"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "libgphoto2-2.5.27/po/cs.po" (21 Feb 2021, 396116 Bytes) of package /linux/privat/libgphoto2-2.5.27.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Czech Translation of libgphoto2
  2 # This file is distributed under the same license as the libgphoto2 package.
  3 #
  4 # Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2013.
  5 # Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013 (just fixes).
  6 #
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: libgphoto2 2.5.1\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: gphoto-devel@lists.sourceforge.net\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2021-02-21 11:10+0100\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2013-06-06 11:53+0200\n"
  13 "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
  14 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
  15 "Language: cs\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  20 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
  22 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
  23 
  24 #: camlibs/adc65/adc65.c:242
  25 msgid ""
  26 "Adc65\n"
  27 "Benjamin Moos <benjamin@psnw.com>"
  28 msgstr ""
  29 "Adc65\n"
  30 "Benjamin Moos <benjamin@psnw.com>"
  31 
  32 #: camlibs/agfa-cl20/agfa_cl20.c:546
  33 #, c-format
  34 msgid ""
  35 "Camera appears to not be using CompactFlash storage\n"
  36 "Unfortunately we do not support that at the moment :-(\n"
  37 msgstr ""
  38 "Zdá se, že v přístroji není vložena paměťová karta CompactFlash.\n"
  39 "Takový provoz ale není (alespoň prozatím) podporován.\n"
  40 
  41 #: camlibs/agfa-cl20/agfa_cl20.c:549
  42 #, c-format
  43 msgid "Camera has taken %d pictures, and is using CompactFlash storage.\n"
  44 msgstr ""
  45 "Přístroj pořídil již %d snímků a je v něm vložena paměťová karta "
  46 "CompactFlash.\n"
  47 
  48 #: camlibs/agfa-cl20/agfa_cl20.c:557
  49 msgid ""
  50 "agfa_cl20\n"
  51 "The Agfa CL20 Linux Driver People!\n"
  52 "   Email us at cl20@poeml.de  \n"
  53 " Visit us at http://cl20.poeml.de "
  54 msgstr ""
  55 "agfa_cl20\n"
  56 "Ovladač pro přístroj Agfa CL20 je kolektivní prací jeho tvůrců.\n"
  57 "Napište nám na cl20@poeml.de (v angličtině či němčině)\n"
  58 "Navštivte nás na http://cl20.poeml.de"
  59 
  60 #: camlibs/aox/library.c:109
  61 #, c-format
  62 msgid ""
  63 "Your USB camera has an Aox chipset.\n"
  64 "Number of lo-res PICs = %i\n"
  65 "Number of hi-res PICs = %i\n"
  66 "Number of PICs = %i\n"
  67 msgstr ""
  68 "Tento přístroj pro rozhraní USB obsahuje čip Aox.\n"
  69 "Počet snímků s nízkým rozlišením = %i\n"
  70 "Počet snímků s vysokým rozlišením = %i\n"
  71 "Celkový počet snímků = %i\n"
  72 
  73 #: camlibs/aox/library.c:122
  74 msgid ""
  75 "Aox generic driver\n"
  76 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
  77 msgstr ""
  78 "Obecný ovladač pro Aox\n"
  79 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
  80 
  81 #: camlibs/ax203/library.c:99
  82 #, c-format
  83 msgid "Your USB picture frame has a AX203 chipset\n"
  84 msgstr "Tento fotorámeček s USB obsahuje čip AX203\n"
  85 
  86 #: camlibs/ax203/library.c:108
  87 msgid ""
  88 "AX203 based picture frames come with a variety of resolutions.\n"
  89 "The gphoto driver for these devices allows you to download,\n"
  90 "upload and delete pictures from the picture frame."
  91 msgstr ""
  92 "Displeje fotorámečků, obsahujících čip AX203, mívají různá rozlišení.\n"
  93 "Ovladač v gPhoto umí snímky z takových zařízení stahovat, nahrávat je\n"
  94 "do nich i je v nich mazat."
  95 
  96 #: camlibs/ax203/library.c:121
  97 msgid ""
  98 "AX203 USB picture frame driver\n"
  99 "Hans de Goede <hdegoede@redhat.com>\n"
 100 "This driver allows you to download, upload and delete pictures\n"
 101 "from the picture frame."
 102 msgstr ""
 103 "Ovladač pro fotorámečky obsahující čip AX203\n"
 104 "Hans de Goede <hdegoede@redhat.com>\n"
 105 "Tento ovladač umí snímky z takových zařízení stahovat, nahrávat\n"
 106 "je do nich i je v nich mazat."
 107 
 108 #: camlibs/ax203/library.c:443 camlibs/st2205/library.c:542
 109 msgid "Picture Frame Configuration"
 110 msgstr "Nastavení zařízení (fotorámečku)"
 111 
 112 #: camlibs/ax203/library.c:446 camlibs/ax203/library.c:462
 113 #: camlibs/st2205/library.c:545 camlibs/st2205/library.c:569
 114 msgid "Synchronize frame data and time with PC"
 115 msgstr "Synchronizovat datum a čas ve fotorámečku s počítačem"
 116 
 117 #: camlibs/barbie/barbie.c:359
 118 #, c-format
 119 msgid ""
 120 "Number of pictures: %i\n"
 121 "Firmware Version: %s"
 122 msgstr ""
 123 "Počet snímků: %i\n"
 124 "Verze firmware: %s"
 125 
 126 #: camlibs/barbie/barbie.c:367
 127 msgid ""
 128 "Barbie/HotWheels/WWF\n"
 129 "Scott Fritzinger <scottf@unr.edu>\n"
 130 "Andreas Meyer <ahm@spies.com>\n"
 131 "Pete Zaitcev <zaitcev@metabyte.com>\n"
 132 "\n"
 133 "Reverse engineering of image data by:\n"
 134 "Jeff Laing <jeffl@SPATIALinfo.com>\n"
 135 "\n"
 136 "Implemented using documents found on\n"
 137 "the web. Permission given by Vision."
 138 msgstr ""
 139 "Barbie/HotWheels/WWF\n"
 140 "Scott Fritzinger <scottf@unr.edu>\n"
 141 "Andreas Meyer <ahm@spies.com>\n"
 142 "Pete Zaitcev <zaitcev@metabyte.com>\n"
 143 "\n"
 144 "Formát obrazových dat prozkoumal:\n"
 145 "Jeff Laing <jeffl@SPATIALinfo.com>\n"
 146 "\n"
 147 "Vytvořeno s pomocí informací z veřejně dostupných dokumentů (na Internetu).\n"
 148 "Se svolením od společnosti Vision."
 149 
 150 #: camlibs/canon/canon.c:644
 151 #, c-format
 152 msgid "Could not create directory %s."
 153 msgstr "Nebylo možné vytvořit složku %s."
 154 
 155 #: camlibs/canon/canon.c:647
 156 #, c-format
 157 msgid "Could not remove directory %s."
 158 msgstr "Nebylo možné odstranit složku %s."
 159 
 160 #: camlibs/canon/canon.c:1210 camlibs/canon/canon.c:1597
 161 #: camlibs/canon/usb.c:559
 162 msgid "lock keys failed."
 163 msgstr "Uzamykací klíče selhaly."
 164 
 165 #: camlibs/canon/canon.c:1306 camlibs/canon/canon.c:1307
 166 msgid "*UNKNOWN*"
 167 msgstr "*NEZNÁMÉ*"
 168 
 169 #: camlibs/canon/canon.c:1489
 170 #, c-format
 171 msgid ""
 172 "canon_int_capture_image: initial canon_usb_list_all_dirs() failed with "
 173 "status %li"
 174 msgstr ""
 175 "canon_int_capture_image: úvodní volání canon_usb_list_all_dirs() selhalo se "
 176 "stavem %li"
 177 
 178 #: camlibs/canon/canon.c:1632
 179 #, c-format
 180 msgid ""
 181 "canon_int_capture_image: final canon_usb_list_all_dirs() failed with status "
 182 "%i"
 183 msgstr ""
 184 "canon_int_capture_image: závěrečné volání canon_usb_list_all_dirs() selhalo "
 185 "se stavem %i"
 186 
 187 #: camlibs/canon/canon.c:2571
 188 #, c-format
 189 msgid "Name '%s' (%li characters) too long, maximum 30 characters are allowed."
 190 msgstr "Název „%s“ (%li znaků) je příliš dlouhý, možných je nanejvýš 30 znaků."
 191 
 192 #: camlibs/canon/canon.c:2987
 193 #, c-format
 194 msgid "Lower case letters in %s not allowed."
 195 msgstr "V %s není možné použít malá písmena."
 196 
 197 #: camlibs/canon/canon.c:3167
 198 #, c-format
 199 msgid ""
 200 "canon_int_list_directory: ERROR: initial message too short (%i < minimum %i)"
 201 msgstr ""
 202 "canon_int_list_directory: Chyba: úvodní zpráva je příliš krátká (%i < "
 203 "nezbytné minimum %i)"
 204 
 205 #: camlibs/canon/canon.c:3189
 206 msgid ""
 207 "canon_int_list_directory: Reached end of packet while examining the first "
 208 "dirent"
 209 msgstr ""
 210 "canon_int_list_directory: Při zkoumání první položky složky neočekávaně "
 211 "dosaženo konce paketu."
 212 
 213 #: camlibs/canon/canon.c:3274
 214 msgid "canon_int_list_directory: truncated directory entry encountered"
 215 msgstr "canon_int_list_directory: ve složce byla zjištěna oříznutá položka"
 216 
 217 #: camlibs/canon/canon.c:3633
 218 msgid "File protected."
 219 msgstr "Soubor je chráněn."
 220 
 221 #: camlibs/canon/canon.c:3734
 222 #, fuzzy, c-format
 223 msgid ""
 224 "canon_int_get_info_func: ERROR: initial message too short (%i < minimum %i)"
 225 msgstr ""
 226 "canon_int_list_directory: Chyba: úvodní zpráva je příliš krátká (%i < "
 227 "nezbytné minimum %i)"
 228 
 229 #: camlibs/canon/canon.c:4038
 230 msgid "Could not extract JPEG thumbnail from data: No beginning/end"
 231 msgstr "Z dat nelze získat náhled ve formátu JPEG: Není začátek ani konec"
 232 
 233 #: camlibs/canon/canon.c:4127
 234 msgid "Could not extract JPEG thumbnail from data: Data is not JFIF"
 235 msgstr "Ze souboru JPEG nelze získat náhled: data nejsou ve formátu JIFF"
 236 
 237 #: camlibs/canon/canon.h:156 camlibs/canon/canon.h:170
 238 #, c-format
 239 msgid "NULL parameter \"%s\" in %s line %i"
 240 msgstr "Prázdný parametr „%s“ v %s na řádku %i"
 241 
 242 #: camlibs/canon/canon.h:639
 243 #, c-format
 244 msgid ""
 245 "Don't know how to handle camera->port->type value %i aka 0x%x in %s line %i."
 246 msgstr ""
 247 "Není známo jak se zachovat v případě, kdy je přístroj->port->typ nastaveno "
 248 "na hodnotu %i neboli 0x%x, v %s na řádku %i."
 249 
 250 #: camlibs/canon/crc.c:234
 251 #, c-format
 252 msgid "FATAL ERROR: initial CRC value for length %d unknown\n"
 253 msgstr ""
 254 "Fatální chyba: úvodní hodnota kontrolního součtu pro délku %d není známa\n"
 255 
 256 #: camlibs/canon/crc.c:247
 257 #, c-format
 258 msgid "unable to guess initial CRC value\n"
 259 msgstr "Není možné odhadnout počáteční hodnotu kontrolního součtu.\n"
 260 
 261 #: camlibs/canon/crc.c:274
 262 #, c-format
 263 msgid ""
 264 "warning: CRC not checked (add len %d, value 0x%04x) "
 265 "#########################\n"
 266 msgstr ""
 267 "varování: kontrolní součet nebyl ověřen (přid. délky %d, hodnota 0x%04x) "
 268 "##########################\n"
 269 
 270 #: camlibs/canon/library.c:96 camlibs/canon/library.c:1608
 271 msgid "Compatibility Mode"
 272 msgstr "Kompatibilní režim"
 273 
 274 #: camlibs/canon/library.c:97
 275 msgid "Thumbnail"
 276 msgstr "Náhled snímku"
 277 
 278 #: camlibs/canon/library.c:98
 279 msgid "Full Image"
 280 msgstr "Snímek"
 281 
 282 #: camlibs/canon/library.c:122 camlibs/canon/library.c:265
 283 #: camlibs/ptp2/config.c:1999 camlibs/ptp2/config.c:2010
 284 #: camlibs/ptp2/config.c:3354 camlibs/ptp2/config.c:3382
 285 #: camlibs/ptp2/config.c:4418 camlibs/ptp2/config.c:4463
 286 #: camlibs/ptp2/config.c:4504 camlibs/ptp2/config.c:4557
 287 #: camlibs/ptp2/config.c:4754 camlibs/ptp2/config.c:4767
 288 #: camlibs/ptp2/config.c:4771 camlibs/ptp2/config.c:4807
 289 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7773
 290 #, c-format
 291 msgid "Bulb"
 292 msgstr "Exp. po dobu stisku spouště"
 293 
 294 #: camlibs/canon/library.c:215
 295 msgid "Auto focus: one-shot"
 296 msgstr "Automat. zaostř.: jednorázové při namáčknutí spouště"
 297 
 298 #: camlibs/canon/library.c:216
 299 msgid "Auto focus: AI servo"
 300 msgstr "Automat. zaostř.: průběžně"
 301 
 302 #: camlibs/canon/library.c:217
 303 msgid "Auto focus: AI focus"
 304 msgstr "Automat. zaostř.: automat. volba jednoráz. či průběž."
 305 
 306 #: camlibs/canon/library.c:218
 307 msgid "Manual focus"
 308 msgstr "Ruční zaostřování"
 309 
 310 #: camlibs/canon/library.c:223
 311 msgid "Beep off"
 312 msgstr "Vypnout zvuk. upozornění"
 313 
 314 #: camlibs/canon/library.c:224
 315 msgid "Beep on"
 316 msgstr "Zapnout zvuk. upozornění"
 317 
 318 #: camlibs/canon/library.c:229 camlibs/canon/library.c:280
 319 #: camlibs/ptp2/config.c:4174 camlibs/ptp2/config.c:6596
 320 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7383
 321 msgid "Flash off"
 322 msgstr "Blesk vypnut"
 323 
 324 #: camlibs/canon/library.c:230
 325 msgid "Flash on"
 326 msgstr "Blesk odpálen vždy"
 327 
 328 #: camlibs/canon/library.c:231
 329 msgid "Flash auto"
 330 msgstr "Blesk odpálen dle potřeby"
 331 
 332 #: camlibs/canon/library.c:258
 333 msgid "AUTO"
 334 msgstr "Plně automat. režim"
 335 
 336 #: camlibs/canon/library.c:259 camlibs/ptp2/config.c:2006
 337 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7767
 338 msgid "P"
 339 msgstr "část. nastavitelný automat. režim"
 340 
 341 #: camlibs/canon/library.c:260 camlibs/ptp2/ptp.c:7768
 342 msgid "Tv"
 343 msgstr "exp. čas ručně, zaclonění automat."
 344 
 345 #: camlibs/canon/library.c:261 camlibs/ptp2/ptp.c:7769
 346 msgid "Av"
 347 msgstr "zaclonění ručně, exp. čas automat."
 348 
 349 #: camlibs/canon/library.c:262 camlibs/ptp2/ptp.c:7770
 350 msgid "M"
 351 msgstr "plně ruční režim"
 352 
 353 #: camlibs/canon/library.c:263
 354 msgid "A-DEP"
 355 msgstr ""
 356 "max. světla (min. zaclon.) při dost. hl. ostrosti (AUTOMAT. zvol. objekty)"
 357 
 358 #: camlibs/canon/library.c:264
 359 msgid "M-DEP"
 360 msgstr ""
 361 "max. světla (min. zaclon.) při dost. hl. ostrosti (RUČNĚ zvol. nejbl. a "
 362 "nejvzd. objekt)"
 363 
 364 #: camlibs/canon/library.c:266 camlibs/ptp2/config.c:5503
 365 msgid "Manual 2"
 366 msgstr "Ruční „2“"
 367 
 368 #: camlibs/canon/library.c:267
 369 msgid "Far scene"
 370 msgstr "Vzdálená scéna"
 371 
 372 #: camlibs/canon/library.c:268
 373 msgid "Fast shutter"
 374 msgstr "Krátký exp. čas"
 375 
 376 #: camlibs/canon/library.c:269
 377 msgid "Slow shutter"
 378 msgstr "Dlouhý exp. čas"
 379 
 380 #: camlibs/canon/library.c:270
 381 msgid "Night scene"
 382 msgstr "Noční scéna"
 383 
 384 #: camlibs/canon/library.c:271
 385 msgid "Gray scale"
 386 msgstr "Stupně šedé"
 387 
 388 #: camlibs/canon/library.c:272 camlibs/konica/qm150.c:1015
 389 #: camlibs/konica/qm150.c:1031 camlibs/ptp2/config.c:1545
 390 #: camlibs/ptp2/config.c:4199 camlibs/ptp2/config.c:5597
 391 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7783 camlibs/ptp2/ptp.c:7918 camlibs/ricoh/library.c:331
 392 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:487 camlibs/sierra/sierra.c:998
 393 #: camlibs/sierra/sierra.c:1007 camlibs/sierra/sierra.c:1317
 394 msgid "Sepia"
 395 msgstr "Sépiový nádech"
 396 
 397 #: camlibs/canon/library.c:273 camlibs/ptp2/config.c:2018
 398 #: camlibs/ptp2/config.c:2298 camlibs/ptp2/config.c:3647
 399 #: camlibs/ptp2/config.c:3649 camlibs/ptp2/config.c:3688
 400 #: camlibs/ptp2/config.c:3906 camlibs/ptp2/config.c:3925
 401 #: camlibs/ptp2/config.c:5358 camlibs/ptp2/ptp.c:7397 camlibs/ptp2/ptp.c:7598
 402 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7784 camlibs/st2205/library.c:515
 403 #: camlibs/st2205/library.c:528
 404 msgid "Portrait"
 405 msgstr "Portrét"
 406 
 407 #: camlibs/canon/library.c:274 camlibs/ptp2/config.c:2286
 408 #: camlibs/ptp2/config.c:4158 camlibs/sierra/nikon-desc.c:492
 409 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:780 camlibs/sierra/olympus-desc.c:796
 410 msgid "Spot"
 411 msgstr "Bod"
 412 
 413 #: camlibs/canon/library.c:275 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:243
 414 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:257 camlibs/konica/qm150.c:1036
 415 #: camlibs/ptp2/config.c:3651 camlibs/ptp2/config.c:3665
 416 #: camlibs/ptp2/config.c:3908 camlibs/ptp2/config.c:3927
 417 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7399 camlibs/ptp2/ptp.c:7786 camlibs/ricoh/library.c:502
 418 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:218 camlibs/sierra/nikon-desc.c:324
 419 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:642 camlibs/sierra/sierra.c:1118
 420 #: camlibs/sierra/sierra.c:1123 camlibs/sierra/sierra.c:1402
 421 #: camlibs/sierra/sierra.c:1604 camlibs/sierra/sierra.c:1607
 422 #: camlibs/sierra/sierra.c:1824
 423 msgid "Macro"
 424 msgstr "Makro"
 425 
 426 #: camlibs/canon/library.c:276
 427 msgid "BW"
 428 msgstr "Černobílé"
 429 
 430 #: camlibs/canon/library.c:277
 431 msgid "PanFocus"
 432 msgstr "Pevné ohnisko"
 433 
 434 #: camlibs/canon/library.c:278 camlibs/ptp2/config.c:5354
 435 #: camlibs/ptp2/config.c:5594 camlibs/ptp2/ptp.c:7594 camlibs/ptp2/ptp.c:7915
 436 msgid "Vivid"
 437 msgstr "Zvýraznění barev"
 438 
 439 #: camlibs/canon/library.c:279 camlibs/ptp2/config.c:2300
 440 #: camlibs/ptp2/config.c:5595 camlibs/ptp2/ptp.c:7789 camlibs/ptp2/ptp.c:7916
 441 msgid "Neutral"
 442 msgstr "Neutrální"
 443 
 444 #: camlibs/canon/library.c:281
 445 msgid "Long shutter"
 446 msgstr "Dlouhý exp. čas"
 447 
 448 #: camlibs/canon/library.c:282
 449 msgid "Super macro"
 450 msgstr "Supermakro"
 451 
 452 #: camlibs/canon/library.c:283
 453 msgid "Foliage"
 454 msgstr "Listí"
 455 
 456 #: camlibs/canon/library.c:284
 457 msgid "Indoor"
 458 msgstr "Interiér"
 459 
 460 #: camlibs/canon/library.c:285
 461 msgid "Fireworks"
 462 msgstr "Ohňostroj"
 463 
 464 #: camlibs/canon/library.c:286
 465 msgid "Beach"
 466 msgstr "Pláž"
 467 
 468 #: camlibs/canon/library.c:287 camlibs/ptp2/config.c:1494
 469 msgid "Underwater"
 470 msgstr "Pod vodou"
 471 
 472 #: camlibs/canon/library.c:288
 473 msgid "Snow"
 474 msgstr "Sníh"
 475 
 476 #: camlibs/canon/library.c:289
 477 msgid "Kids and pets"
 478 msgstr "Děti a domácí mazlíčci"
 479 
 480 #: camlibs/canon/library.c:290
 481 msgid "Night snapshot"
 482 msgstr "Noční momentka"
 483 
 484 #: camlibs/canon/library.c:291
 485 msgid "Digital macro"
 486 msgstr "Digitální makro"
 487 
 488 #: camlibs/canon/library.c:292
 489 msgid "MyColors"
 490 msgstr "různé barev. úpravy snímku"
 491 
 492 #: camlibs/canon/library.c:293
 493 msgid "Photo in movie"
 494 msgstr "Pořízování static. snímku v režimu videozáznamu"
 495 
 496 #: camlibs/canon/library.c:299 camlibs/ptp2/config.c:1505
 497 #: camlibs/ptp2/config.c:1514 camlibs/ptp2/config.c:2608
 498 #: camlibs/ptp2/config.c:6343 camlibs/ptp2/config.c:6354
 499 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7358
 500 msgid "RAW"
 501 msgstr "surová data ze snímače (RAW)"
 502 
 503 #: camlibs/canon/library.c:301
 504 msgid "RAW 2"
 505 msgstr "surová data ze snímače (RAW) „2“"
 506 
 507 #: camlibs/canon/library.c:303 camlibs/ptp2/config.c:1518
 508 #: camlibs/ptp2/config.c:2617 camlibs/ptp2/config.c:2619
 509 msgid "Small Normal JPEG"
 510 msgstr "JPEG – nízké rozl., více ztrát. kompr."
 511 
 512 #: camlibs/canon/library.c:305 camlibs/ptp2/config.c:2616
 513 #: camlibs/ptp2/config.c:2618
 514 msgid "Small Fine JPEG"
 515 msgstr "JPEG – nízké rozl., méně ztrát. kompr."
 516 
 517 #: camlibs/canon/library.c:307 camlibs/ptp2/config.c:1517
 518 #: camlibs/ptp2/config.c:2615
 519 msgid "Medium Normal JPEG"
 520 msgstr "JPEG – střední rozl. a více ztrát. kompr."
 521 
 522 #: camlibs/canon/library.c:309 camlibs/ptp2/config.c:2614
 523 msgid "Medium Fine JPEG"
 524 msgstr "JPEG – střední rozl. a méně ztrát. kompr."
 525 
 526 #: camlibs/canon/library.c:311 camlibs/ptp2/config.c:1516
 527 #: camlibs/ptp2/config.c:2613
 528 msgid "Large Normal JPEG"
 529 msgstr "JPEG – vysoké rozl. a více ztrát. kompr."
 530 
 531 #: camlibs/canon/library.c:313 camlibs/ptp2/config.c:1515
 532 #: camlibs/ptp2/config.c:2612
 533 msgid "Large Fine JPEG"
 534 msgstr "JPEG – vysoké rozl. a méně ztrát. kompr."
 535 
 536 #: camlibs/canon/library.c:315 camlibs/ptp2/config.c:2645
 537 #: camlibs/ptp2/config.c:2646
 538 msgid "RAW + Small Normal JPEG"
 539 msgstr "RAW + JPEG s nízkým rozl. a více ztrát. kompr."
 540 
 541 #: camlibs/canon/library.c:317 camlibs/ptp2/config.c:2630
 542 #: camlibs/ptp2/config.c:2631
 543 msgid "RAW + Small Fine JPEG"
 544 msgstr "RAW + JPEG s nízkým rozl. a méně ztrát. kompr."
 545 
 546 #: camlibs/canon/library.c:319 camlibs/ptp2/config.c:2641
 547 msgid "RAW + Medium Normal JPEG"
 548 msgstr "RAW + JPEG se středním rozl. a více ztrát. kompr."
 549 
 550 #: camlibs/canon/library.c:321 camlibs/ptp2/config.c:2626
 551 msgid "RAW + Medium Fine JPEG"
 552 msgstr "RAW + JPEG se středním rozl. a méně ztrát. kompr."
 553 
 554 #: camlibs/canon/library.c:323 camlibs/ptp2/config.c:2637
 555 msgid "RAW + Large Normal JPEG"
 556 msgstr "RAW + JPEG s vysokým rozl. a více ztrát. kompr."
 557 
 558 #: camlibs/canon/library.c:325 camlibs/ptp2/config.c:2622
 559 msgid "RAW + Large Fine JPEG"
 560 msgstr "RAW + JPEG s vysokým rozl. a méně ztrát. kompr."
 561 
 562 #: camlibs/canon/library.c:367
 563 msgid ""
 564 "This is the driver for Canon PowerShot, Digital IXUS, IXY Digital,\n"
 565 " and EOS Digital cameras in their native (sometimes called \"normal\")\n"
 566 " mode. It also supports a small number of Canon digital camcorders\n"
 567 " with still image capability.\n"
 568 "It includes code for communicating over a serial port or USB connection,\n"
 569 " but not (yet) over IEEE 1394 (Firewire).\n"
 570 "It is designed to work with over 70 models as old as the PowerShot A5\n"
 571 " and Pro70 of 1998 and as new as the PowerShot A510 and EOS 350D of\n"
 572 " 2005.\n"
 573 "It has not been verified against the EOS 1D or EOS 1Ds.\n"
 574 "For the A50, using 115200 bps may effectively be slower than using 57600\n"
 575 "If you experience a lot of serial transmission errors, try to have your\n"
 576 " computer as idle as possible (i.e. no disk activity)\n"
 577 msgstr ""
 578 "Toto je ovladač pro přístroje Canon řad PowerShot, Digital IXUS, IXY Digital "
 579 "a EOS provozovaných\n"
 580 "v běžném režimu.\n"
 581 "Funguje též s několika málo kamerami od tohoto výrobce, které umí i fotit.\n"
 582 "Komunikace s přístrojem je možné přes sériové či USB rozhraní, přes IEEE "
 583 "1394 (Firewire)\n"
 584 "prozatím nikoli. Podporováno je více než 70 typů přístrojů – od starých "
 585 "PowerShot A5 a Pro70 z roku \n"
 586 "1998 po nové PowerShot A510 a EOS 350D z roku 2005. Nebylo vyzkoušeno s EOS "
 587 "1D či EOS 1Ds.\n"
 588 "Přístroj A50 paradoxně komunikuje svižněji na rychlosti 57600 b/s než na "
 589 "115200.\n"
 590 "Pokud se setkáte s výskytem velkého množství chyb při přenosu po sériovém "
 591 "rozhraní, zkuste\n"
 592 "svůj počítač při ovládání přístroje ponechat co nejméně zatížený\n"
 593 "(čtení/zápis na datové úložiště, atp.)\n"
 594 
 595 #: camlibs/canon/library.c:489
 596 #, c-format
 597 msgid "Camera unavailable: %s"
 598 msgstr "Přístroj není k dispozici: %s"
 599 
 600 #: camlibs/canon/library.c:509
 601 msgid "Switching Camera Off"
 602 msgstr "Probíhá vypínání přístroje"
 603 
 604 #: camlibs/canon/library.c:579 camlibs/canon/library.c:613
 605 msgid "Error capturing image"
 606 msgstr "Chyba při pořizování snímku"
 607 
 608 #: camlibs/canon/library.c:669 camlibs/canon/library.c:1102
 609 #, c-format
 610 msgid "Could not get disk name: %s"
 611 msgstr "Nelze získat název datového úložiště: %s"
 612 
 613 #: camlibs/canon/library.c:670 camlibs/canon/library.c:1103
 614 msgid "No reason available"
 615 msgstr "Důvod není znám"
 616 
 617 #: camlibs/canon/library.c:677
 618 #, c-format
 619 msgid "Could not get disk info: %s"
 620 msgstr "Nelze získat informace o datovém úložišti: %s"
 621 
 622 #: camlibs/canon/library.c:746
 623 #, c-format
 624 msgid "Internal error #1 in get_file_func() (%s line %i)"
 625 msgstr "Vnitřní chyba č. 1 v get_file_func() (%s řádek %i)"
 626 
 627 #: camlibs/canon/library.c:769
 628 #, c-format
 629 msgid "No audio file could be found for %s"
 630 msgstr "Pro %s nebyl nalezen žádný soubor se zvukovým záznamem"
 631 
 632 #: camlibs/canon/library.c:1025
 633 #, c-format
 634 msgid ""
 635 " Drive %s\n"
 636 " %11s bytes total\n"
 637 " %11s bytes available"
 638 msgstr ""
 639 "Mechanika %s\n"
 640 " %11s bajtů celkem\n"
 641 " %11s bajtů volných"
 642 
 643 #: camlibs/canon/library.c:1033 camlibs/canon/library.c:1039
 644 #: camlibs/canon/library.c:1940 camlibs/canon/library.c:1946
 645 msgid "AC adapter"
 646 msgstr "Síťový napájecí zdroj"
 647 
 648 #: camlibs/canon/library.c:1033 camlibs/canon/library.c:1039
 649 #: camlibs/canon/library.c:1940 camlibs/canon/library.c:1946
 650 msgid "on battery"
 651 msgstr "provoz na akumulátor"
 652 
 653 #: camlibs/canon/library.c:1035 camlibs/canon/library.c:1942
 654 msgid "power OK"
 655 msgstr "napájení je v pořádku"
 656 
 657 #: camlibs/canon/library.c:1035 camlibs/canon/library.c:1942
 658 msgid "power bad"
 659 msgstr "napájení není v pořádku"
 660 
 661 #: camlibs/canon/library.c:1043
 662 #, c-format
 663 msgid "not available: %s"
 664 msgstr "nedostupné: %s"
 665 
 666 #: camlibs/canon/library.c:1069
 667 #, c-format
 668 msgid "%s (host time %s%i seconds)"
 669 msgstr "%s (čas na počítači %s%i vteřin)"
 670 
 671 #: camlibs/canon/library.c:1079
 672 #, c-format
 673 msgid ""
 674 "\n"
 675 "Camera identification:\n"
 676 " Model: %s\n"
 677 " Owner: %s\n"
 678 "\n"
 679 "Power status: %s\n"
 680 "\n"
 681 "Flash disk information:\n"
 682 "%s\n"
 683 "\n"
 684 "Time: %s\n"
 685 msgstr ""
 686 "\n"
 687 "Identifikace přístroje:\n"
 688 " Typ: %s\n"
 689 " Vlastník: %s\n"
 690 "\n"
 691 "Stav napájení: %s\n"
 692 "\n"
 693 "Informace o datovém úložišti:\n"
 694 "%s\n"
 695 "\n"
 696 "Čas: %s\n"
 697 
 698 #: camlibs/canon/library.c:1137
 699 msgid ""
 700 "Canon PowerShot series driver by\n"
 701 " Wolfgang G. Reissnegger,\n"
 702 " Werner Almesberger,\n"
 703 " Edouard Lafargue,\n"
 704 " Philippe Marzouk,\n"
 705 "A5 additions by Ole W. Saastad\n"
 706 "Additional enhancements by\n"
 707 " Holger Klemm\n"
 708 " Stephen H. Westin"
 709 msgstr ""
 710 "Ovladač pro přístroje Canon řady PowerShot. Tvůrci:\n"
 711 "Wolfgang G. Reissnegger,\n"
 712 "Werner Almesberger,\n"
 713 "Edouard Lafargue,\n"
 714 "Philippe Marzouk,\n"
 715 "Pro typ A5 rozšířil Ole W. Saastad\n"
 716 "Dalšími vylepšeními přispěli:\n"
 717 "Holger Klemm\n"
 718 "Stephen H. Westin"
 719 
 720 #: camlibs/canon/library.c:1181
 721 msgid "Error deleting file"
 722 msgstr "Chyba při mazání souboru"
 723 
 724 #: camlibs/canon/library.c:1197
 725 msgid "Error deleting associated thumbnail file"
 726 msgstr "Chyba při mazání souvisejícího souboru s náhledem"
 727 
 728 #: camlibs/canon/library.c:1331 camlibs/canon/library.c:1464
 729 msgid ""
 730 "Speeds greater than 57600 are not supported for uploading to this camera"
 731 msgstr "Do tohoto přístroje není možné nahrávat rychlostí vyšší než 57600 b/s."
 732 
 733 #: camlibs/canon/library.c:1348 camlibs/canon/library.c:1482
 734 msgid "Could not get flash drive letter"
 735 msgstr "Není možné získat označení datového úložiště."
 736 
 737 #: camlibs/canon/library.c:1390 camlibs/canon/library.c:1505
 738 msgid ""
 739 "Could not upload, no free folder name available!\n"
 740 "999CANON folder name exists and has an AUT_9999.JPG picture in it."
 741 msgstr ""
 742 "Nelze nahrávat, protože jsou vyčerpána dostupná jména složek!\n"
 743 "Existuje již i složka 999CANON a v ní soubor AUT_9999.JPG."
 744 
 745 #: camlibs/canon/library.c:1412 camlibs/canon/library.c:1525
 746 msgid "Could not create \\DCIM directory."
 747 msgstr "Nelze vytvořit složku \\DCIM."
 748 
 749 #: camlibs/canon/library.c:1418 camlibs/canon/library.c:1531
 750 msgid "Could not create destination directory."
 751 msgstr "Cílovou složku nebylo možné vytvořit."
