og tid"
 908 
 909 #: camlibs/canon/library.c:1924
 910 msgid "Error"
 911 msgstr "Fejl"
 912 
 913 #: camlibs/canon/library.c:1928 camlibs/ptp2/config.c:9667
 914 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5846
 915 msgid "Firmware Version"
 916 msgstr "Firmware version"
 917 
 918 #: camlibs/canon/library.c:1948
 919 msgid "Power"
 920 msgstr "Strøm"
 921 
 922 #: camlibs/canon/library.c:1956
 923 msgid "Driver"
 924 msgstr "Driver"
 925 
 926 #: camlibs/canon/library.c:1960 camlibs/canon/library.c:2362
 927 msgid "List all files"
 928 msgstr "Vis alle filer"
 929 
 930 #: camlibs/canon/library.c:1966 camlibs/canon/library.c:2376
 931 msgid "Keep filename on upload"
 932 msgstr "Behold filnavn ved oplægning"
 933 
 934 #: camlibs/canon/library.c:1993 camlibs/canon/library.c:2034
 935 #: camlibs/canon/library.c:2064 camlibs/canon/library.c:2094
 936 #: camlibs/canon/library.c:2123 camlibs/canon/library.c:2153
 937 #: camlibs/canon/library.c:2182 camlibs/canon/library.c:2211
 938 #: camlibs/canon/library.c:2241 camlibs/canon/library.c:2276
 939 #: camlibs/canon/library.c:2292 camlibs/canon/library.c:2322
 940 #: camlibs/canon/library.c:2352
 941 msgid "Camera unavailable"
 942 msgstr "Kamera ikke tilgængeligt"
 943 
 944 #: camlibs/canon/library.c:1996
 945 msgid "Owner name changed"
 946 msgstr "Ejernavn ændret"
 947 
 948 #: camlibs/canon/library.c:1998
 949 msgid "could not change owner name"
 950 msgstr "kunne ikke ændre ejernavn"
 951 
 952 #: camlibs/canon/library.c:2011
 953 msgid "Capture size class changed"
 954 msgstr "Klasse for optagelsesstørrelse ændret"
 955 
 956 #: camlibs/canon/library.c:2018
 957 msgid "Invalid capture size class setting"
 958 msgstr "Ugyldig indstilling for klasse for optagelsesstørrelse"
 959 
 960 #: camlibs/canon/library.c:2048
 961 msgid "Invalid ISO speed setting"
 962 msgstr "Ugyldig ISO hastighedsindstilling"
 963 
 964 #: camlibs/canon/library.c:2051
 965 msgid "ISO speed changed"
 966 msgstr "ISO hastighed ændret"
 967 
 968 #: camlibs/canon/library.c:2053
 969 msgid "Could not change ISO speed"
 970 msgstr "Kunne ikke ændre ISO hastighed"
 971 
 972 #: camlibs/canon/library.c:2078
 973 msgid "Invalid shooting mode setting"
 974 msgstr "Ugyldig optage-tilstand indstilling"
 975 
 976 #: camlibs/canon/library.c:2081
 977 msgid "Shooting mode changed"
 978 msgstr "Optage-tilstand ændret"
 979 
 980 #: camlibs/canon/library.c:2083
 981 msgid "Could not change shooting mode"
 982 msgstr "Kunne ikke ændre optage-tilstand"
 983 
 984 #: camlibs/canon/library.c:2108
 985 msgid "Invalid shutter speed setting"
 986 msgstr "Ugyldig indstilling af lukkerhastighed"
 987 
 988 #: camlibs/canon/library.c:2111
 989 msgid "Shutter speed changed"
 990 msgstr "Lukkerhastighed ændret"
 991 
 992 #: camlibs/canon/library.c:2113
 993 msgid "Could not change shutter speed"
 994 msgstr "Kunne ikke ændre lukkerhastighed"
 995 
 996 #: camlibs/canon/library.c:2137 camlibs/canon/library.c:2306
 997 msgid "Invalid aperture setting"
 998 msgstr "Ugyldig blændeåbningsindstilling"
 999 
 1000 #: camlibs/canon/library.c:2140 camlibs/canon/library.c:2309
 1001 msgid "Aperture changed"
 1002 msgstr "Blændeåbning ændret"
 1003 
 1004 #: camlibs/canon/library.c:2142 camlibs/canon/library.c:2311
 1005 msgid "Could not change aperture"
 1006 msgstr "Kunne ikke ændre blændeåbning"
 1007 
 1008 #: camlibs/canon/library.c:2167
 1009 msgid "Invalid exposure compensation setting"
 1010 msgstr "Ugyldig eksponerings-kompensations-indstilling"
 1011 
 1012 #: camlibs/canon/library.c:2170
 1013 msgid "Exposure compensation changed"
 1014 msgstr "Eksponeringskompensation ændret"
 1015 
 1016 #: camlibs/canon/library.c:2172
 1017 msgid "Could not change exposure compensation"
 1018 msgstr "Kunne ikke ændre eksponerings-kompensation"
 1019 
 1020 #: camlibs/canon/library.c:2195
 1021 msgid "Invalid image format setting"
 1022 msgstr "Ugyldig billedformat indstilling"
 1023 
 1024 #: camlibs/canon/library.c:2199
 1025 msgid "Image format changed"
 1026 msgstr "Billedformat ændret"
 1027 
 1028 #: camlibs/canon/library.c:2201
 1029 msgid "Could not change image format"
 1030 msgstr "Kunne ikke ændre billedformat"
 1031 
 1032 #: camlibs/canon/library.c:2225
 1033 msgid "Invalid focus mode setting"
 1034 msgstr "Ugyldig indstilling af fokuseringstilstand"
 1035 
 1036 #: camlibs/canon/library.c:2228
 1037 msgid "Focus mode changed"
 1038 msgstr "Fokuseringstilstand ændret"
 1039 
 1040 #: camlibs/canon/library.c:2230
 1041 msgid "Could not change focus mode"
 1042 msgstr "Kunne ikke ændre fokuseringstilstand"
 1043 
 1044 #: camlibs/canon/library.c:2255
 1045 msgid "Invalid beep mode setting"
 1046 msgstr "Ugyldig bippe-tilstand indstilling"
 1047 
 1048 #: camlibs/canon/library.c:2258
 1049 msgid "Beep mode changed"
 1050 msgstr "Bippe-tilstand ændret"
 1051 
 1052 #: camlibs/canon/library.c:2260
 1053 msgid "Could not change beep mode"
 1054 msgstr "Kunne ikke ændre bippe-tilstand"
 1055 
 1056 #: camlibs/canon/library.c:2279
 1057 msgid "Zoom level changed"
 1058 msgstr "Zoom-niveau ændret"
 1059 
 1060 #: camlibs/canon/library.c:2281
 1061 msgid "Could not change zoom level"
 1062 msgstr "Kunne ikke ændre zoom-niveau"
 1063 
 1064 #: camlibs/canon/library.c:2336
 1065 msgid "Invalid flash mode setting"
 1066 msgstr "Ugyldig blitz-tilstand indstilling"
 1067 
 1068 #: camlibs/canon/library.c:2339
 1069 msgid "Flash mode changed"
 1070 msgstr "Blitz-tilstand ændret"
 1071 
 1072 #: camlibs/canon/library.c:2341
 1073 msgid "Could not change flash mode"
 1074 msgstr "Kunne ikke ændre blitz-tilstand"
 1075 
 1076 #: camlibs/canon/library.c:2355
 1077 msgid "time set"
 1078 msgstr "indstil tid"
 1079 
 1080 #: camlibs/canon/library.c:2357
 1081 msgid "could not set time"
 1082 msgstr "kunne ikke indstille tid"
 1083 
 1084 #: camlibs/canon/library.c:2590
 1085 #, c-format
 1086 msgid "Unsupported port type %i = 0x%x given. Initialization impossible."
 1087 msgstr "Ikke understøttet port type anført %i = 0x%x. Initialisering umulig."
 1088 
 1089 #: camlibs/canon/serial.c:705 camlibs/canon/serial.c:768
 1090 msgid "Battery exhausted, camera off."
 1091 msgstr "Batteri tømt, kamera slukket."
 1092 
 1093 #: camlibs/canon/serial.c:708
 1094 msgid "ERROR: unexpected message"
 1095 msgstr "FEJL: uventet meddelelse"
 1096 
 1097 #: camlibs/canon/serial.c:718
 1098 msgid "ERROR: message overrun"
 1099 msgstr "FEJL: beskedoverløb"
 1100 
 1101 #: camlibs/canon/serial.c:745
 1102 msgid "ERROR: out of sequence."
 1103 msgstr "FEJL: ude af rækkefølge."
 1104 
 1105 #: camlibs/canon/serial.c:750
 1106 msgid "ERROR: unexpected packet type."
 1107 msgstr "FEJL: uventet pakketype."
 1108 
 1109 #: camlibs/canon/serial.c:760
 1110 msgid "ERROR: message format error."
 1111 msgstr "FEJL: beskedformatfejl."
 1112 
 1113 #: camlibs/canon/serial.c:772
 1114 msgid "ERROR: unexpected message2."
 1115 msgstr "FEJL: uventet besked 2."
 1116 
 1117 #: camlibs/canon/serial.c:982
 1118 msgid "Uploading file..."
 1119 msgstr "Oplægger fil ..."
 1120 
 1121 #: camlibs/canon/serial.c:1053 camlibs/digita/digita.c:261
 1122 #: camlibs/directory/directory.c:573
 1123 msgid "Getting file..."
 1124 msgstr "Henter fil ..."
 1125 
 1126 #: camlibs/canon/serial.c:1123
 1127 msgid ""
 1128 "canon_serial_get_dirents: canon_serial_dialogue failed to fetch directory "
 1129 "entries"
 1130 msgstr ""
 1131 "canon_serial_get_dirents: canon_serial_dialogue fejlede ved hentning af "
 1132 "katalogindgange"
 1133 
 1134 #: camlibs/canon/serial.c:1131
 1135 #, c-format
 1136 msgid ""
 1137 "canon_serial_get_dirents: Initial dirent packet too short (only %i bytes)"
 1138 msgstr ""
 1139 "canon_serial_get_dirents: Begyndelseskatalogindgang for kort (kun %i byte)"
 1140 
 1141 #: camlibs/canon/serial.c:1149
 1142 #, c-format
 1143 msgid "canon_serial_get_dirents: Could not allocate %i bytes of memory"
 1144 msgstr "canon_serial_get_dirents: Kunne ikke allokere %i byte af hukommelsen"
 1145 
 1146 #: camlibs/canon/serial.c:1169
 1147 msgid "canon_serial_get_dirents: Failed to read another directory entry"
 1148 msgstr "canon_serial_get_dirents: Kunne ikke læse flere katalogindgange"
 1149 
 1150 #: camlibs/canon/serial.c:1185
 1151 msgid "canon_serial_get_dirents: Truncated directory entry received"
 1152 msgstr "canon_serial_get_dirents: Modtog afkortet katalogindgang"
 1153 
 1154 #: camlibs/canon/serial.c:1213
 1155 msgid "canon_serial_get_dirents: Too many dirents, we must be looping."
 1156 msgstr ""
 1157 "canon_serial_get_dirents: For mange katalogindgange, det må køre i sløjfe."
 1158 
 1159 #: camlibs/canon/serial.c:1223
 1160 #, c-format
 1161 msgid "canon_serial_get_dirents: Could not resize dirent buffer to %i bytes"
 1162 msgstr ""
 1163 "canon_serial_get_dirents: Kunne ikke genskabe katalogindgangsstørrelse til "
 1164 "%i byte"
 1165 
 1166 #: camlibs/canon/serial.c:1292
 1167 msgid "Error changing speed."
 1168 msgstr "Fejl under ændring af hastighed."
 1169 
 1170 #: camlibs/canon/serial.c:1301
 1171 msgid "Resetting protocol..."
 1172 msgstr "Nulstiller protokol ..."
 1173 
 1174 #: camlibs/canon/serial.c:1310
 1175 msgid "Camera OK."
 1176 msgstr "Kamera O.k."
 1177 
 1178 #: camlibs/canon/serial.c:1323
 1179 msgid "Looking for camera ..."
 1180 msgstr "Søger efter kamera ..."
 1181 
 1182 #: camlibs/canon/serial.c:1333
 1183 msgid "Trying to contact camera..."
 1184 msgstr "Prøver at kontakte kameraet ..."
 1185 
 1186 #: camlibs/canon/serial.c:1337
 1187 msgid "Communication error 1"
 1188 msgstr "Kommunikationsfejl 1"
 1189 
 1190 #: camlibs/canon/serial.c:1347 camlibs/canon/serial.c:1351
 1191 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:997
 1192 msgid "No response from camera"
 1193 msgstr "Intet svar fra kamera"
 1194 
 1195 #: camlibs/canon/serial.c:1355
 1196 msgid "Unrecognized response"
 1197 msgstr "Svar ikke genkendt"
 1198 
 1199 #: camlibs/canon/serial.c:1375
 1200 #, c-format
 1201 msgid "Detected a \"%s\" aka \"%s\""
 1202 msgstr "Fandt et \"%s\" også kendt som \"%s\""
 1203 
 1204 #: camlibs/canon/serial.c:1383
 1205 #, c-format
 1206 msgid "Unknown model \"%s\""
 1207 msgstr "Ukendt model \"%s\""
 1208 
 1209 #: camlibs/canon/serial.c:1404
 1210 msgid "Bad EOT"
 1211 msgstr "Forkert EOT"
 1212 
 1213 #: camlibs/canon/serial.c:1410
 1214 msgid "Communication error 2"
 1215 msgstr "Kommunikationsfejl 2"
 1216 
 1217 #: camlibs/canon/serial.c:1433
 1218 msgid "Communication error 3"
 1219 msgstr "Kommunikationsfejl 3"
 1220 
 1221 #: camlibs/canon/serial.c:1437
 1222 msgid "Changing speed... wait..."
 1223 msgstr "Ændrer hastighed ... vent ..."
 1224 
 1225 #: camlibs/canon/serial.c:1442
 1226 msgid "Error changing speed"
 1227 msgstr "Fejl under ændring af hastighed"
 1228 
 1229 #: camlibs/canon/serial.c:1453
 1230 msgid "Error waiting for ACK during initialization, retrying"
 1231 msgstr "Fejl under venten på ACK under initialisering, prøver igen"
 1232 
 1233 #: camlibs/canon/serial.c:1459
 1234 msgid "Error waiting ACK during initialization"
 1235 msgstr "Fejl under venten på ACK under initialisering"
 1236 
 1237 #: camlibs/canon/serial.c:1463
 1238 msgid "Connected to camera"
 1239 msgstr "Forbundet til kamera"
 1240 
 1241 #: camlibs/canon/serial.c:1501
 1242 msgid "ERROR: a fatal error condition was detected, can't continue "
 1243 msgstr "FEJL: fatal fejltilstand opdaget, kan ikke fortsætte "
 1244 
 1245 #: camlibs/canon/serial.c:1517
 1246 #, c-format
 1247 msgid "ERROR: %d is too big"
 1248 msgstr "FEJL: %d er for stor"
 1249 
 1250 #: camlibs/canon/serial.c:1527
 1251 msgid "Getting thumbnail..."
 1252 msgstr "Henter miniaturebillede ..."
 1253 
 1254 #: camlibs/canon/usb.c:220
 1255 msgid "NOT RECOGNIZED"
 1256 msgstr "IKKE GENKENDT"
 1257 
 1258 #: camlibs/canon/usb.c:235
 1259 msgid "Could not establish initial contact with camera"
 1260 msgstr "Kunne ikke etablere første kontakt med kameraet"
 1261 
 1262 #: camlibs/canon/usb.c:243
 1263 msgid "Camera was already active"
 1264 msgstr "Kameraet var allerede aktivt"
 1265 
 1266 #: camlibs/canon/usb.c:246
 1267 msgid "Camera was woken up"
 1268 msgstr "Kameraet blev vækket"
 1269 
 1270 #: camlibs/canon/usb.c:251
 1271 #, c-format
 1272 msgid "Initial camera response '%c' unrecognized"
 1273 msgstr "Initieringssvar '%c' fra kamera blev ikke genkendt"
 1274 
 1275 #: camlibs/canon/usb.c:263
 1276 #, c-format
 1277 msgid ""
 1278 "Step #2 of initialization failed: (\"%s\" on read of %i). Camera not "
 1279 "operational"
 1280 msgstr ""
 1281 "Trin #2 i initialiseringen fejlede: (\"%s\" ved læsning af %i). Kameraet er "
 1282 "ikke driftsklart"
 1283 
 1284 #: camlibs/canon/usb.c:268
 1285 #, c-format
 1286 msgid ""
 1287 "Step #2 of initialization failed! (returned %i bytes, expected %i). Camera "
 1288 "not operational"
 1289 msgstr ""
 1290 "Trin #2 i initialiseringen fejlede! (returnerede %i byte, forventede %i). "
 1291 "Kameraet er ikke driftsklart"
 1292 
 1293 #: camlibs/canon/usb.c:287
 1294 #, c-format
 1295 msgid ""
 1296 "Step #3 of initialization failed: \"%s\" on read of %i. Camera not "
 1297 "operational"
 1298 msgstr ""
 1299 "Trin #3 i initialiseringen fejlede: \"%s\" ved læsning af %i. Kameraet er "
 1300 "ikke driftsklart"
 1301 
 1302 #: camlibs/canon/usb.c:294 camlibs/canon/usb.c:321
 1303 #, c-format
 1304 msgid ""
 1305 "Step #3 of initialization failed! (returned %i, expected %i). Camera not "
 1306 "operational"
 1307 msgstr ""
 1308 "Trin #3 i initialiseringen fejlede: (returnerede %i byte, forventede %i). "
 1309 "Kameraet er ikke driftsklart"
 1310 
 1311 #: camlibs/canon/usb.c:314
 1312 #, c-format
 1313 msgid ""
 1314 "Step #3 of initialization failed: \"%s\" on write of %i. Camera not "
 1315 "operational"
 1316 msgstr ""
 1317 "Trin #3 i initialiseringen fejlede: \"%s\" ved læsning af %i. Kameraet er "
 1318 "ikke driftsklart"
 1319 
 1320 #: camlibs/canon/usb.c:352 camlibs/canon/usb.c:393
 1321 #, c-format
 1322 msgid "Step #4 failed: \"%s\" on read of %i. Camera not operational"
 1323 msgstr "Trin 4 fejlede: \"%s\" ved læsning af %i Kameraet er ikke driftsklart"
 1324 
 1325 #: camlibs/canon/usb.c:359 camlibs/canon/usb.c:400
 1326 #, c-format
 1327 msgid "Step #4 failed (returned %i, expected %i). Camera not operational"
 1328 msgstr ""
 1329 "Trin #4 fejlede (returnerede %i, forventede %i). Kameraet er ikke driftsklart"
 1330 
 1331 #: camlibs/canon/usb.c:512
 1332 #, c-format
 1333 msgid "Camera not ready, multiple 'Identify camera' requests failed: %s"
 1334 msgstr "Kameraet er ikke klart, flere 'Identificering af kamera' fejlede: %s"
 1335 
 1336 #: camlibs/canon/usb.c:550 camlibs/canon/usb.c:566
 1337 #, c-format
 1338 msgid "Camera not ready, get_battery failed: %s"
 1339 msgstr "Kameraet er ikke klart, get_battery fejlede: %s"
 1340 
 1341 #: camlibs/canon/usb.c:631
 1342 #, c-format
 1343 msgid ""
 1344 "canon_usb_lock_keys: Unexpected length returned from \"lock keys\" function "
 1345 "(%i bytes, expected %i)"
 1346 msgstr ""
 1347 "canon_usb_lock_keys: Modtog uventet længde fra \"lock keys\" funktionen (%i "
 1348 "byte, forventet %i)"
 1349 
 1350 #: camlibs/canon/usb.c:653 camlibs/canon/usb.c:679 camlibs/canon/usb.c:719
 1351 #, c-format
 1352 msgid "canon_usb_lock_keys: Unexpected length returned (%i bytes, expected %i)"
 1353 msgstr "canon_usb_lock_keys: Modtog uventet længde (%i byte, forventet %i)"
 1354 
 1355 #: camlibs/canon/usb.c:762 camlibs/canon/usb.c:778
 1356 #, c-format
 1357 msgid ""
 1358 "canon_usb_unlock_keys: Unexpected length returned (%i bytes, expected %i)"
 1359 msgstr "canon_usb_unlock_keys: Modtog uventet længde (%i byte, forventet %i)"
 1360 
 1361 #: camlibs/canon/usb.c:834 camlibs/canon/usb.c:853
 1362 #, c-format
 1363 msgid ""
 1364 "canon_usb_get_body_id: Unexpected data length returned (%i bytes, expected "
 1365 "%i)"
 1366 msgstr ""
 1367 "canon_usb_get_body_id: Modtog uventet datalængde (%i byte, forventet %i)"
 1368 
 1369 #: camlibs/canon/usb.c:1717
 1370 msgid "Receiving data..."
 1371 msgstr "Modtager data ..."
 1372 
 1373 #: camlibs/canon/usb.c:2101 camlibs/canon/usb.c:2247
 1374 #, c-format
 1375 msgid "Out of memory: %d bytes needed."
 1376 msgstr "Løb tør for hukommelse: %d byte nødvendigt."
 1377 
 1378 #: camlibs/canon/usb.c:2165
 1379 msgid "canon_usb_set_file_attributes: canon_usb_dialogue failed"
 1380 msgstr "canon_usb_set_file_attributes: canon_usb_dialogue fejlede"
 1381 
 1382 #: camlibs/canon/usb.c:2172
 1383 #, c-format
 1384 msgid ""
 1385 "Warning in canon_usb_set_file_attributes: canon_usb_dialogue returned error "
 1386 "status 0x%08x from camera"
 1387 msgstr ""
 1388 "Advarsel i canon_usb_set_file_attributes: canon_usb_dialogue returnerede "
 1389 "fejlstatus 0x%08x fra kameraet"
 1390 
 1391 #: camlibs/canon/usb.c:2262
 1392 #, c-format
 1393 msgid "Couldn't read from file \"%s\""
 1394 msgstr "Kunne ikke læse fra fil\"%s\""
 1395 
 1396 #: camlibs/canon/usb.c:2272
 1397 #, c-format
 1398 msgid "Out of memory: %ld bytes needed."
 1399 msgstr "Ikke mere hukommelse: %ld byte nødvendigt."
 1400 
 1401 #: camlibs/canon/usb.c:2305 camlibs/canon/usb.c:2316 camlibs/canon/usb.c:2352
 1402 #: camlibs/canon/usb.c:2366 camlibs/canon/usb.c:2380
 1403 msgid "File upload failed."
 1404 msgstr "Filoplægning mislykkedes."
 1405 
 1406 #: camlibs/canon/usb.c:2406
 1407 msgid ""
 1408 "File was too big. You may have to turn your camera off and back on before "
 1409 "uploading more files."
 1410 msgstr ""
 1411 "Filen var for stor. Du er nok nødt til at slukke og tænde for dit kamera, "
 1412 "før du kan oplægge flere filer til det."
 1413 
 1414 #: camlibs/canon/usb.c:2453
 1415 #, c-format
 1416 msgid ""
 1417 "canon_usb_get_dirents: Couldn't fit payload into buffer, '%.96s' (truncated) "
 1418 "too long."
 1419 msgstr ""
 1420 "canon_usb_get_dirents: Kunne ikke passe pakkeindholdet ind i buffer, "
 1421 "'%.96s' (afkortet) for lang."
 1422 
 1423 #: camlibs/canon/usb.c:2470
 1424 #, c-format
 1425 msgid ""
 1426 "canon_usb_get_dirents: canon_usb_long_dialogue failed to fetch direntries, "
 1427 "returned %i"
 1428 msgstr ""
 1429 "canon_usb_get_dirents: canon_usb_long_dialogue fejlede under hentning af "
 1430 "katalogindgange, returnerede %i"
 1431 
 1432 #: camlibs/canon/usb.c:2524
 1433 #, c-format
 1434 msgid ""
 1435 "canon_usb_list_all_dirs: Couldn't fit payload into buffer, "
 1436 "'%.96s' (truncated) too long."
 1437 msgstr ""
 1438 "canon_usb_list_all_dirs: Kunne ikke passe pakkeindholdet ind i buffer, "
 1439 "'%.96s' (afkortet) for lang."
 1440 
 1441 #: camlibs/canon/usb.c:2543
 1442 #, c-format
 1443 msgid ""
 1444 "canon_usb_list_all_dirs: canon_usb_long_dialogue failed to fetch direntries, "
 1445 "returned %i"
 1446 msgstr ""
 1447 "canon_usb_list_all_dirs: canon_usb_long_dialogue fejlede under hentning af "
 1448 "katalogindgange, returnerede %i"
 1449 
 1450 #: camlibs/canon/usb.c:2620
 1451 #, c-format
 1452 msgid "Detected a '%s'."
 1453 msgstr "Fandt et '%s'."
 1454 
 1455 #: camlibs/canon/usb.c:2626
 1456 #, c-format
 1457 msgid "Name \"%s\" from camera does not match any known camera"
 1458 msgstr "Navnet \"%s\" fra kameraet, passer ikke med noget kendt kamera"
 1459 
 1460 #: camlibs/casio/casio-qv.c:151
 1461 #, c-format
 1462 msgid "Image type %d not supported"
 1463 msgstr "Billedtype %d er ikke understøttet"
 1464 
 1465 #: camlibs/casio/casio-qv.c:174 camlibs/konica/qm150.c:451
 1466 #, c-format
 1467 msgid "Image %s is delete protected."
 1468 msgstr "Billedet %s er beskyttet mod sletning."
 1469 
 1470 #: camlibs/casio/casio-qv.c:187
 1471 msgid ""
 1472 "Driver framework written by Lutz Mueller <lutz@users.sf.net>.\n"
 1473 "This software has QVplay's source code, written by Ken-ichi HAYASHI <xg2k-"
 1474 "hys@asahi-net.or.jp> and Jun-ichiro \"itojun\" Itoh <itojun@itojun.org>.\n"
 1475 "Integration of QVplay by Michael Haardt <michael@moria.de>."
 1476 msgstr ""
 1477 "Grundlæggende driver skrevet af Lutz Mueller <lutz@users.sf.net>.\n"
 1478 "Dette programmel har QVplay's source code, skrevet af Ken-ichi HAYASHI <xg2k-"
 1479 "hys@asahi-net.or.jp> og Jun-ichiro \"itojun\" Itoh <itojun@itojun.org>.\n"
 1480 "Integrering af QVplay ved Michael Haardt <michael@moria.de>."
 1481 
 1482 #: camlibs/casio/casio-qv.c:206
 1483 #, c-format
 1484 msgid "Battery level: %.1f Volts. Revision: %08x."
 1485 msgstr "Batteri niveau: %.1f volt. Revision: %08x."
 1486 
 1487 #: camlibs/casio/casio-qv.c:264 camlibs/dimera/dimera3500.c:838
 1488 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:184 camlibs/polaroid/pdc700.c:986
 1489 #: camlibs/sierra/sierra.c:915 camlibs/sierra/sierra.c:1507
 1490 #: camlibs/sierra/sierra-desc.c:208 camlibs/topfield/puppy.c:549
 1491 msgid "Camera Configuration"
 1492 msgstr "Konfiguration af kamera"
 1493 
 1494 #: camlibs/casio/casio-qv.c:267 camlibs/konica/qm150.c:1152
 1495 #, c-format
 1496 msgid "Battery"
 1497 msgstr "Batteri"
 1498 
 1499 #: camlibs/casio/casio-qv.c:274
 1500 msgid "Brightness"
 1501 msgstr "Lyshed"
 1502 
 1503 #: camlibs/casio/casio-qv.c:276 camlibs/casio/casio-qv.c:279
 1504 msgid "Too bright"
 1505 msgstr "For lys"
 1506 
 1507 #: camlibs/casio/casio-qv.c:277 camlibs/casio/casio-qv.c:280
 1508 msgid "Too dark"
 1509 msgstr "For mørk"
 1510 
 1511 #: camlibs/casio/casio-qv.c:278 camlibs/casio/casio-qv.c:281
 1512 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:583
 1513 msgid "OK"
 1514 msgstr "O.k."
 1515 
 1516 #: camlibs/clicksmart310/library.c:98
 1517 #, c-format
 1518 msgid "Your Logitech Clicksmart 310 has %i picture in it.\n"
 1519 msgid_plural "Your Logitech Clicksmart 310 has %i pictures in it.\n"
 1520 msgstr[0] "Dit Logitech Clicksmart 310 indeholder %i billede.\n"
 1521 msgstr[1] "Dit Logitech Clicksmart 310 indeholder %i billeder.\n"
 1522 
 1523 #: camlibs/clicksmart310/library.c:111
 1524 msgid ""
 1525 "There are two resolution settings, 352x288 and 176x144. Photo data \n"
 1526 "is in JPEG format when downloaded and thus has no predetermined\n"
 1527 "size. Therefore, the advertised maximum number of photos the\n"
 1528 "camera can hold must be understood as an approximation.\n"
 1529 "All gphoto2 options will work, except for the following which\n"
 1530 "the hardware will not support:\n"
 1531 "\tDeletion of individual or selected photos (gphoto2 -d)\n"
 1532 "\tCapture (gphoto2 --capture or --capture-image)\n"
 1533 "However, capture is possible using the webcam interface,\n"
 1534 "supported by the spca50x kernel module.\n"
 1535 "GUI access using gtkam has been tested, and works. However,\n"
 1536 "the camera does not produce separate thumbnails. Since the images\n"
 1537 "are in any event already small and of low resolution, the driver\n"
 1538 "merely downloads the actual images to use as thumbnails.\n"
 1539 "The camera can shoot in 'video clip' mode. The resulting frames\n"
 1540 "are saved here as a succession of still photos. The user can \n"
 1541 "animate them using (for example) ImageMagick's 'animate' function.\n"
 1542 "For more details on the camera's functions, please consult\n"
 1543 "libgphoto2/camlibs/clicksmart310/README.clicksmart310.\n"
 1544 msgstr ""
 1545 "To opløsningsindstillinger, 352x288 og 176x144. Fotodata er i\n"
 1546 "jpeg-format når det hentes, og derfor har de ingen forud\n"
 1547 "fastsat størrelse. Derfor skal det annoncerede maksimale antal\n"
 1548 "billeder, der kan være i kameraet, forstås som en tilnærmelse.\n"
 1549 "Alle gphoto2-indstillinger virker, med undtagelse af de følgende\n"
 1550 "som udstyret ikke understøtter:\n"
 1551 "\tSletning af individuelle eller udvalgte billeder (gphoto2 -d)\n"
 1552 "\tOptagelse (gphoto2 --capture eller --capture-image)\n"
 1553 "Dog er optagelse mulig ved brug af webcam-grænseflade,\n"
 1554 "understøttet af spca50x-kernemodulet.\n"
 1555 "GUI-tilgang med gtkam er blevet testet, og virker. Kameraet\n"
 1556 "danner dog ikke separate miniaturer. Idet billederne allerede\n"
 1557 "er små og i lav opløsning, henter driveren de aktuelle billeder,\n"
 1558 "og bruger dem som miniaturer.\n"
 1559 "Kameraet kan optage i »video clip«-tilstand. De resulterende\n"
 1560 "rammer gemmes her som en serie af still-billeder. Brugeren\n"
 1561 "kan animere dem med (f.eks.) ImageMagicks »animeringsfunktion«.\n"
 1562 "For flere detaljer om kameraets funktioner, se \n"
 1563 "libgphoto2/camlibs/clicksmart310/README.clicksmart310.\n"
 1564 
 1565 #: camlibs/clicksmart310/library.c:138
 1566 msgid ""
 1567 "Logitech Clicksmart 310 driver\n"
 1568 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 1569 msgstr ""
 1570 "Logitech Clicksmart 310 driver\n"
 1571 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 1572 
 1573 #: camlibs/digigr8/library.c:151
 1574 msgid ""
 1575 "For cameras with insides from S&Q Technologies, which have the \n"
 1576 "USB Vendor ID 0x2770 and Product ID 0x905C, 0x9050, 0x9051,\n"
 1577 "0x9052, or 0x913D. Photos are saved in PPM format.\n"
 1578 "\n"
 1579 "Some of these cameras allow software deletion of all photos.\n"
 1580 "Others do not. No supported camera can do capture-image. All\n"
 1581 "can do capture-preview (image captured and sent to computer).\n"
 1582 "If delete-all does work for your camera, then capture-preview will\n"
 1583 "have the side-effect that it also deletes what is on the camera.\n"
 1584 "\n"
 1585 "File uploading is not supported for these cameras. Also, none of the\n"
 1586 "supported cameras allow deletion of individual photos by use of a\n"
 1587 "software command.\n"
 1588 msgstr ""
 1589 "For kameraer med indmad fra S&Q Technologies, der har\n"
 1590 "USB fremstiller ID 0x2770 og produkt ID 0x905C, 0x9050,\n"
 1591 "0x9051, eller 0x913D. Billeder gemmes i PPM formatet.\n"
 1592 "\n"
 1593 "Nogle af disse kameraer tillader programmer at slette alle billeder.\n"
 1594 "Andre gør ikke. Ingen understøttede kameraer kan optage billeder.\n"
 1595 "Alle kan udføre optage-forhåndsvis (billede optaget og sendt til computer),\n"
 1596 "Hvis sletning virker, vil gphoto2 -- capture image have den side-effekt,\n"
 1597 "at det også sletter det der er på kameraet.\n"
 1598 "\n"
 1599 "Oplægning og sletning af individuelle billeder ved brug af program-"
 1600 "kommandoer,\n"
 1601 "er ikke understøttet af hardware i disse kameraer.\n"
 1602 
 1603 #: camlibs/digigr8/library.c:170
 1604 msgid ""
 1605 "sq905C generic driver\n"
 1606 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 1607 msgstr ""
 1608 "sq905C almen driver\n"
 1609 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 1610 
 1611 #: camlibs/digita/digita.c:337 camlibs/dimera/dimera3500.c:321
 1612 msgid "Image type is not supported"
 1613 msgstr "Billedtype er ikke understøttet"
 1614 
 1615 #: camlibs/digita/digita.c:393
 1616 #, c-format
 1617 msgid "Number of pictures: %d"
 1618 msgstr "Antal billeder: %d"
 1619 
 1620 #: camlibs/digita/digita.c:400
 1621 msgid ""
 1622 "Digita\n"
 1623 "Johannes Erdfelt <johannes@erdfelt.com>"
 1624 msgstr ""
 1625 "Digita\n"
 1626 "Johannes Erdfelt <johannes@erdfelt.com>"
 1627 
 1628 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:161
 1629 #, c-format
 1630 msgid ""
 1631 "Only root folder is supported - you requested a file listing for folder '%s'."
