"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "klavaro-3.13/po/sv.po" (6 Jun 2021, 47831 Bytes) of package /linux/privat/klavaro-3.13.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Klavaro - Traduko al Swedish
  2 # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the klavaro package.
  4 # Nils Pettersson <npe@ingfanp.com>, 2007 - 2008
  5 # Josef Andersson <l10nl18nsweja@gmail.com>, 2014, 2019, 2021
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: klavaro 3.10\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2021-06-06 14:05-0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2021-01-04 23:46+0100\n"
  12 "Last-Translator: Josef Andersson <l10nl18nsweja@gmail.com>\n"
  13 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
  14 "Language: sv\n"
  15 "MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  20 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
  21 
  22 #: ../data/klavaro.glade.h:1
  23 msgid "Klavaro - Progress"
  24 msgstr "Klavaro - Framsteg"
  25 
  26 #: ../data/klavaro.glade.h:2
  27 msgid "_Lesson:"
  28 msgstr "_Lektion:"
  29 
  30 #: ../data/klavaro.glade.h:3
  31 msgid "Value"
  32 msgstr "Värde"
  33 
  34 #: ../data/klavaro.glade.h:4
  35 msgid "Clear progress data."
  36 msgstr "Rensa framstegshistorik."
  37 
  38 #: ../data/klavaro.glade.h:5
  39 msgid "_Reset"
  40 msgstr "_Återställ"
  41 
  42 #: ../data/klavaro.glade.h:6
  43 msgid "Close this window, returning to the exercise."
  44 msgstr "Stäng detta fönster och återgå till övningarna."
  45 
  46 #: ../data/klavaro.glade.h:7
  47 msgid "_Close"
  48 msgstr "_Stäng"
  49 
  50 #. Everything means ALL the progress charts statistics.
  51 #: ../data/klavaro.glade.h:9
  52 msgid "everything!"
  53 msgstr "allting!"
  54 
  55 #. Confirmation check-button for removing data.
  56 #: ../data/klavaro.glade.h:11
  57 msgid "Clear data for every module, if checked!"
  58 msgstr "Rensa all framstegshistorik för var modul, om ikryssad!"
  59 
  60 #: ../data/klavaro.glade.h:12
  61 msgid "Load other exercises/lessons"
  62 msgstr "Öppna andra övningar/lektioner"
  63 
  64 #: ../data/klavaro.glade.h:13
  65 msgid "_Other texts"
  66 msgstr "_Andra texter"
  67 
  68 #: ../data/klavaro.glade.h:14
  69 msgid "Edit the character set to be used in this lesson."
  70 msgstr "Ändra teckenuppsättningen som skall användas i denna lektion."
  71 
  72 #: ../data/klavaro.glade.h:15
  73 msgid "This is a specific exercise, adjusted to your error profile."
  74 msgstr "Denna övning är specifikt anpassad efter din felprofil."
  75 
  76 #: ../data/klavaro.glade.h:16
  77 msgid ""
  78 "Edit the character set to be used in lessons after 43: they are customizable!"
  79 msgstr ""
  80 "Ändra teckenuppsättningen som skall användas efter lektion 43. De är "
  81 "anpassningsbara!"
  82 
  83 #: ../data/klavaro.glade.h:17 ../src/tutor.c:401
  84 msgid "Drag and drop text here to practice with it."
  85 msgstr "Dra och släpp text här för att öva på den."
  86 
  87 #: ../data/klavaro.glade.h:18
  88 msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl-R]"
  89 msgstr "Tryck här för att starta om övningen. Snabbval: [Ctrl-R]"
  90 
  91 #: ../data/klavaro.glade.h:19
  92 msgid "Show the virtual keyboard and the relation between fingers and keys."
  93 msgstr ""
  94 "Visa det virtuella tangentbordet samt relationen mellan fingrar och "
  95 "tangenter."
  96 
  97 #: ../data/klavaro.glade.h:20
  98 msgid "_Keyboard"
  99 msgstr "_Tangentbord"
 100 
 101 #: ../data/klavaro.glade.h:21
 102 msgid "Select the font to be used in the exercise window."
 103 msgstr "Välj typsnitt att använda i övningsfönstret."
 104 
 105 #: ../data/klavaro.glade.h:22
 106 msgid "Font definition"
 107 msgstr "Typsnittsdefinition"
 108 
 109 #: ../data/klavaro.glade.h:23
 110 msgid "Alternative color scheme, needs restart!"
 111 msgstr "Alternativa färgscheman, kräver omstart!"
 112 
 113 #: ../data/klavaro.glade.h:24
 114 msgid "Co_urse information"
 115 msgstr "K_ursinformation"
 116 
 117 #: ../data/klavaro.glade.h:25
 118 msgid "Charts showing the learning progress along the exercises."
 119 msgstr "Diagram som visar inlärningsframsteg vid sidan av övningarna."
 120 
 121 #: ../data/klavaro.glade.h:26
 122 msgid "_Progress"
 123 msgstr "_Framsteg"
 124 
 125 #: ../data/klavaro.glade.h:27
 126 msgid "Exit the application immediately."
 127 msgstr "Avsluta programmet omedelbart."
 128 
 129 #: ../data/klavaro.glade.h:28
 130 msgid "Return to the main menu."
 131 msgstr "Återgå till huvudmenyn."
 132 
 133 #: ../data/klavaro.glade.h:29
 134 msgid "B_ack to menu"
 135 msgstr "Tillb_aka till menyn"
 136 
 137 #: ../data/klavaro.glade.h:30
 138 msgid "Show local and external scores from other users."
 139 msgstr "Visa lokala och externa poäng från andra användare."
 140 
 141 #: ../data/klavaro.glade.h:31
 142 msgid "_Top 10"
 143 msgstr "_Topp 10"
 144 
 145 #: ../data/klavaro.glade.h:32
 146 msgid "Change language"
 147 msgstr "Byt språk"
 148 
 149 #: ../data/klavaro.glade.h:33
 150 msgid "Attention!"
 151 msgstr "Observera!"
 152 
 153 #: ../data/klavaro.glade.h:34
 154 msgid "Do you confirm?"
 155 msgstr "Bekräftar du?"
 156 
 157 #: ../data/klavaro.glade.h:35
 158 msgid "_No"
 159 msgstr "_Nej"
 160 
 161 #: ../data/klavaro.glade.h:36
 162 msgid "_Yes"
 163 msgstr "_Ja"
 164 
 165 #: ../data/klavaro.glade.h:37
 166 msgid "Klavaro - Select file"
 167 msgstr "Klavaro - Välj fil"
 168 
 169 #: ../data/klavaro.glade.h:38
 170 msgid "_Cancel"
 171 msgstr "_Avbryt"
 172 
 173 #: ../data/klavaro.glade.h:39
 174 msgid "_Open"
 175 msgstr "_Öppna"
 176 
 177 #: ../data/klavaro.glade.h:40
 178 msgid "Re_name:"
 179 msgstr "Byt _namn:"
 180 
 181 #: ../data/klavaro.glade.h:41
 182 msgid "Rename the selected item."
 183 msgstr "Byt namn på markerat objekt."
 184 
 185 #: ../data/klavaro.glade.h:42
 186 msgid ""
 187 "Read a text file and add a copy of it here. The file must be encoded in "
 188 "UTF-8."
 189 msgstr ""
 190 "Läs en textfil och lägg en kopia här. Filen måste vara teckenkodad i UTF-8-"
 191 "format."
 192 
 193 #: ../data/klavaro.glade.h:43
 194 msgid "_Open text file"
 195 msgstr "_Öppna textfil"
 196 
 197 #: ../data/klavaro.glade.h:44
 198 msgid "Paste text that was copied to the clipboard."
 199 msgstr "Klistra in text som kopierats till urklipp."
 200 
 201 #: ../data/klavaro.glade.h:45
 202 msgid "_Paste from clipboard"
 203 msgstr "_Klistra in"
 204 
 205 #: ../data/klavaro.glade.h:46
 206 msgid "Remove the selected item."
 207 msgstr "Ta bort det markerade valet."
 208 
 209 #: ../data/klavaro.glade.h:47
 210 msgid "_Remove copied file"
 211 msgstr "Ta bort kopie_rad fil"
 212 
 213 #: ../data/klavaro.glade.h:48
 214 msgid "Apply the selected item to create an exercise."
 215 msgstr "Tillämpa valet för att skapa en övning."
 216 
 217 #: ../data/klavaro.glade.h:49
 218 msgid "_Apply"
 219 msgstr "_Verkställ"
 220 
 221 #: ../data/klavaro.glade.h:50
 222 msgid "Close this window."
 223 msgstr "Stäng detta fönster."
