"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "klavaro-3.13/po/sl.po" (6 Jun 2021, 50868 Bytes) of package /linux/privat/klavaro-3.13.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Klavaro - Slovenian localization.
  2 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the klavaro package.
  4 #
  5 # Igor Đukanović <igor.mat@uni-mb.si>, 2014.
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: klavaro 3.00-pre2\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2021-06-06 14:05-0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2014-06-27 22:30+0200\n"
  12 "Last-Translator: Igor ĐUKANOVIĆ <igor.mat@uni-mb.si>\n"
  13 "Language-Team: Slovenian <translation-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
  14 "Language: sl\n"
  15 "MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
  19 "%100==4 ? 2 : 3);\n"
  20 "X-Generator: Lokalize 1.4\n"
  21 
  22 #: ../data/klavaro.glade.h:1
  23 msgid "Klavaro - Progress"
  24 msgstr "Klavaro - napredek"
  25 
  26 #: ../data/klavaro.glade.h:2
  27 msgid "_Lesson:"
  28 msgstr "_Lekcija:"
  29 
  30 #: ../data/klavaro.glade.h:3
  31 msgid "Value"
  32 msgstr "Vrednost"
  33 
  34 #: ../data/klavaro.glade.h:4
  35 #, fuzzy
  36 msgid "Clear progress data."
  37 msgstr "Resetiraj statistike o napredku."
  38 
  39 #: ../data/klavaro.glade.h:5
  40 msgid "_Reset"
  41 msgstr "_Resetiraj"
  42 
  43 #: ../data/klavaro.glade.h:6
  44 msgid "Close this window, returning to the exercise."
  45 msgstr "Zapri tole okno in se vrni na vajo."
  46 
  47 #: ../data/klavaro.glade.h:7
  48 msgid "_Close"
  49 msgstr "_Zapri"
  50 
  51 #. Everything means ALL the progress charts statistics.
  52 #: ../data/klavaro.glade.h:9
  53 msgid "everything!"
  54 msgstr ""
  55 
  56 #. Confirmation check-button for removing data.
  57 #: ../data/klavaro.glade.h:11
  58 #, fuzzy
  59 msgid "Clear data for every module, if checked!"
  60 msgstr "Izbriši vse podatke o napredku za vse module."
  61 
  62 #: ../data/klavaro.glade.h:12
  63 msgid "Load other exercises/lessons"
  64 msgstr "Naloži druge vaje/lekcije."
  65 
  66 #: ../data/klavaro.glade.h:13
  67 msgid "_Other texts"
  68 msgstr "_Druga besedila"
  69 
  70 #: ../data/klavaro.glade.h:14
  71 msgid "Edit the character set to be used in this lesson."
  72 msgstr "Uredi nabor znakov za uporabo v tej vaji."
  73 
  74 #: ../data/klavaro.glade.h:15
  75 msgid "This is a specific exercise, adjusted to your error profile."
  76 msgstr "Tale vaja je posebej prilagojena glede na tvoje dosedanje napake."
  77 
  78 #: ../data/klavaro.glade.h:16
  79 msgid ""
  80 "Edit the character set to be used in lessons after 43: they are customizable!"
  81 msgstr "Uredi nabor znakov za vaje po 43-ti. Da se jih spreminjati! "
  82 
  83 #: ../data/klavaro.glade.h:17 ../src/tutor.c:401
  84 msgid "Drag and drop text here to practice with it."
  85 msgstr "Povleci in spusti besedilo, na katerem želiš vaditi."
  86 
  87 #: ../data/klavaro.glade.h:18
  88 msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl-R]"
  89 msgstr ""
  90 "Pritisni tukaj, da ponoviš vajo od začetka. (Bližnjica - tipki [Ctrl R].)"
  91 
  92 #: ../data/klavaro.glade.h:19
  93 msgid "Show the virtual keyboard and the relation between fingers and keys."
  94 msgstr "Prikaži sliko tipkovnice in kateri prst naj tipka po kateri tipki."
  95 
  96 #: ../data/klavaro.glade.h:20
  97 msgid "_Keyboard"
  98 msgstr "_Tipkovnica"
  99 
 100 #: ../data/klavaro.glade.h:21
 101 msgid "Select the font to be used in the exercise window."
 102 msgstr "Izberi pisavo za uporabo v tem vadbenem oknu."
 103 
 104 #: ../data/klavaro.glade.h:22
 105 msgid "Font definition"
 106 msgstr "Definicija pisave (fontov)."
 107 
 108 #: ../data/klavaro.glade.h:23
 109 msgid "Alternative color scheme, needs restart!"
 110 msgstr ""
 111 
 112 #: ../data/klavaro.glade.h:24
 113 msgid "Co_urse information"
 114 msgstr "Po_datki "
 115 
 116 #: ../data/klavaro.glade.h:25
 117 msgid "Charts showing the learning progress along the exercises."
 118 msgstr "Diagrami (Charts), ki prikazujejo napredek v vajah."
 119 
 120 #: ../data/klavaro.glade.h:26
 121 msgid "_Progress"
 122 msgstr "_Napredek"
 123 
 124 #: ../data/klavaro.glade.h:27
 125 msgid "Exit the application immediately."
 126 msgstr "Takoj končaj program Klavaro."
 127 
 128 #: ../data/klavaro.glade.h:28
 129 msgid "Return to the main menu."
 130 msgstr "Vrni se v glavni menu."
 131 
 132 #: ../data/klavaro.glade.h:29
 133 msgid "B_ack to menu"
 134 msgstr "N_azaj na menu"
 135 
 136 #: ../data/klavaro.glade.h:30
 137 msgid "Show local and external scores from other users."
 138 msgstr "Prikaži (računalniku) lokalne in rezultate zunanjih tekmovalcev."
 139 
 140 #: ../data/klavaro.glade.h:31
 141 msgid "_Top 10"
 142 msgstr "_Najboljših 10"
 143 
 144 #: ../data/klavaro.glade.h:32
 145 msgid "Change language"
 146 msgstr "Spremeni jezik."
 147 
 148 #: ../data/klavaro.glade.h:33
 149 msgid "Attention!"
 150 msgstr "Pozor!"
 151 
 152 #: ../data/klavaro.glade.h:34
 153 msgid "Do you confirm?"
 154 msgstr "Potrdiš?"
 155 
 156 #: ../data/klavaro.glade.h:35
 157 msgid "_No"
 158 msgstr "_Ne"
 159 
 160 #: ../data/klavaro.glade.h:36
 161 msgid "_Yes"
 162 msgstr "_Da"
 163 
 164 #: ../data/klavaro.glade.h:37
 165 msgid "Klavaro - Select file"
 166 msgstr "Klavaro - izberi datoteko"
 167 
 168 #: ../data/klavaro.glade.h:38
 169 msgid "_Cancel"
 170 msgstr "_Prekini"
 171 
 172 #: ../data/klavaro.glade.h:39
 173 msgid "_Open"
 174 msgstr "_Odpri"
 175 
 176 #: ../data/klavaro.glade.h:40
 177 msgid "Re_name:"
 178 msgstr "Pr_eimenuj:"
 179 
 180 #: ../data/klavaro.glade.h:41
 181 msgid "Rename the selected item."
 182 msgstr "Izbrano preimenuj."
 183 
 184 #: ../data/klavaro.glade.h:42
 185 msgid ""
 186 "Read a text file and add a copy of it here. The file must be encoded in "
 187 "UTF-8."
 188 msgstr ""
 189 "Preberi tekstovno datoteko in jo kopiraj sem. Datoteka mora biti kodirana v "
 190 "UTF-8."
 191 
 192 #: ../data/klavaro.glade.h:43
 193 msgid "_Open text file"
 194 msgstr "_Odpri tekstovno datoteko"
 195 
 196 #: ../data/klavaro.glade.h:44
 197 msgid "Paste text that was copied to the clipboard."
 198 msgstr "Prilepi besedilo iz odložišča."
 199 
 200 #: ../data/klavaro.glade.h:45
 201 msgid "_Paste from clipboard"
 202 msgstr "_Prilepi (iz odložišča)"
 203 
 204 #: ../data/klavaro.glade.h:46
 205 msgid "Remove the selected item."
 206 msgstr "Odstrani izbrano."
 207 
 208 #: ../data/klavaro.glade.h:47
 209 msgid "_Remove copied file"
 210 msgstr "_Odstrani kopirano datoteko"
 211 
 212 #: ../data/klavaro.glade.h:48
 213 msgid "Apply the selected item to create an exercise."
 214 msgstr "Uporabi izbrano za ustvarjanje vaje."
 215 
 216 #: ../data/klavaro.glade.h:49
 217 msgid "_Apply"
 218 msgstr "_Uporabi"
 219 
 220 #: ../data/klavaro.glade.h:50
 221 msgid "Close this window."
 222 msgstr "Zapri tole okno."
 223 
 224 #: ../data/klavaro.glade.h:51
 225 msgid "Country / Custom"
 226 msgstr "Država / razpored"
 227 
 228 #: ../data/klavaro.glade.h:52
 229 msgid "Variant"
 230 msgstr "Varianta "
 231 
 232 #: ../data/klavaro.glade.h:53
 233 msgid "Remove the selected custom layout."
 234 msgstr "Odstrani izbrano običajno razporeditev."
 235 
 236 #: ../data/klavaro.glade.h:54
 237 msgid "_Remove"
 238 msgstr "_Odstrani"
 239 
 240 #: ../data/klavaro.glade.h:55
 241 msgid ""
 242 "Toggles the shift effect on the keys. Alternates between the upper and lower "
 243 "characters of the keys."
 244 msgstr "Preklopi med malimi in velikimi črkami. \"Šift\"..."