 1632 msgstr ""
 1633 "Kun root-mappe er understøttet - du ville have en filliste for katalog '%s'."
 1634 
 1635 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:169 camlibs/dimera/dimera3500.c:430
 1636 msgid "Problem getting number of images"
 1637 msgstr "Problemer ved hentning af antallet af billeder"
 1638 
 1639 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:339 camlibs/dimera/dimera3500.c:581
 1640 msgid "Problem getting image information"
 1641 msgstr "Problemer med hentning af billedinformation"
 1642 
 1643 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:369
 1644 msgid "Capture type is not supported"
 1645 msgstr "Optagetype er ikke understøttet"
 1646 
 1647 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:451
 1648 #, c-format
 1649 msgid " (battery is %d%% full)"
 1650 msgstr " (batteri er %d%% fuldt)"
 1651 
 1652 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:455
 1653 #, c-format
 1654 msgid ""
 1655 "Dimera 3500 ver. %s %d/%d %d:%d.\n"
 1656 "%d pictures used of approximately %d (high res) or %d (low res).\n"
 1657 "Camera features: %s, %s, %s, %s.\n"
 1658 "Flash is %s, is %s and is %s.\n"
 1659 "Resolution is set to %s.\n"
 1660 "Camera is %s powered %s.\n"
 1661 msgstr ""
 1662 "Dimera 3500 version %s %d/%d %d:%d.\n"
 1663 "%d billeder brugt af cirka %d (højopløsning) eller %d (lavopløsning).\n"
 1664 "Kamera egenskaber: %s, %s, %s, %s.\n"
 1665 "Blitz er %s, er %s og er %s.\n"
 1666 "Opløsning er sat til %s.\n"
 1667 "Kamera er %s tændt %s.\n"
 1668 
 1669 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:466 camlibs/dimera/dimera3500.c:852
 1670 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:269 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:443
 1671 #: camlibs/konica/library.c:766 camlibs/konica/library.c:1016
 1672 #: camlibs/konica/qm150.c:865 camlibs/ptp2/config.c:1443
 1673 #: camlibs/ptp2/config.c:1495 camlibs/ptp2/config.c:3825
 1674 #: camlibs/ptp2/config.c:5495 camlibs/ptp2/config.c:8480
 1675 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7366 camlibs/ricoh/library.c:504
 1676 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:286
 1677 msgid "Flash"
 1678 msgstr "Blitz"
 1679 
 1680 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:466 camlibs/ptp2/config.c:3910
 1681 #: camlibs/ptp2/config.c:3929
 1682 msgid "No Flash"
 1683 msgstr "Ingen blitz"
 1684 
 1685 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:468
 1686 msgid "Dual Iris"
 1687 msgstr "Dobbelt irisblænde"
 1688 
 1689 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:468
 1690 msgid "No Dual Iris"
 1691 msgstr "Ingen dobbelt irisblænde"
 1692 
 1693 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:470
 1694 msgid "Resolution Switch"
 1695 msgstr "Opløsningsomskifter"
 1696 
 1697 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:470
 1698 msgid "No Resolution Switch"
 1699 msgstr "Ingen opløsningsomskifter"
 1700 
 1701 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:472
 1702 msgid "No Power Light"
 1703 msgstr "Intet strøm lys"
 1704 
 1705 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:474
 1706 msgid "ON"
 1707 msgstr "Tændt"
 1708 
 1709 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:474
 1710 msgid "OFF"
 1711 msgstr "Slukket"
 1712 
 1713 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:476
 1714 msgid "ready"
 1715 msgstr "klar"
 1716 
 1717 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:476
 1718 msgid "Not ready"
 1719 msgstr "Ikke klar"
 1720 
 1721 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:478
 1722 msgid "in fill mode"
 1723 msgstr "udfyldningstilstand"
 1724 
 1725 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:478
 1726 msgid "Not in fill mode"
 1727 msgstr "Ikke i udfyldningstilstand"
 1728 
 1729 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:480
 1730 msgid "low (320x240)"
 1731 msgstr "lav (320x240)"
 1732 
 1733 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:480
 1734 msgid "high (640x480)"
 1735 msgstr "høj (640x480)"
 1736 
 1737 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:482
 1738 msgid "externally"
 1739 msgstr "eksternt"
 1740 
 1741 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:482
 1742 msgid "internally"
 1743 msgstr "internt"
 1744 
 1745 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:492
 1746 msgid ""
 1747 "* Image glitches or problems communicating are\n"
 1748 " often caused by a low battery.\n"
 1749 "* Images captured remotely on this camera are stored\n"
 1750 " in temporary RAM and not in the flash memory card.\n"
 1751 "* Exposure control when capturing images can be\n"
 1752 " configured manually or set to automatic mode.\n"
 1753 "* Image quality is currently lower than it could be.\n"
 1754 msgstr ""
 1755 "* Billedfejl eller problemer med kommunikation\n"
 1756 " skyldes ofte ringe batteriniveau.\n"
 1757 "* Billeder optaget eksternt til kameraet lagres i\n"
 1758 " midlertidig RAM og ikke på hukommelseskortet.\n"
 1759 "* Eksponeringskontrol ved optagelse af billeder kan\n"
 1760 " konfigureres manuelt, eller sættes til automatisk tilstand.\n"
 1761 "* Billedkvaliteten er i øjeblikket lavere end den kunne være.\n"
 1762 
 1763 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:506
 1764 msgid ""
 1765 "gPhoto2 Mustek VDC-3500/Relisys Dimera 3500\n"
 1766 "This software was created with the\n"
 1767 "help of proprietary information belonging\n"
 1768 "to StarDot Technologies.\n"
 1769 "\n"
 1770 "Author:\n"
 1771 " Brian Beattie <URL:http://www.beattie-home.net>\n"
 1772 "Contributors:\n"
 1773 " Chuck Homic <chuck@vvisions.com>\n"
 1774 "   Converting raw camera images to RGB\n"
 1775 " Dan Fandrich <dan@coneharvesters.com>\n"
 1776 "   Information on protocol, raw image format,\n"
 1777 "   gphoto2 port\n"
 1778 msgstr ""
 1779 "gPhoto2 Mustek VDC-3500/Relisys Dimera 3500\n"
 1780 "Denne software blev skabt med hjælp fra\n"
 1781 "proprietær information tilhørende StarDot\n"
 1782 "Technologies.\n"
 1783 "\n"
 1784 "Forfatter:\n"
 1785 " Brian Beattie <URL:http://www.beattie-home.net>\n"
 1786 "Bidragydere:\n"
 1787 " Chuck Homic <chuck@vvisions.com>\n"
 1788 "   Omsætning af rå-kamerabilleder til RGB\n"
 1789 " Dan Fandrich <dan@coneharvesters.com>\n"
 1790 "   Information om protokol, rå-billedformat,\n"
 1791 "   gphoto2 port\n"
 1792 
 1793 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:599
 1794 msgid "Problem reading image from flash"
 1795 msgstr "Problem med læsning af billede fra kort"
 1796 
 1797 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:617 camlibs/dimera/dimera3500.c:783
 1798 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:936
 1799 msgid "Out of memory"
 1800 msgstr "Ikke mere hukommelse"
 1801 
 1802 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:634 camlibs/dimera/dimera3500.c:670
 1803 #: camlibs/konica/qm150.c:263 camlibs/panasonic/coolshot/library.c:402
 1804 #: camlibs/ricoh/g3.c:376 camlibs/samsung/samsung.c:214
 1805 #: camlibs/sipix/web2.c:174 camlibs/smal/ultrapocket.c:142
 1806 #: camlibs/smal/ultrapocket.c:190
 1807 msgid "Downloading image..."
 1808 msgstr "Henter billede ..."
 1809 
 1810 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:656 camlibs/dimera/dimera3500.c:692
 1811 msgid "Problem downloading image"
 1812 msgstr "Problemer ved hjemhentning af billede"
 1813 
 1814 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:664
 1815 msgid "User canceled download"
 1816 msgstr "Bruger afbrød hjemhentning"
 1817 
 1818 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:798
 1819 msgid "Problem taking live image"
 1820 msgstr "Problemer med at tage levende billeder"
 1821 
 1822 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:840 camlibs/konica/library.c:792
 1823 #: camlibs/konica/library.c:1035 camlibs/konica/qm150.c:893
 1824 #: camlibs/ricoh/library.c:500
 1825 msgid "Exposure"
 1826 msgstr "Eksponering"
 1827 
 1828 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:843 camlibs/dimera/dimera3500.c:881
 1829 msgid "Automatic exposure adjustment on preview"
 1830 msgstr "Automatisk eksponeringsjustering ved smugkigning"
 1831 
 1832 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:847 camlibs/dimera/dimera3500.c:872
 1833 msgid "Exposure level on preview"
 1834 msgstr "Eksponeringsniveau ved forhåndsvisning"
 1835 
 1836 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:855 camlibs/dimera/dimera3500.c:891
 1837 msgid "Automatic flash on capture"
 1838 msgstr "Automatisk blitz ved optagelse"
 1839 
 1840 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:964
 1841 msgid "Problem opening port"
 1842 msgstr "Problem med åbning af port"
 1843 
 1844 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:974
 1845 msgid "Problem resetting camera"
 1846 msgstr "Problem ved nulstilling af kamera"
 1847 
 1848 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:984
 1849 msgid "Problem setting camera communication speed"
 1850 msgstr "Problem ved indstilling af kameraets kommunikationshastighed"
 1851 
 1852 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:1003
 1853 msgid "Looks like a modem, not a camera"
 1854 msgstr "Ligner et modem, og ikke et kamera"
 1855 
 1856 #: camlibs/directory/directory.c:284
 1857 #, c-format
 1858 msgid "Listing files in '%s'..."
 1859 msgstr "Lister filer i '%s'..."
 1860 
 1861 #: camlibs/directory/directory.c:358
 1862 #, c-format
 1863 msgid "Listing folders in '%s'..."
 1864 msgstr "Lister mapper i '%s'..."
 1865 
 1866 #: camlibs/directory/directory.c:378
 1867 #, c-format
 1868 msgid "Could not get information about '%s' (%s)."
 1869 msgstr "Kunne ikke finde information om '%s' (%s)."
 1870 
 1871 #: camlibs/directory/directory.c:411
 1872 #, c-format
 1873 msgid "Could not get information about '%s' in '%s' (%s)."
 1874 msgstr "Kunne ikke hente information om '%s' i '%s' (%s)."
 1875 
 1876 #: camlibs/directory/directory.c:459
 1877 #, c-format
 1878 msgid "Could not change time of file '%s' in '%s' (%s)."
 1879 msgstr "Kunne ikke ændre tid for filen '%s' i '%s' (%s)."
 1880 
 1881 #: camlibs/directory/directory.c:547
 1882 #, c-format
 1883 msgid "Could not open '%s'."
 1884 msgstr "Kunne ikke åbne '%s'."
 1885 
 1886 #: camlibs/directory/directory.c:611
 1887 msgid ""
 1888 "The Directory Browse \"camera\" lets you index photos on your hard drive."
 1889 msgstr ""
 1890 "Katalog-gennemsøgning \"kamera\" lader dig indekserne fotografier på din "
 1891 "harddisk."
 1892 
 1893 #: camlibs/directory/directory.c:620
 1894 msgid "Directory Browse Mode - written by Scott Fritzinger <scottf@unr.edu>."
 1895 msgstr ""
 1896 "Kataloggennemsøgningsmåde - skrevet af Scott Fritzinger <scottf@unr.edu>."
 1897 
 1898 #: camlibs/directory/directory.c:668
 1899 #, c-format
 1900 msgid "Could not delete file '%s' in folder '%s' (error code %i: %s)."
 1901 msgstr "Kunne ikke slette filen '%s' i mappen '%s' (fejlkode %i: %s)."
 1902 
 1903 #: camlibs/enigma13/enigma13.c:74
 1904 msgid ""
 1905 "Download program for Digital Dream Enigma 1.3. by <olivier@aixmarseille."
 1906 "com>, and adapted from spca50x driver. Thank you, spca50x team, it was easy "
 1907 "to port your driver on this cam! "
 1908 msgstr ""
 1909 "Hent programmet til Digital Dream Enigma 1.3. af <olivier@aixmarseille.com> "
 1910 "og tilpasset fra spca50x-driver. Tak til spca50x-holdet, det var let at "
 1911 "overføre Jeres driver til dette kamera! "
 1912 
 1913 #: camlibs/fuji/fuji.c:86
 1914 #, c-format
 1915 msgid "The camera sent only %i byte(s), but we need at least %i."
 1916 msgstr "Kameraet sendte kun %i byte, men vi skal bruge mindst %i."
 1917 
 1918 #: camlibs/fuji/fuji.c:129 camlibs/ricoh/library.c:563
 1919 msgid "Could not contact camera."
 1920 msgstr "Kunne ikke kontakte kamera."
 1921 
 1922 #: camlibs/fuji/fuji.c:191
 1923 #, c-format
 1924 msgid "Received unexpected data (0x%02x, 0x%02x)."
 1925 msgstr "Modtog uventede data (0x%02x, 0x%02x)."
 1926 
 1927 #: camlibs/fuji/fuji.c:217
 1928 #, c-format
 1929 msgid "Wrong escape sequence: expected 0x%02x, got 0x%02x."
 1930 msgstr "Forkert undvigesekvens: forventede 0x%02x, fik 0x%02x."
 1931 
 1932 #: camlibs/fuji/fuji.c:234
 1933 #, c-format
 1934 msgid "Bad data - got 0x%02x, expected 0x%02x."
 1935 msgstr "Forkerte data - fik 0x%02x, forventede 0x%02x."
 1936 
 1937 #: camlibs/fuji/fuji.c:247
 1938 #, c-format
 1939 msgid "Bad data - got 0x%02x, expected 0x%02x or 0x%02x."
 1940 msgstr "Forkerte data - fik 0x%02x, forventede 0x%02x eller 0x%02x."
 1941 
 1942 #: camlibs/fuji/fuji.c:254
 1943 #, c-format
 1944 msgid "Bad checksum - got 0x%02x, expected 0x%02x."
 1945 msgstr "Forkert checksum - fik 0x%02x, forventede 0x%02x."
 1946 
 1947 #: camlibs/fuji/fuji.c:292 camlibs/fuji/fuji.c:731
 1948 msgid "Camera rejected the command."
 1949 msgstr "Kameraet afviste kommandoen."
 1950 
 1951 #: camlibs/fuji/fuji.c:301 camlibs/fuji/fuji.c:740
 1952 msgid "Camera reset itself."
 1953 msgstr "Kamera nulstiller sig selv."
 1954 
 1955 #: camlibs/fuji/fuji.c:305 camlibs/fuji/fuji.c:745
 1956 #, c-format
 1957 msgid "Camera sent unexpected byte 0x%02x."
 1958 msgstr "Kameraet sendte uventede byte 0x%02x."
 1959 
 1960 #: camlibs/fuji/fuji.c:320 camlibs/konica/lowlevel.c:382
 1961 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:320 camlibs/ricoh/g3.c:370
 1962 msgid "Downloading..."
 1963 msgstr "Henter ..."
 1964 
 1965 #: camlibs/fuji/fuji.c:541
 1966 #, c-format
 1967 msgid "Could not allocate %i byte(s) for downloading the thumbnail."
 1968 msgstr "Kunne ikke allokere %i byte til at hente miniaturebilledet."
 1969 
 1970 #: camlibs/fuji/fuji.c:575
 1971 #, c-format
 1972 msgid "Could not allocate %i byte(s) for downloading the picture."
 1973 msgstr "Kunne ikke allokere %i byte til at hente billedet."
 1974 
 1975 #: camlibs/fuji/fuji.c:674
 1976 #, c-format
 1977 msgid "The camera does not accept '%s' as filename."
 1978 msgstr "Kameraet accepterer ikke '%s' som filnavn."
 1979 
 1980 #: camlibs/fuji/fuji.c:678
 1981 #, c-format
 1982 msgid "Could not initialize upload (camera responded with 0x%02x)."
 1983 msgstr "Kunne ikke initialisere oplægning (kameraet svarede med 0x%02x)."
 1984 
 1985 #: camlibs/fuji/fuji.c:776
 1986 #, c-format
 1987 msgid "The camera does not support speed %i."
 1988 msgstr "Kameraet understøtter ikke hastigheden %i."
 1989 
 1990 #: camlibs/fuji/fuji.c:780
 1991 #, c-format
 1992 msgid "Could not set speed to %i (camera responded with %i)."
 1993 msgstr "Kunne ikke sætte hastigheden til %i (kameraet svarede med %i)."
 1994 
 1995 #: camlibs/fuji/library.c:155
 1996 msgid ""
 1997 "Matthew G. Martin\n"
 1998 "Based on fujiplay by Thierry Bousch <bousch@topo.math.u-psud.fr>\n"
 1999 msgstr ""
 2000 "Matthew G. Martin\n"
 2001 "Baseret på fujiplay ved Thierry Bousch <bousch@topo.math.u-psud.fr>\n"
 2002 
 2003 #: camlibs/fuji/library.c:319
 2004 #, c-format
 2005 msgid "Bit rate %ld is not supported."
 2006 msgstr "Bithastighed %ld er ikke understøttet."
 2007 
 2008 #: camlibs/fuji/library.c:367
 2009 msgid "Configuration for your FUJI camera"
 2010 msgstr "Konfiguration for dit FUJI-kamera"
 2011 
 2012 #: camlibs/fuji/library.c:372 camlibs/fuji/library.c:405
 2013 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5751 camlibs/ricoh/library.c:447
 2014 #: camlibs/ricoh/library.c:449 camlibs/sierra/sierra.c:1735
 2015 #: camlibs/sierra/sierra.c:1917
 2016 msgid "Date & Time"
 2017 msgstr "Dato og tid"
 2018 
 2019 #: camlibs/fuji/library.c:387 camlibs/fuji/library.c:421
 2020 #: camlibs/ptp2/config.c:9178
 2021 msgid "ID"
 2022 msgstr "ID"
 2023 
 2024 #: camlibs/fuji/library.c:442
 2025 msgid "Version: "
 2026 msgstr "Version: "
 2027 
 2028 #: camlibs/fuji/library.c:448
 2029 msgid "Model: "
 2030 msgstr "Model: "
 2031 
 2032 #: camlibs/fuji/library.c:455
 2033 msgid "Available memory: "
 2034 msgstr "Ledig hukommelse: "
 2035 
 2036 #: camlibs/gsmart300/library.c:166
 2037 msgid ""
 2038 "gsmart300 library \n"
 2039 "Till Adam <till@adam-lilienthal.de>\n"
 2040 "Jerome Lodewyck <jerome.lodewyck@ens.fr>\n"
 2041 "Support for Mustek gSmart 300 digital cameras\n"
 2042 "based on several other gphoto2 camlib modules and the specifications kindly "
 2043 "provided by Mustek.\n"
 2044 "\n"
 2045 msgstr ""
 2046 "gsmart300 bibliotek \n"
 2047 "Till Adam <till@adam-lilienthal.de>\n"
 2048 "Jerome Lodewyck <jerome.lodewyck@ens.fr>\n"
 2049 "Understøttelse for Mustek gSmart 300 digitalkameraer\n"
 2050 "baseret på adskillige andre gphoto2 camlib-moduler, og specifikationer "
 2051 "venligst leveret af Mustek.\n"
 2052 "\n"
 2053 
 2054 #: camlibs/gsmart300/library.c:210 camlibs/spca50x/library.c:573
 2055 #, c-format
 2056 msgid "Unsupported port type: %d. This driver only works with USB cameras.\n"
 2057 msgstr ""
 2058 "Ikkeunderstøttet porttype: %d. Denne driver kan kun bruges med USB-"
 2059 "kameraer.\n"
 2060 
 2061 #: camlibs/gsmart300/library.c:227 camlibs/spca50x/library.c:630
 2062 msgid "Could not reset camera.\n"
 2063 msgstr "Kunne ikke nulstille kameraet.\n"
 2064 
 2065 #: camlibs/gsmart300/library.c:336 camlibs/spca50x/library.c:511
 2066 #, c-format
 2067 msgid ""
 2068 "Your camera only supports deleting the last file on the camera. In this "
 2069 "case, this is file '%s'."
 2070 msgstr ""
 2071 "Kameraet understøtter kun sletning af den sidste fil i kameraet. I dette "
 2072 "tilfælde er det filen '%s'."
 2073 
 2074 #: camlibs/hp215/hp215.c:458
 2075 #, c-format
 2076 msgid ""
 2077 "Current camera time: %04d-%02d-%02d %02d:%02d\n"
 2078 "Free card memory: %d\n"
 2079 "Images on card: %d\n"
 2080 "Free space (Images): %d\n"
 2081 "Battery level: %d %%."
 2082 msgstr ""
 2083 "Nuværende kamera tid: %04d-%02d-%02d %02d:%02d\n"
 2084 "Ledig kort hukommelse: %d\n"
 2085 "Billeder på kortet: %d\n"
 2086 "Ledig plads (billeder): %d\n"
 2087 "Batteri niveau: %d %%."
 2088 
 2089 #: camlibs/hp215/hp215.c:482
 2090 msgid ""
 2091 "hp215\n"
 2092 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 2093 "Driver to access the HP Photosmart 215 camera.\n"
 2094 "Merged from the standalone hp215 program.\n"
 2095 "This driver allows download of images and previews, and deletion of images.\n"
 2096 msgstr ""
 2097 "hp215\n"
 2098 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 2099 "Driver der giver tilgang til HP Photosmart 215 kamera.\n"
 2100 "Udvundet af det selvstændige hp215 program.\n"
 2101 "Driveren tillader hentning af billeder og smugkig, og sletning af billeder.\n"
 2102 
 2103 #: camlibs/iclick/library.c:104
 2104 #, c-format
 2105 msgid ""
 2106 "Your USB camera is an iClick 5X.\n"
 2107 "The total number of pictures taken is %i\n"
 2108 msgstr ""
 2109 "Dit kamera er et iClick 5X.\n"
 2110 "Der er i alt taget %i billeder.\n"
 2111 
 2112 #: camlibs/iclick/library.c:116
 2113 msgid ""
 2114 "Information regarding cameras with ID 0x2770:0x9153.\n"
 2115 "\n"
 2116 "We do not recommend the use of a GUI program to access\n"
 2117 "this camera, unless you are just having fun or trying to\n"
 2118 "see if you can blow a fuse.\n"
 2119 "For production use, try\n"
 2120 "gphoto2 -P\n"
 2121 "from the command line.\n"
 2122 "Note: it is not possible to download video clips.\n"
 2123 msgstr ""
 2124 "Information vedrørende kameraer med ID 0x2770:0x9153.\n"
 2125 "\n"
 2126 "Vi anbefaler ikke at bruge GUI-programmer sammen med\n"
 2127 "dette kamera, med mindre du bare morer dig, eller prøver\n"
 2128 "at se om du kan sprænge en sikring.\n"
 2129 "Til produktionsbrug kan du prøve\n"
 2130 "gphoto2 -P\n"
 2131 "fra kommandolinjen.\n"
 2132 "Bemærk: Det er ikke muligt at hente videoklip.\n"
 2133 
 2134 #: camlibs/iclick/library.c:134
 2135 msgid ""
 2136 "iClick 5X driver\n"
 2137 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2138 msgstr ""
 2139 "iClick 5X driver\n"
 2140 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2141 
 2142 #: camlibs/jamcam/jamcam.c:284
 2143 #, c-format
 2144 msgid "Frames Taken   : %4d\n"
 2145 msgstr "Frames taget   : %4d\n"
 2146 
 2147 #: camlibs/jamcam/jamcam.c:295
 2148 msgid "jamcam library v"
 2149 msgstr "jamcam bibliotek v"
 2150 
 2151 #: camlibs/jamcam/library.c:348 camlibs/jd11/serial.c:473
 2152 #: camlibs/sierra/library.c:1259 camlibs/sonydscf1/sonydscf1.c:270
 2153 msgid "Downloading data..."
 2154 msgstr "Henter data ..."
 2155 
 2156 #: camlibs/jamcam/library.c:516 camlibs/jd11/serial.c:377
 2157 msgid "Downloading thumbnail..."
 2158 msgstr "Henter miniaturebillede ..."
 2159 
 2160 #: camlibs/jd11/jd11.c:160
 2161 msgid ""
 2162 "The JD11 camera works rather well with this driver.\n"
 2163 "An RS232 interface @ 115 kbit is required for image transfer.\n"
 2164 "The driver allows you to get\n"
 2165 "\n"
 2166 "  - thumbnails (64x48 PGM format)\n"
 2167 "  - full images (640x480 PPM format)\n"
 2168 msgstr ""
 2169 "JD11-kameraet virker ret godt med denne driver.\n"
 2170 "Der skal bruges en RS232-grænseflade @ 115-kbit til billedoverførsel.\n"
 2171 "Driveren tillader dig at hente\n"
 2172 "\n"
 2173 "  - miniaturebilleder (64x48 PGM-format)\n"
 2174 "  - hele billeder (640x480 PPM-format)\n"
 2175 
 2176 #: camlibs/jd11/jd11.c:173
 2177 msgid ""
 2178 "JD11\n"
 2179 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 2180 "Driver for the Jenoptik JD11 camera.\n"
 2181 "Protocol reverse engineered using WINE and IDA."
 2182 msgstr ""
 2183 "JD11\n"
 2184 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 2185 "Driver til Jenoptik JD11 kameraet.\n"
 2186 "Protokol omvendt-beregnet ved brug af WINE og IDA."
 2187 
 2188 #: camlibs/jd11/jd11.c:186
 2189 msgid "JD11 Configuration"
 2190 msgstr "JD11 konfiguration"
 2191 
 2192 #: camlibs/jd11/jd11.c:189 camlibs/jd11/jd11.c:242
 2193 msgid "Other Settings"
 2194 msgstr "Andre indstillinger"
 2195 
 2196 #: camlibs/jd11/jd11.c:194 camlibs/jd11/jd11.c:243
 2197 msgid "Bulb Exposure Time"
 2198 msgstr "Pæreeksponeringstid"
 2199 
 2200 #: camlibs/jd11/jd11.c:202 camlibs/jd11/jd11.c:252
 2201 msgid "Color Settings"
 2202 msgstr "Farveindstillinger"
 2203 
 2204 #: camlibs/jd11/jd11.c:209 camlibs/jd11/jd11.c:254
 2205 msgid "Red"
 2206 msgstr "Rød"
 2207 
 2208 #: camlibs/jd11/jd11.c:216 camlibs/jd11/jd11.c:260 camlibs/ptp2/config.c:2015
 2209 msgid "Green"
 2210 msgstr "Grøn"
 2211 
 2212 #: camlibs/jd11/jd11.c:223 camlibs/jd11/jd11.c:266
 2213 msgid "Blue"
 2214 msgstr "Blå"
 2215 
 2216 #: camlibs/jl2005a/library.c:105
 2217 #, c-format
 2218 msgid ""
 2219 "This camera contains a Jeilin JL2005A chipset.\n"
 2220 "The number of photos in it is %i. \n"
 2221 msgstr ""
 2222 "Dette kamera har et Jeilin JL2005A chipsæt.\n"
 2223 "Der er i alt %i billeder.\n"
 2224 
 2225 #: camlibs/jl2005a/library.c:115
 2226 msgid ""
 2227 "This driver supports cameras with Jeilin jl2005a chip \n"
 2228 "These cameras do not support deletion of photos, nor uploading\n"
 2229 "of data. \n"
 2230 "Decoding of compressed photos may or may not work well\n"
 2231 "and does not work equally well for all supported cameras.\n"
 2232 "If present on the camera, video clip frames are downloaded \n"
 2233 "as consecutive still photos.\n"
 2234 "For further details please consult libgphoto2/camlibs/README.jl2005a\n"
 2235 msgstr ""
 2236 "Denne driver understøtter kameraer med en Jeilin jl2005a-chip\n"
 2237 "Kameraet understøtter ikke sletning af billeder, eller oplægning af data.\n"
 2238 "Afkodning af komprimerede billeder virker måske/måske ikke\n"
 2239 "og virker ikke lige godt for alle understøttede kameraer.\n"
 2240 "Hvis der er videoklip på kameraet, kan disse hentes som fortløbende "
 2241 "fastbilleder.\n"
 2242 "For yderligere detaljer se libgphoto2/camlibs/README.jl2005a\n"
 2243 
 2244 #: camlibs/jl2005a/library.c:132
 2245 msgid ""
 2246 "jl2005a camera library\n"
 2247 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2248 msgstr ""
 2249 "jl2005a-kamerabibliotek\n"
 2250 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2251 
 2252 #: camlibs/jl2005c/library.c:135
 2253 #, c-format
 2254 msgid ""
 2255 "This camera contains a Jeilin JL2005%c chipset.\n"
 2256 "The number of photos in it is %i. \n"
 2257 msgstr ""
 2258 "Dette kamera har et Jeilin JL2005%c chipsæt.\n"
 2259 "Der er i alt %i billeder.\n"
 2260 
 2261 #: camlibs/jl2005c/library.c:146
 2262 msgid ""
 2263 "This driver supports cameras with Jeilin JL2005B or C or D chip \n"
 2264 "These cameras do not support deletion of photos, nor uploading\n"
 2265 "of data. \n"
 2266 "If present on the camera, video clip frames are downloaded \n"
 2267 "as consecutive still photos.\n"
 2268 "For more details please consult libgphoto2/camlibs/README.jl2005c\n"
 2269 msgstr ""
 2270 "Denne driver understøtter kameraer med en Jeilin jl2005B- eller C- og D-"
 2271 "chip\n"
 2272 "Disse kameraer understøtter hverken sletning af billeder, eller oplægning af "
 2273 "data.\n"
 2274 "Hvis der er videoklip på kameraet, kan disse hentes som fortløbende "
 2275 "fastbilleder.\n"
 2276 "For yderligere detaljer se libgphoto2/camlibs/README.jl2005c\n"
 2277 
 2278 #: camlibs/jl2005c/library.c:161
 2279 msgid ""
 2280 "jl2005bcd camera library\n"
 2281 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2282 msgstr ""
 2283 "jl2005bcd-kamerabibliotek\n"
 2284 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2285 
 2286 #: camlibs/kodak/dc120/dc120.c:91 camlibs/kodak/dc120/dc120.c:167
 2287 msgid "CompactFlash Card"
 2288 msgstr "CompactFlash-kort"
 2289 
 2290 #: camlibs/kodak/dc120/dc120.c:382
 2291 msgid ""
 2292 "The Kodak DC120 camera uses the KDC file format for storing images. If you "
 2293 "want to view the images you download from your camera, you will need to "
 2294 "download the \"kdc2tiff\" program. It is available from http://kdc2tiff."
 2295 "sourceforge.net"
 2296 msgstr ""
 2297 "Kodak DC210-kameraet bruger KDC-filformatet til at lagre billeder. Hvis du "
 2298 "vil se de billeder, du henter fra kameraet, skal du hente programmet "
 2299 "»kdc2tiff«. Det er til rådighed på adressen: http://kdc2tiff.sourceforge.net"
 2300 
 2301 #: camlibs/kodak/dc120/dc120.c:394
 2302 msgid ""
 2303 "Kodak DC120 Camera Library\n"
 2304 "Scott Fritzinger <scottf@gphoto.net>\n"
 2305 "Camera Library for the Kodak DC120 camera.\n"
 2306 "(by popular demand)."
 2307 msgstr ""
 2308 "Kodak DC210-kamerabibliotek\n"
 2309 "Scott Fritzinger <scottf@gphoto.net>\n"
 2310 "Kamerabibliotek til Kodak DC210-kameraet.\n"
 2311 "(efter ønske)."
 2312 
 2313 #: camlibs/kodak/dc120/library.c:149 camlibs/kodak/dc210/library.c:455
 2314 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:333 camlibs/panasonic/dc1000.c:418
 2315 #: camlibs/panasonic/dc1580.c:542
 2316 msgid "Getting data..."
 2317 msgstr "Henter data ..."
 2318 
 2319 #: camlibs/kodak/dc120/library.c:552
 2320 msgid "Waiting for completion..."
 2321 msgstr "Venter på færdiggørelse ..."