 224 
 225 #: ../data/klavaro.glade.h:51
 226 msgid "Country / Custom"
 227 msgstr "Land/Anpassat"
 228 
 229 #: ../data/klavaro.glade.h:52
 230 msgid "Variant"
 231 msgstr "Variant"
 232 
 233 #: ../data/klavaro.glade.h:53
 234 msgid "Remove the selected custom layout."
 235 msgstr "Ta bort den markerade anpassade layouten."
 236 
 237 #: ../data/klavaro.glade.h:54
 238 msgid "_Remove"
 239 msgstr "Ta bo_rt"
 240 
 241 #: ../data/klavaro.glade.h:55
 242 msgid ""
 243 "Toggles the shift effect on the keys. Alternates between the upper and lower "
 244 "characters of the keys."
 245 msgstr ""
 246 "Växlar skift-påverkan på tangenterna. Byter mellan övre och undre tecken på "
 247 "tangenterna."
 248 
 249 #: ../data/klavaro.glade.h:56
 250 msgid "SPACE BAR"
 251 msgstr "MELLANSLAG"
 252 
 253 #: ../data/klavaro.glade.h:57 ../src/keyboard.c:1726
 254 msgid "thumbs"
 255 msgstr "tummar"
 256 
 257 #: ../data/klavaro.glade.h:58
 258 msgid "Tab"
 259 msgstr "Tabb"
 260 
 261 #: ../data/klavaro.glade.h:59
 262 msgid "Ctrl"
 263 msgstr "Ctrl"
 264 
 265 #: ../data/klavaro.glade.h:60
 266 msgid "Caps"
 267 msgstr "Caps"
 268 
 269 #: ../data/klavaro.glade.h:61
 270 msgid "S_ave as:"
 271 msgstr "Sp_ara som:"
 272 
 273 #: ../data/klavaro.glade.h:62
 274 msgid "Show previous screen."
 275 msgstr "Visa föregående skärm."
 276 
 277 #: ../data/klavaro.glade.h:63
 278 msgid "_Previous step"
 279 msgstr "_Föregående steg"
 280 
 281 #: ../data/klavaro.glade.h:64
 282 msgid "Show next screen."
 283 msgstr "Visa nästa skärm."
 284 
 285 #: ../data/klavaro.glade.h:65
 286 msgid "_Next step"
 287 msgstr "_Nästa steg"
 288 
 289 #: ../data/klavaro.glade.h:66
 290 msgid "Return without any modification."
 291 msgstr "Återgå utan ändringar."
 292 
 293 #: ../data/klavaro.glade.h:67
 294 msgid "Save the current keyboard layout with the name specified above."
 295 msgstr "Spara nuvarande tangentbordslayout med namnet specificerat ovan."
 296 
 297 #: ../data/klavaro.glade.h:68
 298 msgid "_Save and use"
 299 msgstr "_Spara och använd"
 300 
 301 #: ../data/klavaro.glade.h:69
 302 msgid ""
 303 "If you like those beautiful hands, click here to close this window keeping "
 304 "them."
 305 msgstr ""
 306 "Om du gillar dessa vackra händer, klicka här innan du stänger detta fönster "
 307 "för att behålla dem."
 308 
 309 #: ../data/klavaro.glade.h:70
 310 msgid "_Keep hands"
 311 msgstr "_Behåll händerna"
 312 
 313 #: ../data/klavaro.glade.h:71
 314 msgid "Klavaro - Main menu"
 315 msgstr "Klavaro - Huvudmeny"
 316 
 317 #: ../data/klavaro.glade.h:72
 318 msgid "Don't be shy about learning the basics!"
 319 msgstr "Var inte blyg för att lära dig grunderna!"
 320 
 321 #: ../data/klavaro.glade.h:73
 322 msgid "Learn how to type correctly"
 323 msgstr "Lär dig att skriva korrekt"
 324 
 325 #: ../data/klavaro.glade.h:74
 326 msgid "Initial training for your fingers."
 327 msgstr "Inledande träning för dina fingrar."
 328 
 329 #: ../data/klavaro.glade.h:75
 330 msgid "First steps with initial training"
 331 msgstr "Första stegen med inledande träning"
 332 
 333 #: ../data/klavaro.glade.h:76
 334 msgid "Memorizing the keyboard practicing random keys exercises."
 335 msgstr "Memorera tangentbordet genom övningar med slumpmässiga tangenter."
 336 
 337 #: ../data/klavaro.glade.h:77
 338 msgid "Practice with random keys"
 339 msgstr "Öva med slumpmässiga tangenter"
 340 
 341 #: ../data/klavaro.glade.h:78
 342 msgid "Accelerating the touches practicing random words exercises."
 343 msgstr "Öka hastigheten genom övningar med slumpmässiga ord."
 344 
 345 #: ../data/klavaro.glade.h:79
 346 msgid "Practice with random words"
 347 msgstr "Öva med slumpmässiga ord"
 348 
 349 #: ../data/klavaro.glade.h:80
 350 msgid "Becoming proficient practicing complete paragraphs exercises."
 351 msgstr "Bli duktig genom att träna på kompletta stycken."
 352 
 353 #: ../data/klavaro.glade.h:81
 354 msgid "Practice with complete texts"
 355 msgstr "Öva med kompletta texter"
 356 
 357 #: ../data/klavaro.glade.h:82
 358 msgid "Speech"
 359 msgstr "Tal"
 360 
 361 #: ../data/klavaro.glade.h:83
 362 msgid "Your language here."
 363 msgstr "Ditt språk här."
 364 
 365 #: ../data/klavaro.glade.h:84
 366 msgid ""
 367 "Keyboard layout for modules 1 and 2. Also used informatively in the "
 368 "fluidness contest."
 369 msgstr ""
 370 "Tangentbordslayout för modul 1 och 2. Används också informativt i "
 371 "skrivflödestävlingen."
 372 
 373 #: ../data/klavaro.glade.h:85
 374 msgid "_Keyboard:"
 375 msgstr "_Tangentbord:"
 376 
 377 #: ../data/klavaro.glade.h:86
 378 msgid "Language for modules 3 and 4."
 379 msgstr "Språket för modul 3 och 4."
 380 
 381 #: ../data/klavaro.glade.h:87
 382 msgid "_Language:"
 383 msgstr "_Språk:"
 384 
 385 #: ../data/klavaro.glade.h:88
 386 msgid "General information about the program."
 387 msgstr "Allmän information om detta program."
 388 
 389 #: ../data/klavaro.glade.h:89
 390 msgid "_About..."
 391 msgstr "_Om…"
 392 
 393 #: ../data/klavaro.glade.h:90 ../data/klavaro.desktop.in.h:2
 394 msgid "Yet another touch typing tutor"
 395 msgstr "Ännu en tangentbordstränare"
 396 
 397 #: ../data/klavaro.glade.h:91
 398 msgid "Remember always: someone loves you!"
 399 msgstr "Kom ihåg: någon älskar dig!"
 400 
 401 #: ../data/klavaro.glade.h:92
 402 msgid "Top 10"
 403 msgstr "Topp 10"
 404 
 405 #: ../data/klavaro.glade.h:93
 406 msgid "Show extra information."
 407 msgstr "Visa extrainformation."
 408 
 409 #: ../data/klavaro.glade.h:94
 410 msgid "Hide extra information."
 411 msgstr "Göm extrainformation."
 412 
 413 #: ../data/klavaro.glade.h:95
 414 msgid "Publish to the web your local scores."
 415 msgstr "Publicera dina lokala poäng på nätet."
 416 
 417 #: ../data/klavaro.glade.h:96
 418 msgid "_Participate"
 419 msgstr "_Delta"
 420 
 421 #: ../data/klavaro.glade.h:97
 422 msgid "Download from the web the most up to date ranking."
 423 msgstr "Hämta de senaste rankningarna från nätet."
 424 
 425 #: ../data/klavaro.glade.h:98
 426 msgid "_Update"
 427 msgstr "_Uppdatera"
 428 
 429 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:1
 430 msgid "Klavaro"
 431 msgstr "Klavaro"
 432 
 433 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:3
 434 msgid "A very flexible and efficient touch typing tutor."
 435 msgstr "En mycket flexibel och effektiv tangentbordstränare."
 436 
 437 #: ../src/main.c:308
 438 msgid "(Custom)"
 439 msgstr "(Anpassad)"
 440 
 441 #: ../src/main.c:309
 442 msgid "(Edit custom)"
 443 msgstr "(Redigera anpassad)"
 444 
 445 #: ../src/main.c:310
 446 msgid "(Default)"
 447 msgstr "(Standard)"
 448 
 449 #: ../src/main.c:387
 450 #, c-format
 451 msgid "Dictation mode (depends on this speech synthesizer: %s)"
 452 msgid_plural "Dictation mode (depends on one of these speech synthesizers: %s)"
 453 msgstr[0] "Dikteringsläge (beror på denna talsyntes: %s)"
 454 msgstr[1] "Dikteringsläge (beror på någon av dessa talsynteser: %s)"
 455 
 456 #. Set main labels (for translation)
 457 #.