 245 
 246 #: ../data/klavaro.glade.h:56
 247 msgid "SPACE BAR"
 248 msgstr "PRESLEDEK"
 249 
 250 #: ../data/klavaro.glade.h:57 ../src/keyboard.c:1726
 251 msgid "thumbs"
 252 msgstr "palci"
 253 
 254 #: ../data/klavaro.glade.h:58
 255 msgid "Tab"
 256 msgstr ""
 257 
 258 #: ../data/klavaro.glade.h:59
 259 msgid "Ctrl"
 260 msgstr "Ctrl"
 261 
 262 #: ../data/klavaro.glade.h:60
 263 msgid "Caps"
 264 msgstr "Šift"
 265 
 266 #: ../data/klavaro.glade.h:61
 267 msgid "S_ave as:"
 268 msgstr "S_hrani kot:"
 269 
 270 #: ../data/klavaro.glade.h:62
 271 msgid "Show previous screen."
 272 msgstr "Pokaži prejšnji zaslon."
 273 
 274 #: ../data/klavaro.glade.h:63
 275 msgid "_Previous step"
 276 msgstr "_Prejšnji korak"
 277 
 278 #: ../data/klavaro.glade.h:64
 279 msgid "Show next screen."
 280 msgstr "Pokaži naslednji zaslon."
 281 
 282 #: ../data/klavaro.glade.h:65
 283 msgid "_Next step"
 284 msgstr "_Naslednji korak"
 285 
 286 #: ../data/klavaro.glade.h:66
 287 msgid "Return without any modification."
 288 msgstr "Vrni se brez sprememb."
 289 
 290 #: ../data/klavaro.glade.h:67
 291 msgid "Save the current keyboard layout with the name specified above."
 292 msgstr "Shrani izbrano razporeditev tipk z zgoraj izbranim imenom."
 293 
 294 #: ../data/klavaro.glade.h:68
 295 msgid "_Save and use"
 296 msgstr "_Shrani in uporabi"
 297 
 298 #: ../data/klavaro.glade.h:69
 299 msgid ""
 300 "If you like those beautiful hands, click here to close this window keeping "
 301 "them."
 302 msgstr ""
 303 "Če so vam všeč tele prelepe roke, kliknite tukaj, da zaprete okno, a "
 304 "obdržite roke."
 305 
 306 #: ../data/klavaro.glade.h:70
 307 msgid "_Keep hands"
 308 msgstr "_Obdrži roke"
 309 
 310 #: ../data/klavaro.glade.h:71
 311 msgid "Klavaro - Main menu"
 312 msgstr "Klavaro - glavni menu"
 313 
 314 #: ../data/klavaro.glade.h:72
 315 msgid "Don't be shy about learning the basics!"
 316 msgstr "Naj se ti ne bo nerodno učiti osnov!"
 317 
 318 #: ../data/klavaro.glade.h:73
 319 msgid "Learn how to type correctly"
 320 msgstr "Nauči se, kako pravilno tipkati."
 321 
 322 #: ../data/klavaro.glade.h:74
 323 msgid "Initial training for your fingers."
 324 msgstr "Začetna vaja za tvoje prste."
 325 
 326 #: ../data/klavaro.glade.h:75
 327 msgid "First steps with initial training"
 328 msgstr "Prvi koraki v uvodno vajo"
 329 
 330 #: ../data/klavaro.glade.h:76
 331 msgid "Memorizing the keyboard practicing random keys exercises."
 332 msgstr "Zapomni si tipkovnico, tako da vadiš naključne tipke."
 333 
 334 #: ../data/klavaro.glade.h:77
 335 msgid "Practice with random keys"
 336 msgstr "Vadi naključne tipke."
 337 
 338 #: ../data/klavaro.glade.h:78
 339 msgid "Accelerating the touches practicing random words exercises."
 340 msgstr "Povečuj hitrost z vajami tipkanja naključnih besed."
 341 
 342 #: ../data/klavaro.glade.h:79
 343 msgid "Practice with random words"
 344 msgstr "Vadi s slučajnimi besedami."
 345 
 346 #: ../data/klavaro.glade.h:80
 347 msgid "Becoming proficient practicing complete paragraphs exercises."
 348 msgstr "Izpopolni znanje z vadbo tipkanja celotnih odstavkov."
 349 
 350 #: ../data/klavaro.glade.h:81
 351 msgid "Practice with complete texts"
 352 msgstr "Vadi popolna besedila."
 353 
 354 #: ../data/klavaro.glade.h:82
 355 msgid "Speech"
 356 msgstr "Govor"
 357 
 358 #: ../data/klavaro.glade.h:83
 359 msgid "Your language here."
 360 msgstr "Tukaj vnesite svoj jezik."
 361 
 362 #: ../data/klavaro.glade.h:84
 363 msgid ""
 364 "Keyboard layout for modules 1 and 2. Also used informatively in the "
 365 "fluidness contest."
 366 msgstr ""
 367 "Postavitev tipkovnice za modula 1 in 2. Uporablja se informativno tudi pri "
 368 "tekočem tipkanju (Fluidity)."
 369 
 370 #: ../data/klavaro.glade.h:85
 371 msgid "_Keyboard:"
 372 msgstr "_Tipkovnica:"
 373 
 374 #: ../data/klavaro.glade.h:86
 375 msgid "Language for modules 3 and 4."
 376 msgstr "Jezik za modula 3 in 4."
 377 
 378 #: ../data/klavaro.glade.h:87
 379 msgid "_Language:"
 380 msgstr "_Jezik:"
 381 
 382 #: ../data/klavaro.glade.h:88
 383 msgid "General information about the program."
 384 msgstr "Splošne informacije o Klavaru."
 385 
 386 #: ../data/klavaro.glade.h:89
 387 msgid "_About..."
 388 msgstr "_O..."
 389 
 390 #: ../data/klavaro.glade.h:90 ../data/klavaro.desktop.in.h:2
 391 msgid "Yet another touch typing tutor"
 392 msgstr "Še en program za učenje slepega tipkanja"
 393 
 394 #: ../data/klavaro.glade.h:91
 395 msgid "Remember always: someone loves you!"
 396 msgstr "Vedno pomni. Nekdo te ima rad! "
 397 
 398 #: ../data/klavaro.glade.h:92
 399 msgid "Top 10"
 400 msgstr "Najboljših 10"
 401 
 402 #: ../data/klavaro.glade.h:93
 403 msgid "Show extra information."
 404 msgstr "Pokaži dodatne informacije."
 405 
 406 #: ../data/klavaro.glade.h:94
 407 msgid "Hide extra information."
 408 msgstr "Skrij dodatne informacije."
 409 
 410 #: ../data/klavaro.glade.h:95
 411 msgid "Publish to the web your local scores."
 412 msgstr "Objavi na spletu svoje rezultate."
 413 
 414 #: ../data/klavaro.glade.h:96
 415 msgid "_Participate"
 416 msgstr "_Sodeluj"
 417 
 418 #: ../data/klavaro.glade.h:97
 419 msgid "Download from the web the most up to date ranking."
 420 msgstr "Snami s spleta najnovejšo lestvico."
 421 
 422 #: ../data/klavaro.glade.h:98
 423 msgid "_Update"
 424 msgstr "_Posodobi"
 425 
 426 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:1
 427 #, fuzzy
 428 msgid "Klavaro"
 429 msgstr "'Klavaro'"
 430 
 431 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:3
 432 msgid "A very flexible and efficient touch typing tutor."
 433 msgstr "Zelo prilagodljiv in učinkovit program za učenje tipkanja."
 434 
 435 #: ../src/main.c:308
 436 msgid "(Custom)"
 437 msgstr "(Običajno)"
 438 
 439 #: ../src/main.c:309
 440 msgid "(Edit custom)"
 441 msgstr "(Uredi \"običajno\")"
 442 
 443 #: ../src/main.c:310
 444 msgid "(Default)"
 445 msgstr "(privzeto)"
 446 
 447 #: ../src/main.c:387
 448 #, c-format
 449 msgid "Dictation mode (depends on this speech synthesizer: %s)"
 450 msgid_plural "Dictation mode (depends on one of these speech synthesizers: %s)"
 451 msgstr[0] "Način za narek (odvisen od generatorja zvoka: %s)"
 452 msgstr[1] ""
 453 "Način za narek (odvisen od enega od naslednjih generatorjev zvoka: %s)"
 454 msgstr[2] ""
 455 "Način za narek (odvisen od enega od naslednjih generatorjev zvoka: %s)"
 456 msgstr[3] ""
 457 "Način za narek (odvisen od enega od naslednjih generatorjev zvoka: %s)"
 458 
 459 #. Set main labels (for translation)
 460 #.
 461 #: ../src/main.c:429 ../src/keyboard.c:1385
 462 msgid "Introduction"
 463 msgstr "Uvod"
 464 
 465 #: ../src/main.c:432 ../src/top10.c:114
 466 msgid "Basic course"
 467 msgstr "Osnovni tečaj"
 468 
 469 #: ../src/main.c:435 ../src/top10.c:117
 470 msgid "Adaptability"
 471 msgstr "Prilagodljivost"
 472 
 473 #: ../src/main.c:439 ../src/main.c:441 ../src/callbacks.c:1406
 474 #: ../src/top10.c:94 ../src/top10.c:120
 475 msgid "Speed"
 476 msgstr "Hitrost"
 477 
 478 #: ../src/main.c:444 ../src/callbacks.c:1429 ../src/top10.c:96
 479 #: ../src/top10.c:123
 480 msgid "Fluidity"
 481 msgstr "Fluidity (tekoče tipkanje)"
 482 
 483 #: ../src/callbacks.c:485 ../src/tutor.c:547
 484 msgid "Keys:"
 485 msgstr "Tipke:"
 486 
 487 #: ../src/callbacks.c:880 ../src/callbacks.c:896
 488 msgid "Connecting..."