 2322 
 2323 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:186
 2324 msgid "File"
 2325 msgstr "Fil"
 2326 
 2327 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:189 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:358
 2328 msgid "File type"
 2329 msgstr "Filtype"
 2330 
 2331 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:191 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:196
 2332 #: camlibs/ptp2/config.c:1987 camlibs/ptp2/ptp.c:7745
 2333 msgid "JPEG"
 2334 msgstr "JPEG"
 2335 
 2336 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:192 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:198
 2337 msgid "FlashPix"
 2338 msgstr "FlashPix"
 2339 
 2340 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:202 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:368
 2341 msgid "File resolution"
 2342 msgstr "Filopløsning"
 2343 
 2344 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:204 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:209
 2345 #: camlibs/ricoh/library.c:318
 2346 msgid "640 x 480"
 2347 msgstr "640 x 480"
 2348 
 2349 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:205 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:211
 2350 msgid "1152 x 864"
 2351 msgstr "1152 x 864"
 2352 
 2353 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:217 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:382
 2354 msgid "File compression"
 2355 msgstr "Filkomprimering"
 2356 
 2357 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:219 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:225
 2358 msgid "Low (best quality)"
 2359 msgstr "Lav (bedste kvalitet)"
 2360 
 2361 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:220 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:227
 2362 msgid "Medium (better quality)"
 2363 msgstr "Middel (bedre kvalitet)"
 2364 
 2365 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:221 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:229
 2366 msgid "High (good quality)"
 2367 msgstr "Høj (god kvalitet)"
 2368 
 2369 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:233 camlibs/konica/qm150.c:1064
 2370 #: camlibs/ptp2/config.c:9621 camlibs/ptp2/config.c:9761
 2371 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7087
 2372 msgid "Capture"
 2373 msgstr "Optag"
 2374 
 2375 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:247
 2376 msgid "58 mm"
 2377 msgstr "58 mm"
 2378 
 2379 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:249
 2380 msgid "51 mm"
 2381 msgstr "51 mm"
 2382 
 2383 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:251
 2384 msgid "41 mm"
 2385 msgstr "41 mm"
 2386 
 2387 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:253
 2388 msgid "34 mm"
 2389 msgstr "34 mm"
 2390 
 2391 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:255
 2392 msgid "29 mm"
 2393 msgstr "29 mm"
 2394 
 2395 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:261 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:424
 2396 msgid "Exposure compensation"
 2397 msgstr "Eksponeringskompensation"
 2398 
 2399 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:271 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:277
 2400 #: camlibs/konica/library.c:771 camlibs/konica/library.c:787
 2401 #: camlibs/konica/library.c:802 camlibs/konica/library.c:805
 2402 #: camlibs/konica/library.c:1026 camlibs/konica/library.c:1059
 2403 #: camlibs/konica/qm150.c:870 camlibs/konica/qm150.c:888
 2404 #: camlibs/konica/qm150.c:957 camlibs/konica/qm150.c:960
 2405 #: camlibs/konica/qm150.c:978 camlibs/konica/qm150.c:981
 2406 #: camlibs/konica/qm150.c:996 camlibs/konica/qm150.c:999
 2407 #: camlibs/konica/qm150.c:1016 camlibs/konica/qm150.c:1019
 2408 #: camlibs/ptp2/config.c:1993 camlibs/ptp2/config.c:2023
 2409 #: camlibs/ptp2/config.c:2303 camlibs/ptp2/config.c:2602
 2410 #: camlibs/ptp2/config.c:2714 camlibs/ptp2/config.c:2730
 2411 #: camlibs/ptp2/config.c:3648 camlibs/ptp2/config.c:3821
 2412 #: camlibs/ptp2/config.c:3836 camlibs/ptp2/config.c:3861
 2413 #: camlibs/ptp2/config.c:3892 camlibs/ptp2/config.c:3905
 2414 #: camlibs/ptp2/config.c:3924 camlibs/ptp2/config.c:4044
 2415 #: camlibs/ptp2/config.c:4179 camlibs/ptp2/config.c:4601
 2416 #: camlibs/ptp2/config.c:4638 camlibs/ptp2/config.c:5133
 2417 #: camlibs/ptp2/config.c:5365 camlibs/ptp2/config.c:5376
 2418 #: camlibs/ptp2/config.c:5388 camlibs/ptp2/config.c:5472
 2419 #: camlibs/ptp2/config.c:5490 camlibs/ptp2/config.c:5873
 2420 #: camlibs/ptp2/config.c:6240 camlibs/ptp2/config.c:6245
 2421 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7388 camlibs/ptp2/ptp.c:7396 camlibs/ptp2/ptp.c:7421
 2422 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7429 camlibs/ptp2/ptp.c:7632 camlibs/ptp2/ptp.c:7683
 2423 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7759 camlibs/ptp2/ptp.c:7766 camlibs/ptp2/ptp.c:7776
 2424 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7813 camlibs/ptp2/ptp.c:7830 camlibs/ptp2/ptp.c:7884
 2425 #: camlibs/ricoh/library.c:311 camlibs/ricoh/library.c:326
 2426 #: camlibs/ricoh/library.c:367 camlibs/sierra/epson-desc.c:151
 2427 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:169 camlibs/sierra/nikon-desc.c:168
 2428 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:202 camlibs/sierra/nikon-desc.c:234
 2429 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:252 camlibs/sierra/nikon-desc.c:282
 2430 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:196 camlibs/sierra/olympus-desc.c:235
 2431 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:289 camlibs/sierra/olympus-desc.c:373
 2432 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:405 camlibs/sierra/olympus-desc.c:435
 2433 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:460 camlibs/sierra/olympus-desc.c:503
 2434 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:520 camlibs/sierra/olympus-desc.c:539
 2435 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:560 camlibs/sierra/olympus-desc.c:579
 2436 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:598 camlibs/sierra/olympus-desc.c:619
 2437 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:643 camlibs/sierra/olympus-desc.c:880
 2438 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:897 camlibs/sierra/sierra.c:926
 2439 #: camlibs/sierra/sierra.c:932 camlibs/sierra/sierra.c:966
 2440 #: camlibs/sierra/sierra.c:972 camlibs/sierra/sierra.c:1026
 2441 #: camlibs/sierra/sierra.c:1033 camlibs/sierra/sierra.c:1087
 2442 #: camlibs/sierra/sierra.c:1094 camlibs/sierra/sierra.c:1262
 2443 #: camlibs/sierra/sierra.c:1293 camlibs/sierra/sierra.c:1335
 2444 #: camlibs/sierra/sierra.c:1380 camlibs/sierra/sierra.c:1550
 2445 #: camlibs/sierra/sierra.c:1556 camlibs/sierra/sierra.c:1578
 2446 #: camlibs/sierra/sierra.c:1583 camlibs/sierra/sierra.c:1785
 2447 #: camlibs/sierra/sierra.c:1806 camlibs/st2205/library.c:511
 2448 #: camlibs/st2205/library.c:524
 2449 #, c-format
 2450 msgid "Auto"
 2451 msgstr "Automatisk"
 2452 
 2453 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:272 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:279
 2454 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:152 camlibs/sierra/nikon-desc.c:235
 2455 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:504 camlibs/sierra/olympus-desc.c:521
 2456 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:540 camlibs/sierra/sierra.c:1027
 2457 #: camlibs/sierra/sierra.c:1035 camlibs/sierra/sierra.c:1337
 2458 #: camlibs/sierra/sierra.c:1551 camlibs/sierra/sierra.c:1558
 2459 #: camlibs/sierra/sierra.c:1787
 2460 msgid "Force"
 2461 msgstr "Gennemtving"
 2462 
 2463 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:273 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:281
 2464 #: camlibs/ptp2/config.c:2468 camlibs/ptp2/config.c:5371
 2465 #: camlibs/ptp2/config.c:5462 camlibs/ptp2/config.c:7049
 2466 #: camlibs/ptp2/config.c:7062 camlibs/ptp2/config.c:7086
 2467 #: camlibs/ptp2/config.c:7166 camlibs/ptp2/config.c:7171
 2468 #: camlibs/ptp2/config.c:7185 camlibs/ptp2/config.c:7209
 2469 #: camlibs/ptp2/config.c:7213 camlibs/ptp2/config.c:7227
 2470 #: camlibs/ptp2/config.c:7244 camlibs/ptp2/config.c:7258
 2471 #: camlibs/ptp2/config.c:7263 camlibs/ptp2/config.c:7279
 2472 #: camlibs/ptp2/config.c:9265 camlibs/ptp2/config.c:9568
 2473 #: camlibs/ptp2/config.c:9578 camlibs/ptp2/config.c:9588
 2474 #: camlibs/ptp2/config.c:9598 camlibs/ptp2/config.c:9608
 2475 #: camlibs/ptp2/library.c:7433 camlibs/ptp2/library.c:7436
 2476 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7427 camlibs/ricoh/library.c:346
 2477 msgid "None"
 2478 msgstr "Ingen"
 2479 
 2480 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:285 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:444
 2481 msgid "Red eye flash"
 2482 msgstr "Rødøje blitz"
 2483 
 2484 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:287 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:291
 2485 #: camlibs/konica/library.c:670 camlibs/konica/library.c:677
 2486 #: camlibs/konica/library.c:769 camlibs/konica/library.c:778
 2487 #: camlibs/konica/library.c:1022 camlibs/konica/qm150.c:808
 2488 #: camlibs/konica/qm150.c:812 camlibs/konica/qm150.c:822
 2489 #: camlibs/konica/qm150.c:826 camlibs/konica/qm150.c:868
 2490 #: camlibs/konica/qm150.c:881 camlibs/konica/qm150.c:1038
 2491 #: camlibs/konica/qm150.c:1045 camlibs/konica/qm150.c:1052
 2492 #: camlibs/konica/qm150.c:1059 camlibs/ptp2/config.c:1240
 2493 #: camlibs/ptp2/config.c:1242 camlibs/ptp2/config.c:1251
 2494 #: camlibs/ptp2/config.c:1270 camlibs/ptp2/config.c:1272
 2495 #: camlibs/ptp2/config.c:1281 camlibs/ptp2/config.c:1665
 2496 #: camlibs/ptp2/config.c:1671 camlibs/ptp2/config.c:1678
 2497 #: camlibs/ptp2/config.c:5135 camlibs/ptp2/config.c:6361
 2498 #: camlibs/ptp2/config.c:6412 camlibs/ptp2/config.c:6615
 2499 #: camlibs/ptp2/config.c:7130 camlibs/ptp2/config.c:7133
 2500 #: camlibs/ptp2/config.c:7151 camlibs/ptp2/config.c:9027
 2501 #: camlibs/ptp2/config.c:9067 camlibs/ptp2/ptp.c:7301 camlibs/ptp2/ptp.c:7302
 2502 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7303 camlibs/ptp2/ptp.c:7634 camlibs/ptp2/ptp.c:7760
 2503 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7846 camlibs/ricoh/library.c:338
 2504 #: camlibs/ricoh/library.c:369 camlibs/sierra/nikon-desc.c:305
 2505 #: camlibs/sierra/sierra.c:1143 camlibs/sierra/sierra.c:1149
 2506 #: camlibs/sierra/sierra.c:1421 camlibs/topfield/puppy.c:558
 2507 #: camlibs/topfield/puppy.c:570 camlibs/topfield/puppy.c:593
 2508 msgid "On"
 2509 msgstr "Tændt"
 2510 
 2511 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:288 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:293
 2512 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:461 camlibs/konica/library.c:671
 2513 #: camlibs/konica/library.c:674 camlibs/konica/library.c:768
 2514 #: camlibs/konica/library.c:775 camlibs/konica/library.c:888
 2515 #: camlibs/konica/library.c:1020 camlibs/konica/qm150.c:809
 2516 #: camlibs/konica/qm150.c:815 camlibs/konica/qm150.c:823
 2517 #: camlibs/konica/qm150.c:829 camlibs/konica/qm150.c:867
 2518 #: camlibs/konica/qm150.c:874 camlibs/konica/qm150.c:1039
 2519 #: camlibs/konica/qm150.c:1042 camlibs/konica/qm150.c:1053
 2520 #: camlibs/konica/qm150.c:1056 camlibs/ptp2/config.c:1241
 2521 #: camlibs/ptp2/config.c:1242 camlibs/ptp2/config.c:1255
 2522 #: camlibs/ptp2/config.c:1271 camlibs/ptp2/config.c:1272
 2523 #: camlibs/ptp2/config.c:1285 camlibs/ptp2/config.c:1448
 2524 #: camlibs/ptp2/config.c:1666 camlibs/ptp2/config.c:1672
 2525 #: camlibs/ptp2/config.c:1677 camlibs/ptp2/config.c:2050
 2526 #: camlibs/ptp2/config.c:2192 camlibs/ptp2/config.c:2253
 2527 #: camlibs/ptp2/config.c:2452 camlibs/ptp2/config.c:2486
 2528 #: camlibs/ptp2/config.c:2512 camlibs/ptp2/config.c:2538
 2529 #: camlibs/ptp2/config.c:5134 camlibs/ptp2/config.c:5593
 2530 #: camlibs/ptp2/config.c:5863 camlibs/ptp2/config.c:6239
 2531 #: camlibs/ptp2/config.c:6246 camlibs/ptp2/config.c:6360
 2532 #: camlibs/ptp2/config.c:6394 camlibs/ptp2/config.c:6404
 2533 #: camlibs/ptp2/config.c:6413 camlibs/ptp2/config.c:6495
 2534 #: camlibs/ptp2/config.c:6614 camlibs/ptp2/config.c:6624
 2535 #: camlibs/ptp2/config.c:6635 camlibs/ptp2/config.c:7129
 2536 #: camlibs/ptp2/config.c:7132 camlibs/ptp2/config.c:7150
 2537 #: camlibs/ptp2/config.c:9028 camlibs/ptp2/config.c:9068
 2538 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7301 camlibs/ptp2/ptp.c:7302 camlibs/ptp2/ptp.c:7303
 2539 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7633 camlibs/ptp2/ptp.c:7758 camlibs/ptp2/ptp.c:7798
 2540 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7844 camlibs/ptp2/ptp.c:7909 camlibs/ptp2/ptp.c:7914
 2541 #: camlibs/ricoh/library.c:339 camlibs/ricoh/library.c:368
 2542 #: camlibs/ricoh/library.c:376 camlibs/sierra/epson-desc.c:153
 2543 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:236 camlibs/sierra/nikon-desc.c:304
 2544 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:359 camlibs/sierra/olympus-desc.c:505
 2545 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:522 camlibs/sierra/olympus-desc.c:541
 2546 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:663 camlibs/sierra/olympus-desc.c:863
 2547 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:947 camlibs/sierra/sierra.c:1028
 2548 #: camlibs/sierra/sierra.c:1037 camlibs/sierra/sierra.c:1144
 2549 #: camlibs/sierra/sierra.c:1147 camlibs/sierra/sierra.c:1339
 2550 #: camlibs/sierra/sierra.c:1423 camlibs/sierra/sierra.c:1552
 2551 #: camlibs/sierra/sierra.c:1560 camlibs/sierra/sierra.c:1789
 2552 #: camlibs/topfield/puppy.c:559 camlibs/topfield/puppy.c:570
 2553 msgid "Off"
 2554 msgstr "Slukket"
 2555 
 2556 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:296
 2557 msgid "Other"
 2558 msgstr "Andre"
 2559 
 2560 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:302
 2561 msgid "Set clock in camera"
 2562 msgstr "Indstil uret i kameraet"
 2563 
 2564 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:306 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:436
 2565 msgid "Port speed"
 2566 msgstr "Porthastighed"
 2567 
 2568 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:316 camlibs/kodak/dc210/library.c:711
 2569 msgid "Album name"
 2570 msgstr "Albumnavn"
 2571 
 2572 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:319
 2573 msgid "Name to set on card when formatting."
 2574 msgstr "Navn der skal sættes på kort ved formattering."
 2575 
 2576 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:321
 2577 msgid "Format compact flash"
 2578 msgstr "Formatter compactflashkort"
 2579 
 2580 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:324
 2581 msgid "Format card and set album name."
 2582 msgstr "Formatter kort og sæt albumnavn."
 2583 
 2584 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:327
 2585 msgid "Debug"
 2586 msgstr "Fejlsøg"
 2587 
 2588 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:345
 2589 msgid ""
 2590 "Execute predefined command\n"
 2591 "with parameter values."
 2592 msgstr ""
 2593 "Udfør foruddefineret kommando\n"
 2594 "med parameter værdier."
 2595 
 2596 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:506
 2597 #, c-format
 2598 msgid "Pictures in camera: %d\n"
 2599 msgstr "Billeder i kamera: %d\n"
 2600 
 2601 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:510
 2602 #, c-format
 2603 msgid ""
 2604 "There is space for another\n"
 2605 "  %d low compressed\n"
 2606 "  %d medium compressed or\n"
 2607 "  %d high compressed pictures\n"
 2608 msgstr ""
 2609 "Der er ledig plads til endnu\n"
 2610 "  %d lavt-komprimerede\n"
 2611 "  %d mellem-komprimerede eller\n"
 2612 "  %d højt-komprimerede billeder\n"
 2613 
 2614 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:514
 2615 #, c-format
 2616 msgid "Total pictures taken: %d\n"
 2617 msgstr "Totalt antal billeder optaget: %d\n"
 2618 
 2619 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:518
 2620 #, c-format
 2621 msgid "Total flashes fired: %d\n"
 2622 msgstr "Totalt antal blitz anvendt: %d\n"
 2623 
 2624 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:522
 2625 #, c-format
 2626 msgid "Firmware: %d.%d\n"
 2627 msgstr "Firmware: %d.%d\n"
 2628 
 2629 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:527
 2630 #, c-format
 2631 msgid "Filetype: JPEG ("
 2632 msgstr "Filtype: JPEG ("
 2633 
 2634 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:529
 2635 #, c-format
 2636 msgid "Filetype: FlashPix ("
 2637 msgstr "Filtype: FlashPix ("
 2638 
 2639 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:535
 2640 #, c-format
 2641 msgid "low compression, "
 2642 msgstr "lav-komprimering, "
 2643 
 2644 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:537
 2645 #, c-format
 2646 msgid "medium compression, "
 2647 msgstr "mellem-komprimering, "
 2648 
 2649 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:539
 2650 #, c-format
 2651 msgid "high compression, "
 2652 msgstr "høj-komprimering, "
 2653 
 2654 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:541
 2655 #, c-format
 2656 msgid "unknown compression %d, "
 2657 msgstr "ukendt komprimering %d, "
 2658 
 2659 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:551
 2660 #, c-format
 2661 msgid "unknown resolution %d)\n"
 2662 msgstr "ukendt opløsning %d)\n"
 2663 
 2664 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:564
 2665 #, c-format
 2666 msgid "AC adapter is connected.\n"
 2667 msgstr "Strømforsyning er tilsluttet.\n"
 2668 
 2669 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:566
 2670 #, c-format
 2671 msgid "AC adapter is not connected.\n"
 2672 msgstr "Strømforsyning er ikke tilsluttet.\n"
 2673 
 2674 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:570
 2675 msgid "Time: %a, %d %b %Y %T\n"
 2676 msgstr "Tid: %a, %d %b %Y %T\n"
 2677 
 2678 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:576
 2679 #, c-format
 2680 msgid "Zoom: 58 mm\n"
 2681 msgstr "Zoom: 58 mm\n"
 2682 
 2683 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:578
 2684 #, c-format
 2685 msgid "Zoom: 51 mm\n"
 2686 msgstr "Zoom: 51 mm\n"
 2687 
 2688 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:580
 2689 #, c-format
 2690 msgid "Zoom: 41 mm\n"
 2691 msgstr "Zoom: 41 mm\n"
 2692 
 2693 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:582
 2694 #, c-format
 2695 msgid "Zoom: 34 mm\n"
 2696 msgstr "Zoom: 34 mm\n"
 2697 
 2698 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:584
 2699 #, c-format
 2700 msgid "Zoom: 29 mm\n"
 2701 msgstr "Zoom: 29 mm\n"
 2702 
 2703 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:586
 2704 #, c-format
 2705 msgid "Zoom: macro\n"
 2706 msgstr "Zoom: makro\n"
 2707 
 2708 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:588
 2709 #, c-format
 2710 msgid "Unknown zoom mode %d\n"
 2711 msgstr "Ukendt zoom tilstand %d\n"
 2712 
 2713 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:594
 2714 #, c-format
 2715 msgid "Exposure compensation: %s\n"
 2716 msgstr "Eksponeringskompensation: %s\n"
 2717 
 2718 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:596
 2719 #, c-format
 2720 msgid "Exposure compensation: %d\n"
 2721 msgstr "Eksponeringskompensation: %d\n"
 2722 
 2723 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:601
 2724 #, c-format
 2725 msgid "Flash mode: auto, "
 2726 msgstr "Blitz-tilstand: auto, "
 2727 
 2728 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:603
 2729 #, c-format
 2730 msgid "Flash mode: force, "
 2731 msgstr "Blitz-tilstand: tvunget, "
 2732 
 2733 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:605
 2734 #, c-format
 2735 msgid "Flash mode: off\n"
 2736 msgstr "Blitz-tilstand: afbrudt\n"
 2737 
 2738 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:607
 2739 #, c-format
 2740 msgid "Unknown flash mode %d, "
 2741 msgstr "Ukendt blitz-tilstand %d, "
 2742 
 2743 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:615
 2744 #, c-format
 2745 msgid "red eye flash on.\n"
 2746 msgstr "rødøje blitz til.\n"
 2747 
 2748 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:618
 2749 #, c-format
 2750 msgid "red eye flash off.\n"
 2751 msgstr "rødøje blitz afbrudt.\n"
 2752 
 2753 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:623
 2754 #, c-format
 2755 msgid "No card in camera.\n"
 2756 msgstr "Intet kort i kameraet.\n"
 2757 
 2758 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:625
 2759 #, c-format
 2760 msgid ""
 2761 "Card name: %s\n"
 2762 "Free space on card: %d kB\n"
 2763 msgstr ""
 2764 "Kort-navn: %s\n"
 2765 "Ledig plads på kortet: %d kB\n"
 2766 
 2767 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:645
 2768 msgid ""
 2769 "This library has been tested with a Kodak DC 215 Zoom camera. It might work "
 2770 "also with DC 200 and DC 210 cameras. If you happen to have such a camera, "
 2771 "please send a message to koltan@gmx.de to let me know, if you have any "
 2772 "troubles with this driver library or if everything is okay."
 2773 msgstr ""
 2774 "Dette bibliotek er blevet testet med et Kodak DC 215 zoom-kamera. Det virker "
 2775 "nok også med et DC 200 og DC 210 kamera. Hvis du har sådan et kamera, send "
 2776 "besked til koltan@gmx.de og lad mig vide, hvis du har problemer med denne "
 2777 "driver, eller hvis alt virker O.k."
 2778 
 2779 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:657
 2780 msgid ""
 2781 "Camera Library for the Kodak DC215 Zoom camera.\n"
 2782 "Michael Koltan <koltan@gmx.de>\n"
 2783 msgstr ""
 2784 "Kamerabibliotek for Kodak DC215 Zoom-kamera.\n"
 2785 "Michael Koltan <koltan@gmx.de>\n"
 2786 
 2787 #: camlibs/kodak/dc210/library.c:363
 2788 msgid "Waiting..."
 2789 msgstr "Venter..."
 2790 
 2791 #: camlibs/kodak/dc210/library.c:1383
 2792 msgid "Parameter 1"
 2793 msgstr "Parameter 1"
 2794 
 2795 #: camlibs/kodak/dc210/library.c:1387
 2796 msgid "Parameter 2"
 2797 msgstr "Parameter 2"
 2798 
 2799 #: camlibs/kodak/dc210/library.c:1391
 2800 msgid "Parameter 3"
 2801 msgstr "Parameter 3"
 2802 
 2803 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:202
 2804 #, c-format
 2805 msgid "Model: Kodak %s\n"
 2806 msgstr "Model: Kodak %s\n"
 2807 
 2808 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:203
 2809 #, c-format
 2810 msgid "Firmware version: %d.%02d\n"
 2811 msgstr "Firmware version: %d.%02d\n"
 2812 
 2813 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:205
 2814 #, c-format
 2815 msgid "Battery status: %s, AC Adapter: %s\n"
 2816 msgstr "Batteri status: %s, strømforsyning: %s\n"
 2817 
 2818 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:209
 2819 #, c-format
 2820 msgid "Number of pictures: %d\n"
 2821 msgstr "Antal af billeder: %d\n"
 2822 
 2823 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:211
 2824 #, c-format
 2825 msgid "Space remaining: High: %d, Medium: %d, Low: %d\n"
 2826 msgstr "Plads tilbage: Høj: %d, Mellem: %d, Lav: %d\n"
 2827 
 2828 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:215
 2829 #, c-format
 2830 msgid "Memory card status (%d): %s\n"
 2831 msgstr "Hukommelseskort status (%d): %s\n"
 2832 
 2833 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:219
 2834 #, c-format
 2835 msgid "Total pictures captured: %d, Flashes fired: %d\n"
 2836 msgstr "Totalt antal billeder optaget: %d, Antal blitz anvendt: %d\n"
 2837 
 2838 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:233
 2839 msgid ""
 2840 "Kodak DC240 Camera Library\n"
 2841 "Scott Fritzinger <scottf@gphoto.net> and Hubert Figuiere <hfiguiere@teaser."
 2842 "fr>\n"
 2843 "Camera Library for the Kodak DC240, DC280, DC3400 and DC5000 cameras.\n"
 2844 "Rewritten and updated for gPhoto2."
 2845 msgstr ""
 2846 "Kodak DC240 kamerabibliotek\n"
 2847 "Scott Fritzinger <scottf@gphoto.net> og Hubert Figuiere <hfiguiere@teaser."
 2848 "fr>\n"
 2849 "Kamerabibliotek for Kodak DC240, DC280, DC3400 og DC5000 kameraer.\n"
 2850 "Genskrevet og opdateret til gPhoto2."
 2851 
 2852 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:586
 2853 msgid "Weak"
 2854 msgstr "Svag"
 2855 
 2856 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:589
 2857 msgid "Empty"
 2858 msgstr "Tom"
 2859 
 2860 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:594 camlibs/kodak/dc240/library.c:609
 2861 #: camlibs/ptp2/config.c:6593 camlibs/ptp2/ptp.c:7821
 2862 msgid "Invalid"
 2863 msgstr "Ugyldig"
 2864 
 2865 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:601 camlibs/ptp2/config.c:2444
 2866 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7754
 2867 msgid "Not used"
 2868 msgstr "Ikke brugt"
 2869 
 2870 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:604
 2871 msgid "In use"
 2872 msgstr "I brug"
 2873 
 2874 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:618
 2875 msgid "Card is open"
 2876 msgstr "Kortet er åbent"
 2877 
 2878 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:619
 2879 msgid "Card is not open"
 2880 msgstr "Kortet er ikke åbent"
 2881 
 2882 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:621
 2883 msgid "Card is not formatted"
 2884 msgstr "Kortet er ikke formatteret"
 2885 
 2886 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:623 camlibs/ptp2/config.c:7922
 2887 msgid "No card"
 2888 msgstr "Intet kort"
 2889 
 2890 #: camlibs/kodak/dc3200/dc3200.c:63
 2891 msgid ""
 2892 "There is currently an operation in progress. This camera only supports one "
 2893 "operation at a time. Please wait until the current operation has finished."
 2894 msgstr ""
 2895 "Der er allerede en proces i gang. Dette kamera understøtter kun en proces af "
 2896 "gangen. Vent til den igangværende proces er færdig."
 2897 
 2898 #: camlibs/kodak/dc3200/dc3200.c:166
 2899 #, c-format
 2900 msgid "camera inactive for > 9 seconds, re-initing.\n"
 2901 msgstr "kamera inaktivt i mere end 9 sekunder, geninitialisering\n"
 2902 
 2903 #: camlibs/kodak/dc3200/dc3200.c:457
 2904 msgid ""
 2905 "Known problems:\n"
 2906 "\n"
 2907 "1. If the Kodak DC3200 does not receive a command at least every 10 seconds, "
 2908 "it will time out, and will have to be re-initialized. If you notice the "
 2909 "camera does not respond, simply re-select the camera. This will cause it to "
 2910 "reinitialize."
 2911 msgstr ""
 2912 "Kendte problemer:\n"
 2913 "\n"
 2914 "1. Hvis Kodak DC3200 ikke modtager en kommando mindst hvert 10. sekund, vil "
 2915 "det tidsafbryde, og det skal geninitialiseres. Hvis du bemærker at kameraet "
 2916 "ikke svarer, skal du ganske enkelt genvælge det. Dette vil fremtvinge en "
 2917 "geninitialisering."
 2918 
 2919 #: camlibs/kodak/dc3200/dc3200.c:470
 2920 msgid ""
 2921 "Kodak DC3200 Driver\n"
 2922 "Donn Morrison <dmorriso@gulf.uvic.ca>\n"
 2923 "\n"
 2924 "Questions and comments appreciated."
 2925 msgstr ""
 2926 "Kodak DC3200 driver\n"
 2927 "Donn Morrison <dmorriso@gulf.uvic.ca>\n"
 2928 "\n"
 2929 "Spørgsmål og kommentarer værdsættes."
 2930 
 2931 #: camlibs/kodak/ez200/ez200.c:199
 2932 #, c-format
 2933 msgid ""
 2934 "Your USB camera is a Kodak EZ200.\n"
 2935 "Number of PICs = %i\n"
 2936 msgstr ""
 2937 "Dit USB kamera er et Kodak EZ200.\n"
 2938 "Antallet af billeder er %i\n"
 2939 
 2940 #: camlibs/kodak/ez200/ez200.c:207
 2941 msgid ""
 2942 "Kodak EZ200 driver\n"
 2943 "Bucas Jean-Francois <jfbucas@tuxfamily.org>\n"
 2944 msgstr ""
 2945 "Kodak EZ200 driver\n"
 2946 "Bucas Jean-Francois <jfbucas@tuxfamily.org>\n"
 2947 
 2948 #: camlibs/konica/konica.c:62
 2949 msgid "Focusing error."
 2950 msgstr "Fokuseringsfejl."
 2951 
 2952 #: camlibs/konica/konica.c:65
 2953 msgid "Iris error."
 2954 msgstr "Blændåbningsfejl."
 2955 
 2956 #: camlibs/konica/konica.c:68
 2957 msgid "Strobe error."
 2958 msgstr "Stroboskopfejl."
 2959 
 2960 #: camlibs/konica/konica.c:71
 2961 msgid "EEPROM checksum error."
 2962 msgstr "EEPROM checksumfejl."
 2963 
 2964 #: camlibs/konica/konica.c:74
 2965 msgid "Internal error (1)."
 2966 msgstr "Intern fejl (1)."
 2967 
 2968 #: camlibs/konica/konica.c:77
 2969 msgid "Internal error (2)."
 2970 msgstr "Intern fejl (2)."
 2971 
 2972 #: camlibs/konica/konica.c:80
 2973 msgid "No card present."
 2974 msgstr "Intet kort tilstede."
 2975 
 2976 #: camlibs/konica/konica.c:83
 2977 msgid "Card not supported."
 2978 msgstr "Kortet er ikke understøttet."
 2979 
 2980 #: camlibs/konica/konica.c:86
 2981 msgid "Card removed during access."
 2982 msgstr "Kort fjernet under tilgang."
 2983 
 2984 #: camlibs/konica/konica.c:89
 2985 msgid "Image number not valid."
 2986 msgstr "Antal billeder ikke gyldigt."
 2987 
 2988 #: camlibs/konica/konica.c:92
 2989 msgid "Card can not be written."
 2990 msgstr "Der kan ikke skrives til kortet."
 2991 
 2992 #: camlibs/konica/konica.c:95
 2993 msgid "Card is write protected."
 2994 msgstr "Kort er skrivebeskyttet."
 2995 
 2996 #: camlibs/konica/konica.c:98
 2997 msgid "No space left on card."
 2998 msgstr "Ingen ledig plads på kortet."
 2999 
 3000 #: camlibs/konica/konica.c:101
 3001 msgid "Image protected."
 3002 msgstr "Billede beskyttet."
 3003 
 3004 #: camlibs/konica/konica.c:104
 3005 msgid "Light too dark."
 3006 msgstr "Lys for mørkt."
 3007 
 3008 #: camlibs/konica/konica.c:107
 3009 msgid "Autofocus error."
 3010 msgstr "Autofokusfejl."
 3011 
 3012 #: camlibs/konica/konica.c:110
 3013 msgid "System error."
 3014 msgstr "Systemfejl."
 3015 
 3016 #: camlibs/konica/konica.c:113
 3017 msgid "Illegal parameter."
 3018 msgstr "Ugyldig parameter."
 3019 
 3020 #: camlibs/konica/konica.c:116
 3021 msgid "Command can not be cancelled."
 3022 msgstr "Kommando kan ikke afbrydes."
 3023 
 3024 #: camlibs/konica/konica.c:119
 3025 msgid "Localization data too long."
 3026 msgstr "Oversættelsesdata for lange."
 3027 
 3028 #: camlibs/konica/konica.c:122
 3029 msgid "Localization data corrupt."
 3030 msgstr "Oversættelsesdata ødelagte."
 3031 
 3032 #: camlibs/konica/konica.c:125
 3033 msgid "Unsupported command."
 3034 msgstr "Ikke understøttet kommando."
 3035 
 3036 #: camlibs/konica/konica.c:128
 3037 msgid "Other command executing."
 3038 msgstr "Anden kommando kører."
 3039 
 3040 #: camlibs/konica/konica.c:131
 3041 msgid "Command order error."
 3042 msgstr "Kommando rækkefølge fejl."
 3043 
 3044 #: camlibs/konica/konica.c:134
 3045 msgid "Unknown error."
 3046 msgstr "Ukendt fejl."
 3047 
 3048 #: camlibs/konica/konica.c:137
 3049 #, c-format
 3050 msgid ""
 3051 "The camera has just sent an error that has not yet been discovered. Please "
 3052 "report the following to %s with additional information how you got this "
 3053 "error: (0x%x,0x%x). Thank you very much!"
 3054 msgstr ""
 3055 "Kameraet har sendt en fejl, der er hidtil uset. Rapporter det følgende til "
 3056 "%s med information om, hvordan/hvorfor denne fejl opstod: (0x%x,0x%x). Mange "
 3057 "tak!"
 3058 
 3059 #: camlibs/konica/library.c:157 camlibs/pccam300/library.c:119
 3060 msgid "Getting file list..."
 3061 msgstr "Henter filliste..."
 3062 
 3063 #: camlibs/konica/library.c:323
 3064 msgid "Testing different speeds..."
 3065 msgstr "Tester forskellige hastigheder..."
 3066 
 3067 #: camlibs/konica/library.c:338
 3068 msgid ""
 3069 "The camera could not be contacted. Please make sure it is connected to the "
 3070 "computer and turned on."
 3071 msgstr "Kameraet kunne ikke kontaktes. Check at det er tilsluttet og tændt."