 458 #: ../src/main.c:429 ../src/keyboard.c:1385
 459 msgid "Introduction"
 460 msgstr "Introduktion"
 461 
 462 #: ../src/main.c:432 ../src/top10.c:114
 463 msgid "Basic course"
 464 msgstr "Grundkurs"
 465 
 466 #: ../src/main.c:435 ../src/top10.c:117
 467 msgid "Adaptability"
 468 msgstr "Anpassning"
 469 
 470 #: ../src/main.c:439 ../src/main.c:441 ../src/callbacks.c:1406
 471 #: ../src/top10.c:94 ../src/top10.c:120
 472 msgid "Speed"
 473 msgstr "Hastighet"
 474 
 475 #: ../src/main.c:444 ../src/callbacks.c:1429 ../src/top10.c:96
 476 #: ../src/top10.c:123
 477 msgid "Fluidity"
 478 msgstr "Skrivflöde"
 479 
 480 #: ../src/callbacks.c:485 ../src/tutor.c:547
 481 msgid "Keys:"
 482 msgstr "Tangenter:"
 483 
 484 #: ../src/callbacks.c:880 ../src/callbacks.c:896
 485 msgid "Connecting..."
 486 msgstr "Kopplar upp..."
 487 
 488 #: ../src/callbacks.c:1169
 489 msgid "Overwrite user layout"
 490 msgstr "Skriv över användarlayout"
 491 
 492 #: ../src/callbacks.c:1171
 493 msgid "This will OVERWRITE an existent keyboard layout."
 494 msgstr "Detta kommer att SKRIVA ÖVER en existerande tangentbordslayout."
 495 
 496 #: ../src/callbacks.c:1178
 497 msgid "Remove user layout"
 498 msgstr "Ta bort användarlayout"
 499 
 500 #: ../src/callbacks.c:1180
 501 msgid "This will REMOVE an existent keyboard layout."
 502 msgstr "Detta kommer att TA BORT en existerande tangentbordslayout."
 503 
 504 #: ../src/callbacks.c:1187 ../src/callbacks.c:1192
 505 msgid "Reset progress data"
 506 msgstr "Rensa framstegshistorik"
 507 
 508 #: ../src/callbacks.c:1188
 509 msgid "This will DELETE all the progress data of all modules."
 510 msgstr "Detta kommer att RADERA all framstegshistorik för alla moduler."
 511 
 512 #: ../src/callbacks.c:1200
 513 #, c-format
 514 msgid "This will delete the data of this chart. <%s>"
 515 msgstr "Detta kommer att radera all data för detta diagram. <%s>"
 516 
 517 #: ../src/callbacks.c:1203
 518 #, c-format
 519 msgid "This will delete the progress data of the module. (%s)"
 520 msgstr "Rensa framstegshistoriken för modulen. (%s)"
 521 
 522 #: ../src/callbacks.c:1403 ../src/top10.c:92
 523 msgid "Accuracy"
 524 msgstr "Noggrannhet"
 525 
 526 #: ../src/callbacks.c:1406 ../src/tutor.c:1329
 527 msgid "(WPM)"
 528 msgstr "(WPM)"
 529 
 530 #: ../src/callbacks.c:1417
 531 msgid "Errors"
 532 msgstr "Fel"
 533 
 534 #: ../src/callbacks.c:1420
 535 msgid "Touch times (s)"
 536 msgstr "Hastighet (s)"
 537 
 538 #: ../src/callbacks.c:1432 ../src/tutor.c:1356 ../src/top10.c:74
 539 msgid "Score"
 540 msgstr "Poäng"
 541 
 542 #. Translators: your language code (first 2 letters of your po-file)
 543 #: ../src/translation.c:526 ../src/tutor.c:1762
 544 msgid "en"
 545 msgstr "sv"
 546 
 547 #: ../src/translation.c:613
 548 msgid ""
 549 "The basic course focuses on having you read the characters presented to you "
 550 "on screen and typing the corresponding keys. Remember to keep your hands "
 551 "correctly oriented on the home row of the keyboard at all times (see "
 552 "introduction on main menu)."
 553 msgstr ""
 554 "I grundkursen förväntas du läsa bokstäverna som visas i fönstret och trycka "
 555 "ner motsvarande tangent. Kom ihåg den korrekta placeringen av fingrarna i "
 556 "startpositionen på tangentbordet (läs introduktionen på huvudmenyn)."
 557 
 558 #: ../src/translation.c:617
 559 msgid ""
 560 "The key set used in each series will be shown in the above message line. The "
 561 "[Space], [Shift] and [Enter] keys may not show up there but are used very "
 562 "often."
 563 msgstr ""
 564 "Tangenterna som används vid varje serie visas på den ovanstående "
 565 "meddelanderaden. [Mellanslag], [Skift] och [Retur]-tangenterna kanske inte "
 566 "visas där men de används väldigt ofta."
 567 
 568 #: ../src/translation.c:620
 569 msgid ""
 570 "The message line below follows and echoes your key presses. If required, it "
 571 "changes and displays instructions for actions required from you."
 572 msgstr ""
 573 "Meddelanderaden nertill följer och efterhärmar dina tangentbordstryckningar. "
 574 "Om det krävs kommer raden att ändras och ge instruktioner om du behöver göra "
 575 "något."
 576 
 577 #: ../src/translation.c:624
 578 msgid ""
 579 "Here you may practice and improve your memorization of all keys. There will "
 580 "be sentences presented with nonsense words which mix some numbers and "
 581 "symbols."
 582 msgstr ""
 583 "Här kan du öva och förbättra din inlärning av tangenternas placering. Du "
 584 "kommer att få meningar med meningslösa ord blandat med siffror och symboler."
 585 
 586 #: ../src/translation.c:627
 587 msgid ""
 588 "In order to keep the lesson contents language and keyboard independent, "
 589 "accented letter combinations will probably not appear. For real word "
 590 "sentences, please use the fourth option of the main menu (about fluidness)."
 591 msgstr ""
 592 "För att bli oberoende av språk och tangentbordslayout kommer bokstäver med "
 593 "accent förmodligen inte att komma upp. För att träna med meningar som har "
 594 "verkliga ord skall du använda det fjärde valet från huvudmenyn (dvs. "
 595 "Skrivflöde)."
 596 
 597 #: ../src/translation.c:631
 598 msgid ""
 599 "After each exercise there will be a brief statistics panel reviewing your "
 600 "performance along with some relevant comments."
 601 msgstr ""
 602 "Vid slutet av varje övning visas en liten ruta med statistik över din "
 603 "prestation samt relevanta kommentarer."
 604 
 605 #: ../src/translation.c:635
 606 msgid ""
 607 "This exercise is very similar to the second one, for adaptability. The "
 608 "difference is that here you'll type real words."
 609 msgstr ""
 610 "Den här övningen liknar väldigt mycket den andra övningen, Anpassning. "
 611 "Skillnaden är att här får du skriva med riktiga ord."
 612 
 613 #: ../src/translation.c:638
 614 msgid ""
 615 "The default language is the actual one of the interface. But you may select "
 616 "any other texts with words you would like to use. Press the 'Other' option "
 617 "above and add files containing those texts."
 618 msgstr ""
 619 "Standardspråket är detsamma som användargränssnittets. Du kan fortfarande "
 620 "välja vilken annan text som helst med de ord som du skulle vilja använda. "
 621 "Välj ”Andra texter” ovan och lägg till filer som innehåller sådana texter."
 622 
 623 #: ../src/translation.c:642
 624 msgid ""
 625 "With this exercise the focus is on speed. So, you are supposed to type "
 626 "really fast and I will only flatter you when you deserve it!"
 627 msgstr ""
 628 "I den här övningen så har jag ögonen på hastigheten. Du förmodas skriva "
 629 "riktigt snabbt och jag kommer endast att smickra dig när du förtjänar det!"
 630 
 631 #: ../src/translation.c:646
 632 msgid ""
 633 "We will now use complete sentences and paragraphs which make logical sense. "
 634 "This may distract you while you type if you try to understand what you are "
 635 "entering. The previous exercises were aimed at getting you to type without "
 636 "interpreting and analyzing the content."
 637 msgstr ""
 638 "Nu har vi fullständiga meningar och stycken som är begripliga och hänger "
 639 "ihop. Detta kan påverka din uppmärksamhet om du försöker att förstå vad du "
 640 "skriver ner. De föregående övningarna var inriktade på att få dig att skriva "
 641 "utan att tolka och analysera textinnehållet."