 752 
 753 #: camlibs/canon/library.c:1578 camlibs/ptp2/config.c:10270
 754 #: camlibs/ptp2/config.c:10678
 755 msgid "Camera and Driver Configuration"
 756 msgstr "Nastavení­ přístroje a jeho ovladače"
 757 
 758 #: camlibs/canon/library.c:1581 camlibs/ptp2/config.c:10191
 759 #: camlibs/ptp2/config.c:10192 camlibs/ptp2/config.c:10193
 760 #: camlibs/ptp2/config.c:10194 camlibs/ptp2/config.c:10195
 761 #: camlibs/ptp2/config.c:10196 camlibs/sierra/epson-desc.c:282
 762 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:695 camlibs/sierra/nikon-desc.c:706
 763 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:717 camlibs/sierra/olympus-desc.c:1024
 764 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:1123 camlibs/sierra/olympus-desc.c:1134
 765 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:1147 camlibs/sierra/sierra.c:1188
 766 #: camlibs/sierra/sierra.c:1664
 767 msgid "Camera Settings"
 768 msgstr "Nastavení přístroje"
 769 
 770 #: camlibs/canon/library.c:1585 camlibs/canon/library.c:1988
 771 #: camlibs/ptp2/config.c:9729 camlibs/ptp2/config.c:9730
 772 msgid "Owner Name"
 773 msgstr "Jméno vlastníka"
 774 
 775 #: camlibs/canon/library.c:1591 camlibs/canon/library.c:2002
 776 msgid "Capture Size Class"
 777 msgstr "Třída velikosti záznamu"
 778 
 779 #: camlibs/canon/library.c:1630 camlibs/canon/library.c:2029
 780 #: camlibs/ptp2/config.c:9784 camlibs/ptp2/config.c:9785
 781 #: camlibs/ptp2/config.c:9786 camlibs/ptp2/config.c:9788
 782 #: camlibs/ptp2/config.c:9789 camlibs/ptp2/config.c:9791
 783 #: camlibs/ptp2/config.c:9792 camlibs/ptp2/config.c:9793
 784 #: camlibs/ptp2/config.c:9794 camlibs/ptp2/config.c:9795
 785 #: camlibs/ptp2/config.c:10044 camlibs/ptp2/config.c:10048
 786 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5826 camlibs/sierra/olympus-desc.c:888
 787 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:906
 788 msgid "ISO Speed"
 789 msgstr "Citlivost na světlo (ISO)"
 790 
 791 #: camlibs/canon/library.c:1649 camlibs/canon/library.c:1650
 792 #: camlibs/canon/library.c:1676 camlibs/canon/library.c:1677
 793 #: camlibs/canon/library.c:1703 camlibs/canon/library.c:1704
 794 #: camlibs/canon/library.c:1743 camlibs/canon/library.c:1744
 795 #: camlibs/canon/library.c:1770 camlibs/canon/library.c:1771
 796 #: camlibs/canon/library.c:1801 camlibs/canon/library.c:1802
 797 #: camlibs/canon/library.c:1829 camlibs/canon/library.c:1830
 798 #: camlibs/canon/library.c:1857 camlibs/canon/library.c:1858
 799 #: camlibs/canon/library.c:1885 camlibs/canon/library.c:1886
 800 #: camlibs/ptp2/config.c:5389 camlibs/ptp2/config.c:5906
 801 #: camlibs/ptp2/config.c:6697 camlibs/ptp2/library.c:7529
 802 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7544 camlibs/ptp2/ptp.c:7724 camlibs/ptp2/ptp.c:7814
 803 #, c-format
 804 msgid "Unknown"
 805 msgstr "Neznámé"
 806 
 807 #: camlibs/canon/library.c:1657 camlibs/canon/library.c:2059
 808 msgid "Shooting mode"
 809 msgstr "Režim pořizování snímků"
 810 
 811 #: camlibs/canon/library.c:1684 camlibs/canon/library.c:2089
 812 #: camlibs/ptp2/config.c:9925 camlibs/ptp2/config.c:9926
 813 #: camlibs/ptp2/config.c:9927 camlibs/ptp2/config.c:9928
 814 #: camlibs/ptp2/config.c:9933 camlibs/ptp2/config.c:9934
 815 #: camlibs/ptp2/config.c:9935 camlibs/ptp2/config.c:9936
 816 #: camlibs/ptp2/config.c:9937 camlibs/ptp2/config.c:9938
 817 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5828 camlibs/ptp2/ptp.c:6852
 818 msgid "Shutter Speed"
 819 msgstr "Expoziční čas"
 820 
 821 #: camlibs/canon/library.c:1714 camlibs/canon/library.c:2269
 822 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:236 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:398
 823 #: camlibs/konica/qm150.c:1050 camlibs/ptp2/config.c:9833
 824 #: camlibs/ptp2/config.c:9834 camlibs/ptp2/config.c:9835
 825 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5813 camlibs/ptp2/ptp.c:5839 camlibs/ptp2/ptp.c:7089
 826 #: camlibs/ricoh/library.c:503 camlibs/sierra/sierra.c:1163
 827 #: camlibs/sierra/sierra.c:1432
 828 msgid "Zoom"
 829 msgstr "Přiblížení"
 830 
 831 #: camlibs/canon/library.c:1724 camlibs/canon/library.c:2118
 832 #: camlibs/canon/library.c:2287 camlibs/ptp2/config.c:9912
 833 #: camlibs/ptp2/config.c:9913 camlibs/ptp2/config.c:9914
 834 #: camlibs/ptp2/config.c:9917 camlibs/ptp2/config.c:9918
 835 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5827 camlibs/ptp2/ptp.c:6603 camlibs/ptp2/ptp.c:6605
 836 #: camlibs/ptp2/ptp.c:6851 camlibs/ptp2/ptp.c:7078 camlibs/sierra/sierra.c:965
 837 #: camlibs/sierra/sierra.c:1288 camlibs/sierra/sierra.c:1515
 838 #: camlibs/sierra/sierra.c:1756
 839 msgid "Aperture"
 840 msgstr "Zaclonění"
 841 
 842 #: camlibs/canon/library.c:1750 camlibs/canon/library.c:2146
 843 #: camlibs/ptp2/config.c:9841 camlibs/ptp2/config.c:9842
 844 #: camlibs/ptp2/config.c:9843 camlibs/ptp2/config.c:9844
 845 #: camlibs/ptp2/config.c:9845 camlibs/ptp2/config.c:9846
 846 #: camlibs/ptp2/config.c:9847 camlibs/ptp2/config.c:9848
 847 #: camlibs/ptp2/config.c:9851 camlibs/ptp2/ptp.c:5829 camlibs/ptp2/ptp.c:6236
 848 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:459 camlibs/sierra/nikon-desc.c:482
 849 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:771
 850 msgid "Exposure Compensation"
 851 msgstr "Kompenzace chyby měření expozičních hodnot"
 852 
 853 #: camlibs/canon/library.c:1777 camlibs/canon/library.c:2177
 854 #: camlibs/ptp2/config.c:9770 camlibs/ptp2/config.c:9771
 855 #: camlibs/ptp2/config.c:9772 camlibs/ptp2/config.c:9775
 856 #: camlibs/ptp2/config.c:9776
 857 msgid "Image Format"
 858 msgstr "Formát obrazu"
 859 
 860 #: camlibs/canon/library.c:1809 camlibs/canon/library.c:2206
 861 #: camlibs/ptp2/config.c:9882 camlibs/ptp2/config.c:9883
 862 #: camlibs/ptp2/config.c:9884 camlibs/ptp2/config.c:9887
 863 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5742 camlibs/sierra/nikon-desc.c:331
 864 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:649
 865 msgid "Focus Mode"
 866 msgstr "Režim zaostřování"
 867 
 868 #: camlibs/canon/library.c:1837 camlibs/canon/library.c:2317
 869 #: camlibs/ptp2/config.c:9854 camlibs/ptp2/config.c:9855
 870 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5744 camlibs/ptp2/ptp.c:5808 camlibs/ptp2/ptp.c:6294
 871 #: camlibs/ptp2/ptp.c:6504 camlibs/sierra/sierra.c:1025
 872 #: camlibs/sierra/sierra.c:1330 camlibs/sierra/sierra.c:1549
 873 #: camlibs/sierra/sierra.c:1781
 874 msgid "Flash Mode"
 875 msgstr "Režim blesku"
 876 
 877 #: camlibs/canon/library.c:1865 camlibs/canon/library.c:2236
 878 #: camlibs/konica/library.c:668 camlibs/konica/library.c:884
 879 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5809
 880 msgid "Beep"
 881 msgstr "Zvuková upozornění"
 882 
 883 #: camlibs/canon/library.c:1896 camlibs/ptp2/config.c:10189
 884 msgid "Camera Actions"
 885 msgstr "Akce pro přístroj"
 886 
 887 #: camlibs/canon/library.c:1900 camlibs/canon/library.c:2347
 888 #: camlibs/ptp2/config.c:9616 camlibs/ptp2/config.c:9617
 889 msgid "Synchronize camera date and time with PC"
 890 msgstr "Synchronizovat datum a čas na přístroji s počí­tačem"
 891 
 892 #: camlibs/canon/library.c:1907 camlibs/ptp2/config.c:10198
 893 msgid "Camera Status Information"
 894 msgstr "Informace o stavu přístroje"
 895 
 896 #: camlibs/canon/library.c:1911 camlibs/ptp2/config.c:9661
 897 #: camlibs/ptp2/config.c:9665 camlibs/ptp2/config.c:9666
 898 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5847
 899 msgid "Camera Model"
 900 msgstr "Model přístroje"
 901 
 902 #: camlibs/canon/library.c:1916 camlibs/konica/library.c:654
 903 #: camlibs/konica/library.c:866 camlibs/konica/qm150.c:775
 904 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1010 camlibs/polaroid/pdc700.c:1023
 905 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1095
 906 msgid "Date and Time"
 907 msgstr "Datum a čas"
 908 
 909 #: camlibs/canon/library.c:1924
 910 msgid "Error"
 911 msgstr "Chyba"
 912 
 913 #: camlibs/canon/library.c:1928 camlibs/ptp2/config.c:9667
 914 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5846
 915 msgid "Firmware Version"
 916 msgstr "Verze firmware"
 917 
 918 #: camlibs/canon/library.c:1948
 919 msgid "Power"
 920 msgstr "Napájení"
 921 
 922 #: camlibs/canon/library.c:1956
 923 msgid "Driver"
 924 msgstr "Ovladač"
 925 
 926 #: camlibs/canon/library.c:1960 camlibs/canon/library.c:2362
 927 msgid "List all files"
 928 msgstr "Vypsat všechny soubory"
 929 
 930 #: camlibs/canon/library.c:1966 camlibs/canon/library.c:2376
 931 msgid "Keep filename on upload"
 932 msgstr "Při nahrávání do přístroje zachovat název souboru"
 933 
 934 #: camlibs/canon/library.c:1993 camlibs/canon/library.c:2034
 935 #: camlibs/canon/library.c:2064 camlibs/canon/library.c:2094
 936 #: camlibs/canon/library.c:2123 camlibs/canon/library.c:2153
 937 #: camlibs/canon/library.c:2182 camlibs/canon/library.c:2211
 938 #: camlibs/canon/library.c:2241 camlibs/canon/library.c:2276
 939 #: camlibs/canon/library.c:2292 camlibs/canon/library.c:2322
 940 #: camlibs/canon/library.c:2352
 941 msgid "Camera unavailable"
 942 msgstr "Přístroj není dostupný"
 943 
 944 #: camlibs/canon/library.c:1996
 945 msgid "Owner name changed"
 946 msgstr "Jméno vlastníka bylo změněno"
 947 
 948 #: camlibs/canon/library.c:1998
 949 msgid "could not change owner name"
 950 msgstr "Jméno vlastníka nelze změnit"
 951 
 952 #: camlibs/canon/library.c:2011
 953 msgid "Capture size class changed"
 954 msgstr "Třída velikosti snímku byla změněna"
 955 
 956 #: camlibs/canon/library.c:2018
 957 msgid "Invalid capture size class setting"
 958 msgstr "Neplatné nastavení třídy velikosti snímku"
 959 
 960 #: camlibs/canon/library.c:2048
 961 msgid "Invalid ISO speed setting"
 962 msgstr "Neplatné nastavení citlivosti (ISO)"
 963 
 964 #: camlibs/canon/library.c:2051
 965 msgid "ISO speed changed"
 966 msgstr "Nastavení citlivosti (ISO) změněno"
 967 
 968 #: camlibs/canon/library.c:2053
 969 msgid "Could not change ISO speed"
 970 msgstr "Nastavení citlivosti (ISO) nebylo možné změnit"
 971 
 972 #: camlibs/canon/library.c:2078
 973 msgid "Invalid shooting mode setting"
 974 msgstr "Neplatné nastavení režimu pořizování snímků"
 975 
 976 #: camlibs/canon/library.c:2081
 977 msgid "Shooting mode changed"
 978 msgstr "Režim snímání změněn"
 979 
 980 #: camlibs/canon/library.c:2083
 981 msgid "Could not change shooting mode"
 982 msgstr "Režim snímání nelze změnit"
 983 
 984 #: camlibs/canon/library.c:2108
 985 msgid "Invalid shutter speed setting"
 986 msgstr "Neplatné nastavení expozičního času"
 987 
 988 #: camlibs/canon/library.c:2111
 989 msgid "Shutter speed changed"
 990 msgstr "Expoziční čas změněn"
 991 
 992 #: camlibs/canon/library.c:2113
 993 msgid "Could not change shutter speed"
 994 msgstr "Nelze změnit expoziční čas"
 995 
 996 #: camlibs/canon/library.c:2137 camlibs/canon/library.c:2306
 997 msgid "Invalid aperture setting"
 998 msgstr "Neplatné nastavení clony"
 999 
 1000 #: camlibs/canon/library.c:2140 camlibs/canon/library.c:2309
 1001 msgid "Aperture changed"
 1002 msgstr "Nastavení zaclonění změněno"
 1003 
 1004 #: camlibs/canon/library.c:2142 camlibs/canon/library.c:2311
 1005 msgid "Could not change aperture"
 1006 msgstr "Nelze změnit nastavení zaclonění"
 1007 
 1008 #: camlibs/canon/library.c:2167
 1009 msgid "Invalid exposure compensation setting"
 1010 msgstr "Neplatné nastavení kompenzace expozičních hodnot"
 1011 
 1012 #: camlibs/canon/library.c:2170
 1013 msgid "Exposure compensation changed"
 1014 msgstr "Nastavení kompenzace expozice bylo změněno"
 1015 
 1016 #: camlibs/canon/library.c:2172
 1017 msgid "Could not change exposure compensation"
 1018 msgstr "Nastavení kompenzace expozice nelze změnit."
 1019 
 1020 #: camlibs/canon/library.c:2195
 1021 msgid "Invalid image format setting"
 1022 msgstr "Neplatné nastavení datového formátu snímku"
 1023 
 1024 #: camlibs/canon/library.c:2199
 1025 msgid "Image format changed"
 1026 msgstr "Formát obrazových dat byl změněn"
 1027 
 1028 #: camlibs/canon/library.c:2201
 1029 msgid "Could not change image format"
 1030 msgstr "Formát obrazových dat nebylo možné změnit"
 1031 
 1032 #: camlibs/canon/library.c:2225
 1033 msgid "Invalid focus mode setting"
 1034 msgstr "Neplatný režim zaostřování"
 1035 
 1036 #: camlibs/canon/library.c:2228
 1037 msgid "Focus mode changed"
 1038 msgstr "Režim zaostřování byl změněn"
 1039 
 1040 #: camlibs/canon/library.c:2230
 1041 msgid "Could not change focus mode"
 1042 msgstr "Režim zaostřování nelze změnit"
 1043 
 1044 #: camlibs/canon/library.c:2255
 1045 msgid "Invalid beep mode setting"
 1046 msgstr "Neplatné nastavení zvukových upozornění"
 1047 
 1048 #: camlibs/canon/library.c:2258
 1049 msgid "Beep mode changed"
 1050 msgstr "Nastavení zvukových upozornění bylo změněno"
 1051 
 1052 #: camlibs/canon/library.c:2260
 1053 msgid "Could not change beep mode"
 1054 msgstr "Nastavení zvukových upozornění nelze změnit"
 1055 
 1056 #: camlibs/canon/library.c:2279
 1057 msgid "Zoom level changed"
 1058 msgstr "Míra přiblížení byla změněna"
 1059 
 1060 #: camlibs/canon/library.c:2281
 1061 msgid "Could not change zoom level"
 1062 msgstr "Míru přiblížení nelze změnit"
 1063 
 1064 #: camlibs/canon/library.c:2336
 1065 msgid "Invalid flash mode setting"
 1066 msgstr "Neplatné nastavení blesku"
 1067 
 1068 #: camlibs/canon/library.c:2339
 1069 msgid "Flash mode changed"
 1070 msgstr "Režim blesku byl změněn"
 1071 
 1072 #: camlibs/canon/library.c:2341
 1073 msgid "Could not change flash mode"
 1074 msgstr "Režim blesku nelze změnit"
 1075 
 1076 #: camlibs/canon/library.c:2355
 1077 msgid "time set"
 1078 msgstr "Nastavení času"
 1079 
 1080 #: camlibs/canon/library.c:2357
 1081 msgid "could not set time"
 1082 msgstr "Nastavení času nelze změnit"
 1083 
 1084 #: camlibs/canon/library.c:2590
 1085 #, c-format
 1086 msgid "Unsupported port type %i = 0x%x given. Initialization impossible."
 1087 msgstr "Zadán nepodporovaný typ portu %i = 0x%x. Inicializace není možná."
 1088 
 1089 #: camlibs/canon/serial.c:705 camlibs/canon/serial.c:768
 1090 msgid "Battery exhausted, camera off."
 1091 msgstr "Akumulátor je vybitý – přístroj se vypnul"
 1092 
 1093 #: camlibs/canon/serial.c:708
 1094 msgid "ERROR: unexpected message"
 1095 msgstr "Chyba: neočekávané hlášení"
 1096 
 1097 #: camlibs/canon/serial.c:718
 1098 msgid "ERROR: message overrun"
 1099 msgstr "Chyba: příliš dlouhá zpráva"
 1100 
 1101 #: camlibs/canon/serial.c:745
 1102 msgid "ERROR: out of sequence."
 1103 msgstr "Chyba: mimo pořadí."
 1104 
 1105 #: camlibs/canon/serial.c:750
 1106 msgid "ERROR: unexpected packet type."
 1107 msgstr "Chyba: neočekávaný typ paketu"
 1108 
 1109 #: camlibs/canon/serial.c:760
 1110 msgid "ERROR: message format error."
 1111 msgstr "Chyba: chybný formát zprávy."
 1112 
 1113 #: camlibs/canon/serial.c:772
 1114 msgid "ERROR: unexpected message2."
 1115 msgstr "Chyba: neočekávané hlášení 2."
 1116 
 1117 #: camlibs/canon/serial.c:982
 1118 msgid "Uploading file..."
 1119 msgstr "Probíhá nahrávání souboru do přístroje…"
 1120 
 1121 #: camlibs/canon/serial.c:1053 camlibs/digita/digita.c:261
 1122 #: camlibs/directory/directory.c:573
 1123 msgid "Getting file..."
 1124 msgstr "Probíhá stahování souboru…"
 1125 
 1126 #: camlibs/canon/serial.c:1123
 1127 msgid ""
 1128 "canon_serial_get_dirents: canon_serial_dialogue failed to fetch directory "
 1129 "entries"
 1130 msgstr ""
 1131 "canon_serial_get_dirents: canon_serial_dialogue – nezdařilo se načíst "
 1132 "položky ve složce"
 1133 
 1134 #: camlibs/canon/serial.c:1131
 1135 #, c-format
 1136 msgid ""
 1137 "canon_serial_get_dirents: Initial dirent packet too short (only %i bytes)"
 1138 msgstr ""
 1139 "canon_serial_get_dirents: úvodní paket s informacemi o položkách složky je "
 1140 "příliš krátký (pouhých %i bajtů)"
 1141 
 1142 #: camlibs/canon/serial.c:1149
 1143 #, c-format
 1144 msgid "canon_serial_get_dirents: Could not allocate %i bytes of memory"
 1145 msgstr "canon_serial_get_dirents: Nezdařilo se vyhradit %i bajtů paměti"
 1146 
 1147 #: camlibs/canon/serial.c:1169
 1148 msgid "canon_serial_get_dirents: Failed to read another directory entry"
 1149 msgstr ""
 1150 "canon_serial_get_dirents: Nepodařilo se načíst následující položku ve složce"
 1151 
 1152 #: camlibs/canon/serial.c:1185
 1153 msgid "canon_serial_get_dirents: Truncated directory entry received"
 1154 msgstr "canon_serial_get_dirents: obrženy oříznuté položky složky"
 1155 
 1156 #: camlibs/canon/serial.c:1213
 1157 msgid "canon_serial_get_dirents: Too many dirents, we must be looping."
 1158 msgstr ""
 1159 "canon_serial_get_dirents: Příliš mnoho položek ve složce – nejspíš došlo k "
 1160 "zacyklení."
 1161 
 1162 #: camlibs/canon/serial.c:1223
 1163 #, c-format
 1164 msgid "canon_serial_get_dirents: Could not resize dirent buffer to %i bytes"
 1165 msgstr ""
 1166 "canon_serial_get_dirents: Nezdařila se změna velikosti vyrovnávací paměťi "
 1167 "položek složky na %i bajtů"
 1168 
 1169 #: camlibs/canon/serial.c:1292
 1170 msgid "Error changing speed."
 1171 msgstr "Změna rychlosti komunikace se nezdařila."
 1172 
 1173 #: camlibs/canon/serial.c:1301
 1174 msgid "Resetting protocol..."
 1175 msgstr "Probíhá opětovné navázání komunikace…"
 1176 
 1177 #: camlibs/canon/serial.c:1310
 1178 msgid "Camera OK."
 1179 msgstr "Přístroj je připraven."
 1180 
 1181 #: camlibs/canon/serial.c:1323
 1182 msgid "Looking for camera ..."
 1183 msgstr "Probíhá hledání přístroje…"
 1184 
 1185 #: camlibs/canon/serial.c:1333
 1186 msgid "Trying to contact camera..."
 1187 msgstr "Probíhá pokus o spojení s přístrojem…"
 1188 
 1189 #: camlibs/canon/serial.c:1337
 1190 msgid "Communication error 1"
 1191 msgstr "Chyba komunikace 1"
 1192 
 1193 #: camlibs/canon/serial.c:1347 camlibs/canon/serial.c:1351
 1194 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:997
 1195 msgid "No response from camera"
 1196 msgstr "Přístroj neodpovídá"
 1197 
 1198 #: camlibs/canon/serial.c:1355
 1199 msgid "Unrecognized response"
 1200 msgstr "Nerozpoznaná odpověď"
 1201 
 1202 #: camlibs/canon/serial.c:1375
 1203 #, c-format
 1204 msgid "Detected a \"%s\" aka \"%s\""
 1205 msgstr "Zjištěno „%s“ neboli „%s“"
 1206 
 1207 #: camlibs/canon/serial.c:1383
 1208 #, c-format
 1209 msgid "Unknown model \"%s\""
 1210 msgstr "Neznámý typ „%s“"
 1211 
 1212 #: camlibs/canon/serial.c:1404
 1213 msgid "Bad EOT"
 1214 msgstr "Neplatný řídící znak „dokončení přenosu“ (EOT)"
 1215 
 1216 #: camlibs/canon/serial.c:1410
 1217 msgid "Communication error 2"
 1218 msgstr "Chyba komunikace 2"
 1219 
 1220 #: camlibs/canon/serial.c:1433
 1221 msgid "Communication error 3"
 1222 msgstr "Chyba komunikace 3"
 1223 
 1224 #: camlibs/canon/serial.c:1437
 1225 msgid "Changing speed... wait..."
 1226 msgstr "Probíhá změna rychlosti… čekejte…"
 1227 
 1228 #: camlibs/canon/serial.c:1442
 1229 msgid "Error changing speed"
 1230 msgstr "Změna rychlosti se nezdařila"
 1231 
 1232 #: camlibs/canon/serial.c:1453
 1233 msgid "Error waiting for ACK during initialization, retrying"
 1234 msgstr ""
 1235 "Vypršela lhůta potvrzující odpovědi (ACK) od přístroje – probíhá opětovný "
 1236 "pokus"
 1237 
 1238 #: camlibs/canon/serial.c:1459
 1239 msgid "Error waiting ACK during initialization"
 1240 msgstr "Vypršela lhůta potvrzující odpovědi (ACK) od přístroje."
 1241 
 1242 #: camlibs/canon/serial.c:1463
 1243 msgid "Connected to camera"
 1244 msgstr "Spojení s přístrojem je navázáno"
 1245 
 1246 #: camlibs/canon/serial.c:1501
 1247 msgid "ERROR: a fatal error condition was detected, can't continue "
 1248 msgstr "Chyba: došlo k fatální chybě, není možné pokračovat"
 1249 
 1250 #: camlibs/canon/serial.c:1517
 1251 #, c-format
 1252 msgid "ERROR: %d is too big"
 1253 msgstr "Chyba: %d je příliš velké"
 1254 
 1255 #: camlibs/canon/serial.c:1527
 1256 msgid "Getting thumbnail..."
 1257 msgstr "Probíhá získávání náhledu…"
 1258 
 1259 #: camlibs/canon/usb.c:220
 1260 msgid "NOT RECOGNIZED"
 1261 msgstr "NEZNÁMÉ"
 1262 
 1263 #: camlibs/canon/usb.c:235
 1264 msgid "Could not establish initial contact with camera"
 1265 msgstr "Nelze navázat prvotní kontakt s přístrojem"
 1266 
 1267 #: camlibs/canon/usb.c:243
 1268 msgid "Camera was already active"
 1269 msgstr "Přístroj je již je aktivní"
 1270 
 1271 #: camlibs/canon/usb.c:246
 1272 msgid "Camera was woken up"
 1273 msgstr "Přístroj byl probuzen"
 1274 
 1275 #: camlibs/canon/usb.c:251
 1276 #, c-format
 1277 msgid "Initial camera response '%c' unrecognized"
 1278 msgstr "Nerozpoznaná úvodní odpověď od přístroje – „%c“"
 1279 
 1280 #: camlibs/canon/usb.c:263
 1281 #, c-format
 1282 msgid ""
 1283 "Step #2 of initialization failed: (\"%s\" on read of %i). Camera not "
 1284 "operational"
 1285 msgstr ""
 1286 "Navazování spojení s přístrojem se nezdařilo v kroku 2: („%s“ při čtení z "
 1287 "%i). Přístroj není připraven."
 1288 
 1289 #: camlibs/canon/usb.c:268
 1290 #, c-format
 1291 msgid ""
 1292 "Step #2 of initialization failed! (returned %i bytes, expected %i). Camera "
 1293 "not operational"
 1294 msgstr ""
 1295 "Navazování spojení s přístrojem se nezdařilo v kroku 2! (přijato %i bajtů, "
 1296 "očekáváno %i). Přístroj není připraven."
 1297 
 1298 #: camlibs/canon/usb.c:287
 1299 #, c-format
 1300 msgid ""
 1301 "Step #3 of initialization failed: \"%s\" on read of %i. Camera not "
 1302 "operational"
 1303 msgstr ""
 1304 "Navazování spojení s přístrojem se nezdařilo v kroku 3: „%s“ při čtení %i. "
 1305 "Přístroj není připraven"
 1306 
 1307 #: camlibs/canon/usb.c:294 camlibs/canon/usb.c:321
 1308 #, c-format
 1309 msgid ""
 1310 "Step #3 of initialization failed! (returned %i, expected %i). Camera not "
 1311 "operational"
 1312 msgstr ""
 1313 "Navazování spojení s přístrojem se nezdařilo v kroku 3! (přijato %i, "
 1314 "očekáváno %i). Přístroj není připraven."
 1315 
 1316 #: camlibs/canon/usb.c:314
 1317 #, c-format
 1318 msgid ""
 1319 "Step #3 of initialization failed: \"%s\" on write of %i. Camera not "
 1320 "operational"
 1321 msgstr ""
 1322 "Navazování spojení s přístrojem se nezdařilo v kroku 3: „%s“ při zápisu %i. "
 1323 "Přístroj není připraven"
 1324 
 1325 #: camlibs/canon/usb.c:352 camlibs/canon/usb.c:393
 1326 #, c-format
 1327 msgid "Step #4 failed: \"%s\" on read of %i. Camera not operational"
 1328 msgstr ""
 1329 "Krok číslo 4 se nezdařil: „%s“ při načítání %i. Přístroj není připraven"
 1330 
 1331 #: camlibs/canon/usb.c:359 camlibs/canon/usb.c:400
 1332 #, c-format
 1333 msgid "Step #4 failed (returned %i, expected %i). Camera not operational"
 1334 msgstr ""
 1335 "Navazování spojení s přístrojem se nezdařilo v kroku 4: (přijato %i, "
 1336 "očekáváno %i). Přístroj není připraven."
 1337 
 1338 #: camlibs/canon/usb.c:512
 1339 #, c-format
 1340 msgid "Camera not ready, multiple 'Identify camera' requests failed: %s"
 1341 msgstr ""
 1342 "Přístroj není připraven, nezdařilo se hned několik po sobě jdoucích "
 1343 "požadavků na jeho identifikaci: %s"
 1344 
 1345 #: camlibs/canon/usb.c:550 camlibs/canon/usb.c:566
 1346 #, c-format
 1347 msgid "Camera not ready, get_battery failed: %s"
 1348 msgstr ""
 1349 "Přístroj není připraven, dotaz get_battery (získat stav akumulátoru) se "
 1350 "nezdařil: %s"
 1351 
 1352 #: camlibs/canon/usb.c:631
 1353 #, c-format
 1354 msgid ""
 1355 "canon_usb_lock_keys: Unexpected length returned from \"lock keys\" function "
 1356 "(%i bytes, expected %i)"
 1357 msgstr ""
 1358 "canon_usb_lock_keys: od této funkce obdrženo neočekávané množství dat (%i "
 1359 "bajtů, očekáváno %i)"
 1360 
 1361 #: camlibs/canon/usb.c:653 camlibs/canon/usb.c:679 camlibs/canon/usb.c:719
 1362 #, c-format
 1363 msgid "canon_usb_lock_keys: Unexpected length returned (%i bytes, expected %i)"
 1364 msgstr ""
 1365 "canon_usb_lock_keys: obdrženo neočekávané množství dat (%i bajtů, očekáváno "
 1366 "%i)"
 1367 
 1368 #: camlibs/canon/usb.c:762 camlibs/canon/usb.c:778
 1369 #, c-format
 1370 msgid ""
 1371 "canon_usb_unlock_keys: Unexpected length returned (%i bytes, expected %i)"
 1372 msgstr ""
 1373 "canon_usb_unlock_keys: obdrženo neočekávané množství dat (%i bajtů, "
 1374 "očekáváno %i)"
 1375 
 1376 #: camlibs/canon/usb.c:834 camlibs/canon/usb.c:853
 1377 #, c-format
 1378 msgid ""
 1379 "canon_usb_get_body_id: Unexpected data length returned (%i bytes, expected "
 1380 "%i)"
 1381 msgstr ""
 1382 "canon_usb_get_body_id: obdržena neočekávané množství dat (%i bajtů, "
 1383 "očekáváno %i)"
 1384 
 1385 #: camlibs/canon/usb.c:1717
 1386 msgid "Receiving data..."
 1387 msgstr "Probíhá příjem dat…"
 1388 
 1389 #: camlibs/canon/usb.c:2101 camlibs/canon/usb.c:2247
 1390 #, c-format
 1391 msgid "Out of memory: %d bytes needed."
 1392 msgstr "Nedostatek paměti: je třeba %d bajtů."
 1393 
 1394 #: camlibs/canon/usb.c:2165
 1395 msgid "canon_usb_set_file_attributes: canon_usb_dialogue failed"
 1396 msgstr "canon_usb_set_file_attributes: volání canon_usb_dialogue se nezdařilo"
 1397 
 1398 #: camlibs/canon/usb.c:2172
 1399 #, c-format
 1400 msgid ""
 1401 "Warning in canon_usb_set_file_attributes: canon_usb_dialogue returned error "
 1402 "status 0x%08x from camera"
 1403 msgstr ""
 1404 "Varování canon_usb_set_file_attributes: volání canon_usb_dialogue z "
 1405 "přístroje vrátilo stav 0x%08x"
 1406 
 1407 #: camlibs/canon/usb.c:2262
 1408 #, c-format
 1409 msgid "Couldn't read from file \"%s\""
 1410 msgstr "Ze souboru „%s“ nelze číst"
 1411 
 1412 #: camlibs/canon/usb.c:2272
 1413 #, c-format
 1414 msgid "Out of memory: %ld bytes needed."
 1415 msgstr "Nedostatek paměti: je třeba %ld bajtů."
 1416 
 1417 #: camlibs/canon/usb.c:2305 camlibs/canon/usb.c:2316 camlibs/canon/usb.c:2352
 1418 #: camlibs/canon/usb.c:2366 camlibs/canon/usb.c:2380
 1419 msgid "File upload failed."
 1420 msgstr "Nahrání souboru se nezdařilo."
 1421 
 1422 #: camlibs/canon/usb.c:2406
 1423 msgid ""
 1424 "File was too big. You may have to turn your camera off and back on before "
 1425 "uploading more files."
 1426 msgstr ""
 1427 "Soubor byl příliš velký. Před nahráváním dalších souborů bude přístroj "
 1428 "nejspíš třeba vypnout a zapnout."
 1429 
 1430 #: camlibs/canon/usb.c:2453
 1431 #, c-format
 1432 msgid ""
 1433 "canon_usb_get_dirents: Couldn't fit payload into buffer, '%.96s' (truncated) "
 1434 "too long."
 1435 msgstr ""
 1436 "canon_usb_get_dirents: Data se nevejdou do vyrovnávací paměti – "
 1437 "„%.96s“ (zkráceno) je příliš dlouhé."
 1438 
 1439 #: camlibs/canon/usb.c:2470
 1440 #, c-format
 1441 msgid ""
 1442 "canon_usb_get_dirents: canon_usb_long_dialogue failed to fetch direntries, "
 1443 "returned %i"
 1444 msgstr ""
 1445 "canon_usb_get_dirents: canon_usb_long_dialogue – nezdařilo se získat položky "
 1446 "ve složce, obdržen stav %i"
 1447 
 1448 #: camlibs/canon/usb.c:2524
 1449 #, c-format
 1450 msgid ""
 1451 "canon_usb_list_all_dirs: Couldn't fit payload into buffer, "
 1452 "'%.96s' (truncated) too long."
 1453 msgstr ""
 1454 "canon_usb_list_all_dirs: Data se nevejdou do vyrovnávací paměti – "
 1455 "„%.96s“ (zkráceno) je příliš dlouhé."
 1456 
 1457 #: camlibs/canon/usb.c:2543
 1458 #, c-format
 1459 msgid ""
 1460 "canon_usb_list_all_dirs: canon_usb_long_dialogue failed to fetch direntries, "
 1461 "returned %i"
 1462 msgstr ""
 1463 "canon_usb_list_all_dirs: canon_usb_long_dialogue – nezdařilo se získat "
 1464 "položky ve složce, obdržen stav %i"
 1465 
 1466 #: camlibs/canon/usb.c:2620
 1467 #, c-format
 1468 msgid "Detected a '%s'."
 1469 msgstr "Detekováno jako „%s“."
 1470 
 1471 #: camlibs/canon/usb.c:2626
 1472 #, c-format
 1473 msgid "Name \"%s\" from camera does not match any known camera"
 1474 msgstr "Název „%s“ neodpovídá žádnému ze známých přístrojů"
 1475 
 1476 #: camlibs/casio/casio-qv.c:151
 1477 #, c-format
 1478 msgid "Image type %d not supported"
 1479 msgstr "Typ obrazových dat %d není podporován."
 1480 
 1481 #: camlibs/casio/casio-qv.c:174 camlibs/konica/qm150.c:451
 1482 #, c-format
 1483 msgid "Image %s is delete protected."
 1484 msgstr "Snímek %s je chráněn proti smazání."
 1485 
 1486 #: camlibs/casio/casio-qv.c:187
 1487 msgid ""
 1488 "Driver framework written by Lutz Mueller <lutz@users.sf.net>.\n"
 1489 "This software has QVplay's source code, written by Ken-ichi HAYASHI <xg2k-"
 1490 "hys@asahi-net.or.jp> and Jun-ichiro \"itojun\" Itoh <itojun@itojun.org>.\n"
 1491 "Integration of QVplay by Michael Haardt <michael@moria.de>."
 1492 msgstr ""
 1493 "Šablonu pro tvorbu ovladačů, vytvořil Lutz Müller <lutz@users.sf.net>.\n"
 1494 "Obsahuje zdrojový kód z programu QVplay, který vytvořil Ken-ichi HAYASHI "
 1495 "<xg2k-hys@asahi-net.or.jp> a Jun-ichiro „itojun“ Itoh <itojun@itojun.org>.\n"
 1496 "QVplay začlenil Michael Haardt <michael@moria.de>."
 1497 
 1498 #: camlibs/casio/casio-qv.c:206
 1499 #, c-format
 1500 msgid "Battery level: %.1f Volts. Revision: %08x."
 1501 msgstr "Úroveň nabití akumulátoru: %1f Voltů. Revize: %08x"
 1502 
 1503 #: camlibs/casio/casio-qv.c:264 camlibs/dimera/dimera3500.c:838
 1504 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:184 camlibs/polaroid/pdc700.c:986
 1505 #: camlibs/sierra/sierra.c:915 camlibs/sierra/sierra.c:1507
 1506 #: camlibs/sierra/sierra-desc.c:208 camlibs/topfield/puppy.c:549
 1507 msgid "Camera Configuration"
 1508 msgstr "Nastavení přístroje"
 1509 
 1510 #: camlibs/casio/casio-qv.c:267 camlibs/konica/qm150.c:1152
 1511 #, c-format
 1512 msgid "Battery"
 1513 msgstr "Akumulátor"
 1514 
 1515 #: camlibs/casio/casio-qv.c:274
 1516 msgid "Brightness"
 1517 msgstr "Jas"
 1518 
 1519 #: camlibs/casio/casio-qv.c:276 camlibs/casio/casio-qv.c:279
 1520 msgid "Too bright"
 1521 msgstr "Příliš světlé"
 1522 
 1523 #: camlibs/casio/casio-qv.c:277 camlibs/casio/casio-qv.c:280
 1524 msgid "Too dark"
 1525 msgstr "Příliš tmavé"
 1526 
 1527 #: camlibs/casio/casio-qv.c:278 camlibs/casio/casio-qv.c:281
 1528 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:583
 1529 msgid "OK"
 1530 msgstr "V pořádku"
 1531 
 1532 #: camlibs/clicksmart310/library.c:98
 1533 #, c-format
 1534 msgid "Your Logitech Clicksmart 310 has %i picture in it.\n"
 1535 msgid_plural "Your Logitech Clicksmart 310 has %i pictures in it.\n"
 1536 msgstr[0] ""
 1537 "Váš Logitech Clicksmart 310 má ve svém datovém úložišti %i obrázek.\n"
 1538 msgstr[1] ""
 1539 "Váš Logitech Clicksmart 310 má ve svém datovém úložišti %i obrázky.\n"
 1540 msgstr[2] ""
 1541 "Váš Logitech Clicksmart 310 má ve svém datovém úložišti %i obrázků.\n"
 1542 
 1543 #: camlibs/clicksmart310/library.c:111
 1544 msgid ""
 1545 "There are two resolution settings, 352x288 and 176x144. Photo data \n"
 1546 "is in JPEG format when downloaded and thus has no predetermined\n"
 1547 "size. Therefore, the advertised maximum number of photos the\n"
 1548 "camera can hold must be understood as an approximation.\n"
 1549 "All gphoto2 options will work, except for the following which\n"
 1550 "the hardware will not support:\n"
 1551 "\tDeletion of individual or selected photos (gphoto2 -d)\n"
 1552 "\tCapture (gphoto2 --capture or --capture-image)\n"
 1553 "However, capture is possible using the webcam interface,\n"
 1554 "supported by the spca50x kernel module.\n"
 1555 "GUI access using gtkam has been tested, and works. However,\n"
 1556 "the camera does not produce separate thumbnails. Since the images\n"
 1557 "are in any event already small and of low resolution, the driver\n"
 1558 "merely downloads the actual images to use as thumbnails.\n"
 1559 "The camera can shoot in 'video clip' mode. The resulting frames\n"
 1560 "are saved here as a succession of still photos. The user can \n"
 1561 "animate them using (for example) ImageMagick's 'animate' function.\n"
 1562 "For more details on the camera's functions, please consult\n"
 1563 "libgphoto2/camlibs/clicksmart310/README.clicksmart310.\n"
 1564 msgstr ""
 1565 "Je možné nastavit dvoje rozlišení, 352×288 a 176×144. Obrazová data\n"
 1566 "jsou komprimovaná (JPEG) a proto není možné předem odhadnout\n"
 1567 "jak bude snímek velký. Údaj o počtu snímků, které se vejdou do paměti\n"
 1568 "přistroje, je tedy jen přibližný.\n"
 1569 "V gPhoto2 fungují všechny volby krom těch, které zařízení neumí:\n"
 1570 "\tMazání jednotlivých či vybraných snímků (gphoto2 -d)\n"
 1571 "\tPořízení snímku (gphoto2 --capture či --capture-image)\n"
 1572 "Pořízení snímku je ale možné v režimu webové kamery,\n"
 1573 "podporované v modulu jádra spca50x.\n"
 1574 "Ovládání z grafického uživatelského rozhraní (gtkam) bylo\n"
 1575 "vyzkoušeno a funguje. Nicméně, přístroj nepořizuje zvlášť snímky a zvlášť "
 1576 "jejich náhledy.\n"
 1577 "Ale protože snímky samotné mají velmi nízké rozlišení a tím malou velikost, "
 1578 "ovladač je používá\n"
 1579 "rovnou i jako náhledy.Přístroj umí pořizovat i několik po sobě jdoucích "
 1580 "snímků (režim videoklip).\n"
 1581 "Z nich je pak možné vytvořit animaci třeba pomocí funkce animovat "
 1582 "(animate)\n"
 1583 "programu ImageMagick.Více informací o funkcích přístroje je uvedeno v "
 1584 "souboru \n"
 1585 "libgphoto2/camlibs/clicksmart310/README.clicksmart310.\n"
 1586 
 1587 #: camlibs/clicksmart310/library.c:138
 1588 msgid ""
 1589 "Logitech Clicksmart 310 driver\n"
 1590 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 1591 msgstr ""
 1592 "Ovladač pro Logitech Clicksmart 310\n"
 1593 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 1594 
 1595 #: camlibs/digigr8/library.c:151
 1596 msgid ""
 1597 "For cameras with insides from S&Q Technologies, which have the \n"
 1598 "USB Vendor ID 0x2770 and Product ID 0x905C, 0x9050, 0x9051,\n"
 1599 "0x9052, or 0x913D. Photos are saved in PPM format.\n"
 1600 "\n"
 1601 "Some of these cameras allow software deletion of all photos.\n"
 1602 "Others do not. No supported camera can do capture-image. All\n"
 1603 "can do capture-preview (image captured and sent to computer).\n"
 1604 "If delete-all does work for your camera, then capture-preview will\n"
 1605 "have the side-effect that it also deletes what is on the camera.\n"
 1606 "\n"
 1607 "File uploading is not supported for these cameras. Also, none of the\n"
 1608 "supported cameras allow deletion of individual photos by use of a\n"
 1609 "software command.\n"
 1610 msgstr ""
 1611 "Určeno pro přístroje s čipy od S&Q Technologies, s identifikátorem výrobce\n"
 1612 "0x2770 a identifikátory výrobku 0x905C, 0x9050, 0x9051, 0x9052 a 0x913D.\n"
 1613 "Snímky jsou ukládány ve formátu PPM.\n"
 1614 "\n"
 1615 "Jen některé z přístrojů umožňují mazání všech snímků naráz.\n"
 1616 "Pořizovat snímky je možné pouze povelem pro pořízení náhledového snímku, "
 1617 "namísto kterého je\n"
 1618 "pořízen snímek samotný.\n"
 1619 "Pozor, na přístrojích, které umožňují smazání všech snímků naráz, vyvolá "
 1620 "takové pořízení snímku\n"
 1621 "smazání všech snímků uložených v přístroji! \n"
 1622 "\n"
 1623 "Nahrávání snímků do přístroje není možné. Taktéž není možné mazat jednotlivé "
 1624 "snímky\n"
 1625 "povelem z počítače.\n"
 1626 
 1627 #: camlibs/digigr8/library.c:170
 1628 msgid ""
 1629 "sq905C generic driver\n"
 1630 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 1631 msgstr ""
 1632 "Obecný ovladač pro sq905C\n"
 1633 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 1634 
 1635 #: camlibs/digita/digita.c:337 camlibs/dimera/dimera3500.c:321
 1636 msgid "Image type is not supported"
 1637 msgstr "Typ obrázku není podporován"
 1638 
 1639 #: camlibs/digita/digita.c:393
 1640 #, c-format
 1641 msgid "Number of pictures: %d"
 1642 msgstr "Počet obrázků: %d"
 1643 
 1644 #: camlibs/digita/digita.c:400
 1645 msgid ""
 1646 "Digita\n"
 1647 "Johannes Erdfelt <johannes@erdfelt.com>"
 1648 msgstr ""
 1649 "Digita\n"
 1650 "Johannes Erdfelt <johannes@erdfelt.com>"
 1651 
 1652 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:161
 1653 #, c-format
 1654 msgid ""
 1655 "Only root folder is supported - you requested a file listing for folder '%s'."