 489 msgstr "Povezujem..."
 490 
 491 #: ../src/callbacks.c:1169
 492 msgid "Overwrite user layout"
 493 msgstr "Prepiši (svojo razporeditev)"
 494 
 495 #: ../src/callbacks.c:1171
 496 msgid "This will OVERWRITE an existent keyboard layout."
 497 msgstr "Tole po PREPISALO obstoječo razporeditev tipkovnice."
 498 
 499 #: ../src/callbacks.c:1178
 500 msgid "Remove user layout"
 501 msgstr "Odstrani (svojo razporeditev)"
 502 
 503 #: ../src/callbacks.c:1180
 504 msgid "This will REMOVE an existent keyboard layout."
 505 msgstr "Tole po IZBRISALO obstoječo razporeditev tipkovnice."
 506 
 507 #: ../src/callbacks.c:1187 ../src/callbacks.c:1192
 508 msgid "Reset progress data"
 509 msgstr "Resetiraj statistike o napredku."
 510 
 511 #: ../src/callbacks.c:1188
 512 #, fuzzy
 513 msgid "This will DELETE all the progress data of all modules."
 514 msgstr "Tole bo IZBRISALO vse podatke o napredku iz preglednic."
 515 
 516 #: ../src/callbacks.c:1200
 517 #, fuzzy, c-format
 518 msgid "This will delete the data of this chart. <%s>"
 519 msgstr "Tole bo IZBRISALO vse podatke o napredku iz preglednic."
 520 
 521 #: ../src/callbacks.c:1203
 522 #, fuzzy, c-format
 523 msgid "This will delete the progress data of the module. (%s)"
 524 msgstr "Izbriši vse podatke o napredku za vse module."
 525 
 526 #: ../src/callbacks.c:1403 ../src/top10.c:92
 527 msgid "Accuracy"
 528 msgstr "Natančnost"
 529 
 530 #: ../src/callbacks.c:1406 ../src/tutor.c:1329
 531 msgid "(WPM)"
 532 msgstr "(B/M)"
 533 
 534 #: ../src/callbacks.c:1417
 535 msgid "Errors"
 536 msgstr "Napak"
 537 
 538 #: ../src/callbacks.c:1420
 539 msgid "Touch times (s)"
 540 msgstr "Štev. dotikov (s?)"
 541 
 542 #: ../src/callbacks.c:1432 ../src/tutor.c:1356 ../src/top10.c:74
 543 msgid "Score"
 544 msgstr "Rezultat"
 545 
 546 #. Translators: your language code (first 2 letters of your po-file)
 547 #: ../src/translation.c:526 ../src/tutor.c:1762
 548 msgid "en"
 549 msgstr "sl"
 550 
 551 #: ../src/translation.c:613
 552 msgid ""
 553 "The basic course focuses on having you read the characters presented to you "
 554 "on screen and typing the corresponding keys. Remember to keep your hands "
 555 "correctly oriented on the home row of the keyboard at all times (see "
 556 "introduction on main menu)."
 557 msgstr ""
 558 "Bistvo osnovnega tečaja je, da za na zaslonu predstavljene znake pritisnete "
 559 "ustrezne tipke. Ne pozabite vseskozi pravilno držati roke na tipkovnici "
 560 "(glej uvod iz glavnega menija)."
 561 
 562 #: ../src/translation.c:617
 563 msgid ""
 564 "The key set used in each series will be shown in the above message line. The "
 565 "[Space], [Shift] and [Enter] keys may not show up there but are used very "
 566 "often."
 567 msgstr ""
 568 "Za vsako vajo bodo vse tipke, ki jih uporablja, prikazane zgoraj nad "
 569 "sporočilno vrstico.  Razen morda presledka ter tipk za velike črke "
 570 "([Shift])) ter za novo vrstico([Enter])."
 571 
 572 #: ../src/translation.c:620
 573 msgid ""
 574 "The message line below follows and echoes your key presses. If required, it "
 575 "changes and displays instructions for actions required from you."
 576 msgstr ""
 577 "Sporočilo v spodnji vrstici sledi tvojemu tipkanju in ga ponovi. Če je "
 578 "potrebno, se spremeni in ti prikaže ustrezna navodila."
 579 
 580 #: ../src/translation.c:624
 581 msgid ""
 582 "Here you may practice and improve your memorization of all keys. There will "
 583 "be sentences presented with nonsense words which mix some numbers and "
 584 "symbols."
 585 msgstr ""
 586 "Tukaj lahko vadite in izboljšate poznavanje tipkovnice. Pretipkati bo treba "
 587 "stavke iz neobstoječih besed sestavljenih iz črk, številk in simbolov."
 588 
 589 #: ../src/translation.c:627
 590 msgid ""
 591 "In order to keep the lesson contents language and keyboard independent, "
 592 "accented letter combinations will probably not appear. For real word "
 593 "sentences, please use the fourth option of the main menu (about fluidness)."
 594 msgstr ""
 595 "Da bi ohranili jezik in tipkovnico vaj neodvisni, kombinacije naglašenih črk "
 596 "verjetno ne bodo prikazane. Za stavke iz pravih besed, prosimo, uporabite "
 597 "četrto opcijo glavnega menija (Fluidity - tekoče tipkanje...)."
 598 
 599 #: ../src/translation.c:631
 600 msgid ""
 601 "After each exercise there will be a brief statistics panel reviewing your "
 602 "performance along with some relevant comments."
 603 msgstr ""
 604 "Po vsaki vaji se bodo pojavile kratke statistike o tvojem tipkanju skupaj z "
 605 "nekaj koristnimi komentarji."
 606 
 607 #: ../src/translation.c:635
 608 msgid ""
 609 "This exercise is very similar to the second one, for adaptability. The "
 610 "difference is that here you'll type real words."
 611 msgstr ""
 612 "Tale vaja je zelo podobna drugi (za prilagodljivost). Razlika je, da boš "
 613 "tukaj tipkal resnične besede."
 614 
 615 #: ../src/translation.c:638
 616 msgid ""
 617 "The default language is the actual one of the interface. But you may select "
 618 "any other texts with words you would like to use. Press the 'Other' option "
 619 "above and add files containing those texts."
 620 msgstr ""
 621 "Privzeti jezik je dejanski jezik, ki ga uporablja tvoj vmesnik (interface). "
 622 "Seveda si lahko izbereš tekste z besedami, ki bi jih rad tipkal. Zgoraj "
 623 "pritisni na opcijo \"Druga besedila\" in dodaj datoteke s takšnimi besedili."
 624 
 625 #: ../src/translation.c:642
 626 msgid ""
 627 "With this exercise the focus is on speed. So, you are supposed to type "
 628 "really fast and I will only flatter you when you deserve it!"
 629 msgstr ""
 630 "V tej vaji je poudarek na hitrosti. Tipkaj zelo hitro, a pohvalil te bom "
 631 "le, če si boš res zaslužil."
 632 
 633 #: ../src/translation.c:646
 634 msgid ""
 635 "We will now use complete sentences and paragraphs which make logical sense. "
 636 "This may distract you while you type if you try to understand what you are "
 637 "entering. The previous exercises were aimed at getting you to type without "
 638 "interpreting and analyzing the content."
 639 msgstr ""
 640 "Sedaj bomo uporabili cele in smiselne stavke in odstavke, kar te lahko moti "
 641 "med tipkanjem, če boš poskušal razumeti, kaj vnašaš. Cilj prejšnjih vaj je "
 642 "bil, da zmoreš pretipkavati brez poskušanja razumevanja in analiziranja "
 643 "vsebine."
 644 
 645 #: ../src/translation.c:650
 646 msgid ""
 647 "We do not mean to imply that the typists must behave like a robot, without "
 648 "understanding what they type. We do aim to develop the skill of typing, "
 649 "making it an automatic reflex akin to the acts of walking, talking, etc. "
 650 "After reaching this goal, the act of typing will become automatic and "
 651 "require little concentration. Then you will be able to pay attention to the "
 652 "real meaning of the text."
 653 msgstr ""
 654 "Ne impliciramo, da se strojepisci morajo obnašati kot roboti - brez "
 655 "razumevanja natipkanega. Res želimo razviti sposobnost avtomatiziranega "
 656 "tipkanja podobno, kot podzavestno hodimo, govorimo in podobno. Po dosegu "
 657 "tega cilja tipkanje postane avtomatično in zahteva le malo koncentracije. "
 658 "Takrat boš brez težav lahko dodatno še sledil pomenu besedila."
 659 
 660 #: ../src/translation.c:654
 661 msgid ""
 662 "These exercises are longer. Each exercise consists of three paragraphs and "
 663 "the emphasis is placed on correctness and rhythm, with a minimum speed "
 664 "requirement. Here you will be required to use the backspace key to correct "
 665 "any mistakes. In other words, only input without error will be accepted."
 666 msgstr ""
 667 "Tele vaje so daljše. Vsaka vaja je sestavljena iz treh odstavkov in "
 668 "poudarek je na pravilnosti in ritmu z minimalnimi zahtevami glede hitrosti. "
 669 "Napake je nujno popraviti z uporabo tipke \"Backspace\" (vračalke). Z "
 670 "drugimi besedami sprejeta bodo le popolnoma pravilno pretipkana besedila."
 671 
 672 #: ../src/keyboard.c:1185
 673 msgid ""
 674 "Correct positioning of the hands and fingers is very important to efficient "
 675 "typing. You will learn faster and type better if you follow the next "
 676 "recommendations."