 642 
 643 #: ../src/translation.c:650
 644 msgid ""
 645 "We do not mean to imply that the typists must behave like a robot, without "
 646 "understanding what they type. We do aim to develop the skill of typing, "
 647 "making it an automatic reflex akin to the acts of walking, talking, etc. "
 648 "After reaching this goal, the act of typing will become automatic and "
 649 "require little concentration. Then you will be able to pay attention to the "
 650 "real meaning of the text."
 651 msgstr ""
 652 "Vi menar inte att den som skriver måste uppföra sig som en robot utan att "
 653 "förstå vad de skriver. Vi siktar helt enkelt på att utveckla "
 654 "skrivskickligheten och göra den till en automatisk reflex, precis som när "
 655 "man går, talar, etc. Efter att detta mål har nåtts kommer inte själva "
 656 "skrivandet att vara en kamp längre. Du kommer då att kunna rikta "
 657 "uppmärksamheten på den verkliga meningen i texten."
 658 
 659 #: ../src/translation.c:654
 660 msgid ""
 661 "These exercises are longer. Each exercise consists of three paragraphs and "
 662 "the emphasis is placed on correctness and rhythm, with a minimum speed "
 663 "requirement. Here you will be required to use the backspace key to correct "
 664 "any mistakes. In other words, only input without error will be accepted."
 665 msgstr ""
 666 "Dessa övningar är längre. Var övning har en uppställning med tre stycken och "
 667 "större vikt läggs vid korrekthet och rytm med en minimal hastighetsgräns. "
 668 "Här måste du använda backstegstangenten för att rätta till eventuella "
 669 "misstag. Med andra ord - endast felfria texter accepteras."
 670 
 671 #: ../src/keyboard.c:1185
 672 msgid ""
 673 "Correct positioning of the hands and fingers is very important to efficient "
 674 "typing. You will learn faster and type better if you follow the next "
 675 "recommendations."
 676 msgstr ""
 677 "För att kunna skriva effektivt är det väldigt viktigt med en korrekt "
 678 "placering av händer och fingrar. Du kommer att lära dig skriva snabbare och "
 679 "bättre om du följer kommande rekommendationer."
 680 
 681 #: ../src/keyboard.c:1188
 682 msgid ""
 683 "The index-finger tips rest over each of the two keys which have a small "
 684 "raised mark, in the center of the keyboard."
 685 msgstr ""
 686 "Pekfingrarna vilar över de två tangenter som har en liten upphöjd markering "
 687 "i mitten på tangentbordet."
 688 
 689 #: ../src/keyboard.c:1191
 690 msgid ""
 691 "These marks function as 'tactile hooks' for your fingers to remain at the "
 692 "correct position. This way, with a little experience, you will not need to "
 693 "look at the keyboard to see if your fingers are properly positioned."
 694 msgstr ""
 695 "Dessa små upphöjda markeringar fungerar som igenkänningspunkter för dina "
 696 "fingrar för att de skall veta att de har en korrekt placering. Med lite "
 697 "erfarenhet behöver du inte längre titta på tangentbordet för att se att de "
 698 "är korrekt positionerade."
 699 
 700 #: ../src/keyboard.c:1195
 701 msgid ""
 702 "The tips of the other fingers lie naturally beside the index ones, over the "
 703 "keys on the same row of the keyboard."
 704 msgstr ""
 705 "Fingertopparna på de andra fingrarna ligger naturligt bredvid pekfingrarna "
 706 "samt över tangenterna på samma rad."
 707 
 708 #: ../src/keyboard.c:1198
 709 msgid "The outside edges of your thumbs rest over the space bar."
 710 msgstr "Sidorna på tummarna vilar över mellanslagstangenten."
 711 
 712 #: ../src/keyboard.c:1200
 713 msgid ""
 714 "The part of the hands closest to the wrist (the base) rest over the table, "
 715 "outside the keyboard. Without this kind of support the arms would quickly "
 716 "tire."
 717 msgstr ""
 718 "Den delen av händerna som är närmast handleden vilar mot bordet utanför "
 719 "tangentbordet. Utan detta stöd skulle armarna snabbt tröttna."
 720 
 721 #: ../src/keyboard.c:1203
 722 msgid ""
 723 "This is referred to as the home position for the hands. From it the fingers "
 724 "move all over the keyboard, reaching all the keys as naturally and quickly "
 725 "as possible. To reach this goal one uses a specific relation between each "
 726 "key and finger. This relation will be learned gradually as you complete the "
 727 "basic course."
 728 msgstr ""
 729 "Detta är grundpositionen för händerna. Från denna position kan fingrarna "
 730 "röra sig över hela tangentbordet och nå alla tangenter så naturligt och "
 731 "snabbt som möjligt. För att nå detta mål använder man ett specifikt samband "
 732 "mellan varje tangent och finger. Inlärningen av detta samband sker gradvis "
 733 "under grundkursen."
 734 
 735 #: ../src/keyboard.c:1209
 736 msgid ""
 737 "When learning the relation between fingers and keys, it is very important "
 738 "that you only move the finger which must press the key and allow all other "
 739 "fingers to remain in the home position."
 740 msgstr ""
 741 "När man lär sig sambandet mellan tangenter och fingrar skall man eftersträva "
 742 "att endast det berörda fingret rör sig mot just den tangenten. Behåll alla "
 743 "de andra fingrarna i sin ursprungliga position."
 744 
 745 #: ../src/keyboard.c:1213
 746 msgid ""
 747 "After memorizing this relationship, you can relax the previous rule some, so "
 748 "that you can attain greater speed while typing."
 749 msgstr ""
 750 "Efter att ha lärt dig detta samband kan du lätta en smula på regeln så att "
 751 "det är möjligt att utveckla högre hastigheter för tangentbordsnedslag."
 752 
 753 #: ../src/keyboard.c:1216
 754 msgid ""
 755 "The shift keys are used for capital letters and for some symbols. To get a "
 756 "shifted key input you should first use the small finger of the opposite "
 757 "hand. Just keep it in the closest Shift while reaching the target key with "
 758 "the other hand."
 759 msgstr ""
 760 "Skift-tangenterna används för versaler och för en del symboler. För att "
 761 "erhålla skift-inmatning använder du lillfingret på motsatt hand. Håll nere "
 762 "närmsta skift-tangent medan du trycker ned önskad tangent med andra handen."
 763 
 764 #: ../src/keyboard.c:1220
 765 msgid ""
 766 "You should be prepared to start training with the basic course. It will take "
 767 "effort and patience to be successful as a typist. We trust you have these "
 768 "and look forward to your success!"
 769 msgstr ""
 770 "Du borde nu vara förberedd nog för att starta träningen i grundkursen. Det "
 771 "kräver vilja och tålamod att lära sig skriva korrekt! Vi litar på att du har "
 772 "detta och ser fram emot att se dig lyckas!"
 773 
 774 #: ../src/keyboard.c:1231
 775 #, c-format
 776 msgid "Step %i"
 777 msgstr "Steg %i"
 778 
 779 #. Recommendations
 780 #: ../src/keyboard.c:1235
 781 msgid "To position the hands"
 782 msgstr "För att placera händerna"
 783 
 784 #. Final words
 785 #: ../src/keyboard.c:1318
 786 msgid "Go ahead!"
 787 msgstr "Sätt igång!"
 788 
 789 #: ../src/keyboard.c:1326 ../src/keyboard.c:1328
 790 msgid "Click on any key to see which finger you must use:"
 791 msgstr "Tryck på någon tangent för att se vilket finger du ska använda:"
 792 
 793 #: ../src/keyboard.c:1327
 794 msgid "Relation between fingers and keys"
 795 msgstr "Förhållande mellan fingrar och tangenter"
 796 
 797 #: ../src/keyboard.c:1385 ../src/keyboard.c:1419
 798 msgid "Keyboard"
 799 msgstr "Tangentbord"
 800 
 801 #: ../src/keyboard.c:1466
 802 msgid "Create or modify a custom keyboard layout"
 803 msgstr "Skapa eller ändra en anpassad tangentbordslayout."
 804 
 805 #: ../src/keyboard.c:1714 ../src/keyboard.c:1738
 806 msgid "small finger"
 807 msgstr "lillfingret"
 808 
 809 #: ../src/keyboard.c:1717 ../src/keyboard.c:1735
 810 msgid "ring finger"
 811 msgstr "ringfingret"
 812 
 813 #: ../src/keyboard.c:1720 ../src/keyboard.c:1732
 814 msgid "middle finger"
 815 msgstr "långfingret"
 816 
 817 #: ../src/keyboard.c:1723 ../src/keyboard.c:1729
 818 msgid "index finger"
 819 msgstr "pekfingret"
 820 
 821 #: ../src/keyboard.c:1824
 822 msgid "Press and edit me"
 823 msgstr "Tryck och redigera mig"
 824 
 825 #: ../src/tutor.c:325
 826 msgid "Lesson:"
 827 msgstr "Lektion:"
 828 
 829 #: ../src/tutor.c:335
 830 msgid "Paragraphs:"
 831 msgstr "Stycken:"
 832 
 833 #: ../src/tutor.c:368
 834 msgid "Klavaro - Basic Course"
 835 msgstr "Klavaro - Grundkurs"
 836 
 837 #: ../src/tutor.c:373
 838 msgid "Klavaro - Adaptability"
 839 msgstr "Klavaro - Anpassning"
 840 
 841 #: ../src/tutor.c:376
 842 msgid ""
 843 "Adaptability exercises: automating the fingers responses, typing over all "
 844 "the keyboard."