 1656 msgstr ""
 1657 "Bylo vyžádáno vypsání souborů ve složce „%s“ – toto je ale možné pouze pro "
 1658 "kořenovou složku."
 1659 
 1660 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:169 camlibs/dimera/dimera3500.c:430
 1661 msgid "Problem getting number of images"
 1662 msgstr "Vyskytl se problém při získávání počtu obrázků"
 1663 
 1664 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:339 camlibs/dimera/dimera3500.c:581
 1665 msgid "Problem getting image information"
 1666 msgstr "Vyskytl se problém při získávání informací o obrázku"
 1667 
 1668 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:369
 1669 msgid "Capture type is not supported"
 1670 msgstr "Typ zachytávání není podporován"
 1671 
 1672 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:451
 1673 #, c-format
 1674 msgid " (battery is %d%% full)"
 1675 msgstr " (akumulátor je nabitý z %d %%)"
 1676 
 1677 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:455
 1678 #, c-format
 1679 msgid ""
 1680 "Dimera 3500 ver. %s %d/%d %d:%d.\n"
 1681 "%d pictures used of approximately %d (high res) or %d (low res).\n"
 1682 "Camera features: %s, %s, %s, %s.\n"
 1683 "Flash is %s, is %s and is %s.\n"
 1684 "Resolution is set to %s.\n"
 1685 "Camera is %s powered %s.\n"
 1686 msgstr ""
 1687 "Dimera 3500 Ver. %s %d/%d %d:%d.\n"
 1688 "%d snímků z přibližně %d (vysoké rozlišení) nebo %d (nízké rozlišení).\n"
 1689 "Funkce přístroje: %s, %s, %s, %s.\n"
 1690 "Blesk je %s, %s a %s.\n"
 1691 "Rozlišení je nastaveno na %s.\n"
 1692 "Přístroj byl %s zapnut %s.\n"
 1693 
 1694 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:466 camlibs/dimera/dimera3500.c:852
 1695 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:269 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:443
 1696 #: camlibs/konica/library.c:766 camlibs/konica/library.c:1016
 1697 #: camlibs/konica/qm150.c:865 camlibs/ptp2/config.c:1443
 1698 #: camlibs/ptp2/config.c:1495 camlibs/ptp2/config.c:3825
 1699 #: camlibs/ptp2/config.c:5495 camlibs/ptp2/config.c:8480
 1700 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7366 camlibs/ricoh/library.c:504
 1701 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:286
 1702 msgid "Flash"
 1703 msgstr "Blesk"
 1704 
 1705 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:466 camlibs/ptp2/config.c:3910
 1706 #: camlibs/ptp2/config.c:3929
 1707 msgid "No Flash"
 1708 msgstr "Bez blesku"
 1709 
 1710 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:468
 1711 msgid "Dual Iris"
 1712 msgstr "Dvojitá clona ano"
 1713 
 1714 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:468
 1715 msgid "No Dual Iris"
 1716 msgstr "Dvojitá clona ne"
 1717 
 1718 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:470
 1719 msgid "Resolution Switch"
 1720 msgstr "Přepínač rozlišení"
 1721 
 1722 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:470
 1723 msgid "No Resolution Switch"
 1724 msgstr "Žádný přepínač rozlišení"
 1725 
 1726 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:472
 1727 msgid "No Power Light"
 1728 msgstr "Žádná kontrolka napájení"
 1729 
 1730 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:474
 1731 msgid "ON"
 1732 msgstr "Zapnuto"
 1733 
 1734 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:474
 1735 msgid "OFF"
 1736 msgstr "Vypnuto"
 1737 
 1738 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:476
 1739 msgid "ready"
 1740 msgstr "Připraveno"
 1741 
 1742 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:476
 1743 msgid "Not ready"
 1744 msgstr "Nepřipraveno"
 1745 
 1746 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:478
 1747 msgid "in fill mode"
 1748 msgstr "je ve vyplňovacím režimu"
 1749 
 1750 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:478
 1751 msgid "Not in fill mode"
 1752 msgstr "Není ve vyplňovacím režimu"
 1753 
 1754 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:480
 1755 msgid "low (320x240)"
 1756 msgstr "nízké (320×240)"
 1757 
 1758 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:480
 1759 msgid "high (640x480)"
 1760 msgstr "vysoké (640×480)"
 1761 
 1762 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:482
 1763 msgid "externally"
 1764 msgstr "z vnějšku"
 1765 
 1766 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:482
 1767 msgid "internally"
 1768 msgstr "z vnitřku"
 1769 
 1770 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:492
 1771 msgid ""
 1772 "* Image glitches or problems communicating are\n"
 1773 " often caused by a low battery.\n"
 1774 "* Images captured remotely on this camera are stored\n"
 1775 " in temporary RAM and not in the flash memory card.\n"
 1776 "* Exposure control when capturing images can be\n"
 1777 " configured manually or set to automatic mode.\n"
 1778 "* Image quality is currently lower than it could be.\n"
 1779 msgstr ""
 1780 "* Poruchy v obrazu či problémy s komunikací jsou mnohdy způsobeny vybitým "
 1781 "akumulátorem.\n"
 1782 "* Snímky, pořízené ovládáním z počítače, jsou dočasně uloženy v operační "
 1783 "paměti a nikoli na\n"
 1784 "  paměťové kartě.\n"
 1785 "* Expoziční hodnoty mohou být nastavovány ručně či automaticky.\n"
 1786 "* Obrazová kvalita je v současnosti horší, než by měla být.\n"
 1787 
 1788 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:506
 1789 msgid ""
 1790 "gPhoto2 Mustek VDC-3500/Relisys Dimera 3500\n"
 1791 "This software was created with the\n"
 1792 "help of proprietary information belonging\n"
 1793 "to StarDot Technologies.\n"
 1794 "\n"
 1795 "Author:\n"
 1796 " Brian Beattie <URL:http://www.beattie-home.net>\n"
 1797 "Contributors:\n"
 1798 " Chuck Homic <chuck@vvisions.com>\n"
 1799 "   Converting raw camera images to RGB\n"
 1800 " Dan Fandrich <dan@coneharvesters.com>\n"
 1801 "   Information on protocol, raw image format,\n"
 1802 "   gphoto2 port\n"
 1803 msgstr ""
 1804 "gPhoto2 Mustek VDC-3500/Relisys Dimera 3500\n"
 1805 "Tento software byl vytvořen s pomocí neveřejných informací náležejících "
 1806 "společnosti\n"
 1807 "StarDot Technologies.\n"
 1808 "\n"
 1809 "Tvůrce:\n"
 1810 " Brian Beattie <URL:http://www.beattie-home.net>\n"
 1811 "Podíleli se:\n"
 1812 " Chuck Homic <chuck@vvisions.com>\n"
 1813 "   Konverze snímků RAW do RGB\n"
 1814 " Dan Fandrich <dan@coneharvesters.com>\n"
 1815 "   Informace o protokolu, formátu snímků RAW, začlenění do gphoto2\n"
 1816 
 1817 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:599
 1818 msgid "Problem reading image from flash"
 1819 msgstr "Vyskytl se problém s načítáním obrázků z paměťové karty"
 1820 
 1821 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:617 camlibs/dimera/dimera3500.c:783
 1822 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:936
 1823 msgid "Out of memory"
 1824 msgstr "Nedostatek paměti"
 1825 
 1826 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:634 camlibs/dimera/dimera3500.c:670
 1827 #: camlibs/konica/qm150.c:263 camlibs/panasonic/coolshot/library.c:402
 1828 #: camlibs/ricoh/g3.c:376 camlibs/samsung/samsung.c:214
 1829 #: camlibs/sipix/web2.c:174 camlibs/smal/ultrapocket.c:142
 1830 #: camlibs/smal/ultrapocket.c:190
 1831 msgid "Downloading image..."
 1832 msgstr "Probíhá stažení obrázku…"
 1833 
 1834 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:656 camlibs/dimera/dimera3500.c:692
 1835 msgid "Problem downloading image"
 1836 msgstr "Vyskytl se problém při stahování obrázků"
 1837 
 1838 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:664
 1839 msgid "User canceled download"
 1840 msgstr "Stahování obrázku bylo přerušeno uživatelem"
 1841 
 1842 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:798
 1843 msgid "Problem taking live image"
 1844 msgstr "Vyskytl se problém se zobrazováním živého náhledu"
 1845 
 1846 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:840 camlibs/konica/library.c:792
 1847 #: camlibs/konica/library.c:1035 camlibs/konica/qm150.c:893
 1848 #: camlibs/ricoh/library.c:500
 1849 msgid "Exposure"
 1850 msgstr "Expozice"
 1851 
 1852 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:843 camlibs/dimera/dimera3500.c:881
 1853 msgid "Automatic exposure adjustment on preview"
 1854 msgstr "Automatická úroveň jasu náhledu"
 1855 
 1856 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:847 camlibs/dimera/dimera3500.c:872
 1857 msgid "Exposure level on preview"
 1858 msgstr "Úroveň jasu pro náhledy"
 1859 
 1860 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:855 camlibs/dimera/dimera3500.c:891
 1861 msgid "Automatic flash on capture"
 1862 msgstr "Při pořízení snímku dle potřeby odpálen blesk"
 1863 
 1864 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:964
 1865 msgid "Problem opening port"
 1866 msgstr "Vyskytl se problém při otevírání portu"
 1867 
 1868 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:974
 1869 msgid "Problem resetting camera"
 1870 msgstr "Vyskytl se problém při restartování přístroje "
 1871 
 1872 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:984
 1873 msgid "Problem setting camera communication speed"
 1874 msgstr "Vyskytl se problém při nastavení rychlosti komunikace"
 1875 
 1876 #: camlibs/dimera/dimera3500.c:1003
 1877 msgid "Looks like a modem, not a camera"
 1878 msgstr "Zdá se, že přístroj není určen pro pořízování snímků (modem?)"
 1879 
 1880 #: camlibs/directory/directory.c:284
 1881 #, c-format
 1882 msgid "Listing files in '%s'..."
 1883 msgstr "Výpis souborů v „%s“…"
 1884 
 1885 #: camlibs/directory/directory.c:358
 1886 #, c-format
 1887 msgid "Listing folders in '%s'..."
 1888 msgstr "Výpis složek v „%s“…"
 1889 
 1890 #: camlibs/directory/directory.c:378
 1891 #, c-format
 1892 msgid "Could not get information about '%s' (%s)."
 1893 msgstr "Nebylo možné získat informace o „%s“ (%s)."
 1894 
 1895 #: camlibs/directory/directory.c:411
 1896 #, c-format
 1897 msgid "Could not get information about '%s' in '%s' (%s)."
 1898 msgstr "Nebylo možné získat informace o „%s“ v „%s“ (%s)."
 1899 
 1900 #: camlibs/directory/directory.c:459
 1901 #, c-format
 1902 msgid "Could not change time of file '%s' in '%s' (%s)."
 1903 msgstr "Nebylo možné změnit datum a čas souboru „%s“ v „%s“ (%s)."
 1904 
 1905 #: camlibs/directory/directory.c:547
 1906 #, c-format
 1907 msgid "Could not open '%s'."
 1908 msgstr "Nelze otevřít „%s“."
 1909 
 1910 #: camlibs/directory/directory.c:611
 1911 msgid ""
 1912 "The Directory Browse \"camera\" lets you index photos on your hard drive."
 1913 msgstr ""
 1914 "Režim procházení „Fotoaparát“ slouží pro indexování snímků uložených na "
 1915 "počítači."
 1916 
 1917 #: camlibs/directory/directory.c:620
 1918 msgid "Directory Browse Mode - written by Scott Fritzinger <scottf@unr.edu>."
 1919 msgstr "Režim procházení složek – vytvořil Scott Fritzinger <scottf@unr.edu>."
 1920 
 1921 #: camlibs/directory/directory.c:668
 1922 #, c-format
 1923 msgid "Could not delete file '%s' in folder '%s' (error code %i: %s)."
 1924 msgstr "Soubor „%s“ ve složce „%s“ nelze smazat (číslo chyby: %i: %s)."
 1925 
 1926 #: camlibs/enigma13/enigma13.c:74
 1927 #, fuzzy
 1928 msgid ""
 1929 "Download program for Digital Dream Enigma 1.3. by <olivier@aixmarseille."
 1930 "com>, and adapted from spca50x driver. Thank you, spca50x team, it was easy "
 1931 "to port your driver on this cam! "
 1932 msgstr ""
 1933 "Stahovací progroam pro přístroj Digital Dream Enigma 1.3. Na základě "
 1934 "ovladače pro spca50x vytvořil <olivier@aixmarseille.com>. Poděkování "
 1935 "tvůrcům spca50x – upravit ovladač pro tento přístroj bylo snadné!"
 1936 
 1937 #: camlibs/fuji/fuji.c:86
 1938 #, c-format
 1939 msgid "The camera sent only %i byte(s), but we need at least %i."
 1940 msgstr "Přístroj poslal pouze %i bajtů, ale potřeba je přinejmenším %i."
 1941 
 1942 #: camlibs/fuji/fuji.c:129 camlibs/ricoh/library.c:563
 1943 msgid "Could not contact camera."
 1944 msgstr "Spojení s přístrojem se nezdařilo."
 1945 
 1946 #: camlibs/fuji/fuji.c:191
 1947 #, c-format
 1948 msgid "Received unexpected data (0x%02x, 0x%02x)."
 1949 msgstr "Obdržena neočekávaná data (0x%02x, 0x%02x)."
 1950 
 1951 #: camlibs/fuji/fuji.c:217
 1952 #, c-format
 1953 msgid "Wrong escape sequence: expected 0x%02x, got 0x%02x."
 1954 msgstr "Chybná řídící sekvence: očekáváno 0x%02x, obdrženo 0x%02x."
 1955 
 1956 #: camlibs/fuji/fuji.c:234
 1957 #, c-format
 1958 msgid "Bad data - got 0x%02x, expected 0x%02x."
 1959 msgstr "Špatná data – obdrženo 0x%02x, očekáváno 0x%02x."
 1960 
 1961 #: camlibs/fuji/fuji.c:247
 1962 #, c-format
 1963 msgid "Bad data - got 0x%02x, expected 0x%02x or 0x%02x."
 1964 msgstr "Špatná data – obdrženo 0x%02x, očekáváno 0x%02x nebo 0x%02x."
 1965 
 1966 #: camlibs/fuji/fuji.c:254
 1967 #, c-format
 1968 msgid "Bad checksum - got 0x%02x, expected 0x%02x."
 1969 msgstr "Špatný kontrolní součet – obdrženo 0x%02x, očekáváno 0x%02x."
 1970 
 1971 #: camlibs/fuji/fuji.c:292 camlibs/fuji/fuji.c:731
 1972 msgid "Camera rejected the command."
 1973 msgstr "Přístroj tento povel odmítl."
 1974 
 1975 #: camlibs/fuji/fuji.c:301 camlibs/fuji/fuji.c:740
 1976 msgid "Camera reset itself."
 1977 msgstr "Přístroj se sám restartoval."
 1978 
 1979 #: camlibs/fuji/fuji.c:305 camlibs/fuji/fuji.c:745
 1980 #, c-format
 1981 msgid "Camera sent unexpected byte 0x%02x."
 1982 msgstr "Přístroj poslal neočekávaný bajt 0x%02x."
 1983 
 1984 #: camlibs/fuji/fuji.c:320 camlibs/konica/lowlevel.c:382
 1985 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:320 camlibs/ricoh/g3.c:370
 1986 msgid "Downloading..."
 1987 msgstr "Probíhá stahování…"
 1988 
 1989 #: camlibs/fuji/fuji.c:541
 1990 #, c-format
 1991 msgid "Could not allocate %i byte(s) for downloading the thumbnail."
 1992 msgstr "Nezdařila se rezervace %i bajtů pro stažení náhledu."
 1993 
 1994 #: camlibs/fuji/fuji.c:575
 1995 #, c-format
 1996 msgid "Could not allocate %i byte(s) for downloading the picture."
 1997 msgstr "Nezdařila se rezervace %i bajtů pro stažení snímku."
 1998 
 1999 #: camlibs/fuji/fuji.c:674
 2000 #, c-format
 2001 msgid "The camera does not accept '%s' as filename."
 2002 msgstr "Přístroj odmítá soubor pojmenovaný „%s“."
 2003 
 2004 #: camlibs/fuji/fuji.c:678
 2005 #, c-format
 2006 msgid "Could not initialize upload (camera responded with 0x%02x)."
 2007 msgstr "Nepodařilo se zahájit nahrávání (přístroj odpověděl s 0x%02x)."
 2008 
 2009 #: camlibs/fuji/fuji.c:776
 2010 #, c-format
 2011 msgid "The camera does not support speed %i."
 2012 msgstr "Přístroj neumí komunikovat rychlostí %i."
 2013 
 2014 #: camlibs/fuji/fuji.c:780
 2015 #, c-format
 2016 msgid "Could not set speed to %i (camera responded with %i)."
 2017 msgstr ""
 2018 "Nepodařilo se nastavit rychlost komunikace na %i (přístroj odpověděl s %i)."
 2019 
 2020 #: camlibs/fuji/library.c:155
 2021 msgid ""
 2022 "Matthew G. Martin\n"
 2023 "Based on fujiplay by Thierry Bousch <bousch@topo.math.u-psud.fr>\n"
 2024 msgstr ""
 2025 "Matthew G. Martin\n"
 2026 "Odvozeno od programu fujiplay, jehož tvůrcem je\n"
 2027 "Thierry Bousch <bousch@topo.math.u-psud.fr>\n"
 2028 
 2029 #: camlibs/fuji/library.c:319
 2030 #, c-format
 2031 msgid "Bit rate %ld is not supported."
 2032 msgstr "Rychlost přenosu dat %ld není podporována."
 2033 
 2034 #: camlibs/fuji/library.c:367
 2035 msgid "Configuration for your FUJI camera"
 2036 msgstr "Nastavení přístroje FUJI"
 2037 
 2038 #: camlibs/fuji/library.c:372 camlibs/fuji/library.c:405
 2039 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5751 camlibs/ricoh/library.c:447
 2040 #: camlibs/ricoh/library.c:449 camlibs/sierra/sierra.c:1735
 2041 #: camlibs/sierra/sierra.c:1917
 2042 msgid "Date & Time"
 2043 msgstr "Datum a čas"
 2044 
 2045 #: camlibs/fuji/library.c:387 camlibs/fuji/library.c:421
 2046 #: camlibs/ptp2/config.c:9178
 2047 msgid "ID"
 2048 msgstr "Identifikátor"
 2049 
 2050 #: camlibs/fuji/library.c:442
 2051 msgid "Version: "
 2052 msgstr "Verze: "
 2053 
 2054 #: camlibs/fuji/library.c:448
 2055 msgid "Model: "
 2056 msgstr "Model: "
 2057 
 2058 #: camlibs/fuji/library.c:455
 2059 msgid "Available memory: "
 2060 msgstr "Množství­ paměti k dispozici: "
 2061 
 2062 #: camlibs/gsmart300/library.c:166
 2063 msgid ""
 2064 "gsmart300 library \n"
 2065 "Till Adam <till@adam-lilienthal.de>\n"
 2066 "Jerome Lodewyck <jerome.lodewyck@ens.fr>\n"
 2067 "Support for Mustek gSmart 300 digital cameras\n"
 2068 "based on several other gphoto2 camlib modules and the specifications kindly "
 2069 "provided by Mustek.\n"
 2070 "\n"
 2071 msgstr ""
 2072 "Knihovna pro gsmart300\n"
 2073 "Till Adam <till@adam-lilienthal.de>\n"
 2074 "Jerome Lodewyck <jerome.lodewyck@ens.fr>\n"
 2075 "Podpora pro zařízení Mustek gSmart 300, odvozeno od několika dalších\n"
 2076 "modulů (knihoven) v gphoto2 a dokumentace ochotně poskytnuté společností "
 2077 "Mustek.\n"
 2078 
 2079 #: camlibs/gsmart300/library.c:210 camlibs/spca50x/library.c:573
 2080 #, c-format
 2081 msgid "Unsupported port type: %d. This driver only works with USB cameras.\n"
 2082 msgstr ""
 2083 "Nepodporovaný typ portu: %d. Tento ovladač podporuje pouze USB zařízení.\n"
 2084 
 2085 #: camlibs/gsmart300/library.c:227 camlibs/spca50x/library.c:630
 2086 msgid "Could not reset camera.\n"
 2087 msgstr "Přístroj nebylo možné restartovat.\n"
 2088 
 2089 #: camlibs/gsmart300/library.c:336 camlibs/spca50x/library.c:511
 2090 #, c-format
 2091 msgid ""
 2092 "Your camera only supports deleting the last file on the camera. In this "
 2093 "case, this is file '%s'."
 2094 msgstr ""
 2095 "Tento přístroj umožňuje smazat vždy pouze poslední z uložených snímků. Což "
 2096 "je momentálně soubor „%s“."
 2097 
 2098 #: camlibs/hp215/hp215.c:458
 2099 #, c-format
 2100 msgid ""
 2101 "Current camera time: %04d-%02d-%02d %02d:%02d\n"
 2102 "Free card memory: %d\n"
 2103 "Images on card: %d\n"
 2104 "Free space (Images): %d\n"
 2105 "Battery level: %d %%."
 2106 msgstr ""
 2107 "Datum a čas na přístroji: %04d-%02d-%02d %02d:%02d\n"
 2108 "Volná kapacita paměť. karty: %d\n"
 2109 "Snímků na paměťové kartě: %d\n"
 2110 "Počet snímků, které je ještě možné pořídit: %d\n"
 2111 "Stav akumulátoru: %d %%"
 2112 
 2113 #: camlibs/hp215/hp215.c:482
 2114 msgid ""
 2115 "hp215\n"
 2116 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 2117 "Driver to access the HP Photosmart 215 camera.\n"
 2118 "Merged from the standalone hp215 program.\n"
 2119 "This driver allows download of images and previews, and deletion of images.\n"
 2120 msgstr ""
 2121 "hp215\n"
 2122 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 2123 "Ovladač pro komunikaci s přístrojem HP Photosmart 215.\n"
 2124 "Vzniklo začleněním samostatného programu hp215.\n"
 2125 "Ovladač umožňuje stahovat snímky a náhledy a také je z přístroje mazat.\n"
 2126 
 2127 #: camlibs/iclick/library.c:104
 2128 #, c-format
 2129 msgid ""
 2130 "Your USB camera is an iClick 5X.\n"
 2131 "The total number of pictures taken is %i\n"
 2132 msgstr ""
 2133 "Přístroj, připojený přes USB, je iClick 5X.\n"
 2134 "Celkový počet pořízených snímků je %i\n"
 2135 
 2136 #: camlibs/iclick/library.c:116
 2137 msgid ""
 2138 "Information regarding cameras with ID 0x2770:0x9153.\n"
 2139 "\n"
 2140 "We do not recommend the use of a GUI program to access\n"
 2141 "this camera, unless you are just having fun or trying to\n"
 2142 "see if you can blow a fuse.\n"
 2143 "For production use, try\n"
 2144 "gphoto2 -P\n"
 2145 "from the command line.\n"
 2146 "Note: it is not possible to download video clips.\n"
 2147 msgstr ""
 2148 "Informace týkající se přístrojů s identifikací 0x2770:0x9153.\n"
 2149 "\n"
 2150 "Pro práci s tímto přístrojem nedoporučujeme používat grafické uživatelské "
 2151 "rozhraní.\n"
 2152 "Namísto toho používejte příkaz „gphoto2 -P“.\n"
 2153 "Stahování videozáznamu není možné.\n"
 2154 
 2155 #: camlibs/iclick/library.c:134
 2156 msgid ""
 2157 "iClick 5X driver\n"
 2158 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2159 msgstr ""
 2160 "Ovladač pro iClick 5X\n"
 2161 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2162 
 2163 #: camlibs/jamcam/jamcam.c:284
 2164 #, c-format
 2165 msgid "Frames Taken   : %4d\n"
 2166 msgstr "Pořízeno snímků: %4d\n"
 2167 
 2168 #: camlibs/jamcam/jamcam.c:295
 2169 msgid "jamcam library v"
 2170 msgstr "knihovna jamcam v"
 2171 
 2172 #: camlibs/jamcam/library.c:348 camlibs/jd11/serial.c:473
 2173 #: camlibs/sierra/library.c:1259 camlibs/sonydscf1/sonydscf1.c:270
 2174 msgid "Downloading data..."
 2175 msgstr "Probíhá stahování dat…"
 2176 
 2177 #: camlibs/jamcam/library.c:516 camlibs/jd11/serial.c:377
 2178 msgid "Downloading thumbnail..."
 2179 msgstr "Probíhá stahování náhledu…"
 2180 
 2181 #: camlibs/jd11/jd11.c:160
 2182 msgid ""
 2183 "The JD11 camera works rather well with this driver.\n"
 2184 "An RS232 interface @ 115 kbit is required for image transfer.\n"
 2185 "The driver allows you to get\n"
 2186 "\n"
 2187 "  - thumbnails (64x48 PGM format)\n"
 2188 "  - full images (640x480 PPM format)\n"
 2189 msgstr ""
 2190 "Přístroj JD11 s tímto ovladačem funguje dosti dobře.\n"
 2191 "Pro přenos snímků je třeba rozhraní RS232 (sériové) s rychlostí 115kbit.\n"
 2192 "Ovladač umožňuje získávat\n"
 2193 "\n"
 2194 "  - náhledy (64×48 pixelů ve formátu PGM)\n"
 2195 "  - snímky (640×480 pixelů ve formátu PPM)\n"
 2196 
 2197 #: camlibs/jd11/jd11.c:173
 2198 msgid ""
 2199 "JD11\n"
 2200 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 2201 "Driver for the Jenoptik JD11 camera.\n"
 2202 "Protocol reverse engineered using WINE and IDA."
 2203 msgstr ""
 2204 "JD11\n"
 2205 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 2206 "Ovladač pro přístroj Jenoptik JD11.\n"
 2207 "Komunikační protokol byl prozkoumán s použitím aplikací WINE a IDA."
 2208 
 2209 #: camlibs/jd11/jd11.c:186
 2210 msgid "JD11 Configuration"
 2211 msgstr "Nastavení JD11"
 2212 
 2213 #: camlibs/jd11/jd11.c:189 camlibs/jd11/jd11.c:242
 2214 msgid "Other Settings"
 2215 msgstr "Ostatní­ nastavení"
 2216 
 2217 #: camlibs/jd11/jd11.c:194 camlibs/jd11/jd11.c:243
 2218 msgid "Bulb Exposure Time"
 2219 msgstr "Exponování po dobu stisku spouště"
 2220 
 2221 #: camlibs/jd11/jd11.c:202 camlibs/jd11/jd11.c:252
 2222 msgid "Color Settings"
 2223 msgstr "Nastavení barev"
 2224 
 2225 #: camlibs/jd11/jd11.c:209 camlibs/jd11/jd11.c:254
 2226 msgid "Red"
 2227 msgstr "Červená"
 2228 
 2229 #: camlibs/jd11/jd11.c:216 camlibs/jd11/jd11.c:260 camlibs/ptp2/config.c:2015
 2230 msgid "Green"
 2231 msgstr "Zelená"
 2232 
 2233 #: camlibs/jd11/jd11.c:223 camlibs/jd11/jd11.c:266
 2234 msgid "Blue"
 2235 msgstr "Modrá"
 2236 
 2237 #: camlibs/jl2005a/library.c:105
 2238 #, c-format
 2239 msgid ""
 2240 "This camera contains a Jeilin JL2005A chipset.\n"
 2241 "The number of photos in it is %i. \n"
 2242 msgstr ""
 2243 "Vaše USB zařízení je postaveno na\n"
 2244 "čipu Jeilin JL2005A Chipsatz.\n"
 2245 "Aktuální počet obrázků na něm je %i.\n"
 2246 
 2247 #: camlibs/jl2005a/library.c:115
 2248 msgid ""
 2249 "This driver supports cameras with Jeilin jl2005a chip \n"
 2250 "These cameras do not support deletion of photos, nor uploading\n"
 2251 "of data. \n"
 2252 "Decoding of compressed photos may or may not work well\n"
 2253 "and does not work equally well for all supported cameras.\n"
 2254 "If present on the camera, video clip frames are downloaded \n"
 2255 "as consecutive still photos.\n"
 2256 "For further details please consult libgphoto2/camlibs/README.jl2005a\n"
 2257 msgstr ""
 2258 "Tento ovladač je určen pro přístroje s čipem Jeilin jl2005a.\n"
 2259 "Tyto přístroje neumožňují mazání snímků ani nahrávání dat.\n"
 2260 "Načítání komprimovaných snímků může a nemusí fungovat – dle konkrétního "
 2261 "přístroje.\n"
 2262 "Videozáznamy jsou stahovány jako posloupnost snímků.\n"
 2263 "Více podrobností je uvedeno v souboru libgphoto2/camlibs/jl2005c/README."
 2264 "jl2005a\n"
 2265 
 2266 #: camlibs/jl2005a/library.c:132
 2267 msgid ""
 2268 "jl2005a camera library\n"
 2269 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2270 msgstr ""
 2271 "Ovladač pro zařízení jl2005a\n"
 2272 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2273 
 2274 #: camlibs/jl2005c/library.c:135
 2275 #, c-format
 2276 msgid ""
 2277 "This camera contains a Jeilin JL2005%c chipset.\n"
 2278 "The number of photos in it is %i. \n"
 2279 msgstr ""
 2280 "Tento přístroj obsahje čip JL2005%c.\n"
 2281 "Počet uložených snímků je %i.\n"
 2282 
 2283 #: camlibs/jl2005c/library.c:146
 2284 msgid ""
 2285 "This driver supports cameras with Jeilin JL2005B or C or D chip \n"
 2286 "These cameras do not support deletion of photos, nor uploading\n"
 2287 "of data. \n"
 2288 "If present on the camera, video clip frames are downloaded \n"
 2289 "as consecutive still photos.\n"
 2290 "For more details please consult libgphoto2/camlibs/README.jl2005c\n"
 2291 msgstr ""
 2292 "Tento ovladač je určen pro přístroje s čipem Jeilin jl2005B/C/D.\n"
 2293 "Tyto přístroje neumožňují mazání snímků ani nahrávání dat.\n"
 2294 "Videozáznamy jsou stahovány jako posloupnost snímků.\n"
 2295 "Více podrobností je uvedeno v souboru libgphoto2/camlibs/jl2005c/README."
 2296 "jl2005c\n"
 2297 
 2298 #: camlibs/jl2005c/library.c:161
 2299 msgid ""
 2300 "jl2005bcd camera library\n"
 2301 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2302 msgstr ""
 2303 "Ovladač pro přístroj jl2005bcd\n"
 2304 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 2305 
 2306 #: camlibs/kodak/dc120/dc120.c:91 camlibs/kodak/dc120/dc120.c:167
 2307 msgid "CompactFlash Card"
 2308 msgstr "Karta CompactFlash"
 2309 
 2310 #: camlibs/kodak/dc120/dc120.c:382
 2311 msgid ""
 2312 "The Kodak DC120 camera uses the KDC file format for storing images. If you "
 2313 "want to view the images you download from your camera, you will need to "
 2314 "download the \"kdc2tiff\" program. It is available from http://kdc2tiff."
 2315 "sourceforge.net"
 2316 msgstr ""
 2317 "Přístroj Kodak DC120 používá pro ukládání snímků formát KDC. Pro další práci "
 2318 "se snímky staženými z přístroje budete potřebovat převodní program "
 2319 "„kdc2tiff“ (http://kdc2tiff.sourceforge.net)."
 2320 
 2321 #: camlibs/kodak/dc120/dc120.c:394
 2322 msgid ""
 2323 "Kodak DC120 Camera Library\n"
 2324 "Scott Fritzinger <scottf@gphoto.net>\n"
 2325 "Camera Library for the Kodak DC120 camera.\n"
 2326 "(by popular demand)."
 2327 msgstr ""
 2328 "Knihovna pro přístroj Kodak DC120\n"
 2329 "Scott Fritzinger <scottf@gphoto.net>\n"
 2330 "(na popud četných přání)."
 2331 
 2332 #: camlibs/kodak/dc120/library.c:149 camlibs/kodak/dc210/library.c:455
 2333 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:333 camlibs/panasonic/dc1000.c:418
 2334 #: camlibs/panasonic/dc1580.c:542
 2335 msgid "Getting data..."
 2336 msgstr "Získávají se data…"
 2337 
 2338 #: camlibs/kodak/dc120/library.c:552
 2339 msgid "Waiting for completion..."