 677 msgstr ""
 678 "Pravilna drža rok in prstov je zelo pomembna za učinkovito tipkanje. "
 679 "Naučil(a) se boš hitreje in bolje tipkati, če boš sledil(a) naslednjim "
 680 "navodilom."
 681 
 682 #: ../src/keyboard.c:1188
 683 msgid ""
 684 "The index-finger tips rest over each of the two keys which have a small "
 685 "raised mark, in the center of the keyboard."
 686 msgstr ""
 687 "Namigi za kazalec se nahajajo na vsaki od obeh označenih tipk na sredini "
 688 "tipkovnice. "
 689 
 690 #: ../src/keyboard.c:1191
 691 msgid ""
 692 "These marks function as 'tactile hooks' for your fingers to remain at the "
 693 "correct position. This way, with a little experience, you will not need to "
 694 "look at the keyboard to see if your fingers are properly positioned."
 695 msgstr ""
 696 "Tele oznake ti pomagajo, da obdržiš prste na pravilnih mestih. Na tak način, "
 697 "z le malo vaje, ne boš rabil gledati na tipkovnico, da vidiš, ali so tvoji "
 698 "prsti pravilno postavljeni."
 699 
 700 #: ../src/keyboard.c:1195
 701 msgid ""
 702 "The tips of the other fingers lie naturally beside the index ones, over the "
 703 "keys on the same row of the keyboard."
 704 msgstr ""
 705 "Namigi za ostale prste ležijo zraven tistih za kazalec na tipkah v osnovni "
 706 "vrstici tipkovnice."
 707 
 708 #: ../src/keyboard.c:1198
 709 msgid "The outside edges of your thumbs rest over the space bar."
 710 msgstr "Zunanja roba tvojih palcev počivata nad preslednico."
 711 
 712 #: ../src/keyboard.c:1200
 713 msgid ""
 714 "The part of the hands closest to the wrist (the base) rest over the table, "
 715 "outside the keyboard. Without this kind of support the arms would quickly "
 716 "tire."
 717 msgstr ""
 718 "Del roke, ki je najbližje zapestju (osnova) leži nad mizo zunaj tipkovnice. "
 719 "Brez takšne opore bi se roke hitro utrudile."
 720 
 721 #: ../src/keyboard.c:1203
 722 msgid ""
 723 "This is referred to as the home position for the hands. From it the fingers "
 724 "move all over the keyboard, reaching all the keys as naturally and quickly "
 725 "as possible. To reach this goal one uses a specific relation between each "
 726 "key and finger. This relation will be learned gradually as you complete the "
 727 "basic course."
 728 msgstr ""
 729 "Temu bi lahko rekli osnovni položaj za roke. Iz njega se prsti premikajo po "
 730 "celi tipkovnici dosegajoč vse tipke na naraven način in kar se le da hitro. "
 731 "Da dosežemo ta cilj moramo za vsako tipko upoštevati, s katerim prstom jo je "
 732 "treba pritisniti, kar se bomo postopoma naučili že med osnovnim tečajem."
 733 
 734 #: ../src/keyboard.c:1209
 735 msgid ""
 736 "When learning the relation between fingers and keys, it is very important "
 737 "that you only move the finger which must press the key and allow all other "
 738 "fingers to remain in the home position."
 739 msgstr ""
 740 "Med učenjem, kateri prst naj pritisne katero tipko, je zelo pomembno, da "
 741 "premakneš le tisti prst, ki dejansko mora pritisniti tipko ter da pri tem "
 742 "vsi ostali prsti ostanejo na svojih osnovnih (začetnih) mestih. "
 743 
 744 #: ../src/keyboard.c:1213
 745 msgid ""
 746 "After memorizing this relationship, you can relax the previous rule some, so "
 747 "that you can attain greater speed while typing."
 748 msgstr ""
 749 "Ko si dobro zapomniš, kateremu prstu pripada katera tipka, se lahko za še "
 750 "hitrejše tipkanje tudi malenkost prilagodiš. (Ne upoštevaš pravila povsem "
 751 "rigidno in hkrati premikaš že naslednji prst/prste.)"
 752 
 753 #: ../src/keyboard.c:1216
 754 msgid ""
 755 "The shift keys are used for capital letters and for some symbols. To get a "
 756 "shifted key input you should first use the small finger of the opposite "
 757 "hand. Just keep it in the closest Shift while reaching the target key with "
 758 "the other hand."
 759 msgstr ""
 760 
 761 #: ../src/keyboard.c:1220
 762 msgid ""
 763 "You should be prepared to start training with the basic course. It will take "
 764 "effort and patience to be successful as a typist. We trust you have these "
 765 "and look forward to your success!"
 766 msgstr ""
 767 "Po tej razlagi bi moral biti pripravljen na začetno vajo. Treba je veliko "
 768 "volje in potrpljenja, da postaneš uspešen strojepisec. Verjamemo, da ti jih "
 769 "ne manjka in se veselimo tvojega uspeha!"
 770 
 771 #: ../src/keyboard.c:1231
 772 #, c-format
 773 msgid "Step %i"
 774 msgstr "Korak %i"
 775 
 776 #. Recommendations
 777 #: ../src/keyboard.c:1235
 778 msgid "To position the hands"
 779 msgstr "Postavitev rok"
 780 
 781 #. Final words
 782 #: ../src/keyboard.c:1318
 783 msgid "Go ahead!"
 784 msgstr "Začni!"
 785 
 786 #: ../src/keyboard.c:1326 ../src/keyboard.c:1328
 787 msgid "Click on any key to see which finger you must use:"
 788 msgstr ""
 789 "Pritisni katerokoli tipko\n"
 790 " da vidiš, kateri prst je treba uporabiti:"
 791 
 792 #: ../src/keyboard.c:1327
 793 msgid "Relation between fingers and keys"
 794 msgstr "Tipka in njen prst"
 795 
 796 #: ../src/keyboard.c:1385 ../src/keyboard.c:1419
 797 msgid "Keyboard"
 798 msgstr "Tipkovnica"
 799 
 800 #: ../src/keyboard.c:1466
 801 msgid "Create or modify a custom keyboard layout"
 802 msgstr "Ustvari ali spremeni običajno(?) razporeditev tipkovnice"
 803 
 804 #: ../src/keyboard.c:1714 ../src/keyboard.c:1738
 805 msgid "small finger"
 806 msgstr "mali prst"
 807 
 808 #: ../src/keyboard.c:1717 ../src/keyboard.c:1735
 809 msgid "ring finger"
 810 msgstr "prstanec"
 811 
 812 #: ../src/keyboard.c:1720 ../src/keyboard.c:1732
 813 msgid "middle finger"
 814 msgstr "sredinec"
 815 
 816 #: ../src/keyboard.c:1723 ../src/keyboard.c:1729
 817 msgid "index finger"
 818 msgstr "kazalec"
 819 
 820 #: ../src/keyboard.c:1824
 821 msgid "Press and edit me"
 822 msgstr "Pritisni in me uredi (?)"
 823 
 824 #: ../src/tutor.c:325
 825 msgid "Lesson:"
 826 msgstr "Vaja:"
 827 
 828 #: ../src/tutor.c:335
 829 msgid "Paragraphs:"
 830 msgstr "Odstavki:"
 831 
 832 #: ../src/tutor.c:368
 833 msgid "Klavaro - Basic Course"
 834 msgstr "Klavaro - osnovni tečaj"
 835 
 836 #: ../src/tutor.c:373
 837 msgid "Klavaro - Adaptability"
 838 msgstr "Klavaro - prilagodljivost"
 839 
 840 #: ../src/tutor.c:376
 841 msgid ""
 842 "Adaptability exercises: automating the fingers responses, typing over all "
 843 "the keyboard."
 844 msgstr ""
 845 "Vaje za prilagodljivost: avtomatizacija odziva vseh prstov pri tipkanju po "
 846 "celi tipkovnici."
 847 
 848 #: ../src/tutor.c:381
 849 msgid "Klavaro - Velocity"
 850 msgstr "Klavaro - hitrost"
 851 
 852 #: ../src/tutor.c:382
 853 msgid "Velocity exercises: accelerate typing real words."
 854 msgstr "Vaje za hitrost. Pospeši tipkanje resničnih besed."
 855 
 856 #: ../src/tutor.c:386
 857 msgid "Klavaro - Fluidness"
 858 msgstr "Klavaro - tekoče tipkanje (Fluidness)"
 859 
 860 #: ../src/tutor.c:388
 861 msgid "Fluidness exercises: accuracy typing good sense paragraphs."
 862 msgstr "Vaje za tekoče tipkanje: natančno tipkanje smiselnih odstavkov. "
 863 
 864 #: ../src/tutor.c:450
 865 msgid "End of exercise. Press [Enter] to start another."
 866 msgstr "Konec vaje. Pritisni tipko [Enter] za naslednjo."
 867 
 868 #: ../src/tutor.c:478
 869 msgid "Learning the key positions."
 870 msgstr "Učenje kje so tipke."
 871 
 872 #: ../src/tutor.c:481
 873 msgid "Press any key to start the exercise. "
 874 msgstr "Pritisni katerokoli tipko, da začneš vajo."
 875 
 876 #: ../src/tutor.c:609 ../src/tutor.c:612
 877 msgid "Start typing when you are ready. "
 878 msgstr "Ko boš pripravljen, začni tipkati."
 879 
 880 #: ../src/tutor.c:610
 881 msgid "Use backspace to correct errors."
 882 msgstr "Uprabi vračalko (tipko \"Backspace\"), da popraviš napako."
 883 
 884 #: ../src/tutor.c:1057
 885 #, c-format
 886 msgid ""
 887 "ps.: logging not performed for this session: the number of typed characters "
 888 "(%i) must be greater than %i."