 845 msgstr ""
 846 "Anpassningsövningar: Automatisera fingerspetskänslan, skriv över hela "
 847 "tangentbordet."
 848 
 849 #: ../src/tutor.c:381
 850 msgid "Klavaro - Velocity"
 851 msgstr "Klavaro - Hastighet"
 852 
 853 #: ../src/tutor.c:382
 854 msgid "Velocity exercises: accelerate typing real words."
 855 msgstr "Hastighetsövningar: Öka hastigheten i att skriva hela ord."
 856 
 857 #: ../src/tutor.c:386
 858 msgid "Klavaro - Fluidness"
 859 msgstr "Klavaro - Skrivflöde"
 860 
 861 #: ../src/tutor.c:388
 862 msgid "Fluidness exercises: accuracy typing good sense paragraphs."
 863 msgstr "Skrivflödesövningar: precision i att skriva förnuftiga hela stycken."
 864 
 865 #: ../src/tutor.c:450
 866 msgid "End of exercise. Press [Enter] to start another."
 867 msgstr "Slut på övningen. Tryck [Retur] för att starta en ny."
 868 
 869 #: ../src/tutor.c:478
 870 msgid "Learning the key positions."
 871 msgstr "Inlärning av tangenternas placeringar."
 872 
 873 #: ../src/tutor.c:481
 874 msgid "Press any key to start the exercise. "
 875 msgstr "Tryck på någon tangent för att starta övningen. "
 876 
 877 #: ../src/tutor.c:609 ../src/tutor.c:612
 878 msgid "Start typing when you are ready. "
 879 msgstr "När du är redo, börja skriv. "
 880 
 881 #: ../src/tutor.c:610
 882 msgid "Use backspace to correct errors."
 883 msgstr "Använd backstegstangenten för att rätta fel."
 884 
 885 #: ../src/tutor.c:1057
 886 #, c-format
 887 msgid ""
 888 "ps.: logging not performed for this session: the number of typed characters "
 889 "(%i) must be greater than %i."
 890 msgstr ""
 891 "ps.:ingen loggning av denna session genomfördes: antalet skrivna tecken (%i) "
 892 "måste vara större än %i."
 893 
 894 #: ../src/tutor.c:1197
 895 msgid "ps.: you have entered the Top 10 list, great!"
 896 msgstr "ps.:du har kommit med på Topp 10-listan, jättebra!"
 897 
 898 #: ../src/tutor.c:1211
 899 msgid ""
 900 "ps.: the text you just typed doesn't seem to be similar to ordinary texts in "
 901 "the language currently selected: we can't account for it in the 'Top 10' "
 902 "contest."
 903 msgstr ""
 904 "ps.:texten du precis skrev verkar inte likna vanliga texter i nuvarande valt "
 905 "språk: vi kan inte lägga till det i ”Topp 10”-tävlingen."
 906 
 907 #. Begin the accuracy
 908 #: ../src/tutor.c:1256
 909 msgid "STATISTICS"
 910 msgstr "STATISTIK"
 911 
 912 #: ../src/tutor.c:1257
 913 msgid "Elapsed time:"
 914 msgstr "Förfluten tid:"
 915 
 916 #: ../src/tutor.c:1258
 917 msgid "minute and"
 918 msgid_plural "minutes and"
 919 msgstr[0] "minut och"
 920 msgstr[1] "minuter och"
 921 
 922 #: ../src/tutor.c:1259
 923 msgid "second"
 924 msgid_plural "seconds"
 925 msgstr[0] "sekund"
 926 msgstr[1] "sekunder"
 927 
 928 #: ../src/tutor.c:1260
 929 msgid "Error ratio:"
 930 msgstr "Felratio:"
 931 
 932 #: ../src/tutor.c:1260
 933 msgid "Accuracy:"
 934 msgstr "Noggrannhet:"
 935 
 936 #: ../src/tutor.c:1281 ../src/tutor.c:1306 ../src/tutor.c:1329
 937 #: ../src/tutor.c:1355
 938 msgid "Goal:"
 939 msgstr "Mål:"
 940 
 941 #: ../src/tutor.c:1288
 942 msgid "Characters per second:"
 943 msgstr "Tecken per sekund:"
 944 
 945 #: ../src/tutor.c:1306
 946 msgid "(CPS)"
 947 msgstr "(CPS)"
 948 
 949 #: ../src/tutor.c:1311
 950 msgid "Words per minute:"
 951 msgstr "Ord per minut:"
 952 
 953 #: ../src/tutor.c:1336
 954 msgid "Fluidness:"
 955 msgstr "Skrivflöde:"
 956 
 957 #: ../src/tutor.c:1363
 958 msgid "Comments:"
 959 msgstr "Kommentarer:"
 960 
 961 #: ../src/tutor.c:1841
 962 msgid "space"
 963 msgstr "mellanrum"
 964 
 965 #. Translators: the name of letter Y
 966 #: ../src/tutor.c:1846
 967 msgid "wye"
 968 msgstr "Y"
 969 
 970 #. Translators: the name of the Return key
 971 #: ../src/tutor.c:1850
 972 msgid "enter"
 973 msgstr "returtangent"
 974 
 975 #: ../src/tutor.c:1856
 976 msgid "apostrophe"
 977 msgstr "apostrof"
 978 
 979 #. Translators: double quote symbol: "
 980 #: ../src/tutor.c:1860
 981 msgid "quote"
 982 msgstr "citat"
 983 
 984 #. Translators: ampersand symbol: &
 985 #: ../src/tutor.c:1864
 986 msgid "ampersand"
 987 msgstr "och-tecken"
 988 
 989 #. Error frequencies or touch times
 990 #.
 991 #: ../src/plot.c:318
 992 msgid "Character"
 993 msgstr "Tecken"
 994 
 995 #: ../src/plot.c:330
 996 msgid "Date & Time"
 997 msgstr "Datum och tid"
 998 
 999 #: ../src/basic.c:277
 1000 msgid ""
 1001 "This custom lesson is empty. You can define two or more different characters "
 1002 "to generate a personal practice. Press the editting button in the upper-"
 1003 "right corner."
 1004 msgstr ""
 1005 "Denna anpassade lektion är tom. Du kan definiera två eller flera tecken för "
 1006 "att skapa en personlig övning. Tryck ned redigera-knappen i övre högra "
 1007 "hörnet."
 1008 
 1009 #: ../src/basic.c:376
 1010 msgid "Positions of keys seems to be learned!"
 1011 msgstr "Du verkar ha lärt dig tangenternas placering!"