 2340 msgstr "Čeká se na dokončení…"
 2341 
 2342 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:186
 2343 msgid "File"
 2344 msgstr "Soubor"
 2345 
 2346 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:189 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:358
 2347 msgid "File type"
 2348 msgstr "Typ souboru"
 2349 
 2350 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:191 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:196
 2351 #: camlibs/ptp2/config.c:1987 camlibs/ptp2/ptp.c:7745
 2352 msgid "JPEG"
 2353 msgstr "JPEG"
 2354 
 2355 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:192 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:198
 2356 msgid "FlashPix"
 2357 msgstr "FlashPix (.fpx)"
 2358 
 2359 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:202 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:368
 2360 msgid "File resolution"
 2361 msgstr "Rozlišení obrázku"
 2362 
 2363 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:204 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:209
 2364 #: camlibs/ricoh/library.c:318
 2365 msgid "640 x 480"
 2366 msgstr "640 × 480"
 2367 
 2368 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:205 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:211
 2369 msgid "1152 x 864"
 2370 msgstr "1152 × 864"
 2371 
 2372 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:217 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:382
 2373 msgid "File compression"
 2374 msgstr "Komprimace dat"
 2375 
 2376 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:219 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:225
 2377 msgid "Low (best quality)"
 2378 msgstr "mírná (nejlepší obrazová kvalita)"
 2379 
 2380 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:220 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:227
 2381 msgid "Medium (better quality)"
 2382 msgstr "střední (lepší obrazová kvalita)"
 2383 
 2384 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:221 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:229
 2385 msgid "High (good quality)"
 2386 msgstr "vysoká (dobrá obrazová kvalita)"
 2387 
 2388 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:233 camlibs/konica/qm150.c:1064
 2389 #: camlibs/ptp2/config.c:9621 camlibs/ptp2/config.c:9761
 2390 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7087
 2391 msgid "Capture"
 2392 msgstr "Pořídit snímek"
 2393 
 2394 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:247
 2395 msgid "58 mm"
 2396 msgstr "58 mm"
 2397 
 2398 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:249
 2399 msgid "51 mm"
 2400 msgstr "51 mm"
 2401 
 2402 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:251
 2403 msgid "41 mm"
 2404 msgstr "41 mm"
 2405 
 2406 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:253
 2407 msgid "34 mm"
 2408 msgstr "34 mm"
 2409 
 2410 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:255
 2411 msgid "29 mm"
 2412 msgstr "29 mm"
 2413 
 2414 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:261 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:424
 2415 msgid "Exposure compensation"
 2416 msgstr "Kompenzace hodnot z expozimetru"
 2417 
 2418 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:271 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:277
 2419 #: camlibs/konica/library.c:771 camlibs/konica/library.c:787
 2420 #: camlibs/konica/library.c:802 camlibs/konica/library.c:805
 2421 #: camlibs/konica/library.c:1026 camlibs/konica/library.c:1059
 2422 #: camlibs/konica/qm150.c:870 camlibs/konica/qm150.c:888
 2423 #: camlibs/konica/qm150.c:957 camlibs/konica/qm150.c:960
 2424 #: camlibs/konica/qm150.c:978 camlibs/konica/qm150.c:981
 2425 #: camlibs/konica/qm150.c:996 camlibs/konica/qm150.c:999
 2426 #: camlibs/konica/qm150.c:1016 camlibs/konica/qm150.c:1019
 2427 #: camlibs/ptp2/config.c:1993 camlibs/ptp2/config.c:2023
 2428 #: camlibs/ptp2/config.c:2303 camlibs/ptp2/config.c:2602
 2429 #: camlibs/ptp2/config.c:2714 camlibs/ptp2/config.c:2730
 2430 #: camlibs/ptp2/config.c:3648 camlibs/ptp2/config.c:3821
 2431 #: camlibs/ptp2/config.c:3836 camlibs/ptp2/config.c:3861
 2432 #: camlibs/ptp2/config.c:3892 camlibs/ptp2/config.c:3905
 2433 #: camlibs/ptp2/config.c:3924 camlibs/ptp2/config.c:4044
 2434 #: camlibs/ptp2/config.c:4179 camlibs/ptp2/config.c:4601
 2435 #: camlibs/ptp2/config.c:4638 camlibs/ptp2/config.c:5133
 2436 #: camlibs/ptp2/config.c:5365 camlibs/ptp2/config.c:5376
 2437 #: camlibs/ptp2/config.c:5388 camlibs/ptp2/config.c:5472
 2438 #: camlibs/ptp2/config.c:5490 camlibs/ptp2/config.c:5873
 2439 #: camlibs/ptp2/config.c:6240 camlibs/ptp2/config.c:6245
 2440 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7388 camlibs/ptp2/ptp.c:7396 camlibs/ptp2/ptp.c:7421
 2441 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7429 camlibs/ptp2/ptp.c:7632 camlibs/ptp2/ptp.c:7683
 2442 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7759 camlibs/ptp2/ptp.c:7766 camlibs/ptp2/ptp.c:7776
 2443 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7813 camlibs/ptp2/ptp.c:7830 camlibs/ptp2/ptp.c:7884
 2444 #: camlibs/ricoh/library.c:311 camlibs/ricoh/library.c:326
 2445 #: camlibs/ricoh/library.c:367 camlibs/sierra/epson-desc.c:151
 2446 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:169 camlibs/sierra/nikon-desc.c:168
 2447 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:202 camlibs/sierra/nikon-desc.c:234
 2448 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:252 camlibs/sierra/nikon-desc.c:282
 2449 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:196 camlibs/sierra/olympus-desc.c:235
 2450 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:289 camlibs/sierra/olympus-desc.c:373
 2451 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:405 camlibs/sierra/olympus-desc.c:435
 2452 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:460 camlibs/sierra/olympus-desc.c:503
 2453 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:520 camlibs/sierra/olympus-desc.c:539
 2454 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:560 camlibs/sierra/olympus-desc.c:579
 2455 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:598 camlibs/sierra/olympus-desc.c:619
 2456 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:643 camlibs/sierra/olympus-desc.c:880
 2457 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:897 camlibs/sierra/sierra.c:926
 2458 #: camlibs/sierra/sierra.c:932 camlibs/sierra/sierra.c:966
 2459 #: camlibs/sierra/sierra.c:972 camlibs/sierra/sierra.c:1026
 2460 #: camlibs/sierra/sierra.c:1033 camlibs/sierra/sierra.c:1087
 2461 #: camlibs/sierra/sierra.c:1094 camlibs/sierra/sierra.c:1262
 2462 #: camlibs/sierra/sierra.c:1293 camlibs/sierra/sierra.c:1335
 2463 #: camlibs/sierra/sierra.c:1380 camlibs/sierra/sierra.c:1550
 2464 #: camlibs/sierra/sierra.c:1556 camlibs/sierra/sierra.c:1578
 2465 #: camlibs/sierra/sierra.c:1583 camlibs/sierra/sierra.c:1785
 2466 #: camlibs/sierra/sierra.c:1806 camlibs/st2205/library.c:511
 2467 #: camlibs/st2205/library.c:524
 2468 #, c-format
 2469 msgid "Auto"
 2470 msgstr "Automatické"
 2471 
 2472 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:272 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:279
 2473 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:152 camlibs/sierra/nikon-desc.c:235
 2474 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:504 camlibs/sierra/olympus-desc.c:521
 2475 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:540 camlibs/sierra/sierra.c:1027
 2476 #: camlibs/sierra/sierra.c:1035 camlibs/sierra/sierra.c:1337
 2477 #: camlibs/sierra/sierra.c:1551 camlibs/sierra/sierra.c:1558
 2478 #: camlibs/sierra/sierra.c:1787
 2479 msgid "Force"
 2480 msgstr "Vynucené"
 2481 
 2482 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:273 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:281
 2483 #: camlibs/ptp2/config.c:2468 camlibs/ptp2/config.c:5371
 2484 #: camlibs/ptp2/config.c:5462 camlibs/ptp2/config.c:7049
 2485 #: camlibs/ptp2/config.c:7062 camlibs/ptp2/config.c:7086
 2486 #: camlibs/ptp2/config.c:7166 camlibs/ptp2/config.c:7171
 2487 #: camlibs/ptp2/config.c:7185 camlibs/ptp2/config.c:7209
 2488 #: camlibs/ptp2/config.c:7213 camlibs/ptp2/config.c:7227
 2489 #: camlibs/ptp2/config.c:7244 camlibs/ptp2/config.c:7258
 2490 #: camlibs/ptp2/config.c:7263 camlibs/ptp2/config.c:7279
 2491 #: camlibs/ptp2/config.c:9265 camlibs/ptp2/config.c:9568
 2492 #: camlibs/ptp2/config.c:9578 camlibs/ptp2/config.c:9588
 2493 #: camlibs/ptp2/config.c:9598 camlibs/ptp2/config.c:9608
 2494 #: camlibs/ptp2/library.c:7433 camlibs/ptp2/library.c:7436
 2495 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7427 camlibs/ricoh/library.c:346
 2496 msgid "None"
 2497 msgstr "Žádné"
 2498 
 2499 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:285 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:444
 2500 msgid "Red eye flash"
 2501 msgstr "Blesk – omezení jevu červených očí"
 2502 
 2503 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:287 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:291
 2504 #: camlibs/konica/library.c:670 camlibs/konica/library.c:677
 2505 #: camlibs/konica/library.c:769 camlibs/konica/library.c:778
 2506 #: camlibs/konica/library.c:1022 camlibs/konica/qm150.c:808
 2507 #: camlibs/konica/qm150.c:812 camlibs/konica/qm150.c:822
 2508 #: camlibs/konica/qm150.c:826 camlibs/konica/qm150.c:868
 2509 #: camlibs/konica/qm150.c:881 camlibs/konica/qm150.c:1038
 2510 #: camlibs/konica/qm150.c:1045 camlibs/konica/qm150.c:1052
 2511 #: camlibs/konica/qm150.c:1059 camlibs/ptp2/config.c:1240
 2512 #: camlibs/ptp2/config.c:1242 camlibs/ptp2/config.c:1251
 2513 #: camlibs/ptp2/config.c:1270 camlibs/ptp2/config.c:1272
 2514 #: camlibs/ptp2/config.c:1281 camlibs/ptp2/config.c:1665
 2515 #: camlibs/ptp2/config.c:1671 camlibs/ptp2/config.c:1678
 2516 #: camlibs/ptp2/config.c:5135 camlibs/ptp2/config.c:6361
 2517 #: camlibs/ptp2/config.c:6412 camlibs/ptp2/config.c:6615
 2518 #: camlibs/ptp2/config.c:7130 camlibs/ptp2/config.c:7133
 2519 #: camlibs/ptp2/config.c:7151 camlibs/ptp2/config.c:9027
 2520 #: camlibs/ptp2/config.c:9067 camlibs/ptp2/ptp.c:7301 camlibs/ptp2/ptp.c:7302
 2521 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7303 camlibs/ptp2/ptp.c:7634 camlibs/ptp2/ptp.c:7760
 2522 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7846 camlibs/ricoh/library.c:338
 2523 #: camlibs/ricoh/library.c:369 camlibs/sierra/nikon-desc.c:305
 2524 #: camlibs/sierra/sierra.c:1143 camlibs/sierra/sierra.c:1149
 2525 #: camlibs/sierra/sierra.c:1421 camlibs/topfield/puppy.c:558
 2526 #: camlibs/topfield/puppy.c:570 camlibs/topfield/puppy.c:593
 2527 msgid "On"
 2528 msgstr "Zapnuto"
 2529 
 2530 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:288 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:293
 2531 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:461 camlibs/konica/library.c:671
 2532 #: camlibs/konica/library.c:674 camlibs/konica/library.c:768
 2533 #: camlibs/konica/library.c:775 camlibs/konica/library.c:888
 2534 #: camlibs/konica/library.c:1020 camlibs/konica/qm150.c:809
 2535 #: camlibs/konica/qm150.c:815 camlibs/konica/qm150.c:823
 2536 #: camlibs/konica/qm150.c:829 camlibs/konica/qm150.c:867
 2537 #: camlibs/konica/qm150.c:874 camlibs/konica/qm150.c:1039
 2538 #: camlibs/konica/qm150.c:1042 camlibs/konica/qm150.c:1053
 2539 #: camlibs/konica/qm150.c:1056 camlibs/ptp2/config.c:1241
 2540 #: camlibs/ptp2/config.c:1242 camlibs/ptp2/config.c:1255
 2541 #: camlibs/ptp2/config.c:1271 camlibs/ptp2/config.c:1272
 2542 #: camlibs/ptp2/config.c:1285 camlibs/ptp2/config.c:1448
 2543 #: camlibs/ptp2/config.c:1666 camlibs/ptp2/config.c:1672
 2544 #: camlibs/ptp2/config.c:1677 camlibs/ptp2/config.c:2050
 2545 #: camlibs/ptp2/config.c:2192 camlibs/ptp2/config.c:2253
 2546 #: camlibs/ptp2/config.c:2452 camlibs/ptp2/config.c:2486
 2547 #: camlibs/ptp2/config.c:2512 camlibs/ptp2/config.c:2538
 2548 #: camlibs/ptp2/config.c:5134 camlibs/ptp2/config.c:5593
 2549 #: camlibs/ptp2/config.c:5863 camlibs/ptp2/config.c:6239
 2550 #: camlibs/ptp2/config.c:6246 camlibs/ptp2/config.c:6360
 2551 #: camlibs/ptp2/config.c:6394 camlibs/ptp2/config.c:6404
 2552 #: camlibs/ptp2/config.c:6413 camlibs/ptp2/config.c:6495
 2553 #: camlibs/ptp2/config.c:6614 camlibs/ptp2/config.c:6624
 2554 #: camlibs/ptp2/config.c:6635 camlibs/ptp2/config.c:7129
 2555 #: camlibs/ptp2/config.c:7132 camlibs/ptp2/config.c:7150
 2556 #: camlibs/ptp2/config.c:9028 camlibs/ptp2/config.c:9068
 2557 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7301 camlibs/ptp2/ptp.c:7302 camlibs/ptp2/ptp.c:7303
 2558 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7633 camlibs/ptp2/ptp.c:7758 camlibs/ptp2/ptp.c:7798
 2559 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7844 camlibs/ptp2/ptp.c:7909 camlibs/ptp2/ptp.c:7914
 2560 #: camlibs/ricoh/library.c:339 camlibs/ricoh/library.c:368
 2561 #: camlibs/ricoh/library.c:376 camlibs/sierra/epson-desc.c:153
 2562 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:236 camlibs/sierra/nikon-desc.c:304
 2563 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:359 camlibs/sierra/olympus-desc.c:505
 2564 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:522 camlibs/sierra/olympus-desc.c:541
 2565 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:663 camlibs/sierra/olympus-desc.c:863
 2566 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:947 camlibs/sierra/sierra.c:1028
 2567 #: camlibs/sierra/sierra.c:1037 camlibs/sierra/sierra.c:1144
 2568 #: camlibs/sierra/sierra.c:1147 camlibs/sierra/sierra.c:1339
 2569 #: camlibs/sierra/sierra.c:1423 camlibs/sierra/sierra.c:1552
 2570 #: camlibs/sierra/sierra.c:1560 camlibs/sierra/sierra.c:1789
 2571 #: camlibs/topfield/puppy.c:559 camlibs/topfield/puppy.c:570
 2572 msgid "Off"
 2573 msgstr "Vypnuto"
 2574 
 2575 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:296
 2576 msgid "Other"
 2577 msgstr "Jiné"
 2578 
 2579 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:302
 2580 msgid "Set clock in camera"
 2581 msgstr "Nastavení času na přístroji"
 2582 
 2583 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:306 camlibs/kodak/dc210/dc210.c:436
 2584 msgid "Port speed"
 2585 msgstr "Rychlost rozhraní"
 2586 
 2587 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:316 camlibs/kodak/dc210/library.c:711
 2588 msgid "Album name"
 2589 msgstr "Název alba"
 2590 
 2591 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:319
 2592 msgid "Name to set on card when formatting."
 2593 msgstr "Název, který se má přiřadit paměťové kartě po naformátování"
 2594 
 2595 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:321
 2596 msgid "Format compact flash"
 2597 msgstr "Formátovat paměťovou kartu (CompactFlash) pro data"
 2598 
 2599 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:324
 2600 msgid "Format card and set album name."
 2601 msgstr "Formátovat paměťovou kartu pro data a nastavit název alba."
 2602 
 2603 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:327
 2604 msgid "Debug"
 2605 msgstr "Režim ladění"
 2606 
 2607 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:345
 2608 msgid ""
 2609 "Execute predefined command\n"
 2610 "with parameter values."
 2611 msgstr ""
 2612 "Vykonat předefinované povely\n"
 2613 "s hodnotami parametrů."
 2614 
 2615 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:506
 2616 #, c-format
 2617 msgid "Pictures in camera: %d\n"
 2618 msgstr "Obrázků v přístroji: %d\n"
 2619 
 2620 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:510
 2621 #, c-format
 2622 msgid ""
 2623 "There is space for another\n"
 2624 "  %d low compressed\n"
 2625 "  %d medium compressed or\n"
 2626 "  %d high compressed pictures\n"
 2627 msgstr ""
 2628 "Zbývá ještě prostor pro dalších:\n"
 2629 "  %d mírně,\n"
 2630 "  %d středně nebo\n"
 2631 "  %d vysoce komprimovaných obrázků\n"
 2632 
 2633 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:514
 2634 #, c-format
 2635 msgid "Total pictures taken: %d\n"
 2636 msgstr "Celkově pořízeno snímků: %d\n"
 2637 
 2638 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:518
 2639 #, c-format
 2640 msgid "Total flashes fired: %d\n"
 2641 msgstr "Celkově vysláno záblesků: %d\n"
 2642 
 2643 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:522
 2644 #, c-format
 2645 msgid "Firmware: %d.%d\n"
 2646 msgstr "Firmware: %d.%d\n"
 2647 
 2648 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:527
 2649 #, c-format
 2650 msgid "Filetype: JPEG ("
 2651 msgstr "typ souboru: JPEG ("
 2652 
 2653 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:529
 2654 #, c-format
 2655 msgid "Filetype: FlashPix ("
 2656 msgstr "typ souboru: FlashPix ("
 2657 
 2658 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:535
 2659 #, c-format
 2660 msgid "low compression, "
 2661 msgstr "mírná komprimace,"
 2662 
 2663 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:537
 2664 #, c-format
 2665 msgid "medium compression, "
 2666 msgstr "střední komprimace, "
 2667 
 2668 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:539
 2669 #, c-format
 2670 msgid "high compression, "
 2671 msgstr "vysoká komprimace, "
 2672 
 2673 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:541
 2674 #, c-format
 2675 msgid "unknown compression %d, "
 2676 msgstr "neznámé rozlišení %d, "
 2677 
 2678 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:551
 2679 #, c-format
 2680 msgid "unknown resolution %d)\n"
 2681 msgstr "neznámé rozlišení %d)\n"
 2682 
 2683 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:564
 2684 #, c-format
 2685 msgid "AC adapter is connected.\n"
 2686 msgstr "Síťový napájecí zdroj je připojen.\n"
 2687 
 2688 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:566
 2689 #, c-format
 2690 msgid "AC adapter is not connected.\n"
 2691 msgstr "Síťový napájecí zdroj není připojen.\n"
 2692 
 2693 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:570
 2694 msgid "Time: %a, %d %b %Y %T\n"
 2695 msgstr "Čas: %a, %d. %b %Y %T\n"
 2696 
 2697 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:576
 2698 #, c-format
 2699 msgid "Zoom: 58 mm\n"
 2700 msgstr "Přiblížení: 58 mm\n"
 2701 
 2702 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:578
 2703 #, c-format
 2704 msgid "Zoom: 51 mm\n"
 2705 msgstr "Přiblížení: 51 mm\n"
 2706 
 2707 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:580
 2708 #, c-format
 2709 msgid "Zoom: 41 mm\n"
 2710 msgstr "Přiblížení: 41 mm\n"
 2711 
 2712 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:582
 2713 #, c-format
 2714 msgid "Zoom: 34 mm\n"
 2715 msgstr "Přiblížení: 34 mm\n"
 2716 
 2717 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:584
 2718 #, c-format
 2719 msgid "Zoom: 29 mm\n"
 2720 msgstr "Přiblížení: 29 mm\n"
 2721 
 2722 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:586
 2723 #, c-format
 2724 msgid "Zoom: macro\n"
 2725 msgstr "Přiblížení: makro\n"
 2726 
 2727 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:588
 2728 #, c-format
 2729 msgid "Unknown zoom mode %d\n"
 2730 msgstr "Neznámý režim přiblížení %d\n"
 2731 
 2732 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:594
 2733 #, c-format
 2734 msgid "Exposure compensation: %s\n"
 2735 msgstr "Kompenzace expozice: %s\n"
 2736 
 2737 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:596
 2738 #, c-format
 2739 msgid "Exposure compensation: %d\n"
 2740 msgstr "Kompenzace expozice: %d\n"
 2741 
 2742 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:601
 2743 #, c-format
 2744 msgid "Flash mode: auto, "
 2745 msgstr "Režim blesku: odpálit dle potřeby,"
 2746 
 2747 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:603
 2748 #, c-format
 2749 msgid "Flash mode: force, "
 2750 msgstr "Režim blesku: odpálit vždy,"
 2751 
 2752 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:605
 2753 #, c-format
 2754 msgid "Flash mode: off\n"
 2755 msgstr "Režim blesku: vypnuto\n"
 2756 
 2757 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:607
 2758 #, c-format
 2759 msgid "Unknown flash mode %d, "
 2760 msgstr "Neznámý režim blesku %d,"
 2761 
 2762 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:615
 2763 #, c-format
 2764 msgid "red eye flash on.\n"
 2765 msgstr "zmírnění jevu červených očí zapnuto.\n"
 2766 
 2767 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:618
 2768 #, c-format
 2769 msgid "red eye flash off.\n"
 2770 msgstr "zmírnění jevu červených očí vypnuto.\n"
 2771 
 2772 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:623
 2773 #, c-format
 2774 msgid "No card in camera.\n"
 2775 msgstr "V přístroji není vložena paměťová karta.\n"
 2776 
 2777 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:625
 2778 #, c-format
 2779 msgid ""
 2780 "Card name: %s\n"
 2781 "Free space on card: %d kB\n"
 2782 msgstr ""
 2783 "Název paměťové karty: %s\n"
 2784 "Volné místo na kartě: %d kB\n"
 2785 
 2786 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:645
 2787 msgid ""
 2788 "This library has been tested with a Kodak DC 215 Zoom camera. It might work "
 2789 "also with DC 200 and DC 210 cameras. If you happen to have such a camera, "
 2790 "please send a message to koltan@gmx.de to let me know, if you have any "
 2791 "troubles with this driver library or if everything is okay."
 2792 msgstr ""
 2793 "Tato knihovna byla testována na přístroji Kodak DC 215 Zoom. Mohla by též "
 2794 "fungovat s přístroji DC 200 a DC 210. Pokud takový přístroj máte k "
 2795 "dispozici, zašlete prosím zprávu na <koltan@gmx.de>, zda jste narazili na "
 2796 "nějaké problémy s tímto ovladačem či zda vše funguje jak má."
 2797 
 2798 #: camlibs/kodak/dc210/dc210.c:657
 2799 msgid ""
 2800 "Camera Library for the Kodak DC215 Zoom camera.\n"
 2801 "Michael Koltan <koltan@gmx.de>\n"
 2802 msgstr ""
 2803 "Knihovna pro přístroj Kodak DC215 Zoom.\n"
 2804 "Michael Koltan <koltan@gmx.de>\n"
 2805 
 2806 #: camlibs/kodak/dc210/library.c:363
 2807 msgid "Waiting..."
 2808 msgstr "Čeká se…"
 2809 
 2810 #: camlibs/kodak/dc210/library.c:1383
 2811 msgid "Parameter 1"
 2812 msgstr "Parametr 1"
 2813 
 2814 #: camlibs/kodak/dc210/library.c:1387
 2815 msgid "Parameter 2"
 2816 msgstr "Parametr 2"
 2817 
 2818 #: camlibs/kodak/dc210/library.c:1391
 2819 msgid "Parameter 3"
 2820 msgstr "Parametr 3"
 2821 
 2822 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:202
 2823 #, c-format
 2824 msgid "Model: Kodak %s\n"
 2825 msgstr "Model: Kodak %s\n"
 2826 
 2827 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:203
 2828 #, c-format
 2829 msgid "Firmware version: %d.%02d\n"
 2830 msgstr "Verze firmware: %d.%02d\n"
 2831 
 2832 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:205
 2833 #, c-format
 2834 msgid "Battery status: %s, AC Adapter: %s\n"
 2835 msgstr "Stav akumulátoru: %s, síťový napájecí zdroj: %s\n"
 2836 
 2837 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:209
 2838 #, c-format
 2839 msgid "Number of pictures: %d\n"
 2840 msgstr "Počet snímků: %d\n"
 2841 
 2842 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:211
 2843 #, c-format
 2844 msgid "Space remaining: High: %d, Medium: %d, Low: %d\n"
 2845 msgstr "Zbývající místo (dle kvality): vysoká: %d, střední: %d, nízká: %d\n"
 2846 
 2847 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:215
 2848 #, c-format
 2849 msgid "Memory card status (%d): %s\n"
 2850 msgstr "Stav paměťové karty (%d): %s\n"
 2851 
 2852 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:219
 2853 #, c-format
 2854 msgid "Total pictures captured: %d, Flashes fired: %d\n"
 2855 msgstr "Celkově pořízeno obrázků: %d; odpáleno záblesků: %d\n"
 2856 
 2857 #: camlibs/kodak/dc240/dc240.c:233
 2858 msgid ""
 2859 "Kodak DC240 Camera Library\n"
 2860 "Scott Fritzinger <scottf@gphoto.net> and Hubert Figuiere <hfiguiere@teaser."
 2861 "fr>\n"
 2862 "Camera Library for the Kodak DC240, DC280, DC3400 and DC5000 cameras.\n"
 2863 "Rewritten and updated for gPhoto2."
 2864 msgstr ""
 2865 "Knihovna pro přístroje Kodak DC240, DC280, DC3400 a DC5000\n"
 2866 "Scott Fritzinger <scottf@gphoto.net> a Hubert Figuiere <hfiguiere@teaser."
 2867 "fr>\n"
 2868 "Předěláno a upraveno pro gPhoto2."
 2869 
 2870 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:586
 2871 msgid "Weak"
 2872 msgstr "Slabé"
 2873 
 2874 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:589
 2875 msgid "Empty"
 2876 msgstr "Prázdné"
 2877 
 2878 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:594 camlibs/kodak/dc240/library.c:609
 2879 #: camlibs/ptp2/config.c:6593 camlibs/ptp2/ptp.c:7821
 2880 msgid "Invalid"
 2881 msgstr "Neplatné"
 2882 
 2883 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:601 camlibs/ptp2/config.c:2444
 2884 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7754
 2885 msgid "Not used"
 2886 msgstr "Nepoužito"
 2887 
 2888 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:604
 2889 msgid "In use"
 2890 msgstr "Používá se"
 2891 
 2892 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:618
 2893 msgid "Card is open"
 2894 msgstr "Paměťová karta je otevřena"
 2895 
 2896 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:619
 2897 msgid "Card is not open"
 2898 msgstr "Paměťová karta není otevřena"
 2899 
 2900 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:621
 2901 msgid "Card is not formatted"
 2902 msgstr "Paměťová karta není naformátována"
 2903 
 2904 #: camlibs/kodak/dc240/library.c:623 camlibs/ptp2/config.c:7922
 2905 msgid "No card"
 2906 msgstr "Není vložena paměťová karta"
 2907 
 2908 #: camlibs/kodak/dc3200/dc3200.c:63
 2909 msgid ""
 2910 "There is currently an operation in progress. This camera only supports one "
 2911 "operation at a time. Please wait until the current operation has finished."
 2912 msgstr ""
 2913 "V současnosti v přístroji již probíhá operace. Protože umí zpracovávat jen "
 2914 "jeden povel naráz, vyčkejte prosím, než bude tato operace dokončena."
 2915 
 2916 #: camlibs/kodak/dc3200/dc3200.c:166
 2917 #, c-format
 2918 msgid "camera inactive for > 9 seconds, re-initing.\n"
 2919 msgstr ""
 2920 "Přístroj byl neaktivní po více než 9 vteřin – zahajuje se opětovná "
 2921 "inicializace\n"
 2922 
 2923 #: camlibs/kodak/dc3200/dc3200.c:457
 2924 msgid ""
 2925 "Known problems:\n"
 2926 "\n"
 2927 "1. If the Kodak DC3200 does not receive a command at least every 10 seconds, "
 2928 "it will time out, and will have to be re-initialized. If you notice the "
 2929 "camera does not respond, simply re-select the camera. This will cause it to "
 2930 "reinitialize."
 2931 msgstr ""
 2932 "Známé problémy:\n"
 2933 "\n"
 2934 "1. Když Kodak DC3200 neobdrží alespoň každých 10 vteřin žádný povel, "
 2935 "přestane komunikovat a je třeba jej inicializovat znovu. Pokud zjistíte, že "
 2936 "přístroj neodpovídá, jednoduše přístroj znovu vyberte. To spustí jeho "
 2937 "opětovnou inicializaci."
 2938 
 2939 #: camlibs/kodak/dc3200/dc3200.c:470
 2940 msgid ""
 2941 "Kodak DC3200 Driver\n"
 2942 "Donn Morrison <dmorriso@gulf.uvic.ca>\n"
 2943 "\n"
 2944 "Questions and comments appreciated."
 2945 msgstr ""
 2946 "Ovladač pro Kodak DC3200\n"
 2947 "Donn Morrison <dmorriso@gulf.uvic.ca>\n"
 2948 "\n"
 2949 "Dotazy a komentáře jsou vítány."
 2950 
 2951 #: camlibs/kodak/ez200/ez200.c:199
 2952 #, c-format
 2953 msgid ""
 2954 "Your USB camera is a Kodak EZ200.\n"
 2955 "Number of PICs = %i\n"
 2956 msgstr ""
 2957 "Vaše USB zařízení je Kodak EZ200.\n"
 2958 "Počet obrázků = %i\n"
 2959 
 2960 #: camlibs/kodak/ez200/ez200.c:207
 2961 msgid ""
 2962 "Kodak EZ200 driver\n"
 2963 "Bucas Jean-Francois <jfbucas@tuxfamily.org>\n"
 2964 msgstr ""
 2965 "Ovladač pro Kodak EZ200\n"
 2966 "Bucas Jean Francois <jfbucas@tuxfamily.org>\n"
 2967 
 2968 #: camlibs/konica/konica.c:62
 2969 msgid "Focusing error."
 2970 msgstr "Chyba zaostřování."
 2971 
 2972 #: camlibs/konica/konica.c:65
 2973 msgid "Iris error."
 2974 msgstr "Chyba závěrky."
 2975 
 2976 #: camlibs/konica/konica.c:68
 2977 msgid "Strobe error."
 2978 msgstr "Chyba stroboskopu."
 2979 
 2980 #: camlibs/konica/konica.c:71
 2981 msgid "EEPROM checksum error."
 2982 msgstr "Chyba v kontrolním součtu firmware."
 2983 
 2984 #: camlibs/konica/konica.c:74
 2985 msgid "Internal error (1)."
 2986 msgstr "Vnitřní chyba (1)."
 2987 
 2988 #: camlibs/konica/konica.c:77
 2989 msgid "Internal error (2)."
 2990 msgstr "Vnitřní chyba (2)."
 2991 
 2992 #: camlibs/konica/konica.c:80
 2993 msgid "No card present."
 2994 msgstr "Není přítomna žádná paměťová karta."
 2995 
 2996 #: camlibs/konica/konica.c:83
 2997 msgid "Card not supported."
 2998 msgstr "Paměťová karta není podporována."
 2999 
 3000 #: camlibs/konica/konica.c:86
 3001 msgid "Card removed during access."
 3002 msgstr "Pamětová karta byla vyjmuta v průběhu operací s ní."
 3003 
 3004 #: camlibs/konica/konica.c:89
 3005 msgid "Image number not valid."
 3006 msgstr "Neplatné číslo snímku."
 3007 
 3008 #: camlibs/konica/konica.c:92
 3009 msgid "Card can not be written."
 3010 msgstr "Na paměťovou kartu není možné zapisovat."
 3011 
 3012 #: camlibs/konica/konica.c:95
 3013 msgid "Card is write protected."
 3014 msgstr "Paměťová karta je uzamčena proti zápisu."
 3015 
 3016 #: camlibs/konica/konica.c:98
 3017 msgid "No space left on card."
 3018 msgstr "Na paměťové kartě došlo místo."
 3019 
 3020 #: camlibs/konica/konica.c:101
 3021 msgid "Image protected."
 3022 msgstr "Snímek je chráněn proti smazání."
 3023 
 3024 #: camlibs/konica/konica.c:104
 3025 msgid "Light too dark."
 3026 msgstr "Nedostatek světla."
 3027 
 3028 #: camlibs/konica/konica.c:107
 3029 msgid "Autofocus error."
 3030 msgstr "Chyba automatického ostření."
 3031 
 3032 #: camlibs/konica/konica.c:110
 3033 msgid "System error."
 3034 msgstr "Systémová chyba."
 3035 
 3036 #: camlibs/konica/konica.c:113
 3037 msgid "Illegal parameter."
 3038 msgstr "Neplatný parametr."
 3039 
 3040 #: camlibs/konica/konica.c:116
 3041 msgid "Command can not be cancelled."
 3042 msgstr "Příkaz nelze zrušit."
 3043 
 3044 #: camlibs/konica/konica.c:119
 3045 msgid "Localization data too long."
 3046 msgstr "Data národního prostředí jsou příliš objemná."
 3047 
 3048 #: camlibs/konica/konica.c:122
 3049 msgid "Localization data corrupt."
 3050 msgstr "Data národního prostředí jsou poškozena."
 3051 
 3052 #: camlibs/konica/konica.c:125
 3053 msgid "Unsupported command."
 3054 msgstr "Nepodporovaný příkaz."
 3055 
 3056 #: camlibs/konica/konica.c:128
 3057 msgid "Other command executing."
 3058 msgstr "Právě probíhá vykonávání jiného povelu."
 3059 
 3060 #: camlibs/konica/konica.c:131
 3061 msgid "Command order error."
 3062 msgstr "Chyba pořadí příkazů."
 3063 
 3064 #: camlibs/konica/konica.c:134
 3065 msgid "Unknown error."
 3066 msgstr "Neznámá chyba."
 3067 
 3068 #: camlibs/konica/konica.c:137
 3069 #, c-format
 3070 msgid ""
 3071 "The camera has just sent an error that has not yet been discovered. Please "
 3072 "report the following to %s with additional information how you got this "
 3073 "error: (0x%x,0x%x). Thank you very much!"
 3074 msgstr ""
 3075 "Tento přístroj právě ohlásil chybu, která doposud nebyla známa. Prosím "
 3076 "ohlaste to na %s s podrobnostmi, jak k tomu došlo (0x%x, 0x%x). Vřelé díky!"
 3077 
 3078 #: camlibs/konica/library.c:157 camlibs/pccam300/library.c:119
 3079 msgid "Getting file list..."
 3080 msgstr "Probíhá získávání seznamu souborů…"
 3081 
 3082 #: camlibs/konica/library.c:323
 3083 msgid "Testing different speeds..."
 3084 msgstr "Probíhá testování různých rychlostí…"
 3085 
 3086 #: camlibs/konica/library.c:338
 3087 msgid ""
 3088 "The camera could not be contacted. Please make sure it is connected to the "
 3089 "computer and turned on."
 3090 msgstr ""
 3091 "S přístrojem se nebylo možné spojit. Prosím zkontrolujte, zda je propojen s "
 3092 "počítačem a zapnutý."
 3093 
 3094 #: camlibs/konica/library.c:422
 3095 #, c-format
 3096 msgid "%i pictures could not be deleted because they are protected"
 3097 msgstr "%i snímků nemohlo být smazáno, protože jsou proti smazání chráněny."
 3098 
 3099 #: camlibs/konica/library.c:522
 3100 #, c-format
 3101 msgid ""
 3102 "Model: %s\n"
 3103 "Serial Number: %s,\n"
 3104 "Hardware Version: %i.%i\n"
 3105 "Software Version: %i.%i\n"
 3106 "Testing Software Version: %i.%i\n"
 3107 "Name: %s,\n"
 3108 "Manufacturer: %s\n"
 3109 msgstr ""
 3110 "Model: %s\n"
 3111 "Sériové číslo: %s,\n"
 3112 "Verze hardware: %i.%i\n"
 3113 "Verze firmware: %i.%i\n"
 3114 "Verze testovacího softwaru: %i.%i\n"
 3115 "Název: %s,\n"
 3116 "Výrobce: %s\n"
 3117 
 3118 #: camlibs/konica/library.c:613
 3119 msgid ""
 3120 "Konica library\n"
 3121 "Lutz Mueller <lutz@users.sourceforge.net>\n"
 3122 "Support for all Konica and several HP cameras."
 3123 msgstr ""
 3124 "Knihovna pro Konica\n"
 3125 "Lutz Müller <lutz@users.sourceforge.net>\n"
 3126 "Určeno pro všechny přístroje od Konica a také některé od HP."
 3127 
 3128 #: camlibs/konica/library.c:638
 3129 msgid "Getting configuration..."
 3130 msgstr "Probíhá zjišťování současného nastavení přístroje…"
 3131 
 3132 #: camlibs/konica/library.c:645 camlibs/konica/qm150.c:766
 3133 msgid "Konica Configuration"
 3134 msgstr "Konica – nastavení"
 3135 
 3136 #: camlibs/konica/library.c:650 camlibs/konica/library.c:862
 3137 #: camlibs/konica/qm150.c:771
 3138 msgid "Persistent Settings"
 3139 msgstr "Trvalá nastavení"
 3140 
 3141 #: camlibs/konica/library.c:680
 3142 msgid "Shall the camera beep when taking a picture?"
 3143 msgstr "Má přístroj při pořízení snímku vydat zvukové upozornění?"
 3144 
 3145 #: camlibs/konica/library.c:684 camlibs/konica/library.c:897
 3146 msgid "Self Timer Time"
 3147 msgstr "Prodleva samospouště"
 3148 
 3149 #: camlibs/konica/library.c:691 camlibs/konica/library.c:906
 3150 #: camlibs/konica/qm150.c:780
 3151 msgid "Auto Off Time"
 3152 msgstr "Prodleva před automatickým vypnutím"
 3153 
 3154 #: camlibs/konica/library.c:698 camlibs/konica/library.c:915
 3155 msgid "Slide Show Interval"
 3156 msgstr "Prodleva střídání snímků"
 3157 
 3158 #: camlibs/konica/library.c:705 camlibs/konica/library.c:925
 3159 #: camlibs/konica/qm150.c:788 camlibs/ricoh/library.c:499
 3160 #: camlibs/sierra/sierra.c:925 camlibs/sierra/sierra.c:1257
 3161 #: camlibs/sierra/sierra.c:1622 camlibs/sierra/sierra.c:1835
 3162 msgid "Resolution"
 3163 msgstr "Rozlišení"
 3164 
 3165 #: camlibs/konica/library.c:707 camlibs/konica/library.c:715
 3166 #: camlibs/konica/library.c:931
 3167 msgid "Low (576 x 436)"
 3168 msgstr "Nízké (576 × 436)"
 3169 
 3170 #: camlibs/konica/library.c:708 camlibs/konica/library.c:718
 3171 msgid "Medium (1152 x 872)"
 3172 msgstr "Střední (1152 × 872)"
 3173 
 3174 #: camlibs/konica/library.c:709 camlibs/konica/library.c:712
 3175 #: camlibs/konica/library.c:929
 3176 msgid "High (1152 x 872)"
 3177 msgstr "Vysoké (1152 × 872)"
 3178 
 3179 #: camlibs/konica/library.c:725 camlibs/konica/library.c:942
 3180 #: camlibs/konica/qm150.c:836
 3181 msgid "Localization"
 3182 msgstr "Národní prostředí"
 3183 
 3184 #: camlibs/konica/library.c:731 camlibs/konica/library.c:945
 3185 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:246 camlibs/sierra/nikon-desc.c:434
 3186 #: camlibs/sierra/sierra.c:1698 camlibs/sierra/sierra.c:1890
 3187 msgid "Language"
 3188 msgstr "Jazyk"
 3189 
 3190 #: camlibs/konica/library.c:738 camlibs/konica/library.c:748
 3191 #: camlibs/konica/library.c:756 camlibs/konica/library.c:950
 3192 #: camlibs/konica/library.c:976 camlibs/konica/library.c:995
 3193 msgid "None selected"
 3194 msgstr "Nezvoleno žádné"
 3195 
 3196 #: camlibs/konica/library.c:743 camlibs/konica/library.c:972
 3197 msgid "TV Output Format"
 3198 msgstr "Formát výstupu na televizor"
 3199 
 3200 #: camlibs/konica/library.c:745 camlibs/konica/library.c:977
 3201 #: camlibs/ptp2/config.c:2269
 3202 msgid "NTSC"
 3203 msgstr "NTSC"
 3204 
 3205 #: camlibs/konica/library.c:746 camlibs/konica/library.c:979
 3206 #: camlibs/ptp2/config.c:2270
 3207 msgid "PAL"
 3208 msgstr "PAL"
 3209 
 3210 #: camlibs/konica/library.c:747 camlibs/konica/library.c:981
 3211 msgid "Do not display TV menu"
 3212 msgstr "Nezobrazovat nabídku televizoru"
 3213 
 3214 #: camlibs/konica/library.c:751 camlibs/konica/library.c:991
 3215 #: camlibs/konica/qm150.c:840
 3216 msgid "Date Format"
 3217 msgstr "Formát data"
 3218 
 3219 #: camlibs/konica/library.c:753 camlibs/konica/library.c:996
 3220 #: camlibs/konica/qm150.c:842 camlibs/konica/qm150.c:847
 3221 msgid "Month/Day/Year"
 3222 msgstr "Měsíc/Den/Rok"
 3223 
 3224 #: camlibs/konica/library.c:754 camlibs/konica/library.c:998
 3225 #: camlibs/konica/qm150.c:843 camlibs/konica/qm150.c:850
 3226 msgid "Day/Month/Year"
 3227 msgstr "Den/Měsíc/Rok"
 3228 
 3229 #: camlibs/konica/library.c:755 camlibs/konica/library.c:1000
 3230 #: camlibs/konica/qm150.c:844 camlibs/konica/qm150.c:853
 3231 msgid "Year/Month/Day"
 3232 msgstr "Rok/Měsíc/Den"
 3233 
 3234 #: camlibs/konica/library.c:761 camlibs/konica/library.c:1012
 3235 #: camlibs/konica/qm150.c:860
 3236 msgid "Session-persistent Settings"
 3237 msgstr "Nastavení platná pouze pro tuto relaci"
 3238 
 3239 #: camlibs/konica/library.c:770 camlibs/konica/library.c:781
 3240 #: camlibs/konica/library.c:1024 camlibs/konica/qm150.c:869
 3241 #: camlibs/konica/qm150.c:879
 3242 msgid "On, red-eye reduction"
 3243 msgstr "Odpálen vždy, omezení jevu červených očí"
 3244 
 3245 #: camlibs/konica/library.c:772 camlibs/konica/library.c:784
 3246 #: camlibs/konica/qm150.c:871 camlibs/konica/qm150.c:886
 3247 msgid "Auto, red-eye reduction"
 3248 msgstr "Odpálen dle potřeby, omezení jevu červených očí"
 3249 
 3250 #: camlibs/konica/library.c:799 camlibs/konica/library.c:1044
 3251 #: camlibs/konica/qm150.c:952 camlibs/ptp2/config.c:6471
 3252 #: camlibs/ptp2/config.c:6477
 3253 msgid "Focus"
 3254 msgstr "Ohnisko"
 3255 
 3256 #: camlibs/konica/library.c:801 camlibs/konica/library.c:808
 3257 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:170 camlibs/sierra/sierra.c:1579
 3258 #: camlibs/sierra/sierra.c:1585 camlibs/sierra/sierra.c:1808
 3259 msgid "Fixed"
 3260 msgstr "Pevné"
 3261 
 3262 #: camlibs/konica/library.c:815 camlibs/konica/library.c:1049
 3263 #: camlibs/konica/qm150.c:1102
 3264 msgid "Volatile Settings"
 3265 msgstr "Dočasná nastavení"
 3266 
 3267 #: camlibs/konica/library.c:819 camlibs/konica/library.c:1052
 3268 #: camlibs/konica/qm150.c:1106 camlibs/polaroid/pdc700.c:165
 3269 #: camlibs/ptp2/config.c:9839
 3270 msgid "Self Timer"
 3271 msgstr "Samospoušť"
 3272 
 3273 #: camlibs/konica/library.c:821 camlibs/konica/library.c:825
 3274 #: camlibs/konica/library.c:1064 camlibs/konica/qm150.c:1108
 3275 #: camlibs/konica/qm150.c:1112
 3276 msgid "Self Timer (next picture only)"
 3277 msgstr "Samospoušť (pouze pro příští snímek)"
 3278 
 3279 #: camlibs/konica/library.c:822 camlibs/konica/library.c:829
 3280 #: camlibs/konica/qm150.c:1109 camlibs/konica/qm150.c:1116
 3281 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:396 camlibs/ptp2/config.c:3863
 3282 #: camlibs/ptp2/config.c:3894 camlibs/ptp2/config.c:5353
 3283 #: camlibs/ptp2/config.c:5366 camlibs/ptp2/config.c:5377
 3284 #: camlibs/ptp2/config.c:5891 camlibs/ptp2/config.c:6237
 3285 #: camlibs/ptp2/config.c:6248 camlibs/ptp2/config.c:6396
 3286 #: camlibs/ptp2/config.c:6406 camlibs/ptp2/config.c:6622
 3287 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7422 camlibs/ptp2/ptp.c:7430 camlibs/ptp2/ptp.c:7593
 3288 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7602 camlibs/ptp2/ptp.c:7732 camlibs/ptp2/ptp.c:7739
 3289 #: camlibs/ricoh/library.c:348 camlibs/sierra/epson-desc.c:219
 3290 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:253 camlibs/sierra/nikon-desc.c:325
 3291 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:485 camlibs/sierra/olympus-desc.c:665
 3292 #: camlibs/sierra/sierra.c:996 camlibs/sierra/sierra.c:1003
 3293 #: camlibs/sierra/sierra.c:1057 camlibs/sierra/sierra.c:1064
 3294 #: camlibs/sierra/sierra.c:1119 camlibs/sierra/sierra.c:1125
 3295 #: camlibs/sierra/sierra.c:1313 camlibs/sierra/sierra.c:1358
 3296 #: camlibs/sierra/sierra.c:1404 camlibs/sierra/sierra.c:1605
 3297 #: camlibs/sierra/sierra.c:1609 camlibs/sierra/sierra.c:1826
 3298 #, c-format
 3299 msgid "Normal"
 3300 msgstr "Běžné"
 3301 
 3302 #: camlibs/konica/library.c:1093
 3303 #, c-format
 3304 msgid "Could not find localization data at '%s'"
 3305 msgstr "Nezdařilo se nalézt data národního prostředí na „%s“"
 3306 
 3307 #: camlibs/konica/library.c:1160
 3308 msgid "Localization file too long!"