 3072 
 3073 #: camlibs/konica/library.c:422
 3074 #, c-format
 3075 msgid "%i pictures could not be deleted because they are protected"
 3076 msgstr "%i billeder kunne ikke slettes, da de er beskyttet"
 3077 
 3078 #: camlibs/konica/library.c:522
 3079 #, c-format
 3080 msgid ""
 3081 "Model: %s\n"
 3082 "Serial Number: %s,\n"
 3083 "Hardware Version: %i.%i\n"
 3084 "Software Version: %i.%i\n"
 3085 "Testing Software Version: %i.%i\n"
 3086 "Name: %s,\n"
 3087 "Manufacturer: %s\n"
 3088 msgstr ""
 3089 "Model: %s\n"
 3090 "Serie nummer: %s,\n"
 3091 "Hardware version: %i.%i\n"
 3092 "Software version: %i.%i\n"
 3093 "Test-software version: %i.%i\n"
 3094 "Navn: %s,\n"
 3095 "Producent: %s\n"
 3096 
 3097 #: camlibs/konica/library.c:613
 3098 msgid ""
 3099 "Konica library\n"
 3100 "Lutz Mueller <lutz@users.sourceforge.net>\n"
 3101 "Support for all Konica and several HP cameras."
 3102 msgstr ""
 3103 "Konica bibliotek\n"
 3104 "Lutz Mueller <lutz@users.sourceforge.net>\n"
 3105 "Understøttelse for alle Konica og adskillige HP kameraer."
 3106 
 3107 #: camlibs/konica/library.c:638
 3108 msgid "Getting configuration..."
 3109 msgstr "Henter konfiguration..."
 3110 
 3111 #: camlibs/konica/library.c:645 camlibs/konica/qm150.c:766
 3112 msgid "Konica Configuration"
 3113 msgstr "Konica konfiguration"
 3114 
 3115 #: camlibs/konica/library.c:650 camlibs/konica/library.c:862
 3116 #: camlibs/konica/qm150.c:771
 3117 msgid "Persistent Settings"
 3118 msgstr "Vedvarende indstillinger"
 3119 
 3120 #: camlibs/konica/library.c:680
 3121 msgid "Shall the camera beep when taking a picture?"
 3122 msgstr "Skal kameraet bippe når det tager et billede?"
 3123 
 3124 #: camlibs/konica/library.c:684 camlibs/konica/library.c:897
 3125 msgid "Self Timer Time"
 3126 msgstr "Selvudløser tid"
 3127 
 3128 #: camlibs/konica/library.c:691 camlibs/konica/library.c:906
 3129 #: camlibs/konica/qm150.c:780
 3130 msgid "Auto Off Time"
 3131 msgstr "Automatisk sluk tid"
 3132 
 3133 #: camlibs/konica/library.c:698 camlibs/konica/library.c:915
 3134 msgid "Slide Show Interval"
 3135 msgstr "Diasshow interval"
 3136 
 3137 #: camlibs/konica/library.c:705 camlibs/konica/library.c:925
 3138 #: camlibs/konica/qm150.c:788 camlibs/ricoh/library.c:499
 3139 #: camlibs/sierra/sierra.c:925 camlibs/sierra/sierra.c:1257
 3140 #: camlibs/sierra/sierra.c:1622 camlibs/sierra/sierra.c:1835
 3141 msgid "Resolution"
 3142 msgstr "Opløsning"
 3143 
 3144 #: camlibs/konica/library.c:707 camlibs/konica/library.c:715
 3145 #: camlibs/konica/library.c:931
 3146 msgid "Low (576 x 436)"
 3147 msgstr "Lav (576 x 436)"
 3148 
 3149 #: camlibs/konica/library.c:708 camlibs/konica/library.c:718
 3150 msgid "Medium (1152 x 872)"
 3151 msgstr "Mellem (1152 x 872)"
 3152 
 3153 #: camlibs/konica/library.c:709 camlibs/konica/library.c:712
 3154 #: camlibs/konica/library.c:929
 3155 msgid "High (1152 x 872)"
 3156 msgstr "Høj (1152 x 872)"
 3157 
 3158 #: camlibs/konica/library.c:725 camlibs/konica/library.c:942
 3159 #: camlibs/konica/qm150.c:836
 3160 msgid "Localization"
 3161 msgstr "Oversættelse"
 3162 
 3163 #: camlibs/konica/library.c:731 camlibs/konica/library.c:945
 3164 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:246 camlibs/sierra/nikon-desc.c:434
 3165 #: camlibs/sierra/sierra.c:1698 camlibs/sierra/sierra.c:1890
 3166 msgid "Language"
 3167 msgstr "Sprog"
 3168 
 3169 #: camlibs/konica/library.c:738 camlibs/konica/library.c:748
 3170 #: camlibs/konica/library.c:756 camlibs/konica/library.c:950
 3171 #: camlibs/konica/library.c:976 camlibs/konica/library.c:995
 3172 msgid "None selected"
 3173 msgstr "Ikke valgt"
 3174 
 3175 #: camlibs/konica/library.c:743 camlibs/konica/library.c:972
 3176 msgid "TV Output Format"
 3177 msgstr "TV-uddata format"
 3178 
 3179 #: camlibs/konica/library.c:745 camlibs/konica/library.c:977
 3180 #: camlibs/ptp2/config.c:2269
 3181 msgid "NTSC"
 3182 msgstr "NTSC"
 3183 
 3184 #: camlibs/konica/library.c:746 camlibs/konica/library.c:979
 3185 #: camlibs/ptp2/config.c:2270
 3186 msgid "PAL"
 3187 msgstr "PAL"
 3188 
 3189 #: camlibs/konica/library.c:747 camlibs/konica/library.c:981
 3190 msgid "Do not display TV menu"
 3191 msgstr "Vis ikke TV-menu"
 3192 
 3193 #: camlibs/konica/library.c:751 camlibs/konica/library.c:991
 3194 #: camlibs/konica/qm150.c:840
 3195 msgid "Date Format"
 3196 msgstr "Datoformat"
 3197 
 3198 #: camlibs/konica/library.c:753 camlibs/konica/library.c:996
 3199 #: camlibs/konica/qm150.c:842 camlibs/konica/qm150.c:847
 3200 msgid "Month/Day/Year"
 3201 msgstr "Måned/dag/år"
 3202 
 3203 #: camlibs/konica/library.c:754 camlibs/konica/library.c:998
 3204 #: camlibs/konica/qm150.c:843 camlibs/konica/qm150.c:850
 3205 msgid "Day/Month/Year"
 3206 msgstr "Dag/måned/år"
 3207 
 3208 #: camlibs/konica/library.c:755 camlibs/konica/library.c:1000
 3209 #: camlibs/konica/qm150.c:844 camlibs/konica/qm150.c:853
 3210 msgid "Year/Month/Day"
 3211 msgstr "År/måned/dag"
 3212 
 3213 #: camlibs/konica/library.c:761 camlibs/konica/library.c:1012
 3214 #: camlibs/konica/qm150.c:860
 3215 msgid "Session-persistent Settings"
 3216 msgstr "Sessionsvedvarende opsætning"
 3217 
 3218 #: camlibs/konica/library.c:770 camlibs/konica/library.c:781
 3219 #: camlibs/konica/library.c:1024 camlibs/konica/qm150.c:869
 3220 #: camlibs/konica/qm150.c:879
 3221 msgid "On, red-eye reduction"
 3222 msgstr "Til, rødøje-reduktion"
 3223 
 3224 #: camlibs/konica/library.c:772 camlibs/konica/library.c:784
 3225 #: camlibs/konica/qm150.c:871 camlibs/konica/qm150.c:886
 3226 msgid "Auto, red-eye reduction"
 3227 msgstr "Automatisk, rødøje-reduktion"
 3228 
 3229 #: camlibs/konica/library.c:799 camlibs/konica/library.c:1044
 3230 #: camlibs/konica/qm150.c:952 camlibs/ptp2/config.c:6471
 3231 #: camlibs/ptp2/config.c:6477
 3232 msgid "Focus"
 3233 msgstr "Fokus"
 3234 
 3235 #: camlibs/konica/library.c:801 camlibs/konica/library.c:808
 3236 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:170 camlibs/sierra/sierra.c:1579
 3237 #: camlibs/sierra/sierra.c:1585 camlibs/sierra/sierra.c:1808
 3238 msgid "Fixed"
 3239 msgstr "Fast"
 3240 
 3241 #: camlibs/konica/library.c:815 camlibs/konica/library.c:1049
 3242 #: camlibs/konica/qm150.c:1102
 3243 msgid "Volatile Settings"
 3244 msgstr "Kortvarig opsætning"
 3245 
 3246 #: camlibs/konica/library.c:819 camlibs/konica/library.c:1052
 3247 #: camlibs/konica/qm150.c:1106 camlibs/polaroid/pdc700.c:165
 3248 #: camlibs/ptp2/config.c:9839
 3249 msgid "Self Timer"
 3250 msgstr "Selvudløser"
 3251 
 3252 #: camlibs/konica/library.c:821 camlibs/konica/library.c:825
 3253 #: camlibs/konica/library.c:1064 camlibs/konica/qm150.c:1108
 3254 #: camlibs/konica/qm150.c:1112
 3255 msgid "Self Timer (next picture only)"
 3256 msgstr "Selvudløser (kun for næste billede)"
 3257 
 3258 #: camlibs/konica/library.c:822 camlibs/konica/library.c:829
 3259 #: camlibs/konica/qm150.c:1109 camlibs/konica/qm150.c:1116
 3260 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:396 camlibs/ptp2/config.c:3863
 3261 #: camlibs/ptp2/config.c:3894 camlibs/ptp2/config.c:5353
 3262 #: camlibs/ptp2/config.c:5366 camlibs/ptp2/config.c:5377
 3263 #: camlibs/ptp2/config.c:5891 camlibs/ptp2/config.c:6237
 3264 #: camlibs/ptp2/config.c:6248 camlibs/ptp2/config.c:6396
 3265 #: camlibs/ptp2/config.c:6406 camlibs/ptp2/config.c:6622
 3266 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7422 camlibs/ptp2/ptp.c:7430 camlibs/ptp2/ptp.c:7593
 3267 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7602 camlibs/ptp2/ptp.c:7732 camlibs/ptp2/ptp.c:7739
 3268 #: camlibs/ricoh/library.c:348 camlibs/sierra/epson-desc.c:219
 3269 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:253 camlibs/sierra/nikon-desc.c:325
 3270 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:485 camlibs/sierra/olympus-desc.c:665
 3271 #: camlibs/sierra/sierra.c:996 camlibs/sierra/sierra.c:1003
 3272 #: camlibs/sierra/sierra.c:1057 camlibs/sierra/sierra.c:1064
 3273 #: camlibs/sierra/sierra.c:1119 camlibs/sierra/sierra.c:1125
 3274 #: camlibs/sierra/sierra.c:1313 camlibs/sierra/sierra.c:1358
 3275 #: camlibs/sierra/sierra.c:1404 camlibs/sierra/sierra.c:1605
 3276 #: camlibs/sierra/sierra.c:1609 camlibs/sierra/sierra.c:1826
 3277 #, c-format
 3278 msgid "Normal"
 3279 msgstr "Normal"
 3280 
 3281 #: camlibs/konica/library.c:1093
 3282 #, c-format
 3283 msgid "Could not find localization data at '%s'"
 3284 msgstr "Kunne ikke finde oversættelsesdata ved '%s'"
 3285 
 3286 #: camlibs/konica/library.c:1160
 3287 msgid "Localization file too long!"
 3288 msgstr "Oversættelsesfil for lang!"
 3289 
 3290 #: camlibs/konica/qm150.c:256
 3291 msgid "This preview doesn't exist."
 3292 msgstr "Denne forhåndsvisning eksisterer ikke."
 3293 
 3294 #: camlibs/konica/qm150.c:288
 3295 msgid "Data has been corrupted."
 3296 msgstr "Data er blevet ødelagt."
 3297 
 3298 #: camlibs/konica/qm150.c:398
 3299 msgid "Compiled without EXIF support, no thumbnails available."
 3300 msgstr "Kompileret EXIF-understøttelse, ingen miniaturebilleder tilgængelige."
 3301 
 3302 #: camlibs/konica/qm150.c:415
 3303 #, c-format
 3304 msgid "Image type %d is not supported by this camera !"
 3305 msgstr "Billedtype %d er ikke understøttet af dette kamera!"
 3306 
 3307 #: camlibs/konica/qm150.c:469
 3308 #, c-format
 3309 msgid "Can't delete image %s."
 3310 msgstr "Kan ikke slette billede %s."
 3311 
 3312 #: camlibs/konica/qm150.c:500
 3313 msgid "Can't delete all images."
 3314 msgstr "Kan ikke slette alle billeder."
 3315 
 3316 #: camlibs/konica/qm150.c:534
 3317 msgid "Uploading image..."
 3318 msgstr "Oplægger billede ..."
 3319 
 3320 #: camlibs/konica/qm150.c:544 camlibs/konica/qm150.c:609
 3321 msgid "Can't upload this image to the camera. An error has occurred."
 3322 msgstr "Kan ikke lægge dette billede op til kameraet. Der opstod en fejl."
 3323 
 3324 #: camlibs/konica/qm150.c:651
 3325 msgid "You must be in record mode to capture images."
 3326 msgstr "Du skal være i filmetilstand for at kunne optage billeder."
 3327 
 3328 #: camlibs/konica/qm150.c:654
 3329 msgid "No space available to capture new images. You must delete some images."
 3330 msgstr ""
 3331 "Der er ikke ledig plads til at optage nye billeder. Du skal slette nogle "
 3332 "billeder."
 3333 
 3334 #: camlibs/konica/qm150.c:658
 3335 msgid "Can't capture new images. Unknown error"
 3336 msgstr "Kan ikke optage nye billeder. Ukendt fejl"
 3337 
 3338 #: camlibs/konica/qm150.c:670
 3339 msgid "No answer from the camera."
 3340 msgstr "Intet svar fra kamera."
 3341 
 3342 #: camlibs/konica/qm150.c:790 camlibs/konica/qm150.c:798
 3343 #: camlibs/ptp2/config.c:2048 camlibs/ptp2/config.c:2715
 3344 #: camlibs/ptp2/config.c:2734 camlibs/ptp2/config.c:3862
 3345 #: camlibs/ptp2/config.c:3893 camlibs/ptp2/config.c:5367
 3346 #: camlibs/ptp2/config.c:6238 camlibs/ptp2/config.c:6247
 3347 #: camlibs/ptp2/config.c:6395 camlibs/ptp2/config.c:6405
 3348 #: camlibs/ptp2/config.c:6710 camlibs/ptp2/ptp.c:7423 camlibs/ptp2/ptp.c:7858
 3349 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7864 camlibs/ptp2/ptp.c:7870
 3350 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:203 camlibs/sierra/sierra.c:967
 3351 #: camlibs/sierra/sierra.c:974 camlibs/sierra/sierra.c:1295
 3352 msgid "Low"
 3353 msgstr "Lav"
 3354 
 3355 #: camlibs/konica/qm150.c:791 camlibs/konica/qm150.c:801
 3356 #: camlibs/ptp2/config.c:2131 camlibs/ptp2/config.c:2143
 3357 #: camlibs/ptp2/config.c:2157 camlibs/ptp2/config.c:2414
 3358 #: camlibs/ptp2/config.c:2421 camlibs/sierra/nikon-desc.c:204
 3359 #: camlibs/sierra/sierra.c:968 camlibs/sierra/sierra.c:976
 3360 #: camlibs/sierra/sierra.c:1297
 3361 msgid "Medium"
 3362 msgstr "Mellem"
 3363 
 3364 #: camlibs/konica/qm150.c:792 camlibs/konica/qm150.c:795
 3365 #: camlibs/ptp2/config.c:2052 camlibs/ptp2/config.c:3864
 3366 #: camlibs/ptp2/config.c:3895 camlibs/ptp2/config.c:5370
 3367 #: camlibs/ptp2/config.c:6236 camlibs/ptp2/config.c:6249
 3368 #: camlibs/ptp2/config.c:6397 camlibs/ptp2/config.c:6407
 3369 #: camlibs/ptp2/config.c:6621 camlibs/ptp2/ptp.c:7426 camlibs/ptp2/ptp.c:7860
 3370 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7866 camlibs/ptp2/ptp.c:7872 camlibs/sierra/sierra.c:928
 3371 #: camlibs/sierra/sierra.c:936 camlibs/sierra/sierra.c:969
 3372 #: camlibs/sierra/sierra.c:978 camlibs/sierra/sierra.c:1266
 3373 #: camlibs/sierra/sierra.c:1299
 3374 msgid "High"
 3375 msgstr "Høj"
 3376 
 3377 #: camlibs/konica/qm150.c:806 camlibs/polaroid/pdc700.c:164
 3378 #: camlibs/ptp2/config.c:2484 camlibs/ptp2/config.c:2510
 3379 #: camlibs/ptp2/config.c:2536 camlibs/ptp2/ptp.c:7907
 3380 msgid "LCD"
 3381 msgstr "LCD"
 3382 
 3383 #: camlibs/konica/qm150.c:820
 3384 msgid "Icons"
 3385 msgstr "Ikoner"
 3386 
 3387 #: camlibs/konica/qm150.c:954 camlibs/konica/qm150.c:963
 3388 msgid "2.0 m"
 3389 msgstr "2.0 m"
 3390 
 3391 #: camlibs/konica/qm150.c:955 camlibs/konica/qm150.c:966
 3392 msgid "0.5 m"
 3393 msgstr "0.5 m"
 3394 
 3395 #: camlibs/konica/qm150.c:956 camlibs/konica/qm150.c:969
 3396 msgid "0.1 m"
 3397 msgstr "0.1 m"
 3398 
 3399 #: camlibs/konica/qm150.c:974
 3400 msgid "White balance"
 3401 msgstr "Hvidbalance"
 3402 
 3403 #: camlibs/konica/qm150.c:976 camlibs/konica/qm150.c:987
 3404 msgid "Office"
 3405 msgstr "Kontor"
 3406 
 3407 #: camlibs/konica/qm150.c:977 camlibs/konica/qm150.c:984
 3408 #: camlibs/ptp2/config.c:1440 camlibs/ptp2/config.c:1489
 3409 #: camlibs/ptp2/config.c:3824 camlibs/ptp2/config.c:5473
 3410 #: camlibs/ptp2/config.c:5491 camlibs/ptp2/config.c:8477
 3411 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7363 camlibs/ptp2/ptp.c:7831
 3412 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:561 camlibs/sierra/olympus-desc.c:580
 3413 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:599 camlibs/sierra/olympus-desc.c:620
 3414 msgid "Daylight"
 3415 msgstr "Dagslys"
 3416 
 3417 #: camlibs/konica/qm150.c:992 camlibs/ptp2/config.c:9923
 3418 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5755 camlibs/ptp2/ptp.c:5823
 3419 msgid "Sharpness"
 3420 msgstr "Skarphed"
 3421 
 3422 #: camlibs/konica/qm150.c:994 camlibs/konica/qm150.c:1002
 3423 msgid "Sharp"
 3424 msgstr "Skarp"
 3425 
 3426 #: camlibs/konica/qm150.c:995 camlibs/konica/qm150.c:1005
 3427 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7790 camlibs/ptp2/ptp.c:7917
 3428 msgid "Soft"
 3429 msgstr "Blødt"
 3430 
 3431 #: camlibs/konica/qm150.c:1010 camlibs/sierra/epson-desc.c:136
 3432 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:219
 3433 msgid "Color"
 3434 msgstr "Farve"
 3435 
 3436 #: camlibs/konica/qm150.c:1012 camlibs/konica/qm150.c:1022
 3437 msgid "Light"
 3438 msgstr "Lys"
 3439 
 3440 #: camlibs/konica/qm150.c:1013 camlibs/konica/qm150.c:1025
 3441 msgid "Deep"
 3442 msgstr "Dyb"
 3443 
 3444 #: camlibs/konica/qm150.c:1014 camlibs/konica/qm150.c:1028
 3445 msgid "Black and White"
 3446 msgstr "Sort/hvid"
 3447 
 3448 #: camlibs/konica/qm150.c:1066 camlibs/konica/qm150.c:1070
 3449 #: camlibs/ptp2/config.c:2682
 3450 msgid "Single"
 3451 msgstr "Enkel"
 3452 
 3453 #: camlibs/konica/qm150.c:1067 camlibs/konica/qm150.c:1073
 3454 msgid "Sequence 9"
 3455 msgstr "Sekvens 9"
 3456 
 3457 #: camlibs/konica/qm150.c:1078
 3458 msgid "Date display"
 3459 msgstr "Datovisning"
 3460 
 3461 #: camlibs/konica/qm150.c:1080 camlibs/konica/qm150.c:1089
 3462 msgid "Anywhere"
 3463 msgstr "Hvor som helst"
 3464 
 3465 #: camlibs/konica/qm150.c:1081 camlibs/konica/qm150.c:1087
 3466 msgid "Play mode"
 3467 msgstr "Afspilningstilstand"
 3468 
 3469 #: camlibs/konica/qm150.c:1082 camlibs/konica/qm150.c:1095
 3470 msgid "Record mode"
 3471 msgstr "Optagetilstand"
 3472 
 3473 #: camlibs/konica/qm150.c:1083 camlibs/konica/qm150.c:1093
 3474 msgid "Everywhere"
 3475 msgstr "Overalt"
 3476 
 3477 #: camlibs/konica/qm150.c:1154 camlibs/ptp2/ptp.c:7725
 3478 #, c-format
 3479 msgid "AC"
 3480 msgstr "AC"
 3481 
 3482 #: camlibs/konica/qm150.c:1157 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:297
 3483 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:361
 3484 #, c-format
 3485 msgid "Play"
 3486 msgstr "Afspil"
 3487 
 3488 #: camlibs/konica/qm150.c:1159 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:297
 3489 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:360
 3490 #, c-format
 3491 msgid "Record"
 3492 msgstr "Optag"
 3493 
 3494 #: camlibs/konica/qm150.c:1169
 3495 #, c-format
 3496 msgid "DD/MM/YYYY"
 3497 msgstr "DD/MM/YYYY"
 3498 
 3499 #: camlibs/konica/qm150.c:1174
 3500 #, c-format
 3501 msgid "YYYY/MM/DD"
 3502 msgstr "YYYY/MM/DD"
 3503 
 3504 #: camlibs/konica/qm150.c:1178
 3505 #, c-format
 3506 msgid "MM/DD/YYYY"
 3507 msgstr "MM/DD/YYYY"
 3508 
 3509 #: camlibs/konica/qm150.c:1182
 3510 #, c-format
 3511 msgid ""
 3512 "Model: %s\n"
 3513 "Capacity: %i Mb\n"
 3514 "Power: %s\n"
 3515 "Auto Off Time: %i min\n"
 3516 "Mode: %s\n"
 3517 "Images: %i/%i\n"
 3518 "Date display: %s\n"
 3519 "Date and Time: %s\n"
 3520 msgstr ""
 3521 "Model: %s\n"
 3522 "Kapacitet: %i Mb\n"
 3523 "Strøm: %s\n"
 3524 "Automatisk sluk tid: %i min\n"
 3525 "Tilstand: %s\n"
 3526 "Billeder: %i/%i\n"
 3527 "Datovisning: %s\n"
 3528 "Dato og tid: %s\n"
 3529 
 3530 #: camlibs/konica/qm150.c:1205
 3531 #, c-format
 3532 msgid ""
 3533 "Konica Q-M150 Library\n"
 3534 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 3535 "Aurelien Croc (AP2C) <programming@ap2c.com>\n"
 3536 "http://www.ap2c.com\n"
 3537 "Support for the french Konica Q-M150."
 3538 msgstr ""
 3539 "Konica Q-M150 bibliotek\n"
 3540 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 3541 "Aurelien Croc (AP2C) <programmering@ap2c.com>\n"
 3542 "http://www.ap2c.com\n"
 3543 "Understøttelse for den franske Konica Q-M150."
 3544 
 3545 #: camlibs/konica/qm150.c:1220
 3546 #, c-format
 3547 msgid ""
 3548 "About Konica Q-M150:\n"
 3549 "This camera does not allow any changes\n"
 3550 "from the outside. So in the configuration, you can\n"
 3551 "only see what it is configured on the camera\n"
 3552 "but you can not change anything.\n"
 3553 "\n"
 3554 "If you have some issues with this driver, please e-mail its authors.\n"
 3555 msgstr ""
 3556 "Om Konica Q-M150:\n"
 3557 "Dette kamera tillader ingen udefrakommende ændringer.\n"
 3558 "I konfigurationen kan du se, hvordan kameraet er sat op,\n"
 3559 "men du kan ikke ændre noget.\n"
 3560 "\n"
 3561 "Hvis du har problemer med driveren, send en e-mail til dens forfattere.\n"
 3562 
 3563 #: camlibs/largan/lmini/largan.c:228
 3564 msgid ""
 3565 "Largan driver\n"
 3566 "Hubert Figuiere <hfiguiere@teaser.fr>\n"
 3567 msgstr ""
 3568 "Largan driver\n"
 3569 "Hubert Figuiere <hfiguiere@teaser.fr>\n"
 3570 
 3571 #: camlibs/lg_gsm/library.c:104
 3572 #, c-format
 3573 msgid ""
 3574 "Your USB camera seems to be a LG GSM.\n"
 3575 "Firmware: %s\n"
 3576 "Firmware Version: %s\n"
 3577 msgstr ""
 3578 "Dit USB-kamera ser ud til at være et LG GSM.\n"
 3579 "Firmware: %s\n"
 3580 "Firmware version: %s\n"
 3581 
 3582 #: camlibs/lg_gsm/library.c:116
 3583 msgid ""
 3584 "LG GSM generic driver\n"
 3585 "Guillaume Bedot <littletux@zarb.org>\n"
 3586 msgstr ""
 3587 "LG GSM almen driver\n"
 3588 "Guillaume Bedot <littletux@zarb.org>\n"
 3589 
 3590 #: camlibs/mars/library.c:124
 3591 #, c-format
 3592 msgid ""
 3593 "Mars MR97310 camera.\n"
 3594 "There is %i photo in it.\n"
 3595 msgid_plural ""
 3596 "Mars MR97310 camera.\n"
 3597 "There are %i photos in it.\n"
 3598 msgstr[0] ""
 3599 "Mars MR97310 kamera.\n"
 3600 "Der er %i billede i det.\n"
 3601 msgstr[1] ""
 3602 "Mars MR97310 kamera.\n"
 3603 "Der er %i billeder i det.\n"
 3604 
 3605 #: camlibs/mars/library.c:135
 3606 msgid ""
 3607 "This driver supports cameras with Mars MR97310 chip (and direct\n"
 3608 "equivalents ??Pixart PACx07??).\n"
 3609 "These cameras do not support deletion of photos, nor uploading\n"
 3610 "of data.\n"
 3611 "Decoding of compressed photos may or may not work well\n"
 3612 "and does not work equally well for all supported cameras.\n"
 3613 "Photo data processing for Argus QuickClix is NOT SUPPORTED.\n"
 3614 "If present on the camera, video clip frames are downloaded \n"
 3615 "as consecutive still photos.\n"
 3616 "For further details please consult libgphoto2/camlibs/README.\n"
 3617 msgstr ""
 3618 "Denne driver understøtter kameraer med en Mars MR97310-chip\n"
 3619 "(og direkte sammenlignelige ??Pixart PACx07??).\n"
 3620 "Kameraene understøtter ikke sletning af billeder, eller oplægning af data.\n"
 3621 "Afkodning af komprimerede billeder virker måske/måske ikke\n"
 3622 "og virker ikke lige godt for alle understøttede kameraer.\n"
 3623 "Foto-databehandling for Argus QuickClix er IKKE UNDERSTØTTET.\n"
 3624 "Hvis der er videoklip på kameraet, kan disse hentes som fortløbende "
 3625 "fastbilleder.\n"
 3626 "For yderligere detaljer se libgphoto2/camlibs/README.\n"
 3627 
 3628 #: camlibs/mars/library.c:153
 3629 msgid ""
 3630 "Mars MR97310 camera library\n"
 3631 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 3632 msgstr ""
 3633 "Mars MR97310-kamerabibliotek\n"
 3634 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 3635 
 3636 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:261
 3637 #, c-format
 3638 msgid ""
 3639 "Model:\t\t\tMinolta Dimage V (%s)\n"
 3640 "Hardware Revision:\t%s\n"
 3641 "Firmware Revision:\t%s\n"
 3642 msgstr ""
 3643 "Model:\t\t\tMinolta Dimage V (%s)\n"
 3644 "Hardware revision:\t%s\n"
 3645 "Firmware revision:\t%s\n"
 3646 
 3647 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:276
 3648 #, c-format
 3649 msgid ""
 3650 "Host Mode:\t\t%s\n"
 3651 "Exposure Correction:\t%s\n"
 3652 "Exposure Data:\t\t%d\n"
 3653 "Date Valid:\t\t%s\n"
 3654 "Date:\t\t\t%d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d\n"
 3655 "Self Timer Set:\t\t%s\n"
 3656 "Quality Setting:\t%s\n"
 3657 "Play/Record Mode:\t%s\n"
 3658 "Card ID Valid:\t\t%s\n"
 3659 "Card ID:\t\t%d\n"
 3660 "Flash Mode:\t\t"
 3661 msgstr ""
 3662 "Værtstilstand:\t\t%s\n"
 3663 "Eksponeringskorrektion:\t%s\n"
 3664 "Eksponeringsdata:\t\t%d\n"
 3665 "Gyldig dato:\t\t%s\n"
 3666 "Dato:\t\t\t%d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d\n"
 3667 "Selvudløser indstilling:\t\t%s\n"
 3668 "Kvalitets indstilling:\t%s\n"
 3669 "Afspil/optag-tilstand:\t%s\n"
 3670 "Gyldigt kort ID:\t\t%s\n"
 3671 "Kort ID:\t\t%d\n"
 3672 "Blitztilstand:\t\t"
 3673 
 3674 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:288 camlibs/ptp2/config.c:3958
 3675 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7408
 3676 msgid "Remote"
 3677 msgstr "Fjern"
 3678 
 3679 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:288
 3680 msgid "Local"
 3681 msgstr "Lokal"
 3682 
 3683 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:289 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:291
 3684 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:295 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:298
 3685 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7304
 3686 msgid "Yes"
 3687 msgstr "Ja"
 3688 
 3689 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:289 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:291
 3690 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:295 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:298
 3691 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7304
 3692 msgid "No"
 3693 msgstr "Nej"
 3694 
 3695 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:296 camlibs/ptp2/config.c:6341
 3696 #: camlibs/ptp2/config.c:6352 camlibs/ptp2/ptp.c:7740
 3697 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:283
 3698 msgid "Fine"
 3699 msgstr "Fin"
 3700 
 3701 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:296 camlibs/ptp2/config.c:2046
 3702 #: camlibs/ptp2/config.c:2297 camlibs/ptp2/config.c:4197
 3703 #: camlibs/ptp2/config.c:6340 camlibs/ptp2/config.c:6351
 3704 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7859 camlibs/ptp2/ptp.c:7865 camlibs/ptp2/ptp.c:7871
 3705 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7875 camlibs/sierra/sierra.c:927
 3706 #: camlibs/sierra/sierra.c:934 camlibs/sierra/sierra.c:1264
 3707 msgid "Standard"
 3708 msgstr "Standard"
 3709 
 3710 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:312
 3711 #, c-format
 3712 msgid "Automatic\n"
 3713 msgstr "Automatisk\n"
 3714 
 3715 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:320
 3716 #, c-format
 3717 msgid "Force Flash\n"
 3718 msgstr "Gennemtving blitz\n"
 3719 
 3720 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:328
 3721 #, c-format
 3722 msgid "Prohibit Flash\n"
 3723 msgstr "Forhindr blitz\n"
 3724 
 3725 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:336
 3726 #, c-format
 3727 msgid "Invalid Value ( %d )\n"
 3728 msgstr "Ugyldig værdi ( %d )\n"
 3729 
 3730 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:350
 3731 #, c-format
 3732 msgid ""
 3733 "Battery Level:\t\t%s\n"
 3734 "Number of Images:\t%d\n"
 3735 "Minimum Capacity Left:\t%d\n"
 3736 "Busy:\t\t\t%s\n"
 3737 "Flash Charging:\t\t%s\n"
 3738 "Lens Status:\t\t"
 3739 msgstr ""
 3740 "Batteriniveau:\t\t%s\n"
 3741 "Antal af billeder:\t%d\n"
 3742 "Minimum kapacitet tilbage:\t%d\n"
 3743 "Optaget:\t\t\t%s\n"
 3744 "Opladning blitz:\t\t%s\n"
 3745 "Objektivstatus:\t\t"
 3746 
 3747 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:356
 3748 msgid "Not Full"
 3749 msgstr "Ikke fuld"
 3750 
 3751 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:356 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:399
 3752 #: camlibs/ptp2/config.c:2168 camlibs/ptp2/config.c:2222
 3753 #: camlibs/ptp2/config.c:2275 camlibs/ptp2/ptp.c:7653 camlibs/ptp2/ptp.c:7659
 3754 #, c-format
 3755 msgid "Full"
 3756 msgstr "Fuld"
 3757 
 3758 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:359
 3759 msgid "Busy"
 3760 msgstr "Optaget"
 3761 
 3762 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:359
 3763 msgid "Idle"
 3764 msgstr "Ledig"
 3765 
 3766 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:360
 3767 msgid "Charging"
 3768 msgstr "Oplader"
 3769 
 3770 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:360
 3771 msgid "Ready"
 3772 msgstr "Klar"
 3773 
 3774 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:371
 3775 #, c-format
 3776 msgid "Normal\n"
 3777 msgstr "Normal\n"
 3778 
 3779 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:374
 3780 #, c-format
 3781 msgid "Lens direction does not match flash light\n"
 3782 msgstr "Objektivretning svarer ikke til blitzlys\n"
 3783 
 3784 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:377
 3785 #, c-format
 3786 msgid "Lens is not connected\n"
 3787 msgstr "Objektiv er ikke tilsluttet\n"
 3788 
 3789 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:380
 3790 #, c-format
 3791 msgid "Bad value for lens status %d\n"
 3792 msgstr "Forkert værdi for objektivstatus %d\n"
 3793 
 3794 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:389
 3795 #, c-format
 3796 msgid "Card Status:\t\t"
 3797 msgstr "Kortstatus:\t\t"
 3798 
 3799 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:402
 3800 #, c-format
 3801 msgid "Write-protected"
 3802 msgstr "Skrivebeskyttet"
 3803 
 3804 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:405
 3805 #, c-format
 3806 msgid "Unsuitable card"
 3807 msgstr "Uegnet kort"
 3808 
 3809 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:408
 3810 #, c-format
 3811 msgid "Bad value for card status %d"
 3812 msgstr "Forkert værdi for kortstatus %d"
 3813 
 3814 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:427
 3815 #, c-format
 3816 msgid ""
 3817 "Minolta Dimage V Camera Library\n"
 3818 "%s\n"
 3819 "Gus Hartmann <gphoto@gus-the-cat.org>\n"
 3820 "Special thanks to Minolta for the spec."