 889 msgstr ""
 890 "P.S. Tale vaja ne šteje. Število udarcev (natipkanih znakov) (%i) mora biti "
 891 "večje od %i."
 892 
 893 #: ../src/tutor.c:1197
 894 msgid "ps.: you have entered the Top 10 list, great!"
 895 msgstr "P.S. Prišel si na seznam \"Najboljših 10\". Odlično!"
 896 
 897 #: ../src/tutor.c:1211
 898 msgid ""
 899 "ps.: the text you just typed doesn't seem to be similar to ordinary texts in "
 900 "the language currently selected: we can't account for it in the 'Top 10' "
 901 "contest."
 902 msgstr ""
 903 "P.S. Besedilo, ki si ga ravnokar natipkal, ne deluje podobno običajnim "
 904 "besedilom v izbranem jeziku. Zato nisi upravičen do mesta med \"Najboljših "
 905 "10\"."
 906 
 907 #. Begin the accuracy
 908 #: ../src/tutor.c:1256
 909 msgid "STATISTICS"
 910 msgstr "STATISTIKE"
 911 
 912 #: ../src/tutor.c:1257
 913 msgid "Elapsed time:"
 914 msgstr "Porabljen čas:"
 915 
 916 #: ../src/tutor.c:1258
 917 msgid "minute and"
 918 msgid_plural "minutes and"
 919 msgstr[0] "minuta in"
 920 msgstr[1] "minuti in"
 921 msgstr[2] "minute in"
 922 msgstr[3] "minut in"
 923 
 924 #: ../src/tutor.c:1259
 925 msgid "second"
 926 msgid_plural "seconds"
 927 msgstr[0] "sekunda"
 928 msgstr[1] "sekundi"
 929 msgstr[2] "sekunde"
 930 msgstr[3] "sekund"
 931 
 932 #: ../src/tutor.c:1260
 933 msgid "Error ratio:"
 934 msgstr "Delež napak:"
 935 
 936 #: ../src/tutor.c:1260
 937 msgid "Accuracy:"
 938 msgstr "Natančnost:"
 939 
 940 #: ../src/tutor.c:1281 ../src/tutor.c:1306 ../src/tutor.c:1329
 941 #: ../src/tutor.c:1355
 942 msgid "Goal:"
 943 msgstr "Cilj:"
 944 
 945 #: ../src/tutor.c:1288
 946 msgid "Characters per second:"
 947 msgstr "Udarcev na sekundo:"
 948 
 949 #: ../src/tutor.c:1306
 950 msgid "(CPS)"
 951 msgstr "(U/S)"
 952 
 953 #: ../src/tutor.c:1311
 954 msgid "Words per minute:"
 955 msgstr "Besed na minuto:"
 956 
 957 #: ../src/tutor.c:1336
 958 msgid "Fluidness:"
 959 msgstr "Tekoče tipkanje:"
 960 
 961 #: ../src/tutor.c:1363
 962 msgid "Comments:"
 963 msgstr "Komentarji:"
 964 
 965 #: ../src/tutor.c:1841
 966 msgid "space"
 967 msgstr "presledek"
 968 
 969 #. Translators: the name of letter Y
 970 #: ../src/tutor.c:1846
 971 msgid "wye"
 972 msgstr "wye"
 973 
 974 #. Translators: the name of the Return key
 975 #: ../src/tutor.c:1850
 976 msgid "enter"
 977 msgstr "\"enter\" (nova vrstica)"
 978 
 979 #: ../src/tutor.c:1856
 980 msgid "apostrophe"
 981 msgstr "opuščaj"
 982 
 983 #. Translators: double quote symbol: "
 984 #: ../src/tutor.c:1860
 985 msgid "quote"
 986 msgstr "narekovaj"
 987 
 988 #. Translators: ampersand symbol: &
 989 #: ../src/tutor.c:1864
 990 msgid "ampersand"
 991 msgstr "znak \"&\" (?)"
 992 
 993 #. Error frequencies or touch times
 994 #.
 995 #: ../src/plot.c:318
 996 msgid "Character"
 997 msgstr "znak"
 998 
 999 #: ../src/plot.c:330
 1000 msgid "Date & Time"
 1001 msgstr "Datum in čas"
 1002 
 1003 #: ../src/basic.c:277
 1004 msgid ""
 1005 "This custom lesson is empty. You can define two or more different characters "
 1006 "to generate a personal practice. Press the editting button in the upper-"
 1007 "right corner."
 1008 msgstr ""
 1009 
 1010 #: ../src/basic.c:376
 1011 msgid "Positions of keys seems to be learned!"
 1012 msgstr "Kaže, da si se naučil(a) pozicije tipk."
 1013 
 1014 #: ../src/basic.c:377
 1015 msgid ""
 1016 " Congratulations!\n"
 1017 " You have accomplished the entire basic course.\n"
 1018 " Go to the next type of exercise: adaptability.\n"
 1019 " There you will practice mainly the accuracy.\n"
 1020 msgstr ""
 1021 " Čestitke!\n"
 1022 "Opravil(a) si celoten osnovni tečaj.\n"
 1023 " Idi na naslednjo vrsto vaj - prilagodljivost.\n"
 1024 " Tam boš vadil(a) predvsem natančnost.\n"
 1025 
 1026 #: ../src/basic.c:383
 1027 msgid ""
 1028 " All right, now you got it!\n"
 1029 " Go to the next lesson.\n"
 1030 msgstr ""
 1031 " Odlično, naučil(a) si se!\n"
 1032 " Kar na naslednjo vajo.\n"
 1033 
 1034 #: ../src/adaptability.c:251
 1035 #, c-format
 1036 msgid ""
 1037 " Your accuracy rate is below %.0f%%...\n"
 1038 " Could you please try again to improve it?\n"
 1039 msgstr ""
 1040 " Tvoja natančnost je pod %.0f%%...\n"
 1041 " Bi se jo prosim potrudil(a) izboljšati?\n"
 1042 
 1043 #: ../src/adaptability.c:254
 1044 #, c-format
 1045 msgid ""
 1046 " You are doing well. But...\n"
 1047 " Could you make the accuracy reach %.0f%%?\n"
 1048 msgstr ""
 1049 " Dobro ti gre, a...\n"
 1050 " Bi lahko tvoja natančnost dosegla %.0f%%?\n"
 1051 
 1052 #: ../src/adaptability.c:257
 1053 #, c-format
 1054 msgid ""
 1055 " You are almost there, but your accuracy rate is still below %.0f%%.\n"
 1056 " Try a few more times, or maybe you're getting upset, so go to another kind "
 1057 "of exercise.\n"
 1058 msgstr ""
 1059 "Skoraj ti je uspelo. A je natančnost še vedno pod %.0f%%.\n"
 1060 " Poskusi še nekajkrat. Če pa si že razburjen, pojdi raje na katero drugo "
 1061 "vrsto vaj.\n"
 1062 
 1063 #: ../src/adaptability.c:264
 1064 #, c-format
 1065 msgid ""
 1066 " Very good!\n"
 1067 " You succeeded with an accuracy rate above %.0f%%.\n"
 1068 " Now it is time to increase your velocity.\n"
 1069 " Go to the 3rd exercise at the main menu.\n"
 1070 msgstr ""
 1071 " Zelo dobro!\n"
 1072 "Uspela ti je natančnost nad %.0f%%.\n"
 1073 " Zdaj je čas, da povečaš hitrost.\n"
 1074 " Idi na tretjo vajo iz osnovnega menuja.\n"
 1075 
 1076 #: ../src/velocity.c:337 ../src/fluidness.c:440
 1077 msgid "Pasted_or_dropped"
 1078 msgstr "Prilepljeno_ali_spuščeno"
 1079 
 1080 #: ../src/velocity.c:448
 1081 msgid ""
 1082 " You are just beginning.\n"
 1083 " Be patient, try it again every day, rest and don't worry so much:\n"
 1084 " persistence and practice will improve your velocity.\n"
 1085 msgstr ""
 1086 "Šele začel si.\n"
 1087 " Bodi potrpežljiv. Poskušaj vsak dan ponovno. Spočij si in ne\n"
 1088 " skrbi toliko. Vztrajnost in vaja bosta povečali tvojo hitrost.\n"
 1089 
 1090 #: ../src/velocity.c:452
 1091 #, c-format
 1092 msgid ""
 1093 " Still away from the highway. You can do better...\n"
 1094 " Try to reach at least %.0f WPM.\n"
 1095 msgstr ""
 1096 " Še ni dovolj dobro. Zmoreš bolje...\n"
 1097 " Poskušaj doseči vsaj %.0f besed/minuto.\n"
 1098 
 1099 #: ../src/velocity.c:455
 1100 #, c-format
 1101 msgid ""
 1102 " You are doing well, but need to go faster.\n"
 1103 " And don't forget the accuracy. Try to get %.0f WPM.\n"
 1104 msgstr ""
 1105 "Dobro ti gre, a je treba hitreje.\n"
 1106 " In ne pozabi na natančnost. Poskusi doseči vsaj %.0f besed/minuto.\n"
 1107 
 1108 #: ../src/velocity.c:458
 1109 #, c-format
 1110 msgid ""
 1111 " Fine. Now you need to start running.\n"
 1112 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1113 msgstr ""
 1114 " Lepo. Zdaj bi bilo treba začeti \"tekati\".\n"
 1115 " Ali lahko dosežeš %.0f B/M?\n"
 1116 
 1117 #: ../src/velocity.c:461
 1118 #, c-format
 1119 msgid ""
 1120 " Very good. You are almost there.\n"
 1121 " Can you finally reach %.0f WPM?\n"
 1122 msgstr ""
 1123 " Zelo dobro. Cilj skoraj dosežen.\n"
 1124 " Ali lahko končno dosežeš %.0f B/M?\n"
 1125 
 1126 #: ../src/velocity.c:464
 1127 msgid ""
 1128 " Excellent. For this course, that is enough.\n"
 1129 " Try now the fluidness exercises, OK?\n"
 1130 msgstr ""
 1131 "Odlično. Za tale tečaj je kar dovolj.\n"
 1132 "Poskusi še vaje v natančnosti (fluidness). Velja?\n"
 1133 
 1134 #: ../src/velocity.c:467
 1135 #, c-format
 1136 msgid ""
 1137 " Fast! Are you a professional?\n"
 1138 " So, try to get %.0f WPM!\n"
 1139 msgstr ""
 1140 " To je pa res hitro! Si profesionalec?\n"
 1141 " Torej poskusi doseči %.0f B/M!\n"
 1142 
 1143 #. Translators: Speed Racer is a reference to a Japanese anime franchise
 1144 #. about automobile racing, also known as Mach GoGoGo.