 3309 msgstr "Soubor s národním prostředím je příliš dlouhý!"
 3310 
 3311 #: camlibs/konica/qm150.c:256
 3312 msgid "This preview doesn't exist."
 3313 msgstr "Tento náhled neexistuje."
 3314 
 3315 #: camlibs/konica/qm150.c:288
 3316 msgid "Data has been corrupted."
 3317 msgstr "Data byla poškozena."
 3318 
 3319 #: camlibs/konica/qm150.c:398
 3320 msgid "Compiled without EXIF support, no thumbnails available."
 3321 msgstr ""
 3322 
 3323 #: camlibs/konica/qm150.c:415
 3324 #, c-format
 3325 msgid "Image type %d is not supported by this camera !"
 3326 msgstr "Obrázek typu %d není tímto přístrojem podporován!"
 3327 
 3328 #: camlibs/konica/qm150.c:469
 3329 #, c-format
 3330 msgid "Can't delete image %s."
 3331 msgstr "Snímek %s nelze smazat."
 3332 
 3333 #: camlibs/konica/qm150.c:500
 3334 msgid "Can't delete all images."
 3335 msgstr "Nelze smazat všechny snímky naráz."
 3336 
 3337 #: camlibs/konica/qm150.c:534
 3338 msgid "Uploading image..."
 3339 msgstr "Probíhá odesílání snímku…"
 3340 
 3341 #: camlibs/konica/qm150.c:544 camlibs/konica/qm150.c:609
 3342 msgid "Can't upload this image to the camera. An error has occurred."
 3343 msgstr "Tento snímek se nepodařilo odeslat do přístroje. Vyskytla se chyba."
 3344 
 3345 #: camlibs/konica/qm150.c:651
 3346 msgid "You must be in record mode to capture images."
 3347 msgstr ""
 3348 "Pro pořízování snímků musí být přístroj přepnutý do příslušného režimu."
 3349 
 3350 #: camlibs/konica/qm150.c:654
 3351 msgid "No space available to capture new images. You must delete some images."
 3352 msgstr ""
 3353 "Pro pořizování dalších snímků již není místo. Je třeba smazat nějaké "
 3354 "předchozí."
 3355 
 3356 #: camlibs/konica/qm150.c:658
 3357 msgid "Can't capture new images. Unknown error"
 3358 msgstr "Nelze pořízovat další snímky. Neznámá chyba."
 3359 
 3360 #: camlibs/konica/qm150.c:670
 3361 msgid "No answer from the camera."
 3362 msgstr "Žádná odezva od zařízení."
 3363 
 3364 #: camlibs/konica/qm150.c:790 camlibs/konica/qm150.c:798
 3365 #: camlibs/ptp2/config.c:2048 camlibs/ptp2/config.c:2715
 3366 #: camlibs/ptp2/config.c:2734 camlibs/ptp2/config.c:3862
 3367 #: camlibs/ptp2/config.c:3893 camlibs/ptp2/config.c:5367
 3368 #: camlibs/ptp2/config.c:6238 camlibs/ptp2/config.c:6247
 3369 #: camlibs/ptp2/config.c:6395 camlibs/ptp2/config.c:6405
 3370 #: camlibs/ptp2/config.c:6710 camlibs/ptp2/ptp.c:7423 camlibs/ptp2/ptp.c:7858
 3371 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7864 camlibs/ptp2/ptp.c:7870
 3372 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:203 camlibs/sierra/sierra.c:967
 3373 #: camlibs/sierra/sierra.c:974 camlibs/sierra/sierra.c:1295
 3374 msgid "Low"
 3375 msgstr "nízké"
 3376 
 3377 #: camlibs/konica/qm150.c:791 camlibs/konica/qm150.c:801
 3378 #: camlibs/ptp2/config.c:2131 camlibs/ptp2/config.c:2143
 3379 #: camlibs/ptp2/config.c:2157 camlibs/ptp2/config.c:2414
 3380 #: camlibs/ptp2/config.c:2421 camlibs/sierra/nikon-desc.c:204
 3381 #: camlibs/sierra/sierra.c:968 camlibs/sierra/sierra.c:976
 3382 #: camlibs/sierra/sierra.c:1297
 3383 msgid "Medium"
 3384 msgstr "střední"
 3385 
 3386 #: camlibs/konica/qm150.c:792 camlibs/konica/qm150.c:795
 3387 #: camlibs/ptp2/config.c:2052 camlibs/ptp2/config.c:3864
 3388 #: camlibs/ptp2/config.c:3895 camlibs/ptp2/config.c:5370
 3389 #: camlibs/ptp2/config.c:6236 camlibs/ptp2/config.c:6249
 3390 #: camlibs/ptp2/config.c:6397 camlibs/ptp2/config.c:6407
 3391 #: camlibs/ptp2/config.c:6621 camlibs/ptp2/ptp.c:7426 camlibs/ptp2/ptp.c:7860
 3392 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7866 camlibs/ptp2/ptp.c:7872 camlibs/sierra/sierra.c:928
 3393 #: camlibs/sierra/sierra.c:936 camlibs/sierra/sierra.c:969
 3394 #: camlibs/sierra/sierra.c:978 camlibs/sierra/sierra.c:1266
 3395 #: camlibs/sierra/sierra.c:1299
 3396 msgid "High"
 3397 msgstr "vysoké"
 3398 
 3399 #: camlibs/konica/qm150.c:806 camlibs/polaroid/pdc700.c:164
 3400 #: camlibs/ptp2/config.c:2484 camlibs/ptp2/config.c:2510
 3401 #: camlibs/ptp2/config.c:2536 camlibs/ptp2/ptp.c:7907
 3402 msgid "LCD"
 3403 msgstr "LCD displej"
 3404 
 3405 #: camlibs/konica/qm150.c:820
 3406 msgid "Icons"
 3407 msgstr "Ikony"
 3408 
 3409 #: camlibs/konica/qm150.c:954 camlibs/konica/qm150.c:963
 3410 msgid "2.0 m"
 3411 msgstr "2,0 m"
 3412 
 3413 #: camlibs/konica/qm150.c:955 camlibs/konica/qm150.c:966
 3414 msgid "0.5 m"
 3415 msgstr "0,5 m"
 3416 
 3417 #: camlibs/konica/qm150.c:956 camlibs/konica/qm150.c:969
 3418 msgid "0.1 m"
 3419 msgstr "0,1 m"
 3420 
 3421 #: camlibs/konica/qm150.c:974
 3422 msgid "White balance"
 3423 msgstr "Vyvážení bílé"
 3424 
 3425 #: camlibs/konica/qm150.c:976 camlibs/konica/qm150.c:987
 3426 msgid "Office"
 3427 msgstr "Kancelář"
 3428 
 3429 #: camlibs/konica/qm150.c:977 camlibs/konica/qm150.c:984
 3430 #: camlibs/ptp2/config.c:1440 camlibs/ptp2/config.c:1489
 3431 #: camlibs/ptp2/config.c:3824 camlibs/ptp2/config.c:5473
 3432 #: camlibs/ptp2/config.c:5491 camlibs/ptp2/config.c:8477
 3433 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7363 camlibs/ptp2/ptp.c:7831
 3434 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:561 camlibs/sierra/olympus-desc.c:580
 3435 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:599 camlibs/sierra/olympus-desc.c:620
 3436 msgid "Daylight"
 3437 msgstr "Denní světlo"
 3438 
 3439 #: camlibs/konica/qm150.c:992 camlibs/ptp2/config.c:9923
 3440 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5755 camlibs/ptp2/ptp.c:5823
 3441 msgid "Sharpness"
 3442 msgstr "Ostrost"
 3443 
 3444 #: camlibs/konica/qm150.c:994 camlibs/konica/qm150.c:1002
 3445 msgid "Sharp"
 3446 msgstr "Ostré"
 3447 
 3448 #: camlibs/konica/qm150.c:995 camlibs/konica/qm150.c:1005
 3449 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7790 camlibs/ptp2/ptp.c:7917
 3450 msgid "Soft"
 3451 msgstr "Měkké"
 3452 
 3453 #: camlibs/konica/qm150.c:1010 camlibs/sierra/epson-desc.c:136
 3454 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:219
 3455 msgid "Color"
 3456 msgstr "Barva"
 3457 
 3458 #: camlibs/konica/qm150.c:1012 camlibs/konica/qm150.c:1022
 3459 msgid "Light"
 3460 msgstr "Světlo"
 3461 
 3462 #: camlibs/konica/qm150.c:1013 camlibs/konica/qm150.c:1025
 3463 msgid "Deep"
 3464 msgstr "Hloubka"
 3465 
 3466 #: camlibs/konica/qm150.c:1014 camlibs/konica/qm150.c:1028
 3467 msgid "Black and White"
 3468 msgstr "Černá a bílá"
 3469 
 3470 #: camlibs/konica/qm150.c:1066 camlibs/konica/qm150.c:1070
 3471 #: camlibs/ptp2/config.c:2682
 3472 msgid "Single"
 3473 msgstr "Jednotlivé"
 3474 
 3475 #: camlibs/konica/qm150.c:1067 camlibs/konica/qm150.c:1073
 3476 msgid "Sequence 9"
 3477 msgstr "dávka po 9"
 3478 
 3479 #: camlibs/konica/qm150.c:1078
 3480 msgid "Date display"
 3481 msgstr "Zobrazení data"
 3482 
 3483 #: camlibs/konica/qm150.c:1080 camlibs/konica/qm150.c:1089
 3484 msgid "Anywhere"
 3485 msgstr "Kdekoli"
 3486 
 3487 #: camlibs/konica/qm150.c:1081 camlibs/konica/qm150.c:1087
 3488 msgid "Play mode"
 3489 msgstr "Režim přehrávání"
 3490 
 3491 #: camlibs/konica/qm150.c:1082 camlibs/konica/qm150.c:1095
 3492 msgid "Record mode"
 3493 msgstr "Režim nahrávání"
 3494 
 3495 #: camlibs/konica/qm150.c:1083 camlibs/konica/qm150.c:1093
 3496 msgid "Everywhere"
 3497 msgstr "Kdekoli"
 3498 
 3499 #: camlibs/konica/qm150.c:1154 camlibs/ptp2/ptp.c:7725
 3500 #, c-format
 3501 msgid "AC"
 3502 msgstr "Elektrická síť"
 3503 
 3504 #: camlibs/konica/qm150.c:1157 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:297
 3505 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:361
 3506 #, c-format
 3507 msgid "Play"
 3508 msgstr "Přehrávat"
 3509 
 3510 #: camlibs/konica/qm150.c:1159 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:297
 3511 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:360
 3512 #, c-format
 3513 msgid "Record"
 3514 msgstr "Nahrávat"
 3515 
 3516 #: camlibs/konica/qm150.c:1169
 3517 #, c-format
 3518 msgid "DD/MM/YYYY"
 3519 msgstr "DD/MM/RRRR"
 3520 
 3521 #: camlibs/konica/qm150.c:1174
 3522 #, c-format
 3523 msgid "YYYY/MM/DD"
 3524 msgstr "RRRR/MM/DD"
 3525 
 3526 #: camlibs/konica/qm150.c:1178
 3527 #, c-format
 3528 msgid "MM/DD/YYYY"
 3529 msgstr "MM/DD/RRRR"
 3530 
 3531 #: camlibs/konica/qm150.c:1182
 3532 #, c-format
 3533 msgid ""
 3534 "Model: %s\n"
 3535 "Capacity: %i Mb\n"
 3536 "Power: %s\n"
 3537 "Auto Off Time: %i min\n"
 3538 "Mode: %s\n"
 3539 "Images: %i/%i\n"
 3540 "Date display: %s\n"
 3541 "Date and Time: %s\n"
 3542 msgstr ""
 3543 "Model: %s\n"
 3544 "Kapacita: %i MB\n"
 3545 "Napájení: %s\n"
 3546 "Prodleva automat. vypnutí: %i min\n"
 3547 "Režim: %s\n"
 3548 "Snímků: %i/%i\n"
 3549 "Zobrazení data: %s\n"
 3550 "Datum a čas: %s\n"
 3551 
 3552 #: camlibs/konica/qm150.c:1205
 3553 #, c-format
 3554 msgid ""
 3555 "Konica Q-M150 Library\n"
 3556 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 3557 "Aurelien Croc (AP2C) <programming@ap2c.com>\n"
 3558 "http://www.ap2c.com\n"
 3559 "Support for the french Konica Q-M150."
 3560 msgstr ""
 3561 "Knihovna pro Konica Q-M150\n"
 3562 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 3563 "Aurelien Croc (AP2C) <programming@ap2c.com>\n"
 3564 "http://www.ap2c.com\n"
 3565 "Podpora pro francouzskou verzi Konica Q-M150."
 3566 
 3567 #: camlibs/konica/qm150.c:1220
 3568 #, c-format
 3569 msgid ""
 3570 "About Konica Q-M150:\n"
 3571 "This camera does not allow any changes\n"
 3572 "from the outside. So in the configuration, you can\n"
 3573 "only see what it is configured on the camera\n"
 3574 "but you can not change anything.\n"
 3575 "\n"
 3576 "If you have some issues with this driver, please e-mail its authors.\n"
 3577 msgstr ""
 3578 "O přístroji Konica Q-M150:\n"
 3579 "Žádný z parametrů přístroje nelze nastavovat z počítače. Je možné vidět, "
 3580 "jaká\n"
 3581 "nastavení jsou, ale nelze je měnit. V případě problémů s ovladačem, pošlete "
 3582 "prosím e-mail jeho tvůrcům.\n"
 3583 
 3584 #: camlibs/largan/lmini/largan.c:228
 3585 msgid ""
 3586 "Largan driver\n"
 3587 "Hubert Figuiere <hfiguiere@teaser.fr>\n"
 3588 msgstr ""
 3589 "Ovladač pro Largan\n"
 3590 "Hubert Figuiere <hfiguiere@teaser.fr>\n"
 3591 
 3592 #: camlibs/lg_gsm/library.c:104
 3593 #, c-format
 3594 msgid ""
 3595 "Your USB camera seems to be a LG GSM.\n"
 3596 "Firmware: %s\n"
 3597 "Firmware Version: %s\n"
 3598 msgstr ""
 3599 "Zdá se, že přístroj je LG GSM.\n"
 3600 "Firmware: %s\n"
 3601 "Verze firmware: %s\n"
 3602 
 3603 #: camlibs/lg_gsm/library.c:116
 3604 msgid ""
 3605 "LG GSM generic driver\n"
 3606 "Guillaume Bedot <littletux@zarb.org>\n"
 3607 msgstr ""
 3608 "Obecný ovladač pro LG GSM\n"
 3609 "Guillaume Bedot <littletux@zarb.org>\n"
 3610 
 3611 #: camlibs/mars/library.c:124
 3612 #, c-format
 3613 msgid ""
 3614 "Mars MR97310 camera.\n"
 3615 "There is %i photo in it.\n"
 3616 msgid_plural ""
 3617 "Mars MR97310 camera.\n"
 3618 "There are %i photos in it.\n"
 3619 msgstr[0] ""
 3620 "Přístroj Mars MR97310.\n"
 3621 "Uložen %i snímek.\n"
 3622 msgstr[1] ""
 3623 "Přístroj Mars MR97310.\n"
 3624 "Uloženy %i snímky.\n"
 3625 msgstr[2] ""
 3626 "Přístroj Mars MR97310.\n"
 3627 "Uloženo %i snímků.\n"
 3628 
 3629 #: camlibs/mars/library.c:135
 3630 msgid ""
 3631 "This driver supports cameras with Mars MR97310 chip (and direct\n"
 3632 "equivalents ??Pixart PACx07??).\n"
 3633 "These cameras do not support deletion of photos, nor uploading\n"
 3634 "of data.\n"
 3635 "Decoding of compressed photos may or may not work well\n"
 3636 "and does not work equally well for all supported cameras.\n"
 3637 "Photo data processing for Argus QuickClix is NOT SUPPORTED.\n"
 3638 "If present on the camera, video clip frames are downloaded \n"
 3639 "as consecutive still photos.\n"
 3640 "For further details please consult libgphoto2/camlibs/README.\n"
 3641 msgstr ""
 3642 "Tento ovladač je určen pro přístroje s čipem Mars MR97310 Chip (a odvozené – "
 3643 "Pixart PAC0x7 ?).\n"
 3644 "Tyto přístroje neumožňují mazání snímků ani nahrávání dat.\n"
 3645 "Načítání komprimovaných snímků může a nemusí fungovat – dle konkrétního "
 3646 "přístroje.\n"
 3647 "Videozáznamy jsou stahovány jako posloupnost snímků.\n"
 3648 "Více podrobností je uvedeno v souboru libgphoto2/camlibs/README.\n"
 3649 
 3650 #: camlibs/mars/library.c:153
 3651 msgid ""
 3652 "Mars MR97310 camera library\n"
 3653 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 3654 msgstr ""
 3655 "Ovladač pro Mars MR97310\n"
 3656 "Theodore Kilgore <kilgota@auburn.edu>\n"
 3657 
 3658 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:261
 3659 #, c-format
 3660 msgid ""
 3661 "Model:\t\t\tMinolta Dimage V (%s)\n"
 3662 "Hardware Revision:\t%s\n"
 3663 "Firmware Revision:\t%s\n"
 3664 msgstr ""
 3665 "Model:\t\t\tMinolta Dimage V (%s)\n"
 3666 "Verze hardwaru:\t%s\n"
 3667 "Verze firmwaru:\t%s\n"
 3668 
 3669 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:276
 3670 #, c-format
 3671 msgid ""
 3672 "Host Mode:\t\t%s\n"
 3673 "Exposure Correction:\t%s\n"
 3674 "Exposure Data:\t\t%d\n"
 3675 "Date Valid:\t\t%s\n"
 3676 "Date:\t\t\t%d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d\n"
 3677 "Self Timer Set:\t\t%s\n"
 3678 "Quality Setting:\t%s\n"
 3679 "Play/Record Mode:\t%s\n"
 3680 "Card ID Valid:\t\t%s\n"
 3681 "Card ID:\t\t%d\n"
 3682 "Flash Mode:\t\t"
 3683 msgstr ""
 3684 "Režim hostitele:\t\t%s\n"
 3685 "Korekce expozice:\t%s\n"
 3686 "Expoziční údaje:\t%d\n"
 3687 "Platné datum:\t\t%s\n"
 3688 "Datum:\t\t\t%d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d\n"
 3689 "Nastavení samospouště:\t%s\n"
 3690 "Nastavení kvality:\t\t%s\n"
 3691 "Režim přehrávání/záznamu:\t%s\n"
 3692 "ID platných paměťových karet:\t%s\n"
 3693 "ID paměťových karet:\t\t%d\n"
 3694 "Režim blesku:\t\t"
 3695 
 3696 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:288 camlibs/ptp2/config.c:3958
 3697 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7408
 3698 msgid "Remote"
 3699 msgstr "Vzdálené"
 3700 
 3701 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:288
 3702 msgid "Local"
 3703 msgstr "Místní"
 3704 
 3705 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:289 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:291
 3706 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:295 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:298
 3707 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7304
 3708 msgid "Yes"
 3709 msgstr "Ano"
 3710 
 3711 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:289 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:291
 3712 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:295 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:298
 3713 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7304
 3714 msgid "No"
 3715 msgstr "Ne"
 3716 
 3717 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:296 camlibs/ptp2/config.c:6341
 3718 #: camlibs/ptp2/config.c:6352 camlibs/ptp2/ptp.c:7740
 3719 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:283
 3720 msgid "Fine"
 3721 msgstr "Jemné"
 3722 
 3723 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:296 camlibs/ptp2/config.c:2046
 3724 #: camlibs/ptp2/config.c:2297 camlibs/ptp2/config.c:4197
 3725 #: camlibs/ptp2/config.c:6340 camlibs/ptp2/config.c:6351
 3726 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7859 camlibs/ptp2/ptp.c:7865 camlibs/ptp2/ptp.c:7871
 3727 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7875 camlibs/sierra/sierra.c:927
 3728 #: camlibs/sierra/sierra.c:934 camlibs/sierra/sierra.c:1264
 3729 msgid "Standard"
 3730 msgstr "Standardní"
 3731 
 3732 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:312
 3733 #, c-format
 3734 msgid "Automatic\n"
 3735 msgstr "Dle potřeby\n"
 3736 
 3737 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:320
 3738 #, c-format
 3739 msgid "Force Flash\n"
 3740 msgstr "Blesk odpálit vždy\n"
 3741 
 3742 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:328
 3743 #, c-format
 3744 msgid "Prohibit Flash\n"
 3745 msgstr "Blesk vypnut\n"
 3746 
 3747 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:336
 3748 #, c-format
 3749 msgid "Invalid Value ( %d )\n"
 3750 msgstr "Neplatná hodnota ( %d )\n"
 3751 
 3752 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:350
 3753 #, c-format
 3754 msgid ""
 3755 "Battery Level:\t\t%s\n"
 3756 "Number of Images:\t%d\n"
 3757 "Minimum Capacity Left:\t%d\n"
 3758 "Busy:\t\t\t%s\n"
 3759 "Flash Charging:\t\t%s\n"
 3760 "Lens Status:\t\t"
 3761 msgstr ""
 3762 "Úroveň nabití akumulátoru:\t\t%s\n"
 3763 "Počet snímků:\t%d\n"
 3764 "Zbývající kapacita je přinejmenším:\t%d\n"
 3765 "Vytížení:\t\t%s\n"
 3766 "Nabíjení blesku:\t\t%s\n"
 3767 "Stav objektivu:\t\t"
 3768 
 3769 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:356
 3770 msgid "Not Full"
 3771 msgstr "Prázdné"
 3772 
 3773 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:356 camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:399
 3774 #: camlibs/ptp2/config.c:2168 camlibs/ptp2/config.c:2222
 3775 #: camlibs/ptp2/config.c:2275 camlibs/ptp2/ptp.c:7653 camlibs/ptp2/ptp.c:7659
 3776 #, c-format
 3777 msgid "Full"
 3778 msgstr "Plné"
 3779 
 3780 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:359
 3781 msgid "Busy"
 3782 msgstr "Zaneprázdněno"
 3783 
 3784 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:359
 3785 msgid "Idle"
 3786 msgstr "Nečinné"
 3787 
 3788 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:360
 3789 msgid "Charging"
 3790 msgstr "Probíhá nabíjení"
 3791 
 3792 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:360
 3793 msgid "Ready"
 3794 msgstr "Připraveno"
 3795 
 3796 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:371
 3797 #, c-format
 3798 msgid "Normal\n"
 3799 msgstr "Běžné\n"
 3800 
 3801 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:374
 3802 #, c-format
 3803 msgid "Lens direction does not match flash light\n"
 3804 msgstr "Nasměrování objektivu se neshoduje s bleskem\n"
 3805 
 3806 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:377
 3807 #, c-format
 3808 msgid "Lens is not connected\n"
 3809 msgstr "Objektiv není připojen\n"
 3810 
 3811 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:380
 3812 #, c-format
 3813 msgid "Bad value for lens status %d\n"
 3814 msgstr "Špatná hodnota stavu objektivu %d\n"
 3815 
 3816 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:389
 3817 #, c-format
 3818 msgid "Card Status:\t\t"
 3819 msgstr "Stav paměťové karty:\t\t"
 3820 
 3821 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:402
 3822 #, c-format
 3823 msgid "Write-protected"
 3824 msgstr "Chráněno proti zápisu"
 3825 
 3826 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:405
 3827 #, c-format
 3828 msgid "Unsuitable card"
 3829 msgstr "Nepoužitelná paměťová karta"
 3830 
 3831 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:408
 3832 #, c-format
 3833 msgid "Bad value for card status %d"
 3834 msgstr "Špatná hodnota pro stav paměťové karty %d"
 3835 
 3836 #: camlibs/minolta/dimagev/dimagev.c:427
 3837 #, c-format
 3838 msgid ""
 3839 "Minolta Dimage V Camera Library\n"
 3840 "%s\n"
 3841 "Gus Hartmann <gphoto@gus-the-cat.org>\n"
 3842 "Special thanks to Minolta for the spec."
 3843 msgstr ""
 3844 "Knihovna pro Minolta Dimage V\n"
 3845 "%s\n"
 3846 "Gus Hartmann <gphoto@gus-the-cat.org>\n"
 3847 "Poděkování Minoltě za poskytnutí dokumentace."
 3848 
 3849 #: camlibs/mustek/core.c:576
 3850 msgid "FlashLight : Auto (RedEye Reduction)"
 3851 msgstr "Blesk: odpálení dle potřeby (s omezením jevu červených očí)"
 3852 
 3853 #: camlibs/mustek/core.c:578
 3854 msgid "FlashLight : Auto"
 3855 msgstr "Blesk: odpálení dle potřeby"
 3856 
 3857 #: camlibs/mustek/core.c:580
 3858 msgid "FlashLight : On (RedEye Reduction)"
 3859 msgstr "Blesk: odpálení vždy (s omezením jevu červených očí)"
 3860 
 3861 #: camlibs/mustek/core.c:582
 3862 msgid "FlashLight : On"
 3863 msgstr "Blesk: odpálení vždy"
 3864 
 3865 #: camlibs/mustek/core.c:584
 3866 msgid "FlashLight : Off"
 3867 msgstr "Blesk: vypnut"
 3868 
 3869 #: camlibs/mustek/core.c:586
 3870 msgid "FlashLight : undefined"
 3871 msgstr "Blesk: neurčeno"
 3872 
 3873 #: camlibs/mustek/mdc800.c:217
 3874 msgid "Summary for Mustek MDC800:\n"
 3875 msgstr "Souhrné informace pro zařízení Mustek MDC800:\n"
 3876 
 3877 #: camlibs/mustek/mdc800.c:220
 3878 msgid "no status reported."
 3879 msgstr "Nebylo obdrženo žádné hlášení o stavu."
 3880 
 3881 #: camlibs/mustek/mdc800.c:226
 3882 msgid "Compact Flash Card detected\n"
 3883 msgstr "Zjištěna paměťová karta typu Compact Flash\n"
 3884 
 3885 #: camlibs/mustek/mdc800.c:228
 3886 msgid "No Compact Flash Card detected\n"
 3887 msgstr "Nebyla rozpoznána žádná paměťová karta typu Compact Flash\n"
 3888 
 3889 #: camlibs/mustek/mdc800.c:232
 3890 msgid "Current Mode: Camera Mode\n"
 3891 msgstr "Současný režim: fotografování\n"
 3892 
 3893 #: camlibs/mustek/mdc800.c:234
 3894 msgid "Current Mode: Playback Mode\n"
 3895 msgstr "Současný režim: přehrávání\n"
 3896 
 3897 #: camlibs/mustek/mdc800.c:243
 3898 msgid "Batteries are ok."
 3899 msgstr "Akumulátory jsou nabité."
 3900 
 3901 #: camlibs/mustek/mdc800.c:245
 3902 msgid "Batteries are low."
 3903 msgstr "Akumulátory jsou vybité."
 3904 
 3905 #: camlibs/mustek/mdc800.c:264
 3906 msgid ""
 3907 "Mustek MDC-800 gPhoto2 Library\n"
 3908 "Henning Zabel <henning@uni-paderborn.de>\n"
 3909 "Ported to gphoto2 by Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 3910 "Supports Serial and USB Protocols."
 3911 msgstr ""
 3912 "Knihovna gPhoto2 pro přístroj Mustek MDC-800\n"
 3913 "Henning Zabel <henning@uni-paderborn.de>\n"
 3914 "Do gphoto2 začlenil Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>\n"
 3915 "Podporuje komunikaci přes sériové i USB rozhraní."
 3916 
 3917 #: camlibs/panasonic/coolshot/coolshot.c:256
 3918 msgid "coolshot library v"
 3919 msgstr "Ovladač pro coolshot v"
 3920 
 3921 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:369 camlibs/panasonic/dc1580.c:465
 3922 msgid "Disconnecting camera."
 3923 msgstr "Probíhá odpojení přístroje."
 3924 
 3925 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:406
 3926 #, c-format
 3927 msgid "Downloading image %s."
 3928 msgstr "Probíhá stahování snímku %s"
 3929 
 3930 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:444 camlibs/panasonic/dc1580.c:565
 3931 #, c-format
 3932 msgid "Uploading image: %s."
 3933 msgstr "Probíhá odesílání snímku: %s."
 3934 
 3935 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:455 camlibs/panasonic/dc1580.c:576
 3936 #, c-format
 3937 msgid ""
 3938 "File size is %ld bytes. The size of the largest file possible to upload is: "
 3939 "%i bytes."
 3940 msgstr ""
 3941 "Velikost souboru je %ld bajtů. Nahrávat je přitom možné soubory velké "
 3942 "nanejvýš %i bajtů."
 3943 
 3944 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:468 camlibs/panasonic/dc1580.c:587
 3945 #: camlibs/ricoh/ricoh.c:853
 3946 msgid "Uploading..."
 3947 msgstr "Probíhá odesílání…"
 3948 
 3949 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:495 camlibs/panasonic/dc1580.c:613
 3950 #, c-format
 3951 msgid "Deleting image %s."
 3952 msgstr "Probíhá mazání snímku %s."
 3953 
 3954 #: camlibs/panasonic/dc1000.c:508
 3955 msgid ""
 3956 "Panasonic DC1000 gPhoto library\n"
 3957 "Mariusz Zynel <mariusz@mizar.org>\n"
 3958 "\n"
 3959 "Based on dc1000 program written by\n"
 3960 "Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se> and\n"
 3961 "Galen Brooks <galen@nine.com>."
 3962 msgstr ""
 3963 "Knihovna gPhoto pro Panasonic DC1000\n"
 3964 "Mariusz Zynel <mariusz@mizar.org>\n"
 3965 "\n"
 3966 "Založeno na programu dc1000, který vytvořili:\n"
 3967 "Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se> a Galen Brooks <galen@nine.com>."
 3968 
 3969 #: camlibs/panasonic/dc1580.c:519
 3970 #, c-format
 3971 msgid "Downloading %s."
 3972 msgstr "Probíhá stahování „%s“."
 3973 
 3974 #: camlibs/panasonic/dc1580.c:625
 3975 msgid ""
 3976 "Panasonic DC1580 gPhoto2 library\n"
 3977 "Mariusz Zynel <mariusz@mizar.org>\n"
 3978 "\n"
 3979 "Based on dc1000 program written by\n"
 3980 "Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se> and\n"
 3981 "Galen Brooks <galen@nine.com>."
 3982 msgstr ""
 3983 "Knihovna gPhoto pro zařízení Panasonic DC1580\n"
 3984 "Mariusz Zynel <mariusz@mizar.org>\n"
 3985 "\n"
 3986 "Založeno na programu dc1000 od\n"
 3987 "Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se> a\n"
 3988 "Galen Brooks <galen@nine.com>."
 3989 
 3990 #: camlibs/panasonic/l859/l859.c:505
 3991 #, c-format
 3992 msgid "Downloading '%s'..."
 3993 msgstr "Probíhá stahování „%s“…"
 3994 
 3995 #: camlibs/panasonic/l859/l859.c:583
 3996 msgid ""
 3997 "Panasonic PV-L859-K/PV-L779-K Palmcorder\n"
 3998 "\n"
 3999 "Panasonic introduced image capturing technology called PHOTOSHOT for the "
 4000 "first time, in this series of Palmcorders. Images are stored in JPEG format "
 4001 "on an internal flashcard and can be transferred to a computer through the "
 4002 "built-in serial port. Images are saved in one of two resolutions; NORMAL is "
 4003 "320x240 and FINE is 640x480. The CCD device which captures the images from "
 4004 "the lens is only 300K and thus produces only low quality pictures."
 4005 msgstr ""
 4006 "Panasonic PV-L859-K/PV-L779-K Palmcorder\n"
 4007 "\n"
 4008 "Panasonic zavádí technologii snímání obrazu nazývanou PHOTOSHOT poprvé v "
 4009 "této řadě Palmcoders. Snímky se uchovávají ve formátu JPEG na interní "
 4010 "paměťové kartě a lze je přenášet do počítače pomocí vestavěného sériového "
 4011 "portu. Snímky jsou ukládány v jednom ze dvou rozlišení: NORMÁLNÍM 320×240 a "
 4012 "JEMNÉM 640×480. Snímač CCD, který provádí snímání z optiky má pouze 300K a "
 4013 "proto mají výsledné snímky nízkou kvalitu."
 4014 
 4015 #: camlibs/panasonic/l859/l859.c:601
 4016 msgid ""
 4017 "Known problems:\n"
 4018 "\n"
 4019 "If communications problems occur, reset the camera and restart the "
 4020 "application. The driver is not robust enough yet to recover from these "
 4021 "situations, especially if a problem occurs and the camera is not properly "
 4022 "shutdown at speeds faster than 9600."
 4023 msgstr ""
 4024 "Známé problémy:\n"
 4025 "\n"
 4026 "Pokud se vyskytne problém v komunikaci, restartujte kameru i aplikaci. "
 4027 "Ovladač se není schopen s takovými situacemi vypořádat, zvláště po "
 4028 "nekorektním vypnutí přístroje při komunikaci rychlejší než 9600 b/s."
 4029 
 4030 #: camlibs/panasonic/l859/l859.c:615
 4031 msgid ""
 4032 "Panasonic PV-L859-K/PV-L779-K Palmcorder Driver\n"
 4033 "Andrew Selkirk <aselkirk@mailandnews.com>"
 4034 msgstr ""
 4035 "Ovladač pro zařízení Panasonic PV-L859-K/PV-L779-K Palmcorder\n"
 4036 "Andrew Selkirk <aselkirk@mailandnews.com>"
 4037 
 4038 #: camlibs/pccam300/library.c:217
 4039 #, c-format
 4040 msgid ""
 4041 " Total memory is %8d bytes.\n"
 4042 " Free memory is %8d bytes.\n"
 4043 " Filecount: %d"
 4044 msgstr ""
 4045 "Celková kapacita: %8d bajtů.\n"
 4046 "Volná kapacita: %8d bajtů.\n"
 4047 "Počet souborů: %d"
 4048 
 4049 #: camlibs/pccam300/library.c:229
 4050 msgid ""
 4051 "Creative PC-CAM 300\n"
 4052 " Authors: Till Adam\n"
 4053 "<till@adam-lilienthal.de>\n"
 4054 "and: Miah Gregory\n"
 4055 " <mace@darksilence.net>"
 4056 msgstr ""
 4057 "Creative PC-CAM 300\n"
 4058 "Tvůrci: Till Adam <till@adam-lilienthal.de> a Miah Gregory <mace@darksilence."
 4059 "net>"
 4060 
 4061 #: camlibs/pccam600/library.c:191
 4062 msgid "Downloading file..."
 4063 msgstr "Probíhá stahování souboru…"
 4064 
 4065 #: camlibs/pccam600/library.c:250
 4066 msgid ""
 4067 "Creative PC-CAM600\n"
 4068 "Author: Peter Kajberg <pbk@odense.kollegienet.dk>\n"
 4069 msgstr ""
 4070 "Creative PC-CAM600\n"
 4071 "Autor: Peter Kajberg <pbk@odense.kollegienet.dk>\n"
 4072 
 4073 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:126 camlibs/pccam600/pccam600.c:155
 4074 #, c-format
 4075 msgid "pccam600_init: Expected > %d blocks got %d"
 4076 msgstr "pccam600_init: Očekáváno > %d bloků, obdrženo %d"
 4077 
 4078 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:139
 4079 #, c-format
 4080 msgid "pccam600_get_file:got index %d but expected index > %d"
 4081 msgstr "pccam600_get_file: získán index %d, ale očekáván index > %d"
 4082 
 4083 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:180
 4084 #, c-format
 4085 msgid "pccam600_close: return value was %d instead of %d"
 4086 msgstr "pccam600_close: byla vrácena hodnota %d namísto %d"
 4087 
 4088 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:212 camlibs/pccam600/pccam600.c:219
 4089 #, c-format
 4090 msgid "pccam600_init: Expected %d blocks got %d"
 4091 msgstr "pccam600_init: očekáváno %d bloků, obdrženo %d"
 4092 
 4093 #: camlibs/pccam600/pccam600.c:229
 4094 #, c-format
 4095 msgid "pccam600 init: Unexpected error: gp_port_read returned %d instead of %d"
 4096 msgstr ""
 4097 "pccam600_init: neočekávaná chyba: funkce gp_port_read vrátila %d namísto %d"
 4098 
 4099 #: camlibs/polaroid/pdc320.c:461
 4100 msgid ""
 4101 "Download program for several Polaroid cameras. Originally written by Peter "
 4102 "Desnoyers <pjd@fred.cambridge.ma.us>, and adapted for gphoto2 by Nathan "
 4103 "Stenzel <nathanstenzel@users.sourceforge.net> and Lutz Mueller <lutz@users."
 4104 "sf.net>.\n"
 4105 "Polaroid 640SE testing was done by Michael Golden <naugrim@juno.com>."
 4106 msgstr ""
 4107 "Knihovna pro vícero přístrojů Polaroid.\n"
 4108 "Původně vytvořil Peter Desnoyers <pjd@fred.cambridge.ma.us>, pro gphoto2 "
 4109 "přizpůsobili Nathan Stenzel <nathanstenzel@users.sourceforge.net> a Lutz "
 4110 "Müller <lutz@users.sf.net>.\n"
 4111 "Na přístroji Polaroid 640SE otestoval Michael Golden <naugrim@juno.com>."