 3821 msgstr ""
 3822 "Minolta Dimage V kamera bibliotek\n"
 3823 "%s\n"
 3824 "Gus Hartmann <gphoto@gus-the-cat.org>\n"
 3825 "Specielt tak til Minolta for specifikationer."
 3826 
 3827 #: camlibs/mustek/core.c:576
 3828 msgid "FlashLight : Auto (RedEye Reduction)"
 3829 msgstr "Blitzlys : Automatisk (rødøje-reduktion)"
 3830 
 3831 #: camlibs/mustek/core.c:578
 3832 msgid "FlashLight : Auto"
 3833 msgstr "Blitzlys : Automatisk"
 3834 
 3835 #: camlibs/mustek/core.c:580
 3836 msgid "FlashLight : On (RedEye Reduction)"
 3837 msgstr "Blitzlys : Til (rødøje-reduktion)"
 3838 
 3839 #: camlibs/mustek/core.c:582
 3840 msgid "FlashLight : On"
 3841 msgstr "Blitzlys : Til"
 3842 
 3843 #: camlibs/mustek/core.c:584
 3844 msgid "FlashLight : Off"
 3845 msgstr "Blitzlys : Slukket"
 3846 
 3847 #: camlibs/mustek/core.c:586
 3848 msgid "FlashLight : undefined"
 3849 msgstr "Blitzlys : Ikke defineret"
 3850 
 3851 #: camlibs/mustek/mdc800.c:217
 3852 msgid "Summary for Mustek MDC800:\n"
 3853 msgstr "Sammendrag for Mustek MDC800:\n"
 3854 
 3855 #: camlibs/mustek/mdc800.c:220
 3856 msgid "no status reported."
 3857 msgstr "ingen status rapporteret."
 3858 
 3859 #: camlibs/mustek/mdc800.c:226
 3860 msgid "Compact Flash Card detected\n"
 3861 msgstr "Fandt Compact Flash kort\n"
 3862 
 3863 #: camlibs/mustek/mdc800.c:228
 3864 msgid "No Compact Flash Card detected\n"
 3865 msgstr "Fandt ikke noget Compact Flash kort\n"
 3866 
 3867 #: camlibs/mustek/mdc800.c:232
 3868 msgid "Current Mode: Camera Mode\n"
 3869 msgstr "Nuværende tilstand: Kameratilstand\n"
 3870 
 3871 #: camlibs/mustek/mdc800.c:234
 3872 msgid "Current Mode: Playback Mode\n"
 3873 msgstr "Nuværende tilstand: Afspilningstilstand\n"
 3874 
 3875 #: camlibs/mustek/mdc800.c:243
 3876 msgid "Batteries are ok."
 3877 msgstr "Batterier er O.k."
 3878 
 3879 #: camlibs/mustek/mdc800.c:245
 3880 msgid "Batteries are low."
 3881 msgstr "Batteriniveau lav."
 3882 
 3883 #: camlibs/mustek/mdc800.c:264
 3884 msgid ""
 3885 "Mustek MDC-800 gPhoto2 Library\n"
 3886 "Henning Zabel <henning@uni-paderborn.de>\n"
 3887 "Ported to gphoto2 by Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 3888 "Supports Serial and USB Protocols."
 3889 msgstr ""
 3890 "Mustek MDC-800 gPhoto2 bibliotek\n"
 3891 "Henning Zabel <henning@uni-paderborn.de>\n"
 3892 "Porteret til gphoto2 af Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 3893 "Understøtter serielle og USB protokoller."
 3894 
 3895 #: camlibs/panasonic/coolshot/coolshot.c:256
 3896 msgid "coolshot library v"
 3897 msgstr "coolshot bibliotek v"
 3898 
 3899 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:369 camlibs/panasonic/dc1580.c:465
 3900 msgid "Disconnecting camera."
 3901 msgstr "Fjerner tilslutning til kamera."
 3902 
 3903 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:406
 3904 #, c-format
 3905 msgid "Downloading image %s."
 3906 msgstr "Henter billede %s."
 3907 
 3908 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:444 camlibs/panasonic/dc1580.c:565
 3909 #, c-format
 3910 msgid "Uploading image: %s."
 3911 msgstr "Overfører billede: %s."
 3912 
 3913 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:455 camlibs/panasonic/dc1580.c:576
 3914 #, c-format
 3915 msgid ""
 3916 "File size is %ld bytes. The size of the largest file possible to upload is: "
 3917 "%i bytes."
 3918 msgstr ""
 3919 "Filstørrelse er %ld byte. Størst mulige fil der kan oplægges er: %i byte."
 3920 
 3921 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:468 camlibs/panasonic/dc1580.c:587
 3922 #: camlibs/ricoh/ricoh.c:853
 3923 msgid "Uploading..."
 3924 msgstr "Oplægger..."
 3925 
 3926 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:495 camlibs/panasonic/dc1580.c:613
 3927 #, c-format
 3928 msgid "Deleting image %s."
 3929 msgstr "Sletter billede %s."
 3930 
 3931 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:508
 3932 msgid ""
 3933 "Panasonic DC1000 gPhoto library\n"
 3934 "Mariusz Zynel <mariusz@mizar.org>\n"
 3935 "\n"
 3936 "Based on dc1000 program written by\n"
 3937 "Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se> and\n"
 3938 "Galen Brooks <galen@nine.com>."
 3939 msgstr ""
 3940 "Panasonic DC1000-gphotobibliotek\n"
 3941 "Mariusz Zynel <mariusz@mizar.org>\n"
 3942 "\n"
 3943 "Baseret på dc1000-programmet skrevet af\n"
 3944 "Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se> og\n"
 3945 "Galen Brooks <galen@nine.com>."
 3946 
 3947 #: camlibs/panasonic/dc1580.c:519
 3948 #, c-format
 3949 msgid "Downloading %s."
 3950 msgstr "Henter %s."
 3951 
 3952 #: camlibs/panasonic/dc1580.c:625
 3953 msgid ""
 3954 "Panasonic DC1580 gPhoto2 library\n"
 3955 "Mariusz Zynel <mariusz@mizar.org>\n"
 3956 "\n"
 3957 "Based on dc1000 program written by\n"
 3958 "Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se> and\n"
 3959 "Galen Brooks <galen@nine.com>."
 3960 msgstr ""
 3961 "Panasonic DC1580 gPhoto2-bibliotek\n"
 3962 "Mariusz Zynel <mariusz@mizar.org>\n"
 3963 "\n"
 3964 "Baseret på dc1000 programmet skrevet af\n"
 3965 "Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se> og\n"
 3966 "Galen Brooks <galen@nine.com>."
 3967 
 3968 #: camlibs/panasonic/l859/l859.c:505
 3969 #, c-format
 3970 msgid "Downloading '%s'..."
 3971 msgstr "Henter »%s« ..."
 3972 
 3973 #: camlibs/panasonic/l859/l859.c:583
 3974 msgid ""
 3975 "Panasonic PV-L859-K/PV-L779-K Palmcorder\n"
 3976 "\n"
 3977 "Panasonic introduced image capturing technology called PHOTOSHOT for the "
 3978 "first time, in this series of Palmcorders. Images are stored in JPEG format "
 3979 "on an internal flashcard and can be transferred to a computer through the "
 3980 "built-in serial port. Images are saved in one of two resolutions; NORMAL is "
 3981 "320x240 and FINE is 640x480. The CCD device which captures the images from "
 3982 "the lens is only 300K and thus produces only low quality pictures."
 3983 msgstr ""
 3984 "Panasonic PV-L859-K/PV-L779-K Palmcorder\n"
 3985 "\n"
 3986 "Panasonic introducerede billedindhentningsteknologi kaldet PHOTOSHOT første "
 3987 "gang til denne serie af Palmcorders. Billeder gemmes i JPEG-format på et "
 3988 "internt flashkort og kan overføres til computeren gennem en indbygget seriel "
 3989 "port. Billederne gemmes i en af to opløsninger, NORMAL er 320x240 og FIN er "
 3990 "640x480. CCD-en der optager billederne er kun på 300K, og giver derfor kun "
 3991 "lav-kvalitetsbilleder."
 3992 
 3993 #: camlibs/panasonic/l859/l859.c:601
 3994 msgid ""
 3995 "Known problems:\n"
 3996 "\n"
 3997 "If communications problems occur, reset the camera and restart the "
 3998 "application. The driver is not robust enough yet to recover from these "
 3999 "situations, especially if a problem occurs and the camera is not properly "
 4000 "shutdown at speeds faster than 9600."
 4001 msgstr ""
 4002 "Kendte problemer:\n"
 4003 "\n"
 4004 "Hvis der opstår kommunikationsproblemer, skal kameraet og programmet "
 4005 "genstartes. Driveren er endnu ikke robust nok til at komme over disse "
 4006 "situationer, især hvis problemet opstår, og kameraet ikke slukkes korrekt "
 4007 "ved hastigheder over 9600."
 4008 
 4009 #: camlibs/panasonic/l859/l859.c:615
 4010 msgid ""
 4011 "Panasonic PV-L859-K/PV-L779-K Palmcorder Driver\n"
 4012 "Andrew Selkirk <aselkirk@mailandnews.com>"
 4013 msgstr ""
 4014 "Panasonic PV-L859-K/PV-L779-K Palmcorder-driver\n"
 4015 "Andrew Selkirk <aselkirk@mailandnews.com>"
 4016 
 4017 #: camlibs/pccam300/library.c:217
 4018 #, c-format
 4019 msgid ""
 4020 " Total memory is %8d bytes.\n"
 4021 " Free memory is %8d bytes.\n"
 4022 " Filecount: %d"
 4023 msgstr ""
 4024 " Total hukommelse er %8d byte.\n"
 4025 " Fri hukommelse er %8d byte.\n"
 4026 " Filtælling: %d"
 4027 
 4028 #: camlibs/pccam300/library.c:229
 4029 msgid ""
 4030 "Creative PC-CAM 300\n"
 4031 " Authors: Till Adam\n"
 4032 "<till@adam-lilienthal.de>\n"
 4033 "and: Miah Gregory\n"
 4034 " <mace@darksilence.net>"
 4035 msgstr ""
 4036 "Creative PC-CAM 300\n"
 4037 " Forfattere: Till Adam\n"
 4038 "<till@adam-lilienthal.de>\n"
 4039 "og: Miah Gregory\n"
 4040 " <mace@darksilence.net>"
 4041 
 4042 #: camlibs/pccam600/library.c:191
 4043 msgid "Downloading file..."
 4044 msgstr "Henter fil ..."
 4045 
 4046 #: camlibs/pccam600/library.c:250
 4047 msgid ""
 4048 "Creative PC-CAM600\n"
 4049 "Author: Peter Kajberg <pbk@odense.kollegienet.dk>\n"
 4050 msgstr ""
 4051 "Creative PC-CAM600\n"
 4052 "Forfatter: Peter Kajberg <pbk@odense.kollegienet.dk>\n"
 4053 
 4054 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:126 camlibs/pccam600/pccam600.c:155
 4055 #, c-format
 4056 msgid "pccam600_init: Expected > %d blocks got %d"
 4057 msgstr "pccam600_init: Forventede > %d blokke, fik %d"
 4058 
 4059 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:139
 4060 #, c-format
 4061 msgid "pccam600_get_file:got index %d but expected index > %d"
 4062 msgstr "pccam600_get_file:fik indeks %d men forventede indeks > %d"
 4063 
 4064 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:180
 4065 #, c-format
 4066 msgid "pccam600_close: return value was %d instead of %d"
 4067 msgstr "pccam600_close: returværdi var %d i stedet for %d"
 4068 
 4069 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:212 camlibs/pccam600/pccam600.c:219
 4070 #, c-format
 4071 msgid "pccam600_init: Expected %d blocks got %d"
 4072 msgstr "pccam600_init: Forventede %d blokke, fik %d"
 4073 
 4074 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:229
 4075 #, c-format
 4076 msgid "pccam600 init: Unexpected error: gp_port_read returned %d instead of %d"
 4077 msgstr ""
 4078 "pccam600 init: Uventet fejl: gp_port_read returnerede %d i stedet for %d"
 4079 
 4080 #: camlibs/polaroid/pdc320.c:461
 4081 msgid ""
 4082 "Download program for several Polaroid cameras. Originally written by Peter "
 4083 "Desnoyers <pjd@fred.cambridge.ma.us>, and adapted for gphoto2 by Nathan "
 4084 "Stenzel <nathanstenzel@users.sourceforge.net> and Lutz Mueller <lutz@users."
 4085 "sf.net>.\n"
 4086 "Polaroid 640SE testing was done by Michael Golden <naugrim@juno.com>."
 4087 msgstr ""
 4088 "Hent program for flere Polaroidkameraer. Oprindeligt skrevet af Peter "
 4089 "Desnoyers <pjd@fred.cambridge.ma.us> og tilpasset til gphoto2 af Nathan "
 4090 "Stenzel <nathanstenzel@users.sourceforge.net> og Lutz Mueller <lutz@users.sf."
 4091 "net>.\n"
 4092 "Polaroid 640SE-test blev udført af Michael Golden <naugrim@juno.com>."
 4093 
 4094 #: camlibs/polaroid/pdc320.c:491
 4095 #, c-format
 4096 msgid "Model: %x, %x, %x, %x"
 4097 msgstr "Model: %x, %x, %x, %x"
 4098 
 4099 #: camlibs/polaroid/pdc640.c:896
 4100 msgid ""
 4101 "Download program for GrandTek 98x based cameras. Originally written by Chris "
 4102 "Byrne <adapt@ihug.co.nz>, and adapted for gphoto2 by Lutz Mueller "
 4103 "<lutz@users.sf.net>.Protocol enhancements and postprocessing for Jenoptik "
 4104 "JD350e by Michael Trawny <trawny99@users.sourceforge.net>. Bugfixes by "
 4105 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>."
 4106 msgstr ""
 4107 "Hent program til GrandTek 98x baserede kameraer. Oprindeligt skrevet af "
 4108 "Chris Byrne <adapt@ihug.co.nz>, og tilpasset til gphoto2 af Lutz Mueller "
 4109 "<lutz@users.sf.net>.Protokolforbedringer og efterbehandling for Jenoptik "
 4110 "JD350e ved Michael Trawny <trawny99@users.sourceforge.net>.Fejlrettelser ved "
 4111 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>."
 4112 
 4113 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:161 camlibs/ptp2/config.c:9769
 4114 #: camlibs/ptp2/config.c:9878 camlibs/ptp2/config.c:9879
 4115 #: camlibs/ptp2/config.c:10072 camlibs/ptp2/config.c:10077
 4116 #: camlibs/ptp2/config.c:10088 camlibs/ptp2/config.c:10094
 4117 #: camlibs/ptp2/config.c:10099 camlibs/ptp2/config.c:10128
 4118 #: camlibs/ptp2/config.c:10141 camlibs/ptp2/config.c:10174
 4119 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5804
 4120 msgid "Image Quality"
 4121 msgstr "Billedkvalitet"
 4122 
 4123 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:162 camlibs/ptp2/config.c:9779
 4124 #: camlibs/ptp2/config.c:9781 camlibs/ptp2/config.c:9782
 4125 #: camlibs/ptp2/config.c:9783 camlibs/ptp2/ptp.c:5735 camlibs/ptp2/ptp.c:5806
 4126 #: camlibs/ptp2/ptp.c:6611
 4127 msgid "Image Size"
 4128 msgstr "Billedstørrelse"
 4129 
 4130 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:163
 4131 msgid "Flash Setting"
 4132 msgstr "Blitzindstillinger"
 4133 
 4134 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:166
 4135 msgid "Auto Power Off (minutes)"
 4136 msgstr "Automatisk sluk efter (minutter)"
 4137 
 4138 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:167
 4139 msgid "Information"
 4140 msgstr "Information"
 4141 
 4142 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:169 camlibs/ptp2/config.c:1978
 4143 #: camlibs/ptp2/config.c:8883 camlibs/ptp2/config.c:8899
 4144 msgid "normal"
 4145 msgstr "normal"
 4146 
 4147 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:169 camlibs/ptp2/config.c:1979
 4148 #: camlibs/sierra/sierra.c:1624 camlibs/sierra/sierra.c:1631
 4149 #: camlibs/sierra/sierra.c:1841
 4150 msgid "fine"
 4151 msgstr "fin"
 4152 
 4153 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:169 camlibs/ptp2/config.c:1981
 4154 #: camlibs/sierra/sierra.c:1625 camlibs/sierra/sierra.c:1633
 4155 #: camlibs/sierra/sierra.c:1843
 4156 msgid "superfine"
 4157 msgstr "superfin"
 4158 
 4159 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:171 camlibs/ptp2/config.c:2062
 4160 #: camlibs/ptp2/config.c:5615 camlibs/ptp2/config.c:6230
 4161 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:116 camlibs/sierra/sierra.c:1522
 4162 #: camlibs/sierra/sierra.c:1536 camlibs/sierra/sierra.c:1772
 4163 msgid "auto"
 4164 msgstr "auto"
 4165 
 4166 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:171 camlibs/polaroid/pdc700.c:172
 4167 #: camlibs/ptp2/config.c:2063 camlibs/sierra/nikon-desc.c:565
 4168 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:570
 4169 msgid "on"
 4170 msgstr "tændt"
 4171 
 4172 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:171 camlibs/polaroid/pdc700.c:172
 4173 #: camlibs/ptp2/config.c:2061 camlibs/ptp2/config.c:2665
 4174 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:564 camlibs/sierra/nikon-desc.c:569
 4175 msgid "off"
 4176 msgstr "slukket"
 4177 
 4178 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:173
 4179 msgid "play"
 4180 msgstr "afspil"
 4181 
 4182 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:173
 4183 msgid "record"
 4184 msgstr "optag"
 4185 
 4186 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:173
 4187 msgid "menu"
 4188 msgstr "menu"
 4189 
 4190 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:174
 4191 msgid "battery"
 4192 msgstr "batteri"
 4193 
 4194 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:174
 4195 msgid "a/c adaptor"
 4196 msgstr "a/c adapter"
 4197 
 4198 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:231
 4199 #, c-format
 4200 msgid "Received unexpected header (%i)"
 4201 msgstr "Modtog uventet overskrift (%i)"
 4202 
 4203 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:248
 4204 msgid "Received unexpected response"
 4205 msgstr "Modtog uventet svar"
 4206 
 4207 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:269
 4208 msgid "Checksum error"
 4209 msgstr "Checksumfejl"
 4210 
 4211 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:302
 4212 msgid "The camera did not accept the command."
 4213 msgstr "Kameraet accepterede ikke kommandoen."
 4214 
 4215 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:355
 4216 #, c-format
 4217 msgid "The camera sent more bytes than expected (%i)"
 4218 msgstr "Kameraet sendte flere byte end forventet (%i)"
 4219 
 4220 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:457
 4221 #, c-format
 4222 msgid ""
 4223 "Requested information about picture %i (= 0x%x), but got information about "
 4224 "picture %i back"
 4225 msgstr ""
 4226 "Forespurgte om information om billede %i (= 0x%x), men fik information om "
 4227 "billede %i tilbage"
 4228 
 4229 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:920
 4230 #, c-format
 4231 msgid ""
 4232 "%i bytes of an unknown image format have been received. Please write to %s "
 4233 "and ask for assistance."
 4234 msgstr "Modtog %i byte i et ukendt billedformat. Skriv til %s og bed om hjælp."
 4235 
 4236 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:945
 4237 msgid ""
 4238 "Download program for Polaroid DC700 camera. Originally written by Ryan "
 4239 "Lantzer <rlantzer@umr.edu> for gphoto-4.x. Adapted for gphoto2 by Lutz "
 4240 "Mueller <lutz@users.sf.net>."
 4241 msgstr ""
 4242 "Hent programmet for Polaroid DC700-kamera. Oprindeligt skrevet af Ryan "
 4243 "Lantzer <rlantzer@umr.edu> for gphoto-4.x. Tilpasset til gphoto2 af Lutz "
 4244 "Mueller <lutz@users.sf.net>."
 4245 
 4246 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:988
 4247 msgid "Camera"
 4248 msgstr "Kamera"
 4249 
 4250 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1001
 4251 msgid "How long will it take until the camera powers off?"
 4252 msgstr "Hvor lang tid går der før kameraet slukker?"
 4253 
 4254 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1004 camlibs/ricoh/library.c:356
 4255 msgid "Image"
 4256 msgstr "Billede"
 4257 
 4258 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1118
 4259 #, c-format
 4260 msgid ""
 4261 "Date: %i/%02i/%02i %02i:%02i:%02i\n"
 4262 "Pictures taken: %i\n"
 4263 "Free pictures: %i\n"
 4264 "Software version: %s\n"
 4265 "Baudrate: %s\n"
 4266 "Memory: %i megabytes\n"
 4267 "Camera mode: %s\n"
 4268 "Image quality: %s\n"
 4269 "Flash setting: %s\n"
 4270 "Information: %s\n"
 4271 "Timer: %s\n"
 4272 "LCD: %s\n"
 4273 "Auto power off: %i minutes\n"
 4274 "Power source: %s"
 4275 msgstr ""
 4276 "Dato: %i/%02i/%02i %02i:%02i:%02i\n"
 4277 "Antal billeder taget: %i\n"
 4278 "Billeder tilbage: %i\n"
 4279 "Programversion: %s\n"
 4280 "Baudrate: %s\n"
 4281 "Hukommelse: %i megabyte\n"
 4282 "Kameratilstand: %s\n"
 4283 "Billedkvalitet: %s\n"
 4284 "Blitzindstilling: %s\n"
 4285 "Information: %s\n"
 4286 "Selvudløser: %s\n"
 4287 "LCD: %s\n"
 4288 "Automatisk sluk: %i minutter\n"
 4289 "Strømkilde: %s"
 4290 
 4291 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1242
 4292 #, c-format
 4293 msgid "The requested port type (%i) is not supported by this driver."
 4294 msgstr "Den efterspurgte porttype (%i) er ikke understøttet af denne driver."
 4295 
 4296 #: camlibs/ptp2/config.c:187
 4297 msgid "CHDK did not leave recording mode."
 4298 msgstr "CHDK forlod ikke optagetilstanden."
 4299 
 4300 #: camlibs/ptp2/config.c:536 camlibs/ptp2/config.c:619
 4301 msgid "Sorry, your Canon camera does not support Canon capture"
 4302 msgstr "Beklager, dit Canonkamera understøtter ikke Canonoptagelse"
 4303 
 4304 #: camlibs/ptp2/config.c:762 camlibs/ptp2/config.c:794
 4305 #: camlibs/ptp2/config.c:820 camlibs/ptp2/config.c:866
 4306 #, c-format
 4307 msgid "Unknown value %04x"
 4308 msgstr "Ukendt værdi %04x"
 4309 
 4310 #: camlibs/ptp2/config.c:964 camlibs/ptp2/config.c:981
 4311 #: camlibs/ptp2/config.c:1118 camlibs/ptp2/config.c:1148
 4312 #: camlibs/ptp2/config.c:1427
 4313 #, c-format
 4314 msgid "unexpected datatype %i"
 4315 msgstr "uventet datatype %i"
 4316 
 4317 #: camlibs/ptp2/config.c:1326
 4318 msgid "Target value is not in enumeration."
 4319 msgstr "Målværdi er ikke i optællingen."
 4320 
 4321 #: camlibs/ptp2/config.c:1402 camlibs/ptp2/config.c:1408
 4322 msgid "Sony was not able to set the new value, is it valid?"
 4323 msgstr "Sony kunne ikke angive den nye værdi, er den gyldig?"