 1145 #: ../src/velocity.c:472
 1146 #, c-format
 1147 msgid " Ranking good, Speed Racer! Are you afraid of reaching %.0f WPM?\n"
 1148 msgstr "Visoko na lestvici, Šprinter! Ali si upaš doseči %.0f B/M?\n"
 1149 
 1150 #. Translators: feel free to change the reference to that martial art, if you find another good analogy.
 1151 #: ../src/velocity.c:476
 1152 #, c-format
 1153 msgid ""
 1154 " Kung-fu mastery!\n"
 1155 " Can you fly at %.0f WPM?\n"
 1156 msgstr ""
 1157 " Kung-fu mojster!\n"
 1158 " Ali lahko letiš na %.0f besed/minuto?\n"
 1159 
 1160 #. Translators: Dvorak here means that infamous ergonomic keyboard layout. Feel free to change the speed mastery analogy.
 1161 #: ../src/velocity.c:479
 1162 msgid ""
 1163 " Dvorak master!\n"
 1164 " I have no words to express my admiration!\n"
 1165 msgstr ""
 1166 " Mojster Dvoraka!\n"
 1167 " Nimam besed, da izrazim svoje občudovanje.\n"
 1168 
 1169 #: ../src/fluidness.c:543
 1170 #, c-format
 1171 msgid ""
 1172 " You type accurately but not so fast.\n"
 1173 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1174 msgstr ""
 1175 " Tipkaš zelo natančno, a ne pretirano hitro.\n"
 1176 " Ali lahko dosežeš %.0f besed/minuto?\n"
 1177 
 1178 #: ../src/fluidness.c:546
 1179 #, c-format
 1180 msgid ""
 1181 " Your rhythm is not so constant. Calm down.\n"
 1182 " For now, try to make the fluidness greater than %i%%.\n"
 1183 msgstr ""
 1184 " Tvoj ritem tipkanja ni preveč konstanten. Umiri se.\n"
 1185 " Za zdaj poskušaj natančnost (fluidness) povečati čez %i%%?\n"
 1186 
 1187 #: ../src/fluidness.c:549
 1188 #, c-format
 1189 msgid ""
 1190 " You are almost getting there. Type more fluently.\n"
 1191 " I want a fluidness greater than %.0f%%.\n"
 1192 msgstr ""
 1193 " Skoraj! Tipkaj bolj tekoče (fluently)?\n"
 1194 " Želim si natančnost (fluidness) večjo od %.0f%%.\n"
 1195 
 1196 #: ../src/fluidness.c:552
 1197 msgid ""
 1198 " Congratulations!\n"
 1199 " It seems to me that you are a professional.\n"
 1200 " You don't need this program (me) anymore.\n"
 1201 " Hope you have enjoyed. Thanks and be happy!\n"
 1202 msgstr ""
 1203 " Čestitke!\n"
 1204 " Kot kaže, si profesionalec.\n"
 1205 " Ne potrebuješ me (tale program) nič več.\n"
 1206 " Upam, da si užival(a). Hvala in vso srečo!\n"
 1207 
 1208 #: ../src/fluidness.c:557
 1209 msgid ""
 1210 " How can you type so fast?\n"
 1211 " You have exceeded all my expectations.\n"
 1212 " Are you a machine? Could you teach me?\n"
 1213 " I can not help you anymore. Go to an expert!\n"
 1214 msgstr ""
 1215 " Kako ti uspeva tipkati tako hitro?\n"
 1216 " Presegel si vsa moja pričakovanja.\n"
 1217 " Ali si stroj? Bi ti učil(a) mene?\n"
 1218 " Ne morem ti več pomagati. Poišči si strokovnjaka!\n"
 1219 
 1220 #: ../src/top10.c:72
 1221 msgid "Name"
 1222 msgstr "Ime"
 1223 
 1224 #: ../src/top10.c:98
 1225 msgid "Chars"
 1226 msgstr "Udarcev (znakov?)"
 1227 
 1228 #: ../src/top10.c:100
 1229 msgid "When"
 1230 msgstr "Kdaj"
 1231 
 1232 #: ../src/top10.c:129
 1233 msgid "Local scores"
 1234 msgstr "lokalni rezultati"
 1235 
 1236 #: ../src/top10.c:130
 1237 msgid "External scores"
 1238 msgstr "Zunanji rezultati"
 1239 
 1240 #: ../src/top10.c:717
 1241 msgid "Empty ranking. Please practice fluidness."
 1242 msgstr "Prazen seznam najboljših. Prosim vadi tekoče tipkanje (fluidness)."
 1243 
 1244 #: ../src/top10.c:814
 1245 msgid "Not able to download files"
 1246 msgstr "Ne morem prenesti datotek."
 1247 
 1248 #: ../src/top10.c:814 ../src/top10.c:906
 1249 msgid "not found"
 1250 msgstr "ni najdeno"
 1251 
 1252 #: ../src/top10.c:815 ../src/top10.c:907
 1253 msgid "Are you sure you have it installed in your system?"
 1254 msgstr "Ali si prepričan(a), da je inštalirano na tvojem računalniku?"
 1255 
 1256 #: ../src/top10.c:861
 1257 msgid "Could not download file from the host server."
 1258 msgstr "Ni mi uspelo naložiti datoteke s strežnika (host)."
 1259 
 1260 #: ../src/top10.c:906
 1261 msgid "Not able to upload files"
 1262 msgstr "Ne morem naložiti datoteke."
 1263 
 1264 #: ../src/top10.c:993
 1265 msgid "Could not upload/download scores."
 1266 msgstr "Rezultatov ni bilo mogoče naložiti (upload/download)."
 1267 
 1268 #~ msgid "Little tip about this program."
 1269 #~ msgstr "Majhen namig o Klavaru."
 1270 
 1271 #~ msgid "_Help"
 1272 #~ msgstr "_Pomoč"
 1273 
 1274 #~ msgid "About 'Klavaro'"
 1275 #~ msgstr "O programu \"Klavaro\""
 1276 
 1277 #~ msgid "Help?"
 1278 #~ msgstr "Naj pomagam?"
 1279 
 1280 #~ msgid "This is a tip. Now you press this button to return to the main menu."
 1281 #~ msgstr "Namig! Pritisni tole tipko, da se vrneš v glavni menu."
 1282 
 1283 #~ msgid ""
 1284 #~ "The main menu of the application is very straightforward. Just select the "
 1285 #~ "type of exercise you wish to take. Do not worry about clicking any button "
 1286 #~ "on the screen. The buttons will never hurt you!"
 1287 #~ msgstr ""
 1288 #~ "Glavni menu aplikacije je zelo enostaven. Samo si izbereš vrsto vaje. "
 1289 #~ "Ne skrbi glede klikanja kamorkoli po zaslonu. Ne moreš ničesar pokvariti! "
 1290 
 1291 #~ msgid ""
 1292 #~ "Also the controls have tips which will appear if you hover over them with "
 1293 #~ "your mouse. These tips can come in very handy. To see how these tips "
 1294 #~ "work, position your mouse over the button below, and without clicking, "
 1295 #~ "wait for the tip to appear..."
 1296 #~ msgstr ""
 1297 #~ "Tudi za vsakim gumbkom se skriva pomoč, ki jo razkriješ s svojo miško. "
 1298 #~ "Ti nasveti so lahko zelo priročni. Da vidiš, kako namigi delujejo, "
 1299 #~ "postavi miško nad spodnjim gumbom in brez klikanja počakaj, da se namig "
 1300 #~ "pojavi."
 1301 
 1302 #~ msgid "Keep this checked if you want to get those nice beeps."
 1303 #~ msgstr ""
 1304 #~ "Naj tukaj ostane obkljukano, če želiš zvok. Bližnjična tipka: [Ctrl S]"
 1305 
 1306 #~ msgid "_Beep"
 1307 #~ msgstr "_Pisk"
 1308 
 1309 #~ msgid "keyboard;typing;tutor;CAI"
 1310 #~ msgstr "tipkovnica, tipkanje, tutor, računalniško podprto učenje"
 1311 
 1312 #~ msgid ""
 1313 #~ " Top of \"qwerty\". Now it's time to change to the Dvorak mode.\n"
 1314 #~ " Are you afraid of reaching 80 WPM?\n"
 1315 #~ msgstr " Top of the 'qwerty'. Now try the Dvorak mode.\n"
 1316 
 1317 #~ msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl R]"
 1318 #~ msgstr "Press to restart the exercise. [Ctrl R]"
 1319 
 1320 #~ msgid "Default"
 1321 #~ msgstr "Default"
 1322 
 1323 #, fuzzy
 1324 #~ msgid ""
 1325 #~ "Local scores\n"
 1326 #~ "External scores"
 1327 #~ msgstr "External scores"
 1328 
 1329 #, fuzzy
 1330 #~ msgid "About..."