 4112 
 4113 #: camlibs/polaroid/pdc320.c:491
 4114 #, c-format
 4115 msgid "Model: %x, %x, %x, %x"
 4116 msgstr "Model: %x, %x, %x, %x"
 4117 
 4118 #: camlibs/polaroid/pdc640.c:896
 4119 msgid ""
 4120 "Download program for GrandTek 98x based cameras. Originally written by Chris "
 4121 "Byrne <adapt@ihug.co.nz>, and adapted for gphoto2 by Lutz Mueller "
 4122 "<lutz@users.sf.net>.Protocol enhancements and postprocessing for Jenoptik "
 4123 "JD350e by Michael Trawny <trawny99@users.sourceforge.net>. Bugfixes by "
 4124 "Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>."
 4125 msgstr ""
 4126 "Knihovna pro přístroje postavené na čipech řady GrandTek 98x.\n"
 4127 "Původní autor: Chris Byrne <adapt@ihug.co.nz>, do gphoto2 převedl\n"
 4128 "Lutz Müller <lutz@users.sf.net>.\n"
 4129 "Vylepšení protokolu a následné zpracování pořízeného snímku pro Jenoptik "
 4130 "JD350e provedl\n"
 4131 "Michael Trawny <trawny99@users.sourceforge.net>.\n"
 4132 "Chyby opravil Marcus Meissner <marcus@jet.franken.de>."
 4133 
 4134 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:161 camlibs/ptp2/config.c:9769
 4135 #: camlibs/ptp2/config.c:9878 camlibs/ptp2/config.c:9879
 4136 #: camlibs/ptp2/config.c:10072 camlibs/ptp2/config.c:10077
 4137 #: camlibs/ptp2/config.c:10088 camlibs/ptp2/config.c:10094
 4138 #: camlibs/ptp2/config.c:10099 camlibs/ptp2/config.c:10128
 4139 #: camlibs/ptp2/config.c:10141 camlibs/ptp2/config.c:10174
 4140 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5804
 4141 msgid "Image Quality"
 4142 msgstr "Obrazová kvalita"
 4143 
 4144 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:162 camlibs/ptp2/config.c:9779
 4145 #: camlibs/ptp2/config.c:9781 camlibs/ptp2/config.c:9782
 4146 #: camlibs/ptp2/config.c:9783 camlibs/ptp2/ptp.c:5735 camlibs/ptp2/ptp.c:5806
 4147 #: camlibs/ptp2/ptp.c:6611
 4148 msgid "Image Size"
 4149 msgstr "Velikost snímku"
 4150 
 4151 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:163
 4152 msgid "Flash Setting"
 4153 msgstr "Nastavení blesku"
 4154 
 4155 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:166
 4156 msgid "Auto Power Off (minutes)"
 4157 msgstr "Automat. vypnutí (v minutách)"
 4158 
 4159 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:167
 4160 msgid "Information"
 4161 msgstr "Informace"
 4162 
 4163 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:169 camlibs/ptp2/config.c:1978
 4164 #: camlibs/ptp2/config.c:8883 camlibs/ptp2/config.c:8899
 4165 msgid "normal"
 4166 msgstr "obyčejné"
 4167 
 4168 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:169 camlibs/ptp2/config.c:1979
 4169 #: camlibs/sierra/sierra.c:1624 camlibs/sierra/sierra.c:1631
 4170 #: camlibs/sierra/sierra.c:1841
 4171 msgid "fine"
 4172 msgstr "jemné"
 4173 
 4174 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:169 camlibs/ptp2/config.c:1981
 4175 #: camlibs/sierra/sierra.c:1625 camlibs/sierra/sierra.c:1633
 4176 #: camlibs/sierra/sierra.c:1843
 4177 msgid "superfine"
 4178 msgstr "superjemné"
 4179 
 4180 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:171 camlibs/ptp2/config.c:2062
 4181 #: camlibs/ptp2/config.c:5615 camlibs/ptp2/config.c:6230
 4182 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:116 camlibs/sierra/sierra.c:1522
 4183 #: camlibs/sierra/sierra.c:1536 camlibs/sierra/sierra.c:1772
 4184 msgid "auto"
 4185 msgstr "automatické"
 4186 
 4187 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:171 camlibs/polaroid/pdc700.c:172
 4188 #: camlibs/ptp2/config.c:2063 camlibs/sierra/nikon-desc.c:565
 4189 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:570
 4190 msgid "on"
 4191 msgstr "zapnuto"
 4192 
 4193 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:171 camlibs/polaroid/pdc700.c:172
 4194 #: camlibs/ptp2/config.c:2061 camlibs/ptp2/config.c:2665
 4195 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:564 camlibs/sierra/nikon-desc.c:569
 4196 msgid "off"
 4197 msgstr "vypnuto"
 4198 
 4199 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:173
 4200 msgid "play"
 4201 msgstr "přehrávání"
 4202 
 4203 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:173
 4204 msgid "record"
 4205 msgstr "záznam"
 4206 
 4207 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:173
 4208 msgid "menu"
 4209 msgstr "nabídka"
 4210 
 4211 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:174
 4212 msgid "battery"
 4213 msgstr "akumulátor"
 4214 
 4215 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:174
 4216 msgid "a/c adaptor"
 4217 msgstr "síť. napájecí zdroj"
 4218 
 4219 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:231
 4220 #, c-format
 4221 msgid "Received unexpected header (%i)"
 4222 msgstr "Obdržena neočekávaná hlavička (%i)"
 4223 
 4224 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:248
 4225 msgid "Received unexpected response"
 4226 msgstr "Obdržena neočekávaná odpověď"
 4227 
 4228 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:269
 4229 msgid "Checksum error"
 4230 msgstr "Chyba v kontrolním součtu"
 4231 
 4232 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:302
 4233 msgid "The camera did not accept the command."
 4234 msgstr "Přístroj povel nepřijal."
 4235 
 4236 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:355
 4237 #, c-format
 4238 msgid "The camera sent more bytes than expected (%i)"
 4239 msgstr "Přístroj zaslal více bajtů, než bylo očekáváno (%i)"
 4240 
 4241 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:457
 4242 #, c-format
 4243 msgid ""
 4244 "Requested information about picture %i (= 0x%x), but got information about "
 4245 "picture %i back"
 4246 msgstr ""
 4247 "Byly požadovány informace o snímku %i (= 0x%x), namísto toho ale obdrženy "
 4248 "informace o jiném snímku (%i)"
 4249 
 4250 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:920
 4251 #, c-format
 4252 msgid ""
 4253 "%i bytes of an unknown image format have been received. Please write to %s "
 4254 "and ask for assistance."
 4255 msgstr ""
 4256 "Bylo přijato %i bajtů neznámých obrazových dat. Napište prosím na %s a "
 4257 "požádejte o součinnost."
 4258 
 4259 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:945
 4260 msgid ""
 4261 "Download program for Polaroid DC700 camera. Originally written by Ryan "
 4262 "Lantzer <rlantzer@umr.edu> for gphoto-4.x. Adapted for gphoto2 by Lutz "
 4263 "Mueller <lutz@users.sf.net>."
 4264 msgstr ""
 4265 "Program pro stahování snímků z přístroje Polaroid DC700. Původní autor Ryan "
 4266 "Lantzer <rlantzer@umr.edu>, pro gphoto2 upravil Lutz Müller <lutz@users.sf."
 4267 "net>."
 4268 
 4269 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:988
 4270 msgid "Camera"
 4271 msgstr "Přístroj"
 4272 
 4273 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1001
 4274 msgid "How long will it take until the camera powers off?"
 4275 msgstr "Jak dlouho potrvá, než se přístroj vypne?"
 4276 
 4277 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1004 camlibs/ricoh/library.c:356
 4278 msgid "Image"
 4279 msgstr "Snímek"
 4280 
 4281 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1118
 4282 #, c-format
 4283 msgid ""
 4284 "Date: %i/%02i/%02i %02i:%02i:%02i\n"
 4285 "Pictures taken: %i\n"
 4286 "Free pictures: %i\n"
 4287 "Software version: %s\n"
 4288 "Baudrate: %s\n"
 4289 "Memory: %i megabytes\n"
 4290 "Camera mode: %s\n"
 4291 "Image quality: %s\n"
 4292 "Flash setting: %s\n"
 4293 "Information: %s\n"
 4294 "Timer: %s\n"
 4295 "LCD: %s\n"
 4296 "Auto power off: %i minutes\n"
 4297 "Power source: %s"
 4298 msgstr ""
 4299 "Datum: %i/%02i/%02i %02i:%02i:%02i\n"
 4300 "Uložených snímků: %i\n"
 4301 "Volná kapacita (snímků): %i\n"
 4302 "Verze firmware: %s\n"
 4303 "Rychlost komunikace: %s\n"
 4304 "Paměť: %i MB\n"
 4305 "Režim přístroje: %s\n"
 4306 "Obrazová kvalita: %s\n"
 4307 "Nastavení blesku %s\n"
 4308 "Informace: %s\n"
 4309 "Prodleva samospouště: %s\n"
 4310 "Displej: %s\n"
 4311 "Prodleva automat. vypnutí: %i minut\n"
 4312 "Napájení: %s"
 4313 
 4314 #: camlibs/polaroid/pdc700.c:1242
 4315 #, c-format
 4316 msgid "The requested port type (%i) is not supported by this driver."
 4317 msgstr "Požadovaný typ portu (%i) není tímto ovladačem podporován."
 4318 
 4319 #: camlibs/ptp2/config.c:187
 4320 msgid "CHDK did not leave recording mode."
 4321 msgstr ""
 4322 
 4323 #: camlibs/ptp2/config.c:536 camlibs/ptp2/config.c:619
 4324 msgid "Sorry, your Canon camera does not support Canon capture"
 4325 msgstr "Tento typ přístroje Canon neumožňuje dálkově řízené snímání "
 4326 
 4327 #: camlibs/ptp2/config.c:762 camlibs/ptp2/config.c:794
 4328 #: camlibs/ptp2/config.c:820 camlibs/ptp2/config.c:866
 4329 #, c-format
 4330 msgid "Unknown value %04x"
 4331 msgstr "Neznámá hodnota %04x"
 4332 
 4333 #: camlibs/ptp2/config.c:964 camlibs/ptp2/config.c:981
 4334 #: camlibs/ptp2/config.c:1118 camlibs/ptp2/config.c:1148
 4335 #: camlibs/ptp2/config.c:1427
 4336 #, c-format
 4337 msgid "unexpected datatype %i"
 4338 msgstr "neočekávaný typ dat %i"
 4339 
 4340 #: camlibs/ptp2/config.c:1326
 4341 msgid "Target value is not in enumeration."
 4342 msgstr ""
 4343 
 4344 #: camlibs/ptp2/config.c:1402 camlibs/ptp2/config.c:1408
 4345 msgid "Sony was not able to set the new value, is it valid?"
 4346 msgstr ""
 4347 
 4348 #: camlibs/ptp2/config.c:1437 camlibs/ptp2/config.c:1996
 4349 #: camlibs/ptp2/config.c:2009 camlibs/ptp2/config.c:2073
 4350 #: camlibs/ptp2/config.c:2191 camlibs/ptp2/config.c:2252
 4351 #: camlibs/ptp2/config.c:5387 camlibs/ptp2/config.c:5406
 4352 #: camlibs/ptp2/config.c:5457 camlibs/ptp2/config.c:5496
 4353 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7360 camlibs/ptp2/ptp.c:7637 camlibs/ptp2/ptp.c:7777
 4354 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7812 camlibs/ptp2/ptp.c:7852
 4355 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:644
 4356 msgid "Manual"
 4357 msgstr "Ruční"
 4358 
 4359 #: camlibs/ptp2/config.c:1438 camlibs/ptp2/config.c:1488
 4360 #: camlibs/ptp2/config.c:5407 camlibs/ptp2/config.c:8476
 4361 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7361 camlibs/ptp2/ptp.c:7372
 4362 msgid "Automatic"
 4363 msgstr "Automatické"
 4364 
 4365 #: camlibs/ptp2/config.c:1439 camlibs/ptp2/ptp.c:7362
 4366 msgid "One-push Automatic"
 4367 msgstr "Jednorázové automatické"
 4368 
 4369 #: camlibs/ptp2/config.c:1441 camlibs/ptp2/config.c:1493
 4370 #: camlibs/ptp2/config.c:3823 camlibs/ptp2/config.c:5476
 4371 #: camlibs/ptp2/config.c:5494 camlibs/ptp2/ptp.c:7364 camlibs/ptp2/ptp.c:7834
 4372 #: camlibs/ricoh/library.c:328 camlibs/sierra/nikon-desc.c:285
 4373 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:562 camlibs/sierra/olympus-desc.c:581
 4374 #: camlibs/sierra/sierra.c:1089 camlibs/sierra/sierra.c:1098
 4375 #: camlibs/sierra/sierra.c:1384
 4376 msgid "Fluorescent"
 4377 msgstr "Výbojkové"
 4378 
 4379 #: camlibs/ptp2/config.c:1442 camlibs/ptp2/config.c:1492
 4380 #: camlibs/ptp2/config.c:3822 camlibs/ptp2/config.c:5475
 4381 #: camlibs/ptp2/config.c:5493 camlibs/ptp2/config.c:8478
 4382 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7833 camlibs/sierra/olympus-desc.c:563
 4383 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:582 camlibs/sierra/olympus-desc.c:600
 4384 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:621 camlibs/sierra/sierra.c:1090
 4385 #: camlibs/sierra/sierra.c:1100 camlibs/sierra/sierra.c:1386
 4386 msgid "Tungsten"
 4387 msgstr "Žárovka"
 4388 
 4389 #: camlibs/ptp2/config.c:1444 camlibs/ptp2/config.c:1465
 4390 #: camlibs/ptp2/config.c:1478 camlibs/ptp2/config.c:1491
 4391 #: camlibs/ptp2/config.c:3826 camlibs/ptp2/config.c:5474
 4392 #: camlibs/ptp2/config.c:5492 camlibs/ptp2/config.c:8481
 4393 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7367 camlibs/ptp2/ptp.c:7832
 4394 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:288 camlibs/sierra/olympus-desc.c:564
 4395 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:583 camlibs/sierra/olympus-desc.c:604
 4396 #: camlibs/sierra/olympus-desc.c:627 camlibs/sierra/sierra.c:1091
 4397 #: camlibs/sierra/sierra.c:1103 camlibs/sierra/sierra.c:1388
 4398 msgid "Cloudy"
 4399 msgstr "Zataženo"
 4400 
 4401 #: camlibs/ptp2/config.c:1445 camlibs/ptp2/config.c:1456
 4402 #: camlibs/ptp2/config.c:1464 camlibs/ptp2/config.c:1477
 4403 #: camlibs/ptp2/config.c:1490 camlibs/ptp2/config.c:3827
 4404 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7368
 4405 msgid "Shade"
 4406 msgstr "Ve stínu"
 4407 
 4408 #: camlibs/ptp2/config.c:1446 camlibs/ptp2/config.c:5479
 4409 #: camlibs/ptp2/config.c:5499 camlibs/ptp2/config.c:9801
 4410 #: camlibs/ptp2/config.c:9802 camlibs/ptp2/config.c:9803
 4411 #: camlibs/ptp2/ptp.c:5785 camlibs/ptp2/ptp.c:6846 camlibs/ptp2/ptp.c:7369
 4412 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7837
 4413 msgid "Color Temperature"
 4414 msgstr "Barevná teplota"
 4415 
 4416 #: camlibs/ptp2/config.c:1447 camlibs/ptp2/config.c:1474
 4417 #: camlibs/ptp2/config.c:3831 camlibs/ptp2/ptp.c:7370 camlibs/ptp2/ptp.c:7835
 4418 #: camlibs/sierra/nikon-desc.c:287 camlibs/sierra/olympus-desc.c:626
 4419 msgid "Preset"
 4420 msgstr "Přednastavené"
 4421 
 4422 #: camlibs/ptp2/config.c:1449
 4423 msgid "Natural light auto"
 4424 msgstr ""
 4425 
 4426 #: camlibs/ptp2/config.c:1451
 4427 msgid "Fluorescent Lamp 1"
 4428 msgstr "Výbojkové svítidlo 1"
 4429 
 4430 #: camlibs/ptp2/config.c:1452
 4431 msgid "Fluorescent Lamp 2"
 4432 msgstr "Výbojkové svítidlo 2"
 4433 
 4434 #: camlibs/ptp2/config.c:1453
 4435 msgid "Fluorescent Lamp 3"
 4436 msgstr "Výbojkové svítidlo 3"
 4437 
 4438 #: camlibs/ptp2/config.c:1454
 4439 msgid "Fluorescent Lamp 4"
 4440 msgstr "Výbojkové svítidlo 4"
 4441 
 4442 #: camlibs/ptp2/config.c:1455
 4443 msgid "Fluorescent Lamp 5"
 4444 msgstr "Výbojkové svítidlo 5"
 4445 
 4446 #: camlibs/ptp2/config.c:1457 camlibs/ptp2/config.c:1470
 4447 msgid "Choose Color Temperature"
 4448 msgstr "Zvolte barevnou teplotu"
 4449 
 4450 #: camlibs/ptp2/config.c:1458
 4451 msgid "Preset Custom 1"
 4452 msgstr "Přednastavené uživatelem 1"
 4453 
 4454 #: camlibs/ptp2/config.c:1459
 4455 msgid "Preset Custom 2"
 4456 msgstr "Přednastavené uživatelem 2"
 4457 
 4458 #: camlibs/ptp2/config.c:1460
 4459 msgid "Preset Custom 3"
 4460 msgstr "Přednastavené uživatelem 3"
 4461 
 4462 #: camlibs/ptp2/config.c:1461
 4463 msgid "Preset Custom 4"
 4464 msgstr "Přednastavené uživatelem 4"
 4465 
 4466 #: camlibs/ptp2/config.c:1462
 4467 msgid "Preset Custom 5"
 4468 msgstr "Přednastavené uživatelem 5"
 4469 
 4470 #: camlibs/ptp2/config.c:1466
 4471 #, fuzzy
 4472 msgid "Fluorescent: Warm White"
 4473 msgstr "Výbojkové svítidlo 1"
 4474 
 4475 #: camlibs/ptp2/config.c:1467
 4476 #, fuzzy
 4477 msgid "Fluorescent: Cold White"
 4478 msgstr "Výbojkové H"
 4479 
 4480 #: camlibs/ptp2/config.c:1468 camlibs/ptp2/config.c:1481
 4481 #, fuzzy
 4482 msgid "Fluorescent: Day White"
 4483 msgstr "Výbojkové svítidlo 1"
 4484 
 4485 #: camlibs/ptp2/config.c:1469 camlibs/ptp2/config.c:1480
 4486 #, fuzzy
 4487 msgid "Fluorescent: Daylight"
 4488 msgstr "Výbojkové H"
 4489 
 4490 #: camlibs/ptp2/config.c:1471 camlibs/ptp2/config.c:1496
 4491 #: camlibs/ptp2/config.c:8484
 4492 #, fuzzy
 4493 msgid "Preset 1"
 4494 msgstr "Přednastavené"
 4495 
 4496 #: camlibs/ptp2/config.c:1472 camlibs/ptp2/config.c:1497
 4497 #: camlibs/ptp2/config.c:8485
 4498 #, fuzzy
 4499 msgid "Preset 2"
 4500 msgstr "Přednastavené"
 4501 
 4502 #: camlibs/ptp2/config.c:1473 camlibs/ptp2/config.c:1498
 4503 #: camlibs/ptp2/config.c:8486
 4504 #, fuzzy
 4505 msgid "Preset 3"
 4506 msgstr "Přednastavené"
 4507 
 4508 #: camlibs/ptp2/config.c:1475
 4509 #, fuzzy
 4510 msgid "Underwater: Auto"
 4511 msgstr "Pod vodou"
 4512 
 4513 #: camlibs/ptp2/config.c:1479
 4514 #, fuzzy
 4515 msgid "Tungsten 2"
 4516 msgstr "Žárovka"
 4517 
 4518 #: camlibs/ptp2/config.c:1482
 4519 #, fuzzy
 4520 msgid "Fluorescent: White"
 4521 msgstr "Výbojkové H"
 4522 
 4523 #: camlibs/ptp2/config.c:1483
 4524 #, fuzzy
 4525 msgid "Fluorescent: Tungsten"
 4526 msgstr "Výbojkové H"
 4527 
 4528 #: camlibs/ptp2/config.c:1499 camlibs/ptp2/config.c:8487
 4529 #, fuzzy
 4530 msgid "Preset 4"
 4531 msgstr "Přednastavené"
 4532 
 4533 #: camlibs/ptp2/config.c:1500 camlibs/ptp2/config.c:2013
 4534 #: camlibs/ptp2/config.c:5360 camlibs/ptp2/config.c:5382
 4535 #: camlibs/ptp2/config.c:5477 camlibs/ptp2/ptp.c:7435 camlibs/ptp2/ptp.c:7600
 4536 #: camlibs/sierra/epson-desc.c:171 camlibs/sierra/sierra.c:1580
 4537 #: camlibs/sierra/sierra.c:1587 camlibs/sierra/sierra.c:1810
 4538 msgid "Custom"
 4539 msgstr "Uživatelské"
 4540 
 4541 #: camlibs/ptp2/config.c:1506 camlibs/ptp2/config.c:6256
 4542 #: camlibs/ptp2/config.c:6267 camlibs/ptp2/config.c:6278
 4543 #: camlibs/ptp2/config.c:6290 camlibs/ptp2/config.c:6301
 4544 #: camlibs/ptp2/config.c:6319 camlibs/ptp2/config.c:6334
 4545 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7357
 4546 msgid "JPEG Fine"
 4547 msgstr "jemný JPEG"
 4548 
 4549 #: camlibs/ptp2/config.c:1507 camlibs/ptp2/config.c:6255
 4550 #: camlibs/ptp2/config.c:6266 camlibs/ptp2/config.c:6277
 4551 #: camlibs/ptp2/config.c:6289 camlibs/ptp2/config.c:6299
 4552 #: camlibs/ptp2/config.c:6317 camlibs/ptp2/config.c:6333
 4553 msgid "JPEG Normal"
 4554 msgstr "obyčejný JPEG"
 4555 
 4556 #: camlibs/ptp2/config.c:1508
 4557 msgid "RAW + JPEG Fine"
 4558 msgstr "RAW + jemný JPEG"
 4559 
 4560 #: camlibs/ptp2/config.c:1509
 4561 msgid "RAW + JPEG Normal"
 4562 msgstr "RAW + obyčejný JPEG"
 4563 
 4564 #: camlibs/ptp2/config.c:1519
 4565 #, fuzzy
 4566 msgid "Large Fine JPEG+RAW"
 4567 msgstr "JPEG – vysoké rozl. a méně ztrát. kompr."
 4568 
 4569 #: camlibs/ptp2/config.c:1520
 4570 #, fuzzy
 4571 msgid "Large Normal JPEG+RAW"
 4572 msgstr "JPEG – vysoké rozl. a více ztrát. kompr."
 4573 
 4574 #: camlibs/ptp2/config.c:1521
 4575 #, fuzzy
 4576 msgid "Medium Normal JPEG+RAW"
 4577 msgstr "JPEG – střední rozl. a více ztrát. kompr."
 4578 
 4579 #: camlibs/ptp2/config.c:1522
 4580 #, fuzzy
 4581 msgid "Small Normal JPEG+RAW"
 4582 msgstr "JPEG – nízké rozl., více ztrát. kompr."
 4583 
 4584 #: camlibs/ptp2/config.c:1527
 4585 msgid "Single frame"
 4586 msgstr "Jednotlivý snímek"
 4587 
 4588 #: camlibs/ptp2/config.c:1528 camlibs/ptp2/config.c:2686
 4589 msgid "Continuous low speed"
 4590 msgstr "Nepřetržité snímání s delší prodl. mezi snímky"
 4591 
 4592 #: camlibs/ptp2/config.c:1529 camlibs/ptp2/config.c:2685
 4593 msgid "Continuous high speed"
 4594 msgstr "Nepřetržité snímání s kratší prodl. mezi snímky"
 4595 
 4596 #: camlibs/ptp2/config.c:1530
 4597 msgid "Self-timer"
 4598 msgstr "Samospoušť"
 4599 
 4600 #: camlibs/ptp2/config.c:1531
 4601 msgid "Mup Mirror up"
 4602 msgstr "Zdvihnutí zrcátka"
 4603 
 4604 #: camlibs/ptp2/config.c:1536
 4605 #, fuzzy
 4606 msgid "PROVIA/Standard"
 4607 msgstr "Standardní"
 4608 
 4609 #: camlibs/ptp2/config.c:1537
 4610 msgid "Velvia/Vivid"
 4611 msgstr ""
 4612 
 4613 #: camlibs/ptp2/config.c:1538
 4614 msgid "ASTIA/Soft"
 4615 msgstr ""
 4616 
 4617 #: camlibs/ptp2/config.c:1539
 4618 msgid "PRO Neg.Hi"
 4619 msgstr ""
 4620 
 4621 #: camlibs/ptp2/config.c:1540
 4622 msgid "PRO Neg.Std"
 4623 msgstr ""
 4624 
 4625 #: camlibs/ptp2/config.c:1541 camlibs/ptp2/config.c:4198
 4626 #: camlibs/ricoh/library.c:330 camlibs/sierra/epson-desc.c:137
 4627 msgid "Black & White"
 4628 msgstr "Černá a bílá"
 4629 
 4630 #: camlibs/ptp2/config.c:1542
 4631 #, fuzzy
 4632 msgid "Black & White+Ye Filter"
 4633 msgstr "Černá a bílá"
 4634 
 4635 #: camlibs/ptp2/config.c:1543
 4636 #, fuzzy
 4637 msgid "Black & White+R Filter"
 4638 msgstr "Černá a bílá"
 4639 
 4640 #: camlibs/ptp2/config.c:1544
 4641 #, fuzzy
 4642 msgid "Black & White+G Filter"
 4643 msgstr "Černá a bílá"
 4644 
 4645 #: camlibs/ptp2/config.c:1546
 4646 msgid "Classic Chrome"
 4647 msgstr ""
 4648 
 4649 #: camlibs/ptp2/config.c:1547
 4650 msgid "ACROS"
 4651 msgstr ""
 4652 
 4653 #: camlibs/ptp2/config.c:1548
 4654 msgid "ACROS+Ye Filter"
 4655 msgstr ""
 4656 
 4657 #: camlibs/ptp2/config.c:1549
 4658 msgid "ACROS+R Filter,"
 4659 msgstr ""
 4660 
 4661 #: camlibs/ptp2/config.c:1550
 4662 msgid "ACROS+G Filter"
 4663 msgstr ""
 4664 
 4665 #: camlibs/ptp2/config.c:1551
 4666 msgid "ETERNA/Cinema"
 4667 msgstr ""
 4668 
 4669 #: camlibs/ptp2/config.c:1552
 4670 msgid "Classic Neg"
 4671 msgstr ""
 4672 
 4673 #: camlibs/ptp2/config.c:1553
 4674 msgid "ETERNA BLEACH BYPASS"
 4675 msgstr ""
 4676 
 4677 #: camlibs/ptp2/config.c:1976
 4678 msgid "undefined"
 4679 msgstr "neurčené"
 4680 
 4681 #: camlibs/ptp2/config.c:1977
 4682 msgid "economy"
 4683 msgstr "ekonomické"
 4684 
 4685 #: camlibs/ptp2/config.c:1980
 4686 msgid "lossless"
 4687 msgstr "bezztrátové"
 4688 
 4689 #: camlibs/ptp2/config.c:1986 camlibs/ptp2/config.c:2483
 4690 #: camlibs/ptp2/config.c:5405 camlibs/ptp2/library.c:7440
 4691 #: camlibs/ptp2/library.c:7453 camlibs/ptp2/ptp.c:5686 camlibs/ptp2/ptp.c:7381
 4692 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7731 camlibs/ptp2/ptp.c:7737 camlibs/ptp2/ptp.c:7744
 4693 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7906 camlibs/ptp2/ptp.c:8133
 4694 msgid "Undefined"
 4695 msgstr "Nedefinováno"
 4696 
 4697 #: camlibs/ptp2/config.c:1988 camlibs/ptp2/ptp.c:7746
 4698 msgid "CRW"
 4699 msgstr "CRW (Canon RAW)"
 4700 
 4701 #: camlibs/ptp2/config.c:1994 camlibs/ptp2/config.c:2007
 4702 msgid "TV"
 4703 msgstr "Exp. čas ručně, zaclonění automat."
 4704 
 4705 #: camlibs/ptp2/config.c:1995 camlibs/ptp2/config.c:2008
 4706 msgid "AV"
 4707 msgstr "Zaclonění ručně, exp. čas automat."
 4708 
 4709 #: camlibs/ptp2/config.c:1997 camlibs/ptp2/config.c:2011
 4710 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7771
 4711 msgid "A_DEP"
 4712 msgstr ""
 4713 "Max. světla (min. zaclon.) při dost. hl. ostr. (pro AUTOMAT. zvol. objekty)"
 4714 
 4715 #: camlibs/ptp2/config.c:1998 camlibs/ptp2/ptp.c:7772
 4716 msgid "M_DEP"
 4717 msgstr ""
 4718 "Max. světla (min. zaclon.) při dost. hl. ostr. (pro RUČNĚ zvol. nejbl. a "
 4719 "nejvzd. objekt)"
 4720 
 4721 #: camlibs/ptp2/config.c:2012
 4722 msgid "DEP"
 4723 msgstr "Režim určování hloubky ostrosti"
 4724 
 4725 #: camlibs/ptp2/config.c:2014
 4726 msgid "Lock"
 4727 msgstr "Zámek"
 4728 
 4729 #: camlibs/ptp2/config.c:2016 camlibs/ptp2/config.c:3653
 4730 #: camlibs/ptp2/config.c:3670 camlibs/ptp2/config.c:3693
 4731 #: camlibs/ptp2/config.c:3942 camlibs/ptp2/ptp.c:7402
 4732 msgid "Night Portrait"
 4733 msgstr "Noční portrét"
 4734 
 4735 #: camlibs/ptp2/config.c:2017 camlibs/ptp2/config.c:3652
 4736 #: camlibs/ptp2/config.c:3691 camlibs/ptp2/config.c:3909
 4737 #: camlibs/ptp2/config.c:3928 camlibs/ptp2/ptp.c:7400 camlibs/ptp2/ptp.c:7785
 4738 msgid "Sports"
 4739 msgstr "Sporty"
 4740 
 4741 #: camlibs/ptp2/config.c:2019 camlibs/ptp2/config.c:2299
 4742 #: camlibs/ptp2/config.c:3650 camlibs/ptp2/config.c:3666
 4743 #: camlibs/ptp2/config.c:3689 camlibs/ptp2/config.c:3907
 4744 #: camlibs/ptp2/config.c:3926 camlibs/ptp2/config.c:5359
 4745 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7398 camlibs/ptp2/ptp.c:7599 camlibs/st2205/library.c:513
 4746 #: camlibs/st2205/library.c:526
 4747 msgid "Landscape"
 4748 msgstr "Krajina"
 4749 
 4750 #: camlibs/ptp2/config.c:2020
 4751 msgid "Closeup"
 4752 msgstr "Zblízka"
 4753 
 4754 #: camlibs/ptp2/config.c:2021
 4755 msgid "Flash Off"
 4756 msgstr "Vypnout blesk"
 4757 
 4758 #: camlibs/ptp2/config.c:2024
 4759 #, fuzzy
 4760 msgid "Handheld Night Scene"
 4761 msgstr "Noční scéna"
 4762 
 4763 #: camlibs/ptp2/config.c:2025
 4764 #, fuzzy
 4765 msgid "HDR Backlight Control"
 4766 msgstr "Řízení výšky"
 4767 
 4768 #: camlibs/ptp2/config.c:2026 camlibs/ptp2/config.c:3686
 4769 msgid "Food"
 4770 msgstr "Jídlo"
 4771 
 4772 #: camlibs/ptp2/config.c:2027
 4773 msgid "Grainy B/W"
 4774 msgstr ""
 4775 
 4776 #: camlibs/ptp2/config.c:2028
 4777 #, fuzzy
 4778 msgid "Soft focus"
 4779 msgstr "Mimo ohnisko"
 4780 
 4781 #: camlibs/ptp2/config.c:2029
 4782 msgid "Toy camera effect"
 4783 msgstr ""
 4784 
 4785 #: camlibs/ptp2/config.c:2030
 4786 #, fuzzy
 4787 msgid "Fish-eye effect"
 4788 msgstr "Rybí oko"
 4789 
 4790 #: camlibs/ptp2/config.c:2031
 4791 msgid "Water painting effect"
 4792 msgstr ""
 4793 
 4794 #: camlibs/ptp2/config.c:2032 camlibs/ptp2/config.c:4206
 4795 msgid "Miniature effect"
 4796 msgstr "Efekt miniatury"
 4797 
 4798 #: camlibs/ptp2/config.c:2033
 4799 #, fuzzy
 4800 msgid "HDR art standard"
 4801 msgstr "standardní"
 4802 
 4803 #: camlibs/ptp2/config.c:2034
 4804 msgid "HDR art vivid"
 4805 msgstr ""
 4806 
 4807 #: camlibs/ptp2/config.c:2035
 4808 #, fuzzy
 4809 msgid "HDR art bold"
 4810 msgstr "Režim vysokého dyn. rozsahu (HDR)"
 4811 
 4812 #: camlibs/ptp2/config.c:2036
 4813 msgid "HDR art embossed"
 4814 msgstr ""
 4815 
 4816 #: camlibs/ptp2/config.c:2037
 4817 msgid "Panning"
 4818 msgstr ""
 4819 
 4820 #: camlibs/ptp2/config.c:2038
 4821 #, fuzzy
 4822 msgid "Self Portrait"
 4823 msgstr "Portrét domác. mazlíčků"
 4824 
 4825 #: camlibs/ptp2/config.c:2039
 4826 msgid "Hybrid Auto"
 4827 msgstr ""
 4828 
 4829 #: camlibs/ptp2/config.c:2040
 4830 #, fuzzy
 4831 msgid "Smooth skin"
 4832 msgstr "Hladké"
 4833 
 4834 #: camlibs/ptp2/config.c:2041
 4835 msgid "Fv"
 4836 msgstr ""
 4837 
 4838 #: camlibs/ptp2/config.c:2047
 4839 msgid "Standard (disabled in manual exposure)"
 4840 msgstr ""
 4841 
 4842 #: camlibs/ptp2/config.c:2049
 4843 msgid "Low (disabled in manual exposure)"
 4844 msgstr ""
 4845 
 4846 #: camlibs/ptp2/config.c:2051
 4847 msgid "Off (disabled in manual exposure)"
 4848 msgstr ""
 4849 
 4850 #: camlibs/ptp2/config.c:2053
 4851 msgid "High (disabled in manual exposure)"
 4852 msgstr ""
 4853 
 4854 #: camlibs/ptp2/config.c:2054
 4855 #, fuzzy
 4856 msgid "x1"
 4857 msgstr "1"
 4858 
 4859 #: camlibs/ptp2/config.c:2055
 4860 #, fuzzy
 4861 msgid "x2"
 4862 msgstr "2"
 4863 
 4864 #: camlibs/ptp2/config.c:2056
 4865 msgid "x3"
 4866 msgstr ""
 4867 
 4868 #: camlibs/ptp2/config.c:2064
 4869 msgid "red eye suppression"
 4870 msgstr "Omezení jevu červených očí"
 4871 
 4872 #: camlibs/ptp2/config.c:2065
 4873 msgid "fill in"
 4874 msgstr "výplňový záblesk"
 4875 
 4876 #: camlibs/ptp2/config.c:2066
 4877 msgid "auto + red eye suppression"
 4878 msgstr "Odpálen dle potřeby + omezení jevu červených očí"
 4879 
 4880 #: camlibs/ptp2/config.c:2067
 4881 msgid "on + red eye suppression"
 4882 msgstr "Odpálen vždy + omezení jevu červených očí"
 4883 
 4884 #: camlibs/ptp2/config.c:2072
 4885 msgid "iTTL"
 4886 msgstr "Intenzita záblesku dle pomoc. při vyklop. zrcátku"
 4887 
 4888 #: camlibs/ptp2/config.c:2074 camlibs/ptp2/ptp.c:7638
 4889 msgid "Commander"
 4890 msgstr "Režim řídícího blesku"
 4891 
 4892 #: camlibs/ptp2/config.c:2075
 4893 msgid "Repeating"
 4894 msgstr "Opakované"
 4895 
 4896 #: camlibs/ptp2/config.c:2080 camlibs/ptp2/config.c:2190
 4897 #: camlibs/ptp2/config.c:2250 camlibs/ptp2/ptp.c:7640
 4898 msgid "TTL"
 4899 msgstr "Měření skrze čočky objektivu"
 4900 
 4901 #: camlibs/ptp2/config.c:2081 camlibs/ptp2/config.c:2251
 4902 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7641
 4903 msgid "Auto Aperture"
 4904 msgstr "Automat. nastavení zaclonění"
 4905 
 4906 #: camlibs/ptp2/config.c:2082 camlibs/ptp2/ptp.c:7642
 4907 msgid "Full Manual"
 4908 msgstr "Plně ruční"
 4909 
 4910 #: camlibs/ptp2/config.c:2087 camlibs/ptp2/config.c:2096
 4911 msgid "QVGA"
 4912 msgstr ""
 4913 
 4914 #: camlibs/ptp2/config.c:2088 camlibs/ptp2/config.c:2095
 4915 msgid "VGA"
 4916 msgstr ""
 4917 
 4918 #: camlibs/ptp2/config.c:2089 camlibs/ptp2/config.c:2094
 4919 msgid "XGA"
 4920 msgstr ""
 4921 
 4922 #: camlibs/ptp2/config.c:2125 camlibs/ptp2/config.c:2144
 4923 #: camlibs/ptp2/config.c:2156 camlibs/ptp2/config.c:2404
 4924 #: camlibs/ptp2/config.c:2413 camlibs/ptp2/config.c:2422
 4925 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7748
 4926 msgid "Large"
 4927 msgstr "Velké"
 4928 
 4929 #: camlibs/ptp2/config.c:2137 camlibs/ptp2/config.c:2142
 4930 #: camlibs/ptp2/config.c:2158 camlibs/ptp2/config.c:2408
 4931 #: camlibs/ptp2/config.c:2415 camlibs/ptp2/config.c:2420
 4932 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7750
 4933 msgid "Small"
 4934 msgstr "Malé"
 4935 
 4936 #: camlibs/ptp2/config.c:2259 camlibs/ptp2/config.c:5409
 4937 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7608
 4938 msgid "AF-S"
 4939 msgstr "jednoráz. automat. zaostření při namáčknutí spouště"
 4940 
 4941 #: camlibs/ptp2/config.c:2260 camlibs/ptp2/config.c:5410
 4942 #: camlibs/ptp2/config.c:5419 camlibs/ptp2/ptp.c:7609
 4943 msgid "AF-C"
 4944 msgstr "průbežné automatické zaostřování"
 4945 
 4946 #: camlibs/ptp2/config.c:2261 camlibs/ptp2/config.c:5411
 4947 #: camlibs/ptp2/config.c:5418 camlibs/ptp2/ptp.c:7610
 4948 msgid "AF-A"
 4949 msgstr "automat. volba jednorázového či průběžného zaostření"
 4950 
 4951 #: camlibs/ptp2/config.c:2262 camlibs/ptp2/ptp.c:7611
 4952 msgid "MF (fixed)"
 4953 msgstr "MF (napevno)"
 4954 
 4955 #: camlibs/ptp2/config.c:2263 camlibs/ptp2/ptp.c:7612
 4956 msgid "MF (selection)"
 4957 msgstr "MF (výběr)"
 4958 
 4959 #: camlibs/ptp2/config.c:2285
 4960 msgid "Center-weighted"
 4961 msgstr "S důrazem na střed záběru"
 4962 
 4963 #: camlibs/ptp2/config.c:2287 camlibs/ptp2/config.c:4154
 4964 #: camlibs/ptp2/config.c:5179 camlibs/ptp2/config.c:5188
 4965 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7377
 4966 msgid "Average"
 4967 msgstr "Zprůměrované"
 4968 
 4969 #: camlibs/ptp2/config.c:2288
 4970 msgid "Evaluative"
 4971 msgstr "Vyhodnocující"
 4972 
 4973 #: camlibs/ptp2/config.c:2289
 4974 msgid "Partial"
 4975 msgstr "Částečné"
 4976 
 4977 #: camlibs/ptp2/config.c:2290
 4978 msgid "Center-weighted average"
 4979 msgstr "Zprůměrované s důrazem na střed záběru"
 4980 
 4981 #: camlibs/ptp2/config.c:2291
 4982 msgid "Spot metering interlocked with AF frame"
 4983 msgstr "Bodové měření propojené s oblastí automatického zaostřování"
 4984 
 4985 #: camlibs/ptp2/config.c:2292
 4986 msgid "Multi spot"
 4987 msgstr "Vícebodové"
 4988 
 4989 #: camlibs/ptp2/config.c:2301
 4990 msgid "Faithful"
 4991 msgstr "Věrné"
 4992 
 4993 #: camlibs/ptp2/config.c:2302 camlibs/ptp2/ptp.c:7787 camlibs/ptp2/ptp.c:7919
 4994 msgid "Monochrome"
 4995 msgstr "Monochromatické"
 4996 
 4997 #: camlibs/ptp2/config.c:2304
 4998 msgid "Fine detail"
 4999 msgstr ""
 5000 
 5001 #: camlibs/ptp2/config.c:2305
 5002 msgid "User defined 1"
 5003 msgstr "Určené uživatelem 1"
 5004 
 5005 #: camlibs/ptp2/config.c:2306
 5006 msgid "User defined 2"
 5007 msgstr "Určené uživatelem 2"
 5008 
 5009 #: camlibs/ptp2/config.c:2307
 5010 msgid "User defined 3"
 5011 msgstr "Určené uživatelem 3"
 5012 
 5013 #: camlibs/ptp2/config.c:2393 camlibs/ptp2/ptp.c:7822
 5014 msgid "Focusing Point on Center Only, Manual"
 5015 msgstr "Zaostření pouze na střed – ruční"
 5016 
 5017 #: camlibs/ptp2/config.c:2394 camlibs/ptp2/ptp.c:7823
 5018 msgid "Focusing Point on Center Only, Auto"
 5019 msgstr "Zaostření pouze na střed – automat."