 4324 
 4325 #: camlibs/ptp2/config.c:1437 camlibs/ptp2/config.c:1996
 4326 #: camlibs/ptp2/config.c:2009 camlibs/ptp2/config.c:2073
 4327 #: camlibs/ptp2/config.c:2191 camlibs/ptp2/config.c:2252
 4328 #: camlibs/ptp2/config.c:5387 camlibs/ptp2/config.c:5406
 4329 #: camlibs/ptp2/config.c:5457 camlibs/ptp2/config.c:5496
 4330 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7360 camlibs/ptp2/ptp.c:7637 camlibs/ptp2/ptp.c:7777
 4331 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7812 camlibs/ptp2/ptp.c:7852
 4332 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:644
 4333 msgid "Manual"
 4334 msgstr "Manuel"
 4335 
 4336 #: camlibs/ptp2/config.c:1438 camlibs/ptp2/config.c:1488
 4337 #: camlibs/ptp2/config.c:5407 camlibs/ptp2/config.c:8476
 4338 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7361 camlibs/ptp2/ptp.c:7372
 4339 msgid "Automatic"
 4340 msgstr "Automatisk"
 4341 
 4342 #: camlibs/ptp2/config.c:1439 camlibs/ptp2/ptp.c:7362
 4343 msgid "One-push Automatic"
 4344 msgstr "En-knaps automatik"
 4345 
 4346 #: camlibs/ptp2/config.c:1441 camlibs/ptp2/config.c:1493
 4347 #: camlibs/ptp2/config.c:3823 camlibs/ptp2/config.c:5476
 4348 #: camlibs/ptp2/config.c:5494 camlibs/ptp2/ptp.c:7364 camlibs/ptp2/ptp.c:7834
 4349 #: camlibs/ricoh/library.c:328 camlibs/sierra/nikon-desc.c:285
 4350 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:562 camlibs/sierra/olympus-desc.c:581
 4351 #: camlibs/sierra/sierra.c:1089 camlibs/sierra/sierra.c:1098
 4352 #: camlibs/sierra/sierra.c:1384
 4353 msgid "Fluorescent"
 4354 msgstr "Fluorescerende"
 4355 
 4356 #: camlibs/ptp2/config.c:1442 camlibs/ptp2/config.c:1492
 4357 #: camlibs/ptp2/config.c:3822 camlibs/ptp2/config.c:5475
 4358 #: camlibs/ptp2/config.c:5493 camlibs/ptp2/config.c:8478
 4359 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7833 camlibs/sierra/olympus-desc.c:563
 4360 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:582 camlibs/sierra/olympus-desc.c:600
 4361 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:621 camlibs/sierra/sierra.c:1090
 4362 #: camlibs/sierra/sierra.c:1100 camlibs/sierra/sierra.c:1386
 4363 msgid "Tungsten"
 4364 msgstr "Wolfram"
 4365 
 4366 #: camlibs/ptp2/config.c:1444 camlibs/ptp2/config.c:1465
 4367 #: camlibs/ptp2/config.c:1478 camlibs/ptp2/config.c:1491
 4368 #: camlibs/ptp2/config.c:3826 camlibs/ptp2/config.c:5474
 4369 #: camlibs/ptp2/config.c:5492 camlibs/ptp2/config.c:8481
 4370 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7367 camlibs/ptp2/ptp.c:7832
 4371 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:288 camlibs/sierra/olympus-desc.c:564
 4372 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:583 camlibs/sierra/olympus-desc.c:604
 4373 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:627 camlibs/sierra/sierra.c:1091
 4374 #: camlibs/sierra/sierra.c:1103 camlibs/sierra/sierra.c:1388
 4375 msgid "Cloudy"
 4376 msgstr "Skyet"
 4377 
 4378 #: camlibs/ptp2/config.c:1445 camlibs/ptp2/config.c:1456
 4379 #: camlibs/ptp2/config.c:1464 camlibs/ptp2/config.c:1477
 4380 #: camlibs/ptp2/config.c:1490 camlibs/ptp2/config.c:3827
 4381 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7368
 4382 msgid "Shade"
 4383 msgstr "Skygge"
 4384 
 4385 #: camlibs/ptp2/config.c:1446 camlibs/ptp2/config.c:5479
 4386 #: camlibs/ptp2/config.c:5499 camlibs/ptp2/config.c:9801
 4387 #: camlibs/ptp2/config.c:9802 camlibs/ptp2/config.c:9803
 4388 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5785 camlibs/ptp2/ptp.c:6846 camlibs/ptp2/ptp.c:7369
 4389 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7837
 4390 msgid "Color Temperature"
 4391 msgstr "Farvetemperatur"
 4392 
 4393 #: camlibs/ptp2/config.c:1447 camlibs/ptp2/config.c:1474
 4394 #: camlibs/ptp2/config.c:3831 camlibs/ptp2/ptp.c:7370 camlibs/ptp2/ptp.c:7835
 4395 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:287 camlibs/sierra/olympus-desc.c:626
 4396 msgid "Preset"
 4397 msgstr "Forvalgt"
 4398 
 4399 #: camlibs/ptp2/config.c:1449
 4400 msgid "Natural light auto"
 4401 msgstr "Naturligt lys, auto"
 4402 
 4403 #: camlibs/ptp2/config.c:1451
 4404 msgid "Fluorescent Lamp 1"
 4405 msgstr "Fluorescerende lampe 1"
 4406 
 4407 #: camlibs/ptp2/config.c:1452
 4408 msgid "Fluorescent Lamp 2"
 4409 msgstr "Fluorescerende lampe 2"
 4410 
 4411 #: camlibs/ptp2/config.c:1453
 4412 msgid "Fluorescent Lamp 3"
 4413 msgstr "Fluorescerende lampe 3"
 4414 
 4415 #: camlibs/ptp2/config.c:1454
 4416 msgid "Fluorescent Lamp 4"
 4417 msgstr "Fluorescerende lampe 4"
 4418 
 4419 #: camlibs/ptp2/config.c:1455
 4420 msgid "Fluorescent Lamp 5"
 4421 msgstr "Fluorescerende lampe 5"
 4422 
 4423 #: camlibs/ptp2/config.c:1457 camlibs/ptp2/config.c:1470
 4424 msgid "Choose Color Temperature"
 4425 msgstr "Vælg farvetemperatur"
 4426 
 4427 #: camlibs/ptp2/config.c:1458
 4428 msgid "Preset Custom 1"
 4429 msgstr "Forvalgt bruger 1"
 4430 
 4431 #: camlibs/ptp2/config.c:1459
 4432 msgid "Preset Custom 2"
 4433 msgstr "Forvalgt bruger 2"
 4434 
 4435 #: camlibs/ptp2/config.c:1460
 4436 msgid "Preset Custom 3"
 4437 msgstr "Forvalgt bruger 3"
 4438 
 4439 #: camlibs/ptp2/config.c:1461
 4440 msgid "Preset Custom 4"
 4441 msgstr "Forvalgt bruger 4"
 4442 
 4443 #: camlibs/ptp2/config.c:1462
 4444 msgid "Preset Custom 5"
 4445 msgstr "Forvalgt bruger 5"
 4446 
 4447 #: camlibs/ptp2/config.c:1466
 4448 msgid "Fluorescent: Warm White"
 4449 msgstr "Fluorescerende: Varm hvid"
 4450 
 4451 #: camlibs/ptp2/config.c:1467
 4452 msgid "Fluorescent: Cold White"
 4453 msgstr "Fluorescerende: Kold hvid"
 4454 
 4455 #: camlibs/ptp2/config.c:1468 camlibs/ptp2/config.c:1481
 4456 msgid "Fluorescent: Day White"
 4457 msgstr "Fluorescerende: Dag hvid"
 4458 
 4459 #: camlibs/ptp2/config.c:1469 camlibs/ptp2/config.c:1480
 4460 msgid "Fluorescent: Daylight"
 4461 msgstr "Fluorescerende: Dagslys"
 4462 
 4463 #: camlibs/ptp2/config.c:1471 camlibs/ptp2/config.c:1496
 4464 #: camlibs/ptp2/config.c:8484
 4465 msgid "Preset 1"
 4466 msgstr "Forvalgt 1"
 4467 
 4468 #: camlibs/ptp2/config.c:1472 camlibs/ptp2/config.c:1497
 4469 #: camlibs/ptp2/config.c:8485
 4470 msgid "Preset 2"
 4471 msgstr "Forvalgt 2"
 4472 
 4473 #: camlibs/ptp2/config.c:1473 camlibs/ptp2/config.c:1498
 4474 #: camlibs/ptp2/config.c:8486
 4475 msgid "Preset 3"
 4476 msgstr "Forvalgt 3"
 4477 
 4478 #: camlibs/ptp2/config.c:1475
 4479 msgid "Underwater: Auto"
 4480 msgstr "Undervands: Auto"
 4481 
 4482 #: camlibs/ptp2/config.c:1479
 4483 msgid "Tungsten 2"
 4484 msgstr "Wolfram 2"
 4485 
 4486 #: camlibs/ptp2/config.c:1482
 4487 msgid "Fluorescent: White"
 4488 msgstr "Fluorescerende: Hvid"
 4489 
 4490 #: camlibs/ptp2/config.c:1483
 4491 msgid "Fluorescent: Tungsten"
 4492 msgstr "Fluorescerende: Wolfram"
 4493 
 4494 #: camlibs/ptp2/config.c:1499 camlibs/ptp2/config.c:8487
 4495 msgid "Preset 4"
 4496 msgstr "Forvalgt 4"
 4497 
 4498 #: camlibs/ptp2/config.c:1500 camlibs/ptp2/config.c:2013
 4499 #: camlibs/ptp2/config.c:5360 camlibs/ptp2/config.c:5382
 4500 #: camlibs/ptp2/config.c:5477 camlibs/ptp2/ptp.c:7435 camlibs/ptp2/ptp.c:7600
 4501 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:171 camlibs/sierra/sierra.c:1580
 4502 #: camlibs/sierra/sierra.c:1587 camlibs/sierra/sierra.c:1810
 4503 msgid "Custom"
 4504 msgstr "Tilpasset"
 4505 
 4506 #: camlibs/ptp2/config.c:1506 camlibs/ptp2/config.c:6256
 4507 #: camlibs/ptp2/config.c:6267 camlibs/ptp2/config.c:6278
 4508 #: camlibs/ptp2/config.c:6290 camlibs/ptp2/config.c:6301
 4509 #: camlibs/ptp2/config.c:6319 camlibs/ptp2/config.c:6334
 4510 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7357
 4511 msgid "JPEG Fine"
 4512 msgstr "JPEG fin"
 4513 
 4514 #: camlibs/ptp2/config.c:1507 camlibs/ptp2/config.c:6255
 4515 #: camlibs/ptp2/config.c:6266 camlibs/ptp2/config.c:6277
 4516 #: camlibs/ptp2/config.c:6289 camlibs/ptp2/config.c:6299
 4517 #: camlibs/ptp2/config.c:6317 camlibs/ptp2/config.c:6333
 4518 msgid "JPEG Normal"
 4519 msgstr "JPEG normal"
 4520 
 4521 #: camlibs/ptp2/config.c:1508
 4522 msgid "RAW + JPEG Fine"
 4523 msgstr "Rå + JPEG fin"
 4524 
 4525 #: camlibs/ptp2/config.c:1509
 4526 msgid "RAW + JPEG Normal"
 4527 msgstr "Rå + JPEG normal"
 4528 
 4529 #: camlibs/ptp2/config.c:1519
 4530 msgid "Large Fine JPEG+RAW"
 4531 msgstr "Stor Fin JPEG+rå"
 4532 
 4533 #: camlibs/ptp2/config.c:1520
 4534 msgid "Large Normal JPEG+RAW"
 4535 msgstr "Stor Normal JPEG+rå"
 4536 
 4537 #: camlibs/ptp2/config.c:1521
 4538 msgid "Medium Normal JPEG+RAW"
 4539 msgstr "Mellem Normal JPEG+rå"
 4540 
 4541 #: camlibs/ptp2/config.c:1522
 4542 msgid "Small Normal JPEG+RAW"
 4543 msgstr "Lille Normal JPEG+rå"
 4544 
 4545 #: camlibs/ptp2/config.c:1527
 4546 msgid "Single frame"
 4547 msgstr "Enkeltramme"
 4548 
 4549 #: camlibs/ptp2/config.c:1528 camlibs/ptp2/config.c:2686
 4550 msgid "Continuous low speed"
 4551 msgstr "Kontinuerlig lav hastighed"
 4552 
 4553 #: camlibs/ptp2/config.c:1529 camlibs/ptp2/config.c:2685
 4554 msgid "Continuous high speed"
 4555 msgstr "Kontinuerlig høj hastighed"
 4556 
 4557 #: camlibs/ptp2/config.c:1530
 4558 msgid "Self-timer"
 4559 msgstr "Selvudløser"
 4560 
 4561 #: camlibs/ptp2/config.c:1531
 4562 msgid "Mup Mirror up"
 4563 msgstr "Mup Spejl op"
 4564 
 4565 #: camlibs/ptp2/config.c:1536
 4566 #, fuzzy
 4567 msgid "PROVIA/Standard"
 4568 msgstr "Standard"
 4569 
 4570 #: camlibs/ptp2/config.c:1537
 4571 msgid "Velvia/Vivid"
 4572 msgstr ""
 4573 
 4574 #: camlibs/ptp2/config.c:1538
 4575 msgid "ASTIA/Soft"
 4576 msgstr ""
 4577 
 4578 #: camlibs/ptp2/config.c:1539
 4579 msgid "PRO Neg.Hi"
 4580 msgstr ""
 4581 
 4582 #: camlibs/ptp2/config.c:1540
 4583 msgid "PRO Neg.Std"
 4584 msgstr ""
 4585 
 4586 #: camlibs/ptp2/config.c:1541 camlibs/ptp2/config.c:4198
 4587 #: camlibs/ricoh/library.c:330 camlibs/sierra/epson-desc.c:137
 4588 msgid "Black & White"
 4589 msgstr "Sort/hvid"
 4590 
 4591 #: camlibs/ptp2/config.c:1542
 4592 #, fuzzy
 4593 msgid "Black & White+Ye Filter"
 4594 msgstr "Sort/hvid"
 4595 
 4596 #: camlibs/ptp2/config.c:1543
 4597 #, fuzzy
 4598 msgid "Black & White+R Filter"
 4599 msgstr "Sort/hvid"
 4600 
 4601 #: camlibs/ptp2/config.c:1544
 4602 #, fuzzy
 4603 msgid "Black & White+G Filter"
 4604 msgstr "Sort/hvid"
 4605 
 4606 #: camlibs/ptp2/config.c:1546
 4607 msgid "Classic Chrome"
 4608 msgstr ""
 4609 
 4610 #: camlibs/ptp2/config.c:1547
 4611 msgid "ACROS"
 4612 msgstr ""
 4613 
 4614 #: camlibs/ptp2/config.c:1548
 4615 #, fuzzy
 4616 msgid "ACROS+Ye Filter"
 4617 msgstr "AB-filter"
 4618 
 4619 #: camlibs/ptp2/config.c:1549
 4620 #, fuzzy
 4621 msgid "ACROS+R Filter,"
 4622 msgstr "AB-filter"
 4623 
 4624 #: camlibs/ptp2/config.c:1550
 4625 #, fuzzy
 4626 msgid "ACROS+G Filter"
 4627 msgstr "AB-filter"
 4628 
 4629 #: camlibs/ptp2/config.c:1551
 4630 msgid "ETERNA/Cinema"
 4631 msgstr ""
 4632 
 4633 #: camlibs/ptp2/config.c:1552
 4634 msgid "Classic Neg"
 4635 msgstr ""
 4636 
 4637 #: camlibs/ptp2/config.c:1553
 4638 msgid "ETERNA BLEACH BYPASS"
 4639 msgstr ""
 4640 
 4641 #: camlibs/ptp2/config.c:1976
 4642 msgid "undefined"
 4643 msgstr "ikke defineret"
 4644 
 4645 #: camlibs/ptp2/config.c:1977
 4646 msgid "economy"
 4647 msgstr "økonomi"
 4648 
 4649 #: camlibs/ptp2/config.c:1980
 4650 msgid "lossless"
 4651 msgstr "tabsfri"
 4652 
 4653 #: camlibs/ptp2/config.c:1986 camlibs/ptp2/config.c:2483
 4654 #: camlibs/ptp2/config.c:5405 camlibs/ptp2/library.c:7440
 4655 #: camlibs/ptp2/library.c:7453 camlibs/ptp2/ptp.c:5686 camlibs/ptp2/ptp.c:7381
 4656 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7731 camlibs/ptp2/ptp.c:7737 camlibs/ptp2/ptp.c:7744
 4657 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7906 camlibs/ptp2/ptp.c:8133
 4658 msgid "Undefined"
 4659 msgstr "Ikke defineret"
 4660 
 4661 #: camlibs/ptp2/config.c:1988 camlibs/ptp2/ptp.c:7746
 4662 msgid "CRW"
 4663 msgstr "CRW"
 4664 
 4665 #: camlibs/ptp2/config.c:1994 camlibs/ptp2/config.c:2007
 4666 msgid "TV"
 4667 msgstr "TV"
 4668 
 4669 #: camlibs/ptp2/config.c:1995 camlibs/ptp2/config.c:2008
 4670 msgid "AV"
 4671 msgstr "AV"
 4672 
 4673 #: camlibs/ptp2/config.c:1997 camlibs/ptp2/config.c:2011
 4674 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7771
 4675 msgid "A_DEP"
 4676 msgstr "A_DEP"
 4677 
 4678 #: camlibs/ptp2/config.c:1998 camlibs/ptp2/ptp.c:7772
 4679 msgid "M_DEP"
 4680 msgstr "M_DEP"
 4681 
 4682 #: camlibs/ptp2/config.c:2012
 4683 msgid "DEP"
 4684 msgstr "DEP"
 4685 
 4686 #: camlibs/ptp2/config.c:2014
 4687 msgid "Lock"
 4688 msgstr "Lås"
 4689 
 4690 #: camlibs/ptp2/config.c:2016 camlibs/ptp2/config.c:3653
 4691 #: camlibs/ptp2/config.c:3670 camlibs/ptp2/config.c:3693
 4692 #: camlibs/ptp2/config.c:3942 camlibs/ptp2/ptp.c:7402
 4693 msgid "Night Portrait"
 4694 msgstr "Nat-portræt"
 4695 
 4696 #: camlibs/ptp2/config.c:2017 camlibs/ptp2/config.c:3652
 4697 #: camlibs/ptp2/config.c:3691 camlibs/ptp2/config.c:3909
 4698 #: camlibs/ptp2/config.c:3928 camlibs/ptp2/ptp.c:7400 camlibs/ptp2/ptp.c:7785
 4699 msgid "Sports"
 4700 msgstr "Sport"
 4701 
 4702 #: camlibs/ptp2/config.c:2019 camlibs/ptp2/config.c:2299
 4703 #: camlibs/ptp2/config.c:3650 camlibs/ptp2/config.c:3666
 4704 #: camlibs/ptp2/config.c:3689 camlibs/ptp2/config.c:3907
 4705 #: camlibs/ptp2/config.c:3926 camlibs/ptp2/config.c:5359
 4706 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7398 camlibs/ptp2/ptp.c:7599 camlibs/st2205/library.c:513
 4707 #: camlibs/st2205/library.c:526
 4708 msgid "Landscape"
 4709 msgstr "Landskab"
 4710 
 4711 #: camlibs/ptp2/config.c:2020
 4712 msgid "Closeup"
 4713 msgstr "Nærbillede"
 4714 
 4715 #: camlibs/ptp2/config.c:2021
 4716 msgid "Flash Off"
 4717 msgstr "Blitz slukket"
 4718 
 4719 #: camlibs/ptp2/config.c:2024
 4720 #, fuzzy
 4721 msgid "Handheld Night Scene"
 4722 msgstr "Natscene"
 4723 
 4724 #: camlibs/ptp2/config.c:2025
 4725 #, fuzzy
 4726 msgid "HDR Backlight Control"
 4727 msgstr "Høj kontrol"
 4728 
 4729 #: camlibs/ptp2/config.c:2026 camlibs/ptp2/config.c:3686
 4730 msgid "Food"
 4731 msgstr "Mad"
 4732 
 4733 #: camlibs/ptp2/config.c:2027
 4734 msgid "Grainy B/W"
 4735 msgstr ""
 4736 
 4737 #: camlibs/ptp2/config.c:2028
 4738 #, fuzzy
 4739 msgid "Soft focus"
 4740 msgstr "Ude af fokus"
 4741 
 4742 #: camlibs/ptp2/config.c:2029
 4743 msgid "Toy camera effect"
 4744 msgstr ""
 4745 
 4746 #: camlibs/ptp2/config.c:2030
 4747 #, fuzzy
 4748 msgid "Fish-eye effect"
 4749 msgstr "Fiskeøje"
 4750 
 4751 #: camlibs/ptp2/config.c:2031
 4752 msgid "Water painting effect"
 4753 msgstr ""
 4754 
 4755 #: camlibs/ptp2/config.c:2032 camlibs/ptp2/config.c:4206
 4756 msgid "Miniature effect"
 4757 msgstr "Miniature effekt"
 4758 
 4759 #: camlibs/ptp2/config.c:2033
 4760 #, fuzzy
 4761 msgid "HDR art standard"
 4762 msgstr "standard"
 4763 
 4764 #: camlibs/ptp2/config.c:2034
 4765 msgid "HDR art vivid"
 4766 msgstr ""
 4767 
 4768 #: camlibs/ptp2/config.c:2035
 4769 #, fuzzy
 4770 msgid "HDR art bold"
 4771 msgstr "HDR-tilstand"
 4772 
 4773 #: camlibs/ptp2/config.c:2036
 4774 msgid "HDR art embossed"
 4775 msgstr ""
 4776 
 4777 #: camlibs/ptp2/config.c:2037
 4778 msgid "Panning"
 4779 msgstr ""
 4780 
 4781 #: camlibs/ptp2/config.c:2038
 4782 #, fuzzy
 4783 msgid "Self Portrait"
 4784 msgstr "Kæledyr Portræt"
 4785 
 4786 #: camlibs/ptp2/config.c:2039
 4787 msgid "Hybrid Auto"
 4788 msgstr ""
 4789 
 4790 #: camlibs/ptp2/config.c:2040
 4791 #, fuzzy
 4792 msgid "Smooth skin"
 4793 msgstr "Udjævning"
 4794 
 4795 #: camlibs/ptp2/config.c:2041
 4796 msgid "Fv"
 4797 msgstr ""
 4798 
 4799 #: camlibs/ptp2/config.c:2047
 4800 msgid "Standard (disabled in manual exposure)"
 4801 msgstr "Standard (deaktiveret i manuel eksponering)"
 4802 
 4803 #: camlibs/ptp2/config.c:2049
 4804 msgid "Low (disabled in manual exposure)"
 4805 msgstr "Lav (deaktiveret i manuel eksponering)"
 4806 
 4807 #: camlibs/ptp2/config.c:2051
 4808 msgid "Off (disabled in manual exposure)"
 4809 msgstr "Deaktiveret (deaktiveret i manuel eksponering)"
 4810 
 4811 #: camlibs/ptp2/config.c:2053
 4812 msgid "High (disabled in manual exposure)"
 4813 msgstr "Høj (deaktiveret i manuel eksponering)"
 4814 
 4815 #: camlibs/ptp2/config.c:2054
 4816 msgid "x1"
 4817 msgstr "x1"
 4818 
 4819 #: camlibs/ptp2/config.c:2055
 4820 msgid "x2"
 4821 msgstr "x2"
 4822 
 4823 #: camlibs/ptp2/config.c:2056
 4824 msgid "x3"
 4825 msgstr "x3"
 4826 
 4827 #: camlibs/ptp2/config.c:2064
 4828 msgid "red eye suppression"
 4829 msgstr "rødøje-reduktion"
 4830 
 4831 #: camlibs/ptp2/config.c:2065
 4832 msgid "fill in"
 4833 msgstr "udfyldning"
 4834 
 4835 #: camlibs/ptp2/config.c:2066
 4836 msgid "auto + red eye suppression"
 4837 msgstr "auto + rødøje-reduktion"
 4838 
 4839 #: camlibs/ptp2/config.c:2067
 4840 msgid "on + red eye suppression"
 4841 msgstr "til + rødøje-reduktion"
 4842 
 4843 #: camlibs/ptp2/config.c:2072
 4844 msgid "iTTL"
 4845 msgstr "iTTL"
 4846 
 4847 #: camlibs/ptp2/config.c:2074 camlibs/ptp2/ptp.c:7638
 4848 msgid "Commander"
 4849 msgstr "Fjernbetjener"
 4850 
 4851 #: camlibs/ptp2/config.c:2075
 4852 msgid "Repeating"
 4853 msgstr "Gentager"
 4854 
 4855 #: camlibs/ptp2/config.c:2080 camlibs/ptp2/config.c:2190
 4856 #: camlibs/ptp2/config.c:2250 camlibs/ptp2/ptp.c:7640
 4857 msgid "TTL"
 4858 msgstr "TTL"
 4859 
 4860 #: camlibs/ptp2/config.c:2081 camlibs/ptp2/config.c:2251
 4861 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7641
 4862 msgid "Auto Aperture"
 4863 msgstr "Auto blændeåbning"
 4864 
 4865 #: camlibs/ptp2/config.c:2082 camlibs/ptp2/ptp.c:7642
 4866 msgid "Full Manual"
 4867 msgstr "Fuld manuel"
 4868 
 4869 #: camlibs/ptp2/config.c:2087 camlibs/ptp2/config.c:2096
 4870 msgid "QVGA"
 4871 msgstr ""
 4872 
 4873 #: camlibs/ptp2/config.c:2088 camlibs/ptp2/config.c:2095
 4874 msgid "VGA"
 4875 msgstr ""
 4876 
 4877 #: camlibs/ptp2/config.c:2089 camlibs/ptp2/config.c:2094
 4878 msgid "XGA"
 4879 msgstr ""
 4880 
 4881 #: camlibs/ptp2/config.c:2125 camlibs/ptp2/config.c:2144
 4882 #: camlibs/ptp2/config.c:2156 camlibs/ptp2/config.c:2404
 4883 #: camlibs/ptp2/config.c:2413 camlibs/ptp2/config.c:2422
 4884 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7748
 4885 msgid "Large"
 4886 msgstr "Stor"
 4887 
 4888 #: camlibs/ptp2/config.c:2137 camlibs/ptp2/config.c:2142
 4889 #: camlibs/ptp2/config.c:2158 camlibs/ptp2/config.c:2408
 4890 #: camlibs/ptp2/config.c:2415 camlibs/ptp2/config.c:2420
 4891 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7750
 4892 msgid "Small"
 4893 msgstr "Lille"
 4894 
 4895 #: camlibs/ptp2/config.c:2259 camlibs/ptp2/config.c:5409
 4896 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7608
 4897 msgid "AF-S"
 4898 msgstr "AF-S"
 4899 
 4900 #: camlibs/ptp2/config.c:2260 camlibs/ptp2/config.c:5410
 4901 #: camlibs/ptp2/config.c:5419 camlibs/ptp2/ptp.c:7609
 4902 msgid "AF-C"
 4903 msgstr "AF-C"
 4904 
 4905 #: camlibs/ptp2/config.c:2261 camlibs/ptp2/config.c:5411
 4906 #: camlibs/ptp2/config.c:5418 camlibs/ptp2/ptp.c:7610
 4907 msgid "AF-A"
 4908 msgstr "AF-A"
 4909 
 4910 #: camlibs/ptp2/config.c:2262 camlibs/ptp2/ptp.c:7611
 4911 msgid "MF (fixed)"
 4912 msgstr "MF (fast)"
 4913 
 4914 #: camlibs/ptp2/config.c:2263 camlibs/ptp2/ptp.c:7612
 4915 msgid "MF (selection)"
 4916 msgstr "MF (det valgte)"
 4917 
 4918 #: camlibs/ptp2/config.c:2285
 4919 msgid "Center-weighted"
 4920 msgstr "Centervægtet"
 4921 
 4922 #: camlibs/ptp2/config.c:2287 camlibs/ptp2/config.c:4154
 4923 #: camlibs/ptp2/config.c:5179 camlibs/ptp2/config.c:5188
 4924 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7377
 4925 msgid "Average"
 4926 msgstr "Gennemsnit"
 4927 
 4928 #: camlibs/ptp2/config.c:2288
 4929 msgid "Evaluative"
 4930 msgstr "Evaluerende"
 4931 
 4932 #: camlibs/ptp2/config.c:2289
 4933 msgid "Partial"
 4934 msgstr "Delvist"
 4935 
 4936 #: camlibs/ptp2/config.c:2290
 4937 msgid "Center-weighted average"
 4938 msgstr "Centervægtet gennemsnit"
 4939 
 4940 #: camlibs/ptp2/config.c:2291
 4941 msgid "Spot metering interlocked with AF frame"
 4942 msgstr "Spotmåling låst med AF-ramme"
 4943 
 4944 #: camlibs/ptp2/config.c:2292
 4945 msgid "Multi spot"
 4946 msgstr "Flerpunktsspot"
 4947 
 4948 #: camlibs/ptp2/config.c:2301
 4949 msgid "Faithful"
 4950 msgstr "Tro"
 4951 
 4952 #: camlibs/ptp2/config.c:2302 camlibs/ptp2/ptp.c:7787 camlibs/ptp2/ptp.c:7919
 4953 msgid "Monochrome"
 4954 msgstr "Monokrom"
 4955 
 4956 #: camlibs/ptp2/config.c:2304
 4957 msgid "Fine detail"
 4958 msgstr "Fin detalje"
 4959 
 4960 #: camlibs/ptp2/config.c:2305
 4961 msgid "User defined 1"
 4962 msgstr "Bruger defineret 1"
 4963 
 4964 #: camlibs/ptp2/config.c:2306
 4965 msgid "User defined 2"
 4966 msgstr "Bruger defineret 2"
 4967 
 4968 #: camlibs/ptp2/config.c:2307
 4969 msgid "User defined 3"
 4970 msgstr "Bruger defineret 3"
 4971 
 4972 #: camlibs/ptp2/config.c:2393 camlibs/ptp2/ptp.c:7822
 4973 msgid "Focusing Point on Center Only, Manual"
 4974 msgstr "Fokuspunkt kun i centeret, Manuel"
 4975 
 4976 #: camlibs/ptp2/config.c:2394 camlibs/ptp2/ptp.c:7823
 4977 msgid "Focusing Point on Center Only, Auto"
 4978 msgstr "Fokuspunkt kun i centeret, Auto"
 4979 
 4980 #: camlibs/ptp2/config.c:2395 camlibs/ptp2/ptp.c:7824
 4981 msgid "Multiple Focusing Points (No Specification), Manual"
 4982 msgstr "Multi-fokuspunkter (ikke specificeret), Manuel"
 4983 
 4984 #: camlibs/ptp2/config.c:2396 camlibs/ptp2/ptp.c:7825
 4985 msgid "Multiple Focusing Points, Auto"
 4986 msgstr "Multi-fokuspunkter, Auto"
 4987 
 4988 #: camlibs/ptp2/config.c:2397 camlibs/ptp2/ptp.c:7826
 4989 msgid "Multiple Focusing Points (Right)"
 4990 msgstr "Multi-fokuspunkter (højre)"
 4991 
 4992 #: camlibs/ptp2/config.c:2398 camlibs/ptp2/ptp.c:7827
 4993 msgid "Multiple Focusing Points (Center)"
 4994 msgstr "Multi-fokuspunkter (center)"
 4995 
 4996 #: camlibs/ptp2/config.c:2399 camlibs/ptp2/ptp.c:7828
 4997 msgid "Multiple Focusing Points (Left)"
 4998 msgstr "Multi-fokuspunkter (venstre)"
 4999 
 5000 #: camlibs/ptp2/config.c:2405 camlibs/ptp2/ptp.c:7749
 5001 msgid "Medium 1"
 5002 msgstr "Middel 1"
 5003 
 5004 #: camlibs/ptp2/config.c:2406 camlibs/ptp2/ptp.c:7751
 5005 msgid "Medium 2"
 5006 msgstr "Middel 2"
 5007 
 5008 #: camlibs/ptp2/config.c:2407 camlibs/ptp2/ptp.c:7752
 5009 msgid "Medium 3"
 5010 msgstr "Middel 3"
 5011 
 5012 #: camlibs/ptp2/config.c:2427
 5013 msgid "3:2"
 5014 msgstr "3:2"
 5015 
 5016 #: camlibs/ptp2/config.c:2428
 5017 msgid "16:9"
 5018 msgstr "16:9"
 5019 
 5020 #: camlibs/ptp2/config.c:2445 camlibs/ptp2/config.c:5151
 5021 #: camlibs/ptp2/config.c:5169 camlibs/ptp2/ptp.c:7485 camlibs/ptp2/ptp.c:7488
 5022 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7755
 5023 msgid "10 seconds"
 5024 msgstr "10 sekunder"
 5025 
 5026 #: camlibs/ptp2/config.c:2446 camlibs/ptp2/config.c:5167
 5027 #: camlibs/ptp2/config.c:5463 camlibs/ptp2/ptp.c:7483 camlibs/ptp2/ptp.c:7756
 5028 msgid "2 seconds"
 5029 msgstr "2 sekunder"
 5030 
 5031 #: camlibs/ptp2/config.c:2453
 5032 msgid "TFT"
 5033 msgstr "TFT"
 5034 
 5035 #: camlibs/ptp2/config.c:2454
 5036 msgid "PC"
 5037 msgstr "PC"
 5038 
 5039 #: camlibs/ptp2/config.c:2455
 5040 msgid "TFT + PC"
 5041 msgstr "TFT + PC"
 5042 
 5043 #: camlibs/ptp2/config.c:2456
 5044 msgid "MOBILE"
 5045 msgstr "MOBIL"
 5046 
 5047 #: camlibs/ptp2/config.c:2457
 5048 msgid "TFT + MOBILE"
 5049 msgstr "TFT + MOBIL"
 5050 
 5051 #: camlibs/ptp2/config.c:2458
 5052 msgid "PC + MOBILE"
 5053 msgstr "PC + MOBIL"
 5054 
 5055 #: camlibs/ptp2/config.c:2459
 5056 msgid "TFT + PC + MOBILE"
 5057 msgstr "TFT + PC + MOBIL"
 5058 
 5059 #: camlibs/ptp2/config.c:2460
 5060 msgid "MOBILE2"
 5061 msgstr "MOBIL2"
 5062 
 5063 #: camlibs/ptp2/config.c:2461
 5064 msgid "TFT + MOBILE2"
 5065 msgstr "TFT + MOBIL2"
 5066 
 5067 #: camlibs/ptp2/config.c:2462
 5068 msgid "PC + MOBILE2"
 5069 msgstr "PC + MOBIL2"
 5070 
 5071 #: camlibs/ptp2/config.c:2463
 5072 msgid "TFT + PC + MOBILE2"
 5073 msgstr "TFT + PC + MOBIL2"
 5074 
 5075 #: camlibs/ptp2/config.c:2469 camlibs/ptp2/config.c:5162
 5076 msgid "SDRAM"
 5077 msgstr "SDRAM"
 5078 
 5079 #: camlibs/ptp2/config.c:2470 camlibs/ptp2/config.c:5161
 5080 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7571
 5081 msgid "Card"
 5082 msgstr "Kort"
 5083 
 5084 #: camlibs/ptp2/config.c:2485 camlibs/ptp2/config.c:2511
 5085 #: camlibs/ptp2/config.c:2537 camlibs/ptp2/ptp.c:7908
 5086 msgid "Video OUT"
 5087 msgstr "Video UD"
 5088 
 5089 #: camlibs/ptp2/config.c:2507 camlibs/ptp2/config.c:2521
 5090 #: camlibs/ptp2/config.c:2539
 5091 #, c-format
 5092 msgid "Unknown %d"
 5093 msgstr "Ukendt %d"
 5094 
 5095 #: camlibs/ptp2/config.c:2563 camlibs/ptp2/config.c:5515
 5096 msgid "Factory Default"
 5097 msgstr "Fabriksstandard"
 5098 
 5099 #: camlibs/ptp2/config.c:2609
 5100 msgid "mRAW"
 5101 msgstr "mRå"
 5102 
 5103 #: camlibs/ptp2/config.c:2610
 5104 msgid "sRAW"
 5105 msgstr "sRå"
 5106 
 5107 #: camlibs/ptp2/config.c:2611
 5108 msgid "cRAW"
 5109 msgstr "cRå"
 5110 
 5111 #: camlibs/ptp2/config.c:2620
 5112 msgid "Smaller JPEG"
 5113 msgstr "Mindre JPEG"
 5114 
 5115 #: camlibs/ptp2/config.c:2621
 5116 msgid "Tiny JPEG"
 5117 msgstr "Meget lille JPEG"
 5118 
 5119 #: camlibs/ptp2/config.c:2623
 5120 msgid "mRAW + Large Fine JPEG"
 5121 msgstr "mRå + Stor Fin JPEG"
 5122 
 5123 #: camlibs/ptp2/config.c:2624
 5124 msgid "sRAW + Large Fine JPEG"
 5125 msgstr "sRå + Stor Fin JPEG"
 5126 
 5127 #: camlibs/ptp2/config.c:2625
 5128 msgid "cRAW + Large Fine JPEG"
 5129 msgstr "cRå + Stor Fin JPEG"
 5130 
 5131 #: camlibs/ptp2/config.c:2627
 5132 msgid "mRAW + Medium Fine JPEG"
 5133 msgstr "mRå + Mellem Fin JPEG"
 5134 
 5135 #: camlibs/ptp2/config.c:2628
 5136 msgid "sRAW + Medium Fine JPEG"
 5137 msgstr "sRå + Mellem Fin JPEG"
 5138 
 5139 #: camlibs/ptp2/config.c:2629
 5140 msgid "cRAW + Medium Fine JPEG"
 5141 msgstr "cRå + Mellem Fin JPEG"
 5142 
 5143 #: camlibs/ptp2/config.c:2632 camlibs/ptp2/config.c:2633
 5144 msgid "mRAW + Small Fine JPEG"
 5145 msgstr "mRå + Lille Fin JPEG"
 5146 
 5147 #: camlibs/ptp2/config.c:2634 camlibs/ptp2/config.c:2635
 5148 msgid "sRAW + Small Fine JPEG"
 5149 msgstr "sRå + Lille Fin JPEG"
 5150 
 5151 #: camlibs/ptp2/config.c:2636
 5152 msgid "cRAW + Small Fine JPEG"
 5153 msgstr "cRå + Lille Fin JPEG"
 5154 
 5155 #: camlibs/ptp2/config.c:2638
 5156 msgid "mRAW + Large Normal JPEG"
 5157 msgstr "mRå + Stor Normal JPEG"
 5158 
 5159 #: camlibs/ptp2/config.c:2639
 5160 msgid "sRAW + Large Normal JPEG"
 5161 msgstr "sRå + Stor Normal JPEG"
 5162 
 5163 #: camlibs/ptp2/config.c:2640
 5164 msgid "cRAW + Large Normal JPEG"
 5165 msgstr "cRå + Stor Normal JPEG"
 5166 
 5167 #: camlibs/ptp2/config.c:2642
 5168 msgid "mRAW + Medium Normal JPEG"
 5169 msgstr "mRå + Mellem Normal JPEG"
 5170 
 5171 #: camlibs/ptp2/config.c:2643
 5172 msgid "sRAW + Medium Normal JPEG"
 5173 msgstr "sRå + Mellem Normal JPEG"
 5174 
 5175 #: camlibs/ptp2/config.c:2644
 5176 msgid "cRAW + Medium Normal JPEG"
 5177 msgstr "cRå + Mellem Normal JPEG"
 5178 
 5179 #: camlibs/ptp2/config.c:2647 camlibs/ptp2/config.c:2648
 5180 msgid "mRAW + Small Normal JPEG"
 5181 msgstr "mRå + Lille Normal JPEG"
 5182 
 5183 #: camlibs/ptp2/config.c:2649 camlibs/ptp2/config.c:2650
 5184 msgid "sRAW + Small Normal JPEG"
 5185 msgstr "sRå + Lille Normal JPEG"
 5186 
 5187 #: camlibs/ptp2/config.c:2651
 5188 msgid "cRAW + Small Normal JPEG"
 5189 msgstr "cRå + Lille Normal JPEG"
 5190 
 5191 #: camlibs/ptp2/config.c:2652
 5192 msgid "RAW + Smaller JPEG"
 5193 msgstr "Rå + Mindre JPEG"
 5194 
 5195 #: camlibs/ptp2/config.c:2653
 5196 msgid "mRAW + Smaller JPEG"
 5197 msgstr "mRå + Mindre JPEG"
 5198 
 5199 #: camlibs/ptp2/config.c:2654
 5200 msgid "sRAW + Smaller JPEG"
 5201 msgstr "sRå + Mindre JPEG"
 5202 
 5203 #: camlibs/ptp2/config.c:2655
 5204 msgid "cRAW + Smaller JPEG"
 5205 msgstr "cRå + Mindre JPEG"
 5206 
 5207 #: camlibs/ptp2/config.c:2656
 5208 msgid "RAW + Tiny JPEG"
 5209 msgstr "Rå + Meget lille JPEG"
 5210 
 5211 #: camlibs/ptp2/config.c:2657
 5212 msgid "mRAW + Tiny JPEG"
 5213 msgstr "mRå + Meget lille JPEG"
 5214 
 5215 #: camlibs/ptp2/config.c:2658
 5216 msgid "sRAW + Tiny JPEG"
 5217 msgstr "sRå + Meget lille JPEG"
 5218 
 5219 #: camlibs/ptp2/config.c:2683 camlibs/ptp2/ptp.c:7853
 5220 msgid "Continuous"
 5221 msgstr "Kontinuerlig"
 5222 
 5223 #: camlibs/ptp2/config.c:2684 camlibs/ptp2/library.c:7293
 5224 #, fuzzy
 5225 msgid "Video"
 5226 msgstr "Video UD"
 5227 
 5228 #: camlibs/ptp2/config.c:2687
 5229 msgid "Single: Silent shooting"
 5230 msgstr "Enkelt: Stille fotografering"
 5231 
 5232 #: camlibs/ptp2/config.c:2688
 5233 msgid "Continuous timer"
 5234 msgstr "Kontinuerlig selvudløser"
 5235 
 5236 #: camlibs/ptp2/config.c:2689
 5237 msgid "Timer 10 sec"
 5238 msgstr "Timer 10 sek"
 5239 
 5240 #: camlibs/ptp2/config.c:2690
 5241 msgid "Timer 2 sec"
 5242 msgstr "Timer 2 sek"
 5243 
 5244 #: camlibs/ptp2/config.c:2691
 5245 msgid "Super high speed continuous shooting"
 5246 msgstr "Kontinuerlig fotografering i superhøj hastighed"
 5247 
 5248 #: camlibs/ptp2/config.c:2692
 5249 msgid "Single silent"
 5250 msgstr "Enkelt lydløs"
 5251 
 5252 #: camlibs/ptp2/config.c:2693
 5253 msgid "Continuous silent"
 5254 msgstr "Kontinuerlig lydløs"
 5255 
 5256 #: camlibs/ptp2/config.c:2694
 5257 #, fuzzy
 5258 msgid "Silent HS continuous"
 5259 msgstr "Kontinuerlig"
 5260 
 5261 #: camlibs/ptp2/config.c:2695
 5262 #, fuzzy
 5263 msgid "Silent LS continuous"
 5264 msgstr "Kontinuerlig"
 5265 
 5266 #: camlibs/ptp2/config.c:2769 camlibs/ptp2/config.c:8796
 5267 msgid ""
 5268 "For bulb capture to work, make sure the mode dial is switched to 'M' and set "
 5269 "'shutterspeed' to 'bulb'."