 1012 
 1013 #: ../src/basic.c:377
 1014 msgid ""
 1015 " Congratulations!\n"
 1016 " You have accomplished the entire basic course.\n"
 1017 " Go to the next type of exercise: adaptability.\n"
 1018 " There you will practice mainly the accuracy.\n"
 1019 msgstr ""
 1020 " Gratulerar!\n"
 1021 " Du har lyckats med hela grundkursen.\n"
 1022 " Fortsätt nu med nästa typ av övning: anpassning.\n"
 1023 " Där kommer du att huvudsakligen öva noggrannhet.\n"
 1024 
 1025 #: ../src/basic.c:383
 1026 msgid ""
 1027 " All right, now you got it!\n"
 1028 " Go to the next lesson.\n"
 1029 msgstr ""
 1030 " Helt riktigt, du har förstått!!\n"
 1031 " Fortsätt nu med nästa lektion.\n"
 1032 
 1033 #: ../src/adaptability.c:251
 1034 #, c-format
 1035 msgid ""
 1036 " Your accuracy rate is below %.0f%%...\n"
 1037 " Could you please try again to improve it?\n"
 1038 msgstr ""
 1039 " Din noggrannhet är under %.0f%%…\n"
 1040 " Kan du försöka att förbättra den?\n"
 1041 
 1042 #: ../src/adaptability.c:254
 1043 #, c-format
 1044 msgid ""
 1045 " You are doing well. But...\n"
 1046 " Could you make the accuracy reach %.0f%%?\n"
 1047 msgstr ""
 1048 " Det går bra för dig. Men…\n"
 1049 " Kan du försöka uppnå en noggrannhet på %.0f%%?\n"
 1050 
 1051 #: ../src/adaptability.c:257
 1052 #, c-format
 1053 msgid ""
 1054 " You are almost there, but your accuracy rate is still below %.0f%%.\n"
 1055 " Try a few more times, or maybe you're getting upset, so go to another kind "
 1056 "of exercise.\n"
 1057 msgstr ""
 1058 " Du är nästan där, men din noggrannhet är fortfarande under %.0f%%.\n"
 1059 " Försök ytterligare några gånger. Börjar du att bli upprörd, prova en annan "
 1060 "typ av övning.\n"
 1061 
 1062 #: ../src/adaptability.c:264
 1063 #, c-format
 1064 msgid ""
 1065 " Very good!\n"
 1066 " You succeeded with an accuracy rate above %.0f%%.\n"
 1067 " Now it is time to increase your velocity.\n"
 1068 " Go to the 3rd exercise at the main menu.\n"
 1069 msgstr ""
 1070 " Mycket bra!\n"
 1071 " Du lyckades uppnå en noggrannhet på över %.0f%%.\n"
 1072 " Nu är det dags att öka din hastighet.\n"
 1073 " Gå till den tredje övningen på huvudmenyn.\n"
 1074 
 1075 #: ../src/velocity.c:337 ../src/fluidness.c:440
 1076 msgid "Pasted_or_dropped"
 1077 msgstr "Inklistrad _eller _släppt"
 1078 
 1079 #: ../src/velocity.c:448
 1080 msgid ""
 1081 " You are just beginning.\n"
 1082 " Be patient, try it again every day, rest and don't worry so much:\n"
 1083 " persistence and practice will improve your velocity.\n"
 1084 msgstr ""
 1085 " Du är precis i början.\n"
 1086 " Var tålmodig, prova igen då och då, vila och oroa dig inte:\n"
 1087 " Uthållighet och övning kommer att förbättra din hastighet.\n"
 1088 
 1089 #: ../src/velocity.c:452
 1090 #, c-format
 1091 msgid ""
 1092 " Still away from the highway. You can do better...\n"
 1093 " Try to reach at least %.0f WPM.\n"
 1094 msgstr ""
 1095 " Fortfarande inte på motorvägen. Du kan bättre än så…\n"
 1096 " Försök att nå åtminstone %.0f WPM.\n"
 1097 
 1098 #: ../src/velocity.c:455
 1099 #, c-format
 1100 msgid ""
 1101 " You are doing well, but need to go faster.\n"
 1102 " And don't forget the accuracy. Try to get %.0f WPM.\n"
 1103 msgstr ""
 1104 " Det går bra för dig men du behöver bli ännu snabbare.\n"
 1105 " Glöm inte bort noggrannheten. Försök att nå %.0f WPM.\n"
 1106 
 1107 #: ../src/velocity.c:458
 1108 #, c-format
 1109 msgid ""
 1110 " Fine. Now you need to start running.\n"
 1111 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1112 msgstr ""
 1113 " Fint. Nu behöver du börja springa.\n"
 1114 " Kan du försöka nå %.0f WPM?\n"
 1115 
 1116 #: ../src/velocity.c:461
 1117 #, c-format
 1118 msgid ""
 1119 " Very good. You are almost there.\n"
 1120 " Can you finally reach %.0f WPM?\n"
 1121 msgstr ""
 1122 " Mycket bra. Du är nästan där.\n"
 1123 " Kan du till slut nå %.0f WPM?\n"
 1124 
 1125 #: ../src/velocity.c:464
 1126 msgid ""
 1127 " Excellent. For this course, that is enough.\n"
 1128 " Try now the fluidness exercises, OK?\n"
 1129 msgstr ""
 1130 " Utmärkt. Det är tillräckligt för den här kursen.\n"
 1131 " Försök nu skrivflödesövningarna, okej?\n"
 1132 
 1133 #: ../src/velocity.c:467
 1134 #, c-format
 1135 msgid ""
 1136 " Fast! Are you a professional?\n"
 1137 " So, try to get %.0f WPM!\n"
 1138 msgstr ""
 1139 " Snabbt! Är du ett proffs?\n"
 1140 " Så, försök att nå %.0f WPM!\n"
 1141 
 1142 #. Translators: Speed Racer is a reference to a Japanese anime franchise
 1143 #. about automobile racing, also known as Mach GoGoGo.
 1144 #: ../src/velocity.c:472
 1145 #, c-format
 1146 msgid " Ranking good, Speed Racer! Are you afraid of reaching %.0f WPM?\n"
 1147 msgstr " Bra rankning fartkungen! Är du rädd för att nå %.0f WPM?\n"
 1148 
 1149 #. Translators: feel free to change the reference to that martial art, if you find another good analogy.
 1150 #: ../src/velocity.c:476
 1151 #, c-format
 1152 msgid ""
 1153 " Kung-fu mastery!\n"
 1154 " Can you fly at %.0f WPM?\n"
 1155 msgstr ""
 1156 " Mästare av Kung-fu!\n"
 1157 " Kan du flyga vid %.0f WPM?\n"
 1158 
 1159 #. Translators: Dvorak here means that infamous ergonomic keyboard layout. Feel free to change the speed mastery analogy.
 1160 #: ../src/velocity.c:479
 1161 msgid ""
 1162 " Dvorak master!\n"
 1163 " I have no words to express my admiration!\n"
 1164 msgstr ""
 1165 " Dvorakmästare!\n"
 1166 " Det finns inte nog ord för min beundran!\n"
 1167 
 1168 #: ../src/fluidness.c:543
 1169 #, c-format
 1170 msgid ""
 1171 " You type accurately but not so fast.\n"
 1172 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1173 msgstr ""
 1174 " Du skriver noggrant men inte så snabbt.\n"
 1175 " Kan du nå %.0f WPM?\n"
 1176 
 1177 #: ../src/fluidness.c:546
 1178 #, c-format
 1179 msgid ""
 1180 " Your rhythm is not so constant. Calm down.\n"
 1181 " For now, try to make the fluidness greater than %i%%.\n"
 1182 msgstr ""
 1183 " Din rytm är inte så konstant. Ta det lugnt.\n"
 1184 " Försök nu att nå en skrivflöde större än %i%%.\n"
 1185 
 1186 #: ../src/fluidness.c:549
 1187 #, c-format
 1188 msgid ""
 1189 " You are almost getting there. Type more fluently.\n"
 1190 " I want a fluidness greater than %.0f%%.\n"
 1191 msgstr ""
 1192 " Du är nästan framme. Skriv mer flytande.\n"
 1193 " Jag vill ha ett skrivflöde större än %.0f%%.\n"
 1194 
 1195 #: ../src/fluidness.c:552
 1196 msgid ""
 1197 " Congratulations!\n"
 1198 " It seems to me that you are a professional.\n"
 1199 " You don't need this program (me) anymore.\n"
 1200 " Hope you have enjoyed. Thanks and be happy!\n"
 1201 msgstr ""
 1202 " Gratulerar!\n"
 1203 " För mig ser det ut som att du är professionell.\n"
 1204 " Du behöver inte detta program (mig) längre.\n"
 1205 " Hoppas du har haft det trevligt. Var glad, tack!\n"
 1206 
 1207 #: ../src/fluidness.c:557
 1208 msgid ""
 1209 " How can you type so fast?\n"
 1210 " You have exceeded all my expectations.\n"
 1211 " Are you a machine? Could you teach me?\n"
 1212 " I can not help you anymore. Go to an expert!\n"
 1213 msgstr ""
 1214 " Hur kan du skriva så snabbt?\n"
 1215 " Du har överträffat alla mina förväntningar.\n"
 1216 " Är du en maskin? Kan du lära mig?\n"
 1217 " Jag kan inte hjälpa dig längre. Gå till en expert!\n"
 1218 
 1219 #: ../src/top10.c:72
 1220 msgid "Name"
 1221 msgstr "Namn"
 1222 
 1223 #: ../src/top10.c:98
 1224 msgid "Chars"
 1225 msgstr "Tecken"
 1226 
 1227 #: ../src/top10.c:100
 1228 msgid "When"
 1229 msgstr "När"
 1230 
 1231 #: ../src/top10.c:129
 1232 msgid "Local scores"
 1233 msgstr "Lokala poäng"
 1234 
 1235 #: ../src/top10.c:130
 1236 msgid "External scores"
 1237 msgstr "Externa poäng"
 1238 
 1239 #: ../src/top10.c:717
 1240 msgid "Empty ranking. Please practice fluidness."
 1241 msgstr "Tom rankning. Vänligen öva på skrivflödet."