 5020 
 5021 #: camlibs/ptp2/config.c:2395 camlibs/ptp2/ptp.c:7824
 5022 msgid "Multiple Focusing Points (No Specification), Manual"
 5023 msgstr "Zaostření na více bodů (neurčeno), ruční"
 5024 
 5025 #: camlibs/ptp2/config.c:2396 camlibs/ptp2/ptp.c:7825
 5026 msgid "Multiple Focusing Points, Auto"
 5027 msgstr "Zaostření na více bodů – automat."
 5028 
 5029 #: camlibs/ptp2/config.c:2397 camlibs/ptp2/ptp.c:7826
 5030 msgid "Multiple Focusing Points (Right)"
 5031 msgstr "Zostření na více bodů (vpravo)"
 5032 
 5033 #: camlibs/ptp2/config.c:2398 camlibs/ptp2/ptp.c:7827
 5034 msgid "Multiple Focusing Points (Center)"
 5035 msgstr "Zostření na více bodů (střed)"
 5036 
 5037 #: camlibs/ptp2/config.c:2399 camlibs/ptp2/ptp.c:7828
 5038 msgid "Multiple Focusing Points (Left)"
 5039 msgstr "Zostření na více bodů (vlevo)"
 5040 
 5041 #: camlibs/ptp2/config.c:2405 camlibs/ptp2/ptp.c:7749
 5042 msgid "Medium 1"
 5043 msgstr "Střední 1"
 5044 
 5045 #: camlibs/ptp2/config.c:2406 camlibs/ptp2/ptp.c:7751
 5046 msgid "Medium 2"
 5047 msgstr "Střední 2"
 5048 
 5049 #: camlibs/ptp2/config.c:2407 camlibs/ptp2/ptp.c:7752
 5050 msgid "Medium 3"
 5051 msgstr "Střední 3"
 5052 
 5053 #: camlibs/ptp2/config.c:2427
 5054 msgid "3:2"
 5055 msgstr ""
 5056 
 5057 #: camlibs/ptp2/config.c:2428
 5058 msgid "16:9"
 5059 msgstr ""
 5060 
 5061 #: camlibs/ptp2/config.c:2445 camlibs/ptp2/config.c:5151
 5062 #: camlibs/ptp2/config.c:5169 camlibs/ptp2/ptp.c:7485 camlibs/ptp2/ptp.c:7488
 5063 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7755
 5064 msgid "10 seconds"
 5065 msgstr "10 vteřin"
 5066 
 5067 #: camlibs/ptp2/config.c:2446 camlibs/ptp2/config.c:5167
 5068 #: camlibs/ptp2/config.c:5463 camlibs/ptp2/ptp.c:7483 camlibs/ptp2/ptp.c:7756
 5069 msgid "2 seconds"
 5070 msgstr "2 vteřiny"
 5071 
 5072 #: camlibs/ptp2/config.c:2453
 5073 msgid "TFT"
 5074 msgstr "displej přístroje"
 5075 
 5076 #: camlibs/ptp2/config.c:2454
 5077 msgid "PC"
 5078 msgstr "monitor počítače"
 5079 
 5080 #: camlibs/ptp2/config.c:2455
 5081 msgid "TFT + PC"
 5082 msgstr "displej přístroje i monitor počítač"
 5083 
 5084 #: camlibs/ptp2/config.c:2456
 5085 msgid "MOBILE"
 5086 msgstr ""
 5087 
 5088 #: camlibs/ptp2/config.c:2457
 5089 #, fuzzy
 5090 msgid "TFT + MOBILE"
 5091 msgstr "displej přístroje i monitor počítač"
 5092 
 5093 #: camlibs/ptp2/config.c:2458
 5094 msgid "PC + MOBILE"
 5095 msgstr ""
 5096 
 5097 #: camlibs/ptp2/config.c:2459
 5098 #, fuzzy
 5099 msgid "TFT + PC + MOBILE"
 5100 msgstr "displej přístroje i monitor počítač"
 5101 
 5102 #: camlibs/ptp2/config.c:2460
 5103 msgid "MOBILE2"
 5104 msgstr ""
 5105 
 5106 #: camlibs/ptp2/config.c:2461
 5107 msgid "TFT + MOBILE2"
 5108 msgstr ""
 5109 
 5110 #: camlibs/ptp2/config.c:2462
 5111 msgid "PC + MOBILE2"
 5112 msgstr ""
 5113 
 5114 #: camlibs/ptp2/config.c:2463
 5115 #, fuzzy
 5116 msgid "TFT + PC + MOBILE2"
 5117 msgstr "displej přístroje i monitor počítač"
 5118 
 5119 #: camlibs/ptp2/config.c:2469 camlibs/ptp2/config.c:5162
 5120 msgid "SDRAM"
 5121 msgstr "operační paměť"
 5122 
 5123 #: camlibs/ptp2/config.c:2470 camlibs/ptp2/config.c:5161
 5124 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7571
 5125 msgid "Card"
 5126 msgstr "paměťová karta"
 5127 
 5128 #: camlibs/ptp2/config.c:2485 camlibs/ptp2/config.c:2511
 5129 #: camlibs/ptp2/config.c:2537 camlibs/ptp2/ptp.c:7908
 5130 msgid "Video OUT"
 5131 msgstr "Videovýstup"
 5132 
 5133 #: camlibs/ptp2/config.c:2507 camlibs/ptp2/config.c:2521
 5134 #: camlibs/ptp2/config.c:2539
 5135 #, c-format
 5136 msgid "Unknown %d"
 5137 msgstr "Neznámé %d"
 5138 
 5139 #: camlibs/ptp2/config.c:2563 camlibs/ptp2/config.c:5515
 5140 msgid "Factory Default"
 5141 msgstr "Tovární nastavení"
 5142 
 5143 #: camlibs/ptp2/config.c:2609
 5144 msgid "mRAW"
 5145 msgstr "mRAW"
 5146 
 5147 #: camlibs/ptp2/config.c:2610
 5148 msgid "sRAW"
 5149 msgstr "sRAW"
 5150 
 5151 #: camlibs/ptp2/config.c:2611
 5152 msgid "cRAW"
 5153 msgstr ""
 5154 
 5155 #: camlibs/ptp2/config.c:2620
 5156 msgid "Smaller JPEG"
 5157 msgstr "Menší JPEG"
 5158 
 5159 #: camlibs/ptp2/config.c:2621
 5160 msgid "Tiny JPEG"
 5161 msgstr "Drobný JPEG"
 5162 
 5163 #: camlibs/ptp2/config.c:2623
 5164 msgid "mRAW + Large Fine JPEG"
 5165 msgstr "mRAW + JPEG s vysokým rozliš. a ztrátový"
 5166 
 5167 #: camlibs/ptp2/config.c:2624
 5168 msgid "sRAW + Large Fine JPEG"
 5169 msgstr "sRAW + JPEG s vysokým rozliš. a ztrátový"
 5170 
 5171 #: camlibs/ptp2/config.c:2625
 5172 #, fuzzy
 5173 msgid "cRAW + Large Fine JPEG"
 5174 msgstr "RAW + JPEG s vysokým rozl. a méně ztrát. kompr."
 5175 
 5176 #: camlibs/ptp2/config.c:2627
 5177 msgid "mRAW + Medium Fine JPEG"
 5178 msgstr "mRAW + JPEG se středním rozliš. a ztrátový"
 5179 
 5180 #: camlibs/ptp2/config.c:2628
 5181 msgid "sRAW + Medium Fine JPEG"
 5182 msgstr "sRAW + JPEG se středním rozliš. a ztrátový"
 5183 
 5184 #: camlibs/ptp2/config.c:2629
 5185 #, fuzzy
 5186 msgid "cRAW + Medium Fine JPEG"
 5187 msgstr "RAW + JPEG se středním rozl. a méně ztrát. kompr."
 5188 
 5189 #: camlibs/ptp2/config.c:2632 camlibs/ptp2/config.c:2633
 5190 msgid "mRAW + Small Fine JPEG"
 5191 msgstr "mRAW + JPEG s nízkým rozliš. a ztrátový"
 5192 
 5193 #: camlibs/ptp2/config.c:2634 camlibs/ptp2/config.c:2635
 5194 msgid "sRAW + Small Fine JPEG"
 5195 msgstr "sRAW + JPEG s nízkým rozliš. a ztrátový"
 5196 
 5197 #: camlibs/ptp2/config.c:2636
 5198 #, fuzzy
 5199 msgid "cRAW + Small Fine JPEG"
 5200 msgstr "RAW + JPEG s nízkým rozl. a méně ztrát. kompr."
 5201 
 5202 #: camlibs/ptp2/config.c:2638
 5203 msgid "mRAW + Large Normal JPEG"
 5204 msgstr "mRAW + JPEG s vys. rozliš. a ztrátovější"
 5205 
 5206 #: camlibs/ptp2/config.c:2639
 5207 msgid "sRAW + Large Normal JPEG"
 5208 msgstr "sRAW + JPEG s vys. rozliš. a ztrátovější"
 5209 
 5210 #: camlibs/ptp2/config.c:2640
 5211 #, fuzzy
 5212 msgid "cRAW + Large Normal JPEG"
 5213 msgstr "RAW + JPEG s vysokým rozl. a více ztrát. kompr."
 5214 
 5215 #: camlibs/ptp2/config.c:2642
 5216 msgid "mRAW + Medium Normal JPEG"
 5217 msgstr "mRAW + JPEG se střed. rozliš. a ztrátovější"
 5218 
 5219 #: camlibs/ptp2/config.c:2643
 5220 msgid "sRAW + Medium Normal JPEG"
 5221 msgstr "sRAW + JPEG se střed. rozliš. a ztrátovější"
 5222 
 5223 #: camlibs/ptp2/config.c:2644
 5224 #, fuzzy
 5225 msgid "cRAW + Medium Normal JPEG"
 5226 msgstr "RAW + JPEG se středním rozl. a více ztrát. kompr."
 5227 
 5228 #: camlibs/ptp2/config.c:2647 camlibs/ptp2/config.c:2648
 5229 msgid "mRAW + Small Normal JPEG"
 5230 msgstr "sRAW + JPEG s nízkým rozliš. a ztrátovější"
 5231 
 5232 #: camlibs/ptp2/config.c:2649 camlibs/ptp2/config.c:2650
 5233 msgid "sRAW + Small Normal JPEG"
 5234 msgstr "sRAW + JPEG s nízkým rozliš. a ztrátovější"
 5235 
 5236 #: camlibs/ptp2/config.c:2651
 5237 #, fuzzy
 5238 msgid "cRAW + Small Normal JPEG"
 5239 msgstr "RAW + JPEG s nízkým rozl. a více ztrát. kompr."
 5240 
 5241 #: camlibs/ptp2/config.c:2652
 5242 #, fuzzy
 5243 msgid "RAW + Smaller JPEG"
 5244 msgstr "RAW + JPEG s nízkým rozl. a méně ztrát. kompr."
 5245 
 5246 #: camlibs/ptp2/config.c:2653
 5247 #, fuzzy
 5248 msgid "mRAW + Smaller JPEG"
 5249 msgstr "mRAW + JPEG s nízkým rozliš. a ztrátový"
 5250 
 5251 #: camlibs/ptp2/config.c:2654
 5252 #, fuzzy
 5253 msgid "sRAW + Smaller JPEG"
 5254 msgstr "sRAW + JPEG s nízkým rozliš. a ztrátový"
 5255 
 5256 #: camlibs/ptp2/config.c:2655
 5257 #, fuzzy
 5258 msgid "cRAW + Smaller JPEG"
 5259 msgstr "RAW + JPEG s nízkým rozl. a méně ztrát. kompr."
 5260 
 5261 #: camlibs/ptp2/config.c:2656
 5262 #, fuzzy
 5263 msgid "RAW + Tiny JPEG"
 5264 msgstr "Drobný JPEG"
 5265 
 5266 #: camlibs/ptp2/config.c:2657
 5267 #, fuzzy
 5268 msgid "mRAW + Tiny JPEG"
 5269 msgstr "mRAW + JPEG s vysokým rozliš. a ztrátový"
 5270 
 5271 #: camlibs/ptp2/config.c:2658
 5272 #, fuzzy
 5273 msgid "sRAW + Tiny JPEG"
 5274 msgstr "sRAW + JPEG s vysokým rozliš. a ztrátový"
 5275 
 5276 #: camlibs/ptp2/config.c:2683 camlibs/ptp2/ptp.c:7853
 5277 msgid "Continuous"
 5278 msgstr "Průběžné"
 5279 
 5280 #: camlibs/ptp2/config.c:2684 camlibs/ptp2/library.c:7293
 5281 #, fuzzy
 5282 msgid "Video"
 5283 msgstr "Videovýstup"
 5284 
 5285 #: camlibs/ptp2/config.c:2687
 5286 #, fuzzy
 5287 msgid "Single: Silent shooting"
 5288 msgstr "Jednotlivé snímky"
 5289 
 5290 #: camlibs/ptp2/config.c:2688
 5291 #, fuzzy
 5292 msgid "Continuous timer"
 5293 msgstr "Nepřerušovaně tiše"
 5294 
 5295 #: camlibs/ptp2/config.c:2689
 5296 msgid "Timer 10 sec"
 5297 msgstr "Samospoušť 10 vteřin"
 5298 
 5299 #: camlibs/ptp2/config.c:2690
 5300 msgid "Timer 2 sec"
 5301 msgstr "Samospoušť 2 vteřiny"
 5302 
 5303 #: camlibs/ptp2/config.c:2691
 5304 #, fuzzy
 5305 msgid "Super high speed continuous shooting"
 5306 msgstr "Dávkové snímání"
 5307 
 5308 #: camlibs/ptp2/config.c:2692
 5309 msgid "Single silent"
 5310 msgstr "Jednotlivě tiše"
 5311 
 5312 #: camlibs/ptp2/config.c:2693
 5313 msgid "Continuous silent"
 5314 msgstr "Nepřerušovaně tiše"
 5315 
 5316 #: camlibs/ptp2/config.c:2694
 5317 #, fuzzy
 5318 msgid "Silent HS continuous"
 5319 msgstr "Průběžné"
 5320 
 5321 #: camlibs/ptp2/config.c:2695
 5322 #, fuzzy
 5323 msgid "Silent LS continuous"
 5324 msgstr "Průběžné"
 5325 
 5326 #: camlibs/ptp2/config.c:2769 camlibs/ptp2/config.c:8796
 5327 msgid ""
 5328 "For bulb capture to work, make sure the mode dial is switched to 'M' and set "
 5329 "'shutterspeed' to 'bulb'."
 5330 msgstr ""
 5331 "Pro režim řízení expozičního času délkou stisku spouště (bulp), je třeba, "
 5332 "aby otočný volič režimů byl přepnut do polohy „M“ (plně ruční režim) a "
 5333 "„expoziční čas“ nastaven na „bulb“."
 5334 
 5335 #: camlibs/ptp2/config.c:2780
 5336 msgid "Shoot"
 5337 msgstr ""
 5338 
 5339 #: camlibs/ptp2/config.c:2781
 5340 #, fuzzy
 5341 msgid "Bulb On"
 5342 msgstr "Exp. po dobu stisku spouště"
 5343 
 5344 #: camlibs/ptp2/config.c:2782
 5345 #, fuzzy
 5346 msgid "Bulb Off"
 5347 msgstr "Exp. po dobu stisku spouště"
 5348 
 5349 #: camlibs/ptp2/config.c:2783
 5350 #, fuzzy
 5351 msgid "AF"
 5352 msgstr "jednoráz. automat. zaostření při namáčknutí spouště"
 5353 
 5354 #: camlibs/ptp2/config.c:2784
 5355 msgid "Cancel AF"
 5356 msgstr ""
 5357 
 5358 #: camlibs/ptp2/config.c:2850 camlibs/ptp2/config.c:2897
 5359 #: camlibs/ptp2/library.c:5043
 5360 #, fuzzy
 5361 msgid "Fuji Capture failed: Perhaps no auto-focus?"
 5362 msgstr ""
 5363 "Canon, řada EOS – pořízení snímku se nezdařilo: Nejspíš není zaostřeno?"
 5364 
 5365 #: camlibs/ptp2/config.c:2930 camlibs/ptp2/config.c:2948
 5366 #: camlibs/ptp2/config.c:2972 camlibs/ptp2/config.c:3002
 5367 #: camlibs/ptp2/config.c:3030 camlibs/ptp2/config.c:9797
 5368 #: camlibs/ptp2/ptp.c:6228
 5369 #, c-format
 5370 msgid "Auto ISO"
 5371 msgstr "Automat. nastavení citlivosti (ISO)"
 5372 
 5373 #: camlibs/ptp2/config.c:2932 camlibs/ptp2/config.c:2950
 5374 #: camlibs/ptp2/config.c:2976 camlibs/ptp2/config.c:3006
 5375 #: camlibs/ptp2/config.c:3034
 5376 #, fuzzy, c-format
 5377 msgid "Auto ISO Multi Frame Noise Reduction"
 5378 msgstr "Potlačení šumu při vysoké citlivosti (ISO)"
 5379 
 5380 #: camlibs/ptp2/config.c:2935 camlibs/ptp2/config.c:2953
 5381 #, fuzzy, c-format
 5382 msgid "%d Multi Frame Noise Reduction"
 5383 msgstr "Omezení úrovně šumu při dlouhých expozičních časech"
 5384 
 5385 #: camlibs/ptp2/config.c:2984 camlibs/ptp2/config.c:3014
 5386 #: camlibs/ptp2/config.c:3042
 5387 #, fuzzy
 5388 msgid "Multi Frame Noise Reduction"
 5389 msgstr "Potlačení šumu při vysoké citlivosti (ISO)"
 5390 
 5391 #: camlibs/ptp2/config.c:3358 camlibs/ptp2/config.c:3386
 5392 #: camlibs/ptp2/config.c:4426 camlibs/ptp2/config.c:4471
 5393 #: camlibs/ptp2/config.c:4512 camlibs/ptp2/config.c:4565
 5394 #, fuzzy, c-format
 5395 msgid "Time"
 5396 msgstr "Samospoušť"
 5397 
 5398 #: camlibs/ptp2/config.c:3362
 5399 #, c-format
 5400 msgid "%0.4fs"
 5401 msgstr "%0.4f s"
 5402 
 5403 #: camlibs/ptp2/config.c:3392
 5404 #, c-format
 5405 msgid "%d %d/%d"
 5406 msgstr "%d %d/%d"
 5407 
 5408 #: camlibs/ptp2/config.c:3395
 5409 #, c-format
 5410 msgid "%d/%d"
 5411 msgstr "%d/%d"
 5412 
 5413 #: camlibs/ptp2/config.c:3398 camlibs/ptp2/config.c:3475
 5414 #, c-format
 5415 msgid "%f"
 5416 msgstr "%f"
 5417 
 5418 #: camlibs/ptp2/config.c:3645
 5419 msgid "Creative"
 5420 msgstr "Kreativní"
 5421 
 5422 #: camlibs/ptp2/config.c:3646
 5423 msgid "Action"
 5424 msgstr "Akční"
 5425 
 5426 #: camlibs/ptp2/config.c:3654 camlibs/ptp2/config.c:3941
 5427 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7401
 5428 msgid "Night Landscape"
 5429 msgstr "Noční krajina"
 5430 
 5431 #: camlibs/ptp2/config.c:3655 camlibs/ptp2/config.c:3911
 5432 #: camlibs/ptp2/config.c:3930
 5433 msgid "Children"
 5434 msgstr "Děti"
 5435 
 5436 #: camlibs/ptp2/config.c:3656
 5437 msgid "Automatic (No Flash)"
 5438 msgstr "Automat (bez blesku)"
 5439 
 5440 #: camlibs/ptp2/config.c:3658
 5441 msgid "Intelligent Auto"
 5442 msgstr ""
 5443 
 5444 #: camlibs/ptp2/config.c:3659
 5445 msgid "Superior Auto"
 5446 msgstr ""
 5447 
 5448 #: camlibs/ptp2/config.c:3660 camlibs/ptp2/ptp.c:7083
 5449 #, fuzzy
 5450 msgid "Movie"
 5451 msgstr "Zvukový stopa k videu"
 5452 
 5453 #: camlibs/ptp2/config.c:3661
 5454 msgid "Tele-zoom Cont. Priority AE"
 5455 msgstr ""
 5456 
 5457 #: camlibs/ptp2/config.c:3662
 5458 msgid "Sweep Panorama"
 5459 msgstr ""
 5460 
 5461 #: camlibs/ptp2/config.c:3663
 5462 msgid "Intelligent Auto Flash Off"
 5463 msgstr ""
 5464 
 5465 #: camlibs/ptp2/config.c:3664
 5466 #, fuzzy
 5467 msgid "Sports Action"
 5468 msgstr "Sporty"
 5469 
 5470 #: camlibs/ptp2/config.c:3667 camlibs/ptp2/config.c:3680
 5471 msgid "Sunset"
 5472 msgstr "Západ Slunce"
 5473 
 5474 #: camlibs/ptp2/config.c:3668
 5475 #, fuzzy
 5476 msgid "Night Scene"
 5477 msgstr "Noční scéna"
 5478 
 5479 #: camlibs/ptp2/config.c:3669
 5480 #, fuzzy
 5481 msgid "Hand-held Twilight"
 5482 msgstr "Svit svíček"
 5483 
 5484 #: camlibs/ptp2/config.c:3671 camlibs/ptp2/ptp.c:7074
 5485 #, fuzzy
 5486 msgid "Picture Effect"
 5487 msgstr "Efekt miniatury"
 5488 
 5489 #: camlibs/ptp2/config.c:3672
 5490 msgid "S&Q"
 5491 msgstr ""
 5492 
 5493 #: camlibs/ptp2/config.c:3677
 5494 msgid "Night landscape"
 5495 msgstr "Noční krajina"
 5496 
 5497 #: camlibs/ptp2/config.c:3678
 5498 msgid "Party/Indoor"
 5499 msgstr "Párty/interiér"
 5500 
 5501 #: camlibs/ptp2/config.c:3679
 5502 msgid "Beach/Snow"
 5503 msgstr "Pláž/sníh"
 5504 
 5505 #: camlibs/ptp2/config.c:3681
 5506 msgid "Dusk/Dawn"
 5507 msgstr "Stmívání/rozednění"
 5508 
 5509 #: camlibs/ptp2/config.c:3682
 5510 msgid "Pet Portrait"
 5511 msgstr "Portrét domác. mazlíčků"
 5512 
 5513 #: camlibs/ptp2/config.c:3683
 5514 msgid "Candlelight"
 5515 msgstr "Svit svíček"
 5516 
 5517 #: camlibs/ptp2/config.c:3684
 5518 msgid "Blossom"
 5519 msgstr "Květy"
 5520 
 5521 #: camlibs/ptp2/config.c:3685
 5522 msgid "Autumn colors"
 5523 msgstr "Podzimní barvy"
 5524 
 5525 #: camlibs/ptp2/config.c:3690
 5526 #, fuzzy
 5527 msgid "Child"
 5528 msgstr "Děti"
 5529 
 5530 #: camlibs/ptp2/config.c:3692
 5531 #, fuzzy
 5532 msgid "Close up"
 5533 msgstr "Zblízka"
 5534 
 5535 #: camlibs/ptp2/config.c:3701
 5536 msgid "A6400 (160-6400)"
 5537 msgstr ""
 5538 
 5539 #: camlibs/ptp2/config.c:3702
 5540 msgid "A3200 (160-3200)"
 5541 msgstr ""
 5542 
 5543 #: camlibs/ptp2/config.c:3703
 5544 msgid "A800 (160-800)"
 5545 msgstr ""
 5546 
 5547 #: camlibs/ptp2/config.c:3830
 5548 msgid "Water"
 5549 msgstr ""
 5550 
 5551 #: camlibs/ptp2/config.c:3837 camlibs/ptp2/config.c:3847
 5552 #: camlibs/ptp2/config.c:3854
 5553 msgid "1 EV"
 5554 msgstr "1 EV"
 5555 
 5556 #: camlibs/ptp2/config.c:3838 camlibs/ptp2/config.c:3848
 5557 #: camlibs/ptp2/config.c:3855
 5558 msgid "2 EV"
 5559 msgstr "2 EV"
 5560 
 5561 #: camlibs/ptp2/config.c:3839 camlibs/ptp2/config.c:3849
 5562 #: camlibs/ptp2/config.c:3856
 5563 msgid "3 EV"
 5564 msgstr "3 EV"
 5565 
 5566 #: camlibs/ptp2/config.c:3844
 5567 #, fuzzy
 5568 msgid "1/3 EV"
 5569 msgstr "3 EV"
 5570 
 5571 #: camlibs/ptp2/config.c:3845
 5572 #, fuzzy
 5573 msgid "1/2 EV"
 5574 msgstr "2 EV"
 5575 
 5576 #: camlibs/ptp2/config.c:3846
 5577 #, fuzzy
 5578 msgid "2/3 EV"
 5579 msgstr "3 EV"
 5580 
 5581 #: camlibs/ptp2/config.c:3865 camlibs/ptp2/config.c:3896
 5582 #: camlibs/ptp2/config.c:6235 camlibs/ptp2/config.c:6250
 5583 msgid "Extra high"
 5584 msgstr "Extra vysoké"
 5585 
 5586 #: camlibs/ptp2/config.c:3870
 5587 msgid "2 images (normal and under)"
 5588 msgstr ""
 5589 
 5590 #: camlibs/ptp2/config.c:3871
 5591 msgid "2 images (normal and over)"
 5592 msgstr ""
 5593 
 5594 #: camlibs/ptp2/config.c:3872
 5595 msgid "3 images (normal and 2 unders)"
 5596 msgstr ""
 5597 
 5598 #: camlibs/ptp2/config.c:3873
 5599 msgid "3 images (normal and 2 overs)"
 5600 msgstr ""
 5601 
 5602 #: camlibs/ptp2/config.c:3874
 5603 msgid "3 images (normal, under and over)"
 5604 msgstr ""
 5605 
 5606 #: camlibs/ptp2/config.c:3875
 5607 msgid "5 images (normal, 2 unders and 2 overs)"
 5608 msgstr ""
 5609 
 5610 #: camlibs/ptp2/config.c:3876
 5611 msgid "7 images (normal, 3 unders and 3 overs)"
 5612 msgstr ""
 5613 
 5614 #: camlibs/ptp2/config.c:3877
 5615 msgid "9 images (normal, 4 unders and 4 overs)"
 5616 msgstr ""
 5617 
 5618 #: camlibs/ptp2/config.c:3878 camlibs/ptp2/config.c:3887
 5619 #, fuzzy
 5620 msgid "0 image"
 5621 msgstr "Snímek"
 5622 
 5623 #: camlibs/ptp2/config.c:3883
 5624 msgid "2 shots (Off -> User setting)"
 5625 msgstr ""
 5626 
 5627 #: camlibs/ptp2/config.c:3884
 5628 msgid "3 shots (Off -> Low -> User setting)"
 5629 msgstr ""
 5630 
 5631 #: camlibs/ptp2/config.c:3885
 5632 msgid "4 shots (Off -> Low -> Normal -> High)"
 5633 msgstr ""
 5634 
 5635 #: camlibs/ptp2/config.c:3886
 5636 msgid "5 shots (Off -> Low -> Normal -> High -> Extra High)"
 5637 msgstr ""
 5638 
 5639 #: camlibs/ptp2/config.c:3912 camlibs/ptp2/config.c:3931
 5640 msgid "Scene"
 5641 msgstr "Scéna"
 5642 
 5643 #: camlibs/ptp2/config.c:3913 camlibs/ptp2/config.c:3932
 5644 msgid "Effects"
 5645 msgstr "Efekty"
 5646 
 5647 #: camlibs/ptp2/config.c:3914
 5648 #, fuzzy
 5649 msgid "U1"
 5650 msgstr "1"
 5651 
 5652 #: camlibs/ptp2/config.c:3915
 5653 #, fuzzy
 5654 msgid "U2"
 5655 msgstr "2"
 5656 
 5657 #: camlibs/ptp2/config.c:3943
 5658 #, fuzzy
 5659 msgid "Back Light"
 5660 msgstr "Podsvícení displeje"
 5661 
 5662 #: camlibs/ptp2/config.c:3944
 5663 msgid "Panorama"
 5664 msgstr ""
 5665 
 5666 #: camlibs/ptp2/config.c:3945
 5667 #, fuzzy
 5668 msgid "Smoothing"
 5669 msgstr "HDR – vyhlazování"
 5670 
 5671 #: camlibs/ptp2/config.c:3946
 5672 msgid "Tilt-Shift"
 5673 msgstr ""
 5674 
 5675 #: camlibs/ptp2/config.c:3947
 5676 #, fuzzy
 5677 msgid "Select Color"
 5678 msgstr "Zvolená barva"
 5679 
 5680 #: camlibs/ptp2/config.c:3952 camlibs/ptp2/ptp.c:7403 camlibs/ptp2/ptp.c:7849
 5681 msgid "Single Shot"
 5682 msgstr "Jednotlivé snímky"
 5683 
 5684 #: camlibs/ptp2/config.c:3953
 5685 msgid "Burst"
 5686 msgstr "Dávka"
 5687 
 5688 #: camlibs/ptp2/config.c:3954 camlibs/ptp2/ptp.c:7405
 5689 msgid "Timelapse"
 5690 msgstr "Časosběrné snímání"
 5691 
 5692 #: camlibs/ptp2/config.c:3955 camlibs/ptp2/config.c:3964
 5693 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7406
 5694 msgid "Continuous Low Speed"
 5695 msgstr "Kontinuální snímání s delší prodlevou mezi snímky"
 5696 
 5697 #: camlibs/ptp2/config.c:3956 camlibs/ptp2/ptp.c:7407
 5698 msgid "Timer"
 5699 msgstr "Samospoušť"
 5700 
 5701 #: camlibs/ptp2/config.c:3957 camlibs/ptp2/ptp.c:7409
 5702 msgid "Mirror Up"
 5703 msgstr "Zdvihnutí zrcátka"
 5704 
 5705 #: camlibs/ptp2/config.c:3959
 5706 msgid "Quick Response Remote"
 5707 msgstr "Dálk. ovl. poříz. dalšího snímku bez opětovného ostření"
 5708 
 5709 #: camlibs/ptp2/config.c:3960 camlibs/ptp2/config.c:5878
 5710 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7703
 5711 msgid "Delayed Remote"
 5712 msgstr "Pozdržené vzdálené"
 5713 
 5714 #: camlibs/ptp2/config.c:3961
 5715 msgid "Quiet Release"
 5716 msgstr "Režim tiché závěrky"
 5717 
 5718 #: camlibs/ptp2/config.c:3962
 5719 #, fuzzy
 5720 msgid "Continuous Quiet Release"
 5721 msgstr "Režim tiché závěrky"
 5722 
 5723 #: camlibs/ptp2/config.c:3965
 5724 #, fuzzy
 5725 msgid "Selftimer 2s"
 5726 msgstr "Samospoušť"
 5727 
 5728 #: camlibs/ptp2/config.c:3966
 5729 #, fuzzy
 5730 msgid "Selftimer 5s"
 5731 msgstr "Samospoušť"
 5732 
 5733 #: camlibs/ptp2/config.c:3967
 5734 #, fuzzy
 5735 msgid "Selftimer 10s"
 5736 msgstr "Samospoušť"
 5737 
 5738 #: camlibs/ptp2/config.c:3968
 5739 msgid "Selftimer 10s 3 Pictures"
 5740 msgstr ""
 5741 
 5742 #: camlibs/ptp2/config.c:3969
 5743 msgid "Selftimer 10s 5 Pictures"
 5744 msgstr ""
 5745 
 5746 #: camlibs/ptp2/config.c:3970
 5747 #, fuzzy
 5748 msgid "Selftimer 5s 3 Pictures"
 5749 msgstr "Samospoušť (pouze pro příští snímek)"
 5750 
 5751 #: camlibs/ptp2/config.c:3971
 5752 #, fuzzy
 5753 msgid "Selftimer 5s 5 Pictures"
 5754 msgstr "Samospoušť (pouze pro příští snímek)"
 5755 
 5756 #: camlibs/ptp2/config.c:3972
 5757 #, fuzzy
 5758 msgid "Selftimer 2s 3 Pictures"
 5759 msgstr "Samospoušť (pouze pro příští snímek)"
 5760 
 5761 #: camlibs/ptp2/config.c:3973
 5762 #, fuzzy
 5763 msgid "Selftimer 2s 5 Pictures"
 5764 msgstr "Samospoušť (pouze pro příští snímek)"
 5765 
 5766 #: camlibs/ptp2/config.c:3974
 5767 #, fuzzy
 5768 msgid "Continuous Hi+ Speed"
 5769 msgstr "Kontinuální snímání s delší prodlevou mezi snímky"
 5770 
 5771 #: camlibs/ptp2/config.c:3975
 5772 #, fuzzy
 5773 msgid "Continuous Med Speed"
 5774 msgstr "Kontinuální snímání s delší prodlevou mezi snímky"
 5775 
 5776 #: camlibs/ptp2/config.c:3977
 5777 #, fuzzy
 5778 msgid "Bracketing C 0.3 Steps 3 Pictures"
 5779 msgstr ""
 5780 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5781 
 5782 #: camlibs/ptp2/config.c:3978
 5783 #, fuzzy
 5784 msgid "Bracketing C 0.3 Steps 5 Pictures"
 5785 msgstr ""
 5786 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5787 
 5788 #: camlibs/ptp2/config.c:3979
 5789 #, fuzzy
 5790 msgid "Bracketing C 0.3 Steps 9 Pictures"
 5791 msgstr ""
 5792 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5793 
 5794 #: camlibs/ptp2/config.c:3981
 5795 #, fuzzy
 5796 msgid "Bracketing C 0.5 Steps 3 Pictures"
 5797 msgstr ""
 5798 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5799 
 5800 #: camlibs/ptp2/config.c:3982
 5801 #, fuzzy
 5802 msgid "Bracketing C 0.5 Steps 5 Pictures"
 5803 msgstr ""
 5804 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5805 
 5806 #: camlibs/ptp2/config.c:3983
 5807 #, fuzzy
 5808 msgid "Bracketing C 0.5 Steps 9 Pictures"
 5809 msgstr ""
 5810 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5811 
 5812 #: camlibs/ptp2/config.c:3985
 5813 #, fuzzy
 5814 msgid "Bracketing C 0.7 Steps 3 Pictures"
 5815 msgstr ""
 5816 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5817 
 5818 #: camlibs/ptp2/config.c:3986
 5819 #, fuzzy
 5820 msgid "Bracketing C 0.7 Steps 5 Pictures"
 5821 msgstr ""
 5822 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5823 
 5824 #: camlibs/ptp2/config.c:3987
 5825 #, fuzzy
 5826 msgid "Bracketing C 0.7 Steps 9 Pictures"
 5827 msgstr ""
 5828 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5829 
 5830 #: camlibs/ptp2/config.c:3989
 5831 #, fuzzy
 5832 msgid "Bracketing C 1.0 Steps 3 Pictures"
 5833 msgstr ""
 5834 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5835 
 5836 #: camlibs/ptp2/config.c:3990
 5837 #, fuzzy
 5838 msgid "Bracketing C 1.0 Steps 5 Pictures"
 5839 msgstr ""
 5840 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5841 
 5842 #: camlibs/ptp2/config.c:3991
 5843 #, fuzzy
 5844 msgid "Bracketing C 1.0 Steps 9 Pictures"
 5845 msgstr ""
 5846 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5847 
 5848 #: camlibs/ptp2/config.c:3993
 5849 #, fuzzy
 5850 msgid "Bracketing C 2.0 Steps 3 Pictures"
 5851 msgstr ""
 5852 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5853 
 5854 #: camlibs/ptp2/config.c:3994
 5855 #, fuzzy
 5856 msgid "Bracketing C 2.0 Steps 5 Pictures"
 5857 msgstr ""
 5858 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5859 
 5860 #: camlibs/ptp2/config.c:3996
 5861 #, fuzzy
 5862 msgid "Bracketing C 3.0 Steps 3 Pictures"
 5863 msgstr ""
 5864 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5865 
 5866 #: camlibs/ptp2/config.c:3997
 5867 #, fuzzy
 5868 msgid "Bracketing C 3.0 Steps 5 Pictures"
 5869 msgstr ""
 5870 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5871 
 5872 #: camlibs/ptp2/config.c:3999
 5873 #, fuzzy
 5874 msgid "Bracketing S 0.3 Steps 3 Pictures"
 5875 msgstr ""
 5876 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5877 
 5878 #: camlibs/ptp2/config.c:4000
 5879 #, fuzzy
 5880 msgid "Bracketing S 0.3 Steps 5 Pictures"
 5881 msgstr ""
 5882 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5883 
 5884 #: camlibs/ptp2/config.c:4001
 5885 #, fuzzy
 5886 msgid "Bracketing S 0.3 Steps 9 Pictures"
 5887 msgstr ""
 5888 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5889 
 5890 #: camlibs/ptp2/config.c:4003
 5891 #, fuzzy
 5892 msgid "Bracketing S 0.5 Steps 3 Pictures"
 5893 msgstr ""
 5894 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5895 
 5896 #: camlibs/ptp2/config.c:4004
 5897 #, fuzzy
 5898 msgid "Bracketing S 0.5 Steps 5 Pictures"
 5899 msgstr ""
 5900 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5901 
 5902 #: camlibs/ptp2/config.c:4005
 5903 #, fuzzy
 5904 msgid "Bracketing S 0.5 Steps 9 Pictures"
 5905 msgstr ""
 5906 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5907 