 5270 msgstr ""
 5271 "For at »bulb-optagelse« kan fungere, skal funktionsvælgeren sættes til »M« "
 5272 "og lukkerhastigheden til »bulb«."
 5273 
 5274 #: camlibs/ptp2/config.c:2780
 5275 msgid "Shoot"
 5276 msgstr ""
 5277 
 5278 #: camlibs/ptp2/config.c:2781
 5279 #, fuzzy
 5280 msgid "Bulb On"
 5281 msgstr "Bulb"
 5282 
 5283 #: camlibs/ptp2/config.c:2782
 5284 #, fuzzy
 5285 msgid "Bulb Off"
 5286 msgstr "Bulb"
 5287 
 5288 #: camlibs/ptp2/config.c:2783
 5289 #, fuzzy
 5290 msgid "AF"
 5291 msgstr "AF-S"
 5292 
 5293 #: camlibs/ptp2/config.c:2784
 5294 msgid "Cancel AF"
 5295 msgstr ""
 5296 
 5297 #: camlibs/ptp2/config.c:2850 camlibs/ptp2/config.c:2897
 5298 #: camlibs/ptp2/library.c:5043
 5299 msgid "Fuji Capture failed: Perhaps no auto-focus?"
 5300 msgstr "Fuji-optagelse mislykkedes: Måske ikke i auto-fokus?"
 5301 
 5302 #: camlibs/ptp2/config.c:2930 camlibs/ptp2/config.c:2948
 5303 #: camlibs/ptp2/config.c:2972 camlibs/ptp2/config.c:3002
 5304 #: camlibs/ptp2/config.c:3030 camlibs/ptp2/config.c:9797
 5305 #: camlibs/ptp2/ptp.c:6228
 5306 #, c-format
 5307 msgid "Auto ISO"
 5308 msgstr "Automatisk ISO"
 5309 
 5310 #: camlibs/ptp2/config.c:2932 camlibs/ptp2/config.c:2950
 5311 #: camlibs/ptp2/config.c:2976 camlibs/ptp2/config.c:3006
 5312 #: camlibs/ptp2/config.c:3034
 5313 #, c-format
 5314 msgid "Auto ISO Multi Frame Noise Reduction"
 5315 msgstr "Auto ISO mange-rammers støjreduktion"
 5316 
 5317 #: camlibs/ptp2/config.c:2935 camlibs/ptp2/config.c:2953
 5318 #, c-format
 5319 msgid "%d Multi Frame Noise Reduction"
 5320 msgstr "%d mange-rammers støjreduktion"
 5321 
 5322 #: camlibs/ptp2/config.c:2984 camlibs/ptp2/config.c:3014
 5323 #: camlibs/ptp2/config.c:3042
 5324 msgid "Multi Frame Noise Reduction"
 5325 msgstr "Mange-rammers støjreduktion"
 5326 
 5327 #: camlibs/ptp2/config.c:3358 camlibs/ptp2/config.c:3386
 5328 #: camlibs/ptp2/config.c:4426 camlibs/ptp2/config.c:4471
 5329 #: camlibs/ptp2/config.c:4512 camlibs/ptp2/config.c:4565
 5330 #, c-format
 5331 msgid "Time"
 5332 msgstr "Tidspunkt"
 5333 
 5334 #: camlibs/ptp2/config.c:3362
 5335 #, c-format
 5336 msgid "%0.4fs"
 5337 msgstr "%0.4fs"
 5338 
 5339 #: camlibs/ptp2/config.c:3392
 5340 #, c-format
 5341 msgid "%d %d/%d"
 5342 msgstr "%d %d/%d"
 5343 
 5344 #: camlibs/ptp2/config.c:3395
 5345 #, c-format
 5346 msgid "%d/%d"
 5347 msgstr "%d/%d"
 5348 
 5349 #: camlibs/ptp2/config.c:3398 camlibs/ptp2/config.c:3475
 5350 #, c-format
 5351 msgid "%f"
 5352 msgstr "%f"
 5353 
 5354 #: camlibs/ptp2/config.c:3645
 5355 msgid "Creative"
 5356 msgstr "Kreativ"
 5357 
 5358 #: camlibs/ptp2/config.c:3646
 5359 msgid "Action"
 5360 msgstr "Bevægelse"
 5361 
 5362 #: camlibs/ptp2/config.c:3654 camlibs/ptp2/config.c:3941
 5363 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7401
 5364 msgid "Night Landscape"
 5365 msgstr "Nat-landskab"
 5366 
 5367 #: camlibs/ptp2/config.c:3655 camlibs/ptp2/config.c:3911
 5368 #: camlibs/ptp2/config.c:3930
 5369 msgid "Children"
 5370 msgstr "Børn"
 5371 
 5372 #: camlibs/ptp2/config.c:3656
 5373 msgid "Automatic (No Flash)"
 5374 msgstr "Automatisk (ingen blitz)"
 5375 
 5376 #: camlibs/ptp2/config.c:3658
 5377 msgid "Intelligent Auto"
 5378 msgstr "Intelligent auto"
 5379 
 5380 #: camlibs/ptp2/config.c:3659
 5381 msgid "Superior Auto"
 5382 msgstr "Superior auto"
 5383 
 5384 #: camlibs/ptp2/config.c:3660 camlibs/ptp2/ptp.c:7083
 5385 msgid "Movie"
 5386 msgstr "Film"
 5387 
 5388 # uafklaret (hvad sker der her?) xxx
 5389 #: camlibs/ptp2/config.c:3661
 5390 msgid "Tele-zoom Cont. Priority AE"
 5391 msgstr "Tele-zoom Cont. Prioritet AE"
 5392 
 5393 # Mon det er et panorama optaget ved at bevæge kontinuerligt (som man
 5394 # ofte kan på mobiltelefoner f.eks.)?
 5395 #: camlibs/ptp2/config.c:3662
 5396 msgid "Sweep Panorama"
 5397 msgstr "Sweep panorama"
 5398 
 5399 #: camlibs/ptp2/config.c:3663
 5400 msgid "Intelligent Auto Flash Off"
 5401 msgstr "Intelligent automatisk blitz slukket"
 5402 
 5403 # nok bare Sport. Det er nok en kameratilstand
 5404 #: camlibs/ptp2/config.c:3664
 5405 msgid "Sports Action"
 5406 msgstr "Sport"
 5407 
 5408 #: camlibs/ptp2/config.c:3667 camlibs/ptp2/config.c:3680
 5409 msgid "Sunset"
 5410 msgstr "Solnedgang"
 5411 
 5412 #: camlibs/ptp2/config.c:3668
 5413 msgid "Night Scene"
 5414 msgstr "Natscene"
 5415 
 5416 #: camlibs/ptp2/config.c:3669
 5417 msgid "Hand-held Twilight"
 5418 msgstr "Håndholdt tusmørke"
 5419 
 5420 #: camlibs/ptp2/config.c:3671 camlibs/ptp2/ptp.c:7074
 5421 msgid "Picture Effect"
 5422 msgstr "Billedeffekt"
 5423 
 5424 #: camlibs/ptp2/config.c:3672
 5425 msgid "S&Q"
 5426 msgstr ""
 5427 
 5428 #: camlibs/ptp2/config.c:3677
 5429 msgid "Night landscape"
 5430 msgstr "Nat-landskab"
 5431 
 5432 #: camlibs/ptp2/config.c:3678
 5433 msgid "Party/Indoor"
 5434 msgstr "Fest/indendørs"
 5435 
 5436 #: camlibs/ptp2/config.c:3679
 5437 msgid "Beach/Snow"
 5438 msgstr "Strand/Sne"
 5439 
 5440 #: camlibs/ptp2/config.c:3681
 5441 msgid "Dusk/Dawn"
 5442 msgstr "Skumring/Daggry"
 5443 
 5444 #: camlibs/ptp2/config.c:3682
 5445 msgid "Pet Portrait"
 5446 msgstr "Kæledyr Portræt"
 5447 
 5448 #: camlibs/ptp2/config.c:3683
 5449 msgid "Candlelight"
 5450 msgstr "Stearinlys"
 5451 
 5452 #: camlibs/ptp2/config.c:3684
 5453 msgid "Blossom"
 5454 msgstr "Blomsterflor"
 5455 
 5456 #: camlibs/ptp2/config.c:3685
 5457 msgid "Autumn colors"
 5458 msgstr "Efterårsfarver"
 5459 
 5460 #: camlibs/ptp2/config.c:3690
 5461 msgid "Child"
 5462 msgstr "Barn"
 5463 
 5464 #: camlibs/ptp2/config.c:3692
 5465 msgid "Close up"
 5466 msgstr "Nærbillede"
 5467 
 5468 #: camlibs/ptp2/config.c:3701
 5469 msgid "A6400 (160-6400)"
 5470 msgstr "A6400 (160-6400)"
 5471 
 5472 #: camlibs/ptp2/config.c:3702
 5473 msgid "A3200 (160-3200)"
 5474 msgstr "A3200 (160-3200)"
 5475 
 5476 #: camlibs/ptp2/config.c:3703
 5477 msgid "A800 (160-800)"
 5478 msgstr "A800 (160-800)"
 5479 
 5480 #: camlibs/ptp2/config.c:3830
 5481 msgid "Water"
 5482 msgstr "Vand"
 5483 
 5484 #: camlibs/ptp2/config.c:3837 camlibs/ptp2/config.c:3847
 5485 #: camlibs/ptp2/config.c:3854
 5486 msgid "1 EV"
 5487 msgstr "1 EV"
 5488 
 5489 #: camlibs/ptp2/config.c:3838 camlibs/ptp2/config.c:3848
 5490 #: camlibs/ptp2/config.c:3855
 5491 msgid "2 EV"
 5492 msgstr "2 EV"
 5493 
 5494 #: camlibs/ptp2/config.c:3839 camlibs/ptp2/config.c:3849
 5495 #: camlibs/ptp2/config.c:3856
 5496 msgid "3 EV"
 5497 msgstr "3 EV"
 5498 
 5499 #: camlibs/ptp2/config.c:3844
 5500 #, fuzzy
 5501 msgid "1/3 EV"
 5502 msgstr "3 EV"
 5503 
 5504 #: camlibs/ptp2/config.c:3845
 5505 #, fuzzy
 5506 msgid "1/2 EV"
 5507 msgstr "2 EV"
 5508 
 5509 #: camlibs/ptp2/config.c:3846
 5510 #, fuzzy
 5511 msgid "2/3 EV"
 5512 msgstr "3 EV"
 5513 
 5514 #: camlibs/ptp2/config.c:3865 camlibs/ptp2/config.c:3896
 5515 #: camlibs/ptp2/config.c:6235 camlibs/ptp2/config.c:6250
 5516 msgid "Extra high"
 5517 msgstr "Ekstra høj"
 5518 
 5519 #: camlibs/ptp2/config.c:3870
 5520 msgid "2 images (normal and under)"
 5521 msgstr ""
 5522 
 5523 #: camlibs/ptp2/config.c:3871
 5524 msgid "2 images (normal and over)"
 5525 msgstr ""
 5526 
 5527 #: camlibs/ptp2/config.c:3872
 5528 msgid "3 images (normal and 2 unders)"
 5529 msgstr ""
 5530 
 5531 #: camlibs/ptp2/config.c:3873
 5532 msgid "3 images (normal and 2 overs)"
 5533 msgstr ""
 5534 
 5535 #: camlibs/ptp2/config.c:3874
 5536 msgid "3 images (normal, under and over)"
 5537 msgstr ""
 5538 
 5539 #: camlibs/ptp2/config.c:3875
 5540 msgid "5 images (normal, 2 unders and 2 overs)"
 5541 msgstr ""
 5542 
 5543 #: camlibs/ptp2/config.c:3876
 5544 msgid "7 images (normal, 3 unders and 3 overs)"
 5545 msgstr ""
 5546 
 5547 #: camlibs/ptp2/config.c:3877
 5548 msgid "9 images (normal, 4 unders and 4 overs)"
 5549 msgstr ""
 5550 
 5551 #: camlibs/ptp2/config.c:3878 camlibs/ptp2/config.c:3887
 5552 #, fuzzy
 5553 msgid "0 image"
 5554 msgstr "Billede"
 5555 
 5556 #: camlibs/ptp2/config.c:3883
 5557 msgid "2 shots (Off -> User setting)"
 5558 msgstr ""
 5559 
 5560 #: camlibs/ptp2/config.c:3884
 5561 msgid "3 shots (Off -> Low -> User setting)"
 5562 msgstr ""
 5563 
 5564 #: camlibs/ptp2/config.c:3885
 5565 msgid "4 shots (Off -> Low -> Normal -> High)"
 5566 msgstr ""
 5567 
 5568 #: camlibs/ptp2/config.c:3886
 5569 msgid "5 shots (Off -> Low -> Normal -> High -> Extra High)"
 5570 msgstr ""
 5571 
 5572 #: camlibs/ptp2/config.c:3912 camlibs/ptp2/config.c:3931
 5573 msgid "Scene"
 5574 msgstr "Scene"
 5575 
 5576 #: camlibs/ptp2/config.c:3913 camlibs/ptp2/config.c:3932
 5577 msgid "Effects"
 5578 msgstr "Effekter"
 5579 
 5580 #: camlibs/ptp2/config.c:3914
 5581 msgid "U1"
 5582 msgstr "U1"
 5583 
 5584 #: camlibs/ptp2/config.c:3915
 5585 msgid "U2"
 5586 msgstr "U2"
 5587 
 5588 #: camlibs/ptp2/config.c:3943
 5589 msgid "Back Light"
 5590 msgstr "Baglys"
 5591 
 5592 #: camlibs/ptp2/config.c:3944
 5593 msgid "Panorama"
 5594 msgstr "Panorama"
 5595 
 5596 #: camlibs/ptp2/config.c:3945
 5597 msgid "Smoothing"
 5598 msgstr "Udjævning"
 5599 
 5600 #: camlibs/ptp2/config.c:3946
 5601 msgid "Tilt-Shift"
 5602 msgstr "Tilt-skift"
 5603 
 5604 #: camlibs/ptp2/config.c:3947
 5605 msgid "Select Color"
 5606 msgstr "Vælg farve"
 5607 
 5608 #: camlibs/ptp2/config.c:3952 camlibs/ptp2/ptp.c:7403 camlibs/ptp2/ptp.c:7849
 5609 msgid "Single Shot"
 5610 msgstr "Enkelt-skud"
 5611 
 5612 #: camlibs/ptp2/config.c:3953
 5613 msgid "Burst"
 5614 msgstr "Serie"
 5615 
 5616 #: camlibs/ptp2/config.c:3954 camlibs/ptp2/ptp.c:7405
 5617 msgid "Timelapse"
 5618 msgstr "Tidsforkortelse"
 5619 
 5620 #: camlibs/ptp2/config.c:3955 camlibs/ptp2/config.c:3964
 5621 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7406
 5622 msgid "Continuous Low Speed"
 5623 msgstr "Kontinuerlig lav hastighed"
 5624 
 5625 #: camlibs/ptp2/config.c:3956 camlibs/ptp2/ptp.c:7407
 5626 msgid "Timer"
 5627 msgstr "Timer"
 5628 
 5629 #: camlibs/ptp2/config.c:3957 camlibs/ptp2/ptp.c:7409
 5630 msgid "Mirror Up"
 5631 msgstr "Spejl op"
 5632 
 5633 #: camlibs/ptp2/config.c:3959
 5634 msgid "Quick Response Remote"
 5635 msgstr "Hurtigtvirkende fjernbetjening"
 5636 
 5637 #: camlibs/ptp2/config.c:3960 camlibs/ptp2/config.c:5878
 5638 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7703
 5639 msgid "Delayed Remote"
 5640 msgstr "Forsinket fjernbetjening"
 5641 
 5642 #: camlibs/ptp2/config.c:3961
 5643 msgid "Quiet Release"
 5644 msgstr "Lydløs udløser"
 5645 
 5646 #: camlibs/ptp2/config.c:3962
 5647 msgid "Continuous Quiet Release"
 5648 msgstr "Løbende lydløs udløser"
 5649 
 5650 #: camlibs/ptp2/config.c:3965
 5651 msgid "Selftimer 2s"
 5652 msgstr "Selvudløser 2s"
 5653 
 5654 #: camlibs/ptp2/config.c:3966
 5655 msgid "Selftimer 5s"
 5656 msgstr "Selvudløser 5s"
 5657 
 5658 #: camlibs/ptp2/config.c:3967
 5659 msgid "Selftimer 10s"
 5660 msgstr "Selvudløser 10s"
 5661 
 5662 #: camlibs/ptp2/config.c:3968
 5663 msgid "Selftimer 10s 3 Pictures"
 5664 msgstr "Selvudløser 10s 3 billeder"
 5665 
 5666 #: camlibs/ptp2/config.c:3969
 5667 msgid "Selftimer 10s 5 Pictures"
 5668 msgstr "Selvudløser 10s 5 billeder"
 5669 
 5670 #: camlibs/ptp2/config.c:3970
 5671 msgid "Selftimer 5s 3 Pictures"
 5672 msgstr "Selvudløser 5s 3 billeder"
 5673 
 5674 #: camlibs/ptp2/config.c:3971
 5675 msgid "Selftimer 5s 5 Pictures"
 5676 msgstr "Selvudløser 5s 5 billeder"
 5677 
 5678 #: camlibs/ptp2/config.c:3972
 5679 msgid "Selftimer 2s 3 Pictures"
 5680 msgstr "Selvudløser 2s 3 billeder"
 5681 
 5682 #: camlibs/ptp2/config.c:3973
 5683 msgid "Selftimer 2s 5 Pictures"
 5684 msgstr "Selvudløser 2s 5 billeder"
 5685 
 5686 #: camlibs/ptp2/config.c:3974
 5687 #, fuzzy
 5688 msgid "Continuous Hi+ Speed"
 5689 msgstr "Kontinuerlig lav hastighed"
 5690 
 5691 #: camlibs/ptp2/config.c:3975
 5692 #, fuzzy
 5693 msgid "Continuous Med Speed"
 5694 msgstr "Kontinuerlig lav hastighed"
 5695 
 5696 #: camlibs/ptp2/config.c:3977
 5697 msgid "Bracketing C 0.3 Steps 3 Pictures"
 5698 msgstr "Bracketing C 0.3 skridt 3 billeder"
 5699 
 5700 #: camlibs/ptp2/config.c:3978
 5701 msgid "Bracketing C 0.3 Steps 5 Pictures"
 5702 msgstr "Bracketing C 0.3 skridt 5 billeder"
 5703 
 5704 #: camlibs/ptp2/config.c:3979
 5705 msgid "Bracketing C 0.3 Steps 9 Pictures"
 5706 msgstr "Bracketing C 0.3 skridt 9 billeder"
 5707 
 5708 #: camlibs/ptp2/config.c:3981
 5709 msgid "Bracketing C 0.5 Steps 3 Pictures"
 5710 msgstr "Bracketing C 0.5 skridt 3 billeder"
 5711 
 5712 #: camlibs/ptp2/config.c:3982
 5713 msgid "Bracketing C 0.5 Steps 5 Pictures"
 5714 msgstr "Bracketing C 0.5 skridt 5 billeder"
 5715 
 5716 #: camlibs/ptp2/config.c:3983
 5717 msgid "Bracketing C 0.5 Steps 9 Pictures"
 5718 msgstr "Bracketing C 0.5 skridt 9 billeder"
 5719 
 5720 #: camlibs/ptp2/config.c:3985
 5721 msgid "Bracketing C 0.7 Steps 3 Pictures"
 5722 msgstr "Bracketing C 0.7 skridt 3 billeder"
 5723 
 5724 #: camlibs/ptp2/config.c:3986
 5725 msgid "Bracketing C 0.7 Steps 5 Pictures"
 5726 msgstr "Bracketing C 0.7 skridt 5 billeder"
 5727 
 5728 #: camlibs/ptp2/config.c:3987
 5729 msgid "Bracketing C 0.7 Steps 9 Pictures"
 5730 msgstr "Bracketing C 0.7 skridt 9 billeder"
 5731 
 5732 #: camlibs/ptp2/config.c:3989
 5733 msgid "Bracketing C 1.0 Steps 3 Pictures"
 5734 msgstr "Bracketing C 1.0 skridt 3 billeder"
 5735 
 5736 #: camlibs/ptp2/config.c:3990
 5737 msgid "Bracketing C 1.0 Steps 5 Pictures"
 5738 msgstr "Bracketing C 1.0 skridt 5 billeder"
 5739 
 5740 #: camlibs/ptp2/config.c:3991
 5741 msgid "Bracketing C 1.0 Steps 9 Pictures"
 5742 msgstr "Bracketing C 1.0 skridt 9 billeder"
 5743 
 5744 #: camlibs/ptp2/config.c:3993
 5745 msgid "Bracketing C 2.0 Steps 3 Pictures"
 5746 msgstr "Bracketing C 2.0 skridt 3 billeder"
 5747 
 5748 #: camlibs/ptp2/config.c:3994
 5749 msgid "Bracketing C 2.0 Steps 5 Pictures"
 5750 msgstr "Bracketing C 2.0 skridt 5 billeder"
 5751 
 5752 #: camlibs/ptp2/config.c:3996
 5753 msgid "Bracketing C 3.0 Steps 3 Pictures"
 5754 msgstr "Bracketing C 3.0 skridt 3 billeder"
 5755 
 5756 #: camlibs/ptp2/config.c:3997
 5757 msgid "Bracketing C 3.0 Steps 5 Pictures"
 5758 msgstr "Bracketing C 3.0 skridt 5 billeder"
 5759 
 5760 #: camlibs/ptp2/config.c:3999
 5761 msgid "Bracketing S 0.3 Steps 3 Pictures"
 5762 msgstr "Bracketing S 0.3 skridt 3 billeder"
 5763 
 5764 #: camlibs/ptp2/config.c:4000
 5765 msgid "Bracketing S 0.3 Steps 5 Pictures"
 5766 msgstr "Bracketing S 0.3 skridt 5 billeder"
 5767 
 5768 #: camlibs/ptp2/config.c:4001
 5769 msgid "Bracketing S 0.3 Steps 9 Pictures"
 5770 msgstr "Bracketing S 0.3 skridt 9 billeder"
 5771 
 5772 #: camlibs/ptp2/config.c:4003
 5773 msgid "Bracketing S 0.5 Steps 3 Pictures"
 5774 msgstr "Bracketing S 0.5 skridt 3 billeder"
 5775 
 5776 #: camlibs/ptp2/config.c:4004
 5777 msgid "Bracketing S 0.5 Steps 5 Pictures"
 5778 msgstr "Bracketing S 0.5 skridt 5 billeder"
 5779 
 5780 #: camlibs/ptp2/config.c:4005
 5781 msgid "Bracketing S 0.5 Steps 9 Pictures"
 5782 msgstr "Bracketing S 0.5 skridt 9 billeder"
 5783 
 5784 #: camlibs/ptp2/config.c:4007
 5785 msgid "Bracketing S 0.7 Steps 3 Pictures"
 5786 msgstr "Bracketing S 0.7 skridt 3 billeder"
 5787 
 5788 #: camlibs/ptp2/config.c:4008
 5789 msgid "Bracketing S 0.7 Steps 5 Pictures"
 5790 msgstr "Bracketing S 0.7 skridt 5 billeder"
 5791 
 5792 #: camlibs/ptp2/config.c:4009
 5793 msgid "Bracketing S 0.7 Steps 9 Pictures"
 5794 msgstr "Bracketing S 0.7 skridt 9 billeder"
 5795 
 5796 #: camlibs/ptp2/config.c:4011
 5797 msgid "Bracketing S 1.0 Steps 3 Pictures"
 5798 msgstr "Bracketing S 1.0 skridt 3 billeder"
 5799 
 5800 #: camlibs/ptp2/config.c:4012
 5801 msgid "Bracketing S 1.0 Steps 5 Pictures"
 5802 msgstr "Bracketing S 1.0 skridt 5 billeder"
 5803 
 5804 #: camlibs/ptp2/config.c:4013
 5805 msgid "Bracketing S 1.0 Steps 9 Pictures"
 5806 msgstr "Bracketing S 1.0 skridt 9 billeder"
 5807 
 5808 #: camlibs/ptp2/config.c:4015
 5809 msgid "Bracketing S 2.0 Steps 3 Pictures"
 5810 msgstr "Bracketing S 2.0 skridt 3 billeder"
 5811 
 5812 #: camlibs/ptp2/config.c:4016
 5813 msgid "Bracketing S 2.0 Steps 5 Pictures"
 5814 msgstr "Bracketing S 2.0 skridt 5 billeder"
 5815 
 5816 #: camlibs/ptp2/config.c:4017
 5817 msgid "Bracketing S 3.0 Steps 3 Pictures"
 5818 msgstr "Bracketing S 3.0 skridt 3 billeder"
 5819 
 5820 #: camlibs/ptp2/config.c:4018
 5821 msgid "Bracketing S 3.0 Steps 5 Pictures"
 5822 msgstr "Bracketing S 3.0 skridt 5 billeder"
 5823 
 5824 #: camlibs/ptp2/config.c:4019
 5825 msgid "Bracketing WB Lo"
 5826 msgstr "Bracketing WB Lo"
 5827 
 5828 #: camlibs/ptp2/config.c:4020
 5829 msgid "Bracketing DRO Lo"
 5830 msgstr "Bracketing DRO Lo"
 5831 
 5832 #: camlibs/ptp2/config.c:4021
 5833 msgid "Bracketing WB Hi"
 5834 msgstr "Bracketing WB Hi"
 5835 
 5836 #: camlibs/ptp2/config.c:4022
 5837 msgid "Bracketing DRO Hi"
 5838 msgstr "Bracketing DRO Hi"
 5839 
 5840 #: camlibs/ptp2/config.c:4031 camlibs/ptp2/ptp.c:7411
 5841 msgid "Centre-spot"
 5842 msgstr "Centerspot"
 5843 
 5844 #: camlibs/ptp2/config.c:4032 camlibs/ptp2/ptp.c:7379 camlibs/ptp2/ptp.c:7412
 5845 msgid "Multi-spot"
 5846 msgstr "Flerpunkts spot"
 5847 
 5848 #: camlibs/ptp2/config.c:4033 camlibs/ptp2/config.c:4045
 5849 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7413
 5850 msgid "Single Area"
 5851 msgstr "Enkelt område"
 5852 
 5853 #: camlibs/ptp2/config.c:4034 camlibs/ptp2/ptp.c:7414
 5854 msgid "Closest Subject"
 5855 msgstr "Nærmeste emne"
 5856 
 5857 #: camlibs/ptp2/config.c:4035 camlibs/ptp2/ptp.c:7415
 5858 msgid "Group Dynamic"
 5859 msgstr "Gruppedynamisk"
 5860 
 5861 #: camlibs/ptp2/config.c:4036
 5862 msgid "Single-area AF"
 5863 msgstr "Enkeltpunkts AF"
 5864 
 5865 #: camlibs/ptp2/config.c:4037
 5866 msgid "Dynamic-area AF"
 5867 msgstr "Dynamisk område AF"
 5868 
 5869 #: camlibs/ptp2/config.c:4038
 5870 msgid "Group-dynamic AF"
 5871 msgstr "Gruppedynamisk AF"
 5872 
 5873 #: camlibs/ptp2/config.c:4039
 5874 msgid "Dynamic-area AF with closest subject priority"
 5875 msgstr "Gruppedynamisk AF med nærmeste genstand prioritet"
 5876 
 5877 #: camlibs/ptp2/config.c:4046
 5878 msgid "Dynamic Area (9)"
 5879 msgstr "Dynamisk område (9)"
 5880 
 5881 #: camlibs/ptp2/config.c:4047
 5882 msgid "Dynamic Area (21)"
 5883 msgstr "Dynamisk område (21)"
 5884 
 5885 #: camlibs/ptp2/config.c:4048
 5886 msgid "Dynamic Area (51)"
 5887 msgstr "Dynamisk område (51)"
 5888 
 5889 #: camlibs/ptp2/config.c:4049
 5890 msgid "3D Tracking"
 5891 msgstr "3D-registrering"
 5892 
 5893 #: camlibs/ptp2/config.c:4054
 5894 msgid "Dynamic-area AF (25 points)"
 5895 msgstr "Dynamisk område AF (25 punkter)"
 5896 
 5897 #: camlibs/ptp2/config.c:4055
 5898 msgid "Single-point AF"
 5899 msgstr "Single-point AF"
 5900 
 5901 #: camlibs/ptp2/config.c:4056
 5902 msgid "Auto-area AF"
 5903 msgstr "Auto-område AF"
 5904 
 5905 #: camlibs/ptp2/config.c:4057
 5906 msgid "3D-tracking"
 5907 msgstr "3D-registrering"
 5908 
 5909 #: camlibs/ptp2/config.c:4058
 5910 msgid "Dynamic-area AF (72 points)"
 5911 msgstr "Dynamisk område AF (72 punkter)"
 5912 
 5913 #: camlibs/ptp2/config.c:4059
 5914 msgid "Dynamic-area AF (153 points)"
 5915 msgstr "Dynamisk område AF (153 punkter)"
 5916 
 5917 #: camlibs/ptp2/config.c:4060
 5918 msgid "Group-area AF"
 5919 msgstr "Gruppeområde AF"
 5920 
 5921 #: camlibs/ptp2/config.c:4061
 5922 msgid "Dynamic-area AF (9 points)"
 5923 msgstr "Dynamisk område AF (9 punkter)"
 5924 
 5925 #: camlibs/ptp2/config.c:4063
 5926 msgid "Pinpoint AF"
 5927 msgstr "Pinpoint AF"
 5928 
 5929 #: camlibs/ptp2/config.c:4064
 5930 msgid "Wide-area AF (S)"
 5931 msgstr "Bredt-område AF (S)"
 5932 
 5933 #: camlibs/ptp2/config.c:4065
 5934 msgid "Wide-area AF (L)"
 5935 msgstr "Bredt-område AF (L)"
 5936 
 5937 #: camlibs/ptp2/config.c:4070
 5938 msgid "sRGB (portrait)"
 5939 msgstr "sRGB (portræt)"
 5940 
 5941 #: camlibs/ptp2/config.c:4071 camlibs/ptp2/config.c:4078
 5942 #: camlibs/ptp2/config.c:4084
 5943 msgid "AdobeRGB"
 5944 msgstr "AdobeRGB"
 5945 
 5946 #: camlibs/ptp2/config.c:4072
 5947 msgid "sRGB (nature)"
 5948 msgstr "sRGB (naturlig)"
 5949 
 5950 #: camlibs/ptp2/config.c:4077 camlibs/ptp2/config.c:4083
 5951 msgid "sRGB"
 5952 msgstr "sRGB"
 5953 
 5954 #: camlibs/ptp2/config.c:4124
 5955 #, c-format
 5956 msgid "Unknown value 0x%04x"
 5957 msgstr "Ukendt værdi 0x%04x"
 5958 
 5959 #: camlibs/ptp2/config.c:4144 camlibs/ptp2/ptp.c:7565
 5960 msgid "Centre"
 5961 msgstr "Centrum"
 5962 
 5963 #: camlibs/ptp2/config.c:4145 camlibs/ptp2/ptp.c:7566
 5964 msgid "Top"
 5965 msgstr "Top"
 5966 
 5967 #: camlibs/ptp2/config.c:4146 camlibs/ptp2/ptp.c:7567
 5968 msgid "Bottom"
 5969 msgstr "Bund"
 5970 
 5971 #: camlibs/ptp2/config.c:4147 camlibs/ptp2/ptp.c:7568
 5972 msgid "Left"
 5973 msgstr "Venstre"
 5974 
 5975 #: camlibs/ptp2/config.c:4148 camlibs/ptp2/ptp.c:7569
 5976 msgid "Right"
 5977 msgstr "Højre"
 5978 
 5979 #: camlibs/ptp2/config.c:4155 camlibs/sierra/olympus-desc.c:795
 5980 msgid "Center Weighted"
 5981 msgstr "Centervægtet"
 5982 
 5983 #: camlibs/ptp2/config.c:4156
 5984 msgid "Multi Spot"
 5985 msgstr "Flerpunkts spot"
 5986 
 5987 #: camlibs/ptp2/config.c:4157
 5988 msgid "Center Spot"
 5989 msgstr "Centerspot"
 5990 
 5991 #: camlibs/ptp2/config.c:4159 camlibs/sierra/olympus-desc.c:797
 5992 msgid "ESP"
 5993 msgstr "ESP"
 5994 
 5995 #: camlibs/ptp2/config.c:4160
 5996 msgid "Spot+Highlights"
 5997 msgstr "Spot+Fremhævelser"
 5998 
 5999 #: camlibs/ptp2/config.c:4161
 6000 msgid "Spot+Shadows"
 6001 msgstr "Spot+Skygger"
 6002 
 6003 #: camlibs/ptp2/config.c:4163
 6004 #, fuzzy
 6005 msgid "Multi"
 6006 msgstr "Flerpunktsspot"
 6007 
 6008 #: camlibs/ptp2/config.c:4164
 6009 #, fuzzy
 6010 msgid "Center"
 6011 msgstr "Centrum"
 6012 
 6013 #: camlibs/ptp2/config.c:4165
 6014 msgid "Entire Screen Avg."