 1331 #~ msgstr "About..."
 1332 
 1333 #~ msgid "No valid host"
 1334 #~ msgstr "No valid host"
 1335 
 1336 #~ msgid "nothing done"
 1337 #~ msgstr "nothing done"
 1338 
 1339 #~ msgid "No valid user is defined"
 1340 #~ msgstr "No valid user defined"
 1341 
 1342 #~ msgid "No valid password is defined"
 1343 #~ msgstr "No valid password is defined"
 1344 
 1345 #~ msgid "Not able to reach default host."
 1346 #~ msgstr "Not able to reach default host."
 1347 
 1348 #, fuzzy
 1349 #~ msgid "Close this window. Hotkey: [Esc]"
 1350 #~ msgstr "Close"
 1351 
 1352 #, fuzzy
 1353 #~ msgid ""
 1354 #~ " You did not succeed.\n"
 1355 #~ " The accuracy must be above %.0f%%.\n"
 1356 #~ " Try again!\n"
 1357 #~ msgstr " Accuracy must be more than 95%.\n"
 1358 
 1359 #~ msgid ""
 1360 #~ " Your error rate is too high.\n"
 1361 #~ " Maybe you are not ready to practice this exercise.\n"
 1362 #~ " Did you accomplish most of the basic course lessons?\n"
 1363 #~ msgstr ""
 1364 #~ " You are not ready to do this exercise.\n"
 1365 #~ " Accuracy below 90%\n"
 1366 
 1367 #, fuzzy
 1368 #~ msgid ""
 1369 #~ " Your accuracy rate is not good enough.\n"
 1370 #~ " I only can rely on you if it is greater than %.0f%%.\n"
 1371 #~ " Please calm down and try it again.\n"
 1372 #~ msgstr ""
 1373 #~ " Accuracy is low.\n"
 1374 #~ " Aim for more than 97%.\n"
 1375 
 1376 #, fuzzy
 1377 #~ msgid ""
 1378 #~ " Your accuracy rate is not good enough.\n"
 1379 #~ " I want it greater than %.0f%%.\n"
 1380 #~ msgstr " Accuracy less than 98%.\n"
 1381 
 1382 #~ msgid "Velocity"
 1383 #~ msgstr "Speed typing"
 1384 
 1385 #~ msgid "Fluidness"
 1386 #~ msgstr "Ease of use"
 1387 
 1388 #~ msgid "Failed to copy scoring file."
 1389 #~ msgstr "Failed to copy score file."
 1390 
 1391 #, fuzzy
 1392 #~ msgid "WPM"
 1393 #~ msgstr "(WPM)"
 1394 
 1395 #~ msgid "Accuracy (%)"
 1396 #~ msgstr "Accuracy (%)"
 1397 
 1398 #, fuzzy
 1399 #~ msgid "Speed (WPM)"
 1400 #~ msgstr "(WPM)"
 1401 
 1402 #, fuzzy
 1403 #~ msgid "Fluidity (%)"
 1404 #~ msgstr "Fluidity (%)"
 1405 
 1406 #~ msgid "Go to the exercise's introduction."
 1407 #~ msgstr "Go to introduction"
 1408 
 1409 #~ msgid "Informations about this application, Klavaro."
 1410 #~ msgstr "About Klavaro"
 1411 
 1412 #~ msgid "Close this window and return to the lesson. Hotkey: [Esc]"
 1413 #~ msgstr "Return to the lesson [Esc]"
 1414 
 1415 #~ msgid ""
 1416 #~ "1) The index-finger tips rest over each of the two keys which have a "
 1417 #~ "small raised mark, in the center of the keyboard. Most keyboards are of "
 1418 #~ "the 'qwerty' type, where these two keys are the 'F' and the 'J' keys. On "
 1419 #~ "the other hand, in an American Dvorak keyboard, they are the 'U' and the "
 1420 #~ "'H' keys."
 1421 #~ msgstr ""
 1422 #~ "1) The index-finger tips rest over each of the two keys which have a "
 1423 #~ "small raised mark, in the keyboard central area. Most of the keyboards "
 1424 #~ "are of the 'qwerty' type, where these two keys are the 'F' and the 'J'. "
 1425 #~ "On the other hand, in an american Dvorak keyboard, they are the 'U' and "
 1426 #~ "the 'H'. These are sometimes called the 'home' keys."
 1427 
 1428 #~ msgid "Virtual Keyboard"
 1429 #~ msgstr "Virtual Keyboard"
 1430 
 1431 #~ msgid "Paste"
 1432 #~ msgstr "Paste"
 1433 
 1434 #~ msgid "OK"
 1435 #~ msgstr "OK"
 1436 
 1437 #, fuzzy
 1438 #~ msgid "gtk-cancel"
 1439 #~ msgstr "Cancel"
 1440 
 1441 #~ msgid "basic course"
 1442 #~ msgstr "basic course"
 1443 
 1444 #~ msgid "adaptability exercises"
 1445 #~ msgstr "Adaptability exercises"
 1446 
 1447 #~ msgid "velocity exercises"
 1448 #~ msgstr "Speed exercises"
 1449 
 1450 #~ msgid "fluidness exercises"
 1451 #~ msgstr "Fluidity exercises"
 1452 
 1453 #~ msgid "--> Default"
 1454 #~ msgstr "--> Default"
 1455 
 1456 #~ msgid "Velocity (WPM)"
 1457 #~ msgstr "Speed (WPM)"
 1458 
 1459 #~ msgid "Show further information for each record."
 1460 #~ msgstr "Show further information for each record."
 1461 
 1462 #~ msgid ""
 1463 #~ "This will CHANGE also this interface.\n"
 1464 #~ "If you are selecting a language you do not understand, \n"
 1465 #~ "maybe it will be difficult to get back to the previous one."
 1466 #~ msgstr "Warning! this will change the interface language! "
 1467 
 1468 #~ msgid ""
 1469 #~ "Oops! You must save the\n"
 1470 #~ "modified keyboard layout\n"
 1471 #~ "or choose another one\n"
 1472 #~ "before proceeding."
 1473 #~ msgstr ""
 1474 #~ "Save the layout or choose another one\n"
 1475 #~ "before proceeding."
 1476 
 1477 #~ msgid "Press the correspondent key on the real keyboard."
 1478 #~ msgstr "Press the correspondent key on the real keyboard."
 1479 
 1480 #~ msgid "Reset lesson"
 1481 #~ msgstr "Reset this lesson"
 1482 
 1483 #~ msgid ""
 1484 #~ "Confirming this, you will have to accomplish\n"
 1485 #~ "all the lessons again, since the first one,\n"
 1486 #~ "because its count will be RESET."
 1487 #~ msgstr "Start all over again from the beginning?"
 1488 
 1489 #~ msgid "+"
 1490 #~ msgstr "+"
 1491 
 1492 #~ msgid "Click here with the mouse and press a key."
 1493 #~ msgstr "Click here with the mouse and press a key."
 1494 
 1495 #~ msgid "Close without any modification. Hotkey: [Esc]"
 1496 #~ msgstr "Close without changing [Esc]"
 1497 
 1498 #, fuzzy
 1499 #~ msgid "Random keys"
 1500 #~ msgstr "Random keys"
 1501 
 1502 #, fuzzy
 1503 #~ msgid "Random words"
 1504 #~ msgstr "Random Words"
 1505 
 1506 #~ msgid "Exit"
 1507 #~ msgstr "Exit"
 1508 
 1509 #~ msgid "Klavaro - Select or create your keyboard layout"
 1510 #~ msgstr "Choose / create your keyboard layout"
 1511 
 1512 #~ msgid "Original layouts"
 1513 #~ msgstr "Existing layouts"
 1514 
 1515 #~ msgid "Custom layouts"
 1516 #~ msgstr "Custom layouts"
 1517 
 1518 #~ msgid "Load"
 1519 #~ msgstr "Load"
 1520 
 1521 #~ msgid ""
 1522 #~ "Remove the layout shown above from the user defined list of available "
 1523 #~ "ones."
 1524 #~ msgstr "Remove selected layout"
 1525 
 1526 #~ msgid "New custom layout"
 1527 #~ msgstr "New custom layout"
 1528 
 1529 #~ msgid "Edit"
 1530 #~ msgstr "Edit"
 1531 
 1532 #~ msgid "Select the above keyboard layout."
 1533 #~ msgstr "Select the layout."
 1534 
 1535 #~ msgid "Select"
 1536 #~ msgstr "Select"
 1537 
 1538 #~ msgid "Layout to be selected"
 1539 #~ msgstr "Layout to be selected"
 1540 
 1541 #~ msgid "VIRTUAL KEYBOARD"
 1542 #~ msgstr "VIRTUAL KEYBOARD\t"
 1543 
 1544 #~ msgid "( layout modified: save it before get out )"
 1545 #~ msgstr "Layout changed! Save before quitting"
 1546 
 1547 #~ msgid "( layout saved as \".tmp\" )"
 1548 #~ msgstr "layout saved as \".tmp\""
 1549 
 1550 #~ msgid "Revert to the current lesson."
 1551 #~ msgstr "Revert to the current lesson"
 1552 
 1553 #~ msgid "Revert"
 1554 #~ msgstr "Revert"
 1555 
 1556 #~ msgid ""
 1557 #~ "Forgets the current lesson, restarting the course from the introduction."
 1558 #~ msgstr "Restart from the beginning"
 1559 
 1560 #~ msgid "Other"
 1561 #~ msgstr "Other"
 1562 
 1563 #~ msgid "Sound"
 1564 #~ msgstr "Sound"
 1565 
 1566 #~ msgid "Restart"
 1567 #~ msgstr "Restart"
 1568 
 1569 #~ msgid "Apply selected"
 1570 #~ msgstr "Apply selected"
 1571 
 1572 #~ msgid "Read from file... (UTF-8)"
 1573 #~ msgstr "Read fro file .... utf-8"
 1574 
 1575 #~ msgid "Learning evolution:"
 1576 #~ msgstr "Learning development"
 1577 
 1578 #~ msgid "Shows the accuracy for the last 50 exercises accomplished."