 1242 
 1243 #: ../src/top10.c:814
 1244 msgid "Not able to download files"
 1245 msgstr "Kan inte hämta filer"
 1246 
 1247 #: ../src/top10.c:814 ../src/top10.c:906
 1248 msgid "not found"
 1249 msgstr "hittades ej"
 1250 
 1251 #: ../src/top10.c:815 ../src/top10.c:907
 1252 msgid "Are you sure you have it installed in your system?"
 1253 msgstr "Är du säker på att det finns installerat i ditt system?"
 1254 
 1255 #: ../src/top10.c:861
 1256 msgid "Could not download file from the host server."
 1257 msgstr "Kunde inte hämta fil från värdserver."
 1258 
 1259 #: ../src/top10.c:906
 1260 msgid "Not able to upload files"
 1261 msgstr "Kan inte skicka upp filer"
 1262 
 1263 #: ../src/top10.c:993
 1264 msgid "Could not upload/download scores."
 1265 msgstr "Kunde inte skicka upp/hämta ner poäng."
 1266 
 1267 #~ msgid "Little tip about this program."
 1268 #~ msgstr "Litet tips om detta program."
 1269 
 1270 #~ msgid "_Help"
 1271 #~ msgstr "_Hjälp"
 1272 
 1273 #~ msgid "About 'Klavaro'"
 1274 #~ msgstr "Om ”Klavaro”"
 1275 
 1276 #~ msgid "Help?"
 1277 #~ msgstr "Hjälp?"
 1278 
 1279 #~ msgid "This is a tip. Now you press this button to return to the main menu."
 1280 #~ msgstr ""
 1281 #~ "Detta är ett tips. För att återgå till huvudmenyn tryck nu på denna knapp."
 1282 
 1283 #~ msgid ""
 1284 #~ "The main menu of the application is very straightforward. Just select the "
 1285 #~ "type of exercise you wish to take. Do not worry about clicking any button "
 1286 #~ "on the screen. The buttons will never hurt you!"
 1287 #~ msgstr ""
 1288 #~ "Huvudmenyn i programmet är väldigt enkel. Det är bara att välja vilken "
 1289 #~ "övning du vill göra. Oroa dig inte för att klicka på någon knapp - "
 1290 #~ "knapparna kommer aldrig att skada dig!"
 1291 
 1292 #~ msgid ""
 1293 #~ "Also the controls have tips which will appear if you hover over them with "
 1294 #~ "your mouse. These tips can come in very handy. To see how these tips "
 1295 #~ "work, position your mouse over the button below, and without clicking, "
 1296 #~ "wait for the tip to appear..."
 1297 #~ msgstr ""
 1298 #~ "Glöm inte bort att vänta på tipsen som visas över varje kontroll. Ibland "
 1299 #~ "kan de vara användbara. För att se hur tipsen fungerar, för muspekaren "
 1300 #~ "över ett menyval, en knapp eller en textruta och vänta en liten stund "
 1301 #~ "(utan att klicka)..."
 1302 
 1303 #~ msgid "Keep this checked if you want to get those nice beeps."
 1304 #~ msgstr "Ha denna vald om du vill höra dessa vackra pip."
 1305 
 1306 #~ msgid "_Beep"
 1307 #~ msgstr "_Pip"
 1308 
 1309 #~ msgid "keyboard;typing;tutor;CAI"
 1310 #~ msgstr "tangentbord;skriva;lära;CAI"
 1311 
 1312 #~ msgid ""
 1313 #~ " Top of \"qwerty\". Now it's time to change to the Dvorak mode.\n"
 1314 #~ " Are you afraid of reaching 80 WPM?\n"
 1315 #~ msgstr ""
 1316 #~ " Toppen på \"qwerty\". Nu är det dags att byta till Dvorak moden.\n"
 1317 #~ " Är du rädd för att nå 80 WPM?\n"
 1318 
 1319 #~ msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl R]"
 1320 #~ msgstr "Tryck här för att starta om övningarna. Snabbval: [Ctrl R]"
 1321 
 1322 #~ msgid "Default"
 1323 #~ msgstr "Grundinställning"
 1324 
 1325 #, fuzzy
 1326 #~ msgid "About..."
 1327 #~ msgstr "Om..."
 1328 
 1329 #, fuzzy
 1330 #~ msgid ""
 1331 #~ " You did not succeed.\n"
 1332 #~ " The accuracy must be above %.0f%%.\n"
 1333 #~ " Try again!\n"
 1334 #~ msgstr ""
 1335 #~ " Du klarade det inte.\n"
 1336 #~ " Noggrannheten måste vara över 95 %.\n"
 1337 #~ " Försök igen!\n"
 1338 
 1339 #, fuzzy
 1340 #~ msgid ""
 1341 #~ " Your error rate is too high.\n"
 1342 #~ " Maybe you are not ready to practice this exercise.\n"
 1343 #~ " Did you accomplish most of the basic course lessons?\n"
 1344 #~ msgstr ""
 1345 #~ " Du är inte klar att börja med denna övning än.\n"
 1346 #~ " Din noggrannhet är under 90 %...\n"
 1347 #~ " Försök klara av de flesta av grundkursens lektioner.\n"
 1348 
 1349 #, fuzzy
 1350 #~ msgid ""
 1351 #~ " Your accuracy rate is not good enough.\n"
 1352 #~ " I only can rely on you if it is greater than %.0f%%.\n"
 1353 #~ " Please calm down and try it again.\n"
 1354 #~ msgstr ""
 1355 #~ " Din noggrannhet är för låg.\n"
 1356 #~ " Jag kan bara förlita mig på dig om den är större än 97 %.\n"
 1357 #~ " Var vänlig och försök igen.\n"
 1358 
 1359 #, fuzzy
 1360 #~ msgid ""
 1361 #~ " Your accuracy rate is not good enough.\n"
 1362 #~ " I want it greater than %.0f%%.\n"
 1363 #~ msgstr ""
 1364 #~ " Din noggrannhet är för låg.\n"
 1365 #~ " Jag vill ha den bättre än 98 %.\n"
 1366 
 1367 #~ msgid "Velocity"
 1368 #~ msgstr "Hastighet"
 1369 
 1370 #~ msgid "Fluidness"
 1371 #~ msgstr "Flytande"
 1372 
 1373 #, fuzzy
 1374 #~ msgid "WPM"
 1375 #~ msgstr "(WPM)"
 1376 
 1377 #~ msgid "Accuracy (%)"
 1378 #~ msgstr "Noggranhet (%)"
 1379 
 1380 #, fuzzy
 1381 #~ msgid "Speed (WPM)"
 1382 #~ msgstr "(WPM)"
 1383 
 1384 #, fuzzy
 1385 #~ msgid "Fluidity (%)"
 1386 #~ msgstr "Fluiditet (%)"
 1387 
 1388 #~ msgid "Go to the exercise's introduction."
 1389 #~ msgstr "Gå till starten för övningarna."
 1390 
 1391 #~ msgid "Informations about this application, Klavaro."
 1392 #~ msgstr "Information om detta program, Klavaro."
 1393 
 1394 #~ msgid ""
 1395 #~ "1) The index-finger tips rest over each of the two keys which have a "
 1396 #~ "small raised mark, in the center of the keyboard. Most keyboards are of "
 1397 #~ "the 'qwerty' type, where these two keys are the 'F' and the 'J' keys. On "
 1398 #~ "the other hand, in an American Dvorak keyboard, they are the 'U' and the "
 1399 #~ "'H' keys."
 1400 #~ msgstr ""
 1401 #~ "1) Pekfingren vilar över var och en av de två tangenter som har en liten "
 1402 #~ "upphöjning och som befinner sig i tangentbordets centrala del (mitten). "
 1403 #~ "De flesta tangentbord är av typen 'qwerty' och då är tangenterna 'F' och "
 1404 #~ "'J'. Å andra sidan, på ett amerikanskt Dvorak tangentbord så är "
 1405 #~ "tangenterna 'U' och 'H'."
 1406 
 1407 #~ msgid "Virtual Keyboard"
 1408 #~ msgstr "Virtuellt Tangentbord"
 1409 
 1410 #~ msgid "Paste"
 1411 #~ msgstr "Klistra in"
 1412 
 1413 #~ msgid "OK"
 1414 #~ msgstr "OK"
 1415 
 1416 #, fuzzy
 1417 #~ msgid "gtk-cancel"
 1418 #~ msgstr "Avbryt"
 1419 
 1420 #~ msgid "basic course"
 1421 #~ msgstr "grundkurs"
 1422 
 1423 #~ msgid "adaptability exercises"
 1424 #~ msgstr "anpassningsövningar"
 1425 
 1426 #~ msgid "velocity exercises"
 1427 #~ msgstr "hastighetsövningar"
 1428 
 1429 #~ msgid "fluidness exercises"
 1430 #~ msgstr "fluiditetsövningar"
 1431 
 1432 #~ msgid "--> Default"
 1433 #~ msgstr "--> Grundinställning"
 1434 
 1435 #~ msgid "Velocity (WPM)"
 1436 #~ msgstr "Hastighet (WPM)"
 1437 
 1438 #~ msgid ""
 1439 #~ "This will CHANGE also this interface.\n"
 1440 #~ "If you are selecting a language you do not understand, \n"
 1441 #~ "maybe it will be difficult to get back to the previous one."