 5908 #: camlibs/ptp2/config.c:4007
 5909 #, fuzzy
 5910 msgid "Bracketing S 0.7 Steps 3 Pictures"
 5911 msgstr ""
 5912 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5913 
 5914 #: camlibs/ptp2/config.c:4008
 5915 #, fuzzy
 5916 msgid "Bracketing S 0.7 Steps 5 Pictures"
 5917 msgstr ""
 5918 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5919 
 5920 #: camlibs/ptp2/config.c:4009
 5921 #, fuzzy
 5922 msgid "Bracketing S 0.7 Steps 9 Pictures"
 5923 msgstr ""
 5924 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5925 
 5926 #: camlibs/ptp2/config.c:4011
 5927 #, fuzzy
 5928 msgid "Bracketing S 1.0 Steps 3 Pictures"
 5929 msgstr ""
 5930 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5931 
 5932 #: camlibs/ptp2/config.c:4012
 5933 #, fuzzy
 5934 msgid "Bracketing S 1.0 Steps 5 Pictures"
 5935 msgstr ""
 5936 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5937 
 5938 #: camlibs/ptp2/config.c:4013
 5939 #, fuzzy
 5940 msgid "Bracketing S 1.0 Steps 9 Pictures"
 5941 msgstr ""
 5942 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5943 
 5944 #: camlibs/ptp2/config.c:4015
 5945 #, fuzzy
 5946 msgid "Bracketing S 2.0 Steps 3 Pictures"
 5947 msgstr ""
 5948 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5949 
 5950 #: camlibs/ptp2/config.c:4016
 5951 #, fuzzy
 5952 msgid "Bracketing S 2.0 Steps 5 Pictures"
 5953 msgstr ""
 5954 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5955 
 5956 #: camlibs/ptp2/config.c:4017
 5957 #, fuzzy
 5958 msgid "Bracketing S 3.0 Steps 3 Pictures"
 5959 msgstr ""
 5960 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5961 
 5962 #: camlibs/ptp2/config.c:4018
 5963 #, fuzzy
 5964 msgid "Bracketing S 3.0 Steps 5 Pictures"
 5965 msgstr ""
 5966 "Více snímků s odstupňovanými hodnotami – počet snímků a velikosti kroků"
 5967 
 5968 #: camlibs/ptp2/config.c:4019
 5969 #, fuzzy
 5970 msgid "Bracketing WB Lo"
 5971 msgstr "Více snímků s odstupňováním daného nastavení"
 5972 
 5973 #: camlibs/ptp2/config.c:4020
 5974 #, fuzzy
 5975 msgid "Bracketing DRO Lo"
 5976 msgstr "Více snímků s odstupňováním daného nastavení"
 5977 
 5978 #: camlibs/ptp2/config.c:4021
 5979 #, fuzzy
 5980 msgid "Bracketing WB Hi"
 5981 msgstr "Více snímků s odstupňováním daného nastavení"
 5982 
 5983 #: camlibs/ptp2/config.c:4022
 5984 #, fuzzy
 5985 msgid "Bracketing DRO Hi"
 5986 msgstr "Více snímků s odstupňováním daného nastavení"
 5987 
 5988 #: camlibs/ptp2/config.c:4031 camlibs/ptp2/ptp.c:7411
 5989 msgid "Centre-spot"
 5990 msgstr "Středový bod"
 5991 
 5992 #: camlibs/ptp2/config.c:4032 camlibs/ptp2/ptp.c:7379 camlibs/ptp2/ptp.c:7412
 5993 msgid "Multi-spot"
 5994 msgstr "Vícebodové"
 5995 
 5996 #: camlibs/ptp2/config.c:4033 camlibs/ptp2/config.c:4045
 5997 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7413
 5998 msgid "Single Area"
 5999 msgstr "Jediná oblast"
 6000 
 6001 #: camlibs/ptp2/config.c:4034 camlibs/ptp2/ptp.c:7414
 6002 msgid "Closest Subject"
 6003 msgstr "Nejbližší objekt"
 6004 
 6005 #: camlibs/ptp2/config.c:4035 camlibs/ptp2/ptp.c:7415
 6006 msgid "Group Dynamic"
 6007 msgstr "Kterýmkoli ze senzorů"
 6008 
 6009 #: camlibs/ptp2/config.c:4036
 6010 msgid "Single-area AF"
 6011 msgstr "Automat. zaostření na jedinou oblast"
 6012 
 6013 #: camlibs/ptp2/config.c:4037
 6014 msgid "Dynamic-area AF"
 6015 msgstr "Automatické zaostření kterýmkoli ze senzorů"
 6016 
 6017 #: camlibs/ptp2/config.c:4038
 6018 #, fuzzy
 6019 msgid "Group-dynamic AF"
 6020 msgstr "Automatické zaostření kterýmkoli ze skupiny vybraných senzorů"
 6021 
 6022 #: camlibs/ptp2/config.c:4039
 6023 msgid "Dynamic-area AF with closest subject priority"
 6024 msgstr ""
 6025 "Automat. zaostření kterýmkoli ze senzorů s upřednostněním nejbližšího objektu"
 6026 
 6027 #: camlibs/ptp2/config.c:4046
 6028 #, fuzzy
 6029 msgid "Dynamic Area (9)"
 6030 msgstr "Proměnlivá oblast automatického ostření"
 6031 
 6032 #: camlibs/ptp2/config.c:4047
 6033 #, fuzzy
 6034 msgid "Dynamic Area (21)"
 6035 msgstr "Proměnlivá oblast automatického ostření"
 6036 
 6037 #: camlibs/ptp2/config.c:4048
 6038 #, fuzzy
 6039 msgid "Dynamic Area (51)"
 6040 msgstr "Proměnlivá oblast automatického ostření"
 6041 
 6042 #: camlibs/ptp2/config.c:4049
 6043 #, fuzzy
 6044 msgid "3D Tracking"
 6045 msgstr "Více snímků s odstupňovaným projasněním stínů"
 6046 
 6047 #: camlibs/ptp2/config.c:4054
 6048 #, fuzzy
 6049 msgid "Dynamic-area AF (25 points)"
 6050 msgstr "Automatické zaostření kterýmkoli ze senzorů"
 6051 
 6052 #: camlibs/ptp2/config.c:4055
 6053 #, fuzzy
 6054 msgid "Single-point AF"
 6055 msgstr "Jednoráz. automat. zaostření při namáčknutí spouště"
 6056 
 6057 #: camlibs/ptp2/config.c:4056
 6058 #, fuzzy
 6059 msgid "Auto-area AF"
 6060 msgstr "Automat. zaostření pro běžný úhel záběru"
 6061 
 6062 #: camlibs/ptp2/config.c:4057
 6063 #, fuzzy
 6064 msgid "3D-tracking"
 6065 msgstr "Více snímků s odstupňováním daného nastavení"
 6066 
 6067 #: camlibs/ptp2/config.c:4058
 6068 #, fuzzy
 6069 msgid "Dynamic-area AF (72 points)"
 6070 msgstr "Automatické zaostření kterýmkoli ze senzorů"
 6071 
 6072 #: camlibs/ptp2/config.c:4059
 6073 #, fuzzy
 6074 msgid "Dynamic-area AF (153 points)"
 6075 msgstr "Automatické zaostření kterýmkoli ze senzorů"
 6076 
 6077 #: camlibs/ptp2/config.c:4060
 6078 #, fuzzy
 6079 msgid "Group-area AF"
 6080 msgstr "Automatické zaostření kterýmkoli ze skupiny vybraných senzorů"
 6081 
 6082 #: camlibs/ptp2/config.c:4061
 6083 #, fuzzy
 6084 msgid "Dynamic-area AF (9 points)"
 6085 msgstr "Automatické zaostření kterýmkoli ze senzorů"
 6086 
 6087 #: camlibs/ptp2/config.c:4063
 6088 msgid "Pinpoint AF"
 6089 msgstr ""
 6090 
 6091 #: camlibs/ptp2/config.c:4064
 6092 #, fuzzy
 6093 msgid "Wide-area AF (S)"
 6094 msgstr "Automat. zaostření pro širokoúhlé záběry"
 6095 
 6096 #: camlibs/ptp2/config.c:4065
 6097 #, fuzzy
 6098 msgid "Wide-area AF (L)"
 6099 msgstr "Automat. zaostření pro širokoúhlé záběry"
 6100 
 6101 #: camlibs/ptp2/config.c:4070
 6102 msgid "sRGB (portrait)"
 6103 msgstr "sRGB (optimální pro portréty)"
 6104 
 6105 #: camlibs/ptp2/config.c:4071 camlibs/ptp2/config.c:4078
 6106 #: camlibs/ptp2/config.c:4084
 6107 msgid "AdobeRGB"
 6108 msgstr "AdobeRGB"
 6109 
 6110 #: camlibs/ptp2/config.c:4072
 6111 msgid "sRGB (nature)"
 6112 msgstr "sRGB (optimální pro přírodu)"
 6113 
 6114 #: camlibs/ptp2/config.c:4077 camlibs/ptp2/config.c:4083
 6115 msgid "sRGB"
 6116 msgstr "sRGB"
 6117 
 6118 #: camlibs/ptp2/config.c:4124
 6119 #, c-format
 6120 msgid "Unknown value 0x%04x"
 6121 msgstr "Neznámá hodnota 0x%04x"
 6122 
 6123 #: camlibs/ptp2/config.c:4144 camlibs/ptp2/ptp.c:7565
 6124 msgid "Centre"
 6125 msgstr "Uprostřed"
 6126 
 6127 #: camlibs/ptp2/config.c:4145 camlibs/ptp2/ptp.c:7566
 6128 msgid "Top"
 6129 msgstr "Nahoře"
 6130 
 6131 #: camlibs/ptp2/config.c:4146 camlibs/ptp2/ptp.c:7567
 6132 msgid "Bottom"
 6133 msgstr "Dole"
 6134 
 6135 #: camlibs/ptp2/config.c:4147 camlibs/ptp2/ptp.c:7568
 6136 msgid "Left"
 6137 msgstr "Vlevo"
 6138 
 6139 #: camlibs/ptp2/config.c:4148 camlibs/ptp2/ptp.c:7569
 6140 msgid "Right"
 6141 msgstr "Vpravo"
 6142 
 6143 #: camlibs/ptp2/config.c:4155 camlibs/sierra/olympus-desc.c:795
 6144 msgid "Center Weighted"
 6145 msgstr "S prioritou středu záběru"
 6146 
 6147 #: camlibs/ptp2/config.c:4156
 6148 msgid "Multi Spot"
 6149 msgstr "Vícebodové"
 6150 
 6151 #: camlibs/ptp2/config.c:4157
 6152 msgid "Center Spot"
 6153 msgstr "Bod ve středu"
 6154 
 6155 #: camlibs/ptp2/config.c:4159 camlibs/sierra/olympus-desc.c:797
 6156 msgid "ESP"
 6157 msgstr "ESP – měření osvětl. scény z celé plochy záběru"
 6158 
 6159 #: camlibs/ptp2/config.c:4160
 6160 msgid "Spot+Highlights"
 6161 msgstr ""
 6162 
 6163 #: camlibs/ptp2/config.c:4161
 6164 #, fuzzy
 6165 msgid "Spot+Shadows"
 6166 msgstr "Stín"
 6167 
 6168 #: camlibs/ptp2/config.c:4163
 6169 #, fuzzy
 6170 msgid "Multi"
 6171 msgstr "Vícebodové"
 6172 
 6173 #: camlibs/ptp2/config.c:4164
 6174 #, fuzzy
 6175 msgid "Center"
 6176 msgstr "Uprostřed"
 6177 
 6178 #: camlibs/ptp2/config.c:4165
 6179 msgid "Entire Screen Avg."
 6180 msgstr ""
 6181 
 6182 #: camlibs/ptp2/config.c:4166
 6183 #, fuzzy
 6184 msgid "Spot Standard"
 6185 msgstr "Standardní"
 6186 
 6187 #: camlibs/ptp2/config.c:4167
 6188 #, fuzzy
 6189 msgid "Spot Large"
 6190 msgstr "Velké"
 6191 
 6192 #: camlibs/ptp2/config.c:4168
 6193 #, fuzzy
 6194 msgid "Highlight"
 6195 msgstr "vysoké"
 6196 
 6197 #: camlibs/ptp2/config.c:4173
 6198 msgid "Automatic Flash"
 6199 msgstr "Blesk dle potřeby"
 6200 
 6201 #: camlibs/ptp2/config.c:4175 camlibs/ptp2/ptp.c:7384
 6202 msgid "Fill flash"
 6203 msgstr "Vyplňující blesk"
 6204 
 6205 #: camlibs/ptp2/config.c:4176
 6206 msgid "Red-eye automatic"
 6207 msgstr "Odpálen dle potřeby s omezením jevu červených očí"
 6208 
 6209 #: camlibs/ptp2/config.c:4177
 6210 msgid "Red-eye fill"
 6211 msgstr "Vyplňující blesk s omezením jevu červených očí"
 6212 
 6213 #: camlibs/ptp2/config.c:4178 camlibs/ptp2/ptp.c:7387
 6214 msgid "External sync"
 6215 msgstr "Vnější synchronizace"
 6216 
 6217 #: camlibs/ptp2/config.c:4180 camlibs/ptp2/ptp.c:7389
 6218 msgid "Auto Slow Sync"
 6219 msgstr "Automatická pomalá synchronizace"
 6220 
 6221 #: camlibs/ptp2/config.c:4181 camlibs/ptp2/ptp.c:7390
 6222 msgid "Rear Curtain Sync + Slow Sync"
 6223 msgstr "Synchronizace s koncem exp. + pomalá synchronizace"
 6224 
 6225 #: camlibs/ptp2/config.c:4182 camlibs/ptp2/ptp.c:7391
 6226 msgid "Red-eye Reduction + Slow Sync"
 6227 msgstr "Omezení jevu červenách očí + pomalá synchronizace"
 6228 
 6229 #: camlibs/ptp2/config.c:4183
 6230 msgid "Front-curtain sync"
 6231 msgstr "Synchronizace se začátkem expozice"
 6232 
 6233 #: camlibs/ptp2/config.c:4184
 6234 msgid "Red-eye reduction"
 6235 msgstr "Omezení jevu červených očí"
 6236 
 6237 #: camlibs/ptp2/config.c:4185
 6238 msgid "Red-eye reduction with slow sync"
 6239 msgstr "Omezení jevu červenách očí + pomalá synchronizace"
 6240 
 6241 #: camlibs/ptp2/config.c:4186
 6242 msgid "Slow sync"
 6243 msgstr "Pomalá synchronizace"
 6244 
 6245 #: camlibs/ptp2/config.c:4187
 6246 msgid "Rear-curtain with slow sync"
 6247 msgstr "Pomalá synchronizace s koncem exp."
 6248 
 6249 #: camlibs/ptp2/config.c:4188
 6250 msgid "Rear-curtain sync"
 6251 msgstr "Synchronizace s koncem exp."
 6252 
 6253 #: camlibs/ptp2/config.c:4190
 6254 #, fuzzy
 6255 msgid "Rear Curtain Sync"
 6256 msgstr "Synchronizace s koncem exp."
 6257 
 6258 #: camlibs/ptp2/config.c:4191
 6259 msgid "Wireless Sync"
 6260 msgstr ""
 6261 
 6262 #: camlibs/ptp2/config.c:4192 camlibs/sierra/epson-desc.c:155
 6263 #: camlibs/sierra/sierra.c:1030 camlibs/sierra/sierra.c:1041
 6264 #: camlibs/sierra/sierra.c:1343 camlibs/sierra/sierra.c:1554
 6265 #: camlibs/sierra/sierra.c:1564 camlibs/sierra/sierra.c:1793
 6266 msgid "Slow Sync"
 6267 msgstr "Pomalá synchronizace"
 6268 
 6269 #: camlibs/ptp2/config.c:4204
 6270 msgid "Night Vision"
 6271 msgstr "Noční vidění"
 6272 
 6273 #: camlibs/ptp2/config.c:4205
 6274 msgid "Color sketch"
 6275 msgstr "Barevný náčrtek"
 6276 
 6277 #: camlibs/ptp2/config.c:4207
 6278 msgid "Selective color"
 6279 msgstr "Zvolená barva"
 6280 
 6281 #: camlibs/ptp2/config.c:4208
 6282 msgid "Silhouette"
 6283 msgstr "Obrys"
 6284 
 6285 #: camlibs/ptp2/config.c:4209
 6286 msgid "High key"
 6287 msgstr "Světlé tóny, nízký kontrast"
 6288 
 6289 #: camlibs/ptp2/config.c:4210
 6290 msgid "Low key"
 6291 msgstr "Tmavé tóny, vysoký kontrast"
 6292 
 6293 #: camlibs/ptp2/config.c:4313 camlibs/ptp2/config.c:4351
 6294 #: camlibs/ptp2/config.c:4359 camlibs/ptp2/config.c:4397
 6295 #, c-format
 6296 msgid "%d mm"
 6297 msgstr "%d mm"
 6298 
 6299 #: camlibs/ptp2/config.c:4349 camlibs/ptp2/config.c:4393
 6300 msgid "infinite"
 6301 msgstr "nekonečno"
 6302 
 6303 #: camlibs/ptp2/config.c:4422 camlibs/ptp2/config.c:4467
 6304 #, c-format
 6305 msgid "x 200"
 6306 msgstr ""
 6307 
 6308 #: camlibs/ptp2/config.c:4508 camlibs/ptp2/config.c:4561
 6309 #, fuzzy, c-format
 6310 msgid "Composite"
 6311 msgstr "Komprimace"
 6312 
 6313 #: camlibs/ptp2/config.c:5097 camlibs/ptp2/config.c:5115
 6314 msgid "Face-priority AF"
 6315 msgstr "Automat. zaostření s důrazem na obličeje"
 6316 
 6317 #: camlibs/ptp2/config.c:5098 camlibs/ptp2/config.c:5116
 6318 msgid "Wide-area AF"
 6319 msgstr "Automat. zaostření pro širokoúhlé záběry"
 6320 
 6321 #: camlibs/ptp2/config.c:5099 camlibs/ptp2/config.c:5117
 6322 msgid "Normal-area AF"
 6323 msgstr "Automat. zaostření pro běžný úhel záběru"
 6324 
 6325 #: camlibs/ptp2/config.c:5100 camlibs/ptp2/config.c:5118
 6326 msgid "Subject-tracking AF"
 6327 msgstr "Automat. zaostření na pohybující se objekt"
 6328 
 6329 #: camlibs/ptp2/config.c:5101 camlibs/ptp2/config.c:5119
 6330 #, fuzzy
 6331 msgid "Spot-area AF"
 6332 msgstr "Automat. zaostření na jediný bod"
 6333 
 6334 #: camlibs/ptp2/config.c:5106
 6335 #, fuzzy
 6336 msgid "Entire Display"
 6337 msgstr "Stavový displej"
 6338 
 6339 #: camlibs/ptp2/config.c:5107 camlibs/ptp2/config.c:6714
 6340 msgid "25%"
 6341 msgstr "25 %"
 6342 
 6343 #: camlibs/ptp2/config.c:5108 camlibs/ptp2/config.c:6711
 6344 msgid "50%"
 6345 msgstr "50 %"
 6346 
 6347 #: camlibs/ptp2/config.c:5109 camlibs/ptp2/config.c:6712
 6348 msgid "100%"
 6349 msgstr "100 %"
 6350 
 6351 #: camlibs/ptp2/config.c:5110
 6352 msgid "200%"
 6353 msgstr ""
 6354 
 6355 #: camlibs/ptp2/config.c:5124
 6356 msgid "Single-servo AF"
 6357 msgstr "Jednoráz. automat. zaostření při namáčknutí spouště"
 6358 
 6359 #: camlibs/ptp2/config.c:5125
 6360 #, fuzzy
 6361 msgid "Continuous-servo AF"
 6362 msgstr "Průběžné automat. zaostřování"
 6363 
 6364 #: camlibs/ptp2/config.c:5126
 6365 msgid "Full-time-servo AF"
 6366 msgstr "Průběžné autom. zaostřování"
 6367 
 6368 #: camlibs/ptp2/config.c:5127
 6369 #, fuzzy
 6370 msgid "Manual Focus (fixed)"
 6371 msgstr "Ruční zaostření"
 6372 
 6373 #: camlibs/ptp2/config.c:5128
 6374 #, fuzzy
 6375 msgid "Manual Focus (selection)"
 6376 msgstr "MF (výběr)"
 6377 
 6378 #: camlibs/ptp2/config.c:5141 camlibs/ptp2/ptp.c:7469
 6379 msgid "AE/AF Lock"
 6380 msgstr "Zablok. zaostření i expozice"
 6381 
 6382 #: camlibs/ptp2/config.c:5142 camlibs/ptp2/ptp.c:7471
 6383 msgid "AE Lock only"
 6384 msgstr "Zablok. expozice"
 6385 
 6386 #: camlibs/ptp2/config.c:5143
 6387 msgid "AF Lock Only"
 6388 msgstr "Zablok. automatického zaostření"
 6389 
 6390 #: camlibs/ptp2/config.c:5144 camlibs/ptp2/ptp.c:7472
 6391 msgid "AF Lock Hold"
 6392 msgstr "Zablok. automat. zaostření bez držení tlačítka"
 6393 
 6394 #: camlibs/ptp2/config.c:5145 camlibs/ptp2/ptp.c:7473
 6395 msgid "AF On"
 6396 msgstr "Automat. zaostření zapnuto"
 6397 
 6398 #: camlibs/ptp2/config.c:5146
 6399 msgid "Flash Level Lock"
 6400 msgstr "Zablok. intenzity záblesku"
 6401 
 6402 #: camlibs/ptp2/config.c:5152 camlibs/ptp2/config.c:5170
 6403 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7486 camlibs/ptp2/ptp.c:7489
 6404 msgid "20 seconds"
 6405 msgstr "20 vteřin"
 6406 
 6407 #: camlibs/ptp2/config.c:5153 camlibs/ptp2/config.c:5345
 6408 #: camlibs/ptp2/config.c:6423 camlibs/ptp2/ptp.c:7490
 6409 msgid "1 minute"
 6410 msgstr "1 minuta"
 6411 
 6412 #: camlibs/ptp2/config.c:5154 camlibs/ptp2/config.c:5346
 6413 #: camlibs/ptp2/config.c:6424 camlibs/ptp2/ptp.c:7491
 6414 msgid "5 minutes"
 6415 msgstr "5 minut"
 6416 
 6417 #: camlibs/ptp2/config.c:5155 camlibs/ptp2/config.c:5347
 6418 #: camlibs/ptp2/config.c:6425 camlibs/ptp2/ptp.c:7492
 6419 msgid "10 minutes"
 6420 msgstr "10 minut"
 6421 
 6422 #: camlibs/ptp2/config.c:5156 camlibs/ptp2/config.c:5168
 6423 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7484 camlibs/ptp2/ptp.c:7493
 6424 msgid "5 seconds"
 6425 msgstr "5 vteřin"
 6426 
 6427 #: camlibs/ptp2/config.c:5175
 6428 msgid "6 mm"
 6429 msgstr "6 mm"
 6430 
 6431 #: camlibs/ptp2/config.c:5176 camlibs/ptp2/config.c:5184
 6432 msgid "8 mm"
 6433 msgstr "8 mm"
 6434 
 6435 #: camlibs/ptp2/config.c:5177
 6436 msgid "10 mm"
 6437 msgstr "10 mm"
 6438 
 6439 #: camlibs/ptp2/config.c:5178 camlibs/ptp2/config.c:5185
 6440 msgid "12 mm"
 6441 msgstr "12 mm"
 6442 
 6443 #: camlibs/ptp2/config.c:5186
 6444 #, fuzzy
 6445 msgid "15 mm"
 6446 msgstr "15 minut"
 6447 
 6448 #: camlibs/ptp2/config.c:5187
 6449 #, fuzzy
 6450 msgid "20 mm"
 6451 msgstr "10 mm"
 6452 
 6453 #: camlibs/ptp2/config.c:5193
 6454 msgid "1/60"
 6455 msgstr "1/60"
 6456 
 6457 #: camlibs/ptp2/config.c:5194
 6458 msgid "1/30"
 6459 msgstr "1/30"
 6460 
 6461 #: camlibs/ptp2/config.c:5195
 6462 msgid "1/15"
 6463 msgstr "1/15"
 6464 
 6465 #: camlibs/ptp2/config.c:5196
 6466 msgid "1/8"
 6467 msgstr "1/8"
 6468 
 6469 #: camlibs/ptp2/config.c:5197
 6470 msgid "1/4"
 6471 msgstr "1/4"
 6472 
 6473 #: camlibs/ptp2/config.c:5198
 6474 msgid "1/2"
 6475 msgstr "1/2"
 6476 
 6477 #: camlibs/ptp2/config.c:5199
 6478 msgid "1"
 6479 msgstr "1"
 6480 
 6481 #: camlibs/ptp2/config.c:5200 camlibs/ptp2/config.c:6493
 6482 msgid "2"
 6483 msgstr "2"
 6484 
 6485 #: camlibs/ptp2/config.c:5201 camlibs/ptp2/config.c:6491
 6486 msgid "4"
 6487 msgstr "4"
 6488 
 6489 #: camlibs/ptp2/config.c:5202
 6490 msgid "8"
 6491 msgstr "8"
 6492 
 6493 #: camlibs/ptp2/config.c:5203
 6494 msgid "15"
 6495 msgstr "15"
 6496 
 6497 #: camlibs/ptp2/config.c:5204
 6498 msgid "30"
 6499 msgstr "30"
 6500 
 6501 #: camlibs/ptp2/config.c:5209 camlibs/ptp2/config.c:5270
 6502 msgid "bulb"
 6503 msgstr "po dobu stisku spouště"
 6504 
 6505 #: camlibs/ptp2/config.c:5210 camlibs/ptp2/config.c:6533
 6506 msgid "30s"
 6507 msgstr "30 s"
 6508 
 6509 #: camlibs/ptp2/config.c:5211
 6510 msgid "25s"
 6511 msgstr "25 s"
 6512 
 6513 #: camlibs/ptp2/config.c:5212
 6514 msgid "20s"
 6515 msgstr "20 s"
 6516 
 6517 #: camlibs/ptp2/config.c:5213 camlibs/ptp2/config.c:6532
 6518 msgid "15s"
 6519 msgstr "15 s"
 6520 
 6521 #: camlibs/ptp2/config.c:5214
 6522 msgid "13s"
 6523 msgstr "13 s"
 6524 
 6525 #: camlibs/ptp2/config.c:5215
 6526 msgid "10s"
 6527 msgstr "10 s"
 6528 
 6529 #: camlibs/ptp2/config.c:5216 camlibs/ptp2/config.c:6531
 6530 msgid "8s"
 6531 msgstr "8 s"
 6532 
 6533 #: camlibs/ptp2/config.c:5217
 6534 msgid "6s"
 6535 msgstr "6 s"
 6536 
 6537 #: camlibs/ptp2/config.c:5218
 6538 msgid "5s"
 6539 msgstr "5 s"
 6540 
 6541 #: camlibs/ptp2/config.c:5219 camlibs/ptp2/config.c:6530
 6542 msgid "4s"
 6543 msgstr "4 s"
 6544 
 6545 #: camlibs/ptp2/config.c:5220
 6546 msgid "3s"
 6547 msgstr "3 s"
 6548 
 6549 #: camlibs/ptp2/config.c:5221
 6550 msgid "2.5s"
 6551 msgstr "2,5 s"
 6552 
 6553 #: camlibs/ptp2/config.c:5222 camlibs/ptp2/config.c:6529
 6554 msgid "2s"
 6555 msgstr "2 s"
 6556 
 6557 #: camlibs/ptp2/config.c:5223
 6558 msgid "1.6s"
 6559 msgstr "1,6 s"
 6560 
 6561 #: camlibs/ptp2/config.c:5224
 6562 msgid "1.3s"
 6563 msgstr "1,3 s"
 6564 
 6565 #: camlibs/ptp2/config.c:5225 camlibs/ptp2/config.c:6528
 6566 msgid "1s"
 6567 msgstr "1 s"
 6568 
 6569 #: camlibs/ptp2/config.c:5226
 6570 msgid "1/1.3s"
 6571 msgstr "1/1,3 s"
 6572 
 6573 #: camlibs/ptp2/config.c:5227
 6574 msgid "1/1.6s"
 6575 msgstr "1/1,6 s"
 6576 
 6577 #: camlibs/ptp2/config.c:5228 camlibs/ptp2/config.c:6527
 6578 msgid "1/2s"
 6579 msgstr "1/2 s"
 6580 
 6581 #: camlibs/ptp2/config.c:5229
 6582 msgid "1/2.5s"
 6583 msgstr "1/2,5 s"
 6584 
 6585 #: camlibs/ptp2/config.c:5230
 6586 msgid "1/3s"
 6587 msgstr "1/3 s"
 6588 
 6589 #: camlibs/ptp2/config.c:5231 camlibs/ptp2/config.c:6526
 6590 msgid "1/4s"
 6591 msgstr "1/4 s"
 6592 
 6593 #: camlibs/ptp2/config.c:5232
 6594 msgid "1/5s"
 6595 msgstr "1/5 s"
 6596 
 6597 #: camlibs/ptp2/config.c:5233
 6598 msgid "1/6s"
 6599 msgstr "1/6 s"
 6600 
 6601 #: camlibs/ptp2/config.c:5234 camlibs/ptp2/config.c:6525
 6602 msgid "1/8s"
 6603 msgstr "1/8 s"
 6604 
 6605 #: camlibs/ptp2/config.c:5235
 6606 msgid "1/10s"
 6607 msgstr "1/10 s"
 6608 
 6609 #: camlibs/ptp2/config.c:5236
 6610 msgid "1/13s"
 6611 msgstr "1/13 s"
 6612 
 6613 #: camlibs/ptp2/config.c:5237 camlibs/ptp2/config.c:6524
 6614 msgid "1/15s"
 6615 msgstr "1/15 s"
 6616 
 6617 #: camlibs/ptp2/config.c:5238
 6618 msgid "1/20s"
 6619 msgstr "1/20 s"
 6620 
 6621 #: camlibs/ptp2/config.c:5239
 6622 msgid "1/25s"
 6623 msgstr "1/25 s"
 6624 
 6625 #: camlibs/ptp2/config.c:5240 camlibs/ptp2/config.c:6523
 6626 msgid "1/30s"
 6627 msgstr "1/30 s"
 6628 
 6629 #: camlibs/ptp2/config.c:5241
 6630 msgid "1/40s"
 6631 msgstr "1/40 s"
 6632 
 6633 #: camlibs/ptp2/config.c:5242
 6634 msgid "1/50s"
 6635 msgstr "1/50 s"
 6636 
 6637 #: camlibs/ptp2/config.c:5243 camlibs/ptp2/config.c:6451
 6638 #: camlibs/ptp2/config.c:6464 camlibs/ptp2/config.c:6522
 6639 msgid "1/60s"
 6640 msgstr "1/60 s"
 6641 
 6642 #: camlibs/ptp2/config.c:5244 camlibs/ptp2/config.c:6450
 6643 #: camlibs/ptp2/config.c:6463
 6644 msgid "1/80s"
 6645 msgstr "1/80 s"
 6646 
 6647 #: camlibs/ptp2/config.c:5245 camlibs/ptp2/config.c:6449
 6648 #: camlibs/ptp2/config.c:6462
 6649 msgid "1/100s"
 6650 msgstr "1/100 s"
 6651 
 6652 #: camlibs/ptp2/config.c:5246 camlibs/ptp2/config.c:6448
 6653 #: camlibs/ptp2/config.c:6461
 6654 msgid "1/125s"
 6655 msgstr "1/125 s"
 6656 
 6657 #: camlibs/ptp2/config.c:5247 camlibs/ptp2/config.c:6447
 6658 #: camlibs/ptp2/config.c:6460
 6659 msgid "1/160s"
 6660 msgstr "1/160 s"
 6661 
 6662 #: camlibs/ptp2/config.c:5248 camlibs/ptp2/config.c:6446
 6663 #: camlibs/ptp2/config.c:6459
 6664 msgid "1/200s"
 6665 msgstr "1/200 s"
 6666 
 6667 #: camlibs/ptp2/config.c:5249 camlibs/ptp2/config.c:6445
 6668 #: camlibs/ptp2/config.c:6458
 6669 msgid "1/250s"
 6670 msgstr "1/250 s"
 6671 
 6672 #: camlibs/ptp2/config.c:5250
 6673 msgid "1/320s"
 6674 msgstr "1/320 s"
 6675 
 6676 #: camlibs/ptp2/config.c:5251
 6677 msgid "1/400s"
 6678 msgstr "1/400 s"
 6679 
 6680 #: camlibs/ptp2/config.c:5252
 6681 msgid "1/500s"
 6682 msgstr "1/500 s"
 6683 
 6684 #: camlibs/ptp2/config.c:5253
 6685 msgid "1/640s"
 6686 msgstr "1/640 s"
 6687 
 6688 #: camlibs/ptp2/config.c:5254
 6689 msgid "1/800s"
 6690 msgstr "1/800 s"
 6691 
 6692 #: camlibs/ptp2/config.c:5255
 6693 msgid "1/1000s"
 6694 msgstr "1/1000 s"
 6695 
 6696 #: camlibs/ptp2/config.c:5256 camlibs/ptp2/config.c:5257
 6697 msgid "1/1250s"
 6698 msgstr "1/1250 s"
 6699 
 6700 #: camlibs/ptp2/config.c:5258
 6701 msgid "1/1600s"
 6702 msgstr "1/1600 s"
 6703 
 6704 #: camlibs/ptp2/config.c:5259
 6705 msgid "1/2000s"
 6706 msgstr "1/2000 s"
 6707 
 6708 #: camlibs/ptp2/config.c:5260
 6709 msgid "1/2500s"
 6710 msgstr "1/2500 s"
 6711 
 6712 #: camlibs/ptp2/config.c:5261
 6713 msgid "1/3200s"
 6714 msgstr "1/3200 s"
 6715 
 6716 #: camlibs/ptp2/config.c:5262
 6717 msgid "1/4000s"
 6718 msgstr "1/4000 s"
 6719 
 6720 #: camlibs/ptp2/config.c:5263
 6721 msgid "1/5000s"
 6722 msgstr "1/5000 s"
 6723 
 6724 #: camlibs/ptp2/config.c:5264
 6725 msgid "1/6400s"
 6726 msgstr "1/6400 s"
 6727 
 6728 #: camlibs/ptp2/config.c:5265
 6729 msgid "1/8000s"
 6730 msgstr "1/8000 s"
 6731 
 6732 #: camlibs/ptp2/config.c:5348
 6733 msgid "15 minutes"
 6734 msgstr "15 minut"
 6735 
 6736 #: camlibs/ptp2/config.c:5355 camlibs/ptp2/ptp.c:7595
 6737 msgid "Sharper"
 6738 msgstr "Ostřejší"
 6739 
 6740 #: camlibs/ptp2/config.c:5356 camlibs/ptp2/ptp.c:7596
 6741 msgid "Softer"
 6742 msgstr "Měkčí"
 6743 
 6744 #: camlibs/ptp2/config.c:5357 camlibs/ptp2/ptp.c:7597
 6745 msgid "Direct Print"
 6746 msgstr "Přímý tisk"
 6747 
 6748 #: camlibs/ptp2/config.c:5368 camlibs/ptp2/config.c:5379
 6749 #: camlibs/ptp2/ptp.c:7424 camlibs/ptp2/ptp.c:7432
 6750 msgid "Medium Low"
 6751 msgstr "Střední nízké"
 6752 
 6753 #: camlibs/ptp2/config.c:5369 camlibs/ptp2/ptp.c:7425
 6754 msgid "Medium high"
 6755 msgstr "Střední vysoké"
 6756 
 6757 #: camlibs/ptp2/config.c:5378 camlibs/ptp2/ptp.c:7431
 6758 msgid "Low contrast"
 6759 msgstr "Nízký kontrast"
 6760 
 6761 #: camlibs/ptp2/config.c:5380 camlibs/ptp2/ptp.c:7433
 6762 msgid "Medium High"
 6763 msgstr "Střední vysoké"
 6764 
 6765 #: camlibs/ptp2/config.c:5381 camlibs/ptp2/ptp.c:7434
 6766 msgid "High control"
 6767 msgstr "Řízení výšky"
 6768 
 6769 #: camlibs/ptp2/config.c:5390 camlibs/ptp2/ptp.c:7815
 6770 msgid "Zone Focus (Close-up)"
 6771 msgstr "Zónové zaostřování (detail)"
 6772 
 6773 #: camlibs/ptp2/config.c:5391 camlibs/ptp2/ptp.c:7816
 6774 msgid "Zone Focus (Very Close)"
 6775 msgstr "Zónové zaostřování (velmi blízko)"
 6776 
 6777 #: camlibs/ptp2/config.c:5392 camlibs/ptp2/ptp.c:7817
 6778 msgid "Zone Focus (Close)"
 6779 msgstr "Zónové zaostřování (blízko)"
 6780 
 6781 #: camlibs/ptp2/config.c:5393 camlibs/ptp2/ptp.c:7818
 6782 msgid "Zone Focus (Medium)"
 6783 msgstr "Zónové zaostřování (střední)"
 6784 
 6785 #: camlibs/ptp2/config.c:5394 camlibs/ptp2/ptp.c:7819
 6786 msgid "Zone Focus (Far)"
 6787 msgstr "Zónové zaostřování (daleké)"
 6788 
 6789 #: camlibs/ptp2/config.c:5395
 6790 msgid "Zone Focus (Reserved 1)"
 6791 msgstr "Zónové zaostřování (vyhrazeno 1)"
 6792 
 6793 #: camlibs/ptp2/config.c:5396
 6794 msgid "Zone Focus (Reserved 2)"
 6795 msgstr "Zónové zaostřování (vyhrazeno 2)"
 6796 
 6797 #: camlibs/ptp2/config.c:5397
 6798 msgid "Zone Focus (Reserved 3)"
 6799 msgstr "Zónové zaostřování (vyhrazeno 3)"
 6800 
 6801 #: camlibs/ptp2/config.c:5398
 6802 msgid "Zone Focus (Reserved 4)"
 6803 msgstr "Zónové zaostřování (vyhrazeno 4)"
 6804 
 6805 #: camlibs/ptp2/config.c:5408
 6806 msgid "Automatic Macro"
 6807 msgstr "Automatický makrorežim"
 6808 
 6809 #: camlibs/ptp2/config.c:5412
 6810 msgid "Single-Servo AF"
 6811 msgstr "Jednoráz. automat. zaostření při namáčknutí spouště"
 681