 6015 msgstr ""
 6016 
 6017 #: camlibs/ptp2/config.c:4166
 6018 #, fuzzy
 6019 msgid "Spot Standard"
 6020 msgstr "Standard"
 6021 
 6022 #: camlibs/ptp2/config.c:4167
 6023 #, fuzzy
 6024 msgid "Spot Large"
 6025 msgstr "Stor"
 6026 
 6027 #: camlibs/ptp2/config.c:4168
 6028 #, fuzzy
 6029 msgid "Highlight"
 6030 msgstr "Spot+Fremhævelser"
 6031 
 6032 #: camlibs/ptp2/config.c:4173
 6033 msgid "Automatic Flash"
 6034 msgstr "Automatisk blitz"
 6035 
 6036 #: camlibs/ptp2/config.c:4175 camlibs/ptp2/ptp.c:7384
 6037 msgid "Fill flash"
 6038 msgstr "Udfyldningsblitz"
 6039 
 6040 #: camlibs/ptp2/config.c:4176
 6041 msgid "Red-eye automatic"
 6042 msgstr "Rødøje automatik"
 6043 
 6044 #: camlibs/ptp2/config.c:4177
 6045 msgid "Red-eye fill"
 6046 msgstr "Rødøje udfyldning"
 6047 
 6048 #: camlibs/ptp2/config.c:4178 camlibs/ptp2/ptp.c:7387
 6049 msgid "External sync"
 6050 msgstr "Ekstern synkronisering"
 6051 
 6052 #: camlibs/ptp2/config.c:4180 camlibs/ptp2/ptp.c:7389
 6053 msgid "Auto Slow Sync"
 6054 msgstr "Automatisk Langsom Synkronisering"
 6055 
 6056 #: camlibs/ptp2/config.c:4181 camlibs/ptp2/ptp.c:7390
 6057 msgid "Rear Curtain Sync + Slow Sync"
 6058 msgstr "Bagestegardin synkronisering + langsom synkronisering"
 6059 
 6060 #: camlibs/ptp2/config.c:4182 camlibs/ptp2/ptp.c:7391
 6061 msgid "Red-eye Reduction + Slow Sync"
 6062 msgstr "Rødøjereduktion + langsom synkronisering"
 6063 
 6064 #: camlibs/ptp2/config.c:4183
 6065 msgid "Front-curtain sync"
 6066 msgstr "Forreste gardin synkronisering"
 6067 
 6068 #: camlibs/ptp2/config.c:4184
 6069 msgid "Red-eye reduction"
 6070 msgstr "Rødøjereduktion"
 6071 
 6072 #: camlibs/ptp2/config.c:4185
 6073 msgid "Red-eye reduction with slow sync"
 6074 msgstr "Rødøjereduktion med langsom synkronisering"
 6075 
 6076 #: camlibs/ptp2/config.c:4186
 6077 msgid "Slow sync"
 6078 msgstr "Langsom synkronisering"
 6079 
 6080 #: camlibs/ptp2/config.c:4187
 6081 msgid "Rear-curtain with slow sync"
 6082 msgstr "Bageste gardin med langsom synkronisering"
 6083 
 6084 #: camlibs/ptp2/config.c:4188
 6085 msgid "Rear-curtain sync"
 6086 msgstr "Bageste gardin-synkronisering"
 6087 
 6088 #: camlibs/ptp2/config.c:4190
 6089 msgid "Rear Curtain Sync"
 6090 msgstr "Bageste gardin-synkronisering"
 6091 
 6092 #: camlibs/ptp2/config.c:4191
 6093 msgid "Wireless Sync"
 6094 msgstr "Trådløs synkronisering"
 6095 
 6096 #: camlibs/ptp2/config.c:4192 camlibs/sierra/epson-desc.c:155
 6097 #: camlibs/sierra/sierra.c:1030 camlibs/sierra/sierra.c:1041
 6098 #: camlibs/sierra/sierra.c:1343 camlibs/sierra/sierra.c:1554
 6099 #: camlibs/sierra/sierra.c:1564 camlibs/sierra/sierra.c:1793
 6100 msgid "Slow Sync"
 6101 msgstr "Langsom synkronisering"
 6102 
 6103 #: camlibs/ptp2/config.c:4204
 6104 msgid "Night Vision"
 6105 msgstr "Natsyn"
 6106 
 6107 #: camlibs/ptp2/config.c:4205
 6108 msgid "Color sketch"
 6109 msgstr "Farve skitse"
 6110 
 6111 #: camlibs/ptp2/config.c:4207
 6112 msgid "Selective color"
 6113 msgstr "Selektive farver"
 6114 
 6115 #: camlibs/ptp2/config.c:4208
 6116 msgid "Silhouette"
 6117 msgstr "Silhuet"
 6118 
 6119 #: camlibs/ptp2/config.c:4209
 6120 msgid "High key"
 6121 msgstr "High key"
 6122 
 6123 #: camlibs/ptp2/config.c:4210
 6124 msgid "Low key"
 6125 msgstr "Low key"
 6126 
 6127 #: camlibs/ptp2/config.c:4313 camlibs/ptp2/config.c:4351
 6128 #: camlibs/ptp2/config.c:4359 camlibs/ptp2/config.c:4397
 6129 #, c-format
 6130 msgid "%d mm"
 6131 msgstr "%d mm"
 6132 
 6133 #: camlibs/ptp2/config.c:4349 camlibs/ptp2/config.c:4393
 6134 msgid "infinite"
 6135 msgstr "uendelig"
 6136 
 6137 #: camlibs/ptp2/config.c:4422 camlibs/ptp2/config.c:4467
 6138 #, c-format
 6139 msgid "x 200"
 6140 msgstr "x 200"
 6141 
 6142 #: camlibs/ptp2/config.c:4508 camlibs/ptp2/config.c:4561
 6143 #, c-format
 6144 msgid "Composite"
 6145 msgstr "Sammensat"
 6146 
 6147 #: camlibs/ptp2/config.c:5097 camlibs/ptp2/config.c:5115
 6148 msgid "Face-priority AF"
 6149 msgstr "Ansigts-prioritet AF"
 6150 
 6151 #: camlibs/ptp2/config.c:5098 camlibs/ptp2/config.c:5116
 6152 msgid "Wide-area AF"
 6153 msgstr "Bredt-område AF"
 6154 
 6155 #: camlibs/ptp2/config.c:5099 camlibs/ptp2/config.c:5117
 6156 msgid "Normal-area AF"
 6157 msgstr "Normal-område AF"
 6158 
 6159 #: camlibs/ptp2/config.c:5100 camlibs/ptp2/config.c:5118
 6160 msgid "Subject-tracking AF"
 6161 msgstr "Følg-motiv AF"
 6162 
 6163 #: camlibs/ptp2/config.c:5101 camlibs/ptp2/config.c:5119
 6164 #, fuzzy
 6165 msgid "Spot-area AF"
 6166 msgstr "Auto-område AF"
 6167 
 6168 #: camlibs/ptp2/config.c:5106
 6169 #, fuzzy
 6170 msgid "Entire Display"
 6171 msgstr "Indikator skærm"
 6172 
 6173 #: camlibs/ptp2/config.c:5107 camlibs/ptp2/config.c:6714
 6174 msgid "25%"
 6175 msgstr "25%"
 6176 
 6177 #: camlibs/ptp2/config.c:5108 camlibs/ptp2/config.c:6711
 6178 msgid "50%"
 6179 msgstr "50%"
 6180 
 6181 #: camlibs/ptp2/config.c:5109 camlibs/ptp2/config.c:6712
 6182 msgid "100%"
 6183 msgstr "100%"
 6184 
 6185 #: camlibs/ptp2/config.c:5110
 6186 msgid "200%"
 6187 msgstr ""
 6188 
 6189 #: camlibs/ptp2/config.c:5124
 6190 msgid "Single-servo AF"
 6191 msgstr "Single-servo AF"
 6192 
 6193 #: camlibs/ptp2/config.c:5125
 6194 #, fuzzy
 6195 msgid "Continuous-servo AF"
 6196 msgstr "Continuous-Servo AF"
 6197 
 6198 #: camlibs/ptp2/config.c:5126
 6199 msgid "Full-time-servo AF"
 6200 msgstr "Full-time-servo AF"
 6201 
 6202 #: camlibs/ptp2/config.c:5127
 6203 #, fuzzy
 6204 msgid "Manual Focus (fixed)"
 6205 msgstr "Manuel fokusering"
 6206 
 6207 #: camlibs/ptp2/config.c:5128
 6208 #, fuzzy
 6209 msgid "Manual Focus (selection)"
 6210 msgstr "MF (det valgte)"
 6211 
 6212 #: camlibs/ptp2/config.c:5141 camlibs/ptp2/ptp.c:7469
 6213 msgid "AE/AF Lock"
 6214 msgstr "AE/AF lås"
 6215 
 6216 #: camlibs/ptp2/config.c:5142 camlibs/ptp2/ptp.c:7471
 6217 msgid "AE Lock only"
 6218 msgstr "Kun AE lås"
 6219 
 6220 #: camlibs/ptp2/config.c:5143
 6221 msgid "AF Lock Only"
 6222 msgstr "Kun AF lås"
 6223 
 6224 #: camlibs/ptp2/config.c:5144 camlibs/ptp2/ptp.c:7472
 6225 msgid "AF Lock Hold"
 6226 msgstr "AF lås hold"
 6227 
 6228 #: camlibs/ptp2/config.c:5145 camlibs/ptp2/ptp.c:7473
 6229 msgid "AF On"
 6230 msgstr "AF til"
 6231 
 6232 #: camlibs/ptp2/config.c:5146
 6233 msgid "Flash Level Lock"
 6234 msgstr "Blitzniveau lås"
 6235 
 6236 #: camlibs/ptp2/config.c:5152 camlibs/ptp2/config.c:5170
 6237 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7486 camlibs/ptp2/ptp.c:7489
 6238 msgid "20 seconds"
 6239 msgstr "20 sekunder"
 6240 
 6241 #: camlibs/ptp2/config.c:5153 camlibs/ptp2/config.c:5345
 6242 #: camlibs/ptp2/config.c:6423 camlibs/ptp2/ptp.c:7490
 6243 msgid "1 minute"
 6244 msgstr "1 minut"
 6245 
 6246 #: camlibs/ptp2/config.c:5154 camlibs/ptp2/config.c:5346
 6247 #: camlibs/ptp2/config.c:6424 camlibs/ptp2/ptp.c:7491
 6248 msgid "5 minutes"
 6249 msgstr "5 minutter"
 6250 
 6251 #: camlibs/ptp2/config.c:5155 camlibs/ptp2/config.c:5347
 6252 #: camlibs/ptp2/config.c:6425 camlibs/ptp2/ptp.c:7492
 6253 msgid "10 minutes"
 6254 msgstr "10 minutter"
 6255 
 6256 #: camlibs/ptp2/config.c:5156 camlibs/ptp2/config.c:5168
 6257 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7484 camlibs/ptp2/ptp.c:7493
 6258 msgid "5 seconds"
 6259 msgstr "5 sekunder"
 6260 
 6261 #: camlibs/ptp2/config.c:5175
 6262 msgid "6 mm"
 6263 msgstr "6 mm"
 6264 
 6265 #: camlibs/ptp2/config.c:5176 camlibs/ptp2/config.c:5184
 6266 msgid "8 mm"
 6267 msgstr "8 mm"
 6268 
 6269 #: camlibs/ptp2/config.c:5177
 6270 msgid "10 mm"
 6271 msgstr "10 mm"
 6272 
 6273 #: camlibs/ptp2/config.c:5178 camlibs/ptp2/config.c:5185
 6274 msgid "12 mm"
 6275 msgstr "12 mm"
 6276 
 6277 #: camlibs/ptp2/config.c:5186
 6278 msgid "15 mm"
 6279 msgstr "15 mm"
 6280 
 6281 #: camlibs/ptp2/config.c:5187
 6282 msgid "20 mm"
 6283 msgstr "20 mm"
 6284 
 6285 #: camlibs/ptp2/config.c:5193
 6286 msgid "1/60"
 6287 msgstr "1/60"
 6288 
 6289 #: camlibs/ptp2/config.c:5194
 6290 msgid "1/30"
 6291 msgstr "1/30"
 6292 
 6293 #: camlibs/ptp2/config.c:5195
 6294 msgid "1/15"
 6295 msgstr "1/15"
 6296 
 6297 #: camlibs/ptp2/config.c:5196
 6298 msgid "1/8"
 6299 msgstr "1/8"
 6300 
 6301 #: camlibs/ptp2/config.c:5197
 6302 msgid "1/4"
 6303 msgstr "1/4"
 6304 
 6305 #: camlibs/ptp2/config.c:5198
 6306 msgid "1/2"
 6307 msgstr "1/2"
 6308 
 6309 #: camlibs/ptp2/config.c:5199
 6310 msgid "1"
 6311 msgstr "1"
 6312 
 6313 #: camlibs/ptp2/config.c:5200 camlibs/ptp2/config.c:6493
 6314 msgid "2"
 6315 msgstr "2"
 6316 
 6317 #: camlibs/ptp2/config.c:5201 camlibs/ptp2/config.c:6491
 6318 msgid "4"
 6319 msgstr "4"
 6320 
 6321 #: camlibs/ptp2/config.c:5202
 6322 msgid "8"
 6323 msgstr "8"
 6324 
 6325 #: camlibs/ptp2/config.c:5203
 6326 msgid "15"
 6327 msgstr "15"
 6328 
 6329 #: camlibs/ptp2/config.c:5204
 6330 msgid "30"
 6331 msgstr "30"
 6332 
 6333 #: camlibs/ptp2/config.c:5209 camlibs/ptp2/config.c:5270
 6334 msgid "bulb"
 6335 msgstr "bulb"
 6336 
 6337 #: camlibs/ptp2/config.c:5210 camlibs/ptp2/config.c:6533
 6338 msgid "30s"
 6339 msgstr "30s"
 6340 
 6341 #: camlibs/ptp2/config.c:5211
 6342 msgid "25s"
 6343 msgstr "25s"
 6344 
 6345 #: camlibs/ptp2/config.c:5212
 6346 msgid "20s"
 6347 msgstr "20s"
 6348 
 6349 #: camlibs/ptp2/config.c:5213 camlibs/ptp2/config.c:6532
 6350 msgid "15s"
 6351 msgstr "15s"
 6352 
 6353 #: camlibs/ptp2/config.c:5214
 6354 msgid "13s"
 6355 msgstr "13s"
 6356 
 6357 #: camlibs/ptp2/config.c:5215
 6358 msgid "10s"
 6359 msgstr "10s"
 6360 
 6361 #: camlibs/ptp2/config.c:5216 camlibs/ptp2/config.c:6531
 6362 msgid "8s"
 6363 msgstr "8s"
 6364 
 6365 #: camlibs/ptp2/config.c:5217
 6366 msgid "6s"
 6367 msgstr "6s"
 6368 
 6369 #: camlibs/ptp2/config.c:5218
 6370 msgid "5s"
 6371 msgstr "5s"
 6372 
 6373 #: camlibs/ptp2/config.c:5219 camlibs/ptp2/config.c:6530
 6374 msgid "4s"
 6375 msgstr "4s"
 6376 
 6377 #: camlibs/ptp2/config.c:5220
 6378 msgid "3s"
 6379 msgstr "3s"
 6380 
 6381 #: camlibs/ptp2/config.c:5221
 6382 msgid "2.5s"
 6383 msgstr "2.5s"
 6384 
 6385 #: camlibs/ptp2/config.c:5222 camlibs/ptp2/config.c:6529
 6386 msgid "2s"
 6387 msgstr "2s"
 6388 
 6389 #: camlibs/ptp2/config.c:5223
 6390 msgid "1.6s"
 6391 msgstr "1.6s"
 6392 
 6393 #: camlibs/ptp2/config.c:5224
 6394 msgid "1.3s"
 6395 msgstr "1.3s"
 6396 
 6397 #: camlibs/ptp2/config.c:5225 camlibs/ptp2/config.c:6528
 6398 msgid "1s"
 6399 msgstr "1s"
 6400 
 6401 #: camlibs/ptp2/config.c:5226
 6402 msgid "1/1.3s"
 6403 msgstr "1/1.3s"
 6404 
 6405 #: camlibs/ptp2/config.c:5227
 6406 msgid "1/1.6s"
 6407 msgstr "1/1.6s"
 6408 
 6409 #: camlibs/ptp2/config.c:5228 camlibs/ptp2/config.c:6527
 6410 msgid "1/2s"
 6411 msgstr "1/2s"
 6412 
 6413 #: camlibs/ptp2/config.c:5229
 6414 msgid "1/2.5s"
 6415 msgstr "1/2.5s"
 6416 
 6417 #: camlibs/ptp2/config.c:5230
 6418 msgid "1/3s"
 6419 msgstr "1/3s"
 6420 
 6421 #: camlibs/ptp2/config.c:5231 camlibs/ptp2/config.c:6526
 6422 msgid "1/4s"
 6423 msgstr "1/4s"
 6424 
 6425 #: camlibs/ptp2/config.c:5232
 6426 msgid "1/5s"
 6427 msgstr "1/5s"
 6428 
 6429 #: camlibs/ptp2/config.c:5233
 6430 msgid "1/6s"
 6431 msgstr "1/6s"
 6432 
 6433 #: camlibs/ptp2/config.c:5234 camlibs/ptp2/config.c:6525
 6434 msgid "1/8s"
 6435 msgstr "1/8s"
 6436 
 6437 #: camlibs/ptp2/config.c:5235
 6438 msgid "1/10s"
 6439 msgstr "1/10s"
 6440 
 6441 #: camlibs/ptp2/config.c:5236
 6442 msgid "1/13s"
 6443 msgstr "1/13s"
 6444 
 6445 #: camlibs/ptp2/config.c:5237 camlibs/ptp2/config.c:6524
 6446 msgid "1/15s"
 6447 msgstr "1/15s"
 6448 
 6449 #: camlibs/ptp2/config.c:5238
 6450 msgid "1/20s"
 6451 msgstr "1/20s"
 6452 
 6453 #: camlibs/ptp2/config.c:5239
 6454 msgid "1/25s"
 6455 msgstr "1/25s"
 6456 
 6457 #: camlibs/ptp2/config.c:5240 camlibs/ptp2/config.c:6523
 6458 msgid "1/30s"
 6459 msgstr "1/30s"
 6460 
 6461 #: camlibs/ptp2/config.c:5241
 6462 msgid "1/40s"
 6463 msgstr "1/40s"
 6464 
 6465 #: camlibs/ptp2/config.c:5242
 6466 msgid "1/50s"
 6467 msgstr "1/50s"
 6468 
 6469 #: camlibs/ptp2/config.c:5243 camlibs/ptp2/config.c:6451
 6470 #: camlibs/ptp2/config.c:6464 camlibs/ptp2/config.c:6522
 6471 msgid "1/60s"
 6472 msgstr "1/60s"
 6473 
 6474 #: camlibs/ptp2/config.c:5244 camlibs/ptp2/config.c:6450
 6475 #: camlibs/ptp2/config.c:6463
 6476 msgid "1/80s"
 6477 msgstr "1/80s"
 6478 
 6479 #: camlibs/ptp2/config.c:5245 camlibs/ptp2/config.c:6449
 6480 #: camlibs/ptp2/config.c:6462
 6481 msgid "1/100s"
 6482 msgstr "1/100s"
 6483 
 6484 #: camlibs/ptp2/config.c:5246 camlibs/ptp2/config.c:6448
 6485 #: camlibs/ptp2/config.c:6461
 6486 msgid "1/125s"
 6487 msgstr "1/125s"
 6488 
 6489 #: camlibs/ptp2/config.c:5247 camlibs/ptp2/config.c:6447
 6490 #: camlibs/ptp2/config.c:6460
 6491 msgid "1/160s"
 6492 msgstr "1/160s"
 6493 
 6494 #: camlibs/ptp2/config.c:5248 camlibs/ptp2/config.c:6446
 6495 #: camlibs/ptp2/config.c:6459
 6496 msgid "1/200s"
 6497 msgstr "1/200s"
 6498 
 6499 #: camlibs/ptp2/config.c:5249 camlibs/ptp2/config.c:6445
 6500 #: camlibs/ptp2/config.c:6458
 6501 msgid "1/250s"
 6502 msgstr "1/250s"
 6503 
 6504 #: camlibs/ptp2/config.c:5250
 6505 msgid "1/320s"
 6506 msgstr "1/320s"
 6507 
 6508 #: camlibs/ptp2/config.c:5251
 6509 msgid "1/400s"
 6510 msgstr "1/400s"
 6511 
 6512 #: camlibs/ptp2/config.c:5252
 6513 msgid "1/500s"
 6514 msgstr "1/500s"
 6515 
 6516 #: camlibs/ptp2/config.c:5253
 6517 msgid "1/640s"
 6518 msgstr "1/640s"
 6519 
 6520 #: camlibs/ptp2/config.c:5254
 6521 msgid "1/800s"
 6522 msgstr "1/800s"
 6523 
 6524 #: camlibs/ptp2/config.c:5255
 6525 msgid "1/1000s"
 6526 msgstr "1/1000s"
 6527 
 6528 #: camlibs/ptp2/config.c:5256 camlibs/ptp2/config.c:5257
 6529 msgid "1/1250s"
 6530 msgstr "1/1250s"
 6531 
 6532 #: camlibs/ptp2/config.c:5258
 6533 msgid "1/1600s"
 6534 msgstr "1/1600s"
 6535 
 6536 #: camlibs/ptp2/config.c:5259
 6537 msgid "1/2000s"
 6538 msgstr "1/2000s"
 6539 
 6540 #: camlibs/ptp2/config.c:5260
 6541 msgid "1/2500s"
 6542 msgstr "1/2500s"
 6543 
 6544 #: camlibs/ptp2/config.c:5261
 6545 msgid "1/3200s"
 6546 msgstr "1/3200s"
 6547 
 6548 #: camlibs/ptp2/config.c:5262
 6549 msgid "1/4000s"
 6550 msgstr "1/4000s"
 6551 
 6552 #: camlibs/ptp2/config.c:5263
 6553 msgid "1/5000s"
 6554 msgstr "1/5000s"
 6555 
 6556 #: camlibs/ptp2/config.c:5264
 6557 msgid "1/6400s"
 6558 msgstr "1/6400s"
 6559 
 6560 #: camlibs/ptp2/config.c:5265
 6561 msgid "1/8000s"
 6562 msgstr "1/8000s"
 6563 
 6564 #: camlibs/ptp2/config.c:5348
 6565 msgid "15 minutes"
 6566 msgstr "15 minutter"
 6567 
 6568 #: camlibs/ptp2/config.c:5355 camlibs/ptp2/ptp.c:7595
 6569 msgid "Sharper"
 6570 msgstr "Skarpere"
 6571 
 6572 #: camlibs/ptp2/config.c:5356 camlibs/ptp2/ptp.c:7596
 6573 msgid "Softer"
 6574 msgstr "Blødere"
 6575 
 6576 #: camlibs/ptp2/config.c:5357 camlibs/ptp2/ptp.c:7597
 6577 msgid "Direct Print"
 6578 msgstr "Direkte udskrift"
 6579 
 6580 #: camlibs/ptp2/config.c:5368 camlibs/ptp2/config.c:5379
 6581 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7424 camlibs/ptp2/ptp.c:7432
 6582 msgid "Medium Low"
 6583 msgstr "Mellem lav"
 6584 
 6585 #: camlibs/ptp2/config.c:5369 camlibs/ptp2/ptp.c:7425
 6586 msgid "Medium high"
 6587 msgstr "Mellem høj"
 6588 
 6589 #: camlibs/ptp2/config.c:5378 camlibs/ptp2/ptp.c:7431
 6590 msgid "Low contrast"
 6591 msgstr "Lav kontrast"
 6592 
 6593 #: camlibs/ptp2/config.c:5380 camlibs/ptp2/ptp.c:7433
 6594 msgid "Medium High"
 6595 msgstr "Mellem høj"
 6596 
 6597 #: camlibs/ptp2/config.c:5381 camlibs/ptp2/ptp.c:7434
 6598 msgid "High control"
 6599 msgstr "Høj kontrol"
 6600 
 6601 #: camlibs/ptp2/config.c:5390 camlibs/ptp2/ptp.c:7815
 6602 msgid "Zone Focus (Close-up)"
 6603 msgstr "Zone Focus (Tæt-på)"
 6604 
 6605 #: camlibs/ptp2/config.c:5391 camlibs/ptp2/ptp.c:7816
 6606 msgid "Zone Focus (Very Close)"
 6607 msgstr "Zone Focus (Meget tæt)"
 6608 
 6609 #: camlibs/ptp2/config.c:5392 camlibs/ptp2/ptp.c:7817
 6610 msgid "Zone Focus (Close)"
 6611 msgstr "Zone Focus (Tæt)"
 6612 
 6613 #: camlibs/ptp2/config.c:5393 camlibs/ptp2/ptp.c:7818
 6614 msgid "Zone Focus (Medium)"
 6615 msgstr "Zone Focus (Mellem)"
 6616 
 6617 #: camlibs/ptp2/config.c:5394 camlibs/ptp2/ptp.c:7819
 6618 msgid "Zone Focus (Far)"
 6619 msgstr "Zone Focus (Fjern)"
 6620 
 6621 #: camlibs/ptp2/config.c:5395
 6622 msgid "Zone Focus (Reserved 1)"
 6623 msgstr "Zone Focus (Reserveret 1)"
 6624 
 6625 #: camlibs/ptp2/config.c:5396
 6626 msgid "Zone Focus (Reserved 2)"
 6627 msgstr "Zone Focus (Reserveret 2)"
 6628 
 6629 #: camlibs/ptp2/config.c:5397
 6630 msgid "Zone Focus (Reserved 3)"
 6631 msgstr "Zone Focus (Reserveret 3)"
 6632 
 6633 #: camlibs/ptp2/config.c:5398
 6634 msgid "Zone Focus (Reserved 4)"
 6635 msgstr "Zone Focus (Reserveret 4)"
 6636 
 6637 #: camlibs/ptp2/config.c:5408
 6638 msgid "Automatic Macro"
 6639 msgstr "Automatisk makro"
 6640 
 6641 #: camlibs/ptp2/config.c:5412
 6642 msgid "Single-Servo AF"
 6643 msgstr "Single-Servo AF"
 6644 
 6645 #: camlibs/ptp2/config.c:5413
 6646 msgid "Continuous-Servo AF"
 6647 msgstr "Continuous-Servo AF"
 6648 
 6649 #: camlibs/ptp2/config.c:5415
 6650 msgid "C-AF"
 6651 msgstr "C-AF"
 6652 
 6653 #: camlibs/ptp2/config.c:5416
 6654 msgid "S-AF+MF"
 6655 msgstr "S-AF+MF"
 6656 
 6657 #: camlibs/ptp2/config.c:5420
 6658 msgid "DMF"
 6659 msgstr "DMF"
 6660 
 6661 #: camlibs/ptp2/config.c:5454
 6662 msgid "One Shot"
 6663 msgstr "Enkelt-skud"
 6664 
 6665 #: camlibs/ptp2/config.c:5455 camlibs/ptp2/ptp.c:7850
 6666 msgid "AI Servo"
 6667 msgstr "AI servo"
 6668 
 6669 #: camlibs/ptp2/config.c:5456 camlibs/ptp2/ptp.c:7851
 6670 msgid "AI Focus"
 6671 msgstr "AI fokus"
 6672 
 6673 #: camlibs/ptp2/config.c:5464 camlibs/ptp2/config.c:6418
 6674 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7476
 6675 msgid "4 seconds"
 6676 msgstr "4 sekunder"
 6677 
 6678 #: camlibs/ptp2/config.c:5465 camlibs/ptp2/config.c:6420
 6679 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7478
 6680 msgid "8 seconds"
 6681 msgstr "8 sekunder"
 6682 
 6683 #: camlibs/ptp2/config.c:5466
 6684 msgid "Hold"
 6685 msgstr "Hold"
 6686 
 6687 #: camlibs/ptp2/config.c:5478 camlibs/ptp2/ptp.c:7836 camlibs/ptp2/ptp.c:7842
 6688 msgid "Fluorescent H"
 6689 msgstr "Fluorescerende H"
 6690 
 6691 #: camlibs/ptp2/config.c:5480 camlibs/ptp2/ptp.c:7838
 6692 msgid "Custom Whitebalance PC-1"
 6693 msgstr "Bruger hvidbalance PC-1"
 6694 
 6695 #: camlibs/ptp2/config.c:5481 camlibs/ptp2/ptp.c:7839
 6696 msgid "Custom Whitebalance PC-2"
 6697 msgstr "Bruger hvidbalance PC-2"
 6698 
 6699 #: camlibs/ptp2/config.c:5482 camlibs/ptp2/ptp.c:7840
 6700 msgid "Custom Whitebalance PC-3"
 6701 msgstr "Bruger hvidbalance PC-3"
 6702 
 6703 #: camlibs/ptp2/config.c:5483 camlibs/ptp2/ptp.c:7841
 6704 msgid "Missing Number"
 6705 msgstr "Manglende nummer"
 6706 
 6707 #: camlibs/ptp2/config.c:5498 camlibs/ptp2/config.c:8488
 6708 msgid "Shadow"
 6709 msgstr "Skygge"
 6710 
 6711 #: camlibs/ptp2/config.c:5500
 6712 #, fuzzy
 6713 msgid "Custom Whitebalance: PC-1"
 6714 msgstr "Bruger hvidbalance PC-1"
 6715 
 6716 #: camlibs/ptp2/config.c:5501
 6717 #, fuzzy
 6718 msgid "Custom Whitebalance: PC-2"
 6719 msgstr "Bruger hvidbalance PC-2"
 6720 
 6721 #: camlibs/ptp2/config.c:5502
 6722 #, fuzzy
 6723 msgid "Custom Whitebalance: PC-3"
 6724 msgstr "Bruger hvidbalance PC-3"
 6725 
 6726 #: camlibs/ptp2/config.c:5504
 6727 #, fuzzy
 6728 msgid "Manual 3"
 6729 msgstr "Manuel 2"
 6730 
 6731 #: camlibs/ptp2/config.c:5505
 6732 #, fuzzy
 6733 msgid "Manual 4"
 6734 msgstr "Manuel 2"
 6735 
 6736 #: camlibs/ptp2/config.c:5506
 6737 #, fuzzy
 6738 msgid "Manual 5"
 6739 msgstr "Manuel 2"
 6740 
 6741 #: camlibs/ptp2/config.c:5507
 6742 #, fuzzy
 6743 msgid "Custom Whitebalance: PC-4"
 6744 msgstr "Bruger hvidbalance PC-1"
 6745 
 6746 #: camlibs/ptp2/config.c:5508
 6747 #, fuzzy
 6748 msgid "Custom Whitebalance: PC-5"
 6749 msgstr "Bruger hvidbalance PC-1"
 6750 
 6751 #: camlibs/ptp2/config.c:5509
 6752 msgid "AWB White"
 6753 msgstr "AWB hvid"
 6754 
 6755 #: camlibs/ptp2/config.c:5596
 6756 msgid "Low sharpening"
 6757 msgstr "Lidt gør-skarp"
 6758 
 6759 #: camlibs/ptp2/config.c:5598
 6760 msgid "Black & white"
 6761 msgstr "Sort/hvid"
 6762 
 6763 #: camlibs/ptp2/config.c:5605
 6764 #, fuzzy
 6765 msgid "AE bracket"
 6766 msgstr "ADL bracketing"
 6767 
 6768 #: camlibs/ptp2/config.c:5606
 6769 #, fuzzy
 6770 msgid "ISO bracket"
 6771 msgstr "Hvidbalance bracketing"
 6772 
 6773 #: camlibs/ptp2/config.c:5607
 6774 #, fuzzy
 6775 msgid "WB bracket"
 6776 msgstr "Hvidbalance bracketing"
 6777 
 6778 #: camlibs/ptp2/config.c:5608
 6779 #, fuzzy
 6780 msgid "FE bracket"
 6781 msgstr "Hvidbalance bracketing"
 6782 
 6783 #: camlibs/ptp2/config.c:5609
 6784 #, fuzzy
 6785 msgid "Bracket off"
 6786 msgstr "Bracket tilstand"
 6787 
 6788 #: camlibs/ptp2/config.c:5614
 6789 msgid "implicit auto"
 6790 msgstr "implicit auto"
 6791 
 6792 #: camlibs/ptp2/config.c:5854 camlibs/ptp2/ptp.c:7517
 6793 msgid "AE & Flash"
 6794 msgstr "AE & blitz"
 6795 
 6796 #: camlibs/ptp2/config.c:5855 camlibs/ptp2/ptp.c:7518
 6797 msgid "AE only"
 6798 msgstr "Kun AE"
 6799 
 6800 #: camlibs/ptp2/config.c:5856 camlibs/ptp2/config.c:6038
 6801 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7519
 6802 msgid "Flash only"
 6803 msgstr "Kun blitz"
 6804 
 6805 #: camlibs/ptp2/config.c:5857 camlibs/ptp2/ptp.c:7520
 6806 msgid "WB bracketing"
 6807 msgstr "Hvidbalance bracketing"
 6808 
 6809 #: camlibs/ptp2/config.c:5858
 6810 msgid "ADL bracketing"
 6811 msgstr "ADL bracketing"
 6812 
 6813 #: camlibs/ptp2/config.c:5864
 6814 msgid "Startup"
 6815 msgstr "Opstart"
 6816 
 6817 #: camlibs/ptp2/config.c:5865
 6818 msgid "Shutdown"
 6819 msgstr "Luk ned"
 6820 
 6821 #: camlibs/ptp2/config.c:5866
 6822 msgid "Startup and Shutdown"
 6823 msgstr "Opstart og nedlukning"
 6824 
 6825 #: camlibs/ptp2/config.c:5871
 6826 msgid "50 Hz"
 6827 msgstr "50 Hz"
 6828 
 6829 #: camlibs/ptp2/config.c:5872
 6830 msgid "60 Hz"
 6831 msgstr "60 Hz"
 6832 
 6833 #: camlibs/ptp2/config.c:5879 camlibs/ptp2/ptp.c:7704
 6834 msgid "Quick Response"
 6835 msgstr "Hurtig tilbagemelding"
 6836 
 6837 #: camlibs/ptp2/config.c:5880 camlibs/ptp2/ptp.c:7705
 6838 msgid "Remote Mirror Up"
 6839 msgstr "Fjernt Spejl Op"
 6840 
 6841 #: camlibs/ptp2/config.c:5885
 6842 msgid "Application Mode 0"
 6843 msgstr "Programtilstand 0"
 6844 
 6845 #: camlibs/ptp2/config.c:5886
 6846 msgid "Application Mode 1"
 6847 msgstr "Programtilstand 1"
 6848 
 6849 #: camlibs/ptp2/config.c:5892 camlibs/