 1442 #~ msgstr ""
 1443 #~ "Detta kommer att ÄNDRA även detta gränssnitt.\n"
 1444 #~ "Om du väljer ett språk du inte förstår, \n"
 1445 #~ "kanske det blir svårt att återgå till föregående."
 1446 
 1447 #~ msgid ""
 1448 #~ "Oops! You must save the\n"
 1449 #~ "modified keyboard layout\n"
 1450 #~ "or choose another one\n"
 1451 #~ "before proceeding."
 1452 #~ msgstr ""
 1453 #~ "Oops! Du måste spara den\n"
 1454 #~ "ändrade tangentbords layouten\n"
 1455 #~ "eller välja en annan\n"
 1456 #~ "innan du fortsätter."
 1457 
 1458 #~ msgid "Press the correspondent key on the real keyboard."
 1459 #~ msgstr "Tryck på motsvarande tangent på det verkliga tangentbordet."
 1460 
 1461 #~ msgid "Reset lesson"
 1462 #~ msgstr "Återställ lektion"
 1463 
 1464 #~ msgid ""
 1465 #~ "Confirming this, you will have to accomplish\n"
 1466 #~ "all the lessons again, since the first one,\n"
 1467 #~ "because its count will be RESET."
 1468 #~ msgstr ""
 1469 #~ "Om du bekräftar detta måste du klara av\n"
 1470 #~ "alla lektioner från början\n"
 1471 #~ "eftersom räknaren ÅTERSTÄLLS."
 1472 
 1473 #~ msgid "+"
 1474 #~ msgstr "+"
 1475 
 1476 #~ msgid "Click here with the mouse and press a key."
 1477 #~ msgstr "Klicka här med musen och tryck en tangent."
 1478 
 1479 #~ msgid "Close without any modification. Hotkey: [Esc]"
 1480 #~ msgstr "Stäng utan att ändra. Snabbval: [Esc]"
 1481 
 1482 #, fuzzy
 1483 #~ msgid "Random keys"
 1484 #~ msgstr "slumpmässiga tangenter"
 1485 
 1486 #, fuzzy
 1487 #~ msgid "Random words"
 1488 #~ msgstr "slumpmässiga ord"
 1489 
 1490 #~ msgid "Exit"
 1491 #~ msgstr "Avsluta"
 1492 
 1493 #~ msgid "Klavaro - Select or create your keyboard layout"
 1494 #~ msgstr "Klavaro - Välj eller skapa din tangentbords layout"
 1495 
 1496 #~ msgid "Original layouts"
 1497 #~ msgstr "Ursprungliga layouts"
 1498 
 1499 #~ msgid "Custom layouts"
 1500 #~ msgstr "Skräddarsydda layouts"
 1501 
 1502 #~ msgid "Load"
 1503 #~ msgstr "Ladda"
 1504 
 1505 #~ msgid ""
 1506 #~ "Remove the layout shown above from the user defined list of available "
 1507 #~ "ones."
 1508 #~ msgstr ""
 1509 #~ "Ta bort layout (visad ovan) från användar definierad lista över "
 1510 #~ "tillgängliga."
 1511 
 1512 #~ msgid "New custom layout"
 1513 #~ msgstr "Ny skräddarsydd layout"
 1514 
 1515 #~ msgid "Edit"
 1516 #~ msgstr "Editera"
 1517 
 1518 #~ msgid "Select the above keyboard layout."
 1519 #~ msgstr "Välj tangentbords layouten ovanför."
 1520 
 1521 #~ msgid "Select"
 1522 #~ msgstr "Välj"
 1523 
 1524 #~ msgid "Layout to be selected"
 1525 #~ msgstr "Layout som skall väljas"
 1526 
 1527 #~ msgid "VIRTUAL KEYBOARD"
 1528 #~ msgstr "VIRTUELLT TANGENTBORD"
 1529 
 1530 #~ msgid "( layout modified: save it before get out )"
 1531 #~ msgstr "( layout ändrad: spara innan återgång )"
 1532 
 1533 #~ msgid "( layout saved as \".tmp\" )"
 1534 #~ msgstr "( layout sparad som \".tmp\" )"
 1535 
 1536 #~ msgid "Revert to the current lesson."
 1537 #~ msgstr "Återgår till nuvarande lektion som skall färdigställas."
 1538 
 1539 #~ msgid "Revert"
 1540 #~ msgstr "Återgå"
 1541 
 1542 #~ msgid ""
 1543 #~ "Forgets the current lesson, restarting the course from the introduction."
 1544 #~ msgstr ""
 1545 #~ "Glömmer bort lektionen som skulle färdigställas, startar om kursen från "
 1546 #~ "början."
 1547 
 1548 #~ msgid "Other"
 1549 #~ msgstr "Annat"
 1550 
 1551 #~ msgid "Sound"
 1552 #~ msgstr "Ljud"
 1553 
 1554 #~ msgid "Restart"
 1555 #~ msgstr "Starta om"
 1556 
 1557 #~ msgid "Apply selected"
 1558 #~ msgstr "Tillämpa val"
 1559 
 1560 #~ msgid "Read from file... (UTF-8)"
 1561 #~ msgstr "Läs från fil... (UTF-8)"
 1562 
 1563 #~ msgid "Learning evolution:"
 1564 #~ msgstr "Inlärning utveckling:"
 1565 
 1566 #~ msgid "Shows the accuracy for the last 50 exercises accomplished."
 1567 #~ msgstr "Visar noggrannheten för de senaste 50 utförda övningarna."
 1568 
 1569 #~ msgid "Shows the velocity for the last 50 exercises accomplished."
 1570 #~ msgstr "Visar hastigheten för de senaste 50 utförda övningarna."
 1571 
 1572 #~ msgid "Shows the fluidness for the last 50 exercises accomplished."
 1573 #~ msgstr "Visar fluiditet för de senaste 50 utförda övningarna."
 1574 
 1575 #, fuzzy
 1576 #~ msgid "Shows the scores for the last 50 exercises accomplished."
 1577 #~ msgstr "Visar fluiditet för de senaste 50 utförda övningarna."
 1578 
 1579 #~ msgid "Return"
 1580 #~ msgstr "Återgå"
 1581 
 1582 #~ msgid "Version:"
 1583 #~ msgstr "Version:"
 1584 
 1585 #~ msgid "by:"
 1586 #~ msgstr "av:"
 1587 
 1588 #~ msgid "E-mail:"
 1589 #~ msgstr "E-post:"
 1590 
 1591 #~ msgid "Home-page:"
 1592 #~ msgstr "Hemsida:"
 1593 
 1594 #~ msgid "STARTED! => "
 1595 #~ msgstr "STARTAD! => "
 1596 
 1597 #~ msgid "<<== End of lesson. Press [Enter] to start another. ==>> "
 1598 #~ msgstr "<<== Slut på lektion. Tryck [Enter] för att starta en ny. ==>> "
 1599 
 1600 #~ msgid "Press any key to start the lesson. "
 1601 #~ msgstr "Tryck någon tangent för att starta lektionen. "
 1602 
 1603 #~ msgid "Choose or edit the keyboard layout used by you."
 1604 #~ msgstr "Välj eller ändra tangentbordsbeskrivning som du använder"
 1605 
 1606 #~ msgid "Define"
 1607 #~ msgstr "Definiera"
 1608 
 1609 #~ msgid "Choose the language of this interface and of the whole course."
 1610 #~ msgstr "Välj språket för detta gränssnitt och för hela kursen"
 1611 
 1612 #~ msgid "Apply the language selected beside."
 1613 #~ msgstr "Tillämpa språket som valts vid sidan av."
 1614 
 1615 #~ msgid "Update!"
 1616 #~ msgstr "Uppdatera!"
 1617 
 1618 #~ msgid "< Configuring >"
 1619 #~ msgstr "< Konfigurera >"
 1620 
 1621 #~ msgid "< Learning >"
 1622 #~ msgstr "< Inlärande >"
 1623 
 1624 #~ msgid "Choose one of the originally available keyboard layouts."
 1625 #~ msgstr "Välj en av de ursprungligt tillgängliga tangentbords layouterna"
 1626 
 1627 #~ msgid "Choose one of these user defined keyboard layouts."
 1628 #~ msgstr "Välj en av dessa användardefinierade tangentbord layouts."
 1629 
 1630 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 1631 #~ msgstr "Kan inte hitta en pixmap fil: %s"