 1579 #~ msgstr "Accuracy for last 50 exercises"
 1580 
 1581 #~ msgid "Shows the velocity for the last 50 exercises accomplished."
 1582 #~ msgstr "Shows the speed for the last 50 exercises "
 1583 
 1584 #~ msgid "Shows the fluidness for the last 50 exercises accomplished."
 1585 #~ msgstr "Shows the fluidity for the last 50 exercises ."
 1586 
 1587 #~ msgid "Shows the scores for the last 50 exercises accomplished."
 1588 #~ msgstr "Shows the scores for the last 50 exercises"
 1589 
 1590 #~ msgid "Return"
 1591 #~ msgstr "Return"
 1592 
 1593 #~ msgid ""
 1594 #~ "PAY ATTENTION: this button removes the first placed typist. If you are "
 1595 #~ "sure, confirm in the check box beside."
 1596 #~ msgstr "Warning! this removes the leader. Confirm using the checkbox"
 1597 
 1598 #~ msgid "Exclude the 1st"
 1599 #~ msgstr "Exclude the first"
 1600 
 1601 #~ msgid "I'm sure."
 1602 #~ msgstr "I'm sure"
 1603 
 1604 #~ msgid "Version:"
 1605 #~ msgstr "Version:"
 1606 
 1607 #~ msgid "STARTED! => "
 1608 #~ msgstr "Started! =>"
 1609 
 1610 #~ msgid "<<== End of lesson. Press [Enter] to start another. ==>> "
 1611 #~ msgstr "End of lesson. Press [Enter] to start another. "
 1612 
 1613 #~ msgid "Press any key to start the lesson. "
 1614 #~ msgstr "Press any key to start the lesson."
 1615 
 1616 #~ msgid "Choose or edit the keyboard layout used by you."
 1617 #~ msgstr "Choose or edit the keyboard layout used by you."
 1618 
 1619 #~ msgid "Define"
 1620 #~ msgstr "Define"
 1621 
 1622 #~ msgid "Choose the language of this interface and of the whole course."
 1623 #~ msgstr "Choose the language of this interface and of the whole course."
 1624 
 1625 #~ msgid "Apply the language selected beside."
 1626 #~ msgstr "Apply selected language"
 1627 
 1628 #~ msgid "Update!"
 1629 #~ msgstr "Update"
 1630 
 1631 #~ msgid "< Configuring >"
 1632 #~ msgstr "Configuring"
 1633 
 1634 #~ msgid "< Learning >"
 1635 #~ msgstr "Learning"
 1636 
 1637 #~ msgid "Choose one of the originally available keyboard layouts."
 1638 #~ msgstr "Select an existing keyboard layout"
 1639 
 1640 #~ msgid "Choose one of these user defined keyboard layouts."
 1641 #~ msgstr "Select a layout"
 1642 
 1643 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 1644 #~ msgstr "Couldn't find pixmap file: %s"
 1645 
 1646 #~ msgid "<____|"
 1647 #~ msgstr "<---|"
 1648 
 1649 #~ msgid "<---"
 1650 #~ msgstr "<---"
 1651 
 1652 #~ msgid "|-->|"
 1653 #~ msgstr "|--->|"
 1654 
 1655 #~ msgid " -->"
 1656 #~ msgstr "-->"
 1657 
 1658 #~ msgid "[ _1 ] -"
 1659 #~ msgstr "[ _1] -"
 1660 
 1661 #~ msgid "[ _2 ] -"
 1662 #~ msgstr "[ _2 ] -"
 1663 
 1664 #~ msgid "[ _3 ] -"
 1665 #~ msgstr "[ _3 ] -"
 1666 
 1667 #~ msgid "[ _4 ] -"
 1668 #~ msgstr "[ _4 ] -"
 1669 
 1670 #~ msgid "[ _0 ] -"
 1671 #~ msgstr "[ _0 ] -"
 1672 
 1673 #~ msgid ""
 1674 #~ "Download from the configured host the last ranking (it must be ranked by "
 1675 #~ "the maintainer of the host)."
 1676 #~ msgstr "Download last ranking. "
 1677 
 1678 #~ msgid ""
 1679 #~ "If you don't know any other server to host global scoring files, use the "
 1680 #~ "default one maintained by Klavaro's administrators."
 1681 #~ msgstr "Use the default Klavaro host if you don't know any others"
 1682 
 1683 #~ msgid "Use Klavaro's default host"
 1684 #~ msgstr "Use Klavaro's default host"
 1685 
 1686 #~ msgid ""
 1687 #~ "If you know another server to host global scoring files, you can indicate "
 1688 #~ "it here. You should have the keys..."
 1689 #~ msgstr "Set host here for global scores. You will need a key"
 1690 
 1691 #~ msgid "Use other host"
 1692 #~ msgstr "Use another host"
 1693 
 1694 #~ msgid "Host 1 (uploads):"
 1695 #~ msgstr "Host 1 (upload)"
 1696 
 1697 #~ msgid "User:"
 1698 #~ msgstr "User"
 1699 
 1700 #~ msgid "Password:"
 1701 #~ msgstr "Password"
 1702 
 1703 #~ msgid ""
 1704 #~ "Where to publish your local scorings. We use FTP to do that. Just enter "
 1705 #~ "the domain here. The subdirectory we assume as being the user name."
 1706 #~ msgstr "Enter ftp domain. We assume user name as directory"
 1707 
 1708 #~ msgid "In order to upload files, we need the user name."
 1709 #~ msgstr "In order to upload files, we need the user name."
 1710 
 1711 #~ msgid ""
 1712 #~ "And we need also the password. Be aware that your data may be sent "
 1713 #~ "through plain text, as we use simple FTP here."
 1714 #~ msgstr "We need a password for the user. Sent plain text"
 1715 
 1716 #~ msgid "Host 2 (downloads):"
 1717 #~ msgstr "Host 2 (downloads)"
 1718 
 1719 #~ msgid ""
 1720 #~ "Where to retrieve the global scoring files from. We use HTTP to do that. "
 1721 #~ "Just enter the domain and the subdirectory here."
 1722 #~ msgstr "Enter http address for global scoring files"
 1723 
 1724 #~ msgid ""
 1725 #~ "If you own a server to host global scoring files, you can specify the "
 1726 #~ "fields above to manage it."
 1727 #~ msgstr "If you own a server, you can specify the fields above to manage it."
 1728 
 1729 #~ msgid "Manage the host 2 (downloads)"
 1730 #~ msgstr "Manage the host 2 (downloads)"
 1731 
 1732 #~ msgid "In order to update files (uploading them), we need the user name."
 1733 #~ msgstr "We need a user name to update files"
 1734 
 1735 #~ msgid "Rank the Top 10 best typists registered at the external host."
 1736 #~ msgstr "Rank the Top 10 best typists registered at the external host."
 1737 
 1738 #~ msgid ""
 1739 #~ "Test the connection with the external host and/or just update the "
 1740 #~ "parameters of the default host (every year it should change)."
 1741 #~ msgstr "Test the host connection"
 1742 
 1743 #~ msgid "Test and/or renew the connection"
 1744 #~ msgstr "Test and/or renew the connection"
 1745 
 1746 #~ msgid "Configure host"
 1747 #~ msgstr "Configure host"
 1748 
 1749 #~ msgid "No file to download in the host server."
 1750 #~ msgstr "No file to download in the host server."
 1751 
 1752 #~ msgid ""
 1753 #~ "Thanks, it seems that your local scores were uploaded correctly. Every "
 1754 #~ "day a new ranking should be managed by the maintainer of the host server. "
 1755 #~ "You are supposed to wait some time before getting your achievement up "
 1756 #~ "there..."
 1757 #~ msgstr "Local scores uploaded. Rankings are managed by maintainer"
 1758 
 1759 #~ msgid "No host is configured"
 1760 #~ msgstr "No host is configured"
 1761 
 1762 #~ msgid "Testing 'libcurl': "
 1763 #~ msgstr "Testing 'libcurl':"
 1764 
 1765 #~ msgid "YES! :-)"
 1766 #~ msgstr "YES! :-)"
 1767 
 1768 #~ msgid "NO... :-("
 1769 #~ msgstr "NO... :-("
 1770 
 1771 #~ msgid "Default host"
 1772 #~ msgstr "Default host"
 1773 
 1774 #~ msgid "querying"
 1775 #~ msgstr "querying"
 1776 
 1777 #~ msgid "HOST 1"
 1778 #~ msgstr "HOST 1"
 1779 
 1780 #~ msgid "uploading"
 1781 #~ msgstr "uploading"
 1782 
 1783 #~ msgid ""
 1784 #~ "FAIL\n"
 1785 #~ "\n"
 1786 #~ msgstr ""
 1787 #~ "FAIL\n"
 1788 #~ "\n"
 1789 
 1790 #~ msgid ""
 1791 #~ "OK!\n"
 1792 #~ "\n"
 1793 #~ msgstr ""
 1794 #~ "OK!\n"
 1795 #~ "\n"
 1796 
 1797 #~ msgid "HOST 2"
 1798 #~ msgstr "HOST 2"
 1799 
 1800 #~ msgid "downloading"
 1801 #~ msgstr "downloading"
 1802 
 1803 #~ msgid "No manager is configured: skipping upload to HOST 2."
 1804 #~ msgstr "No manager is configured: skipping upload to HOST 2."